sv, Rev. 11, Transformatorgenomföringar, typ GOE och GOE(2) Installations- och underhållsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sv, Rev. 11, Transformatorgenomföringar, typ GOE och GOE(2) Installations- och underhållsanvisning"

Transkript

1 sv, Rev. 11, Transformatorgenomföringar, typ GOE och GOE(2) Installations- och underhållsanvisning

2 Detta dokument får ej kopieras utan skriftligt tillstånd från oss och innehållet får ej delges tredje part eller användas för något icke godkänt ändamål. Överträdelse beivras.

3 Säkerhetsinformation Denna anvisning ska finnas tillgänglig för dem som ansvarar för installation, underhåll och drift av genomföringen. Vid montering, drift och installation av genomföringen kan olika riskfyllda situationer uppstå, inklusive, men inte begränsat till, följande: Högt tryck Livsfarlig spänning Rörliga maskindelar Tunga komponenter Risk att halka, snubbla eller falla Särskilda rutiner och instruktioner krävs och måste följas vid arbeten med dessa produkter. Om instruktionerna inte följs kan det leda till svåra personskador, dödsfall och/ eller skador på produkten eller sakskador. Dessutom skall alla tillämpliga säkerhetsbestämmelser, t ex lokala säkerhetsbestämmelser, säkra arbetsrutiner och gott omdöme tillämpas av personalen vid montering, drift, underhåll och/eller skrotning av sådan utrustning. Säkerheten definieras här på två sätt: 1. Risk för personskador eller dödsfall 2. Sakskador eller skador på produkt (inklusive skador på genomföring eller annan maskinvara och minskning av genomföringens livslängd). Säkerhetsanmärkningar är till för att varna personalen för risker som kan medföra personskador, dödsfall eller sakskador. De har lagts in i handboken före den text som behandlar risken. Säkerhetsanmärkningarna har tre olika rubriker som anger risknivå enligt nedanstående definition. FARA Omedelbar risk som kan orsaka svåra personskador, dödsfall eller sakskador. VARNING Risk eller felaktig rutin som kan orsaka svåra personskador, dödsfall eller sakskador. VIKTIGT: Risk eller felaktig rutin som kan ge mindre personskador eller sakskador.

4

5 Innehållsförteckning 1 Beskrivning Konstruktion Konstruktion av horisontellt monterad genomföring Specialkonstruktion med oljeanslutning under oljenivån Erforderliga verktyg Driftförhållanden Mekanisk belastning Reservdelar 11 2 Installation Verktyg Förbrukningsmaterial Transport och hantering Lyft ur lådan Montering Anslutning till bottenkontakt och montering av skärmkropp Liten bottenkontakt med 4 gängade hål (N1=4) för kabelskor Stor bottenkontakt med 4 eller 6 gängade hål (N1=4 eller 6) för kabelskor Montering av skärmkropp på genomföringens bottenmutter Montering av skärmkropp på bottenkontakten Inre anslutning/flexibel ledare Typ GOE Typ GOE(2) Dragstång Typ GOE Typ GOE(2) Horisontell montering av genomföring Montering av yttre anslutning Flänsens jordning Väntetid före spänningssättning Rekommenderade prov före spänningssättning Täthetsprov mellan transformatorn och genomföringens fläns Täthetsprov av genomföringens yttre anslutning Mätning av kapacitans och tan δ Kontroll av genomgångsresistansen 34 3 Underhåll Rekommenderat underhåll och övervakning Rengöring av isolatorns yta Mätning av kapacitans och tan δ Värmekamera för kontroll av lokal överhettning av anslutningar Läckagekontroll Kontroll och justering av oljenivån Demontering av horisontellt monterade genomföringar Skrotning 37

6 1 Beskrivning 1 Beskrivning Konstruktion Konstruktion och mått för GOE-genomföringar anges i teknisk beskrivning, 1ZSE Konstruktionsprincipen framgår även av fig. 1a-c. GOE-genomföringar har ett mätuttag (se fig. 2) som kan användas för att kontrollera genomföringens isolation genom att kapacitansen och förlustfaktorn mäts under drift. Mätuttaget är jordat via mätuttagslocket. För kontinuerlig mätning kan mätuttaget förses med en kopplingsbox enligt fig. 3. Genomföringen kan utrustas med två olika anslutningssystem: dragstång eller flexibel ledare, vilka beskrivs i monteringsinstruktionen. GOE a, b GOE(2) a goe_ Oljenivå, A, se kapitel goe_ goe_0036 Fig. 1a. Konstruktion 1) Toppmutter 2) Flexibel anslutning 3) Toppkärl 4) Oljenivåvisare (komplett med tätning och skruvar) a) Prismatyp A b) Magnetisk typ B 5) Porslinsisolator, luftsida 6) Centralrör 7) Transformatorolja 8) Kondensatorkropp 9) Klämring 10) Fästfläns 11) Flänsförlängning för strömtransformatorer 12) Porslinsisolator, oljesida 13) Bottenmutter 14) Tätningsplugg a) M8; A b) M16; B 15) Fjäderuppsättning 16) Cementerad fläns sv, Rev. 11

7 1 Beskrivning gob_0018 goel_015 Fig. 1b. Tätningsplugg A 1) Skruv med fläns DIN 6921, ) Packning Fig. 1c. Tätningsplugg B 1) Skruv ) Konisk fjäderbricka ) Packning Fig. 2. Mätuttag, T, och mätuttagslock, M 1) Lock ) Krysskruv ) Jordningsfjäder ) Packning (O-ring) 64,5 x 3 5) Tätningsplugg A, för oljefyllning, när genomföringen används som spänningskälla. Töm ur 15 % av den totala oljevolymen före tillslutning. 6) Genomföring N 7) Presskruv ) Tallriksfjäder ) Packning (O-ring) 24,2 x 3 10) Kabel 11) Tapp ) Tätningsbricka 4,5 x 7 13) Tapp Pr 22.5 goel_005 1) Låsvätska (Loctite 601) Max. provspänning 1 min, 50 Hz, 20 kv Max. driftspänning 6 kv (Pg 16 enligt DIN 40430) Vridbar i valfri riktning Fig. 3. Kopplingsdosa för permanent anslutning till mätkretsar C Kopplingsdosan ska ha lämpligt överspänningsskydd för att förhindra skador under drift. Kabelgenomföringen ska vara riktad nedåt för att hindra vatten från att tränga in i utrustningen. D=80 F 65 goel_ sv, Rev. 11 7

8 1 Beskrivning Konstruktion av horisontellt monterad genomföring Om en genomföring ska monteras horisontellt måste detta anges tydligt i ordern. Genomföringens fläns förses då med ett kommunikationshål på flänsens oljesida för anslutning av genomföringens oljesystem till transformatorns. Eftersom horisontellt monterade genomföringar måste vara helt oljefyllda, kommunicerar genomföringen på detta sätt med transformatorns expansionssystem. Vid leverans är hålet täckt av en platt gummipackning och en stålplatta enlig figuren nedan. Denna konstruktion säkerställer att hålet öppnas innan genomföringen monteras. Det är viktigt att kontrollera att packningen på transformatorflänsen inte täcker för detta hål under drift. Hålet är placerat mellan två monteringshål i flänsen och på avståndet B från flänskanten. Observera att GOE(2) 1175 inte kan monteras horisontellt. Tabell 1. Typ GOE Mått B GOE GOE GOE GOE GOE GOE Fig. 1f. gob_0013 goe_0017 Fig. 1e. Konstruktion - horisontellt monterad genomföring sv, Rev. 11

9 1 Beskrivning Specialkonstruktion med oljeanslutning under oljenivån Det finns en särskild GOE-konstruktion med oljeanslutning under genomföringens oljenivå. För GOE 900 fylls olja på via en ventil på genomföringens fläns. För GOE > 900 fylls olja på via en särskild processanslutning som beskrivs i fig. 4 nedan. Fig. 4. Processanslutning 1) Anslutningsgängor ) Tätningsbricka ) Anslutningsnippel ) Tätningsbricka ) Anslutningslock ) Konisk skyddsplugg goe_ Erforderliga verktyg VIKTIGT: Utför inte fyllning och provtagning på genomföringar vid temperaturer under -10 C. För fyllning och provtagning via den särskilda processanslutningen krävs speciella verktyg. Se fig. 5a-b. Anslutningskopplingen måste beställas från ABB. Anslutningsgänga ISO-G 3/8. Fig. 5a. Använd liknade verktyg för att ta bort anslutningslocket. Fig. 5b. Utrustning för oljeprovtagning och toppfyllning sv, Rev. 11 9

10 1 Beskrivning 1.2 Driftförhållanden Tabellen nedan visar tekniska standarddata för olja-luft-genomföringar, typ GOE. För förhållanden som överskrider nedanstående värden, kontakta ABB. Allmänna data: Tillämpning: Klassificering: Omgivningstemperatur: Monteringsplatsens höjd over havet: Regnmängd och luftfuktighet: Transformatorer Oljeimpregnerat papper, kapacitansstyrd genomföring för utomhusmiljö 40 till -40 C, minimivärde enligt temperaturklass 2 enligt IEC < 1000 m 1-2 mm regn/min horisontellt och vertikalt, enligt IEC Föroreningsgrad: Enligt angiven krypsträcka och IEC ) Typ av impregnering: Oljenivå i transformator: Max. tryck i omgivande medium: Märkning: Transformatorolja. Max. daglig oljemedeltemperatur 90 C. Max. tillfällig oljetemperatur 115 C Inte lägre än 30 mm från genomföringens fläns. 100 kpa övertryck Enligt IEC/IEEE 1) IEC Guide for the selection of insulators in respect of polluted conditions. 1.3 Mekanisk belastning Genomföringen är konstruerad för nedanstående böjbelastningar, applicerade på mitten av toppanslutningen, vinkelrätt mot genomföringens axel. I axiell riktning tål GOE-genomföringen kontinuerlig belastning med 20 kn. Maximalt åtdragningsmoment för den yttre anslutningstappen är 250 Nm. Tabell 2. Mekanisk belastning Genomföring Max. testbelastning 1 minut (N) Max. tillåten belastning (N) i drift vid monteringsvinkel GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE , GOE GOE GOE GOE GOE GOE(2) GOE(2) GOE(2) sv, Rev. 11

11 1.4 Reservdelar Om genomföringen har omfattande skador rekommenderar vi att den sänds tillbaka till ABB för reparation och omprovning. Vissa detaljer (figurerna 1-4, 16-19, 24 och 28), som kan skadas eller komma bort vid transport eller installation, kan beställas från ABB. 2 Installation 2.1 Verktyg Mjuka lyftstroppar Lyftverktyg A, se fig. 6, eller A, se fig. 7a för GOE-genomföringar Lyftverktyg C, se fig. 7b för GOE(2)-genomföringar Schacklar, för hål Ø 28 mm, för att fästa mjuka lyftstroppar vid genomföringens fläns Momentnyckel för sexkantskruvar, nyckelvidd 16 mm (Ml0) och 13 mm (M8) Talja för montering av genomföringen i en viss vinkel Mjukt underlägg Flexibel draglina A, för montering av dragstång, se fig. 8 Hylsnyckel B, för montering av dragstång, se fig. 9 goe_0038 Fig. 6. Lyftverktyg A. Vikt: 14 kg. För genomföringar max kg sv, Rev

12 goe_0039 Fig. 7a. Lyftverktyg A. Vikt: 12,5 kg. För genomföringar max kg. goe_0042 Fig. 7b. Lyftverktyg C. Vikt: 11,5 kg. För genomföringar max kg. goe_0005 goe_0004 Fig. 8. Flexibel draglina A. Fig. 9. Hylsnyckel B. 2.2 Förbrukningsmaterial Vattenfritt vaselin, Mobilgrease 28 eller annat smörjmedel som inte skadar transformatoroljan, för att smörja skruvar som kommer i kontakt med transformatorolja. Mobilgrease 28 eller annat lämpligt fett för att smörja och skydda jordningsskruven och den yttre anslutningens O-ringspackning. Molykote 1000 eller annat lämpligt smörjmedel för att smörja kontaktskruvarna och tätningen vid yttre anslutningen sv, Rev. 11

13 ϧ2 Installation 2.3 Transport och hantering VIKTIGT: Genomföringar kan transporteras och förvaras i horisontellt läge upp till 6 månader. Vid förvaring längre tid än 6 månader rekommenderas att ställa genomföringarna vertikalt med den övre änden uppåt eller lutade med minst 7 vinkel och övre änden uppåt. Håll genomföringarna torra och rena och skydda dem mot mekaniska skador. " Top End (övre ände)" Min. 7 Fig. 10a. Långtidslagring. Vid förvaring utomhus, se till att vatten inte kan tränga in i genomföringarna. Detta innebär att lådan inte får förvaras på platser där det kan förutses att marken kan blir våt och lerig vid kraftigt regn. Skydda lådan från regn och snö med presenning eller tak. Kontrollera noggrant vid ankomsten att genomföringen inte har några transportskador. Genomföringarna rutinprovas delvis nedsänkta i olja och lite olja kan därför finnas kvar på utsidan. Vaselin används för att smörja gängorna och kan vid vissa temperaturer se ut som olja. Genomföringarna levereras normalt från ABB i lådor där genomföringen är stödd med frigolitkuddar och fiberskivor. Lådorna är markerade med "Top End" (övre ände). 2.4 Lyft ur lådan VARNING Använd två rena lyftstroppar enligt figuren nedan för att lyfta genomföringen ur lådan. Stropparna får inte fästas runt isolatorn, eftersom den kan skadas. Stöd genomföringen på samma ställen som i lådan eller under toppkärlet och fästflänsen om genomföringen placeras på marken. Den får inte stödjas mot porslinsisolatorn. Fig. 10b. Lyft ur lådan. goe_ sv, Rev

14 2.5 Montering VARNING Lägg ett mjukt underlag, till exempel gummimatta eller träskiva, under genomföringens ände. Genomföringens vikt anges på märkskylten. Genomföringar med en totalvikt upp till 2000 kg får lyftas till vertikalt läge enligt fig. 11. Tyngre genomföringar ska lyftas till vertikalt läge enligt fig. 12. För lyft till viss vinkel ska lyftdonen monteras enligt fig. 13 eller 14. Om speciella lyftdon inte finns tillgängliga, är det tillåtet att lyfta genomföringen (BIL 900 kg) genom att anbringa en lyftstropp runt isolatorn omedelbart nedanför toppkärlet, förutsatt att det görs utan att skada någon skärm på isolatorn. Centrumhålet i genomföringens ledare och oljesidan under fästflänsen ska rengöras noggrant och avsynas innan genomföringen monteras på transformatorn. En textil- eller stållina med tapp M8 (fig. 8) dras genom genomföringens centrumhål och ansluts till toppen enligt fig. 24 för dragstångssystem, och fig. 22 för flexibel ledare. Genomföringen är därefter klar att lyftas på transformatorn. Lyftdon enligt fig. 6 Lyftdon enligt fig. 7 Hål Ø 28 för schackel Mjukt underlägg goe_0007 Fig. 11. För vertikal montering. Genomföringar max kg. Fig. 12. För vertikal montering. Genomföringar max kg sv, Rev. 11

15 Lyftdon enligt fig. 6 Talja Hål Ø 28 för schackel Mjukt underlägg goe_0008 Fig. 13. Montering i viss vinkel Lyftdon enligt fig. 7 Monteras enligt fig. 15 goe_0009 Fig. 14. Montering i viss vinkel på SF 6 -ställverk eller av genomföringar med vikt större än 2000 kg sv, Rev

16 Genomföringar för SF 6 -ställverk är normalt förmonterade med yttre och inre anslutningar och täthetsprovade före leverans. De yttre anslutningarna ska därför inte demonteras. I dessa fall ska lyftanordning enligt fig. 7 användas och monteras enligt fig. 15a. Lyft utförs enligt fig. 12 eller 14. Detta gäller även för genomföringar med förmonterade yttre anslutningar som täthetsprovats enligt kundens önskemål. På alla andra installationer av genomföringar ska lyftanordningen monteras direkt på genomföringens toppmutter. Tre av sex M10 x 60 skruvar tas bort och ersätts med tre längre skruvar M10 x 100. Fig. 15a. Montering av lyftdon. Använd distanser av trä för att lyfta genomföringar på max kg. Fäst distanserna med tejp. goel_012 När en genomföring monteras i vinkel ska oljenivåvisare av prismatyp vändas åt sidan och oljenivåvisare av magnetisk typ vändas nedåt i den riktning genomföringen lutar, enligt fig. 15b. Oljenivåvisare av prismatyp, vänds åt sidan Oljenivåvisare av magnetisk typ, vänds nedåt goe_0026 Fig. 15b. Oljenivåvisarens orientering på genomföringar som installeras lutande sv, Rev. 11

