Heroma. Resurshanteringsutbildning. Modul 1 - Planera schema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Heroma. Resurshanteringsutbildning. Modul 1 - Planera schema"

Transkript

1 Heroma Resurshanteringsutbildning Modul 1 - Planera schema

2 Innehållsförteckning Om Heromas utbildningsmiljöer och övningsmaterial i. Allmänt...3 ii. Övningsmaterialets uppbyggnad och utseende... 4 iii. Heroma e-learning... 5 vi. Inloggning... 5 v. Att arbeta i överbefolkade utbildningsmiljöer... 6 Generella funktioner 1. Logga in i Heroma Manövrera runt lite i systemet Ändra dina inställningar Öppna Manualer för Heroma... 9 Personalöversikten Grund 5. Öppna och läs in personer i en personalöversikt Förflytta dig i personalöversikten Ändra visningsläge Expandera och minimera rader Granska informationen i flikarna Skapa en persongrupp Övningar schemaplanering 11. Skapa ett nytt verksamhetsunderlag (VU) Lägg in aktiviteter i verksamhetsunderlaget Kontrollera regelverk på personer Skapa bemanningsperiod Skapa ett resursschema eller vakant schema Komplettera bemanningsperioden med resursschemat Planera schema Planera schema fortsättning Skriv ut en rapport på det planerade schemat Kontrollera och fastställa schema Ändra en persongrupp Granska uppgifter på fastställda scheman Sidan 2 av 33

3 Om Heromas utbildningsmiljöer och övningsmaterial I. Allmänt Välkommen till första modulen av fyra i en översiktsutbildning för Heroma! Heroma är ett system som beroende på var det implementeras helt eller delvis ersätter IFS och Medvind. Heroma levereras och driftsätts av företaget Logica. Det här övningsmaterialet används tillsammans med ett e-learningpaket för att ge dig en introduktion och en översikt av Heroma. Förutom dessa två hjälpmedel finns det möjlighet att läsa mer om Heroma i de manualer som medföljer systemet - mer om detta längre fram. I det här övningshäftet kommer du arbeta med att lägga grunden för och planera ett schema för dig och dina medarbetare. Moment som ingår är till exempel att skapa Personalöversikt och Persongrupp, skapa Verksamhetsunderlag samt att planera, kontrollera och fastställa Schema. Några saker som är bra att känna till inför starten av din introduktion: 1. Utbildningsmiljön är framtagen för en generell organisation och är därför inte anpassad för Partille kommun eller just dig och din verksamhet. Det kan därför i början kännas lite ovant att öva och arbeta med PA-team, verksamhetsunderlag eller konteringar som du normalt inte använder dig av. Då Heroma sjösätts kommer dock alla PA-team, verksamhetsunderlag med mera vara skapade och du kommer känna igen dig på ett helt annat sätt är i den här utbildningsmiljön. 2. Programmets gränssnitt eller utseende kan i början verka förvirrande och svårt att hitta och orientera sig i. Utbildningarna med dina medarbetare under december har dock visat att de allra flesta genom träget och flitigt arbete med övningsmaterialet och e-learningpaketet fått en god introduktion till Heroma. 3. Heromas utbildningsmiljö kan användas av fjorton kursdeltagare och en lärare samtidigt. Då många fler än fjorton finns anställda av Partille kommun skapar detta en del ska vi kalla det utmaningar för att alla ska kunna samsas i utbildningsmiljön och för att kunna hitta sitt sparade arbete mellan övningstillfällena. Lösningen hittar du nedan under punkten: V - Att arbeta i trånga utbildningsmiljöer. 4. Under första delen av utbildningen upptäcktes en del sakfel och språkliga fel i övningsmaterialet något som skapade en del förvirring bland deltagarna och även hos kursledaren. Dessa ska nu vara korrigerade och jag hoppas innerligt att du inte ska hitta några nya under din introduktion. Jag hoppas att du ska det trevligt och att du får nytta av det arbete du lägger ner här med mig under den här och kommande utbildningstillfällen! Patrik Lögdqvist Utbildare Vuxenutbildningen i Partille Sidan 3 av 33

4 II. Övningsmaterialets uppbyggnad och utseende I Heromas utbildningsmiljö finns en fiktiv organisation där fjorton anställda arbetar. När du loggar in i Heroma blir du en av de fjorton. Beroende på vilken modul du arbetar i och vilka övningsuppgifter du utför har du en av följande två roller: - medarbetare - chef/administratör Det är viktigt att förstå ovanstående för att enklare kunna utföra de uppgifter du har framför dig. Bland annat för du under utbildningen kommer att skapa och hantera olika sorters ärenden både i rollen som medarbetare och i rollen som chef/administratör. När du påbörjar en ny övningsuppgift kommer den se ut som i exemplet här nedan: 3. Ändra Dina inställningar Se Användarmanual Heroma, kap.5 Menyraden Heroma kan anpassas efter Dig som användare. Du ska nu göra en övning så att Du vet hur Du kan ändra färger och textstorlek. Ändra tema till Bonus Höstguld Ändra textstorlek till stor Ändra tillbaka till tema standard/textstorlek normal Först en numrerad rubrik som översiktligt beskriver vad övningen handlar om. Därefter beroende på om tillverkaren ansett det lämpligt en hänvisning till en användarmanual där du kan får reda på mer. Hänvisningen skrivs ut med typsnittet Arial och lite större än övrig text. Du får lära dig hur du hittar till Heromas alla manualer längre fram. Sedan beroende på om tillverkaren ansett det lämpligt en kort introduktion till uppgiften och vad du förväntas göra eller öva dig på. Den här texten skrivs ut med typsnittet Times och sätts kursivt. Slutligen tar själva övningen vid. Den skrivs med Times. Vissa ord i texten är fetmarkerade för att tillverkaren vill fästa din uppmärksamhet på en särskild del i övningen. Det kan till exempel vara ett begrepp i Heroma som är viktigt att kunna eller en knapp som du förväntas trycka på. Sidan 4 av 33

5 III. Heroma e-learning Parallellt med det här övningsmaterialet har tillverkaren tagit fram ett e-learningpaket för att du dels ska lära dig Heroma bättre, dels för att du ska kunna arbeta på egen hand och lära dig i egen takt. Heromas e-learningpaket är uppbyggt som ett bildband med textrutor som beskriver Heromas olika delar. Det innehåller också korta övningar och några korta repetitionsfrågor som avslutar varje kapitel. Du behöver inga inloggningsuppgifter för att arbeta med själva e- learningpaketet, däremot måste du vara inlogga som användare mot Partille kommuns webbplats. Du hittar e-learningpaketet på länken: På sidan finns en stor gul skylt som ser ut så här: Klicka på den så kommer du till e-learningpaketets startsida. Där finns alla övningar som paketet innehåller. IV. Inloggning Heromas utbildningsmiljö innehåller fyra delar. Två av dem kommer inte beröras i den här utbildningen. De två är Lön samt Komogå. De delar du kommer arbeta med är dels Självservice och brist på bättre namn Stora Heroma. I Självservice löser dina medarbetare de allra flesta ärenden som kan uppkomma. Det är förmodligen beroende på din befattning, dina befogenheter och din verksamhet också i Självservice som du själv kommer att arbeta allra mest. I Stora Heroma skapar du de underlag som behövs för att göra ärenden i Självservice. Beroende på hur din organisation ser ut har kanske mycket av det underlag används i Stora Heroma redan gjorts av dig eller dina administratörer när ni börjar arbeta skarpt i februari och mars. När du arbetar med i Heromas utbildningsmiljö har du tillgång till ett av fjorton elevkonton. Du väljer elevkonto beroende på vilken av datorsalens datorer du sitter. Numret står på skärmens övre del till exempel Elev1. Beroende på vilken del av Heroma du vill arbeta är inloggningarna något olika. När du ska logga in på Självservice gör du på följande sätt: Du sitter framför dator Elev1 och har då följaktligen elevkonto nummer ett. 1. Öppna utbildningsmiljöns startsida som finns på 2. På sidan vänstra del står ordet Självservice klicka på ordet. 3. Logga in med ordet anders och sedan ditt elevkonto i detta fallet 01 alltså anders01. Använd inget mellanslag och endast små bokstäver! 4. Lösenordet är detsamma för alla användare - palett Sidan 5 av 33

6 När du ska logga in i Stora Heroma gör du på följande sätt: Du sitter framför dator Elev1 och har då följaktligen elevkonto nummer ett. 1. Öppna utbildningsmiljöns startsida som finns på 2. Ungefär mitt på sidan ser du en inloggningsruta. 3. Logga in med ordet elev och sedan ditt elevkonto i detta fallet 01 alltså elev01. Använd inget mellanslag och endast små bokstäver! 4. Lösenordet är detsamma som inloggningsordet elev01. Eftersom det finns fjorton elevkonton och ungefär sextio chefer som ska utbildas kommer det att uppstå en del irritationsmoment beroende på att du kommer att dela elevkonton med någon annan. Mer om det finns att läsa i nästa kapitel. V. Att arbeta i överbefolkade utbildningsmiljöer Heromas utbildningsmiljö ligger på en server som tillhör tillverkaren av systemet Logica. På varje server ryms fjorton elevkonton och ett lärarkonto. Partille kommun disponerar en utbildningsserver. Eftersom du är en av drygt sextio kursdeltagare kommer vi hamna i en del logistikhantering som ofelbart innebär en del frustration. En konsekvens är att du kommer att utföra uppgifter, till exempel skapa ärenden, som ser likadana ut som den du delar kontot med skapar. För att undvika att ni löser varandras uppgifter finns det längre fram i övningsmaterialet lathundar för hur du namnger dina uppgifter och med det löper mindre risk att uppgifterna redan lösts när du kommer tillbaka nästa gång. Nu tror jag att du har tillräckligt på fötterna för att kunna sätta igång. Lycka till! Sidan 6 av 33

7 GENERELLA FUNKTIONER 1. Logga in i Heroma. Logga in i Stora Heroma enligt instruktionerna på sidan Manövrera runt lite i systemet. Se Användarmanual Heroma, kap. 6 Kompassen, kap. 7 funktionsområden och funktioner samt, kap. 11 Flikar för navigering - Öppna olika arbetsytor - Stäng de öppnade arbetsytorna - Dölj kompassen - Ta fram/öppna kompassen igen Alla funktioner kan nås från Kompassen (se bild). Kompassen är indelad i olika Funktionsområden till exempel Resurshantering, Person eller Rapporter. När du klickar på ett funktionsområde aktiverar du det. Antingen skapas ett fönster eller Arbetsyta där du fortsätter arbeta, alternativt expanderar du Funktionsområdet och får nya valmöjligheter. För varje arbetsyta du öppnar skapas en flik. Arbetsytan stängs genom att du klickar på krysset till höger på fliken. OBS! Du rekommenderas att inte ha för många Arbetsytor öppna samtidigt. Stäng ner Arbetsytorna efterhand du är färdig med ditt arbete så undviker du att tappa bort dig bland arbetsytorna 1. Öppna olika Arbetsytor genom att klicka på olika menyval under Funktionsområdet Resurshantering i Kompassen. 2. Stäng de öppnade arbetsytorna genom att klicka på krysset i fliken. 3. Dölj Kompassen genom att klicka på fliken Dölj. 4. Öppna Kompassen igen genom att klicka här. Sidan 7 av 33

8 3. Ändra Dina inställningar (kan hoppas över) Se Användarmanual Heroma, kap.5 Menyraden Heroma kan anpassas efter Dig som användare. Du ska nu göra en övning så att Du vet hur Du kan ändra färger och textstorlek. - Ändra tema till Bonus Höstguld - Ändra textstorlek till Stor - Ändra tillbaka till tema Standard och textstorlek Normal 1. Ändra tema till Bonus Höstguld genom att gå till Inställningar/välj tema på Menyraden högst upp på skärmen 2. Ändra textstorlek till Stor genom att gå till Inställningar/ välj textstorlek på Menyraden 3. Ändra tillbaka till tema Standard och textstorlek Normal. Sidan 8 av 33

9 4. Öppna Manualer för Heroma All användardokumentation finns tillgänglig i form av olika Användarmanualer. Manualerna öppnas som PDF:er och kräver att du har programmet Adobe Reader installerat i din dator. Vill du kan du ha Acrobat Reader öppet och växla mellan Heroma och manualerna. Övningen är till för att du ska veta hur du hittar manualerna. - Du ska nu prova att öppna en Manual ur Bokhyllan. 1. Klicka på fliken Hjälp på Kompassen. Fliken Aktiv hjälp öppnas 2. Klicka på knappen Bokhyllan längst ner på Kompassen. Arbetsytan Bokhyllan, där bland annat alla manualer finns, öppnas. 3. Klicka på plustecknet (+) framför: Område: Manualer. Alla manualer visas. 4. Markera valfri användarmanual. Klicka på knappen Visa längst ner i fönstret. 5. Användarmanualen öppnas i Acrobat Reader. I vänstra delen av programmet kan du markera fliken Bokmärken och manövrera dig i manualen genom att klicka på de olika rubrikerna. Stäng manualen och avsluta Acrobat Reader så som du vanligen gör när du stänger ett program. 6. Stäng Bokhyllan genom att klicka på krysset som finns på Arbetsytans flik. 7. Gå tillbaka till Menyn genom att klicka på fliken Meny i Kompassen. Sidan 9 av 33

10 PERSONALÖVERSIKTEN GRUND Information om den aktuella bemanningssituationen fås via Personalöversikten. Det är här alla fastställda scheman kan ses och det är härifrån man arbetar med sin dagliga planering. 5. Öppna och läs in personer i en personalöversikt 1. Första ska du öppna en tom Personalöversikt och läsa in Gruppen Månadsanst ur Personalöversikten Du väljer menyn Personalöversikt under Funktionsområdet Resurshantering i Kompassen. En Arbetsyta med en tom Personalöversikt öppnas. Välj gruppen Månadsanst i Verktygsraden högst upp till vänster och klicka sedan på knappen med fyra gröna streck som sitter till höger om gruppens namn. Du har nu valt att göra gruppen du vald som aktiv. Siffran efter gruppens namn är densamma som ditt elevkonto. 2. Nu ska du ersätta gruppen Månadsanst med gruppen Timanst Välj Gruppen Timanst i Verktygsraden och sedan på knappen med fyra gröna streck som sitter till höger om gruppens namn. Du har nu ersatt Gruppen Månadsanst med Gruppen Timanst 3. Låt gruppen vara kvar och läs in Gruppen Månadsanst på nytt i en ny Arbetsyta. 4. Nu ska du utöka Gruppen Månanst med Gruppen Timanst. Välj Timanst i Verktygsraden men klicka den här gången på knappen som både har gröna och grå streck. Den sitter till höger om gruppens namn. Du har nu lagt till en grupp till din valda aktiva grupp. 5. Nu ska du ta bort en person ur Personalöversikten Markera Ulf och klicka på det röda krysset i Verktygsraden. Du kan bläddra mellan de två Personalöversikterna genom att klicka på flikarna i respektive Arbetsyta. 6. Stäng de båda Personalöversikterna genom att klicka på krysset i fliken på respektive Arbetsyta. Sidan 10 av 33

11 7. Nu ska du läsa in en enskild person i en tom Personalöversikt. Du ska öppna en tom Personalöversikt och läs in Ulf han ingår i gruppen Månadsanst. Välj Menyn Personalöversikt under Funktionsområdet Resurshantering i Kompassen (ovan i den här övningen). Välj gruppen Månadsanst i Verktygsraden Sök fram Ulf i Namnrutan i verktygsraden. Klicka på knappen med ett grönt streck som sitter till höger om Ulfs namn. Du sätter nu Ulf som aktiv person. 8. Stäng de båda Personalöversikten genom att klicka på krysset i fliken på Arbetsytan. Sidan 11 av 33

12 6. Förflytta Dig i personalöversikten Öppna en tom Personalöversikt och läs in Gruppen Månadsanst. Överst på Arbetsytan finns en Almanacka som du använder för att förflytta dig framåt eller bakåt. Dagens datum är alltid markerad med en något mörkare nyans då du öppnar en ny Personalöversikt. Pröva att göra nedanstående. 1. Flytta Dig framåt 1 dag. 2. Flytta Dig framåt 1 vecka. 3. Flytta Dig framåt till julafton 4. Flytta tillbaka till idag. 7. Ändra visningsläge Till höger om Almanackan finns fem knappar som du använder för att välja det datumintervall som du vill arbeta med. Pröva att göra nedanstående. 1. Ändra så att du ser bemanningen för 3 dagar 2. Ändra så att du ser bemanningen för 14 dagar 3. Ändra så att du ser bemanningen för 1 månad 4. Ändra tillbaka så att du ser bemanningen för 1 vecka 8. Expandera och minimera rader Till vänster om Almanackan finns knappar som du använder för att minimera eller expandera raderna som personerna i Personalöversikten har. Pröva att göra det nedanstående. 1. Minimera alla rader 2. Expandera 1 rad 3. Expandera alla rader Sidan 12 av 33

13 9. Granska informationen i flikarna Längst ner på Arbetsytan hittar du ett antal flikar där du får information om enskild person, om gruppen med mera. Pröva att göra nedanstående. 1. Titta på fliken Behov 2. Titta på fliken Aktiviteter 3. Dölj och ta fram flikarna Sidan 13 av 33

14 10. Skapa en Persongrupp Läs mer i Användarmanual Personurval För att kunna läsa in en grupp personer i till exempel en Personalöversikt eller en Bemanningsperiod kan man skapa färdiga grupper med till exempel enhetens personal. Du har använt dig av de grupperna i tidigare övningar. Nu ska du skapa en grupp med de personer som vi i kommande övningar ska planera scheman för. - Skapa en persongrupp med personerna: Ulrika Linnell Maria Brodin Kaarina Waardahl - Döpa Gruppen 1. Öppna en Arbetsyta för Personurval genom att först gå till Funktionsområdet Allmänt i Kompassen och sedan välja Menyvalet Personurval. 2. Arbetsytan som öppnas visar alla Personurval - även tidigare skapade grupper. 3. Eftersom vi ska skapa en ny Grupp klickar du på knappen Ny. Du hittar den längst ner på Arbetsytan. 4. Ett fönster för att söka och välja ut personer - Personurvalsbilden - öppnas. Till vänster i fönstret finns möjlighet att göra Enkel eller Avancerad sökning. Har du har en begränsad behörighet eller färre medarbetare än tjugo räcker det oftast med att du klickar direkt på Sök. Har du större behörighet eller många medarbetare kan du välja att söka efter personerna till exempel via deras namn. Klicka på knappen Sök. 5. De hittade personerna enligt din sökning dyker upp i den övre högra panelen märkt Hittade personer. Välj vilka personer som ska vara med i din grupp genom att bocka för rutan framför personuppgifterna. Får du bara en träff i din sökning blir den automatiskt vald. Kryssa för de fyra personerna som står uppräknade ovan. 6. De valda personerna hamnar i panelen Valda personer. 7. Vill Du att personerna ska läsas in på personalöversikten i en viss ordning kan du ändra ordningsföljden genom att markera en person och klicka på de gröna pilarna. Personen flyttas då upp eller ner bland de valda personerna. 8. När Du har valt färdigt klickar du på knappen Spara som grupp. 9. Du hamnar nu åter på Arbetsytan som visar alla dina Personurval. Nu ska du döpa din Grupp. Klicka i fältet Benämning och döp Gruppen till Kontoret dag Elev XX där XX står för ditt elevkonto. Är du elevkonto 01 döper du gruppen till Kontoret dag Elev Klicka på knappen Spara och stäng sedan genom att klicka på krysset i fliken Personurval Alla. Sidan 14 av 33

15 ÖVNINGAR - SCHEMAPLANERING 11. Skapa ett nytt Verksamhetsunderlag (VU). Läs mer i Manual Arbetstidsplanering kap.3 Skapa nytt verksamhetsunderlag För att kunna planera schema måste vi starta med att skapa ett verksamhetsunderlag i vilken vi beskriver vår verksamhet - vad vi gör och ofta även hur många resurser som behövs I verksamhetsunderlaget görs också vissa grundinställningar. - Skapa nytt Verksamhetsunderlag för Kontoret dag som ska gälla tillsvidare. 1. Välj menyvalet Nytt under Funktionsområdet Resurshantering i Kompassen 2. Fönstret Verksamhetsunderlag basuppgifter öppnas. Sidan 15 av 33

16 3. Fyll i det följande: I rutan Benämning skriver du Kontoret dag Elev XX (där XX är ditt nummer) I rutan Kort benämning skriver du KO I rutan From datum väljer du den 1:a i nästkommande månad. Rutan Tom datum lämnar du blank. 4. Ange var i organisationen verksamheten hör hemma genom att bocka i Organisationsträdet. Först klickar du på krysset, sedan bokar du i rutan framför det alternativ som finns. 5. Klicka sedan på knappen OK längst ner till vänster. 6. Nu öppnas en ny Arbetsyta Ändra/Nytt verksamhetsunderlag. Du kan nu gå vidare till nästa övning. Sidan 16 av 33

17 12. Lägg in aktiviteter i verksamhetsunderlaget. Läs mer i Manualerna: Arbetstidsplanering kap.3.2 Aktiviteter, kap.3.3 Kontering, kap Skapa konteringsfavorit. Utförligare beskrivning av konteringsfavorit finns i Användarmanual Val av kontering kap.2.4 För att kunna planera schema måste vi i verksamhetsunderlaget ange vad vi gör i verksamheten. Detta anges i form av Aktiviteter. Om en Aktivitet inte finns upplagd i verksamhetsunderlaget går den inte att schemalägga eller använda i egenrapporteringen. Det finns tre olika grupper av aktiviteter 1. Aktiv tid (Arbetstid) 2. Bunden tid (Beredskap, Jour osv) 3. Information (Fridag, Fridagsperiod osv) Alla Aktiviteter som berör aktiv eller bunden tid - med undantag för Ras - t måste konteras. Du ska lägga in Aktiviteterna Basverksamhet, Administration och Rast i Verksamhetsunderlaget Kontoret dag och sedan kontera dem. Sidan 17 av 33

18 1. Klicka på knappen Ny aktivitet. Ett aktivitetsträd visas. Grenen för Aktiv tid är öppnad. Börja med den vanligast förekommande Aktiviteten under aktiv tid. I vårt fall är det aktiviteten Basverksamhet. Observera att den först inlagda Aktiviteten alltid görs till förvald. 2. Kontera aktiviteten Basverksamhet genom att klicka i det vita fältet. Följande ruta öppnas. En lista visas med val för Favoriter, konteringsvalet Enligt anställning samt en knapp för att välja kontering Klicka på knappen Välj. Fönstret Val av Kontering öppnas. Sidan 18 av 33

19 Ange hur Aktiviteten ska konteras. Gå ner i organisationsträdet tills du hittar en kontering och välj även Funktionskod. Eftersom Du vill använda samma kontering till flera Aktiviteter sparar den som en Konteringsfavorit. Klicka på knappen Spara som favorit längst ner i fönstret. 3. Fönstret Benämning på favoriten öppnas. Klicka på Spara. Du hamnar åter i fönstret Val av Kontering. 4. Klicka på OK. Du är åter i fönstret Ändra/Nytt Verksamhetsunderlag och Aktiviteten Basverksamhet har fått en kontering. 5. Gör samma sak med Aktiviteten Administration men använd den konteringsfavorit redan skapat. 6. Komplettera med aktiviteten Rast (OBS! Rast behöver inte konteras). 7. Klicka på Spara och stäng Arbetsytan genom att klicka på krysset i fliken. Sidan 19 av 33

20 13. Kontrollera regelverk på personer Vid schemaplanering är det viktigt att personerna som man planerar schema på ligger på rätt regelverk/avtal. Avtalet/regelverket styr att rätt utvärdering i samband med schemaplanering görs. Du ska nu kontrollera regelverk på personerna i gruppen Kontoret dag. 1. Öppna Funktionsområdet Resurshantering i Kompassen och välj sedan menyalternativet Anställning/Regelverk. En ny Arbetsyta öppnas. 2. Sök fram gruppen Kontoret dag i Verktygsraden. 3. Välj den första personen i Gruppen och gör henne till aktiv person genom att klicka på knappen med det gröna strecket till höger om personens namn. Arbetsytan visar nu Anställningar/Regelverk för den valda personen. 4. Personen har fel regelverk. Tyvärr finns det inte rätt regelverk så övningen blir lite haltande... Låt samma regelverk stå kvar. Observera! I normalfallet när en person byter från att arbeta enligt ett regelverk till ett annat ska en ny anställningsrad skapas. I det här fallet förutsätts att samma regelverk skulle ha gällt under hela anställningsperioden. 5. Tryck på Spara 6. Sök fram nästa person i gruppen genom att använda pilarna (byt person) i verktygsraden. 7. Upprepa steg fem till sju tills uppgifterna stämmer på samtliga personer i gruppen. Stäng sedan Arbetsytan på vanligt sätt. Sidan 20 av 33

21 14. Skapa bemanningsperiod Läs mer i Manual Arbetstidsplanering kap.5 Skapa bemanningsperiod Vi har i verksamhetsunderlaget beskrivit vår verksamhet. Nu ska vi bemanna vår verksamhet. Vi måste då skapa en bemanningsperiod. Vi anger i bemanningsperioden: - Vilken tid vi vill bemanna, - Vilka personer som ska bemanna perioden - Vilken typ av schema som ska planeras. Du ska i den här övningen skapa en Bemanningsperiod med gruppen Kontoret dag från och med den första måndagen i nästa månad. Du ska bemanna perioden med de personer vi tidigare skapat en grupp med. Schemana som vi ska planera i perioden ska vara rullande på 28 dagar och gälla tillsvidare. 1. Gå till menyvalet Bemanningsperioder under Funktionsområdet Resurshantering. i Kompassen. Arbetsytan Bemanningsperioder till Verksamhetsunderlaget Kontoret dag visas. 2. Klicka på knappen ny period 3. Arbetsytan för Ny/ändra bemanningsperiod visas. Börja med att fylla i Inställningar för bemanningsperioden. De inställningar du gör här kommer sedan att gälla för de personer du senare ska läsa in. Fyll i det följande: I rutan Benämning skriver du Kontoret dag Elev XX (där XX är ditt nummer) I rutan From väljer du den 1:a i nästkommande månad. Rutan Tom lämnar du blank I rutan Fastställ markerar du ett datum ungefär 14 dagar innan schemat ska börja gälla. I rutan Rullande antal dagar skriver du 28 Sidan 21 av 33

22 4. Du ska nu läsa in de personer som ska bemanna perioden. Välj Personurvalsgruppen Kontoret dag i Verktygsraden och klicka på knappen med gröna och grå streck ( lägg till vald grupp) Personerna i gruppen läses nu in i bemanningsperioden. 5. Klicka på Spara. Arbetsytan ändrar utseende. Inställningarna syns inte längre men kan nås genom att man klickar på de 2 pilarna till höger på rubrikraden för inställningar. 6. Stäng Arbetsytorna på vanligt sätt. Sidan 22 av 33

23 15. Skapa ett resursschema eller vakant schema Läs mer i Manual Arbetstidsplanering Kap 9 Resursschema Vi har 3 personer anställda som bemannar rad 1, 2 och 4 men rad 3 är inte bemannad utan är just nu vakant. Om man har tjänster/rader som inte är besatta kan man skapa ett resursschema/vakant rad. Resursschemat kan sedan fastställas och användas för att boka ersättare emot för kortare perioder alternativt bemanna för längre perioder. Du ska nu skapa ett resursschema för den vakanta raden på Kontoret dag. 1. Välj menyvalet Resursschema översikt under Övrigt i Funktionsområdet Resurshantering på Kompassen 2. Klicka på knappen Ny. 3. Registrera grunduppgifterna för resursschemat. 4. Fyll i enligt nedan: I rutan Benämning skriver du Kontoret dag resurs I rutan From väljer du den 1.e i innevarande månad. Rutan Tom lämnar du blank. Sysselsättningsgrad ska vara 100,00 och Heltidsmått 40:00 Regelverk ska vara Månadsanställda, ob PA - team sätter du till UTB5xx (Där xx är ditt nummer) Välj Enhet och Kontering. Observera att du måste klicka ner i trädet så att du kommer till en Enhet kopplad till kontering. 5. Klicka på Spara 6. Stäng Arbetsytan på vanligt sätt. Sidan 23 av 33

24 16. Komplettera bemanningsperioden med resursschemat Läs mer i Manual Arbetstidsplanering kap.5 Skapa bemanningsperiod Vi har tidigare skapat en bemanningsperiod för Kontoret och läst in de 3 personerna som vi ska planera schema för. (Maria, Ulrika och Kaarina) Vi ska nu komplettera bemanningsperioden med den vakanta raden/resursschemat vi skapade i föregående övning. Nu ska du komplettera Bemanningsperioden - Kontoret dag - med resursschemat 1. Klicka på menyvalet Resursschemaöversikt under Övrigt i Funktionsområdet Resurshantering på Kompassen. En översikt över samtliga Resursschema du har behörighet till öppnas. Samtidigt skapas en Grupp i verktygsraden som heter Resursschema. 2. Klicka på menyvalet Bemanningsperioder under Funktionsområdet Resurshantering. Bemanningsperioder mot Verksamhetsunderlaget Kontoret dag visas. Öppna bemanningsperioden Kontoret dag genom att markera perioden och klicka på knappen 3. Arbetsytan för Ny/Ändra bemanningsperiod öppnas och du ser de tre personer du tidigare läst in i Gruppen. 4. Sök fram gruppen Resursschema i verktygsraden. Sök fram det aktuella resursschema och den vakanta rad som Du vill använda i verktygsradens namnruta. Klicka på knappen med ett grönt och ett grått streck till höger om den vakanta radens namn. (Lägg till person till vald grupp) 5. Resursschemat och den vakanta raden läses in i bemanningsperioden. 6. Klicka på Spara och stäng Arbetsytorna på vanligt sätt. 7. Stäng Resursschemaöversikten Sidan 24 av 33

25 17. Planera schema Se Användarmanual Arbetstidsplanering kap.6 Planera schema Du ska nu planera in arbetspassen på den person som går på rad 1 i schemat Sidan 25 av 33

26 Schemat du ska planera ser ut enl. nedan: 7-16:30 med Rast 12:00-12: med Rast 12:30-13: med Rast 12:00-13:00 Aktivitet ska vara Administration 7-18 med Måltidsuppehåll Månd Tisd Onsd Torsd Fred Lörd Sönd V d r d r 8 17 adm d r V d r 8 18 d r 8 17 adm d r 8 17 adm d r V d r d r 8 18 d r 8 18 d r 8 18 d r V adm d r 8 17 adm d r d r 7 18 m 7 18 m 1. Om du befinner dig i en bemanningsperiod klickar du på knappen Planera/Kontrollera. 2. Om du inte befinner dig i en bemanningsperiod så välj menyvalet Bemanningsperiod under Funktionsområdet Resurshantering i Kompassen. Markera den period Du vill planera och klicka på knappen Planera/Kontrollera. 3. En Arbetsyta öppnas med en Personalöversikt som är i planeringsläge. Du ser det genom att det på rubrikraden står Planera schema. Dagrutorna för den tid som schemat ska planeras för är gula. Dagrutor utanför planeringsläge är gråprickiga. 4. Markera den person som ska gå på rad 1 och gör så att Du ser alla 4 veckor samtidigt. Klicka på visningsknappen med 3 streck i övre högra hörnet) 5. Planera in ett arbetspass på onsdagen (den första veckan) enligt instruktionerna ovan. Skriv in uppgifterna i dagrutan. Skriv starttid följt av mellanslag och sluttid (7 1630). 6. Lägg in rasten som en delaktivitet. Markera arbetspasset genom att klicka på det. Skriv d mellanslag starttid mellanslag sluttid mellanslag rast. (d rast). 7. Kopiera onsdagens arbetspass. Markera passet och klicka på höger musknapp. En menylista öppnas - välj Kopiera arbetspass. 8. Klistra in arbetspasset på torsdagen den första veckan. Markera torsdagens arbetspass. och klicka på höger musknapp. En menylista öppnas - välj Klistra in. Sidan 26 av 33

27 9. Kopiera pass med dra och släpp Pröva att kopiera måndagens pass med dra och släpp till övriga dagar som ska ha det passet. (Håll nere Ctrl samtidigt som du håller nere vänster musknapp på passet och drar det till den dag du vill kopiera passet. Släpp musknappen men håll ner Ctrl hela tiden.) 10. Flytta pass med dra och släpp Pröva att flytta ett pass med dra och släpp från en dag till en annan. (Markera ett pass och håll nere vänster musknapp. Dra passet till den dag Du vill flytta passet och släpp sedan musknappen.) 11. Ta bort ett pass Prova att ta bort ett pass genom att markera passet och trycka på Delete. 12. Planera in passen med aktiviteten basverksamhet och använd kopiera funktionen. Skriv in schemauppgifterna och lägg in rasten som en delaktivitet. 13. Kopiera pass med dra och släpp till de övriga dagar som ska ha det passet. 14. Upprepa steg elva till tolv med administrationspasset. Skriv startid mellanslag sluttid mellanslag admt (8 17 adm) adm betyder administration. Lägg in rasten som delaktivitet. 15. Lägg in helgpassen. Skriv starttid mellanslag sluttid mellanslag m (7 18 m) m betyder måltidsuppehåll. Sidan 27 av 33

28 18. Planera schema forts Läs mer i Manual Arbetstidsplanering kap.6 Planera schema Du ska nu kopiera det schema Du skapat i föregående övning samt förskjuta och kopiera in schemat till övriga personer eller vakanta rader i gruppen. 1. Kopiera rad 1 Ställ Dig på den Schemarad uu planerat i tidigare övning. Klicka på höger musknapp. En menylista öppnas- välj Kopiera intervall. Fönstret Kopiera intervall öppnas. Kontrollera att datumen stämmer. Klicka på Kopiera intervall. 2. Klistra in schemat på rad 2 Markera dagrutan 1 vecka framåt på den person som ska ha rad 2. (d.v.s.måndagen i vecka 2). Klicka på höger musknapp. En menylista öppnas välj Klistra in. Schemat klistras in. 3. Klistra in schemat på rad 3. (Resursschemat den vakanta raden) Markera dagrutan ytterligare 1 vecka framåt på den vakant rad som ska ha rad 3. Klicka på höger musknapp. En menylista - välj Klistra in. Schemat klistras in. 4. Klistra in schemat på rad 4. Markera dagrutan ytterligare 1 vecka framåt på den person som ska ha rad 4. Klicka på höger musknapp. En menylista öppnas välj Klistra in. Schemat klistras in. Sidan 28 av 33

29 19. Skriv ut en rapport på det planerade schemat. Se Användarmanual Resurshantering, Rapporter Du vill skriva ut en rapport på hur schemana på Kontoret ser ut innan Du fastställer dem. Skriv ut en rapport på de scheman som befinner sig i planeraläge och ännu inte är fastställda. 1. Om du befinner dig i en personalöversikt i kan du nå Rapporter på menyraden. 2. Du kan oavsett var du befinner dig i Heroma nå menyvalet Rapporter under Funktionsområdet Resurshantering i Kompassen. 3. När du valt menyvalet Rapporter öppnas arbetsytan för rapporturval. 4. Först väljer du vilken rapport du vill ta fram. I detta fall rapporten Planerade arbetstider markera den. 5. Nästa steg är att göra urval. Välj verksamhetsunderlag Kontoret och bemanningsperioden Kontoret dag. Markera eller avmarkera så att du får med de personer du vill ha med i rapporten. 6. Det sista steget är att tala om vilka inställningar du vill ha. Vad ska visas? Dina gjorda inställningar sparas till nästa gång du ska ta ut samma rapport. 7. Skapa rapporten genom att klicka på knappen. 8. Rapporten visas på skärmen och kan även skrivas ut. 9. Bläddra mellan de olika sidorna i rapporten. 10. Stäng Rapporten och Arbetsytan för rapporturval. Observera att du även kan göra en beställning. Då kommer du att få upp rapporten på din startsida. Sidan 29 av 33

30 20. Kontrollera och fastställa schema Se Användarmanual Arbetstidsplanering Kontrollera schema och Fastställa schema. Vi tycker allt ser ok ut och vill nu fastställa och godkänna schemat. Innan vi kan fastställa ett schema måste det kontrolleras så att det inte strider mot regler och avtal. Du ska lära dig: Kontrollera och fastställ schemana på Kontoret. 1. Gå till menyvalet Bemanningsperioder under Funktionsområdet Resurshantering i Kompassen 2. Markera bemanningsperioden Kontoret dag och klicka på knappen Planera/Kontrollera. 3. Kontrollera schemana genom att välja Kontrollera alla scheman under menyn Kontrollera/Fastställa på menyraden. 4. Granska informationen i panelen Schemauppgifter. 5. Granska informationen i panelen Schemainformation. 6. Kontrollera om det finns några fel och varningar. 7. Bocka i vilka scheman du vill fastställa eller kontrollera på nytt. Om du vill fastställa samtliga dubbelklickar du i den grå fyrkanten ovanför ifyllningsrutorna. 8. Klicka på knappen Fastställ 9. Stäng Personalöversikten. Sidan 30 av 33

31 21. Ändra en persongrupp Se Användarmanual Personurval Du har i en tidigare övning skapat en persongrupp. Förändringar sker ständigt och Du vill kunna ändra Din grupp d.v.s. lägga till eller ta bort personer eller vakanta rader. Du vill nu ändra den grupp Du sparade i övning 10 genom att lägga till den vakanta raden (ett resursschema) Kontoret dag. 1. Öppna Personurval genom att gå till Funktionsområdet Allmänt i Kompassen. Välj Personurval. 2. Översikten över personurvalsgrupper visas. Här ser du dina sparade grupper. Markera den grupp som du vill ändra - Kontoret dag - och klicka på Visa/Ändra. 3. Personurvalsbilden öppnas. I panelen Valda personer ser du vilka som nu finns i gruppen. 4. Du ska lägga till en vakant rad/ett resursschema. Sökningen för att få fram dessa scheman är lite speciell. 5. Du anger ett R i Personnummerfältet och öppnar fliken PA-team under Avancerad sökning. Där sätter du en bock i rutan för Resursschema. Klicka sedan på knappen Sök. Sidan 31 av 33

32 6. Alla befintliga resursscheman som du är behörig till syns i övre högra hörnet (hittade personer). Bocka i och välj resursschemat för Kontoret dag. 7. Resursschemat/vakanta raden hamnar i gruppen för Valda personer. Om du vill kan du sortera dem i radordning. Klicka på Spara som grupp. 8. Du hamnar nu åter i Arbetsytan för Alla personurval. Du måste spara dina ändringar. Klicka därför på Spara. 9. Stäng Arbetsytan genom att klicka på krysset i fliken Personurval - Alla. Sidan 32 av 33

33 22. Granska uppgifterna på fastställda scheman. Se Användarmanual Arbetstidsplanering kap.6.3 Fastställda schemauppgifter I en tidigare övning kontrollerade vi och fastställde häktets 4veckorsschema. När ett schema är fastställt kan Du titta på schemat i en personalöversikt. Om Du vill se på detaljer om ett schema (kvoter, procent mm) kan Du göra detta i bilden schemauppgifter. Granska uppgifterna på Kaarinas schema. Koefficienter, sysselsättningsrad mm. Läs in Kaarina i personalöversikten via tillfälligt urval. 1. Öppna en tom Personalöversikt 2. Gör ett tillfälligt urval genom att klicka på de tre prickarna i verktygsraden. (Öppna personurval). 3. Personurvalsbilden visas. Sök via enkel sökning på förnamn efter Kaarina. Systemet hittar bara en person och Kaarina hamnar därför direkt i panelen för valda personer. Klicka på knappen 4. Kaarina läses in i personalöversikten. 5. Markera Kaarina 6. Välj menyvalet Schemauppgifterna under Funktionsområdet Resurshantering i Kompassen. 7. Bilden Schemauppgifter öppnas. Här ser du uppgifter om schemat, under vilken tid schemat gäller, sysselsättningsgrad med mera. 8. Vill du se Kaarinas hela schema klickar du på knappen Visa schema längst ner i högra hörnet. 9. Du får nu välja från och med vilket datum du vill se schemat. Välj ett datum. Klicka på OK. 10. En Personalöversikt i omvänt läge visas. Stäng Personalöversikten. 11. Stäng fliken Schemauppgifter. Sidan 33 av 33

Heroma. Modul 4 Chefens meny

Heroma. Modul 4 Chefens meny Heroma Modul 4 Chefens meny Innehållsförteckning Om Heromas utbildningsmiljöer och övningsmaterial i. Allmänt... 3 ii. Övningsmaterialets uppbyggnad och utseende... 4 iii. Heroma e-learning... 5 vi. Inloggning...

Läs mer

Heroma. Resurshanteringsutbildning. Modul 2 Hantera frånvaro. Modul 3 Hantera arbetsförändringar

Heroma. Resurshanteringsutbildning. Modul 2 Hantera frånvaro. Modul 3 Hantera arbetsförändringar Heroma Resurshanteringsutbildning Modul 2 Hantera frånvaro Modul 3 Hantera arbetsförändringar Innehållsförteckning Om Heromas utbildningsmiljöer och övningsmaterial i. Allmänt... 3 ii. Övningsmaterialets

Läs mer

Heroma. Modul 6 Kom & Gå. Användarinstruktion. - Kom igång med Kom & Gå. - Registrera justeringar

Heroma. Modul 6 Kom & Gå. Användarinstruktion. - Kom igång med Kom & Gå. - Registrera justeringar Heroma Modul 6 Kom & Gå Användarinstruktion - Kom igång med Kom & Gå - Registrera justeringar Innehållsförteckning Om självstudier i Heromas webbguider i. Allmänt bra att känna till... 3 ii. Heromas webbguider...

Läs mer

Gränssnitt/generella funktioner V5

Gränssnitt/generella funktioner V5 Gränssnitt/generella funktioner V5 jane@ltkalmar.se beskriver gränssnitt samt generella funktioner i V5 1. Kompassen 2. Gränssnitt, benämningar V5 3. Titelrad Menyrad 4. Arbetsyta/flikar Öppna, växla mellan,

Läs mer

Önska arbetstider- Manual

Önska arbetstider- Manual Önska arbetstider- Medarbetare Manual Version 2015.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Ange lösen... 3 Lägga in tider... 4 Välj period... 4 Välja arbetspass... 4 Snabbinmatning...

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

2015-09-25 Lathund i Heroma självservice

2015-09-25 Lathund i Heroma självservice Lathund i Heroma självservice 1 (13) Allmänt bra att känna till Den här användarinstruktionen används tillsammans med webbguider för att ge dig en introduktion och en översikt av Heroma-självservice. I

Läs mer

Heroma. Klient

Heroma. Klient Heroma Klient 2011-04-19 1 Innehållsförteckning 3. Heroma Prod 6. Godkänna frånvaroärenden 7. Godkänna arbetsförändringsärenden 8. Registrera och godkänna frånvaroärenden 12. Registrera och godkänna arbetsförändring

Läs mer

Heroma. Modul 5 Medarbetaren. Användarinstruktion till Självservice

Heroma. Modul 5 Medarbetaren. Användarinstruktion till Självservice Heroma Modul 5 Medarbetaren Användarinstruktion till Självservice - Inloggning i Heroma - Ändra personliga uppgifter - Arbetsförändring övertid vanlig eller under jour/beredskap - Registrering av frånvaro

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

ATT SKAPA EN NY PLANERINGSGRUPP och koppla ihop allt. OBS! Tänk på att läsa igenom allt sakta och följ sedan instruktionen.

ATT SKAPA EN NY PLANERINGSGRUPP och koppla ihop allt. OBS! Tänk på att läsa igenom allt sakta och följ sedan instruktionen. ATT SKAPA EN NY PLANERINGSGRUPP och koppla ihop allt. OBS! Tänk på att läsa igenom allt sakta och följ sedan instruktionen. Gul mapp Planeringsgrupp Kloss blå grön gul Grundschema blå röd vit randig Avstämningsperiod

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

ATT SKAPA ETT GRUNDSCHEMA.

ATT SKAPA ETT GRUNDSCHEMA. ATT SKAPA ETT GRUNDSCHEMA. OBS! Läs sakta igenom meningarna steg för steg och gå inte för fort fram. 1. Ställ markören på den trefärgade klossen i organisationsträdet blå, gul, grön på din enhet och högerklicka.

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

FAST TID LATHUND DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST.

FAST TID LATHUND DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. FAST TID LATHUND DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. FASTTID LATHUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inloggningsuppgifter... 2 Nytt lösenord/återställning av

Läs mer

Lathund Google Kalender (i webbläsare)

Lathund Google Kalender (i webbläsare) Lathund Google Kalender (i webbläsare) För att komma till Google Kalender skriver du www.calendar.google.com i webbläsaren. För att logga in skriver du förnamn.efternamn@zonline.se och sedan ditt lösenord.

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Kom igång med Platon. Publicerad 2011-12-22. Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50

Kom igång med Platon. Publicerad 2011-12-22. Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Kom igång med Platon Publicerad 2011-12-22 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Platon 1 Beskrivning 4 Förberedelser inför schemaläggning 4 Läsårsperioder

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l A t t e s t e r i n g Version 5.21 2011-10-25 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Nytt lösenord... 2 1.2 Tidplan för rapportering i Palasso... 2 1.3 Starta Egenrapportering... 2

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

timepoolweb2016.katrineholm.se

timepoolweb2016.katrineholm.se Time Care Pool Vikarie Uppdaterat: 2016-02-16 timepoolweb2016.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 TIME CARE POOL WEBB... 3 1.1 Inloggning... 3 2 STARTSIDAN... 4 2.1 Startsidans delar... 4 2.1.1 Välja

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer,

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, affischer, nyhetsbrev eller flersidiga publikationer som en

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28 Skolmaten Användarhandledning 2015-05-28 Steg 1: Logga in Om din skola är ansluten till Skolmaten har du fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@dinskolmat.se så kontaktar vi dig.

Läs mer

Personec P. Manual för chef och chefsstöd

Personec P. Manual för chef och chefsstöd + Personec P Manual för chef och chefsstöd Datum 2016-04-19 Sida 2 av 19 Innehållsförteckning Varför tillstyrka/bevilja?... 3 Logga in i Personec P... 3 Support... 3 Grundinställningar... 4 Inställningsbild...

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

Medvind Web Chef/Adm. Senast redigerad

Medvind Web Chef/Adm. Senast redigerad Medvind Web Chef/Adm Senast redigerad 2016-08-30 Innehållsförteckning Logga in... 3 Startbild... 3 Anställd/Arbetsledare... 4 Navigering... 4 Uppgifter, Utfall, Sök person... 5 Personer... 6 Anställning...

Läs mer

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren.

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp?

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp? Webbklienten Webben är uppbyggd med hjälp av flikar. När du öppnar lärosätets schemasida finns ett antal flikar som syns på webben för alla. Om du loggar in får du ytterligare flikar och möjligheter till

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Vad är ManPlan. Du kan också lägga upp ditt kundregister i manplan så att du kan koppla ihop persoanl med både en resurs och kund.

Vad är ManPlan. Du kan också lägga upp ditt kundregister i manplan så att du kan koppla ihop persoanl med både en resurs och kund. Vad är ManPlan Med ManPlan schemalägger du personalens arbetspass och tilldelar personalen till företagets resurser. Resurser definerar du själv och kan vara olika från företag till företag beroende av

Läs mer

Introduktion av Quality Works 3.0

Introduktion av Quality Works 3.0 Introduktion av Quality Works 3.0 Den här introduktionen vägleder dig igenom de vanligaste funktionerna i Quality Works och hur man kan använda sig av programmet för att skapa en enkel manual för sitt

Läs mer

Förberedelse inför läsårsskifte Gymnasium

Förberedelse inför läsårsskifte Gymnasium Förberedelse inför läsårsskifte Gymnasium Publicerad 2012-05-28 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Förberedelse inför läsårsskifte Gymnasium 1 Inför läsårsskifte

Läs mer

schemaplanering efter behov Författare: alexandra.hasto@karlstad.se

schemaplanering efter behov Författare: alexandra.hasto@karlstad.se schemaplanering efter behov Författare: alexandra.hasto@karlstad.se 1. Sätt standard på VU OBS! Du använder endast ett av alternativen 1 och 2. (Om du valt alt 1 hoppar du över 2 och går direkt till 3.)

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Handbok - CMG Office Web

Handbok - CMG Office Web Handbok - CMG Office Web CMG Office Web CMG Office Web är portalen för ditt företags interna kommunikation. Med Office Web kan du hitta dina medarbetares telefonnummer, organisationstillhörighet och aktiviteter.

Läs mer

Lathund - TimeEdit Introduktion

Lathund - TimeEdit Introduktion Lathund - TimeEdit Introduktion Lathund - TimeEdit 3.4 - Introduktion v1.3 Kort om TimeEdit Syftet med denna lathund är att beskriva och förklara en del av de begrepp som används i TimeEdit. Vi hoppas

Läs mer

ShowYourPics. Kom igång guide Alpha 0.8.3. True Fiction P roduction AB Sveavägen 98, 113 50 Stockholm info@truefiction.se www.truefiction.

ShowYourPics. Kom igång guide Alpha 0.8.3. True Fiction P roduction AB Sveavägen 98, 113 50 Stockholm info@truefiction.se www.truefiction. ShowYourPics Kom igång guide Alpha 0.8.3 Under menyn längst upp till höger som är samma som ditt namn finner du: Mina konton: En lista med alla konton du har behörighet till. Egna inställningar: Ä ndra

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Användarmanual NeverLOST webbokning

Användarmanual NeverLOST webbokning Användarmanual NeverLOST webbokning INNAN DU KOMMER IGÅNG... 2 SCHEMAN... 2 INLOGGNING... 2 EFTER INLOGGNING... 3 LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN... 4 Val av kurs... 4 BOKA NY (LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN)...

Läs mer

Handledningsmaterial Visio 2010

Handledningsmaterial Visio 2010 4 april 14 Jonas Wallgren Utvecklingsavdelningen Regionservice Handledningsmaterial Visio 2010 VERSION 1.0 1 Skapa simbana... 3 1.1 Öppna Visio... 3 1.2 Skapa korsfunktionellt flödesschema... 4 1.3 Utöka

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

3FrontOffice Statistik Direkt

3FrontOffice Statistik Direkt 3FrontOffice Statistik Direkt visar statistik och KPIer i realtid för nummer i växeln på webbsidor som är anpassade för stora displayer i exempelvis ett call center. Här visas bland annat antal samtal

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

AKTIVITETSSTÖD. Användardokumentation. Föreningsadministratör

AKTIVITETSSTÖD. Användardokumentation. Föreningsadministratör AKTIVITETSSTÖD Användardokumentation Föreningsadministratör 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Om denna dokumentation... 3 Terminologi och förkortningar... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Guide till användande av interaktiv bok på Mac

Guide till användande av interaktiv bok på Mac Guide till användande av interaktiv bok på Mac Logga in på N& K Läromedel 1. Öppna N&K Läromedel på din PC och logga in med samma uppgifter som till www.nok.se/loggain. Ladda ner en bok Du är nu i Biblioteket.

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Hur det ser ut i FC (repetition) 2. Hur man skickar och läser mail i FC (repetition) 3. Att skicka och ta emot en bilaga

Läs mer

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Användarmanual Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning 1. Visma TendSign 4.0... 2 2. Grafiskt

Läs mer

Lathund Evenemangskalender

Lathund Evenemangskalender Lathund Evenemangskalender I denna lathund går vi genom steg för steg hur man sätter upp evenemangskalendern. För detta krävs fyra olika moment. Delmoment 1: Skapa ett evenemangsarkiv 1. Markera den sida

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST.

FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. 0 FAST TID LATHUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inloggningsuppgifter... 1

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Soltak ab. Manual Schema. Schemaläggning vid anställning och placering Visma Window

Soltak ab. Manual Schema. Schemaläggning vid anställning och placering Visma Window Soltak ab Manual Schema Schemaläggning vid anställning och placering Visma Window Innehåll Schema... 2 Sök upp befintligt schema... 2 Skapa nytt schema... 3 Nattschema... 6 Jourschema... 7 Beredskapsschema...

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Närvarorapportering. Ledare

Närvarorapportering. Ledare Närvarorapportering Ledare 2 (16) Datum 2011-09-15 Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 5 2. Hantera deltagare... 6 2.1 Deltagare...

Läs mer

Användarmanual. www.rebok.se

Användarmanual. www.rebok.se Användarmanual www.rebok.se Logga in Gå in på www.rebok.se och logga in med dina inloggningsuppgifter du har fått. Startsidan När du väl har logga in så kommer du till systemets startsida. Här finner du

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA 1- Adress till webbplatsen Alla föreningar har tillgång till en webbplats (webbsajt) gratis via förbundet Webbplatsen är en undersida till www.spfpension.fi,

Läs mer

Nyheter i IA-systemet

Nyheter i IA-systemet Nyheter i IA-systemet från 2015-09-27 Sida 2 av 11 INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM VERSIONEN... 3 2. NYTT GRÄNSSNITT... 4 2.1. Logga ut-knappen... 4 2.2. Hjälp och information om systemet... 4 2.3. Vallistor...

Läs mer

Manual för tidrapportering

Manual för tidrapportering Manual för tidrapportering Vid inloggning kommer man till startsidan, där finns information för dig som Uniflex anställd, ta gärna någon minut för att se om vi lagt upp någon viktig information. Överst

Läs mer

Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom proceduren att logga in med en

Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom proceduren att logga in med en Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom proceduren att logga in med en kod, lägga in ett schema och beräkna om det följer reglerna

Läs mer

Självservice Personec P

Självservice Personec P 2013-08-19 Självservice Personec P Manualen finns även att hämta på http://www.mtgskaraborg.se under Löneadministration ALLMÄNT... 2 Vad är Personec självservice... 3 INLOGGNING... 4 INSTÄLLNINGAR... 5

Läs mer

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade.

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade. Marathon Tid... 3 Tidrapportering... 3 Massinmatning... 8 Avprickning... 9 Projektbudget... 10 Medarbetarbudget... 11 Byt medarbetare... 11 Summa projekt... 12 Daglista... 13 Veckoöversikt... 14 Funktioner...

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Lathund SSK 6.9. 1. Gå till www.kontrollera.se/login 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan

Lathund SSK 6.9. 1. Gå till www.kontrollera.se/login 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan Lathund SSK 6.9.. Gå till www.kontrollera.se/login. Skriv in användarnamn/e-post. Skriv in lösenord 4. Logga in Startsidan Lägg till ny användare Klicka på Skapa användare Skriv in: E-post: Det användarnamn

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

manual interbook SKOLOR

manual interbook SKOLOR manual interbook SKOLOR Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Huvudanvändare och underanvändare 2. Hitta Interbook 2.1 Hjälp-funktion 3. Logga in 3.1 Glömt lösenord 3.2 Byta lösenord 4. Boka lokal 5.1

Läs mer

Förtroende- rapportering. Manual

Förtroende- rapportering. Manual Förtroende- rapportering Medarbetare Manual Version 2012.0 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Ange lösen... 3 Vad finns på min personliga webbsida?... 5 Visa... 5 Redigera...

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen Kapitel 1 PowerPoint PowerPoint används vanligen till att göra presentationer som antingen skall visas på dator eller som overhead. I det här exemplet visas hur programmet kan användas av elever för att

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer