ERIK FAHLMAN IRMAN .BERGSON FEMTE UPPLAGAN. mms JKHOLM - P. A. NORSTEDT & SONERS FORLAO. Pris: haft. 4 kr. 75 öre, inb, 5 kr.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ERIK FAHLMAN IRMAN .BERGSON FEMTE UPPLAGAN. mms JKHOLM - P. A. NORSTEDT & SONERS FORLAO. Pris: haft. 4 kr. 75 öre, inb, 5 kr."

Transkript

1

2

3 ERIK FAHLMAN IRMAN.BERGSON FEMTE UPPLAGAN mms JKHOLM - P. A. NORSTEDT & SONERS FORLAO Pris: haft. 4 kr. 75 öre, inb, 5 kr. 75 öre*

4

5 1 10 ERIK FAHLMAN FIRMAN ÅBERGSON

6

7 FIRMAN ÅBERGSON AV ERIK FAHLMAN FEMTE UPPLAGAN. m STOCKHOLM P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG

8 Copyright i 9 14 by Erik Fahlman?T PAPPER FRÄN LESSEBO STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER I9I4. [14216a]

9 INNEHALL ORIENTERING. FÖRSTA STYCKET: Sid. I. Firman Åbergson utomhus i II. Firmans ögontröst lo III. Hr. Åbergson i helfigur 15 IV. Från klarhet till klarhet 21 ANDRA STYCKET: BARNDOMSINTRYCKEN. V. Barndomens Arildsläge 28 VI. Mästerkockens äventyr 31 VII. Gräshoppor och vildhonung 42 VIII. Kattegatt och Genesaret 47 IX. Ett brev från Växjö 64 X. Punkt och slut 74 KVINNAN TAR PLATS. TREDJE STYCKET: XI. Fågeln på grenen 80 XII. Napoleoner 90 XIII. En allvarsam tarantella 104 XIV. Återigen fågeln på grenen 116

10 VI MIDSOMMAR. FJÄRDE STYCKET: Sid. XV. På allmänna vägen 128 XVI. Om jakt och fiske 148 XVII. Gammelvallen och Långsjön 157 XVIII. Fortsättning 166 XIX. Kreaturens suckan 181 NOVEMBER. XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. FEMTE STYCKET: November 195 Gipstavlan 2o8 Cholera Morbus 216 Gamla räkningar 224 Hamlet 232 SJÄTTE STYCKET: VINTERGATAN. XXV. Hos Stadsläkaren 242 XXVI. Vintergatan 249 XXVII. Bokslut i månsken 256 XXVIII. En återblick 265 XXIX. Turken enleveras 273 SJUNDE STYCKET: STORA NYHETER. XXX. En ny Borgmästare 289 XXXI. Järnvägsfrågan 300 XXXII. Oväntat främmande 311 XXXIII. Landshövdingen i enrum 320 XXVXI. Stora nyheter 329

11 DÅ SÅ KAN SKE. ÅTTONDE STYCKET: VII XXXV. Tidig vår 338 XXXVI. Då så kan ske 345 XXXVII. Bort till fjärran land i Söder 350 XXXVIII. Oåterkalleligen punkt och slut 357 Sid.

12

13 FÖRSTA STYCKET: ORIENTERING. I. Firman o Abergson utomhus. Firman Åbergsons gård var ett hörnhus vid Stora torget i Residensstaden för Stora Kopparbergs Landshövdingedöme, och vår orientering dateras år Halva provinsen Dalarne handlar hos Wilhelm Åbergson, firma W. Åbergson. Byarna äro nog delade mellan honom och några andra men Åbergson har brorslotten och han har framför allt bondaristokratin. Där har han också sitt personliga umgänge, i staden umgås han med ingen utom sitt eget hus. Han är Den Oföränderlige ännu vid 48 år med en förmögenhet som gissas till minst 700,000 Riksdaler Riksgälds. Han är fortfarande i skjortärmarna liksom för trettiotvå år sedan då han kom i boden hos sin företrädare och väl knappt ägde mer än skjortan. De tre fyra andra, som man kan räkna med, ha blivit grosshandlare i bonjour. Åbergson är ej sådan, han räknar det för att vara»slimsklädd» som det heter i Övre Dalarne. Bönderna se I Fa/ilman, Firman Åbergson.

14 att Åbergson alltjämt begriper vad en bonde är och betyder, och vad en bonde är särskilt i denna provins, där ett gods knappt hade funnits och där en herrgård knappast fanns annat än vid Stora Kopparberget och vid järnbruken; och där de dåvarande två sågverksbolagen ännu ej hunnit sträcka ut armarna så långt. Berättelsevis från späda barndomen veta bönderna att deras förfäder i tusentals år, längre tillbaka än böckerna gå, ha varit sina egna, skyddade genom provinsens stora gränsskogar mot alla slags både värdsliga och andliga patroner, liksom mot rasuppblandning, och till nyare tid tämligen fria även mot den ej så uråldriga svenska helstatsmakten. Åbergson lurar dem liksom hans konkurrenter göra, men hos Åbergson går det i alla fall till på ett annat sätt och allt som upptäcks blir för övrigt med stor gemytlighet rättat. Åbergsons väldiga gårdsplan, hans över ett tunnland vida borggård mellan boningshuset, magasinet och stallarna, är en av provinsens ur affärssynpunkt viktigaste samlingsplatser. Bönderna köra in dit för sina flesta affärsbehov: spannmål och foder i köp och salu, hästaffärer varom mera nedan, speceri- och diverse. Och inom diverset kan numera sedan många år skiljas på det vanliga, lilla diverset som är lokaliserat inom handelsboden, och det stora diverset som omfattar bankiraffärer och bankaffärer. Stora diverset är stort från kapitalsynpunkt, men är egentligen ej anlagt på nämnvärd vinst. Största in-

