November 2008 OMSLAGET -NOVEMBER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "November 2008 OMSLAGET -NOVEMBER 2008 1."

Transkript

1 November 2008 OMSLGET -NOVEMBE

2 Underbart är kort Golf utan konsekvenser Timrå Golfklubb Golfbanevägen Fagervik E-post: Kansli: Fax: Shop: estaurang: nsvarig utgivare Gunnar Jonsson edaktion Lennart ndersson olf Edlund Sten Nilsson Sören Walldin Ove Boström nnonsbokning Kansliet Produktion Frosting eklambyrå Tryck Tryckeribolaget Sundsvall Fotograf Sören Walldin Ove Boström Det pågår en översyn över Golfförbundets (SGF) organisation bland annat i syfte att stärka samarbetet mellan förbundet, distrikten och klubbarna. Nu är grunddragen kända och har väckt stor förvåning i vårt och i angränsande distrikt. Till skillnad mot andra stora idrottsförbund, saknas en organisatorisk koppling mellan SGF och distrikten. Trots detta spelar distrikten idag en viktig roll i samarbetet mellan klubbarna. Med hänsyn till förbundsmötets direktiv hade det därför varit naturligt att utveckla detta samarbete och skapa ett organisatoriskt samband mellan klubbar distrikt förbund. Men icke! Utredarna föreslår att en regionindelning införs, där varje region ska bestå av ett 40-tal klubbar. Därigenom får man, påstår utredarna en organisation med förutsättningar till samarbete med korta avstånd. Men, för att åstadkomma den norra regionen, så sammanförs Timrå, Skottsund och Öjestrand med Björkliden. Man tar sej för pannan! En konsulent, spindeln i nätet, ska anställas. Med placering i Luleå, får den 500 km till den nordligaste och lika långt till den sydligaste klubben. Underbart är kort i Skåneland, men häruppe? Brevlådeklubbarna har blivit ett problem som också penetrerats i organisationsutredningen. Förslaget som presenteras väcker funderingar. En ny medlemsform ska införas, förmånsmedlemskap, som ger rätt att spela på alla banor. För varje 9 hål som hemmabanan har får varje klubb rätt att registrera 1000 medlemmar i den nya formen. En 18-hålsbana får således rätt till 2000 förmånsmedlemmar. Om klubben har fler medlemmar, så får dessa bara spela på hemmabanan. Medlemsavgiften till SGF blir naturligtvis lika för alla(!?) vsikten med förslaget är naturligtvis att Ordförande Kenneth Westberg begränsa antalet brevlådemedlemskap. Men, vad gör personalen i receptionen när det visar sig att Underbart är (förmåns)kort för några i sällskapet och inte alla? Tänker man på klubbens ekonomi och låter alla som är medlemmar av Golfförbundet spela eller ger man rött kort till den som inte har rätt kort. Och, hur förklarar man för kassören att en bokad fyrboll tackade för sig och gick? Därför blev det inget klirr i kassan! För övrigt så har mer än 6700 gäster även i år besökt oss. Bra betyg, med andra ord, till alla som på olika sätt medverkat i klubben Många klubbar har ekonomiska problem. Konkurshotet vilar över ett antal. Medlemsantalet minskar. Glädjande nog, kan vi konstatera att vår klubb, kan redovisa en bra ekonomi och ett starkt budgetförslag för Med samma höga klass på banan, så har vi att se fram emot ett nytt spännande nästa golfår. Besök oss på webben: Hälften av alla golfspelare drabbas någon gång under sin livstid av fenomenet yips. Till vardags går uttrycket ofta felaktigt under benämningen gips, t.ex. puttgips vilket skulle associera till känslan av att armarna är gipsade och därmed försvåra puttningen. Den korrekta definitionen är snarare den motsatta. Söker man efter yips på Internet får man träffar och definitionerna varierar. Men Wikipedia ger, i mina ögon, denna perfekta och helt underbara beskrivning av ordet i allmänhet: Yips is an expression describing an apparently baseless sudden loss of ability in different sports vilket förenklat kan översättas till: En plötslig och ogrundad försämring av skicklighet inom idrott. Yips inom golf får denna lika träffsäkra definition: a movement disorder known to interfere with putting eller på svenska en rörelsestörning som vanligen påverkar puttningen. Vilken underbar vetenskaplig beskrivning! Känner ni igen fenomenet? Det gör jag. Frågar du en drabbad golfare får du förmodligen ett svar i stil med: Det känns som okontrollerade skakningar i handlederna. Puttern liksom bara rycker till i träffögonblicket. Titta på någon med puttyips så får ni se själva. Det är igen rolig syn. tt ha armarna gipsade vore i detta läge en välkomnad hjälp. Tro mig. Orsakerna till yips är troligen flera. Vetenskapen hävdar att det är en följd av biokemiska förändringar i hjärnan som inträffar då vi åldras, andra tror att det är demoner inuti huvudet som sitter och önskar dig olycka. Själv tror jag det till största del handlar om rädsla för konsekvenser. Ett förstadium till yips är en ökad grad av nervositet vid korta puttar (eller vid vissa typer av slag för den delen. Ingen del av spelet går säker när yipset slår till). Successivt ökar nervositeten till att slutligen vara så kraftig att vi börjar svettas, får onormalt hög puls och börjar skaka. Yips. Så, varför blir vi nervösa? Naturligtvis för att vi är rädda för konsekvenserna om vi skulle missa putten. En missad nedförsputt på 1 meter får konsekvensen att vi plötsligt har en 3-metersputt tillbaka. Vilket mycket troligt kan resultera i att vi kommer 3-putta från 1 meter. Ett toppat bunkerslag får ofta ödesdigra konsekvenser. Kanske hamnar bollen i ett buskage långt bakom green och en säker 5:a på hålet förvandlas på ett ögonblick till en 9:a. Tanken på konsekvenserna av ett misslyckade tar överhanden och hjärnan tappar fokus på uppgiften. Framförallt så tappar vi perspektivet på situationen. Putten känns plötsligt viktigare än allt krig, svält och fattigdom i världen. Svetten kommer, pulsen ökar och skakningarna börjar. Yips. Hur ofta har vi inte sagt Det gick ju så bra på rangen efter att ha vänt på 12 poäng efter 9 hål. Det klart det går bra på rangen. Där behöver vi ju inte ta några konsekvenser för våra dåliga slag. Hur ofta missar vi en metersputt på övningsgreenen? Nästan aldrig. Med vilopuls och mjuka rörelser rullar vi i putt efter putt. Hjärnan vet att det inte gör något om vi missar. Inga tappade poäng, inget förlorat vad, inget ras i resultatlistan. För proffsen som livnär sig på golfen slår yipset till med dubbel kraft. För många kan den där nedförsputten avgöra om det blir någon månadslön denna månad eller om man får behålla sitt tourkort för nästa år. Listan kan göras lång på spelare som fått sina karriärer förstörda p.g.a. yips. Bernhard Langer kunde under en period inte få bollen i hål från 3 decimeter men lyckades så småningom ta sig ur sitt yips genom att låsa händer och armar med sitt unika puttgrepp. Gips! En nyckel till att bli en bättre golfspelare tror jag sitter i att spela golf utan konsekvenser. Kan vi bara förmå våra hjärnor att strunta i konsekvenserna och istället fokusera på den uppgift som ligger framför oss så blir golfsporten betydligt lättare att bemästra. När man befinner sig i zonen (ett uttryck för att man spelar väldigt bra under en period) existerar inga tankar på konsekvenser. tt man skall missa sin korta putt eller toppa bunkerslaget dyker aldrig upp som ett alternativ i hjärnan. Då undviker vi alla movement disorders och sudden losses in ability. Tiger Woods fick en gång frågan: Hur kommer det sig att du alltid sätter de där avgörande puttarna, de där som alla andra missar bara för att de är så viktiga. Han svarade i stil med: Är putten kortare än 3 meter tillåter jag inte min hjärna att tänka på konsekvenserna om jag skulle missa den. Lyckas jag med det så är jag nöjd oavsett resultat, för jag vet att jag har gjort allt i min makt för att sänka putten. Usually they go in.. /Ior OMSLGET -NOVEMBE

3 Föredragningslista 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6. Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. Årsmöte för Timrå Golfklubb 2008 Tid: Onsdag 26/11 kl. 19. Plats: Sörbergeskolans matsal. 7. Val av: a) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år; b) fyra ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år; d) två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta; e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av dessa skall en utses till ordförande; 9. Behandling av i rätt tid inkomna motioner. 10. Frågor av informationskaraktär. yder Cup i Timrå Under de senaste fem åren har Gävle GK:s sponsorer mött Timrå GK:s i en yder Cup match. På våren möts lagen i Gävle och på hösten i Timrå, idel hemmasegrar hitills under åren tills i år då Gävle genom ett oavgjort på resultat på bortaplan bröt trenden och får behålla bucklan över vintern. Tolv bästbollar spelades under strålande väder och med en bana i toppskick, där flera av Gävleborna uttryckte sitt nöje att få spela en så bra bana. Viktigt att få träffa sponsorer under lättsamma förhållanden och stärka sammanhållningen med andra klubbar i Norrland, säger Ove Boström som höll sin vakande hand över arrangemanget. Styrelsens förslag till årsmötet 26 november Styrelsens ambition att ytterligare höja kvalitén på vår anläggning står fast. Vi har inte märkt någon större avmattning i intresset för att vara medlem i vår klubb eller för att spela mot greenfee. Intäkter :- Kostnader :- vskrivningar bana, klubbhus och maskinpark :- Hole in One på Timrå GK 2008 Hål 3 Hål 6 Hål 17 Gunnar Stern Håkan Westman Barbro ystedt Kenth Nilsson Peter Granåsen Ulf ndersson Christer Klingstedt Golfhallen och vinterkansliet finns i Birsta som vanligt. Information om tider hittar du på Vi uppskattar att antalet spelade ronder på banan ökat men att det tack vare ett modernt tidbokningssystem upplevs som ganska lätt att komma ut på banan. Den allmänna kostnadsökningen beräknas till c:a 4 % jämfört med Med anledning av ovanstående resonemang föreslår styrelsen följande: höjning av årsavgiften med 100:- för år 2009 utökning av antalet aktiva medlemmar med 50 st. Styrelsen lämnar följande förslag till driftsbudget för år 2009: esultat :- Verksamhetsplan samt detaljerat budgetförslag kommer att finnas vid årsmötet och finns att hämta på kansliet en vecka före årsmötet. Klubbmästare 2008 Damjuniorer Emma Sundling Herrjuniorer Daniel Öhrn Damer manda Samuelsson Herrar Erik Strandqvist D35 Susanne Hellqvist H 35 Per Engström H 45 Dan Åman H 55 Stig Jonsson H 65 oyne Bergman D70 Birgit Thörnlund H 75 Göran Berggren Ny krögare i restaurangen Vi kommer att ha ny krögare i restaurangen nästa år. Vår förhoppning är förstås att vi får tag på någon som har möjlighet att vara här i många år framåt. I skrivande stund är inget klart mer än att det, ryktesvägen, finns ett flertal intressenter varav vi har varit i kontakt med några. Målsättningen är att vara klar med rekryteringen i god tid före nästa säsong. Den som har tips på lämpliga kandidater får gärna förmedla dessa tips till undertecknad. Ove Boström, Tfn OMSLGET NOVEMBE 2008 OMSLGET -NOVEMBE

4 Herrlaget på väg upp igen. Efter spel i Lag-SM och många år i toppen av division 1 stod vi inför det faktumet att vi säsongen 2008 skulle spela i division 2. Under många år har vi haft en stomme av spelare med hög klass som alltid presterat bra resultat på seriespel. En stark bidragande orsak har varit en mycket god laganda. Men med åren kommer helt naturligt andra faktorer/ prioriteringar som stör golfen. Inför årets seriespel diskuterade vi målsättning och kom fram till att prioritet 1 var att slussa in nya, yngre golfare som komplement till de mer rutinerade spelarna. esultatet blev att vi vann division 2 och att våra rookiesar, Lukas Åman och Mattias Hörnfeldt, starkt bidrog till detta. I laget ingick också Daniel Öhrn. Glädjande var också med vilken styrka och koncentration vi genomförde de avslutande singlarna. Övriga i laget var Per Lundin, Erik Strandqvist, Mats Lundqvist och Hampus von Post. Jag vill här passa på och uppmana våra juniorer att utmana våra klubblagsspelare om en plats i laget. Träna och våga tävla utanför distriktet! Vi värvade också Lars-Eje Lindström, tidigare elitspelare i hockey, som assisterande coach och som med sin gedigna tränarerfarenhet var en bidragande orsak till vårt avancemang. Målsättningen framåt blir att etablera oss i division 1, fortsätta att satsa på yngre spelare och så småningom ska vi börja snegla på Lag-SM igen. I övrigt har vi haft individuella framgångar på Skandia-, Mini- och YZ-touren. Sammanfattningsvis är jag optimistisk inför framtiden och detta grundar jag på att vi har en bra organisation för vår ungdomsverksamhet, bra ledare, en engagerad och kunnig idrottsansvarig i Hampus samt en förening som stöttar de som visar engagemang i sitt golfande. /Herrlagscoachen Med detta i bakhuvudet startade träningen under ledning av Hampus, Pålle och Simon i början av februari. Seriespelssystemet för klubblag bygger på två stycken likadana sammandrag per år bestående av två dagars spel vardera gången. Första dagen spelas två foursome och två bästbollar. ndra dagen spelas fyra singlar. lla sexton rundors bruttoresultat adderas till att bli lagets slutresultat i serien. Detta gäller för alla serier förutom den högsta, där tävlingen om SM-medaljerna avklaras på fyra dagar i sträck. I år matchades de äldre och mer etablerade tjejerna hårt vid det första sammandraget på hemmaplan, där för övrigt banan var i toppskick. En stor eloge till Håkan med personal, samt även till tävlingsledning och funktionärer för ett mycket bra genomfört arrangemang. Ledningen efter första sammandraget på hemmaplan var 93 slag, och vi kände oss hoppfulla inför det andra sammandraget i rvidsjaur. Efter att en stund ha diskuterat mängden insekter, det faktum att rvidsjaur var en niohålsbana som vi alltså skulle gå 6 tävlingsvarv på under tre dagar (7 varv på 3 dagar om man räknade in inspelsvarvet), och att det på första tee stod en skylt i mitten av juli som förkunnade OBS! Vid frost får banan ej beträdas, så ändrades fokuseringen till själva tävlingen. När de yngsta tjejerna (Lisa och manda) öppnade sin foursomerond med en birdie på första hålet och att dom efter en high-five leende halvsprang till andra hålets tee så kändes det direkt att inställningen var den rätta och att detta nog skulle gå vägen. När sista slaget var slaget (och nej Maria L, jag tänker inte påminna dig om att du i sista boll sista dagen gjorde en nia på sista hålet, en par fyra, men att du trots detta vann singelspelet på 79 slag) hade vi vunnit serien på 1289 slag med 67 slag tillgodo på tvåan och därmed avancerat till Division 1 igen. Spelade gjorde alltså samtliga ovanstående personer, och vid sammandraget i rvidsjaur assisterade Mats xelson som ledare och caddie. Klivet nästa säsong upp i Division 1 Norra Damer innebär naturligtvis att motståndet återigen blir tuffare. Det kommer troligtvis återigen att behövas ett bättre resultat än detta år för att hålla sig kvar i Division 1, vilket dock kommer att vara målsättningen för nästa säsong. Målet på lite längre sikt är fortfarande att på allvar etablera sig i Division 1. Seriös vinterträning och eventuellt ett träningsläger till våren kommer förhoppningsvis att lägga grunden inför nästa säsong. / Damlagscoachen I år gick det vägen igen för Damlaget. Förra året räckte vi ju inte riktigt till i Division 1 Norra, så säsongen 2008 fick tillbringas i Division 2. Målet inför säsongen 2008 var dock klar, vi skulle tillbaka till Division 1. esonemanget baserades på ett par faktum: 1. Åsa Gottmo som spelat på professionell nivå i snart 2 decennier (jaja Åsa, jag vet att detta innebär att du låter gammal, men enligt nätet så blev du faktiskt proffs 1993) hade flyttat till Sundsvall, och frågat ifall hon fick representera Timrå Golfklubb. 2. Tävlingskalendern för Europatouren tillät att både Maria Bodén och Åsa skulle ha möjlighet att delta på det ena av de två seriesammandragen. 3. Jennifer Karr som spelar på SS Masters Tour fanns kvar i verksamheten. 4. Juniorerna Lisa xelson och manda Samuelsson kändes som två tjejer som satsar på golfen som sitt förstaval under sommarhalvåret. 5. Juniorerna Emma Sundling och Maria Modin hade för avsikt att träna och tävla trots att dom har många andra järn i elden under både sommar- och vinterhalvåret. 6. Och sist men inte minst, tvåbarnsmamman Maria Lundin deklarerade att hon skulle försöka satsa mer på golfen detta år än vad hon hade gjort de närmast föregående åren då familjen stått i fokus. 6. OMSLGET NOVEMBE 2008 OMSLGET -NOVEMBE

5 1000 Tack... Som vanligt blev Pålles egen tävling Höstrensningen en formidabel succe. Tävlingen genomfördes som vanligt på en klurig cross-country bana som lockade till många skratt och svordomar från deltagarna. Denna dag fick tävlingsdjävulen stå tillbaka för glädje, skratt och fest. Vi som deltog vill tacka er som gjorde en grå höstdag till en rolig golfdag, Pålle för en rolig bana och ett enormt och generöst prisbord, restaurangen för god mat och dryck och vädergudarna som levererade en för årstiden njutbart väder. Vi ser redan fram emot nästa års höstrensning. Det enda som man kunde klaga på är Pålles klena resutat på den gemensamma V-75 kupongen, skärpning till nästa år. 8. OMSLGET NOVEMBE 2008 OMSLGET -NOVEMBE

6 Sammanfattning av säsongen 2008 Hur ska ombyggnaden gå till? Årets golfsäsong börjar gå mot sitt slut. När detta skrivs, 14 oktober, singelklippte vi alla greener på 5 millimeters höjd. Det var förmodligen årets sista klippning. För jämförelse kan nämnas att vår normala klipphöjd under säsong är 3,5 mm. Hur var då årets säsong? Efter den isigaste vintern under mina 15 år i golfbranschen hyste jag inget större hopp om en tidig start. Paradoxalt nog kunde vi öppna tidigare än någonsin, 16 greener var öppna den 16:e maj (2:an och 9:an fick vänta ett par veckor till). Fairways kom också igång på ett utmärkt sätt efter omfattande vertikalskärning, luftning och dressning. Vi byggde/renoverade sex tees under maj månad. Dessa öppnades vid midsommar. Under våren fylldes alla återstående bunkrar med ny sand och vi har nu en mycket bra och framförallt jämn standard på våra bunkrar. Jag tycker att vi haft en jämn kvalitet på hela banan i år, 17 :e green är ett undantag. Speciellt tycker jag att palissaden runt 18:e green, torvningen runt 17:e green samt förstås vår potbunker på 17:e höjt upplevelsen av vår bana. En skillnad i år jämfört med tidigare är att vi inte använt traditionella triplexklippare överhuvudtaget utan vi har använt singelklippare även på helger. Vi har dessutom vältat betydligt mer än tidigare med utmärkt resultat. Vi kommer, för fjärde året i rad, att vintertäcka alla greener. Detta förstås för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att greengräset ska övervintra. Till detta arbete har vi som vanligt hjälp av vårt trogna dukdragargäng, tack på förhand. I skrivande stund pågår jobbet med renovering av återstående tees och grovplaneringen pågår under oktober/november. Mer om detta i särskild artikel. Håkan Blusi / Course Manager Vår nya greenvält har gjort mycket nytta under säsongen. Vi gräver bort ytskiktet på befintlig tee, i de flesta fall c:a 10 cm men det kan variera. På 8:ans vita och gula tee var underlaget så pass dåligt så att det krävdes att vi tog bort 50 cm av det gamla materialet. Efter detta görs planering där enligt alla konstens regler där lutningen på tee kommer att vara ungefär 1 grad, lägre i bakkant och högst i framkant. nledningen till lutningen är förstås att försöka undvika stillastående vatten och de skador som detta kan medföra. På toppen läggs ett lager med nytt material, c:a 5 cm, och detta pressas sedan samman och får ligga till sig under vintern i väntan på finplanering till våren. I början av maj nästa år kommer vi att lägga färdigt gräs, en kommer att innebära några dagars extra hårt arbete för vår banpersonal. Gräset kommer på lastbilar från Skåne och det är inga små mängder, c:a 5400 kvadratmeter gräs behövs. Vi räknar med fem bilar och det gräs som skall läggas ut väger totalt ton. Efter det är det bara att vattna och hoppas på värmen som gör att gräset växer fast i underlaget och att vi kan börja spela på de nya teeområdena så snart Tee 13 i väntan på nytt gräs. som möjligt. Fem till sex veckor efter gräsutläggningen får vi räkna med innan vi kan öppna för spel, lagom till skolavslutningen är ett bra tips. Varför gräver dom bort allt gräs? Någon kanske undrar vad som pågått från sista veckan i september där vi haft en grävmaskin som grävt upp i stort sett alla vår utslagsplatser. Det är inget sabotage på gång utan ett led i vår utveckling av banan. Vår Master Plan som antogs för några år sedan är grunden till de förändringar som görs på banan och vi har nu identifierat våra tees som vår svagaste punkt. På många ställen har det blivit sättningar under årens lopp på grund av dåligt material och det har dessutom blivit ojämnt slitage på olika delar av teeytorna från de uppskattningsvis 1,5 miljoner fötter som trampat efter det att banan byggdes. Vi byggde om fem tees under våren 2008 och med erfarenhet från detta arbete har vi beslutat att bygga om resten med början i höst. Det gäller att få den exakta lutningen på nya backtee på 18:e. 10. OMSLGET NOVEMBE 2008 OMSLGET -NOVEMBE

7 tt bo och golfa i Skottland estips för den som vill ha en riktig golfutmaning och inte är rädd för bunkrar och vind. Carnoustie är en liten och ganska sömnig stad på den skotska östkusten mellan Dundee och berdeen. Det bor ungefär människor där och det mesta är uppbyggt på golf. Hur tar man sig dit? Flyg från rlanda till Edinburgh tar två timmar. Från Edinburgh är det 1,5 timme per landsväg till Carnoustie. Det överlägset smidigaste sättet är att åka taxi från flygplatsen, inget krångel med att hämta och lämna hyrbil eller att behöva köra i den ofta intensiva vänstertrafiken. Kostnad: 1300 kronor för flyget och kr för taxi tur och retur. Var bor man? Hotell eller Bed & Breakfast finns att tillgå. Ett hett tips är förstås Carnoustie Golf Hotel som ligger nere vid havet och i direkt anslutning till den stora attraktionen, Championship Course. tt sitta i frukostmatsalen med utsikt över första tee (ungefär 30 meter bort) är en underbar upplevelse för en golfare. Efter frukost är det bara att gå upp på rummet och hämta klubborna. Efter golfrundan är det bara helt perfekt att ta plats i Calder bar med samma fina utsikt som man hade på??? SKNS TEXT!!! Kostnad: 600 kronor per natt och person. Bed & Breakfast finns som alternativ men då är det ett par hundra meter att gå. Kostnad B&B: kronor. Om golfen Förutom Championship Course så finns två utmärkta banor, Burnside och Buddon Links, alla ingår i The Links Trust Management som är den kommunala organisation som har hand om golfen i stan. Båda dessa banor är i utmärkt kondition och definitivt värda att spela som uppvärmning. Championship Course lades ut 1840 av llan obertson. Old Tom Morris och James Braid gjorde senare på 1800-talet vissa justeringar. Banan är allmänt ansedd som den svåraste bland de banor där British Open spelas. Det finns nästan inga lägen där du inte ser svårigheterna utan allt känns väldigt ärligt. tt det sen kan vara lite skrämmande med bunkrar som gapar som jättelika monster, upp till två meter höga, på båda sidor om fairway bidrar bara till upplevelsen. Banans kondition är bland de bästa som upplevts med fasta, hårda och snabba spelytor. Banan mäter 6940 yards från det tee som används till vardags och det är fullt tillräckligt för att ingen ska behöva hålla igen. Det bästa utbytet av banan får den som spelar match mot sina kamrater och inte bekymrar sig så mycket om sin totalscore. Banan har många berömda hål och alla har förstås sitt eget namn. Jockie s Burn (hål 3) är ett kort par 4 med ett mycket spännande inspel. Hogans lley (hål 6) är, tillsammans med hål 18, det mest omtalade. Hålet är långt men har framför allt ett mycket spännande utslag. Hela vänstersidan är out of bounds och det är bara 15 meter brett för den som vill placera sin drive till vänster om det bunker system som dyker upp i landningsområdet för en bra drive. När Ben Hogan spelade och vann The Open 1953 var han en av de få som vågade placera sin drive i det smalaste området. Legenden säger till och med att han slog sitt andra slag sista dagen från tredje dagens torvmärke. Home som hål 18 heter har förstås alla sett på tevesändningarna från The Open 1999 och Jean van de Velde blev världsberömd 1999 när han gick ner för att se om det skulle gå att slå ett slag från botten av Barry Burn. Han vann inte tävlingen men blev kommer aldrig att bli bortglömd och det finns till exempel en svit på hotellet som är uppkallad efter honom. Förra året slog Padraig Harrington sig ner I Barry Burn två gånger på sista rundan men lyckades få en sexa och rädda sig till det särspel som han senare vann. Det finns många andra fina hål där främst hål utmärker sig. PS: lla I vår grupp fegade och slog oss kort höger om bunkrarna på Hogans lley. Kostnad: 1700 kronor för ett paket med alla tre banorna. Inom 10 minuters taxiresa från hotellet finns Panmure och Monifieth. Båda är riktigt bra linksbanor med mycket bra finish. Båda lades ut I mitten på 1800-talet och brukar användas som kvalbanor när British Open spelas på Carnoustie. Det var för övrigt på Panmure som Hogan tränade de sista två veckorna före sin berömda seger år Kostnad: 600 kronor/dag. Mat och andra nöjen Skottland är inte känt som något kulinariskt centrum och Carnoustie är inget undantag. Det finns förstås specialiteter som Haggis för den som vågar prova, men annars är det mycket chips och pajer. I Carnoustie finns dock ett lysande undantag cirka 10 minuters promenadväg från hotellet. Belmonte heter en Italiensk restaurang där ägaren Luciano gärna tipsar om dagens fynd. Det finns utmärkta skaldjurs- och fiskrätter men också utsökt pasta och kötträtter. Väl värt ett besök! Har man riktig tur kommer man dit en dag där det finns nyfångade pilgrimsmusslor som förrätt. Nattlivet talar vi tyst om, den som önskar sådant åker inte till Carnoustie. Sammanfattningsvis Man åker till Carnoustie om man vill njuta av den typ av golf som spelas på linksbanor. På köpet får man se vacker natur och andas frisk härlig luft. September oktober är en utmärkt tid för linksgolf med krispiga morgnar och en normal dagstemperatur på grader. Bild 1 Barry Burn är ett utmanande par 3. Ta tillräckligt med klubba. Bild 2 Uppeggat på Hogans lley! Mannen i väst är förresten inte bara Caddie. Han är Bild 1 Bild 3 också Chairman of the Links Committé d.v.s. högste ansvarige för golfbanorna I stan. Han hade mycket intressant att berätta om driften av de tre banorna. Bild 3 Inspel från greenbunkern på 18:e är nervpirrande, den skarpsynte ser att det gick utmärkt den här gången. Bild 4 Bilden är från tee på det 18:e hålet. Det spelas ronder per år på Championship Course (på Timrå GK spelas det ungefär färre). Det går att bli medlem på den stora banan. Genom att bli medlem på Buddon Links där det inte är någon kö kan man hamna i kön för den stora banan. Sedan är det bara att vänta, just nu räknar man med 17 år. Bild 2 Bild OMSLGET NOVEMBE 2008 OMSLGET -NOVEMBE

8 ed Tee Cup 2008 Månadens korsord ed Tee Cup är en ny golftävling för damer som ersatt Triss Lady som gick i graven ed Tee cup har spelat klubbkval på 285 klubbar och damer har deltagit. I Timrå så spelade vi kvalet den 15 juni med 18 deltagande par och segrare blev systrarna Maria och Madelene Söderlund före Sigrid Janzen och Marianne Bogestedt. Maria och Madelene blev därmed kvalificerade till regionfinalen som spelades på Veckefjärden den 26 augusti. Tyvärr blev deras resultat inte det bästa den dagen. De två bästa från de tio regionfinalerna som spelades fick komma till Sverigefinalen på Vidbynäs GK den september. De tre bästa lagen från Sverigefinalen var direktkvalificerade till landkampen mot Frankrike och tre lag som deltagit i regionfinalerna lottades fram och. Maria och Madelene hade den fantastiska turen att få en av platserna. Till Frankrike och CHTEU des VIGIES åkte tjejerna tillsammans med ledare för att spela lanskampen mot Frankrike den 2 5 oktober. Landskampen spelade i Solhem Cup-format över fyra 9-hålsrundor. Tyvärr blev resultatet 19,5 mot 16,5 i fransyskornas favör men vad gör väl det när man får vara med om en så här fantastisk upplevelse med ett späckat schema med träning, golf och Frankrikes specialitet mat och vin. Jobbar för andra Del av läsåret Klocka för honom Kallas en sjöman Är tankspridd Nummer 2 En av Ljudsätta Nallebo Har ledig elev Finns ej hos nykterist Ej ordinarie Kustskjutare U T S E U S Verktyg Tätade skarven Är alla goda ting Hästspel Sårade Sällsynt Isränna Föråldrad Staden...Paulo! Intressanta fakta om klubbens greenfeespelare Fram till 13 oktober har vi haft grenfeespelare. Våra greenfeespelare representerar mer än hundra svenska klubbar. Våra greenfeespelare representerar mer än tio utländska klubbar. I juli hade vi greenfeespelare. Flest greenfeespelare kommer från Sundsvall och Öjestrand, 1000 vardera. apport från några av våra medlemsaktiviteter Herrar 35+ avslutades 5 okt med en 9-hålstävling och spelformen Daytona och spel från vit tee där paret Kent Vestin/Per Engström spelade bäst följt av Peter Granåsen med Henrik ndersson som partner. Efter spelet var det prisutdelning för årets 6 tävlingar som spelas scratch där Per Engström blev totalsegrare genom att vara bäst på de 4 tävlingar som räknas. Per Lundin, Paul Börlin, Mats Brodén, Håkan Blusi samt Henrik ndersson belade de följande 5 platserna. Totalt spelades 222 ronder och antal deltagare var 48 olika medlemmar Damrundan 55+ avslutades efter 10 spelade ronder. ntalet deltagare har varit 45 och sammanlagt spelade de 284 ronder. Årets vinnare där de sex bästa placeringspoängen räknas blev Gun Södermark som i tur och ordning följdes av Ewa Mikalsson, Britt-Inger Boväng, Ulla-May Granqvist, Siv Nordström och Vera Lundin. UT13 avslutades 25 sept med spel över 27 hål och en trivsambankett med prisutdelning. Årets vinnare blev oyne Bergman som i avslutande ronden passerade Pontus Södermark som också fick se sej slagen av Bernt xberg. Därefter följde olf Westerlund, John Jonsson och Jan Åslund. Årets HCP-sänkare blev Bernt xberg med en sänkning på 23 %. Noteras bör också Thore Stenbergs bruttoscore på 73 slag och årets rookie Håkan Munter. ntalet deltagare var 72 och antalet spelade ronder 734. Hon&Han Solar Cup avslutades med finalspel mellan paret Susanne Hellqvist/ Olle Högberg och Ulla May Granqvist/ oyne Bergman där de förstnämnda avgick med segern. ShellCupen har ej kunnat avgöras men fjolårsvinnaren Lars Landén har gått till final och ska där möta Heine Grandin. Finalen kommer att spelas till våren eftersom Heine var med i ett annat finalspel vid planerad speldag. Weekendgolfen avslutades med en slutrond där Mattias Hörnfeldt under säsongen varit mest framgångsrik. Övriga med tätkänning i ordning nders Hörnfeldt, onnie Söderlund, Per Windén, Mats Sjöblom samt Lena Hörnfeldt. Metso Pair Cup avslutades sedvanligt med semifinal, final o. match om tredjepris samma dag. Som vanligt var LFV med Heine Grandin/Stig Jonson med och tog sin andra seger på 18 hålet mot Pålles Golf&Fritid med Sigrid Janzén och Pålle Börlin. I matchen om tredjepris blev Skandias Gunnar Stern/Mikael Holmén för svåra för DHL Express med Patrik Göthe/Göran Hållander. /Mats Lindevall G UD O M B E Ö M O H M P Å F Å Mickels fälla På insidan Vindskydd Beordrat LX - 08 Schweizisk flod På många kompasser Mat från Italien På Tromsöbil tt dricka sig full Tenn Uppförsbacke Kallas de utstötta Västindisk ö Bor Datafilstyp Indianfolk Säger hövlig britt Han Ola i The rk Union Bushland N T I ME TID FÖ GOLF? ING DIN HJÄLPED! Nu kan du få skatterabatt för hushållsnära tjänster. Vi hjälper dig med: Städning - Matlagning - Klädvård Barnpassning - Hämtning och lämning av barn -Seniorservice - Gräs- och häckklippning - Snöskottning ing eller , Gun-Inger, så berättar jag mer! 14. OMSLGET NOVEMBE 2008 OMSLGET -NOVEMBE

