Styrelsereferat 23 november 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsereferat 23 november 2013"

Transkript

1 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres, ledamot Stephen Hinton, ersättare Petra Modée, ersättare Sammy Almedal, VD, ledamot Aina Otterberg Sannetorp, personalrepresentant, ledamot Miguel Ganzo, personalrepresentant, ersättare Björn Andersson, personalrepresentant, ersättare KarinMalin Ekström, sekreterare Försäkringssamarbete Water Circle Frågan om eventuallt samarbete med Water Circle behandlades på styrelsens möte i oktober. För att få mer information var VD Lennart Sjöhage och Per Liljeroos från Water circle inbjudna. Water Circle ägs till 40 % av IF som förvaltar enligt naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval. Placeringen görs framförallt i bostadsobligationer. Water Circle har ungefär kunder och runt 20 anställda. Water Circle har tre profiler. Miljöprofilen innebär för det första att bil, villa och fritidshusförsäkringarna är certifierade med Bra Miljöval. Kraven innefattar allt från hur kontoret är organiserat, inköp, transporter, el, kapitalförvaltning etc. Det är bara två försäkringsbolag som erbjuder detta, Folksam och Water Circles. Bolaget är också ISO-certifierat (ISO 14001). Den viktigaste delen är emellertid skaderegleringen som genomsyras av ett miljötänkande. Kunderna uppmanas att återbruka i första hand, alltså laga med begagnade delar istället för att köpa nytt. Alla reparationer styrs till verkstäder/reparatörer som är granskade. Vid ersättning av hyrbil används bara miljöbilar. Arbetssättet gäller även för de produkter som inte innefattas av märkningen Bra miljöval. Serviceprofilen innebär att 95 % av alla samtal ska besvaras inom 30 sekunder. Alla anställda kan svara på alla typer av frågor. Inga knappval på telefonen. Alla frågor ställda via webb/mejl ska vara besvarade vid slutet av dagen. Ringer upp alla kunder vid förnyelse av lån. Tredje profilen handlar om rekommendationer. Arbetssättet går ut på att kunderna uppmanas rekommendera sina vänner. Syftet är att få in bra kunder för att kunna behålla premier och utveckla bra produkter. Inga bonusar delas ut. Säljanställda har rörlig lön, snitt tkr. Vinstutdelning till aktieägare har ännu inte varit aktuellt pga förluster i uppstartsfasen men kan såklart komma längre fram. Personalen äger också andelar i bolaget. Erbjudandet till JAK gäller: Prisvärda försäkringar med generösa helkundsrabatter (2-3 försäkringar) Försäkringar med konkurrenskraftigt innehåll Miljösmarta försäkringar för bil, villa och fritidshus Gemensam marknadsföring Water Circle sköter all service

2 Fråga ställdes hur Water Circle argumenterar om medlemmarna tycker att Folksam är bättre för att de är kundägda och det inte sker någon vinstutdelning. Svaret blev att servicenivån är mycket högre på Water Circle. Synpunkt framfördes att det finns faktorer som talar både för och emot. De är inte medlemsägda utan ett traditionellt aktiebolag vilket är problematiskt. Just nu har de ingen vinst men det kan innebära en ryktesrisk när vinsterna växer. Kanske är Folksam en bättre samverkanspartner. Synpunkt framfördes att det just nu känns som att de har mer att tjäna på detta än oss eftersom det är lättare att byta försäkringsbolag än bank. Det kan också uppfattas som problematiskt om JAK får betalt i det här samarbetet, det kan se ut som att vi säljer ut våra medlemmar till det här bolaget. Synpunkt framfördes att vi är i ett läge där vi måste hitta olika sätt att öka våra inkomster, det här är ett sätt. Synpunkt framfördes att det beror mycket på hur kontraktet utformas. Synpunkt framfördes att det här är ett sätt att öka medlemsnyttan och bredda vårt utbud. Synpunkt framfördes att det är viktigt att vi känner oss helt säkra och bekväma med det här samarbetet. När vi lägger vårt engagemang i det här måste vi också tjäna på det. Synpunkt framfördes att det är bra att vi har ett konkret erbjudande att diskutera. Främsta skälet till detta är medlemsnyttan. Den enda invändningen är att det finns ett annat alternativ som är kundägt, nämligen Folksam som vi bör undersöka vidare och jämföra med. Synpunkt framfördes att det har mindre betydelse om de är kundägda eller ej, en fördel är att de är ett litet bolag och vi har därmed större möjlighet att påverka i praktiken. Deras miljöengagemang verkar också genuint och genomtänkt vilket gav ett positivt intryck. Vi måste tänka på att hålla isär våra organisationer så att vi inte dras med om det händer dem något negativt. Synpunkt framfördes att det är en fördel att de är små, vi kanske till och med kan vara viktigare för dem än de är för oss. Deras serviceambitioner är också i linje med våra vilket är tilltalande. Synpunkt framfördes att vi måste vara väldigt tydliga i vår kommunikation utåt medlemmarna vilka skillnader som finns mellan oss, vi ska inte integrera våra verksamheter alltför mycket. Synpunkt framfördes att vi kanske kan ställa krav på att de pengar som kommer in ska placeras i JAK. Synpunkt framfördes att medlemsnyttan måste framgå tydligt, premier och kundrabatter måste jämföras med andra. VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Organisation 21 november genomförde ledningsgruppen en kriskommunikationsövning. 11 november besökte VD och bankchef KPMG i Stockholm för ett seminarium om möjligheterna till etablering av en muslimsk bank i Sverige. 4 december kommer en liten invigning av den nya arbetsplatsen för IMS hållas i Malmö. Internrevisorn har reviderat medlemsprocessen på plats i Skövde och även planerat för 2014 års internrevisionsplan. Den kommer förmodligen att handla om våra dokument kring riktlinjer, instruktioner, verksamhetsregler, rutiner/process mm i någon form av GAPanalys. Samarbeten Möte med Christian Ander från BitCoin har hållits (i syfte att lära mer om valutan och deras behov av en bank). Vi har träffat en av våra leverantörer PayEx som visat inom vilka ytterligare områden de skulle kunna erbjuda oss tjänster (bla avisering, PayEx Mobil för överföring av betalningar mellan medlemmar och på sikt i butik mm). Bankverksamheten Under ett par år har vi haft en tjänst som gruppledare på låneavdelningen. En gruppledartjänst även på kontoavdelningen kommer att utlysas internt. En gruppledares roll är att samordna det

3 dagliga arbetet på låneavdelningen samt hålla i lånemöten mm. Gruppledaren har inget personalansvar utan enbart ansvar för löpande arbetsuppgifter och viss utveckling. Våra internrevisorer PWC har på vårt uppdrag titta på medlemsprocessen och kommit med ett första utkast på rapport. Helhetsbedömningen var att vår medlemsprocess var bra men att det finns vissa förbättringsåtgärder. Det handlar om vissa delar inom arbetet mot penningtvätt. Även rutinerna kring stödsparandet och hur kallelse till stämman skickas ut är områden som behöver ses över. Den kompletta rapporten skickas till styrelsen så fort den är färdig. Idé- och medlemsstöd JAK-skolan är fullbokad med 75 deltagare. Styrelsen har möte parallellt, så totalt är det 92 personer på de gemensamma måltiderna. Det är 46 deltagare som kommer för första gången och 33 som är 30 år eller yngre. På programmet finns som vanligt en mängd olika delkurser, varav Konsten att skapa pengar och Vad har vithetsnorm med ekonomi att göra? är resultat av stämmobeslut. I Kalendariet kan man se vad som händer framöver Varannan dag har det ordnats ett JAK-arrangemang lokalt. Till det tillkommer alla riksevenemang och tillfällen där anställda har informerat om JAK i olika sammanhang. På Mångfaldsdagen i Sundsvall medverkade 4 ideella resurspersoner från JAK. De pratade med ett 40-tal personer och fick 15 namn på intresselistan för grundkurs. Senaste grundkursen i Göteborg var fullbokad med över 20 deltagare. Lokalavdelningen deltog sedan samma vecka i FSCON och hade under de tre seminariedagarna ett eget spår om alternativ ekonomi med flera välbesökta föreläsningar. Den lokala gruppen i Malmö kallar sig JAKtivism. De har bl a varit med och tagit fram den fina jämförelsen mellan olika banker Byt bank vad gör dina pengar när du sover? Den 30 oktober tog JAK emot ett studiebesök från Korea. Det var Joshua (Changgue) Lim, Chief Operating Officer, Korea Social Investment och journalisten Mr. Oh from Korea Economic Daily. De besökte kontoret i Skövde, liksom lokalavdelningen i Stockholm. Lotta Friberg och Ann-Marie Svensson besökte J.A.K. i Danmark den 12 oktober när landsföreningen hade möte om hur de ska organisera den lokala verksamheten. Vi berättade om JAK i Sverige och framför allt om vår lokala verksamhet. I oktober deltog JAK i Malmö Latins lärarkonferens om hållbar utveckling. Naturskyddsföreningen driver ett projekt för att skapa en skola där hållbarhetsfrågor genomsyrar alla delar i undervisningen på gymnasiet. JAK Medlemsbank var inbjuden och fick liksom andra organisationer berätta om verksamheten och det material vi har. Fråga ställdes hur krisövningen förlöpte. Svaret blev att det gick bra och visade på att det saknas skriftliga rutiner och personalstödsplan. Arbetet fortsätter nu med att ta fram en krisplan. Fråga ställdes hur mötet om etablering av muslimsk bank fortlöpte. Svaret blev att mötet var intressant men det kommer med stor sannolikhet inte att etableras någon ny bank i Sverige pga höga kapitalkrav. Möjligtvis kan det bli något samarbete mellan någon av affärsbankerna och någon bank i mellanöstern. Fråga ställdes vilka laghinder muslimska banker möter i Sverige. Svaret blev att till exempel när det gäller att leasa sitt hus av banken och att det i Sverige är tvingande att uppge effektiv ränta. Synpunkt framfördes att JAK kanske kan få godkännande som Halal-bank. JAK lyfts fram i rapporten från KPMG som det mest närliggande alternativet för muslimer. Även våra medlemmar bekräftar den bilden. Fråga ställdes vad VD ser för möjligheter med BitCoin. Svaret blev att det är intressant för JAK och att nästa steg är att samla den informationen som finns och ta en ordentlig diskussion i styrelsen. Det ligger många projekt just nu och det blir i mån av tid. Synpunkt framfördes att vi vill bjuda in Bit Coin till något kommande möte.

4 Sparlånesystemet VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Styrelsen har under det senaste året diskuterat flera olika frågor som på olika sätt berör sparlånesystemet. Det gäller bland annat sparpoängsunderskottet, sparfaktorn som styrspak och eftersparfria lån. Styrelsen har beslutat att gå över till ett nytt system för en mer automatisk hantering av sparfaktorn där styrelsen istället för att besluta om exakt nivå på faktorn beslutar om huruvida sparpoängsunderskottet ska vara konstant, eller tillåtas öka eller minska. Detta skulle innebära att faktorn fluktuerar beroende på utlåningskvoten, men att styrelsen har kontroll över sparpoängsunderskottet. Förändringen innebär dock fortfarande samma princip, dvs att kompensera för framtida låneefterfrågan och risken för sparpoängsinflation. Samtidigt diskuterade styrelsen på mötet 18 oktober möjligheterna att helt ta bort sparfaktorn som styrspak och istället fokusera på utlåningshöjande åtgärder. Under året har också styrelsen beslutat om att prova eftersparfria lån som ett sätt att låna ut mer pengar och samtidigt stärka lokal ekonomisk utveckling. Flera i styrelsen har dock uttryckt sig skeptiska till om eftersparfria lån verkligen ska vara en del av det vi erbjuder och några har istället pekat på sparpoängsfonder istället. Sparpoängsfonderna ses som ett sätt att öka cirkulationen och användningen av sparpoäng för att på så sätt öka utlåningen. Alla dessa frågor hänger ihop och berör varandra. Seminariet i januari blir ett tillfälle att ta ett helhetsgrepp kring dessa frågor och fördjupa styrelsens kunskaper kring sparlånesystemet och sparpoängens betydelse. För att kunna komma vidare till konkreta beslut är det viktigt att styrelsens ledamöter förstår sparlånesystemet och hur sparpoängen fungerar samt att vi har en större samsyn när det gäller vad sparpoängen är, vad de är värda och vilka risker som finns inbyggda i systemet. Synpunkt framfördes att det skulle behövas någon slags simulering för att kunna analysera olika scenarios. Synpunkt framfördes att seminariet bör behandla frågan om hur vi uppnår den mest optimala utlåningen utan att det blir systeminstabilitet. Att ha kvar sparpoängen är inget självändamål men vi måste vara säkra på vad vi gör. Synpunkt framfördes att vi vet hur vårt sparlånesystem fungerar rent tekniskt men att vi kanske saknar förståelse för hur våra olika åtgärder påverkar system på lång sikt. Synpunkt framfördes att vi har ett genialiskt system som på ett gott sätt hanterar rättvisa över tid. Vi behöver dock bredda vår kunskap. Synpunkt framfördes att det här måste kopplas till vårt arbete med risk, framförallt vår riskaptit. Vi skulle också behöva fler nyckeltal som mäter risker vi har och tar. Synpunkt framfördes att det skulle vara intressant att undersöka multnande sparpoäng. Synpunkt framfördes att det finns två sidor med hur vi hanterar risk och stabilitet men också en vacker mänsklig sida där vi har möjligheter att hjälpa varandra utan att behöva skänka pengar genom att skänka sparpoäng. Synpunkt framfördes att det finns två aspekter på balans en på systemnivå och en på individnivå. Balansen för individen bör vi inte frångå. Synpunkt framfördes att vi bör behålla sparpoängen, de är grundläggande för hela vår verksamhet. Vi kan göra små justeringar men vi bör inte frångå våra grundläggande principer. Synpunkt framfördes att det är viktigt att ha ett system som fungerar även i tider av mindre likviditet. Vi får inte stirra oss blinda på den situation vi har just nu. Synpunkt framfördes att balans innebär att ha koll på läget, att en eventuell obalans kan vara okej om vi är medvetna om den och vet hur vi ska hantera den. Ett underlag till seminariet bör vara olika simuleringar utifrån olika omvärldshändelser, till exempel en snabba förändringar från dagens överlikviditet till en stor låneefterfrågan. Ärendet återkommer på styrelsens seminarium i januari.

5 Stadgeändringar; förtydligad rösträtt och ändamålsparagrafen Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Styrelsen kommer att lägga fram en proposition på stadgeändringar till stämman Enligt tidigare stämmobeslut ska stadgarnas ändamålsparagraf ändras så att meningen Föreningen ska sprida information om räntefri ekonomi. kommer före Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva bankverksamhet på räntefri grund. Verksamheten ska i hög grad baseras på en lokal idéutveckling. Vad gäller ombud anger nuvarande stadgar ( 14) att ombud får bara företräda en medlem utöver sig själv och det lämnade utrymme för tolkning när det gäller juridiska personer. Förslaget är att ändra till: Ombud får bara företräda en fysisk medlem samt en juridisk medlem utöver sig själv. - att lägga fram föreslagna stadgeändring som proposition till stämman 2014 Ordförande för stämman 2014 Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Det är styrelsen som föreslår en ordförande för stämman. Synpunkt framfördes att vi ska välja en ordförande för stämman som vi vet är bra ordförande. Synpunkt framfördes att vi i första hand ska tillfråga Monjia Sonnius och i andra hand Svante Andrén. Synpunkt framfördes att vi därutöver kan bjuda in någon intressant föreläsare, till exempel Per Holmgren eller Johan Ehrenberg. Orter för stämman - stadgeändring Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Stämman 2013 beslutade med anledning av motion nr 10 angående var stämman är belägen att förlägga stämman på flera platser än Skövde och Stockholm. T.ex. Göteborg, Lund, Umeå, att vi skriver invalda orter i stadgarna, så att det därmed är möjligt att förlägga stämman på dessa orter, samt att uppdra åt styrelsen att till nästkommande stämma föreslå strategiska orter att förlägga stämman på, för ett införande i stadgarna. En liknande motion har behandlats tidigare och vi var då i kontakt med Bolagsverket. Det framgick då att antalet måste vara begränsat. Vi måste kunna motivera varför vi behöver ha andra orter än där styrelsen har sitt säte. Det är viktigt med geografisk spridning och vi bör av ekonomiska skäl undvika de största städerna där både lokaler och boende kan bli dyrt. Mindre orter kan ge större medialt genomslag och vår närvaro har större chans att uppmärksammas av ortens politiker. Eftersom vi vill att medlemmarna väljer tåg framför andra transportmedel bör orterna vara tågknutpunkter. För att underlätta administrationen bör vi ha god kännedom om orterna tex vad gäller vilka lokaler och boendemöjligheter som finns. Utifrån samma argument är en närhet till våra nuvarande distansanställda också en fördel. Synpunkt framfördes att vi bör ta hänsyn till att vi börjar närma oss implementering av nytt demokratisystem och att vi då till exempel vill kunna hålla stämma i anslutning till JAKskolan som ligger i Skara kommun. Det nya demokratisystemet kommer att ge den fysiska stämman en mindre viktig roll då medlemmarna kommer att kunna lägga sin röst digitalt och delta i diskussionerna lokalt och digitalt. Det är viktigt att den stadgeändring vi nu föreslår går

6 i linje med vår proposition om ändrat demokratisystem. Synpunkt framfördes om att Lund och Falun är svårt att ta sig till för de som bor i norra Sverige. - att föreslå stämman 2014 att ändra i stadgarna så att stämma kan hållas på fler orter. Lydelsen i stadgarna föreslås bli Stämma ska hållas i Skövde, Skara, Härnösand eller i Stockholm. Stipendium Ordförande Lotta Friberg föredrog ärendet. Till följd av ett stämmobeslut 2003 delar JAK Medlemsbank ut stipendier för studier i uthållig ekonomi. Stipendiet kan sökas av studenter på högskolenivå som inom ramen för en självständig uppsats behandlar ämnen inom områdena räntefri, rättvis och uthållig ekonomi. JAK Medlemsbank verkar i en folkrörelsetradition och därför ses samspelet mellan ekonomiska och demokratiska processer som särskilt viktigt. I budget för 2013 har avsatts för stipendier och hittills i år har kr delats ut. Stipendiet annonseras i Grus & Guld samt på hemsidan. Dessutom skickas och mejlas annonser om stipendiet till ett antal högskolor och universitet. Stipendiekommittén består av Oskar Broberg (docent i ekonomisk historia), Miguel Ganzo (JAK-konsulent med internationella kontakter), Lotta Stålklint (banktjänsteman och JAK-konsulent) och Ann- Marie Svensson (medlemschef JAK). Giulia Vichis har en tydlig anknytning till räntefri ekonomi. Hon vill belysa etiska och kooperativa banker samt analysera den finansiella strukturen i Italien respektive Sverige samt göra en djupdykning i JAK Medlemsbank som case. Alexandra Dembyczyk och Jaromir Zaoral ska studera samhällsentreprenörer för en hållbar utveckling. Det internationella samarbetet mellan Umeå Universitet och Deusto är intressant. - att dela ut stipendium på kr till Giulia Vichi, University of Florence kr vardera till Alexandra Dembczyk och Jaromir Zaoral, Umeå University och Deusto University. Presentation av styrelsens minoritetsuppfattningar Ordförande Lotta Friberg föredrog ärendet. Stämman 2013 beslutade med anledning av motion 5, Angående demokratin inom JAK att styrelsens minoritetsuppfattningar presenteras stämman. Beslutet ger ingen vägledning i vilka frågor det gäller. I protokollet från stämman återges en diskussion på ämnet där det framgår att det gäller reservationer som enskilda ledamöter har på styrelsens yttranden till motionerna (inte reservationer på andra beslut eller minoritetsuppfattningar i allmänhet). Synpunkt framfördes att det bara ska gälla yttrandena till motionerna. Synpunkt framfördes att det är ett otydligt beslut från stämman och det finns risk att det blir ett demokratiskt problem och ett integritetsproblem. Det är inte rimligt att det är tvingande för alla ledamöter. Vi kan hantera det genom att allmänt skriva styrelsen var inte enig när så varit fallet. Synpunkt framfördes att det intressanta kanske inte är vad den enskilda ledamoten tyckte utan huruvida styrelsen var enig eller ej. Synpunkt framfördes att det bara är en reservation som ska räknas som en minoritetsåsikt. Synpunkt framfördes att det borde redovisas att det finns minoritetsuppfattning även där det inte gjorts någon reservation. Synpunkt framfördes att det

7 blir otydligt om det alltid ska redovisas när avvikande åsikter kommit upp i diskussionen. Däremot kan det ställas en tydlig fråga om någon vill att det ska stå med i yttrandet att styrelsen inte var enig. Ärendet återkommer i samband med styrelsen arbetsordning. Skydd av våra värderingar Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Frågan är anhängiggjord av styrelseledamot Ali Hamidian. Vi ökar i medlemsantal samtidigt som vi ser många förändringar i omvärlden som påverkar oss på olika sätt. Vi ser också att flera andra organisationer började med en god tanke men som sedan ändrat kurs i praktiken. Föreningens ändamål och grundläggande regelverk uttrycks i stadgar som beslutas av föreningsstämman. Stadgarna är det formella fundamentet för JAK Medlemsbank. Beslut om ändringar av föreningens stadgar ska ske i enlighet med gällande föreningslag, f.n. 7 kap i Lag (1995:1570) om medlemsbanker: 14 Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt om samtliga röstberättigade har förenat sig om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande eller den större majoritet som krävs enligt 15. Reglementet uttrycker vad JAK är och står för, samt beskriver utöver stadgarna de viktigaste funktionerna och regelverken inom JAK. Grunden för verksamheten i JAK beskrivs i Identitet, Värdegrund och Verksamhetsinriktning. Dessa delar ska ses som styrande för den långsiktiga planeringen av bankens arbete. Synpunkt framfördes att enda sättet att verkligen skydda värderingarna är att skapa en stiftelse. Synpunkt framfördes att det kanske inte är önskvärt att skydda våra värderingar för vi vill förändras i takt med att omvärlden gör det. Synpunkt framfördes att vi har några olika institutioner som har som uppgift att granska organisationen, etikråd, lekmannarevisor etc. Synpunkt framfördes att det är ett bra förslag att reglera hur kapitel 2-5 ska kunna ändras. Ärendet återkommer i januari med förslag på proposition. JAK som arena för alternativ ekonomi VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Föreningsstämman 2013 beslutade med anledning av motion nr 12 JAK ska vara en motor i att stimulera till att det kommer fram nya saker inom den sektor som bygger på den alternativa ekonomin att JAK ska fungera som en arena för alternativa idéer inom hållbar och etisk ekonomi, för att utveckla verksamheter som är relaterade till JAK, t.ex. pensionssparande, som inte just nu ryms inom JAK. - att uppdra till VD att komma med förslag på hur JAK kan bli en tydligare arena för alternativa idéer inom hållbar och etisk ekonomi. Övriga frågor Nuria presenterade en idé som handlar om att erbjuda lokalavdelningarna att starta en egen lokal valuta. Det finns ett system för sms-betalningar som vi skulle kunna använda. Kopplingen till JAK är att sparpoängen skulle kunna fungera som ett stödspar som lokalavdelningen kan bestämma över. Problemet kanske är att vi inte har kraft på IT att koppla ihop systemen. Det är görbart men en prioriteringsfråga. Synpunkt framfördes att idén ska läggas in på idélistan.

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If?

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? - En artikel om klagomålshantering och beskrivning av If Skadeförsäkrings klagomålshantering. Johan Ohlsson - Klagomålsansvarig för

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Ekonomisk förening - En fallstudie av fyra ekonomiska föreningar i Gävleborg

Ekonomisk förening - En fallstudie av fyra ekonomiska föreningar i Gävleborg Ekonomisk förening - En fallstudie av fyra ekonomiska föreningar i Gävleborg Ingela Jansson & Maria Stolt 2011 Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp Företagsekonomi C-uppsats Ekonomprogrammet Handledare:

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Delat ledarskap i medarbetarperspektiv

Delat ledarskap i medarbetarperspektiv Delat ledarskap i medarbetarperspektiv Medarbetar- och chefserfarenheter vid två företag Soma Biglari arbetslivsrapport nr 2006:39 issn 1401-2928 Enheten för arbetshälsa Enhetschef: Ewa Wigaeus Tornqvist

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp. Att leda lärande samtal (Andra tryckningen) ISBN 91-85019-50-X Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Omslagsbild: Uwe Hamayer, Kiel Tryck:

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer