KOMMISSIONENS BESLUT. av den 25 augusti om överensstämmelser mellan olika kategorier av körkort. [delgivet med nr K(2008) 3790] (2008/766/EG)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMISSIONENS BESLUT. av den 25 augusti 2008. om överensstämmelser mellan olika kategorier av körkort. [delgivet med nr K(2008) 3790] (2008/766/EG)"

Transkript

1 SV Europeiska unionens officiella tidning L 270/31 KOMMISSIONENS ESLUT av den 25 augusti 2008 om överensstämmelser mellan olika kategorier av körkort [delgivet med nr K(2008) 3790] (Text av betydelse för EES) (2008/766/EG) EUROPEISK GEMENSKPERNS KOMMISSION HR NTGIT ETT ESLUT HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJNE. med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, med beaktande av rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort ( 1 ), särskilt artikel 10, och rtikel 1 etta beslut ska gälla för alla giltiga körkort som utfärdats i medlemsstaterna och som fortfarande är i omlopp. av följande skäl: (1) I direktiv 91/439/EEG föreskrivs att alla körkort som utfärdats i medlemsstaterna bör erkännas ömsesidigt, inbegripet de körkort som utfärdats före datumet för tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande. rtikel 2 Tabeller över överensstämmelser mellan de olika kategorier av körkort som utfärdats i medlemsstaterna före den fullständiga tillämpningen av direktiv 91/439/EEG, och de harmoniserade kategorier av körkort som anges i artikel 3 i direktiv 91/439/ EEG, finns i bilaga I till detta beslut. (2) Principen om ömsesidigt erkännande av körkort innebär fullständigt erkännande av samtliga rättigheter som har beviljats körkortsinnehavare i enlighet med då gällande nationella bestämmelser. (3) I direktiv 91/439/EEG föreskrivs att medlemsstaterna bör upprätta överensstämmelser mellan de olika kategorierna av körkort som utfärdats före genomförandet av det direktivet och de körkort som baseras på gemenskapsmodellen. essa överensstämmelser bör få kommissionens samtycke i en rättsligt bindande form. (4) Tabellerna över överensstämmelser mellan de kategorier av körkort som utfärdats genom kommissionens beslut 2000/ 275/EG av den 21 mars 2000 om regler för överensstämmelse mellan vissa kategorier av körkort ( 2 ) bör uppdateras, särskilt med beaktande av gemenskapens senaste utvidgningar. rtikel 3 1. e kategorier av körkort som utfärdats före tillämpningen av direktiv 91/439/EEG berättigar körkortsinnehavaren att köra fordon i motsvarande kategorier, enligt beskrivningen i bilaga I till detta beslut, utan att byta ut körkortet. Vissa begränsningar kan gälla och anges för den aktuella behörigheten i bilaga I till detta beslut. 2. När ett körkort byts ut mot ett körkort av gemenskapsmodell som beskrivs i bilagorna I och Ia till direktiv 91/439/EEG ska motsvarande behörighet beviljas i enlighet med bilaga I till detta beslut. 3. e koder som anger begränsningar i motsvarande behörigheter är harmoniserade gemenskapskoder som avses i artikel 7 i direktiv 91/439/EEG. (5) eslut 2000/275/EG bör därför upphävas. ( 1 ) EGT L 237, , s. 1. ( 2 ) EGT L 91, , s Gemenskapens princip om ömsesidigt erkännande enligt artikel 1.2 i direktiv 91/439/EEG gäller inte för nationella kategorier av körkort.

2 L 270/32 SV Europeiska unionens officiella tidning rtikel 4 eslut 2000/275/EG ska upphöra att gälla med verkan från och med dagen för ikraftträdande av detta beslut. Hänvisningar till det upphävda beslutet ska tolkas som hänvisningar till detta beslut och läsas enligt korrelationstabellen i bilaga II. rtikel 5 etta beslut riktar sig till medlemsstaterna. Utfärdat i ryssel den 25 augusti På kommissionens vägnar ntonio TJNI Vice ordförande

3 SV Europeiska unionens officiella tidning L 270/33 ILG I MOELLER UTFÄRE I ELGIEN Modell elgien 1 (1) Utfärdad i elgien från och med den 1 januari 1967 till och med den 31 december 1988 eskrivning: Modellen finns på ett av följande språk: Nederländska, franska eller tyska. Olikheter finns i fråga om färg och tryck. Rosa körkort i papper med 6 sidor. Kategorier av modell 1,, E *,, E,, E,, E,, E,, E,, E F 51 F 51 * för fordon av kategori som används som taxi, hyrbilar, passagerartransport osv. För att vara behörig att köra fordon i kategori F och/eller F krävdes godkännande av kategori och/eller, liksom kategori F samt angivande av registreringsskyltarnas nummer på körkortet. Modell elgien 2 (2) Utfärdad i elgien från och med den 1 januari 1989 till och med den 30 september 1998 eskrivning: Modellen finns på ett av följande språk: Nederländska, franska eller tyska. Olikheter finns i fråga om färg och tryck. Rosa körkort i papper med 6 sidor. Kategorier av modell 2 (3) 2 1 E, E, E, E,, E, E, E,, E Modell elgien 3 (3) Utfärdad i elgien från och med den 1 oktober 1998 eskrivning: Modell i enlighet med bilaga I till direktiv 91/439/EEG.,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, och E. essutom har följande nationella kategorier införts: 3, G.

