PROTOKOLL FRAN ORDINARIE FORENINGSSTAMMA 2OO9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRAN ORDINARIE FORENINGSSTAMMA 2OO9"

Transkript

1 r- BRF SILVERDALS TORG Org nr JUNI2OO9 I PROTOKOLL FRAN ORDINARIE FORENINGSSTAMMA 2OO9 s 1. oppnande Stdmman Oppnades av fdreningens ordfdrande Jan-Erik Fransson, som hdlsade de ndrvarande vdlkomna. s 2. FoRTECKNTNG oven NARVARANDE MEDLEMMAR Ndrvarofdrteckning enligt bilaga 1, att gdlla som r6stldngd vid irsstdmman. s 3. DAGORDNTNG Jan-Erik Fransson presenterade dagordningen och stdmman godkdnde densamma. s 4. ordfomndeval Jan-Erik Fransson valdes till ordf6rande pa stdmman. s 5. PROTOKOLLFoMRE Per Envall anmdldesom protokollfdrare. s 6. JUSTERTNGSMAN Martinsson och Maria Klement valdes tilljusteringsmdn och tillika r6strdknare. s 7. KALLELSE Sedan redog6relse ldmnats f6r hur kallelse gitt till f6rklarades stdmman behdrigen utlyst. s 8. FoREDMGNTNG AV ARSREDOVTSNTNG Arsredovisningen fdredrogs. s 9. FoREDRAGNTNG AV REVTSTONSBERATTELSE Revisionsberdttelsen f6redrogs. S 10. FASTSTALLANDE AV RESULTAT. OCH BALANSRAKNING Stdmman faststdllde resultat- och balansrdkningen f6r rdkenskapsiret S 11. BESLUT OM ANVANDANDE AV UPPKOMMEN VINST ELLER TACIGNDE AV FORLUST Det fann inget resultat fdr stdmman att besluta om.

2 BRF SILVERDALS TORG Org nr JUNI2OO9 2 s 12. ANSVARSFRTHET FoR STYRELSEN Stdmman beviljade styrelsens ledamoter ansvarsfrihet fdr det g6ngna verksamhets6rets forvaltning av f6reningens angeldgenheter. S 13. BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMOTER OCH SUPPLEANTER Beslutades att vdlja 3 ordinarie ledamdter och 1 suppleant. s 14. FMGA OM ARVODEN Styrelsen erh6ller inget arvode. Arvode till revisorer utgir enligt bok- och rdkning. S 15. VAL AV STYRELSELEDAMOTER OCH SUPPLEANTER Nedan angivna personer valdes till ledamdter och suppleanter till och med ndsta ordinarie fdreningsstdmma Ordinarie styrelseledam6ter: Per Envall, Jan-Erik Fransson och H6kan Johansson Styrelsesuppleanter: Elisabet Johansson s 16. VAL AV REVTSOR OCH REVTSORSSUPPLEANT Nedan angivna personer valdes till revisor och revisorssuppleant i fdreningen. Revisor: KPMG Revisorsuppleant: KPMG s 17. VAL AV VALBEREDNTNG Till valberedning utsags Stefan Warming, Petra Blom, Ingrid Agren och Lisa Jonsson. s-{

3 BRF SILVERDALS TORG Org nr g JrJNr 2009! s 18. STAMMANS AVSLUTANDE Ordfdranden avslutade stimman. ub;b* Maria Klement

4 Ndrvaroforteckning vid ordinarie f6reningsstdmma 2009 Brf Silverdals Torg LagenhetsnrNamn lgatuadress f,rt Fullmakt Ndrvarande 4101 Mazella Nordmark Silverdals toro 6 Sollentuna M01 Silverdals toro 6 Sollentuna \202 Johan Wik lsilverdals torq 6 Sollentuna t 4203 Michaela H6kansson Silverdals torq 6 Sollentuna E'2O4 Nils Gamryd, Maria Gamryd,... Silverdals torq 6 Sollentuna M05 Erica Neumann. Lars Neumann.... Silverdals torq 6 Sollentuna 4301 Ingrad Agren Silverdals torg 6 Sollentuna I 4302 Toni Boduliak. Anna Mattson... Silverdals torq 6 Sollentuna 4303 Mikael Svedman Silverdals toro 6 Sollentuna 4304 Anders Ofverstr0m, Louise Bdcklund,... lsilverdals torq 6 Sollentuna 4305 twta Manrnsson, Htorn wtmnell,.. Silverdals torq 6 Sollentuna tf 4401 Silverdals torg 6 Sollentuna \402 Rui Salvaterra, Linnea Askling,.. Silverdals toro 6 Sollentuna 4403 Urban Brdteqird Silverdals toro 6 Sollentuna 4501 Silverdals torq 6 Sollentuna 4502 Manfred Thorell Silverdals torq 6 Sollentuna 4503 Rita Swanstrdm - Rooth, Thomas Rooth,.. lsilverdals torq 6 Sollentuna /l A601 Silverdals toro 6 Sollentuna 4602 Git Johansson. Lennart Larsson.... lsilverdals toro 6 Sollentuna 4603 Kiell Gustavsson. Ann-Sofi Granovist... Silverdals toro 6 Sollentuna 8101 lesoer G6iervd Silverdals toro 9 Sollentuna B,201 Skanska Nva Hem AB 8'202 Dara Romcevic. Vladimir Romcevic, Soohia Jdrnisen 3204 l\iikael Eriksson Silverdals toro 9 Sollentuna 8205 EnK Gunnarsson. Ltnn Jonsson... Silverdals torg I Sollentuna 8301 Maria Svedman. Cristian Jeria... Silverdals toro 9 Sollentuna 8302 Leif Eriksson Silverdals toro 9 Sollentuna 8303 Maria Nordovist. Daniel Bolinder, Wilhelm Landr6us 8305 Benqt Lundberq l Annika Lundberg Silverdals torg I Sollentuna 8403 Rickard Bdriel. Jessica Bdriel.. Silverdals toro 9 Sollentuna 8501 Silverdals toro 9 Sollentuna 8502 Johan Lorensson. Maria Tdrnros Martti NdrvAnen. Maria Dahlstrdm. Ndrvdnen. Silverdals toro 9 Sollentuna TI Carl Gran Kent Callbo Silverdals torg 9 Sollentuna I c101 verdalsvioen 31 Sollentuna c't02 Silverdalsvdqen 31 Sollentuna 103 Dagmar Kempe, Hans-Anders Kempe, Silverdalsv6oen 31 Sollentuna c201 Silverdalsvdqen 31 Sollentuna c202 Christina Glifuert, Bi<irn Gdtuerl Silverdalsvdqen 31 Sollentuna c203 Mohsen Salehzadeh. Ramin Salehzadeh Silverdalsvagen 31 Sollentuna c204 Silverdalsvdgen 3'1 Sollentuna c301 Harri Ros6n SilverdalsvAoen 31 Sollentuna c302 Christina Silverdalsvdoen 31 Sollentuna c303 Sofia Molin Silverdalsv6oen 31 Sollentuna 1304 Hem AB Silverdalsvdqen 31 Sollentuna )401 Silverdalsveqen 31 Sollentuna I )402 ivaoen 31 Sollentuna 1403 Caroline Silverdalsvdoen 31 Sollentuna I )404 Silverdalsvdoen 31 Sollentuna 1501 Clas-Gdran Silverdalsvdqen 31 Sollentuna )502 Gdran Nilsson Silverdalsvdqen 31 Sollentuna 1503 Silverdalsveqen 31 Sollentuna )101 Silverdalsvagen 33 Sollentuna )102 )201 )202 Roxane Vaziri D203 Christer Sandin )204 Nya Hem AB D301 Silverdalsviqen 33 Sollentuna - t-

5 Ndrvarof6rteckning vid ordinarie fdreningsstamma 2009 Brf Silverdals Torg D302 Reza Jalili 3ilverdalsvdoen 33 Sollentuna D303 Sandra Bhatti Silverdalsviqen 33 Sollentuna D304 Silverdalsvaoen 33 Sollentuna D401 Skanska Nva Hem AB Silverdalsv6oen 33 Sollentuna D402 [ouba Moradbavqi Silverdalsvdoen 33 Sollentuna D403 fommv Gutman. Tania Gutman. Silverdalsv6oen 33 Sollentuna D404 D501 D502 ratrik Lundin iilverdalsvdqen 33 Sollentuna D503 Jeff Neumann iilverdalsvaoen 33 Sollentuna D504 E 301 Silverdalsvdqen 35 Sollentuna E201 )aniel Carlsson, Maqdalena Halfar,. Silverdalsvdqen 35 Sollentuna 202 y'ictor Donoso Silverdalsvdqen 35 Sollentuna E203 Jlrika Hedman Silverdalsvdoen 35 Sollentuna E302 irik Rosenqvist Silverdalsvagen 35 Sollentuna E303 Susanne Hvdlino. Jonas Astr6m.. Silverdalsvioen 35 Sollentuna I E401 Skanska Nva Hem AB Silverdalsviqen 35 Sollentuna E402 3edir Yasit Silverdalsvdoen 35 3ollentuna E403 3unnar Lenander Silverdalsvdoen 35 Sollentuna E501 Silverdalsvdoen 35 Sollentuna 502 \nna uansson Silverdalsvegen 35 Sollentuna E503 Vlartin Silv6n, Karen Silv6n,.. Silverdalsvdgen 35 Sollentuna I F201 Vlaria Cedqird Silverdalsvdoen 37 Sollentuna F202 Michael Robbins Silverdalsvdqen 37 Sollentuna F203 Silverdalsvdoen 37 Sollentuna F301 Jinfenq Du, Feifan Yu Silverdalsvdqen 37 Sollentuna F302 )on Jayatilake Silverdalsvdqen 37 Sollentuna F303 Jonas Nordmark Silverdalsvagen 37 Sollentuna F401 leza Moitahedy Silverdalsvdoen 37 Sollentuna F402 Johan Rdnnlund Silverdalsvdqen 37 Sollentuna F403 Susana Douonac Boussac. Biorn Tornqvist... Silverdalsvdqen 37 Sollentuna F501 3unvor Benqtsson. Thomas Cederholm. Silverdalsvdoen 37 Sollentuna t F502 laroline Dahl Silverdalsvdqen 37 Sollentuna F503 lenrik Enstrom Silverdalsvdqen 37 Sollentuna G201 (arin Schr6der SilverdalsvAoen 23 Sollentuna G202 lva Holmovist. Jan Holmovist. Silverdalsvigen 23 Sollentuna G203 Skanska Nva Hem AB Silverdalsvdoen 23 Sollentuna G301 -isa Jonsson. Bi6rn Lindqren... Silverdalsvdqen 23 Sollentuna G302 )atrik Ericson. Stina Liunq.. SilverdalsvAqen 23 Sollentuna,t G303 lelene Brdteqdrd Silverdalsvdqen 23 Sollentuna G401 Marqaretha Sid Silverdalsvdqen 23 Sollentuna G402 \nrta Anoersson. Lerl FlultDero Silverdalsviqen 23 Sollentuna G403 Silverdalsvagen 23 Sollentuna G501 Mikael Eriksson Silverdalsvdoen 23 Sollentuna G502 -isa Holm Silverdalsvdqen 23 Sollentuna G503 Silverdalsvdoen 23 Sollentuna H201 {anna Palm, Daniel Hedstrom,.. Silverdalsvdoen 25 Sollentuna H202 {eli Faltin H203 H301 lecilia Ortiz, Alvaro Ortiz-Nieto,.. Silverdalsvaqen 25 Sollentuna 1302 leleste Ganqa Parada. Hannes Hoffman. r303 )etra Blom. Anders Blom. t, qndreas Lilia, Nina Liliedahl, II 1403 lanna ulsson Mannrn Anoersson. SilverdalsvAqen 25 Sollentuna f 1501 {nders MArtensson, Diana Skoglund,. Silverdalsvaqen 25 Sollentuna H502 Jessica Liunq Silverdalsvdoen 25 iollentuna H503 Stefan Warminq f H601 (ell Knuutinen, Minnie Busck. H602 J201 SilverdalsvAqen 27 Sollentuna t202 vaoelerne Mroell, Jonan westman, Silverdalsvaqen 27 Sollentuna t203 Silverdalsvioen 27 Sollentuna J301 Robin Bernhoff. Charlotta Bernhoff.... SilverdalsvAoen 27 Sollentuna J302 Oarl Killander Silverdalsvdoen 27 Sollentuna o\

6 Ndrvarofdrteckning vid ordinarie foreningsstdmma 2009 Brf Silverdals Torg J303 Pontus H69lund Silverdalsvagen 27 Sollentuna J304 Silverdalsv6oen 27 Sollentuna J401 loberto Gatti. Josefin Utas.. Silverdalsvdoen 27 Sollentuna J402 Mikael Dubois Silverdalsvdoen 27 Sollentuna J403 larl-maqnus Jdnsson 3ilverdalsvdoen 27 Sollentuna J404 \nna-lena Agel, PeterAoel,. Silverdalsvdqen 27 Sollentuna J501 ioran Klemenl. Mana Klement. Silverdalsvaoen 27 Sollentuna IJ J502 Silverdalsvaqen 27 Sollentuna J503 Silverdalsvdoen 27 Sollentuna J504 Silverdalsvdqen 27 Sollentuna J601 Vlicael Berqsten Silverdalsvdqen 27 Sollentuna J602 Vlaud Sioq Nilsson Silverdalsviqen 27 Sollentuna J603 Silverdalsvegen 27 Sollentuna J604 Silverdalsvioen 27 Sollentuna l<201 lerese Inoman. Karl Inoman. Silverdalsv5oen 29 Sollentuna f, t<202 ldkan Haostrom Silverdalsvdoen 29 Sollentuna t<203 Vlarqareta Jansson Silverdalsvdoen 29 Sollentuna I K301 Silverdalsvdoen 29 Sollentuna K302 Johanna Lundblad Silverdalsvdqen 29 Sollentuna K303 Silverdalsvagen 29 Sollentuna K401 f,lle Ros n. Louise Ros6n. Silverdalsvdoen 29 Sollentuna t/ K402 nqer Holmqren lilverdalsvdoen 29 Sollentuna K403 iilverdalsv6oen 29 Sollentuna K501 Sara Runeborq, Jonas Sidblom,. iilverdalsvdqen 29 Sollentuna I K502 {oden I anasa Silverdalsvdqen 29 Sollentuna K503 {afln Nylanoer, MrKael Anoersson, Silverdalsvdqen 29 Sollentuna K601 Skanska Nva Hem AB OBS: OVERIATELSEAWAL Silverdalsvagen 29 Sollentuna K602 iva Jacobson. PehrJacobson.. Silverdalsvdoen 29 Sollentuna Jan-Erik Fransson =lisabet Johansson rer Envall I

Protokoll fört vid HSB Norra Stor-Stockholms ordinarie föreningsstämma 2014-04-24, Citykonferens/lngenjörshuset, Stockholm

Protokoll fört vid HSB Norra Stor-Stockholms ordinarie föreningsstämma 2014-04-24, Citykonferens/lngenjörshuset, Stockholm Protokoll fört vid Norra Stor-Stockholms ordinarie föreningsstämma 2014-04-24, Citykonferens/lngenjörshuset, Stockholm 1 Stämman öppnas av styrelsens ordförande Bo Kjellberg. Öppnande 2 Att såsom ordförande

Läs mer

Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb

Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb ft Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb S1. Val av ordf6rande och sekreterare fdr m6tet samt m6tets oppnande. M6tet valde Peder Liinasaari till motesordf6rande tillika motessekreterare. Motet oppnades

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 AKTIEÄGARNA I OBOYA HORTICULTURE INDUSTRIES AB, 556362-3197 kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 28 maj 2015 kl. 10.00 i Aludden Providor, Aspenäsvägen 12,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut med början den 2 april 2015.

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut med början den 2 april 2015. Årsstämma i Skanska AB Skanska AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 9 april 2015 kl 16.00 vid Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Inregistrering sker från kl 15.00. Före

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL)

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 18.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36 38, Göteborg.

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

Resultat Salomon City Trail 2014 14km Damer. 1 119 Namn Petra Kindlund Ort/förening 59:34 efter 4:15 2 36 Judith Trunschke 1:00:29 +0:54 4:19 3 27 Jenny Lyck 1:06:17 +6:42 4:44 4 7 Caroline Egnefors 1:06:44

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Leaderboard - Slutställning efter åtta deltävlingar (2014-08-21). Endast de 72 första spelarna bjuds in till final. Inga efteranmälningar/restplatser.

Leaderboard - Slutställning efter åtta deltävlingar (2014-08-21). Endast de 72 första spelarna bjuds in till final. Inga efteranmälningar/restplatser. Leaderboard - Slutställning efter åtta deltävlingar (2014-08-21). Endast de 72 första spelarna bjuds in till final. Inga efteranmälningar/restplatser. Placering Namn Totalpoäng 1 Lars Pettersson 44 2 Torbjörn

Läs mer

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal roster

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal roster Protokoll fort vid ársstämma med aktieagaren i Sveaskog AB (pubi), org nr 556558-0031, torsdagen den 23 april 2014 i IVA:s Konferenscenter, Stockholm. Närvarande aktieägare Antal aktier Antal roster Svenska

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015 Indutrade Aktiebolag (publ) håller årsstämma onsdagen den 29 april 2015, kl. 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. A. RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN Rätt

Läs mer

Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på Bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman.

Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på Bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman. Välkommen till TeliaSoneras årsstämma 2015 TeliaSonera AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 8 april 2015 klockan 14.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons plan 4, Stockholm. Dörrarna

Läs mer

Resultat Täbyloppet 2012

Resultat Täbyloppet 2012 Resultat Täbyloppet 2012 Klass 10 flickor födda 1997 och 1998 1 2040 Hanna Hänström Täby OK 1998.13.41 03.54 2 2008 Frida Lindgärde 1998.14.20.00.38 04.05 3 2036 Matilda Forsberg 1998.14.29.00.48 04.08

Läs mer

Efternamn Förnamn Utdelat år Poäng Nålnummer Ny nål

Efternamn Förnamn Utdelat år Poäng Nålnummer Ny nål Efternamn Förnamn Utdelat år Poäng Nålnummer Ny nål Wiman David 1950 21 6 Kullberg Bo 1950 21 8 Lindahl Karl 1950 21 9 Nilsson P-E 1950 21 10 Svensson K-E 1950 21 12 Carlberg C-E 1950 21 15 Lanfeldt A

Läs mer

Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer

Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer 1. ordfiirande I(im Eriksson, dppnade arsmdtet, och hiilsade alla v2ilkomna. Han fdriittade

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 mars 2015, kl. 17.00 i IVA Konferenscenter,

Läs mer

Arsmote f6r Kultur pa GArdemyr

Arsmote f6r Kultur pa GArdemyr Protokoll 29132015 Arsmote f6r Kultur pa GArdemyr ProtokollArsmrite KpG 29132015 Ndrvarande: Mia G, Adin, Richard Wirdeson, Monika Lind Melander, Jenny Wieslander, Berta Valenzuela, Maria Kuylenstierna,

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Aktieägarna i Systemair AB (publ), org.nr. 556160-4108, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 augusti 2014 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i REHACT AB

Kallelse till årsstämma i REHACT AB Stockholm 2014-03-07 Kallelse till årsstämma i REHACT AB Aktieägarna i REHACT AB (publ), org.nr. 556678-6645, kallas till årsstämma måndagen den 7 april kl 10.00 på Norrtullsgatan 6, Stockholm. Anmälan

Läs mer

lindab we simplify construction Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ)

lindab we simplify construction Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Aktieägarna i Lindab International AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl 9.30 Plats: Bolagets

Läs mer

Resultat DM 10km landsväg 2015 Arangör: Ystads IF Friidrott Datum: 12 apr 2015 Plats: Ort: Ystad Tävlingsledare: Håkan Nilsson

Resultat DM 10km landsväg 2015 Arangör: Ystads IF Friidrott Datum: 12 apr 2015 Plats: Ort: Ystad Tävlingsledare: Håkan Nilsson Resultat DM 10km landsväg 2015 Arangör: Ystads IF Friidrott Datum: 12 apr 2015 Plats: Ort: Ystad Tävlingsledare: Håkan Nilsson MS 10km 1 Johan Larsson 1983 Strömstad Löparklubb 29,34 Ej Dm 2 Johan Fagerberg

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer