Tre steg mot överlevnad, eller ett mot avgrunden?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tre steg mot överlevnad, eller ett mot avgrunden?"

Transkript

1 Ny Solidaritet Internationell tidning för statskonst, fysisk ekonomi, vetenskap, kultur Årg. 39 nr 1 januari 2013 Institutionell revolt i USA mot Wall Street och Obama Sid Tre steg mot överlevnad, eller ett mot avgrunden? Steg 1. Bankdelning Steg 2. Krediter Obamas allians med al-qaida och hans drönarmord väcker en del frågor om hans mentala hälsa och hans lämplighet som ÖB i USA. Sveriges regering visar gång på gång sin undanfallenhet mot, vad många uppfattar som, den amerikanska politiken. Det är i själva verket en brittisk politik som Sverige aktivt deltar i. Vi vill ändra på det. Sid 8-9 Steg 3. Stora projekt Från Schillerinstitutets konferens: Den centrala frågan i den här krisen Sid 2 Bara med ett helt nytt paradigm kan katastrofen undvikas Sid 4 Västs dubbelmoral skapar instabilitet i Mellanöstern Sid 5 Mittuppslaget: Kriget mot öknen kan samla hela världen

2 Tre steg mot överlevnad, eller ett mot avgrunden! Regeringen, partiledarna, ekonomiska experter och massmedier försöker intala det svenska folket att två saker är oundvikliga: 1. Att den ekonomiska krisen har kommit till Sverige från resten av Europa och att inget finns att göra åt det, mer än att sitta still i båten och vänta på att lågkonjunkturstormen blåser över. Det spelar ingen roll hur mycket nedskärningar som görs eller hur många miljoner som blir arbetslösa. Sånt är livet under en lågkonjunktur, enligt ekonomiska teorier som lärs ut på Handelshögskolan i Stockholm och andra ansedda läroanstalter. Ledare Samtidigt öser Europeiska centralbanken och Federal Reserve biljoners biljoner euro och dollar över bankerna för att spekulationskarusellen skall kunna fortsätta snurra. Sedeltryckandet har aldrig nått sådana höjder sedan november 1923 då Tyskland sögs in i hyperinflationsvirveln och gick under! 2. Att krig och blodiga revolter är bästa sättet att skapa fred och demokrati i världen, som Sveriges stöd till kriget i Libyen och till religionskriget (inte revolutionen) i Syrien vittnar om. Denna politik från USA:s och EU:s sida har inte fört folken i Nordafrika och Sydvästasien närmare fred och demokrati. Däremot har den fört oss närmare ett världskrig med Ryssland och Kina. Krisens kärna av Lyndon LaRouche Tal via video till Schillerinstitutets konferens Ett nytt paradigm för civilisationens överlevnad, som hölls i Frankfurtområdet den november Den transatlantiska gruppen nationer, med flera, är i klorna på den mest akuta och mest hotfulla krisen i modern tid. Det är tre fysisk-ekonomiska frågor som måste tas i beaktande: För det första måste vi sätta stopp för den nuvarande kursen mot en accelererande monetaristisk hyperinflation. För det andra måste vi sätta stopp för ett redan djupgående sammanbrott av den fysiska ekonomin, som hela tiden förvärras. Den första av dessa tre grundläggande förutsättningar för en ekonomisk återhämtning är att de berörda, kombinerade tongivande länderna, alltså både USA och de tongivande länderna i Eurasien, med det snaraste genomför en bankdelning, efter förebild av Glass-Steagall-lagen, den framgångsrika ekonomiska återhämtningsåtgärd som ursprungligen lanserades av den amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt på 1930-talet. Införandet av en sådan bankdelning kommer att räcka för att få stopp på hyperinflationen som hotar de tongivande länderna i den norra delen av det transatlantiska området. Det kommer att hindra dem från att gå in i ett hyperinflationistiskt sammanbrott, och ett alltmer sannolikt kärnvapenkrig. För det andra: De berörda ländernas Den brittiske f.d. statsministern och krigsförbrytaren Tony Blair talade klarspråk i en artikel på DN Debatt den 10 december. Samma dag som höga EU-företrädare tog emot Nobels fredspris i Oslo beskrev Blair EU:s roll i världen: Argumenten för EU är starkare än för 66 år sedan när projektet påbörjades. På den tiden gällde det fred, i dag gäller det makt. Kinas befolkning är tre gånger större än EU:s och dess ekonomi blir med tiden världens största. Indien har mer än en miljard invånare. Dagen därpå träffades de fredsprisbelönade utrikesministrarna och beslutade om nya sanktioner mot Syrien. I samma veva beslutade Nato att placera ut anti-robot-robotar i Turkiet på gränsen till Syrien, ett beslut som började verkställas den första veckan på det nya året. Officiellt beskrevs detta offensiva drag som ett försvar av Turkiet mot eventuella syriska robotar, men det är i själva verket, som många militära experter har påpekat, en förberedelse för en utvidgning av konflikten till Iran och eventuellt Ryssland. Dessa två kombinerade åtgärder är ett steg på vägen mot avgrunden av hyperinflation, ekonomisk kollaps och världskrig. I bakgrunden lurar den gröna ideologin som betraktar både befolkningstillväxt och industrialisering som ett hot. Och gissa vilka länder som uppvisar bådadera? Jo, Blairs måltavlor Kina och Indien och deras allierade i Asien, Afrika och Sydamerika. Såväl nyliberala anhängare av det Brittiska Ostindiska Kompaniets frihandel som röd-gröna socialister och nolltillväxtare är eniga om att självmord är den enda utvägen ur alla kriser. Vi i LaRoucherörelsen är av en annan mening, tillsammans med säkert flera miljarder människor. Vi vet att det finns en annan, fredlig och lyckligare väg för mänskligheten att gå. Den förkastar imperiet och börjar med tre tydliga steg. Den tidning du håller i handen är till för att klargöra vad dessa tre steg är. Sedan är det ditt och dina politikers jobb att sprida dessa idéer och få dem verkställda. Vi har tagit på oss en ledarskapsroll i frågan i både USA och Europa och är i dialog med regeringar, grupper och individer i olika delar av världen angående detta. Men utan en aktiv kampanj kan vi inte få våra regeringar här i Europa Ny Solidaritet ISSN Organ för Europeiska arbetarpartiet EAP chefred., ansv. utgiv. Astrid Sandmark e-post tel fax pg bg adress Box 6057, Hägersten tryck MittMedia Print Hussein Askary ordförande LaRoucherörelsen i Sverige EAP och i USA att välja den rätta vägen och ta de tre stegen bort från stupet. Hjälp oss rädda dem! Lyndon LaRouche, ekonom och statsman. Och för det tredje måste vi sätta stopp för det nu akuta hotet att det ska bryta ut ett kärnvapenkrig. Det är ett krig som, om det bryter ut, redan det skulle innebära ett direkt hot om att utplåna civilisationen i hela världen. Det skulle inte behövas mer än cirka en och en halv timme med en sådan kärnvapenkrigföring, för att världens stormakter skulle vara på god väg mot civilisationens undergång. Dessa tre typer av hot mot mänskligheten är effekter av den hittills förda och nu accelererande hyperinflationspolitiken i USA, och i länderna i Väst- och Centraleuropa. Den rådande trenden i Nordamerika och Europa har skapat ett numera hopplöst accelererande hyperinflationssystem. Och detta innebär att tre villkor måste uppfyllas omedelbart, om faran för att den nu accelererande krigsutvecklingen mycket snart ska övergå i en kärnvapenkrigsfas ska kunna avstyras, och en riktig ekonomisk återhämtning ta sin början i stället. Först bankdelning ekonomiska återhämtning hänger på det faktiska införandet av en uppsättning system grundade på principen nationella krediter, i de respektive länderna. Det betyder att de framtida investeringarna måste vara de som bedöms vara fysisk-ekonomiskt värda att få del av de krediter som ges ut med bemyndigande av kreditsystemen i de respektive suveräna staterna. Den nu accelererande hyperinflationstakten med centrum i det transatlantiska området måste stoppas med den fulla kraften av de rätta fysiskekonomiska reformåtgärderna. Med en sådan reform kommer suveräna staters ekonomier att finansieras med en kombination av befintliga och kompletterande former av kreditgivning till fysisk-ekonomiska framsteg, för och av de respektive nationalstaterna. Tänk så här: Det finns en gängse praxis som, felaktigt, anser att värdet ligger i pengar, eller i andra fiktiva tillgångar, snarare än i de fysisk-ekonomiskt effektiva kreditsystemen i ekonomin. När det tvärtom är så att det för en riktig återhämtning krävs att den nu förda hyperinflationspolitiken byts ut mot nationella system, som ger ut nationella fysisk-ekonomiska krediter, både inom och mellan dessa samarbetande nationer. För det tredje: Man måste vara på det klara med att syftet med de respektive nationernas utgivning av statliga krediter är att möjliggöra en ökning av det fysisk-

3 ekonomiska värdet. Det är investeringar i skapandet av framtida fysisk-ekonomiskt produktiva, snarare än rent nominalistiska former av monetaristiskt värde, per capita och per kvadratkilometer, som utgör garantin för detta kreditsystem. Den nationella kreditgivningen, inom och mellan samarbetande nationer, garanteras av nationernas och företagens framtida värde. Detta är en ekonomisk politik som ska gälla för såväl offentliga som privata investeringar, i skapandet av det som blir till endast med hjälp av nationens och hela mänsklighetens produktiva framtid. Mänsklighetens unika egenskap Nu till några väsentliga fakta angående mänskligheten i detta sammanhang. Ett väsentligt faktum, som måste adderas till ekonomiska reformer bland länderna, är att mänskligheten inte längre kan isolera sig till att leva enbart på Jorden. Därutöver har den kända evolutionshistorien för alla levande arter, de som varit livsdugliga, kännetecknats av en relativ ökning av energiflödestätheten för de överlevande arterna. Det är ett faktum att människan är den enda arten som vi känner till, som för sin fortlevnad har varit beroende av en viljemässig utveckling av ständigt högre evolutionära tillstånd. För människan, liksom för alla levande arter, är det ett absolut krav för en lyckosam framtid att energiflödestätheten hela tiden ökar, och ökar i accelererande takt, per capita, så som detta har uttryckts i människans utveckling till högre energiflödestätheter. Människan är den enda kända arten vars existens är bestämd av bemästrandet av elden. Människans framtidsutsikter hänger nu på att hon kan bryta igenom den sinnliga varseblivningens begränsningar, och utveckla sin förmåga att spela en alltmer betydelsefull, viljemässig roll i området utanför Jorden och Mars, och vidare till andra planeter i solsystemet, och ännu längre ut. Varje annan politik kommer obönhörligt att utsätta människan som art för hotet från asteroider och kometer, och implicit leda vår art till dess undergång. Vi har en ekonomisk utveckling som vi måste ta hänsyn till. Under hela tiden sedan USA gick in i det värre än meningslösa kriget i Indokina ett krig som startades med hjälp av mordet på president John F. Kennedy så har den ekonomiska trenden i såväl USA som i Väst- och Centraleuropa trots det framåtskridande som låg inneboende i president Kennedys lansering av det amerikanska rymdprogrammet stadigt pekat allt brantare nedåt, mätt per capita, under decennierna som gått sedan dess. Förlusten av fysisk-ekonomisk potential hos förut tongivande nationer har accelererat, med hänsyn till förlusten av aktivt produktivt yrkeskunnande, mätt i den helt avgörande måttstocken energiflödestäthet, under hela den tid som gått sedan mordet på president John F. Kennedy. Resultatet är att den fysisk-ekonomiska produktiviteten per capita i nationerna har fallit snabbare än den nyttiga produktiva sysselsättningen har ökat i arbetsstyrkan som helhet. Ett strategiskt försvar av Jorden Utöver de faktorer som nämnts är mänsklighetens existens i fara också på grund av hoten som kommer från både asteroider och kometer, som rör sig i området mellan Mars och Venus banor. Vi måste skaffa oss möjlighet att försvara oss mot detta hot. Ryska vetenskapsmän har helt riktigt talat om behovet av ett strategiskt försvar av Jorden, ett Strategic Defense of Earth, i detta sammanhang. Den här typen av ut- maningar visar på nödvändigheten av just de fysisk-ekonomiska reformer som krävs för att vi ska kunna undvika kärnvapenkrig, och även andra typer av hot och ekonomiska katastrofer för mänskligheten. Dessa reformer är viktiga både för försvaret av Jorden och för att förbättra de betingelser som mänsklighetens fortsatta existens hänger på. Speciellt viktigt är att USA, och även andra länder, går tillbaka till ett utvidgat rymdprogram, inte bara för att vi behöver ett rymdprogram som innehåller ett försvar som sådant, utan för att vi också behöver ta ett stort kliv framåt i den teknologiska utvecklingen över huvud taget. Framåtskridande är inte en valmöjlighet. Det är, nu mer än någonsin, ett krav för mänsklighetens fortsatta överlevnad. Bortom sinnesintrycken Avslutningsvis måste vår politik vara den följande: Forskningen får inte längre begränsa sig till det som händer inom den sinnliga varseblivningens råmärken. Vi måste gå in i de fysikaliska principernas högre domäner, som ligger utom räckhåll för den rent sinnliga varseblivningen, alltså det som är den mänskliga tankens egentliga område, området för upptäckandet av äkta principer, de som styr utom räckhåll för den rent sinnliga varseblivningen. Vi måste nu, som Bernhard Riemann framhöll i slutmeningen i sin doktorsavhandling, träda in i den inkluderande egenskapen hos tankens domän, den allomfattande uppfattning av tanken som ett föremål för fysiken som låg antydd i det banbrytande samarbetet mellan Max Planck och Wolfgang Köhler. Medlemmar i den amerikanska LaRoucherörelsen organiserar utanför kongressen i Washington D.C. 3

4 Bara med ett helt nytt paradigm kan katastrofen undvikas För att vi ska kunna råda bot på det måste hela det här området behandlas som en del av Världslandbron. Detta är en idé som växt fram ur ett förslag som Lyndon LaRouche och jag själv lade fram som reaktion på Sovjetunionens fall. Vårt första förslag, som vi presenterade 1991, gick ut på att knyta ihop Europas befolknings- och industricentra med Asiens, med hjälp av s.k. utvecklingskorridorer. Detta var vårt förslag till en fredsordning för 2000-talet. Vi höll hundratals seminarier och konferenser om det. Så småningom växte det ut till en Världslandbro. Och nu håller det som från början bara var en idé på att förverkligas, i olika omfattning, av regeringarna i Kina, Ryssland, Sydkorea och andra länder. Och det är i princip bara att haka på det här utvecklingsprogrammet för Mellanöstern, på Världslandbron. Det här programmet kan nämligen bara fungera om vi får med oss regeringarna i Ryssland, Kina, Indien, Iran, förhoppningsvis ett par europeiska länder samt förhoppningsvis ett USA som har vänt den anglo-amerikanska speciella relationen ryggen och gått tillbaka till John Quincy Adams politik att försöka få till stånd en allians mellan fullkomligt suveräna stater; då kan det bli verklighet reste Lyndon LaRouche till Bagdad, inbjuden av det irakiska Baathpartiet. Där fick han möjlighet att tala med flera av arabvärldens ledare. Han besökte också några av de gamla bevattningssystemen i Irak. Han kom hem därifrån med uppslaget till Oasplanen. Detta är den helt avgörande idén att använda kärnkraftsreaktorer för storskalig avsaltning av stora mängder havsvatten. Det är helt klart att om LaRouches Oasplan från 1975 hade genomförts, hade världen besparats mycket blodspillan och elände. Vid andra tidpunkter var ledande personer i både Israel och Palestina eniga med LaRouche om att röra sig i den här riktningen. Som LaRouche underströk skulle Osloavtalet 1993 bara ha en chans att lyckas, om befolkningen i de fattiga omav Helga Zepp-LaRouche Öppningsanförande på Schillerinstitutets konferens i Frankfurtområdet den november Vi vet alla att Sydvästasien, det som i dagligt tal kallas Mellanöstern med omgivande länder, är en krutdurk. Man kan jämföra det med Balkan före första världskriget. En enda incident till, och det kan explodera till ett tredje världskrig, som med största sannolikhet skulle bli ett kärnvapenkrig. Om det skulle bli verklighet måste man räkna med att det betyder mänsklighetens undergång, för om bara en liten bråkdel av de tillgängliga kärnvapnen skulle användas, så skulle det leda till en nukleär vinter och efter en och en halv timme skulle det mesta av livet på Jorden vara utplånat och efter ett par veckor, eller kanske år, skulle det antagligen inte finnas någon överlevande. Avsikten med den här snabbinkallade konferensen är att lägga fram ett förslag om ett dramatiskt paradigmskifte. Geopolitiska konfrontationer och krig som konfliktlösning skulle bytas ut mot ett fokus på mänsklighetens gemensamma mål och bemästrandet av de hot som kan leda till civilisationens undergång. Återuppliva Westfaliska freden Vi vill föra in ett helt nytt perspektiv i den internationella diskussionen, och lägga fram en lösning på den högre förnuftsnivån, en lösning som ligger på ett högre plan än det som alla de olika historiska, etniska och religiösa konflikterna utspelar sig på. På detta högre plan kan alla inse vad som verkligen gagnar dem själva och kommande generationer, till skillnad från det som de nu inbillar sig vara deras egenintresse. Vi behöver göra raka motsatsen till Blairdoktrinen: vi behöver återuppliva Westfaliska fredens princip, som faktiskt kunde slås fast först efter det att 150 års religionskrig och trettioåriga kriget ovanpå det hade lagt stora delar av Europa i ruiner. Det var under den sortens förhållanden som parterna i Westfaliska freden talade med varandra i fyra år, och kom fram till detta fredsfördrag, som sedan blev grunden för folkrätten och FN-stadgan. Den första principen i Westfaliska freden lyder: Alla parter måste stryka ett streck över och glömma alla brott som de utsatts för under kriget, annars kommer det aldrig att bli någon fred. Den andra principen: Om det ska bli någon fred måste all politik hädanefter ha den Andres väl som riktmärke. Detta är den grund på vilken freden kan fungera. Och för det tredje, inte inskrivet i dokumentet som sådant, men som en följd efteråt: Formuleringen av den suveräna nationalstatens betydelse, och dess roll i återuppbyggnaden av det som hade förstörts under kriget, på en mer utvecklad nivå än förut. Det som vi föreslår konkret är en ekonomisk utvecklingsplan för hela Sydvästasien, alltså Mellanöstern med omgivande länder. Jag vill att ni ska tänka er hela detta område Kaukasus, Centralasien, Afghanistan, Iran, Gulfstaterna, Arabiska halvön, Israel, Palestinska myndigheten, Jordanien, Libanon, Syrien, Turkiet och Irak som ett enda, sammanhållet område. I stället för att bli slagfältet för en kärnvapenförintelse av hela planeten, kan vi göra det här området till en av de rikaste och mest utvecklade delarna av världen. Det är en enorm yta som täcks av öken. Öknen sträcker sig egentligen hela vägen från den nordafrikanska Atlantkusten över Arabiska halvön ända bort till västra Kina. På teve har vi många gånger sett de utbombade städerna, i Gaza, Bagdad, stora delar av Syrien. Vi ser en region som är helt ödelagd, där många människor har en medelinkomst på 800 dollar, inte per månad utan per år. Det är därför det inte är så lätt att skapa fred, för med en sådan fattigdom är Helga-Zepp LaRouche, det internationella Schillerinstitutets ordförande det inte särskilt svårt att rekrytera till terrorism. Men detta måste inte vara den enda bilden, för detta område har inte alltid sett ut så här. I slutet av den sista istiden var det till större delen täckt av växtlighet. Om man nu tänker sig att man pressar ihop de åren efter den sista istiden till en fem minuter lång animation, så ser man hur öknen breder ut sig. Och den fortsätter att breda ut sig! En guldålder Det fanns också en tid då den här regionen representerade höjdpunkten i hela världen! Det var tiden för Sidenvägen, då det största utbytet av varor och kulturer ägde rum i den här regionen, och handel, stadsbyggnad och arkitektur blomstrade. Bagdad under abbasiddynastin var den högst utvecklade staden i världen. Där fanns flest bildade människor, flest böcker, flest bibliotek. Vid den tiden samlade man in all kunskap i Medelhavsområdet, från Egypten, Grekland, Italien och Spanien; folk sändes ut för att hämta hem kunskapen till de olika kaliferna, som al-mansur, eller Harun al-raschid, och de fick betalt med samma vikt i guld. När Europa lades i ruiner, efter romarrikets fall, gick mycket av kunskapen från grekerna och andra kulturella höjdpunkter förlorad och det var bara tack vare kontakten mellan Harun al-raschid och Karl den store som Europa kunde återupptäcka sina historiska rötter! Många av tänkarna al-farabi, al-kindi, Ibn Sina anslöt sig till Platons tradition, och fortsatte Platons arbete. Ibn Sina var också en enastående duktig läkare, som gjorde ingående studier av människokroppen. Ibn Sina låg faktiskt så långt framme i sina medicinska undersökningar att det dröjde ända till 1600-talet i Europa innan hans kunskaper blev förlegade. Det finns ingen anledning att denna persiska och arabiska guldålder inte skulle kunna återupplivas. Det finns ingen anledning att inte bara Europa utan också den arabiska, persiska och islamiska världen inte skulle kunna återfå sin vitalitet med en modern levnadsstandard, men genom att knyta an till sina rötter i den forna guldåldern. Det råder bara en enorm brist på infrastruktur och industriell utveckling, och det finns nästan inget jordbruk, på grund av bristen på vatten. En Världslandbro Visdomens hus i Bagdad. Tänkare från den arabiska renässansen. Bilden till vänster: Ibn Sina ( ), även känd som Avicenna, framstående persisk läkare, men även filosof, poet och vetenskapsman. 4

5 rådena, särskilt i Palestina, fick se direkt att schaktmaskinerna började arbeta, så att de skulle vara säkra på att de kunde se fram emot en bättre framtid. Detta saboterades av Världsbanken och det internationella samfundet. Börja uppifrån Det man måste börja med är en helhetsbild, en vision om hur den här regionen kan se ut om 20, 40 eller till och med 50 år. Sedan kan alla de inblandade regeringarna bestämma sig för att driva denna utvecklingspolitik som en medveten krigsförebyggande strategi. Transport- och forskningsministerierna kan hålla förberedande konferenser, där de utarbetar mer detaljerade planer, och sedan går man ut med det till befolkningen i regionen, och förklarar avsikten med det hela. Den självklara frågan är: Vem ska finansiera detta? Man kan ställa motfrågan: Hur mycket är det värt att undvika den utplåning av civilisationen som skulle ske om detta inte blir gjort? Jag kan försäkra er att inget av detta kommer att bli byggt i det gamla globaliseringsparadigmets värld, eftersom den håller på att gå i bitar i en hyperinflationistisk explosion. Det som behöver göras är för det första att varje deltagande nation inrättar en nationalbank, som ger ut krediter till dessa tydligt definierade projekt. Sedan behövs det ett multilateralt, långsiktigt avtal mellan regeringarna, och detta avtal är det nya kreditsystemet. Krediterna måste ha långa löptider och låg ränta, och de ska bestämmas uteslutande utifrån den fysiska ekonomins kriterier. Detta var den politik som fördes av Reconstruction Finance Corporation under Franklin D. Roosevelt; den användes av Kreditanstalt für Wiederaufbau som en vidareutveckling av Marshallplanen i Tyskland under efterkrigstiden, och med den här politikens hjälp förvandlades Tyskland från en ruinhög 1945 på bara några år till det berömda tyska ekonomiska undret, som beundrades av en hel värld. Världslandbron. Schematisk skiss över Schillerinsitutets plan för utvecklingskorridorer. Dessa ska bli km breda och innefatta infrastruktur för vattenförsörjning, transport och kraftnät. Längs dem ska 1000-tals nya städer byggas. Den infällda bilden visar den del av detta världsomspännande nätverk som kallas Oasplanen. Naturrätt och kreativitet Människan är den enda arten som är kapabel att upptäcka ständigt nya universella fysikaliska principer, inom naturvetenskapen och inom den klassiska konsten. Sanningen ligger inte i de s.k. sinnesintrycken, utan i den process varigenom kunskapen om dessa principer utvecklas. Det som gör att människan hela tiden kan förfina denna process, är hennes medfödda förmåga att tänka kreativt. Detta kallas också naturrätt. Man kan bryta mot denna naturrätt, universums ordning, under en viss tid, men inte under någon längre tid, för då kommer universums lagar att slå tillbaka mot en själv! Vi har nu kommit till en sådan punkt, där vårt sätt att hela tiden bryta mot universums lagar, genom att vi inte använder kreativiteten som grund för allt vi gör, har blivit ett hot. Vi är satta på prov: Har vi tillräckligt många människor som arbetar tillsammans för en plan som visar på en tydlig utväg? Kan du hjälpa oss, och bli del av en mobilisering för att förmå världens regeringar att vända bort från en trångsynt geopolitisk konfrontation, och göra de förändringar som behövs för att garantera mänsklighetens överlevnad? Jag vet att det är möjligt. Irans Berlinambassadör: Västs dubbelmoral skapar instabilitet i regionen En av talarna på Schillerinstitutets konferens den november var Irans ambassadör i Tyskland, Ali Reza Sheikh Attar, som bereddes möjlighet att förklara sitt lands syn på orsakerna till det instabila läget i Mellanöstern, och vilka konsekvenser det kan få. Ambassadören började med att förklara Mellanösterns betydelse, geografiskt som en bro mellan tre kontinenter, ekonomiskt som energiproducent och handelsrutt, historiskt som födelseplats för kulturer och religioner, samt geopolitiskt på grund av regionens läge och rika naturtillgångar. Härska genom att söndra Ambassadören pekade på några av orsakerna till det osäkra läget i Mellanöstern: 1. Den gamla imperiepolitiken att härska genom att söndra, som fördes av framför allt britterna men även av fransmännen, vilka efter det ottomanska rikets fall styckade upp regionen mellan sig i det hemliga Sykes-Picot-avtalet. 2. Dubbelmoral och historieförfalskning. Sheikh Attar berättade att han hade påtalat för Samuel Huntington, känd för sin kamp mellan civilisationerna, att under korstågen hade faktiskt muslimer, kristna och judar kämpat på samma sida mot de invaderande korsriddarna. Men Huntington hade svarat att med kristna menade han kristna i västländerna! Huntington hade också försvarat USA:s stöd till Israels brutala behandling av palestinierna med hänvisning till Israels rätt att skydda sina gränser. 3. Vattenproblemet, som uppstått bl.a. genom den konstlade gränsdragningen mellan länderna. Floderna som i årtusenden utan problem försett den brukade jorden med vatten, delades nu upp mellan olika länder. 4. Det brittiska imperiets skapande av Israel genom Balfourdeklarationen 1917 Ambassadör Sheikh Attar och det villkorslösa stödet till staten Israel i alla krig den utkämpat mot grannländerna och mot palestinierna. 5. Stöd till korrupta regimer och diktaturer, exempelvis Saudiarabien och Qatar, som västländerna behandlar som allierade i kriget mot Syrien och förut mot Libyen. 6. Kontrollen över oljeflödet från regionen till resten av världen, som många gånger föranlett politiska ingripanden eller t.o.m. direkta ockupationer från västländers sida. Irans kärnkraft Ambassadören tog upp Irans kärnkraftsprogram som ett exempel på att dubbelmoralen hos västländerna skapar instabilitet i regionen. Före skapandet av den islamiska republiken Iran var det USA som ville att Iran skulle bygga kärnkraftverk inte ett, utan tjugo! Men omedelbart efter störtandet av shahens diktatoriska regim genom ett folkligt uppror avbröts alla dessa projekt. Sheikh Attar förklarade att den iranska nationens kärnkraftsprogram vilar på tre pelare: tron på islam, skydd mot diskriminering samt alla länders rätt att få del av kärntekniken och använda den för fredliga ändamål så länge man efterlever icke-spridningsavtalet, som undertecknades av Iran redan Han pekade återigen på dubbelmoralen hos västländerna, som ser mellan fingrarna med Israels 200 kärnstridsspetsar men straffar Iran som inte har några med sanktioner. Han framhöll att den här frågan lätt skulle kunna lösas om USA och Europa förde en politik grundad på rättvisa och lika behandling. Utvecklingsprojekt Sheikh Attar sa att han instämde med Helga Zepp-LaRouches och Schillerinstitutets vision om ett nytt paradigm i världspolitiken, inriktat på ekonomisk utveckling, framför allt en uppodling av öknarna och en landbro genom regionen mellan Asien och Europa. Han nämnde flera stora vattenbyggnads- och transportprojekt som den iranska regeringen antingen planerar eller redan har börjat bygga på. En del av dessa planer för att leda vatten till ökenområden i Iran ingår i den större planen för att få öknarna att blomstra som presenterades av Zepp- LaRouche och Hussein Askary. 5

6 Kriget mot öknen kan av Hussein Askary Följande text är utdrag från ett tal * av Hussein Askary, ordförande för Europeiska Arbetarpartiet EAP och LaRoucherörelsen i Sverige, på Schillerinstitutets internationella konferens i Flörsheim i Tyskland den november Det kompletterar det som Helga Zepp-LaRouche presenterade (se föregående sida) som alternativet till de krig som pågår i Sydvästasien. I stället för att dessa krig får fortsätta och riskera att leda till ett världskrig, skulle Schillerinstitutets plan kunna förena alla nationer kring ett gemensamt projekt för att utveckla och skydda planeten mot inre och yttre faror, samtidigt som man ökar förutsättningarna både för mer liv på jorden genom ökad makt åt klorofyllet och fotosyntesen, och för ökad ekonomisk tillväxt för nationer genom ökad produktivitet per individ och kvadratkilometer. Planen går ut på att begränsa och till slut ta över öknarna på jorden med början i Sydvästasien och Nordafrika, speciellt i krigszonen Syrien-Turkiet-Irak-Iran-Israel- Palestina-Jordanien-Saudiarabien. Vapnen i detta krig blir då vatten, vetenskap och teknik. Att få stopp på den 13 miljoner kvadratkilometer stora öknen som sprider sig från Atlanten i Nordafrika till västra Kina är inget som en nation eller några hjälporganisationer klarar av, utan då krävs det en global kraftsamling av nästan alla nationer, stora som små. Detta blir ett gemensamt mål för mänskligheten och en ny metod för att skapa fred och stoppa konflikter i framtiden. De ekonomiska principerna som används i detta program härstammar från Lyndon LaRouches utveckling av den fysisk-ekonomiska vetenskapen: 1. Att ta existerande resurser (vatten och arbetskraft) och höja dem till högre nivåer av effektivitet. 2. Skapa nya naturtillgångar (genom till exempel avsaltning av havsvatten). 3. Öka produktiviteten genom utveckling av den ekonomiska plattformen (infrastruktur, agro-industriell utveckling, * Se videon med Hussein Askarys tal på Schillerinstitutets konferens där Krigsplanen mot öknen presenterades här (på engelska med simultanöversättning till tyska och franska): Se videon från EAP-mötet där Hussein Askary berättar på svenska om Krigsplanen mot öknen här: 6 Ovan: Irakiska regeringsplaner för att bygga ett grönt skyddsbälte mot sandoch dammstormar från öknen i väst. Nedan: Pilotprojekt för ett grönt bälte väster om staden Karbala i Irak. social utveckling genom avancerad utbildning etc.). Gröna bälten Projektet kan börja genast med användning av existerande resurser längs de redan utbyggda delarna av Världslandbron/ Euroasiatiska landbron. Huvudtekniken, som kan bli första försvarsskölden mot ökenspridningen, är att plantera såkallade gröna bälten i utkanterna av samhällen och längs regionala och transkontinentala transportleder. Dessa bälten skall vara 5-10 km breda och hundratals kilometer långa i flera led. Lämpliga plantor i de gröna bältena skulle vara de traditionella plantorna som tål värme, torka och salt, som palmträd, eukalyptus, olivträd, tamarind och indiska jujubeplantor. Det bör vara en kombination av lövträd och fruktgivande plantor som kan både temperera klimatet, stoppa sandstormar och ökenspridning men samtidigt producera mat och näring till befolkningen. Forskning på nya typer av spannmål och andra grödor anpassade för detta klimat är redan igång och kan utvecklas vidare. Vattenkällor De gröna bältena kan börja planteras i flera områden i Afrika och Asien samtidigt genom att bryta öknen i nord-sydlig riktning i flera sektioner eller krigsfronter för att försvaga den samlade effekten av öknen. Schillerinstitutets studie framhåller tre huvudsakliga vattenkällor för att försörja projektet med vatten: 1. Flytta vatten från vattenrika till vattenfattiga områden: Detta är stora och kontinentvida projekt som har funnits på ritbordet i många år. Några exempel är: att flytta vatten med hjälp av en km lång kanal från Ob i Sibirien och Petjora i norra Ryssland (båda floderna rinner ut i Ishavet) och vända vattnet söderut dels mot ökenområden i Centralasien, dels mot den uttorkade Aralsjön och östra Kaspiska havet och Iran. I Afrika finns både Transauaprojektet, för att flytta Större delen av världens 13 miljoner kvadratkilometer av öken och karga områden ligger i str förena världen och skapa nya förutsättningar för liv i biosfären, eller krossa den i spillor. Planer för att flytta vatten från floderna Ob och Petjora i Ryssland till Centralasien har stått på ritbordet sedan 1930-talet. vatten från Kongofloden i östra Kongo till Tchadsjön och den stora afrikanska öken, och Afrika Pass-projektet, för att flytta vatten från de stora sjöarna i Östafrika och Kongofloden till den sudanesiska och egyptiska öknen i norr. Afrika Pass-projektet presenterades på Schillerinstitutets konferens av den egyptiske ingenjören Aiman Rsheed. Andra projekt är byggandet av vattendammar vid de stora floderna, som det turkiska projektet South Eastern Anatolia Project eller (GAP) över floderna Tigris och Eufrat i kombination med stora kanalbyggen och utveckling av jordbruksteknik som har förvandlat denna del av södra Turkiet till en av de största jordbrukszonerna i regionen. En idé som har funnits i samband med de turkiska projekten sedan 1980-talet är Peace Pipeline för att flytta vatten med hjälp av stora rörledningar från floderna Ceyhan och Seyhan i östra Ovan: Atatürkdammen i sydöstra Turkiet. Till höger: Illustration av en kärnkraftsdriven vattenavsaltningsanläggning. Turkiet till Israel, Palestina och vidare till Persiska viken. Men projektet togs aldrig på allvar under hela fredsprocessen mellan Israel och arab länderna. Alla dessa projekt är fullt genomförbara och tekniskt möjliga, det som saknas för att de skall påbörjas är den politiska viljan och de ekonomiska resurserna. 2. Avsaltning av havsvatten: Det har byggts och byggs enorma anläggningar för att avsalta havsvatten i Persiska viken, där tvåtredjedelar av allt avsaltat vatten i världen produceras. Saudiarabien får 70 procent av dricksvattnet till sina 26 miljoner invånare genom avsaltning. Problemet är att avsaltningen sker med naturgas och olja som bränsle (1,5 miljoner fat olja per dag i Saudiarabien!) Denna situation är ohållbar på sikt, när dessa länder behöver tredubbla avsaltningen de kommande åren. Dessutom saknar

7 samla hela världen Droppbevattningssprinklersystem kan spara mer än hälften av den mängd vatten som används i traditionella metoder. ategiskt viktiga länder. De kan antingen flera länder i området gas och olja, som Palestina, Israel och Jordanien. Lösningen på detta är att bygga småskaliga högtemperaturreaktorer, där spillvärmen kan användas till avsaltning och elektricitet för samhället och industriell verksamhet. Enligt atomenergiorganet IAEA är kärnkraft den effektivaste och renaste metoden för att avsalta havsvatten i superstora mängder. Detta ingick tidigare i amerikanska administrationers fredsplaner, som president Eisenhowers plan Atoms for Peace och LaRouches Oasplan sedan 1970-talet för att lösa den arabisk-israeliska konflikten genom ekonomiskt samarbete. Fredens vattenpipeline begravdes under den kollapsade fredsprocessen mellan Israel och Arabländerna p.g.a. brist på fokus på ekonomisk utveckling. 3. Grundvatten: Det pågår en propagandakampanj från den internationella gröna rörelsens och olika FN-organs sida mot användning av grundvatten, speciellt de djupa urbergsreservoarerna. Propagandan säger att detta vatten har lagrats där i miljontals år och att detta vatten är fossilt och oförnybart. Därför, säger man, bör detta vatten lämnas till framtida generationer! Inte bara finns det enorma mängder vatten under ökenområden i Afrika, i Darfur och Libyen till exempel, som kan pumpas i mer än hundra år och lösa massor av politiska, ekonomiska och sociala problem, utan vetenskapsmän som Nasa-experten Farouk El-Baz och geologen Robert Bisson har använt rymdövervakningsteknik (remote sensing) och utvecklat en ny teori om grundvatten som säger att de djupa reservoarerna påfylls kontinuerligt. Deras modell kallas The Mega Water Shed Model och säger att de traditionella teorierna om grundvatten inte tar hänsyn till det faktum att stora mängder regn- och snövatten som faller på höga bergskedjorna sipprar djupt ner genom tektoniska sprickor i bergen som leder vattnet djupt under marken och över långa avstånd, ibland flera hundra kilometer under urbergformationerna. Den traditionella teorin säger att det mesta av regnvattnet flyter över land eller dunstar, och en liten mängd tränger genom sedimentlagren under marken och fångas in mellan dessa lager och berggrunden. Detta är den vanliga grundvattenkällan som finns. Men den andra teorin finns också och har bevisats av dessa vetenskapsmän. Det finns många metoder för att spara regnvatten på ytan och effektivisera lagringen av detta vatten och liknande idéer. Dessa må vara bra, men är otillräckliga för att lösa ett planetärt problem. Modern bevattningsteknik Vad gäller bevattningssystemen så måste helt nya teknologier användas. Traditionellt i Sydvästasien, speciellt nära floderna, översvämmas åkrarna med vatten i bevattningssyfte. Med denna gamla teknik avdunstar den största delen av vattnet, en del sipprar genom jorden och ökar salthalten i den, och bara en bråkdel av vattnet når plantorna och deras rötter. Detta slöseri kan avhjälpas med modern bevattningsteknik. Till exempel kan droppteknik användas, så vatten leds fram till varje planta eller träd med hjälp av slangar med hål placerade intill varje träd. Detta minskar en stor mängd av det vatten som dunstar bort. Ett ännu effektivare system är underjordisk droppteknik där ett nät av slangar grävs ned under marken så att vattnet leds direkt till plantornas rötter. Denna teknik har använts och utvecklats mycket vid Israels jordbruksuniversitet i Negevöknen. Detta är något Israel skulle kunna bidra med till sina grannar som ett sätt att överbrygga de politiska spänningarna. Vad gäller spannmål så är system av vridbara ramper med sprinklers mest effektiva i att spara vatten. Odling utan jord Annan teknik som kan öka produktiviteten i jordbruket genom att använda vattnet maximalt är teknologier framsprungna ur rymdforskningen. Hydroponics och aeroponics (se bilden ovan) är två växthusodlingssystem som inte använder jord. Plantor planteras i det första fallet direkt i en mineralberikad vattenbassäng. Med den andra tekniken hänger rötterna i luften och besprutas av en blandning av vatten och mineraler. Denna teknik är mest lämpad för odling av grönsaker, där bönder i Kalifornien har bevisat att produktiviteten kan ökas tre- och fyrfaldiga gånger jämfört med öppna fält. Men den viktigaste aspekten av dessa system är att inget vatten försvinner, eftersom vattenångan i växthusen återvinns hela tiden. Dessa system som nu är mycket populära i Gulfstaterna, bidrar till livsmedelssäkerheten, men har ingen större effekt på klimatet utanför växthusen. 4. Naturligt kretslopp: Den ultimata vattenkällan i framtiden när kriget mot öknen börjar ta fart, är det naturliga kretsloppet som cirkulerar vattnet genom avdunstning från den ökade växtligheten upp i atmosfären där det förvandlas till regn, och på så sätt skapar en självunderhållande process. De nya gröna områden som skapas genom erövringen av den bördiga jorden i öknen skapar nya och mildare klimatmönster, och kan återskapa det lokala klimat som fanns där öknarna är idag för år sedan under slutet av den sista istiden. Dagens ökenområden var bördiga skogsområden, liknande de nuvarande tropiska regnskogarna, fulla med liv. Detta kan återskapas och människan kan i dessa områden få tillbaka sin roll som en fri trädgårdsmästare istället för att vara den nuvarande vandrande slaven lidande under naturgudarnas nycker. I kombination med de järnvägssystem och andra transportleder som Schillerinstitutet har beskrivit som de Eurasiska Landbroarna och Världslandbron, kan Sydvästasien bli navet i världsekonomin och freden i världen istället för att vara världsgeopolitikens tuppfäktningshåla som nu hotar hela världen med ett världskrig. Naturtillgångarna i området som olja, naturgas, fosfat och även uran kan användas, inte för att säljas till förbränning, utan som industriråvaror för petrokemiska, plast- och kemiska industrier som ökar mervärdet för dessa råvaror flerfaldigt. Den utbildning och kulturella utvecklingsnivå som kommer att krävas av dessa samhällen för att nå denna plattform av ekonomisk utveckling, kommer att minimera och kontrollera inflytandet från den religiösa fanatismen som idag sprider sig över hela den islamiska världen. En ny renässansrörelse kan blomstra i dessa regioner som skedde på talet i Bagdad och senare i Spanien där hela världens kultur, vetenskap och filosofi hittade en bördig jord. Det här är inte fantasi utan en praktisk lösning som går att genomföra redan inom en vecka eller en månad om den politiska viljan kan mobiliseras i Europa, USA och dessa regioner, precis lika väl som ett nytt världskrig kan börja nästa vecka eller nästa månad i avsaknad av ett mänskligare alternativ! 7

8 Benghazigate rullar på: Efter Susan Rice stoppats, står Obama på tur? Obamas allians med al-qaida av Andreas Persson Samtidigt som Obama skröt om hur han dödat Bin Ladin och gjort slut på al-qaida, formade han i verkligheten en allians med dem för att först störta Libyens regering. Nu är han i full gång med samma typ av operation mot Syrien. Att vårdslöst alliera sig med krafterna bakom de attacker som ägde rum i USA den 11 september 2001 och i Benghazi, Libyen, den 11 september 2012 utan att ens ha informerat eller rådfrågat den amerikanska kongressen är ett brott mot den amerikanska grundlagen och kan i förlängningen leda till ett världskrig, som idag bara kan utkämpas med kärnvapen. Så dramatiskt inleds det faktablad som den amerikanska LaRoucherörelsen (LaRouche Political Action Committee LPAC) publicerat och sprider vitt bland Washingtons styrande institutioner och kongressledamöterna. Responsen till den långa kampanjen mot Obamaregeringens olagliga krigsverksamhet, som bryter mot internationell såväl som amerikansk rätt, är god inom kongressen och de övriga regeringsinstitutionerna. Den amerikanska FN-ambassadören Susan Rice, som var den som tillsammans med president Obama först spred lögnen om att terrorangreppet på det amerikanska konsulatet i Benghazi var en urartad demonstration mot en B-film på YouTube, har redan stoppats från att kunna bli ny utrikesminister efter att Clinton avgått. Senator McCain och kongressmannen Peter King (ordf. i inrikesutskottet) spelade ledande roller i den delsegern. Kontexten LaRoucherörelsens roll blir ofta, förutom att lägga fram lösningar, att för regeringsrepresentanter runt om i världen förklara den större kontexten av det som ofta med rätta upprör för dagen. Angående den pågående kampanj som vi driver för att avstyra hotet om ett globalt krig, sa Lyndon LaRouche i en webcast den 4 januari i år: Poängen är, vari ligger hotet? Det är inte ett hot som kommer från Mellanöstern. Det är inte ett hot från Nordafrika. Det är faktiskt inte mycket till hot som kommer från Asien idag. Var kommer hotet ifrån? Det kommer från den transatlantiska regionen, från USA, från britterna och från Västeuropa. Det är däri faran ligger. Det finns andra områden som är infekterade, men det väsentliga hotet kommer från USA:s regering och från den brittiska regeringen. Inte från Storbritanniens regering, utan från det brittiska imperiets regering och det brittiska imperiet inkluderar Saudiarabien; det är en integrerad del av det brittiska väldet. Historiskt sett har västvärlden slitits mellan den europeiska civilisationens goda gåvor och imperiers brott mot mänskligheten. Från Romarriket till dagens globala brittiska välde, där finansimperialism och krigsmaskineri går hand i hand, har det funnits två för imperiet acceptabla styrelseskick: 1. Vasallstater, som Khaddafis Libyen under Tony Blairs tid, eller Saudiarabien och de flesta EU-länder idag. 2. Vad som i praktiken kan beskrivas Vår allierade frihetskämpe och samtidiga terrorfiende Abdel Hakim Belhadj (i mitten) tillsammans med kollegerna i Tripolis militärråd under kriget, där dessa var marktrupperna Sverige och Nato stod för flygunderstödet. som krigshärdar, med etniska och religiösa konflikter som ett vanligt inslag. Exempel på detta är dagens Libyen, Irak, Syrien, Afghanistan och Somalia. Även Grekland, och snart Spanien, är på väg att hamna i denna kategori om inget radikalt görs. För att understryka den poängen bör det nämnas att Mubarak- och Khaddafi-regeringarna åtnjöt fullt stöd från västvärldens imperialister fram till en kort stund innan de störtades. IMF hyllade exempelvis deras avregleringar. Khaddafis son var på mycket god fot med det brittiska hovet och deras hovleverantör Tony Blair. Redan 1996 hade den brittiska underrättelsetjänsten planer på att mörda Khaddafi med hjälp av al-qaida * (LIFG närmare bestämt, se nedan). Sedan valde man att gå på lydiga diktator -linjen under Blair. Libyen, likt Egypten, var därmed att betrakta som pålitliga allierade i kriget mot terrorn. Hit skickades folk för att torteras alltmedan Guantanamo byggdes upp. Obama stängde inte lägret, utan gick istället längre och spränger idag helt enkelt de misstänkta terroristerna i luften, ofta med barn och andra civila i närheten, som då också mördas. När demonstrationerna i Nordafrika satte igång, först i Tunisien, sedan i Egypten, bytte man spår till krigshärdslinjen Tony Blair och Khaddafi när det begav sig. och genomförde samma scenario som i Irak. Idén att skicka våra länders soldater för att kämpa i krig mot en fiende som sedan plötsligt är vår vän, för att senare åter bli en fiende, torde uppröra. Exemplet med de nordafrikanska ledarna är även relevant för de svenska medborgare som UD precis förrådde och skickade till USA för att få en sorts grundlagsvidrig rättsprocess. Varför får dessa inte samma stöd av det * Se vidare Tracking Her Majesty s Intelligence Service, EIR volume 25, number 33, August 21, neutrala Sveriges Utrikesdepartement som de svenska journalisterna i Etiopien, som anklagades för terrorbrott enligt det landets terrorlagar, åtnjöt? Det finns fog att anta att Obamaregeringen efter sin policyändring angående al-qaida inte straffar dessa så kallade Somaliasvenskar för att de ingått i terrorgrupper, utan för att de hoppat av al- Nusrah eller al-shabaab. Sådant borde UD inte hjälpa till med. Obamas mord på Osama Bin Ladin kan lite provokativt beskrivas som en intern angelägenhet inom imperiet. Saudiern Bin Ladin fick sparken som al-qaida-chef och Obama tog själv över rodret, på maffiavis. När den ryske presidenten Putin kommenterade västs nya policy med att säga att man lika gärna kunde släppa alla i Guantanamolägret och beväpna dem, är det mer än bara rysk sarkasm som ligger till grund för det uttalandet. Den ryska regeringen har förstått den brittiska politiken som Obama för. Ett känt uttalande från den brittiske premiärministern Lord Palmerston, som hans senare efterträdare Winston Churchill gärna citerade vid tillfälle, blir här relevant: Storbritannien har inga bestående allierade, inga bestående fiender, bara bestående intressen. När den, i likhet med Obama, pro-brittiske presidenten Truman tog över efter Franklin Roosevelt, gjorde han det som Putin nu sarkastiskt föreslagit han beväpnade japanska forna fiender och släppte dem ur lägren för att de skulle återkolonisera Indokina för västs räkning. Häri låg fröet till det förhatliga Vietnamkriget på och 1970-talen. Relevansen för Sverige 1. Om de bättre krafterna i de amerikanska institutionerna gör sig av med Obama och andra som agerar som brittiska imperialister, kommer den dynamik som Sverige agerar i att ändras i grunden. Detta möjliga skifte kan det vara en idé att förbereda de svenska institutionerna och befolkningen för. 2. Det är av vikt att öka förståelsen här i landet för vad den politik som Sverige medverkar till genom krigsinsatser, politiska utlämningar och politiskt färgad medierapportering är, för att omedelbart ändra riktningen på den svenska politiken. Kortfattat ur LPAC:s faktablad: LIFG ett tydligt exempel Obama beordrade en flygförbudszon över Libyen och tillät att USA försåg rebeller med vapen, utan att kongressen konsulterats. Detta var ett lagbrott. Oppositionen, främst i Benghaziområdet i nordöstra Libyen, dominerades av Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) som grundades av Abdel Hakim Belhadj under 1990-talet. Belhadj stred med al-qaida och talibanerna fram till 1992, då Kabul föll och han tillsammans med Bin Ladin flyttade till Sudan. Efter att flera av ledarna för LIFG fängslats av Khaddafi efter det misslyckade mordförsöket mot denne 1998, flydde fyra av ledarna till Afghanistan där de verkade som instruktörer i al-qaidas träningsläger i Kabul och i Jalalabad. De återvände senare till Libyen som ledare i Natos marktrupp, Libyan Islamic Movement for Change, vilket var LIFG:s nya namn sedan 2011, och även bland annat som ledare för Tripolis militärråd. Belhadj själv flydde tillsammans med Bin Ladin till Tora Bora-området i Afghanistan efter invasionen 2001, medan en annan ledare för LIFG, Sami Al-Saadi, stannade i Kabul då han valts ut för att leda striden mot amerikanerna togs Al-Saadi och Belhadj till fånga av CIA och skickades från Thailand till Khaddafis Libyen. Det var vid den här tidpunkten som Blair sa att Khaddafi ville ansluta sig till västs krig mot terrorn och al-qaida. Sami Al-Saadi hade författat en plan för hur Khaddafi skulle störtas, som Birminghampolisen 2005 hittade hemma hos en annan LIFG-ledare som dömts för terrorbombningar i Marocko. Det var den planen som senare, i februari 2011, sattes i verket med flygunderstöd från Sverige och Nato. I mars 2010 meddelade Khaddafis son att Belhadj och 233 andra LIFG:are skulle släppas ur fängelset. Detta efter att Tony Blair ingripit. De blev snabbt kärnan i oppositionen mot Blairs nyfunne vän Khaddafi. Belhadj har stämt den brittiska staten, och hans kollega Sami Al-Saadi har just fått 2 miljoner pund i skadestånd, för dess medverkan i utlämningen till Khaddafis Libyen, enligt den brittiska nyhetsbyrån Reuters. Obama beväpnar fienden Enligt en artikel i New York Times från den 5 december 2012 gav president Obama under våren 2011 Qatar och Förenade Arabemiraten sin välsignelse för vapenleveranser till LIFG, som precis blivit av med sin terrorstämpel från amerikanska UD. Enligt en artikel i Wall Street Journal från den 17 oktober 2011 fick av Belhadj ledda grupper sammanlagt ton vapen som det officiella Libyska oppositionsrådet aldrig såg röken av. Enligt New York Times-artikeln hade Obama insisterat på att dessa vapen inte skulle vara amerikanska, utan av annan härkomst, så att USA inte skulle få skulden, vilket får ses som lite extra sataniskt och dessutom som en indikator på att uppsåtet var just brottsligt. Han verkar ha insett att detta var förbjudet och gjorde därför sitt bästa för att dölja det. Det andra 11:e septemberdådet och det tredje världskriget Så, vad hände i Benghazi den 11 september 2012? Var det ett terrorangrepp utfört av Obamas allierade? Var det därför de ljög? Vad som är klart är att det finns en lista av länder som ska invaderas och störtas i kaos. Sedan väljs tidpunkten baserat på omständigheter. Då kommer plötsligt mängder med mer eller mindre sanna rapporter om förbrytelser som våra tidigare allierade nu plötsligt begår. Mubarak, Khaddafi, eller Assad för den delen, har inte ändrat sig från en dag till en annan; det har bara blivit deras tur. Därför måste inställningen i väst ändras; det är här problemet finns och faran ligger. Allt annat är propaganda och vinklad, selektiv rapportering som syftar till att öka faran för ett globalt storkrig, kanske med kärnvapen när det blir Kinas eller Rysslands tur. 8

9 Vita husets mördarmöten av Kjell Lundvist Det är tisdag förmiddag i Washington. 20 höga spionchefer är på väg till Vita huset. Där skall de möta Barack Obama, USA:s brittiskkontrollerade president och hans antiterroristrådgivare John O. Brennan. Med sig har de listan. Listan på personer som kanske skall dödas med hjälp av drönare, fjärrstyrda flygplan. På listan finns personer som underrättelsetjänsterna anser vara viktiga terrorister, men som man inte kan döda utan att också döda eller skada andra personer som befinner sig i närheten. USA:s president har bestämt att han själv skall avgöra vilka som anses som så viktiga att grannar, familj eller andra som befinner sig i närheten är värda att offras. För att kunna göra detta har han bestämt att underrättelseanalytikerna som deltagit i sammanställningen av listan det rör sig vanligtvis om runt 80 personer skall vara tillgängliga on-line vid mötet, så att han själv skall få en uppfattning om vad saken gäller. Sedan är det tummen upp eller ner. Den 2 september 2012 skulle en drönare användas för att mörda två terroristmisstänkta personer i södra Jemen. Operatörerna tog fel bil och besköt istället en minibuss och dödade 13 helt oskyldiga civila, varav 3 kvinnor och 2 barn. Den 17 mars 2011 skulle ett rådslag hållas i Datta Khel, norra Waziristan, Pakistan. Ärendet som skulle behandlas var vissa dispyter och konflikter rörande en kromgruva som låg i närheten. Ungefär 40 förtroendemän samlades på ett busstorg och mötet tog sin början. Plötsligt hördes ett surrande från en drönare och sedan small det. Minst två Hellfiremissiler träffade mötesplatsen och minst 42 personer dödades och ytterligare 14 personer skadades. 35 av mötesdeltagarna var lokala ledare utsedda av den pakistanska regeringen. De övriga var regeringstjänstemän, lokala poliser och personer inblandade i konflikten gällande gruvan. Vad är det som pågår? Det är Obamas terrorpolitik. Det är inte längre tal om att arrestera terrorister och ställa dem inför rätta. Här är det mord som gäller. Och vilka som mördas är inte så noga. I norra Waziristan och i vissa områden i Afghanistan anses alla män mellan 18 och 40 år som stridande och är lovligt byte. Det är mord på avstånd. En enorm apparat har byggts upp runt de fjärrstyrda flygplanen, som från början endast var avsedda för spaning och som fortfarande mest används för detta. Men i Afghanistan, Pakistan, Libyen, Jemen och Somalia används drönarna som attackflygplan Ḋenna politik är endast 10 år gammal. Den första attacken ägde rum i Afghanistan i februari 2002 och sedan i Jemen i november År 2004 var det Pakistans tur. Mellan juni 2004 och januari 2009, fyra och ett halvt år när Bush var president, skedde En Reaper-drönare i luften. Vem ska dödas? En misstänkt, eller en helt säkert oskyldig människa? Kanske ett barn? c:a 50 anfall i Pakistan. Sedan kom Obama och mellan januari 2009 och augusti 2012, tre och ett halvt år, genomfördes 292 attacker i Pakistan. Mordapparaten Mordattackerna utförs av CIA och Joint Special Operations Command. Flygplanen som används är MQ-1 Predator och MQ-9 Reaper. Predator utvecklades ursprungligen för spaning, men har modifierats och är nu beväpnad med två Hellfiremissiler. Reaper är större, ungefär som ett vanligt sportplan men med längre vingar, och är beväpnad med 14 Hellfiremissiler eller 4 Hellfiremissiler och 2 laserstyrda bomber av typen GBU-12 Paveway II. De opererar från 11 baser som finns i Turkiet, Afghanistan, Qatar, Förenade Arab emiraten, Jemen, Etiopien, Djibouti och Seychellerna. Tidigare fanns också baser i Irak och Pakistan, men deras regeringar stoppade dessa operationer Varje plan har en pilot och en sensoroperatör, som inte finns på dessa baser utan för det mesta i USA, och de har kontakt med planen över satellitlänk. Det är bara på basen al-udeid i Qatar som man kan styra planen. Flygplanen opererar i grupper om 4. Ett finns i operationsområdet, ett är på väg till basen, ett finns på marken och ett är på väg till operationsområdet. Flygplanens operationsområden kan ligga så långt som 185 mil från basen. Målen kan vara av väsentligen två slag. Antingen letar man efter en speciell person (kallas personal strike ) eller så letar man efter misstänkt beteende (kallas signature strike ). Bevakningen av enskilda hus kan pågå i veckor dygnet runt och befolkningen har hela tiden mördarplanen cirklande över sig och de vet att de när som helst kan bli beskjutna och utplånade. Så ser livet ut i norra Waziristan och delar av södra Jemen. Antalet döda av drönarattacker mellan beräknas till c:a 4000, varav c:a 700 bevisat oskyldiga civila och bland dessa runt 200 barn. Detta pågår just nu. Hittills i år fram till den 10 januari har 6 bombningar skett i Pakistan med döda. Detta är fredspristagaren Barack Obamas verk. Dags att ändra den svenska hållningen i Syrienfrågan? Säpo varnar för att svenska jihadister kan slå till här i Sverige av Andreas Persson I en video, som enligt SVT publicerats på YouTube av Svenska Mujahedeen Fi Ash-Sham (vilket de översätter som Svenska heliga krigare i Syrien ) och i skrivande stund finns tillgänglig på SVTPlay, hörs en svensk röst säga: Packa din väska och kom hit till Syrien där vi väntar på dig, vår älskade broder. Dessa svenska heliga krigare vill uppmuntra andra att följa efter dem och ansluta sig till den av det svenska etablissemanget omhuldade väpnade operationen mot Syrien. Utländska jihadister bland den (tydligen inte så värst) syriska oppositionen har sent omsider börjat nämnas som ett problem i medier i Sverige. Den fulla vidden av dessa av Saudiarabien och Qatar finansierade krigares anfall mot Syrien rapporteras än så länge inte. Det är dock anmärkningsvärt att Säpo nu varnar för konsekvenserna av det svenska stödet till terrorgrupper. De säger det inte rakt ut, men Jonathan Peste, chefsanalytiker på Säpo, säger i SVT-reportaget bland annat: Det ger uttryck för ett våldsamt islamistiskt budskap. Vi har gjort en analys En bild från den korniga YouTube-film som fått SVT och Säpo att reagera. av videon. Vi vet att det finns svenskar som begett sig till Syrien för att ansluta sig till al-qaida-inspirerade grupperingar. När en person återvänder från den här typen av erfarenheter är det väldigt angeläget för oss att kunna göra en bedömning av vad de har för avsikter och förmåga när de kommer hem. Förutom att det torde oroa svenskar i allmänhet att människor med svenska pass eller uppehållstillstånd åker på heliga krig och alltså enligt säkerhetspolisens bedömning kan antas vilja slå till mot den svenska sekulära regimen enligt samma logik som i deras tycke rättfärdigar anfallet på den av president Assad ledda sekulära socialistiska Arabrepubliken Syrien, väcker den här nyheten en mängd frågetecken: 1. Inser Palmecentrets chef Jens Orback att dessa typer av utvecklingar är en del av den Blairdoktrin som han stödjer? Regimtrogna Assadanhängare uteslöts nyligen från att framföra sin syn på saken på ABFhusets socialistforum efter en debattartikel av Folkpartiets utrikespolitiske talesperson Fredrik Malm. Sedan när viker sig socialdemokrater för folkpartister när det gäller att försvara socialistiska regimer? Uteslutandet kan alltså antas vara en effekt av stödet för Blairdoktrinens regime change, vilket aldrig handlat om mänskliga rättigheter. Om så vore fallet skulle Saudiarabien vara en måltavla, och inte en allierad, i den kampen. 2. Om demokrati är målet, varför stödjer man då det syriska oppositionella rådet, som har sitt starkaste stöd i länder som Qatar och Bahrain? Länder som aldrig gett demokratin någon som helst chans, och aldrig testat det i det egna landet. 3. Eftersom det bevisligen inte handlar om att stödja mänskliga rättigheter och demokrati, vad är då målet med Blairdoktrinen, som Palmecentret och Sveriges regering med stöd av Urban Ahlin har anammat? Till Libyenkriget skickades, med brett parlamentariskt stöd, till och med svenska stridsflygplan för att ge understöd till regim ändrande jihadister på marken. Folkpartiledaren Björklund ville då gå längre och även bomba från luften. 4. När Gunilla Carlssons nya biståndspolitik ersatt det förvisso ineffektiva utvecklingsbiståndet med demokratistöd och ger miljoner till den syriska oppositionen som arbetar med al-qaida-grupper, är detta på grund av illvilja eller på grund av en bristande insikt i konsekvenserna av detta agerande? 5. När Sveriges medier sprider information med tvivelaktig sanningshalt om den syriska regeringens övergrepp på befolkningen och i det längsta förtigit att det är västvärldens svurna fiende som vi strider emot i Afghanistan, som är den nu hyllade syriska oppositionens hjärta, samtidigt som den svenska regeringen med Socialdemokraterna i ryggen helhjärtat stödjer Natooperationerna i Libyen och Syrien, som sätter oss på kollisionskurs med Ryssland, beror detta bara på bristande insikt? Att trots ryskt veto ge sig in i Syrien via ställföreträdare är att leka med den termonukleära elden. Sverige kan bli ett mål för ryska kärnvapen om vi står vid Natos sida i dessa operationer. Att stödja jihadister när det passar oss och låta dessa beväpnas av våra allierade, såsom saudierna, kan mycket väl leda till att svenskar dör i Sverige. Är detta en önskad effekt? Oavsett om det är avsiktligt negativa effekter av den nuvarande politiken eller ej, måste den svenska politiken gentemot Syrien och andra länder på fiendelistan, som Iran, och implicit även Ryssland, ändras å det snaraste. 9

10 Just nu: En ny revolution på gång i USA Det finns mycket protester och missnöje hos det amerikanska folket, men inte något som ser ut som det vi i Europa förknippar med revolutioner. I Europa är det också oftast inga riktiga revolutioner vi ser, utan blodbad utan historisk verkan. På bilden kan man se några typiska amerikanska revolutionärer. De talar på en presskonferens i Washington D.C. den 19 december anordnad av tidskriften Executive Intelligence Review (EIR) och den republikanske krigsmotståndaren och kongressledamoten Walter Jones. Obamas partikamrat kongressman Charles Rangel och veteraner från militär och underrättelsetjänst samt EIR:s Jeff Steinberg är de andra talarna. Till presskonferensen sände organisationen Veterans for Peace, en av USA:s största organisationer för tidigare militärer, ett uttalade mot amerikansk inblandning i konflikten i Syrien. Jones, Rangel och fyra andra kongressledamöter har skrivit brev till Obama, där de betonar den amerikanska kongressens lagliga ensamrätt att starta krig i Syrien lika mycket som någon annanstans. De säger att presidentens tal om kemiska vapen i Syrien ödesdigert påminner om tongångarna innan Irakkriget. Under presskonferensen underströk Jones igen, att en omedelbar riksrättsprocess måste inledas om Obama sätter sig över konstitutionen enligt en resolution HCR 107 som Walter Jones har lagt fram i den 112:e kongressen. Nu i den nya 113:e kongressen heter den HCR 3. Här följer utdrag av vad som sades den 19 december. Walter Jones: Mitt namn är Walter Jones och jag är vald från det tredje kongressdistriktet i North Carolina. Där finns marinkårsbasen Camp Lejeune, marinkårens flygstation Cherry Point, flygvapenbasen Seymour Johnson och vi har mer än pensionerade militärer i vårt distrikt, krigsveteraner och de som har gått i pension. Anledningen till att vi har den här presskonferensen idag är att jag är mycket bekymrad över det som hände den 19 mars 2011, då president Obama rundade kongressen för att bomba Libyen. Visst var Khaddafi ond, men hur många onda människor finns det inte i världen? Om man fattar beslut om att bomba ett annat land och inte vänder sig till kongressen, då menar jag att det är fel. Vi har nämligen en författning i det här landet som ger rätten att förklara krig till kongressen. Jag tänker på det faktum att presidenten De amerikanska kongressmännen Walter Jones och Charles Rangel (trea respektive tvåa fr. v.), tillsammans med före detta officerarna Patrick Lang och Anthony Shaffer samt Jeffrey Steinberg från EIR, är beredda att avsätta presidenten om han ger sig in i Syrien. gick in i Libyen, och det kaos och det elände som följde av den handlingen. Jag kan hålla med om att Khaddafi var ond. Han behövde avsättas, men inte av vårt land, genom att gå in och fatta beslut om att bomba Libyen. Det har lett till kaos i Libyen. Det har lett till att en ambassadör blev dödad, tillsammans med tre militärer som försökte skydda ambassadören. Charles Rangel: Tack för att ni lindrar en del av skuldkänslorna som vi kongressledamöter måste känna, i vetskapen om att ni gör er modiga röst hörd, dag ut och dag in, vecka ut och vecka in. Vår uppgift är faktiskt att försvara författningen. Ingen president har rätt att skicka ut våra unga män och kvinnor och riskera livet på dem, utan att vända sig till kongressen. Det är faktiskt enkelt. Jag är lika patriotisk som någon annan, och när någon säger att vår nation är i fara, att vår nationella säkerhet är hotad, då är det, så som jag ser det, dags att kalla in våra soldater, och införa värnplikt. Det är så jag ser på det. Om man inte kan förmå sig till det, att begära att varje amerikan ska stiga fram och göra uppoffringar, då borde vi hålla oss borta från det! Det betyder att det inte har med vår nationella säkerhet att göra. Överste W. Patrick Lang: Nyligen erkände USA olika grupper i den syriska oppositionen som Syriens officiella regering. Det betyder, även om det inte finns något FNbeslut i den riktningen som jag kan komma på för ögonblicket, att den regeringen skulle kunna be oss att ingripa, och då skulle man kunna hävda att det var legitimt. En annan sak som är intressant i det här, är att i koalitionen som strider mot Assadregeringen så finns det en grupp som heter Jabhat al-nusra, som är en avläggare till det internationella al-qaida, själva kärnan i vår fiende över hela världen, projicerad in i Syrien. De hör till de främsta bekämparna av Assad-regeringen. USA har stämplat den här gruppen som en fiende utanför landet, men trots det har ledarna för de andra gerillagrupperna som bekämpar Assad gått ut runt om i världen och krävt att vi ska ta tillbaka den stämpeln, för de är i själva verket vän med dem. Därmed är det en annan sak som är säker här, nämligen att om Assad-regeringen faller så har vi faktiskt ingen aning om vad för slags regering som skulle ta över i stället. Om man betänker allt detta sammantaget, så måste man fråga sig om inte dessa två herrar från representanthuset faktiskt har helt rätt, särskilt i ett läge då utgången är oviss, om hur den kommande regimen skulle se ut, hur motsatt våra intressen den skulle kunna visa sig vara, när de frågar: Varför i hela världen skulle regeringen inte vända sig till kongressen för att få samtycke till att sätta in amerikanska militära förband? Överstelöjtnant Shaffer: Ytterligare en fråga gäller författningsenligheten. Här håller jag med Walter Jones, och Rangel, två kära vänner. Min syn på författningen ligger mycket nära deras. Ansvarsutkrävande. Det borde föras en debatt om det. Jag är en krigare. Mitt jobb har varit, på gott och ont, att försvara landet de senaste trettio åren. Och en krigares jobb är egentligen att inte strida, om det går att undvika. Men att, om man blir kallad att strida, att göra det snabbt och effektivt: att utföra uppgiften på ett sätt som minimerar förlusten av oskyldiga liv. Det måste också ingå, som Rangel tog upp, att tänka på: Vad säger vi till föräldrarna vars barn har dödats i strid? Hur kan det försvaras? Det är en debatt som kongressen måste delta i, på gott och ont. Det är deras jobb. Det är deras skyldighet enligt författningen: att fundera på varför vi gör det vi gör. Det är ju för sjutton de som betalar notan. De är vår styrelse. Det är därför som styrelsen ska ha oinskränkt tillgång till allt som har att göra med nationens militära styrkor och hur de uppträder. Där finns det inga frihetsgrader. Det råder ingen tvekan om det. Och det är därför som det är så viktigt att de här kongressmännen och deras modiga agerande får den uppskattning de förtjänar. De gör det som är rätt, när andra vägrar. Jeff Steinberg:... Ryssarna är också oroliga över Patriot-robotarna och Awacs-systemen som placeras ut i Turkiet, eftersom det inte bara är på gränsen till Syrien och nära Iran, utan det är också väldigt nära Rysslands sydliga gräns. Och det finns de som menar att vår utplacering av robotförsvarssystem kan ändra den strategiska spelplanen vad gäller hela kärnvapenbalansens uppbyggnad, som har förhindrat ett storkrig från att bryta ut sedan andra världskrigets slut Ḋet här handlar alltså om väldigt mycket, och det är inte bara hypotetiskt. Det finns de som har uttalat stark oro för detta. Tre företrädare för den ryska ledningen, däribland vice premiärminister Rogozin, som var Rysslands Nato-ambassadör i fyra år, har i intervjuer uttryckt oro för att Syrien är en halkbana som kan leda till ett större krig, där Iran dras in först och sedan kanske andra länder. En journalist: Vad tycker ni att kongressen ska göra om Obama inte lyssnar på er, och gör ett militärt ingripande utan att fråga kongressen först? Walter Jones: Jag tycker att det ska bli tal om riksrätt. Jag tycker verkligen det. Jag tycker att det här har pågått alldeles för länge. Jag har stor respekt för försvarsminister Panetta, men när jag hörde honom svara på senator Sessions frågor, och säga att han måste rådfråga våra vänner i utlandet först, innan man tar upp frågan om krig med kongressen, då körde jag nästan i diket på vägen hem. Det var obegripligt. Var i hela friden är kongressen? Vi är tre likvärdiga grenar av regeringsmakten. Det var länge sedan vi var likvärdiga när det gäller krig. Jag hoppas att det inte sker. Jag respekterar president Obama. Jag är republikan, jag röstade inte på honom, men jag respekterar honom. Han är min president. Men jag vill att min president, oavsett om det är en demokrat eller en republikan, ska förstå vilka skyldigheter de har gentemot författningen, innan de dödar våra barn. Det amerikanska presidentskapet som institution gör revolt Alla talarna på presskonferenserna hänvisade till den amerikanska revolutionen mot den brittiska överhögheten på 1700-talet. Detta är inte bara en formell hänvisning, utan en levande revolutionär tradition med politiska konsekvenser för var och en av talarna. Det är en rad mycket erfarna personer med djup historisk kunskap i färd med att utöva det amerikanska självstyret. Revolutionen finns i USA inte bara bland aktiva politiker och förtroendevalda på alla nivåer. Den finns också bland tjänstemän och militärer, i motsats till Europa, där dessa skikt ser sig som överhetens förvaltare och oftast är de sista att ansluta sig till en revolution. De höga regeringstjänstemän som deltog på EIR:s presskonferenser för Walter Jones är typiska f.d. amerikanska tjänstemän som hanterar den amerikanska revolutionens självstyre. Amerikanska regeringstjänstemän på alla nivåer pensionerar sig aldrig helt från de uppgifter de haft. De fortsätter som rådgivare eller medarbetare i andra former. Runt alla amerikanska institutioner finns därför kretsar av tidigare medarbetare i ständig dialog med de aktiva befattningshavarna om hur olika problem skall hanteras. Den centrala uppgiften att styra landet går över alla partigränser. Vad som sker i den nya revolutionära processen i USA, är att just nationens bästa börjar sättas före partierna. Mängder av kongressledamöter och tjänstemän i både regeringsadministration och rättssystem hanterar nu en hel serie brott mot konstitutionen som Obama ansvarar för. Varje brott hanteras av jättelika processer i arbetet att återföra USA till den amerikanska konstitutionens principer. Lyndon LaRouches fredagsprojekt av direktsända diskussioner på internet går ut på att samordna denna revolt av kongressmän, militärer och andra i USA:s styrande institutioner, som nu tillsammans med LaRoucherörelsen gör revolt mot Obamas olagliga krig och samarbete med terrorister. Fredagsprojektet med Lyndon LaRouche sker varje fredag klockan 20:00 på kvällen och sänds live på larouchepac.com (klockan 02:00 på natten svensk tid). Därefter är de tillgängliga på amerikanska hemsidan larouchepac.com. Se presskonferenserna på engelska: 10

11 Från en tidigare presskonferens med Walter Jones och EIR På en tidigare presskonferens med kongressmannen Jones medverkade också Lawrence Wilkerson, stabschef åt förre utrikesministern Colin Powell samt den förre chefen för samtliga amerikanska styrkor i Mellanöstern general Joseph P Hoar. Överste Lawrence Wilkerson den 21 september 2012: Jag tycker att det som kongressman Jones har fört fram, särskilt i sitt brev till Förenta staternas president, är en av de viktigaste synpunkterna man kan höra i dag, och jag talar av 31 års erfarenhet, på alla olika ansvarsnivåer, inom USA:s armé, ofta i samverkansfunktioner, särskilt med marinkåren och flottan. Min utbildning att tänka som strateg fick jag t.ex. på U.S. Naval War College. Nu ägnar jag mycket av min fritid åt att studera olika saker, som jag sedan tar upp med mina studenter. Vi intresserar oss just nu för något som vi har kommit att kalla ödesbeslut som presidenten Lawrence Wilkerson Joseph P Hoar fattar. Ödesbeslut är beslut om att skicka ut unga män och unga kvinnor att dö för statsnyttan. Och även för att, något som vi ofta glömmer bort, särskilt i det här landet, för att döda andra människor för statsnyttan. Under de senaste tio åren har vi, enligt Pentagons försiktiga beräkningar, dödat mer än människor. Det stämmer till eftertanke, särskilt som det inte finns något som helst hot mot USA:s existens. Och inget hot inom synhåll, utom möjligtvis från oss själva. James Madison, ofta omnämnd som upphovsman till vår författning, brukade säga att om krigsbefogenheten skulle lämnas över till den verkställande makten så var det lika med tyranni. Det är exakt det vi har gjort. Exakt det vi har gjort. General Joseph Hoars skriftliga uttalande den 21 september 2012: Våra grundningsfäder, som satt församlade i Philadelphia för att formulera den nya amerikanska författningen, var kloka nog att ge kongressen ensamrätt på att förklara krig. De hade just genomfört en framgångsrik revolution för att göra sig fria från det brittiska kungadömet, och de insåg att för att säkerställa en representativ form av republikanskt självstyre, så måste maktbefogenheten att förklara krig ligga hos kongressen, och inte hos den verkställande makten. De var fast beslutna att förhindra varje form av kungadöme eller diktatur. Ingenting har framkommit under de följande århundradena som skulle motivera att göra någon ändring i deras kloka beslut. Enligt vår federala författning äger endast kongressen rätt att förklara krig, och det måste fortsätta att vara huvudprincipen. De senaste årtiondena har den principen i författningen urholkats, och jag håller fullständigt med om att denna urholkning måste hejdas och upphävas. Andrew Jackson ingen förebild av Ulf Sandmark Bankernas lättsinne och makt att skapa pengar ur luft har för några slagit över till den andra ytterligheten, en längtan efter säkerhet i guld, silver och skuldfria pengar. Man har fått beröringsskräck för allt vad skulder och räntor heter och vill att banker enbart skall vara kassor som förvarar och förmedlar insättares pengar med hundraprocentiga reserver. Om företag har svårt att få lån från banker nu, kan ett sådant system bli rena katastrofen. Det kan tvinga fram en omedelbar återbetalning av de få lån företagen faktiskt fått i dagens spekulationsinriktade banksystem. Andrew Jackson, som var USA:s president , hade en liknande syn på pengar, som drev in USA i en enorm ekonomisk kollaps. Från att USA hade haft ett fungerande kreditsystem som finansierade både enskilt företagande och en snabb utbyggnad av infrastruktur och jordbruk, ledde Jacksons försök att avveckla skulder och räntor till att företag och privatpersoner tvingades sälja allt de ägde för att betala av sina skulder. Kreditsystemet avvecklades av Jackson, trots protester från hans egna. Jacksons fjärde finansminister Roger B. Taney, utsedd utan kongressens godkännande, drev igenom nedläggningen av USA:s Andra nationalbank, som hade använts för att skapa statliga krediter till utvecklingen av ekonomin. Varken banker eller stat När dagens protester mot bankernas makt samtidigt också riktas mot politiker och statsapparat, som anses korrumperade eller inriktade på att lättsinnigt använda pengar till valfläsk, är man inne på samma felsyn som Jacksons. Eftersom politiker inte var betrodda att skapa krediter, och statsapparaten helst skulle minimeras till en minimal maskin, lämnade Jackson över hanteringen av penningsystemet till privata banker. Bankerna skapade inga krediter varken för företag eller offentliga projekt och krisen blev ett faktum. Krediten var möjligheten för fattigt folk att skaffa sig maskiner och mark för att väcka den sovande potential som de hade. Sådan kredit är inte bara skuld utan också ett mått på hur mycket som investeras för framtiden. Kredit innebär en framtidssatsning som är beroende av att resten av produktionssystemet också utvecklas parallellt. Utan kredit är fattiga beroende av att det finns snälla rika som vill låna ut pengar på rimliga villkor. Jacksons kampanj mot skulder ledde, som tidigare sagts, till att företagare och jordbrukare liksom delstaternas och städernas olika infrastrukturbolag tvingades betala tillbaka sina krediter. När alla samtidigt sålde av tillgångar för att klara skuldbetalningarna sjönk priserna, pengarna räckte inte och massor av företag och jordbrukare gick i konkurs. När ekonomin inriktades på pengar i stället för kredit blev allting kortsiktigt och partikulariserat. Kanaler som skulle ge möjlighet till utveckling av nya regioner blev just så olönsamma som Jackson talade om, eftersom nya fabriker längs kanalerna inte kunde byggas när kreditsystemet ströps. Att skapa tillväxt i den fysiska ekonomin är att uppväcka sovande potential. Med utbildning och uppfinningsrikedom letas den största möjliga energitätheten upp för att bli en ny teknik med den största potentialen. Den reala ekonomins tillväxt sker genom att nya anläggningar byggs med den nya tekniken. Skall detta inte uteslutande göras av redan kapitalstarka personer, krävs en allmänt tillgänglig kredit för uppfinnare och entreprenörer. Insamlingen av sparmedel kan stimuleras av att banker ger ränta och andra tjänster. För den som tar krediten är räntan inte något avgörande problem, så länge den är mindre än den reala avkastning som möjliggörs av den nya tekniken, organisationen eller arbetet som blir möjligt genom krediten. Nolltillväxt och folkmord I stället för att rätta till problemen görs dagens gigantiska skulduppbyggnad efter spekulationsförlusterna i banksystemet till ett bevis för att ekonomisk tillväxt alltid leder till kollaps. Räntan blir till själva sinnebilden för ekonomisk felstyrning av samhället in i ständigt upprepade kriser. Den sätts i samband med medeltidens ockrare och antar rent religiösa dimensioner som symbol för ondska. Räntan jämförs med skatt eller orättmätig plundring, som omfördelar existerande tillgångar. I själva verket använder denna ränteteori ett cirkelbevis, eftersom den insmugna förutsättningen om tillgångarnas eviga begränsning samtidigt är orsak till kollapsen. När man förutsätter att jordens resurser aldrig kan växa, blir också ekonomisk tillväxt omöjlig. Räntan driver fram kollapsen snabbare genom att omfördelningen av rikedomen gör att bördorna för de fattiga blir större ju fattigare de blir, och till slut orkar inte ekonomin bära räntekostnaden. Men ett slutet system kollapsar alltid förr eller senare. Inrättar man ett system baserat på att jordens resurser är konstanta och därmed på nolltillväxt, skapar man förutsättningen inte bara för finanskollaps utan även för folkmord. Jacksons politik visar det. För Jackson var jorden begränsad. Han lät Sydstaternas plantagejordbruk utvidgas på indianernas bekostnad. De missionärer som utbildade indianerna förbjöds fortsätta. Cherokeeindianernas tidningar stängdes. Jackson bröt mot den amerikanska statens uppgörelse med cherokeerna och ett beslut i Högsta domstolen 1831 om att indianerna hade rätt till sin nations territorium. Jack- En fjärdedel av cherokeeindianerrna dog när president Andrew Jackson beordrade armén att driva bort dem från deras territorium. Målningen Tårarnas väg är gjord av Robert Lindneux son skickade helt lagvidrigt ut armén för att genomdriva denna etniska rensning och senare ett 70-tal andra, som fördrev olika indianstammar till fjärran indianreservat. Men Jacksons folkmord drabbade inte bara indianerna, också Afrika drabbades. Med Jacksons system fanns inte möjligheten av produktivitetsutveckling genom utbildning och ny teknik. Slavar användes på det kraftigt ökande antalet nya plantager på indianernas områden i Georgia, Tennessee, Florida, Alabama och Mississippi. Miljoner slavar hämtades från Afrika till en ekonomisk politik där kreativitet och läskunnighet var bannlysta. Jacksons politik inriktades inte på att utöka jordbrukets De två kongressledamöterna Marcy Kaptur, demokrat från Ohio och Walter Jones, republikan från South Carolina, rivstartade bankdelningsfrågan i den nya kongressen som samlades vid årsskiftet. Första dagen lämnade de in en gemensam ny motion för återinförande av den gamla amerikanska lagen Glass-Steagall från I förra kongressen fanns 85 sponsorer till en liknande motion och 69 av dem är kvar och minst tio nya förespråkare för Glass-Steagall har tillkommit i Representanthuset. I senaten väntas en anslutande bankdelningsmotion eftersom fem nya förespråkare kom in, speciellt den mest aktiva förespråkaren Massachusettsdemokraten Elizabeth Warren som aktivt drev bankdelningsfrågan i valet och startade en namninsamling för den. Hon säger sig vara stolt över att hon nu övertagit samma stol som förre presidenten John Quincy Adams hade. Det fanns redan en majoritet i senaten, för det var där som striden i Kongressen om återinförande av Glass-Steagall började Vänsterdemokraten Maria Cantwell från delstaten Washington tillsammans med Arizonarepublikanen, f.d. officeren och tidigare presidentkandidaten John McCain försökte få in det genom ett tillägg till finansreformen Dodd-Frank. President Obama och hans finansminister stoppade det, så att deras stora finansreform inte skulle hota Wall Street avkastning och resultatet blev en strid om den begränsade jorden och import av slavarbetskraft. Hur Andrew Jackson förstörde USA Trots den ekonomiska och sociala katastrof som president Andrew Jackson åstadkom, lockar hans politik många som försöker få stopp på banksystemets vanvettiga excesser idag. För den som vill förstå hur finanskrisen kan göras ännu värre har Michael Kirsch från LaRouchePAC skrivit artikeln How Andrew Jackson Destroyed the United States. Kirsch visar också hur Jackson stod under inflytande från den gamla brittiska kolonialmaktens intresse att ekonomiskt försvaga USA genom sitt nära samarbete med de brittiska inflytelseagenterna Aaron Burr och Martin Van Buren. Samma brittiska imperium, i sin moderna fortsättning som maktcentrum för det globaliserade finanssystemet, försöker med hjälp av Andrew Jacksons katastrofala idéer förhindra införandet av en bankdelning och ett fungerande kreditsystem. Som SVT:s Vetenskapens Värld visade i ett program den 19 november 2012 om en konferens som Institutet för nytt ekonomiskt tänkande höll den april i Berlin, deltog som talare, initiativtagare och sponsor ingen mindre än George Soros, den brittiska drottningens inflytelseagent och personliga förvaltare. Revolten mot Wall Street Kongressledamoten Marcy Kaptur på krigsveteranernas dag och Londons City. Sedan dess har bred styrka av delstatskongresser, stadsfullmäktige, fackföreningar (inklusive amerikanska landsorganisationen AL-CIO och det stora IAM), lokalbanker, jordbrukarorganisationer och andra anslutit sig till LaRoucherörelsens enträgna krav på återinförande av Glass-Steagall. Framträdande personer som driver frågan är förre chefen för Federal Reserve i Kansas i 20 år Thomas Hoenig, som nu är chef för insättargarantimyndigheten FDIC, och dessutom förre ordföranden för jättebanken Citibank Sandy Weill, som i juli 2012 erkände att han hade gjort fel när han 1999 ledde striden för att avskaffa Glass-Steagall. 11

12 Ring ner Riksdagen! Kräv en bankreform med dessa tre steg! 1. Bankdelning med Glass-Steagall 2. Statlig kreditgivning 3. Bygg stora projekt! Finanskrisen som pågått sedan 2007 är resultatet av 40 år av finansiell globalisering som slagit sönder realekonomin. Den enda lösningen är att återskapa kreditsystemet för att få igång infrastruktursatsningar, produktion och massor av kvalificerade arbeten. Det kräver en sanering av finanssystemet genom bankdelning. Sammanbrottet har hittills endast temporärt undvikits genom att västvärldens centralbanker pumpat in fantastiska summor för att hålla finanssystemet flytande. Dessa krediter går uteslutande till banksystemet, medan den reala ekonomin sätts på svältkur med åtstramningspaket i land efter land. Denna sedeltryckning, och de ytterligare pyramider av riskabel spekulation de används för, gör att världen står inför en inflationsexplosion som kan slå sönder allt. De fyra storbankernas storlek är 4,5 gånger hela Sveriges BNP och deras riskabla upplåning utomlands är 1,5 gånger BNP. Ovanpå detta har bankerna sin mest riskabla verksamhet i form av en gigantisk derivathandel. Om en så liten andel som en femtedel av det svenska banksystemet fallerar, riskerar svenska folket att likt Irland tvingas betala bankförluster i storleksordningar närmare en svensk BNP. 1. Gör en bankdelning i Sverige LaRoucherörelsen presenterar här förslagen det är ditt jobb att få Riksdagen att lagstifta om det Städa upp i banksystemet: Återinför bankdelning med förebild från Glass-Steagall-lagen som infördes under den amerikanske presidenten Franklin Roosevelt Bankerna delas då upp så att endast den verksamhet som är samhällsnödvändig skyddas av den statliga insättargarantin. Den spekulationsinriktade värdepappershandeln, som i Sverige tidigare sköttes i finansbolag och fondkommissionärsbolag, får stå fri att klara sig själv. Det som garanteras är insättningar, betalningssystem, bankomater, samt krediter till handel och företag, vilket sköts av det som tidigare kalllades affärsbanker och sparbanker. Andra värdepapper som är kopplade till den allmänna välfärden och folkförsörjningen såsom pensioner, boende, industri, infrastruktur och nödvändiga institutioner måste också skyddas. Bankdelning gör att människor och realekonomin kan hållas igång även i den största finanskrasch där bergen av skulder från det globala finanssystemet elimineras i konkurser. Använd riksdagsmotionerna: Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lagt fram motioner för bankdelning i detta årets riksdag, Motion :Fi201 resp. 2012/13:298. MP formulerar förslaget till riksdagsbeslut så här: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en ny lagstiftning för den svenska banksektorn i syfte att separera affärsbanker från investmentbanker samt begränsa den statliga bankgarantin till de förra. Motionerna skall enligt den nuvarande planen beredas i Finansutskottet den 5 mars och tas upp till omröstning i hela riksdagen senare i vår. Upphäv länken mellan banklagen och värdepappersmarknadslagen. Sverige hade uppdelningen enligt Glass-Steagall fram till bank lagen 2004:297. Då möjliggjordes mixningen till dagens universalbanker genom sammanslagning av affärsbanker, finansbolag, försäkringsbolag och bolånehypotek. I lagboken behölls både banklagen och värdepappersmarknadslagen (numera 2007:528) men de länkades ihop med en hänvisning (7 Kap. 1, 13.) i banklagen. Båda lagarna reglerar de olika verksamheterna, reguljär bankverksamhet och spekulation, som alltså kan återskiljas genom att länken och några få andra saker städas bort i banklagen. 2. Inför ett kreditsystem Undgå hyperinflationskollapsen: Om Glass-Steagall återinförs, i tid innan kollapsen, elimineras bankbubblorna. När spekulationsverksamheterna avskilts och tillåtits gå i konkurs stryks både spekulationsskulder och förluster. Denna sanering gör det möjligt att ge ut nya statliga krediter utan att de blandas med finanssystemets ruttna värdepapper. Återta Riksbanken: När Glass-Steagall använts för att städa upp i banksystemet inriktas affärsbankerna åter till att ge ut produktiva krediter, men deras krediter kommer definitivt inte att räcka till en utvidgad ekonomi som kan lösa arbetslösheten. Det kommer att krävas att Riksbanken återtas under direkt kontroll av Riksdagen så att den kan användas för att skapa statliga krediter till prioriterade stora infrastrukturprojekt. Riksbanken kan ge ut så mycket kredit att landets lediga eller felsysselsatta arbetskraft resp. maskinkapacitet sätts i fullt arbete. Krediternas värde säkras genom att de projekt som startas skapar fysiska ekonomiska värden motsvarande mer än de riksbankskrediter som satsas. 3. Starta tillräckligt stora projekt Situationen sedan bergen av spekulationsskulder städats bort kommer att vara skakig. Många skulder kommer att finnas kvar, representerande fullt legitima verksamheter, men också förpliktelser att betala a-kassa, pensioner, sjukvård, omsorg och utbildning. Samtidigt har landets reala ekonomiska produktionsförmåga monterats ned i flera årtionden av underinvesteringar och nedläggningar av industri och jordbruk. Det enda som kan ge trovärdighet åt den svenska ekonomiska utvecklingen, statsskulden och valutan i en finanskris är att något görs för att skapa förutsättningarna för en stark ekonomi i framtiden genom stora statliga infrastrukturprojekt. Trovärdigheten kommer inte när projekten är klara, utan genast när det står klart att de kommer att genomdrivas. Bara projekt som är tillräckligt stora kan skapa trovärdighet för Sveriges ekonomi liksom för världsekonomin. De behöver ha en så hög energitäthet som möjligt för att kunna ge högsta potentialitet för produktivitet. Projekten behöver lyfta ekonomin till en ny plattform som har kapacitet att ge alla möjlighet att arbeta och göra det med en ny högre produktivitet. Den senaste nationella satsningen i något som åtminstone liknar något sådant var utbyggnaden av bredband och mobiltelefonin i hela landet. Men allt kan inte skickas över nätet. Människor och varor måste kun na flyttas effektivt i en realekonomisk utveck ling. Det handlar bland annat om följande: Nationellt magnettågsnät för persontrafik och medeltungt gods i 500 km/h. Automatiserade transportsystem i tätorterna med spårtaxi och tunnelpost. Uppkoppling till nya utvecklingsregioner genom järnvägar till Världslandbron för att nå ända bort till Kina och Amerika, liksom till den arktiska kusten i Nordnorge och Kolahalvön. Tunnlar under Öresund och till Finland. Den nya generationen snabbgående fartyg och hamninfrastruktur. Den fjärde generationens kärnkraft för elkraft men också industriprocesser och isotoptillverkning. Pipelines för gas som den nya råvaran i petrokemisk industri, pappersbruk och stålverk. Lösningen på vattenkrisen i Centraleuropa genom ihopsamling, rening och överföring av Bottenviksvatten. Kräv därför att Sveriges riksdag och regering omedelbart genomför trestegslösningen och sprider den internationellt! Läs mer om Glass-Steagall, kreditsystem och de stora projekten på vår hemsida! LaRouche.se Krig är inte lösningen Svenska folket måste kräva av sina företrädare att Sverige söker fredliga och diplomatiska vägar istället för att föra krig för att lösa världens politiska problem! Du som medborgare måste kräva att Sveriges regering och riksdag inte använder militära interventioner, eller ekonomiska sanktioner, mot andra nationer med argumentet att skydda folk, bevara fred och sprida demokrati! Genom sitt deltagande i Libyenkriget 2011 har Sverige istället bidragit till att skapa kaos, och lämnat över kontrollen över landet till militanta jihadister! Sveriges, EU:s och USA:s stöd till oppositionen i Syrien och ekonomiska sanktioner mot dess folk har skapat en humanitär kris av aldrig tidigare skådat slag i landets historia. Säg nej till krig! o Jag stöder LaRoucherörelsens trestegslösning för den ekonomiska krisen. o Jag delar LaRoucherörelsens hållning att internationella kriser ska lösas med diplomati och gemensamma utvecklingsprojekt, istället för genom krig, terror, sanktioner och hot. o Kontakta mig! o Jag beställer... ex av den här tidningen (à 10 SEK). namn adress postadress tel e-post Skicka till EAP, Box 6057, Hägersten, e-post: fax

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Västeuropa De första åren efter andra världskriget var nödår i stora delar av Europa, med svält och bostadsbrist. Marshallplanens pengar

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 1 Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 Konflikten uppstår 1. Vilka frågor diskuterades vid konferensen i Jalta i feb 1945? Vad kom man fram till? 2. Vad bestämdes vid nästa konferens i

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

Basfrågor: En delad värld

Basfrågor: En delad värld Basfrågor: En delad värld supermakter stormakter ockupationszon järnridån västmakterna kapprustning maktblock permanent mandattid lydstater frihandelsområde förstatliga elit partisankrigare militärdiktatur

Läs mer

kubakrisen.notebook September 21, 2009

kubakrisen.notebook September 21, 2009 KUBAKRISEN Det Kalla kriget förändrades under den senare delen av 1950 talet. Den värsta kommunisthysterin avtog i USA samtidigt som Khruschev lanserade idén om fredlig samexistens mellan väst och öst.

Läs mer

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv.

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv. Kalla kriget Kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som utspelade sig från år 1945 till år 1989. USA och Sovjetunionen var två supermakter som bildades efter det Andra världskriget då

Läs mer

diasporan sionism förintelsen

diasporan sionism förintelsen Israel - Palestina diasporan sionism förintelsen FN:s delningsförslag Judisk befolkningsutveckling 3000000 2250000 1500000 Judar Araber 750000 0 1922 1931 1946 1950 1966 Israel 1948-1967 USA:s intressen

Läs mer

Första världskriget

Första världskriget Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 s.194 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

Första världskriget 1914-1918

Första världskriget 1914-1918 Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om kolonierna.

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender!

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender! Kalla kriget, första skedet 1946-1947. Vänner blir fiender! Det kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som effektivt delade upp världen i två läger, väst och öst. Det kalla kriget började

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Arabiska Våren. Konsekvenserna

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Arabiska Våren. Konsekvenserna LINKÖPINGS UNIVERSITET Arabiska Våren Konsekvenserna Magnus Roback, Adam Palm Lamerstedt, Mariwan Nisstany, Gabriel Forsberg, Alexander Öström 12/19/2012 Konsekvenserna? Vi har valt att arbeta med frågan

Läs mer

Handel och Ekonomi. Från oljepolitik till frihandelsstrategier. Av Marianne Laanatza marianne.laanatza@chello.se

Handel och Ekonomi. Från oljepolitik till frihandelsstrategier. Av Marianne Laanatza marianne.laanatza@chello.se Handel och Ekonomi Från oljepolitik till frihandelsstrategier Av Marianne Laanatza marianne.laanatza@chello.se & Handel 1 Olika förutsättningar inom regionen - råvaruproduktion Olika förutsättningar beträffande

Läs mer

Centrum för Iran Analys

Centrum för Iran Analys Centrum för Iran Analys CENTIA http://www.setiz.se info@setiz.se POLITISK VISION En människa utan vision, är en död människa Förord CENTIA anser att beredning, beslutning och verkställning av detaljerade

Läs mer

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 Efter 1945 Fred och välfärd Europa var en världsdel i spillror. Politikerna som styrde hade varit med om krisen på 1920- och 1930 talen, världskrig, nazism, kommunism

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

Lurad var dag. Noveller och dikter om det oväntat uppenbara. Erik Thiel

Lurad var dag. Noveller och dikter om det oväntat uppenbara. Erik Thiel Lurad var dag Noveller och dikter om det oväntat uppenbara Erik Thiel En förändring krävs Ta en titt omkring er, det är allt ni behöver göra för att se att vi måste ändra vårt sätt att leva, att vi måste

Läs mer

Vilka är rötterna till Israel-Palestinakonflikten?

Vilka är rötterna till Israel-Palestinakonflikten? Utan en förklaring av imperialismens roll i Palestina är det omöjligt att förstå konflikten som rasat i över 50 år. Konflikten kan inte begränsas till det geografiska Palestina utan spelar en roll i hela

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

USA tillverkar och använder atombomben Slutar andra världskriget Europa delas mellan segrarmakterna i öst (Sovjet) och väst (USA, Frankrike, England)

USA tillverkar och använder atombomben Slutar andra världskriget Europa delas mellan segrarmakterna i öst (Sovjet) och väst (USA, Frankrike, England) Efterkrigstiden 1945 USA tillverkar och använder atombomben Slutar andra världskriget Europa delas mellan segrarmakterna i öst (Sovjet) och väst (USA, Frankrike, England) 1948-49 Berlinblockaden Sovjet

Läs mer

Varje fråga ger upp till fem poäng. Det innebär att man på hela skrivningen kan få 30 poäng. För godkänt krävs minst 15.

Varje fråga ger upp till fem poäng. Det innebär att man på hela skrivningen kan få 30 poäng. För godkänt krävs minst 15. Skrivning på delkurs 1 den 24 oktober 2007 Varje fråga ger upp till fem poäng. Det innebär att man på hela skrivningen kan få 30 poäng. För godkänt krävs minst 15. 1. Vad innebär det som Said kallar orientalism?

Läs mer

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget FACIT Instuderingsfrågor första världskriget 1. Vad innebar imperialismen? Imperialism = politiskt och militärt ta makten över främmande områden I slutet av 1800-talet tävlade stormakterna i Europa om

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Förpliktelser genom avtal: Avtal mellan sydvietnam och USA som förde med sig ett amerikanskt engagemang i Indokina.

Förpliktelser genom avtal: Avtal mellan sydvietnam och USA som förde med sig ett amerikanskt engagemang i Indokina. Världen idag (HI08) *Denna kurs i historia erbjuder många möjligheter. Det är i praktiken ganska fritt fram hur man väljer att bygga upp denna kurs så länge som den har någonslags relevans till rubriken.

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. I den här essän kommer jag att undersöka och jämföra skillnader och likheter i orsakerna till den amerikanska

Läs mer

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att Sida 1 av 5 Åk. 7 Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna känna till hur människor under jägarstenåldern försörjde sig kunna redogöra för hur livsvillkoren förändrades vid övergången

Läs mer

Sverige bör ställa motkrav på bistånd till den palestinska myndigheten

Sverige bör ställa motkrav på bistånd till den palestinska myndigheten Enskild motion Motion till riksdagen 2017/18:1314 av Mikael Oscarsson (KD) Sverige bör ställa motkrav på bistånd till den palestinska myndigheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom

Läs mer

Israel - Palestina Konflikten

Israel - Palestina Konflikten NA15-2016-05-22 Israel - Palestina Konflikten Innehåll 1. Förenta Nationerna 3 1.1 Huvudorganen. 3 2. Mänskliga Rättigheter 4 2.1 Medborgerliga Rättigheterna... 4 2.2 Politiska Rättigheterna 4 2.3 Ekonomiska,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - -

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 459 Offentligt - - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Statsministerns presentation av ordförandeskapsprioriteringarna i riksdagen den 23 juni Herr/Fru talman,

Läs mer

Rika och fattiga länder

Rika och fattiga länder Att dela in världen - I-länder Länder som industrialiserats U-länder Länder där utvecklingen gått långsammare - Stor skillnad mellan I-länder storskillnad mellan I-länder och U-länder - BNI Bruttonationalinkomst

Läs mer

Israel-Palestina konflikten

Israel-Palestina konflikten Israel-Palestina konflikten Konflikten började år 1948. Ungefär 14 500 döda från år 1948-2009. Israel staten uppkom år 1948. Konflikten har varat i över 60 år och detta har pågått i många år tillbaks i

Läs mer

Efterkrigstiden 1945-1991

Efterkrigstiden 1945-1991 Efterkrigstiden 1945-1991 1 Det kalla kriget s.254-255 Kalla kriget = förhållandet mellan supermakterna USA och Sovjetunionen 1945 1989. Liberal demokrati mot kommunistisk diktatur, båda supermakterna

Läs mer

KRIG OCH DESS ORSAKER.

KRIG OCH DESS ORSAKER. KRIG OCH DESS ORSAKER. 1. Vad är krig? Olika definitioner. 1.1 Folkrätten kräver egentligen en krigsförklaring från en stat emot en annan för att kunna tala om att Krigstillstånd råder. 1.1.a FN och folkrätten

Läs mer

DAGSVERKSKAMPANJEN I TRYGGHET Kampanjen för flyktingars och asylsökandes rättigheter

DAGSVERKSKAMPANJEN I TRYGGHET Kampanjen för flyktingars och asylsökandes rättigheter DAGSVERKSKAMPANJEN I TRYGGHET Kampanjen för flyktingars och asylsökandes rättigheter DAGSVERK 2 0 1 7 2 0 1 8 ALANS OCH GYANS OCH DERAS MAMMAS HISTORIA Familjen hotades av ISIS i Syrien och av

Läs mer

DEMOKRATI. - Folkstyre

DEMOKRATI. - Folkstyre DEMOKRATI - Folkstyre FRÅGOR KRING DEMOKRATI 1. Allas åsikter är lika mycket värda? 2. För att bli svensk medborgare och få rösta måste man klara av ett språktest? 3. Är det ett brott mot demokratin att

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

Markera ut det här på kartan som heter Afrikas stater:

Markera ut det här på kartan som heter Afrikas stater: Afrika 2. Markera Victoriasjön med namn och blått 3. Markera bergskedjan Atlasbergen med brunt och namn 4. Markera ut godahoppsudden på kartan 5. Markera Ön madagaskar med röd färg 6. Markera ut Saharaöknen

Läs mer

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk Riktigt gammal historia Hi B kurs. Ett litet tidsperspektiv. Jorden är ca 5000 000 000 år gammal. Människoapan är ca 50 000 000 år gammal. Ca 1% av jordens historia alltså Mänsklig aktivitet, alltså att

Läs mer

Anarkismen lever: Rojava.

Anarkismen lever: Rojava. Anarkismen lever: Rojava. Bravetheworld 2015/06702 Innehåll Anarkismen lever: Rojava. 3 2 Anarkismen lever: Rojava. 3 Det finns en plats där kön, religion och etnicitet inte splittrar. En plats där alla

Läs mer

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN DEN TYSK / RYSKA PAKTEN o Flera var rädda för kommunismen som härskade i Sovjetunionen. o Kanske kunde den stora tyska armén vara ett bra försvar mot Sovjetunionen? o Ett avtal eller snarare en pakt mellan

Läs mer

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Under oljekrisen fyrdubblade OPEC-länderna priset på råolja. Priset på olja steg från $3 per fat till $11 per fat. Här ser man hur en man hamstrar bensin i en

Läs mer

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/6 BESLUT 2013-02-04 Dnr: 12/01630, 1636 och 1776 SAKEN Aktuellt, SVT2, 2012-08-19 och 2012-09-09, inslag om konflikten i Syrien, fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslagen frias. Granskningsnämnden

Läs mer

SWEDEN ANALYS AV OLJEPRISET, PRODUKTION, KONSUMTION IDAG OCH I FRAMTIDEN

SWEDEN ANALYS AV OLJEPRISET, PRODUKTION, KONSUMTION IDAG OCH I FRAMTIDEN SWEDEN N AT U R A L A S S E T S A B ANALYS AV OLJEPRISET, PRODUKTION, KONSUMTION IDAG OCH I FRAMTIDEN VÄRLDSPRODUKTION OCH KONSUMTION AV RÅOLJA 120 000 100 000 Produktion Oljebehov (Per dag i miljoner

Läs mer

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Kurdistan och tillkännager detta för regeringen.

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Kurdistan och tillkännager detta för regeringen. Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:540 av Fredrik Malm (FP) Kurdistan Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Kurdistan och tillkännager detta

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor Industri och imperier HT 2016 Instuderingsfrågor Det allra bäst är egentligen om ni som studenter skapar era egna frågor och problem vid inläsningen av kurslitteraturen, men det är inte alltid så enkelt.

Läs mer

Jag vill tacka våra värdar för inbjudan hit till Gullranda, och för möjligheten att ge min syn på säkerheten i Östersjön och i Nordeuropa.

Jag vill tacka våra värdar för inbjudan hit till Gullranda, och för möjligheten att ge min syn på säkerheten i Östersjön och i Nordeuropa. Tal 2016-06-19 Statsrådsberedningen Det talade ordet gäller! Tal av statsminister Stefan Löfven i Gullranda om säkerheten i Östersjön och Nordeuropa den 19 juni 2016 Jag vill tacka våra värdar för inbjudan

Läs mer

`ÉÅáäá~=táÖëíê ãë=~åñ ê~åçé=îáç== ìíêáâéëéçäáíáëâ~=çéä~ííéå=á=êáâëç~öéå=ommsjmojnr=

`ÉÅáäá~=táÖëíê ãë=~åñ ê~åçé=îáç== ìíêáâéëéçäáíáëâ~=çéä~ííéå=á=êáâëç~öéå=ommsjmojnr= DET TALADE ORDET GÄLLER! `ÉÅáäá~=táÖëíê ãë=~åñ ê~åçé=îáç== ìíêáâéëéçäáíáëâ~=çéä~ííéå=á=êáâëç~öéå=ommsjmojnr= Herr talman, ärade åhörare här på läktaren och du som sitter där hemma och lyssnar framför radio

Läs mer

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING Flyktingsiffrorna i världen Totalt finns det 27.8 miljoner flyktingar, internflyktingar

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Utrikesdepartementet Tal av utrikesminister Carl Bildt Riksdagen Stockholm, 14 mars, 2014 Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Det talade ordet gäller Herr talman!

Läs mer

KALLA KRIGET. Någon bild, tex berlinmuren... torsdag 29 augusti 13

KALLA KRIGET. Någon bild, tex berlinmuren... torsdag 29 augusti 13 KALLA KRIGET Någon bild, tex berlinmuren... FRÅGAN ATT FUNDERA PÅ FRÅGAN ATT FUNDERA PÅ Hur påverkar kalla kriget världen ännu idag? ETT ARV FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGET ETT ARV FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGET Under

Läs mer

Vad är FN? Är FN en sorts världsregering? FN:s mål och huvuduppgifter. FN:s Officiella språk

Vad är FN? Är FN en sorts världsregering? FN:s mål och huvuduppgifter. FN:s Officiella språk Om FN Förenta Nationerna är en unik organisation som består av självständiga stater som sammanslutit sig för att arbeta för fred i världen och ekonomiska och sociala framsteg. Unik, därför att ingen annan

Läs mer

SIDAN 1 TOMAS DÖMSTEDT. Fakta om USA. Lärarmaterial. Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet.

SIDAN 1 TOMAS DÖMSTEDT. Fakta om USA. Lärarmaterial. Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken gör en sammanfattning av Amerikas historia och bildandet av USA. Den berättar om viktiga personer och händelser,

Läs mer

Den romerska republiken var en form av demokrati, men som främst gynnade de rika

Den romerska republiken var en form av demokrati, men som främst gynnade de rika Bild: Giovanni Dall'Orto Varghona med tvillingarna Romulus och Remus. I romersk mytologi var det Romulus som grundade staden Rom. SPQR är en förkortning för "senaten och det romerska folket". Romarriket

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Nationalekonomi på högskolan består av: Mikroekonomi producenter och konsumenter Makroekonomi hela landet Internationell ekonomi handel mellan länder Varför

Läs mer

Inledning. Hur materialet kan användas

Inledning. Hur materialet kan användas Inledning Våldtäkter förekommer mer eller mindre systematiskt i alla krig och väpnade konflikter. Tystnaden om det sexuella våldet har länge dolt lidandet och låtit förövarna gå fria. Margot Wallström

Läs mer

Utveckling i Mellanöstern: Utmaningar i framtiden. Leif stenberg, centrum för Mellanösternstudier, Uppsala, 26 januari, 2015

Utveckling i Mellanöstern: Utmaningar i framtiden. Leif stenberg, centrum för Mellanösternstudier, Uppsala, 26 januari, 2015 Utveckling i Mellanöstern: Utmaningar i framtiden Leif stenberg, centrum för Mellanösternstudier, Uppsala, 26 januari, 2015 Kolonialism från 1800-tal McMahon-Hussein breven Balfour deklarationen Sykes-Picot-avtalet

Läs mer

Carlos Castaneda Citat

Carlos Castaneda Citat Carlos Castaneda Citat Här följer en samling av både roliga och tänkvärda citat Trollkarlarnas värld. Alla citat är sagda av Don Juan där inget annat anges. Detta är ett universum av rovdjur. (Drömmandets

Läs mer

Den 28 juni 1914 mördas Ärkehertig Franz Ferdinand och hans fru Sophie

Den 28 juni 1914 mördas Ärkehertig Franz Ferdinand och hans fru Sophie Den 28 juni 1914 mördas Ärkehertig Franz Ferdinand och hans fru Sophie Anti-Serbisk propaganda i Österrike efter mordet på Franz Ferdinand. Texten lyder Serbien måste dö! Efter några veckor så trappades

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Kriget som USA kan förlora

Kriget som USA kan förlora Skymning för Pax Americana? Kriget som USA kan förlora USA har för mycket att förlora i en öppen konflikt med Kina. Därför är det troligt att en pragmatisk inställning uppbackad av en fortsatt stark militär

Läs mer

Libanonkriget i svensk opinion

Libanonkriget i svensk opinion Libanonkriget i svensk opinion Libanonkriget i svensk opinion Ulf Bjereld I år är det 40 år sedan sexdagarskriget 1967 mellan Israel och dess arabiska grannstater. Sedan dess ockuperar Israel bl a den

Läs mer

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena Storbritannien och Sovjetunionen allierade sidan och Sovjet tillsammans

Läs mer

Det kalla kriget. Freden i Europa förbereds

Det kalla kriget. Freden i Europa förbereds Det kalla kriget När Tyskland anföll Sovjet 1941 bildades en allians mellan USA, Storbritannien och Sovjet. På det stora hela fungerade detta bra. Det fanns dock en motsättning mellan de båda västmakterna

Läs mer

Israel och dess fiender

Israel och dess fiender Israel och dess fiender Israel och dess fiender Copyright 2013 Holger Nilsson Ansvarig utgivare: Holger Nilsson Framställt på vulkan.se Tryckt i Riga ISBN: 978-91-637-4457-0 Israel och dess fiender Holger

Läs mer

Amerika Orsak: Den amerikanska revolutionen Händelse: Amerika blir ett land, Konsekvens: Migration 30miljoner flyttar till Amerika

Amerika Orsak: Den amerikanska revolutionen Händelse: Amerika blir ett land, Konsekvens: Migration 30miljoner flyttar till Amerika Amerika Orsak: Den amerikanska revolutionen - Varför ville amerikanerna upphöra att tillhöra det brittiska riket? - Varför hade England höjt skatterna för de amerikanska bosättarna? Händelse: Amerika blir

Läs mer

Romarriket en resa i tiden

Romarriket en resa i tiden Romarriket en resa i tiden Namn: Klass: För att lösa denna uppgift måste du åka tillbaka i tiden. När du skriver skall du skriva som det händer nu, det vill säga i presens. Du ska berätta vad du upplever

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Första världskriget The Great War

Första världskriget The Great War Första världskriget The Great War Europa 1800-talet Nationalismen: en ny tanke samma språk, religion och kultur skulle bli ett land Italien enas Tyskland (tidigare 38 stater) enades 1871 under Bismark

Läs mer

VEM ÄR JAG. Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs

VEM ÄR JAG. Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs VEM ÄR JAG Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs biståndsverksamhet men också som journalist och anställd av FN. Har också arbetat

Läs mer

Vi ska kunna hantera det oförutsedda

Vi ska kunna hantera det oförutsedda Vi ska kunna hantera det oförutsedda intervju med ambassadör Olof Skoog, Sveriges representant vid EU-rådets kommitté för utrikes- och säkerhetspolitiska frågor Den 1 juli 2009 kliver Sverige in i ledande

Läs mer

Högkulturerna. Historia.

Högkulturerna. Historia. Högkulturerna. Historia. Högkulturer För 10.000 år sen - övergång från jägare/samlare till jordbrukare med husdjur. Efter några tusen år ledde jordbruk till bofasthet, man började då bygga varmare hyddor

Läs mer

1900-talets historia Mål och arbetsmetod Litteratur

1900-talets historia Mål och arbetsmetod Litteratur 1900-talets historia Mål och arbetsmetod Målet med arbetsområdet är att du ska få övergripande kunskaper om 1900- talets historia och hur den har påverkat den tid vi lever i idag. Kursen kommer att koncentrera

Läs mer

Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering. Jörgen Ödalen

Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering. Jörgen Ödalen Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Vad är globalisering? Tre olika perspektiv: Hyperglobalister: Globalisering är ett verkligt och nytt fenomen. sprider

Läs mer

Kan föra relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.

Kan föra relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och samband. E C A Analys av livsmiljöer och samspelet mellan människa, samhälle och natur: * Orsaker till varför människor bor som de gör i Egypten. * Orsaker till att Nilen svämmar över och varför den är farbar i

Läs mer

Tänk själv tro fritt! Andaktsmaterial för Ansvarsveckan 2011

Tänk själv tro fritt! Andaktsmaterial för Ansvarsveckan 2011 Tänk själv tro fritt! Andaktsmaterial för Ansvarsveckan 2011 Första dagen: Rätten till det heliga Vi ber idag för vars och ens rätt till det heliga Idag ber vi att alla människors rätt att möta det heliga

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid

Läs mer

Internationella relationer

Internationella relationer Ulf Bjereld Ann-Marie Ekengren Christina Lilja Internationella relationer analyser, teorier & óvningar Innehall 1 Krig eller fred? 10 Kriget i Kosovo 11 Varfór bombade Nato? 12 Olika teorier ger olika

Läs mer

en hållbar utrikes och försvarspolitik

en hållbar utrikes och försvarspolitik en hållbar utrikes och försvarspolitik stämmoprogram Partistämman 2015 En hållbar utrikes- och försvarspolitik Världen har blivit bättre Den arabiska våren inleddes 2010 i Tunisien och spred sig till flera

Läs mer

Neorealism. Marco Nilsson

Neorealism. Marco Nilsson Neorealism Marco Nilsson Neorealism (staternas agerande kan förklaras av andra omständigheter, inte människans natur) Viktiga teoretiker Kenneth Waltz. Theory of International Politics 1979 Robert Gilpin.

Läs mer

Irans kärnvapenspolitik genom realismens slöja.

Irans kärnvapenspolitik genom realismens slöja. Irans kärnvapenspolitik genom realismens slöja. Grupp 8 Internationell Politik 733G20 2012-05- 23 Jakob Holmin Fridell Anton Holmstedt Isabelle Holmstedt Martin Hjers Table of Contents Irans atomenergiprogram...

Läs mer

Ryssland. Broderfolk till serberna på Balkan. Ville ha tillgång till hamnar i Medelhavet.

Ryssland. Broderfolk till serberna på Balkan. Ville ha tillgång till hamnar i Medelhavet. Första världskriget Europa år 1900 Optimism och framtidstro. Mer eller mindre lång sammanhängande fred. Industriexplosion. Tekniken tog stora steg framåt. Titanic lysande exempel på hur det inte alltid

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet

Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet Adolf Hitler hur kunde han få makten? Adolf Hitler hade kommit

Läs mer

Migration och motsättningar Den muslimska världen i modern tid

Migration och motsättningar Den muslimska världen i modern tid Migration och motsättningar Den muslimska världen i modern tid Reformrörelser bland muslimer 1750-1900 Möten med Västerlandet väcker frågan om bristerna i den muslimska världen, både tekniskt och socialt.

Läs mer