Rapport från Husbilsforumets träff i Ödeshög 5-6 september 2009.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från Husbilsforumets träff i Ödeshög 5-6 september 2009."

Transkript

1 Rapport från Husbilsforumets träff i Ödeshög 5-6 september Närvarande: AndersW, Knausen, Laika, KurtB, Farbror Claes, Hundvakten, Vargmatte, Kent7, Sven-Åke och PeterA med respektive, alla uteslutna från husbilsklubben.se. Vid tangenterna: Sven-Åke/ Med på träffen var också ett antal andra personer som är eller har varit medlemmar i olika husbilsklubbar. Totalt 60 vuxna och några barn hade samlats. Syfte med träffen: Bakgrund: Att få tillfälle att diskutera de uteslutningar av medlemmar som Husbilsklubbens styrelse och webb har gjort med 11 medlemmar den 11/ och tidigare uteslutningar såväl som efterföljande uteslutningar. Även så var syftet att informera varandra och andra samt att alla skulle få tillfälle att umgås och lära känna varandra. Historien om massuteslutningar från husbilsklubben.se startade med att Farbror Claes i en ny tråd i klubbens forum frågade vem som var ägare till klubbens domän. Det visade sig vara en mycket känslig fråga att ställa och efter en del inlägg med lögner och bortförklaringar så blev 16 medlemmar avstängda av den webbadministratör som var ägare till domänen, Håkan1. Ej önskvärd medlem och avstängningen skall aldrig upphävas. Det var meddelandet till de avstängda! Sedan vågade styrelsen inte gå emot webbadministratören utan istället uteslöts först 11 medlemmar och därefter ett antal medlemmar som protesterade mot styrelsens felaktiga sätt att utesluta medlemmar. Alla som protesterade tystades genom modereringar och uteslutningar. Många medlemmar lämnade också klubben frivilligt i protest mot styrelsens handlande eller efter att ha trakasserats med avstängningar och censurering. Varken styrelse eller revisor besvarade brev från de uteslutna som begärde att få veta varför de hade uteslutits från klubben. De nekades också möjligheten att få delta på årsmötet (där bistra vakter bevakade dörrarna och noggrant kontrollerade identitet och resolut låste när mötet började) och där få lyssna på styrelsens information om uteslutningarna. Senare visade det sig att styrelsen och webbadministratörer även tidigare hade uteslutit medlemmar i husbilsklubben och också har 1

2 använt likartade metoder i annan husbilsklubb som de fick lämna på hösten 2006 vid ett extra medlemsmöte. Policy för träffen: Många av deltagarna är fortfarande medlemmar i husbilsklubben och för att de inte skall riskera repressalier och avstängningar kommer endast namn på uteslutna att nämnas i texten. Öppning av träff och information från föredragshållare. Farbror Claes: Träffen öppnades med att Farbror Claes hälsade alla välkomna och berättade en pikant historia från sin ungdom och han kåserade därefter om hur man får drakar till förhandlingsbordet. Han påminde också om att det var tack vare Håkan och Gunnar som vi fått möjlighet att komma ihop. Avslutningsvis fick han publiken att andlöst invänta en avancerad gymnastisk övning vilken sedan rev ner spontana applåder. AndersW: Blev medlem och fick nr 56. C:a 550 inlägg har Anders skrivit och aldrig blivit varnad. Hösten 2007 ville Anders lägga in en rabattlista i forumet men det passade inte webbadministratör. Två trådar i forumet hade retat Håkan: Vad händer om.. och Många rödingar. Den första om ägare till domänen och den andra om medlemmar som inte hade betalt medlemsavgiften i förtid. Håkan skrev den 11/12 kl ett ilsket och hotfullt inlägg därefter slutade tråden Många rödingar. Tråden Vad händer om.. hade bl.a. ett inlägg från Gunnar som skrev att domänfrågan var reglerad men att frågan var berättigad. Håkans påstående att bara privatpersoner kan äga en domän bemöttes av Anders i ett privat mail till Håkan eftersom han inte vill genera Håkan offentligt. Sent på kvällen stängde Håkan av 16 medlemmar med meddelandet Ej Önskvärd medlem. Avstängd för alltid Direkt efter avstängningen den 11/12 mailade Anders till Håkan, 12/12 till Carina, 13/12 till Håkan, 13/12 till Carina, 14/12 till Leif-17 men fick inget svar från någon av dem. På husbilsklubben, i information från styrelsen den 13/12, anklagar Leif 17 de avstängda för kverulanter som eskalerat sina angrepp och att det är därför som de är avstängda. Den 15/12 får Anders också mail som utges komma från styrelsen med innehåll att hans medlemskap tidigare har diskuterats på 2

3 grund av hans roll som ordförande i en märkesklubb. Efterlysning av det styrelseprotokollet har inte gett något resultat. HBK styrelsen kallade det mailutskick till medlemmar som de uteslutna gjorde den 19/12 för illegalt. Det är fel, för det kontrollerades först med datainspektionen. Anders skickade också ett rekommenderat brev till revisorn innehållande en omfattande dokumentation till stöd för uppfattningen att styrelsen brustit i sin förvaltning under december Revisorn löste aldrig ut det. Han fick då istället alla dokument via e-post. HBK styrelsens svar på begäran från jurist, som Anders anlitade, hänvisade till brott mot forumreglerna vilket är egendomligt eftersom till exempel Kent-7 inte hade gjort något inlägg sedan februari Det har också framkommit att en webbadministratör i HBK, tidigare har varnat en medlem i en annan husbilsklubb och påtalat vilka möjligheter en webbadministratör har att läsa privata meddelanden. PeterA: Tackade för inbjudan och gav några exempel på maktmissbruk av HBK-ledningen. Peter är nu funktionär i MHCS. Peter blev medlem med medlemsnummer 1351 och utesluten och HBK ledningen kallar det felaktigt för avslag på medlemsansökan. Han har noterat att det i välkomstbrevet från HBK finns efterlysning om idéer och förslag till förbättringar men när Peter kom med några förslag så uppfattades det av webbadministratörer som påhopp och Gunnar kom den med tillrättavisning samt att inlägg blev borttagna. Förslag till styrelsen att anta en policy i körkortsfrågor och generell dieselbeskattning blev inte populärt av HBK webb. När Peter i ett mail till Håkan önskade lyfta frågan om det gick att ändra för att få prenumerera på trådar efter önskemål skrev Håkan ett arg mail Du behandlar oss som en hop amatörer 22/1 kom ett avslag på medlemsansökan trots att Peter redan var medlem och den 23/1 kom ett beslut från styrelsen att utesluta. Peters brev med förslag till uppgörelse besvarades ej. 3

4 Till Göteborgs tingsrätt lämnade han in stämningsansökan, för att få upprättelse, men då registrerade styrelsen klubbens säte i Tyresö varefter Peter på nytt lämnade in till tingsrätten i Nacka den 22/5. Där beslutade man att inte ta upp ärendet för att det inte var någon materiell skada skedd och immateriella ärenden gick inte att ta upp. Slutsatser: HBK drives som en militärdiktatur De är en ideell förening som hanterar rättvisa godtyckligt Heder och ära kan inte försvaras rättsligt Hur gå vidare: Upprättelse. Konstruktivt En bra husbilsklubb men ledning usel.. Hur når vi dit Frågor: Ärekränkning Länsstyrelse har att övervaka ideell förening Övriga talare: HBK är en bra klubb med bra medlemmar med några undantag. De uteslutna har inte varnats skriftligen före uteslutningar. Styrelsen är ense om att de är oförstående till Håkans agerande den 11/12 och att uteslutningarna därför skall hänvisas till det som hände efter. Ledningen jobbar skift i styrelserummet och kan handla snabbt men efter 11/12 hände inget. Regler för vem som gör vad saknas och handlingsförlamning uppstod. Vice ordförande var inte tillsatt. Regler för verksamheten saknas och därför uppstår mycket dag för dag problem som måste lösas. Styrelsen har, på styrelsemöte , felaktigt utsett Gunnar till adjungerande styrelseledamot och protokolljusterare. Styrelsens ledamöter är ju valda på årsmötet och kan inte ändras av styrelsen hur som helst. Det är, i gamla styrelsen inte ok, att försöka få ett avslut, som kan accepteras av båda parter, angående uteslutningen. Revisionsberättelserna för verksamhetsår 2007 och 2008 är väldigt olika skrivna och om de inte var undertecknade av samma revisor så skulle det ha varit svårt att tro att de var skrivna av samma person. 4

5 De innehåller inte någon kommentar till den stora massuteslutningen som gjordes i slutet av verksamhetsåret, trots att styrelsen har fått massiv kritik av många medlemmar för den tveksamma handlingen.. Problemet med protester löses med att skruva åt forumreglerna ytterligare så ingen sticker upp. 8 medlemmar till är listade och delar av styrelsen vill kastas ut dessa. Husbilsklubben MHCS har inte behövt kasta ut någon medlem sedan delar av styrelsen startade HBK. De tog problemen med sig.. MC-klubb med 6000 medlemmar har varit tvungen att utesluta 1 medlem på 10 år. Internt mål för HBK är 1% c:a 40 uteslutningar/år. Desinformation förekommer. Gåvobrev från Håkan gäller för licenser och inte domänen som webbare och styrelse felaktigt har påstått. De är dessutom inte giltiga då de saknar underskrifter. Knut ljög om domänen på årsmötet ändrades ägare till domänen, strax före första styrelsemötet där domänen var en punkt på dagordningen. Ordföranden erbjuds hjälp att skriva till ordförande har ordet. En styrelseledamot hade redan skrivit text till detta.det har varit vanligt att Gunnar skrivit texter åt ordförande och andra tidigare. Gamla styrelseledamöterna tyckte att revisorerna skulle inbjudas till styrelsemötet. Till slut var man 32 personer som kom till Laxå där styrelsemötet hölls Ordföranden motarbetades på många sätt. Hans dagordning ställdes mot annan dagordning, som gamla styrelsen hade gjort, och de ville rösta om vilken dagordning som skulle användas. Ordföranden fick mycket kritik och skäll och utfrågades om han hade varit i kontakt med de uteslutna. Personligt påhopp av styrelseledamoten Leif-17 på styrelsesuppleant förekom i forumet styrelserummet före styrelsemötet. 5

6 Ordföranden blev kontrollerad vad han läste på forumet vilket inte är tillåtet enligt datainspektionen. Carina tänkte vara med på styrelsemötet men avvisades. Webbarna hade också tänkt närvara på styrelsemötet men det förhindrades (efter det att ordföranden har avgått är webbarna åter med på styrelsemötena). Förenklingar som ordföranden föreslog godtogs inte och föreningskunskap ligger på en låg nivå i gamla styrelsen. Medlemsservice tillsattes, det blev Carina, ordföranden blev överkörd genom röstning. Försök till valfusk av Leif-17 avslöjades. Styrelsesuppleant avgick och lämnade mötet. Ordförande motarbetades och avgick under pågående möte. Webbarna och Gunnar har all makt i HBK! Ny webbare, Nisse i Näsåker, blev tillsatt av webbadministratör Knut från Norge utan styrelsebeslut och utan att ordförande visste om detta. Webbarna har full tillgång till styrelsediskussioner i styrelseforumet. Valberedningen skulle tvingas in i valstuga på forumet där också webbarna har full tillgång till diskussioner. Valberedningens ordförande ville inte arbeta med de förutsättningarna och avgick. Min kompis i forumet kan användas så att webbarna kan bevaka när vissa är inne i forumet vilket är olagligt. PM kan läsas av webbarna om de vill. Behörighetsdokument för webbarna saknas. Tolkning av forumreglerna är upp till webbarna för varje fall. Provocerande svar kommer ofta från web. Gunnar har ringt till ordföranden och talat om hur denne skall tänka och tycka. Inlägg om lycka till ordförande togs bort. 6

7 Det finns konspirationstänkande i ledningen för HBK. Vid tidigare öppet möte bestämdes och protokollfördes att styrelsen skall tåla kritik! Vad var orsaken? En medlem har bjudits med till Finland år 2008, på klubbens bekostnad, vilket handlar om kr som det rätteligen skall skattas och betalas arbetsgivaravgift för. Slutsats: Slutdiskussion: Husbilsklubben.se är en ideell förening som inte styrs av den på årsmötet valda styrelsen utan av en webb-administratör. Genom uteslutningar och trakasserier tystas all kritik och genom att aktivt styra och påverka i styrelsearbetet har en svag styrelse och revisor fråntagits beslutsrätten över klubbens viktiga frågor. Webbadministratören deltar i och påverkar styrelsearbetet och går ofta i svaromål i rena styrelsefrågor. All makt i den här klubben finns hos webbadministratörerna och inte hos de på årsmötet valda styrelseledamöterna. HBF forumet skall inte längre tillåta anonyma skribenter. Vi fortsätter kampen för upprättelse och utökar våra metoder med att informera pressen. Den här rapporten får bli en del av ett underlag till en övergripande sammanställning över vilken skandal i föreningssverige den ideella föreningen husbilsklubben.se är och som senare kommer att publiceras på husbilsforumet.se. Fest på kvällen: Tack till alla medverkande: På lördagskvällen var det knytis och fest. En trevlig tillställning där det fanns tillfälle till att göra närmare bekantskap med varandra. Farbror Claes roade även då från scenen. På lördag förmiddag fick vi också en intressant och lärorik information om gasol av inbjuden gästföreläsare. Information till ovan rapport har lämnats av många olika personer både som föredrag och vid diskussioner i mindre grupper. Vi, som har blivit uteslutna från husbilsklubben.se, tackar alla som har medverkat och deltagit i träffen, för en trevlig och informativ helg. Godkännande: Samtliga uteslutna, som är nämnda ovan, har läst och godkänt rapporten för offentliggörande. Mer information finns på 7

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet.

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. Säkerhet och ansvar En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. FOLKSAM och HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN 2004 Skriften Säkerhet

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

reportage FÅNGAD AV EN SEKT

reportage FÅNGAD AV EN SEKT reportage FÅNGAD AV EN SEKT VI KÄNNER INTE IGEN VÅR DOTTER LÄNGRE För tre år sedan blev deras dotter Sofi inlurad i mormonkyrkan. Varje dag sedan dess har varit en kamp för att få tillbaka henne, berättar

Läs mer

ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN

ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN Läkare i Världen 2014-06-30 0 SAMMANFATTNING Från den första juli 2013 gäller en ny lag som ger papperslösa utökad rätt till vård. Det har gått

Läs mer

Sjukhusaffären i Göteborg 1975 1. av Lars Olof Lampers. 1 Inledning

Sjukhusaffären i Göteborg 1975 1. av Lars Olof Lampers. 1 Inledning SOU 2002:95 Sjukhusaffären i Göteborg 1975 Sjukhusaffären i Göteborg 1975 1 av Lars Olof Lampers 1 Inledning Den 22 oktober 1975 avslöjade Aftonbladet att säkerhetspolisen hade en agent placerad inom Göteborgs

Läs mer

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna?

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Resultatet av den uppföljande intervjuundersökningen 2008 Diarienummer 1895-2008 Tryckt på AB Danagårds Grafiska, november 2008 Den här intervjun var väldigt

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

DOM 2015-03-03 Sundsvall

DOM 2015-03-03 Sundsvall 1 HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 12 DOM 2015-03-03 Sundsvall Mål nr B 399-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts dom den 19 februari 2014 i mål nr B 2863-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP?

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Kvalitativ analys av barnkontakter från 2006 INNEHÅLL Sammanfattning. 3 Inledning 4 Metod 4 Resultat. 5 Må dåligt och vara utsatt.. 5 Rädsla för att föräldrarna

Läs mer

De har ingen koll på dem

De har ingen koll på dem De har ingen koll på dem Ett undervisningsexperiment om de och dem Cornelia Bagler Caroline Standar Examensarbete 15 hp Inom Lärande 3 Lärarutbildningen Höstterminen 2011 Handledare Agneta Nordén Examinator

Läs mer