30 år med SKIF. - en resumé av Bo Svensson. Skenäs och med Sverige som slutsegrare, blev mycket uppskattad och därmed var det nordiska utbytet igång.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "30 år med SKIF. - en resumé av Bo Svensson. Skenäs och med Sverige som slutsegrare, blev mycket uppskattad och därmed var det nordiska utbytet igång."

Transkript

1 30 år med SKIF - en resumé av Bo Svensson SKIF Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbund fyller 30 år, och som ett led i firandet vill jag ge våra medlemmar en liten återblick på de gångna åren. Det hela började egentligen redan hösten 1976 då Fängelsefunktionärernas Idrottsförbund i Danmark inbjöd ett par representanter för svensk kriminalvård i syfte att diskutera ett framtida nordiskt idrottsutbyte. Till Danmark reste då en de absolut största eldsjälarna för svensk kriminalvårdsidrott, Stig Johansson från Borås och Rosita Karlsson från KVS. Resan till Danmark resulterade i att en arbetsgrupp bildades för att undersöka intresset för och möjligheterna att bilda en svensk riksorganisation för kriminalvårdsidrott. I arbetsgruppen ingick, förutom de båda nämnda, bland annat Gert Johansson från Hall och Clas Amilon KVS, sedermera förbundets förste ordförande och därefter hedersordförande. Arbetsgruppens första åtgärd blev att våren 1977 gå ut med en skrivelse till samtliga idrottsintresserade inom Kriminalvårdsverket och inbjuda till ett aktivt deltagande i en central organisation. Ett tjugotal myndigheter svarade att de var intresserade av att en riksorganisation bildades. I augusti samma år arrangerade arbetsgruppen och Sverige NM i fotboll. Tävlingen, som gick av stapeln på Skenäs och med Sverige som slutsegrare, blev mycket uppskattad och därmed var det nordiska utbytet igång. Första styrelsen Tisdagen den 7 mars 1978 samlades ett trettiotal representanter till ett konstituerande sammanträde i Norrköping och Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbund såg dagens ljus. Till den första styrelsen valdes som ordförande Clas Amilon och till ledamöter Stig Johansson Borås, Sven Holgersson KVS, Helge Nilsson Härnösand, Hasse Johansson Västervik, Leif Hedman Luleå samt Bo Svensson, då representerande Malmö. Av dessa är fortfarande den sistnämnde aktiv i förbundet som ordförande, men kommer att avgå vid förbundsmötet Vid det första styrelsemötet utsågs kontaktmän i åtta idrottsgrenar, där det ansågs föreligga stort intresse för riksmästerskap och man beslöt också att segrare i varje RM skulle erhålla förbundets plakett. Går man vidare i protokoll från förbundsoch styrelsemöten, kan man bland annat finna följande: Under hösten 1978 fördes diskussioner med verksledningen om fria resor till RM, men det kärva ekonomiska läget just då var ett hinder. Från Härnösand

2 kom ett önskemål om att tre plaketter skulle delas ut vid RM, men även här satte ekonomiska aspekter stopp för en utökning (förbundets ekonomi var vid denna tidpunkt inte mycket att hurra för). Vi skickade två deltagare till det danska förbundets representantskapsmöte, där man fastslog att det nordiska fotbollsutbytet skulle fortsätta och att man, så fort ekonomin tillät, även skulle starta utbyte i handboll. Våren 1979 blev det så klart att vi får använda tjänstebilar för resor till RM. Antalet anslutna föreningar var 38 med totalt 2502 medlemmar. NM i fotboll spelas i Finland och återigen var det Sverige som vann. Diskussioner började föras huruvida idrottsförbundet skulle ta över fördelningen av stimulansbidraget hölls förbundsmöte på allmänna häktet i Stockholm och bland motionerna kunde man bland annat finna förslag om rabatterade tågresor till RM samt att förbundet skulle fördela stimulansbidraget. Vid mötet var våra närmaste nordiska grannländer representerade och alla uttryckte förhoppningar om fortsatt, eventuellt utökat, idrottsutbyte. Förbundets medlemsantal, räknat i föreningar, var nu uppe i 45. Motionen om rabatterade tågresor resulterade i att från och med den första juli samma år fick deltagarna vid RM utnyttja verkets 50 procents rabatt på biljetter hos SJ. Senare under året beslöts också att den del av kostnader för järnvägsresor som överstiger 150 kronor ska ersättas av förbundet. Frågan om en semesteranläggning för kriminalvårdare väcks. Detta år fattades också beslut i frågan om plaketter vid RM och från och med 1981 skall tre plaketter delas ut i varje gren och klass. Vi deltog vid det danska representantskapsmötet i Nyborg och återigen diskuterades det nordiska utbytet från en gemensam grund, nämligen de olika ländernas ganska så magra ekonomi. Det beslöts i alla fall att NM i fotboll 1981 skulle spelas i Köpenhamn. Vid årets utgång hade medlemsantalet ökat till 48 anslutna föreningar och golf blev en ny gren u RM-gruppen. I januari 1981 begärdes förhandlingar med KVS angående stimulansbidragets storlek och fördelning samt möjligheten att inom vissa gränser få resor till av idrottsförbundet anordnade mästerskap betraktade som tjänsteresor. Detta resulterade i att idrottsförbundet från och med budgetåret 1981/82 övertog ansvaret för fördelningen av stimulansbidraget på kronor, och för första gången kunde bidraget fördelas inte bara efter myndigheternas storlek utan till största delen grundat på idrotts- och motionsaktivitet inom föreningarna. Vid NM som spelades i Köpenhamn, blev vi av med mästartiteln finalmatchen mot Danmark förlorades med 2-1. Ny gren för året i RMgruppen blev tennis. Antalet anslutna föreningar hade nu ökat till 52. Förmodligen blev det en del nytillskott på grund av den nya fördelningsmodellen av stimulansbidraget, en modell som mottogs mycket positivt. Stuguthyrning 1982 var det åter dags för förbundsmöte till vilken inkommit ett antal motioner, bland annat om ändring i klassindelningen i bowling och ändring av fotbollens RM.

3 Motionerna föranledde emellertid inga ändringar. Under året kom förslag om att hyra några fritidsstugor i Adolfström, och idrottsförbundet beslöt att från och med 1983 på försök hyra tre stugor. Idrottsförbundet skaffade sig ett eget standar, och det första exemplaret överlämnades till våra danska kolleger i samband med deras representantskapsmöte. Vid detta möte bestämdes också att utbyte skulle ske i handboll med första turneringen i Göteborg våren Innan året var slut var 60 föreningar anslutna till idrottsförbundet kunde vi återigen kalla oss nordiska mästare i fotboll. Uthyrningen av våras stugor i Adolfström gick trögt, troligen på grund av dålig marknadsföring. Ytterligare förstärkning av RM-gruppen blev det genom att mästerskap anordnades i skytte, både med pistol och gevär. Glädjande var också att antalet anslutna föreningar nu var uppe i 64. Nu beslöts också att alla som deltog i något RM under det kommande året skulle erhålla en träfigur, framställd av vår arbetsdrift, som minne av sitt deltagande var det åter dags för förbundsmöte. Ett antal motioner hade lämnats in, bland annat en om deltagande i RM på tjänstetid. Förbundet beslöt uppta förhandlingar i denna fråga. För första gången spelas NM i handboll - i Göteborg - med Sverige som slutsegrare. I övrigt på den internationella fronten gjordes resultatlösa försök att etablera kontakt med kollegerna i England. Däremot framkom att det i Holland fanns intresse för ett utbyte, och beslut om ett sådant fattades innan årets slut. Antalet anslutna föreningar fortsatte att öka och vi nådde upp till ett antal av 70 stycken resulterade idrottsförbundets kontakter med KrimProd i dels att vi under året fick ta ut priser till ett visst värde bland deras produkter, dels att KrimProd tillhandahöll ett antal träningsoveraller till våra lag i NM och landskamper. Ett komplement till stugorna i Adolfström blev detta år Aspliden, beläget vid Bråviken och tidigare annex till Skenäs, där uthyrningen av sängplatser gjordes enligt vandrarhemsmodell. I mån av tillgång får tjänstebilar användas vid deltagande i klassikerna Vasaloppet, Vansbrosimmet, Lidingöloppet samt Vätternrundan. Finns ej tjänstebil, får egen bil användas med ersättning enligt ARA. Motionen från 1984 om deltagande i RM på tjänstetid resulterade i att personal som deltar i RM, anordnad av förening ansluten till idrottsförbundet, får under vissa förutsättningar befrias från arbetstid som sammanfaller med deltagandet. Kolleger från Holland besökte oss och fotboll spelades på Skenäs. Trots att vi var ofina nog att gå segrande ur denna match, inbjöds vi till återbesök i Holland året därpå. Uthyrningen av stugorna i Adolfström fortsatte att gå dåligt, varför kontraktet på tre stugor sades upp enligt beslut från förbundsmötet. För 1986 skrevs ett nytt kontrakt på endast en stuga. NM i fotboll avgjordes i Södertälje och Sverige blev återigen mästare. Officiell förkortning av förbundets namn bestämdes till SKIF. Första utbytet i handboll med annat statligt verk, Posten, slutade med seger för Kriminalvården. Samåkning och friskvård Till förbundsmötet 1986 inkom ett stort antal motioner, bland annat om finansiering av SKIF:s verksamhet, plaketter till RM m.m. En motion framhöll vikten av att vi verkligen utnyttjar möjligheten till samåkning vid deltagande i RM. Verkets tidning Kriminalvården slog genom ett

4 stort upplagt temanummer ett slag för kriminalvårdsidrotten. Vårt duktiga handbollslag blev nordiska mästare och segrade även i en turnering med Posten och SJ. Vid återbesöket i Holland firade vårt fotbollslag stora triumfer och spelade, förutom mot våra kolleger där, även mot ett armélag och ett lag från brandkåren utökades antalet deltagare i handbollsturneringen mellan statliga verk, då Televerket medverkade för första gången. Denna gång var det Postens tur att gå segrande ur turneringen. NM i fotboll spelades i Finland och vi blev av med mästartiteln. I en direkt avgörande match mot värdlandet hade ett oavgjort resultat räckt till mästartitel, men matchen slutade med uddamålsförlust. Aspliden övergick under året till annan verksamhet, men detta betydde inte att vi måste upphöra med vår uthyrningsverksamhet där den inskränktes dock till två månader sommartid. SKIF upptar kontakter med KVS arbetsmiljösektion i syfte att genom ett friskvårdsprogram bättra på den fysiska och psykiska konditionen hos verkets anställda inleddes med att SKIF:s satsning på friskvård tar konkret form genom skapandet av en arbetsgrupp för friskvårdsprojekt. Det är också dags för ny förbundsstämma. Förutom ett antal motioner om införande av nya idrottsgrenar, är det en motion om skapande av en fond för att årligen kunna dela ut Clas Amilons hederspris. Motionen bifölls enhälligt av stämman. NM i handboll avgörs i Norge med det svenska laget som mästare. Handboll spelades också i verksmästerskapet där vi blev trea efter Posten och Televerket. Jubileumsturnering i fotboll genomföres med Halls IF som medarrangör Holland och Danmark är gästande nationer. Här uppträder våra spelare i ny landslagsdress, sponsrad av KrimProd, och vi går segrande ur turneringen. Aspliden används för sista gången som semesterhem. Även den kvarvarande stugan i Adolfström säges upp med detta års utgång på grund av ökade hyreskostnader års verksmästerskap i handboll skiljer sig inte mot föregående året Posten vinner och vi blir trea. Stadgar för Clas Amilons hederspris fastställdes och årets pris tilldelas postumt Stig Johansson, eldsjälen bakom förbundets bildande. Styrelsen beslutar om inköp och försäljning av SKIF:s förbundsmärke i klubbnålsformat, tidigare fanns märket som blazermärke. Damidrotten har varit ganska eftersatt inom SKIF, men efter förfrågan från Norge om NM i fotboll/handboll för damer, startar en undersökning av underlaget för nämnda tävlingar. Detta göres i form av en enkät som skickas ut till samtliga föreningar och vid årets slut hade fyra! (4) tjejer anmält sitt intresse. Rikskorpen, som passar på att byta namn till Korpen friskvårdsförbundet, inbjuder till Kungakannan Syftet med denna tävling är att stimulera våra medlemmars till ökade friskvårdsaktiviteter. Sjunde gången NM i fotboll avgörs är i Danmark och för första gången i mästerskapens historia står Norge som slutsegrare. Vi blir tvåa efter en mycket snöplig förlust mot just Norge. Försäljningssuccé I februari 1990 börjar friskvårdsaktiviteterna som ingår i Kungakannan att redovisas och pågår t.o.m. september. Korpens priser till segrande förbund är en USA-resa för två personer, andra och tredje pris en Aktiv

5 semestervecka för två personer. Bland individuella deltagare utlottas Aktiva semesterveckor, cyklar samt sport- och friluftsutrustningar. SKIF beslutar att priser skall lottas ut bland egna aktivitetsdeltagare. SKIF:s förbundsmärke, som börjar säljas även i form av slipshållare, blir succé direkt. Intresset för damidrott har ökat dramatiskt i februari har 13 tjejer anmält sitt intresse för att delta i fotboll eller handboll. Det är ånyo förbundsstämma med ett antal motioner som behandlas, bl.a. tillstyrker stämman höjda medlemsavgifter fr.o.m Vid stämman utdelas också årets Clas Amilonpris. Mottagare är Åke Emanuelsson, Majorshagen som får priset för sina insatser i Majorshagens Idrottsförening samt egna framgångar i olika idrottsgrenar. Denna förbundsstämma är också den sista för Clas Amilon som SKIF:s ordförande. Efter 12 år på denna post har Clas bestämt sig för att avgå och som skäl anger han den långa tid han fungerat som ordförande, men också det faktum att han p.g.a. ändrade arbetsuppgifter flyttat till Malmö, vilket medför praktiska svårigheter i styrelsearbetet. Till efterträdare väljer en enig förbundsstämma Evert Elgefjord, KVS och samtidigt utses Clas till hedersordförande i SKIF. Handboll spelas som vanligt i det årliga verksmästerskapet och hur går det där då? Allt är sig likt, Posten vinner och vi blir trea. NM spelas också i samma sport och där går det betydligt bättre vi blir återigen mästare. I samband med invigningen av en ny anstalt i Holland blir vi inbjudna till en fotbollsturnering tillsammans med England och lag från värdlandet initieras en årlig träff med SKIF:s kontaktpersoner. Friskvårdssatsningen stegras genom projektverksamhet i Norrköpingsregionen, mycket tack vare stort stöd från personaldirektören Bo Johansson och kvd Marita Svensson. Verksmästerskapet i handboll avgjordes i Halmstad och utan att verka tjatig Posten vann, kriminalvården trea. NM i fotboll gick av stapeln i Norge och meningen var att vi skulle ta revansch på norrmännen för den snöpliga förlusten Det norska laget ville emellertid annorlunda och vid turneringens slut stod Norge återigen som slutsegrare och vi blev bara trea detta år. Clas Amilons hederspris tillfaller Allan Bengtsson, Singeshult bl.a. för hans insatser för pistolskyttets utbredning inom kriminalvården. SKIF får eget kansli när förbundet får tillgång till ett kontorsrum på KVS. Hasse Johansson arbetar halvtid för SKIF och finns på kansliet vissa dagar i veckan. Från Korpens utvecklingskonferens kan deltagarna meddela att frågan om jämställdhet i styrelser tagits upp till diskussion och att 1995 bör det finnas minst 40% kvinnor i bl.a. styrelsen för SKIF. Korpen ändrar namn till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Verksledningen ställer sig positiv till framtagande av profilplagg. Lotter och stipendium 1992 beslutas om ett nytt lotteri, förutom det traditionella månadslotteriet, nämligen ett konstlotteri. Detta har möjliggjorts tack vare generösa insatser av Folke Blomqvist och hans hustru. Till minne av bortgångne

6 förbundsmedlemmen Harry Johansson instiftar de efterlevande ett vandringspris att utdelas i bordtennis. Förbundsstämman detta år är välbesökt och för första gången sedan 1980 finns inbjudna representanter från Norge, Danmark och Finland på plats. Bland motionerna märks bl.a. en om ändring av stagarna vad avser vilka som har rätt att deltaga i RM. Detta p.g.a. att tolkningen av korttidsvikariernas anställningsförhållanden i vissa fall har varit svår. Vid stämman beslutas också att inrätta ett träningsstipendium till anställda inom verket, vilka på något sätt gjort bra insatser i tävlingar utanför våra egna, men där de deltagit i kriminalvårdens namn. Årets mottagare av Clas Amilons hederspris är Bengt Gustavsson, Tidaholm bl.a. för det arbete han lagt ner för att utveckla och bredda idrottsverksamheten inte bara vid den egna myndigheten utan även inom verket i dess helhet. I samband med förbundsstämman träffades också kontaktmännen, varvid det bl.a. framkom att det numera finns nummerlappar, sponsrade av KrimProd, i de idrottsgrenar där sådana är aktuella. Verksmästerskapet i handboll avgörs i Skövde och allt är bara nästan sig likt. Posten vinner som vanligt, men kriminalvårdarna placerar sig på en hedrande andraplats trots svårigheter att samla att slagkraftigt lag. NM i handboll spelades i Danmark och för första gången även med damlag. Norge tog hem segern på såväl herrsom damsidan, medan våra herrar liksom våra damer kom på tredje plats. Vid direktionssammanträde i augusti fastställs vad som gäller i fråga om ekonomi och deltagande i tävlingar. Kontaktmännen träffas i december och kan konstatera att deltagarantalet i RM minskat totalt sett. Inbjudan tillfotbollsturneringar kommer från både Frankrike och England, men på grund av egna arrangemang och av ekonomiska skäl tvingas vi säga nej. Jubileum 1993 fyller SKIF 15 år. Clas Amilons hederspris tilldelas Karl-Axel Lacket Johansson för bl.a. hans insatser som sekreterare i SKIF, hans förmåga att stimulera kriminalvårdens personal att deltaga i idrotts- och friskvårdsaktiviteter, hans kunniga ledarskap av SKIF:s fotbollslandslag samt inte minst för hans aktiva deltagande, även efter pensionsavgång, i RM i bordtennis. Verkmästerskapet, numera kallat SF-cupen, är sig lik även i år Posten vinner och Kríminalvården blir trea. Halvtidstjänsten på SKIF:s kansli avlönas numera av kriminalvårdens sju regioner. SKIF:s 15 år firas i samband med NM i fotboll i Skövde. Detta är det största arrangemanget inom nordisk kriminalvårdsidrott hittills, eftersom det är första gången som de fyra deltagande länderna representeras av såväl herr- som damlag. Sportsligt sett är mästerskapen en stor framgång för oss. Våra herrar blir nordiska mästare och våra damer kämpar sig till en mycket hedersam andraplats efter norskorna. Nytt konstlotteri skall genomföras och antalet lotter i vårt månadslotteri utökas till Vid den årliga kontaktpersonträffen informerar Ulla Sandström om det pågående friskvårdsarbetet inom kriminalvården är det åter dags för förbundsstämma, men innan den äger rum kan vi konstatera att en av våra medlemmar i SKIF Rolf Andersson, Majorshagen genomför en beundransvärd prestation. Han åker

7 nämligen sitt 30:e Vasalopp. Vid förbundsmötet deltar vår generaldirektör Bertel Österdahl som, bl.a. genom att tala för en av motionerna som lämnats till mötet, bidrar till att en ny idrottsgren innebandy införes bland de andra RM-grenarna. Motion om ändring av logotype avslås. I enlighet med annan motion beslutar stämman att bistå de baltiska länderna med idrottsmaterial. Clas Amilons hederspris delas ut och för första gången i dess historia är mottagaren en kvinna. Ann-Marie Johansson, Djupvik tilldelas priset för hennes mångåriga deltagande i de av SKIF anordnade riksmästerskapen i skidåkning, terränglöpning och orientering och för den roll hon därmed spelat för att stimulera till ett ökat kvinnligt deltagande i riksmästerskapen och i annan form av idrottsutövning, liksom för de insatser hon gjort i den lokala idrottsföreningens arbete som bl.a. sekreterare och tävlingsarrangör. I de två handbollstävlingarna, SF-cupen och NM, upprepar historien sig. Posten vinner SF-cupen och vi blir trea. I NM blir vi åter igen mästare och nu behåller vi det uppsatta vandringspriset för alltid. I detta mästerskap kom våra damer på tredje plats. Bordtennisen backar 1995 kan vi konstatera att en RM-gren som bordtennis endast samlar 38 deltagare efter att tidigare som mest haft 150 deltagare. Glädjande är att lagsporterna samlar fler deltagare, inte minst den nya grenen innebandy som samlar 18 lag med minst en dam i varje. RM i fotboll genomföres för första gången med kval och final vid ett och samma tillfälle. Vid RM i Luleå delas årets Amilonpris ut och mottagare är eldsjälen i Viskans IF, Kjell Törnecrantz. Vårt herrlag i fotboll blir överlägsna nordiska mästare i Finland och våra damer håller så när på att skapa landssorg i Norge. Efter en mycket spännande match mot norskorna, där resultatet blir 1-1 efter klart svenskt övertag, går slutligen NM-pokalen till Norge på bättre målskillnad än Sverige. SF-cupen byter namn till SEKO-cupen och helt plötsligt står Kriminalvården som slutsegrare i denna turnering. I jämlikhetens namn beslutar förbundet att ta fram och sälja dammodell av SKIF:s märke i form av pins. I syfte att undersöka hur friskvård bedrivs bland förbundets medlemmar, skickas en enkät ut till samtliga föreningar. Det danska förbundet, FI, fyller 25 år och SKIF gratulerar. Vid kontaktpersonträffen informerar redaktör Björn Stafstedt om hur idrottsreportage bör vara utformade för att göra sig i tidningen Runt i Krim konstaterar vi att bidragen till RMresorna ökat kraftigt, vilket beror på lägre SJ-rabatt, färre tjänstebilar och fler hyrbilar används, ny lagidrott har införts m.m. Vi ser också att slalom är den mest bidragskrävande sporten. Vid förbundsstämman redovisas friskvårdsenkäten och beslut om höjning av medlemsavgift i förbundet fastslås. Två verkliga veteraner, som båda varit med från starten 1978, lämnar SKIF:s styrelse, nämligen Leif Hedman, Luleå och Hasse Johansson, Västervik. Den senare fortsätter dock sitt arbete på SKIF:s kansli.

8 Genom nyval av styrelsemedlemmar uppfyller numera SKIF med råge det krav på minst 40 % kvinnor i styrelsen, vilket vi för övrigt är det första Riksförbundet inom Korpen som uppnår. Även Clas Amilons hederspris delas ut vid detta tillfälle. Priset tillfaller i år Henry Hjärtsjö, Örebro bl.a. för hans förtjänstfulla och hängivna sätt att arbeta för utvecklingen av den idrottsliga och friskvårdande verksamheten till gagn för verkets personal. Vid årets SEKO-cup kan vi inte försvara vår titel, utan ordningen blir som vanligt att Posten vinner och vi blir trea. Försvarar vår titel gör vi däremot i NMhandbollen för herrar. Även damerna gör i år en mycket bra insats och slutar på en tredjeplats. Danmark vinner något överraskande årets tävling. RM-deltagandet verkar öka igen. Bordtennisen lockar i år 72 deltagare och till innebandyn kommer hela 27 lag till start. Idrottsmaterial skeppas över till Estland och Lettland. Vid kontaktpersonträffen i år är föredragshållaren skytten Jonas Jacobsson, guld- och bronsmedaljör i Paraolympics i Atlanta inleds bl.a. med utdelning av Clas Amilons hederspris. Detta sker i samband med RM i skidor i Haparanda och mottagare är Bertil Thyni, Luleå. Förbundets första kvinnliga kontaktperson utses. I SEKOcupen placerar vi oss på andra plats efter Posten. NM i fotboll avgörs i Danmark och det svenska herrlaget blir silvermedaljörer efter Norge, kanske beroende på att det norska laget coachades av en svensk. Damlaget belönas med bronsmedalj. RM i golf samlar 186 deltagare, det största antalet någonsin när det gäller individuella idrotter. Nytt avtal angående förmåner vid deltagande i idrottslig verksamhet undertecknas. Förutom den traditionella inbjudan från Frankrike om att delta i fotbollsturneringen i Lyon, blir vi även inbjudna till europamästerskap i fotboll 1998 av den tyska kriminalvården. Vi tvingas tacka nej på grund av att den sammanfaller med vår jubileumsturnering. Omorganisationer gör att några gamla fina idrottsföreningar går i graven. Vid kontaktpersonträffen i december framträder vice vd för Specialfastigheter Sverige AB, Sven-Eric Hallbeck och berättar om deras verksamhet inom kriminalvården och redogör också för sin syn på det samarbetsavtal som är under utformning. Samarbetsavtal 1998 firar SKIF 20-årsjubileum i samband med förbundsmötet den 7 mars. Evert Elgefjord avgår efter 10 år i styrelsen, varav 8 som ordförande. Till ny ordförande väljs Göran Forsmark, Regionmyndigheten Örebro. Vid förbundsmötet tilldelas Bengt Andersson från Tidaholm Clas Amilons hederspris bl. a. för sina RM-insatser inom skidor, orientering och terränglöpning. Lägg därtill 31 genomförda Vasalopp, så har ni en värdig vinnare. Samarbetsavtal med Specialfastigheter AB tecknas, så att även personal som numera är anställda av Specialfastigheter med arbetsplacering på framför allt anstalter skall kunna fortsätta att deltaga i SKIF:s verksamhet. Vårt svenska herrlag i handboll vinner både årets SEKO-handboll och NM, som avgjordes i Norge. Jubileumsturnering i fotboll, för både damer och herrar, spelas med deltagande gäster från Estland och Lettland. Kanslitjänsten avlönas i fortsättningen av centrala medel från

9 Kriminalvårdstyrelsen. Vi deltar för första gången i EM i terränglöpning i Portugal präglas i stor utsträckning av det stora arrangemanget World Police & Fire Games, där vi var medarrangörer. Tävlingarna genomfördes i Stockholm, och vi hade 137 deltagare i ett antal grenar såsom boule, innebandy, fotboll, karate, judo och simning. Sammanlagt erövrade kriminalvårdarna 39 medaljer, varav 18 guld. Detta gjorde att vi hamnade på 11:e plats i resultatlistan bland 242 startande idrottsföreningar från hela världen. Clas Amilons hederspris tilldelas i år Evert Elgefjord för hans förtjänstfulla arbete i förbundsstyrelsen och framgångsrikt deltagande i olika RM. Årets NM i fotboll avgjordes i Norrköping och det blev silver till både dam- och herrlag. Vi fortsätter att deltaga i EM i terränglöpning, som i år avgjordes utanför Neapel i Italien. Innebandyn har blivit en populär gren, vilket inte minst märks på utgiftssidan. Kraftigt ökade resekostnader beror framför allt på stort deltagande i nämnda gren. Årets Clas Amilon-pris till delas Leif Hedman, Luleå för hans insatser centralt i förbundsstyrelsen och i den lokala föreningen samt aktivt deltagande i vårt landslag i fotboll och i RM-grenarna badminton och bordtennis. Hasse Johansson, tidigare styrelsemedlem och numera "kanslichef" går i pension. Efterträdare blir Pelle Degerberg. Den förening, som genom tiderna haft den häftigaste förkortningen - SKKSKSKK (Skyddskonsulentens skarpskytteklubb i Uddevalla) - läggs ner och går upp i FP&IK Vänersborg. NM i handboll genomförs i danska Borrevejle med tredjeplaceringar för båda våra lag. En tredjeplats blir det även i SEKO-handbollen, som för första gången ser SJ som slutsegrare. EM i terränglöpning avgöres detta år i Nord- Irland. Sätt KVV i rörelse Mycket av styrelsens arbete 2001 fokuseras kring friskvårdskampanjen "Sätt KVV i rörelse". Förbundsmötet 2000 går av stapeln i Linköping. Tre motioner om införande av boule som RM-gren visar på ett stort intresse för denna sport, varför man fattar beslut om att undersöka förutsättningarna för att införa boule som ny RM-gren. Kampanjen genomförs under tiden 15 september till 15 december som en individuell tävling, samtidigt som det även är en kamp mellan myndigheterna. Segraren kommer att få sin belöning vid nästa års förbundsmöte, där också "Årets friskvårdare" kommer att utses. Vid RM i

10 bordtennis i Vaggeryd tilldelas Jan Forsling, Västervik årets Clas Amilon-pris för sina framgångsrika insatser vid bordtennisbordet. Han är förmodligen den person som vunnit flest RM-titlar inom kriminalvården. Göran Forsmark avgår som ordförande, då han slutat sin anställning inom kriminalvården. I Fredrikstad i Norge avgörs årets NM i fotboll. Återigen kan våra herrar kalla sig nordiska mästare efter en väl genomförd turnering. Även våra damer gjorde en mycket bra insats, och kunde åka hem med silvermedaljer i bagaget. SEKO-handbollen, som för första gången såg Tullen bland de deltagande lagen, vanns av Posten med Kriminalvården på andra plats. Irland står som värdar för årets EM i terränglöpning, där vi deltar endast med två personer. Det första RM:et i boule genomföres på klassisk fångvårdsmark, nämligen Långholmen, och samlar 54 deltagare. Halmstad bästa friskvårdsmyndighet 2002 är Linköping åter platsen för förbundsmötet. Bo Svensson, Kursgården väljs till ordförande. Nytt avtal med Specialfastigheter tecknas. Då det under förra året uppkom en hel del vakanser bland sytrelseposterna, blev styrelsemötena vid flera tillfällen inte så välbesökta. Därför föreslår styrelsen att stadgarna skall ändras på så sätt, att suppleanterna inte skall vara personliga. Förslaget antas av förbundsmötet. Kvm Halmstad erhåller pris för bästa myndighet och Annika Jonsson från Frifotingarnas IF. frivården i Östersund utses till "Årets friskvårdare". Ur motiveringen kan man bl. a. läsa "Personalen här är nästan uteslutande kvinnor, de flesta i samma ålder och fason som "Karlsson på taket", d v s "lagom tjock i sina bästa år", och det är inte många av oss som någonsin ägnat sig åt idrott eller regelbunden motion men Annika har lyckats få ut oss på promenader genom att organisera gemensamt promenerande i anslutning till lunchen". Tio uppmuntringspriser lottas också ut vid mötet. För att täcka kostnaderna för arrangörsbidrag påbörjas vid mötet försäljning av lotter i ett reselotteri, ett lotteri som inte blev den succé vi hoppats på. Årets mottagare av Clas Amilons hederspris heter Christer Ryman, Jönköping och han erhåller priset efter förtjänstfullt och hängivet arbete för att, genom sitt deltagande i nationella och internationella tävlingar, utveckla och marknadsföra svensk kriminalvårdsidrott. SKIF:s ordföranden. Clas Amilon , EvertElgeford , Göran Forsmark och Bo Svensson Terräng-EM avgörs i Holland och vi deltar

11 för första gången med lag i både dam- och herrklass. Individuella femteplaceringar i både dam- och herrtävlingen imponerar. Handbolls-NM genomförs i Norrköping och det blir silver för herrarna och brons för damerna. Finland hade anmält intresse för att deltaga, men lämnade i sista stund återbud. I SEKO-turneringen kommer kriminalvården på andra plats, en turnering som visar sig vara den sista. Till kontaktpersonträffen 2003 inbjuds Ronnie Pehrsson, TPT Örebro själv f d kontaktperson för badminton för att berätta om den friskvårdssatsning man gjort på hans myndighet. Vad han inte visste, var att han var årets mottagare av Clas Amilons hederspris. Ronnie får priset för sitt stora engagemang i kriminalvårdsidrotten, bl. a. var han kontaktperson för badminton från 1978 till Han var med om att starta upp Häktets IF och satt i dess styrelse i många år. Medlem i förbundets valberedning och mesta protokollsjusterare är andra epitet som Ronnie skulle kunna sätta på sitt visitkort. Alla deltagare i RM detta år erhåller ett reflexband med texten SKIF 25 år. Friskvårdskampanjen Håll KVV i rörelse genomförs med i stort sett samma upplägg. Kampanjen är indelad i två fristående etapper under april-maj och septemberoktober. Nytt är att man får pris om man lyckas få med en kollega som inte tidigare motionerat. NM i fotboll avgörs utanför Tavastehus i Finland under några av årets absolut varmaste dagar. I den tryckande värmen gör våra spelare goda insatser och herrlaget tar hand om bronsmedaljerna, Finland vinner guld. Damlaget är strået vassare och blir silvermedaljörer efter Norge. Utmärkelsen bästa målvakt bland damerna går till den svenska. EM i terränglöpning avgörs i Skottland. Mycket bra insatser medförde en tredjeplacering för damerna individuellt och en andraplacering i lagtävlingen. På herrsidan blev bäste svensk femma, efter fyra italienska proffs. EM i terränglöpning i Norrköping 2004 är ett händelserikt år. Vid förbundsmötet premieras bästa myndighet i förra årets friskvårdskampanj kvm Visby. Årets friskvårdare blir Karin Hagman, KVS som fungerat som motor, inspiratör, pådrivare och resultatuppföljare för ett gäng kanske något förgubbade och förgummade medarbetare. Mottagare av Clas Amilons hederspris är i år Maria Dekker Larsson från Viskan. Ur motiveringen kan man läsa att Maria får priset med hänsyn framför allt till hennes stora intresse och engagemang för att påverka och utveckla friskvården för personalen vid anstalten men också bland intagna. Hon har dessutom med framgång deltagit i olika idrottsgrenar i RM samt kämpat i skidspåret mot internationellt motstånd. I år står SKIF som värdar för EM i terränglöpning. Det arrangeras i

12 Norrköping. Nästan 100 deltagare från åtta länder kommer till start. På herrsidan blir det ungefär som vanligt, bäste svensk blir sexa. På damsidan blir det däremot stora framgångar. Våra fyra startande damer lägger beslag på placeringarna tre sex, vilket innebär att de också blir etta och trea i lagtävlingen. Regler för tävlingarnas genomförande och klassindelningar för framtida tävlingar fastställs och dokumenteras. NM i handboll äger rum i Ringköbing, Danmark. För damerna slutar det hela med en tredjeplats. Herrlaget får silver-medaljer. Värdarna var ofina nog att ta hand om guldet, men vi har i alla fall bästa målskytt och bästa utespelare i vårt lag. SKIF deltar för första gången vid NFU s (Nordisk Fängsel Union) möte på Island. Detta möte äger rum vart tredje år, och eftersom arbetsmiljöfrågor där friskvården definitivt hör hemma - är en återkommande punkt på programmet, anses de nordiska ländernas idrottsförbunds närvaro vara av stort värde är det åter dags för en ny friskvårdskampanj. Vi fortsätter i samma stil och kampanjen kallas KVV i Rörelse." Nyhet i år är att man får dubbla poäng om man motionerar tillsammans med en arbetskamrat. Eftersom organisationsförändring är att vänta inom Kriminalvården, börjar vi redan nu fundera över hur, inte bara kampanjerna, utan även SKIF:s verksamhet över huvud taget skall se ut i framtiden. Vi nås också av beskedet att kanslitjänsten skall skäras ner till en halvtidstjänst. Sten-Åke Ivarsson heter årets mottagare av Clas Amilonpriset. Sten-Åke, ordförande i Calmare IF, har genom ett mångårigt och idogt arbete för idrotten i Kalmar fått personalen att deltaga i ett antal olika arrangemang. Sten-Åke har även genomfört 10 "klassiker", d v s Vasaloppet, Vansbrosimningen, Vätternrundan och Lidingöloppet under ett och samma år. NM i fotboll avgörs i Norge. Herrlaget fick nöja sig med en tredjeplacering. Damlaget hade en rejäl chans att för första gången bli nordiska mästare. Tidigare suveräna Norge spelade nämligen oavgjort mot Danmark, och i den avslutande och direkt avgörande matchen mot norskorna skulle det räcka med oavgjort resultat, för att svenskorna skulle bli mästare. Det såg länge ut att bli så, men i slutskeendet av matchen gör Norge mål på en mycket välplacerad frispark. Bästa utespelare hittar vi bland de svenska damerna. Sverige ställer upp med full trupp, vilket betyder tio löpare, till EM i terränglöpning. Tävlingarna genomförs i Rom, Italien och svenska framgångar kan noteras i form av en andraplacering för vårt svenska damlag. Vårt herrlag kom på fjärde plats och i en specialkomponerad klass damer/herrar blev vi trea. Finland debuterar i NM-handbollen Billingehus är åter platsen för 2006 års förbundsmöte. På dagordningen finns upptaget att styrelsen vill diskutera Clas Amilons hederspris framtiden, kriterierna för att erhålla priset samt formerna for utdelningen av detsamma. Det visar sig vara en skenmanöver, enbart för att kunna hemlighålla mottagarens namn Pelle Degerberg, HK. Pelle får priset för sitt stora engagemang för idrottsrörelsen inom kriminalvården. Detta har kommit till uttryck bl. a. genom de enorma nätverk, både inom och utom kriminalvården, som han skapat

13 under sitt uppdrag inom förbundet. Bordtennis och boule är det som gäller idag vad avser aktivt RM-deltagande. Vid mötet erhåller segrande myndighet i förra årets friskvårdskampanj pris. Det är Visby som åter igen vinner den ärofyllda kampen före Sundsvall och Luleå. Från Luleå kommer också årets friskvårdare Bo- Lennart Larsson, som genom sin entusiasm och pådrivarförmåga får personalen att ställa upp i olika motions- och idrottssammanhang. Inte minst inom skidsporten, som är Bo- Lennarts favoritgren och där han skördat stora framgångar. NM i handboll, som spelas i Norrköping, blir smått historiskt. För första gången deltar Finland med ett herrlag. Det blev många jämna och spännande matcher innan just Finland kunde stå som slutsegrare. Vi hoppas verkligen att vi får se kamraterna från öster i de kommande mästerskapen. På damsidan prenumererar vi på bronsmedaljerna, Norge vann före Danmark. Med anledning av omorganisationen till en myndighet, har funderingar kring nya riktlinjer för deltagande i SKIF:s aktiviteter lyfts fram. Under tiden februari maj 2007 genomförs årets friskvårdskampanj "Full Fart". Nytt nu är att det förvisso är en kamp mellan verksamhetsområdena, men fokus är lagt på individuellt deltagande. Morötter finns i form av tre uppmuntringspriser efter visst antal poäng, dessutom lockas med extrapriser i form av inbjudan till förbundets jubileum nästa år. Intresset är stort och 700 T-shirts delas ut för 30 poäng, 520 badlakan för 60 poäng och 200 presentkort för 100 poäng. Vinnande Vo kommer att erhålla sitt pris vid nästa års förbundsmöte, där även "Årets friskvårdare" kommer att presenteras. Clas Amilons hederspris delas ut till Bernt Kedfors, Västervik för hans mångåriga och synnerligen stora intresse för att utveckla idrott och fysisk aktivitet bland de anställda på sin arbetsplats och själv deltagit i golf, boule, terränglöpning, handboll och fotboll. Otaliga är de initiativ till olika aktiviteter i friskvårdens tecken som han tagit. SKIF deltar i NFU:s jubileumskonferens (60 år) i Åbo, Finland. I övrigt nordiskt samarbete blir mästerskapen i fotboll, som avgörs i Ringköbing/Danmark, ett tillfälle som resultatmässigt inte går till historien som ett av våra bättre. Finland deltar inte och vi får nöja oss med tredjeplaceringar för både damer och herrar. Vi kan dock stoltsera över att ha bästa utespelande dam i vårt lag. Vid EM i terränglöpning, som avgjordes i Blankenheim/Tyskland, blev det däremot fina svenska framgångar. I damtävlingen totalt hittar vi bästa svenska på andra plats och vårt lag blir trea. Tittar vi på de olika åldersklasserna, så har vi två guldmedaljer och ett brons. På herrsidan totalt är bäste svensk sexa och vi har två silver i olika åldersklasser. HK lägger ut ett förslag till riktlinjer för bidrag personal- och/eller idrottsföreningar på remiss. SKIF inhämtar synpunkter från medlemmarna och framför dessa och egna sådana till HK. Riktlinjerna beräknas klara direkt efter årsskiftet.

14 Detta är ett litet axplock bland allt som hänt under de år som SKIF verkat. Jag har, med vissa undantag, undvikit att namnge personer i denna lilla resumé. Detta är fullt medvetet, ty jag vet att alla som deltar i vår verksamhet från förbundsordförande till den enskilde motionären och deltagaren i våra olika tävlingar har en viktig funktion att fylla och bidrar var och en på sitt sätt till att denna verksamhet kan bedrivas. Friskvård har alltmer blivit SKIF:s signum. Efter att vi genomförde den första friskvårdskampanjen 2001 har den verksamheten gått från att vara en vana till att bli tradition och jag vet att det är SKIF:s målsättning att även i fortsättningen hålla igång personalen genom återkommande kampanjer. Det internationella engagemanget har också alla möjligheter att utökas, under förutsättning att vi har tillräckliga ekonomiska resurser. Med dessa rader vill jag också tacka för de trettio år som jag fått förmånen att arbeta tillsammans med kollegor som alla haft ett och samma mål, nämligen att bereda Kriminalvårdens personal möjligheter till idrottsligt och friskvårdande utövande. Att detta utövande dessutom har ett stort socialt och personalfrämjande syfte hoppas jag att alla inser, inte minst våra arbetsgivare.

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1953 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1-7 - Förtroendevalda 1 - Medlemsföreningar 2 - SSIF-Spel/Riksmästerskap och övriga arrangemang 2 - Sammankomster 3 - Konferenser 4 - Utmärkelser

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

1 Mötets öppnande Vice ordförande Ola Svensson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Vice ordförande Ola Svensson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Sjötorp 2014-09-11 Närvarande: Ola Svensson, Christer Antman, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson, Magnus Amhliden, Monica Hjerp,

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7 Protokoll fört vid Postens Idrottsförbund Styrelsemöte i Borlänge 2008-02-08 Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Nordiska Bågskytteunionen

Nordiska Bågskytteunionen Nordiska Bågskytteunionen Riktlinjer för samarbete mellan de nordiska nationella bågskytteförbunden. Foto Matts Jacobsson 2014-02-15 1 Nordiska Bågskytteunionen Riktlinjer för samarbete mellan de nordiska

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020 Idrott hela livet 1 Introduktion Detta dokument beskriver Riksveterankommitténs mål och vision för verksamheten 2014-2020 samt aktiviteter för att nå dit. Vi

Läs mer

Protokolljusterare Margaretha Elfving utses till protokolljusterare.

Protokolljusterare Margaretha Elfving utses till protokolljusterare. Protokoll fört vid styrelsemöte för Gymnastikförbundet Väst, torsdag den 8 mars 2012 klockan 17.30 på Östra Hamngatan 52. Närvarande: Christer Holmgren, ordf, Robert Andersson, Bodil Berntsson, Margaretha

Läs mer

Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06

Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06 Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06 Mötet genomfördes på Idrottens Hus i Stockholm, lokal Rosen. Mötesdeltagare: Annica Landström Walther (ordförande) Bo Andersson Leif Söderling Hans Wirén

Läs mer

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 STYRELSEN har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ronnie Rosberg. Ordförande Klara Svensson. Sekreterare Thomas Lundin.

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet

Svenska Skolidrottsförbundet Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 2, perioden 2012-2014 avseende 18 43 Plats: Dag: Bogesunds Slottsvandrarhem, Vaxholm Söndag den 10 juni Tid: Kl 08.30 12.15 Närvarande: Erik Söderberg,

Läs mer

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet.

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet. DE GÅNGNA ÅREN... När man på ett begränsat utrymme skall söka ge en bild av boxningsidrotten i Uddevalla kan inledningsvis konstateras att här funnits sammanslutningar för denna sport sedan början av 20talet.

Läs mer

Protokoll Nr 7, 83-101, 2014

Protokoll Nr 7, 83-101, 2014 Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen Tid: 2014-05-25, kl. 10.00-15.00. Plats: Färs och Frosta Sparbank Arena, Lund. Närvarande: Jesper Kedjevåg ordförande Nico Christoforidis kassör

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen.

Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen. Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen. Inledning För Svenska Spel är idrottens utveckling en hjärtefråga.

Läs mer

SGVF styrelsemöte i MunktellArenan i Eskilstuna den 1 december 2007

SGVF styrelsemöte i MunktellArenan i Eskilstuna den 1 december 2007 SGVF styrelsemöte i MunktellArenan i Eskilstuna den 1 december 2007 Omfattning 61-77 Beslutande Folke Andersson Karin Dahl 61-72 Börje Hansson Ernst Larsson Birger Fält Jan-Erik Wettermark Christer Svensson,

Läs mer

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling.

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. På uppdrag av Postens Idrottsförbund har vi fått nöjet att arrangera 2011 års Postmästerskap i Bowling. Tävlingen äger rum den 4-6 mars och spelplatsen

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.15 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Närvarande Anna-Karin Mohlin, Monica Lindblom, Ulla Fernlund, Sven-Gunnar Karlsson, Esbjörn Lindgren, Leif-Göran Mosell, Gudrun Ekblom adjungerad

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde, som genomförs i anslutning till Lillsveds årsmöte.

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde, som genomförs i anslutning till Lillsveds årsmöte. Mötet öppnas inledning Protokoll nr 348, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE tisdagen den 17 april 2012 i Lingsalen, på Lillsved. Närvarande: Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Gärmund

Läs mer

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Ny grupp från Förbundsmöte 2014 Gren -specifika grupper Skid-O

Läs mer

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Slutrapport LNM 2008-10 Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Författare Sida 1(8) 2009-10-21 Bilder från Hallsta Triathlon 2008 Författare Sida

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Årsstämma Protokoll 2011.03.24

Årsstämma Protokoll 2011.03.24 1 Jägareforbundet Halland Årsstämma Protokoll 2011.03.24 Plats: Närvarande: Medborgarhuset, Tvååker ca 130 ombud, medlemmar, styrelseledamöter och inbjudna 1 Öppnande Ordförande Ulf Carlson hälsade deltagarna

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål 2 EM ger din förening nya målchanser Svensk fotboll står i centrum i sommar.

Läs mer

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA 3V BLADET IDROTT FÖR ALLA Hösten 2009 - Våren 2010 Göteborg VÄLKOMMEN TILL 3V HIF DU HÅLLER I DIN HAND VÅRT PROGRAM OM IDROTTSAKTIVITETER FÖR HÖSTTERMINEN 2009 TILL VÅRTERMINENS SLUT 2010 Som medlem i

Läs mer

11 Val av Sekreterare för mötet. Till Sekreterare för mötet valdes Magnus.

11 Val av Sekreterare för mötet. Till Sekreterare för mötet valdes Magnus. Protokoll styrelsemöte: Nummer: 4/11 Datum: 2011-04-11 Närvarande: Mats Hult, Jonsson, Ragnar Nilsson, Eva Persson, Owe Rosenholm, Magnus Sandberg och Rune Åström. Frånvarande: Inga. Telefonmöte över Skype:

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015 Måndag 18 maj 2015 O-Ringen kansliet i Borås Närvarande: Styrelsen: Agneta Berlin, Morgan Bodin, Charlotte Österman,

Läs mer

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET Stadgar för Nordiska Sekretariatet Kapitel 1: Inledande bestämmelser 1 Sekretariatets namn är Nordiska sekretariatet. 2 Nordiska sekretariatet är en opolitisk och oreligiös

Läs mer

NORDISKA MÄSTERSKAPEN I CASTING & FLUGKASTNING

NORDISKA MÄSTERSKAPEN I CASTING & FLUGKASTNING SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HAR NÖJET ATT BJUDA IN ER TILL NORDISKA MÄSTERSKAPEN I CASTING & FLUGKASTNING 2015 www.casting.se - officiell hemsida för Nordiska Mästerskapen i Casting & Flugkastning 2015. Eskilstuna

Läs mer

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Klubbpresentation Samt Sponsorpaket 2005/2006 Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Besöks adress: Alviksvägen 30 Organisations nummer: 802010-5550 Post adress: Box 140 23 Förenings nummer:

Läs mer

PROTOKOLL STY 6/2005 1(6) 2005-10-27. Sammanträdesdata Tid 2005-10-15 kl 10.00-17.15 Plats SVEMO kansli, Norrköping

PROTOKOLL STY 6/2005 1(6) 2005-10-27. Sammanträdesdata Tid 2005-10-15 kl 10.00-17.15 Plats SVEMO kansli, Norrköping PROTOKOLL STY 6/2005 1(6) PROTOKOLL STY 6/2005 Sammanträdesdata Tid 2005-10-15 kl 10.00-17.15 Plats SVEMO kansli, Norrköping Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

STADGAR för Ängsbacka Kursgård Ekonomisk Förening. 1 NAMN Föreningens firma är Ängsbacka Kursgård Ekonomisk förening.

STADGAR för Ängsbacka Kursgård Ekonomisk Förening. 1 NAMN Föreningens firma är Ängsbacka Kursgård Ekonomisk förening. STADGAR för Ängsbacka Kursgård Ekonomisk Förening 1 NAMN Föreningens firma är Ängsbacka Kursgård Ekonomisk förening. 2 STYRELSENS SÄTE Föreningens styrelse har sitt säte i Karlstads kommun. 3 FÖRENINGENS

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Välkomna Postens Idrottsförening, Göteborg och Postens Idrottsförbund

Välkomna Postens Idrottsförening, Göteborg och Postens Idrottsförbund Postens Idrottsförening i Göteborg hälsar deltagarna i Postmilen välkomna till Göteborg. Ett speciellt välkomnande riktar vi till våra danska kollegor, som för första gången deltar i ett Postmästerskap

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Ann Andersson Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson

Läs mer

Sveriges Naturistförbund, SNF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012

Sveriges Naturistförbund, SNF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012 Naturiståret 1 maj 2011 30 april 2012. Verksamhetsberättelse 2011/2012 för SVERIGES NATURISTFÖRBUND Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft 7 st. protokollförda

Läs mer

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde.

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde. Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade vid ordinarie stämma i Linköping 1980-10-04, Örebro 1983-10-01,

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

PROPOSITIONER 2016-2017

PROPOSITIONER 2016-2017 1 PROPOSITIONER 2016-2017 Proposition 1 - Medlemsavgifter till KFUK-KFUM Sverige Medlemskap handlar bland annat om tillhörighet. Att vara en KFUM-förening innebär att man är med i en global familj. Medlemskapet

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Stadgar för JärnvägsHistoriska RiksFörbundet

Stadgar för JärnvägsHistoriska RiksFörbundet Stadgar för JärnvägsHistoriska RiksFörbundet 2015-03-22 Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Mötet öppnas inledning

Mötet öppnas inledning Mötet öppnas inledning Protokoll nr 338, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE torsdagen den 3 februari 2011 på Hotell Sergel Plaza, Stockholm. Närvarande: Malin Eggertz Forsmark

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

TYNGDLYFTNING 1-2 Juli-2013, Halmstad Aréna, Hall C, Växjövägen 11, Halmstad Mer info: www.tyngdlyftning.com

TYNGDLYFTNING 1-2 Juli-2013, Halmstad Aréna, Hall C, Växjövägen 11, Halmstad Mer info: www.tyngdlyftning.com SVENSKA MÄSTERSKAPEN TYNGDLYFTNING 1-2 Juli-2013, Halmstad Aréna, Hall C, Växjövägen 11, Halmstad Mer info: www.tyngdlyftning.com Måndag 1:a - Tisdag 2:a juli 2013 Tävlingsstart 11:00 båda dagarna Entré:

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET 1 (5) + 3 bilagor Utgåva 7 RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET 1. ÅLIGGANDE MOT STYRELSEN Äskande av medel Varje sektion ska i samband med uppgörelse av årets budget äska anslag för respektive aktivitet.

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Klubbstyrelse, organisation och ansvar 7

Klubbstyrelse, organisation och ansvar 7 Klubbstyrelse, organisation och ansvar 7 - Klubbstyrelse 7.1 - Organisation 7.2 - Arbetet i klubbstyrelsen 7.3 - Styrelsens ansvar 7.4 - Föreningens representanter i olika org. 7.5 - Konstituerande styrelsemöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2014 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening Styrelse Ordförande Lars Elmqvist Kassör Ingvar Bengtsson

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året.

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-20 KM i blixt Den 20 december var det julavslutning på

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer Administrativa och ekonomiska riktlinjer Förslag till ÖOF:s årsmöte 6 mars 2014 ÖOF 2014 1 2014-01-22 Östergötlands orienteringsförbunds administrativa och ekonomiska riktlinjer Posthantering och kommunikation

Läs mer

PROTOKOLL från VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2010 1 (5)

PROTOKOLL från VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2010 1 (5) PROTOKOLL från VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2010 1 (5) Plats: Hotell Bogesund Ulricehamn Tid: 6 oktober 2010 kl. 19.00 ÅRSMÖTETS INLEDNING Västergötlands skidförbunds ordförande Lars-Gunnar Borén

Läs mer

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014 STYRELSE Närvarande Frånvarande Eva Eriksson, ordförande Urban Jonsson, vice ordförande Åke Andersson, kassör Åsa Malkusson, sekreterare

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1. Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund

Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1. Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Styrelsens redovisning omfattar verksamhetsberättelse sida 2-3 förvaltningsberättelse med resultaträkning och balansräkning

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer