Handbok. Nero Recode.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok. Nero Recode. www.nero.com"

Transkript

1 Handbok Nero Recode

2 Information om upphovsrätt och varumärken Ahead Software AG, Im Stoeckmaedle 18, Karlsbad, Tyskland, innehar upphovsrätten till användarhandboken för Nero Recode 2 och programmet Nero Recode 2. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller material som skyddas enligt internationella upphovsrättslagar. Det är uttryckligen förbjudet att kopiera, återge, mångfaldiga eller överföra handboken eller programmet i helhet eller delvis utan att i förväg inhämta skriftligt tillstånd från Ahead Software AG. Alla märkesnamn och varumärken tillhör sina respektive ägare. HANDBOKEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, OCH AHEAD SOFTWARE AG UTSTÄLLER INGA LÖFTEN ELLER GARANTIER OM BLAND ANNAT SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, INTRÅNG I ANNANS RÄTT ELLER ÄGANDERÄTT, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, ATT HANDBOKENS INNEHÅLL LÄMPAR SIG FÖR NÅGOT ÄNDAMÅL, ELLER ATT REALISERANDET AV DESS INNEHÅLL INTE INKRÄKTAR PÅ TREDJE PARTS PATENT, UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN ELLER ANDRA RÄTTIGHETER. AHEAD SOFTWARE AG KAN INTE STÄLLAS TILL SVARS FÖR DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPKOMMER GENOM BRUK AV HANDBOKEN ELLER RIKTIGHETEN ELLER REALISERANDET AV DESS INNEHÅLL. Ahead Software AG:s namn och varumärken får INTE användas i annonser eller reklam som har med den här handboken eller dess innehåll att göra utan skriftligt medgivande i förväg. Upphovsrätten till handboken tillhör alltid Ahead Software AG. Ahead Software AG godtar inga skadeståndsanspråk som uppkommer på grund av att innehållet i handboken är felaktigt. Programvaran och handboken utvecklas hela tiden. Om du varken har upphovsrätten till eller tillåtelse av den som innehar upphovsrätten till en CD- eller DVD-skiva är kopiering ett brott mot nationella och internationella lagar, vilket kan ge stränga straff Ahead Software AG. Med ensamrätt. REV. 1.0

3 Innehållsförteckning 1 Om Nero Recode Vad är Nero Recode 2? Nero Recode 2 som ett kopieringsprogram Nero Recode 2 som ett sammanställningsprogram Nero Recode 2 som ett konverteringsprogram Systemkrav Installation Starta Nero Recode Starta Nero Recode 2 med Nero StartSmart Starta Nero Recode 2 separat Gränssnittet i Nero Recode Introduktion Kopiera en hel DVD-skiva DVD-video DVD-data Skapa en DVD-skiva DVD-video DVD-data Skapa en Nero Digital-skiva DVD-video Avancerade inställningar Välja en importfil Välja en Nero Digital-profil Stänga av datorn när bränningen är klar Ange bränningsprioritet Konfigurera Nero Recode Radera innehållet på en skiva Visa information om skivan Omslagsdesign Importprofiler Skapa en importprofil Redigera en befintlig importprofil Ta bort en importfil Nero Recode Innehållsförteckning 3

4 4 Kopiera en DVD-skiva Allmän information Kopiera utan att ändra DVD-skivans uppbyggnad Kopiera (och ändra DVD-skivans uppbyggnad) Importera en DVD-skiva Ändra en DVD-skivas uppbyggnad Skapa en ny DVD Skapa en ny DVD Ytterligare alternativ Korta av filmer Sätta samman enskilda filmavsnitt Separera samsorterade titlar Konvertera DVD-videor till MPEG-4-filer med Nero Digital Konvertera DVD-videor till MPEG-4-format Ytterligare konverteringsalternativ Välja ett ljudspår Välja undertexter Information om DVD-filmen Ange kodningsinställningar för Nero Digital Ange bildinställningar Ange ljudinställningar Bränna en skiva Bränna en skiva Brännalternativ Inställningar för Nero Digital Inställningar för Nero Digital Normalt läge Expertläge Kortkommandon Kortkommandon Nero Recode Innehållsförteckning 4

5 9 Hjälp Svar på vanliga frågor Den kopierade DVD-skivan innehåller inte ljudspåren jag valde. Vad har jag gjort för fel? Den kopierade DVD-skivan innehåller inte undertexterna jag valde. Vad har jag gjort för fel? DVD-skivan jag brände har ett DTS-ljudspår, men inget ljud hörs. Vad gick snett vid bränningen? Det tar olika lång tid att koda om olika DVD-skivor. Vad beror det på? Jag har satt i en DVD-skiva och vill kopiera den, men Nero Recode 2 vill inte kännas vid den. Vad gör jag för fel? Jag skapade en MPEG-4-fil, men det finns bara ett ljudspår. Vad gick snett? Jag vill ha en senare version av Nero Recode 2. Finns det någonstans dit jag kan vända mig för att ta reda på om en uppdatering är tillgänglig och hämta den? Var kan jag få hjälp med tekniska problem? Kontaktinformation Index Nero Recode Innehållsförteckning 5

6 1 Om Nero Recode Vad är Nero Recode 2? Nero Recode 2 är ett program som utför tre olika slags uppgifter med DVD-filmer som inte är kopieringsskyddade Nero Recode 2 som ett kopieringsprogram Nero Recode 2 är ett program som kan kopiera och arkivera DVD-filmer som inte är kopieringsskyddade till DVD-skivor i formaten DVD+R/RW, DVD-R/RW och DVD-RAM med utrymmet 4,7 GB. Om den ursprungliga DVD-skivan rymmer mer än 4,7 GB kan Nero Recode 2 komprimera innehållet så att det ryms på en tom DVD-skiva, normalt utan märkbar kvalitetsförlust. Dessutom kan du ta bort ljudspår och undertexter med Nero Recode 2 och därigenom få bästa möjliga bildkvalitet, till exempel. Det speciella är att till och med den ursprungliga DVD-skivans meny förblir komplett, även om enskilda titlar har tagits bort. Den kopierade DVD-skivan kan även sparas på hårddisken i form av en DVD-videokatalog, eller som en så kallad diskavbildning på hårddisken Nero Recode 2 som ett sammanställningsprogram Nero Recode 2 är ett program som kan ställa samman DVD-videotitlar (som inte är kopieringsskyddade) och spara dem på andra medier (CD och DVD). Om du har ett antal DVD-videotitlar på olika DVD-skivor och skulle vilja ställa samman dem du tycker bäst om på en DVD-skiva kan du använda Nero Recode 2 och samla titlarna i en ny kompilation, som du sedan kan bränna. Det spelar ingen roll om du bränner samlingen på en DVD- eller CD-skiva Nero Recode 2 som ett konverteringsprogram 1.2 Systemkrav Med Nero Recode 2 kan du konvertera DVD-videotitlar som inte är kopieringsskyddade till Nero Digital-formatet (MPEG-4) och bränna dem på skivor. Nero Recode 2 installeras ihop med NeroVision Express 2 och systemkraven är desamma. Mer information om systemkraven finns i handboken till NeroVision Express 2. Nero Recode Om Nero Recode 2 6

7 1.3 Installation Dessutom behöver du ha en dator med en DVD-ROM- eller DVD-brännare, eftersom det inte går att läsa eller bränna DVD-skivor annars. Nero Recode 2 installeras inte separat, utan tillsammans med NeroVision Express 2. Efter att ha installerat NeroVision Express 2 har du med andra ord även tillgång till Nero Recode Starta Nero Recode 2 Du kan starta Nero Recode 2 på två olika sätt: antingen via Nero StartSmart, Nero-familjens kommandocentral, eller direkt Starta Nero Recode 2 med Nero StartSmart Starta Nero StartSmart, välj DVD som inspelningsformat och klicka på fältet Koda om DVD Starta Nero Recode 2 separat Starta Nero Recode 2 så här: Klicka på Start > Alla program > Nero > NeroVision Express 2 > Nero Recode. Nero Recode Om Nero Recode 2 7

