Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samsung Smart Luft-luftvärmepump"

Transkript

1 Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, Göteborg E-post:

2 Funktioner hos din nya luftkonditionering Cool Summer-erbjudande På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter, finns det ingen bättre flykt från värme än de svala bekvämligheterna i ett hem. Din nya luftkonditionering ger ett slut på utmattade varma sommardagar och låter dig vila. Slå värmen denna sommar med din egen luftkonditioneringsapparat. Kostnadseffektivt system Din nya luftkonditioneringsapparat ger inte bara maximal kyleffekt på sommaren, men är även en effektiv uppvärmningsmetod på vintern med det avancerade "Heat Pump" (Värmepumpsystem). Heat pump -systemet är tre gånger mer effektivt i jämförelse med andra elektriska värmeapparater, så att du kan ytterligare minska driftskostnaderna. Möt dina behov av luftkonditionering året runt. Sök efter överallt Den eleganta och harmoniserade utformningen prioriterar estetiken och ditt utrymme samt lyfter fram din redan existerande interiördekor. Med sin mjuka färg och rundade kanter, ger den nya luftkonditioneringen en ny klass till ett rum. Njut av vad din luftkonditionering erbjuder, både i funktionalitet och i estetik. Innehåll DELAR SOM ANVÄNDS Funktioner hos din nya luftkonditionering...2 Produktspecifikationer...3 Säkerhetsföreskrifter...5 Kontrollera innan användning Kontrollera namnen på delarna Kontrollera fjärrkontrollen Basfunktion Justera luftflödets riktning Användning av Turbo-funktionen läge Ställ in aktuell tid Ställ in On/Off-timer Använda Smart Saver-funktionen Användning av Auto Clean (Automatisk rengöring)- funktionen Användning av d'light Cool -funktionen Användning av Quiet (Tyst)-funktionen Med hjälp av applikationen Smart A/C Rengöra luftkonditioneringsapparaten Underhålla luftkonditioneringsapparaten Felsökning funktion Med funktionen kan du ställa in en bekväm sömntemperatur samtidigt som du sparar energi och får en hälsosam sömn. d'light Cool-funktion d'light Cool-funktion gör det möjligt att hålla temperaturen och luftfuktigheten på högsta komfortnivån. 2 Den här produkten har avgjorts att vara i enlighet med Lågspänningsdirektivet (2006/95/EC), och direktivet om Elektromagnetisk kompabilitet (2004/108/EC), från Europa Unionen. Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) (Gäller länder med separata insamlingssystem) Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö. Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

3 Produktspecifikationer Inomhusenhet AR09FSFKBWTNEE AR12FSFKBWTNEE Kyleffekt Minimum/Normal/Maximum kw 0,99 / 2,50 / 3,30 1,25 / 3,50 / 4,20 Uppvärmningseffekt Minimum/Normal/Maximum kw 0,99 / 3,20 / 6,00 1,10 / 4,00 / 6,80 Kylning Minimum/Normal/Maximum kw 0,19 / 0,54 / 0,84 0,32 / 0,95 / 1,35 Upptagen effekt Uppvärmning Minimum/Normal/Maximum kw 0,19 / 0,62 / 1,90 0,25 / 0,93 / 2,00 Energiklass A+++ A++ Pdesign kw 2,5 3,5 Kylning SEER 8,5 6,5 Årlig energiförbrukning kwh Säsongseffektivitet (enligt EN14825) Nominell effektivitet (enligt EN14511) Uppvärmning (kallare klimat) Energiklass A A Pdesign kw 3,5 4,0 SCOP 3,8 3,4 Årlig energiförbrukning kwh EER W/W 4,63 3,68 COP W/W 5,16 4,3 Energiklass Kylning/Uppvärmning A/A A/A Hölje Färg Vit Mått Enhet Bredd x Höjd x Djup mm Vikt Enhet kg 12,0 Fläkt - Kylning Hög/Medium/Låg m 3 /min 10,6 / 7,5 / 4,5 11,2 / 8,1 / 5,1 Luftflödeshastighet Uppvärmning Hög/Medium/Låg m 3 /min 11,7 / 8,6 / 5,6 12,0 / 8,9 / 5,9 Ljudeffekt Kylning Hög dba 58,0 60,0 Ljudtryck Kylning Hög/Tyst dba 38 / / 21 Uppvärmning Hög/Tyst dba 39 / / 22 Röranslutningar Vätska OD mm 6,35 Gas OD mm 9,52 Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz / V 1~ / 50 / Motor Typ / Effekt W DC / 27 Programvaruversion Huvud Kod / Version DB C / Alternativ Seg 1~24 (1,7,13,19 är förvalda värden) Energiklass A++ A+ Uppvärmning Pdesign kw 2,5 3,0 (Genomsnittsklimat) SCOP 4,6 4,1 Årlig energiförbrukning kwh C105-17C0E C105-17C SVENSKA Programversionen i original som används för utbud av sortiment identifieras i den här manualen. För programvaruversionen som utfärdades vid tidpunkten för tillverkningen, är du hänvisad till märkbrickan på inomhus- och utomhusenheten. Märkbrickan kan vara fysiskt placerad på sidan av både inomhus (sidan för visning av temperatur) och utomhusenheten (kompressor sidan). Dessutom, för den aktuella programvaruversionen för luftkonditioneringsapparatens WiFi- kontrollprogram, se den främre skärmen i själva applikationen. 3

4 Produktspecifikationer Utomhusenhet AR09FSFKBWTXEE AR12FSFKBWTXEE Mått Enhet Bredd x Höjd x Djup mm Vikt Enhet kg 35,0 Fläkt - Kylning Hög/Låg m 3 /min 35,0 / 10,0 Luftflödeshastighet Uppvärmning Hög/Låg m 3 /min 35,0 / 10,0 Ljudeffekt Kylning Hög dba 59,0 62,0 Ljudtryck Kylning Hög dba 51,0 53,0 Uppvärmning Hög dba 51,0 53,0 Driftsintervall Kylning Omgivningstemperatur Min.~Max. C -10 ~ 46 Uppvärmning Omgivningstemperatur Min.~Max. C -25 ~ 24 Kylmedel Typ / Laddning kg R-410A / 1,15 R-410A / 1,20 Lägg till laddning efter 5m kg 0,015 Längd OD - ID Standard / Röranslutningar Max. m 5 / 15 Nivåskillnad ID - OD Max m 8 Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz / V 1~ / 50 / Ström - 50Hz Max ampere säkring(mfa) A 15 Kompressor Typ ROTERANDE BLDC Expansionsenhet Typ / Steg EEV / 480 Motor Typ / Effekt W DC / 40 Bas uppvärmare Typ / Effekt W MANTEL/ 150 Huvud Kod / Version DB A / Programvaruversion Inv Kod / Version DB A / EEProm Kod / Version DB A / DB A /

5 Säkerhetsföreskrifter Innan du använder din nya luftkonditioneringsapparat, läs den här manualen noggrant för att säkerställa att du vet hur du på ett säkert och effektivt sätt ska använda tilläggsfunktionerna för din nya apparat. Eftersom följande driftsinstruktioner täcker olika modeller, kan de specifika karaktärsdragen på din modell skilja sig något från de som beskrivs i manualen. Om du har några frågor, ring ditt närmaste supprotcenter eller få hjälp och information på Internet på Viktiga säkerhetssymboler och föreskrifter: Risker eller osäkra förfaranden som kan resultera i svåra VARNING personskador eller dödsfall. Risker eller osäkra förfaranden som kan resultera i smärre VAR FÖRSIKTIG personskador eller egendomsskada. SVENSKA Följ riktlinjerna. Försök INTE att. Stäng av nätaggregatet. Ta INTE isär enheten. Se till att apparaten är jordad för att förhindra elektriska stötar. FÖR INSTALLATION VARNING Använd strömledning med strömspecifikationerna för produkten eller högre och använd kontaktuttaget endast för den här enheten. Använd ej heller förlängningskabel. Förlängning av strömkabel kan orsaka en elektrisk stöt eller brand. Använd inte en elektrisk transformator. Det kan resultera i elchock eller brand. Om spänningen/frekvensen/märkström är olika kan det orsaka brand. Installationen av denna hushållsapparat ska utföras av en kvalificerad tekniker eller serviceföretag. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan resultera i elchock, brand, explosion, problem med produkten eller skada. Installera ett överströmsskydd avsedd för luftkonditioneringsapparaten. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. Fäst utomhusenheten ordentligt så att den elektriska delen för utomhusenheten inte är exponerad. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. 5

6 Säkerhetsföreskrifter Installera inte denna hushållsapparat nära ett värmeelement, eller annat brännbart material. Installera inte denna hushållsapparat i fuktiga, oljiga eller dammiga platser, eller på platser som är utsatta för direkt solljus och vatten (regndroppar). Installera inte denna hushållsapparat på en plats där gas kan läcka ut. Det kan resultera i elchock eller brand. Installera aldrig utomhusenheten högt på en utomhusvägg där den kan falla ned. Om utomhusenheten faller ned kan det resultera i skada, dödsfall eller egendomsskada. Denna hushållsapparat måste vara korrekt jordad. Jorda inte hushållsapparaten till ett gasrör, plast vattenledning eller telefonlinje. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i elstötar, brand och explosion. Säkerställ att du använder ett jordat kontaktuttag. FÖR INSTALLATION VAR FÖRSIKTIG Installera hushållsapparaten på ett plant och hårt golv som kan stödja dess vikt. Underlåtelse att åtlyda dessa instruktioner kan resultera i onormala vibrationer, oljud, eller problem med produkten. Installera utloppsslangen ordentligt så att vattnet dräneras korrekt. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan resultera i vattenöversvämning och egendomsskada. Vid installation av utomhusenheten, säkerställ att anslutningen till dräneringsslangen är sådan att dräneringen utförs korrekt. Vattnet som genereras under drift av värme av utomhusenheten kan svämma över och resultera i egendomsskada. Särskilt vintertid om isblock faller, kan det resultera i skada, dödsfall eller egendomsskada. FÖR VARNING STRÖMTILLFÖRSEL När kretsbrytaren är skadad, kontakta ditt närmaste servicecenter. Varken dra eller böj strömkabeln överdrivet. Vrid eller knyt inte strömkabeln. Häng inte heller strömkabeln över metallföremål, eller placera tunga föremål på strömkabeln. För inte in strömkabeln mellan föremål eller placera strömkabeln i trånga mellanrum bakom apparaten. Det kan resultera i elchock eller brand.

7 FÖR STRÖMTILLFÖRSEL VAR FÖRSIKTIG När du inte använder luftkonditioneringsapparaten under en längre period eller under åska/storm, stänger du av strömmen via kretsbrytaren. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. SVENSKA FÖR ANVÄDNING VARNING Om apparaten utsätts för översvämning, vänligen kontakta ditt närmsta servicecenter. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. Om apparaten ger ifrån sig konstiga ljud, luktar bränt eller ryker, koppla genast ur nätaggregatet och kontakta ditt närmaste servicecenter. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. Av den händelse att en gasläcka sker (såsom propangas, gasolgas m.m.), ventilera omedelbart utan att vidröra strömkabeln. Rör inte apparaten eller strömkabeln. Använd inte en ventilationsfläkt. Gnistor kan resultera i explosion eller brand. Var vänlig att kontakta ditt närmaste servicecenter för att återinstallera luftkonditioneringsapparaten. Underlåtelse att åtlyda dessa instruktioner kan resultera i problem med produkten, vattenläckor, elchock eller brand. Leveranstjänst finns inte för produkten. Om du åter installerar produkten på en annan plats, tillkommer ytterligare kostnader och en installationsavgift. Särskilt när du vill installera produkten på en ovanlig plats såsom i en industrilokal eller nära havet där den kan utsätts för saltpartiklar från luften. För dessa ärenden ber vi dig kontakta servicecentret. I händelse av en servicefråga, se guiden för felsökning i de relevanta tekniska manualerna för support. Det rekommenderas att en skicklig servicetekniker kontaktas för support. Skulle akut support krävas kan du med med hjälp av informationen, kontakta det lokala Samsung-kontoret via e-post eller telefon, så att support kan initieras via våra godkända servicecentrar (ASC'S) inom 24 timmar. 7

8 Säkerhetsföreskrifter Vidrör inte kretsbrytaren med våta händer. Detta kan leda till elektrisk chock. Vrid inte av luftkonditioneringen medan kretsbrytaren arbetar. Genom att stänga av och på luftkonditioneringsapparaten med överspänningsskyddet, kan dert orsaka en gnista och resultera i elchock eller brand. Efter att ha packat upp luftkonditioneringsapparaten, håll allt förpackningsmaterial väl utom räckhåll för barn, då förpackningsmaterial kan vara farligt för barn. Om ett barn placerar en påse över sitt huvud kan detta leda till kvävning. Sätt inte in dina fingrar eller främmande ämnen i uttaget när luftkonditioneringsapparaten är i drift. Var särskilt noga med att barn inte skadar sig genom att föra in fingrarna i produkten. Rör inte bladet med luftström under drift. Detta kan resultera i elchock eller brännskador. Sätt inte in dina fingrar eller främmande ämnen i luft in/ut-taget till luftkonditioneringsapparaten. Var särskilt noga med att barn inte skadar sig genom att föra in fingrarna i produkten. Slå inte på, eller dra luftkonditioneringsapparaten med överdriven kraft. Detta kan resultera i brand, skada, eller problem med produkten. 8

9 FÖR ANVÄDNING VARNING Placera inte föremål nära utomhusenheten så att barn kan klättra upp på apparaten. Det kan resultera i att barn skadar sig själva. Använd inte luftkonditioneringsapparaten under längre perioder i dåligt ventilerade platser eller nära personer med dålig hälsa. Då detta kan leda till att syrehalten minskar, öppna ett fönster minst en gång i timman. Om främmande ämnen såsom vatten har tagit sig in i apparaten, stäng av nätaggregatet och kontakta närmaste servicecenter. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. Försök inte att reparera, ta isär eller modifiera apparaten på egen hand. Använd inte några andra säkringar (såsom koppar, stålvajer m.m.) än standardsäkringar. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan resultera i elchock, brand, problem med produkten eller skada. SVENSKA FÖR ANVÄDNING VAR FÖRSIKTIG Placera inte föremål eller enheter under inomhusenheten. Vatten som rinner från inomhusenheten kan resultera i egendomsskada. Kontrollera minst en om året att installationsramen för utomhusenheten inte har gått brustit. Underlåtelse att åtlyda dessa instruktioner kan leda till skada, dödsfall eller egendomsskada. Maxströmmen mäts enligt IEC-standarden för säkerhet och strömmen är uppmätt till ISO-standarden för energieffektivitet. 9

10 Säkerhetsföreskrifter Stå inte på hushållsapparaten eller placera föremål (t.ex. tvätt, tända ljus, brinnande cigaretter, fat, kemikalier, metallföremål etc.) på hushållsapparaten. Detta kan resultera i elchock, brand, problem med produkten, eller skada. Använd inte apparaten med våta händer. Detta kan leda till elektrisk chock. Spreja inte flyktigt material som insektsmedel på hushållsapparatens yta. Lika väl som det är skadligt för människor, kan det även resultera i elchock, brand eller problem med produkten. Drick inte vattnet från luftkonditioneringen. Vattnet kan vara skadligt för människor. Utsätt inte fjärrkontrollen för högt tryck och montera inte isär fjärrkontrollen. Vidrör inte rören som är anslutna till produkten. Det kan resultera i brännskador eller skada. Använd inte luftkonditioneringsapparaten för att förvara precisionsutrustning, mat,, plantor eller kosmetika, eller andra ovanliga anledningar. Detta kan resultera i egendomsskada. Undvik att under långa tider direktexponera människor, djur eller plantor för luftflödet från luftkonditioneringsapparaten. Detta kan resultera i skada för människor, djur eller plantor. Denna hushållsapparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental oförmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller fått instruktioner angående användning av hushållsapparaten av en person ansvarig för deras säkerhet. Barn skall övervakas för att försäkra om att de inte leker med hushållsapparaten. 10

11 FÖR RENGÖRING VARNING Rengör inte hushållsapparaten genom att spruta vatten direkt på den. Använd inte bensen, spädningsmedel eller alkohol för att rengöra apparaten. Detta kan leda till missfärgning, deformering, skador, elchock eller brand. Innan du rengör eller utför underhåll, stäng av nätaggregatet och vänta tills fläkten har stannat. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. SVENSKA FÖR RENGÖRING VAR FÖRSIKTIG Var noga när du rengör ytan för värmeväxlaren på utomhusenheten eftersom den har vassa kanter. För att undvika att skära sig i fingrarna, använd tjocka bomullshandskar när du rengör apparaten. Rengör inte insidan av luftkonditioneringsapparaten själv. Kontakta ditt närmaste servicecenter om du vill rengöra insidan av din apparat. När du rengör det interna filtret, se beskrivningarna i avsnittet "Rengöra luftkonditioneringsapparaten". Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till skada, elchock eller brand. 11

12 Kontrollera innan användning Driftsintervall Tabellen nedan indikerar temperatur- och luftfuktighetsintervall som luftfuktaren kan arbeta inom. Se tabellen för effektivt användande. Läge Inomhustemperatur Utomhustemperatur Luftfuktighet inomhus Kylning 16 C~32 C -10 C~46 C Relativ luftfuktighet 80 % eller mindre Uppvärmning 8 C~27 C -25 C~24 C - Torr 18 C~32 C -10 C~46 C - Om luftkonditioneringen arbetar i ett kylläge under en lägre period med hög luftfuktighet kan imma uppkomma. Om du använder enheten under förhållanden som inte anges ovan, kan få säkerhetsanordningen att aktivera, vilket stoppar enheten. Underhåll av din luftkonditioneringsapparat Interna skydd via enhetens styrsystem Detta interna skydd sätts in om ett internt fel uppstår i luftkonditioneringsapparaten. Typ Mot kall-luft Avfrostningscykel Skydd för interna batterier Skydd för kompressor Beskrivning Den interna fläkten kommer att avstängd mot kall-luft när värmepumpen värmer. Den interna fläkten kommer vara avstängd för att avfrosta is när värmepumpen värmer. Kompressorn kommer vara avstängd för att skydda de interna batterierna när luftkonditioneringen arbetar i kylläge. Luftkonditioneringen börjar inte att arbetar direkt för att skydda kompressorn från utomhusenheten efter den har startat. Om värmepumpen drivs i värmeläge, blir avfrostningscykeln aktiverad för att ta bort frost from en utomhusenhet som kan ha satt in vid låga temperaturer. Den interna fläkten stängs av automatiskt och startas endast igen efter att avfrostningscykeln är avslutad. 12

13 Kontrollera namnen på delarna Din luftkonditionering kan se något annorlunda ut från bilderna som visas ovan, beroende på din modell. Huvuddelar SVENSKA Fuktgivare Rumstemperaturgivare Full HD-filter(under panelen) Luftintag WiFi-modul Blad för luftflöde (vänster och höger) Blad för luftflöde (upp och ner) Skärm WiFi-indikator Fjärrkontrollmottagare Strömbrytare Timer/ indikator d'light Cool-indikator 13

14 Kontrollera fjärrkontrollen Peka fjärrkontrollen mot mottagaren för fjärrkontrollen för inomhusenheten. När du trycker på knappen på fjärrkontrollen ordentligt, kommer du höra ett pip-ljud från inomhusenheten och en överföringsindikator ( ) visas på fjärrkontrollens skärm. Fjärrkontrollknappar Innan du använder funktionerna för fjärrkontrollen ska du ställa in den aktuella tiden. (Se sidan 20) Skärm för fjärrkontroll SPi (Har inte den här funktionen.) Smart Saver Få ditt utrymme svalt mellan temperaturintervallet 24 C~30 C och med mindre energiförbrukning. Turbo Använd automatisk fläkthastighet för snabb kylning. Temp + - Öka/minska temperaturen med 1 C. Auto Clean (Automatisk rengöring) Funktionen Auto clean Torka insidan av inomhusenheten för att avlägsna dofter. d'light Cool Ställ in d'light Cool -funktionen på/av. On Timer Ställ in On timer. Off Timer Ställ in Off Timer. Strömkontakt Slå på/av luftkonditioneringen. Mode (Läge) Ställ in ett av de fem driftlägen. (se sida 16~17 för instruktioner). Quiet (Tyst) Reducera ljud som genereras från en inomhusenhet under drift. Luftriktning Aktivera/Avaktivera automatiskt rörelser för bladet för luftflöde upp och ner. Fan (Fläkt) Justera hur mycket luft som flödar genom luftkonditioneringen med de 4 olika fläkthastigheterna såsom Auto/Låg/Medium/Hög. Ställ in -läget. Set/Cancel (Ställ in/ Avbryt) Avbryt läget timer/. 2 nd F Växla funktionen för knappen på fjärrkontrollen. Temp/Humi (Temp/Luftfuktighet) Visa rumsfuktigheten och värdet för temperaturen i 5 sekunder på inomhusenhetens visningsfönster: - Hi : Hög (Om den relativa luftfuktigheten är 70% eller högre) - Sd : Standard (Om den relativa luftfuktigheten är lägre än 70%) - Värdet för rumstemperaturen visas. Beep off (Pip-ljud av) För att tysta det pipande ljudet när man trycker på knappen. Display off (Stänga av skärmen) För att stänga av skärmbelysningen Time set (Tidsinställning) Ställ in den aktuella tiden När du trycker på knappen [2 nd F], kommer indikatorn att visas på fjärrkontrollen och du kan ändra funktionerna för fjärrkontrollen, såsom anges nedan. d'light Cool Temp/Humi, Auto Clean Beep Off, good sleep Display Off, On Timer Time Set. Om du väljer funktionen under knappen medan knappen 2 nd F är på kommer 2 nd F-funktionen att avbrytas. 14

15 Skärm för fjärrkontroll Tyst-indikator Turbo-indikator SPi-indikator (Har inte den här funktionen.) Smart Saver-indikator 2 nd F-indikator d'light Cool-indikator Ställ in temperaturindikatorn On Timer-indikator Off Timer-indikator -indikator Tidsindikator Driftlägesindikator Indikator för lågt batteri Överföringsindikator Luftflödesindikator Fläkthastighetsindikator Auto (Turbo) Låg Medium Hög SVENSKA VAR FÖRSIKTIG Säkerställ att vatten inte kommer in i fjärrkontrollen. Dags att byta batteri När batteriet är slut kommer, ( ) visas på fjärrkontrollens skärm. Byt batterier när ikonen visas. Fjärrkontrollen kräver två 1,5V AAA batterier. Förvaring av fjärrkontrollen När du inte använder fjärrkontrollen under en lägre tid, ta då ur batterierna från fjärrkontrollen och lagra dem. Installera batterierna 1. Tryck på spaken så som pilen indikerar på baksidan av fjärrkontrollen och dra upp. 2. Installera två AAA-batterier. Kontrollera att + och - tecken är placerade där de ska. Se till att batterierna sitter åt rätt håll. 3. Stäng locket genom att placera det i sin ursprungliga position. Du bör höra ett klick när locket är ordentligt låst. Signalen kanske inte kan mottas lika bra av den elektroniska typen av fluorescerande lampor såsom växelrikatd -fluoroscerande -lampor på samma yta. Om andra elektriska produkter drivs med fjärrkontrollen bör du kontakta ditt närmaste kontaktcenter. Korrekt avfallshantering av batterierna för denna produkt (Gäller länder med separata insamlingssystem) Symbol på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna för i denna produkt inte bör kasseras tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i sådana mängder som överstiger de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66/EG. Om batterierna inte kasseras på ett ansvarsfullt sätt, kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa och r miljö. Hjälp till att skydda miljön och bidra till återvinning av material genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation. 15

16 Basfunktion Basdrift är ett driftsläge som kan väljas genom att trycka på knappen Mode (Läge). Auto (Automatisk) I Automatiskt läge, kommer luftkonditioneringsapparaten automatsikt att ställa in temperaturen och fläkthastigheten beroende på temperaturen som avkänns rummet. Om du använder ett multisystem i automatisk drift väljer systemet en temperaturinställning och en lämplig funktion (COOL (KYLNING) eller HEAT (UPPVÄRMNING)) baserat på rumstemperaturen vid början av driften. Cool (Kylning) I Cool-läge kommer luftkonditioneringen att kyla ditt rum. Du kan justera temperaturen och fläkthastigheten för att få mer kyla under varma säsonger. Om de rådande utomhustemperaturerna är högre än de valda inomhus temperaturerna kan det ta tid att få inomhus temperaturen till önskad kyla. Quiet (Tyst)-läge (, ) reducerar ljudet av inomhusenheten under drift i Cool-läge. Dry (Torr) Luftkonditioneringen i Dry -läge fungerar som en avfuktare genom att ta bort fukt inomhus. Dry-läget får luften att kännas fräschare i ett fuktigt klimat. Fan (Fläkt) Fläktläget kan väljas för att ventilera ditt rum. Fläktläget kommer hjälpa till att friska upp den stillstående luften i ditt rum. Heat (Uppvärmning) I uppvärmningsläge, kommer luftkonditioneringsapparaten värma upp ditt rum. Du kan justera temperaturen för att öka värmen under den kalla årstiden. Fläkten kanske inte arbetar under 3~5 minuter i början för att förebygga att kalla vindar medan luftkonditioneringen värmer upp. Quiet (Tyst)-läge (, ) dämpar ljudet under driften av inomhusenheten i Heat-läget. Eftersom luftkonditioneringsapparaten värmer rummet genom att hämta värmeenergi från luften utomhus, kommer värmekapaciteten att minska när utomhustemperaturen är extremt lågt. Använd en extra värmeapparat i kombination med luftkonditioneringen om värmen inte är tillräcklig. 16

17 Tryck på knappen för att starta luftkonditioneringen. Tryck på knappen för att ställa in driftläge. Varje gång du trycker på knappen Mode (Läge) kommer läget att förändras i följande ordning, Auto (Automatisk), Cool (Kylning), Dry (Torr), Fan (Fläkt), Heat (Uppvärmning). SVENSKA Tryck på knappen för att ställa in önskad fläkthastighet. Auto (Automatisk) (Automatisk) Cool (Kylning) (Automatisk), (Låg), (Med), (Hög) Dry (Torr) (Automatisk) Fan (Fläkt) (Låg), (Med), (Hög) Heat (Uppvärmning) (Automatisk), (Låg), (Med), (Hög) Tryck på knappen för att justera temperaturen. Auto (Automatisk) Cool (Kylning) Dry (Torr) Fan (Fläkt) Heat (Uppvärmning) Du kan justera den önskade temperaturen med 1 C inom intervallet 16 C~30 C. Du kan justera den önskade temperaturen med 1 C inom intervallet 16 C~30 C. Justering av temperaturen är inte möjlig. Justering av temperaturen är inte möjlig. Du kan justera den önskade temperaturen med 1 C inom intervallet 8 C~30 C. Tryck på knappen Temp/Humi (Temp/Luftfuktighet) på fjärrkontrollen för att kontrollera temperaturen och luftfuktigheten i ett rum. 17

18 Justera luftflödets riktning Luftflödet kan riktas efter egen önskad position. Vertikalt luftflöde Luftflödesblad förflyttas upp och ner. Tryck på luftriktning -knappen på fjärrkontrollen. Indikatorn för luftväxlingar kommer finnas på fjärrkontrollens skärm och bladen med luftflöde flyttas upp och ned kontinuerligt för att cirkulera luften. Tryck på luftriktning -knappen på fjärrkontrollen en gång till, för att hålla riktningen på luftströmmen i ett konstant läge. Horisontellt luftflöde Blad med luftflöde förflyttar sig från vänster till höger. Tryck på luftriktning -knappen på fjärrkontrollen. Indikatorn för luftväxlingar visas på fjärrkontrollens skärm och bladen med luftflöde kommer att förflyttas konstant från vänster till höger för att cirkulera luften. Tryck på luftriktning -knappen på fjärrkontrollen en gång till, för att hålla riktningen på luftströmmen i ett konstant läge. Justering av luftflödesriktning finns inte tillgänglig i good'sleep -läget medan den är i cool -läge. Dock kan du kan justera luftflödesriktningen i good'sleep -läge medan den är i heat (värme) -läge. Användning av Turbo-funktionen Turbo-funktionen kommer att vara till hjälp för att kyla rummet snabbt och effektivt. Tryck på Turbo-knappen på fjärrkontrollen under kylningsläge. Turbo-indikatorn visas på fjärrkontrollens fönstervisning och luftkonditioneringen fungerar i Turbo funktion i 30 minuter. Avbryt Tryck på knappen Turbo igen. Turbo-funktionen är endast tillgänglig i Cool-läget. Om du trycker på knappen Mode (Läge) medan Turbo-funktionen är på, kommer den att avsluta funktionen. Temperatur/Fläkthastighet kan inte justeras medan använder detta funktionen. 18

19 -läge Innan du använder good' sleep-läget, ställ in den aktuella tiden. (För inställning av aktuell tid, se sidan 18.) För en behaglig sömn drivs luftkonditioneringsapparaten i insomnings- sovande och uppvakningslägen inom -läget. När luftkonditioneringen är på och i Kall/Värme-läge 1. Tryck på knappen på fjärrkontrollen. -indikatorns visas och Off timer-indikatorn börjar blinka på fjärrkontrollens skärm. SVENSKA 2. Tryck på knappen för att ställa in tiden. Du kan ställa in tiden i halvtimmas-enheter, från 30 minuter ~ 3 timmar och i timmar från 3 timmar ~ 12 timmar. Drifttid kan ställas in till minimum 30 minuter och till max 12 timmar. Standard inställningen är 8 timmar. 3. Tryck på Set/Cancel -knappen för att aktivera den. Indikatorn för Off timer slutar blinka och den reserverade tiden kommer att visas i 3 sekunder. Sedan drivs luftkonditioneringsapparaten i good sleep-läge. Om du inte trycker på knappen Set/Cancel inom 10 sekunder efter det att du tryckt på knappen kommer luftkonditioneringsapparaten att återgå till föregående status. Kontrollera indikatorn för Off-timer och indikatorn på inomhusenheten. Avbryt Tryck på knappen Set/Cancel igen. Du kan ställa in önskad temperatur med 1 C i intervallet 16 C ~ 30 C (Kylning) / 8 C ~ 30 C (Uppvärmning). Fläkthastigheten justeras automatiskt i enlighet med -läget. Om du väljer -läget när värmedriften är på kan du justera fläkthastigheten. När -läget är på. I Cool -läge: Luftflödesriktningen kan justeras automatiskt. I Heat -mode: Justering av luftflödesriktningen är tillgänglig. Temperatur och fläkthastighet ändras i -läge Somna: Underlättar din sömn genom att du sänker temperaturen. Hälsosam sömn: Får din kropp att slappna av och höjer din temperatur något. Vakna upp ur -läge: Tillåter dig att vakna upp i en behaglig luft och den får dig att känna dig utvilad. Ställ in Off timer i -läge i över 5 timmar. Du kommer uppleva det som störande om inställningen för är för kort eller för lång eftersom standarden är inställd på 8 timmar. Om -läget är ställt på mindre än 4 timmar kommer driften avslutas samtidigt. Om -läget är inställt över 5 timmar, kommer det även fungera som uppvakningsstadie under den sista timman innan det avslutas. Det rekommenderas att ställa in temperaturen på 25 C~27 C för nedkylning och 21 C~23 C för uppvärmning. 19

20 Ställ in aktuell tid Innan du använder funktionerna i luftkonditioneringsapparaten, ställ in den aktuella tiden. 1. Tryck på knappen 2 nd F. 2 nd F indikatorn visas på fjärrkontrollens skärm. 2. Tryck på knappen Time Set för att ställa in aktuell tid AM eller PM-indikator kommer blinka och du kan ställa in tiden genom att trycka på Temp hr. + eller för timmar och knappen Fan min. i minuter. 3. Tryck på Time Set -knappen igen för att aktivera den. Ställ in On/Off-timer VAR FÖRSIKTIG Kontrollera den aktuella tiden på fjärrkontrollen, innan du använder den här funktionen. Standardtiden är 12 AM på fjärrkontrollen. Den aktuella tiden är inställd på standardtid efter laddning av batterierna. Du kan ställa in så att luftkonditioneringsapparaten sätts på och stänger av automatiskt vid önskade tider. Inställning av On timer medan luftkonditioneringsapparaten är av / Off timer medan luftkonditioneringsapparaten är på Inställning av On timer 1. Tryck på knappen On Timer/Off Timer. På/av-indikatorn kommer blinka på fjärrkontrollens skärm. 2. Tryck på Temp hr. + eller -knappen och Fan min. -knappen för att ställa in tiden. Du kan ställa in tiden i timenheter från 1 timme ~ 12 timmar enligt AM, PM och i minutenheter från 1 minut ~ 59 minuter. 20

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

Kontrollera fjärrkontrollen

Kontrollera fjärrkontrollen Kontrollera fjärrkontrollen en överföringsindikator ( ) visas på fjärrkontrollens skärm. Fjärrkontrollknappar Innan du använder funktionerna för fjärrkontrollen ska du ställa in den aktuella tiden. (Se

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSELSMANUAL AIRWELL TYP HHF

DRIFT OCH SKÖTSELSMANUAL AIRWELL TYP HHF DRIFT OCH SKÖTSELSMANUAL AIRWELL TYP HHF 15-01-29 1/9 INNEHÅLL Egenskaper och Funktioner...3 Skyddsåtgärder...3 Beteckning...4 Driftstips...5 Internt skydd...6 Skötsel och underhåll...7,8 Felsökning...9

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar...

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar... MOBIL KYLA mod. KY Drift- & skötselanvisningar... INNEHÅLL Innehåll Tekniska data Fjärkontroll Manöverpanel Funktioner och Inställning av KYLA, AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT Funktioner och Inställningar

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare)

VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare) Mitsubishi Lossnay-fläkt MODELL: VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare) Driftsinstruktioner Läs dessa anvisningar noggrant för att garantera säker och korrekt användning. Se till

Läs mer

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNINGAR

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNINGAR SPLITGGREGT FÖR KYLDRIFT. REVERSIBL SPLITGGREGT 2004 Utgåva DRIFT- OCH SKÖTSELNVISNINGR SLZ-09R SLZ-2R SLZ-8R / / / SUZ-09VR SUZ-2VR SUZ-8VR h FN UTO HET VNE Innehåll. Säkerhetsåtgärder... 50 2. Drift...

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Junfrau /5/23 11:46:44

Junfrau /5/23 11:46:44 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2014/5/23 11:46:44 Funktioner hos din nya luftkonditionering Innehåll 2 Cool Summer-erbjudande På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A BRUKSANVISNING 1. Beskrivning av pekskärmen (Touch LCD Wall Controller) Väggkontrollen är ett tillbehör till adaptern KKRP01A som möjliggör enkel

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

1 Säkerhetsföreskrifter

1 Säkerhetsföreskrifter Svenska Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter...1 2. Beskrivning av produkten...3 3. Namn på delar och funktioner...4 4. Före användning...5 5. Grundläggande funktioner...7 5.1 Ändra inställd temperatur...7

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

Modell: DH-400/A 87 460 31. Bruksanvisning avfuktare

Modell: DH-400/A 87 460 31. Bruksanvisning avfuktare Modell: DH-400/A 87 460 31 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 8 Förberedelser inför användning 10 Användning 12 Underhåll

Läs mer

Trådlös fjärrkontroll YB1FA

Trådlös fjärrkontroll YB1FA Change for life 02/2015, ed. 1 Trådlös fjärrkontroll YB1FA Bruksanvisning Luftkonditioneringsanläggningar för bostäder Distributör: Tillfällavägen 15 433 63 Sävedalen www.scanmont.se Tack för att du valde

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Användarhandbok MODELLER FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB INNEHÅLL LÄS INNAN ANVÄNDNING Säkerhetsföreskrifter... 2 Delarnas namn... 5 SKÖTSEL Skötsel och rengöring...

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

A B D C E F G H I J K L 3

A B D C E F G H I J K L 3 KETTLE WK 5040 SV A B C D E F G H I J K L 3 SVENSKA 20-24 4 SÄKERHET OCH INSTALATION Snälla läst denna instruktionsmanual noggrant innan använda denna produkt! Följ alla säkerhets instruktioner för att

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 22-1670 DC-62P Art: 22-1680 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox. Vi som tillverkare och leverantör

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 0101 EG BESKRIVNING Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som förbindes med köldmedierör och elledningar. Inomhusdelen placeras i det utrymme som

Läs mer

BASIC / MAXI. LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKONTROLLSMANUAL RG35/

BASIC / MAXI.  LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKONTROLLSMANUAL RG35/ LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKTROLLSMANUAL BASIC / MAXI www.investliving.se RG5/6 0005 Tack för att du valt en av våra produkter. Vänligen läs användarmanualen innan användning. Innehållsförteckning Hantering

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Installations & Användarmanual. X3-serien

Installations & Användarmanual. X3-serien Installations & Användarmanual X3-serien MAFX96R5I/GRFX96R5I MAFX126R5I/GRFX126R5I MAFX186R5I/GRFX186R5I MAFX246R5I/GRFX246R5I Technibel is a trademark of Nibe Energy System France used under license Användarinformation

Läs mer

Avfuktare KCC-10A. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS227:1410. Drift- och skötselmanual KCC-10A

Avfuktare KCC-10A. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS227:1410. Drift- och skötselmanual KCC-10A Drift- och skötselmanual Avfuktare KCC-10A Tack för att Du har valt en produkt från KCC. Läs användarhandboken noga innan användning och spara den för framtida bruk. DS227:1410 1 Innehåll Viktiga instruktioner

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på.

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på. SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL Art: 25-2300 Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 2: Utförande & komponenter 3: Viktigt att tänka på 4: Handhavande 5: Rengöring & underhåll 6: Tekniska uppgifter

Läs mer

Modell: DH-320/A Bruksanvisning avfuktare

Modell: DH-320/A Bruksanvisning avfuktare Modell: DH-320/A 87 460 32 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 8 Förberedelser inför användning 10 Användning 12 Underhåll

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 SV G F E D B C A 3 SVENSKA 17-20 4 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten. 7 Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 7 Använd aldrig enheten

Läs mer

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB FÖR EUR INNEHÅLL Introduktion... Beskrivning av delar... Drift instruktioner... Installationsanvisning... Felsökning... Underhåll... Specifikationer...

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

Skötselanvisning COOLMAN. Kylaggregat CU-CM7S CS-CM7S

Skötselanvisning COOLMAN. Kylaggregat CU-CM7S CS-CM7S COOLMAN Skötselanvisning Kylaggregat CU-CM7S CS-CM7S Traktorgatan 2 745 37 Enköping Tel: 0171-47 90 75 Fax: 0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.se www.kinnan.se Innehåll Att tänka på...1 Aggregatdelar...2

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG Användarmanual Touch Fjärrkontroll (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll Förvara denna manual för framtida användning Sidan 1 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhetsföreskrifter... 3 Delarnas namn... 4

Läs mer

Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW

Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW 007-009 - 018-022 1.6 4.7 kw 2.1 5.85 kw 2013-01-29 D99343R1 1/8 DISPLAY Information som visas när fjärrkontrollen är aktiverad. Driftläge Automatisk Värme Kyla

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP InVest

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP InVest Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP InVest Läs denna bruksanvisning I bruksanvisningen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan. Flyttbar luftkonditionering 23S Instruktionsmanual Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.se Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00

Läs mer

RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING

RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK 802 EGENSKAPER 1. Miljövänlig. Ingen kompressor och inget köldmedium. 2. Låg

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual User manual HC5440/80 HC5440/16 HC5440/15 HC3424/80 HC3420/80 HC3420/17 HC3420/15 1 98 SVENSKA Introduktion Gratulerar till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support

Läs mer

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation 6 Underhåll 7 Energibesparingstips

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL WI-9, WI-12, WI-18, WI-24

INSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL WI-9, WI-12, WI-18, WI-24 INSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL WI-9, WI-12, WI-18, WI-24 www.tpiab.com info@tpiab.com Instruktioner Parkair fjärrkontroll WI-9, WI-12, WI-18, WI-24 Instruktioner Parkair fjärrkontroll WI-9, WI-12, WI-18,

Läs mer

BRUKSANVISNING FUJITSU GENERAL LIMITED KOMPAKT VÄGGMONTERAT KLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP)

BRUKSANVISNING FUJITSU GENERAL LIMITED KOMPAKT VÄGGMONTERAT KLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) BRUKSANVISNING KOMPAKT VÄGGMONTERAT KLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS FÖR FRAMTIDA REFERENS FUJITSU GENERAL LIMITED Sv-1 EGENSKAPER

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien.  Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wood s avfuktare Manual till MDC 16, MDC 20 serien " Läs och spara denna manual för framtida bruk Innehåll Grattis Till köpet av en kvalitetsavfuktare från Wood s Wood s avfuktare är inte bara Skandinaviens

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

SÄRSKILD INFORMATION OM APPARATER MED KYLGASEN R410A*

SÄRSKILD INFORMATION OM APPARATER MED KYLGASEN R410A* Varningar Använd inte apparaten på annat sätt än det som anges i detta häfte. Dessa instruktioner är inte avsedda att täcka alla tänkbara förhållanden och situationer som kan uppstå, utan du måste alltid

Läs mer

Din manual PANASONIC CUE24EKE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2731238

Din manual PANASONIC CUE24EKE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2731238 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PANASONIC CUE24EKE. Du hittar svar på alla dina frågor i PANASONIC CUE24EKE instruktionsbok

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

FRÅGOR ELLER KOMMENTARER? ELLER BESÖK OSS PÅ WEBBEN

FRÅGOR ELLER KOMMENTARER? ELLER BESÖK OSS PÅ WEBBEN FRÅGOR ELLER KOMMENTARER? LAND RING ELLER BESÖK OSS PÅ WEBBEN UK IRELAND (EIRE) www.samsung.com/uk/support www.samsung.com/ie/support PORTUGAL LUXEMBURG NETHERLANDS 0330 SAMSUNG (7267864) 0818 717100 06196

Läs mer

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG FAB28. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG FAB28 instruktionsbok (information,

Läs mer

FRÅGOR ELLER KOMMENTARER? ELLER BESÖK OSS PÅ WEBBEN

FRÅGOR ELLER KOMMENTARER? ELLER BESÖK OSS PÅ WEBBEN FRÅGOR ELLER KOMMENTARER? LAND RING ELLER BESÖK OSS PÅ WEBBEN UK EIRE www.samsung.com/uk/support www.samsung.com/ie/support PORTUGAL LUXEMBURG NETHERLANDS 0330 SAMSUNG (7267864) 0818 717100 0180 6 SAMSUNG

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer