ÅRSTA PARTIHALLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSTA PARTIHALLAR 1962 2002"

Transkript

1 SALUHALLSFÖRVALTNINGEN ÅRSTA PARTIHALLAR en jubileumsskrift

2 Finansborgarrådet Carl Cederschiöld Årsta Partihallar - det gröna färskvaruskafferiet Under snart hundra år har staden genom saluhallsstyrelsen och saluhallförvaltningens försorg främjat livsmedelsförsörjningen i storstockholmsregionen. Färskvarutillförseln skedde i början av 1900-talet genom salutorgen och partihallarna i gamla Klara. Under femtiotalet blev det i Klara allt mer trångt, stökigt och svårarbetat. Trafiken och trängseln omöjliggjorde en sund utvecklig. Det bestämdes då att ett nytt partihandelsområde med tillväxtmöjligheter skulle etableras i Årsta. Det nya partihallsområdet togs i bruk 1962 för att staden även i framtiden skulle kunna tillgodose behovet av färskvaror till Storstockholms ständigt växande befolkning. Jubilaren Årsta Partihallar 40 år har tillsammans med Slakthusområdet mycket stor betydelse för att den känsliga färskvarutillförseln i Stockholm fungerar. Nästan all frukt och alla grönsaker som vi stockholmare äter har passerat Årsta Partihallar. Detta samt blomster- och fiskhanteringen gör området mycket fängslande och intressant. Inom det här specialiserade området kan vi hitta nästan all världens färskvaror. Transporterna kommer hit mestadels med stora långtradare från när och fjärran. Här stuvas de om och några timmar senare är de på väg ut till stadens butiker, restauranger, skolor, sjukhus och storhushåll. Det gör att färskvarorna - i ett anpassat distributionssystem effektivt, miljövänligt och snabbt kommer ut till konsumenterna. Hanteringen gör även att priserna hålls nere och kvalitén höjs på produkterna. Jag anser att Årsta Partihallar även i framtiden kommer att ha en mycket viktig funktion och uppgift att fylla för Stockholm. Stockholm i mars 2002 Carl Cederschiöld Finansborgarråd 2

3 Årsta Partihallar Årsta Partihallar fyller 40 år den 18 november Partihallarna, strax söder om tullarna och intill Södra Länken med direktkontakt med europavägarna, har ett gynnsamt strategiskt distributionsläge med tanke på den ständigt växande livsmedelsförsörjningen av färskvaror till Storstockholm. Konsumtionen och grönsakssortimentet ökar år från år. Nästan all frukt och alla grönsaker som vi stockholmare konsumerar har passerat Årsta Partihallar. På bilden görs en varuleverans färdig. Nästan all frukt och alla grön- och rotsaker passerar Årsta Härifrån denna stora och mycket viktiga livsmedelsknutpunkt - Stockholms gröna skafferi - distribueras nästan all frukt och alla grön- och rotsaker som konsumeras i stockholmsområdet. Årsta är också ett centrum för blommor, fisk och andra färskvaror. Blomsterförsäljningen ökar och större delen av de blommor som säljs i Stockholm har passerat Årsta Partihallar. Glädjande nog ökar också fiskhanteringen i Årsta efter en nedgång och stagnation under ett tiotal år. Även stora kvantiteter kolonialvaror distribueras ut från Årsta. En unik samverkan i konkurrens Årsta Partihallar är ett kvm stort partihallsområde. Här finns ett 20-tal stora byggnader och hallar och dessa härbärgerar mer än 200 företag med cirka an- 3

4 ställda. Partihallsområdet omsätter ca tio miljarder kronor. Nästan alla företag sysslar med livsmedel eller är servicestödjande företag till dessa såsom hotell, speditionsfirmor, restauranger, banker och bensinstation. Inom partihallsområdet samsas stora till medelstora företag med enmans- och familjeföretag. Genom saluhallsförvaltningen upplåter Stockholm stad marken med tomträtt förutom den mark som ICA äger. Byggnaderna ägs av Stockholm stad, olika privata intressenter samt av ekonomiska föreningar. Vissa byggnader har egna anslutningar till järnvägsnätet, men dessa har fått allt mindre betydelse eftersom dagens transporter till största del kommer till området med stora långtradare. Efter lossning distribueras varorna ut i mindre och anpassade transporter, vilket gör hanteringen miljövänlig och effektiv. Inom området finns också en samarbetsnämnd (företagare/fastighetsförening) samt ett gemensamt serviceföretag som ägs av fastighetsägarna. Servicebolaget ansvarar för fastighetsskötseln av ett flertal byggnader inom området. Inom Årsta Partihallar finns allt från enmansfirmor till stora företag med flera hundra anställda. Hans Ånstrand, ordförande i Samarbetsnämnden för Årsta Partihallar, har ett företag i frukt- och bärbranschen. Han har varit med sedan tiden i Klarahallarna och övertog firman efter sin far

5 Konsumtionen av frukt och grönsaker ökar Svensken äter betydligt mera broccoli, isbergssallad, kål, paprika, purjo, stjälkselleri, slanggurka, sparris, tomater och vitlök än för ett par decennier sedan. Vissa grönsaker som är storsäljare på kontinenten, typ auberginer, bönor och squash har haft svårt att slå igenom i det svenska köket, men nyttjandet ökar stadigt. Sortimentet av frukt och grönsaker breddas tack vare influenser från andra länder och kulturer köpte medelsvensken 21,5 kilo grönsaker och 42,2 kilo frukt och bär. Säsongen var kort och utbudet magert. Idag köper vi mer än dubbelt så mycket grönsaker nämligen 48,5 kilo i snitt per person. Frukt- och bärkonsumtionen har procentuellt inte ökat lika mycket, men är idag ungefär 56,7 kilo per person. Uppgifterna avser vad som passerat handeln. All egen bärplockning och hemodling av frukt och grönsaker har uteslutits. Konsumtionen är ändå blygsam jämfört med den i södra Europa. Där är konsumtionen ungefär dubbelt så hög. Torg- och partihandelshistorik i Stockholm Redan på 1600-talet fanns det i Stockholm en livlig torghandel på Hötorget. Handeln där bedrevs av bönder på norra delen och torgmamseller, de så kallade månglerskorna på den södra. Gamla stan och Slussen var också tidigt ett centrum för livsmedel. Läget vid Strömmen och inloppet gjorde att särskilt handeln med fisk och skärgårdsprodukter växte. Allt eftersom huvudstadens befolkning växte och efterfrågan på livsmedel ökade tillkom fler salutorg runt om i staden. Torgmarknad på Mälartorget i Gamla stan

6 Saluhallar byggs för att ge bättre saluhandel av ömtåliga färskvaror När kunskap om hygien och vilken inverkan den har på varornas kvalité ökade började saluhallar byggas i Stockholm. Sådana hade redan uppförts i södra Europa och de visade sig ha en gynnsam effekt på saniteten. År 1875 byggdes den första saluhallen i gamla stan, Köttorgshallen. Den kom att följas av flera; Hötorgshallen 1882, Östermalms saluhall 1888 och Mariahallen För att komma tillrätta med färskvaruhanteringen och den eftersatta hygienen tillkom torghandelsförbudet Det innebar att all försäljning av kött, fisk, bröd och mjölkprodukter inte fick ske utomhus. Mer än 110 slakterier och stora hygieniska problem i Stockholm Förutom att hygienen vid försäljningen av färskvaror var bristfällig vid 1800-talets slut och 1900-talets början var också hanteringen vid stadens 28 slakterier innanför tullarna och ytterligare drygt 100 strax utanför, undermålig. Det var brist på vatten- och avloppsmöjligheter och tillgång till ordentliga kylmöjligheter. Detta medförde svåra sanitära problem inne i staden. Det stora antalet slakterier medförde även att det var svårt att hygienkontrollera slakten och dåligt kött kom till försäljning. Saluhallsstyrelsen bildas 1907 År 1907 bildades Stockholms stads slakthus- och saluhallsstyrelse - idag Stockholms stads saluhallsstyrelse. Dess första uppgift var att se till att ett offentligt slakthus byggdes på Enskede gårds domäner, numera Slakthusområdet. Två år senare, 1909, fick slakthus- och saluhallsstyrelsen också ansvaret för stadens saluhallar och torg. År 1912, samma år som Slakthusområdet invigdes, öppnades även Centralsaluhallen för partihandel vid Mälartorget i Klarakvarteren. På bild är det fiskauktion i den Provisoriska Fiskhallen Till en början var omsättningen blygsam, emellertid ökade den under åren från 197 till 1537 ton. Under början av Första Världskriget skedde en tillfällig nedgång och stagnation för att därefter återigen öka. Den Provisoriska Fiskhallen ersattes 1939 av den modernare Partifiskhallen. 6

7 Minut- och partihandel ska försörja en växande befolkning Utvecklingen inom torghandeln av färskvaror i slutet på 1800-talet kom att gå åt två håll. En försäljning var direkt riktad till konsumenten, minuthandel, och en mot butiker, partihandel. I början av 1900-talet hade Stockholm drygt invånare och näromgivningarna förmådde inte längre försörja stadens ökande befolkning. Till en början ansågs det fördyrande med mellanhänder, men efter hand som staden växte behövdes större partier av färskvaror såsom fisk, rotsaker, grönsaker, frukt och bär och dessa kom allt längre bortifrån. Befolkningsökningen var dessutom explosionsartad, vilket än mer ökade trycket av större färskvaruleveranser och partihandeln blev nu en realitet. Tio år senare, 1910, var invånarantalet uppe i drygt Partihandeln och grossisterna hade kommit för att stanna. Hötorget har sedan 1600-talet varit centrum för torghandeln i Stockholm. Då var utbudet mera begränsat än mot dagens rika sortering av frukt, grön- och rotsaker samt blommor. Hötorget är med sina femtiotal saluplatser nordens största salutorg. Bilden är från Klarahallarna Partihandelsområdets tillväxt i Gamla Klara De gamla partihallarna i Klara var belägna vid Klara strand, invid Kungsbron byggdes den provisoriska fiskhallen. Därefter tillkom i etapper Centralsaluhallen, som invigdes 1912 och Klarahallen Klarahallen gav de lokala odlarna av blommor, frukt och grönsaker en ändamålsenlig försäljningslokal. Partifiskhallen invigdes 1939 och år 1952 tillkom Fruktspåret vid före detta Pakettullhuset mitt emot Centralsaluhallen. Här fanns också salutorg såsom Skånetorget och Mälartorget. 7

8 Utvecklingen under 1950-talet Under 1940-talet hade antalet invånare i Storstockholm ökat med drygt Utvecklingen och kommersen ökade men Klarahallarna saknade utvecklingsmöjligheter på grund av markbrist. Bil- och järnvägstransporterna tilltog och trängseln blev allt mer påtaglig. I slutet av femtiotalet sprängdes miljongränsen. Fler invånare skulle försörjas. Det här ledde till att ett beslut fattades om att söka ett nytt partihallsområde med expansionsmöjligheter. Konsumtionen per capita av fisk, frukt och grönsaker samt blommor växte också kraftigt. Mängden färskvaror som skulle distribueras till konsumenterna ställde helt nya och större krav på anpassade lokaler än tidigare. Tabellen ger en bild av den totala konsumtionen av vissa färskvaror inom Storstockholm. Konsumtion av färskvaror åren Årtal Folkmängd Grönsaker Färsk frukt Fisk I tabellen anges alla frukt- och grönsakssiffror i ton Uppgifter om blommor saknas. I det här sammanhanget bortser vi från partihandeln med kött och fläsk, ty redan år 1951 hade Klarahallarnas andel av dessa produkter minskat till 13 procent, medan Slakthusområdets andel ökat till 65 procent. I mitten av 1950-talet var det mer eller mindre självklart att kött- och fläskprodukter skulle skiljas från den övriga partihandeln med färskvaror. Brister och problem i Klara Partihallsområde Den snabba volymökningen inom partihandeln med färskvaror medförde att Klarahallsområdet inte längre kunde uppfylla kraven för ett funktionellt partihandelsområde. Bristerna kan beskrivas på följande sätt: Brist på funktionella lokaler för försäljning, hantering, distribution och lagring. Brist på överblick av marknadsläget, det gällde särskilt frukt och grönsaker från Fruktspåren och i Frihamnen. Behov fanns att nyttja marken till annat. (Statens Järnvägar och Klarastrandsleden) Det inträngda läget omöjliggjorde en effektivt distribution. 8

9 En sommarmorgon 1962 i Klara Partihallsområde, sommaren före flytten till Årsta Partihallar, när detaljister, transporter av alla de slag, personal och grossister slåss om utrymmet. En partihandelskommitté tillsätts I november 1952 tillsatte stadskollegiet på förslag av industriborgarrådet Gösta Agrenius en partihandelskommitté. Ett PM låg till grund för kollegiets beslut och börjar på följande sätt: - I Stockholm ankommer det på staden att ansvara för den yttre ramen för partihandeln med färska livsmedel. Denna uppgift innebär, att handeln ifråga erbjudes sådana arbetsplatser och allmänna betingelser, att handeln kan utföras snabbt med god överblick för tillförseln för både köpare och säljare och under sådan förhållanden, att det för köparna - detaljhandlarna - blir möjligt att med relativt ringa tidsuppoffring verkställa uppköpen och få varorna hemfraktade. Färskvaruförsörjning och internationella jämförelser Det största intresset gällde frukt och grönsaker och därnäst fisk. Däremot tvekade man till en början om blommor. De tillhör inte livsmedelsgruppen, men de är känsliga färskvaror och har samma distributionsproblematik. Beslutet blev så småningom det att även blommor skulle lokaliseras till Årsta. När det gällde den byggnadstekniska utformningen av partihandelsområdet inhämtades vägledning dels genom utländska studier och dels genom intervjuer med berörda företagargrupper. Efter nybyggda utländska förebilder, som regelmässigt utformats enligt ett paviljongsystem, beslöt staden att tillsammans med företagarna välja detta system. För projektets genomförande krävdes kvm mark med en golvyta på ca kvm. Det kan jämföras med Klarahallarnas kvm markyta, där kvm var under tak. 9

10 Stockholmsmodellen I Stockholm liksom i andra större städer utomlands hade det hittills varit brukligt att staden finansierat och uppfört partihandelsområden för färskvaror. Det hade varit närmast ett axiom att städerna skulle bygga och administrera dessa och på så sätt främja och förbilliga invånarnas konsumtion. Under 1950-talet var detta inte lika självklart. Under åren efter andra världskrigets slut hade det allmänna välståndet ökat liksom stabiliteten hos partihandelsföretagen och detaljhandeln. För de nya partihallarna valdes modellen att varje kategori av företag bildade en ekonomisk förening med ändamålet att uppföra den eller de hallar som behövdes för medlemsföretagen. Det bildades fyra grupperingar nämligen fiskgrossister, fruktimportörer, fruktgrossister och trädgårdsodlare. Dessutom bildades en samarbetskommitté vars uppdrag var att förhandla med stadens myndigheter. Stockholms stad skulle ansvara för infrastrukturen inom området. Denna konfiguration kom att kallas Stockholmsmodellen, med kommunal infrastruktur och privat ägande. Sammanfattning av Årstas byggande och flytt: 1955 Stadskollegiets partihandelskommitté föreslår Årsta gärde Bygget försenades genom att man fann olika gravfält på Årsta-fältet. Utgrävningarna av gravfälten är klara Förhandlingarna med företagarna om att bilda ekonomiska föreningar för hallbyggnaderna slutförs Byggstart. Totalkostnad 55 mkr varav staden satsade 10 mkr, SJ 10 mkr och företagen 35 mkr Augusti, utflyttning till Årsta Partihandelscentral 1962 Den 18 november förrättades invigningen av H M Gustav VI Adolf. I det första utbyggnadsskedet ingick följande anläggningar: Fiskhallen för ett tiotal färskfiskgrossister. Tullhuset med kontor för tull och saluhallsförvaltningen samt lokaler för fiskoch skaldjursgrossister. Frilastspår med skyddstak, perrong, och uppställningsspår. Importhallen 1 med kontor och lager för Möller & CO AB. Importhallen 2 och 3. Hit flyttade fem fruktimportörer och sex fruktgrossister. Partihallen med ett trettiotal frukt- och grönsaksgrossister. Frukthallen där en distributionsanläggning för KF Färskvarucentralen, blev klar Servicebyggnader bestående av två byggnader på Brunnbyvägen för banker, post, restaurang med mera samt lokaler för små partihandlare i suterrängvåningen. Trädgårdshallen där 311 lokala odlare av blommor och grönsaker hade tecknat sig för andelar i hallen samt några grossister. Salutorg med tillhörande skärmtak avsett för torghandel för lokalt odlade produkter. 10

11 H M Gustav VI Adolf inviger Årsta Partihallar 1962 I augusti 1962 kunde de första företagen flytta ut till Årsta Partihallar, ett paviljongsystem efter utländska förebilder. Den högtidliga ceremoniella invigningen förrättades av H M Gustav VI Adolf den 18 november samma år. Den 18 november 1962 invigdes Årsta Partihallar mycket högtidligt av H M konungen Gustav VI Adolf. På bilden ses konungen i sällskap med Nils Malmfors VD för Årsta Partihall-Service AB. Här besöker de Fiskhallen med de nu elva installerade grossistföretagen. 11

12 En flygbild tagen över Årsta partihallar Ovanstående anläggningar tog ca kvm i anspråk av partihandelscentralens totala yta som då var cirka kvm. Tomterna med undantag för SJ;s spårområde uppläts med tomträtt. I tomträttskontrakten tillförsäkrade sig saluhallsstyrelsen inflytande över partihandelsverksamheten med paragrafer för att förhindra konkurrensbegränsande åtgärder och att området inte skulle nyttjas för annat än partihandel med livsmedel. Partihandeln växer - utbyggnad av Årsta Partihallar När Årsta Partihandelscentral varit i bruk ett år, konstateras i ett tidningsreportage, att det finns en stor belåtenhet bland företagarna i området. Årsta har inneburit mest fördelar och varudistributionen sker mycket smidigare jämfört med hur det varit i Klara, där det varit mycket trögt och tungarbetat de sista åren. Dock växte företagen snabbt in i områdets då lite för stora kostym, men redan efter ett par år kom tankarna kommer det här att räcka till i framtiden? 12

13 Det var i sista stund vi lyckades säkra marken Gösta Agrenius som var industriborgarråd och politiskt ansvarig för planeringen av Årsta partihandelsområde berättar i en intervju 1996: - Det var i sista stund vi lyckades säkra marken i Årsta, den hade annars slukats av bostadsbebyggelse. Jag anser att det var ett mycket lyckat beslut, en lokalisering som med tiden blev ännu riktigare eftersom tillförseln av färskvaror kom alltmer söder ifrån och alltmer på landsväg talet två nya jätteanläggningar Redan fem-sex år efter starten byggdes två jätteanläggningar inom Årsta Partihallar. År 1967 uppförde Försäljnings AB Fruktcentrum, sedermera Saba Trading AB, en byggnad på Uppköparvägen i kvarteret Partihallen 1. Det blev lokaler för lagring, packning och distribution av främst frukt och grönsaker, men även kolonialvaror ingick i sortimentet. Våren 1968 flyttade ICA in i området i en ny stor huvudanläggning (intern beteckning Årsta 1) i kvarteret Frukthallen 3. ICA, som då hette Ica Essve, (före detta Speceristernas Varuinköp) distribuerade kolonialvaror, bröd, drycker och specialvaror samt frukt och grönsaker. Byggnaden omfattande kbm distributionslokaler och kontorslokaler. I och med detta hade andra livsmedel än färskvaror gjort sitt intåg i området talet - livlig etablering Detta decennium blev mycket livligt i Årsta. Under sjuttiotalets första år tillkom den tredje servicebyggnaden vid Brunnbyvägen, med plats bland annat för Götabankens nya kontor. I suterrängvåningen mot Marknadsvägen blev det även nya lokaler för flera mindre grönsaksgrossister. Servicen för företagarna i området förbättrades ytterligare när OK år 1973 öppnade en bensinstation och en servicehall i den nordöstra delen. Året därpå uppfördes också ett motorhotell som under senare år har renoverats och numera ingår i First Hotel-kedjan. Ica Essve expanderade genom att 1975 bygga en fastighet längst i norr, ut mot Årstalänken. Det blev en byggnad för kontor, mejerivaror och frukt (internt Årsta 2) i kvarteret Lagerhallen. Den sista stora investeringen under sjuttiotalet genomfördes av det växande Saba Trading AB som i kvarteret Panncentralen 1 uppförde en fastighet i tre plan för packning, lagring och distribution av frukt och grönsaker. 13

14 SABA Frukt & Grönt i Stockholm, inom koncernen Saba Trading AB, byggde en stor distributionscentral för frukt- och grönt i kvarteret Panncentralen i slutet av sjuttiotalet. Bilden är från början av mars talet - kvarteret Postgården införlivas Under 1980-talets goda konjunktur var intresset mycket stort för etablering i anslutning till Årsta Partihandelscentral, men tillgången på lämplig mark var ytterst liten. På andra sidan Åbyvägen fanns dock obebyggd reservmark kvar. ICA fortsatte att expandera och företaget tilldelades därför kvm mark i kvarteret Postgården. Här uppförde de en ny stor lagercentral och distributionscentral för storstockholmsområdet (internt Årsta 3) med en volym av kbm. Den invigdes i augusti Årsta ett livsmedelscentrum Genom ett markbyte på Årstafältet, lyckades saluhallsstyrelsen i sista stund säkra resten av marken inom kvarteret Postgården för partihandelsändamål. Därmed kunde tre betydande livsmedelsföretag år 1988 etablera sig i området. Det var restauranggrossisten Martin Olsson HAB, Swegro med frukt och grönsaker samt Olle Hartwig AB med charkuterivaror och skaldjur. Torghandeln vid Marknadsvägen som från början varit mycket livlig och betydelsefull avtog mer och mer. Skärmtaken på Partitorget revs bort och marken kunde användas för företagens och kundernas fordon. Grossisterna på Marknadsvägen fick bättre och rymligare lokaler genom om- och tillbyggnader. Också anläggningen KF Färskvarucentralen på Uppköparvägen byggdes om och blev moderniserad. Under genomförde Fiskhallens ägare en omfattande tillbyggnad samt en genomgripande renovering av de slitna lokalerna. Handelsbolaget Particentralen 2 byggde en ny distributionsanläggning för blommor, frukt och grönsaker i kvarteret Administratören. 14

15 I och med detta hade Årsta Partihallar mer och mer kommit att anta karaktären av ett allmänt livsmedelscentrum. Färskvarorna var och är fortfarande mycket betydelsefulla, men inte längre lika dominanta. Martin Olsson HAB:s anläggning på Postgården talet behov av mer partihandelsmark Under nittiotalets början var det Trädgårdshallens tur att genomföra en genomgripande renovering samt en viss tillbyggnad i markplanet. Det gav hallen ytterligare kvm försäljnings- och exponeringsyta till den redan kvm stora golvytan i två plan. Trenden att antalet aktörer minskade i hallen fortsatte, men storleken på dessa och mängden blommor ökade. I det gamla området fanns nu bara en tomt kvar att utnyttja, nämligen Panncentralen 2, belägen längst i sydväst. Här uppförde New World Invest AB en byggnad 1991 som bland annat kom att innehålla lokaler för en restauranggrossist, Arno Holm Skandinavien AB, samt ett hotell som idag heter Best Western New World Hotel. En mycket betydelsefull affär för verksamheten i Årsta Partihallar ägde rum 1992 då Johnsonkoncernen genom Saba Trading AB övertog KF:s hela frukt- och grönverksamhet i Sverige. Ansträngningar görs för att säkra mer partihandelsmark Flera gånger under 1990-talet gjorde saluhallsstyrelsen, understödd av Samarbetsnämnden för Årsta Partihandelscentral, framstötar för att säkra mark öster om partihandelsområdet för företag som önskade bygga nya rationella lokaler. Förhandlingar fördes också med Statens Järnvägar om mark väster om Partihallarna, men dessa ansträngningar gav föga resultat. 15

16 Negativt för området var när ICA Partihandel AB, som redan i början av 90-talet fått option på mark i området, inte kunde komma överens med staden hur exploateringen skulle ske och istället valde att flytta sin färskvaruhantering till Kallhäll Byggnaden i kvarteret Lagerhallen 2 (internt Årsta 2) friställdes och som en följd därav utbjöds den till försäljning. Av olika skäl såldes den dock ej. På Importörvägen har flera grönsaksgrossister sin verksamhet. De säljer till mindre enheter såsom skolor, daghem och storkök. De har hittills klarat leveranserna utan tillgång till tak och funktionella lastkajer talet - efter fyra decenniers intensiv verksamhet Behov av funktionella lokaler Ett problem som blivit alltmer akut, särskilt på Importörvägen och företagen på Marknadsvägen, är bristen på rationella lokaler med lastkajer. Detta har lagt hinder i vägen för att effektivisera verksamheterna. Dessutom har ideerna om ett utökat område för partihallsverksamhet tillintetgjorts genom den nya Översiktsplanen för Årstafältet där den tidigare tillgängliga marken avsatts för parkändamål. Några fristående frukt- och gröntgrossister har därför letat efter nya alternativ då de har svårt att expandera inom området. Alternativet har blivit att etablera sig i Botkyrka kommun. Viktiga livsmedelsknutpunkter för distributionen I stockholmsregionen konsumeras ungefär ton frukt och grönt inklusive rotsaker per år. SABA, liksom de stora livsmedelsjättarna ICA, KF och Axfood använder anläggningarna i Årsta som viktiga knutpunkter i distributionen av dessa viktiga och i många fall känsliga färskvaror. Andra vanliga livsmedel inom partihandelsområdet som socker, mjöl, gryn och andra specerier distribueras främst från Icas stora distribunal i kvarteret Postgården, men också från restauranggrossisterna Martin Olsson HAB, Jeppson (Ica) och Arno Holm samt från Axfood Snabbgross. 16

17 Jordbruksministrarna Margareta Winberg och Wilhelm Molterer från Österrike (näst längst till vänster) besökte 1995 Trädgårdshallen i Årsta. Syftet med besöket var att diskutera gemensamma livsmedelsfrågor inom EU. Längst till höger ses dåvarande dir. Per Aronson och bredvid honom Trädgårdshallens ordförande Seth Svedberg. Blomstercentrum för fackhandeln i trädgårdshallen Hälften av världskonsumtionen av blommor sker i Europa. En svensk köper i snitt blommor för 750 kr per år och en medelstockholmare köper mer då denne inte har tillgång till hemodlat och det finns fler storkonsumenter som hotell och restauranger. Årsta är ett blomstercentrum i Sverige med mycket svenskodlat men det mesta kommer dock hit med lastbil från eller via Holland och Belgien. Trädgårdshallen i Årsta har idag 106 medlemmar varav 76 är aktiva. Även grannfastigheten Blomsterpaviljongen, Particentralen 5, har inriktningen blommor liksom även Interflora med sin distributionscentral. Här i detta blomstercentrum finns ett rikt utbud av alla sorters blommor för fackhandeln. Vikten av ett samlat blomsterforum belyses av följande citat av Atle Skalleberg, Skallebergs Handelsträdgård: - Så länge det finns blommor, behövs Trädgårdshallen i Årsta. Unik samverkan i Hallarna Partihallarna i Årsta kunde byggas därför att företag, som annars dagligen konkurrerade med varandra, slöt sig samman i ekonomiska föreningar. Stockholms stad stod för mark och infrastruktur. Samarbetsnämnden för Årsta Partihandelscentral tillvaratar gemensamma intressen och är ett forum för överläggningar mellan olika företagsgrupper och med saluhallsstyrelsen. 17

18 Årsta Partihall-Service AB ägs av fastighetsägare och svarar för fastighetsskötseln av många fastigheter. De handhar också den ekonomiska förvaltningen för Importhallen och Partihallen. Dessutom samordnar bolaget bevakningen, renhållningen och snöröjningen inom stora delar av Partihallarna. Noteringskommissionen för trädgårdsprodukter publicerar tre gånger per vecka partipriser på grönsaker, bär och svensk frukt. Den består av representanter för trädgårdsnäringen, grossister och detaljister och står under saluhallsstyrelsens överinseende, men leds numera av chefen för Årsta Partihall-Service AB. Stockholms stads saluhallsstyrelse har till uppgift att främja livsmedelsförsörjningen inom storstockholmsregionen. Som huvudman har styrelsen det övergripande ansvaret för området och arbetar för att en effektiv fungerande handel och distribution sker. Årsta Partihallar har ett gynnsamt strategiskt läge för distribution av färskvaror till stockholmsregionens växande befolkning. 18

19 Slutord Stockholmsmodellen för distribution av livsmedel har framgångsrikt verkat i Årsta under 40 år. Här finns flera hundra livskraftiga företag, stora som små, som sysslar med frukt, grönt, blommor och fisk. Merparten av dessa ömtåliga och delikata varor som finns i Stockholms matbutiker, restauranger och salutorg, har passerat Årsta Partihallar. Hanteringen av färskvaror måste ske hygieniskt och effektivt för att vi alla ska få prisvärd mat. Stora delar av partihandelsområdet är redan idag väl rustat för framtiden med moderna och fina anläggningar. Andra delar av området står nu inför de nödvändiga upprustningsbeslut som krävs för att området i sin helhet skall vara effektivt och framgångsrikt. Årsta Partihallar, med sitt goda strategiska läge söder om Stockholm är mycket väl lämpat för livsmedelsdistribution. Att ha all färskvaruhantering samlad i ett område, som dessutom ligger nära trafiklederna och Stockholms centrum, ger betydande fördelar ur miljösynpunkt. Genom de kortare och anpassade transporterna får vi mindre avgasutsläpp, buller och trafikpåverkan. Inom det gemensamma området och i hallarna kan grossister och odlare samarbeta, sälja till varandra och utbyta erfarenheter. Koncentrationen av färskvaruhanteringen underlättar också myndigheternas tillsyn och kontrollverksamhet. Årsta Partihallar Stockholms gröna skafferi har stor potential att även i framtiden vara ett viktigt nav i hanteringen av ömtåliga färskvaror. Förhoppningsvis kan kommande förnyelse av området göra Årsta Partihallar ännu bättre. Sten Wetterblad Mars

20 ORDFÖRANDE I SALUHALLSSTYRELSEN G. E Östberg, fil. dr och riksgäldsfullmäktig C. O. L Rosengrén, grosshandlare Harry Sandberg, borgarråd Yngve Larsson, borgarråd Harald Göransson, borgarråd Georg Styrman, borgarråd Gösta Agrenius, borgarråd Lennart Blom, borgarråd Carl Cederschiöld, borgarråd Mats Hulth, borgarråd Barbro Noreson, överförmyndare Peter Lundén-Welden, projektchef DIREKTÖRER Martin Sandeborg Gunnar Bohman Harald Göransson Ivar Karlöf Erland Carbell Bengt Holmberg Bo Bengtsson Per Aronsson Per Blomstrand Sten Wetterblad Källor: I parti och minut av Rune Tilstam Stockholms skafferi Årsta Partihallar av Rune Tilstam Partihandeln med färskvaror i Stockholmsområdet av Paula Bucht och Cecilia Henriksson, Inregia Stockholms stads slakthus och saluhallar, årsberättelser Saluhallsförvaltningen Box Johanneshov Besöksadress: Slakthusplan 3 Tel: Fax: E-post:

SLAKTHUSOMRÅDET 1912 2002

SLAKTHUSOMRÅDET 1912 2002 SALUHALLSFÖRVALTNINGEN SLAKTHUSOMRÅDET 1912 2002 en jubileumsskrift Finansborgarrådet Carl Cederschiöld Det spännande Slakthusområdet Det är inte alla som vet att den största delen av de köttprodukter

Läs mer

Historik. Historisk tidsaxel

Historik. Historisk tidsaxel Historik Alla medarbetare, tillfälligheter och händelser genom åren har format och byggt upp företagskulturen och den verksamhet som idag bedrivs inom Helmia. Historiken sträcker sig flera decennier tillbaka

Läs mer

Förvärv av tomträtt. Förslag till beslut. Styrelse Ärende Styrelsen föreslås besluta följande.

Förvärv av tomträtt. Förslag till beslut. Styrelse Ärende Styrelsen föreslås besluta följande. Styrelse 2014-04-03 Ärende 10 2014-02-20 Peter Kvarnhem 08-508 29 390 Förvärv av tomträtt Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta följande. 1. Styrelsen godkänner att Fastighets AB Charkuteristen

Läs mer

SVAR - HANDEL OCH EKONOMI

SVAR - HANDEL OCH EKONOMI SVAR - HANDEL OCH EKONOMI s. 4, uppgift 2 en handel, -n en handlande, -n handla I en omsättning, -en - omsätta, - sätter, -satte, -satt en lagring 2; ett lager 5 en lagerhållare 5 lagra I en leverans 3

Läs mer

Ekologisk livsmedelsmarknad

Ekologisk livsmedelsmarknad Ekologisk livsmedelsmarknad Halvårsrapport om den ekologiska livsmedelsförsäljningen i detaljhandeln inklusive Systembolaget. Januari Juli 2016 sammanställd av Ekoweb.nu 18 års erfarenhet av ekomarknaden

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Höglunds Blommor AB Journalnummer:

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret ^ SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Johanna Andersson Exploateringsingenjör +46 8 579 216 42 Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 5 Diariekod: 222 Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott Förvärv

Läs mer

Kommittédirektiv. Bostadsbyggande på statens fastigheter. Dir. 2017:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2017

Kommittédirektiv. Bostadsbyggande på statens fastigheter. Dir. 2017:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2017 Kommittédirektiv Bostadsbyggande på statens fastigheter Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2017 Dir. 2017:7 Sammanfattning En särskild utredare en samordnare som ska fungera som en förhandlingsperson,

Läs mer

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif Historien om ett kvarter Av Anders Lif Rapphönsjakt och koppar Här är historien om ett kvarter nära Västra hamnen i Västerås. Gatan utanför heter Slakterigatan och många i Västerås kallar området för "gamla

Läs mer

KONSEKVENSANALYS - COOP I UMEÅ

KONSEKVENSANALYS - COOP I UMEÅ 1 december 2015 KONSEKVENSANALYS - COOP I UMEÅ PROJEKT Utarbetat av TH Granskat av JS Godkänt av NIRAS Sweden AB 556541-2532 T: +46 0850384400 D: +46 8 503 844 75 Besöksadress: Fleminggatan F: +460850384492

Läs mer

KUNGSFORS KÖPCENTRUM KUNGSFORS KÖPCENTRUM. Presentation

KUNGSFORS KÖPCENTRUM KUNGSFORS KÖPCENTRUM. Presentation KUNGSFORS KÖPCENTRUM 2008-03-18 KUNGSFORS KÖPCENTRUM Kungsfors Center Etablerad destination SKENE JÄRN RV 156 Göteborg Hyssna KUNGSFORS IDAG Horred NYA KUNGSFORS Kungsfors är en vida etablerad och känd

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 7% 6% 6% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

1800-talets Stockholm

1800-talets Stockholm Stockholm 1800-2200 1800-talets Stockholm Befolkning Omkring år 1850 hade Stockholm ca 93 000 invånare vilket är väldigt lite om man jämför med med de ca 900 000 människor som idag räknas tillhöra Stockholms

Läs mer

Rapport KF:s uppdragsrenodling och specialisering av lokal- och förvaltningsuppdrag samt fastighetsinnehav

Rapport KF:s uppdragsrenodling och specialisering av lokal- och förvaltningsuppdrag samt fastighetsinnehav STYRELSEHANDLING nr 8 2016-09-26 Rapport KF:s uppdragsrenodling och specialisering av lokal- och förvaltningsuppdrag samt fastighetsinnehav Anteckning Till styrelsen för anteckning 2016-09-14 PM angående

Läs mer

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Handelsutredning Nybro kommun 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte och mål

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

REGERINGEN N2016/03446/KSR

REGERINGEN N2016/03446/KSR pypii Regeringsbeslut I 2 IP? REGERINGEN 2016-05-12 N2016/03446/KSR Näringsdepartementet Konkurrensverket 103 85 Stockholm KONKURRENSVERKET Avd,*V A nr jt fj 2 ^ ^ ^ r Dnr 3ti/c?Ml> KSnr/,/, / AktfaH /

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Svalövs kommun. 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING

Svalövs kommun. 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING Svalövs kommun 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING PROJEKT Svalövs kommun Utarbetat av TH Granskat av AH NIRAS Sweden AB Besöksadress: Fleminggatan 14 Boxadress: Box 70375 107 24 Stockholm, Sverige Org

Läs mer

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning Söderköpings kommun 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 5 2. UPPDRAG... 5 3. KIABS ARGUMENTATION... 6 4. AXFOODS SYN... 7 5. ICAS SYN... 7 6. NIRAS BEDÖMNING... 8 6.1. Efterfrågan växer... 8 6.2.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN SMART OCH FÄRGGLAD MÖTESPLATS. Med handel, industri och kontor nära Stockholm city, natur och kommunikationer.

VÄLKOMMEN TILL EN SMART OCH FÄRGGLAD MÖTESPLATS. Med handel, industri och kontor nära Stockholm city, natur och kommunikationer. VÄLKOMMEN ILL EN SMAR OCH FÄRGGLAD MÖESPLAS Med handel, industri och kontor nära Stockholm city, natur och kommunikationer. NAVE ILL SOCKHOLM När Förbifart Stockholm står klar 2025 kommer den att mynna

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv2 2017 September 2017 Mestadels stark konjunktur i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2017 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat

Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat Klimatsmart kretsloppsbaserad produktion av fisk och grönsaker 2015-01-27 Henrik Nyberg Int NN 2014-02-10 1 Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat Nuläge: Import

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv3 2017 December 2017 Mestadels stark konjunktur i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2017 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

Detaljplan för Ullared 1:21 m fl. - Planbesked, Falkenbergs kommun. KS

Detaljplan för Ullared 1:21 m fl. - Planbesked, Falkenbergs kommun. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-01 341 Detaljplan för Ullared 1:21 m fl. - Planbesked, Falkenbergs kommun. KS 2016-310 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

En vecka utan lastbilar. Konsekvensbeskrivning

En vecka utan lastbilar. Konsekvensbeskrivning 1 En vecka utan lastbilar Konsekvensbeskrivning 2 Var finns vår sårbarhet? Väder Pandemi Terrorattentat Brand Olyckor Källa: öresundskornsortiet.se Bildkälla: Aftonbladet 3 Transportfakta 27,9 miljoner

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1.

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1. 1(5) Program och Upphandling Handläggare Peter Torndal 08-6863627 peter.torndal@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 8 Diarienummer SL 2014-0453 Infosäk. klass K2 (Känslig)

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Hällnäs Handelsträdgård Journalnummer: 2009-4992 Kontaktperson,

Läs mer

Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Martin & Servera-gruppen

Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Martin & Servera-gruppen Välkommen till oss! Vår affärsidé Vi förser den professionella måltidsbranschen med varor, tjänster och kunskap som förenklar våra kunders vardag och förbättrar deras affär. Sveriges ledande restaurang-

Läs mer

http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson

http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson Hur kan vi leva hållbart? Earth Hour 2014-03-29, kl. 20.30-21.30 Vad menas med hållbarhet? Tänk er en lök med 3 skal: Social hållbarhet (målet) Ekonomisk

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi HANDELNS betydelse för Sveriges ekonomi En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln Vård och omsorg;

Läs mer

Stockholms livsmedelsbutiker och deras läge i förhållande till fjärrvärme och fjärrkylanät. Seminarium 2013-06-05 Gunilla Rönnholm, analytiker CELEC

Stockholms livsmedelsbutiker och deras läge i förhållande till fjärrvärme och fjärrkylanät. Seminarium 2013-06-05 Gunilla Rönnholm, analytiker CELEC Stockholms livsmedelsbutiker och deras läge i förhållande till fjärrvärme och fjärrkylanät Seminarium 2013-06-05 Gunilla Rönnholm, analytiker CELEC Inledning Från kyldiskar, kyllager, fryslager och infrysning

Läs mer

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö datum 2016-04-08 diarienummer 2013-00346 ÄDp 5375 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö INLEDNING Då planförslaget

Läs mer

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr Lustfylld mat Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn. Projektägare: Skördefest i Dalarna, ideell förening Projektledare: Olle Bengtsson Kommuner: Säter,

Läs mer

Vår affärsidé Vi förser den professionella måltidsbranschen med varor, tjänster och kunskap som förenklar våra kunders vardag och förbättrar deras

Vår affärsidé Vi förser den professionella måltidsbranschen med varor, tjänster och kunskap som förenklar våra kunders vardag och förbättrar deras Välkommen! Vår affärsidé Vi förser den professionella måltidsbranschen med varor, tjänster och kunskap som förenklar våra kunders vardag och förbättrar deras affär. Vår vision Där mat och dryck serveras

Läs mer

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Denna lathund är tänkt som ett hjälpmedel för dig vars butik är på väg in i en butikscertifiering. Lathunden kan även användas av butiker som redan är KRAV-certifierade.

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se B SVERIGE Porto betalt Port Payé www.axfood.se Axfood Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 30 juni 2001 Starkt förbättrat resultat under andra kvartalet

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv Mars 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv Mars 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv4 2016 Mars 2017 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar 30 Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar Nedan beskrivs översiktligt översiktsplanens konsekvenser vad gäller miljökonsekvenser, konsekvenser ur hälso-, säkerhet- och riskaspekter, sociala konsekvenser

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Lägesuppdatering 2015

Lägesuppdatering 2015 Verksamhetsanalys Inledning Kommunens markpolicy anger att det finns en strävan att främja en mångfald av lokaler för verksamheter. Kommunen ser gärna att en blandstad utvecklas i många områden. Där det

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat 1 (5) Anmälan om registrering av anläggning där livsmedel förvaras, bereds, behandlas och bearbetas Ny livsmedelsanläggning Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet/sortiment i befintlig anläggning

Läs mer

Närcentrum med köpkraft

Närcentrum med köpkraft Närcentrum med köpkraft Nya Viksjö Centrum JAKOBSBERG Nu planerar vi för tillbyggnad och uppgradering av Viksjö Centrum! Genom att bygga tre fristående handelsvolymer om ca 1 700 kvm i centrums bästa handelsläge,

Läs mer

Lästmakargatan 13. Stockholm 190 kvm

Lästmakargatan 13. Stockholm 190 kvm Lästmakargatan 13 Stockholm 190 kvm Välkommen till Diligentia Lästmakargatan 13 Yta: 190 kvm. Plan: Entréplan Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan

Läs mer

1. Närheten till service och kommunikationer. 2. Nyrenoverade kontorslokaler. 3. Centralt läge på Södermalm. Sveavägen 3820. En plats i solen.

1. Närheten till service och kommunikationer. 2. Nyrenoverade kontorslokaler. 3. Centralt läge på Södermalm. Sveavägen 3820. En plats i solen. Tre starka punkter som talar för Ringvägen 100 i Stockholm 3 Sveavägen 3820. En plats i solen. 1. Närheten till service och kommunikationer. 2. Nyrenoverade kontorslokaler. 3. Centralt läge på Södermalm.

Läs mer

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända.

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 87 Planbesked Vrå 3:1, TB Exploatering 2015/190 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked. Ärende

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord

Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord 1(4) Handläggare Peter Torndal 08-6863627 peter.torndal@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 13 Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord Ärendebeskrivning Miljöpartiet inkom till trafiknämnden

Läs mer

Stockholm Maritime Business Centre. Sjönära kontor i Frihamnen

Stockholm Maritime Business Centre. Sjönära kontor i Frihamnen Stockholm Maritime Business Centre Sjönära kontor i Frihamnen frihamnsgatan 26 Välkommen till Stockholm Maritime Business Centre I Magasin 3 i Frihamnen introducerar Stockholms Hamnar ett spännande fastighetskoncept,

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

Plansamråd för del av fastigheten Postgården mm (Årstafältet etapp 2), SDp remissvar

Plansamråd för del av fastigheten Postgården mm (Årstafältet etapp 2), SDp remissvar Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Lokal- och stadsmiljöenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-08-27 Handläggare Christoffer Lindh Telefon: 08-50814050 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA 11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

GODSTRAFIKPLANERING FÖR HÅLLBARA STÄDER VAD GÖR SVERIGES KOMMUNER? Emeli Adell, Trivector

GODSTRAFIKPLANERING FÖR HÅLLBARA STÄDER VAD GÖR SVERIGES KOMMUNER? Emeli Adell, Trivector GODSTRAFIKPLANERING FÖR HÅLLBARA STÄDER VAD GÖR SVERIGES KOMMUNER? Emeli Adell, Trivector INTRESSET FÖR GODS ÖKAR o o o o o Ökad täthet; många nya invånare och verksamheter på samma yta Gång-, cykel- och

Läs mer

Genuin sjöfartsmiljö som du vill ha det

Genuin sjöfartsmiljö som du vill ha det Genuin sjöfartsmiljö som du vill ha det Magasin 2, Frihamnen mn sg f r i ha 1 atan 2 Välkommen till Magasin 2 Högst upp under takbjälkarna i Magasin 2 i Frihamnen, i genuin sjöfartsmiljö, kan vi erbjuda

Läs mer

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Ledig kontorslokal på 299 kvm. Yta Våning 299 kvm Plan 8 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 737 kvm. Yta Våning 737 kvm Plan 7 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Kungsgatan 57 440 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 440 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 440 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 440 kvm. Yta Våning 440 kvm Plan 4 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Försäljning av fastigheten Branddörren 2, f.d. Högdalens skola i Högdalen. Genomförandebeslut.

Försäljning av fastigheten Branddörren 2, f.d. Högdalens skola i Högdalen. Genomförandebeslut. Andreas Jaeger Utvecklingsavdelningen 08-508 270 02 andreas.jaeger@fsk.stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2010-02-09 Försäljning av fastigheten Branddörren 2, f.d. Högdalens skola i Högdalen. Genomförandebeslut.

Läs mer

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM I arbetet med Vallkärra Stationsby är det viktigt att finna områdets gränser och därmed dess form. Nedan följer en diskussion kring hur Vallkärra Stationsby bör växa. En av

Läs mer

Handeln i Kristianstad nuläge, framtid, strategier 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier. Stadsarkitektkontoret 2006-08-01

Handeln i Kristianstad nuläge, framtid, strategier 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier. Stadsarkitektkontoret 2006-08-01 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier Stadsarkitektkontoret 2006-08-01 2(8) Bakgrund Kommunstyrelsen gav 2005-05-25 97 stadsarkitekt- och mark- och exploateringskontoren i uppdrag att ta

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 3 november 2009 KLAGANDE Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad Box 8314 104 20 Stockholm MOTPART Kungsleden Skolfastigheter AB (tidigare motpart: KB

Läs mer

Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733

Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733 Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2016-01-18 Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733 Arbetsutskottets förslag till

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Kommunstyrelsen 2011-06-13 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Plats och tid Kommunhuset, Mora, måndagen den 13 juni 2011, kl. 8.15- Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Återkoppling på Inkomna förslag i tipslådan från 17/12, efter styrgruppens arbetsmöte den 1 februari och fördelaktigt ledarskap.

Återkoppling på Inkomna förslag i tipslådan från 17/12, efter styrgruppens arbetsmöte den 1 februari och fördelaktigt ledarskap. på Inkomna förslag i tipslådan från 17/12, efter styrgruppens arbetsmöte den 1 februari 2016. 1. Önskemål om framtida föreläsare & workshop kring gott och fördelaktigt ledarskap. Vi tackar för inkommet

Läs mer

Kommittédirektiv. Utredning om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten. Dir. 2009:5. Beslut vid regeringssammanträde den 22 januari 2009

Kommittédirektiv. Utredning om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten. Dir. 2009:5. Beslut vid regeringssammanträde den 22 januari 2009 Kommittédirektiv Utredning om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten Dir. 2009:5 Beslut vid regeringssammanträde den 22 januari 2009 Sammanfattning av uppdraget En utredare ska närmare analysera förutsättningarna

Läs mer

Riskklassning för livsmedelsanläggningar. Information från Miljö- och byggnadsförvaltningen gemensam för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner

Riskklassning för livsmedelsanläggningar. Information från Miljö- och byggnadsförvaltningen gemensam för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner Riskklassning för livsmedelsanläggningar Information från Miljö- och byggnadsförvaltningen gemensam för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner Gällande regler Enligt EG-förordning nr 882/2004 ska

Läs mer

11 saker du inte visste... men borde veta

11 saker du inte visste... men borde veta 11 saker du inte visste... men borde veta Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Gamla Brogatan 34 Här finns ledig lokal på 359 kvm. Yta 359 kvm Plan 1 Våning Husets karaktär Huset byggdes 1890 och 1989 skedde en

Läs mer

Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM

Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2014-10-22 Dnr 618/2014 1 (5) Anmälande företag Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM Ombud: advokaten Anna Fernqvist Svensson, Hellström

Läs mer

KODFÖRKLARING TYPER LIVSMEDELSBUTIKER

KODFÖRKLARING TYPER LIVSMEDELSBUTIKER KODFÖRKLARING TYPER LIVSMEDELSBUTIKER BUTIKSTYP - Klassificering enligt HUI. Kod Butikstyp 110 STORMARKNAD - minst 2500 kvm säljyta, externt läge och varuhussortiment (minst 20 % av omsättningen utgörs

Läs mer

Praxis?

Praxis? Praxis? http://www.markochmiljooverdomstolen.se/avgoranden-fran-mark--ochmiljooverdomstolen/ http://www.strandskyddsdomar.se/ Fastighetsbildning De särskilda skäl som enligt 7 kap 18c miljöbalken får

Läs mer

Yttrande över Delrapport från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60)

Yttrande över Delrapport från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60) Landstingsstyrelsen 1 (4) Näringsdepartementet Yttrande över Delrapport från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60) Sammanfattning Stockholms läns landsting är i

Läs mer

STORKÖK PRODUKTKATALOG. Dr o g a Ko l i n sk a

STORKÖK PRODUKTKATALOG. Dr o g a Ko l i n sk a STORKÖK PRODUKTKATALOG Dr o g a Ko l i n sk a Välkommen till Plivit Trade Plivit Trade AB är Sveriges ledande grossist för livsmedelsprodukter från Sydeuropa! Vårt starka och kompletta utbud av fler än

Läs mer

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Såtenäs herrgård

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Såtenäs herrgård Kulturhistoriskt värdefulla byggnader Såtenäs herrgård Flygfoto från 1924 som visar herrgården efter de stora ombyggnaderna 1915. Mellan åldriga alléträd och flygledartorn Såtenäs herrgård är vackert belägen

Läs mer