Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samsung Smart Luft-luftvärmepump"

Transkript

1 Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, Göteborg E-post:

2 Funktioner hos din nya luftkonditionering Cool Summer-erbjudande På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter, finns det ingen bättre flykt från värme än de svala bekvämligheterna i ett hem. Din nya luftkonditionering ger ett slut på utmattade varma sommardagar och låter dig vila. Slå värmen denna sommar med din egen luftkonditioneringsapparat. Kostnadseffektivt system Din nya luftkonditioneringsapparat ger inte bara maximal kyleffekt på sommaren, men är även en effektiv uppvärmningsmetod på vintern med det avancerade "Heat Pump" (Värmepumpsystem). Heat pump -systemet är tre gånger mer effektivt i jämförelse med andra elektriska värmeapparater, så att du kan ytterligare minska driftskostnaderna. Möt dina behov av luftkonditionering året runt. Sök efter överallt Den eleganta och harmoniserade utformningen prioriterar estetiken och ditt utrymme samt lyfter fram din redan existerande interiördekor. Med sin mjuka färg och rundade kanter, ger den nya luftkonditioneringen en ny klass till ett rum. Njut av vad din luftkonditionering erbjuder, både i funktionalitet och i estetik. Innehåll DELAR SOM ANVÄNDS Funktioner hos din nya luftkonditionering...2 Produktspecifikationer...3 Säkerhetsföreskrifter...5 Kontrollera innan användning Kontrollera namnen på delarna Kontrollera fjärrkontrollen Basfunktion Justera luftflödets riktning Användning av Turbo-funktionen läge Ställ in aktuell tid Ställ in On/Off-timer Använda Smart Saver-funktionen Användning av Auto Clean (Automatisk rengöring)- funktionen Användning av d'light Cool -funktionen Användning av Quiet (Tyst)-funktionen Med hjälp av applikationen Smart A/C Rengöra luftkonditioneringsapparaten Underhålla luftkonditioneringsapparaten Felsökning funktion Med funktionen kan du ställa in en bekväm sömntemperatur samtidigt som du sparar energi och får en hälsosam sömn. d'light Cool-funktion d'light Cool-funktion gör det möjligt att hålla temperaturen och luftfuktigheten på högsta komfortnivån. 2 Den här produkten har avgjorts att vara i enlighet med Lågspänningsdirektivet (2006/95/EC), och direktivet om Elektromagnetisk kompabilitet (2004/108/EC), från Europa Unionen. Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) (Gäller länder med separata insamlingssystem) Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö. Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

3 Produktspecifikationer Inomhusenhet AR09FSFKBWTNEE AR12FSFKBWTNEE Kyleffekt Minimum/Normal/Maximum kw 0,99 / 2,50 / 3,30 1,25 / 3,50 / 4,20 Uppvärmningseffekt Minimum/Normal/Maximum kw 0,99 / 3,20 / 6,00 1,10 / 4,00 / 6,80 Kylning Minimum/Normal/Maximum kw 0,19 / 0,54 / 0,84 0,32 / 0,95 / 1,35 Upptagen effekt Uppvärmning Minimum/Normal/Maximum kw 0,19 / 0,62 / 1,90 0,25 / 0,93 / 2,00 Energiklass A+++ A++ Pdesign kw 2,5 3,5 Kylning SEER 8,5 6,5 Årlig energiförbrukning kwh Säsongseffektivitet (enligt EN14825) Nominell effektivitet (enligt EN14511) Uppvärmning (kallare klimat) Energiklass A A Pdesign kw 3,5 4,0 SCOP 3,8 3,4 Årlig energiförbrukning kwh EER W/W 4,63 3,68 COP W/W 5,16 4,3 Energiklass Kylning/Uppvärmning A/A A/A Hölje Färg Vit Mått Enhet Bredd x Höjd x Djup mm Vikt Enhet kg 12,0 Fläkt - Kylning Hög/Medium/Låg m 3 /min 10,6 / 7,5 / 4,5 11,2 / 8,1 / 5,1 Luftflödeshastighet Uppvärmning Hög/Medium/Låg m 3 /min 11,7 / 8,6 / 5,6 12,0 / 8,9 / 5,9 Ljudeffekt Kylning Hög dba 58,0 60,0 Ljudtryck Kylning Hög/Tyst dba 38 / / 21 Uppvärmning Hög/Tyst dba 39 / / 22 Röranslutningar Vätska OD mm 6,35 Gas OD mm 9,52 Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz / V 1~ / 50 / Motor Typ / Effekt W DC / 27 Programvaruversion Huvud Kod / Version DB C / Alternativ Seg 1~24 (1,7,13,19 är förvalda värden) Energiklass A++ A+ Uppvärmning Pdesign kw 2,5 3,0 (Genomsnittsklimat) SCOP 4,6 4,1 Årlig energiförbrukning kwh C105-17C0E C105-17C SVENSKA Programversionen i original som används för utbud av sortiment identifieras i den här manualen. För programvaruversionen som utfärdades vid tidpunkten för tillverkningen, är du hänvisad till märkbrickan på inomhus- och utomhusenheten. Märkbrickan kan vara fysiskt placerad på sidan av både inomhus (sidan för visning av temperatur) och utomhusenheten (kompressor sidan). Dessutom, för den aktuella programvaruversionen för luftkonditioneringsapparatens WiFi- kontrollprogram, se den främre skärmen i själva applikationen. 3

4 Produktspecifikationer Utomhusenhet AR09FSFKBWTXEE AR12FSFKBWTXEE Mått Enhet Bredd x Höjd x Djup mm Vikt Enhet kg 35,0 Fläkt - Kylning Hög/Låg m 3 /min 35,0 / 10,0 Luftflödeshastighet Uppvärmning Hög/Låg m 3 /min 35,0 / 10,0 Ljudeffekt Kylning Hög dba 59,0 62,0 Ljudtryck Kylning Hög dba 51,0 53,0 Uppvärmning Hög dba 51,0 53,0 Driftsintervall Kylning Omgivningstemperatur Min.~Max. C -10 ~ 46 Uppvärmning Omgivningstemperatur Min.~Max. C -25 ~ 24 Kylmedel Typ / Laddning kg R-410A / 1,15 R-410A / 1,20 Lägg till laddning efter 5m kg 0,015 Längd OD - ID Standard / Röranslutningar Max. m 5 / 15 Nivåskillnad ID - OD Max m 8 Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz / V 1~ / 50 / Ström - 50Hz Max ampere säkring(mfa) A 15 Kompressor Typ ROTERANDE BLDC Expansionsenhet Typ / Steg EEV / 480 Motor Typ / Effekt W DC / 40 Bas uppvärmare Typ / Effekt W MANTEL/ 150 Huvud Kod / Version DB A / Programvaruversion Inv Kod / Version DB A / EEProm Kod / Version DB A / DB A /

5 Säkerhetsföreskrifter Innan du använder din nya luftkonditioneringsapparat, läs den här manualen noggrant för att säkerställa att du vet hur du på ett säkert och effektivt sätt ska använda tilläggsfunktionerna för din nya apparat. Eftersom följande driftsinstruktioner täcker olika modeller, kan de specifika karaktärsdragen på din modell skilja sig något från de som beskrivs i manualen. Om du har några frågor, ring ditt närmaste supprotcenter eller få hjälp och information på Internet på Viktiga säkerhetssymboler och föreskrifter: Risker eller osäkra förfaranden som kan resultera i svåra VARNING personskador eller dödsfall. Risker eller osäkra förfaranden som kan resultera i smärre VAR FÖRSIKTIG personskador eller egendomsskada. SVENSKA Följ riktlinjerna. Försök INTE att. Stäng av nätaggregatet. Ta INTE isär enheten. Se till att apparaten är jordad för att förhindra elektriska stötar. FÖR INSTALLATION VARNING Använd strömledning med strömspecifikationerna för produkten eller högre och använd kontaktuttaget endast för den här enheten. Använd ej heller förlängningskabel. Förlängning av strömkabel kan orsaka en elektrisk stöt eller brand. Använd inte en elektrisk transformator. Det kan resultera i elchock eller brand. Om spänningen/frekvensen/märkström är olika kan det orsaka brand. Installationen av denna hushållsapparat ska utföras av en kvalificerad tekniker eller serviceföretag. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan resultera i elchock, brand, explosion, problem med produkten eller skada. Installera ett överströmsskydd avsedd för luftkonditioneringsapparaten. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. Fäst utomhusenheten ordentligt så att den elektriska delen för utomhusenheten inte är exponerad. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. 5

6 Säkerhetsföreskrifter Installera inte denna hushållsapparat nära ett värmeelement, eller annat brännbart material. Installera inte denna hushållsapparat i fuktiga, oljiga eller dammiga platser, eller på platser som är utsatta för direkt solljus och vatten (regndroppar). Installera inte denna hushållsapparat på en plats där gas kan läcka ut. Det kan resultera i elchock eller brand. Installera aldrig utomhusenheten högt på en utomhusvägg där den kan falla ned. Om utomhusenheten faller ned kan det resultera i skada, dödsfall eller egendomsskada. Denna hushållsapparat måste vara korrekt jordad. Jorda inte hushållsapparaten till ett gasrör, plast vattenledning eller telefonlinje. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i elstötar, brand och explosion. Säkerställ att du använder ett jordat kontaktuttag. FÖR INSTALLATION VAR FÖRSIKTIG Installera hushållsapparaten på ett plant och hårt golv som kan stödja dess vikt. Underlåtelse att åtlyda dessa instruktioner kan resultera i onormala vibrationer, oljud, eller problem med produkten. Installera utloppsslangen ordentligt så att vattnet dräneras korrekt. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan resultera i vattenöversvämning och egendomsskada. Vid installation av utomhusenheten, säkerställ att anslutningen till dräneringsslangen är sådan att dräneringen utförs korrekt. Vattnet som genereras under drift av värme av utomhusenheten kan svämma över och resultera i egendomsskada. Särskilt vintertid om isblock faller, kan det resultera i skada, dödsfall eller egendomsskada. FÖR VARNING STRÖMTILLFÖRSEL När kretsbrytaren är skadad, kontakta ditt närmaste servicecenter. Varken dra eller böj strömkabeln överdrivet. Vrid eller knyt inte strömkabeln. Häng inte heller strömkabeln över metallföremål, eller placera tunga föremål på strömkabeln. För inte in strömkabeln mellan föremål eller placera strömkabeln i trånga mellanrum bakom apparaten. Det kan resultera i elchock eller brand.

7 FÖR STRÖMTILLFÖRSEL VAR FÖRSIKTIG När du inte använder luftkonditioneringsapparaten under en längre period eller under åska/storm, stänger du av strömmen via kretsbrytaren. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. SVENSKA FÖR ANVÄDNING VARNING Om apparaten utsätts för översvämning, vänligen kontakta ditt närmsta servicecenter. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. Om apparaten ger ifrån sig konstiga ljud, luktar bränt eller ryker, koppla genast ur nätaggregatet och kontakta ditt närmaste servicecenter. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. Av den händelse att en gasläcka sker (såsom propangas, gasolgas m.m.), ventilera omedelbart utan att vidröra strömkabeln. Rör inte apparaten eller strömkabeln. Använd inte en ventilationsfläkt. Gnistor kan resultera i explosion eller brand. Var vänlig att kontakta ditt närmaste servicecenter för att återinstallera luftkonditioneringsapparaten. Underlåtelse att åtlyda dessa instruktioner kan resultera i problem med produkten, vattenläckor, elchock eller brand. Leveranstjänst finns inte för produkten. Om du åter installerar produkten på en annan plats, tillkommer ytterligare kostnader och en installationsavgift. Särskilt när du vill installera produkten på en ovanlig plats såsom i en industrilokal eller nära havet där den kan utsätts för saltpartiklar från luften. För dessa ärenden ber vi dig kontakta servicecentret. I händelse av en servicefråga, se guiden för felsökning i de relevanta tekniska manualerna för support. Det rekommenderas att en skicklig servicetekniker kontaktas för support. Skulle akut support krävas kan du med med hjälp av informationen, kontakta det lokala Samsung-kontoret via e-post eller telefon, så att support kan initieras via våra godkända servicecentrar (ASC'S) inom 24 timmar. 7

8 Säkerhetsföreskrifter Vidrör inte kretsbrytaren med våta händer. Detta kan leda till elektrisk chock. Vrid inte av luftkonditioneringen medan kretsbrytaren arbetar. Genom att stänga av och på luftkonditioneringsapparaten med överspänningsskyddet, kan dert orsaka en gnista och resultera i elchock eller brand. Efter att ha packat upp luftkonditioneringsapparaten, håll allt förpackningsmaterial väl utom räckhåll för barn, då förpackningsmaterial kan vara farligt för barn. Om ett barn placerar en påse över sitt huvud kan detta leda till kvävning. Sätt inte in dina fingrar eller främmande ämnen i uttaget när luftkonditioneringsapparaten är i drift. Var särskilt noga med att barn inte skadar sig genom att föra in fingrarna i produkten. Rör inte bladet med luftström under drift. Detta kan resultera i elchock eller brännskador. Sätt inte in dina fingrar eller främmande ämnen i luft in/ut-taget till luftkonditioneringsapparaten. Var särskilt noga med att barn inte skadar sig genom att föra in fingrarna i produkten. Slå inte på, eller dra luftkonditioneringsapparaten med överdriven kraft. Detta kan resultera i brand, skada, eller problem med produkten. 8

9 FÖR ANVÄDNING VARNING Placera inte föremål nära utomhusenheten så att barn kan klättra upp på apparaten. Det kan resultera i att barn skadar sig själva. Använd inte luftkonditioneringsapparaten under längre perioder i dåligt ventilerade platser eller nära personer med dålig hälsa. Då detta kan leda till att syrehalten minskar, öppna ett fönster minst en gång i timman. Om främmande ämnen såsom vatten har tagit sig in i apparaten, stäng av nätaggregatet och kontakta närmaste servicecenter. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. Försök inte att reparera, ta isär eller modifiera apparaten på egen hand. Använd inte några andra säkringar (såsom koppar, stålvajer m.m.) än standardsäkringar. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan resultera i elchock, brand, problem med produkten eller skada. SVENSKA FÖR ANVÄDNING VAR FÖRSIKTIG Placera inte föremål eller enheter under inomhusenheten. Vatten som rinner från inomhusenheten kan resultera i egendomsskada. Kontrollera minst en om året att installationsramen för utomhusenheten inte har gått brustit. Underlåtelse att åtlyda dessa instruktioner kan leda till skada, dödsfall eller egendomsskada. Maxströmmen mäts enligt IEC-standarden för säkerhet och strömmen är uppmätt till ISO-standarden för energieffektivitet. 9

10 Säkerhetsföreskrifter Stå inte på hushållsapparaten eller placera föremål (t.ex. tvätt, tända ljus, brinnande cigaretter, fat, kemikalier, metallföremål etc.) på hushållsapparaten. Detta kan resultera i elchock, brand, problem med produkten, eller skada. Använd inte apparaten med våta händer. Detta kan leda till elektrisk chock. Spreja inte flyktigt material som insektsmedel på hushållsapparatens yta. Lika väl som det är skadligt för människor, kan det även resultera i elchock, brand eller problem med produkten. Drick inte vattnet från luftkonditioneringen. Vattnet kan vara skadligt för människor. Utsätt inte fjärrkontrollen för högt tryck och montera inte isär fjärrkontrollen. Vidrör inte rören som är anslutna till produkten. Det kan resultera i brännskador eller skada. Använd inte luftkonditioneringsapparaten för att förvara precisionsutrustning, mat,, plantor eller kosmetika, eller andra ovanliga anledningar. Detta kan resultera i egendomsskada. Undvik att under långa tider direktexponera människor, djur eller plantor för luftflödet från luftkonditioneringsapparaten. Detta kan resultera i skada för människor, djur eller plantor. Denna hushållsapparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental oförmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller fått instruktioner angående användning av hushållsapparaten av en person ansvarig för deras säkerhet. Barn skall övervakas för att försäkra om att de inte leker med hushållsapparaten. 10

11 FÖR RENGÖRING VARNING Rengör inte hushållsapparaten genom att spruta vatten direkt på den. Använd inte bensen, spädningsmedel eller alkohol för att rengöra apparaten. Detta kan leda till missfärgning, deformering, skador, elchock eller brand. Innan du rengör eller utför underhåll, stäng av nätaggregatet och vänta tills fläkten har stannat. Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand. SVENSKA FÖR RENGÖRING VAR FÖRSIKTIG Var noga när du rengör ytan för värmeväxlaren på utomhusenheten eftersom den har vassa kanter. För att undvika att skära sig i fingrarna, använd tjocka bomullshandskar när du rengör apparaten. Rengör inte insidan av luftkonditioneringsapparaten själv. Kontakta ditt närmaste servicecenter om du vill rengöra insidan av din apparat. När du rengör det interna filtret, se beskrivningarna i avsnittet "Rengöra luftkonditioneringsapparaten". Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till skada, elchock eller brand. 11

12 Kontrollera innan användning Driftsintervall Tabellen nedan indikerar temperatur- och luftfuktighetsintervall som luftfuktaren kan arbeta inom. Se tabellen för effektivt användande. Läge Inomhustemperatur Utomhustemperatur Luftfuktighet inomhus Kylning 16 C~32 C -10 C~46 C Relativ luftfuktighet 80 % eller mindre Uppvärmning 8 C~27 C -25 C~24 C - Torr 18 C~32 C -10 C~46 C - Om luftkonditioneringen arbetar i ett kylläge under en lägre period med hög luftfuktighet kan imma uppkomma. Om du använder enheten under förhållanden som inte anges ovan, kan få säkerhetsanordningen att aktivera, vilket stoppar enheten. Underhåll av din luftkonditioneringsapparat Interna skydd via enhetens styrsystem Detta interna skydd sätts in om ett internt fel uppstår i luftkonditioneringsapparaten. Typ Mot kall-luft Avfrostningscykel Skydd för interna batterier Skydd för kompressor Beskrivning Den interna fläkten kommer att avstängd mot kall-luft när värmepumpen värmer. Den interna fläkten kommer vara avstängd för att avfrosta is när värmepumpen värmer. Kompressorn kommer vara avstängd för att skydda de interna batterierna när luftkonditioneringen arbetar i kylläge. Luftkonditioneringen börjar inte att arbetar direkt för att skydda kompressorn från utomhusenheten efter den har startat. Om värmepumpen drivs i värmeläge, blir avfrostningscykeln aktiverad för att ta bort frost from en utomhusenhet som kan ha satt in vid låga temperaturer. Den interna fläkten stängs av automatiskt och startas endast igen efter att avfrostningscykeln är avslutad. 12

13 Kontrollera namnen på delarna Din luftkonditionering kan se något annorlunda ut från bilderna som visas ovan, beroende på din modell. Huvuddelar SVENSKA Fuktgivare Rumstemperaturgivare Full HD-filter(under panelen) Luftintag WiFi-modul Blad för luftflöde (vänster och höger) Blad för luftflöde (upp och ner) Skärm WiFi-indikator Fjärrkontrollmottagare Strömbrytare Timer/ indikator d'light Cool-indikator 13

14 Kontrollera fjärrkontrollen Peka fjärrkontrollen mot mottagaren för fjärrkontrollen för inomhusenheten. När du trycker på knappen på fjärrkontrollen ordentligt, kommer du höra ett pip-ljud från inomhusenheten och en överföringsindikator ( ) visas på fjärrkontrollens skärm. Fjärrkontrollknappar Innan du använder funktionerna för fjärrkontrollen ska du ställa in den aktuella tiden. (Se sidan 20) Skärm för fjärrkontroll SPi (Har inte den här funktionen.) Smart Saver Få ditt utrymme svalt mellan temperaturintervallet 24 C~30 C och med mindre energiförbrukning. Turbo Använd automatisk fläkthastighet för snabb kylning. Temp + - Öka/minska temperaturen med 1 C. Auto Clean (Automatisk rengöring) Funktionen Auto clean Torka insidan av inomhusenheten för att avlägsna dofter. d'light Cool Ställ in d'light Cool -funktionen på/av. On Timer Ställ in On timer. Off Timer Ställ in Off Timer. Strömkontakt Slå på/av luftkonditioneringen. Mode (Läge) Ställ in ett av de fem driftlägen. (se sida 16~17 för instruktioner). Quiet (Tyst) Reducera ljud som genereras från en inomhusenhet under drift. Luftriktning Aktivera/Avaktivera automatiskt rörelser för bladet för luftflöde upp och ner. Fan (Fläkt) Justera hur mycket luft som flödar genom luftkonditioneringen med de 4 olika fläkthastigheterna såsom Auto/Låg/Medium/Hög. Ställ in -läget. Set/Cancel (Ställ in/ Avbryt) Avbryt läget timer/. 2 nd F Växla funktionen för knappen på fjärrkontrollen. Temp/Humi (Temp/Luftfuktighet) Visa rumsfuktigheten och värdet för temperaturen i 5 sekunder på inomhusenhetens visningsfönster: - Hi : Hög (Om den relativa luftfuktigheten är 70% eller högre) - Sd : Standard (Om den relativa luftfuktigheten är lägre än 70%) - Värdet för rumstemperaturen visas. Beep off (Pip-ljud av) För att tysta det pipande ljudet när man trycker på knappen. Display off (Stänga av skärmen) För att stänga av skärmbelysningen Time set (Tidsinställning) Ställ in den aktuella tiden När du trycker på knappen [2 nd F], kommer indikatorn att visas på fjärrkontrollen och du kan ändra funktionerna för fjärrkontrollen, såsom anges nedan. d'light Cool Temp/Humi, Auto Clean Beep Off, good sleep Display Off, On Timer Time Set. Om du väljer funktionen under knappen medan knappen 2 nd F är på kommer 2 nd F-funktionen att avbrytas. 14

15 Skärm för fjärrkontroll Tyst-indikator Turbo-indikator SPi-indikator (Har inte den här funktionen.) Smart Saver-indikator 2 nd F-indikator d'light Cool-indikator Ställ in temperaturindikatorn On Timer-indikator Off Timer-indikator -indikator Tidsindikator Driftlägesindikator Indikator för lågt batteri Överföringsindikator Luftflödesindikator Fläkthastighetsindikator Auto (Turbo) Låg Medium Hög SVENSKA VAR FÖRSIKTIG Säkerställ att vatten inte kommer in i fjärrkontrollen. Dags att byta batteri När batteriet är slut kommer, ( ) visas på fjärrkontrollens skärm. Byt batterier när ikonen visas. Fjärrkontrollen kräver två 1,5V AAA batterier. Förvaring av fjärrkontrollen När du inte använder fjärrkontrollen under en lägre tid, ta då ur batterierna från fjärrkontrollen och lagra dem. Installera batterierna 1. Tryck på spaken så som pilen indikerar på baksidan av fjärrkontrollen och dra upp. 2. Installera två AAA-batterier. Kontrollera att + och - tecken är placerade där de ska. Se till att batterierna sitter åt rätt håll. 3. Stäng locket genom att placera det i sin ursprungliga position. Du bör höra ett klick när locket är ordentligt låst. Signalen kanske inte kan mottas lika bra av den elektroniska typen av fluorescerande lampor såsom växelrikatd -fluoroscerande -lampor på samma yta. Om andra elektriska produkter drivs med fjärrkontrollen bör du kontakta ditt närmaste kontaktcenter. Korrekt avfallshantering av batterierna för denna produkt (Gäller länder med separata insamlingssystem) Symbol på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna för i denna produkt inte bör kasseras tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i sådana mängder som överstiger de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66/EG. Om batterierna inte kasseras på ett ansvarsfullt sätt, kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa och r miljö. Hjälp till att skydda miljön och bidra till återvinning av material genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation. 15

16 Basfunktion Basdrift är ett driftsläge som kan väljas genom att trycka på knappen Mode (Läge). Auto (Automatisk) I Automatiskt läge, kommer luftkonditioneringsapparaten automatsikt att ställa in temperaturen och fläkthastigheten beroende på temperaturen som avkänns rummet. Om du använder ett multisystem i automatisk drift väljer systemet en temperaturinställning och en lämplig funktion (COOL (KYLNING) eller HEAT (UPPVÄRMNING)) baserat på rumstemperaturen vid början av driften. Cool (Kylning) I Cool-läge kommer luftkonditioneringen att kyla ditt rum. Du kan justera temperaturen och fläkthastigheten för att få mer kyla under varma säsonger. Om de rådande utomhustemperaturerna är högre än de valda inomhus temperaturerna kan det ta tid att få inomhus temperaturen till önskad kyla. Quiet (Tyst)-läge (, ) reducerar ljudet av inomhusenheten under drift i Cool-läge. Dry (Torr) Luftkonditioneringen i Dry -läge fungerar som en avfuktare genom att ta bort fukt inomhus. Dry-läget får luften att kännas fräschare i ett fuktigt klimat. Fan (Fläkt) Fläktläget kan väljas för att ventilera ditt rum. Fläktläget kommer hjälpa till att friska upp den stillstående luften i ditt rum. Heat (Uppvärmning) I uppvärmningsläge, kommer luftkonditioneringsapparaten värma upp ditt rum. Du kan justera temperaturen för att öka värmen under den kalla årstiden. Fläkten kanske inte arbetar under 3~5 minuter i början för att förebygga att kalla vindar medan luftkonditioneringen värmer upp. Quiet (Tyst)-läge (, ) dämpar ljudet under driften av inomhusenheten i Heat-läget. Eftersom luftkonditioneringsapparaten värmer rummet genom att hämta värmeenergi från luften utomhus, kommer värmekapaciteten att minska när utomhustemperaturen är extremt lågt. Använd en extra värmeapparat i kombination med luftkonditioneringen om värmen inte är tillräcklig. 16

17 Tryck på knappen för att starta luftkonditioneringen. Tryck på knappen för att ställa in driftläge. Varje gång du trycker på knappen Mode (Läge) kommer läget att förändras i följande ordning, Auto (Automatisk), Cool (Kylning), Dry (Torr), Fan (Fläkt), Heat (Uppvärmning). SVENSKA Tryck på knappen för att ställa in önskad fläkthastighet. Auto (Automatisk) (Automatisk) Cool (Kylning) (Automatisk), (Låg), (Med), (Hög) Dry (Torr) (Automatisk) Fan (Fläkt) (Låg), (Med), (Hög) Heat (Uppvärmning) (Automatisk), (Låg), (Med), (Hög) Tryck på knappen för att justera temperaturen. Auto (Automatisk) Cool (Kylning) Dry (Torr) Fan (Fläkt) Heat (Uppvärmning) Du kan justera den önskade temperaturen med 1 C inom intervallet 16 C~30 C. Du kan justera den önskade temperaturen med 1 C inom intervallet 16 C~30 C. Justering av temperaturen är inte möjlig. Justering av temperaturen är inte möjlig. Du kan justera den önskade temperaturen med 1 C inom intervallet 8 C~30 C. Tryck på knappen Temp/Humi (Temp/Luftfuktighet) på fjärrkontrollen för att kontrollera temperaturen och luftfuktigheten i ett rum. 17

18 Justera luftflödets riktning Luftflödet kan riktas efter egen önskad position. Vertikalt luftflöde Luftflödesblad förflyttas upp och ner. Tryck på luftriktning -knappen på fjärrkontrollen. Indikatorn för luftväxlingar kommer finnas på fjärrkontrollens skärm och bladen med luftflöde flyttas upp och ned kontinuerligt för att cirkulera luften. Tryck på luftriktning -knappen på fjärrkontrollen en gång till, för att hålla riktningen på luftströmmen i ett konstant läge. Horisontellt luftflöde Blad med luftflöde förflyttar sig från vänster till höger. Tryck på luftriktning -knappen på fjärrkontrollen. Indikatorn för luftväxlingar visas på fjärrkontrollens skärm och bladen med luftflöde kommer att förflyttas konstant från vänster till höger för att cirkulera luften. Tryck på luftriktning -knappen på fjärrkontrollen en gång till, för att hålla riktningen på luftströmmen i ett konstant läge. Justering av luftflödesriktning finns inte tillgänglig i good'sleep -läget medan den är i cool -läge. Dock kan du kan justera luftflödesriktningen i good'sleep -läge medan den är i heat (värme) -läge. Användning av Turbo-funktionen Turbo-funktionen kommer att vara till hjälp för att kyla rummet snabbt och effektivt. Tryck på Turbo-knappen på fjärrkontrollen under kylningsläge. Turbo-indikatorn visas på fjärrkontrollens fönstervisning och luftkonditioneringen fungerar i Turbo funktion i 30 minuter. Avbryt Tryck på knappen Turbo igen. Turbo-funktionen är endast tillgänglig i Cool-läget. Om du trycker på knappen Mode (Läge) medan Turbo-funktionen är på, kommer den att avsluta funktionen. Temperatur/Fläkthastighet kan inte justeras medan använder detta funktionen. 18

19 -läge Innan du använder good' sleep-läget, ställ in den aktuella tiden. (För inställning av aktuell tid, se sidan 18.) För en behaglig sömn drivs luftkonditioneringsapparaten i insomnings- sovande och uppvakningslägen inom -läget. När luftkonditioneringen är på och i Kall/Värme-läge 1. Tryck på knappen på fjärrkontrollen. -indikatorns visas och Off timer-indikatorn börjar blinka på fjärrkontrollens skärm. SVENSKA 2. Tryck på knappen för att ställa in tiden. Du kan ställa in tiden i halvtimmas-enheter, från 30 minuter ~ 3 timmar och i timmar från 3 timmar ~ 12 timmar. Drifttid kan ställas in till minimum 30 minuter och till max 12 timmar. Standard inställningen är 8 timmar. 3. Tryck på Set/Cancel -knappen för att aktivera den. Indikatorn för Off timer slutar blinka och den reserverade tiden kommer att visas i 3 sekunder. Sedan drivs luftkonditioneringsapparaten i good sleep-läge. Om du inte trycker på knappen Set/Cancel inom 10 sekunder efter det att du tryckt på knappen kommer luftkonditioneringsapparaten att återgå till föregående status. Kontrollera indikatorn för Off-timer och indikatorn på inomhusenheten. Avbryt Tryck på knappen Set/Cancel igen. Du kan ställa in önskad temperatur med 1 C i intervallet 16 C ~ 30 C (Kylning) / 8 C ~ 30 C (Uppvärmning). Fläkthastigheten justeras automatiskt i enlighet med -läget. Om du väljer -läget när värmedriften är på kan du justera fläkthastigheten. När -läget är på. I Cool -läge: Luftflödesriktningen kan justeras automatiskt. I Heat -mode: Justering av luftflödesriktningen är tillgänglig. Temperatur och fläkthastighet ändras i -läge Somna: Underlättar din sömn genom att du sänker temperaturen. Hälsosam sömn: Får din kropp att slappna av och höjer din temperatur något. Vakna upp ur -läge: Tillåter dig att vakna upp i en behaglig luft och den får dig att känna dig utvilad. Ställ in Off timer i -läge i över 5 timmar. Du kommer uppleva det som störande om inställningen för är för kort eller för lång eftersom standarden är inställd på 8 timmar. Om -läget är ställt på mindre än 4 timmar kommer driften avslutas samtidigt. Om -läget är inställt över 5 timmar, kommer det även fungera som uppvakningsstadie under den sista timman innan det avslutas. Det rekommenderas att ställa in temperaturen på 25 C~27 C för nedkylning och 21 C~23 C för uppvärmning. 19

20 Ställ in aktuell tid Innan du använder funktionerna i luftkonditioneringsapparaten, ställ in den aktuella tiden. 1. Tryck på knappen 2 nd F. 2 nd F indikatorn visas på fjärrkontrollens skärm. 2. Tryck på knappen Time Set för att ställa in aktuell tid AM eller PM-indikator kommer blinka och du kan ställa in tiden genom att trycka på Temp hr. + eller för timmar och knappen Fan min. i minuter. 3. Tryck på Time Set -knappen igen för att aktivera den. Ställ in On/Off-timer VAR FÖRSIKTIG Kontrollera den aktuella tiden på fjärrkontrollen, innan du använder den här funktionen. Standardtiden är 12 AM på fjärrkontrollen. Den aktuella tiden är inställd på standardtid efter laddning av batterierna. Du kan ställa in så att luftkonditioneringsapparaten sätts på och stänger av automatiskt vid önskade tider. Inställning av On timer medan luftkonditioneringsapparaten är av / Off timer medan luftkonditioneringsapparaten är på Inställning av On timer 1. Tryck på knappen On Timer/Off Timer. På/av-indikatorn kommer blinka på fjärrkontrollens skärm. 2. Tryck på Temp hr. + eller -knappen och Fan min. -knappen för att ställa in tiden. Du kan ställa in tiden i timenheter från 1 timme ~ 12 timmar enligt AM, PM och i minutenheter från 1 minut ~ 59 minuter. 20

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning Bästa kund! Tack för att du har valt ett utomhusspabad från Camargue-serien Denna monterings- och bruksanvisning

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA Innehåll c 1 F L 2 J b Tack för att du har köpt OMRON M3 digital automatisk blodtrycksmätare. OMRON M3 är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen.

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer