Postbeskrivning. Överföring av uppgifter till SCB UB30. UB30 Postbeskrivning.doc. Webbadress. Projektnamn. Fastställt av

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Postbeskrivning. Överföring av uppgifter till SCB UB30. UB30 Postbeskrivning.doc. Webbadress. Projektnamn. Fastställt av"

Transkript

1 Postbeskrivning Överföring av uppgifter till SCB UB30 Webbadress Projektnamn Fastställt av Dokumentansvarig Bengt Reinholdsson Dokumentidentitet UB30_postbeskrivning Datum Status

2 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Bengt Reinholdsson Ändringar som upptäckts av SCB samt CSFG Bengt Reinholdsson Ändringar som upptäckts av SCB Bengt Reinholdsson Ändringar gjorda pga ändrade fältlängder. Dessa är daterade och finns i KEX, KSH och KPR Maria Valtersson Uppdaterat postbeskrivning för: Magnus Uddstål AR_18300 KFA förlängning foämne till 120 tecken. KFG förlängning examensbenämning till 120 tecken Per Lindgren Projekt 9101.Fördjupning o huvudområde. Poster: KKU FDJ EXA HUV PerLindgren Projekt STU0101. SUNKOD i HUV-posten byter namn till HUVOMGRP(huvudområdesgrupp) PerLindgren STU T PerLindgren STU T Lars Hansson STU T-1103 REG-posten får två nya taggar: Avgiftsskyldig och betald. I KFA-posten har natamne numera 5 tkn Lagt till nya poster för forskartillgodoräknanden Torgny Fridlund Uppdatering av postutsseenden PerLindgren nouvsd-6441: Ny post TIF för tillgodo på grund/avanc nivå som grundar sig på forskarkurs Torgny Fridlund STU T-1151: Nya poster för utbildningssamarbete mellan högskolor: KSU definition av utbildningssamarbete mellan högskolor; HSA - Högskolor ingående i utbildningssamarbete; STI Koppling av utbildningssamarbete till kurs-/programtillfälle; SPE Koppling av personer till utbildningssamarbete; PTI Programtillfälle Ulrik Sandgren Lagt till trtyp i EXA och FEX

3 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) Torgny Fridlund EXA T-4201: Nya poster för utbildningssamarbete mellen högskolor(forskarnivå): KSF - definition av utbildningssamarbete mellan högskolor (forskarnivå); HSF - Högskolor ingående i utbildningssamarbete (forskarnivå); SPF Koppling av personer till utbildningssamarbete (forskarnivå); Ändring av FEX-post (SAMKOD); Ändring av KFX-post (GEMEXAM) Anna-Carin Wiklund Anna-Carin Wiklund https://jira.its.umu.se/browse/ladok Ändrat till korrekt längd på benamn för KFO-post. https://jira.its.umu.se/browse/ladok Delfunktion UB30_E utgår.

4 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) Innehållsförteckning 1 Gemensamt för alla rapportfiler Uppbyggnad av rapportfiler Gemensamt för alla posttyper... 7 Inledning av posttyper Säkerhetsposter: Start och slutposter... 8 STA - Startpost... 8 SLU - Slutpost Gemensamt för alla personposter Personposter Gammalt personnummer GPN - Bytt personnummer UB30_B - Närvarorapportering Registreringsfil: grundutbildning EBF -Registreringsposter för egna utbytesstuderande REA - Registreringsposter för kurs, AU REG - Registreringsposter för kurs UBF - Reg.poster för hitresande utbytesstuderande, fritext UBK - Reg.poster för hitresande utbytesstuderande, del Registreringsfil: Utbildningssamarbeten KSF Definitionsposter för utbildningssamarbeten (forskarnivå) KSU Definitionsposter för utbildningssamarbeten HSA Poster för högskolor ingående i utbildningssamarbete HSF Poster för högskolor ingående i utbildningssamarbete (forskarnivå) STI Kopplingsposter av samarbete till kurs-/programtillfälle SPE Kopplingsposter av personer till utbildningssamarbete SPF Koppling av personer till utbildningssamarbete (forskarnivå) Registreringsfil: forskarutbildning FOA - Forskaraktivitetsposter FOB - Forskarbasuppgiftsposter... 28

5 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) FOF - Forskarförsörjningsposter FOG - Forskares grundexamina UB30_C - Resultatrapportering Resultatrapportering: Grundutbildning RES -Resultatposter TIA - Underlagspost för tg kurs vid annan hsk TIE- Tillgodoräknade kurspoäng vid egen högskola TIF- Tillgodoräknade kurspoäng vid egen högskola som grundar sig på forskarkurser(utbnivå 3) TUB - Tg kurspoäng vid studier på annan hsk TUP - Tillgodoräknande provpoäng vid utländska studier Resultatrapportering: Forskarutbildning FDI - Forskardisputationsposter FLK - Forskarläskursposter FTF - Tillgodoräknad poäng vid studier på annan hsk (slipper läsa) FTG Underlagspost för tillgodoräknande på annan högskola (har läst) UB30_D - Examensapportering EXA - Grundexamen FEX - Forskarexamen Katalogposter FDJ Fördjupning HUV Kod för huvudområde KDJ - Kod för djup KEX - Kod för examen KFA - Kod för forskarutbildningsämne KFF - Kod för fakultet KFG - Kod för grundexamen KFO - Kod för försörjningstyp KFX - Kod för forskarutbildningsexamen KIR - Kod för inriktning... 49

6 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) KKA - kod för kurs, AU KKU - Kod för kurs KLA- Kod för land KPR - kod för program KSH - Kod för svensk högskola KTY - kod för finform KUH - Kod för utländsk högskola KXI - Kod för examen/inriktning KXT - Kod för examenstyp NIV - Kod för nivå ORT - Kod för ort PTI Programtillfälle UFO- Kod för undervisningsform UPR- Kod för utbytesprogram UTB - Kod för utbildningsområde UTN - Ubildningsnivå... 59

7 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) 1 Gemensamt för alla rapportfiler Vid körning av UB30 skapas en filer, datafil med alla person och katalogposter. Namnet på datafilen sätts enligt följande standard:[hsk][termin (format H/VÅÅ)][filtyp].xml. 1.1 Uppbyggnad av rapportfiler En rapportfil till SCB är uppbyggd på följande sätt: - En STA-post - Ett antal poster med persondata - Katalogposter för förekommande koder - SLU-poster för förekommande posttyper 1.2 Gemensamt för alla posttyper Inledning av posttyper Vissa rapporteringskörningar kan avse ett helt år, men posttyperna är då ändå separerade på de båda kalenderterminerna. Rapporteringstermin är i bland genomgående samma termin i hela filen men i bland kan den ändras beroende på datum på uppgiften som skrivs ut. Därefter postspecifika information <[posttyp]> <Hskkod>UL</Hskkod> [postspecifika information] </[posttyp]>

8 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) 1.3 Säkerhetsposter: Start och slutposter En rapportfil till SCB är uppbyggd på följande sätt: - En STA-post - Ett antal poster med persondata - Katalogposter för förekommande koder - SLU-poster för förekommande posttyper Varje fil ska innehålla ett antal säkerhetsposter. De börjar med en startpost och avsluta med en slutpost. En startpost skrivs först i rapportfilerna för att möjliggöra kontroll att körningen och överföringen är kompletta. Medan en slutpost skrivs sist i rapportfilerna för att möjliggöra kontroll att körningen och överföringen är kompletta. STA - Startpost Uppgifterna är avsedda för identifikation av källan till rapporteringen. Uppgifterna om använd funktion och dess versionsnummer är till för att underlätta vid felsökning. Date 10 Datum på ISO-format då körningen börjar Time 8 Klockslag (HH:MM:SS) då körningen börjar Rutin 6 Internt namn på rutin som används Version 3 Internt versionsnummer på rutinen Benamn 45 Benämning på högskolan Hskkod är samma för alla posttyper... <STA> <date> </date> <time>20:00:02</time> <rutin>ub30_b</rutin> <version>1.1</version> <benamn>ladokhenheten</benamn> </STA> <

9 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) SLU - Slutpost Uppgifterna är avsedda för verifiering av att överföringen till SCB har blivit komplett. Posttypes 3 Posttyp i filen Numof 6 Antal poster av ovanstående typ <SLU> <posttypes>gpn</posttypes> <numof>20</numof> </SLU>

10 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) 1.4 Gemensamt för alla personposter Alla personposter inleds på detta sätt. Personposter pnr 12 Personnummer inkl. sekel Namn 76 Namn på person Npnr 1 P om personen bytt personnummer.. Därefter postspecifika information <[posttyp]> <pnr> </pnr> <namn>andersson Test-Stina</namn> <npnr>p</npnr> [postspecifika information ] </[posttyp]>

11 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) 1.5 Gammalt personnummer GPN - Bytt personnummer newpnr 12 Nya personnumret inkl. sekel Namn 76 Namn på person Npnr 1 P om personen bytt personnummer Oldpnr 12 Det tidigare personnumret inklusive sekelangivelse Andrdatum 10 Ändringsdatum Etabdatum 10 Etableringsdatum <GPN> <Hskkod>UL</Hskkod> <termin>20042</termin > <newpnr> </newpnr> <namn>andersson Test-Stina</namn> <npnr>p</npnr> <oldpnr> p000</oldpnr> <andrdatum>200x-05-10</andrdatum> <etabdatum>200x-04-15</etabdatum> </GPN>

12 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) 2 UB30_B - Närvarorapportering 2.1 Registreringsfil: grundutbildning Filnamn enligt detta mönster: Kod för [hsk][termin (format H/VÅÅ)].REG tex UUH05.REG, UMUV05.REG och innehålla följande: - En STA-post - Ett antal poster med registreringsposter - Katalogposter för förekommande koder - En eller flera SLU-poster Exempel nedan. (Varje attribut redovisas separat) <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <Data> <STA> <EBF> <REA> <REG> <UBF> <UBK> <GPN> <[katalogposter]> <SLU> </Data>

13 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) EBF -Registreringsposter för egna utbytesstuderande Pnr 12 Personnummer inkl. sekel Namn 76 Namn på person Npnr 1 P om personen bytt personnummer poang 4,1 Poäng Utbomr 2 Utbildningsområde. Skapa UTB-post Land 4 Landkod. Skapa KLA-post. Progr 5 Utbildningsprogram. Skapa KPR-post. Uprog 10 Utbytesprogram. Skapa UPR-post Inrikt 4 Ev inriktning (om program finns). Skapa KIR-post <EBF> <pnr> </pnr> <namn>andersson Test-Stina</namn> <npnr></npnr> <poang>5.0</poang> <utbomr></utbomr> <land>dk</lamd> <progr></progr> <uprog></uprog> <inrikt></inrikt> </EBF>

14 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) REA - Registreringsposter för kurs, AU Pnr 12 Personnummer inkl. sekel Namn 76 Namn på person Npnr 1 P om personen bytt personnummer Kurs 6 Kurskod. Skapa KKA-post. Omfattn 4,1 Omfattning för denna registrering. Tre heltalssiffror och en decimalsiffra Termordn 2 Termin i ordning inom kursen (1, 2 etc) Kurstakt 3 Kurstakt i procent Ort 4 Ort. Skapa ORT-post. Finform 3 Finansieringsform. Skapa KTY-post. Undform 3 Undervisningsform. Skapa UFO-post <REA> <pnr> </pnr> <namn>andersson Test-Stina</namn> <npnr></npnr> <kurs>adb343</kurs> <omfattn>5.0</omfattn> <termordn>20082</termordn> <kurstakt>100</kurstakt> <ort>2480</ort> <finform>f</finform <undform></undform> </REA>

15 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) REG - Registreringsposter för kurs Registreringsposter för kurs: Pnr 12 Personnummer inkl. sekel Namn 76 Namn på person Npnr 1 P om personen bytt personnummer Kurs 6 Kurskod. Skapa KKU-post. Poang 4,1 Poängomfattning för denna registrering. Tre heltalssiffror och en decimalsiffra Termordn 2 Termin i ordning inom kursen (1, 2 etc) Kurstakt 3 Kurstakt i procent Ort 4 Ort. Skapa ORT-post. Progr 5 Utbildningsprogram. Skapa KPR-post. Inriktn 4 Ev inriktning (om program finns). Skapa KIR-post. Progterm 2 Programterminsnummer sätts 0 på alla programstuderande som inte går ett program med terminsregistrering (utom nybörjarna). 1 sätts på alla programnybörjare. 2 och uppåt sätts på program med terminsregistrering efter vilken termin personen befinner sig på. Finform 3 Ev finform, t ex F eller U (även för kurser inom program, kallas då även för finansieringsform). Skapa KTY-post. Land 4 Landkod om studenten är utbytesstuderande denna termin. Skapa KLA-post Uprog 10 Utbytesprogram. Skapa UPR-post. Antsendel 1 Antagen till senare del i programmet (om program finns). J/Blank Undform 3 Undervisningsform. Skapa UFO-post Avgskyld 1 Avgiftsskyldig: J/ Inget värde Betald 1 Betalat avgift för kursen: J/ Inget värde <REG>

16 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) <pnr> </pnr> <namn>andersson Test-Stina</namn> <npnr></npnr> <kurs>adb343</kurs> <poang>5.0</poang> <termordn>1</termordn> <kurstakt>100</kurstakt> <ort>2480</ort> <progr></progr> <inriktn></inriktn> <progterm>0</progterm> <finform>f</finform> <land></land> <uprog></up rog> <antsendel>j</antsendel> <undform>dis</undform> <avgskyld>j</avgskyld> <betald>j</betald> </REG>

17 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) UBF - Reg.poster för hitresande utbytesstuderande, fritext Registreringsposter för hitresande utbytesstuderande, fritext: Pnr 12 Personnummer inkl. sekel Namn 76 Namn på person Npnr 1 P om personen bytt personnummer Poang 3,1 Poäng Niva 1 Nivå Skapa NIV-post. utbomr 2 Utbildningsområde. Skapa UTB-post ort 4 Studieort. Skapa ORT-post. land 4 Landkod. Skapa KLA-post. uprog 10 Utbytesprogram. Skapa UPR-post utbniva 1 Utbnivå. Skapa UTN-post. <UBF> <pnr> </pnr> <namn>andersson Test-Stina</namn> <npnr></npnr> <poang>5.0</poang> <niva></niva> <utbomr></utbomr> <ort>2480</ort> <land>dk</lamd> <uprog></uprog> <utbniva>1</utbniva> </UBF>

18 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) UBK - Reg.poster för hitresande utbytesstuderande, del Pnr 12 Personnummer inkl. sekel Namn 76 Namn på person Npnr 1 P om personen bytt personnummer kurs 6 Kurskod. Skapa KKU-post. poang 3,1 Poängomfattning för den kursdel som studenten läser ort 4 Studieort. Skapa ORT-post. land 4 Landkod. Skapa KLA-post. uprog 10 Utbytesprogram. Skapa UPR-post <UBK> <pnr> </pnr> <namn>andersson Test-Stina</namn> <npnr></npnr> <kurs>adb343</kurs> <poang>5.0</poang> <ort>2480</ort> <land>dk</lamd> <uprog></uprog> </UBK>

19 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) 2.2 Registreringsfil: Utbildningssamarbeten Ingår i filen för närvarorapportering på forskarnivå KSF Definitionsposter för utbildningssamarbeten (forskarnivå) Samkod 6 Samarbetskod Stermin 5 Starttermin för samarbetet Benamnr 120 Svensk benämning Gemexam 1 Leder fram till gemensam examen J/bl <KSF> < hskkod>lu</hskkod> <termin>20112</termin> <samkod>era001</samkod> <stermin>20102</stermin> <benamn>nytt samarbete för gemensam nytta</benamn> <gemexam>j</gemexam> </KSF>

20 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) KSU Definitionsposter för utbildningssamarbeten Ingår i filen för närvarorapportering på grund- och avancerad nivå Samkod 6 Samarbetskod Stermin 5 Starttermin för samarbetet Benamnr 120 Svensk benämning Gemexam 1 Leder fram till gemensam examen J/bl <KSU> < hskkod>lu</hskkod> <termin>20112</termin> <samkod>era001</samkod> <stermin>20102</stermin> <benamn>nytt samarbete för gemensam nytta</benamn> <gemexam>j</gemexam> </KSU>

21 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) HSA Poster för högskolor ingående i utbildningssamarbete Samkod 6 Samarbetskod Lopnr 3 Löpnummer (heltal) Svhsk 3 Svensk högskolekod Skapa KSH-post Utlhsk 11 Utländska högskolekod Skapa KUH-post Land 4 Landskod Skapa KLA-post Admhsk 1 Administrativ högskola J/bl <HSA> < hskkod>lu</hskkod> <termin>20112</termin> <samkod>era001</samkod> <lopnr>1</lopnr> <svhsk>lu</svhsk> <utlhsk> </utlhsk> <land> </land> <admhsk>j</admhsk> <HSA> <HSA> < hskkod>lu</hskkod> <termin>20112</termin> <samkod>era001</samkod> <lopnr>2</lopnr> <svhsk> </svhsk> <utlhsk>tirana01</utlhsk> <land>al</land> <admhsk></admhsk> <HSA>

22 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) HSF Poster för högskolor ingående i utbildningssamarbete (forskarnivå) Samkod 6 Samarbetskod Lopnr 3 Löpnummer (heltal) Svhsk 3 Svensk högskolekod Skapa KSH-post Utlhsk 11 Utländska högskolekod Skapa KUH-post Land 4 Landskod Skapa KLA-post Admhsk 1 Administrativ högskola J/bl <HSF> < hskkod>cth</hskkod> <termin>20142</termin> <samkod>era001</samkod> <lopnr>1</lopnr> <svhsk>lu</svhsk> <utlhsk> </utlhsk> <land> </land> <admhsk>j</admhsk> <HSF> <HSF> < hskkod>cth</hskkod> <termin>20142</termin> <samkod>era001</samkod> <lopnr>2</lopnr> <svhsk> </svhsk> <utlhsk>tirana01</utlhsk> <land>al</land> <admhsk></admhsk> <HSF>

23 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) STI Kopplingsposter av samarbete till kurs-/programtillfälle Samkod 6 Samarbetskod Tkod 6 Kod för kurs-/programtillfälle Skapa PTI-post Stermin 5 Starttermin för kurs-/programtillfälle Ttyp 1 Typ av tillfälle K = kurstillfälle, P = programtillfälle STI> < hskkod>lu</hskkod> <termin>20112</termin> <samkod>era0001</samkod> <tkod>sd201</tkod> <stermin>20102</stermin> <ttyp>p</ttyp> <STI>

24 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) SPE Kopplingsposter av personer till utbildningssamarbete Pnr 12 Personnummer inkl sekel Namn 76 Namn på person (efternamn tilltalsnamn) Npnr 1 P om personen har bytt personnummer. Skapa GPN-post om pnr är bytt Samkod 6 Samarbetskod Inaktiv 1 Studier inom samarbetet har avbrutits (J/bl) <SPE < hskkod>lu</hskkod> <termin>20112</termin> <pnr> </pnr> <namn>efternamn Förnamn</namn> <npnr></npnr> <samkod>era0001</samkod> <inaktiv></inaktiv> <SPE>

25 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) SPF Koppling av personer till utbildningssamarbete (forskarnivå) Pnr 12 Personnummer inkl sekel Namn 76 Namn på person (efternamn tilltalsnamn) Npnr 1 P om personen har bytt personnummer. Skapa GPN-post om pnr är bytt Samkod 6 Samarbetskod Inaktiv 1 Studier inom samarbetet har avbrutits (J/bl) <SPF> < hskkod>lu</hskkod> <termin>20142</termin> <pnr> </pnr> <namn>efternamn Förnamn</namn> <npnr></npnr> <samkod>era0001</samkod> <inaktiv></inaktiv> </SPF>

26 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) 2.3 Registreringsfil: forskarutbildning Filnamn enligt detta mönster: Kod för [hsk][termin (format H/VÅÅ)].FOA tex UUH05.FOA, UMUV05.FOA Innehåller följande: - En STA-post - Ett antal poster med registreringsposter - Katalogposter för förekommande koder - En eller flera SLU-poster Exempel nedan. (Varje attribut redovisas separat) <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <Data> <STA> <FOA> <FOB> <FOF> <FOG> <GPN> <[katalogposter]> <SLU> </Data>

27 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) FOA - Forskaraktivitetsposter Pnr 12 Personnummer inkl. sekel Namn 76 Namn på person Npnr 1 P om personen bytt personnummer Amne 8 Forskarutbildningsämne. Skapa KFA-post. Procent 3 Procentuell aktivitet, kan vara blankt avbrdatum 10 Avbrottsdatum <FOA> <pnr> </pnr> <namn>andersson Test-Stina</namn> <npnr></npnr> <amne>adb</amne> <procent>0.5</procent> <avbrdatum></avbrdatum> </FOA>

28 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) FOB - Forskarbasuppgiftsposter Pnr 12 Personnummer inkl. sekel Namn 76 Namn på person Npnr 1 P om personen bytt personnummer Foamne 8 Forskarutbildningsämne. Skapa KFA-post. Antagdag 10 Antagningsdatum, ISO-format Antagtermin 5 Antagningstermin (kan avvika från rapporteringstermin) Svhsk 3 Anknytning till annan högskola i Sverige. Skapa KSH-post. Utlhsk 11 Anknytning till utländsk högskola. Skapa KUH-post. Land 4 Land för utländsk högskola. Skapa KLA-post. Fotyp 1 Forskarutbildningstyp D/L/S <FOB> <pnr> </pnr> <namn>andersson Test-Stina</namn> <byttpnr></byttpnr> <foamne>husemi00</foamne> <antagdag> </antagdag> <antagtermin>19991</antagtermin> <svhsk></svhsk> <utlhsk></utlhsk> <land></land> <fotyp></fotyp> </FOB>

29 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) FOF - Forskarförsörjningsposter Pnr 12 Personnummer inkl. sekel Namn 76 Namn på person Npnr 1 P om personen bytt personnummer amne 8 Forskarutbildningsämne. Skapa KFA-post. art 3 Försörjningstyp. Skapa KFO-post. 1) procent 3 Procentuell andel 1) 1) 6x(3+3) upp upprepat max 6 ggr efter behov <FOF> <pnr> </pnr> <namn>andersson Test-Stina</namn> <npnr></npnr> <amne>460f</amne> <art>exa</art> <procent>100</procent> </FOF>

30 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) FOG - Forskares grundexamina Pnr 12 Personnummer inkl. sekel Namn 76 Namn på person Npnr 1 P om personen bytt personnummer exkod 5 Grundexamenskod. Skapa KFG-post. datum 10 Examensdatum, ISO-format hsk 3 Högskola (svensk). Skapa KSH-post. utlhsk 11 Utländsk högskola. Skapa KUH-post. land 4 Land för utländsk högskola. Skapa KLA-post. <FOG> <pnr> </pnr> <namn>andersson Test-Stina</namn> <npnr></npnr> <exkod>civ</exkod> <datum> </datum> <hsk>kth</hsk> <utlhsk></utlhsk> <land></land> </FOG>

31 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) 3 UB30_C - Resultatrapportering 3.1 Resultatrapportering: Grundutbildning RES -Resultatposter Resultatposter. Pnr 12 Personnummer inkl. sekel Namn 76 Namn på person Npnr 1 P om personen bytt personnummer kurs 6 Kurskod. Skapa KKU-post. progr 5 Utb program. Skapa KPR-post. inriktn 4 Inriktning (om program finns). Skapa KIR-post. poang 4,1 Poäng under perioden. Tre heltalssiffror och en decimalsiffra. ackpoang 4,1 Ackumulerad poäng i kursen. Tre heltalssiffror och en decimal. finform 3 Ev finform. Hämtas från FFG-registreringen. Skapa KTY-post. undform 3 Undervisningsform. Skapa UFO-post <RES> <pnr> </pnr> <namn>andersson Test-Stina</namn> <npnr></npnr> <kurs>adb300</kurs> <progr></progr> <inriktn></inriktn> <poang>100.0</poang> <ackpoang>150.0</ackpoang> <finform></finform> <undform></undform> </RES>

32 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) TIA - Underlagspost för tg kurs vid annan hsk Pnr 12 Personnummer inkl. sekel Namn 76 Namn på person Npnr 1 P om personen bytt personnummer lopnr 3 Löpnummer radnr 2 Radnummer poang 4,1 Ursprunglig poäng. Tre heltalssiffror och en decimal. datum 10 Ursprungligt beslutsdatum, ISO-format hsk 3 Högskolekod. Skapa KSH-post. utlhsk 11 Kod för utländsk högskola. Skapa KUH-post. land 4 Landskod. Skapa KLA-post. <TIA> <pnr> </pnr> <namn>andersson Test-Stina</namn> <npnr></npnr> <lopnr>1</lopnr> <radnr>1</radnr> <poang>10.0</poang> <datum> </datum> <hsk>umu</hsk> <utlhsk></utlhsk> <land></land> </TIA>

33 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) TIE- Tillgodoräknade kurspoäng vid egen högskola Tillgodoräknade kurspoäng vid egen högskola. Pnr 12 Personnummer inkl. sekel Namn 76 Namn på person Npnr 1 P om personen bytt personnummer lopnr 3 Löpnummer tgpoang 4,1 Summa tillgodoräknade kurspoäng. tre heltalssiffror och en decimalsiffra <TIE> <pnr> </pnr> <namn>andersson Test-Stina</namn> <npnr></npnr> <lopnr>002</lopnr> <tgpoang>5.0</tgpoang> </TIE>

34 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) TIF- Tillgodoräknade kurspoäng vid egen högskola som grundar sig på forskarkurser(utbnivå 3) Tillgodoräknade kurspoäng vid egen högskola som grundar sig på forskarkurser(utbnivå 3) Pnr 12 Personnummer inkl. sekel Namn 50 Namn på person Npnr 1 P om personen bytt personnummer lopnr 3 Löpnummer tgfpoang 4,1 Summa tillgodoräknade forskarkurspoäng. tre heltalssiffror och en decimalsiffra <TIF> <pnr> </pnr> <namn>andersson Test-Stina</namn> <npnr></npnr> <lopnr>002</lopnr> <tgfpoang>5.0</tgfpoang> </TIF>

35 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) TUB - Tg kurspoäng vid studier på annan hsk Pnr 12 Personnummer inkl. sekel Namn 76 Namn på person Npnr 1 P om personen bytt personnummer lopnr 3 Löpnumme r radnr 2 Radnummer progr 5 Programkod. Skapa KPR-post. inriktn 4 Inriktningskod. Skapa KIR-post. poang 4,1 Tillgodoräknade poäng. Tre heltalssiffror och en decimal. datum 10 Beslutsdatum, ISO-format <TUB> <pnr> </pnr> <namn>andersson Test-Stina</namn> <npnr></npnr> <lopnr>1</lopnr> <radnr>1</radnr> <progr>a</progr> <inriktn>el</inriktn > <poang>10.0</poang> <datum> </datum> </TUB>

36 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) TUP - Tillgodoräknande provpoäng vid utländska studier Pnr 12 Personnummer inkl. sekel Namn 76 Namn på person Npnr 1 P om personen bytt personnummer kurs 6 Kurskod. Skapa KKU-post. prov 4 Provkod progr 5 Programkod. Skapa KPR-post. inriktn 4 Inriktningskod. Skapa KIR-post. poang 4,1 Poäng. Tre heltalssiffror och en decimal. datum 10 Beslutsdatum, ISO-format land 4 Landskod. Skapa KLA-post. <TUP> <pnr> </pnr> <namn>andersson Test-Stina</namn> <npnr></npnr> <kurs>adb300</kurs> <prov>1100</prov> <progr>ay</progr> <inriktn>yle</inriktn> <poang>10.0</poang> <datum> </datum> <land>fin</land> </TUP>

37 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) 3.2 Resultatrapportering: Forskarutbildning FDI - Forskardisputationsposter Pnr 12 Personnummer inkl. sekel Namn 76 Namn på person Npnr 1 P om personen bytt personnummer amne 8 Forskarutbildningsämne. Skapa KFA-post. extyp 2 Examenstyp. Skapa KXT-post. datum 10 Datum för godkänd disputation, ISO-format <FDI> <pnr> </pnr> <namn>andersson Test-Stina</namn> <npnr></npnr> <amne>110f</amne> <extyp>d</extyp> <datum> </datum> </FDI>

38 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) FLK - Forskarläskursposter Pnr 12 Personnummer inkl. sekel Namn 76 Namn på person Npnr 1 P om personen bytt personnummer foamne 8 Forskarutbildningsämne. Skapa KFA-post extyp 2 Examenstyp. Skapa KXT-post. datum 10 Datum för godkänd forskarläskurs, ISO-format <FLK> <pnr> </pnr> <namn>andersson Test-Stina</namn> <npnr></npnr> <foamne>110f</foamne> <extyp>d</extyp> <datum> </datum> </FLK>

39 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) FTF - Tillgodoräknad poäng vid studier på annan hsk (slipper läsa) Pnr 12 Personnummer inkl. sekel Namn 76 Namn på person Npnr 1 P om personen bytt personnummer lopnr 3 Löpnummer radnr 2 Radnummer foamne 8 Forskarutbildningsämne. Skapa KFA-post utbpoang 4,1 Tillgodoräknade poäng. Tre heltalssiffror och en decimal. datum 10 Beslutsdatum, ISO-format <FTF> <pnr> </pnr> <namn>andersson Test-Stina</namn> <npnr></npnr> <lopnr>1</lopnr> <radnr>1</radnr> <foamne>110a</foamne> <utbpoang>10.0</utbpoang> <datum> </datum> </FTF>

40 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) FTG Underlagspost för tillgodoräknande på annan högskola (har läst) pnr 12 Personnummer inkl. sekel namn 76 Namn på person npnr 1 P om personen bytt personnummer lopnr 3 Löpnummer radnr 2 Radnummer utbniva 1 Utbildningsnivå typ 1 Typ av tillgodoräknande där H = Högskolestudier, R = Annan verksamhet poang 4,1 Poäng. Tre heltalssiffror och en decimal. datum 10 Ursprungligt betygsdatum, ISO-format hsk 3 Kod för svensk högskola. Skapa KSH-post. utlhsk 11 Kod för utländsk högskola. Skapa KUH-post. land 4 Landskod. Skapa KLA-post. <FTG> <pnr> </pnr> <namn>andersson Test-Stina</namn> <npnr></npnr> <lopnr>1</lopnr> <radnr>1</radnr> <utbniva>2</utbniva> <typ>h</typ> <poang>10.0</poang> <datum> </datum> <hsk></hsk> <utlhsk>ftllj</utlhsk> <land>fin</land> </FTG>

41 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) 4 UB30_D - Examensapportering EXA - Grundexamen Pnr 12 Personnummer inkl. sekel Namn 76 Namn på person Npnr 1 P om personen bytt personnummer Exkod 5 Examenskod. Skapa KEX-post. Exinr 4 Examensinriktning. Skapa KXI-post Huvudomr 5 Huvudområde. Skapa HUV-post Amne 3 Ämne för examen Poang 4,1 Poäng i examen Datum 10 Datum för utfärdande, ISO-format Progr 5 Program. Skapa KPR-post. Inriktn 4 Inriktning (om program finns). Skapa KIR-post Trtyp 1 Transaktionstyp, N=ny, Ä=ändrad, B=borttagen Samkod 6 Kod för utbildningssamarbete <EXA> <pnr> </pnr> <namn>andersson Test-Stina</namn> <npnr></npnr> <exkod>gmaie</exkod> <exinr>fran</exinr> <huvudomr>aaaaa</huvudomr> <amne>aea</amne> <poang>160.0</poang> <datum> </datum> <progr></progr> <inriktn></inriktn> <trtyp>n</trtyp> <samkod>samkod</samkod> </EXA>

42 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) FEX - Forskarexamen Pnr 12 Personnummer inkl. sekel Namn 76 Namn på person Npnr 1 P om personen bytt personnummer Amne 8 Forskarutbildningsämne. Skapa KFA-post. Exkod 5 Forskarexamenskod. Skapa KFX-post. Datum 10 Datum för utfärdande, ISO-format Trtyp 1 Transaktionstyp, N=ny, Ä=ändrad, B=borttagen Samkod 6 Samarbetskod <FEX> <termin>20142</termin> <pnr> </pnr> <namn>stina Testperson</namn> <npnr></npnr> <amne>5400a</amne> <exkod>edreh</exkod> <datum> </datum> <trtyp>n</trtyp> <samkod>5300n1</samkod> </FEX>

43 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) 5 Katalogposter Dessa poster är grunddata som kan förkomma på en eller flera filer FDJ Fördjupning hskkod 3 Högskolekod termin 5 Termin fordjup 3 Fördjupning benamn 120 Svensk benämning utbniva 1 Utbildningsnivå <fdj> <hskkod>lu</hskkod> <termin>20072</termin> <fordjup>aaa</fordjup> <benamn>djup fördjupning</benamn> <utbniva>1</utbniva> </fdj> HUV Kod för huvudområde

44 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) Tag Längd Kommentar hskkod 3 Högskolekod termin 5 Termin huvudomr 5 Kod för huvudområde benamn 120 Benämning. huvomgrp 5 Huvudområdesgrupp <huv> <hskkod>lu</hskkod> <termin>20072</termin> <huvudomr>aaaaa</huvudomr> <benamn>bästa huvudområdet</benamn> <huvomgrp>ab123</huvomgrp> </huv>

45 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) KDJ - Kod för djup Kod 1 Kod för djup benamn 40 Benämning. <KDJ> <kod>m</kod> <benamn>magisterkurs</benamn> </KDJ> KEX - Kod för examen Kod 5 Kod för examen Extyp 2 Examenstyp. Skapa KXT-post. Benamn 120 Benämning. Gemexam 1 Markering för gemensam examen J/bl <KEX> <kod>0150g</kod> <extyp>g</extyp> <benamn>kompl UTB TEOL</benamn> <gemexam></gemexam> </KEX>

46 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) KFA - Kod för forskarutbildningsämne Amne 8 Kod för forskarutbildningsämne fakultet 2 Kod för fakultet. Skapa KFF-post. benamn 120 Benämning vetomr 2 Vetenskapsområde natamne 5 Nationellt forskningsämne <KFA> <amne>110f</amne> <fakultet>te</fakultet> <benamn>formlära</benamn> <vetomr>04</vetomr> <natamne>16761</natamne> </KFA> KFF - Kod för fakultet Kod 2 Kod för fakultet Benamn 50 Benämning <KFF> <kod>te</kod> <benamn>tekniska FAKULTETEN</benamn> </KFF>

47 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) KFG - Kod för grundexamen Kod 5 Kod för grundexamen Benamn 120 Benämning Nedlagd 1 Examen är nedlagd <KFG> <examen>0010g</examen> <benamn>teol KAND</benamn> <nedlagd>0010g</nedlagd> </KFG> KFO - Kod för försörjningstyp Kod 3 Kod för försörjningstyp Benamn 120 Benämning <KFO> <kod>ass</kod> <benamn>assistenttjänst</benamn> </KFO> KFX - Kod för forskarutbildningsexamen

48 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) Examen 5 Kod för forskarutbildningsexamen Extyp 2 Examenstyp. Skapa KXT-post. Fakultet 2 Fakultet. Skapa KFF-post. Benamn 50 Benämning Gemexam 1 Gemensam examen <KFX> <examen>edreh</examen> <extyp>d</extyp> <fakultet>eh</fakultet> <benamn>ekonomie doktorsexamen, Ekonomihögskolan</benamn> <gemexam>j</gemexam> </KFX>

49 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) KIR - Kod för inriktning Progr 5 Kod för program Inriktn 4 Kod för inriktning Poang 3,0 Poängomfattning Benamn 60 Benämning urspoang 3,0 Ursprungspoäng Konvert 1 Konverad poäng Valuta 1 Valuta H/P <kir> <progr>tkmty</progr> <inriktn>tema</inriktn> <poang>200</poang> <benamn>technology Management</benamn> <urspoang>0</urspoang> <konvert></konvert> <valuta>p</valuta> </kir>

50 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) KKA - kod för kurs, AU Kurs 6 Kod för kurs Omfattn 4,1 Omfattning för kurs, tre heltalssiffror och en decimalsiffra Valuta 1 Valuta valutabenamn 10 Valuta i klartext Utbomr 2 Dominerande utbildningsområde. Skapa UTB-post. Benamn 120 Benämning Utbtyp 2 Utbildningstyp <KKA> <kurs>auu005</kurs> <omfattn>8.0</omfattn> <valuta>p</valuta> <valutabenamn>poäng</valutabenamn> <utbomr>ju</utbomr> <benamn>allmän JURIDIK</benamn> <utbtyp>u</utbtyp> </KKA>

51 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) KKU - Kod för kurs Kurs 6 Kod för kurs Poang 4,1 Poäng för kurs, tre heltalssiffror och en decimalsiffra. amnegrupp 3 Ämnesgrupp (fält KAGRPSCB Niva 1 Nivå. Skapa NIV-post. (fält KNIVAUHA) Utbomr 2 Dominerande utbildningsområde. Skapa UTB-post. Benamn 120 Benämning. Djup 1 Djup. Skapa KDJ-post. Utbniva 1 Utbildningsnivå. Skapa UTN-post. Valuta 1 Valuta H/P urspoang 4,1 Ursprungspoäng Konvert 1 Konverad poäng Fordjup 3 Fördjupning <KKU> <kurs>adb343</kurs> <poang>7.5</poang> <amnegrupp>ika</amnegrupp> <niva>c</niva> <utbomr>sa</utbomr> <benamn>adb, AKTUELLA PROBLEMSTÄLLNINGAR I ADB</benamn> <djup>m</djup> <utbniva>2</utbniva> <valuta>p</valuta> <urspoang>5.0</urspoang> <konvert>j</konvert> <fordjup>aaa</fordjup> </KKU>

52 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) KLA- Kod för land Kod 4 Kod för land Benamn 30 Benämning <KLA> <kod>pe</kod> <benamn>peru</benamn> </KLA> KPR - kod för program Progr 5 Kod för program Benamn 120 Benämning Yrkex 1 J = yr kesinriktat program annars blankt Poang 3,0 Poängomfattning urspoang 3,0 Ursprungspoäng Konvert 1 Konverad poäng Valuta 1 Valuta H/P <KPR> <Hskkod>UL</Hskkod> <progr>a202a</progr> <benamn>ekonomlinjen</benamn> <yrkex></yrkex> <poang>120</poang> <urspoang></urspoang> <konvert></konvert> <valuta>p</valuta> </KPR>

53 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) KSH - Kod för svensk högskola Kod 3 Kod för svensk högskola Benamn 45 Benämning <KSH> <kod>umu</kod> <benamn>umeå universitet</benamn> </KSH> KTY - kod för finform Kod 3 Kod för kurstyp/finansieringsform Benamn 40 Benämning på kurstyp <KTY> <kod>nät</kod> <benamn>nätuniversitetet</benamn> </KTY>

54 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) KUH - Kod för utländsk högskola Kod 11 Kod för utländsk högskola Benamn 120 Benämning land 4 Kod för land <KUH> <kod>aberdee01</kod> <benamn>university of Aberdeen</benamn> <land>gb</land> </KUH> KXI - Kod för examen/inriktning exkod 5 Kod för examen exinr 4 Kod för inriktning av examen benamn 70 Benämning <KXI> <exkod>a20f</exkod> <exinr>peab</exinr> <benamn>personal- OCH ARBETSLIVSFRÅGOR</benamn> </KXI>

55 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) KXT - Kod för examenstyp Extyp 2 Kod för examenstyp Benamn 70 Benämning huvudtyp 1 Examens huvudtyp (1/2/F/G/X) 1) 1) 1=Examen på grundnivå (högskolepoäng), 2=Examen på avancerad nivå (högskolepoäng), 3= Examen på forskarnivå, F = Forskarexamen (gamla poäng eller högskolepoäng), G = Grundexamen (gamla poängen), X = Främmande examen (inga poäng). <KXT> <extyp>d</extyp> <benamn>doktorsexamen</benamn> <huvudtyp>f</huvudtyp> </KXT> NIV - Kod för nivå Kod 1 Kod för kursnivå Benamn 40 Benämning <NIV> <kod>a</kod> <benamn>a-nivå (1-20 POÄNG)</benamn> </NIV>

56 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) ORT - Kod för ort Kod 4 Kod för utbildningsort Benamn 20 Benämning <ORT> <termin >20042</termin > <kod>1281</kod> <benamn>lund</benamn> </ORT>

57 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) PTI Programtillfälle Anmkod 6 Anmälningskod för programtillfälle Stermin 5 Starttermin för programtillfälle Progr 5 Programkod Skapa KPR-post Proginr 4 Programinriktning Skapa KIR-post <PTI> < hskkod>lu</hskkod> <termin>20112</termin> <anmkod>sd201</samkod> <stermin>20102</stermin> <progr>tibyh</progr> <proginr></proginr> <PTI>

58 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) UFO- Kod för undervisningsform Undform 3 Kod för undervisningsform Benamn 30 Benämning <UFO> <undform>nml</undform> <benamn>normal</benamn> </UFO> UPR- Kod för utbytesprogram Uprog 10 Kod för utbytesprogram Benamn 120 Benämning hprgrund 1 J om programmet är HPR-grundande för utresande studenter annars blank <UPR> <uprog>bilateralt</uprog> <benamn>bilaterala AVTAL</benamn> <hprgrund>j</hprgrund> </UPR>

59 Bengt Reinholdsson SCB_postbeskriv_ (59) UTB - Kod för utbildningsområde Kod 2 Kod för utbildningsområde Benamn 50 Benämning <UTB> <kod>hu</kod> <benamn>humanistiska OMRÅDET</benamn> </UTB> UTN - Ubildningsnivå utbniva 1 Utbildningsnivå benamn 40 Svensk benämning <UTN> <utbniva>1</utbniva> <benamn>grundnivå</benamn> </UTN>

Kravspecifikation. Överföring av uppgifter till CSN Bologna-anpassningar. Anpassningar av Ladok till ny utbildningsstruktur STU 2007:T-01 2007-05-07

Kravspecifikation. Överföring av uppgifter till CSN Bologna-anpassningar. Anpassningar av Ladok till ny utbildningsstruktur STU 2007:T-01 2007-05-07 Kravspecifikation Överföring av uppgifter till CSN Bologna-anpassningar Anpassningar av Ladok till ny utbildningsstruktur STU 2007:T-01 2007-05-07 Version: Beteckning: 1.04 Status: Ändringshistorik Revision

Läs mer

Handbok för registervård. - Del 12

Handbok för registervård. - Del 12 Handbok för registervård - Del 12 Sida 2 av 12 Innehåll 1 FELSÖKNINGAR I HANDBOK 12... 3 1.1 SKICKA IN RESULTAT PÅ KÖRNINGARNA!... 3 1.2 RÄTTADE FELSÖKNINGAR... 3 1.3 RÄTTNINGSSKRIPT... 3 1.4 FORUMET FÖR

Läs mer

Handbok för registervård. - Del 9

Handbok för registervård. - Del 9 Handbok för registervård - Del 9 Sida 2 av 14 Innehåll 1 FELSÖKNINGAR I HANDBOK 9... 3 1.1 RESERVATIONER GÄLLANDE FELSKRIPT... 3 1.2 ÅTERKOPPLING PÅ KÖRNINGARNA... 3 1.3 SAMMANSTÄLLNING OCH SQL-SKRIPT

Läs mer

Handbok för registervård. - Del 16

Handbok för registervård. - Del 16 Handbok för registervård - Del 16 Sida 2 av 11 Innehåll 1 LÄS OM REGISTERVÅRD PÅ LADOK3-WIKIN!... 3 1.1 FELSÖKNINGAR I HANDBOK 16... 3 1.2 RESULTAT PÅ KÖRNINGARNA... 3 1.3 RÄTTADE OCH INDRAGNA FELSÖKNINGAR...

Läs mer

Handbok för registervård. - Del 4

Handbok för registervård. - Del 4 Handbok för registervård - Del 4 Sida 2 av 15 Innehåll 1 FELSÖKNING INFÖR LEVERANS 2 TILL MIT-MILJÖN... 3 1.1 ÅTERKOPPLING OCH PROJEKTSUPPORT... 3 2 TABELLERNA... 4 2.1 AGRPSCB... 4 2.2 AUKURS... 4 2.3

Läs mer

Kravspecifikation SA02_J Studenter i utbildningssamarbete

Kravspecifikation SA02_J Studenter i utbildningssamarbete Kravspecifikation SA02_J Studenter i utbildningssamarbete Nouveau STU T-0121 2015-03-12 Maria Vännman 2010-09-06 2 (26) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2010-09-06 Maria Vännman Slutgiltig

Läs mer

Handbok för registervård. - Del 7

Handbok för registervård. - Del 7 Handbok för registervård - Del 7 Sida 2 av 16 Innehåll 1 FELSÖKNING INFÖR MIT-LEVERANS 4... 3 1.1 RESERVATIONER... 3 1.2 BÅDE REGELFILER I DB03 OCH SQL-SKRIPT... 3 1.3 ÅTERKOPPLING SOM VANLIGT... 3 1.4

Läs mer

Tillgodoräknande på Forskarnivå RS21

Tillgodoräknande på Forskarnivå RS21 Tillgodoräknande - RS21 1 (6) Tillgodoräknande på Forskarnivå RS21 Beslut om tillgodoräknande regleras i dokumentet Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Blankett 13 utgör underlag

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. RS21 Tillgodoräknande inom utbildning på forskarnivå

KRAVSPECIFIKATION. RS21 Tillgodoräknande inom utbildning på forskarnivå KRAVSPECIFIKATION RS21 Tillgodoräknande inom utbildning på forskarnivå STU-08-T-8106 webbadress Projektnamn STU-T-8106 Reståtgärder från Bologna-anpassningen Fastställt av Dokumentansvarig Lars Hansson

Läs mer

Instruktion för Ladokrapportering av högskoleuppgifter för grundnivå och avancerad nivå, läsåret 2017/2018.

Instruktion för Ladokrapportering av högskoleuppgifter för grundnivå och avancerad nivå, läsåret 2017/2018. 1(5) Instruktion för Ladokrapportering av högskoleuppgifter för grundnivå och avancerad nivå, läsåret 2017/2018. 1 Nyheter i insamlingen Denna gång kommer överföringen av uppgifter till SCB göras via både

Läs mer

Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare Matz-Ola Cajdert - v Christoffer Aronsson

Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare Matz-Ola Cajdert - v Christoffer Aronsson Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare - 2000-05-30 Matz-Ola Cajdert - v0.2 2008-05-22 Christoffer Aronsson V0.3 2009-02-09 Eleonore Lantz Ändrat: Kontroller, kravlista, skärmdump,

Läs mer

Tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå RS21

Tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå RS21 Tillgodoräknande - RS21 1(11) Tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå RS21 Ska du rapportera tillgodoräknande för student inom utbildning på grund- eller avancerad nivå, välj delfunktion "Grundnivå

Läs mer

OBS: Vänta med att köra EB50 skarpt tills ni har kört EB47 och EB48 för samtliga terminer!

OBS: Vänta med att köra EB50 skarpt tills ni har kört EB47 och EB48 för samtliga terminer! Leverans 2015_02 från den 23 april togs i drift den 27 maj. I driftsättningen ingår även leveranskompletteringen från den 20 maj. Här följer en sammanfattning av nyheterna. Utförligare information finns

Läs mer

Handbok för registervård. - Del 23

Handbok för registervård. - Del 23 Handbok för registervård - Del 23 Sida 2 av 10 Innehåll 1 HANDBOK 23... 3 1.1 KONVERTERADE TABELLER... 3 1.2 LANDSKOD NATIONELL DATA... 3 1.3 ÄNDRADE SKRIPT... 3 1.4 RAPPORT MED RESULTAT TILL SD+... 3

Läs mer

Handbok för registervård. - Del 18

Handbok för registervård. - Del 18 Handbok för registervård - Del 18 Sida 2 av 12 Innehåll 1 FAQ-SIDA UNDER REGISTERVÅRDSIDAN PÅ LADOK3-WIKIN... 3 1.1 FELSÖKNINGAR I HANDBOK 18... 3 1.2 TILLÅTNA TECKEN... 3 1.3 RESULTAT PÅ KÖRNINGARNA...

Läs mer

Vad krav Merituppgifter (Utkast)

Vad krav Merituppgifter (Utkast) Vad krav Merituppgifter (Utkast) Merituppgifter: CSN skickar en frågefil till alla högskolor. Om personen i frågefilen har meriter vid den aktuella högskolans LADOK-register returneras ett svar.csn anger

Läs mer

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva på forskarnivå i Ladok Sid: 1 / 11 Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva Innehåll 1. Inledning... 2 2. Etablering och antagning... 2 3. Grundexamen (Behörighetsbakgrund)... 3 4. Handledare...

Läs mer

Handbok för registervård. - Del 6

Handbok för registervård. - Del 6 Handbok för registervård - Del 6 Sida 2 av 14 Innehåll 1 FELSÖKNING INFÖR MIT-LEVERANS 3... 3 1.1 RESERVATIONER... 3 1.2 ANVÄND DB03 I LADOK NOUVEAU... 3 1.2.1 Ny version av DB03... 3 1.3 ÅTERKOPPLING

Läs mer

Handbok för registervård. - Del 14

Handbok för registervård. - Del 14 Handbok för registervård - Del 14 Sida 2 av 15 Innehåll 1 INFORMATION OM REGISTERVÅRD PÅ LADOK3-WIKIN... 3 1.1 FELSÖKNINGAR I HANDBOK 14... 3 1.2 SKICKA IN RESULTAT PÅ KÖRNINGARNA!... 3 1.3 RÄTTADE FELSÖKNINGAR...

Läs mer

Arbetsrutin för tillgodoräknande

Arbetsrutin för tillgodoräknande Arbetsrutin för tillgodoräknande Beslut om tillgodoräknande av prov eller kurs görs av institutionen som också lägger in uppgifterna i Ladok. Tillgodoräknandeblankett och de Lokala regler för tillgodoräknande

Läs mer

Funktionsbeskrivning. - SA06- Etablering och antagning av utbytesstudenter

Funktionsbeskrivning. - SA06- Etablering och antagning av utbytesstudenter sbeskrivning - SA06- Etablering och antagning av utbytesstudenter Sida 2 av 17 er Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare X.X 1994-04-15 Första versionen? 2009-01-21 2010-06-08 2011-02-17 2012-08-24

Läs mer

REGISTRERING LADOK NOUVEAU

REGISTRERING LADOK NOUVEAU 2002-02-19 MALMÖ HÖGSKOLA REGISTRERING LADOK NOUVEAU 1. Registrering flera personer på kurs sid 2 2. Registrering av en person sid 5 3. Uppflyttning av terminsreg på program sid 7 4. Registrering på program

Läs mer

Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå våren 2015

Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå våren 2015 Maj 2015 Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå våren 2015 Instruktion Innehåll 1. Nyheter i insamlingen... 2 2. Allmänt... 2 3. Vad ska rapporteras... 3 4. Lärosäten med examenstillstånd på forskarnivå

Läs mer

Kravspecifikation. UT60 Utfärdade examina, grund-/avancerad nivå 2015-01-14

Kravspecifikation. UT60 Utfärdade examina, grund-/avancerad nivå 2015-01-14 UT60 Utfärdade examina, grund-/avancerad nivå 2015-01-14 Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 2001-05-14 Annika Thunström Första versionen - - 2009-11-26 Birgitta Lewén- Tillägg/Ändringar

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning SA05 Massetablering av studenter 2016-02-02 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2011-03-29 2011-09-22 Stellan Englén Eva Lundströmer Simu NOUVSD-9187. I SA05 godkänns födelsedatum

Läs mer

Handbok för registervård. - Del 3

Handbok för registervård. - Del 3 Handbok för registervård - Del 3 Sida 2 av 9 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 REGELFILERNA I HANDBOK 1... 3 1.2 SQL-SCRIPT BIFOGADE TILL UTSKICKADE HANDBOK 2... 3 1.3 KOMPLETTERANDE SCRIPT TILL LEVERANSEN

Läs mer

Kravspecifikation EB50. Engångsbatch för att skapa kurstillfällen för avvikande FOterminer

Kravspecifikation EB50. Engångsbatch för att skapa kurstillfällen för avvikande FOterminer Engångsbatch för att skapa kurstillfällen för avvikande FOterminer 2016-08-19 David Andersson 2016-08-19 2 (15) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkänd av 2015-02-20 David Andersson Första versionen

Läs mer

Inloggning i Ladokportalen för personal

Inloggning i Ladokportalen för personal Inloggning i Ladokportalen för personal Ladokportalen är en webbtjänst som gör det möjligt för all personal att via webben få tillgång till uppgifter i Ladok. Gå till https://ladokportalen.hb.se Ange de

Läs mer

Ladokrapportering av högskoleuppgifter för grundnivå och avancerad nivå under läsåret 2013/2014

Ladokrapportering av högskoleuppgifter för grundnivå och avancerad nivå under läsåret 2013/2014 Augusti 2013 1(7) Ladokrapportering av högskoleuppgifter för grundnivå och avancerad nivå under läsåret 2013/2014 1 Statistikrapportering till SCB I det följande beskrivs hur rapporteringen av uppgifter

Läs mer

Kravspecifikation KA11, tillägg

Kravspecifikation KA11, tillägg Kravspecifikation KA11, tillägg Projekt 125 Anpassningar till ny utbildningsstruktur, Bologna 2016-02-04 Version: Beteckning: 1.01 Status: Publicerad Lars Hansson 2016-02-04 2 (22) Ändringshistorik Revision

Läs mer

Kravlista för UT90 Tillägg. Innehållsförteckning. Ändringshistorik Sid 2 1 Allmänt Sid 3 2 Formulärkrav Sid 3 3 Utskriftsexempel Sid 5 0.

Kravlista för UT90 Tillägg. Innehållsförteckning. Ändringshistorik Sid 2 1 Allmänt Sid 3 2 Formulärkrav Sid 3 3 Utskriftsexempel Sid 5 0. Lou Lagusson 1 (9) Kravlista för UT90 Tillägg Innehållsförteckning Ändringshistorik Sid 2 1 Allmänt Sid 3 2 Formulärkrav Sid 3 3 Utskriftsexempel Sid 5 Lou Lagusson 2 (9) Ändringshistorik Revisio n Datum

Läs mer

Ladok. Funktionsbeskrivning. för KA11 Kurser och prov - utdata. (ny funktion 2005) Beteckning:

Ladok. Funktionsbeskrivning. för KA11 Kurser och prov - utdata. (ny funktion 2005) Beteckning: Ladok Funktionsbeskrivning för KA11 Kurser och prov - utdata (ny funktion 2005) 2016-02-04 Beteckning: Carina Ytterström 2016-02-04 2 (11) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2005-11-10 Carina

Läs mer

Kravlista för RS01 Bologna-anpassning. Innehållsförteckning

Kravlista för RS01 Bologna-anpassning. Innehållsförteckning Lou Lagusson 1 (10) Kravlista för RS01 Bologna-anpassning Innehållsförteckning Ändringshistorik Sid 2 1 Formulärlista Sid 3 2 Formulärkrav Sid 3 3 Bilaga 1-3 arkivlistor Sid 7 Lou Lagusson 2 (10) Ändringshistorik

Läs mer

Handbok för registervård. - Del 5

Handbok för registervård. - Del 5 Handbok för registervård - Del 5 Sida 2 av 14 Innehåll 1 FELSÖKNING INFÖR MIT-LEVERANS 3... 3 1.1 FELSÖKNING... 3 1.2 NAMNGIVNING OCH NUMRERING I DB03... 3 1.3 RESULTAT AV KÖRNING - UNDERLAG TILL RÄTTNINGSSKRIPT...

Läs mer

Kravspecifikation. UT49 - Antagna, reserver på program

Kravspecifikation. UT49 - Antagna, reserver på program Kravspecifikation UT49 - Antagna, reserver på Webbadress https://projekt.ladokenheten.umu.se/ /STU T-17 Projektnamn Fastställt av Dokumentansvarig Bengt Reinholdsson Dokumentidentitet STU-07-T-17 Krav_UT49

Läs mer

Kravspecifikation UT10 - Visa studentuppgifter Utskrift av tillgodoräknande av prov

Kravspecifikation UT10 - Visa studentuppgifter Utskrift av tillgodoräknande av prov Kravspecifikation UT10 - Visa studentuppgifter Utskrift av av prov Novueau STU T-9110 2009-11-10 Status: Godkänd Lars Hansson 2009-11-11 2 (12) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2009-11-11

Läs mer

Kravspec EB26 Behandling av DKLASS

Kravspec EB26 Behandling av DKLASS Behandling av DKLASS Projekt EXA-9206 Huvudområde 2009-06-15 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2009-06-10 Jenny H Svensson Första försöket - 2009-06-15 Jenny H Svensson Uppdaterat kontroll

Läs mer

Funktionsbeskrivning EB50. Engångsbatch för att skapa kurstillfällen för avvikande FOterminer

Funktionsbeskrivning EB50. Engångsbatch för att skapa kurstillfällen för avvikande FOterminer Engångsbatch för att skapa kurstillfällen för avvikande FOterminer 2016-08-19 David Andersson 2016-08-19 2 (9) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkänd av 2015-02-26 David Andersson Första versionen

Läs mer

Kravspecifikation UT20 Intyg Visning av tillgodoräknande av prov

Kravspecifikation UT20 Intyg Visning av tillgodoräknande av prov Kravspecifikation UT20 Intyg Visning av av prov Novueau STU T-9110 2009-11-17 Status: Godkänd Eva Lundströmer Simu 2009-11-17 2 (11) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2009-11-17 Eva Lundströmer

Läs mer

Ladok på forskarnivå vid Umeå universitet

Ladok på forskarnivå vid Umeå universitet Sid 1 (8) vid Umeå universitet Dokumentet är ett komplement till Handläggningsordning för dokumentation av uppgifter i Ladok på forskarnivå vid Umeå universitet. Den är ett stöd och hjälpmedel för i första

Läs mer

Ladok grundkurs. Resultatrapportering. Höstterminen 2013 Susanne Dackheim Erik Wallenberg

Ladok grundkurs. Resultatrapportering. Höstterminen 2013 Susanne Dackheim Erik Wallenberg Ladok grundkurs Resultatrapportering Höstterminen 2013 Susanne Dackheim Erik Wallenberg Systemförvaltning Ladok/SISU Kontakta oss ladok@su.se Tfn 08-16 tfn 3989 (kl 10-12 må-to) www.su.se/ladok www.su.se/sisu

Läs mer

Examenskontrollören. Processbeskrivning. Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare Suzanne Svensson Första utkast -

Examenskontrollören. Processbeskrivning. Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare Suzanne Svensson Första utkast - Examenskontrollören 2009-12-13 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2009-12-20 Suzanne Svensson Första utkast - Suzanne Svensson 2009-12-21 2 (9) Innehållsförteckning MATCHA SPECIFICERADE EXAMENSKRAV

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Manual. Forskarladok. Ladokgruppen 2013

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Manual. Forskarladok. Ladokgruppen 2013 STOCKHOLMS UNIVERSITET Manual Forskarladok Ladokgruppen 2013 Innehåll Antagning till forskarutbildning SA90... 3 Antagning... 4 Ändring... 4 Forskarstuderandes handledare SA91... 5 Inläggning... 5 Inläggning

Läs mer

Utdata för grupper av studenter i Ladok Nouveau

Utdata för grupper av studenter i Ladok Nouveau Utdata för grupper av studenter i Ladok Nouveau Utdata för Grupper av studenter...2 Utdata kurs...2 UT30 Antagna/reserver till kurs...2 UT31: Förväntade deltagare i kurs...5 UT32: Registrerade på kurs/inst...6

Läs mer

Kravlista för ändring i SA90 Bolognaanpassningar. Innehållsförteckning

Kravlista för ändring i SA90 Bolognaanpassningar. Innehållsförteckning Lou Lagusson 1 (6) Kravlista för ändring i SA90 Bolognaanpassningar. Innehållsförteckning Ändringshistorik Sid 2 1 Kravlista Sid 3 2 Formulärkrav Sid 3 3 Tillägg till kravlista Sid 5 Lou Lagusson 2 (6)

Läs mer

Funktionsbeskrivning för FSOK delarna Kurs och Uppnådda hskpoäng samt indexformuläret för sökning på kursbenämning

Funktionsbeskrivning för FSOK delarna Kurs och Uppnådda hskpoäng samt indexformuläret för sökning på kursbenämning Lou Lagusson 1 (10) Funktionsbeskrivning för FSOK delarna Kurs och Uppnådda hskpoäng samt indexformuläret för sökning på kursbenämning 1 Syfte med FSOK-tilläggen Utsökning ska kunna göras på forskarkurs

Läs mer

UB03 Körloggsstatistik

UB03 Körloggsstatistik UB03 Körloggsstatistik 2012-11-30 Bengt Reinholdsson 2012-11-30 2 (23) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2006-05-10 Bengt Reinholdsson 2012-11-06 PerLindgren Specen fanns bara som pdf-dokument

Läs mer

Kravspecifikation för RV16 Ändring av registreringsuppgifter - kurs

Kravspecifikation för RV16 Ändring av registreringsuppgifter - kurs Kravspecifikation för RV16 Ändring av registreringsuppgifter - kurs Projekt 109 2016-01-29 : Beteckning: Gammal Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2004-04-16 Carina Ytterström Första utkast

Läs mer

Kravlista för ändring i RS94 Bolognaanpassningar. Innehållsförteckning

Kravlista för ändring i RS94 Bolognaanpassningar. Innehållsförteckning Lou Lagusson 1 (9) Kravlista för ändring i RS94 Bolognaanpassningar. Innehållsförteckning Ändringshistorik Sid 2 1 Formulärlista Sid 3 2 Formulärkrav Sid 3 3 Bilagor 1-3 arkivlistor Sid 6 Lou Lagusson

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning 2014-11-24 1 (37) Funktionsbeskrivning RS96 Forskarexamen 2014-11-24 2014-11-24 2 (37) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 2007-03-28 Torgny Fridlund Första versionen - - 2007-06-05

Läs mer

Kravspecifikation RV07. Snabbinläggning av uppgifter om person. Nouveau

Kravspecifikation RV07. Snabbinläggning av uppgifter om person. Nouveau Kravspecifikation RV07 Snabbinläggning av uppgifter om person Nouveau 2011-08-17 Status: Jenny H Svensson 2012-01-23 2 (31) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2009-05-04 Jenny H Svensson Påbörjad

Läs mer

Utdrag i kreditupplysningssyfte

Utdrag i kreditupplysningssyfte 1(8) Utdrag i kreditupplysningssyfte Teknisk beskrivning av transaktionen Utdrag skuldsaldo Utgåva 1.0 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Kravspecifikation KA07 och KA08

Kravspecifikation KA07 och KA08 Kravspecifikation KA07 och KA08 2014-09-25 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2006-02-09 TFD Komplettering av rubrik 2008-11-20 SNHT Lagt till ytterligare kontroller angående poäng 2008-11-26

Läs mer

Kravspec UB40 Antal sökande, antagna och registrerade

Kravspec UB40 Antal sökande, antagna och registrerade Antal sökande, antagna och registrerade Uppföljning kurs och program Antagningsuppgifter från NyA-systemet 2016-04-20 Beteckning: UB40_kravspec Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2010-03-08

Läs mer

nsvarig enligt GUs. genomgå et. Ladokgruppen. eller utom 1 (6)

nsvarig enligt GUs. genomgå et. Ladokgruppen. eller utom 1 (6) Sektionen för studieadministrativa system Ladokgruppen Ansökan om användarbehörighet i Ladok (studiedokumentationssystemet) En ansökan om behörighet fylls i. i Ansökan lämnas för påskrift till behörighetsansvarig

Läs mer

Beslut av GruF Text om dubblett utgår Ändrad förordningstext i HF 6 och 12 kap.

Beslut av GruF Text om dubblett utgår Ändrad förordningstext i HF 6 och 12 kap. 1(5) Lokal examensordning vid Högskolan Väst Versioner av lokal examensordning, del A Fastställd av UN 2011-05-20, reviderad senast 2016-12-15 Dnr 2016/429 A 21 Datum Version Beskrivning Status 2007-06-29

Läs mer

Ladok. Resultatrapportering på prov RS01. Resultatrapportering på prov RS01 1. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid rapportering i RS01 2

Ladok. Resultatrapportering på prov RS01. Resultatrapportering på prov RS01 1. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid rapportering i RS01 2 Ladok Resultatrapportering på prov RS01 Resultatrapportering på prov RS01 1 Personliga inställningar 2 Arbetsgång vid rapportering i RS01 2 1. Inläggning av betyg på prov RS01 2 2. Examens /projektarbete

Läs mer

Ladok. Tillgodoräknande av kurs RS21. Allmänt om funktionen Arbetsgång Tillgodoräknande av hel kurs Arbetsgång Internationellt utbyte 4

Ladok. Tillgodoräknande av kurs RS21. Allmänt om funktionen Arbetsgång Tillgodoräknande av hel kurs Arbetsgång Internationellt utbyte 4 Ladok Tillgodoräknande av kurs RS21 Allmänt om funktionen 2 1. Arbetsgång Tillgodoräknande av hel kurs 3 2. Arbetsgång Internationellt utbyte 4 3. Arbetsgång Ändra/Ta bort tillgodoräknande 5 Sida 1 av

Läs mer

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Flöde Forskarutbildningen 1(7) Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Denna hantering gäller fr o m 1 april 2014 Uppgift Vem Kommentar När Behörighetsbedömning Forskarutbildningsstöd

Läs mer

Kravspecifikation. UB02 Bevakningsuppdrag slutbetyg tillägg Version: 0.01.

Kravspecifikation. UB02 Bevakningsuppdrag slutbetyg tillägg Version: 0.01. Kravspecifikation UB02 tillägg 2007-02-12 Version: 0.01. Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 0.01 2007-02-12 TFD Första utkast - - Torgny Fridlund 2017-04-25 2(14) Innehållsförteckning

Läs mer

KA48 - Huvudområde Webbadress https://... Projektnamn Projekt STU T-9109 Ämnesgrupp, Huvudområde och Fördjupning i Ladok.

KA48 - Huvudområde Webbadress https://... Projektnamn Projekt STU T-9109 Ämnesgrupp, Huvudområde och Fördjupning i Ladok. KA48 - Huvudområde Webbadress https://... Projektnamn Projekt STU T-9109 Ämnesgrupp, Huvudområde och Fördjupning i Ladok Fastställt av Dokumentansvarig Mikaela Asplund Dokumentidentitet STU T-8104 Kravspec

Läs mer

Kravspecifikation UT90 Registerutskrift doktorander

Kravspecifikation UT90 Registerutskrift doktorander Lou Lagusson 1 (21) Kravspecifikation UT90 Registerutskrift doktorander 2015-06-25 Lou Lagusson 2 (21) för ändring i UT90 Anpassning till ny utbildningsstruktur samt andra tillägg. Innehållsförteckning

Läs mer

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9 Ladok Registrering OBS! Studenten skall själv registrera sig via webb tjänst och det är endast i undantagsfall som administratören ska registrera studenter. RG01 Registrering en person 2 Beskrivning av

Läs mer

Lathund, skapa kurstillfällen för Ladok via UtbildningsGubas

Lathund, skapa kurstillfällen för Ladok via UtbildningsGubas Lathund, skapa kurstillfällen för Ladok via UtbildningsGubas Den här lathunden avser tillfällen som tidigare har beställts direkt från Ladokgruppen. Dessa ska läggas in i UtbildningsGubas för att sedan

Läs mer

Kravspecifikation. Anpassningar i Examensfunktioner. Version 0.06

Kravspecifikation. Anpassningar i Examensfunktioner. Version 0.06 Kravspecifikation Anpassningar i webbadress www.umu.se/projektetswebbplats/projektplan STU-07-T02/Krav Projektnamn STU-07-T02 Sekretessmarkering Fastställt av Dokumentansvarig Jenny H Svensson Dokumentidentitet

Läs mer

Kravspecifikation KA55 - Utbildningssamarbete

Kravspecifikation KA55 - Utbildningssamarbete Kravspecifikation KA55 - Nouveau STU T-0121 2014-12-15 Maria Vännman 2014-12-15 2 (33) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2010-08-19 Maria Vännman Första versionen - 2011-11-25 2011-12-15 Magnus

Läs mer

Manual för utbildningsplaner

Manual för utbildningsplaner Manual för utbildningsplaner Beslut: UFN 2011-12-21 Revidering: UFN 2015-02-05 Dnr: DUC 2011/2094/10 Gäller fr o m: 2011-12-21 Ersätter: Manual för utbildningsplaner i dokumentet Anvisningar för utbildningsprogram,

Läs mer

Manual för utbildningsplaner

Manual för utbildningsplaner Manual för utbildningsplaner Beslut: UFN 2011-12-21 Revidering: UFN 2016-10-05 Dnr: DUC 2011/2094/10 Gäller fr o m: 2011-12-21 Ersätter: Manual för utbildningsplaner i dokumentet Anvisningar för utbildningsprogram,

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. INAMN01 Indexformulär Sök person

KRAVSPECIFIKATION. INAMN01 Indexformulär Sök person KRAVSPECIFIKATION INAMN01 Indexformulär Sök person STU-08-T-8108 webbadress Projektnamn STU-T-8108 Fastställt av Dokumentansvarig Lars Hansson Dokumentidentitet Datum 2009-01-15 Status Levererad Lars Hansson

Läs mer

Kravspecifikation UB01 Massutsökning

Kravspecifikation UB01 Massutsökning Kravspecifikation UB01 Massutsökning Ändring av datafil Krav 5.2.3 samt 5.3 webbadress www.umu.se/projektetswebbplats/projektplan STU-07-T08/Krav Projektnamn STU-07-T08 Fastställt av Dokumentansvarig Bengt

Läs mer

Lokal examensordning

Lokal examensordning Sidan 1 av 10 Dnr 2016-114-579 (Ersätter dnr 2015-114-449) Fastställd av högskolestyrelsen 2016-12-12 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad Gäller from 1 jan 2017 och tillsvidare Sidan 2 av 10 Dnr

Läs mer

Manual för inläggning av tillgodoräknande av prov

Manual för inläggning av tillgodoräknande av prov 2016-11-21 Sid 1 (12) Manual för inläggning av tillgodoräknande av prov Syftet med delfunktionen är att kunna dokumentera studenter som får tillgodoräkna sig ett prov eller del av prov med studier från

Läs mer

Registrering RG90 Registrering/Aktivitet/Försörjning 14

Registrering RG90 Registrering/Aktivitet/Försörjning 14 1 Innehållsförteckning Sid Flödesschema 3 Kontaktpersoner 4 Studentuppgifter Allmänna SA90 Antagning till forskarutbildning 5 SA91 Forskarstuderandes handledare 7 SA92 Individuell studieplan 9 SA93 Avbrott

Läs mer

Anvisningar för utbildningsplaner vid Malmö högskola

Anvisningar för utbildningsplaner vid Malmö högskola UTB 3.2.2.2016/500 1 (av 9) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Anvisningar 2017-02-20 Rektor Tillsvidare

Läs mer

UT51 Utdata,utresande utbytesstudenter

UT51 Utdata,utresande utbytesstudenter Produkt: Ladok Dokumentnamn: Nouveau Funktionsbeskrivning UT51 Utdata,utresande utbytesstudenter Funktionsbeskrivning Innehåll 1. Beskrivning av funktionen........................... 2 2. Uppdelning till

Läs mer

Beslutsdatum: MDH /13. Utbildnings- och forskningssektionen

Beslutsdatum: MDH /13. Utbildnings- och forskningssektionen Beslutsdatum: 2014-10-24 MDH 2.1-74/13 Beslutande: Ansvarig: Dokumenttyp: Fakultetsnämnden Utbildnings- och forskningssektionen Regler Datum för ikraftträdande: 2014-10-24 Revideras senast: 2017-10-24

Läs mer

Studentcentrum, Ladok Version 1.0, 2012-07-01 REGISTRERING I LADOK. Avser utbildning på grund- och avancerad nivå

Studentcentrum, Ladok Version 1.0, 2012-07-01 REGISTRERING I LADOK. Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Studentcentrum, Ladok Version 1.0, 2012-07-01 REGISTRERING I LADOK Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Innehållsförteckning Registrering i Ladok 3 Studiemedel 3 Helårsstudent (HST/HÅS) 3 Kurser

Läs mer

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Högskolan i Gävle.

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Högskolan i Gävle. Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Högskolan i Gävle. OBS! Extra viktigt för dig som läser fristående kurser. Europa din nya studieort!

Läs mer

Ladok. Arbetsbeskrivning för uppdatering av provuppsättning och prov KA16. Prov 2. Provuppsättning 2. Personliga inställningar 2

Ladok. Arbetsbeskrivning för uppdatering av provuppsättning och prov KA16. Prov 2. Provuppsättning 2. Personliga inställningar 2 Ladok Arbetsbeskrivning för uppdatering av provuppsättning och prov KA16 Prov 2 Provuppsättning 2 Personliga inställningar 2 1 Inläggning av nytt prov 3 2 Inläggning av provuppsättning 5 3 Ändring av provuppsättning

Läs mer

Omregistrerade studenter i Studentportalen

Omregistrerade studenter i Studentportalen Guide Omregistrerade studenter i Studentportalen Senast uppdaterad: 2015-02-16 Innehåll Deltagarlistan på ett kurstillfälle... 2 Omregistrerade studenter... 2 Rekommenderade rutiner vid en omregistrering...

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning SA09 - Studieavgifter 2016-04-12 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2011-02-22 Lisa Eliasson/Mattias Wickberg Nytt dokument - 2012-06-19 Maria Vännman Lägger till nya skärmdumpar

Läs mer

Kravspec EB56 Exportfiler till polishögskolan

Kravspec EB56 Exportfiler till polishögskolan Exportfiler till polishögskolan 2016-05-23 Beteckning: Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2016-05-23 PerLindgren Skapad 2016-06-23 PerLindgren Korrigerat läsning mot tabellen LARARE PerLindgren

Läs mer

Klicka på länken Funktionsbeskrivningar driftsatt leverans (total lista samt flik för senaste ändringarna)

Klicka på länken Funktionsbeskrivningar driftsatt leverans (total lista samt flik för senaste ändringarna) Leverans 2015_03 från den 3 september togs i drift den 7 oktober. I driftsättningen ingår även leveranskompletteringen från den 30 september. Här följer en sammanfattning av nyheterna. Utförligare information

Läs mer

Lathund. Forskarnivå Version

Lathund. Forskarnivå Version Lathund Forskarnivå 2017-06-15 Version 84-002 1 Versionshantering Sprint Granskad version Kommentarer från Uppdaterad 81 Skickat ut Lathund-Ladok-Forskarnivå-81-001 Anders Stenebo 2017-05-11 84 Gått igenom

Läs mer

Filbeskrivning Rapportering av lön- och anställningsuppgifter för OPF-KL

Filbeskrivning Rapportering av lön- och anställningsuppgifter för OPF-KL Version 1.7 (Löneår 2015) Filbeskrivning Rapportering av lön- och anställningsuppgifter för OPF-KL Sidan 2 av 9 KRAVSPECIFIKATION FÖR ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER KRAVSPECIFIKATION FÖR ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER...

Läs mer

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Sid 1 (7) INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Del A) Övergripande plan för år (Ifylles i omedelbar anslutning till antagningen)

Läs mer

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå vid LTH - från antagning till examen Camilla Hedberg 130920 Detta material beskriver hanteringen av utbildning på forskarnivå vid LTH främst med inriktning på LADOK. Materialet

Läs mer

Kravspecifikation KA54 Huvudområdesgrupp

Kravspecifikation KA54 Huvudområdesgrupp Kravspecifikation KA54 Huvudområdesgrupp Studok 2010-04-12 Per Lindgren 2016-12-02 Kravspec KA54 Huvudområdesgrupp 2 (21) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2010-04-12 Per Lindgren Leverans

Läs mer

Kravspecifikation SA95 Särskilt tillstånd f kurser forskarnivå

Kravspecifikation SA95 Särskilt tillstånd f kurser forskarnivå 2009-12-22 1. SA95 Särskilt tillstånd f kurser forskarnivå Datum Av Kommentar Godkännare 2009-10-09 Per Lindgren Ny tabell INTBOKST används för att kolla - om interimstkn är okej. Se kap. instruktioner

Läs mer

Ytterligare riktlinjer för Bolognaanpassningen av utbildningen inom Humanistiska fakulteten fr.o.m. ht 2007

Ytterligare riktlinjer för Bolognaanpassningen av utbildningen inom Humanistiska fakulteten fr.o.m. ht 2007 STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT Humanistiska fakultetsnämnden 2006-06-13 Ytterligare riktlinjer för Bolognaanpassningen av utbildningen inom Humanistiska fakulteten fr.o.m. ht 2007 Enligt den tidsplan som

Läs mer

RB01. Kravspecifikation Beteckning: Status:

RB01. Kravspecifikation Beteckning: Status: RB01 Kravspecifikation 2016-09-06 Beteckning: Status: Bengt Reinholdsson 2016-09-06 2 (63) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Granskare Godkännare Bengt Reinholdsson 2010-11-01 Sven Hedqvist Ny delfunktion

Läs mer

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan Kulturvetarprogrammet. Cultural Studies

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan Kulturvetarprogrammet. Cultural Studies Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Kulturvetarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori:

Läs mer

Om lathunden. Vad lathunden inte beskriver Systemdokumentationen och dess funktionsbeskrivningar på wikin beskriver systemet som helhet.

Om lathunden. Vad lathunden inte beskriver Systemdokumentationen och dess funktionsbeskrivningar på wikin beskriver systemet som helhet. Om lathunden Syftet med lathunden Syftet med Lathunden är att minimera informationsmängden för att utföra en uppgift i ett specifikt sammanhang. Lathunden förutsätter att du känner till det grundläggande

Läs mer

RG90 - Registrering, Aktivitet och Försörjning

RG90 - Registrering, Aktivitet och Försörjning Denna funktion används för att registrera doktorander och rapportera deras aktivitet och försörjning. Uppgifterna används i KI:s verksamhetsuppföljningssystem VIS samt skickas till SCB. Inför rapportering

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Programschema för Lärarprogrammet 210 hp (program som startade ht-10) Programkod: USE20, inriktningskod TLLS

Programschema för Lärarprogrammet 210 hp (program som startade ht-10) Programkod: USE20, inriktningskod TLLS Programschema för Lärarprogrammet 210 hp (program som startade ht-10) Programkod: USE20, inriktningskod TLLS Lärarprogrammet 210 hp (program som startade ht-08 vt-10) Programkod: USE20, inriktningskod

Läs mer

Funktionsbeskrivning SB05 Skapa behörighet till avancerad nivå

Funktionsbeskrivning SB05 Skapa behörighet till avancerad nivå Funktionsbeskrivning SB05 Skapa behörighet till avancerad nivå 2014-08-08 Mattias Wickberg 2010-10-11 2 (7) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 2010-06-08 Mattias Wickberg Första version

Läs mer

Kravlista för UT92 Anpassning till ny utbildningsstruktur. Innehållsförteckning

Kravlista för UT92 Anpassning till ny utbildningsstruktur. Innehållsförteckning Lou Lagusson 1 (16) Kravlista för UT92 Anpassning till ny utbildningsstruktur Innehållsförteckning Ändringshistorik 1 Formulärlista 2 Formulärkrav 3 Utskriftsexempel 4 Tillägg till kravlista Lou Lagusson

Läs mer

EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3

EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3 EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3 1 EKK (ELEKTRONISKT KONTOUTDRAG) 1 INLEDNING 3 VERSIONSHISTORIK 2 STRUKTUR PÅ KONTOUTDRAGET 3 01-POST ÖPPNINGSPOST FILEN/KONCERN

Läs mer

KURSINFO. Lägga in uppgifter om ett kurstillfälle. Ladok 2010-10-20

KURSINFO. Lägga in uppgifter om ett kurstillfälle. Ladok 2010-10-20 KURSINFO Lägga in uppgifter om ett kurstillfälle Ladok 2010-10-20 Innehåll Skapa kurstillfälle... 3 Förklaring till menyn för kurstillfälle... 4 Nytt kurstillfälle... 5 Inläggning av uppgifter i kurstillfället...

Läs mer