FORTBILDNING YKB UTBILDNINGSPLAN INKL. UNDERVISNINGSPLAN FÖR YRKESKOMPETENSBEVIS GÄLLANDE 35 TIMMAR FÖR FÖRARE AV GODSTRANSPORTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORTBILDNING YKB UTBILDNINGSPLAN INKL. UNDERVISNINGSPLAN FÖR YRKESKOMPETENSBEVIS GÄLLANDE 35 TIMMAR FÖR FÖRARE AV GODSTRANSPORTER"

Transkript

1 FORTBILDNING YKB UTBILDNINGSPLAN INKL. UNDERVISNINGSPLAN FÖR YRKESKOMPETENSBEVIS GÄLLANDE 35 TIMMAR FÖR FÖRARE AV GODSTRANSPORTER FRAMTAGEN AV STFG UPPDATERAD APRIL 2013 Dnr: 11-01/01 Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

2 UTBILDNING YRKESFÖRARKOMPETENS Directive in European Union 2003/59/CE Fortbildning 35 tim Utbildningsplan Utbildningsanordnare: Stockholms Transport och Fordonstekniska Gymnasium, förkortat STFG. Organisationsnummer: Utbildningsplats: Kungens Kurvaleden 4, Kungens Kurva Rektor: Dowert Lars Utbildningsledare: Husén Anders, utbildningsledare och trafiklärare samt transportlärare på skolan. Verksamhetsstart: Villkor för deltagande i utbildningen: Deltagaren skall vara behörig att genomgå fortbildningen, kunna legitimera sig och närvara under hela utbildningen. Kursen genomförs som en sammanhängande kurs motsvarande 35 timmar eller uppdelad i 5 moduler motsvarande 7 timmar per modul. Lärare/ kvalifikationer och verksamhetsområden: Husén Anders har kompetens som lärare vid övningskörning under förarutbildning för behörighet att köra C, CE. Är också utbildad utbildningsledare och transportlärare på skolan sedan 7 år samt utbildad förarprövare Husén Kristin har kompetens som lärare vid övningskörning under förarutbildning för behörighet att köra C, CE. Är utbildad utbildningsledare och transportlärare på skolan sedan 6 år Lindquist Johan har kompetens som lärare vid övningskörning under förarutbildning för behörighet att köra C, CE. Är utbildad utbildningsledare och transportlärare på skolan sedan 4 år Katthöfer Jan har kompetens som lärare vid övningskörning under förarutbildning för behörighet att köra C, CE. Har varit verksam som transportlärare 1 år. Har tidigare pedagogisk utbildning och erfarenhet av utbildning samt varit verksam inom olika typer av åkerinäringar från Sundberg Lars timanställd som utbildningskonsult Cronvall Kjell timanställd som utbildningskonsult. 2

3 Fortbildningens huvudmål och syfte: Säkra förarnas kvalifikationer som är nödvändiga för en professionell yrkesförare. Förbättra trafiksäkerheten, öka förarnas säkerhet och minska miljöbelastningen. Utbildningen är uppdelad i 5 ämnesområden efter TYA, NTF, ÅF och STR:s modell. 1. Sparsam körning 2. Godstransporter 3. Lagar och bestämmelser 4. Ergonomi och hälsa 5. Säkerhet och kundfokus Bestämmelser om utbildningen för yrkesförarkompetens regleras i Directive in European Union 2003/59/CE Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens Förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens Vägverkets föreskrifter (VVFS 2008:159) grundläggande kompetens och fortbildning för förare som utför gods- eller persontransporter. Vägverkets föreskrifter (VVFS 2008:165) om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens Undervisningslokaler: Utbildningen kommer att ske i Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasiums lokaler. Skolan bedriver transportutbildning och fordonsutbildning vilket innebär att skolan är optimerad för yrkesutbildningar kopplat till framförallt godstransporter. Det finns skolsalar, hörsal, garageutrymmen och verkstad för stora fordon och körgård i anslutning till El-Giganten vid Kungens kurva. Adress till skolan är Kungenskurvaleden 4, Kungens kurva. Undervisningsmetoder och materiel: Kursen genomförs som en sammanhängande kurs motsvarande 35 timmar eller uppdelad i 5 moduler motsvarande 7 timmar per modul. Utbildningen kommer att varvas mellan föreläsningar, gruppövningar i form av diskussioner och praktiska övningar i mindre grupper samt sammanfattningar och testfrågor. Övningar i mindre grupper sker i samband med brand och första hjälpen. I samband med första hjälpen används dockor och annan Första hjälpen-utrustning och vid brandutbildning om praktik tillämpas sker den utomhus med brandsläckarutrustning. Praktiska övningar sker också i lastsäkring som genomförs i lektionssal och på lastbil. Fordonen vid delkursen sparsam körning är utrustade med instrument som kan avläsa den exakta bränsleförbrukningen. Körträning kommer i huvudsak att ske inom en radie av 9 km från skolan. Inom detta område finns möjligheter att genomföra samtliga körträningsmoment, se specificerat nedan. 3

4 Undervisningsmateriel/läromedel: TYA:s kursböcker, TYA:s filmer, powerpointbilder och övningar, TYA-spel anpassat till varje delkurs, e-sparsam körning, Motorer, drivlina, bromssystem, bränslesystem i genomskärning. Dynamometer(rullande landsväg) för att kunna åskådliggöra effektkurvor i förhållande till drivmedelsåtgång. STR Heavy Ecco Driving, STR Tung Trafik, STR Kompetensbevis För Yrkesförare, TYA:s Truckläromedel A, B, TYA:s Godshantering, TYAS lathund för säkring av last, TYA vägtransporter av farligt gods, TSVFS 1978:9, 1978:10, VVFS 1998:95, 1999:18, VVS publikationer 1999:74. Vid körträning så kommer följande område att användas: Tätbebyggt område i och runt Kungens kurva, Skärholmen, Vårberg och närliggande områden med inslag av signalreglerade korsningar, övergångsställen, cirkulationsplatser och olika hastighetsgränser från km/tim. Landsvägtrafik på motorväg, av- och påfarter på motorväg samt vanlig landsvägstrafik på Glömstavägen och Huddingevägen, med olika hastighetsgränser från km/tim. I både stadstrafik och landsvägstrafik finns stor tillgång till upp- och nerfartsbackar. Allt i syfte att kunna träna på tekniker för sparsam körning, kombinerad användning av bromsar och andra hjälpbromssystem, optimalt utnyttjande av förhållandet fartminskning - växellåda, användning av fordonets tröghet, lämpliga åtgärder om fel uppstår och slutligen kunna optimera bränsleförbrukningen genom att tillämpa de kunskaper som eleven lärts sig. Fordon: Volvo FH13 (NAU517), utrustad med lastväxlare och utrustning för heavy ecco driving. Volvo FH4004 (JPT955), utrustad med bakgavellyft och utrustning för heavy ecco driving. Scania P340 (BLB865), utrustad med bakgavellyft. Högsta antal deltagare per grupp: 20 elever Företrädare för utbildningsverksamheten: Lars Dowert, rektor på skolan, Rapportör av genomförd utbildning Lars Dowert, eller Anders Husén

5 Undervisningsplan Delkurs 1 Syfte: Mål: Sparsam körning, alternativ 1, med körträning Att kursdeltagaren skall få ökad förståelse av vikten att spara bränsle såväl ur miljö som ur ett ekonomiskt perspektiv 1.1 Att känna till kraftöverföringens egenskaper för optimal användning av dessa. 1.2 Att känna till säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion för att behärska fordonet, minska slitaget och att förebygga störningar. 1.3 Att kunna optimera bränsleförbrukningen Det innebär att: Kursdeltagaren ska känna till det som står i VVFS 2008:159: , och samt kunna tillämpa det som står i , och samt kunna bedöma det som står i Genomförande Kursen kräver 3 lärare, 2 som utbildar i var sitt fordon och en som håller i teoridelen. passen är lärarledda och det finns en direktkontakt mellan lärare och elever under hela dagen. Kursen startar med en gemensam introduktion och sedan tar körträningslärarna med sig var sin elev åt gången. Övriga elever genomför teoristudier tillsammans med läraren i kurslokalen. Metoder som används är föreläsningar, gruppdiskussioner, filmer, TYA-spel anpassat för delkursen Sparsam körning, övningsuppgifter ur kursboken, självskattningar, e-sparsam körning och dilemmaövningar, se tydligare förklaring under metoder. Metoder Föreläsningar, filmer, gruppdiskussioner, övnings/kontrolluppgifter, dilemmaövningar, självskattningstavla, TYA-spel, e-sparsam körning och egen körträning. Kursdeltagaren får en kursbok framtagen för just denna delkurs. TYA-spelet är ett utbildningsspel speciellt framtaget för delkursen utformat som ett grupparbete där gruppen samlas runt en spelplan och gemensamt arbetar fram mot målet. Läraren fungerar som spelledare och styr spelet i teorisalen. Endast frågor kopplade till de avsnitt som är upptagna i målen i bilagan används. e-sparsam körning visas på storbild och genomförs gemensamt i lektionssalen, där läraren styr utbildningen och eleverna får ta ställning 5

6 till frågor och dilemman. Endast de avsnitt som är kopplade till målen i bilagan används. Körträning Körläraren ger råd och anvisningar. Föraren övar utifrån de råd och anvisningar som ges. I samband med körträningen är fordonen är utrustade med instrument som kan avläsa den exakta bränsleförbrukningen i syfte att visa deltagaren vilken effekt rätt körsätt ger. Målen i bilagan till SFS 2007:1470 uppnås genom att Kursdeltagaren får öva praktiskt på att köra så bränslesnålt som möjligt. Kursdeltagarna deltar i gruppdiskussioner både i små och stora grupper. När små grupper används avslutas detta normalt med redovisning i stor grupp. Frågeställningarnas syfte är att diskutera sig fram till vad som är rätt beteende. Kursdeltagarna får olika typer av dilemmaövningar och/eller korta övnings-/kontrolluppgifter efter varje större pass. Löses individuellt eller i grupp, beroende på övningen. Kursdeltagarna får också frågor att ta ställning till, i olika andra sammanhang. Varje kursdeltagare får en egen självskattningstavla anpassad till delkursen där syftet är att göra en skattning av sina kunskaper i olika frågor kring sparsam körning. Innehåll: Utbildningsmoment: Vägverkets föreskrifter om grundläggande kompetens och fortbildning för förare som utför gods- eller persontransporter. VVFS 2008:159, och Ämnen och mål som anges i förordning om yrkeskompetens SFS 2007:1470: 1.1, 1.2 och 1.3 Ämnen och mål som anges i förordning om yrkeskompetens SFS 2007:1470: 1.1 Optimalt utnyttjande av kraftöverföringens egenskaper Lektionspasset behandlar tekniska frågor såsom motorns vridmoment, växellådans utväxling och sambandet mellan effekt och 6

7 bränsleförbrukning i syfte att förstå vid vilka varvtal det är lämpligast att växla för att få så låg bränsleförbrukning som möjligt. och tillämpas praktiskt vid körträningen 1.2 Bromsar och vikten av rätt planering Lektionspasset behandlar vilka egenskaper och begränsningar lastbilars bromsar och hjälpbromsar har och hur man kombinerar dessa på bästa sätt samtidigt som rätt växel används i samband med fartminskning. Vikten av att planera sin körning och att använda fordonets tröghet på bästa sätt behandlas speciellt samt lämplig åtgärd om fel uppstår 1.3 och VVFS 2008:159, Däckens och växelvalets inverkan Däckens och växelvalets inverkan på miljö och bränsleförbrukning 1.3 och VVFS 2008:159, och Optimerad bränsleförbrukning och ett rätt utnyttjande av fordonet Lektionspasset behandlar optimering av bränsleförbrukningen genom att tillämpa de kunskaper som anges i punkterna 1.1 och 1.2 samt hur last påverkar när fordon är i rörelse och hur växellådan bäst utnyttjas i förhållande till fordonets last och vägförhållanden. Kursdeltagarna får vid lämpliga tillfällen under utbildningen frågeställningar att ta ställning till i mindre grupper. Grupperna redovisar sedan sina svar för hela gruppen och läraren styr sedan en diskussion i vad som är rätt beteende. Kursdeltagarna får vid lämpliga tillfällen under utbildningen dilemmaövningar att ta ställning till både enskilt och i grupp. Läraren går igenom tips för hur man uppnår en hållbar förändring och visar också filmen Vad kan du göra nu. Praktik Körträning i lastbil. Körträningen genomförs med inslag av signalreglerade korsningar, cirkulationsplatser, av- och påfarter, olika hastighetsgränser etc. Körträningsläraren ger råd och anvisningar och föraren övar utifrån de anvisningar som ges. Läraren trycker speciellt på de metoder som ger en sparsam körning som jämn hastighet, planering, att inte stanna i onödan, växelval och användning av hjälpoch motorbroms. Lastbilen är utrustad med utrustning som kan mäta bränsleförbrukningen. 7

8 Sammanfattning och avslutning Intyg: Efter avslutad delkurs utfärdas intyg till kursdeltagaren. Intyget innehåller, namn och personnummer på deltagaren, namn på utbildningsanordnaren, datum för kursen, undervisningstid samt vilka ämnen som delkursen har omfattat. 8

9 Delkurs 1 Syfte: Mål: Sparsam körning, alternativ 2, Hållbara transporter Att kursdeltagaren skall få ökad förståelse av vikten att spara bränsle såväl ur miljö som ur ett ekonomiskt perspektiv 1.1 Att känna till kraftöverföringens egenskaper för optimal användning av dessa. 1.2 Att känna till säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion för att behärska fordonet, minska slitaget och att förebygga störningar. 1.3 Att kunna optimera bränsleförbrukningen Det innebär att: Kursdeltagaren ska känna till det som står i VVFS 2008:159: , och samt kunna tillämpa det som står i , och samt kunna bedöma det som står i Genomförande: Metoder: Delkursen genomförs i lektionssal. passen är lärarledda och det finns en direktkontakt mellan lärare och elever under hela dagen. Metoder som används är föreläsningar, gruppdiskussioner, filmer, TYAspel anpassat för delkursen Sparsam körning, övningsuppgifter, självskattningar, ev. e-sparsam körning och dilemmaövningar, se tydligare förklaring under metoder. Föreläsningar, filmer, gruppdiskussioner, övnings/ kontrolluppgifter, dilemmaövningar, självskattningstavla, TYA-spel och ev. e-sparsam körning. Kursdeltagaren får en kursbok framtagen för just denna delkurs. TYA-spelet är ett utbildningsspel speciellt framtaget för delkursen utformat som ett grupparbete där gruppen samlas runt en spelplan och gemensamt arbetar fram mot målet. Läraren fungerar som spelledare och styr spelet i teorisalen. Endast frågor kopplade till de avsnitt som är upptagna i målen i bilagan används. e-sparsam körning visas på storbild och genomförs gemensamt i lektionssalen, där läraren styr utbildningen och eleverna får ta ställning till frågor och dilemman. Läraren hoppar över de avsnitt som inte är kopplade till målen i bilagan. Målen i bilagan till SFS 2007:1470 uppnås genom att Kursdeltagarna deltar i gruppdiskussioner både i små och stora grupper. När små grupper används avslutas detta normalt med 9

10 redovisning i stor grupp. Frågeställningarnas syfte är att diskutera sig fram till vad som är rätt beteende. Kursdeltagarna får olika typer av dilemmaövningar och/eller korta övnings-/kontrolluppgifter efter varje större pass. Löses individuellt eller i grupp, beroende på övningen. Kursdeltagarna får också frågor att ta ställning till, i olika andra sammanhang. Varje kursdeltagare får en egen självskattningstavla anpassad till delkursen där syftet är att göra en skattning av sina kunskaper i olika frågor kring sparsam körning. Innehåll: Utbildningsmoment: Vägverkets föreskrifter om grundläggande kompetens och fortbildning för förare som utför gods- eller persontransporter. VVFS 2008:159, och Samt ämnen och mål som anges i förordning om yrkeskompetens SFS 2007:1470: 1.1, 1.2 och 1.3 Ämnen och mål som anges i förordning om yrkeskompetens SFS 2007:1470: 1.1 Optimalt utnyttjande av kraftöverföringens egenskaper Lektionspasset behandlar tekniska frågor såsom motorns vridmoment, växellådans utväxling och sambandet mellan effekt och bränsleförbrukning i syfte att förstå vid vilka varvtal det är lämpligast att växla för att få så låg bränsleförbrukning som möjligt. 1.2 Bromsar och vikten av rätt planering Lektionspasset behandlar vilka egenskaper och begränsningar lastbilars bromsar och hjälpbromsar har och hur man kombinerar dessa på bästa sätt samtidigt som rätt växel används i samband med fartminskning. Vikten av att planera sin körning och att använda fordonets tröghet på bästa sätt behandlas speciellt. 1.3 och VVFS 2008:159, Däckens och växelvalets inverkan Däckens och växelvalets inverkan på miljö och bränsleförbrukning 10

11 Sammanfattning och avslutning 1.3 Optimerad bränsleförbrukning Lektionspasset behandlar optimering av bränsleförbrukningen genom att tillämpa de kunskaper som anges i punkterna 1.1 och 1.2 Kursdeltagarna får se en eller flera filmer som presenterar ett antal olika trafiksituationer som ställer frågan till deltagarna om vad denne ska göra för att köra sparsamt. Kursdeltagarna diskuterar sedan tillsammans med läraren vad som är rätt beteende. Kursdeltagarna får vid lämpliga tillfällen under utbildningen frågeställningar att ta ställning till i mindre grupper. Grupperna redovisar sedan sina svar för hela gruppen och läraren styr sedan en diskussion i vad som är rätt beteende. Kursdeltagarna får vid lämpliga tillfällen under utbildningen dilemmaövningar att ta ställning till både enskilt och i grupp. Läraren går igenom tips för hur man uppnår en hållbar förändring och visar också filmen Vad kan du göra nu. VVFS 2008:159, och Ett rätt utnyttjande av fordonet Hur last påverkar när fordon är i rörelse och hur växellådan bäst utnyttjas i förhållande till fordonets last och vägförhållanden Intyg: Efter avslutad delkurs utfärdas intyg till kursdeltagaren. Intyget innehåller, namn och personnummer på deltagaren, namn på utbildningsanordnaren, datum för kursen, undervisningstid samt vilka ämnen som delkursen har omfattat. 11

12 Delkurs 2 Syfte: Godstransporter Att kursdeltagaren uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring, rutiner vid lastning och lossning. Att upplysa om de ekonomiska villkor som gäller för transporter såväl inom Sverige som utomlands. Mål: 1.4 Att vara i stånd att ombesörja en lastning och samtidigt uppfylla säkerhetskraven och ett korrekt utnyttjande av fordonet. 3.7 Att känna till ekonomiska villkor för godstransporter på väg och organisationen av marknaden. Det innebär att: Kursdeltagaren ska känna till det som står i VVFS 2008:159: och , kunna det som står i 2.4.2, kunna bedöma det som står i 2.4.3, 2.4.4, kunna beskriva det som står i och samt kunna tillämpa det som står i Genomförande: Metoder: Kursen genomförs i teorisal, utomhus eller i garage. passen är lärarledda och det finns en direktkontakt mellan lärare och elever under hela dagen. Datakanon används som hjälpmedel. Kursdagen kan i viss utsträckning branschanpassas då lastsäkring och lastning/lossning skiljer sig åt mellan de olika transportslagen. Metoder som används är föreläsningar, gruppdiskussioner, filmer, TYA-spel anpassat för delkursen Godstransporter övningsuppgifter, självskattningar och dilemmaövningar, se tydligare förklaring under metoder. Föreläsningar, filmer, gruppdiskussioner, övnings/ kontrolluppgifter, dilemmaövningar, självskattningstavla och TYA-spel. Kursdeltagaren får en kursbok framtagen för just denna delkurs. TYA-spelet är ett utbildningsspel speciellt framtaget för delkursen utformat som ett grupparbete där gruppen samlas runt en spelplan och gemensamt arbetar fram mot målet. Läraren fungerar som spelledare och styr spelet i teorisalen. Endast frågor kopplade till de avsnitt som är upptagna i målen i bilagan används. Målen i bilagan till SFS 2007:1470 uppnås genom att Kursdeltagarna deltar i gruppdiskussioner både i små och stora grupper. När små grupper används avslutas detta normalt med 12

13 redovisning i stor grupp. Frågeställningarnas syfte är att diskutera sig fram till vad som är rätt beteende. Kursdeltagarna får olika typer av dilemmaövningar och/eller korta övnings-/kontrolluppgifter efter varje större pass. Löses individuellt eller i grupp, beroende på övningen. Kursdeltagarna får också frågor att ta ställning till, i olika andra sammanhang. Varje kursdeltagare får en egen självskattningstavla anpassad till delkursen där syftet är att göra en skattning av sina kunskaper i olika frågor kring godstransporter. Innehåll: Utbildningsmoment: VVFS 2008:159, och , Samt ämnen och mål som anges i förordning om yrkeskompetens SFS 2007:1470: 1.4 och 3.7 Ämnen och mål som anges i förordning om yrkeskompetens SFS 2007:1470: 1.4 Lastning och lossning och samtidigt uppfylla säkerhetskraven och rätt utnyttjande av fordonet hjälpmedel för lastning och lossning grundläggande lastsäkringsmetoder bedöma hur last påverkar när fordon är i rörelse bedöma effekter av överskridande av tillåtet axeltryck beskriva faktorer som påverkar fordonsstabilitet beskriva olika förpackningsmaterial, lastpallar och lastbärare fordonets eller fordonstågets tillåtna lastvikt beräkning av den totala lastvolymen fördelning av lasten metoder för lastsäkring samt kontroll av dess utrustning 3.7 Ekonomiska villkor för godstransporter på väg och organisationen av marknaden vägtransporter i förhållande till andra transportsätt olika typer av vägtransportverksamhet hur godstransportmarknaden är organiserad samt utvecklingen inom sektorn olika specialiserade transporter 13

14 Sammanfattning och avslutning Intyg: Efter avslutad delkurs utfärdas intyg till kursdeltagaren. Intyget innehåller, namn och personnummer på deltagaren, namn på utbildningsanordnaren, datum för kursen, undervisningstid samt vilka ämnen som delkursen har omfattat. 14

15 Delkurs 3 Syfte: Lagar och bestämmelser, Godstransporter Att kursdeltagaren uppdateras på de lagar och bestämmelser som gäller inom och utom Sverige gällande arbetstider, kör- och vilotider. Dessutom genomgås reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för godstransporter. Att belysa problematiken i samband med brottslighet och människosmuggling Mål: 2.1 Att känna till sociala förhållanden och bestämmelser inom vägtransportsektorn. 2.2 Att känna till bestämmelserna för godstransporter. 3.2 Att kunna förebygga brottslighet och människosmuggling. Det innebär att: Kursdeltagaren ska känna till det som står i VVFS 2008:159: , , och ska kunna tillämpa det som står i 3.1.4, 4.2.4, Genomförande: Metoder: Delkursen genomförs i lektionssal. passen är lärarledda och det finns en direktkontakt mellan lärare och elever under hela dagen. Metoder som används är föreläsningar, gruppdiskussioner, filmer, TYAspel anpassat för delkursen Lagar och bestämmelser, godstransporter, övningsuppgifter, självskattningar och dilemmaövningar, se tydligare förklaring under metoder. Föreläsningar, filmer, gruppdiskussioner, övnings/ kontrolluppgifter, dilemmaövningar, självskattningstavla och TYA-spel. Kursdeltagaren får en kursbok framtagen för just denna delkurs. TYA-spelet är ett utbildningsspel speciellt framtaget för delkursen utformat som ett grupparbete där gruppen samlas runt en spelplan och gemensamt arbetar fram mot målet. Läraren fungerar som spelledare och styr spelet i teorisalen. Endast frågor kopplade till de avsnitt som är upptagna i målen i bilagan används. Målen i bilagan till SFS 2007:1470 uppnås genom att Kursdeltagarna deltar i gruppdiskussioner både i små och stora grupper. När små grupper används avslutas detta normalt med redovisning i stor grupp. Frågeställningarnas syfte är att diskutera sig fram till vad som är rätt beteende. 15

16 Kursdeltagarna får olika typer av dilemmaövningar och/eller korta övnings-/kontrolluppgifter efter varje större pass. Löses individuellt eller i grupp, beroende på övningen. Kursdeltagarna får också frågor att ta ställning till, i olika andra sammanhang. Varje kursdeltagare får en egen självskattningstavla anpassad till delkursen där syftet är att göra en skattning av sina kunskaper i olika frågor kring lagar och regler som rör godstransporter. Innehåll: Utbildningsmoment: Vägverkets föreskrifter om grundläggande kompetens och fortbildning för förare som utför gods- eller persontransporter. VVFS 2008:159, , , Samt ämnen och mål som anges i förordning om yrkeskompetens SFS 2007:1470: 2.1, 2.2 och 3.2 Ämnen och mål som anges i förordning om yrkeskompetens SFS 2007:1470: 2.1 Förhållanden och bestämmelser inom vägtransportsektorn som reglerar konkurrens, trafiksäkerhet, arbetsförhållanden och kompetenskrav. nationella lagar, förordningar och arbetsmarknadens parters gemensamma överenskommelser om maximala arbetstider inom transportsektorn påföljder vid felaktig användning eller manipulering av färdskrivaren rättigheter och skyldigheter för förare i fråga om grundläggande kompetens och fortbildning enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens rådets förordningar (EG) nr 561/2006 och (EEG) 3821/85 samt AETR-reglerna. 2.2 Bestämmelserna för godstransporter regler för att bedriva yrkesmässig trafik rättigheter och skyldigheter enligt lagen (1974:610) om inrikes vägtransport leveransbestämmelser enligt gällande branschavtal för godstransporter rättigheter och skyldigheter enligt konventionen om fraktavtal vid 16

17 internationell godsbefordran på väg (CMR) tillstånd och dokument i samband med gränsöverskridande transporter, transportförmedlares roll, de särskilda dokument som medföljer gods, vilka transporter och fordon ADR-intyg krävs, innebörden av begreppen värdeberäknad mängd och begränsad mängd, innehållet i de nationella och gemensamma EG-reglerna om mått och viktbestämmelser för fordon. 3.2 Förebyggande av människosmuggling innehållet i allmän information från myndigheter ansvar och påföljder för föraren om transportföretagens ansvar förebyggande åtgärder checklista för kontroll av fordon och last. Sammanfattning och avslutning Intyg: Efter avslutad delkurs utfärdas intyg till kursdeltagaren. Intyget innehåller, namn och personnummer på deltagaren, namn på utbildningsanordnaren, datum för kursen, undervisningstid samt vilka ämnen som delkursen har omfattat. 17

18 Delkurs 4 Syfte: Mål: Ergonomi och hälsa Att upplysa kursdeltagaren om vikten av en god hälsa, rätt mat och att alltid försöka arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt. 3.3 Kunna förebygga fysiska risker 3.4 Vara medveten om vikten av fysisk och psykisk förmåga Det innebär att: Kursdeltagaren ska känna till det som står i VVFS 2008:159, 4.1.1, 4.1.3, , , kunna tillämpa det som står i Genomförande: Delkursen genomförs i lektionssal. passen är lärarledda och det finns en direktkontakt mellan lärare och elever under hela dagen. Metoder som används är föreläsningar, gruppdiskussioner, filmer, TYAspel anpassat för delkursen Ergonomi och hälsa, övningsuppgifter, självskattningar och dilemmaövningar, se tydligare förklaring under metoder. Kursdagen kan i viss utsträckning branschanpassas då förutsättningarna för ergonomi och hälsa skiljer sig åt mellan de olika transportslagen. Metoder: Föreläsningar, filmer, gruppdiskussioner, övnings/kontrolluppgifter, dilemmaövningar, självskattningstavla och TYA-spel. Kursdeltagaren får en kursbok framtagen för just denna delkurs. TYA-spelet är ett utbildningsspel speciellt framtaget för delkursen utformat som ett grupparbete där gruppen samlas runt en spelplan och gemensamt arbetar fram mot målet. Läraren fungerar som spelledare och styr spelet i teorisalen. Endast frågor kopplade till de avsnitt som är upptagna i målen i bilagan används. Målen i bilagan till SFS 2007:1470 uppnås genom att Kursdeltagarna deltar i gruppdiskussioner både i små och stora grupper. När små grupper används avslutas detta normalt med redovisning i stor grupp. Frågeställningarnas syfte är att diskutera sig fram till vad som är rätt beteende. Kursdeltagarna får olika typer av dilemmaövningar och/eller korta övnings-/kontrolluppgifter efter varje större pass. Löses individuellt eller i grupp, beroende på övningen. Kursdeltagarna får också frågor att ta ställning till, i olika andra sammanhang. 18

19 Varje kursdeltagare får en egen självskattningstavla anpassad till delkursen där syftet är att göra en skattning av sina kunskaper i olika frågor kring ergonomi och hälsa. Kursdeltagaren får delta i övningar kring skadeförebyggande åtgärder Innehåll: Utbildningsmoment: Vägverkets föreskrifter om grundläggande kompetens och fortbildning för förare som utför godstransporter. VVFS 2008:159, 4.1.1, Samt ämnen och mål som anges i förordningen om yrkeskompetens SFS 2007:1470: 3.3 och 3.4 VVFS 2008:159, 4.1.1, Riskerna i trafiken och olyckor olika typer av arbetsrelaterade olyckor inom transportsektorn både i och utanför fordonet, om personskador, materiella skador samt ekonomiska konsekvenser av dessa. Ämnen och mål som anges i förordning om yrkeskompetens SFS 2007:1470: 3.3 Förebyggande av fysiska risker vikten av god fysisk kondition förebyggande övningar om personlig säkerhet i arbetet rätt ergonomi och att undvika riskfyllda rörelser och arbetsställningar Praktik Skadeförebyggande åtgärder (träning, stretching) 3.4 Vikten av god fysisk och psykisk förmåga vikten av och principen för en hälsosam och balanserad kost risker och effekter av alkohol, droger, läkemedel eller andra ämnen som kan påverka beteendet symptom på, orsaker till och effekter av trötthet och stress den grundläggande arbets- och vilocykelns betydelse. 19

20 Sammanfattning och avslutning Intyg: Efter avslutad delkurs utfärdas intyg till kursdeltagaren. Intyget innehåller, namn och personnummer på deltagaren, namn på utbildningsanordnaren, datum för kursen, undervisningstid samt vilka ämnen som delkursen har omfattat. 20

21 Delkurs 5 Syfte Mål: Säkerhet & kundfokus Att säkerställa passagerarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet. Belysa riskerna i trafiken, agerande i krissituationer samt bidra till att företagets anseende höjs. 3.1 Vara medveten om riskerna i trafiken och om arbetsrelaterade olyckor 3.5 Kunna bedöma krissituationer. 3.6 Kunna uppvisa ett sådant beteende som bidrar till att företagets profil höjs. Det innebär att: Kursdeltagaren ska känna till det som står i VVFS 2008:159, och och , kunna det som står i 4.5.6, och kunna tillämpa det som står i 4.5.8, 4.5.9, Genomförande: Metoder: Delkursen genomförs i lektionssal. passen är lärarledda och det finns en direktkontakt mellan lärare och elever under hela dagen. Metoder som används är föreläsningar, gruppdiskussioner, filmer, TYAspel anpassat för delkursen Säkerhet och kundfokus, övningsuppgifter, självskattningar och dilemmaövningar, se tydligare förklaring under metoder. Föreläsningar, filmer, gruppdiskussioner, övnings/ kontrolluppgifter, dilemmaövningar, självskattningstavla och TYA-spel. Kursdeltagaren får en kursbok framtagen för just denna delkurs. TYA-spelet är ett utbildningsspel speciellt framtaget för delkursen utformat som ett grupparbete där gruppen samlas runt en spelplan och gemensamt arbetar fram mot målet. Läraren fungerar som spelledare och styr spelet i teorisalen. Endast frågor kopplade till de avsnitt som är upptagna i målen i bilagan används. Målen i bilagan till SFS 2007:1470 uppnås genom att Kursdeltagarna deltar i gruppdiskussioner både i små och stora grupper. När små grupper används avslutas detta normalt med redovisning i stor grupp. Frågeställningarnas syfte är att diskutera sig fram till vad som är rätt beteende. Kursdeltagarna får olika typer av dilemmaövningar och/eller korta övnings-/kontrolluppgifter efter varje större pass. Löses individuellt 21

22 eller i grupp, beroende på övningen. Kursdeltagarna får också frågor att ta ställning till, i olika andra sammanhang. Varje kursdeltagare får en egen självskattningstavla anpassad till delkursen där syftet är att göra en skattning av sina kunskaper i olika frågor kring säkerhet och kundfokus. Kursdeltagaren får delta i skadesimulering och Första hjälpen övning. Innehåll: Utbildningsmoment: Vägverkets föreskrifter om grundläggande kompetens och fortbildning för förare som utför gods- eller persontransporter. VVFS 2008:159, Samt ämnen och mål som anges i förordning om yrkeskompetens SFS 2007:1470: 3.1, 3.5, 3.6 Ämnen och mål som anges i förordning om yrkeskompetens SFS 2007:1470: 3.1, 3.5, 3.6 Översikt av delkursens innehåll Video Trafikolyckor med lastbilar, frekvens och konsekvenser Förar- och passagerarsäkerhet Faktorer som påverkar fordonsstabilitet, lastens påverkan Olyckor; första hjälpen, rapportering, brand m m Kundtjänst och kvalitet, roller och företagsanseende Fordonsunderhåll och arbetsplanering 3.5 Första hjälpen och praktik Livshotande läge (inkl ADR-kännedom och förflyttning) Andningsbefrämjande (inkl stabilt sidoläge) Blödning (inkl förbandsläggning) Kursdeltagaren får delta i skadesimulering och Första hjälpenövning Cirkulation Brännskador 22

23 Skallskador, nackskador Frätskador (ögon, hud) Förgiftning Olyckplatsen, organisation och prioritering (inkl larma 112) Rapportering av tillbud och olyckor 3.5 Brand och eventuellt praktik Brandtriangeln, brandorsaker (främst fordonsbrand) Släckmedel Handbrandsläckare, typer och hantering 3.1, 3.5 Säkerhet, allmänt Lastsäkring Larma, tillkalla hjälp Spill, absorption, skydd Hot- och våldssituationer Förebyggande åtgärder och eget förhållningssätt 3.1 Trafiksäkerhet Nollvisionen Statistik om dödsolyckor m m (främst lastbilar) Olycksorsaker, typ av olyckor Olyckskostnader Förebyggande åtgärder Stoppsträckor etc 3.6 Kundfokus Vad förväntar sig kunden Egen påverkan på tjänstekvaliteten, yrkesstolthet, förebild Egna företagets anseende, good-will, profilering Sammanfattning och avslutning Intyg: Efter avslutad delkurs utfärdas intyg till kursdeltagaren. Intyget innehåller, namn och personnummer på deltagaren, namn på utbildningsanordnaren, datum för kursen, undervisningstid samt vilka ämnen som delkursen har omfattat. 23

24 Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium Lars Dowert

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om grundläggande kompetens och fortbildning för förare som utför gods- eller persontransporter; VVFS 2008:159 Utkom från trycket den 7 mars 2008 beslutade

Läs mer

Förare som utför godstransporter på väg med tung lastbil.

Förare som utför godstransporter på väg med tung lastbil. YKB-info för lastbilsförare Lagen gäller för: Förare som utför godstransporter på väg med tung lastbil. I Sverige berörs 115 000 lastbilsförare. Från den 10 september 2009 krävs det fem dagars fortbildning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens; SFS 2012:9 Utkom från trycket den 24 januari 2012 utfärdad den 12 januari 2012. Regeringen föreskriver

Läs mer

Övergångsorganisationen

Övergångsorganisationen Övergångsorganisationen Övergångsorganisation Stab Vägtrafik lagstiftning Yrkestrafik Fordon Körkort Förvaltnings rätt Statistik ochanalys Transportstyrelsen Vägtrafikavdelning Stab Vägtrafik lagstiftning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om yrkesförarkompetens; SFS 2007:1470 Utkom från trycket den 9 januari 2008 utfärdad den 19 december 2007. Regeringen föreskriver 1 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Sveriges Bussföretag Branschgemensam modell för YKB-fortbildningen

Sveriges Bussföretag Branschgemensam modell för YKB-fortbildningen Sveriges Bussföretag Branschgemensam modell för YKB-fortbildningen Volvo Bussar AB. Alla rättigheter förbehålls. Alla som kör yrkesmässiga persontransporter ska inneha ett yrkeskompetensbevis. För att

Läs mer

Utbildningskatalog YKB ADR TRUCK

Utbildningskatalog YKB ADR TRUCK Utbildningskatalog YKB ADR TRUCK Presentation Lindskog Åkerikonsult Lindskog Åkerikonsult startade 2006 och har sedan starten utbildat chaufförer och åkeriägare i hela Sverige. Främst har det varit utbildningar

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 2016:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] VÄGTRAFIK

Läs mer

TRANSPORTTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

TRANSPORTTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet TRANSPORTTEKNIK Ämnet transportteknik behandlar yrkesmässiga vägtransporter. Det omfattar dels yrkesförarutbildning för de fordon som används i transportverksamheter, dels säker hantering av det som transporteras.

Läs mer

plattan i mattan... YKB - utbildningen du behöver NU: Varför så bråttom? Vad gäller saken? Vad händer annars?

plattan i mattan... YKB - utbildningen du behöver NU: Varför så bråttom? Vad gäller saken? Vad händer annars? hög tid for ykb YKB - utbildningen du behöver NU: plattan i mattan... Senast den 10 september 2016 ska alla yrkesförare i Sverige ha utbildats och fått sina Yrkeskompetensbevis (YKB). Enligt svensk lag

Läs mer

Kursplaner med APL Planering av APL-veckor

Kursplaner med APL Planering av APL-veckor Kursplaner med PL Planering av PL-veckor Planeringen av det arbetsplatsförlagda lärandet kan med fördel ske i samråd med det lokala programrådet som finns för gymnasiens nationella program. Innan PL-perioden

Läs mer

Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m.

Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m. YTTRANDE 1(9) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m. Näringsdepartementet har för synpunkter remitterat

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Godstransporter, YKB Fortbildning PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Godstransporter, YKB Fortbildning PDF ladda ner Godstransporter, YKB Fortbildning PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Den här kursen handlar om åkeribranschens organisation, vikten avgod lastplanering och hur last påverkar fordonets

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling VVFS 1995:19 Vägverkets föreskrifter om kompetenskrav för förare som anlitas för godstransporter; Utkom från trycket den 3 april 1995 Allmänna råd markeras med indragen text

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

Utbildningsplan - Grundutbildning Utbildning av yrkeskompetensutbildning för förare av Godstransporter behörighet C, CE timmar

Utbildningsplan - Grundutbildning Utbildning av yrkeskompetensutbildning för förare av Godstransporter behörighet C, CE timmar 1 Utbildningsplan - Grundutbildning Utbildning av yrkeskompetensutbildning för förare av Godstransporter behörighet C, CE - 140 timmar Upplägg av utbildningen Innehåll Yrkesföraren Fordonet Lasten och

Läs mer

Anmälan om säkerställande av utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens

Anmälan om säkerställande av utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens 1 (7) Uppgifter om sökanden Företagets namn Organisationsnummer Adress Postnummer Ort Telefonnummer E-postadress Kontaktperson Anmälan om säkerställande avser följande utbildningar Grundutbildning godstransporter

Läs mer

TRANSPORTTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

TRANSPORTTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet TRANSPORTTEKNIK Ämnet transportteknik behandlar yrkesmässiga vägtransporter. Det omfattar dels yrkesförarutbildning för de fordon som används i transportverksamheter, dels säker hantering av det som transporteras.

Läs mer

Datum Sveriges Åkeriföretag har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på innehållet i rubricerad remiss. Vi vill anföra följande.

Datum Sveriges Åkeriföretag har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på innehållet i rubricerad remiss. Vi vill anföra följande. 2016-08-15 1 (5) Vår beteckning Dnr 27/2016 Er beteckning/diarienummer Dnr TSF 2013-146 Kontaktperson i detta ärende Mats Andersson 070-3304978 Mats.andersson@akeri.se 2010-07-04 Transportstyrelsen vag@transportstyrelsen.se

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 02.02.2001 KOM(2001) 56 slutlig 2001/0033 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om utbildning av yrkesförare för gods- eller och persontransport

Läs mer

Hur skall det gå till på vägarna?

Hur skall det gå till på vägarna? Hur skall det gå till på vägarna? Roger Berger, utbildningsledare för tunga fordon, Murtans Trafikskola, Falkenberg. Lennart Svensson, författare av Körkortsboken samt trafikskolechef på Murtans. Inledning

Läs mer

Sveriges Trafikskolors Riksförbund UTBILDNINGAR OCH TJÄNSTER

Sveriges Trafikskolors Riksförbund UTBILDNINGAR OCH TJÄNSTER Trafikskolan tar ansvar för ifyllda utbildningar och tjänster. Dessa blir sökbara via STR:s webbplatser. Personbil Introduktionsutbildning Utbildning för handledare och elever som ska övningsköra privat

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om kursplan, behörighet B; VVFS 2007:227 Utkom från trycket den 29 juni 2007 beslutade den 11 juni 2007. Vägverket föreskriver 1 med stöd av 7 och

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Läroplan för säkerhetsutbildning

Läroplan för säkerhetsutbildning Diarienummer: Träder i kraft: ÅLR 2016/188 01.03.2016 Rättsgrund: 15 1 mom. körkortslag (2015:88) för Åland 12 landskapsförordning (2015:95) om förarutbildning Giltighetstid: Tillsvidare Läroplan för säkerhetsutbildning

Läs mer

Forsbergs Trafikskola

Forsbergs Trafikskola 1 (5) Undervisningsplan behörighet B För dig som ska ta ett B-körkort Här följer en kort sammanfattning av utbildningen på vår trafikskola. Först visar vi en översikt av de olika delarna. I kolumnen till

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om yrkesförarkompetens; SFS 2007:1157 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om yrkeskunnande för yrkesmässig trafik; VVFS 2001:51 Utkom från trycket den 11 maj 2001 beslutade den 25 april 2001. Vägverket föreskriver 1 med

Läs mer

Yrkeskompetensen kan antingen företes med hjälp av ett yrkeskompetenskort eller så görs en notering över yrkeskompetensen i körkortet.

Yrkeskompetensen kan antingen företes med hjälp av ett yrkeskompetenskort eller så görs en notering över yrkeskompetensen i körkortet. LASTBILSFÖRARES YRKESKOMPETENS Lag och förordningen om lastbilsförares yrkeskompetens trädde i kraft 1.8.2007. Denna lagstiftning som baserar sig på ett EU direktiv innehåller kraven beträffande anskaffning

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B; beslutade den X xxxx 2012. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 b körkortsförordningen (1998:980). TSFS 2012:XXX

Läs mer

Fastställande av läroplaner avseende förarutbildning för körkortsklasserna C1 och C

Fastställande av läroplaner avseende förarutbildning för körkortsklasserna C1 och C Fordonsförvaltningscentralen Fabiansgatan 32 PB 120 00101 Helsingfors Telefon: 0100 7800 Fax: (09) 6185 3600 www.ake.fi Finlands Bilskoleförbund Banmästargatan 11 00520 HELSINGFORS Datum 14.5.2009 Dnr

Läs mer

YrkesKompentensBevis för busschaufförer.

YrkesKompentensBevis för busschaufförer. YrkesKompentensBevis för busschaufförer. Lagen om Yrkesförarkompetens ska garantera att alla yrkeschaufförer har rätt kunskap och skicklighet för att säkerheten på vägarna ska öka. Värdefulla chaufförer

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om introduktionsutbildning för privat övningskörning,

Transportstyrelsens föreskrifter om introduktionsutbildning för privat övningskörning, Transportstyrelsens föreskrifter om introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B; beslutade den 26 augusti 2010. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 a körkortsförordningen

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet BE;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet BE; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet BE; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:21

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om yrkeskunnande för taxitrafik;

Transportstyrelsens föreskrifter om yrkeskunnande för taxitrafik; Transportstyrelsens föreskrifter om yrkeskunnande för taxitrafik; beslutade den 5 december 2012. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 kap. 1 yrkestrafikförordningen (2012:237) och 8 kap.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

UNDERVISNINGSPLAN INTRODUKTIONSUTBILDNING B BEHÖRIGHET NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA

UNDERVISNINGSPLAN INTRODUKTIONSUTBILDNING B BEHÖRIGHET NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA UNDERVISNINGSPLAN INTRODUKTIONSUTBILDNING B BEHÖRIGHET NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA Denna undervisningsplan har som mål att vägleda blivande handledare och körkortsaspiranter i förarutbildningen. Både handledare

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B; (konsoliderad elektronisk utgåva)

Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B; (konsoliderad elektronisk utgåva) Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B; (konsoliderad elektronisk utgåva) beslutade den 22 mars 2016. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2016:15. Rättelseblad TSFS 2012:40 har iakttagits.

Läs mer

UNDERVISNINGSPLAN STOCKHOLMS TRAFIKSÄKERHETSCENTER GILLINGE AB 186 91 VALLENTUNA

UNDERVISNINGSPLAN STOCKHOLMS TRAFIKSÄKERHETSCENTER GILLINGE AB 186 91 VALLENTUNA UNDERVISNINGSPLAN STOCKHOLMS TRAFIKSÄKERHETSCENTER GILLINGE AB 186 91 VALLENTUNA Tel växel: 08 514 40 300 Fax: 08 514 40 315 Företrädare: Jan Ledin jan.ledin@gillinge.se Tel. dir: 08 514 40 306 Tillståndshavare:

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet A1 och A;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet A1 och A; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet A1 och A; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor.

Läs mer

Utbildning av yrkesförare för gods- eller persontransport på väg ***I

Utbildning av yrkesförare för gods- eller persontransport på väg ***I P5_TA(2002)0012 Utbildning av yrkesförare för gods- eller persontransport på väg ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbildning av

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, traktorkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, traktorkort; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, traktorkort; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:26

Läs mer

Remissvar Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:XX) om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens

Remissvar Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:XX) om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens Transportstyrelsen 781 23 Borlänge Stockholm 2016-08-16 Ref TSF 2013-146 Remissvar Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:XX) om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens

Läs mer

Säker Trafik AB. Söderhamn

Säker Trafik AB. Söderhamn Säker Trafik AB Söderhamn Nu har ni chansen att ge Era anställda och företaget en bra utbildning och kunskaper att köra bil så risken för olyckor minimeras. Vår skräddarsydda utbildning som heter Bilen

Läs mer

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder PROMEMORIA 2008-XX-XX Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Motivering 1. Bakgrund Europaparlamentets och rådet har antagit direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B; (konsoliderad elektronisk utgåva)

Transportstyrelsens föreskrifter om introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B; (konsoliderad elektronisk utgåva) Transportstyrelsens föreskrifter om introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B; (konsoliderad elektronisk utgåva) beslutade den 26 augusti 2010. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2016:14.

Läs mer

MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009. De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt.

MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009. De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt. MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009 De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt. I katalogen framgår om kursen är en kravkurs och till vilka den vänder sig.

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrift om kursplan för trafiklärarutbildning i yrkeshögskolan; beslutad den 21 september 2010. MYHFS

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP

NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP VILKEN UTBILDNING BEHÖVER DINA FÖRARE? Du som arbetsgivare är ansvarig för att dina förare har ett yrkeskompetensbevis,

Läs mer

Beskrivning av säkerhetskontroll för behörighet C1E

Beskrivning av säkerhetskontroll för behörighet C1E Beskrivning av säkerhetskontroll för behörighet C1E Vid säkerhetskontrollen ska du kontrollera, värdera och motivera att fordonskombinationen kan framföras på ett trafiksäkert, lagligt och miljöanpassat

Läs mer

Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet

Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet Inget behov av gymnasial lärlingsutbildning inom yrkesförarområdet Ett mindre antal gymnasieskolor har startat försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning med målsättning att utbilda yrkesförare

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om yrkeskunnande för taxiförarlegitimation; VVFS 2004:65 Utkom från trycket den 10 juni 2004 beslutade den 27 maj 2004. Vägverket föreskriver följande

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Undervisningen i ämnet persontransporter ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet persontransporter ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PERSONTRANSPORTER Ämnet persontransporter behandlar yrkesmässiga vägtransporter med fordon som används för persontransporter. Det omfattar dels förarutbildning på fordon för persontransporter, dels säkerhet

Läs mer

Lektionsplanering Moped klass II

Lektionsplanering Moped klass II Lektionsplanering Moped klass II Allmänt Kurslängd: Kurslitteratur: Övrigt material: Kursledarmaterial: Kursort: Kurslokal: Kursledare: Pedagogisk utbildning: Genomförande: 5 sammankomster á 3 studietimmar

Läs mer

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet.

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Beslut 2007-019 2007-10-04 19, 2007 Trafiksäkerhetspolicy Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Ärendebeskrivning Denna policy skall ligga till grund för att åstadkomma

Läs mer

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning.

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. Sparsam körning Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. men det finns flera sätt att spara bränsle och miljö! Bilens egenskaper Bilen har en

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor och beslutar

Läs mer

2. Undervisningsplan, gemensam del

2. Undervisningsplan, gemensam del 2. Undervisningsplan, gemensam del Undervisningsplanen beskriver generellt hur undervisningen är tänkt att genomföras så att målen i utbildningsplanen nås. 2.1 Personlig körförmåga Den som ska genomgå

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1 och C; beslutade den xx 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap. 2 militärtrafikförordningen

Läs mer

Miljö Branschkatalog 2011 Inom miljöbranschen/transport arbetar man med hämtning, demontering, sortering, återvinning, återanvändning och säker

Miljö Branschkatalog 2011 Inom miljöbranschen/transport arbetar man med hämtning, demontering, sortering, återvinning, återanvändning och säker Miljö Branschkatalog 2011 Inom miljöbranschen/transport arbetar man med hämtning, demontering, sortering, återvinning, återanvändning och säker deponering av avfall. 11 Innehåll Lyhörda... 3 YKB Yrkeskompetensbevis...

Läs mer

Utbildningsmaterial. Nils Andersson, MariTerm AB. SAGITs Lastsäkringskonferens MariTerm AB AB

Utbildningsmaterial. Nils Andersson, MariTerm AB. SAGITs Lastsäkringskonferens MariTerm AB AB Nils Andersson, MariTerm AB Utbildningsmaterial - Riktlinjer Utbildningspaket Lathund Mobil-app Handbok Innehållsdeklaration Lv, landsväg Jvg, järnväg Sjö Flyg - Typ: Transportslag: Baserat på: Språk:

Läs mer

Läroplaner för förarutbildning

Läroplaner för förarutbildning Diarienummer: Träder i kraft: ÅLR 2016/190 01.03.2016 Rättsgrund: 15 och 16 Körkortslag (2015:88) för Åland Giltighetstid: Tillsvidare Läroplaner för förarutbildning Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Tank- och bulkbilsförare

Tank- och bulkbilsförare Loggbok - Komplement Tank- och bulkbilsförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM gymnasie- SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Innehållsförteckning Yrkesbeskrivning 4-7 Checklistor

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 226/4 10.9.2003 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och om

Läs mer

GODSTRANSPORTER. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GODSTRANSPORTER. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GODSTRANSPORTER Ämnet godstransporter behandlar yrkesmässig vägtransport av gods. Det behandlar dels förarutbildning på de olika fordon som används för godstransporter på väg, dels säker hantering av det

Läs mer

SAMMANFATTNING Undervisningsplan för Introduktionskursen Behörighet B UNDERVISNINGSPLAN. Jessica Mazuran Utbildningsledare. My Driving Academy

SAMMANFATTNING Undervisningsplan för Introduktionskursen Behörighet B UNDERVISNINGSPLAN. Jessica Mazuran Utbildningsledare. My Driving Academy UNDERVISNINGSPLAN SAMMANFATTNING Undervisningsplan för Introduktionskursen Behörighet B Jessica Mazuran Utbildningsledare My Driving Academy ~ 1 ~ Innehåll Innehåll... 1 Introduktionsutbildning behörighet

Läs mer

PM för körtest inför Särskild utbildning för utbildare av förare för tung lastbil eller buss (förarbehörighet C/CE och D/DE

PM för körtest inför Särskild utbildning för utbildare av förare för tung lastbil eller buss (förarbehörighet C/CE och D/DE Arbetsmaterial för genomförande av körtest inför Särskild utbildning för trafiklärare med inriktning på körkortsbehörigheterna C/CE och D/DE i enlighet med VVFS 2006:65 6 kap 2 Dick Hedman/ Nils-Gunnar

Läs mer

Kapitel 2 UPPBYGGNADEN AV YRKESEXAMEN I MILJÖVÅRD

Kapitel 2 UPPBYGGNADEN AV YRKESEXAMEN I MILJÖVÅRD GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN ÄNDRING AV FÖRESKRIFT BILAGA 1 28.2.2012 9/011/2012 1 (2) Kapitel 2 UPPBYGGNADEN AV YRKESEXAMEN I MILJÖVÅRD Examen består av följande kompetensområden: Transport av avfall

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 25 juli 2012 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr: D 21370/02

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om trafikskolor; beslutade den 20 juni 2006. VVFS 2006:65 Utkom från trycket den 29 juni 2006 Allmänna råd markeras med indragen text Vägverket föreskriver

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap. 2

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Kunskapsområde Trafiklärare Kurs Yrkeshögskolepoäng Arbetsmiljö och ansvar 12 Fordonssäkerhet

Läs mer

Sparsam körning En pusselbit för hållbara transporter

Sparsam körning En pusselbit för hållbara transporter Sparsam körning En pusselbit för hållbara transporter Miljöförvaltningen i Stockholm September 2014, rev februari 2015 CLEAN and energy efficient TRUCKs for urban goods distribution LIFE08/S/000269 Innehållsförteckning

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m.

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m. Konsekvensutredning 1 (15) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor;

Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor; Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 20[YY]:[XX] Utkom från trycket

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förordnande att förrätta prov;

Transportstyrelsens föreskrifter om förordnande att förrätta prov; Transportstyrelsens föreskrifter om förordnande att förrätta prov; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 och 6 körkortsförordningen (1998:980), 8 kap.

Läs mer

Inrättad: 2012-09-05 Giltig fr.o.m.: Vårterminen 2013 Beslutad av: Ledningsgruppen för Trafiklärarutbildningen, Örebro Senast ändrad:2012-08-22

Inrättad: 2012-09-05 Giltig fr.o.m.: Vårterminen 2013 Beslutad av: Ledningsgruppen för Trafiklärarutbildningen, Örebro Senast ändrad:2012-08-22 Giltig fr.o.m.: Vårterminen 2013 Beslutad av: Ledningsgruppen för Trafiklärarutbildningen, Örebro Senast ändrad:2012-08-22 Yrkeshögskoleutbildning Trafiklärare Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning

Läs mer

Petroleum och Däck Branschkatalog 2011 Petroleum- och däckbranschen omfattar personal som kör tankbil, arbetar i däckverkstäder och med rengöring av

Petroleum och Däck Branschkatalog 2011 Petroleum- och däckbranschen omfattar personal som kör tankbil, arbetar i däckverkstäder och med rengöring av Petroleum och Däck Branschkatalog 2011 Petroleum- och däckbranschen omfattar personal som kör tankbil, arbetar i däckverkstäder och med rengöring av cisterner, samt anställda på bensinstationer, oljedepåer

Läs mer

LEVERANS, TILL VILKET PRIS?

LEVERANS, TILL VILKET PRIS? TRAFIKSÄKERHET Trafiksäkerhet handlar i grunden om kunskap, attityder och beteende. Syftet med att ställa krav och följa upp dem är att skapa ett aktivt trafiksäkerhetsarbete som bidrar till att nollvisionen

Läs mer

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis Vad står YKB för? Det står för Yrkeskompetensbevis. Vilken myndighet är ansvarig för Det gör Transportstyrelsen. Vad säger lagen om yrkeskompetens? Lagen innehåller bestämmelser

Läs mer

Yrkesförarutbildning. Kom till oss i Sjöbo eller så kommer vi till dig! www.sydgym.se/yrkesforarutbildning

Yrkesförarutbildning. Kom till oss i Sjöbo eller så kommer vi till dig! www.sydgym.se/yrkesforarutbildning Yrkesförarutbildning Kom till oss i Sjöbo eller så kommer vi till dig! www.sydgym.se/yrkesforarutbildning Landets BÄSTA yrkesförarutbildning Yrkesförarutbildningen i Sjöbo På yrkesförarutbildningen i Sjöbo

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy ÅSELE TAXISAMORDNING AB Trafiksäkerhetspolicy Syfte Åsele taxisamordning AB skall verka för en hög och varaktig trafiksäkerhet inom verksamheten. Alla transporter skall utföras med fokus på trafiksäkerhet

Läs mer

ägare finansiärer Folksam Länsförsäkringar Trygg-Hansa Vägverket LO NTF

ägare finansiärer Folksam Länsförsäkringar Trygg-Hansa Vägverket LO NTF ägare LO NTF finansiärer Folksam Länsförsäkringar Trygg-Hansa Vägverket Omvärlden QIII Transportköpare Transportsäljare vi slutkonsumenter vill inte att de varor vi köper i något led skall innebära ohälsa

Läs mer

Kunskapsprov och körprov för personbil Behörighet B

Kunskapsprov och körprov för personbil Behörighet B Kunskapsprov och körprov för personbil Behörighet B Förarprovet för behörighet B består av ett kunskapsprov (teoriprov) och ett körprov. Genom den här broschyren vill Trafikverket ge dig information om

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om yrkeskunnande för yrkesmässig trafik;

Transportstyrelsens föreskrifter om yrkeskunnande för yrkesmässig trafik; Transportstyrelsens föreskrifter om yrkeskunnande för yrkesmässig trafik; beslutade den 6 oktober 2010. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 11 kap. 1 yrkestrafikförordningen (1998:779).

Läs mer

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras.

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Arbetsmiljöpolicy Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Upprättad trafiksäkerhetspolicy skall alltid följas, samt rutiner för olyckfallsanmälningar

Läs mer

Bygg- och anläggningsförare

Bygg- och anläggningsförare Loggbok - Komplement Bygg- och anläggningsförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM gymnasie- SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Innehållsförteckning Yrkesbeskrivning 4-7 Checklistor

Läs mer

Regelsamling Dnr TSTT 2015/5140. Regelsamling. Förarprövning/YKB-utbildningsrapportör inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning

Regelsamling Dnr TSTT 2015/5140. Regelsamling. Förarprövning/YKB-utbildningsrapportör inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning Regelsamling Dnr TSTT 2015/5140 Regelsamling Förarprövning/YKB-utbildningsrapportör inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning Sektion tillstånd och tillsyn Enhet behörigheter Väg- och järnvägsavdelningen

Läs mer

Deltagare: (arbetsledare, skyddsombud, berörd arbetstagare etc.)

Deltagare: (arbetsledare, skyddsombud, berörd arbetstagare etc.) CHECKLISTA FÖR RISKBEDÖMNING Arbetsplats: Datum: Gäller för brukare: Deltagare: (arbetsledare, skyddsombud, berörd arbetstagare etc.) Viktigt När ni gått igenom frågorna, diskutera de punkter där ni inte

Läs mer

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980) och 7 kap. 2

Läs mer

Loggbok - Komplement. Skogstransportförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING

Loggbok - Komplement. Skogstransportförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Loggbok - Komplement Skogstransportförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM gymnasie- SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Innehållsförteckning Yrkesbeskrivning 4-7 Checklistor 8-15

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Sunda transporter från sunda åkeriföretag UTSKRIVBAR VERSION AV PROGRAMFÖRKLARING Fair TRANSPORT format: Liggande A4 Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet A1, A2 och A;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet A1, A2 och A; Körkort 02-02 Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet 1, 2 och ; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 5 körkortsförordningen (1998:980)

Läs mer

Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk SPAK-jordbruk

Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk SPAK-jordbruk Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk SPAK-jordbruk Resultat från ett utvecklingsprojekt inom LEKS, länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning Mars 2015 (version 1) Kurser i sparsam

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM75. Yrkesförarkompetensdirektiv och direktiv om körkort. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM75. Yrkesförarkompetensdirektiv och direktiv om körkort. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Yrkesförarkompetensdirektiv och direktiv om körkort. Näringsdepartementet 2017-03-08 Dokumentbeteckning KOM(2017) 47 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer