Sven Wimnell : Politik hösten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008. http://wimnell.com/omr36-39x.pdf"

Transkript

1 Sven Wimnell : Politik hösten

2 Sven Wimnell : Politik hösten Innehåll: 7 Sven Wimnells hemsida. 7 Klassifikationssystem som klassificerar människornas verksamheter 7 Människornas levnadsvillkor 7 Förändringsprocesserna i världen 8 Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller. 8 Individer och samhällen planerar framtiden. 9 Klassifikationssystem för verksamheter. 11 Omvärldsanalys 12 Klimatet och världsbefolkningen. 12 Världen. Klimat och sociala relation 12 Koldioxidutsläpp. 12 Fysiska och sociala miljöer. 13 Mänsklighetens utveckling. 13 Sociala relationer. 15 Sveriges elva folkhälsomål. 17 Sven Wimnell : Fördomar, kunskaper, moral, politik för välfärdsfördelning och koldioxid. (http//wimnell.com/omr36-39t.pdf) 21 Sven Wimnell : Komplement till 36-39t.pdf omr36-39u.pdf (http://wimnell.com/omr36-39u.pdf) 23 Sven Wimnell : TV-avgiften, skatterna och pensionärerna. (http//wimnell.com/omr36-39v.pdf ) Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn. Skatter Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn. Skatter 25 Läget i början av Förenta Nationernas Millenniedeklaration. 28 Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik. 25 Planering och styrning. En svensk världsplanering behövs. 30 Det första steget om folkets kunskaper och värderingar 31 Svenska väljare okunniga. 32 Opinionsmätningar slutet september Läget hösten KINA 36 Skatten sänks för fattiga pensionärer 38 Vår nya skattereform ger alla mer i plånboken 41 Finanskrisen 41 Ekonomiska kriser genom tiderna 42 Effekten lär dröja även vid ett ja från representanthuset 44 Nordiska företag behöver låna 822 miljarder kronor 45 Krispaketet gick igenom till slut 46 Carl Tham om finanskrisen och marknadskrafternas skeva konsekvenser.

3 49 Att förbättra Sverige och världen. Planering och information. 50 I det närmast följande om information och utbildning o d: 51 Informationsnät på Internet 51 SAFARI 51 Samhällsguiden, 51 Kulturnät Sverige. 52 Svenska Miljönätet. 52 Sverigedirekt.se, sverige.se 54 : 42 Nedläggning av sverige.se 56 sverige.se, f d SverigeDirekt 57 Ersättningar för sverige.se 57 Sven Wimnell : Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen. (http://wimnell.com/omr353i.pdf) 57 Sven Wimnell : Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen fördelade på områden i SW-klassifikationssystem.(http://wimnell.com/omr353j.html) 58 Pressmeddelande 18 september 2008 Finansdepartementet: Stor reform inom e-förvaltningen 59 Kunskaper vid universitet och högskolor i Sverige. 60 Skolpolitik 61 Pedagoger har raserat skolan 66 Svenska skolans uppgång och fall 71 Sveriges radio: Världens största ordningsproblem 73 Resultaten sjunker i den svenska skolan 75 Bluff att Sverige är bäst i världen 77 Svenska elever ägnar mindre tid åt skolarbete än eleverna i något annat industriland 78 Gymnasiet, en stor utslagningsmaskin 79 Utslagningen i grundskolan tilltar 80 Om del 2 (Sveiges Radio) 81 Sanktioner mot störande elever 82 Nationella prov redan i skolår 3 83 Betyg tidigare, och i fler steg 84 Statens skolinspektion 84 Sammanfattade analys 89 Så gjordes undersökningen 90 Några kommentarer om skolan, information m m. 97 Den fundamentala påverkanskedjan. 98 Människorna har olika behov av information i de olika rollerna. 99 Grundskolan och gymnasiet bör utformas med hänsyn till behoven i rollerna A1, A2, B1 och B2. 99 Sven Wimnell : Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf) 99 Sven Wimnell Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. (http://wimnell.com/omr40v.pdf) 103 Sven Wimnell : Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem förmänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld. (http://wimnell.com/omr40ze.pdf)

4 107 Sven Wimnell : Länkar i Sunets Webbkatalog, Mölndals länkkatalog och Länkskafferiet samt myndigheter mm under departementen sorterade enligt SW- klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr102h.pdf) 109 Härefter kopior av delar av sidorna 5-9 och i omr102h.pdf : 110 Sunets Webbkatalog nivå Om en lista med myndigheter mm i sverige.se fördelade på SW-områdena Kompletterat med länkar i nivå 2 i Sunets Webbkatalog och Mölndals länkar. 112 Kompletterat med länkar i Länkskafferiet. 113 Så till Länkskafferiet. 115 Om bristerna i lärarutbildningen. 116 Myndigheten för Skolutveckling IT FÖR PEDAGOGER Länkskafferiet. Nivå Förslag från Socialdemokraterna 118 September 2008: En ny solidaritetspolitik En rättvis värld är möjlig Socialdemokraterna RÅDSLAG VÅR VÄRLD 127 DN debattartikel av SVEN OSKARSSON och STEN WIDMALM Svenskt bistånd överspelat av kapitalistiska diktaturer 130 September 2008:Investera i vår välfärd Socialdemokraterna RÅDSLAG VÄLFÄRD Bostadspolitisk rapport. En boendepolitik för social sammanhållning och en bättre miljö Socialdemokraterna RÅDSLAG VÄLFÄRD 169 En ny skolpolitik för kunskap, respekt och lust att lära. Socialdemokraterna Rådslag Skola. 185 RÅDSLAG JOBB. Socialdemokraterna 190 September 2008: Tillgänglighet och kvalitet i vården. Förslag till socialdemokraternas hälso- och sjukvårdspolitiska program Socialdemokraterna RÅDSLAG VÄLFÄRD 213 September 2008 Rådslag om vår miljö Socialdemokraterna RÅDSLAG VÅRT KLIMAT : OCH SVERIGE LIGGER UNDER. Två år med regeringen Reinfeldt. (s) 234 Riksdagens öppnande hösten Budgetpropositionen för Kammarens protokoll rörande budgetdebatten. 284 Budgetmotioner, s, mp, v hösten S vill ge tre miljarder mer än regeringen till sjukvård 287 Socialdemokraternas budgetmotion 7 okt Vi river inte upp jobbskatteavdraget. (mp) 298 Miljöpartiets budgetmotion 7 okt S och mp måste sluta med sin pajkastning 303 Vänsterpartiets budgetmotion 6 okt Samarbete:Rödgrönt samarbete för framtiden 311 Sahlin backar och öppnar för Ohly 312 S-ledaren gjorde en total felbedömning. 312 Ökat s-stöd för koalition med mp och v 313 S-mp-förlovning får hård intern kritik 315 Ohly hoppfull efter invit från s-mp 317 Partiet misstrodde Persson enligt Nuder 319 Partiledardebatten 15 okt 2008

5 363 LO: Höstbudget 2008: Regeringen är inte uppgiften vuxen 365 Rättvisans återkomst. Anders Isaksson om regeringens böjelse för nyttokalkyler. 366 Allt fler långtidssjuka blir av med sitt jobb 369 Bunkerpunka. Lotta Fogde om finanskrisens goda sida 370 Energipolitikens låsning måste snarast brytas upp 372 Oroande (s)-förslag om förmögenhetsskatt 373 S bör tänka om 374 Konsumentverkets hushållsbudgetar för 2008 och bostadskostnader mm. 379 Kvar efter skatt och lägsta kostnader för hushåll. 380 Kopior av sidorna och i Sven Wimnell : Fördomar, kunskaper, moral, politik för välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf) : 380 Sven Wimnell : En påminnelse om skatter och bidrag. 384 Finansministern om ny skattereform. 384 Jobbavdraget. 385 En jämförelse grundavdrag - jobbavdrag. 386 Exempel på andra jobbavdrag. 388 Jobbavdragen är dåliga i fördelningspolitik. 388 Förvärvsarbetandes extrakostnader p g a arbetet. 389 Förslag om ändring av jobbavdrag och TV-avgift. Förslag om bostadsbidrag för barnlösa. 390 Skattelättnaderna : bör bedömas med hänsyn till levnadskostnaderna. 391 Pensionärer med låga inkomster. 392 TV-licensen. 392 Bostadsbidrag för barnlösa hushåll med låga inkomster. Förslag 393 Bostadsbidrag till icke-pensionärer utan barn Förslag. 395 Icke-pensionärer med höga inkomster och ensampensionärer med låga pensioner Ensam pensionär född 1937 eller tidigare. 397 I samband med småhus finns två sätt att bo 398 Bostadstilägg 2008 för ensam pensionär 65 år och äldre. 399 Kopior av sidorna 4-5 i Sven Wimnell : Komplement till 36-39t.pdf (http://wimnell.com/omr36-39u.pdf) 399 Begränsningsregel för låginkomstpensionärers fastighetsskatt. 400 Pensionärer med låga inkomster. 402 Kopior av sidorna i Sven Wimnell : TV-avgiften, skatterna och pensionärerna. (http//wimnell.com/omr36-39v.pdf) 402 TV-avgiften. 402 TV-avgift och jobbavdrag. 403 TV-licensen. 404 Pensionärerna får sänkt skatt(de med fritidshus misshandlas) 406 Vi fördjupar alliansen vid oktobermöte i Varberg 408 En ansvarsfull agenda för framtiden 416 Borg och Obamas recept ska leda alliansen på rätt spår 417 Skolverket ger politiker bakläxa 418 Regeringen föreslår en stabilitetsplan för Sverige för att säkerställa stabiliteten i det finansiella systemet

6 420 Regeringens proposition 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation 427 Ta inte forskningspengar för att stötta upp Volvo 429 Inga kompromisser om homoäktenskap 430 Regeringen vill vinststyra primärvård i hela landet 433 Flykten från a-kassan kräver sänkta avgifter 436 Världen och Sverige i slutet av oktober USA 438 Colin Powell stöder Obama 439 Ännu en 439 USA mot stor recession 439 USA:s BNP krymper 440 Bush vill hålla toppmöte om krisen 440 Kriget i Irak 441 Ahtisaari kritiserar fredsprocess 442 Ännu en kinesisk leksaksfabrik slår igen 443 Trängda tigrar till attack mot fiskare 444 Svenskars livsstil kräver 2,5 jordklot 445 Kärnkraft minskar koldioxidutsläppen. 447 Sverige måste bygga fyra nya kärnkraftverk 450 Fp och s måste enas om utbyggd kärnkraft 452 Rekordstort bistånd vållar strid 455 S och m riskerar tappa EU-röster åt två håll jobb i fara de närmaste åren 459 Vänsterpartiet accepterar budgetreglerna 459 Säg nej till Ohly 460 Deras taxeringsvärde fördubblas 462 Förmögenhetsskatt och fastighetsskatt bör ej återinföras. 463 Historiskt ras för s 464 Opinionsmätningar slutet oktober Presidentvalet i USA (före valet) 465 Barack Obama får majoritet av tidiga röster 465 Världen håller på Obama 466 Jordskredsseger för Obama i Sverige 468 USA:s nya president Presidenten och kommentarer efter valet. 484 Några slutord. Moral och transparens. Religion och humankunskap. Politik hösten Skatteförmåga. TRE STEG BAKÅT OCH ETT HALVT STEG FRAMÅT KLASSISK HÖGERPOLITIK UPPDRAG GRANSKNING, EU, RELIGIONER HUMANKUNSKAP TRANSPARENSEN. INFORMATION OCH PLANERINGAR POLITIK HÖSTEN 2008 LÅGA INKOMSTER OCH SKATT EFTER FÖRMÅGA. FÖRSTÅR VI VÄRLDEN? DN081104:Vakna vänstern, ni har vunnit! Resumé. En förkortad innehållsförteckning. 456 Räkenskapens stund

7 Sven Wimnells hemsida. Sven Wimnells hemsida lades in på Internet våren 1998 och har nu adressen Den har varit igång tio år och ger en relativt kort redovisning av ett forskningsarbete med titeln: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Projektet har pågått sedan Redovisningen omfattar sju inledande dokument och 129 dokument med innehåll i verksamhetsområden som formar världens framtid. I dokumenten finns länkar till ett stort antal bilagor, vanligen i pdf-format, som man kan klicka fram. Bilagorna innehåller fördjupningar av olika slag. Innehållet i senare års bilagor t o m 3 februari 2008 finns redovisat i Klassifikationssystemet klassificerar människornas verksamheter och innehåller : 1. Psykologiska och filosofiska verksamheter. 2. Religiösa verksamheter o d. 3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 4. Sambandsforskningsverksamheter. 5. Naturforsknings- och matematikverksamheter. 6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. Allmän geografi. Biografi. Allmän historia. Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara faktorer : Individens kroppsliga förhållanden, dvs individens kroppsliga status och personliga hjälpmedel för de kroppsliga behoven. Individens psykiska förhållanden, dvs individens olika psykiska tillstånd och aktiviteter, individens inre verklighet. Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. De fysiska miljöerna gäller det fysiska i omgivningarna. De fysiska miljöerna kan gälla: * De fysiska miljöerna som estetiska objekt med kulturella värden och funktioner. * De fysiska miljöerna som materiella objekt med ekonomiska värden och teknologiska funktioner. Individens sociala miljö - sociala samhälle.de sociala miljöerna gäller kort uttryckt människornas psykiska samspel. Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga avseendena igång av människornas verksamheter : Individernas viljor. Kollektiva viljor. Handlingar för kroppen ( ekonomiska- teknologiska handlingar ). Handlingar för psyket (informationshandlingar- kulturella handlingar). Verksamheterna påverkar varandra i en påverkanskedja utan slut

8 Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller. A. Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll. A1 Att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de fysiska och sociala miljöerna med de möjligheter och innanför de ramar som ges av de politiska styrningarna. A2 Att påverka de politiska styrningarna som direkt eller indirekt styr individernas levnadsförhållanden, som beror av * individens kroppsliga förhållanden, dvs individens kroppsliga status och personliga hjälpmedel för de kroppsliga behoven, * individens psykiska förhållanden, dvs individens olika psykiska tillstånd och aktiviteter, individens inre verklighet, * individens fysiska miljö-fysiska samhälle, * individens sociala miljö- sociala samhälle. B Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll B1 Att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssystemen och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav. B2 Att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn till vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få uträttat i den gemensamma arbetsfördelningen. Individer och samhällen planerar framtiden. Planeringar är verksamheter som går ut på att finna vad man bör vilja och innehåller fyra planeringsmoment som kan redovisas på många olika sätt alltefter omständigheterna i varje planeringsfall : Hur var det? Kunskaper och erfarenheter från det förgångna. Hur är det? Riktiga kunskaper om rådande förhållanden. Hur kan det bli? Vilka alternativ är möjliga i framtiden? Hur bör det bli? Vilket eller vilka alternativ bör man välja? Dessa frågor bör ställas ifråga om alla mänskliga verksamheter. Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med hänsyn till effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på individernas levnadsvillkor, som ges av deras psykiska och kroppsliga förhållanden och av deras fysiska och sociala miljöer.

9 Klassifikationssystem för verksamheter. O...1 Psykologiska och filosofiska verksamheter O...10 Övergripande samhällskunskap.övergripande värderingar O Bibliografiska verksamheter. Arkiv. O Biblioteksverksamheter.Databaser.Internetsökning O Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar O Övergripande filosofiska verksamheter om samband O Övergripande om forskning o d O Övergripande om ekonomiska verksamheter O Övergripande filosofier om utbildning o d. O Samhällskunskap. Samhällsguiden. O Ide- filosofi- och lärdomshistoria. O...11/19 Individernas inre verkligheter. O...11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d. O...12 Individens visioner, framtidsvisioner o d. O...13 Individens känslor, värderingar od. Estetik. O...14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d. O...15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d. O...16 Individens logik. Vetenskpsteori o d. O...17 Individens moral och uppfattningar om moral. O...18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst. O...2 Religiösa verksamheter o d O...20 Övergripande religiösa verksamheter o d O...21 Allmän religionsvetenskap O...22/28 Kristna religioner O...29 Icke kristna religioner o d O...3 Politikvetenskaper.Politiska verksamheter. O...31 Statistik och demografi O...32 Statsvetenskap O...33 Nationalekonomi, internationell ekonomi O...34 Lagar o förordningar, traktat, juridik O...35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter. O Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands) O Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots.) O Sveriges regering (och motsvarande utomlands) O Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d) O...36/39 Politiska krav och politiska planeringar: O om individernas kroppsliga förhållanden. O om utbildning o d. O om fysiska miljöer o ekonomiska verks. O om sociala miljöer, nöjen, sport o d O...4 Sambandsforskningsverksamheter. O Systemvetenskap. Infostruktur. O...5 Naturforskning.Matematikverksamheter. O...50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap O...51 Matematik O...52 Astronomi, rymdforskning O...53 Fysik o d O...54 Kemi o d O...55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d O...56 Paleontologi, arkeologi o d O...57 Biologi,ekologi.Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet O...58 Botanik. O...59 Zoologi O...6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. O...60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter O...61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks O...62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) O...63 Biologisk produktion.jordbruk,skogsbruk,jakt, fiske O...64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning. O Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger. O Organisation av boende, personalrum o d, hotell. O El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d. O Användning av inventarier o d.

10 O Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d). O Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter O Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d. O Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete. O...65 Adm, distribution, kommunikation, organisation o d O Kontorsarbete o d. Datoranvändning O Opolitisk offentlig civil förvaltning. O Militära verksamheter O Handelsverksamheter. O Telekommunikationsverksamheter. O Förlagsverksamheter o d. O Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d. O Penningverksamheter.Finans Försäkring.Skatter. O Allm.företagsekonomi,Arbetsförmedling o-marknad O Marknadsförings- och reklamverksamheter od. O...66/68 Tillverkning av varor O...66 Tillverkning av kemivaror o d O...67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d O...68 Tillverkning av komplexvaror O...69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar O...7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer. O...70 Allmänt om konst o kultur. O...71 Övergripande planering av fysiska miljöer O...72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur O...73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning O...74 Konsthantverk,formgivn.bruksföremål.Inredning O...75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto O...78 Musik ( konserter o d 792) O...79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks.sport O Seder och bruk. O Film, radio, TV, offentliga fester mm. O Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans. O Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek. O Spel. Skicklighets-och turspel Lotteri. Lotto. Tips O Sociala miljöer och sociala verksamheter. O Sociologi. Socialvård. Kriminologi. O /7956 Sociala miljöer o verks. i fysiska miljöer O Undervisning o d. O Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet O Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d O...796/799 Sport, idrott o d. O...8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. O...80 Språk.Språkliga verksamh. 802/809 motsv. 82/89. O...81 Litteraturvetenskap-historia. 812/819 motsv. 82/89. O...82/89 Skönlitteratur på olika språk O...82 Engelsk skönlitteratur o d. O...83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt. O...84 Fransk skönlitteratur o d O...85 Italiensk skönlitteratur o d O...86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d O...87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d O...88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d O...89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d O...9 Saklitterärt.Allm.geografi, historia.biogr. O...90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen O...91 Allm. geografi, reseskildr.913/919 motsv. 93/99. O...92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d O...93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia. O...93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshist. O...94 Medeltidens o nya tidens hist. i allmänhet och i Europa O...95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien. O...96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika. O...97 Medeltidens o nya tidens hist i Nord- o Mellanamerika O...98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika O...99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden

11

12 Klimatet och världsbefolkningen. I SVTs kunskapskanal den 9 augusti 2008 kl 21 intervjuades den kände biologen Sverre Sjölander som ofta hörs i radio och TV. Han talade om klimatproblemen som blivit högaktuella på senare tid och om utrotade och utrotningshotade växter och djur. Han menade, att det finns för många människor på jorden. Under de senaste cirka 80 åren har världsbefolkningen ökat från cirka två miljarder till 6,5. Om det fortsätter i samma takt och de outvecklade länderna strävar mot samma livsstil som västvärlden nu blir det svårt att få bukt med klimatproblemen. Befolkningen borde minskas. För att få ned befolkningen måste levnadsförhållanden för de outvecklade länderna förbättras. Med bättre levnadsförhållanden minskar barnafödandet. Förbättringarna måste gälla både materiella förhållanden och inflytandeförhållanden, mänskliga rättigheter, utbildning o d. Han listade: 1. minska klimatproblemen genom att minska utsläpp o d. 2. minska befolkningen genom att förbättra levnadsvillkoren o d. 3. bevara hotade arter. Det är risk att man nu i världen ensidigt inriktar sig på att minska utsläppen och försummar det viktigaste att minska befolkningen genom att förbättra levnadsvillkoren. Det är utgångspunkten i Sven Wimnell med tillägg : Fördomar, kunskaper, moral, politik för välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf). Här början på den redovisningen: Världen. Klimat och sociala relationer. Koldioxidutsläpp. Under 2007 har jordens klimat blivit ett stort ämne i massmedierna. Utsläpp av koldioxid gör att jorden blir varmare. Glaciärer och polarisar smälter, höjer havsnivåer och orsakar översvämningar. När glaciärerna smält ned blir det vattenbrist nedanför och växter, djur och människor kan inte leva där som tidigare. Fysiska och sociala miljöer. Koldioxidutsläppen är delar av det som ingår i de fysiska miljöerna. Men de största problemen finns i de sociala miljöerna. De gäller människornas relationer av alla slag mellan grupper och individer. I de sociala miljöerna ingår krig och strider och konflikter, vänskap och fiendskap, solidaritet och konkurrens, klasskamp, rasism, diskriminering, mobbning, omhändertagande, vård, uppfostran, utbildning, hjälp och stöd, välfärdsfördelning, indoktrinering, lögnaktighet, moral, kriminalitet, kriminalvård, korruption, lobbyism, integrering, segregering, demokrati osv, och det kan gälla i små och storagrupper, nationellt och internationellt och globalt. De sociala relationerna hanteras av individer, grupper och organisationer på många nivåer. I Sverige finns tre demokratiskt styrda nivåer: statlig nivå, landstingsnivå och komunal nivå. Staten har under sig ett stort antal myndigheter och organisationer. Under landsting och kommuner finns nämnder och andra organ. Över staten finns EU, Europeiska unionen för en del av Europa och FN, Förenta Nationerna för all världens länder. Mellan staterna finns många olika slags samarbetsorganisationer. Varje stat har sitt sätt att organisera sina verksamheter, har sin historia och sina speciella traditioner och värderingar. För privata verksamheter finns organisationer av många slag.

13 Mänsklighetens utveckling. Det anses vanligen att människorna blev människor i Afrika och sedan spred sig över världen. De äldsta mest kända kulturerna uppstod i områdena kring östra Medelhavet där det bildades stora riken som avlöste varandra, bl a romarriket som sträckte sig upp i Europa. Människorna kom också till bl a bortre Asien och Amerika men hade då till en början föga kontakt med dem vid Medelhavet. På 1200-talet reste italienaren Marco Polo till Ostasien och avslöjade för västerlandet en helt ny värld där. På 1400-talet reste Columbus västerut och kom till Amerika som han trodde var Indien, människorna där kallades därför indiander. Romarriket (Västrom) föll sönder omkring år 400 och därefter övertogs makten av Europeerna, som gav sig ut och koloniserade världen. Områdena i Amerika blev kolonier, men blev såsmåningom till ett stort antal självständiga stater, bl a USA som bildades i slutet på talet och nu ses som världens mäktigaste. Kolonierna i Asien blev självständiga stater efter andra världskriget, bl a britternas Indien, som blev två självständiga stater Indien och Pakistan. Områdena i Afrika var efter andra världskriget nästan helt europeiska kolonier, men har sedan dess blivit många självständiga stater. De kolonier som nu finns är mestadels bara små områden, mest öar i världshaven. Förenta Nationerna, FN, bildades efter andra världskriget och nästan alla världens stater är med där. Ett viktigt dokument är FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna. Inför det nya årtusendet 2000 uppsatte FN de sk Millenniemålen om hur världen bör förbättras. Mänsklighetens historia innehåller mycken dramatik och elände. Traditioner och tänkesätt finns av många slag och har utvecklats på många olika sätt. De flesta staterna har formellt ett demokratiskt styrelseskick, andra styrs diktatoriskt. Trenden är att demokratin är på framgång. Ett problem är att det finns mycket fördomar och föråldrade tänkesätt som gör att en utvecklingen i världen inte alltid styrs av förnuft. Religioner innehåller tankegods som försvårar. Utvecklingen av flyget efter andra världskriget och utvecklingen av telekommunikationerna, med satelliter mm för nära ögonblickliga förbindelser mellan världens alla hörn, Radio, TV, Internet och datorer har gjort en helt ny situation för mänskligheten. Före andra världskriget behövdes en båtresa en vecka för att komma från Europa till Amerika, nu går det på några timmar. Dagens svenska ungdomar kan åka på skolresa till Australien, vilket var otänkbart på 1930-talet. Men tekniken har lett till bl a utsläpp av koldioxid som kan förstöra hela planeten. Efter andra världskriget har tidigare underutvecklade länder skaffat sig förmåga att tillverka högteknologiska produkter som förr bara de västerländska industriländerna kunde göra. Kina och Indien med vardera omkring en miljard invånare konkurrerar nu med de gamla industriländerna och strävar efter att skaffa sig industriländernas högre levnadsstandard med risk att planeten genom ökade utsläpp fördärvas ännu fortare. Sociala relationer. Under historiens gång har människorna vartefter förbättrat de sociala relationerna, men en blick ut över världen visar att situationen nu på det hela taget är dålig. I slutet på september 2007 har förhållandena i Burma blivit aktuella. Burma styrs sedan decennier av en militärjunta som folket ogillar. Buddistmunkar har protesterat mot styret och fått stöd av människomassor. Militärjuntan har kallat ut militärer som skjuter på dem som protesterar eller misstänks vilja protestera. Ledningen i Kina vill inte stöta sig med juntan, men världen för övrigt fördömer den. FN har skickat ett sändebud till Burmas ledning med uppgift att förmå juntan överge sin hållning mot folket. Kina har såsmåningom gått med på protester.

14 Dåliga sociala relationer har funnits eller kan man finna på många andra ställen, t ex för att nämna några: Israel, Palestina, Libanon, Irak, Iran, Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, Tibet, Kina, Kambodja, Thailand, Vietnam, Korea, Burma, Indonesien, Sydafrika, Zimbabwe, Sudan, Liberia, Somalia, Eritrea, Etiopien och andra Afrikanska stater, Sovjetunionen, Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Baltikum, Balkan, Rumänien, Turkiet, Cypern, Belgien, Chile, Argentina, Brasilien, Bolivia, Colombia, Mellanamerika, Kuba, Mexiko, USA. De här och flera till har haft eller har krig, revolutioner eller andra svåra konflikter under tiden efter andra världskriget, dvs dåliga sociala relationer. En stor del av världsbefolkningen på drygt sex miljarder personer lever i fattigdom med brist på mat och bostad, vatten och avfallshantering, sjukvård och skolor. Enligt en uppgift finns i Indien 300 miljoner personer som lever på sju kronor om dagen hur det nu går till, samtidigt som det finns rika med hög levnadsstandard. Flera miljoner barn dör varje år i fattiga länder som följd av svält eller sjukdomar som skulle kunna botas om det fanns pengar. Ojämn fördelning är dåliga sociala relationer. Det finns ett antal stater som har kvar dödsstraffet. I EU får det inte förekomma. EU vill påpeka för dem i världen som har det kvar, att de bör avskaffa dödsstraffet. För att det påpekandet ska gå för sig måste alla EUs stater vara eniga, med Polen vill inte vara med på det. USA är världens militärt mäktigast land och ses av många som en förebild, men är på många sätt primitivt. USA har kvar dödsstraffet och har lagar och traditioner om vapeninnehav som är förödande skedde mord där, de flesta med skjutvapen och antalet våldsbrott var 1,4 miljoner (DN sid 23). 47 miljoner personer har ingen sjukförsäkring och hälften av alla personliga konkurser är en följd av att man inte kan betala sjukvårskostnader. 2/3 i befolkningen är överviktiga eller feta förmodligen bl a en följd av reklam som lurar folk till felaktig kost och livsstil. USA följer inte till fullo FN-stadgan (Irak mm), vilket är illa enligt ambassadör Hans Corell, f d rättschef i FN, i P1-programmet Konflikt den 13 oktober 2007 kl Sverige tillhör länderna med de bästa social relationerna, men de är inte bra. Den borgerliga regeringen skär ned ersättningarna för sjuka och arbetslösa och sänker skatterna för dem med höga inkomster. Inkomstklyftorna ökar. De som har höga inkomster och kan köpa en miljöbil får kr av staten. De som kan läga ut kr på hushållsnära tjänster får kr av staten. Välfärdsfördelningen försämras. Ensamstående med låga inkomster har inte råd med lägsta rimliga levnadsstandard. De sociala miljöerna i världen är av många olika slag. Hur kan fattiga under krig engagera sig i koldioxidutsläpp? Ska man komma till rätta med dem måste det i hela världen skapas kunskaper om världens problem och dessa spridas ut så att alla kan vara med och bidra med åtgärder. Om alla ska vara med måste alla kunna läsa och det måste finns skolgång för alla. Om man ska kunna lära sig något måste man vara frisk och ha en dräglig levnadsstandard, det behövs alltså sjukvård och mat och bostad etc. Kraven om mänskliga rättig heter för vuxna och barn måste vara bättre uppfyllda. Om världen fylls med krig och konflikter som hittills blir det svårt att få engagemang till minskning av koldioxidutsläppen. Man kan inte begära att människorna i Palestina, Israel och Irak under de konflikter som nu råder ska fundera mycket över koldioxidutsläppen. Samma när det gäller människorna i Sudan och andra stater i Afrika och fattiga över hela världen. Och i det relativt välmående Sverige, ska de sjuka och arbetslösa som får nedsatta ersättningar och har svårt klara sig i det höga kostnadsläget, grubbla över koldioxiden? I Sverige finns 11 folkhälsomål. De målen borde också kunna gälla för andra delar av världen. Bra folkhälsa är viktigt i sig, men också en förutsättning för att människor ska kunna orka med att göra något åt klimatproblemen.

15 Sveriges elva folkhälsomål. Från Folkhälsoinstitutet den 12 okt 07. En god hälsa för hela befolkningen. Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har störst betydelse för den svenska folkhälsan. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen. Särskilt angeläget är det att hälsan förbättras för de grupper som är mest utsatta för ohälsa. Förutsättningar för ett framgångsrikt folkhälsoarbete. Folkhälsoarbetet fokuseras på de faktorer som påverkar folkhälsan, det vill säga på livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor. Ansvaret för dessa är fördelade mellan olika sektorer och nivåer i samhället. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete kräver därför aktiva insatser av flera samhällsaktörer inom flera politiska områden. Kommuner och landsting. Kommuner, landsting, frivilligorganisationer och andra aktörer kan använda de elva folkhälsomålen i den egna verksamheten för att nå det övergripande målet. Folkhälsomålen kan också användas i arbetet med att formulera delmål på olika nivåer. Statens folkhälsoinstitut samordnar och följer upp. Statens folkhälsoinstitut har en central roll i den nationella samordningen av folkhälsarbetet. Även arbetet med att konkretisera och följa upp de elva folkhälsomålen görs av institutet, som också tar fram indikatorer på hur väl målen uppfylls. Uppföljningen rapporteras till regeringen genom återkommande folkhälsopolitiska rapporter, som ger underlag för diskussioner om hur väl politiken har lyckats att påverka folkhälsan. F O L K H Ä L S O M Å L 1 Delaktighet och inflytande i samhället. Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande samhälleliga förutsättningarna för folkhälsan och ska därför utgöra ett särskilt målområde. För att nå det övergripande nationella folkhälsomålet ska särskild vikt läggas vid att stärka förmågan och möjligheten till social och kulturell delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer samt på barns och ungdomars samt äldres möjligheter till inflytande och delaktighet i samhället. F O L K H Ä L S O M Å L 2 Ekonomisk och social trygghet. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande samhälleliga förutsättningarna för folkhälsan och skall därför utgöra ett särskilt målområde. F O L K H Ä L S O M Å L 3 Trygga och goda uppväxtvillkor. Trygga och goda uppväxtvillkor är avgörande för barns och ungdomars hälsa och för folkhälsan på lång sikt. Trygga och goda uppväxtvillkor skall därför utgöra ett särskilt målområde. Den ökande psykiska ohälsan bland barn och ungdomar bör uppmärksammas särskilt, liksom utvecklingen av barns och ungdomars levnadsvanor. F O L K H Ä L S O M Å L 4 Ökad hälsa i arbetslivet. Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor minskar den arbetsrelaterade ohälsan och bidrar till en allmänt förbättrad folkhälsa samt minskar de sociala skillnaderna i ohälsa. Ökad hälsa i arbetslivet skall därför utgöra ett särskilt målområde. F O L K H Ä L S O M Å L 5 Sunda och säkra miljöer och produkter. Sunda och säkra miljöer och produkter är av grundläggande betydelse för folkhälsan och ska utgöra ett särskilt målområde. De framtida

16 insatserna inom området ska utgå ifrån de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen och en kretsloppsstrategi som inkluderar en miljöorienterad produktpolitik samt de av riksdagen beslutade konsumentpolitiska målen. Insatserna för att skapa en säker trafikmiljö ska på samma vis utgå från de av riksdagen beslutade målen för transportpolitiken. F O L K H Ä L S O M Å L 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården har stor betydelse för den långsiktiga hälsoutvecklingen genom sin specifika kompetens, sin auktoritet, breda kunskap och stora kontaktyta gentemot befolkningen. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård ska därför utgöra ett målområde. Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv ska genomsyra hela hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och behandling. F O L K H Ä L S O M Å L 7 Gott skydd mot smittspridning. Samhällets skydd mot smittsamma sjukdomar måste bibehålla en hög nivå för att inte de framsteg som gjorts i fråga om att minska förekomsten av smittsamma sjukdomar ska gå förlorade. Insatser för att förebygga smittspridning är en del av folkhälsoarbetet och därmed viktigt för att nå det övergripande folkhälsomålet. Gott skydd mot smittspridning ska därför utgöra ett särskilt målområde. F O L K H Ä L S O M Å L 8 Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa. Möjligheten till trygg och säker sexualitet är grundläggande för individens upplevelse av hälsa och välbefinnande och samhället måste värna om de framsteg som gjorts inom områden som sex- och samlevnadsundervisning, familjeplanering och mödrahälsovård. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa ska därför utgöra ett målområde. F O L K H Ä L S O M Å L 9 Ökad fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling. Ökadf ysisk aktivitet ska därför utgöra ett särskilt målområde. F O L K H Ä L S O M Å L 1 0 Goda matvanor och säkra livsmedel. Goda matvanor och säkra livsmedel är förutsättningar för en god hälsoutveckling hos befolkningen. Goda matvanor och säkra livsmedel skall därför utgöra ett särskilt målområde. Målet för de samlade insatserna inom detta område ska vara att samhället utformas så att det ger förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet för hela befolkningen. Detta ska främst ske genom insatser som stimulerar till: mer fysisk aktivitet i förskola, skola och i anslutning till arbetet, mer fysisk aktivitet under fritiden, att äldre, långtidssjukskrivna och funktionshindrade aktivt erbjuds möjligheter till motion eller träning på sina egna villkor. F O L K H Ä L S O M Å L 1 1 Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande. Bruket av beroendeframkallande medel är en viktig bestämningsfaktor för hälsan. Även spelberoende kan leda till ohälsa. Ett ökat fokus på dessa bestämningsfaktorers samlade effekter och inbördes kopplingar krävs. Åtgärder mot skador på grund av tobak, alkohol och spel samt för ett samhälle fritt från narkotika och dopning är nödvändigt för att nå det övergripande folkhälsomålet. Riksdag och regering har tidigare beslutat om samhällets insatser och mål för alkohol- och narkotikapolitiken. Dessa mål ska ligga fast. Målet för samhällets insatser inom tobaksområdet ska vara att minska tobaksbruket. Målet för samhällets insatser mot spelberoende ska vara att minska skadeverkningar av överdrivet spelande. Målet avseende dopning ska vara ett samhälle fritt från dopning.

17 Kommentarer. Folkhälsomålen gäller hälsan hos de enskilda individerna och innehåller inget om hälsan hos hela folket räknat som det hälsosamma i hur olika grupper bemöter varandra, exempelvis hur de med höga inkomster strävar efter att förbättra de egna levnadsvillkoren på låginkomsttagarnas bekostnad, är det hälsosamt? Eller allmänt sett hur hälsosamt det är med ojämlikhet mellan olika kategorier av människor, i Sverige och i världen. De politiska partierna behandlar sådant, men ofullständigt och otydligt. Ett mål borde också vara att undvika kriminalitet, dvs förebygga kriminalitet och att rehabilitera dem som blivit kriminella. Att ge människor empati, dvs förmåga till inlevelse i andras problem I de elva målen står inte uttryckligen något om utbildning och undervisning. Man borde kunna räkna med att alla elva målen innehåller krav om information och undervisning om ämnesområdena och målen. Grundskolan och efterföljande utbildningar bör innehålla undervisning av folkhälsomålen och hur de kan uppnås, både i Sverige och i världen för övrigt. Isynnerhet mål 1 om Delaktighet och inflytande i samhället medför stora behov av undervisning och annan information. Fokhälsomål för undervisningen kan vara utbildning för människornas olika roller: A. Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll. A1: att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de fysiska och sociala miljöerna med de möjligheter och innanför de ramar som ges av de politiska styrningarna. A2: att påverka de politiska styrningarna som direkt eller indirekt styr individernas levnadsförhållanden, som beror av de fyra ovan nämnda faktorerna. B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll. B1: att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssystemen och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav. B2: att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn till vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få uträttat i den gemensamma arbetsfördelningen. Sven Wimnell : Fördomar, kunskaper, moral, politik för välfärdsfördelning och koldioxid. omr36-39t.pdf Innehåll: 2 Innehållsförteckning 6 En början. 6 Världen. Klimat och sociala relationer. 6 Koldioxidutsläpp. 6 Fysiska och sociala miljöer. 6 Mänsklighetens utveckling. 7 Sociala relationer. 8 Sveriges elva folkhälsomål. 11 FN:s Konvention om barnets rättigheter. 12 Människornas levnadsvillkor och planering av framtiden. 14 Inre verkligheter och sociala miljöer. 14 Rådande och väntade bristsituationer och konfliktrisker medför krav om mer och bättre planeringar 16 Inre verkligheter, spekulativt tänkande och empirism. Framtidsplaneringens möjligheter. Medvetande. Ansvar. 17 Problemen har hopat sig och finns framför allt i de sociala miljöerna som formar de inre verkligheterna. 18 De inre verkligheterna och de sociala miljöerna under tidernas lopp 19 Historien om människan. 23 Åke Holmberg: Vår världs historia. 31 Exempel på inre verkligheter och sociala miljöer. 52 Religioner, världsliga makthavare, klasser och slavar. En sammanfattning av exemplen i det föregående

18 62 Sven Wimnell : Sveriges och omvärldens historia. Innehåll 65 Krig och revolutioner. 69 Nobels fredspris 2007 om klimatet. 70 Läget i början av Förenta Nationernas Millenniedeklaration. Sammandrag. 73 Från näbbmus till millenniedeklaration. 75 Människorna avgör tillsammans världens framtid. Inre och yttre verkligheter. Samspel med symboler. 75 Rådande och väntade bristsituationer och konfliktrisker medför krav om mer och bättre planeringar 77 Inre verkligheter, spekulativt tänkande och empirism. Framtidsplaneringens möjligheter. Medvetande. Ansvar. 78 Problemen har hopat sig och finns framför allt i de sociala miljöerna som formar de inre verkligheterna. 79 Individens möjligheter att förbättra för sig. Att påverka och förändra individer och miljöer. 80 Symboler, symbolsystem, informationsmedel, informationskanaler, informationskanalsystem. 80 Människorna kan påverka fysiska ting med fysiska krafter och påverka psyken med information. 81 Processer i de inre verkligheterna som föregår människornas agerande i den yttre verkligheten. 82 Inre verkligheter och åsikter förändras vartefter. Åsiktsledande institutioner och organisationer. 83 Människor i samspel. Inre verkligheter och verksamheter kommer till uttryck i yttre verksamheter. 84 Viljor, framtidsvisioner, problem, makt och planeringar. 85 Inre och yttre verkligheter och verksamheter hos personer och organisationer 85 Sändare, förmedlare, mottagare, överföringsfel och problem. 86 Sven Wimnell: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? 93 Klassifikationssystem för verksamheter. 95 Människorna har olika behov av information i de olika rollerna. 96 Informationsstress vår nya folksjukdom. 97 Klassifikationssystemet för verksamheter och bibliotekssystemen. 98 Åtta bilder med samband mellan områdena 1-9 mm. 99 Schema över påverkans -och förändringdproblem. 100 Den fundamentala påverkanskedjan och ett schema med pilar som visar påverkan mellan områdena. 101 Schema med politiska och opolitiska planeringar. 102 Bild med pilar för påverkan mellan olika områden: 1/2 Individernas inre verklighet (i psyket) sedd som medel.vilja och förmåga att förändra. 3/4 Politiska styrningar i den yttre verkligheten (medel). 5/6 Ekonomiska handlingar i den ytre verkligheten (medel till kroppslig nytta). 7/9 Kulturella handlingar i den yttre verkligheten (medel till psykisk nytta). 1/2 Individens inre verklighet (i psyket) sedd som mål. Upplevelse av tillfredsställelse. 103 Omvärldsanalys. Ett schema med alla områden. 104 Schema om inre och yttre verkligheter och verksamheter. 105 Hjärnan. Utåtgående och inåtgående funktioner. 106 Hjärnan. De inre delarna. 107 Den fundamentala påverkanskedjan. 108 Medier. 109 Informations- och kunskapsflöden. 110 Kommentarer till det föregående.

19 113 Skolpolitik. 115 EU-kommissionens nyckelkompetenser. 116 Myndigheter mm i sverige.se fördelade på SW-områdena Psykologiska och filosofiska verksamheter Religiösa verksamheter o d Politikvetenskaper och politiska verksamheter Sambandsforskningsverksamheter Naturforsknings- och matematikverksamheter Teknologiska / Ekonomiska verksamheter Formgivning av fysiska och sociala miljöer Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur Saklitterära verksamheter. Allmän geografi. Biografi. Allmän historia 138 Fortsättning. Kommentarer om politik efter valet Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik 139 Planering och styrning. 139 En svensk världsplanering behövs. 140 Det första steget om folkets kunskaper och värderingar. 141 Svenska väljare okunniga. 142 Oppositionen leder stort. 143 SvD Ledarbloggen Sverige. En början på hösten Politik Kungens tal vid svenska Riksdagens öppnande hösten Världen i regeringsförklaringen hösten Kärnkraft minskar koldioxidutsläppen. 150 Hela regeringsförklaringen hösten Regeringens proposition 2007/08:1Budgetpropositionen för Budgetdebatten hösten Socialdemokraterna: Sverige tjänar på Rättvisa. 200 Socialdemokraternas budgetmotion hösten Kommentarer till socialdemokraternas förslag. 206 Sven Wimnell : Skatter och bidrag för Sven Wimnell : En påminnelse om skatter och bidrag. 212 Finansministern om ny skattereform. 212 Jobbavdraget. 213 En jämförelse grundavdrag - jobbavdrag. 214 Exempel på andra jobbavdrag. 216 Jobbavdragen är dåliga i fördelningspolitik. 216 Förvärvsarbetandes extrakostnader p g a arbetet. 217 Förslag om ändring av jobbavdrag och TV-avgift. Förslag om bostadsbidrag för barnlösa. 218 Skattelättnaderna : bör bedömas med hänsyn till levnadskostnaderna. 219 Pensionärer med låga inkomster. 220 TV-licensen. 220 Bostadsbidrag för barnlösa hushåll med låga inkomster. Förslag 221 Bostadsbidrag till icke-pensionärer utan barn Förslag. 223 Partiledardebatt Slutet på 2007 och början på Partiledardebatt H.M. Konungens jultal Låt oss vara goda av egoistiska skäl. 290 Machiavelli: Fursten. 292 Alf Svensson kritiserar regeringen. 292 Välfärd. Trygghet för de rikaste. 293 Regeringen följer Machiavellis fursteregler. 295 Mona Sahlin: Regeringen vilseleder. 298 Från Socialdemokraternas budgetmotion hösten Mona Sahlin och Thomas Östros om socialdemokraternas polititik.

20 302 S vill vara bäst på att skapa jobb. 303 S: Vår politik är mer framtidsinriktad. 304 "Sahlin helt fel ute med sitt lagbyggande" 306 Ny bottennivå för moderaterna 306 Högervind bland väljarna ledde till maktskiftet De politiska partierna. 309 Till vänster om socialdemokraternas förnyare. 310 Överklass, adel, borgare, medelklass, arbetare och arbetarklass. 314 Något om skatte- och bidragshistoria. 317 Skattelättnaderna: bör bedömas med hänsyn till levnadskostnaderna. 318 Icke-pensionärer med höga inkomster och ensampensionärer med låga pensioner Ensam pensionär född 1937 eller tidigare. 320 I samband med småhus finns två sätt att bo 321 Bostadstilägg 2008 för ensam pensionär 65 år och äldre. 322 Skattesystemet förändras. 322 Sven Wimnell: Utredningar om skatter o d. Innehållet i ( ) till (070419) Tillägg på slutet på sidorna : 382 Innehållsförteckning för tillägget. 383 Konsumentverkets hushållsbudgetar för 2008 och bostadskostnader mm. 388 Skatter och överskott i hushållsbudgetar 2006 och Nu tar vi tredje steget med jobbskatteavdragen (Regeringen). 391 S sågar regeringens nya skatteavdrag. 392 S tänker satsa massivt mot utbrett skattefusk. 394 Kvalitet är ordet. 395 Vänsterpartiet. 398 Observera det som står på sidorna , , Skattetabeller för skatt Fördomar, kunskaper, moral och politik för välfärdsfördelning och koldoxid. 342 Dåliga fördomar, dåliga kunskaper och dåliga moraler. 342 Förbättra inre verkligheter och sociala miljöer. 346 Innehållet i: Sven Wimnell Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. (http://wimnell.com/omr40v.pdf) 349 Är det primärval eller schlagerfestival? 350 Något om värdsbilder, livsåskådningar, ideologier, människosyn, värderingar, attityder, fördomar, moral, jämställdhet och diskriminering. 359 Historien om människan på sju sidor. 366 Historien om människan på 16 sidor.

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för välfärdsfördelning och koldioxid.

Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för välfärdsfördelning och koldioxid. Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf) Tillägg 080412 på slutet på sidorna 382-404: 382 Innehållsförteckning för

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband för bättre demokrati

Läs mer

Sammanfattning och några kommentarer.

Sammanfattning och några kommentarer. Sammanfattning och några kommentarer. 366 Börjar med en sammanfattning av innehållet i Planering, klimat och välfärdsfördelning. 374 Därefter : Människornas verksamheter, kort sammanfattning på en sida

Läs mer

Sven Wimnell 031105: Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt.

Sven Wimnell 031105: Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt. Sven Wimnell 031105: Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt. Innehåll Sid 2 SverigeDirekt.Ämnesområden - det offentliga Sveriges webbplatser sorterade efter ämnesområden. 2 Ett principförslag

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18 Folkhälsoplan I Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund... 1 1.1 Folkhälsa... 1 2. Syfte... 2 3. Folkhälsomål... 2 3.1

Läs mer

(http://web.telia.com/~u86119282/omr40z.pdf)

(http://web.telia.com/~u86119282/omr40z.pdf) Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar. Vad göra?_ Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga

Läs mer

(050206: Sid 3 kompletterad. Nya versioner av SNI+SSYK sid117-)

(050206: Sid 3 kompletterad. Nya versioner av SNI+SSYK sid117-) Sven Wimnell: sammanställning 041112 ändrad 050121: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Ett gott liv i Mora Folkhälsoprogram 2010-2012

Ett gott liv i Mora Folkhälsoprogram 2010-2012 Ett gott liv i Mora Folkhälsoprogram 2010-2012 Alla har lika rätt till god hälsa För att skapa förutsättningar för en god hälsa i Mora kommun krävs samarbete mellan kommunala verksamheter, hälso- och sjukvård,

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter.

Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. Innehåll Sid 3 Om klassifikationssystemet för verksamheter. 4 Sven Wimnell: Samhällsplaneringens problem. Hur

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

Regional konferens i Södermanland. Anita Linell. 23 september 2011. 2011-09-27 Sid 1

Regional konferens i Södermanland. Anita Linell. 23 september 2011. 2011-09-27 Sid 1 Regional konferens i Södermanland Anita Linell 23 september 2011 2011-09-27 Sid 1 Uppdraget från regeringen Beskriva utvecklingen med fokus på 2004 2009. Redovisa genomförda åtgärder. Föreslå framtida

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Robertsfors folkhälsopolitiskt program

Robertsfors folkhälsopolitiskt program Robertsfors folkhälsopolitiskt program 2014-2016 Innehåll 1. Varför behövs ett folkhälsopolitiskt program... 1 2. Hållbar utveckling och folkhälsa... 1 3. Vilket är målet för folkhälsoarbete i Sverige

Läs mer

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa betyder

Läs mer

http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf

http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas extrakongress och början på ny politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i Strängnäs. http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf

Läs mer

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande Välfärdsbokslut 24 Inledning Alla kommuner vill skapa förutsättningar för god livsmiljö genom till exempel bra bostäder, möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation, kommunikationer samt tillgång

Läs mer

Områden att uppmärksamma i det kommunövergripande folkhälsoarbetet 2008-2011.

Områden att uppmärksamma i det kommunövergripande folkhälsoarbetet 2008-2011. Områden att uppmärksamma i det kommunövergripande folkhälsoarbetet 2008-2011. Bakgrund Utgångspunkt för kommunens folkhälsoarbete är: Kommunfullmäktiges beslut (1999-12-09) om miljönämndens ansvar att

Läs mer

Folkhälsoplan Bergs kommun

Folkhälsoplan Bergs kommun Folkhälsoplan Bergs kommun Augusti 2006 December 2010 2006-05-21 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Övergripande vision för Bergs kommun 5 Målområde - Delaktighet och inflytande 6 Målområde - Trygga

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA Ämnet syftar till att berätta och förklara historien och dess betydelse för människor genom tiderna. MÅL ATT UPPNÅ ÅR 7 1. Kan kortfattat beskriva den Franska revolutionen

Läs mer

Folkhälsa Fakta i korthet

Folkhälsa Fakta i korthet Jag är sjukpensionär men har ibland mycket tid över och inget att göra. Jag har inga vänner och bekanta som är daglediga. Jag hamnar utanför gemenskapen och tappar det sociala nätverket. Citat ur Rivkraft

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux Särskild undervisning för vuxna 2015 2016 Välkommen att studera på Särvux Särvux 1 Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lidingö Du som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux Kurskatalog Lärvux Läsåret 2015-2016 Innehåll Innehåll... 3 Vem kan gå på Lärvux?... 1 Syftet med Lärvux... 1 Studierna... 2 Betyg... 2 Vilka ämnesområden finns på träningsskolenivå?... 3 1. Språk och

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Sämre hälsa och levnadsvillkor

Sämre hälsa och levnadsvillkor Sämre hälsa och levnadsvillkor bland barn med funktionsnedsättning Rapporten Hälsa och välfärd bland barn och ungdomar med funktionsnedsättning (utgiven 2012) Maria Corell, avdelningen för uppföljning

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Konsumentverkets hushållsbudgetar: Från http://wimnell.com/omr36-39z.pdf sid 84 för 2009 +bostadskostnader mm.

Konsumentverkets hushållsbudgetar: Från http://wimnell.com/omr36-39z.pdf sid 84 för 2009 +bostadskostnader mm. Konsumentverkets hushållsbudgetar: Från http://wimnell.com/omr36-39z.pdf sid 84 för 2009 +bostadskostnader mm. I Konsumentverkets broschyr "Koll på pengarna 2009" finns beräkningar för år 2009. Konsumentverket

Läs mer

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 1 Kontakt LärVux Ring eller skicka e-post om det är något du undrar över. Gå gärna in på vår hemsida:www1.vasteras.se/frimanska/ Besöksadress LÄRVUX Växhuset

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-687 156 Funktionsnedsättning Policy inom Landstinget Sörmland 2010-2014. LF Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen återremitterar

Läs mer

Folkhälsa. Folkhälsomål för Umeå kommun

Folkhälsa. Folkhälsomål för Umeå kommun Folkhälsa Folkhälsomål för Umeå kommun Inledning I Umeå kommun vill vi arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle. Kommunens övergripande mål är att skapa en attraktiv kommun där människor har förutsättningar

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket)

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde dessa

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program Folkhälsopolitiskt program Flens kommun Förslag 2008-2011 Innehållsförteckning Inledning Folkhälsa och folkhälsoarbete Folkhälsa och hälsa Folkhälsoarbete Hälsans bestämningsfaktorer Risk och skyddsfaktorer

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsplan 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOLKHÄLSA... 3 FOLKHÄLSOARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN... 3 FOLKHÄLSORÅDET... 5 FOLKHÄLSORÅDETS UPPGIFT...

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Hälsofrämjande skolutveckling Tobaksfria ungdomar 4 april 2011

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Hälsofrämjande skolutveckling Tobaksfria ungdomar 4 april 2011 Hälsofrämjande skolutveckling Tobaksfria ungdomar 4 april 2011 IUP Åt vilket håll? ANDT Jämställdhet Måluppfyllelse Kunskapskrav Hälsa Föräldrar Sex-och samlevnad. Inlärning Meritvärde Mobbning Skolreform

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Helsingborgs stad juni 2005 Arbetsmaterial Kerstin Månsson

Helsingborgs stad juni 2005 Arbetsmaterial Kerstin Månsson Helsingborgs stad juni 2005 Kerstin Månsson Arbetsmaterial Inledning Begreppet hälsa skall här läsas och förstås i sitt allra vidaste sammanhang, vilket gör att begrepp som folkhälsa, välfärd och hållbar

Läs mer

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Upprättad: 2014-06-02 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 82 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 STRESS + coping Söka skaffa högre status Fientlighet, negativism Cynism, vårdslöshet Främlingsrädsla/fientlighet

Läs mer

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Kunskap om partier och hur riksdag och regering fungerar är exempel på saker du får lära dig om i det här

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna 2014-2015 Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år har en utvecklingstörning eller har fått en hjärnskada i vuxen

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten Kommunikation är kultur, kultur är kommunikation. 3 February 1932) (Stuart McPhail Hall 1932-2014) Kultur Samspelet i

Läs mer

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

Det livslånga lärandet. Mattias Egebrink. Kurskatalog Lärvux

Det livslånga lärandet. Mattias Egebrink. Kurskatalog Lärvux Det livslånga lärandet Mattias Egebrink Kurskatalog Lärvux Är du nyfiken på att studera är du välkommen till oss för att diskutera dina önskemål. Vi finns i Komvux lokaler (hus C) på Korsängsgatan 12 i

Läs mer

Folkhälsoarbete i Östersund

Folkhälsoarbete i Östersund Folkhälsoarbete i Östersund Vad är hälsa? Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. (WHO 1948) Hälsa är en resurs för en handlande människa att nå något annat.

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Granskning av folkhälsoarbetet för barn och ungdomar

Granskning av folkhälsoarbetet för barn och ungdomar Revisionsrapport Granskning av folkhälsoarbetet för barn och ungdomar Ängelholms kommun Augusti 2009 Jean Odgaard, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Ett barn är varje människa under 18 år

Ett barn är varje människa under 18 år barns rätt åstorp Ett barn är varje människa under 18 år Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se barns rätt åstorp är en policy med syftet att stärka barns och ungas

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram 1 Lärvux Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram Välkommen till Lärvux! Särskild utbildning för vuxna Lärvux finns för dig som - har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada

Läs mer

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna

SÄRVUX särskild utbildning för vuxna Komvux i Lund SÄRVUX särskild utbildning för vuxna 2014 Glimmervägen 12 www.lund.se/komvux Bli en del av kunskapens stad Komvux i Lund SÄRVUX - särskild utbildning för vuxna har en utvecklingsstörning

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 HEM SKRIV UT Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer