Det första steget till exakt rätt lösning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det första steget till exakt rätt lösning."

Transkript

1 Kammartorkar

2 2

3 Det första steget till exakt rätt lösning. Det pågår en intressant utveckling inom träförädlingsindustrin. Inte minst på senare tid har vi sett många initiativ till ökad förädling som vidgar marknaden för trä, både här hemma och internationellt. I den utvecklingen har vi har bestämt oss för att fortsätta vara den ledande aktören i vår länk av kedjan. Vårt bidrag är att utveckla bättre och bättre tekniker för allt från virkestorkning till värmebehandling som möter allt hårdare krav från våra kunders kunder. Det innebär också en ambition att kunna erbjuda exakt rätt lösning för varje produktions- och kvalitetsbehov. Det är därför vi förfogar över marknadens bredaste produktprogram inom vårt område. I den här trycksaken presenterar vi vårt sortiment av kammartorkar, högtemperaturtorkar och värmebehandlingsanläggningar. Kammartorken har alltid varit det naturliga valet för torkning av grövre plank och hårda krav på torkkvalitet. Även om kammartorken som princip får allt hårdare konkurrens från den nya generationens kanaltorkar, finns det områden där produktionsprocessen och kraven på slutkvalitet gör kammartorken till det optimala valet. Torkprincipen är i grunden densamma. Skillnaden är att i kanaltorken ändras klimatet för varje paket under transport genom torken. I kammartorken regleras klimatet för hela satsen under torktiden. Det gäller även högtemperaturtorken för kunder som prioriterar hög produktivitet. Sist, men inte minst, hittar du våra värmebehandlingsanläggningar som bygger på den marknadsledande ThermoWood -metoden. Förutom en unik hållbarhet och formstabilitet uppskattas det värmebehandlade träet även för sin naturliga, bruna färgton. Se gärna den här trycksaken och motsvarande presentation av vårt sortiment inom kanaltorkar som lathundar för det första steget i ert val. Ge oss sedan chansen att föreslå exakt rätt lösning för era och era kunders behov. INNEHÅLL KAMMARTORK, TRUCKMATAD 4 KAMMARTORK, E-VAGNSMATAD 6 HÖGTEMPERATURTORK 8 VÄRMEBEHANDLING 10 TEKNISKA LÖSNINGAR 12 faktaguide 14 3

4 Truckmatad kammartork 4

5 Den truckmatade kammartorken medger, precis som alla våra kammartorkar, en exakt styrning av klimatet under hela torkprocessen. Det skapar möjlighet till mycket långtgående nedtorkning till exakt önskad målfuktkvot och minimal risk för sprickbildning. Torktypen ger även stor flexibilitet vad gäller träslag och dimensioner. Den truckmatade kammartorken kräver ett relativt litet utrymme och är ett bra val vid höga krav på slutkvalitet till lägsta investeringskostnad. I kombination med marknadens ledande styrsystem ger våra kammartorkar alla förutsättningar att möta allt hårdare krav på förädling och kundanpassning. Med utgångspunkt från torkbehovet erbjuds valfrihet mellan schemastyrning, modellstyrning, effektstyrning, adaptiv simulatorstyrning eller adaptiv temperaturfallsstyrning. Lägg därtill Valutecs ledande simulatorteknologi som i händerna på en professionell torkskötare kortar tiden radikalt fram till en optimal torkprocess. Torkhuset byggs i rostfritt stål och cirkulationsluften styrs av axia lfläktar. Med en bredd på upp till 14 meter finns det möjlighet att placera två eller fler paket i bredd. Byggnaden har en ventilerad kallvinda, där all känslig utrustning är placerad. Alla konstruktionslösningar bygger på nordisk och internationellt ledande forskning och utveckling. (Se tekniska lösningar sidan 12.) Torken kan med fördel förses med värme återvinningssystem. Valutecs truckmatade kammartork är speciellt anpassad för plankor, men kan även användas för bräder. Satsvolymen varierar mellan m 3 och målfuktkvoten är 5 20 %. Princip Torken lastas och lossas med truck från en sida. Axialfläktar placerade på ett däck ovanför virkeslasten blåser cirkulations luften mellan ströraderna i virkets längdriktning. Värmebatterierna av lamelltyp ger maximal värmeöverföring. Efter inledande likställning av fuktkvoten anpassas värmenivån efter hur fuktkvoten förändras. Den fuktiga luften evakueras via två kanaler på vardera sidan av lasten med hjälp av tryckdifferensen eller en frånluftsfläkt. I vår satsning på att utvecklas till ett av Europas bästa gransågverk ingick bl a TIO nya truckmatade kammartorkar. De motsvarade våra krav på långtgående nedtorkning, pris-prestanda samt driftsekonomi. I valet lade vi stor vikt vid tekniska lösningar, torkhusets konstruktion och styrsystemet. Jerry Larsson, sågverkschef på SCA Tunadal 5

6 E-vagnsmatad kammartork 6

7 E-vagnsmatning är ett bra val om hög prioritet läggs vid stor satsvolym och hög produktivitet. Genom att lastning och lossning sker i torkens längdriktning kan ett stort antal torkar placeras bredvid varandra. Med lastningen av virket utanför torken minimeras växlingstiden. Kammartorken ger stor flexibilitet vad gäller träslag och dimensioner. Den exakta styrningen av klimatet under torkprocessen ger optimala förutsättningar att möta alla krav på hög förädling och kundanpassning. Torktypen klarar mycket långtgående nedtorkning till exakt målfuktkvot och minimerar risken för sprickbildning. Torkhuset byggs normalt i rostfritt stål och cirkulationsluften styrs av axialfläktar. Byggnaden har en ventilerad kallvinda, där all känslig utrustning är placerad. Alla konstruktionslösningar bygger på nordisk och internationellt ledande forskning och utveckling. (Se tekniska lösningar sidan 12.) Torken kan med fördel förses med värmeåtervinningssystem. Valutecs E-vagnsmatade kammartork är speciellt anpassad för plankor, men kan även användas för bräder. Satsvolymen varierar mellan m 3 och målfuktkvoten är 5 20 %. Princip E-vagnen matas in med matare. Torken kan även erhållas med utrustning för automatisk satsning. Axialfläktar placerade på ett däck ovanför virkeslasten blåser cirkulationsluften mellan ströraderna i virkets längdriktning. Värmebatterierna av lamelltyp ger maximal värmeöverföring. Efter inledande likställning av fuktkvoten anpassas värmenivån efter hur fuktkvoten förändras. Den fuktiga luften evakueras via två kanaler på vardera sidan av lasten med hjälp av tryckdifferensen eller en frånluftsfläkt. Investeringen i nya torkar var en del i vår satsning på rationalisering och kostnadseffektivisering. Med tre moderna kammartorkar kunde vi ersätta våra sex befintliga kondensationstorkar. E-vagnsmatningen sparar mycket tid och pengar genom att vi slipper truckkörningen och separata virkesmagasin. Olof Hållander, Hållanders Sågverk 7

8 Högtemperaturtork 8

9 När kraven på fuktkvotsspridning och virkets slutkvalitet tillåter finns det möjlighet att välja en alternativ torkmetod med mycket hög produktivitet. Torkningsprocessen i högtemperaturtorken är betydligt snabbare än i andra virkestorkar. Som exempel kan nämnas att torktiden för 50 mm virke är ungefär ett dygn. Med torktemperaturer ända upp till 140 C förångas vattnet och avgår därför snabbare än vid vanlig diffusion. För att klara de höga temperaturerna, ångtrycket och förångningsgraden är torkhuset konstruerat i rostfritt, ångtätt och välisolerat utförande. Byggnaden har en ventilerad kallvinda, där all känslig utrustning är placerad. Fläktmotorerna är luftkylda och väl inkapslade. Torken har dessutom en lastningslösning för effektiv växling, där virket lastas på vagnar som matas in med ett rälsbundet system. Torkningen styrs i första hand genom att reglera tillförd värmeeffekt och i valet av torr temperatur, vilket gör att avdunstningen kan kontrolleras för att uppnå önskat slutresultat. I torkningens slutfas kan processen även styras via psykometerskillnad. Virket som torkas i en högtemperaturtork får en relativt stor fuktgradient. Ytorna är torra och centrum relativt fuktigt, med tryckspänning i ytan och dragspänning i centrum. Dessa skillnader utjämnas genom konditionering efter avslutad torkning. Den korta torkningstiden medför att blåsdjupet i en högtemperaturtork inte bör överstiga 4 meter, vilket innebär att två virkespaket av normalstorlek får plats i bredd. Valutecs högtemperaturtork är speciellt anpassad för plankor och stolpar, men kan även användas för bräder. Satsvolymen är upp till 200 m 3 och målfuktkvoten 2 18 %. Princip Virket torkas via förångning av vatten genom kokning i en miljö med temperaturer på 100 C och över. Virket lastas på vagnar som sedan trycks eller dras på räls in i torken. Luften blåser via fläktar genom virket tvärs mot transportriktningen. Mättad vattenånga som basningsmedia ger snabb uppvärmning. Fuktgradienten med torra ytor och relativt fuktigt centrum utjämnas genom konditionering. Den stora besparingen med högtemperaturtorkning av våra kraftlednings- och telefonstolpar är att vi undviker behovet av stora lager. Valutec hjälpte oss att välja rätt lösningar för våra behov. Redan från start har vi haft ett nära och öppet samarbete där våra erfarenheter även bidragit i deras utvecklingsarbete. Tommy Karlsson, vd på Impregna AB i Ludvika 9

10 Värmebehandling ThermoWood 10

11 Valutecs anläggningar för värmebehandling baseras på den marknadsledande ThermoWood -metoden. ThermoWood kan snarast betraktas som ett eget träslag eftersom behandlingen ger träet helt nya egenskaper. Det är också skälet bakom det ökande intresset på marknaden, bl a som ett mycket bra alternativ till tropiska träslag och tryckimpregnerat virke. Träet blir mer dimensionsstabilt vid fuktförändringar, det binder mindre fukt än vanligt trä, det är mer rötbeständigt och får en estetisk genomfärgning i olika bruna nyanser. Det behandlade virket behåller sina unika egenskaper även under växlande väderförhållanden. Genom att anpassa temperaturnivå och processtid kan virkets egenskaper och bruna färgton anpassas efter slutkundens behov. Träet får en låg jämviktsfuktkvot och ökad beständighet mot biologisk nedbrytning. Eftersom inga kemiska produkter används i processen är ThermoWood ett mycket miljövänligt alternativ, utan risk för urlakning av kemikalier från den färdiga slutprodukten. Lämpliga användningsområden är utomhuspaneler, dörrar, fönster, uteplatser, bastuinredningar, trall och möbler. Grundtekniken är resultatet av ett finskt samarbetsprojekt under 1990-talet. Sedan dess har Valutec arbetat vidare med forskning och utveckling tillsammans med samarbetspartners i Norden och Kanada. Valutecs anläggningar för värmebehandling är speciellt anpassad för bräder, men kan även användas för plankor. Satsvolymen varierar mellan m 3 och målfuktkvoten är 2 6 % Princip Processen inleds med torkning, antingen i konventionella torkar med efterföljande behandling i en separat värmebehandlingskammare, eller som ett första steg i en integrerad process. Värmebehandlingssteget innebär en upphettning under upp till mellan 180 till 230 grader, vilket sker i en syrefattig ångatmosfär för att undvika pyrolys och brand. Med sina unika miljöfördelar, sin formstabilitet och sin vackra färg såg vi en stor MARKNADSpotential i värmebehandlat trä. Valet föll på den patenterade ThermoWood -processen och en anläggning från Valutec som erbjöd bästa prisprestanda. Efter ett väl genomfört investeringsprojekt förfogar vi över en anläggning som uppfyller alla förväntningar Gustav Åström, vd på HeatWood i Hudiksvall 11

12 BASNING TRYCKRAMAR STYRSYSTEM E-VAGNSMATNING VÄRMEBATTERIER VÄRMEÅTERVINNING Lösningar i den tekniska frontlinjen. I varje detalj. Styrsystem. Valmatics och PCS 190. För att underlätta kompatibilitet med kundernas tidigare styrsystem, erbjuder Valutec två av marknadens ledande styrsystem; Valmatics och PCS 190. Systemen ger mycket stor valfrihet att välja styrmetodik. Tillsammans erbjuder systemen val mellan schemastyrning, modellstyrning, effektstyrning, adaptiv simulatorstyrning eller adaptiv temperaturfallsstyrning. Grafiska, intuitivt utformade gränssnitt gör systemen mycket lätta att använda. Simulator för automatisk beräkning av optimalt torkschema, temperaturinställningar utifrån råvarudata. Byggsystem Samtliga torkar kan erhållas med Valutecs byggsystem i rostfritt eller aluminium. Rostfritt stål FEM-beräknad konstruktion i 2 10 mm. Prefabricerade moduler med ett minimum av svetsning. Statiska fogar med skruvförband och silikonmassa. Stommen är konstruerad för tålighet mot värmeutvidgning och utmattning. Inget behov av monteringssvetsning. Stor säkerhet mot instabilitet och brott. Aluminium FEM-beräknad materialoptimerad grundkonstruktion. Meterbreda profilerade element, tillverkade i en klipp. Elementen bockas i en 14 m lång tandempress. Statiska fogar med skruvförband och silikonmassa. Prefabricerade, hopbultade blocksegment för rationellt blockmontage. Stabila element i 2 mm och lastbärande profiler i 6 10 mm. Dimensionering för laster och värmeutvidgning. 12

13 PORTAR BYGGSYSTEM FLAPS FLÄKTAR Portar Styva portblad i aluminium. Bladen är uppbyggda av samma princip som byggsystemet. Mineralullsisolering och profilerade täckplåtar med god isolering mot värme och ljud. Elementen hålls samman av en yttre ram med tätningslist. Lagrade tappar ger effektiv låsning mot portramarnas tätningsyta. Portlyft med elektriskt vertikalt wirespel. Fläktar Axialfläktar optimerade utifrån driftsförutsättningar för högsta verkningsgrad. Diametrar från 800 till 1600 mm med ställbara eller fasta blad. För driftstemperaturer över 90 grader levereras motorer med luftkylning. En yttre kylfläkt tillför varje motor kylluft. Flaps Flaps för tätning av runt virkeslasten för att motverka luftläckage och onödig fuktspridning. Vikbara sidoflaps med sammanlänkad mekanism för manuell manövrering. Virkesmatning Paketmatarsystem med stabila virkesvagnar och väl avvägt rälssystem. Tryckramar Tryckramar för minimal deformation av de översta virkeslagren. Stabilt gejdrad rostfri belastningsram som medger fast monterade cylindrar och helt snedställbar ram utan risk för låsning. Belastning på upp till 1 ton per cylinder. Rostfria kolvstänger med vitontätningar samt rostfria rör, inklusive anslutningar. Finns även i saxutförande för inbyggnad i befintliga torkar. Basning Basningssystem för minimerad spricktillväxt, kontrollerad fuktspridning och utjämnade fuktgradienter. Högtrycksvarmvattenbasning, HTVVB. Förvärmt vatten pressas och finfördelas i separata dysor med hjälp av ett högt tryck. Den högre vattentemperaturen underlättar förångning av vattendropparna vilket ger effektiv uppfuktning av cirkulationsluften. Ångbasning (Relaxprocess). Systemet använder ånga som medium för att skapa ett kontrollerat klimat under uppvärmning och konditio nering. Ångan ger genom sin kondensering på virkesytorna en mycket snabb uppvärmning. Värmebatterier Värmebatterier av lamelltyp uppbyggda av kopparrör och aluminiumlameller, alternativt kopparlameller. Stor överföringsyta och värmeledande material ger effektiv värmeöverföring. Lågt luftmotstånd och liten risk för igensättning. Väl kontrollerade röranslutningar, kragningar och hårdlödningar. Värmeåtervinning Motströms luft/luft värmeväxlare som tar tillvara energi i frånluften för uppvärmning av tilluft. Kompakt och i stort sett underhållsfri konstruktion i rostfritt material. Evakueringsfläkt placeras i anslutning till växlaren. Finns i tre storlekar. Energiåtervinningen för kanaler i normala temperaturintervall ligger på ca %. 13

14 Kammartorkar. Faktaguide. KAMMARTORKAR HÖGTEMP. TORK = klarar = rekommendation VÄRME- BEHANDLING EGENSKAPER Bräder Plankor Minimalt utrymmeskrav Stor satsvolym Hög tillgänglighet/kort växlingstid Minimal sprickbildning Minimal fuktkvotsspridning Truckmatad E-vagnsmatad Vagnsmatad ThermoWood TEKNISKA FAKTA Max torktemperatur ( C) 90 eller Satsvolym (m 3 ) < Målfuktkvot (%) Byggnadsmaterial Rostfritt stål eller aluminium Rostfritt stål Rostfritt stål Värmegenomg. koeff (W/m 2 O C) <0,30 <0,30 Portsystem Horisontell- eller vertikalportar Port med klämsystem Lufttätning/flaps Viraduk eller EPDM Rostfri plåt Toppbelastning Pneum tryckramar Separata vikter Separata vikter Fläktar, diameter (mm) Fläktar, antal Lufthastighet (m/s) Basningssystem Högtrycksvarmvatten eller ånga Högtryckskallvatten och ånga Styrsystem Valmatics eller PCS 190 Walpas TPR Värmemedia Hetvatten eller ånga Ånga, el eller hetolja Se även separata produktblad. Valutec förbehåller sig rätten till ändringar. 14

15 15

16 VALUTEC AB Box Skellefteå Tel Fax E-post: VALUTEC OY Pl 43 FIN Turku Tel Fax E-post:

Att möjliggöra ett ökat användande av trä är själva anledningen till vår existens

Att möjliggöra ett ökat användande av trä är själva anledningen till vår existens Kammartorkar 2 Att möjliggöra ett ökat användande av trä är själva anledningen till vår existens Valutec är Europas största leverantör av virkestorkar. Vad är orsaken till det? Självklart finns det många

Läs mer

Genom att göra dig som kund lönsam förtjänar vi vår plats i kedjan.

Genom att göra dig som kund lönsam förtjänar vi vår plats i kedjan. Kanaltorkar 2 Genom att göra dig som kund lönsam förtjänar vi vår plats i kedjan. Valutec är Europas största leverantör av virkestorkar. Vad är orsaken till det? Självklart finns det många olika förklaringar

Läs mer

Valmatics. Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning.

Valmatics. Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning. Valmatics Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning. Det finns många förklaringar till Valutecs fram gångar på marknaden. Det skulle

Läs mer

Tryckramar. Tekniska data PRODUCT SHEET

Tryckramar. Tekniska data PRODUCT SHEET Tryckramar Tryckramar används för att minska virkets deformation, särskilt i de övre virkeslagren. Detta leder till minskad nedklassning. Dessutom uppnår man extra stabilitet i virkespaketen och en effektiv

Läs mer

För den lönsamma virkestorkningen

För den lönsamma virkestorkningen A n p a s s a d v i r k e s t o r k n i n g i d a g o c h i m o r g o n För den lönsamma virkestorkningen WSValutec är en av Europas ledande leverantörer av virkestorkar. Vi erbjuder en virkestorkning

Läs mer

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586.

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586. 2012-08-23 S. 1/4 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 Bankgiro: 5258-9884 ERMATHERM

Läs mer

Komponenter för virkestorkar

Komponenter för virkestorkar Komponenter för Rubber Company har under många år utarbetat specialprodukter som är direkt anpassade till sågverksindustrin. Tillsaans med Trätek (Institutet för Träteknisk Forskning) inledde vi 1984 ett

Läs mer

Limträpanel. Formstabil och enkel att montera.

Limträpanel. Formstabil och enkel att montera. Limträpanel. Formstabil och enkel att montera. Limträpanel är ett naturligt val för fasader som ska behålla sina egenskaper under en lång tid. Råmaterialet kommer från starkt, högkvalitativt virke från

Läs mer

SWE. Virkestorkar NORDISK KUNNANDE INOM VIRKESTORKNING

SWE. Virkestorkar NORDISK KUNNANDE INOM VIRKESTORKNING SWE Virkestorkar NORDISK KUNNANDE INOM VIRKESTORKNING HEINOLA Virkestorkar Kari Kiiskinen HEINOLA VIRKESTORKAR är i första hand avsedda för den nordiska sågverksindustrin, som utgör basen för vårt konstruktionsarbete.

Läs mer

Trävaror och byggprodukter för industriell tillverkning och modernt byggande.

Trävaror och byggprodukter för industriell tillverkning och modernt byggande. Trävaror och byggprodukter för industriell tillverkning och modernt byggande. Hög kapacitet och nyskapande lösningar. För våra kunders behov Visionen för Martinsons Trä är att med engagerade medarbetare

Läs mer

lyckat torkningsresultat

lyckat torkningsresultat VIRKESTORKAR Erfarenhet och utvecklingsarbete säkerställer ett lyckat torkningsresultat Du vet vad en lyckad torkning är. Vi vet hur man uppnår den. Vi kan sågverksindustrin Jartek har verkat inom sågverksindustrin

Läs mer

Fanerfuktkvot och klimat i produktionslokaler vid Åberg & Söner AB Dick Sandberg Växjö University, School of Technology & Design

Fanerfuktkvot och klimat i produktionslokaler vid Åberg & Söner AB Dick Sandberg Växjö University, School of Technology & Design Fanerfuktkvot och klimat i produktionslokaler vid Åberg & Söner AB Dick Sandberg Växjö University, School of Technology & Design Working paper no. 6:17 Sammanfattning I den nu genomförda undersökningen

Läs mer

Vad är värmebehandlat trä?

Vad är värmebehandlat trä? THERMOWOOD Värmebehandlat trä, så kallad Thermowood, är ett miljövänligt alternativ till tryckimpregnerat virke. Värmebehandlingen ger positiva effekter så som mot ståndskraft mot röta och svamp, ökad

Läs mer

Före sönderdelningen barkas timret, vanligen i en rotormaskin. Stocken förs genom en rotor med eggverktyg som skaver bort barken.

Före sönderdelningen barkas timret, vanligen i en rotormaskin. Stocken förs genom en rotor med eggverktyg som skaver bort barken. Sågverksprocessen I sågverket förädlas timmer (rundvirket) till sågat virke med olika dimensioner och kvaliteter. Målet är att på bästa sätt ta tillvara den råvara som stocken utgör för att kunna bemöta

Läs mer

Osby PB2 350 till 3000 kw

Osby PB2 350 till 3000 kw Osby PB2 350 till 3000 kw Helautomatisk fastbränslepanna Osby PB2 är en helautomatisk fastbränslepanna avsedd för eldning med torra träbränslen typ pellets, briketter och flis. Pannans automatiska sotning

Läs mer

Tork anordningen Futura

Tork anordningen Futura Tork anordningen Futura Tork anordningen Futura är patent skyddad av all nationerna i världen. Tork anordningen Futura möjligör patenterade tekniska lösningar. Europeiskt patentet EP- nr 1029211 bevisar

Läs mer

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Swegon Home Solutions CASA R7-H Comfort LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Avsett för större villor och fritidsbostäder. Aggregatets maximala luftflöde är 220 l/s med en temperaturverkningsgrad

Läs mer

Om våra paneler för väggar och tak.

Om våra paneler för väggar och tak. Om våra paneler för väggar och tak. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste som du behöver veta om panelerna från Norrlands trä, grundat

Läs mer

BALKONG OCH INGLASNING

BALKONG OCH INGLASNING BALKONG OCH INGLASNING 02 teknova.se SVETSAREN BALKONGER, RÄCKEN & INGLASNINGAR LIVET UTANFÖR LÄGENHETEN Med de idéer, tankar och tekniska lösningar som finns idag kan balkongen få en både individuell

Läs mer

Q-Serien Q-SERIEN O. MALMKVIST AB

Q-Serien Q-SERIEN O. MALMKVIST AB Q-Serien En- och flerstegs spoltvättmaskiner Q-Serien Frontmatad en- eller flerstegs alkalisk spoltvättmaskin för medeltunga eller tunga gods (upp till 1 000 kg). Utrustad som standard med roterande spolsystem

Läs mer

Våra produkter för det naturliga sättet att bygga.

Våra produkter för det naturliga sättet att bygga. Våra produkter för det naturliga sättet att bygga. Vi på Martinsons vill att du ska få uppleva friheten med trä som byggnadsmaterial. Det här är våra produkter som gör det möjligt. 4 Ett material som

Läs mer

VALUTECNEWS. Patent var det här! 40 års-jubileum och nya framgångar sidan 3 4. Valutecs löfte. förtroende från Södra. Lidingölopp

VALUTECNEWS. Patent var det här! 40 års-jubileum och nya framgångar sidan 3 4. Valutecs löfte. förtroende från Södra. Lidingölopp UTVECKLING / KVALITET / VIRKESTORKEKONOMI 2013 VALUTECNEWS 2 5 Nytt 6 Fruktansvärt Valutecs löfte förtroende från Södra underbart Lidingölopp Patent var det här! 40 års-jubileum och nya framgångar sidan

Läs mer

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET 1 Nya torktumlare av kompromisslös kvalitet PODAB erbjuder torktumlare av toppkvalitet. Varje detalj är genomtänkt och den unika

Läs mer

VALUTECNEWS. 5 Möt en ambassadör. 6 Janne & Pentti. Full koll på virkets egenskaper. Nya exportframgångar. för nordisk sågverksteknik

VALUTECNEWS. 5 Möt en ambassadör. 6 Janne & Pentti. Full koll på virkets egenskaper. Nya exportframgångar. för nordisk sågverksteknik UTVECKLING / KVALITET / VIRKESTORKEKONOMI 2010 VALUTECNEWS Full koll på virkets egenskaper Ny forskning säkrar kvalitet i egenskapsstyrning 4 Nya exportframgångar 5 Möt en ambassadör för nordisk sågverksteknik

Läs mer

TEKNOLOGRAPPORT KAMMARTORKEN. Den energieffektiva kammartorken. John Nilsén Jonathan Olofsson

TEKNOLOGRAPPORT KAMMARTORKEN. Den energieffektiva kammartorken. John Nilsén Jonathan Olofsson TEKNOLOGRAPPORT KAMMARTORKEN Den energieffektiva kammartorken John Nilsén Jonathan Olofsson HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET Maskin Ämne: Utvecklingsprojekt 2014-03-06 Klass: Maskinteknik Grupp: 2 Sammanfattning:

Läs mer

Aluminium in Architecture. Gränslös öppenhet. WICSLIDE S82/S86 Skjutdörrar

Aluminium in Architecture. Gränslös öppenhet. WICSLIDE S82/S86 Skjutdörrar R Aluminium in Architecture Gränslös öppenhet WICSLIDE S82/S86 Skjutdörrar Dörrar som öppnar gränser Skjutdörrar som i stängt läge fungerar som en transparant vägg, släpper in ljus, suddar ut rummets

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Sveden Trä. ett komplett träkoncept PAYOFF= BLAIR MEDIUM

Sveden Trä. ett komplett träkoncept PAYOFF= BLAIR MEDIUM Sveden Trä ett komplett träkoncept SVEDEN TRÄ PAYOFF= BLAIR MEDIUM 1 Det är med dubbel glädje jag nu kan presentera vår nya broschyr och vår gemensamma marknadsföringsstrategi under namnet Sveden Trä.

Läs mer

PROSYSTEM PROSYSTEM. Lättlastsystem. Nytt: patenterat överlastskydd! Generation

PROSYSTEM PROSYSTEM. Lättlastsystem. Nytt: patenterat överlastskydd! Generation PROSYSTEM Lättlastsystem Nytt: patenterat överlastskydd! Ny Generation PROSYSTEM Lättlastsystem Bra vikt-/styvhetsförhållande lätt att använda och ergonomiskt. Individuel lyftanording ökar produktiviteten.

Läs mer

TRANSPORT & FÖRVARING AV KYLD MAT SDX THERMOBOX ORIGINALET SEDAN 1969

TRANSPORT & FÖRVARING AV KYLD MAT SDX THERMOBOX ORIGINALET SEDAN 1969 TRANSPORT & FÖRVARING AV KYLD MAT SDX THERMOBOX ORIGINALET SEDAN 1969 SDX välkända kvalitet och livslängd Insidan helt i rostfritt Extremt hög driftsäkerhet Pressade gejdrar, enkel rengöring och ökad säkerheten

Läs mer

System 144. För åkare med krav på hög flexibilitet.

System 144. För åkare med krav på hög flexibilitet. System 144. För åkare med krav på hög flexibilitet. Lastförankring är ett begrepp. Vi uppfann det. Beprövade produkter utvecklade för säkra och lönsamma transporter. Världsledande produkter. ExTe Fabriks

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Varmt och ombonat i alla väder

Varmt och ombonat i alla väder 2009 Värme ombord Varmt och ombonat i alla väder I vårt nordiska klimat är bra värme en av de förnuftigaste investeringar en båtägare kan göra. Med ett pålitligt och driftssäkert värmesystem är det trivsamt

Läs mer

StudioLine flat unit fancoils

StudioLine flat unit fancoils StudioLine flat unit fancoils StudioLine TM Flat Unit en ny generation innovativa fancoils StudioLine TM är en ny förstklassig fancoilfamilj, vilken har utvecklats av Chiller Oy. Aggregatets ljudnivå kan

Läs mer

Effektivt inbrottsskydd genom. Takskjutport Secura Säker runtom. www.crawfordgarageportar.se

Effektivt inbrottsskydd genom. Takskjutport Secura Säker runtom. www.crawfordgarageportar.se Effektivt inbrottsskydd genom Takskjutport Secura Säker runtom. www.crawfordgarageportar.se Secura för säkerhet. Frågan om säkerheten blir allt viktigare hela tiden. Entrédörrar med omfattande låssystem

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv 1 Ventilationsapparat för installationsgolv är en kanalansluten golvapparat med kyla, värme och ventilation. Maximus installeras i kontorsmiljöer och som ersätter dagens konventionella golvdon, konvektorer

Läs mer

Medan EESI-projektet pågått har Alent utvecklat ny dynamisk torkteknik och byggt världens starkaste utvecklingsteam för styrning av virkestorkning

Medan EESI-projektet pågått har Alent utvecklat ny dynamisk torkteknik och byggt världens starkaste utvecklingsteam för styrning av virkestorkning Medan EESI-projektet pågått har Alent utvecklat ny dynamisk torkteknik och byggt världens starkaste utvecklingsteam för styrning av virkestorkning Alent har introducerat ett helt nytt sätt att torka virke

Läs mer

Insidan helt i rostfritt...

Insidan helt i rostfritt... Insidan helt i rostfritt... Insidan helt i rostfritt R-serien av Thermobox är en vidareutveckling av ett beprövat koncept. Alla produktens uppskattade egenskaper som lång livslängd, elektronisk temperaturstyrning,

Läs mer

Måttanpassade pooltak

Måttanpassade pooltak Måttanpassade pooltak Med perfekt passning till alla pooler PRODUKTKATALOG specialisten - kvalitet i minsta detalj Kanalplast (PC 10 mm) UV behandlad på båda sidor. Z-Line Z-Line Handtag med spärr och

Läs mer

-ett stort litet aggregat

-ett stort litet aggregat -ett stort litet aggregat - Låg Friktion 1. Proportionellt vinklade matarhjul innebär att när aggregatet är fullt öppet, dvs vid max trädstorlek, har också matarhjulen mest vinkel och bärkraft mot stammen.

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

Valmet Jyväskylä, planeringskontor Finnforest, Soanlahti, lajittelukoneen ohjaamo Wellpappmaskinens bullerskydd, Päty, Ungern

Valmet Jyväskylä, planeringskontor Finnforest, Soanlahti, lajittelukoneen ohjaamo Wellpappmaskinens bullerskydd, Päty, Ungern BULLERKONTROLL AvestaPolarit Torneå, borstningslinjens kontrollrum Valmet Jyväskylä, planeringskontor Finnforest, Soanlahti, lajittelukoneen ohjaamo Wellpappmaskinens bullerskydd, Päty, Ungern Bullerfrihet

Läs mer

Albany RapidRoll 3000-serien Högpresterande industriportar inomhus och utomhus för tillverkningsindustrin. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll 3000-serien Högpresterande industriportar inomhus och utomhus för tillverkningsindustrin. Tekniskt datablad Albany RapidRoll 3000-serien Högpresterande industriportar inomhus och utomhus för tillverkningsindustrin Tekniskt datablad 1 Albany RapidRoll 3000-serien Albany RapidRoll 3000-serien kännetecknas av en

Läs mer

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM n 4 Biotech Solfångare BFK BIOTECH SOLFÅNGARE BFK SOLKRAFTVERKET Högsta kvalitetssäkerhet, flexibel tillverkning och kort leveranstid tack vare modern maskinpark

Läs mer

maximal funktionalitet

maximal funktionalitet mervärde HÖGRE SÄKERHET maximal funktionalitet tillbehör för utökad funktionalitet Till EdmoLift s lyftbord finns en mängd olika tillbehör som ger ett mervärde på Er investering. I den här broschyren ser

Läs mer

utmärkt luft kvalité ... och en känsla av levande trä

utmärkt luft kvalité ... och en känsla av levande trä möjlighet att bygga Massivtimmerhus: utmärkt luft kvalité... och en känsla av levande trä - huset som lever. Och i vilket det är bra att leva. Traditionell byggnadsteknik: genom att utnyttja vackert och

Läs mer

Tubvärmeväxlare. Tubvärmeväxlare från Alfa Laval är kompakta och mycket temperatureffektiva. Vi har två typer som är utformade för VVS-tillämpningar:

Tubvärmeväxlare. Tubvärmeväxlare från Alfa Laval är kompakta och mycket temperatureffektiva. Vi har två typer som är utformade för VVS-tillämpningar: Kapitel 12 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

iljömärk produkt! www.froeling.com

iljömärk produkt! www.froeling.com Miljömärkt produkt! www.froeling.com Uppvärmning med ved Fröling har arbetat med att effektivisera användningen av trädbränslen i snart fem decennier. I dag står Fröling för modern värmeteknik för biobränslen.

Läs mer

Syftet med skiktuppbyggnaden är att förhindra golvets fuktrörelser. Detta görs genom att vända fiberriktingen 90 grader i förhållande till varandra.

Syftet med skiktuppbyggnaden är att förhindra golvets fuktrörelser. Detta görs genom att vända fiberriktingen 90 grader i förhållande till varandra. Om Arena Parkettgolv Lamellparkett Lamellparkett definieras som ett golv bestående av två- eller fler träbaserade skikt där toppskiktet består av massivt trä med en tjocklek på minst 2,5 mm. Syftet med

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR AT M O S P H E R ATM FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR TÄCKER ALLA BEHOV Med 42EM erbjuder Carrier ett brett urval av lösningar inom luftkonditionering, anpassade

Läs mer

AT3 Ventilationsvärmepump

AT3 Ventilationsvärmepump AT3 Ventilationsvärmepump från TerraTerm-Air AB Informationshäfte Innehåll Vad är AT3 Ventilationsvärmepump 2 Vem behöver AT3; Användningsområden 4 Funktion & Styrning 5 Tekniska data 6 Kontakt 7 1 Vad

Läs mer

ROYAL TERMO TRÆ Det naturliga valet!

ROYAL TERMO TRÆ Det naturliga valet! ROYAL TERMO TRÆ Det naturliga valet! Trallbrädor och paneler Ro Royal Termo Træ 1 Trall och paneler i en klass för sig Målet med Royal Thermo Trä år att vara det optimeala valet med hänsyn till exklusivt

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

GLASRÄCKEN & ENTRÉTAK i stål - aluminium - trä

GLASRÄCKEN & ENTRÉTAK i stål - aluminium - trä GLASRÄCKEN & ENTRÉTAK i stål - aluminium - trä GLASRÄCKE - Du behåller utsikten! Glasräcken ger dig säkerhet och vindskydd utan att beröva dig utsikten! NOVOROOMS uteräcken är eleganta produkter för balkonger,

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

TERTEC Evolution. Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer

TERTEC Evolution. Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer Hus antenn är speciellt utformad för hemmabruk. Den uppfyller alla krav för optimal

Läs mer

Om våra massiva och sköna trägolv.

Om våra massiva och sköna trägolv. Om våra massiva och sköna trägolv. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste du behöver veta om trägolven från Norrlands trä som grundades

Läs mer

Bygg din egen virkestork!

Bygg din egen virkestork! Bygg din egen virkestork! 1 Byggförslag till Sauno virkestork www.plano.se/sauno Här är en beskrivning på en liten tork som skruvas ihop med specialskruv Med denna tork som exempel bygger du den storlek

Läs mer

by Lindquist Heating

by Lindquist Heating by Lindquist Heating En smart investering -nya generationen RB Grand Lux Driftsäkerhet, underhållsfritt och tillgänglighet var ledorden vid utvecklingen av nya RB Grand Lux serien. Nya RB Grand Lux serien

Läs mer

TIME ec. Kompakt luftbehandlingsaggregat

TIME ec. Kompakt luftbehandlingsaggregat Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Luftkonditionering Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar TIME ec Kompakt luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregaten

Läs mer

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien PARKETTAPPLICERING Mixons systemlösning för parkettapplicering används för olika produkter där trälameller limmas ovanpå varandra genom att applicera lim på det horisontella fältet på träets ovansida.

Läs mer

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare.

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Limträ. Styrka, formstabilitet och skönhet. Limträ är ett byggmaterial som skapar möjligheter. Både för professionella yrkesmän och hemmabyggare med visioner om

Läs mer

AVFUKTARE MUD 340 OCH 340 S

AVFUKTARE MUD 340 OCH 340 S AVFUKTARE MUD 340 OCH 340 S Drift och skötselinstruktion Innehållsförteckning: 1. Allmänna säkerhetsregler 2. Funktionsprincip sorptionsavfuktare 3. Maskinfunktioner 4. Installationsanvisningar 5. Drifttagning,

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

norclean 118 www.norclean.nu Vakuumåtervinningssystem www.norclean.nu

norclean 118 www.norclean.nu Vakuumåtervinningssystem www.norclean.nu Vakuumåtervinningssystem Denna anläggning är den enda i marknaden, som är helt komplett för blästring och rening av lättblästermedel som PMB, glaskulor och nötskal. Anläggningen består av en blästerapparat

Läs mer

Ismaskiner Istransportsystem

Ismaskiner Istransportsystem Ismaskiner Istransportsystem Iskubmaskiner Serie KL Spraysystem, luft eller vattenkyld. Porkka KL iskubmaskiner med spraysystem. Hela istärningar. Maskinerna är tillverkade i rostfritt stål, undantag för

Läs mer

Lindab Doorline TM. Lindab Garageportar. Säkra och lättmonterade

Lindab Doorline TM. Lindab Garageportar. Säkra och lättmonterade Lindab Doorline TM Lindab Garageportar Säkra och lättmonterade Garageporten som tål både väder och vardag Syftet med en garageport är naturligtvis att skydda det som är innanför mot regn, slask och objudna

Läs mer

STOLPBRYGGA º PLASTPONTONBRYGGA VATTENSKOTERBRYGGA º TILLBEHÖR ÄNDA SEDAN ÅR 1965

STOLPBRYGGA º PLASTPONTONBRYGGA VATTENSKOTERBRYGGA º TILLBEHÖR ÄNDA SEDAN ÅR 1965 STOLPBRYGGA º PLASTPONTONBRYGGA VATTENSKOTERBRYGGA º TILLBEHÖR ÄNDA SEDAN ÅR 1965 1 Njut av livet vid vattnet. Vad består din perfekta dag vid vattnet av? Båtliv, sol och bad, rekreation? Lip-Lap konstruerar

Läs mer

Miele Torktumlare PT 8000-serien

Miele Torktumlare PT 8000-serien Miele Torktumlare PT 8000-serien Miele kvalitet och mervärde i över 110 år Torktumlarna i PT 8000-serienbygger vidare på Miele-traditionen med många produktfördelar, DryPlus helt enkelt Fem olika storlekar

Läs mer

Vackra trägolv för användning i generationer

Vackra trägolv för användning i generationer Vackra trägolv för användning i generationer Omslagsbild: Furu massiv ljusgrå slät Ovan: Furu massiv obehandlad slät (samma utseende får du om du väljer klarvax) En av världens viktigaste och mest fantastiska

Läs mer

Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19

Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19 Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19 1 Låg vikt (densitet = 2 700 kg/m3 ) - Låg vikt har betydelse främst när egentyngden är dominerande samt vid transport och montering. Låg elasticitetsmodul

Läs mer

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall.

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall. Unr: Uppdragsnamn: Handläggare Lindborg Ola Tel 010 5055178 Mobil 010 5055178 Fax 010 5055190 Ola.Lindborg@afconsult.com Datum 2009-02-05 Utredning Höörs ishall Vår referens 541567 Utredning Höörs ishall.

Läs mer

A-hallen. mer än en vanlig standardhall

A-hallen. mer än en vanlig standardhall A-hallen mer än en vanlig standardhall Lars-Erik Malmborg, Pugerups gods Vi ville ha en byggnad för planlagring av spannmål som var underhållsfri och som dessutom smälte väl in i gårdsmiljön. Därför byggde

Läs mer

Gilles 12,5-160kW. Pelletspanna

Gilles 12,5-160kW. Pelletspanna Pellets Flis Pelletspanna Gilles,-60kW Gilles har väl beprövade produkter med hög kvalité till ett konkurrenskraftigt pris. Anläggningarna har stor driftsäkerhet tack vare Gilles smarta självkorrigerande

Läs mer

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova Kapitel 8 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

GEKA PLÅT & PROFILSTÅLSAXAR HYDRACROP S / SD

GEKA PLÅT & PROFILSTÅLSAXAR HYDRACROP S / SD HYDRACROP S / SD SD-modell med stort gapdjup Hydrauliska maskiner med två separata cylindrar för stans- resp. klippenheter. Maskinen har bl. a fotpedal med dubbla lägen och ett hydraulsystem som gör det

Läs mer

Ventilationsanvisning. för Klädskåp

Ventilationsanvisning. för Klädskåp Ventilationsanvisning för Klädskåp Torra kläder och frisk luft. Glöm alla problem med fuktiga kläder som inte torkar och dålig lukt i omklädningsrummet. Välj istället något av våra tre olika ventilations

Läs mer

Santex Fasadpartier. Rum för ett nytt liv

Santex Fasadpartier. Rum för ett nytt liv Rum för ett nytt liv Vikdörrar För ljusälskaren rekommenderar vi isolerade fasadpartier. Antingen som en stor öppen port från golv till tak ut till trädgården eller som en övergång mellan huset och uterummet.

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Systemlösningar Hotell

Systemlösningar Hotell Systemlösningar Hotell Känslan av att komma hem I ditt hotell känner sig varje gäst som hemma redan från början. Diskret och lättanvänd Kampmann-teknik skapar en unik atmosfär av vällust. 1 I 6 Allt hos

Läs mer

Limma trä och parkett

Limma trä och parkett Limma trä och parkett Handledning för dig som gör det själv Viktigt att tänka på Fukt Träet får inte vara för torrt eller fuktigt (Cascol Polyuretanlim 1809 kräver dock en viss fuktighet för att härda).

Läs mer

Blästring Metallisering Lackering

Blästring Metallisering Lackering Blästring Metallisering Lackering PRESENTATION Företaget grundades 1945 och har sedan starten varit familjeägt. Ägare idag är Lars Svensson, som också har varit aktiv i företaget sedan 2001. Verksamheten

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak AKVADEN BYGGFOLIE BUTYLTAPE UNIVERSAL FT Innehåll Användningsområde 3 Speciella byggnader 3 Akvaden luft- och ångspärr i flacka tak

Läs mer

Icopal Takpapp, Shingel, Takavvattning, Tillbehör. Shingel och takpapp Kompletta system för yttertak

Icopal Takpapp, Shingel, Takavvattning, Tillbehör. Shingel och takpapp Kompletta system för yttertak Icopal Takpapp, Shingel, Takavvattning, Tillbehör Shingel och takpapp Kompletta system för yttertak 1 Kompromissa aldrig med takets kvalitet Innehåll Sida Icopal Shingel 3 Icopal Takpapp 4-5 Tillbehör

Läs mer

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Icopal FONDA för källarytterväggar System FONDA Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Unika och säkra lösningar för din källaryttervägg Källarytterväggen den utsatta byggnadsdelen Fukt

Läs mer

Är det svenska skogsbruket på rätt väg? IVA, Ingenjörsvetenskapsakademin Stockholm

Är det svenska skogsbruket på rätt väg? IVA, Ingenjörsvetenskapsakademin Stockholm Är det svenska skogsbruket på rätt väg? 2012-11-19 IVA, Ingenjörsvetenskapsakademin Stockholm Trä för snickerier - specifika krav på trävaran Dick Sandberg Linnéuniversitetet, Växjö Snickeriindustrin 7000

Läs mer

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h Simhallsklimatisering 19 Luftavfuktare med dubbel plattvärmeväxlare för mindre simhallar typ 19 - förenklad visualisering 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h korrosionsfri, tät värmeväxlare dubbel rekuperativ

Läs mer

LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK

LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV SIKA PRODUKTER VERSION 3 Limning och nåtning av teakdäck 1 LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK 2 Limning och nåtning av teakdäck GENERELL BESKRIVNING

Läs mer

TRANSPORT & FÖRVARING AV VARM MAT SDX THERMOBOX ORIGINALET SEDAN 1969

TRANSPORT & FÖRVARING AV VARM MAT SDX THERMOBOX ORIGINALET SEDAN 1969 TRANSPORT & FÖRVARING AV VARM MAT SDX THERMOBOX ORIGINALET SEDAN 1969 SDX välkända kvalitet och livslängd Insidan helt i rostfritt Snabbast från 0 till 80 grader Pressade gejdrar, enkel rengöring och ökad

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

produktblad Inredning Disk och arbetsbänkar

produktblad Inredning Disk och arbetsbänkar Ledande när det gäller hygien, ergonomi och design Bäst på hygien QuickClean Upptäck våra nya arbetsbänkar som är anpassade för framtidens behov av ännu renare storkök. Vår bedömning är att hygienkraven

Läs mer

Atlas Copco Varmregenererade adsorptionstorkar. BD 100-3000 100-3000 l/s

Atlas Copco Varmregenererade adsorptionstorkar. BD 100-3000 100-3000 l/s Atlas Copco Varmregenererade adsorptionstorkar BD 100-3000 100-3000 l/s Full kapacitet, fullt ansvar Atlas Copco levererar tryckluft av högsta kvalitet så att du som kund får ut maximalt av kärnverksamheten.

Läs mer

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare IVT 633 Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare Komplett värmepump för värme, varmvatten, ventilation och IVT 633 är den nya generationens värmepump. Den är utvecklad för att motsvara moderna

Läs mer

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som skogsindustrin

Läs mer

Glasräcken! Räckesystem. Före. Efter. www.rydsglas.se 020-80 80 00

Glasräcken! Räckesystem. Före. Efter. www.rydsglas.se 020-80 80 00 Inred och designa med räcken Beräkningsprogram online/pris dygnet runt Före Prova gärna vårt nya webb baserade beräkningsprogram där du kan få en offert på några minuter. Där kan du rita upp ditt räcke

Läs mer

The sky is the limit

The sky is the limit U T V E C K L I N G / K V A L I T E T / V I R K E S T O R K E K O N O M I 2007 1 VALUTECNEWS The sky is the limit STENVALLS TRÄ SIDAN 2-3 4 6 Stärkta Lyckad korsbefruktning resurser The sky is the limit

Läs mer