Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. Gula Villan - nu i Kamratföreningens ansvar sedan årsskiftet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. Gula Villan - nu i Kamratföreningens ansvar sedan årsskiftet"

Transkript

1 Nr Hässlöbladet Information till medlemmar i F1 Kamratförening Gula Villan - nu i Kamratföreningens ansvar sedan årsskiftet Panoramavy över Hässlöfältet sett från kanslihuset Årsmöte den 17 april 2014 kl 10:00 i Gula Villan. Se vidare artikel Kallelse till årsmöten på sid. 9 Omslag_fram_2014_1.indd :01:06

2 Ordförande har ordet 2014 Efter en snöfattig vinter, kan vi redan tidigt i mars skönja vårens ankomst. Snödropparna har redan slagit ut i rabatterna. Med omslagsbilden på Hässlöbladet vill jag markera att nu gäller nya förutsättningar för fortsatt drift av Gula Villan. VFM har sagt upp samarbetet med F1 Kamratförening beträffande delade kostnader för reparationer, el, vatten, hyra och telefon. Kamratföreningen har fr.o.m tecknat ett nytt och modernt hyresavtal med Västerås Flygfastigheter AB. Det nya avtalet innebär ökad hyreskostnad, högre avgift för el, vatten och telefon och att själva svara för reparationskostnaderna. Om fastighetsägaren hade bekostat reparationerna, så hade hyran blivit så hög att Kamratföreningen tvingats lägga ned verksamheten. Det hade varit tråkigt för medlemmarna. Gula Villan är både själen och hjärtat i föreningens verksamhet. Föreningen skall även lyfta fram betydelsen av Hässlöbladet, som belyser verksamheten inom föreningen. Genom tidningen får alla medlemmar, från söder till norr inom landet, information. Detta har en social betydelse så att alla känner samhörighet med F1 Kamratförening och F1. Här har många tjänstgjort och har fina minnen från. Hässlöbladet är ett måste och en stor del av medlemsavgiften går till att bekosta tryckning och distribution av tidningen. Jag ser fram emot att göra Gula Villan till ett Flygets Hus och att här ha sammankomster med t. ex. SSF och FVG (Förvaltningsgruppen). Ersättning erhålls för möten och föredrag, anordnade av SSF och FVG. Med förenade krafter och graden av frivilliga arbetskrafter, ser jag fram emot att vi kan driva verksamheten vidare. Det är ett måste! F1 Kamratförening är en anrik förening med många traditionsbevarande minnen som inte får falla i glömska! Avslutningsvis kan jag konstatera att våren kommer så småningom och jag ser fram mot en skön sommar så att medlemmarna kan sitta ute i trädgårdsmöblerna och dricka torsdagskaffe. Det är bara att längta! Gösta Martinson Produktion Lars-Ove Johansson Omslagsfoto: Lars-Ove Johansson Redaktionsgrupp Lars-Ove Johansson Gösta Martinsson Besöksadress: Gula Villan Hässlögatan 4, Västerås Telefon * P-giro * B-giro * Sekr. e-post: Omslag_fram_2014_1.indd :01:06

3 1 Innehåll Öppet Hus sid 2 Info Västerås Flygmuseum sid 2 Hemsida sid 2 Föredrag sid 2 Film på Elektra Bio sid 2 Från vår kassör sid 2 Verksamhetsberättelse för 2013 sid 3-5 Verksamhetsplan 2014 sid 5-6 Veteransektionens Verksamhetsberättelse för år 2013 sid 6-7 Verksamhetsplan för år 2014 sid 8-9 Kallelse till årsmöten sid 9 Intresseanmälan till Karlsborgsresan. sid 9 Kamratföreningens vårresa sid 9 Besök hos SSA, Scandinavian Aviation Academy i Västerås sid 10 Jaktstrid på Västerås Flygmuseum...? sid Ett Flygpojksläger sid Clas Bertil Ytterberg, Biskop Emeritus i Västerås stift. sid 15 Operation Unified Protector sid 16 Flygmuseet i Västerås sid 17 Gästande Flygplan på Hässlö sid SFF-M Svensk Flyghistorisk Förening sid Bortgångna Kamrater sid 22 Några Historier sid 22 Bilder från Kamratföreningens arkiv sid 23 Öppet hus i Västerås Flygmuseum sid 24 Från Redaktionen Viktigt. Vid produktionen av förra Hässlöbladet (2013 nr.2) har det visat sig att sidorna 7-10 saknas i ett antal tidningar. Vi har endast fått tillbaka några enstaka exemplar. Finns det några fler av våra medlemmar som saknar dessa sidor vill vi att ni hör av er. Efter ett idogt arbete hat vi lyckats kunna producera ytterligare ett nummer av Hässlöbladet. Det blir allt svårare att få fram material till ett fullödigt nummer av tidningen. Vi kanske skall inrikta oss på att minska sidantalet till endats ett fåtal sidor och några bilder? Hyllan är nu tom på uppslag. Kom gärna med tips, förslag eller material, det emottages tacksamt. Vi hoppas nu att du finner detta nummer av Hässlöbladet vara intressant och läsvärt, för vi i redaktionen har gjort vårt bästa för att producera en tidning värd att läsa. Redaktionen framför sitt stora TACK till de som bidragit med material till detta nummer av Hässlöbladet, och tillönskar våra läsare en - Skön Sommar! Redaktionen för Hässlöbladet HB_2014_1.indd :07:21

4 Vår verksamhet för kommande halvår ser du nedan och dessutom ger vi dig som vanligt en återblick och konstaterar vad som hänt. Vad händer? 2 Organisationsblad för F 1 Kamratförening Utgivningsdag 3 april 2014 Hemsidan Gå in och sök/läs aktuell information. Adress: Film på Elektra Bio Öppet Hus Torsdagar kl April 10, 17*, 24 * Årsmöte 17 april se sid 9 Maj 08, 15, 22 Juni 05, 12, 19, 26 Juli 03, 10, 17, 24, 31 Augusti 07, 14, 21, 28 September 04, 11, 18, 25 Oktober 02, 09, 16, 23, 30 November 06, 13, 20, 27 Datum med fet stil: Ärtsoppslunch med föredrag. Styrelsemöten Styrelsen sammanträder näst sista torsdagen i varje månad. Mötet börjar kl. 11. Om du har någon speciell fråga eller synpunkt, kontakta då styrelsen. Västerås Flygmuseum Museet håller öppet söndagar 11:00-16:00 för besökande, men även andra tider efter överenskommelse. Besökare betalar 80 kr, barn under 15 år i målsmans sällskap går in gratis. Att flyga någon av simulatorerna kostar extra. Föredrag Reservation för eventuella ändringar Maj 08. (OBS datum) Föredrag av Anders H Pers September 25 Info kommer senare Oktober 30 Info kommer senare November 27 Info kommer senare Föredragen börjar kl. 11:00 och är minuter långa. Vi ber att alla intar platserna i tid för att undvika de störningar för såväl föredragshållare som publik, som det annars innebär. I oktober tänker vi visa gamla flygfilmer som vi gjorde på hösten förra året. Nu har jag hittat bl.a. - S5 Hansa sjöflyg. Var bland det första flyget på F1. - Tungt Bombflyg med B3 från F1. - 1:a Flygeskadern anfaller med F1. - B17 till Etiopien från Västerås - Utrymning av Västerås - Hebybasen. Första vägbasen som F1 använde. Samt några överraskningar. Vi planerar föreställningen till en torsdagsförmiddag med fika som sist. Välkommen till Elektra Bio Culturen. Film skall ses på bio! Kjell Siggelin Från Kassören Påminnelse om medlemsavgiften för 2014 Årsavgiften för F1 Kamratförening är så låg som 100:- plus 10:- för att även vara med i Veteransektionen Ni som glömt betala, gör det snarast så ni inte missar höstens utskick av Hässlöbladet. Plusgiro Bankgiro Om ni har frågor, ring Gula Villan där det alltid är någon som svarar på torsdagar mellan tfn Marita Stomberg / Kassör. Telefon eller HB_2014_1.indd :07:21

5 3 Verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen för F1 Kamratförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsens sammansättning: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseersättare Styrelseersättare Adjungerad Revisorer Revisorssuppleanter Valberedning Befattningshavare med visst ansvarsområde Gösta Martinson Hans Andréassen Christer Olofsson Marita Stomberg Curt Franzén Lars-Ove Johansson Mary Eriksson Anders Hård af Segerstad Torsten Olsson Olle Bröms Bengt Björk Robert Lindberg Hans Hellqvist, Sture Andersson Mari-Anne Engström, Erik Elvelin Nils Johansson, Bengt Björk, Christer Olofsson ( sammankallande utses av styrelsen ) Gula Villan med cafeansvar Västerås Flygmuseum Robot och Avionikmuseet Hässlöbladet Föredrag Resor och studiebesök Lotteri och försäljning AV- teknik Uppvaktningar/ födelsedagar Medlemsmatrikel Kontakt mot valberedning Redaktionsgrupp Sammanträden Curt Franzén Ragnar Eriksson Bengt Björk Lars-Ove Johansson Gösta Martinson/ Ragnar Eriksson Olle Bröms och Anders Hård af Segerstad Mary Eriksson Lars-Ove Johansson Sten Hollman/Christer Olofsson/Gösta Martinson Sten Hollman Christer Olofsson Gösta Martinson/Lars-Ove Johansson Ekonomi Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit tio protokollförda sammanträden samt ett årsmöte. Därutöver har styrelsen haft ett informellt arbetsmöte. Alla styrelsemöten hålls näst sista torsdagen varje månad utom juni-juli och december. Medlemsantal Medlemsantalet har minskat något igen till lite under 500. Vi fortsätter dock att försöka värva nya medlemmar speciellt i samband med Roll Out och vid guidade visningar av Flygmuseet. Det kommer till några nya medlemmar då och då under året. Som framgår av resultaträkningen, kan vi, efter ett verksamhetsbidrag på kronor från LSS, redovisa ett överskott på c:a kronor för verksamhetsåret. Öppet husverksamheterna i Gula Villan under året har gett ett nettotillskott till kassan på kronor. Årsmötet Årsmötet avhölls i Gula Villan den 18 april 2013 och samlade c:a 35 medlemmar. Förhandlingarna leddes som vanligt av Nils Johansson. Fort. nästa sid. HB_2014_1.indd :07:21

6 4 Efter årsmötesförhandlingarna bjöds på kaffe och smörgås i Gula Villans övervåning. Årsavgift Årsmötet beslutade om oförändrad årsavgift på 100 kronor per medlem. Aktiviteter Öppet Hus-verksamheten är föreningens klart viktigaste aktivitet och fyller en stor social uppgift. En vanlig torsdag samlar i genomsnitt kring tjugofem deltagare. Sista torsdagen varje månad under större delen av året bjuds det på intressanta föredrag och god ärtsoppa. Deltagarantalet en sån torsdag kan då öka till upp mot fyrtiofem personer. Kamratföreningen ansvarade för parkeringen under årets flygdag, Roll Outen den 18 maj. Flera medlemmar har också anlitats som guider i Flygmuseet under året. Den 21 maj genomfördes en bussresa till F15 Söderhamn med fint väder och stopp för kaffe och bullar nära Dalälven vid Gysinge. Väl framme i Söderhamn besågs F15:s imponerande flygmuseum, framför allt de fina lokalerna. Men även alla utställda flygplan, helikoptrar, simulatorn och andra flyganknutna objekt var oerhört sevärda. Vi blev kunnigt guidade runt anläggningarna innan lunch, som intogs i Off-mässen. Därefter bar det av genom Hälsingland med fina Hälsingegårdar (på håll) och sen till Dalarna och Carl Larssongården där vi förevisades gården mycket kunnigt av en daladräktskrudad yngre kvinnlig guide. Med ett kortare stopp för kaffe bar det av hemåt efter en mycket trevlig och givande rundresa. Den 6 juni deltog Kamratföreningen, i strålande väder, med fanbärare vid Nationaldagsfirandet från Stadshustorget till Djäkneberget i Västerås. Den 6 augusti gjordes en bussresa till Stockholm och senare båtresa ut till Siaröfortet, där vi kunde titta på de gamla insprängda försvarsanläggningarna från slutet av andra världskriget. Det enda som syntes ovanifrån var några kanontorn. Efter en god lunch påbörjades hemresan med båt och senare buss. Ordförande Gösta Martinson och Christer Olofsson deltog i ordförandekonferens för Flygvapnets Kamratföreningar vid LSS Ärnaförläggningen i Uppsala den 4-5 april. Gunnar Persson hade ansvaret som sammankallande för Kamratföreningarna. Christer Olofsson SMKR informerade om samarbetet mellan SMKR och Kamratföreningarna. Efter en lång dag intogs en god kvällssupe och därefter lite mingel på Mässen. Sedan blev det övernattning på logement på de gamla järnsängarna med överoch underslaf (för en del över 50 år sen sist). Resultatet efter två dagars överläggningar blev ett nytt samarbetsavtal mellan SMKR och ett flertal Kamratföreningar. En mycket givande och trevlig träff. Årets jultallrik intogs för tredje året på Jonnys Krog och blev välbesökt och var väldigt god. Arbetet med bildarkivet är i stort klart men nytt material tillkommer hela tiden. Biblioteket med nära nog enbart flyganknuten litteratur fortsätter att långsamt utökas och underlagen har samordnats med VFM:s bibliotek. Vid fina sköna sommardagar spelar ett flertal av våra medlemmar boule på den egen banan. Under året har sju oftast flyganknutna men även andliga, genom Claes-Bertil Ytterberg, som höll ett mycket trevligt föredrag speciellt om livet i och händelser kring bruksorterna runt omkring, speciellt Surahammar förstås. Ett mycket uppskattat kåseri. Efter föredragen finns möjlighet till god ärtsoppslunch och kaffe på övervåningen. Viss kontakt hålls med andra Kamratföreningar genom utbyte av erfarenheter, tidskrifter, tidningar och annan flygpost. Några medlemmar har uppvaktats på sina högtidsdagar, inte minst nestorn Rune Domås som fyllde 85 under hösten. Gula Villan Efter förhandlingar med berörda parter och Kommunens Fastighetskontor, Flygfastigheter, kan användandet av Gula Villan, mot en kostnad av 2000 kronor per månad, fortsätta som förut. Västerås flygande museum (VFM) har beslutat att upphöra med sin verksamhet och skall frånträda lokalerna i Gula Villan till förmån för F 1 Kamratförening. Fort. nästa sid. HB_2014_1.indd :07:21

7 5 Hässlöbladet I Hässlöbladet, vårt medlemsorgan, som utkommer två gånger per år presenteras i stort alla våra aktiviteter och framgena planer. Hässlöbladet är mycket uppskattat inte minst av de som bor runt om i landet och inte lätt kan medverka personligen i aktiviteterna i Gula Villan. Glöm ej att Hässlöbladet numera också finns på vår hemsida (f1kamratforening.se). Mediautrustning Den nya snabbare skrivaren/kopiatorn får ojämna utskrifter efter ett tag, i övrigt fungerar all mediautrustning bra. Styrelsen för F 1 Kamratförening vill avslutningsvis tacka alla medlemmar för ett fantastiskt och livligt intresse för vår verksamhet vilket på flera sätt bidragit till föreningens framgång och vidare fortlevnad. För styrelsen Christer Olofsson Västerås i mars 2014 Hemsidan Föreningens hemsida uppdateras ständigt för att vara aktuell. AV-hjälpmedel Det finns något över två hundra DVD skivor som står till medlemmarnas förfogande för hemlån.det finns även videoprojektor för datorbaserade bilder som visas i samband med föredragen. Resor Bussresa planeras till Uppsala och tågresa på den smalspåriga järnvägen Länna-Katten. Vid ändstationen väntar bussen som tar oss tillbaka till Uppsala för lunch. Därefter blir besök i Uppsala domkyrka där vi får guidning. Bussresa till Karlsborg är i planeringsstadiet med besök på F6 och Karlsborgs Fästning. Dessutom planeras endagsresor och studiebesök till intressanta organisationer och anläggningar i Västerås närhet. Man reser med egna bilar. Kvartalsorientering Verksamhetsplan 2014 Hässlöbladet Kamratföreningens medlemsorgan Hässlöbladet, kommer som vanligt utges med 2 nummer per år. Vårutgåvan utgör samtidigt kallelse till föreningens årsmöte. I höstnumret bifogas blanketter för inbetalning av medlemsavgifter för nästkommande år. Öppet-Hus Öppet-Hus verksamheten varje torsdag fortsätter i oförändrad omfattning. Föredrag Den sista torsdagen i månaden (vintermånaderna) är det föredrag och ärtsoppslunch. Det är föreningens ambition att engagera intressanta föredragshållare. Två st i styrelsen deltager i LSS kvartalsorienterin gar i Uppsala. Nu är det särskilt viktigt att vi deltager i och med att Kamratföreningen fr.o.m har skrivit ett samarbetsavtal med LSS. Föreningen har stor nytta av detta avtal för ekonomiskt stöd för tryckning av Hässlöbladet och tradionsbevarande verksamhet samt för ökat samarbete med Flygvapnets Kamratföreningars Samarbetsorganisation. Gula Villan Styrelsen ser fram emot att göra Gula Villan till ett Flygets Hus, så att likasinnade föreningar har möjlighet ha möten i villan mot viss ersättning. Under 2014 planeras målning och skrapning av fönster på framsidan. Rekrytering Under flygdagen år 2014 är minst 2 st medlemmar placerade vid ett bord framför F1 Kamratförenings bildskärmar i museet för att rekrytera nya medlemmar. Om varje medlem rekryterar en medlem så blir det ett bra tillskott på ett år. Det är ett bra tillfälle Fort. nästa sida HB_2014_1.indd :07:21

8 6 att verkligen synliggöra Kamratföreningen och vad den står för. Boulespel Boulespelet skall starta så tidigt som möjligt på våren. Spelet är bra friskvård för medlemmarna. Det skall även ordnas utbyte och spel med andra pensionärsföreningar. Nationaldagen Kamratföreningen deltager med egen fana i tåget från Fiskartorget upp till Djäkneberget där själva Nationaldagsfirandet äger rum. Det är ett bra tillfälle att inför allmänheten visa att F1 Kamratförening finns F1 Kamratförenings Veteransektions Verksamhetsberättelse för år 2013 F 1 Kamratförenings styrelse Styrelsen för F1 Kamratförening Veteransektion får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Styrelse och funktionärer Styrelsens sammansättning: Ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1 Ledamot 2 Suppleant Revisor Revisor Revisor suppleant Revisor suppleant Valberedning Sammanträden. Lars-Åke Lindholm Sten Hollman Marita Stomberg Sören Eriksson Mary Eriksson Kjell Siggelin Hans Hellqvist Sture Andersson Erik Elvelin Marie-Anne Engström Christer Olofsson Bengt Björk Nils Johansson Ekonomi. Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit sju protokollförda sammanträden. Därutöver har styrelsen haft några informella arbetsmöten, oftast i samband med Öppet Hus verksamheten. Medlemsantal. Vid avstämning den 31 dec 2013 hade föreningen 220 registrerade medlemmar, varav 165 är bosatta i Västerås kommun. Enligt vad styrelsen känner till har sju av våra medlemmar avlidit under året. Veteransektionen har reserverat medel till aktiviteter i föreningen. Den stora utgiftsposten är lokalhyra för torsdagsträffarna, den absolut viktigaste delen av vår verksamhet. Som hjälp till föreningens verksamhet har vi sökt och fått aktivitets- och projektbidrag från Västerås kommun. Bidragets storlek är baserat på den verksamhet föreningen har. Årsmöte Årsmöte avhölls i Gula Villan den 18 april Närvarande var ett trettiotal medlemmar. Efter mötesförhandlingarna samlades några deltagare HB_2014_1.indd :07:21

9 7 vid F1 minnessten för en kort ceremoni med blomsternedläggning. Dagen avslutades med kaffe och smörgås i Gula Villan. Årsavgift. Årsmötet beslutade att årsavgiften för 2014 skall vara oförändrad, dvs. 10:- SEK per medlem. Aktiviteter. Öppet Hus verksamheten tillsammans med F1 Kamratförening är föreningens viktigaste aktivitet. Den sociala samvaron i den gamla arbetsmiljön är synnerligen viktig för våra medlemmar. Vanliga torsdagar är det i genomsnitt omkring tjugofem deltagare, naturligtvis är det en kärntrupp som alltid deltar. Till vår stora glädje kan vi dock se en och annan ny medlem som ansluter. Sista torsdagen i varje månad under vinterhalvåret, då det bjuds på intressanta föredrag och en läcker ärtsoppa, kan vi räkna in ytterligare ett tiotal besökare. Veteransektionens medlemmar gjorde under året 1326 besök på någon av våra aktiviteter av dessa besök gjordes av medlemmar bosatta i Västerås. Verkligen imponerande besöksiffror. Årets stora utflykt gjordes till Den nedlagda Kungl. Hälsinge Flygflottilj F15 med det nyanlagda flygmuseet. En mycket välorganiserad verksamhet med alla flygplan som tjänstgjort under flottiljens aktiva tid. Bland annat har man en komplett J21:a, den epokgörande modellen med skjutande propeller som byggdes av SAAB under andra världskrigets slutskede. Museet är mycket välordnat och har mycket fina displayer där mottot är att ha utställningen levande. Man har en stor del av markutrustningen placerad vid utställningsflygplanen med tillhörande personal i form av dockor. Efter lunch på gamla officersmässen fortsatte resan mot Sundborn utanför Falun där vår nationalmålare Carl Larsson var bosatt. Hans forna hem ägs av Carl Larssons ättlingar som har anläggningen som släktgård. När ägarna inte utnyttjar anläggningen upplåtes den till visningar för allmänheten. Här fick vi en mycket intressant information om Carl Larssons verksamhet. Det är flera hus som ingår i fastigheten. Lilla Hyttnäs som den första stugan hette är senare påbyggd i alla riktningar. Vissa delar är flyttade från annan plats därför att Carl Larsson värderade inomhusmålningarna så högt att de skulle bevaras. I början av augusti kunde vi genomföra den sedan länge önskade båtutflykten till Siaröfortet i Stockholms norra skärgård. I härligt sommarväder fick vi en två timmars båtfärd i skärgården. Siaröfortet var en intressant anläggning, den var troligen inte så funktionsduglig som man tänkt sig vid byggandet men fick skydda Stockholm fram till andra världskrigets början. Vi hade en härlig utflyktsdag. Under hösten ordnade en av våra medlemmar en uppskattad filmvisning på Västerås-biografen Elektra. Här visades under 1½ timme filmer inspelade på F1 eller med direkt anknytning till F1 där flera av våra medlemmar agerade på filmduken. På Naturhistoriska museet i Stockholm har man biografen Cosmonova med den unika tredimensionella presentationen av filmerna. I slutet av november gjorde vi en bussresa till Cosmonova. Filmen Universums hemligheter tog oss med på en fantastisk resa ut i rymden där vi fick utforska galaxer, se hur stjärnor födas och vi fick även vara med om ett besök på planeten Mars. Tack vare god förhandlare kunde reskostnaden till Siaröfortet sänkas och överskottet användes till de två filmvisningarna under hösten. Boulebanan vid Gula Villan sköts av föreningen. Under sommaren var banan flitigt i bruk med interna matcher, ibland även mot besökande föreningar. Veteransektionen bidrar ekonomiskt till samtliga aktiviteter med riskpengar för att förenkla planeringen resekalkylen och hålla nere kostnaden för enskilda medlemmar. Året lider mot sitt slut och julen är i antågande vilket innebär att julmaten lockar. Detta år hade Kamratföreningen ordnat julbord på Jonny s Krog på Hälla. Ett sextiotal medlemmar samlades för julens intåg med god julmat och trevlig samvaro. Årets verksamhet avslutades med en enkel julefika den 19 december. Styrelsen för F1 Kamratförening Veteransektion vill avslutningsvis tacka alla medlemmar för visat stort intresse för och deltagande i årets verksamheter. Västerås 13 feb Veteransektionens Styrelse HB_2014_1.indd :07:21

10 8 Verksamhetsplan för år 2014 Gula Villan Den första byggnad som kom till när Hässlö blev militär flygplats, var det hus som sedan många år kallas Gula Villan. Den ägs av Västerås stad och hyrs av F1 Kamratförening. Gula Villan är samlingsplats för några föreningar med anknytning till teknik och flyg. För våra medlemmar som arbetat på flygplatsen är det en upplevelse att få vistas i den miljö man hade under många arbetsår. Öppet Hus Varje torsdag träffas vi i Gula Villan på Hässlö för en förmiddagsfika - inbäddat i gamla minnen. Den sista torsdagen i månaden under vinterhalvåret bjuds på ett en timmes föredrag följt av ärtsoppslunch. Exempel på föredragshållare kan nämnas vår landshövding, tidigare Flygvapenchefen Sven-Olof Olson, tidigare försvarsministern samt vår förre biskop i Västerås stift m.fl. Antalet besökare är cirka 30 på vanliga torsdagar, och omkring 45 när det är föredrag. Besökarna under torsdagsträffarna är nästan samtliga medlemmar i F1 Kamratförening Veteransektion. Under ett verksamhetsår har vi enligt gästboken närmare 2000 besök i Gula Villan. Samtliga föredrag dokumenteras på video och DVD, vilket gör det möjligt att ta del av föredragen även för de medlemmar som inte kan delta i träffarna. Detta används i vår uppsökande verksamhet där vi i små grupper kan ta del av och diskutera föredragens innehåll. Uppsökande verksamhet Vi försöker att i görligaste mån göra hembesök hos de av våra medlemmar som drabbats av sjukdom eller rörelsehinder. Vi hjälper även till med transport till våra träffar i Gula Villan för de som är i behov av detta. Slutligen ser vi till att de som så önskar kan ta del av föredragen i hemmiljö tack vare att de är inspelade på video och DVD. Hässlöbladet Vårt med F1 Kamratförening gemensamma medlemsorgan Hässlöbladet utkommer två gånger om året. Vi har funnit att detta är ett bra sätt för medlemmarna att känna samhörighet och vara uppdaterade om vad som händer i föreningen. Här har vi möjlighet att med text och bilder berätta om de aktiviteter som genomförts eller skall genomföras. Hemsida på internet F1 Kamratförening Veteransektion har tillsammans med moderföreningen en hemsida där vi presenterar vår verksamhet. Adressen är: www. f1kamratforening.se Datautbildning Det tidigare stora intresset för datautbildning har inte utvecklats som väntat så den verksamheten får ligga på is tills vidare. Resor, studiebesök Minst en längre bussresa genomförs varje år, och dessutom någon kortare studieutflykt. För år 2014 har beslut fattats att under maj månad göra en utflykt till Uppsala kombinerat med en tågresa på den smalspåriga museijärnvägen Lännnakatten. Förslag har också lagts att göra en resa till Karlsborgs fästning med många andra aktiviteter som hör ihop med området kring Karlsborg. En filmvisning av gamla F1-filmer på biografen Elektra planeras under oktober månad. Transporterna ordnas med buss eller genom samåkning i egna bilar. På gamla F1-flottiljens område finns även ett väl utbyggt museum beskrivande flottiljens verksamhet där våra medlemmar tjänstgör som guider. Boule-spel Under sommarmånaderna arrangeras turneringar i Boule. Ett antal entusiastiska medlemmar genomför en tävlingsserie på den egna banan. Utbyte med andra pensionärsorganisationer har tidigare skett i liten skala, men arbete pågår om en utökning till kommande säsong. Den egna banan håller god klass men kräver kontinuerligt underhåll. Bibliotek Vi disponerar ett omfattande bibliotek, som av naturliga skäl främst omfattar litteratur om flyg och flygets historia. Biblioteket är mycket omtyckt, och lånefrekvensen är hög bland våra medlemmar. Som en sidogren till biblioteket finns - för utlåning HB_2014_1.indd :07:21

11 9 - arkivet av CD-skivor med de senaste 10 årens inspelade månadsföredrag. Övrigt Ett flertal av våra medlemmar håller den mentala sidan igång genom att vara aktiva i Västerås Flygmuseum som guider, tekniker och allmänna hjälpredor. Vid de årliga flygdagarna engageras ett 25- tal av våra medlemmar som funktionärer. Kallelse till årsmöten Västerås 20 mars Veteransektionens Styrelse Kamratföreningen och Veteransektionen håller årsmöten torsdagen den 17 april 2014 i Gula Villans lokaler kl 10 respektive kl 11:15. I Gula Villan bjuder Kamratföreningen därefter på landgång med dryck och kaffe. Senare samlas vi traditionellt vid vår minnessten för en kort minnesstund. Intresseanmälan med hänsyn till förtäringen kan ske på tel torsdagar eller anmälningslista i Gula Villan. Välkommen. Styrelsen Karlsborgs fästning, är ett fantastiskt byggnadsverk från 1800-talet, med bl.a. en Fästningskyrka, som skulle vara riksdag och regeringens plats, vid ofred. Det finns även ett mycket fint museum. Nedlagda F 6, där man i dag testar UAV(Drönare), och K3 med Fallskärmsjägare, är även möjliga besök. Hjulångaren, Erik Nordvall II, ett återskapat ångfartyg, är också ett intressant besöksobjekt. (Se artikel i Hässlöbladet sid 16) Kamratföreningens vårresa Kjell Siggelin Följ med på en resa i tiden med Lenna-Katten Uppsala-Lenna-Uppsala på den smalspåriga Jernvägen i Roslagen. Vilken känsla när signalerna visar grönt, Stinsen vinkar avgång, konduktören gör honör, ångloket visslar och tuffar iväg med vagnarna under en härlig försommardag i slutet av maj. Vi besöker även Uppsala Domkyrka där vi får en guidning. Program: Tisdagen den 20/5 avgår bussen från Gula Villan kl 0900 till Uppsala Domkyrka för guidning. Därefter äter vi lunch på Uppsala Kongress- och Konsertrestaurang för att sedan ta Lenna-Katten från Uppsala C kl 13:20 till Fringe, en tågresa på ung. 1,5 tim. Vi besöker där deras tågmuseum samt fikar för att sedan ta bussen tillbaks till Västerås. Anmälan på lista i Gula Villan eller torsdagar på tel Sista anmälningsdag torsdagen den 8 maj Anders Hård af Segerstad / Olle Bröms Intresseanmälan till Karlsborgsresan. När: I början av Augusti. Avresa Förmiddag: Fika.Lunch. Eftermiddag: Fika. Besök: Hjulångare. Karlsborg, Fästningsstaden, F6, Drönarflyg/militär och något mer. Kostnad: ungefär 250:- Återkomst: Intresseanmälan: På lista i Gula Villan eller torsd på tel Fort. nästa spalt Lännakatten HB_2014_1.indd :07:22

12 10 Besök hos SSA, Scandinavian Aviation Academy i Västerås Torsdagen den 13 februari slogs portarna upp och vi på F 1:s Kamratförening var välkomna på ett studiebesök hos våra grannar SAA, Scandinavian Aviation Academy, för att lyssna och lära när flygkaptenen Magnus Mattsson kåserade över hur det är att söka, och testas för att bli en kvalificerad yrkespilot hos SAA. Han nämnde bland annat att till varje kurs, vilka är fyra gånger om året, får skolan in c:a 200 ansökningar och av dessa antages c:a 20 aspiranter, som efter två års hårda studier, varvat med flygning, examineras av statens kontrollanter från Transportstyrelsen ( Luftfartsverket ), för att vid godkänt prov söka till världens alla flygbolag. Att nämnas i detta sammanhang har över 700 piloter passerat SAA i Västerås sedan starten 1963 då företaget hette Bromma Flygskola. Stor vikt läggs på de psykologiska urvalsmetoderna, så att eleven själv vet att personligheten och färdigheterna är de rätta för att kunna genomföra en pilotutbildning och arbeta som professionell pilot. Höjdpunkten var när vi fick bekanta oss med den utomordentligt fina och kunskapsgivande simulator, föreställande cockpit av en Boeing 737, där eleverna får möjligheten att flyga tyngre flygplan och lösa alla de tekniska problem som kan uppstå vid en flygning under så verklighetstrogna villkor som möjligt. Ett stort tack riktar vi till skolans flygkapten Magnus Mattsson och hans simulatorinstruktör Henrik Gustafsson för ett mycket trevligt sätt att saluföra flygskolan på. Anders Hård af Segerstad / Olle Bröms Boeing 737 simulatorn hos SAA Foto: Anders Hård af Segerstad HB_2014_1.indd :07:22

13 11 Jaktstrid på Västerås Flygmuseum...? Västerås Museum har tre simulatorer igång, Metropolitansimulatorn, Saab J35 Draken och DC10 simulatorn. Dessutom en Linktrainer som fungerar. En raritet! Ett projekt som pågått i Västerås Flygmuseum är uppbyggnaden av ytterligare en J35- Simulator som skall samverka med den nuvarande J35-Simulatorn så att de kan fl ygas i rote eller i jaktstrid, men också enskilt var och en för sig. Efter en del planeringar hösten 2012, så startade byggandet av den andra J35-Simulatorn under vintern 2013 med den fysiska uppbyggnaden. Den består av en inbyggnad av flygkabinen, med en plattform på sidorna, en projektorskärm samt ställningar för projektorerna. Arbetet har utförts av en grupp på tre personer som arbetat ideellt under måndagar (som ibland blivit långa). Man beräknar att det åtgått c:a 10 Mantim/arbetstillfälle. Man har snickrat, målat, sågat och mycket annat som tillkommit under arbetet. Flera hundra meter virke har gått åt till bygget. I gruppen har det varit en god stämning under arbetets gång. Planerna har fått ändrats ett antal gånger p.g.a. nya idéer, ändringsförslag och lite ny inspiration. Man har till viss del byggt på frihand. Diverse efterjusteringar har gjorts bl.a. för att få en god placering till de projektorer som används i simulatorn. Placering av projektorskärmarna har också spelat en viktig roll. Den fysiska uppbyggnaden av simulatorn beräknas vara klart i maj månad därefter återstår slutfasen av simulatorns systeminstallation Foto: Lars-Ove Johansson HB_2014_1.indd :07:23

14 12 Under den fysiska uppbyggnaden av flygsimulatorn har det parallellt pågått installation och test av simulatorsystemet. Flygsimulatorkabinen, en J35J, kommer ursprungligen från F10 med tillhörande dokumentation som varit till stor hjälp. Ett team på 4 personer har arbetat med systemutvecklingen av flygsimulatorn. Detta har skett helt ideellt under kvällar och ibland också på dagtid. Vidare har man utvecklat och byggt egna kretskort till anpassning för flyginstrumenten. Samtidigt har också det viktiga dokumentationsarbetet pågått. Simulatorn består av en flygkabin, ett datorsystem och ett visuellt system. Det visuella systemet består av tre projektorer som projicerar en bildvinkel på mer än tvåhundra grader. Från en instruktörsstation med två skärmar och tangentbord manövreras simulatorn. På sikt kommer även andra funktioner kopplas in på stationen. En skärm visar samma flygvy som piloten ser medan den andra visar en flygkarta samt flyginstrument och läget på reglage i kabinen. Kommunikation mellan pilot och instruktör sker via ett headset. planerat att ske under vintern Första roteflygning beräknas att kunna ske senare under Framtidsplaner finns att skapa paket till flygövningar/luftstrider för att ge en mer spännande upplevelse i simulatorn. Ett simulatornätverk där de olika flygsimulatorerna kan kopplas ihop finns också med i framtidsplanen. När dessa simulatorer är färdiga kommer museet att på civilflygsidan ha tre simulatorer i drift från olika tidsepoker och på militärflygsidan två. De senare kommer att samsas i samma rum och tanken är att de skall kunna flygas var och en för sig och/ eller tillsammans i rote eller i jaktstrid. Västerås Flygmuseum kommer utan tvekan att ha en slagkraftig och ledande fl ygsimulatorpark framöver. Tre PC-datorer krävs för att driva systemet. Datorerna är sammankopplade i ett nätverk för att kunna samverka. En dator ( flygdatorn ) innehåller Microsoft Flight- Sim och är den som möjliggör flygningen samt styr de tre projektorerna. Den andra datorn (I/O-datorn) sköter kommunikation mellan instruktörsstationen, kabinen och flygdatorn samt knapptryckningar, reglage i kabinen och instrument. Detta anpassar flygdatorns programvara till en verklighetstrogen J35 flygupplevelse. Den tredje datorn ( kartdatorn ) samverkar på motsvarande sätt med I/Odatorn men presenterar i stället en kartbild på instruktörsstationen ena skärm där flygplanets läge över terrängen visas. På samma skärm visas även flyginstrument och läge på vissa reglage i kabinen. På så sätt har instruktören fullständig kontroll på flygningen och kan leda piloten till en bra flygupplevelse. Den nya flygsimulatorn har provkörts och beräknas vara i drift till Roll-out den 25 maj. Den andra J35-Simulatorn, som nu finns på simulatorhyllan, kommer att flyttas ned under hösten till samma rum, för att därefter kunna modifieras så att den blir likadan som den nya J35-Simulatorn. Detta är Text: Torbjörn Persson / Lars-Ove Johansson HB_2014_1.indd :07:23

15 13 Ett Flygpojksläger Bygge av modeller ingick i flygplans- aktiviteterna. Kjell Siggelin står bakom gruppen. När jag städade en låda hittade jag en uppsatsbok från 1951, där jag som trettonåring skrivit mitt första intryck av Flygvapnet som fl ygpojke på ett sommarläger vid F6 Karlsborg. Varsågod! F.d. Flygpojken Kjell Siggelin Genom att jag är med flygpojkarna ute på Säve (F9) fick jag reda på att Flygvapnet skulle anordna sommarläger på olika militärflygfält. Jag skrev en ansökan till F6 som ligger i Karlsborg. När tåget var framme och vi gått utav, skulle en person i Flygvapnets uniform möta oss. Det var en löjtnant, som senare blev vår ledare. Han mötte oss med en jeep, som vi packade in oss i. Klockan var 12:15 när vi kom fram. Vi fick mat med detsamma vi kom fram. Sedan fick vi gå till förrådet och prova ut kläder, flygoverall, mekanikerdräkt och mössa. Därpå fick vi gå upp på våra rum och packa upp och bekanta oss med våra kamrater. Vi låg fyra i varje rum. Förutom jag var där en från Trollhättan, en från Stockholm och en från Värmland. Vi var 19 pojkar allt som allt. Vi började varje morgon klockan 7. Klockan 6 gick reveljen och halv 7 åt vi. Klockan 12 åt vi lunch och 5 middag. Vi slutade vår arbetsdag kvart i fyra. På vardagskvällarna fick vi vara ute till klockan 10, på onsdag och söndag till 12 och lördag hela natten om vi ville. Det finns inga vidare nöjen bara ett Folkets Park och en Idrottsplats. Flygpojksgruppen med ledaren Löjtnant Ragnar Nilsson framför en A21. Kjell Siggelin står längst till höger i första ledet. Säkmatövning. Vi provar fl ytväst och livbåt. Efter tre veckor kom det svar ifrån F6, att jag blivit antagen. I brevet stod, vad jag skulle ha med mig dit och när jag skulle resa. Tidigt en onsdagsmorgon skulle jag resa, och den dagen var redan påbörjad. Jag gick fram till det tåg, där det stod Göteborg-Skövde-Stockholm Tåget stannade först i Alingsås, sedan i Falköping och så till slut i Skövde. Där fick jag gå utav Stockholmståget för jag skulle byta till ett annat tåg, som förde mig till Karlsborg. När jag kommit på tåget och vi passerat Tibro, mötte jag ett par pojkar som också skulle till F6. HB_2014_1.indd :07:24

16 14 En A21 som vi hjälpte till att serva Vi hjälpte till på hangarplattan d.v.s. vi hjälpte mekanikerna på planen. Den typ som hade varit J21, var ombyggt till bombplan A21. De är beväpnade med raketer, bomber och kulsprutor mm 2. 12,7mm, 2,8mm kulsprutor. Under den månad lägret varade, var det många olika flygplan. Alla flygplanstyper, som finns i Flyg vapnet, var där på besök, såväl J9 som J29 Tunnan. Så fick vi bygga flygplansmodeller och tävla med. Jag kom tvåa i tävlingen. En söndag fick vi göra en utflykt till Kinnekulle. Så var vi på besök på Flygmotor i Trollhättan och SAABs Flygplansfabriker. Vi var också och såg på när de fällde bomber och sköt med kulsprutor. En tisdag åkte vi ut och såg när 3:e divisionen sköt sönder en hel ö med hjälp av raketer. Först kom första divisionen med 8 plan och sköt hela ön i brand och likadant gjorde de andra två divisionerna. Så kom den dag då vi skulle få flyga. Vi skulle flyga en i sänder med vår chef som pilot. Det var en gammal SK11, som var dubbeldäckad, alltså två vingar. Ett par dagar innan hade vi fått pröva flytvästar och livbåtar, så vi var tränade att hoppa om det skulle hända något. Motorn fick full gas. Planet började rulla, först sakta, sedan fortare, och så lyfte det. Det flög i riktning mot Skövde. När vi kommit till Tibro, vände det och satte kurs mot Hjo och sedan tillbaka till Karlsborg. Där flög vi över SK11 Tiger Moth, det fl ygplan jag fl ög med. Här är det Mats Roth:s flygplan. fästningen, som vi tidigare varit inne i, och så rakt upp mot provskjutningsanstalten. Där gjorde piloten en looping, flög på rygg och störtdök. Så flög vi tillbaka till Karlsborgs flygfält, där vi landade fint, och jag fick gå ur. På eftermiddagarna hade vi kurser i radiotelegrafering, linktrainer (ett flygplan på marken), och flygplansidentifiering m.m. Den månaden gick snart och jag fick återvända till Göteborg. Det var en sommar som jag aldrig kommer att glömma. Betyget på uppsatsen blev AB Text:Kjell Siggelin (vid 13 års ålder) Fotoi: Kjell Siggelin HB_2014_1.indd :07:26

17 15 Clas Bertil Ytterberg, Biskop Emeritus i Västerås stift. Sista torsdagen i januari 2014 hade vi besök av Biskop Emeritus Clas Bertil Ytterberg som berättade om sitt eget liv och sitt liv i svenska kyrkans tjänst. Det var länge sedan vi hade så många besökare på en föredragstorsdag, vi var femtiotalet medlemmar i Kamratföreningen som hölls på helspänn hela timmen som föredragen är inplanerade. Clas Bertil är en god berättare, han har ju många års träning. Förutom berättelser om sociala företeelser i brukssamhällen som förekommit före och i början av vår generation kunde Clas Bertil väcka intressanta synpunkter på världssamfundets förändring genom tiden. Förr var det kyrkan som hade monopol på värderingstolkningar medan det numera är mycket friare att ha sin egen värdering och även sprida densamma. I den förändringen har folkrörelserna haft en stor inverkan och kanske framförallt en utbildande mission. Ibland kanske Clas Bertil var ute i tassemarkerna i sina slutsatser och uttalanden vilket resulterade i hotfulla tillmälen. Som exempel när han i en skolklass gjorde en strängt vetenskaplig undersökning om när kvinnor respektive män blir kärringar resp. gubbar. Resultatet blev att kvinnorna blev käringar vid 25 års ålder men männen blev gubbar först vid 30 års ålder. Det var alltså ett lägre Bäst före datum för kvinnorna. Kanske inte riktigt rumsrent resultat i dagens samhälle! En annan tanke är att vi skall behandla djuren mer mänskligt, och det är det ingen som opponerar sig mot. Frågan är om vi skall behandla människorna mer djuriskt? Djurvännerna kanske är där snart. Trenden går mot att vi intresserar oss mer för det som står oss allra närmast. Ju större avstånd från en händelse vi har desto mindre berörs vi av den. Biskop Emeritus Clas Bertil Ytterberg Den mycket omfattande och välfungerande informationsspridning som finns numera kanske är orsaken till det ökade intresset för det som är närmast, det egna jaget, för vi orkar inte med att ta åt oss mer information från omvärlden!. Ett stort tack Clas Bertil för ett mycket intressant och tänkvärt kåseri du höll i Gula Villan. Text och foto: Sten Hollman HB_2014_1.indd :07:26

18 16 Operation Unified Protector Operation Unifi ed Protector var namnet på den militära operationen för att upprätthålla ett vapenembargo och fl ygförbudszon över Libyen år Sverige ombads av FN att deltaga med en fl ygstyrka vilket beslutades i riksdagen den 1 april Flyg-pojken Carl Bergkvist från Västerås, numera stf divisionschef för en JAS division på F21, besökte oss i Gula Villan den 28 nov 2013 och berättade på ett intressant och initierat sätt om Svenska Flygvapnets insats i Libyen år Svenskarna skulle inte göra direkta anfall men fick försvara sig om de blev anfallna och det innebar att flygplanen var utrustade med het skarp ammunition hela tiden, det var alltså ingen övning här. Uppdragen kunde vara rel. långa med flera lufttankningar mellan de specifika spaningsuppdragen. Svenskarnas insats uppskattades för den goda kvaliteten på bildmaterialet och den snabba redovisningen av spaningsresultatet. Det Svenska deltagandet fick arbetsnamnet Operation Karakal, grupp FL01 och FL02. Med imponerande snabbhet genomförde FV ombasering till Sicilien där förbandet förlades. Den 29 mars föreslog regeringen att insatsstyrkan skulle sättas in, den 1 april fattade riksdagen beslut om insatsen. Den 2 april 2011 lyfte de första stridsflygplanen från F 17 i Kallinge med Sigonella-basen som destination. Första flygpasset genomfördes den 8 april. Gruppens insats uppskattades av NATO, som hade ledningsansvaret för operationerna, så Sverige fick i slutet av maj en förfrågan om förlängning av insatsen. Det beslöts då att F21 skulle ansvara för den andra perioden av uppdraget och det var här Carl blev uttagen att delta i den operationella ledningen. Gösta Martinson och Carl Bergkvist Klockan på FN-dagen den 24 oktober 2011 landade den rote som genomförde det sista uppdraget i Libyen. Den 25 oktober 2011 återvände de svenska stridsflygplanen till Sverige. Resan hem från Sigonella-basen i Italien gick över Bosnien, Kroatien, Ungern, Slovakien och Polen och avslutades i svenskt luftrum i pilformation över Blekinges kust. Formationen leddes av divisionschefen Michael Lundquist. Övrig svensk personal lämnade Sigonella-basen under oktober mån Ett stort tack till Carl för en intressant och detaljerad redogörelse av den svenska insatsen i ett skarpt läge. Som kuriosa kan nämnas att Carls pappa och jag har flugit tillsammans på 1960-talet. Text och foto: Sten Hollman HB_2014_1.indd :07:27

19 17 Flygmuseet i Västerås Museet År 2013 var för Västerås Flygmuseums del ett år av förändring, framför allt vad gäller dess organisation. Från det att museet öppnade i november 1997 till och med årsmötet i mars 2013, styrdes den ideella föreningen Västerås Flygmuseum av representanter från ett antal andra ideella föreningar knutna till museiverksamheten. Med tiden ökade verksamheten. Fler veteranflygplan kom in och dessutom installerades och togs i drift flygsimulatorer, vilket innebar att antalet medarbetare ökade ganska avsevärt. För att få en direktare koppling mellan aktiva i museet och dess styrelse ändrades därför stadgar och styrelsens sammansättning vid årsmötet 2013 till den form den nu har. Med ett års drift i ryggen, börjar nu den nya organisationen verkligen få styrfart. Planeringen för årets Roll Out i slutet av maj pågår just nu som bäst. Simulatorerna. Redan i början på 2000 talet fanns i museet två stycken simulatorer stående på hangargolvet. Den ena var en Metropolitan och den andra var en simulator av en J35 Draken. en kunnig instruktör vid sin sida. Eller vad sägs om att som kapten i vänsterstol med instruktören vid sin sida som styrman ta DC-10 an till Hong Kong och landa den där. Hangaren. Vinterhalvåret är normalt sparsamt vad gäller flygning med de veteranklassade flygmaskinerna. Endast några av de mindre har varit ute. För närvarande pågår mest underhållsarbete. En rundvandring på hangargolvet visar allt från relativt blygsamma kontroller till omfattande renoveringar. Inte minst Vallentuna Aviations stora DC3 tycks i år genomgå stort arbete på motorsidan, där den står med avplåtade motorer. Nytt för i år i hangaren är en de Haviland Canada Ltd konstruerad Chipmunk, fin och i flygbart skick. Foto: Från Internet Foto: K.H. Andersson Efter ett gediget arbete av ett antal mycket kunniga medarbetare i museet lyckades man dels flytta upp de båda simulatorerna på den stora balkongen i norra änden av hangaren och dessutom sätta dessa i drift, efter rätt omfattande ombyggnads- och modifieringsarbete. Underhand har sedan simulatorverksamheten vuxit i omfattning så att museet nu förfogar över en DC10, som är i drift, och ytterligare två simulatorer under byggnad, en Airbus A320 och ytterligare en J35. Den som vill och är intresserad kan alltså för en måttlig avgift få prova på att spaka själv med På nätet kan man läsa att Chipmunk togs fram som skolflygplan åt RAF för att efterträda sin mera kända företrädare de Haviland Tiger Moth. Chipmunken konstruerades av en polsk flygingenjör som hette Wsiewołod Jakimiuk. Den flög första gången maj 1946, samt togs slutligen ur aktiv tjänst 1972 Totalt tillverkades 1283 maskiner, som såg tjänst i RAF och RAFC men också i Portugals och i Belgiens flygvapen, för utbildning av dess piloter. I ursprungsutförande var maskinen försedd med en inline motor av typ de Haviland Gipsy Major på 145 hp (108 kw). Besök gärna museet någon söndag och titta på maskinen. Den är absolut värd ett besök. Lars Hermansson HB_2014_1.indd :07:27

20 18 Gästande Flygplan på Hässlö HB_2014_1.indd :07:29

21 19 Västerås Flygmuseum gästades i somras av några celebra gäster. Det första planet var för oss västeråsare ett välbekant plan, nämligen J 30 Mosquito som var vår första nattjakt. Mosquiton var ett av andra världskrigets mest berömda plan. Mycket snabbt, kunde jaga ifatt Hitlers V1 robotplan och skjuta ner dessa. På grund av bristen på aluminium byggdes planen i trä, på både gott och ont. Svenska Flygvapnet köpte in 60 plan i slutet av 40-talet. Av dessa totalhavererade 23 st. En känd skröna är den om planet som fick motorstörningar, besättningen hoppade, landade oskadda och kunde beskåda planet som snyggt flög vidare. Piloten lär ha ropat: Men störta då för fan!!. Inga namn, ingen glömd. Nästa besökare som damp ner var en gammal trotjänare, Junkers F 13. Den taxade in till hangar 5 för viss service. De första exemplaren inköptes redan på 20-talet. Det var legendaren Albin Ahrenberg som fick i uppdrag att inköpa dessa. På plats i Junkerfabriken kunde han välja ut de plan han ville ha ur det välfyllda lagret. Rummet där kontraktet undertecknades kallades Ahrenbergsrummet. Planen var väl utvecklade ur passagerarsynpunkt, den dragfria kabinen hade plats för fyra. Besättning satt däremot i öppna hålor, ibland utsatta för koldioxid från avgasröret. Planen sattes in på olika linjer, däribland till Finland. En linje startades i form av postflyg till London. Det är den individen som landade hos oss på F1. Den har märkningen S-AAAC. Lite senare ändrades märkningen till SE-AAC. Den 18 juni 1928 startade den första nattflygningen till London. På kabindörrens insida satt en vanlig brevlåda där folk kunde lämna brev fram till kl.17 då starten, på nattflygningen till London via Malmö, Hamburg, Amsterdam, skedde. Skickliga piloter! På resan medföljde postmästare Ohlsson, vars uppgift var att sortera den post som medsänts. Under de båda vingspetsarna, på just detta plan, finns tre st. 20 cm. långa tuber monterade, förbundna med kablar in i vingen. På vårt flygmuseum finns en modellkopia av detta plan och vi brukar fråga besökarna vad dessa tuber är till för. Vi lovar en glass till de som kan gissa vad de används till. Ingen glass har hittills delats ut!! Sista besökaren i somras var en verklig skönhet. Röd och grann, smäcker som en gasell, taxade Hon in till hangar 5, också för service. Det faller sig helt naturligt att kalla denna skönhet för Hon. Typbeteckning är De Havilland 88 Comet. Namnet Comet avslöjar att hon byggdes för fart. Tre exemplar byggdes för att deltaga i den prestigefyllda tävlingen Mac Robertsson Air Race år Tävlingen gick från England till Australien. Det segrande planet av denna typ hette Grosvenor House. Två exemplar finns bevarade i The Shuttleworth Collection in Old Warden, norr om London. Fort. nästa sida HB_2014_1.indd :07:29

22 20 Man ska inte tro på allt man laser och ser. Med dagens tekniska och elektroniska finesser kan man lätt föras bakom ljuset. Det är dock kul att skoja lite, trixa lite med kameran. Ta bilder och mixa dom till en ny verklighet. I det här fallet sker det med hjälp av några plastmodeller i skala 1:72 och bilder tagna utanför vårt flygmuseum (hangar 5), sedan uppförstorade till passande storlek. Belysningen är lysrör, som ger en solliknande effekt. Modellerna måste fotograferas i rätt höjd över marken, d.v.s. med fotografen liggande på magen. Bäst är när riktiga plan finns i bakgrunden, detta förstärker intrycket. Bilderna visar att modellerna är små men ändå detaljrika. En bild visar fotoateljén i garaget. Ursäkta luret Mary och Ragnar Eriksson PS. Tuberna på F13 planet var mangnesiumbloss som användes vid mörkerlandningar! DS. HB_2014_1.indd :07:30

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening Nr 1-2015 Hässlöbladet Information till medlemmar i F1 Kamratförening För 70 år sedan fanns dessa Amerikanska Flygande Fästningar på F1 Västerås Årsmöte den 23 april 2015 kl 10:00 i Gula Villan. Se vidare

Läs mer

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983 Hässlöbladet Nr 1-2013 Information till medlemmar i F1 Kamratförening F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983 Årsmöte den 18 april 2013 kl 10:00 i Gula Villan. Se vidare artikel Kallelse till årsmöten

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för SMC Gotland

Verksamhetsberättelse för SMC Gotland Verksamhetsberättelse för SMC Gotland Verksamhetsåret omfattar tiden 1 september 2012 t.o.m. 31 augusti 2013 Styrelse Styrelsen har under det gångna året bestått av följande personer: Ordförande Vice ordförande

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 3 april 2014 Kamratföreningen F 21 2014-04-03 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Medlemsblad. Våren 2011. Tranås/Ydre Släktforskarförening

Medlemsblad. Våren 2011. Tranås/Ydre Släktforskarförening Medlemsblad Våren 2011 Tranås/Ydre Släktforskarförening Ordförande har ordet När Ni får detta medlemsblad är vi redan inne i februari på det nya året. Hjälp vad tiden går fort, tänker många och undrar

Läs mer

6-2009 God Jul och Gott Nytt år

6-2009 God Jul och Gott Nytt år 6-2009 God Jul och Gott Nytt år Hejsan! Ordföranden har ordet Vi är halvvägs in i december och julen står snart för dörren i år som tidigare år. Utomhus tror jag dock fortfarande det är höst det är enbart

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

Daisy i flygsimulatorn

Daisy i flygsimulatorn Daisy i flygsimulatorn Bild 1Daisy över Bromma i FS2002 Microsoft Flygsimulator 2002 har tidigare beskrivits i en artikel här i bladet. Det är ett omfattande program som ger den flygintresserade möjlighet

Läs mer

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse för Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur Org.nr. 802408-6632 1 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsåret 2015-01-01 2015-12-31 Sveriges Vänföreningar

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Hjärt- och Lungsjukas förening i Östhammars kommun, org.nr 802429 3352, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft

Läs mer

ISSN 1654-157X LINSLUSEN. Medlemstidning för Karlskrona Fotoklubb. Nr 4 Årgång 21 Vintern 2010

ISSN 1654-157X LINSLUSEN. Medlemstidning för Karlskrona Fotoklubb. Nr 4 Årgång 21 Vintern 2010 ISSN 1654-157X LINSLUSEN Medlemstidning för Karlskrona Fotoklubb Nr 4 Årgång 21 Vintern 2010 Karlskrona Oktober 2010 Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordföranden har ordet 3 Månadsmöten våren 2011

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Årgång 1 utgåva 2 I detta nummer Protokoll från årsmötet Kallelse till kamratträff i Skansen Källforskning med Arne Berg Och mycket mera Sjöänd Skans

Läs mer

Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-)

Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-) Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-) DAGORDNING 1. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar. 2. Val av

Läs mer

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 9-10 mars 2010

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 9-10 mars 2010 Luftfartsverkets pensionärsförening Arlanda-Bromma Org.nr:80 2413-1685 Pg: 408345-7 www.lfvpensionarer.se Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

Ängelholms Flygmuseum. Flygplan J28 Vampire. Historia

Ängelholms Flygmuseum. Flygplan J28 Vampire. Historia Ängelholms Flygmuseum Flygplan J28 Vampire Historia de Havilland Vampire eller DH.100, var det andra jetflygplanet som togs i bruk av brittiska flygvapnet (RAF) under andra världskriget, trots att det

Läs mer

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008!

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008! 6-2007 Årsmöte 4-klubbs Gott Nytt 2008! Hejsan! Ordföranden har ordet God fortsättning på det nya året! Hoppas ni alla haft en skön och avkopplande jul och nyår! Denna gång hade jag förmånen att få vara

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Mejeritekniskt Forum får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret 1 januari

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2011

Verksamhetsberättelse för 2011 Verksamhetsberättelse för 2011 ILCO:s Jönköpings länsförening 2012-03-10 Best Wester Hotell Småland i Klevshult Kallelse till ILCO:s årsmöte 2012 Lördagen den 10 mars håller vi årsmötesförhandlingar på

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 7 april 2016 Kamratföreningen F 21 2016-04-07 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 Förslag till Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av ordförande till årsmöte 4 Val av sekreterare till årsmötet 5 Val av justeringsmän,

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016 216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Medlemsblad höst/vinter 2011

Medlemsblad höst/vinter 2011 Medlemsblad höst/vinter 2011 Välkommen till en höst och vinter med spännande aktiviteter och tävlingar! Ordföranden har ordet Hej! Jag heter Katharina Dahl och är ordförande i Gota Western Riders sedan

Läs mer

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 10:e mars 2008 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus.

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 10:e mars 2008 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Medlemsblad Nr 1 Årg. 17 (2008) MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL ÅRSMÖTE Måndagen den 10:e mars 2008 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Program: Årsmötesförhandlingar. Därefter

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2013 Plats: Ire Naturskola Närvarande: Stig Boklund Bengt Eriksson Mogens Vedel Åke Månsson Lars Nilsson Nils-Erik Svensson Göran Åstrand Anna Erlandsson

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Mötesrapporter Senast uppdaterad 2009-06-04

Mötesrapporter Senast uppdaterad 2009-06-04 Mötesrapporter Senast uppdaterad 2009-06-04 Mötesrapporter Östhammas Filatelistklubb Till startsidan Från mötet i maj 2009 Inlag 4 juni 2009 Hej Filatelister i Östhammars Filatelistklubb Här kommer en

Läs mer

VARBERG: "Bockanal-fästivalen" i Varberg går nu in i sin andra vecka, vilken i det mesta går i försvarets tecken.

VARBERG: Bockanal-fästivalen i Varberg går nu in i sin andra vecka, vilken i det mesta går i försvarets tecken. GP 1982-08-11 Slaget för Varberg VARBERG: "Bockanal-fästivalen" i Varberg går nu in i sin andra vecka, vilken i det mesta går i försvarets tecken. Idag genomförs "Slaget för Varberg" där armén, flygvapnet

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet.

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2011 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 7 mars omvaldes Ulla Eriksson som ordförande. Till

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2015 Dagordning för årsmötet den 16 februari 2016 1 Mötets öppnande 2 Parentation 3 Godkännande av dagordning 4 Nya medlemmar hälsas välkomna 5 Val av ordförande för

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Styrelse i Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) föreslår årsmötet att anta nya stadgar vid ordinarie årsmöte 2017-04-02. För att dessa ska

Läs mer

Antalet medlemmar i till Jönköpings länsförbund anslutna kretsar:

Antalet medlemmar i till Jönköpings länsförbund anslutna kretsar: Naturskyddsföreningen Jönköpings länsförbund ÅRSBERÄTTELSE för år 2005. Medlemsutveckling Antalet medlemmar i till Jönköpings länsförbund anslutna kretsar: Krets Medlemsantal Medlemsantal Ordförande 2005

Läs mer

JÄRNVÄGSSÄLLSKAPET ÅMÅL ÅRJÄNGs JÄRNVÄG

JÄRNVÄGSSÄLLSKAPET ÅMÅL ÅRJÄNGs JÄRNVÄG 1 JÄRNVÄGSSÄLLSKAPET ÅMÅL ÅRJÄNGs JÄRNVÄG Foto: David Sohlberg Verksamhetsberättelse 2016 JÅÅJ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 1 2 Inledning Verksamhetsberättelsen har utformats utifrån de eventuella tänkta

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

Åsens Blomsterfond håller ÅRSMÖTE i Åsens Bystuga Onsdagen den 25 April kl. 18.00 Välkomna!

Åsens Blomsterfond håller ÅRSMÖTE i Åsens Bystuga Onsdagen den 25 April kl. 18.00 Välkomna! Hej! Nu minsann börjar man känna att värmen och våren är på väg.. Åsens Bygdedag närmar sig med stormsteg och planeringen är i full gång. Jag behöver verkligen hjälp med idéer och planering för att göra

Läs mer

Sedvanliga årsmötesförhandlingar äger rum samt tillfälle till diskussioner kommer att finnas.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar äger rum samt tillfälle till diskussioner kommer att finnas. 1 150305 INBJUDAN! Välkommen till årsmöte i Karstorps Villaförening tisdagen den 24/3 kl 18.30. Lokal: Samlingslokalen på Lervägen1, Åkarp. Sedvanliga årsmötesförhandlingar äger rum samt tillfälle till

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Stålnäs Stugförening Verksamhetsberättelse 2011

Stålnäs Stugförening Verksamhetsberättelse 2011 Storstenen på Stålnäs, (fiskeläget) så finns en gubbe inristat. Den upptäcktes av Peter Norman från Riksantikvarieämbetet 1982, då han genomförde en fornminnesinventering i Söderhamns Skärgård. Mer om

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tovrida By byalag verksamhetsåret 2013.

Verksamhetsberättelse för Tovrida By byalag verksamhetsåret 2013. Verksamhetsberättelse för Tovrida By byalag verksamhetsåret 2013. Styrelsen för Tovrida By byalag får härmed lämna följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. Det sjätte verksamhetsåret för byalaget

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse FÖRENINGEN LÄSTRINGEBYGDEN Verksamhetsberättelse För år 2014 Föreningen Lästringebygden 2015-01-22 Verksamhetsberättelse för år 2014, innehållande Miljöplan, Balans- och Resultaträkning, Budgetförslag

Läs mer

E-information 2014/1. 2015 års Tattoo. 2014-04-09

E-information 2014/1. 2015 års Tattoo. 2014-04-09 2015 års Tattoo. Ja nästa år är det dags igen och förberedelserna är i full gång. En av de viktigaste sektionerna är Musik och Program som redan är igång. Deras arbete är att skapa ett vidgat program som

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Hej! God fortättning på det nya året som nu inte är helt nytt utan en månad gammalt. Under denna månad har STF Stockholm Nordost haft två välbesökta aktiviteter,

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituering Styrelsens konstituering Efter val på föreningsstämman och konstituering har styrelsen följande utseende och ledamöterna följande ansvarsområden: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamot

Läs mer

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett Program våren 2017 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är Välkomna! Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Nr 2 Maj 2008 -bladet

Nr 2 Maj 2008 -bladet Nr 2 Maj 2008 S -bladet Medlemstidning för Svenska S 30 förbundet Ur innehållet: - Följ ljuset i sommar - Eskader! - Sommaraktiviteter - Nya klassregler Insidan Svenska S30 förbundet c/o Margareta Johansson

Läs mer

MOTORCYKELVETERANERS STYRELSE 2014

MOTORCYKELVETERANERS STYRELSE 2014 MOTORCYKELVETERANERS STYRELSE 2014 Ordförande: Vice ordföranden: Kassör: Sekreterare: Ledamot: Ledamot: Ledamot: Styrelsesuppleant: Styrelsesuppleant: Hans Hermansson 070-296 68 85 fotoherman@telia.com

Läs mer

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda 2002-09-14. 1 Ändamål Föreningens ändamål är: att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan nuvarande och förutvarande

Läs mer

2015-07-03 -- Malmö -- RESA TILL: FLYGVAPNETS HUVUDFLYGDAG 2015 m. m.

2015-07-03 -- Malmö -- RESA TILL: FLYGVAPNETS HUVUDFLYGDAG 2015 m. m. Malmö 2015-12-02 by Webmaster on 23 november, 2015 in Malmö Transportflyget i Flygvapnet. Kallelse till decembermöte i Flygtekniska Föreningen, Malmöavdelningen Onsdagen den 2 december 2015 kl. 18.30 Major

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Möte i Trollhättan augusti 2015

Möte i Trollhättan augusti 2015 1 Föreningen Försvarsdirektörer Emeriti Möte i Trollhättan augusti 2015 Den 29 juni fick vi från mötesarrangören Lennart Olofsson följande hälsning: Jag har fått ihop ett program som ser ut så här: 19

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Nyheter från Radiomuseet Nr 24, 7 januari 2011

Nyheter från Radiomuseet Nr 24, 7 januari 2011 Nyheter från Radiomuseet Nr 24, 7 januari 2011 1 Detta nyhetsbrev är sänt till alla medlemmar vi har e-postadress till i medlemsregistret och som inte meddelat att de inte vill ha nyhetsbrevet. Meddela

Läs mer

STYRELSEMÖTE. Olof Berglund hälsade välkommen till det första styrelsemötet med den nya styrelsen och förklarade mötet öppnat.

STYRELSEMÖTE. Olof Berglund hälsade välkommen till det första styrelsemötet med den nya styrelsen och förklarade mötet öppnat. 2012-03-29 Sida 1 av 5 STYRELSEMÖTE Tid: 2012-03-29 Plats: Marinstugan Närvarande: Olof Berglund, Lars Danielson, Lars Ellebring, Christer Heilborn, Sören Strand, Klas Berg, Lennart Söderberg, Robert Värild.

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Motion: Beskrivning av SFF:s beståndsdelar

Motion: Beskrivning av SFF:s beståndsdelar Till Styrelsen för Svensk Flyghistorisk Förening Motion: Beskrivning av SFF:s beståndsdelar Det följande ska inte ses som kritik eller liknande. Jag önskar bara lite mer ordning och reda. Och det är just

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang Årsmöte 2012-02-22 1 Mötet öppnades. 2 Mötets behörighet: Årsmötet har utannonserats i tid (två veckor innan) via e-post. Mötet fanns behörigt. 3 Val av mötets ordförande: Robin valdes. 4 Val av mötets

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer