Värmeväxlare för effektiv ENERGIÅTER- VINNING från Högviskösa vätskor Komprimerad varm luft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmeväxlare för effektiv ENERGIÅTER- VINNING från Högviskösa vätskor Komprimerad varm luft"

Transkript

1 1 Värmeväxlare för effektiv ENERGIÅTER- VINNING från Högviskösa vätskor Komprimerad varm luft

2 VI GÖR VÄRLDEN LITE RENARE Läckeby Water Group är fast beslutade att stötta industrin och samhället i arbetet med att erbjuda en hälsosam och hållbar miljö. Vi bygger utrustning och hela anläggningar för att rena dricksvatten, avloppsvatten och industrins processvatten. Vi levererar anläggningar för att utvinna och uppgradera biogas från alla typer av komposterbart avfall genom att effektivt ta vara på den överskottsvärme som processen skapar. Vi ser helt enkelt till att allt det avfall som vi människor genererar tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. Läckeby Products Mängder av överskottsvärme skapas i avloppsreningsverk och vid biogasproduktion. Genom åren har Läckeby Products blivit experter på att ta vara på så mycket som möjligt av processvärmen. Våra robusta slam/ slam, slam/vatten och luft/vatten värmeväxlare är utvecklade för att återvinna en stor del av överskottsvärmen, vilket ökar processeffektiviteten och minskar produktionskostnaderna. Tar hand om värmen Läckeby Products har över 40 års erfarenhet av att utveckla, bygga och installera värmeväxlare av högsta kvalitet till reningsverk och biogasanläggningar. Våra kompakta och tillförlitliga värmeväxlare ger hög värmeåtervinning, ökad produktionseffektivitet, lång livslängd och enkelt underhåll. HygieniseRing Gödning Rötning Värme Värme Rå biogas Hushålls- och restaurangavfall Gödsel Avloppsslam VäRme Överskottsgrödor biogasuppgradering Biometan H 2 S CO 2 2

3 VÄRMEÅTERVINNING Varma, högviskösa vätskor När gödsel, överskottsgrödor från jordbruket, avloppsslam, hushållsavfall och restaurangavfall rötas skapas stora mängder värme. Den kan användas till att förvärma rötningsmaterialet eller för att värma vatten. Läckeby Products bygger värmeväxlare som effektivt utvinner värme ur trögflytande slam med minimal risk för att rörsystemen sätter igen. Varmluft Våra luft/vatten värmeväxlare är utvecklade för ett mycket specifikt syfte - för att skydda membranen i avloppsreningsverk. Men, de flesta industrier genererar överskottsvärme i sin produktionsprocess. Läckebys luft/vatten värmeväxlare kan vara ett lönsamt sätt att utnyttja den värmen. Kontakta oss för en diskussion om hur ni skulle kunna dra nytta av överskottsvärmen. 3

4 ENERGIÅTERVINNING FRÅN SLAM OCH VARMLUFT Värmeåtervinning är en av de mest lönsamma och miljövänliga investeringar som kan genomföras. Läckeby Products har moduluppbyggda, kostnadseffektiva och hållbara värmeväxlare som kan skräddarsys till din produktionsprocess. Värmeväxlare slam/slam Slam/slam värmeväxlarna överför värme från hygieniserat eller rötat slam till ingående kallt slam via ett slutet vattenledningssystem. Det är en lösning som eliminerar risken för att sprida föroreningar. Cirkulära slamkanaler ger en stor flödesyta som minskar tryckförlusterna. Patenterade, öppna vändkammare ger bättre värmeöverföring genom att utjämna slammets temperaturprofil. Den här tåliga och moduluppbyggda värmeväxlaren har hög tillförlitlighet, effektiv värmeöverföring och låga underhållsbehov. Värmeväxlare slam/vatten Moduluppbyggda slam/vatten värmeväxlare från Läckeby Products är kompakta och lätta att installera och underhålla. De cirkulära slamkanalerna och de patenterade öppna vändkamrarna ger hög värmeöverföring, låga tryckfall och minimal risk för igensatta rör. Sedan 1990-talet har fler än 400 av Läckebys slam/vatten och slam/slam värmeväxlare installerats i kommunala reningsverk och olika industrier i mer än 20 länder. VSV Unik, patenterad teknik Våra slam/slam och slam/vatten värmeväxlare har cirkulära slamkanaler och patenterade, öppna vändkammare. Det är viktiga produktegenskaper som ger låga tryckförluster och minskad risk för igensättning. Konstruktionen är mycket kompakt och sparar värdefullt utrymme. HEAT EXCHANGER UNIT SLUDGE/SLUDGE VSV/VSV HEAT EXCHANGER SLUDGE/WATER Värmeväxlare slam/slam Värmeväxlare slam/vatten Heat exchanger units sludge/sludge from Läckeby Products are a further development of the heat exchanger sludge/water. The unit, which combines innovative thinking with 40 years of experience in this sector, has been developed for the special requirements set for heat recovery from hygenisated or digested sludge. This unique patented design provides a compact unit with minimal maintenance requirements. Function The heat exchanger unit sludge/sludge consists of two heat exchangers sludge/water connected by a closed water circuit. This creates a compact unit that is simple to install and minimises installation volume. The closed water circuit between the heat exchangers eliminates the risk of digested or hygenisated sludge being contaminated by raw sludge. Circular sludge channels deliver a large throughput area, which means low pressure loss and a minimised risk of clogging. Inspection, disassembly and maintenance are made easier because the patented turning chambers are mounted on a common flange. The turning chambers also provide higher temperature transfer by equalising the sludge s temperature profile. Based on a modular principle and patented turning chambers, the compact design delivers low running costs. This makes the heat exchanger unit from Läckeby Products a good investment. Technical features Unique design specifically for sludge Patented turning chamber Compact unit that is easy to install Simple inspection and maintenance High heat transfer Large throughput area Closed water circuit between two separate heat exchangers Process benefits Enhances efficiency of digestion and hygenisation Equalises the sludge s temperature profile Makes maintenance easier and eliminates problems with multiple flanges and loose connections Minimises installation volume Reduces pressure losses Minimises risk of clogging Eliminates risk of sludge contamination Heat exchanger sludge/water from Läckeby Products combine innovative thinking and 40 years experience in this sector. This unit has been developed to meet special requirements for the heating or cooling of sludge. The unique patented design provides a compact heat exchanger with minimal maintenance needs. Technical features Unique design specifically for sludge Patented turning chamber Compact unit that 4is easy to install Simple inspection and maintenance High heat transfer Large throughput area

5 V LV HEAT EXCHANGER AIR/WATER Värmeväxlare luft/vatten Heat exchanger air/water from Läckeby Products has been developed to extend the service life of the membranes used in Värmeväxlare luft/vatten aeration tanks at sites such as wastewater treatment plants. The unit also recovers heat from the blower-produced air stream that can be used for the heating of ventilation air or tap water Function Compressed air flows into the heat exchanger axially via the air pipe. After being pressed against a wall at the far end of the heat exchanger, the air flows freely between a number of layers of surface-maximising copper loops in which the cooling agent circulates. The air is directed past the wall of the heat exchanger and then onwards in the air pipe. Technical features Effective temperature reduction of air passing through aeration membranes Free air flow around the surface-maximising copper loops, which contain a circulating cooling agent Axial mounting on the air pipe Concentrically arranged cooling system Flanged casing and front end Robust and compact design Läckeby Products värmeväxlare luft/vatten utvecklades från början för att skydda och förlänga livslängden på de membran som används i reningsverk. Värmeväxlaren är konstruerad för att sänka temperaturen på den luft som passerar över luftningsmembranen. Genom åren har vi insett att tekniken effektivt går att använda för värmeöverföring från olika typer av strömmar med komprimerad luft till ventilationsluft eller varmvattensystem. Komprimerad varmluft strömmar fritt mellan ett stort antal kopparrör där en kylvätska cirkulerar och återvinner stora mängder av den inkommande luftens värme. Process benefits Extends service life of membranes, thereby reducing maintenance costs Reduces pressure loss and eliminates sensitivity to clogging on the air side Simplifies installation in both new and existing plants Makes disassembly easier for thorough inspection and maintenance Infrastruktur Läckeby Products tillverkar och installerar all den kringutrustning som krävs för att göra din värmeväxlaranläggning så effektiv som möjligt. Vi erbjuder ett komplett sortiment av axellösa spiraler, skruvtransportörer, axellösa skruvpressar och mottagningsfickor. Du får en komplett lösning från en leverantör som tar helhetsansvar. Mottagningsficka där reversibla skruvar blandar avfallet Installation och service Vi ser naturligtvis till att all utrustning för effektiv värmeåtervinning installeras och tas i drift snabbt och säkert. Dessutom erbjuder vi ett heltäckande program för att säkerställa effektiv drift på lång sikt - övervakning, teknisk service och ständiga förbättringar. 5

6 VÄRMEÅTERVINNING ATT LITA PÅ Läckeby Products värmeväxlare är byggda för tuffa förhållanden. Våra tåliga kvalitetsprodukter ger hög värmeåtervinning och stora kostnadsbesparingar inom en mängd olika användningsområden. Uppvärmning av biogassubstrat Vi har lång erfarenhet av effektiv värmeåtervinning med slam/slam värmeväxlare vid anaerobisk (syrefri) nedbrytning av biologiskt avfall och vid uppgradering av biogas. Tekniken fungerar lika bra både för stora anläggningar och för mindre system som t ex tar hand om jordbrukseller restaurangavfall. Den överskottsvärme som bildas vid rötning eller biogasuppgradering kan användas till att förvärma substratet, vilket snabbar upp nedbrytningsprocessen och minskar energikonsumtionen. Förvärmning av varmvatten Våra slam/vatten och luft/vatten värmeväxlare fungerar utmärkt vid förvärmning av varmvatten. Några exempel på användningsområden för varmvattnet är uppvärmning av de industrier där de är installerade eller i industrier som använder stora mängder varmvatten, t ex tvätterier. Luft/ vatten värmeväxlarna är mycket mångsidiga. De värmer upp vatten och kyler luftströmmen. Var? Hör efter med Läckeby Products om din varma komprimerade luft kan användas till exempelvis luftkonditionering eller uppvärmning. 6

7 Reningsverket i Czajka, Polen, har fem slam/vatten värmeväxlare kopplade till slamcirkulationen. Varje enhet hanterar ett flöde av 340 m 3 /tim. Slamtemperaturen ökas från 34 till 37,1 C (1 171 kw värmeöverföring). Tre luft/vatten värmeväxlare installerades i Rya reningsverk I medeltal har värme för kr per år återvunnits. Ytterligare en fördel är att den lägre lufttemperaturen skyddar och förlänger livslängden på gummimembranen i luftningsanläggningen. Gässlösa reningsverk. Värmeväxlaren höjer slammets temperatur från 36 till 42,3 C. Anläggningen har körts kontinuerligt sedan Tre värmeväxlare är installerade i Poplars biogasanläggning i England. En enhet höjer temperaturen på 45 m 3 slam i timmen från 45 till 71 C (1 291 kw). De andra två värmeväxlarna sköter energiåtervinningen: Det 71-gradiga rötade slammet förvärmer det råa inkommande slammet från 35 till 45 C (497 kw värmeöverföring). Stege reningsverk, Danmark. Tre värmeväxlare återvinner värme från rötat slam och överför den till inkommande råslam. Temperaturen höjs i två steg från 23 till 71 C, samtidigt som temperaturen på det rötade slammet sänks från 71 till 49 C. Reningsverket i Älmhult har tre värmeåtervinningsenheter. Värme från det rötade slammet förvärmer inkommande råslam. Den totala värmeöverföringen är 245 kw. 7

8 Läckeby Products Torsåsgatan 5E Kalmar Sverige Tel Fax Läckeby Products Bultgatan Kungälv Sverige Tel Fax Läckeby Products Box Lund Sverige Tel Fax Roto-Sieve, France 109/111 rue des Côtes FR Maisons Laffitte Frankrike Tel Fax Lackeby Products US P.O. Box 424 West Grove, PA USA Tel Fax

DISTRIBUTION AV BIOGAS I NATURGASNÄTET

DISTRIBUTION AV BIOGAS I NATURGASNÄTET Rapport SGC 101 DISTRIBUTION AV BIOGAS I NATURGASNÄTET Svenskt Gastekniskt Center - Juli 1999 Kaj Wågdahl, Chalmers Tekniska Högskola Rapport SGC 101 ISSN 1102-7371 ISRN SGC-R--101--SE SGC:s FÖRORD FUD-projekt

Läs mer

#1/2014. magazine. Huvudleverantör av all lagring till Åbro Bryggeri. Hög service är ett måste för Sveriges äldsta kexbageri. Etablering i Malmfälten

#1/2014. magazine. Huvudleverantör av all lagring till Åbro Bryggeri. Hög service är ett måste för Sveriges äldsta kexbageri. Etablering i Malmfälten #1/2014 magazine Huvudleverantör av all lagring till Åbro Bryggeri Hög service är ett måste för Sveriges äldsta kexbageri Etablering i Malmfälten 1 PARTNERSKAP GENOM FÖRTROENDE FÖRTROENDE GENOM KVALITET

Läs mer

Kretsloppsanpassat energi- och avloppssystem för ett fritidshus

Kretsloppsanpassat energi- och avloppssystem för ett fritidshus Kretsloppsanpassat energi- och avloppssystem för ett fritidshus Patrik Wiklund Energisystem Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-G--13/391--SE 1 Summary An average

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Level measurement in industry h ALLMÄNT TILLÄMPNING SYSTEM PRODUKT DOKUMENTATION CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Tillämpningsbeskrivning

Läs mer

High Precision. by KMT. slipning med extrem precision. UVA Nomyline mästare på högprecisonsslipning. Därför har KMTs maskiner lång livslängd

High Precision. by KMT. slipning med extrem precision. UVA Nomyline mästare på högprecisonsslipning. Därför har KMTs maskiner lång livslängd High Precision by KMT Lidköping slipning med extrem precision UVA Nomyline mästare på högprecisonsslipning Därför har KMTs maskiner lång livslängd ELECTRO-TECHNOLOGY FOR INDUSTRY The whole world of industrial

Läs mer

P-13-33. Utveckling av snabba reaktorer. Påverkan på det svenska systemet för hantering av använt bränsle. Hans Forsström SKB International AB

P-13-33. Utveckling av snabba reaktorer. Påverkan på det svenska systemet för hantering av använt bränsle. Hans Forsström SKB International AB P-13-33 Utveckling av snabba reaktorer Påverkan på det svenska systemet för hantering av använt bränsle Hans Forsström SKB International AB September 2013 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear

Läs mer

Metanutsläpp i den svenska fordonsgaskedjan En nulägesanalys (Methane emissions in the Swedish CNG/CBG chain A current situation analysis)

Metanutsläpp i den svenska fordonsgaskedjan En nulägesanalys (Methane emissions in the Swedish CNG/CBG chain A current situation analysis) Metanutsläpp i den svenska fordonsgaskedjan En nulägesanalys (Methane emissions in the Swedish CNG/CBG chain A current situation analysis) Lotta Göthe Catalyzing energygas development for sustainable solutions

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Godkänt system ger lönsamhet i avfallet. Trumkompostering för stallgödsel, slam, matavfall m.m. www.ecsab.com

Godkänt system ger lönsamhet i avfallet. Trumkompostering för stallgödsel, slam, matavfall m.m. www.ecsab.com Godkänt system ger lönsamhet i avfallet Trumkompostering för stallgödsel, slam, matavfall m.m. www.ecsab.com Kompostera Mera! Gör avfallet till en resurs Kompostering är ett naturligt sätt att ta tillvara

Läs mer

Innovationer och ny teknik

Innovationer och ny teknik VINNOVA Analys VA 2013:13 Innovationer och ny teknik Vilken roll spelar forskningen? Lennart Elg Titel: Innovationer och ny teknik - Vilken roll spelar forskningen? Författare : Lennart Elg Serie : VINNOVA

Läs mer

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Utformning och drift av ventilationen i en förskola En jämförelse mellan CAV och VAV-system Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Institutionen för

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

Demonstration för omhändertagande av matavfall i storkök

Demonstration för omhändertagande av matavfall i storkök Rapport SGC 226 Demonstration för omhändertagande av matavfall i storkök Mimmi Bissmont, VA SYD Februari 2011 Rapport SGC 226 1102-7371 ISRN SGC-R-226-SE Svenskt Gastekniskt Center SGC:s FÖRORD FUD-projekt

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

Original instructions. Thermozone PA2200C

Original instructions. Thermozone PA2200C Original instructions Thermozone PA2200C SE... 14 GB... 20 PA2200C 1026 / 1536 / 2026 20 10 345 90,5 min 500 157 2 m 157 min 500 min 500 157 22 40 210 1050 / 1560 / 2050 165 Cu ø15 53 184 71 40 Fig.1 Glandø17,5

Läs mer

Potentialen för värmepumpar som utnyttjar industriell spillvärme. Slutrapport från förstudie Energimyndighetens program Effsys

Potentialen för värmepumpar som utnyttjar industriell spillvärme. Slutrapport från förstudie Energimyndighetens program Effsys Potentialen för värmepumpar som utnyttjar industriell spillvärme Slutrapport från förstudie Energimyndighetens program Effsys Cecilia Gabrielii Institutionen för värmeteknik och maskinlära Chalmers tekniska

Läs mer

Forskning för mer och bättre vindkraft

Forskning för mer och bättre vindkraft Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008 Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008

Läs mer

BP01 Energieffektiva butiker med ökad kunskap och energiuppföljning

BP01 Energieffektiva butiker med ökad kunskap och energiuppföljning BP01 Energieffektiva butiker med ökad kunskap och energiuppföljning Nätverket BeLivs är ett ledande nätverk som skapar värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler. Energimyndighetens

Läs mer

SR 866. Minskat svinn i livsmedelskedjan ett helhetsgrepp. Slutrapport. Ingela Lindbom, Jenny Gustavsson, Barbro Sundström

SR 866. Minskat svinn i livsmedelskedjan ett helhetsgrepp. Slutrapport. Ingela Lindbom, Jenny Gustavsson, Barbro Sundström SR 866 Minskat svinn i livsmedelskedjan ett helhetsgrepp Slutrapport Ingela Lindbom, Jenny Gustavsson, Barbro Sundström Juni 2014 Projektinformation Projekt påbörjat 2011-2013 Granskad av Karin Östergren,

Läs mer

Elektroniskt skydd mot kalkavlagringar

Elektroniskt skydd mot kalkavlagringar Elektroniskt skydd mot kalkavlagringar Den miljövänliga lösningen mot avlagringar och rost Inget salt Inga kemikalier Inget underhåll Tysk teknologi Garanterat omagnetiskt MADE IN GERMANY Kvalitet - Tillverkad

Läs mer

Cradle to Cradle för den byggda miljön

Cradle to Cradle för den byggda miljön Douglas Mulhall & Michael Braungart Cradle to Cradle för den byggda miljön Cefur Översättning: Cefur - center för forskning och utveckling i Ronneby Cradle to Cradle for the Built Environment Cradle to

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

Slambrunnar i sma avloppsanhiggningar - slamavskiljningseffektivitet och metallkontaminering

Slambrunnar i sma avloppsanhiggningar - slamavskiljningseffektivitet och metallkontaminering CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA Institutionen f(jr Vattenfbrsi)Ijnings- och Avloppsteknik Slambrunnar i sma avloppsanhiggningar - slamavskiljningseffektivitet och metallkontaminering PERBLAD Examensarbete 1999:2

Läs mer

Tillståndsvillkor och luktförekomster vid biogasanläggningar i Sverige (Permit conditions and odour occurences on Swedish biogas plants)

Tillståndsvillkor och luktförekomster vid biogasanläggningar i Sverige (Permit conditions and odour occurences on Swedish biogas plants) Tillståndsvillkor och luktförekomster vid biogasanläggningar i Sverige (Permit conditions and odour occurences on Swedish biogas plants) Emelie Severinsen Catalyzing energygas development for sustainable

Läs mer

Sveriges åtagande i Baltic Sea Action Plan

Sveriges åtagande i Baltic Sea Action Plan Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Sveriges åtagande i Baltic Sea Action

Läs mer

Våtkompostering för kretsloppsanpassning av enskilda avlopp i Norrtälje kommun

Våtkompostering för kretsloppsanpassning av enskilda avlopp i Norrtälje kommun JTI-rapport Kretslopp & Avfall 38 Våtkompostering för kretsloppsanpassning av enskilda avlopp i Norrtälje kommun David Eveborn Linda Malmén Lennart Persson Ola Palm Mats Edström JTI-rapport Kretslopp

Läs mer

Emilia Björe-Dahl & Mikaela Sjöqvist

Emilia Björe-Dahl & Mikaela Sjöqvist Ökad resurseffektivitet i kraftvärmesystem genom säsongslagring av värme Emilia Björe-Dahl & Mikaela Sjöqvist LIU-IEI-TEK-A--14/01887 SE Returledning -Fjärrvärmenätet Framledning -Fjärrvärmenätet Borrhålslager

Läs mer

GärstadaNLäGGNINGEN ENErGI Ur avfall FÖr MILJÖNs skull

GärstadaNLäGGNINGEN ENErGI Ur avfall FÖr MILJÖNs skull GärstadANLÄGGNINGEN ENERGI UR AVFALL FÖR MILJÖNS SKULL Så gick det till 1954 Den första fjärrvärmeleveransen skedde i Linköpings kommun. Anslutningen till fjärrvärmenätet ökade i slutet av 50-talet och

Läs mer

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Water & Wastewater Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Effektiva pumplösningar för småhus Innehåll Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem... 3 Flygt LTA för hushåll Baspaket... 6 Flygt LTA för professionella

Läs mer