LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb. Glöggtävling Eken tänds kl 17! nr november. Var tog den lilla bollen vägen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb. Glöggtävling Eken tänds kl 17! nr 5 2003. 30 november. Var tog den lilla bollen vägen?"

Transkript

1 nr november Glöggtävling Eken tänds kl 17! Var tog den lilla bollen vägen? Pär Landqvist Där, jag ser den! Roy Larsson LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb

2 BESTÄLL VÅR KATALOG! med GolfStore Travel Skräddarsydda golfresor till Spanien, Portugal, Frankrike, Irland, Skottland, Nordirland, Thailand, Sydafrika och USA. Kiawah Island, South Carolina, USA Sesimbra PORTUGAL Pittoresk fiskeby 45 min söder om Lissabon, fyra riktigt bra golfbanor, fint hotell vid strandpromenaden. Ingår: reguljärflyg T/R inkl golfbag, 7 nätter på Hotel Sana Park**** inkl frukost, 5 greenfees, del i hyrbil. Pris från: 8.870:- Flygskatt tillkommer Myrtle Beach USA Läckert golfområde i South Carolina. Här finns mer än 100 golfbanor, bra shopping och ett pulserande nöjesliv. Ingår: reguljärflyg T/R inkl golfbag, 7 nätter på Holiday Inn**** inkl frukost, 5 greenfees inkl golfbil, del i hyrbil. Pris från: :- Flygskatt tillkommer NYHET! Tel Fax Kapstaden SYDAFRIKA Idealiskt golfresmål med härlig natur, underbar matkultur, hög servicenivå och fantastiska golfbanor. Ingår: reguljärflyg T/R inkl golfbag, 7 nätter på Hotel City Lodge*** inkl frukost, 4 greenfees, del i hyrbil. Pris från: :- Flygskatt tillkommer Costa Daurada SPANIEN Solsäkert klimat 10 mil söder om Barcelona, gott om plats på fyra bra banor, trevligt hotell i fiskebyn Cambrils. Ingår: reguljärflyg T/R inkl golfbag, 7 nätter på Hotel Monica**** inkl frukost, 5 greenfees, del i hyrbil. Pris från: 7.295:- Flygskatt tillkommer

3 Vy över 22:a hålet. Ingen bana är så bra att den inte kan bli bättre! Det gäller även vår.visst är Ljunghusen en av landets absolut bästa golfbanor. I alla omröstningar och bedömningar som görs hamnar vi bland de fem bästa i landet. Men vi får inte slå oss till ro med det. Arbetet på att göra banan ännu bättre måste fortgå. Driving range har stora brister och det finns förbättringar att göra på hålen 19 till 27. Så nu startar arbetet på allvar i området runt gamla klubbhuset. Övningsområdets ursprungliga läge Driving Rangen har sedan banan byggdes ut till 27 hål 1965 legat där den ligger. Under de första åren slogs bollar i västöstlig riktning och samsades med 26:e hålet.trots ett rejält staket till skydd för de tränande mot bollar från 19:e blev det med tilltagande längd på slagen och ökande spelfrekvens alltför riskabelt, varför spelriktningen vändes. Samtidigt lät dåvarande ordföranden Ulf Widerström bredda 26:e fairway och anlägga en ny green. Nackdelar med övningsområdet Med vändningen av Driving Rangen hamnade utslagsplatsen dubbelt så långt från klubbhuset. Bollarna slås på ett trattformat område, som blir allt smalare för längre slag. Med förbättrat material i klubbor och rangebollar når många bollar ut på både 19:e och 26:e hålen och risken att träffa spelare på dessa hål är stor. Ökad träningsfrekvens och bristande omdöme hos enstaka tränande gör att vi nu trots ett flertal hindrande åtgärder, uppmaningar och förbud allt oftare får höra att rangebollar slår ner i farlig närhet av spelare framför allt på 26:e hålet. Förslag till ny placering av övningsområdet Styrelsen har med hjälp av tre arkitektfirmor inventerat tänkbara placeringar av Driving Rangen för att minimera riskerna, men också för att förbättra träningsmöjligheterna. Vi har funnit att den bästa placeringen är på 19:e hålet och västra delen av nuvarande Driving Range. Övningsområdet skulle begränsas av nuvarande fairwaykanten på 19:e hålet i norr och diket mellan Driving Rangen och 26:e hålet i söder. Förslag till ny bansträckning och ny placering av drivingrange. LJUNGENTELEGRAFEN Klubbtidning för Ljunghusens Golfklubb Kinells väg HÖLLVIKEN, tel , fax Bankgiro , Postgiro , Ansvarig utgivare: Bengt Olsson, Layout och tryck: Holmbergs i Malmö AB Artiklarna i Ljungentelegrafen speglar inte nödvändigtvis Ljunghusens Golfklubbs åsikt. Varje skribent svarar för tankar och innehåll i sin artikel. Ej signerade artiklar och inlägg är i allmänhet författade av kansliet. Eftertryck med angivande av källan är tillåtet. Ljungentelegrafen nr

4 .ordföranden Utslagsplatserna skulle ligga 30 meter öster om parkeringsplatsen vid Klubbhuset. Längden kan bli upp till 300 meter och bredden där majoriteten av övningsbollarna slår ner cirka 120 meter. Fördelar med den föreslagna placeringen Förutom att träningsförhållandena blir säkrare och terräng och mål påminner om spel på banan, gör närheten till klubbhuset att Driving Rangen blir lätt tillgänglig för att slå bollar före spel. Då kommer vi att vara uppvärmda och spela bättre och raskare. Vi slipper (bil)transporter och belastar miljön mindre. Vi får bättre arbetsmiljö för våra instruktörer och bättre uppsikt över och ordning på vårt övningsområde. Ny bansträckning för När det 19:e hålet tas ur spel, krävs en ny bansträckning för I all enkelhet utan slutliga detaljer skulle sträckningen kunna se ut så här: Som första hål, par 4/5, spelas 26:e hålet baklänges till 25:e green. Därifrån spelas till 19:e green, par 3. Sedan spelas 20:e och 21:a som hål 3 och 4. Den största förändringen skulle bli en ny fairway mellan 20:e och 22:a hålen, där det på 50-talet låg ett hål, fram till övningsgreen öster om gamla klubbhuset, som hål nummer 5. Ett helt nytt hål spelas på västra delen av 22:a i västöstlig riktning. En par 4, 320 meter lång. 23:e och 24:e spelas som de är som hål 7 och 8. Ett nytt hål skapas från 25:e tee till en plats nära klubbhuset på nuvarande korthålsbanan eller 27:e green och blir hål 9. Den nya banan skulle få par 35 eller 36 och en längd på upp till meter och kunna bli våra bästa 9 hål med förstärkt linkskaraktär. Det ser dessutom ut som om ombyggnaden kan göras utan att spelet på hålslingan behöver stängas av. Ansökan om tillstånd att bygga ett nytt 27:e hål Diskussioner har redan inletts med miljöenheten på Länsstyrelsen för att undersöka möjligheterna att utnyttja 27:e hålet och reveln söder om. 27:e hålet och reveln söder om hålet. Ur miljösynpunkt kunde Länsstyrelsen se flera fördelar med ett nytt golfhål. Reveln är bevuxen med ogenomtränglig vass men så pass bred att den med en mindre påbyggnad kan bli en utmärkt fairway. Stränder som gynnar mångfalden och fågellivet med omväxlande vass och sand/gräs kan skapas. Med årlig vasslåtter kan vi även bidra till att vassen i området hålls i schack. Falsterbonästes Naturvårdsförening har konsulterats så att deras synpunkter och idéer kan arbetas in i planen för området och tillhörande skötselplan och ingå i en formell ansökan till Länsstyrelsen från golfklubben. Köp och arrendeavtal Ljungskogens Strandbad AB träffade ett avtal med golfklubben på hösten 1999 om försäljning av marken där drivingrangen och hål ligger. I avtalet fanns två villkor för köpet. Klubbens årsmöte skulle godkänna avtalet, och den nya planen för området öster om vattentornet i Ljunghusen skulle antas. Det första villkoret har uppfyllts men det andra väntar fortfarande på slutligt avgörande av miljöministeriet efter överklaganden. I avvaktan på detta regleras det fortsatta arrendet med att avtal som löper på 25 år. Tidsplan Som vanligt skulle det helst redan vara klart med tanke på säkerheten runt drivingrangen. Men även för att behöver en ansiktslyftning för att komma i nivå med övriga 18 hål. Till årsmötet räknar styrelsen med att kunna presentera ett förslag för drivingrangen och hål Troligtvis medverkar den banarkitkekt, som styrelsen beslutar sig för att anlita, vid informationsmötet före årsmötet den 24 januari En beslutspunkt om ombyggnad kommer att finnas på föredragningslistan. Vid ett beslut om ombyggnad utarbetas detaljplaner som underlag för en ansökan till Länsstyrelsen våren Därefter presenteras ombyggnaden i detalj för ett extra årsmöte i maj - juni för beslut. Den tidigaste tidpunkten för igångsättning av ombyggnaden av är september oktober Finansiering Årsmötet i januari 2003 gav tyrelsen riktlinjer för hur framtida investeringar skulle finansieras. Investeringen i drivingrangen och hål beräknas uppgå till ca 4,5 miljoner, inkl återstående 2 miljoner för köp av marken. Styrelsen kommer till årsmötet att lämna ett förslag till årsmötet att medlemmarna genom ett medlemslån och frivillig inlåning finansierar ombyggnaden. Bengt Olsson Bengt Olsson Ordförande 4 Ljungentelegrafen nr

5 .banan Jan Sederholm blickar ut över sitt verk. Banarkitekten som påverkat banan i över 20 år Jan Sederholm var stadsarkitekt i Höganäs när han 1970 fick ett stipendium av SGF för att utöva goflbanearkitektur. Det blev hans öde. Nu har Jan ritat på över 200 banor, nyeller ombyggnader, i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bland dem världens nordligaste 18-hålsbana på Tromsö. Han blev den förste ordföranden i Föreningen Svenska Golfbanearkitekter. Han har också varit ordförande i Rya GK under flera år, ordförande i Skånes Golfförbund och tillsammans med Bengt Olsson ansvarig för SSS-värdering i Skåne i slutet av 70- och början av 80-talet. Jan var dessutom engagerad av SGF 1977 att tillsammans med en bankonsulent att resa runt på svenska golfbanor och kolla vilka som höll mästerskapsstandard, Ljunghusen var en av de han besökte. I slutet av 70-talet anlitade vi Jan Sederholm för att göra ett förslag till långtidsplan för vår bana. Den 27 maj 1979 lämnade han sin första rapport om lämpliga förändringar. Vid något tillfälle ska vi anslå hela skrivelsen, det är intressant att se hans förslag och hur mycket som genomförts. Eftersom detta nummer har bana som tema så redovisas några av Jans förslag. Stig Persson Förslag år Område Genomfört 1980 Nytt greenområde för 18e hålet närmare klubbhuset. Första tee skulle flyttas. Nej 1980 Nytt greenområde på hål Nytt greenområde på hål Plantering av referensträd på hål 1, 3, 4, 15 och Nytt greenområde på hål 7 inklusive ombyggnad av dammen Förslag till förbättringar av gångar och puttinggreenområde kring klubbhuset Nytt greenområde hål 18 inklusive dammen till vänster och ny damm till höger Förslag till höjning av fairway på hål 17 och Förändring av tvärdammen på hål 2 med nya bunkrar Mindre ombyggnad av green 5 i bakkanten och ombyggnad av bunkrar Förslag till ombyggnad av green 6 och 11. Lösningen var en dubbelgreen. Nej 1998 Ombyggnad av chippinggreen vid klubbhuset Nytt greenområde hål Ljungentelegrafen nr

6 Vissa fondbolag tar ut lägre avgifter än andra. AVGIFTER I SVERIGEFONDER Fond Avgift på kapital/år TKA 2002 AMF Pension Aktiefond Sverige 0,40 0,54 Didner & Gerge Aktiefond 1,201,36 Handelsbanken Aktiefond Index* 0,65 0,70 Handelsbanken Reavinstfond 1,501,70 Länsförsäkringar Sverigefond 1,301,53 Nordea Sverigefond 1,401,67 Robur Sverigefond 1,401,56 SEB Sverige Aktiefond I 1,301,50 SEB Sverige Aktiefond II 1,301,60 SEB Sverige Småbolagsfond 1,501,70 Bli bättre med Player s Guide!.banan Player's Guide är det nya PC-programmet som kan hjälpa dig att bli en bättre golfare. Programmet gör det enkelt att planera och analysera ditt golfspel. Med Player's Guide lägger du på bankartan ut egen detaljinformation om avstånd från t ex tees och greens till olika punkter, liksom markerar andra detaljer av betydelse. Du kan t ex hämta hem flaggplaceringen för den aktuella speldagen, om klubben har den utlagd på sin hemsida och skriva ut din egen banguide. Under spelets gång markerar man var bollarna hamnar. Efteråt är det mycket enkelt att i Player's Guide registrera nedslagsplatsen för varje boll och vilken klubba som använts. När scoren är inlagd kan man nu visa slaglinjer och slaglängder per hål och det är enkelt att jämföra flera slagserier, inkl andra spelares. Scorer kan enkelt exporteras och importeras. Om klubben lägger ut flaggplaceringsfiler för olika dagar kan de enkelt hämtas hem till kartan. Tabellen avser de 10 största Sverigefonderna enligt Svensk fondstatistik TKA, Totalkostnadsandel, är summan av fondens kostnader inklusive skatter och transaktionskostnader uttryckt i procent av den genomsnittliga fondförmögenheten. Dessa kostnader belastar förstås fondförmögenheten. Källa: fondmarknaden.se och DN Börs. *En indexfond förvaltas per automatik för att följa börsindex och har normalt sett lägre avgift än en motsvarande fond som förvaltas aktivt. Den har dock inga möjligheter att ge en avkastning som överstiger index. Gå in på och gör beräkningar och egna jämförelser. Där kan du se hur låga avgifter och god historisk avkastning har gynnat våra kunder genom åren. Ta därefter vara på dina möjligheter. Det är ju dina pengar. Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden. Fondernas avkastning påverkas av börs- och valutautveckling. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde. Därmed är det inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Års- och halvårsrapporter samt informationsbroschyr med fullständiga fondbestämmelser finns att beställa hos kundservice, telefon eller Lite mer att leva för AMF Pension är ett pensionsbolag grundat 1973 som enbart arbetar med pensioner och långsiktigt sparande. Vi ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt och drivs enligt ömsesidiga principer, dvs allt överskott går i slutänden alltid tillbaka till spararna. Vi har i dagsläget 2,8 miljoner kunder. Så kan det se ut på skärmen med Player s Guide. Gratis program! Programmet Player s Guide är gratis. Det kan hämtas direkt på Klicka på Golf under Produktområden. Programfilen är 11Mb stor vilket gör att det tar ca en halvtimme att ladda ner med modem. Programmet innehåller inga bankartor men du kan gratis ladda ner en DEMOkarta. Hur du gör står beskrivet i det första fönstret. För Ljunghusen erbjuder vi några hundra gratislicenser. Mer detaljer kommer på hemsidan Anders Sporrek Produktutvecklare Ljungentelegrafen nr

7 Männen bakom vår bana.banan Bankommittén från vänster: Bengt Olsson, 60, medlem sedan slutet av 50-talet, i kommittén från och till sedan 60-talet, hcp -7, pensionär. Anders Klinge, 47, medlem sedan mitten av 60-talet, i kommittén sedan 2002, hcp -3,2, VD för ett dotterbolag till IT-koncernen SYSteam. Thor Henrikson, 46, medlem sedan 1967, i kommittén sedan 1997, hcp -1.8, tandläkare. Stig Persson, 55, i kommittén sedan anställningen på Ljunghusen 1980, hcp -16,5. Bengt Lundskog, 58, medlem sedan 1960, i kommittén sedan 1991, ordförande sedan 1996, hcp -3,6, advokat. Saknas på bilden: Göran Sandegård, 60, i kommittén sedan anställningen på Ljunghusen 1980, hcp -5,5. Vi som jobbar på banan. Från vänster: Dag Persson, 53, banarbetare, anställd maj 03. Henrik Hansson, 32 år, förman, chef för verkstaden och bevattningen, hcp -21,4, Lars Knutson, 42, headgreenkeeper, hcp 5,3, mars 99. Fredrik Goa, 41, hcp 3, Richard Hardwin Edgar, 52, hcp 29, Agne Hansson, 55, banarbetare, Lennart Ekdahl, 56, banarbetare, hcp -10,5, maj Saknas på bilden: Patrick Ekberg, 21, banarbetare, hcp 7, Framtidens banskötsel Golfaren idag spelar fler ronder än någonsin vilket innebär högre krav på skötseln. Vi får anställa fler banarbetare, köpa fler maskiner, arbeta på mer udda tider för att minimera konfrontationer mellan spelare och personal. Flera golfbanor bygger om sina gamla jordgreener efter mallar som SGF och andra golfförbund tagit fram. Nya krypvenssorter ser dagens ljus och lovar att kunna förbättra greenytorna ytterligare. I framtiden kommer skötseln att utvecklas med en hastighet som vi överhuvudtaget inte kan föreställa oss. Vi kommer att klippa med GPS-styrda klippare. De skärande verktygen ersätts med klippare som har laserstrålar som skär av gräset och termoaktiva gräshöjdsreglerare. Gräs i olika färger Klippfrekvensen minskar eftersom det kommer gräs som genetiskt utvecklats att klara högt slitage med minimal tillväxt. Mer som kommer: Gräs med olika färger för green, tee, fairway och ruff. Sensorer i marken som upplyser om behovet av näringstillförsel. Varningssignaler för de sjukdomar som inte genetiskt har förädlats bort. Givetvis får vi också besked om hur mycket vatten och luft som ska tillföras. Luft kan tillföras med ledningar under mark och reverseras för att dränera bort vatten (finns prototyper redan). Greenkeeperjobbet kommer att kräva mer teknik än gröna fingrar. Arbetet utförs i skift alla dagar i veckan och på tider då golfspel inte pågår. Frågan är kanske bara om vi vill ha det så? Greenkeeperns dröm Bland golfklubbarnas medlemmar finns det många som har synpunkter på banskötseln, både positiva och negativa. Det händer förstås att greenkeepern tycker att de som förstår sig på banskötsel blir för många. En engelsk golfare uttryckte en gång vad många greenkeepers ibland drömmer om: Jag är stolt att tillhöra en golfklubb vars medlemmar har som största mål att sänka sin hcp och inte att sköta banan! Stig Persson Klippare användes i början i huvudsak för att ansa greenerna och var handklippare. Motoriseringen kom i början av förra seklet och fabrikerna fanns i England. Bildkollaget visar lite av hur klipparen utvecklats. Ljungentelegrafen nr Idag

8 När ljunghusaren stal showen När det är stortävling på hemmaplan kommer minnena. Då tänker jag på gamla goda tider när vi hade PLM Open här i södra Skåne. I startfälten då fanns en del som sedan blivit världsstjärnor. Minns du en ung Vijay Singh, medlem i Emmaboda, med frun som åskådare? Eller nya zeeländaren Frank Nobilo? Det såg glest ut med blivande fixstjärnor på Telia Grand Prix som ju är finalen på svenska proffstouren och en av de viktigaste tävlingarna på Challengetouren. Nästan alla var gamla välbekanta ansikten som vi sett många gånger här i Ljunghusen. Enda ungdomen var Mikael Detterberg, 20, från Alingsås. Han blev delad femma. Bäste svensk hade nära hem, Fredrik Henge från Vellinge. Han blev delad trea. Som vanligt visade det sig att svenskarna inte kan spela i hård vind. Dom får lära sig av alla oss duktiga vindspelare. Vi har bl a några grabbar runt 90 bast som tränar året runt i alla sorters vindar. Eller hur Ove Magnusson och Ebbe Bonning? En som kommer att minnas proffsens skor länge är Jonas på restaurangen som fick dammsuga en gång i timmen. Själv fick man hålla upp fossingarna så Jonas kom åt med dammsugaren. Nåväl tillbaka till minnena.varje gång det är stortävling tänker jag på min vän Jörgen. Han dominerade PLM Open redan för ett par tre decennier sedan. Alla som känner Jörgen vet att han alltid är på gott humör, vilket är en stor tillgång. Glädjespridare är det ju ont om i Sverige. Tänk bara när man slår på TV:n. Då är risken överhängande att stöta på Göran Persson, Margaretha Winberg, Gudrun Schyman eller den där nya Hoffman och det blir man ju inte gladare av. Annat är det med Jörgen. Efter fyra timmar på golfbanan med eftersits på golfrestaurangen har man fått skratta för hela veckan. Jörgen gör inte livet konstigare än det är. Och han har en fantastisk förmåga att snappa upp roliga historier och i motsats till oss andra komma ihåg dem. Ofta är de ganska ekivoka men det gör ingenting för i golfgänget är vi varken pryda eller har god smak. En av hans senaste historier är denna: Den nyblivne golfaren skulle spela upp för grönt kort med sin pro. Han hade redan gjort regelprovet. Han peggade upp och slog till, men missade bollen och grävde en rejäl krater på tee. Ett försök till. Samma resultat men kratern blev ännu djupare och bollen ramlade av peggen och ner i hålet. Nu visste han inte hur han skulle göra. Men du som är pro, sade han, du måste väl veta. Jag kan ju inte slå på bollen där nere i hålet. Pron ställde sig lugnt och pinkade i hålet. Nu kan du droppa för tillfälligt vatten..viggo Jörgen är numera pensionerad. Under sina aktiva år var han chef över det mesta på sitt företag, men viktigast av allt presentreklamen. Till stor glädje för oss hans golfkamrater. Paraplyer, T-shirts, solhattar, sockor, kepsar - vi vandrade runt som reklampelare. Några gladde även sina hustrur med att sova i T-shirts dekorerade med en stor bild av Jörgens oljebilar. Eftersom Jörgen alltid är på gott humör söker folk hans sällskap. Av den anledningen är han på fest större delen av veckans dagar och känner dessutom alla invånare i Höllviken och Malmö med omnejd. Under sina arbetsår sysslade han alltså med olja. Även som pensionär importerar han flytande produkter. Detta innebär att han då och då åker färja från Trelleborg till Sassnitz och återvänder utnyttjande importlagarna till yttersta gränsen och lite till. Jörgen är en av de få medlemmar i Ljunghusens Golfklubb som inte har en perfekt sving. Låt oss säga att den har vissa brister. I gengäld har han rejält nyp i handlederna och slår långt, mycket långt. Han har dessutom ett väl utvecklat lokalsinne som gör att han mot alla odds för det mesta finner sin boll och på slutet av varje hål kan rätta till riktningen. Svingen väckte på sin tid sensation i PLM Open. När PLM Open ett år spelades på Bokskogens Golfbana gjordes en video om tävlingen. I denna fick Jörgen en ledande roll. Han var nämligen inbjuden till pro-am och uppmärksammades efter förtjänst. När videon startade, vem fick man se? Jo, Jörgen! Nu ska ni få se, sade speakern och då nöp Jörgen till. Som vanligt hade han sin vackra loop på toppen av svingen och klubbhuvudet pekade rakt framåt mot kameramannen, istället för bakåt som med vanliga tråkiga svingar. Och det fantastiska är, fortsatte speakern, att han slår riktigt långt. Något mer sades inte. Den graciösa rörelsen fick tala för sig själv. I bild syntes förresten också Jörgens svåger Hans Inge, även han medlem i Ljunghusen och för dagen caddy. Därefter fortsatte videon med att visa proffsens spel. Men Jörgen hade alltså huvudrollen och stal showen som man brukar säga om stora publikfavoriter. Eftersom nyfikenheten på Jörgen nu blir stor och jag inte vill att han ska besväras av fler autografjägare än de tre per år som är normalt i hans egenskap av gammal guldback i Malmö FF, säger jag som polisen på presskonferenser: Några ytterligare kommentarer har vi inte. Viggo 8 Ljungentelegrafen nr

9 .telia grand prix Foton från Telia GP, Pär Landqvist Bland spelare och funktionärer på Telia Grand Prix Samling under paraplyn, Johan Lindeberg med nacken mot kameran, ordförande Olsson, ex-ordförande Weine Dahlbom och huvudstartern Lennart Molander. Telia Grand Prix spelades traditionsenligt på vår golfbana i mitten av september med hela 132 deltagare i startfältet, där 55 kvalificerade sig till finalomgången. En tävling av denna dignitet kräver en effektiv organisation som bygger på frivilliga insatser från klubbens medlemmar. Ett hundratal funktionärer var starters, forecaddies, rapportörer, skötte scoreboard och leaderboard, bilförare, caddies, arbetade i receptionen, m.m. Vid åskådarläktaren pratar jag med Raste Svensson som samordnat transporterna. Under veckan har han kört sträckan mellan Ljunghusen och Malmö tur och retur 67 gånger i någon av de sponsrade Mercedesbilarna och haft många trevliga samtal med spelarna. Att ställa upp som funktionär ökar teamkänslan i klubben, menar Raste Svensson, det är roligt och man lär känna nya medlemmar. Han nämner speciellt en av hans yngre bilförare Johanna, som han inte tidigare kände från klubben. Han ser gärna att fler av de yngre medlemmarna vill vara med som funktionärer. Det är inte nödvändigt att ställa upp under hela perioden, utan du meddelar när och hur du kan hjälpa till. Ersättningen är funktionärskläder, kaffe och lunch under arbetspassen samt en gemensam buffé på avslutningsdagen. Dessutom får du vara med på klubbens populära funktionärsgolf under hösten. Tyvärr är vädret på avslutningsdagen inte så inbjudande och publiken uteblir. Vilket kanske är lite förvånande eftersom de flesta golfspelare brukar vara utrustade med regnställ och paraply. Men som välkände Lennart Bengtsson säger när jag möter honom i golfrestaurangen. Trots att det är en av de största proffstävlingarna i landet med en prissumma om 1,2 miljoner kronor med kronor till vinnaren, så måste produkten ha rätt krydda. Om tävlingen haft fler kända namn eller hemmaspelare hade säkert intresset varit större, menar han. I klubbhuset är det liv och rörelse och likaså i golfrestaurangen där personalen serverar hungriga spelare. Det är positivt med stora tävlingar tycker Jonas Norell, det är trevligt med många lunchgäster, men ej att förglömma är de ökade personalkostnader vid ett arrangemang som detta. På avslutningsdagen trotsar ett tjugotal personer väderleken och följer ledarbollen med två svenska spelare, Peter Gustafsson från Orust och Pehr Magnebrandt från Södertälje. Dagen före bjöd på strålande solsken med svaga vindar och Peter Gustafsson ligger nio under par, när han inleder med en drive som tar honom ett par meter in på green på hål 1. Det går ett sus genom den församlade skaran. För de flesta av oss är hemmaspelare från Ljunghusen och har våra egna referenser till banan. Det är spännande att se hur spelarna gör sina klubbval och hur de behärskar vinden på vår bana. Det blir en birdie för Gustafsson på ettan. Men sedan tar vinden över och bollen går inte som varken Gustafsson eller Magnebrandt önskar. Euan Little från Skottland som vinner gör under rådande omständigheter en fin rond på 69 slag. Ljungentelegrafen nr

10 .telia grand prix Leif Foerster rapporterade resultat. Bodil Lagergren rapporterade också resultat. Elitkommitténs Stefan Lindvall, Anders Scherman med headset och bankommitténs Bengt Lundskog. Vid greenkanten möter jag Arne Andersson som är chef för SGT, dvs Svenska Golf Tourerna. På min fråga om varför man valt Ljunghusen som avslutning för touren under ett stort antal år, svarar han snabbt utan att fundera. - Det är givetvis i första hand banans höga kvalitet men också en utomordentlig organisation med Stig Persson i ledningen. Är det verkligen värt besväret att arrangera en stortävling som denna, frågar jag lite provocerande klubbens ordförande Bengt Olsson. Självklart svarar han utan att tveka. Att möta personalens tillfredställelse eller att från funktionärshåll höra hur roligt det är när alla arbetar mot samma mål, är värt mycket. Avslutningsvis säger Bengt Olsson att han glädjande nog inte mött någon kritik när det gäller den starkt begränsade tillgängligheten för medlemmar på banan under tävlingsveckan. Inställningen till elitspel tycks positiv. Margaretha Malmquist Medlem 1827 Vi blir först med golfsveriges nya IT-system Om ungefär sex månader ersätts vårt nuvarande IT-system, GK96, med ett nyutvecklat system som länkar samman hela Golfsverige. Som vanligt är Ljunghusen en av testklubbarna. Att byta IT-system har länge diskuterats och vid förbundsmötet på våren 2002 beslutades om utveckling av det nya systemet och skifte under våren Bland annat ville man skapa en plattform som medger fortsatt utveckling av IT-stödet på klubbarna och som förenklar deras administration. Men medlemmarna får också fördelar av det nya systemet. Möjligheter till bokning på Internet av bl a starttider på olika banor blir t ex mycket bättre. Vi kommer att kunna boka starttid på en svensk golfbana från vilken plats som helst i världen säger projektledaren Ingvar Ritzen stolt. Fördelarna är många Det nya systemet byggs på en plattform som ger ett välbekant sätt att jobba med fönsterteknik och via Internet. För de som jobbar på klubben (ekonomi, administration, pro, shop m fl) blir det på sikt enklare att sköta det dagliga jobbet och att utbilda nya eller extra medarbetare. Klubbens funktionärer (styrelse, tävlingsledare m fl) kan via Internet jobba hemifrån, från kontoret eller från vilken Internetansluten dator som helst. Sist men inte minst blir det enklare med Internetbokning- inte bara på den egna klubben utan på alla klubbar som väljer denna möjlighet. Flexibelt Vadå, väljer denna möjlighet? Jo, systemet är så uppbyggt att utöver de obligatoriska funktionerna medlemsregister och klubbpresentation kan varje klubb välja vad man vill utnyttja. Det finns bokningsmoduler både för banan, pron, golfbil eller vad man nu väljer att använda. Och förstås kassamodul, tävlingsmodul och Internetmöjligheter både för publicering av klubbinformation, bokning av starttider, tävlingsanmälan och möjligheter till distansjobb. Vi återkommer med mer information. Vill du veta mer just nu kan du gå in på Internet under och där välja Golfens IT-projekt. 10 Ljungentelegrafen nr

11 Årets bästa från kommittéerna Årsmötet närmar sig. I januari är det dags igen. I verksamhetsberättelsen som kommer i god tid kan du läsa rapporter från klubbens olika kommittéer. Här har vi plockat russinen ur kakan. D v s det som varit mest glädjande under året. Damernas år hos elit och juniorer Att det varit damernas år kan man lugnt säga. Och särskilt en speciell liten dam, nämligen Mikaela Bäckstedt. Hon och hennes duktiga kompisar på damsidan står för det mest glädjande inom både junior- och elitkommittén. Mikaela har genomfört en fantastisk säsong, med många mycket framträdande placeringar i Sverige och internationellt. Hon har haft landslagsuppdrag både i junior- och damlandslaget. Hon blev dessutom uttagen till Europa-laget i Ping Junior Solheim cup mot USA. Där hindrade tyvärr en lättare ryggskada henne från spel men hon fick känna pulsen av att vara närvarande i den största tävlingen för juniorer i världen. Hennes prestationer under säsongen medförde att hon erhöll Annika Sörenstam- stipendiet 2003 med en resa till en LPGA-tävling i USA. Dessutom fick hon Vellinge Kommuns Idrottsstipendium Mikaela får stå som en symbol för Ljunghusens elitgolfare Juniorflickorna Mikaela, Robine Fagerberg och Desirée Karlsson har vid flera olika tillfällen tagits ut till landslags- och distriktslagsuppdrag. Juniorkommittén har som vanligt varit mycket aktiv och haft massor av arrangemang för totalt 205 ungdomar! Därmed har kommittén inte bara främjat golfsporten utan också gjort en värdefull samhällsinsats. Seniorlagen hade stora framgångar Klubben har deltagit med 10 lag i Skåneserierna och haft stora framgångar: Seriesegrar för både lag 1 och 2 i H55. Andraplatser för H45,lag1 och H65 lag1. Tredjeplatser för H35, lag1 och H45, lag 2. H75 lag 1 blev fyra i div 1 medan H65,lag 2 och 3 samt H75, lag 2 blev nedflyttade. Vår idrottsliga målsättning att ha lag i div 1 i samtliga åldersklasser har uppnåtts i och med att H55 lag 1 vann div 2. Ljunghusen är den enda klubb som har lag i div 1 i samliga åldersklasser inför nästa säsong,..kommittérna I Guldbollstävlingen har 44 vinnare belönats med 228 loggobollar. Du får guldbollar genom att träna på drivingrange. I en del bollhinkar ligger det en guldboll bland de vanliga rangebollarna. Marknadskommitténs resultat: ! Marknadskommittén har som mål att värva sponsorer och stärka kontakterna med dem samt att generera ett överskott som täcker Elit-och Juniorkommittéernas verksamhet. Årets resultat blev kr vilket är ca kr över budget. Kommittén har under året fortsatt arbetet med att teckna nya sponsoravtal samt skapa tätare relationer med gamla och nya sponsorer. Ett antal nya sponsorer har tillkommit under året och någon enstaka har fallit ifrån. Alla hål har under säsongen haft sponsorer. Tack för elva år Göran Sandberg! I elva år har Göran Sandberg varit ordförande för Tävlingskommittén och lagt ner massor av jobb. Nu har han blivit delägare i ett företag i golfbranschen som han chefar för och tycker att det får vara nog med ordförandejobbet. Vi är skyldiga Göran ett stort tack. Och nog slutar han på toppen. I fjol var hälften av alla våra medlemmar någon gång under året med i en tävling. Det är ett förvånansvärt fint resultat och innebär en stor ökning från det år när en undersökning visade att bara 17% av medlemmarna tävlat. Bättre Golf slog rekord Kalle Drotz och Göran Sandegårds aktiviteter med Bättre Golf har varit populärare än någonsin. Återigen rekord i både i antal träffar och antalet deltagare.totalt 106 träffar med 651 deltagare (296 olika medlemmar). Dessutom har vissa aktiviteter arrangerats för våra representationslag, två damlag och tio herrlag. Två av gängen nappade på inbjudan i Ljungtelegrafen och Kommande damer hcp har haft två träningspass. Sven Danielsson skrapade ihop tillräckligt med poäng genom sin andraplacering i höstens Tenntallrik för att vinna vandringspriset för gott. Ljungentelegrafen nr

12 .kommittérna Cancergolfen bäst i landet Som vanligt har Klubbkommittén gjort en fantastisk insats för cancerhjälpen. Återigen samlade Ljunghusen in mest av alla klubbar i landet och det är ingen dålig summa hela kronor! 17 tappra röjde sly Så äntligen blev det av med björk röjning på vår bana.vi var 17 tappra som samlades en ganska blåsiga (12 m/sek) lördag morgon. Vi delade upp styrkan i två lag och startade på 1:an och hål 10. Gänget som startade på 1:an kom endast till green på andra hålet och då var klockan halv 12, den tid då aktiviteterna skulle avslutas för dagen. Sju personer hade då jobbat på väldigt bra, så det finns mycket björk på Lennart Molander var en av de tappra. banan. Andra halvan av gänget kom fram till 16 hålet. Det finns alltså fortfarande mycket kvar att röja. Vi som deltog kände oss väldigt nöjda med dagens aktivitet. Tänk bara på vattnen före 2:a green där är mycket björk bort plockat. Vid den efterföljande lunchen som klubben bjöd på var vi överens om att till nästa års björk röjardag ta med oss minst vars en medlem. Tid för 2004 års aktivitet meddelas efter årsplaneringen. Samordnare Raste Svensson Först med miljöcertifikat Ljunghusen är först bland landets golfklubbar med miljöcertifikat och vår miljövård är följaktligen mycket långt framme. På hemsidan kan du läsa om Miljökommitténs arbete under fliken klubben och miljön. Inventering av flora och fauna har påbörjats av David Göransson. Viss redovisning har lagts ut på hemsidan. Den slutgiltiga rapporten förväntas vid årsmötet Nästa års mätbara mål kommer att finnas på hemsidan kort tid efter årsmötet. Naturen hjälper banan Vår bana är som vanligt rankad bland de fem bästa i landet. Men får nu också hjälp av naturen. Vid 24:e tee där det under många år varit kritiskt har havet börjat lämna tillbaka vad det en gång tagit. Stranden har ökat med tjugo meter! Glädjande är också att där vi tar upp björk med rötterna återhämtar sig ljungen mycket bra. Vi vann Ryder Cup! För tredje året spelades Ryder Cup mellan Ljunghusens och Falsterbos damer. Första året vann vi på hemmabana. I fjol besegrade Falsterbos damer oss på sin hemmabana. Årets tävling spelades i Ljunghusen i strålande sensommarväder. Redan efter förmiddagens bästboll och foursome stod det klart att vi skulle bli svåra att besegra. Efter en härlig lunch var 16 det singelmatcher. Vi vann med Nästa år hoppas vi vända trenden på Falsterbo och vinna på bortaplan. Hittills har ju alltid hemmaspelarna vunnit. Alla var vi nöjda och glada, både vinnare och förlorare, efter en lång och härlig golfdag. Lagkaptenen Bodil Lindelöw Försystring mellan Falsterbo och Ljunghusen vid Ryder Cup. (Finns det verkligen Ryder Cup för damer?) 15% rabatt till klubbmedlemmar och sponsorer Svenska, Danska och Italienska tillverkare Möbler Belysning Sängar Utemöbler kontakta Peter Erlandsson Tel/Fax Mobil Erbjudandet gäller tom

13 Årets prisutdelning.hänt i höst Therése (till vänster) och Desirée Karlsson vann KM foursome damer och fick pris av Torbjörn Johansson och Ulf Nilsson. Mats Eriksson vann Skeppsklockan. Holger Vilén och Bengt Olsson gratulerade. Olof Ekelund blev Årets Golfare! Olof Ekelund tar emot priset som Årets Golfare, bl a privat P-plats vid klubbhuset, av Torbjörn Johansson, Lennart Molander och Bengt Olsson. Ju mer jag tränar, desto mer tur har jag, har en golfstjärna med glimten i ögat sagt. Det gäller i högsta grad Olof Ekelund som tränat så mycket, att han fått så mycket tur att han vann tävlingen om Årets Golfare. Olof, som fyllt 65 i år, har under säsongen gått ner i hcp med 2 slag. Från 8,8 till 6,8. Starkt gjort, men det har inte varit gratis. Jag har tillbringat en hel del tid på drivingrangen. Helt enkelt därför att jag vill bli en bättre golfare. För den skull vill jag inte bli betraktad som en träningsnarkoman. Jag tränar allt, långa slag, närspel, puttar, bunkerslag, ja hela registret. Därför blir jag sällan orolig inför besvärliga lägen. Om det gäller en rond med grabbarna (tjejerna?) eller en tävling ser jag alltid till så att jag är i god tid före start och hinner med att värma upp mig med ett 20-tal. Överambitiöst? Nej, jag tycker inte det. Vill helt enkelt inte komma till en rond och känna mig stel i kroppen. Men kan man förbättra sitt spel helt på egen hand? Måhända finns det några som kan göra det. Själv försöker jag, men med jämna mellanrum tar jag lektioner. Det lönar sig! Vad anser du vara det viktigaste i spelet? Det har många, många insett före mig. Närspel och puttning! Det är där man sparar in slag. Har man kapaciteten att göra bra ifrån sig på och omkring greenerna behöver man inte så långa slag. Men en klar fördel är att man håller sig på fairway. Låter enkelt eller hur? Men så är det faktiskt! Dessutom anser jag att det inte får gå slentrian i spelet. Visst skall man kunna ha kul, det är det viktigaste. Både på banan och i den sociala samvaron i klubbhuset. Men man skall tävla ofta! Helst i slagtävling. Det lär man sig mest av. Så talar Årets golfare Olof Ekelund. Fredrik Stenström Ljungentelegrafen nr

14 .klagos spalt Nya klagomål Har hört att man skall förbättra akustiken på restaurangen. Varför? När lokalen är välbesatt slipper man ju höra bordsgrannarna tjata om sin golf. Han med hörluren. Svar: Du har alldeles rätt. Ljudet perfekt som det är. Det är säkert den där Djurgårds-Jonas som slagit dövörat till för våra önskemål. Kan inte förstå varför vi unga konstnärer inte får rita på sätena i den inlånade Mercedes-bussen när vi är ute och åker. Här lägger man ner sin själ i ett konstverk och sen klagar klubben och Mercedes. Det är ju bara att byta sätet. Konstnärstalang. Svar: Ja, kreativa talanger bör uppmuntras. Tänk vad oförstående äldre människor kan vara. När jag slog ett av mina vackra slag över huvudet på en banarbetare hade han mage att klaga! Och när jag frågade om han inte visste vem jag var så svarade han: - Jo du det vet jag. Dig har vi skrattat mycket åt. Är det inte oförskämt? Sårad golfare. Svar: Verkligen. Tänk att banarbetarna duar medlemmar. Finns det ingen hyfs längre? Häromdagen tränade jag inspel på övningsgreen vid klubbhuset. Bara för att jag slog upp några torvor på foregreen kom en storvuxen man och tillrättavisade mig. Samma sak när jag chippade in på den del som ligger närmast första tee. Då stannade en elbil och en man som de andra kallade Knudan eller något liknande sade att jag bara fick putta där, inte chippa. Hur ska man bli bra om man inte får träna? Undrande. Svar: Ja, det finns en ogin inställning till träningsvilliga golfare. Antagligen är det därför Sverige inte fått fram en Major-vinnare på herrsidan. Varför är golfare i gemen så dåliga på regler. Jag har ställt följande regelfråga till mina kompisar: Hur många slags plikt får man om man luftmissar fel boll? Och tänk, ingen kan svara! Vetgirig. Svar: Ja, det var verkligen uselt. Hade du frågat någon av Klagos kompisar så hade du fått svar direkt. De har erfarenhet av sådana situationer. Har flera gånger ringt receptionen på min mobil ute från banan och bett dem skicka ut någon för att spelet gått för snabbt. Men kommer dom? Icke! Stressad. Svar: Ja, det är verkligen anmärkningsvärt. Vad gör det om receptionen står tom en stund? Svara i telefon kan dom. Men röra på sig, nej det är för jobbigt. Tävlingskommittén är verkligen ett moln på min himmel. Varför arrangerar dom så få tävlingar? Nu får man ju inte tillräckligt många möjligheter att höja sig. Och vad blir resultatet? Jo, en massa förlorade bets till kompisarna på grund av för låg handicap. Snart utfattig. Svar: Ta gärna upp det på årsmötet och ställ misstroendevotum. Det är inte meningen att en kommitté ska försämra din ekonomi. Först skulle bunkerkrattorna ligga i sanden. Sen skulle dom vila mot klykor på kanten. Och nu lär engelsmännen hittat på att krattorna ska läggas utanför bunkern. Hur ska dom ha det? Konfunderad. Svar: Ja, se engelsmän. Utan att vara främlingsfientlig vågar man väl säga att dom är ena riktiga krattor. (Lägg märke till den fyndiga formuleringen. Sätt:s anm.). Varför har man tagit bort 150-meterspinnarna? De stod så strategiskt bra i ruffen. Nu finns det bara små plattor mitt på fairway. Där är man ju aldrig! Drabbad. Svar: De flesta medlemmar håller säkert med dig. Varför ha plattan där ingen hamnar? Mitt i fairway! Knäppt. Retar mig på dessa årliga slyröjningar. Har därför likt 99% av klubbens medlemmar bojkottat dem. När buskarna försvinner finns ju ingen chans för oss damer att kissa. Blåskatarr. Svar: Ja, det borde Stig Persson tänkt på. Men han är väl antifeminist. Är så ledsen att jag inte kommer på något att klaga på. Aldrig klagat förr. Svar: Vi lider med dig. Information om vinterspel, öppethållande uppdateras på hemsidan och telefonsvarare Uppgifter om tävlingsresultat anslås i klubben respektive kommer på hemsidan. Kategoriändringar sänds in snarast och senast den 31/ Hcp-kort lämnas för årsrevision senast den 31/ Den 24 januari 2004 är det dags för klubbens årsmöte. Kallelse och handlingar sänds stadgeenligt ut 3 veckor före. 14 Ljungentelegrafen nr

15 I kulörkartan Levande Kulörer finns 100 utvalda nyanser som följer ljusets skiftningar under dygnet och ger liv åt dina väggar. Kulörerna i kollektionen passar extra bra för Nordsjö Inova Xtramatt eftersom den ger en helt matt yta. Kom in och hämta kulörkartan hos oss. Inova Xtramatt Vägg- och takfärg inomhus. 10 l. Vit. 1 l Inova räcker till 6 8 m 2. Stenyxegatan 12, Malmö. Tel

16 A Samlat grepp om ditt informationsflöde. Holmbergs är ett infomedieföretag i stark utveckling. Vi arbetar med informationshantering, print och trycksaksframställning. Genom att förädla, reproducera, distribuera och förvalta kundernas information medverkar vi till ett snabbt och kostnadseffektivt flöde. Holmbergs har kontor i Malmö och Lund och ingår i nätverken IPN, International Printers Network, och Intercopy. Tel , Fax ,

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2 Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, 2011 Standardrapport Del 2 1 Kön Kvinna 29,8% 134 Man 70,2% 315 Svarande 449 Inget svar 0 2 Ålder Yngre än 21 år 3,1% 14 21-30 år 5,6% 25 31-40 år 11,1% 50 41-50

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Nyhetsbrev #1 2016. Kallelse till årsmöte Ny kanslitjänst utlyses 2 nyanställda tränare mental träning Vi bjuder på hockey! Välkomna till en ny säsong

Nyhetsbrev #1 2016. Kallelse till årsmöte Ny kanslitjänst utlyses 2 nyanställda tränare mental träning Vi bjuder på hockey! Välkomna till en ny säsong Nyhetsbrev #1 2016 Kallelse till årsmöte Ny kanslitjänst utlyses 2 nyanställda tränare mental träning Vi bjuder på hockey! Välkomna till en ny säsong kallelse Sida 1 av 6 Kallelse årsmöte Frösåker Golfklubb

Läs mer

Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan).

Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan). Banblogg för 2014 Luftning... igen! 2014-07-25 Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan). Frivilliggruppen...

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Masterplan G O LFKLU B B. Hudiksvalls Golfklubb

Masterplan G O LFKLU B B. Hudiksvalls Golfklubb Masterplan Hudiksvalls Golfklubb HUDIKSVALLS G O LFKLU B B Masterplanen är framtagen av Carl Heed, Peter Barås, Sven-Olof Lindgren, Daniel Westling och Filip Modig. Med synpunkter från Bankonsulent Kim

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

Efter första bollträffen är du såld på golfen

Efter första bollträffen är du såld på golfen Efter första bollträffen är du såld på golfen Den dag du står på övningsbanan och träffar bollen helt rent, ser den lyfta mot skyn i en hög båge det är då du förstår. Förstår tjusningen med golfen. Förstår

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Juniorbladet 1/2016 2016-04-04. Loftahammars Golfklubb www.loftahammarsgk.se. Hej golfvänner,

Juniorbladet 1/2016 2016-04-04. Loftahammars Golfklubb www.loftahammarsgk.se. Hej golfvänner, Juniorbladet 1/2016 Hej golfvänner, Nu gäller det att Du börjar planera golfsäsongen 2016 för att få ut så mycket så möjligt av denna fantastiska sport! I det här Juniorbladet har vi listat alla aktiviteter

Läs mer

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017 KANSLI/SHOP 2017 Jörgen Carlsson som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, greenfeegäster,

Läs mer

Sammanställning av enkäterna

Sammanställning av enkäterna Sammanställning av enkäterna Under senhösten gjordes två enkäter som besvarades av medlemmar respektive gäster. Ovanligt många svar från gäster och framförallt medlemmar har gett mycket värdefull input.

Läs mer

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar. Bankommittén

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar. Bankommittén - förslag till banförbättringar Bankommittén Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana är gammal, kort och med små greener. Detta skall vi bevara och låta vara vårt signum Bunkrar och bunkervallar

Läs mer

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER Källa: Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok DEFINITIONER SPELSÄTT Sätten att spela är singelspel, parspel och lagspel Singel I singelspel bildar en spelare

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL

GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL MARGARETA LINDELL DAGFOLKHÖGSKOLAN TROLLHÄTTAN HÖSTEN 1995 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 HISTORIA... 2 UTRUSTNING... 3 REGLER... 3 VAD KOSTAR DET?... 4 SÄLLSKAPSSPEL... 4

Läs mer

Q Scramble 2009. Årets roligaste tävling med världens trevligaste deltagare! Skånska Dagbladet inbjuder till 21:a upplagan av

Q Scramble 2009. Årets roligaste tävling med världens trevligaste deltagare! Skånska Dagbladet inbjuder till 21:a upplagan av Skånska Dagbladet inbjuder till 21:a upplagan av Q Scramble 2009 Årets roligaste tävling med världens trevligaste deltagare! Company Finalen flyttar till Barsebäck! Open! Sydafrika resa i 1:a pris! Nytt

Läs mer

Sammanfattande rapport. Skellefteå Golfklubb September 2016

Sammanfattande rapport. Skellefteå Golfklubb September 2016 Sammanfattande rapport Skellefteå Golfklubb September 2016 Information om undersökningen Antal svar 238 Svarsfrekvens 34% Insamlingsperioden September 2016 Ambassadörspoäng 59 Utveckling - Jämförelse 49

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

REGELPROMENAD Röd slinga

REGELPROMENAD Röd slinga REGELPROMENAD Röd slinga Röd slinga. Hål 1 par 5. 1. Samma dag som du ska spela en slagtävling har du provputtat på green på hål röd 9. Vad händer? 2. I en tävling kommer du till första tee. Du har hcp

Läs mer

Kommungolfen. Verksamhetsberättelse 2015

Kommungolfen. Verksamhetsberättelse 2015 Kommungolfen Verksamhetsberättelse 2015 Gammal är äldst visade Kommungolfens nestor Johnny Person som segrade i KM 2015 Kommungolfen 2015 Medlemskap Årsavgift Syfte Kommunanställd, förtroendevald eller

Läs mer

Allmän information Gripsholms Golfklubb

Allmän information Gripsholms Golfklubb 2006-01-24 Allmän information Gripsholms Golfklubb Medlemskap i Golfklubben Medlemskap i Gripsholms Golfklubb erhålls genom ansökan ställd till och efter godkännande av Golfklubbens styrelse. Spelrätt

Läs mer

BLI EN BÄTTRE GOLFARE

BLI EN BÄTTRE GOLFARE BLI EN BÄTTRE GOLFARE Tee View Golf Academy presenterar golfresorna 2016-2017 Våra spelares utvärderingar: - 100% vill resa med oss igen - 100% vill åka tillbaka till Lumine - 95% tycker att träningen

Läs mer

Höstmötet HaningeStrand

Höstmötet HaningeStrand Höstmötet 2015 1 En golfsäsong Ett år Årsplan Varför? 2 Nyår En golfsäsong Ett år Årsplan Höstmöte Stämma Upptaktskonferens Kommittéer Höstmöte Kommittéer Konferens Plan nästa år Budget nästa år Avgifter

Läs mer

Sammanfattning Damgolf 2015

Sammanfattning Damgolf 2015 Sammanfattning Damgolf 2015 Damernas säsongsavslutning 2015-09-26 Vilken härlig avslutningskväll Säsongen 2015 avslutades med golftävling, mingel, puttningstävling, prisutdelning, lotteri och en god middag

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2012 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2012 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2012 Skandia Tour är ett toursystem i vilket alla juniorer 13-21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Helsingborg Open - FAQ s

Helsingborg Open - FAQ s Helsingborg Open - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera både medlemmar i Vasatorps Golfklubb och övriga funktionärer under Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o

Läs mer

Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober

Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober Sida 1 av 5 Vänner, Inom kort får vi lägga ännu en framgångsrik säsong bakom oss. Men inte riktigt än, det finns fortfarande mycket

Läs mer

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar - förslag till banförbättringar Projektgrupp Urban Henriksson Åke Lindahl Per-Ola Karlsson Roland Holmgren Annika Wallqvist Dan Lövgren Januari 2007 Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana

Läs mer

Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana är gammal, kort och med små greener. Detta skall vi bevara och låta vara vårt signum

Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana är gammal, kort och med små greener. Detta skall vi bevara och låta vara vårt signum 2012-02-18 Uppdatering av långtidsplan (uppdateringar och kommentarer på vidtagna och planerade åtgärder är markerade med röd färg) Ulricehamns Golfklubb Bankommittén Långtidsplan med förslag till banförbättringar

Läs mer

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Nyhetsbrev #2 2016 Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Sida 1 av 4 I höstas på höstmötet presenterade vi en verksamhetsplan för 2016.

Läs mer

ÄNTLIGEN! Välkommen Showen kan börja!

ÄNTLIGEN! Välkommen Showen kan börja! ÄNTLIGEN! Hur svårt kan det va? Att tala om vilken bana vi ska lira på? Att tala om vilka som är med? Att uppdatera en hemsida? Att tala om vad det är för specialare osv osv. Inte speciellt faktiskt. Men

Läs mer

Grupp Inriktning Avgifter Golfkul 5-7 år Första kontakten med golf 500 kr (ink medlemskap)

Grupp Inriktning Avgifter Golfkul 5-7 år Första kontakten med golf 500 kr (ink medlemskap) Juniorgolf 2018 Hammarö GK Golf ska vara kul för alla. Det finns de som vill spela golf bara för att det är så himla kul och det finns de som drömmer om att bli lika bra som Jonas Blixt eller Anna Nordqvist.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl 09.00-12.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup Juniorblogg 2015 Vinterträning juniorer 2015-12-15 Nu är det hög tid att börja tänka på nästa golfsäsong. För att komma väl förberedda till den är det dags att börja träningen inomhus med oss. I år vill

Läs mer

Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017

Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017 Sjöbo Golfklubbs Juniorverksamhet 2017 Vår vision Sjöbo GK ska vara den bästa platsen och det naturliga valet för de som vill utöva golf. Vi vill även ge alla barn och ungdomar möjligheten att spela på

Läs mer

Krönika. 1993 på Torshälla Golfklubb

Krönika. 1993 på Torshälla Golfklubb Krönika 1993 på Torshälla Golfklubb 10/7-93 Anette och Magnus spelade Torshällas sambotävling dagen före spelades första Brostedt Cup. Robin var febersjuk. Ingela hade nyss återtagit golfen och ville inte

Läs mer

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete Partille Golfklubb presenterar Ett guldkantat samarbete Välkommen till Partille golfklubb Vi finns i gröna och sköna Öjersjö, granne med Delsjöreservatet och mindre än 10 minuter från Göteborgs centrum.

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

Tuffa tider för merparten av Sveriges golfklubbar! Ofta talas det om att golfbranschen är i kris, men detta

Tuffa tider för merparten av Sveriges golfklubbar! Ofta talas det om att golfbranschen är i kris, men detta Ordförande Tuffa tider för merparten av Sveriges golfklubbar! Ofta talas det om att golfbranschen är i kris, men detta är en viss överdrift. Sanningen är dock, att golfbranschen krymper. Som flest var

Läs mer

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen 1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen genom att bryta, böja, pressa ned något fast eller växande.

Läs mer

Tack för all hjälp under årets två första städdagar!

Tack för all hjälp under årets två första städdagar! Tack för all hjälp under årets två första städdagar! Under lördagen och söndagen hade vi årets första städdagar. Det var 228 medlemmar här de båda dagarna, de flesta var här under lördagen då strax över

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2013-04-10

Informationsmöte Juniorer 2013-04-10 Informationsmöte Juniorer 2013-04-10 Program Träningen Grönt kort och teori Aktiviteter Övriga tävlingar Juniorrepresentanter Information Övrigt Medlem/icke medlem MEDLEM: Fritt spel på banan hela säsongen,

Läs mer

Partille Golfklubb presenterar:

Partille Golfklubb presenterar: Partille Golfklubb presenterar: Göteborgs närmaste golfbana T io minuter från centrala Göteborg ligger Partille Golfklubb en omväxlande skogsbana med mycket vacker layout. Banan invigdes 1988 och 2008

Läs mer

WISBY OPEN 12-14 JUNI 2014 PÅ VISBY GOLFKLUBB. Funktionärsmanual

WISBY OPEN 12-14 JUNI 2014 PÅ VISBY GOLFKLUBB. Funktionärsmanual WISBY OPEN 12-14 JUNI 2014 PÅ VISBY GOLFKLUBB Funktionärsmanual DU ÄR VIKTIG! Vecka 24, 12-14 juni är det dags för Wisby Open på Visby Golfklubb. Tävlingen ingår på Nordea Tour. Wisby Open är Visby Golfklubbs

Läs mer

Bildunderlag med några kommentarer avseende min, Lars Åslunds, presentation av bankommittén vid Borås GK höstårsmöte, torsdagen den 24/

Bildunderlag med några kommentarer avseende min, Lars Åslunds, presentation av bankommittén vid Borås GK höstårsmöte, torsdagen den 24/ Inledning: Bildunderlag med några kommentarer avseende min, Lars Åslunds, presentation av bankommittén vid Borås GK höstårsmöte, torsdagen den 24/11 2016. Jag, som ny ordförande i klubbens bankommitté,

Läs mer

Schloss Teschow Golfresa med Lundsbrunns golfklubb

Schloss Teschow Golfresa med Lundsbrunns golfklubb Schloss Teschow Golfresa med Lundsbrunns golfklubb Många av de 45 glada deltagarna startade med lunch på Lundsbrunns GK på lördagen den 12 april. Roger vår chaufför packade bussen och visade upp stor skicklighet

Läs mer

Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013.

Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013. Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013. Först och främst vill vi tacka för alla era svar i undersökningen som har innehållit både ris och ros. Vi ligger högt i värdena med allt från banans

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2013 Skandia Tour är ett toursystem där juniorer kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt.

Läs mer

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt!

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Detta är i första hand ett HGU arbete för att belysa dom fällor, tricks som finns, vi är alltid väldigt skickliga på att visa upp våra

Läs mer

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Sida 1 av 5 Vänner, Så kom vintern till slut, även om vi när vädret tillåter, fortfarande spelar golf på vår linksbana.

Läs mer

Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar

Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar Utbildning Club 55 2014 Frågor & svar Fråga 1 2014-05-05 En spelare som slår ut från tee gör en luftmiss. Han trycker ned peggen en centimeter, placerar bollen på den och slår iväg bollen. Han hålar den

Läs mer

Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013

Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013 Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013 Lidköpings Golfklubb: Med 1300 medlemmar och cirka 5000 greenfeegäster varje år har Du möjlighet att profilera

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NR 7, 2012 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Juniorverksamheten på Viksjö GK Målsättning: Att kunna vara en idrottare i golf! Stödja barn och ungdomars utveckling från Golfkul till Knatte mot Elit! Ledare

Läs mer

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Bra genomförd tävling,hoppas den återkommer Riktigt bra för att vara första gången, gärna en något tuffare profil nästa år! Bra

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

Eurocode Cup på Falsterbonäs april 2013. I år är det fjortonde gången vi åker tillsammans och spelar golf i april.

Eurocode Cup på Falsterbonäs april 2013. I år är det fjortonde gången vi åker tillsammans och spelar golf i april. Software Cup på Falsterbonäs april 2013 Cup 2013 I år är det fjortonde gången vi åker tillsammans och spelar golf i april. Banorna vi kommer att spela på Falsterbo GK och Ljunghusen GK. Detta dokument

Läs mer

Nyhetsbrev Växtprov från greenerna 3 och 17.

Nyhetsbrev Växtprov från greenerna 3 och 17. Nyhetsbrev 2 2017 Årsmöte Välkomna till Årsmöte Lördagen den 25 mars klockan 10.00 på Öregrunds Golfklubb. Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan fr.o.m. 4 mars. Kallelsen har

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

Idrottsprogram Nicklastorp. Golfklubb 2005. Framtaget av Idrottsteamet:

Idrottsprogram Nicklastorp. Golfklubb 2005. Framtaget av Idrottsteamet: Idrottsprogram Nicklastorp Golfklubb 2005 Framtaget av Idrottsteamet: Lars Remröd, instruktör, medarbetare i utbildningskommittén, marknadskommittén, junior/elitkommittén, adjungerad i styrelsen. Huvudansvarig

Läs mer

Avstånd till mitten green. 50 m. 100 m. 125 m. 150 m. 200 m

Avstånd till mitten green. 50 m. 100 m. 125 m. 150 m. 200 m BILLINGENS GOLFKLUBB BANGUIDE 2017 1 HÅLETS HÖJDPROFIL Tee [gul] 95 m Green 0 m -1,4 m +0,8 m Spelstrategi: Ett generöst öppningshål tar dig från klubbhuset och ut på banan. Spoon räcker gott från tee.

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Övergripande mål Jönåkers golfklubb skall karaktäriseras av familjekänsla med personlig och bra service och vi skall ha en kvalitetsbana med ambitioner för ett långt

Läs mer

Examensarbete HGU 2011

Examensarbete HGU 2011 Examensarbete HGU 2011 Hur man tar fram en Masterplan! Av Patrik Togelid Banchef Falkenbergs GK 1 Innehållsförteckning: Vad är en Masterplan? Sida 3 Tidsaxel (för Falkenbergs GK). Sida 3 Historik och anledning.

Läs mer

Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel.

Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel. Kunskapstest för Klubbdomare / Tävlingsledare Lars Engstrand Delprov A Namn Klubb Frågor att besvara utan hjälpmedel (10p - 20%). Om inget annat framgår, avses plikten i slagspel. Tid 10 minuter Vad är

Läs mer

VÅRA BANOR - önskemål om förbättringar 20 augusti 2015

VÅRA BANOR - önskemål om förbättringar 20 augusti 2015 VÅRA BANOR - önskemål om förbättringar 20 augusti 2015 Bättre sand i bunkrarna Jag saknar ett antal bolltvättar.hål 13 är ett stopphål, där vore det bra om man skyltade att bakomvarande boll slår ut innan

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

Tips för alla, från nybörjare till elitspelare. Övningar som träningen bygger på.

Tips för alla, från nybörjare till elitspelare. Övningar som träningen bygger på. Tips för alla, från nybörjare till elitspelare. För alla som tränar, oavsett nivå, är kanske det viktigaste att innan träningen förbereda sig på det man skall göra. Detta gäller mat, vila, mental uppladdning(tänka

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2014-04-09

Informationsmöte Juniorer 2014-04-09 Informationsmöte Juniorer 2014-04-09 Program Träningen Grönt kort och teori Aktiviteter Övriga tävlingar Juniorrepresentanter Information Övrigt Medlem/icke medlem MEDLEM: Fritt spel på banan hela säsongen,

Läs mer

Utbildning Club Frågor & svar

Utbildning Club Frågor & svar Utbildning Club 55 2016 Frågor & svar Fråga 1 2016-05-02 Bollen kan vara förlorad i ett vattenhinder. Får en provisorisk boll spelas? Nej. En provisorisk boll får spelas när den ursprungliga bollen kan

Läs mer

Ta din företagsgolf till en ny nivå!

Ta din företagsgolf till en ny nivå! Ta din företagsgolf till en ny nivå! På Vasatorps Golfklubb erbjuder vi professionella företagsarrangemang där vi tar hand om alla förberedelser och hela er dag så att ni kan fokusera på det viktigaste

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014

VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014 KANSLI/SHOP 2014 Peter Falck som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, Greenfeegäster,

Läs mer

HUVUDTESTER. Lars Hägglund www.lhgolf.com

HUVUDTESTER. Lars Hägglund www.lhgolf.com HUVUDTESTER BOLLSTART En test för att starta bollen på linjen För detta test använder du träningsredskapet Tutor. Placera kulorna längs fram på svåraste nivån. Målet är att starta bollen mellan kulorna

Läs mer

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club ett trevligt sätt att ta hand om dina kunder Företag har många möjligheter till givande samarbeten med Mölle,

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydling inriktning

Läs mer

Informationsmöte Juniorer Tävling

Informationsmöte Juniorer Tävling Informationsmöte Juniorer 2015-04-01 Tävling Program Träningen Förmåner och skyldigheter Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Tävlingsgrupper Det här är träningen för dig som har ambitioner med din

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd Värdegrund Våra

Läs mer

Här börjar. en fantastisk golfupplevelse

Här börjar. en fantastisk golfupplevelse Här börjar en fantastisk golfupplevelse Vårt fantastiska golfpaket! I nordöstra hörnet av Skåne, ca 8 km från Kristianstad, ligger Araslöv Golf & Resort. Som namnet avslöjar så är golfen en del av vår

Läs mer

Lite kvar. Semestertävlingen, Huller om buller och Fore golf ställdes in, ett alldeles för svalt intresse var orsaken till det.

Lite kvar. Semestertävlingen, Huller om buller och Fore golf ställdes in, ett alldeles för svalt intresse var orsaken till det. Lite kvar Sommaren har passerat och så även sensommaren. Hösten närmar sig obevekligt och så även slutet på denna säsong av golfande. Vår bana börjar även den ikläda sig höstskruden, grönskan börjar avta

Läs mer

i överklagat ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar Fråga om fusk i samband med tävling i golf

i överklagat ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar Fråga om fusk i samband med tävling i golf Juridiska Nämnden Dnr 18/2009 JurN 18-14 BESLUT 2010-03-12 i överklagat ärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar KLAGANDE Stefan E, medlem i Hagge GK MOTPART Peter B, medlem i Hagge GK

Läs mer

Långtidsplan för 18- hålsbanan på Ale Golfklubb

Långtidsplan för 18- hålsbanan på Ale Golfklubb Långtidsplan för 18- hålsbanan på Ale Golfklubb Projektgruppens förslag till långtidsplan Här följer projektgruppens förslag till förändringar av banan med avsikt att utveckla banans tekniska svårigheter

Läs mer

VÄSTERLED 18 HÅL ÖSTERLED 18 HÅL HAGBY 9 HÅL. Österled är vår klubbbana som är lite mer lättspelad.

VÄSTERLED 18 HÅL ÖSTERLED 18 HÅL HAGBY 9 HÅL. Österled är vår klubbbana som är lite mer lättspelad. Österåkers Golf 06 En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet. Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Vardag eller Hagby ) Bli medlem i Österåkers Golfklubb 06 Som medlem

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Nyhetsbrev 7. Team-Handigolf. Glädje-Gemenskap-Engagemang Nyhetsbrev nr7. Årets sista nyhetsbrev är också vårt julnummer 2012

Nyhetsbrev 7. Team-Handigolf. Glädje-Gemenskap-Engagemang Nyhetsbrev nr7. Årets sista nyhetsbrev är också vårt julnummer 2012 Team-Handigolf Glädje-Gemenskap-Engagemang Nyhetsbrev nr7 Ansvarig utgivare Gunnar Lindberg. Redaktör Conny Dahlberg. Årets sista nyhetsbrev är också vårt julnummer 2012 INNEHÅLL 1. Inledning. 2. Smålands

Läs mer

Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Peter Ljungqvist, Johnny Petersson, Jan Bengtsson, Claes Carlstedt.

Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Peter Ljungqvist, Johnny Petersson, Jan Bengtsson, Claes Carlstedt. Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Torsdagen den 8 oktober 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Peter Ljungqvist, Johnny Petersson, Jan Bengtsson,

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009 Grönt kort på väg till hcp 36 Teoriutbildning - 2009 1 2009 Grundläggande golfutbildning Teori Cirka 8-10h Teoretiskt prov Praktik Cirka 8-10h Praktiska prov Åskådarrond Fadderrond 2 Grundläggande golfutbildning

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling

Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling Program Träningen Förmåner och skyldigheter Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Tävlingsgrupper Det här är träningen för dig som har ambitioner med din

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål.

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Ingen tävling bara kompisspel. Start från respektive tee. Gulsvart/Grönvit/Röd/Blå/Gul/Vit Max 10 slag per

Läs mer

Tel 0514-120 61 info@ekarnasgk.se www.ekarnasgk.se. Banguide

Tel 0514-120 61 info@ekarnasgk.se www.ekarnasgk.se. Banguide Tel 0514-120 61 info@ekarnasgk.se www.ekarnasgk.se Banguide Lokala bestämmelser för Ekarnas Golfklubb BANPERSONAL Banpersonal som arbetar på banan har företräde, men rimlig hänsyn till spelet bör tas av

Läs mer

TÄVLINGSPROGRAM 2012

TÄVLINGSPROGRAM 2012 TÄVLINGSPROGRAM 2012 Tidsbokning 040-42 96 80 Tävling 040-42 96 81 Kansli 040-42 96 82 Klubbchef 040-42 96 83 Fax 040-42 96 84 Shop 040-42 96 85 Restaurang 040-42 96 86 E-mail: soderslattsgk@sslgk.se Hemsida:

Läs mer

Korthålsbaneombyggnation. HGU arbete av Stefan Vänstedt, Umeå GK

Korthålsbaneombyggnation. HGU arbete av Stefan Vänstedt, Umeå GK Korthålsbaneombyggnation HGU arbete av Stefan Vänstedt, Umeå GK Frågeställningar: Varför bygger vi om? Hur finansierar vi? Hur bygger vi om? Vilka krav kan vi ha på materialet vi ska bygga med(såbädden)?

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015

Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015 Seniorkommitténs information om aktiviteter för år 2015 Albatross Golfklubb Seniorkommitté 2015 Bo Ödling Ordförande Tel. Jan bostad Lundmark 031-209012 - ansvarig Åre Tel. mobil bostad 0705 031 209013-552151

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Vårslaget 2006. Väl mött våren 2006. Per Åke Evén, ordf.

Vårslaget 2006. Väl mött våren 2006. Per Åke Evén, ordf. Ordföranden har ordet Vårsolen skiner varmt och gott så här i vårdagjämningens tid men den ovanligt fina vintern med en myckenhet av snö har inte börjat vika än! Hoppas ni åkt mycket skidor och njutit

Läs mer