Sekretesspolicy. Inledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sekretesspolicy. Inledning"

Transkript

1 Sekretesspolicy Inledning Detta dokument är sekretesspolicyn för Travian Games GmbH, Wilhelm- Wagenfeld Straße 22, München, Tyskland. Den gäller alla företag inom Travian Games GmbH och företag, webbplatser och spel som är associerade med och drivs av TRAVIAN GAMES (hädanefter gemensamt kallat TRAVIAN GAMES ). Om en länk på en webbplats som drivs av TRAVIAN GAMES omdirigerar dig till en annan webbplats som inte drivs av TRAVIAN GAMES, eller om du använder tjänster från tredje part (till exempel vid betalning) meddelas du av TRAVIAN GAMES om att denna sekretesspolicy inte gäller sådana webbplatser från tredje part. TRAVIAN GAMES samlar in, bearbetar och lagrar uppgifter som du frivilligt lämnar till TRAVIAN GAMES (till exempel i standardformulär eller på annat sätt på de webbplatser och i de spel som drivs av TRAVIAN GAMES) genom elektronisk kommunikation eller på annat sätt, eller som har överförts under samspelet mellan dig och de webbplatser och spel som tillhör TRAVIAN GAMES, i enlighet med följande avsnitt och i enlighet med gällande föreskrifter. Detta omfattar information som du lämnar till andra användare när du kommunicerar med dem på webbplatser och via spel som drivs av TRAVIAN GAMES. Detaljerad information följer nedan: Innehåll 1. Besöka webbplatser som drivs av TRAVIAN GAMES Spela spel från TRAVIAN GAMES... 2 a) Registrera sig... 2 b) Använda spelen... 3 c) MYGAME... 3 d) Kommunikationskanaler... 4 e) Undersöka manipulation av spelets drift... 4 f) Intern forskning... 5 g) Betalningsprocesser Överlåta data till tredje part Tekniska funktioner... 7

2 a) Cookiefiler... 7 b) Webb-beacons... 7 c) Sociala tilläggsprogram... 7 d) Piwik Återkallande av samtycke Ändra eller ta bort personlig information Information om personuppgifter Slutliga bestämmelser Besöka webbplatser som drivs av TRAVIAN GAMES När du besöker en webbplats som drivs av TRAVIAN GAMES vidarebefordras IP-adress, webbläsarversion, skärmupplösning och operativsystem på den enhet som du använder för att använda webbplatsen automatiskt av webbläsaren. Webbläsaren anger också datum, tid och hur länge du besökt webbplatsen och vilka olika webbplatser du öppnat under ett besök. TRAVIAN GAMES använder denna information för att optimera sina webbplatser och spel. 2. Spela spel från TRAVIAN GAMES a) Registrera sig När du registrerar dig för ett spel som drivs av TRAVIAN GAMES måste du ange din e-postadress och välja ett användarnamn och lösenord. Denna information lagras av TRAVIAN GAMES när du bekräftar den via aktiveringslänken som skickas till den e-postadress du angav när du registrerade dig. Använd inte ditt riktiga namn, någon annans namn eller ett upphovsskyddat registrerat varumärke som användarnamn. Dessutom tilldelar TRAVIAN GAMES ett land baserat på IP-adressen för den enhet som använts för att skapa kontot. Denna information lagras för att vi ska kunna erbjuda dig lämpliga betalningsalternativ. Om du klickar på en annonslänk på någon av TRAVIAN GAMES webbplatser och omdirigeras till en webbplats som drivs av TRAVIAN GAMES sparas en cookiefil på datorn med information om vilken annonslänk du klickade på samt vilken annonsör, vilket spel, vilken tidpunkt och vilket land det gällde. TRAVIAN GAMES utvärderar denna opersonliga information för att optimera sina annonskampanjer och i av

3 redovisningsskäl gentemot dess annonsörer. Cookiefilen tas bort när aktiveringslänken har bekräftats. TRAVIAN GAMES tillhandahåller en tjänst för ett ökande antal spel som gör att du enkelt kan växla mellan de olika spel som drivs av TRAVIAN GAMES. Grunden i denna tjänst är att de data du anger när du registrerar dig för ett spel lagras centralt och att en cookiefil samtidigt sparas på enheten med ett slumpmässigt genererat och automatiskt krypterat IDnummer. Om du vill spela ett annat spel identifieras du på så vis genom cookiefilen och kan öppna det andra spelet genast. Notera att denna cookiefil tas bort när du loggar ut eller stänger webbläsaren. Om du väljer stay logged in (fortsätt vara inloggad) sparas en cookiefil permanent på enheten så att du inte behöver logga in igen när du öppnar spelet nästa gång. Tänk noga igenom om du vill använda denna funktion om enheten används av flera användare. Oavsett vilket tas cookiefilen bort när du loggar ut från ett spel. b) Använda spelen TRAVIAN GAMES lagrar och bearbetar personlig information för att verkställa det användaravtal som du har accepterat och de användningsalternativ som är associerade med detta avtal (till exempel användningen av spel, tillgång till support, MYGAME). c) MYGAME Med MYGAME kan du slå samman olika spelkonton till ett och länka dem till din personliga profil. Om du till exempel redan har spelet flera omgångar av Travian och sedan spelar goalunited kan du skapa en personlig profil med MYGAME och använda den för att länka samman dina olika spelkonton. På så vis kan du visa andra spelare vilka spel du spelar och hur du har lyckats. Du kan även gå in på eller söka efter andra spelkonton eller spelarprofiler, skicka meddelanden till dem, bli vän med dem med mera. Ingen vet hur många och vilka spelkonton som är tilldelade en person förrän du länkar ett spelkonto till en personlig profil. Det är först när du länkar kontot till din personliga profil som en identifierbar referens skapas. Det är upp till dig att bestämma vilken information som är synlig för vem, om du loggar in på MYGAME eller uppger ytterligare personlig information, nu eller vid en senare tidpunkt. Detta gäller även tilldelningen av individuella eller samtliga spelkonton. Du kan välja någon av följande nivåer: Public (offentlig, synlig för alla användare och sökbart av sökmotorer)

4 MYGAME (endast synlig för medlemmar som är inloggade på MYGAME) Vänner (endast synlig för dina vänner i MYGAME) Private (privat, endast synlig för dig) Standardinställningarna för MYGAME bygger på tanken om nätverkande, och därför är inställningen public förinställd som standard (bortsett från vänlistan, där inställningen vänner är förinställd). Du väljer synlighetsnivå fritt. Undantagen är name (namn) och country (land) som du angav när du registrerade dig, som alltid är offentliga, och ett foto som du överför kan antingen ses av alla användare och alla MYGAMEmedlemmar som är inloggade eller alla användare. Beskrivande text är alltid offentlig. Om du vill dela din profil, något av dina spelarkonton eller profiler och/eller spelkonton för andra användare på Facebook är endast information med inställningen public synlig. d) Kommunikationskanaler Spel och webbplatser som drivs av TRAVIAN GAMES ger olika möjligheter att kommunicera med TRAVIAN GAMES eller andra spelare. TRAVIAN GAMES använder automatiskt filtersystem som förhindrar all kommunikation som strider mot 9 i Travian Game GmbHs allmänna användarvillkor. Framförallt använder TRAVIAN GAMES filtersystem automatiskt för att blockera massutskick och meddelanden som är av stötande, obscen eller rasistisk karaktär, som förhärligar våld eller andra kränkande påståenden, eller meddelanden som gör reklam för produkter eller tjänster. Dessutom registrerar TRAVIAN GAMES hur kommunikationskanalerna används under en kort period för att analysera och åtgärda eventuella tekniska problem, garantera systemets säkerhet och integritet och generera opersonlig användarstatistik. Rapporterna som genereras innehåller information om datum och tid för meddelandet, avsändare och mottagare samt mängden data som skickats. Inga anställda hos eller representanter för TRAVIAN GAMES läser dina meddelanden utan ditt samtycke. Om TRAVIAN GAMES misstänker felaktig och/eller otillåten användning av de tillgängliga kommunikationskanalerna (till exempel när en mottagare rapporterar ett meddelande) förbehåller TRAVIAN GAMES sig rätten att undersöka det aktuella spelkontot och de meddelanden som skickats från kontot och vidta ytterligare åtgärder som så krävs. e) Undersöka manipulation av spelets drift

5 TRAVIAN GAMES samlar in och lagrar information som visar hur webbplatser och spel som drivs av TRAVIAN GAMES används, till exempel användarnas aktiviteter i spel och kommunikation i spel mellan användare eller kommunikation inom spelrelaterade tjänster. Detta omfattar övervakning av spelmönster och kontroller av eventuell manipulation av spelets drift som sedan kan användas för att identifiera felaktiga eller olämpliga användaraktiviteter. TRAVIAN GAMES använder specialprogram för att upptäcka intrång på spelregler, till exempel program som kan upptäcka användningen av otillåtna skript. I detta syfte kan IP-adresser, inloggningsuppgifter från de senaste 14 dagarna och annan information som webbläsaren överför som rubrikinformation lagras. Dessutom anlitar TRAVIAN GAMES enskilda personer som är särskilt utbildade i detta, vilket kan vara anställda eller frilansare som arbetar för TRAVIAN GAMES. TRAVIAN GAMES väljer också ut lämpliga personer bland spelarna som har visat intresse för att hjälpa till med sådana uppgifter på frivillig basis. De anställda, frilansarna och de frivilliga ( särskilt utbildade anställda ) har tillgång till samma data som de specialprogram som används av TRAVIAN GAMES för att kunna utföra sina uppgifter. Särskilt utbildade anställda har också i uppgift att identifiera, avslöja och vidta åtgärder mot brott mot de aktuella allmänna användarvillkoren och spelreglerna, till exempel olaglig användning av flera spelarkonton eller kränkningar av andra spelare. Särskilt utbildade anställda agerar uteslutande i enlighet med de föreskrifter och instruktioner som tillhandahålls av TRAVIAN GAMES och har som främsta uppgift att säkerställa att gällande föreskrifter om dataskydd efterlevs. Vad gäller hanteringen av personuppgifter är TRAVIAN GAMES den ansvariga parten. Om TRAVIAN GAMES fastställer att du agerar i strid med avtalsvillkoren, till exempel genom att använda otillåtna skript, förbehåller TRAVIAN GAMES sig uttryckligen rätten att koppla samman din IP-adress med andra data som TRAVIAN GAMES har lagrade rörande dig för att informera dig om sådana avtalsbrott. TRAVIAN GAMES kan sedan vidta ytterligare åtgärder gentemot respektive användare för att återställa normal funktionalitet för spelet. f) Intern forskning TRAVIAN GAMES använder också information som lagras av dig eller om dig för intern forskning kring demografi, användarintresse och användarbeteende. Användningen av informationen är anonymiserad. TRAVIAN GAMES kan även statistiskt utvärdera information om dig i anonymiserad och aggregerad form i reklam- och marknadsundersökningssyfte. g) Betalningsprocesser