8 2 Gränssnittet i Nero Recode Introduktion Gränssnittets utseende i Nero Recode 2 beror på vad du vill göra. Det innebär att det finns olika kommandon i de olika gränssnitten. De enskilda gränssnitten beskrivs i den ordning de uppträder i startfönstrets urvalsområde. Nero Recode Gränssnittet i Nero Recode 2 8

9 2.2 Kopiera en hel DVD-skiva En DVD-skiva kan innehålla mer än de videofiler som går att spela upp på en DVD-spelare: annan slags information. Informationen går inte att spela upp på en normal DVD-spelare som du köper i handeln, utan bara på en DVD-ROM/DVDbrännare i en dator. När du kopierar en DVD-skiva kan Nero Recode 2 kopiera både video- och datainnehåll. Du kan naturligtvis välja att enbart kopiera videodelarna. Om du klickar på Kopiera hel DVD till DVD i startfönstret kommer du till det ställe i programmet där du kan kopiera en hel DVD-skiva DVD-video Efter att du har klickat på fältet Kopiera hel DVD till DVD i startfönstret öppnas DVD-videoområdet i kopieringsfönstret. Nero Recode Gränssnittet i Nero Recode 2 9

10 Om du klickar på DVD-videofiler kommer du vidare till videoområdet i Nero Recode 2. Om du klickar på knappen Importera DVD visas en dialogruta där den valda DVD-skivan kan importeras. Knappen är valbar om DVD-videospåret har importerats. Om du klickar på Koppla från tas de spår som ursprungligen fanns med bort, och kommer inte med på skivan när du gör kopian. Knappen är valbar endast under förutsättning att ett DVD-videospår har valts bort. Om du klickar på Aktivera tas de spår som ursprungligen hade tagits bort med igen, och kommer med på skivan när du gör kopian. Knappen är valbar endast under förutsättning att DVD-videospåret har importerats. Om du klickar på Fast bildperspektiv hindras programmet att automatiskt ändra inspelningskvaliteten på en DVD-videotitel. Det är emellertid möjligt att ändra kvalitetsinställningen manuellt genom att flytta skjutreglaget. Den här knappen är aktiverad om en DVD-videotitel har importerats och automatiska ändringar har förhindrats. Klicka på Fritt bildperspektiv om du vill låta programmet ändra kvaliteten på en titel automatiskt. Kryssrutan Anpassa till mål är normalt markerad. Det innebär att skivan som sätts i sedan kodas om automatiskt så att den får rum på den tomma skiva som sätts i (om det är tekniskt möjligt). Nero Recode Gränssnittet i Nero Recode 2 10

11 Om kryssrutan Anpassa till mål är markerad kan du välja skivtyp genom att klicka på listrutan. Nivåindikatorn justeras efter den skivtyp som du har valt. Om kryssrutan Anpassa till mål inte är markerad kan kopians storlek anges oberoende av hur mycket som ryms på skivan. Det kan hända att det inte är möjligt att bränna DVD-strukturen som då skapas på en vanlig tom skiva som går att köpa i handeln. Den här metoden lämpar sig emellertid för att spela upp DVDvideo från hårddisken. Det här informationsfältet visar hur mycket utrymme som för närvarande är tillgängligt på skivan. Nivåindikatorn i Nero Recode 2 visar hur mycket utrymme som är upptaget på skivan. Om nivåindikatorns stapel bara är blå ryms allt material på skivan. Om en röd stapel dyker upp i indikatorn får informationen inte plats på skivan. Om du klickar på? får du reda på mer om Nero Recode 2. Nero Recode Gränssnittet i Nero Recode 2 11

12 2.2.2 DVD-data Om du klickar på DVD-datafiler kommer du vidare till dataområdet i Nero Recode 2. Följande element finns inte i videoområdet men däremot i området DVDdatafiler. Du kan visa en dialogruta och importera filer som du väljer ut genom att klicka på Lägg till filer. Knappen går bara att använda om det finns en datafil på skivan. Om du klickar på Ta bort tas de datafiler som du har lagt till bort. Om du klickar på den här ikonen visas en dialogruta där du kan ge namn åt en mapp som ska skapas i skivans dataavsnitt. Nero Recode Gränssnittet i Nero Recode 2 12

13 Den här ikonen är bara aktiverad i en underordnad mapp. Om du klickar på ikonen visas innehållet i den överordnade mappen. Om du klickar på den här knappen visas en meny där du kan välja hur de tillgängliga filerna visas i mapparna. Nero Recode Gränssnittet i Nero Recode 2 13

14 2.3 Skapa en DVD-skiva Mer Nero Recode 2 går det snabbt och lätt att skapa en ny DVD-skiva av DVDvideofilmer (under förutsättning att de inte är kopieringsskyddade). Du kan alltså bränna en skiva med DVD-favoriter av befintliga DVD-videofilmer och datafiler. Det går naturligtvis att ta bort undertexter och ljudspår som du inte vill ha, precis som när du kopierar en DVD-skiva. Du kommer till området där du kan skapa egna DVD-skivor genom att klicka på Göra en nyinspelning av en DVD i startfönstret DVD-video Efter att du har klickat på fältet Göra en nyinspelning av en DVD i startfönstret visas DVD-videoområdet i kompilationsfönstret. Nero Recode Gränssnittet i Nero Recode 2 14

15 Följande nya knappar finns i kompileringsfönstret men inte i kopieringsfönstret: Knappen går endast att välja under förutsättning att DVD-videospåret har importerats. Om du klickar på Start/Slut öppnas ett fönster där du kan korta av titlarna. Du måste ange den första och sista bildrutan. Mer information om hur du kortar ned DVD-videor finns i avsnittet Korta av filmer. Den här knappen går endast att välja om en DVD-videotitel har importerats och åtminstone två titlar har markerats. Titlarna slås ihop till en om du klickar på Samsortera titlar. Mer information om hur du blandar DVD-videor finns i avsnittet Sätta samman enskilda filmavsnitt. Den här knappen går endast att välja om en DVD-videotitel har importerats och två titlar har slagits ihop till en. Om du klickar på Separera separeras de sammanslagna titlarna, så att originaltitlarna återigen är tillgängliga i sina ursprungliga format. Mer information om hur du skiljer DVD-videor åt finns i avsnittet Separera samsorterade titlar. Nero Recode Gränssnittet i Nero Recode 2 15

16 2.3.2 DVD-data Om du klickar på DVD-datafiler kommer du vidare till dataområdet i Nero Recode 2. Det här fönstret innehåller inga nya områden och knappar, till skillnad från datafönstret i kopieringsområdet. Därför beskriver vi det inte mer ingående här. Nero Recode Gränssnittet i Nero Recode 2 16

17 2.4 Skapa en Nero Digital-skiva Du kan snabbt och enkelt kopiera DVD-videotitlar (som inte är kopieringsskyddade) till MPEG-4-filer med Nero Digital. Precis som när du tillverkar en DVD-kompilering kan du korta av befintliga titlar, om du bara vill ha med vissa delar av en DVD-titel. Till skillnad från DVD-formatet är det bara möjligt att ha ett ljudspår och undertext på ett språk i MPEG-4-filer som skapas med Nero Digital. Klicka på Kopiera DVD till Nero Digital i startfönstret för att komma till fältet där du kan skapa en Nero Digital-skiva DVD-video När du har klickat på Kopiera DVD till Nero Digital i startfönstret visas DVDvideoområdet i kompileringsfönstret, där du kan konvertera DVD-videor. I importområdet för Nero Digital-skivor finns bara ett fönster dit DVD-videor kan importeras, eftersom datafiler inte går att konvertera till MPEG-4-format. Nero Recode Gränssnittet i Nero Recode 2 17

18 Nu har två nya knappar dykt upp, som inte finns i DVD-kopierings- och DVDkompileringsfönstren. Knapparna går bara att välja om ett DVD-videospår har importerats. När du klickar på en knapp visas ett fönster där du kan ange vilka ljud- och bildinställningar som ska användas under konverteringen. Mer information om Nero Digitals inställningar finns i avsnitten Ange bildinställningar och Ange ljudinställningar. Nero Recode Gränssnittet i Nero Recode 2 18

19 2.5 Avancerade inställningar Om du klickar på Mer visas fler inställningsmöjligheter i Nero Recode 2. Det finns ytterligare inställningsmöjligheter i det avancerade läget i Nero Recode 2. Där kan du anpassa programmet efter just dina behov och sätta igång andra åtgärder som har med DVD-skivor att göra. Innehållet beror på var i Nero Recode 2 som du klickade på Mer. I följande figur visas fältet där alla profiler och kommandon visas Välja en importfil I det här området får du välja en profil, vars inställningar avgör den färdiga DVDskivans utseende. Hur du anger en profil förklaras särskilt här nedan. Läs följande avsnitt, Skapa en importprofil. Du kan ändra profilen genom att klicka på menyknappen och välja en importprofil Välja en Nero Digital-profil Den här profilen är tillgänglig endast under förutsättning att du har valt åtgärden Kopiera DVD till Nero Digital. I det här fältet kan du välja önskad konverteringsprofil. Slutresultatets storlek varierar beroende på syftet med den konverterade DVD-titeln. Nero Recode Gränssnittet i Nero Recode 2 19

20 Du kan ändra profilen genom att klicka på menyknappen och välja en profil Stänga av datorn när bränningen är klar Användaren kan välja om datorn ska stängas av när bränningen är klar i bränningsdialogrutan i Nero Recode 2. Den här kryssrutan avgör om datorn ska stängas av när bränningen är klar. Standardinställningen är att kryssrutan inte är markerad. Datorn stängs med andra ord inte av efter bränningen Ange bränningsprioritet Användaren kan ange hur mycket av datorns kraft som får avsättas till att bränna en skiva i bränningsdialogrutan i Nero Recode 2. Här kan du välja önskad prioritet. Du kan ändra profilen genom att klicka på menyknappen och välja en prioritet. Nero Recode Gränssnittet i Nero Recode 2 20

21 2.5.5 Konfigurera Nero Recode 2 Om du klickar på Konfigurera visas konfigurationsmenyn i Nero Recode 2 med diverse flikar som styr hur programmet uppträder. Spara ändringarna och stäng fönstret genom att klicka på OK. DVD Importera DVD Den här kryssrutan avgör huruvida även datainnehållet på en DVD-skiva ska överföras (vid import av en DVD-skiva med datainnehåll). Standardinställningen är att kryssrutan inte är markerad. Datainnehållet på en DVD-skiva kopieras med andra ord inte automatiskt. DVD-utmatning Den här kryssrutan avgör huruvida element på DVD-skivan som kopieras och som användaren inte kan påverka ska göras tillgängliga. Det är standardinställningen. Om den ursprungliga DVD-skivan innehåller ett avsnitt som inte går att hoppa över (så att innehållet i avsnittet alltid visas vid uppspelning), till exempel, kan Nero Recode 2 låsa upp det så att användaren kan hoppa över det, eller snabbspola framåt. Standardinställningen är att Nero Recode Gränssnittet i Nero Recode 2 21

22 kryssrutan är markerad. Avsnittet låses med andra ord upp, och användaren kommer åt det. Om den ursprungliga DVD-skivan består av två skikt finns det ett kommando på DVD-skivan som fryser bilden en kort stund, så att lasern kan gå från det ena till det andra skiktet. När Nero Recode 2 kopierar materialet till en DVDskiva med endast ett skikt är kommandot onödigt och kan tas bort. Kryssrutan är normalt markerad. Nero Digital När du har skapat en MPEG-4-film med Nero Recode 2 kan programmet efter en första utvärdering avgöra om den resulterande bildkvaliteten skulle förbättras om filen analyseras en andra gång. I så fall kan du ange hur Nero Recode 2 ska göra på den här fliken. Du kan ändra inställningen att klicka på menyknappen och välja önskat alternativ. Be mig bekräfta Om en andra analys skulle förbättra kvaliteten visas alltid en dialogruta innan den genomförs. Där kan du bestämma om analysen ska utföras eller inte. Fråga mig inte. Gör alltid ett andra pass. Fråga mig inte. Gör aldrig ett andra pass. Om en andra analys skulle förbättra kvaliteten genomförs den automatiskt. En andra analys utförs aldrig, inte ens om kvaliteten på MPEG-4-filen skulle förbättras. Nero Recode Gränssnittet i Nero Recode 2 22

23 Inställningar för användargränssnittet Om du klickar på Aktivera alla visas samtliga varningsmeddelanden igen om du har stängt av dem manuellt tidigare. Förhandsgranskningsfönstret Det här fältet avgör ljudkvaliteten när DVD-filmen visas i förhandsgranskningsfönstret. Du kan ändra inställningen genom att klicka på den nedrullningsbara listrutan och välja önskat alternativ. Multikanal Ljud spelas upp i flera kanaler. Mixa alltid ner Ljudet spelas upp i tvåkanalig stereo (standard). SPDIF Om datorn har ett ljudkort med en digital utgång spelas ljudet up anslutna digitala ljudenheten. Nero Recode Gränssnittet i Nero Recode 2 23

24 Filer in och filer ut Det här fältet avgör hur informationen hämtas från enheten. SPTI/ASPI Windows filsystem Operativsystemet (Windows) kringgås när informationen hämtas. Den här metoden att läsa filer är snabbare än att gå via Windows filsystem. (Det är standardinställningen.) Informationen hämtas in via Windows filsystem. Välj Windows filsystem om det uppstår problem vid läsningen från enheterna med alternativet SPTI/ASPI. I Nero Recode 2 kan ett meddelande om att DVD-skivan inte går att kopiera när den avläses visas ibland när alternativet SPTI/ASPI är valt. Det beror på kopieringsskyddsfunktionen. Detta gäller DVD-skivor som inte är kopieringsskyddade men vars upphovsrättsbit har angivits. I sådana fall måste du välja Windows filsystem när skivan kopieras. Nero Recode Gränssnittet i Nero Recode 2 24

25 2.5.6 Radera innehållet på en skiva Om du har en brännare som kan radera återskrivningsbara skivor kan du radera innehållet på en sådan skiva i enheten. Klicka på Radera innehållet på skivan. Ett fönster med samma titel visas. Välj brännare Om flera brännare som alla kan radera skivors innehåll har installerats kan du välja mellan dem. Du kan byta brännare genom att klicka på den nedrullningsbara listrutan och välja en annan. Rutan är nedtonad om bara en brännare är installerad. Välj vilken raderingsmetod som skall användas Det går att radera på två olika sätt. Du kan välja en annan metod genom att klicka på den nedrullningsbara listrutan. Snabbradering: Informationen på skivan raderas inte, utan bara uppgifterna om den. Skivan ser ut som om ingenting någonsin har sparats på den, även om så inte är fallet. Eftersom informationen går att återställa bara man besitter den kunskap som krävs, är den här raderingsmetoden inte lämplig om skivan innehåller känslig information. Fördelen med metoden är att behandlingen av skivan går snabbt. Raderingen är klar efter omkring två minuter, och sedan kan skivan användas för bränning igen. Fullständig radering: Informationen på skivan raderas fullständigt och DVDskivan är tom. Nackdelen är den tid det tar tills informationen har tagits bort helt och hållet. Det kan ta uppemot en halvtimme, beroende på brännare och skiva. Nero Recode Gränssnittet i Nero Recode 2 25

26 2.5.7 Visa information om skivan I den här vyn visas information om skivan i enheten. Det spelar ingen roll om skivan har satts in i en CD- eller DVD-spelare. Klicka på Skivinfo. Ett fönster med samma titel visas Omslagsdesign I det övre, grå området visas information om skivans typ, mängden information, skivans kapacitet och antalet sessioner och spår. I den vita rutan i mitten finns uppgifter om skivans uppbyggnad och där visas exempelvis de enskilda sessionernas och spårens storlek. Du kan välja enhet med den nedrullningsbara listrutan i det nedre grå området. Om du klickar på Mata ut öppnas skivfacket på den valda enheten. Om du klickar på Uppdatera läses innehållet på skivan på nytt. Informationen visas längst upp och mitt i fönstret. Stäng fönstret genom att klicka på OK. Med den här knappen visas Nero Cover Designer, ett mångsidigt och lättarbetat program som du kan använda för att skapa omslag och etiketter till DVD-skivorna du har bränt. Handboken och direkthjälpen till Nero Cover Designer innehåller mer information om hur du använder programmet. Nero Recode Gränssnittet i Nero Recode 2 26

27 3 Importprofiler 3.1 Skapa en importprofil I Nero Recode 2 kan du välja en importprofil, som avgör vilka ljudspår och undertexter som väljs när du importerar DVD-videor. Informationen lagras i profilen och är därmed lätt att återanvända. Det går att skapa ett antal profiler beroende på hur DVD-videon kopieras. Innan du bränner skivan behöver du bara välja önskad profil och starta kopieringen. Du kan emellertid ändra inställningarna när som helst innan skivan bränns. Om du har valt engelska och tyska ljudspår och undertexter, till exempel, kan du även lägga till andra språk (om det finns några) eller ta bort dem som redan är markerade. 1. Om du klickar på Mer visas de övriga funktionerna i Nero Recode. I området med ytterligare funktioner finns profilfältet, som avgör vilken profil som används. 2. När du klickar på Profil visas profilfönstret. Nero Recode Importprofiler 27

28 Fliken ( kartotekskortet ) visar vilka inställningar som är möjliga för motsvarande funktioner. 3. Skapa en ny profil genom att klicka på Ny. 4. Ge först profilen ett namn och ange varifrån inställningarna ska kopieras. Ange namnet på den nya profilen i textrutan Profilnamn. Ange varifrån inställningarna ska kopieras genom att klicka på den nedrullningsbara listan och välja önskad profil. Nero Recode Importprofiler 28

29 5. Nästa åtgärd är att ange bildkvalitet genom att markera önskat alternativ. Du har tre valmöjligheter som påverkar förhållandet mellan Huvudfilm och Extrasaker. Beroende på vilket alternativ du väljer ges huvudfilmen högre, samma eller lägre prioritet. Det betyder i klartext att huvudfilmens kvalitet i jämförelse med extramaterialet är bättre, lika bra eller sämre. Standardinställningen är att huvudfilmen ges bättre kvalitet än extramaterialet. Ange huruvida menyerna ska bibehållas i ursprungligt utförande. I så fall kopieras de bara och kodas inte om (vilket är standardinställningen). Om du avmarkerar kryssrutan har du möjlighet att koda om filerna som menyerna innehåller. Nero Recode Importprofiler 29

30 6. Under den tredje fasen kan du ange vilka ljudspår som du vill behålla. Klicka på fliken Audio om du vill ange DVD-videons ljudegenskaper. Genom att markera (standard) eller avmarkera kryssrutan kan du ange huruvida bara vissa språk ska behållas på den kopierade DVD-skivan eller om alla ska vara kvar. Om kryssrutan är avmarkerad är det inte möjligt att välja språk! Om du vill ange vilka ljudspår som ska finnas kvar på DVD-skivan klickar du på Lägg till. Då visas ett fönster där du kan ange vilka ljudfiler du vill behålla. Markera önskade språk och spara inställningarna och stäng fönstret genom att klicka på OK. Nero Recode Importprofiler 30

31 Lägg märke till att enbart sådana spår som finns på originalskivan går att kopiera. Om du klickar på Välj alla väljer du alla språk, vilket betyder att samtliga ljudspår på DVD-skivan kopieras. Om inget av spåren som du har valt finns på den ursprungliga DVD-skivan kommer den kopierade skivan inte att innehålla något ljud. Markera kryssrutan om du vill förhindra det. Det innebär att samtliga tillgängliga ljudspår kopieras. Standardinställningen är att alternativet är markerat. 7. Det fjärde steget är att ange vilka undertexter som du vill behålla efter omkodningen. Klicka på fliken Undertitel och ange undertexter. Genom att markera (standard) eller avmarkera kryssrutan kan du ange huruvida undertexter enbart på vissa språk ska behållas på den kopierade DVD-skivan eller om alla språk ska vara kvar. Om kryssrutan är avmarkerad är det inte möjligt att välja språk på undertexterna! Nero Recode Importprofiler 31

32 Om du vill ange vilka undertexter som ska finnas kvar på DVD-skivan klickar du på Lägg till. Då visas ett fönster där du kan ange vilka undertexter du vill behålla. Markera önskade språk och spara inställningarna och stäng fönstret genom att klicka på OK. Lägg märke till att enbart sådana spår som finns på originalskivan går att kopiera. Om du klickar på Välj alla väljer du alla språk, vilket betyder att samtliga undertexter på DVD-skivan kopieras. Om inget av spåren som du har valt finns på den ursprungliga DVD-skivan kommer den kopierade skivan inte att innehålla några undertexter. Markera kryssrutan om du vill förhindra det. Det innebär att samtliga tillgängliga undertexter kopieras. Standardinställningen är att alternativet är markerat. Nero Recode Importprofiler 32

33 8. Spara ändringarna och stäng fönstret med flikarna genom att klicka på OK. Nero Recode Importprofiler 33

34 3.2 Redigera en befintlig importprofil Det går lätt att snabbt ändra en befintlig profil genom att visa och redigera den. 1. Om du klickar på Mer visas de övriga funktionerna i Nero Recode. 2. Klicka på den nedrullningsbara listrutan Titelimporteringsprofil och markera profilen som du tänker redigera. 3. Klicka på Profiler. Profilfönstret öppnas. 4. Gör dina ändringar och spara dem genom att klicka på OK. Mer information om de möjliga inställningarna på flikarna i Nero Recode 2 finns i avsnittet Skapa en importprofil. Nero Recode Importprofiler 34

35 3.3 Ta bort en importfil En profil som du inte längre behöver är lätt att ta bort. Standardprofilen går bara att ta bort om det finns åtminstone en annan profil. 1. Om du klickar på Mer visas de övriga funktionerna i Nero Recode. 2. Klicka på den nedrullningsbara listrutan Titelimporteringsprofil och markera profilen som du tänker ta bort. 3. Klicka på Profiler. Profilfönstret öppnas. 4. Klicka på Ta bort för att ta bort profilen. Nero Recode Importprofiler 35

36 5. Spara ändringarna och stäng fönstret genom att klicka på OK. Nero Recode Importprofiler 36

37 4 Kopiera en DVD-skiva 4.1 Allmän information I det här avsnittet beskrivs hur du kopierar en DVD-skiva. Det spelar ingen roll om DVD-skivan ligger i spelaren eller på hårddisken. Nero Recode 2 är ett mångsidigt DVD-kopieringsprogram som kan fler konster än att göra enkla, identiska kopior. Du kan även ändra DVD-skivan: du kan koda om menyn, ljudspåret, eventuellt extramaterial och videofilerna. Tack vare Nero Recode 2 kan du alltså redigera DVD-filmer på så sätt att de går att kopiera till tomma DVD-skivor som finns att köpa i handeln, och det inte bara med en kvalitet som knappt går att skilja från originalets, utan även mycket fort. Om du inte är upphovsrättsinnehavare eller åtminstone har upphovsrättsinnehavarens tillstånd, kan otillåten kopiering av skivor vara ett brott mot nationell och internationell lag och leda till stränga straff! 4.2 Kopiera utan att ändra DVD-skivans uppbyggnad Om du vill kopiera en DVD-skiva utan att ändra dess uppbyggnad (och alltså göra en exakt kopia av originalet) är det bättre att bränna DVD-skivan med Nero Express eller Nero Burning ROM. Det går bara om det tillgängliga utrymmet på den tomma skivan är minst lika stort som det använda utrymmet på originalskivan. Läs handboken eller hjälpfilerna till Nero Express eller Nero Burning ROM om du vill ha mer information om hur du kopierar en skiva, och följ sedan anvisningarna. Nero Recode Kopiera en DVD-skiva 37

38 4.3 Kopiera (och ändra DVD-skivans uppbyggnad) I det här avsnittet förklaras hur du snabbt kan ändra DVD-skivans uppbyggnad med Nero Recode 2, så att skivans innehåll ryms på en tom skiva som du kan köpa i handeln efter omkodning och bränning. Metoden är särskilt viktig om den ursprungliga DVD-skivan innehåller mer information än som får rum på en vanlig, tom DVD-skiva på 4,7 GB. I ett annat avsnitt beskrivs hur kopian bränns. Läs avsnittet Bränna en skiva Importera en DVD-skiva 1. Starta Nero Recode 2 och välj Kopiera hel DVD till DVD. Nero Recode Kopiera en DVD-skiva 38

39 2. Välj en DVD-källa genom att klicka på Importera DVD. 3. Välj den plats där DVD-originalet finns och bekräfta valet och stäng fönstret genom att klicka på OK. Källan kan antingen vara en enhet eller en mapp på hårddisken. Om källan finns på datorn måste du ange i vilken mapp filerna är sparade. När DVD-skivan har lästs in visas hur mycket minne som krävs för de olika elementen på DVD-skivan (Meny, Huvudfilm och Extrasaker) i fönstret i Nero Nero Recode Kopiera en DVD-skiva 39

40 Recode. Om den ursprungliga DVD-skivan är större än den tomma, visas hur mycket DVD-skivan måste kodas om i enlighet med den valda profilen. De önskade omkodningsinställningarna hämtas från profilinställningarna. Öppna bränningsfönstret genom att klicka på Nästa. Därifrån startas omkodningen och den efterföljande bränningen. I nästa avsnitt (som handlar om hur du ändrar DVD-skivans uppbyggnad) kommer du att märka att Nero Recode 2 är kapabelt till mycket mer. Nero Recode Kopiera en DVD-skiva 40

41 4.3.2 Ändra en DVD-skivas uppbyggnad Om du har importerat en DVD-skiva med Nero Recode 2 och har satt in den i spelaren, visas information om skivans uppbyggnad längst upp i fönstret. Där ser du vilka DVD-element som kommer att kopieras och kan göra ändringar. Innehåll Längd Storlek Videokvalitet DVD-skivans uppbyggnad De olika segmentens längd De olika segmentens storlek Kvalitetsinformation. Ju högre nummer, desto bättre är kvaliteten på filen som kodas om med Nero Recode 2. Mappen öppnas och visar DVD-skivans uppbyggnad om du klickar på ikonen. Ljudspåren och undertexterna som hör till de markerade titlarna som ska kopieras visas i sina respektive områden. Nero Recode Kopiera en DVD-skiva 41

42 Förhandsgranskningsområdet I det här fältet visas den markerade titelns innehåll. Du kan själv välja om du vill att titeln ska kopieras till DVD-skivan. Avslutar uppspelningen Startar uppspelningen Reglage för att flytta direkt till olika positioner Förstorar förhandsgranskningsrutan Om du högerklickar med musen på förhandsgranskningsrutan visas en popupmeny, där du kan välja ytterligare alternativ. Audio Underbild Spela Stopp Maximera fönster Helskärm Om den importerade DVD-videon innehåller flera ljudspår kan du välja önskat ljudspår när du förhandsgranskar. Om du klickar på Audio visas de tillgängliga spåren. Det spår som för närvarande spelas upp markeras med en bock. Om du väljer ett annat ljudspår markeras det. Om den importerade DVD-videon innehåller undertexter på flera språk, kan du välja vilken du vill se under förhandsgranskningen. Om du klickar på Underbild visas de tillgängliga undertexterna. Det språk som för närvarande används markeras med en bock. Om du klickar på ett annat språk markeras det också. Startar uppspelningen. Avslutar uppspelningen. Gör förhandsgranskningsrutan i Nero Recode 2 större. Ser till så att förhandsgranskningsrutan upptar hela skärmen. Nero Recode Kopiera en DVD-skiva 42

43 Välja ljudspår I det här fältet visas ljudspåren på den ursprungliga DVD-skivan (i det markerade avsnittet). Ljudspåren har valts automatiskt av Nero Recode 2 i enlighet med den angivna profilen. De är med andra ord markerade. I exemplet här nedan finns det tre ljudspår på den ursprungliga DVD-skivan: ett på tyska och två på engelska. Det tyska ljudspåret är i formatet Dolby Digital 5.1, medan de engelska ljudspåren är i formaten Dolby Digital 5.1 och Dolby Digital 2 (stereo). Detta innebär att den bästa ljudkvaliteten ges av spåren i formatet Dolby Digital 5.1 och den sämsta det engelska i formatet Dolby Digital 2 (stereo). Följande regel gäller i normala fall: ju mer plats ett ljudspår tar, desto bättre är ljudkvaliteten Välja undertexter 1. Starta Nero Recode 2, importera en DVD-skiva och markera videotiteln du vill kopiera. 2. Om det behövs markerar du ljudspåren som du vill kopiera genom att markera motsvarande kryssrutor. 3. Ta eventuellt bort ljudspår som du inte vill kopiera genom att avmarkera motsvarande kryssrutor. I det här fältet visas undertexterna i det valda avsnittet på den ursprungliga DVDskivan. Undertexterna har valts automatiskt av Nero Recode 2 i enlighet med den valda profilen. I det här exemplet finns det fyra olika undertexter på den ursprungliga DVDskivan: tre på tyska och en på engelska. Den allmänna regeln är att ju mer minne en undertext upptar, desto mer detaljerad är den. 1. Starta Nero Recode 2, importera en DVD-skiva och markera önskad titel. Nero Recode Kopiera en DVD-skiva 43

44 Ta bort titlar 2. Om det behövs markerar du ljudspåren som du vill kopiera genom att markera motsvarande kryssrutor. 3. Ta eventuellt bort undertexter som du inte vill kopiera genom att avmarkera motsvarande kryssrutor. Om den ursprungliga DVD-skivan innehåller titlar som du inte vill kopiera går de att ta bort med Nero Recode Starta Nero Recode 2, importera en DVD-skiva och markera de titlar som du inte vill kopiera. 2. Klicka på Ta bort. Då visas en dialogruta där du kan bestämma vad som ska finnas på den omkodade DVD-skivan i stället för de borttagna titlarna. 3. Om menyerna på den omkodade DVD-skivan ska kunna bibehållas och skivan fortfarande vara kompatibel med menyerna, måste något annat visas i stället för titeln som har tagits bort. Klicka på den nedrullningsbara listrutan, välj önskad metod och spara inställningarna och stäng fönstret genom att klicka på OK. Nero Recode Kopiera en DVD-skiva 44

45 Användaranpassad bild: En bild som du har valt visas i stället för titeln. Du kan välja en titel genom att klicka på Bläddra. Då visas bilden i fönstrets förhandsgranskningsruta. Det är standardinställningen. Diavisning: Enskilda bilder från titeln som har tagits bort visas i stället. Det innebär att tittaren får ett hum om innehållet, trots att det har raderats. Du kan se diavisningen i förhandsgranskningsrutan. Användaranpassad färg: En angiven färg visas i stället för titeln. Du kan välja färg genom att klicka på Välj färg. Färgen visas i fönstrets förhandsgranskningsruta. 4. Titlarna som har tagits bort visas (men är nedtonade). Upprepa steg 2 och 3 för samtliga titlar som du vill ta bort. Om du ändrar dig och vill kopiera en titel som du har tagit bort behöver du bara markera den och klicka på Aktivera. Nero Recode Kopiera en DVD-skiva 45

46 Ytterligare inställningar I den valda importprofilen anges hur utrymmet på DVD-skivan används. Du har emellertid ett par valmöjligheter till ditt förfogande i Nero Recode 2. Följande exempel visar hur du kan ändra kvalitetsinställningarna för enskilda avsnitt på DVD-skivan långt fram i processen. 1. Starta Nero Recode 2 och importera en DVD-skiva. I följande exempel fördelas det tillgängliga utrymmet på skivan som följer. Menyer: 220 MB motsvarar 52,3 % av den ursprungliga storleken Huvudfilm: 2104 MB motsvarar 59,8 % av den ursprungliga storleken Extrasaker: 2104 MB motsvarar 63,5 % av den ursprungliga storleken 2. Om du vill öka kvaliteten på ett avsnitt flyttar du motsvarande skjutreglage till önskad position. I följande exempel ändras inte menyernas kvalitet vid omkodningen, så skjutreglaget lämnas på 100 %. Kvaliteten på avsnitten Huvudfilm och Extrasaker är något sämre i motsvarande mån om kryssrutan Anpassa till mål är markerad. 3. Om du vill förbättra kvaliteten på fältet Huvudfilm ännu mer men ända låta kvaliteten på fältet Menyer vara oförändrad kan du blockera avsnittet. Markera avsnittet som du vill låta vara oförändrat och klicka på Fast bildperspektiv. En symbol i form av ett lås representerar det låsta området. Nero Recode Kopiera en DVD-skiva 46

47 4. Flytta skjutreglaget som hör till avsnittet vars kvalitet du vill öka tills du är nöjd. Följande figur visar hur kvaliteten på avsnitten Huvudfilm förbättras. Det innebär att kvaliteten på avsnitten Extrasaker minskas, medan avsnittet Menyer på grund av låset inte ändras alls. Nero Recode Kopiera en DVD-skiva 47

48 Göra kopior som är större än 4,7 GB Normalt kodas informationen som ska kopieras om på ett sätt så att den får rum på tomma DVD-skivor som köps i handeln. Det garanteras av att kryssrutan Anpassa till mål är markerad (vilket är standardinställningen). Om du vill göra större kopior måste du först avmarkera kryssrutan Anpassa till mål. 1. Starta Nero Recode 2 och importera en DVD-skiva. I följande exempel fördelas det tillgängliga utrymmet på skivan som följer. Menyer: 220 MB motsvarar 52,3 % av den ursprungliga storleken Huvudfilm: 2104 MB motsvarar 59,8 % av den ursprungliga storleken Extrasaker: 2104 MB motsvarar 63,5 % av den ursprungliga storleken 2. Avmarkera kryssrutan Anpassa till mål. 3. Flytta skjutreglaget till önskad kvalitet. I exemplet här nedan komprimeras varken Menyer, Huvudfilm eller Extrasaker. Kopian är mer än 6,5 GB stor, och så mycket data kan bara lagras på hårddisken. Nero Recode Kopiera en DVD-skiva 48

49 5 Skapa en ny DVD 5.1 Skapa en ny DVD Du kan skapa en egen DVD-skiva såväl av DVD-videotitlar som inte är kopieringsskyddade som av datafiler. Om dina favoritfilmer finns på olika DVDskivor, till exempel, kan du kopiera dem till en DVD-skiva. DVD-skivor som du bränner hemma innehåller till skillnad från normala DVD-videoskivor inte Menyer, Huvudfilm och Extrasaker. I ett annat avsnitt beskrivs hur den nykomponerade DVD-skivan bränns. Läs avsnittet Bränna en skiva. I det här avsnittet finns ingen detaljerad beskrivning av hur en DVD-skiva importeras och hur skivans uppbyggnad ändras, eftersom processen redan har behandlats i avsnittet Importera en DVD-skiva. För tydlighets skull handlar det här avsnittet bara om hur det går till att skapa en ny DVD-skiva av befintliga DVD-filmer. Andra möjligheter, till exempel att korta av och slå samman filmer, förklaras inte här (nästa avsnitt innehåller mer information). Andra möjligheter, till exempel att korta av och slå samman filmer, förklaras inte här (nästa avsnitt innehåller mer information). 1. Starta Nero Recode 2 och klicka på Göra en nyinspelning av en DVD. Nero Recode Skapa en ny DVD 49

50 2. Sätt i DVD-skivan med filmerna du vill kopiera. 3. Klicka på Importera titlar och importera de filmer du har valt. Nero Recode Skapa en ny DVD 50

51 4. Upprepa steg 2 och 3 tills samlingen innehåller alla filmer du har valt att ha med på DVD-skivan. Se till att nivåvisaren inte sträcker sig in i den röda zonen. Då får filmerna inte plats på den skiva som du har valt. Markera i sådana fall kryssrutan Anpassa till skiva och/eller ta bort ett antal filmer tills samlingen får rum på skivan. 5. Om du vill döpa om skivan och/eller filmen klickar du på Min skiva eller Film och skriver ett namn. 6. Ange vilket ljudspår eller vilken undertext du vill använda för varje film. 7. Klicka på Nästa när du är nöjd med samlingen. 8. Lägg en skiva i DVD-brännaren, välj enhet, bränningshastighet och hur många kopior du vill göra. Klicka sedan på Bränn när du har gjort dina val. Mer information om hur du bränner skivor finns i avsnittet Bränna en skiva. Nero Recode Skapa en ny DVD 51

52 5.2 Ytterligare alternativ Det föregående avsnittet handlade om hur du tillverkar och bränner filmsamlingar. För överskådlighetens skull talade vi tyst om andra möjligheter, som att korta av och slå samman filmer. Dessa möjligheter behandlas i de följande två kapitlen Korta av filmer Om du inte vill använda hela DVD-filmen kan du välja ut ett särskilt avsnitt genom att korta av den. 1. Starta Nero Recode 2, välj Göra en nyinspelning av en DVD i startfönstret och importera sedan de DVD-filmer du vill ha. 2. Markera titeln som du vill korta av och klicka sedan på Start/Slut. I fönstret som öppnas visas den första och sista bildrutan i den importerade DVD-filmen. 3. Ange vilken del av filmen du vill behålla genom att definiera den första och sista bildrutan. Skjutreglage för manuellt val av bildruta Knapp som gör att filmen spolas tillbaka sex sekunder Knapp som gör att filmen spolas tillbaka ett par bildrutor Knapp som gör att filmen spolas fram ett par bildrutor Nero Recode Skapa en ny DVD 52

53 Knapp som gör att filmen spolas fram sex sekunder Om DVD-filmen är indelad i kapitel går det att hoppa fram till den första bildrutan genom att klicka på den nedrullningsbara listrutan och markera önskad bildruta. Det finns tre informationsfält bredvid dessa aktiva fält. I det här fältet visas bildrutan som DVD-filmen inleds med. I det här fältet visas bildrutan som DVD-filmen avslutas med. I det här fältet visas längden och storleken på det valda avsnittet. 4. Spara ändringarna och stäng fönstret genom att klicka på OK. I programmet visas nu återigen kompileringsfönstret. 5. Du kan nu gå vidare med redigeringen av samlingen Sätta samman enskilda filmavsnitt Om en DVD-samling innehåller ett antal avsnitt går de att kombinera ihop till ett oavbrutet avsnitt. 1. Starta Nero Recode 2, välj Göra en nyinspelning av en DVD i startfönstret och importera sedan de DVD-avsnitt du vill ha. 2. Markera avsnitten som du vill sätta samman och klicka sedan på Samsortera titlar. De markerade avsnitten sparas i den nya mappen Samsorterade titlar. Nero Recode Skapa en ny DVD 53

54 3. Namnet på mappen där de samsorterade titlarna lagras går att ändra, så att det inte blir rörigt om du använder många avsnitt. Markera önskad mapp, klicka på fältet Samsorterade titlar och skriv ett namn. 4. Du kan nu gå vidare med redigeringen av samlingen Separera samsorterade titlar Om du har satt samman ett antal avsnitt i en DVD-samling går de att separera innan bränningen inleds, om du skulle vilja göra det. 1. Markera mappen med de samsorterade titlarna och klicka på Separera. De samsorterade titlarna skiljs åt. 2. Nu kan du fortsätta arbetet med DVD-samlingen. Nero Recode Skapa en ny DVD 54

55 6 Konvertera DVD-videor till MPEG-4- filer med Nero Digital 6.1 Konvertera DVD-videor till MPEG-4-format Du kan konvertera en DVD-video (som inte är kopieringsskyddad) till MPEG-4- format med Nero Digital. Filer som skapas på det här viset går att spela upp med Nero ShowTime och många andra vanliga program. Det speciella med Nero Digital är att det är en ljud- och bildcodec (kompressions- /dekompressionsmodul) som följer MPEG-4-standarden och utnyttjar det nya filformatet MP4. I ett annat avsnitt beskrivs hur du bränner MPEG-4-filer. Läs avsnittet Bränna en skiva. För överskådlighetens skull handlar det här avsnittet bara om hur DVD-filmer konverteras till MPEG-4-format. Ett extra avsnitt handlar om ytterligare valmöjligheter. 1. Starta Nero Recode 2 och klicka på Kopiera DVD till Nero Digital. Nero Recode Konvertera DVD-videor till MPEG-4-filer med Nero Digital 55

56 2. Sätt i DVD-skivan med filmerna du vill kopiera. 3. Klicka på Importera titlar och importera de filmer du har valt. 4. Markera kryssrutan Anpassa till mål så att MPEG-4-filerna säkert får plats på den färdiga skivan och välj sedan skivans storlek i den nedrullningsbara listrutan. 5. Upprepa steg 2 och 3 tills samlingen innehåller alla avsnitt som du vill konvertera till en MPEG-4-fil. 6. Om du vill döpa om skivan och/eller filmen klickar du på Min skiva eller Film och skriver ett namn. 7. Ange vilket ljudspår eller vilken undertext du vill använda för varje film. 8. Klicka på Nästa när du är nöjd med samlingen. 9. Lägg en skiva i DVD-brännaren, välj enhet, bränningshastighet och hur många kopior du vill göra. Klicka på Bränn när du har gjort dina val. Nero Recode Konvertera DVD-videor till MPEG-4-filer med Nero Digital 56

57 Mer information om hur du bränner DVD-videor finns i avsnittet Bränna en skiva. 6.2 Ytterligare konverteringsalternativ Det förra avsnittet handlade om hur DVD-videor konverteras och bränns. För överskådlighetens skull talade vi tyst om andra möjligheter, som att korta av filmer och att konfigurera inställningarna i Nero Digital Välja ett ljudspår MPEG-4-filmer innehåller till skillnad från DVD-filmer bara ett ljudspår. Före konverteringen måste du alltså välja ett av de befintliga ljudspåren och ange kodningsformat. 1. Klicka på den nedrullningsbara listrutan på fliken Audio och markera önskat ljudspår. 2. Det går att välja olika alternativ i det här fältet om det valda ljudspåret har en sådan kvalitet att olika kodningskvaliteter är möjliga. Välj ett Nero Digitalljudformat genom att klicka på lämpligt alternativ. Stereo: Ljudspåret kodas om till stereo i två kanaler. 5.1-kanaligt surroundljud: Ljudspåret kodas om till 5.1-kanaligt surroundljud. Nero Recode Konvertera DVD-videor till MPEG-4-filer med Nero Digital 57

58 6.2.2 Välja undertexter MPEG-4-filer som skapas med Nero Recode 2 kan till skillnad från DVD-filmer bara innehålla undertexter på ett språk. Innan konverteringen genomförs måste du med andra ord välja en eller ingen alls av undertexterna. 1. Klicka på den nedrullningsbara listrutan på fliken Underbild och markera önskad undertext (eller ange att det konverterade resultatet inte ska innehålla några undertexter alls) Information om DVD-filmen Om du klickar på fliken Info visas uppgifter om en importerad DVD-film. Nero Recode Konvertera DVD-videor till MPEG-4-filer med Nero Digital 58

59 6.3 Ange kodningsinställningar för Nero Digital Inställningarna för omkodaren i Nero Digital avgör hur film- och ljudkällan konverteras. Spara ändringarna och stäng fönstret genom att klicka på OK Ange bildinställningar Klicka på Video. Då visas en dialogruta med motsvarande flikar. Nero Recode Konvertera DVD-videor till MPEG-4-filer med Nero Digital 59

60 Avfläta Nero Recode 2 märker automatiskt huruvida det är nödvändigt att ta bort radsprången i en DVD-film och väljer automatiskt rätt alternativ. Aktivera Koppla från Avflätning används vid konverteringen Avflätning används inte Beskär Om DVD-filmen omges av en svart ram går den att ta bort (beskäras) automatiskt. Det gör filmen mindre och kvaliteten bättre. Nero Recode 2 hittar kanterna automatiskt och tar bort dem (det är standardinställningen). Automatisk Avaktiverad Den svarta ramen hittas automatiskt och beskärs (standardinställningen) Filmen konverteras utan att kanterna beskärs. Nero Recode Konvertera DVD-videor till MPEG-4-filer med Nero Digital 60

61 Specificerad beskärning Om du väljer det här alternativet blir fyra indatarutor tillgängligliga (över-, under-, höger- och vänsterkant) och knappen Specificerat beskärningsgränssnitt aktiveras. Specificerat beskärningsgränssnitt Knappen Specificerat beskärningsgränssnitt går bara att välja när alternativknappen Specificerad beskärning har valts. Om du klickar på knappen visas ett fönster med en bild från filmen. Du kan ange fyra beskärningsinställningar (för över-, under-, höger- och vänsterkanterna) med musen. Spara ändringarna och stäng fönstret genom att klicka på OK. Ändra bildstorlek När du väljer en Nero Digital-profil inför konverteringen av DVD-filmen till MPEG- 4-format (se avsnittet Välja en Nero Digital-profil ) bestäms storleken på bilden som skapas. Automatiskt Avaktiverad Specificerad ändring av bildstorlek Bildstorleken anpassas automatiskt efter Nero Digitalprofilen. Storleken på bilden blir sådan att filmen får plats på den valda skivan (standardinställning). Bildens storlek ändras inte. Originalets storlek bibehålls. Om du väljer det här alternativet kan du ange höjd och bredd i två textrutor. Värdena måste vara delbara med 16 och mellan 16 och 720 pixlar (bredd) och mellan 16 och 576 pixlar (höjd). Nero Recode Konvertera DVD-videor till MPEG-4-filer med Nero Digital 61

Handbok. Nero Recode 2. www.nero.com

Handbok. Nero Recode 2. www.nero.com Handbok Nero Recode 2 www.nero.com Information om upphovsrätt och varumärken Nero AG, Im Stoeckmaedle 18, 76307 Karlsbad, Tyskland, innehar upphovsrätten till användarhandboken för Nero Recode 2 och programmet

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Användarhandbok för Nero DriveSpeed

Användarhandbok för Nero DriveSpeed Användarhandbok för Nero DriveSpeed Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Handboken till Nero DriveSpeed och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Denna handbok

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Användarhandbok för Nero RescueAgent

Användarhandbok för Nero RescueAgent Användarhandbok för Nero RescueAgent Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero RescueAgent och allt innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Nero AG Nero DiscCopy

Nero AG Nero DiscCopy Användarhandbok för Nero DiscCopy Nero AG Nero DiscCopy Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero DiscCopy och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Användarhandbok för Nero ControlCenter

Användarhandbok för Nero ControlCenter Användarhandbok för Nero ControlCenter Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ControlCenter och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Användarhandbok för Nero Scout

Användarhandbok för Nero Scout Användarhandbok för Nero Scout Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero Scout och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken

Läs mer

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 Användarhandbok Med MagicInfo Express 2 kan du enkelt skapa innehåll med olika layouter. Använd MagicInfo Express 2 för att skapa och hantera scheman för att spela

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning 5. 2 Förinställning 6. 3 Anpassa användargränssnittet 7. 4 Anpassa interna inställningar 9. 5 Förbereda att bränna en skiva 10

Innehåll. 1 Inledning 5. 2 Förinställning 6. 3 Anpassa användargränssnittet 7. 4 Anpassa interna inställningar 9. 5 Förbereda att bränna en skiva 10 Det här dokumentet är konverterat från KDE:s användarbas K3b-sida 2011-01-20. Uppdatering till 2.0 av KDE:s dokumentationsgrupp Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Förinställning 6

Läs mer

Användarhandbok för Nero Burn och Nero Burn Settings för MCE

Användarhandbok för Nero Burn och Nero Burn Settings för MCE Användarhandbok för Nero Burn och Nero Burn Settings för MCE Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Nero AG. Med

Läs mer

Handbok. Nero MediaHome. Nero AG

Handbok. Nero MediaHome. Nero AG Handbok Nero MediaHome Nero AG Information om copyright och varumärken Handboken Nero MediaHome och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här handboken innehåller

Läs mer

Snabbstart. Nero ShowTime. Ahead Software AG

Snabbstart. Nero ShowTime. Ahead Software AG Snabbstart Nero ShowTime Ahead Software AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero ShowTime och hela dess innehåll skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Användarhandbok Nero Recode

Användarhandbok Nero Recode Användarhandbok Nero Recode Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero Recode och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken

Läs mer

Användarhandbok för Nero BurnRights

Användarhandbok för Nero BurnRights Användarhandbok för Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken innehåller

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Innehåll Börja framgångsrikt! Installera InCD Reader Åtkomst till SecurDisc-skivor SecurDisc-snabbmenyn 7

Innehåll Börja framgångsrikt! Installera InCD Reader Åtkomst till SecurDisc-skivor SecurDisc-snabbmenyn 7 Manuell InCD Reader Innehåll Innehåll 1 Börja framgångsrikt! 3 1.1 Om InCDReader 3 1.2 Om användarhandboken 3 2 Installera InCD Reader 4 3 Åtkomst till SecurDisc-skivor 6 4 SecurDisc-snabbmenyn 7 4.1 Fönstret

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Streamingbolaget hjälp!"#$%&'()*+,%)$" Sida 1 av 9

Streamingbolaget hjälp!#$%&'()*+,%)$ Sida 1 av 9 !"#$%&'()*+,%)$" Sida 1 av 9 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kontakt 3 Så här kommer du igång (snabbstart) 3 Översikt 4 Verktygsraden 4 Ladda upp en film 4 Mappvyn 5 Skapa mapp 5 Radera mapp 5 Filvyn

Läs mer

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Innehållet i denna användarhandbok är skyddat av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Archive Player Divar Series. Användarhandbok

Archive Player Divar Series. Användarhandbok Archive Player Divar Series sv Användarhandbok Archive Player Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Funktion 5 2.1 Starta programmet 5 2.2 Introduktion till huvudfönstret 6 2.3

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Din manual HP COMPAQ PRESARIO 6500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/868816

Din manual HP COMPAQ PRESARIO 6500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/868816 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ PRESARIO 6500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION 700. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument.

Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument. Workshop Photo Story Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument. Tänk på att du bara får använda bilder som är OK ur upphovsrättsligt hänseende. Översikt

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Filbindningar 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Hur det här modulen används.............................. 4 1.2.1

Läs mer

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett program som numer är välbekant för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte känner till är att

Läs mer

Del 1 BLI BEKANT MED DATORN

Del 1 BLI BEKANT MED DATORN Pekka Malmirae Del BLI BEKANT MED DATORN. Var används informationsteknologin?... 6 2. Hur fungerar en dator?... 7 3. Utrustning... 8 4. Program... 0 5. Köpa dator... 6. Starta datorn... 2 7. Hantera program...

Läs mer

S T E G F Ö R S T E G. Skapa ett nytt RocketSync-konto... 2. Information om upphovsrätt och varumärken... 7. Innehållsförteckning

S T E G F Ö R S T E G. Skapa ett nytt RocketSync-konto... 2. Information om upphovsrätt och varumärken... 7. Innehållsförteckning S T E G F Ö R S T Innehållsförteckning Skapa ett nytt RocketSync-konto... 2 Information om upphovsrätt och varumärken... 7 E G Skapa ett nytt RocketSync-konto Min online-lagring är din egen personliga

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007 Photo Story Mitt tips: Om du inte ser bilderna i manualen backa ett steg och spar filen. Öppna sedan den sparade filen. Då ser du bilderna. Med Photo Story kan du skapa bildberättelser, genom att sätta

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel Programsnickaren Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet När programmet är installerat, hittar du programikonen

Läs mer

Roxio Retrieve Användarhandbok

Roxio Retrieve Användarhandbok Användarhandbok 2 Innehåll 1 Roxio Retrieve 3 Information om Roxio Retrieve........................... 4 Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga................ 4 Starta Roxio Retrieve...................................

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Kdenlive snabbstartguide

Kdenlive snabbstartguide Den här dokumentationen konverterades från sidan Kdenlive/Manual/QuickStart på KDE:s användarbas. Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Skapa ett nytt projekt 5 2 Lägga till klipp 7 3 Tidslinje 9

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Nero AG Nero StartSmart

Nero AG Nero StartSmart Handbok till Nero StartSmart Nero AG Nero StartSmart Information om upphovsrätt och varumärken Handboken och dess innehåll är upphovsrättsskyddade och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Spela in och spara din PowerPointpresentation

Spela in och spara din PowerPointpresentation Spela in och spara din PowerPointpresentation som en film Gör tillägg till filmen med Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett välbekant program för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte

Läs mer

Snabbstartguide www.nero.com

Snabbstartguide www.nero.com Snabbstartguide www.nero.com Nero Information om copyright och varumärken Snabbstartguiden till Nero 6 och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Användarguide. Bildslinga internet

Användarguide. Bildslinga internet Användarguide Bildslinga internet Capitex AB Bildslinga internet Inledning Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan:

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan: Du måste ha WinZip installerat, eller ett annat program som kan hantera filer med filtillägget zip! Du måste packa upp filen innan du kan använda ikonerna eller bilderna här. Vad är WinZip? WinZip är ett

Läs mer

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten BRAILLECELLEN 2 Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten Tack till Jan-Peter Lahall som har bidragit med bilder. Besök gärna hans hemsida på www.lahall.com 2 Innehållsförteckning

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Lathund Windows Movie Maker

Lathund Windows Movie Maker Redigera film med Movie Maker Lägg in det filmade materialet på datorn och samla det i en ny mapp med lämpligt namn. Det är viktigt att du har en backup på ditt material. Backupen ska finnas på en annan

Läs mer

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering Datagrund Vista Grundläggande filhantering 1 Datagrund Vista Mer Windows, bilder och filhantering Det här materialet är avsett för den som genomgått de första två kurserna i Datagrund för Vista. Författare

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 5: Ljud, del 2

IT-körkort för språklärare. Modul 5: Ljud, del 2 IT-körkort för språklärare Modul 5: Ljud, del 2 Innehåll Spela in och klipp en ljudfil (metod 1)... 3 Importera och klipp en ljudfil (metod 2)... 6 Ta bort störande bakgrundsljud... 8 Förstärk ljudet...

Läs mer

1 Photo Story Steg 1 - Hämta och fixa dina bilder

1 Photo Story Steg 1 - Hämta och fixa dina bilder 1 Photo Story Microsoft Photo Story är ett program för att skapa bildberättelser. Det är gratis att ladda hem från Microsofts webbplats för Photo Story. Programmet fungerar bara om du har Windows XP. Se

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Bruksanvisning. Starta. Anpassad för Bildfabriken. Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se.

Bruksanvisning. Starta. Anpassad för Bildfabriken. Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se. Bruksanvisning Starta Anpassad för Bildfabriken Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se Rev B 05-02-03 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 3 Utrustning... 3 Installation...

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler, bilder och inskannade

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N76 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

Användarhandbok för Nero Recode

Användarhandbok för Nero Recode Användarhandbok för Nero Recode Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero Recode och dess innehåll är skyddat av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

BILDBOK. Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3)

BILDBOK. Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) BILDBOK Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) Sida 2 av 20 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Rekommenderad utrustning... 4 Installation...

Läs mer

Komma i kontakt med hjälp av snabbmeddelanden

Komma i kontakt med hjälp av snabbmeddelanden SNABBSTARTSGUIDE LYNC 2010 Bygga upp kontaktlistan Lägg till personer i listan Kontakter om du kommer att kontakta dem ofta eller om du bara vill hålla ordning på dem. 1. I huvudfönstret i Lync anger du

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 5 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler och inskannade texter.

Läs mer

Integration med Vitec Express

Integration med Vitec Express i Softphone Integration med Vitec Express Med s molnväxellösning FrontOffice och Vitecs molnbaserade affärssystem Vitec Express kan mäklare jobba i Vitec och kommunicera med kunder på ett mycket enkelt

Läs mer

Migrera till Access 2010

Migrera till Access 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Access 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Användarhandbok för Nero Vision

Användarhandbok för Nero Vision Användarhandbok för Nero Vision Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero Vision och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer