ERIK FAHLMAN IRMAN .BERGSON FEMTE UPPLAGAN. mms JKHOLM - P. A. NORSTEDT & SONERS FORLAO. Pris: haft. 4 kr. 75 öre, inb, 5 kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ERIK FAHLMAN IRMAN .BERGSON FEMTE UPPLAGAN. mms JKHOLM - P. A. NORSTEDT & SONERS FORLAO. Pris: haft. 4 kr. 75 öre, inb, 5 kr."

Transkript

1

2

3 ERIK FAHLMAN IRMAN.BERGSON FEMTE UPPLAGAN mms JKHOLM - P. A. NORSTEDT & SONERS FORLAO Pris: haft. 4 kr. 75 öre, inb, 5 kr. 75 öre*

4

5 1 10 ERIK FAHLMAN FIRMAN ÅBERGSON

6

7 FIRMAN ÅBERGSON AV ERIK FAHLMAN FEMTE UPPLAGAN. m STOCKHOLM P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG

8 Copyright i 9 14 by Erik Fahlman?T PAPPER FRÄN LESSEBO STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER I9I4. [14216a]

9 INNEHALL ORIENTERING. FÖRSTA STYCKET: Sid. I. Firman Åbergson utomhus i II. Firmans ögontröst lo III. Hr. Åbergson i helfigur 15 IV. Från klarhet till klarhet 21 ANDRA STYCKET: BARNDOMSINTRYCKEN. V. Barndomens Arildsläge 28 VI. Mästerkockens äventyr 31 VII. Gräshoppor och vildhonung 42 VIII. Kattegatt och Genesaret 47 IX. Ett brev från Växjö 64 X. Punkt och slut 74 KVINNAN TAR PLATS. TREDJE STYCKET: XI. Fågeln på grenen 80 XII. Napoleoner 90 XIII. En allvarsam tarantella 104 XIV. Återigen fågeln på grenen 116

10 VI MIDSOMMAR. FJÄRDE STYCKET: Sid. XV. På allmänna vägen 128 XVI. Om jakt och fiske 148 XVII. Gammelvallen och Långsjön 157 XVIII. Fortsättning 166 XIX. Kreaturens suckan 181 NOVEMBER. XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. FEMTE STYCKET: November 195 Gipstavlan 2o8 Cholera Morbus 216 Gamla räkningar 224 Hamlet 232 SJÄTTE STYCKET: VINTERGATAN. XXV. Hos Stadsläkaren 242 XXVI. Vintergatan 249 XXVII. Bokslut i månsken 256 XXVIII. En återblick 265 XXIX. Turken enleveras 273 SJUNDE STYCKET: STORA NYHETER. XXX. En ny Borgmästare 289 XXXI. Järnvägsfrågan 300 XXXII. Oväntat främmande 311 XXXIII. Landshövdingen i enrum 320 XXVXI. Stora nyheter 329

11 DÅ SÅ KAN SKE. ÅTTONDE STYCKET: VII XXXV. Tidig vår 338 XXXVI. Då så kan ske 345 XXXVII. Bort till fjärran land i Söder 350 XXXVIII. Oåterkalleligen punkt och slut 357 Sid.

12

13 FÖRSTA STYCKET: ORIENTERING. I. Firman o Abergson utomhus. Firman Åbergsons gård var ett hörnhus vid Stora torget i Residensstaden för Stora Kopparbergs Landshövdingedöme, och vår orientering dateras år Halva provinsen Dalarne handlar hos Wilhelm Åbergson, firma W. Åbergson. Byarna äro nog delade mellan honom och några andra men Åbergson har brorslotten och han har framför allt bondaristokratin. Där har han också sitt personliga umgänge, i staden umgås han med ingen utom sitt eget hus. Han är Den Oföränderlige ännu vid 48 år med en förmögenhet som gissas till minst 700,000 Riksdaler Riksgälds. Han är fortfarande i skjortärmarna liksom för trettiotvå år sedan då han kom i boden hos sin företrädare och väl knappt ägde mer än skjortan. De tre fyra andra, som man kan räkna med, ha blivit grosshandlare i bonjour. Åbergson är ej sådan, han räknar det för att vara»slimsklädd» som det heter i Övre Dalarne. Bönderna se I Fa/ilman, Firman Åbergson.

14 att Åbergson alltjämt begriper vad en bonde är och betyder, och vad en bonde är särskilt i denna provins, där ett gods knappt hade funnits och där en herrgård knappast fanns annat än vid Stora Kopparberget och vid järnbruken; och där de dåvarande två sågverksbolagen ännu ej hunnit sträcka ut armarna så långt. Berättelsevis från späda barndomen veta bönderna att deras förfäder i tusentals år, längre tillbaka än böckerna gå, ha varit sina egna, skyddade genom provinsens stora gränsskogar mot alla slags både värdsliga och andliga patroner, liksom mot rasuppblandning, och till nyare tid tämligen fria även mot den ej så uråldriga svenska helstatsmakten. Åbergson lurar dem liksom hans konkurrenter göra, men hos Åbergson går det i alla fall till på ett annat sätt och allt som upptäcks blir för övrigt med stor gemytlighet rättat. Åbergsons väldiga gårdsplan, hans över ett tunnland vida borggård mellan boningshuset, magasinet och stallarna, är en av provinsens ur affärssynpunkt viktigaste samlingsplatser. Bönderna köra in dit för sina flesta affärsbehov: spannmål och foder i köp och salu, hästaffärer varom mera nedan, speceri- och diverse. Och inom diverset kan numera sedan många år skiljas på det vanliga, lilla diverset som är lokaliserat inom handelsboden, och det stora diverset som omfattar bankiraffärer och bankaffärer. Stora diverset är stort från kapitalsynpunkt, men är egentligen ej anlagt på nämnvärd vinst. Största in-

15 komstartikeln är spannmål, numera. Därnäst är lilla diverset störst. Dit hör en artikel, fisken, i och för sig knappt värd att nämnas i 3 detta sammanhang, men ändå: fisken är den historiska, älsta artikeln som fordom gav Åbergson hans ännu bibehållna titel Fiskhandlare då han vid 32 år övertog sin företrädares stärbhus och gifte sig med hans enda dotter. Nu kunde Hr Åbergson lika gärna föra titeln Fordringsägare, ty större delen av hans förmögenhet ligger hos bönderna i smålån mot god inteckningssäkerhet och måttlig ränta. Varje låntagare är samtidigt hans avgiftsfria ortsombud i hemorten och föser till honom de vankelmodiga och tveksamma och styrker deras sinnen så att de förbliva hos honom. Åbergson åker också sina Eriksgator i provinsen, en gång om året då vintervägarna göra skjutshållen kortare. Det är en social prickning att då uteslutas från hans stora notvarp på gästgivargården där han vart år har nya kärnfulla talesätt, kraftextrakt ur provinsens hårda skämtlynne, talesätt som fortleva i socknen ända tills de om ett år avlösas av hans allra nyaste. Det lilla varpet, om det hinns med, är avsett blott för umgängesvännerna. Den rymliga bodtrappan till Åbergsons speceri- & diversehandel i hörnet av hans långa röda envåningshus med gröna fönsterluckor, och med frontespisrum en trappa upp, och med rött tegeltak, är kant i kant till gårdens inkörsport. Som pojke stod Åbergson på trappan minst två dar i veckan från första dagsljuset tills flera timmar

16 4 frampå dagen för att genast varsko inåt huset då lantfordon voro inom synhåll, och för att själv ägna åt de åkande gästvänskapens första omsorger enligt en noga inlärd samaritkurs. Det var genom självständig, psykisk fördjupning av denna kurs och genom mer och mer bländande variationer däri alltid inom det provinsiellas fasta ram som den unge Åbergson blev oumbärlig för sin principal och småningom "fick den handlingsfrihet som på omkring tio år nyskapade affären, höjde den över fiskaffärerna och det mindre diverset upp till spannmål i stort och ett större diverse som tätt omfamnade böndernas hela hushållning utom kreaturs- och slakteriaffärer och järn och trä. Bodtrappan var den strategiska punkten på hans ungdoms slagfält där han småningom fann Ordet som trängde genom skinnpälsen på vem det vara ville, ty det styrdes av ett alltjämt ökat vetande och av ett minne som omfattade kundens och hans hemorts intimaste förhållanden, och det vägleddes av en allt snabbare siarblick som i ett nu skymtade stundens känslor och behov, och det var aldrig samma ord två gånger utan alltid nyhetens friska färger över de gamla välkända ämnena: hemortens marker i morgonrodnadens alltid nya skiftningar. Och då någon gång senare på dagen skällsorden behövdes, vilket alltjämt ökat förråd av glosor, underbart hopfogade men ändå alltid enkla och lättfattliga! Vilken suggestiv kraft i den unges otidigheter, tidiga bud-

17 skåp om den patriarkaliska mogenheten i hans yttranden nu, då han från bodtrappan vid förefallande behov rensar porten eller gatan med en rad individuellt träffande, intimt sakkunniga, lågmälda eller dånande ord, för vilka män, kvinnor och barn vika undan som för en kavalleritrupp. Detta andliga välde över gatan och gården är en av de bärande omständigheterna för hans omfattande affär. Det var som sagt på talet, detta, och en del av bönderna voro enligt då ännu gällande landssed ofta nog beskänkta redan vid intåget på Åbergsons gård, och ännu oftare voro de mycket ankomna då det rustades till hemfärd. Till den tidiga morgonens samaritkurs hörde för övrigt en ordentligt besk, serverad i bästa fall av Åbergsons egen hand, och fortsättning följde. Men vidare var det ej blott bönder som samlades till gården. Flertalet av provinsens och ett par grannprovinsers talrika hästhandlare togo in hos Åbergson, där bondmarknaden var störst. Det var merendels folk av en särskild blandras mellan tattare och skandinaver eller tattare och finnar, och denna blandras var ett farligt folk. Hästhandlargruppen förstärktes på marknadsdagar genom ofta långväga yrkesbondfångare, som föreburo hästaffärer. Kom så därtill mera planlöst kringstrykande»löske» män, kvinnor och barn, såsom några tiggare,»tok-brita» och ett par andra på fri fot varande sinnessjuka som sällan saknades på livligare platser, och ett antal gatpojkar så förstår man att det fordrades en styrelse över denna brokiga folklighet. 5

18 De slätrakade, blåskäggbottnade hästhandlarna och bondfångarna kunde i regeln ej utestängas. Gränsen dem emellan var svävande, och hänsyn till Åbergsons konkurrenter fordrade att gården måste bjuda även på hästmarknad. Denna svårskötta detalj i Åbergsonska gårdens stora och många torgdagar reglerades emellertid genom ett tyst men oeftergivligt förbehåll : att alla dithörande handelstvister av grövre art, inbegripet falskspel och någon gång en stöld, ett rån eller något knivhugg, voro underkastade Åbergsons gårdsrätt, skiljedom, och fingo ej gå till polisen. Ett allvarligt kränkande eller hans personliga kväljande av denna privata j urisdiktions beslut och kompetens straffades genom utestängning från gårdens affärsområde på viss tid eller på livstid, en utestängning åtföljd av otidigheter, vilka genom sin sällsamma kraft och uppfinningsrikhet fingo minnets återljud i provinsen. Stadens tre man starka poliskår insåg själv sin lägre kompetens och böjde sig för affärsintresset och gammal hävd. En polis brukade visa sig ibland vid gården men besöket tycktes blott gälla frågan om Åbergson fanns i närheten fast han ej syntes på bron. Fanns han så var allt väl även om bullret av fruktansvärda handelstvister ekade mellan husen. På bron gjordes spannmåls- och foderaffärerna med Åbergson själv, som genom den i regeln öppna boddörren ropade in resultaten för notering och vidare order till magasinen. Det stora diversets bankir- och bank-

19 7 affärer gjordes också med honom själv, men i kammarn innanför boden. Åbergsons metod var fullständig redbarhet i stora diverset, samma egenskap i ofullständigare mån beträffande spannmål och andra större varuslag; och det ihärdiga oundvikliga bedrägeriet i mått, vikt, sorter och allt, endast i lilla diverset som i själva verket var mycket stort. Ett förvillande drag av envis pålitlighet bestod han sig med i den för stadsborna avsedda fiskhandeln, hans och hans företrädares historiska plattform: ingen kunde där tävla med honom. Med denna lilla artikel behöll han hos sig en god del av stadens bästa köpare ty det var mycket som fisken drog med sig då den hämtades eller besågs av hushållens utskickade. Det var före telefonernas tid. Mittpunkten för det hela var bron fastän denna för det yttre ögat låg i affärernas ytterkant. Här bevakade Åbergson det lilla diverset och föste kärvänligt kunderna in i boden där de mottogos av kunniga händer och muntrades genom ett och annat ord från honom själv. Ett steg från bron och han stod i porten och såg nästan hela gårdens lägerliv. Upp på bron igen och han såg, åt andra hållet, större delen av stadens salutorg, och hela torgmarknaden de närmaste stånden kunde han ropa till. På ömse sidor om gatan har han sina egna hyresgäster, han äger hela gatumynningen mot torget, flera hus inåt gatan på bägge sidor. Hans vakthållning på

20 8 bron har ett skarpt sikte på hyresgästernas förhållande till hans lilla diverse i boden, och han har ordet i sin makt med jungfrurna som känna sig lagom observerade och trots hans ålder sno på sig då de gå förbi. På bron står han i själva verket ungefär mitt i sin stora domän, omgiven på alla håll av sitt klientel. Där fanns alltså morgnarnas och förmiddagarnas Åbergson ; hans aftonförvandling må ännu vara en hemlighet. Där fick han också nog för sitt mäktiga behov av frisk luft och svalka. Handelsman Åbergson, kallad»storfursten», är varm av sig som en bakugn och stor som ett hus; åtta timmars värmeutstrålning i det fria är vad som hör till hans bästa jämvikt. Rocken hänger i kammarn innanför boden, men den används blott för bankbesök och dylikt. Ogärna drar han också sticktröjan eller skjortärmarna. skinntröjan utanpå västen och de blårandiga Pigg som en tumlare välter han ur sängen om morgnarna, ej sällan med ett mumlande som har ungefär följande känslounderlag:»anfäkta! här ska det bli annat av!» Med hårdspänd vaksamhet på allt och alla tar han sitt stora luftbad till tvåtiden på dagen, och utom kaffet som han får på sängen och två skeppsskorpor som han har i västfickorna och äter på bron, tar han ingenting till livs förrän omkring halvfyratiden, varom nogare berättas i ett särskilt kapitel. Han har en inackordering som för oss är blott en symptomatisk biperson men som för Hr Åbergson är

21 9 någonting vida mera. Vi må därför ägna några sidor åt inackorderingen, han heter Eriks Johannes Erikson men av sina kamrater i Residensstadens Högre Allmänna Läroverk kallas han»turken».

22 II. Firmans ögontröst,»turken» gick i Sjätte nedre på latinlinjen, avdelning A): grekerna, grupp a): hebreerna och var 17 år, ett par år äldre än kamraterna, och han var son till en efter hemortens uppfattning mycket förmögen bonde och kyrkvärd i en skogssocken inom provinsen många mil från den lilla lärdoms- och residensstaden dit han hade tre dagsresor på kärra eller två på släde. Hemmanet gränsade mot prästgårdsägorna, kyrkvärdens och kyrkoherdens kreatur hade förtroligt gemensamhetsbete på bådas hemskog, och det fanns i den unge grekisk-hebreiske latinarens mörklagda klädsel, allvarliga kamning och personliga renhållning ett drag av städad kyrklighet, som vitsordade dessa hemtraktens grannskapsförhållanden. Men ej något som helst av magerhet och blodlöshet som ju är en av kyrklighetens former. Tvärtom. Hur skall man kunna ge det rätta kännet på hans

23 hull med dess säregna gemytlighet? den säregna mognaden i hans ungdom? Han såg kanske ut att vara 25 år, eller kanske han mera S3ig ut som en övermogen sjuttonåring. Om man tänker sig en välrenommerad, gift, 45 år gammal specerihandlare med titel II och karaktär av grosshandlare, enär han själv ej behöver gå ut i boden utan kan läsa sin tidning, röka sin cigarr och göra sina betraktelser på»kontoret» innanför; tjockt, ramsvart, välklippt, slätt, i mitten benat hår; ej fullt regelbundna men välformade överallt rundade drag; ett en smula turkiskt ansiktsuttryck av det lugnaste, minst romantiska, minst oroande slaget; ett par små tjocka, ramsvarta porslinsmustascher i naturlig form av Amors båge; därunder en liten, liten svällande mun; kroppslängden fullt medelstor, figuren något satt och från topp till tå förlöpande i jämna rundningar, och lindrigt ansvälld om man nu föryngrar denne välaktade 45-åring enbart genom att återge åt hans naturligt olivfärgade hy dess vackra sjuttonårsnyans, åt blicken dess oberördhet av affärer och dess fulla obekantskap med rubbningar i matsmältningen, och åt den lilla munnen ett blekrött rosenblads friska färg: så må man tro att den ovanlige sjuttonår ingens yttre har rönt ganska mycken rättvisa. Hans vardagsklädsel redan i dessa tidiga år hade i regeln bonjour- eller livrocksnitt, den var välsittande, och den var i färger, detaljer och allt av samma lugna 45-årsmognad som hans figur. Samma sak med hans hållning och rörelser : en harmoni

24 12 i rundade vågrörelser med benägenhet att snabbt stillna av i meditativ vila. Inga omvägar varken ute eller inne utan en rätlinjig, vaggande brådska förljuvad kanske just av vissheten om att räta linjen är kortaste avståndet mellan två punkter. Då han kommer in i Sjätte nedres klassrum går han gärna rakt på sin plats som en tämligen stor ångare, vilken med en lätt vaggning från öppna sjön just löper in till sin ankarplats bakom hamnens vågbrytare. Efter en snabb förankring i bänken visiterar han genast lärobokens innehåll i de delar varom fråga blir just på den lektionen. Hans saktmodiga ansikte med den turkiska blicken får ett uttryck av lindrig plåga. Den lilla svällande munnen rör sig då och då några slag i takt med läsningen i boken. Han är strängt upptagen och svarar ej gärna om man talar till honom utan ger blott en halv blick och börjar läsa halvhögt för att få vara i fred. Lektionen börjar och han får sina frågor. Man kan lägga märke till att han bemöts med en viss jämnårig hänsyn av lärarna. Hur vore det också möjligt annat? Hela hans väsen är stadga och ett allvarligt skådande, som väl kanske ej förtjänar namnet betraktelse eller eftertanke, men som ej heller är tankspriddhet eller ouppmärksamhet. Det skulle vara en grovhet att bemöta denne allvarlige man som en pojke. Hans uppförande i skolan är oklanderligt, och är så även på de lediga stunderna där. Aldrig några fuffens

25 eller något nämnvärt slarv; endast som man tror en viss lättja men även den så jämn och beräknelig att den tycks ha ett ordentlighetsmärke. Han tjuvläser någon gång liksom flertalet av de andra, oftare kanske än flertalet. Men han gör det på ett försynt sätt och aldrig för att utmärka sig utan blott för att den tillfälliga okunnigheten i dagens läxa ej må kunna lodas så djupt att det hörbart skramlar i botten. Så kallade förståndsfrågor besvarar han med stor tveksamhet. Denna tveksamhet betyder väl troligen att han har som man säger»svårt för sig» i 13 skolsaker, men kan nog på samma gång vara en ansats till mognare uppfattning än kamraternas: en misstänksam känsla av att det ej alltid är hans eget funderande det vädjas till, utan ofta nog är ett särskilt skolförstånd som påkallas, ett papegojeri överfört i former av ett slags tänkande som tycks honom vara någonting till frejd och hemort okänt utsocknes och mycket tveksamt. I skolsakerna tycker han bäst om det otvivelaktiga: och det mest otvivelaktiga är lärobokens ordagranna ord, det vet han genom sin förståndiga erfarenhet, ty han har sett att kan man dem så reder man sig någorlunda och det ofta nog även utan att förstå dem. Kan han ett par rader ur läroboken utantill, så ger han ifrån sig dem med en förnöjd brådska, men sätter hörbart ett tankstreck mitt i meningen där hans egna ord skola ta vid. Klockan tre efter dagens sista lektion bär det i väg hemåt, också nu med god fart men nu har han tid att

26 låta tala med sig på hemvägen. Hans tal har ungefär den föreskrivna kortheten: ja ja och nej nej. Vad därutöver är, är blott några få korta satser av ett menlöst men alltid sakligt innehåll och är aldrig vad man brukar kalla»dumt». Han småler ibland men skrattar nästan aldrig, hans belåtenhet försvinner snarare då han hör skratt omkring sig. Jo, det finns ett par saker som få honom att skratta. Själv säger han aldrig ett grovt ord. Men det kan hända att någon av de andra anspelar på hans manliga mognad genom gåtfulla frågor, t. ex.: är du borta om lördagarna då du är hemma i X-by? Då ljusnar det till ett ögonblick i det saktmodiga turkiska allvaret, han lyfter litet på huvudet och den lilla röda munnen formar sig så smått och obestämt som hos ett mycket litet barn, till ett översiggivet men kort och svagt ljudande skratt högt uppe i diskanten. Varpå allt återgår till sin stillhet och de tjocka blåsvarta mustascherna återfå sin fasta porslinskontur. Det andra, som får honom att skratta, är anspelningar på den överdådiga mathållningen hos hans målsman Fiskhandlaren och Storfursten Åbergson. En av hans små korta satser i detta sammanhang blev hos kamraterna ett bevingat ord:»men Åbergson äter mer».

27 III. o Hr Abergson i helfigur. Vi lämnade Fiskhandlaren Åbergson innan han fått sin middag, vi återfinna honom nu ej på bodtrappan. Han har vid tvåtiden gjort inryckning i boden, dragit fårskinnströjan utanpå västen och knäppt väl igen. Han stannar gott en timme i boden och bodkammarn, utsatt för den av dagens folkskockning förhöjda kaminvärmen, och kommer småningom i starkt svettbad. Härunder genomser han med rutinerad fart dagens anteckningar i de blyertsförda bodkladdarna, räknar i huvudet, gör med blyertspennan en del streck och obegripliga knorrar på ett papper och kommer ganska snart till et facit som han i korthet noterar. Papperet daterar han och låser in i en särskild låda i kassaskåpet. Nu är han färdig att vittja kassan och avföra det överflödiga ur disklådan in i kassaskåpet vartill hör en ny anteckning, denna gång i en fickbok, som han bär på sig. Ställningen mellan in- och utgående varor har han nu också i huvudet, han gör dithörande noteringar i

28 i6 en trespaltig lagerbok; i dess tredje spalt inför han då så behövs order om rekvisition hos egna leverantörer, merendels importörer i någon av de större sjöstäderna. Medan allt detta pågår uppvaktas Hr Åbergson av en omkring trettioårig anförvant, Nicolaus, av för oss okänt tillnamn. Nicolaus tycks vara noga inne i allting; en mängd från Åbergson utgående korta stönanden och andra oartikulerade ljud, åtföljda av fragmentariska vändningar på ögongloberna, iakttagas genast av Nicolaus såsom detaljerade frågor eller instruktioner och föranleda svar genom lågmälda magerlagda ord eller genom framläggande av expeditions- och lagernotor, brevkopiebok, ankomna brev, kontokuranter, räkningar, bankbesked, diskontnotor, växlar; ibland också genom att Nicolaus drar i någon av de fyra ringledningarna till lagerdrängarna i magasinen. Jämte Nicolaus finnas i butiken en yngre bodbetjänt och en bodpojke. Nicolaus är en längesedan fullflätad köpman, men är detaljist; han är mästare i det lilla diversets alla irrgångar, men kan ej utan bevakning hindras att till de övriga affärsgrenarna överföra det lilla diversets metoder oförkortade. Det finns en jäsande bitterhet hos honom mot fiskkontot och fastighetskontot, vilka konti lämna ett löjligt ringa överskott i förhållande till fiskkontots omsättningssumma och fastighetskontots kapitalvärde. Men han får finna sig, ty disciplinen är järnhård. Sent om kvällarna då och då drar han på och sköter kaffefärgningsmaskinen uppe på lagervinden i boningshuset.

29 under noggrann omsorg att ingen obehörig finns i närheten. Nicolaus är pålitligt tystlåten och tål ej heller att bodbiträdena diskutera affärshemligheter av dylikt slag. 17 Nicolaus är»vice verkställande direktör» för det hela, som det väl skulle heta numera om man tänker sig det hela i den nutida bolagsform, som dess omfattning skulle förtjäna. Men han äter i köket med de andra bodbiträdena och med lagerdrängarna och jungfrun; dock under fru Åbergsons aktade och omtyckta presidium vid bordet. Endast Hr Åbergson själv och Turken Johannes ha sitt tillhåll i det stora fyrkantiga rum som är centrum i denna del av huset. Det ligger mellan bodkammarn och sängkammarn, har stor tambur utåt gatan samma ingång som till frontespisrummen en trappa upp det har tre fönster åt gården, är på en gång vardagsrum, salong, matsal, museum och rökrum, ett under av trevnad varom mera skall på sin riktiga tid och plats berättas. Ungefär en kvart över tre kommer Turken hem från skolan och då reser sig Åbergson från affärerna, lämnar bodkammarns badstuvärme och går in i sängkammarn där han kastar av sig kläderna. Han går vidare in i sitt badrum, stadens enda privata badrum. Badrummet är ett vanligt mindre boningsrum där Hr Åbergson helt enkelt cementerat ovanpå golvbräderna, gjort lutning till ett avlopp ut till gårdens rännsten, cementerat också ett stycke uppåt rummets väggar, lagt in Fahhnan^ Firman Åbergson.

30 i8 ett starkt trägaller som extragolv ovanpå cementgolvet, och gjort höga trösklar mot sängkammardörrn och mot dörrn till köket, som ligger invid och vetter mot gatan. För övrigt finnas inga anordningar i rummet mer än en så nyinburet vatten med flytande isstycken som huggits upp i iskällarn, och en träbänk och en träpyts. Fru Åbergson fyller just den första pytsen ur sån där hon måste försiktigt maka undan isbitarna för att ej få dem med. Tyst och småleende ser hon på Hr Åbergson, som spritt naken står uppställd i rummets bortre del. Det är ett spännande ögonblick, och det är gynnsamt för att i en hast uppfatta hans kroppsliga och andliga vigör. Hela hans väsen är spänt och samlat fullt så hårt som om han i nästa ögonblick hade att undergå ett allvarligt och våldsamt öde. Han är gott tre tum över tre alnar hög i sitt barfota skick. Kroppsvidden är förvånande, helst som ingen slapphet finns i linjerna. Vikten är omkring i6 pund eller 136 kilo i nya måttet. Benbyggnaden, som anas blott i handleder och fotleder, är mycket grov, men har sin mer än fulla motsvarighet i hullet och muskelpartierna, vilka skymta under hullet likt avlägsna men stora och rörliga skuggor. Bröstpartiet är i bredd och djup utomordentligt präktigt, och trots de 48 levnadsåren har dess arkitektoniska välde ej hunnit överträffas av magen. Dennas vidd måste ju uppmärksammas; men i levande, elastiska linjer rör den sig muskulöst efter

31 figurens minsta vridningar. Höfttrakterna och benen bilda tillsammans ett tvefaldigt pålrotsparti, som i grovlek och styrka är värdigt denna överbyggnad. 19 Armarna i samma stil, spända i det rörliga hullet som välnärda boaormar av största slag; de stå något ut från kroppen i jämnt rundade bågar. Skulderbredden är ansenlig, men har fast utfyllning uppåt: det hela jämte överarmarnas ställning bildar en triangulär rundning vars topp markeras av de små öronen ; dessa tyckas vara fästa vid halsen, om med halsen förstås det smalaste stället mellan bålen och huvudet. Huvudet, på något f ramåtlutande nacke, ser ej så stort ut mot det övriga. Det är ganska jämnrunt, tätt kortklippt för värmens skull så nära saxen kunnat komma, och genom det ljusa, täta, ännu ej alls gråsprängda stubbhåret ser man skinnet och huvudets jämna linje. Ansiktsprofilen är rätt grov men ej obehaglig; nederdelen ganska stor och något framskjutande, näsan varken ett eller ett annat men något framstickande ; allt rundkantat, men fast och samlat ej godmodigt men behärskat. Pannan rakt uppstigande över näsan och varken låg eller hög. Ansiktet är framifrån en avlångt rundad fyrkant, stadigt i linjerna, hyn är rödspr äcklig men i friskt rött, ungefär som hos en fullmogen men ej övermogen rädisa. Mustascher och helskägg mycket stubbade, och ljusare än ansiktshyn. De rakas aldrig men all denna hårväxt klipps av fru Åbergson en gång i veckan för att svalka vederbörande. Fru Åbergson lyfter pytsen och nu gäller det. Hr

32 20 Åbergsons likt kärnis blåaktiga ögon förstoras och blicken klarnar blixtsnabbt från ett tunt vardagsöverdrag av godmodigt skiftande glasyr. Ansiktsuttrycket stannar i en fast orörlighet, som organiskt passar till den uttrycksfulla figuren. Han fixerar fru Åbergson med hela sin organism och med en respektinjagande, suggestiv kraft, som står över vad man brukar kalla skönhet. Han är märkvärdigt nog fin i skinnet, känslig som en gris, detta sagt utan avsikt att på minsta sätt förklena hans värdighet. Vad som väntar honom ur pytsen är en prövning, fullt lika verklig som att stå för knutpiskan. Och utan minsta tvivel skulle han se ut just som nu även om han stode där för att skjutas i nästa ögonblick. Vi ha alltså haft turen att få se honom då det gäller. Och vi få säga att detta storögda, fasta, hårda men kännande ansiktsuttryck är av en mäktighet, som ej hör till det vardagliga. Det må vara att han i mångt och mycket ser mera ut som en frisk och färdig slaktare än som en religionsfilosof. Men i sitt läge framför det oundvikliga är han i alla fall genom hela sitt väsensuttryck en syn av orubblig, hög och befallande manlighet, som ej gärna kan glömmas. Nästa ögonblick är denna syn borta ty den första pytsen har kastat över honom sitt innehåll och ett otal andra följa tätt efter. Hr Åbergson nekar sig nu ingenting av stora vrålande ord och annat som kan lindra svedan, och det mot cementen skrällande spjälgolvet håller ackompanjemanget.

33 IV. Från klarhet till klarhet. Handelsman Åbergson, nybadad och i helombyte både under och ovanpå men fortfarande i skjortärmarna, sitter vid middagsbordet på tu man hand med Turken, också han i skjortärmarna enligt sin målsmans alltjämt synliga föredöme. Det var tisdagen den 14 november 1865, ett datum som ingendera nu hade orsak att grubbla över. Men vi få se att den dagen blir till något för Storfurstens hus i mer än ett avseende. Det var till en början smörgåsbordet, som upptog bådas intresse. Det stora runda bordet, vars utan sirater svarvade, stadiga gula björkben stucko fram under en ren vit duk, pryddes i huvudsak av följande: Ansjovis, marinerad sill, sardiner, böckling, makrill, inkokt ål, svensk löjrom, en torr fårbog, tunga, färskgurkor, uppskuren kalvstek, små kalla chateaubriander, pickles och två ostar: mesost och en gammal brunfläckig gräddost ej utan mask. Uppläggningen var gjord på gamla he-

34 22 dervärda glasassietter av olika utseende vilka syntes hämtade ur ett välförsett museum; och allt var fasonerat och ordnat av en hand, som tydligen utövade konsten med ömhet och insikt. Denna hand var alltid fru Åbergsons egen. En stor kopparbunke full med astrar gjorde inskärning i anordningens sfäriska form, åt ena sidan; mitt emot skars sfären av en museiartad brännvinsflaska, uppvaktad av tre halvbuteljer röd bourgogne av distriktsmärket Chambertin. Hr Åbergson och Turken mitt emot varandra i var sin stadiga länstol av ljuspoler ad, men av ålder mörknad björk, med sittdyna i svart kalvskinn. Brännvinsmuseiflaskan besökes av Hr Åbergson ensam; högst tre gånger i snabb följd vid förrättningens början. Inga dricksvaror finnas på bordet mer än de omnämnda två utkorade; vardag och söndag likadant. Bourgognen, som genomgår hela måltiden, anlitas av Turken, men Hr Åbergson hinner först snart upp honom och löper långt förbi. Sista halvflaskan är för Åbergsons privata del; ur den får Turken ett halvt glas som en för hans ungdom lämplig avslutning. Anordningarna äro i allt vardagens vanliga, och rätterna egentligen blott två: i dag oxsvanssoppa och stuvade abborrar. Nu likväl också en ganska stadig efterrätt då det ej råkar vara köttdag på bordet. Men vilken tillagning och vilken paradisisk fulländning hos de vattnets och fasta landets kreatur, som funnits värdiga att redas till spisoffer! Och vilken ortodoxt rättfärdig temperatur på allt sorq bärs in! au-

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 4 sön e Trettondedagen Västerås 2017-01-28, Norrköping 2017-01-29 1/5 Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 Nåd vare med er och

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011 Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta var i klassrummet Emilia satt.

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad BARCELONA 2008 Stefan och Karin hade skaffat mobiltelefonen nästan genast när de anlände till Barcelona drygt en månad tidigare. De hade sedan dess haft den inom räckhåll alla dygnets timmar, varit måna

Läs mer

Marie Oskarsson Helena Bergendahl

Marie Oskarsson Helena Bergendahl Marie Oskarsson Helena Bergendahl Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta

Läs mer

Dunk dunk hjärtat. (Det blev så tomt) en kortpjäs av Hannele Mikaela Taivassalo

Dunk dunk hjärtat. (Det blev så tomt) en kortpjäs av Hannele Mikaela Taivassalo 1 Dunk dunk hjärtat (Det blev så tomt) en kortpjäs av Hannele Mikaela Taivassalo 2 Dunk dunk hjärtat Personer: (kring 70) (under 70) (dock över 30) (dock över 30) PROLOG Det blev så tomt, plötsligt. Så

Läs mer

Donny Bergsten. Skifte. vintern anlände i natt den har andats över rosor och spindelnät en tunn hinna av vit rost

Donny Bergsten. Skifte. vintern anlände i natt den har andats över rosor och spindelnät en tunn hinna av vit rost Donny Bergsten Skifte vintern anlände i natt den har andats över rosor och spindelnät en tunn hinna av vit rost bäcken syr sitt täcke igelkotten luktar på vinden ute på havet seglar ett skepp mot horisonten

Läs mer

En kristen i byn. Kapitel 3

En kristen i byn. Kapitel 3 Kapitel 3 En kristen i byn halvdan skyndade bort mot ragnars gård. ragnar var känd för sitt häftiga humör. Många kunde berätta om hur han slog och sparkade dem som inte lydde honom. hövdingagården låg

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005 Kapitel 3 är de kommer ut från Pia Penn-Tax rum, frågar Lasse: Varför var Marklund så stressad? Och varför river han i fotografens lådor, säger Maja. De tittar på nästa dörrskylt: Sigge Jansson reporter,

Läs mer

Martin Widmark Christina Alvner

Martin Widmark Christina Alvner Nelly Rapp monsteragent: Martin Widmark Christina Alvner Kapitel 1 På hotell Fjällvidden Nej, sa mamma. Jo, sa pappa. Nej, sa mamma. Du är finare utan. Det blir som jag har sagt, sa pappa. Det är jag

Läs mer

ENSAM. Av Matilda Jerkvall

ENSAM. Av Matilda Jerkvall 1 ENSAM Av Matilda Jerkvall Hennes steg ekar där hon går genom den tysta staden. Hon är alldeles ensam där hon skyndar förbi de stängda butikerna. Hur kan hon vara alldeles ensam där det annars brukar

Läs mer

GLÖMSKANS KATAKOMBER. Anders Larsson

GLÖMSKANS KATAKOMBER. Anders Larsson GLÖMSKANS KATAKOMBER av Anders Larsson PERSONER: Gäst på småstadshotell Hotellets innehavare C: Stadens kyrkoherde Alla tre är i samma ålder Ett hotellrum: Dubbelsäng med nattygsbord, telefon. Attachéportfölj

Läs mer

Greven av Monte Cristo. Av Alexandre Dumas

Greven av Monte Cristo. Av Alexandre Dumas Ur Greven av Monte Cristo Av Alexandre Dumas 1 2 1 Slottet If En smal strimma dagsljus silade in genom den lilla gluggen till en av de underjordiska fängelsehålorna på slottet If, den dystra gamla fästningen

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011 En olydig valp Det var en varm dag fram på höstkanten. I en bil satt den lilla jack russell-valpen Puzzel. Hon var en terrier och rätt så envis av sig. När dörren öppnades slank hon snabbt ut. Tyst som

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN BRITT ENGDAL LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 1 sliten (sida 5, rad 10), väl använd, inte ny längre steg hörs (sida 6, rad 5), man hör att någon går växlar en hastig blick (sida 6, rad

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 19Dina döda skall få liv igen, deras kroppar skall uppstå. Vakna och jubla, ni som vilar i mullen! Ty din dagg är en ljusets dagg, du låter den falla över

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA Kyss aldrig en groda En liten bredvidberättelse om jakten på en groda att kyssa till prins ROLLER FAMILJEN PÅ SLOTTET FAMILJEN I STUGAN GRODJÄGARNA DOM ONDA MAKTERNA TROLLKARLEN BORROR (GRODAN / HÄSTEN)

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

q Kråkskinns- Majsa k

q Kråkskinns- Majsa k q Kråkskinns- Majsa k Sagan är satt med typsnittet Kalix kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

Felix och gammelgäddan

Felix och gammelgäddan Felix och gammelgäddan Tycker du om den här sagan? Surfa in på www.smasagor.se Där kan du hitta fler sagor Har du funderingar, kommentarer eller frågor skicka ett epostmeddelande till jonny_carlsson@passagen.se

Läs mer

VERKAVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Valborgsångtexter LÄNGTAN TILL LANDET

VERKAVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Valborgsångtexter LÄNGTAN TILL LANDET 1(7) LÄNGTAN TILL LANDET Vintern rasat ut bland våra fjällar, drivans blommor smälta ner och dö. Himlen ler i vårens ljusa kvällar, solen kysser liv i skog och sjö. Snart är sommarn här. I purpurvågor,

Läs mer

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48.

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48. Kraaam Viktor, Vilma och jag, Viking, har bildat en hemlig klubb. Den heter AB Klant & Kompani. Det är jag som är Klant och Viktor och Vilma som är Kompani. Vi har lånat namnet från min pappas målarfirma.

Läs mer

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp.

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. Markus 16 (16:1-8) Jesus uppstår ur graven 1 När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. 2 Mycket tidigt på första dagen

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter.

LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter. LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 11:1-45 eller Joh 11:3-7, 17,20-27,33b-45 (den kortare presenteras här nedan) Lasaros uppväcks Systrarna skickade

Läs mer

1. Grinden in. Hur ser din personliga livsgrind ut och vart leder den dig? Jordband & själsvingar Susanne Bergman

1. Grinden in. Hur ser din personliga livsgrind ut och vart leder den dig? Jordband & själsvingar Susanne Bergman 1. Grinden in Grinden stod välkomnande på glänt. Handtaget var rostigt trots att grinden var ganska nymålad. Dofter av blommor och gräs hälsade mig och fick mig att tänka på min barnsdoms trädgård, klätterträdets

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern.

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern. ASKUNGEN Det var en gång en rik man, som en lång tid levde nöjd tillsammans med sin hustru, och de hade en enda dotter. Men så blev hustrun sjuk och när hon kände att slutet närmade sig, ropade hon till

Läs mer

TORBJÖRN FLYGT VAR MAN

TORBJÖRN FLYGT VAR MAN TORBJÖRN FLYGT VAR MAN TorBjörn FlygT Längsta ögonblicket 1995 Män vid kusten 1997 Underdog 2001 Verkan 2004 Himmel 2008 Fiskplåt och bajsdrakar (barnbok) 2009 Fruktolösa tokobertar (barnbok) 2011 Outsider

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den Halvmånsformade ärr Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den kalla luften. Det är inte så varmt längre. Dagen har börjat sjunka in i natten. Mamma talar

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h under tiden l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h h:ström Text & Kultur Skolgatan 41 903 27 Umeå forlag.hstrom.se forlag@hstrom.nu

Läs mer

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns.

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Han har gått upp i vikt en del varje gång vi haft kattungar hemma, men gick tillbaka rätt fort till

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

SORIA MORIA SLOTT Askeladdens äventyr. Theodor Kittelsen

SORIA MORIA SLOTT Askeladdens äventyr. Theodor Kittelsen SORIA MORIA SLOTT Askeladdens äventyr Theodor Kittelsen 1/8 En dag när Askeladden höll på att sprida ut askhögen som hade samlats i eldstaden rullade glödande kol fram och bildade ett slott som skimrade

Läs mer

Camilla Läckberg. Återberättad av Åsa Sandzén ÄNGLAMAKERSKAN

Camilla Läckberg. Återberättad av Åsa Sandzén ÄNGLAMAKERSKAN Camilla Läckberg Återberättad av Åsa Sandzén ÄNGLAMAKERSKAN Personer i berättelsen Helga Änglamakerskan Dagmar Helgas dotter Laura Dagmars dotter Hermann Göring Tysk pilot och senare nazistledare Carin

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Gud är en eld inuti huvudet.

Gud är en eld inuti huvudet. Gud är en eld inuti huvudet. Siri Frances Stockholm 2013 Gerlesborgsskolan Du skulle gått till skolan och på ett möte och på lokal med en vän idag. Det skulle varit en dag av saker att uträtta, en dag

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ APRIL. Skellefteå skriver. 3 Det vardagliga vansinnet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ APRIL. Skellefteå skriver. 3 Det vardagliga vansinnet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 3 Det vardagliga vansinnet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april

Läs mer

oskar skog oskar skog POJKEN POJKEN SOM FANN SOM FANN EN NY EN NY FÄRG FÄRG

oskar skog oskar skog POJKEN POJKEN SOM FANN SOM FANN EN NY EN NY FÄRG FÄRG oskar skog oskar skog POJKEN POJKEN SOM FANN SOM FANN FÄRG EN NY FÄRG EN NY Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Oskar Skog 2013 Omslag Wickholm Formavd. Tryckt hos ScandBook

Läs mer

Beredd på det värsta Arbetsmaterial för läsaren Författare: Lou Allin

Beredd på det värsta Arbetsmaterial för läsaren Författare: Lou Allin Beredd på det värsta Arbetsmaterial för läsaren Författare: Lou Allin Arbeta med ord Beskrivande ord 1) Gör en lista med de ord från ordlistan (se slutet av det här materialet) som du använder för att

Läs mer

Se mig Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11. Eleverna tränar på följande förmågor. Författare: Bente Bratlund

Se mig Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11. Eleverna tränar på följande förmågor. Författare: Bente Bratlund sidan 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Jonna och Sanna var bästa kompisar och gjorde allt tillsammans. De pratade om killar, viskade och skrattade tillsammans, och hade ett hemligt språk

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 NYANS FILM 2015-04-26 EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv Tredje versionen Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 1. EXT. BALKONGEN- DAG, 70 år, står på balkongen, rökandes

Läs mer

Caroline Hainer. Inte helt hundra. Volante

Caroline Hainer. Inte helt hundra. Volante Caroline Hainer Inte helt hundra Volante Stockholm 2013 Inledning Men är det inte bäst att bara strunta i det helt och hållet, säger jag till terapeuten. Bara utfärda ett totalt relationsförbud helt enkelt.

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hemlös Text Sarah Lean Översättning Carla Wiberg B Wahlström 2013

Publicerat med tillstånd Hemlös Text Sarah Lean Översättning Carla Wiberg B Wahlström 2013 Jag heter Cally Louise Fisher och jag har inte sagt ett ord på trettioen dagar. Det är inte alltid det blir bättre av att man pratar, hur gärna man än vill att det ska bli det. Tänk på regn det kommer

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Till min älskade Siri

Till min älskade Siri Till min älskade Siri Guldringen Luften var sval och klar. Solen hade stigit upp och värmde där den kom åt. I det stora trädet, utanför balkongen där de åt sin frukost, vajade bladen i den lätta brisen.

Läs mer

JAG MÅLAR MIN HIMMEL ORANGE

JAG MÅLAR MIN HIMMEL ORANGE JAG MÅLAR MIN HIMMEL ORANGE Sofia Fredén Slutversion December 2012januari 2013 8 år MAMMA KOMPIS 8 år LÄRARE TVÅ ORANGUTANGER I en skola, hemma, i en djungel. Pjäsen är tänkt för 3 skådespelare. 2 1. Leo

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

Jordens hjärta Tänk om Liv

Jordens hjärta Tänk om Liv Jordens hjärta Tänk om Allt du ser, allt du ger Tänk om, tänk om, tänk om Allt du rör, allt du gör Tänk om, tänk om, tänk om Tänk om just nu är underverkens tid Den natt då tårar blir till skratt När morgonen

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

PATRULLTID & PYJAMASBÖN

PATRULLTID & PYJAMASBÖN PATRULLTID & PYJAMASBÖN Till dig ledare Det viktigaste under lägret är kanske samlingen i den lilla gruppen/patrull? Här finns möjligheten att varje morgonen och kväll på ett särskilt sätt se varandra,

Läs mer

som ger mig en ensam känsla. Fast ibland så känns det som att Strunta i det.

som ger mig en ensam känsla. Fast ibland så känns det som att Strunta i det. Huset är precis så stort och som på bilden pappa visade oss. Det ligger i utkanten av det lilla samhället på en kulle. Vart man än tittar ser man granskog. Mörk och tät som i sagorna. Det är så tyst på

Läs mer

Övning 1: Vad är självkänsla?

Övning 1: Vad är självkänsla? Självkänsla Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Mirella och Lukas förstår inte vad mannen pratar om. Det blir lite trångt när han ska tränga sig förbi dem i den smala trappan. Står det några och

Mirella och Lukas förstår inte vad mannen pratar om. Det blir lite trångt när han ska tränga sig förbi dem i den smala trappan. Står det några och Hisstunnan Det luktar verkligen rök. Inte cigarettrök, utan ungefär sådan där rök som kommer från eld. De fortsätter försiktigt i den rangliga järntrappan, som ringlar sig neråt. Kolla! Det är den där

Läs mer

Upprättelsen. Vad är ert ärende? frågade plötsligt en tjock man med oklanderligt välkammade polisonger.

Upprättelsen. Vad är ert ärende? frågade plötsligt en tjock man med oklanderligt välkammade polisonger. FÅGELSKRÄMMAN Upprättelsen Paulo hade äntligen blivit insläppt, och nu stod han där mitt i salen. Runt omkring honom satt män, kvinnor och barn och betraktade honom nyfiket. Vad är ert ärende? frågade

Läs mer

Kap. 1 Ljudet. - Sluta tjuvlyssna, Tommy! Just då blängde Ulf på Mimmi. Han sa åt Mimmi att inta skrika så åt sin snälla klasskompis Tommy.

Kap. 1 Ljudet. - Sluta tjuvlyssna, Tommy! Just då blängde Ulf på Mimmi. Han sa åt Mimmi att inta skrika så åt sin snälla klasskompis Tommy. Av: Signe Sundequist CC BY NC ND 2014 Kap. 1 Ljudet Mimmi satt i klassrummet och lyssnade på sin stränga magister Ulf. Det var en tråkig lektion. Då hörde Mimmi ett ljud som lät "pa pa pa". Mimmi viskade

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Min matematikordlista

Min matematikordlista 1 Min matematikordlista Namn 2 ADJEKTIV STORLEK Skriv en mening om varje ord. Stor Större Störst 3 Liten Mindre Minst Rita något litet! Rita något som är ännu mindre! Rita något som är minst! 4 ANTAL Skriv

Läs mer

Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje!

Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje! 1 Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje! Lärarhandledningen är gjord i mars 2014 av Lena Nilsson

Läs mer

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32 1 Herrdals kapell 20130616 Det är jag var inte rädda Matt 14:22-32 I Herrdals kapell utanför Kungsör finns en altartavla som föreställer bibelberättelsen om när Jesus och Petrus går på vattnet. I mitten

Läs mer

Martin Widmark Christina Alvner

Martin Widmark Christina Alvner Ne ly Rapp monsteragent: Vampyrernas bal Martin Widmark Christina Alvner Kapitel 1 Hälsningar från DU-VET-VEM Nelly! Sträck på dig! In med magen! Upp med hakan! Jag gjorde som jag blev tillsagd och försökte

Läs mer

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006 Zackarina bodde i ett hus vid havet med sin mamma och sin pappa. Utanför huset växte två björkar, och mellan dem hängde en hängmatta. Just i dag var hängmattan ett sjörövarskepp, och på det skeppet var

Läs mer

- Imaginarium - Fredrik Fahlman. Det var den här situationen han avskydde och fruktade mest av allt.

- Imaginarium - Fredrik Fahlman. Det var den här situationen han avskydde och fruktade mest av allt. - Imaginarium - av Fredrik Fahlman - Ok, vem börjar? Det var den här situationen han avskydde och fruktade mest av allt. Läraren blickade ut över det lilla klassrummet. Tre rader med bord. Två avlånga

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer