Tddoh. December 1982 Nytryck september Rapport 2 TELEBILD. Erfarenheter från näringslivets teledataförsök. Göran Asplund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tddoh. December 1982 Nytryck september 1984. Rapport 2 TELEBILD. Erfarenheter från näringslivets teledataförsök. Göran Asplund"

Transkript

1 Tddh December 1982 Nytryck september 1984 Rapp 2 TELEBILD Erfarenheter från näringslivets teledataförsök Göran Asplund

2 ; - m^ -..: : - y. December 1982 Nytryck september 1984 Rapp 2 n TELEBILD Erfarenheter från näringslivets teledataförsök Göran Asplund

3 INNEHALL Intduktin Principskiss fö e l e d a t a 5 Några exempel på teledatasid r 7 1. Teledata - vadä r det? Varför teledata? Teledata - en medlem i familjenn y a Elektniska Medier Vadkan teledata användas till? Teledata i lika länder - en k översikt Aktörer chllfördelning i den svenska teledatautvecklingen Fallbeskrivning av Telebild-pjektet Våren Smmaren Hösten Januari-mars Resultat från utvärdering av pjektet Telebild 26.1 Summering av resultaten av utvärderingen 26.2 Upplevda pblem under pjektet Telebild 27. Pjektets psitiva resultat 2 4. Marknadsmöjligheter ch tjänster lämpliga för kmmersiell verksamhet i Telebild Infrmatinsspridning Telebild-matrisen - en utgångspunktför utveckling av eknmisk infrmatin i Telebild Interaktiva tjänster Datakmmunikatin Meddelandeförmedling Telebild pblemlösning 4 5. En skiss över marknadsstrategi ien kmmersiell teledatadrift i Svenska Telebild AB Marknadsförutsättningar Delmarknader ch tjänstefrmer Telebilds förhållandill andra teledataaktörer Marknadsstrategi 48 Appendix Deltagare i Telebild-försöket 51 Bilaga A Teledata ch Datavisin 55 B Diskussin m rappen 61

4 INTRODUKTION Denna rapp redvisar erfarenheter från försöksverksamheten med Telebild inför staandet av en reguljär verksamhet hösten Telebild är ett praktiskt exempel på utnyttjandet av ett nytt kmmunikatinsmedium, vilket hunnit få många benämningar under sin ka histria: Viewdata, Prestel, Bildschirmtext, teledata. I Sverige lanseras en tjänst av televerket under namnet Datavisin. Rappen har utarbetats av ekn dr Göran Asplund ch bygger på enkäter ch diskussiner med dem sm varit engagerade i försöksverksamheten. Han svarar själv för Innehållet. En preliminär versin av rappen har varit föremål för diskussin vid ett seminarium, sm refereras i en bilaga skriven av P G Hlmlöv. I en annan bilaga sammanfattas televerkets bschyr m Datavisin. Beil Thrngren Ordförande TELDOK Redaktinskmmitté

5 Principskiss föeledata INMATNING ÖVERFÖRING LAGRING ÖVERFÖRING MOTTAGNING Särskild redaktin; (t ex tidning) inmatningsterminal telefnlinje telefnlinje Kntr ; tv-apparat Datavisin (i teledatadatr) telefn- ' linje Kntr : persndatr Kntr ; persndatr telefnlinje Kntr ; Talebild Pstel D specialterminal "gateway" linje Knferensrum: strbilds-tv Bank; specialterminal hyrd telefnlinje Bank: strdatr tn

6 TélebiI d / T T 9160 AFFÄRSIN- FORMATION O Btsi mitirrai H H i m r a B i m s n s m FÖRETAGS- TJÄNSTER 1 INFORMATIONS PRODUCENTER Mnnmami^aanmmi MEDDELANDEN TILL PROJEKT- DELTAGARNA SENASTE NYTT BRAND I KÄRNKRAFTVERK Tag TELEBILD 9160A * T" I BI m i r B H U V U D M E N Y Affärsinfrmatin NYHETER: In-,u t r i k e s c h näringsliv. Kmmentarer. FINANSIELLA MARKNADER: Börs, valutr, placeringsfrmer SVENSK EKONOMI: Faktach aktuella bedömningar INTERNATIONELL EKONOMI: Expmarknader mm wmamnmimmwuiuimmiwuiimmmn 5 FÖRETAGSTJÄNSTER 6 TELEBILD: En presentatin 7 INFORMATIONSLÄMNARE HUKkaaaidauaaaüEi ANNONSPLATSER I TELEBILD BOKAS HOST O O M A S TANK TEL IIIIMKIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIWIIIIWIM1IMI IMIIIIM iiaillllllllllm : /

7 8 TELEBILD TELEBILD IHMMB EN PRESENTATION 1 Pjektets bakgrund ch syfte 2 Deltagande -företag ch rganisatiner Pjektledning, arbetsgrupper mm 4 Sökteknik i teledata 5 Teledata i andra länder 6 Kurser, knferenser, seminarier m teledata 0 Huvudmenyn DIN BTLL'10ASTE TELEDATA FRÄN LUXOR I MOTALA KOSTAR BARA 65:- TAG 9 FR INFO SVENSKA DAGBLADET I TELEBILD unwautmkihmhaaccihmiaaui INRIKES TT-NYHETER UTRIKES TT-NYHETER NÄRINGSLIVS- NYHETER BOKSLUT, DEL- ÄRSRAPPORTER PUBLICERADE I SvD W VEM GÖR VAD I SVENSKT NÄRINGSLIV? VÄDRET I KORTHET PUBL. I SvD SvD INTERNT TELEBILDS HUVUDMENY

8 TELEBILD/SJ ïaak'sîïïiiiir 1, TIDTABELLER Huvud1 i n j e r n a 2, BILJETTEXP. öppethal1a n d e BILUTHYRNING 4. Götebrg 5. Malmö 6. Stckhlm 7. Sundsval 1 PARKERING.i,iiitiiL;,w«i.iiinji,um TELEBILD/SAS TIDTABELLER Tidtabellen mellan tvä destinatiner pâ SAS linjenät nör du genm att slå följande * AVRESEORT OCH DESTINATION direkt efter varandra utan mellanslag pä svenska # Exempel *STOCKH0LMKöPENHAMN#

9 10 TELEBILD/SAF Löner chp r i s e r 1. Inflatinen i Sverige ch OECD Smâspararens kapit a lti11v ä x t. Industriarbetarens reallön 8. Eknmiskt lexikn *01 Kapit e lf ö r t e c k n i n g 0 Telebilds huvudmeny 9 SAFs huvudmeny nsiin n msti Was m mm m B BiiilH ÜJ UMIKJ TELEBILD/S-E~Banken AKTUELLA PLACERINGSFORMER 2. VALUTAKURSER. OFFICIELLA DISKONTON 4. SVENSK EKONOMI 5. MEST OMSATTA AKTIER 6. S-E-BANKEN (övriga tjänster)

10 11 TELEBILD/SI A * Branschdata Tillverkningsindustri 01 Livsmedels-, dryckesvaruch tbaksindustri 02 Textil-, beklädnads-, läder ch lädervaruindustri 0 Sågverk 04 Trähus- ch byggnadssnickerii n d u s t r i 05 Trämöbelv a r u i n d u s t r i 06 Massain d u s t r i 07 Pappers- ch pappindustri Pappersvaru- ch pappvaruindustri 09 Grafisk industri 10 Kemikalie-, gödselmedelsch plastindustri 11 Annan kemisk industri 12 Petleumraffinaderier 1 Fs # TELEBILD/Exprâdet * EXPORTRÅDETS MARKNADSINFORMATION Ange land med tvä siffr A C Albanien 01 Canada 16 Algeriet 02 Centralamerika Angla 0 Chile 18 Argentina Clmbia 19 Australien Cuba B Cypern 21 Bahamas 06 D Bahrein 07 Danmark 22 Bangladesh DDR Belgien E Belize 10 Ecuadr 24 Benin 11 Egypten Btswana Elfenbenskusten. 26 Brasilien... 1 Etipien 27 Bulgarien F Burma Finland Exprådets meny 29 Fs tt

11 12 TELEBILD/SRF * REKLAMATIONSBEDÖMNING, TOLKNINGAR SAKREGISTER "Aktersegling" Avbruten resa 02 Avvikande frän resegrupp 0 Avvikelser frän svensk htellk u lt u r 04 Barnservice OS Bul1e r 06 Chaerflyg, krav pä t&r 07 Dir e k tf l y g 08 "Enklare pensin" 09 Fantasibenämningar pä htellrumskategrier 10 / SRF:s meny 00 Fs # TELEBILD/Luxr AB LUXOR INDUSTRI ELEKTRONIK HAR DEN HETA HÄRDVARAN 65 knr låter kanske verkligt, men mer kstar inteledatamdulen till ABC-SO. För mer infrmatin : 1. ABC MEDDELANDE 2. ABC PROV. BILLIG TELEDATATERMINAL 4. TV-TILLSATS 5. LUXOR

12 ut <+ -«. ti 0. 0 O) 7? a> Z : "5 Vi 01: TT " I u a - J. O) D. m c+ r+ Oi < ' JT C >: O.. m -s vt vt fl> -t.. -tt" O : -J > vt -tt lct TT fd «c* Vt - TT Oi Oi -hc+ -t>a> ita CD t -s -a Q. 01 i -i fl> ->. - Î CL Vt CD r* 7<r c. n Q. "5 fd - Î C» f+ - Q. ct TT O. m» c+ f + - '01 < < : i: ~HQ - 01 (O «/» U> -t) M O O TT-S DI0«< Q. 01 m. c+ - m Vt 'S <»m > m -J -j < vt OJO > (D -J «û -hm : "5 S M ai: - <->. O 01 -i ~i Q. fl) Vt ' J m - i (D fl) CL CL O. m ^ 8- ci- fl> ' m Oi Oi O. CL tt m i f» -J n- -i» -i. Q. _J. n» n> m - Ï. A - TT rl- Oi 0 T «Oi M a tf» m ai. eu < TTtQ 01 fl) O Oie (A Qi c t O. et fl) ' tf» Vt TT -i try w. m < -.. O - h r t 0 E* T CO ** 2 O m < fl> -i 7<r 0 ' fo -' vt ta vt fl) C S=r i - î S - h a c+ Sg O O: IV «->. «/» ' U» -" fl) «a " m r+ i. O. et c t a cr - ï -' Q. "J -i. <?T -t. fl) ct (D C t fl> : (O 0 " T tf» -a 0i:-0 (D Q. "S 01 Vt -i - m i c t - fl» -J - ï - * < fl) 0ie -J ct -* fl) O "J QI «< -J et Q tf» -*(O fl) - f» -ï T CT -. DIO-t)?T O C "ï Q. 01» Ct -J - * O fl) "î fl) O. Oi: - I m -*> O-ct C_i. n> > -J.et vt *< O -J 01 TT < C -". Q. -*t -J O - I 01 i m O J fl).et < 01 e t ) 7T-0 CL ^ ^ - î Ä TT O vt O " 01 Q. U» Oi 01 - C-i. tf» C Oi: CL O" O. - î -J (D O. - < (S. (fi tf)» c t ) 01 (D ( 0 -S tf» et -*t7r -tt O:0) : 01 1 ' -ï tf» ai: 2 OI: ' c Q. O Oi c_i. et - j -" tf» - i et x -'»û - ï» 2" tf» < *. c - i < > tf»-.. ' </» > ' O." ^ 2 f* Oi O et tf» -i : T - h -» -» t-* : tf». tf» QiT ct. -» w» < tf» O tf» - ' t Q, < Oil i et -i ;$ 0 O : tf» -J tf» tf» OK et ï m O -j t«" O i: O TT O -ï -i.(0 tf» Q. CT» c - O. 01 -i -i m - tf» i» tf». tf» Oi: OI: O. ' et et et Oi ( Q Oi < 01 -ï tf» 0 -' - ï et Oi et i '.tf» < _.(< f), T T O C CJ, yr 7r Oi: et i tf» -ï tf» et T T - ï -" -J - h < -i 0)0-J. et -t> - 01 O " ' T cr O Oi et?* tf» - : -S et tf»- Q. Q.» 58 - O L c - 0 T (Q Oil * ~i -tt a. s QI: - I. - ï «a ua -i Vt *r < O* -i 7<r < -* Oi: O. Oi - h O O : -J - J r Oi: ' et Q. et 0 i Oi 01 -$» «O i I - i. -ï < O r t * ^ _ "O (Q 010 '- i: tf» 0 C - ï C t "ï ua tf» - I et < Q. tf» -" a. * XI 01 O c f O -" tf» fl) tf» T T - O - j ' CL Oi et : T - * -i j -fc -* tf» "î - «i*" Qi Oi VI ca.ua tf» tf» O O tf» -' TT - -i vt 9- < 0 T et ->' - cr Oi et Q. QI ta * x < -blû -.. CL «v» Oi et ' - H Qi w» vt -ï - - < Vt» O Oi-t» i?r ua 01 TT tf» w Oi >* i -J.» C << Oi _ -H a - ï v» ' Q. vt *r 01 C tf»?r. i Qi: "J 9 -J et < tf» et 0 i -i ^" tf» -i e_i.» * CLua 1 i: 0i:et "J < - Cj. *" fl) I"? T 0IOO - b I et i a. tf» C Oi -i c t tf» O-et 01 et si f* ' < Qi r t = CL O. : fl) et i tf) < 0 -t» Oi - j Q. - -J CLua TT -*. i. v» i - î 01 -i h 01 < mua et x - j c t i: i et - et -ï - et. -i < tf) f? O. i > = tf» et -$» O tf» m TT n X 01 Q. - et -t, -» r * a i >: < -< ; - ï et O: -$ -s c t - I. ^ tf» < 7<r -j - TT (/> ua -< - î ^" : ^ c u a i -$» tf) O O -. - * W c t a 0 - J -J r t «. *. O. et Oi - j et < vt ta «a < vt n. v» -J Q. Oi -s (O tu 01 tf) - h I : -J " < -i ^ r i et -$ -» < Oi et CT tf» O -" ^ et c= -. et TT O <» tf» -i Vt TT -. tf» et Cu-ii: > CT - h - -ï 2 i «Q ' : Oi -ï " î Oi Q.. tf» c f O ^ 0 -i 0» 7* 0 O tf» T -J et O» O tf) Q. C O. C ^ " tf» c t : -* 7«"ct 0 - * - k > tf»» - <a -i m > O 0i: n v» -h» tf» : -ï tf» -J Oi Oi» -$ ' Oi: tf» r t "ï g 0) * < -J -J - b Oi i et - ï < Oi <_. QI tf» 8 ^ Q. O J: < tf» -i pr -t r t tf) "O - h -s T T Oi «< < OI - a?<r i - j tf» -.-tt vt - «< «Q i tf» tf» -ï - a» tf» i -S tf» tf> tf» -a tf) vt 0. -i < r* vt t - ï - j X CL DJ Qi W) a» cxû tf» Q L TT 01 i» Oi tf) tf) ^ " O - tf» i :»TT -j.. tf» "a QI -ï TT» tf» i: -. -ï et i -. O i: tf» -ï ' -$» 0) > > CL C "O O ai: tf» i ^ - h i:ta -î - a ai a i tf» tf» -ï» ' c -a ua 01 i -$ QI ~i Oi - J Oi tf» r t eu: r t -s eu: Q. tf» a-ta C tf» - - i i - a eqi t - a tf» O -J i.2.8 Oi -~

13 Genm att ge återförsäljare, strkunder ch småkunder lika "sekretessklasser" kan man säkerställa att alla får rätt Infrmatin ch inte kraner åt Infrmatin de Inte skall ha. Eftersm varje abnnent har ett visst användarnummer sm anges vid uppringning av datrn, kan datrn kntllera att den sm ringer upp är behörig. Sedan kan abnnenterna ha tillgång till lika typer av infrmatin genm att de tillhör vissa grupper - s k sekretessklasser. Sm vi ser ökar snabbheten för meddelanden samtidigt sm lagringen ch överföringen blir billigare ch åtkmsten blir lättare att anpassa till mttagaren. Dessutm kan teledatamediet användas för kmmunikatin 1 båda riktningarna - dilltalade kan svara. Nya elektniska medier - teledata sm exemplifieras här, kabel-tv, satellit-tv, vide, text-tv m fl - kmmer att göra sitt Intrång av sanma skäl sm 1 st sett alla andra innvatiner: nämligen m de är billigare, bättre, enklare, snabbare ch bekvämare än didigareknlgierna för en rad funktiner i samhället. Därmed Inte sagt att de behöver vara bättre för alla ändamål ch att tidningar, brev ch andra traditinella kmmunikatinssätt helt spelat ut sina ller. Tidningar kmmer att leva kvar, men kmpletteras med nya elektniska medier ch får kanske någt mdifierad funktin. 1.2 Teledata - en medlem 1 familjen Nya Elektniska Medier Teledata är den mest vanliga termen 1 Sverige för vad sm mer tekniskt benämns "videtex". Den engelska termen är "viewdata" ch den tyska är "Bildschirmtext". Med teledata menas att en TV-apparat kpplas till telefnnätet ch att telefnnätet 1 sin tur kpplas till en datr sm är anpassad till de krav sm TV-skärmar ch telefnnät ställer. TV-apparaten är alltså i detta sammanhang en dataterminal ch telefnnätet ett datanät. Det är kpplingen mellan TV-apparaten ch telefnnätet sm är speciell för teledata. Därmed Inte sagt att Inte andra terminaler än TV-apparater kan användas till teledatakmmunikatiner. S k brdsdatrer eller persndatrer (t ex Facit DTC, ABC 80, ABC 800, Apple m fl) kan ckså genm en mindrillsats göras till mycket avanceradeledataterminaler. Flera brdsdatyper kan ckså användas för att skriva in infrmatin 1 den centrala teledatadatrn. Med tilläggautrustning kan ckså både vissa rdbehandlingsutrustningar ch vissa "vanliga" dataterminaler användas sm teledataterminaler. Genm att använda s k gateway kan en strdatr, av det slag sm de flesta större företag ch rganisatiner redan har, kpplas samman med den centrala teledatadatrn. Gateway är en fysisk kppling mellan två datrer, t ex av ett teledatasystem till en strdatr, sm möjliggör kmmunikatin mellan TV-mttagare ch strdatr.

14 Q.tf»CL0-'>QI(QZ -i. i: Oi i: : et ai: ai: ta 1 Oi et -l CT c*. et-s-j *-h-ïq»oiai 'tf)-«. O: tf) -J -i. et Q. Q> Oi fl) ct-jtf»etet<00 _ et -ï - i -ï ^ < - -» <. - i ai:.. -^ -«ta ( Q t f» < < Q. - O -i. O: Vt O. 7T-«--ïOi:etOiet.C7(Q. xi ( <tf)(a-s O I T T <i-i<-*'a-tsi ai aie OTStf»-?«'"JT ' ^-tf) > - ï O ' vt < vt m i i:( r t i T < i - j r - «' O- l -J 2 et 1 7 T - - I. < r t. ' tf» ex - tf» : *< loict-ï r t ' e - i. tf> > <. i <-t ai Q. Q. -" -j-<tf»0)0> Q.IO - - TTetetCQ i -» a. </> C L - i i : ta i i vt n i -ï -J O 0 i r + Q. < C r -.. O I T T O i i :. (0-icti: -» -» - ' 01 -«. - T 01 «-i.«0 <-jai.. a ) a i Oet-J -t><q.-î r t < i ai: : ai: «< -$ ( Q et -? tf)'oiq.c TT i r t r Q. tf) 01 ->. >-i. < 0. Qi0iQ.T 0 i : 7 > r r - ' - ~ti(0(oetnq. i0i-iai-atf)-itt-j-i. "i ' 'C et -. 0 I 0 I ^. - i. _ na i - ' vt < i. et Otf» < -i. HQ JQ. TT i T T i i:ua tû ai ai ai: i: -5 -J -ï?t TT tf) O tf> ->. et - tf»-'.-hetoq.tf)-j tf» i: : Oi: vt : ta ~i -i -. C«. OJ < TT Oi: Oi< 1 T -> -î U - tf) ua OL tf» t-». c <. TT ta. Oi Oi: < Q. tf» ^. ^^ J -,. et fl) 0:»Q -i» x < -s «_i X c t Qi "ï -s - î 1 O" -b Oi i - 1 O O: tf» TT < -ï O T J ^. -s -J. ua Q. i i O -J et» -a c Q. -S T Oi O ' -ua ->. -J ua -» Oi et ai 1 <. - > cr - < - ï O - - ' Q. C v ~l < < -< tf) < Q. O ' 5 :^8 1^ i -j < -$ TT TT i TT c tf) et i et TT Oi Oi cr < tf) fl) -< fl) et O 01 "J O i TT(Q - ï i ^ tf) < - i i: «* ua -» Q. 0»: i ai i -5 tn ua (O Q. Q - > - c_i. i: -^ tf» i Oi -b tf» tf» - et - Oi-i. et et O- Q. Q. -b fl) fl) i «- ï tf) -ï et QI 01 TT - OJ tf) O TT : ua ua et -h < cr ta. OJ» O. -«. -i. O i c i cr c - j tf) tf) i tf) et -h r t < - b -ï -»-«: -j T i _i. > ^ TT -«. ~i i -> vt * TT ->> a.cr i: -bi cr et tf) C -J O ' - ua c. * i T i i -s (/> cr» ^> tf» < -$ Q - tf) O TT Oi ua Q. O: ai i -J et» i.. < T Q. CJ. et -< fl) et = Oi " -s i < -ï ^" i x ua.tf»»o Q -ï T T * < f l > c t O» tf) O. 01 tf» - ct -. ct i»- c tf) O. i -$ - : * < - b i» ^ Q. Oi Q. -H et -fc -» i T T i < i -i > tf) et ' ^ ^x -b Oi - tf) -< r 1 TT» et -" * et i i QI: TT OJ: fl) CQ ta OJ: Oi eu: fl) Qiet -t _i. i Qi CL -hua -% ua 0)0 O. OJ: i -$ -S 01 Vt 01 tf» -. i : O x» i: - b Q. T -i - i. : 01 O -J ua - cr«qi i - i. TT tf) : eu: <. < ua - J O - j C - 1. tf) H Q. ua - n - tf) < i ua : Q - ï OJ: ca. r t -hfl) TT tf) ^^ c -$ 8 CQ i: a -J - j Qi -i CL -J. i/) - j ua - i i a. Q. x Qi:ta < ua l -J - 1 Qi ^-* < Q. TT. TT et- ai -a -i c Hua CL < Q. 01 ta Oi: > et O - i. 01 ~l -i ^ ua -n 01. O : CL - i 01 ^-» Q. ct tf) 01 < Qi: CL -<. _> i: ^^ - J O. ^ 01 CL tf) tf» Q. C eu: -s r t -O -s a i fl) "O -J X -J t» -J. tf) i: i: Q. ->. c i -b i ua -<. i et ta v» ua JJ

15 16 Hyheter kan snabbt ch flexibelt distribueras över teledata. Begränsningen ligger 1 bildskärmens kapacitet. Ka telegram går bra, medan lägre analyser är lämpliga. Reklam ch annnser har speciella villkr 1 teledata. Mediet är uppsökt ch kan därför inte nå någn sm Inte själv är Intresserad av meddelandet. Reklam ch annnser med högt infrmatinsvärde för mttagaren är lämpliga 1 teledata (t ex resr, tidtabeller, fastigheter, tjänsteutbud mm ). Tvavägsknmiunik a t i n gör att teledata ckså är lämpligt för beställningar ch bkningar. Man kmmer därför närmare avslut än vid vanlig annnser1ng. Vissa grafiska begränsningar gör att föremålet för reklamen fta inte kan presenteras bildmässigt på ett rättvlsade sätt. Eknmisk infnnatin innehåller fta tabeller eller enkla grafiska presentatiner (staplar, kurvr m m). Sådan Infrmatin är lämplig för teledata medan medlet är lämpligt för längre verbala analyser. Tvåvägskmmunlkatln gör medlet lämpligt för beräkningar ch eknmiska transaktiner. Rådgivning kan i vissa fall genanföras över teledata: deklaratlnshjälp, hjälp tillf n d e r m när de skall skörda ch så vidare är exempel på sådan rådgivning sm passar teledata. Återförsäljarinfrmatin vad gäller pdukter, priser, betalningsvillkr m m är lämpat för teledata. Beställningar ch lagerredvisning kan ckså vara lämpat att rdna över teledata. Banktjänster kan skötas över teledata när det gäller betalningsuppdrag, kntställningarnra. Upplysningar m räntesatser ch lånevillkr är ckså lämplig infrmatin för teledata. Försäkringstjänster kan säljas över teledata ch försäkringstagaren kan enkelt ändra sitt försäkringsskydd utan en mängd blanketter etc. Elektnisk pst är en frm av meddelandeförmedling sm kan ske mellan alla sm har tillgång till sairana teledatasystem. Pstrderbestäl1ning, väderinfrmatin, företagspresentatlner, pduktbanker, "pryltrg". marknadsundersökningar, pininsmätningar m m har ckså på lika håll i världen testats ch befunnits vara möjliga teledatatjänster. Sm framgår av listan över möjliga ch till synes lämpliga tjänster 1 teledata göras nära ng ändlig. Pblemet är att finna specifika målgrupper för specifika tjänster där teledata är enklare, billigare, snabbare, bekvämare eller ligare än de hittillsvarande sätten att lösa pblemen.

16 O Q. TT - i. ' 01 -i -i 01 -J -% -i < -a -i i - Q. - b O : 2 a : tf) C-h OJ: > -<. etua ta - j : ~i Sa- - j i: Oi r t -i ua T -i eu > ~i -s ca. r t r t C - n (/) =:> tf) T T et -. -» 7* O i i CL Q. - b -tl - î. 010 tf) -5 et - i. <. -b -j : -s tf) et O: et ( Q TT -j tf) ' 7<r OJ OJ Qi et i: <* -J et ca. tfi tf) r t -J et w -i 1 _ Tt tf> Ä - 0) - ï I ) r t Q. ' O) Q I - i. _. -% Q. Q. O -h : TT«I -J tf) tf) : tf) X" O ^?" i -$ Q. CL ta i TT s - TT *< -5 r t _.. Qi : -j J. ' 0) Q. et Vt et O TT * O " -a ' i x - -tt ta 01 a. 01 CT 01 tf» eu TT CO -tt Vt j-i ' fl) : O << Q. -$ tf) - $ tf)!"r T : TT i T T i i tf» c. - î 01 tf) - l. tf>. ua -J 0 0 c -$ Oi =-<. CX 00 < i c - tf» -s - a _ i. Q. 0 Oi tf) tf» v» tf» n r t -b et. : - ai -J -$ 2 tf» -s Q. TT et!- c -' tf» X -^J C_i. TT et CO QI:CQ ai = a a» «. c 01 < 0. r t << r t» Q. -J O << X" Ql X" tf)»-' T T -. CQ ct tf) et 00 TT»< I-I tf» 00"O X" tf» -b ; -s i Qi: Oi O T et et c Q. et et c i ai «î TT -ï et ex c -.. TT et et < r t TS i -«." -j > -j X " ' QJ C_i. ' i/) x - -' rr ' -«. et CQ ai tf) Q X" r t Qi r t -s O >ta eu: -5 CL Q. CL OJ: -S CQ CT : Q. -s r t Oi tf) Oi CT CT tf) r t fl) -5 ta ^ en -5 TT < W» -. TT ' 01 TT -a -i O a i/) *< tf» - h -5 a i tf) tf) TT a. T T C 01 -tt OJ CT CT c O cr tf» Oi <»; et CQ CL -J. TT CQ a i Q. tf) c eu: - j w» tf» - Oi< CQ et O 01 «< r t - h r t 7) O: -$ -ï Qi - n c tf» c/» - j 01 Q. - J. i TT Q. Q. Q. -i -. T -b tf) " n T TT -J tf) C i: r t TT - ï - i. tf) O X" Q. et : -j i c_<. tf) CL i et tf» fl) «< Q. -' tf» Oi CQ r t O) Oi CT - Oi C et tf» tf» -< CT tf) - î Di^- Oi et O. ' * F *< ' -Hua c TT ' QI - _ "O -. X - «/i i TT et r t Oi et O TT (D - 0)0 fd TT > -i CQ -ï Oi O tf) - -ï -S CQ << c c c i i/) r t OO -h - t et ^ -S O. C r t I Qi ( Q tf) -J. 00 Oi TT tn tf» < ct. x- - C tf) i: O O -» -^ -i Oi ^ ^ t c -s << 00 CTTT X J et i. Qi - h : < - j i: tf) : -b Q. TT. C7 c/» i tf) tf) -s et Oi Oi Q. - b -«. tf) : -$ e et Oi r t Oi - CQ ' -$ : C tf) O Oi Ta < -$ - tf) CT Vt i r t tf) -i. - i. -tj-o - i. < I-I : i: r t - b "S T -b Q (/> i/» a T -î i: "î i TT -J O s CT 01 (Q - - et -J O Oi i. O O - b Oi - C - j. c -n*< ai : vt ~i -i tf) n vt m tf) - h : -J r t 01 CQ CT : r t -5 O. fl) tf» r t tf» i TT Ql CQ -. C CL -h 9 0 -i TT 01 Oi: et CQ tf» -J tf» Oi. _ D I : TT -j : Q < a i CQ -J tf» CT -b et Oi : "» Z* T T ~i et. C_i. - ï CQ et C Q. ai et tf» -. tf» fl) Oi et O.. ai tf) CL - ua < -b Oi : -i -i 01 O.. i/) -' i/» ai fl) C O. Oi Oi Qi ua - b "ï O : c -J "O a T T c -j < -. - ï Vt Ja 0 0 CL -S i. tf) < I 1 * < tf) et i et < < 0 TT TT > ' 01 CL. tf) c Oi, TT -$ x - b tf) : ^ -J et C vt ct ai: i/) s ai <_«. a i c fi» "J r t i : -5 W - -J tf) tf) Ci. C c t : e_.. - eu: et - I -J ' eu: "ï < tf) - J. ai ' 01» et -. x- r t - j -J TT -b < -b 0J: "O -J et - - b Oi < O w et i JT fil * c t et ' ^* -^ 0 -b tf) : -*» -I et -«01 01 CQ i ua ai ^ tf) a tf)» n ft TT CT tf) et : " < - î - i -i vt W) -b et - * : TT -$ > r t i» - b w Oi: fi) "» tf) tf) et t/» J. Ja 4 -»TT - h O tifi» 5 ' r»- '. et O 01 et -i. O -J i r t tf) Q. -i. CQ. O et T T -s ËL8. -J. : C_i. c tf) < - tf) CL t «* J» 01 Û) tf) r t i tf) -bua tf) 01 et -. -> -b» -$ -j tf)» - tf) ct c t i : ' - j > eu: «-i. -b -$ Û.. tf) - î 2 et Q. et a : Oi i c CT CQ -s c«w a i i *< ca. < c - b - c OiCT : CL -b Oi e_i. ' et - b r t Oi: : fl) -I - ï tf) T -J tf) < "O Q. tf) : -. -J i TT Qi tf) r t - ï Ql tf) 01 < < CL CL CL < = Ql -J. i -s -b TT O i -J i Oi ' et CT 0 -b : -J fl) vt 01 - * CQ CQ Q. O eu: O -S i - b i 01 CL c t -- a i en i. 0 S m «a < i s -i a. TT ) eu: T Oi CT Q. -J - O et 2 -' tf) tf» x - r t QTa O -» X» 01 i/) tf) ^- CT tf) et xr tf) O I O : et O i l - ~i fl) r t O tf) CT CL CL 01 CL -s TT O -s : < -5 tf) x - O tf) 01 r t tf) 01 r t - h -H O -s -J fl) TT -btf) Oi r t -J Oi -J O. 0J - ï c/) tf). < O -s O -t tf) - 1. x - OJ: Q. O TT r t i: T T *< vt - b - j Qi TT r t C Q CT TT C -$ J * Q. t Oi: O. eu Q. r t fl) -J. tf) fl) r t < 0 : < - J 0J < 01: -$ «^ T T ï» : Q. Q. Oj ' 0 "J 0 < eu: O. OJ tf) T a Oi 010 CL O -% - h : T tf) W

17 18 I USA drivs ckså reguljär service med teledataliknande system. Exempelvis har både Dw Jnes (Wall Street Jurnal) ch Surce (Det Bästa) tjänster sm klassificeras sm "v1detex"-tjänster, även m vi i Eupa skullveka att kalla dem teledatatjänster, då de inte använder TV-apparater sm terminaler utan brdsdatrer ch en del vanliga dataterminaler. Japan har en mfattande försöksverksamhet igång med ett teledatasystem kallat Captain. Försöken 1 Japan fkuseras speciellt på att integrera teledata med kabel-tv över glasfiberkablar såsm diskuterats tidigare i detta kapitel. Finland har system i kmmersiell drift sedan 1981 i både Helsingfrs (Helsingin Telset) ch i Åb (Turun Telset). Dessa teledatasystem är lkala ch riktar sig främst mt företag med finansinfrmatin, nyheter ch pduktinfrmati n. Nrge ch Danmark driver försöksverksamhet med tidningar ch televerk sm huvudintressenter. I figuren på nästa sida lämnas en översikt över de huvudsakliga videtexsystem sm är i drift eller testas 1 lika länder. Termen videtex används för att även de amerikanska driftsystemen, sm Dw Jnes, skall kmma med. 1.5 Aktörer ch llfördelning 1 Sverige I Sverige började utvecklingen på teledatamrådet på allvar genm televerkets Datavisinsförsök Jämsides med denna försöksverksamhet bedrev Svenska Philips AB ckså ett försök i vilket bl a Metall deltg. Ur Philips försök utvecklades så småningm Viewdata AB, där efterhand Datema inm Jhnsn-gruppen blev dminerande Intressent. Viewdatas primära inriktning är att tillhandahålla all service åt dem sm vill staa privata teledatasystem. I Datavisinsförsöket deltg ett relativt st antal tidningar ch företag. Försöket var tekniskt Inriktat ch syftadill att utreda krav på system, terminaler, telenät, mdem, anslutningar m m. Dessutm ägnades uppmärksamhet åt användarkrav vad gäller bildskapande ch annan inmatning. Under 1981 staades Telebild-försöket efter initiativ från Svenska Dagbladet. SAF, Industriförbundet ch SE-banken ställde sig jämte Svenska Dagbladet bakm försöket ch det uppdgs åt knsultföretaget Göran Asplund AB att rganisera ch leda pjektet. Ett tjugtal strföretag inbjöds att delta i försöket, sm skulle syfta till att testa teledatas användbarhet för näringslivsinfrmatin. (Pjektdeltagarna presenteras i appendix.) För att nå bästa samlade effekt valde Telebild att samverka med televerkets Datavisinsförsök. Härigenm kunde Telebild få del av televerkets samlade erfarenheter, samtidigt sm

18 FöYsk medt e l e d a t a pâ lika häll iv a r l â e n 19 MRADE FÖRSÖKS- NAMN START PLATS ANTAL DELTAGARE rivât mserv/cx Cable w Jnes wedish Business/ elebild y Turun Sanmat 'ampere irst Interstate ank INDAX 1981 X Juni 1979 Telebild 1981 Telset Telset 1981 Day and Night Okt. Vide Banking 1981 San Dieg, CA. Las Clinas, TX Stckhlm Turku, Finland Tampere, Finland San Fernand Valley, CA iff e n t l i g 'elecable 'idetn 1982 Mntreal 250 lell Canada med ept. f îmmunicatins [Kanada) Vista/Telidn 1981 Tnt/Quebec City/Mntreal 500 iritish Cl. Pelc Gateway Höst 1981 Vancuver 125 Manitba Tel. Systems Pject Telidn ELIE 1981 Elie, Manitba 150 )ew Brunswick relephne C. Pj. Mercury Telidn Vinter 1981 St. Jhn, NB 45 )ECA Telidn 1980 Ontari 5 5 îritish Telicm Prestel I n t Seven c u n t r i e s 20 )eutsche Bundespst Bildschirmtext Juni 1980 Berlin, Düsseldrf österrikiska :eleverket Bildschirmtext Mars 1981 Österrike 00 illändska ;eleverket Viditel Aug Hlland 4,.000 )anska ;eleverket Teledata Jan Danmark 200 àvenska leleverket Datavisin 1979 Stckhlm 7 0 Qrska televerket Teledata Juni 1979 Osl 6 0 Pranska televerket Electnic Directry Maj 1981 Ille-et-Vilaine Pranska televerket Teletel April 1981 Velizy 2,500 Schweiziska televerket Videtex Nv Berne Japanska televerket Kng Kng Felephne CAPTAINS Viewdata Dec Tky Hng Kng X ingen uppgift

19 20 ckså utnyttjandet av televerkets datr innebar kstnadsbesparingar för pjektet. Från televerkets sida innebar Telebild-pjektet att Datavisinssystemet utsattes för realistiska pv sm liknade drift i liten skala. Vid mitten av 1982, när Telebild-försöket avslutats, kan aktörerna på den svenska teledatascenen i st sägas vara följande: Televerket har under hösten 1982 öppnat en Datavisinstjänst riktad främst till företag ch rganisatiner. Televerkets huvudintressen är att svara för nätet ch möjliggöra en standardiserad dialg. Svenska Telebild AB är den kmmersiella fsättningen av Telebild-försöket. Huvudintressenter i utvecklingen av Telebild-tjänsten är i st desamma sm under försöket, dvs näringslivsrganisatinerna ch ett antal större företag. Ägarill Svenska Telebild AB är bl a Svenska Dagbladet, Affärsförlaget ch Teleinvest AB. Dessutm tillkmmer ett par mindre intressenter. Svenska Telebilds mål är att utveckla en intressant tjänst för näringslivet över teledata. Tjänsteinnehållet är huvudsaken för Telebild ch på den tekniska sidan samarbetar Telebild med televerkets Datavisin. AU System Netwrk AB är verksamt inm datakmmunikatinsmrådet. Företaget ägs av bl a Ericssn Infrmatin System ch Pgramatr. AU System har levererat televerkets Datavisinssystem, både det första sm användes under Telebild-försöket ch de sm sedan på basis av vunna erfarenheter beställts av televerket för den kmmande kmmersiella driften. AU System samarbetar med Telebild i frågr sm rör teknisk utveckling. AU System säljer ckså Datavisinssystem ch liknandjänster till privata kunder i Sverige ch utmlands. Viewdata AB säljer det finska Systel-systemet ch ett siment av teledataterminaler, bl a Philips mbyggda TV-mttagare. Viewdata ägs av Datema ch marknadsför sedan början av 1981 alla tekniska servicetjänster sm är förknippade med teledata. Svenska Lgica AB har marknadsfö Prestel i Sverige ch är i likhet med Viewdata AB knsulter i alla slags teledatatjänster. Det finska Mls t e l - s y s t e m marknadsförs i Sverige av Ord ch Bild AB. Technlgy Transfer Crpratin AB är ett tekniska utvecklingsföretag för pgramvara ch för utveckling ch anpassning av hårdvara.

20 21 Luxr AB har tagit fram ett siment av terminaler för teledata. Dels en adapter till TV-mttagare ch dels en specialt e r m i n a l för teledatabruk. Dessutm är ABC 80 ch ABC 800 användbara både sm användar- ch Inmatningsterminaler. Facit AB planerar en str satsning på teledatamrådet mfattande såväl terminaler sm pgramvara för brdsdatrerna Facit DTC. Pstverket har, liksm Telebild, valt att använda Datavisin, i pstens fall för en under hösten 1982 aviserad teledatatjänst på pstkntren. Pstel, sm tjänsten kallas, skall erbjuda varierande slag av infrmatin ch mtsvarar alltså Telebild. Ingenjörsfirman Bejting utvecklar terminaler för teledata. Flera banker, bl a Handelsbanken ch PK-banken, har skaffat egna privata teledatasystem avsedda för Internt bruk. Flera landsstidningar planerar att staa försöksverksamhet på teledatamrådet. Ovanstående beskrivning är inte fullständig, då flera företag ch rganisatiner inte vill ge ffentlighet åt sina teledata-försök. Man beskrivningen av aktörerna kan ändå ge en viss vägledande bakgrund åt fallbeskrivningen av Telebildpjektet. 2. FALLBESKRIVNING AV TELEBILD-PROJEKTET I det följande beskrivs Telebild-pjektets utveckling knlgiskt. Våren 1981, smmaren 1981, hösten 1981 ch de första tre månaderna 1982 beskrivs i termer av a) aktiviteter ch b) uppnådda resultat. 2.1 Våren 1981 a) Aktiviteter Utveckling av pjektplan Första steget att ta sedan Initiativtagaren SvD 1 samverkan med SAF, Industriförbundet ch SE-banken beslutat driva ett försökspjekt på teledatamrådet var att utveckla en pjektplan. SvD sm initiativtagare var värdrganisatin för pjektet ch svarade ckså i samverkan med knsultföretaget Göran Asplund AB för pjektledningsfunktinen. Pjektplanen skulle ha två syften: 1) Stadfästa ett för initiativtagare ch närmast samverkande rganisatiner gemensamt mål för pjektet. 2) Skapa ett dkument sm kunde kmmunicera pjektets grundidéer till ptentiella deltagare.

21 Presentatin för ptentiella deltagare Eftersm SAF deltg sm en av de ursprungliga pjektdeltagarna, bestämdes att VD i SAF skulle inbjuda ett tjugtal strföretag att delta i pjektet. De flesta inbjudna var Intresserade ch pjektledningen besökte varje inbjudet företag i ett par mgångar för att klargöra pjektets inriktning ch målsättning. Pjektgrupper i deltagarföretagen I varje företag sm ställt sig psitivt till medverkan i pjektet följde nu interna inventeringar över vilka sm skulle delta i interna pjektgrupper. Efter ytterligare ett antal möten mellan pjektledningen ch de deltagande företagen, kunde dessa skapa Interna pjektgrupper till vilka de utsåg interna pjektledare ch kntaktpersner. Teknisk strategi för pjektet Flera vägar var möjliga: 1) Hyra egen datr med Viewdatas, Sftplans (Mistel) eller AU Systems pgramvara 2) Köp av egen datr med dessa pgramalternativ ) Lån av utrymme i televerkets datr med AU Systems pgramvara (Datavisin) Efter genmgångar av för- ch nackdelar med lika alternativ km pjektledning ch styrgrupp fram till att det fanns starka skäl sm talade för ett nära samarbete med televerket. Då skulle pjektgruppen kunna tillgdgöra sig erfarenheterna från det tekniska Datavisinsförsöket ch få en bra inblick 1 internatinell utveckling på teledatamrådet. Eftersm AU System gj pgramvaran till Datavisin, utvecklades ett Intimt samarbete med AU System för knsultatin ch utveckling. b) Resultat Resultatet av aktiviteterna under våren -81 blev: 20 pjektledare persner 1 interna pjektgrupper ute i företagen - Frmell pjektrganisatin etablerad - Samarbetsavtal med televerket ch AU System - Ett trettital persner sm genmgick utbildning

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr G8-rapprt Glbal Intifada Anarkism ch utbildning Glbal slidaritet med Glbal Intifada 02 04 06 08 09 10 12 14 16 20 21 22 Glbal Intifada Stöduttalande

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Att våga vara aktör i sitt eget liv

Att våga vara aktör i sitt eget liv Att våga vara aktör i sitt eget liv Ma Bström Erik Tjernqvist Institutinen för samhällsmedicin ch rehabilitering Arbetsterapi Examensarbete, 15 hp Ht 2013 Handledare: Ulla Nygren Arbetsexemplar Att våga

Läs mer

Digitala nyheter. Nyhetsförmedling via Internet. Erik Fjellman & Jan Sjögren

Digitala nyheter. Nyhetsförmedling via Internet. Erik Fjellman & Jan Sjögren & Digitala nyheter Nyhetsförmedling via Internet Erik Fjellman & Jan Sjögren Denna rapport i programmet Telematik 2004 är VINNOVA-rapport VR 2002:15 (ISBN 91-89588-63-0) och Via TELDOK 43 (ISSN 0283-5266).

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni 2009 Författare: Henrik Johnsson Erik Nilsson Handledare: Lars Fernebro Examinatorer: Agneta Olerup, Anders Svensson Abstrakt Titel:

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer

Svenska delen av Internet

Svenska delen av Internet Svenska delen av Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Statskontorets sammanfattning 7 2 Bakgrund 12 2.1 Uppdraget 12 2.2 Förtydligande och avgränsning av uppdraget 13 2.3 Genomförande av utredningen 14

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden

Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden Ibland strömmar kapitalet åt fel håll. Källa: Nationalmuseum. Carl Gustav Hellqvists målning Valdemar Atterdag brandskattar Visby 1361.

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Frivillighet och entreprenörskap

Frivillighet och entreprenörskap Frivillighet och entreprenörskap Frivillighet och entreprenörskap Rickard Wendel FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2001 GRAFISK FORM: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET L&R AB, STOCKHOLM TRYCK: ELANDERS GOTAB,

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland FoU-rapport 2010:1 Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer