Vad menas med inneklimat? Inneklimat (inomhusklimat innemiljö - inomhusmiljö)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad menas med inneklimat? Inneklimat (inomhusklimat innemiljö - inomhusmiljö)"

Transkript

1

2 Vad menas med inneklimat? Inneklimat (inomhusklimat innemiljö - inomhusmiljö) - Termiskt klimat - Luftkvalitet (hygien) - Ljusförhållande - Ljudförhållande

3 Varför behöver man kunskap? Inneklimatet påverkar människans välbefinnande människans hälsa människans prestation byggnadens driftskostnad och energianvändning

4 Termiskt klimat Kroppens värmebalans: alstring = avgivning Kroppstemperatur: 37 grader Celsius Hudtemperatur: 33 grader Celsius Allvarliga skador vid en kroppstemperatur över 42 eller under 33 grader Celsius.

5 Termiskt klimat Omgivningsberoende - lufttemperatur - omgivande ytors temperatur - lufthastighet - luftfuktighet - golvtemperatur - vertikal temperaturgradienten Personberoende - klädsel - aktivitet (metabolism)

6 Klädsel Värmeisolerande förmåga: 1clo = 0,155 K,m 2 /W [inventerat värmeövergångstal 6,45 W/(K,m 2 )] Normal inomhusklädsel: clo = 1,0 0 (naken) < clo < 4 (polarklädsel)

7 Klädsel Klädsel Värmemotstånd Naken 0 clo Normal inomhusklädsel sommartid 0,5 clo Normal inomhusklädsel vintertid 1 clo Kraftig inomhusklädsel 1,5 clo Polarklädsel 4 clo Sovsäck 10 clo

8 Aktivitet Vid (stilla)sittande (vila) alstrar en människa 60 W/m 2 kroppsyta Kroppsyta ca 1,6-1,8 m 2 60 [W/m 2 ] * 1,8 [m 2 ] ~ 100 [W] 1 met = värmealstringen 60 W/m 2 kroppsyta

9 Aktivitet Värme avgivning sker genom: - konvektion vid 1 met: ca 40 W (40 %) - strålning vid 1 met: ca 40 W (40 %) - ledning (väldigt liten ca 5 %) - avdunstning (latent - genom andning och svettning - värme bunden i den vattenånga som följer med utandningsluften eller avdunstning från huden svettning) vid 1 met: ca 15 W (15 %)

10 Aktivitet Aktivitetsnivå Konvektion Strålning Förångning 1 met 40 W 40 W 40 g/h (15 W) 40 % 40 % 15 % Sensibel Latent

11 Konvektion 40% Avdunstning 15% Strålning 40% Ledning 5 % Källa: Energimyndigheten och LT h

12

13 Luftens temperatur Omgivande ytors temperatur Lufthastighet (drag) Luftfuktighet Aktivitet Klädsel omgivningsberoende individberoende

14 Källa: Energimyndigheten och LT H

15 Operativ temperatur Ett mått på hur temperaturen upplevs när temperaturerna på luft, golv, väggar, fönster och tak vägs samman Medelstrålningstemperatur: ett mått på omgivande ytornas temperatur Beror på omgivande ytornas temperatur, storlek, vinkelförhållande, placering, emisivitet etc T r T F T F... T n F n F är vinkelförhållande och T är yttemperatur i Kelvin

16 Operativ temperatur Sammanvägning av lufttemperatur och omgivande ytornas temperatur (medelstrålningstemperatur) Väldigt Viktig för termisk upplevelse ett mått på upplevelse av det termiska klimatet t op t r t 2 luft Riktad operativ temperatur (ROT) Ekvivalent temperatur t ekv t op ( 8 v)

17 Lufthastighet Värmeutbyte mellan kropp och omgivning ökar med högre lufthastighet (pga. högre värmeövergångskoefficient) helst under 0,15 m/s annars upplevs drag Orsak till luftrörelse: - luftstrålar från tilluftsdon eller uteluftsventiler - Kallras (inte samma som falsk kallras!) - Otätheter i byggnadens klimatskal

18 Drag känns mindre om rumstemperaturen höjs 5 Höjning av temperaturen för att kompensera för drag + 2, ,1 0,2 0,4 0,8 1,6 2 m/s 0,3

19 Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

20 Andra faktorer Luftfuktighet Ökande relativ fuktighet försvårar svettningen och därmed värmeavgivningen Vertikala temperaturgradient Temperaturskillnaden mellan golv och tak (mellan huvudhöjd och anklarna) bör inte vara mer än 3 grader Golvtemperatur (Helst mellan 20-24) Lägsta gräns: 16 Högsta gräns: 27 Sten, betong 27 Linoleum, PVC 25 Trä 23 Heltäckningsmatta 21

21 Bedömning och värdering av termisk klimat PMV-index PPD-index Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

22 Bedömning och värdering av termisk klimat

23 Klassning av inneklimat branschorganisation A, B och C (tidigare kallad för TQ1, TQ2 och TQ3) A: fler än 94 % nöjda TQ1: färre än 10 % missnöjda B: ca 90 % TQ2: 10 % missnöjda C: ca 85 % TQ3: 20 % missnöjda Myndigheternas krav Boverket - BBR Arbetsmiljöverket - AFS Socialstyrelse SOSFS

24

25

26 Vistelsezon: den del av rummet som utnyttjas. 0,1 m - 2 m över golv & 0,6 m från yttervägg och 1 m från yttre fönster och dörrar Källa: Swegon, Fläktwoods

27 Effektivitet i % Rumstemperatur Källa: Energimyndigheten och LT H

28 Luftkvalitet ventilationsflöde och CO2 Vi vistas 90 % inomhus I vila andas en människa 0,5 m 3 /h eller 0,14 l/s Andning: Inandningsluft ca 21 % syre Utandningsluft ca 16 % syre koldioxidhalt uteluft ppm (0,03-0,04 %) [volym-ppm: 10-6 m 3 per m 3 luft] utandningsluft ppm (4 %) Utandningsluften innehåller 100 ggr mer koldioxid

29 Luftkvalitet ventilationsflöde och CO2 En vuxen andas in 0,5 l/andning och inandas andningar per minut eller 960 inandningar per timme => vi andas in ca 0,5 m 3 /(h, person) (samma volymflöde andas vi ut). Vid kontorsarbete avger en vuxen ca 5,5 ppm CO2/(s, person) eller ca 20 liter CO2/(timme, person)

30 Luftkvalitet ventilationsflöde och CO2 Gränsen för dåligt luftkvalitet är 1000 ppm Arbetshygienisk gränsvärde: ca 5000 ppm Vid ppm uppstår huvudvärk, andningsbesvär etc.

31 Luftkvalitet ventilationsflöde och CO2 Bra indikator på föroreningshalter från personer. Ett bra mått för luftkvalitet där människor vistas (huvud föroreningskälla är människor). Koldioxid korrelerar med andra gaser och partiklar från kroppen och därför är det ett bra mått för luftkvalitet där människor vistas. Lätt och billig att mäta Ej farlig vid mängder som ofta förekommer. Det krävs väldigt stora halter för att kännas som farlig (över ppm) OBS! Ytterst sällan har man så stora halter! Rekommenderad värde ligger under 1000 ppm

32 Luftkvalitet ventilationsflöde och lukt/fukt - Lukt Luktämnen i så små koncentrationer Ej giftverkan Påverkar dock andningsfrekvensen => försämrar blodets syresättning Svårt att mäta Bästa mätinstrumentet är näsan känns när man kommer in i ett rum men näsan vänjer sig snabbt! - Fukt RF bör ligga mellan % Människa avger 40 g vattenånga/timme - Skillnad i vatteninnehåll utomhus och inomhus bör inte vara större än 3 g/kg luft,

33 Utomhus: % Inomhus kan sjunka till Märkbar låga nivåer Källa: Swegon, Fläktwoods

34 Fuktas upp inne Kall vinterluft in i huset värms till 23ºC Inne: 23 ºC och 30 % RF Ute: -5ºC Källa: Energimyndigheten och LTH 34

35 Källa: Swegon, Fläktwoods

36

37

38

39 Olf: anger styrkan hos en föroreningskälla definierad som emissioner/lukt från en standardperson (olf står för olfactorius, latin för luktorgan) Decipol: den upplevda luftföroreningen lukten som orsakas av en standardperson där ventilationen är 10 l/s ren luft. Vid luftflöde 10 l/s ger 1 olf luktnivån 1 decipol.

40 Luftkvalitet ventilationsflöde och andra föroreningar Radon: märks inte (luktar inte, syns inte etc.) men är farlig Enkel och billig att mäta Vad är radon? Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna. Genomsnitt i svenska bostäder: 100 Bq/m3 Gräns: 200 Bq/m3

41

42 Radon finns överallt i mark, luft och vatten bostäder med mer än 400 Bq/m 3. Lika många mellan Bq/m 3 Radon i bostäder kan komma från tre olika källor: Marken under och runt om huset Byggnadsmaterialet Vatten som används i hushållet Byggnadsmaterial: Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten (till exempel betong, tegel, lättbetong) innehåller radium och avger därför radon. Normalt är radiumhalten så liten att radonavgången är betydelselös, men det finns undantag blå betong. Är det byggnadsmaterialet som avger radon, behöver du öka luftomsättningen i bostaden.

43 Mark: Jordlagret består av procent luft. Radonhalten i jordluften är alltid mer än Bq/m3 på en meters djup. Normalt är den Bq/m3 i morän och Bq/m3 i grus. Om fragment av alunskiffer ingår i jorden kan radongashalten bli så hög som 1 2 miljoner Bq/m3. Lufttrycket inomhus är oftast lägre än utomhus och i marken. Är marken luftgenomsläpplig och grundkonstruktionen otät kan radonhaltig jordluft sugas in i huset.

44 Källa: Boverket

45 Källa: Boverket

46 Källa: Boverket

47 Luftkvalitet ventilationsflöde och andra föroreningar Tobakrökning Damkvalster (25 grader, 80 % fuktighet) Alger och mögel (mikrobiologisk tillväxt) Ozon Emissioner från byggnads- och inredningsmaterial (organiska ämne) svårt att mäta finns tusentals kemiska föreningar i luften med låg koncentration har negativa hälsoeffekter ej kartlagt VOC: flyktiga organiska material - kolväten såsom alkaner, alkener och aromater Toluen, Terpener, Aldehyder, Fenol, PAH etc. Uppkommer från lösningsmedel, vissa typer av plastmattor och träprodukter, lim, tobaksrökning etc.

48 Ventilationsbehov med hänsyn till föroreningskällor Människor bioeffluenter Joniserande strålning radon Tobaksrökning Dammkvalster allergener från husdjur (fragment från päls, saliv och urin) Mikrobiologisk tillväxt (alger och mögel svampsporer) Emissioner från byggnads- och inredningsmaterial

49 c c 0 e n t ( c b p )(1 q e n t ) c 0 = koncentration vid tiden t=0 (mg/m 3 ) t = tiden (s) n = specifika luftflödet (m 3 /s,m 3 ) c b = koncentration i tillförd luft (mg/m 3 ) p = genererad föroreningar inom lokalen (mg/s) q= luftflöde genom lokalen (m 3 /s) n = q/v

50 Ventilationsbehov med hänsyn till värmeöverskott Max undertemperatur på 8 grader på tilluften (för att undvika risk för drag) P kyl q c pluft ( T rum T till ) q luftflöd, m 3 / s c pluft specifik värmekapacitet för luft J / kg/ C densitet för luft kg/ m 3 T T rum till rumsluften temperatur C tilluftens temperatur C

51 - Gasformig (flyktiga organiska material - VOC) - Partikelformig (virus, bakterier, kvalster, allergener, svampsporer, poller, radon, rök)

52 Ventilation Ventilationens funktion: - tillföra friskluft och föra bort förorenad luft - medverka till att föroreningar inte sprids i byggnaden - skapa undertryck - i vissa fall värme eller kyla Undertryck för att den fuktiga inomhusluften inte ska tryckas ut genom otätheter i klimatskalet, kondensera och skapa fukt- och mögelproblem

53 Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

54 Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

55 Luftomsättning: n=q/v [oms/h] q är ventilationsflöde [m 3 /s] och V är rumsvolym [m 3 ] Bostäder: 0,35 l/(s och m 2 golvarea) motsvarar ca 0,5 oms/h (takhöjd: 2,5 m) Lokaler: 7 l/(s, person) + 0,35 l/(s,m 2 )

56 Ventilation Ventilationssystemets olika delar till- och frånluftsdon distributionssystem kanaler luftbehandlingsaggregat: fläkt(ar), värmare/kylare, filter, återvinnare, (av)fuktning styr och reglersystem: temperatur, tryck och flöde

57 Ventilation Olika typer av ventilationssystem Självdrag, S Frånluft, F Till- och frånluftssystem, FT Till- och frånluft med värmeåtervinning FTX FFS FVP CAV & VAV

58 Självdrag (S) Påverkas av: - Termiska stigkrafter - vindtryck Lägre under sommaren (mindre temperaturskillnad) Överventilerad under vinter Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

59 Självdrag (S) För- och nackdelar: + ingen fläktel + inget fläktljud + inget fläktrume behövs + litet underhållsbehov - svårt att klara ventilationskravet sommartid - överventilerad vintertid - ej möjligt att återvinna värme i frånluften - ljud utifrån kan tränga in genom uteluftsventiler - risk för drag - svårt att kontrollera luftfördelningen i och mellan lägenheter

60 Fläktförstärkt självdrag, FFS För- och nackdelar: + lite fläktel + klarar kraven på ventilation sommartid + kräver litet utrymme + litet underhållsbehov + inte så mycket ljud - överventilerad vintertid - ej möjligt att återvinna värme i frånluften - ljud utifrån kan tränga in genom uteluftsventiler - risk för drag - svårt att kontrollera luftfördelningen i och mellan lägenheter

61 Frånluft, F Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

62 Frånluftsventilation med värmepump, FVP Värme i frånluften tas till vara förångare placeras i avluftskanalen kondensorvärme används för värmesystemet och/eller tappvarmvattenberedning Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

63 Frånluft, F och FVP För- och nackdelar: + måttligt utrymmesbehov + möjligt att återvinna värme i frånluften (värme återvinns inte i ett rent F-system) + ventilationsflöde kan kontrolleras + lagom undertryck - värme återvinns inte i ett rent F-system - fläkten drar el - kräver en viss tillsyn, underhåll och skötsel (framförallt gäller FVP) - ljud utifrån kan tränga in genom uteluftsventiler - känslig för ändringar av frånluftsdonens strypning - risk för drag

64 Till- och frånluftssystem, FT Källa: Mittbygge.se

65 Till- och frånluftssystem med värmeåtervinning, FTX Källa: Mittbygge.se

66 Till- och frånluftssystem med värmeåtervinning, FTX För- och nackdelar: + värme i frånluften återvinns (stor energibesparing) + stora möjligheter att styra luftväxlingen + uteluften kan filtreras + möjlighet till dragfri tillförsel av ventilationsluft - Fläktar som kräver el - risk för buller - utrymmeskrävande - ökat underhållsbehov Damm och smuts måste rengöras (försämrar prestanda hos vvx mer tryckförlust) Filterbyte (mer tryckförlust => ökad fläktarbete)

67 Komponenter i en luftbehandlingsaggregat:

68 Roterande värmeväxlare Temperaturverkningsgrad på % Problem: kondens och frost Avfrostning genom sänkning av varvtal Tryckfall på ca 100 Pa + hög temperatur verkningsgrad + rel. Lågt tryckfall + som kylåtervinnare sommartid - överföring av lukt, fukt, partiklar och gaser från frånluft till tilluft - rörliga delar skapar risker för fel och mer underhåll - till- och frånluftskanaler måste dras till samma fläktrum Källa: Swegon, Fläktwoods och uponor

69 Plattvärmeväxlare Verkningsgrad på 50 % Tryckfall: 150 Pa Risk för kondens risk för frost (främst vid kalla hörnet ) + ingen eller minimal överföring av föroreningar + inga rörliga delar - relativt högt tryckfall - relativt lågt verkningsgrad - till- och frånluftskanaler måste dras till samma fläktrum Källa: Swegon, Fläktwoods och upponor

70 Vätskekopplade värmeväxlare Verknings grad på 50 % Tryckfall: 200 Pa + ingen läckage + kan användas även om tillufts- och frånluftsaggregat är separerade + återvunnen värme kan användas i valfritt system - låg temperatur Verkningsgrad - relativt högt tryckfall - frostskyddsmedel måste användas - pump drar el Källa: Swegon, Fläktwoods och upponor

71 Värmeåtervinnare - värmeväxlare: - Roterande värmeväxlare - Plattvärmeväxlare - Vätskekopplade batterier Temperaturverkningsgrad (apparatkonstant beror på Värmeöverförand area och värmegenomgångstal - värmepump Energiverkningsgrad

72 Luftvärmare i luftbehandlingsaggregat Ofta lamellrörsbatteri: varm vatten strömmar inuti rör. Tunna och parallella lameller (plåtar) fästs vinkelrät på en millimeters avstånd ökar värmeöverförande area Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

73 Filter Uteluft innehåller partiklar, gaser, ångor etc. Naturliga: som pollen, frömjöl, virus, stendamm etc Men även från fordonavgaser, olika typer av förbränningar (sop, ved etc) Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

74 Filter, mekanismer mekanisk Elektorstatisk Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

75 Filtermaterial Glasfiber, plast, metall, aktiv kol (kolfilter) Aktivt kol definieras som en mikroporabsorbent framställd av kolhaltigt material. aktivt kol trots dess solida utseende består av ett nät av sammanhängande sprickor och porer som löper genom hela materialet. Porerna är extremt små, med storlekar från 2 till nanometer Källa: Renifoam

76 Filterklasser Grundfilter (grovfilter) Finfilter Mikrofilter Vikten på teststoftet mäts före och efter filter passage (grundfilter)

77 F7 MPPS = 0,25 μm Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

78 Ventilation Två principer: omblandande deplacerande (undanträngande) Viktigt att tänka på: - till- och frånluftsdonens storlek, antal och placering - temperatur på tilluften - inblåsningshastighet - god ventilations- och luftutbyteseffektivitet - Dragfri

79 Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

80 Källa: Swegon, Fläktwoods

81 Med kastlängd avses det avstånd där lufthastigheten i kärnstrålen nått en specifik gränshastighet t.ex. 0,2 m/s (andra alternativ är 0,4, 0,3 och 0,25 m/s). Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

82 Placering av don vid omblandande ventilation Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

83 Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

84 Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

85 Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

86 Ventilation, övrig Några begrepp Ventilationseffektivitet = ε v = c frånluft / c rumsmedel Utbyteseffektivitet = ε l = t medel kolvströmning / t medel aktuelll Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

87 Källa: Swegon, Fläktwoods

88 Ventilation, övrig Några begrepp CAV, VAV och DCV, PV OVK Dimensionering

89 Källa: Swegon, Fläktwoods

90 SFP = Specific Fan Power (Specifik fläkteffekt) Ett mått på en fläkts/aggregats el-effektivitet Exempel: Ett FTX-aggregat. Tilluftfläkt 10 kw, frånluftfläkt 10 kw. Max tilluftflöde 7,8 m 3 /s, max frånluftflöde 8 m 3 /s. SFP = 1,5 SFP = 2,0 SFP = 2,5 SFP = 4,0 Mycket eleffektivt Eleffektivt Mindre eleffektivt Vårdslöshet med högvärdig energikälla

91 Myter om ventilation, innemiljö och hälsa Städmyten Pälsdjursmyten Luftfuktighetsmyten Mögel och täthetsmyten Det möglar inte för att det är lufttätt utan för att det är otätt! Hus ska andas med sitt ventilationssystem! Källa: SP

92 Konsekvenser av luftotäthet Konsekvenser av luftotäthet - Ökad energianvändning - Försämrad termisk komfort - Dålig luftkvalitet - Fuktskador Otätheter suger (fett)! Tätheter äger (fett) Om ventilationer suger (fett) Källa: SP

93 Källa: BET SI-undersökning - Boverket Småhus

94 Källa: BET SI-undersökning - Boverket Småhus

95 Källa: BET SI-undersökning - Boverket Flerfamiljbostäder

96 Källa: BET SI-undersökning - Boverket Flerfamiljbostäder

97 Klagomål på inneklimat i lägenheter och i villor villor lägenheter Källa: Energimyndigheten och LT H

98 TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET

Otätheten suger. Konsekvenser Kostnader Krav

Otätheten suger. Konsekvenser Kostnader Krav Otätheten suger Konsekvenser Kostnader Krav Information från projektet Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen Etapp B. Tekniska konsekvenser och lönsamhetskalkyler Otätheten suger 1 Lufttätt informationsmaterial

Läs mer

Varför ventilerar vi?

Varför ventilerar vi? Varför ventilerar vi? Tillsätta syre och ren luft Tillsätta eller bortföra fukt Värma eller kyla Föra bort föroreningar (emissioner) gaser,rök, partiklar mm Föra bort överskottsvärme produktion, solinstrålning

Läs mer

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com Frisk luft från Lösningar mot radon ger friska hus med ren luft inomhus www.ostberg.com EN STRÅLANDE FRAMTID MED REN LUFT INOMHUS Radon är en hälsofara. Bor eller verkar man i en fastighet med höga radonhalter

Läs mer

Enheten för hälsoskydd Michael Ressner

Enheten för hälsoskydd Michael Ressner Enheten för hälsoskydd Michael Ressner tel. 075-247 3146 e-post: michael.ressner@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se/halsoskydd Fastighetsägares gares egenkontroll Nationellt tillsynsprojekt under

Läs mer

Luftbehandling Funktion och underhåll

Luftbehandling Funktion och underhåll Luftbehandling Funktion och underhåll Leif Håkansson TAC Svenska AB Självdrag, S - 20 o C 25 o C Funktionen bygger på att varm luft är lättare än kall luft och härigenom vill stiga uppåt och drag skapas.

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

Krav och rekommendationer för bra inomhusluft. Svensk Ventilation Britta Permats

Krav och rekommendationer för bra inomhusluft. Svensk Ventilation Britta Permats Krav och rekommendationer för bra inomhusluft Svensk Ventilation Britta Permats Innehåll Inledning Vanliga föroreningar i inomhusluft Luftkvalitet kan bedömas utifrån. Luftkvalitet tillämpa dagens kunskap

Läs mer

Ventilationssystem och partikelavskiljning. Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Borås

Ventilationssystem och partikelavskiljning. Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Borås Ventilationssystem och partikelavskiljning Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Borås Reduktion av internt genererade partiklar Sker normalt endast genom utspädning av genererade partiklar med renare

Läs mer

Stall och ventilation för hästar. Anders Ehrlemark

Stall och ventilation för hästar. Anders Ehrlemark Stall och ventilation för hästar Anders Ehrlemark Bostäder och lokaler för människor Stora utrymmen per person Viktigt med termisk komfort Obetydlig värmeavgivning från människorna ger uppvärmningsbehov

Läs mer

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Arne Elmroth Professor em. Byggnadsfysik, LTH Lunds Universitet Några Begrepp Lufttäthet- Förhindrar luft att tränga igenom byggnadsskalet Vindtäthet- Förhindrar

Läs mer

2014-02-06. Ventilation i byggnader. Från och med den 1 januari 2014. Den livsviktiga inomhusmiljön. Michael Ressner

2014-02-06. Ventilation i byggnader. Från och med den 1 januari 2014. Den livsviktiga inomhusmiljön. Michael Ressner Ventilation i byggnader Från och med den 1 januari 2014 Hälsoskydd Inomhusmiljö, buller, ventilation, luftkvalitet, fuktskador, bassängbad, objektsburen smitta mm Den livsviktiga inomhusmiljön Barn, ungdomar

Läs mer

VENTILATION I SKOLOR. Miljöförvaltningen

VENTILATION I SKOLOR. Miljöförvaltningen VENTILATION I SKOLOR http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/tillsyn-och-regelverk/tillsyn-miljobalken/inomhusmiljon-i-skolan/vagledningsmaterial/vagledning-for-inspektion-av-ventilation-i-skolan/

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

Fuktskador i simhallar till följd av brister i ventilationen?

Fuktskador i simhallar till följd av brister i ventilationen? Fuktskador i simhallar till följd av brister i ventilationen? Ventilation i simhallar 2012-11-15 AK-konsult Indoor Air AB Fukt i luft AK-konsult Indoor Air AB I vilka former finns fukt? Ånga Flytande Fruset

Läs mer

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor Vad kan man göra när besvär i kontor misstänks bero på dålig ventilation? Pär Fjällström, Erica Bloom, Bengt Christensson,

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Bilaga B: Kravspecifikation

Bilaga B: Kravspecifikation Bilaga B: Kravspecifikation Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Målsättning Att få fram kompletta system för värmeåtervinning av ventilationsluften i befintliga flerbostadshus.

Läs mer

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluft Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluften Ett sätt att ta vara på den förbrukade ventilationsluften, som annars

Läs mer

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft Innemiljö och hälsa Antalet allergiker och astmatiker har ökat stort under de senaste decennierna och innemiljön antas vara en av orsakerna till utvecklingen. Varför känns luften instängd och dålig? Dålig

Läs mer

Ventilation historia och nutid - självdrag eller återvinning

Ventilation historia och nutid - självdrag eller återvinning Ventilation historia och nutid - självdrag eller återvinning Håkan Nilsson WSP Environmental, Byggnadsfysik hakan.nilsson@wspgroup.se Innehåll Fastighetsdagar i Stockholm 2010 Ventilationshistoria Ventilationsprinciper

Läs mer

Råd om planering och installation av ventilation i klimatreglerade häststallar

Råd om planering och installation av ventilation i klimatreglerade häststallar PRAKTEK anders.ehrlemark@ptek.se 2016-12-01 Råd om planering och installation av ventilation i klimatreglerade häststallar Dessa råd gäller klimatreglerade stallar, d.v.s. isolerade stallar där man önskar

Läs mer

Behovsstyrd ventilation (DCV) och dess tillämpning i skolbyggnader

Behovsstyrd ventilation (DCV) och dess tillämpning i skolbyggnader Behovsstyrd ventilation (DCV) och dess tillämpning i skolbyggnader Mari-Liis Maripuu CIT Energy Swegon Air Academy, 2010 11 Innehåll Inledning Begreppet Behovsstyrd Ventilation Tillämpning av behovsstyrning

Läs mer

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid Henåns skola Ventilationen och inomhusklimatet Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Historik - framtid Inneklimatproblem 2011-12 Utredning av ventilation 2013 Åtgärder 2014-2015 Kontroller

Läs mer

LUFTFLÖDE. Värmeeffekttillskottet från personer och belysning är ca 3 kw i ett klassrum.

LUFTFLÖDE. Värmeeffekttillskottet från personer och belysning är ca 3 kw i ett klassrum. LUFTFLÖDE Värmeeffekttillskottet från personer och belysning är ca 3 kw i ett klassrum. Med en inblåsningstemperatur på 15 C behövs 14-15 l/s och elev för att hålla den temperatur som var vid lektions

Läs mer

ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT

ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT Författare: Caroline Markusson Projektnummer: BF03 År: 2012 Energieffektiv ventilation i butiker - återluft Rapport förstudie Caroline Markusson SP Sveriges

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Clean-Air24 FTX Minska värmekostnaden Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Det enda systemet med återvinning som kan installeras i befintligt kanalsystem Inga rör och aggregat som

Läs mer

Anders Jansson, RISE Byggnadsfysik och innemiljö FUKT, BYGGNADSTEKNIK OCH RISKKONSTRUKTIONER FÖR HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖRER

Anders Jansson, RISE Byggnadsfysik och innemiljö FUKT, BYGGNADSTEKNIK OCH RISKKONSTRUKTIONER FÖR HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖRER FUKT, BYGGNADSTEKNIK OCH RISKKONSTRUKTIONER FÖR HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖRER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Anders Jansson, RISE Byggnadsfysik och innemiljö Auktoriserad

Läs mer

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Svenska Luftvårdsföreningen 2006-04-06 Eva Sikander Energiteknik, Byggnadsfysik Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Kan man utföra energisnåla

Läs mer

Hur effektiv är radonsaneringen?

Hur effektiv är radonsaneringen? Hur effektiv är radonsaneringen? INFORMATION OM RADON I SMÅHUS Har du höga radonhalter i inomhusluften? I så fall finns det flera metoder för att sanera huset. Vilken metod som är bäst beror bl.a. på var

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com Swegon Home Solutions Radon i bostäder Vad är radon? HOME VENTILATION 02 Innehåll Vad är Radon?...4 Historik...4 Typer av strålning...4 Var kommer strålningen ifrån?...5 SIVERT...5 STRÅLDOS...5 Hur kommer

Läs mer

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Inledning Du som driver en skola, förskola och/eller ett fritidshem har ansvaret för att verksamheten inte orsakar skada på människors hälsa

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Städning och ventilation

Städning och ventilation Städning och ventilation Varför det är viktigt med bra städrutiner och bra ventilation. Berätta om bakterier och virus och luftkvalitet. Hur påverkas barnens hälsa om detta sköts dåligt? Vilka lagkrav

Läs mer

Fresh air for the future

Fresh air for the future future re future Fresh air for the future Fresh air for the future ALH/ALH1-SERIEN Frisk luft en livsnödvändighet För att våra hus skall erbjuda en frisk och sund miljö omsättning per timme enligt kraven

Läs mer

SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd. Temperatur inomhus. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd. Temperatur inomhus. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd Temperatur inomhus Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande

Läs mer

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. Innemiljö Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: 41B05C KBYGG13h, KINAF13h 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 2016-05-31 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Miniräknare, penna, sudd Totalt antal

Läs mer

Radon. Vad är radon? Hälsorisker 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Radon. Vad är radon? Hälsorisker 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Radon 1 Vad är radon? Kommer från radium-226, radioaktivt grundämne Dess atomkärnor faller sönder utan yttre påverkan Ädelgasen radon bildas Radonet sönderfaller till radondöttrar, som består av radioaktiva

Läs mer

Småhus - ventilation och funktionskontroll

Småhus - ventilation och funktionskontroll Småhus ventilation och Funktionskontroll Denna information finns endast som nätversion och ersätter broschyren Småhus - ventilation och funktionskontroll från 1995. Det är viktigt för vår hälsa att inomhusluften

Läs mer

Inneklimat och vädring i energieffektiva nybyggda lägenheter i Västra hamnen

Inneklimat och vädring i energieffektiva nybyggda lägenheter i Västra hamnen Inneklimat och vädring i energieffektiva nybyggda lägenheter i Västra hamnen Birgitta Nordquist Lektor Avd. för Installationsteknik Institutionen för Bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Studie

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Hälsa och ventilation

Hälsa och ventilation Hälsa och ventilation Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker 2015-10-20 Ventilation Är det farligt med låg ventilation? Kan ventilationen bli för hög? 2 Varför behövs ventilation?

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

REPUS lågimpulsdon. Projektering

REPUS lågimpulsdon. Projektering REPUS lågimpulsdon Deplacerande ventilation Undanträngande ventilation är den äldsta ventilationsprincipen och kan åstadkommas utan fläktar. Luftrörelserna uppkommer av densitetsskillnaden mellan tilluft

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Ventilera rätt Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka

Läs mer

Ventilerade konstruktioner och lufttäta hus Carl-Eric Hagentoft Byggnadsfysik, Chalmers

Ventilerade konstruktioner och lufttäta hus Carl-Eric Hagentoft Byggnadsfysik, Chalmers Ventilerade konstruktioner och lufttäta hus Carl-Eric Hagentoft Byggnadsfysik, Chalmers Varför lufttäta hus? Varför är lufttätheten allt viktigare idag/framtiden? Varför ventilerade konstruktioner? Fuktcentrums

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1 Samhällsbyggnadskontoret informerar Radon 2007:1 Radon Radon ädel men farlig gas Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar,

Läs mer

Sivert Johansson. Miljö o klimat i djurstallar

Sivert Johansson. Miljö o klimat i djurstallar Frisk luft Friska kalvar Miljö o klimat i djurstallar Miljö- och klimatundersökningar Injustering av ventilationsanläggningar Ventilationsbehovsberäkningar Värmebehovsberäkningar Anbudsgranskningar Frisk

Läs mer

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 3/2004 FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 3/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet

Läs mer

Ventilation - Energieffektivisering

Ventilation - Energieffektivisering Ventilation - Energieffektivisering 2013-02-19 www.exergi.net Nenet, Testpilot LEO 1 Utvecklar hjälpmedel Energi- och klimatrådgivare Föredragshållare Energikartläggningar och - deklarationer Marcel Berkelder,

Läs mer

Södra Älvsborgs Sjukhus Tehuset

Södra Älvsborgs Sjukhus Tehuset VÄSTFASTIGHETER, BORÅS Södra Älvsborgs Sjukhus Tehuset Version 1 Bilaga 2 till Teknisk Systembeskrivning ÅF-Infrastruktur AB Göteborg Jennie Skoog ÅF-Infrastruktur AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51

Läs mer

Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad

Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad Förstudie Peter Filipsson Åsa Wahlström CIT Energy Management 2011-10-19 Sammanfattning Denna förstudie behandlar ett koncept

Läs mer

Ventilationssystem. Syftet med ventilation är att transportera bort luftföroreningar och dålig luft och ersätta den med frisk luft

Ventilationssystem. Syftet med ventilation är att transportera bort luftföroreningar och dålig luft och ersätta den med frisk luft 1 Agenda Varför ventilerar vi? Systemlösningar Ventilation av bostäder och lokaler Aggregatet hur får vi till energieffektivitet Vad ger FTX av ett bostadshus? Tillförsel av luft i rum hur fixar man det?

Läs mer

BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem

BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem 2/21/2007 Ger ditt ventilationssystem bättre eller sämre inohusmiljö? Vanliga Problem i Ventilationssystem Ventilationssystem förmodas

Läs mer

Kravspecifikation. Upphandling av värmeåtervinningssystem med FTX i befintliga flerbostadshus

Kravspecifikation. Upphandling av värmeåtervinningssystem med FTX i befintliga flerbostadshus Kravspecifikation Upphandling av värmeåtervinningssystem med FTX i befintliga flerbostadshus Allmänt Kravspecifikationen är tänkt att användas som ett stöd för upphandlaren och ger förslag på lämpliga

Läs mer

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren.

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren. Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42 finns regler om bl.a. städning, ventilation

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

Fukt, allmänt. Fukt, allmänt. Fukt, allmänt

Fukt, allmänt. Fukt, allmänt. Fukt, allmänt Fukt, allmänt Fukt finns överallt Luften Marken Material Ledningar 1 Fukt, allmänt Fuktproblem, exempel Mögel, röta, lukt Hälsoproblem i byggnader Korrosion (rost) Kondens Isbildning Fuktrörelser, krympning

Läs mer

SIGNALISTEN. En stiftelse ingen ägare. Ett evigt syfte bygga, förvalta och hyra ut. och liten miljöpåverkan

SIGNALISTEN. En stiftelse ingen ägare. Ett evigt syfte bygga, förvalta och hyra ut. och liten miljöpåverkan SIGNALISTEN En stiftelse ingen ägare Ett evigt syfte bygga, förvalta och hyra ut bostäder En målsättning ett bra boende med låg hyra och liten miljöpåverkan 1 Energifrågan från källaren till ledningens

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Ventilation och innemiljö. Håkan Gillbro, Charlotta Berggren 2008-09-24

Ventilation och innemiljö. Håkan Gillbro, Charlotta Berggren 2008-09-24 Ventilation och innemiljö Håkan Gillbro, Charlotta Berggren 2008-09-24 I BBR står följande: 6:1 Allmänt Byggnader skall utformas så att luft- och vattenkvalitet samt ljus-, fukt-, temperatur- och hygienförhållanden

Läs mer

NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS. Kravspecifikation. 1. Allmänt

NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS. Kravspecifikation. 1. Allmänt BESTÄLLARGRUPPEN Bilaga 1 1997-04-02 1 (9) NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS Kravspecifikation 1. Allmänt De krav och önskemål som här ställts

Läs mer

2014-02-06. Plan- och byggförordningen. Plan- och bygglagen. BBRs (Boverkets byggregler) krav på ventilation och luftkvalitet.

2014-02-06. Plan- och byggförordningen. Plan- och bygglagen. BBRs (Boverkets byggregler) krav på ventilation och luftkvalitet. BBRs (Boverkets byggregler) krav på ventilation och luftkvalitet Lag-Förordning-föreskrift-Allmänt råd Riksdagen Lagar Plan- och bygglagen, PBL Nikolaj Tolstoy, Tegnik AB Miljösamverkan Stockholms län

Läs mer

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 20 Oktober 2015 VENTILATION

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 20 Oktober 2015 VENTILATION Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 20 Oktober 2015 VENTILATION Ventilation 1. Hur fungerar ventilation FT, S? 2. Vanliga problem med respektive system. 3. Vad händer med byggnader när det byts värmekälla

Läs mer

Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg

Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg En gång i tiden Nu Och snart BDAB-huset eller Byggnad 18 Energieffektivt Kostnadseffektivt Underhållseffektivt Närhet till

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg. HERU Energiåtervinningsaggregat Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.com Innehåll KVALITET ÄR LIVSKVALITET................3

Läs mer

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Krypgrundsisolering Monteringsanvisning MOT FUKT, MÖGEL OCH RADON I KRYPGRUND 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 o C och ger ett

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation För fullständiga garantivillkor se www.flexit.com Flexit SPIRIT K2 R (upp till ca 100 m 2 bostadsyta) Luftbehandlingsaggregat med effektiv roterande värmeåtervinnare och lågenergifläktar.

Läs mer

Teknisk fastighetsförvaltning. Pass 7: Ventilationssystem, OVK, BÄR och besiktningar inom branschen

Teknisk fastighetsförvaltning. Pass 7: Ventilationssystem, OVK, BÄR och besiktningar inom branschen Teknisk fastighetsförvaltning Pass 7: Ventilationssystem, OVK, BÄR och besiktningar inom branschen Idag: 1. Ventilationssystem Självdragssystem Frånluftssystem Från- och tilluftssystem 2. OVK Obligatorisk

Läs mer

Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning?

Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning? Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning? Anders Hedström I A Q Expert G. Rudolf, J. Gebhart, J. Heyder, CH. F.

Läs mer

Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering

Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering Boverket Allmänna råd 2007:1 Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering Boverkets allmänna råd 2007:1 till förordningen (2006:1296) om ändring i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll

Läs mer

Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in. 2015-03-19. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in. 2015-03-19. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Installationsteknik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 41B18I Byggnadsingenjör, åk 2 BI2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2015-03-19

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Rätt ventilation på fel plats kostar mer än det smakar

Rätt ventilation på fel plats kostar mer än det smakar Rätt ventilation på fel plats kostar mer än det smakar eller, varför blir det inte som jag tänkt Vätterhem, Torbjörn Lundgren 2013-11-06 Sid 1 Bostads AB VätterHem i Jönköping Bostäder & Lokaler 8 200

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Inför inspektionen boka följande instrument :

Inför inspektionen boka följande instrument : Ytterligare information om utredning vid klagomål finns att läsa om i Temperatur inomhus. Denna finns för nedladdning på: https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12940/temperatur-inomhus.pdf Inför

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-04 Datum: 2007-10-04

Läs mer

Ventilationens betydelse för f inneklimatet. Allergikommitten 2007 05 28 Stadshallen i Lund

Ventilationens betydelse för f inneklimatet. Allergikommitten 2007 05 28 Stadshallen i Lund Ventilationens betydelse för f inneklimatet Allergikommitten 2007 05 28 Stadshallen i Lund Lite om Lundafastigheter i Lund Vi förvaltar f skolor, daghem, fritidshem, bibliotek, badanläggningar, stadshallar

Läs mer

SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare

SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare Sammanställning av enkätsvar redovisad vid SWESIAQ:s/VVS-tekniska föreningens innemiljökonferens: Innemiljö 2008 Anders Lundin, miljöinspektör Arbets- och miljömedicin,

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus FoHMFS 2014:17 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

Inomhusmiljön i skola och förskola

Inomhusmiljön i skola och förskola Inomhusmiljön i skola och förskola Greta Smedje Är miljön i skolan dålig? I skolan finns samma problem som i andra byggnader, t.ex. fukt och emission av kemiska ämnen, t.ex. från byggnadsoch inredningsmaterial

Läs mer

VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSLÖSNINGAR FÖR DIN BOSTAD BÄTTRE INOMHUSMILJÖ

VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSLÖSNINGAR FÖR DIN BOSTAD BÄTTRE INOMHUSMILJÖ VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSLÖSNINGAR FÖR DIN BOSTAD BÄTTRE INOMHUSMILJÖ VÄRMEÅTERVINNING Ventilationsprodukter för bostäder, affärer & lokaler Sedan tidigt 70-tal har miljontals hushåll fått produkter

Läs mer

Teknik & Råd Industriventilation med lågimpulsdon

Teknik & Råd Industriventilation med lågimpulsdon Teknik & Råd Industriventilation med lågimpulsdon version 2005-1 sida 2 - Deplacerande ventilation i korthet sida 3 - Grundläggande kriterier för donval sida 4 - Golvplacerade (stående) lågimpulsdon sida

Läs mer

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fukt kan medverka till problem Tillväxt av mikroorganismer Kemisk nedbrytning av

Läs mer

Energieffektiva system och lämpligt inneklimat i livsmedelsbutiker - En tvärvetenskaplig studie

Energieffektiva system och lämpligt inneklimat i livsmedelsbutiker - En tvärvetenskaplig studie Energieffektiva system och lämpligt inneklimat i livsmedelsbutiker - En tvärvetenskaplig studie M. AXELL U. LINDBERG SP- Sveriges Tekniska Forskningsinstitut P. FAHLÈN N. FRANSSON Chalmers Tekniska Högskola,

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Seminarium: När fryser nötkreatur Tid och plats: Måndagen 8 maj kl. 13.00 Nya Aulan, Alnarpsgården Alnarp

Seminarium: När fryser nötkreatur Tid och plats: Måndagen 8 maj kl. 13.00 Nya Aulan, Alnarpsgården Alnarp Seminarium: När fryser nötkreatur Tid och plats: Måndagen 8 maj kl. 13.00 Nya Aulan, Alnarpsgården Alnarp Detta seminarium avser ge en vetenskaplig belysning av hur nötkreatur påverkas av och hanterar

Läs mer

Råd vid val av filterklass - standard EN13779 och EN779. Vägledning till dig som köper in luftfilter

Råd vid val av filterklass - standard EN13779 och EN779. Vägledning till dig som köper in luftfilter Råd vid val av filterklass - standard EN13779 och EN779 Vägledning till dig som köper in luftfilter ? Klimatanläggningens komponenter? VI vill här uppmärksamma några av de faktorer som bör påverka ditt

Läs mer

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1 Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 3 Den kalla, renade luften faller till botten bakom radiatorn.

Läs mer

God luftkvalitet och ventilation Ny teknik för att energioptimera, öka luftkvaliteten och undvika fuktskador

God luftkvalitet och ventilation Ny teknik för att energioptimera, öka luftkvaliteten och undvika fuktskador God luftkvalitet och ventilation Ny teknik för att energioptimera, öka luftkvaliteten och undvika fuktskador 2017-11-23 Vad borde vi tala om Hur du bäst tar dig an den komplexa inomhusmiljön som är en

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010 Fastighetsägares egenkontroll 2010 Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 Sid 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Lagstiftning som är tillämplig... 2 Miljöbalken...

Läs mer

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT eq

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT eq AIR COMFORT LUFTBEHANDLING LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT eq» MED REGASORP ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE eq MED REGASORP ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MINSKAR KOSTNADERNA MED UPP TILL 50 % I kylbaffelsystem måste fuktigheten

Läs mer

Centrala FTX-lösningar

Centrala FTX-lösningar Swegon Home Solutions Centrala FTX-lösningar www.swegonhomesolutions.se HOME VENTILATION www.swegonhomesolutions.se Centrala FTX-lösningar för bostadsventilation SVENSKA BOSTADSMARKNADEN Statistiken visar

Läs mer