J. O. MELINDER FÖRFATTARENS FÖRLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "J. O. MELINDER FÖRFATTARENS FÖRLAG"

Transkript

1 RAenARöR ETT ALLVARSORD TILL ALLA GENOM J. O. MELINDER FÖRFATTARENS FÖRLAG 1931

2

3 J, O. MELINDER Ragnarök "Min själ har längtat efter dig under natten, ja, min ande har sökt dig bittida; ty när dina domar drabba jorden, då skola dess inbyggare lära sig rättfärdighet/' Jesaja 26: 9.

4 r ^ - > -Tt X HÄRNÖSAND 1931 Aktiebolaget Victor Åströms Boktryckeri \ b \ - 5, a '

5 RAGNARÖK Vad fädren i Norden ha anat en gång, har spritts över jorden i saga och sång, och sagan berättar i klingande dikt om asar och jättar i dödlig konflikt. I rasande fejder det gamla förgår, med leende nejder en ny värld uppstår. Men skriften från ovan är klarare än, ty siaregåvan har flödat i den. Vad siarna båda för kommande tid, vårt släkte får skåda och glädjas därvid. Väl måste det lida för Läkarens kniv, det måste dock svida, det gäller dess liv. Vad fäderna anat blir verklighet snart, hur länge vi spanat, nu se vi det klart. För nutidens asar är striden ej lätt, ty vildsint den rasar om sanning och rätt, I asar, I kloke i Valhallas borg, den listige Loke skall vålla er sorg. Den lättledde Höder i blindo går fram, och Balder förblöder till gudarnas skam. Och ulven är mäktig, mot himmelen djärv, och ormen är dräktig med hat och fördärv. Ty släktet skall döpas i världsdomens flod, och friden skall köpas med eld och med blod. 3 i.

6 Ty allt måste tömmas, att världen blir ren, och intet får glömmas till framtida men. När sanningen mördas och rätten är såld, då måste det skördas förbistring och våld. När svansen får styra, vart bär det då hän? I vildaste yra till dödens domän! När visheten tiger och lagen är död, då vanvettet stiger på springare röd. Det drager med terror från trakt och till trakt, och bödlarnas kärror få rikligt med frakt. Det fräser som lågor i tärande brand, det bryter som vågor mot samhällets strand. Det bubblar och jäser i häxkittelns djup, det skummar och fräser mot hindrande stup. Men fast står dock stupet, som hejdar dess fart, det svallande djupet skall lugna sig snart. Den Gud som man hädat, han bidar sin tid, det folk man försmädat skall komma med frid. Men först må försvinna allt ruttet och styggt, till grunden förbrinna vad fåfängan byggt. Ja, ve eder, asar, som vacklande stå, när jordvinets klasar i presskaren gå! I jättar, ve eder, som stormen till slakt, I skolen slås neder av himmelens makt! I människor, lären er kärlekens bud, och tacken och ären den bortglömde Gud, som lever och råder med himmel och jord och sänder i nåder försoningens ord! Ty annars går striden sin skräckfulla gång, och vägen till friden blir smärtsam och lång. I ären ju bröder, betänken det väl! Vart hjärta som blöder, var irrande själ är släkt med oss alla, hur kunnen I då så hårda och kalla och hatfulla gå? 4

7 0, om I blott känden den levande Gud och helt er omvänden och lydden hans bud! Och känden I tiden och fyllden dess krav, då skänktes er friden ur kärlekens hav! Omätligt det flyter, och säkert och visst all vånda förbyter i glädje til sist. Det är synd om de vise på jorden nu. De måste ju ut ur kamrarnas kvalm att lufta sin multnande halm, filosofemernas unkna trasor. Och frågas det sju, de svara blott tu de ha ej vaknat riktigt ännu. De ha störts i sin sömn av tidens fasor. 0, vilken vånda, o, vilken tid! De drömde om evig lycka och frid men väcktes av buller och strid. De vanka som vålnader fram ur griften, fram till en domsdag som börjar gry, fram till att tyda den skrämmande skriften, som ristas på nattsvart sky. Där flammar ett hotande mene tekel, som gäckar de vises tolkningsförsök, och detta vårt tjugonde kristna sekel hotar att ge oss ett Ragnarök. Nu är det allvar, gillet är slut, man dansat för nära vulkanen. Nog nu med skåltal och namnsdagssalut, snart är han lös, den härjande hanen! Snart hela världen på nytt står i brand. Var finns nu den kraftiga hand, var ha vi den klartänkta hjärna, som här kan styra och värna? II. 5

8 Det är synd om de vise på jorden i denna allvarliga tid. De sitta där häpna kring borden och lyssna till folkens larm och strid. De dryfta och rösta och råda i brännande frågor om liv eller död, de krydda och älta och knåda en jäsande massa som aldrig blir bröd. Och varför blir den det ej? Säg, grubblar du, ungdom, däröver, som ännu ej stått iniör dödens nej till svar på den frågan om livet har mening? Dig skänkes ju bägaren full av allt du behöver, av hälsa och skönhet och styrka och allt det glimmande gull, som i ljuvlig förening ger majdagen mening. Vad mer kan du önska och yrka? Du, mandom, som slutat med lek och sport och trälar för makten och äran och brödet, du finner att tiden är alltför kort till att ödslas bort med tankar på Gud eller ödet. Du gräver dig ner i din mullvadsgrop och samlar dig hop på hop av lysande, brännande gull Du frossar i makt, du ståtar i prakt, men du tram par din broder i gruset. Du tänker ej på att ditt gull omsider blir träck och mull. Du gräver dig nedåt och bort från ljuset. 6

9 Du, åldring, som sugit all märg och must ur livet och dragit dig helt ur striden, ej har väl du mer någon lust till att pröva en dust med de m akter som härja i tiden? Men kanske de vägar du gått och de slag som du fått ha lärt dig att stanna och lyssna, där andra gå stolt förbi? När livets brusande pulsar tystna, då kanske du märker en svag melodi med en smekande, ljuv harmoni, som talar till domnande hjärtat om vila, om tröst och om läkande balsam i sår, som förvärvats i stridstunga år? Ack, suckar du då, om jag nu finge ila till stjärnornas värld ifrån jordbullret hän, till den eviga fridens domän! Ack, det finns ingen ginväg till stjärnorna hän, ingen blomsterströdd bana till fridens domän! Vill du dit, gamle vän, må du börja på nytt, draga ruelsens streck över åren som flytt, bliva mjuk som ett barn under fostrarens hand, så skall Herren väl öppna dig väg till sitt land, en mödosam väg till en fröjdefull ort, och vid Golgatas kors är dess port. Det är sant, gamle vän, du må skynda dig fort, ty du bor på en dödens och fasornas ort. Det är sent, men ännu är det gyllene tid till att vända din ofärd i frid. Du, mandom, som ävlas och gräver din grop, om du har något öra för väktarens rop, 7

10 så förstår du att tiden är vriden ur led. Därför, upp ur din grop och till flykt dig bered! Ty nu stampas arméer ur jorden, och snart drabba härarna samman med rasande fart. Det gäller att rädda din fattiga själ undan nödens dämoniska häl. Ty är du en jordens och lustarnas träl, så stampas du fram av förödelsens häl till en strid som uppslukar ditt samlade gull och förvandlar din ära till mull. Men Kristus allena kan göra dig fri från jorden och jaget och mammon och allt och giva din jäktade själ harmoni och värma ditt hjärta som nu är så kallt. Du, ungdom, se uppåt och märk vad som bådas, och lär dig att tyda de tecken som skådas i troner som störtas, i städer som härjas, men akta dig väl för att låta dig snärjas av lockande fraser på samhällets torg, men fly till den fasta, orubbliga borg, som är grundad på Golgataklippans topp och är människans endaste hopp! Se, den strålar så klart med sitt himmelska ljus, där den står mitt i stormen och trotsar dess brus, och den bjuder dig skatter av högre valör än de bubblor du svärmar för! Du, massa, som strävar i anletets svett för att vinna en brödbit för dagen, du växande hop, som ej har det för fett med svältkänslans varg uti magen, när du känner dess ilskna och gnagande bett, vem undrar då på om du mister ditt vett 8

11 och blir bitter och hetsig i tagen! Tyvärr är ju buken din högsta gud, och hat och hämnd blir ditt första bud, när du saknar ett offer att ge den. Du vill störta omkull, du vill riva ner, och så växer ditt mod efterhand som du ser hur de tätna, de hungrande leden. Ett tusenårsrike av egen fason, där alla bli kungar på samma tron, det är ju din stora passion! Du böljande massa, som brusar och brummar och vräker ditt hot emot samhällets strand, du stiger och faller, du bryter och skummar, du vill nivellera det lagbyggda land! Du tänker ej på, när du svämmar över, att jorden då åter blir öde och tom. Där gror då ej mer varken korn eller klöver, ty kaos blir hela din egendom. Och mörker och död över djupet sig breder, där samhället ligger i spillror och grus. Ja, hela din traktan blott sorg dig bereder, tills Skaparen säger sitt Varde Ljus! III. Suckande skapelse, vem skall förlossa dig ur förgängelsens stinkande dy? Vem skall väl ormmaktens gifthuvud krossa? Syndsjuka släkte, till vem skall du fly? Ser du framför dig den hotande döden, sorg och bekymmer och strid överallt? Syns ingen räddning från skriande nöden? Är det i hjärtat så mörkt och så kallt? 9

12 Ha dina läkare intet att giva? Veta de vise ej mer någon råd? Kristus, Guds son, vill din hjälpare bliva, Gud honom sänt i förbarmande nåd. Giv dig åt honom och låt honom leda, Han själv är vägen, som leder till Gud! Han kan förjaga all jämmer och sveda, lära dig rättens och kärlekens bud. Men du är trög, och du orkar ej lyfta sömniga ögon till Golgatas topp. Hellre du flyr in i närmaste klyfta, där för din räddning ej finns något hopp. Kanske du tror att en stund uti kyrkan väger upp dagar av självliv och flärd? Hela ditt liv är en avgudadyrkan, nöjen, affärer och sport är din värld. O, att du såge den korsfästes armar! Huldrikt han väntar få famna din själ. Fly blott till honom, ty han sig förbarmar över varenda förgängelsens träl! Men kompromisser kan han icke gilla, allt eller intet, det är hans paroll. Halvheten slutar på sistone illa, skakas som agnar i prövningens såll. IV. Stormen rasar, Sodom brinner! Vill du stanna och förgås? Säll är den som vägen finner och till frälsningsberget hinner, innan han av elden nås! 10

13 Hör hur världens fogar knaka. Slut är äran som den drömt. Fästen falla, broar braka, Stanna ej och se tillbaka på den stad som Gud har dömt! Hör hur domsbasunen skallar över berg och hav och land, folken fram till räfsten kallar, störtar deras tankars vallar, sätter själarna i brand! Våldets män och lastens trälar, ondskans barn och lögnens ätt ej förmå att sina själar rädda undan nödens hälar, nu skall skipas helig rätt. Allt det blod vår jord fått dricka, all den skam som himlen sett skall dig nu i domen skicka, arma värld, och ömkligt spricka skall ditt högmod och ditt vett. Både hög och låg ha syndat djärvt mot lagens alla bud. Alla ha till rovet skyndat och med lögnen sig befryndat. Ingen velat lyda Gud. Men vår Gud har fastställt dagen och förordnat domens man. Han med makt skall skipa lagen, ingen bliver undantagen, domen skall bli rätt och sann. 11

14 Endast de som budet lydde, kärleksbudets milda lag, endast de som ondskan skydde och till frälsningsberget flydde slippa undan domens dag. Dessa äro de som tagit mot försoningsordets nåd. Sina kläder ha de tvagit uti Lammets blod och dragit ut från Babels onda råd. Över rykande ruiner av en värld av brott och skam nödens stormvind häftigt viner, löftesrikt dock solen skiner mellan mörka molnen fram. Ty i dombasunens toner dallrar dock ett nådens ljud: Jordens myllrande miljoner under kommande äoner fostras till att känna Gud. Genom domens budskap detta strömmar som en underton: A tt en fallen värld upprätta, måste Gud med stränghet sätta Frälsaren på domens tron. Mycket gott till sist han gömmer, när hans plan blir rätt förstådd. I barmhärtighet han dömmer och sin vredes skålar tömmer, plöjer för en bättre sådd. 12

15 Ja, för nya skördar plöjes världens mark av nödens plog. Även där Guds kärlek röjes, och det godas värde höjes, sedan släktet lidit nog. Han som slagit skall ock hela, han skall släcka domens bål. Han som allt så väl kan dela skall förvisso ej förfela domens stora ändamål. Varje syndbesmittad tunga skall han göra ren och god. Små och stora, gamla, unga skall han lära att besjunga fridens källa Jesu blod. Ty Guds nåds försoningskälla flödar från hans Offerlamm. Hög och mäktig skall den svälla och till allförsoning välla över hela världen fram. Rätt och sanning skall han lära jordens folk och ge dem bröd. Och hans ord skall frukter bära himlens store Gud till ära. Det blir slutet på all nöd. Ej blott jorden skall han rena, alltet blir hans makts domän. Allt skall han till ett förena, och i Kristi namn allena alla böja sina knän. 13

16 Så det ondas makt han bryter, kärleken till seger för. Glädjen aldrig mera tryter, döden han i liv förbyter och all världen lyckliggör. Så kan Gud bli allt i alla, sedan alla lärt sig frid. Ingen kan då mera falla, men de frälstas lovsång skalla utan slut till evig tid. Se, ljuset skall stiga i Öster, och morgonens livsglada röster då jubla och sjunga med vaknande tung^. en hymn till den eviges lov! Ty mörkret skall vika och skuggorna fly, och sorgen skall vändas i glädje och lovsången stiga i himmelens sky till Allfaderns härliga hov. Nu lejonen ryta i snåren, och ulvarna härja bland fåren; och nattliga faror nu lura som snaror på människans levernestråt. Men mörkret skall vika och skuggorna fly, och våldet skall vika för rätten; och tuktan skall rensa upp lasternas dy, att folken må glädjas däråt. V. 14

17 Nu sanningen skymfas och hånas, dess mantel bedrägligen lånas av lögnens profeter, som från minareter och talarestolar ge hals. Men mörkret skall vika och skuggorna fly och sanningen driva bort lögnen, och gåtor, som nu våra huvuden bry, ej då skola plåga oss alls. Ack, kärleken slocknar på härden, ty hatet regerar ju världen! Man bråkar och strider, man blöder och lider, man skördar de drakar man sått. Men m örkret skall vika och skuggorna fly och kärleken driva ut hatet. All tvedräkt och strid skola folken då sky och friden bli människans lott. Den Eviges namn blir nu hädat, hans ord och hans rådslut försmädat. Och buken är guden för greken och juden, man lyder blott lustarnas bud. Men m örkret skall vika och skuggorna fly och avgudars välde förintas och rökelsen stiga i himmelens sky från offren till levande Gud. Det bedes och längtas och sias; Han kommer, han kommer, Messias att värma och lysa de hjärtan som frysa 15

18 i vintern som höljer vår jord! Ja, mörkret skall vika och skuggorna fly och isen kring själarna smälta, och jorden skall bliva förvandlad och ny på Fridfurstens mäktiga ord. Men än synes morgonen dröja, och nöden skall världsåkern plöja. Men sedan skall brodden av evighetssådden snart spira ur fårorna opp. Ty m örkret skall vika och skuggorna fly och gudsriket grundas på jorden. Ja, snart skall den fridsälla morgonen gry, all världens ovanskliga hopp. Se, väktarna vaka i natten och vårda den kostbara skatten, den levande gåvan, som kommit från ovan, en stråle från livskällans ljus. När mörkret skall vika och skuggorna fly och döden uppslukas av livet, då stråla de fram som en skapelse ny i Allfaderns himmelska hus. 16

19 *»y

20 För dem, som fråga efter sanning: I BRYTNINGSTIDER. En studie i modern kättarförföljelse. 144 sidor, kr. 1:25. MÄNNISKANS STÖRSTA MISSTAG. på det pndas problem. 25 öre. En blick De, som önska medverka till spridningen av mina skrifter erhålla dem portofritt och med 40 procents rabatt å här angivna priser, då till samma adress rekvireras på en gång för minst 3 kronor netto, och betalningen insändes p er postförskott med rekvisitionen. Adressera endast J. O. Melinder, Härnösand. Pris 35 öre.

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Habackuk. Profetens klagan. Kaldeerna, Guds redskap

Habackuk. Profetens klagan. Kaldeerna, Guds redskap 1 1 Detta är det budskap som profeten mottog i sina syner. Profetens klagan 2 Hur länge, Herre, skall jag ropa utan att du lyssnar, kalla dig till hjälp mot våldet utan att du griper in? 3 Varför låter

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

"Vem" Vem vet egentligen vad du heter, och vem du är På så mycket glädje och värme du bär Jag känner mig som en svan. fastfrusen i is Räven kommer,

Vem Vem vet egentligen vad du heter, och vem du är På så mycket glädje och värme du bär Jag känner mig som en svan. fastfrusen i is Räven kommer, Nr 2 Innehåll "Vem"... 3 DU OCH JAG"... 4 "En Sång"... 7 "Inbördeskrig"... 8 "Ser"... 9 "Livet går vidare"... 10 "Karlstad"... 11 "Råg och vete"... 12 "Tack"... 13 "Finns"... 14 "Kyssar"... 15 "Demonstrera

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Sefanja. till Amarja, son till Hiskia, på den tid då Josia, Amons son, var kung över Juda.

Sefanja. till Amarja, son till Hiskia, på den tid då Josia, Amons son, var kung över Juda. 1 1 Detta är Herrens ord som kom till, son till Kushi, son till Gedalja, son till Amarja, son till Hiskia, på den tid då Josia, Amons son, var kung över Juda. Dom över de avfälliga 2 Allt skall jag utplåna

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Agenda för gudstjänstens ledare

Agenda för gudstjänstens ledare genda för gudstjänstens ledare = Präst/ledare/liturg = lla Sång 15. Du som söker Du som söker efter fäste, du som famlar efter fred. Vet att räddningen är nära, den som älskar dig är här! Sök ditt inres

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin När det gäller byggstenarna för dop har jag inte talat om bönerna i dopgudstjänsten. Jag tänkte göra det i det

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Rolf H Reimers. Skiss till de första 14 sidorna

Rolf H Reimers. Skiss till de första 14 sidorna SE Skiss till de första 14 sidorna Rolf H Reimers Texten skrevs ursprungligen i april 1990 efter två inte helt lyckade operationer när jag låg på sjukhuset på grund av näthinneavlossning. Den handlar inledningsvis

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Varför måste Jesus dö?

Varför måste Jesus dö? Varför måste Jesus dö? "Jag gör så gott jag kan. Mer kan inte Gud begära" Så säger många människor när man för frågan om rättfärdighet på tal. Gud vill gripa in i ditt och mitt liv. Vi tvekar inte att

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN!

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! TEXT: Frans Michael Franzén (1772-1847). Finsk-svensk författare, präst, biskop och akademibibliotekarie. Franzén studerade i Åbo och tog studenten vid 13 års ålder. Därefter studerade

Läs mer

Smaka hur God Gud är

Smaka hur God Gud är Smaka hur God Gud är Av: Johannes Djerf Jag var 14 år. Jag var på Prao på en förskola i Kisa en vecka. Barnen lekte för en stund väldigt bra själva då en av lärarna kom med förslaget att brygga en kanna

Läs mer

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf MEN NU HAR Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf Du som inte känner mig kanske tror att jag går klädd så här varje dag, och det gör väl inget om du tror, men sanningen är den att detta inte är vad jag brukar

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

SOFIA BERGTING peter bergting

SOFIA BERGTING peter bergting SOFIA BERGTING peter bergting Personer och varelser Lin Lin är ett skogsrå och fjorton år. Ju mer hon vistas i naturen, desto starkare blir hennes förmågor. I henne strömmar en Urkraft och denna skrämmer

Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15 Nionde söndagen efter trefaldighet Upplyft era hjärta till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten sankt Lukas: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf

Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf Förra söndagen så fick vi följa Jesus nedför olivbergets kant på en liten åsna. Fast beslutsam att gå in genom stadens portar och genomlida döden för din och min skull.

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet.

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet. Vigsel Anvisningar I skapelsens morgon skapades människan till Guds avbild, skapad för att växa till likhet med sin skapare. Grunden i detta växande är kärleken. Gud älskade oss först, och i det gensvar

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström 1. Lilla bibeln och Guds gåva 2. Hur stor är Gud? 3. Tar du det på allvar?(1): Om förlåtelse. 4. Om Jesu död 5. Om Jesu uppståndelse 6. Om magi, spådom

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Jesu andra tillkommelse Leif Boström 2014-06-01

Jesu andra tillkommelse Leif Boström 2014-06-01 Jesu andra tillkommelse Leif Boström 2014-06-01 Jesu himmelsfärd Apg 1:6-12 - När de nu var samlade frågade de honom: "Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem:

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Detta tror vi på! Apg 4:11-12

Detta tror vi på! Apg 4:11-12 Detta tror vi på! (Årshögtidspredikan) Borlänge 140105 Gott Nytt År! Jag ska nu försöka förmedla till er vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen och för året som ligger framför. På olika

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MARS 2012 Meditation 1: Skärtorsdag. Markus 14:32-42, 120316 Getsemane - De svåra valen Getsemane. Stunden är laddad. Man har firat den sista måltiden tillsammans

Läs mer

SOL LJUS HEALING. Solar Light Empowernment. Anna-Lena Vikström

SOL LJUS HEALING. Solar Light Empowernment. Anna-Lena Vikström SOL LJUS HEALING Solar Light Empowernment Free manual En komplett distanskurs med övningar varje vecka (Årets sommargåva från Anna-Lena Vikström 2015) En healing som får dig att uppleva solens och naturens

Läs mer

Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani

Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani * Sätt locket på! * Poet: Soleyman Ghasemiani * Första upplagan, Oktober 1997 * ISBN. 91-973239 - 0 - x * Hanaförlaget Box 6040 424 06 Angered * Omslag: Simko Ahmad

Läs mer

Var inte rädd, var inte rädd Jag är din vän, jag vill dig väl Var inte rädd, var inte rädd Jag är din vän, jag vill dig väl Var inte rädd

Var inte rädd, var inte rädd Jag är din vän, jag vill dig väl Var inte rädd, var inte rädd Jag är din vän, jag vill dig väl Var inte rädd Vill dig väl ciss A E H ciss A E H A (H E) ciss A (H E) E A H Var inte rädd Om du är för spinkig Eller om du är helt prickig Om du blivit retad Eller om du bara är ensam Var inte rädd Om du bär en slöja

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Johannes 19: 17, 18; Lukas 23: 48, 49; Hebreerna 13: 12, 13. Evangelium är om Kristus och är därför ett mycket omfattande

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

HIMMEL ELLER HELVETE!

HIMMEL ELLER HELVETE! HIMMEL ELLER HELVETE! Dag Järnmark. Förord. Himmel eller helvete är en bok som belyser allvaret av att predika det sanna rena evangeliet om Jesus Kristus. För sex år sedan fick pastor Dag Järnmark i en

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Detta är nyfikenhetsvandring 5

Detta är nyfikenhetsvandring 5 Kära surfiga nyfikenhetsupptäcktsvandrare! Barnen i Narnia, som vi berättat om tidigare, upptäckte en märklig sak i det gamla skåpet uppe på vindsrummet. Skåpväggen öppnade sig. De kom in i en helt ny

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

En Textnyckel till Nya Testamentet

En Textnyckel till Nya Testamentet En Textnyckel till Nya Testamentet En lista över utelämnanden och förändringar Av G. W. Anderson På senare år har mycket sagts och skrivits om överlägsenheten, noggrannheten och tillförlitligheten i de

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Två mystiska kroppar

Två mystiska kroppar Två mystiska kroppar Varför kan den mänskliga varelsen bara höra till den ena eller den andra av de två mystiska kroppar som finns, Kristi mystiska kropp och Djävulens mystiska kropp (S:t Thomas av Aquino

Läs mer

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda. Hur skiljer sig Buddha från hinduismen? Buddha trodde inte på någon gud, Buddha är ateist. Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Läs mer

Ulvövisan. Refr: E de Ulvöhamn det

Ulvövisan. Refr: E de Ulvöhamn det Ulvövisan Visan är skriven av Werner och Lennart Söderberg. Ursprungligen gjordes den till en lokalrevy på Ulvön på 50-talet. Sedan många år sjungs den på gemensamma fester ute på ön. Jag vet en plats

Läs mer

DRAKENS HUVUD Text & Musik: Alexander Ghetu, Mikael Nilsson, Robert Olvall

DRAKENS HUVUD Text & Musik: Alexander Ghetu, Mikael Nilsson, Robert Olvall DRAKENS HUVUD Mikael Nilsson, Robert Olvall Vinden river i våra segel när vi lämnat land Åker ut på havet för att klara oss på egen hand Muller av Tors vagn vi hör på väg från Valhall Tor är med oss när

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer