ERIK FAHLMAN IRMAN .BERGSON FEMTE UPPLAGAN. mms JKHOLM - P. A. NORSTEDT & SONERS FORLAO. Pris: haft. 4 kr. 75 öre, inb, 5 kr.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ERIK FAHLMAN IRMAN .BERGSON FEMTE UPPLAGAN. mms JKHOLM - P. A. NORSTEDT & SONERS FORLAO. Pris: haft. 4 kr. 75 öre, inb, 5 kr."

Transkript

1

2

3 ERIK FAHLMAN IRMAN.BERGSON FEMTE UPPLAGAN mms JKHOLM - P. A. NORSTEDT & SONERS FORLAO Pris: haft. 4 kr. 75 öre, inb, 5 kr. 75 öre*

4

5 1 10 ERIK FAHLMAN FIRMAN ÅBERGSON

6

7 FIRMAN ÅBERGSON AV ERIK FAHLMAN FEMTE UPPLAGAN. m STOCKHOLM P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG

8 Copyright i 9 14 by Erik Fahlman?T PAPPER FRÄN LESSEBO STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER I9I4. [14216a]

9 INNEHALL ORIENTERING. FÖRSTA STYCKET: Sid. I. Firman Åbergson utomhus i II. Firmans ögontröst lo III. Hr. Åbergson i helfigur 15 IV. Från klarhet till klarhet 21 ANDRA STYCKET: BARNDOMSINTRYCKEN. V. Barndomens Arildsläge 28 VI. Mästerkockens äventyr 31 VII. Gräshoppor och vildhonung 42 VIII. Kattegatt och Genesaret 47 IX. Ett brev från Växjö 64 X. Punkt och slut 74 KVINNAN TAR PLATS. TREDJE STYCKET: XI. Fågeln på grenen 80 XII. Napoleoner 90 XIII. En allvarsam tarantella 104 XIV. Återigen fågeln på grenen 116

10 VI MIDSOMMAR. FJÄRDE STYCKET: Sid. XV. På allmänna vägen 128 XVI. Om jakt och fiske 148 XVII. Gammelvallen och Långsjön 157 XVIII. Fortsättning 166 XIX. Kreaturens suckan 181 NOVEMBER. XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. FEMTE STYCKET: November 195 Gipstavlan 2o8 Cholera Morbus 216 Gamla räkningar 224 Hamlet 232 SJÄTTE STYCKET: VINTERGATAN. XXV. Hos Stadsläkaren 242 XXVI. Vintergatan 249 XXVII. Bokslut i månsken 256 XXVIII. En återblick 265 XXIX. Turken enleveras 273 SJUNDE STYCKET: STORA NYHETER. XXX. En ny Borgmästare 289 XXXI. Järnvägsfrågan 300 XXXII. Oväntat främmande 311 XXXIII. Landshövdingen i enrum 320 XXVXI. Stora nyheter 329

11 DÅ SÅ KAN SKE. ÅTTONDE STYCKET: VII XXXV. Tidig vår 338 XXXVI. Då så kan ske 345 XXXVII. Bort till fjärran land i Söder 350 XXXVIII. Oåterkalleligen punkt och slut 357 Sid.

12

13 FÖRSTA STYCKET: ORIENTERING. I. Firman o Abergson utomhus. Firman Åbergsons gård var ett hörnhus vid Stora torget i Residensstaden för Stora Kopparbergs Landshövdingedöme, och vår orientering dateras år Halva provinsen Dalarne handlar hos Wilhelm Åbergson, firma W. Åbergson. Byarna äro nog delade mellan honom och några andra men Åbergson har brorslotten och han har framför allt bondaristokratin. Där har han också sitt personliga umgänge, i staden umgås han med ingen utom sitt eget hus. Han är Den Oföränderlige ännu vid 48 år med en förmögenhet som gissas till minst 700,000 Riksdaler Riksgälds. Han är fortfarande i skjortärmarna liksom för trettiotvå år sedan då han kom i boden hos sin företrädare och väl knappt ägde mer än skjortan. De tre fyra andra, som man kan räkna med, ha blivit grosshandlare i bonjour. Åbergson är ej sådan, han räknar det för att vara»slimsklädd» som det heter i Övre Dalarne. Bönderna se I Fa/ilman, Firman Åbergson.

14 att Åbergson alltjämt begriper vad en bonde är och betyder, och vad en bonde är särskilt i denna provins, där ett gods knappt hade funnits och där en herrgård knappast fanns annat än vid Stora Kopparberget och vid järnbruken; och där de dåvarande två sågverksbolagen ännu ej hunnit sträcka ut armarna så långt. Berättelsevis från späda barndomen veta bönderna att deras förfäder i tusentals år, längre tillbaka än böckerna gå, ha varit sina egna, skyddade genom provinsens stora gränsskogar mot alla slags både värdsliga och andliga patroner, liksom mot rasuppblandning, och till nyare tid tämligen fria även mot den ej så uråldriga svenska helstatsmakten. Åbergson lurar dem liksom hans konkurrenter göra, men hos Åbergson går det i alla fall till på ett annat sätt och allt som upptäcks blir för övrigt med stor gemytlighet rättat. Åbergsons väldiga gårdsplan, hans över ett tunnland vida borggård mellan boningshuset, magasinet och stallarna, är en av provinsens ur affärssynpunkt viktigaste samlingsplatser. Bönderna köra in dit för sina flesta affärsbehov: spannmål och foder i köp och salu, hästaffärer varom mera nedan, speceri- och diverse. Och inom diverset kan numera sedan många år skiljas på det vanliga, lilla diverset som är lokaliserat inom handelsboden, och det stora diverset som omfattar bankiraffärer och bankaffärer. Stora diverset är stort från kapitalsynpunkt, men är egentligen ej anlagt på nämnvärd vinst. Största in-

15 komstartikeln är spannmål, numera. Därnäst är lilla diverset störst. Dit hör en artikel, fisken, i och för sig knappt värd att nämnas i 3 detta sammanhang, men ändå: fisken är den historiska, älsta artikeln som fordom gav Åbergson hans ännu bibehållna titel Fiskhandlare då han vid 32 år övertog sin företrädares stärbhus och gifte sig med hans enda dotter. Nu kunde Hr Åbergson lika gärna föra titeln Fordringsägare, ty större delen av hans förmögenhet ligger hos bönderna i smålån mot god inteckningssäkerhet och måttlig ränta. Varje låntagare är samtidigt hans avgiftsfria ortsombud i hemorten och föser till honom de vankelmodiga och tveksamma och styrker deras sinnen så att de förbliva hos honom. Åbergson åker också sina Eriksgator i provinsen, en gång om året då vintervägarna göra skjutshållen kortare. Det är en social prickning att då uteslutas från hans stora notvarp på gästgivargården där han vart år har nya kärnfulla talesätt, kraftextrakt ur provinsens hårda skämtlynne, talesätt som fortleva i socknen ända tills de om ett år avlösas av hans allra nyaste. Det lilla varpet, om det hinns med, är avsett blott för umgängesvännerna. Den rymliga bodtrappan till Åbergsons speceri- & diversehandel i hörnet av hans långa röda envåningshus med gröna fönsterluckor, och med frontespisrum en trappa upp, och med rött tegeltak, är kant i kant till gårdens inkörsport. Som pojke stod Åbergson på trappan minst två dar i veckan från första dagsljuset tills flera timmar

16 4 frampå dagen för att genast varsko inåt huset då lantfordon voro inom synhåll, och för att själv ägna åt de åkande gästvänskapens första omsorger enligt en noga inlärd samaritkurs. Det var genom självständig, psykisk fördjupning av denna kurs och genom mer och mer bländande variationer däri alltid inom det provinsiellas fasta ram som den unge Åbergson blev oumbärlig för sin principal och småningom "fick den handlingsfrihet som på omkring tio år nyskapade affären, höjde den över fiskaffärerna och det mindre diverset upp till spannmål i stort och ett större diverse som tätt omfamnade böndernas hela hushållning utom kreaturs- och slakteriaffärer och järn och trä. Bodtrappan var den strategiska punkten på hans ungdoms slagfält där han småningom fann Ordet som trängde genom skinnpälsen på vem det vara ville, ty det styrdes av ett alltjämt ökat vetande och av ett minne som omfattade kundens och hans hemorts intimaste förhållanden, och det vägleddes av en allt snabbare siarblick som i ett nu skymtade stundens känslor och behov, och det var aldrig samma ord två gånger utan alltid nyhetens friska färger över de gamla välkända ämnena: hemortens marker i morgonrodnadens alltid nya skiftningar. Och då någon gång senare på dagen skällsorden behövdes, vilket alltjämt ökat förråd av glosor, underbart hopfogade men ändå alltid enkla och lättfattliga! Vilken suggestiv kraft i den unges otidigheter, tidiga bud-

17 skåp om den patriarkaliska mogenheten i hans yttranden nu, då han från bodtrappan vid förefallande behov rensar porten eller gatan med en rad individuellt träffande, intimt sakkunniga, lågmälda eller dånande ord, för vilka män, kvinnor och barn vika undan som för en kavalleritrupp. Detta andliga välde över gatan och gården är en av de bärande omständigheterna för hans omfattande affär. Det var som sagt på talet, detta, och en del av bönderna voro enligt då ännu gällande landssed ofta nog beskänkta redan vid intåget på Åbergsons gård, och ännu oftare voro de mycket ankomna då det rustades till hemfärd. Till den tidiga morgonens samaritkurs hörde för övrigt en ordentligt besk, serverad i bästa fall av Åbergsons egen hand, och fortsättning följde. Men vidare var det ej blott bönder som samlades till gården. Flertalet av provinsens och ett par grannprovinsers talrika hästhandlare togo in hos Åbergson, där bondmarknaden var störst. Det var merendels folk av en särskild blandras mellan tattare och skandinaver eller tattare och finnar, och denna blandras var ett farligt folk. Hästhandlargruppen förstärktes på marknadsdagar genom ofta långväga yrkesbondfångare, som föreburo hästaffärer. Kom så därtill mera planlöst kringstrykande»löske» män, kvinnor och barn, såsom några tiggare,»tok-brita» och ett par andra på fri fot varande sinnessjuka som sällan saknades på livligare platser, och ett antal gatpojkar så förstår man att det fordrades en styrelse över denna brokiga folklighet. 5

18 De slätrakade, blåskäggbottnade hästhandlarna och bondfångarna kunde i regeln ej utestängas. Gränsen dem emellan var svävande, och hänsyn till Åbergsons konkurrenter fordrade att gården måste bjuda även på hästmarknad. Denna svårskötta detalj i Åbergsonska gårdens stora och många torgdagar reglerades emellertid genom ett tyst men oeftergivligt förbehåll : att alla dithörande handelstvister av grövre art, inbegripet falskspel och någon gång en stöld, ett rån eller något knivhugg, voro underkastade Åbergsons gårdsrätt, skiljedom, och fingo ej gå till polisen. Ett allvarligt kränkande eller hans personliga kväljande av denna privata j urisdiktions beslut och kompetens straffades genom utestängning från gårdens affärsområde på viss tid eller på livstid, en utestängning åtföljd av otidigheter, vilka genom sin sällsamma kraft och uppfinningsrikhet fingo minnets återljud i provinsen. Stadens tre man starka poliskår insåg själv sin lägre kompetens och böjde sig för affärsintresset och gammal hävd. En polis brukade visa sig ibland vid gården men besöket tycktes blott gälla frågan om Åbergson fanns i närheten fast han ej syntes på bron. Fanns han så var allt väl även om bullret av fruktansvärda handelstvister ekade mellan husen. På bron gjordes spannmåls- och foderaffärerna med Åbergson själv, som genom den i regeln öppna boddörren ropade in resultaten för notering och vidare order till magasinen. Det stora diversets bankir- och bank-

19 7 affärer gjordes också med honom själv, men i kammarn innanför boden. Åbergsons metod var fullständig redbarhet i stora diverset, samma egenskap i ofullständigare mån beträffande spannmål och andra större varuslag; och det ihärdiga oundvikliga bedrägeriet i mått, vikt, sorter och allt, endast i lilla diverset som i själva verket var mycket stort. Ett förvillande drag av envis pålitlighet bestod han sig med i den för stadsborna avsedda fiskhandeln, hans och hans företrädares historiska plattform: ingen kunde där tävla med honom. Med denna lilla artikel behöll han hos sig en god del av stadens bästa köpare ty det var mycket som fisken drog med sig då den hämtades eller besågs av hushållens utskickade. Det var före telefonernas tid. Mittpunkten för det hela var bron fastän denna för det yttre ögat låg i affärernas ytterkant. Här bevakade Åbergson det lilla diverset och föste kärvänligt kunderna in i boden där de mottogos av kunniga händer och muntrades genom ett och annat ord från honom själv. Ett steg från bron och han stod i porten och såg nästan hela gårdens lägerliv. Upp på bron igen och han såg, åt andra hållet, större delen av stadens salutorg, och hela torgmarknaden de närmaste stånden kunde han ropa till. På ömse sidor om gatan har han sina egna hyresgäster, han äger hela gatumynningen mot torget, flera hus inåt gatan på bägge sidor. Hans vakthållning på

20 8 bron har ett skarpt sikte på hyresgästernas förhållande till hans lilla diverse i boden, och han har ordet i sin makt med jungfrurna som känna sig lagom observerade och trots hans ålder sno på sig då de gå förbi. På bron står han i själva verket ungefär mitt i sin stora domän, omgiven på alla håll av sitt klientel. Där fanns alltså morgnarnas och förmiddagarnas Åbergson ; hans aftonförvandling må ännu vara en hemlighet. Där fick han också nog för sitt mäktiga behov av frisk luft och svalka. Handelsman Åbergson, kallad»storfursten», är varm av sig som en bakugn och stor som ett hus; åtta timmars värmeutstrålning i det fria är vad som hör till hans bästa jämvikt. Rocken hänger i kammarn innanför boden, men den används blott för bankbesök och dylikt. Ogärna drar han också sticktröjan eller skjortärmarna. skinntröjan utanpå västen och de blårandiga Pigg som en tumlare välter han ur sängen om morgnarna, ej sällan med ett mumlande som har ungefär följande känslounderlag:»anfäkta! här ska det bli annat av!» Med hårdspänd vaksamhet på allt och alla tar han sitt stora luftbad till tvåtiden på dagen, och utom kaffet som han får på sängen och två skeppsskorpor som han har i västfickorna och äter på bron, tar han ingenting till livs förrän omkring halvfyratiden, varom nogare berättas i ett särskilt kapitel. Han har en inackordering som för oss är blott en symptomatisk biperson men som för Hr Åbergson är

21 9 någonting vida mera. Vi må därför ägna några sidor åt inackorderingen, han heter Eriks Johannes Erikson men av sina kamrater i Residensstadens Högre Allmänna Läroverk kallas han»turken».

22 II. Firmans ögontröst,»turken» gick i Sjätte nedre på latinlinjen, avdelning A): grekerna, grupp a): hebreerna och var 17 år, ett par år äldre än kamraterna, och han var son till en efter hemortens uppfattning mycket förmögen bonde och kyrkvärd i en skogssocken inom provinsen många mil från den lilla lärdoms- och residensstaden dit han hade tre dagsresor på kärra eller två på släde. Hemmanet gränsade mot prästgårdsägorna, kyrkvärdens och kyrkoherdens kreatur hade förtroligt gemensamhetsbete på bådas hemskog, och det fanns i den unge grekisk-hebreiske latinarens mörklagda klädsel, allvarliga kamning och personliga renhållning ett drag av städad kyrklighet, som vitsordade dessa hemtraktens grannskapsförhållanden. Men ej något som helst av magerhet och blodlöshet som ju är en av kyrklighetens former. Tvärtom. Hur skall man kunna ge det rätta kännet på hans

23 hull med dess säregna gemytlighet? den säregna mognaden i hans ungdom? Han såg kanske ut att vara 25 år, eller kanske han mera S3ig ut som en övermogen sjuttonåring. Om man tänker sig en välrenommerad, gift, 45 år gammal specerihandlare med titel II och karaktär av grosshandlare, enär han själv ej behöver gå ut i boden utan kan läsa sin tidning, röka sin cigarr och göra sina betraktelser på»kontoret» innanför; tjockt, ramsvart, välklippt, slätt, i mitten benat hår; ej fullt regelbundna men välformade överallt rundade drag; ett en smula turkiskt ansiktsuttryck av det lugnaste, minst romantiska, minst oroande slaget; ett par små tjocka, ramsvarta porslinsmustascher i naturlig form av Amors båge; därunder en liten, liten svällande mun; kroppslängden fullt medelstor, figuren något satt och från topp till tå förlöpande i jämna rundningar, och lindrigt ansvälld om man nu föryngrar denne välaktade 45-åring enbart genom att återge åt hans naturligt olivfärgade hy dess vackra sjuttonårsnyans, åt blicken dess oberördhet av affärer och dess fulla obekantskap med rubbningar i matsmältningen, och åt den lilla munnen ett blekrött rosenblads friska färg: så må man tro att den ovanlige sjuttonår ingens yttre har rönt ganska mycken rättvisa. Hans vardagsklädsel redan i dessa tidiga år hade i regeln bonjour- eller livrocksnitt, den var välsittande, och den var i färger, detaljer och allt av samma lugna 45-årsmognad som hans figur. Samma sak med hans hållning och rörelser : en harmoni

24 12 i rundade vågrörelser med benägenhet att snabbt stillna av i meditativ vila. Inga omvägar varken ute eller inne utan en rätlinjig, vaggande brådska förljuvad kanske just av vissheten om att räta linjen är kortaste avståndet mellan två punkter. Då han kommer in i Sjätte nedres klassrum går han gärna rakt på sin plats som en tämligen stor ångare, vilken med en lätt vaggning från öppna sjön just löper in till sin ankarplats bakom hamnens vågbrytare. Efter en snabb förankring i bänken visiterar han genast lärobokens innehåll i de delar varom fråga blir just på den lektionen. Hans saktmodiga ansikte med den turkiska blicken får ett uttryck av lindrig plåga. Den lilla svällande munnen rör sig då och då några slag i takt med läsningen i boken. Han är strängt upptagen och svarar ej gärna om man talar till honom utan ger blott en halv blick och börjar läsa halvhögt för att få vara i fred. Lektionen börjar och han får sina frågor. Man kan lägga märke till att han bemöts med en viss jämnårig hänsyn av lärarna. Hur vore det också möjligt annat? Hela hans väsen är stadga och ett allvarligt skådande, som väl kanske ej förtjänar namnet betraktelse eller eftertanke, men som ej heller är tankspriddhet eller ouppmärksamhet. Det skulle vara en grovhet att bemöta denne allvarlige man som en pojke. Hans uppförande i skolan är oklanderligt, och är så även på de lediga stunderna där. Aldrig några fuffens

25 eller något nämnvärt slarv; endast som man tror en viss lättja men även den så jämn och beräknelig att den tycks ha ett ordentlighetsmärke. Han tjuvläser någon gång liksom flertalet av de andra, oftare kanske än flertalet. Men han gör det på ett försynt sätt och aldrig för att utmärka sig utan blott för att den tillfälliga okunnigheten i dagens läxa ej må kunna lodas så djupt att det hörbart skramlar i botten. Så kallade förståndsfrågor besvarar han med stor tveksamhet. Denna tveksamhet betyder väl troligen att han har som man säger»svårt för sig» i 13 skolsaker, men kan nog på samma gång vara en ansats till mognare uppfattning än kamraternas: en misstänksam känsla av att det ej alltid är hans eget funderande det vädjas till, utan ofta nog är ett särskilt skolförstånd som påkallas, ett papegojeri överfört i former av ett slags tänkande som tycks honom vara någonting till frejd och hemort okänt utsocknes och mycket tveksamt. I skolsakerna tycker han bäst om det otvivelaktiga: och det mest otvivelaktiga är lärobokens ordagranna ord, det vet han genom sin förståndiga erfarenhet, ty han har sett att kan man dem så reder man sig någorlunda och det ofta nog även utan att förstå dem. Kan han ett par rader ur läroboken utantill, så ger han ifrån sig dem med en förnöjd brådska, men sätter hörbart ett tankstreck mitt i meningen där hans egna ord skola ta vid. Klockan tre efter dagens sista lektion bär det i väg hemåt, också nu med god fart men nu har han tid att

26 låta tala med sig på hemvägen. Hans tal har ungefär den föreskrivna kortheten: ja ja och nej nej. Vad därutöver är, är blott några få korta satser av ett menlöst men alltid sakligt innehåll och är aldrig vad man brukar kalla»dumt». Han småler ibland men skrattar nästan aldrig, hans belåtenhet försvinner snarare då han hör skratt omkring sig. Jo, det finns ett par saker som få honom att skratta. Själv säger han aldrig ett grovt ord. Men det kan hända att någon av de andra anspelar på hans manliga mognad genom gåtfulla frågor, t. ex.: är du borta om lördagarna då du är hemma i X-by? Då ljusnar det till ett ögonblick i det saktmodiga turkiska allvaret, han lyfter litet på huvudet och den lilla röda munnen formar sig så smått och obestämt som hos ett mycket litet barn, till ett översiggivet men kort och svagt ljudande skratt högt uppe i diskanten. Varpå allt återgår till sin stillhet och de tjocka blåsvarta mustascherna återfå sin fasta porslinskontur. Det andra, som får honom att skratta, är anspelningar på den överdådiga mathållningen hos hans målsman Fiskhandlaren och Storfursten Åbergson. En av hans små korta satser i detta sammanhang blev hos kamraterna ett bevingat ord:»men Åbergson äter mer».

27 III. o Hr Abergson i helfigur. Vi lämnade Fiskhandlaren Åbergson innan han fått sin middag, vi återfinna honom nu ej på bodtrappan. Han har vid tvåtiden gjort inryckning i boden, dragit fårskinnströjan utanpå västen och knäppt väl igen. Han stannar gott en timme i boden och bodkammarn, utsatt för den av dagens folkskockning förhöjda kaminvärmen, och kommer småningom i starkt svettbad. Härunder genomser han med rutinerad fart dagens anteckningar i de blyertsförda bodkladdarna, räknar i huvudet, gör med blyertspennan en del streck och obegripliga knorrar på ett papper och kommer ganska snart till et facit som han i korthet noterar. Papperet daterar han och låser in i en särskild låda i kassaskåpet. Nu är han färdig att vittja kassan och avföra det överflödiga ur disklådan in i kassaskåpet vartill hör en ny anteckning, denna gång i en fickbok, som han bär på sig. Ställningen mellan in- och utgående varor har han nu också i huvudet, han gör dithörande noteringar i

28 i6 en trespaltig lagerbok; i dess tredje spalt inför han då så behövs order om rekvisition hos egna leverantörer, merendels importörer i någon av de större sjöstäderna. Medan allt detta pågår uppvaktas Hr Åbergson av en omkring trettioårig anförvant, Nicolaus, av för oss okänt tillnamn. Nicolaus tycks vara noga inne i allting; en mängd från Åbergson utgående korta stönanden och andra oartikulerade ljud, åtföljda av fragmentariska vändningar på ögongloberna, iakttagas genast av Nicolaus såsom detaljerade frågor eller instruktioner och föranleda svar genom lågmälda magerlagda ord eller genom framläggande av expeditions- och lagernotor, brevkopiebok, ankomna brev, kontokuranter, räkningar, bankbesked, diskontnotor, växlar; ibland också genom att Nicolaus drar i någon av de fyra ringledningarna till lagerdrängarna i magasinen. Jämte Nicolaus finnas i butiken en yngre bodbetjänt och en bodpojke. Nicolaus är en längesedan fullflätad köpman, men är detaljist; han är mästare i det lilla diversets alla irrgångar, men kan ej utan bevakning hindras att till de övriga affärsgrenarna överföra det lilla diversets metoder oförkortade. Det finns en jäsande bitterhet hos honom mot fiskkontot och fastighetskontot, vilka konti lämna ett löjligt ringa överskott i förhållande till fiskkontots omsättningssumma och fastighetskontots kapitalvärde. Men han får finna sig, ty disciplinen är järnhård. Sent om kvällarna då och då drar han på och sköter kaffefärgningsmaskinen uppe på lagervinden i boningshuset.

29 under noggrann omsorg att ingen obehörig finns i närheten. Nicolaus är pålitligt tystlåten och tål ej heller att bodbiträdena diskutera affärshemligheter av dylikt slag. 17 Nicolaus är»vice verkställande direktör» för det hela, som det väl skulle heta numera om man tänker sig det hela i den nutida bolagsform, som dess omfattning skulle förtjäna. Men han äter i köket med de andra bodbiträdena och med lagerdrängarna och jungfrun; dock under fru Åbergsons aktade och omtyckta presidium vid bordet. Endast Hr Åbergson själv och Turken Johannes ha sitt tillhåll i det stora fyrkantiga rum som är centrum i denna del av huset. Det ligger mellan bodkammarn och sängkammarn, har stor tambur utåt gatan samma ingång som till frontespisrummen en trappa upp det har tre fönster åt gården, är på en gång vardagsrum, salong, matsal, museum och rökrum, ett under av trevnad varom mera skall på sin riktiga tid och plats berättas. Ungefär en kvart över tre kommer Turken hem från skolan och då reser sig Åbergson från affärerna, lämnar bodkammarns badstuvärme och går in i sängkammarn där han kastar av sig kläderna. Han går vidare in i sitt badrum, stadens enda privata badrum. Badrummet är ett vanligt mindre boningsrum där Hr Åbergson helt enkelt cementerat ovanpå golvbräderna, gjort lutning till ett avlopp ut till gårdens rännsten, cementerat också ett stycke uppåt rummets väggar, lagt in Fahhnan^ Firman Åbergson.

30 i8 ett starkt trägaller som extragolv ovanpå cementgolvet, och gjort höga trösklar mot sängkammardörrn och mot dörrn till köket, som ligger invid och vetter mot gatan. För övrigt finnas inga anordningar i rummet mer än en så nyinburet vatten med flytande isstycken som huggits upp i iskällarn, och en träbänk och en träpyts. Fru Åbergson fyller just den första pytsen ur sån där hon måste försiktigt maka undan isbitarna för att ej få dem med. Tyst och småleende ser hon på Hr Åbergson, som spritt naken står uppställd i rummets bortre del. Det är ett spännande ögonblick, och det är gynnsamt för att i en hast uppfatta hans kroppsliga och andliga vigör. Hela hans väsen är spänt och samlat fullt så hårt som om han i nästa ögonblick hade att undergå ett allvarligt och våldsamt öde. Han är gott tre tum över tre alnar hög i sitt barfota skick. Kroppsvidden är förvånande, helst som ingen slapphet finns i linjerna. Vikten är omkring i6 pund eller 136 kilo i nya måttet. Benbyggnaden, som anas blott i handleder och fotleder, är mycket grov, men har sin mer än fulla motsvarighet i hullet och muskelpartierna, vilka skymta under hullet likt avlägsna men stora och rörliga skuggor. Bröstpartiet är i bredd och djup utomordentligt präktigt, och trots de 48 levnadsåren har dess arkitektoniska välde ej hunnit överträffas av magen. Dennas vidd måste ju uppmärksammas; men i levande, elastiska linjer rör den sig muskulöst efter

31 figurens minsta vridningar. Höfttrakterna och benen bilda tillsammans ett tvefaldigt pålrotsparti, som i grovlek och styrka är värdigt denna överbyggnad. 19 Armarna i samma stil, spända i det rörliga hullet som välnärda boaormar av största slag; de stå något ut från kroppen i jämnt rundade bågar. Skulderbredden är ansenlig, men har fast utfyllning uppåt: det hela jämte överarmarnas ställning bildar en triangulär rundning vars topp markeras av de små öronen ; dessa tyckas vara fästa vid halsen, om med halsen förstås det smalaste stället mellan bålen och huvudet. Huvudet, på något f ramåtlutande nacke, ser ej så stort ut mot det övriga. Det är ganska jämnrunt, tätt kortklippt för värmens skull så nära saxen kunnat komma, och genom det ljusa, täta, ännu ej alls gråsprängda stubbhåret ser man skinnet och huvudets jämna linje. Ansiktsprofilen är rätt grov men ej obehaglig; nederdelen ganska stor och något framskjutande, näsan varken ett eller ett annat men något framstickande ; allt rundkantat, men fast och samlat ej godmodigt men behärskat. Pannan rakt uppstigande över näsan och varken låg eller hög. Ansiktet är framifrån en avlångt rundad fyrkant, stadigt i linjerna, hyn är rödspr äcklig men i friskt rött, ungefär som hos en fullmogen men ej övermogen rädisa. Mustascher och helskägg mycket stubbade, och ljusare än ansiktshyn. De rakas aldrig men all denna hårväxt klipps av fru Åbergson en gång i veckan för att svalka vederbörande. Fru Åbergson lyfter pytsen och nu gäller det. Hr

32 20 Åbergsons likt kärnis blåaktiga ögon förstoras och blicken klarnar blixtsnabbt från ett tunt vardagsöverdrag av godmodigt skiftande glasyr. Ansiktsuttrycket stannar i en fast orörlighet, som organiskt passar till den uttrycksfulla figuren. Han fixerar fru Åbergson med hela sin organism och med en respektinjagande, suggestiv kraft, som står över vad man brukar kalla skönhet. Han är märkvärdigt nog fin i skinnet, känslig som en gris, detta sagt utan avsikt att på minsta sätt förklena hans värdighet. Vad som väntar honom ur pytsen är en prövning, fullt lika verklig som att stå för knutpiskan. Och utan minsta tvivel skulle han se ut just som nu även om han stode där för att skjutas i nästa ögonblick. Vi ha alltså haft turen att få se honom då det gäller. Och vi få säga att detta storögda, fasta, hårda men kännande ansiktsuttryck är av en mäktighet, som ej hör till det vardagliga. Det må vara att han i mångt och mycket ser mera ut som en frisk och färdig slaktare än som en religionsfilosof. Men i sitt läge framför det oundvikliga är han i alla fall genom hela sitt väsensuttryck en syn av orubblig, hög och befallande manlighet, som ej gärna kan glömmas. Nästa ögonblick är denna syn borta ty den första pytsen har kastat över honom sitt innehåll och ett otal andra följa tätt efter. Hr Åbergson nekar sig nu ingenting av stora vrålande ord och annat som kan lindra svedan, och det mot cementen skrällande spjälgolvet håller ackompanjemanget.

33 IV. Från klarhet till klarhet. Handelsman Åbergson, nybadad och i helombyte både under och ovanpå men fortfarande i skjortärmarna, sitter vid middagsbordet på tu man hand med Turken, också han i skjortärmarna enligt sin målsmans alltjämt synliga föredöme. Det var tisdagen den 14 november 1865, ett datum som ingendera nu hade orsak att grubbla över. Men vi få se att den dagen blir till något för Storfurstens hus i mer än ett avseende. Det var till en början smörgåsbordet, som upptog bådas intresse. Det stora runda bordet, vars utan sirater svarvade, stadiga gula björkben stucko fram under en ren vit duk, pryddes i huvudsak av följande: Ansjovis, marinerad sill, sardiner, böckling, makrill, inkokt ål, svensk löjrom, en torr fårbog, tunga, färskgurkor, uppskuren kalvstek, små kalla chateaubriander, pickles och två ostar: mesost och en gammal brunfläckig gräddost ej utan mask. Uppläggningen var gjord på gamla he-

34 22 dervärda glasassietter av olika utseende vilka syntes hämtade ur ett välförsett museum; och allt var fasonerat och ordnat av en hand, som tydligen utövade konsten med ömhet och insikt. Denna hand var alltid fru Åbergsons egen. En stor kopparbunke full med astrar gjorde inskärning i anordningens sfäriska form, åt ena sidan; mitt emot skars sfären av en museiartad brännvinsflaska, uppvaktad av tre halvbuteljer röd bourgogne av distriktsmärket Chambertin. Hr Åbergson och Turken mitt emot varandra i var sin stadiga länstol av ljuspoler ad, men av ålder mörknad björk, med sittdyna i svart kalvskinn. Brännvinsmuseiflaskan besökes av Hr Åbergson ensam; högst tre gånger i snabb följd vid förrättningens början. Inga dricksvaror finnas på bordet mer än de omnämnda två utkorade; vardag och söndag likadant. Bourgognen, som genomgår hela måltiden, anlitas av Turken, men Hr Åbergson hinner först snart upp honom och löper långt förbi. Sista halvflaskan är för Åbergsons privata del; ur den får Turken ett halvt glas som en för hans ungdom lämplig avslutning. Anordningarna äro i allt vardagens vanliga, och rätterna egentligen blott två: i dag oxsvanssoppa och stuvade abborrar. Nu likväl också en ganska stadig efterrätt då det ej råkar vara köttdag på bordet. Men vilken tillagning och vilken paradisisk fulländning hos de vattnets och fasta landets kreatur, som funnits värdiga att redas till spisoffer! Och vilken ortodoxt rättfärdig temperatur på allt sorq bärs in! au-

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö Min egen ö Tror du på gud? Han svarade inte genast. Fortsatte bara framåt i den djupa snön. Den var tung och blöt, som om den legat där i flera år och bara blivit tjockare. Säkert skulle det ta lång tid

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Hjalmar Söderberg. Förvillelser

Hjalmar Söderberg. Förvillelser Hjalmar Söderberg Förvillelser Han stod en stund och betänkte sig med klappande hjärta och återhållen andedräkt innan han kunde besluta sig för att dra i det lilla röda och svarta klocksnöret. Han visste

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h under tiden l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h h:ström Text & Kultur Skolgatan 41 903 27 Umeå forlag.hstrom.se forlag@hstrom.nu

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN BRITT ENGDAL LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 1 sliten (sida 5, rad 10), väl använd, inte ny längre steg hörs (sida 6, rad 5), man hör att någon går växlar en hastig blick (sida 6, rad

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med.

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med. Max: Ibland är livet perfekt, som nu till exempel. Maxat! Maxade Max! gnolade han för sig själv. Nån gång skulle han göra en hel sång på det, tänkte han. Den skulle bli hans signatur. Maxade Max. Fast

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Sophia höll på ute i köket. Det var antagligen bäst att ta samtalet med Madde nu, det hade ju visat sig att det bara blev värre av att inte svara

Sophia höll på ute i köket. Det var antagligen bäst att ta samtalet med Madde nu, det hade ju visat sig att det bara blev värre av att inte svara Anders Han gick in i hennes vardagsrum och slog sig ner i soffan. De skulle ta kaffe och efterrätt hemma hos Sophia. Hon fixade just nu med en överraskning ute i köket. Han såg sig omkring. Det var ett

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011 Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta var i klassrummet Emilia satt.

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011 En olydig valp Det var en varm dag fram på höstkanten. I en bil satt den lilla jack russell-valpen Puzzel. Hon var en terrier och rätt så envis av sig. När dörren öppnades slank hon snabbt ut. Tyst som

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Caroline Hainer. Inte helt hundra. Volante

Caroline Hainer. Inte helt hundra. Volante Caroline Hainer Inte helt hundra Volante Stockholm 2013 Inledning Men är det inte bäst att bara strunta i det helt och hållet, säger jag till terapeuten. Bara utfärda ett totalt relationsförbud helt enkelt.

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Uppfinning av skor. Rabindra Nath Tagore. Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana

Uppfinning av skor. Rabindra Nath Tagore. Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana Uppfinning av skor Rabindra Nath Tagore Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana Utgivare Internationella Kojan, Göteborg i.kojan@hotmail.com Uppfinning av skor ROLLER

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

ska säga att kycklingen smakade bra, en kod, som om det var tolv år och lekte en

ska säga att kycklingen smakade bra, en kod, som om det var tolv år och lekte en När hjärtat har väntat Leendet från söndagen får henne att drömma sig bort. Hon kan fortfarande inte tro det. Snart är Åke där. Om igen rättar Berit till kuddarna i soffan. Listerna och dörrkarmarna skiner

Läs mer

Pälsen. Läs novellen Pälsen.

Pälsen. Läs novellen Pälsen. Pälsen Läs novellen Pälsen. Pälsen Hjalmar Söderberg Det var en kall vinter det året. Människorna krympte ihop i kölden och blev mindre, utom de som hade pälsverk. Häradshövding Richardt hade en stor päls.

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade många gäster från utlandet. En av dom tyska prinsarna uppvaktade

Läs mer

Det sista slaget. www.viljaforlag.se. Arbetsmaterial LÄSARE. Författare: Tomas Dömstedt

Det sista slaget. www.viljaforlag.se. Arbetsmaterial LÄSARE. Författare: Tomas Dömstedt Arbetsmaterial LÄSARE Det sista slaget Författare: Tomas Dömstedt Bakgrund Det här materialet hör till boken Det sista slaget som är skriven av Tomas Dömstedt. Materialet är tänkt som ett stöd för dig

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

medan mörkret faller Anna Lihammer historiska media

medan mörkret faller Anna Lihammer historiska media medan mörkret faller Anna Lihammer historiska media 3 1934 5 måndagen den 26 november anatomiska institutionen, uppsala prolog Runtomkring honom var allt svart. Inte svart som mörker, utan bara svart och

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Rita och Krokodil IGELKOTTEN

Rita och Krokodil IGELKOTTEN Rita och Krokodil IGELKOTTEN af SIRI MELCHIOR ANDERS SPARRING JANNE VIERTH Version 20 April 2011 Director Siri Melchior Kontakt Producer Lennart Ström Auto Images AB Monbijougatan 17E SE-21153 Malmö E-post.

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Martin Widmark Christina Alvner

Martin Widmark Christina Alvner Nelly Rapp monsteragent: Martin Widmark Christina Alvner Kapitel 1 På hotell Fjällvidden Nej, sa mamma. Jo, sa pappa. Nej, sa mamma. Du är finare utan. Det blir som jag har sagt, sa pappa. Det är jag

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

RAADS Ritvo Autism Asperger s Diagnostic Scale

RAADS Ritvo Autism Asperger s Diagnostic Scale RAADS Ritvo Autism Asperger s Diagnostic Scale Dagens datum: 1. Initialer på personen som skattas: Ålder: 2. Ansvarig läkare: Kön? Ringa in korrekt svar 3. Man 4. Kvinna Civilstånd? Ringa in korrekt svar

Läs mer

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus Buslus 1. Buslus flyttar inomhus Det var en gång en liten lus som hette Buslus. Hon bodde i ett träd med sin storebror och sin lillasyster. Deras mamma och pappa fanns inte längre, de hade hoppat upp på

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen

Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen Till svenska av Kami Anani Korrektur av Irene Elmerot, red.språkkonsult www.red.se Omslagsbild av Takahiro Asano Omslagsformgivning av Triturus HB Satt

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

Martin Widmark Christina Alvner

Martin Widmark Christina Alvner Ne ly Rapp monsteragent: Vampyrernas bal Martin Widmark Christina Alvner Kapitel 1 Hälsningar från DU-VET-VEM Nelly! Sträck på dig! In med magen! Upp med hakan! Jag gjorde som jag blev tillsagd och försökte

Läs mer

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 NYANS FILM 2015-04-26 EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv Tredje versionen Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 1. EXT. BALKONGEN- DAG, 70 år, står på balkongen, rökandes

Läs mer

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Gå vidare Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Förutom smärtan och sjukhuset så känns det rätt konstigt. Hela min familj sitter runt mig, tittar på mig och är bara tysta. Mitt namn är Lyra Locker och jag

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER Cindy Sherman är nästan alltid själv med i sina fotografier. Hon klär ut sig och spelar olika roller framför kameran. I

Läs mer

Innehåll 8 noveller om otrohet

Innehåll 8 noveller om otrohet Innehåll 8 noveller om otrohet Frågan? 11 Herre, skydda mitt barn 15 Ärlig. Jävligt konstigt ord 51 Platt mage 63 Love 69 Nu talar jag 75 Tre (hon) 80 Klara 123 7 Frågan? När jag tittar ut från fjortonde

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

AD/HD självskattningsskala för flickor

AD/HD självskattningsskala för flickor AD/HD självskattningsskala för flickor Använd för varje påstående någon av siffrorna nedan för att visa hur väl den känslan eller det beteendet stämmer in på dig. 0 = det är inte alls som jag; det händer

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri TÖI ROLLSPL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri Ordlista fundera uppleva åsidosatt övergiven pressad meningsfullt betydelsefullt spänning samtycke vårdnad befrielse överansträngd påverka uttrycka sina känslor

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006 Zackarina bodde i ett hus vid havet med sin mamma och sin pappa. Utanför huset växte två björkar, och mellan dem hängde en hängmatta. Just i dag var hängmattan ett sjörövarskepp, och på det skeppet var

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006 I huset vid havet var det lördag, och i köket stod mamma och diskade. Zackarina höll henne sällskap, så att hon skulle ha det lite roligare. Hon rullade omkring på golvet, fram och tillbaka, och ylade.

Läs mer