VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR"

Transkript

1 INSTRUKTIONSBOK

2 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Dnna symaskin ä int avsdd fö användning av pson (inklusiv ban) md ducad fysiska, snsoiska ll mntala fömågo, ll i avsaknad av fanht ll kunskap såvida d int ha fått tillsyn ll instuktion btäffand användningn av symaskinn av n pson, som ä ansvaig fö das säkht. Ban måst ha tillsyn fö att säkställa d int lk md maskinn. Vi användning av n lktisk maskin, måst alltid gundläggand säkhtsåtgäd följas, inklusiv följand: Dnna symaskin ä dsignad och tillvkad ndast fö hushållsbuk. Läs alla instuktionna fö användning av dnna symaskin. FARA Fö att minska iskn fö lktiska stöta: En symaskin få aldig lämnas utan uppsikt nä dn ä anslutn. Da alltid u sladdn till symaskinn u dt lktiska uttagt omdlbat ft användning och innan dn gös n. VARNING Fö att minska iskn fö bännskado, band, lstöta, ll psonskado: 1. Låt aldig symaskinn användas som n lksak. Noggann uppmäksamht ä nödvändig nä dnna symaskin används i nähtn av ban. 2. Använd dnna symaskin nbat fö dt dn ä avsdd att användas fö nligt anvisninga i Instuktionsbokn. Använd ndast anslutning kommndad av tillvkan nligt anvisninga i Instuktionsbokn. 3. Använd int symaskinn om stömsladdn ll kontaktn ä skadad, om dn int funga på ätt sätt, om dn ha tappats ll skadats, ll om dn ha vait utsatt fö vattndänkning. Lämna symaskinn till nämast åtfösälja ll sviccnt fö undsökning och fö lktisk ll mkanisk paation. 4. Använd int symaskinn om någon av luftintagn blockats. Håll vntilationsöppningana på dnna symaskin och fotglagt fitt fån smutsansamlinga ll tygludd, damm ll lösa tygbita. 5. Släpp int n ll stick in fömål i någon av öppningana 6. Använd int symaskinn utomhus. 7. Använd int symaskinn i nähtn av spaypodukt ll dä sy används. 8. Fö att koppla u maskinn, ställ alla glag på ʻavʼ ( O ) och ta sdan u nätsladdn u kontaktn. 9. Da aldig i sladdn då kontaktn skall tas u uttagt. Fatta kontaktn md händna och int sladdn. 10. Håll fingana bota fån alla öliga dla. Spcill uppmäksamht fodas unt symaskinns nål. 11. Använd alltid ätt stygnplåt. Fl stygnplåt kan föosaka nålbott. 12. Använd int böjda nåla. 13. Da int i ll skjut int int in tygt und sömnad. Dt kan få nåln att böjas och sdan bytas av. 14. Stäng av symaskinn ( O ) vid någon fom av justing i nålomådt x då tåd täs in i nåln, byt av nål, uppullning av tådull ll byt av pssfot och liknand. 15. Ta alltid u sladdn u luttagt då du ta bot skydd, smöj ll vid någon annan åtgäd omnämnd i Instuktionsbokn. SPARA DESSA ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA BRUK Vid botfosling av maskinn måst dnna bhandlas i nlight md gälland bstämmls avsnd lktiska/lktoniska podukt. Om Du ä tvksam om hu dtta skall gå till, kontakta Din åtfösälja fö vägldning. (gäll nbat inom EU)

3 AVSNITT I - DELARNASNAMN Dlanas namn... 2 Standadtillbhö... 3 Fölängningsbod AVSNITT II. FÖRBEREDELSER FÖR SÖMNAD Ansluta maskinn till vägguttagt Innan du använd maskinn... 4 Hastightsglag... 5 Rgla syhastightn... 5 Knappa fö att använda maskinn Ta bot och monta pssafotsfästt...8 Byta pssafot... 8 Pssafotslyftan...8 Höja och sänka matan... 9 Byta nål... 9 Välja tåd och nål till olika tyg... 9 Spola tåd på spoln Tä maskinn Nålitäda Da upp undtådn LCD Display Söm övsikt Justa tådspänningn fö aksöm Justa tådspänningn fö zigzagsöm AVSNITT III. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD Raksöm Stygnplåt Raksöm Fästsöm Låssöm Föstäkt aksöm Elastisksöm Skulptusöm Zigzagsöm Kastsöm...24 Tstgs zigzag Sttchsöm...24 Olika typ av knapphål och das användning Standadknapphål Inställning av stygnbdd och tätht fö knapphål Knapphål md unda ända Pofssionllt skäddaknapphål Knapphål md iläggståd Stoppningssöm Tåckling Öljtt Sy blixtlås Blindfållsöm Sy i knappa...35 INSTRUKTIONSTABELL AVSNITT IV. DEKORATIONSSÖMNAD Snäckskalssöm...35 Applikation Lapptäckssöm...36 Fagottsöm...37 Satinstygn Kombination av dkoationssöm...38 Koiga fövängda symönst...38 SEKTION V. VÅRD AV DIN MASKIN Rngöing av spolhust och matan...39 Sätta i spolkogn...39 Poblm och vaningstckn...40 Flsökning

4 AVSNITT I - DELARNASNAMN @1 u #1 #2!1!2!3!4!5!6!7!8 #3 #4 Dlanas namn t y u i o! 0! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! # 0 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7 # 8 Fölängningsbod (tillbhöslådan) Stygnplåt Nålitäda Tådavskäa Sidokåpa Tådföaam Tådspänningsatt Spolpinn Sto spolhålla Spolaspindl Spolatådsstoppa Hål fö xta spolpinn Inställningsknappa Positionsknappa LCD display Hastightsglag Nål upp/nd knapp Autolåsningsknapp Backmatningsknapp Stat/stopp knapp Spollucka Pssafot (zigzag fot A) Pssafotsfäst Klämskuv, nål Nål Figöingsknapp fö spollucka Stömkontakt Kontakt fö fotglag Stömbyta Handhjul Bähandtag Öv tådlda Pssafotslyfta Knapphålsam Fiam Mataglag Fotpdal #6 #7 #8 OBS: Symaskinn och spcifikation kan ändasutan fögånd mddland. 2

5 t y u i o!0!1!2!3!4!5 Standadtillbhö Spola Filt fö tådullspinn Nålask Exta spolpinn t Applikationsfot F y Blixtlåsfot E u Auto knapphålsfot R i Ovlockfot C o Osynlig fållfot G!0 Spättkniv (knapphålskniv)!1 Skuv vktyg!2 Rngöingsbost!3 Litn tådullhålla!4 Sto tådullhålla!5 Tådullshålla Fölängningsbod Fölängningsbodt tillfö tt utökat syomåd och kan lätt tas bot fö att sy md fiamn. Fölängningsbod Flik Spinga Ta loss bodt Da bodt bot fån maskinn, nligt bild. Fastsättning av bodt Skjut in fölängningsbodt, passa in flikn i utagt tills bodt klicka fast i maskinn. Fövaing av tillbhö Tillbhö fövaas inuti fölängningsbodt. Da lockt mot Dig fö att öppna fövaingsutymmt. Fövaing av tillbhö Sy md fiam Att sy md fiam ä användbat vid stoppning av socka ll lagning av knän, manschtt ll omådn i bans kläd som slitits. 3

6 t u AVSNITT II. FÖRBEREDELSER FÖR SÖMNAD Ansluta maskinn till vägguttagt Användning av fotpdaln Stäng av stömmn. Sätt in kontaktn fö fotpdaln i uttagt på maskinn. Sätt i kontaktn fö lsladdn i maskinn t. Sätt in stick kontaktn y i vägguttagt u. Slå på stömmn. Lampan fö fotpdaln i komm att indika att fotpdaln ä anslutt till maskinn. Stömbyta Fotpdalns kontakt Uttag fö fotpdaln El sladdns kontakt t Uttag fö lsladd y Stick kontakt u Vägguttag i Lampan fö fotpdal i y Använda stat/stoppknappn Stäng av stömmn. Sätt i maskinkontaktn i luttagt. Sätt in stick kontaktn i vägguttagt t. Slå på stömbytan. Stömbyta Elsladdns kontakt Elsladdns uttag Stickkontakt t Vägguttag Användningsinstuktion: Symboln O på stömbytan indika att dn ä fånslagn (OFF). * Fotglagmodll YC-485EC-1 används tillsammans md dnna symaskin. t OBS: Stat/stoppknappn ä fånkopplad nä fot fotpdaln ä anslutt. VARNING: Då du använd maskinn, håll hla tidn tt öga på sömnadsomådt, ö int vid någa öliga dla som tådföaamn, handhjul ll nål. Slå alltid av stömbytan och ta ut stickkontaktn u vägguttagt: - nä du lämna maskinn utan tillsyn. - nä du sätt fast ll ta bot dla. - nä du ngö maskinn. Lägg int något fömål på fotpdaln då maskinn komm att gå igång oavsiktligt. Innan du använd maskinn Innan Du använd symaskinn fö fösta gångn, placa n tygbit und pssafotn och kö maskinn utan tåd und någa minut. Toka bot vntull olja. 4

7 Hastightsglag Syhastightn kan vaias md skjutglagt allt ft bhov. Fö att öka syhastightn, skjut glagt åt hög. Fö att minska syhastightn, skjut glagt åt vänst. Rgla syhastightn Tyck nd fotpdaln fö att stata maskinn. Ju håda du tyck n pdaln, ju snabba gå maskinn. Maximal syhastight kan glas md skjutglagt. 5

8 Knappa fö att använda maskinn Stat/stoppknapp Sänk nd pssafotslyftan. Tyck på stat/stopp-knappn fö att stata maskinn. Maskinn böja gå långsamt d fösta stygnn och sdan md dn hastight Du ställt in md skjutglagt. Tyck på stat/stopp-knappn ign fö att stoppa maskinn. OBSERVERA: Maskinn gå långsamt så läng som Du tyck på och håll stat/stoppknappn intyckt. Stat/stopp-knappn kan int användas nä fot-glagt ä anslutt till maskinn. Backmatningsknapp Nä stygnn (00, 01, 07, 08, 18) väljs komm maskinn att sy bakåt så läng backmatningsknappn ä intyckt. Om du tyck på backmatningsknappn då du sy anda stygnmönst, komm maskinn att sy låsstygn och stanna automatiskt. Om Du tyck in backmatningsknappn nä stygnmönst 00, 01, 07, 08 ll 18 ä valda och fotglagt int ä anslutt komm maskinn att sy bakåt så läng som knappn ä intyckt och maskinn stoppa då knappn släpps. Autolåsningsknapp Nä stygn (00, 01, 07, 08, 18) ä valda komm maskinn omdlbat att sy låsstygn och att stanna automatiskt nä autolåsningsknappn släpps. Om Du tyck på autolåsningsknappn nä Du sy anda stygn komm maskinn att sy låsstygn i slutt av pågånd mönst och sdan stanna automatiskt. Knapp fö höjning/sänkning av nåln Tyck på dnna knapp fö att föa nåln uppåt ll ndåt. Maskinn stanna md tådn höjd ll sänkt, bond på dt nålläg som ställts in md dn hä knappn. 6

9 t t Positionsknappa Använd dssa knappa fö att flytta makön u. Tyck knappn fö att flytta makön åt hög. Tyck knappn fö att flytta makön åt vänst. u y y Inställningsknappa Använd dssa knappa fö att ända inställt väd. Flytta makön und tcknt som Du skull vilja ända. Tyck knappn fö att öka vädt. Tyck knappn fö att minska vädt. 7

10 Ta bot och monta pssafotsfästt VARNING: Stäng av stömmn innan Du ta bot ll monta pssafotsfästt. Ta bot pssafotsfästt Lossa fästskuvn gnom att vida dn motsols md hjälp av n skuvmjsl. Monta pssafotsfästt Passa in hålt i på pssafotsfästt mot dt gängand hålt i pssafotstångn. Monta fästskuvn i hålt. Da åt låsskuvn gnom att vida dn mdsols md hjälp av n skuvmjsl. Låsskuv Pssafotsfäst Pssafotsstång Byta pssafot VARNING: Stäng av stömbytan innan du byt fotn. Använd alltid ätt fot fö dt mönst du valt. Fl fot kan göa att nåln gå av. Ta av pssafotn Höj nåln till dss högsta punkt gnom att vida handhjult motsols. Höj pssafotn, och tyck in amn på baksidan av pssafotsfästt. Monta av pssafotn Placa dn utvalda pssafotn så att stiftt på fotn ligg und spåt på pssafotsfästt. Sänk pssafotlyftan fö att låsa fotn på plats. Am Spå Stift Pssafotslyftan Pssafotslyftn höj och sänk pssafotn. Du kan höja fotn ungfä 1/4 (0,6 cm) hög än nomalt upp-läg fö att undlätta bottagning av pssafotn ll fö att hjälpa Dig att placa tt tjockt matial und fotn. Pssafotslyfta Nomalt upp-läg Högsta läg 8

11 Höja och sänka matan Rglagt fö matan ä placad und fölängningsbodt på baksidan av maskinn. Fö att sänka matan, fö glagt i pilns iktning. Fö att höja matan, fö glagt i pilns iktning nligt bild och vid handhjult mot dig. Matan måst vaa upp fö nomal sömnad. z x Byta nål c Tyg Tåd Nål Fint linn Silk # #9/65 11/75 Gogtt Bomull # Lätt Tikå Yll Polyst Syntt # Bomull Silk #11/75 14/90 Mdium Polyst Bomull Fin jsy Syntt Yll Bomull #14/90 Dnim Kapptyg Silk #50 Bomull #40-50 #14/90 16/ 100 Tunga Övockstyg Syntt #40-50 Silk #30 Kviltning Bomull #50 #16/100 VARNING: Stäng av stömmn innan byt av nål. z Slå av stömmn. Höj nåln till sitt högsta läg gnom att vida handhjult motsols och sänk nd pssafotn. Lossa skuvn som håll nåln gnom att vida dn motsols. Lossa nåln fån nålhållan. x Sätt in n ny nål i nålhållan md dn platta sidan vänd bakåt. Nä nåln sätts in i nålhållan, skjut in dn så långt dt gå. Da åt skuvn som håll nåln håt gnom att vida dn mdsols. c Fö att kontolla att nåln ä ba, placa dn md dn flata sidan ndåt på något plant fömål (stygnplåtn, glas tc.). Avståndt mllan nåln och dn plana ytan ska vaa lika hla vägn. Använd aldig n böjd ll tubbig nål. En skadad nål kan föstöa tygna. Masko kan gå av i stickad tyg, och tåda kan gå av i sidntyg och anda tunna tyg. Klämskuv, nål Nålhålla Välja tåd och nål till olika tyg Fö sömnad i allmänht använd nålstolk 11/75 ll 14/90. En tunn tåd och nål skall användas vid sömnad i tunna tyg så att tygt int skadas. Tjocka tyg käv n nål sto nog fö att tänga ignom tygt utan att slita på övtådn. Povsy alltid föst på n litn stbit av dt tyg du ska sy i. Nomalt ska du ha samma öv- och undtåd. Nä du sy i sttchmatial, myckt tunna tyg och syntttyg, använd n blu tip nål. Blu tip nåln föhinda ffktivt hoppstygn. 9

12 Spola tåd på spoln Ta ut spoln Skjut fösiktigt figöingsknappn fö spolhusts lucka åt hög och ta av luckan. Ta upp spoln. Figöingsknapp, fö spollucka Spollucka Hoisontll spolpinn Lyft upp tådullpinnn. Placa tådulln på spolpinnn md tådn i dn iktning som famgå av bildn. Sätt fast dn stoa spolhållan, och tyck dn mot tådspoln. Använd dn lilla spolhållan fö att hålla smala ll små tådspola. Spolpinn Sto spolhålla Litn tådullhålla Exta spolpinn Dn xta spolpinnn ä används fö spolning av undtådn. Sätt tådullshållan und dn xta spolpinnn. Sätt in dn xta spolpinnn i hålt. Placa filtn och n spol på pinnn. Tådullshålla Exta spolpinn Hål fö xta spolpinn Filt fö tådullspinn 10

13 Spola undtådn OBS: Ställ skjutglagt fö hastight i dss snabbast läg fö spolning av undtåd. Da tådn fån spoln. Da tådn gnom tådldan. Da gnom hålt i spoln, inifån och ut. Sätt spoln på spolaspindln. Skjut spolaspindln åt hög. Spolindikaton 1 visas på LCD displayn. 1 Håll dn fia ändan av tådn i handn och stata maskinn. Stanna maskinn nä spoln ha gått någa vav och klipp av tådn tätt intill spolns hål. Stata maskinn ign. Nä spoln ä full stanna dn automatiskt. Skjut spolaspindln åt vänst så att dn komm tillbaka sitt oiginalläg, och klipp av tådn på dt sätt som famgå av bildn. OBS: Av säkhtsskäl komm maskinn att stanna automatiskt 2 minut ft stat av spolning av undtådn. 11

14 Att sätta i spoln z z Placa spoln i spolhållan så att tådn lindas av motsols. Tådänd x x Da tådn gnom dn fäm skåan på famsidan av spolhållan. Skåa c c Da tådn åt vänst så att dn glid in mllan tådspänningsbladn. v v Fotsätt att da fösiktigt i tådn tills dn glid in i anda skåan. Da ut tådn cika 10 cm (6 ). Skåa b b Sätt fast spolluckan ign. Kontolla tåddagningn md fns till diagam som visas på spollockt. Diagam öv tåddagningn 12

15 c z Tä maskinn Höj pssafotn. Tyck på knappn fö nål upp/n fö att höja nåln till dss högsta läg. Nål upp/nd knapp v VARNING: Stäng av maskinn innan tådn täs på maskinn. b x Tä maskinn z z Dag ändn på tådn unt dn öv tådhållan. x x Håll tådn näa spoln och da tådn nåt in i spänningsomådt och sdan unt fjädhållan. Tådull c c Dag tådn md tt fast gpp upp till tådlyftan och n till hålt på tådlyftan. v b v b Dag tådn gnom dn nd tådhållan. Låt tådn glida bakom nålhållans tådlda till vänst. Tä tådn famifån och bakåt fö hand ll använd nålitädan. 13

16 z Nålitäda VARNING: Slå av stömbytan (OFF) nä du använd nålitädan. z Sänk nd pssafotn. Höj nåln till dss högsta position. Da n nålitädans spak så långt som möjligt. Hakn komm ut gnom nålsögat fån baksidan. Nålitädans spak x t x Dag tådn fån hållan (a) till hållan (b) och und kokn. Da upp tådn utmd dn höga sidan av guidn (b) och låt tådn glida in mllan guidn (b) och hållaplattan t. Kok Guid (a) Guid (b) t Hållaplatta c c Lyft spakn i pilns iktning som på bildn [5] och tä öglan gnom nåln. v v Dag tådändn gnom nålsögat. OBS: Nålitädan kan användas md n 11 till 16 nål ll blu tip nål. Tådstolka 50 till 90 kommndas. 14

17 z Da upp undtådn z Höj pssafotn. Håll övtådn löst md vänst hand. x x Tyck på knappn fö nål upp/n två gång fö att sänka och höja dn fö att plocka upp undtådn. Nål upp/nd knapp c c Dag båda tådana 10 till 15 cm und och bakom pssafotn. 15

18 LCD Displ a y LCD displ a y n visa följ a n d info m ati o n nä m a ski n n ä på s l a g n. t Idntifii n g s b okst a v fö komm nd ad fot Sömnumm Makö Stygn b d d S t y g n l ä n g d z x t z Tyck på m a k ö tan g ntna fö att flytt a mak ö n u n d sty g nmö n stnu m t. Mak ö n sy n s un d b åda siffona n ä maski n n s ä t t s i g å n g. x Tyck på nställningsknappana fö att ända söm tills numt på dt önskad stygnt visas. Numt komm att öka ll minska md 1 vaj gång du tyckt vädinställningstangntn. c Tyck på tangntn fö att flytta makön und dt tiosiffiga sömnumt. Numt komm att öka ll minska md 10 vaj gång du tyckt inställningsknappa. Söm övsik t c OBS: Skuggo av symbol, inklusiv funktion som int ä tillgängliga på dnna modll kan vaa synliga på LCD skämn. Läs i instuktionsbokn fö infomation om vilka symbol/funktion som finns tillgängliga på din maskin. 1 6

19 Justa tådspänningn fö aksöm Rätt spänning 1 Övtådn 2 Undtåd 3 Lossa 4 Spänn Dn idaliska aksömmn ha tådana låsta mllan två lag av tyg, nligt bildn (föstoat fö att visa dtalj). Om du titta på öv- och undsidan av n söm, lägg mäk till att stygnn ä jämna. Nä du justa tådspänningn, btyd n hög siffa n håda spänning. Rsultatn bo på: - tygts tjocklk och stlht - antalt tyglag - typ av stygn Spänningn ä fö håd 1 Övtådn 2 Undtåd 3 Minska spänningn 4 Tygts ätsida 5 Tygts avigsida 2 3 Undtådn syns på tygts ätsida och stygnn känns ojämna. Vid tådspänningsglagt till n läg siffa fö att minska tådspänningn Spänningn ä fö låg (lös) 1 Övtådn 2 Undtåd 3 Fö att öka spänningn 4 Tygts ätsida 5 Tygts avigsida 2 Övtådn syns på tygts avigsida och stygnn känns ojämna. Vid glagt till n hög siffa fö att öka spänningn i övtådn. 3 17

20 Justa tådspänningn fö zigzagsöm Vid idalisk zigzagsöm syns int undtådn på ätsidan, och övtådn syns knappt på avigsidan. S bildn fö n kokt söm. Fö att stygnn ska s ut som på bildn, justa du tådspänningn ft bhov. 1 2 Rätt spänning 1 Tygts ätsida 2 Tygts avigsida Minska mängdn tåd som syns på avigsidan utan att sömmn ynkas ll gö så att undtådn syns på ätsidan. Rsultatt vaia md tyg, tåd och syföhållandn. 1 2 Spänningn ä fö håd 1 Tygts ätsida 2 Tygts avigsida Vaj hön på sicksacksömmn das ihop på ätsidan. 1 2 Spänningn ä fö låg (lös) 1 Tygts ätsida 2 Tygts avigsida Vaj hön på sicksacksömmn das ihop på avigsidan. 18

21 AVSNITT III. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD Raksöm Söm: 00 ll 01 Övtådsspänning: 2 till 6 Pssafot: Zigzag fot A Böja sy Höj pssafotn och placa tygt bdvid n guidlinj fö sömma på stygnplåtn (5/8 (1.6 cm) ä vanligast). Fö n nåln vid dn punkt dä du ska böja sy. Sänk pssafotn och da tådana bakåt. Sätt i gång maskinn ign. Fö tygt fösiktigt längs md sömguidn samtidigt som du låt tygt matas natuligt. Sluta sy Fö att fästa ändana på n söm, tyck backmatningsknappn och sy någa stygn bakåt. Höj pssafotn. Ta bot tygt, da tådana båktåt och skä av dm md tådavskäan. Tådana skäs av i lagom längd fö att böja sy nästa söm. Höj pssafotn. Knapp bakåtsöm Tådavskäa Vända i ät vinkl Nä du sy md tygkantn fån 1.6 cm (5/8") sömhjälplinj, fö att vända i ät vinkl så att sömnadn fotsätt på samma avstånd fån kantn. Stoppa maskinn nä famkantn av tygt nå hönlinjn på stygnplåtn. Sänk nåln gnom att tycka på knappn fö att höja och sänka nåln. Lyft pssafotn och vid tygt motus 90 gad motus. Sänk pssafotn och böja sy i dn nya iktningn. Hönlinjal Nål upp/nd knapp Att sy fån kantn av tt tjockt tyg Dn svata knappn på sicksackfotn lås fotn i hoisontllt läg. Dtta ä till hjälp nä man stata sy fån myckt tjocka kant på tjocka tyg ll nä man sy öv n fåll. Sänk nd nåln i tygt dä du vill böja sy. Sänk fotn samtidigt som du tyck in dn svata knappn Fotn låss i hoisontllt läg fö att undvika att dn glid. Knappn släpps automatiskt ft att ha sytt någa stygn. Svat knapp Tjocka tyg 19

22 Stygnplåt Sömhjälplinjna på stygnplåtn och spolluckan hjälp dig att hålla sömsmånn. Numn på stygnplåtn utvisa avståndt mllan nålns mittläg och tygkantn. Nålns mittläg Tygkantn Antal Avstånd (cm) /2 5/8 3/ / Avstånd (tum) 1/2 5/8 3/ /2 Fäm sömhjälplinj ä mäkta vid 1/4, 3/8 and 5/8 fån nålns mittläg. Fäm sömhjälplinj Justa stygnlängdn Tyck på maköknappana fö att flytta makön und stygnlängdsvädt 2.2 (standadinställning). Tyck knappn fö att minska stygnlängdn. Tyck knappn fö att öka stygnlängdn. Stygnlängdn kan vaias fån 0.0 till 5.0. Makö Standadinställning OBS: Längdn på baklängssöm kan int ställas in läng än 4.0. [1.0] [2.2] [5.0] Justa nålpositionn Nålpositionn kan ställas in fö aksömsmönst 00~04, and 18~19. Tyck maköknappana fö att flytta makön und stygnbddsväd 3.5 (standadväd). Tyck knappn fö att flytta nåln åt vänst. Tyck knappn fö att flytta nåln åt hög. Vänst (0.0) Mittn (3.5) Hög (7.0) 20

23 1 2 3 Raksöm 1 Söm: 00 ll 01 2 Övtådsspänning: 2 till 6 3 Pssafot: Zigzag fot A Fö sömnad av plagg, blixtlås och ma. Mönst-01 används fö att sy tunna tyg Fästsöm 1 Söm: 02 2 Övtådsspänning: 2 till 6 3 Pssafot: zigzag fot A 4 Backmatningsknapp 4 Använd dnna söm fö att fästa böjan och slutt av n söm md bakåtstygn. Nä du komm till slutt på sömmn tyck du på backmatningsknappn 4 n gång. Maskinn komm att sy fya stg bakåt, fya stg famåt och sdan sluta att sy automatiskt Låssöm 1 Söm: 03 2 Övtådsspänning: 2 till 6 3 Pssafot: Zigzag fot A 4 Backmatningsknapp 4 Dnna unika söm används nä tt osynligt låsstygn bhövs. Sänk n nåln näa dn fäm kantn på tygt. Maskinn komm att sy fla låsstygn på samma ställ och fotsätta sy famåt. Nä du tyck på backmatningsknappn 4 vid slutt av sömmn komm maskinn att sy fla låsstygn på plats och sdan sluta sy automatiskt Föstäkt aksöm 1 Söm: 04 2 Övtådsspänning: 2 till 6 3 Pssafot: Zigzag fot A Dnna staka, hållbaa söm kommndas fö omådn dä båd lasticitt och styka bhövs fö att säkställa komfot och hållbaht. Använd dn fö att föstäka omådn som gn- och ämhålssömma. Använd dn också fö att sy fömål såsom yggsäcka fö xta styka. 21

24 Elast i k s ö m S öm : 05, 06 Övtådsspänning: 3 till 6 P s s a f o t : Zigzag f o t A Dtta ä n smal st t c h s ö m som ä avsdd fö att u n dv i k a ynko på sticka d tyg o c h sn d mso, samtidigt s o m dn tillåt sö m m n att p s s a s upp h lt pl a tt. S öm numm 0 6 a n v ä n d s f ö s ö m n a d a v tu n na t y g. Skulptus ö m Söm: 19 Övtådsspänning: 3 till 6 Pss a fot: Applikationsfot F Dt hä ä tt dkoationsstygn som n 3D-ffkt nä du sy ft itad mönst. 2 2

25 Zigzagsöm Söm: 07 Övtådsspänning: 2 till 6 Pssafot: Zigzag fot A Zigzagsöm ä n av d mst användbaa och mångsidiga sömmana Zigzagstygn ä användbaa vid kastsöm, applikation och ävn användba som dkoativt stygn. OBS: Använd undlag nä du sy sttchtyg som stickad tyg, jsy ll tikå. Rgla stygnbddn Tyck maköknappana fö att flytta makön und stygnbddsvädt 5.0 (standadinställning) Tyck på knappn fö att minska stygnbdd. Tyck på knappn fö att öka stygnbdd. Stygnbddn kan vaias mllan 0.0 till 7.0. t Justa stygnlängdn Tyck på maköknappana fö att flytta makön und stygnlängdsvädt 1,5 t (standadinställning) Tyck knappn fö att minska stygnlängdn y. Tyck knappn fö att öka stygnlängdn u. Stygnlängdn kan vaias fån 0,2 till 5.0. y u 23

26 Kastsöm Söm: 07 Övtådsspänning: 3 till 7 Pssafot: Ovlockfot C Dn hä vaiantn på zigzag söm ä myckt användba nä du sy kläd ll kanta. Dn svata upphöjningn och stysknona på ovlockfotn håll kantn ak utan att våga sig. Placa tygt md d dubbla stysknona i kantn. Maskinn sy ovanfö d hä sknona. Dn svata upphöjningn håll in d lösa tådana så att nåln kan sy öv dm. Vaft du sy, s till att tygkantn glid upp mot dn svata upphöjningn. OBS: Nä du använd n ovlockfot, ska stygnbddn vaa inställd mllan 5 och 7 annas kan nåln täffa ovlockfotn. Tstgs zigzag Söm: 08 Övtådsspänning: 3 till 6 Pssafot: Zigzag fot A Dn hä sömmn används fö att fästa kantna på syntttyg och anda tyg som ha n tndns att ynka sig. Dn ä också paktisk fö att laga vo. Placa tygt så att du få n 1,5 cm söm. Klipp bot tygt intill sömmn. Va fösiktig så att du int klipp stygnn. Sttchsöm Söm: Övtådsspänning: Pssafot: 09 3 till 7 Ovlockfot C 24 Dt hä mönstt kombina ak- och zigzagsöm. Dn ä idalisk fö 0,6 cm sömma på stickad matial (vid fastsättning av så) ll i mdltjocka ll tjocka matial dä du vill ha n smal söm. Placa tygt så att dn obabtad kantn passa und stiftn och vidö dn svata upphöjningn. OBS: Stygnbddn bö ställas in mllan 5.0 till 7.0. Blu tip nål kommndas fö sttch matial.

27 Olika typ av knapphål och das användning. Fykantiga knapphål Dt hä standadknapphålt används vanligtvis på mdltunga till tunga tyg. Knapphålsstolkn bstäms automatiskt nä man placa n knapp på fotn. Runt knapphål Dtta knapphål används på tunna till mdltunga tyg, säskilt fö blusa och bankläd. Nycklhålsknapphål Dtta pofssionlla skäddaknapphål används vanligtvis på mdltunga till tunga tyg. Dt ä också lämpligt fö tjocka och stö knappa. OBSERVERA: Fö att sy knapphål 25 till 26, följ samma utin som Sua BH (s sidona ). Knapphålts stolk ställs in automatiskt nä du lägg knappn på dn bak dln av pssafotn fö automatiska knapphål R. Fotns knapphålla ta knappstolka upp till 2,5 cm (1 ) i diamt. Dt ä ibland nödvändigt att ända stolkn på knapphålt fö att matcha vissa tunga ll spcifika tyg och tåda. Gö tt povknapphål på tt bit tyg fö kontolla inställningn. Placa knappn på tygt och mäk toppn och knappn fö att bstämma knapphålts placing på tygt. Använd vlislin på sttch tyg. 25

28 Standadknapphål Söm: Övtådsspänning: Pssafot: Knapphålsindikato 24 1 till 5 Fot fö automatiskt knapphål R z Att sy Tyck på knappn fö nål upp/n fö att höja dn. Sätt fast dn automatiska knapphålsfotn R gnom att sätta in pinnn i spingan på fothållan. Spå Stift x Da n knapphållan bakåt och lägg i knappn. Tyck dn tätt ihop md knappn. OBS: Gö tt tstknapphål på n xta tygbit om knappn ä myckt tjock. Om dt ä svåt att da knappn gnom tstknapphålt kan du fölänga knapphålt gnom att da knapphållan bakåt lit. Knapphålts längd komm att öka. Knapphålla Exta mllanum c Da n knapphålsamn t så långt dt gå. t Knapphålsam t v y u!1 i!0 o u Sätt in tygts hön und fotn. Tyck två gång på knappn fö att höja och sänka nåln. Ta bot tygt till vänst fö att da övtådn gnom hålt i fotn. Lägg tygt und pssafotn och sänk nåln vid knapphålsmakingns statpunkt y. Sänk sdan dn automatiska knapphålsfotn R. y Knapphålsmaking u Statpunkt OBS: S till att dt int finns tt mllanum mllan skjutstyckt och fjädhållan. Om dt finns komm int knapphålt att sys på ätt plats. i Skjutglag o Stoppa!0 Ingt mllanum!1 Symllanum 26

29 5 Sätt i gång maskinn fö att sy knapphålt. Knapphålt sys automatiskt. Maskinn komm att sy vänst ad föst. 6 Maskinn komm att sy bak stolpn och höga adn. 7 Maskinn komm att sy dn fäm stolpn och sdan att stanna automatiskt. OBS: Om du böja sy knapphålt utan att ha sänkt knapphåls-amn, komm LCD displayn att visa tt bl md-dland och knapphålsindikaton att blinka. Sänk knapphålsamn och åtstata maskinn. 8 Ta bot tygt och placa n knappnål!3 just ndanfö kotändan på knapphålstänsn fö att föhinda att du av misstag skä upp sömmn. Skä upp knapphålsöppningn md sömuppspättan!4.!3 Stift!4 Spättkniv 9 Nä knapphåln ä klaa skjut du upp knapphålsamn!5 så långt dt gå.!5 Knapphålsam 27

30 Inställning av stygnbdd och tätht fö knapphål Rgla stygnbddn Tyck maköknappana fö att flytta makön und stygnbddsvädt 5.0 (standadinställning) Tyck på tangntn fö att minska knapphålsbddn. Tyck på knappn fö att öka knapphålts bdd. Stygnbddn kan vaias mllan 0.0 till 7.0 bond på vilkt knapphål som valts. Rgling av stygntäthtn Tyck på maköknappn fö att flytta makön und stygntäthtsvädt 0.4 (standadinställning) Tyck på knappn fö att göa knapphålsstygnn täta. Tyck på knappn fö att knapphålsstygnn mind täta. Stygntäthtn kan vaias mllan 0.3 till 0.8 bond på vilkt knapphål som valts. Knapphål md unda ända Söm: Övtådsspänning: Pssafot: 25 1 till 5 Fot fö automatiskt knapphål R Sy på samma sätt som tt fykantigt knapphål. Stygnbddn kan vaias mllan 2,5 till 5,5. Fö att ända stygnbdd ll stygntätht, hänvisas till Rgling av stygntäthtn i avsnittt ovan. Pofssionllt skäddaknapphål Söm: 26 Övtådsspänning: 1 till 5 Pssafot: Fot fö automatiskt knapphål R Öljttstans 28 Sy på samma sätt som tt fykantigt knapphål. Använd n knapphålskniv och n öljttstans fö att öppna knapphålt. Stygnbddn kan vaias mllan 5.5 till 7.0. Fö att ända stygnbdd ll stygntätht hänvisas till "Rgling av stygnbddn och stygntäthtn" i avsnittt ovan. * En öljttstans ä xta tillbhö.

31 Knapphål md iläggståd Söm: 24 Övtådsspänning: 1 till 5 Pssafot: Fot fö automatiskt knapphål R z Använd samma tillvägagångssätt som fö tt fykantsknapphål. Ställ in stygnbddn så att dn passa tjocklkn på dn tåd som används. Nä pssafotn ä upplyft fäst du föstäkningn i utspångt på baksidan av knapphålspssafotn. Da ändana mot dig und pssafotn, så att du figö dn fäm dln. Haka fast föstäkningns ända på gafflana famtill på dn automatiska knapphålsfotn så att d sitt fast. Sänk nåln n i tygt vid dn punkt du vill böja sy och sänk fotn. Utspång Gaffla x Sätt i gång maskinn och sy knapphålt. Båda sidona av knapphålt och stolpana komm att sys öv iläggstådn. Ta bot tygt fån maskinn och klipp ndast av sytådana. Övtådn Undtåd c Da i d lösa ändana av iläggstådn fö att stäcka dn. Tä iläggstådns ända gnom n handsynål. Da dm sdan till avigsidan på tygt och knyt. OBS: Om iläggstådn sys fast i tygt och int kan das ut, klipp av dn i bägg ända. 29

32 Stoppningssöm Söm: 27 Övtådsspänning: 3 till 6 Pssafot: Fot fö automatiskt knapphål R z x c v Böja sy z Da knapphållan. tillbaka. x Placa tygt und fotn. Tyck två gång på knappn fö att höja och sänka nåln. Flytta tygt åt vänst fö att da båda tådana und fotn. c Sänk fotn och stata maskinn. Maskinn komm att låsa sömmn, sy 16 agningsad, låsa sömmn ign och stanna automatiskt. v Vänd tygt och sy ign. Knapphålla Statpunkt 2 cm (3/4") 0.7 cm (9/32") t u y Sy kota lagning Fö att sy n lagning som ä kota än 2 cm, stanna maskinn ft att du sytt dn längd du bhöv y, tyck sdan på backmatningsknappn t. Dn fodliga längdn y ha bstämts. Sätt i gång maskinn ign och fotsätt att sy till maskinn stanna automatiskt. t Knapp bakåtsöm y Önskad längd u Statpunkt Sy n lagning lika sto Sätt hlt nklt i gång maskinn ign fö att sy n annan lagning av samma längd. i Inställning av lagningns jämnht Koiga jämnhtn hos lagningn som följ: Tyck maköknappana fö att flytta makön und vädt d5 8 (standadinställning). Nä hög sida av lagningn ä läg än dn vänsta sidan, tyck på knappn fö att ställa in vädt på d6 ~ d9, fö att göa lagningn jämn. Nä vänst sida av lagningn ä läg än dn höga sidan, tyck på knappn fö att ställa in vädt på d1 ~ d4, fö att göa lagningn jämn. 30

33 Tåckling Söm: 28 Övtådsspänning: 3 till 6 Pssafot: Applikationsfot F Föstäkt aksöm används fö att föstäka ficko, gn och hällo dä xta styka bhövs. Böja sy Stata maskinn och sy tills maskinn stanna automatiskt. Maskinn komm att sy n föstäkningssöm på 1,5 cm (5/8 ) lång. 1,5 cm (5/8 ) Sy n kota föstäkningssöm * Ställ in skjutglagt fö låg hastight. Fö att sy n lagning som ä kota än 1,5 cm, stoppa du maskinn sdan du sytt dn längd du bhöv, tyck sdan på backmatningsknappn. Föstäkningslängdn ha nu fastställts. Sätt i gång maskinn ign och fotsätt att sy till maskinn stanna automatiskt. Önskad längd Knapp bakåtsöm Föstäkningslängd t Statpunkt Sy n lagning lika sto Sätt hlt nklt i gång maskinn ign fö att sy n annan lagning av samma längd. t Öljtt Söm: 29 Övtådsspänning: 1 till 4 Pssafot: Applikationsfot F Öljttn används fö hål på bältn tc. Böja sy Sätt fast fotn applikationsfotn F. Stata maskinn. Maskinn stanna automatiskt nä dn ä kla. Öppna öljttn md n syl, stans ll n vass sax. Justa öljttns fom Koiga öljttns fom på följand sätt: Tyck maköknappana fö att flytta makön und vädt L3 (standadinställning). Om öljttns öppning vidgas tyck du på knappn fö att göa lagningn jämn.(l1~l2) Tyck på knappn om öppningn övlappas fö att göa lagningn jämn.(l4~l5) OBS: Fomn kan ställas in mllan L1 och L5 (standad-inställning ä L3). 31

34 Sy blixtlås Söm: 00 Övtådsspänning: 1 till 4 Pssafot: Zigzagfot A Blixtlåsfot E Sätta fast blixtlåsfotn Sätt pinnn på blixtlåsfotn i skåan på fothållan. Fö att sy blixtlåsts vänsta sida, sätt du fast blixtlåsfotn på dn höga sidan av pinnn. Fö att sy blixtlåsts höga sida, sätt du fast blixtlåsfotn på dn vänsta sidan av pinnn. Spå Stift Fö att sy vänst sida Fö att sy hög sida i o!3!1!0!2!4 t y u Föbda tygt Lägg till 1 cm till blixtlåsts längd. Dt ä öppningns totalstolk. Tygts ätsida 1 cm (3/8 ) Öppningsstolk Blixtlåslängd t Skjutglag y Blixtlåsts tänd u Blixtlåsts tygmsa i Tygts avigsida o Öppningns slut Lägg samman tygts ätsido och sy ihop fam till blixtlåsts öppning, md 2 cm sömsmån. Sy bakåt fö att fästa sömmn. Fäst zigzagfotn och tåckla längs md blixtlåsts öppning md stygnlängd 4.5.!0 2 cm (13/16 )!1 Löpans öppning (tåckla)!2 Sy bakåt!3 Öppningns slut!4 Söm OBS: Minska tådspänningn och ställ dn på tt (1) fö tåckling. z t y u Böja sy Vik upp dn öv sömsmånn. Vik upp dn und sömsmånn fö att bilda tt 0.3 cm invikning. Placa blixtlåsts tänd pcis intill fålln och nåla fast dn på plats. Und tygt Blixtlåsöppningns slut Blixtlåsts tänd 0,3 cm (1/8 ) t Avigsidan på dn öv dln av tygt y Öppningsstolk u Vikning 32

35 x Sy blixtlås (fots) Sätt fast blixtlåsfotn md pinnn på dn höga sidan Sy gnom alla lag fån slutt på blixtlåst mot öppningn. Blixtlåsts tänd ska ligga utmd kantn på pssafotn. c i Stoppa maskinn 5 cm innan pssafotn nå dagspännt på blixtlåst. Fö n nåln i tygt och lyft upp pssafotn. Öppna blixtlåst och sänk sdan n pssafotn och sy dn åtstånd sömmn. i Skjutglag o 5 cm (2 ) o v!0 Da ign blixtlåst och vik ut tygt så att dt ligg slätt öv blixtlåst. Tåckla samman dt öv tygt md blixtlåsts tygmsa.!0 Tåcklstygn b n!1!2 Ta av pssafotn och sätt på dn på nytt i sitt vänsta stift. Sy någa stygn bakåt gnom slutt av blixtlåsts öppning till 1 cm. Vid tygt 90 gad och sy gnom tygt och blixtlåsts tygmsa.!1 Bakåtsöm Stoppa maskinn 5 cm innan pssafotn nå dagspännt på blixtlåst. Fö n nåln i tygt och lyft upp pssafotn. Ta bot tåcklstygnn.!2 Tåcklstygn m Öppna blixtlåst och sänk sdan n pssafotn och sy dn åtstånd sömmn. Nä du sytt fädigt, ta bot tåcklstygnn på dt öv tygt. 33

36 Blindfållsöm (osynlig fållsöm) Söm: Övtådsspänning: Pssafot: 10 1 till 4 Blindfållfot G z (1) (2) Vik upp n fåll på avigan md n sömsmån på 0,4 0,7 cm. Tygts avigsida 0,4 0,7 cm (1) På tunga tyg som vill ynka sig, ska dn obabtad tygkantn föst sys md n ovlocksöm. (2) Vik fålln på undsidan på tunna tyg.. x Placa tygt så att kantn på invikt ä bdvid guidn på fotn. Sänk pssafotn. Justa nålpositionn vid bhov. Sy och sty kantn längs md guidn. Vikning Guid c Vik ut tygt nä du sytt klat. OBS: Om nåln gå n i tygt fö långt till vänst, syns stygnn på tygts ätsida. (1) (2) Justa nålpositionn Tyck maköknappana fö att flytta makön und stygnbddsvädt 0.6 (standadväd). (1) Tyck på knappn fö att flytta nålpositionn åt hög. (2) Tyck på knappn fö att flytta nålpositionn åt vänst. LED displayn visa avståndt mllan guidn och vänst nålposition i millimt. Nålpositionn kan vaias fån 0.0 till 1.2. Vänst nålläg Guid OBS: Nålpositionn kan vaias mdan stygnbddn föbli dnsamma. 34

37 Sy i knappa Söm: 07 Övtådsspänning: 3 till 7 Pssafot: Applikationsfot F Matan: Ndsänkt z x c v b n z x c v b n Sänk matan. Passa in håln på knappn mot dn hoisontlla skåan på pssafotn. Sänk fotn fö att hålla knappn på plats. Ställ in stygnbddn så att nåln komm att täffa knappns vänsta hål. Vid handhjult så att nåln komm att täffa hög hål på knappn. Justa stygnbdd vid bhov. Sy fla gång. m, m, Nä du sluta sy, klipp av tådn mn lämna ca 7 till 10 cm (3 to 4 ) tåd vid knappn. Da upp övtådn md n handsynål till baksidan av tygt och knyt tådana. * Nä du sytt klat höj du upp matan ign gnom att föa mataglagt fö nomal sömnad. AVSNITT IV. DEKORATIONSSÖMNAD Snäckskalssöm Söm: 11 Övtådsspänning: 6 till 8 Pssafot: Applikationsfot F Använd tt tunt tyg såsom tikå. Vik tygt som på bildn och sy i vckt. Låt nåln nätt och jämt gå mot dn vikta kantn fö att skapa n snäckskalssöm. Du kan bhöva öka spänningn i övtådn något. Om du sy ad av snäckskalsstygn, placa adna på 1,5 cm avstånd. Du kan sy snäckskalsstygn på stickad ll mjuka sidntyg vävda i alla iktninga. 35

38 Applikation Söm: Övtådsspänning: Pssafot: 13 1 till 4 Applikationsfot F Placa applikationn på tygt och tåckla ll fäst md nåla. Minska tyckt på pssafotn. Sy mdan du sty tygt så att nåln gå utmd dn ytt kantn av applikationssömnadn. Applikationssömnad Yttkant y t Rgla stygnbddn Välj mönst 13. Tyck på maköknappana fö att flytta makön und stygnbddsväd 3.5 (standadinställning) Tyck på knappn fö att minska stygnbdd. Tyck på knappn fö att öka stygnbdd t. Stygnbddn komm att vaias basat på nålns mittläg y. Lapptäckssöm Söm: Övtådsspänning: Pssafot: 18 och 21 3 till 6 Zigzag fot A Applikationsfot F z z Placa lapptäcksbitana md ätsidona tillsammans. Välj stygnmönst 18. Sy n xakt 1/4" sömsmån. Tygts avigsida Tygts ätsida x c x Välj stygnmönst 21. Ta bot zigzag fot A och sätt fast applikationsfot F. c Vik ut sömsmånn. Sy stygnmönst 21 på ätsidan av tygt mitt på sömlinjn. 36

39 Fagottsöm Söm: 22 Övtådsspänning: 3 till 6 Pssafot: Applikationsfot F Använd dn hä sömmn fö att sy ihop två tyg fö att skapa dkoativa fålla. Vik in 1,5 cm på vaj tygkant och pssa. Fäst d två kantna md nåla på tt papp ll iv av föstäkningn 3 mm isä. Sy långsamt, och sty tygt så att nåln fånga dn vikta kantn på vaj sida. Nä du slutat sy, ta av pappt. 0.3~0.4 cm Papp Satinstygn Söm: 15 Övtådsspänning: 3 till 6 Pssafot: Applikationsfot F * Du kan också använda stygnmönst 16. Fö bätt sysultat, bö undlag användas på tygts avigsida nä du använd sttchtyg ll lastiska tyg. Tyck på autolåsningsknappn fö att avsluta mönstt. 37

40 Kombination av dkoationssöm Söm: 16 och 17 Övtådsspänning: 3 till 6 Pssafot: Applikationsfot F x z c Att kombina nht av mönst 16 och 17. Sy mönst 16 och tyck på autolåsningsknappn mdan du sy dn anda nhtn. Maskinn komm att stanna automatiskt nä dn anda nhtn ä kla. Autolåsningsknapp Välj stygnmönst 17. Tyck på autolåsningsknappn och böja sy. Maskinn komm att sy n nht av mönst 17 och stanna automatiskt. Upppa utinn ovan. Koiga fövängda symönst Nä man sy mönstsömma kan sultatt vaia, bond på olika omständight såsom syhastight, tygkvalitt, antal tyglag m.m. Pova alltid föst på n stbit av dt tyg du ska sy i. Om sttchmönstn ä fövängda koiga du dt md matabalansvdt. Matabalansvd Mönst md sttchsömma Om mönstt ä kompimat vid du balansvdt mot +. Om mönstt ä utdagt vid du balansvdt i iktning mot -. Jämnhtn hos föstäkningssöm Om stygnt int gå tillbaka till statlägt vid du balansvdt mot +. Om stygnt int gå tillbaka till tulägt vid du balansvdt i iktning mot -. 38

41 SEKTION V. VÅRD AV DIN MASKIN Rngöing av spolhust och matan z x VARNING: Stäng av stömbytan och koppla u maskinn fö ngöing. Ta int isä maskinn på något annat sätt än vad som angs i dtta avsnitt. VARNING: Fövaa int maskinn i utymmn md hög fuktight, näa vämlmnt ll i dikt solljus. t OBS: Rngö maskinn utvändigt md n mjuk duk och nutalt tvättmdl. Kontolla att nåln och p ssafotn sitt fast odntligt nä maskinn ä ngjod. c v b y t u Tyck på knappn fö nål upp/n fö att höja nåln, da sdan u symaskinns lsladd. Ta bot nåln och pssafotn. Ta bot spolhusluckan gnom att da dss figöingsknapp åt hög. Ta ut undtådn. Bosta bot dam och ludd. (Du kan också använda n dammsuga.) z Ta bot fästskuvana på stygnplåtn md n skuvmjs som följ md maskinn. Ta bot stygnplåtn. x Lyft upp spolhållan t och ta bot dn. c Rngö spolhust y md ngöingsbost. v Rngö matan u och spolhust i md n ngöingsbost. b Rngö cntum på spolhust md n to duk. t y Skuvnyckl Fästskuva Stygnplåt Rngöingsbost Spolhus Mata Spolhus u * Du kan använda n dammsuga. * Maskinn bhöv int smöjas. c z x Sätta i spolkogn z Sätt i spolhust så att knappn passa in intill stoppt i födjupningn i spolhust. x Sätt i spoln. c Fäst stygnplåtn md fästskuvana t. Kontolla att nåln och p ssafotn sitt fast odntligt nä maskinn ä ngjod. t Spolhus Stoppa Knopp Skuvnyckl Fästskuva t 39

42 Poblm och vaningstckn Vaningssignal Osak Gö så hä Maskinn komm int att sy md aktiving av stat/stopp knappn däfö att fotpdaln ä inkopplat. Koppla bot fotpdaln och stata maskinn. Ett knapphål sys utan att knapphålsamn sänks. Sänk knapphållaamn och sätt på maskinn ign Spolaspindln ha flyttats åt hög. Flytta spolaspindln åt vänst. Maskinn åtstatas fö snabbt ft att ha stannat på gund av övblastning. Vänta minst 15 skund innan du stata ign. Om tåda tassla till dt, avlägsna d hoptasslad tådana. Ljudsignal Pip pip-pip-pip pip-pip-pp Pp Summljud vid: Nomal funktion Flaktig funktion Knapphålt ä fädigsytt. Fl 40

43 Flsöknin g Poblm Övt ådn gå av. Undtådn gå av. Nåln gå av. Övhoppad stygn Sömmn yn k as Tygt matas i n t fam jämnt. Stygnn foma öglo und tygt. Maskinn funga int. Knapphåln b li int ko kt sydd a. Maskinn gå int jämnt och väsnas. Os a k 1. Övtådn ä int itädd på ätt sätt. 2. Övtådss p änn i n g n ä fö håd. 3. Nål n ä bö j d ll t u bb i g. 4. Nåln ä flaktigt insatt. 5. Övtådn och u n dtåd n ä int in s a tta un d pss a fotn nä du böja sy. 6. Tådana d ogs int b a kåt ft sömnad n. 7. Tådn ä a n tin g n fö tu n g ll fö fin f ö nål n. 1. Undt å d n ä int tädd o dntl i gt i spo l h u st. 2. Ludd h a s a mlats i spolkap sln. 3. Spol n ä skad a d och s n ua int jä m n t. 4. Tädn ä u ppl i n d ad löst p å n sp o l. 1. Nåln ä flaktigt insatt. 2. Nålkläm m a n s skuv ä lös. 3. Tådana d ogs int b a kåt ft sömnad n. 4. Nål n ä fö fin fö tygt som anvä n ds. 5. Pssafot n ä in dn l ä mp liga fö stygn m önstt som sys. 1. Nåln ä flaktigt is att, böjd ll tubbig. 2. Nål n och/ l l tåd n ä in t läm p ad fö abtt som s y s. 3. En blu tip nål anv ä nds int fö att sy sttch, myckt tunna tyg och synt t 4. Övtådn ä int itädd på ätt sätt. 5. En nål av då lig kva l i tt an v änds. 1. Övtådss p änn i n g n ä fö håd. 2. Övtådn ä int itädd på ätt sätt. 3. Nåln ä fö gov fö tygt som sys. 4. Stygnlä n gd n ä fö lång fö tygt. 1. Matan ä full av l u dd. 2. Stygnn ä f ö fina. 3. Matan ha int lyfts upp f t sömnad m d pssafot. 1. Övtådn ä fö löst spä n d. 2. Nål n ä ant i ng n fö tunn ll fö tjock fö tådn. 1. Maskin n ä int ans l u tn t i ll väg g uttagt. 2. Tåda ha fastnat i spol k a psln. 3. Spola s p ind ln åt gå int till sitt vänsta läg ft sna b bspo l n i ng. 1. Stygntäthtn passa int fö tygt som sys. 2. Flaktigt s a mmanfo g ni n g s matial h a in t anv ä n ts till sttch- ll syntttyg. 1. Tåda ha fastnat i spol k a psln. 2. L ud d h a b i l dat s i s p o l k ap s ln l l s p olhå lla n. R f n s S sido na 13, 14 S sido na 17, 18 S sid a n 9 S sid a n 9 S sid a n 19 S sid a n 19 S sid a n 9 S sid a n 12 S sid a n 39 Byt ut kapsln. S sid a n 11 S sid a n 9 S sid a n 9 S sid a n 19 S sid a n 9 Byt pssafot n S sid a n 9 S sid a n 9 S sid a n 9 S sido na 13, 14 Byt nål. S sido na 17, 18 S sid a n 13 S sid a n 9 Gö s t ygnn ko t a. S sid a n 39 Gö stygnn l ä ng. S sid a n 9 S sido na 17, 18 S sid a n 9 S sid a n 4 S sid a n 39 S sid a n 11 S sid a n 28 Anvä n d tt un d lä g g. S sid a n 39 S sid a n 39 41

44 (SE)

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPARA DESSA INSTRUKTIONER INSTRUKTIONSBOK VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Dnna symaskin ä dsignad och tillvkad nbat fö hushållsbuk. Symaskinn ä int n lksak. Låt int ban lka md maskinn. Maskinn bö int användas av ban utan saklig övvakning.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DELARNAS NAMN Delarnas namn... 3 Standardtillbehör... 4 Förvaringsfack... 5 Förlängningsbord... 5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DELARNAS NAMN Delarnas namn... 3 Standardtillbehör... 4 Förvaringsfack... 5 Förlängningsbord... 5 Instuktionsbok 1 DELARNAS NAMN Dlanas namn... 3 Standadtillbhö... 4 Fövaingsfack... 5 Fölängningsbod... 5 FÖRBEREDELSER Ansluta maskinn till vägguttagt... 6 Funktionsknappa... 7 Rgla syhastightn... 8

Läs mer

Instruktionsbok. Memory Craft 500E

Instruktionsbok. Memory Craft 500E Instuktionsbok Mmoy Caft 500E VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Vid användning av lktiska appaat ska alltid gundläggand säkhtsföskift följas: Dnna symaskin ä utfomad och tillvkad nbat fö användning i hmmt.

Läs mer

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER NSTRUKSJONSB VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Nä du använd lktiska maskin ska du alltid vidta gundläggand säkhtsåtgäd, inklusiv följand: Läs alla anvisninga fö användning. FARA! Fö att minska iskn fö lktiska

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR INSTRUKTIONSBOK VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Dnna symaskin är dsignad och tillvrkad nbart för hushållsbruk. Symaskinn är int n lksak. Låt int barn lka md maskinn. Maskinn bör int användas av barn utan

Läs mer

VAL AV RÄTT NÅL/TYG/TRÅD

VAL AV RÄTT NÅL/TYG/TRÅD VAL AV RÄTT NÅL/TYG/TRÅD Schema för val av nål, tyg, tråd NÅLSTORLEK TYG TRÅD 9-11(65-75) 12(80) 14(90) 16(100) 18(110) Tunna tyger tunn bomull, voile, siden, muslin, interlocktrikå, bomullstrikå, trikå,

Läs mer

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Instruktionsbok VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Dnna apparat får int användas av prsonr (inklusiv barn) md rducrad fysiska, snsoriska llr psykiska färdightr, llr av prsonr som saknar rfarnht och kunskap,

Läs mer

Häng och sväng Hur gör man en mobil?

Häng och sväng Hur gör man en mobil? 30 Enkla maskin 31 Enkla maskin Häng och sväng Hu gö man n mobil? Häng och sväng Ovanligt snygg mobil, om jag få säga dt själv. Du bhöv: någa kmtvättsgalga tunt snö avbitatång sak att hänga i mobiln som

Läs mer

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd?

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd? Min cykl Sidan Innhåll 4 På väg hm Ands och Osca ha båttom hm. Osca måst lämna matvaona han vait och handlat innan han och Ands kan cykla till täningn. 5 Cyklhjälm Dt ä viktigt att använda cyklhjälm nä

Läs mer

RAKSÖM. För att välja den förstärkta trefaldiga raksömmen vrider du stygnlängdsratten till läget S1.

RAKSÖM. För att välja den förstärkta trefaldiga raksömmen vrider du stygnlängdsratten till läget S1. RAKSÖM Raksöm med central nålposition Vrid sömvalsratten så att A visas på sömdisplayen. Sätt fast den vanliga pressarfoten. Ställ in önskad stygnlängd med stygnlängdsratten. 2.5 är standardinställningen

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ;

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ; 1 Bonad ca 21,5 x 21,5 cm Du behöver ; * Tyg till bakgrund 16,25 x 16,25 * Tyg till baksidan 24 x 24 cm * Tyg till kantning 6,25 x tyg bredd (110 cm) * Vliesofix 10 cm * Diverse bitar tyg i olika färger

Läs mer

Njut god mat under bar himmel

Njut god mat under bar himmel Njut god mat under bar himmel Sy kuddar till picknicken Sy matchande kuddar till picknickfilten. Dekorera kuddtyget med läckra breda sömmar och passpoaler. Scandinavian Home Products AS/Janome/Marie Eivik

Läs mer

HUR ANVÄNDS VAX? TRÅDEN DRAS ÖVER VAXET TVÅ TRE GÅNGER. OM VAXET ÄR MYCKET HÅRT KAN DU SEDAN DRA - 32 - - 17 -

HUR ANVÄNDS VAX? TRÅDEN DRAS ÖVER VAXET TVÅ TRE GÅNGER. OM VAXET ÄR MYCKET HÅRT KAN DU SEDAN DRA - 32 - - 17 - STYGN SOM MÖJLIGT DÄR DE KAN SYNAS FRÅN RÄTAN. MEDAN DE ANDRA STYGNEN SOM LÄGGS PRECIS I FÅLLENS VECK GÖRS LÄNGRE, ALLTEFTER TYGSORT. KORSAD FÅLLSÖM HUR ANVÄNDS VAX? OBSERVERA ATT DU SYR SÖMMEN FRÅN DIG

Läs mer

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.!

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.! Manual EJLR-1000 Läs avsnittt Viktig information innan du installrar dn här produktn Dt kan vara farligt att int följa säkrhtsanvisningarna. Flaktig installation innbär dssutom att produktns vntulla garanti

Läs mer

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ;

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ; 1 Bonad ca 21,5 x 21,5 cm Du behöver ; * Tyg till bakgrund 16,25 x 16,25 * Tyg till baksida 24 x 24 cm * Tyg till kantning 6,25 x tyg bredd (110 cm) * Vliesofix 10 cm * Diverse bitar tyg i olika färger

Läs mer

Sy en kjol med fickor! 2013 Eva Söderberg

Sy en kjol med fickor! 2013 Eva Söderberg Sy en kjol med fickor! 2013 Eva Söderberg Börja med att lägga ut tyget dubbelvikt. Detta är inte riktigt helt i ena kanten men där kan jag lägga de små delarna när jag klippt de större. Prova att lägga

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

I n s t r u k t i o n s b o k

I n s t r u k t i o n s b o k Instruktionsbok SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335--8. Nätanslutning Den här symaskinen får endast användas med den spänning

Läs mer

LINNE MED SNEDREMSA I HALS- OCH ÄRMHÅL

LINNE MED SNEDREMSA I HALS- OCH ÄRMHÅL Du behöver: urklippta delar till ett linne + extra tyg till snedremsor (ca 50 x 50 cm), symaskin och matchande tråd, sax, knappnålar, synål, måttband, strykjärn och strykbräda. Köpta snedremsor använder

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. INSTRUKTIONSBOK E20 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Nätanslutning Den här symaskinen får endast användas med

Läs mer

Välj söm och börja sy!

Välj söm och börja sy! Välj söm och börja sy! Tysk teknik! Innovativ design! Med originalfunktionen från Pfaff! Superlätt att använda hög kvalitet typiskt Pfaff Har du lust att sy? select är redo! En gång Pfaff alltid Pfaff!

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

Förverkliga din potential. expression line

Förverkliga din potential. expression line w Förverkliga din potential expression line Upptäck en ny dimension inom sömnad och quiltning! Är det ny inspiration, perfekta resultat och modern teknik du är ute efter? Allt detta och mycket mer finns

Läs mer

Instruktionsbok. Skyline 7

Instruktionsbok. Skyline 7 Instuktionsbok Skylin 7 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Vid användning av lktiska appaat ska alltid gundläggand säkhtsföskift följas: Dnna symaskin ä utfomad och tillvkad nbat fö användning i hmmt. Läs

Läs mer

Klädsömnad: haremsbyxor

Klädsömnad: haremsbyxor De här byxorna är superbekväma! Du behöver: bomulls- eller linnetyg, gärna begagnat. Jag har tagit en gardinlängd som jag hittat på Kupan. Den låg i lådan för mattrasor; en hel kasse för 20 kronor. Så

Läs mer

Symaskin Multifunktionell HN 5069. Bruksanvisning

Symaskin Multifunktionell HN 5069. Bruksanvisning Symaskin Multifunktionell HN 5069 Bruksanvisning Innan man börjar använda symaskinen ska säkerhetsanvisningarna följas och bruksanvisningen läsas igenom. Fara! 1. Om symaskinen är obevakad ska man stänga

Läs mer

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e Umå Univrsitt 2007-12-06 Institutionn för fysik Danil Eriksson/Lif Hassmyr Bstämning av /m 1 Syft Laborationns syft är att g ökad förståls för hur laddad partiklars rörls påvrkas av yttr lktromagntiska

Läs mer

Tråckla kallas även förstygn eller rynksöm sy bara för hand upp ner, upp ner, upp ner

Tråckla kallas även förstygn eller rynksöm sy bara för hand upp ner, upp ner, upp ner Markering i mönstret när det finns en liten svart triangel i kanten av mönstret är det en markering som ska passa mot en söm eller en likadan markering på en annan del. Klipp ett litet jack i din sömsmån

Läs mer

Mapp till Art Journal eller vad du vill

Mapp till Art Journal eller vad du vill Du behöver: tyg, täckfoder, mellanlägg/vliseline, kartong, symaskin, sax, knappnålar, penna, ev. linjal. Tunt bomullsgarn och en vass nål med stort öga. Jag har använt en gammal gardin, fodret ur en jacka,

Läs mer

$99_brotherE_cover Bruksanvisning Svenska XC7413-021 Printed in China

$99_brotherE_cover Bruksanvisning Svenska XC7413-021 Printed in China Bruksanvisning VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER När maskinen används ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid vidtas, inklusive följande: Läs alla instruktioner före användning. FARA - För att minska risken

Läs mer

Symaskins ABC. Lär känna din symaskin modell BERNINA activa

Symaskins ABC. Lär känna din symaskin modell BERNINA activa Symaskins ABC Lär känna din symaskin modell BERNINA activa När du har jobbat igenom detta kompendium så kommer du att veta mer om maskinens alla sömmar, funktioner, syfötter och andra tillbehör. Med nya

Läs mer

Instruktionsbok KEEPING THE WORLD SEWING

Instruktionsbok KEEPING THE WORLD SEWING Instruktionsbok KEEPING THE WORLD SEWING SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335--8. Nätanslutning Den här symaskinen får endast

Läs mer

Sömmar för klädsömnad och lagning. Söm Sömbeskrivning Pressarfot

Sömmar för klädsömnad och lagning. Söm Sömbeskrivning Pressarfot Sömmar Nyttosömmar Sömmar för klädsömnad och lagning. Söm Sömbeskrivning Pressarfot 1, 2, 3 Raksöm, nålen i vänster-, mitt- och högerläge För alla typer av sömnad. Tryck på stygnbredd och sidledes spegelvändning

Läs mer

expressiontm line Förverkliga dina förmågor Jämn tygmatning både ovanifrån och underifrån.

expressiontm line Förverkliga dina förmågor Jämn tygmatning både ovanifrån och underifrån. TM Original PFAFF 9 mm-sömmar! expressiontm line Förverkliga dina förmågor Jämn tygmatning både ovanifrån och underifrån. Förverkliga dina förmågor och upplev en helt ny dimension av sömnad Letar du efter

Läs mer

När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande:

När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande: Läs alla anvisningar före användning. FARA - För att minska risken för

Läs mer

Paper Piecing, modell från boken A Quilter s Ark, av Rolfe, Isbn: 1-56477-197-0

Paper Piecing, modell från boken A Quilter s Ark, av Rolfe, Isbn: 1-56477-197-0 1 2 Den färdiga katten, utom svansen. Kalkera av delarna med alla siffror och markeringar på sybart mönsterpapper, sk. tissue. 3 Jag har valt tyger: gult till kattens bröst, rött till kroppen, grönt till

Läs mer

Bruksanvisning. Läs innan användning. Läs när du behöver ytterligare information. Datoriserad symaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER SYGRUNDER

Bruksanvisning. Läs innan användning. Läs när du behöver ytterligare information. Datoriserad symaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER SYGRUNDER F_brotherE_cover DIC8p K Bruksanvisning Läs innan användning FÖRBEREDELSER SYGRUNDER Läs när du behöver ytterligare information NYTTOSTYGN BILAGA Svenska 88-S6 XC7373-05 Tryckt i Taiwan Datoriserad symaskin

Läs mer

FALLSKÄRMS- HOPPARE. Pippelipper 1. MÖNSTERDELAR: 1 kropp och 1 fallskärm. AVIGSIDA. 1. Rita av mönsterdelarna på vanligt papper.

FALLSKÄRMS- HOPPARE. Pippelipper 1. MÖNSTERDELAR: 1 kropp och 1 fallskärm. AVIGSIDA. 1. Rita av mönsterdelarna på vanligt papper. 12 47 FALLSKÄRMS- HOPPARE MÖNSTERDELAR: 1 kropp och 1 fallskärm. 1. Rita av mönsterdelarna på vanligt papper. 2. Rita in pilar och öppningar på mönsterdelarna. 3. Klipp ut mönsterdelarna. 4. Välj färger

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Tyglappar MÖNSTERMALLAR APPLIKATION LAPPTEKNIK. LAPPTEKNIK PÅ SYMASKIN Form: triangel, kvadrat och rektangel MONTERING KVILTA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Tyglappar MÖNSTERMALLAR APPLIKATION LAPPTEKNIK. LAPPTEKNIK PÅ SYMASKIN Form: triangel, kvadrat och rektangel MONTERING KVILTA 07 00 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TIPS MÖNSTERMALLAR TIPS INFÖR SÖMNAD UR PÄRMEN ATT SY FÖR HAND ATT SY PÅ SYMASKIN KLIPPA UT TYGLAPPAR SKÄRA UT TYGLAPPAR MÖNSTERMALLAR: trianglar, kvadrater, rektanglar, cirklar,

Läs mer

om de är minst 8 år gamla

om de är minst 8 år gamla VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS VÄRM INTE UPP OCH ANVÄND INTE BRANDFARLIGA MATERIAL i llr nära ugnn. Ångor kan skapa n risk för brand llr xplosion. ANVÄND INTE

Läs mer

T-tunika med formremsa i halsringningen

T-tunika med formremsa i halsringningen Du behöver: begagnade tyger. Jag har en gardin och ett par shorts. Symaskin och matchande tråd, pappersoch tygsax, knappnålar, måttband, strykjärn och strykbräda, mellanlägg/fliselin till halsremsan. Synål.

Läs mer

Att montera lapptäcke utan vadd. Plocka fram de tyger du vill ha i täcket. Det du

Att montera lapptäcke utan vadd. Plocka fram de tyger du vill ha i täcket. Det du Plocka fram de tyger du vill ha i täcket. Det du behöver när du gör detta är: tyger, gärna gardiner, ej för nötta. Sytråd, symaskin, gummimatta och rullkniv, sax, säkerhetsnålar, måttband. Riv/klipp bort

Läs mer

En snygg festklänning - av återbruk

En snygg festklänning - av återbruk En snygg festklänning - av återbruk Här är mönster och arbetsbeskrivning på denna ursnygga klänning av återbruk! Material du behöver: Här: En gardinlängd. Dold osynligt blixtlås 55. 1 st. hyska och hake

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. BRUKSANVISNING E10 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Nätanslutning Den här symaskinen får endast användas med den

Läs mer

Välkommen till BERNINA - familjen

Välkommen till BERNINA - familjen Välkommen till BERNINA - familjen Genom att välja BERNINA, har du fått en symaskin, som i många år framåt kommer att ge dig stor syglädje. I mer än 100 år har min familj kunnat erbjuda sina kunder det

Läs mer

Bruksanvisning. Veritas 9000A5

Bruksanvisning. Veritas 9000A5 Bruksanvisning Veritas 9000A5 Bäste kund! 1 Hjärtliga gratulationer till köpet av denna symaskin. Du har köpt en kvalitetsprodukt som har tillverkats med största omsorg. Denna bruksanvisning innehåller

Läs mer

Ett litet kompendium för att börja Omskapa.

Ett litet kompendium för att börja Omskapa. Ett litet kompendium för att börja Omskapa. Det här kompendiet får inte spridas vidare utan att fråga The Wardrobe om lov. Maila till info@the-wardrobe.se om du har frågor eller vill sprida detta vidare.

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Miljö Malmö stad, Gatukontot, maj 2003 Tafiksäka skolan ä famtagt av Upab i Malmö på uppdag av och i samabt md Malmö stad, Gatukontot. Txt: Run Andbg Illustation: Las Gylldoff Miljö Sidan Innhåll 4 Miljö

Läs mer

Instruktioner hur man gör RSC:s nya hatt, den s.k. cykelsadeln

Instruktioner hur man gör RSC:s nya hatt, den s.k. cykelsadeln Instruktioner hur man gör RSC:s nya hatt, den s.k. cykelsadeln Om du fått en gammal blå cykelsadel, börja med den. Ta isär den en smula för att se hur den är gjord. Sprätta loss plymen i tyll och se om

Läs mer

Att kvilta och montera täcke med vadd

Att kvilta och montera täcke med vadd Till det här täcket har jag använt resttyger från andra projekt, 2 gamla istoppstäcken, 2 gardiner 2 x 1,5 m till rygg/baksidan. För övrigt behöver du gummimatta och rullkniv, symaskin, sytråd, sax, en

Läs mer

Lär känna din maskin. För sömmar i trikå och elastiska tyger. A14 Slingrande söm A För lagning och applikationer i elastiska material.

Lär känna din maskin. För sömmar i trikå och elastiska tyger. A14 Slingrande söm A För lagning och applikationer i elastiska material. SÖMMR Lär känna din maskin Söm Sömnr Sömnamn Pressarfot nvändning 1, 2, 3 Raksöm, nålen i vänster-, mitt- och högerläge För alla typer av sömnad. Tryck på stygnbredd och sidledes spegelvändning för att

Läs mer

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28 Tentamen i El- och vågöelseläa, 04 08 8. Beäknastolekochiktningpådetelektiskafältetipunkten(x,y) = (4,4)cm som osakas av laddningana q = Q i oigo, q = Q i punkten (x,y) = (0,4) cm och q = Q i (x,y) = (0,

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

Se till att ingen sömsmån blir för lång så att det sträcker sig förbi diket som du ska sy i.

Se till att ingen sömsmån blir för lång så att det sträcker sig förbi diket som du ska sy i. Om det bildas jack i kanten på stycket så putsar jag ner jacket. Se till att ingen sömsmån blir för lång så att det sträcker sig förbi diket som du ska sy i. Pressa på täcket lite och försäkra dig om att

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 PROVLAPPAR NYCKELSMYCKE ÅR 3. Start & Slut ATT SCRAPPA, SY OCH BRODERA ATT GÖRA EN VIKARIE-PÄRM

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 PROVLAPPAR NYCKELSMYCKE ÅR 3. Start & Slut ATT SCRAPPA, SY OCH BRODERA ATT GÖRA EN VIKARIE-PÄRM 08 00 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TIPS INFÖR SÖMNAD UR PÄRMEN 1 VID VIKARIAT TIPS & BLANKETTER FÖR EN SEPARAT VIKARIEPÄRM ATT GÖRA EN VIKARIE-PÄRM VÄLKOMMEN (1-5 REGISTER) INFORMATION INOM SKOLAN UPPGIFTER /

Läs mer

Hantverk i skogsbrynet

Hantverk i skogsbrynet Växtfärg Papper, växter. Stormkök, konservburk att koka i ( så slipper ni färgad kastrull ). Gör så här: Plocka växter och växtdelar, blommor, blad eller bär. Samla dom färgvis. Ta ca 2 dl växter till

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna! Med original systemet bara från PFAFF

Skillnaden ligger i detaljerna! Med original systemet bara från PFAFF Skillnaden ligger i detaljerna! Med original systemet bara från PFAFF Inspireras av nya PFAFF och upplev skillnaden detaljerna som placerar de här symaskinerna i en klass för sig. PFAFF -maskinernas design

Läs mer

Starthjälpen. Kom igång och sälj prenumerationer på Triss!

Starthjälpen. Kom igång och sälj prenumerationer på Triss! Stathjälpn Kom igång och sälj pnumation på Tiss! Innhållsfötckning Sid 4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12-13 Sid 14-15 Sid 16 Sid 17 Sid 19 Föningn som gjod succé! Så hä komm ni igång Lathund:

Läs mer

"Välkommen. till BERNINA - familjen" H.P. Ueltschi President BERNINA Symaskiner

Välkommen. till BERNINA - familjen H.P. Ueltschi President BERNINA Symaskiner "Välkommen till BERNINA - familjen" Genom att välja BERNINA, har du fått en symaskin, som i många år framåt kommer att ge dig stor syglädje. I mer än 100 år har min familj kunnat erbjuda sina kunder det

Läs mer

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Instuktionsbok VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Vid användning av lktiska appaat ska alltid gundläggand säkhtsföskift följas: Dnna symaskin ä utfomad och tillvkad nbat fö användning i hmmt. Läs samtliga

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

1.1.2 Förstärkt raksöm Förstärkt söm. Kantstickning Raksöm som sys bakåt Sy med låst backmatning med stark trådfästning.

1.1.2 Förstärkt raksöm Förstärkt söm. Kantstickning Raksöm som sys bakåt Sy med låst backmatning med stark trådfästning. Sömöversikt Nyttosömmar Söm Sömnummer Namn Beskrivning 1.1.1 Raksöm För att sy ihop och kantsticka. Välj mellan 37 olika nålpositioner. Obs! Starkare trådfästning än söm 2.1.1. 1.1.2 Förstärkt raksöm Förstärkt

Läs mer

Sy snyggt. med Emerald från husqvarna Viking EMERALD 116 EMERALD 118

Sy snyggt. med Emerald från husqvarna Viking EMERALD 116 EMERALD 118 Sy snyggt med Emerald från husqvarna Viking EMERALD 116 EMERALD 118 Du skapar. Emerald syr. Symaskinsduon Husqvarna Viking Emerald 118 och 116 är idealisk för alla typer av sömnad från unika festklänningar

Läs mer

MATILDA S JULKALENDER

MATILDA S JULKALENDER MATILDA S JULKALENDER Jag fullkomligt älskar julen och november för mig innebär att jag äntligen får börja planera årets härligaste tid! För mig handlar julen om värme, kärlek och uppskattning. Den handlar

Läs mer

Memory Craft Horizon 7700 QCP. Varje projekt är en Resa Vill du vara med och Njuta av resan?

Memory Craft Horizon 7700 QCP. Varje projekt är en Resa Vill du vara med och Njuta av resan? Memory Craft Horizon 7700 QCP Varje projekt är en Resa Vill du vara med och Njuta av resan? Din bästa sy och quilt upplevelse får du med Janome g Kommer du ihåg första gången du blev smittad av quiltbasillen?

Läs mer

Använd HUSQVARNA VIKING H CLASS E10 för att göra en vacker sminkväska att ta med på dina weekend-resor! H I CLASS E10

Använd HUSQVARNA VIKING H CLASS E10 för att göra en vacker sminkväska att ta med på dina weekend-resor! H I CLASS E10 Använd HUSQVARNA VIKING H CLASS E10 för att göra en vacker sminkväska att ta med på dina weekend-resor! a k s ä v k Smin H I CLASS E10 Ungefärlig storlek: 63 cm x 32 cm Sömnadstillbehör HUSQVARNA VIKING

Läs mer

Triss i prydnadskuddar

Triss i prydnadskuddar Triss i prydnadskuddar Prydnadskuddar med julmotiv är det perfekta sättet att sätta en personlig prägel på hemmet. Men din Husqvarna Viking symaskin är det enkelt att sy kuddar. Nedan finner du steg för

Läs mer

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com AVM 960 AVM 961 AVM 971 S D K N O F I.hirlpool.com 1 S INNAN APPARATN MONTRAS INSTALLATION KONTROLLRA ATT ugnsutrymmt är tomt för installationn. KONTROLLRA att apparatn int är skadad innan dn montras i

Läs mer

Ett sommaröverkast av scrap quilt

Ett sommaröverkast av scrap quilt Jag har fått ihop 50 scrap-rutor och kompletterar med 50 enkelrutor med blommönster. För att det inte ska bli för oroligt så planerar jag att sy in enfärgade remsor mellan varje ruta. Har hittat ett par

Läs mer

Medföljande tillbehör

Medföljande tillbehör S_brotherSv.book Page A Wednesday, October 8, 00 5:5 PM Medföljande tillbehör Kontrollera att följande tillbehör finns med, när du har öppnat lådan. Om något saknas eller är skadat, kontakta återförsäljaren.

Läs mer

skaparguide med tips och idéer!

skaparguide med tips och idéer! Amigurumi skaparguide med tips och idéer! www.slojd-detaljer.se Vad är Amigurumi? Den japanska konsten att virka små söta dockor och djur kallas Amigurumi. Amigurumisar arbetas vanligtvis fram genom att

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD INLEDNING Sundsvall Norrlands huvudstad Sundsvall Norrlands huvudstad, är båd tt nuläg och n önskan om n framtida position. Norrlands huvudstad är int

Läs mer

TM TM B r u k s a n v i s n i n g

TM TM B r u k s a n v i s n i n g TM TM Bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Nätanslutning Den här symaskinen får endast användas med

Läs mer

Broderi 1 PLANERING PLANERING AV BRODERI 2 3

Broderi 1 PLANERING PLANERING AV BRODERI 2 3 4 00 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PLANERING PLANERING AV BRODERI 2 FRITT 3 FRITT BRODERI PLANER INTRODUKTION ARBETSPLAN BRODERIMÖNSTER FLORA BRODERI STYGN FÖRSTYGN, EFTERSTYGN STJÄLKSTYGN, PLATTSÖM SCHATTÉRSTYGN,

Läs mer

SY, SY, SY VINDJACKA

SY, SY, SY VINDJACKA SY, SY, SY VINDJACKA 1 VINDJACKA ATT TÄNKA PÅ Tygåtgång Beräknad på tygbredd 140 cm i storlek M. Jacka ca 2.8 m tyg + mudd och foder, detta är generöst räknat. Innan du köper eller klipper av tyget vid

Läs mer

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass:

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass: Innehållsföteckning 2 Innehåll 3 Mina matematiska minnen 4 Kosod - Lodätt - Vågätt 5 Chiffe med bokstäve 6 Lika med 8 Fomel 1 10 Konsumea mea? 12 Potense 14 Omketsen 16 Lista ut mönstet 18 Vilken fom ä

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Garanti...1 Servicenummer...1 Viktiga säkerhetsföreskrifter / Föreskriven användning...2 Maskinens delar...3 Tillbehör...3 Sätta på sybordet...3 Ansluta maskinen...4 Lampbyte...4 Sätta

Läs mer

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Sweden

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Sweden ZA888 Flash Euobaomt 7 (Womn in Dvloping Countis) County Qustionnai Swdn FL 7 Womn in dvloping countis - SE D Hu gammal ä du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna Euopés åsikt om situationn

Läs mer

Instruktionsbok. 140s. 160s

Instruktionsbok. 140s. 160s Instruktionsbok 140s 160s SMRTER Y PFFF inspirerad och utvecklad av det förstklassiga symaskinsvarumärket PFFF 2 Den här symaskinen för hemmabruk är konstruerad enligt standarden IEC/EN 60335-2-28 och

Läs mer

150 år av obegränsad kreativitet!

150 år av obegränsad kreativitet! 150 år av obegränsad kreativitet! jubileumssymaskin Symaskin inklusive PFAFF :s jubileumskit med pressarfötter. Är det ny inspiration, perfekta resultat och modern teknik du är ute efter? Här är symaskinen

Läs mer

Öppna Xbox 360 Slim Guide

Öppna Xbox 360 Slim Guide Öppna Xbox 360 Slim Guide Det finns många olika sätt att öppna sin Xbox 360 Slim. Ett antal guider finns att hitta på nätet och alla har sina favoriter. Jag har valt att öppna Xbox 360 Slim med X8 unlock

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

THE LOTUS SPIRIT Kompakt, enkel, angenäm

THE LOTUS SPIRIT Kompakt, enkel, angenäm ELNA LOTUS PÅ MoMA En kompakt symaskin med en unik design: den ursprunliga Elna Lotus från 1968 fi nns utställd på The Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Lotus blev Elna s mest sålda modell genom

Läs mer

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdsdatum 2015-11-10 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/333 247 Hmsjukvårdsinsats för bond i annan kommun Bslut Kommunstyrlsn förslår kommunfullmäktig bsluta: 1. Hmsjukvårdsinsatsr

Läs mer

91190 LOVIKKA RAGGI MOLLY FUGA

91190 LOVIKKA RAGGI MOLLY FUGA 91190 LOVIKKA RAGGI MOLLY FUGA Version 1 91190 TROFÉER VILDSVIN: GARNKVALITÉ Lovikka (100% Ull. Härvor ca 100 g = 60 m) Platta: Ca 23 cm i diameter GARNÅTGÅNG Huvud och öron: Ca 90 g (kakibrun: 7605) Betar:

Läs mer

Täcke i opphämta Ett täcke med vinterfärger

Täcke i opphämta Ett täcke med vinterfärger Täcke i opphämta Ett täcke med vinterfärger Karen Sato Innehållsförteckning Inledning... 1 Inspiration... 2 En skiss till mitt täcke... 3 En skiss till baksidan av täcket... 4 Färgning till mitt täcke...

Läs mer

Instruktionsbok KEEPING THE WORLD SEWING

Instruktionsbok KEEPING THE WORLD SEWING Instruktionsbok KEEPING THE WORLD SEWING SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Nätanslutning Den här symaskinen får

Läs mer

ELNA LOTUS PÅ MoMA. Lotus blev Elna s mest sålda modell genom tiderna och en världssuccé: över en miljon maskiner såldes.

ELNA LOTUS PÅ MoMA. Lotus blev Elna s mest sålda modell genom tiderna och en världssuccé: över en miljon maskiner såldes. ELNA LOTUS PÅ MoMA En kompakt symaskin med en unik design: den ursprunliga Elna Lotus från 1968 finns utställd på The Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Lotus blev Elna s mest sålda modell genom tiderna

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Viktiga Säkerhetsanvisningar

Viktiga Säkerhetsanvisningar Instruktionsbok Viktiga Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar 1 Vid användandet av symaskinen måste grundläggande säkerhetsåtgärder vidtagas inklusive följande: Läs alla anvisningar före användandet

Läs mer

Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken <http://skrotboken.blogspot.com>

Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken <http://skrotboken.blogspot.com> Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken Så här ser det färdiga ryggsäckskortet ut. Detta behöver du 1 cardstock eller mönsterpapper 12 x 12 1 cardstock eller mönsterpapper

Läs mer

overlock line Upptäck hemligheten bakom den perfekta kantavslutningen.

overlock line Upptäck hemligheten bakom den perfekta kantavslutningen. Sy som proffsen! overlock line Upptäck hemligheten bakom den perfekta kantavslutningen. hobbylock 2.0 coverlock coverlock 3.0 multifunktionell l snabb l exakt 4.0 Sy som proffsen! Upplev en ny generation

Läs mer

LITEN KORG & MELLANKORG

LITEN KORG & MELLANKORG INSTRUKTION Sy fina tygkorgar 84848 Till en liten korg (ca Ø25, höjd 25 cm) behöver du: Tyg New dots green (305242) ca 27 cm Tyg Flowermosaic green (305240) ca 27 cm ca 79 cm Öljettverktyg (982591) 8,7

Läs mer

Sy snyggt. med Emerald från Husqvarna Viking

Sy snyggt. med Emerald från Husqvarna Viking Sy snyggt med Emerald från Husqvarna Viking Du skapar. Emerald syr. Symaskinsduon Husqvarna Viking Emerald 118 och 116 är idealisk för alla typer av sömnad från unika festklänningar till gardinuppsättningar

Läs mer

A-linje kjolen går att få ut på bredden upp till storlek 48, storlekarna över behöver dubbel längd.

A-linje kjolen går att få ut på bredden upp till storlek 48, storlekarna över behöver dubbel längd. Raglan dress 3 olika kjoldelar med längdalternativ 4 längdvarianter på överdel 4 olika ärm alternativ 2 olika halskragar, 2 sorters luvor Fickor och axeldetaljer. Storlek 34-54 Detta mönster är upphovsrättsskyddat

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917 BRANDUTREDNINGSPROTOKOLL Datum: 20121130 Vår rfrns: Grt Andrsson Dnr: 2013-000138 Er rfrns: MSB Uppdragsgivar: Uppdrag: Undrsökningn utförd: Bilagor: Landskrona Räddningstjänst Brandorsak, brandförlopp

Läs mer