Styrelsereferat 23 november 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsereferat 23 november 2013"

Transkript

1 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres, ledamot Stephen Hinton, ersättare Petra Modée, ersättare Sammy Almedal, VD, ledamot Aina Otterberg Sannetorp, personalrepresentant, ledamot Miguel Ganzo, personalrepresentant, ersättare Björn Andersson, personalrepresentant, ersättare KarinMalin Ekström, sekreterare Försäkringssamarbete Water Circle Frågan om eventuallt samarbete med Water Circle behandlades på styrelsens möte i oktober. För att få mer information var VD Lennart Sjöhage och Per Liljeroos från Water circle inbjudna. Water Circle ägs till 40 % av IF som förvaltar enligt naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval. Placeringen görs framförallt i bostadsobligationer. Water Circle har ungefär kunder och runt 20 anställda. Water Circle har tre profiler. Miljöprofilen innebär för det första att bil, villa och fritidshusförsäkringarna är certifierade med Bra Miljöval. Kraven innefattar allt från hur kontoret är organiserat, inköp, transporter, el, kapitalförvaltning etc. Det är bara två försäkringsbolag som erbjuder detta, Folksam och Water Circles. Bolaget är också ISO-certifierat (ISO 14001). Den viktigaste delen är emellertid skaderegleringen som genomsyras av ett miljötänkande. Kunderna uppmanas att återbruka i första hand, alltså laga med begagnade delar istället för att köpa nytt. Alla reparationer styrs till verkstäder/reparatörer som är granskade. Vid ersättning av hyrbil används bara miljöbilar. Arbetssättet gäller även för de produkter som inte innefattas av märkningen Bra miljöval. Serviceprofilen innebär att 95 % av alla samtal ska besvaras inom 30 sekunder. Alla anställda kan svara på alla typer av frågor. Inga knappval på telefonen. Alla frågor ställda via webb/mejl ska vara besvarade vid slutet av dagen. Ringer upp alla kunder vid förnyelse av lån. Tredje profilen handlar om rekommendationer. Arbetssättet går ut på att kunderna uppmanas rekommendera sina vänner. Syftet är att få in bra kunder för att kunna behålla premier och utveckla bra produkter. Inga bonusar delas ut. Säljanställda har rörlig lön, snitt tkr. Vinstutdelning till aktieägare har ännu inte varit aktuellt pga förluster i uppstartsfasen men kan såklart komma längre fram. Personalen äger också andelar i bolaget. Erbjudandet till JAK gäller: Prisvärda försäkringar med generösa helkundsrabatter (2-3 försäkringar) Försäkringar med konkurrenskraftigt innehåll Miljösmarta försäkringar för bil, villa och fritidshus Gemensam marknadsföring Water Circle sköter all service

2 Fråga ställdes hur Water Circle argumenterar om medlemmarna tycker att Folksam är bättre för att de är kundägda och det inte sker någon vinstutdelning. Svaret blev att servicenivån är mycket högre på Water Circle. Synpunkt framfördes att det finns faktorer som talar både för och emot. De är inte medlemsägda utan ett traditionellt aktiebolag vilket är problematiskt. Just nu har de ingen vinst men det kan innebära en ryktesrisk när vinsterna växer. Kanske är Folksam en bättre samverkanspartner. Synpunkt framfördes att det just nu känns som att de har mer att tjäna på detta än oss eftersom det är lättare att byta försäkringsbolag än bank. Det kan också uppfattas som problematiskt om JAK får betalt i det här samarbetet, det kan se ut som att vi säljer ut våra medlemmar till det här bolaget. Synpunkt framfördes att vi är i ett läge där vi måste hitta olika sätt att öka våra inkomster, det här är ett sätt. Synpunkt framfördes att det beror mycket på hur kontraktet utformas. Synpunkt framfördes att det här är ett sätt att öka medlemsnyttan och bredda vårt utbud. Synpunkt framfördes att det är viktigt att vi känner oss helt säkra och bekväma med det här samarbetet. När vi lägger vårt engagemang i det här måste vi också tjäna på det. Synpunkt framfördes att det är bra att vi har ett konkret erbjudande att diskutera. Främsta skälet till detta är medlemsnyttan. Den enda invändningen är att det finns ett annat alternativ som är kundägt, nämligen Folksam som vi bör undersöka vidare och jämföra med. Synpunkt framfördes att det har mindre betydelse om de är kundägda eller ej, en fördel är att de är ett litet bolag och vi har därmed större möjlighet att påverka i praktiken. Deras miljöengagemang verkar också genuint och genomtänkt vilket gav ett positivt intryck. Vi måste tänka på att hålla isär våra organisationer så att vi inte dras med om det händer dem något negativt. Synpunkt framfördes att det är en fördel att de är små, vi kanske till och med kan vara viktigare för dem än de är för oss. Deras serviceambitioner är också i linje med våra vilket är tilltalande. Synpunkt framfördes att vi måste vara väldigt tydliga i vår kommunikation utåt medlemmarna vilka skillnader som finns mellan oss, vi ska inte integrera våra verksamheter alltför mycket. Synpunkt framfördes att vi kanske kan ställa krav på att de pengar som kommer in ska placeras i JAK. Synpunkt framfördes att medlemsnyttan måste framgå tydligt, premier och kundrabatter måste jämföras med andra. VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Organisation 21 november genomförde ledningsgruppen en kriskommunikationsövning. 11 november besökte VD och bankchef KPMG i Stockholm för ett seminarium om möjligheterna till etablering av en muslimsk bank i Sverige. 4 december kommer en liten invigning av den nya arbetsplatsen för IMS hållas i Malmö. Internrevisorn har reviderat medlemsprocessen på plats i Skövde och även planerat för 2014 års internrevisionsplan. Den kommer förmodligen att handla om våra dokument kring riktlinjer, instruktioner, verksamhetsregler, rutiner/process mm i någon form av GAPanalys. Samarbeten Möte med Christian Ander från BitCoin har hållits (i syfte att lära mer om valutan och deras behov av en bank). Vi har träffat en av våra leverantörer PayEx som visat inom vilka ytterligare områden de skulle kunna erbjuda oss tjänster (bla avisering, PayEx Mobil för överföring av betalningar mellan medlemmar och på sikt i butik mm). Bankverksamheten Under ett par år har vi haft en tjänst som gruppledare på låneavdelningen. En gruppledartjänst även på kontoavdelningen kommer att utlysas internt. En gruppledares roll är att samordna det

3 dagliga arbetet på låneavdelningen samt hålla i lånemöten mm. Gruppledaren har inget personalansvar utan enbart ansvar för löpande arbetsuppgifter och viss utveckling. Våra internrevisorer PWC har på vårt uppdrag titta på medlemsprocessen och kommit med ett första utkast på rapport. Helhetsbedömningen var att vår medlemsprocess var bra men att det finns vissa förbättringsåtgärder. Det handlar om vissa delar inom arbetet mot penningtvätt. Även rutinerna kring stödsparandet och hur kallelse till stämman skickas ut är områden som behöver ses över. Den kompletta rapporten skickas till styrelsen så fort den är färdig. Idé- och medlemsstöd JAK-skolan är fullbokad med 75 deltagare. Styrelsen har möte parallellt, så totalt är det 92 personer på de gemensamma måltiderna. Det är 46 deltagare som kommer för första gången och 33 som är 30 år eller yngre. På programmet finns som vanligt en mängd olika delkurser, varav Konsten att skapa pengar och Vad har vithetsnorm med ekonomi att göra? är resultat av stämmobeslut. I Kalendariet kan man se vad som händer framöver Varannan dag har det ordnats ett JAK-arrangemang lokalt. Till det tillkommer alla riksevenemang och tillfällen där anställda har informerat om JAK i olika sammanhang. På Mångfaldsdagen i Sundsvall medverkade 4 ideella resurspersoner från JAK. De pratade med ett 40-tal personer och fick 15 namn på intresselistan för grundkurs. Senaste grundkursen i Göteborg var fullbokad med över 20 deltagare. Lokalavdelningen deltog sedan samma vecka i FSCON och hade under de tre seminariedagarna ett eget spår om alternativ ekonomi med flera välbesökta föreläsningar. Den lokala gruppen i Malmö kallar sig JAKtivism. De har bl a varit med och tagit fram den fina jämförelsen mellan olika banker Byt bank vad gör dina pengar när du sover? Den 30 oktober tog JAK emot ett studiebesök från Korea. Det var Joshua (Changgue) Lim, Chief Operating Officer, Korea Social Investment och journalisten Mr. Oh from Korea Economic Daily. De besökte kontoret i Skövde, liksom lokalavdelningen i Stockholm. Lotta Friberg och Ann-Marie Svensson besökte J.A.K. i Danmark den 12 oktober när landsföreningen hade möte om hur de ska organisera den lokala verksamheten. Vi berättade om JAK i Sverige och framför allt om vår lokala verksamhet. I oktober deltog JAK i Malmö Latins lärarkonferens om hållbar utveckling. Naturskyddsföreningen driver ett projekt för att skapa en skola där hållbarhetsfrågor genomsyrar alla delar i undervisningen på gymnasiet. JAK Medlemsbank var inbjuden och fick liksom andra organisationer berätta om verksamheten och det material vi har. Fråga ställdes hur krisövningen förlöpte. Svaret blev att det gick bra och visade på att det saknas skriftliga rutiner och personalstödsplan. Arbetet fortsätter nu med att ta fram en krisplan. Fråga ställdes hur mötet om etablering av muslimsk bank fortlöpte. Svaret blev att mötet var intressant men det kommer med stor sannolikhet inte att etableras någon ny bank i Sverige pga höga kapitalkrav. Möjligtvis kan det bli något samarbete mellan någon av affärsbankerna och någon bank i mellanöstern. Fråga ställdes vilka laghinder muslimska banker möter i Sverige. Svaret blev att till exempel när det gäller att leasa sitt hus av banken och att det i Sverige är tvingande att uppge effektiv ränta. Synpunkt framfördes att JAK kanske kan få godkännande som Halal-bank. JAK lyfts fram i rapporten från KPMG som det mest närliggande alternativet för muslimer. Även våra medlemmar bekräftar den bilden. Fråga ställdes vad VD ser för möjligheter med BitCoin. Svaret blev att det är intressant för JAK och att nästa steg är att samla den informationen som finns och ta en ordentlig diskussion i styrelsen. Det ligger många projekt just nu och det blir i mån av tid. Synpunkt framfördes att vi vill bjuda in Bit Coin till något kommande möte.

4 Sparlånesystemet VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Styrelsen har under det senaste året diskuterat flera olika frågor som på olika sätt berör sparlånesystemet. Det gäller bland annat sparpoängsunderskottet, sparfaktorn som styrspak och eftersparfria lån. Styrelsen har beslutat att gå över till ett nytt system för en mer automatisk hantering av sparfaktorn där styrelsen istället för att besluta om exakt nivå på faktorn beslutar om huruvida sparpoängsunderskottet ska vara konstant, eller tillåtas öka eller minska. Detta skulle innebära att faktorn fluktuerar beroende på utlåningskvoten, men att styrelsen har kontroll över sparpoängsunderskottet. Förändringen innebär dock fortfarande samma princip, dvs att kompensera för framtida låneefterfrågan och risken för sparpoängsinflation. Samtidigt diskuterade styrelsen på mötet 18 oktober möjligheterna att helt ta bort sparfaktorn som styrspak och istället fokusera på utlåningshöjande åtgärder. Under året har också styrelsen beslutat om att prova eftersparfria lån som ett sätt att låna ut mer pengar och samtidigt stärka lokal ekonomisk utveckling. Flera i styrelsen har dock uttryckt sig skeptiska till om eftersparfria lån verkligen ska vara en del av det vi erbjuder och några har istället pekat på sparpoängsfonder istället. Sparpoängsfonderna ses som ett sätt att öka cirkulationen och användningen av sparpoäng för att på så sätt öka utlåningen. Alla dessa frågor hänger ihop och berör varandra. Seminariet i januari blir ett tillfälle att ta ett helhetsgrepp kring dessa frågor och fördjupa styrelsens kunskaper kring sparlånesystemet och sparpoängens betydelse. För att kunna komma vidare till konkreta beslut är det viktigt att styrelsens ledamöter förstår sparlånesystemet och hur sparpoängen fungerar samt att vi har en större samsyn när det gäller vad sparpoängen är, vad de är värda och vilka risker som finns inbyggda i systemet. Synpunkt framfördes att det skulle behövas någon slags simulering för att kunna analysera olika scenarios. Synpunkt framfördes att seminariet bör behandla frågan om hur vi uppnår den mest optimala utlåningen utan att det blir systeminstabilitet. Att ha kvar sparpoängen är inget självändamål men vi måste vara säkra på vad vi gör. Synpunkt framfördes att vi vet hur vårt sparlånesystem fungerar rent tekniskt men att vi kanske saknar förståelse för hur våra olika åtgärder påverkar system på lång sikt. Synpunkt framfördes att vi har ett genialiskt system som på ett gott sätt hanterar rättvisa över tid. Vi behöver dock bredda vår kunskap. Synpunkt framfördes att det här måste kopplas till vårt arbete med risk, framförallt vår riskaptit. Vi skulle också behöva fler nyckeltal som mäter risker vi har och tar. Synpunkt framfördes att det skulle vara intressant att undersöka multnande sparpoäng. Synpunkt framfördes att det finns två sidor med hur vi hanterar risk och stabilitet men också en vacker mänsklig sida där vi har möjligheter att hjälpa varandra utan att behöva skänka pengar genom att skänka sparpoäng. Synpunkt framfördes att det finns två aspekter på balans en på systemnivå och en på individnivå. Balansen för individen bör vi inte frångå. Synpunkt framfördes att vi bör behålla sparpoängen, de är grundläggande för hela vår verksamhet. Vi kan göra små justeringar men vi bör inte frångå våra grundläggande principer. Synpunkt framfördes att det är viktigt att ha ett system som fungerar även i tider av mindre likviditet. Vi får inte stirra oss blinda på den situation vi har just nu. Synpunkt framfördes att balans innebär att ha koll på läget, att en eventuell obalans kan vara okej om vi är medvetna om den och vet hur vi ska hantera den. Ett underlag till seminariet bör vara olika simuleringar utifrån olika omvärldshändelser, till exempel en snabba förändringar från dagens överlikviditet till en stor låneefterfrågan. Ärendet återkommer på styrelsens seminarium i januari.

5 Stadgeändringar; förtydligad rösträtt och ändamålsparagrafen Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Styrelsen kommer att lägga fram en proposition på stadgeändringar till stämman Enligt tidigare stämmobeslut ska stadgarnas ändamålsparagraf ändras så att meningen Föreningen ska sprida information om räntefri ekonomi. kommer före Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva bankverksamhet på räntefri grund. Verksamheten ska i hög grad baseras på en lokal idéutveckling. Vad gäller ombud anger nuvarande stadgar ( 14) att ombud får bara företräda en medlem utöver sig själv och det lämnade utrymme för tolkning när det gäller juridiska personer. Förslaget är att ändra till: Ombud får bara företräda en fysisk medlem samt en juridisk medlem utöver sig själv. - att lägga fram föreslagna stadgeändring som proposition till stämman 2014 Ordförande för stämman 2014 Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Det är styrelsen som föreslår en ordförande för stämman. Synpunkt framfördes att vi ska välja en ordförande för stämman som vi vet är bra ordförande. Synpunkt framfördes att vi i första hand ska tillfråga Monjia Sonnius och i andra hand Svante Andrén. Synpunkt framfördes att vi därutöver kan bjuda in någon intressant föreläsare, till exempel Per Holmgren eller Johan Ehrenberg. Orter för stämman - stadgeändring Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Stämman 2013 beslutade med anledning av motion nr 10 angående var stämman är belägen att förlägga stämman på flera platser än Skövde och Stockholm. T.ex. Göteborg, Lund, Umeå, att vi skriver invalda orter i stadgarna, så att det därmed är möjligt att förlägga stämman på dessa orter, samt att uppdra åt styrelsen att till nästkommande stämma föreslå strategiska orter att förlägga stämman på, för ett införande i stadgarna. En liknande motion har behandlats tidigare och vi var då i kontakt med Bolagsverket. Det framgick då att antalet måste vara begränsat. Vi måste kunna motivera varför vi behöver ha andra orter än där styrelsen har sitt säte. Det är viktigt med geografisk spridning och vi bör av ekonomiska skäl undvika de största städerna där både lokaler och boende kan bli dyrt. Mindre orter kan ge större medialt genomslag och vår närvaro har större chans att uppmärksammas av ortens politiker. Eftersom vi vill att medlemmarna väljer tåg framför andra transportmedel bör orterna vara tågknutpunkter. För att underlätta administrationen bör vi ha god kännedom om orterna tex vad gäller vilka lokaler och boendemöjligheter som finns. Utifrån samma argument är en närhet till våra nuvarande distansanställda också en fördel. Synpunkt framfördes att vi bör ta hänsyn till att vi börjar närma oss implementering av nytt demokratisystem och att vi då till exempel vill kunna hålla stämma i anslutning till JAKskolan som ligger i Skara kommun. Det nya demokratisystemet kommer att ge den fysiska stämman en mindre viktig roll då medlemmarna kommer att kunna lägga sin röst digitalt och delta i diskussionerna lokalt och digitalt. Det är viktigt att den stadgeändring vi nu föreslår går

6 i linje med vår proposition om ändrat demokratisystem. Synpunkt framfördes om att Lund och Falun är svårt att ta sig till för de som bor i norra Sverige. - att föreslå stämman 2014 att ändra i stadgarna så att stämma kan hållas på fler orter. Lydelsen i stadgarna föreslås bli Stämma ska hållas i Skövde, Skara, Härnösand eller i Stockholm. Stipendium Ordförande Lotta Friberg föredrog ärendet. Till följd av ett stämmobeslut 2003 delar JAK Medlemsbank ut stipendier för studier i uthållig ekonomi. Stipendiet kan sökas av studenter på högskolenivå som inom ramen för en självständig uppsats behandlar ämnen inom områdena räntefri, rättvis och uthållig ekonomi. JAK Medlemsbank verkar i en folkrörelsetradition och därför ses samspelet mellan ekonomiska och demokratiska processer som särskilt viktigt. I budget för 2013 har avsatts för stipendier och hittills i år har kr delats ut. Stipendiet annonseras i Grus & Guld samt på hemsidan. Dessutom skickas och mejlas annonser om stipendiet till ett antal högskolor och universitet. Stipendiekommittén består av Oskar Broberg (docent i ekonomisk historia), Miguel Ganzo (JAK-konsulent med internationella kontakter), Lotta Stålklint (banktjänsteman och JAK-konsulent) och Ann- Marie Svensson (medlemschef JAK). Giulia Vichis har en tydlig anknytning till räntefri ekonomi. Hon vill belysa etiska och kooperativa banker samt analysera den finansiella strukturen i Italien respektive Sverige samt göra en djupdykning i JAK Medlemsbank som case. Alexandra Dembyczyk och Jaromir Zaoral ska studera samhällsentreprenörer för en hållbar utveckling. Det internationella samarbetet mellan Umeå Universitet och Deusto är intressant. - att dela ut stipendium på kr till Giulia Vichi, University of Florence kr vardera till Alexandra Dembczyk och Jaromir Zaoral, Umeå University och Deusto University. Presentation av styrelsens minoritetsuppfattningar Ordförande Lotta Friberg föredrog ärendet. Stämman 2013 beslutade med anledning av motion 5, Angående demokratin inom JAK att styrelsens minoritetsuppfattningar presenteras stämman. Beslutet ger ingen vägledning i vilka frågor det gäller. I protokollet från stämman återges en diskussion på ämnet där det framgår att det gäller reservationer som enskilda ledamöter har på styrelsens yttranden till motionerna (inte reservationer på andra beslut eller minoritetsuppfattningar i allmänhet). Synpunkt framfördes att det bara ska gälla yttrandena till motionerna. Synpunkt framfördes att det är ett otydligt beslut från stämman och det finns risk att det blir ett demokratiskt problem och ett integritetsproblem. Det är inte rimligt att det är tvingande för alla ledamöter. Vi kan hantera det genom att allmänt skriva styrelsen var inte enig när så varit fallet. Synpunkt framfördes att det intressanta kanske inte är vad den enskilda ledamoten tyckte utan huruvida styrelsen var enig eller ej. Synpunkt framfördes att det bara är en reservation som ska räknas som en minoritetsåsikt. Synpunkt framfördes att det borde redovisas att det finns minoritetsuppfattning även där det inte gjorts någon reservation. Synpunkt framfördes att det

7 blir otydligt om det alltid ska redovisas när avvikande åsikter kommit upp i diskussionen. Däremot kan det ställas en tydlig fråga om någon vill att det ska stå med i yttrandet att styrelsen inte var enig. Ärendet återkommer i samband med styrelsen arbetsordning. Skydd av våra värderingar Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Frågan är anhängiggjord av styrelseledamot Ali Hamidian. Vi ökar i medlemsantal samtidigt som vi ser många förändringar i omvärlden som påverkar oss på olika sätt. Vi ser också att flera andra organisationer började med en god tanke men som sedan ändrat kurs i praktiken. Föreningens ändamål och grundläggande regelverk uttrycks i stadgar som beslutas av föreningsstämman. Stadgarna är det formella fundamentet för JAK Medlemsbank. Beslut om ändringar av föreningens stadgar ska ske i enlighet med gällande föreningslag, f.n. 7 kap i Lag (1995:1570) om medlemsbanker: 14 Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt om samtliga röstberättigade har förenat sig om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande eller den större majoritet som krävs enligt 15. Reglementet uttrycker vad JAK är och står för, samt beskriver utöver stadgarna de viktigaste funktionerna och regelverken inom JAK. Grunden för verksamheten i JAK beskrivs i Identitet, Värdegrund och Verksamhetsinriktning. Dessa delar ska ses som styrande för den långsiktiga planeringen av bankens arbete. Synpunkt framfördes att enda sättet att verkligen skydda värderingarna är att skapa en stiftelse. Synpunkt framfördes att det kanske inte är önskvärt att skydda våra värderingar för vi vill förändras i takt med att omvärlden gör det. Synpunkt framfördes att vi har några olika institutioner som har som uppgift att granska organisationen, etikråd, lekmannarevisor etc. Synpunkt framfördes att det är ett bra förslag att reglera hur kapitel 2-5 ska kunna ändras. Ärendet återkommer i januari med förslag på proposition. JAK som arena för alternativ ekonomi VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Föreningsstämman 2013 beslutade med anledning av motion nr 12 JAK ska vara en motor i att stimulera till att det kommer fram nya saker inom den sektor som bygger på den alternativa ekonomin att JAK ska fungera som en arena för alternativa idéer inom hållbar och etisk ekonomi, för att utveckla verksamheter som är relaterade till JAK, t.ex. pensionssparande, som inte just nu ryms inom JAK. - att uppdra till VD att komma med förslag på hur JAK kan bli en tydligare arena för alternativa idéer inom hållbar och etisk ekonomi. Övriga frågor Nuria presenterade en idé som handlar om att erbjuda lokalavdelningarna att starta en egen lokal valuta. Det finns ett system för sms-betalningar som vi skulle kunna använda. Kopplingen till JAK är att sparpoängen skulle kunna fungera som ett stödspar som lokalavdelningen kan bestämma över. Problemet kanske är att vi inte har kraft på IT att koppla ihop systemen. Det är görbart men en prioriteringsfråga. Synpunkt framfördes att idén ska läggas in på idélistan.

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Antalet låneansökningar har varit stort de senaste veckorna. Även utlåningen har börjat ovanligt bra med många

Läs mer

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Kapitaltäckning Snart börjar den av Finansinspektionen (FI) aviserade kontracykliska kapitalbufferten att påverka

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Arbete pågår för att söka ett ombud i RIX vad gäller avveckling. Det innebär en för oss avsevärt mindre kostnad

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 december 2011

Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Prognostiserade siffror per 31 oktober visar ett positivt resultat före kreditförluster om ca 158 tkr. Budgetuppföljning

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades kl 10.00 av styrelsens ordförande

Läs mer

Referat från styrelsemöte 19 januari 2014

Referat från styrelsemöte 19 januari 2014 Referat från styrelsemöte 19 januari 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten

Läs mer

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009

Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009 Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot, vice ordförande Sten-Inge Kedbäck, ledamot Jonas Löhnn, ledamot Lotta

Läs mer

Styrelsereferat 2012:16

Styrelsereferat 2012:16 Styrelsereferat 2012:16 Tid: Söndag den 20 januari 2013, kl 08:00-14:30 Plats: Sätra Brunn Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Sammy Almedal, vice VD Johannes

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Årsredovisning 2014 Stf VD Karin Frejarö föredrog ärendet. Årsredovisningen inkl. förvaltningsberättelsen skrivs under i sin helhet av styrelsens ordinarie ledamöter

Läs mer

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Styrelsens rapporter till stämman

Styrelsens rapporter till stämman Styrelsens rapporter till stämman ÅM 2014 14B: DEMOKRATIUPPDRAGET Stämmans beslut: - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, samt - att godkänna de föreslagna

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande (deltog på distans) Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 20-21 april 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 20-21 april 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 20-21 april 2013 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet STADGAR för Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 1. FIRMA Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Styrelsereferat från den 4 september 2009

Styrelsereferat från den 4 september 2009 Styrelsereferat från den 4 september 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa. fr o m 8 juni 2011

Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa. fr o m 8 juni 2011 Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa fr o m 8 juni 2011 1 Kassan skall i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring utge ersättning till medlemmarna vid

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 1 Val av mötesordförande och två justeringsmän som tillika är rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kåre

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: Måndagen den 8 juni 2015 klockan 18.00 Hotell Riddargatan, Riddargatan 14 Ordinarie Föreningsstämma

Läs mer

STADGAR Augusti 2014

STADGAR Augusti 2014 STADGAR Augusti 2014 INNEHÅLL KAPITEL 1. ALLMÄNNA STADGAR 1 Namn 2 Ändamål 3 Obundenhet 4 Föreningens säte KAPITEL 2. VERKSAMHET 1 Verksamheten 2 Räkenskapsår KAPITEL 3. MEDLEMMAR 1 Medlemskap 2 Medlemskrav

Läs mer

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 Stadgar för Bilpool i Sala ek. för. antagna vid föreningsstämma 2007-03-29 reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Juridik för vattenråd

Juridik för vattenråd Juridik för vattenråd Vattenråd lokal samverkan med olika förutsättningar Vattenråden i Västerhavets vattendistrikt har bildats genom olika initiativ, vilket till viss del påverkar hur de är organiserade.

Läs mer

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS Stadgar för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS 1 Ändamål och verksamhet Föreningen vars firma är ALIS, stiftad av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Svenska

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Styrelsereferat 2012:13

Styrelsereferat 2012:13 Styrelsereferat 2012:13 Tid: Lördag den 17 november 2012, kl 13:05-18:10 Plats: Axvall Folkhögskola Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, styrelseledamot

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

STADGAR för Ängsbacka Kursgård Ekonomisk Förening. 1 NAMN Föreningens firma är Ängsbacka Kursgård Ekonomisk förening.

STADGAR för Ängsbacka Kursgård Ekonomisk Förening. 1 NAMN Föreningens firma är Ängsbacka Kursgård Ekonomisk förening. STADGAR för Ängsbacka Kursgård Ekonomisk Förening 1 NAMN Föreningens firma är Ängsbacka Kursgård Ekonomisk förening. 2 STYRELSENS SÄTE Föreningens styrelse har sitt säte i Karlstads kommun. 3 FÖRENINGENS

Läs mer

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 ärvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, ST och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL väljs

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

För Sveriges Torskfiskares Producentorganisation ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Sveriges Torskfiskares Producentorgansation ek. för.

För Sveriges Torskfiskares Producentorganisation ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Sveriges Torskfiskares Producentorgansation ek. för. STADGAR För Sveriges Torskfiskares Producentorganisation ekonomisk förening KAPITEL 1 Föreningen 1 Firma Föreningens firma är Sveriges Torskfiskares Producentorgansation ek. för. 2 Säte Styrelsen skall

Läs mer

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING 1 Föreningens firma och ändamål Föreningen, vars firma är O2 el ekonomisk förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen, har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Stadgar. för. Svensk Handels Arbetslöshetskassa

Stadgar. för. Svensk Handels Arbetslöshetskassa Stadgar för Svensk Handels Arbetslöshetskassa gällande från den 23 juli 2013 Innehållsförteckning Kassans ändamål och firma 1 3 Kassans verksamhetsområde 2 3 Kassans säte 3 3 Anmälan om arbetslöshet, ansökan

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd Stadgar för ideella föreningen Gnosjöregionens Näringslivsråd 1 Firma Föreningens firma är Gnosjöregionen Näringslivsråd ideell förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har som ändamål att - främja

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Stadgar för. Reviderad 2014-04-10

Stadgar för. Reviderad 2014-04-10 Stadgar för Reviderad 2014-04-10 Innehåll Kapitel 1 Inledande bestämmelser.....3 1 Namn....3 2 Säte......3 3 Verksamhet......3 Kapitel 2 Medlemmar.......4 1 Medlemskap......4 2 Nollningsavgift.......4

Läs mer

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank Agenda Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank J Jord alla naturresurser A Arbete skapande, kunnande och arbetsförmåga K Kapital produkten av jord

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling Stadgar antagna av grundande möte 5 juni 2009 1 Föreningens namn och firma Föreningens namn och firma är Leader Södertälje Landsbygd ideell förening. 2 Ändamål Leader Södertälje Landsbygd är en allmännyttig,

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Stadgar för Björkstadens miljöbilpool 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Jönköpings länsförbundsstämma 20 mars 2015 Godkända av riksförbundsstyrelsen 28 april 2015 Stadgar för Lantbrukarnas länsförbund i Jönköpings Län Namn, geografisk

Läs mer