K 30/45 OG. Cassette eau glacée Colorado VATTENKYLDA KASSETTER CLIMATISEURS INDIVIDUE ROOM AIR CONDITIONER. Notice technique / Technical manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K 30/45 OG. Cassette eau glacée Colorado VATTENKYLDA KASSETTER CLIMATISEURS INDIVIDUE ROOM AIR CONDITIONER. Notice technique / Technical manual"

Transkript

1 Cassette eau glacée Colorado VTTENKYLD KSSETTER Kylkapacitet Cooling capacity Värmekapacitet Heating capacity K 30 OG 2T K 45 OG 2T K 45 OG 4T Notice technique / Technical manual 96TKOG14 B B nnule et remplace : 96TKOG14 Supersedes CLIMTISEURS INDIVIDUE ROOM IR CONDITIONER

2 Sammanfattning SUMMRY INLEDNING... 3 INLEDNING TEKNISK DT...5 TECHNICL SPECIFICTIONS...6 KYLEFFEKT... 6 COOLING PERFORMNCE VÄRMEEFFEKT...9 HETING PERFORMNCE TRYCKFLL FÖR VTTENKYLD KSSETTER PRESSURE LOSS OF CHILLED TER CSSETTES NVÄNDNINGSOMRÅDEN FIED OF OPERTION INSTLLTIONSMÅTT DIMENSIONS INSTLLTION INSTLLTION FRISKLUFTSINTG FRESH IR INTKE KONDENSVTTENPUMP CONDENSTE PUMP FILTER FILTERING ELVÄRME ELECTRIC HETING ELEKTRISK DT...19 ELECTRIC SPECIFICTIONS 3-VÄGS VENTILER MED BY-PSS KIT THREE-Y VLVE ITH BY PSS KONTROLL OCH STYRSYSTEM CONTROLS Produktnummer Serial numbers I denna publikation behandlas följande grundaggregat : Technical data for the following models : K 30 OG 2T 7SP K 45 OG 2T 7SP K 30 OG 2T CH 7SP K 45 OG 2T CH 7SP K 45 OG 4T 7SP

3 PRÉSENTTION Les terminaux eau glacée de type "Cassette" offre une climatisation d'un confort recherché pour un faible coût d'installation. Leur esthétique ainsi que leur faible encombrement leur permettent de s'intégrer parfaitement dans les modules de faux-plafonds standards. Elles se raccordent facilement à des groupes de production d'eau froide ou d'eau chaude et sont utilisées : - Refroidissement (Eau glacée) et chauffage électrique. - Chauffage (Eau chaude). Le fonctionnement simultané en eau chaude et chauffage électrique est INTERDIT. Inledning Vattenkylda aggregat av "kassett"-typ erbjuder behaglig luftkonditionering till låg installationskostnad. De passar diskret in i undertaksmoduler av standardtyp tack vare sin formgivning och små utrymmesbehov. Denna nya serie är konstruerad för enklel anslutning och har anslutningar för: vatten, el och kopplingsdosa lättåtkomliga: - Kylning (Köldbärare) och elvärme. - Uppvärmning (varmvatten). ggregatet får BSOLUT INTE användas i varmvattens- och eluppvärmningsläge samtidigt. 1. CISSON DE TRITEMENT D'IR CSSETTE Il allie qualité technique, fiabilité et facilité d'installation. Il se compose de : - Un caisson à encastrer isolé de faible profondeur (287 mm) et de dimensions compatibles avec les modules standards de faux plafond (600 mm x 600 mm). - Trois vitesses de ventilation au choix de l'utilisateur. - Chauffage électrique incorporé à coupler sur chantier. - Pompe de relevage des condensats pour remonter en partie haute de la cassette. L'évacuation est à prévoir par gravité hors de l'appareil. - Coffret électrique de commande et de protection à monter sur chantier. - Grille combinée soufflage et reprise avec filtre à air, soufflage réglable manuellement sur les 4 faces, reprise au centre. 1.1 Habillage - Panneaux et tôle isolée. - Grille, combinée soufflage/reprise, livrée séparée pour la Cassette. - Réglage manuel possible pour la diffusion de l'air sur les quatre faces. Possibilité de condamner une ou deux faces de soufflage. - Reprise au centre avec filtre. - Trous pré-défoncés pour raccordement à une prise d'air neuf et pour raccordement à une gaine de dérivation pour traiter un local adjacent. Dans ce cas il est nécessaire d'assurer une décompression dans le local annexe (grille...) pour assurer la reprise d'air sur la Cassette. 1. Kassettens luftbehandlingsenhet Kombinerar utmärkta tekniska egenskaper med hög tillförlitlighet och är lätt att installera. Den består av: - En låg (287 mm ), isolerad enhet för infällning i undertak med standardmått (600 x 1200mm). stan- - Tre fläkthastigheter - Inbyggd elvärme (tillval) för anslutning på driftstället. - Kondensvattenpump (se sid 16) - Kombinerat luftintags och luftflödesgaller, manuellt justerbart på 4 sidor, med centralt luftintag. 1.1 Hölje - Paneler och isolerad plåt. - Kombinerat utlopps-/returluftgaller med filter levereras separat för kassetten. - Luftfördelningen kan justeras manuellt på samtliga fyra sidor. Ett eller två utloppsgaller kan stängas. - Intagsgaller med filter. - Förstansade hål för anslutning till friskluftsintag och anslutning till angränsande rum. Vid anslutning till angränsande rum måste tryckutjämningen ske (t.ex. med hjälp av överluftgaller) så att returluften leds tillbaka till kassetten. 1.2 Isolering - Hela inomhusdelen är värme- och ljudisolerad. treatment unit. 1.2 Isolation - Isolation thermique et phonique de l'ensemble du caisson intérieur de traitement. 3

4 1.3 Ventilation - Turbine centrifuge à entraînement direct. - Moteurs montés sur suspensions élastiques et équipés de sécurité thermique interne. Moteur à 3 vitesses. 1.3 Ventilation - Direktdriven fläkt. - Motorerna är monterade på gummidämpare och försedda med inbyggda termosäkringar. unit. 1.4 Filtration Filtre à air du type régénérable accessible après ouverture de la grille combinée soufflage/reprise. 1.4 Filtrering Rengörningsbart luftfilter, åtkomligt genom att öppna det kombinerande utlopps-intagsgallret. 1.5 Chauffage électrique - Les cassettes sont équipées en usine d'un chauffage électrique à raccorder sur chantier. - Muni de résistances chauffantes, le chauffage électrique est protégé thermiquement contre toutes élévations anormales de température par deux thermostats : un thermostat à réarmement automatique, un thermostat à réarmement manuel. 1.5 Eluppvärmning - Kassetterna utrustas med elvärme från fabrik (Tillvall). - Elvärmaren är försedd med värmeresistorer och skyddas mot onormal temperaturstegring av två termostater: en termostat med automatisk återställning, en termostat med manuell återställning. 2. KITS DISPONIBLES Différents kits de régulation sont disponibles : - Kit bac condensats. - Kit vanne trois voies avec by-pass motorisée. - Commutateur 3 vitesses de ventilation. - Commutateur 3 vitesses de ventilation avec thermostat. - Commutateur 3 vitesses de ventilation avec thermostat et inverseur été/hiver manuel. - Commutateur 3 vitesses de ventilation avec thermostat et inverseur été/hiver automatique. 2. Tillval Olika reglersatser finns tillgängliga som tillval: - Kondensvattentråg för ventilkoppel. - Motorstyrd 3 vägsventil med by-pass. - 3-hastighetsomkopplare för ventilationsfläkt. - 3-hastighetsomkopplare med termostat. - 3-hastighetsomkopplare med termostat och manuell sommar/vinter omkopplare. - 3-hastighetsomkopplare med termostat och automatisk sommar/vinter omkopplare. 3. DOCUMENTTION Chaque appareil est livré avec ses schémas électriques de principe et de raccordement, une notice spécifique d'installation et d'utilisation. Chaque accessoire (ou kit) est accompagné d'une spécification technique de montage et de réglage, le cas échéant. Les nomenclatures codifiées des pièces détachées, les vues éclatées, les notices techniques et les guides de conduite et d'entretien sont disponibles sur simple demande. 3. Dokumentation Elschema och anvisningar för installation och drift of connection, specific instructions of installation and use. nvisningar för montering och justering medföljer i tillämpliga fall varje tillbehör (sats) vid leverans. Reservdelsförteckningar, sprängskisser, teknisk data och rekommendationer för drift och underhåll kan erhållas på begäran. 4

5 Technical specifications MODELL Nominel kyleffekt (1) nominal supply voltage 230V/50Hz Nominel värmeffekt (2) nominal supply voltage 230V/50Hz Luftflöde - Hög fart - Mellan fart - Låg fart Tillbehör Elvärme(5) Motoriserad 3-vägs ventil Kondenstråg för ventilkoppel 3-farts hastighetsomkopplare 3-farts hastighetsomkopplare med thermostat 3-farts hastighetsomkopplare med thermostat med manuell sommar/vinter regler 3-farts hastighetsomkopplare med thermostat med automatisk sommar/vinter regler NOTER : m³/h m³/h m³/h K 30 OG 2T K 45OG 2T K 45OG 4T Vattenflöde m³/h 1,108 1,753 1,735 Tryckfall (3) kpa 17 23,5 30 Vattenvolym l 2,7 4 4 Elanslutning V ~230 V - 50 Hz 3N~400 V - 50 Hz Spännings område V 270 / 253 V 360 / 440 V Erf. eleffekt Ljudnivå (4) Inomhusdelen ST - Hög fart - Mellan fart - Låg fart Dimensioner Inomhusdel utan galler ST - Bredd x Djup x Höjd Dimensioner galler - Bredd x Djup x Höjd db db db 1)Kylkapaciteter gäller vid ing.luft 27 C torr och 19 C våt temperatur med köldbärartemp.in/ut 7 C/12 C och max fläkthastighet. 2)Värmekapaciteten gäller vid ing. luft 20 C och värmebärartemp. ingående: 50 C (nominellt vattenflöde) och max fläkthastig. 3)Tryckfall vid motsvarande nominellt flöde 4)Ljudtrycksnivån mätt i efterklangfältet i ett rum med en absorbtionsarea av 10 m² Sabine. 5)Vid nominellt luftflöde, och 20 C under 230V (se sid 7) x 571 x x 625 x 40 Vikt kg Packing - Vikt. - Volym inkl. emb. kg m³ 51 0, , ,31 Denna fakta gäller endast som information och kan komma att ändras utan förbehåll 5

6 Performances frigorifiques Cooling performance 27 C 47% 25 C 6/11 C 23 C 27 C 47% 25 C 7/12 C 23 C 27 C 47% 25 C 8/13 C 23 C 27 C 47% 25 C 10/15 C 23 C PV Låg fart MV Mellan fart GV Hög fart Total kyleffekt (k) Sensibel kyleffekt (k) K 30 OG 2T Luftflöde (m³/h) PV MV GV

7 Performances frigorifiques Cooling performance K 45 OG 2T Luftflöde (m³/h) PV MV GV C 47% /11 C 25 C C C 47% /12 C 25 C C C 47% /13 C 25 C C C 47% /15 C 25 C C PV Låg fart MV Mellan fart GV Hög fart Total kyleffekt (k) Sensibel kyleffekt (k) 7

8 Performances frigorifiques Cooling performance K 45 OG 4T Luftflöde (m³/h) PV MV GV C 47% /11 C 25 C C C 47% /12 C 25 C C C 47% /13 C 25 C C C 47% /15 C 25 C C PV Låg fart MV Mellan fart GV Hög fart Total kyleffekt (k) Sensibel kyleffekt (k) 8

9 Performances calorifiques Heating performance K 30 OG 2T Luftflöde (m³/h) PV MV GV C PC /60 C 20 C PC C PC EUROVENT /40 C 19 C 20 C 21 C PC PC PC K 45 OG 2T Luftflöde (m³/h) PV MV GV C PC /60 C 20 C PC C PC EUROVENT /40 C 19 C 20 C 21 C PC PC PC PV Låg fart MV Mellan fart GV Hög fart PC Total värmeeffekt (k) 70/60 C 70/60 C 60/50 C 50/40 C K 45 OG 4T Luftflöde (m³/h) PV MV GV C PC C PC C PC C 20 C 21 C PC PC PC C PC C PC C PC C 20 C 21 C PC PC PC

10 Pertes de charge des cassettes eau glacée Pressure loss of chilled water cassettes Pwo Tryckfall * K 30 OG K 45 OG 4T K 45 OG 2T Pwo : Tryckfall av rent vatten Pw : Tryckfall för saltvattenlösning Pw : K x Pwo Vatten flöde ^ m³/h K : Twm ( C) Glycol koefficient Glycol koefficient % Glycol ,135 1,234 1,385 1,53 1,85 5 1,13 1,23 1,38 1,51 1, ,12 1,22 1,37 1,47 1, ,11 1,19 1,36 1,46 1, ,1 1,18 1,35 1,44 1, ,09 1,17 1,33 1,43 1, ,08 1,16 1,31 1,42 1, ,07 1,15 1,29 1,41 1, ,06 1,14 1,28 1,4 1, ,05 1,13 1,25 1,37 1, ,04 1,12 1,22 1,34 1, ,99 1,1 1,2 1,31 1, ,94 1,09 1,19 1,28 1,42 Tse ( C) % Glycol oui 20 oui oui 15 oui oui 10 oui oui oui 5 oui oui oui oui 0 oui oui oui oui oui 5 oui oui oui oui oui Tse: Fryspunkt Glykolvatten groupe de production d'eau glacée Outdoor dry temperature around the water chiller Twm: Medeltemperaturen glykolvatten verage temperature of the mixture Tryckfall vid nominellt flöde (100% vatten) ressure loss at nominal flow (pure water) Nominellt flöde Nominal flow K 30 OG K 45 OG 2T K 45 OG 4T m³/h 1,206 1,753 1,890 P kpa 17 23,5 34,3 10

11 Domaine de fonctionnement Field of operation 1. KÖLDBÄRRE Temp inomhus INDOOR TEMPERTURE Köldbärare COOLING TER Thi 13 C Tsi 17 C Twe 3 LIMITES INFERIEURES MINIMUM Min temp MINIMUM TEMPERTURE Temp inomhus INDOOR TEMPERTURE Kylvatten COOLING TER Thi 22 C Tsi 32 C Tse 18 LIMITES SUPERIEURES MXIMUM Max temp MXIMUM TEMPERTURE Thi Temp inomhus, våt bulb Tsi Temp inomhus, torr bulb Tse Temp utomhus, torr bulb TweTemp utomhus, medel temp 2. VID BRUK V VRMVTTEN USING HOT TER (electric heating forbidden) Temp inomhus INDOOR TEMPERTURE Kylvatten MXIMLE C Thi 22 Tsi 32 C Twe EGENSKPER K 30 OG K 45 OG Contenance Contents Pression max. de fonctionnement Max. pressure of operation Pression d'épreuve Testing pressure Raccords Couplings l 2,7 4 bar bar " mm 1" gaz mâle gas male mâle male 1" gaz mâle gas male mâle male 11

12 Encombrements Dimensions BESKRIVNING Befintligt undertak False ceiling Tak fals T-shaped rod (false ceiling) Kylbatteri Evaporator Centrifugalfläkt med motor Fan Fasad Succion grille Elskåp(flyttbart) Electric box (removable) Dränering av kondensvatten Draining of condensates (Ø 1/2") Inlopp köldbärare Coupling of water inlet Utlopp köldbärare Coupling of water outlet Luftskruv irventing Hål för tillbehör: kondenstråg med ventilkoppel ole for kit: condensing tray with valve Kanalanslutning för behandlad luft till Port to distribute air through a duct into angränsande rum (förstansad) a neighbouring room (pre-punched) OKanalanslutning för friskluftintag (förstansad) Port to s (pre-punched) 12

13 Installation Voir spécifications de montage détaillées dans la notice d'installation fournie avec le matériel. See specifications of assembly in the installation instructions supplied with the appliance. Inomhusenheten Kasseten är avsedd för infälld montering i undertak med 600 x 1200 mm standardmoduler. Infästningen sker med pinnskruvar som fästs i medföljande klämmor. The ir Treatment Units is to be flush - mounted into a false ceiling of standard 600 x 600 mm modules. Fastening is carried out with threaded rods to be fixed on clamps which are supplied. Crochets de supports Pendlar Vibrationsdämpare Tätningsbricka Mutter Stoppmutter Fördelningen av behandlad luft Placera inomhusdelen centralt i rummet för att möjliggöra bästa möjliga luftspridning. Det är möjligt att stänga 1 eller 2 utblåsningsgaller enligt skisserna nedan. Det är möjligt att stänga 1 eller 2 utblåsningsgaller enligt skisserna nedan. ci-dessous). Place the ir Treatment Unit in the center of the room to allow air to be distributed on all four faces of the appliance. it is possible to close the discharge on 1 or 2 faces in order to adapt the air distribution to the constraints of the room to be treated (see figure here under). 13

14 Installation Utblåsningsriktning av behandlad luft Utblåsningsriktning av behandlad luft Utblåsningsgaller kan riktas åt olika håll.ns différentes et bien définies. The louvers of air discharge of the treatment unit can be set in three different, clearly defined positions. 1: a position 1st position lternativa utblåsningsinställningar soufflage 2:a position Discharge louver 2nd position 3:e position 3nd position Diffuseur fermé Tillluftsgaller stängt Diffuseur semi-ouvert Tilluftsgaller halvöppet Diffuseur ouvert Tillluftsgaller öppet ngle de sortie de l'air traité / / Outlet / angle of treated air Utblåsningsvinkeln av behandlad luft et une même position pour tous les diffuseurs de soufflage. The outlet angles of treated air are given for a maixmum air flow (GV) of all louvers and the same position of all louvers. Utblåsningsgaller öppetfaux-plafond Utblåsningsgaller halvöppet öppet Befintligt takkassett Louver half open Grille Återluftsgaller adjacent room Sortie d'air Utblåsningsvinkel Grille Återluftsgaller Tillluftgaller öppet ir outlet Friskluftsintag och behandlad luft distrueras till angränsande rum. Förstansad plåt för kanalanslutning för behandlad luft till angränsande rum. Prepunched openings at the side allow to install ducts to intake fresh air from the outside or to discharge towards an adjacent room. Friskluftsintag Fresh air intake Ø100 Förstansad plåt för kanalanslutning för behandlad luft till angränsande rum. 15

15 Renouvellement d'air neuf Fresh air intake Friskluftsintag Friskluftsintaget bör inte överstiga 12 % av det nominella luftflödet. Fresh air flow should not exceed 12% of nominal air flow (See table hereunder). Modell K 30 OG K 45 OG Nominellt luftflödel - GV Nominal air flo m 3 /h Max friskluftsintag Maximal fresh air flow m 3 /h NOT : Un thermostat anti-gel coupant le ventilateur extérieur à +5 C à la baisse sur l'air neuf pour la période hivernale est obligatoire. Un filtre, un ventilateur, une gaine d'amenée d'air isolée, annexe sont à prevoir. Notera: En frysskyddstermostat med börvärde +5 C måste installeras på friskluftsintaget vid vinterdrift. i angränsande rum måste tryckutjämning ske mellan de behandlade rummen. Notera: Vid övertryck i angränsande behandlat rum. I det fall då aggregatet via kanalanslutning orsakar övertryck i angränsande. rum måste tryckutjämning ske mellan de behandlade rummen. In case of discharge towards an adjacent room, provide for decompression toward the air return of the treatment unit. dapa Disponibelt statistiskt tryck K 30 OG dapa K 45 OG m³/h Luftflöde ir flow Vid en kanalanslutnig stängs ett galler 1 stängt galler 1 closed air louver Disponibelt statistiskt tryck K 30 OG K 45 OG m³/h Luftflöde ir flow Vid två kanalanslutnigar stängs två galler 2 stängda galler 2 closed air louvers 15

16 Pompe d'évacuation des condensats Condensate pump Kondensvattenpump Kondensvattenpump med minimala mått. Den är integrerad inne i takkassetten. cuation. Il suffit de prévoir, selon les règles de l'art, une évacuation par gravité avec pente et siphon à partir de tube de sortie. The smallzised condensate pump is built into the air treatment unit. It has been especially designed to lift and remove condensates from the upper part to improve draining. Provide for draining by gravity with a slope and a siphon outside of the appliance, according to the rule book. Kondensvattenpump - Teknisk data nslutningsspänning Effekt 1 ~ 230 V - 50 Hz 16 Strömförbrukning Vattenflöde max. = 240 l/h Maximal pumphöjd = 0.5 m 0,12 Installation Voir spécifications de montage détaillées dans la notice d'installation fournie avec le matériel. See specifications of assembly in the installation instructions supplied with the appliance. Installation Kondensvattendränering condensats qui remonte l'eau en partie haute. ggregatet är utrustade med en pump som pumpar kondensvattnet till kassettens högsta punkt. Kondensvattendränering utförs med självfall och eventuellt vattenlås. The ir Treatment Unit is equipped with a pump to lift condensates to the top level of the unit. Provisions should be made according to the rule book, to drain by gravity with slope and odor trap outside of the appliance. nslutning av slang 1: 100 själv fall Kondensvattenslang Condensate drain pipe heat insulated NO NO 50 vattenlås Odor trap Kondensvattenröret ansluts på övre delen av kassettaggregatet. Kondensvattendränering av flera kassettaggregat. Kondensvattenledning 16

17 Filtration Filtering - Filtertyp : Kassett, enkelt att ta bort - Materia : Syntetisk väv - Brandklass : M4 (PV LNE N till 30/01/89) - Klass : 55 % (EUROVENT 4/ NF X ) NF X ) - Rengöring : Dammsuges och tvättas i ljummet vatten, eventuellt kan svagt rengörings medel användas (Ej mer än 25 tvättar). - Filter type... Rapidly removable cassettes - Media... oven synthetics - Fire resistance... M4 (PV LNE No to 30/01/89) - Efficiency... 55% (EUROVENT 4/5 -SHRE gravimetric NF X ) - Maintenance... ashable (cold water with detergent not more than 25 washings) or dry dedusting. Clips Latch of the grille 17

18 Chauffage électrique Electric heating Le chauffage électrique des cassettes est composé de résistances chauffantes placées à l'intérieur des tubes de l'évaporateur. Ces résistances sont protégées thermiquement contre toute élévation anormale de la température par deux thermostats à "sécurité positive" (la destruction mécanique ou thermique du capillaire provoque la coupure définitive du chauffage) : - un thermostat à réarmement automatique, - un thermostat à réarmement manuel. El-värme för kassetterna består av värmetåliga motstånd som placeras inuti rören till förångaren. Dessa motstånd är värmetåliga och skyddar mot all onormal temperaturstigning genom två termostater som är utrustade med en "säkerhets spärr" (mekanisk eller termisk avstängning). switches off the heating permanently): - en termostat med automatisk återställning, - en termostat med manuell återställning. Elvärmeeffekt Electric heating capacity nslutningsspäning : 230 V - 50 Hz Power supply : 230 V - 50 Hz Standard modell Standard models K 30 OG Kapacitet Capacity 4300 nslutningsspäning : 3 N ~ 400 V - 50 Hz Power supply: 3 N ~ 400 V - 50 Hz Standard modell Standard models K 30 OG K 45 OG Kapacitet Capacity

19 ELDT Electric specifications TYPE D'PPREIL K 30 OG K 45 OG TYPE OF PPLINCE nslutningsspäning ~ 230 V - 50 Hz * * Power supply ~ 230 V - 50 Hz VENTILTION Nominell driftström Max. driftström Säkring am* Säkring SE/VDE* Kabelarea VENTILTION + ELVÄRME Nominell driftström Max. driftström Säkring am* Säkring SE/VDE* Kabelarea mm 2 mm 2 0,9 1, G 1,5 18,2 22, G 4 0,96 1, G 1,5 mm 2 mm 2 Nominal current Maximum current Fuse rating am* Fuse rating SE/VDE* Cable section Nominal current Maximum current Fuse rating am* fuse rating SE/VDE* Cable section TYPE D'PPR K 30 OG K 45 OG TYPE OF PPLINCE nslutningsspäning 3 N ~ 400 V-50 Hz * * Power supply 3 N~400 V-50Hz Nominell driftström Max. driftström Säkring am* Säkring SE/VDE* Kabelarea mm 2 7,4 8, G 1,5 11, G 1,5 mm 2 Nominal current Maximum current Fuse rating am* Fuse rating SE/VDE* Cable section * * vser endast rekommendationer, skall överensstämma med lokala el-föreskrifter. normes en vigueur : elles dépendent du mode de pose et du choix des conducteurs. * IMPORTNT These values are given for information only; they should be checked and adjusted according to standards in force: they depend on the mode of installation and the type of wires selected. 19

20 KIT : Vanne 3 voies avec by-pass 3-way valve with by-pass 3 vägsventil med by-pass kontroll, kontroll för att välja mellan kyla och värme läge för kassetten. 3 vägsventilen är utrustad m by-pass e kit est composé d'une vanne trois voies ave moteur électrique. The kit three-way valve with by-pass allows to control all-or-nothing of a cassette when operating chilled water mode or hot water mode. This kit includes a three-way valve with by-pass controlled by an electric servomotor. Vanne 3 voies avec by-pass motorisée Motoriserad 3-vägsventil med by-pass Elektronisk motor Electric servomotor Corps de vanne Ventil hylsa Bac condensats pour vanne 3 voies Kondens bricka för ventilkoppel 20

21 Motoriserad 3 vägsventil med by-pass Motorized three-way valve with by-pass Elanslutning Electric box Vatten utlopp TER OUTLET ENTREE EU Vatten inlopp Bac condensats Kondens bricka Diamètre de raccordement Diameter of connection K 30 OG K 45 OG Inlopp ater inlet Sortie eau Utlopp G 3/4" Utvändig G 3/4" Utvändig

22 Commandes et régulation Controls KIT : COMMUTTEUR DE VITESSE VEC MRCHE/RRET (Uniquement avec des cassettes sans chauffage électrique). Ce kit permet de sélectionner les trois vitesses de ventilation de la cassette.c Utrustning : v/på och hastighetsomkopplare (Endast med kassetter utan el värme). Detta tillbehör gör att man kan välja mellan 3 fläkthastigheter. Hög fläkthastighet Medel fläkthastightet Låg fläkthastighet ~ ~ ~ MRCHE/RRÊT v/på P Brytare PÅ Låg fläkthastighet Medel fläkthastighet Hög fläkthastighet Strömbrytare för fläkt fan Brytare V S1 S2 22

23 Commandes et régulation Controls TERMOSTT med hastighetsomkopplare (Endast för kassetter utan El värme). Detta tillbehör ger dig möjligheten att skötta inställningrna vid kallt vatten och vid el värme (') till önskad temperatur. Les trois vitesses de ventilation des cassettes peuvent être utilisées par l'intermédiaire du boîtier de commande. KIT : THERMOSTT ND THREE-SPEED SITCH (Only with cassettes without electric heating). This kit allows to control operation of the cassette in Chilled ater and Electric Heating modes (in case of cassette with Electric Heating) around the desired set-point. The three speeds of ventilation can be used by means of the controlbox. Hög fläkthastighet Medel fläkthastighet Låg fläkthastighet ~ ~ ~ MRCHE/RRÊT På/v Thermostat (5 C à 30 C) (plage réglable) Termostat (5 C upp till 30 C) (justerbart) Värme Kyla Låg fläkthastighet Medel fläkthastighet Hög fläkthastighet...fas El Nolla S2 S1 I cc. < cc. 23

24 Commandes et régulation Controls Termostat med hastighetsomkopplare och KYL / VÄRME drift. nvänds vid elvärme. (Kassett med El värme). Denna utrustning gör det möjligt att manuellt välja önskad inställning för kassetten. ntingen i inställningen (KYL) eller i inställningen El (VÄRME). Efter att detta val har blivit gjort, inställningarns skötts av Regleren så temperaturen håller sig samt vissas på displyen på termostaten. De 3 hastigheterna skötts från regleren. De plus les trois vitesses de ventilation de la cassette peuvent être utilisées par l'intermédiaire du boîtier de commande. KIT : SUMMER/INTER THERMOSTT ITH MNUL REVERSING SITCH ND SPEED SITCH (Cassettes with electric heating). This kit allows to select manually the type of operation of the cassette, either in Chilled ater mode (COOL) or in Electric Heating mode (HET). fter selection one of these modes, operation of the cassette is controlled around the desired set-point and displayed by the thermostat. Morerover the three ventilation speeds of the cassette can be used by means of the controlbox. Hög fläkthastighet Medel fläkthastighet Låg fläkthastighet ~ ~ ~ Värme-Kyla V/PÅ Värme-Kyla ON/OFF (Kylt vatten eller El värme) Operation mode (Chilled ater or Electric Heating) Termostat (5 C upp till 30 C) (justerbart) Thermostat (5 C up to 30 C) (range adjustable) Nolla Fas Låg fläkthastighet S3 Medel fläkthastighet Hög fläkthastighet Kyla S2 < Värme 1 S1 cc. 24

25 Commandes et régulation Controls and regulation Termostat med automatisk omkoppling mellan Kyla / Värme samt hast. omkopplare. tion sont possibles : - Inställningen Endast kyla. - Inställningen Endast värme (varm vatten). - Inställningen Kyla och Värme. KIT : Termostat HERMOSTT, UTOMTIC SUMMER/INTER REVERSING SITCH, ND SPEED SITCH (Only with cassettes without electric heating). This kit allows to control operation of the cassette in Chilled ater mode, Hot ater mode around the desired set-point. Several types of control are possible : - Operation in Cooling only. - Operation in Heating only (hot water). - Operation in Heating and Cooling. 25

26 .C.E Marketing FRNCE : 1 bis,venue du 8 Mai 1945 Saint-Quentin-en-Yvelines GUYNCOURT Cedex Tél Fax CE Klimatechnik GmbH DEUTSCHLND : Berner Straße FRNKFURT/MIN Tel. 0 69/ Fax 0 69/ Itelco-Clima Srl ITLY : Via XXV pril, BRLSSIN Tel Fax Iber elco s.a. SPIN : Ciències Mòdul 5 POLIGONO PEDROS L'HOSPITLET DE LLOBREGT Tel Fax Dans un souci d'amélioration constante, nos produits peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles. ith a concern for a constant improvement, our products can be modified without notice. Photos non contractual. In dem Bemühen um ständige Verbesserung können unsere Erzeugnisse ohne vorherige nkündigung geändert werden. Fotos nicht vertraglich bindend. causa della politica di continua miglioria posta in atto dal costruttore, questi prodotti sono soggetti a modifiche senza alcun obbligo di preavviso. L e f o t o p u b b l i c a t e n o n d a n n o l u o g o a d a l c u n v i n c o l o c o n t r a t t u a l e. Con objeto de mejorar constantemente, nuestros productos pueden ser modificados sin previo aviso. Fotos no contractuales. 1 bis,venue du 8 Mai 1945 Saint-Quentin-en-Yvelines GUYNCOURT Cedex

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use RFTX 140A, RFTX 140C, RFTX 160A, RFTX 160C RFTX 200A, RFTX 200B, RFTX 200C SVENSK/ENGLISH VERSION SVENSKA Denna bruksanvisning tillsammans med kompletterande montage-,

Läs mer

REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer

REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer Bruksanvisning REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer P-band 0 % 100 0 % 100 SETPOINT Systemair Industrivägen 3, 739 30 Skinnskatteberg Tel 0222 440 00 - Fax 0222 440 99 mailbox@systemair.se

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use Rökgasfläkt CF 180 C Chimney fan CF 180 C Fresh air from SVENSK/ ENGLISH VERSION Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller kraven i nedan angivna EU-direktiv och

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 Thank you for choosing an Assalub pump. It is a high-quality

Läs mer

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMC 2671W. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Frihängande komfortmodul för behovsstyrd ventilation och Swegons

Läs mer

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE TM UTC 17 23 VENTILCLIMA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Allmänna Dimensioner, 2-rörsystem Allmänna Dimensioner, 4-rörsystem Allmänna Tekniskal data, 2-rörsystem Korrektionsfaktorer

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR ELPATRONER MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG

INSTRUKTIONSBOK FÖR ELPATRONER MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG INSTRUKTIONSOK FÖR LPATRONR Instruction ook MONTAG- UN TRISANLITUNG 77 76 76 S 1 A A C C F G 4 Kopplingsschema för 77 och 76 vid inkoppling till manöverpanel 77 10 Rumstermostat 900 560 Säkring 1 A Comfortpanna

Läs mer

All Clean 5P, 5S, 24S

All Clean 5P, 5S, 24S All Clean Industri Sortiment / All Clean Industry Range Användarmanual Operating manual All Clean 0.5P All Clean 1.25P All Clean 5P All Clean 5S All Clean 24S Övrigt Industri Sortiment / Other Industry

Läs mer

HWAM Classic 10/50 HWAM Classic 10/60

HWAM Classic 10/50 HWAM Classic 10/60 HWAM Classic 10/50 HWAM Classic 10/60 05.01.2007 Brugervejledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchsanweisung 2 Deutsch English Svensk Dansk Indholdsfortegnelse Tegninger...4-5 Installationsvejledning...7

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

Innehållsförteckning. Komma igång... 1. Innehåll... 1. Hur du sätter på dig din Flex... 1. Välja armband... 1. Ta av spännet... 1

Innehållsförteckning. Komma igång... 1. Innehåll... 1. Hur du sätter på dig din Flex... 1. Välja armband... 1. Ta av spännet... 1 Produkthandbok Innehållsförteckning Komma igång... 1 Innehåll... 1 Hur du sätter på dig din Flex... 1 Välja armband... 1 Ta av spännet... 1 Knäppa fast spännet... 2 Sätt i trackern... 2 Hur du låser armbandet...

Läs mer

Byggnader och inhysningssystem för lammproduktion Buildings and housing systems for lamb production

Byggnader och inhysningssystem för lammproduktion Buildings and housing systems for lamb production LANDSKAP TRÄDGÅRD JORDBRUK Rapportserie Byggnader och inhysningssystem för lammproduktion Buildings and housing systems for lamb production Mie Meiner 1) Annica Thomsson 1) Gun Bernes 2) Kristina Ascárd

Läs mer

Instruktionsbok, Bruksanvisning EFT 7406 EFT 6406 Brugsvejledning, Liesituuletin S N DK FIN

Instruktionsbok, Bruksanvisning EFT 7406 EFT 6406 Brugsvejledning, Liesituuletin S N DK FIN Instruktionsbok, Bruksanvisning EFT 706 EFT 606 Brugsvejledning, Liesituuletin S N DK FIN S Innehållsförteckning N Innholdsfortegnelse 0 DK Indholdsfortegnelse 8 FIN Sisällysluettelo 6 Innehållsförteckning

Läs mer

Frihängande komfortmodul

Frihängande komfortmodul Frihängande komfortmodul www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Komfortmodul Parasol EX Parasol EX är benämningen på produktfamiljen komfortmoduler för frihängande installation. Modulerna är

Läs mer

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet Eva Sikander, Svein Ruud, Kristina Fyhr, Owe Svensson Energiteknik

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter

CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter CARENDO Bruksanvisning och skötselföreskrifter 04.CC.01/6SE Oktober 2007 ARJO Hospital Equipment AB 2007 ARJO-produkterna är patenterade eller patentsökta. Patentinformationen kan på begäran erhållas från

Läs mer

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Innehåll Informationsskyltar 1 Viktiga säkerhetsinformationer 2 Beskrivning 3 Före driftstarten 4 Användning/drift 5 Användningsområden och arbetsmetoder 6 Efter arbetet

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för Compact kylaggregat CKA 5 Ev CKA 10 Ev CKA 15 Ev

Monterings- och skötselanvisning för Compact kylaggregat CKA 5 Ev CKA 10 Ev CKA 15 Ev Monterings- och skötselanvisning för Compact kylaggregat CKA 5 Ev CKA 10 Ev CKA 15 Ev Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se kylaggregat

Läs mer

temperatureffektiva fjärrvärmesystem

temperatureffektiva fjärrvärmesystem 22 temperatureffektiva fjärrvärmesystem EFFEKTIVISERING AV FJÄRRVÄRMEANSLUTNA BYGGNADER rapport 2012:2 energi, visas hur detta kan implementeras i ärenergibegreppet är implementerat i några gency) 14 har

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

Din manual NILFISK NEPTUNE 5 FA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3471205

Din manual NILFISK NEPTUNE 5 FA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3471205 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NILFISK NEPTUNE 5 FA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

MAV 0826-4 POOL 10 POOL 10 MONTERINGSANVISNING POOL 10 INSTALLATION INSTRUCTIONS POOL 10 LEK 30 C

MAV 0826-4 POOL 10 POOL 10 MONTERINGSANVISNING POOL 10 INSTALLATION INSTRUCTIONS POOL 10 LEK 30 C 10 25 MAV 0826-4 6114 SE GB MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS 20 LEK 30 C MONTERINGSANVISNING Allmänt är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning med FIGHTER 1225 samt FIGHTER 1125

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för Compact kylaggregat CKA 20 Ha

Monterings- och skötselanvisning för Compact kylaggregat CKA 20 Ha Monterings- och skötselanvisning för Compact kylaggregat CKA 20 Ha Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se kylaggregat CKA Det mest ekonomiska

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK FA-50 AIS-TRANSPONDER, KLASS B. www.furuno.co.jp

ANVÄNDARHANDBOK FA-50 AIS-TRANSPONDER, KLASS B. www.furuno.co.jp FA-50 AIS-TRANSPONDER, KLASS B ANVÄNDARHANDBOK www.furuno.co.jp Pub. No. OSV-44420-B DATE OF ISSUE: JAN. 2009 VIKTIGA MEDDELANDEN Ingen del i denna handbok får kopieras eller mångfaldigas utan skriftligt

Läs mer

Forskning för mer och bättre vindkraft

Forskning för mer och bättre vindkraft Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008 Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer