FINANS & HANDEL / ARTIKLAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINANS & HANDEL / ARTIKLAR"

Transkript

1 FINANS & HANDEL / ARTIKLAR LANTBRUKSBAROMETERN 2014: STORA VARIATIONER I LÖNSAMHET Årets barometer visar på stor geografisk spridning med kraftiga toppar och dalar när vi jämför de svenska böndernas lönsamhet. Skillnaden mellan olika produktionsinriktningar och regioner är stor både vad gäller lönsamhet och framtidstro. Utlåningstakten avtar och en tredjedel av företagen som omsätter mer än 5 miljoner har minskat sina amorteringar eller begärt amorteringsfrihet. Något fler planerar dock att investera det kommande året än för ett år sedan vilket tyder på en spirande framtidstro. Trots positiv tendens: Majoriteten av företagarna upplever dålig lönsamhet I år upplever 61 procent av lantbrukarna att lönsamheten är ganska eller mycket dålig, vilket är 8 procentenheter färre än föregående år. Efter tre års negativ trend finns förhoppning om att lönsamheten går i en positivare riktning. Det samlade lönsamhetsindexet har i årets undersökning förbättrats med 13 procentenheter från minus 37 till minus 24. Framför allt är det mjölkproducenterna som upplever förbättrad lönsamhet. Samtliga regioner tror på en positiv utveckling av lönsamheten det kommande året. Tron på framtida lönsamhet varierar mellan olika produktionsinriktningar där grisköttsföretagarna är ensamma om att tro på försämrad lönsamhet om ett år. Lantbrukarnas nyupplåning avtar På årsbasis har utlåningstakten minskat med 4,2 miljarder jämfört med Den sammanlagda utlåningen till lantbruket uppgick vid årsskiftet 2013/2014 till 265 miljarder kronor, en ökning med 10,9 miljarder eller 4 procent. 44 procent anger att de tagit lån till lantbruksföretaget de senaste tre åren, förra året var motsvarande siffra 48 procent. Nära hälften av de som lånat investerar i maskiner, en femtedel i jordbruksmark och något färre i ekonomibyggnader. Hög skuldsättning och lönsamhetsproblem gör att lantbrukarna skjuter på amorteringarna. Det finns ett klart samband mellan företagens storlek och andelen som begär amorteringsminskning, 30 procent av företagen med en omsättning över 5 miljoner har minskat sina amorteringar. Maskin och byggnadsinvesteringar fortsatt låga små förändringar väntas 2014 Andelen lantbrukare som gjort investeringar i byggnader är den lägsta under den senaste tioårsperioden, 17 procent. Dock anger något fler än föregående år att de planerar byggnadsinvesteringar det kommande året. 30 procent av lantbrukarna har gjort maskininvesteringar det gångna året, en liten ökning från året innan men fortfarande näst lägsta notering de senaste tio åren. Det syns en ökad investeringsvilja det kommande året, 14 procent planerar maskininvesteringar det kommande året, 3 procentenheter fler än för ett år sedan. Aktiebolag mer lönsamma och fler företag med anställda De som driver sina företag som aktiebolag är mer tillfreds med lönsamheten, 45 procent 1

2 finner den mycket eller ganska god, motsvarande siffra för de som driver företaget som enskild firma är 36 procent. Aktiebolagsformen är vanligare bland yngre lantbrukare och det är också de som är mest optimistiska inför framtiden. Andelen lantbruksföretag med anställda har ökat till 34 procent från föregående års 29 procent, av dessa har hälften mer än en anställd. I söder vill flest rekommendera yrket till yngre Lantbrukare är nöjda med sitt yrkesval, 95 procent uppger att de trivs ganska eller mycket bra och 64 procent skulle rekommendera yrket till yngre vilket är 6 procentenheter fler än föregående år. Främst unga lantbrukare under 30 är mer positiva. I Region 4 rekommenderar 77 procent en yngre att bli lantbrukare, det är också i Region 4 företagarna är mest tillfreds med sin lönsamhet. Hela rapporten finns att ladda ner från och För mer information, kontakta: Jimmy Larsson, Segmentschef Lantbruk, LRF Konsult, tel Per Skargren, Segmentsansvarig Skog & Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna, tel Linda Ternstedt, chef Kommunikation LRF Konsult, tel Om Lantbruksbarometern Lantbruksbarometern är den största årliga undersökningen om tillståndet i svenskt lantbruk. Sifo har på uppdrag av LRF Konsult och Swedbank telefonintervjuat 1000 lantbrukare mellan den 9 januari och 24 januari Sedan 2013 finns det även siffror från den något mindre omfattande höstbarometrar som utkommer i september att jämföra med. NYBYGGDA HYRESRÄTTER INGET FÖR UNGA Är du mellan 18 och 29 år och söker en hyreslägenhet? Då har du med största sannolikhet inte råd att bo i en nyproducerad hyresrätt. Siffror framtagna av SCB på uppdrag av Hyresgästföreningen visar att unga vuxna kan få lägga mer än 70 procent av sin nettoinkomst på hyran om de lyckas få tag i en ny hyresrätt. Det här blev lite av en chock för oss. Visst har vi utgått från att unga vuxna har mycket svårt att efterfråga nyproducerade lägenheter, men att hyran på vissa håll skulle kunna utgöra mer än 70 procent av nettoinkomsten var vi inte beredda på. När hyran är betald ska ändå mat, el, studielån och andra räkningar betalas. Man behöver inte vara ekonom för att se att kalkylen inte går ihop, säger Lennart Derehag, ordförande i Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg. Hyresgästföreningen har jämfört nettoinkomsten (median) för åringar med hyran för en nyproducerad tvårumslägenhet i fem stora kommuner i Västsverige. Läget är bäst i Skövde och Borås där hyran utgör 59 procent av nettoinkomsten. I Uddevalla är den 65 procent. Värst är Trollhättan och Alingsås där unga vuxna kan tvingas lägga 73 respektive 76 procent av inkomsten på hyran för en ny tvåa. 2

3 Bostadsbristen bland Sveriges unga är extrem och lösningen är att bygga fler hyresrätter. Men de nya lägenheterna måste också kunna efterfrågas av unga. När hyrorna för nyproducerade lägenheter äter upp en så stor del av inkomsten är det uppenbart att unga inte tillhör målgruppen för det som byggs, menar Lennart Derehag. Enligt Hyresgästföreningen är det nödvändigt att pressa byggpriserna, öka konkurrensen inom byggsektorn och avskaffa skatteorättvisan som drabbar hyresrätten. För ytterligare upplysningar kontakta: Lennart Derehag, regionordförande VAR TREDJE SVENSK SHOPPAR FÖR NÖJETS SKULL En av tre svenskar shoppar för nöjets skull. Vanligast är det bland kvinnor, unga och låginkomsttagare. MasterCards senaste konsumtionsindex, genomförd av undersökningsföretaget YouGov, visar på stora skillnader i kvinnor och mäns shoppingvanor. Hälften av alla kvinnor shoppar gärna för nöjets skull, eller för att det får dem att må bättre. Endast 23 procent av männen svarar att de shoppar för nöjets skull. 9 av 10 män svarar att de framförallt shoppar för att de verkligen behöver något. När svenskarna shoppar, föredrar 82 procent att betala med kort, en ökning med 6 procentenheter från föregående år. De flesta väljer att betala med ett betalkort där pengarna dras direkt från kontot, framför att använda ett kreditkort. De vanligaste orsakerna till att man väljer att betala med betalkort är att det är smidigt och enkelt, och att man ser direkt hur mycket pengar man gör av med. Vi strävar alltid efter att göra köptillfället så smidigt som möjligt för konsumenten. Det är därför glädjande att allt fler svenskar väljer att betala med kort. Sverige ligger också väldigt långt fram när det kommer till ett kontantlöst samhälle, med alla de fördelar det innebär som till exempel ökad spårbarhet och transparens, säger Fred Conrads, vd för MasterCard i Norden och Baltikum. Onlineshopping När svenskar handlar på nätet är det böcker, resor och elektronik som lockar mest, visar MasterCards konsumtionsindex. Bland svenska män är elektronik det mest populära inköpet (54 procent), medan det bland kvinnor enbart är 18 procent som anger elektronik bland det de helst köper på nätet. Istället köper svenska kvinnor oftast böcker eller kläder (52 procent respektive 46 procent). För Stockholmarna är det varken böcker, kläder eller elektronik som toppar listan över inköp på nätet, utan istället resor eller reserelaterade tjänster (55 procent). Stockholmarna är också de flitigaste kortanvändarna. Hela 87 procent av invånarna i huvudstaden föredrar att betala med kort när de shoppar. Var tredje svensk anger att de oftast köper underhållning i form av musik, spel eller film på nätet och störst är denna siffra bland svenskar i åldrarna år (39 procent). Att göra inköp på nätet är en naturlig del av många svenskars vardag och det är viktigt att det går snabbt och enkelt att betala. Just nu håller vi på att implementera vår nya tjänst PayPass Online i Sverige, som kommer att göra det mycket enklare att bland 3

4 annat avsluta ett köp på nätet, säger Mats Taraldsson, chef för affärsutveckling på MasterCard Norden och Baltikum. Kortbetalning populärt på restaurangbesöket Även när svenskar är ute och äter betalar de helst notan med kort snarare än kontanter. 66 procent anger kort som det främsta betalningssättet vid restaurangbesök. Svenskar föredrar att dela notan rakt av eller att betala varannan gång snarare än att enbart betala för vad man själv ätit och druckit. 15 procent av kvinnorna uppger att de låter sin partner betala då de är ute, enbart 2 procent av männen uppger samma sak. Fakta från undersökningen 38 procent av kvinnorna uppger att de shoppar för nöjets skull, 23 procent av männen. Av unga mellan år är det 46 procent som gärna shoppar för nöjets skull, mot enbart 14 procent av de över 65 år. Av de som uppger att de shoppar för nöjets skull finns flest i gruppen som tjänar under (35 procent). 28 procent av de som tjänar mer än shoppar för nöjets skull. Den vanligaste anledningen till att shoppa är dock den samma för alla kategorier; vi svenskar shoppar främst för att vi behöver något. FLER UNGA FÖRETAGARE NÄR DE ÄLDRE TVEKAR Nyföretagandet fortsätter att öka bland ungdomar. I åldersgruppen upp till 25 år startades enskilda firmor av 10,4 procent fler första halvåret 2012 än samma period året innan. Artistisk verksamhet har passerat hårvård och dataprogrammering som populäraste bransch. Fyra av tio nya firmor startades av unga människor, visar en färsk sammanställning från Visma. Under första halvåret i år registrerades firmor av personer i åldrarna år. Förra året var antalet nya enskilda näringsidkare i den åldersgruppen 3 411, vilket ger en ökning med 10,4 procent. Som jämförelse minskade nyregistreringarna av enskilda firmor, där grundarna är äldre än 25 år, med 25,9 procent under första halvåret Flera nya branscher Det unga företagandet fortsätter också att sprida sig till fler branscher. De tre populäraste branscherna var liksom året innan dataprogrammering, hårvård och artistisk verksamhet, men i år i annan ordning. Branschtopplistan första halvåret Artistisk verksamhet (246 nya företag) (på plats 3 i fjol) 2. Dataprogrammering (186) (1) 2. Hårvård (186) (2) 4. Skönhetsvård (140) (5) 5. Litterärt och konstnärligt skapande (128) (8) 6. Restaurangverksamhet (113) (4) 4

5 7. Konsultverksamhet avseende företags organisation (109) (10) 8. Internethandel (106) (7) 9. Övriga konsumenttjänster (98) (9) 10. Kroppsvård (96) (6) Antalet branscher har ökat från 297 till 307 jämfört med i fjol. Bland de nya branscherna i år finns tillverkning av musikinstrument, framställning av öl och museiverksamhet. Ungas företagsform De unga nyföretagarna svarade första halvåret för 40,0 procent av alla nya enskilda firmor. Motsvarande period förra året var andelen 30,9 procent. Trenden är ny för de senaste åren. Medan de yngre i första hand väljer att bli enskilda näringsidkare föredrar de något äldre nystartarna numera aktiebolag som företagsform. Bakgrunden är framför allt två viktiga regelförändringar från 2010 sänkt gräns för aktiekapital och slopad revisionsplikt för mindre bolag. Trots regeländringarna är startkostnaderna för ett aktiebolag betydligt större än för en enskild firma. Att registrera en enskild firma hos Bolagsverket kostar 900 kronor om det görs via internet. Ett aktiebolag kostar kronor och måste dessutom förses med ett aktiekapital på kronor. Jag försöker göra politikerna uppmärksamma på det här fenomenet så att inte ungdomar av ekonomiska skäl hänvisas till den något mer riskutsatta enskilda företagsformen, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs. FLEST INTERNA BROTT BEGÅS AV ANSTÄLLDA FÖR EGEN VINNING Allt färre företag anmäler interna brott till polisen och allt fler företag slarvar med den interna kontrollen. Och den anställde som väljer att begå en oegentlighet mot sin arbetsgivare, gör det för att han eller hon vill sätta lite guldkant på tillvaron, det visar en färsk undersökning som är genomförd av KPMG. Undersökningen visar att det bakom drygt 40 procent av de ekonomiska oegentligheterna står en person som stjäl för egen vinnings skull. Näst vanligast kommer brott begånget av en anställd som gör detta för att klara av internt uppsatta mål för verksamheten. Samtidigt väljer drygt sju av tio företag att inte informera om detta varken internt eller externt. Många av oegentligheterna skulle kunna upptäckas i ett tidigare skede. I fler än hälften av de upptäckta fallen fanns det varningssignaler som borde fått de anställda att reagera men enbart i sex procent av fallen agerade organisationen. Det är en klar försämring från 2007 då motsvarande siffra var 18 procent. Orsaken till att så få agerar kan dels förklaras av att anställda inte har tillräcklig kunskap om oegentligheter och vilka varningssignaler som man ska agera på. Även om man noterat en varningssignal, är de anställda osäkra på hur de ska rapportera det de iakttagit. Och det kan många gånger kännas besvärande för anställda att ange en 5

6 kollega, speciellt om det rör sig om en överordnad, säger Martin Krüger partner och Forensic chef på KPMG. En annan anledning till att en anställd inte blir upptäckt och kan lura till sig pengar under flera år, är att företag i allt större utsträckning förbiser behovet av tillräcklig intern kontroll. I 74 procent av fallen har den anställde utnyttjat företagets svaga interna kontroll, vilket är en markant ökning från 2007, då motsvarande siffra var 49 procent. Det går att förhindra interna brott genom att vidta vissa åtgärder menar Martin Krüger: För att råda bot på detta bör företagen utbilda sin personal kring vad oegentligheter är, hur viktig etik och moral är och vilka varningssignaler man bör vara uppmärksam på. Viktigt är också att se till att det finns en tydlig rapporteringspolicy, för då blir det också enklare för enskilda medarbetare att agera på en misstänkt kollega. Tydliga rapporteringskanaler med möjlighet att vara anonym ökar chanserna att upptäcka oegentligheter tidigt. Internationellt börjar man i allt större utsträckning ta fram formella kanaler för sk. whistleblowers. I USA finns det redan, ett exempel är den amerikanska Dodd-Frank Act (2010). Motsvarande system finns även i Storbritannien, Public Interest Disclosure Act (1998), som skyddar medarbetare som avslöjar brott på arbetsplatsen. Det kanske är dags att även vi i Sverige börjar titta på andra system för att på så sätt göra det enklare för medarbetare att informera om de misstänker en kollega, avslutar Martin Krüger PERSONER MED FÖRETAGSBIL RISKERAR SKATTESMÄLL En ny undersökning bland svenskar med tillgång till en företagsbil visar att det råder stor okunskap kring skatteregler och redovisningsplikt. Uppskattningsvis smiter personer från skatten, vilket innebär att samhället går miste om 3-4 miljarder årligen. Enligt Skatteverket ska en medarbetare som lånar firmabilen i mer än sammanlagt 100 mil eller vid mer än tio tillfällen betala förmånsskatt. Detta gäller även till och från jobbet. I Norstats undersökning på uppdrag av Abax uppger nästan varannan person som har tillgång till en företagsbil i jobbet att den även används privat. Och nära 40 procent av dem som använder företagsbil struntar i att föra körjournal, trots att de är skyldiga att redovisa hur bilen använts vid en skatterevision. I Sverige finns företagsbilar. Vanligast är mindre skåpbilar som används av till exempel snickare, elektriker, fastighetsskötare eller VVS-tekniker. Omvandlade visar alltså undersökningens svar att cirka svenskar riskerar en kännbar skattesmäll och att cirka personer smiter från skatten. Räknat på ett genomsnittspris för en mindre skåpbil på kr innebär det att staten går miste om cirka 3-4 miljarder kronor i uteblivna skatter varje år, säger Ole Jörgen Wold, vd för Abax som nyligen lanserade sin elektroniska körjournal på den svenska marknaden. Vid en skatterevision för tre verksamhetsår och tio servicebilar med ett förmånsvärde på kr/mån där inga körjournaler förts, kan en enskild anställd bli skyldig att betala 6

7 upp emot kronor i skatt. Företaget kan i sin tur tvingas betala upp emot en miljon kronor i skatt och avgifter. Urval av undersökningens resultat - 78 procent av de tillfrågade vet inte om att det är upp till både företaget och den som har tillgång till bilen att bevisa att den inte körts privat. - Endast 6 procent vet hur mycket det kan kosta i upptaxering om Skatteverket gör en revision och man inte kan bevisa att bilen endast använts i tjänsten procent av de som har tillgång till en företagsbil i jobbet anger att den även används privat procent av dem som använder en företagsbil uppger att de struntar i att föra körjournal. MÅNGA BÄCKAR SMÅ - SE ÖVER DINA FÖRSÄKRINGAR! I många fall kan ett sparande på försäkringar ses som en liten summa, spara 600kr per år, endast 50kr i månaden. Men vad skulle hända om du kunde se över hem, bil och barnförsäkringen. Har du inkomstförsäkring? Kan du sänka dina elkostnader? Gotrygg.se, informationssajten gällande olika försäkringar rekommenderar att du tar dig tid en kväll att se över dina kostnader och sedan göra en jämförelse. Idag räcker det med att fylla i ett formulär hos t.ex insplanet eller compricer och du kommer få besked vad du kan spara mot det du har idag. En besparing på 500kr i månaden ger dig 6000kr per år och där har du genast extra sparpengar som kan läggas för en framtida semester eller en extra insättning till sparkassan. Allt för många ligger kvar på gamla försäkringar hos sina bolag utan att göra några riktiga jämförelser. Kan du knyta alla dina försäkringar hos samma bolag erbjuds ofta bra rabatter. Våga förhandla med ditt försäkringsbolag speciellt om du har flera försäkringar hos samma. Kan de inte matcha ett bättre erbjudande byt! Idag är det t.om så smidigt att de nya försäkringsbolagen sköter detta åt dig, du behöver inte lägga ner timmar för detta. Välkommen att läsa mer om försäkringar hos Gotrygg.se, där finns olika bolag värda att jämföras med. Information ger dig kunskap och vishet, med detta kan du sedan ta viktiga beslut gällande dina besparingar. Varför betala mer pengar när liknande försäkring kan kosta mindre men erbjuda samma skydd eller t.om bättre? Mer Info: 7

8 MINA UTGIFTER Easycredit tipsar om en ny applikation varje månad. Easycredit har nyligen inlett ett nytt initiativ, nämligen att utse en smart mobilapplikation en gång i månaden. Applikationen är relaterad till ämnet privatekonomi och syftet med detta är att tipsa dig om hjälpredor som förenklar processen att hålla koll på din privatekonomi. Easycredit ser tydliga trender på att allt fler kunder använder sig av så kallade smartphones och därför känns det som att det finns tillräcklig grund för att dra igång detta initiativ. Målet är att medarbetare på Easycredit ska använda och testa olika applikationer för att sedan rekommendera de som vi anser är smartast och som hjälper dig att förbättra din ekonomi. Till en början kommer vi att utgå ifrån iphone- och ipad-applikationer för att sedan även kunna tipsa om applikationer från övriga tekniska plattformar. Mina utgifter - Ett smart sätt att hålla koll på sina kostnader Mina utgifter är en smart applikation som hjälper dig att hålla koll på dina inkomster och utgifter. Applikationen är enkel att använda, det enda du behöver göra är att knappa in dina inkomster och utgifter. Med hjälp av detta verktyg får du en överskådlig blick över hur mycket pengar du har spenderat och på så sätt ta smartare beslut om hur mycket mer du kan spendera. För mer info: easycredit.se INTERNETHANDEL VIA MOBILEN STÅR INFÖR SITT GENOMBROTT På bara tre år har omsättningen för svensk internethandel ökat från 37 till 66 miljarder kronor. Nu är det dags för nästa steg i utvecklingen: e-handel direkt i mobiltelefonen. För första gången lanseras en standardiserad plattform för mobil e-handel. Det är svenska E-butik som utvecklat möjligheten för företag att utan kostsamma speciallösningar ge sig ut och sälja direkt via mobiltelefonen. Mobil e-handel är ganska hajpat just nu, det pratas mycket om det i branschen, säger Daniel Lindström, försäljningschef på E-butik i Norden. De stora giganterna på marknaden har byggt sina egna speciallösningar. E-butiks lösning är enklare, så att alla företag som säljer något på nätet kan börja med egen mobil e-handel. Eftersom det inte är så vanligt ännu kan det vara profilerande för företagen, speciellt att vara först i sin bransch. 8

9 På vilket vis underlättar det för konsumenterna? Man kan handla oberoende av var man befinner sig; på bussen på väg till jobbet eller på lunchrestaurangen. Framför allt tror jag det uppskattas av de yngre målgrupperna, som praktiskt taget är födda med en mobil i handen. Vad är det i praktiken som skiljer den mobila e-butiken från en vanlig näthandel? Framför allt är det fokus på enkelheten. Företagen kan visserligen framhäva sina varumärken tydligt, men i övrigt är enkelt, avskalat och färre steg för att se produkterna och sedan beställa, ifall man vill det. En vanlig näthandelssida är ofta bökig att hantera på en mobiltelefon. Kommer vi att se en lika snabb explosion av mobil e-handel som vanlig näthandel? Jag tror faktiskt inte att det kommer att bli så. Varje kanal kommer snarare att hitta sin plats. Det kommer sannolikt att vara få som köper en ny storbilds-tv för kronor från mobilen. Den mobila e-handeln kommer däremot på sikt att ta en andel av den totala e-handeln och bli starkare inom vissa speciella branscher. Framför allt kommer den att bli ett värdefullt komplement som få kommer att kunna vara utan om bara några år. FOKUS PÅ INDIREKTA KOSTNADER SKAPAR FÖRBISEDDA VINSTER Förpackning, kontorsmaterial, logistik, energi och många andra indirekta kostnadskategorier har ingenting att göra med kärnområden för de flesta företag. Därför är dessa kategorier långt ner på dagordningen. Framför allt av detta skäl kan företag spara pengar - men få företag har tid, kraft ork eller kompetens. Individuellt är de indirekta kostnaderna endast en liten del av hela upphandlingens volym. Ändå visar studier att 30 % till 50 % av hela upphandlingsvolymen går till kategorier som kontorsmaterial, energi, logistik, förpackningar, telekommunikation, etc. Intressant nog vet företag att de kan spara pengar på de icke-strategiska kostnadsområdena. De främsta skälen till varför de inte använder sig av potentialen är brist på upphandlingspersonal och/eller brist på kunskap i de specifika kostnadskategorierna. Speciellt inom området för indirekta kostnader av t.ex. toner, pennor, papp, expresstjänster, städ m.m., områden som sällan är inköpsavdelningens specialitet. De företag som har lagt ned arbete inom dessa områden och låter ERA se över detta blir ofta förvånade hur mycket mer som finns att göra. Det gäller inte bara att hitta den bästa och billigaste leverantören, det finns en mängd andra faktorer att arbeta med. Externa experter hjälper För att nå kostnadsbesparingarnas riktiga potential kan externa experter som Expense Reduction Analysts(ERA) hjälpa till. Expense Reduction Analysts är inriktad på att minska indirekta kostnader och är världsledande på området. Bara i Europa hjälper ca 250 ERA specialister mer än företag att minska sina indirekta kostnader i ca 40 kategorier. 9

10 Kunderna är företag som omsätter 100 MSEK eller mer. ERA uppnår i genomsnitt besparingar på cirka 20 %, och tar endast betalt om besparingar uppnås. Kunden och ERA delar lika på besparingar under två år, men under dessa två år ser ERA till att leverantörerna håller vad de lovat, att alla rutiner och förändringar införs hos kunden, så att kunden efteråt får hela besparingen tillgodo. 121.NU FÖRSTA SÖKMOTORN SOM GRANSKAR STATLIGA UTGIFTER KOSTNADSFRITT Företagssöktjänsten 121.nu lanserar en ny sökmotor som bland annat kostnadsfritt visar information om myndighetstransaktioner. Det innebär att man kan göra en sökning på en svensk myndighet och se exakt vad de lägger pengarna på och vilka företag de gör affärer med. Företagssöktjänsten 121.nu redovisar nu myndigheternas utgifter för svenska folket. I den nya versionen av sökmotorn kan man se information om myndighetstransaktioner. Med andra ord kan man göra en sökning på en svensk myndighet och se vad de lägger pengarna på och vilka företag de gör affärer med. Det går också att söka på ett företag och se vilka myndigheter som är deras kunder och vilka betalningar de gjort till företaget. Företagssöktjänsten 121.nu är kostnadsfri och utan krav på medlemsskap. Det pratas en del om att offentlig information ska vara lättillgänglig och öppen, men vad är information? En del sajter kan presentera smakprov på information men tar sedan betalt för resten. Vi ser istället till att som enda sajt i Sverige tillhandahålla all data gratis till användarna. Här har du full tillgång till mer eller mindre alla myndighetstransaktioner som genomförts de senaste sju åren, säger Jonathan Isacsson, VD på 121.nu. För mer information: ANSÖKNINGAR OM VARUMÄRKESSKYDD FLER ÄN NÅGONSIN Svenska företags ansökningar om varumärkesskydd har ökat med 72 % de senaste tre månaderna jämfört med motsvarande period föregående år. Med de senaste månadernas kraftiga ökning av antalet varumärkesskyddsansökningar når nu index för varumärkesskydd den högsta nivån (index=145) sedan mätningarna startade Detta visar de nya siffrorna från Sepaf Innovation Index. Sepaf Innovation Index, som tagits fram av Sepaf, Sveriges Patentbyråers Förening, visar den senaste statistiken vad gäller ansökningar om patent, design- och varumärkesskydd bland svenska företag. Siffrorna visar hur pass aktiva svenska företag är att söka skydd, både i Sverige och internationellt. 10

11 Under perioden maj till och med juli 2010 gjordes totalt 540 ansökningar om varumärkesskydd jämfört med 314 under motsvarande period 2009, en ökning med 72 %. Ansökningarna görs dock i allt större utsträckning internationellt; de som görs i Sverige har minskat med hela 26 %. Det är glädjande att se att svenska företag är fortsatt aktiva att söka varumärkesskydd, eftersom det ger en tydlig indikation på att man nu ser positivt på marknadsläget. Uppgången i ansökningar av varumärkesskydd som vi nu ser är minst lika dramatisk som nedgången under , säger Peter Friedrichsen, VD, Bergenstråhle & Lindvall AB och företrädare för Sepaf. Även antalet ansökningar om design- och patentskydd ökar, även om ökningen för dessa inte är lika stor som för varumärkesskydd. Antalet designansökningar har ökat med 16 % och patentskydd med 3 % under de senaste tre månaderna jämfört med motsvarande period För mer info: PRESENTKORT SKAPAR MERFÖRSÄLJNING OCH LOJALITET Presentkort skapar merförsäljning och lojalitet. Presentkortsmarknaden (och med det menas förbetalade värdehandlingar, inte papperskopior) expanderar hastigt. Men detta är inte det enkla svaret: kortet är bara ett sätt att engagera konsumenten. Hur du kan utnyttja detta är vad som kan generera lojalitet om du anammar de bästa lösningarna som har visat sig fungera gång efter annan. Ett presentkortsprogram kan enkelt särskiljas från den flora av andra kort som konsumenter möter varje dag, och kan användas för att generera både lojalitet och omsättning. Om man ser till de senaste undersökningarna i England, USA och Kanada, så förefaller det som att konsumenterna faktiskt genuint uppskattar korten, och att denna marknad kommer fortsätta att expandera. Medan några föredrar en noga utvald och trevligt inslagen present, så är det samtidigt många som hellre skulle välja den valmöjlighet som ett presentkort medför. Och det är uppenbarligen enklare att köpa ett presentkort än att välja en passande present, vilket i sig torde garantera försäljning. Presentkort är en ordinarie del av detaljhandeln numera, och deras popularitet hjälper vilket företag som helst att bygga konsumentlojalitet. Det är inte bara konsumenter som köper presentkort till familj och vänner, företag ökar också sin användning av presentkort. ÄNDRA KONSUMENTENS BETEENDE... Men den verkliga knäckfrågan för detaljhandlare är hur presentkort påverkar konsumentens köpbeteende. I en undersökning gjord av American Express över konsumenter som köpte presentkort till andra svarade de enligt följande: 62 % förväntade sig slippa besöka så många affärer, 60% förväntade sig köpa mindre faktiska varor som presenter, och 92 % sa att presentkort har ändrat deras sätt att shoppa. Mer än hälften i undersökningen sa att de köper presentkort för att de föredrar att ge mottagaren möjlighet att välja själv. 11

12 Och när det kommer till att utnyttja värdet på det mottagna presentkortet är den idealiska situationen för handlaren att konsumenten spenderar mer än vad kortet är värt. Alltså genereras helt gratis merförsäljning ofta från en nyförvärvad konsument. PRESENKORT KAN SÄRSKILJA DIG FRÅN DINA KONKURRENTER... Det finns ett flertal sätt att särskilja ditt presentkortsupplägg från den stora massan: 1. Återladda bonuserbjudanden För kort som ersätter kontanter och fordrar att konsumenten återladdar sina kort, kan bonus utfärdas när de väljer att ladda sitt kort. Ett utmärkt sätt att uppmuntra till återladdning är att lägga till meddelanden på kvittot när värdet på kortet börjar närma sig eller är noll. 2. Skräddarsydda erbjudanden på kassakvitton En annnan möjlighet är att använda erbjudanden via kassakvittot som en del av ett presentkortsprogram. Dessa kan tex användas för att styra konsumenten till områden som behöver en ökning. Eller, ännu bättre, gör erbjudandet användbar enbart under den tid av dagen då omsättningen annars är låg. 3. Tävlingar/promotion Handlare kan använda olika typer av marknadsföring för att öka intressevärdet för ett traditionellt presentkortsprogram. Exempelvis kan en tävling skapas, med möjlighet till olika vinster när ett presentkort blir inlöst ett utmärkt sätt att öka merförsäljningen. DAGLIGVARUHANDELN SLARVAR MED PRISER Konsumentverket har med hjälp av konsumentvägledare i 35 kommuner undersökt 291 butiker över hela landet. Resultatet var otillfredsställande på två punkter: För nio procent av varorna i undersökningen var det svårt att hitta priset, eller så hittades det inte alls. För jämförpris var motsvarande siffra 15 procent. I sex procent av de undersökta varorna skilde sig priset på hyllkant från priset i prisfrågeterminalen, det vill säga det pris man betalar i kassan. Motsvarande siffra för jämförpris var nio procent. Undersökningen är en granskning av hur dagligvaruhandeln följer prisinformationslagen. För att göra det lättare för branschen att förstå hur lagen ska tillämpas har Konsumentverket tidigare delat ut en vägledning där det framkommer klart och tydligt vilka regler som gäller på området. Sammantaget visar resultatet av undersökningen dock inte på någon nämnvärd förbättring jämfört med Konsumentverkets tidigare undersökningar. 12

13 Det är inte acceptabelt att konsumenter fortfarande får felaktig information om pris och jämförpris. För att man ska kunna veta vilken vara som är den förmånligaste är det självklart att priset anges på ett korrekt och begripligt sätt. Vi kan också se att det faktiskt är fullt möjligt för butiker att ha en väl fungerande prisinformation, säger Gunnar Larsson, Konsumentverkets generaldirektör och KO. HÖGSTA STUDIELÅNEN I STORSTÄDERNA Stockholmarna har återigen de högsta studielånen i Sverige. Lägsta skuldnivån finns i Jönköpings län. De högsta genomsnittsskulderna för studielånen finns i storstadslänen. Stockholms län toppar listan. Därefter kommer Uppsala, Skåne och Västra Götalands län. Lägst skuldnivå har låntagarna i Jönköpings, Dalarnas och Gävleborgs län. I början av året fick drygt 1,4 miljoner personer besked om nivån på studielånen eller hur mycket de ska betala Totalt är låntagarna skyldiga svenska staten cirka 183 miljarder kronor. Trendbrott 2009 Fram till 2009 hade antalet personer som tog studielån minskat i fyra års tid. Förra året skedde ett trendbrott. Då ökade antalet personer som tog studielån med åtta procent, eller personer. Det hänger ihop med lågkonjunkturen och att regeringen tillsatt fler utbildningsplatser. Våra prognoser tyder på att trycket kommer att vara fortsatt högt i år, säger Magnus Forss, chef statistik- och utvärderingsenheten vid CSN. Vanligtvis brukar CSN:s kunder betala in sina pengar kvartalsvis. Har man blivit arbetslös och fått en betydligt lägre inkomst finns möjligheten att få nedsättning av årsbeloppet. Fler med nedsättning Under 2009 fick fyra procent fler, cirka personer, nedsättning jämfört med året innan. Det är viktigt att höra av sig så fort som möjligt ifall man inte klarar av sina inbetalningar. Då är det oftast lättare att lösa situationen än i ett senare läge, säger Magnus Forss. Sedan november 09 erbjuder CSN kunderna att betala med e-faktura, sedan dess har personer börjat använda möjligheten. CSN har hittills i år skickat ut cirka årsbesked och betalningsplaner elektroniskt. 13

14 GENOMSNITTLIGA STUDIELÅNEN I KRONOR PER PERSON OCH LÄN DEN 1 JANUARI Stockholm Uppsala Skåne Västra Götaland Västerbotten Östergötland Gotland Halland Västmanland Kronoberg Norrbotten Örebro Södermanland Jämtland Värmland Blekinge Västernorrland Kalmar Dalarna Gävleborg Jönköping Hela landet Utlandsbosatta Alla låntagare SMÅFÖRETAGARE TYCKER KOMMUNER SKA FRÄMJA LOKALT NÄRINGSLIV 85 procent av Sveriges småföretagare tycker att kommuner ska gynna det lokala näringslivet i sina inköp. Det visar Visma Infolines senaste webbenkät. Med anledning av nyheten att var fjärde svensk kommunpolitiker, enligt en pågående undersökning från Växjö universitet, kan tänka sig att kringgå lagen för att ge lokala företag fördelar ställdes följande fråga på Visma Infoline: "Tycker du kommuner ska gynna lokala företag i sina inköp och beställningar?" Hela personer i småföretagarbranschen tyckte till i webbenkäten. 85 procent svarade ja på frågan och 15 procent svarade nej. Visma Infoline är en nyhets- och informationstjänst med cirka dagliga läsare, huvudsakligen i företag med färre än 20 anställda. 14

15 SVENSKA CHEFER ÄR DÅLIGA PÅ ATT UTVECKLA ENTREPRENÖRSANDA PÅ ARBETSPLATSEN På en typisk Svensk arbetsplats idag är: En majoritet av personalen anser att uppsatta mål borde följas upp bättre tillsammans med de anställda. 2/3 av de anställda anser att man inte får riktig möjlighet att utöva en aktiv medarbetarroll och bidra till utveckling och förbättring. Hälften av de anställda anser att företaget inte har ett bra system för hur man fångar upp idéer och förslag från medarbetarna. En stor majoritet av de anställda anser att det inte finns belöningssystem som stimulerar till en aktiv medarbetarroll på arbetsplatsen. Mer än hälften av de anställda anser att chefen borde bli bättre på att skapa en arena för hur en aktiv medarbetarroll ska utövas. Ovanstående är några av resultaten från de hundratals arbetsplatsanalyser som Active Employees genomfört, både hos privata företag och inom offentlig förvaltning. Det finns alltså stor anledning till eftertanke. Allas vilja och förmåga att bidra till utveckling och förbättring är en avgörande framgångsfaktor för den egna verksamheten och också för hela Sveriges näringsliv. Då räcker det inte med att det är en principfråga som alla håller med om. Det ska fungera så i praktiken! Ledarskapet måste utvecklas! Entreprenörsanda på arbetsplatsen är beroende av chefens vilja och kompetens i ledarrollen. Det måste finnas ett ledarskap, som utgår från de faktorer som skapar en aktiv medarbetarroll. Om inte det fungerar, så blir resultat dåligt. GAMLA TELEFONVANOR KOSTAR SVENSKEN TUSENTALS KRONOR Det är främst av gammal vana som svenskarna fortfarande har både fast och mobil telefoni, trots att det kostar dem tusentals kronor i onödan. Att man kan spara över kronor om året på att flytta över sitt hemnummer till mobilen är det få som vet om. Det visar en undersökning som genomförts av Novus Opinion på uppdrag av mobiloperatören 3. Även om de flesta idag inte behöver både fast och mobil telefoni, har 83 procent av svenskarna fortfarande dubbla abonnemang. Bara 14 procent har enbart mobiltelefon. Detta trots att det finns tusentals kronor att tjäna på att flytta över hemnumret till mobilen och bara ha ett enda abonnemang. Och det är de gamla invanda mönstren som är det främsta skälet. Det framgår av en undersökning genomförd av undersökningsföretaget Novus Opinion på uppdrag av mobilteleoperatören 3. 15

16 Av dem som har både fast och mobilt abonnemang svarar 56 procent att gammal vana är en viktig eller mycket viktig faktor till att de fortfarande har kvar det fasta abonnemang. 56 procent tror också att det är billigare att använda fast telefoni än mobiltelefonen. Av svaren i undersökningen att döma finns det en del kunskapsluckor när det gäller den egna telefonin. Undersökningen visar att det finns en missuppfattning bland konsumenterna om både mobila och fasta telefonabonnemang, såväl när det gäller villkor som priser och täckning. Att ha kvar den fasta lösningen för att det till exempel skulle vara billigare stämmer helt enkelt inte längre, säger Peder Ramel, koncernchef på 3 Skandinavien. Konsumenten får dessutom en mer flexibel lösning. Över hälften av de tillfrågade skulle gärna lämna det fasta abonnemanget och flytta över hemnumret och ha enbart mobilt abonnemang om det fanns pengar att spara på det. Och det gör det - så mycket som över kronor om året - men enligt svaren att döma i undersökningen verkar de flesta vara omedvetna om detta. I undersökningen framkommer också följande: I östra Mellansverige är det minst vanligt att ha både fast och mobilt abonnemang (78 procent), och vanligast i Västsverige (89 procent). I östra Mellansverige bor också de flesta som har enbart mobil (19 procent). Obs! Stockholm ingår inte i östra Mellansverige. Det är i Sydsverige som människorna tycker det är viktigast med fast abonnemang för huslarmets skull. Det är det inte alls för personer i mellersta Norrland. Flest personer i storstäderna terroriseras av telefonförsäljare. 43 procent menar att det är telefonsäljare de oftast får samtal från på den fasta telefonen. Fler män än kvinnor kan tänka sig att gå över till enbart mobil telefoni om det går att spara kronor om året på att flytta över hemnumret till mobilen. BOKFÖRING UTAN DEBET OCH KREDIT - NU ÄVEN FÖR AKTIEBOLAG För två år sedan lanserade Visma Spcs bokföring och fakturering utan kontoplan och utan debet och kredit. Programmet var avsett för enskilda firmor och blev en succé. Nu kommer efterföljaren med samma smarta upplägg men för aktiebolag. I Visma Eget Aktiebolag kan det lilla företaget sköta både fakturering och bokföring. Dessutom skapar programmet alla underlag som behövs för deklaration och årsredovisning. Det gör programmet till ett komplett hjälpmedel för ägare till mindre aktiebolag. Stor framgång för föregångare - Föregångaren, Visma Enskild Firma, har blivit en stor framgång och en riktig försäljningssuccé, säger Rolf Dahlberg, vd i Visma Spcs. Nu fortsätter vi på den vägen 16

17 genom att även ge dem som startar eller redan driver mindre aktiebolag samma möjligheter att effektivisera kontorsjobbet. I Visma Eget Aktiebolag behöver företagaren inte hålla reda på en massa kontonummer och inte heller fundera över om ett belopp ska skrivas i debet eller kredit. Det räcker att löpande under året registrera de utbetalningar bolaget gör och de inbetalningar som bolaget tar emot. Resten tar programmet hand om. Precis som när det gäller programmet för enskilda firmor förutsätter Visma Eget Aktiebolag att verksamheten bokförs enligt den så kallade kontantmetoden. Detta i sin tur innebär att årsomsättningen inte får vara högre än 3 miljoner kronor och att räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. Uppemot aktiebolag uppfyller de kraven. Kompletterar befintligt sortiment - Det är med andra ord en stor och viktig målgrupp, säger Rolf Dahlberg. Samtidigt vet vi att många företag av en rad olika skäl föredrar eller måste arbeta med något större program och för dem fortsätter vi självfallet att utveckla våra övriga ekonomiprogram. För mer information: KOOPERATIVT FÖRETAGANDE FÖRNYAR NÄRINGSLIVET Kooperativt företagande är en av näringslivets uppstickare. Det gör inbrytningar i allt fler branscher, växer snabbast, överlever längst och frigör entreprenöriella resurser bland otraditionella företagare. Det visar en ny rapport från Coompanion. I ett kooperativt företag är det tre eller fler personer oftast i företagsformen ekonomisk förening som äger och driver företaget, styr det demokratiskt och deltar i verksamheten. Coompanion, den företagsrådgivare som på 25 platser i landet hjälper grupper som vill starta företag tillsammans, har sammanställt siffror från bl a SCBs och Bolagsverkets register samt Nuteks attitydundersökningar kring företagande. I den rapport som nyligen publicerades visar man att kooperativt nyföretagande gör inbrytningar på allt fler områden - den senaste femårsperioden har nya kooperativa företag etablerats i 300 branscher, vilka finns i 19 av de 21 huvudbranschgrupperna. Breddningen sker samtidigt som tillväxten är hög. Antalet ekonomiska föreningar har under den senaste 10-årsperioden växt dubbelt så snabbt som aktiebolagen och de enskilda firmorna. Närmare bestämt med 47 procent jämfört med de enskilda firmornas 21 procent och aktiebolagens 23 procent. Tillväxten kommer troligen att fortsätta. De flesta som kan tänka sig att driva företag vill nämligen helst göra det tillsammans med andra, 72 procent. Grupper som idag är underrepresenterade bland nyföretagarna är särskilt positiva. Fler kvinnor vill till exempel starta företag om de kan göra det tillsammans och 18 procent av de kooperativa företagens styrelser är jämställda. Det är tre gånger fler än aktiebolagens 6 procent. 17

18 De kooperativa företagen har vidare en hög överlevnadsförmåga. Det är under den senaste 10-årsperioden färre ekonomiska föreningar som lagt ned verksamheten, jämfört med aktiebolagen och de enskilda fírmorna. För mer info: PENSIONERADE MÄN HAR MEST PÅ BANKEN Äldre män har större finansiella besparingar än både jämnåriga kvinnor och yngre personer. Chansen att ha ett stort sparkapital ökar också om man bor i Stockholmsområdet eller i vissa Skånekommuner. De finansiella tillgångarna är mycket ojämnt fördelade. Den tiondel av befolkningen som har störst finansiella tillgångar stod för 71 procent av dem år Den rikaste hundradelen ägde 32 procent. Bankkonton, aktier och fonder stod tillsammans för närmare 90 procent av de totala finansiella tillgångarna. Resterade utgörs av obligationer, kapitalförsäkringar och andra finansiella instrument. Det finansiella sparandet är relativt jämt fördelat mellan kvinnor och män i åldrarna fram till cirka 65 år, mätt som medianvärde (det mittersta värdet). Men i åldrarna däröver är nivåerna helt olika för kvinnor och män. Männens tillgångar växer för årskullarna fram till 90-åringarna. Kvinnornas blir i huvudsak mindre med ökad ålder. Bland åringar låg mäns medianvärde för finansiella tillgångar på mellan och kronor. Motsvarande för kvinnor var runt kronor. Trots könsskillnaden har både kvinnor och män i denna ålder nivåer som överstiger den yngre befolkningens, vars sparande är betydligt blygsammare. Exempelvis hade åringar runt kronor i medianvärde. Personer under 30 år hade kronor eller mindre. Statistiken speglar förhållandena den 31/ , det vill säga före finanskrisen och nedgången på de finansiella marknaderna under Mellan fjärde kvartalet 2007 och tredje kvartalet 2008 minskade värdet på hushållens aktier och fonder med närmare 30 procent enligt SCB: s Finansräkenskaper. Störst och minst sparande i Stockholm och Skåne Både de rikaste och de fattigaste kommunerna, med avseende på invånarnas finansiella tillgångar, ligger i Stockholms och Skåne län. Stockholmskommunerna Danderyd, Lidingö, och Täby samt Skånekommunerna Lomma, Vellinge och Båstad toppar listan. Danderyd ligger allra högst med ett medianvärde på kronor i finansiella tillgångar för befolkningen över 20 år. I botten av kommunlistan finns kommuner som Botkyrka, Landskrona, Malmö och Södertälje, där medianvärdet är runt kronor. 18

19 PRIVATJET, LUSTJAKT OCH LYXBIL ÄR VAD DOLLARMILJONÄREN LÄGGER MEST PENGAR PÅ När världens dollarmiljonärer ska spendera lägger de största delen av sina pengar på privatjets, lustjakter och lyxbilar. Konst, juveler och klockor står också högt i kurs. Men även själen ska ha sitt och dollarmiljonärerna unnar sig gärna exklusiva resor som ger en upplevelse utöver det vanliga. Medlemskap i exklusiva klubbar och investeringar i sport- och idrottsklubbar slukar också dollarmiljonärernas pengar. Det visar World Wealth Report från Capgemini och Merrill Lynch, som inkluderar topplistan över vad världens dollarmiljonärer spenderar sina pengar på. Trots ökade kostnader och oro på den finansiella marknaden så fortsatte världens dollarmiljonärer att spendera pengar på lyxkonsumtion under Privatjets och lustjakter, lyxbilar, konst och juveler ligger högt upp på inköpslistan. Preferenserna skiljer sig emellertid åt mellan olika världsdelar. Européer och latinamerikaner köper gärna modern konst och investerade nästan dubbelt så mycket i tavlor och skulpturer som övriga världsdelar. I Mellanöstern och Asien ligger istället juveler, ädelstenar och klockor på lyxkonsumtions-toppen. Lustjakter är överlägset mest populära i Mellanöstern samt bland ryska dollarmiljonärer medan nord- och latinamerikaner är svaga för privatjets. Men det är inte bara prylar som dollarmiljonärerna konsumerar. Samtidigt som den övre medelklassen börjar få råd att köpa lyxartiklar så väljer de rika att skilja sig från mängden genom att åka på lyxiga resor som erbjuder en upplevelse utöver det vanliga. Det kan vara en blixtresa till Italien för racerkörning av en Ferrari, eller en treveckors äventyrsresa jorden runt med exklusiva stopp i nationalparken Serengeti i Tanzania och i Perus Machu Picchu. Även välgörenhetsresandet ökar och fler dollarmiljonärer ägnar sig åt donationer och annan hjälp till fattiga länder. De senaste två åren har den typen av resande ökat med 15 procent. Lyxkonsumtionen ser ut att fortsätta även under Lyxindustrin tenderar att reagera sent på ekonomiska nedgångar. Analytiker spår att det växande välståndet och den ökande efterfrågan i Asien, Östeuropa och Mellanöstern kommer att fortsätta att uppväga lågkonjunkturen i väst, säger Jonas Vedung, ansvarig för affärsområdet Kapitalförvaltning på Capgemini Consulting i Sverige. Topplistan på vad dollarmiljonärerna lägger mest pengar på när de lyxkonsumerar: 1. Privatjet, lustjakt, lyxbilar och andra exklusiva samlarobjekt. 2. Konstverk 3. Juveler, ädelstenar, klockor 4. Exklusiva resor som erbjuder en upplevelse utöver det vanliga 5. Övrig lyx såsom haute couture, designprylar, sportlag, vinsamlingar, privata gym och medlemskap i exklusiva klubbar. 19

20 NY SVERIGEBUTIK SATSAR PÅ MILJÖN En ny e-handel har sett dagens ljus och Sverige lanseras på ett nytt och miljövänligt sätt. Swedish Details är den nya Sverigebutiken på nätet. På erbjuds kunden sammansatt svenskhet genom trendledande, inspirerande och miljömässiga svenska, design- och hantverksprodukter. Hos Swedish Details finns även servicetjänster - personlig guide i Stockholm. Produkter - för den medvetna Hos Swedish Details samsas klassiska, moderna och trendiga produkter för hemmet, stilen, barnen och smaken. Både nya produkter och vintage. - Att få visa upp Sverige på det här miljövänliga sättet utan att tumma på kvalitet, tradition och design känns helt rätt. Vårt motto är att inte fylla världen med fler onödiga saker - utan bara användbara och uppskattade detaljer. Under varje produkt kan kunden enkelt se vilken miljöcertifiering varan har. Vi har valt att vara väldigt tydliga, så att kunden kan vara helt säker på vad den köper, säger Annika Sundin, VD, Details from Sweden AB, som står bakom varumärket Swedish Details. Swedish Details jobbar med flera anrika varumärken, såsom Skultuna och Almedahls. Sajten erbjuder också nya varumärken på stark frammarsch, såsom Brokiga och Sassabrassa. Dessutom finns nya aktörer som producerar handgjort - helt exklusivt för Swedish Details, såsom Confusing (Sverigesmycken, Sverigefat) och Swedish Grandma (Sverigemössor, Sverigehalsdukar och Sverigesockor). - Vi tar Sverige ut i världen på ett helt nytt sätt. Med Swedish Details kan man laga äkta svenskt lantbröd i New Dehli eller göra klassisk blåbärsglass i Nice. Eller så kan man bära en helt unik, hemstickad mössa, i San Fransisco eller duka fram ett fat i Peking som man blir helt ensam om, säger Annika Sundin. Personlig guide - för den kräsna Swedish Details erbjuder såväl svenska som utländska besökare personliga guider i Stockholm. Unikt för Swedish Details är att kunden själv väljer sina destinationer för sin guidetur. Allt bokas direkt på Den personliga guiden möter upp vid avtalad plats och tar sedan med kunderna på en helt skräddarsydd guidetur. - Kunden väljer själv hur turen ska läggas upp. Antingen väljs några av Stockholms tjugo populäraste sevärdheter, eller så föreslår kunden egna platser. Våra professionella guider lyssnar in kunden och lägger sedan upp den oförglömliga turen, avslutar Annika Sundin. 20

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Kontakt: Blocket: Linnéa Aguero, 072-503 32 31, linnea.aguero@blocket.se HUI Research: Jonas Arnberg, 08-762 72 90, jonas.arnberg@hui.se Andrahandsknaden på nätet går

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Inledning Fikarapporten 2013

Inledning Fikarapporten 2013 Fikarapporten 2013 Inledning Fikarapporten 2013 Det är den lilla pausen från alla måsten, chansen att mötas och umgås på riktigt, stunden då vi delar allt från drömmar och hemligheter till skvaller och

Läs mer

Rapport Oktober 2013 HALLAND

Rapport Oktober 2013 HALLAND Rapport Oktober 2013 HALLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Svenskarnas sparformer och sparplaner

Svenskarnas sparformer och sparplaner LänsSpar Länsförsäkringar Våren 2005 Riksdel Svenskarnas sparformer och sparplaner Kort sammanfattning: Sparviljan minskar, inte sedan hösten 2003 har så få uppgett att de tänker öka sitt sparande på ett

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

1 000 svenska bönder om konjunkturen

1 000 svenska bönder om konjunkturen 1 000 svenska bönder om konjunkturen Trots positiv tendens: Majoriteten av 1 procent av lantbrukarna upplever att lönsamheten är ganska dålig eller mycket dålig. Efter tre års negativ trend finns förhoppningar

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans Långsam minskning av storbankernas dominans Hushåll med bolån bör plocka russinen ur kakan! Ett genomsnittligt hushåll i Stockholm kan spara nära 2.500 kronor per år på att överföra sitt bolån från en

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

LANTBRUKS BAROMETERN. 1 000 svenska bönder om konjunkturen

LANTBRUKS BAROMETERN. 1 000 svenska bönder om konjunkturen LANTBRUKS BAROMETERN svenska bönder om konjunkturen Sveriges lantbrukare tror på en något mer lönsam framtid Sju av tio lantbrukare upplever att lönsamheten är ganska eller mycket dålig. Förhoppningen

Läs mer

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011 Stora upphandlingar och små företag Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Små företag hindras av stora upphandlingar... 2 Skillnader mellan företagsstorlekar... 3 Länsvisa

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 Vad blev det för pension 211? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 S1197 11-4 Sammanfattning Vad blev det för pension 211? är den tredje rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet Rapport Drömjobbet 2010 Ingenjör är drömjobbet En av tio yrkesverksamma (11%) svarar att det nuvarande jobbet är deras drömjobb! Resterande nio har drömmarna någon annanstans. Bland yrkesverksamma är det

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

Stark inledning på det nya e-handelsåret

Stark inledning på det nya e-handelsåret + 13 % e-barometern Q1 2010 Stark inledning på det nya e-handelsåret Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010 Sveriges villaägare om privatekonomin 2011 Rapport december 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Kärlek och pengar 2015. En undersökning om ekonomi och kärlek. Vi behöver prata mer om pengar.

Kärlek och pengar 2015. En undersökning om ekonomi och kärlek. Vi behöver prata mer om pengar. Kärlek och pengar 2015 En undersökning om ekonomi och kärlek. Vi behöver prata mer om pengar. KÄRLEK OCH PENGAR 2015 1 SBAB PRIVATEKONOMI 10 FEBRUARI 2015 Vardagsekonomi en vanlig källa till konflikt Matkostnader

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

VD-löner 2009. Mars 2010

VD-löner 2009. Mars 2010 VD-löner 2009 Mars 2010 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer 1 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer har drygt 59 000 medlemsföretag. Två av tre företag är

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?... 2

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Sedan några år gäller nya och enklare regler för bokföring i enskilda firmor. Samtidigt med förenklingarna infördes ett krav på att alla firmor måste göra ett riktigt

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Pressmeddelande 13-09- 16

Pressmeddelande 13-09- 16 Pressmeddelande 13-09- 16 Nordisk undersökning om matsvinn: Svenskar slänger oftast mat Svenskar är mest benägna i Norden att kasta livsmedel. Minst benägna att slänga mat är finländarna. Men det är framför

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Pressmeddelande. 4 september 2013

Pressmeddelande. 4 september 2013 Pressmeddelande 4 september 2013 Trots tunnare plånbok har unga mer koll på pengarna Tonåringars köpkraft har försämrats de senaste fem åren. Trots det uppger fler än tidigare att pengarna räcker. Fyra

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 40 du&co 3 2009 Packat och klart du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 6 tips för bättre e-handel Fixar fotoalbum på distans Bättre överblick med katalog Så hjälper Posten dig du&co 3 2009 41

Läs mer

Använder ej internet

Använder ej internet Rapport från Företagarna Bakgrund... 2 Så gjordes undersökningen... 2 Internetanvändning... 3 Försäljning via internet... 6 Betalningar via internet...8 Uppgiftslämnande och regel-värk... 9 Behövs mer

Läs mer