Tddoh. December 1982 Nytryck september Rapport 2 TELEBILD. Erfarenheter från näringslivets teledataförsök. Göran Asplund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tddoh. December 1982 Nytryck september 1984. Rapport 2 TELEBILD. Erfarenheter från näringslivets teledataförsök. Göran Asplund"

Transkript

1 Tddh December 1982 Nytryck september 1984 Rapp 2 TELEBILD Erfarenheter från näringslivets teledataförsök Göran Asplund

2 ; - m^ -..: : - y. December 1982 Nytryck september 1984 Rapp 2 n TELEBILD Erfarenheter från näringslivets teledataförsök Göran Asplund

3 INNEHALL Intduktin Principskiss fö e l e d a t a 5 Några exempel på teledatasid r 7 1. Teledata - vadä r det? Varför teledata? Teledata - en medlem i familjenn y a Elektniska Medier Vadkan teledata användas till? Teledata i lika länder - en k översikt Aktörer chllfördelning i den svenska teledatautvecklingen Fallbeskrivning av Telebild-pjektet Våren Smmaren Hösten Januari-mars Resultat från utvärdering av pjektet Telebild 26.1 Summering av resultaten av utvärderingen 26.2 Upplevda pblem under pjektet Telebild 27. Pjektets psitiva resultat 2 4. Marknadsmöjligheter ch tjänster lämpliga för kmmersiell verksamhet i Telebild Infrmatinsspridning Telebild-matrisen - en utgångspunktför utveckling av eknmisk infrmatin i Telebild Interaktiva tjänster Datakmmunikatin Meddelandeförmedling Telebild pblemlösning 4 5. En skiss över marknadsstrategi ien kmmersiell teledatadrift i Svenska Telebild AB Marknadsförutsättningar Delmarknader ch tjänstefrmer Telebilds förhållandill andra teledataaktörer Marknadsstrategi 48 Appendix Deltagare i Telebild-försöket 51 Bilaga A Teledata ch Datavisin 55 B Diskussin m rappen 61

4 INTRODUKTION Denna rapp redvisar erfarenheter från försöksverksamheten med Telebild inför staandet av en reguljär verksamhet hösten Telebild är ett praktiskt exempel på utnyttjandet av ett nytt kmmunikatinsmedium, vilket hunnit få många benämningar under sin ka histria: Viewdata, Prestel, Bildschirmtext, teledata. I Sverige lanseras en tjänst av televerket under namnet Datavisin. Rappen har utarbetats av ekn dr Göran Asplund ch bygger på enkäter ch diskussiner med dem sm varit engagerade i försöksverksamheten. Han svarar själv för Innehållet. En preliminär versin av rappen har varit föremål för diskussin vid ett seminarium, sm refereras i en bilaga skriven av P G Hlmlöv. I en annan bilaga sammanfattas televerkets bschyr m Datavisin. Beil Thrngren Ordförande TELDOK Redaktinskmmitté

5 Principskiss föeledata INMATNING ÖVERFÖRING LAGRING ÖVERFÖRING MOTTAGNING Särskild redaktin; (t ex tidning) inmatningsterminal telefnlinje telefnlinje Kntr ; tv-apparat Datavisin (i teledatadatr) telefn- ' linje Kntr : persndatr Kntr ; persndatr telefnlinje Kntr ; Talebild Pstel D specialterminal "gateway" linje Knferensrum: strbilds-tv Bank; specialterminal hyrd telefnlinje Bank: strdatr tn

6 TélebiI d / T T 9160 AFFÄRSIN- FORMATION O Btsi mitirrai H H i m r a B i m s n s m FÖRETAGS- TJÄNSTER 1 INFORMATIONS PRODUCENTER Mnnmami^aanmmi MEDDELANDEN TILL PROJEKT- DELTAGARNA SENASTE NYTT BRAND I KÄRNKRAFTVERK Tag TELEBILD 9160A * T" I BI m i r B H U V U D M E N Y Affärsinfrmatin NYHETER: In-,u t r i k e s c h näringsliv. Kmmentarer. FINANSIELLA MARKNADER: Börs, valutr, placeringsfrmer SVENSK EKONOMI: Faktach aktuella bedömningar INTERNATIONELL EKONOMI: Expmarknader mm wmamnmimmwuiuimmiwuiimmmn 5 FÖRETAGSTJÄNSTER 6 TELEBILD: En presentatin 7 INFORMATIONSLÄMNARE HUKkaaaidauaaaüEi ANNONSPLATSER I TELEBILD BOKAS HOST O O M A S TANK TEL IIIIMKIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIWIIIIWIM1IMI IMIIIIM iiaillllllllllm : /

7 8 TELEBILD TELEBILD IHMMB EN PRESENTATION 1 Pjektets bakgrund ch syfte 2 Deltagande -företag ch rganisatiner Pjektledning, arbetsgrupper mm 4 Sökteknik i teledata 5 Teledata i andra länder 6 Kurser, knferenser, seminarier m teledata 0 Huvudmenyn DIN BTLL'10ASTE TELEDATA FRÄN LUXOR I MOTALA KOSTAR BARA 65:- TAG 9 FR INFO SVENSKA DAGBLADET I TELEBILD unwautmkihmhaaccihmiaaui INRIKES TT-NYHETER UTRIKES TT-NYHETER NÄRINGSLIVS- NYHETER BOKSLUT, DEL- ÄRSRAPPORTER PUBLICERADE I SvD W VEM GÖR VAD I SVENSKT NÄRINGSLIV? VÄDRET I KORTHET PUBL. I SvD SvD INTERNT TELEBILDS HUVUDMENY

8 TELEBILD/SJ ïaak'sîïïiiiir 1, TIDTABELLER Huvud1 i n j e r n a 2, BILJETTEXP. öppethal1a n d e BILUTHYRNING 4. Götebrg 5. Malmö 6. Stckhlm 7. Sundsval 1 PARKERING.i,iiitiiL;,w«i.iiinji,um TELEBILD/SAS TIDTABELLER Tidtabellen mellan tvä destinatiner pâ SAS linjenät nör du genm att slå följande * AVRESEORT OCH DESTINATION direkt efter varandra utan mellanslag pä svenska # Exempel *STOCKH0LMKöPENHAMN#

9 10 TELEBILD/SAF Löner chp r i s e r 1. Inflatinen i Sverige ch OECD Smâspararens kapit a lti11v ä x t. Industriarbetarens reallön 8. Eknmiskt lexikn *01 Kapit e lf ö r t e c k n i n g 0 Telebilds huvudmeny 9 SAFs huvudmeny nsiin n msti Was m mm m B BiiilH ÜJ UMIKJ TELEBILD/S-E~Banken AKTUELLA PLACERINGSFORMER 2. VALUTAKURSER. OFFICIELLA DISKONTON 4. SVENSK EKONOMI 5. MEST OMSATTA AKTIER 6. S-E-BANKEN (övriga tjänster)

10 11 TELEBILD/SI A * Branschdata Tillverkningsindustri 01 Livsmedels-, dryckesvaruch tbaksindustri 02 Textil-, beklädnads-, läder ch lädervaruindustri 0 Sågverk 04 Trähus- ch byggnadssnickerii n d u s t r i 05 Trämöbelv a r u i n d u s t r i 06 Massain d u s t r i 07 Pappers- ch pappindustri Pappersvaru- ch pappvaruindustri 09 Grafisk industri 10 Kemikalie-, gödselmedelsch plastindustri 11 Annan kemisk industri 12 Petleumraffinaderier 1 Fs # TELEBILD/Exprâdet * EXPORTRÅDETS MARKNADSINFORMATION Ange land med tvä siffr A C Albanien 01 Canada 16 Algeriet 02 Centralamerika Angla 0 Chile 18 Argentina Clmbia 19 Australien Cuba B Cypern 21 Bahamas 06 D Bahrein 07 Danmark 22 Bangladesh DDR Belgien E Belize 10 Ecuadr 24 Benin 11 Egypten Btswana Elfenbenskusten. 26 Brasilien... 1 Etipien 27 Bulgarien F Burma Finland Exprådets meny 29 Fs tt

11 12 TELEBILD/SRF * REKLAMATIONSBEDÖMNING, TOLKNINGAR SAKREGISTER "Aktersegling" Avbruten resa 02 Avvikande frän resegrupp 0 Avvikelser frän svensk htellk u lt u r 04 Barnservice OS Bul1e r 06 Chaerflyg, krav pä t&r 07 Dir e k tf l y g 08 "Enklare pensin" 09 Fantasibenämningar pä htellrumskategrier 10 / SRF:s meny 00 Fs # TELEBILD/Luxr AB LUXOR INDUSTRI ELEKTRONIK HAR DEN HETA HÄRDVARAN 65 knr låter kanske verkligt, men mer kstar inteledatamdulen till ABC-SO. För mer infrmatin : 1. ABC MEDDELANDE 2. ABC PROV. BILLIG TELEDATATERMINAL 4. TV-TILLSATS 5. LUXOR

12 ut <+ -«. ti 0. 0 O) 7? a> Z : "5 Vi 01: TT " I u a - J. O) D. m c+ r+ Oi < ' JT C >: O.. m -s vt vt fl> -t.. -tt" O : -J > vt -tt lct TT fd «c* Vt - TT Oi Oi -hc+ -t>a> ita CD t -s -a Q. 01 i -i fl> ->. - Î CL Vt CD r* 7<r c. n Q. "5 fd - Î C» f+ - Q. ct TT O. m» c+ f + - '01 < < : i: ~HQ - 01 (O «/» U> -t) M O O TT-S DI0«< Q. 01 m. c+ - m Vt 'S <»m > m -J -j < vt OJO > (D -J «û -hm : "5 S M ai: - <->. O 01 -i ~i Q. fl) Vt ' J m - i (D fl) CL CL O. m ^ 8- ci- fl> ' m Oi Oi O. CL tt m i f» -J n- -i» -i. Q. _J. n» n> m - Ï. A - TT rl- Oi 0 T «Oi M a tf» m ai. eu < TTtQ 01 fl) O Oie (A Qi c t O. et fl) ' tf» Vt TT -i try w. m < -.. O - h r t 0 E* T CO ** 2 O m < fl> -i 7<r 0 ' fo -' vt ta vt fl) C S=r i - î S - h a c+ Sg O O: IV «->. «/» ' U» -" fl) «a " m r+ i. O. et c t a cr - ï -' Q. "J -i. <?T -t. fl) ct (D C t fl> : (O 0 " T tf» -a 0i:-0 (D Q. "S 01 Vt -i - m i c t - fl» -J - ï - * < fl) 0ie -J ct -* fl) O "J QI «< -J et Q tf» -*(O fl) - f» -ï T CT -. DIO-t)?T O C "ï Q. 01» Ct -J - * O fl) "î fl) O. Oi: - I m -*> O-ct C_i. n> > -J.et vt *< O -J 01 TT < C -". Q. -*t -J O - I 01 i m O J fl).et < 01 e t ) 7T-0 CL ^ ^ - î Ä TT O vt O " 01 Q. U» Oi 01 - C-i. tf» C Oi: CL O" O. - î -J (D O. - < (S. (fi tf)» c t ) 01 (D ( 0 -S tf» et -*t7r -tt O:0) : 01 1 ' -ï tf» ai: 2 OI: ' c Q. O Oi c_i. et - j -" tf» - i et x -'»û - ï» 2" tf» < *. c - i < > tf»-.. ' </» > ' O." ^ 2 f* Oi O et tf» -i : T - h -» -» t-* : tf». tf» QiT ct. -» w» < tf» O tf» - ' t Q, < Oil i et -i ;$ 0 O : tf» -J tf» tf» OK et ï m O -j t«" O i: O TT O -ï -i.(0 tf» Q. CT» c - O. 01 -i -i m - tf» i» tf». tf» Oi: OI: O. ' et et et Oi ( Q Oi < 01 -ï tf» 0 -' - ï et Oi et i '.tf» < _.(< f), T T O C CJ, yr 7r Oi: et i tf» -ï tf» et T T - ï -" -J - h < -i 0)0-J. et -t> - 01 O " ' T cr O Oi et?* tf» - : -S et tf»- Q. Q.» 58 - O L c - 0 T (Q Oil * ~i -tt a. s QI: - I. - ï «a ua -i Vt *r < O* -i 7<r < -* Oi: O. Oi - h O O : -J - J r Oi: ' et Q. et 0 i Oi 01 -$» «O i I - i. -ï < O r t * ^ _ "O (Q 010 '- i: tf» 0 C - ï C t "ï ua tf» - I et < Q. tf» -" a. * XI 01 O c f O -" tf» fl) tf» T T - O - j ' CL Oi et : T - * -i j -fc -* tf» "î - «i*" Qi Oi VI ca.ua tf» tf» O O tf» -' TT - -i vt 9- < 0 T et ->' - cr Oi et Q. QI ta * x < -blû -.. CL «v» Oi et ' - H Qi w» vt -ï - - < Vt» O Oi-t» i?r ua 01 TT tf» w Oi >* i -J.» C << Oi _ -H a - ï v» ' Q. vt *r 01 C tf»?r. i Qi: "J 9 -J et < tf» et 0 i -i ^" tf» -i e_i.» * CLua 1 i: 0i:et "J < - Cj. *" fl) I"? T 0IOO - b I et i a. tf» C Oi -i c t tf» O-et 01 et si f* ' < Qi r t = CL O. : fl) et i tf) < 0 -t» Oi - j Q. - -J CLua TT -*. i. v» i - î 01 -i h 01 < mua et x - j c t i: i et - et -ï - et. -i < tf) f? O. i > = tf» et -$» O tf» m TT n X 01 Q. - et -t, -» r * a i >: < -< ; - ï et O: -$ -s c t - I. ^ tf» < 7<r -j - TT (/> ua -< - î ^" : ^ c u a i -$» tf) O O -. - * W c t a 0 - J -J r t «. *. O. et Oi - j et < vt ta «a < vt n. v» -J Q. Oi -s (O tu 01 tf) - h I : -J " < -i ^ r i et -$ -» < Oi et CT tf» O -" ^ et c= -. et TT O <» tf» -i Vt TT -. tf» et Cu-ii: > CT - h - -ï 2 i «Q ' : Oi -ï " î Oi Q.. tf» c f O ^ 0 -i 0» 7* 0 O tf» T -J et O» O tf) Q. C O. C ^ " tf» c t : -* 7«"ct 0 - * - k > tf»» - <a -i m > O 0i: n v» -h» tf» : -ï tf» -J Oi Oi» -$ ' Oi: tf» r t "ï g 0) * < -J -J - b Oi i et - ï < Oi <_. QI tf» 8 ^ Q. O J: < tf» -i pr -t r t tf) "O - h -s T T Oi «< < OI - a?<r i - j tf» -.-tt vt - «< «Q i tf» tf» -ï - a» tf» i -S tf» tf> tf» -a tf) vt 0. -i < r* vt t - ï - j X CL DJ Qi W) a» cxû tf» Q L TT 01 i» Oi tf) tf) ^ " O - tf» i :»TT -j.. tf» "a QI -ï TT» tf» i: -. -ï et i -. O i: tf» -ï ' -$» 0) > > CL C "O O ai: tf» i ^ - h i:ta -î - a ai a i tf» tf» -ï» ' c -a ua 01 i -$ QI ~i Oi - J Oi tf» r t eu: r t -s eu: Q. tf» a-ta C tf» - - i i - a eqi t - a tf» O -J i.2.8 Oi -~

13 Genm att ge återförsäljare, strkunder ch småkunder lika "sekretessklasser" kan man säkerställa att alla får rätt Infrmatin ch inte kraner åt Infrmatin de Inte skall ha. Eftersm varje abnnent har ett visst användarnummer sm anges vid uppringning av datrn, kan datrn kntllera att den sm ringer upp är behörig. Sedan kan abnnenterna ha tillgång till lika typer av infrmatin genm att de tillhör vissa grupper - s k sekretessklasser. Sm vi ser ökar snabbheten för meddelanden samtidigt sm lagringen ch överföringen blir billigare ch åtkmsten blir lättare att anpassa till mttagaren. Dessutm kan teledatamediet användas för kmmunikatin 1 båda riktningarna - dilltalade kan svara. Nya elektniska medier - teledata sm exemplifieras här, kabel-tv, satellit-tv, vide, text-tv m fl - kmmer att göra sitt Intrång av sanma skäl sm 1 st sett alla andra innvatiner: nämligen m de är billigare, bättre, enklare, snabbare ch bekvämare än didigareknlgierna för en rad funktiner i samhället. Därmed Inte sagt att de behöver vara bättre för alla ändamål ch att tidningar, brev ch andra traditinella kmmunikatinssätt helt spelat ut sina ller. Tidningar kmmer att leva kvar, men kmpletteras med nya elektniska medier ch får kanske någt mdifierad funktin. 1.2 Teledata - en medlem 1 familjen Nya Elektniska Medier Teledata är den mest vanliga termen 1 Sverige för vad sm mer tekniskt benämns "videtex". Den engelska termen är "viewdata" ch den tyska är "Bildschirmtext". Med teledata menas att en TV-apparat kpplas till telefnnätet ch att telefnnätet 1 sin tur kpplas till en datr sm är anpassad till de krav sm TV-skärmar ch telefnnät ställer. TV-apparaten är alltså i detta sammanhang en dataterminal ch telefnnätet ett datanät. Det är kpplingen mellan TV-apparaten ch telefnnätet sm är speciell för teledata. Därmed Inte sagt att Inte andra terminaler än TV-apparater kan användas till teledatakmmunikatiner. S k brdsdatrer eller persndatrer (t ex Facit DTC, ABC 80, ABC 800, Apple m fl) kan ckså genm en mindrillsats göras till mycket avanceradeledataterminaler. Flera brdsdatyper kan ckså användas för att skriva in infrmatin 1 den centrala teledatadatrn. Med tilläggautrustning kan ckså både vissa rdbehandlingsutrustningar ch vissa "vanliga" dataterminaler användas sm teledataterminaler. Genm att använda s k gateway kan en strdatr, av det slag sm de flesta större företag ch rganisatiner redan har, kpplas samman med den centrala teledatadatrn. Gateway är en fysisk kppling mellan två datrer, t ex av ett teledatasystem till en strdatr, sm möjliggör kmmunikatin mellan TV-mttagare ch strdatr.

14 Q.tf»CL0-'>QI(QZ -i. i: Oi i: : et ai: ai: ta 1 Oi et -l CT c*. et-s-j *-h-ïq»oiai 'tf)-«. O: tf) -J -i. et Q. Q> Oi fl) ct-jtf»etet<00 _ et -ï - i -ï ^ < - -» <. - i ai:.. -^ -«ta ( Q t f» < < Q. - O -i. O: Vt O. 7T-«--ïOi:etOiet.C7(Q. xi ( <tf)(a-s O I T T <i-i<-*'a-tsi ai aie OTStf»-?«'"JT ' ^-tf) > - ï O ' vt < vt m i i:( r t i T < i - j r - «' O- l -J 2 et 1 7 T - - I. < r t. ' tf» ex - tf» : *< loict-ï r t ' e - i. tf> > <. i <-t ai Q. Q. -" -j-<tf»0)0> Q.IO - - TTetetCQ i -» a. </> C L - i i : ta i i vt n i -ï -J O 0 i r + Q. < C r -.. O I T T O i i :. (0-icti: -» -» - ' 01 -«. - T 01 «-i.«0 <-jai.. a ) a i Oet-J -t><q.-î r t < i ai: : ai: «< -$ ( Q et -? tf)'oiq.c TT i r t r Q. tf) 01 ->. >-i. < 0. Qi0iQ.T 0 i : 7 > r r - ' - ~ti(0(oetnq. i0i-iai-atf)-itt-j-i. "i ' 'C et -. 0 I 0 I ^. - i. _ na i - ' vt < i. et Otf» < -i. HQ JQ. TT i T T i i:ua tû ai ai ai: i: -5 -J -ï?t TT tf) O tf> ->. et - tf»-'.-hetoq.tf)-j tf» i: : Oi: vt : ta ~i -i -. C«. OJ < TT Oi: Oi< 1 T -> -î U - tf) ua OL tf» t-». c <. TT ta. Oi Oi: < Q. tf» ^. ^^ J -,. et fl) 0:»Q -i» x < -s «_i X c t Qi "ï -s - î 1 O" -b Oi i - 1 O O: tf» TT < -ï O T J ^. -s -J. ua Q. i i O -J et» -a c Q. -S T Oi O ' -ua ->. -J ua -» Oi et ai 1 <. - > cr - < - ï O - - ' Q. C v ~l < < -< tf) < Q. O ' 5 :^8 1^ i -j < -$ TT TT i TT c tf) et i et TT Oi Oi cr < tf) fl) -< fl) et O 01 "J O i TT(Q - ï i ^ tf) < - i i: «* ua -» Q. 0»: i ai i -5 tn ua (O Q. Q - > - c_i. i: -^ tf» i Oi -b tf» tf» - et - Oi-i. et et O- Q. Q. -b fl) fl) i «- ï tf) -ï et QI 01 TT - OJ tf) O TT : ua ua et -h < cr ta. OJ» O. -«. -i. O i c i cr c - j tf) tf) i tf) et -h r t < - b -ï -»-«: -j T i _i. > ^ TT -«. ~i i -> vt * TT ->> a.cr i: -bi cr et tf) C -J O ' - ua c. * i T i i -s (/> cr» ^> tf» < -$ Q - tf) O TT Oi ua Q. O: ai i -J et» i.. < T Q. CJ. et -< fl) et = Oi " -s i < -ï ^" i x ua.tf»»o Q -ï T T * < f l > c t O» tf) O. 01 tf» - ct -. ct i»- c tf) O. i -$ - : * < - b i» ^ Q. Oi Q. -H et -fc -» i T T i < i -i > tf) et ' ^ ^x -b Oi - tf) -< r 1 TT» et -" * et i i QI: TT OJ: fl) CQ ta OJ: Oi eu: fl) Qiet -t _i. i Qi CL -hua -% ua 0)0 O. OJ: i -$ -S 01 Vt 01 tf» -. i : O x» i: - b Q. T -i - i. : 01 O -J ua - cr«qi i - i. TT tf) : eu: <. < ua - J O - j C - 1. tf) H Q. ua - n - tf) < i ua : Q - ï OJ: ca. r t -hfl) TT tf) ^^ c -$ 8 CQ i: a -J - j Qi -i CL -J. i/) - j ua - i i a. Q. x Qi:ta < ua l -J - 1 Qi ^-* < Q. TT. TT et- ai -a -i c Hua CL < Q. 01 ta Oi: > et O - i. 01 ~l -i ^ ua -n 01. O : CL - i 01 ^-» Q. ct tf) 01 < Qi: CL -<. _> i: ^^ - J O. ^ 01 CL tf) tf» Q. C eu: -s r t -O -s a i fl) "O -J X -J t» -J. tf) i: i: Q. ->. c i -b i ua -<. i et ta v» ua JJ

15 16 Hyheter kan snabbt ch flexibelt distribueras över teledata. Begränsningen ligger 1 bildskärmens kapacitet. Ka telegram går bra, medan lägre analyser är lämpliga. Reklam ch annnser har speciella villkr 1 teledata. Mediet är uppsökt ch kan därför inte nå någn sm Inte själv är Intresserad av meddelandet. Reklam ch annnser med högt infrmatinsvärde för mttagaren är lämpliga 1 teledata (t ex resr, tidtabeller, fastigheter, tjänsteutbud mm ). Tvavägsknmiunik a t i n gör att teledata ckså är lämpligt för beställningar ch bkningar. Man kmmer därför närmare avslut än vid vanlig annnser1ng. Vissa grafiska begränsningar gör att föremålet för reklamen fta inte kan presenteras bildmässigt på ett rättvlsade sätt. Eknmisk infnnatin innehåller fta tabeller eller enkla grafiska presentatiner (staplar, kurvr m m). Sådan Infrmatin är lämplig för teledata medan medlet är lämpligt för längre verbala analyser. Tvåvägskmmunlkatln gör medlet lämpligt för beräkningar ch eknmiska transaktiner. Rådgivning kan i vissa fall genanföras över teledata: deklaratlnshjälp, hjälp tillf n d e r m när de skall skörda ch så vidare är exempel på sådan rådgivning sm passar teledata. Återförsäljarinfrmatin vad gäller pdukter, priser, betalningsvillkr m m är lämpat för teledata. Beställningar ch lagerredvisning kan ckså vara lämpat att rdna över teledata. Banktjänster kan skötas över teledata när det gäller betalningsuppdrag, kntställningarnra. Upplysningar m räntesatser ch lånevillkr är ckså lämplig infrmatin för teledata. Försäkringstjänster kan säljas över teledata ch försäkringstagaren kan enkelt ändra sitt försäkringsskydd utan en mängd blanketter etc. Elektnisk pst är en frm av meddelandeförmedling sm kan ske mellan alla sm har tillgång till sairana teledatasystem. Pstrderbestäl1ning, väderinfrmatin, företagspresentatlner, pduktbanker, "pryltrg". marknadsundersökningar, pininsmätningar m m har ckså på lika håll i världen testats ch befunnits vara möjliga teledatatjänster. Sm framgår av listan över möjliga ch till synes lämpliga tjänster 1 teledata göras nära ng ändlig. Pblemet är att finna specifika målgrupper för specifika tjänster där teledata är enklare, billigare, snabbare, bekvämare eller ligare än de hittillsvarande sätten att lösa pblemen.

16 O Q. TT - i. ' 01 -i -i 01 -J -% -i < -a -i i - Q. - b O : 2 a : tf) C-h OJ: > -<. etua ta - j : ~i Sa- - j i: Oi r t -i ua T -i eu > ~i -s ca. r t r t C - n (/) =:> tf) T T et -. -» 7* O i i CL Q. - b -tl - î. 010 tf) -5 et - i. <. -b -j : -s tf) et O: et ( Q TT -j tf) ' 7<r OJ OJ Qi et i: <* -J et ca. tfi tf) r t -J et w -i 1 _ Tt tf> Ä - 0) - ï I ) r t Q. ' O) Q I - i. _. -% Q. Q. O -h : TT«I -J tf) tf) : tf) X" O ^?" i -$ Q. CL ta i TT s - TT *< -5 r t _.. Qi : -j J. ' 0) Q. et Vt et O TT * O " -a ' i x - -tt ta 01 a. 01 CT 01 tf» eu TT CO -tt Vt j-i ' fl) : O << Q. -$ tf) - $ tf)!"r T : TT i T T i i tf» c. - î 01 tf) - l. tf>. ua -J 0 0 c -$ Oi =-<. CX 00 < i c - tf» -s - a _ i. Q. 0 Oi tf) tf» v» tf» n r t -b et. : - ai -J -$ 2 tf» -s Q. TT et!- c -' tf» X -^J C_i. TT et CO QI:CQ ai = a a» «. c 01 < 0. r t << r t» Q. -J O << X" Ql X" tf)»-' T T -. CQ ct tf) et 00 TT»< I-I tf» 00"O X" tf» -b ; -s i Qi: Oi O T et et c Q. et et c i ai «î TT -ï et ex c -.. TT et et < r t TS i -«." -j > -j X " ' QJ C_i. ' i/) x - -' rr ' -«. et CQ ai tf) Q X" r t Qi r t -s O >ta eu: -5 CL Q. CL OJ: -S CQ CT : Q. -s r t Oi tf) Oi CT CT tf) r t fl) -5 ta ^ en -5 TT < W» -. TT ' 01 TT -a -i O a i/) *< tf» - h -5 a i tf) tf) TT a. T T C 01 -tt OJ CT CT c O cr tf» Oi <»; et CQ CL -J. TT CQ a i Q. tf) c eu: - j w» tf» - Oi< CQ et O 01 «< r t - h r t 7) O: -$ -ï Qi - n c tf» c/» - j 01 Q. - J. i TT Q. Q. Q. -i -. T -b tf) " n T TT -J tf) C i: r t TT - ï - i. tf) O X" Q. et : -j i c_<. tf) CL i et tf» fl) «< Q. -' tf» Oi CQ r t O) Oi CT - Oi C et tf» tf» -< CT tf) - î Di^- Oi et O. ' * F *< ' -Hua c TT ' QI - _ "O -. X - «/i i TT et r t Oi et O TT (D - 0)0 fd TT > -i CQ -ï Oi O tf) - -ï -S CQ << c c c i i/) r t OO -h - t et ^ -S O. C r t I Qi ( Q tf) -J. 00 Oi TT tn tf» < ct. x- - C tf) i: O O -» -^ -i Oi ^ ^ t c -s << 00 CTTT X J et i. Qi - h : < - j i: tf) : -b Q. TT. C7 c/» i tf) tf) -s et Oi Oi Q. - b -«. tf) : -$ e et Oi r t Oi - CQ ' -$ : C tf) O Oi Ta < -$ - tf) CT Vt i r t tf) -i. - i. -tj-o - i. < I-I : i: r t - b "S T -b Q (/> i/» a T -î i: "î i TT -J O s CT 01 (Q - - et -J O Oi i. O O - b Oi - C - j. c -n*< ai : vt ~i -i tf) n vt m tf) - h : -J r t 01 CQ CT : r t -5 O. fl) tf» r t tf» i TT Ql CQ -. C CL -h 9 0 -i TT 01 Oi: et CQ tf» -J tf» Oi. _ D I : TT -j : Q < a i CQ -J tf» CT -b et Oi : "» Z* T T ~i et. C_i. - ï CQ et C Q. ai et tf» -. tf» fl) Oi et O.. ai tf) CL - ua < -b Oi : -i -i 01 O.. i/) -' i/» ai fl) C O. Oi Oi Qi ua - b "ï O : c -J "O a T T c -j < -. - ï Vt Ja 0 0 CL -S i. tf) < I 1 * < tf) et i et < < 0 TT TT > ' 01 CL. tf) c Oi, TT -$ x - b tf) : ^ -J et C vt ct ai: i/) s ai <_«. a i c fi» "J r t i : -5 W - -J tf) tf) Ci. C c t : e_.. - eu: et - I -J ' eu: "ï < tf) - J. ai ' 01» et -. x- r t - j -J TT -b < -b 0J: "O -J et - - b Oi < O w et i JT fil * c t et ' ^* -^ 0 -b tf) : -*» -I et -«01 01 CQ i ua ai ^ tf) a tf)» n ft TT CT tf) et : " < - î - i -i vt W) -b et - * : TT -$ > r t i» - b w Oi: fi) "» tf) tf) et t/» J. Ja 4 -»TT - h O tifi» 5 ' r»- '. et O 01 et -i. O -J i r t tf) Q. -i. CQ. O et T T -s ËL8. -J. : C_i. c tf) < - tf) CL t «* J» 01 Û) tf) r t i tf) -bua tf) 01 et -. -> -b» -$ -j tf)» - tf) ct c t i : ' - j > eu: «-i. -b -$ Û.. tf) - î 2 et Q. et a : Oi i c CT CQ -s c«w a i i *< ca. < c - b - c OiCT : CL -b Oi e_i. ' et - b r t Oi: : fl) -I - ï tf) T -J tf) < "O Q. tf) : -. -J i TT Qi tf) r t - ï Ql tf) 01 < < CL CL CL < = Ql -J. i -s -b TT O i -J i Oi ' et CT 0 -b : -J fl) vt 01 - * CQ CQ Q. O eu: O -S i - b i 01 CL c t -- a i en i. 0 S m «a < i s -i a. TT ) eu: T Oi CT Q. -J - O et 2 -' tf) tf» x - r t QTa O -» X» 01 i/) tf) ^- CT tf) et xr tf) O I O : et O i l - ~i fl) r t O tf) CT CL CL 01 CL -s TT O -s : < -5 tf) x - O tf) 01 r t tf) 01 r t - h -H O -s -J fl) TT -btf) Oi r t -J Oi -J O. 0J - ï c/) tf). < O -s O -t tf) - 1. x - OJ: Q. O TT r t i: T T *< vt - b - j Qi TT r t C Q CT TT C -$ J * Q. t Oi: O. eu Q. r t fl) -J. tf) fl) r t < 0 : < - J 0J < 01: -$ «^ T T ï» : Q. Q. Oj ' 0 "J 0 < eu: O. OJ tf) T a Oi 010 CL O -% - h : T tf) W

17 18 I USA drivs ckså reguljär service med teledataliknande system. Exempelvis har både Dw Jnes (Wall Street Jurnal) ch Surce (Det Bästa) tjänster sm klassificeras sm "v1detex"-tjänster, även m vi i Eupa skullveka att kalla dem teledatatjänster, då de inte använder TV-apparater sm terminaler utan brdsdatrer ch en del vanliga dataterminaler. Japan har en mfattande försöksverksamhet igång med ett teledatasystem kallat Captain. Försöken 1 Japan fkuseras speciellt på att integrera teledata med kabel-tv över glasfiberkablar såsm diskuterats tidigare i detta kapitel. Finland har system i kmmersiell drift sedan 1981 i både Helsingfrs (Helsingin Telset) ch i Åb (Turun Telset). Dessa teledatasystem är lkala ch riktar sig främst mt företag med finansinfrmatin, nyheter ch pduktinfrmati n. Nrge ch Danmark driver försöksverksamhet med tidningar ch televerk sm huvudintressenter. I figuren på nästa sida lämnas en översikt över de huvudsakliga videtexsystem sm är i drift eller testas 1 lika länder. Termen videtex används för att även de amerikanska driftsystemen, sm Dw Jnes, skall kmma med. 1.5 Aktörer ch llfördelning 1 Sverige I Sverige började utvecklingen på teledatamrådet på allvar genm televerkets Datavisinsförsök Jämsides med denna försöksverksamhet bedrev Svenska Philips AB ckså ett försök i vilket bl a Metall deltg. Ur Philips försök utvecklades så småningm Viewdata AB, där efterhand Datema inm Jhnsn-gruppen blev dminerande Intressent. Viewdatas primära inriktning är att tillhandahålla all service åt dem sm vill staa privata teledatasystem. I Datavisinsförsöket deltg ett relativt st antal tidningar ch företag. Försöket var tekniskt Inriktat ch syftadill att utreda krav på system, terminaler, telenät, mdem, anslutningar m m. Dessutm ägnades uppmärksamhet åt användarkrav vad gäller bildskapande ch annan inmatning. Under 1981 staades Telebild-försöket efter initiativ från Svenska Dagbladet. SAF, Industriförbundet ch SE-banken ställde sig jämte Svenska Dagbladet bakm försöket ch det uppdgs åt knsultföretaget Göran Asplund AB att rganisera ch leda pjektet. Ett tjugtal strföretag inbjöds att delta i försöket, sm skulle syfta till att testa teledatas användbarhet för näringslivsinfrmatin. (Pjektdeltagarna presenteras i appendix.) För att nå bästa samlade effekt valde Telebild att samverka med televerkets Datavisinsförsök. Härigenm kunde Telebild få del av televerkets samlade erfarenheter, samtidigt sm

18 FöYsk medt e l e d a t a pâ lika häll iv a r l â e n 19 MRADE FÖRSÖKS- NAMN START PLATS ANTAL DELTAGARE rivât mserv/cx Cable w Jnes wedish Business/ elebild y Turun Sanmat 'ampere irst Interstate ank INDAX 1981 X Juni 1979 Telebild 1981 Telset Telset 1981 Day and Night Okt. Vide Banking 1981 San Dieg, CA. Las Clinas, TX Stckhlm Turku, Finland Tampere, Finland San Fernand Valley, CA iff e n t l i g 'elecable 'idetn 1982 Mntreal 250 lell Canada med ept. f îmmunicatins [Kanada) Vista/Telidn 1981 Tnt/Quebec City/Mntreal 500 iritish Cl. Pelc Gateway Höst 1981 Vancuver 125 Manitba Tel. Systems Pject Telidn ELIE 1981 Elie, Manitba 150 )ew Brunswick relephne C. Pj. Mercury Telidn Vinter 1981 St. Jhn, NB 45 )ECA Telidn 1980 Ontari 5 5 îritish Telicm Prestel I n t Seven c u n t r i e s 20 )eutsche Bundespst Bildschirmtext Juni 1980 Berlin, Düsseldrf österrikiska :eleverket Bildschirmtext Mars 1981 Österrike 00 illändska ;eleverket Viditel Aug Hlland 4,.000 )anska ;eleverket Teledata Jan Danmark 200 àvenska leleverket Datavisin 1979 Stckhlm 7 0 Qrska televerket Teledata Juni 1979 Osl 6 0 Pranska televerket Electnic Directry Maj 1981 Ille-et-Vilaine Pranska televerket Teletel April 1981 Velizy 2,500 Schweiziska televerket Videtex Nv Berne Japanska televerket Kng Kng Felephne CAPTAINS Viewdata Dec Tky Hng Kng X ingen uppgift

19 20 ckså utnyttjandet av televerkets datr innebar kstnadsbesparingar för pjektet. Från televerkets sida innebar Telebild-pjektet att Datavisinssystemet utsattes för realistiska pv sm liknade drift i liten skala. Vid mitten av 1982, när Telebild-försöket avslutats, kan aktörerna på den svenska teledatascenen i st sägas vara följande: Televerket har under hösten 1982 öppnat en Datavisinstjänst riktad främst till företag ch rganisatiner. Televerkets huvudintressen är att svara för nätet ch möjliggöra en standardiserad dialg. Svenska Telebild AB är den kmmersiella fsättningen av Telebild-försöket. Huvudintressenter i utvecklingen av Telebild-tjänsten är i st desamma sm under försöket, dvs näringslivsrganisatinerna ch ett antal större företag. Ägarill Svenska Telebild AB är bl a Svenska Dagbladet, Affärsförlaget ch Teleinvest AB. Dessutm tillkmmer ett par mindre intressenter. Svenska Telebilds mål är att utveckla en intressant tjänst för näringslivet över teledata. Tjänsteinnehållet är huvudsaken för Telebild ch på den tekniska sidan samarbetar Telebild med televerkets Datavisin. AU System Netwrk AB är verksamt inm datakmmunikatinsmrådet. Företaget ägs av bl a Ericssn Infrmatin System ch Pgramatr. AU System har levererat televerkets Datavisinssystem, både det första sm användes under Telebild-försöket ch de sm sedan på basis av vunna erfarenheter beställts av televerket för den kmmande kmmersiella driften. AU System samarbetar med Telebild i frågr sm rör teknisk utveckling. AU System säljer ckså Datavisinssystem ch liknandjänster till privata kunder i Sverige ch utmlands. Viewdata AB säljer det finska Systel-systemet ch ett siment av teledataterminaler, bl a Philips mbyggda TV-mttagare. Viewdata ägs av Datema ch marknadsför sedan början av 1981 alla tekniska servicetjänster sm är förknippade med teledata. Svenska Lgica AB har marknadsfö Prestel i Sverige ch är i likhet med Viewdata AB knsulter i alla slags teledatatjänster. Det finska Mls t e l - s y s t e m marknadsförs i Sverige av Ord ch Bild AB. Technlgy Transfer Crpratin AB är ett tekniska utvecklingsföretag för pgramvara ch för utveckling ch anpassning av hårdvara.

20 21 Luxr AB har tagit fram ett siment av terminaler för teledata. Dels en adapter till TV-mttagare ch dels en specialt e r m i n a l för teledatabruk. Dessutm är ABC 80 ch ABC 800 användbara både sm användar- ch Inmatningsterminaler. Facit AB planerar en str satsning på teledatamrådet mfattande såväl terminaler sm pgramvara för brdsdatrerna Facit DTC. Pstverket har, liksm Telebild, valt att använda Datavisin, i pstens fall för en under hösten 1982 aviserad teledatatjänst på pstkntren. Pstel, sm tjänsten kallas, skall erbjuda varierande slag av infrmatin ch mtsvarar alltså Telebild. Ingenjörsfirman Bejting utvecklar terminaler för teledata. Flera banker, bl a Handelsbanken ch PK-banken, har skaffat egna privata teledatasystem avsedda för Internt bruk. Flera landsstidningar planerar att staa försöksverksamhet på teledatamrådet. Ovanstående beskrivning är inte fullständig, då flera företag ch rganisatiner inte vill ge ffentlighet åt sina teledata-försök. Man beskrivningen av aktörerna kan ändå ge en viss vägledande bakgrund åt fallbeskrivningen av Telebildpjektet. 2. FALLBESKRIVNING AV TELEBILD-PROJEKTET I det följande beskrivs Telebild-pjektets utveckling knlgiskt. Våren 1981, smmaren 1981, hösten 1981 ch de första tre månaderna 1982 beskrivs i termer av a) aktiviteter ch b) uppnådda resultat. 2.1 Våren 1981 a) Aktiviteter Utveckling av pjektplan Första steget att ta sedan Initiativtagaren SvD 1 samverkan med SAF, Industriförbundet ch SE-banken beslutat driva ett försökspjekt på teledatamrådet var att utveckla en pjektplan. SvD sm initiativtagare var värdrganisatin för pjektet ch svarade ckså i samverkan med knsultföretaget Göran Asplund AB för pjektledningsfunktinen. Pjektplanen skulle ha två syften: 1) Stadfästa ett för initiativtagare ch närmast samverkande rganisatiner gemensamt mål för pjektet. 2) Skapa ett dkument sm kunde kmmunicera pjektets grundidéer till ptentiella deltagare.

21 Presentatin för ptentiella deltagare Eftersm SAF deltg sm en av de ursprungliga pjektdeltagarna, bestämdes att VD i SAF skulle inbjuda ett tjugtal strföretag att delta i pjektet. De flesta inbjudna var Intresserade ch pjektledningen besökte varje inbjudet företag i ett par mgångar för att klargöra pjektets inriktning ch målsättning. Pjektgrupper i deltagarföretagen I varje företag sm ställt sig psitivt till medverkan i pjektet följde nu interna inventeringar över vilka sm skulle delta i interna pjektgrupper. Efter ytterligare ett antal möten mellan pjektledningen ch de deltagande företagen, kunde dessa skapa Interna pjektgrupper till vilka de utsåg interna pjektledare ch kntaktpersner. Teknisk strategi för pjektet Flera vägar var möjliga: 1) Hyra egen datr med Viewdatas, Sftplans (Mistel) eller AU Systems pgramvara 2) Köp av egen datr med dessa pgramalternativ ) Lån av utrymme i televerkets datr med AU Systems pgramvara (Datavisin) Efter genmgångar av för- ch nackdelar med lika alternativ km pjektledning ch styrgrupp fram till att det fanns starka skäl sm talade för ett nära samarbete med televerket. Då skulle pjektgruppen kunna tillgdgöra sig erfarenheterna från det tekniska Datavisinsförsöket ch få en bra inblick 1 internatinell utveckling på teledatamrådet. Eftersm AU System gj pgramvaran till Datavisin, utvecklades ett Intimt samarbete med AU System för knsultatin ch utveckling. b) Resultat Resultatet av aktiviteterna under våren -81 blev: 20 pjektledare persner 1 interna pjektgrupper ute i företagen - Frmell pjektrganisatin etablerad - Samarbetsavtal med televerket ch AU System - Ett trettital persner sm genmgick utbildning

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015 2045

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015 2045 Swedavias långsiktiga trafikprgns 215 245 Detta dkument innehåller Swedavias långsiktiga trafikprgns. Innehållet är baserat på den bästa framtidsbedömning sm Swedavia gör i dagsläget (215-1-27). Prgnsen

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan Scuternas stipendier till världsscutjambree 2015 i Japan Scuterna har ett antal helstipendier ch ett antal delstipendier till världsscutjambreen 2015 i Japan. Man kan läsa mer m stipendierna här. För att

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Praktiska råd vid upphandling av tekniska produkter och tjänster. Södra teatern 2009 09 29

Praktiska råd vid upphandling av tekniska produkter och tjänster. Södra teatern 2009 09 29 Praktiska råd vid upphandling av tekniska prdukter ch tjänster Södra teatern 2009 09 29 petter.ulander@adviceu.se 070-2125800 Presentatin AdviceU Ett leverantörsberende rådgivningsföretag inm upphandling.

Läs mer

Globala energitrender Konsekvenser för global säkerhetspolitik och klimat

Globala energitrender Konsekvenser för global säkerhetspolitik och klimat Glbala energitrender Knsekvenser för glbal säkerhetsplitik ch klimat 1 Flk ch Försvar 19 nvember 2014 Kansliet för strategisk analys (UD SA) 2 En RK-gemensam funktin - intern tankesmedia. SA hanterar inte

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Strukturplan Österport

Strukturplan Österport Gdkänd av Prgramnämnd Samhällsbyggnad 2012-03-06 SI101142 Anita Iversen Strukturplan Österprt Bakgrund Kmmunen vill att kvarteren Gasklckan ch Gasugnen på Öster mvandlas från industrimråde till att få

Läs mer

Policy Wastetofuel på Facebook

Policy Wastetofuel på Facebook Helsingbrg 2012-03-15 Plicy Wastetfuel på Facebk Facebk Facebk är ett scialt nätverk, sm i dagsläget är det mest använda i Sverige. Syfte med Facebk: Föra dialg med målgrupper Starta diskussiner Skapa

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Designprocessdagbok. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Flink- Sundin.

Designprocessdagbok. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Flink- Sundin. Designprcessdagbk. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafssn, Mikael Karlssn, Jnas Lind, Hanne Flink- Sundin. Krt intrduktin Under hela vår designprcess har vi fört dagbk över våra möten, dagbken har vi

Läs mer

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder Instruktin för köp av fndandelar i Enter AB:s ( fndblaget ) fnder Steg 1 - Fyll i anmälnings- ch frågefrmuläret Vänligen fyll i bifgat anmälnings- ch frågefrmulär ch skicka det till: Enter Fnder AB, Bx

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter stämma 2014 Föredragningspunkt 4 VERKSAMHETSPROGRAM 2015-2016 SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekters stämma anger genm detta verksamhetsprgram

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2008 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 23, 40 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

Integration och mångfald _

Integration och mångfald _ Integratin ch mångfald _ Lärdmar från Växtkraft Mål 3 i Stckhlms län Oktber 2006 Tmas Stavbm Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2 1.1 NY PROGRAMPERIOD 2007-2013 3 2. Integratinsplitikens inriktning 4 2.1

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination)

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination) Kvalitetsprgram ÖN Wrkshp - Kvalitetsprgram ÖN Sammanställning av praktiska övningar Byggandet på Ön kmmer trligen att bli ett av de största byggprjekten i Umeås histria. Byggbranschen i Umeå, via Nätverket

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Ji Stockholms läns landsting

Ji Stockholms läns landsting Ji Stckhlms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) 2014-05-28 LS 1404-0443 Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 000 1 B Yttrande över Naturvårdsverkets förslag på nya etappmål i miljömålssystemet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2015/971 REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktin medarbetarprtalen.gu.se/styrdkument Rektr Gemensamma förvaltningen, Frsknings- ch innvatinskntret

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Presidierapport jul-okt (140701 141017)

Presidierapport jul-okt (140701 141017) Presidierapprt jul-kt (140701 141017) Knstkåren 2014/15 Rapprten återger vad presidiet har arbetet med under periden. Möten framgår av tabellerna för varje vecka ch presidialerna beskriver arbetet under

Läs mer

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6 Hur man skapar ett test i Test ch quiz i Mnd 2.6 Snabbstart Under Test ch quiz, namnge ditt test under fältet Namn ch klicka senare på Skapa. Börja sedan med att gå igenm inställningarna, för att kmma

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER E+ YiA Spimus LIITE III_KA105_rahitus- ja spimussäännöt_sv.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola GÖTEBORGS UNIVERSITET RAPPORT 2007-05-30Dnr A9 1448/06 Återrapprtering: Miljöledningsarbetet vid universitet ch högskla - Anpassade riktlinjer, mål ch indikatrer, sm verkar för hållbar utveckling. GÖTEBORGS

Läs mer

Seminarium den 2 mars Inför 2014: Vad har kvinnorna för relation till EU? Kvinnorna och EU Presentation av TNS opinion

Seminarium den 2 mars Inför 2014: Vad har kvinnorna för relation till EU? Kvinnorna och EU Presentation av TNS opinion Generaldirektratet för kmmunikatin Direktrat C Kntakter med allmänheten Enheten för övervakning ch uppföljning av den allmänna pininen Bryssel den 5 mars 2010 Seminarium den 2 mars 2010 Inför 2014: Vad

Läs mer

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt Referens Britt Wennerström, 036-102013 0706-384158..... ~, ~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R27613 Antal sidr 1 (3) --~3-?vt/1-- Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: ch månad

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

POSTEN SOM DIVERSEHANDEL

POSTEN SOM DIVERSEHANDEL POSTEN SOM DIVERSEHANDEL PER BILL Efter en genmgång av Pstens verksamhet visar det sig att 20 prcent strider mt Riksdagens beslut m vad Psten får ch inte får göra. ungliga Pstverket har blagiserats, knkurrensutsatts

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Inkomstdeklarera för lokalavdelning

Inkomstdeklarera för lokalavdelning Versin: 2012-05-03 Inkmstdeklarera för lkalavdelning En lkalavdelning sm registrerat sig hs Skatteverket ch fått ett rganisatinsnummer är skyldiga att inkmstdeklarera, avsett art ch strlek på intäkterna

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktber 2014 SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika AGENDA: Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Tjänstesektrn i Nrdafrika Nrdafrika SWENACC // Tjänsteexprt

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull 2015-09-17 Plan för reginal arbetsfördelning inm cancervården - för patientens skull Arbetsgång för reginal arbetsfördelning Arbetsfördelning (nivåstrukturering) ska säkra att åtgärder sm kräver särskild

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

Telia och Sonera går samman Skapar nytt ledande nordiskt telekommunikationsföretag

Telia och Sonera går samman Skapar nytt ledande nordiskt telekommunikationsföretag Detta pressmeddelande får inte distribueras till eller publiceras i USA, Kanada, Australien eller Japan. Pressmeddelandet är en översättning från det engelska riginalet. Pressmeddelande 26 mars 2002 Telia

Läs mer