Vård av trakeostomerade och laryngektomerade patienter. Cecilia Druvaskalns och Eva Nordblom, sjuksköterskor på Öron-, näs- och halskliniken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård av trakeostomerade och laryngektomerade patienter. Cecilia Druvaskalns och Eva Nordblom, sjuksköterskor på Öron-, näs- och halskliniken"

Transkript

1 Vård av trakeostomerade och laryngektomerade patienter Cecilia Druvaskalns och Eva Nordblom, sjuksköterskor på Öron-, näs- och halskliniken

2 Kursens innehåll Halsens anatomi Andningen Indikationer för trakeostomi Material Akuta situationer Rengöring och omläggning Sugteknik Laryngektomi

3 Struphuvud och luftstrupe Sköldbrosket skyddar stämbanden. Stämbanden står öppna i en V-formation när vi andas och vibrerar när vi talar. De drar ihop sig i samband med sväljning, hosta, tal och krystning. Struplocket stänger luftstrupen automatiskt varje gång vi sväljer och leder därmed saliv, mat och dryck ner i matstrupen. Platsen för det akuta ingrepp, som kallas koniotomi En planerad trakeostomi lägger man ofta mellan 2.a och 3:e trakealringarna Trakea - luftstrupe

4 Halsens anatomi När vi andas genom näsan värms, fuktas och filtreras luften. Luften passerar genom struphuvudet och luftstrupen till lungorna. Stämband Plats för koniotomi. Plats för trakeostomi. Luftstrupen (trakea) liknar en dammsugarslang. Den hålls öppen av hästskoformade broskringar.. Struplocket (epiglottis) stänger luftstrupen vid sväljning. Brosk som skyddar matstrupen vid koniotomi. Matstrupen (esofagus) fungerar som en orm. Muskler klämmer ner mat och dryck till matsäcken.

5 Trakealkanyl i trakea Trakeotomi, så kallat strupsnitt, är ett operativt ingrepp som innebär att man gör en öppning på halsens framsida för att skapa fri luftväg. Okuffad trakealkanyl Kuffad trakealkanyl

6 Inandning Vi drar in luft ungefär som en bälg som suger in luft. Diafragma dras ner och bröstkorgens muskler lyfter revbenen. När bröstkorgen vidgas, skapas ett undertryck, som suger ner luft i lungorna. När musklerna inte fungerar, fungerar inte heller andningen.

7 Utandning Utandningen är passiv i vila. Bröstkorgen sjunker ihop när musklerna slappnar av och luften i lungorna pyser ut. Vid ansträngd andning som t ex löpning eller svullna luftvägar, pressas luften ut ur lungorna med hjälp av musklerna.

8 När andningen inte fungerar 1 Andningen kan vara utslagen pga: Nerv- eller muskelsjukdomar Trauma i nacken Långvarig nedsövning Kan ej andas eller hosta själv Trakeostomi behövs för respiratorvård.

9 Stålmannen får representera grupp 1 Christopher Reeve, som spelade Stålmannen fick en nackskada. Han blev förlamad och kunde inte andas själv. Han fick en trakealkanyl och var beroende av respirator livet ut.

10 När andningen inte fungerar 2 Andningen hindras av ofri luftväg pga: Svullnad Tumörväxt Stämbandsförlamning Medfödd missbildning i övre luftvägarna. Kan andas och hosta själv Trakeostomi behövs för att skapa fri luftväg.

11 Påven får representera grupp 2 Johannes Paulus II fick svårt att andas pga akut övre luftvägshinder. Han kunde andas själv men behövde en trakealkanyl för att få fria luftvägar.

12 Indikationer för trakeostomi Stålmannen Muskler och/eller nerver fungerar inte Sjukdomar som tex MS och ALS med slem- och aspirationsproblematik Nackskador Behov av långvarig respiratorvård Påven Blockerad luftväg Kirurgi i mun eller svalg med förväntad svullnad Cancertumörer i övre luftvägen Stämbandsförlamning Medfödda missbildningar

13 Allmänt om trakealkanyler Det finns trakealkanyler som är kuffade och okuffade, fenestrerade och ofenestrerade, med eller utan innerkanyl samt kombinationer av dessa. Storleken står på trakealkanylens vingar. Alla trakealkanyler har samma storlek på kopplingsstycket för att näsa, revivator, respirator mm ska passa.

14 Kuffad trakealkanyl Den första trakealkanylen är alltid kuffad. Kuffen fungerar som en packning eller tätning mellan luftstrupe och trakealkanyl. En kuff behövs när det är risk för aspiration och vid respiratorbehandling. En kuffad kanyl har alltid en slang med en pilotballong. En uppblåst pilotballong visar att kuffen är fylld. Pilotballong Kopplingsstycke Kuff

15 Kuffen tätar läckage uppifrån och nerifrån Läckage uppifrån: Kuffen förhindrar aspiration, dvs att mat och dryck, kräkning, blod eller saliv kommer ner i lungorna. Läckage nerifrån: Kuffen behövs vid respiratorbehandling för att leda luften ner i lungorna och förhindra att den pyser ut genom näsa/mun.

16 Kuffad trakealkanyl med innerkanyl När kuffen är fylld kan andningsluften bara passera in och ut genom trakealkanylen. Ingen luft kan passera bredvid trakealkanylen. Innerkanyl (röd) Slem, kräkning eller blod Kuffslang Luftfylld pilotballong Uppblåst kuff

17 Urkuffad trakealkanyl När kuffen är tömd kan andningsluften passera bredvid trakealkanylen. Om trakealkanylen är fenestrerad kan luft även passera ut genom hålen till näsa och mun. Fenestrering Platt pilotballong Tömd kuff Luft kan passera förbi kuffen och genom fenestreringen (hålen) i trakealkanylen

18 Trakealkanyl utan kuff Andningsluften kan passera bredvid trakealkanylen och ut mellan stämbanden till näsa och mun, så att patienten kan tala. En talventil kan fungera på denna typ av trakealkanyl. Luft kan lätt passera förbi trakealkanylen

19 Kuffen styr andningsvägen En patient som har en uppblåst kuff, kan bara andas in och ut genom trakealkanylen. När luften i kuffen töms, kan patienten andas bredvid trakealkanylen. Luft kan då passera mellan stämbanden och in/ut genom näsa och mun. När luft passerar mellan stämbanden kan patienten tala.

20 Kufftryck För högt kufftryck kan orsaka tryckskador på luftstrupens slemhinna. Om kuffen fylls med en spruta utan tillgång till kufftrycksmätare, ska det finnas en läkarordination med antal milliliter luft, så att det blir rätt kufftryck Kuffning med spruta. Obs! Utgå alltid från en tom kuff när du fyller på luft med spruta!

21 Kufftrycksmätning Pumpa försiktigt upp kuffen tills trycket hamnar inom det gröna referensområdet på kufftrycksmätaren. Pilotballongen och kuffen blåses då upp och behåller trycket när slangen kopplas loss. Kufftrycksmätare Kufftrycket ska kontrolleras och kuffas om 2 ggr/dygn. Kuffen töms med en spruta.

22 Urkuffning När kuffen töms faller slemmet som ansamlats ovanför kuffen ner. Slemmet orsakar hosta. Var beredd att rensuga trakealkanylen. Kuffen måste tömmas helt (kuffas ur) med en spruta när man ska använda en talventil för att patienten ska kunna andas ut. Luften kan då passera mellan stämbanden och ut genom näsa och mun. Kuffen måste vara tömd när kanylen tas ut för att inte skada patienten.

23 Fenestrerad trakealkanyl En fenestrerad trakealkanyl har hål i ytterkurvan som underlättar för luften att passera mellan stämbanden, in och ut genom näsa/mun. En trakealkanyl kan vara både fenestrerad och kuffad. Bra val för talventil. Obs! För att undvika alla risker måste kuffen alltid tömmas om en talventil ska användas!

24 Talventil En talventil är till för att underlätta tal när man är trakeostomerad. Det måste finnas en väg för utandningsluften upp mot stämbanden och ut genom näsa/mun när man använder en talventil. Talventilen ger fri luftväg vid inandning, men en backventil stoppar utandningen genom trakealkanylen.

25 Talventil Sätt endast en talventil på en urkuffad fenestrerad trakealkanyl, annars kan patienten inte andas ut. Försäkra Dig om att patienten kan andas ut genom näsa/mun innan Du sätter på en talventil! Detta är mycket viktigt! Syrgaskoppling

26 Ofenestrerade trakealkanyler Trakealkanyl utan hål i ytterkurvan. Barn har ofenestrerade trakealkanyler för att minska risken för växt av granulationsvävnad i luftstrupens slemhinna.

27 Trakealkanyl med ställbar längd för patienter med kraftig hals. Innerkanyl finns som tillbehör.

28 Trakealkanylens delar 1.Kuff. 2.Subglottisk sugslang, som används för att suga bort slem som ansamlats ovanför kuffen. 3.Innerkanyl. 4.Kuffslang med pilotballong

29 Innerkanyl En ren innerkanyl ger en fri luftväg. När du har tagit ut en innerkanyl, sätt genast in en rengjord eller en ny. 1.Diska innerkanylen med ljummet vatten och oparfymerat diskmedel 2.Rengör den mekaniskt med en kompress eller borste. 3.Spola igenom innerkanylen med kranvatten, skölj av den med koksalt och låt den lufttorka i väntan på nästa byte.

30 Rengöring av innerkanyl

31 Rengöring av innerkanyl Skölj av innerkanylen med koksalt för att förhindra legionellasmitta. Förvara innerkanylen torrt i väntan på nästa byte.

32 Fukt-värmeväxlare, näsor. Fukt-värmeväxlaren tar över näsans funktioner, dvs att fukta, värma och filtrera luften. En trakealkanyl bör alltid bära en näsa. Man kan både andas in och ut genom näsan. Näsan fångar upp slem och ger lite motstånd vid utandning, vilket är bra för lungorna. Syrgaskoppling

33 Inhalationsbehandling Använd endast sterilt vatten, koksalt eller andra läkemedel för inhalation. Inhalera minst 3 gånger/dag för att hålla slemhinnorna fuktiga. Det ska höras lite slemljud vid hostning - annars är slemhinnorna för torra. Krustor kan bildas och det är risk för stopp i trakealkanylen. En tyst andning är ett varningstecken! Det kan betyda att slemmet är torrt och segt.

34 Det är viktigt att patienten får regelbundna inhalationer för att undvika segt slem och risk för stopp i trakealkanylen! Se även till att patienten får i sig tillräckligt med vätska. En uttorkad patient får torrare slemhinnor och segare slem i andningsvägarna.

35 Rengöring av trakeostoma Tvätta hals, nacke och bröst med tvål och vatten. Var försiktig med kranvatten nära trakeostomat. Legionella smittar genom att man andas in vatten med legionellabakterier. Kan orsaka lunginflammation. Närmast stomat och under trakealkanylens vingar används öronpinnar eller ren kompress med urkramat koksalt. Pincett och/eller peang är användbara instrument. Rengöring görs dagligen och vid behov. Om huden är känslig kan den skyddas med mjukgörande salva eller barriärfilm (Cavilon). Använd aldrig kranvatten i luftvägarna!

36 Kanylband Kanylbandet håller trakealkanylen på plats. Man bör vara två personer vid byte pga risk för att trakealkanylen åker ut vid hosta. 1-2 fingrar ska få plats mellan kanylband och hals. Kanylbandet byts vid behov.

37 Trakealkompresser Skyddar huden mot skav och fukt. Vänd slitsen uppåt. Kompressen byts dagligen och vid behov. Exempel på trakealkompresser

38 Hygien Tillämpa basala hygienrutiner, dvs handskar och plastförkläde. Trakeostomat är alltid koloniserat med bakterier, men sällan infekterat. Undvik att föra bakterier vidare till andra patienter.

39 Munvård En välskött mun betyder mycket för livskvaliteten! Det är särskilt viktigt att göra munvård på trakeostomerade patienter som sondmatas. Vid aspiration är det stor risk för pneumoni om munhygienen är dålig. Krustor löses upp och beläggningar på tunga och gom rengöres med vatten och mjuk tandborste eller skumgummitork. Använd saliversättningsmedel, gärna med olja i för att hålla munnens slemhinnor fuktiga. Smörj läpparna med cerat eller olja.

40 En patient får äta och dricka som vanligt, trakealkanylen begränsar inte matintaget. Mat Vid risk för aspiration väljs ofta en kuffad trakealkanyl. Den bör vara kuffad under måltiderna och 30 minuter efter. Obs! Patienten ska sitta upp under måltiden.

41 Problem Blödning är vanligast i alldeles nygjord trakeostomi. Kuffa trakealkanylen. Larma! Stopp i trakealkanyl. Byt innerkanyl om sådan finns. Annars: Sug rent och droppa koksalt i trakealkanylen för att framkalla en hostreflex, sug igen. Larma! Ta ut trakealkanylen, håll stomat öppet, flöda med syrgas och sätt i ny trakealkanyl. Urhoppad trakealkanyl. Om den bara har åkt ut en bit, så skjut in den igen. Om den är helt ute, larma! Håll stomat öppet, flöda med syrgas och sätt i ny trakealkanyl.

42 Utrustning för akut byte Sax för att klippa kanylband 10-ml spruta för att tömma kuffen Nässpekulum med långa skänklar för att hålla stomat öppet Reservkanyl i samma storlek eller ½ storlek mindre Bedövningsgel för att minska friktionen Sugkateter kan fungera som ledare Kanylband att fästa trakealkanylen med Nässpekulum med långa skänklar

43 Sax Nässpekulum Reservkanyl Spruta Kanylband Näsa Bedövningsgel

44 1. Töm kuffen med en spruta. 2. Klipp av kanylbandet och tag ut trakealkanylen. 3. Håll trakeostomat öppet. 4. Sätt i en ny trakealkanyl, fäst med kanylband och kuffa.

45 Stopp i kanylen Om det är stopp i kanylen får patienten ingen luft. Om åtgärderna inte fungerar, tveka inte att ta ut trakealkanylen!

46 Akut brådskande! Stålmannen kan inte andas själv. Patienten behöver omgående få en ny trakealkanyl för att kunna ventileras!

47 Inte lika brådskande Påven kan andas själv. Det är inte lika bråttom att få in en ny trakealkanyl. Det viktigaste är att hålla stomat öppet för att skapa fri luftväg så att patienten får luft tills den nya trakealkanylen är på plats.

48 Dekanylering avveckling av trakealkanyl Trakealkanylen (oftast en fenestrerad) proppas under ett dygn för att se om den egna luftvägen är tillräcklig. Om patienten klarar att andas, kan trakealkanylen tas bort. Trakeostomat tejpas ihop. Ibland behövs det sys något stygn. Ett tryckförband med kompresser sätts över trakeostomat.

49 Omläggning efter dekanylering Patienten uppmanas hålla emot vid tal och hostning, för att minska slem- och luftläckage genom trakeostomat. Omläggning görs vid behov tills det har läkt ihop, ofta flera gånger dagligen i början.

50 Sugteknik

51 Utrustning för rensugning Sug Sugkatetrar (oftast ) Vatten för slangrengöring Koksalt för inhalation Sax, peang och pincett Handskar och plastförkläde Akut utrustning Mall som visar hur långt ner rensugning får ske

52 En mall bör finnas tillgänglig nära patienten. Håll den nya, sterila sugkatetern i luften över mallen och greppa med fingrarna vid samma längd som markeringen på sugkatetern. Håll kvar fingrarna. Fingrarnas grepp vid markeringen stoppar sugkatetern vid rätt djup.

53 Hur långt ner får man föra sugkatetern? Svar: Hela trakealkanylens längd + 0,5 cm. Rensugning längre ner kan skada slemhinnan i luftstrupen och ska endast ske på läkarordination. Detta är aktuellt för gruppen Stålmannen, som inte kan hosta upp sitt slem. Nästa bild visar mått för att lätt skapa egna mallar.

54

55 Rensugning Patienten rensuges i trakealkanylen när slemmet påverkar andningen, dock minst en gång per arbetspass för att kontrollera att det finns en fri luftväg. Samarbeta med patienten. Be patienten att hosta och sug upp slemmet genom sugkatetern. Var beredd att rensuga vid urkuffning. Täta rensugningar stimulerar slembildningen och ökar sugbehovet. Rensug inte längre än 10 sek/gång. Låt patienten andas ostört en stund och rensug en gång till om det behövs.

56 Sugtryck Vid rensugning i nedre luftvägen, dvs i trakealkanyl: ca 20 kpa (= 0,20 bar) Vid rensugning i trakealkanyler på barn: ca 20 kpa (= 0,20 bar) Vid rensugning i övre luftvägarna, dvs i mun/svalg: ca 10 kpa (= 0,10 bar) För mer info se: Vårdhandboken.se

57 Patientens behov av assistans Kan patienten andas själv en kort stund eller hjälpa till att hosta upp slem? Kan patienten prata och tala om sina behov? Är läget stabilt, patienten orienterad och kan slå larm vid problem och påkalla hjälp själv, så behöver det inte finnas personal hos patienten hela tiden. Man bör dock omedelbart kunna vara hos patienten vid larm. Gruppen Stålmannen kan aldrig lämnas utan tillsyn. Ej heller sövd eller förvirrad patient.

58 Laryngektomi Vid svår cancer i struphuvudet måste hela struphuvudet tas bort. Förbindelsen mellan lungor och näsa-mun försvinner då. Patienten kan efter laryngektomi bara andas genom ett hål på halsen. Eftersom även stämbanden har tagits bort, har patienten förlorat sin röst. Stämband Normal andningsväg Andningsväg efter laryngektomi

59 Laryngostoma Patienten får ett permanent laryngostoma (hål), som är den enda luftvägen. Det är där patienten ska få andningshjälp och syrgas. Luft som pressas ner genom näsa eller mun hamnar i magsäcken. OBS! Stomat får ej täckas över med lufttätt material!

60 Larytub Ibland drar stomat ihop sig vid läkning. En larytub håller laryngostomat öppet.

61 Kommunikation När det inte går att tala blir kommunikationen begränsad och leder ofta till frustration. Läppläsning används ofta postoperativt. Penna och block är bra hjälpmedel. Målet är att patienten får en röstventil, som kan återge talförmågan.

62 En röstventil opereras in i väggen mellan luftstrupen och matstrupen. Provoxventil När man håller för stomat går utandningsluften ut genom ventilen till matstrupen.

63 Provoxplåster Provoxplåster HME-kassett (heat moisture exchanger) fukt- värmeväxlare

64 Tal via röstventil 1. Andas in. 2. Tryck på HMEkassetten vid utandning. 3. Utandningsluften går genom Provoxventilen. och får matstrupens slemhinna att börjar vibrera. 4. Ljud kommer ut via munnen. 5. Tal kan skapas så länge som luften i lungorna räcker till.

65 Laryngostoma med provoxventil Provoxventil

66 Provoxborste Borsten fuktas med koksalt och används vid regelbunden rengöring av Provoxventilen.

67 Smycke som döljer laryngostoma

68 Vid funderingar kring denna typ av patienter ring Öronmottagningen. Slut på bildspelet

Omhändertagande av vårdtagare som är trakeotomerade och laryngektomerade

Omhändertagande av vårdtagare som är trakeotomerade och laryngektomerade RIKTLINJE RUTIN Omhändertagande av vårdtagare som är trakeotomerade och laryngektomerade Framtagen av: Barbro Hansson Linda Gillrup godkänd av: Eva-Karin Stenberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller

Läs mer

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att Luftvägar och lungor Näsmussla Till luftvägarna räknas: 1. näsan 2. bihålorna 3. svalget 4. struphuvudet 5. luftstrupen 6. luftrören. Lungorna tar upp syre från luften Luftvägarnas och lungornas viktigaste

Läs mer

PEG är en förkortning av: en teknik där man använder ett böjligt instrument, gastroskop, för undersökning av magsäcken.

PEG är en förkortning av: en teknik där man använder ett böjligt instrument, gastroskop, för undersökning av magsäcken. Gastroenterologisk avdelning, GEA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset PEG information och skötselanvisning PEG är en förkortning av: Perkutan genom huden Endoskopisk en teknik där man använder ett böjligt

Läs mer

Mini-One Den lilla mjuka knappen

Mini-One Den lilla mjuka knappen Mini-One Den lilla mjuka knappen 1 1 Rätt näring är avgörande för att våra kroppar ska fungera och utvecklas. Olika sjukdomstillstånd kan göra det svårt eller till och med omöjligt för en person att äta.

Läs mer

Lungorna tar upp syre från luften. Luftvägar och lungor / Luftvägarna

Lungorna tar upp syre från luften. Luftvägar och lungor / Luftvägarna Luftvägar och lungor / Luftvägarna Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att ta upp syre från inandningsluften för vidare transport till kroppens celler, samt avge koldioxid från vävnaderna

Läs mer

Värt att veta om Din gastrostomi

Värt att veta om Din gastrostomi Värt att veta om Din gastrostomi Gastrostomi är ingen ny kirurgisk teknik utan har funnits i över 100 år. Den används när inte tillräckligt med mat kan ätas på vanligt sätt eller i samband med operation.

Läs mer

DELEGERING SONDHANTERING

DELEGERING SONDHANTERING DELEGERING SONDHANTERING Fastställt av: 2015-05-28 MAS-enheten Dokumentet framtaget av: MAS-enheten För revidering ansvarar: MAS-enheten Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare 1 SONDHANTERING Grunden

Läs mer

Freka Belly Button. Gastrostomiport - Allmänna råd och anvisningar

Freka Belly Button. Gastrostomiport - Allmänna råd och anvisningar Gastrostomiport - Allmänna råd och anvisningar FAKTA OM KNAPPEN Freka Belly Button är en säker och diskret gastrostomiport för långtidsanvändning. Den finns i många olika längder och tjocklekar och passar

Läs mer

Luktsinnet. Inuti näsan långt bak i näshålans tak hittar vi luktorganet med cirka 1 000 olika sorters luktceller.

Luktsinnet. Inuti näsan långt bak i näshålans tak hittar vi luktorganet med cirka 1 000 olika sorters luktceller. Andningen Luftvägarna De övre luftvägarna består av näshåla med bihålor och munhåla som ansluter till luftstrupen. Näs- och bihålor har slemhinnor utmed väggarna. I näshålan finns även de s.k. näsmusslorna.

Läs mer

Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner

Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner Upprättat av Ansvarig Fastställt datum Barbro Karelius leg. dietist Barbro Karelius 2012-06-28 Maria Almström Svensson leg. dietist Giltig t.o.m leg.

Läs mer

ENTERAL NUTRITION. Att få mat genom PEG. Allmänna råd och anvisningar

ENTERAL NUTRITION. Att få mat genom PEG. Allmänna råd och anvisningar ENTERAL NUTRITION Att få mat genom PEG Allmänna råd och anvisningar Med denna broschyr vill vi ge dig en presentation av Fresenius Kabis PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi). Fresenius Kabi har lång

Läs mer

Smärtstillande kan man behöva ge i ca 1 vecka postoperativt. Huden runt gastrostomin skall rengöras dagligen med tvål och vatten och torkas torr.

Smärtstillande kan man behöva ge i ca 1 vecka postoperativt. Huden runt gastrostomin skall rengöras dagligen med tvål och vatten och torkas torr. Nationella omvårdnadsriktlinjer för gastrostomikateter/-knapp Bakgrund Långvariga uppfödningsproblem till följd av att barnet inte kan försörjas peroralt förekommer vid olika tillstånd. Gastrostomi är

Läs mer

Röstanatomisk översikt 1

Röstanatomisk översikt 1 Röstanatomisk översikt 1 Detta är en grundläggande (1) översikt över röstorganet och dess funktion, bestående av de tre delar som samspelar från inandning till färdig ton. Där den latinska eller engelska

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

MED TRAKEALKANYL, FRÅN BIVA TILL VÅRDAVDELNING(AR) OCH SEDAN HEM

MED TRAKEALKANYL, FRÅN BIVA TILL VÅRDAVDELNING(AR) OCH SEDAN HEM MED TRAKEALKANYL, FRÅN BIVA TILL VÅRDAVDELNING(AR) OCH SEDAN HEM En låååååååång resa som startar i Göteborg på Drottning Silvias Barnoch Ungdomssjukhus 1 SPECIFIKT FÖR BARN MED TRAKEALKANYL Spädbarn och

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Information för besökande till intensivvårdsavdelningen på Lindesbergs lasarett

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Information för besökande till intensivvårdsavdelningen på Lindesbergs lasarett ÖREBRO LÄNS LANDSTING Information för besökande till intensivvårdsavdelningen på Lindesbergs lasarett Välkommen till intensivvårdsavdelningen Lindesbergs lasarett Stentäppsgatan 711 82 Lindesberg Tel:

Läs mer

MUN- & HALSCANCERFORBUNDET INFORMERAR. il& * -r&. ;,:.r.,i :! is.i'i. --r r'-l TALA UTAN STAMBAND - STRU PCANCER IARYNXCANCER

MUN- & HALSCANCERFORBUNDET INFORMERAR. il& * -r&. ;,:.r.,i :! is.i'i. --r r'-l TALA UTAN STAMBAND - STRU PCANCER IARYNXCANCER MUN- & HALSCANCERFORBUNDET INFORMERAR = :i.... *. -r&. il& * ;,:.r.,i :! is.i'i --r r'-l aa TALA UTAN STAMBAND IARYNXCANCER - STRU PCANCER LARYNXCANCER I, ii; Ivärt land insjuknar va\e är omkring tvåhundra

Läs mer

Sondmatning. PEG, Knapp, Jejunostomi. Inför delegering

Sondmatning. PEG, Knapp, Jejunostomi. Inför delegering Sondmatning PEG, Knapp, Jejunostomi Inför delegering Utbildningsteamet 2013-09-01 Materialet granskat och godkänt av; Mari Eriksson / MAS Kristianstads Kommun Mag-tarmkanalen Grunden för all kost och nutritionsbehandling

Läs mer

FÖRSLAG PÅ MUNVÅRDSÅTGÄRDER vid en eller flera 2:or i ROAG-J

FÖRSLAG PÅ MUNVÅRDSÅTGÄRDER vid en eller flera 2:or i ROAG-J FÖRSLAG PÅ MUNVÅRDSÅTGÄRDER vid en eller flera 2:or i ROAG-J Åtgärderna ska ha föregåtts av en riskbedömning munhälsa enligt ROAG-J, Revised Oral Assessement Guide Jönköping. Vid en eller flera 2:or bör

Läs mer

Vård hemma vid influensa

Vård hemma vid influensa 2009-07-02 1(5) Vård hemma vid influensa De allra flesta som får influensa tillfrisknar på egen hand, utan behandling eller sjukhusvård. Men många får hjälp och omvårdnad i sina hem, av personal från kommuner

Läs mer

Att vara laryngektomerad

Att vara laryngektomerad Att vara laryngektomerad Svenska Innehåll DEL 1. Anatomi...4 Huvud- och halsanatomi...4 Vad innebär total laryngektomi?...5 DEL 2. Inför laryngektomin...6 Tal...6 Andning...9 Lukt och smak...9 Äta...9

Läs mer

Förkylningsguide från Apoteket

Förkylningsguide från Apoteket Förkylningsguide från Apoteket Hjälper dig att hitta rätt lindring och undvika verkningslösa behandlingar Vad är en förkylning? Du vet säkert hur det känns när halsen svider, ögonen och näsan rinner och

Läs mer

3. Varför är det oftast inte bra att äta alltför mycket snabba kolhydrater, till exempel läsk och godis?

3. Varför är det oftast inte bra att äta alltför mycket snabba kolhydrater, till exempel läsk och godis? .9 Föda Besvara följande frågor med hjälp av läroboken. 1. Hur stor del av kroppen består av vatten? 2. Vad kan man enkelt säga att kolhydrater är?. Varför är det oftast inte bra att äta alltför mycket

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

ta upp syre från inandningsluften för vidare transport till kroppens celler avge koldioxid från vävnaderna med utandningsluften.

ta upp syre från inandningsluften för vidare transport till kroppens celler avge koldioxid från vävnaderna med utandningsluften. Luftvägarna Lungorna tar upp syre från luften Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att ta upp syre från inandningsluften för vidare transport till kroppens celler avge koldioxid från vävnaderna

Läs mer

2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun

2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 1 1. Smitta och smittvägar Smittvägar Smitta kan överföras på olika sätt. I vård- och omsorgsarbete är kontaktsmitta

Läs mer

Matspjälkning. Vatten, vitaminer, mineraler och olika spårämnen tas också upp genom tarmväggarna och transporteras vidare till kroppens alla celler

Matspjälkning. Vatten, vitaminer, mineraler och olika spårämnen tas också upp genom tarmväggarna och transporteras vidare till kroppens alla celler Matspjälkning Din matspjälkningskanal är ett 7 meter långt slingrande rörgenom kroppen. Den börjar i munhålan och slutar ianus. Däremellan finns matstrupen, magsäcken, tolvfingertarmen, tunntarmen, tjocktarmen

Läs mer

Åtgärd Slemhinnor. Smärtlindring genom att patienten sköljer, eller att badda med muntork:

Åtgärd Slemhinnor. Smärtlindring genom att patienten sköljer, eller att badda med muntork: Bas för munvård Smörj läppar med Decubal Inspektera med lampa och spegel Smärtlindra Borsta tänderna, rengör mellan tänderna Rengör slemhinnorna Återfukta Åtgärd läppar Smörj läppar med Decubal Vid sår

Läs mer

Information till barn

Information till barn Information till barn Du ska snart operera dina halsmandlar. Om du är bättre förberedd kommer du att må bättre före, under och efter din operation Därför är det viktigt att du läser denna information tillsammans

Läs mer

Till Dig som skall få strålbehandling mot munhåla och svalg

Till Dig som skall få strålbehandling mot munhåla och svalg onkologi Till Dig som skall få strålbehandling mot munhåla och svalg Strålbehandlingsmottagningen Verksamhetsområde Onkologi Gävle www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg BEHANDLING Du kommer att få

Läs mer

Det här händer på operationsavdelningen

Det här händer på operationsavdelningen Det här händer på operationsavdelningen DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Välkommen till oss på Operationsavdelningen! Vårt mål är att ge dig bästa möjliga vård och omhändertagande inför och under din operation.

Läs mer

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning)

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Betrakta alltid en skallskada som allvarlig Avbryt träning eller tävling! Kontrollera puls andning fria luftvägar pupiller (ge konstgjord andning vid behov)

Läs mer

Tandvårdsriktlinjer som berör sjukvården

Tandvårdsriktlinjer som berör sjukvården Akuta munhålebesvär Tandvårdsriktlinjer som berör sjukvården Maria Pettersson Cheftandläkare Akuta munhålebesvär Tandskador Akuta munhåleinfektioner Tandvärk Blödning efter tanduttagning Tandskador barn/ungdomar

Läs mer

Handledning: Tvångsmata en sjuk kanin med Critical Care(version 1) Författare: HenricLuijten@hotmail.com. Index:

Handledning: Tvångsmata en sjuk kanin med Critical Care(version 1) Författare: HenricLuijten@hotmail.com. Index: Handledning: Tvångsmata en sjuk kanin med Critical Care(version 1) Författare: HenricLuijten@hotmail.com Index: 1.0 Vad är det här för handledning? 1.1 När tvångsmata? 1.2 Är det svårt att tvångsmata en

Läs mer

Vägledning för riskbedömningsinstrument Revised Oral Assessment Guide (ROAG)

Vägledning för riskbedömningsinstrument Revised Oral Assessment Guide (ROAG) SYFTE MED BEDÖMNING Identifiera problem i munhålan. Tydliggöra individuellt behov av munvårdsåtgärder. Som hjälp för dokumentation gällande munhälsa och åtgärder. Beslut om konsult eller remiss till tandvård.

Läs mer

Det tarmslem som normalt bildas i tarmen finns även på och i stomin. Tarmens peristaltiska rörelser gör att stomins storlek kan variera något.

Det tarmslem som normalt bildas i tarmen finns även på och i stomin. Tarmens peristaltiska rörelser gör att stomins storlek kan variera något. 2011-03-11 1 STOMI En sjukdom eller skada i mag-tarmkanalen eller i urinvägarna kan leda till att delar av tarmen eller urinblåsan måste opereras bort eller bortkopplas under en tid. Vid ett operativt

Läs mer

MIC-KEY. GASTROSTOMIPORT MED LÅG PROFIL för barn och vuxna VÄGLEDNING FÖR KORREKT ANVÄNDNING OCH VÅRD

MIC-KEY. GASTROSTOMIPORT MED LÅG PROFIL för barn och vuxna VÄGLEDNING FÖR KORREKT ANVÄNDNING OCH VÅRD MIC-KEY GASTROSTOMIPORT MED LÅG PROFIL för barn och vuxna VÄGLEDNING FÖR KORREKT ANVÄNDNING OCH VÅRD FÖRORD INNEHÅLLSFÖRTECKNING Meda-koncernen har sedan 1994 lagt ned betydande resurser på att ge bästa

Läs mer

Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan.

Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan. POSITIONS ASFYXI Asfyxi innebär syrebrist, kroppen är i behov av syre. Man kan förklara att positionsasfyxi innebär otillräckligt intag av luft (syrgas) pga. kroppshållning som hämmar andningen och syresättningen

Läs mer

Celsite implanterbara injektionsportar

Celsite implanterbara injektionsportar Celsite implanterbara injektionsportar Patientinformation gällande Celsite injektionsportar. Innehåll Innehåll Beskrivning av injektionsporten Celsite Inledning Ordlista CELSITE injektionsport - Därför

Läs mer

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken Bronkiektasier Lungmottagningen Medicinkliniken Vad är bronkiektasier? Bronkiektasier betyder utvidgade eller dilaterade luftrör. Detta är ett medfött eller förvärvat tillstånd där en del luftrör har en

Läs mer

Rutiner gällande motståndsandning med T-rör, T-stycke med ventil

Rutiner gällande motståndsandning med T-rör, T-stycke med ventil Dan Fors av 6 030-tills vidare Sjukgymnast medicinavdelning Rutiner gällande motståndsandning med T-rör, T-stycke med ventil Berörda enheter Alla avdelningar på Piteå Älvdals sjukhus med patienter i behov

Läs mer

TORR MUN FAKTA OM NYA XERO. Ett pressmaterial för media framtaget av Actavis. Pressbilder kan laddas ner i Actavis pressrum på MyNewsdesk.

TORR MUN FAKTA OM NYA XERO. Ett pressmaterial för media framtaget av Actavis. Pressbilder kan laddas ner i Actavis pressrum på MyNewsdesk. TORR MUN FAKTA OM NYA XERO Ett pressmaterial för media framtaget av Actavis. Pressbilder kan laddas ner i Actavis pressrum på MyNewsdesk.se Kontaktperson: Sanna Hedman, Produktchef Egenvård, Actavis, mobil

Läs mer

Goda råd vid handeksem

Goda råd vid handeksem Handeksem Goda råd vid handeksem Patientinformation 1 Goda råd vid handeksem Handeksem är vanligt och ca 10-15 % av alla kvinnor och 4 % av männen drabbas. Handeksem är den vanligaste arbetsrelaterade

Läs mer

FRISK I MUNNEN HELA LIVET. MUN-H-Center

FRISK I MUNNEN HELA LIVET. MUN-H-Center FRISK I MUNNEN HELA LIVET Centrum för äldretandvård i samarbete med MUN-H-Center Frisk i munnen hela livet - Information till vårdpersonal inom äldreomsorg Måltidens betydelse Det är viktigt med god munhälsa

Läs mer

Info till Dig som anhörig

Info till Dig som anhörig Info till Dig som anhörig Innehållsförteckning Presentation av intensiven (IVA) Vad är intensiven Information om vården Avdelningsansvariga Information om patientens tillstånd Besök Telefon / telefontider

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos vuxna

Apotekets råd om. Förkylning hos vuxna Apotekets råd om Förkylning hos vuxna När man blir förkyld har man fått en virusinfektion. Den brukar ge besvär från de övre luftvägarna som hosta, snuva, ont i halsen eller heshet. Ibland får man feber

Läs mer

Det här händer på operationsavdelningen

Det här händer på operationsavdelningen Det här händer på operationsavdelningen Välkommen till oss på operationsavdelningen! Den här broschyren är tänkt att ge dig en kortfattad information om vad som kommer att ske under din vistelse hos oss.

Läs mer

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation 06 Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation Vid alla typer av kirurgiska ingrepp får man en genomgång av orsak, fördelar och risker. Vid en stomioperation är riskerna desamma som vid andra

Läs mer

HUND I NÖD. Hund i nöd. Första hjälpen-guide om din hund blir skadad eller råkar ut för en olycka

HUND I NÖD. Hund i nöd. Första hjälpen-guide om din hund blir skadad eller råkar ut för en olycka Hund i nöd Första hjälpen-guide om din hund blir skadad eller råkar ut för en olycka 1 Guiden är avsedd som en hjälp till första hjälpen och beskriver vanliga skador och olycksfall som Distriktsveterinärerna

Läs mer

Susanne Westerbring Leg logoped Logopedmottagningen

Susanne Westerbring Leg logoped Logopedmottagningen Susanne Westerbring Leg logoped Logopedmottagningen Dysfagibegreppet Transport av mat från munnen till magen Subjektiva & objektiva svårigheter att svälja fast/flytande föda Sätter i halsen och/eller hostar

Läs mer

Vägledning för riskbedömningsinstrument Revised Oral Assessment Guide (ROAG)

Vägledning för riskbedömningsinstrument Revised Oral Assessment Guide (ROAG) SYFTE MED BEDÖMNING Identifiera problem i munhålan. Tydliggöra individuellt behov av munvårdsåtgärder. Som hjälp för dokumentation gällande munhälsa och åtgärder. Beslut om konsult eller remiss till tandvård.

Läs mer

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer:

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Patientinformation för vård i hemmet Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Sårbehandling med negativt tryck, system för engångsbruk 2 Inledning I denna patienthandbok finns

Läs mer

Flocare Gastrostomikateter. Ersättningskateter med invändig fixeringsballong och utvändig fixeringsplatta

Flocare Gastrostomikateter. Ersättningskateter med invändig fixeringsballong och utvändig fixeringsplatta Flocare Gastrostomikateter Ersättningskateter med invändig fixeringsballong och utvändig fixeringsplatta Bruksanvisning Tvätta händerna noga och torka av dem på ren handduk. 1. Lägg patienten i ryggläge.

Läs mer

28-dagars Medveten andningsträning

28-dagars Medveten andningsträning 28-dagars Medveten andningsträning Andas bättre - må bättre Medveten andningsträning steg 1 AndningsINDEX 18 FRÅGOR Nedanstående frågor handlar om dina andningsvanor och hur fria eller blockerade dina

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR en skrift producerad av SHF s Medicinska Nätverk med avsikt att hålla handbollsspelare skadefria. 1 EGENVÅRD De vanligaste skadorna inom idrotten är småskador. Du kan lära

Läs mer

Apotekets råd om. Bett och stick

Apotekets råd om. Bett och stick Apotekets råd om Bett och stick Att upptäcka att man har en fästing kan kännas minst sagt obehagligt. Men lyckligtvis är det ofta helt ofarligt. Fästingen är ett 2 4 millimeter långt spindeldjur som trivs

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista

TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista kvävas falsk krupp krupp difteri laryngit virus allergi struphuvud stämband svullna slemhinneödem andningssvårigheter förkyld hosta tilltäppt

Läs mer

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder Lilla tandboken Allt du behöver veta om barns tänder Innehåll Sida Min egen sida Min egen sida 3 Lång och bred erfarenhet 4 Bra vanor från början 5 Från 20 mjölktänder till permanenta tänder 6-9 Mat och

Läs mer

Äldre tänder behöver mer omsorg

Äldre tänder behöver mer omsorg Äldre tänder behöver mer omsorg Förbättra bevara fördröja lindra Att hjälpa människor, i olika livsskeden, till god munhälsa ligger Folktandvården varmt om hjärtat. Därför kan också den som nått en mer

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1

Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1 Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1 När jag skulle operera mitt öga fick jag komma till sjukhuset tidigt på morgonen. Jag fick inte äta eller dricka något innan jag åkte hemifrån.

Läs mer

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och hygienrutiner Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och basala hygienrutiner Allmänt Du som arbetar i vården kan själv bära på infektioner eller smitta som kan infektera

Läs mer

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 När lungan är sjuk Berne Eriksson Medicinkliniken, Halmstad Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 ICD 10 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) +Akuta infektioner i övre luftvägarna (J00-J06)

Läs mer

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Gallblåsa Magsäcken Djupa gallgången med stenar Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(9) Patientinformation inför gallstensoperation med titthålsteknik då

Läs mer

Innan det händer. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län

Innan det händer. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Innan det händer Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Definition - blodburen smitta Överföring av smittämnen via blodkontakt som leder till infektion (med/utan symtom) Från patient till patient

Läs mer

D R Å IV STOM Vårda din hud 1

D R Å IV STOM Vårda din hud 1 STOMIVÅRD Vårda din hud 1 Salts prioriterar forskning om hudvård för stomiopererade Hel och oskadad hud är en förutsättning för okomplicerad bandagering av en stomi. Salts Healthcare är stolta över att

Läs mer

Nässköljning. Bruksanvisning - Så sköljer du näsan med. Neti - en yogametod som friskar upp!

Nässköljning. Bruksanvisning - Så sköljer du näsan med. Neti - en yogametod som friskar upp! Bruksanvisning - Så sköljer du näsan med Nässköljning Neti - en yogametod som friskar upp! Rekommenderas traditionellt vid täppt näsa, förkylning, allergi, bihåleinflammation, astma mm och för ökad mental

Läs mer

Frågor till Dig - om tandvård, matsituation och dregling

Frågor till Dig - om tandvård, matsituation och dregling Version 9601 Frågor till Dig - om tandvård, matsituation och dregling Namn...Personnr... Adress...Postadress... Säkerställd diagnos... Utreds avseende diagnos... Medicinering (även dosering)... BOENDE

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård 1 Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård Innehållsförteckning Sid Ren rutin 2 Omläggning med ren rutin 2 Förbandsmaterial 2 Steril rutin 3 Basala hygienrutiner

Läs mer

Huvudlöss Finlands Apotekareförbund 2006

Huvudlöss Finlands Apotekareförbund 2006 Huvudlöss Finlands Apotekareförbund 2006 Till läsaren I skolor och daghem förekommer huvudlöss särskilt om höstarna, då möss-säsongen börjar. Det går att bli av med lössen om behandlingen påbörjas genast.

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN Bruksanvisning för NovoSeven LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN NovoSeven levereras i form av ett pulver. Före injektion (administrering) måste det lösas upp i spädningsvätskan

Läs mer

Skotselrad Piercing. #östgötagatan79. Östgötagatan 79, Stockholm T-bana Skanstull +46 (0)8 702 06 54 info@platinuminkpiercing.se

Skotselrad Piercing. #östgötagatan79. Östgötagatan 79, Stockholm T-bana Skanstull +46 (0)8 702 06 54 info@platinuminkpiercing.se safe piercing since 1993 #östgötagatan79 Skotselrad Piercing Östgötagatan 79, Stockholm T-bana Skanstull +46 (0)8 702 06 54 info@platinuminkpiercing.se Om oss I över 20 år har det piercats på Östgötagatan

Läs mer

Livräddande första hjälp till vuxna

Livräddande första hjälp till vuxna Livräddande första hjälp till vuxna Livräddande första hjälp används vid olyckor och akuta sjukdomstillstånd, till exempel medvetslöshet på grund av stroke, hjärtstillestånd och insulinkoma. Det är viktigt

Läs mer

MITT LEENDE STRÅLAR FORTFARANDE...

MITT LEENDE STRÅLAR FORTFARANDE... Coregas sortiment finns på Apoteket och i dagligvaruhandeln. Corega finns också genom din tandvårdsklinik. MITT LEENDE STRÅLAR FORTFARANDE... is a registered trademark of the GlaxoSmithKline Group of Companies.

Läs mer

Det är en mjuk, tunn sond som förs ned genom ena näsborren till magsäcken.

Det är en mjuk, tunn sond som förs ned genom ena näsborren till magsäcken. Sonden läggs i en mjuk båge bakom örat och tejpas med Fixomull mot näsan och kinden. Genomskinlig OpSite kan också användas och ger bättre kosmetik. Några råd till dig som får näring via Nasogastrisk sond

Läs mer

Apotekets råd om. Ögonbesvär

Apotekets råd om. Ögonbesvär Apotekets råd om Ögonbesvär Om du ofta känner dig trött i ögonen och tycker att det skaver, svider och kliar kan det bero på att ögonen är för torra. Det kan bero på att du har brist på tårvätska, eller

Läs mer

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner och klädregler Institutionen för Odontologi Basala hygienrutiner och klädregler Reviderade januari 2015 av Jana Johansson Huggare 2 Vid Institutionen för odontologi träffar vi dagligen ett stort antal patienter, studenter

Läs mer

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 1 10 9 2 INSTRUKTION MJUKGLASSMASKIN Daglig drift & skötsel På morgonen: 1. Tryck på STOP knappen, sedan på PRODUKTIONS knappen. 2. När maskinen stannat

Läs mer

Du kan rädda andras liv

Du kan rädda andras liv Första Hjälpen Du kan rädda andras liv Det är viktigt att kunna första hjälpen. Att gå en kurs i första hjälpen är en utsträckt hand till dina medmänniskor. Denna vägledning är bara ett smakprov. Kom ihåg

Läs mer

Vård i livets slut. När bot inte längre finns

Vård i livets slut. När bot inte längre finns Vård i livets slut När bot inte längre finns Innehållsförteckning Definitioner mm s 3-7 De fyra hörnstenarna s 8 Palliativa faser s 9-10 Döendets fysiologi s 11-18 - Huden s 12 - Hjärnan s 13-14 - Lungorna

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Handledsbrott. - Patientinformation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Handledsbrott. - Patientinformation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Handledsbrott - Patientinformation Information till dig som fått ett handledsbrott Allmän information Handledsbrott uppkommer när man ramlar och tar emot sig med

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Munvårdsåtgärder. Förslag vid en eller flera 2:or och/eller 3:or i ROAG-J

Munvårdsåtgärder. Förslag vid en eller flera 2:or och/eller 3:or i ROAG-J Version 20140527 Munvårdsåtgärder Förslag vid en eller flera 2:or och/eller 3:or i ROAG-J Innehåll Introduktion sid 1 Röst sid 2 Läppar sid 2 Munslemhinnor sid 3 Tunga sid 4 Tandkött, Tänder, Implantat

Läs mer

Information till dig som skall opereras för akalasi med titthålsteknik

Information till dig som skall opereras för akalasi med titthålsteknik Information till dig som skall opereras för akalasi med titthålsteknik Vad är det som inte fungerar normalt vid akalsi? Vid akalasi får man tilltagande besvär att svälja mat och dryck. Sjukdomen drabbar

Läs mer

Användarguide REN intermittent kateterisering

Användarguide REN intermittent kateterisering Användarguide REN intermittent kateterisering Urologiprodukter DOLEMA AB Polygonvägen 73, 187 66 TÄBY Epost: info@dolema.com Telefon: www.dolema.com 08-446 15 06, Telefax: 08-446 15 07 Sid 1 inga är lika!

Läs mer

Elevhälsans medicinska insats PUBERTET. Killsnack

Elevhälsans medicinska insats PUBERTET. Killsnack Elevhälsans medicinska insats PUBERTET Killsnack KÖNSORGANENS ANATOMI Penis Penis är det manliga könsorganet som är uppbyggt av rot, skaft, ollon, sträng och förhud. En del killar oroar sig för om deras

Läs mer

Lär dig Andas rätt Träningsprogram för dig som har astma. Övningarna är en hjälp till god andningsteknik,

Lär dig  Andas rätt  Träningsprogram för dig som har astma. Övningarna är en hjälp till god andningsteknik, Lär dig Andas rätt Träningsprogram för dig som har astma. Övningarna är en hjälp till god andningsteknik, ökad rörlighet och styrka i muskulaturen, bättre kondition och avslappning. ANDNINGSTEKNIK Övningar

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS:

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS: Region Stockholms innerstad Sida 1 (7) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS: Sida 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion RS-virusinfektion, mer än en förkylning I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt Syncytialvirus), hur det smittar, symtom på infektion och hur du kan skydda ditt barn mot smitta. roxenback.com

Läs mer

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Apotekets råd om Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Något år innan menstruation upphör går kvinnor in i en övergångsperiod, klimakteriet. Äggstockarna producerar mindre av det kvinnliga könshormonet

Läs mer

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Vilka förutsättningar har vi i kommunen? Anna Lejdegård,hygiensjuksköterska Mikrobiologisk renhet hos medicintekninska produkter Sterilt =

Läs mer

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva L.SE.12.2014.1480 December 2014 Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

Anteckningar på Människokroppen

Anteckningar på Människokroppen Anteckningar på Människokroppen Kroppen byggs upp utav celler. De behöver få näringsämnen att jobba med. Matspjälkning (spjälkning = nedbrytning.) Från att vi stoppar något i munnen tills att det kommer

Läs mer

När barn sätter i halsen

När barn sätter i halsen Vad kan man göra? Gå en kurs i livräddande första hjälpen till barn Det är svårt att utföra en del av de moment som krävs vid hjärt-lungräddning eller om någon satt i halsen, om man inte har gått en kurs

Läs mer

Xyloproct FÖR BEHANDLING AV ÄNDTARMSBESVÄR ORSAKADE AV HEMORROJDER, ANALKLÅDA ELLER ANALSPRICKOR.

Xyloproct FÖR BEHANDLING AV ÄNDTARMSBESVÄR ORSAKADE AV HEMORROJDER, ANALKLÅDA ELLER ANALSPRICKOR. Xyloproct FÖR BEHANDLING AV ÄNDTARMSBESVÄR ORSAKADE AV HEMORROJDER, ANALKLÅDA ELLER ANALSPRICKOR. ÄNDTARMSBESVÄR Många i befolkningen lider av ändtarmsbesvär och besvären börjar oftast i åldern 20-39 år.

Läs mer