Allmänna försäkringsvillkor (AF) Allianz reseskydd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna försäkringsvillkor (AF) Allianz reseskydd"

Transkript

1 Allmänna försäkringsvillkor (AF) Allianz reseskydd Kunduppgifter enligt den schweiziska lagen om försäkringsavtal (VVG) Nedanstående kunduppgifter ger i översiktlig och kortfattad form en överblick över försäkringsgivarens identitet och det huvudsakliga innehållet i försäkringsavtalet (Artikel 3 i den schweiziska lagen om försäkringsavtal, VVG) Vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivaren är AGA International S.A, Paris, filial Wallisellen (Schweiz), i det följande kallad AGA, med huvudkontor på Hertistrasse 2, CH-8304 Wallisellen. Vem är försäkringstagare? Försäkringstagare är Interhome AG med huvudkontor på Sägereistrasse 27, CH-8152 Glattbrugg. Vilka risker gäller försäkringen för och vad har försäkringsskyddet för omfattning? De försäkrade riskerna liksom försäkringsskyddets omfattning framgår i försäkringsbekräftelsen och de allmänna försäkringsvillkoren (AF) Vilka personer är försäkrade? På grund av det kollektivförsäkringsavtal som har slutits med försäkringstagaren garanterar AGA att de personer som anges i begäran och i försäkringsbekräftelsen erhåller försäkringsskydd samt direkt fordringsrätt i enlighet med försäkringsutbetalningen. Vilka de försäkrade personerna är framgår i försäkringsbekräftelsen och de allmänna försäkringsvillkoren (AF). Vad finns det för väsentliga undantag? Händelser som redan inträffat vid tecknandet av kollektivförsäkringen eller bokningen av resan, ellersom var kända för den försäkrade personen vid tecknandet av kollektivförsäkringen eller bokningen av resan. Händelser i samband med epidemier eller pandemier. Händelser i samband med att man deltar i äventyrliga aktiviteter genom vilka man avsiktligt utsätter sig för fara. Denna lista innehåller endast de vanligaste undantagen. Vidare undantag framgår av de allmänna försäkringsvillkoren och av den schweiziska lagen om försäkringsavtal (VVG). Hur hög är försäkringspremien? Hur hög premien är beror på de gällande försäkrade riskerna och den önskade ersättningen. Kostnaden för premien definieras i begäran och framgår i försäkringsbekräftelsen. Vilka skyldigheter har de försäkrade personerna? Att helt och hållet uppfylla sina avtalsenliga eller lagenliga anmälnings-, upplysnings- eller förhållningsplikter (till exempel omedelbar anmälan av olycksfall till AGA). Att göra allt som kan bidra till att mildra och klara upp skadan (till exempel att utfärda fullmakt åt tredje part för klarläggande av underlag och upplysningar i försäkringsfallet etc.). Denna lista innehåller endast de vanligaste skyldigheterna. Vidare skyldigheter framgår av de allmänna försäkringsvillkoren och av den schweiziska lagen om försäkringsavtal (VVG). När börjar och slutar försäkringen att gälla? Försäkringens början och slut definieras i begäran och står i försäkringsbekräftelsen. Hur hanterar AGA uppgifterna? AGA hanterar de uppgifter som framgår i avtalsunderlagen eller i uppfyllandet av avtalet, och använder den i synnerhet för bestämmandet av premie, för riskbedömning, för bearbetning av utbetalning och för statistisk utvärdering samt i marknadsföringshänseende. Uppgifterna lagras fysiskt eller elektroniskt. Om nödvändigt lämnas uppgifterna vidare till involverad tredje part, i synnerhet andra berörda försäkringsgivare, myndigheter, advokater och externa sakkunniga, i erforderlig omfattning. Utlämning av uppgifter kan också ske i syfte att avslöja eller förhindra försäkringsbedrägeri. Allmänna försäkringsvillkor (AF) AGA International S.A., Paris, filial Wallisellen (Schweiz), i det följande kallat AGA, står för de utbetalningar som listas i kollektivförsäkringsavtalet som slutits med Interhome och i detta försäkringsdokument. Dessa definieras genom de allmänna försäkringsvillkoren (AF) och kompletteras av bestämmelser i den schweiziska försäkringslagen. I Gemensamma bestämmelser för alla delar av försäkringen De gemensamma bestämmelserna för alla delar av försäkringen gäller endast såvida inga andra gällande bestämmelser finns i de särskilda bestämmelserna om de enskilda delarna i försäkringen eller tjänsterna. 1 Försäkrad person Försäkrade personer är de personer som listas på bokningsbekräftelsen eller försäkringstagarens försäkringsbekräftelse, samt alla personer som medföljer under det att försäkringen är giltig och som bor i hyresobjektet under samma tid som försäkringstagaren. 2.1 Med förbehåll för andra bestämmelser bland de särskilda bestämmelserna, för de enskilda delarna i försäkringen eller servicetjänster, gäller försäkringen i hela världen. 2.2 Interhome-reseförsäkringen gäller för den försäkrade personen under dit- och hemresan, samt under vistelsen i det bokade hyresobjektet. 2.3 Försäkringens giltighetstid är begränsad till maximalt 31 dagar och börjar med resan från hemmet. 3 Förpliktelser vid skada 3.1 Den försäkrade personen är förpliktigad att göra allt som kan bidra till att mildra och klara upp skadan. 3.2 Den försäkrade personen är förpliktigad att följa avtalsenliga eller lagenliga anmälnings-, upplysnings- eller förhållningsplikter helt (bl.a. omedelbar anmälan av försäkringsrelaterade händelser till kontaktadressen som står bland de gemensamma bestämmelserna). 3.3 Om skadan har skett på grund av sjukdom eller olycksfall ska den försäkrade personen sörja för att behandlande läkare frigörs från sin tystnadsplikt gentemot AGA. 3.4 Om den försäkrade personen begär de av AGA levererade tjänsterna gentemot tredje part måste dessa krav tillgodoses och överlåtas åt AGA. 3.5 Följande dokument måste lämnas in till AGA, till kontaktadressen som står i de gemensamma bestämmelserna (beroende på försäkringshändelse, korrespondensspråk: engelska, tyska, franska eller italienska): - Försäkringsbevis (försäkringsbekräftelse) - Bokningsbekräftelse - Avbokningskostnadsräkning i original - Biljetter (flyg-, tågbiljetter), entrébiljetter, kvitton etc. i original - Styrkta oförutsedda kostnader i original - Dödsattest - Dokument eller officiella attester som verifierar skadan (t.ex. detaljerat läkarintyg med diagnos, intyg från arbetsgivaren, polisrapport osv.). - Kopia på pass med inresestämpel - Räkningar för läkar-, läkemedels- och sjukhuskostnader samt recept i original - Räkningar för försäkrade, extra kostnader i original - Konstaterande av fakta - Anmäla som saknad hos EDA (schweiziska UD) eller den för den försäkrade personens utrikesdepartement - Bevis om försening av flygbolag. 4 Försummelse av förpliktelser Om personen med fordringsrätt försummar sina förplikelser kan AGA avslå eller minska sina utbetalningar. 5 Händelser för vilka försäkringen inte gäller 5.1 Om en händelse redan har ägt rum vid tecknande av avtalet eller vid bokning av resan eller om händelsen redan var känd av den försäkrade personen vid tecknande av avtalet eller vid bokning av resan, kan man inte göra några anspråk på utbetalningar. 5.2 Försäkringen gäller inte för händelser som föranletts av att den försäkrade personen har del i något av följande: - Missbruk av alkohol, droger eller läkemedel - Självmord eller försök till självmord - Deltagande i strejker eller oroligheter - Deltagande i tävlingar och träning med motorfordon eller båtar - Deltagande i äventyrliga aktiviteter vid vilka man medvetet utsätter sig för fara - Grov vårdslöshet eller uppsåtlig handling/försummelse AGA International S.A., Paris, filial Wallisellen (Schweiz) Hertistrasse 2, CH-8304 Wallisellen, Tel , Fax ,

2 - Brott eller övergrepp eller försök till det 5.3 Försäkringen gäller inte för aktiviteter som går att koppla till en försäkringshändelse, t.ex. återanskaffningskostnader för försäkrat lösöre eller för polisiära syften. 5.4 Nedanstående händelser och deras följder ingår inte i försäkringen: Krig, terrorangrepp, alla typer av oroligheter, epidemier, pandemier, naturkatastrofer och incidenter med nukleära, biologiska och kemiska ämnen. 5.5 Följder av händelser av myndighetsbestämmelser, t.ex. beslagtagande av förmögenhet, häktning eller utreseförbud, ingår inte i försäkringen. 5.6 Om syftet med resan är medicinsk behandling. 5.7 Om den sakkunniga (expert, läkare osv.) direkt gynnas eller är släkt, även genom giftermål, med personen. 5.8 Kostnader i samband med kidnappningar ingår inte i försäkringen. 6 Definitionen 6.1 Närstående personer Närstående personer är: - Anhöriga (make, maka, föräldrar, barn, svärföräldrar, mor- och farföräldrar och syskon) - Livskamrat samt dess föräldrar och barn - Vårdpersoner för icke medföljande minderåriga barn eller anhöriga som behöver vård - Nära vänner, med vilka man har nära kontakt 6.2 Europa Giltighetsområdet Europa innefattar samtliga stater som hör till den europeiska kontinenten, samt öar i medelhavet och Kanarieöarna, Madeira samt utomeuropeiska medelhavsländer. Den östliga gränsen norr om turkiet utgörs av Azerbadjzjan, Armenien och Georgien, samt Uralbergen. 6.3 Schweiz Giltighetsområdet Schweiz innefattar Schweiz samt Liechtenstein. 6.4 Force majeure Force majeure är skador som skett på grund av vädermässiga förhållanden så som högvatten, översvämning, storm (vindstyrka på minst 75 km/h), hagel, laviner, snötryck, klippskred, stenskott eller jordskred. Skador till följd av jordbävningar eller vulkanutbrott räknas inte som force majeurer. 6.5 Penningvärden Som penningvärden räknas kontanter, kreditkort, värdepapper, bankböcker, ädelmetaller (i form av förråd, tackor eller handelsvaror), mynt, medaljer, lösa ädelstenar och pärlor. 6.6 Resa En resa innehåller antingen en tur- och returflygning eller minst en övernattning utanför det vanliga hemmet, samt en tur- och returresa och tar maximalt 31 dagar. 6.7 Reseföretag Som reseföretag (researrangörer, resebyråer, flygbolag, biluthyrningsfirmor, hotell, kursarrangörer osv.) räknas samtliga företag som levererar resetjänster med och åt den försäkrade personen genom ett avtal. 6.8 Offentliga transportmedel Som offentliga transportmedel räknas ett fortskaffningsmedel som kör regelbundet, enligt en tidtabell och för vilket man måste lösa biljett. Taxi och hyrbil är inte offentliga transportmedel. 6.9 Fel på fordonet Fel på fordonet är alla former av plötsligt och oförutsett fel på den försäkrade bilen, till följd av elektrisk eller mekanisk defekt, som gör det omöjligt att köra vidare eller på grund av vilket det blir olagligt att köra vidare. Ett sådant fel kan också vara: Fel på däck, bensinstopp, bilnycklar inlåsta i bilen eller urladdat batteri.. Borttappad eller skadad bilnyckel eller fel bensin räknas inte som fel på bilen och försäkringen gäller inte Personolycka Som olycksfall gäller plötslig, icke avsiktlig skada på kroppen till följd av ovanlig yttre faktor Motorfordonsolycka Som olycka räknas skada på det försäkrade fordonet som orsakas av plötslig och våldsam händelse utifrån och som gör att man inte kan köra vidare eller att det blir olagligt att köra vidare. Hit hör särskilda händelser på grund av krock, kollision, vältning, fall samt sjunkning Svåra sjukdomar/svåra olycksföljder Sjukdomar eller olycksföljder betraktas som svåra om de resulterar i tidsbegränsad eller obegränsad oförmåga till arbete eller om de tvunget leder till oförmåga att resa. 7 Kompletterande klausul 7.1 Om en försäkrad person kan göra anspråk från ett annat försäkringsavtal (frivillig eller obligatorisk försäkring) begränsas täckningen till den del av AGAutbetalningen som överstiger de som täcks av den andra försäkringen. Kostnaderna ersätts totalt endast en gång. 7.2 Om AGA ändå har gjort utbetalning för samma skada betraktas de som förskott och den försäkrade personen överlåter sina anspråk mot tredje part (ansvarigförsäkring, frivillig eller obligatorisk försäkring) till AGA. 8 Preskription Fordringarna i försäkringskontraktet preskriberas två år efter att händelsen, som ligger till grund för fullgörandeplikten, har ägt rum. 9 Normhierarki De särskilda bestämmelserna för de enskilda delarna av försäkringen går före de gemensamma bestämmelserna för alla delar av försäkringen. 10 Laga domstol och tillämpbar lag 10.1 Åtal mot AGA kan väckas i domstol på orten där företaget har sitt huvudkontor eller på den schweiziska ort där den försäkrade personen eller fordringsägaren bor Som komplettering till dessa bestämmelser gäller den schweiziska lagen om försäkringsavtal (VVG). 11 Kontaktadress AGA International (Schweiz), Hertistrasse 2, Postfach, CH-8304 Wallisellen II A Särskilda bestämmelser för försäkringens enskilda delar Assistans 1 Giltighetsområde Försäkringen gäller under resan (max 31 dagar). 2 Försäkringssumma Om inte annat sägs i bestämmelserna är utbetalningarna obegränsade. 3 Försäkrade händelser och utbetalningar AGA-larmcentralen är öppen dygnet runt (samtal med larmcentralen spelas in, konversationsspråk: engelska, tyska, eller franska): Vid medicinska fall bestämmer endast AGA:s läkare om typ av och tidpunkt för åtgärder. Följande tjänster måste hur som helst begäras hos AGA-larmcentralen via telefon: 3.1 Assistans-tjänster 1 Överflyttning till närmaste lämpliga sjukhus Om den försäkrade personen insjuknar svårt eller skadas svårt under resan, eller om av läkare intygad, oväntad försämring av kroniskt lidande inträder, organiserar och betalar AGA till följd av medicinskt expertutlåtande överflyttning till närmaste sjukhus som lämpar sig för behandling. 2 Sjuktransport till ett sjukhus nära hemmet Om det krävs organiserar och betalar AGA sjuktransport hem till ett sjukhus nära hemmet som lämpar sig för behandling av den försäkrade personen. 3 Hemresa utan medicinsk eskort AGA organiserar och betalar hemresa för den försäkrade personen, utan eskort av vårdpersonal, med stöd av motsvarande medicinskt expertutlåtande och vid förutsättningar enligt II A 3.1.1, till hemmet. 4 Återresa på grund av att medresenär eller familjemedlem avbryter resan Om en medresenär, en närstående eller en medföljande familjemedlem får resa tillbaka hem eller om resan måste avbrytas av annan orsak för vilken försäkringen gäller och den försäkrade personen måste fortsätta resan själv organiserar och betalar AGA extrakostnaderna för extra-hemresa (tågbiljett 1 klass, flygbiljett Economy-klass) för den försäkrade personen eller för den försäkrade familjemedlemmen. 5 Omhändertagande av medföljande minderåriga barn Om båda föräldrar eller den enda föräldern som är med på resan måste resa hem organiserar AGA extra omhändertagandet av de minderåriga barnen som måste fortsätta resan eller återvända själva, och betalar kostnaderna för dit- och hemresa för en person som passar barnen (tågbiljett 1:a klass, flygbiljett Economy-klass). 6 Återresa på grund av att närstående person hemma, eller vikarie på arbetsplatsen, har blivit sjuk, råka ut för en olycka eller omkommit. Om en närstående person hemma eller vikarie på arbetsplatsen blir svårt sjuk, skadas svårt eller omkommer, organiserar och betalar AGA extrakostnaderna för extra-hemresa (tågbiljett 1:a klass, flygbiljett Economy-klass) för den försäkrade personen. Sidan 2 av 5

3 7 Hemresa i förtid av andra viktiga orsaker Om den försäkrade personens egendom i hemmet har blivit svårt utsatt för stöld, brand-, vatten- eller force majeureskador organiserar och betalar AGA extrakostnaderna för extra-hemresa (tågbiljett 1:a klass, flygbiljett Economy-klass) för den försäkrade personen. 8 Temporär hemfärd AGA organiserar och betalar även temporär hemfärd (tågbiljett 1:a klass, flygbiljett Economy-klass) av samma anledningar som i II A och II A för en försäkrad person (dit- och tillbakaresa). Omkostnader för den del av resan som inte utnyttjades ersätts ej. 9 Hemtransport vid dödsfall Om en försäkrad person omkommer övertar AGA kostnaderna för kremering utanför hemlandet eller merkostnader för uppfyllande av internationella överenskommelser för transport av död (minstaföreskrifter så som zinkkista eller zinksvepning) samt transport av kistan eller urnan till den försäkrade personens senaste boendeort. Avfallshantering av zinkkistan täcks också. 10 Återresa på grund av oroligheter, terrorangrepp, naturkatastrofer eller strejk Om oroligheter, terrorangrepp, naturkatastrofer eller strejk på resedestinationen bevisligen omöjliggör att man fortsätter resan eller utgör risk för liv och egendom för den försäkrade personen organiserar och betalar AGA extrakostnaderna för extra-hemresa (tågbiljett 1:a klass, flygbiljett Economy-klass) för den försäkrade personen. 11 Returresa på grund av fel på transportmedlet Om det offentliga transportmedel som har bokats eller används för resan ställs in och om man därför inte kan fortsätta resan enligt programmet organiserar och betalar AGA extra-hemresa eller försenad fortsättning på resan för den försäkrade personen. Förseningar eller omvägar för bokade eller använda offentliga transportmedel betraktas inte som inställande. Man kan inte göra anspråk vid fel på eller olyckor med privata fordon som man kör själv eller medföljer i som passagerare. 12 Konsekvenser av dokumentstöld Vid stöld av personliga dokument (pass, id-kort, biljetter och bokningsverifikationer) som utgör tillfälligt hinder för resan eller som omöjliggör återresa till Schweiz övertar AGA merkostnader för vistelse (hotell, transportkostnader på plats, merkostnader för transport) upp till maximalt EUR per händelse, förutsatt att man omedelbart gör en polisanmälan på plats. 3.2 Besöksresa Om en försäkrad person måste vistas på sjukhus utomlands i mer än 7 dagar organiserar och betalar AGA en besöksresa för högst två närstående personer till sjukhuset (tågbiljett 1:a klass, flygbiljett Economy-klass, mellanklasshotell) för upp till maximalt EUR. 3.3 AGA Servicetjänster Travel Hotline Travel Hotline står till obegränsat förfogande för den försäkrade personen under försäkringens hela giltighetstid. 3.4 Ersättning av resekostnader 1 Ersättning för kostnader för den icke utnyttjade delen av resan Om en försäkrad person måste avbryta resan i förtid på grund av en försäkringshändelse betalar AGA ut kostnaderna för den icke utnyttjade delen av resan enligt priset för det försäkrade arrangemanget. Beslutet begränsas till beloppet i försäkringsbrevet. Om det inte finns något belopp i försäkringsbrevet utbetalas maximalt EUR. Ingen ersättning betalas för kostnaderna för den ursprungliga hemresan. Utbetalning sker ej om det finns en extraförsäkring med vilken man kan göra anspråk på den upprepade resan. 2 Oförutsedda kostnader för hemresa, extra-hemresa, reseavbrott eller försenad hemresa Om en försäkringshändelse medför oväntade kostnader (taxi, telefonkostnader osv.) övertar AGA dessa merkostnader på upp till 450 EUR per person. 4 Händelser för vilka försäkringen inte gäller (komplettering till I 5: Händelser för vilka försäkringen inte gäller) 4.1 Avsaknad av samtycke från AGA-larmcentralen Om AGA-larmcentralen inte har gett sitt samtycke till tjänsterna. 4.2 Avbrott på grund av reseföretaget Om reseföretaget inte kan leverera de avtalade tjänsterna eller endast levererar delar av dem, avbryter resan eller på grund av konkreta omständigheter måste avbryta och enligt lag är förpliktigad att återgälda de icke levererade tjänsterna och/eller kostnaderna för hemresan. Till de konkreta omständigheterna, som föranlett att resan ställdes in, räknas bl.a. avrådan från det schweiziska utrikesdepartementet att resa till området. 4.3 Kostnader för ambulerande eller behandling på plats täcks inte av AGA. 5 Förpliktelser vid skada (komplettering till I 3: Förpliktelser vid skada) För att man ska kunna göra anspråk på AGA:s tjänster måste AGA-larmcentralen meddelas omedelbart vid inträffandet av händelsen eller lidandet (konversationsspråk: engelska, tyska, eller franska): B Söknings- och bärgningskostnader 1 Försäkringssumma Maximal försäkringssumma är EUR. 2 Försäkrad händelse och utbetalning 2.1 Om den försäkrade personen är saknad i utlandet (utanför den försäkrade personens hemland) eller på grund av kroppslig nödsituation behöver bli bärgad betalar AGA nödvändiga söknings- och bärgningskostnader. 2.2 Sökning och bärgning måste hur som helst begäras hos AGA-larmcentralen via telefon (konversationsspråk: engelska, tyska, eller franska): 3 Händelser för vilka försäkringen inte gäller (komplettering till I 5: Händelser för vilka försäkringen inte gäller) Om AGA-larmcentralen inte har gett sitt samtycke till sökning och bärgning. C Bagage 1 Försäkrade föremål Den försäkrade personens bagage, inklusive souvenirer som inhandlats under resan, dvs. samtliga personliga tillhörigheter som medförs på resan eller som överlämnas till ett transportföretag, och som den försäkrade personen är ägare till, är försäkrat. Försäkringen gäller i hela världen. Med undantag för den försäkrade personens hem. 3 Försäkringssummor Försäkringssumman är EUR per händelse. 4 Försäkrade händelser och utbetalningar 4.1 Vid: - Stöld - Rån (stöld under hot eller användning av våld gentemot den försäkrade personen) - Skador och förstörelse - Förlust och skador under transport på offentligt transportmedel eller - Försenad leverans av offentligt transportföretag utbetalas följande, med hänsyn till försäkringssumman: 1 Vid totalskada eller -förlust utbetalas det aktuella anskaffningsvärdet. 2 Vid delskada begränsas kostnaderna för reparation av de skadade sakerna till dagens värde. 3 Film-, foto- och videoutrustning, musikspelare (mp3-spelare, discman etc.) samt skidor, snowboard och cyklar ersätts med dagens värde. Som målvärde gäller anskaffningsvärdet minus årlig avskrivning på 20 %, med början ett år efter inköpet (amortering). 4 Filmer samt data-, bild- och ljudlagring ersätts med materialvärdet. 5 Vid försenad leverans på grund av offentligt transportföretag är ersättningen för absolut nödvändiga inköp och hyreskostnader högst 20 % av avtalad försäkringssumma. 6 För person- och fordonspapper samt nycklar är kostnaderna begränsade till nytillverkning. 7 Repor och skrapskador på cyklar ersätts med högst 120 EUR. 8 För resesouvenirer utbetalas max 180 EUR. 4.2 Vid stöld av penningvärden uppgår ersättning till max 600 EUR och vid stöld av biljetter (tågbiljetter, flygbiljetter etc.) högst Musikinstrument, sportutrustning, cyklar, barnvagnar, gummibåtar är endast försäkrade vid transport med offentligt transportföretag. 4.4 Den försäkrade personen måste betala en självrisk på 120 EUR per stöldhändelse. 5 Föremål för vilka försäkringen inte gäller 1 Motorfordon, fartyg, surfingbräda och flygplan samt tillbehör 2 Värdesaker som täcks av särskild försäkring Sidan 3 av 5

4 3 Värdepapper, dokument, affärshandlingar, biljetter och tillgodokvitton, kontanter, kredit- och kundkort, samt frimärken (undantag se II C 4.2) 4 Datorhårdvara (desktop, laptop, projektor, tillbehör, handheld etc.), mobiltelefoner samt alla typer av programvara 5 Värdeföremål som lämnats i ett fordon (låst eller olåst) 6 Saker lämnas i ett fordon eller nattetid (22:00 till 06:00) lämnas i eller på ett fordon i vilket försäkringstagaren inte övernattar 7 Ädelmetaller, lösa ädelstenar och pärlor, frimärken, handelsvaror, varuprover, saker med konst- eller samlarvärde och verktyg som används i yrket 8 Film-, foto- och videoutrustning, smycken och pälsar, så länge de befinner sig i ett offentligt transportmedel under transporten och i transportföretagets ansvarsområde 9 Glasögon mot skador och förstörelse 10 Stöld, förlust och förstörelse av penningvärden. 6 Händelser för vilka försäkringen inte gäller (komplettering till I 5: Händelser för vilka försäkringen inte gäller) Skador som kan härledas från följande täcks inte heller av försäkringen: - Försummande av allmän omsorg av den försäkrade personen - Tappa bort, förlora och lämna kvar - Lämna eller glömma saker, även under kort tid, på allmän plats utanför den försäkrade personens direkta närhet - olämplig förvaring av värdesak med tanke på dess värde (jämför: Förhållningsplikt på resor) - Pärlor och ädelstenar som faller ur sina fästen - Temperatur- och väderpåverkan, samt användningsslitage - Oroligheter, plundringar, myndighetsföreskrifter och strejker som orsakas direkt eller indirekt därav. 7 Förhållningsplikter på resan Värdeföremål som pälsar, smycken, klockor med eller i ädelmetall, ädelstenar eller pärlor, laptops samt foto-, film-, video- och ljudutrustning och tillbehör måste, om man inte bär dem på sig eller använder dem, förvaras i låst förvaring (väska, skåp, kassaskåp) i låst rum som inte är tillgängligt för allmänheten. Förvaringssättet måste hur som helst motsvara sakens värde. 8 Förpliktelser vid skada (komplettering till I 3: Förpliktelser vid skada) 8.1 Händelsens orsak, omständigheter och omfattning ska bekräftas omedelbart, i detalj, av den försäkrade personen: 1 vid stöld och rån, på den lokala polisstationen 2 vid skador på grund av transportföretaget, ansvarig tredje part eller rese- eller hotelledare 3 vid förlust eller försenad leverans på grund av ansvarigt offentligt transportföretag 8.2 Om förlusten eller skadan, som uppstått under transport av det offentliga transportföretaget, upptäcks först vid leverans i hemmet måste samtliga fakta rapporteras skriftligt inom två arbetsdagar till transportföretaget och bekräftas av detta. 8.3 Skadans omfattning ska verifieras med originalkvitton. Om detta inte är möjligt kan AGA minska eller avvisa ersättningen. 8.4 Försäkringshändelsen ska omedelbart meddelas till AGA skriftligen. Fordringen ska motiveras och verifieras. 8.5 Skadade saker ska ställas till förfogande för AGA ända tills skadefallet har klarats upp och skickas in till dem, på egen bekostnad, för bedömning. D Läkningskostnader (Private Medical) 1 Försäkrad person De personer som är försäkrade enligt I 1, såvida de inte är äldre än 80 år. 2 Försäkringssummor Försäkringssumman är EUR per fall. 3 Giltighetsområde 3.1 Försäkringen gäller under dit- och tillbaka, samt under vistelsen (totalt max. 31 dagar) i det hyrda objektet för resor i hela världen, med undantag för det land i vilket den försäkrade personen huvudsakligen bor. 3.2 Kostnaderna för läkar- och sjukhusbehandlingar under vistelsen i utlandet betalas upp till 90 dagar utöver avtalad försäkringstid, såvida sjukdomen eller olyckan skedde under den tid då försäkringen gällde. 4 Försäkringsutbetalningar AGA gör utbetalningar som tilläggsförsäkring till de laga socialförsäkringarna i staten där den försäkrade personen bor (sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring etc.) och eventuella extraförsäkringar för sjukhusvistelser i nödfall samt ambulerande behandlingskostnader i nödfall, vilka inte täcks helt av den. 4.1 Vid olycka eller sjukdom övertar AGA de kostnader som uppstår för följande medicinska tjänster i det landet där den försäkrade personen vistas, så länge som sjukvården sker av en licensierad läkare eller tandläkare eller av en person med motsvarande tillstånd: - Läkåtgärder inklusive mediciner - Sjukhusvistelse - Behandling av statligt godkänd kiropraktor - Hyra för medicinska hjälpmedel - Vid olycka, första anskaffning av proteser, glasögon, hörapparater etc. - Reparation eller byte av medicinska hjälpmedel om dessa har skadats vid olycka som kräver läkarbehandling - Transport till närmaste sjukhus som lämpar sig för behandlingen - Tandvård, till följd av olycka, upp till maximalt EUR. 4.2 Förutsatt att läkarna på AGA-larmcentralen har givit sitt samtycke i förväg, övertar AGA de behandlingskostnader som orsakats av nödsituationen, även vid vistelse på plats på privat avdelning. Samtycke till behandlingen i privat avdelning måste i alla fall begäras via telefon hos AGA-larmcentralen (samtal med larmcentralen spelas in, konversationsspråk: engelska, tyska, eller franska): 4.3 Begränsning av utbetalningen och undantag för utbetalning Om det inte finns någon sjukförsäkring och/eller olycksfallsförsäkring från försäkringskassa ersätter AGA, upp till försäkringssumman, 50 % av kostnaderna för de styrkta totalkostnaderna för sjukhus och ambulerande behandling, såvida dessa har uppstått genom sjukdom eller olycka, vilka annars skulle ha täckts av den obligatoriska delen hos schweiziska försäkringskassan eller olycksfallsförsäkringen, om det fanns en laga sjukförsäkring och/eller olycksfallsförsäkring från forsäkringskassa. Andra utbetalningar utgår inte i detta fall AGA övertar nödbehandlingskostnaderna i privat avdelning vid olycka eller sjukdom, men endast fram till den tidpunkt från och med vilken den försäkrade personen är i stånd att återvända hem, vilket endast bedöms av AGA-larmcentralens läkare Utan tidigare uttryckligt samtycke av läkarna på AGA-larmcentralen kan inget utbetalningsanspråk göras för övertagande av eller ersättning för behandlingskostnader i den privata avdelningen Samtycke till behandling i privat avdelning enligt II D 4.2 ger eller nekar läkarna på AGA-larmcentralen efter egen bedömning, i inbegripande av de lokala medicinska förutsättningarna i det aktuella landet och enligt avvägning av den medicinska nödvändigheten av behandlingen som ska genomföras. Om den försäkrade personen låter sig behandlas i en privat avdelning, trots att samtycke inte ges av läkarna på AGA-larmcentralen eller deras uttryckliga anvisning om placering i allmän avdelning, sker detta på den försäkrade personens fulla ansvar och bekostnad. 5 Försäkringshändelser Olyckor och sjukdomar för vilka ett medicinskt nödingrepp krävs. 6 Händelser för vilka försäkringen inte gäller (komplettering till I 5: Händelser för vilka försäkringen inte gäller) 6.1 Olyckor och sjukdomar som redan hade uppkommit då försäkringen hade börjat gälla, samt följder, komplikationer av dessa, samt om de blir värre eller man får återfall, särskilt också kroniska och upprepade sjukdomar, och oberoende av detta, om den försäkrade personen redan kände till dem då försäkringen började gälla. 6.2 Behandling av tand- och käkessjukdomar. 6.3 Behandling av trötthets- och utmattningstillstånd, samt nervösa eller psykiska sjukdomar. 6.4 Behandling av cancer, inklusive kontroller. 6.5 Gynekologiska, pediatriska eller allmänna kontroller (check-up). 6.6 Profylaktiska mediciner, sömntabletter, lugnande medel, vitaminer, homeopatiska mediciner, vaccinationer, reseapotek, amfetaminer, hormoner och kolosterolsänkande mediciner. 6.7 Graviditet, abort och födsel samt eventuella komplikationer och följder av födelsekontroll eller fördrivande åtgärder. 6.8 Olyckor vid körning av motorfordon för vilket den försäkrade personen inte uppfyller laga krav. 6.9 Olyckor under utövandet av hantverksyrke Olyckor vid fallskärmshoppning, samt vid framförning av flygplan och flygmaskiner Massage- och SPA-behandlingar samt skönhetsoperationer Olyckor under militärtjänst Självriskkostnader respektive självrisk för laga socialförsäkringar (sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring etc.) och eventuell extraförsäkring övertas inte. Sidan 4 av 5

5 7 Kostnadsgaranti 7.1 AGA ger kostnadsgarantier inom ramen för denna försäkring, samt efter laga socialförsäkringar (sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring etc. och liknande försäkringar i landet där den försäkrade personen bor eller har sin huvudsakliga sjukförsäkring) och eventuella extraförsäkringar för alla vistelser i sjukhus. Den försäkrade personen står i skuld till den som erbjuder tjänsten (läkaren etc.) för alla ambulerande behandlingar på plats. 7.2 Kostnadsgarantin måste i alla fall begäras via telefon hos AGA-larmcentralen (samtal med larmcentralen spelas in, konversationsspråk: engelska, tyska, eller franska): 8 Förpliktelser vid skada (komplettering till I 3: Förpliktelser vid skada) 8.1 AGA ska meddelas skriftligen direkt vid händelsen (jämför I: Kontaktadress). 8.2 Den försäkrade personen måste när som helst låta sig undersökas av företagets läkare om AGA begär det. E Upprepad resa 1 Försäkringssummor Försäkringssumman är EUR per händelse. 2 Försäkrad händelse och utbetalning 2.1 Den försäkrade personen har rätt till upprepad resa, om personen under tiden då försäkringen gällde av medicinska själv fick resa hem till följd av beslut från AGA-larmcentralen. 2.2 Den försäkrade personen erhåller ett tillgodokvitto för resan vid inträffandet av försäkringshändelsen enligt II E 2.1 till värdet av den bokade resan. Icke belastade utbetalningar för researrangemanget och ersättningar till följd av hemresa beräknas ihop med kompensationen. 3 Händelser för vilka försäkringen inte gäller (komplettering till I 5: Händelser för vilka försäkringen inte gäller) Om fordringsägarens hemresa inte ordnas av AGA-larmcentralen. 4 Förpliktelser vid skada (komplettering till I 3: Förpliktelser vid skada) För att man ska kunna göra anspråk på assitansens tjänster måste AGA-larmcentralen meddelas omedelbart vid inträffandet av händelsen eller lidandet (konversationsspråk: engelska, tyska, eller franska): F Bil-assistans 1 Försäkrade fordon Det motorfordon som den försäkrade personen använder som förare (personbilar och husbilar upp till 3,5 t, samt motorcyklar). Godkända campingvagnar och husvagnar ingår också i försäkringen. Försäkringsskyddet gäller uteslutande för händelser i följande länder: Andorra, Österrike, Belgien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Makedonien, Tyskland, Gibraltar, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, San Marino, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Storbritannien, Cypern (grekiska delen). 3 Försäkringssumma Om inte annat sägs i bestämmelserna är utbetalningarna obegränsade. 4 Försäkrade händelser och utbetalningar Samtliga bil-assistans-tjänster måste i alla fall begäras via telefon hos AGA-centralen (samtal med larmcentralen spelas in, konversationsspråk: engelska, tyska, eller franska): 4.1 Vägassistans/bogsering/bärgning 1 Om fordonet till följd av fel eller olycka inte längre kan framföras organiserar och betalar AGA för vägassistansen på plats eller för bogsering till en närliggande, lämplig verkstad. 2 Kostnaderna för bärgning vid olycka (återföring av fordonet på vägen) försäkras upp till ett värde på EUR. 4.2 Övernattning/hemresa/hyrbil Om fordonet stjäls eller om ett fel eller en olycka inte kan repareras inom 48 timmar, i närliggande, lämplig verkstad, organiserar och betalar AGA vid telefonsamtal en av de tre följande utbetalningarna: Övernattning Om bilen inte kan repareras samma dag eller om stölden gör att man inte kan resa hem eller fortsätta resan organiserar och betalar AGA maximalt två övernattningar för upp till 73 EUR per passagerare och natt. eller Hemresa Hemresa för alla passagerare till den försäkrade personens hem med offentliga transportmedel (tågbiljett 1:a klass eller flygbiljett Economy-klass, om tågresan är längre än 6 timmar). eller Hyrbil Vid händelser utomlands (utanför staten i vilken den försäkrade personen har sin huvudsakliga bostad) organiserar och betalar AGA för fortsatt resa eller hemresa med hyrbil, i maximalt 5 dagar och upp till 910 EUR. Bensinkostnader och övriga extrakostnader ersätts inte. Den försäkrade personen förpliktigar sig att uppfylla och följa hyrbilsföretagets avtalsbestämmelser. 4.3 Taxikostnader Om taxikostnader uppstår i samband med försäkringshändelse övertar AGA dessa upp till maximalt 60 EUR per händelse. 4.4 Återtransport av fordonet Om fordonet inte kan repareras inom 48 timmar organiserar och betalar AGA återtransport av fordonet som inte kan köras eller det återfunna fordonet till närmaste verkstad i den försäkrade personens hemstad. Vid återtransport övertas transportkostnaderna endast om de är lägre än fordonets dagsvärde efter den inträffade händelsen. Om fordonet inte återtransporteras till det land där den försäkrade personen huvudsakligen bor övertar AGA eventuella tullkostnader. 4.5 Återförande av passagerarna och fordonet vid förlust av den enda föraren Om föraren blir svårt sjuk, skadas svårt eller omkommer och ingen annan medresenär kan köra fordonet, organiserar och betalar AGA återförandet av de övriga passagerarna och fordonet enligt bestämmelserna i II F (hemresa) och II F 4.4 (Återtransport av fordonet). 5 Händelser för vilka försäkringen inte gäller (komplettering till I 5: Händelser för vilka försäkringen inte gäller) 5.1 Om AGA enligt II F 4: Inte i förväg har samtyckt till de försäkrade händelserna och utbetalningarna. 5.2 Utbetalningar enligt F 4.2 kan endast fordras om tidigare vägassistans eller bogsering har organiserats av AGA enligt II F Om fordonet är i ett skick som inte uppfyller kraven i trafikförordningen, eller om de av tillverkaren rekommenderade underhållsarbetena inte har utförts. 5.4 Fel och olyckor som sker på icke allmän väg eller privat väg. 5.5 Fel och olyckor som sker på förbjudna vägar. 5.6 När det handlar om ett arbetsfordon eller en hyrbil. 5.7 När händelsen har orsakats till följd av vandalism eller force majeure. 5.8 Skador på fordonet och medföljande gods, samt eventuella följdkostnader omfattas inte av försäkringen. 5.9 Kostnaderna för reparationen och reservdelarna omfattas inte av försäkringen AGA ansvarar inte för skador som orsakats av en part som fått i uppdrag av AGA att utföra tjänst. 6 Förpliktelser vid skada (komplettering till I 3: Förpliktelser vid skada) 6.1 För att man ska kunna göra anspråk på AGA:s tjänster måste AGA-larmcentralen meddelas omedelbart vid inträffandet av händelsen (konversationsspråk: engelska, tyska, eller franska): 6.2 Skador på det försäkrade fordonet, som orsakats av en person som fått uppdrag av AGA-assistans att utföra en tjänst, i samband med en försäkringshändelse, måste anmälas direkt hos den som utför tjänsten eller den som orsakat skadan. Sidan 5 av 5

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST.

SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE TECHNOLOGY TO ENJOY VAR SOM HELST, NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE MOBILITY SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009 Avbeställningsförsäkring Czech Airlines Försäkringsvillkor, april 2009 Svensk filial av försäkringsbolaget Chartis Europe SA, Registrerat 1 i Frankrike under 552 128 795 R.C.S. Nanterre VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER

Läs mer

Ytterligare service ett axplock

Ytterligare service ett axplock Porsche Assistance Ytterligare service ett axplock - Ersättning för reskostnader för att följa med vid hämtning utomlands av minderåriga. - Ersättning för kostnader av - seende resa och inkvartering vid

Läs mer

Porsche Assistance När som helst, var som helst!

Porsche Assistance När som helst, var som helst! Porsche Assistance Porsche Assistance När som helst, var som helst! Porsche Assistance innebär att du får snabb hjälp 24 timmar om dygnet, om du har någon av Porsches garantier. Vare sig det är en garanti

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser 2-3 studera utomlands Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER STUDERA UTOMLANDS Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER 2-3 STUDERA UTOMLANDS Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort

FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort Gällande från 2016-02-29 FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för

Läs mer

Toyota Eurocare vägassistans - Alltid med dig på vägen!

Toyota Eurocare vägassistans - Alltid med dig på vägen! Eurocare Toyota Eurocare vägassistans - Alltid med dig på vägen! Behöver du hjälp? Kontakta Toyota Eurocare direkt! Inom Sverige 0771-235 000 Från Utlandet +46-771 235 000 Vår larmcentral har öppet dygnet

Läs mer

LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna

LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna LiU TurRetur - Praktisk information från din fakultet - Krishantering - StudentUT försäkring - LiU-material för egna presentationer - Erasmusstipendium

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLEMENT HELTÄCKANDE. Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen. Heltäckande reseförsäkring. Giltig från 2014-04-01

RESEFÖRSÄKRING KOMPLEMENT HELTÄCKANDE. Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen. Heltäckande reseförsäkring. Giltig från 2014-04-01 I samarbete med KOMPLEMENT Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen HELTÄCKANDE Heltäckande reseförsäkring RESEFÖRSÄKRING Sikkerhed Säkerhet ud över over alla alle gränser grænser Giltig från 2014-04-01

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola September 2012 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

Förköpsinformation om försäkring

Förköpsinformation om försäkring Förköpsinformation om försäkring Försäkra dig om en trygg bilfärd För att du ska ha ett så bra skydd som möjligt när du hyr bil hos Budget erbjuder vi ett antal försäkringar som gör din resa tryggare.

Läs mer

Flyttgodsförsäkring. Försäkringsvillkor

Flyttgodsförsäkring. Försäkringsvillkor Flyttgodsförsäkring Försäkringsvillkor 2016-07-01 899-10299-14 Sid 2 (10) Innehåll 1. Försäkringsskydd... 3 1.1 Begränsningar 1.2 Föreskrift 1.3 Undantag 2. Flyttgodsförsening... 5 3. Självrisk... 6 4.

Läs mer

Skadehantering: Tjänsteresa

Skadehantering: Tjänsteresa Skadehantering: Tjänsteresa Kunduppgifter - Försäkringstagare Försäkringstagarens namn Organisationsnummer Postadress Postnummer och postort Telefonnummer, växel Fax Hemsida Kontaktperson Direktnummer

Läs mer

LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna

LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna Title/Lecturer 2015-12-13 2 LiU TurRetur - Praktisk information från din fakultet - StudentUT försäkring - Krishantering - Utvärdering - LiU-material för

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Våra försäkringar är flexibelt utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring och kaskoförsäkring

Läs mer

Nu är ändringarna genomförda

Nu är ändringarna genomförda TIBRO KOMMUN 543 80 TIBRO Nu är ändringarna genomförda På följande sidor ser ni de ändringar som ni har kommit överens om med er försäkringsförmedlare. Försäkringsförmedlaren har genom er fullmakt åtagit

Läs mer

Säkerhet handlar om förutseende

Säkerhet handlar om förutseende Säkerhet handlar om förutseende Handbok för dig som råkar ut för trafikskada utomlands Gäller från 1.5.2011 Var förutseende och känn dig trygg I trafiken kan en skada överraska även en framsynt resenär

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

SKADEANMÄLAN Flybe Privatreseförsäkring

SKADEANMÄLAN Flybe Privatreseförsäkring Skadeanmälan skickas till: Chartis Europe S.A. Skadeavdelningen Box 3122, SE-103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 45 Fax +46 8 506 920 95 Skadenummer (Ifylles av Chartis) Organisationsnummer: 516405-4966

Läs mer

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort (Ifylles av AIG) Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3122, 103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 80 Fax +46 8 506 920 95 SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort Organisationsnummer:

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Tjänste bil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjligheter som

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

+46 771 24 80 00 LEXUS EURO ASSISTANCE 24 ÄR RÄDDAREN I NÖDEN. 24 TIMMAR OM DYGNET, 365 DAGAR OM ÅRET.

+46 771 24 80 00 LEXUS EURO ASSISTANCE 24 ÄR RÄDDAREN I NÖDEN. 24 TIMMAR OM DYGNET, 365 DAGAR OM ÅRET. EURO ASSISTANCE 24 HJÄLPEN ÄR NÄRA! FULL BEREDSKAP DYGNET RUNT. I SVERIGE RING: 0771 24 80 00 ÄR DU UTOMLANDS, RING: +46 771 24 80 00 LEXUS EURO ASSISTANCE 24 ÄR RÄDDAREN I NÖDEN. 24 TIMMAR OM DYGNET,

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola Januari 2013 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 2 1.2 Var försäkringen gäller...

Läs mer

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös Försäkringsbevis 1 (6) Fritzes Måleri & Golv AB Lavettvägen 45 174 59 Sundbyberg Försäkringstagare: Organisationsnummer: Försäkringsnummer: Avtalstid: Omfattning: Fritzes Måleri & Golv AB 556978-7632 SP880598

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3506, 103 69 Stockholm Tel +46 8 506 920 20 Fax +46 8 506 920 90 E-mail claims.sweden@aig.com För att kunna ge en snabb och effektiv service

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare:

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Maria Berglez Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Försäkringsnummer: 830 777 984 Västra Götalands Läns Landsting

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

VI ÄR MED DIG ÖVERALLT

VI ÄR MED DIG ÖVERALLT VI ÄR MED DIG ÖVERALLT Utlandsplacerad Personal ÄNDRINGSLISTA 2014 ÄNDRINGAR I FÖRSÄKRINGSVILLKOREN ARTIKEL FRÅN 2013 TILL 2014 1.1 Försäkringen kan tecknas och förnyas av företag (försäkringstagare) registrerade

Läs mer

Avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkring Avbeställningsförsäkring Viktiga kontakter Ersättningsanspråk: www.azgatravelclaims.com/tms.aspx?lang=se Uppsägning av försäkringar: via webbplatsen på www.ticketmaster.se/help/customerservice.html eller

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment.

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring Säkerhet över alla gränser Reseförsäkring 1 2 Fördelar med Gouda Reseförsäkring Välj mellan Kompletterande reseskydd till din hemförsäkring och Heltäckande reseförsäkring. Helt utan självrisk. Tecknar

Läs mer

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card KORTMEDLEM Skadeanmälan Namn: Adress: Postnummer och ort: Telefon dagtid: e-mail: Kortnummer: För utbetalning av ersättning: Bankgiro, bankkontonummer

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING

SENIORRESEFÖRSÄKRING FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

SKADEANMÄLAN DanskeBank

SKADEANMÄLAN DanskeBank Skadeanmälan skickas till: Chartis Europe S.A. Skadeavdelningen Box 3122, SE-103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 40 Fax +46 8 506 920 95 (Ifylles av Chartis) SKADEANMÄLAN DanskeBank Försäkrad danskebank

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Hasse Larsson Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Västra Götalands Läns Landsting Försäkringsnummer: 830 777 984

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkringarna är utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett mer omfattande

Läs mer

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks UNIK FÖRSÄKRING Varför? Medlemmen har upplevt att försäkringsbolagen inte ser de behov medlemmen har och p.g.a. pg detta bryr man sig inte om att teckna försäkringar. Unga ensamstående i åldern 18-25 saknar

Läs mer

ST Student. försäkring till riktigt studentpris. Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån. I samarbete med

ST Student. försäkring till riktigt studentpris. Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån. I samarbete med ST Student försäkring till riktigt studentpris Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för både dig och ditt hem med studentrabatt! När du flyttat

Läs mer

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Villkor Färdigställandeförsäkring, Garantitid - 2017 Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade

Läs mer

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa.

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. 2264 InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. Äventyr, valfrihet, bekvämlighet. Europa har så mycket att erbjuda: storstäder, pittoreska byar, vacker natur och spännande evenemang. Med InterRail

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR enkeltperson/familie DIG UPP TILL 35 ÅR Til rejser Kompletterande i hele verden eller for heltäckande personer under försäkring 70 år Flexibel Fra 2 med dage valbara til 18 måneder moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR ENKELTpERSON/fAMILIE DIG UPP TILL 35 ÅR Til rejser Kompletterande i hele verden eller for heltäckande personer under försäkring 70 år flexibel Fra 2 med dage valbara til 18 måneder moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SAMTRYGG TRYGGHETSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Försäkringsvillkor för Samtryggs trygghetsförsäkring I Egendomsförsäkring 1. Vem försäkringen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING - MERKOSTNAD N14:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.2 Sjukavbrottsförsäkring Merkostnad 3 5.2.1 Vem försäkringen

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

UVAplus-försäkring. Försäkringsvillkor 2014-07-01 Dnr 899-4936-14

UVAplus-försäkring. Försäkringsvillkor 2014-07-01 Dnr 899-4936-14 UVAplus-försäkring Försäkringsvillkor 2014-07-01 Dnr 899-4936-14 Sid 2 (13) 2014-06-09 Innehåll 1 TECKNANDE, OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 Tecknande... 3 1.2 Definitioner... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4

Läs mer

Personbil och lätt lastbil

Personbil och lätt lastbil Personbil och lätt lastbil Försäkringen för personbil och lätt lastbil är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

vi Är med dig Överallt

vi Är med dig Överallt vi Är med dig Överallt Tjänstereseförsäkring Ändringslista 2014 ÄNDRINGAR I FÖRSÄKRINGSVILLKOREN ArtiKEL FrÅN 2013 TILL 2014 1.1 Försäkringen kan tecknas av företag, organisationer och föreningar (försäkringstagare)

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Flytande motorfordonsförsäkring

Flytande motorfordonsförsäkring Flytande motorfordonsförsäkring Försäkringen är speciellt utformad för bilhandlare, bilverkstäder och andra företag som ansvarar för egna och kunders fordon. Flytande motorfordonsförsäkring är tvådelad

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF - Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. När försäkringen gäller... 2 3. Vad försäkringen gäller för... 2 4. Försäkringsbelopp...

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring vid Grupp- och Konferensresa

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring vid Grupp- och Konferensresa Säkerhet över alla gränser Reseförsäkring vid Grupp- och Konferensresa 1 Fördelar med Gouda Reseförsäkring Heltäckande reseförsäkring som gäller både när du reser privat och i tjänsten. Varför teckna reseförsäkring

Läs mer

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Motorlinan försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Försäkringen är framtagen i samarbete mellan If och Göteborgs Försäkringsmäklare Per Dahlkvist AB. Samtliga företagskunder har rätt

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

Säkerhet före resan. Avbeställningsförsäkring. Giltig från

Säkerhet före resan. Avbeställningsförsäkring. Giltig från Säkerhet före resan Avbeställningsförsäkring Giltig från 2015-03-02 1 2 Säkerhet före resan Med Goudas Avbeställningsförsäkring slipper du oroa dig för en ekonomisk förlust om du, nära anhörig eller medresenär

Läs mer