Interaktivitet hos Authorware/Director på Internet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Interaktivitet hos Authorware/Director på Internet"

Transkript

1

2 1 Sammanfattning Intresset att lägga ut multimediaproduktioner från CD-rom direkt ut på Internet har ökat. Rapporten tar upp hur produktioner gjorda i Director/Authorware kan läggas ut på Internet utan att förlora dess interaktivitet. Programvarorna Dreamweaver, Frontpage, Pagemill, Flash, Authorware, Director, Hyperwire redovisas kort. Ett antal tips presenteras hur man kan gå till väga och vilka eventuella problem man kan ställas inför då produktioner görs för att visas på Internet. Vidare redovisas material som provats praktiskt för Director och Authorware. 1

3 2 Summary The interest of presenting multimediaproductions from CD-rom to Internet have increased. The report examines how productions which are done in Director/Authorware can be converted for the Internet without loosing its interactivity. The programs Dreamweaver, Frontpage, Pagemill, Flash Authorware, Director and Hyperwire are presented shortly. Some useful information on how to avoid the most common problems and difficulties that occur in the conversion process is listed. Result of practical tests with Director and Authorware are presented. 2

4 3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Summary Innehållsförteckning Inledning Allmänt om multimedia Interaktivitetsmatrisen Applikationer för WWW & Multimedia Webbeditorer Pagemill Dreamweaver Frontpage Författarverktyg för multimedia Flash Director Authorware Hyperwire Plug-in och Xtras Shockwave Director Export Xtra for Java Ytterligare program för Internet Quicktime VR VRML CGI Afterburner Kort om några databegrepp Dynamisk HTML MIME-protokoll URL FTP Cookies Programmeringsspråk

5 6.6.1 Java ActiveX ASP Javascript Arbetsflöde för att skapa interaktivitet på Director Allmänt om Streaming Streaming av ett arbete gjort i Shockwave Scorebaserad streaming Val av Streaming Slutförandet av en Shockwavefil Shockwavefil visad på en HTML-sida Provning Authorware Allmänt om Shockwave för Authorware Shockning med Afterburner Konstruktion av en webbsida Tips och problemställningar Director Authorware Checklista för produktioner Gemensamt för Director/Authorware Speciellt för Internetproducering Bild och ljud Directorspecifikationer Mindre och snabbare film Shapes Små grafikbilder Tiles Komprimera ljud med Shockwave audio Textstycken Blurfilter Övergångar Palettval Mappning

6 Länkning till Macromedias hemsida Nackdelar hos webbläsare Länkade media och Xtras Nätverksoperationer Kontroll av streaming Multipla sidor på en sida Ljud och film Shockwavefilers interaktion med webbläsare Kompatibilitet hos olika webbläsare Authorwarespecifikationer Strukturering för nedladdning Webbrelaterade variabler och funktioner Fontval Säkerhetsaspekter Säkerhetsläge Förbigående av säkerhetsdialogboxen Shockning av en Authorwareproduktion Externa innehållsfiler Nedladdningsalternativ Xtras och andra komponentfiler Versioner och kompatibilitet Konfigurering av server Speciellt om Shockade produktioner Genomförande Funktionalitet Plug-in FTP MIME Test och nedladdning av plug-in Resultat Directorfilen Allmänt om resultat Ljud Metoder att minimera filstorlekar Authorwarefilen

7 14 Säkerhet Detektering av användare CD-rom Webbhybrider Framtid Överföring Finansiering Slutsats Källhänvisning Information från Internet Tidningar Övrig information

8 4 Inledning Upprinnelsen till examensarbetet är en förfrågan från företaget Astra om möjligheten att presentera multimediamaterial på Internet. Att göra en multimediaproduktion och publicera denna på CD kan vara ett effektfullt sätt att nå ut med information. Men det kräver att man distribuerar skivan till de användare som kan tänkas vara intresserade. Möjligheterna att nå ut till fler via Internet med delar av innehållet och även presentera olika material beroende på om användaren är gemene man, kunnig patient, läkare eller specialist har intresserat Astra. Program har kommit som gör det möjligt att visa interaktiva multimediaproduktioner på Internet. På så sätt minskar man utskick av CD-skivor. Dessutom kan man direkt uppdatera den information man vill att användaren ska ta del av. 7

9 5 Allmänt om multimedia Multimedia kan sägas vara applikationer som för samman flera typer av media t.ex; text, illustrationer, foto, ljud, röst, animationer och film. En kombination av minst två av dessa räknas som multimedia. När det gäller interaktiv multimedia så finns det i huvudsak tre grader; Låginteraktiv multimedia där användaren inte agerar på annat sätt än genom att starta eller stanna t.ex. en videofilm eller en presentation. Mindre intressant ur användarhänseende men lätt att producera. Medelinteraktiv multimedia tillåter användaren att kontrollera händelseförloppet och att själv välja en väg igenom en presentation. Spel är ett bra exempel på interaktivitet. Med interaktivitet menar man användarens möjligheter att påverka vad han utsätts för. Höginteraktiv multimedia eller adaptiv multimedia klassas som den högsta nivån av interaktivitet. I denna bidrar användaren själv med innehåll och kontroll av hur det ska fungera. T.ex. kan användaren interagera med text, ljud och kommentarer på det som redan finns i projektet. Dessa projekt är oftast svåra att producera eftersom de måste hantera alla upptänkliga händelser som användaren kan tänkas styra. Exempel på detta är telekonferenssystem och multimediadatabaser. 8

10 5.1.1 Interaktivitetsmatrisen Bild1. Grad av interaktivitet hos olika media. 9

11 6 Applikationer för WWW & Multimedia För publicering på Internet finns det ett antal webbeditorer, och författarverktyg som kan användas. En kort redogörelse för några av de vanligaste programmen och begreppen följer. 6.1 Webbeditorer Det finns en uppsjö med webbeditorer för att skapa hemsidor. Ett urval av dessa kommer här att presenteras och utvärderas Pagemill Med Pagemill från Adobe kan man utforma, publicera och underhålla en websida. Man kan skapa och förhandsvisa text, bilder, animeringar, ljud, ramar, tabeller och länkar. Pagemill stöder WYSIWYG, What You See Is What You Get. Det är ett gränssnitt som gör att användaren inte behöver kunna kodning i HTML. Programmet är utrustat med inbyggda funktioner som textrutor, gardiner, kryssrutor, knappar etc. Genom att man drar och släpper bilder, objekt och länkar direkt till en webbsida och använda de vanliga HTML-formaten och stilarna på text behöver man inte kunna någon HTML-kod. På samma sätt kan man skapa ramar och tabeller. Programmet har även ett inbyggt previewläge som gör att man direkt kan se hur sidan kan se ut i en webbläsare. Pagemill har även ett inbyggt FTP-protokoll som gör att man automatiskt kan skicka webbsidor till önskad filserver för publicering. Det finns även en mindre editor för att påverka bilder så de blir optimerade för Internetpublicering. 10

12 6.1.2 Dreamweaver Med Dreamweaver har man ett grafiskt layoutverktyg för webbsidor, en texteditor och stöd för dynamisk HTML. Programmet utnyttjar WYSIWYG vilket betyder att sidorna ska se likadana ut när de skapas som som när de öppnas i en webbläsare. Programmet lägger automatiskt in fler alternativa typsnitt i koden så den som tittar på sidan måste inte ha samma typsnitt som den som gjorde sidan. Man kan även lägga in applets eller javaskript. Programmet använder lager, tabeller och ramar. Fördelen jämfört med andra program är att HTML-kod genereras på samma sätt som om man skrivit ner koden själv, all extra text som andra HTML-editorer producerar skapas ej här. Programmet har färdiga menyer för Shockwave integration, man kan även direkt koppla upp sig mot en FTP-server för att lägga till eller ta bort filer. Ändring i koden ger en direkt uppdatering. Det finns möjlighet att låsa en fil för utomstående. Man kan direkt se hur sidan kommer att se ut i olika versioner av Netscape och Explorer vilket betyder att man anpassar till användaren redan i scriptstadiet. Dessutom finns ett menyval där programmet direkt kan skriva kod som gäller för shockade produktioner både för Explorer som Netscape Frontpage I Frontpage sköts allt arbete via ikoner, menyer, enkla funktioner och fungerar efter konceptet WYSIWYG. Frontpage består av tre huvudprogram: editor, webbserver och Explorer. Editor är en HTML-editor som används för att skapa sidorna. Webbserver är ett alternativ för det lilla intranätet där ett visst antal användare kan koppla upp sig. Explorer kan liknas vid en sambandscentral där alla objekt i en webbsite visas grafiskt. Möjlighet finns att se sidan som i den vanliga editorn eller som HTML-dokument. Man kan även förhandsgranska sidan som den kommer att se ut utan att behöva ladda sin webbsida. En del automatiserade funktioner finns som t.ex skapande av nya dokument när man länkar till dom och 11

13 kontroll att alla interna och externa länkar fungerar. Programmet har ett inbyggt FTP-program med vilket man kan skicka filer för publicering. Programmet Frontpage klarar dynamisk HTML. Program DHTML WYSIWYG Inbyggd test av externa länkar Stöd för CGI, JAVA Stöd för Shockwave Lättanvänd FTP Frontpage 98 x x x x x x 1300 Dreamweaver x x x x x x Pagemill 2.0 x x x 900 Diagram1. Ovanstående tabell visar några möjligheter och begränsningar hos de beskrivna webbeditorerna samt deras pris i kr. C:a Pris 6.2 Författarverktyg för multimedia Flash Detta program gör det lätt att skapa kompakt, snabb och rolig Shockwave-multimedia för webben och kan med fördel användas om man vill skapa animerade, interaktiva reklambilder, logotyper, tekniska illustrationer, tecknade filmer med mera. Flashfilerna är vektorbaserade vilket gör att filerna blir små. En annan fördel är streaming d.v.s att uppspelningen av Flashfilerna sker samtidigt som de laddas ner, vilket gör att innehållet visas på webbläsarna omedelbart även via långsamma modem-uppkopplingar. 12

14 6.2.2 Director Director är ett multimediaverktyg upplagt som en redigeringsstudio med rollista. Allt som ska ingå läggs runt en tidslinje (score). Alla ingående delar som grafik, ljud, text och film importeras och placeras i ett fönster (cast) där de sedan hämtas och placeras på scenen (stage) vilken är den plats där produktionen kommer att visas. Det som skiljer Director från en redigeringstudio som enbart skapar filer sekventiellt är att det går att lägga in interaktiva delar som knappar etc. Gränssnittet bygger på dra-och-släppa önskade objekt som man tidigare placerat i cast till stage så att man på ett snabbt och enkelt sätt ska kunna bygga stora multimediaproduktioner. Man kan importera och integrera de olika komponenterna 2D- samt 3D-grafik, animeringar, ljud, och digitalt videomaterial som man behöver. Programmet har dessutom inbyggd bildeditor och texteditor. Scoren har ett antal kanaler där varje kanal består av flera celler. I kanalerna placeras sedan de objekt man önskar för att sedan dras ut i tid efter tidsaxeln. Programmering görs i ett språk som heter Lingo. Ett antal färdiga kommandon finns redan vilka man bara kan hämta in och återanvända. Dessa kallas behaviours. Med hjälp av en kontrollpanel kan man sedan prova filmen och även bestämma hur snabbt filmen skall gå. Director är utrustad med ett verktyg för att underlätta körningen av produktioner på Internet; streaming shockwave. Dessutom klarar Director ävenatt skapa streaming shockwave shockade CD, vilket innebär att man kan göra en hybrid-cd till vilken direktlänkar finns till adresser på Internet Authorware Authorware är ett ledande verktyg som används mest av proffessionella användare. Användningsområde är bl.a. webbaserad multimedia och interaktiva utbildningsprogram över 13

15 t.ex. intranät. Authorware har ej stöd för Quicktime-filer. Med Authorware kan man även göra CD-baserade kataloger som uppdaterar priser online. Authorware har stöd för ActiveXkontroller som gör att programmet kan bli en webbläsare och visa HTML-sidor. Authorware kan lokalisera och organisera länkar till externa media som ljud, animering och digital video genom en inbyggd funktion: external media browser. Programmet har förutom färdiga bilder och ikoner även övergångar vilka kan användas då man skapar en flödeslinje där tid, text, 3D och VRML kan vara inblandade funktioner. Ikoner dras enkelt och snabbt ut på flödeslinjen. Till varje ikon kopplar man sedan den funktion som önskas. T.ex. kan ikonerna kontrollera vad som händer när man klickar på en knapp eller gör ett val. Vidare kopplas text, grafik, animering ljud och video till ikonerna. Genom detta får man en överskådlighet och en enkelhet som gör att man kan göra komplicerade produktioner utan programmering och där ligger programmets styrka Hyperwire Kinetix, Autodesks multimediadivision har utvecklat det programmet. Det är ungefär lika lätt att använda som Director men koden som skapas är Java som webbläsaren kan tolka utan tilläggsprogram. Hyperwire kan därför bli en tung konkurrent till Director vad gäller just multimedia över nätet. 14

16 Bild2. Bilden illustrerar några multimediaapplikationers användning på Internet samt grad av interaktivitet. 15

17 6.3 Plug-in och Xtras Både Plug-in och Xtras ger ett redan existerande program fler funktioner. Några plug-in och Xtras kommer här att presenteras Shockwave Shockwave är en serie tilläggsprogram avsett för Macromedias produkter. Med Shockwave kan man bl.a. se kortare filmer, lyssna på musik i direktsändning allt eftersom det sänds och spela spel över nätet. Tyvärr är dock filerna för stora för att det ska vara realistiskt för hemanvändaren att hämta hem dem. Shockwave kan hämtas hem från Macromedias hemsida. Då Director skapar en Shockwavefil så komprimerar den filens data till den minsta möjliga storlek för nedladdning. När en användare ser en webbsida som inkluderar en Shockwavefil så börjar data från filen laddas ner till användarens disk. Shockwave dekomprimerar data och spelar filen i användarens webbfönster. Om filen skapades för streaming så börjar den spelas så fort data kommer Director Export Xtra for Java Director har utarbetat ett nytt Xtra som kommer att kunna laddas hem från Macromedias hemsida och som erbjuder användaren att spara en produktion under save as java vilket betyder att plugin för Shockwave inte kommer att behövas i framtiden eftersom Lingokoden översätts till java. Den har även stöd för streaming av en film från en separat mediafil. I direkt samband med detta så kommer Aftershock att släppas som är ytterligare ett program från Macromedia. Med detta program ska man kunna försäkra sig om att Flash- och Directorbaserad multimedia ska kunna spelas på alla webbläsare med eller utan plug-in. 16

18 6.4 Ytterligare program för Internet Quicktime VR Quicktime Virtual Reality förkortad som Quicktime VR utvecklades ursprungligen av Apple för visning av kortare videosekvenser. Nu är det en produkt för interaktiv webbunderhållning. Man kan med hjälp av musen bestämma vad man vill se i rummet och panorera bilden. Med hjälp av Hot spots så kan man bestämma vilka panoreringspunkter man önskar. Filmerna bygger på ett antal fotografier tagna med ett visst gradantal från varandra t.ex. 15 grader som senare fogas ihop med ett speciellt program. Filmerna tenderar dock att bli utrymmeskrävande vilket inte är speciellt roligt för användare att ladda ner. Quicktime passar utmärkt för presentationer som levereras på CD-rom VRML VRML står för Virtual Reality Markup Language och är ett sätt att skapa virtuella världar direkt i Netscape. Tyvärr tenderar VRML-världar att bli väldigt grafikintensiva och därmed stora och utrymmeskrävande. Filerna blir dock mindre än för exempelvis Quicktime VR filmer. Ett exempel på en VRMLtillämpning är styrningen av vädersatellitbilder över hela världen CGI CGI står för Common Gateway Interface. Den speciella katalog som den brukar ligga i brukar oftast heta CGI-bin. Används för att kunna köra program på värddatorn oberoende av och utanför server och klientprogrammet. Det enklaste och vanligaste CGIprogrammet är Perl som är ett skriptbaserat språk. Resultatet från en CGI-körning presenteras som en vanlig HTML-sida via servern till klienten. Exempel på information som kan tas reda på genom CGI är webbläsarens typ och version, vilken sida som 17

19 länken till manuset finns i, vilken domän webbläsaren befinner sig i och även besökarens användarnamn. CGI fungerar kortfattat enligt följande: 1. Man begär från sin browser att få köra ett visst program, ett så kallat "CGI-program" på servern. Med begäran kan man skicka egen information som skall behandlas av programmet. 2. Servern tar emot begäran, startar CGI-programmet, och skickar vidare den information som inkommit via CGI. 3. CGI-programmet utför sin uppgift. Samt genererar utdata, som skickas in i servern igen, via CGI. 4. Servern skickar vidare den nya informationen, tillbaka till webbläsaren Afterburner Afterburner är ett komprimeringsprogram för Authorware-filer för att lättare kunna köra dessa i en webbläsare. Afterburner användes också av Director 5 och tidigare versioner. Filerna får tillägget.aam och.aas i Authorware och.dcr i Director. Det Afterburner gör förutom att komprimera är att segmentera filerna för att ytterligare påskynda nerladdningen. En nackdel då man utför komprimering med hjälp av Afterburner är att andra tillämpningar utanför webbläsaren inte kan startas. Afterburner komprimerar filerna maximalt och man kan inte påverka graden av komprimering. Afterburner kan hämtas hem från Macromedias hemsida. 18

20 6.5 Kort om några databegrepp Dynamisk HTML Med dynamisk HTML så kan en webbsida ändra sig själv efter att den har laddats in i webbläsaren. Sidan behöver inte uppdateras mot webbservern vilket tar tid. T.ex. kan ett textstycke ändras i storlek från en storlek till en annan eller en bild kan kan flytta sig från en plats till en annan bara genom att användaren klickar på en knapp. Med dynamisk HTML så kan en webbdesigner ladda in stora tabeller med information för att hålla det hemligt tills användaren efterfrågar den del för del. Lager av objekt kan placeras ovanpå varandra för att senare kommenderas att flyttas runt på skärmen, roteras, ändra opacitet etc. På så sättt händer mer på sidan och interaktiviteten ökar MIME-protokoll MIME står för Multipurpose Internet Mail Extensions vilket är en standard metod att organisera divergenta filformat. Organiseringen av filer sker i förhållande till filens MIME-typ. När exempelvis Netscape hämtar en fil från en server så förser den servern med filens MIME-typ. Netscape använder MIMEtyp för att ta reda på om filformatet kan läsas av programmets inbyggda möjligheter eller om ett hjälpprogram behövs för att läsa filen. MIME-protokollet kan även användas under kommunikation över Internet för att överföra dokument av varierande format. Protokollet etablerar en mappning mellan dokumentet och datorn. Med rätt mjukvara och rätt inställning i programmet så kan Netscape automatiskt sätta igång händelser som gör att man kan få tillgång till innehållet i olika format. 19

21 6.5.3 URL En URL är det en webbläsare använder för att leta upp resurser, adresser, på Internet. URL står för Uniform Resource Locator. En URL specificerar resurserna så att underlättning sker för webbläsaren FTP Står för File Transfer Protocol. FTP är ett sätt att skicka filer mellan datorer. Det finns tusentals filarkiv på nätet. Många av arkiven tillåter vem som helst att hämta filer (anonym FTP) Cookies Det finns två typer av cookies. En som raderas automatiskt så fort klienten stänger sin webbläsare och en som finns kvar längre tid. Cookies kan liknas vid en informationsfil, textfil som webbservern lägger på klientens hårddisk. Operatören kan sedan, vid nästa besök på webbplatsen identifiera klienten. I vissa fall kan även annan information avläsas t.ex. vilka andra sidor har besökts. Enligt CIAC som är ett känt säkerhetsorgan i USA så är cookies ofarliga. En cookie kan inte ändra något hos en klient eller hämta någon annan information än den som har uppgivits frivilligt. För den som ändå är orolig så går funktionen att stänga av i webbläsaren. Flöde till/från cookie 1. Användaren går till en sida där personliga inställningar kan göras, t.ex. vad man är intresserad av. Informationen skickas sedan till servern. 2. Servern lagrar inställningarna och ger ett identitetsnummer som skrivs i cookien på klientens hårddisk. 20

22 3. Varje gång man kommer tillbaka bifogas ens IDnummer och man får en sida som är anpassad efter ens egna önskemål. Så här går det till; Bild 3. Informationens väg till /från cookies 6.6 Programmeringsspråk Java Java är ett programmeringsspråk med vars hjälp man kan skapa plattformsoberoende applikationer. Dessa applikationer kan sedan läggas in i HTML-koden. Javaprogram är tänkta att kunna köras i vilken dator som helst, Mac, Pc eller Unixbaserade datorer, förutsatt att webbläsaren man använder kan exekvera javakod. Java är utvecklat av Sun Microsystems. I webbsidor använder man så kallade applets som är små javaprogram som har begränsad funktion jämfört mot riktiga javatillämpningar. Applets fungerar inte fristående och har begränsningar inbyggt för att minska risken för virus och skadliga program. Java är 21

23 6.6.2 ActiveX gratis och kan laddas ner ifrån Sun Microsoftsystems hemsida som har utvecklat Java. ActiveX är en öppen standard från Microsoft, tänkt att fungera som ett "klister" mellan olika programspråk och standarder. Precis som java är ActiveX skapat för att öka interaktiviteten och göra WWW mer levande. Många av de funktioner som exempelvis behöver shockwave i Netscape behöver ActiveX för att exekveras i Microsoft Explorer ASP ASP är ett script-språk baserat på Visual Basic. ASP hanterar både Javascript och VB-script. All kod utförs på servern vilket gör att att ASP är helt oberoende av vilken webbläsare användaren har. Med ASP kan man skriva in scriptbaserad kod direkt i ett HTML-dokument. Detta medför att externa CGIprogram ej behövs. En hemsida som använder ASP är uppbyggd som en vanlig hemsida med skillnaden att alla sidor som använder ASP måste sluta med.asp, inte.htm eller.html. En annan skillnad är att alla sidor som har ändelsen.asp placeras i en katalog med rätt att exekvera program. ASP är ett program som kan laddas hem gratis från Microsofts hemsida och installeras i både Internet Information Server och Personal Web Server från Microsoft. 22

24 Exempel på kod sparad som ett asp-dokument; VB-scriptkod LANGUAGE= VBSCRIPT %> <HTML> <HEAD> </HEAD> <BODY> <%i = 0 do while i < 10 %> hej. <% = i%><br> <%i = i + 1 loop %> </BODY> </HTML> Resultat av kod visat i Netscape 4 Hej. 0 Hej. 1 Hej. 2 Hej. 3 Hej. 4 Hej. 5 Hej. 6 Hej. 7 Hej. 8 Hej. 9 Tabell3. Denna tabell visar ett exempel på kod som använder ASP samt resultatet av programexekvering i en webbläsare Javascript Javascript är ett scriptspråk som utvecklades av Netscape som kan utöka HTML:s möjligheter. Med javascript kan man göra dynamisk HTML alltså webbsidor som anpassar sig efter yttre förutsättningar tex vad användaren knappar in, vad klockan är eller om användaren tittar på en sida med Navigator eller Explorer. Man skriver in enkla kommandonamn i ett HTMLdokument. JavaScript exekveras sedan på användarens maskin. Tyvärr presenterar Navigator och Explorer informationen på en webbsida olika. Funktioner finns som fungerar på den ena läsaren men inte den andra. Test i både Netscape och Explorer är därför nödvändigt. 23

25 7 Arbetsflöde för att skapa interaktivitet på WWW 7.1 Director Förbered och slutför Directorfilen. Ställ in nödvändiga optioner för optimal streaming. Spara filen som en shockwavekomprimerad fil samt koppla länkade objekt. Skapa en HTML-sida för att där visa filen. Testa filen på alla webbläsare på alla plattformar. Lägg upp filen på webbservern. 24

26 7.1.1 Allmänt om Streaming Då en film streamas menas att användaren kan se början på en film medan fortsättningen laddas in i bakgrunden under tiden. Under förutsättning att det görs på rätt sätt så kommer användaren att snabbare kunna ta del av den information man vill förmedla. En film som inte från början är gjord för streaming kommer eventuellt att fungera sämre då den streamas Streaming av ett arbete gjort i Shockwave Genom att utforma produktionen för streaming över Internet så är man säker på att alla castmedlemmar har laddats ner innan filen behöver dom. Då man streamar en fil för Internet så laddar Shockwave först ner alla scoredata och annan icke mediainformation som t.ex. scripts, shapes och storleken av varje castmedlem. Dessa data är vanligtvis mindre jämfört med storleken av varje filmmedia, vanligtvis några kb. Shockwave laddar sedan ner varje castmedlem i tur och ordning som dom ska återfinnas i scorefönstret. När mottagningen är gjord av alla de castmedlemmar som den behöver så spelas filmen upp. Medan filmen spelas upp på användarens skärm så fortsätter Shockwave att ladda ner ytterligare castmedlemmar. Om filmen hoppar fram i Scorefönstret eller använder en castmedlem som refereras till av Lingoscript så kommer inte den castmedlemmen att vara anträffbar. Om castmedlemmar inte är anträffbara så kommer filmen att ignorera dom eller visa en platshållare beroende på hur man sätter streamingval i Movie Playback Properties dialogbox. För att undvika att missa castmedlemmar bör man vara säkerställa att alla castmedlemmar som behövs för en speciell scen har laddats ner innan scenen börjar spelas. 25

27 7.1.3 Scorebaserad streaming Shockwave laddar ner castmedlemmar i tur och ordning när dom behövs i scoren. För att en streamad film ska fungera på önskat vis kan man arrangera scoren så att det inte blir möjligt för en användare att hoppa fram i scoren där en castmedlem finns som ännu inte är nedladdad. Ett sätt att undvika det på är att börja med en lätt introduktionsscen som innehåller få castmedlemmar helst s.k. shapes. Medan introduktionen varar så kan de andra castmedlemmarna laddas in i bakgrunden. Ett speciellt kommando; Net Hold Until Frame Ready, kan läggas till ett frame. På det sättet säkerställes att alla castmedlemmar laddas ner innan menyn visas Val av Streaming Genom att gå in i menyn Modify-Movie-Playback, kan man ange typ av streaming innan man sparar filen som en Shockwavefil. Nedan visas ett flöde för andra aspekter att ta hänsyn till. 1. Man kan välja under menyn; Modify Movie Playback, för att definiera vilket streaming alternativ man önskar. 2. Val kan göras mellan någon av alternativen: Wait for all media eller Media as available eller Show placeholders. Alternativet All Media stänger av streaming och låter filmerna laddas ner helt innan man spelar den i webbläsaren. 3. Media as Avaible är standardvalet då man gör inställningar för streaming. De castmedlemmar som ej kan nås ignoreras. När castmedlemmarna har laddats ner uppträder dessa i filmen. 26

28 4. Alternativet Show Placeholders utnyttjar streaming men gör att filmen visar platshållare för media som ännu inte har laddats ner. Kan vara användbart vid test. 5. Antalet Frames man vill ladda ner innan filmen startas kan anges i Pre-Fetch alternativet. Cirka fem frames kan sättas för att vara säker på att alla castmedlemmar för de första bilderna i filmen har laddats ner innan filmen startats. Beroende på hur filmen är gjord så kan detta värde ändras Slutförandet av en Shockwavefil När man har slutfört filen och har satt lämpliga streaming alternativ kan man spara filen som en Shockwavefil och göra en HTML-sida för att där låta filen exekveras. Man kan välja mellan att använda antingen menyvalet; File Save as Shockwave movie eller File Xtras-update movies för att göra Shockwavefilen. Till skillnad från en projektor så behöver inte en Shockwavefil göras för en speciell plattform. Den kan spelas på vilken plattform som helst under förutsättning att användaren har installerat rätt version av Shockwave i sin webbläsare. I samband med att Shockwavefilen görs så kan det vara lämpligt att förbereda all länkad media. För att testa hur en Shockwavefil kommer att se ut på nätet så kan man dra in filen till webbläsarens fönster Shockwavefil visad på en HTML-sida. För att göra en fil som ska spelas från en sida på nätet, behövs nödvändiga <tags> till ett HTML-dokument. För att spela en Directorfil kan <embed> eller <object > användas. Objekt är ny Explorer-tag. Alla shockwavekompatibla webbläsare stöder embed. Nyare webbläsare stöder object som har mera 27

29 funktioner. För att säkerställa att filmen ska visas kan man använda båda dessa tags. Med följande HTML-kod kan man exekvera en fil från både Explorer 3.0 och senare samt Navigator 2.0 och senare. För de flesta shockwavefilerna kan man skriva in den kod som följer och ändra sökväg och visningsstorleken på själva filen: <OBJECTCLASSID="clsid:166B1BCA-3F9C-11CF " CODEBASE="http//active.macromedia.com/director/cabs/ sw.cab#= " WIDTH="512" HEIGHT="480" NAME="MovieName"> <PARAM NAME="SRC" VALUE="NYMOVIE.DCR"> <EMBEDSRC="NYMOVIE.DCR HEIGHT=480 WIDTH=512 NAME="Moviename"> </OBJECT> Denna kod är hämtad från Macromedias officiella Director 6 manual. Width och Height anger pixelstorleken på filen. Där NYMOVIE.DCR finns så kan man ange var URL-adressen finns där filen ligger om den nu inte ligger i samma katalog. För NAME så anger man ett namn för att identifiera filen för webbläsaren. 28

Avsnitt 1 Multimedia på Internet Introduktion

Avsnitt 1 Multimedia på Internet Introduktion Avsnitt 1 Multimedia på Internet Introduktion SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language.) är en multimediastandard för internet, baserat på XML. RealNetworks i USA utvecklade denna teknik och

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik 2 Grunder All vår början bliver svår eller hur det nu brukar heta, och detta är något som gäller även Flash. För den som är ovan vid Flash gäller det säkert extra mycket, då det kan vara knepigt att förstå

Läs mer

SNABBGUIDE för Windows Media Encoder (media kodaren) - Sänd live med din webbkamera

SNABBGUIDE för Windows Media Encoder (media kodaren) - Sänd live med din webbkamera SNABBGUIDE för Windows Media Encoder (media kodaren) - Sänd live med din webbkamera Instruktionerna till denna kameraguide är en enkel kom igång guide. Grundkrav: En webbkamera som är kopplad till datorn

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Andra filtyper på en webbsida

Andra filtyper på en webbsida Andra filtyper på en webbsida Syftet med denna text och övning är att synliggöra problemen med bristande standardisering av hantering av olika typer av mediafiler på webben och att skapa en egen testplats

Läs mer

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK Helene Brogeland Vektorgrafik och animation VT 2014 2014-04-29 Inledning Före aktuell kurs hade jag bara en vag uppfattning av innebörden av vektorgrafik och hade aldrig jobbat

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Att göra Web-sidor på Macintosh

Att göra Web-sidor på Macintosh Att göra Web-sidor på Macintosh Av Jacob Palme 95-10-30, senast ändrad 96-11-26 21.06. Original filnamn: web-sidor-med-mac.mw6. Detta dokument kan laddas ner från följande URL-er: I Adobe Acrobat format:

Läs mer

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon).

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon). Laboration 0 Laborationen är till för dig som inte är familjär med att navigera i filträd på en dator. Om du är van vid detta (vilket är det vanliga nu för tiden) så kan du bara snabbt titta igenom laborationen.

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

QuickTime Streaming Server, en introduktion

QuickTime Streaming Server, en introduktion [Översättning saknas] Relaterat: Webbpublicering och Quicktime Streaming från miki Information om hur man lägger upp webbdokument och Quicktime-filmer för streaming från filservern miki. (140) Svenskt

Läs mer

Carl-Oscar Hermansson WEBB DESIGN

Carl-Oscar Hermansson WEBB DESIGN Carl-Oscar Hermansson WEBB DESIGN Del SKAPA DIN WEBBPLATS MED HTML. Öppna ett HTML-dokument... 8 6. HTML grundkod... 9 7. Färger... 0 8. Textformatering... 9. Listor... 0 0. Bilder.... Bakgrundsbilder...

Läs mer

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb Numerisk analys och datalogi KTH 100 44 Stockholm Kerstin Frenckner, tel 790 7143, e-post kfrenck@nada.kth.se 2D1339 Programkonstruktion Hösten 2001 Datorintroduktion Frivillig labb ATT GÖRA WEBBSIDOR

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka Webben som verktyg Idag: Hur hänger det ihop? Viktiga tekniker Stegen i ett webbprojekt Verktyg Dreamweaver Photoshop Joomla CMS Storyboard och flödesschema Fixa webbhotell Hur hänger det ihop? För att

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA

Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA UNIX-konto, användaridentitet Namn Du har fått ett konto med ett användarnamn bestående av prefixet ip99_ och ytterligare tre bokstäver. Dessa

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett program som numer är välbekant för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte känner till är att

Läs mer

ibooks Author Komma igång

ibooks Author Komma igång ibooks Author Komma igång Välkommen till ibooks Author, ett lätt sätt att skapa snygga och interaktiva Multi-Touch-böcker för ipad och Mac. Börja med proffsiga Apple-designade mallar med mängder av eleganta

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Kurs 6:1 Att publicera på webben

Kurs 6:1 Att publicera på webben Kurs 6:1 Att publicera på webben S TUDE NTDATOR UTBILDNINGE N MALMÖ HöGSKOLA Beijerskajen 8, K3, källaren, sal Apollo (A01:303), 205 06 Malmö www.bit.mah.se/undervisning/sdm Att publicera på webben, del

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Allmän it-kunskap. Innehåll

Allmän it-kunskap. Innehåll sförteckning Datorkunskap 2.0 Office 2007, Windows Vista Allmän it-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Gamla datorer...9 Datorns funktion... 10

Läs mer

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor...

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor... Del HANTERA MUSIKFILER. Importera filer... 6. Skapa ordning i din musiksamling... 8 7. Skapa spellistor... 6 8. Bränna cd-skivor... . IMPORTERA FILER När du använder samma ljudformat för alla dina musikfiler,

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Microsoft Office historik. - making IT easier

Microsoft Office historik. - making IT easier Microsoft Office historik Word 1983 September Word 1.0 släpptes Den absolut första versionen av Word. Släpptes till MS-DOS Kunde ha flera dokument öppna på en gång Hade stöd för mus (vilket var ganska

Läs mer

Laboration med Internet och HTML

Laboration med Internet och HTML Laboration med Internet och HTML Denna laboration går ut på att du skall kunna skapa enkla hemsidor i HTML. Vi kommer inte att ta upp edstorer för hemsidor som t.ex. DreamWeaver eller FrontPage. Dessa

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i Windows Live Movie Maker 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med Windows Movie

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

Blogga med Wordpress

Blogga med Wordpress Blogga med Wordpress Introduktion En blogg kan användas på en lång rad olika sätt, även om det vanligaste kanske är att se den som en mer eller mindre publik yta på nätet att dela med sig av tankar och

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Adobe Fireworks CS6. Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6.

Adobe Fireworks CS6. Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6. Adobe Fireworks CS6 Marketing Copy för Channel Partners Adobe Fireworks CS6 Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6. HUR

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll Allmän IT-kunskap Datorer och program... 5 Användningsområden...5 Program...5 Stora och små datorer...6 Datorn från utsidan... 6 Datorlåda...6 Bildskärm...6 Pekdon eller mus...7 Diskettstation...7 Cd-läsare/spelare...8

Läs mer

Tanka program KAPITEL 7. Shareware och freeware. Shareware. Freeware

Tanka program KAPITEL 7. Shareware och freeware. Shareware. Freeware KAPITEL 7 Tanka program Internet bokstavligen flödar av olika program man kan ladda ner. Det finns en del nyttiga program som är bra att känna till och använda. Allt för att göra det lättare för sig. I

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

Photo Story 3. Manual till Photo Story 3 1

Photo Story 3. Manual till Photo Story 3 1 Photo Story 3 Manual till Photo Story 3 1 1. Programförklaring...3 Tips på användning... 4 2. 1 - Starta nytt projekt...4 3. 2 - Importera bilder...5 Leta efter bilder... 5 Tidslinjen... 6 4. 3 - Lägga

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll sförteckning Datorkunskap Office 2007, Windows Vista Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Datorn från utsidan... 8 Datorlåda...8 Bildskärm...8 Stora och små datorer...8

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager Manual för 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduktion Den här manualen skall hjälpa dig att komma igång så att du själv på ett enkelt sätt kan lägga till, redigera eller ta bort webbsidor på din webbplats.

Läs mer

Att lyckas med utskrifter

Att lyckas med utskrifter Att lyckas med utskrifter Utgiven av Universitetstryckeriet, Luleå, 1999 Gunnar Tuisku Foldern tar upp vanliga problem som kan uppstå vid utskrifter i PC- och Mac-miljö. Att lyckas med utskrifter! Denna

Läs mer

Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9

Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9 Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9 Infoga, redigera och ta bort bilder på sunne.se En webbsida bäddar inte in en bild i sidan som många andra program, till exempel Word. Alla bilder och

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Utseende. Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Utseende. Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Utseende 4 1.1 Allmänt............................................ 4 1.2 Teckensnitt.......................................... 4 1.3 Stilmallar...........................................

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

del 12 SKYDDA DIN DATOR

del 12 SKYDDA DIN DATOR del SKYDDA DIN DATOR När du ansluter datorn till Internet får till tillgång till en helt ny värld, full av äventyr och information som du och din familj kan ta del av. Tråkigt nog öppnar du också upp mot

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Användarmanual för Exergo skattningsverktyg

Användarmanual för Exergo skattningsverktyg 1. Kontaktinformation... 2 1.1 Upphovsinformation... 2 1,2 Copywrite... 2 1.3 Version... 2 2. INLEDNING... 2 2.1 Omfattning och syfte... 2 2.2 Processöversikt... 3 3. Arbetsflöde för klientanvändare...

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Datorn från utsidan... 8 Datorlåda...8 Bildskärm...9 Pekdon eller mus...9 Diskettstation...9 Optisk

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Installationsmanual OpenOffice 3.0

Installationsmanual OpenOffice 3.0 Installationsmanual OpenOffice 3.0 Ursprungligen skapad av Georg Bredberg 2003-03-27 för OpenOffice 1.0 Uppdaterad och kortad 2009-01-07 för OpenOffice 3.0 av Folkbildningsnätets Fria Programvarugrupp

Läs mer

Idag. Streaming media. Översikt. Vad är det? Vad är streaming? Distributionsteknik Uppspelning och presentation Några exempel och demonstration

Idag. Streaming media. Översikt. Vad är det? Vad är streaming? Distributionsteknik Uppspelning och presentation Några exempel och demonstration Idag Streaming media Erik Runeland erikr@kth.se Vad är streaming? Distributionsteknik Uppspelning och presentation Några exempel och demonstration Vad är det? En mekanism för att överföra tidsrelaterat

Läs mer

Innehåll. Webbproduktion. Prototyputveckling. Arbetsgång (R)

Innehåll. Webbproduktion. Prototyputveckling. Arbetsgång (R) Innehåll Webbproduktion Produktion och publicering av större webbplatser Produktion Användbarhet/Användbarhetstest Publicering Underhåll Arbetsgång (R) 1) Utred mål och syfte (verksamhets- och målgruppsanalyser)

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Introduktion till programmering, hösten 2011

Introduktion till programmering, hösten 2011 Föreläsning 1 Programmering är ett hantverk. Det betyder att man inte kan läsa sig till den förmågan, man måste träna och man tränar genom att skriva mer och mer avancerade program. Programmering förutsätter

Läs mer

Konfigurera Wordpress som Hemsida istället för blogg

Konfigurera Wordpress som Hemsida istället för blogg Konfigurera Wordpress som Hemsida istället för blogg - exempel från hemsidorna: www.vestus.se och www.thingsbym.se Copyrightinformation: Detta dokument är fritt att använda, även kommersiellt, så länge

Läs mer

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs Acrobat 9 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat 9?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat 9... 8 Starta programmet... 8

Läs mer

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät Projektbeskrivning och funktionsspecifikation Henrik Karlsson, AmuHadar 1 2003-11-24 Innehållsförteckning Sammanfattning sid 2 Mål

Läs mer

Publicera PowerPoint presentationer med berättarröst i din Ping Pong sida

Publicera PowerPoint presentationer med berättarröst i din Ping Pong sida Publicera PowerPoint presentationer med berättarröst i din Ping Pong sida Har du en PowerPoint fil som du vill publicera i Ping Pong? Du kanske har en PowerPoint med inspelad berättaröst som du vill göra

Läs mer

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER Hermundstad Östlund Ansell Grundläggande IT för SENIORER Windows Vista och Office 2007 INTRODUKTION 1. ABC OM INTERNET...5 2. TJÄNSTER PÅ INTERNET...6 A. Webbsidor och webbplatser... 6 B. Mejl (e-post)...

Läs mer

Introduktion till LÄROBJEKT. tisdagen 18.10.2005

Introduktion till LÄROBJEKT. tisdagen 18.10.2005 Introduktion till LÄROBJEKT tisdagen 18.10.2005 Ann Westerstråhle, Gabriella Stenvall-Vihervuori Cygnæus skola SKAPA DIN HEMSIDA 1. Öppna Front Page. 2. Spara din ingångssida genom att gå till -> arkiv

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

3.5 Visuell programmering

3.5 Visuell programmering 3.5 Visuell programmering Alla våra program hittills har varit C# Console Applications (sid 41) inkl. programmet MessageBox fast det genererade en grafisk meddelanderuta. Nu vill vi utnyttja grafikens

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer

Avancerade Webbteknologier

Avancerade Webbteknologier Projektledning, Business Knowledge Användbarhet & Layout Avancerade Webbteknologier Lkti Lektion 1 Kommunikation Tobias Landén tobias.landen@chas.se Avancerade webbteknologier del 1 (4 KY poäng) Syfte

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

DynaMaster 3.3 redaktörsmanual

DynaMaster 3.3 redaktörsmanual DynaMaster 3.3 redaktörsmanual 2005 Infogate AB. All rights reserved. Halmstad 2005-09-07 3 Innehållsförteckning Inledning... 4 Verktygslådan... 5 Lista med poster... 6 Träd med poster... 7 Översikt...

Läs mer

Kodi Lathund UPPGIFT 22 TOBIAS GUSTAFSSON. TOBIAS GUSTAFSSON Tärna folkhögskola

Kodi Lathund UPPGIFT 22 TOBIAS GUSTAFSSON. TOBIAS GUSTAFSSON Tärna folkhögskola 2015 Kodi Lathund UPPGIFT 22 TOBIAS GUSTAFSSON TOBIAS GUSTAFSSON Tärna folkhögskola Kodi Lathund Det vi ska göra är att installera programvaran samt gå igenom inställningar för att få programmet att fungera

Läs mer

CMS. - Content management system

CMS. - Content management system CMS - Content management system Agenda CMS Server, webbhotell och FTP Wordpress, ställ mycket frågor Om vi hinner - Snabb genomgång av CMS - uppgiften Nu & Då Sidor med bara HTML och CSS kräver manuell

Läs mer

Skärminspelningsprogram Screencast-o-matic (med stimulated recall)

Skärminspelningsprogram Screencast-o-matic (med stimulated recall) Skärminspelningsprogram Screencast-o-matic (med stimulated recall) Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@humlab.lu.se 1 Skärminspelningsprogram Det finns fler skärminspelningsprogram

Läs mer

Del 2 INTERNET I VARDAGEN. 14. Hämta program på Internet... 46 15. Sköta affärer på Internet... 51 16. Användbara sidor (för nytta och nöje)...

Del 2 INTERNET I VARDAGEN. 14. Hämta program på Internet... 46 15. Sköta affärer på Internet... 51 16. Användbara sidor (för nytta och nöje)... Helen Hermundstad Anna Östlund GRUNDLÄGGANDE IT FÖR SENIORER Del 2 INTERNET I VARDAGEN 14. Hämta program på Internet... 46 15. Sköta affärer på Internet... 51 16. Användbara sidor (för nytta och nöje)...

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Skapa presentationer med Prezi 1 Introduktion Prezi är ett verktyg för att skapa presentationer, precis som Power Point. Skillnaden är att man i Prezi jobbar med en stor arbetsyta,

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

Nya webbservern Dvwebb.mah.se

Nya webbservern Dvwebb.mah.se Nya webbservern Dvwebb.mah.se Bakgrund: BIT (Bibliotek och IT) beslutar att ta ner Novell systemet 28/3 som är en katalogtjänst som styr bland annat alla studenter s.k. hemkataloger på Malmö högskola såväl

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Så här fungerar Version 21 okt - 2013

Så här fungerar Version 21 okt - 2013 Så här fungerar Version 21 okt - 2013 Jag Vill används som väljare kring många vardagliga situationer. T ex att välja aktivitet, välja utflyktsmål osv. Jag Vill används som ett enkelt trycka-hända program,

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

manual D E M O Systemkrav Pc med Windows 98/2000 166 Mhz Pentium 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) Upplösning: 800 x 600 pixels

manual D E M O Systemkrav Pc med Windows 98/2000 166 Mhz Pentium 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) Upplösning: 800 x 600 pixels D E M O manual produced by Tony Åström Production / tonyastrom.com Nu är det enkelt att komma igång med vårt nya Hissdesignprogram! Hissdesignprogrammet passar alla typer av hissar och hissfabrikat. Både

Läs mer