KOMMISSIONENS BESLUT. av den 25 augusti om överensstämmelser mellan olika kategorier av körkort. [delgivet med nr K(2008) 3790] (2008/766/EG)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMISSIONENS BESLUT. av den 25 augusti 2008. om överensstämmelser mellan olika kategorier av körkort. [delgivet med nr K(2008) 3790] (2008/766/EG)"

Transkript

1 SV Europeiska unionens officiella tidning L 270/31 KOMMISSIONENS ESLUT av den 25 augusti 2008 om överensstämmelser mellan olika kategorier av körkort [delgivet med nr K(2008) 3790] (Text av betydelse för EES) (2008/766/EG) EUROPEISK GEMENSKPERNS KOMMISSION HR NTGIT ETT ESLUT HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJNE. med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, med beaktande av rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort ( 1 ), särskilt artikel 10, och rtikel 1 etta beslut ska gälla för alla giltiga körkort som utfärdats i medlemsstaterna och som fortfarande är i omlopp. av följande skäl: (1) I direktiv 91/439/EEG föreskrivs att alla körkort som utfärdats i medlemsstaterna bör erkännas ömsesidigt, inbegripet de körkort som utfärdats före datumet för tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande. rtikel 2 Tabeller över överensstämmelser mellan de olika kategorier av körkort som utfärdats i medlemsstaterna före den fullständiga tillämpningen av direktiv 91/439/EEG, och de harmoniserade kategorier av körkort som anges i artikel 3 i direktiv 91/439/ EEG, finns i bilaga I till detta beslut. (2) Principen om ömsesidigt erkännande av körkort innebär fullständigt erkännande av samtliga rättigheter som har beviljats körkortsinnehavare i enlighet med då gällande nationella bestämmelser. (3) I direktiv 91/439/EEG föreskrivs att medlemsstaterna bör upprätta överensstämmelser mellan de olika kategorierna av körkort som utfärdats före genomförandet av det direktivet och de körkort som baseras på gemenskapsmodellen. essa överensstämmelser bör få kommissionens samtycke i en rättsligt bindande form. (4) Tabellerna över överensstämmelser mellan de kategorier av körkort som utfärdats genom kommissionens beslut 2000/ 275/EG av den 21 mars 2000 om regler för överensstämmelse mellan vissa kategorier av körkort ( 2 ) bör uppdateras, särskilt med beaktande av gemenskapens senaste utvidgningar. rtikel 3 1. e kategorier av körkort som utfärdats före tillämpningen av direktiv 91/439/EEG berättigar körkortsinnehavaren att köra fordon i motsvarande kategorier, enligt beskrivningen i bilaga I till detta beslut, utan att byta ut körkortet. Vissa begränsningar kan gälla och anges för den aktuella behörigheten i bilaga I till detta beslut. 2. När ett körkort byts ut mot ett körkort av gemenskapsmodell som beskrivs i bilagorna I och Ia till direktiv 91/439/EEG ska motsvarande behörighet beviljas i enlighet med bilaga I till detta beslut. 3. e koder som anger begränsningar i motsvarande behörigheter är harmoniserade gemenskapskoder som avses i artikel 7 i direktiv 91/439/EEG. (5) eslut 2000/275/EG bör därför upphävas. ( 1 ) EGT L 237, , s. 1. ( 2 ) EGT L 91, , s Gemenskapens princip om ömsesidigt erkännande enligt artikel 1.2 i direktiv 91/439/EEG gäller inte för nationella kategorier av körkort.

2 L 270/32 SV Europeiska unionens officiella tidning rtikel 4 eslut 2000/275/EG ska upphöra att gälla med verkan från och med dagen för ikraftträdande av detta beslut. Hänvisningar till det upphävda beslutet ska tolkas som hänvisningar till detta beslut och läsas enligt korrelationstabellen i bilaga II. rtikel 5 etta beslut riktar sig till medlemsstaterna. Utfärdat i ryssel den 25 augusti På kommissionens vägnar ntonio TJNI Vice ordförande

3 SV Europeiska unionens officiella tidning L 270/33 ILG I MOELLER UTFÄRE I ELGIEN Modell elgien 1 (1) Utfärdad i elgien från och med den 1 januari 1967 till och med den 31 december 1988 eskrivning: Modellen finns på ett av följande språk: Nederländska, franska eller tyska. Olikheter finns i fråga om färg och tryck. Rosa körkort i papper med 6 sidor. Kategorier av modell 1,, E *,, E,, E,, E,, E,, E,, E F 51 F 51 * för fordon av kategori som används som taxi, hyrbilar, passagerartransport osv. För att vara behörig att köra fordon i kategori F och/eller F krävdes godkännande av kategori och/eller, liksom kategori F samt angivande av registreringsskyltarnas nummer på körkortet. Modell elgien 2 (2) Utfärdad i elgien från och med den 1 januari 1989 till och med den 30 september 1998 eskrivning: Modellen finns på ett av följande språk: Nederländska, franska eller tyska. Olikheter finns i fråga om färg och tryck. Rosa körkort i papper med 6 sidor. Kategorier av modell 2 (3) 2 1 E, E, E, E,, E, E, E,, E Modell elgien 3 (3) Utfärdad i elgien från och med den 1 oktober 1998 eskrivning: Modell i enlighet med bilaga I till direktiv 91/439/EEG.,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, och E. essutom har följande nationella kategorier införts: 3, G.

4 L 270/34 SV Europeiska unionens officiella tidning MOELLER UTFÄRE I ULGRIEN Modell ulgarien 1 (G1) Utfärdad i ulgarien från och med den 1 december 1999 till och med den 3 augusti 2000 eskrivning: Rosa förseglat körkort som består av 2 sidor. Kategorier av modell G1 E E, E E, E E E (T) (M) Modell ulgarien 2 (G2) Utfärdad i ulgarien från och med den 1 september 2000 till och med den 30 september 2002 eskrivning: Rosa förseglat körkort som består av 2 sidor. Kategorier av modell G2 E E, E E, E E E (T) (M) eskrivning: Rosa förseglat körkort som består av 2 sidor. Modell ulgarien 3 (G3) Utfärdad i ulgarien sedan den 1 oktober 2002 Kategorier av modell G3 E E, E E, E E E (T) (M)

5 SV Europeiska unionens officiella tidning L 270/35 MOELLER UTFÄRE I TJEKIEN Modell Tjeckien 1 (Z1) Utfärdad i Tjeckoslovakien från och med den 1 juli 1964 till och med den 30 juni 1986 eskrivning: Tredelat körkort, papperssidor som är fästa på de flexibla vikbara plastpärmarna. Rosa, pärmens färg kan variera en aning. Papperet har ett nätmönster av säkerhetsskäl. Fotografiet (35 mm x 45 mm) är fäst i ramutrymmet på sidan 1 med en officiell stämpel, inbegripet namnet på den utfärdande myndigheten och statens vapensköld. Kategorier av modell Z1 E E E E E E (M) (T) Modell Tjeckien 2 (Z2) Utfärdad i Tjeckoslovakien från och med den 1 juli 1986 till och med den 30 juni 1991 eskrivning: Tungt papper i banksedelkvalitet (rosa) med tryckt säkerhetsmönster. Fotografiet (35 mm x 45 mm) är fäst i ramutrymmet på framsidan med en officiell stämpel, inbegripet namnet på den utfärdande myndigheten och statens vapensköld. Kategorier av modell Z2 E E E E E E (/50) (T) Kategori /50 skulle vara stämplat på körkortets baksida, nedanför Zvláštní záznamy. Modell Tjeckien 3 (Z3) Utfärdad i Tjeckoslovakien från och med den 1 juli 1991 till och med den 31 december 1992 Utfärdad i Tjeckien från och med den 1 januari 1993 till och med den 30 juni 1993 eskrivning: Inplastat papper i banksedelkvalitet (rosa). Fotografiet (35 mm x 45 mm) är fäst i ramutrymmet på framsidan med en officiell stämpel, inbegripet namnet på den utfärdande myndigheten och statens vapensköld. Kategorier av modell Z3

6 L 270/36 SV Europeiska unionens officiella tidning Kategorier av modell Z3 E E E E E E (/50) (T) Modell Tjeckien 4 (Z4) Utfärdad i Tjeckien från och med den 1 juli 1993 till och med den 30 juni 1996 eskrivning: Inplastat papper i banksedelkvalitet (rosa). Handlingen kan ha en svag färgton. Fotografiet (35 mm x 45 mm) är fäst i ramutrymmet på framsidan med en officiell stämpel, inbegripet namnet på den utfärdande myndigheten och statens vapensköld. Kategorier av modell Z4 E E E E E E (/50) (T) Modell Tjeckien 5 (Z5) Utfärdad i Tjeckien från och med den 1 juli 1996 till och med den 31 december 2000 eskrivning: Papper i banksedelkvalitet (rosa och blått) i en säkerhetsstämplad plastpärm. En cirkelrund holografisk bild (med Z i mitten) på pärmen ska delvis täcka fotografiet längst ner till vänster. Fotografiet (35 mm x 45 mm) är fäst i ramutrymmet på framsidan med en officiell stämpel, inbegripet namnet på den utfärdande myndigheten och statens vapensköld. Kategorier av modell Z5 E E E E E E (/50) (T) Kategori /50 skulle vara stämplat på körkortets baksida, nedanför Zvláštní záznamy.

