Bruksanvisning. ELKO Wireless är ett trådlöst styrsystem för belysning. ELKO Wireless är baserat på radiokommunikation mellan enheterna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. ELKO Wireless är ett trådlöst styrsystem för belysning. ELKO Wireless är baserat på radiokommunikation mellan enheterna."

Transkript

1 N67, Rev.., , T.L. ruksanvisning ELKO Wireless är ett trådlöst styrsystem för belysning. ELKO Wireless är baserat på radiokommunikation mellan enheterna. Systemet programmeras enkelt utan speciella hjälpmedel, och passar bra för mindre och medelstora installationer.

2 Tekniska data Kommunikation med hjälp av radio, frekvens 868MHz. Livstid för batteri i sändare (tryckknapp/batteri): 5-0 år eller operationer Mottagare med dimmer elastning 0-50V glödlampor, elektroniska eller transformatorer med järnkärna. Överspänningsskydd med varistor. Elektronisk temperatursäkring och kortslutningssäkring, med återställning. Elektronisk strömsäkring med hel utlösning och återställning vid nytt påslag. Termosäkring, självåterställning. nslutning med skruvlösa klämmor, x,5mm pr. fas. Mottagare med relä elastning 6, ohmsk, induktiv eller kapacitiv last. Koppling med gnistfri teknik, med triac och relä. Överspänningsskydd för triac. Termosäkring för triac och relä, självåterställning. nslutning med skruvlösa klämmor, x,5mm. OS! lla laster bör reduceras ifall omgivningstemperaturen överstiger 5 C.

3 ELKO Wireless ELKO Wireless används till trådlös fjärrstyrning av lampor och annan elektrisk utrustning. Systemet består av sändare och mottagare, samt kombienheter som både innehåller sändare och mottagare. Enheterna kan programmeras och kopplas samman. Sändare Fjärrkontroll Mottagare(blind) (tryckknapp med batteri) Relä Dimmer atteritryckknapp med 4 trycknappar och 4 kanaler. Knappar med andra symboler till kombienheter och tryckknappar/batteri finns under styrsystem i vår huvudkatalog. Fjärrkontroll med 8 kanaler. Se anvisningar sid. lindprodukterna fungerar enbart som mottagare. Med programmeringsknappen kan apparaterna länkas till alla typer av sändarenheter Kombienhet(relä) Kombienhet(dimmer) Relä(blind) Dimmer(blind) Knapp och (högra sidan) är förprogrammerade att styra den anslutna lasten. Kombienheterna innehåller både sändare och mottagare och kan därför monteras som en självständig enhet eller tillsammans med andra enheter. OS! Produkter med dimmer måste vara anslutna till belastning innan de kan programmeras. Montera samtliga produkter så att pilarna vid knapparna och pekar uppåt. Enbart funktion kan programmeras åt gången inom produkträckvidden för att undvika störning av den/de andra funktionernas pågående programmering. Se sid 6.

4 Trycknappar, montering och demontering För att avlägsna locket och få åtkomst till programmeringsknapparna måste centrumplattan tas bort. änd försiktigt med en skruvmejsel uppe och nere vid centrumplattans ursparingar. yte av batteri atteritryckknapp i ELKO Wireless systemet är försett med ett utbytbart batteri. Demontera centrumplattan. Ta ut batteriet med en skruvmejsel och byt ut det mot ett nytt av typen CR * nvända batterier skickas till återvinning i enlighet med myndigheternas krav. atteriets livstid är 5-0 år eller ca operationer. Räckvidd Vid de flesta tillfällen gäller följande räckvidder: Utomhus 00 m och inomhus normalt 0-50 m. Dämpning och reflexioner inverkar på räckvidden. Dämpningen beror på materialet och dess tjocklek som signalen måste passera. Särskilt armerade väggar och större metalldelar kan avsevärt sätta ned räckvidden. Reflexioner uppstår när radiovågor möter ett annat material t.ex. väggar, möbler och personer. En reflekterande signal kan antingen förstärka eller dämpa den ursprungliga signalen. Vid särskilt ofördelaktiga situationer kan man uppleva att den ursprungliga signalen dämpas så mycket att ett område upplevs som dött, medan man t.ex. 0 cm bredvid har bra mottagning. Vid tveksamma fall kan man först utföra programmeringen och därefter pröva om komponenterna fungerar i positionen där de önskas användas innan man monterar fast dem.

5 dresser ELKO Wireless enheterna kan hantera upp till adresser var. I exemplet här använder sändaren 5 adresser; dimmer(blind) har adress, Relä(blind) har och kombienheten har adresser. Dimmer(blind) Relä(blind) Kombienhet tryckknapp/dimmerrelä Fabriksinställning(standard) Trycknapparna på högra sidan styr den anslutna lasten, när spänningen ansluts. Flytta -knappsstyrningen(standardinställ.) Fabriksinställning till lampa Tryck/håll Tryck Tryck på och håll ned knappen medan du trycker på programmeringsknappen. Nu är standardinställningen flyttad från de högra tryckknapparna till de vänstra tryckknapparna. Om standardinställningen ska flyttas tillbaka håller man knappen nere medan man trycker på. Standardinställningen flyttas till vänster sida Ta bort all programmering i en enhet Programmeringsknappen hålls nere i 5 sekunder. När Lysdioden blinkar växelvis RÖTT och GRÖNT, är programmeringen i enheten borta. 4

6 Tryckknappens funktion Sändare Standardprogrammering Kort tryck: PÅ (dimmer eller relä) Långt tryck: Dimrar upp (dimmer) Standardprogrammering Val av 4 scenarier Enhet nr. Enhet nr. Kort tryck: V (dimmer eller relä) Langt trykk: Dimra ned (dimmer) Med en sändare är det möjligt att kombinera standardprogrammering och scenarieprogrammering. Kombienhet Kort tryck: PÅ (dimmer eller relä) Långt tryck: dimra upp (dimmer) lind mottagare Kort tryck: PÅ Långt tryck: dimra upp Styrning av exstern enhet eller scenarier Styr intern enhet Styr enbart intern enhet Kort tryck: V (dimmer eller relä) Långt tryck: Dimra ned (dimmer) Kort tryck: V Långt tryck: Dimra ned Kombination av standard programmering och scenarie med kombienheter Vanligtvis används de vänstra tryckknapparna vid scenarieprogrammering. Önskar du ett scenarie på de högra knapparna så ska standardprogrammeringen flyttas, se sida 4. 5

7 Standard programmering Vid basic programmering kan man upprätta förbindelse med alla typer av mottagare. En eller flera brytarpaneler kan kopplas samman med en eller flera mottagare. Standardprogrammering är alltid av -knappsstyrning. Vid standardprogrammering lyser lysdioden RÖTT. Exempel på standardprogrammering Tryckknapp/batteri (Sändare) Tryck en gång på programmeringsknappen. Lysdioden lyser RÖTT. Tryck inom 5 sekunder på eller för val av höger sida (om du väljer eller spelar ingen roll), eller 4 för val av vänster sida. Lysdioden blinkar RÖTT. Ska flera sändare/tryckknappar länkas till samma mottagare, upprepas och på de sändarna/tryckknapparna inom minut. Tryck en gång på programmeringsknappen. Lysdioden blinkar RÖTT efter 5 sek. Ångra programmering Ångrar ni en programmering, innan ni har utfört steg (4), väntar du min. till blinkningen upphör. Mottagare 4 vsluta programmeringen med ett tryck på programmeringsknappen. lysdioderna slocknar, både i sändare och mottagare. Om flera mottagare ska kopplas till sändare/tryckknappen, upprepas punkt() på de mottagarna. Radera en standardprogrammering Sändaren/tryckknapparna Ett tryck på. Lysdioden lyser RÖTT. Välj trycknapp inom 5 sek. Lysdioden blinkar RÖTT. Vid flera brytarpaneler upprepas () och (). Mottagare Håll inne i 5 sek. Lysdioden blinkar RÖTT. 4 Ett tryck på för att avsluta. lla lysdioder slocknar, både i brytare och mottagare 6

8 Installation av en ny mottagare. En ny mottagare kan installeras i en befintlig anläggning. Detta utförs genom att trycka på på mottagaren och därefter på respektive tryckknapp på alla sändare som ska ingå i anläggningen. Mottagaren installeras därefter på vanligt sätt genom att trycka på och därefter kvittera på när blinkar. Installation av en ny sändare (batteri). En ny sändare kan installeras i en befintlig anläggning. örja med att aktivera den nya sändaren med att trycka på och välj därefter tryckknappsida genom att trycka på eller på sändaren. Tryck därefter på på respektive mottagare som ingår i den befintliga anläggningen. När alla dioderna på mottagarna blinkar avslutas programmeringen genom att trycka på på sändaren. Exempel på standardprogrammering, trappfunktion med sändare tryckknapp (batteri), kombienhet (dimmer), mottagare blind (dimmer). Tryck på och på sändaren tryckknapp (batteri), tryck och på kombienheten och tryck på mottagaren. Vänta till alla dioder blinkar och avsluta genom att trycka på på sändaren. Synkronisera därefter alla dimrar genom att dimra ned belysningen. Dimring av stora laster. En Wireless dimmer klarar en belastning av 50W. Önskar man att dimra en större last kan lasten fördelas på flera dimrar som styrs parallellt från samma sändare. Programmeringen av utförs på samma sätt som beskrivs under standardprogrammeringen av flera mottagare. Exempel på standardprogrammering av kombienheter Programmering av två eller flera kombienheter utförs bäst som exemplet visar. Två kombienheter är fast förbundna till var sin lampa L och L. Här visar vi hur man etablerar en standardprogrammering från kombienheten K till lampan L, så att trycknapparna på vänster sida kan användas för att slå på/av lampan L. Trycknapparna på höger sida ska alltid styra lampan som är ansluten. Kombienhet K Kombienhet K Lampa L Lampa L Tryck en gång på programmeringsknappen. Lysdioden lyser RÖTT. Tryck inon 5 sekunder på eller 4 för val av vänster sida. Lysdioden blinkar RÖTT. Tryck en gång på programmeringsknappen och vänta 5 sekunder. Lydioden lyser, men efter 5 sekunder blinkar den RÖTT. 4 Programmeringen avslutas med ett tryck på programmeringsknappen i sändaren eller mottagaren. Lysdioderna slocknar, både i sändaren och mottagare. 7

9 Exempel på standardprogrammering med två kombienheter. Tryck på och på en av kombienheterna och därefter på och på den andra. vsluta genom att trycka på på den första enheten Ångra programmering Ångrar du en standardprogrammering, innan du har utfört steg (4), väntar du minut tills blinkningen upphör. Scenarie ELKO Wireless system kan programmeras till att minnas olika inställningar. Dessa kallas scenarie och ger en i förväg definierad ljussättning med ett enkelt tryck på sändare/ tryckknapp. Scenarie är särskilt användbart när mottagarenheten är en dimmer. I varje program bör det programmeras en Släck allt funktion (se sida ). När man programmerar scenarier ska lysdioden lysa GRÖNT. Matbelysning Mysbelysning Städning Släck allt Programmering av Scenarie Sändare(tryckknapp) Tryck två gånger på programmeringsknappen. Lysdioden lyser GRÖNT. Tryck inom 5 sekunder på eller för höger sida( om du väljer eller spelar ingen roll). eller 4 för vänster sida. Lysdioden blinkar GRÖNT. Ska flera sändare(tryckknappar) länkas med scenarieprogrammering till samma mottagare (e), upprepas () och () på de sändarna(tryckknappar) inom minuter. 8

10 Mottagare 4 Tryck en gång på programmeringsknappen. Lysdioden blinkar GRÖNT efter 5 sek. Om flera mottagare ska länkas till sändaren(tryckknapparna), upprepas proceduren på de mottagarna. 5 vsluta programmeringen med ett tryck på programmeringsknappen på någon av mottagarna. lla lysdioder slocknar, både i sändaren(tryckknapparna) och mottagare. Om mottagaren har dimmerfunktion ställs önskad nivå in med knapp öka eller minska. Om mottagaren har en reläfunktion ställs önskat tillstånd (på/av) in med samma knappar. Ångra programmering Ångrar du en programmering innan du har utfört steg (5) väntar du i min. tills blinkningen upphör. 00 % 0 % Installation av en ny mottagare i ett befintligt scenarie. ktivera den befintliga scenariet med att trycka på två gånger och genast på,, eller 4 på sändaren. Tryck på på den nya mottagaren välj därefter ljusnivå och avsluta med att trycka på Ändra inställningen av ljusnivån i ett befintligt scenarie. ktivera den befintliga scenariet med att trycka på två gånger och genast på,, eller 4 på sändaren. Justera därefter ljusnivån på den eller de mottagare som skall ändras avsluta med att trycka på. Radera ett scenarie Sändare Mottagare Två tryck på. Lysdioden blinkar GRÖNT. Lysdioden lyser GRÖNT. Håll inne i 5 sek. Välj knapp öor det gällande scenariet inom 5 sek. Lysdioden blinkar GRÖNT. 4 Ett tryck på för att avsluta. lla lysdioder slocknar, både i sändare och mottagare När flera brytarpaneler ska avprogrammeras upprepas () och (). 9

11 Programmering av Scenarie på Kombienhet I exemplet nedan visas hur en kombienhet K är fast förbunden med lampan L. Lampan L4 är monterad i ett uttag med relä. Det ska etableras ett program mellan kombienheten K och lamputtaget L4, genom att trycka på översta knappen på vänster sida aktiveras lampan L till önskad ljusnivå, samt slår på lampan L4. När man programmerar med program, ska det alltid skapas en Slå av allt funktion (se sida ). Kombienhet K Lamputtag Släck allt 0% Lampa L Lampa L4 lind/relä L4 Kombienhet K Tryck två gånger på programmeringsknappen Lysdioden lyser GRÖNT. Tryck inom 5 sekunder på för att välja tryckknapp. Lysdioden blinkar GRÖNT. Lampa L ska med i programmet. Ställ in ljusnivån till 0 % på l eller av trycknapparna till höger. 00 % 0 % 0 % Lamputtag med relä L4 Tryck en gång på pro 4 grammeringsknappen. Ljusdioden blinkar GRÖNT. 5 Tryck för att tända lampan L4. Lysdioden blinkar GRÖNT. 6 vsluta programmeringen med ett tryck på programmeringsknappen på någon av mottagarna. lla lysdioder slocknar, både i brytare och mottagare. Ångra programmering Ångrar du ett program innan du har utfört steg (6) väntar du i min. till blinkningen upphör. Släck allt funktion För att släcka alla lampor används vanlig program programmering. lla lampor måste släckas innan programmeringen avslutas med ett tryck på programmeringsknappen i en av enheterna. 0

12 ELKO Wireless fjärrkontroll ELKO Wireless fjärrkontroll har 8 kanaler och den används till trådlös styrning av enheterna i ELKO Wireless systemet. Programmeringen av fjärrkontrollen utförs på samma sätt som med sändarna (tryckknapparna) i det övriga ELKO Wireless systemet. Vid standardprogrammering är knapparna på fjärrkontrollen sammankopplade i par. Varje knapprad motsvarar knapparna på t.ex. en brytarpanel. Knapp och kan således motsvara höger sida, och 4 vänster osv. Vid programmering med scenarie, fungerar varje knapp oberoende av de andra Programmeringsknapp Lysdiod Knappar til 8 Programmeringsknappen på fjärrkontrollen aktiveres med en skruvmejsel. 7 8 Fickor (skåror) för märkning yte av batterier Skjut locket på fjärrkontrollens baksida i pilens riktning. Hela baksidan skjuts framåt och batterierna kan bytas ut mot alkaliska batterier, typ. nvända batterier skickas till återvinning i enlighet med myndigheternas krav. Symbolmärken I paketet med fjärrstyrningen medföljer ett ark med märken med olika symboler. Dessa kan placeras i fjärrkontrollens märkeslistor. På det viset blir det lättare att minnas vad de olika funktionsknapparna ska användas till. De medföljande symbolmärkena kan skjutas in i skårorna på fjärrkontrollen. Ta bort plasten innan användning Exempel på standardprogrammering Fjärrkontroll Tryck en gång på programeringsknappen. Lysdioden lyser RÖTT. Välj en knapprad inom 5 sekunder. Lysdioden blinkar RÖTT. Ska flera knappar programmeras till samma mottagare (e), upprepas () och () på de resterande sändarna inom minut

13 Mottagare Tryck en gång på programmeringsknappen. Lysdiod blinkar RÖTT efter 5 sek. 4 vsluta programmeringen med att trycka en gång på programmeringsknappen. lla lysdioder slocknar, både i fjärrkontrollen och mottagaren. Ska flera mottagare programmeras till fjärrkontrollen, upprepas punkt () proceduren på de resterande mottagarna inom minut. Ångra programmering Ångrar ni en programmering, innan ni har slutfört programmeringen genom att trycka på X utfört steg (4), då väntar ni i min. till lysdioden upphör att blinka Programmering av Scenarie Fjärrkontroll Tryck två gånger på programmeringsknappen. Lysdioden lyser GRÖNT. Välj en av knapparna till 8 inom 5 sekunder. Lysdioden blinkar GRÖNT efter 5 sek. Ska programmet kunna aktiveras från flera knappar, upprepas punkt () och () på de resterande knapparna inom minuter. Mottagare Tryck en gång på programmeringsknappen. Lysdioden blinkar GRÖNT efter 5 sek. 5 vsluta programmeringen med att trycka en gång på knappen på en av mottagarna. lla lysdioder slocknar. 4 Om mottagaren har dimmerfunktion ställs önskad nivå in med knapparna eller, respektive eller 4 osv. Om mottagaren har en reläfunktion ställs önskat tillstånd (på/av) in med knapparna eller, respektive eller 4 osv. Lysdioden blinkar GRÖNT. Upprepa () och (4) för varje mottagare som ska ingå i programmet. 00 % 0 % Ångra programmering Ångrar ni en programmering, innan ni har avslutat den genom att trycka på, väntar ni i min. till blinkningen upphör.

14 Kopplingsschema Kopplingsschema för ELKO Wireless dimmer Kopplingsschema för ELKO Wireless relä Kapsling för blind/relä och blind/dimmer ELKO Wireless kapsling för dold montering av relä och dimmer, med dragavlastning för ledning. Rekommenderas att användas vid lös montering, t.ex. i tak.

15 Produktsortiment Sändare, för en eller flera lampor Plus WL tryckkn. 4k batt P/I FV Plus WL tryckkn. 4k batt P/I LU Plus WL tryckkn. 4k batt P/I SV Kombienhet relä, brytare och relä i ett Plus WL tryckkn. 4k relä 6 I FV Plus WL tryckkn. 4k relä 6 I LU Plus WL tryckkn. 4k relä 6 I SV Kombienhet dimmer, brytare och dimmer i ett Plus WL tryckkn. 4k dimmer I FV Plus WL tryckkn. 4k dimmer I LU Plus WL tryckkn. 4k dimmer I SV Fjärrkontroll, för att styra enskilda lampor eller scenarier WL fjärrkontroll Mottagare med relä, leveres med täcklock eller monteras i kapsling alt. apparatdosa. Plus WL relä 80W WL relä 80W kapsling (blind) Mottagare med dimmer, leveres med täcklock eller monteras i kapsling alt. apparatdosa. Plus WL dimmer 50W WL dimmer 50W kapsling (blind) Kapsling for mottagare, för montering av och Kapsling m/dragavlastning (blind) Centrumplatta for montage i kombinationsramar Plus WL centrumplatta FV Plus WL centrumplatta LU Plus WL centrumplatta SV atteri för Sändare WL batteri CR Symbolknappar för sändare och kombienhet Plus symbolknappar FV Plus symbolknappar LU Plus symbolknappar SV

16 Installatör: ELKO, ox 4700, Stockholm, Tel: Fax:

ELKO Wireless. Trådlös frihet

ELKO Wireless. Trådlös frihet ELKO Wireless Trådlös frihet Trådlös frihet Sätt tryckknapparna var Du vill! Wireless ELKO Wireless är ett trådlöst system, vilket innebär att man från valfri plats kan tända/släcka eller dimra utan att

Läs mer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av bl.a dimbara 230V LED - lampor, lågenergilampor, glödlampor

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 1 och 4 Modulis RTS

Fjärrkontroll Telis 1 och 4 Modulis RTS Fjärrkontroll Telis 1 och 4 Modulis RTS Användningsmanual Telis 1 Modulis RTS Silver Art.nr.: 1810975 Silver Art.nr.: 1810663 Fjärrkontroll Telis 1 och 4 Modulis RTS 1 och 5 kanals fjärrkontroller för

Läs mer

Telis 4 RTS fjärrkontroll

Telis 4 RTS fjärrkontroll Telis 4 RTS fjärrkontroll Bruksanvisning Telis 4 RTS Pure Artnr. 8063 Telis 4 RTS Silver Artnr. 80638 Telis 4 RTS Patio Artnr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Artnr. 8065 Telis 4 RTS fjärrkontroll 5 Kanal fjärrkontroll

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Installationsmanual - 2 - Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Innehåll Sida KOMPONENTER 4 SÄKERHET 5 INSTALLATION 5 Erforderliga verktyg 5 Rekommenderat minimiavstånd

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing

Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing Tänk dig att strömbrytaren kan fästas där du vill, till exempel på glas, en murad vägg eller en timmervägg. Du behöver inte ta hänsyn till att kablar

Läs mer

Telis 1 RTS fjärrkontroll

Telis 1 RTS fjärrkontroll Telis 1 RTS fjärrkontroll Användningsmanual Telis 1 RTS Silver Art.nr.: 1810637 Telis 1 RTS Lounge Art.nr.: 1810649 Telis 1 RTS fjärrkontroll 1- kanals fjärrkontroll för RTS att serva applikationen Telis

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande Z-LYFTEN PRODUKTION AB Blankettnr: BL10050 Utfärdad av: FN Datum: 050114 Utgåva: 2 Service Meddelande 2013-03-28 Gällande: Den nya vinkelgivaren för radiomanövrering. Utbytt Vinkelgivare Ny Vinkelgivare

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

BRUKSANVISNING MODELL: * LWMR-210 PROGRAMMERBAR MOTTAGARMODUL FÖR VÄGGMONTERING

BRUKSANVISNING MODELL: * LWMR-210 PROGRAMMERBAR MOTTAGARMODUL FÖR VÄGGMONTERING BRUKSANVISNING MODELL: * LWMR-210 PROGRAMMERBAR MOTTAGARMODUL FÖR VÄGGMONTERING EGENSKAPER: * Kompatibel med samtliga ARC-sändare (inkluderar programmerbar sändare och sändare av kodvalstyp, fjärrkontroll

Läs mer

Smoove Origin RTS. Installationsmanual

Smoove Origin RTS. Installationsmanual Smoove Origin RTS Installationsmanual Smoove Origin RTS Andra lock kan köpas separat n Välj mellan 9 olika lock (Pure, svart, silver, silver matt, ljustbamboo, bambu gul, körsbär, valnöt) n Dubbla lock

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA 1 Glydea TM Mått Montering skena 1. Märk ut var hållarna skall sitta 2. Borra i taket eller på väggen där fästena skall sitta 3. Montera fästena 4.

Läs mer

Installation av ICS.2 System

Installation av ICS.2 System Installation av ICS.2 System Inkoppling av Ställdon och trådförbundna termostater V 1.1 SET V 1 L 1 2 3 4 5 M 1 A 1 2 3 4 5 M M BUS 1 2 3 M M M 4 5 Termostater / Thermostats Ställdon / Actutators Anslut

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik u niversell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmer funktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor,

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

Falck 6709 Armbandssändare

Falck 6709 Armbandssändare Bruksanvisning Falck 6709 Armbandssändare Artikelnr: 320 866 Innehållsförteckning Beskrivning av Falck 6709 Armbandssändare... 2 Leverans... 3 Kodning... 3 Avkodning... 4 Test... 4 Underhåll... 5 Batteribyte...

Läs mer

Trådlös mottagarmodul för vägguttag

Trådlös mottagarmodul för vägguttag Trådlös mottagarmodul för vägguttag En kraftfull (16 A) mottagarmodul som relativt enkelt kan monteras bakom befintligt vägguttag för att på så vis skapa en trådlös På/Av funktion av hela vägguttaget.

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

LUXCONTROL DSI IR / 2IR

LUXCONTROL DSI IR / 2IR LUXCONTROL / 2IR data & instruktion 2010-04 / 2IR data & instruktion med reservation för ändringar. Digital styrmodul för / / DSI-IR Styrmodul med ingång för IR-fjärrkontroll och envägsomkopplare Upp till

Läs mer

WFHC MASTER RF 6 Zones 868MHz & SLAVE RF 4 or 6 Zones

WFHC MASTER RF 6 Zones 868MHz & SLAVE RF 4 or 6 Zones WFHC MASTER RF 6 Zones 868MHz & SLAVE RF 4 or 6 Zones MONTERINGSANVISNING S WFHC Trådlös kopplingsbox 6 uttag 7-10 & Slavmodul med4 eller 6 uttag 868MHz 1. MONTERINGSANVISNING Trådlös kopplingsbox med

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Falck 6709 Magnetkontakt sändare

Falck 6709 Magnetkontakt sändare Bruksanvisning Falck 6709 Magnetkontakt sändare Artikelnr: 320 867 Innehållsförteckning Falck 6709 Magnetkontakt sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Magnetkontakt sändare... 2 Montering...

Läs mer

Fjärrkontroll Keygo io

Fjärrkontroll Keygo io Fjärrkontroll Keygo io Installationsanvisningar Fjärrkontroll Keygo 4 io Artikelnummer 1841134 Fjärrkontroll Keygo io 4 kanals fjärrkontroll utan återkoppling. Lämplig för kontroll av io-homecontrol motorer

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Radio-universal-sladdimmer Bruksanvisning

Radio-universal-sladdimmer Bruksanvisning Version: R 2. Art. r.: 0335 0 Funktion n möjliggör en radiostyrd tändning/släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljusstyrkan kan sparas i apparaten som memory-värde. Betjäning sker med

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Falck 5716 FjärrKontroll

Falck 5716 FjärrKontroll Bruksanvisning Falck 5716 FjärrKontroll Art.nr.: 538 080 Innehållsförteckning Exempel på användning... 2 Inledning... 3 Möjligheter... 3 Programmering... 4 Överföring av IR-signaler... 4 Illustration för

Läs mer

MANUAL OCH INKOPPLINGSANVISNING FÖR LARMPANEL LAN 53-2 / Version 2

MANUAL OCH INKOPPLINGSANVISNING FÖR LARMPANEL LAN 53-2 / Version 2 MNUL OH INKOPPLINGSNVISNING FÖR LRMPNEL LN - / - Version LRMPNEL LN 00-00 RUT Lerbacksgatan Nässjö Tel: 00-0 0 Fax: 00-0 I/ Version R Innehållsförteckning Larmpanelens fram / baksida... llmänt... - Inkoppling...

Läs mer

Batteri. Lampa. Strömbrytare. Tungelement. Motstånd. Potentiometer. Fotomotstånd. Kondensator. Lysdiod. Transistor. Motor. Mikrofon.

Batteri. Lampa. Strömbrytare. Tungelement. Motstånd. Potentiometer. Fotomotstånd. Kondensator. Lysdiod. Transistor. Motor. Mikrofon. Batteri Lampa Strömbrytare Tungelement Motstånd Potentiometer Fotomotstånd Kondensator Lysdiod Transistor Motor Mikrofon Högtalare Ampèremeter 1 1. Koppla upp kretsen. Se till att motorns plus och minuspol

Läs mer

Handbok för installation och användning av mottagaren ESE-REC3

Handbok för installation och användning av mottagaren ESE-REC3 Allmänt: Handbok för installation och användning av mottagaren Funktionsprincip Mottagaren möjliggör kontroll av två tillträden till parkeringsplats: "INGÅNG" och "UTGÅNG", och fungerar med Intratones

Läs mer

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R RW Presentation Parkeringskontrollenheten ESE-BP2R möjliggör HF-kontroll av två tillträden till parkeringsplats, kallade "INGÅNG" och "UTGÅNG".

Läs mer

Radio-brytaktor REG Art. Nr.: 1134 00

Radio-brytaktor REG Art. Nr.: 1134 00 Art. Nr.: 1134 00 Funktion (DIN-skena) är avsedd för montering i en installationsfördelare. Brytaktorn möjliggör radiostyrd till- och frånslagning av elektriska laster (AC 230 V ~/ 10 A) i kombination

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso.

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Funktionsprovning... 3 Kontroll av enhet... 4 Installation... 5 Handhavande... 6

Läs mer

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism.

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognita Klockan Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognitaklockan Syfte med Cognita-klockan: Cognitaklockan hjälper personer med kognitiva svårigheter att få översikt

Läs mer

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll (väggenhet) med 5 kanaler Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00 Rörelsesensor PIR med kabel Best nr. 648230CM, 648230CR, 648230R6, 648230V6 V1.00 Art nr. 64 USE 600 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR med kabel Inledning Rörelsesensorn

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning

FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning 110984S-04 2013-08 ART. NR.: 113243 FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning Trådlös forceringsbrytare Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) resp Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion med

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Quha Zono. Bruksanvisning

Quha Zono. Bruksanvisning Quha Zono Bruksanvisning 2 Strömbrytare / signallampa USB-port Förtöjnings spår Välkommen att använda Quha Zono datormusen! Den här bruksanvisningen beskriver produktens egenskaper och hur du använder

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE SVENSKA Produktbeskrivning...3 Förberedelser...4 Koder...5 Mottagare...6 Programmering av mottagare...7 Sändare T20...17

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

Luftfuktighetsgivare

Luftfuktighetsgivare Luftfuktighetsgivare Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 1.1 Mätning av luftfuktighet... 1 2 Riktlinjer för installation... 2 3 Beskrivning av

Läs mer

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling Maximanus Uppkoppling Slå av spänningen till datorn. Koppla ur det normala tangentbordet. Koppla in Maximanus, där det normala tangentbordet var anslutet. Om även det normala tangentbordet ska användas,

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10 Rörelsesensor PIR 169 MHz Best nr. 648233D V1.10 Art nr. 64 USE 593 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR 169 MHz Inledning Rörelsesensorn är en sensor som ansluts till

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande Z-LYFTEN PRODUKTION AB Blankettnr: BL10050 Utfärdad av: FN Datum: 050114 Utgåva: 2 Service Meddelande 2013-02-14 Gällande: Vinkelgivare för radiomanöverdon Vinkelgivare för radiomanöverdon. Fr.o.m vecka

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Reglage. ActivSound 75. (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten.

Reglage. ActivSound 75. (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten. ActivSound 75 (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten. () Strömindikator Indikatorn lyser grönt när enheten är påslagen. () Volymkontroll för infraröd mikrofon [Teacher 1 och (Lärare

Läs mer

SMX2R. Installationsmanual Radiomottagare för fjärrstyrning

SMX2R. Installationsmanual Radiomottagare för fjärrstyrning SMX2R Installationsmanual Radiomottagare för fjärrstyrning Extern typ för inomhus bruk med förmonterat kablage 2 kanaler 12-24V AC/DC 256 användare Rolling code Revidering 1.01 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning...

Läs mer

LED lampa med rörelsesensor

LED lampa med rörelsesensor Bruksanvisning Art. 9054449 LED lampa med rörelsesensor LED lampa Art. 9054449 Beskrivning: LED lampa för utomhusbruk med rörelsesensor. Kan inställas så lamporna lyser i 10-30 sekunder när rörelse registreras.

Läs mer

Keytis 4 (Home) io. Installationsanvisningar. Keytis 4 (Home) io Artikelnummer Keytis 4 io Artikelnummer

Keytis 4 (Home) io. Installationsanvisningar. Keytis 4 (Home) io Artikelnummer Keytis 4 io Artikelnummer Keytis 4 (Home) io Installationsanvisningar Keytis 4 (Home) io Artikelnummer 1841054 Keytis 4 io Artikelnummer 1841053 Keytis 4 (Home) io och Keytis 4 io Används för att aktivera eller avaktivera larmet.

Läs mer

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA 3000 CODE Manual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Innehållsförteckning Så här använder du kodlås ASSA 3000 CODE Så här använder du kodlås ASSA 3000 CODE 3 Kom igång med ditt

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Allmänt Kodlåset är i utförande Sinthesi och upptar en modulplats. Enheten kan kombineras med porttelefon och TV-porttelefonanläggningar. Kodlåset behöver en

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj.

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj. MLS Software EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Software: MLS EM2050 Att Öppna: Tryck in kod: ex. 1-2-3-4-5-6 Rekommenderade Knappsatser:

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Best. nr. : 5321 02 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Kan medföra allvarliga kroppsskador, eldsvåda eller

Läs mer

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall Underhåll n-abler STYRKULA n-abler styrkula har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC411

Centronic SunWindControl SWC411 Centronic SunWindControl SWC411 sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med produkten! Bruksanvisningen

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer