11 Sex och samlevnad. Faktabokens idé. Inledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "11 Sex och samlevnad. Faktabokens idé. Inledning"

Transkript

1 11 Sex och samlevnad Faktabokens idé Inledning Kapitelinledningen på sidorna i grundboken, eller sidan 113 i lightboken, kan användas som ett diskussionsunderlag inför kapitlet. Man kan ta upp hur den sexuella upplysningen gått igenom en fantastisk utveckling under 1900-talet som gjort Sverige till ett föregångsland och jämföra med hur det ser ut i andra länder. På RFSU s hemsida kan man få mycket information. Man kan även ta upp hur förökningen går till hos olika organismer. Från blommor och bin till människans spännande sexliv med förälskelse, förspel och samlag. Överst på sidan finns en kort målbeskrivning som talar om vad eleverna kommer att lära sig i kapitlet. Med hjälp av inledningsfrågorna kan elevernas motivation inför kapitlet ökas ytterligare. SVR PÅ FRÅGOR 1. Det brukar uppskattas om man tar kontakt själv och inte via någon kompis. 2. Innan man har sex bör man vara mogen både fysiskt och psykiskt. De flesta väntar tills de är i de övre tonåren. Det är viktigt att båda är överens och att ett nej alltid respekteras. 3. När man blir förälskad märker man till vilket kön man dras. 4. Om man inte skyddar sig när man har samlag kan man få sexuellt överförbara sjukdomar och bli med barn Tonåren en spännande tid De första avsnitten riktar sig speciellt till de yngre tonåringarna och ger dem en sexuell grundkunskap att bygga vidare på. Här finns en beskrivning av vad som händer med kroppen i puberteten samt en genomgång av vanliga frågor som brukar uppstå i den åldern. xempel på frågor som behandlas är: Om man duger, ensamhet, att bli kär, homosexualitet, hur visar man intresse, att vara tillsammans, svartsjuka och att göra slut. Ge om möjligt eleverna tillfälle att diskutera dessa frågor eller andra liknande frågor när de dyker upp. I grundboken finns även en fokussida om jämställdhet och genus som exempelvis kan användas för att få igång en diskussion om vilka möjligheter eleverna har beroende på kön i olika situationer Lär känna din kropp vsnittet börjar med en genomgång av könsorganens byggnad och funktion. Kanske behärskar många elever det sedan tidigare, men vi har sett det som ett bra sätt att samla ihop tidigare kunskaper för att ha en gemensam grund att stå på. Därpå följer en kort presentation av hormonernas inverkan under puberteten. vsnittet avslutas med en genomgång av menstruation och menshygien Sexuellt samliv vsnittet riktar sig i första hand till de lite äldre eleverna. Vi beskriver hur det kan vara att vara tillsammans och kanske så småningom ha samlag samt vad man bör tänka på inför det första samlaget. vsnittet avslutas med en kort genomgång av några olika sätt som sexualitet kan yttra sig på. Viktiga områden som pornografi, prostitution, våldtäkt och incest tas upp. Områden som eleverna även bör få tillfälle att diskutera kring Säker sex vsnittet inleds med en kort historisk tillbakablick på hur man skyddade sig förr. Därefter följer en presentation av moderna preventivmetoder. nvändningen av kondom betonas. Här får man svar på vart man kan vända sig med frågor om sexualitet, om man blivit med barn eller misstänker att man fått en könssjukdom. Därefter presenteras olika sexuellt överförbara sjukdomar Från liv till död I det sista avsnittet har texten gjorts extra fyllig för att även rymma delar av det som tidigare tillhörde barnkunskapen. vsnittet börjar med att beskriva befruktningen och behandlar sedan graviditeten, tvillingar, abort, förlossningen, barnets första år och vuxenlivet. Det avslutas med åldrandet och döden, en del i det biologiska kretsloppet, som det kanske talas för lite om i dag. 99

2 Översikt Kopieringsunderlag vsnitt OH Praktisk uppgift Teoretisk uppgift Rubrik Förberedelse Vem är du? 40 Delvis diskussionsuppgift, delvis två och två 2 nsamhet på gott och ont 40 Delvis diskussionsuppgift, två och två 3 Diskutera om sex 40 Gruppdiskussion 4 Vad är kärlek? 30 v inledningsuppgift 5 Kär och galen? 40 Delvis diskussionsuppgift, samarbeta med svenskläraren 6 Vem har du fått sexinformation 60 Värderingsövning 4-hörn ifrån? 7 Sexualitet och adoption 60 Värderingsuppgift Linje, samarbeta med samhällskunskapsläraren Våra könsorgan Kopiera ev OH1 45 och OH2 OH1 Kvinnans könsorgan Grundboken sidan 219 OH2 Mannens könsorgan Grundboken sidan Fula ord 40 Diskussionsuppgift 10 Vi förändras både utanpå 45 och inuti Tidsåtgång i min Kommentar 11 Håll dig ren Mensskydd, färg, 40 v. demonstrationsuppgift mätglas Vad vill du veta? 60 Värderingsövning Lista 13 Våra könsceller Könsceller, 45 Mikroskopstudie könskörtlar 14 Våga fråga "Konstiga ord" 60 Samarbete svenskläraren 16 Är det viktigt med trohet? 40 Värderingsövning Linje 17 Kärlek i konsten Musiktexter, bilder, 90 Delvis diskussionsuppgift, foton samarbeta med andra ämnen 18 Prostitution 40 Diskussionsuppgift Vilka preventivmetoder Olika preventiv- 60 Demonstration, diskussionsuppgift passar mig? medel 20 Kondom självklart! Kondomer 30, + 60 Diskussionsuppgift, rollspel 21 Sexuellt överförbara sjukdomar Läkarbok, dator n HIV-smittad i klassen? 40 Värderingsövning 4-hörn tt bli med barn Urin, gravtest 45 v. demonstration 24 Tvillingar bort eller inte? 60 Delvis diskussionsuppgift 26 tt nytt liv föds till världen 20, + 20 Hemuppgift 27 Diskutera livsfrågor 80 Diskussionsuppgift 100

3 Praktiska och teoretiska uppgifter Tema sex och samlevnad Sex och samlevnad är ett område som ingår i många ämnen och som många borde känna ansvar för. Ta därför gärna kontakt med samhällskunskaps- och svenskläraren samt elevvårdspersonalen och planera temat tillsammans med dem och eleverna. Försök få med så många vuxna som möjligt. Förbered er gärna genom att ordna en studiecirkel kring samlevnad. Kontakta Landstinget (LF Landstinget förebygger ids) och RFSU för information om sex och samlevnadskurser eller undervisningsmaterial. jud om möjligt in föreläsare som informerar om exempelvis aids och personer från RFSL som berättar om de homo-, bi-, och transsexuellas situation. Informera föräldrarna i förväg om temats innehåll. Inled gärna temat med en film eller video om sex och samlevnad. Kontrollera elevernas kunskapsnivå så att eventuella brister kan åtgärdas under temat. Utgå från elevernas ålder och mognad genom att bland annat lyssna till deras frågor. Låt dem gärna skriva skriftliga frågor för att hamna på någotsånär rätt nivå. I årskurs 8 kan det skilja 8 år mellan den som är mest och den som är minst mogen. Låt gärna eleverna arbeta med grupparbeten kring exempelvis abort, skilsmässor, incest, prostitution, könsroller, partnerval, sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmetoder. Förbered eventuellt kuvert till varje grupp med aktuella tidningsurklipp kring ämnet som komplement till fakta de kan hitta i böcker. Ge eleverna många tillfällen till diskussioner i små grupper kring samlevnadsfrågor. Flera diskussionsuppgifter finns i lärarhandledningen. Under praoperioder brukar lokaler för diskussioner bli lediga. De värderingsövningar som förekommer finns allmänt beskrivna i lärarhandledningens inledning. n annan modell för att bearbeta frågor om samlevnad är att låta pojkarna ställa skriftliga frågor till flickorna, och tvärtom. Frågesvaren förbereds skriftligt av den grupp de var ställda till och frågor och svar kopieras av läraren. Sedan presenteras frågor och svar muntligt i storgruppen, en fråga i taget, växelvis från pojkgruppen och flickgruppen. Läraren avbryter bara för att rätta till eventuella missförstånd. Övningen tar drygt tre timmar. tt bli tonåring är en spännande tid fylld av förändringar och frågor. ara du är expert på dig själv, men det kan ju vara spännande att få reda på hur andra uppfattar dig. Stämmer det med din egen bild av dig själv? rbete två och två Skriv och berätta om dig själv. Hurdan är du som person? Vilka egenskaper har just du? Gör en ny beskrivning av dig själv där du beskriver hur du tror att andra uppfattar dig. På vilket sätt skiljer sig den andra beskrivningen från den första? rbeta två och två. eskriv din kamrats egenskaper. Tänk på att vara positiv. nteckna. D yt roller och låt på samma sätt din kamrat beskriva dina egenskaper. nteckna. Jämför dina tidigare beskrivningar av dig själv med kamratens beskrivning och fundera över resultatet. F Hur ska en bra kompis vara? nteckna egenskaper som du tycker är viktiga. G Diskutera med din kamrat vad ni kommit fram till. Finns sådana kompisar i verkligheten? lla känner sig ensamma ibland. Har man valt det själv kan det kännas skönt, men ibland vill man inget hellre än att få sällskap. Många är blyga och osäkra i tonåren. Hur gör man då? rbeta två och två. Skriv om några situationer när du känt dig ensam. Skriv om några situationer när du själv aktivt har tagit kontakt med andra. Vad gör du om du ser att någon ser ut att vara ensam och utanför? D Välj en situation från och läs högt för en kamrat. Diskutera. Lyssna på en situation när din kamrat känt sig ensam. Diskutera. F Gör på samma sätt med punkt och punkt. G Diskutera vad ni skulle vilja ge för råd till den som känner sig ofrivilligt ensam. H Jämför med vad resten av klassen kommit fram till på punkt G. Kopiering tillåten. Spektrum iologi Liber 1. Vem är du? MÅL leven ska öka sin självkännedom genom att beskriva sig själv och låta sig beskrivas av någon annan. KOMMNTR etona att eleverna ska vara positiva i sina omdömen om varandra. tt spegla sig i andra är ett bra sätt att lära känna sig själv. 2. nsamhet på gott och ont MÅL leven ska få tillfälle att reflektera över vad ensamhet kan innebära för att förstå att ensamhet kan vara positiv och att den går att bryta om den är ofrivillig. KOMMNTR Övningen ger möjlighet för eleven att uppleva att alla känner sig ensamma ibland. Kanske kan man diskutera mobbning och utfrysning, och att också sådan ensamhet kan brytas. Hur gör man på skolan? Det finns kanske någon man kan vända sig till? Syster, kurator, barnombudsmannen, RIS, lärare, kompisar? Vart vänder sig den som behöver prata?

4 3. Diskutera om sex MÅL leven ska få tillfälle att diskutera sex- och samlevnadsfrågor. KOMMNTR Försök skapa ett tryggt diskussionsklimat genom att komma överens om att det som diskuteras stannar i gruppen och genom att tala om att var och en själv bestämmer vad de vill diskutera. Uppmana eleverna att lyssna på varandra och inte avbryta. Se till att en vuxen finns med eller cirkulerar mellan diskussionsgrupperna. Placera grupperna så att de inte stör varandra. Spara eventuellt punkt till ett senare tillfälle när eleverna fått tid att förbereda egna frågor. 4. Vad är kärlek? MÅL leven ska med hjälp av en tankekarta ha associerat till ordet kärlek. KOMMNTR Sammanfatta gärna uppgiften på tavlan genom att skriva upp elevernas olika associationer runt omkring det centrala ordet kärlek. Övningen kan vara ett bra sätt att inleda kapitlet på och är ett bra sätt att avdramatisera laddade ord. 5. Kär och galen? MÅL leven ska få diskutera förälskelse. KOMMNTR tt vara förälskad innebär att kroppen genomgår en mängd kemiska förändringar på grund av hormoner som påverkar oss på olika sätt. hoklad lär innehålla samma ämne som också frigörs i vår kropp när vi är förälskade något att diskutera med eleverna. Samarbeta gärna med svenskläraren och ta kanske fram kärleksskildringar i litteraturen. 6. Vem har du fått din sexinformation ifrån? MÅL leven ska få klart för sig varifrån han eller hon själv och de övriga i klassen fått sin sexinformation och hur pass tillförlitlig denna källa är. KOMMNTR Detta är en värderingsövning av typ 4 hörn. Liksom alla värderingsövningar är det frivilligt att delta och det finns inga självklara svar. Redogör för värderingsövningens regler och peka ut vad de olika hörnen i klassrummet motsvarar för sexinformationskälla. Låt eleverna välja hörn och diskutera med de andra i samma hörn. De som inte hittar ett lämpligt hörn ställer sig i mitten av klassrummet. tt språkrör i varje hörngrupp och mittgruppen sammanfattar sedan i tur och ordning gruppens ställningstagande inför klasskamraterna. nteckna på tavlan hur många elever det finns på de olika ställena. Sammanfatta övningen genom att tillsammans diskutera för- och nackdelar med de olika informations- Det finns många frågor kring sexualitet som är spännande att diskutera. Kom överens om reglerna för er diskussion innan ni börjar. xempelvis att det ni säger stannar i gruppen. Du bestämmer själv vad du vill berätta. Lyssna på varandra och avbryt inte. rbeta två och två eller i liten grupp. Diskutera följande: 1. Hur visar man intresse och tar kontakt? 2. Vad är viktigt när man väljer partner? 3. Vem är viktigast partnern eller kompisarna? 4. Varför blir man svartsjuk? 5. Hur gör man slut på ett bra sätt? 6. Kan man vara vänner efter det att förhållandet tagit slut? 7. Hur reagerar du om en kompis berättar att han eller hon är homosexuell? Diskutera egna frågor kring samlevnad. På samma sätt som vi kan uppfatta verkligheten omkring oss olika, kan också samma ord betyda olika saker för olika människor. Fundera en stund på vad du kommer att tänka på när du hör ordet kärlek. Skriv ner några av dina tankar. Jämför med vad resten av klassen kopplar till ordet kärlek. Gör en sammanställning på tavlan. Kopiering tillåten. Spektrum iologi Liber När du blir förälskad frigörs ämnen i kroppen som gör att du inte fungerar riktigt som du brukar. Skriv och berätta om hur det känns för just dig att bli förälskad, eller hur du tror att det skulle kännas. Jämför med en kamrats beskrivning. Tror du att alla upplever det på samma sätt och att det känns likadant att bli förälskad varje gång? Diskutera med en kamrat. Jämför med vad resten av klassen kommit fram till. Information om sex kan man få på många olika Kopiering sätt. Det tillåten. kan Spektrum vara från iologi föräldrar, Liber skolan, böcker eller kanske av kamrater. Men det är viktigt att informationen är riktig annars uppstår lätt missförstånd. Det här är en värderingsövning av typ 4 hörn. e din lärare berätta för dig om övningen. Ställ dig i ett av klassrummets hörn beroende på om du fått din huvudsakliga information om sex av föräldrar, skolan, böcker och tidningar eller kamrater. Ställ dig i rummets mitt om inget av alternativen stämmer. Diskutera med de som står i samma grupp som du själv. Utse ett språkrör i gruppen. D Lyssna på språkrören ur varje hörngrupp. nteckna hur många som fått sexinformation från de olika alternativen. F Finns det en grupp i mitten av rummet? Hör med dem varifrån de fått sin information. Kopiering tillåten. Spektrum iologi Liber G Varifrån verkar de flesta få sin information om sex? H Diskutera med en kamrat om för- och nackdelar med olika informationskällor. Kan man exempelvis lita på alla? I J Jämför med vad resten av klassen kommit fram till. Gör en lista över vad du vill veta mer om inom sexualkunskapen. Visa listan för din lärare. 102

5 tt bli förälskad i någon av samma kön som man själv är ganska vanligt. Mellan 5 10 % av svenska folket beräknas vara bi- eller homosexuella. Man räknar med att det i en klass på 30 elever i genomsnitt finns två eller tre som är homosexuella. I Sverige är homosexuella par juridiskt sett jämställda med heterosexuella par. De kan numera även adoptera barn, men så är det inte i alla länder. Det här är en värderingsövning av typ Linje. e din lärare beskriva värderingsövningen. Vad tycker du om att två bögar kan adoptera barn? Ställ dig på linjen enligt lärarens anvisning. Diskutera med dem du står intill så du ser om du står på rätt ställe. D Lyssna till någon från varje ytterkant utan att avbryta. Kom ihåg att inget är rätt eller fel. Gör om övningen, men utgå ifrån att två lesbiska kvinnor kan adoptera barn. Fyll i könsorganens delar på bilderna. Kontrollera att du gjort rätt med hjälp av bilderna i grundboken på sidorna , eller i lightboken sidorna Lär dig delarna. D Läs i faktaboken om vilken funktion de olika delarna har och fyll i på bilderna. Markera på bilden över flickans könsorgan var befruktningen äger rum. Kopiering tillåten. Spektrum iologi Liber Är vissa ord fulare än andra? Har det alltid varit så? Visste du att exempelvis ordet kärring kommer från kär-ring, någon man var kär i? Kanske blir det som är fult idag vackert i morgon? Försök komma på så många namn du kan, på mannens könsorgan. nteckna. Vilka av namnen uppfattar du också som fula ord? Försök komma på så många namn du kan, på kvinnans könsorgan. nteckna. D Vilka av de kvinnliga namnen uppfattar du också som fula ord? Jämför med resten av klassens resultat. Diskutera. F Kom ni på flest kvinnliga eller manliga ord för könsorganen? Varför tror du det är så? Kopiering tillåten. Spektrum iologi Liber tt komma i puberteten innebär både psykiska och fysiska förändringar. llt påbörjas när hypofysen, vår chefskörtel, sätter fart på hormonproduktionen i könskörtlarna. Rita en decimeterstor pojke på ett papper. F Tyckte du själv eller klassen olika beroende på om de homosexuella var män eller kvinnor? Varför tyckte man i så fall olika? G Sammanfatta övningen skriftligt. H Tycker du att alla heterosexuella par som vill ska få adoptera barn? I Diskutera med en kamrat om olika anledningar till att man vill adoptera barn. Rita in de förändringar som sker med pojkens kropp i puberteten. Gör på samma sätt med en decimeterstor flicka. D Vilka förändringar är gemensamma för pojkar och flickor och vilka skiljer dem åt? Ta med hjälp av grundbokens tabell på sidan 220 reda på om flickor och pojkar kommer i puberteten samtidigt. Ge några exempel på hur stora variationerna kan vara. källorna. Genom listorna från punkt J får läraren tips om elevernas önskemål angående undervisningen framöver. Mer information om värderingsövningar finns i lärarhandledningens inledning. 7. Sexualitet och adoption MÅL leven ska med hjälp av en värderingsövning ta ställning till vuxnas rätt att adoptera barn oavsett sexuell läggning. KOMMNTR Det här var tidigare en het samhällsfråga där två ytterligheter ställdes mot varandra. Vissa tycker att det är självklart att även homosexuella kan adoptera barn, andra att det är helt otänkbart. Tala om att övningen är frivillig och beskriv de båda ytterligheterna och peka ut vilka ändar i klassrummet de motsvarar. leverna får inte stå i mitten av den tänkta linjen mellan ytterligheterna. Tänker man på barnen eller de vuxna i första hand? jud gärna in homosexuella till skolan för att ge eleverna förståelse och tolerans i sin inställning till homosexualitet. Samarbeta gärna med samhällskunskapsläraren. 8. Våra könsorgan MÅL leven ska lära sig könsorganens byggnad och funktion. KOMMNTR Kopiera eventuellt OH1 och 2 över könsorganens byggnad till eleverna. Påpeka gärna att bilden föreställer en vuxen man och att mannens penis inte vuxit färdigt förrän i 20-årsåldern. Sammanfatta gärna uppgiften med hjälp av overhead på OH1 och 2. Då kan även frågor om hygienen tas upp. efruktningen sker oftast i någon av äggledarna. 9. Fula ord MÅL leven ska ha reflekterat kring fula ord KOMMNTR leverna brukar komma på flest namn på mannens könsorgan. De få som finns för kvinnans uppfattas ofta som fula ord. 10. Vi förändras både utanpå och inuti MÅL leven ska få kunskap om vad som händer med kroppen i puberteten, fysiskt och psykiskt. KOMMNTR Flickor kommer i allmänhet i puberteten före pojkar. Det kan skilja flera år i utvecklingen mellan pojkar och flickor. I puberteten får både pojkar och flickor behåring under armarna och kring könsorganen. Pojkarnas muskler växer, de blir axelbreda. De får hår på bröstet och skäggväxt. De får sädesuttömningar på natten i drömmen, pollution

6 Flickorna får kvinnliga former, brösten växer och de får mens. Pojkarnas röst förändras, de kommer i målbrottet. Även flickornas röst blir lägre. Även humöret förändras ofta hos båda könen och blir ojämnt. På grund av hormonförändringar får många hudproblem med acne. Tabellen i punkt finns endast i grundboken. 11. Håll dig ren MÅL leven ska lära sig hur man sköter sin underlivshygien och vad menstruationen innebär. KOMMNTR Förbered uppgiften genom att skaffa olika sorters menstruationsskydd och karamellfärg. Låt gärna en grupp elever genomföra uppgiftens praktiska delar som en demonstration. De sista frågorna i punkt G finns endast besvarade i grundboken. tt en partner ska vara ren och lukta naturligt gott är viktigt. xtra viktigt är att hålla könsorganen rena. Där produceras ämnen som annars kan samla bakterier och ge upphov till infektioner och dålig lukt. Du behöver: Olika sorters menstruationsskydd, liten bägare, mätglas och karamellfärg. Läs i grundboken på sidan 218, eller i lightboken sidan 116, och anteckna hur pojkar bör sköta sin underlivshygien. Läs sidan 219 i grundboken, eller sidan 117 i lightboken, och anteckna om flickors underlivshygien. Läs i grundboken om mens på sidan 221, eller i lightboken sidan 117. Hur ofta har kvinnor mens? Hur länge pågår den? Varför har kvinnor mens? D Ta reda på hur några olika sorters menstruationsskydd fungerar och vad de kostar. F G Diskutera med en kamrat om fördelar och nackdelar med olika sorters mensskydd. Testa om vissa märken av bindor är bättre än andra genom att droppa samma mängd färgat vatten på dem? Stämmer reklamen? Häll lite färgat vatten i taget från ett mätglas på en tampong i en bägare. Notera i mätglaset hur mycket vatten som går åt innan tampongen är full. Testa och jämför olika tampongmärken. Vilket märke var effektivast? Hur ofta bör man byta tampong? Vad kan hända om man inte byter tillräckligt ofta? Vad vill du veta? MÅL leven ska få vara med och planera samlevnadsundervisningen. KOMMNTR Kontrollera elevernas kunskapsnivå och repetera eventuellt delar av tidigare kapitel med eleverna. Läs vid behov även de allmänna råd om värderingsövningar som finns i lärarhandledningens inledning. Förbered uppgiften genom att läsa igenom övningen och muntligt berätta för eleverna hur den går till. Tala om för eleverna vad som är möjligt att läsa och göra inom tidsramarna. Tipsa gärna om besök utanför skolan eller om besök man kan få utifrån. Vår sexuella sida är en viktig del i vårt liv och en källa till mycket glädje och gemenskap. Men precis som inom alla områden är det viktigt att vi skaffar oss kunskaper och lär oss av våra erfarenheter. Ni ska göra en värderingsövning av typ Lista. e din lärare gå igenom hur man utför värderingsövningen. Vad vill du ska ingå i sex- och samlevnadsundervisningen? Gör en lista på cirka 20 saker som bör finnas med. Markera med 1, 2 och 3 i marginalen vilka tre saker du helst vill ha med. D ilda en liten grupp med 3 4 deltagare. Läs i tur och ordning upp era listor. vbryt inte varandra. Diskutera när ni lyssnat på alla. Låt ett språkrör i gruppen skriva en sammanfattning av diskussionen. Låt språkröret redogöra kort inför klassen vad er smågrupp vill att sexundervisningen ska innehålla. F Lyssna på de andra gruppernas språkrör och skriv Kopiering tillåten. Spektrum iologi Liber en sammanfattning över klassens önskemål. 13. Våra könsceller MÅL leven ska studera färgade könsceller i mikroskop. KOMMNTR Repetera vid behov mikroskopets användning. Spermierna är ca 0,06 mm långa och äggen ca 0,2 mm. n enda spermie befruktar ägget, oftast i någon av äggledarna. Vid befruktningen smälter cellkärnorna i äggcell och spermie ihop. Människans könsceller, äggen och spermierna, är oerhört små och genomskinliga. Först när de färgats och vi tittar i mikroskop kan vi se dem. Du behöver: Färdiga preparat av könsceller och av könskörtlar från människa eller nötkreatur samt ett mikroskop. Studera ägg och spermier i mikroskop och rita av det du ser. nge förstoring. Ta reda på hur stora människans ägg och spermier är i verkligheten med hjälp bilderna i grundboken på sidan 224 eller i lightboken sidan 119. Hur många spermier behövs för att befrukta ett ägg? Var sker befruktningen? Vad sker vid befruktningen? Kontrollera dina svar med läraren. D Studera äggstockar och testiklar i mikroskop och rita av det du ser. nge förstoring. 14. Våga fråga MÅL leven ska få insikt om att många frågor om samlevnad är generella. KOMMNTR Förbered uppgiften genom att be eleverna ta med insändarfrågor om sex inför uppgiften. Många frågor handlar om relationsproblem eller oron för att inte vara normal. Låt gärna eleverna lämna in sina frågor anonymt på punkt och gå igenom dem vid ett senare tillfälle. Ta alla frågor på allvar. Kopiering tillåten. Spektrum iologi Liber 104

7 Det tycks finnas ett stort behov av att få svar på frågor om sex- och samlevnad även bland vuxna människor. När du läser frågorna kanske du känner igen saker som du själv funderat över. Du behöver: Insändarfrågor om sex ur olika tidningar. Mitt könshår är så fult. Snälla, svara på detta brev! För jag står inte ut med mitt problem! Jag är 15 år och tycker att mitt problem är jättejobbigt. Mitt könshår är tunt och fult och så tappar jag hår nästan varje dag. Jag vill inte se ut som en sjuåring. Vad ska jag göra? Snart hårlös Svar: Hej! Precis som när det gäller huvudhår så kan könshår se väldigt olika ut. llt är lika normalt. n del som skriver hit har problem för att könshåret är kraftigt och växer utanför troskanten. lla människor tappar lite hår varje dag. Om du tappar väldigt mycket hår kan du ha vitamin- eller järnbrist. Se till att du äter bra och komplettera eventuellt med vitaminer. Mitt ena bröst är större än det andra. Hej! Jag är en tjej på 14 år som äntligen har fått bröst. Men de är olika stora! Vad ska jag göra, kommer de att växa ikapp varandra? Vågar knappt visa mig i omklädningsrummet, svara fort! Är jag normal? Svar: Hej! Du behöver inte vara orolig, det är vanligt i puberteten att brösten växer olika fort. Det mindre bröstet kommer snart att växa ikapp det större. Men hos alla människor är det en liten skillnad mellan höger och vänster sida. na skon känns kanske lite trängre än den andra när du provar skor? Det beror på att vi under fosterstadiet bildades av två delar. Även blygdläpparna kan vara olika stora eller penis lite sned på grund av det, utan att det har någon som helst betydelse för hur vi fungerar sexuellt. Tittar du noga på dina kompisar upptäcker du att alla ser lite olika ut på vänster och höger sida. 15. Konstiga ord MÅL leven ska utöka sin ordlista med fler ord som används Kopiering tillåten. Spektrum iologi Liber inom sexualkunskapen. KOMMNTR Uppmana eleverna att ta med egna ordlistor. Samarbeta gärna med svenskläraren inför uppgiften. Uppmuntra eleverna att lägga till egna ord. Ta god tid på er och brodera gärna lite kring orden när ni muntligt går igenom rätt svar så att alla eventuella frågetecken hinner rätas ut. Till hjälp kan du ha facit lite längre fram här i handledningen. Inom sexualkunskapen, precis som inom andra områden, använder man en del fackord och uttryck. För att kunna tillgodogöra dig kunskaper ur böcker, tidningar eller kanske från TV, är det bra om du lär dig de ord du ännu inte kan. Du behöver: n ordlista. Klimakterium isexuell Heterosexuell Homosexuell Onani rektion Impotens Petting Masturbation ög Lesbisk Orgasm lottare Transvestism Läs igenom olika frågor och svar. Vilken typ av frågor verkar vara vanligast? Skriv själv några frågor som du ger till din lärare. vbrutet samlag en säker eller osäker metod? Hej! Jag och min kille har i över ett år kört med avbrutet samlag som preventivmetod. Ändå kan man läsa att det är en osäker metod. Varför det? Är det en fråga om teknik för killen, eller? Jag menar, om han kan konsten att dra ur sin penis innan det går så kan väl inte tjejen bli med barn? Det är i alla fall billigt och receptfritt. Frågvis Svar: Hej! Du och din kille har haft en enorm tur som inte blivit med barn. vbrutet samlag är en billig men mycket osäker metod. För det första så kan det komma litet spermier före själva utlösningen utan att killen märker det. För det andra så kan det vara knepigt att hinna dra ut penisen i tid. Det är dessutom svårt för honom att njuta av samlaget om han, när det är som skönast, måste koncentrera sig på att dra ut penisen ur slidan. Så, chansa inte längre utan kontakta en preventivmedelsrådgivning för att hitta ett bättre sätt att skydda er på. Kondom exempelvis skyddar mot både graviditet och sjukdomar. Skriv en förklaring till de konstiga ord du redan kan ur listan nedan. Ta med hjälp av faktaboken (använd registret) och ordlistan reda på vad resten av orden betyder. Lägg till egna konstiga ord i listan. Vad betyder följande ord? xhibitionist Transsexualitet Hermafrodit Sadism Masochism Incest Pollution jakulation Prostitution Pedofili Tidelag Pornografi efruktning Kastrering D e din lärare gå igenom ordens betydelse och rätta de som eventuellt var fel i din lista. Sterilisering Missfall bort Våldtäkt Vagina Smegma Testosteron Östrogen Insemination Lubrikation Klamydia Progesteron Oskuld Kondylom Svar till Konstiga ord Klimakterium: isexuell: Heterosexuell: Homosexuell: Onani: rektion: Impotens: Petting: Masturbation: ög: Lesbisk: Orgasm: lottare: Transvestism: xhibitionist: Transsexualitet: Hermafrodit: Sadism: Masochism: Incest: Pollution: jakulation: Prostitution: Pedofili: Tidelag: Pornografi: efruktning: Kastrering: Sterilisering: Missfall: bort: Våldtäkt: Vagina: Smegma: Testosteron: Östrogen: Progesteron: Insemination: Lubrikation: Klamydia: Oskuld: Kondylom: G-punkten: Mödomshinna: Kvinnans övergångsålder i 50-årsåldern då mens och fruktsamhet upphör. Person som känner sexuell dragning till båda könen. Person som bara känner sexuell dragning till personer av motsatt kön. Person som bara känner dragning till personer av eget kön. Självtillfredsställelse. Penis är styv. Stånd. Penis blir inte styv när man ska ha samlag. Sexuellt umgänge utan samlag. Onani. Homosexuell man. Homosexuell kvinna. Sexuellt känslomaximum. n man som njuter sexuellt av att visa sitt könsorgan. Sexuellt intresse av att klä sig i motsatta könets kläder. n person som njuter sexuellt av att bli betraktad, ungefär som en blottare. Önskan att vilja vara en person av motsatt kön. Kvinna med manligt könsorgan eller tvärtom. tt njuta sexuellt av att plåga sin partner. tt njuta sexuellt av att bli plågad av sin partner. Sexuellt umgänge mellan nära släktingar. Sädesuttömning när man sover. Sädesuttömning, det vill säga utlösning. tt sälja sexuella tjänster. Sexuell dragning till barn. Samlag med djur. Sexuella filmer och tidningar. Ägg och spermie smälter samman och livet börjar. Testiklar eller äggstockar opereras bort. Sexualdriften avtar. efruktning kan inte ske. Sädesledare eller äggledare skärs av. efruktning kan inte ske, men sexualdriften är oförändrad. Spontan, för tidig avgång av fostret. Graviditeten (fosterutvecklingen) avbryts. tt tvinga till sig samlag. Kvinnans slida. Vitt ämne som samlas på ollonet under förhuden. Det är viktigt att smegma tvättas bort dagligen för att inte ge dålig lukt och infektioner. Manligt könshormon. Kvinnligt könshormon. Kvinnligt könshormon. Konstgjord befruktning. Fukt som bildas i slidan vid sexuell upphetsning. Vanlig könssjukdom som kan leda till sterilitet. n person som inte har haft samlag. Vanlig könssjukdom som kan leda till cancer. Sexuellt känsligt område i nedre främre delen av kvinnans slida. Tunt hudveck vid slidans öppning, oskulden. 105

8 16. Är det viktigt med trohet? MÅL leven ska med hjälp av en övning komma till insikt om sin inställning till trohet i ett förhållande. KOMMNTR Påpeka att övningen är frivillig. leverna ska ställa sig längs en tänkt linje mellan de två ytterligheterna, full trohet och total otrohet beroende på hur mycket alternativen stämmer med deras egen inställning. örja med att presentera de båda ytterligheterna och vilken del av klassrummet som motsvarar vilket alternativ. Låt sedan eleverna utföra uppgiften med början i punkt enligt instruktionerna. Mer information om värderingsövningar finns i handledningens inledning. 17. Kärlek i konsten MÅL leven ska bli medveten om att kärleken är en viktig inspirationskälla i många konstarter. KOMMNTR Förbered uppgiften genom att själv eller tillsammans med eleverna skaffa exempelvis schlagertexter och olika typer av sexuella bilder. Samarbeta gärna med musikläraren, svenskläraren och bildläraren inför uppgiftens olika delar. Du och din partner bestämmer själva vilka regler som ska gälla i ert förhållande. Med tydliga regler ger ni ert förhållande större chans. Det här är en värderingsövning av typ Linje. e din lärare beskriva värderingsövningen. Vad innebär trohet för dig? Fundera över hur viktigt det är för dig med trohet inom ett förhållande. Ställ dig längs linjen enligt anvisningen du fick från din lärare. Prata med dem som du står intill för att kontrollera att du står rätt. D Lyssna på någon ur varje ytterkant utan att avbryta. Kom ihåg att det inte är något som är rätt eller fel. Sammanfatta övningen skriftligt. Kärlek har alltid varit en viktig inspirationskälla inom många konstarter. rbeta två och två. Ni behöver: Texter från olika skivor och olika typer av tidningar med sexuella bilder. Studera olika artisters låttexter och analysera på vilket sätt de ankyter till vårt sexuella liv. Redovisa för en kamrat. Studera bilder ur olika tidningar och se hur exempelvis reklambilder utnyttjar vårt sexuella intresse. Diskutera med en kamrat. Jämför sexuella bilder ur olika tidningar. Vad är konst och vad är pornografi? Diskutera med en kamrat. D Skriv en egen kärleksdikt. Läs upp din dikt för klassen. F Sammanställ och sätt upp gemensamma kärleksplanscher i klassrummet. Kopiering tillåten. Spektrum iologi Liber 18. Prostitution MÅL leven ska lära sig mer om prostitution. KOMMNTR Det är olagligt att köpa sexuella tjänster i Sverige. Samarbeta gärna med samhällskunskapsläraren inför uppgiften. rbeta två och två. Läs i grundboken på sidan 225, eller i lightboken sidan 120, om prostitution. Fundera exempelvis på vilka som prostituerar sig och vilka som är kunderna. Varför tror du att man prostituerar sig och varför köper vissa sexuella tjänster? Vad tror du ett samlag kostar? Varför är det ett farligt yrke? Vad säger lagen? Vad är kriminellt? Hur tycker du att det borde vara? Diskutera med en kamrat och sammanfatta era tankar. Jämför med vad resten av klassen kommit fram till Vilka preventivmetoder passar mig? MÅL leven ska lära sig mer om preventivmedel. KOMMNTR Gå igenom olika preventivmetoder och deras säkerhet med eleverna samt visa olika preventivmedel och tala om hur de används. Vid första samlaget kan det vara lämpligt att pojken använder kondom och flickan något spermiedödande medel. Gör gärna besök på någon ungdomsmottagning och be dem berätta om preventivmedel. Vilken preventivmetod man väljer beror bland annat på vilken livssituation man befinner sig i. Du behöver: Olika sorters preventivmedel. Kopiering tillåten. Spektrum iologi Liber e din lärare visa olika preventivmedel och gå igenom deras säkerhet. Gör med hjälp av grundboken sidorna , eller i lightboken sidan 121, en sammanställning över fördelar och nackdelar med olika preventivmetoder. På vilket sätt förhindrar respektive metod befruktning och sjukdomar? Vilken eller vilka metoder tycker du passar bra att använda när man har sitt första samlag? Diskutera med en kamrat. D Jämför med vad resten av klassen kommit fram till. Kopiering tillåten. Spektrum iologi Liber 106

9 Vill man inte ha könssjukdomar borde det vara självklart att alltid använda kondom när man har samlag. Men hur föreslår man det? rbeta två och två. Diskutera med en kamrat om det är lika självklart att flickan har kondom med sig inför ett samlag, som att pojken har det. nteckna vad ni kommer fram till. Fundera en stund på vad du skulle säga eller göra för att få din partner att förstå att du vill använda kondom under ert samlag. nteckna vad du kommer fram till. Diskutera med din kamrat. D Jämför med vad resten av klassen har för förslag. F Spela upp några av förslagen som korta rollspel. Tror du att det skulle fungera i verkligheten? Läs om kondomer i grundboken på sidan 227 eller i lightboken sidan 121. Förr var sexuella sjukdomar som gonorré och syfilis vanliga. Idag är andra sjukdomar vanligare. Mot en del av dem har vi ännu inte hittat något botemedel. Du behöver: Litteratur med fakta om sexuellt överförbara sjukdomar, exempelvis läkarbok eller broschyrer, eventuellt dator. Kopiering tillåten. Spektrum iologi Liber Läs om sexuellt överförbara sjukdomar på sidan i grundboken eller sidorna i lightboken. Ta reda på vilka sexuella sjukdomar som var vanliga förr och hur de yttrade sig. eskriv tre sexuellt överförbara sjukdomar som är vanliga i dag. Vilka sexuellt överförbara sjukdomar kan man ännu inte bota? D Vart vänder du dig om du misstänker att du drabbats av en sexuellt överförbar sjukdom? Kontrollera ditt svar med din lärare. Vilka av sjukdomarna finns med i smittskyddslagen? Vad innebär det?. 20. Kondom självklart! MÅL leven ska genom övningen förberedas för att lätttare våga använda kondom när han eller hon har samlag. KOMMNTR Repetera gärna hur kondomen används och uppmana de manliga eleverna att träna kondompåsättning hemma, exempelvis i samband med onani. 21. Sexuellt överförbara sjukdomar MÅL leven ska lära sig mer om sexuellt överförbara sjukdomar. KOMMNTR Förbered uppgiften genom att se till att ni har tillräckligt många läkarböcker eller broschyrer om sexuellt överförbara sjukdomar. Sådana kan fås exempelvis från ungdomsmottagningar eller RFSU. Låt även gärna eleverna söka på internet. Mot aids och herpes har man ännu inte hittat några effektiva botemedel. Om eleverna misstänker att de drabbats av en sexuellt överförbar sjukdom bör de kontakta en läkare via skolsköterskan, en ungdomsmottagning eller en vårdcentral. Flatlöss är små djur som sprids via sexuell direktkontakt. De trivs i håret under våra armar och kring könsorganen. Flatlusen orsakar svår klåda som man blir av med genom att stryka på en speciell salva från apoteket. Skabb orsakas av ett litet spindeldjur. Kvalstren lägger ägg i gångar under huden och orsakar stark klåda. De finns framförallt kring könsorganen men kan även finnas på andra delar av kroppen. De behandlas med en salva som kan köpas på apotek. Kopiering tillåten. Spektrum iologi Liber HIV är ett virus som kan orsaka en dödlig sjukdom som kallas aids. Det är viktigt att veta hur viruset sprids för att förhindra att fler blir smittade och för att inte skrämma upp folk i onödan. Ta med hjälp av grundboken på sidan 231, eller lightboken sidan 123, reda på hur hiv-viruset sprids och inte sprids. Ni ska göra en värderingsövning av typen 4 hörn. e din lärare beskriva övningen. Du får veta att din bästa vän är hiv-smittad! Vad gör du? Välj ett av följande fyra hörn. 1. Fortsätter att umgås precis som vanligt. 2. Försöker undvika din kamrat så mycket som möjligt utan att kamraten märker något. 3. Talar om att du är rädd och helst undviker kroppskontakt, men annars vill umgås som vanligt. 4. Säger upp bekantskapen. D Diskutera med dem som står i samma grupp som du själv. Utse ett språkrör. F G Lyssna på ett språkrör från varje grupp. Kom ihåg att inget är rätt eller fel. Skriv en sammanfattning av övningen och vad som framkommit. Hur skulle du vilja bli behandlad om det var du som var den hiv-smittade. 22. n hiv-smittad i klassen? MÅL leven ska med hjälp av övningen sätta sig in i en hiv-smittads situation. KOMMNTR Påpeka att deltagandet i övningen är frivilligt, precis som i alla värderingsövningar. Läs igenom och berätta för eleverna hur övningen går till och tala om vilket hörn i klassrummet som motsvarar vilket av de fyra påståendena i punkt. Låt sedan eleverna utföra uppgiften enligt punkt G. Mer information om värderingsövningar finns i lärarhandledningens inledning. Låt ev. de stå i mitten som har annat, eget förslag ktuell statistik om hiv- och aidsläget kan fås ur Landstingets tidning Insikt eller från Folkhälsoinstitutet. 107

10 tt bli med barn MÅL leven ska genom övningen få reda på hur man kan testa om man är med barn. KOMMNTR Förbered uppgiften genom att skaffa ett graviditetstest och lite urin, gärna från en gravid kvinna. Graviditetstest kan exempelvis köpas på apotek eller i en pressbyrå. Övningen passar bäst att utföra som demonstration av en liten grupp elever. Om man misstänker att man är med barn vänder man sig exempelvis till skolsköterskan, en ungdomsmottagning eller till en vårdcentral. lla har tystnadsplikt. Om du misstänker att du kanske är med barn efter ett samlag, kan du testa det med ett urinprov redan drygt en vecka efter utebliven mens. Du behöver: tt graviditetstest och urin. Vart vänder man sig om man misstänker att man är med barn? Vart kan man lämna sitt urinprov för att få en eventuell graviditet testad? Kontrollera ditt svar i grundboken på sidan 234, eller i ligtboken sidan 124. Testa litet urin med hjälp av ett graviditetstest. D eskriv hur testet går till. Var den som lämnat urinen gravid? Hur tror du att du själv skulle reagera om du skulle få reda på att du var gravid nu? 24. Tvillingar MÅL leven ska lära sig mer om tvillingar. KOMMNTR Ärftlighetsforskare studerar gärna enäggstvillingar som vuxit upp på olika ställen eftersom de då kan ta reda på vad i utseende och egenskaper som orsakas av arvet och vad som är orsakat av uppväxtmiljön. Ärftligt sett är ju enäggstvillingar helt lika så eventuella olikheter borde bero på de olika uppväxtmiljöerna. Kanske känner du några som är tvillingar? Ibland är de lika som bär, men ibland kan man knappt se att de är släkt. Hur kommer det sig? Läs på sidan 233 i grundboken, eller sidan 124 i lightboken, och rita och beskriv olika sorters tvillingar. Varför är vissa tvillingar nästan omöjliga att skilja åt, medan andra inte liknar varandra alls? Varför tror du att ärftlighetsforskare är så intresserade av att studera tvillingpar som vuxit upp i olika hem? Jämför med vad resten av klassen kommit fram till. 25. bort eller inte? MÅL leven ska lära sig mer om abort och få tillfälle att diskutera abortfrågan. KOMMNTR Låt uppgiften vara frivillig med tanke på elever som kanske nyss gått igenom en abort. Först 3 4 veckor efter befruktningen kan man testa om man är med barn. Det får högst ha gått 12 veckor efter sista mensen för att en tidig abort ska kunna genomföras. Då är fostret drygt 9 cm. Förr användes många livsfarliga abortmetoder. Man använde giftiga ämnen som fosfor, kvicksilver, saffran och arsenik. Man skrapade av den giftiga fosforn från fosfortändstickorna och åt den. tt annat sätt var att föra upp spetsiga föremål i livmodern. Kvinnor dog ofta av följderna. n kvinna som försökt göra abort kunde bli anklagad för att vara häxa och brännas på bål för bara ett par hundra år sedan. Idag kan man även ta "akut-p-piller" efter oskyddat sex för att minska risken för graviditet. De är receptfria och måste tas senast 72 timmar efter samlaget. Kopiering tillåten. Spektrum iologi Liber tt bli med barn när man är tonåring och går i skolan kan upplevas som en stor katastrof. Ofta har man ingen möjlighet att ta hand om ett barn, utan måste kanske fatta ett svårt beslut om abort. Läs om abort i grundboken på sidan 234, eller i lightboken sidan 124. Hur många veckor efter befruktningen har minst gått innan man har möjlighet att upptäcka att man är med barn? Hur lång tid får det högst ha gått efter flickans senaste mens för att en tidig abort ska kunna genomföras? Hur stort är fostret då? Jämför med bilden på sidan 233 i grundboken. Kopiering tillåten. Spektrum iologi Liber D Diskutera med en kamrat om vem ni tycker ska bestämma om en abort eller inte. Ska flickan, pojken eller båda bestämma? Ska båda bestämma lika mycket? Ska deras föräldrar ha något att säga till om? nteckna vad ni kommer fram till. Jämför med vad resten av klassen anser. F Vad är ett akut-p-piller?. 26. tt nytt liv föds till världen MÅL leven ska få kunskap om hur en förlossning går till. KOMMNTR Låt gärna eleverna läsa sidan 235 i grundboken, eller sidan 125 i lightboken, inför uppgiften om hur en förlossning går till. Ge sedan uppgiften som hemläxa. Sammanfatta gärna uppgiften genom att låta 108 tt födas är en stor påfrestning både för barnet och för mamman. Starka muskelsammandragningar, värkar, hjälper till att driva ut barnet till en helt ny värld. e din mamma, eller en annan kvinna som fött barn, berätta om en förlossning. Hur var det när du föddes? Var din pappa med? Hur lång var du när du föddes och hur mycket vägde du? Titta på fotografier från när du var liten. När lärde du dig krypa och när lärde du dig gå? Vem tog hand om dig under dina första år? Var du kanske på dagis? Kopiering tillåten. Spektrum iologi Liber

11 Det räcker inte med den kunskap vi får genom skolan och via böcker. Mycket av det vi lär oss, lär vi oss bäst genom att umgås och lyssna till andras erfarenheter och åsikter. rbeta två och två eller i liten grupp. Diskutera följande ämnen med en kamrat och anteckna vad ni kommer fram till. 1. Hur ska en bra kompis vara? 2. Hur stödjer man en kompis som varit utsatt för sexuella övergrepp? 3. Hur visar man intresse för en annan person? 4. Hur tar man kontakt? 5. Hur ska en partner vara? 6. Är det viktigt att hinna med kompisar medan man har ett förhållande? 7. Hur gör man slut på ett bra sätt? 8. Hur ska en bra förälder vara? 9. Vilka egenskaper uppskattar du hos vuxna? 10. Hur tror du att ditt liv kommer att förändras när du blir vuxen? 11. Vem tycker du ska ha huvudansvaret för dina blivande barn? Kvinnan, mannen eller båda? Hur ska ni fördela ansvaret? 12. Finns det något positivt med skilsmässor? 13. Hur skulle du vilja ha det som äldre? 14. Läs om dödsbegreppet hjärndöd på sidan 324 i grundboken. När anser du att en människa är död? När hjärtat eller hjärnan inte fungerar? 15. Hur skulle du vilja ha det vid din egen död? Diskutera egna frågor som du tycker är viktiga. Jämför med vad resten av klassen kommit fram till. eleverna berätta om sin första tid som nyfödda för varandra med hjälp av sina anteckningar och bilder. egreppet hjärndöd finns bara med i grundboken sidan Diskutera livsfrågor MÅL leven ska få tillfälle att diskutera samlevnadsfrågor och därmed komma underfund med sina egna och andras åsikter. KOMMNTR Ge om möjligt eleverna tillfälle att diskutera ostört i små grupper i olika grupprum. Kom i förväg överens om vilka regler som ska gälla i diskussionen. xempelvis att man pratar en i taget och lyssnar på varandra, att saker man diskuterar stannar i gruppen och att man bara berättar det man vill. OH-underlag Kopiering tillåten. Spektrum iologi Liber OH 1 OH 2 Kopiering tillåten. Spektrum iologi Liber Kopiering tillåten. Spektrum iologi Liber 109

11 Sex och samlevnad. OH1 Kvinnans könsorgan OH2 Mannens könsorgan 9 Fula ord 10 Vi förändras både utanpå och inuti 11 Håll dig ren

11 Sex och samlevnad. OH1 Kvinnans könsorgan OH2 Mannens könsorgan 9 Fula ord 10 Vi förändras både utanpå och inuti 11 Håll dig ren 11 Sex och samlevnad 11.1 1 Vem är du? 2 Ensamhet på gott och ont 3 Diskutera om sex 4 Vad är kärlek? 5 Kär och galen? 6 Vem har du fått sexinformation ifrån? 7 Sexualitet och adoption 11.2 8 Våra könsorgan

Läs mer

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Du ska kunna: 0. Hur du skulle göra om du behövde prata med sjukvården om något som har med sex och samlevnad att

Läs mer

1. Nämn tre saker som händer med både tjejer och killar under puberteten. (se sid 116)

1. Nämn tre saker som händer med både tjejer och killar under puberteten. (se sid 116) Namn: Klass: 1. Nämn tre saker som händer med både tjejer och killar under puberteten. (se sid 116) 2. Vad kallas det med ett annat ord, då man rör sina egna könsorgan? (se sid 116) 3. Vad menas med att

Läs mer

Sexualkunskap. 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G. Sädesledare Urinledare. Urinblåsa

Sexualkunskap. 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G. Sädesledare Urinledare. Urinblåsa 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G Sädesledare Urinledare Urinblåsa Sädesblåsa Prostata Urinrör Bitestikel Svällkropp Testikel Ollon Förhud 1.Kvinnans könsorgan. Skriv in

Läs mer

C apensis Förlag AB. Naturkunskap 1a1. Sexualitet och relationer. Sexualitet och relationer. Lärarhandledning gällande sidorna 124-155

C apensis Förlag AB. Naturkunskap 1a1. Sexualitet och relationer. Sexualitet och relationer. Lärarhandledning gällande sidorna 124-155 47 Naturkunskap 1a1 Sexualitet och relationer Lärarhandledning gällande sidorna 124-155 C apensis Förlag AB Sexualitet och relationer Följande delar av det centrala innehållet för kursen Naturkunskap 1a1

Läs mer

Frågor och svar i sexualkunskap 1.Vilka delar består penis av? 1.1.svällkroppar, urinrör, förhud, ollon 2.Vilken funktion har förhuden? 2.

Frågor och svar i sexualkunskap 1.Vilka delar består penis av? 1.1.svällkroppar, urinrör, förhud, ollon 2.Vilken funktion har förhuden? 2. 1.Vilka delar består penis av? 1.1.svällkroppar, urinrör, förhud, ollon 2.Vilken funktion har förhuden? 2.1 skyddar ollonet 3.Hur bör penis tvättas och hur ofta? 3.1 varje dag, med vatten, mild tvål 4.Vad

Läs mer

Vad sker under menstruationscykeln?

Vad sker under menstruationscykeln? Sex och samlevnad Menstruationscykeln Under en kvinnas fertila period (fruktsamma=kan få barn), puberteten klimakteriet (ca 45-55 års ålder) frigörs en mogen äggcell ca var 28 dygn. Menstruationen styrs

Läs mer

Idéer för sexualundervisningen

Idéer för sexualundervisningen Idéer för sexualundervisningen Både nya och erfarna lärare kan hitta inspiration i vår idébank. Du får använda materialet fritt och kopiera våra förslag. Om du själv har goda erfarenheter eller idéer som

Läs mer

Planering. Sexualkunskap

Planering. Sexualkunskap Planering Sexualkunskap Planering Lektion 1: Könsorganens biologi Lektion 2: Varför sex? Lektion 3: sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmedel Lektion 4: Prov Könsorganens biologi Kromosomer DNA

Läs mer

Historiskt Snoppar. Eunucker Kastratsångare Snoppstraff

Historiskt Snoppar. Eunucker Kastratsångare Snoppstraff SEX- och Samlevnad Historiskt Snoppar Eunucker Kastratsångare Snoppstraff Snoppar idag Testikelfestival Irezumi Allmänt om snoppen Hos de flesta är vänster testikel större än den högre och den hänger lite.

Läs mer

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET LÄGGA GRUNDEN Det är viktigt att avsätta tid för den startsträcka som ofta behövs för att sätta sexualundervisningen i ett sammanhang och skapa förtroende. I detta kapitel finns tips och metoder för att

Läs mer

Att kunna i området sex och relationer, gener, gmo

Att kunna i området sex och relationer, gener, gmo Att kunna i området sex och relationer, gener, gmo 1. Vilka två syften tjänar sex hos människan? Alltså: Varför har vi sex? Två eller flera anledningar. Människan har sex dels för att föröka sig, genom

Läs mer

Sex och samlevnads undervisning. Tjörns gymnasieskola åk 3 Killgrupp.

Sex och samlevnads undervisning. Tjörns gymnasieskola åk 3 Killgrupp. Sex och samlevnads undervisning. Tjörns gymnasieskola åk 3 Killgrupp. Vi hade två grupper med ca 8-9 killar i varje grupp. Vi träffades två tillfällen per grupp. Första lektionstillfället 1. Vi gjorde

Läs mer

Nyfiken på sex och kärlek? Lärarmaterial

Nyfiken på sex och kärlek? Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Att vara tonåring är härligt. Men det kan också kännas stressigt. Under dessa år händer mycket med din kropp och ditt sätt att tänka.

Läs mer

Dokumentation från utbildningsdag sex och samlevnad Tjörn september 2001.

Dokumentation från utbildningsdag sex och samlevnad Tjörn september 2001. Dokumentation från utbildningsdag sex och samlevnad Tjörn september 2001. Namnståupp Gruppen sitter i cirkel. Först reser sig var och en i tur och ordning och i lugnt takt och säger sitt förnamn. Därefter

Läs mer

C apensis Förlag AB. 6. Sexualitet och relationer. Naturkunskap 1b. Sexualitet och relationer

C apensis Förlag AB. 6. Sexualitet och relationer. Naturkunskap 1b. Sexualitet och relationer Senast uppdaterad 2012-12-09 65 Naturkunskap 1b Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Sexualitet och relationer C apensis Förlag AB Läromedlet har sju kapitel: 1. Ett hållbart samhälle

Läs mer

Anatomiska ord med förklaring - Kvinnan (skriv ut ensidigt och klipp ut)

Anatomiska ord med förklaring - Kvinnan (skriv ut ensidigt och klipp ut) Anatomiska ord med förklaring - Kvinnan (skriv ut ensidigt och klipp ut) livmoder klitoris urinrörsmynning slida G-punkt lubrikation analöppning yttre blygdläppar ägg inre blygdläppar stånd Anatomiska

Läs mer

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv.

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv. Vad är hiv? I den här broschyren får du information om hiv. Informationen är både till dig som har hiv och till dig som inte har hiv. Den är också till dig som inte vet om du har hiv. Hiv är ett virus

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-20 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

Att bli kvinna Program för att möta unga flickor i samtal om puberteten.

Att bli kvinna Program för att möta unga flickor i samtal om puberteten. Sidan 1 av 5 Att bli kvinna Program för att möta unga flickor i samtal om puberteten. Ett arbetssätt utarbetat av Berit Román på Cebuh och Agneta Persson på Ungdomsmottagningen Molinsgatan i Centrum efter

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-04 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter.

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. PREVENTIVMEDEL 866 KONDOM Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. Kondomfabriken https://www.youtube.com/watch?v=g53iia-gnkg P-PILLER KVINNLIGA KÖNSHORMONER

Läs mer

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar.

Läs mer

Kommentarer till 2011 års Ungdomsbarometer (UB)

Kommentarer till 2011 års Ungdomsbarometer (UB) Kommentarer till 2011 års Ungdomsbarometer (UB) Här är 2011 års specialrapport om ungdomar och sexualitet från Ungdomsbarometern (UB). Undersökningen är en självselekterad onlinestudie gjord 2010 med 5449

Läs mer

VÅGA PRATA SEX MED BARNEN OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA

VÅGA PRATA SEX MED BARNEN OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA Vad gör man om man sitter på en fin middag när ens barn plötsligt utbrister Min pappa har en jättestor snopp!. Journalisten och författaren Hillevi Wahl frågade sexualupplysare,

Läs mer

Myter och fakta om p-piller

Myter och fakta om p-piller Myter och fakta om p-piller Myter och fakta om p-piller Det lever tyvärr kvar en hel del myter sedan det allra första p-pillret kom. Bayer vill med denna broschyr ta död på några myter och istället ge

Läs mer

Vad är hiv? Men hiv och aids är inte samma sak. Mediciner gör att du som har hiv kan leva ett långt liv och må bra.

Vad är hiv? Men hiv och aids är inte samma sak. Mediciner gör att du som har hiv kan leva ett långt liv och må bra. Vad är hiv? I den här broschyren får du information om hiv. Informationen är både till dig som har hiv och till dig som inte har hiv. Den är också till dig som inte vet om du har hiv. Du kan få eller ge

Läs mer

Tre kondomer och en bedövad käke

Tre kondomer och en bedövad käke Tre kondomer och en bedövad käke DOKUMENTÄR BERÄTTELSE I Tre kondomer och en bedövad käke berättar en ung man om sina möten med skolungdomar som sex- och samlevnadsinformatör. Under informationspassen

Läs mer

Flickor och pojkar och puberteten

Flickor och pojkar och puberteten Flickor och pojkar och puberteten Flickor och pojkar och puberteten Puberteten är en övergångsperiod mellan barndomen och vuxenlivet. Kroppen förändras och känslolivet utvecklas. Under puberteten blir

Läs mer

Arbetsmaterial Vänersborg röd tråd

Arbetsmaterial Vänersborg röd tråd År 0-3? familjen, konfliktlösning hur ett barn blir till lekdagar kompisdagar övernattningsresa år 3 reviderad version 2002-03-19 Sida - 1 År 4-6 Kill och tjejgrupper - inom klassen 1:a mens - puberteten,

Läs mer

Samtal 1, Leila (kodat) Målbeteende: Skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och oönskad graviditet

Samtal 1, Leila (kodat) Målbeteende: Skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och oönskad graviditet Samtal 1, Leila (kodat) Målbeteende: Skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och oönskad graviditet LILO: Hej Leila, välkommen. Okodat LEILA: Tack. LILO: Jag tänkte att vi skulle prata om hur du

Läs mer

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag 1 INNEHÅLL Om lektionsunderlaget 4 Ord om sexualitet 5 Kropp och sex 47 Berättelser och exempel 105 Övrigt material 209 OM LEKTIONS UNDERLAGET I detta

Läs mer

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan.

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan. Mina två mammor DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Mina två mammor är en berättelse som tar upp frågor som att växa upp i en regnbågsfamilj, att prata om sex med sina föräldrar och olika sätt att se på sex beroende

Läs mer

Jämställdhetspussel ÖVNING: Så gör ni:

Jämställdhetspussel ÖVNING: Så gör ni: Självklart! ÖVNING: Jämställdhetspussel Jämställdhetsarbete lönar sig; det har hänt mycket de senaste 100 åren. Men när tog sig kvinnor egentligen in i politiken och hur ser det ut med fördelningen av

Läs mer

Jämställt jamstallt.se

Jämställt jamstallt.se Jämställdhetspussel Hur gör vi? Klipp ut alla lappar med händelser och blanda dem väl. Uppdraget är sen att lägga in lapparna under rätt årtionden. Under varje årtionde står det hur många lappar som ska

Läs mer

GRAVIDITET, PREVENTIVMEDEL OCH ABORT

GRAVIDITET, PREVENTIVMEDEL OCH ABORT GRAVIDITET, PREVENTIVMEDEL OCH ABORT För att ha möjlighet att bestämma över sin reproduktion behöver man kunskap om sin kropp. Detta kapitel handlar om kroppen med utgångspunkt i reproduktion: de inre

Läs mer

Preventivmedel till dig som fött barn

Preventivmedel till dig som fött barn Preventivmedel till dig som fött barn Tiden efter förlossningen Tiden efter förlossningen kallas puerperiet och omfattar sex till åtta veckor. Under denna period sker hormonella förändringar som bland

Läs mer

Testa dina kunskaper!

Testa dina kunskaper! Test för tjejer Testa dina kunskaper! 1. Var bildas könshormoner? m I livmodern m I äggstockarna m I levern 2. Vad är menstruation? m Ägg och slem från underlivet m Blod från blåsan m Slemhinna från livmodern

Läs mer

Cleonita. Så här verkar Cleonita. Vad är Cleonita? Drospirenon/Etinylestradiol, 3 mg/0,02 mg

Cleonita. Så här verkar Cleonita. Vad är Cleonita? Drospirenon/Etinylestradiol, 3 mg/0,02 mg Du har fått denna broschyr eftersom du har fått p-pillret Cleonita från Actavis utskrivet åt dig. I den hittar du information om hur Cleonita fungerar och hur du ska ta det. Här finns också fakta om biverkningar

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Cleosensa och Cleosensa 28

Cleosensa och Cleosensa 28 Cleosensa och Cleosensa 28 Du har fått p-pillret Cleosensa eller Cleosensa 28 från Actavis utskrivet åt dig. I den här broschyren hittar du information om hur preparaten fungerar och hur du ska ta dem.

Läs mer

Faktan är tagen från www.preventivmedel.nu (7/4-14) utom det som står i kursiv stil som är taget från rfsus skrift kondom praktika för män.

Faktan är tagen från www.preventivmedel.nu (7/4-14) utom det som står i kursiv stil som är taget från rfsus skrift kondom praktika för män. Faktan är tagen från www.preventivmedel.nu (7/4-14) utom det som står i kursiv stil som är taget från rfsus skrift kondom praktika för män. Läs igenom texten och skriv en sammanfattning av varje preventivmedel.

Läs mer

Arbetsmaterial Vänersborg röd tråd

Arbetsmaterial Vänersborg röd tråd År 0-3? familjen, konfliktlösning hur ett barn blir till lekdagar kompisdagar övernattningsresa år 3 Att diskutera mera: Under den här rubriken har jag, funderat och diskuterat med samlevnadsgruppen några

Läs mer

Tio vanliga frågor från lärare

Tio vanliga frågor från lärare Tio vanliga frågor från lärare 1) Ska man dela in killar och tjejer i olika grupper? Det finns inget givet svar det är både och. Det beror på gruppen och vad man tar upp. Det beror också på hur man själv

Läs mer

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Mårten Melin Boken handlar om: Max ska vara ensam hemma, medan hans syster Moa och mamma är på semester. Precis innan de ska resa, ber Moa honom om en tjänst. Hennes kompis

Läs mer

När hände det? Likabehandlingspussel

När hände det? Likabehandlingspussel När hände det? Likabehandlingspussel Spelet om jämställdhetens och likabehandlingens historia i Sverige Ett spel om händelserna som gjort Sverige mer jämlikt och jämställt. Så här gör ni: Dela in er i

Läs mer

Vad är det för skillnad på att strula och hångla?

Vad är det för skillnad på att strula och hångla? Vad är det för skillnad på att strula och hångla? Min mens har hoppat över tre månader, jag har inte haft sex så jag är ju inte med barn. Men varför kommer den inte? Om man mår dåligt och inte vill prata

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Oskuld är ingen skuld

Oskuld är ingen skuld Oskuld är ingen skuld DOKUMENTÄR BERÄTTELSE I Oskuld är ingen skuld problematiseras begreppet oskuld och de värderingar och föreställningar som ordet bär på. Filmen visar också tydligt på vilket utanförskap

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Medverkande: Emilie 16 år, från Kramfors Niklas 21 år, från Stockholm. Medverkande: Johan Roger Farzad Louise Lisa Camilla. Medverkande: Sonja Samir

Medverkande: Emilie 16 år, från Kramfors Niklas 21 år, från Stockholm. Medverkande: Johan Roger Farzad Louise Lisa Camilla. Medverkande: Sonja Samir om könssjukdomar Redan i Bibeln står det om gonorré och på 1600-talet hade en tredjedel av alla människor i Paris sjukdomen syfilis. Då försökte man skydda sig med djurtarmar, linnetrasor och senare med

Läs mer

Lärarmaterial. Sex och lite sånt sidan 1. Mål från Lgr 11: Inledning. Skaffa ett gemensamt språk gör en frågelåda. Författare: Torsten Bengtsson

Lärarmaterial. Sex och lite sånt sidan 1. Mål från Lgr 11: Inledning. Skaffa ett gemensamt språk gör en frågelåda. Författare: Torsten Bengtsson Sex och lite sånt sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål från Lgr 11: Eleven ska känna till människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Det här är RFSU Katrineholms skolinformatörspass

Det här är RFSU Katrineholms skolinformatörspass Det här är RFSU Katrineholms skolinformatörspass RFSU Katrineholms kolinformatör kommer gärna till er grundskola, gymnasieskola eller annan verksamhet för ungdomar och håller i ett 90-minuterspass kring

Läs mer

Provlektion Klassiska sagor

Provlektion Klassiska sagor Provlektion Klassiska sagor Denna lektion är hämtad ur Klassiska sagor av Lena Johansson, lärare i svenska som andraspråk i Alby i Botkyrka. Klassiska sagor som världens barn har hört är ett kopieringsunderlag

Läs mer

Regnbågsfamiljer och normativ vård. Lotta Andréasson Edman Leg. Barnmorska Fil.mag Mama Mia Söder

Regnbågsfamiljer och normativ vård. Lotta Andréasson Edman Leg. Barnmorska Fil.mag Mama Mia Söder Regnbågsfamiljer och normativ vård Lotta Andréasson Edman Leg. Barnmorska Fil.mag Mama Mia Söder Föreläsningens innehåll Regnbågsverksamhet Historik Normer Heteronormativitet och dess konsekvenser i vården

Läs mer

Till dig som fått Cerazette förskrivet

Till dig som fått Cerazette förskrivet Till dig som fått Cerazette förskrivet 1 2 Cerazette är ett preventivmedel som bl a kan användas av dig som inte vill eller bör använda p-piller som innehåller östrogen. Cerazette ger ett bra skydd mot

Läs mer

KÖNSSJUKDOMAR. Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen

KÖNSSJUKDOMAR. Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen KÖNSSJUKDOMAR Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen SEXUELL HÄLSA Kärlek, sexualitet och sex hör till människans liv. Den sexuella hälsan är en viktig del av ens hälsa och livskvalitet. Alla har rätt att

Läs mer

Behandla din barnlöshet

Behandla din barnlöshet Behandla din barnlöshet - med tre enkla punkter Hur du kan börja behandla din barnlöshet genom att massera tre zonterapipunkter på fötterna. Carin Hertnäs Hur du behandlar din barnlöshet genom att massera

Läs mer

Lära känna övningar. Namnståupp. Ta utrymme i rummet. Kräfta krabba. (från studiedagen den 24 april)

Lära känna övningar. Namnståupp. Ta utrymme i rummet. Kräfta krabba. (från studiedagen den 24 april) Lära känna övningar (från studiedagen den 24 april) Namnståupp Gruppen sitter i cirkel. Först reser sig var och en i tur och ordning och i lugnt takt och säger sitt förnamn. Därefter går man ett varv till,

Läs mer

Vi hoppas att du ska ha nytta av handledningen. Välj det som passar dig och din klass.

Vi hoppas att du ska ha nytta av handledningen. Välj det som passar dig och din klass. 1 Att vara jag Text och bild Anna Höglund I Att vara jag får vi möta Rosa 13 år. Rosa vill inte se sig själv utifrån, genom någon annans ögon. Hon vill se själv och söker förklaringar. Hur ser det ut egentligen?

Läs mer

Kunskaper om sex och samlevnad bland högstadieelever i Nynäshamn kommun

Kunskaper om sex och samlevnad bland högstadieelever i Nynäshamn kommun Ingemarsgatan 4b, 113 54 Stockholm. www.forskningsgruppen.se. i samarbete med Nynäshamns kommun Kunskaper om sex och samlevnad bland högstadieelever i Nynäshamn kommun Joachim Timander, FSI februari 2010

Läs mer

EN MÅNGFALD AV METODER MATERIAL FÖR DIG SOM ARBETAR MED BARN OCH UNGA

EN MÅNGFALD AV METODER MATERIAL FÖR DIG SOM ARBETAR MED BARN OCH UNGA EN MÅNGFALD AV METODER MATERIAL FÖR DIG SOM ARBETAR MED BARN OCH UNGA SEX PÅ KARTAN Handtecknad upplysningsfilm som bygger på ungdomars frågor. Nio års undervisning på en halvtimme, sa en lärare om filmen.

Läs mer

Kunskapsunderlag för samtal om sexuell hälsa och hit-/sti-prevention

Kunskapsunderlag för samtal om sexuell hälsa och hit-/sti-prevention och hit-/sti-prevention Detta är ett kunskapsunderlag med tillhörande samtalspunkter som innehåller fakta, råd och frågor om sexuell hälsa och hiv/sti. Dokumenten är framtagna i ett projekt inom Kunskapsnätverket

Läs mer

V.A.T lärstilstest och studieteknik

V.A.T lärstilstest och studieteknik Namn Mål och syfte V.A.T lärstilstest och studieteknik o Ökad motivation till skolarbete. o Ökad självinsikt o Ökad kunskap om studieteknik o Ökad insikt om egna behov för bäst lärande. Förslag till ämne

Läs mer

KNOPP OCH KROPP KILLSNACK

KNOPP OCH KROPP KILLSNACK Sidan 1 av 5 KNOPP OCH KROPP KILLSNACK Ett förslag till hur man kan lägga upp killsnack, utarbetat av Olle Katz Några utgångspunkter: Hur många tillfällen skall vi träffas? Hur är gruppen? (mognad, sammanhållning,

Läs mer

frihet, lust & njutning

frihet, lust & njutning Sex, frihet, lust & njutning De medicinska aspekterna har granskats av Anders Karlsson, Venhälsan och Susanne Gullack Flyrén, rfsu-kliniken rfsl ungdom 2009, 2011 form zie Sex kan vara jättehärligt och

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Michael Dahl Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik, som ständigt drömmer mardrömmar om att han är en drake. En dag när han vaknar ur sin mardröm, hör han en röst som han inte

Läs mer

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan.

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan. Min första kärlek DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Min första kärlek handlar om förälskelse, flirt och de första trevande stegen i ett förhållande. Berättelsen som utspelar sig i Bagdad visar också vilka olika utgångslägen

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Du avfärdar det som en vanlig halsinfektion. Men om det känns som taggtråd i urinröret när du kissar,

Läs mer

Hur är du som älskare? Ängslig, Ambitiös eller Trygg?

Hur är du som älskare? Ängslig, Ambitiös eller Trygg? Hur är du som älskare? Ängslig, Ambitiös eller Trygg? 1. Hur visar du att du uppskattar din partners kropp? 1.Jag är mest orolig över att min partner inte ska gilla min kropp. 2. Jag säger att min partner

Läs mer

BERÄTTELSER OCH EXEMPEL

BERÄTTELSER OCH EXEMPEL BERÄTTELSER OCH EXEMPEL Här finns berättelser och exempel i text och bild till olika övningar i metodmaterialet. Till vissa övningar behövs också bilder som finns i andra delar av lektionsunderlaget (se

Läs mer

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi?

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist

Läs mer

En röd tråd, sex och samlevnad - Tjörn Under arbete År 0-3

En röd tråd, sex och samlevnad - Tjörn Under arbete År 0-3 År 0-3 Kommentarer ommentarer, komplettering Innehåll Familjen Konfliktlösning Kroppen Vem är jag Skillnad killar och tjejer (lika olika) Kompissamtal Tjejgrupp Killgrupp Metoder? Kompissamtal Litteratur

Läs mer

ATT LÄGGA UPP UNDERVISNINGEN

ATT LÄGGA UPP UNDERVISNINGEN ATT LÄGGA UPP UNDERVISNINGEN I detta kapitel hittar du konkreta råd för hur du kan planera och genomföra undervisningen. Här finns förslag på innehåll och upplägg, men även generella tips om metoder, åldersanpassning,

Läs mer

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN MÅLGRUPP: ÅRSKURS 7-9 LÄRANDEMÅL Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikations situationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i

Läs mer

Ramp svenska som andraspråk

Ramp svenska som andraspråk Om sex, kärlek och relationer (sas) Gloslista av Ellinor Blanco AV-nr: 31404 tv 1 Asteriskerna (*) hänvisar till ord och uttryck i programmanuset Avsnitt 1 Ihop = de två blir ett par; de är tillsammans;

Läs mer

DRAFT. Annat land. utanför europa

DRAFT. Annat land. utanför europa Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading

Läs mer

Erik Rova

Erik Rova pedagogiskpsykologi.se/material Ensamkommande ungdomar Sexuell hälsa 14.30-15.00 fikapaus Jonas Jälmbrant, leg. distriktssköterska Erik Rova, leg. psykolog Agenda för eftermiddagen Den sexuella terrängen

Läs mer

VERKTYGSLÅDA - ett sätt att förlänga teaterbesöket i ditt klassrum

VERKTYGSLÅDA - ett sätt att förlänga teaterbesöket i ditt klassrum VERKTYGSLÅDA - ett sätt att förlänga teaterbesöket i ditt klassrum www.ungscen.se HEJ! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att vi får spela Sexigt - på riktigt för dig och din elevgrupp. Sexigt - på

Läs mer

SEX OCH SAMLEVNAD. ,/ Kvinnans yttre och inre könsorgan. ,/ Mannens yttre och inre könsorgan. ,/ Erektion och lubrikation. ,/ Spermie och ägg

SEX OCH SAMLEVNAD. ,/ Kvinnans yttre och inre könsorgan. ,/ Mannens yttre och inre könsorgan. ,/ Erektion och lubrikation. ,/ Spermie och ägg SEX OCH SAMLEVNAD FOKUS PÅ,/ Kvinnans yttre och inre könsorgan,/ Mannens yttre och inre könsorgan,/ Erektion och lubrikation,/ Spermie och ägg,/ Pubertet och menstruationscykeln,/ Samlag, hångla och onani,/

Läs mer

Frysa dina äggceller?

Frysa dina äggceller? Frysa dina äggceller? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Bra att veta. Den här informationen riktar sig till unga flickor som på grund av behandling

Läs mer

Att be om hjälp. 6-8 elever 90 min SF

Att be om hjälp. 6-8 elever 90 min SF Att be om hjälp Syfte med lektionen Förberedelser 6-8 elever 90 min SF Syftet är att medvetandegöra att alla människor behöver hjälp ibland både i stort och i smått och förstå vinsterna med att be om hjälp.

Läs mer

Till dig som använder kombinerade p-piller

Till dig som använder kombinerade p-piller Till dig som använder kombinerade p-piller 2013 P-piller ett säkert val Kombinerade p-piller är en av de säkraste metoderna att skydda sig mot oönskad graviditet om du använder dem på rätt sätt. Till hjälp

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Title: Repeat infection with Chlamydia trachomatis: a prospective cohort study from an STI-clinic in Stockholm

Title: Repeat infection with Chlamydia trachomatis: a prospective cohort study from an STI-clinic in Stockholm Author's response to reviews Title: Repeat infection with Chlamydia trachomatis: a prospective cohort study from an STI-clinic in Stockholm Authors: Karin Edgardh (karin.edgardh-stanggren@karolinska.se)

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Broschyren är framtagen i samarbete med docent Viveca Odlind Kvinnokliniken, Karolinska sjukhuset, Stockholm och leg barnmorska Ingrid Ottenbring, Kvinnokliniken Akademiska sjukhuset,

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Att använda svenska 1

Att använda svenska 1 Att använda svenska 1 Att använda svenska 1-4 är ett undervisningsmaterial utformat för att hjälpa eleverna att nå gymnasiesärskolans mål i ämnet svenska. Uppgifterna är utformade för att läraren både

Läs mer

VAD ÄR BRA SEX FÖR DIG?

VAD ÄR BRA SEX FÖR DIG? KORT OM SEX VAD ÄR BRA SEX FÖR DIG? Vår sexualitet ger oss möjlighet till fantastiska upplevelser. Vi kan ha sex av en mängd olika skäl: närhet, lust, kåthet, kärlek, passion, ömhet, spänning och nyfikenhet.

Läs mer

Beslutet. Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till. Skriven av: Hans Peterson

Beslutet. Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till. Skriven av: Hans Peterson Arbetsmaterial till Beslutet Skriven av: Hans Peterson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Beslutet. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det

Läs mer

Kådiskollen 2010 RFSU Januari 2010

Kådiskollen 2010 RFSU Januari 2010 Kådiskollen 2010 RFSU Januari 2010 YouGov Sweden AB Tina Fernandes 0709-957014 tina.fernandes@yougovsweden.se 1 RFSU SE2009-634 Kådiskollen januari 2010 Kådiskollen 2010 KAPITEL 1 Relationer, sexvanor

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

AMIR. Boken handlar om: Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

AMIR. Boken handlar om: Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: IDAN 1 Boken handlar om: Olle och Amir är bästa kompisar. En dag, på rasten, ser Olle att Amir är ledsen. Han frågar vad det är, men Amir vill inte berätta. Olle ser tre killar bakom Amir. De säger: Brunt

Läs mer

Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil.

Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil. Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil. Den kvinnliga anatomin Äggledare Äggstock Livmoder Livmoderhals Livmodertapp Slida 1. Livmodertappen är känslig Området kring livmoderhalsen

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Toctino (alitretinoin)

Toctino (alitretinoin) INFORMATION OM PREVENTIVMEDEL Toctino (alitretinoin) Graviditetetsförebyggande program TOC-FI-002-051208-E Innehållsförteckning 1. Myter och fakta 3 2. Förebyggande av graviditet och Toctino 4 3. Graviditetstest

Läs mer