LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb. Glöggtävling Eken tänds kl 17! nr november. Var tog den lilla bollen vägen?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb. Glöggtävling Eken tänds kl 17! nr 5 2003. 30 november. Var tog den lilla bollen vägen?"

Transkript

1 nr november Glöggtävling Eken tänds kl 17! Var tog den lilla bollen vägen? Pär Landqvist Där, jag ser den! Roy Larsson LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb

2 BESTÄLL VÅR KATALOG! med GolfStore Travel Skräddarsydda golfresor till Spanien, Portugal, Frankrike, Irland, Skottland, Nordirland, Thailand, Sydafrika och USA. Kiawah Island, South Carolina, USA Sesimbra PORTUGAL Pittoresk fiskeby 45 min söder om Lissabon, fyra riktigt bra golfbanor, fint hotell vid strandpromenaden. Ingår: reguljärflyg T/R inkl golfbag, 7 nätter på Hotel Sana Park**** inkl frukost, 5 greenfees, del i hyrbil. Pris från: 8.870:- Flygskatt tillkommer Myrtle Beach USA Läckert golfområde i South Carolina. Här finns mer än 100 golfbanor, bra shopping och ett pulserande nöjesliv. Ingår: reguljärflyg T/R inkl golfbag, 7 nätter på Holiday Inn**** inkl frukost, 5 greenfees inkl golfbil, del i hyrbil. Pris från: :- Flygskatt tillkommer NYHET! Tel Fax Kapstaden SYDAFRIKA Idealiskt golfresmål med härlig natur, underbar matkultur, hög servicenivå och fantastiska golfbanor. Ingår: reguljärflyg T/R inkl golfbag, 7 nätter på Hotel City Lodge*** inkl frukost, 4 greenfees, del i hyrbil. Pris från: :- Flygskatt tillkommer Costa Daurada SPANIEN Solsäkert klimat 10 mil söder om Barcelona, gott om plats på fyra bra banor, trevligt hotell i fiskebyn Cambrils. Ingår: reguljärflyg T/R inkl golfbag, 7 nätter på Hotel Monica**** inkl frukost, 5 greenfees, del i hyrbil. Pris från: 7.295:- Flygskatt tillkommer

3 Vy över 22:a hålet. Ingen bana är så bra att den inte kan bli bättre! Det gäller även vår.visst är Ljunghusen en av landets absolut bästa golfbanor. I alla omröstningar och bedömningar som görs hamnar vi bland de fem bästa i landet. Men vi får inte slå oss till ro med det. Arbetet på att göra banan ännu bättre måste fortgå. Driving range har stora brister och det finns förbättringar att göra på hålen 19 till 27. Så nu startar arbetet på allvar i området runt gamla klubbhuset. Övningsområdets ursprungliga läge Driving Rangen har sedan banan byggdes ut till 27 hål 1965 legat där den ligger. Under de första åren slogs bollar i västöstlig riktning och samsades med 26:e hålet.trots ett rejält staket till skydd för de tränande mot bollar från 19:e blev det med tilltagande längd på slagen och ökande spelfrekvens alltför riskabelt, varför spelriktningen vändes. Samtidigt lät dåvarande ordföranden Ulf Widerström bredda 26:e fairway och anlägga en ny green. Nackdelar med övningsområdet Med vändningen av Driving Rangen hamnade utslagsplatsen dubbelt så långt från klubbhuset. Bollarna slås på ett trattformat område, som blir allt smalare för längre slag. Med förbättrat material i klubbor och rangebollar når många bollar ut på både 19:e och 26:e hålen och risken att träffa spelare på dessa hål är stor. Ökad träningsfrekvens och bristande omdöme hos enstaka tränande gör att vi nu trots ett flertal hindrande åtgärder, uppmaningar och förbud allt oftare får höra att rangebollar slår ner i farlig närhet av spelare framför allt på 26:e hålet. Förslag till ny placering av övningsområdet Styrelsen har med hjälp av tre arkitektfirmor inventerat tänkbara placeringar av Driving Rangen för att minimera riskerna, men också för att förbättra träningsmöjligheterna. Vi har funnit att den bästa placeringen är på 19:e hålet och västra delen av nuvarande Driving Range. Övningsområdet skulle begränsas av nuvarande fairwaykanten på 19:e hålet i norr och diket mellan Driving Rangen och 26:e hålet i söder. Förslag till ny bansträckning och ny placering av drivingrange. LJUNGENTELEGRAFEN Klubbtidning för Ljunghusens Golfklubb Kinells väg HÖLLVIKEN, tel , fax Bankgiro , Postgiro , Ansvarig utgivare: Bengt Olsson, Layout och tryck: Holmbergs i Malmö AB Artiklarna i Ljungentelegrafen speglar inte nödvändigtvis Ljunghusens Golfklubbs åsikt. Varje skribent svarar för tankar och innehåll i sin artikel. Ej signerade artiklar och inlägg är i allmänhet författade av kansliet. Eftertryck med angivande av källan är tillåtet. Ljungentelegrafen nr

4 .ordföranden Utslagsplatserna skulle ligga 30 meter öster om parkeringsplatsen vid Klubbhuset. Längden kan bli upp till 300 meter och bredden där majoriteten av övningsbollarna slår ner cirka 120 meter. Fördelar med den föreslagna placeringen Förutom att träningsförhållandena blir säkrare och terräng och mål påminner om spel på banan, gör närheten till klubbhuset att Driving Rangen blir lätt tillgänglig för att slå bollar före spel. Då kommer vi att vara uppvärmda och spela bättre och raskare. Vi slipper (bil)transporter och belastar miljön mindre. Vi får bättre arbetsmiljö för våra instruktörer och bättre uppsikt över och ordning på vårt övningsområde. Ny bansträckning för När det 19:e hålet tas ur spel, krävs en ny bansträckning för I all enkelhet utan slutliga detaljer skulle sträckningen kunna se ut så här: Som första hål, par 4/5, spelas 26:e hålet baklänges till 25:e green. Därifrån spelas till 19:e green, par 3. Sedan spelas 20:e och 21:a som hål 3 och 4. Den största förändringen skulle bli en ny fairway mellan 20:e och 22:a hålen, där det på 50-talet låg ett hål, fram till övningsgreen öster om gamla klubbhuset, som hål nummer 5. Ett helt nytt hål spelas på västra delen av 22:a i västöstlig riktning. En par 4, 320 meter lång. 23:e och 24:e spelas som de är som hål 7 och 8. Ett nytt hål skapas från 25:e tee till en plats nära klubbhuset på nuvarande korthålsbanan eller 27:e green och blir hål 9. Den nya banan skulle få par 35 eller 36 och en längd på upp till meter och kunna bli våra bästa 9 hål med förstärkt linkskaraktär. Det ser dessutom ut som om ombyggnaden kan göras utan att spelet på hålslingan behöver stängas av. Ansökan om tillstånd att bygga ett nytt 27:e hål Diskussioner har redan inletts med miljöenheten på Länsstyrelsen för att undersöka möjligheterna att utnyttja 27:e hålet och reveln söder om. 27:e hålet och reveln söder om hålet. Ur miljösynpunkt kunde Länsstyrelsen se flera fördelar med ett nytt golfhål. Reveln är bevuxen med ogenomtränglig vass men så pass bred att den med en mindre påbyggnad kan bli en utmärkt fairway. Stränder som gynnar mångfalden och fågellivet med omväxlande vass och sand/gräs kan skapas. Med årlig vasslåtter kan vi även bidra till att vassen i området hålls i schack. Falsterbonästes Naturvårdsförening har konsulterats så att deras synpunkter och idéer kan arbetas in i planen för området och tillhörande skötselplan och ingå i en formell ansökan till Länsstyrelsen från golfklubben. Köp och arrendeavtal Ljungskogens Strandbad AB träffade ett avtal med golfklubben på hösten 1999 om försäljning av marken där drivingrangen och hål ligger. I avtalet fanns två villkor för köpet. Klubbens årsmöte skulle godkänna avtalet, och den nya planen för området öster om vattentornet i Ljunghusen skulle antas. Det första villkoret har uppfyllts men det andra väntar fortfarande på slutligt avgörande av miljöministeriet efter överklaganden. I avvaktan på detta regleras det fortsatta arrendet med att avtal som löper på 25 år. Tidsplan Som vanligt skulle det helst redan vara klart med tanke på säkerheten runt drivingrangen. Men även för att behöver en ansiktslyftning för att komma i nivå med övriga 18 hål. Till årsmötet räknar styrelsen med att kunna presentera ett förslag för drivingrangen och hål Troligtvis medverkar den banarkitkekt, som styrelsen beslutar sig för att anlita, vid informationsmötet före årsmötet den 24 januari En beslutspunkt om ombyggnad kommer att finnas på föredragningslistan. Vid ett beslut om ombyggnad utarbetas detaljplaner som underlag för en ansökan till Länsstyrelsen våren Därefter presenteras ombyggnaden i detalj för ett extra årsmöte i maj - juni för beslut. Den tidigaste tidpunkten för igångsättning av ombyggnaden av är september oktober Finansiering Årsmötet i januari 2003 gav tyrelsen riktlinjer för hur framtida investeringar skulle finansieras. Investeringen i drivingrangen och hål beräknas uppgå till ca 4,5 miljoner, inkl återstående 2 miljoner för köp av marken. Styrelsen kommer till årsmötet att lämna ett förslag till årsmötet att medlemmarna genom ett medlemslån och frivillig inlåning finansierar ombyggnaden. Bengt Olsson Bengt Olsson Ordförande 4 Ljungentelegrafen nr

5 .banan Jan Sederholm blickar ut över sitt verk. Banarkitekten som påverkat banan i över 20 år Jan Sederholm var stadsarkitekt i Höganäs när han 1970 fick ett stipendium av SGF för att utöva goflbanearkitektur. Det blev hans öde. Nu har Jan ritat på över 200 banor, nyeller ombyggnader, i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bland dem världens nordligaste 18-hålsbana på Tromsö. Han blev den förste ordföranden i Föreningen Svenska Golfbanearkitekter. Han har också varit ordförande i Rya GK under flera år, ordförande i Skånes Golfförbund och tillsammans med Bengt Olsson ansvarig för SSS-värdering i Skåne i slutet av 70- och början av 80-talet. Jan var dessutom engagerad av SGF 1977 att tillsammans med en bankonsulent att resa runt på svenska golfbanor och kolla vilka som höll mästerskapsstandard, Ljunghusen var en av de han besökte. I slutet av 70-talet anlitade vi Jan Sederholm för att göra ett förslag till långtidsplan för vår bana. Den 27 maj 1979 lämnade han sin första rapport om lämpliga förändringar. Vid något tillfälle ska vi anslå hela skrivelsen, det är intressant att se hans förslag och hur mycket som genomförts. Eftersom detta nummer har bana som tema så redovisas några av Jans förslag. Stig Persson Förslag år Område Genomfört 1980 Nytt greenområde för 18e hålet närmare klubbhuset. Första tee skulle flyttas. Nej 1980 Nytt greenområde på hål Nytt greenområde på hål Plantering av referensträd på hål 1, 3, 4, 15 och Nytt greenområde på hål 7 inklusive ombyggnad av dammen Förslag till förbättringar av gångar och puttinggreenområde kring klubbhuset Nytt greenområde hål 18 inklusive dammen till vänster och ny damm till höger Förslag till höjning av fairway på hål 17 och Förändring av tvärdammen på hål 2 med nya bunkrar Mindre ombyggnad av green 5 i bakkanten och ombyggnad av bunkrar Förslag till ombyggnad av green 6 och 11. Lösningen var en dubbelgreen. Nej 1998 Ombyggnad av chippinggreen vid klubbhuset Nytt greenområde hål Ljungentelegrafen nr

6 Vissa fondbolag tar ut lägre avgifter än andra. AVGIFTER I SVERIGEFONDER Fond Avgift på kapital/år TKA 2002 AMF Pension Aktiefond Sverige 0,40 0,54 Didner & Gerge Aktiefond 1,201,36 Handelsbanken Aktiefond Index* 0,65 0,70 Handelsbanken Reavinstfond 1,501,70 Länsförsäkringar Sverigefond 1,301,53 Nordea Sverigefond 1,401,67 Robur Sverigefond 1,401,56 SEB Sverige Aktiefond I 1,301,50 SEB Sverige Aktiefond II 1,301,60 SEB Sverige Småbolagsfond 1,501,70 Bli bättre med Player s Guide!.banan Player's Guide är det nya PC-programmet som kan hjälpa dig att bli en bättre golfare. Programmet gör det enkelt att planera och analysera ditt golfspel. Med Player's Guide lägger du på bankartan ut egen detaljinformation om avstånd från t ex tees och greens till olika punkter, liksom markerar andra detaljer av betydelse. Du kan t ex hämta hem flaggplaceringen för den aktuella speldagen, om klubben har den utlagd på sin hemsida och skriva ut din egen banguide. Under spelets gång markerar man var bollarna hamnar. Efteråt är det mycket enkelt att i Player's Guide registrera nedslagsplatsen för varje boll och vilken klubba som använts. När scoren är inlagd kan man nu visa slaglinjer och slaglängder per hål och det är enkelt att jämföra flera slagserier, inkl andra spelares. Scorer kan enkelt exporteras och importeras. Om klubben lägger ut flaggplaceringsfiler för olika dagar kan de enkelt hämtas hem till kartan. Tabellen avser de 10 största Sverigefonderna enligt Svensk fondstatistik TKA, Totalkostnadsandel, är summan av fondens kostnader inklusive skatter och transaktionskostnader uttryckt i procent av den genomsnittliga fondförmögenheten. Dessa kostnader belastar förstås fondförmögenheten. Källa: fondmarknaden.se och DN Börs. *En indexfond förvaltas per automatik för att följa börsindex och har normalt sett lägre avgift än en motsvarande fond som förvaltas aktivt. Den har dock inga möjligheter att ge en avkastning som överstiger index. Gå in på och gör beräkningar och egna jämförelser. Där kan du se hur låga avgifter och god historisk avkastning har gynnat våra kunder genom åren. Ta därefter vara på dina möjligheter. Det är ju dina pengar. Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden. Fondernas avkastning påverkas av börs- och valutautveckling. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde. Därmed är det inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Års- och halvårsrapporter samt informationsbroschyr med fullständiga fondbestämmelser finns att beställa hos kundservice, telefon eller Lite mer att leva för AMF Pension är ett pensionsbolag grundat 1973 som enbart arbetar med pensioner och långsiktigt sparande. Vi ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt och drivs enligt ömsesidiga principer, dvs allt överskott går i slutänden alltid tillbaka till spararna. Vi har i dagsläget 2,8 miljoner kunder. Så kan det se ut på skärmen med Player s Guide. Gratis program! Programmet Player s Guide är gratis. Det kan hämtas direkt på Klicka på Golf under Produktområden. Programfilen är 11Mb stor vilket gör att det tar ca en halvtimme att ladda ner med modem. Programmet innehåller inga bankartor men du kan gratis ladda ner en DEMOkarta. Hur du gör står beskrivet i det första fönstret. För Ljunghusen erbjuder vi några hundra gratislicenser. Mer detaljer kommer på hemsidan Anders Sporrek Produktutvecklare Ljungentelegrafen nr

7 Männen bakom vår bana.banan Bankommittén från vänster: Bengt Olsson, 60, medlem sedan slutet av 50-talet, i kommittén från och till sedan 60-talet, hcp -7, pensionär. Anders Klinge, 47, medlem sedan mitten av 60-talet, i kommittén sedan 2002, hcp -3,2, VD för ett dotterbolag till IT-koncernen SYSteam. Thor Henrikson, 46, medlem sedan 1967, i kommittén sedan 1997, hcp -1.8, tandläkare. Stig Persson, 55, i kommittén sedan anställningen på Ljunghusen 1980, hcp -16,5. Bengt Lundskog, 58, medlem sedan 1960, i kommittén sedan 1991, ordförande sedan 1996, hcp -3,6, advokat. Saknas på bilden: Göran Sandegård, 60, i kommittén sedan anställningen på Ljunghusen 1980, hcp -5,5. Vi som jobbar på banan. Från vänster: Dag Persson, 53, banarbetare, anställd maj 03. Henrik Hansson, 32 år, förman, chef för verkstaden och bevattningen, hcp -21,4, Lars Knutson, 42, headgreenkeeper, hcp 5,3, mars 99. Fredrik Goa, 41, hcp 3, Richard Hardwin Edgar, 52, hcp 29, Agne Hansson, 55, banarbetare, Lennart Ekdahl, 56, banarbetare, hcp -10,5, maj Saknas på bilden: Patrick Ekberg, 21, banarbetare, hcp 7, Framtidens banskötsel Golfaren idag spelar fler ronder än någonsin vilket innebär högre krav på skötseln. Vi får anställa fler banarbetare, köpa fler maskiner, arbeta på mer udda tider för att minimera konfrontationer mellan spelare och personal. Flera golfbanor bygger om sina gamla jordgreener efter mallar som SGF och andra golfförbund tagit fram. Nya krypvenssorter ser dagens ljus och lovar att kunna förbättra greenytorna ytterligare. I framtiden kommer skötseln att utvecklas med en hastighet som vi överhuvudtaget inte kan föreställa oss. Vi kommer att klippa med GPS-styrda klippare. De skärande verktygen ersätts med klippare som har laserstrålar som skär av gräset och termoaktiva gräshöjdsreglerare. Gräs i olika färger Klippfrekvensen minskar eftersom det kommer gräs som genetiskt utvecklats att klara högt slitage med minimal tillväxt. Mer som kommer: Gräs med olika färger för green, tee, fairway och ruff. Sensorer i marken som upplyser om behovet av näringstillförsel. Varningssignaler för de sjukdomar som inte genetiskt har förädlats bort. Givetvis får vi också besked om hur mycket vatten och luft som ska tillföras. Luft kan tillföras med ledningar under mark och reverseras för att dränera bort vatten (finns prototyper redan). Greenkeeperjobbet kommer att kräva mer teknik än gröna fingrar. Arbetet utförs i skift alla dagar i veckan och på tider då golfspel inte pågår. Frågan är kanske bara om vi vill ha det så? Greenkeeperns dröm Bland golfklubbarnas medlemmar finns det många som har synpunkter på banskötseln, både positiva och negativa. Det händer förstås att greenkeepern tycker att de som förstår sig på banskötsel blir för många. En engelsk golfare uttryckte en gång vad många greenkeepers ibland drömmer om: Jag är stolt att tillhöra en golfklubb vars medlemmar har som största mål att sänka sin hcp och inte att sköta banan! Stig Persson Klippare användes i början i huvudsak för att ansa greenerna och var handklippare. Motoriseringen kom i början av förra seklet och fabrikerna fanns i England. Bildkollaget visar lite av hur klipparen utvecklats. Ljungentelegrafen nr Idag

8 När ljunghusaren stal showen När det är stortävling på hemmaplan kommer minnena. Då tänker jag på gamla goda tider när vi hade PLM Open här i södra Skåne. I startfälten då fanns en del som sedan blivit världsstjärnor. Minns du en ung Vijay Singh, medlem i Emmaboda, med frun som åskådare? Eller nya zeeländaren Frank Nobilo? Det såg glest ut med blivande fixstjärnor på Telia Grand Prix som ju är finalen på svenska proffstouren och en av de viktigaste tävlingarna på Challengetouren. Nästan alla var gamla välbekanta ansikten som vi sett många gånger här i Ljunghusen. Enda ungdomen var Mikael Detterberg, 20, från Alingsås. Han blev delad femma. Bäste svensk hade nära hem, Fredrik Henge från Vellinge. Han blev delad trea. Som vanligt visade det sig att svenskarna inte kan spela i hård vind. Dom får lära sig av alla oss duktiga vindspelare. Vi har bl a några grabbar runt 90 bast som tränar året runt i alla sorters vindar. Eller hur Ove Magnusson och Ebbe Bonning? En som kommer att minnas proffsens skor länge är Jonas på restaurangen som fick dammsuga en gång i timmen. Själv fick man hålla upp fossingarna så Jonas kom åt med dammsugaren. Nåväl tillbaka till minnena.varje gång det är stortävling tänker jag på min vän Jörgen. Han dominerade PLM Open redan för ett par tre decennier sedan. Alla som känner Jörgen vet att han alltid är på gott humör, vilket är en stor tillgång. Glädjespridare är det ju ont om i Sverige. Tänk bara när man slår på TV:n. Då är risken överhängande att stöta på Göran Persson, Margaretha Winberg, Gudrun Schyman eller den där nya Hoffman och det blir man ju inte gladare av. Annat är det med Jörgen. Efter fyra timmar på golfbanan med eftersits på golfrestaurangen har man fått skratta för hela veckan. Jörgen gör inte livet konstigare än det är. Och han har en fantastisk förmåga att snappa upp roliga historier och i motsats till oss andra komma ihåg dem. Ofta är de ganska ekivoka men det gör ingenting för i golfgänget är vi varken pryda eller har god smak. En av hans senaste historier är denna: Den nyblivne golfaren skulle spela upp för grönt kort med sin pro. Han hade redan gjort regelprovet. Han peggade upp och slog till, men missade bollen och grävde en rejäl krater på tee. Ett försök till. Samma resultat men kratern blev ännu djupare och bollen ramlade av peggen och ner i hålet. Nu visste han inte hur han skulle göra. Men du som är pro, sade han, du måste väl veta. Jag kan ju inte slå på bollen där nere i hålet. Pron ställde sig lugnt och pinkade i hålet. Nu kan du droppa för tillfälligt vatten..viggo Jörgen är numera pensionerad. Under sina aktiva år var han chef över det mesta på sitt företag, men viktigast av allt presentreklamen. Till stor glädje för oss hans golfkamrater. Paraplyer, T-shirts, solhattar, sockor, kepsar - vi vandrade runt som reklampelare. Några gladde även sina hustrur med att sova i T-shirts dekorerade med en stor bild av Jörgens oljebilar. Eftersom Jörgen alltid är på gott humör söker folk hans sällskap. Av den anledningen är han på fest större delen av veckans dagar och känner dessutom alla invånare i Höllviken och Malmö med omnejd. Under sina arbetsår sysslade han alltså med olja. Även som pensionär importerar han flytande produkter. Detta innebär att han då och då åker färja från Trelleborg till Sassnitz och återvänder utnyttjande importlagarna till yttersta gränsen och lite till. Jörgen är en av de få medlemmar i Ljunghusens Golfklubb som inte har en perfekt sving. Låt oss säga att den har vissa brister. I gengäld har han rejält nyp i handlederna och slår långt, mycket långt. Han har dessutom ett väl utvecklat lokalsinne som gör att han mot alla odds för det mesta finner sin boll och på slutet av varje hål kan rätta till riktningen. Svingen väckte på sin tid sensation i PLM Open. När PLM Open ett år spelades på Bokskogens Golfbana gjordes en video om tävlingen. I denna fick Jörgen en ledande roll. Han var nämligen inbjuden till pro-am och uppmärksammades efter förtjänst. När videon startade, vem fick man se? Jo, Jörgen! Nu ska ni få se, sade speakern och då nöp Jörgen till. Som vanligt hade han sin vackra loop på toppen av svingen och klubbhuvudet pekade rakt framåt mot kameramannen, istället för bakåt som med vanliga tråkiga svingar. Och det fantastiska är, fortsatte speakern, att han slår riktigt långt. Något mer sades inte. Den graciösa rörelsen fick tala för sig själv. I bild syntes förresten också Jörgens svåger Hans Inge, även han medlem i Ljunghusen och för dagen caddy. Därefter fortsatte videon med att visa proffsens spel. Men Jörgen hade alltså huvudrollen och stal showen som man brukar säga om stora publikfavoriter. Eftersom nyfikenheten på Jörgen nu blir stor och jag inte vill att han ska besväras av fler autografjägare än de tre per år som är normalt i hans egenskap av gammal guldback i Malmö FF, säger jag som polisen på presskonferenser: Några ytterligare kommentarer har vi inte. Viggo 8 Ljungentelegrafen nr

9 .telia grand prix Foton från Telia GP, Pär Landqvist Bland spelare och funktionärer på Telia Grand Prix Samling under paraplyn, Johan Lindeberg med nacken mot kameran, ordförande Olsson, ex-ordförande Weine Dahlbom och huvudstartern Lennart Molander. Telia Grand Prix spelades traditionsenligt på vår golfbana i mitten av september med hela 132 deltagare i startfältet, där 55 kvalificerade sig till finalomgången. En tävling av denna dignitet kräver en effektiv organisation som bygger på frivilliga insatser från klubbens medlemmar. Ett hundratal funktionärer var starters, forecaddies, rapportörer, skötte scoreboard och leaderboard, bilförare, caddies, arbetade i receptionen, m.m. Vid åskådarläktaren pratar jag med Raste Svensson som samordnat transporterna. Under veckan har han kört sträckan mellan Ljunghusen och Malmö tur och retur 67 gånger i någon av de sponsrade Mercedesbilarna och haft många trevliga samtal med spelarna. Att ställa upp som funktionär ökar teamkänslan i klubben, menar Raste Svensson, det är roligt och man lär känna nya medlemmar. Han nämner speciellt en av hans yngre bilförare Johanna, som han inte tidigare kände från klubben. Han ser gärna att fler av de yngre medlemmarna vill vara med som funktionärer. Det är inte nödvändigt att ställa upp under hela perioden, utan du meddelar när och hur du kan hjälpa till. Ersättningen är funktionärskläder, kaffe och lunch under arbetspassen samt en gemensam buffé på avslutningsdagen. Dessutom får du vara med på klubbens populära funktionärsgolf under hösten. Tyvärr är vädret på avslutningsdagen inte så inbjudande och publiken uteblir. Vilket kanske är lite förvånande eftersom de flesta golfspelare brukar vara utrustade med regnställ och paraply. Men som välkände Lennart Bengtsson säger när jag möter honom i golfrestaurangen. Trots att det är en av de största proffstävlingarna i landet med en prissumma om 1,2 miljoner kronor med kronor till vinnaren, så måste produkten ha rätt krydda. Om tävlingen haft fler kända namn eller hemmaspelare hade säkert intresset varit större, menar han. I klubbhuset är det liv och rörelse och likaså i golfrestaurangen där personalen serverar hungriga spelare. Det är positivt med stora tävlingar tycker Jonas Norell, det är trevligt med många lunchgäster, men ej att förglömma är de ökade personalkostnader vid ett arrangemang som detta. På avslutningsdagen trotsar ett tjugotal personer väderleken och följer ledarbollen med två svenska spelare, Peter Gustafsson från Orust och Pehr Magnebrandt från Södertälje. Dagen före bjöd på strålande solsken med svaga vindar och Peter Gustafsson ligger nio under par, när han inleder med en drive som tar honom ett par meter in på green på hål 1. Det går ett sus genom den församlade skaran. För de flesta av oss är hemmaspelare från Ljunghusen och har våra egna referenser till banan. Det är spännande att se hur spelarna gör sina klubbval och hur de behärskar vinden på vår bana. Det blir en birdie för Gustafsson på ettan. Men sedan tar vinden över och bollen går inte som varken Gustafsson eller Magnebrandt önskar. Euan Little från Skottland som vinner gör under rådande omständigheter en fin rond på 69 slag. Ljungentelegrafen nr

10 .telia grand prix Leif Foerster rapporterade resultat. Bodil Lagergren rapporterade också resultat. Elitkommitténs Stefan Lindvall, Anders Scherman med headset och bankommitténs Bengt Lundskog. Vid greenkanten möter jag Arne Andersson som är chef för SGT, dvs Svenska Golf Tourerna. På min fråga om varför man valt Ljunghusen som avslutning för touren under ett stort antal år, svarar han snabbt utan att fundera. - Det är givetvis i första hand banans höga kvalitet men också en utomordentlig organisation med Stig Persson i ledningen. Är det verkligen värt besväret att arrangera en stortävling som denna, frågar jag lite provocerande klubbens ordförande Bengt Olsson. Självklart svarar han utan att tveka. Att möta personalens tillfredställelse eller att från funktionärshåll höra hur roligt det är när alla arbetar mot samma mål, är värt mycket. Avslutningsvis säger Bengt Olsson att han glädjande nog inte mött någon kritik när det gäller den starkt begränsade tillgängligheten för medlemmar på banan under tävlingsveckan. Inställningen till elitspel tycks positiv. Margaretha Malmquist Medlem 1827 Vi blir först med golfsveriges nya IT-system Om ungefär sex månader ersätts vårt nuvarande IT-system, GK96, med ett nyutvecklat system som länkar samman hela Golfsverige. Som vanligt är Ljunghusen en av testklubbarna. Att byta IT-system har länge diskuterats och vid förbundsmötet på våren 2002 beslutades om utveckling av det nya systemet och skifte under våren Bland annat ville man skapa en plattform som medger fortsatt utveckling av IT-stödet på klubbarna och som förenklar deras administration. Men medlemmarna får också fördelar av det nya systemet. Möjligheter till bokning på Internet av bl a starttider på olika banor blir t ex mycket bättre. Vi kommer att kunna boka starttid på en svensk golfbana från vilken plats som helst i världen säger projektledaren Ingvar Ritzen stolt. Fördelarna är många Det nya systemet byggs på en plattform som ger ett välbekant sätt att jobba med fönsterteknik och via Internet. För de som jobbar på klubben (ekonomi, administration, pro, shop m fl) blir det på sikt enklare att sköta det dagliga jobbet och att utbilda nya eller extra medarbetare. Klubbens funktionärer (styrelse, tävlingsledare m fl) kan via Internet jobba hemifrån, från kontoret eller från vilken Internetansluten dator som helst. Sist men inte minst blir det enklare med Internetbokning- inte bara på den egna klubben utan på alla klubbar som väljer denna möjlighet. Flexibelt Vadå, väljer denna möjlighet? Jo, systemet är så uppbyggt att utöver de obligatoriska funktionerna medlemsregister och klubbpresentation kan varje klubb välja vad man vill utnyttja. Det finns bokningsmoduler både för banan, pron, golfbil eller vad man nu väljer att använda. Och förstås kassamodul, tävlingsmodul och Internetmöjligheter både för publicering av klubbinformation, bokning av starttider, tävlingsanmälan och möjligheter till distansjobb. Vi återkommer med mer information. Vill du veta mer just nu kan du gå in på Internet under och där välja Golfens IT-projekt. 10 Ljungentelegrafen nr

11 Årets bästa från kommittéerna Årsmötet närmar sig. I januari är det dags igen. I verksamhetsberättelsen som kommer i god tid kan du läsa rapporter från klubbens olika kommittéer. Här har vi plockat russinen ur kakan. D v s det som varit mest glädjande under året. Damernas år hos elit och juniorer Att det varit damernas år kan man lugnt säga. Och särskilt en speciell liten dam, nämligen Mikaela Bäckstedt. Hon och hennes duktiga kompisar på damsidan står för det mest glädjande inom både junior- och elitkommittén. Mikaela har genomfört en fantastisk säsong, med många mycket framträdande placeringar i Sverige och internationellt. Hon har haft landslagsuppdrag både i junior- och damlandslaget. Hon blev dessutom uttagen till Europa-laget i Ping Junior Solheim cup mot USA. Där hindrade tyvärr en lättare ryggskada henne från spel men hon fick känna pulsen av att vara närvarande i den största tävlingen för juniorer i världen. Hennes prestationer under säsongen medförde att hon erhöll Annika Sörenstam- stipendiet 2003 med en resa till en LPGA-tävling i USA. Dessutom fick hon Vellinge Kommuns Idrottsstipendium Mikaela får stå som en symbol för Ljunghusens elitgolfare Juniorflickorna Mikaela, Robine Fagerberg och Desirée Karlsson har vid flera olika tillfällen tagits ut till landslags- och distriktslagsuppdrag. Juniorkommittén har som vanligt varit mycket aktiv och haft massor av arrangemang för totalt 205 ungdomar! Därmed har kommittén inte bara främjat golfsporten utan också gjort en värdefull samhällsinsats. Seniorlagen hade stora framgångar Klubben har deltagit med 10 lag i Skåneserierna och haft stora framgångar: Seriesegrar för både lag 1 och 2 i H55. Andraplatser för H45,lag1 och H65 lag1. Tredjeplatser för H35, lag1 och H45, lag 2. H75 lag 1 blev fyra i div 1 medan H65,lag 2 och 3 samt H75, lag 2 blev nedflyttade. Vår idrottsliga målsättning att ha lag i div 1 i samtliga åldersklasser har uppnåtts i och med att H55 lag 1 vann div 2. Ljunghusen är den enda klubb som har lag i div 1 i samliga åldersklasser inför nästa säsong,..kommittérna I Guldbollstävlingen har 44 vinnare belönats med 228 loggobollar. Du får guldbollar genom att träna på drivingrange. I en del bollhinkar ligger det en guldboll bland de vanliga rangebollarna. Marknadskommitténs resultat: ! Marknadskommittén har som mål att värva sponsorer och stärka kontakterna med dem samt att generera ett överskott som täcker Elit-och Juniorkommittéernas verksamhet. Årets resultat blev kr vilket är ca kr över budget. Kommittén har under året fortsatt arbetet med att teckna nya sponsoravtal samt skapa tätare relationer med gamla och nya sponsorer. Ett antal nya sponsorer har tillkommit under året och någon enstaka har fallit ifrån. Alla hål har under säsongen haft sponsorer. Tack för elva år Göran Sandberg! I elva år har Göran Sandberg varit ordförande för Tävlingskommittén och lagt ner massor av jobb. Nu har han blivit delägare i ett företag i golfbranschen som han chefar för och tycker att det får vara nog med ordförandejobbet. Vi är skyldiga Göran ett stort tack. Och nog slutar han på toppen. I fjol var hälften av alla våra medlemmar någon gång under året med i en tävling. Det är ett förvånansvärt fint resultat och innebär en stor ökning från det år när en undersökning visade att bara 17% av medlemmarna tävlat. Bättre Golf slog rekord Kalle Drotz och Göran Sandegårds aktiviteter med Bättre Golf har varit populärare än någonsin. Återigen rekord i både i antal träffar och antalet deltagare.totalt 106 träffar med 651 deltagare (296 olika medlemmar). Dessutom har vissa aktiviteter arrangerats för våra representationslag, två damlag och tio herrlag. Två av gängen nappade på inbjudan i Ljungtelegrafen och Kommande damer hcp har haft två träningspass. Sven Danielsson skrapade ihop tillräckligt med poäng genom sin andraplacering i höstens Tenntallrik för att vinna vandringspriset för gott. Ljungentelegrafen nr

12 .kommittérna Cancergolfen bäst i landet Som vanligt har Klubbkommittén gjort en fantastisk insats för cancerhjälpen. Återigen samlade Ljunghusen in mest av alla klubbar i landet och det är ingen dålig summa hela kronor! 17 tappra röjde sly Så äntligen blev det av med björk röjning på vår bana.vi var 17 tappra som samlades en ganska blåsiga (12 m/sek) lördag morgon. Vi delade upp styrkan i två lag och startade på 1:an och hål 10. Gänget som startade på 1:an kom endast till green på andra hålet och då var klockan halv 12, den tid då aktiviteterna skulle avslutas för dagen. Sju personer hade då jobbat på väldigt bra, så det finns mycket björk på Lennart Molander var en av de tappra. banan. Andra halvan av gänget kom fram till 16 hålet. Det finns alltså fortfarande mycket kvar att röja. Vi som deltog kände oss väldigt nöjda med dagens aktivitet. Tänk bara på vattnen före 2:a green där är mycket björk bort plockat. Vid den efterföljande lunchen som klubben bjöd på var vi överens om att till nästa års björk röjardag ta med oss minst vars en medlem. Tid för 2004 års aktivitet meddelas efter årsplaneringen. Samordnare Raste Svensson Först med miljöcertifikat Ljunghusen är först bland landets golfklubbar med miljöcertifikat och vår miljövård är följaktligen mycket långt framme. På hemsidan kan du läsa om Miljökommitténs arbete under fliken klubben och miljön. Inventering av flora och fauna har påbörjats av David Göransson. Viss redovisning har lagts ut på hemsidan. Den slutgiltiga rapporten förväntas vid årsmötet Nästa års mätbara mål kommer att finnas på hemsidan kort tid efter årsmötet. Naturen hjälper banan Vår bana är som vanligt rankad bland de fem bästa i landet. Men får nu också hjälp av naturen. Vid 24:e tee där det under många år varit kritiskt har havet börjat lämna tillbaka vad det en gång tagit. Stranden har ökat med tjugo meter! Glädjande är också att där vi tar upp björk med rötterna återhämtar sig ljungen mycket bra. Vi vann Ryder Cup! För tredje året spelades Ryder Cup mellan Ljunghusens och Falsterbos damer. Första året vann vi på hemmabana. I fjol besegrade Falsterbos damer oss på sin hemmabana. Årets tävling spelades i Ljunghusen i strålande sensommarväder. Redan efter förmiddagens bästboll och foursome stod det klart att vi skulle bli svåra att besegra. Efter en härlig lunch var 16 det singelmatcher. Vi vann med Nästa år hoppas vi vända trenden på Falsterbo och vinna på bortaplan. Hittills har ju alltid hemmaspelarna vunnit. Alla var vi nöjda och glada, både vinnare och förlorare, efter en lång och härlig golfdag. Lagkaptenen Bodil Lindelöw Försystring mellan Falsterbo och Ljunghusen vid Ryder Cup. (Finns det verkligen Ryder Cup för damer?) 15% rabatt till klubbmedlemmar och sponsorer Svenska, Danska och Italienska tillverkare Möbler Belysning Sängar Utemöbler kontakta Peter Erlandsson Tel/Fax Mobil Erbjudandet gäller tom

13 Årets prisutdelning.hänt i höst Therése (till vänster) och Desirée Karlsson vann KM foursome damer och fick pris av Torbjörn Johansson och Ulf Nilsson. Mats Eriksson vann Skeppsklockan. Holger Vilén och Bengt Olsson gratulerade. Olof Ekelund blev Årets Golfare! Olof Ekelund tar emot priset som Årets Golfare, bl a privat P-plats vid klubbhuset, av Torbjörn Johansson, Lennart Molander och Bengt Olsson. Ju mer jag tränar, desto mer tur har jag, har en golfstjärna med glimten i ögat sagt. Det gäller i högsta grad Olof Ekelund som tränat så mycket, att han fått så mycket tur att han vann tävlingen om Årets Golfare. Olof, som fyllt 65 i år, har under säsongen gått ner i hcp med 2 slag. Från 8,8 till 6,8. Starkt gjort, men det har inte varit gratis. Jag har tillbringat en hel del tid på drivingrangen. Helt enkelt därför att jag vill bli en bättre golfare. För den skull vill jag inte bli betraktad som en träningsnarkoman. Jag tränar allt, långa slag, närspel, puttar, bunkerslag, ja hela registret. Därför blir jag sällan orolig inför besvärliga lägen. Om det gäller en rond med grabbarna (tjejerna?) eller en tävling ser jag alltid till så att jag är i god tid före start och hinner med att värma upp mig med ett 20-tal. Överambitiöst? Nej, jag tycker inte det. Vill helt enkelt inte komma till en rond och känna mig stel i kroppen. Men kan man förbättra sitt spel helt på egen hand? Måhända finns det några som kan göra det. Själv försöker jag, men med jämna mellanrum tar jag lektioner. Det lönar sig! Vad anser du vara det viktigaste i spelet? Det har många, många insett före mig. Närspel och puttning! Det är där man sparar in slag. Har man kapaciteten att göra bra ifrån sig på och omkring greenerna behöver man inte så långa slag. Men en klar fördel är att man håller sig på fairway. Låter enkelt eller hur? Men så är det faktiskt! Dessutom anser jag att det inte får gå slentrian i spelet. Visst skall man kunna ha kul, det är det viktigaste. Både på banan och i den sociala samvaron i klubbhuset. Men man skall tävla ofta! Helst i slagtävling. Det lär man sig mest av. Så talar Årets golfare Olof Ekelund. Fredrik Stenström Ljungentelegrafen nr

14 .klagos spalt Nya klagomål Har hört att man skall förbättra akustiken på restaurangen. Varför? När lokalen är välbesatt slipper man ju höra bordsgrannarna tjata om sin golf. Han med hörluren. Svar: Du har alldeles rätt. Ljudet perfekt som det är. Det är säkert den där Djurgårds-Jonas som slagit dövörat till för våra önskemål. Kan inte förstå varför vi unga konstnärer inte får rita på sätena i den inlånade Mercedes-bussen när vi är ute och åker. Här lägger man ner sin själ i ett konstverk och sen klagar klubben och Mercedes. Det är ju bara att byta sätet. Konstnärstalang. Svar: Ja, kreativa talanger bör uppmuntras. Tänk vad oförstående äldre människor kan vara. När jag slog ett av mina vackra slag över huvudet på en banarbetare hade han mage att klaga! Och när jag frågade om han inte visste vem jag var så svarade han: - Jo du det vet jag. Dig har vi skrattat mycket åt. Är det inte oförskämt? Sårad golfare. Svar: Verkligen. Tänk att banarbetarna duar medlemmar. Finns det ingen hyfs längre? Häromdagen tränade jag inspel på övningsgreen vid klubbhuset. Bara för att jag slog upp några torvor på foregreen kom en storvuxen man och tillrättavisade mig. Samma sak när jag chippade in på den del som ligger närmast första tee. Då stannade en elbil och en man som de andra kallade Knudan eller något liknande sade att jag bara fick putta där, inte chippa. Hur ska man bli bra om man inte får träna? Undrande. Svar: Ja, det finns en ogin inställning till träningsvilliga golfare. Antagligen är det därför Sverige inte fått fram en Major-vinnare på herrsidan. Varför är golfare i gemen så dåliga på regler. Jag har ställt följande regelfråga till mina kompisar: Hur många slags plikt får man om man luftmissar fel boll? Och tänk, ingen kan svara! Vetgirig. Svar: Ja, det var verkligen uselt. Hade du frågat någon av Klagos kompisar så hade du fått svar direkt. De har erfarenhet av sådana situationer. Har flera gånger ringt receptionen på min mobil ute från banan och bett dem skicka ut någon för att spelet gått för snabbt. Men kommer dom? Icke! Stressad. Svar: Ja, det är verkligen anmärkningsvärt. Vad gör det om receptionen står tom en stund? Svara i telefon kan dom. Men röra på sig, nej det är för jobbigt. Tävlingskommittén är verkligen ett moln på min himmel. Varför arrangerar dom så få tävlingar? Nu får man ju inte tillräckligt många möjligheter att höja sig. Och vad blir resultatet? Jo, en massa förlorade bets till kompisarna på grund av för låg handicap. Snart utfattig. Svar: Ta gärna upp det på årsmötet och ställ misstroendevotum. Det är inte meningen att en kommitté ska försämra din ekonomi. Först skulle bunkerkrattorna ligga i sanden. Sen skulle dom vila mot klykor på kanten. Och nu lär engelsmännen hittat på att krattorna ska läggas utanför bunkern. Hur ska dom ha det? Konfunderad. Svar: Ja, se engelsmän. Utan att vara främlingsfientlig vågar man väl säga att dom är ena riktiga krattor. (Lägg märke till den fyndiga formuleringen. Sätt:s anm.). Varför har man tagit bort 150-meterspinnarna? De stod så strategiskt bra i ruffen. Nu finns det bara små plattor mitt på fairway. Där är man ju aldrig! Drabbad. Svar: De flesta medlemmar håller säkert med dig. Varför ha plattan där ingen hamnar? Mitt i fairway! Knäppt. Retar mig på dessa årliga slyröjningar. Har därför likt 99% av klubbens medlemmar bojkottat dem. När buskarna försvinner finns ju ingen chans för oss damer att kissa. Blåskatarr. Svar: Ja, det borde Stig Persson tänkt på. Men han är väl antifeminist. Är så ledsen att jag inte kommer på något att klaga på. Aldrig klagat förr. Svar: Vi lider med dig. Information om vinterspel, öppethållande uppdateras på hemsidan och telefonsvarare Uppgifter om tävlingsresultat anslås i klubben respektive kommer på hemsidan. Kategoriändringar sänds in snarast och senast den 31/ Hcp-kort lämnas för årsrevision senast den 31/ Den 24 januari 2004 är det dags för klubbens årsmöte. Kallelse och handlingar sänds stadgeenligt ut 3 veckor före. 14 Ljungentelegrafen nr

15 I kulörkartan Levande Kulörer finns 100 utvalda nyanser som följer ljusets skiftningar under dygnet och ger liv åt dina väggar. Kulörerna i kollektionen passar extra bra för Nordsjö Inova Xtramatt eftersom den ger en helt matt yta. Kom in och hämta kulörkartan hos oss. Inova Xtramatt Vägg- och takfärg inomhus. 10 l. Vit. 1 l Inova räcker till 6 8 m 2. Stenyxegatan 12, Malmö. Tel

16 A Samlat grepp om ditt informationsflöde. Holmbergs är ett infomedieföretag i stark utveckling. Vi arbetar med informationshantering, print och trycksaksframställning. Genom att förädla, reproducera, distribuera och förvalta kundernas information medverkar vi till ett snabbt och kostnadseffektivt flöde. Holmbergs har kontor i Malmö och Lund och ingår i nätverken IPN, International Printers Network, och Intercopy. Tel , Fax ,

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL

GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL MARGARETA LINDELL DAGFOLKHÖGSKOLAN TROLLHÄTTAN HÖSTEN 1995 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 HISTORIA... 2 UTRUSTNING... 3 REGLER... 3 VAD KOSTAR DET?... 4 SÄLLSKAPSSPEL... 4

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

Efter första bollträffen är du såld på golfen

Efter första bollträffen är du såld på golfen Efter första bollträffen är du såld på golfen Den dag du står på övningsbanan och träffar bollen helt rent, ser den lyfta mot skyn i en hög båge det är då du förstår. Förstår tjusningen med golfen. Förstår

Läs mer

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER Källa: Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok DEFINITIONER SPELSÄTT Sätten att spela är singelspel, parspel och lagspel Singel I singelspel bildar en spelare

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2013 Skandia Tour är ett toursystem där juniorer kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt.

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013.

Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013. Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013. Först och främst vill vi tacka för alla era svar i undersökningen som har innehållit både ris och ros. Vi ligger högt i värdena med allt från banans

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Eurocode Cup på Falsterbonäs april 2013. I år är det fjortonde gången vi åker tillsammans och spelar golf i april.

Eurocode Cup på Falsterbonäs april 2013. I år är det fjortonde gången vi åker tillsammans och spelar golf i april. Software Cup på Falsterbonäs april 2013 Cup 2013 I år är det fjortonde gången vi åker tillsammans och spelar golf i april. Banorna vi kommer att spela på Falsterbo GK och Ljunghusen GK. Detta dokument

Läs mer

Helsingborg Open - FAQ s

Helsingborg Open - FAQ s Helsingborg Open - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera både medlemmar i Vasatorps Golfklubb och övriga funktionärer under Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o

Läs mer

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete Partille Golfklubb presenterar Ett guldkantat samarbete Välkommen till Partille golfklubb Vi finns i gröna och sköna Öjersjö, granne med Delsjöreservatet och mindre än 10 minuter från Göteborgs centrum.

Läs mer

Krönika. 1993 på Torshälla Golfklubb

Krönika. 1993 på Torshälla Golfklubb Krönika 1993 på Torshälla Golfklubb 10/7-93 Anette och Magnus spelade Torshällas sambotävling dagen före spelades första Brostedt Cup. Robin var febersjuk. Ingela hade nyss återtagit golfen och ville inte

Läs mer

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar - förslag till banförbättringar Projektgrupp Urban Henriksson Åke Lindahl Per-Ola Karlsson Roland Holmgren Annika Wallqvist Dan Lövgren Januari 2007 Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana

Läs mer

HUVUDTESTER. Lars Hägglund www.lhgolf.com

HUVUDTESTER. Lars Hägglund www.lhgolf.com HUVUDTESTER BOLLSTART En test för att starta bollen på linjen För detta test använder du träningsredskapet Tutor. Placera kulorna längs fram på svåraste nivån. Målet är att starta bollen mellan kulorna

Läs mer

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009 Grönt kort på väg till hcp 36 Teoriutbildning - 2009 1 2009 Grundläggande golfutbildning Teori Cirka 8-10h Teoretiskt prov Praktik Cirka 8-10h Praktiska prov Åskådarrond Fadderrond 2 Grundläggande golfutbildning

Läs mer

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen 1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen genom att bryta, böja, pressa ned något fast eller växande.

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013

Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013 Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013 Lidköpings Golfklubb: Med 1300 medlemmar och cirka 5000 greenfeegäster varje år har Du möjlighet att profilera

Läs mer

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT Välkommen till Gröntkort på Täby Golfcenter (TGC) och Jarlabanke Gk Vår gröntkort utbildning kan ske både privat eller i grupp. Den vanligaste formen är att gå i grupp, och där

Läs mer

Vattentornets Idrotts- och Fritidsförening (VIFF), Lund inbjuder till Ericsson Mästerskap i Golf på Österlens GK.

Vattentornets Idrotts- och Fritidsförening (VIFF), Lund inbjuder till Ericsson Mästerskap i Golf på Österlens GK. Vattentornets Idrotts- och Fritidsförening (VIFF), Lund inbjuder till Ericsson Mästerskap i Golf på Österlens GK. Tid: 26-27 augusti 2005 Plats: Österlens GK, Lilla Vik http://www.osterlensgk.com/ Klasser:

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #5 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen står på för fullt och visst är det roligt att ta emot alla lovord för hur bra banan är. Medlemmar och gäster är mycket glada och nöjda när de upplever

Läs mer

Tack för all hjälp under årets två första städdagar!

Tack för all hjälp under årets två första städdagar! Tack för all hjälp under årets två första städdagar! Under lördagen och söndagen hade vi årets första städdagar. Det var 228 medlemmar här de båda dagarna, de flesta var här under lördagen då strax över

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NYHETSBREV NR 1, 2013 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Nu finns alla grupper för golfkul, knatte och junior 12-21 år upplagda på på hemsidan. Där kan ni också se tider och dagar för respektive grupp.

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014 KANSLI/SHOP 2014 Peter Falck som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, Greenfeegäster,

Läs mer

HALMSTAD GOLFAKADEMI.

HALMSTAD GOLFAKADEMI. HALMSTAD GOLFAKADEMI. PROGRAM VÅREN 2015 Golf blir b DIN GOLF, VÅRT LIV. Golf blir bara roligare och roligare ju bättre man blir. Och det fina är att det inte är så svårt att bli bättre heller. Inte om

Läs mer

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem! Nyhet säsongen 2015 Fritt spel på Åkersberga Gk! Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Sexan, Vardag eller Hagby ) Österåkers Golf En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet.

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club ett trevligt sätt att ta hand om dina kunder Företag har många möjligheter till givande samarbeten med Mölle,

Läs mer

spelas i Mellansvenska Veteranserien

spelas i Mellansvenska Veteranserien MATCHSPEL spelas i Mellansvenska Veteranserien I matchspel spelas om varje hål Ett hål vinns av spelaren som har lägst nettoscore på hålet Spelaren som vann föregående hål har honnören, om hålet delades

Läs mer

Guldmedlemskapet - vad innehåller det och HUR du graderar upp dig som medlem. Ny betalterminal för linksbanan i rangehuset

Guldmedlemskapet - vad innehåller det och HUR du graderar upp dig som medlem. Ny betalterminal för linksbanan i rangehuset Nyhetsbrev #1 2015 Sida 1 av 5 Hej Vänner, Mycket välkomna till en ny golfsäsong! Det som länge såg ut att bli en hemsk vinter, bidde ingenting.. Nu drar vi snart igång Här följer lite mer info, om bl

Läs mer

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla.

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla. Våren är äntligen här! I skrivande stund är det 16 grader varmt ute och värmen är fantastisk. Äntligen får man sätta sig i solen och njuta, åka till golfbanan och spela golf och träffa härliga och trevliga

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

SGA-mästerskapen SGA-mästerskapet 2008: Här står slaget i höst 28

SGA-mästerskapen SGA-mästerskapet 2008: Här står slaget i höst 28 Här står 28 SGA-mästerskapet 2008: slaget i höst Den 22 september möts SGA:s medlemmar i det årliga och mycket prestigefyllda slaget om vem som är organisationens golfkung/drottning. Tre av Stockholmsregionens

Läs mer

Hills Golf & Sports Club Säsong 2015. Golfkurser för dig som är senior. Kursupplägg

Hills Golf & Sports Club Säsong 2015. Golfkurser för dig som är senior. Kursupplägg Hills Golf & Sports Club Säsong 2015 Golfkurser för dig som är senior Hills kan under säsong 2015 erbjuda ett brett urval av kurser, både för dig som är sugen på att förbättra svingen, eller kanske lära

Läs mer

GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT

GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT Namn: Fråga 1-15 ger en poäng vardera. Fråga 16-20 kan ge max två poäng vardera. Du kan få maximalt 25 poäng. Du är godkänd om du får 20 poäng. 1. Vem har alltid företräde

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

För egen del var jag på Sotenäs GK förra helgen och skulle försvara min RM-titel i H45.

För egen del var jag på Sotenäs GK förra helgen och skulle försvara min RM-titel i H45. Det är inte helt enkelt att försvara en titel. Många har försökt genom tiderna. Nu till helgen är det Louis Oosthuizen som ska försöka. För några år sedan lyckades Padraig Harrington. För egen del var

Läs mer

Välkomna till Landeryds Golfklubb

Välkomna till Landeryds Golfklubb Välkomna till Landeryds Golfklubb Norra banan är en varierande banan med mästerskaps längd. Den har stått värd för så väl Nordea Masters som PGA mästerskapen. Norra banan är tre banor i en hed, park och

Läs mer

Välkommen till Sturup Park Golf

Välkommen till Sturup Park Golf Välkommen till Sturup Park Golf Golfpaket Sturup Park Golf kan erbjuda flera alternativ för en avslappnad och trevlig vistelse hos oss. Vi börjar med: Golfhotellet ligger mitt på banan. Du sitter på din

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Gunnarns Golfklubb bildades den 5 juli 2001. Styrelse under verksamhetsåret: Olle Wärnick Ordförande Sten Gullhagen Kassör Roland Kärrman Sekreterare Erik

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Helsingborg Open 2015 - FAQ s

Helsingborg Open 2015 - FAQ s Helsingborg Open 2015 - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera besökare till Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o Helsingborg Open avgörs i vecka 36, 31:e augusti

Läs mer

Verksamhetsplan Juniorer 2014

Verksamhetsplan Juniorer 2014 Verksamhetsplan Juniorer 2014 Syfte Tanken med detta dokument är att uttrycka en långsiktig strategi för Gumbaldes juniorverksamhet, definiera vad som behöver göras samt säkra resurser så möjligheten finns

Läs mer

Regler. Frågor och svar 2011-11-01 1

Regler. Frågor och svar 2011-11-01 1 Frågor och svar 2011-11-01 1 Vad är viktigast att kunna av regelbokens alla regler? Läs Definitionerna och Regel 1 4. De senare beskriver idén med golfspelet. Försök förstå innebörden i Regel 13 och förfaringssättet

Läs mer

Arbetet med att forma den framtida organisationen

Arbetet med att forma den framtida organisationen MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 3 SEPTEMBER 2013 Arbetet med att forma den framtida organisationen Grattis Jens Fahrbring till vinsten på Challenge Tour i Norge! Tillgänglighet, bokningsbara tider

Läs mer

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK samarbetar på olika vis med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset samt krögaren

Läs mer

Rapport från SGFs Bankonsulent

Rapport från SGFs Bankonsulent Växjö 2014-10-16 Mikael Frisk Till alla Banchefer, klubbar, GDF m.m. I distriktet Småland Gotland Värmland Örebro Hej Alla! Rapport från SGFs Bankonsulent Tänk vad tiden gått fort sedan jag sist hörde

Läs mer

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål.

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Ingen tävling bara kompisspel. Start från respektive tee. Gulsvart/Grönvit/Röd/Blå/Gul/Vit Max 10 slag per

Läs mer

Arlandastad bjöd på bana i toppklass

Arlandastad bjöd på bana i toppklass Banbesök: Arlandastad GK Scandinavian Masters Arlandastad bjöd på bana i toppklass Hål 14 på Arlandastad en av banans mest intagande vyer. För några år sedan bestod området väster om E4:an och Arlanda

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Profilering: Hur ditt företag exponeras ute på banan, på hemsidan och i våra trycksaker.

Profilering: Hur ditt företag exponeras ute på banan, på hemsidan och i våra trycksaker. PRISLISTA 1 (5) Bli sponsor/samarbetspartner med Eda Golfklubb Inför säsongen har det tillkommit en del nyheter. En del nödvändigt pga. av ökade kostnader andra beroende på rekommendationer från revisorer

Läs mer

GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF

GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF Mitt namn: Mitt golf ID: Du skall klara 15 frågor om golfvett och 15 frågor om golfregler. Vi rekommenderar att du svarar muntligt på frå gorna

Läs mer

UTVECKLINGS- OCH ÅTGÄRDSPLAN FÖR GOLFBANAN

UTVECKLINGS- OCH ÅTGÄRDSPLAN FÖR GOLFBANAN -06-02 Sida 1(9) UTVECKLINGS- OCH FÖR GOLFBANAN LÄSANVISNING Åtgärdsplanen är ett dokument där både absolut nödvändiga åtgärder och idéer, visioner och tänkbara möjligheter för utveckling av banan beskrivs.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(11) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 Sölvesborgs Golfklubb en totalupplevelse SÖLVESBORGS

Läs mer

Banguide: 40 :- Öijared GAMLA BANAN

Banguide: 40 :- Öijared GAMLA BANAN Banguide: 40 :- Öijared GAMLA BANAN Gamla banan Tanken på en golfbana på Öijared var inte ny, men det var först hösten 1957 som två golfare från Göteborg, Enar Werner och Henrik Streiffert, lyckades intressera

Läs mer

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014 Veterangolfare vid 2013 års upptakt För VETERANGOLFEN på TOBO GK år 2014 gäller: Ålderskrav: Spelare skall vara född senast 1959. Yngre kan få deltaga utom tävlan

Läs mer

GRÄNNA GK 2013-03-20 Seniorkommittén. PROTOKOLL Fört vid vårmöte/upptaktsmöte i Seniorkommittén Gränna GK inför säsongen 2013

GRÄNNA GK 2013-03-20 Seniorkommittén. PROTOKOLL Fört vid vårmöte/upptaktsmöte i Seniorkommittén Gränna GK inför säsongen 2013 GRÄNNA GK 2013-03-20 Seniorkommittén PROTOKOLL Fört vid vårmöte/upptaktsmöte i Seniorkommittén Gränna GK inför säsongen 2013 Tid: Onsdagen den 20 mars 2013 klockan 1400. Plats: Klubblokalen Närvarande:

Läs mer

Team 2014 Glädje-Gemenskap-Engagemang SGF, Projekt Handigolf Riks 2013-2015

Team 2014 Glädje-Gemenskap-Engagemang SGF, Projekt Handigolf Riks 2013-2015 Team 2014 Glädje-Gemenskap-Engagemang SGF, Projekt Handigolf Riks 2013-2015 Ansvarig utgivare Gunnar Lindberg, Redaktör Conny Dahlberg. cm.dahlberg@comhem.se 0470-62206 Nyhetsbrev nr 1, 2014 Vårt huvudspår

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Bra genomförd tävling,hoppas den återkommer Riktigt bra för att vara första gången, gärna en något tuffare profil nästa år! Bra

Läs mer

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva)

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Tävlingen spelas i 2-mannalag. Spelformen är bästboll match slagspel med hcp reducerat till 85% per spelare. Laget får bestå av en spelare med högst hcp

Läs mer

Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april

Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april 2013 i sammanfattning Ett bra år med flera utmaningar 1. Golfbana/Greener - öppnade med ordinarie greener den 8 maj 2. Hög spelaktivitet 3. Golfbana/fastigheter - fortsatt

Läs mer

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt!

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Detta är i första hand ett HGU arbete för att belysa dom fällor, tricks som finns, vi är alltid väldigt skickliga på att visa upp våra

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Nulägesanalys Vi i Hammarö GK har två instruktörer som sköter träning och träningsplaneringen har 20 ledare som är med och hjälper till i vår verksamhet

Läs mer

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018 Utvecklingsplan Österlens Golfklubb 2014 2018 GOLFBANORNA Nya förväntningar och ökad konkurrens gör att ÖsGK måste förädla och anpassa de värden klubben erbjuder medlemmar och gäster. Denna utvecklingsplan

Läs mer

Golf i Göteborg. Juniorkalendern. www.ggf.nu

Golf i Göteborg. Juniorkalendern. www.ggf.nu Golf i Göteborg Juniorkalendern 2013 www.ggf.nu Gemenskap Glädje och Uppmuntran! Innehåll Innehåll GGF Tävlingar Lexus Junior Tour 9-10 år...6 Lexus Junior Tour 11-12 år...7 Lexus Junior Tour 13-21 år...8

Läs mer

Utvecklingsplan! Av: Fredrik Thorin VT 08 Ämne: Idrottsledarskap

Utvecklingsplan! Av: Fredrik Thorin VT 08 Ämne: Idrottsledarskap Utvecklingsplan! Av: Fredrik Thorin VT 08 Ämne: Idrottsledarskap 1 Innehållsförteckning Rubrik Sida Inledning 2 Fredrik Thorin i nuläget 3 Träningsplanering 4 Kravanalys 4 Målsättning 7 Framtidsplaner

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar.

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar. TÄVLINGSINFORMATION ANMÄLAN till 18 hålstävlingar och 9-hålstävling anmäles senast klockan 17.00 måndag före tävling antingen på www.golf.se/min golf eller ring receptionen (054-866353) om inte annat anges.

Läs mer

Rapport från SGF s Bankonsulents besök 16/6 2010

Rapport från SGF s Bankonsulents besök 16/6 2010 Växjö 2010-06-20 Slite GK Box 24 620 30 Slite Mikael Frisk Rapport från SGF s Bankonsulents besök 16/6 2010 Syfte med besöket: Medverkande: Vi skulle titta på banan och se vad vi kan göra åt dem blöta

Läs mer

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål 2 EM ger din förening nya målchanser Svensk fotboll står i centrum i sommar.

Läs mer

Syfte 3. Målsättning 3. Organisation 3. Tidplan 3. Allmänna förutsättningar 4. Projektredovisning, 18-hålsbanan 4

Syfte 3. Målsättning 3. Organisation 3. Tidplan 3. Allmänna förutsättningar 4. Projektredovisning, 18-hålsbanan 4 Vreta Kloster GK Masterplan 2015-2019 Syfte 3 Målsättning 3 Organisation 3 Tidplan 3 Allmänna förutsättningar 4 Projektredovisning, 18-hålsbanan 4 Projektredovisning, Tee-it forward 5 Projektredovisning,

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

Pris: 1295kr betalas senast 23 maj till Tee View, Top View AB BGNR: 5517-0583 (ange namn och grupp)

Pris: 1295kr betalas senast 23 maj till Tee View, Top View AB BGNR: 5517-0583 (ange namn och grupp) Äldre junior akademin, tjejer & killar HCP 21 eller lägre Tiden är 19.30-20.20 Äldre junior akademin, tjejer & killar 14år- Tiden är 19.30-20.20 Junior akademin, lär dig spela golf, tjejer 10-13 år Tiden

Läs mer

Postmästerkapen i Golf 2013

Postmästerkapen i Golf 2013 Postmästerkapen i Golf 2013 På Kalmar Golfklubb finner du två 18- hålsbanor: Den Nya Banan och den Gamla Banan, som öppnade med nya greener och greenområden den 18/7 2009 Golfbanorna ligger i underbar

Läs mer

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 Innehåll Sida Innehållsförteckning 1 2 Förord 3 Presentation av Skandia Junior Golf 4 Gemensamma tävlingsbestämmelser för SGF:s ungdomstävlingar Deltagarålder Anmälan/Registrering

Läs mer

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning:

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning: Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014 2015-02-12 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Åke Axelsson Älghult Kassör Peter Lindahl Åseda Ledamot Hans-Willy Magnusson Norrhult

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB.

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. Golfa i grön miljö, dä ä Solklart! Karlstad GK. Inledning Golf är en helhetsupplevelse för både kropp och själ. Inte minst viktig är naturupplevelsen under en golfrunda.

Läs mer

LANDSKRONA GOLFKLUBBS FÖRETAGSNÄTVERK

LANDSKRONA GOLFKLUBBS FÖRETAGSNÄTVERK Business & Pleasure LANDSKRONA GOLFKLUBBS FÖRETAGSNÄTVERK Landskrona Golfklubb Business & Pleasure Landskrona Golfklubb Er samarbetspartner Vid Öresundskusten, med fascinerande utsikt över sundet och Ven,

Läs mer

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund.

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund. Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och inom Göteborgs Golfförbund. 1 TÄVLINGSBESTÄMMELSER LAG Generellt Varje lag består av 8 personer varav 6 stycken spelar varje omgång. Man har rätt att

Läs mer

Skillingetrycket januari 2014

Skillingetrycket januari 2014 Innehåll Ordförande har ordet Välkommen till nytt golfår Hans Lienzén Valberedningens uppmaning Handicaprevision Hemsidor nyheter Fysisk träning/gym Ordförande har ordet En mild höst och en snöfri decembermånad

Läs mer

Riktlinjer 2015 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet. Allmänt. Lidingös lilla gröna. Allmänt uppförande före och under träning

Riktlinjer 2015 för spelare som deltar i Junior & Elitsektionens verksamhet. Allmänt. Lidingös lilla gröna. Allmänt uppförande före och under träning Allmänt Dessa riktlinjer gäller tills vidare och kan efter beslut av Junior- & Elitsektionen (JES) ändras under pågående säsong. Alla spelare som deltar i JES verksamhet omfattas av dessa riktlinjer. Riktlinjerna

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

PROPEL AFRICA D e s t i n a t i o n M a n a g e m e n t

PROPEL AFRICA D e s t i n a t i o n M a n a g e m e n t Golfresa till Norra Sydafrika 20-30 januari 2013 Måndag 21 Januari 2013 - Ankomst till Johannesburg kl 08.35 på morgonen med flyg SA 261. Er lokalguide möter upp på flygplatsen och visar vägen till bussen.

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén.

Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1 Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1. Vision: Utökad och förbättrad social verksamhet. Mål: Att få fler involverade i vår Seniorverksamhet. Strategier: Seniorgolf en gång i veckan. Gemensamma luncher vid

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 11 maj 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist, Johnny Petersson,

Läs mer

Damkommittén. Vår målsättning med årets golf Enkelt Roligt Socialt

Damkommittén. Vår målsättning med årets golf Enkelt Roligt Socialt Damkommittén Ulrika Bjurner Ordförande Marianne Hesslow Kassör Kristina Wikander Information, webb Susan Breitholtz - Tävlingar Anette Forsberg - Måndagsgolfen Louise Ivstam - Tävlingar Vår målsättning

Läs mer