15 komstartikeln är spannmål, numera. Därnäst är lilla diverset störst. Dit hör en artikel, fisken, i och för sig knappt värd att nämnas i 3 detta sammanhang, men ändå: fisken är den historiska, älsta artikeln som fordom gav Åbergson hans ännu bibehållna titel Fiskhandlare då han vid 32 år övertog sin företrädares stärbhus och gifte sig med hans enda dotter. Nu kunde Hr Åbergson lika gärna föra titeln Fordringsägare, ty större delen av hans förmögenhet ligger hos bönderna i smålån mot god inteckningssäkerhet och måttlig ränta. Varje låntagare är samtidigt hans avgiftsfria ortsombud i hemorten och föser till honom de vankelmodiga och tveksamma och styrker deras sinnen så att de förbliva hos honom. Åbergson åker också sina Eriksgator i provinsen, en gång om året då vintervägarna göra skjutshållen kortare. Det är en social prickning att då uteslutas från hans stora notvarp på gästgivargården där han vart år har nya kärnfulla talesätt, kraftextrakt ur provinsens hårda skämtlynne, talesätt som fortleva i socknen ända tills de om ett år avlösas av hans allra nyaste. Det lilla varpet, om det hinns med, är avsett blott för umgängesvännerna. Den rymliga bodtrappan till Åbergsons speceri- & diversehandel i hörnet av hans långa röda envåningshus med gröna fönsterluckor, och med frontespisrum en trappa upp, och med rött tegeltak, är kant i kant till gårdens inkörsport. Som pojke stod Åbergson på trappan minst två dar i veckan från första dagsljuset tills flera timmar

16 4 frampå dagen för att genast varsko inåt huset då lantfordon voro inom synhåll, och för att själv ägna åt de åkande gästvänskapens första omsorger enligt en noga inlärd samaritkurs. Det var genom självständig, psykisk fördjupning av denna kurs och genom mer och mer bländande variationer däri alltid inom det provinsiellas fasta ram som den unge Åbergson blev oumbärlig för sin principal och småningom "fick den handlingsfrihet som på omkring tio år nyskapade affären, höjde den över fiskaffärerna och det mindre diverset upp till spannmål i stort och ett större diverse som tätt omfamnade böndernas hela hushållning utom kreaturs- och slakteriaffärer och järn och trä. Bodtrappan var den strategiska punkten på hans ungdoms slagfält där han småningom fann Ordet som trängde genom skinnpälsen på vem det vara ville, ty det styrdes av ett alltjämt ökat vetande och av ett minne som omfattade kundens och hans hemorts intimaste förhållanden, och det vägleddes av en allt snabbare siarblick som i ett nu skymtade stundens känslor och behov, och det var aldrig samma ord två gånger utan alltid nyhetens friska färger över de gamla välkända ämnena: hemortens marker i morgonrodnadens alltid nya skiftningar. Och då någon gång senare på dagen skällsorden behövdes, vilket alltjämt ökat förråd av glosor, underbart hopfogade men ändå alltid enkla och lättfattliga! Vilken suggestiv kraft i den unges otidigheter, tidiga bud-

17 skåp om den patriarkaliska mogenheten i hans yttranden nu, då han från bodtrappan vid förefallande behov rensar porten eller gatan med en rad individuellt träffande, intimt sakkunniga, lågmälda eller dånande ord, för vilka män, kvinnor och barn vika undan som för en kavalleritrupp. Detta andliga välde över gatan och gården är en av de bärande omständigheterna för hans omfattande affär. Det var som sagt på talet, detta, och en del av bönderna voro enligt då ännu gällande landssed ofta nog beskänkta redan vid intåget på Åbergsons gård, och ännu oftare voro de mycket ankomna då det rustades till hemfärd. Till den tidiga morgonens samaritkurs hörde för övrigt en ordentligt besk, serverad i bästa fall av Åbergsons egen hand, och fortsättning följde. Men vidare var det ej blott bönder som samlades till gården. Flertalet av provinsens och ett par grannprovinsers talrika hästhandlare togo in hos Åbergson, där bondmarknaden var störst. Det var merendels folk av en särskild blandras mellan tattare och skandinaver eller tattare och finnar, och denna blandras var ett farligt folk. Hästhandlargruppen förstärktes på marknadsdagar genom ofta långväga yrkesbondfångare, som föreburo hästaffärer. Kom så därtill mera planlöst kringstrykande»löske» män, kvinnor och barn, såsom några tiggare,»tok-brita» och ett par andra på fri fot varande sinnessjuka som sällan saknades på livligare platser, och ett antal gatpojkar så förstår man att det fordrades en styrelse över denna brokiga folklighet. 5

18 De slätrakade, blåskäggbottnade hästhandlarna och bondfångarna kunde i regeln ej utestängas. Gränsen dem emellan var svävande, och hänsyn till Åbergsons konkurrenter fordrade att gården måste bjuda även på hästmarknad. Denna svårskötta detalj i Åbergsonska gårdens stora och många torgdagar reglerades emellertid genom ett tyst men oeftergivligt förbehåll : att alla dithörande handelstvister av grövre art, inbegripet falskspel och någon gång en stöld, ett rån eller något knivhugg, voro underkastade Åbergsons gårdsrätt, skiljedom, och fingo ej gå till polisen. Ett allvarligt kränkande eller hans personliga kväljande av denna privata j urisdiktions beslut och kompetens straffades genom utestängning från gårdens affärsområde på viss tid eller på livstid, en utestängning åtföljd av otidigheter, vilka genom sin sällsamma kraft och uppfinningsrikhet fingo minnets återljud i provinsen. Stadens tre man starka poliskår insåg själv sin lägre kompetens och böjde sig för affärsintresset och gammal hävd. En polis brukade visa sig ibland vid gården men besöket tycktes blott gälla frågan om Åbergson fanns i närheten fast han ej syntes på bron. Fanns han så var allt väl även om bullret av fruktansvärda handelstvister ekade mellan husen. På bron gjordes spannmåls- och foderaffärerna med Åbergson själv, som genom den i regeln öppna boddörren ropade in resultaten för notering och vidare order till magasinen. Det stora diversets bankir- och bank-

19 7 affärer gjordes också med honom själv, men i kammarn innanför boden. Åbergsons metod var fullständig redbarhet i stora diverset, samma egenskap i ofullständigare mån beträffande spannmål och andra större varuslag; och det ihärdiga oundvikliga bedrägeriet i mått, vikt, sorter och allt, endast i lilla diverset som i själva verket var mycket stort. Ett förvillande drag av envis pålitlighet bestod han sig med i den för stadsborna avsedda fiskhandeln, hans och hans företrädares historiska plattform: ingen kunde där tävla med honom. Med denna lilla artikel behöll han hos sig en god del av stadens bästa köpare ty det var mycket som fisken drog med sig då den hämtades eller besågs av hushållens utskickade. Det var före telefonernas tid. Mittpunkten för det hela var bron fastän denna för det yttre ögat låg i affärernas ytterkant. Här bevakade Åbergson det lilla diverset och föste kärvänligt kunderna in i boden där de mottogos av kunniga händer och muntrades genom ett och annat ord från honom själv. Ett steg från bron och han stod i porten och såg nästan hela gårdens lägerliv. Upp på bron igen och han såg, åt andra hållet, större delen av stadens salutorg, och hela torgmarknaden de närmaste stånden kunde han ropa till. På ömse sidor om gatan har han sina egna hyresgäster, han äger hela gatumynningen mot torget, flera hus inåt gatan på bägge sidor. Hans vakthållning på

20 8 bron har ett skarpt sikte på hyresgästernas förhållande till hans lilla diverse i boden, och han har ordet i sin makt med jungfrurna som känna sig lagom observerade och trots hans ålder sno på sig då de gå förbi. På bron står han i själva verket ungefär mitt i sin stora domän, omgiven på alla håll av sitt klientel. Där fanns alltså morgnarnas och förmiddagarnas Åbergson ; hans aftonförvandling må ännu vara en hemlighet. Där fick han också nog för sitt mäktiga behov av frisk luft och svalka. Handelsman Åbergson, kallad»storfursten», är varm av sig som en bakugn och stor som ett hus; åtta timmars värmeutstrålning i det fria är vad som hör till hans bästa jämvikt. Rocken hänger i kammarn innanför boden, men den används blott för bankbesök och dylikt. Ogärna drar han också sticktröjan eller skjortärmarna. skinntröjan utanpå västen och de blårandiga Pigg som en tumlare välter han ur sängen om morgnarna, ej sällan med ett mumlande som har ungefär följande känslounderlag:»anfäkta! här ska det bli annat av!» Med hårdspänd vaksamhet på allt och alla tar han sitt stora luftbad till tvåtiden på dagen, och utom kaffet som han får på sängen och två skeppsskorpor som han har i västfickorna och äter på bron, tar han ingenting till livs förrän omkring halvfyratiden, varom nogare berättas i ett särskilt kapitel. Han har en inackordering som för oss är blott en symptomatisk biperson men som för Hr Åbergson är

21 9 någonting vida mera. Vi må därför ägna några sidor åt inackorderingen, han heter Eriks Johannes Erikson men av sina kamrater i Residensstadens Högre Allmänna Läroverk kallas han»turken».

22 II. Firmans ögontröst,»turken» gick i Sjätte nedre på latinlinjen, avdelning A): grekerna, grupp a): hebreerna och var 17 år, ett par år äldre än kamraterna, och han var son till en efter hemortens uppfattning mycket förmögen bonde och kyrkvärd i en skogssocken inom provinsen många mil från den lilla lärdoms- och residensstaden dit han hade tre dagsresor på kärra eller två på släde. Hemmanet gränsade mot prästgårdsägorna, kyrkvärdens och kyrkoherdens kreatur hade förtroligt gemensamhetsbete på bådas hemskog, och det fanns i den unge grekisk-hebreiske latinarens mörklagda klädsel, allvarliga kamning och personliga renhållning ett drag av städad kyrklighet, som vitsordade dessa hemtraktens grannskapsförhållanden. Men ej något som helst av magerhet och blodlöshet som ju är en av kyrklighetens former. Tvärtom. Hur skall man kunna ge det rätta kännet på hans

23 hull med dess säregna gemytlighet? den säregna mognaden i hans ungdom? Han såg kanske ut att vara 25 år, eller kanske han mera S3ig ut som en övermogen sjuttonåring. Om man tänker sig en välrenommerad, gift, 45 år gammal specerihandlare med titel II och karaktär av grosshandlare, enär han själv ej behöver gå ut i boden utan kan läsa sin tidning, röka sin cigarr och göra sina betraktelser på»kontoret» innanför; tjockt, ramsvart, välklippt, slätt, i mitten benat hår; ej fullt regelbundna men välformade överallt rundade drag; ett en smula turkiskt ansiktsuttryck av det lugnaste, minst romantiska, minst oroande slaget; ett par små tjocka, ramsvarta porslinsmustascher i naturlig form av Amors båge; därunder en liten, liten svällande mun; kroppslängden fullt medelstor, figuren något satt och från topp till tå förlöpande i jämna rundningar, och lindrigt ansvälld om man nu föryngrar denne välaktade 45-åring enbart genom att återge åt hans naturligt olivfärgade hy dess vackra sjuttonårsnyans, åt blicken dess oberördhet av affärer och dess fulla obekantskap med rubbningar i matsmältningen, och åt den lilla munnen ett blekrött rosenblads friska färg: så må man tro att den ovanlige sjuttonår ingens yttre har rönt ganska mycken rättvisa. Hans vardagsklädsel redan i dessa tidiga år hade i regeln bonjour- eller livrocksnitt, den var välsittande, och den var i färger, detaljer och allt av samma lugna 45-årsmognad som hans figur. Samma sak med hans hållning och rörelser : en harmoni

24 12 i rundade vågrörelser med benägenhet att snabbt stillna av i meditativ vila. Inga omvägar varken ute eller inne utan en rätlinjig, vaggande brådska förljuvad kanske just av vissheten om att räta linjen är kortaste avståndet mellan två punkter. Då han kommer in i Sjätte nedres klassrum går han gärna rakt på sin plats som en tämligen stor ångare, vilken med en lätt vaggning från öppna sjön just löper in till sin ankarplats bakom hamnens vågbrytare. Efter en snabb förankring i bänken visiterar han genast lärobokens innehåll i de delar varom fråga blir just på den lektionen. Hans saktmodiga ansikte med den turkiska blicken får ett uttryck av lindrig plåga. Den lilla svällande munnen rör sig då och då några slag i takt med läsningen i boken. Han är strängt upptagen och svarar ej gärna om man talar till honom utan ger blott en halv blick och börjar läsa halvhögt för att få vara i fred. Lektionen börjar och han får sina frågor. Man kan lägga märke till att han bemöts med en viss jämnårig hänsyn av lärarna. Hur vore det också möjligt annat? Hela hans väsen är stadga och ett allvarligt skådande, som väl kanske ej förtjänar namnet betraktelse eller eftertanke, men som ej heller är tankspriddhet eller ouppmärksamhet. Det skulle vara en grovhet att bemöta denne allvarlige man som en pojke. Hans uppförande i skolan är oklanderligt, och är så även på de lediga stunderna där. Aldrig några fuffens

25 eller något nämnvärt slarv; endast som man tror en viss lättja men även den så jämn och beräknelig att den tycks ha ett ordentlighetsmärke. Han tjuvläser någon gång liksom flertalet av de andra, oftare kanske än flertalet. Men han gör det på ett försynt sätt och aldrig för att utmärka sig utan blott för att den tillfälliga okunnigheten i dagens läxa ej må kunna lodas så djupt att det hörbart skramlar i botten. Så kallade förståndsfrågor besvarar han med stor tveksamhet. Denna tveksamhet betyder väl troligen att han har som man säger»svårt för sig» i 13 skolsaker, men kan nog på samma gång vara en ansats till mognare uppfattning än kamraternas: en misstänksam känsla av att det ej alltid är hans eget funderande det vädjas till, utan ofta nog är ett särskilt skolförstånd som påkallas, ett papegojeri överfört i former av ett slags tänkande som tycks honom vara någonting till frejd och hemort okänt utsocknes och mycket tveksamt. I skolsakerna tycker han bäst om det otvivelaktiga: och det mest otvivelaktiga är lärobokens ordagranna ord, det vet han genom sin förståndiga erfarenhet, ty han har sett att kan man dem så reder man sig någorlunda och det ofta nog även utan att förstå dem. Kan han ett par rader ur läroboken utantill, så ger han ifrån sig dem med en förnöjd brådska, men sätter hörbart ett tankstreck mitt i meningen där hans egna ord skola ta vid. Klockan tre efter dagens sista lektion bär det i väg hemåt, också nu med god fart men nu har han tid att

26 låta tala med sig på hemvägen. Hans tal har ungefär den föreskrivna kortheten: ja ja och nej nej. Vad därutöver är, är blott några få korta satser av ett menlöst men alltid sakligt innehåll och är aldrig vad man brukar kalla»dumt». Han småler ibland men skrattar nästan aldrig, hans belåtenhet försvinner snarare då han hör skratt omkring sig. Jo, det finns ett par saker som få honom att skratta. Själv säger han aldrig ett grovt ord. Men det kan hända att någon av de andra anspelar på hans manliga mognad genom gåtfulla frågor, t. ex.: är du borta om lördagarna då du är hemma i X-by? Då ljusnar det till ett ögonblick i det saktmodiga turkiska allvaret, han lyfter litet på huvudet och den lilla röda munnen formar sig så smått och obestämt som hos ett mycket litet barn, till ett översiggivet men kort och svagt ljudande skratt högt uppe i diskanten. Varpå allt återgår till sin stillhet och de tjocka blåsvarta mustascherna återfå sin fasta porslinskontur. Det andra, som får honom att skratta, är anspelningar på den överdådiga mathållningen hos hans målsman Fiskhandlaren och Storfursten Åbergson. En av hans små korta satser i detta sammanhang blev hos kamraterna ett bevingat ord:»men Åbergson äter mer».

27 III. o Hr Abergson i helfigur. Vi lämnade Fiskhandlaren Åbergson innan han fått sin middag, vi återfinna honom nu ej på bodtrappan. Han har vid tvåtiden gjort inryckning i boden, dragit fårskinnströjan utanpå västen och knäppt väl igen. Han stannar gott en timme i boden och bodkammarn, utsatt för den av dagens folkskockning förhöjda kaminvärmen, och kommer småningom i starkt svettbad. Härunder genomser han med rutinerad fart dagens anteckningar i de blyertsförda bodkladdarna, räknar i huvudet, gör med blyertspennan en del streck och obegripliga knorrar på ett papper och kommer ganska snart till et facit som han i korthet noterar. Papperet daterar han och låser in i en särskild låda i kassaskåpet. Nu är han färdig att vittja kassan och avföra det överflödiga ur disklådan in i kassaskåpet vartill hör en ny anteckning, denna gång i en fickbok, som han bär på sig. Ställningen mellan in- och utgående varor har han nu också i huvudet, han gör dithörande noteringar i

28 i6 en trespaltig lagerbok; i dess tredje spalt inför han då så behövs order om rekvisition hos egna leverantörer, merendels importörer i någon av de större sjöstäderna. Medan allt detta pågår uppvaktas Hr Åbergson av en omkring trettioårig anförvant, Nicolaus, av för oss okänt tillnamn. Nicolaus tycks vara noga inne i allting; en mängd från Åbergson utgående korta stönanden och andra oartikulerade ljud, åtföljda av fragmentariska vändningar på ögongloberna, iakttagas genast av Nicolaus såsom detaljerade frågor eller instruktioner och föranleda svar genom lågmälda magerlagda ord eller genom framläggande av expeditions- och lagernotor, brevkopiebok, ankomna brev, kontokuranter, räkningar, bankbesked, diskontnotor, växlar; ibland också genom att Nicolaus drar i någon av de fyra ringledningarna till lagerdrängarna i magasinen. Jämte Nicolaus finnas i butiken en yngre bodbetjänt och en bodpojke. Nicolaus är en längesedan fullflätad köpman, men är detaljist; han är mästare i det lilla diversets alla irrgångar, men kan ej utan bevakning hindras att till de övriga affärsgrenarna överföra det lilla diversets metoder oförkortade. Det finns en jäsande bitterhet hos honom mot fiskkontot och fastighetskontot, vilka konti lämna ett löjligt ringa överskott i förhållande till fiskkontots omsättningssumma och fastighetskontots kapitalvärde. Men han får finna sig, ty disciplinen är järnhård. Sent om kvällarna då och då drar han på och sköter kaffefärgningsmaskinen uppe på lagervinden i boningshuset.

29 under noggrann omsorg att ingen obehörig finns i närheten. Nicolaus är pålitligt tystlåten och tål ej heller att bodbiträdena diskutera affärshemligheter av dylikt slag. 17 Nicolaus är»vice verkställande direktör» för det hela, som det väl skulle heta numera om man tänker sig det hela i den nutida bolagsform, som dess omfattning skulle förtjäna. Men han äter i köket med de andra bodbiträdena och med lagerdrängarna och jungfrun; dock under fru Åbergsons aktade och omtyckta presidium vid bordet. Endast Hr Åbergson själv och Turken Johannes ha sitt tillhåll i det stora fyrkantiga rum som är centrum i denna del av huset. Det ligger mellan bodkammarn och sängkammarn, har stor tambur utåt gatan samma ingång som till frontespisrummen en trappa upp det har tre fönster åt gården, är på en gång vardagsrum, salong, matsal, museum och rökrum, ett under av trevnad varom mera skall på sin riktiga tid och plats berättas. Ungefär en kvart över tre kommer Turken hem från skolan och då reser sig Åbergson från affärerna, lämnar bodkammarns badstuvärme och går in i sängkammarn där han kastar av sig kläderna. Han går vidare in i sitt badrum, stadens enda privata badrum. Badrummet är ett vanligt mindre boningsrum där Hr Åbergson helt enkelt cementerat ovanpå golvbräderna, gjort lutning till ett avlopp ut till gårdens rännsten, cementerat också ett stycke uppåt rummets väggar, lagt in Fahhnan^ Firman Åbergson.

30 i8 ett starkt trägaller som extragolv ovanpå cementgolvet, och gjort höga trösklar mot sängkammardörrn och mot dörrn till köket, som ligger invid och vetter mot gatan. För övrigt finnas inga anordningar i rummet mer än en så nyinburet vatten med flytande isstycken som huggits upp i iskällarn, och en träbänk och en träpyts. Fru Åbergson fyller just den första pytsen ur sån där hon måste försiktigt maka undan isbitarna för att ej få dem med. Tyst och småleende ser hon på Hr Åbergson, som spritt naken står uppställd i rummets bortre del. Det är ett spännande ögonblick, och det är gynnsamt för att i en hast uppfatta hans kroppsliga och andliga vigör. Hela hans väsen är spänt och samlat fullt så hårt som om han i nästa ögonblick hade att undergå ett allvarligt och våldsamt öde. Han är gott tre tum över tre alnar hög i sitt barfota skick. Kroppsvidden är förvånande, helst som ingen slapphet finns i linjerna. Vikten är omkring i6 pund eller 136 kilo i nya måttet. Benbyggnaden, som anas blott i handleder och fotleder, är mycket grov, men har sin mer än fulla motsvarighet i hullet och muskelpartierna, vilka skymta under hullet likt avlägsna men stora och rörliga skuggor. Bröstpartiet är i bredd och djup utomordentligt präktigt, och trots de 48 levnadsåren har dess arkitektoniska välde ej hunnit överträffas av magen. Dennas vidd måste ju uppmärksammas; men i levande, elastiska linjer rör den sig muskulöst efter

31 figurens minsta vridningar. Höfttrakterna och benen bilda tillsammans ett tvefaldigt pålrotsparti, som i grovlek och styrka är värdigt denna överbyggnad. 19 Armarna i samma stil, spända i det rörliga hullet som välnärda boaormar av största slag; de stå något ut från kroppen i jämnt rundade bågar. Skulderbredden är ansenlig, men har fast utfyllning uppåt: det hela jämte överarmarnas ställning bildar en triangulär rundning vars topp markeras av de små öronen ; dessa tyckas vara fästa vid halsen, om med halsen förstås det smalaste stället mellan bålen och huvudet. Huvudet, på något f ramåtlutande nacke, ser ej så stort ut mot det övriga. Det är ganska jämnrunt, tätt kortklippt för värmens skull så nära saxen kunnat komma, och genom det ljusa, täta, ännu ej alls gråsprängda stubbhåret ser man skinnet och huvudets jämna linje. Ansiktsprofilen är rätt grov men ej obehaglig; nederdelen ganska stor och något framskjutande, näsan varken ett eller ett annat men något framstickande ; allt rundkantat, men fast och samlat ej godmodigt men behärskat. Pannan rakt uppstigande över näsan och varken låg eller hög. Ansiktet är framifrån en avlångt rundad fyrkant, stadigt i linjerna, hyn är rödspr äcklig men i friskt rött, ungefär som hos en fullmogen men ej övermogen rädisa. Mustascher och helskägg mycket stubbade, och ljusare än ansiktshyn. De rakas aldrig men all denna hårväxt klipps av fru Åbergson en gång i veckan för att svalka vederbörande. Fru Åbergson lyfter pytsen och nu gäller det. Hr

32 20 Åbergsons likt kärnis blåaktiga ögon förstoras och blicken klarnar blixtsnabbt från ett tunt vardagsöverdrag av godmodigt skiftande glasyr. Ansiktsuttrycket stannar i en fast orörlighet, som organiskt passar till den uttrycksfulla figuren. Han fixerar fru Åbergson med hela sin organism och med en respektinjagande, suggestiv kraft, som står över vad man brukar kalla skönhet. Han är märkvärdigt nog fin i skinnet, känslig som en gris, detta sagt utan avsikt att på minsta sätt förklena hans värdighet. Vad som väntar honom ur pytsen är en prövning, fullt lika verklig som att stå för knutpiskan. Och utan minsta tvivel skulle han se ut just som nu även om han stode där för att skjutas i nästa ögonblick. Vi ha alltså haft turen att få se honom då det gäller. Och vi få säga att detta storögda, fasta, hårda men kännande ansiktsuttryck är av en mäktighet, som ej hör till det vardagliga. Det må vara att han i mångt och mycket ser mera ut som en frisk och färdig slaktare än som en religionsfilosof. Men i sitt läge framför det oundvikliga är han i alla fall genom hela sitt väsensuttryck en syn av orubblig, hög och befallande manlighet, som ej gärna kan glömmas. Nästa ögonblick är denna syn borta ty den första pytsen har kastat över honom sitt innehåll och ett otal andra följa tätt efter. Hr Åbergson nekar sig nu ingenting av stora vrålande ord och annat som kan lindra svedan, och det mot cementen skrällande spjälgolvet håller ackompanjemanget.

33 IV. Från klarhet till klarhet. Handelsman Åbergson, nybadad och i helombyte både under och ovanpå men fortfarande i skjortärmarna, sitter vid middagsbordet på tu man hand med Turken, också han i skjortärmarna enligt sin målsmans alltjämt synliga föredöme. Det var tisdagen den 14 november 1865, ett datum som ingendera nu hade orsak att grubbla över. Men vi få se att den dagen blir till något för Storfurstens hus i mer än ett avseende. Det var till en början smörgåsbordet, som upptog bådas intresse. Det stora runda bordet, vars utan sirater svarvade, stadiga gula björkben stucko fram under en ren vit duk, pryddes i huvudsak av följande: Ansjovis, marinerad sill, sardiner, böckling, makrill, inkokt ål, svensk löjrom, en torr fårbog, tunga, färskgurkor, uppskuren kalvstek, små kalla chateaubriander, pickles och två ostar: mesost och en gammal brunfläckig gräddost ej utan mask. Uppläggningen var gjord på gamla he-

34 22 dervärda glasassietter av olika utseende vilka syntes hämtade ur ett välförsett museum; och allt var fasonerat och ordnat av en hand, som tydligen utövade konsten med ömhet och insikt. Denna hand var alltid fru Åbergsons egen. En stor kopparbunke full med astrar gjorde inskärning i anordningens sfäriska form, åt ena sidan; mitt emot skars sfären av en museiartad brännvinsflaska, uppvaktad av tre halvbuteljer röd bourgogne av distriktsmärket Chambertin. Hr Åbergson och Turken mitt emot varandra i var sin stadiga länstol av ljuspoler ad, men av ålder mörknad björk, med sittdyna i svart kalvskinn. Brännvinsmuseiflaskan besökes av Hr Åbergson ensam; högst tre gånger i snabb följd vid förrättningens början. Inga dricksvaror finnas på bordet mer än de omnämnda två utkorade; vardag och söndag likadant. Bourgognen, som genomgår hela måltiden, anlitas av Turken, men Hr Åbergson hinner först snart upp honom och löper långt förbi. Sista halvflaskan är för Åbergsons privata del; ur den får Turken ett halvt glas som en för hans ungdom lämplig avslutning. Anordningarna äro i allt vardagens vanliga, och rätterna egentligen blott två: i dag oxsvanssoppa och stuvade abborrar. Nu likväl också en ganska stadig efterrätt då det ej råkar vara köttdag på bordet. Men vilken tillagning och vilken paradisisk fulländning hos de vattnets och fasta landets kreatur, som funnits värdiga att redas till spisoffer! Och vilken ortodoxt rättfärdig temperatur på allt sorq bärs in! au-

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

orna vars smidiga skinn har format sig efter mina fötter. Jag drar på mig byxor och en skjorta, stoppar in min långa mörka fläta under en mössa och

orna vars smidiga skinn har format sig efter mina fötter. Jag drar på mig byxor och en skjorta, stoppar in min långa mörka fläta under en mössa och k a p i t e l 1 N är jag vaknar är det kallt på sängens andra sida. Mina fingrar trevar efter Prims värme men hittar bara madrassens sträva kanvasöverdrag. Hon har nog haft mardrömmar och lagt sig hos

Läs mer

Den gamla Änkan såg vad som hände och blev vansinnig. Hon skrek åt Kadir:

Den gamla Änkan såg vad som hände och blev vansinnig. Hon skrek åt Kadir: PROLOG Året är 1976 och vårens första regn upphör, solen skiner på stadens våta gator och trottoarer och himlen lyser med ett skarpt blått sken. Kadir ligger ihopkrupen på sin smala säng, han vaknar sent

Läs mer

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom Av Marc Segar Originalets titel: A survival guide for people with Asperger syndrome Översättning: Ingrid Flöistrup Textbearbetning: Gunilla Gerland

Läs mer

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige Selma Lagerlöf 24 januari 2011 i DEN KRISTNA DAGVISAN Den signade dag, som vi nu här se av himmelen till oss nedkomma, han blive oss säll, han låte sig te

Läs mer

Tre vardagsrysare. Mårten Steen. Boksidan

Tre vardagsrysare. Mårten Steen. Boksidan Tre vardagsrysare Mårten Steen Boksidan Tre vardagsrysare Mårten Steen Copyright: Förlaget Boksidan 2007 Box 558 146 33 Tullinge Tre vardagsrysare, ISBN-nummer: 978-91-86199-19-7 Du får gärna kopiera denna

Läs mer

Vi skriver i Upplands-Bro

Vi skriver i Upplands-Bro Att bläddra och söka i dokumentet Hur förflyttar du dig i detta dokument? - Det innehåller många hundra sidor Du kan söka efter artiklar av viss författare och artiklar inom visst geografiskt område? Detta

Läs mer

MEDICINSK ETIK. i fickformat. Texten kan laddas ner gratis. Det är inte tillåtet att sälja den vidare i någon

MEDICINSK ETIK. i fickformat. Texten kan laddas ner gratis. Det är inte tillåtet att sälja den vidare i någon MEDICINSK ETIK i fickformat Texten kan laddas ner gratis. Det är inte tillåtet att sälja den vidare i någon form. Copyrighten ligger hos författaren. För värdefulla synpunkter på texten vill jag tacka

Läs mer

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog 1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog Hela natten har jag svävat mellan månljusa träd Och mitt hjärta bävar för förvandlingens väg Mina vänner ser

Läs mer

KYRKANS PRESIDENTERS LÄRDOMAR WILFORD WOODRUFF

KYRKANS PRESIDENTERS LÄRDOMAR WILFORD WOODRUFF KYRKANS PRESIDENTERS LÄRDOMAR WILFORD WOODRUFF KYRKANS PRESIDENTERS LÄRDOMAR WILFORD WOODRUFF Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga Vi tar gärna emot dina förslag och synpunkter på denna

Läs mer

Att försvinna ner i någon annans minne

Att försvinna ner i någon annans minne Att försvinna ner i någon annans minne av Patrik Bergner och Ursula Fogelström Personer: Modern Sonen Brodern Tack Claes Lundberg Götgatan våren 94 -2- Ett vardagsrum/matrum. Lådor fyller rummet. De har

Läs mer

Räddad genom att hoppa

Räddad genom att hoppa 17 Räddad genom att hoppa Var förnuftig Igor, sa Vic, och låt mig köpa dig ur de här problemen. Men Igor bara skakade på huvudet. Nej, Vic, sa han, jag har själv försatt mig i den här situationen och jag

Läs mer

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss.

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss. Jag har en tibetansk terrier som är 10 månader. Jag undrar hur jag ska göra för att han inte ska sticka iväg, jag vill kunna ha han lös ute. Jag ska snart ut till min stuga över påsken och vill då kunna

Läs mer

Lars Thoris. Den schizofrene. eller. Döden i Maleme. En berättelse inifrån

Lars Thoris. Den schizofrene. eller. Döden i Maleme. En berättelse inifrån Lars Thoris Den schizofrene eller Döden i Maleme En berättelse inifrån Harry kämpar för att hålla sina psykiska besvär under kontroll. Han har insett att det tillstånd han befinner sig i inte är någon

Läs mer

Margarete Buber-Neumann Fånge hos Stalin och Hitler

Margarete Buber-Neumann Fånge hos Stalin och Hitler Margarete Buber-Neumann Fånge hos Stalin och Hitler Tyskt original, Als Gefangene bei Stalin und Hitler: Eine Welt im Dunkel (1947). Svensk upplaga: Bokförlaget Natur och kultur (1948) Inledning Margarete

Läs mer

Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson

Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson Förord En utforskare dör en mystisk död och när rollpersonerna börjar gräva i orsaken finner de ett gammalt pergament där en gåtfull vers finns nedtecknad.

Läs mer

Intrigpapper Mörkrets Tid 2-4 oktober 2009

Intrigpapper Mörkrets Tid 2-4 oktober 2009 Intrigpapper Mörkrets Tid 2-4 oktober 2009 Världen Så skapades en misslyckad plats, vacker och förstulen från skaparens sanna och mörka intention. En problematisk plats, både skön och fruktansvärd i sig

Läs mer

et var för varmt i rummet där vi satt. Första gången han kom hade han haft med sig sin mor. Jag hade hämtat dem ute i väntrummet, där stod ett bord

et var för varmt i rummet där vi satt. Första gången han kom hade han haft med sig sin mor. Jag hade hämtat dem ute i väntrummet, där stod ett bord D et var för varmt i rummet där vi satt. Första gången han kom hade han haft med sig sin mor. Jag hade hämtat dem ute i väntrummet, där stod ett bord med serietidningar, några få böcker och legobitar.

Läs mer

ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL?

ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL? ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL? EN FILOSOFISK DISKUSSION OM ABBORRAR, SJÄLEN, GUD OCH VETENSKAPEN av HANS ROSING Lektor i vetenskapsfilosofi vid Åbo Akademi (DENNA TEXT ÄR I HUVUDSAK SKRIVEN SOMMAREN 1994).

Läs mer

Stenen i mitt hjärta. Mitt hjärta av sten. Dess såriga yta.

Stenen i mitt hjärta. Mitt hjärta av sten. Dess såriga yta. GREKLAND. ÖARNA Ibland inträdde ett slags siktdjup. Schakt, rakt ner genom tiden, livet. Och långt därnere något som liknade lycka. Vägarna ner från bergen. Svalare i luften i skymningen, rent av kyligt

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

E.T.A. Hoffmann. i översättning av. Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 104

E.T.A. Hoffmann. i översättning av. Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 104 E.T.A. Hoffmann Det främmande barnet i översättning av Barbara Knochenhauer Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 104 E.T.A. Hoffmanns Det främmande barnet i översättning av Barbara Knochenhauer

Läs mer

VÄND OM OCH VAR STILLA

VÄND OM OCH VAR STILLA VÄND OM OCH VAR STILLA Tidigare utgivning Döden tänkte jag mig så (2013) På annat förlag Får i mig mer liv än jag är van vid (2007) Precis så illa är det (2010) Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm

Läs mer

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1 Krister Inde Se dåligt Må bra Indenova 1 AB Tidigare utgivna böcker och faktaskrifter med Krister Inde som författare och faktainsamlare: 1975 Synträning med optik (tillsammans med Örjan Bäckman), Liber

Läs mer

Dennis gillade att ha jeans som var slitna och en sliten jacka och läderskor.

Dennis gillade att ha jeans som var slitna och en sliten jacka och läderskor. Dennis svarade. Det var Marias bror. Han ville säga tack. Sen efter en liten stund ringde hans kompisar och ville att han skulle komma till parken. - Ja jag kommer, svarade Dennis. Sen ångrade han sig

Läs mer

På jakt efter historien

På jakt efter historien På jakt efter historien Spioner, reportage, riddare och häxor jan guillou PÅ JAKT EFTER HISTORIEN Spioner, reportage, riddare och häxor 1 Jan Guillou i nyckeltal * född 1944 * studentexamen Viggbyholmsskolan

Läs mer

COOLA NER JORDEN LIP-PROJEKTET MURBRÄCKAN ETT KLIMATLÄROMEDEL FÖR BARNOMSORG OCH SKOLA I SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN VÄXJÖ KOMMUN 2001-2004

COOLA NER JORDEN LIP-PROJEKTET MURBRÄCKAN ETT KLIMATLÄROMEDEL FÖR BARNOMSORG OCH SKOLA I SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN VÄXJÖ KOMMUN 2001-2004 COOLA NER JORDEN ETT KLIMATLÄROMEDEL FÖR BARNOMSORG OCH SKOLA LIP-PROJEKTET MURBRÄCKAN I SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN VÄXJÖ KOMMUN 2001-2004 Coola ner jorden 1 Innehållsförteckning se förklaringar

Läs mer

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning) Föredrag

Läs mer

Bygg själv Eder båt.

Bygg själv Eder båt. Bygg själv Eder båt. Handbok i enklare båtbyggeri Praktisk hjälpreda vid byggandet av allmogebåtar och enklare farkoster, försedd med originalteckningar och illustrationer. av JOHN SVENSSON fd skeppstimmerman

Läs mer