November 2008 OMSLAGET -NOVEMBER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "November 2008 OMSLAGET -NOVEMBER 2008 1."

Transkript

1 November 2008 OMSLGET -NOVEMBE

2 Underbart är kort Golf utan konsekvenser Timrå Golfklubb Golfbanevägen Fagervik E-post: Kansli: Fax: Shop: estaurang: nsvarig utgivare Gunnar Jonsson edaktion Lennart ndersson olf Edlund Sten Nilsson Sören Walldin Ove Boström nnonsbokning Kansliet Produktion Frosting eklambyrå Tryck Tryckeribolaget Sundsvall Fotograf Sören Walldin Ove Boström Det pågår en översyn över Golfförbundets (SGF) organisation bland annat i syfte att stärka samarbetet mellan förbundet, distrikten och klubbarna. Nu är grunddragen kända och har väckt stor förvåning i vårt och i angränsande distrikt. Till skillnad mot andra stora idrottsförbund, saknas en organisatorisk koppling mellan SGF och distrikten. Trots detta spelar distrikten idag en viktig roll i samarbetet mellan klubbarna. Med hänsyn till förbundsmötets direktiv hade det därför varit naturligt att utveckla detta samarbete och skapa ett organisatoriskt samband mellan klubbar distrikt förbund. Men icke! Utredarna föreslår att en regionindelning införs, där varje region ska bestå av ett 40-tal klubbar. Därigenom får man, påstår utredarna en organisation med förutsättningar till samarbete med korta avstånd. Men, för att åstadkomma den norra regionen, så sammanförs Timrå, Skottsund och Öjestrand med Björkliden. Man tar sej för pannan! En konsulent, spindeln i nätet, ska anställas. Med placering i Luleå, får den 500 km till den nordligaste och lika långt till den sydligaste klubben. Underbart är kort i Skåneland, men häruppe? Brevlådeklubbarna har blivit ett problem som också penetrerats i organisationsutredningen. Förslaget som presenteras väcker funderingar. En ny medlemsform ska införas, förmånsmedlemskap, som ger rätt att spela på alla banor. För varje 9 hål som hemmabanan har får varje klubb rätt att registrera 1000 medlemmar i den nya formen. En 18-hålsbana får således rätt till 2000 förmånsmedlemmar. Om klubben har fler medlemmar, så får dessa bara spela på hemmabanan. Medlemsavgiften till SGF blir naturligtvis lika för alla(!?) vsikten med förslaget är naturligtvis att Ordförande Kenneth Westberg begränsa antalet brevlådemedlemskap. Men, vad gör personalen i receptionen när det visar sig att Underbart är (förmåns)kort för några i sällskapet och inte alla? Tänker man på klubbens ekonomi och låter alla som är medlemmar av Golfförbundet spela eller ger man rött kort till den som inte har rätt kort. Och, hur förklarar man för kassören att en bokad fyrboll tackade för sig och gick? Därför blev det inget klirr i kassan! För övrigt så har mer än 6700 gäster även i år besökt oss. Bra betyg, med andra ord, till alla som på olika sätt medverkat i klubben Många klubbar har ekonomiska problem. Konkurshotet vilar över ett antal. Medlemsantalet minskar. Glädjande nog, kan vi konstatera att vår klubb, kan redovisa en bra ekonomi och ett starkt budgetförslag för Med samma höga klass på banan, så har vi att se fram emot ett nytt spännande nästa golfår. Besök oss på webben: Hälften av alla golfspelare drabbas någon gång under sin livstid av fenomenet yips. Till vardags går uttrycket ofta felaktigt under benämningen gips, t.ex. puttgips vilket skulle associera till känslan av att armarna är gipsade och därmed försvåra puttningen. Den korrekta definitionen är snarare den motsatta. Söker man efter yips på Internet får man träffar och definitionerna varierar. Men Wikipedia ger, i mina ögon, denna perfekta och helt underbara beskrivning av ordet i allmänhet: Yips is an expression describing an apparently baseless sudden loss of ability in different sports vilket förenklat kan översättas till: En plötslig och ogrundad försämring av skicklighet inom idrott. Yips inom golf får denna lika träffsäkra definition: a movement disorder known to interfere with putting eller på svenska en rörelsestörning som vanligen påverkar puttningen. Vilken underbar vetenskaplig beskrivning! Känner ni igen fenomenet? Det gör jag. Frågar du en drabbad golfare får du förmodligen ett svar i stil med: Det känns som okontrollerade skakningar i handlederna. Puttern liksom bara rycker till i träffögonblicket. Titta på någon med puttyips så får ni se själva. Det är igen rolig syn. tt ha armarna gipsade vore i detta läge en välkomnad hjälp. Tro mig. Orsakerna till yips är troligen flera. Vetenskapen hävdar att det är en följd av biokemiska förändringar i hjärnan som inträffar då vi åldras, andra tror att det är demoner inuti huvudet som sitter och önskar dig olycka. Själv tror jag det till största del handlar om rädsla för konsekvenser. Ett förstadium till yips är en ökad grad av nervositet vid korta puttar (eller vid vissa typer av slag för den delen. Ingen del av spelet går säker när yipset slår till). Successivt ökar nervositeten till att slutligen vara så kraftig att vi börjar svettas, får onormalt hög puls och börjar skaka. Yips. Så, varför blir vi nervösa? Naturligtvis för att vi är rädda för konsekvenserna om vi skulle missa putten. En missad nedförsputt på 1 meter får konsekvensen att vi plötsligt har en 3-metersputt tillbaka. Vilket mycket troligt kan resultera i att vi kommer 3-putta från 1 meter. Ett toppat bunkerslag får ofta ödesdigra konsekvenser. Kanske hamnar bollen i ett buskage långt bakom green och en säker 5:a på hålet förvandlas på ett ögonblick till en 9:a. Tanken på konsekvenserna av ett misslyckade tar överhanden och hjärnan tappar fokus på uppgiften. Framförallt så tappar vi perspektivet på situationen. Putten känns plötsligt viktigare än allt krig, svält och fattigdom i världen. Svetten kommer, pulsen ökar och skakningarna börjar. Yips. Hur ofta har vi inte sagt Det gick ju så bra på rangen efter att ha vänt på 12 poäng efter 9 hål. Det klart det går bra på rangen. Där behöver vi ju inte ta några konsekvenser för våra dåliga slag. Hur ofta missar vi en metersputt på övningsgreenen? Nästan aldrig. Med vilopuls och mjuka rörelser rullar vi i putt efter putt. Hjärnan vet att det inte gör något om vi missar. Inga tappade poäng, inget förlorat vad, inget ras i resultatlistan. För proffsen som livnär sig på golfen slår yipset till med dubbel kraft. För många kan den där nedförsputten avgöra om det blir någon månadslön denna månad eller om man får behålla sitt tourkort för nästa år. Listan kan göras lång på spelare som fått sina karriärer förstörda p.g.a. yips. Bernhard Langer kunde under en period inte få bollen i hål från 3 decimeter men lyckades så småningom ta sig ur sitt yips genom att låsa händer och armar med sitt unika puttgrepp. Gips! En nyckel till att bli en bättre golfspelare tror jag sitter i att spela golf utan konsekvenser. Kan vi bara förmå våra hjärnor att strunta i konsekvenserna och istället fokusera på den uppgift som ligger framför oss så blir golfsporten betydligt lättare att bemästra. När man befinner sig i zonen (ett uttryck för att man spelar väldigt bra under en period) existerar inga tankar på konsekvenser. tt man skall missa sin korta putt eller toppa bunkerslaget dyker aldrig upp som ett alternativ i hjärnan. Då undviker vi alla movement disorders och sudden losses in ability. Tiger Woods fick en gång frågan: Hur kommer det sig att du alltid sätter de där avgörande puttarna, de där som alla andra missar bara för att de är så viktiga. Han svarade i stil med: Är putten kortare än 3 meter tillåter jag inte min hjärna att tänka på konsekvenserna om jag skulle missa den. Lyckas jag med det så är jag nöjd oavsett resultat, för jag vet att jag har gjort allt i min makt för att sänka putten. Usually they go in.. /Ior OMSLGET -NOVEMBE

3 Föredragningslista 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6. Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. Årsmöte för Timrå Golfklubb 2008 Tid: Onsdag 26/11 kl. 19. Plats: Sörbergeskolans matsal. 7. Val av: a) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år; b) fyra ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år; d) två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta; e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av dessa skall en utses till ordförande; 9. Behandling av i rätt tid inkomna motioner. 10. Frågor av informationskaraktär. yder Cup i Timrå Under de senaste fem åren har Gävle GK:s sponsorer mött Timrå GK:s i en yder Cup match. På våren möts lagen i Gävle och på hösten i Timrå, idel hemmasegrar hitills under åren tills i år då Gävle genom ett oavgjort på resultat på bortaplan bröt trenden och får behålla bucklan över vintern. Tolv bästbollar spelades under strålande väder och med en bana i toppskick, där flera av Gävleborna uttryckte sitt nöje att få spela en så bra bana. Viktigt att få träffa sponsorer under lättsamma förhållanden och stärka sammanhållningen med andra klubbar i Norrland, säger Ove Boström som höll sin vakande hand över arrangemanget. Styrelsens förslag till årsmötet 26 november Styrelsens ambition att ytterligare höja kvalitén på vår anläggning står fast. Vi har inte märkt någon större avmattning i intresset för att vara medlem i vår klubb eller för att spela mot greenfee. Intäkter :- Kostnader :- vskrivningar bana, klubbhus och maskinpark :- Hole in One på Timrå GK 2008 Hål 3 Hål 6 Hål 17 Gunnar Stern Håkan Westman Barbro ystedt Kenth Nilsson Peter Granåsen Ulf ndersson Christer Klingstedt Golfhallen och vinterkansliet finns i Birsta som vanligt. Information om tider hittar du på Vi uppskattar att antalet spelade ronder på banan ökat men att det tack vare ett modernt tidbokningssystem upplevs som ganska lätt att komma ut på banan. Den allmänna kostnadsökningen beräknas till c:a 4 % jämfört med Med anledning av ovanstående resonemang föreslår styrelsen följande: höjning av årsavgiften med 100:- för år 2009 utökning av antalet aktiva medlemmar med 50 st. Styrelsen lämnar följande förslag till driftsbudget för år 2009: esultat :- Verksamhetsplan samt detaljerat budgetförslag kommer att finnas vid årsmötet och finns att hämta på kansliet en vecka före årsmötet. Klubbmästare 2008 Damjuniorer Emma Sundling Herrjuniorer Daniel Öhrn Damer manda Samuelsson Herrar Erik Strandqvist D35 Susanne Hellqvist H 35 Per Engström H 45 Dan Åman H 55 Stig Jonsson H 65 oyne Bergman D70 Birgit Thörnlund H 75 Göran Berggren Ny krögare i restaurangen Vi kommer att ha ny krögare i restaurangen nästa år. Vår förhoppning är förstås att vi får tag på någon som har möjlighet att vara här i många år framåt. I skrivande stund är inget klart mer än att det, ryktesvägen, finns ett flertal intressenter varav vi har varit i kontakt med några. Målsättningen är att vara klar med rekryteringen i god tid före nästa säsong. Den som har tips på lämpliga kandidater får gärna förmedla dessa tips till undertecknad. Ove Boström, Tfn OMSLGET NOVEMBE 2008 OMSLGET -NOVEMBE

4 Herrlaget på väg upp igen. Efter spel i Lag-SM och många år i toppen av division 1 stod vi inför det faktumet att vi säsongen 2008 skulle spela i division 2. Under många år har vi haft en stomme av spelare med hög klass som alltid presterat bra resultat på seriespel. En stark bidragande orsak har varit en mycket god laganda. Men med åren kommer helt naturligt andra faktorer/ prioriteringar som stör golfen. Inför årets seriespel diskuterade vi målsättning och kom fram till att prioritet 1 var att slussa in nya, yngre golfare som komplement till de mer rutinerade spelarna. esultatet blev att vi vann division 2 och att våra rookiesar, Lukas Åman och Mattias Hörnfeldt, starkt bidrog till detta. I laget ingick också Daniel Öhrn. Glädjande var också med vilken styrka och koncentration vi genomförde de avslutande singlarna. Övriga i laget var Per Lundin, Erik Strandqvist, Mats Lundqvist och Hampus von Post. Jag vill här passa på och uppmana våra juniorer att utmana våra klubblagsspelare om en plats i laget. Träna och våga tävla utanför distriktet! Vi värvade också Lars-Eje Lindström, tidigare elitspelare i hockey, som assisterande coach och som med sin gedigna tränarerfarenhet var en bidragande orsak till vårt avancemang. Målsättningen framåt blir att etablera oss i division 1, fortsätta att satsa på yngre spelare och så småningom ska vi börja snegla på Lag-SM igen. I övrigt har vi haft individuella framgångar på Skandia-, Mini- och YZ-touren. Sammanfattningsvis är jag optimistisk inför framtiden och detta grundar jag på att vi har en bra organisation för vår ungdomsverksamhet, bra ledare, en engagerad och kunnig idrottsansvarig i Hampus samt en förening som stöttar de som visar engagemang i sitt golfande. /Herrlagscoachen Med detta i bakhuvudet startade träningen under ledning av Hampus, Pålle och Simon i början av februari. Seriespelssystemet för klubblag bygger på två stycken likadana sammandrag per år bestående av två dagars spel vardera gången. Första dagen spelas två foursome och två bästbollar. ndra dagen spelas fyra singlar. lla sexton rundors bruttoresultat adderas till att bli lagets slutresultat i serien. Detta gäller för alla serier förutom den högsta, där tävlingen om SM-medaljerna avklaras på fyra dagar i sträck. I år matchades de äldre och mer etablerade tjejerna hårt vid det första sammandraget på hemmaplan, där för övrigt banan var i toppskick. En stor eloge till Håkan med personal, samt även till tävlingsledning och funktionärer för ett mycket bra genomfört arrangemang. Ledningen efter första sammandraget på hemmaplan var 93 slag, och vi kände oss hoppfulla inför det andra sammandraget i rvidsjaur. Efter att en stund ha diskuterat mängden insekter, det faktum att rvidsjaur var en niohålsbana som vi alltså skulle gå 6 tävlingsvarv på under tre dagar (7 varv på 3 dagar om man räknade in inspelsvarvet), och att det på första tee stod en skylt i mitten av juli som förkunnade OBS! Vid frost får banan ej beträdas, så ändrades fokuseringen till själva tävlingen. När de yngsta tjejerna (Lisa och manda) öppnade sin foursomerond med en birdie på första hålet och att dom efter en high-five leende halvsprang till andra hålets tee så kändes det direkt att inställningen var den rätta och att detta nog skulle gå vägen. När sista slaget var slaget (och nej Maria L, jag tänker inte påminna dig om att du i sista boll sista dagen gjorde en nia på sista hålet, en par fyra, men att du trots detta vann singelspelet på 79 slag) hade vi vunnit serien på 1289 slag med 67 slag tillgodo på tvåan och därmed avancerat till Division 1 igen. Spelade gjorde alltså samtliga ovanstående personer, och vid sammandraget i rvidsjaur assisterade Mats xelson som ledare och caddie. Klivet nästa säsong upp i Division 1 Norra Damer innebär naturligtvis att motståndet återigen blir tuffare. Det kommer troligtvis återigen att behövas ett bättre resultat än detta år för att hålla sig kvar i Division 1, vilket dock kommer att vara målsättningen för nästa säsong. Målet på lite längre sikt är fortfarande att på allvar etablera sig i Division 1. Seriös vinterträning och eventuellt ett träningsläger till våren kommer förhoppningsvis att lägga grunden inför nästa säsong. / Damlagscoachen I år gick det vägen igen för Damlaget. Förra året räckte vi ju inte riktigt till i Division 1 Norra, så säsongen 2008 fick tillbringas i Division 2. Målet inför säsongen 2008 var dock klar, vi skulle tillbaka till Division 1. esonemanget baserades på ett par faktum: 1. Åsa Gottmo som spelat på professionell nivå i snart 2 decennier (jaja Åsa, jag vet att detta innebär att du låter gammal, men enligt nätet så blev du faktiskt proffs 1993) hade flyttat till Sundsvall, och frågat ifall hon fick representera Timrå Golfklubb. 2. Tävlingskalendern för Europatouren tillät att både Maria Bodén och Åsa skulle ha möjlighet att delta på det ena av de två seriesammandragen. 3. Jennifer Karr som spelar på SS Masters Tour fanns kvar i verksamheten. 4. Juniorerna Lisa xelson och manda Samuelsson kändes som två tjejer som satsar på golfen som sitt förstaval under sommarhalvåret. 5. Juniorerna Emma Sundling och Maria Modin hade för avsikt att träna och tävla trots att dom har många andra järn i elden under både sommar- och vinterhalvåret. 6. Och sist men inte minst, tvåbarnsmamman Maria Lundin deklarerade att hon skulle försöka satsa mer på golfen detta år än vad hon hade gjort de närmast föregående åren då familjen stått i fokus. 6. OMSLGET NOVEMBE 2008 OMSLGET -NOVEMBE

5 1000 Tack... Som vanligt blev Pålles egen tävling Höstrensningen en formidabel succe. Tävlingen genomfördes som vanligt på en klurig cross-country bana som lockade till många skratt och svordomar från deltagarna. Denna dag fick tävlingsdjävulen stå tillbaka för glädje, skratt och fest. Vi som deltog vill tacka er som gjorde en grå höstdag till en rolig golfdag, Pålle för en rolig bana och ett enormt och generöst prisbord, restaurangen för god mat och dryck och vädergudarna som levererade en för årstiden njutbart väder. Vi ser redan fram emot nästa års höstrensning. Det enda som man kunde klaga på är Pålles klena resutat på den gemensamma V-75 kupongen, skärpning till nästa år. 8. OMSLGET NOVEMBE 2008 OMSLGET -NOVEMBE

6 Sammanfattning av säsongen 2008 Hur ska ombyggnaden gå till? Årets golfsäsong börjar gå mot sitt slut. När detta skrivs, 14 oktober, singelklippte vi alla greener på 5 millimeters höjd. Det var förmodligen årets sista klippning. För jämförelse kan nämnas att vår normala klipphöjd under säsong är 3,5 mm. Hur var då årets säsong? Efter den isigaste vintern under mina 15 år i golfbranschen hyste jag inget större hopp om en tidig start. Paradoxalt nog kunde vi öppna tidigare än någonsin, 16 greener var öppna den 16:e maj (2:an och 9:an fick vänta ett par veckor till). Fairways kom också igång på ett utmärkt sätt efter omfattande vertikalskärning, luftning och dressning. Vi byggde/renoverade sex tees under maj månad. Dessa öppnades vid midsommar. Under våren fylldes alla återstående bunkrar med ny sand och vi har nu en mycket bra och framförallt jämn standard på våra bunkrar. Jag tycker att vi haft en jämn kvalitet på hela banan i år, 17 :e green är ett undantag. Speciellt tycker jag att palissaden runt 18:e green, torvningen runt 17:e green samt förstås vår potbunker på 17:e höjt upplevelsen av vår bana. En skillnad i år jämfört med tidigare är att vi inte använt traditionella triplexklippare överhuvudtaget utan vi har använt singelklippare även på helger. Vi har dessutom vältat betydligt mer än tidigare med utmärkt resultat. Vi kommer, för fjärde året i rad, att vintertäcka alla greener. Detta förstås för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att greengräset ska övervintra. Till detta arbete har vi som vanligt hjälp av vårt trogna dukdragargäng, tack på förhand. I skrivande stund pågår jobbet med renovering av återstående tees och grovplaneringen pågår under oktober/november. Mer om detta i särskild artikel. Håkan Blusi / Course Manager Vår nya greenvält har gjort mycket nytta under säsongen. Vi gräver bort ytskiktet på befintlig tee, i de flesta fall c:a 10 cm men det kan variera. På 8:ans vita och gula tee var underlaget så pass dåligt så att det krävdes att vi tog bort 50 cm av det gamla materialet. Efter detta görs planering där enligt alla konstens regler där lutningen på tee kommer att vara ungefär 1 grad, lägre i bakkant och högst i framkant. nledningen till lutningen är förstås att försöka undvika stillastående vatten och de skador som detta kan medföra. På toppen läggs ett lager med nytt material, c:a 5 cm, och detta pressas sedan samman och får ligga till sig under vintern i väntan på finplanering till våren. I början av maj nästa år kommer vi att lägga färdigt gräs, en kommer att innebära några dagars extra hårt arbete för vår banpersonal. Gräset kommer på lastbilar från Skåne och det är inga små mängder, c:a 5400 kvadratmeter gräs behövs. Vi räknar med fem bilar och det gräs som skall läggas ut väger totalt ton. Efter det är det bara att vattna och hoppas på värmen som gör att gräset växer fast i underlaget och att vi kan börja spela på de nya teeområdena så snart Tee 13 i väntan på nytt gräs. som möjligt. Fem till sex veckor efter gräsutläggningen får vi räkna med innan vi kan öppna för spel, lagom till skolavslutningen är ett bra tips. Varför gräver dom bort allt gräs? Någon kanske undrar vad som pågått från sista veckan i september där vi haft en grävmaskin som grävt upp i stort sett alla vår utslagsplatser. Det är inget sabotage på gång utan ett led i vår utveckling av banan. Vår Master Plan som antogs för några år sedan är grunden till de förändringar som görs på banan och vi har nu identifierat våra tees som vår svagaste punkt. På många ställen har det blivit sättningar under årens lopp på grund av dåligt material och det har dessutom blivit ojämnt slitage på olika delar av teeytorna från de uppskattningsvis 1,5 miljoner fötter som trampat efter det att banan byggdes. Vi byggde om fem tees under våren 2008 och med erfarenhet från detta arbete har vi beslutat att bygga om resten med början i höst. Det gäller att få den exakta lutningen på nya backtee på 18:e. 10. OMSLGET NOVEMBE 2008 OMSLGET -NOVEMBE

7 tt bo och golfa i Skottland estips för den som vill ha en riktig golfutmaning och inte är rädd för bunkrar och vind. Carnoustie är en liten och ganska sömnig stad på den skotska östkusten mellan Dundee och berdeen. Det bor ungefär människor där och det mesta är uppbyggt på golf. Hur tar man sig dit? Flyg från rlanda till Edinburgh tar två timmar. Från Edinburgh är det 1,5 timme per landsväg till Carnoustie. Det överlägset smidigaste sättet är att åka taxi från flygplatsen, inget krångel med att hämta och lämna hyrbil eller att behöva köra i den ofta intensiva vänstertrafiken. Kostnad: 1300 kronor för flyget och kr för taxi tur och retur. Var bor man? Hotell eller Bed & Breakfast finns att tillgå. Ett hett tips är förstås Carnoustie Golf Hotel som ligger nere vid havet och i direkt anslutning till den stora attraktionen, Championship Course. tt sitta i frukostmatsalen med utsikt över första tee (ungefär 30 meter bort) är en underbar upplevelse för en golfare. Efter frukost är det bara att gå upp på rummet och hämta klubborna. Efter golfrundan är det bara helt perfekt att ta plats i Calder bar med samma fina utsikt som man hade på??? SKNS TEXT!!! Kostnad: 600 kronor per natt och person. Bed & Breakfast finns som alternativ men då är det ett par hundra meter att gå. Kostnad B&B: kronor. Om golfen Förutom Championship Course så finns två utmärkta banor, Burnside och Buddon Links, alla ingår i The Links Trust Management som är den kommunala organisation som har hand om golfen i stan. Båda dessa banor är i utmärkt kondition och definitivt värda att spela som uppvärmning. Championship Course lades ut 1840 av llan obertson. Old Tom Morris och James Braid gjorde senare på 1800-talet vissa justeringar. Banan är allmänt ansedd som den svåraste bland de banor där British Open spelas. Det finns nästan inga lägen där du inte ser svårigheterna utan allt känns väldigt ärligt. tt det sen kan vara lite skrämmande med bunkrar som gapar som jättelika monster, upp till två meter höga, på båda sidor om fairway bidrar bara till upplevelsen. Banans kondition är bland de bästa som upplevts med fasta, hårda och snabba spelytor. Banan mäter 6940 yards från det tee som används till vardags och det är fullt tillräckligt för att ingen ska behöva hålla igen. Det bästa utbytet av banan får den som spelar match mot sina kamrater och inte bekymrar sig så mycket om sin totalscore. Banan har många berömda hål och alla har förstås sitt eget namn. Jockie s Burn (hål 3) är ett kort par 4 med ett mycket spännande inspel. Hogans lley (hål 6) är, tillsammans med hål 18, det mest omtalade. Hålet är långt men har framför allt ett mycket spännande utslag. Hela vänstersidan är out of bounds och det är bara 15 meter brett för den som vill placera sin drive till vänster om det bunker system som dyker upp i landningsområdet för en bra drive. När Ben Hogan spelade och vann The Open 1953 var han en av de få som vågade placera sin drive i det smalaste området. Legenden säger till och med att han slog sitt andra slag sista dagen från tredje dagens torvmärke. Home som hål 18 heter har förstås alla sett på tevesändningarna från The Open 1999 och Jean van de Velde blev världsberömd 1999 när han gick ner för att se om det skulle gå att slå ett slag från botten av Barry Burn. Han vann inte tävlingen men blev kommer aldrig att bli bortglömd och det finns till exempel en svit på hotellet som är uppkallad efter honom. Förra året slog Padraig Harrington sig ner I Barry Burn två gånger på sista rundan men lyckades få en sexa och rädda sig till det särspel som han senare vann. Det finns många andra fina hål där främst hål utmärker sig. PS: lla I vår grupp fegade och slog oss kort höger om bunkrarna på Hogans lley. Kostnad: 1700 kronor för ett paket med alla tre banorna. Inom 10 minuters taxiresa från hotellet finns Panmure och Monifieth. Båda är riktigt bra linksbanor med mycket bra finish. Båda lades ut I mitten på 1800-talet och brukar användas som kvalbanor när British Open spelas på Carnoustie. Det var för övrigt på Panmure som Hogan tränade de sista två veckorna före sin berömda seger år Kostnad: 600 kronor/dag. Mat och andra nöjen Skottland är inte känt som något kulinariskt centrum och Carnoustie är inget undantag. Det finns förstås specialiteter som Haggis för den som vågar prova, men annars är det mycket chips och pajer. I Carnoustie finns dock ett lysande undantag cirka 10 minuters promenadväg från hotellet. Belmonte heter en Italiensk restaurang där ägaren Luciano gärna tipsar om dagens fynd. Det finns utmärkta skaldjurs- och fiskrätter men också utsökt pasta och kötträtter. Väl värt ett besök! Har man riktig tur kommer man dit en dag där det finns nyfångade pilgrimsmusslor som förrätt. Nattlivet talar vi tyst om, den som önskar sådant åker inte till Carnoustie. Sammanfattningsvis Man åker till Carnoustie om man vill njuta av den typ av golf som spelas på linksbanor. På köpet får man se vacker natur och andas frisk härlig luft. September oktober är en utmärkt tid för linksgolf med krispiga morgnar och en normal dagstemperatur på grader. Bild 1 Barry Burn är ett utmanande par 3. Ta tillräckligt med klubba. Bild 2 Uppeggat på Hogans lley! Mannen i väst är förresten inte bara Caddie. Han är Bild 1 Bild 3 också Chairman of the Links Committé d.v.s. högste ansvarige för golfbanorna I stan. Han hade mycket intressant att berätta om driften av de tre banorna. Bild 3 Inspel från greenbunkern på 18:e är nervpirrande, den skarpsynte ser att det gick utmärkt den här gången. Bild 4 Bilden är från tee på det 18:e hålet. Det spelas ronder per år på Championship Course (på Timrå GK spelas det ungefär färre). Det går att bli medlem på den stora banan. Genom att bli medlem på Buddon Links där det inte är någon kö kan man hamna i kön för den stora banan. Sedan är det bara att vänta, just nu räknar man med 17 år. Bild 2 Bild OMSLGET NOVEMBE 2008 OMSLGET -NOVEMBE

8 ed Tee Cup 2008 Månadens korsord ed Tee Cup är en ny golftävling för damer som ersatt Triss Lady som gick i graven ed Tee cup har spelat klubbkval på 285 klubbar och damer har deltagit. I Timrå så spelade vi kvalet den 15 juni med 18 deltagande par och segrare blev systrarna Maria och Madelene Söderlund före Sigrid Janzen och Marianne Bogestedt. Maria och Madelene blev därmed kvalificerade till regionfinalen som spelades på Veckefjärden den 26 augusti. Tyvärr blev deras resultat inte det bästa den dagen. De två bästa från de tio regionfinalerna som spelades fick komma till Sverigefinalen på Vidbynäs GK den september. De tre bästa lagen från Sverigefinalen var direktkvalificerade till landkampen mot Frankrike och tre lag som deltagit i regionfinalerna lottades fram och. Maria och Madelene hade den fantastiska turen att få en av platserna. Till Frankrike och CHTEU des VIGIES åkte tjejerna tillsammans med ledare för att spela lanskampen mot Frankrike den 2 5 oktober. Landskampen spelade i Solhem Cup-format över fyra 9-hålsrundor. Tyvärr blev resultatet 19,5 mot 16,5 i fransyskornas favör men vad gör väl det när man får vara med om en så här fantastisk upplevelse med ett späckat schema med träning, golf och Frankrikes specialitet mat och vin. Jobbar för andra Del av läsåret Klocka för honom Kallas en sjöman Är tankspridd Nummer 2 En av Ljudsätta Nallebo Har ledig elev Finns ej hos nykterist Ej ordinarie Kustskjutare U T S E U S Verktyg Tätade skarven Är alla goda ting Hästspel Sårade Sällsynt Isränna Föråldrad Staden...Paulo! Intressanta fakta om klubbens greenfeespelare Fram till 13 oktober har vi haft grenfeespelare. Våra greenfeespelare representerar mer än hundra svenska klubbar. Våra greenfeespelare representerar mer än tio utländska klubbar. I juli hade vi greenfeespelare. Flest greenfeespelare kommer från Sundsvall och Öjestrand, 1000 vardera. apport från några av våra medlemsaktiviteter Herrar 35+ avslutades 5 okt med en 9-hålstävling och spelformen Daytona och spel från vit tee där paret Kent Vestin/Per Engström spelade bäst följt av Peter Granåsen med Henrik ndersson som partner. Efter spelet var det prisutdelning för årets 6 tävlingar som spelas scratch där Per Engström blev totalsegrare genom att vara bäst på de 4 tävlingar som räknas. Per Lundin, Paul Börlin, Mats Brodén, Håkan Blusi samt Henrik ndersson belade de följande 5 platserna. Totalt spelades 222 ronder och antal deltagare var 48 olika medlemmar Damrundan 55+ avslutades efter 10 spelade ronder. ntalet deltagare har varit 45 och sammanlagt spelade de 284 ronder. Årets vinnare där de sex bästa placeringspoängen räknas blev Gun Södermark som i tur och ordning följdes av Ewa Mikalsson, Britt-Inger Boväng, Ulla-May Granqvist, Siv Nordström och Vera Lundin. UT13 avslutades 25 sept med spel över 27 hål och en trivsambankett med prisutdelning. Årets vinnare blev oyne Bergman som i avslutande ronden passerade Pontus Södermark som också fick se sej slagen av Bernt xberg. Därefter följde olf Westerlund, John Jonsson och Jan Åslund. Årets HCP-sänkare blev Bernt xberg med en sänkning på 23 %. Noteras bör också Thore Stenbergs bruttoscore på 73 slag och årets rookie Håkan Munter. ntalet deltagare var 72 och antalet spelade ronder 734. Hon&Han Solar Cup avslutades med finalspel mellan paret Susanne Hellqvist/ Olle Högberg och Ulla May Granqvist/ oyne Bergman där de förstnämnda avgick med segern. ShellCupen har ej kunnat avgöras men fjolårsvinnaren Lars Landén har gått till final och ska där möta Heine Grandin. Finalen kommer att spelas till våren eftersom Heine var med i ett annat finalspel vid planerad speldag. Weekendgolfen avslutades med en slutrond där Mattias Hörnfeldt under säsongen varit mest framgångsrik. Övriga med tätkänning i ordning nders Hörnfeldt, onnie Söderlund, Per Windén, Mats Sjöblom samt Lena Hörnfeldt. Metso Pair Cup avslutades sedvanligt med semifinal, final o. match om tredjepris samma dag. Som vanligt var LFV med Heine Grandin/Stig Jonson med och tog sin andra seger på 18 hålet mot Pålles Golf&Fritid med Sigrid Janzén och Pålle Börlin. I matchen om tredjepris blev Skandias Gunnar Stern/Mikael Holmén för svåra för DHL Express med Patrik Göthe/Göran Hållander. /Mats Lindevall G UD O M B E Ö M O H M P Å F Å Mickels fälla På insidan Vindskydd Beordrat LX - 08 Schweizisk flod På många kompasser Mat från Italien På Tromsöbil tt dricka sig full Tenn Uppförsbacke Kallas de utstötta Västindisk ö Bor Datafilstyp Indianfolk Säger hövlig britt Han Ola i The rk Union Bushland N T I ME TID FÖ GOLF? ING DIN HJÄLPED! Nu kan du få skatterabatt för hushållsnära tjänster. Vi hjälper dig med: Städning - Matlagning - Klädvård Barnpassning - Hämtning och lämning av barn -Seniorservice - Gräs- och häckklippning - Snöskottning ing eller , Gun-Inger, så berättar jag mer! 14. OMSLGET NOVEMBE 2008 OMSLGET -NOVEMBE

9 E É ID L L V! G L S DE iver för m brinner av so r re tö ea kr alla varje dag ett arbetar. Vi är ov. Hos oss är r. Det är så vi eh b le ål la h al r m fö so slag i saken éer En metod snabbare. Gör g. Det finns id er ån g m m am ko fr h ll ti oc are svall. att hjälpa dig atan 15 i Sund lösningen klar r kg li b an B tt å sä p s så å os p 33 eller besök grupparbete, fon le te å p s os g och rin

GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL

GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL MARGARETA LINDELL DAGFOLKHÖGSKOLAN TROLLHÄTTAN HÖSTEN 1995 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 HISTORIA... 2 UTRUSTNING... 3 REGLER... 3 VAD KOSTAR DET?... 4 SÄLLSKAPSSPEL... 4

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva)

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Tävlingen spelas i 2-mannalag. Spelformen är bästboll match slagspel med hcp reducerat till 85% per spelare. Laget får bestå av en spelare med högst hcp

Läs mer

HUVUDTESTER. Lars Hägglund www.lhgolf.com

HUVUDTESTER. Lars Hägglund www.lhgolf.com HUVUDTESTER BOLLSTART En test för att starta bollen på linjen För detta test använder du träningsredskapet Tutor. Placera kulorna längs fram på svåraste nivån. Målet är att starta bollen mellan kulorna

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2013 Skandia Tour är ett toursystem där juniorer kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt.

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NYHETSBREV NR 1, 2013 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Nu finns alla grupper för golfkul, knatte och junior 12-21 år upplagda på på hemsidan. Där kan ni också se tider och dagar för respektive grupp.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund.

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund. Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och inom Göteborgs Golfförbund. 1 TÄVLINGSBESTÄMMELSER LAG Generellt Varje lag består av 8 personer varav 6 stycken spelar varje omgång. Man har rätt att

Läs mer

Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013.

Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013. Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013. Först och främst vill vi tacka för alla era svar i undersökningen som har innehållit både ris och ros. Vi ligger högt i värdena med allt från banans

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Krönika. 1993 på Torshälla Golfklubb

Krönika. 1993 på Torshälla Golfklubb Krönika 1993 på Torshälla Golfklubb 10/7-93 Anette och Magnus spelade Torshällas sambotävling dagen före spelades första Brostedt Cup. Robin var febersjuk. Ingela hade nyss återtagit golfen och ville inte

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Vattentornets Idrotts- och Fritidsförening (VIFF), Lund inbjuder till Ericsson Mästerskap i Golf på Österlens GK.

Vattentornets Idrotts- och Fritidsförening (VIFF), Lund inbjuder till Ericsson Mästerskap i Golf på Österlens GK. Vattentornets Idrotts- och Fritidsförening (VIFF), Lund inbjuder till Ericsson Mästerskap i Golf på Österlens GK. Tid: 26-27 augusti 2005 Plats: Österlens GK, Lilla Vik http://www.osterlensgk.com/ Klasser:

Läs mer

Helsingborg Open 2015 - FAQ s

Helsingborg Open 2015 - FAQ s Helsingborg Open 2015 - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera besökare till Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o Helsingborg Open avgörs i vecka 36, 31:e augusti

Läs mer

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen 1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen genom att bryta, böja, pressa ned något fast eller växande.

Läs mer

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT Välkommen till Gröntkort på Täby Golfcenter (TGC) och Jarlabanke Gk Vår gröntkort utbildning kan ske både privat eller i grupp. Den vanligaste formen är att gå i grupp, och där

Läs mer

Veckans regelnöt nr 32 2015

Veckans regelnöt nr 32 2015 Veckans regelnöt nr 32 2015 The Open Rules Quiz 2015 Del III Hål 13-18 Kevin and Shona spelar en slagtävling över 18 hål på the Old Course. Du är deras domare och ska som sådan besvara frågorna korrekt

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Helsingborg Open - FAQ s

Helsingborg Open - FAQ s Helsingborg Open - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera både medlemmar i Vasatorps Golfklubb och övriga funktionärer under Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER Källa: Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok DEFINITIONER SPELSÄTT Sätten att spela är singelspel, parspel och lagspel Singel I singelspel bildar en spelare

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc.

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc. Tänk i golf. Cai Nilsson Som människor styrs vi av inlärda vanor och mönster, att bryta dessa gör oss osäkra och otrygga. (matvanor, rökning, motion osv..) Dessa måste brytas och ersättas med nya för att

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Gunnarns Golfklubb bildades den 5 juli 2001. Styrelse under verksamhetsåret: Olle Wärnick Ordförande Sten Gullhagen Kassör Roland Kärrman Sekreterare Erik

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 3 augusti 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Verksamhetsplan Juniorer 2014

Verksamhetsplan Juniorer 2014 Verksamhetsplan Juniorer 2014 Syfte Tanken med detta dokument är att uttrycka en långsiktig strategi för Gumbaldes juniorverksamhet, definiera vad som behöver göras samt säkra resurser så möjligheten finns

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2014-11-24 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Guldmedlemskapet - vad innehåller det och HUR du graderar upp dig som medlem. Ny betalterminal för linksbanan i rangehuset

Guldmedlemskapet - vad innehåller det och HUR du graderar upp dig som medlem. Ny betalterminal för linksbanan i rangehuset Nyhetsbrev #1 2015 Sida 1 av 5 Hej Vänner, Mycket välkomna till en ny golfsäsong! Det som länge såg ut att bli en hemsk vinter, bidde ingenting.. Nu drar vi snart igång Här följer lite mer info, om bl

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011 Stegen Träningsgrupper för Åkersberga GK s ungdomar 2011 Putter Wedge Hybrid Rescue Spoon Driver Officiellt hcp + 36 Anki, Knatte,Fnatte,, Tjatte Knatteskoj Knatteskoj I den här knattegruppen finns det

Läs mer

Inbjudan till Volvo Masters Amateur 2008

Inbjudan till Volvo Masters Amateur 2008 Inbjudan till Volvo Masters Amateur 2008 Volvo. for life Dags att pegga upp för Volvo Masters Amateur 2008 Snart startar den 24:e upplagan på din hemmaklubb. Vi börjar med klubbtävlingar på 100 klubbar,

Läs mer

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Ordförande hälsade drygt 60 årsmötsdeltagare välkomna till Loftahammars Golfklubbs i Loftahammars Bygdegård den 2:a maj 2009 1. Val av ordförande till

Läs mer

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 Innehåll Sida Innehållsförteckning 1 2 Förord 3 Presentation av Skandia Junior Golf 4 Gemensamma tävlingsbestämmelser för SGF:s ungdomstävlingar Deltagarålder Anmälan/Registrering

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

Rapport från SGFs Bankonsulent

Rapport från SGFs Bankonsulent Växjö 2014-10-16 Mikael Frisk Till alla Banchefer, klubbar, GDF m.m. I distriktet Småland Gotland Värmland Örebro Hej Alla! Rapport från SGFs Bankonsulent Tänk vad tiden gått fort sedan jag sist hörde

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

Efter första bollträffen är du såld på golfen

Efter första bollträffen är du såld på golfen Efter första bollträffen är du såld på golfen Den dag du står på övningsbanan och träffar bollen helt rent, ser den lyfta mot skyn i en hög båge det är då du förstår. Förstår tjusningen med golfen. Förstår

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT Du kan vara klubbchef, ordförande, tränare, utbildare i golfvett, fadder, SISU-konsulent - Hur får vi nya spelare att trivas i golfen? - Hur får vi

Läs mer

Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16 Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, 14-16 Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson

Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16 Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, 14-16 Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson 2002-12-18 ANy FS 13/2002 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Måndagen den 16 december 2002 Plats Närvarande Golfens Hus, Danderyd Christer Örning Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

FS 2/2003. PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen. Tid Torsdag 13 februari Fredag 14 februari 2003. Scandic Star Hotell, Sollentuna

FS 2/2003. PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen. Tid Torsdag 13 februari Fredag 14 februari 2003. Scandic Star Hotell, Sollentuna 2003-02-19 ANY FS 2/2003 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Torsdag 13 februari Fredag 14 februari 2003 Plats Närvarande Scandic Star Hotell, Sollentuna Christer Örning Håkan Edvardsson Birgitta

Läs mer

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag.

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. 1. Årsmötets öppnande. Lennart Börjesson öppnade mötet som hyste 50 stycken medlemmar 2. Parentationer. Hölls för P O Boström 3.

Läs mer

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem! Nyhet säsongen 2015 Fritt spel på Åkersberga Gk! Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Sexan, Vardag eller Hagby ) Österåkers Golf En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet.

Läs mer

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009 Grönt kort på väg till hcp 36 Teoriutbildning - 2009 1 2009 Grundläggande golfutbildning Teori Cirka 8-10h Teoretiskt prov Praktik Cirka 8-10h Praktiska prov Åskådarrond Fadderrond 2 Grundläggande golfutbildning

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00.

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. AGENDA Inledning Bakgrund Marknadsutveckling Utveckling medlemmar, intäkter och resultat

Läs mer

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar.

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar. TÄVLINGSINFORMATION ANMÄLAN till 18 hålstävlingar och 9-hålstävling anmäles senast klockan 17.00 måndag före tävling antingen på www.golf.se/min golf eller ring receptionen (054-866353) om inte annat anges.

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 1. Mötets öppnande 2. Föregående mötes protokoll (bilaga) 3. Förslag till ansvarsfördelning (bilaga) 4. Hur får styrelsen

Läs mer

Discgolf. Regler för Vardagsspel

Discgolf. Regler för Vardagsspel Discgolf Regler för Vardagsspel Målet med sporten Discgolf spelas som vanlig boll golf men med flygande discar istället för med boll och klubba. Ett kast räknas för varje gång man kastar discen eller ett

Läs mer

Nyheter 2015. Organisation. Hur vi tränar. Rekrytering. Rekrytering föräldrar/ledare. Kiosklista! Utbildning. Tävlingar. Ekonomi/Övriga frågor

Nyheter 2015. Organisation. Hur vi tränar. Rekrytering. Rekrytering föräldrar/ledare. Kiosklista! Utbildning. Tävlingar. Ekonomi/Övriga frågor Välkom mna till juniorsäson ngen 2015! UNDERRUBRIK Agenda föräldramöte Nyheter 2015 Organisation Hur vi tränar Rekrytering Rekrytering föräldrar/ledare. Kiosklista! Utbildning Tävlingar Ekonomi/Övriga

Läs mer

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014 Veterangolfare vid 2013 års upptakt För VETERANGOLFEN på TOBO GK år 2014 gäller: Ålderskrav: Spelare skall vara född senast 1959. Yngre kan få deltaga utom tävlan

Läs mer

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj:

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: Så var det åter dags igen för 40 förväntansfulla gentlemän (en del med på resan för första gången) att kliva på bussen för den årliga

Läs mer

SKANDIA CUP FINAL. Gripsholms Golfklubb. Arrangerar Riksfinalen. i världens största golftävling SKANDIA CUP

SKANDIA CUP FINAL. Gripsholms Golfklubb. Arrangerar Riksfinalen. i världens största golftävling SKANDIA CUP Gripsholms Golfklubb Arrangerar Riksfinalen i världens största golftävling SKANDIA CUP för ungdomar i åldern 13 16 år den 12 13 augusti 2008 1 Tävlingsledning Arrangör Gripsholms Golfklubb 08-653 53 50

Läs mer

AKTIVITETSKALENDER KALIX GOLFKLUBB 2013

AKTIVITETSKALENDER KALIX GOLFKLUBB 2013 JUN JUN JUNI JUNI JUNI 1 Lör Städdag 09:00 13:00 13:15 Hamburgerlunch 2 Sön Städtävling 9 hål för Städdeltagare kl 12:00 HH 3 Mån 4 Tis Tisdagsgolf 08:00 Grönt kort utb 1 5 Ons 6 Tors 7 Fre 8 Lör 9 Sön

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2009 1(19)

Höstmöteshandlingar 2009 1(19) Höstmöteshandlingar 2009 1(19) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2009 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i Bromma Gymnasium.

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS DET FINNS FLER ÄN SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS GLÄDJE DET FINNS FLER ÄN HÄLSA SOCIALT RELATIONER FRIHET TÄVLING UPPMUNTRANDE EVENEMANG HULIGANFRITT NATUR ELIT OLYMPISK MORAL DROGFRITT GENERATIONER

Läs mer

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club ett trevligt sätt att ta hand om dina kunder Företag har många möjligheter till givande samarbeten med Mölle,

Läs mer

spelas i Mellansvenska Veteranserien

spelas i Mellansvenska Veteranserien MATCHSPEL spelas i Mellansvenska Veteranserien I matchspel spelas om varje hål Ett hål vinns av spelaren som har lägst nettoscore på hålet Spelaren som vann föregående hål har honnören, om hålet delades

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2010 SGF GDF - GK

TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2010 SGF GDF - GK 2010-02-24 HandiGolf Tour 1 (7) TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2010 SGF GDF - GK Februari 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND 2. ÖVERGRIPANDE TÄVLINGSBESTÄMMELSER 3. TÄVLINGSPROGRAM

Läs mer

Team 2014 Glädje-Gemenskap-Engagemang SGF, Projekt Handigolf Riks 2013-2015

Team 2014 Glädje-Gemenskap-Engagemang SGF, Projekt Handigolf Riks 2013-2015 Team 2014 Glädje-Gemenskap-Engagemang SGF, Projekt Handigolf Riks 2013-2015 Ansvarig utgivare Gunnar Lindberg, Redaktör Conny Dahlberg. cm.dahlberg@comhem.se 0470-62206 Nyhetsbrev nr 1, 2014 Vårt huvudspår

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla.

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla. Våren är äntligen här! I skrivande stund är det 16 grader varmt ute och värmen är fantastisk. Äntligen får man sätta sig i solen och njuta, åka till golfbanan och spela golf och träffa härliga och trevliga

Läs mer

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete Partille Golfklubb presenterar Ett guldkantat samarbete Välkommen till Partille golfklubb Vi finns i gröna och sköna Öjersjö, granne med Delsjöreservatet och mindre än 10 minuter från Göteborgs centrum.

Läs mer

GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT

GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT Namn: Fråga 1-15 ger en poäng vardera. Fråga 16-20 kan ge max två poäng vardera. Du kan få maximalt 25 poäng. Du är godkänd om du får 20 poäng. 1. Vem har alltid företräde

Läs mer

Golfens regel I-5 samt definitioner

Golfens regel I-5 samt definitioner Golfens regel I-5 samt definitioner Aspero Idrottsgymnasium Kort historia och bakgrund De första golfreglerna skrevs 1744. Då fanns endast 13 regler. I grunden är reglerna desamma idag, men vissa har förändrats

Läs mer

Nyhetsbrev 5. Team-Handigolf. Glädje-Gemenskap-Engagemang Nyhetsbrev nr5

Nyhetsbrev 5. Team-Handigolf. Glädje-Gemenskap-Engagemang Nyhetsbrev nr5 Ansvarig utgivare Gunnar Lindberg. Redaktör Conny Dahlberg. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Nyhetsbrev 5 Team-Handigolf Glädje-Gemenskap-Engagemang Nyhetsbrev nr5 Några fördomar och sanningar om golf. Rapport

Läs mer

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning:

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning: Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014 2015-02-12 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Åke Axelsson Älghult Kassör Peter Lindahl Åseda Ledamot Hans-Willy Magnusson Norrhult

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Kärrgröe i Norrland?

Kärrgröe i Norrland? Kärrgröe i Norrland? Christer Hedlund Bodens Gk. Sammanfattning I mitt projektarbete har jag skrivit om våra försök att så greener med Kärrgröe. Jag har sökt svar på ett antal frågeställningar som jag

Läs mer

Damkommitténs verksamhetsberättelse 2013

Damkommitténs verksamhetsberättelse 2013 Damkommitténs verksamhetsberättelse 2013 Kommittén har i år bestått av ordförande Åsa Bergström, Susanne Rylander, Ulla Hörnfeldt, Marie Nordgren och Ulrika Engfors Holmbom. Året inleddes med avrostningen

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

Välkommen till Sturup Park Golf

Välkommen till Sturup Park Golf Välkommen till Sturup Park Golf Golfpaket Sturup Park Golf kan erbjuda flera alternativ för en avslappnad och trevlig vistelse hos oss. Vi börjar med: Golfhotellet ligger mitt på banan. Du sitter på din

Läs mer

Läger runt Midsommar

Läger runt Midsommar NYHETSBREV NR 1, JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Årets juniorverksamhet Vi jobbar som alltid med våra värdeord: GLÄDJE, GEMENSKAP & UPPMUNTRAN som ger TRYGGHET. Antal juniorer i träning: 232 st. I årets verksamhet

Läs mer