4 L 270/34 SV Europeiska unionens officiella tidning MOELLER UTFÄRE I ULGRIEN Modell ulgarien 1 (G1) Utfärdad i ulgarien från och med den 1 december 1999 till och med den 3 augusti 2000 eskrivning: Rosa förseglat körkort som består av 2 sidor. Kategorier av modell G1 E E, E E, E E E (T) (M) Modell ulgarien 2 (G2) Utfärdad i ulgarien från och med den 1 september 2000 till och med den 30 september 2002 eskrivning: Rosa förseglat körkort som består av 2 sidor. Kategorier av modell G2 E E, E E, E E E (T) (M) eskrivning: Rosa förseglat körkort som består av 2 sidor. Modell ulgarien 3 (G3) Utfärdad i ulgarien sedan den 1 oktober 2002 Kategorier av modell G3 E E, E E, E E E (T) (M)

5 SV Europeiska unionens officiella tidning L 270/35 MOELLER UTFÄRE I TJEKIEN Modell Tjeckien 1 (Z1) Utfärdad i Tjeckoslovakien från och med den 1 juli 1964 till och med den 30 juni 1986 eskrivning: Tredelat körkort, papperssidor som är fästa på de flexibla vikbara plastpärmarna. Rosa, pärmens färg kan variera en aning. Papperet har ett nätmönster av säkerhetsskäl. Fotografiet (35 mm x 45 mm) är fäst i ramutrymmet på sidan 1 med en officiell stämpel, inbegripet namnet på den utfärdande myndigheten och statens vapensköld. Kategorier av modell Z1 E E E E E E (M) (T) Modell Tjeckien 2 (Z2) Utfärdad i Tjeckoslovakien från och med den 1 juli 1986 till och med den 30 juni 1991 eskrivning: Tungt papper i banksedelkvalitet (rosa) med tryckt säkerhetsmönster. Fotografiet (35 mm x 45 mm) är fäst i ramutrymmet på framsidan med en officiell stämpel, inbegripet namnet på den utfärdande myndigheten och statens vapensköld. Kategorier av modell Z2 E E E E E E (/50) (T) Kategori /50 skulle vara stämplat på körkortets baksida, nedanför Zvláštní záznamy. Modell Tjeckien 3 (Z3) Utfärdad i Tjeckoslovakien från och med den 1 juli 1991 till och med den 31 december 1992 Utfärdad i Tjeckien från och med den 1 januari 1993 till och med den 30 juni 1993 eskrivning: Inplastat papper i banksedelkvalitet (rosa). Fotografiet (35 mm x 45 mm) är fäst i ramutrymmet på framsidan med en officiell stämpel, inbegripet namnet på den utfärdande myndigheten och statens vapensköld. Kategorier av modell Z3

6 L 270/36 SV Europeiska unionens officiella tidning Kategorier av modell Z3 E E E E E E (/50) (T) Modell Tjeckien 4 (Z4) Utfärdad i Tjeckien från och med den 1 juli 1993 till och med den 30 juni 1996 eskrivning: Inplastat papper i banksedelkvalitet (rosa). Handlingen kan ha en svag färgton. Fotografiet (35 mm x 45 mm) är fäst i ramutrymmet på framsidan med en officiell stämpel, inbegripet namnet på den utfärdande myndigheten och statens vapensköld. Kategorier av modell Z4 E E E E E E (/50) (T) Modell Tjeckien 5 (Z5) Utfärdad i Tjeckien från och med den 1 juli 1996 till och med den 31 december 2000 eskrivning: Papper i banksedelkvalitet (rosa och blått) i en säkerhetsstämplad plastpärm. En cirkelrund holografisk bild (med Z i mitten) på pärmen ska delvis täcka fotografiet längst ner till vänster. Fotografiet (35 mm x 45 mm) är fäst i ramutrymmet på framsidan med en officiell stämpel, inbegripet namnet på den utfärdande myndigheten och statens vapensköld. Kategorier av modell Z5 E E E E E E (/50) (T) Kategori /50 skulle vara stämplat på körkortets baksida, nedanför Zvláštní záznamy.

7 SV Europeiska unionens officiella tidning L 270/37 Modell Tjeckien 6 (Z6) Utfärdad i Tjeckien från och med den 1 januari 2001 till och med den 30 april 2004 eskrivning: Inplastat flerfärgat papper i banksedelkvalitet (rosa, blått, grönt). En cirkelrund holografisk bild (med Z i mitten) på pärmen ska delvis täcka fotografiet längst ner till vänster. Fotografiet (35 mm x 45 mm) är fäst i ramutrymmet på framsidan med en officiell stämpel, inbegripet namnet på den utfärdande myndigheten och statens vapensköld. Kategorier av modell Z E E 1 1 1E 1E E E 1 1 1E 1E E E (M, T) Modell Tjeckien 7 (Z7) Utfärdad i Tjeckien sedan den 1 maj 2004 eskrivning: Körkort av plast i enlighet med bilaga Ia till direktiv 91/439/EEG. Följande harmoniserade kategorier har införts: 1,, 1,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, och E. essutom har följande nationella kategorier införts: M och T. MOELLER UTFÄRE I NMRK Modell anmark 1 (K1) Utfärdad i anmark till och med den 30 april 1986 eskrivning: Rosa körkort med fyra sidor. 1 2 E E E Kategorier av modell K1 1,, begränsat till motorcyklar utan sidvagn. Innehavarna har rätt att få fullständig behörighet för kategori 1 och i övriga medlemsstater. 1, E 1, 1E, E 1, 1E, E

8 L 270/38 SV Europeiska unionens officiella tidning Körkortet är inte längre giltigt i anmark, eftersom ett obligatoriskt utbyte av körkort skedde under åren Körkortet berättigar dock till ett utbyte mot ett nytt körkort utfärdat i anmark och måste erkännas av andra medlemsstater till och med den 30 april Modell anmark 2 (K2) Utfärdad i anmark från och med den 1 maj 1986 till och med den 30 juni 1996 eskrivning: Körkort med rosa och beige linjer, 4 sidor. 1 2 E E E Kategorier av modell K2 1,, begränsat till motorcyklar utan sidvagn. Innehavarna har rätt att få fullständig behörighet för kategori 1 och i andra medlemsstater. 1, E 1, 1E, E 1, E Modell anmark 3 (K3) Utfärdad i anmark från och med den 1 juli 1996 till och med den 13 april 1997 eskrivning: Körkort med rosa och beige linjer, 4 sidor. E E E Kategorier av modell K3 1, E 1, E, E 1 1E, E Modell anmark 4 (K4) Utfärdad i anmark sedan den 14 april 1997 eskrivning: Körkort av plast i enlighet med bilaga Ia till direktiv 91/439/EEG.,, E,, E, och E. atumet för första utfärdandet av körkortskategorier som utfärdades före den 1 maj 1986 kan inte spåras I sådana fall kan symbolen <eller> förekomma i kolumn 10 på körkortet, åtföljd av ett årtal som anger att kategorin utfärdades under eller före det året.

9 SV Europeiska unionens officiella tidning L 270/39 MOELLER UTFÄRE I TYSKLN llmän anmärkning: För alla tyska modeller som utfärdats före den 1 januari 1999 kan ytterligare behörigheter av ett mycket specifikt och begränsat slag, och som inte visas i tabellerna, bli aktuella. I de undantagsfall då ett sådant fall uppkommer, måste de tyska myndigheterna kontaktas om det råder tvivel om vad en viss behörighet omfattar. Modell Tyskland 1 (1) Utfärdad i Tyskland till och med den 1 april 1986 (i undantagsfall kan datum för utfärdande vara efter den 1 april 1986) eskrivning: Grå, 4 sidor. Modellen förekommer i flera olika färger och former, eftersom den har utfärdats i mer än 40 år. Modeller som utfärdas i delstaten Saarland kan ha en annan storlek och är dessutom på två språk (tyska och franska). Kategorier av modell 1 1 (se 1) 1 beschränkt auf Leichtkrafträder: , E,, E (se 2, 3, 5) 3, E, 1, 1E (se 3, 4, 5) 4 (se 6) 5 1. Om ett körkort i Klasse 1 utfärdades före den 1 december 1954 (före den 1 oktober 1960 i delstaten Saarland) är innehavaren dessutom berättigad att köra fordon i kategori 79 ( 700 cm 3 ) utan att behöva byta ut sitt körkort. Om ett sådant körkort byts ut är innehavaren berättigad till ett körkort som gäller hela kategori. 2. Om innehavaren av ett körkort i Klasse 2 fyller 50 år före den 31 december 1999 upphör behörigheten att gälla den 31 december Till och med den 31 december 2000 måste körkortsinnehavaren byta ut sitt körkort mot en ny modell och giltighetsperioden och frekvensen för läkarkontroll för de nya modellerna gäller. Om en innehavare fyller 50 år efter den 31 december 1999, måste han byta ut sitt körkort mot en ny modell på sin femtioårsdag. Giltighetsperioden för den nya modellen är därefter fem år. Om en sådan körkortsinnehavare bosätter sig permanent i en annan medlemsstat utan att uppfylla ovanstående krav, ska hans behörighet enligt Klasse 2 inte erkännas (om han inte har ändrat sin normala bosättningsort innan ovanstående regler gällde honom). 3. Om ett körkort i Klasse 2 eller Klasse 3 utfärdades före den 1 december 1954 (före den 1 oktober 1960 i delstaten Saarland) är innehavaren dessutom berättigad att köra fordon i kategori 1 och 79 ( 250 cm 3 ). I båda fallen är innehavaren berättigad till ett körkort som utan begränsningar gäller kategori om han byter ut körkortet. Om ett körkort i Klasse 2 eller Klasse 3 utfärdades efter ovanstående datum, men före den 1 april 1980 är innehavaren dessutom berättigad att köra fordon i kategori Innehavaren av ett körkort i Klasse 3 är även berättigad att köra följande fordon: E 79 (> 12 ton, men med högst tre axlar). På ett nytt körkort, som utfärdas till honom i utbyte, behöver denna behörighet bara visas på körkortet på innehavarens uttryckliga begäran. 5. Innehavaren av ett körkort i Klasse 3 är berättigad att köra bussar utan passagerare med en högsta vikt som understiger 7,5 ton, även i internationell trafik. Innehavaren av ett körkort i Klasse 2 är berättigad att köra bussar utan passagerare i internationell trafik. Efter utbytet av modeller i Tyskland, är rättigheten att köra en tom buss begränsad till tyskt territorium med tillämpning av en nationell kod.

10 L 270/40 SV Europeiska unionens officiella tidning Om ett körkort i Klasse 4 utfärdades före den 1 december 1954 (före den 1 oktober 1960 i delstaten Saarland) är det inte bara en nationell kategori, utan det ger innehavaren behörighet att köra fordon av följande kategorier: 1, 79 ( 250 cm 3 ) och 79 ( 700 cm 3 ). I båda fallen är innehavaren berättigad till ett körkort som utan begränsningar gäller kategori och om han byter ut körkortet. I de fall ett körkort i Klasse 4 utfärdades efter ovanstående datum, men före den 1 april 1980 ger det behörighet att köra fordon i kategori 1. Modell Tyskland 2 (2) Utfärdad i f.d. Östtyskland till och med 1969 eskrivning: Grå med fyra sidor. 2a: Modell utfärdad till och med den 31 mars Kategorier av modell 2a 1, (se 5) 2 1,,, E,, E (se 1, 3, 4) 3 1,,, E, 1, 1E (se 2, 3, 4) 4 1,, (se 4, 5) 2b: Modell utfärdad från och med den 1 april 1957 till och med Kategorier av modell 2b 1 2 1, (se 4, 5) ,, E, 1, 1E (se 2, 3, 4) 5 1,, E,, E (se 1, 3, 4) En lagstadgad ändring, som trädde i kraft den 1 april 1957, ändrade omfattningen hos och definitionerna av kategorierna. ärför krävs två tabeller över överensstämmelser för denna modell. 1. Om innehavaren av ett körkort i Klasse 2 som utfärdades före den 1 april 1957 eller ett körkort i Klasse 5 som utfärdades efter den 31 mars 1957 fyller 50 år före den 31 december 1999 upphör behörigheten att gälla den 31 december Till och med den 31 december 2000 måste körkortsinnehavaren byta ut sitt körkort mot en ny modell och giltighetsperioden och frekvensen för läkarkontroll för de nya modellerna gäller. Om en innehavare fyller 50 år efter den 31 december 1999, måste han byta ut sitt körkort mot en ny modell på sin femtioårsdag. Giltighetsperioden för den nya modellen är därefter fem år. Om en sådan körkortsinnehavare bosätter sig permanent i en annan medlemsstat utan att uppfylla ovanstående krav, ska hans behörighet enligt Klasse 2 inte erkännas (om han inte har ändrat sin normala bosättningsort innan ovanstående regler gällde honom). 2. Innehavaren av ett körkort i Klasse 3 som utfärdats före den 1 april 1957 och av ett körkort i Klasse 4 som utfärdats efter den 31 mars 1957 är även berättigad att köra följande fordon: E 79 (> 12 t, men med högst tre axlar). På ett nytt körkort, som utfärdas till honom i utbyte, behöver denna behörighet bara visas på körkortet på innehavarens uttryckliga begäran. 3. Innehavaren av ett körkort i Klasse 3 som utfärdats före den 1 april 1957 (2a) eller ett körkort i Klasse 4 som utfärdats efter den 31 mars 1957 (2b) är berättigad att köra bussar utan passagerare med en högsta vikt som understiger 7,5 ton, även i internationell trafik.

11 SV Europeiska unionens officiella tidning L 270/41 Innehavaren av ett körkort i Klasse 2 som utfärdats före den 1 april 1957 (2a) eller ett körkort i Klasse 5 som utfärdats efter den 31 mars 1957 (2b) är berättigad att köra bussar utan passagerare i internationell trafik. Efter utbytet av modeller i Tyskland, är rättigheten att köra en tom buss begränsad till tyskt territorium med tillämpning av en nationell kod. 4. Innehavare av ett körkort i Klasse 2, Klasse 3 eller Klasse 4 av modell 2a eller Klasse 2, Klasse 4 eller Klasse 5 av modell 2b som utfärdats före den 1 december 1954 har obegränsad behörighet att köra fordon i kategori endast efter det att körkortet bytts ut. Om körkortet inte byts ut, ger modellen bara behörighet att köra fordon i kategori 79 ( 250 cm 3 ). 5. Om körkortet inte byts ut gäller följande: I de fall ett körkort i Klasse 1 eller Klasse 4 utfärdades före den 1 december 1954, är innehavaren enbart berättigad att köra fordon i kategori 79 ( 700 cm 3 ). I de fall ett körkort i Klasse 1 eller Klasse 4 utfärdades efter det datumet och före den 1 april 1957 eller om ett körkort Klasse 2 utfärdades efter den 31 mars 1957, är innehavaren enbart berättigad att köra fordon i kategori 79 ( 250 cm 3 ). Enbart i de fall där körkortet byts ut mot ett nytt, är innehavaren berättigad till ett körkort som ger full -behörighet. Modell Tyskland 3 (3) Utfärdad i f.d. Östtyskland från och med 1969 till och med den 31 maj 1982 eskrivning: Körkort med 12 sidor, grått omslag. Kategorier av modell (se 4, 5, 6) 3 - (se 6) 4, E, 1, 1E (se 2, 3, 4, 6) 5, E,, E (se 1, 3, 4, 6) 6 StVZO, 85 StVZO - (se 6) 1. Om innehavaren av ett körkort i Klasse 5 fyller 50 år före den 31 december 1999 upphör behörigheten att gälla den 31 december Till och med den 31 december 2000 måste körkortsinnehavaren byta ut sitt körkort mot en ny modell och giltighetsperioden och frekvensen för läkarkontroll för de nya modellerna gäller. Om en innehavare fyller 50 år efter den 31 december 1999, måste han byta ut sitt körkort mot en ny modell på sin femtioårsdag. Giltighetsperioden för den nya modellen är därefter fem år. Om en sådan körkortsinnehavare bosätter sig permanent i en annan medlemsstat utan att uppfylla ovanstående krav, ska hans behörighet enligt Klasse 2 inte erkännas (om han inte har ändrat sin normala bosättningsort innan ovanstående regler gällde honom). 2. Innehavaren av ett körkort i Klasse 4 är även berättigad att köra följande fordon: E 79 (> 12 t, men med högst tre axlar). På ett nytt körkort, som utfärdas till honom i utbyte, behöver denna behörighet bara visas på körkortet på innehavarens uttryckliga begäran. 3. Innehavaren av ett körkort i Klasse 4 är berättigad att köra bussar utan passagerare med en högsta vikt som understiger 7,5 ton, även i internationell trafik. Innehavaren av ett körkort i Klasse 5 är berättigad att köra bussar utan passagerare i internationell trafik. Efter utbytet av modeller i Tyskland, är rättigheten att köra en tom buss begränsad till tyskt territorium med tillämpning av en nationell kod.

12 L 270/42 SV Europeiska unionens officiella tidning Innehavare av ett körkort i Klasse 2, Klasse 4 eller Klasse 5 som utfärdats före den 1 december 1954 har obegränsad behörighet att köra fordon i kategori endast efter det att körkortet bytts ut. Om körkortet inte byts ut, ger modellen bara behörighet att köra fordon i kategori 79 ( 250 cm 3 ). 5. Om körkortet inte byts ut gäller följande: I de fall ett körkort i Klasse 1 utfärdades före den 1 december 1954, är innehavaren berättigad att köra fordon i kategori 79 ( 700 cm 3 ). I de fall ett körkort i Klasse 1 utfärdades efter det datumet och före den 1 april 1957 eller om ett körkort Klasse 2 utfärdades efter den 1 april 1957, är innehavaren enbart berättigad att köra fordon i kategori 79 ( 250 cm 3 ). I de fall där körkortet byts ut mot ett nytt, är innehavaren berättigad till ett körkort som ger full -behörighet. 6. I de fall en innehavare av ett körkort i Klasse 2, 3, 4 eller 5 eller i enlighet med 6 StVZO eller 85 StVZO har förvärvat sitt körkort före den 1 april 1980, är han berättigad att dessutom köra fordon i kategori 1. I de fallen är Klasse 3 inte bara en nationell kategori. Modell Tyskland 4 (4) Utfärdad i f.d. Östtyskland från och med den 1 juni 1982 till och med den 2 oktober 1990 eskrivning: Körkort av ljusrosa papper, 4 sidor. Kategorier av modell 4 1,, E, 1 (se 2, 3), E, 1, 1E, (se 1, 3), E, 1, 1E, (se 1) E, E, 1, 1E (se 2) E, E, 1, 1E,, E (se 1) E, E, 1, 1E,, E (se 1) 1. Om innehavaren av ett körkort i Klasse, E, och E fyller 50 år före den 31 december 1999 upphör behörigheten att gälla den 31 december Till och med den 31 december 2000 måste körkortsinnehavaren byta ut sitt körkort mot en ny modell och giltighetsperioden och frekvensen för läkarkontroll för de nya modellerna gäller. Om en innehavare fyller 50 år efter den 31 december 1999, måste han byta ut sitt körkort mot en ny modell på sin femtioårsdag. Giltighetsperioden för den nya modellen är därefter fem år. Om en sådan körkortsinnehavare bosätter sig permanent i en annan medlemsstat utan att uppfylla ovanstående krav, ska hans behörighet enligt Klasse inte erkännas (om han inte har ändrat sin normala bosättningsort innan ovanstående regler gällde honom). 2. Innehavaren av ett körkort i Klasse och E är även berättigad att köra följande fordon: E 79 (> 12 t, men med högst tre axlar). På ett nytt körkort, som utfärdas till honom i utbyte, behöver denna behörighet bara visas på körkortet på innehavarens uttryckliga begäran. 3. Innehavaren av ett körkort i Klasse är berättigad att köra bussar utan passagerare med en högsta vikt som understiger 7,5 ton, även i internationell trafik. Innehavaren av ett körkort i Klasse är berättigad att köra bussar utan passagerare i internationell trafik. Efter utbytet av modeller i Tyskland, är rättigheten att köra en tom buss begränsad till tyskt territorium med tillämpning av en nationell kod.

13 SV Europeiska unionens officiella tidning L 270/43 Modell Tyskland 5 (5) Utfärdad i Tyskland från och med den 1 april 1986 till och med den 31 december 1998 eskrivning: Körkort av rosa papper med 6 sidor. Kategorier av modell 5 1 1, (se 2) 1a 1, 1b 1 2, E, 1, 1E,, E (se 1, 3, 5) 3, E, 1, 1E (se 3, 4, 5) (4) (se 6) (5) 1. Om innehavaren av ett körkort i Klasse 2 fyller 50 år före den 31 december 1999 upphör behörigheten att gälla den 31 december Till och med den 31 december 2000 måste körkortsinnehavaren byta ut sitt körkort mot en ny modell och giltighetsperioden och frekvensen för läkarkontroll för de nya modellerna gäller. Om en innehavare fyller 50 år efter den 31 december 1999, måste han byta ut sitt körkort mot en ny modell på sin femtioårsdag. Giltighetsperioden för den nya modellen är därefter fem år. Om en sådan körkortsinnehavare bosätter sig permanent i en annan medlemsstat utan att uppfylla ovanstående krav, ska hans behörighet enligt Klasse 2 inte erkännas (om han inte har ändrat sin normala bosättningsort innan ovanstående regler gällde honom). 2. Om ett körkort i Klasse 1 av modell 1 utfärdades före den 1 december 1954 (före den 1 oktober 1960 i delstaten Saarland) är innehavaren dessutom berättigad att köra fordon i kategori 79 ( 700 cm 3 ) utan att behöva byta ut sitt körkort. Om ett sådant körkort byts ut är innehavaren berättigad till ett körkort som gäller hela kategori. Ovanstående gäller modell 5 endast under förutsättning att ett körkort av modell 1 hade utfärdats till samma innehavare före de aktuella datumen och därefter bytts ut mot ett körkort av modell Om ett körkort i Klasse 2 eller Klasse 3 av modell 1 utfärdades före den 1 december 1954 (före den 1 oktober 1960 i delstaten Saarland) är innehavaren dessutom berättigad att köra fordon i kategori 1 och 79 ( 250 cm 3 ). I båda fallen är innehavaren berättigad till ett körkort som utan begränsningar gäller kategori om han byter ut körkortet. Om ett körkort i Klasse 2 eller Klasse 3 utfärdades efter ovanstående datum, men före den 1 april 1980 är innehavaren dessutom berättigad att köra fordon i kategori 1. Ovanstående gäller modell 5 endast under förutsättning att ett körkort av modell 1 hade utfärdats till samma innehavare före de aktuella datumen och därefter bytts ut mot ett körkort av modell Innehavaren av ett körkort i Klasse 3 är även berättigad att köra följande fordon: E 79 (> 12 t, men med högst tre axlar). På ett nytt körkort, som utfärdas till honom i utbyte, behöver denna behörighet bara visas på körkortet på innehavarens uttryckliga begäran. 5. Innehavaren av ett körkort i Klasse 3 är berättigad att köra bussar utan passagerare med en högsta vikt som understiger 7,5 ton, även i internationell trafik. Innehavaren av ett körkort i Klasse 2 är berättigad att köra bussar utan passagerare i internationell trafik, utan krav på att inneha ett körkort av modell 2. Efter utbytet av modeller i Tyskland, är rättigheten att köra en tom buss begränsad till tyskt territorium med tillämpning av en nationell kod.

14 L 270/44 SV Europeiska unionens officiella tidning Om ett körkort i Klasse 4 av modell 1 utfärdades före den 1 december 1954 (före den 1 oktober 1960 i delstaten Saarland) räknas inte det som någon nationell kategori, utan det ger endast behörighet att köra följande kategorier: 1, 79 ( 250 cm 3 ) och 79 ( 700 cm 3 ). I båda fallen är innehavaren berättigad till ett körkort som utan begränsningar gäller kategori och om han byter ut körkortet. I de fall ett körkort i Klasse 4 utfärdades efter ovanstående datum, men före den 1 april 1980 ger det behörighet att köra fordon i kategori 1. Ovanstående gäller modell 5 endast under förutsättning att ett körkort av modell 1 hade utfärdats till samma innehavare före de aktuella datumen och därefter bytts ut mot ett körkort av modell 5. Modell Tyskland 6 (6) Utfärdad i Tyskland sedan den 1 januari 1999 eskrivning: Körkort av plast i enlighet med bilaga Ia till direktiv 91/439/EEG. 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, och E. essutom har följande nationella kategorier införts: M, L och T. MOELLER UTFÄRE I ESTLN eskrivning: Rosa körkort av plast. Modell Estland 1 (EST1) Utfärdad i Estland från och med den 1 november 1994 till och med den 30 september 2004 Kategorier av modell EST E 1E E E 1 1 1E 1E E E (R) (T) Sedan den 1 februari 1999 anges som hologram Eesti Riiklik utoregistrikeskus (den utfärdande myndigheten) på körkortets framsida under nummer 5 och på baksidan. atum för utfärdande anges för varje kategori på baksidan. en 1 oktober 1999 ändrades de nummeruppgifter som var tryckta på körkortet. e nationella kategorierna R och T utfärdas sedan den 1 februari ESMNE längst ner i mitten på framsidan anger att innehavaren är en ny bilförare. Ett sådant körkorts giltighetstid är begränsad till två år. Modell Estland 2 (EST2) Utfärdad i Estland sedan den 1 oktober 2004 eskrivning: Körkort av plast i enlighet med bilaga Ia till direktiv 91/439/EEG.

15 SV Europeiska unionens officiella tidning L 270/45 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, och E. essutom har följande nationella kategorier införts: R och T. ESMNE längst ner i mitten på baksidan anger att innehavaren är en ny bilförare. Ett sådant körkorts giltighetstid är begränsad till två år. MOELLER UTFÄRE I GREKLN Modell Grekland 1 (GR1) Utfärdad i Grekland från och med den 1 december 1987 till och med den 31 mars 1997 eskrivning: Körkort av rosa papper med 6 sidor. Kategorier av modell GR1 Για επαγγελματική χρήση Γ Δ E ΓΕ ΔΕ E E E Modell Grekland 2 (GR2) Utfärdad i Grekland från och med den 1 april 1997 till och med den 30 april 2001 eskrivning: Körkort av rosa papper med 6 sidor i enlighet med bilaga I till direktiv 91/439/EEG. 1/1 / 1/1 / /Γ /Δ E/E E/Γ E E/Δ E Kategorier av modell GR2 1 1 E E E Modell Grekland 3 (GR3) Utfärdad i Grekland sedan den 1 maj 2001 eskrivning: Körkort av rosa papper med 6 sidor i enlighet med bilaga I till direktiv 91/439/EEG.,, E,, E, och E.

16 L 270/46 SV Europeiska unionens officiella tidning MOELLER UTFÄRE I SPNIEN Modell Spanien 1 (E1) Utfärdad i Spanien från och med den 4 mars 1984 till och med den 26 juni 1997 eskrivning: Körkort av rosa papper med 6 sidor. Kategorier av modell E E, 2E E 2 för yrkesmässigt bruk 1 1 (se 1) 1E, 2E 1E (se 1) 2, E (se 2) E E 1. Om ingen begränsning för högsta tillåtna vikt på kg anges på sidan 6 i körkortet omfattar kategori 1 behörighet att köra fordon i kategori. Om ingen sådan begränsning anges och innehavaren är berättigad att köra fordon i kategorierna 1E eller 2E omfattar dessa kategorier behörighet att köra fordon i kategori E. 2. Innehavare av ett körkort i kategori 2 är dessutom berättigad att köra fordon i kategori E, om han även innehar ett körkort i kategori. Modell Spanien 2 (E2) Utfärdad i Spanien från och med den 27 juni 1997 till och med den 1 november 2004 eskrivning: Körkort av rosa papper med 6 sidor i enlighet med bilaga I till direktiv 91/439/EEG. 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, och E. Modell Spanien 3 (E3) Utfärdad i Spanien sedan den 2 november 2004 eskrivning: Körkort av plast i enlighet med bilaga Ia till direktiv 91/439/EEG. 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, och E. essutom har följande nationella kategorier införts: (btp). MOELLER UTFÄRE I FRNKRIKE Modell Frankrike 1 (F1) Utfärdad i Frankrike till och med 1954 eskrivning: Rosa körkort med 2 sidor, fotografi på framsidan. Kategorier av modell F1 (se 1) 1 ilar som används för kollektiv transport

17 SV Europeiska unionens officiella tidning L 270/47 Kategorier av modell F1 2 ilar som med last väger över kg, E 3 o Motorcyklar med två hjul 1. Om ingenting anges på körkortets baksida, gäller detta inte för körning av fordon i kategorierna 1, 2 och 3. ärför går det inte att namnge den kategori som motsvarar behörigheten enligt kategori och som inte omfattas av någon av de tre angivna kategorierna. En rad i ovanstående tabell anger det förhållandet.. Modell Frankrike 2 (F2) Utfärdad i Frankrike från och med 1954 till och med den 20 januari 1975 eskrivning: Körkort av rosa papper (avsevärt större än modellerna i bilaga I till direktiv 91/439/EEG), 6 sidor. Kategorier av modell F2 1 1, 1, 1 1, 1,, E,, E,, E 1,, E,, E,, E (se 1) E 1,, E E 1,, E,, E,, E E 1,, E,, E,, E (se 1) F1 1 + kod (10, 15, ) F + kod (10, 15, ) F + kod (10, 15, ) 1. I de fall provfordonet med vilket körkortsinnehavaren genomförde uppkörningen för kategori eller E vägde 3,5 ton, är innehavaren enbart berättigad att köra fordon i följande kategorier: 1, 1,, E, 79 ( kg). Modell Frankrike 3 (F3) Utfärdad i Frankrike från och med den 20 januari 1975 till och med den 1 mars 1980 eskrivning: Körkort av rosa papper (avsevärt större än modellerna i bilaga I till direktiv 91/439/EEG), 6 sidor. Kategorier av modell F3 1 1, 1, 1 1, 1,, E,, E 79 ( 12,5 ton) 1 1,, E,, E,, E 1,, E,, E 79 ( 12,5 ton),, E (se 1) E 1,, E E 1,, E,, E,, E F1 1 + kod (10, 15, ) F + kod (10, 15, ) F + kod (10, 15, ) FE E + kod (10, 15, )

18 L 270/48 SV Europeiska unionens officiella tidning I de fall provfordonet med vilket körkortsinnehavaren genomförde uppkörningen för kategori vägde 3,5 ton (avser perioden mellan den 20 januari 1975 och den 31 maj 1979) eller 7 ton (avser perioden mellan den 1 juni 1979 och den 1 mars 1980), är innehavaren enbart berättigad att köra fordon i följande kategorier: 1, 1,, E, 79 ( kg). Modell Frankrike 4 (F4) Utfärdad i Frankrike från och med den 1 mars 1980 till och med den 1 januari 1985 eskrivning: Körkort av rosa papper (avsevärt större än modellerna i bilaga I till direktiv 91/439/EEG), 6 sidor. Kategorier av modell F4 1 1, 1 2, 1 3., , E 1,, E 1,, E,, E 79 ( 12,5 ton) 1 1,, E,, E,, E 1,, E,, E 79 ( 12,5 ton),, E (se 1) E 1,, E,, E 79 ( 12,5 ton),, E F1 1, 1 + kod (10, 15, ) F2, 1 + kod (10, 15, ) F3, 1 + kod (10, 15, ) F4 1 + kod (10, 15, ) F 1, + kod (10, 15, ) 1. I de fall provfordonet med vilket körkortsinnehavaren genomförde uppkörningen för kategori vägde 7 ton, är innehavaren enbart berättigad att köra fordon i följande kategorier: 1, 1,, E, 79 ( kg). Modell Frankrike 5 (F5) Utfärdad i Frankrike från och med den 1 januari 1985 till och med den 30 juni 1990 eskrivning: Körkort av rosa papper med 6 sidor. Kategorier av modell F5 T 1 L 1, 1, 1 1, E 1,, E 1,, E,, E,, E begränsad 1,, E,, E 79 ( 12,5 ton) E 1,, E,, E 1,, E,, E 79 ( 12,5 ton),, E (se 1) E 1,, E,, E 79 ( 12,5 ton),, E 1. I de fall provfordonet vägde mindre än 3,5 ton, är innehavaren enbart berättigad att köra fordon i följande kategorier: 1, 1,, E, 79 ( kg).

19 SV Europeiska unionens officiella tidning L 270/49 Modell Frankrike 6 (F6) Utfärdad i Frankrike från och med den 1 juli 1990 till och med den 15 november 1994 eskrivning: Körkort av rosa papper med 6 sidor. T L E E E Kategorier av modell F6 1 1, 1, 1 1, 1,, E, E, E Modell Frankrike 7 (F7) Utfärdad i Frankrike från och med den 15 november 1994 till och med den 28 februari 1999 eskrivning: Körkort av rosa papper med 6 sidor. T L E E E Kategorier av modell F7 1 1, 1, 1 1, 1,, E, E, E Modell Frankrike 8 (F8) Utfärdad i Frankrike sedan den 1 mars 1999 eskrivning: Körkort av rosa papper i enlighet med bilaga I till direktiv 91/439/EEG. 1,, 1,, E,, E, och E. MOELLER UTFÄRE I IRLN Modell Irland 1 (IRL1) Utfärdad i Irland från och med den 25 juni 1992 till och med den 16 november 1999 eskrivning: Körkort av rosa papper med 6 sidor. 1 E Kategorier av modell IRL1 1 E

20 L 270/50 SV Europeiska unionens officiella tidning Kategorier av modell IRL E 1E E E 1 1 1E 1E E E (M, W) en här modellen har utfärdats i en tvåspråkig version, med den iriska (gäliska) texten först och därefter den engelska. et sista körkortet av den här modellen upphör att gälla den 16 november Modell Irland 2 (IRL1) Utfärdad i Irland sedan omkring den 17 november 1999 eskrivning: Körkort av rosa papper med 6 sidor i enlighet med bilaga I till direktiv 91/439/EEG. 1,,, E, 1, 1E,, E, 1, 1E, och E. en här modellen har utfärdats i en tvåspråkig version, med den iriska (gäliska) texten först och därefter den engelska. MOELLER UTFÄRE I ITLIEN llmän anmärkning: För alla italienska modeller krävs ett bevis på yrkesmässig kompetens kallat ertificato di abilitazione professionale förutom relevant körkortsmodell, i de fall körkortsinnehavaren vill kunna köra fordon i kategorierna eller + E i yrkesmässig trafik. eskrivning: Körkort av rosa och blått papper med 6 sidor. Modell Italien 1 (E1) Utfärdad i Italien från och med 1959 till och med 1989 Kategorier av modell I1, (se 1) E,, E (se 1) E, E E, E (se 2) (F) 1. Rätt att köra motorcykel (kategori ) med ett körkort i kategori /E beviljades till och med den 1 januari Modellerna I1 I6: För att vara behörig att köra fordon i kategorierna, E i yrkesmässigt bruk måste körkortsinnehavare inneha bevis på yrkesmässig kompetens ( ertificato di abilitazione professionale ).

(Icke-lagstiftningsakter) BESLUT

(Icke-lagstiftningsakter) BESLUT 22.1.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 19/1 II (Icke-lagstiftningsakter) ESLUT KOMMISSIONENS ESLUT av den 18 december 2012 om överensstämmelser mellan olika kategorier av körkort [delgivet

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 18 januari 2013 Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet Den 19 januari 2013 kommer ett europeiskt körkort som en del av ikraftträdandet

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 26 juli 2012 (OR. en) 12921/12 TRANS 256 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 25 juli 2012 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr: D 21370/02

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOLL OM ÄNDRING AV PROTOKOLLET OM ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER, FOGAT TILL FÖRDRAGET

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG)

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG) 1991L0671 SV 20.03.2014 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: FÖRDRAGET UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2012 COM(2012) 385 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2017 Nr 2

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2017 Nr 2 ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2017 Nr 2 Nr 2 LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av bilagan till landskapsförordningen om villkorskoder som får anges på körkort utfärdade på Åland Utfärdad i Mariehamn den 21 december

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 37 Nr 37 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 23 maj 2011 I enlighet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.1.2004 KOM(2004) 32 slutlig 2004/0009 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som

Läs mer

Körkort: att sörja för säkerhet och rörelsefrihet

Körkort: att sörja för säkerhet och rörelsefrihet IP/03/1435 Bryssel den 22 oktober 2003 Körkort: att sörja för säkerhet och rörelsefrihet Europeiska kommissionen har idag, i syfte att minska risken för bedrägeri, sörja för en verklig rörelsefrihet för

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter EUROPEISKA UNIONEN Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter Läs noggrant igenom följande upplysningar innan ansökan om bindande klassificeringsbesked fylls i. 1. Närmare vägledning

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN, AVTAL OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS, REPUBLIKEN SLOVENIENS OCH REPUBLIKEN

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 06 (OR. en) 355/6 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: JAI 856 DAPIX 8 CRIMORG 33 ENFOPOL 359 ENFOCUSTOM 68 RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om automatiskt utbyte

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 101/2014 (Finlands författningssamlings nr 1018/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT Europaparlamentet 204-209 Konsoliderat lagstiftningsdokument 2.9.207 EP-PE_TC-COD(206)0368 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 2 september 207 inför antagandet av

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade; beslutade den 24 juni 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 kap. 7 och 9 trafikförordningen

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 7.7.2006 KOM(2006) 371 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/88/EG (arbetstidens förläggning för arbetstagare

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2010 KOM(2010) 655 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om övervakning av koldioxidutsläpp

Läs mer

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 De befullmäktigade för KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, REPUBLIKEN TJECKIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND, REPUBLIKEN GREKLAND,

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT...

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... 7 4 AKTÖRER OCH VÄNTETIDER FÖR FÖRARPROV... 12 4.1 FÖRDELNING AV

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) 7143/15 TRANS 88 FÖLJENOT från: inkom den: 11 mars 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 23 AVTAL OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2012:876 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/EEE/BG/RO/sv 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.10.2015 COM(2015) 474 final 2015/0228 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fördelningen av fiskemöjligheterna i enlighet med protokollet om fastställande för en

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll; beslutade den xx 2013. TSFS 2013:xx Utkom från trycket den xx 2013 VÄGTRAFIK Transportstyrelsen

Läs mer

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte

Läs mer

Tilläggsregler 1. Innehåll. Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig (artiklarna 6 och 7) Kapitel I

Tilläggsregler 1. Innehåll. Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig (artiklarna 6 och 7) Kapitel I Tilläggsregler 1 Innehåll Kapitel I Framställning om bevisupptagning (artikel 1 3) Kapitel II Rättshjälp (artiklarna 4 och 5) Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig

Läs mer

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 juni 2011 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet)

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Prop. 2011/12:25 Regeringen överlämnar

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

9. Protokoll om anslutningsfördraget och

9. Protokoll om anslutningsfördraget och Slutakten innehåller en förteckning över bindande protokoll och icke-bindande förklaringar. Slutakt KONFERENSEN MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, som samlades i Bryssel den trettionde

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

Kommunikationsminister Leena Luhtanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (körkortsdirektivet) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut

BILAGA. till. Förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen SV SV MOTIVERING

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 8.11.2006 KOM(2006) 667 slutlig 2006/0219 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Lagberedningen Lag 4

Protokoll fört vid pleniföredragning Lagberedningen Lag 4 PROTOKOLL Nummer 9 21.12.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Lagberedningen Lag 4 Närvarande Frånvarande Justerat KS - CG - MP - NF - TA - MN - WV Omedelbart Ordförande Föredragande

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 3 oktober 2013 (OR. en) 14424/13 TRANS 512

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 3 oktober 2013 (OR. en) 14424/13 TRANS 512 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 oktober 2013 (OR. en) 14424/13 TRANS 512 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 23 september 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr: D027685/2013

Läs mer

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/sv 1 FA/TR/EU/HR/sv 2 I. SLUTAKTENS TEXT 1. De befullmäktigade ombuden för HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG, REPUBLIKEN BULGARIENS PRESIDENT, REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT, HENNES MAJESTÄT

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Nr 5 Nr 5 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 30 januari 2004 Utfärdad i Mariehamn den 12 februari 2004

Läs mer

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT AF/CE/AL/sv 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2009:189 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om körkortslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2011:1580 Utkom från trycket den 30 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.7.2010 KOM(2010)364 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV 95/50/EG OM ENHETLIGA

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.3.2011 KOM(2011) 138 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Andra rapporten

Läs mer

Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Några körkortsfrågor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 23 augusti 2012 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0252(COD) 5 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland SV SV MOTIVERING

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/34/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/34/EG 28.4.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 106/7 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/34/EG av den 23 april 2009 om gemensamma föreskrifter för både mätdon och metrologiska kontrollmetoder

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 20 augusti 2014 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 20 augusti 2014 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 20 augusti 2014 (OR. en) 12561/14 DENLEG 144 AGRI 536 SAN 317 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 6 augusti 2014 till: Komm. dok. nr: D034473/02 Ärende:

Läs mer