7 SV Europeiska unionens officiella tidning L 270/37 Modell Tjeckien 6 (Z6) Utfärdad i Tjeckien från och med den 1 januari 2001 till och med den 30 april 2004 eskrivning: Inplastat flerfärgat papper i banksedelkvalitet (rosa, blått, grönt). En cirkelrund holografisk bild (med Z i mitten) på pärmen ska delvis täcka fotografiet längst ner till vänster. Fotografiet (35 mm x 45 mm) är fäst i ramutrymmet på framsidan med en officiell stämpel, inbegripet namnet på den utfärdande myndigheten och statens vapensköld. Kategorier av modell Z E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E (M, T) Modell Tjeckien 7 (Z7) Utfärdad i Tjeckien sedan den 1 maj 2004 eskrivning: Körkort av plast i enlighet med bilaga Ia till direktiv 91/439/EEG. Följande harmoniserade kategorier har införts: 1,, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, och E. essutom har följande nationella kategorier införts: M och T. MOELLER UTFÄRE I NMRK Modell anmark 1 (K1) Utfärdad i anmark till och med den 30 april 1986 eskrivning: Rosa körkort med fyra sidor. 1 2 E E E Kategorier av modell K1 1,, begränsat till motorcyklar utan sidvagn. Innehavarna har rätt att få fullständig behörighet för kategori 1 och i övriga medlemsstater. 1, E 1, 1E, E 1, 1E, E

8 L 270/38 SV Europeiska unionens officiella tidning Körkortet är inte längre giltigt i anmark, eftersom ett obligatoriskt utbyte av körkort skedde under åren Körkortet berättigar dock till ett utbyte mot ett nytt körkort utfärdat i anmark och måste erkännas av andra medlemsstater till och med den 30 april Modell anmark 2 (K2) Utfärdad i anmark från och med den 1 maj 1986 till och med den 30 juni 1996 eskrivning: Körkort med rosa och beige linjer, 4 sidor. 1 2 E E E Kategorier av modell K2 1,, begränsat till motorcyklar utan sidvagn. Innehavarna har rätt att få fullständig behörighet för kategori 1 och i andra medlemsstater. 1, E 1, 1E, E 1, E Modell anmark 3 (K3) Utfärdad i anmark från och med den 1 juli 1996 till och med den 13 april 1997 eskrivning: Körkort med rosa och beige linjer, 4 sidor. E E E Kategorier av modell K3 1, E 1, E, E 1 1E, E Modell anmark 4 (K4) Utfärdad i anmark sedan den 14 april 1997 eskrivning: Körkort av plast i enlighet med bilaga Ia till direktiv 91/439/EEG.,, E,, E, och E. atumet för första utfärdandet av körkortskategorier som utfärdades före den 1 maj 1986 kan inte spåras I sådana fall kan symbolen <eller> förekomma i kolumn 10 på körkortet, åtföljd av ett årtal som anger att kategorin utfärdades under eller före det året.

9 SV Europeiska unionens officiella tidning L 270/39 MOELLER UTFÄRE I TYSKLN llmän anmärkning: För alla tyska modeller som utfärdats före den 1 januari 1999 kan ytterligare behörigheter av ett mycket specifikt och begränsat slag, och som inte visas i tabellerna, bli aktuella. I de undantagsfall då ett sådant fall uppkommer, måste de tyska myndigheterna kontaktas om det råder tvivel om vad en viss behörighet omfattar. Modell Tyskland 1 (1) Utfärdad i Tyskland till och med den 1 april 1986 (i undantagsfall kan datum för utfärdande vara efter den 1 april 1986) eskrivning: Grå, 4 sidor. Modellen förekommer i flera olika färger och former, eftersom den har utfärdats i mer än 40 år. Modeller som utfärdas i delstaten Saarland kan ha en annan storlek och är dessutom på två språk (tyska och franska). Kategorier av modell 1 1 (se 1) 1 beschränkt auf Leichtkrafträder: , E,, E (se 2, 3, 5) 3, E, 1, 1E (se 3, 4, 5) 4 (se 6) 5 1. Om ett körkort i Klasse 1 utfärdades före den 1 december 1954 (före den 1 oktober 1960 i delstaten Saarland) är innehavaren dessutom berättigad att köra fordon i kategori 79 ( 700 cm 3 ) utan att behöva byta ut sitt körkort. Om ett sådant körkort byts ut är innehavaren berättigad till ett körkort som gäller hela kategori. 2. Om innehavaren av ett körkort i Klasse 2 fyller 50 år före den 31 december 1999 upphör behörigheten att gälla den 31 december Till och med den 31 december 2000 måste körkortsinnehavaren byta ut sitt körkort mot en ny modell och giltighetsperioden och frekvensen för läkarkontroll för de nya modellerna gäller. Om en innehavare fyller 50 år efter den 31 december 1999, måste han byta ut sitt körkort mot en ny modell på sin femtioårsdag. Giltighetsperioden för den nya modellen är därefter fem år. Om en sådan körkortsinnehavare bosätter sig permanent i en annan medlemsstat utan att uppfylla ovanstående krav, ska hans behörighet enligt Klasse 2 inte erkännas (om han inte har ändrat sin normala bosättningsort innan ovanstående regler gällde honom). 3. Om ett körkort i Klasse 2 eller Klasse 3 utfärdades före den 1 december 1954 (före den 1 oktober 1960 i delstaten Saarland) är innehavaren dessutom berättigad att köra fordon i kategori 1 och 79 ( 250 cm 3 ). I båda fallen är innehavaren berättigad till ett körkort som utan begränsningar gäller kategori om han byter ut körkortet. Om ett körkort i Klasse 2 eller Klasse 3 utfärdades efter ovanstående datum, men före den 1 april 1980 är innehavaren dessutom berättigad att köra fordon i kategori Innehavaren av ett körkort i Klasse 3 är även berättigad att köra följande fordon: E 79 (> 12 ton, men med högst tre axlar). På ett nytt körkort, som utfärdas till honom i utbyte, behöver denna behörighet bara visas på körkortet på innehavarens uttryckliga begäran. 5. Innehavaren av ett körkort i Klasse 3 är berättigad att köra bussar utan passagerare med en högsta vikt som understiger 7,5 ton, även i internationell trafik. Innehavaren av ett körkort i Klasse 2 är berättigad att köra bussar utan passagerare i internationell trafik. Efter utbytet av modeller i Tyskland, är rättigheten att köra en tom buss begränsad till tyskt territorium med tillämpning av en nationell kod.

10 L 270/40 SV Europeiska unionens officiella tidning Om ett körkort i Klasse 4 utfärdades före den 1 december 1954 (före den 1 oktober 1960 i delstaten Saarland) är det inte bara en nationell kategori, utan det ger innehavaren behörighet att köra fordon av följande kategorier: 1, 79 ( 250 cm 3 ) och 79 ( 700 cm 3 ). I båda fallen är innehavaren berättigad till ett körkort som utan begränsningar gäller kategori och om han byter ut körkortet. I de fall ett körkort i Klasse 4 utfärdades efter ovanstående datum, men före den 1 april 1980 ger det behörighet att köra fordon i kategori 1. Modell Tyskland 2 (2) Utfärdad i f.d. Östtyskland till och med 1969 eskrivning: Grå med fyra sidor. 2a: Modell utfärdad till och med den 31 mars Kategorier av modell 2a 1, (se 5) 2 1,,, E,, E (se 1, 3, 4) 3 1,,, E, 1, 1E (se 2, 3, 4) 4 1,, (se 4, 5) 2b: Modell utfärdad från och med den 1 april 1957 till och med Kategorier av modell 2b 1 2 1, (se 4, 5) ,, E, 1, 1E (se 2, 3, 4) 5 1,, E,, E (se 1, 3, 4) En lagstadgad ändring, som trädde i kraft den 1 april 1957, ändrade omfattningen hos och definitionerna av kategorierna. ärför krävs två tabeller över överensstämmelser för denna modell. 1. Om innehavaren av ett körkort i Klasse 2 som utfärdades före den 1 april 1957 eller ett körkort i Klasse 5 som utfärdades efter den 31 mars 1957 fyller 50 år före den 31 december 1999 upphör behörigheten att gälla den 31 december Till och med den 31 december 2000 måste körkortsinnehavaren byta ut sitt körkort mot en ny modell och giltighetsperioden och frekvensen för läkarkontroll för de nya modellerna gäller. Om en innehavare fyller 50 år efter den 31 december 1999, måste han byta ut sitt körkort mot en ny modell på sin femtioårsdag. Giltighetsperioden för den nya modellen är därefter fem år. Om en sådan körkortsinnehavare bosätter sig permanent i en annan medlemsstat utan att uppfylla ovanstående krav, ska hans behörighet enligt Klasse 2 inte erkännas (om han inte har ändrat sin normala bosättningsort innan ovanstående regler gällde honom). 2. Innehavaren av ett körkort i Klasse 3 som utfärdats före den 1 april 1957 och av ett körkort i Klasse 4 som utfärdats efter den 31 mars 1957 är även berättigad att köra följande fordon: E 79 (> 12 t, men med högst tre axlar). På ett nytt körkort, som utfärdas till honom i utbyte, behöver denna behörighet bara visas på körkortet på innehavarens uttryckliga begäran. 3. Innehavaren av ett körkort i Klasse 3 som utfärdats före den 1 april 1957 (2a) eller ett körkort i Klasse 4 som utfärdats efter den 31 mars 1957 (2b) är berättigad att köra bussar utan passagerare med en högsta vikt som understiger 7,5 ton, även i internationell trafik.

11 SV Europeiska unionens officiella tidning L 270/41 Innehavaren av ett körkort i Klasse 2 som utfärdats före den 1 april 1957 (2a) eller ett körkort i Klasse 5 som utfärdats efter den 31 mars 1957 (2b) är berättigad att köra bussar utan passagerare i internationell trafik. Efter utbytet av modeller i Tyskland, är rättigheten att köra en tom buss begränsad till tyskt territorium med tillämpning av en nationell kod. 4. Innehavare av ett körkort i Klasse 2, Klasse 3 eller Klasse 4 av modell 2a eller Klasse 2, Klasse 4 eller Klasse 5 av modell 2b som utfärdats före den 1 december 1954 har obegränsad behörighet att köra fordon i kategori endast efter det att körkortet bytts ut. Om körkortet inte byts ut, ger modellen bara behörighet att köra fordon i kategori 79 ( 250 cm 3 ). 5. Om körkortet inte byts ut gäller följande: I de fall ett körkort i Klasse 1 eller Klasse 4 utfärdades före den 1 december 1954, är innehavaren enbart berättigad att köra fordon i kategori 79 ( 700 cm 3 ). I de fall ett körkort i Klasse 1 eller Klasse 4 utfärdades efter det datumet och före den 1 april 1957 eller om ett körkort Klasse 2 utfärdades efter den 31 mars 1957, är innehavaren enbart berättigad att köra fordon i kategori 79 ( 250 cm 3 ). Enbart i de fall där körkortet byts ut mot ett nytt, är innehavaren berättigad till ett körkort som ger full -behörighet. Modell Tyskland 3 (3) Utfärdad i f.d. Östtyskland från och med 1969 till och med den 31 maj 1982 eskrivning: Körkort med 12 sidor, grått omslag. Kategorier av modell (se 4, 5, 6) 3 - (se 6) 4, E, 1, 1E (se 2, 3, 4, 6) 5, E,, E (se 1, 3, 4, 6) 6 StVZO, 85 StVZO - (se 6) 1. Om innehavaren av ett körkort i Klasse 5 fyller 50 år före den 31 december 1999 upphör behörigheten att gälla den 31 december Till och med den 31 december 2000 måste körkortsinnehavaren byta ut sitt körkort mot en ny modell och giltighetsperioden och frekvensen för läkarkontroll för de nya modellerna gäller. Om en innehavare fyller 50 år efter den 31 december 1999, måste han byta ut sitt körkort mot en ny modell på sin femtioårsdag. Giltighetsperioden för den nya modellen är därefter fem år. Om en sådan körkortsinnehavare bosätter sig permanent i en annan medlemsstat utan att uppfylla ovanstående krav, ska hans behörighet enligt Klasse 2 inte erkännas (om han inte har ändrat sin normala bosättningsort innan ovanstående regler gällde honom). 2. Innehavaren av ett körkort i Klasse 4 är även berättigad att köra följande fordon: E 79 (> 12 t, men med högst tre axlar). På ett nytt körkort, som utfärdas till honom i utbyte, behöver denna behörighet bara visas på körkortet på innehavarens uttryckliga begäran. 3. Innehavaren av ett körkort i Klasse 4 är berättigad att köra bussar utan passagerare med en högsta vikt som understiger 7,5 ton, även i internationell trafik. Innehavaren av ett körkort i Klasse 5 är berättigad att köra bussar utan passagerare i internationell trafik. Efter utbytet av modeller i Tyskland, är rättigheten att köra en tom buss begränsad till tyskt territorium med tillämpning av en nationell kod.

12 L 270/42 SV Europeiska unionens officiella tidning Innehavare av ett körkort i Klasse 2, Klasse 4 eller Klasse 5 som utfärdats före den 1 december 1954 har obegränsad behörighet att köra fordon i kategori endast efter det att körkortet bytts ut. Om körkortet inte byts ut, ger modellen bara behörighet att köra fordon i kategori 79 ( 250 cm 3 ). 5. Om körkortet inte byts ut gäller följande: I de fall ett körkort i Klasse 1 utfärdades före den 1 december 1954, är innehavaren berättigad att köra fordon i kategori 79 ( 700 cm 3 ). I de fall ett körkort i Klasse 1 utfärdades efter det datumet och före den 1 april 1957 eller om ett körkort Klasse 2 utfärdades efter den 1 april 1957, är innehavaren enbart berättigad att köra fordon i kategori 79 ( 250 cm 3 ). I de fall där körkortet byts ut mot ett nytt, är innehavaren berättigad till ett körkort som ger full -behörighet. 6. I de fall en innehavare av ett körkort i Klasse 2, 3, 4 eller 5 eller i enlighet med 6 StVZO eller 85 StVZO har förvärvat sitt körkort före den 1 april 1980, är han berättigad att dessutom köra fordon i kategori 1. I de fallen är Klasse 3 inte bara en nationell kategori. Modell Tyskland 4 (4) Utfärdad i f.d. Östtyskland från och med den 1 juni 1982 till och med den 2 oktober 1990 eskrivning: Körkort av ljusrosa papper, 4 sidor. Kategorier av modell 4 1,, E, 1 (se 2, 3), E, 1, 1E, (se 1, 3), E, 1, 1E, (se 1) E, E, 1, 1E (se 2) E, E, 1, 1E,, E (se 1) E, E, 1, 1E,, E (se 1) 1. Om innehavaren av ett körkort i Klasse, E, och E fyller 50 år före den 31 december 1999 upphör behörigheten att gälla den 31 december Till och med den 31 december 2000 måste körkortsinnehavaren byta ut sitt körkort mot en ny modell och giltighetsperioden och frekvensen för läkarkontroll för de nya modellerna gäller. Om en innehavare fyller 50 år efter den 31 december 1999, måste han byta ut sitt körkort mot en ny modell på sin femtioårsdag. Giltighetsperioden för den nya modellen är därefter fem år. Om en sådan körkortsinnehavare bosätter sig permanent i en annan medlemsstat utan att uppfylla ovanstående krav, ska hans behörighet enligt Klasse inte erkännas (om han inte har ändrat sin normala bosättningsort innan ovanstående regler gällde honom). 2. Innehavaren av ett körkort i Klasse och E är även berättigad att köra följande fordon: E 79 (> 12 t, men med högst tre axlar). På ett nytt körkort, som utfärdas till honom i utbyte, behöver denna behörighet bara visas på körkortet på innehavarens uttryckliga begäran. 3. Innehavaren av ett körkort i Klasse är berättigad att köra bussar utan passagerare med en högsta vikt som understiger 7,5 ton, även i internationell trafik. Innehavaren av ett körkort i Klasse är berättigad att köra bussar utan passagerare i internationell trafik. Efter utbytet av modeller i Tyskland, är rättigheten att köra en tom buss begränsad till tyskt territorium med tillämpning av en nationell kod.

13 SV Europeiska unionens officiella tidning L 270/43 Modell Tyskland 5 (5) Utfärdad i Tyskland från och med den 1 april 1986 till och med den 31 december 1998 eskrivning: Körkort av rosa papper med 6 sidor. Kategorier av modell 5 1 1, (se 2) 1a 1, 1b 1 2, E, 1, 1E,, E (se 1, 3, 5) 3, E, 1, 1E (se 3, 4, 5) (4) (se 6) (5) 1. Om innehavaren av ett körkort i Klasse 2 fyller 50 år före den 31 december 1999 upphör behörigheten att gälla den 31 december Till och med den 31 december 2000 måste körkortsinnehavaren byta ut sitt körkort mot en ny modell och giltighetsperioden och frekvensen för läkarkontroll för de nya modellerna gäller. Om en innehavare fyller 50 år efter den 31 december 1999, måste han byta ut sitt körkort mot en ny modell på sin femtioårsdag. Giltighetsperioden för den nya modellen är därefter fem år. Om en sådan körkortsinnehavare bosätter sig permanent i en annan medlemsstat utan att uppfylla ovanstående krav, ska hans behörighet enligt Klasse 2 inte erkännas (om han inte har ändrat sin normala bosättningsort innan ovanstående regler gällde honom). 2. Om ett körkort i Klasse 1 av modell 1 utfärdades före den 1 december 1954 (före den 1 oktober 1960 i delstaten Saarland) är innehavaren dessutom berättigad att köra fordon i kategori 79 ( 700 cm 3 ) utan att behöva byta ut sitt körkort. Om ett sådant körkort byts ut är innehavaren berättigad till ett körkort som gäller hela kategori. Ovanstående gäller modell 5 endast under förutsättning att ett körkort av modell 1 hade utfärdats till samma innehavare före de aktuella datumen och därefter bytts ut mot ett körkort av modell Om ett körkort i Klasse 2 eller Klasse 3 av modell 1 utfärdades före den 1 december 1954 (före den 1 oktober 1960 i delstaten Saarland) är innehavaren dessutom berättigad att köra fordon i kategori 1 och 79 ( 250 cm 3 ). I båda fallen är innehavaren berättigad till ett körkort som utan begränsningar gäller kategori om han byter ut körkortet. Om ett körkort i Klasse 2 eller Klasse 3 utfärdades efter ovanstående datum, men före den 1 april 1980 är innehavaren dessutom berättigad att köra fordon i kategori 1. Ovanstående gäller modell 5 endast under förutsättning att ett körkort av modell 1 hade utfärdats till samma innehavare före de aktuella datumen och därefter bytts ut mot ett körkort av modell Innehavaren av ett körkort i Klasse 3 är även berättigad att köra följande fordon: E 79 (> 12 t, men med högst tre axlar). På ett nytt körkort, som utfärdas till honom i utbyte, behöver denna behörighet bara visas på körkortet på innehavarens uttryckliga begäran. 5. Innehavaren av ett körkort i Klasse 3 är berättigad att köra bussar utan passagerare med en högsta vikt som understiger 7,5 ton, även i internationell trafik. Innehavaren av ett körkort i Klasse 2 är berättigad att köra bussar utan passagerare i internationell trafik, utan krav på att inneha ett körkort av modell 2. Efter utbytet av modeller i Tyskland, är rättigheten att köra en tom buss begränsad till tyskt territorium med tillämpning av en nationell kod.

14 L 270/44 SV Europeiska unionens officiella tidning Om ett körkort i Klasse 4 av modell 1 utfärdades före den 1 december 1954 (före den 1 oktober 1960 i delstaten Saarland) räknas inte det som någon nationell kategori, utan det ger endast behörighet att köra följande kategorier: 1, 79 ( 250 cm 3 ) och 79 ( 700 cm 3 ). I båda fallen är innehavaren berättigad till ett körkort som utan begränsningar gäller kategori och om han byter ut körkortet. I de fall ett körkort i Klasse 4 utfärdades efter ovanstående datum, men före den 1 april 1980 ger det behörighet att köra fordon i kategori 1. Ovanstående gäller modell 5 endast under förutsättning att ett körkort av modell 1 hade utfärdats till samma innehavare före de aktuella datumen och därefter bytts ut mot ett körkort av modell 5. Modell Tyskland 6 (6) Utfärdad i Tyskland sedan den 1 januari 1999 eskrivning: Körkort av plast i enlighet med bilaga Ia till direktiv 91/439/EEG. 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, och E. essutom har följande nationella kategorier införts: M, L och T. MOELLER UTFÄRE I ESTLN eskrivning: Rosa körkort av plast. Modell Estland 1 (EST1) Utfärdad i Estland från och med den 1 november 1994 till och med den 30 september 2004 Kategorier av modell EST E 1E E E 1 1 1E 1E E E (R) (T) Sedan den 1 februari 1999 anges som hologram Eesti Riiklik utoregistrikeskus (den utfärdande myndigheten) på körkortets framsida under nummer 5 och på baksidan. atum för utfärdande anges för varje kategori på baksidan. en 1 oktober 1999 ändrades de nummeruppgifter som var tryckta på körkortet. e nationella kategorierna R och T utfärdas sedan den 1 februari ESMNE längst ner i mitten på framsidan anger att innehavaren är en ny bilförare. Ett sådant körkorts giltighetstid är begränsad till två år. Modell Estland 2 (EST2) Utfärdad i Estland sedan den 1 oktober 2004 eskrivning: Körkort av plast i enlighet med bilaga Ia till direktiv 91/439/EEG.

15 SV Europeiska unionens officiella tidning L 270/45 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, och E. essutom har följande nationella kategorier införts: R och T. ESMNE längst ner i mitten på baksidan anger att innehavaren är en ny bilförare. Ett sådant körkorts giltighetstid är begränsad till två år. MOELLER UTFÄRE I GREKLN Modell Grekland 1 (GR1) Utfärdad i Grekland från och med den 1 december 1987 till och med den 31 mars 1997 eskrivning: Körkort av rosa papper med 6 sidor. Kategorier av modell GR1 Για επαγγελματική χρήση Γ Δ E ΓΕ ΔΕ E E E Modell Grekland 2 (GR2) Utfärdad i Grekland från och med den 1 april 1997 till och med den 30 april 2001 eskrivning: Körkort av rosa papper med 6 sidor i enlighet med bilaga I till direktiv 91/439/EEG. 1/1 / 1/1 / /Γ /Δ E/E E/Γ E E/Δ E Kategorier av modell GR2 1 1 E E E Modell Grekland 3 (GR3) Utfärdad i Grekland sedan den 1 maj 2001 eskrivning: Körkort av rosa papper med 6 sidor i enlighet med bilaga I till direktiv 91/439/EEG.,, E,, E, och E.

16 L 270/46 SV Europeiska unionens officiella tidning MOELLER UTFÄRE I SPNIEN Modell Spanien 1 (E1) Utfärdad i Spanien från och med den 4 mars 1984 till och med den 26 juni 1997 eskrivning: Körkort av rosa papper med 6 sidor. Kategorier av modell E E, 2E E 2 för yrkesmässigt bruk 1 1 (se 1) 1E, 2E 1E (se 1) 2, E (se 2) E E 1. Om ingen begränsning för högsta tillåtna vikt på kg anges på sidan 6 i körkortet omfattar kategori 1 behörighet att köra fordon i kategori. Om ingen sådan begränsning anges och innehavaren är berättigad att köra fordon i kategorierna 1E eller 2E omfattar dessa kategorier behörighet att köra fordon i kategori E. 2. Innehavare av ett körkort i kategori 2 är dessutom berättigad att köra fordon i kategori E, om han även innehar ett körkort i kategori. Modell Spanien 2 (E2) Utfärdad i Spanien från och med den 27 juni 1997 till och med den 1 november 2004 eskrivning: Körkort av rosa papper med 6 sidor i enlighet med bilaga I till direktiv 91/439/EEG. 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, och E. Modell Spanien 3 (E3) Utfärdad i Spanien sedan den 2 november 2004 eskrivning: Körkort av plast i enlighet med bilaga Ia till direktiv 91/439/EEG. 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, och E. essutom har följande nationella kategorier införts: (btp). MOELLER UTFÄRE I FRNKRIKE Modell Frankrike 1 (F1) Utfärdad i Frankrike till och med 1954 eskrivning: Rosa körkort med 2 sidor, fotografi på framsidan. Kategorier av modell F1 (se 1) 1 ilar som används för kollektiv transport

17 SV Europeiska unionens officiella tidning L 270/47 Kategorier av modell F1 2 ilar som med last väger över kg, E 3 o Motorcyklar med två hjul 1. Om ingenting anges på körkortets baksida, gäller detta inte för körning av fordon i kategorierna 1, 2 och 3. ärför går det inte att namnge den kategori som motsvarar behörigheten enligt kategori och som inte omfattas av någon av de tre angivna kategorierna. En rad i ovanstående tabell anger det förhållandet.. Modell Frankrike 2 (F2) Utfärdad i Frankrike från och med 1954 till och med den 20 januari 1975 eskrivning: Körkort av rosa papper (avsevärt större än modellerna i bilaga I till direktiv 91/439/EEG), 6 sidor. Kategorier av modell F2 1 1, 1, 1 1, 1,, E,, E,, E 1,, E,, E,, E (se 1) E 1,, E E 1,, E,, E,, E E 1,, E,, E,, E (se 1) F1 1 + kod (10, 15, ) F + kod (10, 15, ) F + kod (10, 15, ) 1. I de fall provfordonet med vilket körkortsinnehavaren genomförde uppkörningen för kategori eller E vägde 3,5 ton, är innehavaren enbart berättigad att köra fordon i följande kategorier: 1, 1,, E, 79 ( kg). Modell Frankrike 3 (F3) Utfärdad i Frankrike från och med den 20 januari 1975 till och med den 1 mars 1980 eskrivning: Körkort av rosa papper (avsevärt större än modellerna i bilaga I till direktiv 91/439/EEG), 6 sidor. Kategorier av modell F3 1 1, 1, 1 1, 1,, E,, E 79 ( 12,5 ton) 1 1,, E,, E,, E 1,, E,, E 79 ( 12,5 ton),, E (se 1) E 1,, E E 1,, E,, E,, E F1 1 + kod (10, 15, ) F + kod (10, 15, ) F + kod (10, 15, ) FE E + kod (10, 15, )

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll;

Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll; Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll; beslutade den 24 maj 2012. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 kap. 6 körkortsförordningen (1998:980). TSFS 2012:60

Läs mer

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner,

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, m.m. Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan

Läs mer

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Friheten att röra sig och bo i EU En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättsliga frågor 1 Den här vägledningen innehåller praktiska upplysningar

Läs mer

Europaparlamentet. Antagna texter. Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg. Resolution Konsoliderad text Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

Europaparlamentet. Antagna texter. Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg. Resolution Konsoliderad text Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Antagna teter - Tisdagen den 11 mars 2014 - Trafiksäkerheten hos nytto ***I -... Sida 1 av 39 http://www.europarl.europa.eu/sides/getdoc.do?pubref=-//ep//tet+ta+p7-ta-2... Europaparlamentet Inde Föregående

Läs mer

Kör- och vilotider Färdskrivare. Promemoria

Kör- och vilotider Färdskrivare. Promemoria Kör- och vilotider Färdskrivare Promemoria RättsPM 2007:12 Utvecklingscentrum Malmö Juni 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Aktuella förordningar samt EG- förordningar och direktiv...4 2.1 Förordningen

Läs mer

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND,

Läs mer

Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter

Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 382, 31/12/1986 s. 0017-0021

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006R0865 SV 27.09.2012 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 865/2006 av den 4 maj

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om behörighet för lokförare...9 1 kap. Allmänna bestämmelser...9 2 kap. Förarbehörighet...11 3 kap. Utbildning,

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0053 SV 01.07.2005 004.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/53/EG av den18

Läs mer

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA MARS 2010 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/1 F E U KONSOLIDERADE VERSIONER F E U F AV FÖRDRAGET OM

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV 29.4.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.3.2013 COM(2013) 139 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Första rapporten om tillämpningen

Läs mer

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln 1 Vilka omfattas av sexmånadersregeln och ettårsregeln? Du som i skattehänseende är bosatt i Sverige och som arbetar

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

Parkeringstillstånd för personer med funktionshinder i Europeiska unionen:

Parkeringstillstånd för personer med funktionshinder i Europeiska unionen: Parkeringstillstånd för personer med funktionshinder i Europeiska unionen: villkor i medlemsstaterna Europeiska kommissionen Placera den fristående foldern på insidan av vindrutan intill ditt parkeringstillstånd

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

Fri rörlighet för varor Handledning för tillämpningen av fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor

Fri rörlighet för varor Handledning för tillämpningen av fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor Fri rörlighet för varor Handledning för tillämpningen av fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor Europeiska kommissionen Näringsliv och industri Fri rörlighet för varor Handledning för tillämpningen

Läs mer

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny

Läs mer