Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken"

Transkript

1 Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken

2 ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen inte har några tillverkningsfel. Om du skulle upptäcka en felaktighet och rapporterar detta inom 30 dagar efter inköpet, ersätter Norman den felaktiga cd:n och/eller tillhörande dokumentation kostnadsfritt. Inköpsbevis måste bifogas vid all typ av reklamation. Den här garantin är begränsad till att gälla endast ersättning av produkten. Norman kan inte hållas ansvarigt för förlust eller skada som uppstår vid användning av programvaran eller dokumentationen eller p.g.a. fel och brister i dessa, inklusive men inte begränsat till förlorad inkomst. För felaktigheter eller brister på cd:n och i dokumentationen samt i detta licensavtal, gäller denna garanti framför alla andra uttryckliga eller underförstådda garantier, inklusive men inte begränsat till garantier för säljbarhet och lämplighet till vissa syften. Förutom de begränsningar som framgår av licensavtalet gällande speciella användningsområden eller syften kan Norman inte heller hållas ansvarigt för förlust av inkomst eller annan kommersiell skada, inklusive men inte begränsat till oförutsedda skador eller följdskador. Den här garantin utgår 30 dagar efter inköpet. Informationen i detta dokument och funktionerna i programvaran kan ändras utan föregående varning. Programvaran får användas i enlighet med villkoren i licensavtalet. Köparen har rätt att göra en säkerhetskopia av programvaran av säkerhetsskäl. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras eller överföras med elektroniska eller mekaniska medel, eller kopieras eller lagras i dokumenthanteringssystem förutom för inköparens egen användning, utan föregående skriftlig tillåtelse från Norman. Normans logotyp är ett registrerat varumärke som tillhör Norman ASA. Alla produktnamn som nämns i denna dokumentation är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Dessa omnämns enbart i identifikationssyfte. All dokumentation och programvara från NVC lyder under: ASA. Med ensamrätt. Senast reviderad den 10 maj 2007.

3 iii Normans kontor Norman Data Defense Systems AS Blangstedgårdsvej 1, DK-Odense SØ, Denmark Tel Fax: Web: Norman Data Defense Systems GmbH Gladbecker Str. 3, Düsseldorf, Germany. Tel: Fax: Web: Norman/SHARK BV Postbus 159, 2130 AD, Hoofddorp, The Netherlands. Tel: Fax: Web: Norman ASA Mailing address: P.O. Box 43, N-1324, Lysaker, Norway. Physical address: Strandveien 37, Lysaker, N-1324 Norway. Tel: Fax: Web: Norman Data Defense Systems AB Korsgatan 2, Norrköping, Sweden Tel Fax: Web: Norman Data Defense Systems AG Münchensteinerstrasse 43, CH-4052 Basel, Switzerland. Tel: Fax: Web: Norman Data Defense Systems (UK) Ltd 494 Midsummer Boulevard, Milton Keynes MK9 2EA, United Kingdom. Tel: Fax: Web: Norman Data Defense Systems Inc Lee Highway, Suite 950A, Fairfax, VA 22031, USA Tel: , Fax: Web:

4 iv NVC för arbetsstationer administratörshandbok Systemkrav Vem vänder sig handboken till? Nyheter i den här versionen I den här versionen stöds installation av NVC v5 på Windows 95/98/Me, Windows NT/2000/XP/2003 och Vista. För Windows 95 krävs Internet Explorer 5.5. WinSock2 måste finnas installerat. För Windows NT krävs version 4 med SP6, samt Internet Explorer 5.5. För Windows XP krävs SP2. För Windows 2000 krävs Update Rollup 1 för SP4. Följ denna länk för mer information. För Windows 2003 krävs SP1. Vi rekommenderar allmänt att du alltid använder senaste Service Pack/säkerhetsrelaterade uppdateringar för din plattform. Den här handboken är avsedd för systemadministratörer med ett övergripande ansvar för underhåll av nätverket, inklusive installation och distribution av programvara för arbetsstationerna. Tillägg och ändringar i den föregående versionen av denna manual har en markering i den vänstra marginalen. I denna version finns nya drivrutiner för filtrering som gör genomsökning vid åtkomst enklare och mer effektiv på plattformar där Microsoft Filter Manager har implementerats, d.v.s. Windows XP (SP2), Windows 2000 med Update Rollup 1, Windows 2003 (SP1) och Windows Vista. Exempelvis NVCspårningen av rotkit förbättras med denna metod. Introduktionen av Windows Vista har krävt justeringar av vissa komponenter för att de ska kunna köras smidigt på den nya plattformen. Dessa komponenter är NDesk, elogger och SelfXWiz.

5 Observera att detta är den senaste versionen av NVC som stöder Windows 95/98/Me och NT4. NVC v5.9 kommer emellertid att stödjas med en genomsökningsmotor och definitionsfiler till slutet av år v NVC-produkter Medan de tidigare versionerna av NVC 5 har varit komponentbaserade ligger den stora skillnaden nu i produkterna. Det finns för närvarande fyra olika produkter: Programhanteraren för Norman (NPM) Norman Virus Control (NVC) Normans genomsökningsmotor (NSE) Normans karantän (QTN) Varje produkt installeras på C:\Program Files\Norman (standard) med följande mappnamn:.\norman\npm.\norman\nvc.\norman\nse.\norman\qtn Ett starkt skäl till omorganisationen av produkterna är att vissa filer användes i ett flertal produkter. Det nya systemet är mer tydligt och du kan välja att inte installera funktioner som du inte vill ha. Vid det här stadiet finns emellertid inte hela Normans produktportfölj tillgänglig för det nya systemet, och en del produkter kräver att andra produkter ska finnas. Därför kan du till exempel inte utelämna NPM eller NSE när du installerar NVC. Den förstnämnda produkten hanterar interna meddelanden och distribution av filer, inklusive Internet-uppdatering, och den andra innehåller genomsökningsmotorn och virusdefinitionsfilerna som är kärnfunktionerna i programmet. Till följd av den nya metoden är agenten Zanda nu integrerad i produkten NPM. Zanda finns fortfarande och ingår som en av många EXE-filer i produkten NPM. Det finns fortfarande en del referenser till Zanda i den här handboken, men endast i diskussioner av aktiviteter som bara omfattar just den EXE-filen.

6 vi NVC för arbetsstationer administratörshandbok Teknisk support Norman erbjuder teknisk support och konsulttjänster för NVC och allmänna säkerhetsfrågor. Den tekniska supporten ser också till att du får en kvalitetsförsäkrad antivirusinstallation, inklusive hjälp med att skräddarsy NVC för att exakt passa dina behov. Observera att antalet tjänster som erbjuds kan variera mellan olika länder. Mer information finns på Normans webbplats. Klicka på Norman-ikonen i systemfältet och välj Kontaktinformation på menyn om du vill visa en lista över Normans dotterbolag och distributörer.

7 Förutsättningar vii Om du vill kunna utnyttja alla funktioner och hela kapaciteten i Norman Virus Control måste du känna till de olika modulerna i NVC och hur de fungerar tillsammans. Det finns mer information i referenshandboken till NVC. Du bör dessutom ha goda kunskaper om de operativsystem som används i servrarna och på arbetsstationerna, och hur nätverket är installerat i organisationen.

8 viii NVC för arbetsstationer administratörshandbok

9 Innehåll ix Systemkrav... iii Vem vänder sig handboken till?...iv Nyheter i den här versionen...iv NVC-produkter...iv Teknisk support...v Förutsättningar... vii Installera NVC i ett nätverk...11 Läs detta innan du börjar installera...11 Uppdatera till NVC v För alla nätverksinstallationer Nätverksinstallationer med SelfXWiz som distributionsverktyg Uppgradera till Windows Vista...12 Installationsöversikt...12 NPM Normans distributionsagent...14 Uppdateringsintervall och nätverkstrafik elogger...15 NPM uppdaterings- och användarbehörigheter NPM uppdatera från olika distributionsservrar ISDN-routrar och NetBIOS NJeeves...19 Karantänunderhåll Meddelandehantering NDQ...19 LNQ...20 Installation och distribution på NT server...21 Installera NVC på en server i en NT-domän...21

10 x NVC för arbetsstationer - administratörshandbok Varför är det nödvändigt att starta om ibland?...25 Automatiska uppdateringar NIUcf...28 Övervakat kontra oövervakat läge Konfiguration av NIUcf...32 Distribuera NVC till arbetsstationer som körs under Windows 95/98/Me. 36 Använda NDesk för att administrera NVC...39 Installation Använda NDesk på Windows Vista...43 Konfigurera om Windows-brandväggen Andra Vista-specifika ändringar för NDesk Använda NDesk för att skapa självuppackande installationspaket Analysera nätverksinstallationen Konfigurationsfilhantering Aktivitetsfilhantering Installation och distribution av NVC i miljöer med serverlösa nätverk (peerto-peer)...62 Använda en arbetsstation med Windows NT/2000/XP/2003/Vista som distributionspunkt för NVC Val av filsystem när du distribuerar NVC från en arbetsstation som körs under Windows XP Använda en Windows 95/98/Me-arbetsstation som distributionspunkt för NVC Hierarkiska distributionspunkter...67 Hur det fungerar Installation och distribution på Novell NetWare...71 Installera NVC i ett Novell NetWare-nätverk...71 Varför är det nödvändigt att starta om ibland?...77 Automatiska uppdateringar NIUcf Övervakat kontra oövervakat läge Konfiguration av NIUcf Distribuera NVC till arbetsstationer som körs under Windows 95/98/Me. 87 Använda NDesk för att administrera NVC...90

11 Installation Använda NDesk på Windows Vista...93 Konfigurera om Windows-brandväggen Andra Vista-specifika ändringar för NDesk Använda NDesk för att skapa självuppackande installationspaket Konfigurationsfilhantering Aktivitetsfilhantering Felsökning för installation och distribution Använda elogger Felmeddelanden Konfiguration Använda miljövariabler för att distribuera flera konfigurations-/ aktivitetsfiler till olika användargrupper Miljövariabler på datorer som körs under Windows NT/2000/XP/2003/ Vista Distribuera diverse konfigurations-/aktivitetsfiler till enskilda arbetsstationer Konfigurationsfiler Aktivitetsfiler Uppdatera nätverk som inte är anslutna till Internet Meddelanden Introduktion Meddelandekärnan och NPM NVC-meddelanden NPM Utdatamoduler Meddelanden i nätverk Exempel 1: Grundläggande konfiguration för nätverksmeddelanden..131 Exempel 2: Nätverksmeddelanden med cirkulationslista Tekniska frågor Detaljer i protokollet Mer om säkerhet xi

12 xii NVC för arbetsstationer - administratörshandbok Sändningar Skapa adresslistor Sända ett meddelande Register...139

13 Installera NVC i ett nätverk 11 Installera NVC i ett nätverk Läs detta innan du börjar installera Uppdatera till NVC v5.9 För alla nätverksinstallationer Du måste noggrant följa anvisningarna i handboken, speciellt om du installerar under den nya Windows-plattformen Vista. Se till att följa instruktionerna för NDesk och SelfXWiz för en felfri installation och distribution av NVC5 för Windows Vista. Av dessa skäl ingår också lämpliga administrationsverktyg. Se till att du hämtar rätt version av dessa verktyg (se nedan). Vid uppgradering av nätverksinstallationer från tidigare versioner av NVC generation 5 till NVC v5.9 är det viktigt att tänka på vissa viktiga ändringar. Hämta och installera version 5.9 av Administrationsverktyg(NDesk, SelfXWiz, NIUcf, Lnq, Ndq) på datorn där NVC administreras. Följ denna länk för hämtning. Omgrupperingen av plattformarna påverkar hur filpaketen hämtas via Norman Internet Update (NIU). Denna ändring kräver att du konfigurerar om NIUcf (mer information finns på sidan 30/sidan 83). Så fort NVC v5.9 har distribuerats i nätverket och de senaste administrationsverktygen har installerats måste administratörerna köra NIUcf för att distributionspunkten säkert ska uppdateras. Inga uppdateringar för distribution hämtas förrän NIUcf har konfigurerats om och sparats.

14 12 NVC för arbetsstationer administratörshandbok Nätverksinstallationer med SelfXWiz som distributionsverktyg Uppgradera till Windows Vista Installationsöversikt Se till att följa denna procedur för distribution av NVC v5.9 om du tidigare har använt SelfXWiz som distributionsverktyg: 1. Ta bort posten Nvc5w32 från distributionspaketet i inloggningsskriptet. 2. Kör Internet Update för att hämta komponenterna för NVC v5.9 till distributionsservrarna. 3. Hämta den senaste versionen av administrationsverktyg. 4. Generera ett nytt distributionspaket med hjälp av NDesk eller SelfXWiz från mappen...\norman\npm\bin och skapa ett nytt distributionspaket (Nvc5w32.exe) som ska ersätta ditt nuvarande paket. 5. Aktivera om Norman-posten i inloggningsskriptet. Kontrollera att sökvägen/paketnamnet motsvarar paketet som du nyss skapade. Strukturen på NVC v5.9 skiljer sig markant från tidigare versioner och du kan få kompatibilitetsproblem om du använder gamla paket som har genererats med tidigare versioner av SelfXWiz. Innan du uppgraderar datorer med en installerad Normanprodukt till Windows Vista måste du kontrollera att produkten är kompatibel med Vista. Avinstallera alla Norman-produkter som eventuellt inte är kompatibla innan du uppgraderar ditt operativsystem. Följ denna länk (engelska) för att kontrollera kompatibilitet med Vista för Norman-produkter. Installationen av NVC innefattar körning av installationsproceduren, distribution och vissa förberedelser innan du börjar använda programmet. På följande sidor visas den detaljerade proceduren för alla dessa aktiviteter. Vi rekommenderar att du följer de här procedurerna noggrant.

15 Installera NVC i ett nätverk 13 I procedurerna ingår en körning av en testinstallation på en utvald dator innan du börjar distribuera programmet till alla arbetsstationer. Här får du också veta hur du använder verktygen SelfXWiz (se sidan 67) och NDesk (se sidan 39) för att distribuera NVC till arbetsstationer med Windows 95/98 respektive Windows NT/2000/XP/2003/Vista. Alla antivirusprogram behöver uppdateras ofta. NVC har en separat modul, Norman Internet update (IU), för denna aktivitet. Obs! Innan du kör Internet update för första gången måste du köra NIUcf. Mer information finns på sidan 67.

16 14 NVC för arbetsstationer administratörshandbok NPM Normans distributionsagent Uppdateringsintervall och nätverkstrafik Den viktigaste filen i Programhanteraren för Norman (NPM) är zanda.exe en förkortning av Zero Administration Network Distribution Agent. Precis som med NPM ska vi därför gå igenom den mer noggrant. NPM utgör ryggraden i NVC och är en viktig del i alla grundfunktioner i programmet, som installation/distribution och Internet update. NPM lagras lokalt, d.v.s. på arbetsstationen, och den ska alltid köras i bakgrunden. Den hämtar programvaruuppdateringar, nya konfigurationsfiler och nya aktivitetsfiler, så att installationen och konfigurationen alltid uppfyller administratörens krav på varje enskild dator i nätverket. Programuppdateringar replikeras från distributionsservern cirka 3 minuter efter du har loggat in, och fortlöper sedan varje timme på arbetsstationer och var 5 minut på distributionsservrar. Alla konfigurations- och aktivitetsfiler replikeras var 5 minut. Detta är standardinställningar, men du kan även konfigurera andra uppdateringsscheman. Avsnittet LAN/WAN i produktmappen Installera och uppdatera produkter i referenshandboken.

17 NPM Normans distributionsagent 15 Med det här 5-minutersintervallet kan administratören få intrycket att nätverkstrafiken ökar markant, men det gör den inte. Kontrollen efter uppdateringar består av en tidstämpelkontroll, där programvaran eller distributions- och aktivitetsfilerna på distributionsservern jämförs med de lokala versionerna. Därefter hämtar uppdateringarna som finns tillgängliga. CPUanvändningen på distributionsservern är minimal. Bandbreddsanvändningen varierar med storleken på uppdateringarna, men det märks knappast. Uppdateringskontroller sker alltid asynkront, för att undvika en situation där alla datorer loggas in på servern på exakt samma tidpunkt. elogger Om du får problem med distributionen eller får ett felmeddelande från Zanda, är elogger.exe (finns i C:\Program Files\norman\npm\bin) ett användbart verktyg för att övervaka NPM. Mer information finns i Använda elogger på sidan 114. NPM uppdaterings- och användarbehörigheter NPM använder de tillstånd (användarnamn och lösenord) som den inloggade användaren redan har. Två krav måste uppfyllas för att uppdateringen ska lyckas: 1. Användaren måste ha läsbehörighet till den resurs där NVC har installerats på distributionsservern. 2. Det är viktigt att du skapar ett NVC-användarkonto i din domän eller på servern, för att undvika att uppdateringar missas på datorer som är utloggade men inte avstängda. Lägg upp och definiera det här kontot med den konfiguration som beskrivs på sidan 22. Annars kan inte Zanda logga in och hämta uppdateringar efter arbetstid, eller till en användare som av någon orsak inte har läsbehörig till Norman-resursen. Detta skulle kunna medföra en stor säkerhetsrisk.

18 16 NVC för arbetsstationer administratörshandbok NPM uppdatera från olika distributionsservrar En växel för NPM (körs av zlh.exe) gör att centrala användare kan uppdatera från olika distributionsservrar med hjälp av miljövariabler. Denna växel heter /setenv: Exempel: NVC har installerats på ett företag som har flera byggnader A, B och C. Alla användare i nätverket har en egen bärbar dator. Ibland arbetar de i byggnad A, och ibland i byggnad B. När de arbetar i byggnad A, ska den bärbara datorn uppdateras från servern i byggnad A. När de arbetar i byggnad B, ska den bärbara datorn uppdateras från servern i byggnad B. För att hantera den här situationen skriver du följande kommando i inloggningsskripten för byggnad A och B: Byggnad A C:\Program Files\Norman\NPM\Bin\zlh /setenv:nvcdistsrv=srvbuildinga Byggnad B C:\Program Files\Norman\NPM\Bin\zlh /setenv:nvcdistsrv=srvbuildingb Sökvägen till Zlh beror givetvis på vilken katalog du har valt för NVC på klienterna. Som standard är detta c:\program Files\norman\npm\bin.

19 NPM Normans distributionsagent 17 Fältet som ska innehålla Namn på distributionsserver i nätverkskonfigurationsfilen default.ndf måste då innehålla namnet på miljövariabeln enligt följande: ISDN-routrar och NetBIOS Programhanteraren för Norman (NPM) kan konfigureras för hämtning av uppdateringar (programvara, konfiguration och aktiviteter) från en del i nätverket (t.ex. från \\<servernamn>\<nvc-resurs>\...). När servern (servernamn) är tillgänglig i nätverket via NetBIOS är det inga problem, men om servern skulle ligga nere eller om servernamnet har felstavats i konfigurationsfilen utförs en DNSsökning efter servernamnet i Windows. Om Windows har konfigurerats för användning av en DNS-server utanför LAN, cirkuleras DNS-sökningen genom denna gateway. Om denna gateway dessutom är en ISDN-router skapas en uppringningsanslutning.

20 18 NVC för arbetsstationer administratörshandbok Det går dessvärre inte att stänga av NetBIOS över TCP/IP under Windows 95/98/Me. Under Windows NT/2000/XP/2003 är den här inställningen som standard på. De flesta ISDN-routrar kan emellertid konfigureras så att ignorerar NetBIOS över TCP/IPpaketen. Om detta inte är möjligt måste du bekräfta att konfigurationen av NVC är korrekt, använda en DNS-server på LAN eller lägga till en post i HOSTS-filen (t.ex Servernamn). De två senare metoderna hanterar även servrar som är temporärt offline. Om du vill undvika onödiga anslutningar via en ISDN-router, så att du till exempel slipper höga telefonräkningar, är det viktigt att du bekräftar att NVC-konfigurationen är korrekt. Gör detta både på fliken LAN/WAN (i Installera och uppdatera produkter ) och för meddelandecirkulationslistan. Prova dig fram från MS-DOS-prompten när routern är passiv för att bekräfta att NPM-aktiviteterna inte aktiverar din router. Logga in som NVC-användare på en arbetsstation och försök att kopiera en fil från UNC-sökvägen \\<servernamn>\<resursnamn>\distrib\download. Om detta aktiverar routern behöver du utforska inställningarna för NVC och NetBIOS ytterligare.

21 NJeeves Karantänunderhåll NPM Normans distributionsagent 19 NJeeves är en modul med det primära målet att avlasta NPM med vissa aktiviteter. NJeeves kontrollerar regelbundet, på timbasis, att karantänmappen i NVC underhålls. Då beräknas storleken på karantänmappen för att kontrollera att den maximala storlek som har angetts i konfigurationsfilen inte överskrids. Om den gör det, tar NJeeves bort de filer som har varit i karantän längre än den minimala karantänstiden. NJeeves kontrollerar även tidstämpeln på filer i karantän, för att inga filer ska lagras längre än den angivna maxtiden i konfigurationsfilen. Meddelandehantering NDQ NJeeves hanterar dessutom meddelandesystemet i NVC (se Meddelanden på sidan 128). genom att agera som en server, som lyssnar på port 2868 efter meddelanden. Oroa dig inte ifall din brandvägg begär att du ska godkänna NJeeves som server. Du måste godkänna en sådan begäran för att inte alla funktioner som använder meddelandesystemet ska blockeras. Här ingår NDesk, E-post, SMS och SNMP förutom NMP-meddelandena (NMP=Norman Message Protocol). En annan aktivitet som NJeeves har är att regelbundet, på timbasis, kontrollera att meddelandekatalogen...\norman\msg inte innehåller meddelanden som har upphört att gälla. NDQ (NDesk Query) är ett kommandoradsverktyg bland administrationsverktygen i NVC. Med NDQ kan du ställa frågor om NVC-installationer och få information om NVCkomponenter och deras status, till exempel när du vill kontrollera att alla virusdefinitionsfiler är uppdaterade. NDQ har installerats i mappen \Norman\NPM\Bin folder om du valde administrationsverktyg under installationen (endast tillgängligt för företagsanvändare).

22 20 NVC för arbetsstationer administratörshandbok Användning Skapa en loggfil från inloggningsskriptet: \\server\program Files\norman\npm\bin\ndq.exe %datornamn%>\\server\logs\%datornamn%.log LNQ Fråga om en särskild dator i nätverket: c:\program Files\norman\npm\bin>ndq.exe datornamn/detalj eller c:\program Files\norman\npm\bin>ndq.exe IPadress/detalj Precis som med NDQ kan du använda LNQ för att ställa frågor om NVC-installationer och få information om NVCkomponenter och deras status, till exempel när du vill kontrollera att alla virusdefinitionsfiler är uppdaterade. LNQ installeras i mappen...\norman\npm\bin. Eftersom LNQ inte använder det inbyggda meddelandesystemet NPT i NVC, kan det endast användas för frågor om lokala enheter. Den största skillnaden mellan LNQ och NDQ är att den senare funktionen använder NPT vid hämtningen av information, som därför kan hämtas över nätverket. Använd NDQ om du vill fråga om andra datorer som finns i ditt nätverk. LNQ är ett snabbt och effektivt verktyg som är mycket användbart vid insamling av t.ex. statusinformation från alla datorer i nätverket. Du kan jämföra den insamlade informationen med en mall (det finns emellertid inget program för detta i Norman) och vidta åtgärder när NVC-installationerna i nätverket inte överensstämmer med mallen.

23 Installation och distribution på NT server 21 Installation och distribution på NT server Installera NVC på en server i en NT-domän 1. Kör installationsprogrammet och följ anvisningarna på skärmen. 2. Under installationen kan du välja att installera Norman Virus Control samt kataloger för nätverksdistribution och administrationsverktyg. Vi rekommenderar att du väljer alla tre installationsalternativen. När du har valt kataloger för nätverksdistribution installeras följande mappar:...\distrib...\distrib\download - Innehåller all programvara som ska distribueras i nätverket....distrib\nvc...\distrib\nvc\config - Innehåller den standardvalda konfigurationsfilen för nätverket.

24 22 NVC för arbetsstationer administratörshandbok I den här mappen kan du sedan lägga till andra konfigurationsfiler för specifika användare eller grupper. Mer information finns i Konfiguration på sidan \distrib\nvc\tasks - Här lagras de schemalagda aktiviteter som du har skapat med aktivitetsredigeraren. Med alternativet Administrationsverktyg kopieras programresurserna SelfXWiz, NDesk och NIUcf till mappen...\norman\npm\bin. De här filerna behöver du senare under installationsprocessen, när du ska uppdatera och distribuera NVC. Den kompletta katalogstrukturen för NVC ska nu se ut som på bilden i marginalen. 3. Skapa en resursdelning för den målkatalog som du specificerade under installationen. Som standard anges c:\program Files\norman. 4. Skapa en användare för NVC i din domän/på din server. Den här användaren kan sedan logga in transparent från alla datorer som har en installation av NVC, och underhålla uppdateringar av installationen. Användaren måste ha följande egenskaper: Användaren kan inte byta lösenord Lösenordet upphör aldrig att gälla Kontrollera att du inte markerar Användaren måste byta lösenord vid nästa inloggning. Du måste emellertid definiera ett lösenord, eftersom tomma lösenord inte är godkänns på distributionsservern. NVC-användaren ska tilldelas läsbehörighet till den resurs som du skapade i steg 3. Grupperna Alla och Domänanvändare måste ha läsbehörighet. Dessutom måste du tilldela fullständig åtkomst till administratören.

25 Installation och distribution på NT server Gå till roten av Norman-katalogen (som du specificerade som målkatalog under installationen)...distrib\nvc\config. Dubbelklicka sedan på filen default.ndf. 6. I mappen Installera och uppdatera produkter väljer du fliken Installera. Se till att företagsnyckeln för verifiering matas in rätt, i rätt fält. 7. Klicka på fliken LAN/WAN, välj Windows NT/2000/XP som nätverkstyp och specificera distributionsserver och resursnamn. Om du till exempel anger nvc5server som namn på distributionsservern och nvc5share som resursnamn, löser NVC informationen automatiskt på detta sätt: Programvara: \\nvc5server\nvc5share\distrib\download Konfig: \\nvc5server\nvc5share\distrib\nvc\config Aktiviteter: \\nvc5server\nvc5share\distrib\nvc\tasks

26 24 NVC för arbetsstationer administratörshandbok 8. Klicka på Inloggningsreferenser och ange samma information som i steg Välj de övriga konfigurationsalternativ som du vill använda. Observera att det inte finns några standardvärden för Meddelandecirkulationslista. Mer information finns i referenshandboken. 10. Spara konfigurationsfilen (default.ndf). 11. Kör filen Niucf.exe från den lokala mappen [Normansökväg]\Program Files\Norman\NPM\Bin och följ anvisningarna på skärmen. Kontrollera att du har inkluderat alla plattformer, produkter och NVC-språk i nätverket. Se även NIUcf på sidan Kör Internet update genom att högerklicka på Normanikonen i systemfältet, eller välj Start Program Norman Virus

27 Installation och distribution på NT server 25 Control Internet Update. När du kör Internet Update för första gången ska du ange en verifieringsnyckel: Välj I have a key, where do I enter it?. Klicka på Nästa och ange produktnyckeln i fem grupper med fem tecken i varje. Grupperna avgränsas med bindestreck. Om du inte anger licensnyckeln, eller om du anger en ogiltig nyckel, så uppdateras inte NVC. Obs! När du har hämtat uppdateringar bör du alltid vänta 5 minuter innan du kör en manuell virussökning på servern. NPM behöver den här tiden för att packa upp och installera uppdateringarna. Om du gör en genomsökning under den här tiden används de gamla virussignaturfilerna. Om du råkar starta en genomsökning medan NPM försöker uppdatera de här filerna måste servern startas om för att de nya filerna ska kunna installeras. Varför är det nödvändigt att starta om ibland? Uppdateringen av NVC sker normalt utan inblandning av användaren. En helt vanlig uppdatering består av en uppdaterad

28 26 NVC för arbetsstationer administratörshandbok genomsökningsmotor och signaturfiler. Den här karaktäristiska uppdateringen sker bakom scenen, genomskinlig för användaren. Ibland är emellertid andra moduler också inblandade. Till och med vid dessa tillfällen brukar hela uppdateringen övervakas av NPM (via EXE-filen Zanda) utan att användaren behöver medverka. Vid sällsynta tillfällen får användaren ett meddelande om att en omstart måste göras för att slutföra uppdateringen av NVC. Detta inträffar när NPM upptäcker att det inte går att stoppa en viss modul som har flaggats för uppdatering. Följande situationer kan initiera en omstart: 1. Det finns en ny version av NPM. Det enda sättet att byta ut den körande versionen av NPM, d.v.s. att NPM måste uppdateras sig själv, är att starta om systemet. 2. Det finns en ny version av filterdrivrutinen. I en genomsökning vid åtkomst under Windows NT/2000/XP/ 2003/Vista används en filfilterdrivrutin för att övervaka filhanteringen. Med den nya arkitekturen behöver du endast starta om datorn om du kör NT 4 eller Windows 2000 utan Update Rollup (se Systemkrav på sidan iii).

29 Installation och distribution på NT server NPM kan inte uppdatera en aktiv komponent. Vid en uppdatering stängs inte alla öppna NVC-konsoler automatiskt och en öppen konsol anses per definition vara "aktiv". Av den anledningen rekommenderar vi att du stänger alla NVC-konsoler när du är klar med dem, för att undvika onödiga omstarter. 4. I referenshandboken till NVC får du en beskrivning av hur NIP (Norman Internet Protection) infogas i winsockprocesserna via NIPHK.DLL. En del program, t.ex. snabbmeddelandeprogram och IRC, är aktiva konstant. Sådana program låter eventuellt inte NIP kopplas ur förrän programmet har stängts, även om NIP har fått instruktioner om att inaktiveras av t.ex. NPM. Då kan det uppstå problem. En sådan situation beskrivs i punkt 3, då en uppdatering ska göras: NPM kan inte uppdatera en aktiv komponent. I det här fallet beror det på att en inkopplingsmekanism används, nämligen NIPHK.DLL. Om det är upptaget blockeras uppdateringen och en omstart tvingas fram. Därför ska du tänka dig för innan du använder NIP i följande fall: På e-postservrar, i e-postgateways och på servrar i allmänhet I installationer där du kan förlora data vid en omstart Om du vill vara säker på att NIP inte ska anropa en omstart bör du inte använda NIP på servern. Som nämns i referenshandboken är NIP primärt en modul för arbetsstationer. När en uppdaterad version av NVC som kräver omstart är på gång, får du ett meddelade i förväg via en specialutgåva av versionsinformationen om NVC, som dyker upp på skärmen.

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara Installationshandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee logotypen, McAfee Active Protection, McAfee

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Linux Mint 14 Nadia Svensk version: Zwopper och Jan-Olof Sidan 1 av 30 Innehållsförteckning INTRODUKTION TILL LINUX MINT... 3 Historia...3 Syfte...3 Versionsnummer

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

FÖR MAC. Användarhandbok (avsedd för produktversion 6.0 och senare) Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

FÖR MAC. Användarhandbok (avsedd för produktversion 6.0 och senare) Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument FÖR MAC Användarhandbok (avsedd för produktversion 6.0 och senare) Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET, spol. s r.o. ESET Cyber Security Pro utvecklades av ESET, spol.

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN HANDBOK DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Grattis! Vi gratulerar dig till köpet av Data Tank Gateway. Data

Läs mer

Din manual HP LASERJET 9050 http://sv.yourpdfguides.com/dref/904320

Din manual HP LASERJET 9050 http://sv.yourpdfguides.com/dref/904320 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 9050. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Grundläggande funktioner - Användarhandbok Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning 7

Innehåll. 1 Inledning 7 Marc Mutz Utvecklare: David Faure Utvecklare: Steffen Hansen Utvecklare: Matthias Kalle Dalheimer Utvecklare: Jesper Pedersen Utvecklare: Daniel Molkentin Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst?

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? 2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? Innan jag kan besvara frågan om vilket som är bäst av arbetsgrupp och Windows NT-domän (det rätta svaret är för övrigt: det beror på) behöver vi

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Konfigurering och inställning 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45059342 15

Läs mer

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP FileMaker Server 12 Anpassad webbpublicering med PHP 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

Installationsguide för Debian GNU/Linux

Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Copyright 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Debian Installer-teamet Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Intern Ethernet-skrivarserver för flera protokoll och trådlös Ethernet-skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Den här bruksanvisningen för nätverksanvändare innehåller värdefull information

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1 Trådlöst LAN-handbok Den här handboken beskriver hur du använder kameran för att skicka och ta emot bilder trådlöst. Anvisningar om hur du använder kameran, samt säkerhetsföreskrifter, hittar du i Användarhandbok

Läs mer

12 Sammankopplade domäner// Trusts

12 Sammankopplade domäner// Trusts 12 Sammankopplade domäner// Trusts Användares tillgång till resurser i en annan Windows NT-domän än den egna, är detta kapitels huvudtema. Det finns inbyggda mekanismer i Windows NT Server för att klara

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Användarhandbok LaserJet Pro 100 färg MFP M175 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer