Länsstyrelsernas nationella kommunikationssamordning Verksamhetsplan för 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsstyrelsernas nationella kommunikationssamordning Verksamhetsplan för 2013"

Transkript

1 Datum Beteckning Verksamhetsplan Version 0.4 Länsstyrelsernas nationella kommunikationssamordning Verksamhetsplan för Inledning Regeringen har höjt takten i det förvaltningspolitiska förändringsarbetet och särskilt pekat ut begreppen rättssäkerhet, effektivitet och medborgarorientering som ledstjärnor. Regeringen har även starkt betonat vikten av att alla myndigheter fortsätter sin utveckling inom e- förvaltning. Detta pågående förändringsarbete genomsyrar länsstyrelserna och alla dess verksamheter. Kraven på att samarbeta och att ensa system och processer har ökat. Det råder en mycket stark efterfrågan på informatörer i samband med länsstyrelsegemensamma projekt. Länsråden och Landshövdingarna ger oss allt fler uppdrag i olika arbetsgrupper med krav på att stå för nationella och samordnade informationsinsatser. För att möta denna efterfrågan, så behöver vi en bra mottagarorganisation med tydlig styrning och ledning Organisation, styrning och ledning Nätverket för Länsstyrelsernas nationella kommunikationssamordning är öppet för alla informatörer anställda inom länsstyrelserna. Informationsutbyte sker bland annat via sändlistan LST-DL-Informatörer, dit man anmäler sig via Servicedesk. Varje länsstyrelse avgör vilka deltagare man skickar till den informatörskonferens som ordnas varje år. Nätverket för informationsansvariga består av informationschef / motsvarande i varje länsstyrelse. Nätverket arbetar gemensamt för att främja den nationella kommunikationssamordningens syften. En viktig insats är att avsätta resurser för insatser i gemensamma uppdrag och projekt. Nätverket för informationsansvariga beslutar, vid ett årligt höstmöte, vilka sex kolleger som är styrgrupp för den nationella kommunikationssamordningen under det kommande året och vem av de sex som är ordförande. Årsmötet utser också en valberedning som tar fram förslag till ny styrgrupp nästa år. Länsråd och landshövdingar ger styrgruppen uppdrag, oftast i form av att delta i nationella projekt och där stå för nationella och samordnade informationsinsatser. I vår verksamhetsplan kan vi även själva ta initiativ till att bilda arbetsgrupper för att hantera stora frågor som är av strategisk betydelse. Det gemensamma arbetet bedrivs igenom en distribuerad organisation, där informatörer vid olika tidpunkter går in i olika projekt.

2 Länsstyrelsernas nationella kommunikationssamordning har en projektwebbplats som alla anställda inom länsstyrelsevärlden har behörighet att besöka: För information om medlemmar i olika uppdrag, projekt och arbetsgrupper, läs mer i bilaga Ansvarsfördelning Styrgrupp Ordförande (ledning och styrning) Arbetsledning av gemensamma resurspersoner Avtal och upphandling (juridiskt ansvarig), förutom IT-avtal Budgetansvar, inkl. uppföljning och prognoser Ordförande och styrgruppen samordnar Webbförvaltningen Kommunikationsprojekt Kommunikationsstrategiskt arbete (t.ex. gemensamt mediearbete, sociala medier, mässor och utställningar) Kommunikationsstöd i utvecklingsprojekt Nationellt samordnad kriskommunikation Andra uppdrag som fastställts i årets verksamhetsplan Webbförvaltningen Webbförvaltningsledare (samordning) Förvalta, leda och utveckla länsstyrelsernas webbarbete Leda webbsamordningsgruppen Beställare av utveckling mot extern konsult Föreslå årlig verksamhetsplan och budget samt göra verksamhets- och budgetuppföljning Samordna samarbetet med IT-enheten Ta fram övergripande policydokument och riktlinjer Tillgänglighetsfrågor Omvärldsbevaka produktutveckling på området Delta vid upphandlingar och avtalsskrivande Redaktionellt ansvarig Textansvar, framtagning, beställning och uppdatering av gemensamma texter Förankra och granska Publicera (länsgemensam information) Presentationsmaterial Besvara e-post som kommer in via Upphandla översättningar Designfrågor Ta fram rutiner och riktlinjer

3 Funktionsansvarig Utvecklingsönskemål, samla in och prioritera Kravspecifikationer Testrutiner Testning Support- och utbildningsansvarig Organisering av webbsupporten/användarstöd Framtagning av stöd för webbredaktörer och supportansvariga (t ex handbok, FAQ) Erbjuda kompetensutveckling för supportansvariga och webbredaktörer (webbinarier utbildningar mm) Strukturansvarig Målgruppsanalyser Användartester Utvärdering, av webbplatsernas informationsstruktur, navigering och funktioner

4 2. Planerad verksamhet Kommunikation för länsstyrelserna i samverkan (Riktat uppdrag till oss från Länsråden) Hösten 2010 fastställde landshövdingar och länsråd en gemensam kommunikationspolicy och kommunikationsstrategi för länsstyrelserna i samverkan. Målet är att Länsstyrelserna i samverkan ska uppfattas som en samlande kraft i svensk statsförvaltning och att alla målgrupper ser att länsstyrelserna aktivt samverkar för ökad effektivitet. Det gemensamma informationsarbetet för Länsstyrelserna i samverkan föreslås vidareutvecklas under Det finns skäl att överväga en nyutveckling av länsstyrelsernas gemensamma logotyp. Den nuvarande logotypen, med ordet Länsstyrelserna under en heraldisk krona, riskerar att leda tankarna till uppfattningen att Länsstyrelserna är en samlad organisation. Genom att bygga en logotyp utifrån begreppet Länsstyrelserna i samverkan markeras att länsstyrelserna är många självständiga myndigheter som här gör något tillsammans. Det vore också fördelaktigt att utveckla logotypen för gemensamma kommunikationsinsatser till en modern logotyp, som även är anpassad för digitala medier. Följande insatser kan därefter bli aktuella under : Ta fram ett grafiskt profilprogram för länsstyrelsernas gemensamma kommunikation, dels för samarbeten som ekonomiadministration, löneadministration och IT, dels för gemensamma projekt, trycksaker, mässor etc Ta fram nytt gemensamt presentationsmaterial i olika kanaler och former. Det kan vara folder, film etc Ansvariga för genomförandet är styrgruppen Gemensam kompetensutveckling Informatörsrollen blir alltmer komplext och kräver djupa kompetenser inom flera områden. Inom nätverket behöver vi tillsammans arbeta långsiktigt med gemensam komptensutveckling. Det kan handla om att skräddarsy utbildningar, göra gemensamma upphandlingar samt dela med oss av varandras kompetens och utbilda varandra. Under första kvartalet 2013 ska vi genomföra en behovsinventering av utbildningsinsatser och målgrupper, samt göra en preliminär långsiktig utbildningsplan. Under 2013 kommer flera aktiviteter att arrangeras. Dessa är: Kompetensutveckling inom intranätprojektet. Ansvarig: Jan Svensson Framtidsdag inom webb, februari 201. Ansvarig: Maria Oscarsson Utbildnings/kompetensutvecklingsinsats i samband med vårens informatörsmöte i Kronoberg. Behovsinventeringen får peka på vad innehållet ska vara. Ansvarig: Arbetsgruppen för kompetensutveckling. Utbildnings/kompetensutvecklingsinsats i samband med höstens informatörschefsmöte. Ansvarig: Arbetsgruppen för kompetensutveckling och arbetsgruppen för Strategisk kommunikation.

5 2.3. Strategisk kommunikation Under de närmaste åren ska vi sträva efter att lyfta kommunikationsarbetet och arbeta mer med strategisk kommunikation, såsom kommunikationsplanering, rådgivning, budskap m.m. För att kunna utföra den strategiska typen av arbetsuppgifter behövs mycket god kunskap om organisationen och uppdraget. För att vi ska få ett gemensamt arbetssätt behöver vi börja med kompetensutveckling av oss som arbetar med kommunikation. Det första steget tas under 2013 genom att informationschefer och motsvarande deltar i en gemensam utbildning i något som kallas Lean kommunikation eller motsvarande. Syftet är bland annat om att skapa en verktygslåda för hur man arbetar med kommunikation i olika steg. Under 2014 är ambitionen att utveckla en länsstyrelsegemensam verktygslåda för kommunikationsarbetet. En del av arbetet kan vara att ta del av andra statliga myndigheters sätt att arbeta med strategisk kommunikation. Utvecklingen kan också innebära utbildningsinsatser av främst kommunikatörer men också andra chefer i länsstyrelsen. Ansvariga för genomförande är arbetsgruppen för strategisk kommunikation i samarbete med arbetsgruppen för kompetensutveckling Kriskommunikation Under 2013 ska vi inventera våra behov kring kompetensutveckling samt utveckling av arbetssätt och samarbetsformer. Utifrån behovsinventeringen ska vi skriva en 2:4 projektansökan till MSB inför verksamhetsår Syftet med detta gemensamma utvecklingsprojekt är att kompetensutveckla oss samt utveckla våra arbetssätt och samarbetsformer i händelse av kris. Ansvariga för detta är arbetsgruppen för kriskommunikation i samarbete med arbetsgruppen för kompetensutveckling. Under behöver vi även titta på våra tekniska behov vid en stor kris: Var ska vi lägga information vid en stor kris? Hur ska det se ut på våra webbplatser? Vi bör utreda vad vi ska göra för att lansstyrelsen.se:s webbplats ska funka vid en stor kris och utveckla den så den funkar för andra plattformar som telefoner och plattor? Vi bör också kolla på om vi kan söka pengar för andra tekniska verktyg, exempelvis för någon tjänst för omvärldsbevakning vid en kris. Ansvariga för detta är arbetsgruppen för kriskommunikation i samarbete med webbförvaltningsledaren, webbsamordningen och IT-enheten Kriskommunikation - samverkan på nationell nivå (Myndighetsgemensamt samarbete) I kriskommunikationssammanhang har Marie Månsson, Stockholm och Ann-Nina Finne, Skåne, utsetts till vår mottagarorganisation. De är kontaktpersoner för länsstyrelserna gemensamt i kriskommunikationssammanhang, och de representerar samtliga länsstyrelser i nationella samverkansgrupper och liknande.

6 2.6. Nationell webbförvaltning Alla länsstyrelser har samordnat sig i ett nationellt webbsamarbete. Gemensam förvaltning finansieras av länsstyrelserna genom den årliga avgiften och större utvecklingsinsatser finansieras med utvecklingsmedel. Den dagliga förvaltningsorganisationen består av en webbförvaltningsledare (el. webbutvecklingsledare) som leder webbsamordningsgruppen, som i sin tur representerar gruppledarna för fem arbetsgrupper med olika ansvarsområden, t.ex. funktionsutveckling, support och teknik. År 2013 blir ett spännande år för webbförvaltningen. Länsstyrelsernas intranätprojekt tar sitt slut och vi kommer under våren att ha lanserat vårt nya gemensamma intranät. Under hösten 2012 påbörjas arbetet med att förbereda för en förvaltningsorganisation för plattformen och under 2013 ska denna organisation för förvaltning, drift och support sätta sig. Webbförvaltningsorganisationen kommer att ha några hektiska månader kring lanseringsperioden. Sedan 2012 finns en förvaltningsspecifikation för förvaltningen av de externa webbplatserna. Specifikationen tar upp överenskommelser, roller och krav. Under första delen av 2013 ska liknande underlag för intranätplattformen tas fram. Se även rubriken nedan om gemensam intranätplattform. Länsstyrelsernas gemensamma externa webbplattform lanserades vid årsskiftet 2010/2011. Det finns en lång lista med utvecklingsönskemål för den externa webbplattformen. Preliminärt kommer ett fyrtiotal ärenden att lämnas iväg till den externa konsulten under Det rör sig både om nyutveckling och felrättningar. Webbinstallationer med efterföljande tester och rättningar sker under 2013 vid fyra överenskomna tillfällen. Några exempel på de önskemål/uppdrag som finns med i förvaltningsplanen för 2013 är: Ny startsidesmall för projektwebbplatser Lösning för responsiv design E-tjänsternas inverkan på länswebbplatserna och portalen lansstyrelsen.se Utredning av e-tjänsternas inverkan på länswebbplatserna och portalen lansstyrelsen.se Utökad sidfot Lokala nyhetsarkiv och kalendrar Förbättringar av sökmotorn För detaljerade uppgifter om utvecklingsbehov i plattformen, se Förvaltningsplan 2013 för den externa webbplattformen (utkast finns), se bilaga 2. Under 2013 kommer förvaltningen ta fram ett projektdirektiv till en förstudie inför en uppgradering av den externa webbplattformen som vi planerar genomföra under våren Vi behöver redan nu börja fundera på när ett versionsbyte bör ske och ta fram mer information inför beslutet om att genomföra en uppgradering, Med en uppgradering vill vi åstadkomma en effektivare förvaltning och få en modernare webbplattform som underlättar för våra besökare att ta del av informationen på webbplatserna. Förstudien ska bland annat utreda vilken Sharepointversion som en övergång bör ske till, ta fram lista på funktioner som behöver nyutvecklas samt ta fram tids- och kostnadsuppskattning för ett nytt webbprojekt. Under kommande år ska webbförvaltningen jobba vidare med att utveckla support- och utbildningsfrågorna. Webbsamordningens resurser, den nya konsulten och IT-enheten

7 kommer att anlitas för utbildningar och webbinarier. En handbok för supportansvariga ska tas fram. Webbsamordningen anordnar i början av året (5 februari 2013) en framtidsdag där våra webbplatser ska stå i fokus. Tanken är att medlemmar inom webbsamordningen, IT-enheten och representanter från verksamheterna med flera ska få vara med och diskutera vad vi vill med våra webbplatser framöver. Vad har vi för ambitioner? Vad ska vi satsa på? Vi kommer erbjuda workshops, där det finns möjlighet att göra sin röst hörd, och föreläsningar som ska ge oss möjlighet till kompetensutveckling. Webbsamordningen har en projektwebbplats som alla anställda inom länsstyrelsevärlden har behörighet till att besöka: Intranätsprojektet Under våren 2013 ska den nya intranätsplattformen lanseras. Under 2013 utvecklas plattformen ytterligare i enlighet med den förstudie och prototyp som togs fram Ett projektdirektiv för 2013 tas fram och utvecklingsmedel äskas från länsråden. De fattar beslut i februari Intranätsprojektets organisation, syfte, mål, aktiviteter och tidplan finns utförligare beskrivet på:http://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/webbsamordning/sv/intranatprojektet/pages/de fault.aspx 2.7. Attraktiv arbetsplats Länsstyrelserna behöver arbeta med att marknadsföra länsstyrelserna som arbetsplats. Som ett första led i detta vill vi under 2013 etablera ett utbyte och samarbete mellan styrgruppen för Informationscheferna och styrgruppen för Personalcheferna. Ansvariga för genomförandet är styrgruppen.

8 3. Budget för Kommunikationssamordningen 2013 Intäkter Ingående balans (enl. prognos ) Avgift (22 x 150 tkr) Summa intäkter Kostnader Löner För styrgrp att fördela (inklusive ordf. 20%) Webbförvaltningsledare 75% Redaktionellt ansvarig 75% Funktionsansvarig 75% Supportansvarig 50% Strukturansvarig 25% Summa löner Konsultkostnader webb/intranät Support Uppläsande verktyg Utveckling, översättningar m.m Summa konsultkostnader Övrigt Gemensam kompetensutveckling Resor och möten Utbildningsbidrag arvoderade Summa övriga kostnader Summa kostnader

9 Bilagor Bilaga 1. Medlemmar i olika uppdrag, projekt och arbetsgrupper Styrgrupp för nationella kommunikationssamordningen Jessica Rönnberg, Norrbotten - Ordförande Ulrika Kjellström, Örebro vice ordförande Annika Braide, Västra Götaland Ann-Charlotte Carlqvist, Värmland Erik Sellström, Kronoberg Niklas Glans, Halland Länsstyrelse- eller Myndighetsgemensamma samarbetsuppdrag Kommunikationsprojektet Länsstyrelserna i samverkan Kontaktpersoner i kriskommunikationsfrågor Styrgruppen. Annika Braide är projektledare Marie Månsson, Stockholm Ann-Nina Finne, Skåne Egna arbetsgrupper Arbetsgruppen Kompetensutveckling Arbetsgruppen Strategisk kommunikation Arbetsgruppen Kriskommunikation Ulrika Kjellström, Örebro Marie-Louise Elebring, Östergötland, Marie Månsson, Stockholm Claes Ahlström, Jämtland Ann-Charlotte Carlqvist, Värmland Erik Bergman, Västmanland Eva Malmborg, Gävleborg Malin Lingefelt, Jönköping Niklas Glans, Halland Johanna Flood, Dalarna Christer Johansson, Blekinge Eva Malmborg, Gävleborg Webbsamordningsgruppen Maria Oscarsson, Örebro Ewelina Axell, Jönköping Peo Olsson, Stockholm Michael Hedlund, Skåne Jonas Mattebo, Västerbotten Roger Larsson, Gotland, IT-enheten Jonas Gunnarsson, IT-enheten Webbförvaltningsledare Redaktionellt ansvarig Ordf. Support Ordf. Funktion Ordf. Struktur och innehåll IT-enheten Ordf. Teknik

10 Bilaga 2. Förvaltningsplan 2013 för den externa webbplattformen Ska kompletteras.

Länsstyrelsernas nationella kommunikationssamordning styrning, organisation och förvaltning

Länsstyrelsernas nationella kommunikationssamordning styrning, organisation och förvaltning 2012-10-11 (0.5) Länsstyrelsernas nationella kommunikationssamordning styrning, organisation och förvaltning Bakgrund Informatörerna har en lång tradition av aktivt samarbete mellan länsstyrelserna. Alla

Läs mer

Information/kommunikation - verksamhetsplan för informatörernas förening 2012

Information/kommunikation - verksamhetsplan för informatörernas förening 2012 Datum 2011-11-18 Beteckning Verksamhetsplan 2012 Information/kommunikation - verksamhetsplan för informatörernas förening 2012 Regeringen har höjt takten i det förvaltningspolitiska förändringsarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan Nationell kommunikationssamordning 2015

Verksamhetsplan Nationell kommunikationssamordning 2015 2015-02-17 Verksamhetsplan Nationell kommunikationssamordning 2015 1. Inledning Målet för länsstyrelsernas gemensamma kommunikationsarbete lyder Länsstyrelserna i samverkan ska uppfattas som en samlande

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa Din ehälsa Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid Tillgänglighet Din journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånare Medarbetaren Beslutsfattare Ansöka om vård Tidsbokning Individuellt

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Folkbildnings- verksamhet med asylsökande

Folkbildnings- verksamhet med asylsökande 2016-11-21 Folkbildnings- verksamhet med asylsökande 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen Studieförbund Folkhögskolor Svenska från dag ett Vardagssvenska Svenska från dag ett Svenska från dag ett

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Socialstyrelsen Höstmöte SFVH Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström

Socialstyrelsen Höstmöte SFVH Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström Socialstyrelsen Höstmöte SFVH 2016 Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström Socialstyrelsen leds av en styrelse som har det formella ansvaret att leda vår verksamhet. Ingemar Skogö, ordförande, Charlotta

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014

Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 (9) Datum 2015-01-28 Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014 Godkännande Godkänd av Roll/Befattning Datum Uppdateringshistorik Version Ansvarig Datum Kommentar

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2. Ensamkommande barn. 25 november 2015

Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2. Ensamkommande barn. 25 november 2015 Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2 Ensamkommande barn 25 november 2015 Kommun Anvisningar 2015 (t.o.m. okt.) - Västmanland Totalt anvisade Varav steg 1 Varav steg 2 Varav steg 3 Varav steg 4 Fördelningstal

Läs mer

Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland

Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland 1 (7) Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland 2 (7) Innehåll 1 Utgångspunkter och förutsättningar...3 2 Syfte...3 3 Mål...3 4 Samordning och ansvar...4 5 Åtgärdskalender

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens 2017-03-30 Cristine Dahlbom Nygren, regiondirektör Regionförbundet Sörmland Catharina Frändberg, biträdande regiondirektör Regionförbundet Sörmland Eva

Läs mer

Gemensamma målsättningar skapar förutsättningar för framgång i Gävle. Charlotte Humling Tove Elvelid

Gemensamma målsättningar skapar förutsättningar för framgång i Gävle. Charlotte Humling Tove Elvelid Gemensamma målsättningar skapar förutsättningar för framgång i Gävle Charlotte Humling Tove Elvelid Varför samarbete? Arbetskraftsförsörjning Säkra tillväxt för Gävleregionen Utmaning Inskrivna arbetslösa

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Pressmeddelande. december 2013

Pressmeddelande. december 2013 Pressmeddelande december 2013 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Jönköping Dalarna Västra Götaland Kalmar Jämtland Norrbotten Kronoberg Gotland Kronoberg Gotland Örebro Värmland Skåne Gävleborg

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Ladok3-införande. Kommunikationsplan

Ladok3-införande. Kommunikationsplan Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Kommunikationsplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Mål för kommunikationsplanen Att öka kännedomen om nya Ladok som ska införas succesivit

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Varma hälsningar. september Till alla Klippan-sektioner. Hej alla!

Varma hälsningar. september Till alla Klippan-sektioner. Hej alla! september 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla! brev Hoppas ni haft en fin sommar! Ta med nyhetsbrevet till ert nästa möte. Använd det ni har nytta av. Ni får bland annat en fin film den här gången.

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk

Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk Förord Laboratorieverksamhet av betydelse för smittskydd och mikrobiologi utvecklas

Läs mer

Våra roller vid en kris

Våra roller vid en kris Våra roller vid en kris Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Krisberedskap bygger på samarbete Vi lever i ett sårbart samhälle, i en tid då hot och risker inte känner några nationsgränser. Allvarliga

Läs mer

Välkommen till Skoltävling 2005!

Välkommen till Skoltävling 2005! Välkommen till Skoltävling 2005! Tävlingen riktar sig till elever i årskurs 6. Målet är att öka kunskapen om hur viktigt och roligt det är att röra sig och att använda cykelhjälm. Tävlingen består av tre

Läs mer

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan för miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland Innehållet i Tillsynsutveckling i Väst ska leva vidare Aktivitetsplanen

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Strategisk kommunikationsrådgivning

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Strategisk kommunikationsrådgivning SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Strategisk kommunikationsrådgivning Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna i länet

Läs mer

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m.

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. 2011-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Delregional förvaltningsorganisation

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION för Strategisk Kommunikation SLL 1922

KRAVSPECIFIKATION för Strategisk Kommunikation SLL 1922 Upphandlingsavdelningen Sid 1(9) KRAVSPECIFIKATION för Strategisk Kommunikation SLL 1922 Område 1 Område 2 Område 3 Strategisk kommunikations- och kriskommunikationsplanering Strategisk intern- och förändringskommunikation

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 1(6) Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 80 procent av en kris är information och kommunikation 1. Hur väl en organisation lyckas hantera sin kommunikation är en av de viktigaste

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Enhetliga kommunwebbplatser

Enhetliga kommunwebbplatser Enhetliga kommunwebbplatser en möjlighet? Inledningsvis Frågeställningar Kan enhetliga kommunwebbplatser utgöra en del i kommunwebbplatsernas utveckling? Är det dags att fokusera på användbarhet genom

Läs mer

Norrbottens e-nämnd. Verksamhetsplan 2016

Norrbottens e-nämnd. Verksamhetsplan 2016 Daniel Ahlqvist Sida: 1 (11) Norrbottens e-nämnd Verksamhetsplan 2016 Daniel Ahlqvist Sida: 2 (11) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Information från projekt Vävnadsanpassning av ProSang, Vävandsrådet 2015-01-07. Vad kostar det att införa och använda Prosang?

Information från projekt Vävnadsanpassning av ProSang, Vävandsrådet 2015-01-07. Vad kostar det att införa och använda Prosang? Information från projekt Vävnadsanpassning av ProSang, Vävandsrådet 2015-01-07 Vad kostar det att införa och använda Prosang? Generellt om kostnader Resursåtgång och kostnad för ProSang Införandekostnad

Läs mer

Länsförsäkringar Internetbutiken Gunilla Forsmark-Karlsson

Länsförsäkringar Internetbutiken Gunilla Forsmark-Karlsson Länsförsäkringar Internetbutiken Gunilla Forsmark-Karlsson Det lokala konceptet - Länsförsäkringars värderingar Alla kunder är kunder i de 24 lokala länsförsäkringsbolagen Kundfokuserad verksamhet genomförs

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Tipsa oss om karteller

Tipsa oss om karteller Tipsa oss om karteller Konkurrensverket arbetar, tillsammans med länsstyrelserna, för en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna. Enligt konkurrenslagen är det förbjudet för företag att samarbeta

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Regionalbehovsanalys Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Agenda Beskrivning av processen Nuläget Exempel på utgärder Virtuell samverkan Verktyg för omvärldsbevakning Beskrivning av arbetsprocess Metodkonceptet

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Riktlinjer för Internportalen

Riktlinjer för Internportalen 2015-10-01 1 (7) Riktlinjer för Internportalen 1. Inledning och bakgrund En väl fungerande internkommunikation är en förutsättning för att skapa en effektiv verksamhet och för att nå kommunkoncernens mål

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Tipsa oss om karteller!

Tipsa oss om karteller! Tipsa oss om karteller! Om du vill ha informationen i ett alternativt format, som till exempel på lättläst svenska, punktskrift eller inläst på kassett/cd, kontaktar du Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg 2014-03-31 Landstingsstyrelsen 1 Faktisk väntetid inom 60 dagar HSF HSF Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-11-30 Dnr 1101863 1 (7) Regionstyrelsen Slutrapport från beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor 2012 Ordförandens

Läs mer

Konsumenten i centrum. Samrådsgrupp 10 december 2013

Konsumenten i centrum. Samrådsgrupp 10 december 2013 Konsumenten i centrum Samrådsgrupp 10 december 2013 Dagordning Välkomna! Presentation av Konsumenten i centrum Konsumentverkets samordnande roll Projektgruppen Frågor Det praktiska/faktiska samarbetet

Läs mer

Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan

Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan 1. Utgångspunkter Processansökan tar avstamp i den förstudie som gjordes under januari och februari 2016. I förstudien intervjuades nyckelpersoner

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) %

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) % Rekrytering Bas: () Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Kalmar Värmland Uppsala inkl Norrtälje Jämtland Örebro Blekinge Östergötland Västra Götaland Norrbotten Stockholm

Läs mer

Verksamhets- och budgetplan 2015

Verksamhets- och budgetplan 2015 Verksamhets- och budgetplan 2015 Antagen av förbundsstyrelsen 2014-12-05 INNEHÅLL sida 1. Verksamhet 3 1.1 Ändamål 3 1.2 Medlemmar 3 1.3 Övergripande uppdrag 3 1.4 Årscykel för styrprocess 4 2 Arbetsorganisation

Läs mer