17 2.6 Anslutning till bottenkontakt och montering av skärmkropp Skärmkroppen och monteringsdetaljerna är packade i plywoodlåda Liten bottenkontakt med 4 gängade hål (N1=4) för kabelskor 1. Montera styrhylsorna, fjädrarna, klämringarna och skruvarna i genomföringens nedre ände. Styrhylsornas funktion är att se till att ändskärmkroppen monteras exakt 17 mm från hålen (M10) och att klämringen och fjädern kan röra sig längs skruvarna. 2. Placera skärmkroppen tillfälligt som visas i fig Sänk ned genomföringen och fäst den vid transformatorn. 4. Anslut kabelskorna till bottenkontakten. Åtdragningsmoment 68 ± 6 Nm. VIKTIGT: Det är mycket viktigt att kablarna inte är spända och inte belastar bottenkontakten mekaniskt. 5. Skjut skärmkroppen mot genomföringens bottenmutter. 6. Tryck ihop fjädrarna. 7. För skruvarna genom nyckelhålen i skärmkroppen. 8. Vrid tillbaka skärmkroppen något och kontrollera att skruvhuvudena är i låsläge, se fig Vrid skärmkroppen till stopp (cirka 20 ). Låt fjädrarna pressa ner skärmkroppen sv, Rev. 11 Anslutning av bottenkontakt och montering av skärmkropp. 1) Genomföringens nedre ände 2) Fjäder ) Styrhylsa 12/10 x 17 4) Klämring 5) Skruv M10 x 25 6) Kabelskor 7) Skärmkropp 8) Anslutningar till lindningen 9) Skärmrör goek_014 10) Bottenkontakt med hål M12 Fig. 16. Fig. 17. och gänginsats goek_015 17

18 2.6.2 Stor bottenkontakt med 4 eller 6 gängade hål (N1=4 eller 6) för kabelskor Montering av skärmkropp på genomföringens bottenmutter 1. Anslut kabelskorna till bottenkontakten. Åtdragningsmoment 68 ± 6 Nm. VIKTIGT: Det är mycket viktigt att kablarna inte är spända och inte belastar bottenkontakten mekaniskt. 2. Montera styrhylsorna, fjädrarna, klämringarna och skruvarna i genomföringens nedre ände. Styrhylsornas funktion är att se till att ändskärmkroppen monteras exakt 17 mm från hålen (M10) och att klämringen och fjädern kan röra sig längs skruvarna. 3. Skjut skärmkroppen mot genomföringens bottenmutter. 4. För skruvarna genom nyckelhålen i skärmkroppen. 5. Tryck ihop fjädrarna. 6. Vrid skärmkroppen till stopp (ca 20 ). Låt fjädrarna pressa ner skärmkroppen. 7. Försök vrida tillbaka skärmkroppen något och kontrollera att skruvhuvudena är i låsläge, se fig Sänk ned genomföringen och fäst den vid transformatorn. goek_023 goek_017 Fig. 18 Anslutning till bottenkontakt. 1) Genomföringens nedre ände 2) Fjäder ) Styrhylsa 12/10 x 17 4) Klämring 5) Skruv M10 x 25 Fig. 19 Montering av skärmkropp. 6) Kabelskor 7) Skärmkropp 8) Anslutningar till lindningen 9) Skärmrör 10) Bottenkontakt med hål M12 och gänginsats sv, Rev. 11

19 Montering av skärmkropp på bottenkontakten 1. Anslut kabelskorna till bottenkontakten. Åtdragningsmoment 68 ± 6 Nm. VIKTIGT: Det är mycket viktigt att kablarna inte är spända och inte belastar bottenkontakten mekaniskt. 2. Montera styrhylsorna, fjädrarna, klämringarna och skruvarna på bottenkontakten. Styrhylsornas funktion är att se till att skärmkroppen monteras exakt 17 mm från hålen (M10) och att klämringen och fjädern kan röra sig längs skruvarna. 3. Skjut på skärmkroppen på bottenkontakten. 4. För skruvarna genom nyckelhålen i skärmkroppen. 5. Tryck ihop fjädrarna. 6. Vrid skärmkroppen till stopp (cirka 20 ). Låt fjädrarna pressa ned skärmkroppen. 7. Vrid tillbaka skärmkroppen något och kontrollera att skruvhuvudena är i låsläge, se fig Sänk ned genomföringen och fäst den vid transformatorn. 7 goek_019 goek_018 goek_023 goek_015 Fig. 20 Anslutning till bottenkontakt. 1) Bottenkontakt 2) Fjäder ) Styrhylsa 12/10 x 17 4) Klämring 5) Skruv M10 x 25 Fig. 21 Montering av skärmkropp. 6) Kabelskor 7) Skärmkropp 8) Anslutningar till lindningen 9) Skärmrör 10) Bottenkontakt med hål M12 och gänginsats sv, Rev

20 2.7 Inre anslutning/flexibel ledare VIKTIGT: Montering av ledare måste utföras enligt nedan. Kontaktytorna måste vara rena. Eventuell oxid på de hårdlödda kontakterna kan borstas bort med stålborste. Om fasta bultar används för att fästa genomföringsflänsen, rekommenderar vi att en plastmuff monteras på två eller tre av bultarna, för att styra flänsen och förhindra att metallspån skärs loss, eftersom dessa kan falla ner i transformatorn Typ GOE Den inre anslutningen, se fig. 22, är fastlödd vid den flexibla ledaren från transformatorfabriken. Ledarens längd mätt från genomföringsflänsens tätningsyta ska vara lika med det nominella värdet L2 för varje genomföringsstorlek minus 350 mm, vilket framgår av den tekniska beskrivningen, 1ZSE Till detta mått läggs tillräcklig extra längd för att undvika sträckning i driftläge. Anslutningens längd ska justeras efter genomföringen på följande sätt och genomföringen ska markeras för slutlig montering i samma läge. Anledningen till detta är att toleransen för genomföringens längd är ± 20 mm för den minsta GOE-typen och ± 60 mm för den största. Se måttskiss eller tabell 1, 5, 9, 13 och 17 i den tekniska beskrivningen, 1ZSE Det enklaste sättet att hitta rätt läge för sammanfogningen av den inre anslutningens två delar är att mäta porslinslängden L1, se fig. 1, och dra ifrån den nominella längden L1 enligt den tekniska beskrivningen, 1ZSE , och välja monteringshål enligt fig. 22 Under transport kan den inre anslutningen fästas vid täckplåten. Vid montering tas täckplåten bort och anslutningen lossas. 1. Sträck den flexibla ledaren med den hårdlödda inre anslutningen, som normalt är fäst vid täckplåten. Undvik att lägga ledaren i öglor. 2. Släpp ned draglinan genom genomföringens mitthål. 3. Lyft genomföringen ovanför öppningen. Placera toppanslutningsdetaljerna på linorna enligt fig. 22a. 4. Fäst draglinans M8-skruv i den inre anslutningen, vid den flexibla ledarens ände. Sänk ned genomföringen i transformatorn och styr den flexibla ledaren genom att hålla draglinan spänd. Om transformatorn har inspektionsöppningar nära genomföringen ska dessa vara öppna under monteringen, så att man kan kontrollera att ledaren går in i genomföringen korrekt. 5. Om ledaren är för kort eller mycket för lång måste genomföringen lyftas igen och längden justeras. Detta kan vanligen göras genom att två anslutningsdelar ansluts på nytt. En rad hål gör det möjligt att flytta anslutningen i steg om 30 mm. Båda skruvarna måste användas. 6. Fäst genomföringen vid transformatorlocket. Dra åt skruvarna korsvis för att undvika att skada flänsen. 7. Montera den strömförande kontaktbrickan, planbrickan, den koniska fjäderbrickan och muttern enligt fig. 22a. Två klackar på undersidan av kontaktbrickan och två styrpinnar nära den yttre kanten går in i styrhålen i den inre anslutningens översida, för att hindra att anslutningen vrids vid åtdragningen Vi rekommenderar att man drar upp ledaren en bit ovanför det slutliga läget och sätter ihop alla lösa delar till anslutningen, och sedan sänker ner hela enheten på plats med styrpinnarna inpassade i hålen och till slut drar åt till föreskrivna 140 Nm. Gängan ska anoljas lätt före montering sv, Rev. 11

21 8. Släpp försiktigt draglinan. 9. Tag bort draglinan. 10. Gå vidare direkt till avsnitt 2.10 Montering av yttre anslutning Typ GOE(2) 1. Sträck den flexibla ledaren med den hårdlödda inre anslutningen, som normalt är fäst vid täckplåten. Undvik att lägga ledaren i öglor. 2. Släpp ned draglinan genom genomföringens mitthål. 3. Lyft genomföringen ovanför öppningen. 4. Fäst draglinans M8-skruv i den inre anslutningen, vid den flexibla ledarens ände. Sänk ned genomföringen i transformatorn och styr den flexibla ledaren genom att hålla draglinan spänd. 5. Fäst genomföringen vid transformatorlocket. Dra åt skruvarna korsvis för att undvika att skada flänsen. 6. Lås den inre anslutningen med den delade ringen enligt fig. 22b. 7. Släpp försiktigt draglinan så att ledaren vilar på den delade ringen. 8. Tag bort draglinan. 9. Gå vidare direkt till avsnitt 2.10 Montering av yttre anslutning sv, Rev

22 Fig. 22a. Montering av system med flexibel ledare 1) Draglina enligt fig. 8 2) Sexkantmutter M16 3) Konisk fjäderbricka 17 x 39 x 4 (Bellevillefjäder) 4) Bricka 17 x 42 x 4 5) Kontaktbricka ) Inre anslutning, övre del 7) Flexibel ledare 8) Lyftdon enligt fig. 6 9) Sexkantskruv M10 x 50 10) Inre anslutning, nedre del Porslinslängd Mått L1 (se fig. 1) minus nominellt värde för L1 (se teknisk beskrivning, 1ZSE ) Kortare än till till till eller större 5-6 Monteringshålens position Genomföringens övre ände Hål nr Mått L2-350 från genomföringsflänsens tätningsyta, se teknisk beskrivning, 1ZSE Fig. 22a. GOE goe_0016 Anolja gängorna Åtdragningsmoment 140 Nm Anolja gängorna Åtdragningsmoment Nm Fig. 22b. Yttre och inre anslutningstapp. 1) Yttre anslutningstapp 2) Sexkantskruv M8 x 30 3) Konisk fjäderbricka 8,4 x 18 x 1 4) Packning (O-ring) 59,2 x 5,7 5) Spännring för packning 6) Genomföringens övre ände 7) Delad ring 8) Sexkantskruv M10 x 60 9) Bricka 10,5 x 22 x 2 10) Inre anslutningstapp Åtdragningsmoment cirka 40 Nm Åtdragningsmoment cirka 20 Nm gom_0007 Fig. 22b. GOE(2) sv, Rev. 11

23 2.8 Dragstång VIKTIGT: Montering av dragstång måste utföras enligt nedan. Kontaktytorna måste vara rena. Observera att skärmkroppen, om den monteras på bottenkontakten, ska monteras enligt fig. 21. Montering på motsatta sidan resulterar i hög fältstyrka och risk för allvarligt fel Typ GOE Delarna under transformatorlocket stöd vanligtvis av transportlocket enligt fig. 23. Vid montering ska det mindre locket öppnas först och stödet för anslutningsdelarna lossas. Det större transportlocket kan sedan tas bort. 1. Som framgår av fig. 24 är ett kompenseringsdon placerat i toppen av genomföringens centralrör. Änden på röret är alltid på samma avstånd från bottendelarna oavsett toleranserna för den yttre isolatorn. 2. Om dragstången har en extra skarv ska den extra skarvmuffen låsas med låsvätska (Loctite 242 och aktivator Loctite T747) på plats för att undvika att skarven lossnar oavsiktligt vid eventuell senare demontering av dragstångssystemet. Fig. 25 visar hur skarvarna är låsta vid leverans. 3. Linan, som dras genom genomföringen med kompenseringsdonet (7), brickan (4), muttern (3), och den fasta nyckeln (2) på plats, används för att sänka den övre delen av dragstången till rätt läge för att sättas samman med den gängade muffen i den nedre änden. 4. Sänk sedan ned genomföringen i transformatorn med linan väl sträckt. VIKTIGT: Om fasta bultar används för att fästa genomföringsflänsen, rekommenderar vi att en plastmuff monteras på två eller tre av bultarna, för att styra flänsen och förhindra att metallspån skärs loss, eftersom dessa kan falla ner i transformatorn. Fig. 23. Exempel på upphängning av inre anslutningsdetaljer för dragstång under transport 1) Mindre lock 2) Transportlock 3) Transformatorlock 4) Dragstång 5) Distansrör 6) Skärmkropp 7) Bottenkontakt 8) Anslutning till lindning goek_ sv, Rev

24 Genomföringens övre ände Fig. 24b Montera enligt avsnittet om dragstång Fig. 24. Montering av system med dragstång 2 brickor 1) Draglina enligt fig. 8 2) Hylsnyckel enligt fig. 9 3) Sexkantmutter M16 5 brickor 4) Bricka 17 x 45 x 3 5) Förlängning enligt fig. 8 6) Dragstång 7) Kompenseringsdon goe_0012 Fig. 24c Fig. 24d (Äldre konstruktion) 8) Lyftdon enligt fig. 6 9) Sexkantskruv M10 x 50 10) Skarvhylsa ) Bricka ) Konisk fjäderbricka 17 x 39 x 4 (Belleville-fjäder) Beroende på dragstångens längd behövs ibland en eller två extra skarvar. De är alltid låsta i båda delarna med låsvätska (Loctite 270). Skarv i flänsnivå. Låst med låsvätska (Loctite 270). Olåst vid leverans. Extra skarv på begäran. Låst med låsvätska (Loctite 270). Olåst vid leverans. Fig. 25. Låsning av dragstång. goe_ sv, Rev. 11

25 5. Fäst genomföringen vid transformatorlocket. Dra åt skruvarna korsvis för att undvika att skada flänsen. 6. Brickan och muttern fästs enligt fig. 24b. Mindre genomföringar, som inte har kompenseringsdon på dragstången, monteras enligt fig. 24c. Observera att den koniska fjäderbrickan måste placeras enligt figuren för att fungera korrekt. Gängorna och muttern är insmorda med smörjmedel vid leverans. Om det går trögt att skruva på muttern, smörj skruven noggrant med Molykote Tag bort överskott av Molykote med en trasa. Varje genomföring med dragstång är försedd med ett informationsblad om måttet(b-a), vilket uppmätts vid fabriken. Om genomföringen inte är standard ska värdet vara enligt denna information. Åtdragningsmomentet ska vara mellan 70 och 140 Nm. VIKTIGT: För att rätt kraft ska uppnås i dragstången ska muttern dras åt enligt nedan. A. Bricka enligt fig. 24b och montering enligt fig ) Drag åt muttern till 10 Nm och mät avståndet (a) från toppen av muttern till toppen av bulten. 2) Drag åt muttern och mät avståndet (b). 3) Fortsätt dra åt muttern tills skillnaden mellan den andra och den första mätningen, (b-a) = förlängningen, är lika med värdet som anges i tabell 3. Varje varv motsvarar 2 mm förlängning. Åtdragningsmomentet för att nå önskad förlängning ska vara mellan 70 och 140 Nm. Kontrollera med momentnyckel. Skillnad att kontrollera = b - a Fig. 26. goe_0014 B. Koniska fjäderbrickor enligt fig. 24c och montering enligt fig Drag åt muttern till 140 Nm. 2. Lossa muttern till 10 Nm och mät avståndet (a) från toppen av muttern till toppen av bulten enligt fig Drag åt muttern och mät avståndet (b). 4. Fortsätt dra åt muttern tills skillnaden mellan den andra och den första mätningen, (b-a) = förlängningen, är lika med värdet som anges i tabell 3. Varje varv motsvarar 2 mm förlängning. Åtdragningsmomentet för att nå önskad förlängning ska vara mellan 70 och 140 Nm. Kontrollera med momentnyckel sv, Rev

26 Fig. 27. Åtdragning av dragstång. goek_007 Tabell 3. Mått för att kontrollera åtdragningsmoment. Typ GOE Skillnad (b-a) (mm) Typ GOE Skillnad (b-a) (mm) Typ GOE Skillnad (b-a) (mm) ,5 ± 0, ,5 ± 0, ,0 ± 1, ,0 ± 0, ,0 ± 0, ,0 ± 1, ,5 ± 0, ,5 ± 0, ,0 ± 1, ,0 ± 0, ,0 ± 0, ,0 ± 1, ,5 ± 0, ,0 ± 0, ,5 ± 1, ,0 ± 0, ,5 ± 0, ,0 ± 1, ,5 ± 0, ,5 ± 0, ,0 ± 1, ,5 ± 0, ,0 ± 0, ,5 ± 1, ,0 ± 0,5 Om det inte är möjligt att uppnå ett värde som överensstämmer med tabell 3 med vridmoment mellan 70 och 140 Nm, ska du kontakta ABB. VARNING Denna process har tagits fram för att ge tillräcklig kontaktkraft mellan de olika delarna i genomföringen. Underlåtenhet att följa processen kan leda till haveri. Gamla GOE-genomföringar var utrustade med två fjäderbrickor, vilka ska placeras enligt fig. 24d. De fungerar lika bra som planbrickan, men värdet i tabell 3 skall ökas med 1 mm Typ GOE(2) 1. Som framgår av fig. 24 är ett kompenseringsdon placerat i toppen av genomföringens centralrör. Änden på röret är alltid på samma avstånd från bottendelarna oavsett toleranserna för den yttre isolatorn. 2. Om dragstången har en extra skarv ska den extra skarvmuffen låsas med låsvätska (Loctite 242 och aktivator Loctite T747) på plats för att undvika att skarven lossnar oavsiktligt vid eventuell senare demontering av dragstångssystemet. Fig. 25 visar hur skarvarna är låsta vid leverans. 3. Linan, som dras genom genomföringen med kompenseringsdonet (7), brickan (4), muttern (3), och den fasta nyckeln (2) på plats, används för att sänka den övre delen av dragstången till rätt läge för att sättas samman med den gängade muffen i den nedre änden sv, Rev. 11

27 4. Sänk sedan ned genomföringen i transformatorn med linan väl sträckt. 5. Fäst genomföringen vid transformatorlocket. Dra åt skruvarna korsvis för att undvika att skada flänsen. 6. Brickan och muttern fästs enligt fig. 24b. Gängorna och muttern är insmorda med smörjmedel vid leverans. Om det går trögt att skruva på muttern, smörj skruven noggrant med Molykote Tag bort överskott av Molykote med en trasa. Varje genomföring med dragstång är försedd med ett informationsblad om måttet(b-a), vilket uppmätts vid fabriken. Om genomföringen inte är standard ska värdet vara enligt denna information. Åtdragningsmomentet ska vara mellan 40 och 100 Nm. VIKTIGT: För att rätt kraft ska uppnås i dragstången ska muttern dras åt enligt nedan. 7. Drag åt muttern till 10 Nm och mät avståndet (a) från toppen av muttern till toppen av bulten. 8. Drag åt muttern och mät avståndet (b). 9. Fortsätt dra åt muttern tills skillnaden mellan den andra och den första mätningen, (b-a) = förlängningen, är lika med värdet som anges i tabell 3. Varje varv motsvarar 2 mm förlängning. Åtdragningsmomentet för att nå önskad förlängning ska vara mellan 40 och 100 Nm. Kontrollera med momentnyckel. Tabell 4. Mått för att kontrollera åtdragningsmoment. Typ GOE(2) Skillnad (b-a) (mm) ,5 ± 0, ,5 ± 0, ,5 ± 0,5 Om det inte är möjligt att uppnå ett värde som överensstämmer med tabell 4 med vridmoment mellan 40 och 100 Nm, ska du kontakta ABB. VARNING Denna process har tagits fram för att ge tillräcklig kontaktkraft mellan de olika delarna i genomföringen. Underlåtenhet att följa processen kan leda till haveri sv, Rev

28 2.9 Horisontell montering av genomföring Horisontellt monterad GOE-genomföring har normalt mätuttaget nedåt. Alternativ 1. Vid vakuumfyllning av transformator. Eftersom en stor del av luften inuti genomföringen stannar kvar i toppkärlet när genomföringen läggs ned, ska GOE-genomföringar alltid fyllas med olja enligt nedan. Placera genomföringen vertikalt och öppna en av oljefyllningspluggarna i toppen. Fyll med ren och torr transformatorolja tills genomföringen är helt fylld. Sätt tillbaka och drag åt pluggen och placera genomföringen horisontellt med öppningen i flänsen uppåt. Tag bort täckplåten och montera genomföringen på transformatorn utan att vrida eller luta den. Alternativ 2. Fyllning av transformator utan vakuum. Placera genomföringen vertikalt och öppna en av oljefyllningspluggarna i toppen. Fyll med ren och torr transformatorolja tills genomföringen är helt fylld. Sätt tillbaka och drag åt pluggen och placera genomföringen horisontellt med öppningen i flänsen uppåt. Tag bort täckplåten och montera genomföringen på transformatorn utan att vrida eller luta den sv, Rev. 11

29 2.10 Montering av yttre anslutning VIKTIGT: Innan ledningsklämmorna ansluts måste de yttre anslutningarna av aluminium borstas noggrant rena med stålborste och smörjas med kontaktpasta eller vaselin. På yttre anslutningar av aluminium är den inre kontaktytan tenn-zinkpläterad och får därför inte borstas med stålborste. För att uppnå korrekt kontakttryck och låg resistans måste nedanstående procedur utföras. 1. Rengör kontakt- och packningsytorna noggrant. 2. Smörj O-ringen med Mobilgrease Sätt ihop spännringen, O-ringen och den yttre anslutningstappen och tryck dem över den inre anslutningen. En extra O-ring för slutlig installation levereras med genomföringen. 4. Smörj alla skruvars gängor och på undersidan av skruvskallen med Molykote 1000, eller annat lämpligt smörjmedel. 5. Sätt i och drag åt M10-skruvarna, med planbricka, som trycker tappen mot den inre anslutningen. Drag korsvis till slutligt åtdragningsmoment 40 ±4 Nm. 6. Sätt i M8-skruvarna, med konisk fjäderbricka, som håller åtdragningsringen. Drag åt för att trycka packningen på plats. Drag korsvis till slutligt åtdragningsmoment 20 ±2 Nm. VIKTIGT: I båda fallen är det mycket viktigt att dra åt jämnt. Skruvarna ska därför dras åt i steg, alternerande på båda sidorna. Åtdragningsmoment 40 Nm Åtdragningsmoment 20 Nm Fig. 28. Montering av yttre anslutning 1) Anslutningstapp 2) Sexkantskruv GOE: M8 x 40 GOE(2): M8 x 30 3) Sexkantskruv M10 x 60 4) Konisk fjäderbricka 8,4 x 18 x 1 (Belleville) 5) Bricka 10,5 x 22 x 2 6) Packning (O-ring) GOE: 99,1 x 5,7 GOE(2): 59,2 x 5,7 7) Spännring för packning 8) Genomföringens övre ände 5 8 goel_ Dessa delar finns endast när den flexibla ledaren är monterad sv, Rev

30 2.11 Flänsens jordning Korrekt jordning är nödvändig. VARNING Genomföringens fläns har ett gängat hål M12. När de skruvar som håller fast genomföringen har dragits åt ska flänsen jordas. Det förhindrar elektriska urladdningar mellan genomföringsflänsen och transformatorlocket under normala driftförhållanden. Alternativ 1. Sätt i en rikligt infettad (Mobilgrease 28 rekommenderas) spetsig ställskruv M12 (helst rostfritt stål A4-80). Drag åt till 40 Nm, så att den går igenom färgen på transformatorlådan och når metallen under. Detta ger elektrisk kontakt mellan genomföringen och transformatorlådan, så att de håller samma spänning. Alternativ 2. Montera en flexibel ledare mellan jordningshålet M12 i genomföringens fläns och en jordanslutning på transformatorn. Smörj in skruven (Mobilgrease 28 rekommenderas) och drag åt skruven M12 i genomföringsänden till 40 Nm. Anslut ledarens andra ände till transformatorn Väntetid före spänningssättning VIKTIGT: Om genomföringen förvarats horisontellt måste den placeras med övre änden uppåt minst 12 timmar innan driftspänning läggs på och 24 timmar innan provspänning läggs på. Om genomföringen av misstag förvarats horisontellt mer än ett år måste den stå i vertikalt läge minst en vecka innan den spänningssätts. Viss väntetid kan vara nödvändig före spänningssättning för att förhindra överslag eller partiell urladdning på grund av luftbubblor på genomföringens yta. Välj lämplig metod nedan. Vakuumfylld transformator Ingen väntetid är nödvändig för genomföringen. Avgasad oljefylld transformator Använd ren och torr pensel för att frigöra bubblor på ytan vid monteringen. Vänta 6 timmar före spänningssättning. Gasmättad oljefylld transformator Använd ren och torr pensel för att frigöra bubblor på ytan vid monteringen. Vänta 24 timmar före spänningssättning. Avgasad oljefylld transformator med reducerad oljenivå Vänta 24 timmar före spänningssättning efter att oljenivån återställts. För alla alternativ utom för vakuumfylld transformator ska olja tillåtas fylla centrumröret minst till i höjd med flänsen genom att den yttre anslutningens tätningssystem lättas, så att luft slipper ut den vägen sv, Rev. 11

31 2.13 Rekommenderade prov före spänningssättning Nedanstående prov kan utföras för att kontrollera genomföringens isolation, tätning och strömbana. Proven ska göras efter montering men innan genomföringen ansluts till ställverkets övriga spänningskretsar. 1. Täthetsprov mellan transformator och genomföringens fläns. 2. Täthetsprov av genomföringens yttre anslutning. 3. Mätning av kapacitans och tan δ. 4. Kontroll av genomgångsresistans Täthetsprov mellan transformator och genomföringens fläns. Flera olika metoder kan användas och vi hänvisar till instruktioner från företagets ansvarige för montering i fält. Till exempel kan tätningen mellan transformatorn och genomföringens fläns kontrolleras när transformatorn är oljefylld genom att man använder krita, eller ännu enklare, med pappersremsor Täthetsprov av genomföringens yttre anslutning Eftersom toppanslutningen ofta är placerad över oljenivån i transformatorns expansionskärl är en läcka i den punkten mycket allvarlig, eftersom vatten kan ta komma in direkt i transformatorns isolering den vägen. Vi rekommenderar därför att ett täthetsprov görs efter monteringen, helst under både vakuum och övertryck. Flera olika metoder kan användas och hänvisar till instruktioner från företagets ansvarige för fältmontage. En möjlig metod är spårgasmetoden. 1. Fyll spårgas i centrumröret innan den yttre anslutningen monteras. Transformatorns oljenivå måste vara över genomföringens nedre ände men under flänsen. 2. Öka trycket i centrumröret genom att höja oljenivån så mycket som möjligt. 3. Sök med gasdetektor (sniffer) efter läckande gas vid packningen sv, Rev

32 Mätning av kapacitans och tan δ VARNING Eftersom C 2 oftast är relativt liten får mätuttaget aldrig ingå i en öppen krets när spänning läggs på genomföringen. Det måste alltid jordas eller anslutas till en yttre impedans. Efter provet kontrolleras att mätuttagslocket är korrekt monterat på genomföringen. Efter montering bör kapacitansen mätas. En mätbrygga ansluts mellan den yttre anslutningen och mätuttaget. Detta kan göras utan att genomföringen demonteras eftersom den har ett isolerat mätuttag, se fig. 2. Mer information finns i produktinformationen, , Bushing diagnostics and conditioning. När genomföringen är spänningslös och inte ansluten kan mätuttagets lock tas bort. Mätutrustningen ansluts till mätuttaget och mätningens spänningskälla till genomföringens anslutning. Kapacitansen C 1 mellan centrumröret och mätuttaget samt kapacitansen C 2 mellan mätuttaget och jord anges på märkskylten. Nominell kapacitans C 1 för de olika genomföringstyperna anges i tabell 4a och 4b. C 2 är i högsta grad beroende av de omgivande delarna inuti transformatorn och det är inte möjligt att ange ett nominellt värde som gäller för alla driftsituationer. Tabell 4a. Nominella kapacitanser i pf (toleranser för C 1 ± 10 %. C 2 endast som information.) Typ GOE 2500 A A L3 = 0 mm L3 = 305 mm L3 = 605 mm C 1 C 2 C 1 C 2 C 1 C sv, Rev. 11

33 Tabell 4b. Nominella kapacitanser i pf (toleranser för C 1 ± 10 %. C 2 endast som information.) Typ GOE 2500 A A L3 = 0 mm L3 = 305 mm L3 = 605 mm C 1 C 2 C 1 C 2 C 1 C Typ GOE(2) 1600 A L3 = 300 mm L3 = 600 mm C 1 C 2 C 1 C Förlustfaktorn varierar med genomföringskroppens temperatur och mätvärdena ska därför multipliceras med den korrektionsfaktor (multiplikator) som anges nedan. Tabell 5. Förlustfaktorns variation som funktion av temperaturen. Genomföringstemperatur ( C) Korrektionsfaktor till 20 C (IEC) 3 7 0, , , , , , , , , , sv, Rev

34 Kontroll av genomgångsresistans Denna metod kan användas för att upptäcka mycket stora fel i strömbanan, såsom avbrott. Den kan inte användas för diagnostik. Vilken metod som används för att mäta genomgångsresistansen beror på transformatorns konstruktion. Allmänt gäller att en ström läggs på från genomföring till genomföring. Spänningsfallet från yttre anslutning till yttre anslutning mäts. Resistansen beräknas med hjälp av Ohms lag, U = R I. (U = uppmätt spänningsfall; I = genomgångsström; R = total resistans i kretsen) Den totala genomgångsresistansen är summan av transformatorlindningens resistans, ledarens resistans och genomföringens lednings- och kontaktresistans. Ytterligare resistans från genomföringens ledare ska inte vara mer än 150 µω. Eftersom genomgångsresistansen i högspänningslindningen på en typisk krafttransformator är i storleksordningen 0,1 1 Ω, är detta en mycket grov metod som endast kan användas för att upptäcka mycket stora fel i strömbanan, såsom avbrott. Otillräcklig kontakt kan bara upptäckas genom noggrann mätning över varje anslutningspunkt, eller genom mätning av temperaturstegring under drift med hjälp av värmekamera sv, Rev. 11

35 3 Underhåll 3 Underhåll GOE-genomföringarna är underhållsfria. För genomföringar med oljenivåindikator bör oljenivån antecknas vid normala rutininspektioner av anläggningen. FARA Inget arbete får utföras på genomföringen när den är spänningssatt eller om den inte är jordad. 3.1 Rekommenderat underhåll och övervakning 1. Rengöring av isolatorns yta 2. Mätning av kapacitans och tan δ 3. Värmekamera för kontroll av lokal överhettning av anslutningar 4. Läckagekontroll 5. Kontroll och justering av oljenivån Rengöring av isolatorns yta VIKTIGT: Undvik lösningsmedel på genomföringens tätningar och på porslinsskarvar. Vid kraftig nedsmutsning kan det bli nödvändigt att rengöra porslinsisolatorns yta. Spola med vatten eller torka med fuktig trasa. Vid behov kan etylalkohol eller etylacetat användas Mätning av kapacitans och tan δ Se kapitel 2 Installation Värmekamera för kontroll av lokal överhettning av anslutningar Vid maximal nominell spänning är temperaturen hos genomföringens yttre anslutning normalt cirka 35 till 45 C högre än omgivningstemperaturen. Väsentligt högre temperaturer, speciellt vid lägre strömbelastning, kan vara ett tecken på dålig kontakt sv, Rev

36 3 Underhåll Läckagekontroll Kontrollera visuellt att inga läckor finns, i samband med normal övervakning av stationen Kontroll och justering av oljenivån För genomföringar som har två oljenivåglas ska oljenivån vid 20 C ligga mellan de två glasen. På genomföringar med magnetisk oljenivåvisare kontrolleras att visaren inte visar värde under lägsta nivå. Oljenivån vid normal och hög temperatur ska alltid vara ovanför indikatorns röda område. Om oljenivån är för låg ska ren och torr transformatorolja fyllas på. Kontakta ABB för uppgifter om korrekt oljenivå A enligt fig. 1a. Oljepåfyllning får göras endast när genomföringens temperatur är mellan 5 och 35 C. Tätningspluggen bör förses med en ny tätning efter kontrollen. Tätningspluggen ska dras åt till 20 Nm. VIKTIGT: Normalt rekommenderar vi inte att oljeprov tas eller att våra genomföringar öppnas. Genomföringen är förseglad och täthetsprovad vid tillverkning. Vid oljeprovtagning måste genomföringen öppnas, vilket medför risk att den blir otillräckligt förseglad när provet är avslutat. Ibland kan dock oljeprov, gasanalys eller oljenivåkontroll behöva utföras, om det finns ett känt problem, till exempel kapacitans över C 1 eller synligt läckage. Beställ i så fall produktinformation , Bushing diagnostics and conditioning. goe_0040 Fig. 29. Kontroll av oljenivå sv, Rev. 11

37 3 Underhåll Demontering av horisontellt monterade genomföringar När en genomföring demonteras från transformatorn är den helt fylld med olja. Tappa ur en liten mängd olja och täta flänshålet med en packning och täck med platta eller plugg. Placera genomföringen vertikalt och justera oljenivån enligt Skrotning Genomföringen består av nedanstående material. - Ledarrör av koppar eller låglegerat aluminium. - Anslutningar av koppar, mässing eller låglegerat aluminium kan vara pläterade med till exempel silver, tenn, guld eller nickel med skikttjocklek upp till 20 μm. - Transformatorolja enligt IEC 60296, klass 2. - Kondensatorkropp impregnerad med transformatorolja består av papper och 1 % aluminiumfolie. - Toppkärl, toppmutter, mättuttag och flexibel anslutning av aluminiumlegeringar. - Flänsen kan vara av aluminium eller svetsat stål. - Tryckring för oljenivåglas och mätuttagets lock av pläterad mässing. - Prismaglas består av glas. - Isolatorer av kvarts- eller aluminiumsilikatbaserat porslin sv, Rev

38

39

40 ABB AB Components Besöksadress Lyviksvägen 10 Postadress: SE Ludvika Tel Fax E-post: sv, Rev. 11,

Transformatorgenomföringar, typ GOB Installations- och underhållsanvisning

Transformatorgenomföringar, typ GOB Installations- och underhållsanvisning 2750 515-12 sv, Rev. 9 Transformatorgenomföringar, typ GOB Installations- och underhållsanvisning Detta dokument får ej kopieras utan skriftligt tillstånd från oss och innehållet får ej delges tredje part

Läs mer

Transformatorgenomföringar, typ GOEK Installations- och underhållsanvisning

Transformatorgenomföringar, typ GOEK Installations- och underhållsanvisning Transformatorgenomföringar, typ GOEK Installations- och underhållsanvisning 2750 515-116 sv, Rev. 3, 2005-05-15 Detta dokument får ej kopieras utan skriftligt tillstånd från oss och innehållet får ej delges

Läs mer

Transformatorgenomföringar, typ GSA-OA Installations- och underhållsanvisning

Transformatorgenomföringar, typ GSA-OA Installations- och underhållsanvisning 2750 515-115 sv, Rev. 2 Transformatorgenomföringar, typ GSA-OA Installations- och underhållsanvisning Detta dokument får ej kopieras utan skriftligt tillstånd från oss och innehållet får ej delges tredje

Läs mer

Transformatorgenomföringar, typ GOH Installations- och underhållsanvisning

Transformatorgenomföringar, typ GOH Installations- och underhållsanvisning 2750 515-85 sv, Rev. 8 Transformatorgenomföringar, typ GOH Installations- och underhållsanvisning Detta dokument får ej kopieras utan skriftligt tillstånd från oss och innehållet får ej delges tredje part

Läs mer

Väggenomföring, typ GOEL. Installations- och underhållsanvisning

Väggenomföring, typ GOEL. Installations- och underhållsanvisning Väggenomföring, typ GOEL Installations- och underhållsanvisning Detta dokument får ej kopieras utan skriftligt tillstånd från oss och innehållet får ej delges tredje part eller användas för något icke

Läs mer

Gasisolerad väggenomföring GGFL Installations- och underhållsanvisning

Gasisolerad väggenomföring GGFL Installations- och underhållsanvisning 2770 501-8 sv, Rev. 3 Gasisolerad väggenomföring GGFL Installations- och underhållsanvisning Detta dokument får ej kopieras utan skriftligt tillstånd från oss och innehållet får ej delges tredje part eller

Läs mer

Lindningskopplare, typ UZE och UZF med motormanöverdon, typ BUF 3 Installations- och drifttagningsanvisning

Lindningskopplare, typ UZE och UZF med motormanöverdon, typ BUF 3 Installations- och drifttagningsanvisning Lindningskopplare, typ UZE och UZF med motormanöverdon, typ BUF 3 Installations- och drifttagningsanvisning 1ZSE 5492-115 sv, Rev. 4, 1997-10-30 Denna handling får ej utan vårt medgivande kopieras. Den

Läs mer

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare IM_RotaryHE_SE-0 Innehåll Innan installation, läs noggrant igenom anvisningen och förvissa dig om att du förstår innehållet. Vid frågor, var vänlig kontakta

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla 98-12-18 38-016600b Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista,,,,,,, Beskrivning Dragöglorna finns i fyra olika dimensioner: 40 mm enligt DIN 74054 50 mm enligt ISO 1102 57 mm VBG standard 76

Läs mer

SUPERBOLT åtdragningssystem

SUPERBOLT åtdragningssystem SE P&S Vorspannsysteme AG Rickenstrasse 55 CH-8735 St.Gallenkappel Switzerland Tel. +41-(0)55 284 64 64 Fax +41-(0)55 284 64 69 Internet: www.p-s.ch E-Mail: info@p-s.ch SUPERBOLT åtdragningssystem Anvisningar

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Fig. 1 Avanceerade vridspjäll serie 14b 0. Innehåll 1. Introduktion 2 2. Design, drift och dimensioner 2 3. Installation, igångsättning och underhåll 2 4. Montering

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Multi Dragstång. Monteringsanvisning/Reservdelslista 2002-10-14 38-150902c

Multi Dragstång. Monteringsanvisning/Reservdelslista 2002-10-14 38-150902c Multi Dragstång Monteringsanvisning/Reservdelslista 00-0- 8-5090c Beskrivning VBG Multi Dragstång består av ett antal olika skänklar, framdelar och bakre fästen som monteras samman med bultförband. Delarna

Läs mer

Bruksanvisning kulventil VM Serie 30

Bruksanvisning kulventil VM Serie 30 Bruksanvisning kulventil VM 4095-4096 Serie 30 3-vägs kulventil i flänsat utförande, med fullt genomlopp, ansättningsbar packbox och bottenlagrad kula för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning

Läs mer

Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER

Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER IA 2025 tredelad kulventil i syrafast stål med gängändar IA 2026 tredelad kulventil i syrafast stål med svetsändar IA 2030 tredelad

Läs mer

Gasisolerad väggenomföring GGFL Installations- och underhållsanvisning

Gasisolerad väggenomföring GGFL Installations- och underhållsanvisning 2770 501-6 sv, Rev. 5 Gasisolerad väggenomföring GGFL Installations- och underhållsanvisning Detta dokument får ej kopieras utan skriftligt tillstånd från oss och innehållet får ej delges tredje part eller

Läs mer

Installationsanvisning. Diskmaskiner

Installationsanvisning. Diskmaskiner Installationsanvisning Diskmaskiner MONTERING AV TRÄLUCKA - FULLINTEGRERAD OBS! Träluckan får ej täcka fläktutblåset 2 FÖLJANDE MEDFÖLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F)

Läs mer

Monteringsanvisning. Sektoriserad värmeväxlare

Monteringsanvisning. Sektoriserad värmeväxlare Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare Innehåll Innan installation, läs noggrant igenom anvisningen och förvissa dig om att du förstår innehållet. Vid frågor, var vänlig kontakta Hoval Enventus.

Läs mer

Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx

Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande kampanj- eller

Läs mer

Bruksanvisning i original Speglar för ljusbommar Orion Mirror Kxxx

Bruksanvisning i original Speglar för ljusbommar Orion Mirror Kxxx Bruksanvisning i original Speglar för ljusbommar Orion Mirror Kxxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande kampanj- eller informationsmaterial,

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

Aquatec IP44. Utanpåliggande system

Aquatec IP44. Utanpåliggande system Utanpåliggande system Den utanpåliggande serien Berker AQUATEC IP44 med sin funktionella design är den idealiska lösningen i utrymmen där, av säkerhetsskäl, installationer av skyddsklass IP44 krävs. Rymliga

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Utfärdandedatum: 2010-10-06 Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på TV skjutspjällsventil. Instruktionen

Läs mer

NX Combi givare. Installation och användarmanual Svensk

NX Combi givare. Installation och användarmanual Svensk NX Combi givare Installation och användarmanual Sea Data Set 1 1 Sea Data Set 1 Edition: April 2007 2 Sea Data Set 1 1 Registrera produkten... 3 2 Installation... 3 2.1 Installation av Akterspegelsgivaren...

Läs mer

MONTAGEANVISNING PEM1743SWE SVENSKA

MONTAGEANVISNING PEM1743SWE SVENSKA MONTAGEANVISNING PEM1743SWE 2015-08 SVENSKA BERÖRINGSSÄKERT PARALLELL DON 630 A FÖR 1-LEDAR PEX ISOLERAD KABEL Uo/U = 6/10 kv, Um = 12 kv Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv INOM OCH UTOMHUS AVSLUT 2/10 PEM1743SWE

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion DI-BA55D000-0407-S Drift- och skötselinstruktion ERHARD - backventil Med hävarm och motvikt Sida 1 av 11 Innehållsförteckning Denna driftinstruktion gäller tillsammans med DI-BA01D001 1 Produkt- och funktionsbeskrivning

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Installation och drift av Ankarspel South Pacific VA600, VA1000, VA1000C

Installation och drift av Ankarspel South Pacific VA600, VA1000, VA1000C MANUAL Installation och drift av Ankarspel South Pacific VA600, VA1000, VA1000C Du har valt ett ankarspel från South Pacific. Dessa ankarspel och kapstan utmärks av: Rostfritt kabelarhjul för både lina

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör Rev.nr 1300726 Monteringsanvisning Spa tillbehör Locklyft för fyrkantiga spa Innehållsförteckning A Stödarm 2 B Skumgummigrepp 2 C Mittdel 1 D Svängarm 2 E Lock till svängarm 2 F Bussning 4 H Monteringsbeslag

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550 Serviceinstruktion för Disperator Glaskross 500 EXCELLENT Serien Modell GKF550 Disperator AB Mälarvägen 9 SE-141 71 Segeltorp SWEDEN Tel : +46 8 724 01 60 Fax: +46 8 724 60 70 E-mail: info@disperator.se

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare

CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare El-maskin Mekanik Gångjärn Säkerhetsgångjärn CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare Bryter strömmen automatiskt Självslocknande material IP67 www.oemautomatic.se, info@aut.oem.se, Tel: 075-242 41

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 SV SVENSKA 1 ALLMÄNT Denna symbol betyder VARNING. Personskada

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Lindningskopplare, typ UC med motormanöverdon, typ BUE och BUL

Lindningskopplare, typ UC med motormanöverdon, typ BUE och BUL Lindningskopplare, typ UC med motormanöverdon, typ BUE och BUL Reservdelslista 1ZSE 5492-133 sv, Rev. 3, 2004-04-15 Denna handling får ej utan vårt medgivande kopieras. Den får ej heller delgivas annan

Läs mer

Låsmuttrar. Muttrar med låsbricka eller låskrampa Låsmuttrar med inbyggd låsanordning Låsmuttrar med låsskruv...

Låsmuttrar. Muttrar med låsbricka eller låskrampa Låsmuttrar med inbyggd låsanordning Låsmuttrar med låsskruv... Låsmuttrar Muttrar med låsbricka eller låskrampa... 1010 Låsmuttrar med inbyggd låsanordning... 1020 Låsmuttrar med låsskruv... 1022 Precisionslåsmuttrar med låstappar... 1024 Produkttabeller... 1012 Muttrar

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

Universal Max. Information & Installationsanvisning

Universal Max. Information & Installationsanvisning Universal Max Information & Installationsanvisning INFORMATION OM INSTALLATION OCH ANVÄNDANDE 1. Skorstenens diameter samt höjd skall överensstämma med kraven som eldstaden den anslutits till kräver. 2.

Läs mer

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE Din säkerhet och framgång är viktigt för oss. Vänligen skriv ut denna skyddsanvisning, läs noggrant och om du har några frågor angående anvisningarna kan du be om hjälp. Vi är här för att tjäna dig. SKYDDSANVISNING

Läs mer

Hopfällbar Båtlyft - Instruktion

Hopfällbar Båtlyft - Instruktion Hopfällbar Båtlyft - Instruktion 2016-09-01 Sida 1 (av 10) Allmänt: Båtlyften är endast avsedd för lyft av båt (motorbåt eller liknande) för att flytta båten till eller från en båttrailer på land. Båtlyften

Läs mer

Climate Recovery System Monteringsintruktioner

Climate Recovery System Monteringsintruktioner Climate Recovery System Monteringsintruktioner Välkommen till Climate Recovery Följ med oss Här får du en genomgång i hur du hanterar och installerar det förisolerade systemet (CR System) med dess produkter

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER

MONTERINGS- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER MONTERINGS- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER För att uppnå bästa möjliga funktion är kvaliteten på monteringen in i byggnationen av största vikt. Läs därför igenom monteringsanvisningarna innan monteringen påbörjas,

Läs mer

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Säkerhetsinstruktioner Innan du använder väggmonteringen se till att läsa alla säkerhetsinstruktioner nedan och spara sedan na

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Terrassmarkis T20/T25 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis T20/T25 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras.

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten SE VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Dimensioner 2 Montering Kanalkylare är avsedd för kallvatten som köldbärare. Den har kylbatteri med rör

Läs mer

ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad. ETP-EXPRESS R Rostfritt. ETP-EXPRESS C Nickelbelagd

ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad. ETP-EXPRESS R Rostfritt. ETP-EXPRESS C Nickelbelagd Översikt... ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad ETP-EXPRESS R Rostfritt Ytterst snabb montering/demontering med endast EN skruv. Radiell åtkomst av skruven, spar plats längs axeln. Ytterst

Läs mer

MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA. KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv

MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA. KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv 2/12 CJWH11.24 PEM1840SWE 2015-09 OBS! Läs montageanvisningen noggrant före arbetet

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad!

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! Vikten behövs för att hålla vajern mellan motorn och fästets arm spänd. Detta krävs för att elektroniken skall kunna

Läs mer

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR RÖKLUCKOR OCH TAKLJUSKUPOLER 1. LAGRING AV KUPOLER PÅ ARBETSPLATSEN Till takljuskupolerna och rökluckor med ljuskupoler levereras kupolerna i separat

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Installationsanvisning Janfire bottenskruv

Installationsanvisning Janfire bottenskruv Installationsanvisning Janfire bottenskruv 29099001 R3 SV Janfire 2011 Innehållet i denna publikation kan när som helst ändras utan föregående varsel som följd av den fortlöpande utvecklingen inom metodik,

Läs mer

Bruksanvisning i original Skyddsrör för Orion1B och Orion2 Orion WET-xxx and Orion WET-Kxxx

Bruksanvisning i original Skyddsrör för Orion1B och Orion2 Orion WET-xxx and Orion WET-Kxxx Bruksanvisning i original Skyddsrör för Orion1B och Orion2 Orion WET-xxx and Orion WET-Kxxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande

Läs mer

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska TrafficLED Installationsanvisning Översättning: Malux Sweden AB www.malux.se Med reservation för tekniska förändringar. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska 1 För att

Läs mer

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V Handbok Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Installations och skötselanvisning för takpaneler modell WP

Installations och skötselanvisning för takpaneler modell WP 200-06-30 200 06 30 Installations och skötselanvisning för takpaneler modell WP Installations och skötselanvisning för takpaneler modell WP Anläggning: Datum:... EVECO AB * Traneredsvägen 112 * 426 53

Läs mer

INSTRUKTION 1 NOLLPUNKTSREAKTOR

INSTRUKTION 1 NOLLPUNKTSREAKTOR OLJA TILL N Page: 1/5 1. Generellt Alla nollpunktsreaktorer tillverkade av EGE är fyllda med olja vid leverans, förutom ett fåtal större modeller (t.ex. modellerna ASR6.3, ASR 10V, ZTC4000 a ZTC5000).

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor.

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Renovering av noshjul, svärdtoppar samt kedjebrytning. Instruktions Manual Skall läsas igenom innan hantering av pressen sker! Försäljning och marknadsföring: Skogsmateriel

Läs mer

ALLECO. Golvvärme för (k)alla golv. Installationsanvisning värmefolie 230V G O L V V Ä R M E

ALLECO. Golvvärme för (k)alla golv. Installationsanvisning värmefolie 230V G O L V V Ä R M E Golvvärme för (k)alla golv Installationsanvisning värmefolie 230V ALLECO G O L V V Ä R M E tfn: 0522-124 00 fax: 0522-124 50 info@alleco.se www.alleco.se Version 1.0 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

Bruksanvisning säkerhetsventiler

Bruksanvisning säkerhetsventiler Typ 851 Säkerhetsventil i vinkelutförande. Ett bra val! Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar samt att rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls bruksanvisning

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

HYDROSCAND SPECIAL HOSES - DÄR INGENTING ÄR OMÖJLIGT

HYDROSCAND SPECIAL HOSES - DÄR INGENTING ÄR OMÖJLIGT METALLSLANG METALLSLANG - FÖR HÖGA HYDROSCAND SPECIAL HOSES - DÄR INGENTING ÄR OMÖJLIGT För att montera kopplingar och komponenter på specialslangar som metallslang, Spir Star-slang och kompositslang krävs

Läs mer

LTU 301. Installationsmanual

LTU 301. Installationsmanual LTU 301 Installationsmanual Innehållsförteckning Innehållsförteckning Produktbeskrivning...2 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Tekniska data... 3 Förberedelser innan installation... 4 Förberedelser

Läs mer

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD ANVÄNDARMANUAL FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD INSTRUKTION ENLIGT EN 13374 www.safetyrespect.se info@safetyrespect.se Tel 063-130400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Säkerhetsföreskrifter 4. Infästningar 5. Bultfot 6.

Läs mer

BEARING-MATE Lagerhanteringsverktyg Bruksanvisning

BEARING-MATE Lagerhanteringsverktyg Bruksanvisning BEARING-MATE Lagerhanteringsverktyg Bruksanvisning Varnings- och farosymboler Varnings- och farosymboler följer definitionerna i ANSI Z535.6-2006. Hänvisningar och tecken har följande betydelser: Varning

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

E-twin. Kompletterande monteringsanvisning. i denna bruksanvisning

E-twin. Kompletterande monteringsanvisning. i denna bruksanvisning Kompletterande monteringsanvisning E-twin Läs denna bruksanvisning och den ordinarie bruksanvisningen innan utrustningen tas i bruk. Bruksanvisningen innehåller varningsföreskrifter. Varning. Risk för

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Vriddon DAPS..R..-F..

Vriddon DAPS..R..-F.. Vriddon DAPS..R..-F.. Festo AG & Co. KG Postfach D-73726 Esslingen +49 711 347-0 www.festo.com (sv) Bruksanvisning 8023618 1211f [8023611] Original: de Vriddon DAPS..R..-F..... Svenska 1 Manöverdon och

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

Förbättringssats för kamaxelgivare 4045 Riktningsborr VARNING

Förbättringssats för kamaxelgivare 4045 Riktningsborr VARNING Förbättringssats för kamaxelgivare 4045 Riktningsborr Modellnr 132-4165 Form No. 3395-942 Rev A Monteringsanvisningar VARNING KALIFORNIEN Proposition 65 Varning Den här produkten innehåller en eller flera

Läs mer

Kontroll, underhåll & reparation Toalett V130

Kontroll, underhåll & reparation Toalett V130 Sid 1 (9) Kontroll, underhåll & reparation Toalett V130 Innehållsförteckning 1 Kontroll av spolning efter installation... 2 2 Justering av spolmängd... 3 3 Byte av tanklock... 4 4 Byte av spolventil...

Läs mer

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING -Zip INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Snappy VX Montageanvisning

Snappy VX Montageanvisning Snappy VX Montageanvisning BETECKNING: SNAPPY 300 EN 1004 3 8/8 XXXD Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144204 daterat den 8:e Maj CEN-beteckning för denna bruksanvisning EN 1298

Läs mer

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRA FG2468. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer