Interaktivitet hos Authorware/Director på Internet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Interaktivitet hos Authorware/Director på Internet"

Transkript

1

2 1 Sammanfattning Intresset att lägga ut multimediaproduktioner från CD-rom direkt ut på Internet har ökat. Rapporten tar upp hur produktioner gjorda i Director/Authorware kan läggas ut på Internet utan att förlora dess interaktivitet. Programvarorna Dreamweaver, Frontpage, Pagemill, Flash, Authorware, Director, Hyperwire redovisas kort. Ett antal tips presenteras hur man kan gå till väga och vilka eventuella problem man kan ställas inför då produktioner görs för att visas på Internet. Vidare redovisas material som provats praktiskt för Director och Authorware. 1

3 2 Summary The interest of presenting multimediaproductions from CD-rom to Internet have increased. The report examines how productions which are done in Director/Authorware can be converted for the Internet without loosing its interactivity. The programs Dreamweaver, Frontpage, Pagemill, Flash Authorware, Director and Hyperwire are presented shortly. Some useful information on how to avoid the most common problems and difficulties that occur in the conversion process is listed. Result of practical tests with Director and Authorware are presented. 2

4 3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Summary Innehållsförteckning Inledning Allmänt om multimedia Interaktivitetsmatrisen Applikationer för WWW & Multimedia Webbeditorer Pagemill Dreamweaver Frontpage Författarverktyg för multimedia Flash Director Authorware Hyperwire Plug-in och Xtras Shockwave Director Export Xtra for Java Ytterligare program för Internet Quicktime VR VRML CGI Afterburner Kort om några databegrepp Dynamisk HTML MIME-protokoll URL FTP Cookies Programmeringsspråk

5 6.6.1 Java ActiveX ASP Javascript Arbetsflöde för att skapa interaktivitet på Director Allmänt om Streaming Streaming av ett arbete gjort i Shockwave Scorebaserad streaming Val av Streaming Slutförandet av en Shockwavefil Shockwavefil visad på en HTML-sida Provning Authorware Allmänt om Shockwave för Authorware Shockning med Afterburner Konstruktion av en webbsida Tips och problemställningar Director Authorware Checklista för produktioner Gemensamt för Director/Authorware Speciellt för Internetproducering Bild och ljud Directorspecifikationer Mindre och snabbare film Shapes Små grafikbilder Tiles Komprimera ljud med Shockwave audio Textstycken Blurfilter Övergångar Palettval Mappning

6 Länkning till Macromedias hemsida Nackdelar hos webbläsare Länkade media och Xtras Nätverksoperationer Kontroll av streaming Multipla sidor på en sida Ljud och film Shockwavefilers interaktion med webbläsare Kompatibilitet hos olika webbläsare Authorwarespecifikationer Strukturering för nedladdning Webbrelaterade variabler och funktioner Fontval Säkerhetsaspekter Säkerhetsläge Förbigående av säkerhetsdialogboxen Shockning av en Authorwareproduktion Externa innehållsfiler Nedladdningsalternativ Xtras och andra komponentfiler Versioner och kompatibilitet Konfigurering av server Speciellt om Shockade produktioner Genomförande Funktionalitet Plug-in FTP MIME Test och nedladdning av plug-in Resultat Directorfilen Allmänt om resultat Ljud Metoder att minimera filstorlekar Authorwarefilen

7 14 Säkerhet Detektering av användare CD-rom Webbhybrider Framtid Överföring Finansiering Slutsats Källhänvisning Information från Internet Tidningar Övrig information

8 4 Inledning Upprinnelsen till examensarbetet är en förfrågan från företaget Astra om möjligheten att presentera multimediamaterial på Internet. Att göra en multimediaproduktion och publicera denna på CD kan vara ett effektfullt sätt att nå ut med information. Men det kräver att man distribuerar skivan till de användare som kan tänkas vara intresserade. Möjligheterna att nå ut till fler via Internet med delar av innehållet och även presentera olika material beroende på om användaren är gemene man, kunnig patient, läkare eller specialist har intresserat Astra. Program har kommit som gör det möjligt att visa interaktiva multimediaproduktioner på Internet. På så sätt minskar man utskick av CD-skivor. Dessutom kan man direkt uppdatera den information man vill att användaren ska ta del av. 7

9 5 Allmänt om multimedia Multimedia kan sägas vara applikationer som för samman flera typer av media t.ex; text, illustrationer, foto, ljud, röst, animationer och film. En kombination av minst två av dessa räknas som multimedia. När det gäller interaktiv multimedia så finns det i huvudsak tre grader; Låginteraktiv multimedia där användaren inte agerar på annat sätt än genom att starta eller stanna t.ex. en videofilm eller en presentation. Mindre intressant ur användarhänseende men lätt att producera. Medelinteraktiv multimedia tillåter användaren att kontrollera händelseförloppet och att själv välja en väg igenom en presentation. Spel är ett bra exempel på interaktivitet. Med interaktivitet menar man användarens möjligheter att påverka vad han utsätts för. Höginteraktiv multimedia eller adaptiv multimedia klassas som den högsta nivån av interaktivitet. I denna bidrar användaren själv med innehåll och kontroll av hur det ska fungera. T.ex. kan användaren interagera med text, ljud och kommentarer på det som redan finns i projektet. Dessa projekt är oftast svåra att producera eftersom de måste hantera alla upptänkliga händelser som användaren kan tänkas styra. Exempel på detta är telekonferenssystem och multimediadatabaser. 8

10 5.1.1 Interaktivitetsmatrisen Bild1. Grad av interaktivitet hos olika media. 9

11 6 Applikationer för WWW & Multimedia För publicering på Internet finns det ett antal webbeditorer, och författarverktyg som kan användas. En kort redogörelse för några av de vanligaste programmen och begreppen följer. 6.1 Webbeditorer Det finns en uppsjö med webbeditorer för att skapa hemsidor. Ett urval av dessa kommer här att presenteras och utvärderas Pagemill Med Pagemill från Adobe kan man utforma, publicera och underhålla en websida. Man kan skapa och förhandsvisa text, bilder, animeringar, ljud, ramar, tabeller och länkar. Pagemill stöder WYSIWYG, What You See Is What You Get. Det är ett gränssnitt som gör att användaren inte behöver kunna kodning i HTML. Programmet är utrustat med inbyggda funktioner som textrutor, gardiner, kryssrutor, knappar etc. Genom att man drar och släpper bilder, objekt och länkar direkt till en webbsida och använda de vanliga HTML-formaten och stilarna på text behöver man inte kunna någon HTML-kod. På samma sätt kan man skapa ramar och tabeller. Programmet har även ett inbyggt previewläge som gör att man direkt kan se hur sidan kan se ut i en webbläsare. Pagemill har även ett inbyggt FTP-protokoll som gör att man automatiskt kan skicka webbsidor till önskad filserver för publicering. Det finns även en mindre editor för att påverka bilder så de blir optimerade för Internetpublicering. 10

12 6.1.2 Dreamweaver Med Dreamweaver har man ett grafiskt layoutverktyg för webbsidor, en texteditor och stöd för dynamisk HTML. Programmet utnyttjar WYSIWYG vilket betyder att sidorna ska se likadana ut när de skapas som som när de öppnas i en webbläsare. Programmet lägger automatiskt in fler alternativa typsnitt i koden så den som tittar på sidan måste inte ha samma typsnitt som den som gjorde sidan. Man kan även lägga in applets eller javaskript. Programmet använder lager, tabeller och ramar. Fördelen jämfört med andra program är att HTML-kod genereras på samma sätt som om man skrivit ner koden själv, all extra text som andra HTML-editorer producerar skapas ej här. Programmet har färdiga menyer för Shockwave integration, man kan även direkt koppla upp sig mot en FTP-server för att lägga till eller ta bort filer. Ändring i koden ger en direkt uppdatering. Det finns möjlighet att låsa en fil för utomstående. Man kan direkt se hur sidan kommer att se ut i olika versioner av Netscape och Explorer vilket betyder att man anpassar till användaren redan i scriptstadiet. Dessutom finns ett menyval där programmet direkt kan skriva kod som gäller för shockade produktioner både för Explorer som Netscape Frontpage I Frontpage sköts allt arbete via ikoner, menyer, enkla funktioner och fungerar efter konceptet WYSIWYG. Frontpage består av tre huvudprogram: editor, webbserver och Explorer. Editor är en HTML-editor som används för att skapa sidorna. Webbserver är ett alternativ för det lilla intranätet där ett visst antal användare kan koppla upp sig. Explorer kan liknas vid en sambandscentral där alla objekt i en webbsite visas grafiskt. Möjlighet finns att se sidan som i den vanliga editorn eller som HTML-dokument. Man kan även förhandsgranska sidan som den kommer att se ut utan att behöva ladda sin webbsida. En del automatiserade funktioner finns som t.ex skapande av nya dokument när man länkar till dom och 11

13 kontroll att alla interna och externa länkar fungerar. Programmet har ett inbyggt FTP-program med vilket man kan skicka filer för publicering. Programmet Frontpage klarar dynamisk HTML. Program DHTML WYSIWYG Inbyggd test av externa länkar Stöd för CGI, JAVA Stöd för Shockwave Lättanvänd FTP Frontpage 98 x x x x x x 1300 Dreamweaver x x x x x x Pagemill 2.0 x x x 900 Diagram1. Ovanstående tabell visar några möjligheter och begränsningar hos de beskrivna webbeditorerna samt deras pris i kr. C:a Pris 6.2 Författarverktyg för multimedia Flash Detta program gör det lätt att skapa kompakt, snabb och rolig Shockwave-multimedia för webben och kan med fördel användas om man vill skapa animerade, interaktiva reklambilder, logotyper, tekniska illustrationer, tecknade filmer med mera. Flashfilerna är vektorbaserade vilket gör att filerna blir små. En annan fördel är streaming d.v.s att uppspelningen av Flashfilerna sker samtidigt som de laddas ner, vilket gör att innehållet visas på webbläsarna omedelbart även via långsamma modem-uppkopplingar. 12

14 6.2.2 Director Director är ett multimediaverktyg upplagt som en redigeringsstudio med rollista. Allt som ska ingå läggs runt en tidslinje (score). Alla ingående delar som grafik, ljud, text och film importeras och placeras i ett fönster (cast) där de sedan hämtas och placeras på scenen (stage) vilken är den plats där produktionen kommer att visas. Det som skiljer Director från en redigeringstudio som enbart skapar filer sekventiellt är att det går att lägga in interaktiva delar som knappar etc. Gränssnittet bygger på dra-och-släppa önskade objekt som man tidigare placerat i cast till stage så att man på ett snabbt och enkelt sätt ska kunna bygga stora multimediaproduktioner. Man kan importera och integrera de olika komponenterna 2D- samt 3D-grafik, animeringar, ljud, och digitalt videomaterial som man behöver. Programmet har dessutom inbyggd bildeditor och texteditor. Scoren har ett antal kanaler där varje kanal består av flera celler. I kanalerna placeras sedan de objekt man önskar för att sedan dras ut i tid efter tidsaxeln. Programmering görs i ett språk som heter Lingo. Ett antal färdiga kommandon finns redan vilka man bara kan hämta in och återanvända. Dessa kallas behaviours. Med hjälp av en kontrollpanel kan man sedan prova filmen och även bestämma hur snabbt filmen skall gå. Director är utrustad med ett verktyg för att underlätta körningen av produktioner på Internet; streaming shockwave. Dessutom klarar Director ävenatt skapa streaming shockwave shockade CD, vilket innebär att man kan göra en hybrid-cd till vilken direktlänkar finns till adresser på Internet Authorware Authorware är ett ledande verktyg som används mest av proffessionella användare. Användningsområde är bl.a. webbaserad multimedia och interaktiva utbildningsprogram över 13

15 t.ex. intranät. Authorware har ej stöd för Quicktime-filer. Med Authorware kan man även göra CD-baserade kataloger som uppdaterar priser online. Authorware har stöd för ActiveXkontroller som gör att programmet kan bli en webbläsare och visa HTML-sidor. Authorware kan lokalisera och organisera länkar till externa media som ljud, animering och digital video genom en inbyggd funktion: external media browser. Programmet har förutom färdiga bilder och ikoner även övergångar vilka kan användas då man skapar en flödeslinje där tid, text, 3D och VRML kan vara inblandade funktioner. Ikoner dras enkelt och snabbt ut på flödeslinjen. Till varje ikon kopplar man sedan den funktion som önskas. T.ex. kan ikonerna kontrollera vad som händer när man klickar på en knapp eller gör ett val. Vidare kopplas text, grafik, animering ljud och video till ikonerna. Genom detta får man en överskådlighet och en enkelhet som gör att man kan göra komplicerade produktioner utan programmering och där ligger programmets styrka Hyperwire Kinetix, Autodesks multimediadivision har utvecklat det programmet. Det är ungefär lika lätt att använda som Director men koden som skapas är Java som webbläsaren kan tolka utan tilläggsprogram. Hyperwire kan därför bli en tung konkurrent till Director vad gäller just multimedia över nätet. 14

16 Bild2. Bilden illustrerar några multimediaapplikationers användning på Internet samt grad av interaktivitet. 15

17 6.3 Plug-in och Xtras Både Plug-in och Xtras ger ett redan existerande program fler funktioner. Några plug-in och Xtras kommer här att presenteras Shockwave Shockwave är en serie tilläggsprogram avsett för Macromedias produkter. Med Shockwave kan man bl.a. se kortare filmer, lyssna på musik i direktsändning allt eftersom det sänds och spela spel över nätet. Tyvärr är dock filerna för stora för att det ska vara realistiskt för hemanvändaren att hämta hem dem. Shockwave kan hämtas hem från Macromedias hemsida. Då Director skapar en Shockwavefil så komprimerar den filens data till den minsta möjliga storlek för nedladdning. När en användare ser en webbsida som inkluderar en Shockwavefil så börjar data från filen laddas ner till användarens disk. Shockwave dekomprimerar data och spelar filen i användarens webbfönster. Om filen skapades för streaming så börjar den spelas så fort data kommer Director Export Xtra for Java Director har utarbetat ett nytt Xtra som kommer att kunna laddas hem från Macromedias hemsida och som erbjuder användaren att spara en produktion under save as java vilket betyder att plugin för Shockwave inte kommer att behövas i framtiden eftersom Lingokoden översätts till java. Den har även stöd för streaming av en film från en separat mediafil. I direkt samband med detta så kommer Aftershock att släppas som är ytterligare ett program från Macromedia. Med detta program ska man kunna försäkra sig om att Flash- och Directorbaserad multimedia ska kunna spelas på alla webbläsare med eller utan plug-in. 16

18 6.4 Ytterligare program för Internet Quicktime VR Quicktime Virtual Reality förkortad som Quicktime VR utvecklades ursprungligen av Apple för visning av kortare videosekvenser. Nu är det en produkt för interaktiv webbunderhållning. Man kan med hjälp av musen bestämma vad man vill se i rummet och panorera bilden. Med hjälp av Hot spots så kan man bestämma vilka panoreringspunkter man önskar. Filmerna bygger på ett antal fotografier tagna med ett visst gradantal från varandra t.ex. 15 grader som senare fogas ihop med ett speciellt program. Filmerna tenderar dock att bli utrymmeskrävande vilket inte är speciellt roligt för användare att ladda ner. Quicktime passar utmärkt för presentationer som levereras på CD-rom VRML VRML står för Virtual Reality Markup Language och är ett sätt att skapa virtuella världar direkt i Netscape. Tyvärr tenderar VRML-världar att bli väldigt grafikintensiva och därmed stora och utrymmeskrävande. Filerna blir dock mindre än för exempelvis Quicktime VR filmer. Ett exempel på en VRMLtillämpning är styrningen av vädersatellitbilder över hela världen CGI CGI står för Common Gateway Interface. Den speciella katalog som den brukar ligga i brukar oftast heta CGI-bin. Används för att kunna köra program på värddatorn oberoende av och utanför server och klientprogrammet. Det enklaste och vanligaste CGIprogrammet är Perl som är ett skriptbaserat språk. Resultatet från en CGI-körning presenteras som en vanlig HTML-sida via servern till klienten. Exempel på information som kan tas reda på genom CGI är webbläsarens typ och version, vilken sida som 17

19 länken till manuset finns i, vilken domän webbläsaren befinner sig i och även besökarens användarnamn. CGI fungerar kortfattat enligt följande: 1. Man begär från sin browser att få köra ett visst program, ett så kallat "CGI-program" på servern. Med begäran kan man skicka egen information som skall behandlas av programmet. 2. Servern tar emot begäran, startar CGI-programmet, och skickar vidare den information som inkommit via CGI. 3. CGI-programmet utför sin uppgift. Samt genererar utdata, som skickas in i servern igen, via CGI. 4. Servern skickar vidare den nya informationen, tillbaka till webbläsaren Afterburner Afterburner är ett komprimeringsprogram för Authorware-filer för att lättare kunna köra dessa i en webbläsare. Afterburner användes också av Director 5 och tidigare versioner. Filerna får tillägget.aam och.aas i Authorware och.dcr i Director. Det Afterburner gör förutom att komprimera är att segmentera filerna för att ytterligare påskynda nerladdningen. En nackdel då man utför komprimering med hjälp av Afterburner är att andra tillämpningar utanför webbläsaren inte kan startas. Afterburner komprimerar filerna maximalt och man kan inte påverka graden av komprimering. Afterburner kan hämtas hem från Macromedias hemsida. 18

20 6.5 Kort om några databegrepp Dynamisk HTML Med dynamisk HTML så kan en webbsida ändra sig själv efter att den har laddats in i webbläsaren. Sidan behöver inte uppdateras mot webbservern vilket tar tid. T.ex. kan ett textstycke ändras i storlek från en storlek till en annan eller en bild kan kan flytta sig från en plats till en annan bara genom att användaren klickar på en knapp. Med dynamisk HTML så kan en webbdesigner ladda in stora tabeller med information för att hålla det hemligt tills användaren efterfrågar den del för del. Lager av objekt kan placeras ovanpå varandra för att senare kommenderas att flyttas runt på skärmen, roteras, ändra opacitet etc. På så sättt händer mer på sidan och interaktiviteten ökar MIME-protokoll MIME står för Multipurpose Internet Mail Extensions vilket är en standard metod att organisera divergenta filformat. Organiseringen av filer sker i förhållande till filens MIME-typ. När exempelvis Netscape hämtar en fil från en server så förser den servern med filens MIME-typ. Netscape använder MIMEtyp för att ta reda på om filformatet kan läsas av programmets inbyggda möjligheter eller om ett hjälpprogram behövs för att läsa filen. MIME-protokollet kan även användas under kommunikation över Internet för att överföra dokument av varierande format. Protokollet etablerar en mappning mellan dokumentet och datorn. Med rätt mjukvara och rätt inställning i programmet så kan Netscape automatiskt sätta igång händelser som gör att man kan få tillgång till innehållet i olika format. 19

21 6.5.3 URL En URL är det en webbläsare använder för att leta upp resurser, adresser, på Internet. URL står för Uniform Resource Locator. En URL specificerar resurserna så att underlättning sker för webbläsaren FTP Står för File Transfer Protocol. FTP är ett sätt att skicka filer mellan datorer. Det finns tusentals filarkiv på nätet. Många av arkiven tillåter vem som helst att hämta filer (anonym FTP) Cookies Det finns två typer av cookies. En som raderas automatiskt så fort klienten stänger sin webbläsare och en som finns kvar längre tid. Cookies kan liknas vid en informationsfil, textfil som webbservern lägger på klientens hårddisk. Operatören kan sedan, vid nästa besök på webbplatsen identifiera klienten. I vissa fall kan även annan information avläsas t.ex. vilka andra sidor har besökts. Enligt CIAC som är ett känt säkerhetsorgan i USA så är cookies ofarliga. En cookie kan inte ändra något hos en klient eller hämta någon annan information än den som har uppgivits frivilligt. För den som ändå är orolig så går funktionen att stänga av i webbläsaren. Flöde till/från cookie 1. Användaren går till en sida där personliga inställningar kan göras, t.ex. vad man är intresserad av. Informationen skickas sedan till servern. 2. Servern lagrar inställningarna och ger ett identitetsnummer som skrivs i cookien på klientens hårddisk. 20

22 3. Varje gång man kommer tillbaka bifogas ens IDnummer och man får en sida som är anpassad efter ens egna önskemål. Så här går det till; Bild 3. Informationens väg till /från cookies 6.6 Programmeringsspråk Java Java är ett programmeringsspråk med vars hjälp man kan skapa plattformsoberoende applikationer. Dessa applikationer kan sedan läggas in i HTML-koden. Javaprogram är tänkta att kunna köras i vilken dator som helst, Mac, Pc eller Unixbaserade datorer, förutsatt att webbläsaren man använder kan exekvera javakod. Java är utvecklat av Sun Microsystems. I webbsidor använder man så kallade applets som är små javaprogram som har begränsad funktion jämfört mot riktiga javatillämpningar. Applets fungerar inte fristående och har begränsningar inbyggt för att minska risken för virus och skadliga program. Java är 21

23 6.6.2 ActiveX gratis och kan laddas ner ifrån Sun Microsoftsystems hemsida som har utvecklat Java. ActiveX är en öppen standard från Microsoft, tänkt att fungera som ett "klister" mellan olika programspråk och standarder. Precis som java är ActiveX skapat för att öka interaktiviteten och göra WWW mer levande. Många av de funktioner som exempelvis behöver shockwave i Netscape behöver ActiveX för att exekveras i Microsoft Explorer ASP ASP är ett script-språk baserat på Visual Basic. ASP hanterar både Javascript och VB-script. All kod utförs på servern vilket gör att att ASP är helt oberoende av vilken webbläsare användaren har. Med ASP kan man skriva in scriptbaserad kod direkt i ett HTML-dokument. Detta medför att externa CGIprogram ej behövs. En hemsida som använder ASP är uppbyggd som en vanlig hemsida med skillnaden att alla sidor som använder ASP måste sluta med.asp, inte.htm eller.html. En annan skillnad är att alla sidor som har ändelsen.asp placeras i en katalog med rätt att exekvera program. ASP är ett program som kan laddas hem gratis från Microsofts hemsida och installeras i både Internet Information Server och Personal Web Server från Microsoft. 22

24 Exempel på kod sparad som ett asp-dokument; VB-scriptkod LANGUAGE= VBSCRIPT %> <HTML> <HEAD> </HEAD> <BODY> <%i = 0 do while i < 10 %> hej. <% = i%><br> <%i = i + 1 loop %> </BODY> </HTML> Resultat av kod visat i Netscape 4 Hej. 0 Hej. 1 Hej. 2 Hej. 3 Hej. 4 Hej. 5 Hej. 6 Hej. 7 Hej. 8 Hej. 9 Tabell3. Denna tabell visar ett exempel på kod som använder ASP samt resultatet av programexekvering i en webbläsare Javascript Javascript är ett scriptspråk som utvecklades av Netscape som kan utöka HTML:s möjligheter. Med javascript kan man göra dynamisk HTML alltså webbsidor som anpassar sig efter yttre förutsättningar tex vad användaren knappar in, vad klockan är eller om användaren tittar på en sida med Navigator eller Explorer. Man skriver in enkla kommandonamn i ett HTMLdokument. JavaScript exekveras sedan på användarens maskin. Tyvärr presenterar Navigator och Explorer informationen på en webbsida olika. Funktioner finns som fungerar på den ena läsaren men inte den andra. Test i både Netscape och Explorer är därför nödvändigt. 23

25 7 Arbetsflöde för att skapa interaktivitet på WWW 7.1 Director Förbered och slutför Directorfilen. Ställ in nödvändiga optioner för optimal streaming. Spara filen som en shockwavekomprimerad fil samt koppla länkade objekt. Skapa en HTML-sida för att där visa filen. Testa filen på alla webbläsare på alla plattformar. Lägg upp filen på webbservern. 24

26 7.1.1 Allmänt om Streaming Då en film streamas menas att användaren kan se början på en film medan fortsättningen laddas in i bakgrunden under tiden. Under förutsättning att det görs på rätt sätt så kommer användaren att snabbare kunna ta del av den information man vill förmedla. En film som inte från början är gjord för streaming kommer eventuellt att fungera sämre då den streamas Streaming av ett arbete gjort i Shockwave Genom att utforma produktionen för streaming över Internet så är man säker på att alla castmedlemmar har laddats ner innan filen behöver dom. Då man streamar en fil för Internet så laddar Shockwave först ner alla scoredata och annan icke mediainformation som t.ex. scripts, shapes och storleken av varje castmedlem. Dessa data är vanligtvis mindre jämfört med storleken av varje filmmedia, vanligtvis några kb. Shockwave laddar sedan ner varje castmedlem i tur och ordning som dom ska återfinnas i scorefönstret. När mottagningen är gjord av alla de castmedlemmar som den behöver så spelas filmen upp. Medan filmen spelas upp på användarens skärm så fortsätter Shockwave att ladda ner ytterligare castmedlemmar. Om filmen hoppar fram i Scorefönstret eller använder en castmedlem som refereras till av Lingoscript så kommer inte den castmedlemmen att vara anträffbar. Om castmedlemmar inte är anträffbara så kommer filmen att ignorera dom eller visa en platshållare beroende på hur man sätter streamingval i Movie Playback Properties dialogbox. För att undvika att missa castmedlemmar bör man vara säkerställa att alla castmedlemmar som behövs för en speciell scen har laddats ner innan scenen börjar spelas. 25

27 7.1.3 Scorebaserad streaming Shockwave laddar ner castmedlemmar i tur och ordning när dom behövs i scoren. För att en streamad film ska fungera på önskat vis kan man arrangera scoren så att det inte blir möjligt för en användare att hoppa fram i scoren där en castmedlem finns som ännu inte är nedladdad. Ett sätt att undvika det på är att börja med en lätt introduktionsscen som innehåller få castmedlemmar helst s.k. shapes. Medan introduktionen varar så kan de andra castmedlemmarna laddas in i bakgrunden. Ett speciellt kommando; Net Hold Until Frame Ready, kan läggas till ett frame. På det sättet säkerställes att alla castmedlemmar laddas ner innan menyn visas Val av Streaming Genom att gå in i menyn Modify-Movie-Playback, kan man ange typ av streaming innan man sparar filen som en Shockwavefil. Nedan visas ett flöde för andra aspekter att ta hänsyn till. 1. Man kan välja under menyn; Modify Movie Playback, för att definiera vilket streaming alternativ man önskar. 2. Val kan göras mellan någon av alternativen: Wait for all media eller Media as available eller Show placeholders. Alternativet All Media stänger av streaming och låter filmerna laddas ner helt innan man spelar den i webbläsaren. 3. Media as Avaible är standardvalet då man gör inställningar för streaming. De castmedlemmar som ej kan nås ignoreras. När castmedlemmarna har laddats ner uppträder dessa i filmen. 26

28 4. Alternativet Show Placeholders utnyttjar streaming men gör att filmen visar platshållare för media som ännu inte har laddats ner. Kan vara användbart vid test. 5. Antalet Frames man vill ladda ner innan filmen startas kan anges i Pre-Fetch alternativet. Cirka fem frames kan sättas för att vara säker på att alla castmedlemmar för de första bilderna i filmen har laddats ner innan filmen startats. Beroende på hur filmen är gjord så kan detta värde ändras Slutförandet av en Shockwavefil När man har slutfört filen och har satt lämpliga streaming alternativ kan man spara filen som en Shockwavefil och göra en HTML-sida för att där låta filen exekveras. Man kan välja mellan att använda antingen menyvalet; File Save as Shockwave movie eller File Xtras-update movies för att göra Shockwavefilen. Till skillnad från en projektor så behöver inte en Shockwavefil göras för en speciell plattform. Den kan spelas på vilken plattform som helst under förutsättning att användaren har installerat rätt version av Shockwave i sin webbläsare. I samband med att Shockwavefilen görs så kan det vara lämpligt att förbereda all länkad media. För att testa hur en Shockwavefil kommer att se ut på nätet så kan man dra in filen till webbläsarens fönster Shockwavefil visad på en HTML-sida. För att göra en fil som ska spelas från en sida på nätet, behövs nödvändiga <tags> till ett HTML-dokument. För att spela en Directorfil kan <embed> eller <object > användas. Objekt är ny Explorer-tag. Alla shockwavekompatibla webbläsare stöder embed. Nyare webbläsare stöder object som har mera 27

29 funktioner. För att säkerställa att filmen ska visas kan man använda båda dessa tags. Med följande HTML-kod kan man exekvera en fil från både Explorer 3.0 och senare samt Navigator 2.0 och senare. För de flesta shockwavefilerna kan man skriva in den kod som följer och ändra sökväg och visningsstorleken på själva filen: <OBJECTCLASSID="clsid:166B1BCA-3F9C-11CF " CODEBASE="http//active.macromedia.com/director/cabs/ sw.cab#= " WIDTH="512" HEIGHT="480" NAME="MovieName"> <PARAM NAME="SRC" VALUE="NYMOVIE.DCR"> <EMBEDSRC="NYMOVIE.DCR HEIGHT=480 WIDTH=512 NAME="Moviename"> </OBJECT> Denna kod är hämtad från Macromedias officiella Director 6 manual. Width och Height anger pixelstorleken på filen. Där NYMOVIE.DCR finns så kan man ange var URL-adressen finns där filen ligger om den nu inte ligger i samma katalog. För NAME så anger man ett namn för att identifiera filen för webbläsaren. 28

Bygg sajten i flash html - Del 1

Bygg sajten i flash html - Del 1 Bygg sajten i flash html - Del 1 Drömmer du om en egen sajt? Glöm kodknackande och krångliga html-editorer. Gör som proffsen och skapa en sajt med animeringsprogrammet Flash. Text Andreas Weidman, (artikeln

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Linux Mint 14 Nadia Svensk version: Zwopper och Jan-Olof Sidan 1 av 30 Innehållsförteckning INTRODUKTION TILL LINUX MINT... 3 Historia...3 Syfte...3 Versionsnummer

Läs mer

Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter

Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter Malin Dahlberg 2014 Examensarbete, C-nivå, 15hp Datavetenskap Examensarbete i Datavetenskap Creative Computer Graphics 1 Handledare:

Läs mer

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP FileMaker Server 12 Anpassad webbpublicering med PHP 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken

Läs mer

Mamut Academy Grundkurs Hemsida och E-handel

Mamut Academy Grundkurs Hemsida och E-handel Grundkurs Hemsida och E-handel Mamut Academy 2002 Mamut AB. Alla rättigheter förbehålles. Mamut AB och Mamut Business Software är registrerade varumärken för Mamut ASA. Manualen är producerad vid MamutPress

Läs mer

Loopia L1.pdf Loopia L2.pdf Loopia L3.pdf Loopia L4.pdf

Loopia L1.pdf Loopia L2.pdf Loopia L3.pdf Loopia L4.pdf Loopia L1.pdf Loopia L2.pdf Loopia L3.pdf Loopia L4.pdf WordPress-skolan del 1 Loopia Blogg http://blogg.loopia.se/2011/02/01/wordpress-skolan-%e2%80%93-del-1/ Page 1 of 10 Kundzon ÅF-zon Webbmail Hem

Läs mer

användarvänliga webbgränssnitt

användarvänliga webbgränssnitt Riktlinjer för användarvänliga webbgränssnitt Användarvänlig design skapas genom en ständig process där användarens behov och upplevelse är det centrala. Denna process skall ses ur ett helhetsperspektiv

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

EXAMENSARBETE. Utveckling av mobilapplikation. Med återanvändning av programkod. Patric Sjöö 2015. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap

EXAMENSARBETE. Utveckling av mobilapplikation. Med återanvändning av programkod. Patric Sjöö 2015. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap EXAMENSARBETE Utveckling av mobilapplikation Med återanvändning av programkod Patric Sjöö 2015 Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Version 17 Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Ditt liv i filmform Copyright 2013 Corel Corporation. Alla rättigheter reserverade. Respektera upphovsrätten. Innehåll

Läs mer

Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport

Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport 22 september 2011 This paper is about the development of an application that collects and processes market pricing data. This is used by an online

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Johan Bjarne Salo EN WEBBSIDAS DESIGNPROCESS OCH ANVÄNDBARHET

Johan Bjarne Salo EN WEBBSIDAS DESIGNPROCESS OCH ANVÄNDBARHET Johan Bjarne Salo EN WEBBSIDAS DESIGNPROCESS OCH ANVÄNDBARHET Informationsbehandling 2010 2 FÖRORD Detta lärdomsprov har skrivits under hösten 2010 i syfte att erhålla tradenomexamen inom utbildningsprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

Tivoli En datasäkerhetsföreläsning i sammandrag

Tivoli En datasäkerhetsföreläsning i sammandrag Tivoli En datasäkerhetsföreläsning i sammandrag - 1 - - 2 - IT-säkerhet, introduktion IT vad är det? IT handlar åtminstone i den här diskussionen om datorer i olika former. Sådana datorer finns det lite

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer

Motåtgärder vid IT-forensisk liveanalys

Motåtgärder vid IT-forensisk liveanalys Kandidatuppsats IT-Forensik och Informationssäkerhet Motåtgärder vid IT-forensisk liveanalys Afrim Cerimi & Joakim Norén Högskolan i Halmstad, IDE Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik

Läs mer

PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se

PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se Nivå 2 - Kommunicera Bild Ljud Presentera - Planera Bilder A Hämta och hantera De senaste tio åren har möjligheterna att använda och bearbeta

Läs mer

Examensarbete webbsida skapad i Wordpress

Examensarbete webbsida skapad i Wordpress Examensarbete webbsida skapad i Wordpress Thesis website created in Wordpress Per Rosendal ME1316 Sammanfattning Restaurang Balder var under en lång tid missnöjd med deras dåvarande hemsida vilket lade

Läs mer

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer