Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800"

Transkript

1 Utg Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Här kan du i lugn och ro studera hur monteringen av en FOMA värmepump går till. Modulsystemet från FOMA gör att du som kund, vid privat installation kan utföra monteringen själv.

2 INTRODUKTION MONTERING FOMA VÄRMEPUMP Bästa kund Vi gratulerar dig till valet av en FOMA värmepump. Värmepumpen kommer att sänka dina uppvärmningskostnader och skapa en sund och behaglig inomhusmiljö året runt. Värmepumpen är byggd enligt senast tillgängliga teknologi för optimal livslängd och komfort. Anläggningen kan användas för uppvärmning, kylning (luftkonditionering) eller luftavfuktning. Vårt specifika modulsystem gör att du som kund, vid privat installation, kan utföra hela monteringen själv. Medföljande CD-romskiva visar med hjälp av bilder generellt hur installationen ska utföras. Du kan också gå in på Klicka på värmepumpar, välj monteringsanvisning och se bilderna eller filmen här. Det är mycket noga att monteringsanvisningen läses i sin helhet innan monteringen påbörjas. Följ monteringsanvisningen noga, punkt för punkt. Det är likaså mycket viktigt att du läser medföljande bruksansvisning innan anläggningen tas i drift. Detta är vår garanti för att du skall känna förtroende för produkten. Vi vill att du ska bli en nöjd användare av din FOMA värmepump. Garantivillkor/reklamationsrätt På denna produkt har du vid köp som privatperson enligt konsumentköplagen 3 års reklamationsrätt mot fabrikationsfel. Vi lämnar 5 års kompressorgaranti. Vid garanti- eller reklamationsanspråk krävs inköpskvitto, ifyllt garantiformulär och att anläggningen är monterad och använd i enlighet med informationen som givits i bruks- och monteringsanvisningen. Garantianspråk samt beställning av garantiformulär ställs till FOMA per telefon (+46) Utför inga reparationer på eget initiativ. Garantin förverkas vid sådan åtgärd. Av miljöhänsyn omlevereras inte denna produkt i första hand vid eventuellt fel, utan repareras av FOMA eller lokal FOMA serviceverkstad. Vid eventuellt garantifel på anläggningen beslutar FOMA om reparation, utbyte eller annan åtgärd. FOMA luftvärmepumpar är ett modulsystem bestående av tre delar; utedel, innedel och monteringskit, för gör-det-själv installation. Vid reklamation/garantireparation är du själv ansvarig för att transportera produkten alt. (modul-) del av produkten till en FOMA serviceverkstad eller till den FOMA återförsäljare där produkten inhandlats. För tecknande av utökade servicevillkor se FOMA»Service Plus«i medföljande bruksanvisning. Vid drift i näringsverksamhet gäller 1 års garanti mot fabrikationsfel och näringsidkaren sörjer själv för att kraven i lagar och föreskrifter efterföljs. Innan du påbörjar installationen För att systemet skall fungera felfritt och effektivt: Läs igenom denna monteringsanvisning noggrant innan installationen påbörjas. Utför varje moment i installationen steg för steg så som anges i monteringsanvisningen. Om fastigheten saknar jordfelsbrytare rekommenderar vi att sådan monteras. Läs igenom FOMA:s fullständiga garantivillkor i medföljande bruksanvisning. Samtliga värmepumpar från FOMA uppfyller driftstandard och föreskrivna produktkrav samt är kvalitetskontrollerad två gånger.

3 STEG 1 CHECKLISTA A. Checklista vid placering av inomhus- /utomhusdel 1. Placera inomhusdelen i, eller i anslutning till, det rum där det är mest centralt med rätt temperatur. Inomhusdelen bör placeras i det plan man anser viktigast att ha komfortvärme. 2. Inomhusdelen skall placeras så att luften sprids på bästa sätt. Beakta riktningen på luftflödet i förhållande till kringliggande utrymmen. Du vill ha god luftcirkulation och spridning/fördelning av värme i bostaden. Undvik trapp- och hallutrymmen med liten luftvolym. 3. Inomhusdelen kan placeras allt ifrån 25 cm från golvet, till 15 cm från taket. Om anläggningens huvudsyfte är att generera värme kan den med fördel placeras på nedre delen av väggen, förutsatt att ingenting blockerar luftflödet. 4. För att minimera synlig rördragning inomhus är det en fördel om inomhusdelen placeras på insidan av en yttervägg. Tänk på att dräneringsröret skall monteras/föras genom väggen med fall så att vattnet rinner ut på utomhussidan. 5. Beakta att alla roterande saker ger ifrån sig visst ljud och resonans. Tänk på detta när du placerar inomhusdelen (t.ex. sovrumsvägg). 6. Försäkra dig om att inne- och uteväggen klarar av att bära enheternas vikt. I vissa fall är det lämpligt att säkra väggens bärkraft genom att bygga en metall- eller träram. 7. Låt inte rören från inomhusdelen sitta oskyddade mot väggen, eftersom kondensvatten som bildas på rören kan skada väggar och golv. Undvik problemet genom att använda det isoleringsmaterial som ingår i monteringskitet. 8. Undvik om det är möjligt att placera utomhusdelen på en trävägg och använd bifogade vibrationsdämpare mellan väggfästena och enhetens fötter. 9. I det fall det inte är möjligt att montera utomhusdelen på husväggen, rekommenderas att betongblock eller FOMA markstativ* används. 10. Vid placering i vindutsatt område bör enheten förankras med metallram och kraftiga bultar. B. Undvik installation av inomhus- /utomhusdelen; i direkt solljus, i trapphus och hallutrymmen med liten luftvolym (risk för värmepelare och dålig värmespridning), i närhet till värmekälla som kan påverka anläggningens prestanda, där det finns rör eller elektriska ledningar som kan skadas vid borrning, i kök eller i närheten av annan fabriksutrustning där oljebärande ånga förekommer. Olja kan skada plasten och orsaka driftsstörningar, där det kan förekomma läckage av lättantänd gas, tex. i kök utrustat med gasolspis, Placera inte utomhusdelen i närheten av sovrumsfönster om det går att undvika. Placera utomhusdelen så att den inte stör omgivningen och montera gärna ett skyddstak över enheten. Placera inte utomhusdelen i tillslutet utrymme. Uomhusdelen skall ha fri tillgång på uteluft. Tips på extra tillbehör vid montering: Stativ för värmepump Undvik vibrationer i trävägg Undvik att borra i husväggen. Enklare montering. Flexibel placering. Vitlackerat galvaniserat stål. B x D x H, 800 x 350 x 400 Max belastning 80 kg Art.nr

4 C. Viktigt före installation: Tillför aldrig ström innan dragningen av rör är avslutad och systemets moduler är sammankopplade. Enheterna är tunga och aluminiumflisor/vassa kanter kan orsaka skärsår i händerna. Böj därför knäna vid lyft och använd handskar och skyddsglasögon under monteringen. Medföljande monteringsfilm är vägledande och ej fullgod monteringsanvisning för din modell. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan monteringen påbörjas. Rörens ändar är försedda med plastpluggar som inte får avlägsnas förrän sammankopplingen av rören skall utföras. Kontrollera att har fått innedel och utedel med samma modellbeteckning, t.ex. FOMA 5500 innedel och FOMA 5500 utedel. FOMA levererar värmepumpar med olika typer av köldmedium, kontrollera därför att märketiketterna på innedel, utedel och monteringskit är märkta med samma typ av köldmedium t.ex. R407C. Monteringskitet levereras i 3 olika längder, 3,4 och 7m beroende på hur långt det är mellan innedel och utedel. Kontrollera att länden på ditt monteringskit överensstämmer med ditt behov. Kontrollera att du fått med alla delar i förpackningarna (se steg 2) och att du har de nödvändiga verktygen. D. Verktyg du behöver: De allra flesta har verktygen som behövs för monteringen, men är det något av verktygen du saknar finns det att låna hos återförsäljaren. Verktygen som behövs är vattenpass, blyertspenna, stjärnmejsel, borrmaskin, 8 mm. betongborr, sökborr, vinkelhake, måttband eller tumstock, tejp bredd ca. 65 mm., hålsåg ca 80 mm (avvikelser i dimension kan förekomma), kniv och två skiftnycklar eller tänger (samt ev. momentnyckel).

5 STEG 2 MODULER OCH MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR A. Inomhusdel Inomhusdelen består av ett löst väggfäste 1, påmonterade rördelar med skruvkoppling 2, dräneringsslang 3, kolfilter & mikrofilter 4 samt fjärrkontroll med väggfäste 5. I kartongen finner du också skruvar för att kunna montera inomhusdelen på trä- eller betongvägg B. Utomhusdel: Utomhusdelen består av 2 väggfästen (konsoler), 4 vibrationsdämpare, monteringsbultar för mur- och betongvägg, locktite för gänglåsning samt sexkantsnyckel för öppnande av extra säkerhetsventiler på vissa modeller. Utomhusdelen har påmonterade rördelar försedda med skruvkopplingar (backventiler) och extra säkerhetsventiler (vissa modeller). C. Monteringskit: OBS! Ta inte bort plastpluggarna på rördelarna förrän monteringen av rören startar. Monteringskitet består av två gasfyllda rör, dräneringsslang, tätningsmassa, diffusionstejp, 2 st. rörisolering, buntband och elektrisk kabel med kontaktarrangemang (samt extra svagströmskabel till modell 4300). Monteringskitet kan fås i längderna 3, 4 och 7 meter beroende på avståndet mellan inom- och utomhusdel. Kontrollera att länden på monteringskitet överensstämmer med ditt behov. OBS! Ta inte bort plastpluggarna på rördelarna förrän monteringen av rören startar.

6 STEG 3 MODULPRINCIPEN A. Principen Kortfattat fungerar en värmepump så här: Med en luftvärmepump omvandlar du naturens egen energi (termisk energi) till användbar värme. Luft/luft beskriver att värmepumpen hämtar energin från uteluften och oavsett om luften är kall, omvandlar den till värme i din inomhusmiljö. Ur 1kW tillförd energi vill man kunna få 3 kw tillbaka i form av värme. Utomhusdelen suger med hjälp av en fläkt in luft som passerar en mängd små rör fyllda med köldmedia. En kompressor pressar samman köldmediet, som genom den tillförda energin i uteluften, kokar under tryck. Det varma köldmediet pumpas därefter in till inomhusenheten genom ett rör. Inomhusdelen blåser runt den uppvärmda luften i huset och skapar en behaglig luftmiljö. Enkelt uttryckt har värmepumpen motsatt funktion av ett kylskåp. På sommaren kan värmepumpen reverseras och användas som aircondition-anläggning. Funktionen blir då helt identisk med ett kylskåp. B. Enkel och snabb montering Modulsystemet från FOMA består av färdigfyllda rör och enheter. Systemet är färdigfyllt och vakuumerat. För att minimera risken för läckage av köldmedia är det därför mycket viktigt att de fjäderbelastade avstängningsventilerna i kopplingarna inte utsätts för mekanisk belastning. Systemet är patenterat av FOMA och gör att du som kund riskfritt kan utföra hela monteringen själv, vid privat installation. Monteringen av vårt förfyllda modulsystem går betydligt snabbare än monteringen av traditionella system. Installationskostnaden för en FOMA luftvärmepump blir därmed låg även om en hantverkare anlitas för installationen. Utför monteringen i enlighet med anvisningarna, steg för steg.

7 STEG 4 MONTERING AV INOMHUSDEL A. Placering av inomhusdel Placeringen av värmepumpen är, som redan framgått av checklistan i steg 1, viktig. Ta hänsyn till var i huset det önskas komforttemperatur och hur värmen kommer att fördelas beroende på inomhusdelens placering. Anläggningen fungerar bäst i öppna planlösningar där luften fritt kan cirkulera. Värmefördelningen begränsas av mängden tillstängda utrymmen i huset. Undvik fysiska hinder framför inomhusdelen, såsom soffa, skåp och liknande så att varmluften från anläggningen kan spridas obehindrat i huset. Undvik störande drag och ljud genom att placera inomhusdelen vid sidan av exempelvis sittgrupper. Bilderna till höger illustrerar generella utrymmesbehov (mm) vid placering av inomhusdelen. Kontakta FOMA för specifika uppgifter VIKTIGT! Montera alltid inomhusdelen horisontellt! Alternativ för rördragning: Bakåt Vänster Höger Nedåt B. Montering av inomhusdelens väggfäste När värmepumpens placering är bestämd kan monteringen börja. Märk upp var på väggen väggfästet (olika utseende beroende på modell) skall monteras. Observera att denna skall monteras horisontellt. Fästets placering avgör var hålet för kylrören skall borras. Om rördragningen skall gå rakt bakåt genom vägg, skall hålets underkant vara i linje med väggfästets nedre hakar. 4 cm Kontrollera mot innedel Har du frågor vänligen kontakta FOMA på (+46)

8 STEG 5 HÅLTAGNING A. Borrning med sökborr Borra först med ett sökborr och kontrollera att det inte finns några hinder i vägen samt att träffen på utsidan blir riktig. Känn efter med sökborret i sidled inne i väggen och kontrollera att ingenting runt sökborrets hål är i vägen. Luta borret svagt mot ytterväggen så att dräneringsvattnet fritt kan rinna ut. Luta borret svagt mot ytterväggen så att dräneringsvattnet fritt kan rinna ut. B. Borrning med hålsåg Finns det ingenting som hindrar sökborret, kan väggfästet monteras och hålet (ca 80 mm) borras. Kontrollera dimensionen mot medföljande väggen- Omföring. OBS! Ta inte bort plastpluggarna på rördelarna förrän monteringen av rören startar. TIPS! För att undvika värmeutveckling och att tänderna på hålsågen kladdar sig bör borrmaskinen ställas in på låg hastighet. Det är också en fördel att förborra med ett mm borr så att sågspån i väggen kan rinna ut.

9 STEG 6 UPPFÄSTNING AV INOMHUSDEL A. Montering av inomhusdel Innan du monterar innedelen skall den 4-ledade elkabeln med snabbkontakt som förbinder inne och utedel, monteras. På modell 5600 och 6300 tillkopplas elkabeln på innedelens baksida. Skruva bort skyddet baktill på högra sidan av innedelen, sett framifrån. Tryck ihop kontakterna och montera fast kabeln med hjälp av sträckavlastaren. På övriga modeller ansluts elkabeln till innedelen enligt följande: 1. Skruva loss skyddsluckan över kopplingsplinten. 2. Trä fram elkabeln bakifrån till kopplingsplinten och tryck ihop kontakterna. Montera fast kablarna med hjälp av sträckavlastaren. Tillför aldrig ström innan dragningen av rör är avslutad och systemets moduler är sammankopplade. 3. Till modell 4300 och 4500 skall medföljande svagströmskabel anslutas. Anslutning via kabel på inomhusdelens baksida. Inomhusdelen kan nu monteras på väggfästet. Börja med att böja ut rördelarna så att de står rakt ut från baksidan av inomhusdelen. Trä ut den elektriska kabeln genom hålet. Lyft upp inomhusdelen och för ut rör och dräneringsslangen genom väggen, såsom visas på bilden. Häng till sist fast inomhusdelen på väggfästet. Undvik vibrationer. Montera inomhusdelen slätt mot väggen. B. Väggenomföring och täckbricka Trä in väggenomföringen utifrån och trä dit och sätt fast täckringen.

10 STEG 7 MONTERING AV UTOMHUSDEL A. Utomhusdelens placering Nu är det dags att montera utomhusdelen. Aggregatet skall placeras där det finns riklig tillgång på uteluft och skall inte placeras i en bod, garage eller liknande. Det skall vara fritt minst 4 m framför utomhusdelen. Det måste också tas hänsyn till att det rinner vatten från utomhusdelen under avfrostningsprocessen. Maskinen är utrustad med värmekablar i bottentråget som säkrar att vattnet inte fryser i aggregatet. Däremot kan det bildas is på marken där dräneringen mynnar ut. 5m 5m B. Utomhusdelens väggfästen Fästena skall, om det är möjligt, monteras på en murvägg. Om aggregatet skall monteras på en trävägg, se till att använda annat lämpligt och stabilt uppfästningsmaterial. Vid trävägg rekommenderas FOMA markstativ. Montera fästena med ett centeravstånd på 505 mm och med ett minimum av en halv meter ovan marken. I snörika områden bör avståndet till marken ökas för att säkra god lufttillförsel och dränering. Generella utrymmesbehov: C. Montering av utomhusdel Utomhusdelen placeras på väggfästena med vibrationsdämparna under aggregatets fötter. Dra inte åt muttrarna så hårt att gummit komprimeras. Det försämrar gummits vibrationsdämpande egenskaper. För att tillräcklig luftgenomströmning, skall avståndet mellan vägg och utomhusdelen inte vara mindre än 10 cm. Observera att det skall vara minst 50 cm mellan mark och utomhusdel. I snörika områden bör detta avstånd vara större.

11 STEG 8 MONTERING AV RÖR A. Montering av rör: Inomhusdel monteringskit Börja monteringen av rörkitet vid innedelen och räta därefter ut rören successivt. I rörlängdernas (monteringskitets) ändar sitter två lösa skruvkopplingar. På enheternas påmonterade rördelar sitter det två fasta nipplar. Rörlängdernas lösa skruvkopplingar skall skruvas fast på enheternas fasta nipplar. Dessa kan inte monteras fel, men det är vid sammankopplingen mycket viktigt att nippeln hålls i en fast position, samtidigt som man med den andra skiftnyckeln skruvar fast kopplingen. Tips! Spara plastpluggarna. Dessa kan komma till användning vid ett framtida servicebehov. RÄTT! 1. Lägg på några droppar av medföljande gänglåsning på den utvändiga gängan. Du slipper då att efterdra kopplingen 24h efter monteringen. Obs! Ingen gänglåsning får komma in i ventilerna! Applicera absolut inte gänglåsning i monteringskitets invändiga gängor! 2.Koppla nu ihop rören från monteringskitet, med de fast monterade nipplarna på inomhusdelens rör. Gänga först ihop skruvkopplingarna för hand. Använd därefter skiftnycklarna för att dra ihop kopplingen. Genomför sammankopplingen utan uppehåll (ett pysande ljud kan komma att höras), använd mothåll och dra ihop kopplingen ordentligt. (Åtdragning min moment18 Nm, använd momentnyckel vid tveksamhet) Dra under inga omständigheter i de fasta nipplarna med skiftnyckeln, utan använd den ena skiftnyckeln endast som mothåll vid sammankopplingen. Observera också att du utan mothåll riskerar att vrida sönder inomhusdelens nipplar. Om gänglåsning ej används måste kopplingarna efterdras ca 24h efter utförd montering. FEL! VIKTIGT! Notera att rören i monteringskitet är gasfyllda och inte får kapas under några omständigheter. Rörens ändar är försedda med plastpluggar som inte får avlägsnas förrän sammankopplingen skall göras. Om rören viks med läckage som följd. Lossa kopplingarna så backventilerna stänger. Kontakta FOMA service för vidare åtgärd. B. Rördragning För vidare rören från inomhusdelen till utomhusdelen och koppla på samma sätt ihop rördelarna. Radien på rörböjarna får inte vara mindre än 15 cm. Använd gärna en pappmall för att kontrollera detta. Lägg elkabeln tillsammans med rören. Arbeta fram böjen successivt och försiktigt. Böj absolut inte rören tvärt mot t.ex. kanten av hålet i väggen. Radie 15 cm

12 C. Dräneringsslang Dräneringsslangen från inomhusdelen dras tillsammans med rör och elledning ned till utomhusdelen. Se till att det är fall på slangen hela vägen till utloppet, så att det inte bildas vattenlås som vatten kan samlas i och frysa under vintern. Dräneringsslangen kan kapas efter behov, så att dräneringsvattnet kan släppas ut på en lämplig plats. D. Montering av rör: Monteringskit utomhusdel I rörlängdernas (monteringskitets) ändar sitter två lösa skruvkopplingar. På utomhusdelens påmonterade rördelar sitter det två fasta nipplar. Rörlängdernas lösa skruvkopplingar skall skruvas fast på enheternas fasta nipplar. Dessa kan inte monteras fel, men det är vid sammankopplingen mycket viktigt att nippeln hålls i en fast position (mothåll), samtidigt som man med den andra skiftnyckeln skruvar fast kopplingen. Önskar du montera kanalset (täckkanaler för rör) skall den böjliga delen i setet träs på monteringskitet före anslutning av rör till utedel. 1. Lägg på några droppar av medföljande gänglåsning på den utvändiga gängan. Du slipper då att efterdra kopplingen 24h efter monteringen. Obs! Ingen gänglåsning får komma in i ventilerna! Applicera absolut inte gänglåsning i monteringskitets invändiga gängor! FEL! VIKTIGT! Notera att rören i monteringskitet är gasfyllda och inte får kapas under några omständigheter. Rörens ändar är försedda med plastpluggar som inte får avlägsnas förrän sammankopplingen skall göras. Sammankopplingen får inte ske i regnväder! Om rören viks med läckage som följd: Lossa kopplingarna så backventilerna stänger. Kontakta FOMA service för vidare åtgärd.

13 2. Koppla nu ihop rören från monteringskitet, med de fast monterade rören på utomhusdelen. Skruva först ihop skruvkopplingarna för hand. 4.Testa tätheten i kopplingarna genom att fukta med såpa och vatten. Kontrollera att det inte bubblar. (Åtdragning min moment 18 Nm, använd momentnyckel vid tveksamhet) 3. Använd därefter skiftnycklarna för att dra ihop kopplingen. Genomför sammankoppling en utan uppehåll (ett pysande ljud kan komma att höras), använd mothåll och dra ihop kopplingen ordentligt. Dra under inga omständigheter i de fasta nipplarna med skiftnyckeln, utan använd skiftnyckeln endast som mothåll vid sammankopplingen. Observera också att du utan mothåll riskerar att vrida sönder utomhusdelens nipplar. Efterdrag kopplingarna ca 24h efter utförd montering om du inte haft på någon gänglåsning. 5. Efter att täthetskontroll är utförd: Demontera skyddslocken och öppna de extra säkerhetsventilerna för köldmediet. Sätt i medföljande sexkantsnyckeln och vrid moturs tills det stoppar dvs. ca 5 varv för den övre och 8 varv på den nedersta kopplingen. Geller endast de modeller som har dessa ventiler. 6. Avsluta med att åter kontrollera tätheten genom fuktning med såpvatten. Kontrollera även kopplingarna vid innedelen. Bubblar det inte är kopplingarna korrekt sammankopplade och åtdragna! VARNING! Gänglåsningen innehåller kumenväteperoxid. Farligt att förtära. Irriterar ögon och andningsorgan. Skadligt för vattenorganismer. Undvik inandning av ångor och ögonkontakt. Vid kontakt med ögon, spola genast med vatten och kontakta läkare. Undvik utsläpp i miljön

14 E. El-anslutning med kontaktarrangemang Tillför aldrig ström innan kontaktarrangemanget nedan är sammankopplat och skyddskåporna är återmonterade. Anläggningen ansluts till elnätet med stickkontakt, dvs. det krävs inga ingrepp i husets elsystem. Anslutning av el-kabel vid utomhusdel Observera att kabeln från inomhusdelen skall monteras under sträckavlastaren. A. Skruva bort luckan framför kopplingsplinten på utomhusdelen. B. Tryck ihop kontakterna och montera fast kabeln med hjälp av sträckavlastaren. C. Observera att svagströmsanslutninigen på utomhusdelen för modell 4300 och 4500 kan ligga upplagd ovanför kopplingsplinten, dvs. något gömd.

15 STEG 9 SLUTFÖR MONTERINGEN A. Dags att testköra anläggningen När el-anslutningen är utförd är det dags att sätta i stickkontakten i väggen och kontrollera att anläggningen fungerar. Läs först den medföljande bruksanvisningen för information om hur du startar och använder din värmepump. B. Isolering av anläggningen När du kontrollerat kopplingarnas täthet enligt instruktionerna och kontrollerat att anläggningen fungerar, skall rördelarna isoleras med den isolering och diffusionstejp som medföljer. Använd också tätningsmassan för att täta väggenomföringen. Elkabeln och kondensröret fästs slutningen ihop med monteringskitet. Du är nu klar! Har du gjort som beskrivits i denna monteringsanvisning kommer du att få glädje av din värmepump under många år framöver. Du kommer att spara tusentals kronor vid uppvärmning vintertid och få ett betydligt svalare inomhusklimat under varma sommardagar. Skulle du ha frågor angående din värmepumpanläggning eller andra produkter från FOMA är du hjärtligt välkommen att kontakta oss. FOMA Svenska AB Mejerigatan Alingsås Tfn support Fax Internet.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion SPIS 16 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 1 VIKTIGA PUNKTER... 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 Bygganmälan Avstånd till brännbar byggnadsdel Bärande underlag Eldstadsplan

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

Stûv. zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação

Stûv. zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning { Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 40, 40 Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 4 f Käyttöohje 4-83 d Betjeningsvejledning 84-4 Bruksanvisning 5-65 Innehållsförteckning Originalbruksanvisning

Läs mer

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv Många av åtgärderna som beskrivs i broschyren är frivilliga. Du är alltid välkommen att göra en felanmälan vid problem. Felanmälan kan du göra via hemsidan

Läs mer

TYLÖ BYGG BASTU. OBS: Alla priser i katalogen är inklusive svensk moms.

TYLÖ BYGG BASTU. OBS: Alla priser i katalogen är inklusive svensk moms. TYLÖ BYGG BASTU OBS: Alla priser i katalogen är inklusive svensk moms. TYLÖ BYGG BASTU Bygg din egen bastu Om du drömmer om en egen bastu hemma, varför inte bygga den själv? Istället för dyra fakturor

Läs mer

Multifunktionstank Servicehandbok

Multifunktionstank Servicehandbok Multifunktionstank Servicehandbok V1.2 Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi ej kan råda över. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: 08-522 168 50.

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

till tank Vad som ingår Så funkar EcoVac Vad som behövs Monteringsanvisning Styrenhet Vakuumenhet Toalett

till tank Vad som ingår Så funkar EcoVac Vad som behövs Monteringsanvisning Styrenhet Vakuumenhet Toalett till tank Monteringsanvisning OBS, läs hela anvisningen innan beställning eller monteringen påbörjas. Styrenhet Vakuumenhet Toalett Så funkar EcoVac EcoVac är ett riktigt vakuumsystem, där avfallet transporteras

Läs mer

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många

Läs mer

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr.

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr. 161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63 Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40 Art.nr.579655001/6 För försäkring och garanti fyll i och skicka in! Grattis till

Läs mer

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Installationsanvisning / Manual Plansolfångare Intelli-heat PS2.4 2010-12-10 Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande ren

Läs mer

Installatörshandbok. Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare. Intelli-heat FP215P. Intelli-heat FP215PL

Installatörshandbok. Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare. Intelli-heat FP215P. Intelli-heat FP215PL Installatörshandbok Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare Intelli-heat FP215P Intelli-heat FP215PL Innehållsförteckning 1. Viktig information Symboler... 4 Märkning... 4 Copyright... 4 2. Installation

Läs mer

AVL: UJ13.33.U1 DATUM: 2013-07-15 INSTALLATIONS & ANVÄNDARANVISNING ETOS 16

AVL: UJ13.33.U1 DATUM: 2013-07-15 INSTALLATIONS & ANVÄNDARANVISNING ETOS 16 AVL: UJ13.33.U1 INSTALLATIONS & ANVÄNDARANVISNING ETOS 16 1 AVL: UJ13.33.U1 Egen härd är guld värd! Tack för att du valt en produkt ur NSPs kaminsortiment. Den kommer att värma er under lång tid framåt

Läs mer

Air Star Comfort 20 / 30

Air Star Comfort 20 / 30 Friskluft med VÄRMEÅTERVINNING Air Star Comfort 20 / 30 Användarmanual Användarhandbok 1 Version 1.6 Innehållsförteckning Plocklista 3 Teknisk Data 3 Comfort 20 3 Comfort 30 3 Användning 4-5 Försiktighetsåtgärder

Läs mer