LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb. Glöggtävling Eken tänds kl 17! nr november. Var tog den lilla bollen vägen?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb. Glöggtävling Eken tänds kl 17! nr 5 2003. 30 november. Var tog den lilla bollen vägen?"

Transkript

1 nr november Glöggtävling Eken tänds kl 17! Var tog den lilla bollen vägen? Pär Landqvist Där, jag ser den! Roy Larsson LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb

2 BESTÄLL VÅR KATALOG! med GolfStore Travel Skräddarsydda golfresor till Spanien, Portugal, Frankrike, Irland, Skottland, Nordirland, Thailand, Sydafrika och USA. Kiawah Island, South Carolina, USA Sesimbra PORTUGAL Pittoresk fiskeby 45 min söder om Lissabon, fyra riktigt bra golfbanor, fint hotell vid strandpromenaden. Ingår: reguljärflyg T/R inkl golfbag, 7 nätter på Hotel Sana Park**** inkl frukost, 5 greenfees, del i hyrbil. Pris från: 8.870:- Flygskatt tillkommer Myrtle Beach USA Läckert golfområde i South Carolina. Här finns mer än 100 golfbanor, bra shopping och ett pulserande nöjesliv. Ingår: reguljärflyg T/R inkl golfbag, 7 nätter på Holiday Inn**** inkl frukost, 5 greenfees inkl golfbil, del i hyrbil. Pris från: :- Flygskatt tillkommer NYHET! Tel Fax Kapstaden SYDAFRIKA Idealiskt golfresmål med härlig natur, underbar matkultur, hög servicenivå och fantastiska golfbanor. Ingår: reguljärflyg T/R inkl golfbag, 7 nätter på Hotel City Lodge*** inkl frukost, 4 greenfees, del i hyrbil. Pris från: :- Flygskatt tillkommer Costa Daurada SPANIEN Solsäkert klimat 10 mil söder om Barcelona, gott om plats på fyra bra banor, trevligt hotell i fiskebyn Cambrils. Ingår: reguljärflyg T/R inkl golfbag, 7 nätter på Hotel Monica**** inkl frukost, 5 greenfees, del i hyrbil. Pris från: 7.295:- Flygskatt tillkommer

3 Vy över 22:a hålet. Ingen bana är så bra att den inte kan bli bättre! Det gäller även vår.visst är Ljunghusen en av landets absolut bästa golfbanor. I alla omröstningar och bedömningar som görs hamnar vi bland de fem bästa i landet. Men vi får inte slå oss till ro med det. Arbetet på att göra banan ännu bättre måste fortgå. Driving range har stora brister och det finns förbättringar att göra på hålen 19 till 27. Så nu startar arbetet på allvar i området runt gamla klubbhuset. Övningsområdets ursprungliga läge Driving Rangen har sedan banan byggdes ut till 27 hål 1965 legat där den ligger. Under de första åren slogs bollar i västöstlig riktning och samsades med 26:e hålet.trots ett rejält staket till skydd för de tränande mot bollar från 19:e blev det med tilltagande längd på slagen och ökande spelfrekvens alltför riskabelt, varför spelriktningen vändes. Samtidigt lät dåvarande ordföranden Ulf Widerström bredda 26:e fairway och anlägga en ny green. Nackdelar med övningsområdet Med vändningen av Driving Rangen hamnade utslagsplatsen dubbelt så långt från klubbhuset. Bollarna slås på ett trattformat område, som blir allt smalare för längre slag. Med förbättrat material i klubbor och rangebollar når många bollar ut på både 19:e och 26:e hålen och risken att träffa spelare på dessa hål är stor. Ökad träningsfrekvens och bristande omdöme hos enstaka tränande gör att vi nu trots ett flertal hindrande åtgärder, uppmaningar och förbud allt oftare får höra att rangebollar slår ner i farlig närhet av spelare framför allt på 26:e hålet. Förslag till ny placering av övningsområdet Styrelsen har med hjälp av tre arkitektfirmor inventerat tänkbara placeringar av Driving Rangen för att minimera riskerna, men också för att förbättra träningsmöjligheterna. Vi har funnit att den bästa placeringen är på 19:e hålet och västra delen av nuvarande Driving Range. Övningsområdet skulle begränsas av nuvarande fairwaykanten på 19:e hålet i norr och diket mellan Driving Rangen och 26:e hålet i söder. Förslag till ny bansträckning och ny placering av drivingrange. LJUNGENTELEGRAFEN Klubbtidning för Ljunghusens Golfklubb Kinells väg HÖLLVIKEN, tel , fax Bankgiro , Postgiro , Ansvarig utgivare: Bengt Olsson, Layout och tryck: Holmbergs i Malmö AB Artiklarna i Ljungentelegrafen speglar inte nödvändigtvis Ljunghusens Golfklubbs åsikt. Varje skribent svarar för tankar och innehåll i sin artikel. Ej signerade artiklar och inlägg är i allmänhet författade av kansliet. Eftertryck med angivande av källan är tillåtet. Ljungentelegrafen nr

4 .ordföranden Utslagsplatserna skulle ligga 30 meter öster om parkeringsplatsen vid Klubbhuset. Längden kan bli upp till 300 meter och bredden där majoriteten av övningsbollarna slår ner cirka 120 meter. Fördelar med den föreslagna placeringen Förutom att träningsförhållandena blir säkrare och terräng och mål påminner om spel på banan, gör närheten till klubbhuset att Driving Rangen blir lätt tillgänglig för att slå bollar före spel. Då kommer vi att vara uppvärmda och spela bättre och raskare. Vi slipper (bil)transporter och belastar miljön mindre. Vi får bättre arbetsmiljö för våra instruktörer och bättre uppsikt över och ordning på vårt övningsområde. Ny bansträckning för När det 19:e hålet tas ur spel, krävs en ny bansträckning för I all enkelhet utan slutliga detaljer skulle sträckningen kunna se ut så här: Som första hål, par 4/5, spelas 26:e hålet baklänges till 25:e green. Därifrån spelas till 19:e green, par 3. Sedan spelas 20:e och 21:a som hål 3 och 4. Den största förändringen skulle bli en ny fairway mellan 20:e och 22:a hålen, där det på 50-talet låg ett hål, fram till övningsgreen öster om gamla klubbhuset, som hål nummer 5. Ett helt nytt hål spelas på västra delen av 22:a i västöstlig riktning. En par 4, 320 meter lång. 23:e och 24:e spelas som de är som hål 7 och 8. Ett nytt hål skapas från 25:e tee till en plats nära klubbhuset på nuvarande korthålsbanan eller 27:e green och blir hål 9. Den nya banan skulle få par 35 eller 36 och en längd på upp till meter och kunna bli våra bästa 9 hål med förstärkt linkskaraktär. Det ser dessutom ut som om ombyggnaden kan göras utan att spelet på hålslingan behöver stängas av. Ansökan om tillstånd att bygga ett nytt 27:e hål Diskussioner har redan inletts med miljöenheten på Länsstyrelsen för att undersöka möjligheterna att utnyttja 27:e hålet och reveln söder om. 27:e hålet och reveln söder om hålet. Ur miljösynpunkt kunde Länsstyrelsen se flera fördelar med ett nytt golfhål. Reveln är bevuxen med ogenomtränglig vass men så pass bred att den med en mindre påbyggnad kan bli en utmärkt fairway. Stränder som gynnar mångfalden och fågellivet med omväxlande vass och sand/gräs kan skapas. Med årlig vasslåtter kan vi även bidra till att vassen i området hålls i schack. Falsterbonästes Naturvårdsförening har konsulterats så att deras synpunkter och idéer kan arbetas in i planen för området och tillhörande skötselplan och ingå i en formell ansökan till Länsstyrelsen från golfklubben. Köp och arrendeavtal Ljungskogens Strandbad AB träffade ett avtal med golfklubben på hösten 1999 om försäljning av marken där drivingrangen och hål ligger. I avtalet fanns två villkor för köpet. Klubbens årsmöte skulle godkänna avtalet, och den nya planen för området öster om vattentornet i Ljunghusen skulle antas. Det första villkoret har uppfyllts men det andra väntar fortfarande på slutligt avgörande av miljöministeriet efter överklaganden. I avvaktan på detta regleras det fortsatta arrendet med att avtal som löper på 25 år. Tidsplan Som vanligt skulle det helst redan vara klart med tanke på säkerheten runt drivingrangen. Men även för att behöver en ansiktslyftning för att komma i nivå med övriga 18 hål. Till årsmötet räknar styrelsen med att kunna presentera ett förslag för drivingrangen och hål Troligtvis medverkar den banarkitkekt, som styrelsen beslutar sig för att anlita, vid informationsmötet före årsmötet den 24 januari En beslutspunkt om ombyggnad kommer att finnas på föredragningslistan. Vid ett beslut om ombyggnad utarbetas detaljplaner som underlag för en ansökan till Länsstyrelsen våren Därefter presenteras ombyggnaden i detalj för ett extra årsmöte i maj - juni för beslut. Den tidigaste tidpunkten för igångsättning av ombyggnaden av är september oktober Finansiering Årsmötet i januari 2003 gav tyrelsen riktlinjer för hur framtida investeringar skulle finansieras. Investeringen i drivingrangen och hål beräknas uppgå till ca 4,5 miljoner, inkl återstående 2 miljoner för köp av marken. Styrelsen kommer till årsmötet att lämna ett förslag till årsmötet att medlemmarna genom ett medlemslån och frivillig inlåning finansierar ombyggnaden. Bengt Olsson Bengt Olsson Ordförande 4 Ljungentelegrafen nr

5 .banan Jan Sederholm blickar ut över sitt verk. Banarkitekten som påverkat banan i över 20 år Jan Sederholm var stadsarkitekt i Höganäs när han 1970 fick ett stipendium av SGF för att utöva goflbanearkitektur. Det blev hans öde. Nu har Jan ritat på över 200 banor, nyeller ombyggnader, i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bland dem världens nordligaste 18-hålsbana på Tromsö. Han blev den förste ordföranden i Föreningen Svenska Golfbanearkitekter. Han har också varit ordförande i Rya GK under flera år, ordförande i Skånes Golfförbund och tillsammans med Bengt Olsson ansvarig för SSS-värdering i Skåne i slutet av 70- och början av 80-talet. Jan var dessutom engagerad av SGF 1977 att tillsammans med en bankonsulent att resa runt på svenska golfbanor och kolla vilka som höll mästerskapsstandard, Ljunghusen var en av de han besökte. I slutet av 70-talet anlitade vi Jan Sederholm för att göra ett förslag till långtidsplan för vår bana. Den 27 maj 1979 lämnade han sin första rapport om lämpliga förändringar. Vid något tillfälle ska vi anslå hela skrivelsen, det är intressant att se hans förslag och hur mycket som genomförts. Eftersom detta nummer har bana som tema så redovisas några av Jans förslag. Stig Persson Förslag år Område Genomfört 1980 Nytt greenområde för 18e hålet närmare klubbhuset. Första tee skulle flyttas. Nej 1980 Nytt greenområde på hål Nytt greenområde på hål Plantering av referensträd på hål 1, 3, 4, 15 och Nytt greenområde på hål 7 inklusive ombyggnad av dammen Förslag till förbättringar av gångar och puttinggreenområde kring klubbhuset Nytt greenområde hål 18 inklusive dammen till vänster och ny damm till höger Förslag till höjning av fairway på hål 17 och Förändring av tvärdammen på hål 2 med nya bunkrar Mindre ombyggnad av green 5 i bakkanten och ombyggnad av bunkrar Förslag till ombyggnad av green 6 och 11. Lösningen var en dubbelgreen. Nej 1998 Ombyggnad av chippinggreen vid klubbhuset Nytt greenområde hål Ljungentelegrafen nr

6 Vissa fondbolag tar ut lägre avgifter än andra. AVGIFTER I SVERIGEFONDER Fond Avgift på kapital/år TKA 2002 AMF Pension Aktiefond Sverige 0,40 0,54 Didner & Gerge Aktiefond 1,201,36 Handelsbanken Aktiefond Index* 0,65 0,70 Handelsbanken Reavinstfond 1,501,70 Länsförsäkringar Sverigefond 1,301,53 Nordea Sverigefond 1,401,67 Robur Sverigefond 1,401,56 SEB Sverige Aktiefond I 1,301,50 SEB Sverige Aktiefond II 1,301,60 SEB Sverige Småbolagsfond 1,501,70 Bli bättre med Player s Guide!.banan Player's Guide är det nya PC-programmet som kan hjälpa dig att bli en bättre golfare. Programmet gör det enkelt att planera och analysera ditt golfspel. Med Player's Guide lägger du på bankartan ut egen detaljinformation om avstånd från t ex tees och greens till olika punkter, liksom markerar andra detaljer av betydelse. Du kan t ex hämta hem flaggplaceringen för den aktuella speldagen, om klubben har den utlagd på sin hemsida och skriva ut din egen banguide. Under spelets gång markerar man var bollarna hamnar. Efteråt är det mycket enkelt att i Player's Guide registrera nedslagsplatsen för varje boll och vilken klubba som använts. När scoren är inlagd kan man nu visa slaglinjer och slaglängder per hål och det är enkelt att jämföra flera slagserier, inkl andra spelares. Scorer kan enkelt exporteras och importeras. Om klubben lägger ut flaggplaceringsfiler för olika dagar kan de enkelt hämtas hem till kartan. Tabellen avser de 10 största Sverigefonderna enligt Svensk fondstatistik TKA, Totalkostnadsandel, är summan av fondens kostnader inklusive skatter och transaktionskostnader uttryckt i procent av den genomsnittliga fondförmögenheten. Dessa kostnader belastar förstås fondförmögenheten. Källa: fondmarknaden.se och DN Börs. *En indexfond förvaltas per automatik för att följa börsindex och har normalt sett lägre avgift än en motsvarande fond som förvaltas aktivt. Den har dock inga möjligheter att ge en avkastning som överstiger index. Gå in på och gör beräkningar och egna jämförelser. Där kan du se hur låga avgifter och god historisk avkastning har gynnat våra kunder genom åren. Ta därefter vara på dina möjligheter. Det är ju dina pengar. Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden. Fondernas avkastning påverkas av börs- och valutautveckling. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde. Därmed är det inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Års- och halvårsrapporter samt informationsbroschyr med fullständiga fondbestämmelser finns att beställa hos kundservice, telefon eller Lite mer att leva för AMF Pension är ett pensionsbolag grundat 1973 som enbart arbetar med pensioner och långsiktigt sparande. Vi ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt och drivs enligt ömsesidiga principer, dvs allt överskott går i slutänden alltid tillbaka till spararna. Vi har i dagsläget 2,8 miljoner kunder. Så kan det se ut på skärmen med Player s Guide. Gratis program! Programmet Player s Guide är gratis. Det kan hämtas direkt på Klicka på Golf under Produktområden. Programfilen är 11Mb stor vilket gör att det tar ca en halvtimme att ladda ner med modem. Programmet innehåller inga bankartor men du kan gratis ladda ner en DEMOkarta. Hur du gör står beskrivet i det första fönstret. För Ljunghusen erbjuder vi några hundra gratislicenser. Mer detaljer kommer på hemsidan Anders Sporrek Produktutvecklare Ljungentelegrafen nr

7 Männen bakom vår bana.banan Bankommittén från vänster: Bengt Olsson, 60, medlem sedan slutet av 50-talet, i kommittén från och till sedan 60-talet, hcp -7, pensionär. Anders Klinge, 47, medlem sedan mitten av 60-talet, i kommittén sedan 2002, hcp -3,2, VD för ett dotterbolag till IT-koncernen SYSteam. Thor Henrikson, 46, medlem sedan 1967, i kommittén sedan 1997, hcp -1.8, tandläkare. Stig Persson, 55, i kommittén sedan anställningen på Ljunghusen 1980, hcp -16,5. Bengt Lundskog, 58, medlem sedan 1960, i kommittén sedan 1991, ordförande sedan 1996, hcp -3,6, advokat. Saknas på bilden: Göran Sandegård, 60, i kommittén sedan anställningen på Ljunghusen 1980, hcp -5,5. Vi som jobbar på banan. Från vänster: Dag Persson, 53, banarbetare, anställd maj 03. Henrik Hansson, 32 år, förman, chef för verkstaden och bevattningen, hcp -21,4, Lars Knutson, 42, headgreenkeeper, hcp 5,3, mars 99. Fredrik Goa, 41, hcp 3, Richard Hardwin Edgar, 52, hcp 29, Agne Hansson, 55, banarbetare, Lennart Ekdahl, 56, banarbetare, hcp -10,5, maj Saknas på bilden: Patrick Ekberg, 21, banarbetare, hcp 7, Framtidens banskötsel Golfaren idag spelar fler ronder än någonsin vilket innebär högre krav på skötseln. Vi får anställa fler banarbetare, köpa fler maskiner, arbeta på mer udda tider för att minimera konfrontationer mellan spelare och personal. Flera golfbanor bygger om sina gamla jordgreener efter mallar som SGF och andra golfförbund tagit fram. Nya krypvenssorter ser dagens ljus och lovar att kunna förbättra greenytorna ytterligare. I framtiden kommer skötseln att utvecklas med en hastighet som vi överhuvudtaget inte kan föreställa oss. Vi kommer att klippa med GPS-styrda klippare. De skärande verktygen ersätts med klippare som har laserstrålar som skär av gräset och termoaktiva gräshöjdsreglerare. Gräs i olika färger Klippfrekvensen minskar eftersom det kommer gräs som genetiskt utvecklats att klara högt slitage med minimal tillväxt. Mer som kommer: Gräs med olika färger för green, tee, fairway och ruff. Sensorer i marken som upplyser om behovet av näringstillförsel. Varningssignaler för de sjukdomar som inte genetiskt har förädlats bort. Givetvis får vi också besked om hur mycket vatten och luft som ska tillföras. Luft kan tillföras med ledningar under mark och reverseras för att dränera bort vatten (finns prototyper redan). Greenkeeperjobbet kommer att kräva mer teknik än gröna fingrar. Arbetet utförs i skift alla dagar i veckan och på tider då golfspel inte pågår. Frågan är kanske bara om vi vill ha det så? Greenkeeperns dröm Bland golfklubbarnas medlemmar finns det många som har synpunkter på banskötseln, både positiva och negativa. Det händer förstås att greenkeepern tycker att de som förstår sig på banskötsel blir för många. En engelsk golfare uttryckte en gång vad många greenkeepers ibland drömmer om: Jag är stolt att tillhöra en golfklubb vars medlemmar har som största mål att sänka sin hcp och inte att sköta banan! Stig Persson Klippare användes i början i huvudsak för att ansa greenerna och var handklippare. Motoriseringen kom i början av förra seklet och fabrikerna fanns i England. Bildkollaget visar lite av hur klipparen utvecklats. Ljungentelegrafen nr Idag

8 När ljunghusaren stal showen När det är stortävling på hemmaplan kommer minnena. Då tänker jag på gamla goda tider när vi hade PLM Open här i södra Skåne. I startfälten då fanns en del som sedan blivit världsstjärnor. Minns du en ung Vijay Singh, medlem i Emmaboda, med frun som åskådare? Eller nya zeeländaren Frank Nobilo? Det såg glest ut med blivande fixstjärnor på Telia Grand Prix som ju är finalen på svenska proffstouren och en av de viktigaste tävlingarna på Challengetouren. Nästan alla var gamla välbekanta ansikten som vi sett många gånger här i Ljunghusen. Enda ungdomen var Mikael Detterberg, 20, från Alingsås. Han blev delad femma. Bäste svensk hade nära hem, Fredrik Henge från Vellinge. Han blev delad trea. Som vanligt visade det sig att svenskarna inte kan spela i hård vind. Dom får lära sig av alla oss duktiga vindspelare. Vi har bl a några grabbar runt 90 bast som tränar året runt i alla sorters vindar. Eller hur Ove Magnusson och Ebbe Bonning? En som kommer att minnas proffsens skor länge är Jonas på restaurangen som fick dammsuga en gång i timmen. Själv fick man hålla upp fossingarna så Jonas kom åt med dammsugaren. Nåväl tillbaka till minnena.varje gång det är stortävling tänker jag på min vän Jörgen. Han dominerade PLM Open redan för ett par tre decennier sedan. Alla som känner Jörgen vet att han alltid är på gott humör, vilket är en stor tillgång. Glädjespridare är det ju ont om i Sverige. Tänk bara när man slår på TV:n. Då är risken överhängande att stöta på Göran Persson, Margaretha Winberg, Gudrun Schyman eller den där nya Hoffman och det blir man ju inte gladare av. Annat är det med Jörgen. Efter fyra timmar på golfbanan med eftersits på golfrestaurangen har man fått skratta för hela veckan. Jörgen gör inte livet konstigare än det är. Och han har en fantastisk förmåga att snappa upp roliga historier och i motsats till oss andra komma ihåg dem. Ofta är de ganska ekivoka men det gör ingenting för i golfgänget är vi varken pryda eller har god smak. En av hans senaste historier är denna: Den nyblivne golfaren skulle spela upp för grönt kort med sin pro. Han hade redan gjort regelprovet. Han peggade upp och slog till, men missade bollen och grävde en rejäl krater på tee. Ett försök till. Samma resultat men kratern blev ännu djupare och bollen ramlade av peggen och ner i hålet. Nu visste han inte hur han skulle göra. Men du som är pro, sade han, du måste väl veta. Jag kan ju inte slå på bollen där nere i hålet. Pron ställde sig lugnt och pinkade i hålet. Nu kan du droppa för tillfälligt vatten..viggo Jörgen är numera pensionerad. Under sina aktiva år var han chef över det mesta på sitt företag, men viktigast av allt presentreklamen. Till stor glädje för oss hans golfkamrater. Paraplyer, T-shirts, solhattar, sockor, kepsar - vi vandrade runt som reklampelare. Några gladde även sina hustrur med att sova i T-shirts dekorerade med en stor bild av Jörgens oljebilar. Eftersom Jörgen alltid är på gott humör söker folk hans sällskap. Av den anledningen är han på fest större delen av veckans dagar och känner dessutom alla invånare i Höllviken och Malmö med omnejd. Under sina arbetsår sysslade han alltså med olja. Även som pensionär importerar han flytande produkter. Detta innebär att han då och då åker färja från Trelleborg till Sassnitz och återvänder utnyttjande importlagarna till yttersta gränsen och lite till. Jörgen är en av de få medlemmar i Ljunghusens Golfklubb som inte har en perfekt sving. Låt oss säga att den har vissa brister. I gengäld har han rejält nyp i handlederna och slår långt, mycket långt. Han har dessutom ett väl utvecklat lokalsinne som gör att han mot alla odds för det mesta finner sin boll och på slutet av varje hål kan rätta till riktningen. Svingen väckte på sin tid sensation i PLM Open. När PLM Open ett år spelades på Bokskogens Golfbana gjordes en video om tävlingen. I denna fick Jörgen en ledande roll. Han var nämligen inbjuden till pro-am och uppmärksammades efter förtjänst. När videon startade, vem fick man se? Jo, Jörgen! Nu ska ni få se, sade speakern och då nöp Jörgen till. Som vanligt hade han sin vackra loop på toppen av svingen och klubbhuvudet pekade rakt framåt mot kameramannen, istället för bakåt som med vanliga tråkiga svingar. Och det fantastiska är, fortsatte speakern, att han slår riktigt långt. Något mer sades inte. Den graciösa rörelsen fick tala för sig själv. I bild syntes förresten också Jörgens svåger Hans Inge, även han medlem i Ljunghusen och för dagen caddy. Därefter fortsatte videon med att visa proffsens spel. Men Jörgen hade alltså huvudrollen och stal showen som man brukar säga om stora publikfavoriter. Eftersom nyfikenheten på Jörgen nu blir stor och jag inte vill att han ska besväras av fler autografjägare än de tre per år som är normalt i hans egenskap av gammal guldback i Malmö FF, säger jag som polisen på presskonferenser: Några ytterligare kommentarer har vi inte. Viggo 8 Ljungentelegrafen nr

9 .telia grand prix Foton från Telia GP, Pär Landqvist Bland spelare och funktionärer på Telia Grand Prix Samling under paraplyn, Johan Lindeberg med nacken mot kameran, ordförande Olsson, ex-ordförande Weine Dahlbom och huvudstartern Lennart Molander. Telia Grand Prix spelades traditionsenligt på vår golfbana i mitten av september med hela 132 deltagare i startfältet, där 55 kvalificerade sig till finalomgången. En tävling av denna dignitet kräver en effektiv organisation som bygger på frivilliga insatser från klubbens medlemmar. Ett hundratal funktionärer var starters, forecaddies, rapportörer, skötte scoreboard och leaderboard, bilförare, caddies, arbetade i receptionen, m.m. Vid åskådarläktaren pratar jag med Raste Svensson som samordnat transporterna. Under veckan har han kört sträckan mellan Ljunghusen och Malmö tur och retur 67 gånger i någon av de sponsrade Mercedesbilarna och haft många trevliga samtal med spelarna. Att ställa upp som funktionär ökar teamkänslan i klubben, menar Raste Svensson, det är roligt och man lär känna nya medlemmar. Han nämner speciellt en av hans yngre bilförare Johanna, som han inte tidigare kände från klubben. Han ser gärna att fler av de yngre medlemmarna vill vara med som funktionärer. Det är inte nödvändigt att ställa upp under hela perioden, utan du meddelar när och hur du kan hjälpa till. Ersättningen är funktionärskläder, kaffe och lunch under arbetspassen samt en gemensam buffé på avslutningsdagen. Dessutom får du vara med på klubbens populära funktionärsgolf under hösten. Tyvärr är vädret på avslutningsdagen inte så inbjudande och publiken uteblir. Vilket kanske är lite förvånande eftersom de flesta golfspelare brukar vara utrustade med regnställ och paraply. Men som välkände Lennart Bengtsson säger när jag möter honom i golfrestaurangen. Trots att det är en av de största proffstävlingarna i landet med en prissumma om 1,2 miljoner kronor med kronor till vinnaren, så måste produkten ha rätt krydda. Om tävlingen haft fler kända namn eller hemmaspelare hade säkert intresset varit större, menar han. I klubbhuset är det liv och rörelse och likaså i golfrestaurangen där personalen serverar hungriga spelare. Det är positivt med stora tävlingar tycker Jonas Norell, det är trevligt med många lunchgäster, men ej att förglömma är de ökade personalkostnader vid ett arrangemang som detta. På avslutningsdagen trotsar ett tjugotal personer väderleken och följer ledarbollen med två svenska spelare, Peter Gustafsson från Orust och Pehr Magnebrandt från Södertälje. Dagen före bjöd på strålande solsken med svaga vindar och Peter Gustafsson ligger nio under par, när han inleder med en drive som tar honom ett par meter in på green på hål 1. Det går ett sus genom den församlade skaran. För de flesta av oss är hemmaspelare från Ljunghusen och har våra egna referenser till banan. Det är spännande att se hur spelarna gör sina klubbval och hur de behärskar vinden på vår bana. Det blir en birdie för Gustafsson på ettan. Men sedan tar vinden över och bollen går inte som varken Gustafsson eller Magnebrandt önskar. Euan Little från Skottland som vinner gör under rådande omständigheter en fin rond på 69 slag. Ljungentelegrafen nr

10 .telia grand prix Leif Foerster rapporterade resultat. Bodil Lagergren rapporterade också resultat. Elitkommitténs Stefan Lindvall, Anders Scherman med headset och bankommitténs Bengt Lundskog. Vid greenkanten möter jag Arne Andersson som är chef för SGT, dvs Svenska Golf Tourerna. På min fråga om varför man valt Ljunghusen som avslutning för touren under ett stort antal år, svarar han snabbt utan att fundera. - Det är givetvis i första hand banans höga kvalitet men också en utomordentlig organisation med Stig Persson i ledningen. Är det verkligen värt besväret att arrangera en stortävling som denna, frågar jag lite provocerande klubbens ordförande Bengt Olsson. Självklart svarar han utan att tveka. Att möta personalens tillfredställelse eller att från funktionärshåll höra hur roligt det är när alla arbetar mot samma mål, är värt mycket. Avslutningsvis säger Bengt Olsson att han glädjande nog inte mött någon kritik när det gäller den starkt begränsade tillgängligheten för medlemmar på banan under tävlingsveckan. Inställningen till elitspel tycks positiv. Margaretha Malmquist Medlem 1827 Vi blir först med golfsveriges nya IT-system Om ungefär sex månader ersätts vårt nuvarande IT-system, GK96, med ett nyutvecklat system som länkar samman hela Golfsverige. Som vanligt är Ljunghusen en av testklubbarna. Att byta IT-system har länge diskuterats och vid förbundsmötet på våren 2002 beslutades om utveckling av det nya systemet och skifte under våren Bland annat ville man skapa en plattform som medger fortsatt utveckling av IT-stödet på klubbarna och som förenklar deras administration. Men medlemmarna får också fördelar av det nya systemet. Möjligheter till bokning på Internet av bl a starttider på olika banor blir t ex mycket bättre. Vi kommer att kunna boka starttid på en svensk golfbana från vilken plats som helst i världen säger projektledaren Ingvar Ritzen stolt. Fördelarna är många Det nya systemet byggs på en plattform som ger ett välbekant sätt att jobba med fönsterteknik och via Internet. För de som jobbar på klubben (ekonomi, administration, pro, shop m fl) blir det på sikt enklare att sköta det dagliga jobbet och att utbilda nya eller extra medarbetare. Klubbens funktionärer (styrelse, tävlingsledare m fl) kan via Internet jobba hemifrån, från kontoret eller från vilken Internetansluten dator som helst. Sist men inte minst blir det enklare med Internetbokning- inte bara på den egna klubben utan på alla klubbar som väljer denna möjlighet. Flexibelt Vadå, väljer denna möjlighet? Jo, systemet är så uppbyggt att utöver de obligatoriska funktionerna medlemsregister och klubbpresentation kan varje klubb välja vad man vill utnyttja. Det finns bokningsmoduler både för banan, pron, golfbil eller vad man nu väljer att använda. Och förstås kassamodul, tävlingsmodul och Internetmöjligheter både för publicering av klubbinformation, bokning av starttider, tävlingsanmälan och möjligheter till distansjobb. Vi återkommer med mer information. Vill du veta mer just nu kan du gå in på Internet under och där välja Golfens IT-projekt. 10 Ljungentelegrafen nr

11 Årets bästa från kommittéerna Årsmötet närmar sig. I januari är det dags igen. I verksamhetsberättelsen som kommer i god tid kan du läsa rapporter från klubbens olika kommittéer. Här har vi plockat russinen ur kakan. D v s det som varit mest glädjande under året. Damernas år hos elit och juniorer Att det varit damernas år kan man lugnt säga. Och särskilt en speciell liten dam, nämligen Mikaela Bäckstedt. Hon och hennes duktiga kompisar på damsidan står för det mest glädjande inom både junior- och elitkommittén. Mikaela har genomfört en fantastisk säsong, med många mycket framträdande placeringar i Sverige och internationellt. Hon har haft landslagsuppdrag både i junior- och damlandslaget. Hon blev dessutom uttagen till Europa-laget i Ping Junior Solheim cup mot USA. Där hindrade tyvärr en lättare ryggskada henne från spel men hon fick känna pulsen av att vara närvarande i den största tävlingen för juniorer i världen. Hennes prestationer under säsongen medförde att hon erhöll Annika Sörenstam- stipendiet 2003 med en resa till en LPGA-tävling i USA. Dessutom fick hon Vellinge Kommuns Idrottsstipendium Mikaela får stå som en symbol för Ljunghusens elitgolfare Juniorflickorna Mikaela, Robine Fagerberg och Desirée Karlsson har vid flera olika tillfällen tagits ut till landslags- och distriktslagsuppdrag. Juniorkommittén har som vanligt varit mycket aktiv och haft massor av arrangemang för totalt 205 ungdomar! Därmed har kommittén inte bara främjat golfsporten utan också gjort en värdefull samhällsinsats. Seniorlagen hade stora framgångar Klubben har deltagit med 10 lag i Skåneserierna och haft stora framgångar: Seriesegrar för både lag 1 och 2 i H55. Andraplatser för H45,lag1 och H65 lag1. Tredjeplatser för H35, lag1 och H45, lag 2. H75 lag 1 blev fyra i div 1 medan H65,lag 2 och 3 samt H75, lag 2 blev nedflyttade. Vår idrottsliga målsättning att ha lag i div 1 i samtliga åldersklasser har uppnåtts i och med att H55 lag 1 vann div 2. Ljunghusen är den enda klubb som har lag i div 1 i samliga åldersklasser inför nästa säsong,..kommittérna I Guldbollstävlingen har 44 vinnare belönats med 228 loggobollar. Du får guldbollar genom att träna på drivingrange. I en del bollhinkar ligger det en guldboll bland de vanliga rangebollarna. Marknadskommitténs resultat: ! Marknadskommittén har som mål att värva sponsorer och stärka kontakterna med dem samt att generera ett överskott som täcker Elit-och Juniorkommittéernas verksamhet. Årets resultat blev kr vilket är ca kr över budget. Kommittén har under året fortsatt arbetet med att teckna nya sponsoravtal samt skapa tätare relationer med gamla och nya sponsorer. Ett antal nya sponsorer har tillkommit under året och någon enstaka har fallit ifrån. Alla hål har under säsongen haft sponsorer. Tack för elva år Göran Sandberg! I elva år har Göran Sandberg varit ordförande för Tävlingskommittén och lagt ner massor av jobb. Nu har han blivit delägare i ett företag i golfbranschen som han chefar för och tycker att det får vara nog med ordförandejobbet. Vi är skyldiga Göran ett stort tack. Och nog slutar han på toppen. I fjol var hälften av alla våra medlemmar någon gång under året med i en tävling. Det är ett förvånansvärt fint resultat och innebär en stor ökning från det år när en undersökning visade att bara 17% av medlemmarna tävlat. Bättre Golf slog rekord Kalle Drotz och Göran Sandegårds aktiviteter med Bättre Golf har varit populärare än någonsin. Återigen rekord i både i antal träffar och antalet deltagare.totalt 106 träffar med 651 deltagare (296 olika medlemmar). Dessutom har vissa aktiviteter arrangerats för våra representationslag, två damlag och tio herrlag. Två av gängen nappade på inbjudan i Ljungtelegrafen och Kommande damer hcp har haft två träningspass. Sven Danielsson skrapade ihop tillräckligt med poäng genom sin andraplacering i höstens Tenntallrik för att vinna vandringspriset för gott. Ljungentelegrafen nr

12 .kommittérna Cancergolfen bäst i landet Som vanligt har Klubbkommittén gjort en fantastisk insats för cancerhjälpen. Återigen samlade Ljunghusen in mest av alla klubbar i landet och det är ingen dålig summa hela kronor! 17 tappra röjde sly Så äntligen blev det av med björk röjning på vår bana.vi var 17 tappra som samlades en ganska blåsiga (12 m/sek) lördag morgon. Vi delade upp styrkan i två lag och startade på 1:an och hål 10. Gänget som startade på 1:an kom endast till green på andra hålet och då var klockan halv 12, den tid då aktiviteterna skulle avslutas för dagen. Sju personer hade då jobbat på väldigt bra, så det finns mycket björk på Lennart Molander var en av de tappra. banan. Andra halvan av gänget kom fram till 16 hålet. Det finns alltså fortfarande mycket kvar att röja. Vi som deltog kände oss väldigt nöjda med dagens aktivitet. Tänk bara på vattnen före 2:a green där är mycket björk bort plockat. Vid den efterföljande lunchen som klubben bjöd på var vi överens om att till nästa års björk röjardag ta med oss minst vars en medlem. Tid för 2004 års aktivitet meddelas efter årsplaneringen. Samordnare Raste Svensson Först med miljöcertifikat Ljunghusen är först bland landets golfklubbar med miljöcertifikat och vår miljövård är följaktligen mycket långt framme. På hemsidan kan du läsa om Miljökommitténs arbete under fliken klubben och miljön. Inventering av flora och fauna har påbörjats av David Göransson. Viss redovisning har lagts ut på hemsidan. Den slutgiltiga rapporten förväntas vid årsmötet Nästa års mätbara mål kommer att finnas på hemsidan kort tid efter årsmötet. Naturen hjälper banan Vår bana är som vanligt rankad bland de fem bästa i landet. Men får nu också hjälp av naturen. Vid 24:e tee där det under många år varit kritiskt har havet börjat lämna tillbaka vad det en gång tagit. Stranden har ökat med tjugo meter! Glädjande är också att där vi tar upp björk med rötterna återhämtar sig ljungen mycket bra. Vi vann Ryder Cup! För tredje året spelades Ryder Cup mellan Ljunghusens och Falsterbos damer. Första året vann vi på hemmabana. I fjol besegrade Falsterbos damer oss på sin hemmabana. Årets tävling spelades i Ljunghusen i strålande sensommarväder. Redan efter förmiddagens bästboll och foursome stod det klart att vi skulle bli svåra att besegra. Efter en härlig lunch var 16 det singelmatcher. Vi vann med Nästa år hoppas vi vända trenden på Falsterbo och vinna på bortaplan. Hittills har ju alltid hemmaspelarna vunnit. Alla var vi nöjda och glada, både vinnare och förlorare, efter en lång och härlig golfdag. Lagkaptenen Bodil Lindelöw Försystring mellan Falsterbo och Ljunghusen vid Ryder Cup. (Finns det verkligen Ryder Cup för damer?) 15% rabatt till klubbmedlemmar och sponsorer Svenska, Danska och Italienska tillverkare Möbler Belysning Sängar Utemöbler kontakta Peter Erlandsson Tel/Fax Mobil Erbjudandet gäller tom

13 Årets prisutdelning.hänt i höst Therése (till vänster) och Desirée Karlsson vann KM foursome damer och fick pris av Torbjörn Johansson och Ulf Nilsson. Mats Eriksson vann Skeppsklockan. Holger Vilén och Bengt Olsson gratulerade. Olof Ekelund blev Årets Golfare! Olof Ekelund tar emot priset som Årets Golfare, bl a privat P-plats vid klubbhuset, av Torbjörn Johansson, Lennart Molander och Bengt Olsson. Ju mer jag tränar, desto mer tur har jag, har en golfstjärna med glimten i ögat sagt. Det gäller i högsta grad Olof Ekelund som tränat så mycket, att han fått så mycket tur att han vann tävlingen om Årets Golfare. Olof, som fyllt 65 i år, har under säsongen gått ner i hcp med 2 slag. Från 8,8 till 6,8. Starkt gjort, men det har inte varit gratis. Jag har tillbringat en hel del tid på drivingrangen. Helt enkelt därför att jag vill bli en bättre golfare. För den skull vill jag inte bli betraktad som en träningsnarkoman. Jag tränar allt, långa slag, närspel, puttar, bunkerslag, ja hela registret. Därför blir jag sällan orolig inför besvärliga lägen. Om det gäller en rond med grabbarna (tjejerna?) eller en tävling ser jag alltid till så att jag är i god tid före start och hinner med att värma upp mig med ett 20-tal. Överambitiöst? Nej, jag tycker inte det. Vill helt enkelt inte komma till en rond och känna mig stel i kroppen. Men kan man förbättra sitt spel helt på egen hand? Måhända finns det några som kan göra det. Själv försöker jag, men med jämna mellanrum tar jag lektioner. Det lönar sig! Vad anser du vara det viktigaste i spelet? Det har många, många insett före mig. Närspel och puttning! Det är där man sparar in slag. Har man kapaciteten att göra bra ifrån sig på och omkring greenerna behöver man inte så långa slag. Men en klar fördel är att man håller sig på fairway. Låter enkelt eller hur? Men så är det faktiskt! Dessutom anser jag att det inte får gå slentrian i spelet. Visst skall man kunna ha kul, det är det viktigaste. Både på banan och i den sociala samvaron i klubbhuset. Men man skall tävla ofta! Helst i slagtävling. Det lär man sig mest av. Så talar Årets golfare Olof Ekelund. Fredrik Stenström Ljungentelegrafen nr

14 .klagos spalt Nya klagomål Har hört att man skall förbättra akustiken på restaurangen. Varför? När lokalen är välbesatt slipper man ju höra bordsgrannarna tjata om sin golf. Han med hörluren. Svar: Du har alldeles rätt. Ljudet perfekt som det är. Det är säkert den där Djurgårds-Jonas som slagit dövörat till för våra önskemål. Kan inte förstå varför vi unga konstnärer inte får rita på sätena i den inlånade Mercedes-bussen när vi är ute och åker. Här lägger man ner sin själ i ett konstverk och sen klagar klubben och Mercedes. Det är ju bara att byta sätet. Konstnärstalang. Svar: Ja, kreativa talanger bör uppmuntras. Tänk vad oförstående äldre människor kan vara. När jag slog ett av mina vackra slag över huvudet på en banarbetare hade han mage att klaga! Och när jag frågade om han inte visste vem jag var så svarade han: - Jo du det vet jag. Dig har vi skrattat mycket åt. Är det inte oförskämt? Sårad golfare. Svar: Verkligen. Tänk att banarbetarna duar medlemmar. Finns det ingen hyfs längre? Häromdagen tränade jag inspel på övningsgreen vid klubbhuset. Bara för att jag slog upp några torvor på foregreen kom en storvuxen man och tillrättavisade mig. Samma sak när jag chippade in på den del som ligger närmast första tee. Då stannade en elbil och en man som de andra kallade Knudan eller något liknande sade att jag bara fick putta där, inte chippa. Hur ska man bli bra om man inte får träna? Undrande. Svar: Ja, det finns en ogin inställning till träningsvilliga golfare. Antagligen är det därför Sverige inte fått fram en Major-vinnare på herrsidan. Varför är golfare i gemen så dåliga på regler. Jag har ställt följande regelfråga till mina kompisar: Hur många slags plikt får man om man luftmissar fel boll? Och tänk, ingen kan svara! Vetgirig. Svar: Ja, det var verkligen uselt. Hade du frågat någon av Klagos kompisar så hade du fått svar direkt. De har erfarenhet av sådana situationer. Har flera gånger ringt receptionen på min mobil ute från banan och bett dem skicka ut någon för att spelet gått för snabbt. Men kommer dom? Icke! Stressad. Svar: Ja, det är verkligen anmärkningsvärt. Vad gör det om receptionen står tom en stund? Svara i telefon kan dom. Men röra på sig, nej det är för jobbigt. Tävlingskommittén är verkligen ett moln på min himmel. Varför arrangerar dom så få tävlingar? Nu får man ju inte tillräckligt många möjligheter att höja sig. Och vad blir resultatet? Jo, en massa förlorade bets till kompisarna på grund av för låg handicap. Snart utfattig. Svar: Ta gärna upp det på årsmötet och ställ misstroendevotum. Det är inte meningen att en kommitté ska försämra din ekonomi. Först skulle bunkerkrattorna ligga i sanden. Sen skulle dom vila mot klykor på kanten. Och nu lär engelsmännen hittat på att krattorna ska läggas utanför bunkern. Hur ska dom ha det? Konfunderad. Svar: Ja, se engelsmän. Utan att vara främlingsfientlig vågar man väl säga att dom är ena riktiga krattor. (Lägg märke till den fyndiga formuleringen. Sätt:s anm.). Varför har man tagit bort 150-meterspinnarna? De stod så strategiskt bra i ruffen. Nu finns det bara små plattor mitt på fairway. Där är man ju aldrig! Drabbad. Svar: De flesta medlemmar håller säkert med dig. Varför ha plattan där ingen hamnar? Mitt i fairway! Knäppt. Retar mig på dessa årliga slyröjningar. Har därför likt 99% av klubbens medlemmar bojkottat dem. När buskarna försvinner finns ju ingen chans för oss damer att kissa. Blåskatarr. Svar: Ja, det borde Stig Persson tänkt på. Men han är väl antifeminist. Är så ledsen att jag inte kommer på något att klaga på. Aldrig klagat förr. Svar: Vi lider med dig. Information om vinterspel, öppethållande uppdateras på hemsidan och telefonsvarare Uppgifter om tävlingsresultat anslås i klubben respektive kommer på hemsidan. Kategoriändringar sänds in snarast och senast den 31/ Hcp-kort lämnas för årsrevision senast den 31/ Den 24 januari 2004 är det dags för klubbens årsmöte. Kallelse och handlingar sänds stadgeenligt ut 3 veckor före. 14 Ljungentelegrafen nr

15 I kulörkartan Levande Kulörer finns 100 utvalda nyanser som följer ljusets skiftningar under dygnet och ger liv åt dina väggar. Kulörerna i kollektionen passar extra bra för Nordsjö Inova Xtramatt eftersom den ger en helt matt yta. Kom in och hämta kulörkartan hos oss. Inova Xtramatt Vägg- och takfärg inomhus. 10 l. Vit. 1 l Inova räcker till 6 8 m 2. Stenyxegatan 12, Malmö. Tel

16 A Samlat grepp om ditt informationsflöde. Holmbergs är ett infomedieföretag i stark utveckling. Vi arbetar med informationshantering, print och trycksaksframställning. Genom att förädla, reproducera, distribuera och förvalta kundernas information medverkar vi till ett snabbt och kostnadseffektivt flöde. Holmbergs har kontor i Malmö och Lund och ingår i nätverken IPN, International Printers Network, och Intercopy. Tel , Fax ,

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Dec. 2007 & God Jul Gott NYTT ÅR Ur innehållet: Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 www.golf.se/tjornsgk

Läs mer

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46 Solvikingen Nr 2, 2008, årg. 46 Göran Sander får en välförtjänt dusch efter ytterligare ett väl genomfört GöteborgsVarv Vi behöver fler funktionärer än vad vi har aktiva medlemmar! Du behövs! Inget funktionärsuppdrag

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Vision klubbhusområde

Vision klubbhusområde Vision klubbhusområde Jönåkers GK Nedre Jäder, 611 70 Jönåker Telefon: reception/tidsbokning 0155-703 14 kansli och fax 0155-702 99 info@jonakersgk.se www.jonakersgk.se Ansvarig utgivare: Peter Hallberg

Läs mer

nummer ett tjugohundratio utgåva: 16

nummer ett tjugohundratio utgåva: 16 01 10 nummer ett tjugohundratio utgåva: 16 Tidningen Göteborgshandbollen ges ut som officiellt organ för och av Göteborgs Handbollförbund. Upplaga är 10 000 ex. Tidningen nu även finns online, gå in på

Läs mer

Invigningsspel på 9-hålsbanan på Örby ängar sommaren 1934. Stående fr.v. Getrud Koch, fulius funger, Sven Hallsjö, Ellen Olrich (Helsingör), Gustaf

Invigningsspel på 9-hålsbanan på Örby ängar sommaren 1934. Stående fr.v. Getrud Koch, fulius funger, Sven Hallsjö, Ellen Olrich (Helsingör), Gustaf Invigningsspel på 9hålsbanan på Örby ängar sommaren 1934. Stående fr.v. Getrud Koch, fulius funger, Sven Hallsjö, Ellen Olrich (Helsingör), Gustaf de la Gardie, Ulf Olsson, Dommer Olrich (Helsingör), okänd

Läs mer

HYPOXIA. På snurr efter lyft. Nya licenser? Förslag till regelverk. Hypoxia förändras Tidningen ska göras om - tyck till!

HYPOXIA. På snurr efter lyft. Nya licenser? Förslag till regelverk. Hypoxia förändras Tidningen ska göras om - tyck till! HYPOXIA Skärmtrycket Häng- och skärmflygarnas tidning 1-2014 Nya licenser? Förslag till regelverk Hypoxia förändras Tidningen ska göras om - tyck till! Holgerssonvyer Paramotor i platta södern På snurr

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets konferens

Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets konferens 2 0 0 8 Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets konferens innehåll Plan för RM-tävlingar 2009 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 Årets Konferens i Vara--------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Är tv-spel något för seniorer?

Är tv-spel något för seniorer? Är tv-spel något för seniorer? Rapport om projektet PlaymÄker i Södertälje Rapport om projektet PlaymÄker i Södertälje 1 Jag tänker på när pensionärerna först ser mig spela. Då ser de på mig med förvånade

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

nytt Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! Medlemstidning för Farmartjänst Riks

nytt Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! Medlemstidning för Farmartjänst Riks nytt Medlemstidning för Farmartjänst Riks 207 Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! På tal om lantbruk och energi Lantbrukare har alltid producerat energi i olika former, men idag är alternativen

Läs mer

ÄR DU EN BRA TENNISFÖRÄLDER?

ÄR DU EN BRA TENNISFÖRÄLDER? ÄR DU EN BRA TENNISFÖRÄLDER? Stockholms Tennisförbund Smidesvägen 5, 171 41 Solna, Tel. 08-627 40 40 Fax. 08-28 74 57, Pg 17 44 91-1, Bg 245-2829 E-post: info@tennisstockholm.se www.tennisstockholm.se

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth!

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth! GOLFARENNovember 2012 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 PGA Touren nästa för David Lingmerth! Kallelse till Höstmöte 29 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 2 2011

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 2 2011 8-9 JULI - H 75 Melleruds GK 8-10 JULI - D 35/D 50/D 60/D 70 Tjörns GK SISTA ANMÄLNINGSDAG 4 JUNI KL. 18.00 VÄLKOMNA MED ANMÄLAN! Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 2 2011 En fiskmås

Läs mer

EN DIAMANT PÅ GULDJAKT

EN DIAMANT PÅ GULDJAKT EN DIAMANT PÅ GULDJAKT Mannen bakom målvakterna Sandberg får besök Blåvitts nya stil _442-230x290_02-03 jornvik:layout 1 10-09-01 08.52 Sida 2 Å ANDRA SIDAN PERSONLIGT MED ULF JÖRNVIK INNEHÅLL September

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

SATSA PÅ EN DAMM SLAO 2020: TEMA >> Investeringar GERREMO- PRISET SÅ JOBBAR ANLÄGGNINGARNA INFÖR FRAMTIDEN VI MÅSTE AGERA FÖR ATT STOPPA DUBBELSTÖTEN

SATSA PÅ EN DAMM SLAO 2020: TEMA >> Investeringar GERREMO- PRISET SÅ JOBBAR ANLÄGGNINGARNA INFÖR FRAMTIDEN VI MÅSTE AGERA FÖR ATT STOPPA DUBBELSTÖTEN nr 2 november säsongen 2013-14 GERREMO- PRISET SLAO 2020: SÅ JOBBAR ANLÄGGNINGARNA INFÖR FRAMTIDEN VI MÅSTE AGERA FÖR ATT STOPPA DUBBELSTÖTEN TEMA >> Investeringar SATSA PÅ EN DAMM SLAO SAMVERKAR FÖR ROLIGA

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2008

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2008 En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2008 fondkväll lockade många till palladium Familjer ser inte ut som förr vi hjälper dig att hitta i sakförsäkringsdjungeln från västervik

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 2007 En tidskrift för alla Ljungskogenbor 1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 25 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 7 juli Badhytternas Vänner årsmöte kl 11.00

Läs mer

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 S FT LE D A R E Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 Ordensinformation på annorlunda vis Fo t o : Leif Yt t e r s t r ö m UR INNEHÅLLET En brygga

Läs mer

GAIS ANSTÄLLER NY MARKNADSCHEF. När Gårdakvarnen mal på vinner GAIS de jämna matcherna. Karl-Alfred vann, men vem blev tvåa? Flygarn cyklar vidare

GAIS ANSTÄLLER NY MARKNADSCHEF. När Gårdakvarnen mal på vinner GAIS de jämna matcherna. Karl-Alfred vann, men vem blev tvåa? Flygarn cyklar vidare GAIS ANSTÄLLER NY MARKNADSCHEF Makrillen När Gårdakvarnen mal på vinner GAIS de jämna matcherna Karl-Alfred vann, men vem blev tvåa? Flygarn cyklar vidare SUPPORTERKLUBBEN MAKRILLARNA NR 3 1999 GAIS SUPPORTERKLUBB

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa Hur du upplever din betydelse i relation till andra. BOOST I STATUS försätter hjärnan i belöningsläge,

Läs mer

ur-sinnet YFB och Sveriges Mer från kongressen stadigt Agneta blev kommunalråd McDonalds överallt Får jag låna dig en liten stund? Etik inte Tamaguchi

ur-sinnet YFB och Sveriges Mer från kongressen stadigt Agneta blev kommunalråd McDonalds överallt Får jag låna dig en liten stund? Etik inte Tamaguchi ur-sinnet 4 1998 Mer från kongressen Sidan 4 Agneta blev kommunalråd Sidan 5 YFB och Sveriges socionomförbund kilar stadigt Sidan 15 McDonalds överallt Sidan 19 Får jag låna dig en liten stund? Sidan 7

Läs mer