J. O. MELINDER FÖRFATTARENS FÖRLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "J. O. MELINDER FÖRFATTARENS FÖRLAG"

Transkript

1 RAenARöR ETT ALLVARSORD TILL ALLA GENOM J. O. MELINDER FÖRFATTARENS FÖRLAG 1931

2

3 J, O. MELINDER Ragnarök "Min själ har längtat efter dig under natten, ja, min ande har sökt dig bittida; ty när dina domar drabba jorden, då skola dess inbyggare lära sig rättfärdighet/' Jesaja 26: 9.

4 r ^ - > -Tt X HÄRNÖSAND 1931 Aktiebolaget Victor Åströms Boktryckeri \ b \ - 5, a '

5 RAGNARÖK Vad fädren i Norden ha anat en gång, har spritts över jorden i saga och sång, och sagan berättar i klingande dikt om asar och jättar i dödlig konflikt. I rasande fejder det gamla förgår, med leende nejder en ny värld uppstår. Men skriften från ovan är klarare än, ty siaregåvan har flödat i den. Vad siarna båda för kommande tid, vårt släkte får skåda och glädjas därvid. Väl måste det lida för Läkarens kniv, det måste dock svida, det gäller dess liv. Vad fäderna anat blir verklighet snart, hur länge vi spanat, nu se vi det klart. För nutidens asar är striden ej lätt, ty vildsint den rasar om sanning och rätt, I asar, I kloke i Valhallas borg, den listige Loke skall vålla er sorg. Den lättledde Höder i blindo går fram, och Balder förblöder till gudarnas skam. Och ulven är mäktig, mot himmelen djärv, och ormen är dräktig med hat och fördärv. Ty släktet skall döpas i världsdomens flod, och friden skall köpas med eld och med blod. 3 i.

6 Ty allt måste tömmas, att världen blir ren, och intet får glömmas till framtida men. När sanningen mördas och rätten är såld, då måste det skördas förbistring och våld. När svansen får styra, vart bär det då hän? I vildaste yra till dödens domän! När visheten tiger och lagen är död, då vanvettet stiger på springare röd. Det drager med terror från trakt och till trakt, och bödlarnas kärror få rikligt med frakt. Det fräser som lågor i tärande brand, det bryter som vågor mot samhällets strand. Det bubblar och jäser i häxkittelns djup, det skummar och fräser mot hindrande stup. Men fast står dock stupet, som hejdar dess fart, det svallande djupet skall lugna sig snart. Den Gud som man hädat, han bidar sin tid, det folk man försmädat skall komma med frid. Men först må försvinna allt ruttet och styggt, till grunden förbrinna vad fåfängan byggt. Ja, ve eder, asar, som vacklande stå, när jordvinets klasar i presskaren gå! I jättar, ve eder, som stormen till slakt, I skolen slås neder av himmelens makt! I människor, lären er kärlekens bud, och tacken och ären den bortglömde Gud, som lever och råder med himmel och jord och sänder i nåder försoningens ord! Ty annars går striden sin skräckfulla gång, och vägen till friden blir smärtsam och lång. I ären ju bröder, betänken det väl! Vart hjärta som blöder, var irrande själ är släkt med oss alla, hur kunnen I då så hårda och kalla och hatfulla gå? 4

7 0, om I blott känden den levande Gud och helt er omvänden och lydden hans bud! Och känden I tiden och fyllden dess krav, då skänktes er friden ur kärlekens hav! Omätligt det flyter, och säkert och visst all vånda förbyter i glädje til sist. Det är synd om de vise på jorden nu. De måste ju ut ur kamrarnas kvalm att lufta sin multnande halm, filosofemernas unkna trasor. Och frågas det sju, de svara blott tu de ha ej vaknat riktigt ännu. De ha störts i sin sömn av tidens fasor. 0, vilken vånda, o, vilken tid! De drömde om evig lycka och frid men väcktes av buller och strid. De vanka som vålnader fram ur griften, fram till en domsdag som börjar gry, fram till att tyda den skrämmande skriften, som ristas på nattsvart sky. Där flammar ett hotande mene tekel, som gäckar de vises tolkningsförsök, och detta vårt tjugonde kristna sekel hotar att ge oss ett Ragnarök. Nu är det allvar, gillet är slut, man dansat för nära vulkanen. Nog nu med skåltal och namnsdagssalut, snart är han lös, den härjande hanen! Snart hela världen på nytt står i brand. Var finns nu den kraftiga hand, var ha vi den klartänkta hjärna, som här kan styra och värna? II. 5

8 Det är synd om de vise på jorden i denna allvarliga tid. De sitta där häpna kring borden och lyssna till folkens larm och strid. De dryfta och rösta och råda i brännande frågor om liv eller död, de krydda och älta och knåda en jäsande massa som aldrig blir bröd. Och varför blir den det ej? Säg, grubblar du, ungdom, däröver, som ännu ej stått iniör dödens nej till svar på den frågan om livet har mening? Dig skänkes ju bägaren full av allt du behöver, av hälsa och skönhet och styrka och allt det glimmande gull, som i ljuvlig förening ger majdagen mening. Vad mer kan du önska och yrka? Du, mandom, som slutat med lek och sport och trälar för makten och äran och brödet, du finner att tiden är alltför kort till att ödslas bort med tankar på Gud eller ödet. Du gräver dig ner i din mullvadsgrop och samlar dig hop på hop av lysande, brännande gull Du frossar i makt, du ståtar i prakt, men du tram par din broder i gruset. Du tänker ej på att ditt gull omsider blir träck och mull. Du gräver dig nedåt och bort från ljuset. 6

9 Du, åldring, som sugit all märg och must ur livet och dragit dig helt ur striden, ej har väl du mer någon lust till att pröva en dust med de m akter som härja i tiden? Men kanske de vägar du gått och de slag som du fått ha lärt dig att stanna och lyssna, där andra gå stolt förbi? När livets brusande pulsar tystna, då kanske du märker en svag melodi med en smekande, ljuv harmoni, som talar till domnande hjärtat om vila, om tröst och om läkande balsam i sår, som förvärvats i stridstunga år? Ack, suckar du då, om jag nu finge ila till stjärnornas värld ifrån jordbullret hän, till den eviga fridens domän! Ack, det finns ingen ginväg till stjärnorna hän, ingen blomsterströdd bana till fridens domän! Vill du dit, gamle vän, må du börja på nytt, draga ruelsens streck över åren som flytt, bliva mjuk som ett barn under fostrarens hand, så skall Herren väl öppna dig väg till sitt land, en mödosam väg till en fröjdefull ort, och vid Golgatas kors är dess port. Det är sant, gamle vän, du må skynda dig fort, ty du bor på en dödens och fasornas ort. Det är sent, men ännu är det gyllene tid till att vända din ofärd i frid. Du, mandom, som ävlas och gräver din grop, om du har något öra för väktarens rop, 7

10 så förstår du att tiden är vriden ur led. Därför, upp ur din grop och till flykt dig bered! Ty nu stampas arméer ur jorden, och snart drabba härarna samman med rasande fart. Det gäller att rädda din fattiga själ undan nödens dämoniska häl. Ty är du en jordens och lustarnas träl, så stampas du fram av förödelsens häl till en strid som uppslukar ditt samlade gull och förvandlar din ära till mull. Men Kristus allena kan göra dig fri från jorden och jaget och mammon och allt och giva din jäktade själ harmoni och värma ditt hjärta som nu är så kallt. Du, ungdom, se uppåt och märk vad som bådas, och lär dig att tyda de tecken som skådas i troner som störtas, i städer som härjas, men akta dig väl för att låta dig snärjas av lockande fraser på samhällets torg, men fly till den fasta, orubbliga borg, som är grundad på Golgataklippans topp och är människans endaste hopp! Se, den strålar så klart med sitt himmelska ljus, där den står mitt i stormen och trotsar dess brus, och den bjuder dig skatter av högre valör än de bubblor du svärmar för! Du, massa, som strävar i anletets svett för att vinna en brödbit för dagen, du växande hop, som ej har det för fett med svältkänslans varg uti magen, när du känner dess ilskna och gnagande bett, vem undrar då på om du mister ditt vett 8

11 och blir bitter och hetsig i tagen! Tyvärr är ju buken din högsta gud, och hat och hämnd blir ditt första bud, när du saknar ett offer att ge den. Du vill störta omkull, du vill riva ner, och så växer ditt mod efterhand som du ser hur de tätna, de hungrande leden. Ett tusenårsrike av egen fason, där alla bli kungar på samma tron, det är ju din stora passion! Du böljande massa, som brusar och brummar och vräker ditt hot emot samhällets strand, du stiger och faller, du bryter och skummar, du vill nivellera det lagbyggda land! Du tänker ej på, när du svämmar över, att jorden då åter blir öde och tom. Där gror då ej mer varken korn eller klöver, ty kaos blir hela din egendom. Och mörker och död över djupet sig breder, där samhället ligger i spillror och grus. Ja, hela din traktan blott sorg dig bereder, tills Skaparen säger sitt Varde Ljus! III. Suckande skapelse, vem skall förlossa dig ur förgängelsens stinkande dy? Vem skall väl ormmaktens gifthuvud krossa? Syndsjuka släkte, till vem skall du fly? Ser du framför dig den hotande döden, sorg och bekymmer och strid överallt? Syns ingen räddning från skriande nöden? Är det i hjärtat så mörkt och så kallt? 9

12 Ha dina läkare intet att giva? Veta de vise ej mer någon råd? Kristus, Guds son, vill din hjälpare bliva, Gud honom sänt i förbarmande nåd. Giv dig åt honom och låt honom leda, Han själv är vägen, som leder till Gud! Han kan förjaga all jämmer och sveda, lära dig rättens och kärlekens bud. Men du är trög, och du orkar ej lyfta sömniga ögon till Golgatas topp. Hellre du flyr in i närmaste klyfta, där för din räddning ej finns något hopp. Kanske du tror att en stund uti kyrkan väger upp dagar av självliv och flärd? Hela ditt liv är en avgudadyrkan, nöjen, affärer och sport är din värld. O, att du såge den korsfästes armar! Huldrikt han väntar få famna din själ. Fly blott till honom, ty han sig förbarmar över varenda förgängelsens träl! Men kompromisser kan han icke gilla, allt eller intet, det är hans paroll. Halvheten slutar på sistone illa, skakas som agnar i prövningens såll. IV. Stormen rasar, Sodom brinner! Vill du stanna och förgås? Säll är den som vägen finner och till frälsningsberget hinner, innan han av elden nås! 10

13 Hör hur världens fogar knaka. Slut är äran som den drömt. Fästen falla, broar braka, Stanna ej och se tillbaka på den stad som Gud har dömt! Hör hur domsbasunen skallar över berg och hav och land, folken fram till räfsten kallar, störtar deras tankars vallar, sätter själarna i brand! Våldets män och lastens trälar, ondskans barn och lögnens ätt ej förmå att sina själar rädda undan nödens hälar, nu skall skipas helig rätt. Allt det blod vår jord fått dricka, all den skam som himlen sett skall dig nu i domen skicka, arma värld, och ömkligt spricka skall ditt högmod och ditt vett. Både hög och låg ha syndat djärvt mot lagens alla bud. Alla ha till rovet skyndat och med lögnen sig befryndat. Ingen velat lyda Gud. Men vår Gud har fastställt dagen och förordnat domens man. Han med makt skall skipa lagen, ingen bliver undantagen, domen skall bli rätt och sann. 11

14 Endast de som budet lydde, kärleksbudets milda lag, endast de som ondskan skydde och till frälsningsberget flydde slippa undan domens dag. Dessa äro de som tagit mot försoningsordets nåd. Sina kläder ha de tvagit uti Lammets blod och dragit ut från Babels onda råd. Över rykande ruiner av en värld av brott och skam nödens stormvind häftigt viner, löftesrikt dock solen skiner mellan mörka molnen fram. Ty i dombasunens toner dallrar dock ett nådens ljud: Jordens myllrande miljoner under kommande äoner fostras till att känna Gud. Genom domens budskap detta strömmar som en underton: A tt en fallen värld upprätta, måste Gud med stränghet sätta Frälsaren på domens tron. Mycket gott till sist han gömmer, när hans plan blir rätt förstådd. I barmhärtighet han dömmer och sin vredes skålar tömmer, plöjer för en bättre sådd. 12

15 Ja, för nya skördar plöjes världens mark av nödens plog. Även där Guds kärlek röjes, och det godas värde höjes, sedan släktet lidit nog. Han som slagit skall ock hela, han skall släcka domens bål. Han som allt så väl kan dela skall förvisso ej förfela domens stora ändamål. Varje syndbesmittad tunga skall han göra ren och god. Små och stora, gamla, unga skall han lära att besjunga fridens källa Jesu blod. Ty Guds nåds försoningskälla flödar från hans Offerlamm. Hög och mäktig skall den svälla och till allförsoning välla över hela världen fram. Rätt och sanning skall han lära jordens folk och ge dem bröd. Och hans ord skall frukter bära himlens store Gud till ära. Det blir slutet på all nöd. Ej blott jorden skall han rena, alltet blir hans makts domän. Allt skall han till ett förena, och i Kristi namn allena alla böja sina knän. 13

16 Så det ondas makt han bryter, kärleken till seger för. Glädjen aldrig mera tryter, döden han i liv förbyter och all världen lyckliggör. Så kan Gud bli allt i alla, sedan alla lärt sig frid. Ingen kan då mera falla, men de frälstas lovsång skalla utan slut till evig tid. Se, ljuset skall stiga i Öster, och morgonens livsglada röster då jubla och sjunga med vaknande tung^. en hymn till den eviges lov! Ty mörkret skall vika och skuggorna fly, och sorgen skall vändas i glädje och lovsången stiga i himmelens sky till Allfaderns härliga hov. Nu lejonen ryta i snåren, och ulvarna härja bland fåren; och nattliga faror nu lura som snaror på människans levernestråt. Men mörkret skall vika och skuggorna fly, och våldet skall vika för rätten; och tuktan skall rensa upp lasternas dy, att folken må glädjas däråt. V. 14

17 Nu sanningen skymfas och hånas, dess mantel bedrägligen lånas av lögnens profeter, som från minareter och talarestolar ge hals. Men mörkret skall vika och skuggorna fly och sanningen driva bort lögnen, och gåtor, som nu våra huvuden bry, ej då skola plåga oss alls. Ack, kärleken slocknar på härden, ty hatet regerar ju världen! Man bråkar och strider, man blöder och lider, man skördar de drakar man sått. Men m örkret skall vika och skuggorna fly och kärleken driva ut hatet. All tvedräkt och strid skola folken då sky och friden bli människans lott. Den Eviges namn blir nu hädat, hans ord och hans rådslut försmädat. Och buken är guden för greken och juden, man lyder blott lustarnas bud. Men m örkret skall vika och skuggorna fly och avgudars välde förintas och rökelsen stiga i himmelens sky från offren till levande Gud. Det bedes och längtas och sias; Han kommer, han kommer, Messias att värma och lysa de hjärtan som frysa 15

18 i vintern som höljer vår jord! Ja, mörkret skall vika och skuggorna fly och isen kring själarna smälta, och jorden skall bliva förvandlad och ny på Fridfurstens mäktiga ord. Men än synes morgonen dröja, och nöden skall världsåkern plöja. Men sedan skall brodden av evighetssådden snart spira ur fårorna opp. Ty m örkret skall vika och skuggorna fly och gudsriket grundas på jorden. Ja, snart skall den fridsälla morgonen gry, all världens ovanskliga hopp. Se, väktarna vaka i natten och vårda den kostbara skatten, den levande gåvan, som kommit från ovan, en stråle från livskällans ljus. När mörkret skall vika och skuggorna fly och döden uppslukas av livet, då stråla de fram som en skapelse ny i Allfaderns himmelska hus. 16

19 *»y

20 För dem, som fråga efter sanning: I BRYTNINGSTIDER. En studie i modern kättarförföljelse. 144 sidor, kr. 1:25. MÄNNISKANS STÖRSTA MISSTAG. på det pndas problem. 25 öre. En blick De, som önska medverka till spridningen av mina skrifter erhålla dem portofritt och med 40 procents rabatt å här angivna priser, då till samma adress rekvireras på en gång för minst 3 kronor netto, och betalningen insändes p er postförskott med rekvisitionen. Adressera endast J. O. Melinder, Härnösand. Pris 35 öre.

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog 1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog Hela natten har jag svävat mellan månljusa träd Och mitt hjärta bävar för förvandlingens väg Mina vänner ser

Läs mer

HATETS SÅNGER. Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885 1910) HATETS SÅNGER. Innehåll

HATETS SÅNGER. Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885 1910) HATETS SÅNGER. Innehåll 1 HATETS SÅNGER Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885 1910) HATETS SÅNGER Innehåll Inledning... 1 I. Den röda avstampen... 2 II. De socialistiska slynglarna... 32 III. Domedagens åskledarmontör...

Läs mer

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa

Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Rituale för vigsel med och utan mässa Stockholms katolska stift Katolska Liturgiska Nämnden Katolska Pedagogiska

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf MEN NU HAR Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf Du som inte känner mig kanske tror att jag går klädd så här varje dag, och det gör väl inget om du tror, men sanningen är den att detta inte är vad jag brukar

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Något om syndafördärvet och dess kännedom

Något om syndafördärvet och dess kännedom Något om syndafördärvet och dess kännedom Men lagen kom också in, på det att synden skulle överflöda I Romarebrevets 5:e kap., som visserligen är ett bland de märkvärdigaste i hela bibeln, har aposteln

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan Helt i Guds hand Reflektioner kring Bibeln och människan Här följer några tankar kring Bibelns sätt att beskriva detta att vara en människa. Något om glädjen, kampen och det unika värde som människan bär

Läs mer

hunger. Något att bita i? bibelns budskap Andakter om rätten till dagligt bröd Cecilia Forsén, Petri Merenlahti (red.)

hunger. Något att bita i? bibelns budskap Andakter om rätten till dagligt bröd Cecilia Forsén, Petri Merenlahti (red.) hunger. Något att bita i? Andakter om rätten till dagligt bröd bibelns budskap Cecilia Forsén, Petri Merenlahti (red.) 1 Innehåll Det är dags att välsigna maten 3 Petri Merenlahti När? 4 Björn Vikström

Läs mer

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning) Föredrag

Läs mer

Del 1. Kasualhandlingar och andakter BARNDOP

Del 1. Kasualhandlingar och andakter BARNDOP Del 1 Kasualhandlingar och andakter BARNDOP 11 1 Dop BARNDOP 13 A. Barndop Kyrkans medlemmar skall befordra sina barn till dopet utan onödigt dröjsmål (KO 2:15,1). Då man avgör om ett barn kan döpas skall

Läs mer

Du frågar & Koranen besvarar 1. Du frågar. Koranen besvarar. Av Mohammed Yahya Al Toom

Du frågar & Koranen besvarar 1. Du frågar. Koranen besvarar. Av Mohammed Yahya Al Toom Du frågar & Koranen besvarar 1 Du frågar & Koranen besvarar Av Mohammed Yahya Al Toom Du frågar & Koranen besvarar 2 Innehåll 1. Vem är Skaparen?...4 2. Vem är Allah?...5 3. Trodde du a Allah skapade dig

Läs mer

Jag känner ingen nåd. För jag är inte gjord som du. Och jag har släppt min tråd, nu kan jag inte finna ut.

Jag känner ingen nåd. För jag är inte gjord som du. Och jag har släppt min tråd, nu kan jag inte finna ut. Andas In Andas in, finn fram den luft som du vet ger dig lust när du andas in Ge det mening och le för då finns du lite mer, när du andas in Fantasin ej ser de gränser som e, när du andas in. Släpp ditt

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige Selma Lagerlöf 24 januari 2011 i DEN KRISTNA DAGVISAN Den signade dag, som vi nu här se av himmelen till oss nedkomma, han blive oss säll, han låte sig te

Läs mer

Den gamla Änkan såg vad som hände och blev vansinnig. Hon skrek åt Kadir:

Den gamla Änkan såg vad som hände och blev vansinnig. Hon skrek åt Kadir: PROLOG Året är 1976 och vårens första regn upphör, solen skiner på stadens våta gator och trottoarer och himlen lyser med ett skarpt blått sken. Kadir ligger ihopkrupen på sin smala säng, han vaknar sent

Läs mer

Något om skrymteri. - C-O Rosenius -

Något om skrymteri. - C-O Rosenius - Något om skrymteri - C-O Rosenius - Det kan synas mindre lönande att företaga ett sådant ämne som detta, då man nämligen vet, att det just är en utmärkande egenskap hos dem, vilka det i synnerhet angår,

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

Räddad genom att hoppa

Räddad genom att hoppa 17 Räddad genom att hoppa Var förnuftig Igor, sa Vic, och låt mig köpa dig ur de här problemen. Men Igor bara skakade på huvudet. Nej, Vic, sa han, jag har själv försatt mig i den här situationen och jag

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Ur djupen ropar vi. Andakt och gudstjänst med fokus på försoning, fred, miljö och rättvisa

Ur djupen ropar vi. Andakt och gudstjänst med fokus på försoning, fred, miljö och rättvisa Ur djupen ropar vi Andakt och gudstjänst med fokus på försoning, fred, miljö och rättvisa Per Harling Lennart Henriksson Lennart Renöfält Catharina Segerbank Karin Wiborn Ur djupen ropar vi Ur djupen

Läs mer

Intrigpapper Mörkrets Tid 2-4 oktober 2009

Intrigpapper Mörkrets Tid 2-4 oktober 2009 Intrigpapper Mörkrets Tid 2-4 oktober 2009 Världen Så skapades en misslyckad plats, vacker och förstulen från skaparens sanna och mörka intention. En problematisk plats, både skön och fruktansvärd i sig

Läs mer

VAD INNEBÄR DET ATT FÖLJA JESUS I DAG?

VAD INNEBÄR DET ATT FÖLJA JESUS I DAG? 3 Ett norskt grunddokument om kristen efterföljelse. Andliga ledare i Norge (däribland generalsekreterarna Egil Grandhagen [NLM] och Anfin Skaaheim [IM]) har tagit initiativ till något som kallas Timoteus-felleskapet.

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Digitized by the Center for Adventist Research

Digitized by the Center for Adventist Research -R r2 agen till mognad "Vdra sdner stdri sin ungdorn sorn hogveixta plantor, vdra deittrar lika hornstoder, huggna som for palats." (Ps 144:12). agen till mognad Av Ellen White "Att kiinna den Helige dr

Läs mer