Efternamn... Förnamn...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Efternamn... Förnamn..."

Transkript

1 Anvisningar: Ett nytt formulär för varje utredning som görs. Rekommenderas minst vid 5-6 års ålder och vid års ålder. Se manual för val av instrument vid olika åldrar och funktionsnivåer. Utredningsuppgifter Bedömare Förnamn Efternamn Klinik/enhet Utredning avseende kognitiv funktion genomförd Nej Om Nej, ange Orsak till ej genomförd utredning (ange endast ett alternativ) Målsman avböjde erbjuden utredning Barnet kunde inte genomföra utredningen Habiliteringen hade inte resurser att genomföra utredningen Andra förhållanden Ja Om Ja, ange Utredningsinstans (ange endast ett alternativ) Habilitering Annan instans... Datum för bedömning (om flera tillfällen, ange första datum) (åååå-mm-dd) Anvisning: Nedanstående uppgifter anges endast om utredning avseende kognitiv funktion har genomförts. Språkuppgifter Barnets modersmål (ange endast ett alternativ) Enbart svenska Svenska samt annat/andra språk... Ej svenska, enbart annat/andra språk... Har barnet behov av AKK (alternativ kompletterande kommunikation) Nej Ja Om Ja, Använder barnet AKK Nej Ja... Vilket CPUP Kognition version (7)

2 Kroppsfunktioner som kan påverka testsituationen Medvetande Förekomst av epileptiska anfall senaste året (ange endast ett alternativ) Har inte epilepsi Har epilepsi men är anfallsfri månadslånga perioder (< 1 anfall/månad) Har epilepsi med anfall någon gång per månad eller oftare ( 1 anfall/månad) Sömn Hur många timmar per dygn har barnet i genomsnitt sovit de senaste 7 dygnen (timmar/dygn) Hur många uppvaknande under nattsömnen har barnet i genomsnitt haft de senaste 7 dygnen Syn (antal/natt) Synnedsättning (ange endast ett alternativ) Ingen synnedsättning (med korrektion/glasögon) Synnedsättning även med korrektion/glasögon Hörsel Hörselnedsättning (ange endast ett alternativ) Ingen hörselnedsättning Hörselnedsättning Smärta Har barnet haft smärta som påverkat vardagsfunktionen och/eller sömn de senaste 7 dygnen Nej Ja Andning Har barnet haft andningsbesvär som påverkat vardagsfunktionen och/eller sömn de senaste 7 dygnen Nej Ja Födointag Födointag via mun eller gastrostomi de senaste 7 dygnen (ange endast ett alternativ) Tillfredsställande eller för högt födointag, ingen undernäring eller hunger Otillräckligt födointag CPUP Kognition version (7)

3 Uppgifter om hänthet Hänthet Höger Vänster Ambidexter Metoduppgifter för utredning av kognitiv funktion Enbart observation/klinisk bedömning Ja Nej Om Nej, ange nedanstående uppgifter Använda metoder WPPSI Nej Ja, WPPSI-III Ja, WPPSI-IV WISC-IV Nej Ja Merill-Palmer Nej Ja Del av test Griffith s Nej Ja Del av test Leiter Nej Ja Del av test Wechsler nonverbal scales of ability Nej Ja Del av test Annan metod Nej Ja Del av test VMI Nej Ja Om annan metod använts ange Annan metod... BRIEF Nej Ja, BRIEF Ja, BRIEF-F Uppgifter om utredningsförhållanden Anpassning nödvändig för att kunna genomföra utredningen Nej Ja Om Ja, ange nedanstående uppgifter Har tolk använts vid bedömningen Nej Ja, för hörsel Ja, för språk Testning fördelad över flera dagar Nej Ja Kortare arbetspass/tätare pauser Nej Ja Ändrat sätt att besvara Nej Ja Alternativ för pekning Nej Ja Partnerassisterad skanning Nej Ja Om Ja, ange För vem som tolk har använts Barnet Förälder Både barn och förälder Annan anpassning Nej Ja... CPUP Kognition version (7)

4 Uppgifter om testresultat (WPPSI-III / WISC-IV) WPPSI-III Skalpoäng WISC-IV Skalpoäng (med tidsaspekt) *Blockmönster (Bl) *Information (In) *Matriser (Ma) *Ordförråd (Or) *Bildkategorier (Br) Symbolletning (Sy) *Slutledning (Sl) *Kodning (Ko) Förståelse (Fö) Bildkomplettering (Bk) Likheter (Li) Ordigenkänning (Oi) Figursammansättning (Fi) Bildbenämning (Bb) * Blockmönster (Bl) *Likheter (Li) *Sifferrepetition (Sr) *Bildkategorier (Br) *Kodning (Ko) *Ordförråd (Or) *Bokstavs-siffer-serier (Bs) *Matriser (Ma) *Förståelse (Fö) *Symbolletning (Sy) Bildkomplettering (Bk) Djurletning (Dj) Information (In) Aritmetik (Ar) Slutledning (Sl) * = Obligatoriska uppgifter för summering av vissa domäner nedan Summering av domäner Nedanstående summeringar av domäner: Uppgifter registreras inte i inmatningsapplikationen Summorna beräknas av systemet och visas i applikationen men sparas inte Skriftlig rapport kan genereras i systemet (beställt ej klart) WPPSI-III (summeringar) Summa WISC-IV (summeringar) Summa skalpoäng skalpoäng Verbal (=In+Or+Sl) Performance (=Bl+Ma+Br) Snabbhet (=Ko+Sy) Hela skalan (=summa alla 7 *) Verbal (=Li+Or+Fö) Perceptuell funktion (=Bl +Br+Ma) Snabbhet (=Ko+Sy) Arbetsminne (=Sr+Bs) Basalt språk (=Oi+Bb) Hela skalan (=summa alla 10 *) Utfall funktionsprofil (ange endast ett alternativ) Verbal funktion > Performance/perceptuell funktion (p<0,05) Performance/perceptuell funktion > Verbal funktion (p<0,05) Ingen signifikant skillnad mellan verbal och performance/perceptuell funktion CPUP Kognition version (7)

5 Uppgifter om testresultat (WPPSI - IV) WPPSI-IV Skalpoäng Skalpoäng 2:6-3:11 år 4:0 7:7 år Blockmönster (Bl)* l l l Blockmönster (Bl)* Information (In)* l l l Information (In)* Matriser (Ma)* Symbolletning (Sy)* Bildminne (Bm)* l l l Bildminne (Bm)* Likheter (Li)* Bildkategorier (Br) l l l Bildkategorier (Br)* Överstrykning (Ös)* Spatialt minne (Sm)* l l l Spatialt minne (Sm)* Figursammansättning (Fi)* l l l Figursammansättning (Fi)* Ordförråd (Or)* Kodning (Ko)* Förståelse (Fö*) Ordigenkänning (Oi)* l l l Ordigenkänning (Oi) Bildbenämning (Bb)* l l l Bildbenämning (Bb) * = Obligatoriska uppgifter för summering av index nedan Summering av domäner Primära index Verbalt index (VI) (=Oi+In) Nedanstående summeringar av domäner: Uppgifter registreras inte i inmatningsapplikationen Summorna beräknas av systemet och visas i applikationen men sparas inte Skriftlig rapport kan genereras i systemet (beställt ej klart) Sekundära index Basalt språk index (BSI) (=Oi+Bb) Visuospatialt index (VSI) (=Bl+Fi) Fluid index (FI) (=Ma+Br) Icke verbalt index (IVI) (Bl+Fi+Ma+Br+Bm+Sm+Sy+Ös+Ko) Kognitiv resurs index (KRI) (2-3 yrs: In+ Oi+Bb+Bl+Fi; 4-7 yrs: In+Li+Or+Fö+Bl+Fi+Ma+Br) Arbetsminne index (AI) (=Bm+Sm) Basalt bearbetningsindex (BBI) (Bl+ Sm+Sy+Ös+Ko) Snabbhetsindex (SI) (=Sy+Ös) Hela skalan index (IKH) (=summa alla *) CPUP Kognition version (7)

6 Uppgifter om testresultat (VMI) VMI Skalpoäng Visual motor integration Visual perception Motor coordination Uppgifter om testresultat (BRIEF) BRIEF T-poäng T-poäng Förälder Lärare Inhibition Flexibilitet Emotionell kontroll Igångsättning Arbetsminne Planering/organisation Ordning Monitorering Beteenderegleringsindex (BRI) Metakognitivt index (MI) Global självregleringsindex (GEF) BRIEF-F Inhibition l l l l l l l l Flexibilitet l l l l l l l l Emotionell kontroll l l l l l l l l Arbetsminne l l l l l l l l Planera/organisera l l l l l l l l Respons och emotionskontroll (REKI) l l l l Kognitiv o emotionell styrning (KESI) l l l l l l l l l l l l Global självregleringsindex (GEF) l l l l l l l l Validitetsskalor Negativitetspoäng 4 eller högre Ja Nej Inkonsekvenspoäng 9 eller högre Ja Nej CPUP Kognition version (7)

7 Bedömning av testresultat Testning/bedömning stödjer kognitiv utveckling i förhållande till ICD-10-krierier Kognitiv utveckling i förhållande till ICD-10-kriterier (ange endast ett alternativ) Oklar, har ej kunnat fastställas utifrån genomförd bedömning Ingen utvecklingsstörning Lindrig utvecklingsstörning (F70) Måttlig utvecklingsstörning (F71) Svår eller grav utvecklingsstörning (F72-F73)b Utvecklingsstörning, ospecificerad (F79) Nedanstående uppgifter anges endast om barnet har utvecklingsstörning (F70 F79) enligt ovan Bedömning av adaptiv förmåga vid diagnos av utvecklingsstörning Har bedömning av adaptiv förmåga genomförts Nej Ja Om Ja, ange nedanstående uppgifter Använda metod(er) för bedömning av adaptiv förmåga (ange ett eller flera alternativ) Vineland-II Om Vineland-II, ange nedanstående uppgifter Vineland-II Kommunikation Vardagliga färdigheter Sociala färdigheter Fysiska färdigheter Generella adaptativa färdigheter PEDI ABAS Klinisk observation Annan Summa v-poäng l l l l Bedömningsutfall adaptiv förmåga Normal Lätt nedsatt (som vid F70) Kraftigt nedsatt (som vid F71-F73) Kommentarer. CPUP Kognition version (7)

Neuropsykologisk utredning vad händer sen?

Neuropsykologisk utredning vad händer sen? Danderyd-Vaxholm-Österåker psykiatriska sektor verksamhetschef: Mikael Själin Neuropsykologisk utredning vad händer sen? Neuropsykologiska utredningar vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning och dess konsekvenser

Läs mer

Barbro. Lindquist. Margareta. Strinnholm

Barbro. Lindquist. Margareta. Strinnholm Föreningen Sveriges Habiliteringscheferr Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Kognition vid ryggmärgsbråck en kunskapsöversikt Barbro Lindquist Helén Jacobsson Marie Peny-Dahlstrand

Läs mer

Metoder för kognitivt stöd

Metoder för kognitivt stöd Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Metoder för kognitivt stöd Gunnel Arvidsson Margret Buchholz Gunilla Forsmark Anneli Hård Christina

Läs mer

Håller Anna på att bli dement?

Håller Anna på att bli dement? FoU-rapport 2006-01 Håller Anna på att bli dement? Faktorer som kan ha orsakat beteendeförändringar hos vuxna med Downs syndrom och hur omgivningen tolkar dessa Anne Thinesen-Grönmark Handikapp & Habilitering

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Kan Mohammed lära sig svenska och modersmålet med tecken som stöd till talet?

Kan Mohammed lära sig svenska och modersmålet med tecken som stöd till talet? Kan Mohammed lära sig svenska och modersmålet med tecken som stöd till talet? Utveckling av ett arbetssätt för barn med tal- och språkavvikelser Projekt inom Kompetensfonden Förskoleverksamheten Rinkeby

Läs mer

Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd

Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd A research environment at Jönköping University Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd Mats Granlund Hälsohögskolan Högskolan i Jönköping Förskolan skyddar och stödjer Barn

Läs mer

Bedömningsinstrument inom BUP i Stockholm

Bedömningsinstrument inom BUP i Stockholm Rapport 2010-2 Bedömningsinstrument inom BUP i Stockholm Kartläggning och faktasammanställning Maria Dunerfeldt Anna Elmund Bengt Söderström Bedömningsinstrument inom BUP i Stockholm Denna rapport kan

Läs mer

Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ!

Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ! Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ! Till huvuduppgifterna i hälsoarbetet idag hör att främja en fysiskt aktiv livsstil. Resurserna är begränsade, varför det är viktigt att lägga de knappa medel

Läs mer

Lindrig utvecklingsstörning

Lindrig utvecklingsstörning Lindrig utvecklingsstörning Barnläkarveckan i Karlstad 2013-04-23 /Elisabeth Fernell Utvecklingsneurologiska enheten, Skaraborgs sjukhus i Mariestad och Gillbergcentrum, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs

Läs mer

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Innehållet är i huvudsak uppdelat i två delar. En första del behandlar läkarens

Läs mer

Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt

Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt Jenny Wilder Kunskapsöversikt 2014:1 Kommunikationen hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar:

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Dokumentation nr 428 Glukostransportprotein typ 1- brist och pyruvatdehydrogenaskomplexdefekt

Dokumentation nr 428 Glukostransportprotein typ 1- brist och pyruvatdehydrogenaskomplexdefekt Dokumentation nr 428 Glukostransportprotein typ 1- brist och pyruvatdehydrogenaskomplexdefekt (PDH-brist) ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2012

Läs mer

Om någon ändå märkt hur jag hade det...

Om någon ändå märkt hur jag hade det... 65 Om någon ändå märkt hur jag hade det... I denna artikel presenteras Elevhälsoprojektet en studie av en grupp elever inom IV-programmet i Stockholms stad. Hur kan man på ett tidigt stadium fånga upp

Läs mer

Utveckling av en svensk version av smärtbedömningsinstrumentet PACSLAC i en population av personer med demenssjukdom

Utveckling av en svensk version av smärtbedömningsinstrumentet PACSLAC i en population av personer med demenssjukdom Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Utveckling av en svensk version av smärtbedömningsinstrumentet PACSLAC i en population av personer med demenssjukdom Rapport-FoUrnalen

Läs mer

Theory of Mind vad är det egentligen för något?

Theory of Mind vad är det egentligen för något? Theory of Mind vad är det egentligen för något? Kirsten Callesen, Elisa la Cour och Elisabeth Christensen Många personer med autism har empati och är intresserade av andra. De kan dock ofta ha svårare

Läs mer

Unga 14. Hur mår ungdomarna?

Unga 14. Hur mår ungdomarna? Unga 14 Hur mår ungdomarna? Innehåll Bakgrund... 3 Resultat, UNGA 14... 5 Delaktighet och inflytande... 5 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 9 Barns och ungas uppväxtvillkor... 12 Hälsa i skolan...

Läs mer

Introduktion. 11-11-25 Maria Hellbom Rehabiliteringsansvarig, RCC Syd

Introduktion. 11-11-25 Maria Hellbom Rehabiliteringsansvarig, RCC Syd Introduktion Det regionala vårdprogrammet om psykosocial onkologi och cancerrehabilitering som inom kort kommer ut i Södra Sjukvårdsregionen riktar sig till alla professioner som arbetar med cancerpatienter,

Läs mer

INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD RAPPORT 2014:1. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD RAPPORT 2014:1. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD RAPPORT 2014:1 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2013 INFORMATION OM UTBILDNING

Läs mer

Markörkromosom 15-syndromet Nyhetsbrev 255

Markörkromosom 15-syndromet Nyhetsbrev 255 Nyhetsbrev 255 På Ågrenska arrangeras veckovistelser där familjer med barn med funktionshinder bor och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett antal familjer med barn som har samma diagnos,

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

Normering av tre test av fonologisk bearbetningsförmåga hos elever i årskurs 8

Normering av tre test av fonologisk bearbetningsförmåga hos elever i årskurs 8 Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC Enheten för logopedi Logopedprogrammet Examensarbete i logopedi Normering av tre test av fonologisk bearbetningsförmåga hos elever

Läs mer

Hälsofrämjande stöd för anhöriga i Varbergs kommun

Hälsofrämjande stöd för anhöriga i Varbergs kommun Hälsofrämjande stöd för anhöriga i Varbergs kommun Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

FORMULÄR FÖR KLINISK UTVÄRDERING AV DEMENS (1 av 9)

FORMULÄR FÖR KLINISK UTVÄRDERING AV DEMENS (1 av 9) FORMULÄR FÖR KLINISK UTVÄRDERING AV DEMENS (1 av 9) DATUM FÖR UTVÄRDERINGEN: DD-Mån-ÅÅÅÅ INSTRUKTIONER: Detta är en delvis strukturerad intervju. Ställ samtliga frågor. Ställ ytterligare frågor om det

Läs mer

AFASIBEHANDLING MED HJÄLP AV VIDEOTELEFONI. En pilotstudie. Berit Henriksson

AFASIBEHANDLING MED HJÄLP AV VIDEOTELEFONI. En pilotstudie. Berit Henriksson UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för klinisk vetenskap Enheten för logopedi 9 AFASIBEHANDLING MED HJÄLP AV VIDEOTELEFONI En pilotstudie Berit Henriksson Examensarbete i logopedi, 20 p Höstterminen 2000 Handledare:

Läs mer

Bo bra hela livet. Del B: Bilagor. Stockholm 2008 SOU 2008:113

Bo bra hela livet. Del B: Bilagor. Stockholm 2008 SOU 2008:113 Bo bra hela livet Del B: Bilagor Stockholm 2008 SOU 2008:113 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

Läs mer

ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN

ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN EN HANDBOK I 15-METODEN Innehåll: INTRO... 5 15-METODEN... 6 TRAPPSTEG 1 IDENTIFIKATION VEM DRICKER FÖR MYCKET?... 8 VARFÖR IDENTIFIKATION?

Läs mer