6 Du måste ange ytterligare information vid betalning. Vilken typ av information som är aktuell beror på vilken betalningsmetod du valt. TRAVIAN GAMES erbjuder en rad anonyma betalningsmetoder. TRAVIAN GAMES vidarebefordrar information som krävs för hanteringen av betalningen till de tjänstleverantörer som ansvarar för betalningen. TRAVIAN GAMES uppdrar åt TG Payment GmbH i München (Tyskland) att tillhandahålla sådana betalningstjänster. Samarbete med tredje part omfattar också betalningshantering via externa tjänsteleverantörer (PayPal, kreditkortsföretag, mobilnätsoperatörer osv.). Sådan tredje part är juridiskt skyldig att hantera din personliga information på ett konfidentiellt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning, och får endast använda din personliga information för att uppfylla sina skyldigheter i avtalet. När du påbörjar en betalning i spelet installeras en cookiefil som innehåller ett slumpmässigt genererat ID-nummer. Cookiefilen krävs för att du ska kunna gå tillbaka till spelet när betalningsprocessen har slutförts. TRAVIAN GAMES anlitar personer som ansvarar för att säkerställa att betalningshanteringen är korrekt implementerad och de har därför tillgång till all information som hjälper dem att göra detta. Sådana anställda agerar uteslutande i enlighet med de föreskrifter och instruktioner som tillhandahålls av TRAVIAN GAMES och har som främsta uppgift att säkerställa att gällande föreskrifter om dataskydd efterlevs. Sådana anställda använder anonymiserad betalningsinformation för att identifiera och förhindra att betalningsprocesserna används på ett otillåtet sätt. Om sådan användning identifieras avbryts betalningsprocessen. Dessutom har TRAVIAN GAMES rätt att använda tillgängliga data och, vid behov, inkludera personlig information för att vidta ytterligare åtgärder. TRAVIAN GAMES har rätt att förmedla information till tredje part till vilken fordringar av TRAVIAN GAMES på användaren har överlåtits, eller till tredje part som ansvarar för inkassering av betalningar, under förutsättning att detta krävs för att sådana fordringar ska kunna inkasseras. 3. Överlåta data till tredje part I vissa fall överlåter TRAVIAN GAMES personlig information till följande tredje parter: Betalningsföretag (se ovan) IT-leverantörer (till exempel e-postleverantörer, värdtjänstföretag) Databastjänster (till exempel analys av marknadsföringskampanjer) Associerade företag (till exempel betalningsinformation till TG Payment GmbH)

7 Myndigheter (till exempel kontrollmyndigheter) Sådan tredje part är juridiskt skyldig att hantera personuppgifter på ett konfidentiellt och säkert sätt enligt gällande lagstiftning. Tredje part har endast tillgång till din personliga information om det krävs för att uppfylla sin del av avtalet, förutsatt att det finns juridisk grund för sådan tillgång. Dessutom tillåter TRAVIAN GAMES endast att tredje part kontaktar dig i marknadsföringssyfte med ditt uttryckliga, i förhand lämnade samtycke, i vilka fall TRAVIAN GAMES vidarebefordrar din e-postadress till denna tredje part. 4. Tekniska funktioner a) Cookiefiler Cookiefiler är små filer som gör att TRAVIAN GAMES kan registrera viss information om din enhet, till exempel identifiera dig när du går in på en webbplats igen eller generera statistik. De flesta cookiefiler tas bort automatiskt när du stänger webbläsaren eller avslutar webbplatser eller spel som drivs av TRAVIAN GAMES. Vissa cookiefiler kan dock lagras under längre tid. I avsnitten ovan beskrivs mer ingående hur TRAVIAN GAMES använder cookiefiler. b) Webb-beacons TRAVIAN GAMES använder webb-beacons (även kallat rena GIF:ar eller webbuggar osv.). En webb-beacon är en länk som finns på en webbplats och som pekar till en liten grafisk bild. När webbplatsen anropas via den inbäddade länken visas den lilla grafiska bilden automatiskt. TRAVIAN GAMES använder webbbeacons för att optimera webbplatser och reklamkampanjer genom att räkna eller registrera antalet besök på en viss webbplats, om och när ett e-postmeddelande har öppnats osv. I avsnitten ovan beskrivs mer ingående hur TRAVIAN GAMES använder webb-beacons. c) Sociala tilläggsprogram TRAVIAN GAMES använder sociala tilläggsprogram på sina webbplatser och i sina spel, till exempel Facebooks Gilla -knapp eller Facebook Connect och Googles Google +1 -knapp. En gemensam funktion i sociala tilläggsprogram är att när du öppnar en av TRAVIAN GAMES webbplatser som använder ett socialt tilläggsprogram vidarebefordras samma data till leverantören av det sociala tilläggsprogrammet. Denna information vidarebefordras även när du går in direkt på leverantörens webbplats. Om

8 du till exempel öppnar en leverantörswebbplats där Facebooks Like - knapp är inbäddad får Facebook reda på din e-postadress, vilken webbläsarversion och skärmupplösning du använder och vilket operativsystem du använt på enheten för att öppna webbplatsen samt URL-adressen till webbplatsen med Like -knappen. Detta gäller även om du inte har använt någon av de tjänster som tillhandahålls av sådana leverantörer. Om tilläggsprogrammet har tillhandahållits av Facebook eller Google överförs de data som nämns ovan till USA. Ytterligare information vidarebefordras om du är inloggad på någon av de här tjänsterna och/eller om du använder det sociala tilläggsprogrammet medan du använder webbplatsen. Kontakta aktuell leverantör gällande vilken information som vidarebefordras under sådana här omständigheter. d) Piwik TRAVIAN GAMES använder open source-systemet Piwik för analys av sina spelwebbsidor. Följande data samlas in när du går in på en webbplats: besökarens lokala tid (definieras av webbläsaren), besökarens cookie-id, den första URL:en som öppnats på Travian-domänen, den senaste URL:en före besöket på Travian-domänen, besökarens IP-adress vid besöket på webbsidan, de språk som stöds av besökarens webbläsare, besökarens ursprungsland (definieras av IP-adressen och jämförs med geo-ipdatabasen), besökarens ursprungskontinent (definieras av IP-adressen och jämförs med geo-ip-databasen), besökarens telekomleverantör (definieras av IP-adressen och jämförs med RIPE-databasen). All denna information tas bort efter en dag och den enda information som sparas är hur många som besökte webbsidan och ett visst spel på en viss dag, och vilket operativsystem och vilken webbläsare som användes. I avsnitten ovan beskrivs mer ingående hur TRAVIAN GAMES använder Piwik. 5. Återkallande av samtycke Du kan återkalla ditt samtycke när som helst under förutsättning att TRAVIAN GAMES bearbetar din personliga information med ditt samtycke och i avtalsmässiga och juridiska syften. Om återkallandet gäller mottagandet av spelinformation eller andra e-postmeddelanden innehåller all spelinformation eller andra e-postmeddelanden som skickas till dig ett alternativ för att sluta prenumerera på kommande spelinformation eller e- postmeddelanden. Inga andra kostnader tillkommer för ett återkallande, utöver kostnaderna för att meddela återkallandet. 6. Ändra eller ta bort personlig information Du kan ändra din personliga information när som helst (till exempel uppdatera eller korrigera information) eller ta bort personlig information

9 helt och hållet. Notera att TRAVIAN GAMES inte kan genomföra din begäran om borttagning om en sådan begäran strider mot eventuella skyldigheter att upprätthålla ett register eller på grund av juridiska skäl för TRAVIAN GAMES eller tredje part. Om du vill att TRAVIAN GAMES ska ändra din personliga information eller sluta använda informationen kontaktar du TRAVIAN GAMES på TRAVIAN GAMES kommer sedan att genomföra de begärda ändringarna eller ta bort informationen så snart som möjligt. TRAVIAN GAMES måste dock påminna dig om att av tekniska eller organisatoriska skäl kan vissa åtgärder fortfarande vidtas efter att du har skickat in begäran om borttagning om sådana åtgärder redan har påbörjats men inte avslutats vid denna tidpunkt. 7. Information om personuppgifter På begäran informerar TRAVIAN GAMES dig om samtliga personliga uppgifter som finns lagrade om dig utan kostnad. Denna information skickas till dig i elektronisk form, vanligtvis via e-post. 8. Slutliga bestämmelser TRAVIAN GAMES förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy när som helst, dock ska TRAVIAN GAMES alltid följa gällande lagstiftning om datasäkerhet. Om du har allmänna frågor om denna sekretesspolicy och om datasäkerhet hos TRAVIAN GAMES är du välkommen att kontakta oss på adresserna nedan. Kontakta oss från den e-postadress du uppgav när du registrerade dig för spelet, om möjligt. E-post: Telefon: / (inte för spelsupport)

10 Postadress: Travian Games GmbH Wilhelm-Wagenfeld Straße München Tyskland Datum: 15 februari, 2012

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

I agree - men till vad?

I agree - men till vad? I agree - men till vad? Rapport om integriteten på nätet Juni 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Resultat... 6 3a. Fem fel... 6 3b. Användarkonto

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE 1. Användarvillkor Denna webbplats www.fondmarknaden.se (nedan kallad "Webbplatsen") tillhör Fondab AB. Genom att gå in på webbplatsen och/eller använda den information

Läs mer

Kom igång IdrottOnline Klubb Kom igång

Kom igång IdrottOnline Klubb Kom igång Uppdaterad 2001-03-09 Kom igång IdrottOnline Klubb Kom igång Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF.

Läs mer

POLICY ANGÅENDE SEKRETESS OCH KAKOR ZARA

POLICY ANGÅENDE SEKRETESS OCH KAKOR ZARA POLICY ANGÅENDE SEKRETESS OCH KAKOR ZARA 1. Varje gång du använder denna webbplats samtycker du till villkoren i denna policy om sekretess och och kakor (cookies). Policyn kan ändras när som helst utan

Läs mer

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Dnr 2007/83 PS 004 Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Riktlinjer för elevernas IT användning... 2 Allmänna utgångspunkter... 2 Behörighet och ansvar... 2 Internetanvändning,

Läs mer

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet formgivning: helena storm omslagsfoto: bildarkivet.se tryck: eo grafiska (2012) Handbok internet som ett verktyg i det sociala arbetet www.stockholm.se/sof

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun Elektronisk informationssäkerhet Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda Eslövs kommun Dokumentet Riktlinjer för användare anställda och förtroendevalda är antaget av kommunstyrelsens

Läs mer

Nätsäkert!! En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät

Nätsäkert!! En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät Nätsäkert!! En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät Skriften Nätsäkert!! är till för dig som har, eller snart ska få, ett användarkonto i Karlshamns kommuns utbildningsnät. I

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

Skapa e-postkonto för Gmail

Skapa e-postkonto för Gmail Skapa e-postkonto för Gmail I din webbläsare går du in på www.gmail.com för att skapa ett gmail e-postkonto. Vill du ha sidan på svenska kan du längst ned i högra delen på din webbläsare välja Svenska

Läs mer

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo.

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo. DC Fanzone fotokampanj TÄVLINGSREGLER (gäller från 18 Maj 2015) Vi ger upp till (50) personer chansen att få sitt foto visat i en TV promo på Disney Channel under perioden, juni augusti 2015. Deltagare

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4

Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4 Sus Andersson Så surfar du säkrare Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4 Digitalt Källskydd - en introduktion Sus Andersson, Fredrik Laurin

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide Panda Antivirus Pro 2013 Snabbstartguide Viktigt! På cd-fodralet hittar du Aktiveringskoden som du aktiverar produkten med. Förvara den på ett säkert ställe. Om du köpte produkten på Internet, så har du

Läs mer

Handbok för IT användare på SÄS

Handbok för IT användare på SÄS Dokumentnamn: Handbok för IT användare på SÄS Sid 1(17): Dok nr/diarie nr: 219/02 Dokumentnivå: Utgåva: 2013-09-20 Ansvarig: Stefan Fransson Utfärdat datum: 2002-12-06 Handläggare: Stefan Fransson Godkänd

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du?

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? ABUSE DOCUMENT 1. Hur förhindras oegentlig överlåtelse? En person har via en whois slagning på ett domännamn fått fram namnet på den som innehar domännamnet. Han får också fram personnr eller organisationsnummer

Läs mer

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun 2015-03-19 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer