KOMMISSIONENS BESLUT. av den 25 augusti om överensstämmelser mellan olika kategorier av körkort. [delgivet med nr K(2008) 3790] (2008/766/EG)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMISSIONENS BESLUT. av den 25 augusti 2008. om överensstämmelser mellan olika kategorier av körkort. [delgivet med nr K(2008) 3790] (2008/766/EG)"

Transkript

1 SV Europeiska unionens officiella tidning L 270/31 KOMMISSIONENS ESLUT av den 25 augusti 2008 om överensstämmelser mellan olika kategorier av körkort [delgivet med nr K(2008) 3790] (Text av betydelse för EES) (2008/766/EG) EUROPEISK GEMENSKPERNS KOMMISSION HR NTGIT ETT ESLUT HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJNE. med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, med beaktande av rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort ( 1 ), särskilt artikel 10, och rtikel 1 etta beslut ska gälla för alla giltiga körkort som utfärdats i medlemsstaterna och som fortfarande är i omlopp. av följande skäl: (1) I direktiv 91/439/EEG föreskrivs att alla körkort som utfärdats i medlemsstaterna bör erkännas ömsesidigt, inbegripet de körkort som utfärdats före datumet för tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande. rtikel 2 Tabeller över överensstämmelser mellan de olika kategorier av körkort som utfärdats i medlemsstaterna före den fullständiga tillämpningen av direktiv 91/439/EEG, och de harmoniserade kategorier av körkort som anges i artikel 3 i direktiv 91/439/ EEG, finns i bilaga I till detta beslut. (2) Principen om ömsesidigt erkännande av körkort innebär fullständigt erkännande av samtliga rättigheter som har beviljats körkortsinnehavare i enlighet med då gällande nationella bestämmelser. (3) I direktiv 91/439/EEG föreskrivs att medlemsstaterna bör upprätta överensstämmelser mellan de olika kategorierna av körkort som utfärdats före genomförandet av det direktivet och de körkort som baseras på gemenskapsmodellen. essa överensstämmelser bör få kommissionens samtycke i en rättsligt bindande form. (4) Tabellerna över överensstämmelser mellan de kategorier av körkort som utfärdats genom kommissionens beslut 2000/ 275/EG av den 21 mars 2000 om regler för överensstämmelse mellan vissa kategorier av körkort ( 2 ) bör uppdateras, särskilt med beaktande av gemenskapens senaste utvidgningar. rtikel 3 1. e kategorier av körkort som utfärdats före tillämpningen av direktiv 91/439/EEG berättigar körkortsinnehavaren att köra fordon i motsvarande kategorier, enligt beskrivningen i bilaga I till detta beslut, utan att byta ut körkortet. Vissa begränsningar kan gälla och anges för den aktuella behörigheten i bilaga I till detta beslut. 2. När ett körkort byts ut mot ett körkort av gemenskapsmodell som beskrivs i bilagorna I och Ia till direktiv 91/439/EEG ska motsvarande behörighet beviljas i enlighet med bilaga I till detta beslut. 3. e koder som anger begränsningar i motsvarande behörigheter är harmoniserade gemenskapskoder som avses i artikel 7 i direktiv 91/439/EEG. (5) eslut 2000/275/EG bör därför upphävas. ( 1 ) EGT L 237, , s. 1. ( 2 ) EGT L 91, , s Gemenskapens princip om ömsesidigt erkännande enligt artikel 1.2 i direktiv 91/439/EEG gäller inte för nationella kategorier av körkort.

2 L 270/32 SV Europeiska unionens officiella tidning rtikel 4 eslut 2000/275/EG ska upphöra att gälla med verkan från och med dagen för ikraftträdande av detta beslut. Hänvisningar till det upphävda beslutet ska tolkas som hänvisningar till detta beslut och läsas enligt korrelationstabellen i bilaga II. rtikel 5 etta beslut riktar sig till medlemsstaterna. Utfärdat i ryssel den 25 augusti På kommissionens vägnar ntonio TJNI Vice ordförande

3 SV Europeiska unionens officiella tidning L 270/33 ILG I MOELLER UTFÄRE I ELGIEN Modell elgien 1 (1) Utfärdad i elgien från och med den 1 januari 1967 till och med den 31 december 1988 eskrivning: Modellen finns på ett av följande språk: Nederländska, franska eller tyska. Olikheter finns i fråga om färg och tryck. Rosa körkort i papper med 6 sidor. Kategorier av modell 1,, E *,, E,, E,, E,, E,, E,, E F 51 F 51 * för fordon av kategori som används som taxi, hyrbilar, passagerartransport osv. För att vara behörig att köra fordon i kategori F och/eller F krävdes godkännande av kategori och/eller, liksom kategori F samt angivande av registreringsskyltarnas nummer på körkortet. Modell elgien 2 (2) Utfärdad i elgien från och med den 1 januari 1989 till och med den 30 september 1998 eskrivning: Modellen finns på ett av följande språk: Nederländska, franska eller tyska. Olikheter finns i fråga om färg och tryck. Rosa körkort i papper med 6 sidor. Kategorier av modell 2 (3) 2 1 E, E, E, E,, E, E, E,, E Modell elgien 3 (3) Utfärdad i elgien från och med den 1 oktober 1998 eskrivning: Modell i enlighet med bilaga I till direktiv 91/439/EEG.,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, och E. essutom har följande nationella kategorier införts: 3, G.

4 L 270/34 SV Europeiska unionens officiella tidning MOELLER UTFÄRE I ULGRIEN Modell ulgarien 1 (G1) Utfärdad i ulgarien från och med den 1 december 1999 till och med den 3 augusti 2000 eskrivning: Rosa förseglat körkort som består av 2 sidor. Kategorier av modell G1 E E, E E, E E E (T) (M) Modell ulgarien 2 (G2) Utfärdad i ulgarien från och med den 1 september 2000 till och med den 30 september 2002 eskrivning: Rosa förseglat körkort som består av 2 sidor. Kategorier av modell G2 E E, E E, E E E (T) (M) eskrivning: Rosa förseglat körkort som består av 2 sidor. Modell ulgarien 3 (G3) Utfärdad i ulgarien sedan den 1 oktober 2002 Kategorier av modell G3 E E, E E, E E E (T) (M)

5 SV Europeiska unionens officiella tidning L 270/35 MOELLER UTFÄRE I TJEKIEN Modell Tjeckien 1 (Z1) Utfärdad i Tjeckoslovakien från och med den 1 juli 1964 till och med den 30 juni 1986 eskrivning: Tredelat körkort, papperssidor som är fästa på de flexibla vikbara plastpärmarna. Rosa, pärmens färg kan variera en aning. Papperet har ett nätmönster av säkerhetsskäl. Fotografiet (35 mm x 45 mm) är fäst i ramutrymmet på sidan 1 med en officiell stämpel, inbegripet namnet på den utfärdande myndigheten och statens vapensköld. Kategorier av modell Z1 E E E E E E (M) (T) Modell Tjeckien 2 (Z2) Utfärdad i Tjeckoslovakien från och med den 1 juli 1986 till och med den 30 juni 1991 eskrivning: Tungt papper i banksedelkvalitet (rosa) med tryckt säkerhetsmönster. Fotografiet (35 mm x 45 mm) är fäst i ramutrymmet på framsidan med en officiell stämpel, inbegripet namnet på den utfärdande myndigheten och statens vapensköld. Kategorier av modell Z2 E E E E E E (/50) (T) Kategori /50 skulle vara stämplat på körkortets baksida, nedanför Zvláštní záznamy. Modell Tjeckien 3 (Z3) Utfärdad i Tjeckoslovakien från och med den 1 juli 1991 till och med den 31 december 1992 Utfärdad i Tjeckien från och med den 1 januari 1993 till och med den 30 juni 1993 eskrivning: Inplastat papper i banksedelkvalitet (rosa). Fotografiet (35 mm x 45 mm) är fäst i ramutrymmet på framsidan med en officiell stämpel, inbegripet namnet på den utfärdande myndigheten och statens vapensköld. Kategorier av modell Z3

6 L 270/36 SV Europeiska unionens officiella tidning Kategorier av modell Z3 E E E E E E (/50) (T) Modell Tjeckien 4 (Z4) Utfärdad i Tjeckien från och med den 1 juli 1993 till och med den 30 juni 1996 eskrivning: Inplastat papper i banksedelkvalitet (rosa). Handlingen kan ha en svag färgton. Fotografiet (35 mm x 45 mm) är fäst i ramutrymmet på framsidan med en officiell stämpel, inbegripet namnet på den utfärdande myndigheten och statens vapensköld. Kategorier av modell Z4 E E E E E E (/50) (T) Modell Tjeckien 5 (Z5) Utfärdad i Tjeckien från och med den 1 juli 1996 till och med den 31 december 2000 eskrivning: Papper i banksedelkvalitet (rosa och blått) i en säkerhetsstämplad plastpärm. En cirkelrund holografisk bild (med Z i mitten) på pärmen ska delvis täcka fotografiet längst ner till vänster. Fotografiet (35 mm x 45 mm) är fäst i ramutrymmet på framsidan med en officiell stämpel, inbegripet namnet på den utfärdande myndigheten och statens vapensköld. Kategorier av modell Z5 E E E E E E (/50) (T) Kategori /50 skulle vara stämplat på körkortets baksida, nedanför Zvláštní záznamy.

7 SV Europeiska unionens officiella tidning L 270/37 Modell Tjeckien 6 (Z6) Utfärdad i Tjeckien från och med den 1 januari 2001 till och med den 30 april 2004 eskrivning: Inplastat flerfärgat papper i banksedelkvalitet (rosa, blått, grönt). En cirkelrund holografisk bild (med Z i mitten) på pärmen ska delvis täcka fotografiet längst ner till vänster. Fotografiet (35 mm x 45 mm) är fäst i ramutrymmet på framsidan med en officiell stämpel, inbegripet namnet på den utfärdande myndigheten och statens vapensköld. Kategorier av modell Z E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E (M, T) Modell Tjeckien 7 (Z7) Utfärdad i Tjeckien sedan den 1 maj 2004 eskrivning: Körkort av plast i enlighet med bilaga Ia till direktiv 91/439/EEG. Följande harmoniserade kategorier har införts: 1,, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, och E. essutom har följande nationella kategorier införts: M och T. MOELLER UTFÄRE I NMRK Modell anmark 1 (K1) Utfärdad i anmark till och med den 30 april 1986 eskrivning: Rosa körkort med fyra sidor. 1 2 E E E Kategorier av modell K1 1,, begränsat till motorcyklar utan sidvagn. Innehavarna har rätt att få fullständig behörighet för kategori 1 och i övriga medlemsstater. 1, E 1, 1E, E 1, 1E, E

8 L 270/38 SV Europeiska unionens officiella tidning Körkortet är inte längre giltigt i anmark, eftersom ett obligatoriskt utbyte av körkort skedde under åren Körkortet berättigar dock till ett utbyte mot ett nytt körkort utfärdat i anmark och måste erkännas av andra medlemsstater till och med den 30 april Modell anmark 2 (K2) Utfärdad i anmark från och med den 1 maj 1986 till och med den 30 juni 1996 eskrivning: Körkort med rosa och beige linjer, 4 sidor. 1 2 E E E Kategorier av modell K2 1,, begränsat till motorcyklar utan sidvagn. Innehavarna har rätt att få fullständig behörighet för kategori 1 och i andra medlemsstater. 1, E 1, 1E, E 1, E Modell anmark 3 (K3) Utfärdad i anmark från och med den 1 juli 1996 till och med den 13 april 1997 eskrivning: Körkort med rosa och beige linjer, 4 sidor. E E E Kategorier av modell K3 1, E 1, E, E 1 1E, E Modell anmark 4 (K4) Utfärdad i anmark sedan den 14 april 1997 eskrivning: Körkort av plast i enlighet med bilaga Ia till direktiv 91/439/EEG.,, E,, E, och E. atumet för första utfärdandet av körkortskategorier som utfärdades före den 1 maj 1986 kan inte spåras I sådana fall kan symbolen <eller> förekomma i kolumn 10 på körkortet, åtföljd av ett årtal som anger att kategorin utfärdades under eller före det året.

9 SV Europeiska unionens officiella tidning L 270/39 MOELLER UTFÄRE I TYSKLN llmän anmärkning: För alla tyska modeller som utfärdats före den 1 januari 1999 kan ytterligare behörigheter av ett mycket specifikt och begränsat slag, och som inte visas i tabellerna, bli aktuella. I de undantagsfall då ett sådant fall uppkommer, måste de tyska myndigheterna kontaktas om det råder tvivel om vad en viss behörighet omfattar. Modell Tyskland 1 (1) Utfärdad i Tyskland till och med den 1 april 1986 (i undantagsfall kan datum för utfärdande vara efter den 1 april 1986) eskrivning: Grå, 4 sidor. Modellen förekommer i flera olika färger och former, eftersom den har utfärdats i mer än 40 år. Modeller som utfärdas i delstaten Saarland kan ha en annan storlek och är dessutom på två språk (tyska och franska). Kategorier av modell 1 1 (se 1) 1 beschränkt auf Leichtkrafträder: , E,, E (se 2, 3, 5) 3, E, 1, 1E (se 3, 4, 5) 4 (se 6) 5 1. Om ett körkort i Klasse 1 utfärdades före den 1 december 1954 (före den 1 oktober 1960 i delstaten Saarland) är innehavaren dessutom berättigad att köra fordon i kategori 79 ( 700 cm 3 ) utan att behöva byta ut sitt körkort. Om ett sådant körkort byts ut är innehavaren berättigad till ett körkort som gäller hela kategori. 2. Om innehavaren av ett körkort i Klasse 2 fyller 50 år före den 31 december 1999 upphör behörigheten att gälla den 31 december Till och med den 31 december 2000 måste körkortsinnehavaren byta ut sitt körkort mot en ny modell och giltighetsperioden och frekvensen för läkarkontroll för de nya modellerna gäller. Om en innehavare fyller 50 år efter den 31 december 1999, måste han byta ut sitt körkort mot en ny modell på sin femtioårsdag. Giltighetsperioden för den nya modellen är därefter fem år. Om en sådan körkortsinnehavare bosätter sig permanent i en annan medlemsstat utan att uppfylla ovanstående krav, ska hans behörighet enligt Klasse 2 inte erkännas (om han inte har ändrat sin normala bosättningsort innan ovanstående regler gällde honom). 3. Om ett körkort i Klasse 2 eller Klasse 3 utfärdades före den 1 december 1954 (före den 1 oktober 1960 i delstaten Saarland) är innehavaren dessutom berättigad att köra fordon i kategori 1 och 79 ( 250 cm 3 ). I båda fallen är innehavaren berättigad till ett körkort som utan begränsningar gäller kategori om han byter ut körkortet. Om ett körkort i Klasse 2 eller Klasse 3 utfärdades efter ovanstående datum, men före den 1 april 1980 är innehavaren dessutom berättigad att köra fordon i kategori Innehavaren av ett körkort i Klasse 3 är även berättigad att köra följande fordon: E 79 (> 12 ton, men med högst tre axlar). På ett nytt körkort, som utfärdas till honom i utbyte, behöver denna behörighet bara visas på körkortet på innehavarens uttryckliga begäran. 5. Innehavaren av ett körkort i Klasse 3 är berättigad att köra bussar utan passagerare med en högsta vikt som understiger 7,5 ton, även i internationell trafik. Innehavaren av ett körkort i Klasse 2 är berättigad att köra bussar utan passagerare i internationell trafik. Efter utbytet av modeller i Tyskland, är rättigheten att köra en tom buss begränsad till tyskt territorium med tillämpning av en nationell kod.

10 L 270/40 SV Europeiska unionens officiella tidning Om ett körkort i Klasse 4 utfärdades före den 1 december 1954 (före den 1 oktober 1960 i delstaten Saarland) är det inte bara en nationell kategori, utan det ger innehavaren behörighet att köra fordon av följande kategorier: 1, 79 ( 250 cm 3 ) och 79 ( 700 cm 3 ). I båda fallen är innehavaren berättigad till ett körkort som utan begränsningar gäller kategori och om han byter ut körkortet. I de fall ett körkort i Klasse 4 utfärdades efter ovanstående datum, men före den 1 april 1980 ger det behörighet att köra fordon i kategori 1. Modell Tyskland 2 (2) Utfärdad i f.d. Östtyskland till och med 1969 eskrivning: Grå med fyra sidor. 2a: Modell utfärdad till och med den 31 mars Kategorier av modell 2a 1, (se 5) 2 1,,, E,, E (se 1, 3, 4) 3 1,,, E, 1, 1E (se 2, 3, 4) 4 1,, (se 4, 5) 2b: Modell utfärdad från och med den 1 april 1957 till och med Kategorier av modell 2b 1 2 1, (se 4, 5) ,, E, 1, 1E (se 2, 3, 4) 5 1,, E,, E (se 1, 3, 4) En lagstadgad ändring, som trädde i kraft den 1 april 1957, ändrade omfattningen hos och definitionerna av kategorierna. ärför krävs två tabeller över överensstämmelser för denna modell. 1. Om innehavaren av ett körkort i Klasse 2 som utfärdades före den 1 april 1957 eller ett körkort i Klasse 5 som utfärdades efter den 31 mars 1957 fyller 50 år före den 31 december 1999 upphör behörigheten att gälla den 31 december Till och med den 31 december 2000 måste körkortsinnehavaren byta ut sitt körkort mot en ny modell och giltighetsperioden och frekvensen för läkarkontroll för de nya modellerna gäller. Om en innehavare fyller 50 år efter den 31 december 1999, måste han byta ut sitt körkort mot en ny modell på sin femtioårsdag. Giltighetsperioden för den nya modellen är därefter fem år. Om en sådan körkortsinnehavare bosätter sig permanent i en annan medlemsstat utan att uppfylla ovanstående krav, ska hans behörighet enligt Klasse 2 inte erkännas (om han inte har ändrat sin normala bosättningsort innan ovanstående regler gällde honom). 2. Innehavaren av ett körkort i Klasse 3 som utfärdats före den 1 april 1957 och av ett körkort i Klasse 4 som utfärdats efter den 31 mars 1957 är även berättigad att köra följande fordon: E 79 (> 12 t, men med högst tre axlar). På ett nytt körkort, som utfärdas till honom i utbyte, behöver denna behörighet bara visas på körkortet på innehavarens uttryckliga begäran. 3. Innehavaren av ett körkort i Klasse 3 som utfärdats före den 1 april 1957 (2a) eller ett körkort i Klasse 4 som utfärdats efter den 31 mars 1957 (2b) är berättigad att köra bussar utan passagerare med en högsta vikt som understiger 7,5 ton, även i internationell trafik.

11 SV Europeiska unionens officiella tidning L 270/41 Innehavaren av ett körkort i Klasse 2 som utfärdats före den 1 april 1957 (2a) eller ett körkort i Klasse 5 som utfärdats efter den 31 mars 1957 (2b) är berättigad att köra bussar utan passagerare i internationell trafik. Efter utbytet av modeller i Tyskland, är rättigheten att köra en tom buss begränsad till tyskt territorium med tillämpning av en nationell kod. 4. Innehavare av ett körkort i Klasse 2, Klasse 3 eller Klasse 4 av modell 2a eller Klasse 2, Klasse 4 eller Klasse 5 av modell 2b som utfärdats före den 1 december 1954 har obegränsad behörighet att köra fordon i kategori endast efter det att körkortet bytts ut. Om körkortet inte byts ut, ger modellen bara behörighet att köra fordon i kategori 79 ( 250 cm 3 ). 5. Om körkortet inte byts ut gäller följande: I de fall ett körkort i Klasse 1 eller Klasse 4 utfärdades före den 1 december 1954, är innehavaren enbart berättigad att köra fordon i kategori 79 ( 700 cm 3 ). I de fall ett körkort i Klasse 1 eller Klasse 4 utfärdades efter det datumet och före den 1 april 1957 eller om ett körkort Klasse 2 utfärdades efter den 31 mars 1957, är innehavaren enbart berättigad att köra fordon i kategori 79 ( 250 cm 3 ). Enbart i de fall där körkortet byts ut mot ett nytt, är innehavaren berättigad till ett körkort som ger full -behörighet. Modell Tyskland 3 (3) Utfärdad i f.d. Östtyskland från och med 1969 till och med den 31 maj 1982 eskrivning: Körkort med 12 sidor, grått omslag. Kategorier av modell (se 4, 5, 6) 3 - (se 6) 4, E, 1, 1E (se 2, 3, 4, 6) 5, E,, E (se 1, 3, 4, 6) 6 StVZO, 85 StVZO - (se 6) 1. Om innehavaren av ett körkort i Klasse 5 fyller 50 år före den 31 december 1999 upphör behörigheten att gälla den 31 december Till och med den 31 december 2000 måste körkortsinnehavaren byta ut sitt körkort mot en ny modell och giltighetsperioden och frekvensen för läkarkontroll för de nya modellerna gäller. Om en innehavare fyller 50 år efter den 31 december 1999, måste han byta ut sitt körkort mot en ny modell på sin femtioårsdag. Giltighetsperioden för den nya modellen är därefter fem år. Om en sådan körkortsinnehavare bosätter sig permanent i en annan medlemsstat utan att uppfylla ovanstående krav, ska hans behörighet enligt Klasse 2 inte erkännas (om han inte har ändrat sin normala bosättningsort innan ovanstående regler gällde honom). 2. Innehavaren av ett körkort i Klasse 4 är även berättigad att köra följande fordon: E 79 (> 12 t, men med högst tre axlar). På ett nytt körkort, som utfärdas till honom i utbyte, behöver denna behörighet bara visas på körkortet på innehavarens uttryckliga begäran. 3. Innehavaren av ett körkort i Klasse 4 är berättigad att köra bussar utan passagerare med en högsta vikt som understiger 7,5 ton, även i internationell trafik. Innehavaren av ett körkort i Klasse 5 är berättigad att köra bussar utan passagerare i internationell trafik. Efter utbytet av modeller i Tyskland, är rättigheten att köra en tom buss begränsad till tyskt territorium med tillämpning av en nationell kod.

12 L 270/42 SV Europeiska unionens officiella tidning Innehavare av ett körkort i Klasse 2, Klasse 4 eller Klasse 5 som utfärdats före den 1 december 1954 har obegränsad behörighet att köra fordon i kategori endast efter det att körkortet bytts ut. Om körkortet inte byts ut, ger modellen bara behörighet att köra fordon i kategori 79 ( 250 cm 3 ). 5. Om körkortet inte byts ut gäller följande: I de fall ett körkort i Klasse 1 utfärdades före den 1 december 1954, är innehavaren berättigad att köra fordon i kategori 79 ( 700 cm 3 ). I de fall ett körkort i Klasse 1 utfärdades efter det datumet och före den 1 april 1957 eller om ett körkort Klasse 2 utfärdades efter den 1 april 1957, är innehavaren enbart berättigad att köra fordon i kategori 79 ( 250 cm 3 ). I de fall där körkortet byts ut mot ett nytt, är innehavaren berättigad till ett körkort som ger full -behörighet. 6. I de fall en innehavare av ett körkort i Klasse 2, 3, 4 eller 5 eller i enlighet med 6 StVZO eller 85 StVZO har förvärvat sitt körkort före den 1 april 1980, är han berättigad att dessutom köra fordon i kategori 1. I de fallen är Klasse 3 inte bara en nationell kategori. Modell Tyskland 4 (4) Utfärdad i f.d. Östtyskland från och med den 1 juni 1982 till och med den 2 oktober 1990 eskrivning: Körkort av ljusrosa papper, 4 sidor. Kategorier av modell 4 1,, E, 1 (se 2, 3), E, 1, 1E, (se 1, 3), E, 1, 1E, (se 1) E, E, 1, 1E (se 2) E, E, 1, 1E,, E (se 1) E, E, 1, 1E,, E (se 1) 1. Om innehavaren av ett körkort i Klasse, E, och E fyller 50 år före den 31 december 1999 upphör behörigheten att gälla den 31 december Till och med den 31 december 2000 måste körkortsinnehavaren byta ut sitt körkort mot en ny modell och giltighetsperioden och frekvensen för läkarkontroll för de nya modellerna gäller. Om en innehavare fyller 50 år efter den 31 december 1999, måste han byta ut sitt körkort mot en ny modell på sin femtioårsdag. Giltighetsperioden för den nya modellen är därefter fem år. Om en sådan körkortsinnehavare bosätter sig permanent i en annan medlemsstat utan att uppfylla ovanstående krav, ska hans behörighet enligt Klasse inte erkännas (om han inte har ändrat sin normala bosättningsort innan ovanstående regler gällde honom). 2. Innehavaren av ett körkort i Klasse och E är även berättigad att köra följande fordon: E 79 (> 12 t, men med högst tre axlar). På ett nytt körkort, som utfärdas till honom i utbyte, behöver denna behörighet bara visas på körkortet på innehavarens uttryckliga begäran. 3. Innehavaren av ett körkort i Klasse är berättigad att köra bussar utan passagerare med en högsta vikt som understiger 7,5 ton, även i internationell trafik. Innehavaren av ett körkort i Klasse är berättigad att köra bussar utan passagerare i internationell trafik. Efter utbytet av modeller i Tyskland, är rättigheten att köra en tom buss begränsad till tyskt territorium med tillämpning av en nationell kod.

13 SV Europeiska unionens officiella tidning L 270/43 Modell Tyskland 5 (5) Utfärdad i Tyskland från och med den 1 april 1986 till och med den 31 december 1998 eskrivning: Körkort av rosa papper med 6 sidor. Kategorier av modell 5 1 1, (se 2) 1a 1, 1b 1 2, E, 1, 1E,, E (se 1, 3, 5) 3, E, 1, 1E (se 3, 4, 5) (4) (se 6) (5) 1. Om innehavaren av ett körkort i Klasse 2 fyller 50 år före den 31 december 1999 upphör behörigheten att gälla den 31 december Till och med den 31 december 2000 måste körkortsinnehavaren byta ut sitt körkort mot en ny modell och giltighetsperioden och frekvensen för läkarkontroll för de nya modellerna gäller. Om en innehavare fyller 50 år efter den 31 december 1999, måste han byta ut sitt körkort mot en ny modell på sin femtioårsdag. Giltighetsperioden för den nya modellen är därefter fem år. Om en sådan körkortsinnehavare bosätter sig permanent i en annan medlemsstat utan att uppfylla ovanstående krav, ska hans behörighet enligt Klasse 2 inte erkännas (om han inte har ändrat sin normala bosättningsort innan ovanstående regler gällde honom). 2. Om ett körkort i Klasse 1 av modell 1 utfärdades före den 1 december 1954 (före den 1 oktober 1960 i delstaten Saarland) är innehavaren dessutom berättigad att köra fordon i kategori 79 ( 700 cm 3 ) utan att behöva byta ut sitt körkort. Om ett sådant körkort byts ut är innehavaren berättigad till ett körkort som gäller hela kategori. Ovanstående gäller modell 5 endast under förutsättning att ett körkort av modell 1 hade utfärdats till samma innehavare före de aktuella datumen och därefter bytts ut mot ett körkort av modell Om ett körkort i Klasse 2 eller Klasse 3 av modell 1 utfärdades före den 1 december 1954 (före den 1 oktober 1960 i delstaten Saarland) är innehavaren dessutom berättigad att köra fordon i kategori 1 och 79 ( 250 cm 3 ). I båda fallen är innehavaren berättigad till ett körkort som utan begränsningar gäller kategori om han byter ut körkortet. Om ett körkort i Klasse 2 eller Klasse 3 utfärdades efter ovanstående datum, men före den 1 april 1980 är innehavaren dessutom berättigad att köra fordon i kategori 1. Ovanstående gäller modell 5 endast under förutsättning att ett körkort av modell 1 hade utfärdats till samma innehavare före de aktuella datumen och därefter bytts ut mot ett körkort av modell Innehavaren av ett körkort i Klasse 3 är även berättigad att köra följande fordon: E 79 (> 12 t, men med högst tre axlar). På ett nytt körkort, som utfärdas till honom i utbyte, behöver denna behörighet bara visas på körkortet på innehavarens uttryckliga begäran. 5. Innehavaren av ett körkort i Klasse 3 är berättigad att köra bussar utan passagerare med en högsta vikt som understiger 7,5 ton, även i internationell trafik. Innehavaren av ett körkort i Klasse 2 är berättigad att köra bussar utan passagerare i internationell trafik, utan krav på att inneha ett körkort av modell 2. Efter utbytet av modeller i Tyskland, är rättigheten att köra en tom buss begränsad till tyskt territorium med tillämpning av en nationell kod.

14 L 270/44 SV Europeiska unionens officiella tidning Om ett körkort i Klasse 4 av modell 1 utfärdades före den 1 december 1954 (före den 1 oktober 1960 i delstaten Saarland) räknas inte det som någon nationell kategori, utan det ger endast behörighet att köra följande kategorier: 1, 79 ( 250 cm 3 ) och 79 ( 700 cm 3 ). I båda fallen är innehavaren berättigad till ett körkort som utan begränsningar gäller kategori och om han byter ut körkortet. I de fall ett körkort i Klasse 4 utfärdades efter ovanstående datum, men före den 1 april 1980 ger det behörighet att köra fordon i kategori 1. Ovanstående gäller modell 5 endast under förutsättning att ett körkort av modell 1 hade utfärdats till samma innehavare före de aktuella datumen och därefter bytts ut mot ett körkort av modell 5. Modell Tyskland 6 (6) Utfärdad i Tyskland sedan den 1 januari 1999 eskrivning: Körkort av plast i enlighet med bilaga Ia till direktiv 91/439/EEG. 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, och E. essutom har följande nationella kategorier införts: M, L och T. MOELLER UTFÄRE I ESTLN eskrivning: Rosa körkort av plast. Modell Estland 1 (EST1) Utfärdad i Estland från och med den 1 november 1994 till och med den 30 september 2004 Kategorier av modell EST E 1E E E 1 1 1E 1E E E (R) (T) Sedan den 1 februari 1999 anges som hologram Eesti Riiklik utoregistrikeskus (den utfärdande myndigheten) på körkortets framsida under nummer 5 och på baksidan. atum för utfärdande anges för varje kategori på baksidan. en 1 oktober 1999 ändrades de nummeruppgifter som var tryckta på körkortet. e nationella kategorierna R och T utfärdas sedan den 1 februari ESMNE längst ner i mitten på framsidan anger att innehavaren är en ny bilförare. Ett sådant körkorts giltighetstid är begränsad till två år. Modell Estland 2 (EST2) Utfärdad i Estland sedan den 1 oktober 2004 eskrivning: Körkort av plast i enlighet med bilaga Ia till direktiv 91/439/EEG.

15 SV Europeiska unionens officiella tidning L 270/45 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, och E. essutom har följande nationella kategorier införts: R och T. ESMNE längst ner i mitten på baksidan anger att innehavaren är en ny bilförare. Ett sådant körkorts giltighetstid är begränsad till två år. MOELLER UTFÄRE I GREKLN Modell Grekland 1 (GR1) Utfärdad i Grekland från och med den 1 december 1987 till och med den 31 mars 1997 eskrivning: Körkort av rosa papper med 6 sidor. Kategorier av modell GR1 Για επαγγελματική χρήση Γ Δ E ΓΕ ΔΕ E E E Modell Grekland 2 (GR2) Utfärdad i Grekland från och med den 1 april 1997 till och med den 30 april 2001 eskrivning: Körkort av rosa papper med 6 sidor i enlighet med bilaga I till direktiv 91/439/EEG. 1/1 / 1/1 / /Γ /Δ E/E E/Γ E E/Δ E Kategorier av modell GR2 1 1 E E E Modell Grekland 3 (GR3) Utfärdad i Grekland sedan den 1 maj 2001 eskrivning: Körkort av rosa papper med 6 sidor i enlighet med bilaga I till direktiv 91/439/EEG.,, E,, E, och E.

16 L 270/46 SV Europeiska unionens officiella tidning MOELLER UTFÄRE I SPNIEN Modell Spanien 1 (E1) Utfärdad i Spanien från och med den 4 mars 1984 till och med den 26 juni 1997 eskrivning: Körkort av rosa papper med 6 sidor. Kategorier av modell E E, 2E E 2 för yrkesmässigt bruk 1 1 (se 1) 1E, 2E 1E (se 1) 2, E (se 2) E E 1. Om ingen begränsning för högsta tillåtna vikt på kg anges på sidan 6 i körkortet omfattar kategori 1 behörighet att köra fordon i kategori. Om ingen sådan begränsning anges och innehavaren är berättigad att köra fordon i kategorierna 1E eller 2E omfattar dessa kategorier behörighet att köra fordon i kategori E. 2. Innehavare av ett körkort i kategori 2 är dessutom berättigad att köra fordon i kategori E, om han även innehar ett körkort i kategori. Modell Spanien 2 (E2) Utfärdad i Spanien från och med den 27 juni 1997 till och med den 1 november 2004 eskrivning: Körkort av rosa papper med 6 sidor i enlighet med bilaga I till direktiv 91/439/EEG. 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, och E. Modell Spanien 3 (E3) Utfärdad i Spanien sedan den 2 november 2004 eskrivning: Körkort av plast i enlighet med bilaga Ia till direktiv 91/439/EEG. 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, och E. essutom har följande nationella kategorier införts: (btp). MOELLER UTFÄRE I FRNKRIKE Modell Frankrike 1 (F1) Utfärdad i Frankrike till och med 1954 eskrivning: Rosa körkort med 2 sidor, fotografi på framsidan. Kategorier av modell F1 (se 1) 1 ilar som används för kollektiv transport

17 SV Europeiska unionens officiella tidning L 270/47 Kategorier av modell F1 2 ilar som med last väger över kg, E 3 o Motorcyklar med två hjul 1. Om ingenting anges på körkortets baksida, gäller detta inte för körning av fordon i kategorierna 1, 2 och 3. ärför går det inte att namnge den kategori som motsvarar behörigheten enligt kategori och som inte omfattas av någon av de tre angivna kategorierna. En rad i ovanstående tabell anger det förhållandet.. Modell Frankrike 2 (F2) Utfärdad i Frankrike från och med 1954 till och med den 20 januari 1975 eskrivning: Körkort av rosa papper (avsevärt större än modellerna i bilaga I till direktiv 91/439/EEG), 6 sidor. Kategorier av modell F2 1 1, 1, 1 1, 1,, E,, E,, E 1,, E,, E,, E (se 1) E 1,, E E 1,, E,, E,, E E 1,, E,, E,, E (se 1) F1 1 + kod (10, 15, ) F + kod (10, 15, ) F + kod (10, 15, ) 1. I de fall provfordonet med vilket körkortsinnehavaren genomförde uppkörningen för kategori eller E vägde 3,5 ton, är innehavaren enbart berättigad att köra fordon i följande kategorier: 1, 1,, E, 79 ( kg). Modell Frankrike 3 (F3) Utfärdad i Frankrike från och med den 20 januari 1975 till och med den 1 mars 1980 eskrivning: Körkort av rosa papper (avsevärt större än modellerna i bilaga I till direktiv 91/439/EEG), 6 sidor. Kategorier av modell F3 1 1, 1, 1 1, 1,, E,, E 79 ( 12,5 ton) 1 1,, E,, E,, E 1,, E,, E 79 ( 12,5 ton),, E (se 1) E 1,, E E 1,, E,, E,, E F1 1 + kod (10, 15, ) F + kod (10, 15, ) F + kod (10, 15, ) FE E + kod (10, 15, )

18 L 270/48 SV Europeiska unionens officiella tidning I de fall provfordonet med vilket körkortsinnehavaren genomförde uppkörningen för kategori vägde 3,5 ton (avser perioden mellan den 20 januari 1975 och den 31 maj 1979) eller 7 ton (avser perioden mellan den 1 juni 1979 och den 1 mars 1980), är innehavaren enbart berättigad att köra fordon i följande kategorier: 1, 1,, E, 79 ( kg). Modell Frankrike 4 (F4) Utfärdad i Frankrike från och med den 1 mars 1980 till och med den 1 januari 1985 eskrivning: Körkort av rosa papper (avsevärt större än modellerna i bilaga I till direktiv 91/439/EEG), 6 sidor. Kategorier av modell F4 1 1, 1 2, 1 3., , E 1,, E 1,, E,, E 79 ( 12,5 ton) 1 1,, E,, E,, E 1,, E,, E 79 ( 12,5 ton),, E (se 1) E 1,, E,, E 79 ( 12,5 ton),, E F1 1, 1 + kod (10, 15, ) F2, 1 + kod (10, 15, ) F3, 1 + kod (10, 15, ) F4 1 + kod (10, 15, ) F 1, + kod (10, 15, ) 1. I de fall provfordonet med vilket körkortsinnehavaren genomförde uppkörningen för kategori vägde 7 ton, är innehavaren enbart berättigad att köra fordon i följande kategorier: 1, 1,, E, 79 ( kg). Modell Frankrike 5 (F5) Utfärdad i Frankrike från och med den 1 januari 1985 till och med den 30 juni 1990 eskrivning: Körkort av rosa papper med 6 sidor. Kategorier av modell F5 T 1 L 1, 1, 1 1, E 1,, E 1,, E,, E,, E begränsad 1,, E,, E 79 ( 12,5 ton) E 1,, E,, E 1,, E,, E 79 ( 12,5 ton),, E (se 1) E 1,, E,, E 79 ( 12,5 ton),, E 1. I de fall provfordonet vägde mindre än 3,5 ton, är innehavaren enbart berättigad att köra fordon i följande kategorier: 1, 1,, E, 79 ( kg).

19 SV Europeiska unionens officiella tidning L 270/49 Modell Frankrike 6 (F6) Utfärdad i Frankrike från och med den 1 juli 1990 till och med den 15 november 1994 eskrivning: Körkort av rosa papper med 6 sidor. T L E E E Kategorier av modell F6 1 1, 1, 1 1, 1,, E, E, E Modell Frankrike 7 (F7) Utfärdad i Frankrike från och med den 15 november 1994 till och med den 28 februari 1999 eskrivning: Körkort av rosa papper med 6 sidor. T L E E E Kategorier av modell F7 1 1, 1, 1 1, 1,, E, E, E Modell Frankrike 8 (F8) Utfärdad i Frankrike sedan den 1 mars 1999 eskrivning: Körkort av rosa papper i enlighet med bilaga I till direktiv 91/439/EEG. 1,, 1,, E,, E, och E. MOELLER UTFÄRE I IRLN Modell Irland 1 (IRL1) Utfärdad i Irland från och med den 25 juni 1992 till och med den 16 november 1999 eskrivning: Körkort av rosa papper med 6 sidor. 1 E Kategorier av modell IRL1 1 E

20 L 270/50 SV Europeiska unionens officiella tidning Kategorier av modell IRL E 1E E E 1 1 1E 1E E E (M, W) en här modellen har utfärdats i en tvåspråkig version, med den iriska (gäliska) texten först och därefter den engelska. et sista körkortet av den här modellen upphör att gälla den 16 november Modell Irland 2 (IRL1) Utfärdad i Irland sedan omkring den 17 november 1999 eskrivning: Körkort av rosa papper med 6 sidor i enlighet med bilaga I till direktiv 91/439/EEG. 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, och E. en här modellen har utfärdats i en tvåspråkig version, med den iriska (gäliska) texten först och därefter den engelska. MOELLER UTFÄRE I ITLIEN llmän anmärkning: För alla italienska modeller krävs ett bevis på yrkesmässig kompetens kallat ertificato di abilitazione professionale förutom relevant körkortsmodell, i de fall körkortsinnehavaren vill kunna köra fordon i kategorierna eller + E i yrkesmässig trafik. eskrivning: Körkort av rosa och blått papper med 6 sidor. Modell Italien 1 (E1) Utfärdad i Italien från och med 1959 till och med 1989 Kategorier av modell I1, (se 1) E,, E (se 1) E, E E, E (se 2) (F) 1. Rätt att köra motorcykel (kategori ) med ett körkort i kategori /E beviljades till och med den 1 januari Modellerna I1 I6: För att vara behörig att köra fordon i kategorierna, E i yrkesmässigt bruk måste körkortsinnehavare inneha bevis på yrkesmässig kompetens ( ertificato di abilitazione professionale ).

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 18 januari 2013 Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet Den 19 januari 2013 kommer ett europeiskt körkort som en del av ikraftträdandet

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 37 Nr 37 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 23 maj 2011 I enlighet

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT...

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... 7 4 AKTÖRER OCH VÄNTETIDER FÖR FÖRARPROV... 12 4.1 FÖRDELNING AV

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll; beslutade den xx 2013. TSFS 2013:xx Utkom från trycket den xx 2013 VÄGTRAFIK Transportstyrelsen

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2012:876 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge 11 november 2013 I de flesta EU-länderna är det inte obligatoriskt att ha vinterdäck på bilen, men det finns undantag... Innan semestern kan det löna sig att

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 244) 1,

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 244) 1, P5_TA-PROV(2003)0446 Ansvarsförsäkring för motorfordon ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 72/166/EEG,

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om internationella vägtransporter

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om internationella vägtransporter TFS 1998:36 i sammanställd version (grundförfattning med inarbetade ändringar) ändringar införda t.o.m. TFS 2004:25 som utkom från trycket 28 juni 2004 Åberopade bemyndiganden TFS 1998:36; 11 kap. 3 yrkestrafikförordningen

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SV Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

9.4.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 91/5

9.4.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 91/5 9.4.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 91/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 546/2005 av den 8 april 2005 om anpassning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 437/2003 med avseende

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll;

Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll; Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 6 körkortsförordningen (1998:980). TSFS 2012:60

Läs mer

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder PROMEMORIA 2008-XX-XX Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Motivering 1. Bakgrund Europaparlamentets och rådet har antagit direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

2012-02-07. svenskt uttal. trafikskolorna.

2012-02-07. svenskt uttal. trafikskolorna. 2012-02-07 Changemang för trafikskolor Changemang är ett äldre uttryck med svenskt uttal [schang-sche-mang] som betyder scenförändring inför öppen ridå. Införandet av det tredjee körkortsdirektivet innebär

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Du är medborgare i Europeisk a unionen. Information från ASTI (Organisationen för solidaritet med invandrararbetare) och samarbetspartners

Du är medborgare i Europeisk a unionen. Information från ASTI (Organisationen för solidaritet med invandrararbetare) och samarbetspartners Du är medborgare i Europeisk a unionen V Ä L K O M M E N t i l l L u x e m b u r g Information från ASTI (Organisationen för solidaritet med invandrararbetare) och samarbetspartners S A M M A N F A T T

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12/IV/2006 K (2006) 1502 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 12/IV/2006 om ändring av kommissionens beslut K(2005) 1452 slutlig av den 26 maj 2005 om arkivet

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.2.2011 K(2011) 909 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 21.2.2011 om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV KOMMISSIONENS

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel Maria Ingevaldsson Läkemedelsinspektör Utbildningsdag vårmöte 2013 Innehåll GMP PIC/S och EU Svensk lagstiftning LVFS 1999:4 Läkemedelsverkets föreskrifter och

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia

Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia Förordning 147/2003, Somalia [10281] Somalia Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (omarbetning)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (omarbetning) L 403/18 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (omarbetning) (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Barn som ansöker om internationellt skydd

Barn som ansöker om internationellt skydd SV Barn som ansöker om internationellt skydd Information för ensamkommande barn som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Vi gav dig den här broschyren eftersom

Läs mer

Barn som ansöker om internationellt skydd

Barn som ansöker om internationellt skydd SV Barn som ansöker om internationellt skydd Information för ensamkommande barn som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått den här broschyren, eftersom

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt konventionen [1151] De fördragsslutande regeringarna

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; Utkom från trycket den 13 mars 2008 beslutade den 10 mars 2008.

Läs mer

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE Nya ledamöter och formering av politiska grupper I valet 2009 kommer antalet ledamöter att minska från dagens 785 till 736. Det innebär att Sverige får 18 ledamöter i stället för 19. Om Lissabonfördraget

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Rådets förordning (EU) nr 401/2013 av den 2 maj 2013 om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma och om upphävande av förordning (EG) nr 194/2008

Rådets förordning (EU) nr 401/2013 av den 2 maj 2013 om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma och om upphävande av förordning (EG) nr 194/2008 Förordning 401/2013, Myanmar/Burma [10321] Myanmar/Burma Rådets förordning (EU) nr 401/2013 av den 2 maj 2013 om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma och om upphävande av förordning (EG) nr 194/2008

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (17)

Konsekvensutredning 1 (17) Konsekvensutredning 1 (17) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 4 maj 2011 386/2011 Körkortslag Given i Helsingfors den 29 april 2011 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SJÄTTE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SJÄTTE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.07.2004 KOM(2004) 524 slutlig SJÄTTE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om tillämpningen av artiklarna 4 och 5 i

Läs mer

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Fyra trafikslag samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! 2013-02-08 4 Fakta Myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Varför samordning på EU-nivå? 1. Externaliteter i förhållande till andra länder - kapitalförluster för långivare - behov

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5.1.2005 KOM(2004) 852 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Sverige att tillämpa en nedsatt skattesats för el som förbrukas

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om implicita förpliktelser som kan påverka de offentliga budgetarna

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om implicita förpliktelser som kan påverka de offentliga budgetarna EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.6.2015 COM(2015) 314 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om implicita förpliktelser som kan påverka de offentliga budgetarna SV SV RAPPORT

Läs mer

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund B-teori Fordonet i trafiken Lektion 4 bengt hedlund Olika typer av fordon Motorfordon Bilar Personbil Buss Lastbil Lätt lastbil Tung lastbil Motorcykel Lätt motorcykel Tung motorcykel Motordrivna fordon

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

BEGÄRAN OM INFORMATION OM RÄTT TILL FAMILJEFÖRMÅNER I DEN MEDLEMSSTAT DÄR FAMILEMEDLEMMARNA ÄR BOSATTA

BEGÄRAN OM INFORMATION OM RÄTT TILL FAMILJEFÖRMÅNER I DEN MEDLEMSSTAT DÄR FAMILEMEDLEMMARNA ÄR BOSATTA ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SOCIAL TRYGGHET FÖR MIGRERANDE ARBETARE Se anvisningarna på sidan 4 E 411 ( 1 ) BEGÄRAN OM INFORMATION OM RÄTT TILL FAMILJEFÖRMÅNER I DEN MEDLEMSSTAT DÄR FAMILEMEDLEMMARNA

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

RÅDET. Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden)

RÅDET. Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden) 15.3.2005 C 63 E/1 I (Meddelanden) RÅDET GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG) nr 11/2005 antagen av rådet den 9 december 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/ /EG av den om minimivillkor

Läs mer