Kan kommunerna upprätthålla välfärdssamhället?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kan kommunerna upprätthålla välfärdssamhället?"

Transkript

1 Kuntaliiton ruotsinkielin yksikkö ja kuntatalous järjestivät Kuntamarkkinoilla tilaisuuden Kan kommunerna upprätthålla välfärdssamhället? Apulaisjohtaja Reijo Vuorento Kuntaliitosta johdatti keskustelijat, Sören Häggrothin, ent. valtiosihteeri Ruotsin valtiovarainministeriöstä ja ylijohtaja Juhana Vartiainen Pellervon taloudellisesta tutkimuskeskuksesta (PTT) kyseiseen aiheeseen. Keskustelu Sören Häggrothin johdannon jälkeen oli vilkasta. Suomen ja Ruotsin välillä tilanne näyttäytyy hyvin erilaiselta. Ruotsissa talous kasvaa - viime vuoden kuntatalouden tulos oli ennätyksellisen ylijäämäinen. Valtion velka on alenemassa - kestävyysvajetta ei ole ollenkaan. Ruotsissa veroaste on meitä noin 3 ½ prosenttiyksikköä korkeampi, kuntaverot keskimääräin 31 %, kunnissa ja maakäräjillä on yli miljoona henkilöä töissä. Kuntasektorin osuus kansantaloudesta ja työvoimasta on jopa 5 %-yksikköä meitä korkeampi. Silti meillä menee heikosti - Ruotsissa ihan mukavasti - miten se on mahdollista? Selitykseksi tarjottiin ensisijaisesti laajempaa teollista pohjaa ja korkeampaa työllisyysastetta. Kuntapuolella Ruotsissakin haasteita riittää, mutta kuntarakenneuudistus ei ainakaan nyt ole ajankohtainen eikä siihen näytä olevan tarvetta eikä suurempaa innostusta. Terveydenhuollossa keskeiselle sijalle Ruotsissa nousee erityistason hoidon edelleen keskittäminen - siis keskittäminen - ei suinkaan hajauttaminen. Juhana Vartiaisen lääkkeet Suomen tilanteeseen olivat työmarkkinoiden toimintojen uudistaminen ja työn tarjonnan lisääminen. Tämä edellyttää jatkossa myös nykyistä paljon voimakkaampaa maahanmuuttoa. Ohessa liitteenä Sören Häggrothin esitys Kuntamarkkinoilla

2 Kommunala vägval

3 Utgångspunkten : Tillväxten är beroende av den lokala välfärdsproduktionen

4 Article in The New York Times, America Goes Dark: Everything we know about economic growth says that a well-educated population and highquality infrastructure are crucial Paul Krugman

5 Framtidens utmaningar Den demografiska utveckling Det tudelade Sverige

6 Källa: Dagens Samhälle

7 Försörjningskvoten i hela Sverige ökar från 0,71 år 2012 till 0.79 år 2020 och 0,87 år Storstäderna får en mer gynnsam försörjningsbörda än landsbygden. Skillnaderna kommer att fortsätta att öka. Små kommuner blir allt mindre samtidigt som storstadskommunerna växer.

8 Av Sveriges 290 kommuner var det 3 kommuner 2011 som hade en försörjningskvot över 1,0; i basscenariot väntas de öka till 119 kommuner Källa: Framtidens välfärd och den åldrande befolkningen, delutredning från framtidskommissionen, Mårten Blix

9 Källa: Försörjningskvoten i olika delar av Sverige scenarier till år 2050, Underlagsrapport 8 till Framtidskommissionen; Christer Anderstig

10 Sverige tillhör den gruppländer som har störst skillnad i försörjningskvot mellan stad och landsbygd

11 Mer än var tredje anställd i välfärdssektorn kommer att gå i pension under år Källa: SKL

12 Rekryteringsproblem I glesbygdskommuner är antalet ungdomar som beräknas tillträda arbetsmarknaden bara häften mot antalet åldersavgångar. Andelen eftergymnasialt vårdutbildade i förhållande till befolkningen 80+ kommer att minska med drygt 20 procent mellan 2020 och 2050 om inte nuvarande utbildningsval förändras. Källa: Framtidens välfärd och den åldrande befolkningen, delutredning från framtidskommissionen, Mårten Blix

13 Välfärdens finansiering Hur mycket mer resurser behövs? Resursgapet enligt SKL (2010) ca 200 miljarder år 2035(=13 kronor i kommunalskatt) Vårdens och omsorgens andel av BNP behöver öka med 2 procent fram till 2050 för att hålla jämna steg med efterfrågan (LEV-gruppen i Socialdepartementet), vilket motsvarar ca 110 miljarder i dagens penningvärde.

14 Välfärdens finansiering Åtgärder Åtgärder för att öka antalet arbetade timmar i ekonomin - tidigare inträde och senare utträde från arbetsmarknaden Översyn av skattesystemet

15 Välfärdens finansiering Åtgärder Tre huvudscenarier: Ökade kommunalskatter Ökade statsbidrag med kvalitetskrav + ökade avgifter inom vård och omsorg Privat finansierade vård- och omsorgsförsäkringar -frivilliga eller obligatoriska

16 Stärkt lokal och regional tillväxt Den offentligt finansierade välfärden är beroende av tillväxt i skatteintäkterna. Därför är ett näringsliv som kan erbjuda människor arbetstillfällen och lägga grunden för skatteintäkter av avgörande betydelse. En kommuns förmåga att vara attraktiv för både boende, besökare och företag har blivit allt viktigare. Det gör att till exempel skola och kultur är viktiga faktorer även för det lokala företagsklimatet. Svenska kommuner och regioner kan genom kunskap om och samverkan med näringslivet stödja utvecklingen av ett livskraftigt näringsliv, påverka företagsklimatet och gemensamt utveckla nya innovativa lösningar. Kommuner och landsting kan med sina inköpsvolymer ha stor betydelse för utveckling av nya och befintliga marknader. Indikationer finns dock på att offentlig upphandling har en stagnerande effekt på utveckling.

17 Bra och dåliga effektiviseringar o Åtgärder idag för att spara i framtiden (jfr. LEV) o Neddragningar idag kan förorsaka framtida kostnader

18 Effektivisering En stor utmaning att få kunskap om nya behandlingsmetoder m.m. att spridas och tillämpas i det praktiska arbetet Fortsatta strukturella förändringar behövs inte minst inom sjukvården - koncentration och specialisering Staten bör ha en aktiv roll i lösningen av kommunernas och landstingens strukturella ekonomiska problem

19 LEV-projektet Långsiktig Efterfrågan på Välfärdstjänster: Hälso- och sjukvård samt äldre- omsorg fram till 2050 Rapport Den ljusnande framtid är vård (2010) Förbättrad folkhälsa Minskade fallolyckor Undvik vårdskador Minska vårdrelaterade infektioner Förebygg demenssjukdom Minskad förekomst av högt blodtryck

20 Styrning av kommunal verksamhet Forskare (Anjou, Nilsson, Kastberg): Produktionsstyrningen fungerar inte bra! Hur ska vi då kunna effektivisera?

21 Styrning av kommunal verksamhet Vilka är problemen? Ett genomgående problem är svårigheten av begränsa antalet mål för att få en mera koncentrerad styrning. Hur begränsar man antalet nyckeltal och indikatorer? Idag upplever många förtroendevalda att verksamheten är svåröverblickbar. Ekonomiska nyckeltal är relativt enkla att följa upp medan andra aspekter på verksamheten, som till exempel kvalité, är svårare.

22 Ny kommunallag - reformbehov Stärk KL:s roll som grundlag Förtydliganden om fullmäktiges roll i styrningsprocessen bl.a. krav på årligt uppföljningssammanträde Styrelsen bör ha en överordnad roll i förhållande till nämnderna Kommunchefen bör vara chef över hela den kommunala förvaltningen Enklare samverkansformer Regler för hantering av kommuner med strukturella problem Regler som underlättar sammanläggningar av kommuner Regler om insyn och meddelarfrihet i privata företag som arbetar på kommunens uppdrag.

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

Hur ska välfärden formas i framtiden?

Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] VÄLFÄRDSRAPPORT Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] 1 Förord Frågan om välfärdens långsiktiga finansiering är ständigt lika aktuell och ofta omdebatterad. Våren 2010 presenterade

Läs mer

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner C-uppsats Statsvetenskapliga institutionen Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner Marlene Gustafsson Förord Denna C-uppsats är skriven under höstterminen 2013

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Den ljusnande framtid är vård. Delresultat från LEV-projektet. Den ljusnande framtid är vård

Den ljusnande framtid är vård. Delresultat från LEV-projektet. Den ljusnande framtid är vård Den ljusnande framtid är vård Delresultat från LEV-projektet Den ljusnande framtid är vård Beställningsnr: S2010.021 Formgivning och layout: Svensk Information Omslagsfoto: PhotoAlto/Johnér Bildbyrå Tryckning:

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

Vägval för framtiden

Vägval för framtiden RAPPORT NR 2 Vägval för framtiden UTMANINGAR FÖR DET KOMMUNALA UPPDRAGET MOT ÅR 2025 Vägval för framtiden 1 Vägval för framtiden 2 Förord Många av våra medlemmar - kommuner, landsting och regioner har

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län December 2013 Innehåll Inledning... 2 Sysselsättningsgrad och deltidsarbete... 2 Uttag av föräldrapenning bland kvinnor och män... 5 Fungerande välfärd

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Politikutveckling inför 2014 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren

Politikutveckling inför 2014 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren Politikutveckling inför 201 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren 1. Propositioner INNEHÅLL 1. Arbetslinjen håller ihop Kronoberg 2. Kunskapsskola i Kronoberg. Trygg och sammanhållen vård

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer