Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken"

Transkript

1 Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken

2 ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen inte har några tillverkningsfel. Om du skulle upptäcka en felaktighet och rapporterar detta inom 30 dagar efter inköpet, ersätter Norman den felaktiga cd:n och/eller tillhörande dokumentation kostnadsfritt. Inköpsbevis måste bifogas vid all typ av reklamation. Den här garantin är begränsad till att gälla endast ersättning av produkten. Norman kan inte hållas ansvarigt för förlust eller skada som uppstår vid användning av programvaran eller dokumentationen eller p.g.a. fel och brister i dessa, inklusive men inte begränsat till förlorad inkomst. För felaktigheter eller brister på cd:n och i dokumentationen samt i detta licensavtal, gäller denna garanti framför alla andra uttryckliga eller underförstådda garantier, inklusive men inte begränsat till garantier för säljbarhet och lämplighet till vissa syften. Förutom de begränsningar som framgår av licensavtalet gällande speciella användningsområden eller syften kan Norman inte heller hållas ansvarigt för förlust av inkomst eller annan kommersiell skada, inklusive men inte begränsat till oförutsedda skador eller följdskador. Den här garantin utgår 30 dagar efter inköpet. Informationen i detta dokument och funktionerna i programvaran kan ändras utan föregående varning. Programvaran får användas i enlighet med villkoren i licensavtalet. Köparen har rätt att göra en säkerhetskopia av programvaran av säkerhetsskäl. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras eller överföras med elektroniska eller mekaniska medel, eller kopieras eller lagras i dokumenthanteringssystem förutom för inköparens egen användning, utan föregående skriftlig tillåtelse från Norman. Normans logotyp är ett registrerat varumärke som tillhör Norman ASA. Alla produktnamn som nämns i denna dokumentation är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Dessa omnämns enbart i identifikationssyfte. All dokumentation och programvara från NVC lyder under: ASA. Med ensamrätt. Senast reviderad den 10 maj 2007.

3 iii Normans kontor Norman Data Defense Systems AS Blangstedgårdsvej 1, DK-Odense SØ, Denmark Tel Fax: Web: Norman Data Defense Systems GmbH Gladbecker Str. 3, Düsseldorf, Germany. Tel: Fax: Web: Norman/SHARK BV Postbus 159, 2130 AD, Hoofddorp, The Netherlands. Tel: Fax: Web: Norman ASA Mailing address: P.O. Box 43, N-1324, Lysaker, Norway. Physical address: Strandveien 37, Lysaker, N-1324 Norway. Tel: Fax: Web: Norman Data Defense Systems AB Korsgatan 2, Norrköping, Sweden Tel Fax: Web: Norman Data Defense Systems AG Münchensteinerstrasse 43, CH-4052 Basel, Switzerland. Tel: Fax: Web: Norman Data Defense Systems (UK) Ltd 494 Midsummer Boulevard, Milton Keynes MK9 2EA, United Kingdom. Tel: Fax: Web: Norman Data Defense Systems Inc Lee Highway, Suite 950A, Fairfax, VA 22031, USA Tel: , Fax: Web:

4 iv NVC för arbetsstationer administratörshandbok Systemkrav Vem vänder sig handboken till? Nyheter i den här versionen I den här versionen stöds installation av NVC v5 på Windows 95/98/Me, Windows NT/2000/XP/2003 och Vista. För Windows 95 krävs Internet Explorer 5.5. WinSock2 måste finnas installerat. För Windows NT krävs version 4 med SP6, samt Internet Explorer 5.5. För Windows XP krävs SP2. För Windows 2000 krävs Update Rollup 1 för SP4. Följ denna länk för mer information. För Windows 2003 krävs SP1. Vi rekommenderar allmänt att du alltid använder senaste Service Pack/säkerhetsrelaterade uppdateringar för din plattform. Den här handboken är avsedd för systemadministratörer med ett övergripande ansvar för underhåll av nätverket, inklusive installation och distribution av programvara för arbetsstationerna. Tillägg och ändringar i den föregående versionen av denna manual har en markering i den vänstra marginalen. I denna version finns nya drivrutiner för filtrering som gör genomsökning vid åtkomst enklare och mer effektiv på plattformar där Microsoft Filter Manager har implementerats, d.v.s. Windows XP (SP2), Windows 2000 med Update Rollup 1, Windows 2003 (SP1) och Windows Vista. Exempelvis NVCspårningen av rotkit förbättras med denna metod. Introduktionen av Windows Vista har krävt justeringar av vissa komponenter för att de ska kunna köras smidigt på den nya plattformen. Dessa komponenter är NDesk, elogger och SelfXWiz.

5 Observera att detta är den senaste versionen av NVC som stöder Windows 95/98/Me och NT4. NVC v5.9 kommer emellertid att stödjas med en genomsökningsmotor och definitionsfiler till slutet av år v NVC-produkter Medan de tidigare versionerna av NVC 5 har varit komponentbaserade ligger den stora skillnaden nu i produkterna. Det finns för närvarande fyra olika produkter: Programhanteraren för Norman (NPM) Norman Virus Control (NVC) Normans genomsökningsmotor (NSE) Normans karantän (QTN) Varje produkt installeras på C:\Program Files\Norman (standard) med följande mappnamn:.\norman\npm.\norman\nvc.\norman\nse.\norman\qtn Ett starkt skäl till omorganisationen av produkterna är att vissa filer användes i ett flertal produkter. Det nya systemet är mer tydligt och du kan välja att inte installera funktioner som du inte vill ha. Vid det här stadiet finns emellertid inte hela Normans produktportfölj tillgänglig för det nya systemet, och en del produkter kräver att andra produkter ska finnas. Därför kan du till exempel inte utelämna NPM eller NSE när du installerar NVC. Den förstnämnda produkten hanterar interna meddelanden och distribution av filer, inklusive Internet-uppdatering, och den andra innehåller genomsökningsmotorn och virusdefinitionsfilerna som är kärnfunktionerna i programmet. Till följd av den nya metoden är agenten Zanda nu integrerad i produkten NPM. Zanda finns fortfarande och ingår som en av många EXE-filer i produkten NPM. Det finns fortfarande en del referenser till Zanda i den här handboken, men endast i diskussioner av aktiviteter som bara omfattar just den EXE-filen.

6 vi NVC för arbetsstationer administratörshandbok Teknisk support Norman erbjuder teknisk support och konsulttjänster för NVC och allmänna säkerhetsfrågor. Den tekniska supporten ser också till att du får en kvalitetsförsäkrad antivirusinstallation, inklusive hjälp med att skräddarsy NVC för att exakt passa dina behov. Observera att antalet tjänster som erbjuds kan variera mellan olika länder. Mer information finns på Normans webbplats. Klicka på Norman-ikonen i systemfältet och välj Kontaktinformation på menyn om du vill visa en lista över Normans dotterbolag och distributörer.

7 Förutsättningar vii Om du vill kunna utnyttja alla funktioner och hela kapaciteten i Norman Virus Control måste du känna till de olika modulerna i NVC och hur de fungerar tillsammans. Det finns mer information i referenshandboken till NVC. Du bör dessutom ha goda kunskaper om de operativsystem som används i servrarna och på arbetsstationerna, och hur nätverket är installerat i organisationen.

8 viii NVC för arbetsstationer administratörshandbok

9 Innehåll ix Systemkrav... iii Vem vänder sig handboken till?...iv Nyheter i den här versionen...iv NVC-produkter...iv Teknisk support...v Förutsättningar... vii Installera NVC i ett nätverk...11 Läs detta innan du börjar installera...11 Uppdatera till NVC v För alla nätverksinstallationer Nätverksinstallationer med SelfXWiz som distributionsverktyg Uppgradera till Windows Vista...12 Installationsöversikt...12 NPM Normans distributionsagent...14 Uppdateringsintervall och nätverkstrafik elogger...15 NPM uppdaterings- och användarbehörigheter NPM uppdatera från olika distributionsservrar ISDN-routrar och NetBIOS NJeeves...19 Karantänunderhåll Meddelandehantering NDQ...19 LNQ...20 Installation och distribution på NT server...21 Installera NVC på en server i en NT-domän...21

10 x NVC för arbetsstationer - administratörshandbok Varför är det nödvändigt att starta om ibland?...25 Automatiska uppdateringar NIUcf...28 Övervakat kontra oövervakat läge Konfiguration av NIUcf...32 Distribuera NVC till arbetsstationer som körs under Windows 95/98/Me. 36 Använda NDesk för att administrera NVC...39 Installation Använda NDesk på Windows Vista...43 Konfigurera om Windows-brandväggen Andra Vista-specifika ändringar för NDesk Använda NDesk för att skapa självuppackande installationspaket Analysera nätverksinstallationen Konfigurationsfilhantering Aktivitetsfilhantering Installation och distribution av NVC i miljöer med serverlösa nätverk (peerto-peer)...62 Använda en arbetsstation med Windows NT/2000/XP/2003/Vista som distributionspunkt för NVC Val av filsystem när du distribuerar NVC från en arbetsstation som körs under Windows XP Använda en Windows 95/98/Me-arbetsstation som distributionspunkt för NVC Hierarkiska distributionspunkter...67 Hur det fungerar Installation och distribution på Novell NetWare...71 Installera NVC i ett Novell NetWare-nätverk...71 Varför är det nödvändigt att starta om ibland?...77 Automatiska uppdateringar NIUcf Övervakat kontra oövervakat läge Konfiguration av NIUcf Distribuera NVC till arbetsstationer som körs under Windows 95/98/Me. 87 Använda NDesk för att administrera NVC...90

11 Installation Använda NDesk på Windows Vista...93 Konfigurera om Windows-brandväggen Andra Vista-specifika ändringar för NDesk Använda NDesk för att skapa självuppackande installationspaket Konfigurationsfilhantering Aktivitetsfilhantering Felsökning för installation och distribution Använda elogger Felmeddelanden Konfiguration Använda miljövariabler för att distribuera flera konfigurations-/ aktivitetsfiler till olika användargrupper Miljövariabler på datorer som körs under Windows NT/2000/XP/2003/ Vista Distribuera diverse konfigurations-/aktivitetsfiler till enskilda arbetsstationer Konfigurationsfiler Aktivitetsfiler Uppdatera nätverk som inte är anslutna till Internet Meddelanden Introduktion Meddelandekärnan och NPM NVC-meddelanden NPM Utdatamoduler Meddelanden i nätverk Exempel 1: Grundläggande konfiguration för nätverksmeddelanden..131 Exempel 2: Nätverksmeddelanden med cirkulationslista Tekniska frågor Detaljer i protokollet Mer om säkerhet xi

12 xii NVC för arbetsstationer - administratörshandbok Sändningar Skapa adresslistor Sända ett meddelande Register...139

13 Installera NVC i ett nätverk 11 Installera NVC i ett nätverk Läs detta innan du börjar installera Uppdatera till NVC v5.9 För alla nätverksinstallationer Du måste noggrant följa anvisningarna i handboken, speciellt om du installerar under den nya Windows-plattformen Vista. Se till att följa instruktionerna för NDesk och SelfXWiz för en felfri installation och distribution av NVC5 för Windows Vista. Av dessa skäl ingår också lämpliga administrationsverktyg. Se till att du hämtar rätt version av dessa verktyg (se nedan). Vid uppgradering av nätverksinstallationer från tidigare versioner av NVC generation 5 till NVC v5.9 är det viktigt att tänka på vissa viktiga ändringar. Hämta och installera version 5.9 av Administrationsverktyg(NDesk, SelfXWiz, NIUcf, Lnq, Ndq) på datorn där NVC administreras. Följ denna länk för hämtning. Omgrupperingen av plattformarna påverkar hur filpaketen hämtas via Norman Internet Update (NIU). Denna ändring kräver att du konfigurerar om NIUcf (mer information finns på sidan 30/sidan 83). Så fort NVC v5.9 har distribuerats i nätverket och de senaste administrationsverktygen har installerats måste administratörerna köra NIUcf för att distributionspunkten säkert ska uppdateras. Inga uppdateringar för distribution hämtas förrän NIUcf har konfigurerats om och sparats.

14 12 NVC för arbetsstationer administratörshandbok Nätverksinstallationer med SelfXWiz som distributionsverktyg Uppgradera till Windows Vista Installationsöversikt Se till att följa denna procedur för distribution av NVC v5.9 om du tidigare har använt SelfXWiz som distributionsverktyg: 1. Ta bort posten Nvc5w32 från distributionspaketet i inloggningsskriptet. 2. Kör Internet Update för att hämta komponenterna för NVC v5.9 till distributionsservrarna. 3. Hämta den senaste versionen av administrationsverktyg. 4. Generera ett nytt distributionspaket med hjälp av NDesk eller SelfXWiz från mappen...\norman\npm\bin och skapa ett nytt distributionspaket (Nvc5w32.exe) som ska ersätta ditt nuvarande paket. 5. Aktivera om Norman-posten i inloggningsskriptet. Kontrollera att sökvägen/paketnamnet motsvarar paketet som du nyss skapade. Strukturen på NVC v5.9 skiljer sig markant från tidigare versioner och du kan få kompatibilitetsproblem om du använder gamla paket som har genererats med tidigare versioner av SelfXWiz. Innan du uppgraderar datorer med en installerad Normanprodukt till Windows Vista måste du kontrollera att produkten är kompatibel med Vista. Avinstallera alla Norman-produkter som eventuellt inte är kompatibla innan du uppgraderar ditt operativsystem. Följ denna länk (engelska) för att kontrollera kompatibilitet med Vista för Norman-produkter. Installationen av NVC innefattar körning av installationsproceduren, distribution och vissa förberedelser innan du börjar använda programmet. På följande sidor visas den detaljerade proceduren för alla dessa aktiviteter. Vi rekommenderar att du följer de här procedurerna noggrant.

15 Installera NVC i ett nätverk 13 I procedurerna ingår en körning av en testinstallation på en utvald dator innan du börjar distribuera programmet till alla arbetsstationer. Här får du också veta hur du använder verktygen SelfXWiz (se sidan 67) och NDesk (se sidan 39) för att distribuera NVC till arbetsstationer med Windows 95/98 respektive Windows NT/2000/XP/2003/Vista. Alla antivirusprogram behöver uppdateras ofta. NVC har en separat modul, Norman Internet update (IU), för denna aktivitet. Obs! Innan du kör Internet update för första gången måste du köra NIUcf. Mer information finns på sidan 67.

16 14 NVC för arbetsstationer administratörshandbok NPM Normans distributionsagent Uppdateringsintervall och nätverkstrafik Den viktigaste filen i Programhanteraren för Norman (NPM) är zanda.exe en förkortning av Zero Administration Network Distribution Agent. Precis som med NPM ska vi därför gå igenom den mer noggrant. NPM utgör ryggraden i NVC och är en viktig del i alla grundfunktioner i programmet, som installation/distribution och Internet update. NPM lagras lokalt, d.v.s. på arbetsstationen, och den ska alltid köras i bakgrunden. Den hämtar programvaruuppdateringar, nya konfigurationsfiler och nya aktivitetsfiler, så att installationen och konfigurationen alltid uppfyller administratörens krav på varje enskild dator i nätverket. Programuppdateringar replikeras från distributionsservern cirka 3 minuter efter du har loggat in, och fortlöper sedan varje timme på arbetsstationer och var 5 minut på distributionsservrar. Alla konfigurations- och aktivitetsfiler replikeras var 5 minut. Detta är standardinställningar, men du kan även konfigurera andra uppdateringsscheman. Avsnittet LAN/WAN i produktmappen Installera och uppdatera produkter i referenshandboken.

17 NPM Normans distributionsagent 15 Med det här 5-minutersintervallet kan administratören få intrycket att nätverkstrafiken ökar markant, men det gör den inte. Kontrollen efter uppdateringar består av en tidstämpelkontroll, där programvaran eller distributions- och aktivitetsfilerna på distributionsservern jämförs med de lokala versionerna. Därefter hämtar uppdateringarna som finns tillgängliga. CPUanvändningen på distributionsservern är minimal. Bandbreddsanvändningen varierar med storleken på uppdateringarna, men det märks knappast. Uppdateringskontroller sker alltid asynkront, för att undvika en situation där alla datorer loggas in på servern på exakt samma tidpunkt. elogger Om du får problem med distributionen eller får ett felmeddelande från Zanda, är elogger.exe (finns i C:\Program Files\norman\npm\bin) ett användbart verktyg för att övervaka NPM. Mer information finns i Använda elogger på sidan 114. NPM uppdaterings- och användarbehörigheter NPM använder de tillstånd (användarnamn och lösenord) som den inloggade användaren redan har. Två krav måste uppfyllas för att uppdateringen ska lyckas: 1. Användaren måste ha läsbehörighet till den resurs där NVC har installerats på distributionsservern. 2. Det är viktigt att du skapar ett NVC-användarkonto i din domän eller på servern, för att undvika att uppdateringar missas på datorer som är utloggade men inte avstängda. Lägg upp och definiera det här kontot med den konfiguration som beskrivs på sidan 22. Annars kan inte Zanda logga in och hämta uppdateringar efter arbetstid, eller till en användare som av någon orsak inte har läsbehörig till Norman-resursen. Detta skulle kunna medföra en stor säkerhetsrisk.

18 16 NVC för arbetsstationer administratörshandbok NPM uppdatera från olika distributionsservrar En växel för NPM (körs av zlh.exe) gör att centrala användare kan uppdatera från olika distributionsservrar med hjälp av miljövariabler. Denna växel heter /setenv: Exempel: NVC har installerats på ett företag som har flera byggnader A, B och C. Alla användare i nätverket har en egen bärbar dator. Ibland arbetar de i byggnad A, och ibland i byggnad B. När de arbetar i byggnad A, ska den bärbara datorn uppdateras från servern i byggnad A. När de arbetar i byggnad B, ska den bärbara datorn uppdateras från servern i byggnad B. För att hantera den här situationen skriver du följande kommando i inloggningsskripten för byggnad A och B: Byggnad A C:\Program Files\Norman\NPM\Bin\zlh /setenv:nvcdistsrv=srvbuildinga Byggnad B C:\Program Files\Norman\NPM\Bin\zlh /setenv:nvcdistsrv=srvbuildingb Sökvägen till Zlh beror givetvis på vilken katalog du har valt för NVC på klienterna. Som standard är detta c:\program Files\norman\npm\bin.

19 NPM Normans distributionsagent 17 Fältet som ska innehålla Namn på distributionsserver i nätverkskonfigurationsfilen default.ndf måste då innehålla namnet på miljövariabeln enligt följande: ISDN-routrar och NetBIOS Programhanteraren för Norman (NPM) kan konfigureras för hämtning av uppdateringar (programvara, konfiguration och aktiviteter) från en del i nätverket (t.ex. från \\<servernamn>\<nvc-resurs>\...). När servern (servernamn) är tillgänglig i nätverket via NetBIOS är det inga problem, men om servern skulle ligga nere eller om servernamnet har felstavats i konfigurationsfilen utförs en DNSsökning efter servernamnet i Windows. Om Windows har konfigurerats för användning av en DNS-server utanför LAN, cirkuleras DNS-sökningen genom denna gateway. Om denna gateway dessutom är en ISDN-router skapas en uppringningsanslutning.

20 18 NVC för arbetsstationer administratörshandbok Det går dessvärre inte att stänga av NetBIOS över TCP/IP under Windows 95/98/Me. Under Windows NT/2000/XP/2003 är den här inställningen som standard på. De flesta ISDN-routrar kan emellertid konfigureras så att ignorerar NetBIOS över TCP/IPpaketen. Om detta inte är möjligt måste du bekräfta att konfigurationen av NVC är korrekt, använda en DNS-server på LAN eller lägga till en post i HOSTS-filen (t.ex Servernamn). De två senare metoderna hanterar även servrar som är temporärt offline. Om du vill undvika onödiga anslutningar via en ISDN-router, så att du till exempel slipper höga telefonräkningar, är det viktigt att du bekräftar att NVC-konfigurationen är korrekt. Gör detta både på fliken LAN/WAN (i Installera och uppdatera produkter ) och för meddelandecirkulationslistan. Prova dig fram från MS-DOS-prompten när routern är passiv för att bekräfta att NPM-aktiviteterna inte aktiverar din router. Logga in som NVC-användare på en arbetsstation och försök att kopiera en fil från UNC-sökvägen \\<servernamn>\<resursnamn>\distrib\download. Om detta aktiverar routern behöver du utforska inställningarna för NVC och NetBIOS ytterligare.

21 NJeeves Karantänunderhåll NPM Normans distributionsagent 19 NJeeves är en modul med det primära målet att avlasta NPM med vissa aktiviteter. NJeeves kontrollerar regelbundet, på timbasis, att karantänmappen i NVC underhålls. Då beräknas storleken på karantänmappen för att kontrollera att den maximala storlek som har angetts i konfigurationsfilen inte överskrids. Om den gör det, tar NJeeves bort de filer som har varit i karantän längre än den minimala karantänstiden. NJeeves kontrollerar även tidstämpeln på filer i karantän, för att inga filer ska lagras längre än den angivna maxtiden i konfigurationsfilen. Meddelandehantering NDQ NJeeves hanterar dessutom meddelandesystemet i NVC (se Meddelanden på sidan 128). genom att agera som en server, som lyssnar på port 2868 efter meddelanden. Oroa dig inte ifall din brandvägg begär att du ska godkänna NJeeves som server. Du måste godkänna en sådan begäran för att inte alla funktioner som använder meddelandesystemet ska blockeras. Här ingår NDesk, E-post, SMS och SNMP förutom NMP-meddelandena (NMP=Norman Message Protocol). En annan aktivitet som NJeeves har är att regelbundet, på timbasis, kontrollera att meddelandekatalogen...\norman\msg inte innehåller meddelanden som har upphört att gälla. NDQ (NDesk Query) är ett kommandoradsverktyg bland administrationsverktygen i NVC. Med NDQ kan du ställa frågor om NVC-installationer och få information om NVCkomponenter och deras status, till exempel när du vill kontrollera att alla virusdefinitionsfiler är uppdaterade. NDQ har installerats i mappen \Norman\NPM\Bin folder om du valde administrationsverktyg under installationen (endast tillgängligt för företagsanvändare).

22 20 NVC för arbetsstationer administratörshandbok Användning Skapa en loggfil från inloggningsskriptet: \\server\program Files\norman\npm\bin\ndq.exe %datornamn%>\\server\logs\%datornamn%.log LNQ Fråga om en särskild dator i nätverket: c:\program Files\norman\npm\bin>ndq.exe datornamn/detalj eller c:\program Files\norman\npm\bin>ndq.exe IPadress/detalj Precis som med NDQ kan du använda LNQ för att ställa frågor om NVC-installationer och få information om NVCkomponenter och deras status, till exempel när du vill kontrollera att alla virusdefinitionsfiler är uppdaterade. LNQ installeras i mappen...\norman\npm\bin. Eftersom LNQ inte använder det inbyggda meddelandesystemet NPT i NVC, kan det endast användas för frågor om lokala enheter. Den största skillnaden mellan LNQ och NDQ är att den senare funktionen använder NPT vid hämtningen av information, som därför kan hämtas över nätverket. Använd NDQ om du vill fråga om andra datorer som finns i ditt nätverk. LNQ är ett snabbt och effektivt verktyg som är mycket användbart vid insamling av t.ex. statusinformation från alla datorer i nätverket. Du kan jämföra den insamlade informationen med en mall (det finns emellertid inget program för detta i Norman) och vidta åtgärder när NVC-installationerna i nätverket inte överensstämmer med mallen.

23 Installation och distribution på NT server 21 Installation och distribution på NT server Installera NVC på en server i en NT-domän 1. Kör installationsprogrammet och följ anvisningarna på skärmen. 2. Under installationen kan du välja att installera Norman Virus Control samt kataloger för nätverksdistribution och administrationsverktyg. Vi rekommenderar att du väljer alla tre installationsalternativen. När du har valt kataloger för nätverksdistribution installeras följande mappar:...\distrib...\distrib\download - Innehåller all programvara som ska distribueras i nätverket....distrib\nvc...\distrib\nvc\config - Innehåller den standardvalda konfigurationsfilen för nätverket.

24 22 NVC för arbetsstationer administratörshandbok I den här mappen kan du sedan lägga till andra konfigurationsfiler för specifika användare eller grupper. Mer information finns i Konfiguration på sidan \distrib\nvc\tasks - Här lagras de schemalagda aktiviteter som du har skapat med aktivitetsredigeraren. Med alternativet Administrationsverktyg kopieras programresurserna SelfXWiz, NDesk och NIUcf till mappen...\norman\npm\bin. De här filerna behöver du senare under installationsprocessen, när du ska uppdatera och distribuera NVC. Den kompletta katalogstrukturen för NVC ska nu se ut som på bilden i marginalen. 3. Skapa en resursdelning för den målkatalog som du specificerade under installationen. Som standard anges c:\program Files\norman. 4. Skapa en användare för NVC i din domän/på din server. Den här användaren kan sedan logga in transparent från alla datorer som har en installation av NVC, och underhålla uppdateringar av installationen. Användaren måste ha följande egenskaper: Användaren kan inte byta lösenord Lösenordet upphör aldrig att gälla Kontrollera att du inte markerar Användaren måste byta lösenord vid nästa inloggning. Du måste emellertid definiera ett lösenord, eftersom tomma lösenord inte är godkänns på distributionsservern. NVC-användaren ska tilldelas läsbehörighet till den resurs som du skapade i steg 3. Grupperna Alla och Domänanvändare måste ha läsbehörighet. Dessutom måste du tilldela fullständig åtkomst till administratören.

25 Installation och distribution på NT server Gå till roten av Norman-katalogen (som du specificerade som målkatalog under installationen)...distrib\nvc\config. Dubbelklicka sedan på filen default.ndf. 6. I mappen Installera och uppdatera produkter väljer du fliken Installera. Se till att företagsnyckeln för verifiering matas in rätt, i rätt fält. 7. Klicka på fliken LAN/WAN, välj Windows NT/2000/XP som nätverkstyp och specificera distributionsserver och resursnamn. Om du till exempel anger nvc5server som namn på distributionsservern och nvc5share som resursnamn, löser NVC informationen automatiskt på detta sätt: Programvara: \\nvc5server\nvc5share\distrib\download Konfig: \\nvc5server\nvc5share\distrib\nvc\config Aktiviteter: \\nvc5server\nvc5share\distrib\nvc\tasks

26 24 NVC för arbetsstationer administratörshandbok 8. Klicka på Inloggningsreferenser och ange samma information som i steg Välj de övriga konfigurationsalternativ som du vill använda. Observera att det inte finns några standardvärden för Meddelandecirkulationslista. Mer information finns i referenshandboken. 10. Spara konfigurationsfilen (default.ndf). 11. Kör filen Niucf.exe från den lokala mappen [Normansökväg]\Program Files\Norman\NPM\Bin och följ anvisningarna på skärmen. Kontrollera att du har inkluderat alla plattformer, produkter och NVC-språk i nätverket. Se även NIUcf på sidan Kör Internet update genom att högerklicka på Normanikonen i systemfältet, eller välj Start Program Norman Virus

27 Installation och distribution på NT server 25 Control Internet Update. När du kör Internet Update för första gången ska du ange en verifieringsnyckel: Välj I have a key, where do I enter it?. Klicka på Nästa och ange produktnyckeln i fem grupper med fem tecken i varje. Grupperna avgränsas med bindestreck. Om du inte anger licensnyckeln, eller om du anger en ogiltig nyckel, så uppdateras inte NVC. Obs! När du har hämtat uppdateringar bör du alltid vänta 5 minuter innan du kör en manuell virussökning på servern. NPM behöver den här tiden för att packa upp och installera uppdateringarna. Om du gör en genomsökning under den här tiden används de gamla virussignaturfilerna. Om du råkar starta en genomsökning medan NPM försöker uppdatera de här filerna måste servern startas om för att de nya filerna ska kunna installeras. Varför är det nödvändigt att starta om ibland? Uppdateringen av NVC sker normalt utan inblandning av användaren. En helt vanlig uppdatering består av en uppdaterad

28 26 NVC för arbetsstationer administratörshandbok genomsökningsmotor och signaturfiler. Den här karaktäristiska uppdateringen sker bakom scenen, genomskinlig för användaren. Ibland är emellertid andra moduler också inblandade. Till och med vid dessa tillfällen brukar hela uppdateringen övervakas av NPM (via EXE-filen Zanda) utan att användaren behöver medverka. Vid sällsynta tillfällen får användaren ett meddelande om att en omstart måste göras för att slutföra uppdateringen av NVC. Detta inträffar när NPM upptäcker att det inte går att stoppa en viss modul som har flaggats för uppdatering. Följande situationer kan initiera en omstart: 1. Det finns en ny version av NPM. Det enda sättet att byta ut den körande versionen av NPM, d.v.s. att NPM måste uppdateras sig själv, är att starta om systemet. 2. Det finns en ny version av filterdrivrutinen. I en genomsökning vid åtkomst under Windows NT/2000/XP/ 2003/Vista används en filfilterdrivrutin för att övervaka filhanteringen. Med den nya arkitekturen behöver du endast starta om datorn om du kör NT 4 eller Windows 2000 utan Update Rollup (se Systemkrav på sidan iii).

29 Installation och distribution på NT server NPM kan inte uppdatera en aktiv komponent. Vid en uppdatering stängs inte alla öppna NVC-konsoler automatiskt och en öppen konsol anses per definition vara "aktiv". Av den anledningen rekommenderar vi att du stänger alla NVC-konsoler när du är klar med dem, för att undvika onödiga omstarter. 4. I referenshandboken till NVC får du en beskrivning av hur NIP (Norman Internet Protection) infogas i winsockprocesserna via NIPHK.DLL. En del program, t.ex. snabbmeddelandeprogram och IRC, är aktiva konstant. Sådana program låter eventuellt inte NIP kopplas ur förrän programmet har stängts, även om NIP har fått instruktioner om att inaktiveras av t.ex. NPM. Då kan det uppstå problem. En sådan situation beskrivs i punkt 3, då en uppdatering ska göras: NPM kan inte uppdatera en aktiv komponent. I det här fallet beror det på att en inkopplingsmekanism används, nämligen NIPHK.DLL. Om det är upptaget blockeras uppdateringen och en omstart tvingas fram. Därför ska du tänka dig för innan du använder NIP i följande fall: På e-postservrar, i e-postgateways och på servrar i allmänhet I installationer där du kan förlora data vid en omstart Om du vill vara säker på att NIP inte ska anropa en omstart bör du inte använda NIP på servern. Som nämns i referenshandboken är NIP primärt en modul för arbetsstationer. När en uppdaterad version av NVC som kräver omstart är på gång, får du ett meddelade i förväg via en specialutgåva av versionsinformationen om NVC, som dyker upp på skärmen.

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer. Version 5.8. Användarhandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer. Version 5.8. Användarhandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.8 Användarhandboken ii NVC för arbetsstationer användarhandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande disketten/cd:n och dokumentationen

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer. Version 5.81. Referenshandbok

Norman Virus Control för arbetsstationer. Version 5.81. Referenshandbok Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.81 Referenshandbok ii NVC för arbetsgrupper referenshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande disketten/cd:n och dokumentationen

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

HASP-felsökningsguide

HASP-felsökningsguide HASP-felsökningsguide Huvudkontor: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright och varumärken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt.

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall INLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 AVANCERAD INSTALLATION... 10 YTTERLIGARE INFORMATION... 11 Proxy... 11 Sida 1 av 12 Inledning Denna beskrivning

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart

Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart Februari 2014 Novell Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installationsguide

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installationsguide Xerox Device Agent, XDA-Lite Installationsguide Introduktion XDA-Lite XDA-Lite är ett program avsett för insamling av data från skrivare. Det används framför allt för att automatiskt skicka in mätaravläsningar

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Steg-för-steg-guide för Microsoft Windows Server Update Services 3.0 SP2

Steg-för-steg-guide för Microsoft Windows Server Update Services 3.0 SP2 Steg-för-steg-guide för Microsoft Windows Server Update Services 3.0 SP2 Microsoft Corporation Författare: Anita Taylor Redaktör: Theresa Haynie Sammanfattning Den här guiden innehåller detaljerade instruktioner

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Ställa in en anslutning till skrivaren

Ställa in en anslutning till skrivaren Phaser 4400 laserskrivare Skrivarhantering Översikt Följ procedurerna nedan om du vill starta Xerox-installationen för ditt operativsystem. Följande avsnitt innhåller också nödvändig information: Hantera

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar Om du använder olika operativsystem eller olika arkitekturer för servern och klienten så kanske inte anslutningen fungerar som den ska, även om

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.5.01

Sharpdesk V3.5. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.5.01 Sharpdesk V3.5 Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.5.01 Upphovsrätt 2000-2015 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Design Collaboration Suite

Design Collaboration Suite Design Collaboration Suite 2012 IRONCAD IRONCAD DRAFT INOVATE NLM- Network License Manager LICENSAKTIVERINGSGUIDE Innehållsförteckning Viktig information innan installation 1 Installation av NLM- Network

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering "Via programvaran CentreWare" på sida 3-9 "Via funktioner för skrivarhantering" på sida 3-11 Via programvaran CentreWare CentreWare Internet Services (IS) (CentreWare Internet-tjänster)

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT 8.0 2015-03-27 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelse

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innehåll F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Hantera prenumeration...4 1.2 Så här kontrollerar du att datorn är skyddad...4 1.2.1

Läs mer

LATHUND INSTALLATIONSANVISNINGAR PROJEKTSTRUKTUR 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM...

LATHUND INSTALLATIONSANVISNINGAR PROJEKTSTRUKTUR 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM... 2013-12-05 Version 1.3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 2 1.1 FUNKTIONER I INSTALLATIONSPAKET... 2 2 TEKNISK PLATTFORM... 3 3 INSTÄLLNINGAR OCH... 4 3.1 INSTÄLLNINGAR I INTERNET EXPLORER... 4 3.1.1

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

FileMaker Server 13. Guiden Installation av nätverksinställningar

FileMaker Server 13. Guiden Installation av nätverksinställningar FileMaker Server 13 Guiden Installation av nätverksinställningar 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento

Läs mer

Installations- och uppdateringsprogram för FileMaker Server 12.0v2 augusti 2012

Installations- och uppdateringsprogram för FileMaker Server 12.0v2 augusti 2012 Installations- och uppdateringsprogram för FileMaker Server 12.0v2 augusti 2012 Programbeskrivning Installationsprogrammet installerar FileMaker Server 12.0v2 för OS X och Windows. Uppdateringsprogrammet

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT 2016-09-07 INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT version 9.0 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se

Läs mer

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS KLIENTMANUAL NETALERT CS Om NetAlert Allmänt NetAlert är ett säkerhetssystem med en Serverprogramvara och en klientprogramvara. Serverprogramvaran installeras på en eller flera servrar. Klientprogramvaran

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

FÖR MAC. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

FÖR MAC. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument FÖR MAC Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Cyber Security ger det allra bästa skyddet för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense-genomsökningsmotor

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

Användarhandbok för Nero ControlCenter

Användarhandbok för Nero ControlCenter Användarhandbok för Nero ControlCenter Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ControlCenter och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Detta dokument ger steg för steg-instruktioner för att skapa och implementera ett TI-Nspire nätverkspaket via plattformen Microsoft SMS 2003.

Läs mer

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 PLM Group Sverige AB www.plmgroup.se Stenfalksvägen 2 info@plmgroup.se 331 41 Värnamo, Sverige VAT: SE 556420145601 Telefon: +46 370 69 09 50 Telefax

Läs mer

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Kundservice LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-18) Felanmälan LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-20, lö & sö 10-16) www.bostream.com Innehålls förteckning

Läs mer