Det första steget till exakt rätt lösning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det första steget till exakt rätt lösning."

Transkript

1 Kammartorkar

2 2

3 Det första steget till exakt rätt lösning. Det pågår en intressant utveckling inom träförädlingsindustrin. Inte minst på senare tid har vi sett många initiativ till ökad förädling som vidgar marknaden för trä, både här hemma och internationellt. I den utvecklingen har vi har bestämt oss för att fortsätta vara den ledande aktören i vår länk av kedjan. Vårt bidrag är att utveckla bättre och bättre tekniker för allt från virkestorkning till värmebehandling som möter allt hårdare krav från våra kunders kunder. Det innebär också en ambition att kunna erbjuda exakt rätt lösning för varje produktions- och kvalitetsbehov. Det är därför vi förfogar över marknadens bredaste produktprogram inom vårt område. I den här trycksaken presenterar vi vårt sortiment av kammartorkar, högtemperaturtorkar och värmebehandlingsanläggningar. Kammartorken har alltid varit det naturliga valet för torkning av grövre plank och hårda krav på torkkvalitet. Även om kammartorken som princip får allt hårdare konkurrens från den nya generationens kanaltorkar, finns det områden där produktionsprocessen och kraven på slutkvalitet gör kammartorken till det optimala valet. Torkprincipen är i grunden densamma. Skillnaden är att i kanaltorken ändras klimatet för varje paket under transport genom torken. I kammartorken regleras klimatet för hela satsen under torktiden. Det gäller även högtemperaturtorken för kunder som prioriterar hög produktivitet. Sist, men inte minst, hittar du våra värmebehandlingsanläggningar som bygger på den marknadsledande ThermoWood -metoden. Förutom en unik hållbarhet och formstabilitet uppskattas det värmebehandlade träet även för sin naturliga, bruna färgton. Se gärna den här trycksaken och motsvarande presentation av vårt sortiment inom kanaltorkar som lathundar för det första steget i ert val. Ge oss sedan chansen att föreslå exakt rätt lösning för era och era kunders behov. INNEHÅLL KAMMARTORK, TRUCKMATAD 4 KAMMARTORK, E-VAGNSMATAD 6 HÖGTEMPERATURTORK 8 VÄRMEBEHANDLING 10 TEKNISKA LÖSNINGAR 12 faktaguide 14 3

4 Truckmatad kammartork 4

5 Den truckmatade kammartorken medger, precis som alla våra kammartorkar, en exakt styrning av klimatet under hela torkprocessen. Det skapar möjlighet till mycket långtgående nedtorkning till exakt önskad målfuktkvot och minimal risk för sprickbildning. Torktypen ger även stor flexibilitet vad gäller träslag och dimensioner. Den truckmatade kammartorken kräver ett relativt litet utrymme och är ett bra val vid höga krav på slutkvalitet till lägsta investeringskostnad. I kombination med marknadens ledande styrsystem ger våra kammartorkar alla förutsättningar att möta allt hårdare krav på förädling och kundanpassning. Med utgångspunkt från torkbehovet erbjuds valfrihet mellan schemastyrning, modellstyrning, effektstyrning, adaptiv simulatorstyrning eller adaptiv temperaturfallsstyrning. Lägg därtill Valutecs ledande simulatorteknologi som i händerna på en professionell torkskötare kortar tiden radikalt fram till en optimal torkprocess. Torkhuset byggs i rostfritt stål och cirkulationsluften styrs av axia lfläktar. Med en bredd på upp till 14 meter finns det möjlighet att placera två eller fler paket i bredd. Byggnaden har en ventilerad kallvinda, där all känslig utrustning är placerad. Alla konstruktionslösningar bygger på nordisk och internationellt ledande forskning och utveckling. (Se tekniska lösningar sidan 12.) Torken kan med fördel förses med värme återvinningssystem. Valutecs truckmatade kammartork är speciellt anpassad för plankor, men kan även användas för bräder. Satsvolymen varierar mellan m 3 och målfuktkvoten är 5 20 %. Princip Torken lastas och lossas med truck från en sida. Axialfläktar placerade på ett däck ovanför virkeslasten blåser cirkulations luften mellan ströraderna i virkets längdriktning. Värmebatterierna av lamelltyp ger maximal värmeöverföring. Efter inledande likställning av fuktkvoten anpassas värmenivån efter hur fuktkvoten förändras. Den fuktiga luften evakueras via två kanaler på vardera sidan av lasten med hjälp av tryckdifferensen eller en frånluftsfläkt. I vår satsning på att utvecklas till ett av Europas bästa gransågverk ingick bl a TIO nya truckmatade kammartorkar. De motsvarade våra krav på långtgående nedtorkning, pris-prestanda samt driftsekonomi. I valet lade vi stor vikt vid tekniska lösningar, torkhusets konstruktion och styrsystemet. Jerry Larsson, sågverkschef på SCA Tunadal 5

6 E-vagnsmatad kammartork 6

7 E-vagnsmatning är ett bra val om hög prioritet läggs vid stor satsvolym och hög produktivitet. Genom att lastning och lossning sker i torkens längdriktning kan ett stort antal torkar placeras bredvid varandra. Med lastningen av virket utanför torken minimeras växlingstiden. Kammartorken ger stor flexibilitet vad gäller träslag och dimensioner. Den exakta styrningen av klimatet under torkprocessen ger optimala förutsättningar att möta alla krav på hög förädling och kundanpassning. Torktypen klarar mycket långtgående nedtorkning till exakt målfuktkvot och minimerar risken för sprickbildning. Torkhuset byggs normalt i rostfritt stål och cirkulationsluften styrs av axialfläktar. Byggnaden har en ventilerad kallvinda, där all känslig utrustning är placerad. Alla konstruktionslösningar bygger på nordisk och internationellt ledande forskning och utveckling. (Se tekniska lösningar sidan 12.) Torken kan med fördel förses med värmeåtervinningssystem. Valutecs E-vagnsmatade kammartork är speciellt anpassad för plankor, men kan även användas för bräder. Satsvolymen varierar mellan m 3 och målfuktkvoten är 5 20 %. Princip E-vagnen matas in med matare. Torken kan även erhållas med utrustning för automatisk satsning. Axialfläktar placerade på ett däck ovanför virkeslasten blåser cirkulationsluften mellan ströraderna i virkets längdriktning. Värmebatterierna av lamelltyp ger maximal värmeöverföring. Efter inledande likställning av fuktkvoten anpassas värmenivån efter hur fuktkvoten förändras. Den fuktiga luften evakueras via två kanaler på vardera sidan av lasten med hjälp av tryckdifferensen eller en frånluftsfläkt. Investeringen i nya torkar var en del i vår satsning på rationalisering och kostnadseffektivisering. Med tre moderna kammartorkar kunde vi ersätta våra sex befintliga kondensationstorkar. E-vagnsmatningen sparar mycket tid och pengar genom att vi slipper truckkörningen och separata virkesmagasin. Olof Hållander, Hållanders Sågverk 7

8 Högtemperaturtork 8

9 När kraven på fuktkvotsspridning och virkets slutkvalitet tillåter finns det möjlighet att välja en alternativ torkmetod med mycket hög produktivitet. Torkningsprocessen i högtemperaturtorken är betydligt snabbare än i andra virkestorkar. Som exempel kan nämnas att torktiden för 50 mm virke är ungefär ett dygn. Med torktemperaturer ända upp till 140 C förångas vattnet och avgår därför snabbare än vid vanlig diffusion. För att klara de höga temperaturerna, ångtrycket och förångningsgraden är torkhuset konstruerat i rostfritt, ångtätt och välisolerat utförande. Byggnaden har en ventilerad kallvinda, där all känslig utrustning är placerad. Fläktmotorerna är luftkylda och väl inkapslade. Torken har dessutom en lastningslösning för effektiv växling, där virket lastas på vagnar som matas in med ett rälsbundet system. Torkningen styrs i första hand genom att reglera tillförd värmeeffekt och i valet av torr temperatur, vilket gör att avdunstningen kan kontrolleras för att uppnå önskat slutresultat. I torkningens slutfas kan processen även styras via psykometerskillnad. Virket som torkas i en högtemperaturtork får en relativt stor fuktgradient. Ytorna är torra och centrum relativt fuktigt, med tryckspänning i ytan och dragspänning i centrum. Dessa skillnader utjämnas genom konditionering efter avslutad torkning. Den korta torkningstiden medför att blåsdjupet i en högtemperaturtork inte bör överstiga 4 meter, vilket innebär att två virkespaket av normalstorlek får plats i bredd. Valutecs högtemperaturtork är speciellt anpassad för plankor och stolpar, men kan även användas för bräder. Satsvolymen är upp till 200 m 3 och målfuktkvoten 2 18 %. Princip Virket torkas via förångning av vatten genom kokning i en miljö med temperaturer på 100 C och över. Virket lastas på vagnar som sedan trycks eller dras på räls in i torken. Luften blåser via fläktar genom virket tvärs mot transportriktningen. Mättad vattenånga som basningsmedia ger snabb uppvärmning. Fuktgradienten med torra ytor och relativt fuktigt centrum utjämnas genom konditionering. Den stora besparingen med högtemperaturtorkning av våra kraftlednings- och telefonstolpar är att vi undviker behovet av stora lager. Valutec hjälpte oss att välja rätt lösningar för våra behov. Redan från start har vi haft ett nära och öppet samarbete där våra erfarenheter även bidragit i deras utvecklingsarbete. Tommy Karlsson, vd på Impregna AB i Ludvika 9

10 Värmebehandling ThermoWood 10

11 Valutecs anläggningar för värmebehandling baseras på den marknadsledande ThermoWood -metoden. ThermoWood kan snarast betraktas som ett eget träslag eftersom behandlingen ger träet helt nya egenskaper. Det är också skälet bakom det ökande intresset på marknaden, bl a som ett mycket bra alternativ till tropiska träslag och tryckimpregnerat virke. Träet blir mer dimensionsstabilt vid fuktförändringar, det binder mindre fukt än vanligt trä, det är mer rötbeständigt och får en estetisk genomfärgning i olika bruna nyanser. Det behandlade virket behåller sina unika egenskaper även under växlande väderförhållanden. Genom att anpassa temperaturnivå och processtid kan virkets egenskaper och bruna färgton anpassas efter slutkundens behov. Träet får en låg jämviktsfuktkvot och ökad beständighet mot biologisk nedbrytning. Eftersom inga kemiska produkter används i processen är ThermoWood ett mycket miljövänligt alternativ, utan risk för urlakning av kemikalier från den färdiga slutprodukten. Lämpliga användningsområden är utomhuspaneler, dörrar, fönster, uteplatser, bastuinredningar, trall och möbler. Grundtekniken är resultatet av ett finskt samarbetsprojekt under 1990-talet. Sedan dess har Valutec arbetat vidare med forskning och utveckling tillsammans med samarbetspartners i Norden och Kanada. Valutecs anläggningar för värmebehandling är speciellt anpassad för bräder, men kan även användas för plankor. Satsvolymen varierar mellan m 3 och målfuktkvoten är 2 6 % Princip Processen inleds med torkning, antingen i konventionella torkar med efterföljande behandling i en separat värmebehandlingskammare, eller som ett första steg i en integrerad process. Värmebehandlingssteget innebär en upphettning under upp till mellan 180 till 230 grader, vilket sker i en syrefattig ångatmosfär för att undvika pyrolys och brand. Med sina unika miljöfördelar, sin formstabilitet och sin vackra färg såg vi en stor MARKNADSpotential i värmebehandlat trä. Valet föll på den patenterade ThermoWood -processen och en anläggning från Valutec som erbjöd bästa prisprestanda. Efter ett väl genomfört investeringsprojekt förfogar vi över en anläggning som uppfyller alla förväntningar Gustav Åström, vd på HeatWood i Hudiksvall 11

12 BASNING TRYCKRAMAR STYRSYSTEM E-VAGNSMATNING VÄRMEBATTERIER VÄRMEÅTERVINNING Lösningar i den tekniska frontlinjen. I varje detalj. Styrsystem. Valmatics och PCS 190. För att underlätta kompatibilitet med kundernas tidigare styrsystem, erbjuder Valutec två av marknadens ledande styrsystem; Valmatics och PCS 190. Systemen ger mycket stor valfrihet att välja styrmetodik. Tillsammans erbjuder systemen val mellan schemastyrning, modellstyrning, effektstyrning, adaptiv simulatorstyrning eller adaptiv temperaturfallsstyrning. Grafiska, intuitivt utformade gränssnitt gör systemen mycket lätta att använda. Simulator för automatisk beräkning av optimalt torkschema, temperaturinställningar utifrån råvarudata. Byggsystem Samtliga torkar kan erhållas med Valutecs byggsystem i rostfritt eller aluminium. Rostfritt stål FEM-beräknad konstruktion i 2 10 mm. Prefabricerade moduler med ett minimum av svetsning. Statiska fogar med skruvförband och silikonmassa. Stommen är konstruerad för tålighet mot värmeutvidgning och utmattning. Inget behov av monteringssvetsning. Stor säkerhet mot instabilitet och brott. Aluminium FEM-beräknad materialoptimerad grundkonstruktion. Meterbreda profilerade element, tillverkade i en klipp. Elementen bockas i en 14 m lång tandempress. Statiska fogar med skruvförband och silikonmassa. Prefabricerade, hopbultade blocksegment för rationellt blockmontage. Stabila element i 2 mm och lastbärande profiler i 6 10 mm. Dimensionering för laster och värmeutvidgning. 12

13 PORTAR BYGGSYSTEM FLAPS FLÄKTAR Portar Styva portblad i aluminium. Bladen är uppbyggda av samma princip som byggsystemet. Mineralullsisolering och profilerade täckplåtar med god isolering mot värme och ljud. Elementen hålls samman av en yttre ram med tätningslist. Lagrade tappar ger effektiv låsning mot portramarnas tätningsyta. Portlyft med elektriskt vertikalt wirespel. Fläktar Axialfläktar optimerade utifrån driftsförutsättningar för högsta verkningsgrad. Diametrar från 800 till 1600 mm med ställbara eller fasta blad. För driftstemperaturer över 90 grader levereras motorer med luftkylning. En yttre kylfläkt tillför varje motor kylluft. Flaps Flaps för tätning av runt virkeslasten för att motverka luftläckage och onödig fuktspridning. Vikbara sidoflaps med sammanlänkad mekanism för manuell manövrering. Virkesmatning Paketmatarsystem med stabila virkesvagnar och väl avvägt rälssystem. Tryckramar Tryckramar för minimal deformation av de översta virkeslagren. Stabilt gejdrad rostfri belastningsram som medger fast monterade cylindrar och helt snedställbar ram utan risk för låsning. Belastning på upp till 1 ton per cylinder. Rostfria kolvstänger med vitontätningar samt rostfria rör, inklusive anslutningar. Finns även i saxutförande för inbyggnad i befintliga torkar. Basning Basningssystem för minimerad spricktillväxt, kontrollerad fuktspridning och utjämnade fuktgradienter. Högtrycksvarmvattenbasning, HTVVB. Förvärmt vatten pressas och finfördelas i separata dysor med hjälp av ett högt tryck. Den högre vattentemperaturen underlättar förångning av vattendropparna vilket ger effektiv uppfuktning av cirkulationsluften. Ångbasning (Relaxprocess). Systemet använder ånga som medium för att skapa ett kontrollerat klimat under uppvärmning och konditio nering. Ångan ger genom sin kondensering på virkesytorna en mycket snabb uppvärmning. Värmebatterier Värmebatterier av lamelltyp uppbyggda av kopparrör och aluminiumlameller, alternativt kopparlameller. Stor överföringsyta och värmeledande material ger effektiv värmeöverföring. Lågt luftmotstånd och liten risk för igensättning. Väl kontrollerade röranslutningar, kragningar och hårdlödningar. Värmeåtervinning Motströms luft/luft värmeväxlare som tar tillvara energi i frånluften för uppvärmning av tilluft. Kompakt och i stort sett underhållsfri konstruktion i rostfritt material. Evakueringsfläkt placeras i anslutning till växlaren. Finns i tre storlekar. Energiåtervinningen för kanaler i normala temperaturintervall ligger på ca %. 13

14 Kammartorkar. Faktaguide. KAMMARTORKAR HÖGTEMP. TORK = klarar = rekommendation VÄRME- BEHANDLING EGENSKAPER Bräder Plankor Minimalt utrymmeskrav Stor satsvolym Hög tillgänglighet/kort växlingstid Minimal sprickbildning Minimal fuktkvotsspridning Truckmatad E-vagnsmatad Vagnsmatad ThermoWood TEKNISKA FAKTA Max torktemperatur ( C) 90 eller Satsvolym (m 3 ) < Målfuktkvot (%) Byggnadsmaterial Rostfritt stål eller aluminium Rostfritt stål Rostfritt stål Värmegenomg. koeff (W/m 2 O C) <0,30 <0,30 Portsystem Horisontell- eller vertikalportar Port med klämsystem Lufttätning/flaps Viraduk eller EPDM Rostfri plåt Toppbelastning Pneum tryckramar Separata vikter Separata vikter Fläktar, diameter (mm) Fläktar, antal Lufthastighet (m/s) Basningssystem Högtrycksvarmvatten eller ånga Högtryckskallvatten och ånga Styrsystem Valmatics eller PCS 190 Walpas TPR Värmemedia Hetvatten eller ånga Ånga, el eller hetolja Se även separata produktblad. Valutec förbehåller sig rätten till ändringar. 14

15 15

16 VALUTEC AB Box Skellefteå Tel Fax E-post: VALUTEC OY Pl 43 FIN Turku Tel Fax E-post:

VALUTECNEWS. Sågverken gasar. Men hänger kvaliteten med? sid 2 3. Så här mycket kostar kvalitetsbrist i torkningen. Energioptimering på Lidingö

VALUTECNEWS. Sågverken gasar. Men hänger kvaliteten med? sid 2 3. Så här mycket kostar kvalitetsbrist i torkningen. Energioptimering på Lidingö 2014 2 VALUTECNEWS UT VECKLING / K VALITET / VIRKESTORKEKONOMI 4 6 7 Så här mycket kostar kvalitetsbrist i torkningen Energioptimering på Lidingö Valutecs idé blev forskningsprojekt Sågverken gasar Men

Läs mer

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft Tryckluftsprodukter Kvalitet, prestanda och säkerhet tryckluft Med nästan 60 år i branschen finns CEJN över hela världen och vi är stolta över att vi fortfarande är made in Sweden. DETTA ÄR CEJN SNABBKOPPLINGAR

Läs mer

Produktpresentation. Jäs/Kyl/Frys

Produktpresentation. Jäs/Kyl/Frys Produktpresentation Jäs/Kyl/Frys Marknadsledande Kyl-jäs, frys-jäs från Sveba-Dahlen I Sveba-Dahlen:s breda produktutbud så hittar ni jäsutrustning för alla behov. Våra pålitliga och användarvänliga produkter

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

TYLÖ BYGG BASTU. OBS: Alla priser i katalogen är inklusive svensk moms.

TYLÖ BYGG BASTU. OBS: Alla priser i katalogen är inklusive svensk moms. TYLÖ BYGG BASTU OBS: Alla priser i katalogen är inklusive svensk moms. TYLÖ BYGG BASTU Bygg din egen bastu Om du drömmer om en egen bastu hemma, varför inte bygga den själv? Istället för dyra fakturor

Läs mer

Raketskolan tar ut svängarna

Raketskolan tar ut svängarna Gyproc Hållbart byggande med lättbyggnadsteknik #2 2012 Raketskolan tar ut svängarna TEMA: Brandskydd n Tuffa krav på Täby centrum n Nya FireCase klarar fukt bättre n Brandsäkring av stål utan profiler

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik 3M Tejp och lim Produktguide Bästa fäste med rätt teknik Möjligheterna är obegränsade Läs och låt dig inspireras Goda råd och idéer Det är mycket lättare att uppnå perfekt resultat med tejp och lim om

Läs mer

TRIDENT EU-RAMP. EU-RAMP den perfekta rampen hela vägen fram till dörren

TRIDENT EU-RAMP. EU-RAMP den perfekta rampen hela vägen fram till dörren TRIDENT EU-RAMP EU-RAMP den perfekta rampen hela vägen fram till dörren Den perfekta rampen EU-ramp är avsedd för personer som vill förflytta sig snabbt och säkert gående, med hjälp av rollator eller rullstol.

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Ett häfte om temperaturens betydelse Januari 07 Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens

Läs mer

Att välja trä En faktaskrift om trä

Att välja trä En faktaskrift om trä Att välja trä En faktaskrift om trä Miljö Materialet Fukt Träskydd Sortiment Produkter Byggprocessen Hantering Ytbehandling Förbandstyper Byggregler Virkesåtgång Copperhill Mountain Lodge, Åre, nominerad

Läs mer

Godkänt system ger lönsamhet i avfallet. Trumkompostering för stallgödsel, slam, matavfall m.m. www.ecsab.com

Godkänt system ger lönsamhet i avfallet. Trumkompostering för stallgödsel, slam, matavfall m.m. www.ecsab.com Godkänt system ger lönsamhet i avfallet Trumkompostering för stallgödsel, slam, matavfall m.m. www.ecsab.com Kompostera Mera! Gör avfallet till en resurs Kompostering är ett naturligt sätt att ta tillvara

Läs mer

BYGG ENKELT I TRÄ. Goda rum LIMTRÄ KERTO. Levande material för inspirerande miljöer

BYGG ENKELT I TRÄ. Goda rum LIMTRÄ KERTO. Levande material för inspirerande miljöer LIMTRÄ KERTO OM MOELVEN Moelven Töreboda har producerat och levererat limträ till byggen sedan 1919 och ligger i Töreboda, vid Göta kanal. Förutom produktion av standard- och specialbalkar erbjuder Moelven

Läs mer

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov Högtryckshydraulik 70 300 MPa Högtryckshydraulik Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov 2 Innehåll Innehåll Innehåll En marknadsledande ställning är mer

Läs mer

Vinnare av Stora Produktivitetspriset 2006

Vinnare av Stora Produktivitetspriset 2006 4 SPONGE-JET BLÄSTRING SKANDINAVISK Vinnare av Stora Produktivitetspriset 2006 Juryns motivering: En god kommersiell anpassning av en miljövänlig produkt med gott nytänkande och med en god påverkan på

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

LESOL solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet. Vår erfarenhet - Din trygghet. Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se. Katalog nr 3

LESOL solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet. Vår erfarenhet - Din trygghet. Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se. Katalog nr 3 LESOL solvärme Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se Katalog nr 3 1 Solens möjligheter Klimatförändringar på grund av våra utsläpp av växthusgaser är idag verklighet. Med användning av rätt teknik som t ex solenergi

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Temperaturens betydelse Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens hållfasthetstillväxt.

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

Kartong på Iggesunds vis

Kartong på Iggesunds vis Kartong på Iggesunds vis Kunskapsmaterial Kartong på Iggesunds vis är en del av Iggesunds Ankarmaterial - ett informationsmaterial som består av följande publikationer: Paperboard Referensmanual Paperboard

Läs mer

Spårväg DEN GODA STADEN. Thomas Johansson. Guide för etablering. Thomas Lange. Internationella erfarenheter för nordiska förhållanden

Spårväg DEN GODA STADEN. Thomas Johansson. Guide för etablering. Thomas Lange. Internationella erfarenheter för nordiska förhållanden Spårväg Guide för etablering Internationella erfarenheter för nordiska förhållanden Thomas Johansson Thomas Lange DEN GODA STADEN Thomas Johansson Thomas Lange Spårväg Guide för etablering Spårväg Guide

Läs mer

Formbarhet hos rostfritt stål

Formbarhet hos rostfritt stål Material och användningsområden, volym 8 Euro Inox Euro Inox är en europeisk organisation för marknadsutveckling av rostfritt stål. Medlemmarna i Euro Inox innefattar: Europeiska producenter av rostfritt

Läs mer

Rent vatten utan bekymmer

Rent vatten utan bekymmer Rent vatten utan bekymmer KLARO minireningsverket med smart teknik Utvecklad för nordiska förhållanden Inga mekaniska delar i avloppet Ingen teknik som kräver ström i avloppet Ingen pump i avloppet Innehållsförteckning

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS I HUDIKSVALLS TIDNING, LJUSDALS-POSTEN, LJUSNAN OCH SÖDERHAMNS-KURIREN ONSDAG 16 MARS 2011 ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS I HUDIKSVALLS TIDNING, LJUSDALS-POSTEN, LJUSNAN OCH SÖDERHAMNS-KURIREN ONSDAG 16 MARS 2011 ANNONS NR 1 2011 En annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Förnybar energi närproducerad el och biovärme Bollnäs Energi bygger ut SIDORNA 4 5 Lokal vindkraft SIDORNA 8 9 Bioolja i kyrkan

Läs mer

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Water & Wastewater Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Effektiva pumplösningar för småhus Innehåll Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem... 3 Flygt LTA för hushåll Baspaket... 6 Flygt LTA för professionella

Läs mer