Tddoh. December 1982 Nytryck september Rapport 2 TELEBILD. Erfarenheter från näringslivets teledataförsök. Göran Asplund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tddoh. December 1982 Nytryck september 1984. Rapport 2 TELEBILD. Erfarenheter från näringslivets teledataförsök. Göran Asplund"

Transkript

1 Tddh December 1982 Nytryck september 1984 Rapp 2 TELEBILD Erfarenheter från näringslivets teledataförsök Göran Asplund

2 ; - m^ -..: : - y. December 1982 Nytryck september 1984 Rapp 2 n TELEBILD Erfarenheter från näringslivets teledataförsök Göran Asplund

3 INNEHALL Intduktin Principskiss fö e l e d a t a 5 Några exempel på teledatasid r 7 1. Teledata - vadä r det? Varför teledata? Teledata - en medlem i familjenn y a Elektniska Medier Vadkan teledata användas till? Teledata i lika länder - en k översikt Aktörer chllfördelning i den svenska teledatautvecklingen Fallbeskrivning av Telebild-pjektet Våren Smmaren Hösten Januari-mars Resultat från utvärdering av pjektet Telebild 26.1 Summering av resultaten av utvärderingen 26.2 Upplevda pblem under pjektet Telebild 27. Pjektets psitiva resultat 2 4. Marknadsmöjligheter ch tjänster lämpliga för kmmersiell verksamhet i Telebild Infrmatinsspridning Telebild-matrisen - en utgångspunktför utveckling av eknmisk infrmatin i Telebild Interaktiva tjänster Datakmmunikatin Meddelandeförmedling Telebild pblemlösning 4 5. En skiss över marknadsstrategi ien kmmersiell teledatadrift i Svenska Telebild AB Marknadsförutsättningar Delmarknader ch tjänstefrmer Telebilds förhållandill andra teledataaktörer Marknadsstrategi 48 Appendix Deltagare i Telebild-försöket 51 Bilaga A Teledata ch Datavisin 55 B Diskussin m rappen 61

4 INTRODUKTION Denna rapp redvisar erfarenheter från försöksverksamheten med Telebild inför staandet av en reguljär verksamhet hösten Telebild är ett praktiskt exempel på utnyttjandet av ett nytt kmmunikatinsmedium, vilket hunnit få många benämningar under sin ka histria: Viewdata, Prestel, Bildschirmtext, teledata. I Sverige lanseras en tjänst av televerket under namnet Datavisin. Rappen har utarbetats av ekn dr Göran Asplund ch bygger på enkäter ch diskussiner med dem sm varit engagerade i försöksverksamheten. Han svarar själv för Innehållet. En preliminär versin av rappen har varit föremål för diskussin vid ett seminarium, sm refereras i en bilaga skriven av P G Hlmlöv. I en annan bilaga sammanfattas televerkets bschyr m Datavisin. Beil Thrngren Ordförande TELDOK Redaktinskmmitté

5 Principskiss föeledata INMATNING ÖVERFÖRING LAGRING ÖVERFÖRING MOTTAGNING Särskild redaktin; (t ex tidning) inmatningsterminal telefnlinje telefnlinje Kntr ; tv-apparat Datavisin (i teledatadatr) telefn- ' linje Kntr : persndatr Kntr ; persndatr telefnlinje Kntr ; Talebild Pstel D specialterminal "gateway" linje Knferensrum: strbilds-tv Bank; specialterminal hyrd telefnlinje Bank: strdatr tn

6 TélebiI d / T T 9160 AFFÄRSIN- FORMATION O Btsi mitirrai H H i m r a B i m s n s m FÖRETAGS- TJÄNSTER 1 INFORMATIONS PRODUCENTER Mnnmami^aanmmi MEDDELANDEN TILL PROJEKT- DELTAGARNA SENASTE NYTT BRAND I KÄRNKRAFTVERK Tag TELEBILD 9160A * T" I BI m i r B H U V U D M E N Y Affärsinfrmatin NYHETER: In-,u t r i k e s c h näringsliv. Kmmentarer. FINANSIELLA MARKNADER: Börs, valutr, placeringsfrmer SVENSK EKONOMI: Faktach aktuella bedömningar INTERNATIONELL EKONOMI: Expmarknader mm wmamnmimmwuiuimmiwuiimmmn 5 FÖRETAGSTJÄNSTER 6 TELEBILD: En presentatin 7 INFORMATIONSLÄMNARE HUKkaaaidauaaaüEi ANNONSPLATSER I TELEBILD BOKAS HOST O O M A S TANK TEL IIIIMKIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIWIIIIWIM1IMI IMIIIIM iiaillllllllllm : /

7 8 TELEBILD TELEBILD IHMMB EN PRESENTATION 1 Pjektets bakgrund ch syfte 2 Deltagande -företag ch rganisatiner Pjektledning, arbetsgrupper mm 4 Sökteknik i teledata 5 Teledata i andra länder 6 Kurser, knferenser, seminarier m teledata 0 Huvudmenyn DIN BTLL'10ASTE TELEDATA FRÄN LUXOR I MOTALA KOSTAR BARA 65:- TAG 9 FR INFO SVENSKA DAGBLADET I TELEBILD unwautmkihmhaaccihmiaaui INRIKES TT-NYHETER UTRIKES TT-NYHETER NÄRINGSLIVS- NYHETER BOKSLUT, DEL- ÄRSRAPPORTER PUBLICERADE I SvD W VEM GÖR VAD I SVENSKT NÄRINGSLIV? VÄDRET I KORTHET PUBL. I SvD SvD INTERNT TELEBILDS HUVUDMENY

8 TELEBILD/SJ ïaak'sîïïiiiir 1, TIDTABELLER Huvud1 i n j e r n a 2, BILJETTEXP. öppethal1a n d e BILUTHYRNING 4. Götebrg 5. Malmö 6. Stckhlm 7. Sundsval 1 PARKERING.i,iiitiiL;,w«i.iiinji,um TELEBILD/SAS TIDTABELLER Tidtabellen mellan tvä destinatiner pâ SAS linjenät nör du genm att slå följande * AVRESEORT OCH DESTINATION direkt efter varandra utan mellanslag pä svenska # Exempel *STOCKH0LMKöPENHAMN#

9 10 TELEBILD/SAF Löner chp r i s e r 1. Inflatinen i Sverige ch OECD Smâspararens kapit a lti11v ä x t. Industriarbetarens reallön 8. Eknmiskt lexikn *01 Kapit e lf ö r t e c k n i n g 0 Telebilds huvudmeny 9 SAFs huvudmeny nsiin n msti Was m mm m B BiiilH ÜJ UMIKJ TELEBILD/S-E~Banken AKTUELLA PLACERINGSFORMER 2. VALUTAKURSER. OFFICIELLA DISKONTON 4. SVENSK EKONOMI 5. MEST OMSATTA AKTIER 6. S-E-BANKEN (övriga tjänster)

10 11 TELEBILD/SI A * Branschdata Tillverkningsindustri 01 Livsmedels-, dryckesvaruch tbaksindustri 02 Textil-, beklädnads-, läder ch lädervaruindustri 0 Sågverk 04 Trähus- ch byggnadssnickerii n d u s t r i 05 Trämöbelv a r u i n d u s t r i 06 Massain d u s t r i 07 Pappers- ch pappindustri Pappersvaru- ch pappvaruindustri 09 Grafisk industri 10 Kemikalie-, gödselmedelsch plastindustri 11 Annan kemisk industri 12 Petleumraffinaderier 1 Fs # TELEBILD/Exprâdet * EXPORTRÅDETS MARKNADSINFORMATION Ange land med tvä siffr A C Albanien 01 Canada 16 Algeriet 02 Centralamerika Angla 0 Chile 18 Argentina Clmbia 19 Australien Cuba B Cypern 21 Bahamas 06 D Bahrein 07 Danmark 22 Bangladesh DDR Belgien E Belize 10 Ecuadr 24 Benin 11 Egypten Btswana Elfenbenskusten. 26 Brasilien... 1 Etipien 27 Bulgarien F Burma Finland Exprådets meny 29 Fs tt

11 12 TELEBILD/SRF * REKLAMATIONSBEDÖMNING, TOLKNINGAR SAKREGISTER "Aktersegling" Avbruten resa 02 Avvikande frän resegrupp 0 Avvikelser frän svensk htellk u lt u r 04 Barnservice OS Bul1e r 06 Chaerflyg, krav pä t&r 07 Dir e k tf l y g 08 "Enklare pensin" 09 Fantasibenämningar pä htellrumskategrier 10 / SRF:s meny 00 Fs # TELEBILD/Luxr AB LUXOR INDUSTRI ELEKTRONIK HAR DEN HETA HÄRDVARAN 65 knr låter kanske verkligt, men mer kstar inteledatamdulen till ABC-SO. För mer infrmatin : 1. ABC MEDDELANDE 2. ABC PROV. BILLIG TELEDATATERMINAL 4. TV-TILLSATS 5. LUXOR

12 ut <+ -«. ti 0. 0 O) 7? a> Z : "5 Vi 01: TT " I u a - J. O) D. m c+ r+ Oi < ' JT C >: O.. m -s vt vt fl> -t.. -tt" O : -J > vt -tt lct TT fd «c* Vt - TT Oi Oi -hc+ -t>a> ita CD t -s -a Q. 01 i -i fl> ->. - Î CL Vt CD r* 7<r c. n Q. "5 fd - Î C» f+ - Q. ct TT O. m» c+ f + - '01 < < : i: ~HQ - 01 (O «/» U> -t) M O O TT-S DI0«< Q. 01 m. c+ - m Vt 'S <»m > m -J -j < vt OJO > (D -J «û -hm : "5 S M ai: - <->. O 01 -i ~i Q. fl) Vt ' J m - i (D fl) CL CL O. m ^ 8- ci- fl> ' m Oi Oi O. CL tt m i f» -J n- -i» -i. Q. _J. n» n> m - Ï. A - TT rl- Oi 0 T «Oi M a tf» m ai. eu < TTtQ 01 fl) O Oie (A Qi c t O. et fl) ' tf» Vt TT -i try w. m < -.. O - h r t 0 E* T CO ** 2 O m < fl> -i 7<r 0 ' fo -' vt ta vt fl) C S=r i - î S - h a c+ Sg O O: IV «->. «/» ' U» -" fl) «a " m r+ i. O. et c t a cr - ï -' Q. "J -i. <?T -t. fl) ct (D C t fl> : (O 0 " T tf» -a 0i:-0 (D Q. "S 01 Vt -i - m i c t - fl» -J - ï - * < fl) 0ie -J ct -* fl) O "J QI «< -J et Q tf» -*(O fl) - f» -ï T CT -. DIO-t)?T O C "ï Q. 01» Ct -J - * O fl) "î fl) O. Oi: - I m -*> O-ct C_i. n> > -J.et vt *< O -J 01 TT < C -". Q. -*t -J O - I 01 i m O J fl).et < 01 e t ) 7T-0 CL ^ ^ - î Ä TT O vt O " 01 Q. U» Oi 01 - C-i. tf» C Oi: CL O" O. - î -J (D O. - < (S. (fi tf)» c t ) 01 (D ( 0 -S tf» et -*t7r -tt O:0) : 01 1 ' -ï tf» ai: 2 OI: ' c Q. O Oi c_i. et - j -" tf» - i et x -'»û - ï» 2" tf» < *. c - i < > tf»-.. ' </» > ' O." ^ 2 f* Oi O et tf» -i : T - h -» -» t-* : tf». tf» QiT ct. -» w» < tf» O tf» - ' t Q, < Oil i et -i ;$ 0 O : tf» -J tf» tf» OK et ï m O -j t«" O i: O TT O -ï -i.(0 tf» Q. CT» c - O. 01 -i -i m - tf» i» tf». tf» Oi: OI: O. ' et et et Oi ( Q Oi < 01 -ï tf» 0 -' - ï et Oi et i '.tf» < _.(< f), T T O C CJ, yr 7r Oi: et i tf» -ï tf» et T T - ï -" -J - h < -i 0)0-J. et -t> - 01 O " ' T cr O Oi et?* tf» - : -S et tf»- Q. Q.» 58 - O L c - 0 T (Q Oil * ~i -tt a. s QI: - I. - ï «a ua -i Vt *r < O* -i 7<r < -* Oi: O. Oi - h O O : -J - J r Oi: ' et Q. et 0 i Oi 01 -$» «O i I - i. -ï < O r t * ^ _ "O (Q 010 '- i: tf» 0 C - ï C t "ï ua tf» - I et < Q. tf» -" a. * XI 01 O c f O -" tf» fl) tf» T T - O - j ' CL Oi et : T - * -i j -fc -* tf» "î - «i*" Qi Oi VI ca.ua tf» tf» O O tf» -' TT - -i vt 9- < 0 T et ->' - cr Oi et Q. QI ta * x < -blû -.. CL «v» Oi et ' - H Qi w» vt -ï - - < Vt» O Oi-t» i?r ua 01 TT tf» w Oi >* i -J.» C << Oi _ -H a - ï v» ' Q. vt *r 01 C tf»?r. i Qi: "J 9 -J et < tf» et 0 i -i ^" tf» -i e_i.» * CLua 1 i: 0i:et "J < - Cj. *" fl) I"? T 0IOO - b I et i a. tf» C Oi -i c t tf» O-et 01 et si f* ' < Qi r t = CL O. : fl) et i tf) < 0 -t» Oi - j Q. - -J CLua TT -*. i. v» i - î 01 -i h 01 < mua et x - j c t i: i et - et -ï - et. -i < tf) f? O. i > = tf» et -$» O tf» m TT n X 01 Q. - et -t, -» r * a i >: < -< ; - ï et O: -$ -s c t - I. ^ tf» < 7<r -j - TT (/> ua -< - î ^" : ^ c u a i -$» tf) O O -. - * W c t a 0 - J -J r t «. *. O. et Oi - j et < vt ta «a < vt n. v» -J Q. Oi -s (O tu 01 tf) - h I : -J " < -i ^ r i et -$ -» < Oi et CT tf» O -" ^ et c= -. et TT O <» tf» -i Vt TT -. tf» et Cu-ii: > CT - h - -ï 2 i «Q ' : Oi -ï " î Oi Q.. tf» c f O ^ 0 -i 0» 7* 0 O tf» T -J et O» O tf) Q. C O. C ^ " tf» c t : -* 7«"ct 0 - * - k > tf»» - <a -i m > O 0i: n v» -h» tf» : -ï tf» -J Oi Oi» -$ ' Oi: tf» r t "ï g 0) * < -J -J - b Oi i et - ï < Oi <_. QI tf» 8 ^ Q. O J: < tf» -i pr -t r t tf) "O - h -s T T Oi «< < OI - a?<r i - j tf» -.-tt vt - «< «Q i tf» tf» -ï - a» tf» i -S tf» tf> tf» -a tf) vt 0. -i < r* vt t - ï - j X CL DJ Qi W) a» cxû tf» Q L TT 01 i» Oi tf) tf) ^ " O - tf» i :»TT -j.. tf» "a QI -ï TT» tf» i: -. -ï et i -. O i: tf» -ï ' -$» 0) > > CL C "O O ai: tf» i ^ - h i:ta -î - a ai a i tf» tf» -ï» ' c -a ua 01 i -$ QI ~i Oi - J Oi tf» r t eu: r t -s eu: Q. tf» a-ta C tf» - - i i - a eqi t - a tf» O -J i.2.8 Oi -~

13 Genm att ge återförsäljare, strkunder ch småkunder lika "sekretessklasser" kan man säkerställa att alla får rätt Infrmatin ch inte kraner åt Infrmatin de Inte skall ha. Eftersm varje abnnent har ett visst användarnummer sm anges vid uppringning av datrn, kan datrn kntllera att den sm ringer upp är behörig. Sedan kan abnnenterna ha tillgång till lika typer av infrmatin genm att de tillhör vissa grupper - s k sekretessklasser. Sm vi ser ökar snabbheten för meddelanden samtidigt sm lagringen ch överföringen blir billigare ch åtkmsten blir lättare att anpassa till mttagaren. Dessutm kan teledatamediet användas för kmmunikatin 1 båda riktningarna - dilltalade kan svara. Nya elektniska medier - teledata sm exemplifieras här, kabel-tv, satellit-tv, vide, text-tv m fl - kmmer att göra sitt Intrång av sanma skäl sm 1 st sett alla andra innvatiner: nämligen m de är billigare, bättre, enklare, snabbare ch bekvämare än didigareknlgierna för en rad funktiner i samhället. Därmed Inte sagt att de behöver vara bättre för alla ändamål ch att tidningar, brev ch andra traditinella kmmunikatinssätt helt spelat ut sina ller. Tidningar kmmer att leva kvar, men kmpletteras med nya elektniska medier ch får kanske någt mdifierad funktin. 1.2 Teledata - en medlem 1 familjen Nya Elektniska Medier Teledata är den mest vanliga termen 1 Sverige för vad sm mer tekniskt benämns "videtex". Den engelska termen är "viewdata" ch den tyska är "Bildschirmtext". Med teledata menas att en TV-apparat kpplas till telefnnätet ch att telefnnätet 1 sin tur kpplas till en datr sm är anpassad till de krav sm TV-skärmar ch telefnnät ställer. TV-apparaten är alltså i detta sammanhang en dataterminal ch telefnnätet ett datanät. Det är kpplingen mellan TV-apparaten ch telefnnätet sm är speciell för teledata. Därmed Inte sagt att Inte andra terminaler än TV-apparater kan användas till teledatakmmunikatiner. S k brdsdatrer eller persndatrer (t ex Facit DTC, ABC 80, ABC 800, Apple m fl) kan ckså genm en mindrillsats göras till mycket avanceradeledataterminaler. Flera brdsdatyper kan ckså användas för att skriva in infrmatin 1 den centrala teledatadatrn. Med tilläggautrustning kan ckså både vissa rdbehandlingsutrustningar ch vissa "vanliga" dataterminaler användas sm teledataterminaler. Genm att använda s k gateway kan en strdatr, av det slag sm de flesta större företag ch rganisatiner redan har, kpplas samman med den centrala teledatadatrn. Gateway är en fysisk kppling mellan två datrer, t ex av ett teledatasystem till en strdatr, sm möjliggör kmmunikatin mellan TV-mttagare ch strdatr.

14 Q.tf»CL0-'>QI(QZ -i. i: Oi i: : et ai: ai: ta 1 Oi et -l CT c*. et-s-j *-h-ïq»oiai 'tf)-«. O: tf) -J -i. et Q. Q> Oi fl) ct-jtf»etet<00 _ et -ï - i -ï ^ < - -» <. - i ai:.. -^ -«ta ( Q t f» < < Q. - O -i. O: Vt O. 7T-«--ïOi:etOiet.C7(Q. xi ( <tf)(a-s O I T T <i-i<-*'a-tsi ai aie OTStf»-?«'"JT ' ^-tf) > - ï O ' vt < vt m i i:( r t i T < i - j r - «' O- l -J 2 et 1 7 T - - I. < r t. ' tf» ex - tf» : *< loict-ï r t ' e - i. tf> > <. i <-t ai Q. Q. -" -j-<tf»0)0> Q.IO - - TTetetCQ i -» a. </> C L - i i : ta i i vt n i -ï -J O 0 i r + Q. < C r -.. O I T T O i i :. (0-icti: -» -» - ' 01 -«. - T 01 «-i.«0 <-jai.. a ) a i Oet-J -t><q.-î r t < i ai: : ai: «< -$ ( Q et -? tf)'oiq.c TT i r t r Q. tf) 01 ->. >-i. < 0. Qi0iQ.T 0 i : 7 > r r - ' - ~ti(0(oetnq. i0i-iai-atf)-itt-j-i. "i ' 'C et -. 0 I 0 I ^. - i. _ na i - ' vt < i. et Otf» < -i. HQ JQ. TT i T T i i:ua tû ai ai ai: i: -5 -J -ï?t TT tf) O tf> ->. et - tf»-'.-hetoq.tf)-j tf» i: : Oi: vt : ta ~i -i -. C«. OJ < TT Oi: Oi< 1 T -> -î U - tf) ua OL tf» t-». c <. TT ta. Oi Oi: < Q. tf» ^. ^^ J -,. et fl) 0:»Q -i» x < -s «_i X c t Qi "ï -s - î 1 O" -b Oi i - 1 O O: tf» TT < -ï O T J ^. -s -J. ua Q. i i O -J et» -a c Q. -S T Oi O ' -ua ->. -J ua -» Oi et ai 1 <. - > cr - < - ï O - - ' Q. C v ~l < < -< tf) < Q. O ' 5 :^8 1^ i -j < -$ TT TT i TT c tf) et i et TT Oi Oi cr < tf) fl) -< fl) et O 01 "J O i TT(Q - ï i ^ tf) < - i i: «* ua -» Q. 0»: i ai i -5 tn ua (O Q. Q - > - c_i. i: -^ tf» i Oi -b tf» tf» - et - Oi-i. et et O- Q. Q. -b fl) fl) i «- ï tf) -ï et QI 01 TT - OJ tf) O TT : ua ua et -h < cr ta. OJ» O. -«. -i. O i c i cr c - j tf) tf) i tf) et -h r t < - b -ï -»-«: -j T i _i. > ^ TT -«. ~i i -> vt * TT ->> a.cr i: -bi cr et tf) C -J O ' - ua c. * i T i i -s (/> cr» ^> tf» < -$ Q - tf) O TT Oi ua Q. O: ai i -J et» i.. < T Q. CJ. et -< fl) et = Oi " -s i < -ï ^" i x ua.tf»»o Q -ï T T * < f l > c t O» tf) O. 01 tf» - ct -. ct i»- c tf) O. i -$ - : * < - b i» ^ Q. Oi Q. -H et -fc -» i T T i < i -i > tf) et ' ^ ^x -b Oi - tf) -< r 1 TT» et -" * et i i QI: TT OJ: fl) CQ ta OJ: Oi eu: fl) Qiet -t _i. i Qi CL -hua -% ua 0)0 O. OJ: i -$ -S 01 Vt 01 tf» -. i : O x» i: - b Q. T -i - i. : 01 O -J ua - cr«qi i - i. TT tf) : eu: <. < ua - J O - j C - 1. tf) H Q. ua - n - tf) < i ua : Q - ï OJ: ca. r t -hfl) TT tf) ^^ c -$ 8 CQ i: a -J - j Qi -i CL -J. i/) - j ua - i i a. Q. x Qi:ta < ua l -J - 1 Qi ^-* < Q. TT. TT et- ai -a -i c Hua CL < Q. 01 ta Oi: > et O - i. 01 ~l -i ^ ua -n 01. O : CL - i 01 ^-» Q. ct tf) 01 < Qi: CL -<. _> i: ^^ - J O. ^ 01 CL tf) tf» Q. C eu: -s r t -O -s a i fl) "O -J X -J t» -J. tf) i: i: Q. ->. c i -b i ua -<. i et ta v» ua JJ

15 16 Hyheter kan snabbt ch flexibelt distribueras över teledata. Begränsningen ligger 1 bildskärmens kapacitet. Ka telegram går bra, medan lägre analyser är lämpliga. Reklam ch annnser har speciella villkr 1 teledata. Mediet är uppsökt ch kan därför inte nå någn sm Inte själv är Intresserad av meddelandet. Reklam ch annnser med högt infrmatinsvärde för mttagaren är lämpliga 1 teledata (t ex resr, tidtabeller, fastigheter, tjänsteutbud mm ). Tvavägsknmiunik a t i n gör att teledata ckså är lämpligt för beställningar ch bkningar. Man kmmer därför närmare avslut än vid vanlig annnser1ng. Vissa grafiska begränsningar gör att föremålet för reklamen fta inte kan presenteras bildmässigt på ett rättvlsade sätt. Eknmisk infnnatin innehåller fta tabeller eller enkla grafiska presentatiner (staplar, kurvr m m). Sådan Infrmatin är lämplig för teledata medan medlet är lämpligt för längre verbala analyser. Tvåvägskmmunlkatln gör medlet lämpligt för beräkningar ch eknmiska transaktiner. Rådgivning kan i vissa fall genanföras över teledata: deklaratlnshjälp, hjälp tillf n d e r m när de skall skörda ch så vidare är exempel på sådan rådgivning sm passar teledata. Återförsäljarinfrmatin vad gäller pdukter, priser, betalningsvillkr m m är lämpat för teledata. Beställningar ch lagerredvisning kan ckså vara lämpat att rdna över teledata. Banktjänster kan skötas över teledata när det gäller betalningsuppdrag, kntställningarnra. Upplysningar m räntesatser ch lånevillkr är ckså lämplig infrmatin för teledata. Försäkringstjänster kan säljas över teledata ch försäkringstagaren kan enkelt ändra sitt försäkringsskydd utan en mängd blanketter etc. Elektnisk pst är en frm av meddelandeförmedling sm kan ske mellan alla sm har tillgång till sairana teledatasystem. Pstrderbestäl1ning, väderinfrmatin, företagspresentatlner, pduktbanker, "pryltrg". marknadsundersökningar, pininsmätningar m m har ckså på lika håll i världen testats ch befunnits vara möjliga teledatatjänster. Sm framgår av listan över möjliga ch till synes lämpliga tjänster 1 teledata göras nära ng ändlig. Pblemet är att finna specifika målgrupper för specifika tjänster där teledata är enklare, billigare, snabbare, bekvämare eller ligare än de hittillsvarande sätten att lösa pblemen.

16 O Q. TT - i. ' 01 -i -i 01 -J -% -i < -a -i i - Q. - b O : 2 a : tf) C-h OJ: > -<. etua ta - j : ~i Sa- - j i: Oi r t -i ua T -i eu > ~i -s ca. r t r t C - n (/) =:> tf) T T et -. -» 7* O i i CL Q. - b -tl - î. 010 tf) -5 et - i. <. -b -j : -s tf) et O: et ( Q TT -j tf) ' 7<r OJ OJ Qi et i: <* -J et ca. tfi tf) r t -J et w -i 1 _ Tt tf> Ä - 0) - ï I ) r t Q. ' O) Q I - i. _. -% Q. Q. O -h : TT«I -J tf) tf) : tf) X" O ^?" i -$ Q. CL ta i TT s - TT *< -5 r t _.. Qi : -j J. ' 0) Q. et Vt et O TT * O " -a ' i x - -tt ta 01 a. 01 CT 01 tf» eu TT CO -tt Vt j-i ' fl) : O << Q. -$ tf) - $ tf)!"r T : TT i T T i i tf» c. - î 01 tf) - l. tf>. ua -J 0 0 c -$ Oi =-<. CX 00 < i c - tf» -s - a _ i. Q. 0 Oi tf) tf» v» tf» n r t -b et. : - ai -J -$ 2 tf» -s Q. TT et!- c -' tf» X -^J C_i. TT et CO QI:CQ ai = a a» «. c 01 < 0. r t << r t» Q. -J O << X" Ql X" tf)»-' T T -. CQ ct tf) et 00 TT»< I-I tf» 00"O X" tf» -b ; -s i Qi: Oi O T et et c Q. et et c i ai «î TT -ï et ex c -.. TT et et < r t TS i -«." -j > -j X " ' QJ C_i. ' i/) x - -' rr ' -«. et CQ ai tf) Q X" r t Qi r t -s O >ta eu: -5 CL Q. CL OJ: -S CQ CT : Q. -s r t Oi tf) Oi CT CT tf) r t fl) -5 ta ^ en -5 TT < W» -. TT ' 01 TT -a -i O a i/) *< tf» - h -5 a i tf) tf) TT a. T T C 01 -tt OJ CT CT c O cr tf» Oi <»; et CQ CL -J. TT CQ a i Q. tf) c eu: - j w» tf» - Oi< CQ et O 01 «< r t - h r t 7) O: -$ -ï Qi - n c tf» c/» - j 01 Q. - J. i TT Q. Q. Q. -i -. T -b tf) " n T TT -J tf) C i: r t TT - ï - i. tf) O X" Q. et : -j i c_<. tf) CL i et tf» fl) «< Q. -' tf» Oi CQ r t O) Oi CT - Oi C et tf» tf» -< CT tf) - î Di^- Oi et O. ' * F *< ' -Hua c TT ' QI - _ "O -. X - «/i i TT et r t Oi et O TT (D - 0)0 fd TT > -i CQ -ï Oi O tf) - -ï -S CQ << c c c i i/) r t OO -h - t et ^ -S O. C r t I Qi ( Q tf) -J. 00 Oi TT tn tf» < ct. x- - C tf) i: O O -» -^ -i Oi ^ ^ t c -s << 00 CTTT X J et i. Qi - h : < - j i: tf) : -b Q. TT. C7 c/» i tf) tf) -s et Oi Oi Q. - b -«. tf) : -$ e et Oi r t Oi - CQ ' -$ : C tf) O Oi Ta < -$ - tf) CT Vt i r t tf) -i. - i. -tj-o - i. < I-I : i: r t - b "S T -b Q (/> i/» a T -î i: "î i TT -J O s CT 01 (Q - - et -J O Oi i. O O - b Oi - C - j. c -n*< ai : vt ~i -i tf) n vt m tf) - h : -J r t 01 CQ CT : r t -5 O. fl) tf» r t tf» i TT Ql CQ -. C CL -h 9 0 -i TT 01 Oi: et CQ tf» -J tf» Oi. _ D I : TT -j : Q < a i CQ -J tf» CT -b et Oi : "» Z* T T ~i et. C_i. - ï CQ et C Q. ai et tf» -. tf» fl) Oi et O.. ai tf) CL - ua < -b Oi : -i -i 01 O.. i/) -' i/» ai fl) C O. Oi Oi Qi ua - b "ï O : c -J "O a T T c -j < -. - ï Vt Ja 0 0 CL -S i. tf) < I 1 * < tf) et i et < < 0 TT TT > ' 01 CL. tf) c Oi, TT -$ x - b tf) : ^ -J et C vt ct ai: i/) s ai <_«. a i c fi» "J r t i : -5 W - -J tf) tf) Ci. C c t : e_.. - eu: et - I -J ' eu: "ï < tf) - J. ai ' 01» et -. x- r t - j -J TT -b < -b 0J: "O -J et - - b Oi < O w et i JT fil * c t et ' ^* -^ 0 -b tf) : -*» -I et -«01 01 CQ i ua ai ^ tf) a tf)» n ft TT CT tf) et : " < - î - i -i vt W) -b et - * : TT -$ > r t i» - b w Oi: fi) "» tf) tf) et t/» J. Ja 4 -»TT - h O tifi» 5 ' r»- '. et O 01 et -i. O -J i r t tf) Q. -i. CQ. O et T T -s ËL8. -J. : C_i. c tf) < - tf) CL t «* J» 01 Û) tf) r t i tf) -bua tf) 01 et -. -> -b» -$ -j tf)» - tf) ct c t i : ' - j > eu: «-i. -b -$ Û.. tf) - î 2 et Q. et a : Oi i c CT CQ -s c«w a i i *< ca. < c - b - c OiCT : CL -b Oi e_i. ' et - b r t Oi: : fl) -I - ï tf) T -J tf) < "O Q. tf) : -. -J i TT Qi tf) r t - ï Ql tf) 01 < < CL CL CL < = Ql -J. i -s -b TT O i -J i Oi ' et CT 0 -b : -J fl) vt 01 - * CQ CQ Q. O eu: O -S i - b i 01 CL c t -- a i en i. 0 S m «a < i s -i a. TT ) eu: T Oi CT Q. -J - O et 2 -' tf) tf» x - r t QTa O -» X» 01 i/) tf) ^- CT tf) et xr tf) O I O : et O i l - ~i fl) r t O tf) CT CL CL 01 CL -s TT O -s : < -5 tf) x - O tf) 01 r t tf) 01 r t - h -H O -s -J fl) TT -btf) Oi r t -J Oi -J O. 0J - ï c/) tf). < O -s O -t tf) - 1. x - OJ: Q. O TT r t i: T T *< vt - b - j Qi TT r t C Q CT TT C -$ J * Q. t Oi: O. eu Q. r t fl) -J. tf) fl) r t < 0 : < - J 0J < 01: -$ «^ T T ï» : Q. Q. Oj ' 0 "J 0 < eu: O. OJ tf) T a Oi 010 CL O -% - h : T tf) W

17 18 I USA drivs ckså reguljär service med teledataliknande system. Exempelvis har både Dw Jnes (Wall Street Jurnal) ch Surce (Det Bästa) tjänster sm klassificeras sm "v1detex"-tjänster, även m vi i Eupa skullveka att kalla dem teledatatjänster, då de inte använder TV-apparater sm terminaler utan brdsdatrer ch en del vanliga dataterminaler. Japan har en mfattande försöksverksamhet igång med ett teledatasystem kallat Captain. Försöken 1 Japan fkuseras speciellt på att integrera teledata med kabel-tv över glasfiberkablar såsm diskuterats tidigare i detta kapitel. Finland har system i kmmersiell drift sedan 1981 i både Helsingfrs (Helsingin Telset) ch i Åb (Turun Telset). Dessa teledatasystem är lkala ch riktar sig främst mt företag med finansinfrmatin, nyheter ch pduktinfrmati n. Nrge ch Danmark driver försöksverksamhet med tidningar ch televerk sm huvudintressenter. I figuren på nästa sida lämnas en översikt över de huvudsakliga videtexsystem sm är i drift eller testas 1 lika länder. Termen videtex används för att även de amerikanska driftsystemen, sm Dw Jnes, skall kmma med. 1.5 Aktörer ch llfördelning 1 Sverige I Sverige började utvecklingen på teledatamrådet på allvar genm televerkets Datavisinsförsök Jämsides med denna försöksverksamhet bedrev Svenska Philips AB ckså ett försök i vilket bl a Metall deltg. Ur Philips försök utvecklades så småningm Viewdata AB, där efterhand Datema inm Jhnsn-gruppen blev dminerande Intressent. Viewdatas primära inriktning är att tillhandahålla all service åt dem sm vill staa privata teledatasystem. I Datavisinsförsöket deltg ett relativt st antal tidningar ch företag. Försöket var tekniskt Inriktat ch syftadill att utreda krav på system, terminaler, telenät, mdem, anslutningar m m. Dessutm ägnades uppmärksamhet åt användarkrav vad gäller bildskapande ch annan inmatning. Under 1981 staades Telebild-försöket efter initiativ från Svenska Dagbladet. SAF, Industriförbundet ch SE-banken ställde sig jämte Svenska Dagbladet bakm försöket ch det uppdgs åt knsultföretaget Göran Asplund AB att rganisera ch leda pjektet. Ett tjugtal strföretag inbjöds att delta i försöket, sm skulle syfta till att testa teledatas användbarhet för näringslivsinfrmatin. (Pjektdeltagarna presenteras i appendix.) För att nå bästa samlade effekt valde Telebild att samverka med televerkets Datavisinsförsök. Härigenm kunde Telebild få del av televerkets samlade erfarenheter, samtidigt sm

18 FöYsk medt e l e d a t a pâ lika häll iv a r l â e n 19 MRADE FÖRSÖKS- NAMN START PLATS ANTAL DELTAGARE rivât mserv/cx Cable w Jnes wedish Business/ elebild y Turun Sanmat 'ampere irst Interstate ank INDAX 1981 X Juni 1979 Telebild 1981 Telset Telset 1981 Day and Night Okt. Vide Banking 1981 San Dieg, CA. Las Clinas, TX Stckhlm Turku, Finland Tampere, Finland San Fernand Valley, CA iff e n t l i g 'elecable 'idetn 1982 Mntreal 250 lell Canada med ept. f îmmunicatins [Kanada) Vista/Telidn 1981 Tnt/Quebec City/Mntreal 500 iritish Cl. Pelc Gateway Höst 1981 Vancuver 125 Manitba Tel. Systems Pject Telidn ELIE 1981 Elie, Manitba 150 )ew Brunswick relephne C. Pj. Mercury Telidn Vinter 1981 St. Jhn, NB 45 )ECA Telidn 1980 Ontari 5 5 îritish Telicm Prestel I n t Seven c u n t r i e s 20 )eutsche Bundespst Bildschirmtext Juni 1980 Berlin, Düsseldrf österrikiska :eleverket Bildschirmtext Mars 1981 Österrike 00 illändska ;eleverket Viditel Aug Hlland 4,.000 )anska ;eleverket Teledata Jan Danmark 200 àvenska leleverket Datavisin 1979 Stckhlm 7 0 Qrska televerket Teledata Juni 1979 Osl 6 0 Pranska televerket Electnic Directry Maj 1981 Ille-et-Vilaine Pranska televerket Teletel April 1981 Velizy 2,500 Schweiziska televerket Videtex Nv Berne Japanska televerket Kng Kng Felephne CAPTAINS Viewdata Dec Tky Hng Kng X ingen uppgift

19 20 ckså utnyttjandet av televerkets datr innebar kstnadsbesparingar för pjektet. Från televerkets sida innebar Telebild-pjektet att Datavisinssystemet utsattes för realistiska pv sm liknade drift i liten skala. Vid mitten av 1982, när Telebild-försöket avslutats, kan aktörerna på den svenska teledatascenen i st sägas vara följande: Televerket har under hösten 1982 öppnat en Datavisinstjänst riktad främst till företag ch rganisatiner. Televerkets huvudintressen är att svara för nätet ch möjliggöra en standardiserad dialg. Svenska Telebild AB är den kmmersiella fsättningen av Telebild-försöket. Huvudintressenter i utvecklingen av Telebild-tjänsten är i st desamma sm under försöket, dvs näringslivsrganisatinerna ch ett antal större företag. Ägarill Svenska Telebild AB är bl a Svenska Dagbladet, Affärsförlaget ch Teleinvest AB. Dessutm tillkmmer ett par mindre intressenter. Svenska Telebilds mål är att utveckla en intressant tjänst för näringslivet över teledata. Tjänsteinnehållet är huvudsaken för Telebild ch på den tekniska sidan samarbetar Telebild med televerkets Datavisin. AU System Netwrk AB är verksamt inm datakmmunikatinsmrådet. Företaget ägs av bl a Ericssn Infrmatin System ch Pgramatr. AU System har levererat televerkets Datavisinssystem, både det första sm användes under Telebild-försöket ch de sm sedan på basis av vunna erfarenheter beställts av televerket för den kmmande kmmersiella driften. AU System samarbetar med Telebild i frågr sm rör teknisk utveckling. AU System säljer ckså Datavisinssystem ch liknandjänster till privata kunder i Sverige ch utmlands. Viewdata AB säljer det finska Systel-systemet ch ett siment av teledataterminaler, bl a Philips mbyggda TV-mttagare. Viewdata ägs av Datema ch marknadsför sedan början av 1981 alla tekniska servicetjänster sm är förknippade med teledata. Svenska Lgica AB har marknadsfö Prestel i Sverige ch är i likhet med Viewdata AB knsulter i alla slags teledatatjänster. Det finska Mls t e l - s y s t e m marknadsförs i Sverige av Ord ch Bild AB. Technlgy Transfer Crpratin AB är ett tekniska utvecklingsföretag för pgramvara ch för utveckling ch anpassning av hårdvara.

20 21 Luxr AB har tagit fram ett siment av terminaler för teledata. Dels en adapter till TV-mttagare ch dels en specialt e r m i n a l för teledatabruk. Dessutm är ABC 80 ch ABC 800 användbara både sm användar- ch Inmatningsterminaler. Facit AB planerar en str satsning på teledatamrådet mfattande såväl terminaler sm pgramvara för brdsdatrerna Facit DTC. Pstverket har, liksm Telebild, valt att använda Datavisin, i pstens fall för en under hösten 1982 aviserad teledatatjänst på pstkntren. Pstel, sm tjänsten kallas, skall erbjuda varierande slag av infrmatin ch mtsvarar alltså Telebild. Ingenjörsfirman Bejting utvecklar terminaler för teledata. Flera banker, bl a Handelsbanken ch PK-banken, har skaffat egna privata teledatasystem avsedda för Internt bruk. Flera landsstidningar planerar att staa försöksverksamhet på teledatamrådet. Ovanstående beskrivning är inte fullständig, då flera företag ch rganisatiner inte vill ge ffentlighet åt sina teledata-försök. Man beskrivningen av aktörerna kan ändå ge en viss vägledande bakgrund åt fallbeskrivningen av Telebildpjektet. 2. FALLBESKRIVNING AV TELEBILD-PROJEKTET I det följande beskrivs Telebild-pjektets utveckling knlgiskt. Våren 1981, smmaren 1981, hösten 1981 ch de första tre månaderna 1982 beskrivs i termer av a) aktiviteter ch b) uppnådda resultat. 2.1 Våren 1981 a) Aktiviteter Utveckling av pjektplan Första steget att ta sedan Initiativtagaren SvD 1 samverkan med SAF, Industriförbundet ch SE-banken beslutat driva ett försökspjekt på teledatamrådet var att utveckla en pjektplan. SvD sm initiativtagare var värdrganisatin för pjektet ch svarade ckså i samverkan med knsultföretaget Göran Asplund AB för pjektledningsfunktinen. Pjektplanen skulle ha två syften: 1) Stadfästa ett för initiativtagare ch närmast samverkande rganisatiner gemensamt mål för pjektet. 2) Skapa ett dkument sm kunde kmmunicera pjektets grundidéer till ptentiella deltagare.

21 Presentatin för ptentiella deltagare Eftersm SAF deltg sm en av de ursprungliga pjektdeltagarna, bestämdes att VD i SAF skulle inbjuda ett tjugtal strföretag att delta i pjektet. De flesta inbjudna var Intresserade ch pjektledningen besökte varje inbjudet företag i ett par mgångar för att klargöra pjektets inriktning ch målsättning. Pjektgrupper i deltagarföretagen I varje företag sm ställt sig psitivt till medverkan i pjektet följde nu interna inventeringar över vilka sm skulle delta i interna pjektgrupper. Efter ytterligare ett antal möten mellan pjektledningen ch de deltagande företagen, kunde dessa skapa Interna pjektgrupper till vilka de utsåg interna pjektledare ch kntaktpersner. Teknisk strategi för pjektet Flera vägar var möjliga: 1) Hyra egen datr med Viewdatas, Sftplans (Mistel) eller AU Systems pgramvara 2) Köp av egen datr med dessa pgramalternativ ) Lån av utrymme i televerkets datr med AU Systems pgramvara (Datavisin) Efter genmgångar av för- ch nackdelar med lika alternativ km pjektledning ch styrgrupp fram till att det fanns starka skäl sm talade för ett nära samarbete med televerket. Då skulle pjektgruppen kunna tillgdgöra sig erfarenheterna från det tekniska Datavisinsförsöket ch få en bra inblick 1 internatinell utveckling på teledatamrådet. Eftersm AU System gj pgramvaran till Datavisin, utvecklades ett Intimt samarbete med AU System för knsultatin ch utveckling. b) Resultat Resultatet av aktiviteterna under våren -81 blev: 20 pjektledare persner 1 interna pjektgrupper ute i företagen - Frmell pjektrganisatin etablerad - Samarbetsavtal med televerket ch AU System - Ett trettital persner sm genmgick utbildning

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Presidierapport jul-okt (140701 141017)

Presidierapport jul-okt (140701 141017) Presidierapprt jul-kt (140701 141017) Knstkåren 2014/15 Rapprten återger vad presidiet har arbetet med under periden. Möten framgår av tabellerna för varje vecka ch presidialerna beskriver arbetet under

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet Risk- ch sårbarhetsanalys av SUNET Bx för Karlinska Institutet 2015-01-19 Dnr: 1-35/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund. 4 3. Nuläge..... 4 4. SUNET Bx i krthet... 5 5. Juridiska aspekter.

Läs mer

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt Referens Britt Wennerström, 036-102013 0706-384158..... ~, ~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R27613 Antal sidr 1 (3) --~3-?vt/1-- Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: ch månad

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Våra mål och förbättringar

Våra mål och förbättringar Våra mål ch förbättringar 2015 Vi är ett väletablerat namn på marknaden när det gäller inrikes ch utrikestransprter, till framför allt den franska marknaden. Vi kan transprter ch service. Vi ser varje

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-06-16 Rev: 2014-06-25 Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

EFTER VALET Liten PM om trängsel-/framkomlighetsavgifter 2002-09-12/mn

EFTER VALET Liten PM om trängsel-/framkomlighetsavgifter 2002-09-12/mn EFTER VALET Liten PM m trängsel-/framkmlighetsavgifter 2002-09-12/mn UTGÅNGSPUNKTER FÖR POLITISKA UPPGÖRELSER EFTER VALET 2002 OM ATT SNABBT INFÖRA TRÄNGSEL-/FRAMKOMLIGHETSAVGIFTER I STOCKHOLMSREGIONEN

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Lägesrapport från Smålands Shanghaikontor juni till september 2013

Lägesrapport från Smålands Shanghaikontor juni till september 2013 Lägesrapprt från Smålands Shanghaikntr juni till september 2013 2013-10-08 After ett längre smmaruppehåll är vi nu tillbaka med lägesrapprter från Smålands Shanghaikntr. Uppehållet betyder inte att månaderna

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktber 2014 SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika AGENDA: Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Tjänstesektrn i Nrdafrika Nrdafrika SWENACC // Tjänsteexprt

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

Inkomstdeklarera för lokalavdelning

Inkomstdeklarera för lokalavdelning Versin: 2012-05-03 Inkmstdeklarera för lkalavdelning En lkalavdelning sm registrerat sig hs Skatteverket ch fått ett rganisatinsnummer är skyldiga att inkmstdeklarera, avsett art ch strlek på intäkterna

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Gröna näringars kluster Etapp l Pr j ektägare: Lantbrukarnas Eknmi AB År ch månad

Läs mer

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser Kursbeskrivningar Alla våra kurser är uppdelade i endagarskurser, för att underlätta för dig att plcka ihp ett kursprgram sm passar dig. Kurserna är uppbyggda så att de kursdagar sm ligger i anslutning

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB Bilaga 2 Samrådsredgörelse avseende ny- ch mbyggnad av Vattenfalls 70 kv anslutningsledningar till transfrmatrstatin i Ösm, Nynäshamns kmmun Bild 1 Vy över landskapet med transfrmatrstatinen till vänster

Läs mer

FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR

FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR Tjänstedirektivet ska ge knsumenterna ett större utbud, bättre valuta för pengarna ch enklare tillgång till tjänster i hela EU VARFÖR ÄR TJÄNSTEDIREKTIVETS NYA REGLER

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud 1.3 SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

LYSA-projektet. Sammandrag av utvärdering. Juni 2008 juli 2010. Empiricus utvärdering ab Juni 2010

LYSA-projektet. Sammandrag av utvärdering. Juni 2008 juli 2010. Empiricus utvärdering ab Juni 2010 Empiricus utvärdering ab Juni 2010 Sammandrag av utvärdering LYSA-prjektet Livskmpetens ch Yrkesutbildning i Samverkan för Arbete Juni 2008 juli 2010 Livskmpetens ch Yrkesutbildning I Samverkan för Arbete

Läs mer

ShoreTel Communicator Överblick

ShoreTel Communicator Överblick ShreTel Cmmunicatr Överblick ShreTel Cmmunicatr är det enklaste sättet att kmmunicera effektivt med dina kllegr ch affärspartners. Oavsett m du är nrmal användare, telefnist eller samtalsagent i ett Cntact

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård Nya vårdfrmer för patienter med allvarliga självskadebeteenden ch allra störst behv av heldygnsvård Dkumentatin från natinell ledningsknferens den 7:e maj 2014 Uppföljningsknferens planerad till 14 ktber

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun VA-plan Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024 Karlshamns kmmun Bakgrund VA-planen i Karlshamns kmmun är den tredje delen av VA-plansarbetet innan den fjärde ch sista delen, implementering ch uppföljning

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Vad betyder hållbar utveckling?

Vad betyder hållbar utveckling? Exempel från: Håll Sverige Rent Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell rganisatin sm verkar för att minska nedskräpning, främja återvinning ch öka miljömedvetenheten. Vad betyder hållbar utveckling?

Läs mer

Konsulttjänsten Lite för implementering av KACE 2000-serien (2 dagar på plats)

Konsulttjänsten Lite för implementering av KACE 2000-serien (2 dagar på plats) Servicebeskrivning Knsulttjänsten Lite för implementering av KACE 2000-serien (2 dagar på plats) Intrduktin till ditt serviceavtal I den här rådgivande tjänsten ( tjänsten ) ingår implementering ch knsultatin

Läs mer

Utanför upptrampade stigar

Utanför upptrampade stigar FU rapprt 2010:6 FU Välfärd Arbetsrapprt 2010:4 Utanför upptrampade stigar Utvärdering av prjektet En studie av förebyggande hembesök hs äldre i Gävlebrg Anhörigstödjare på sjukhuset i Gävle ett samarbete

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

Att ge till ideella organisationer

Att ge till ideella organisationer Att ge till ideella rganisatiner En diskussin m givarens intressentrelatin med Djurens Rätt Martin Dahl & Axel Hult Ämne: Företagseknmi C Ventilerad HT 2012 Handledare: Virpi Havila Företagseknmiska Institutinen

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

ACD Accelerated Competitive Dialogue

ACD Accelerated Competitive Dialogue 1(6) ACD Accelerated Cmpetitive Dialgue Bertil Danared Accelerated Cmpetitive Dialgue ( ACD ) är en wrkhpbaserad ch interaktiv upphandlingsfrm, där utvalda anbudsgivare bjuds in att på ett strukturerat

Läs mer