Barnmiljörond i förskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnmiljörond i förskolan"

Transkript

1 Barnmiljörond i förskolan Ett hjälpmedel för förskolans egenkontroll enligt miljöbalken Innehåll: Checklista för allergirond Checklista för kompletteringsfrågor - egenkontroll Mer information: miljosamverkanf.se lj.se/barndialogen astmaoallergiforbundet.se

2

3 ALLERGIROND I FÖRSKOLAN Ett hjälpmedel för förskolans egenkontroll av innemiljön. Checklistan för allergirond i förskolan har utarbetats av Astma- och Allergiföreningen i Stockholms Län i samarbete med Statens folkhälsoinstitut. Distribueras av Astma- och Allergiförbundet Reviderad i maj 2002

4

5 ALLERGIROND I FÖRSKOLAN Allergi vår tids epidemi Allergierna ökar alarmerande och framförallt hos barn. Fyra av tio skolbarn har eller har haft någon form av allergi/överkänslighet. Faktorer i inomhusmiljön anses vara en bidragande orsak Tobaksrök, föroreningar från material och verksamhet, fukt, dålig ventilation, otillräcklig städning mm är några av de faktorer som gör att allergierna ökar och blir allt svårare. Allergirond ett arbetsredskap för att förbättra inomhusmiljön Vi måste alla hjälpas åt med att förebygga så att inte fler barn får allergi och för att lindra besvären hos de redan drabbade. Allergironden är ett hjälpmedel för förskolans egenkontroll av innemiljön. Med hjälp av checklistan får man snabbt och enkelt överblick över var riskerna finns och vad som behöver rättas till. Gör en allergirond i din förskola med hjälp av checklistan Deltagare vid allergironden bör i första hand vara föreståndare, skyddsombud och föräldrarepresentant. Föreståndaren bör, som ansvarig för arbetsmiljöarbetet i förskolan, vara sammankallande. I de fall där förskolan finns i skolan bör rektor deltaga. I frågorna om inomhusklimat och ventilation deltar fastighetsansvarig. I frågorna om kost deltar måltidsansvarig samt avdelningspersonal och i frågorna om lokalvård deltar ansvarig städpersonal. Förälder till barn och personal med allergi bör ges tillfälle att ge synpunkter på de faktorer som berör deras närmiljö. Använd checklistan så här: Fyll i checklistan tillsammans vid allergironden. I checklistan ställs frågor om de faktorer i miljön som påverkar och kan ge allergier. Svara med kryss efter ja eller nej. Om svaret hamnar till höger, vid pilen, så har en risk identifierats. Fortsätt då att fylla i vad som skall göras under åtgärd, vem som ansvarar för att det blir gjort och när det skall vara klart. Checklistan täcker in de viktigaste faktorerna men inte alla. Kanske finns barn eller personal med särskild känslighet som behöver ytterligare åtgärder. Kommer ni på någon ytterligare risk i miljön så fyll i under övrigt. Gör handlingsplaner för att förbättra miljön Använd checklistan som underlag för en diskussion om vad som måste göras. Gör handlingsplaner för åtgärdsarbetet med tydlig ansvarsfördelning och tidplan för genomförande. Sammanställ handlingsplanerna i Handlingsprogram för allergifrågor. En del åtgärder kan göras snabbt, andra får man arbeta med på sikt. Attitydfrågorna dvs frågorna om rökning, pälsdjur, parfymer etc är viktiga att ta upp och belysa. Ett sätt är att diskutera dessa på temadagar. Ta hjälp av barn/skolhälsovården, apoteket, lokal astma- och allergiförening eller andra med intresse och kunskap om allergi.

6 Följ upp åtgärderna Gör allergironden till rutin varje år för att få en bra översikt över arbetet med att förbättra miljön. Se till att de föreslagna åtgärderna verkligen blir utförda och förskolan därmed alltmer allergisäker. Skaffa ökad kunskap om allergi och miljöns betydelse Allergironden bör kombineras med ökat kunnande om allergi och vilka faktorer i miljön som ger allergi. Personal och föräldrar bör informeras om allergi, miljöns och våra levnadsvanors betydelse och vad vi alla kan göra för att miljön i förskolan ska bli så allergisäker som möjligt. Mer kunskap om allergi finns i Allergiboken, Folkhälsoinstitutets faktabok om allergi, som utges av Libers förlag. Inneboken, som togs fram under Innemiljöåret 1999, beskriver vilka faktorer som är betydelsefulla för att skapa och bibehålla en sund inomhusmiljö. Kan beställas från Svensk Byggtjänst AB, tel , fax eller De sex stegen för en sund skola är en skrift för dem som planerar ny- och ombyggnad av skolor och förskolor. Den kan beställas från Förlagshuset Gothia, tel , fax eller e-post Astma och Allergi i skolan råd och rekommendationer, Svenska Skolläkarföreningen m fl tar upp övergripande råd om hur skolan ska hantera elever med astma och allergi. En rad organisationer står tillsammans med Statens folkhälsoinstitut bakom skriften. Kan beställas från Astma- och Allergiförbundet eller hämtas på hemsidan. Tre goda exempel är en skrift framtagen av Astma- och Allergiförbundet i samarbete med Statens folkhälsoinstitut. Där presenteras hur man på ett bra sätt allergianpassat en förskola, en skola med låg- och mellanstadium och en med högstadium. Den kan beställas från och med hösten 2002 från Astma- och Allergiförbundet, fax , eller Informationsblad om dofter och pälsdjur i förskolan/skolan tar upp fakta och råd som gäller allergi/ överkänslighet mot pälsdjur och dofter i förskolan/skolan. Kan beställas från från Astma- och Allergiförbundet, fax , eller laddas ner från hemsidan Astma- och Allergiförbundet har givit ut flera skrifter om allergi i skola och förskola. Kontakta Astma- och Allergiförbundet på tel , fax eller e-post Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret och företagshälsovården i kommunen för att få råd. Hjälp och medverkan kan också fås av allergikommittén eller allergiombud från den lokala astma- och allergiföreningen, där sådan finns.

7 1(6) CHECKLISTA Allergiförebyggande arbete i förskolan Datum:... Förskola:... Deltagare: Använd checklistan vid skyddsrond 1 gång/år. Besvara frågorna med kryss efter ja eller nej. Om svaret hamnar till höger, vid pilen, fortsätt och fyll i vad som skall göras, vem som ansvarar för att det blir gjort och när det skall vara klart. HÄLSA Åtgärd? Vem ansvarar? När senast? Förekommer hälsobesvär som irritationer i ögon, näsa eller hals, huvudvärk, trötthet i stor utsträckning? Nej Ja Om ja, har någon enkätundersökning gjorts? Om hälsobesvär och klagomål på torr luft, lukt, dålig ventilation m m är vanliga bör enkätundersökning göras t ex med Örebroenkäten (Yrkesmedicin, Örebro) eller Stockholms Konsults Kontorsenkät. Hur många allergiker finns i förskolan? Har berörd personal god kännedom om vad barn med allergi måste undvika för att må bra? Vet berörd personal vad de ska göra om barn får svåra allergiska reaktioner t ex astmaanfall eller allergisk chock? Kunskap om medicinering, krisplan. Övrigt att notera: INOMHUSMILJÖ Åtgärd? Vem ansvarar? När senast? Är inomhustemperaturen lagom? Bör helst ej vara över 22 C! Om nej, är den för hög, låg eller ojämn? Var?

8 2(6) Misstänks någon fuktskada? Nej Ja Om ja, var? Missfärgade fläckar på golv/tak/väggar, blåsor i mattor, mögellukt? Tak, vindar och krypgrunder bör kontrolleras regelbundet! Rutiner bör finnas för snabb felanmälan till fastighetsansvarig! Förekommer konstig/besvärande lukt någonstans i lokalerna? Nej Ja Om ja, vad? och var? Utred alltid orsak till dålig lukt och åtgärda! Förebygg genom att rengöra golvbrunnar regelbundet samt se till att vattenlås till oanvända avlopp är vattenfyllda! Organiskt material (tyg, trä, papper, skinn m m) skall ej lagras i lokal med hög luftfuktighet t ex ej uppvärmd källare. Om ny inredning eller nya möbler skall inköpas: Ställ krav på låg emission (kemisk avgasning) från material t ex mjukgörare i golvmattor, formaldehyd i spånskivor (möbler). Övrigt att notera: VENTILATION Åtgärd? Vem ansvarar? När senast? Har obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 1994:40) utförts? Intyg skall finnas på väl synlig plats i byggnaden. Har ev brister åtgärdats? Kräv uppgift om resultatet av ventilationskontrollen! Upplevs att ventilationen ändå inte är tillräcklig? Nej Ja Om ja, var? Om ventilationen upplevs som dålig, begär mätning av luftflöden och luftutbyteseffektivitet! Är torkskåp utrustade med tillräckligt utsug? Om tilluftfilter finns, byts det tillräckligt ofta? Fungerar drift och underhåll av ventilationen? Glöm ej en gammal beprövad ventilationsmetod : VÄDRA! Övrigt att notera:

9 3(6) RÖKNING Åtgärd? Vem ansvarar? När senast? Känner vi till och följer gällande tobakslag? Målsättningen är att ingen mot sin vilja skall behöva utsättas för tobaksrök. Förekommer röklukt där den inte bör vara? Nej Ja Om ja, var? Barn ska på inga villkor utsättas för tobaksrök! Tänk på att även röklukt i kläder, hår och andedräkt kan ge besvär! Övrigt att notera: PÄLSDJUR Åtgärd? Vem ansvarar? När senast? Har all personal upplysts om vikten av att ej gå till förskolan i kläder som varit i direkt kontakt med pälsdjur? Har även föräldrar i familjer som har pälsdjur informerats om detta? Pälsdjur el fåglar skall ej förekomma i förskolan. Ej heller ridkläder. Ta ej in ytterkläder i verksamhetslokalerna. Tänk på att allergisk reaktion kan vara fördröjd varför orsak-verkan kan vara svår stt se. Förvaras ytterkläder så att allergiska barn kan undvika kontakt med kläder från barn som har pälsdjur hemma? Övrigt att notera: PARFYMER Åtgärd? Vem ansvarar? När senast? Har någon allmän information skett om vad parfymer, hårspray mm har för betydelse för allergiker? Personal i förskolan bör helt avstå från parfymer och parfymerade produkter under arbetstid! Är följande produkter parfymfria: tvål, schampoo? tvätt- och sköljmedel? diskmedel? rengöringsmedel? Undvik parfymerade produkter överhuvudtaget! Övrigt att notera:

10 4(6) VÄXTER Åtgärd? Vem ansvarar? När senast? Förekommer allergiframkallande/giftiga växter? Nej Ja Undvik doftande och blommande växter samt ta ej in kvistar av björk och sälg! Var sparsam med krukväxter! Hur ser utemiljön ut? Björk, hassel, sälg, syren, balsampoppel, spirea, jasmin direkt utanför fönster el vid luftintag? Nej Ja Pollen och starka dofter är mycket besvärande för många allergiker. Övrigt att notera: KOST Åtgärd? Vem ansvarar? När senast? Har all personal kunskap om hur viktigt det är att allergiker ej får i sig något de ej tål? Kostansvarig och föreståndare måste vara väl kunnig om de olika matallergier/-överkänsligheter som förekommer bland barnen. Ta dietist till hjälp! Finns rutiner för ansvar och hantering vad gäller specialkost för allergiker? Finns rutiner, så att även vikarier kan beakta detta, t ex listor på vad allergiska barn inte tål? Mycket små mängder kan ge reaktioner (även livshotande). T o m lukt t ex av fisk kan ge besvär! Beakta korsreaktioner t ex björkpollenallergi nötter, kärnfrukter; jordnötter sojaprotein; gråbo selleri, kiwi, paprika! Förekommer nötter/jordnötter och mandel i maten? Nej Ja Undvik alla sorters nötter, jordnötter och mandel! Obs! Kan finnas i bröd, sallader, müsli m. m! Övrigt att notera: LEKSAKER/MATERIAL Åtgärd? Vem ansvarar? När senast? Undviks material som kan ge allergiska besvär t ex dun, nötskal, tagel, fröskal mm? Kan förekomma som stoppning i mjukdjur, kuddar, madrasser, gardiner m m. Undvik även syntetmaterial med stark lukt! Används endast vattenbaserade pennor, färger, lim, klister m m? Övrigt att notera:

11 5(6) LOKALVÅRD Åtgärd? Vem ansvarar? När senast? Fungerar städningen bra i lekrum? i snickeri, målarverkstad? i våtutrymmen? i entreér? även efter uthyrning? Vid kvällsanvändning bör lokalerna städas 2 ggr/dygn! Känner alla till städschemat? Städschema bör finnas för varje lokal! Städas golven dagligen med bra metod? Moppning bör ske med rena redskap och bra dammsamlande metod (t ex fuktigt eller elektrostatiskt, ej för vått). Städmetoder som sprider damm i luften (sopning, dammsugning med gammal dammsugare) bör undvikas. Centraldammsugare eller dammsugare med specialfilter är bättre. Undvik om möjligt städning under pågående verksamhet! Torkas övriga horisontella ytor, som bord, stolar, hyllor, fönsterbänkar m m minst 1 gång/vecka? Har dynor och kuddar avtagbar klädsel som tvättas ofta? Utförs storstädning minst 1 gång/år? Ingår i denna följande rutiner: tvätt/byte av textilier t ex gardiner, mattor med mera? rengöring av frånluftdon och tvätt av tak/vägg kring tilluftdon? rengöring av armaturer? Är golven fria från leksaker, prylar, kuddar, dynor, stolar, sladdar m m när det ska städas? Är material som ej används för tillfället undanstädat? Material bör förvaras i skåp med dörrar!

12 6(6) Finns textila golvmattor eller obehandlad väv på väggarna? Nej Ja Om ja, var? Bör bytas ut/målas över! Undvik textila mattor! Används endast parfymfria rengörings- och golvvårdsmedel? Luktar det illa efter våttorkning av linoleum-mattor? Nej Ja Om ja, behövs nytt bonvaxskikt. Obs! Använd ej alkaliska rengöringsmedel på linoleum! Om mattan mjölar behövs nytt ytskikt! Beaktas städbarheten vid all nyanskaffning av möbler/inredning? Vid inköp av möbler/inredning bör städbarhet beaktas för att få en så lättstädad miljö som möjligt, t ex bör skåp nå från golv ända upp till tak. Dammfällor bör på sikt byggas in/bort! Övrigt att notera:

13 CHECKLISTA KOMPLETTERINGSFRÅGOR FÖRSKOLA - EGENKONTROLL Förskola och avdelning. Datum Deltagare EGENKONTROLL Känner ni till kravet på egenkontroll enligt miljöbalken? Se broschyr Egenkontroll i skola/ förskola Miljösamverkan f Finns rutiner för anmälan till miljökontoret vid ny verksamhet resp ändring av verksamhet? Finns skriftlig dokumentation över: ansvarsfördelning tillämplig lagstiftning riskinventering/handlingsplaner rutiner, skötsel och underhåll kemikalier med farosymbol Fungerar egenkontrollen ute i verksamheten: finns ansvarig? informeras personalen? följer man rutinerna? görs regelbunden uppföljning? finns tillräcklig kompetens? Tillämpas hushållnings- och utbytesprincipen? (ex rengöringsmedel) Hushålla, återanvända, återvinna. Byta ut till mindre skadliga ämnen. Finns rutiner för att underrätta miljökontoret om något inträffar/upptäcks som kan leda till skada för barnens hälsa eller miljön? Ja Nej Åtgärd? Vem ansvarar? När senast?

14 INOMHUSMILJÖ Ja Nej Åtgärd? Vem ansvarar? När senast? Har det nyligen skett förändringar av lokalernas användning? Kontrollera ventilation och ljudmiljö. Kontrolleras lokalernas underhåll tillsammans med fastighetsägaren? Är det fritt framför tilluftsdonen? Möbler framför försämrar ventilationen. Förekommer tomgångskörning vid lämning resp hämtning av barnen? Förekommer det drag i lokalerna? Är det kalla golv där barnen leker? Är inomhustemperaturen mellan o C hela året? Kommer det in tillräckligt med dagsljus i alla lokaler? Lokaler utan fönster bör undvikas. Finns det solavskärmning där sådan behövs? Är belysningen tillräcklig? Har radon mätts i lokalerna? Halter över 200 Bq/m 3 kräver radonsanering. Vid större ombyggnad och förändringar i ventilationen bör ny mätning göras. Mäts varmvattentemperatur i tappkranar och beredare? Temperaturen bör vara lägst 50 o C vid tappställe och 60 o C i beredare för att förebygga legionella. Vid tappställen som barnen själv når bör temperaturen vara 38 o C. Rutiner för hetvattenspolning i duschar bör finnas.

15 HYGIEN Ja Nej Åtgärd? Vem ansvarar? När senast? Finns Socialstyrelsens bok Smitta i förskola (upplaga aug 2008)? Finns hygienrutiner vid misstanke om smitta? Finns skrivna hygienrutiner för handtvätt för barn och personal? Före måltid, efter toalettbesök, blöjbyte, snytning och vid behov. Flytande tvål, pappershandduk. Finns tillgång till handsprit? Används engångsnäsdukar när någon snyter sig? Finns riktlinjer för förvaring av barnens tandborstar? Märkta och förvaras åtskilda. Oåtkomliga för barnen mellan tandborstningarna. Finns riktlinjer för napparnas förvaring? Märkta och förvaras åtskilda. Finns det skrivna hygienrutiner för blöjbyten? Skötbord med avtorkbar yta. Om underlägg - engångs. Engångstvättlappar till stjärten. Plasthandskar vid bajsbyte. Hink med lock, oåtkomligt för barn. Ytdesinfektionsmedel för rengöring efter varje blöjbyte. Tillgång till handsprit. Finns rutiner för barnens toalettbesök? Plasthandskar vid hjälp då barnet bajsat. Nerfällt toalettlock innan spolning. Daglig rengöring av pottor och toalettinsats. Städas hygienutrymmen (toalett och skötrum) minst 1 gång/dag? Finns rutiner för vattenlek? Finns rutiner för rengöring av textilier och leksaker? Finns utslagsvask för städvatten? Förvaras ren och smutsig tvätt väl skild från varandra? Tvättas städmaterial i minst 60 o C? Separat städmaterial ska finnas för hygienutrymmen resp kök.

16 LJUDMILJÖ BULLER Ja Nej Åtgärd? Vem ansvarar? När senast? Har en kartläggning av ev besvärande ljud genomförts? Se Barndialogen Bullrets när, var, hur? Arbetar ni aktivt med ljudmiljön, för minskat buller? Om ja, i vilka miljöer? Lekhall/lekrum Tambur Korridor Matrum Lekgård Kringliggande vägar FASTIGHETEN Ja Nej Åtgärd? Vem ansvarar? När senast? Vilket uppvärmningssystem finns: Värmepump (berg, jord, vatten) Värmepump (luft) Fjärrvärme Fastbränsle Direktverkande el Eldningsolja Rutin för besiktning av cistern ska finnas. Kommer dricksvattnet från egen vattenbrunn? Rutin för provtagning enligt livsmedelslagstiftningen ska finnas. Går avloppet till enskild anordning? Rutin för skötsel ska finnas.

17 UV-STRÅLNING Ja Nej Åtgärd? Vem ansvarar? När senast? Har barnen möjlighet att leka utomhus på lekgård i skugga: Ja, helt skuggade ytor finns stora täta träd eller tak Nej, inga skuggade ytor finns Delvis mindre träd eller annat skydd som skuggar till en del Om helt skuggade ytor finns, är det på lekställen där barnen ofta vistas? Får föräldrar information om UVskydd och förskolans arbetssätt? AVFALL/KEMIKALIER Ja Nej Åtgärd? Vem ansvarar? När senast? Källsorteras avfall? Komposteras matavfall? Ska anmälas till miljökontoret. Är sopkärlen och komposten placerad så att lukten inte kan störa verksamheten eller grannar? Hämtas farligt avfall av transportör med tillstånd? T ex lysrör, lågenergilampor och batterier, egen transport kräver anmälan till länsstyrelsen. Förvaras farliga kemikalier och mediciner utom räckhåll för barnen? Bör förvaras inlåsta. Finns säkerhetsdatablad för kemikalierna lätt tillgängliga? Finns att få från leverantören.

18

19 HANDLINGSPROGRAM för BARNMILJÖFRÅGOR Förskola Jag har deltagit i Barnmiljörond Namn Datum

20 Handlingsplaner för åtgärder Ev lokal nr Riskfaktor

21 Åtgärd Ansvarig person/ Tid- Datum Förvaltare plan klart

22 Plats för egna anteckningar

ALLERGIROND I FÖRSKOLAN

ALLERGIROND I FÖRSKOLAN ALLERGIROND I FÖRSKOLAN Ett hjälpmedel för förskolans egenkontroll av innemiljön. Checklistan för allergirond i förskolan har utarbetats av Astma- och Allergiföreningen i Stockholms Län i samarbete med

Läs mer

ALLERGIROND I SKOLAN

ALLERGIROND I SKOLAN ALLERGIROND I SKOLAN Ett hjälpmedel för skolans egenkontroll av innemiljön. Checklistan för allergirond i skolan har utarbetats av Astma- och Allergiföreningen i Stockholms Län i samarbete med Statens

Läs mer

Barnmiljörond i skolan

Barnmiljörond i skolan Barnmiljörond i skolan Ett hjälpmedel för skolans egenkontroll enligt miljöbalken Innehåll: Checklista för allergirond Checklista för komplettering Mer information: miljosamverkanf.se lj.se/barndialogen

Läs mer

ALLERGIROND I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN

ALLERGIROND I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN ALLERGIROND I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Checklistan för allergirond i förskolan och skolan är utarbetad av Astma- och allergiförbundet och Astma- och Allergiföreningen i Stockholms Län Distribueras av Astma-

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

ALLERGIROND PÅ KONTOR

ALLERGIROND PÅ KONTOR ALLERGIROND PÅ KONTOR Checklista för allergirond på kontor har utarbetats av Astma- och Allergiförbundet Reviderad och antagen av förbundsstyrelsen 2010, uppdaterad 2015 1/21 INSTRUKTIONER Deltagare Vid

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan 2012-01-25 Innehållsförteckning Förord...2 Barnens handhygien... 3 Personalens handhygien... 4 Blöjbyte/skötrum...

Läs mer

Checklista för tillsyn av förskola

Checklista för tillsyn av förskola 1 (6) Checklista för tillsyn av förskola Förskolans namn Adress Fastighetsbet Ansvarig/kontaktman Datum Närvarande Omfattning Antal barn Antal avdelningar Antal personal Lokalens byggår/f.sk öppnades UA

Läs mer

A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI. i förskola och skola

A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI. i förskola och skola A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI i förskola och skola Inledning Allergiska besvär har blivit allt vanligare bland barn och ungdomar. En del av allergierna är av lindrig art

Läs mer

Trelleborgs kommun: Allergiförebyggande arbete i förskolor och skolor. Folkhälsostrateg Susanne Larsson Miljöinspektör Lilian Flygare Ivarsson

Trelleborgs kommun: Allergiförebyggande arbete i förskolor och skolor. Folkhälsostrateg Susanne Larsson Miljöinspektör Lilian Flygare Ivarsson Trelleborgs kommun: Allergiförebyggande arbete i förskolor och skolor Folkhälsostrateg Susanne Larsson Miljöinspektör Lilian Flygare Ivarsson Hur det hela började Allergisjuksköterska Elisabeth Holmners

Läs mer

HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB

HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB Allmänt Handlingsplan med syfte att informera, förebygga och motverka smitta och smittspridning vid förskolan. Spridning av infektioner i förskolan går

Läs mer

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD??????

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn och Ungdomssjukhuset Lund 2007 Therese.sterner@skane.se Geografiskt ansvarsområde En del av Sydvästra

Läs mer

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Information- Rapportering av insatser som gjorts

Läs mer

1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN

1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN 1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN 2(7) Innehåll Allmänt... 3 Förebyggande insatser... 3 Vid insjuknande på förskolan... 3 Återgång till förskolan efter sjukdom... 3 Konkreta åtgärder

Läs mer

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Anvisningar och lagstiftning Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial till det nationella tillsynsprojektet

Läs mer

Finns det skriftliga rutiner över hur hantering av klagomål/incidencer ska gå till

Finns det skriftliga rutiner över hur hantering av klagomål/incidencer ska gå till Allergironden Exporterad 2015-04-29 från Allergironden.se 1. Rutiner och information Har ni varit fria från incidenter pga barns/elevers allergi? Finns det en uppdaterad rutin för att anmäla incidenter

Läs mer

ALLERGI STRATEGI. för Strömstad kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-28

ALLERGI STRATEGI. för Strömstad kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-28 ALLERGI STRATEGI för Strömstad kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-28 ALLERGISSTRATEGI Reviderad 2005-04-28, kommunfullmäktige i Strömstad Bakgrund: Allergi har blivit vår tids folksjukdom hos

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT ALLERGI FÖR SKOLORNA I OCKELBO KOMMUN

HANDLINGSPLAN MOT ALLERGI FÖR SKOLORNA I OCKELBO KOMMUN HANDLINGSPLAN MOT ALLERGI FÖR SKOLORNA I OCKELBO KOMMUN 2015-12-14 allergi Ockelbo.docx 1 (8) Innehåll HAndlingsplan mot Allergi för skolorna i ockelbo kommun... 1 Handlingsplan mot allergi... 3 Pälsdjursallergi...

Läs mer

Astma och Allergipolicy

Astma och Allergipolicy Servicenämndens dnr 2012-000247 Kommunstyrelsens dnr 2013-000220 Astma och Allergipolicy avseende Laholms kommuns lokaler Antagen av kommunstyrelsen den 10 september 2013 179. 2 (5) Astma- och allergipolicy

Läs mer

Journalblad Uppdatering egenkontroll. Vilka flikar har uppdaterats Vad har uppdaterats Vem har uppdaterat datum & signatur

Journalblad Uppdatering egenkontroll. Vilka flikar har uppdaterats Vad har uppdaterats Vem har uppdaterat datum & signatur Flik 3 Journalblad Uppdatering egenkontroll Vilka flikar har uppdaterats Vad har uppdaterats Vem har uppdaterat Flik 4 Journalblad Felanmälan År 20 Mottaget klagomål Vad och var är problemet Mottaget Felanmält

Läs mer

Hygien i förskolan. Rutiner för att upprätthålla en god hygien på Eudora Internationella Förskola Södermalm

Hygien i förskolan. Rutiner för att upprätthålla en god hygien på Eudora Internationella Förskola Södermalm Hygien i förskolan Rutiner för att upprätthålla en god hygien på Eudora Internationella Förskola Södermalm Våren 2013 1 Handhygien 10+10 Tvåla in medan du räkna till 10, skölj och räkna samtidigt till

Läs mer

Bilaga 2 del B. Checklistan i exemplet består av två delar, formulär A och B. Formulär A är en allmän del som gäller en hel byggnad.

Bilaga 2 del B. Checklistan i exemplet består av två delar, formulär A och B. Formulär A är en allmän del som gäller en hel byggnad. Bilaga 2 del B Checklista för kontrollrond (egenkontroll) Denna checklista kan användas som den är, eller ses som ett exempel, en mall för att utarbeta en egen checklista. I egna checklistor kan man lägga

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Miljö- och byggnadskontoret Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Enkät egenkontroll Skickas till Miljö- byggnadskontoret 191 86 Sollentuna Fastighetsbeteckning Besöksadress Postnummer Ort

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen Miljöbalken gäller i förskolan Miljöbalken ska inte bara skydda våran

Läs mer

Tillsynsformulär för hygien Bedömning av egenkontroll enligt miljöbalken

Tillsynsformulär för hygien Bedömning av egenkontroll enligt miljöbalken Nationellt tillsynsprojekt om hygien i förskolan 2009 Tillsynsformulär för hygien Bedömning av egenkontroll enligt miljöbalken Kommun: Förskolans namn: Månad när tillsynsbesöket gjordes: Allmänt om förskolan

Läs mer

Åtgärdsprogram för allergiförebyggande arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen 2008-2011

Åtgärdsprogram för allergiförebyggande arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen 2008-2011 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 34/2008 ÅTGÄRDSPROGRAM 1 (7) Åtgärdsprogram för allergiförebyggande arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen 2008-2011 Antaget av

Läs mer

Så kan vi minska spridning av

Så kan vi minska spridning av Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm t kh Nedskrivna riktlinjer bör finnas för Handtvätt hos personalen. Handtvätt hos barnen.

Läs mer

Checklista för tillsyn enligt FoHM:s vägledning om migrationsverkets asylboenden (kan även tillämpas på HVBhem för ensamkommande barn)

Checklista för tillsyn enligt FoHM:s vägledning om migrationsverkets asylboenden (kan även tillämpas på HVBhem för ensamkommande barn) Checklista för tillsyn enligt FoHM:s vägledning om migrationsverkets asylboenden (kan även tillämpas på HVBhem för ensamkommande barn) Administrativa uppgifter Datum: Diarienummer:.. Verksamhetens namn:

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan 1 (6) EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan Datum Enhet Chef/Rektor Skyddsombud Deltagare Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, enhet, ansvarig rektor med övergripande

Läs mer

1(8) Tungelsta Förskolor

1(8) Tungelsta Förskolor 1(8) Tungelsta Förskolor Smittskyddsrutiner Tungelsta förskolor Reviderad 14.08.18 Innehållsförteckning: s.3 Ansvar s.4-6 Arbetsrutiner Handhygien Personal Barn Hygien i samband med Blöjbyte Hygien i samband

Läs mer

Bilaga 2. Skolor i Järfälla kommun 2010 skolor som kontrollerats

Bilaga 2. Skolor i Järfälla kommun 2010 skolor som kontrollerats Bilaga 2 Skolor i Järfälla kommun 2010 skolor som kontrollerats Skola Al Mustafa Aspnässkolan Barkarbyskolan Berghemsskolan Björkebyskolan Fastebolskolan Fjällenskolan Högbyskolan Iljansbodaskolan Internationella

Läs mer

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 Inspektionsdatum: DNR: Privat Kommunal Skolans namn: Adress: Årskurser: Antal elever: Antal personal: Verksamhetsutövare: Verksamhetsutövarens e-post:

Läs mer

Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan. Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm.

Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan. Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm. Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm Nedskrivna riktlinjer bör finnas för Handtvätt hos personalen. Handtvätt hos barnen. Hygienrutiner

Läs mer

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan Innehållsförteckning Förord..2 Barnens handhygien... 3 Personalens handhygien... 4 Blöjbyte/skötrum...

Läs mer

STÄDPOLICY 2015-01-29

STÄDPOLICY 2015-01-29 Sida 1 Handling STÄDPOLICY 2015-01-29 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan 2 Tel

Läs mer

1.4 Rekommendationer och miljökrav

1.4 Rekommendationer och miljökrav egenkontroll INFORMATION oktober 2014 FRÅN MILJÖKONTORET 1.4 Rekommendationer och miljökrav Du som bedriver verksamheten ansvarar för att den är anpassad till både den inre och den yttre miljön. Den inre

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

STÄDPOLICY 2013-10-28

STÄDPOLICY 2013-10-28 Sida 1 av 10 Handling STÄDPOLICY 2013-10-28 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan

Läs mer

Policy för inomhusmiljö och allergianpassning

Policy för inomhusmiljö och allergianpassning 1(5) Policy för inomhusmiljö och allergianpassning Antagen av Kommunstyrelsen 2005-06-15 Policyns syfte Syftet med policyn är att förebygga hälsoeffekter och symtom som har samband med innemiljön och att

Läs mer

Hygien och smitta i förskolan

Hygien och smitta i förskolan Handlingsplan för att få friskare barn på Ängdala förskola Hygien och smitta i förskolan Innehållsförteckning Förord... 2 Barnens handhygien... 3 Personalens handhygien... 4 Blöjbyte/skötrum... 5 Städning...

Läs mer

Egenkontroll i skolor

Egenkontroll i skolor 2011-10-25 SID 1/10 Egenkontroll i skolor Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att skolan tydligt kan redovisa hur man säkerställer bra lokaler med hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(6) EGENKONTROLL I SKOLOR

Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(6) EGENKONTROLL I SKOLOR Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(6) EGENKONTROLL I SKOLOR Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att skolan tydligt kan redovisa hur man säkerställer bra lokaler med hänsyn till

Läs mer

Smittskyddsrutiner Skärgårdens förskolor 2014-05-15

Smittskyddsrutiner Skärgårdens förskolor 2014-05-15 Smittskyddsrutiner Skärgårdens förskolor 2014-05-15 Sidan 3 - Ansvar Innehållsförteckning: Sidan 4-5 - Arbetsrutiner Handhygien Barn o Hygien i samband med Blöjbyte o Hygien i samband med Pottor o Hygien

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

ALLERGISTANDARD. Så här vill vi ha det inom skolor och barnomsorg i Bromölla kommun

ALLERGISTANDARD. Så här vill vi ha det inom skolor och barnomsorg i Bromölla kommun ALLERGISTANDARD Så här vill vi ha det inom skolor och barnomsorg i Bromölla kommun Foto: Ronny Gunnarsson, Bromölla kommun Kopiering Bromölla kommun 2005 INLEDNING Alla inom skola och barnomsorg blir vinnare

Läs mer

Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn?

Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn? Till verksamhetschefer och upphandlare av städning i förskola/skola Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn? Under dagen går vi igenom vad astma

Läs mer

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan Egenkontroll ska förebygga ohälsa Den som driver en skola måste enligt miljöbalken bedriva ett löpande, systematiskt arbete, så kallad

Läs mer

Hygien i förskolan. Hygienombud och hygienrondsprotokoll Smittskydd Värmland

Hygien i förskolan. Hygienombud och hygienrondsprotokoll Smittskydd Värmland Hygienombud och hygienrondsprotokoll 2014-05-15 Förskolans hygien- och smittskyddsrutiner ska ligga på en högre nivå än vad som är normalt i hemmet Birgitta Sahlström, hygiensjuksköterska 2 Hur uppnår

Läs mer

Hygien i förskolan. Hygienombud och hygienrondsprotokoll Smittskydd Värmland

Hygien i förskolan. Hygienombud och hygienrondsprotokoll Smittskydd Värmland Hygienombud och hygienrondsprotokoll 2016-12-07 Förskolans hygien- och smittskyddsrutiner ska ligga på en högre nivå än vad som är normalt i hemmet Birgitta Sahlström, Åsa Nordlund 2 Hur uppnår vi följsamhet?

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Skolenkät - - Personal nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Enkäten är ett led i att ta fram underlag för göra en miljövärdering av den skola du arbetar i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som

Läs mer

Verktygslådan SMART. Catrin Ullbrand. Catrin Ullbrand

Verktygslådan SMART. Catrin Ullbrand. Catrin Ullbrand Verktygslådan SMART Titel Utgåva Egenkontroll innemiljö i skola och förskola (S) 2015-08-02 Organisation Organisatorisk del: Kvalitetsutveckling Tidpunkt Datum: 2016-01-18 Deltagare Utförare: Övriga deltagare:

Läs mer

Hur kan vi möta barn med allergier i skolan. Marina Jonsson Barnsjuksköterska, allergisamordnare

Hur kan vi möta barn med allergier i skolan. Marina Jonsson Barnsjuksköterska, allergisamordnare Hur kan vi möta barn med allergier i skolan Marina Jonsson Barnsjuksköterska, allergisamordnare Barnet och familjen i förskolan/skolan För barn med astma och allergi är det viktigt att det fungerar bra

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus där du arbetar. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som utvecklas

Läs mer

1(7) Tungelsta Förskolor. Smittskyddsrutiner. Tungelsta/Västerhaninge förskolor Reviderad

1(7) Tungelsta Förskolor. Smittskyddsrutiner. Tungelsta/Västerhaninge förskolor Reviderad 1(7) Tungelsta Förskolor Smittskyddsrutiner Tungelsta/Västerhaninge förskolor Reviderad 16.06.10 2(7) Innehållsförteckning: s.3 Ansvar s.4-5 Arbetsrutiner Handhygien Personal Barn Hygien i samband med

Läs mer

Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande

Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Fastighetsbeteckning:... Datum:... :n Sida 1 av 5 Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande Verksamhetens namn:.. Besöksadress:

Läs mer

Städning och ventilation

Städning och ventilation Städning och ventilation Varför det är viktigt med bra städrutiner och bra ventilation. Berätta om bakterier och virus och luftkvalitet. Hur påverkas barnens hälsa om detta sköts dåligt? Vilka lagkrav

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Projekt Inomhusmiljön i skolan 2014/2015

Projekt Inomhusmiljön i skolan 2014/2015 Projekt Inomhusmiljön i skolan 2014/2015 CHECKLISTA FÖR INSPEKTION Inspektionsdatum: DNR: Privat Kommunal Skolans namn: Adress: Årskurser: Antal elever: Antal personal: Verksamhetsutövare: Verksamhetsutövarens

Läs mer

Förskolan har ansvaret för att införa och tillämpa egenkontrollen. Det är också viktigt att information om egenkontrollen når ut till all personal.

Förskolan har ansvaret för att införa och tillämpa egenkontrollen. Det är också viktigt att information om egenkontrollen når ut till all personal. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(7) EGENKONTROLL I FÖRSKOLOR Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt kan redovisa hur det säkerställs att lokalerna är bra

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014

HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014 2012-08-03 1(9) HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014 2012-08-03 2(9) Innehållsförteckning Allmänna hygienråd... 3 Infektionsutbrott... 4 Livsmedelshantering... 5 Städråd och tvättråd... 6 Blodspill...

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Miljökontoret. Checklista för skolans Egenkontroll. Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor

LULEÅ KOMMUN Miljökontoret. Checklista för skolans Egenkontroll. Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor LULEÅ KOMMUN Miljökontoret Checklista för skolans Egenkontroll Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor Anvisningar Punkt 1 i checklistan är basuppgifter för respektive skola. Punkt 8, som innehåller frågor

Läs mer

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun För en bättre miljö i förskola och skola Information till dig som driver eller arbetar inom förskola och skola, eller ska starta en ny

Läs mer

Inomhusmiljön i skolan

Inomhusmiljön i skolan Inomhusmiljön i skolan Vägledning från Folkhälsomyndigheten Material från Folkhälsomyndigheten Webbsidor med kompletterande vägledning Kompletterande vägledning om ventilation (fd meddelandeblad om ventilation)

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Egenkontroll för förskolor och öppna förskolor

Egenkontroll för förskolor och öppna förskolor Egenkontroll för förskolor och öppna förskolor Information till dig som driver eller planerar att starta en förskola eller öppen förskola www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vad är egenkontroll?...3

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Skolenkät - - Elever år och äldre nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Enkäten är ett led i att ta fram underlag för göra en miljövärdering av den skola du går i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

HUR PÅVERKAS ELEVERNAS PRESTATION OCH HÄLSA AV SKOLANS INOMHUSLUFT?

HUR PÅVERKAS ELEVERNAS PRESTATION OCH HÄLSA AV SKOLANS INOMHUSLUFT? HUR PÅVERKAS ELEVERNAS PRESTATION OCH HÄLSA AV SKOLANS INOMHUSLUFT? Marie-Louise Luther, ombudsman inomhusmiljö Astma- och Allergiförbundet marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se 08-506 28 211 HUR

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

Miljöförvaltningen. Egenkontroll. information och råd till hygieniska verksamheter. Checklista. Miljöförvaltningen informerar

Miljöförvaltningen. Egenkontroll. information och råd till hygieniska verksamheter. Checklista. Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Egenkontroll information och råd till hygieniska verksamheter Checklista... Miljöförvaltningen informerar Vem omfattas av lagen om egenkontroll? Du som driver en hygienisk verksamhet

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Policy och rutiner för smitta i förskolan

Policy och rutiner för smitta i förskolan Trygghet - Respekt -Ansvar Policy och rutiner för smitta i förskolan FÖRSKOLAN ORREN Vendelsömalmsvägen 235 136 66 Vendelsö Handlingsplan med syfte att informera, förebygga och motverka smitta och smittspridning

Läs mer

Allergiker i kollektivtrafiken

Allergiker i kollektivtrafiken Att: Landsting Kommuner Reseföretag Allergiker i kollektivtrafiken För att underlätta för er som ansvarar för miljön på tåg, buss, flyg, båt och färdtjänst har Astmaoch Allergiförbundet sammanställt en

Läs mer

Information till förskolor om egenkontroll enligt Miljöbalken

Information till förskolor om egenkontroll enligt Miljöbalken Datum 2011-09-28 Information till förskolor om egenkontroll enligt Miljöbalken Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt kan redovisa hur det säkerställs att

Läs mer

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod... 3 Resultat... 4 Diskussion och Slutsatser... 7 Förbättringsområden...

Läs mer

Miljö och hälsa i förskolan Alsalam Förskolan Alsalams egenkontroll

Miljö och hälsa i förskolan Alsalam Förskolan Alsalams egenkontroll 1 Miljö och hälsa i förskolan Alsalam Förskolan Alsalams egenkontroll Egenkontrollen är ett ständigt pågående arbete, som ska noga planeras, genomföras, följas upp och kontinuerligt förbättras. Det ska

Läs mer

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds yrkesmässig hygienisk behandling, som t.ex. massage,

Läs mer

Checklista nationellt tillsynsprojekt städning och ventilation i skolor 2014

Checklista nationellt tillsynsprojekt städning och ventilation i skolor 2014 2014-10-06 Checklista nationellt tillsynsprojekt städning och ventilation i skolor 2014 Allmänna uppgifter Lokal namn Adress Verksamhetsutövare Datum Närvarande Årskurser Antal barn/elever Antal personal

Läs mer

Skyddrond. Förskola. Datum

Skyddrond. Förskola. Datum Skyddrond Förskola Arbetsplats Genomförd av Datum Skyddsrond En skyddsrond ska genomföras minst en gång per år och är en undersökningsmetod för att kartlägga den fysiska arbetsmiljön. Vid en rond går man

Läs mer

Information och tillsyn i Hörby kommun

Information och tillsyn i Hörby kommun M Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 80 00 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Tillsyn av icke-anmälningspliktiga hygienlokaler (massörer, kroppsvård) Lokalt

Läs mer

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Bostadsenkät lgh nr FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus/det bostadsområde du bor i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Information om hygienlokaler som inte är anmälningspliktiga Nedan finns en sammanställning av regler och rekommendationer ur miljö-

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan. Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm

Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan. Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm Nedskrivna riktlinjer bör finnas för Handtvätt hos personalen Handtvätt hos barnen Hygienrutiner

Läs mer

Hygienrutiner på förskolan

Hygienrutiner på förskolan Hygienrutiner på förskolan Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm Tfn 08 7373912 Nedskrivna riktlinjer bör finnas för Handtvätt hos personalen. Handtvätt hos barnen. Hygienrutiner vid

Läs mer

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Förord Allergi och annan överkänslighet är ett stort folkhälsoproblem i Sverige och västvärlden och det har under de senaste decennierna ökat dramatiskt.

Läs mer

Checklista Kontrollrond för skolor rörande miljö, hälsa och allergifrågor

Checklista Kontrollrond för skolor rörande miljö, hälsa och allergifrågor Checklista Kontrollrond för skolor rörande miljö, hälsa och allergifrågor Checklistans syfte Checklistan utgör i sig inte ett kontrollprogram för verksamheten avseende miljö, hälsa och säkerhet. Men den

Läs mer

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Inledning Du som driver en skola, förskola och/eller ett fritidshem har ansvaret för att verksamheten inte orsakar skada på människors hälsa

Läs mer

Handlingsplan för friskare barn

Handlingsplan för friskare barn Handlingsplan för friskare barn Oktober 2010 Handlingsplan för friskare barn på Kerstinsgårdens förskola/skola Våra dagliga rutiner för att förhindra smitta är: Vi håller god handhygien såväl barn som

Läs mer

FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA

FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA 1 (11) Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt identifiera, förutse och förebygga risker i verksamheten utifrån hälso- och miljösynpunkt. Ett

Läs mer

en allergianpassad kommun

en allergianpassad kommun en allergianpassad kommun Antagen av kommunfullmäktige 2001-10-29 Reviderad 2005-10-20 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Uppdraget... 3 Beslut... 3 Utarbetande

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor Överkalix kommun Miljökontoret 956 81 ÖVERKALIX Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor December 2013 Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren.

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren. Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42 finns regler om bl.a. städning, ventilation

Läs mer

Allergichecklista inför nybyggnation och inredning av förskola, skol- och fritidslokaler

Allergichecklista inför nybyggnation och inredning av förskola, skol- och fritidslokaler 2014-05-20 Allergichecklista inför nybyggnation och inredning av förskola, skol- och fritidslokaler En god inomhusmiljö är viktig för oss alla. Inte minst med tanke på att vi numera i genomsnitt vistas

Läs mer

Miljöförvaltningens exempel på städschema för förskolor i Göteborg upprättat med stöd av Socialstyrelsens allmänna råd

Miljöförvaltningens exempel på städschema för förskolor i Göteborg upprättat med stöd av Socialstyrelsens allmänna råd Augusti 2008 Miljöförvaltningens exempel på städschema för förskolor i Göteborg upprättat med stöd av Socialstyrelsens allmänna råd Ansvarig för verksamheten ska inom ramen för egenkontrollen se till att

Läs mer