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Dec. 2007 & God Jul Gott NYTT ÅR Ur innehållet: Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 www.golf.se/tjornsgk

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth!

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth! GOLFARENNovember 2012 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 PGA Touren nästa för David Lingmerth! Kallelse till Höstmöte 29 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

Ymer Kuriren. I detta nummer bl.a. om; Medlemsblad nr 2/12

Ymer Kuriren. I detta nummer bl.a. om; Medlemsblad nr 2/12 Medlemsblad nr 2/12 Ymer Kuriren Boule - Bowling - Boxning - Cykel - Friidrott - Frisbee Gymnastik - Motion- Orientering - Skidor - Volleyboll I detta nummer bl.a. om; sid. 7-8 Boule sid. 8-9 Bowling sid.

Läs mer

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46 Solvikingen Nr 2, 2008, årg. 46 Göran Sander får en välförtjänt dusch efter ytterligare ett väl genomfört GöteborgsVarv Vi behöver fler funktionärer än vad vi har aktiva medlemmar! Du behövs! Inget funktionärsuppdrag

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 2 2011

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 2 2011 8-9 JULI - H 75 Melleruds GK 8-10 JULI - D 35/D 50/D 60/D 70 Tjörns GK SISTA ANMÄLNINGSDAG 4 JUNI KL. 18.00 VÄLKOMNA MED ANMÄLAN! Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 2 2011 En fiskmås

Läs mer

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år!

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år! Årsberättelse 2012 Ordförande har ordet 2012 ett framgångsrikt år! Det finns mycket att glädjas över när man ser tillbaka på det gångna året. För det första så kan man konstatera att firman går bra och

Läs mer

Sveriges Bridgeförbunds historia SVERIGES BRIDGEFÖRBUND OFFICIELLT ORGAN FÖR. Nummer 1. Februari 2000 Årgång 32. Pris 45: DBR I DG E F ÖR BUN

Sveriges Bridgeförbunds historia SVERIGES BRIDGEFÖRBUND OFFICIELLT ORGAN FÖR. Nummer 1. Februari 2000 Årgång 32. Pris 45: DBR I DG E F ÖR BUN DBR I DG E F ÖR BUN S V E R I G E S Nummer 1. Februari 2000 Årgång 32. Pris 45: Sveriges Bridgeförbunds historia OFFICIELLT ORGAN FÖR SVERIGES BRIDGEFÖRBUND DBR I DG E F ÖR BUN Bridge S V E N S K S V E

Läs mer

Berättelsen om ett mästerskap

Berättelsen om ett mästerskap 1 Kapitelnamn Berättelsen om ett mästerskap UEFA WOMEN S EURO SWEDEN 2013 JOHAN QUIST Innehåll Inledning 4 Att organisera mellan organisationer 5 Winning Ground 7 Stolt ända in i benmärgen 18 Nya förutsättningar

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera!

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! RTP-S Nr 4. 2009 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP i STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! Vi önskar alla annonsörer God Jul & Gott Nytt År PS PRÄNTAB & SÄTTAB Alafors - Tel. 0303-74

Läs mer

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE Stärk din motivation 34 coachande sidor: Väck drivkraften som tar dig i mål 2 Innehållsförteckning Om författaren...3 Inledning... 4 1. Välj en kristallklar målbild...5 2.

Läs mer

Invigningsspel på 9-hålsbanan på Örby ängar sommaren 1934. Stående fr.v. Getrud Koch, fulius funger, Sven Hallsjö, Ellen Olrich (Helsingör), Gustaf

Invigningsspel på 9-hålsbanan på Örby ängar sommaren 1934. Stående fr.v. Getrud Koch, fulius funger, Sven Hallsjö, Ellen Olrich (Helsingör), Gustaf Invigningsspel på 9hålsbanan på Örby ängar sommaren 1934. Stående fr.v. Getrud Koch, fulius funger, Sven Hallsjö, Ellen Olrich (Helsingör), Gustaf de la Gardie, Ulf Olsson, Dommer Olrich (Helsingör), okänd

Läs mer

nummer ett tjugohundratio utgåva: 16

nummer ett tjugohundratio utgåva: 16 01 10 nummer ett tjugohundratio utgåva: 16 Tidningen Göteborgshandbollen ges ut som officiellt organ för och av Göteborgs Handbollförbund. Upplaga är 10 000 ex. Tidningen nu även finns online, gå in på

Läs mer

Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets konferens

Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets konferens 2 0 0 8 Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets konferens innehåll Plan för RM-tävlingar 2009 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 Årets Konferens i Vara--------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

HYPOXIA. På snurr efter lyft. Nya licenser? Förslag till regelverk. Hypoxia förändras Tidningen ska göras om - tyck till!

HYPOXIA. På snurr efter lyft. Nya licenser? Förslag till regelverk. Hypoxia förändras Tidningen ska göras om - tyck till! HYPOXIA Skärmtrycket Häng- och skärmflygarnas tidning 1-2014 Nya licenser? Förslag till regelverk Hypoxia förändras Tidningen ska göras om - tyck till! Holgerssonvyer Paramotor i platta södern På snurr

Läs mer

EN DIAMANT PÅ GULDJAKT

EN DIAMANT PÅ GULDJAKT EN DIAMANT PÅ GULDJAKT Mannen bakom målvakterna Sandberg får besök Blåvitts nya stil _442-230x290_02-03 jornvik:layout 1 10-09-01 08.52 Sida 2 Å ANDRA SIDAN PERSONLIGT MED ULF JÖRNVIK INNEHÅLL September

Läs mer

Vikensonen med världen som arbetsfält. Möt tre generationer tomatodlare. Bakom kulisserna på höghusdebatten

Vikensonen med världen som arbetsfält. Möt tre generationer tomatodlare. Bakom kulisserna på höghusdebatten Byaluren Byaföreningens tidning om livet i Viken - förr & idag #38 Vikensonen med världen som arbetsfält SID. 8 Möt tre generationer tomatodlare SID. 16 Bakom kulisserna på höghusdebatten SID. 29 1 Byaluren

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Leka för livet. Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Leka för livet. Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Leka för livet Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Utgivare RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Projektledare: Eva Janson Fotografer: Mikael

Läs mer

ÄR DU EN BRA TENNISFÖRÄLDER?

ÄR DU EN BRA TENNISFÖRÄLDER? ÄR DU EN BRA TENNISFÖRÄLDER? Stockholms Tennisförbund Smidesvägen 5, 171 41 Solna, Tel. 08-627 40 40 Fax. 08-28 74 57, Pg 17 44 91-1, Bg 245-2829 E-post: info@tennisstockholm.se www.tennisstockholm.se

Läs mer

KLUBBLADET Nr 4 2002 Kareby IS medlemstidning Knallemarknad sön 15 dec 10-15 Kringledammen God Jul o Gott Nytt År

KLUBBLADET Nr 4 2002 Kareby IS medlemstidning Knallemarknad sön 15 dec 10-15 Kringledammen God Jul o Gott Nytt År KLUBBLADET Nr 4 2002 Kareby IS medlemstidning Knallemarknad sön 15 dec 10-15 Kringledammen God Jul o Gott Nytt År ADRESS- OCH TELEFONLISTA Förtroendevalda 2002-2003 Huvudstyrelsen Lars Öberg (ordf) Jöran

Läs mer

Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3

Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3 Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2003 Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3 Författare: David Ingnäs Joanna Sundström

Läs mer

Linerbladet. nr 3 2012. Förbränning av slam en lönsam affär. Tave kom med oväntad dyrgrip. VERONICA ENGBERG - vår nya krönikör.

Linerbladet. nr 3 2012. Förbränning av slam en lönsam affär. Tave kom med oväntad dyrgrip. VERONICA ENGBERG - vår nya krönikör. nr 3 2012 Linerbladet EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA VID SMURFIT KAPPA KRAFTLINER PITEÅ Förbränning av slam en lönsam affär Sid 3 Daniels tuffa utmaning Sid 4-5 Tave kom med oväntad dyrgrip Sid 8 VERONICA ENGBERG

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer

MOT NYA TIDER. Säsongsnytt: Elisabet tar SLAO VINNER DU SLAO-GOLFEN I HÖST? SKIROUTE & SNOWSCOOT CYKELINTRESSE LYFTER SKID- ANLÄGGNINGAR

MOT NYA TIDER. Säsongsnytt: Elisabet tar SLAO VINNER DU SLAO-GOLFEN I HÖST? SKIROUTE & SNOWSCOOT CYKELINTRESSE LYFTER SKID- ANLÄGGNINGAR nr 1 september säsongen 2013-14 VINNER DU SLAO-GOLFEN I HÖST? Säsongsnytt: SKIROUTE & SNOWSCOOT CYKELINTRESSE LYFTER SKID- ANLÄGGNINGAR Elisabet tar SLAO MOT NYA TIDER SLAO SAMVERKAR FÖR ROLIGA OCH TRYGGA

Läs mer

Toppningsstudien. - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott. FoU-rapport 2005:4

Toppningsstudien. - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott. FoU-rapport 2005:4 - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott FoU-rapport 2005:4 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att

Läs mer