30 år med SKIF. - en resumé av Bo Svensson. Skenäs och med Sverige som slutsegrare, blev mycket uppskattad och därmed var det nordiska utbytet igång.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "30 år med SKIF. - en resumé av Bo Svensson. Skenäs och med Sverige som slutsegrare, blev mycket uppskattad och därmed var det nordiska utbytet igång."

Transkript

1 30 år med SKIF - en resumé av Bo Svensson SKIF Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbund fyller 30 år, och som ett led i firandet vill jag ge våra medlemmar en liten återblick på de gångna åren. Det hela började egentligen redan hösten 1976 då Fängelsefunktionärernas Idrottsförbund i Danmark inbjöd ett par representanter för svensk kriminalvård i syfte att diskutera ett framtida nordiskt idrottsutbyte. Till Danmark reste då en de absolut största eldsjälarna för svensk kriminalvårdsidrott, Stig Johansson från Borås och Rosita Karlsson från KVS. Resan till Danmark resulterade i att en arbetsgrupp bildades för att undersöka intresset för och möjligheterna att bilda en svensk riksorganisation för kriminalvårdsidrott. I arbetsgruppen ingick, förutom de båda nämnda, bland annat Gert Johansson från Hall och Clas Amilon KVS, sedermera förbundets förste ordförande och därefter hedersordförande. Arbetsgruppens första åtgärd blev att våren 1977 gå ut med en skrivelse till samtliga idrottsintresserade inom Kriminalvårdsverket och inbjuda till ett aktivt deltagande i en central organisation. Ett tjugotal myndigheter svarade att de var intresserade av att en riksorganisation bildades. I augusti samma år arrangerade arbetsgruppen och Sverige NM i fotboll. Tävlingen, som gick av stapeln på Skenäs och med Sverige som slutsegrare, blev mycket uppskattad och därmed var det nordiska utbytet igång. Första styrelsen Tisdagen den 7 mars 1978 samlades ett trettiotal representanter till ett konstituerande sammanträde i Norrköping och Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbund såg dagens ljus. Till den första styrelsen valdes som ordförande Clas Amilon och till ledamöter Stig Johansson Borås, Sven Holgersson KVS, Helge Nilsson Härnösand, Hasse Johansson Västervik, Leif Hedman Luleå samt Bo Svensson, då representerande Malmö. Av dessa är fortfarande den sistnämnde aktiv i förbundet som ordförande, men kommer att avgå vid förbundsmötet Vid det första styrelsemötet utsågs kontaktmän i åtta idrottsgrenar, där det ansågs föreligga stort intresse för riksmästerskap och man beslöt också att segrare i varje RM skulle erhålla förbundets plakett. Går man vidare i protokoll från förbundsoch styrelsemöten, kan man bland annat finna följande: Under hösten 1978 fördes diskussioner med verksledningen om fria resor till RM, men det kärva ekonomiska läget just då var ett hinder. Från Härnösand

2 kom ett önskemål om att tre plaketter skulle delas ut vid RM, men även här satte ekonomiska aspekter stopp för en utökning (förbundets ekonomi var vid denna tidpunkt inte mycket att hurra för). Vi skickade två deltagare till det danska förbundets representantskapsmöte, där man fastslog att det nordiska fotbollsutbytet skulle fortsätta och att man, så fort ekonomin tillät, även skulle starta utbyte i handboll. Våren 1979 blev det så klart att vi får använda tjänstebilar för resor till RM. Antalet anslutna föreningar var 38 med totalt 2502 medlemmar. NM i fotboll spelas i Finland och återigen var det Sverige som vann. Diskussioner började föras huruvida idrottsförbundet skulle ta över fördelningen av stimulansbidraget hölls förbundsmöte på allmänna häktet i Stockholm och bland motionerna kunde man bland annat finna förslag om rabatterade tågresor till RM samt att förbundet skulle fördela stimulansbidraget. Vid mötet var våra närmaste nordiska grannländer representerade och alla uttryckte förhoppningar om fortsatt, eventuellt utökat, idrottsutbyte. Förbundets medlemsantal, räknat i föreningar, var nu uppe i 45. Motionen om rabatterade tågresor resulterade i att från och med den första juli samma år fick deltagarna vid RM utnyttja verkets 50 procents rabatt på biljetter hos SJ. Senare under året beslöts också att den del av kostnader för järnvägsresor som överstiger 150 kronor ska ersättas av förbundet. Frågan om en semesteranläggning för kriminalvårdare väcks. Detta år fattades också beslut i frågan om plaketter vid RM och från och med 1981 skall tre plaketter delas ut i varje gren och klass. Vi deltog vid det danska representantskapsmötet i Nyborg och återigen diskuterades det nordiska utbytet från en gemensam grund, nämligen de olika ländernas ganska så magra ekonomi. Det beslöts i alla fall att NM i fotboll 1981 skulle spelas i Köpenhamn. Vid årets utgång hade medlemsantalet ökat till 48 anslutna föreningar och golf blev en ny gren u RM-gruppen. I januari 1981 begärdes förhandlingar med KVS angående stimulansbidragets storlek och fördelning samt möjligheten att inom vissa gränser få resor till av idrottsförbundet anordnade mästerskap betraktade som tjänsteresor. Detta resulterade i att idrottsförbundet från och med budgetåret 1981/82 övertog ansvaret för fördelningen av stimulansbidraget på kronor, och för första gången kunde bidraget fördelas inte bara efter myndigheternas storlek utan till största delen grundat på idrotts- och motionsaktivitet inom föreningarna. Vid NM som spelades i Köpenhamn, blev vi av med mästartiteln finalmatchen mot Danmark förlorades med 2-1. Ny gren för året i RMgruppen blev tennis. Antalet anslutna föreningar hade nu ökat till 52. Förmodligen blev det en del nytillskott på grund av den nya fördelningsmodellen av stimulansbidraget, en modell som mottogs mycket positivt. Stuguthyrning 1982 var det åter dags för förbundsmöte till vilken inkommit ett antal motioner, bland annat om ändring i klassindelningen i bowling och ändring av fotbollens RM.

3 Motionerna föranledde emellertid inga ändringar. Under året kom förslag om att hyra några fritidsstugor i Adolfström, och idrottsförbundet beslöt att från och med 1983 på försök hyra tre stugor. Idrottsförbundet skaffade sig ett eget standar, och det första exemplaret överlämnades till våra danska kolleger i samband med deras representantskapsmöte. Vid detta möte bestämdes också att utbyte skulle ske i handboll med första turneringen i Göteborg våren Innan året var slut var 60 föreningar anslutna till idrottsförbundet kunde vi återigen kalla oss nordiska mästare i fotboll. Uthyrningen av våras stugor i Adolfström gick trögt, troligen på grund av dålig marknadsföring. Ytterligare förstärkning av RM-gruppen blev det genom att mästerskap anordnades i skytte, både med pistol och gevär. Glädjande var också att antalet anslutna föreningar nu var uppe i 64. Nu beslöts också att alla som deltog i något RM under det kommande året skulle erhålla en träfigur, framställd av vår arbetsdrift, som minne av sitt deltagande var det åter dags för förbundsmöte. Ett antal motioner hade lämnats in, bland annat en om deltagande i RM på tjänstetid. Förbundet beslöt uppta förhandlingar i denna fråga. För första gången spelas NM i handboll - i Göteborg - med Sverige som slutsegrare. I övrigt på den internationella fronten gjordes resultatlösa försök att etablera kontakt med kollegerna i England. Däremot framkom att det i Holland fanns intresse för ett utbyte, och beslut om ett sådant fattades innan årets slut. Antalet anslutna föreningar fortsatte att öka och vi nådde upp till ett antal av 70 stycken resulterade idrottsförbundets kontakter med KrimProd i dels att vi under året fick ta ut priser till ett visst värde bland deras produkter, dels att KrimProd tillhandahöll ett antal träningsoveraller till våra lag i NM och landskamper. Ett komplement till stugorna i Adolfström blev detta år Aspliden, beläget vid Bråviken och tidigare annex till Skenäs, där uthyrningen av sängplatser gjordes enligt vandrarhemsmodell. I mån av tillgång får tjänstebilar användas vid deltagande i klassikerna Vasaloppet, Vansbrosimmet, Lidingöloppet samt Vätternrundan. Finns ej tjänstebil, får egen bil användas med ersättning enligt ARA. Motionen från 1984 om deltagande i RM på tjänstetid resulterade i att personal som deltar i RM, anordnad av förening ansluten till idrottsförbundet, får under vissa förutsättningar befrias från arbetstid som sammanfaller med deltagandet. Kolleger från Holland besökte oss och fotboll spelades på Skenäs. Trots att vi var ofina nog att gå segrande ur denna match, inbjöds vi till återbesök i Holland året därpå. Uthyrningen av stugorna i Adolfström fortsatte att gå dåligt, varför kontraktet på tre stugor sades upp enligt beslut från förbundsmötet. För 1986 skrevs ett nytt kontrakt på endast en stuga. NM i fotboll avgjordes i Södertälje och Sverige blev återigen mästare. Officiell förkortning av förbundets namn bestämdes till SKIF. Första utbytet i handboll med annat statligt verk, Posten, slutade med seger för Kriminalvården. Samåkning och friskvård Till förbundsmötet 1986 inkom ett stort antal motioner, bland annat om finansiering av SKIF:s verksamhet, plaketter till RM m.m. En motion framhöll vikten av att vi verkligen utnyttjar möjligheten till samåkning vid deltagande i RM. Verkets tidning Kriminalvården slog genom ett

4 stort upplagt temanummer ett slag för kriminalvårdsidrotten. Vårt duktiga handbollslag blev nordiska mästare och segrade även i en turnering med Posten och SJ. Vid återbesöket i Holland firade vårt fotbollslag stora triumfer och spelade, förutom mot våra kolleger där, även mot ett armélag och ett lag från brandkåren utökades antalet deltagare i handbollsturneringen mellan statliga verk, då Televerket medverkade för första gången. Denna gång var det Postens tur att gå segrande ur turneringen. NM i fotboll spelades i Finland och vi blev av med mästartiteln. I en direkt avgörande match mot värdlandet hade ett oavgjort resultat räckt till mästartitel, men matchen slutade med uddamålsförlust. Aspliden övergick under året till annan verksamhet, men detta betydde inte att vi måste upphöra med vår uthyrningsverksamhet där den inskränktes dock till två månader sommartid. SKIF upptar kontakter med KVS arbetsmiljösektion i syfte att genom ett friskvårdsprogram bättra på den fysiska och psykiska konditionen hos verkets anställda inleddes med att SKIF:s satsning på friskvård tar konkret form genom skapandet av en arbetsgrupp för friskvårdsprojekt. Det är också dags för ny förbundsstämma. Förutom ett antal motioner om införande av nya idrottsgrenar, är det en motion om skapande av en fond för att årligen kunna dela ut Clas Amilons hederspris. Motionen bifölls enhälligt av stämman. NM i handboll avgörs i Norge med det svenska laget som mästare. Handboll spelades också i verksmästerskapet där vi blev trea efter Posten och Televerket. Jubileumsturnering i fotboll genomföres med Halls IF som medarrangör Holland och Danmark är gästande nationer. Här uppträder våra spelare i ny landslagsdress, sponsrad av KrimProd, och vi går segrande ur turneringen. Aspliden används för sista gången som semesterhem. Även den kvarvarande stugan i Adolfström säges upp med detta års utgång på grund av ökade hyreskostnader års verksmästerskap i handboll skiljer sig inte mot föregående året Posten vinner och vi blir trea. Stadgar för Clas Amilons hederspris fastställdes och årets pris tilldelas postumt Stig Johansson, eldsjälen bakom förbundets bildande. Styrelsen beslutar om inköp och försäljning av SKIF:s förbundsmärke i klubbnålsformat, tidigare fanns märket som blazermärke. Damidrotten har varit ganska eftersatt inom SKIF, men efter förfrågan från Norge om NM i fotboll/handboll för damer, startar en undersökning av underlaget för nämnda tävlingar. Detta göres i form av en enkät som skickas ut till samtliga föreningar och vid årets slut hade fyra! (4) tjejer anmält sitt intresse. Rikskorpen, som passar på att byta namn till Korpen friskvårdsförbundet, inbjuder till Kungakannan Syftet med denna tävling är att stimulera våra medlemmars till ökade friskvårdsaktiviteter. Sjunde gången NM i fotboll avgörs är i Danmark och för första gången i mästerskapens historia står Norge som slutsegrare. Vi blir tvåa efter en mycket snöplig förlust mot just Norge. Försäljningssuccé I februari 1990 börjar friskvårdsaktiviteterna som ingår i Kungakannan att redovisas och pågår t.o.m. september. Korpens priser till segrande förbund är en USA-resa för två personer, andra och tredje pris en Aktiv

5 semestervecka för två personer. Bland individuella deltagare utlottas Aktiva semesterveckor, cyklar samt sport- och friluftsutrustningar. SKIF beslutar att priser skall lottas ut bland egna aktivitetsdeltagare. SKIF:s förbundsmärke, som börjar säljas även i form av slipshållare, blir succé direkt. Intresset för damidrott har ökat dramatiskt i februari har 13 tjejer anmält sitt intresse för att delta i fotboll eller handboll. Det är ånyo förbundsstämma med ett antal motioner som behandlas, bl.a. tillstyrker stämman höjda medlemsavgifter fr.o.m Vid stämman utdelas också årets Clas Amilonpris. Mottagare är Åke Emanuelsson, Majorshagen som får priset för sina insatser i Majorshagens Idrottsförening samt egna framgångar i olika idrottsgrenar. Denna förbundsstämma är också den sista för Clas Amilon som SKIF:s ordförande. Efter 12 år på denna post har Clas bestämt sig för att avgå och som skäl anger han den långa tid han fungerat som ordförande, men också det faktum att han p.g.a. ändrade arbetsuppgifter flyttat till Malmö, vilket medför praktiska svårigheter i styrelsearbetet. Till efterträdare väljer en enig förbundsstämma Evert Elgefjord, KVS och samtidigt utses Clas till hedersordförande i SKIF. Handboll spelas som vanligt i det årliga verksmästerskapet och hur går det där då? Allt är sig likt, Posten vinner och vi blir trea. NM spelas också i samma sport och där går det betydligt bättre vi blir återigen mästare. I samband med invigningen av en ny anstalt i Holland blir vi inbjudna till en fotbollsturnering tillsammans med England och lag från värdlandet initieras en årlig träff med SKIF:s kontaktpersoner. Friskvårdssatsningen stegras genom projektverksamhet i Norrköpingsregionen, mycket tack vare stort stöd från personaldirektören Bo Johansson och kvd Marita Svensson. Verksmästerskapet i handboll avgjordes i Halmstad och utan att verka tjatig Posten vann, kriminalvården trea. NM i fotboll gick av stapeln i Norge och meningen var att vi skulle ta revansch på norrmännen för den snöpliga förlusten Det norska laget ville emellertid annorlunda och vid turneringens slut stod Norge återigen som slutsegrare och vi blev bara trea detta år. Clas Amilons hederspris tillfaller Allan Bengtsson, Singeshult bl.a. för hans insatser för pistolskyttets utbredning inom kriminalvården. SKIF får eget kansli när förbundet får tillgång till ett kontorsrum på KVS. Hasse Johansson arbetar halvtid för SKIF och finns på kansliet vissa dagar i veckan. Från Korpens utvecklingskonferens kan deltagarna meddela att frågan om jämställdhet i styrelser tagits upp till diskussion och att 1995 bör det finnas minst 40% kvinnor i bl.a. styrelsen för SKIF. Korpen ändrar namn till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Verksledningen ställer sig positiv till framtagande av profilplagg. Lotter och stipendium 1992 beslutas om ett nytt lotteri, förutom det traditionella månadslotteriet, nämligen ett konstlotteri. Detta har möjliggjorts tack vare generösa insatser av Folke Blomqvist och hans hustru. Till minne av bortgångne

6 förbundsmedlemmen Harry Johansson instiftar de efterlevande ett vandringspris att utdelas i bordtennis. Förbundsstämman detta år är välbesökt och för första gången sedan 1980 finns inbjudna representanter från Norge, Danmark och Finland på plats. Bland motionerna märks bl.a. en om ändring av stagarna vad avser vilka som har rätt att deltaga i RM. Detta p.g.a. att tolkningen av korttidsvikariernas anställningsförhållanden i vissa fall har varit svår. Vid stämman beslutas också att inrätta ett träningsstipendium till anställda inom verket, vilka på något sätt gjort bra insatser i tävlingar utanför våra egna, men där de deltagit i kriminalvårdens namn. Årets mottagare av Clas Amilons hederspris är Bengt Gustavsson, Tidaholm bl.a. för det arbete han lagt ner för att utveckla och bredda idrottsverksamheten inte bara vid den egna myndigheten utan även inom verket i dess helhet. I samband med förbundsstämman träffades också kontaktmännen, varvid det bl.a. framkom att det numera finns nummerlappar, sponsrade av KrimProd, i de idrottsgrenar där sådana är aktuella. Verksmästerskapet i handboll avgörs i Skövde och allt är bara nästan sig likt. Posten vinner som vanligt, men kriminalvårdarna placerar sig på en hedrande andraplats trots svårigheter att samla att slagkraftigt lag. NM i handboll spelades i Danmark och för första gången även med damlag. Norge tog hem segern på såväl herrsom damsidan, medan våra herrar liksom våra damer kom på tredje plats. Vid direktionssammanträde i augusti fastställs vad som gäller i fråga om ekonomi och deltagande i tävlingar. Kontaktmännen träffas i december och kan konstatera att deltagarantalet i RM minskat totalt sett. Inbjudan tillfotbollsturneringar kommer från både Frankrike och England, men på grund av egna arrangemang och av ekonomiska skäl tvingas vi säga nej. Jubileum 1993 fyller SKIF 15 år. Clas Amilons hederspris tilldelas Karl-Axel Lacket Johansson för bl.a. hans insatser som sekreterare i SKIF, hans förmåga att stimulera kriminalvårdens personal att deltaga i idrotts- och friskvårdsaktiviteter, hans kunniga ledarskap av SKIF:s fotbollslandslag samt inte minst för hans aktiva deltagande, även efter pensionsavgång, i RM i bordtennis. Verkmästerskapet, numera kallat SF-cupen, är sig lik även i år Posten vinner och Kríminalvården blir trea. Halvtidstjänsten på SKIF:s kansli avlönas numera av kriminalvårdens sju regioner. SKIF:s 15 år firas i samband med NM i fotboll i Skövde. Detta är det största arrangemanget inom nordisk kriminalvårdsidrott hittills, eftersom det är första gången som de fyra deltagande länderna representeras av såväl herr- som damlag. Sportsligt sett är mästerskapen en stor framgång för oss. Våra herrar blir nordiska mästare och våra damer kämpar sig till en mycket hedersam andraplats efter norskorna. Nytt konstlotteri skall genomföras och antalet lotter i vårt månadslotteri utökas till Vid den årliga kontaktpersonträffen informerar Ulla Sandström om det pågående friskvårdsarbetet inom kriminalvården är det åter dags för förbundsstämma, men innan den äger rum kan vi konstatera att en av våra medlemmar i SKIF Rolf Andersson, Majorshagen genomför en beundransvärd prestation. Han åker

7 nämligen sitt 30:e Vasalopp. Vid förbundsmötet deltar vår generaldirektör Bertel Österdahl som, bl.a. genom att tala för en av motionerna som lämnats till mötet, bidrar till att en ny idrottsgren innebandy införes bland de andra RM-grenarna. Motion om ändring av logotype avslås. I enlighet med annan motion beslutar stämman att bistå de baltiska länderna med idrottsmaterial. Clas Amilons hederspris delas ut och för första gången i dess historia är mottagaren en kvinna. Ann-Marie Johansson, Djupvik tilldelas priset för hennes mångåriga deltagande i de av SKIF anordnade riksmästerskapen i skidåkning, terränglöpning och orientering och för den roll hon därmed spelat för att stimulera till ett ökat kvinnligt deltagande i riksmästerskapen och i annan form av idrottsutövning, liksom för de insatser hon gjort i den lokala idrottsföreningens arbete som bl.a. sekreterare och tävlingsarrangör. I de två handbollstävlingarna, SF-cupen och NM, upprepar historien sig. Posten vinner SF-cupen och vi blir trea. I NM blir vi åter igen mästare och nu behåller vi det uppsatta vandringspriset för alltid. I detta mästerskap kom våra damer på tredje plats. Bordtennisen backar 1995 kan vi konstatera att en RM-gren som bordtennis endast samlar 38 deltagare efter att tidigare som mest haft 150 deltagare. Glädjande är att lagsporterna samlar fler deltagare, inte minst den nya grenen innebandy som samlar 18 lag med minst en dam i varje. RM i fotboll genomföres för första gången med kval och final vid ett och samma tillfälle. Vid RM i Luleå delas årets Amilonpris ut och mottagare är eldsjälen i Viskans IF, Kjell Törnecrantz. Vårt herrlag i fotboll blir överlägsna nordiska mästare i Finland och våra damer håller så när på att skapa landssorg i Norge. Efter en mycket spännande match mot norskorna, där resultatet blir 1-1 efter klart svenskt övertag, går slutligen NM-pokalen till Norge på bättre målskillnad än Sverige. SF-cupen byter namn till SEKO-cupen och helt plötsligt står Kriminalvården som slutsegrare i denna turnering. I jämlikhetens namn beslutar förbundet att ta fram och sälja dammodell av SKIF:s märke i form av pins. I syfte att undersöka hur friskvård bedrivs bland förbundets medlemmar, skickas en enkät ut till samtliga föreningar. Det danska förbundet, FI, fyller 25 år och SKIF gratulerar. Vid kontaktpersonträffen informerar redaktör Björn Stafstedt om hur idrottsreportage bör vara utformade för att göra sig i tidningen Runt i Krim konstaterar vi att bidragen till RMresorna ökat kraftigt, vilket beror på lägre SJ-rabatt, färre tjänstebilar och fler hyrbilar används, ny lagidrott har införts m.m. Vi ser också att slalom är den mest bidragskrävande sporten. Vid förbundsstämman redovisas friskvårdsenkäten och beslut om höjning av medlemsavgift i förbundet fastslås. Två verkliga veteraner, som båda varit med från starten 1978, lämnar SKIF:s styrelse, nämligen Leif Hedman, Luleå och Hasse Johansson, Västervik. Den senare fortsätter dock sitt arbete på SKIF:s kansli.

8 Genom nyval av styrelsemedlemmar uppfyller numera SKIF med råge det krav på minst 40 % kvinnor i styrelsen, vilket vi för övrigt är det första Riksförbundet inom Korpen som uppnår. Även Clas Amilons hederspris delas ut vid detta tillfälle. Priset tillfaller i år Henry Hjärtsjö, Örebro bl.a. för hans förtjänstfulla och hängivna sätt att arbeta för utvecklingen av den idrottsliga och friskvårdande verksamheten till gagn för verkets personal. Vid årets SEKO-cup kan vi inte försvara vår titel, utan ordningen blir som vanligt att Posten vinner och vi blir trea. Försvarar vår titel gör vi däremot i NMhandbollen för herrar. Även damerna gör i år en mycket bra insats och slutar på en tredjeplats. Danmark vinner något överraskande årets tävling. RM-deltagandet verkar öka igen. Bordtennisen lockar i år 72 deltagare och till innebandyn kommer hela 27 lag till start. Idrottsmaterial skeppas över till Estland och Lettland. Vid kontaktpersonträffen i år är föredragshållaren skytten Jonas Jacobsson, guld- och bronsmedaljör i Paraolympics i Atlanta inleds bl.a. med utdelning av Clas Amilons hederspris. Detta sker i samband med RM i skidor i Haparanda och mottagare är Bertil Thyni, Luleå. Förbundets första kvinnliga kontaktperson utses. I SEKOcupen placerar vi oss på andra plats efter Posten. NM i fotboll avgörs i Danmark och det svenska herrlaget blir silvermedaljörer efter Norge, kanske beroende på att det norska laget coachades av en svensk. Damlaget belönas med bronsmedalj. RM i golf samlar 186 deltagare, det största antalet någonsin när det gäller individuella idrotter. Nytt avtal angående förmåner vid deltagande i idrottslig verksamhet undertecknas. Förutom den traditionella inbjudan från Frankrike om att delta i fotbollsturneringen i Lyon, blir vi även inbjudna till europamästerskap i fotboll 1998 av den tyska kriminalvården. Vi tvingas tacka nej på grund av att den sammanfaller med vår jubileumsturnering. Omorganisationer gör att några gamla fina idrottsföreningar går i graven. Vid kontaktpersonträffen i december framträder vice vd för Specialfastigheter Sverige AB, Sven-Eric Hallbeck och berättar om deras verksamhet inom kriminalvården och redogör också för sin syn på det samarbetsavtal som är under utformning. Samarbetsavtal 1998 firar SKIF 20-årsjubileum i samband med förbundsmötet den 7 mars. Evert Elgefjord avgår efter 10 år i styrelsen, varav 8 som ordförande. Till ny ordförande väljs Göran Forsmark, Regionmyndigheten Örebro. Vid förbundsmötet tilldelas Bengt Andersson från Tidaholm Clas Amilons hederspris bl. a. för sina RM-insatser inom skidor, orientering och terränglöpning. Lägg därtill 31 genomförda Vasalopp, så har ni en värdig vinnare. Samarbetsavtal med Specialfastigheter AB tecknas, så att även personal som numera är anställda av Specialfastigheter med arbetsplacering på framför allt anstalter skall kunna fortsätta att deltaga i SKIF:s verksamhet. Vårt svenska herrlag i handboll vinner både årets SEKO-handboll och NM, som avgjordes i Norge. Jubileumsturnering i fotboll, för både damer och herrar, spelas med deltagande gäster från Estland och Lettland. Kanslitjänsten avlönas i fortsättningen av centrala medel från

9 Kriminalvårdstyrelsen. Vi deltar för första gången i EM i terränglöpning i Portugal präglas i stor utsträckning av det stora arrangemanget World Police & Fire Games, där vi var medarrangörer. Tävlingarna genomfördes i Stockholm, och vi hade 137 deltagare i ett antal grenar såsom boule, innebandy, fotboll, karate, judo och simning. Sammanlagt erövrade kriminalvårdarna 39 medaljer, varav 18 guld. Detta gjorde att vi hamnade på 11:e plats i resultatlistan bland 242 startande idrottsföreningar från hela världen. Clas Amilons hederspris tilldelas i år Evert Elgefjord för hans förtjänstfulla arbete i förbundsstyrelsen och framgångsrikt deltagande i olika RM. Årets NM i fotboll avgjordes i Norrköping och det blev silver till både dam- och herrlag. Vi fortsätter att deltaga i EM i terränglöpning, som i år avgjordes utanför Neapel i Italien. Innebandyn har blivit en populär gren, vilket inte minst märks på utgiftssidan. Kraftigt ökade resekostnader beror framför allt på stort deltagande i nämnda gren. Årets Clas Amilon-pris till delas Leif Hedman, Luleå för hans insatser centralt i förbundsstyrelsen och i den lokala föreningen samt aktivt deltagande i vårt landslag i fotboll och i RM-grenarna badminton och bordtennis. Hasse Johansson, tidigare styrelsemedlem och numera "kanslichef" går i pension. Efterträdare blir Pelle Degerberg. Den förening, som genom tiderna haft den häftigaste förkortningen - SKKSKSKK (Skyddskonsulentens skarpskytteklubb i Uddevalla) - läggs ner och går upp i FP&IK Vänersborg. NM i handboll genomförs i danska Borrevejle med tredjeplaceringar för båda våra lag. En tredjeplats blir det även i SEKO-handbollen, som för första gången ser SJ som slutsegrare. EM i terränglöpning avgöres detta år i Nord- Irland. Sätt KVV i rörelse Mycket av styrelsens arbete 2001 fokuseras kring friskvårdskampanjen "Sätt KVV i rörelse". Förbundsmötet 2000 går av stapeln i Linköping. Tre motioner om införande av boule som RM-gren visar på ett stort intresse för denna sport, varför man fattar beslut om att undersöka förutsättningarna för att införa boule som ny RM-gren. Kampanjen genomförs under tiden 15 september till 15 december som en individuell tävling, samtidigt som det även är en kamp mellan myndigheterna. Segraren kommer att få sin belöning vid nästa års förbundsmöte, där också "Årets friskvårdare" kommer att utses. Vid RM i

10 bordtennis i Vaggeryd tilldelas Jan Forsling, Västervik årets Clas Amilon-pris för sina framgångsrika insatser vid bordtennisbordet. Han är förmodligen den person som vunnit flest RM-titlar inom kriminalvården. Göran Forsmark avgår som ordförande, då han slutat sin anställning inom kriminalvården. I Fredrikstad i Norge avgörs årets NM i fotboll. Återigen kan våra herrar kalla sig nordiska mästare efter en väl genomförd turnering. Även våra damer gjorde en mycket bra insats, och kunde åka hem med silvermedaljer i bagaget. SEKO-handbollen, som för första gången såg Tullen bland de deltagande lagen, vanns av Posten med Kriminalvården på andra plats. Irland står som värdar för årets EM i terränglöpning, där vi deltar endast med två personer. Det första RM:et i boule genomföres på klassisk fångvårdsmark, nämligen Långholmen, och samlar 54 deltagare. Halmstad bästa friskvårdsmyndighet 2002 är Linköping åter platsen för förbundsmötet. Bo Svensson, Kursgården väljs till ordförande. Nytt avtal med Specialfastigheter tecknas. Då det under förra året uppkom en hel del vakanser bland sytrelseposterna, blev styrelsemötena vid flera tillfällen inte så välbesökta. Därför föreslår styrelsen att stadgarna skall ändras på så sätt, att suppleanterna inte skall vara personliga. Förslaget antas av förbundsmötet. Kvm Halmstad erhåller pris för bästa myndighet och Annika Jonsson från Frifotingarnas IF. frivården i Östersund utses till "Årets friskvårdare". Ur motiveringen kan man bl. a. läsa "Personalen här är nästan uteslutande kvinnor, de flesta i samma ålder och fason som "Karlsson på taket", d v s "lagom tjock i sina bästa år", och det är inte många av oss som någonsin ägnat sig åt idrott eller regelbunden motion men Annika har lyckats få ut oss på promenader genom att organisera gemensamt promenerande i anslutning till lunchen". Tio uppmuntringspriser lottas också ut vid mötet. För att täcka kostnaderna för arrangörsbidrag påbörjas vid mötet försäljning av lotter i ett reselotteri, ett lotteri som inte blev den succé vi hoppats på. Årets mottagare av Clas Amilons hederspris heter Christer Ryman, Jönköping och han erhåller priset efter förtjänstfullt och hängivet arbete för att, genom sitt deltagande i nationella och internationella tävlingar, utveckla och marknadsföra svensk kriminalvårdsidrott. SKIF:s ordföranden. Clas Amilon , EvertElgeford , Göran Forsmark och Bo Svensson Terräng-EM avgörs i Holland och vi deltar

11 för första gången med lag i både dam- och herrklass. Individuella femteplaceringar i både dam- och herrtävlingen imponerar. Handbolls-NM genomförs i Norrköping och det blir silver för herrarna och brons för damerna. Finland hade anmält intresse för att deltaga, men lämnade i sista stund återbud. I SEKO-turneringen kommer kriminalvården på andra plats, en turnering som visar sig vara den sista. Till kontaktpersonträffen 2003 inbjuds Ronnie Pehrsson, TPT Örebro själv f d kontaktperson för badminton för att berätta om den friskvårdssatsning man gjort på hans myndighet. Vad han inte visste, var att han var årets mottagare av Clas Amilons hederspris. Ronnie får priset för sitt stora engagemang i kriminalvårdsidrotten, bl. a. var han kontaktperson för badminton från 1978 till Han var med om att starta upp Häktets IF och satt i dess styrelse i många år. Medlem i förbundets valberedning och mesta protokollsjusterare är andra epitet som Ronnie skulle kunna sätta på sitt visitkort. Alla deltagare i RM detta år erhåller ett reflexband med texten SKIF 25 år. Friskvårdskampanjen Håll KVV i rörelse genomförs med i stort sett samma upplägg. Kampanjen är indelad i två fristående etapper under april-maj och septemberoktober. Nytt är att man får pris om man lyckas få med en kollega som inte tidigare motionerat. NM i fotboll avgörs utanför Tavastehus i Finland under några av årets absolut varmaste dagar. I den tryckande värmen gör våra spelare goda insatser och herrlaget tar hand om bronsmedaljerna, Finland vinner guld. Damlaget är strået vassare och blir silvermedaljörer efter Norge. Utmärkelsen bästa målvakt bland damerna går till den svenska. EM i terränglöpning avgörs i Skottland. Mycket bra insatser medförde en tredjeplacering för damerna individuellt och en andraplacering i lagtävlingen. På herrsidan blev bäste svensk femma, efter fyra italienska proffs. EM i terränglöpning i Norrköping 2004 är ett händelserikt år. Vid förbundsmötet premieras bästa myndighet i förra årets friskvårdskampanj kvm Visby. Årets friskvårdare blir Karin Hagman, KVS som fungerat som motor, inspiratör, pådrivare och resultatuppföljare för ett gäng kanske något förgubbade och förgummade medarbetare. Mottagare av Clas Amilons hederspris är i år Maria Dekker Larsson från Viskan. Ur motiveringen kan man läsa att Maria får priset med hänsyn framför allt till hennes stora intresse och engagemang för att påverka och utveckla friskvården för personalen vid anstalten men också bland intagna. Hon har dessutom med framgång deltagit i olika idrottsgrenar i RM samt kämpat i skidspåret mot internationellt motstånd. I år står SKIF som värdar för EM i terränglöpning. Det arrangeras i

12 Norrköping. Nästan 100 deltagare från åtta länder kommer till start. På herrsidan blir det ungefär som vanligt, bäste svensk blir sexa. På damsidan blir det däremot stora framgångar. Våra fyra startande damer lägger beslag på placeringarna tre sex, vilket innebär att de också blir etta och trea i lagtävlingen. Regler för tävlingarnas genomförande och klassindelningar för framtida tävlingar fastställs och dokumenteras. NM i handboll äger rum i Ringköbing, Danmark. För damerna slutar det hela med en tredjeplats. Herrlaget får silver-medaljer. Värdarna var ofina nog att ta hand om guldet, men vi har i alla fall bästa målskytt och bästa utespelare i vårt lag. SKIF deltar för första gången vid NFU s (Nordisk Fängsel Union) möte på Island. Detta möte äger rum vart tredje år, och eftersom arbetsmiljöfrågor där friskvården definitivt hör hemma - är en återkommande punkt på programmet, anses de nordiska ländernas idrottsförbunds närvaro vara av stort värde är det åter dags för en ny friskvårdskampanj. Vi fortsätter i samma stil och kampanjen kallas KVV i Rörelse." Nyhet i år är att man får dubbla poäng om man motionerar tillsammans med en arbetskamrat. Eftersom organisationsförändring är att vänta inom Kriminalvården, börjar vi redan nu fundera över hur, inte bara kampanjerna, utan även SKIF:s verksamhet över huvud taget skall se ut i framtiden. Vi nås också av beskedet att kanslitjänsten skall skäras ner till en halvtidstjänst. Sten-Åke Ivarsson heter årets mottagare av Clas Amilonpriset. Sten-Åke, ordförande i Calmare IF, har genom ett mångårigt och idogt arbete för idrotten i Kalmar fått personalen att deltaga i ett antal olika arrangemang. Sten-Åke har även genomfört 10 "klassiker", d v s Vasaloppet, Vansbrosimningen, Vätternrundan och Lidingöloppet under ett och samma år. NM i fotboll avgörs i Norge. Herrlaget fick nöja sig med en tredjeplacering. Damlaget hade en rejäl chans att för första gången bli nordiska mästare. Tidigare suveräna Norge spelade nämligen oavgjort mot Danmark, och i den avslutande och direkt avgörande matchen mot norskorna skulle det räcka med oavgjort resultat, för att svenskorna skulle bli mästare. Det såg länge ut att bli så, men i slutskeendet av matchen gör Norge mål på en mycket välplacerad frispark. Bästa utespelare hittar vi bland de svenska damerna. Sverige ställer upp med full trupp, vilket betyder tio löpare, till EM i terränglöpning. Tävlingarna genomförs i Rom, Italien och svenska framgångar kan noteras i form av en andraplacering för vårt svenska damlag. Vårt herrlag kom på fjärde plats och i en specialkomponerad klass damer/herrar blev vi trea. Finland debuterar i NM-handbollen Billingehus är åter platsen för 2006 års förbundsmöte. På dagordningen finns upptaget att styrelsen vill diskutera Clas Amilons hederspris framtiden, kriterierna för att erhålla priset samt formerna for utdelningen av detsamma. Det visar sig vara en skenmanöver, enbart för att kunna hemlighålla mottagarens namn Pelle Degerberg, HK. Pelle får priset för sitt stora engagemang för idrottsrörelsen inom kriminalvården. Detta har kommit till uttryck bl. a. genom de enorma nätverk, både inom och utom kriminalvården, som han skapat

13 under sitt uppdrag inom förbundet. Bordtennis och boule är det som gäller idag vad avser aktivt RM-deltagande. Vid mötet erhåller segrande myndighet i förra årets friskvårdskampanj pris. Det är Visby som åter igen vinner den ärofyllda kampen före Sundsvall och Luleå. Från Luleå kommer också årets friskvårdare Bo- Lennart Larsson, som genom sin entusiasm och pådrivarförmåga får personalen att ställa upp i olika motions- och idrottssammanhang. Inte minst inom skidsporten, som är Bo- Lennarts favoritgren och där han skördat stora framgångar. NM i handboll, som spelas i Norrköping, blir smått historiskt. För första gången deltar Finland med ett herrlag. Det blev många jämna och spännande matcher innan just Finland kunde stå som slutsegrare. Vi hoppas verkligen att vi får se kamraterna från öster i de kommande mästerskapen. På damsidan prenumererar vi på bronsmedaljerna, Norge vann före Danmark. Med anledning av omorganisationen till en myndighet, har funderingar kring nya riktlinjer för deltagande i SKIF:s aktiviteter lyfts fram. Under tiden februari maj 2007 genomförs årets friskvårdskampanj "Full Fart". Nytt nu är att det förvisso är en kamp mellan verksamhetsområdena, men fokus är lagt på individuellt deltagande. Morötter finns i form av tre uppmuntringspriser efter visst antal poäng, dessutom lockas med extrapriser i form av inbjudan till förbundets jubileum nästa år. Intresset är stort och 700 T-shirts delas ut för 30 poäng, 520 badlakan för 60 poäng och 200 presentkort för 100 poäng. Vinnande Vo kommer att erhålla sitt pris vid nästa års förbundsmöte, där även "Årets friskvårdare" kommer att presenteras. Clas Amilons hederspris delas ut till Bernt Kedfors, Västervik för hans mångåriga och synnerligen stora intresse för att utveckla idrott och fysisk aktivitet bland de anställda på sin arbetsplats och själv deltagit i golf, boule, terränglöpning, handboll och fotboll. Otaliga är de initiativ till olika aktiviteter i friskvårdens tecken som han tagit. SKIF deltar i NFU:s jubileumskonferens (60 år) i Åbo, Finland. I övrigt nordiskt samarbete blir mästerskapen i fotboll, som avgörs i Ringköbing/Danmark, ett tillfälle som resultatmässigt inte går till historien som ett av våra bättre. Finland deltar inte och vi får nöja oss med tredjeplaceringar för både damer och herrar. Vi kan dock stoltsera över att ha bästa utespelande dam i vårt lag. Vid EM i terränglöpning, som avgjordes i Blankenheim/Tyskland, blev det däremot fina svenska framgångar. I damtävlingen totalt hittar vi bästa svenska på andra plats och vårt lag blir trea. Tittar vi på de olika åldersklasserna, så har vi två guldmedaljer och ett brons. På herrsidan totalt är bäste svensk sexa och vi har två silver i olika åldersklasser. HK lägger ut ett förslag till riktlinjer för bidrag personal- och/eller idrottsföreningar på remiss. SKIF inhämtar synpunkter från medlemmarna och framför dessa och egna sådana till HK. Riktlinjerna beräknas klara direkt efter årsskiftet.

14 Detta är ett litet axplock bland allt som hänt under de år som SKIF verkat. Jag har, med vissa undantag, undvikit att namnge personer i denna lilla resumé. Detta är fullt medvetet, ty jag vet att alla som deltar i vår verksamhet från förbundsordförande till den enskilde motionären och deltagaren i våra olika tävlingar har en viktig funktion att fylla och bidrar var och en på sitt sätt till att denna verksamhet kan bedrivas. Friskvård har alltmer blivit SKIF:s signum. Efter att vi genomförde den första friskvårdskampanjen 2001 har den verksamheten gått från att vara en vana till att bli tradition och jag vet att det är SKIF:s målsättning att även i fortsättningen hålla igång personalen genom återkommande kampanjer. Det internationella engagemanget har också alla möjligheter att utökas, under förutsättning att vi har tillräckliga ekonomiska resurser. Med dessa rader vill jag också tacka för de trettio år som jag fått förmånen att arbeta tillsammans med kollegor som alla haft ett och samma mål, nämligen att bereda Kriminalvårdens personal möjligheter till idrottsligt och friskvårdande utövande. Att detta utövande dessutom har ett stort socialt och personalfrämjande syfte hoppas jag att alla inser, inte minst våra arbetsgivare.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1953 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1-7 - Förtroendevalda 1 - Medlemsföreningar 2 - SSIF-Spel/Riksmästerskap och övriga arrangemang 2 - Sammankomster 3 - Konferenser 4 - Utmärkelser

Läs mer

1 Mötets öppnande Vice ordförande Ola Svensson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Vice ordförande Ola Svensson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Sjötorp 2014-09-11 Närvarande: Ola Svensson, Christer Antman, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson, Magnus Amhliden, Monica Hjerp,

Läs mer

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7 Protokoll fört vid Postens Idrottsförbund Styrelsemöte i Borlänge 2008-02-08 Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Östersund 2014-02-06 2014-02-07. Närvarande: Gunilla Karlbom,Ola Svensson, Christer Antman, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,Magnus

Läs mer

PROTOKOLL Nr: 2013-004

PROTOKOLL Nr: 2013-004 Protokoll fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen för Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) enligt följande: Tid: 2013-05-25--26 Plats: Quality Hotell Prisma, Skövde Närvarande: Rangfors Vivi-Ann, ordf.

Läs mer

Europamästerskapen 2010 Sverige, Skövde 30/4-2/5 2010

Europamästerskapen 2010 Sverige, Skövde 30/4-2/5 2010 Europamästerskapen 2010 Sverige, Skövde 30/4-2/5 2010 Text: Swavek Dydiszko Foto: Swavek Dydiszko, Jerzy Jedut, Katarzyna Rozwodowska Det 25:e senior och 16:e junior Europamästerskapen i Taekwon-Do ITF

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små Idrottsföreningen kamraterna 1898 En fotbollsklubb för stora och små IFK Västerås Fotboll IFK Västerås är en förening med lång och stolt historia. Klubben bildades den 19 mars 1898. Idag finns totalt 170

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

VÄRMLANDS IDROTTSVETARE 2017

VÄRMLANDS IDROTTSVETARE 2017 Semifinal 2 VÄRMLANDS IDROTTSVETARE 2017 Onsdagen den 10 maj 2017 Tävlingstiden är 15.00-16.00 Semifinalerna direktsänds i Radio Värmland 9 och 10 maj. Finalen direktsänds i radion fredagen den 12 maj.

Läs mer

13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte;

13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte; Styrelsens förslag nr 1 Förslag ändringar i våra stadgar Kapitel A Förslag till ändring i A 17 avseende val 13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen

Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen För den ideella föreningen Svenska Motorklubben Centralförsamlingen med hemort i Örebro kommun. Bildat 1907 Författare Kenny Lagerlöf 019-22 62 35 Idrottsrörelsens

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN FÖR SVENSKA SJUKVÅRDS- ANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUND DEN 23 MARS 2013 PÅ KARSUDDEN SJUKHUS I KATRINEHOLM.

FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN FÖR SVENSKA SJUKVÅRDS- ANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUND DEN 23 MARS 2013 PÅ KARSUDDEN SJUKHUS I KATRINEHOLM. -1- (6) FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN FÖR SVENSKA SJUKVÅRDS- ANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUND DEN 23 MARS 2013 PÅ KARSUDDEN SJUKHUS I KATRINEHOLM. NAMN ORT FUNKTION ÖVRIGT Närvarande: Johan Svenningson Katrineholm

Läs mer

Skoghalls Innebandyklubb

Skoghalls Innebandyklubb Verksamhetsberättelse Skoghalls Innebandyklubb 2013-2014 Säsongen Föreningens 28:e säsong var den andra i Hammarö Arena. Säsong två brukar ju anses som tuff i idrottens värld. Man går in i någon sorts

Läs mer

Manusstopp till nästa nummer är den 25 februari. Bidrag kan mailas till

Manusstopp till nästa nummer är den 25 februari. Bidrag kan mailas till Skumt å Dumt nr.3 2011 Ni vet väl att den bästa motionen är den som blir av. Då är det viktigt att det är roligt. Om det ändå är svårt att komma sig för av egen kraft är det en bra idé att delta i en gruppaktivitet

Läs mer

Reglemente för Utmärkelser och Stipendier. Fastställd av SMKF FS

Reglemente för Utmärkelser och Stipendier. Fastställd av SMKF FS Reglemente för Utmärkelser och Stipendier Fastställd av SMKF FS 2016-12-08 2 Sveriges Militära Idrottsförbund bildades 1909. 1987 skedde ett namnbyte till Sveriges Militäridrotts-och Mångkampsförbund (SMI)

Läs mer

REGLER FÖR UTMÄRKELSER

REGLER FÖR UTMÄRKELSER Svenska Kanotförbundet / Utmärkelser 2016-03-19 sida 1 REGLER FÖR UTMÄRKELSER A. Utmärkelser till kanotister som gjort framstående resultat på tävlingsbanan 1. Utmärkelser för segrare vid olympiska spel

Läs mer

Herrserien på Gotland bestod av 3 lag, BBC C vann före BBC B och SIP. Någon damserie genomfördes inte.

Herrserien på Gotland bestod av 3 lag, BBC C vann före BBC B och SIP. Någon damserie genomfördes inte. !" #$%!!&'() " *+!,'-.'/ #$% %&# BBC Visby herrar deltog i div II och slutade 6:a i serien. Team Gotland damer deltog i div II och slutade 6:a i serien. Herrserien på Gotland bestod av 3 lag, BBC C vann

Läs mer

Bowling 50 år på Gotland

Bowling 50 år på Gotland 1 Bowling 50 år på Gotland Av Birgitta Siltberg Del 3: 1976-1979 Bowlingen Årets Idrott 1978 I januari 1976 deltar BK Rosen i en tävling, KK-träffen, i Växjö och är mycket nära att vinna. Första pris är

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

Europamästerskap 2006

Europamästerskap 2006 Europamästerskap 2006 Constanta, Rumänien 12-14 maj 2006 Av: Swavek Dydiszko landslagstränare och coach Den svenska truppen till EM 2006. Stående från vänster: Örjan Eriksson (domare), Robert Andersson

Läs mer

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020 Idrott hela livet 1 Introduktion Detta dokument beskriver Riksveterankommitténs mål och vision för verksamheten 2014-2020 samt aktiviteter för att nå dit. Vi

Läs mer

Verksamhetsberättelse Skogås Trångsund IBK 2014/2015

Verksamhetsberättelse Skogås Trångsund IBK 2014/2015 Verksamhetsberättelse Skogås Trångsund IBK 2014/2015 1(8) Historik och målsättning Skogås-Trångsund IBK bildades 1993 efter att Trångsunds IF hade delat upp sina respektive sektioner. Föreningen har som

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Omfattning 83-89 Beslutande Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Karin Dahl Birger Fält Börje Hansson Jan-Erik Wettermark Anmält

Läs mer

SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HANDLINGSPLAN

SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2011 INLEDNING Vid 2010 års förbundsmöte fick styrelsen i uppdrag att se över castingsportens organisation och arbeta för en förändring. Med anledning av det då stundande världsmästerskapet

Läs mer

- 1 - (7) FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN FÖR SVENSKA SJUKVÅRDS- ANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUND DEN MARS 2016 PÅ SABBATSBERGS SJUKHUS I STOCKHOLM.

- 1 - (7) FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN FÖR SVENSKA SJUKVÅRDS- ANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUND DEN MARS 2016 PÅ SABBATSBERGS SJUKHUS I STOCKHOLM. - 1 - (7) FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN FÖR SVENSKA SJUKVÅRDS- ANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUND DEN 18-19 MARS 2016 PÅ SABBATSBERGS SJUKHUS I STOCKHOLM. NAMN ORT FUNKTION ÖVRIGT Närvarande: Tommy Mäntynen Stockholm

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

Hallands Försvarsutbildningsförbunds bestämmelser för utmärkelser

Hallands Försvarsutbildningsförbunds bestämmelser för utmärkelser Hallands Försvarsutbildningsförbunds bestämmelser för utmärkelser Följande bestämmelser är fastställda av Hallands Försvarsförbunds styrelse den xxxx och ersätter tidigare bestämmelser från 1983-06-28

Läs mer

Idrottsminnen från 1950-talet. Gossis framgångsrika friidrottare

Idrottsminnen från 1950-talet. Gossis framgångsrika friidrottare mina doc: Gossis Idrottsminnen Rolf Lindelöf Februari 2011 Idrottsminnen från 1950-talet. Gossis framgångsrika friidrottare Startade tidigt Skolungdomens årliga friidrottstävlingar på Stockholms Stadion

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 SMKF/ Modern Femkamp 2010-01-26 Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Ordföranden Johan Hederstedt hälsade

Läs mer

TeamGym inom UEG. Per Sjöstrand ledamot Technical Committee TeamGym UEG. UEG = Union Européenne de Gymnastique

TeamGym inom UEG. Per Sjöstrand ledamot Technical Committee TeamGym UEG. UEG = Union Européenne de Gymnastique TeamGym inom UEG Per Sjöstrand ledamot Technical Committee TeamGym UEG UEG = Union Européenne de Gymnastique Agenda Utvecklingen i Europa Truppkommittén i UEG (TC-TG) Fokusområden Vad är på gång? Frågor

Läs mer

Nordisk Bouleallians Regler för Nordiska Mästerskap

Nordisk Bouleallians Regler för Nordiska Mästerskap Nordisk Bouleallians Regler för Nordiska Mästerskap Antagna i Köpenhamn 2012-11-18 Innehållsförteckning Nordisk Bouleallians 3 Generella Regler 3 Deltagande länder 3 Spelare 3 Utländska medborgare 3 Enhetlig

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Protokoll Nr 7, 83-101, 2014

Protokoll Nr 7, 83-101, 2014 Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen Tid: 2014-05-25, kl. 10.00-15.00. Plats: Färs och Frosta Sparbank Arena, Lund. Närvarande: Jesper Kedjevåg ordförande Nico Christoforidis kassör

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2005-12-05

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2005-12-05 Fördelning: Handläggare Åsa Kaliff 1 (6) PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Styrelsen, revisorerna, samtliga sektionsledare NÄRVARANDE Erika Weddfelt Lars-Göran Granath Lars-Ove Forss Ingvar Wihlborg Sune

Läs mer

CLEMENSNÄS IF FOTBOLL & INNEBANDY JUBILEUMSÅR

CLEMENSNÄS IF FOTBOLL & INNEBANDY JUBILEUMSÅR CLEMENSNÄS IF FOTBOLL & INNEBANDY JUBILEUMSÅR CLEMENSNÄS IF FIRAR 90 ÅR! 1925 2015 CLEMENSNÄS IF 90 ÅR. Clemensnäs Idrottsförening har nu varit verksam i 90 år. Den 16:e februari firade vi detta med öppet

Läs mer

Idrott som förändrar världen

Idrott som förändrar världen Idrott som förändrar världen Special Olympics sporrar och stimulerar För barn och unga med utvecklingsstörning kan det vara svårt att hitta en meningsfull fritid. I många fall leder det till isolering,

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Bowling 50 år på Gotland

Bowling 50 år på Gotland Bowling 50 år på Gotland Av Birgitta Siltberg Del 4: 1980-1984 Dambowlingen i focus IK Pärlans damer får äntligen spela i fastlandsserien säsongen 1979/1980 och kommer på en hedrande 3:e plats i div. 2.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Jan Löfgren Hans Jonsson Per-Anders Björk Birgitta Dignell (Vice ordf.) Dag

Läs mer

Nordiska Bågskytteunionen

Nordiska Bågskytteunionen Nordiska Bågskytteunionen Riktlinjer för samarbete mellan de nordiska nationella bågskytteförbunden. Foto Matts Jacobsson 2014-02-15 1 Nordiska Bågskytteunionen Riktlinjer för samarbete mellan de nordiska

Läs mer

Protokoll fört vid Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbunds stämma

Protokoll fört vid Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbunds stämma Protokoll 2017-04-07 Protokoll fört vid Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbunds stämma 2017-04-07 1 Förbundsstämman öppnades Föreningens ordförande Eva Severinsson hälsade välkommen och öppnade förbundsstämman.

Läs mer

Stipendium för och hyllning av idrottens medaljörer Motion av Iris Birath (v) (2001:59)

Stipendium för och hyllning av idrottens medaljörer Motion av Iris Birath (v) (2001:59) Utlåtande 2003:55 RII (Dnr 445-1419/2001) Stipendium för och hyllning av idrottens medaljörer Motion av Iris Birath (v) (2001:59) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion 2001:59

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Stockholm 2014-11-12 Närvarande: Christer Antman, Stig Davidsson sekr från 6, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson ordf 5, Magnus Amhliden, Monica

Läs mer

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Närvarande Anna-Karin Mohlin, Monica Lindblom, Ulla Fernlund, Sven-Gunnar Karlsson, Esbjörn Lindgren, Leif-Göran Mosell, Gudrun Ekblom adjungerad

Läs mer

Ultimate frisbee. Sarah Eklund, Valkyria

Ultimate frisbee. Sarah Eklund, Valkyria Sarah Eklund, Valkyria Ultimate frisbee Sarah Eklund, ursprungligen från Sigtuna, är en av många spelare som kommer att slåss om medaljerna under SM- veckan i Söderhamn. Inomhus- SM i Ultimate Frisbee

Läs mer

Tävlingsmärken och andra utmärkelser

Tävlingsmärken och andra utmärkelser STÖDDOKUMENT Tävlingsmärken och andra utmärkelser VERSION 2014-05-19 Syfte och målgrupp Dokumentet beskriver vad som gäller för tävlingsmärken och andra utmärkelser vid tävlingsorientering. Det vänder

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet.

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet. DE GÅNGNA ÅREN... När man på ett begränsat utrymme skall söka ge en bild av boxningsidrotten i Uddevalla kan inledningsvis konstateras att här funnits sammanslutningar för denna sport sedan början av 20talet.

Läs mer

Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06

Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06 Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06 Mötet genomfördes på Idrottens Hus i Stockholm, lokal Rosen. Mötesdeltagare: Annica Landström Walther (ordförande) Bo Andersson Leif Söderling Hans Wirén

Läs mer

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-09-14 Munktellarenan, Eskilstuna

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-09-14 Munktellarenan, Eskilstuna Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-09-14 Munktellarenan, Eskilstuna Omfattning 45-61 Beslutande Folke Andersson Birger Fält Karin Dahl Ernst Larsson Gunnar Wall Börje Hansson 45-49 +

Läs mer

59 Val av Sekreterare för mötet. Till Sekreterare för mötet valdes Magnus.

59 Val av Sekreterare för mötet. Till Sekreterare för mötet valdes Magnus. Protokoll styrelsemöte: Nummer: 7/11 Datum: 2011-06-14 Närvarande: Mats Hult, Ragnar Nilsson, Eva Persson, Owe Rosenholm och Magnus Sandberg. Frånvarande: Håkan Jonsson. Telefonmöte över Skype: 2011-06-14

Läs mer

11 Val av Sekreterare för mötet. Till Sekreterare för mötet valdes Magnus.

11 Val av Sekreterare för mötet. Till Sekreterare för mötet valdes Magnus. Protokoll styrelsemöte: Nummer: 4/11 Datum: 2011-04-11 Närvarande: Mats Hult, Jonsson, Ragnar Nilsson, Eva Persson, Owe Rosenholm, Magnus Sandberg och Rune Åström. Frånvarande: Inga. Telefonmöte över Skype:

Läs mer

Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs

Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs (Svenska Squaredansförbundet) 1. Ändamål 1.1 Swedish Association of American Square Dance Clubs (nedan kallad SAASDC) är en riksorganisation

Läs mer

Helsingborgs TK svenska lagmästare H45 utomhus år 2009

Helsingborgs TK svenska lagmästare H45 utomhus år 2009 Helsingborgs TK svenska lagmästare H45 utomhus år 2009 Slutspelet för segrande lag i H45 arrangerades av Ullevi TK. Resultaten i de olika lagmatcherna blev som följer: Semifinal 1 Hallstahammars TK Helsingborgs

Läs mer

Protokoll Nr 11, , 2014

Protokoll Nr 11, , 2014 Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen Tid: 2014-11-22, kl. 14.00 2014-11-23, kl. 12.00. Plats: Scandic, Värnamo. Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Nico Christoforidis (kassör),

Läs mer

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015-01-01 2015-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening, org.nr 769609 7620 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Ny grupp från Förbundsmöte 2014 Gren -specifika grupper Skid-O

Läs mer

Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och

Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och Sundsvall Arena AB. Syftet med Medelpads Idrottsgala är

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 95 årsmöte Dag: Lördag 9 mars 2013 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och parentation

Läs mer

Svenska mästerskapen i bangolf är färdigspelat. Efter 12 varv (slutspelat):

Svenska mästerskapen i bangolf är färdigspelat. Efter 12 varv (slutspelat): Svenska mästerskapen i bangolf är färdigspelat. Efter 12 varv (slutspelat): Herrar: Filiph Svensson, Skoghall, var helt överlägsen i herrklassen och vacklade egentligen bara till under ett enda varv. I

Läs mer

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte NFT 3/1995 av Leif Rehnström, sektionschef vid Finska Försäkringsbolagens Centralförbund I det följande presenteras några tankar kring de nordiska

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Protokolljusterare Margaretha Elfving utses till protokolljusterare.

Protokolljusterare Margaretha Elfving utses till protokolljusterare. Protokoll fört vid styrelsemöte för Gymnastikförbundet Väst, torsdag den 8 mars 2012 klockan 17.30 på Östra Hamngatan 52. Närvarande: Christer Holmgren, ordf, Robert Andersson, Bodil Berntsson, Margaretha

Läs mer

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Tid: Lördag17/5 i Flen Närvarande: 24 stycken. 1 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att använda röstlängden vid behov. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

3 Val av justerare som utöver ordföranden justerar protokollet

3 Val av justerare som utöver ordföranden justerar protokollet ARASLÖVS GOLFKLUBB 2013-12-01 Sida 1 (5) Tid: 2013-12-10 kl 18.00 Plats Araslövs GK Deltagare: Styrelsen Initialer Närvarande Åsa Melkersson ÅM X Tore Bergman TB X Camilla Breitenfellner CB X Markus Brånemo

Läs mer

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 STYRELSEN har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ronnie Rosberg. Ordförande Klara Svensson. Sekreterare Thomas Lundin.

Läs mer

Sveriges äldsta Golfskatt?

Sveriges äldsta Golfskatt? Sveriges äldsta Golfskatt? Vandringspokal i Golf från 1906 Efter tredje inteckningen på fyra år togs denna vandringspokal för alltid av Tor Törnsten 1909. Sannolikt Sveriges äldsta Golfpokal. En klenod!

Läs mer

Protokoll fört vid Västmanlands Fotbollförbunds årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl ABB Arena Nord Rocklunda Västerås

Protokoll fört vid Västmanlands Fotbollförbunds årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl ABB Arena Nord Rocklunda Västerås Protokoll fört vid Västmanlands Fotbollförbunds årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 18.30 ABB Arena Nord Rocklunda Västerås Ordförande Johan Björklund hälsar årsmötesdeltagarna varmt välkomna till Västmanlands

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM BELÖNINGAR

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM BELÖNINGAR FASTSTÄLLT AV STYRELSEN 950923 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM BELÖNINGAR 1. SVENSKA FÄKTFÖRBUNDETS UTMÄRKELSER SvFF kan utdela följande utmärkelser: Enskilda personer Organisationer m m 1. Kungl förtjänstmedalj

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Skoghalls Innebandyklubb

Skoghalls Innebandyklubb Verksamhetsberättelse Skoghalls Innebandyklubb 2014-2015 Säsongen Föreningens 29:e säsong var den tredje i Hammarö Arena. Det innebär att rutinerna för verksamheten i arenan börjar sitt och vi har en fungerande

Läs mer

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling.

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. På uppdrag av Postens Idrottsförbund har vi fått nöjet att arrangera 2011 års Postmästerskap i Bowling. Tävlingen äger rum den 4-6 mars och spelplatsen

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VÅREN 2016 Vilken vår vi haft. Rättare sagt hela säsongen har varit helt fantastisk. Vi stod som segrare i båda våra serier. Vi har nått alla våra mål. Vi

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

ÖREBRO SPORTKLUBB. Årsmöte / Föreningsstämma 2013. Förslag till dagordning

ÖREBRO SPORTKLUBB. Årsmöte / Föreningsstämma 2013. Förslag till dagordning ÖREBRO SPORTKLUBB Årsmöte / Föreningsstämma 2013 Dag Tisdag 16 april 2013 Kl 18.00 Plats ÖSK Ungdom, Klubbhuset, Ekäng, Landbotorpsallén 58, Örebro Förslag till dagordning 1. Upprop och fastställande av

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

Protokoll fört vid Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbundsstämma

Protokoll fört vid Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbundsstämma Protokoll 2016-04-08 Protokoll fört vid Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbundsstämma 2016-04-08 1 Förbundsstämman öppnades Föreningens ordförande Eva Severinsson hälsade välkommen och öppnade förbundsstämman.

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2008

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2008 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2008 2008-03-01 10:00-16:35 Scandic Hotel, Norrköping Närvarande Svemo Sture Fredell Stig Klemetz Lisbeth Hagman Jörgen Hafström Bertil Bergström Åke Knutsson Olle Bergman

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2006-03-02

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2006-03-02 Fördelning: Handläggare Jan Kovacs 1 (5) PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Styrelsen, revisorerna, samtliga sektionsledare NÄRVARANDE Peder Johansson Ingvar Wihlborg Erika Weddfelt Svenåke Ericson Sune Pettersson

Läs mer

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året.

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-20 KM i blixt Den 20 december var det julavslutning på

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 4-2012 2012-10-15 (20.00-22.00) Deltagare SVEMO Anders Tibbling Peter Alfredsson Nils Granath Lars Nyberg Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande Gäster Magnus Liljeblad

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Belöningsreglemente. Antaget av styrelsen

Belöningsreglemente. Antaget av styrelsen Belöningsreglemente Antaget av styrelsen 2014-11-16 SVENSKA FÄKTFÖRBUNDET FEDERATION SUEDOISE D ESCRIME Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A. SE-114 73 Stockholm, Suède Tel: +46 (0)8 699 65 40. Fax: +46(0)8

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Östhammars sportklubb

Östhammars sportklubb Östhammars sportklubb Det finns ett stort intresse för tennis i Östhammars kommun! Tennis ÖSK tennis har två utebanor med grusunderlag samt en bana inomhus med ett underlag som heter bergoplattan. Ungdomsträningen

Läs mer

Frågor och svar. Huvudfrågor

Frågor och svar. Huvudfrågor Frågor och svar Huvudfrågor Fråga: Varför görs denna sammanslagning av HK Malmö och Dalhems IF? -För att handbollen i Malmö ska utvecklas genom bredd för att nå elit även på damsidan. HK Malmö är starka

Läs mer

1 REGLER FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP OCH NORDISKA CUPER I TRIAL

1 REGLER FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP OCH NORDISKA CUPER I TRIAL 1 REGLER FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP OCH NORDISKA CUPER I TRIAL 1.1 TÄVLINGAR 1.1.1 Ämnen som inte tas upp i denna regelsamling, hänvisas till UEMs regler för trial. 1.1.2 Den svenska versionen av de nordiska

Läs mer