Utg BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och Väggmonterat splittsystem.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com"

Transkript

1 Utg BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem 1

2 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer att sänka dina uppvärmningskostnader och skapa en sund och behaglig inomhusmiljö året om. Värmepumpen är byggd enligt senaste tillgängliga teknologi för optimal funktion, livslängd och komfort. Anläggningen kan användas för uppvärmning, kylning (luftkonditionering) eller avfuktning. Garantivillkor Med vårt patenterade monteringssystem för luft/luft värmepumpar kan du som kund, vid privat installation, montera anläggningen själv utan användning av specialverktyg eller specialkompetens. På denna produkt har du vid köp som privatperson enligt konsumentköplagen 3 års reklamationsrätt mot fabrikationsfel. Vi lämnar 5 års kompressorgaranti. Vid garanti- eller reklamationsanspråk krävs uppvisande av inköpskvitto, ifyllt garanti/reklamationsformulär samt att produkten är monterad och använd i enlighet med informationen som givits i bruks- och monteringsanvisningen. Med FOMA:s patenterade monteringssystem har du möjligheten att spara hela eller stora delar av monteringskostnaden vid installation av produkten. Detta innebär följaktligen att du vid garanti- eller reklamationsanspråk själv ansvarig för att ta produkten till återförsäljaren eller närmsta FOMA serviceverkstad. Du kan om du önskar köpa till ett framkörningsavtal för användning vid ett eventuellt garanti eller reklamationsbehov. Avtalet gäller under hela reklamations och garantiperioden och innebär att vår servicepersonal utan kostnad kommer hem till dig och utför eventuell reparation som omfattas av garanti/reklamationsrätt. Avtalet kostar 450 kr och gäller under hela reklamations och garantiperioden om du skickar in garantikortet senast inom 7 dagar efter köpet. För att få kostnadsfri service på plats vid eventuell reklamation och garantireparation måste följande 2 punkter uppfyllas: 1) Garantikort måste vara ifyllt samt skickat till FOMA med framkörningsavtal ikryssat på kortet. 2) Service måste ha utförts vart 2:a år för privatpersoner och varje år vid drift i näringsverksamhet. Kontakta FOMA för servicepunkter vid val av annan servicefirma. Fyll i det färdig frankerade garantikortet och skicka det till FOMA eller fyll i det direkt på Vid drift i näringsverksamhet gäller 1 års garanti mot fabrikationsfel och näringsidkaren sörjer själv för att kraven i lagar och föreskrifter efterföljs. OBS! Det är mycket noga att bruks och monteringsanvisningen läses i sin helhet innan monteringen påbörjas. Följ anvisningarna noga, punkt för punkt. Det är likaså mycket viktigt att du läser denna bruksanvisning innan anläggningen tas i drift. Detta är vår garanti för att du skall känna förtroende för produkten. Vi vill att du skall bli en nöjd användare av din FOMA värmepump. Garanti- eller reklamationsanspråk samt beställning av garanti/reklamationsformulär ställs till FOMA Energy Save AB per tfn Utför inga reparationer på eget initiativ. Garantin förverkas vid sådan åtgärd. Notera även att FOMA Energy Save även kan leverera serviceavtal till konkurrenskraftiga priser. 2

3 Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Maskinens huvuddelar... 6 Funktioner...7 Fjärrkontrolll...8 Uppstart... 9 Drift (Kylning Luftavfuktning - Värme)...11 Användartips...14 Styrning av fläkthastighet och luftspjäll Nattdrift...17 Automatisk start och stopp. (Timerdrift) Underhåll Monteringstips Monteringsanvisning och CD-rom med monteringsfilm medföljer. 3

4 Säkerhetsföreskrifter Läs monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen av anläggningen. Läs igenom denna manual noga innan du använder din värmepump. Spara manualen för framtida behov. Anläggningen måste installeras korrekt och komplett innan den kan användas. Service på maskinen skall utföras av fackman, kontakta FOMA för information. FOMA tar inte ansvar för eventuella personskador eller andra skador på anläggningen som orsakats av handhavande fel eller där konsumenten ej följt montering- och anvisningsmanualer till fullo. VIKTIGT! Dra ur stickkontakten vid åskväder. Blixnedslag kan skada värmepumpen. VIKTIG Ha dock aldrig ur kontakten under en längre tid, speciellt inte under vinterhalvåret, även om anläggningen har stannat av sig självt. Autostart. Anläggningen startar automatiskt efter ett strömavbrott med den inställningen den hade innan. Anläggningen ska ha jordat uttag, 230V, 10 A trög säkring. Jordfelsbrytare med 30mA utslagseffekt rekommenderas. Använd aldrig vatten, tvättmedel, tinner eller andra rengöringsmedel för att rengöra inomhusenheten. En torr tygtrasa rekommenderas.. Dra ur stickkontakten vid skötsel och rengöring av inomhusdelen. Risk för elektrisk stöt! FARLIGT! Stick aldrig in fingrar eller andra föremål i inomhuseller utomhusdelens luftutblås. Höghastighetsfläktar sitter monterade inuti enheterna. Du kan skada både dig själv och maskinen om du gör det. Trampa eller placera aldrig tunga föremål ovanpå inom- eller utomhusdelen. VIKTIG! Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan värmepumpen installeras och används. 4

5 VIKTIG! För korrekt funktion skall anläggningen ställas in efter omgivande temperatur och luftfuktighet, såsom anges i bruksansvisningen. Vid felaktig inställning riskeras driftstörningar och vattenläckage. För felfri och säker drift: använd maskinen så som beskrivs i bruksanvisningen VIKTIG! Upprätthåll en behaglig rumstemperatur, särskilt när barn, gamla och sjuka vistas inomhus VIKTIG! Lämna aldrig en gasspis etc. i direkt exponering av luftdraget från inomhusdelen. Så sparar du mest ström! Välj värme eller kylning manuellt istället för autodrift. Ställ in temperaturen på en behaglig nivå så att anläggningen går mer eller mindre kontinuerligt. Igensatta filter sänker anläggningens effekt och höjer ljudnivån. Rengör filtren 1-2 gånger per månad. Luft- och kolfilter bör bytas ca 4 ggr/år. För att upprätthålla inställd temperatur, undvik att ha dörrar och fönster öppna under längre perioder. Dra för gardiner eller persienner, för att minska direkt solljus, när anläggningen används som luftkonditionering. Minska elförbrukningen genom att använda timer och nattinställning. Timern reglerar när värmepumpen skall vara påslagen eller avstängd. Justera höjden på luftflödet noggrant för att säkerställa god luftcirkulation och jämn temperatur i inomhusmiljön. 5

6 Maskinens huvuddelar Inomhusdel,3-delad Utomhusdel Fjärrkontroll Info sid 8 Kondensator Utblås Bottentråg med värmekabel Kondensslang 6

7 Funktioner Displayen visar vilken driftinställning anläggningar har: autodrift, kylning, värme, avfuktning, nattdrift och aktuell rumstemperatur. Displayen visar också med hjälp av lysdioder om anläggningen använder låg, mellan hög eller maximal effekt (gäller ej FOMA 4500 där lysdioderna istället blinkar då kompressorn arbetar). Anläggningen går också att använda som luftavfuktning eller bara som luftcirkulation om man samtidigt exempelvis eldar med ved (luftcirkulationsfunktionen gäller ej FOMA 4500). 7

8 Fjernkontroll Fjärrkontroll Signalsändare LCD display Av/på Driftläge ( mode ) Fläkthastighet Nattsänkning Timer på Temperaturinställning Höjdjustering av utblåsningsluften Pendelinställning av utblåsningsluften Timer av Tidsinställning, timmar Tidsinställning, minuter CLOCK -Knapp för klockinställning RESET -Knapp för nollställning av fjärrkontrollen Skjut locket nedåt för att öppna. 8

9 Uppstart VIKTIGT Observera att anläggningen ska ha jordat vägguttag! Hur du ställer in klockan 1. Skjut ner luckan på baksidan av fjärrkontrollen och sätt in batterierna med rätt polaritet. 4. Hela timmar ställs in med knappen HR. Ta hänsyn till att fjärrkontrollen har AM/PM-tid när du ställer klockan. Timmarna mellan kl 12 på dagen och midnatt är PM. Mellan midnatt och kl 12 på dagen är det AM. Ex: Klockan 6 på morgonen är det AM. Klokken 6 på kvällen är det PM. Minuter ställs in med knappen märkt MIN. 2. Tryck RESET. Tryck alltid på reset efter ett batteribyte samt före första uppstarten för att nollställa fjärrkontrollen. 5. Tryck på CLOCK igen för att bekräfta tiden. Skjut tillbaks luckan. 3. Tryck på CLOCK. Nedersta fältet på displayen börjar att blinka. 9

10 Användning av fjärrkontrollen För att fjärrkontrollen ska fungera måste det vara fri sikt och max 6 meter mellan inomhusdelens signalmottagare, som sitter på inomhusdelens högra undersida, och fjärrkontrollen (se sida 6). Om fjärrkontrollen inte fungerar Batterierna kan vara slut eller fjärrkontrollen har gått sönder. Du kan ändå starta anläggningen genom att öpnna luckan på inomhusdelen och trycka in nödbrytaren för kyla värme av. 1. När en knapp på fjärrkontrollen trycks in ska du höra ett pip från inomhusdelen som bekräftelse på att signalen mottagits. 2. Om du inte får bekräftelse; tryck igen och se till att du är inom räckvidd. 3. Var rädd om fjärrkontrollen. Tappa den inte i golvet, låt den inte bli våt och exponera den inte för direkt solljus. Montering av väggfäste 1. Montera väggfästet så att det är fri sikt mellan fjärrkontrollen och inomhusdelen, samt otillgängligt för barn. Maskinen kommer starta och gå på full effekt i ungefär 30 min. Därefter kommer fläkthastigheten justeras automatiskt utifrån de tidigare temperaturinställningarna som var. Funktion Kylning Värme Set. temp. 26 C 21 C Fläkthastighet Auto Auto Luftspjäll Auto Auto Funktionen blir indikerad med symboler på innedelens display med bla snöflinga för kylning eller röd sol för värme Byt ut batterierna när: 1. Du inte längre får bekräftelsepipet från inomhusdelen. 2. Displayen lyser svagt. Byt till likadana batterier som sitter i; typ AA. Batterierna måste sättas in med riktigt polaritet +/-. Se kap. Uppstart s

11 Autodrift Vid autodrift styrs anläggningen automatiskt, och väljer kylning, luftavfuktning eller uppvärmning utifrån en inställd temperatur. OBS! För hemmabruk rekommenderas att du inte väljer autodrift, utan manuellt väljer önskad funktion (dvs. kyla eller värmeläge). Detta för att anläggningen inte tar hänsyn till andra uppvärmningsmetoder som till exempel vedeldning. Blir inomhustemperaturen högre än inställd temperatur på pumpen kommer den istället börja kyla. Drift OBS: Varje gång du ändrar driftinställning kommer anläggningen stoppa i ett par minuter för att sedan starta igen. Detta för att förhindra kallstarter och onödigt slitage på kompressorn. Efter stopp med fjärrkontrollen kan det ta 6-8 min innan anläggningen startar igen. Vid första uppstartstillfället kan det dröja upp till 20 min innan anläggningen startar fullt ut. Tryck på on/off-knappen för att starta anläggningen. Tryck därefter på funktionsknappen under till vänster (se pil) tills symbolen som visas överst till höger på bilden visas i displayen. Värmepumpen går då på ett standardprogram och försöker ge ett optimalt inomhusklimat. Inställd temperatur visas inte på displayen vid autodrift. Tryck på TOO COLD eller TOO WARM när du vill ställa temperaturen till varmare eller kallare. Temperaturen ändras med 1 C för varje knapptryckning (max 2ºC). Den inställda temperaturen visas i 3 sekunder i displayen för att sedan visa aktuell rumstemperatur igen. För att stänga av autodriften trycker du på on/off-knappen eller på funktionsknappen för att välja annan driftinställning. Vid autodrift väljs driftinställning vid temperaturerna angivna i tabellen till höger. Bör ej användas i nordiskt klimat! Rumstemperatur vid autodrift Driftinställning 27 C eller mer Kylning C Luftavfuktning 21 C eller lägre Värme 11

12 Kylning Vid kylning styrs anläggningen så att den bara kyler i förhållande till inställd temperatur. Det innebär att anläggningen stängs av när temperaturen sjunkit under inställd temperatur. Tryck på on/off-knappen för att starta anläggningen. Tryck därefter på funktionsknappen under till vänster (se pil) tills symbolen som visas överst till vänster på bilden visas i displayen. Kontrollera också att snökristallen visas i displayen. Justera temperaturen upp eller ner genom att trycka på TOO COLD eller TOO WARM när du vill ha det varmare eller kallare. För varje tryckning ändras temperaturen 1 C. Den inställda temperaturen visas överst till höger i displayen och inomhusdelen ska bekräfta signalmottagning med ett pip för varje grad. Luftavfuktning Dagar med hög luftfuktighet kan luften kännas tung och man kan bli trött. Med luftavfuktning görs inomhusklimatet mer behagligt. Att köra anläggningen på luftavfuktning passar bäst dagar då utomhustemperaturen är mellan 21 och 27 grader. Anläggningen klarar av att avfukta så mycket som 1,6 liter vatten per timma en varm sommardag. Tryck på on/off-knappen för att starta anläggningen. Tryck därefter på funktionsknappen under till vänster (se pil) tills symbolen som visas överst till vänster på bilden visas i displayen. Justera temperaturen upp eller ner genom att trycka på TOO COLD eller TOO WARM när du vill ha det varmare eller kallare. För varje tryckning ändras temperaturen 1 C. Den inställda temperaturen visas överst till höger i displayen och inomhusdelen ska bekräfta signalmottagning med ett pip för varje grad. Luftcirkulation (ej modell 4500) Vid inställning på fläktläge visas fläktsymbolen överst till vänster i fjärrkontrollen och luften cirkulerar utan värme eller kyleffekt. Funktionen rekommenderas då alternativ värmekälla t.ex. braskamin genererar koncentrerad värme. 12

13 Uppvärmning Vid uppvärmning värmer anläggningen i förhållande till inställd temperatur. Det innebär att anläggningen stängs av när temperaturen blivit högre än inställd temperatur, vilket ger maximal värmeekonomi. Tryck på on/off-knappen för att starta anläggningen. Tryck därefter på funktionsknappen under till vänster (se pil) tills symbolen som visas överst till vänster på bilden visas i displayen. Kontrollera också att det visas en röd sol i displayen. Anläggningen går då på uppvärmning, för att ge en jämn och behaglig temperatur. Justera temperaturen upp eller ner genom att trycka på TOO COLD eller TOO WARM när du vill ha det varmare eller kallare. För varje tryckning ändras temperaturen 1 C. Den inställda temperaturen visas överst till höger i displayen och inomhusdelen ska bekräfta signalmottagning med ett pip för varje grad. Lägsta inställbara temperatur är +16ºC. Temperaturinställningen visas i ca 3-5 sekunder på inomhusdelens display. När temperaturen justeras upp eller ner, ändras det samtidig i displayen. Efter 3-5 sekunder visar displayen aktuell rumstemperatur igen. OBS: Viss temperaturavvikelse kan förkomma i olika rum. Justera detta genom att ändra lufthastigheten och temperaturen tills önskad inomhustemperatur uppnås. OBS: När utomhustemperaturen blir lägre än -25 C stänger anläggningen av sig automatiskt. Detta för att undvika onödigt slitage på kompressorn och för bästa möjliga värmeekonomi. FOMA 4500 stänger av sig vid ca -20 C. 13

14 Användartips För bästa möjliga energiekonomi rekommenderar vi att du följer hänvisningarna nedanför. Kylning För att få bästa möjliga kyleffekt är det viktigt att dörrar och fönster hålls stängda. Täck gärna för med gardiner och använd om möjligt solavskärmning. Värmning Sol avger mycket värme också under vinterperioden, även om det är kallt ute. Genom att släppa in så mycket solljus som möjligt under dagtid kan uppvärmningsutgifterna reduceras betänkligt. Energiekonomi För optimal energibesparing är det viktigt att både inomhusdel och utomhusdel har fri tillgång till luft. Täck aldrig för någon av dessa delar. Hus till utomhusdelen FOMAs värmepumpar är konstruerade för att tåla det hårda nordiska klimatet. Genom att ytterligare skydda utomhusdelen mot väder och vind kan du emellertid förenkla underhållsarbetet. Om det byggs ett tak över utomhusdelen kommer till exemplen inte snö och löv samla sig bakom maskinen. Ett snölager hind luftgenomströmningen och minskar därigenom effekten. Observera dock att värmepumpen behöver riklig tillgång till luft och att det skall gå att komma åt maskinen vid eventuell framtida service. Tak och eventuella väggar (vid speciellt hårda klimatförhållanden) runt värmepumpen får aldrig sitta närmare än 40 cm från enheten. Täck under inga omständigheter för en sådan skyddsram framtill eller undertill. 14

15 Styrning av fläkthastighet och luftspjäll Styrning av lufthastighet Fläkten har 3 olika hastigheter samt nattsäkning och cirkulation, alltså totalt 5 olika hastigheter. Dessutom kan inomhusdelen arbeta som luftrensare utan att utomhusdelen producerar värme eller kyla. Fläkten har också en automatfunktion som justerar fläkthastigheten efter inställd temperatur och reell temperatur i rummet. Som huvudregel rekommenderar vi att använda automatfunktion på anläggningar som är i kontinuerlig drift. Skulle du vilja köra anläggningen manuellt görs detta genom att trycka på knappen för fläkthastighet. Varje gång du trycker på ändras fläkthastigheten i följande ordning: I anläggningens drivrutiner/program finns vissa tillfällen när man inte kan ändra fläktinställningen. Vänta och försök igen senare. Styrning av luftspjäll Det är viktigt att få en bra spridning på luften från anläggningeni förhållande till inställningarna. Normalt rekommenderar vi att vid kyla låta luften blåsa så högt som möjligt och vid värme så lågt som möjligt, då kall luft sjunker och varm stiger. Tryck på spjällknappen för att få autopendling. Symbolen för autopendling visas i displayen. Då styrs luften automatiskt efter valt driftläge. Spjällen kan också ställas manuellt i önksad position. Tryck på knappen för spjäll och spjället ändras i följande ordning: Den valda positionen visas i fjärrkontrollen. OBS: Vid kyldrift eller luftavfuktning: Om spjället sätts i position 4 eller 5 kommer spjället automatiskt flytta sig till position 1 efter 1 timme. Detta för att förhindra att kondens ska börja droppa. Spjället måste justeras med fjärrkontrollen. Om du justerar det för hand kommer den motor som styr spjället så småningom gå sönder. Detta täcks inte av garanti. Vid värmedrift: Om inomhusdelen är monterad i närheten av golv ska spjället stå i position 1 eller 2. Sitter inomhusdelen en bit upp på väggen ska spjället vara i position 3,4 eller 5. 15

16 Pendel Man kan också ha automatisk pendelfunktion. Då justeras spjället upp och ner per automatik för att sprida luften i alla höjder. Tryck på pendelknappen för att aktivera. Spjället pendlar automatiskt tills du stänger av det. För att stänga av pendelfunktionen trycker du på spjällknappen, och spjället ställer sig på inställd position. Vid värmedrift ställer spjället sig på följande vis: När temperaturen på luften från inomhusdelen är kall ställer spjället sig i position som visas under. När temperaturen på den utgående luften är tillräckligt varm, ställer sig spjället sig som bilden under visar. Ibland kan det vara bättre att ställa in luftriktningen manuellt beroende på hur inomhusdelen är monterad, t.ex. när inomhusdelen är monterad lågt ner på en vägg. Vid kylning eller luftavfuktning bör spjället stå som på bilden under. Om du vill ställa in luftriktiningen sidvis gör du som på bilden till höger. Försiktigt! Stäng av anläggningen när du ska justera luften horisontellt. Precis innanför spjällen finns en roterande motor. Det är därför ytterst viktigt att du inte nuddar den! Spjället är delat i tre sektioner som kan ställas var för sig. 16

17 Nattdrift För bästa energiekonomi bör man sänka temperaturen på anläggningen på natten. Vid nattdrift sänks temperaturen med 3 C i förhållande till inställd temperatur som var vid värmedrift. Genom att även sänka temperaturen i rum som inte används under en lång tid (mer än 5 tim) kan man spara ytterligare % ström. När maskinen är inställd på kyla kommer temperaturen höjas 2 C i förhållande till inställd. Vid nattdrift kommer fläkthastigheten sänkas ytterligare ett steg från den lägsta fläkthastigheten. Detta för att fläktljudet ska vara så lågt som möjligt om inomhusdelen är placerad vid exempelvis ett sovrum. Nattdriften varar i 8 timmar från det att den startades tills det att normal rumstemperatur återigen är uppnådd. Tryck Tryck för att starta nattdriften. för att stänga av nattdriften. När nattdrift är valt kommer symbolen för nattdrift visas i displayen på fjärrkontrollen och fläkthastigheten kommer sänkas till det absolut lägsta. Trycker du på fläktknappen stänger du av nattdriften och inställd fläkthastighet går igång. Nattdrift går att köra i alla inställningar. Vid nattdrift, släcks innedelens display så länge nattdriften är inkopplad och aktiverad. Lyser inte displayen när nattdriften är urkopplad och avslutad, tryck på fjärrkontrollens on-knapp för att aktivera innedelens display. 17

18 Automatiskt start och stopp. Timerfunktion. OBS! Inställningarna måste göras när anläggningen är igång. Automatisk start: 1. När anläggningen är i drift, tryck för att starta inställningen. 2. Ställ in tiden du vill att anläggningen ska starta genom att tryck på och. Tryck för att ställa hela timmar, och för att ställa in minuter med 10- minutersintervall. Annullera. Tryck automatisk start. igen när du vill ta bort Automatiskt stopp: 1. När anläggningen är i drift, tryck för att starta inställningen. 2. För att ställa in timmar och minuter gör du precis likadant som i punkt 2 ovan. Annullera: Tryck igen när du vill att anläggningen ska slå av sig automatiskt. Automatiskt start och stopp kan även användas tillsammans. Det klockslag som inträffar först är den funktion som först startar/stannar. Pilen mellan klockslagen i displayen visar ordningsföljden på funktionerna. Ex: (FRÅN TILL)(TILL FRÅN). OBS: Om anläggningen inte är på (i drift) när inställningarna görs kommer timerfunktionen inte fungera. Maskinen startar automatiskt efter ett strömavbrott. 18

19 Underhåll Efter varje uppvärmningssäsong: Om du inte avser att använda din värmepump under en längre period, skall du innan anläggningen stängs av torka ur inomhusenheten. Genom att under några timmar cirkulera inneluften torkas innedelens värmeväxlare och dräneringssystem ut. Före varje uppvärmningssäsong: Rengör inomhusdelens luftfilter. Grovfiltret kan tvättas i ljummet vatten. Mikrofilter och kolfiltret ska bytas. Dessa kan du köpa hos din loka FOMA återförsäljare. Se til at ikke noe stenger for luftsirkulasjonen ved inne- og utedelen. Kontrollera att ingenting blockerar luftcirkulationen vid inne- och utedel. VIKTIGT! Stickkontakten skall aldrig tas ur vägguttaget under vinterhalvåret. Detta eftersom värmekablarna i utedelen blir satta ur funktion och komponenterna riskerar att frysa sönder. Måste maskinen stängas av, använd fjärrkontrollen, dra inte ur stickkontakten VIKTIGT! Dra ur stickkontakten ur vägguttaget vid risk för åskväder om du inte har överspänningsskydd i huset. Detta eftersom blixtnedslag kan ödelägga anläggningens komponenter. Dra ur stickkontakten ur väggen när värmepumpen under sommarhalvåret inte skall användas under en längre period, eller om du reser bort. Ta ur batterierna ur fjärrkontrollen i det fall anläggningen inte skall användas under en längre period. 19

20 Stäng av anläggningen och dra ur stickkontakten innan du utför någon form av underhåll på anläggningen. Vid rengöring av innedelens chassi kan du använda en mjuk tygtrasa doppad i milt såpvatten. Vrid ur trasan ordentligt. Använd aldrig lösningsmedel, syror eller insektsmedel på innedelen, då det kan skada maskinen. Rengöring av filter Filtren skall rengöras och bytas inför varje uppvärmningssäsong. I tillägg skall de rengöras regelbundet så länge anläggningen är i drift. Filtren hindrar damm och andra partiklar från att tränga in i fläkten och värmeväxlaren. Om filtren blir fyllda med damm kommer anläggningens förmåga att avge kyla eller värme bli starkt reducerad. Det är därför mycket viktigt att filtren hålls rena över tiden. Vi rekommenderar att filtren rengörs minst en gång i månaden, eller oftare vid behov, så länge anläggningen är i drift. Öppna frontluckan så som bilden visar. Luckan går att låsa i öppet läge. Ta ur grovfiltren, kol och mikrofiltret. Dammsug bort dammet på grovfiltren och skölj, därefter under rinnande ljummet vatten, eller lägg det i såpavatten under en timmas tid. Skölj därefter filtret och låt det torka innan det sätts tillbaka i maskinen. Tvätta aldrig grovfiltren i tvättmaskinen eller i varmare vatten än 50 0 C. Filtren kan då deformeras från sin ursprungliga form. Kolfilter och mikrofilter skall endast dammsugas eller bytas. Kolfilter och mikrofilter kan dammsugas, men bör bytas för bästa resultat. 20

21 21

22 Underhåll och övrig driftsinformation Avfrostning Anläggningen har en behovsstyrd avfrostningsprocess som aktiveras och styrs automatiskt vid behov. När avfrostning sker stannar funktionen, utedelen varvar upp och ett pysande och gurglande ljud hörs, varefter anläggningen startar upp igen. Detta kan ske med jämna mellanrum och är helt normalt. Frostbildning på utedelen Om ett lager frost bildas, som inte avfrostas bort av anläggningen automatiskt, bör innetemperaturen ökas ett par grader 22

23 23

24 Monteringstips Inomhusdelen Inomhusdelen bör placers i det rum där det mest önskad komfortabel temperatur. Den bör inte placeras rätt emot och rakt ovanför sittgrupper. Inomhusdelen ska ej placeras närmare än 25 cm från golvet eller 15 cm till taket. Viktigt är att det är öppet runt inomhusdelen så att luften kan sprida sig så bra som möjligt. Vid placering nära golvet bör spjällen riktas uppåt, då utblåstemperaturen kan bli över 60 C. Trägolv kan krympa om inomhusdelen blåser för länge på ett och samma ställe eller på för nära avstånd. Om anläggningens huvudsyfte är uppvärmning bör inomhusdelens placering vara på den nedre delen av väggen, eftersom värme stiger uppåt. Tänk på att ha så öppet som möjligt kring inomhusdelen för bästa möjliga spridning. Placera helst inomhusdelen på en yttervägg för att få så smidig rördragning som möjligt. Tänk på att du måste ha fall på kondensslangen. Utomhusdel Montera fast utomhusdelen ordentligt så att ingen eller inget kan välta den. Använd vibrationsdämparna som följer med utomhusdelen. Vid montering på annat material än betong finns det extra vibrationsdämpare att köpa som tillbehör för att reducera ljud ytterligare. Placera utomhusdelen på ett säkert ställe. Helst i norrläge och gärna med ett litet tak över. Tänk på att det måste vara minst 10 cm mellan utomhusdel och vägg och minst 4 meter fri tillgång till luft framför utomhusdelen. Undvik att placera utomhusdelen i närheten av sovrum och undvik att placera utomhusdelen på en trävägg om det är möjligt. Låt dräneringsvattnet rinna fritt från utomhusdelen. Montera inte dräneringsslangen på utomhusdelen för kondensvatten. Vattnet kan då frysa till is och hindra vattenavrinningen med skador som följd. Extra tillbehör vid montering: Stativ för värmepump Undvik vibrationer i trävägg Undvik att borra i husväggen. Enklare montering. Flexibel placering. Vitlackerat galvaniserat stål. B x D x H, 800 x 350 x 400 Max belastning 80 kg Art.nr Läs monteringsanvisningen innan Du påbörjar monteringen! 24

25 Monteringstips A - Kylrör B Diffusionsband C - Klammer D - Skruvar E - Dräneringsslang F Väggenomföring G - Kopplingslock 1- Väggplåt 2 - Skruvar 3 - Plugg 4 - Inomhusdel 5 - Väggfäste för fjärrkontroll 6 - Skruvar till väggfästet 7 - Batterier (medföljande) 8 - Fjärrkontroll 9 - Rörisolering 10 - Grovfilter 25

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning Bästa kund! Tack för att du har valt ett utomhusspabad från Camargue-serien Denna monterings- och bruksanvisning

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER ULTRASONIC OIL NIVÅMÄTARE ULTRALJUDSMÄTARE FÖR OLJENIVÅ OCH SENSOR FÖR ATT UPPTÄCKA OLJA MELLAN DUBBELVÄGGARNA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Den här produkten ska bara användas på oljetankar för privat bruk

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK23

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK23 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK3 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för att

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

Instruktionsboken Husbilen Van Exclusive, Toskana Exclusive och Sphinx. Version 08/2011

Instruktionsboken Husbilen Van Exclusive, Toskana Exclusive och Sphinx. Version 08/2011 Instruktionsboken Husbilen Van Exclusive, Toskana Exclusive och Sphinx S Version 08/2011 Inledning Bäste husbilsägare, Vi gratulerar dig till köpet av din nya husbil från HOBBY. Det förtroende du ger oss

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Air Star Comfort 20 / 30

Air Star Comfort 20 / 30 Friskluft med VÄRMEÅTERVINNING Air Star Comfort 20 / 30 Användarmanual Användarhandbok 1 Version 1.6 Innehållsförteckning Plocklista 3 Teknisk Data 3 Comfort 20 3 Comfort 30 3 Användning 4-5 Försiktighetsåtgärder

Läs mer