Ändrad ETPS-EI Brand / Brandgasspjäll EI 60 S / EI 120 S Monterings-, drift- och underhållsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändrad ETPS-EI Brand / Brandgasspjäll EI 60 S / EI 120 S Monterings-, drift- och underhållsanvisning"

Transkript

1 ETPS-EI Brand / Brandgasspjäll EI 60 S / EI 120 S onterings-, drift- och underhållsanvisning 09/2012

2 Innehåll Drift och underhåll... 3 ontering i massiv byggnadsdel (vägg eller bjälklag) av betong, lättbetong eller tegel i brandteknisk klass EI 60 / EI 90 / EI 120 spjäll längd 500 mm och 400 mm... 4 ontering i massiv byggnadsdel (vägg eller bjälklag) av betong, lättbetong eller tegel i brandteknisk klass EI 60 / EI 90 spjällängd 355 mm med monteringsram ER ontering i byggnadsdel med gips eller motsvarande i brandteknisk klass EI 60 / EI 90 spjällängd 500 mm och 400 mm med monteringsram ER ontering i byggnadsdel med gips eller motsvarande i brandteknisk klass EI 60 / EI 90 spjällängd 500 mm och 400 mm utan monteringsram ER ontering i byggnadsdel av gips eller motsvarande i brandteknisk klass EI 60 / EI 90 spjällängd 355 mm med monteringsram ER ontering utanför byggnadsdel i brandteknisk klass EI 60 / EI 90 spjäll längd 500 mm och 400 mm Fläkt Woods FIFLO SE

3 Drift och underhåll Drift Tekniska data och funktion, se separat produktkatalog. Då spjället används som skydd mot brand och brandgasspridning skall det stänga vid indikering av temperatur 70 C och av brandgas, via rökdetektor monterad i kanalen eller på annan lämplig plats, samt vara anslutet till Fläkt Woods övervakningssystem FICO eller likvärdigt. Systemet skall utföra en automatisk funktionskontroll minst en gång varje 48: e timme varvid felfunktion omedelbart skall indikeras. Funktionskontroll anuell: anuell funktionskontroll av spjäll kan vid behov ske genom att spjäll stängs från en centralt placerad övervakningssystem. Om spjället är utrustad med termisk sensor med testknapp, kan spjällen testas enkelt genom, att spänningen bryts med testknapp. Strömlös skall spjället stänga. Automatisk: ed Fläkt Woods övervakningssysytem FICO kan automatisk test varje 48:e timme programmeras enkelt. Underhåll Vid periodiskt underhåll eller felfunktion görs följande: Kontrollera att spjällhöljet är oskadad och fritt från yttre detaljer som kan hindra spjällbladets rörelse Kontrollera ställdonets infästning i spjällhöljet och axel. Kontrollera att spjällblad och tätningssystem är oskadade. Kontrollera att spjället är helt öppet vid normal drift, dvs vid spänningsmatat ställdon Kontrollera att spjället stänger och öppnar obehindrat genom att bryta spänningen till ställdonet. VARNING! Ha aldrig händerna inne i spjället då det stänger. Risk för klämskada! Rengöring: Rengöring skall ske med dammsugare så att inga skador orsakas för spjället. Kemiska rengöringsmedel skall undvikas. Reservdelsföreteckning: Ställdon, se typbeteckning på ställdonet. Fläkt Woods FIFLO SE

4 ontering i massiv byggnadsdel (vägg eller bjälklag) av betong, lättbetong eller tegel i brandteknisk klass EI 60 / EI 90 / EI 120 spjäll längd 500 mm och 400 mm 2. Placera spjället i öppningen så att spjällbladet hamnar i byggnadsdelen. 3. Spjällaxeln kan monteras horisontellt eller vertikalt 4. Spalten s skall fyllas helt med typgodkänd efterlagnings metod. Efterlagning kan göras enklast med gjutning med betongmassa. Skydda produkten under efterlagning så att, betongmassa inte hamnar på brandspjällets rörliga delar. 5. Kontrollera att spjället fungerar och att spjällbladet rör sig, rensa spjället från eventuellt smuts. Avtäta öppningarna med plast tills kanal har anslutits till spjället. 6. Kanalerna ansluts enligt konsultens eller kanaltillverkarens anvisningar. Spjället är alltid försett med flänsanslutning. min 100 mm 7. Upphängning och infästning av spjäll och ventilationskanaler skall ha en bärförmåga lägst motsvarande den genombrutna byggnadsdelens brandtekniska klass (t.ex. R 60 vid genombruten byggnadsklass EI 60). Bild 1. assiv byggnadsdel spjäll längd 500 mm eller 400 mm 1. Håltagning i byggnadsdel minst bxh =(B+80mm) x (H+80mm). Se bild Spjället kan också användas som överlufts- och slutdon med skyddsgaller, och då gäller brandteknisk klass EI 60. Avståndet mellan skyddsgaller och spjällbladet i öppet läge skall alltid vara minst 30 mm. För stora storlekar av spjäll erfordras förlängningsdel mellan spjället och skyddsgallret. OBS! Alternativt kan också monteringsram ER1 användas för massivbyggnadsdel installation (se bild 7, sida 8). EI 60 / EI 90 Ei 120 W min 100 mm vägs eller bjälklag W min 100 mm vägs W min 115 mm bjälklag Bild 2. Håltagning vid montering Fläkt Woods FIFLO SE

5 Brand/Brandgasspjäll ETPS-EI 9. El-anslutning skall utföras av en behörig el-entreprenör enligt separata ritningar och aktuellt kopplingsschema. Se bild I de fall då två spjäll monteras dikt mot varandra horisontellt eller vertikalt krävs håltagning i byggnadsdel minst bxh =(B+160mm) x (H+80mm). Se bild 4. atningsspänning AC 230 V AC 24 V T ~ DC 24 V Indikering av ändlägen 1 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 < 5 < 80 Temperatursäkring (T) Tf1 Tf2 Tf3 LED Bild 3. Kopplingschema, ställdon Bild 4. Två spjäll dikt mot varandra Fläkt Woods FIFLO SE

6 ontering i massiv byggnadsdel (vägg eller bjälklag) av betong, lättbetong eller tegel i brandteknisk klass EI 60 / EI 90 spjällängd 355 mm med monteringsram ER2 7. Kanalerna ansluts enligt konsultens eller kanaltillverkarens anvisningar. Spjället är alltid försett med flänsanslutning. 8. Upphängning och infästning av spjäll och ventilationskanaler skall ha en bärförmåga lägst motsvarande den genombrutna byggnadsdelens brandtekniska klass (t.ex. R 60 vid genombruten byggnadsklass EI 60). 9. Spjället kan också användas som överlufts- och slutdon med skyddsgaller, och då gäller brandteknisk klass EI 60. Avståndet mellan skyddsgaller och spjällbladet i öppet läge skall alltid vara minst 30 mm. För stora storlekar av spjäll erfordras förlängningsdel mellan spjället och skyddsgallret. ER2 10. El-anslutning skall utföras av en behörig el-entreprenör enligt separata ritningar och aktuellt kopplingsschema. Se bild 6. min 100 mm 11. I de fall två korta spjäll (355 mm) med ER2 monteras dikt mot varandra horisontellt eller vertikalt krävs håltagning i byggnadsdel minst bxh =(B+170mm) x (H+85mm). Bild 5. Korta spjällversionen (355 mm) med metall monteringsram ER2 1. Installera först metall ramen ER2. OBS. Det större flänsmåttet i ramen skall ligga mot spjället! Kontrolleraatt ramen monteras i rätt läge så att brandspjällets position blir enligt ritning (t.ex. så att motorn kommer till rätt sida). 2. Håltagning i byggnadsdel minst bxh =(B+80mm) x (H+80mm). atningsspänning AC 230 V AC 24 V DC 24 V ~ T 1 2 Indikering av ändlägen S1 S2 S3 S4 S5 S6 3. Placera ramen ER2 mitt i öppningen. < 5 < Efterlagning skall göras med typgodkänd metod. Gjutning med betongmassa rekommenderas. Skydda produkten under efterlagning så att, betongmassa inte hamnar på brandspjällets rörliga delar. Tf1 Tf2 Tf3 LED Bild 6. Kopplingschema, ställdon Temperatursäkring (T) 5. ontera spjället in i ramen och skruva fast det med hjälp av infästningplåtar och skruvar som medlevereras med spjället. 6. Kontrollera att spjället fungerar och att spjällbladet rör sig, rensa spjället från eventuellt smuts. Avtäta öppningarna med plast tills kanal har anslutits till spjället. Fläkt Woods FIFLO SE

7 ontering i byggnadsdel med gips eller motsvarande i brandteknisk klass EI 60 / EI 90 spjällängd 500 mm och 400 mm med monteringsram ER1 1. Håltagning i byggnadsdel skall dimensioneras enligt yttermåttet av ER1 som är (B + 78 mm) x (H + 78 mm). Förstyvningsreglar i gips vägg runt öppningens kant skall installeras enligt bild 8. OBS! Spjällaxeln kan ligga horisontellt eller vertikalt. 2. Väggskivor skall infästas med skruvar (min Ø 3.5 mm) in i väggens förstyvningsreglar med max avstånd 200 mm (bild 7). ER1 Bild 7. Infästning av spjället med ER1 Infästningsplåt Infästningsplåt otorsidan Väggtjocklek W 120 mm. Väggtjocklek W mm. mm Bild 8. Installation med monteringsram ER1 3. Skruva fast ramen ER1 mot spjällets mittdel och installera spjället därefter med medlevererade infästningsplåtar och skruvar enligt bild Kontrollera att spjället fungerar och att spjällbladet rör sig, rensa spjället från eventuellt smuts. Avtäta öppningarna med plast tills kanal har anslutits till spjället. 5. Kanalerna ansluts enligt konsultens eller kanaltillverkarens anvisningar. Spjället är alltid försett med flänsanslutning. 6. Upphängning och infästning av spjäll och ventilationskanaler skall ha en bärförmåga minst motsvarande den genombrutna byggnadsdelens brandtekniska klass (t.ex. R 60 vid genombruten byggnadsklass EI 60). 7. Spjället kan också användas som överlufts- och slutdon med skyddsgaller, och då gäller brandteknisk klass EI 60. Avståndet mellan skyddsgaller och spjällbladet i öppet läge skall alltid vara minst 30 mm. För stora storlekar av spjäll erfordras förlängningsdel mellan spjället och skyddsgallret. Fläkt Woods FIFLO SE

8 8. El-anslutning skall utföras av en behörig el-entreprenör enligt separata ritningar och aktuellt kopplingsschema. Se bild I de fall två spjäll monteras dikt mot varandra med ER1. Krävs håltagning i byggnadsdel minst bxh =(B+200 mm) x (H+80mm). Se bild 10. otorsidan otorsidan atningsspänning AC 230 V AC 24 V DC 24 V ~ T Bild 10. Två spjäll dikt mot varandra med ER1 Indikering av ändlägen 1 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 < 5 < 80 Temperatursäkring (T) Tf1 Tf2 Tf3 LED Bild 9. Kopplingschema, ställdon Fläkt Woods FIFLO SE

9 ontering i byggnadsdel med gips eller motsvarande i brandteknisk klass EI 60 / EI 90 spjällängd 500 mm och 400 mm utan monteringsram ER1 1. ontering utan ram ER1 kan göras enligt följande installationsritningar (bild 11 och bild 12) OBS! Notera olika installationssätt beroende av väggtjocklekar. 2. Förstyvningsreglar i gips vägg vid öppningens över och underkant skall installeras enligt bild 12. OBS! Spjällaxeln kan ligga horisontellt eller vertikalt. 3. Eftertätning (F) skall göras med tung mineralull (180kg/m³) eller typgodkänd gipsmassa. 4. Väggskivor och eventuella förstyvnings gipsskivor skall infästas med skruvar (min Ø 3.5 mm) in i väggens förstyvningsreglar med max avstånd 200 mm (bild 11). 5. Kontrollera att spjället fungerar och att spjällbladet rör sig, rensa spjället från eventuellt smuts. Avtäta öppningarna med plast tills kanal har anslutits till spjället. 6. Kanalerna ansluts enligt konsultens eller kanaltillverkarens anvisningar. Spjället är försett alltid med flänsanslutning. Bild 11. onteringsprincip utan monteringsram ER1 Stödkonsul Ytskikt på vägg Inskjutsfog Ytskikt på vägg otorsidan Väggtjocklek W 120 mm. Väggens tjocklek W < 110 mm måste förstärkas så att E1 120 mm, åtminstone minst så at E1 = 110. Eventuella sprickor måste kittas. Bild 12.1 onterings exempel Fläkt Woods FIFLO SE

10 Ytskikt på vägg Inskjutsfog Stödkonsol av flerskikt Ytskikt på vägg otorsidan otorsidan Väggtjocklek W 120 mm. Vid behov måste väggen förstärkas så att E2 är minst 130 mm. Bild 12.2 onterings exempel 7. Upphängning och infästning av spjäll och ventilationskanaler skall ha en bärförmåga lägst motsvarande den genombrutna byggnadsdelens brandtekniska klass (t.ex. R 60 vid genombruten byggnadsklass EI 60). 9. El-anslutning skall utföras av en behörig el-entreprenör enligt separata ritningar och aktuellt kopplingsschema. Se bild Spjället kan också användas som överlufts- och slutdon med skyddsgaller, och då gäller brandteknisk klass EI 60. Avståndet mellan skyddsgaller och spjällbladet I öppet läge skall alltid vara minst 30 mm. För store storlekar av spjäll erfordras förlängningsdel mellan spjället och skyddsgallret. atningsspänning AC 230 V AC 24 V DC 24 V ~ T Indikering av ändlägen 1 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 < 5 < 80 Temperatursäkring (T) Tf1 Tf2 Tf3 LED Bild 13. Kopplingschema, ställdon Fläkt Woods FIFLO SE

11 ontering i byggnadsdel av gips eller motsvarande i brandteknisk klass EI 60 / EI 90 spjällängd 355 mm med monteringsram ER3 ER3 ER3 Bild 14. Korta spjäll (355 mm ) med kalsiumsilikat monteringsram ER3 1. Ramen sitter påmonterad i spjället vid leverans. Dvs. ta bort den försiktigt före installation! 2. Håltagning i byggnadsdel skall dimensioneras enligt yttermåttet av ER3 som är (B + 78 mm) x (H + 78 mm). Förstyvningsreglar i gips vägg vid öppningens över och under kant skall installeras enligt bild 15. OBS! Spjällaxeln kan ligga horisontellt eller vertikalt. 3. Väggskivor skall infästas med skruvar (min Ø 3.5 mm) in i väggens förstyvningsreglar med max avstånd 200 mm (bild 14). 6. Kontrollera att spjället fungerar och att spjällbladet rör sig, rensa spjället från eventuellt smuts. Avtäta öppningarna med plast tills kanal har anslutits till spjället. 7. Kanalerna ansluts enligt konsultens eller kanaltillverkarens anvisningar. Spjället är alltid försett med flänsanslutning. 8. Upphängning och infästning av spjäll och ventilationskanaler skall ha en bärförmåga lägst motsvarande den genombrutna byggnadsdelens brandtekniska klass (t.ex. R 60 vid genombruten byggnadsklass EI 60). 4. Installera kalsiumsilikat ER3 med skruvar in i byggnadsdel. 5. ontera spjället in i ramen och skruva fast den med hjälp av infästning plåtar och skruvar som medlevereras med spjället. 9. Spjället kan också användas som överlufts- och slutdon med skyddsgaller, och då gäller brandteknisk klass EI 60. Avståndet mellan skyddsgaller och spjällbladet i öppet läge skall alltid vara minst 30 mm. För stora storlekar av spjäll erfordras förlängningsdel mellan spjället och skyddsgallret. Fläkt Woods FIFLO SE

12 Infästningsplåt En eller flerskiktigvägg Infästningsplåt otorsidan otorsidan Väggtjocklek W 120 mm. Väggtjocklek W 120 mm. Infästningsplåt Infästningsplåt otorsidan otorsidan Väggtjocklek W 120 mm. Väggtjocklek W 120 mm Bild 15. Installation med monteringsram ER3 10. I de fall två korta spjäll (355 mm) med ER3 monteras dikt mot varandra. Krävs håltagning i byggnadsdel minst bxh =(B+200mm) x (H+80mm). 11. El-anslutning skall utföras av en behörig el-entreprenör enligt separate ritningar och aktuellt kopplingsschema. Se bild 16. atningsspänning AC 230 V AC 24 V DC 24 V ~ T 1 2 Indikering av ändlägen S1 S2 S3 S4 S5 S6 < 5 < 80 Temperatursäkring (T) Tf1 Tf2 Tf3 LED Bild 16. Kopplingschema, ställdon Fläkt Woods FIFLO SE

13 ontering utanför byggnadsdel i brandteknisk klass EI 60 / EI 90 spjäll längd 500 mm och 400 mm Bild 17. Installation utanför byggnadsdel Bild 18. Installation direkt på byggnadsdel 1. Installera kanalen på normalt vis genom byggnadsdelen, täta kanalgenomföringen enligt typgodkänd metod (bild 17). Ovalt hål 2. Anslut spjället till kanalen med flänsanslutning (bild 17). 3. Isolera kanalen och spjällets hölje enligt bild 17 i minst samma brandklass som i byggnadsdelen. 4. Alternativt kan spjället monteras med hjälp av infästningsram direkt på byggnadsdelen bild 18 och bild 19. Bild 19. Infästningsram 5. Kontrollera att spjället fungerar och att spjällbladet rör sig, rensa spjället från eventuellt smuts. Avtäta öppningarna med plast tills kanal har anslutits till spjället. 6. Kanalerna ansluts enligt konsultens eller kanaltillverkarens anvisningar. Spjället är försett alltid med flänsanslutning. Fläkt Woods FIFLO SE

14 7. Upphängning och infästning av spjäll och ventilationskanaler skall ha en bärförmåga lägst motsvarande den genombrutna byggnadsdelens brandtekniska klass (t.ex. R 60 vid genombruten byggnadsklass EI 60). Upphängnings stödprofil (bild 21) skall installeras under mittdelen av spjällen enligt bild 18. atningsspänning AC 230 V AC 24 V DC 24 V ~ T Indikering av ändlägen 8. Spjället kan också användas som överlufts- och slut- 1 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 don med skyddsgaller, och då gäller brandteknisk klass EI 60. Avståndet mellan skyddsgaller och spjällbladet I öppet läge skall alltid vara minst 30 mm. För store storle- < 5 < 80 kar av spjäll erfordras förlängningsdel mellan spjället och skyddsgallret. Temperatursäkring (T) Tf1 Tf2 Tf3 LED 9. El-anslutning skall utföras av en behörig el-entreprenör enligt separate ritningar och aktuellt kopplingsschema. Se bild 22. Bild 22. Kopplingschema, ställdon B B H H B (H) (mm) Hål Storlekar som levereras: B eller H Bild 21. Upphängnings stödprofil Fläkt Woods FIFLO SE

15 FÖRSÄKRAN O ÖVERENSSTÄELSE Brand / Brandgasspjäll ETPS EI 0761 CPD Denna försäkran överensstämmer med de väsentliga egenskaperna i harmoniserad produkt standard EN 15650:2010 och i Byggproduktdirektiv (CPD) 89/106/EC. Denna försäkran baserar sig på EG intyg 0761 CPD CPD: 89/106/EC Brandklass Isolering EI Rökläckage EIS, ES Täthet E Standard ETPS EI gipsvägg EI 60 / EI 90 EI 60 S / EI 90 S E 60 / E 90 EN , EN ETPS EI massiv vägg EI 120 EI 120 S E 120 EN , EN ETPS EI massiv golv EI 120 EI 120 S E 120 EN , EN Nominell aktiverings omständighet/kännslighet: smältsäkringens uthållbarhet smältsäkringens utlösnings kännslighet Respons fördröjning (responstid): stängningstid Funktion säkerhet: cykelprov (öppet/stängt) Hållbarhet för respons fördröjning: smältsäkringens uthållbarhet och utlösnings kännslighet Hållbarhet för funktional säkerhet: öppet och stängt cykelprov Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Klassifisering anual smältsäkring 50 cykels Godkänd otoriserad cykels Godkänd ISO EN EN ISO EN 15650:2010 ts täthetsklass Klass B EN 1751 EG intyg Notified Body No PA TU Braunschweig Beethovenstrasse 52 D Braunschweig Germany Ort / Datum: Turku, Finland / Underteckning: Jari Hokkanen R&D manager Fläkt Woods Oy Behörig person, ansvarig av teknisk dokumentation Fläkt Woods Oy, Kalevantie 39, FI Turku, FINLAND. Tel

16 Fläkt Woods Produktförsäljning Sverige Fläkt Woods Group provides a full range of products and solutions for buildings ventilation, air treatment and industrial air movement ETPS-EI onteringsanvisning/se/fiflo /. Head offices Buildings Air Climate Fläkt Woods AB Kung Hans väg 12 SE SOLLENTUNA Sweden Tel: Fax: Industry air ovement Fläkt Woods Limited Tufnell Way Colchester, C04 5AR United Kingdom Tel: +(0) Fax: +(0) Sales Offices available World Wide - See our website for details Due to a policy continuous development and improvement the right is reserved to supply products which may differ from those illustrated and described in this publication. Certified dimensions will be supplied on request on receipt of order. Offices and Agents in Sweden Agent in Sweden Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Karlstad Uppsala Västerås Sollentuna Örebro Norrköping Jönköping Göteborg Växjö Kalmar Helsingborg almö

ETPS-EI Brand / Brandgasspjäll EI 60 S / EI 120 S Monterings-, drift- och underhållsanvisning

ETPS-EI Brand / Brandgasspjäll EI 60 S / EI 120 S Monterings-, drift- och underhållsanvisning ETPS-EI Brand / Brandgasspjäll EI 60 S / EI 120 S onterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013 Innehåll Drift och underhåll... 3 ontering i massiv byggnadsdel (vägg eller bjälklag) av betong, lättbetong

Läs mer

Brand-/Brandgasspjäll ETPR-EI och ETPR-120-EI, Klass EI Monterings-, drift- och underhållsanvisning

Brand-/Brandgasspjäll ETPR-EI och ETPR-120-EI, Klass EI Monterings-, drift- och underhållsanvisning Brand-/Brandgasspjäll ETPR-EI och ETPR-120-EI, Klass EI Monterings-, drift- och underhållsanvisning 4/2008 Fläkt Woods FIFLO SE 2008.04 2 Innehåll Drift och underhåll ETPR-EI och ETPR-120-EI, Klass EI...

Läs mer

Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013

Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013 Brand-/Brandgasspjäll ETPR-EI-1 och ETPR-EI-2 Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013 ETPR-EI-1 ETPR-EI-2 Fläkt Woods FIFLO SE 2013.07 2 Innehåll Drift och underhåll ETPR-EI-1 och ETPR-EI-2,

Läs mer

Brandgasspjäll ETPR-E-1. Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013

Brandgasspjäll ETPR-E-1. Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013 Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013 Innehåll Drift och underhåll...3 Montering...4 Speciala instruktioner som behövs vid genombrott av byggnadsdel i brandteknisk klass EI - isolering...6

Läs mer

Brand-/Brandgasspjäll ETCE

Brand-/Brandgasspjäll ETCE Brand-/Brandgasspjäll ETCE Brand-/Brandgasspjället Veloduct ETCE har testats enligt teststandarden EN 1366-2 och CE-märkning har gjorts enligt produktstandarden EN 15650:2010. ETCE uppfyller brandklass

Läs mer

FFR Utgått 2006 ersatt av ETPS-EI. FFR Brand/Brandgasspjäll Klass EI

FFR Utgått 2006 ersatt av ETPS-EI. FFR Brand/Brandgasspjäll Klass EI KATALOG Produktbeskrivning FFR är ett rektangulärt brand/brandgasspjäll försett med fabriksmonterat elektriskt ställdon med fjäderåtergång och ändlägeskontakter. FFR s hölje har en sandwich-konstruktion

Läs mer

Montageanvisningar Drift- och Underhåll

Montageanvisningar Drift- och Underhåll O N T E R I N G S A N V I S N I N G ontageanvisningar Drift- och Underhåll O N T E R I N G S A N V I S N I N G Byggnadsdel (vägg eller bjälklag) i brandteknisk klass EI 30 - EI 120 Ritn.nr. 31654-A, dat.

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll ETCE

Brand-/brandgasspjäll ETCE Brand-/brandgasspjäll ETCE Brand-/brandgasspjället Veloduct ETCE har testats enligt teststandarden EN 1366-2 och CE märkning har gjorts enligt produktstandarden EN 15650:2010. ETCE uppfyller brandklass

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll ETCE

Brand-/brandgasspjäll ETCE Brand-/brandgasspjäll ETCE Brand-/brandgasspjället Veloduct ETCE har testats enligt teststandarden EN 1366-2 och CE märkning har gjorts enligt produktstandarden EN 15650:2010. ETCE uppfyller brandklass

Läs mer

Brandgasspjäll ETPR-E-1

Brandgasspjäll ETPR-E-1 Brandgasspjäll ETPR-E-1 ETPR-E-1 är ett CE märkt brandgasspjäll. Spjället har också svenskt P-märket från SP/SITAC. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgas spridning (BBR

Läs mer

ETPS-E Brandgasspjäll

ETPS-E Brandgasspjäll 2 ETPS-E Brandgasspjäll ETPS-E är ett typgodkänt brandgasspjäll testat enligt EN 1366-2. ETPS-E uppfyller brandklass E 60 vid montering i horisontel kanal och E 120 vid montering i vertikal kanal enligt

Läs mer

Monteringsanvisning Drift & Underhåll

Monteringsanvisning Drift & Underhåll Brand-/Brandgasspjäll BSKC60 M Drift & Underhåll www.sp.se BORÅS Tel 033-23 67 80 STOCKHOLM Tel 08-54 55 12 70 1 M Brand-/Brandgasspjäll BSKC60 Byggnadsdel (vägg eller bjälklag) i brandteknisk klass EI60.

Läs mer

ETPR-E-1 Brandgasspjäll

ETPR-E-1 Brandgasspjäll 0 ETPR-E-1 Brandgasspjäll ETPR-E-1 är ett typgodkänt brandgasspjäll. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgas spridning (BBR 5:653) mellan brandceller. Vid genombrott av byggnadsdelar

Läs mer

Brand-/Brandgasspjäll BSK60. Monteringsanvisning M BSK60. Monteringsanvisning. www.sp.se. BORÅS Tel 033-23 67 80 STOCKHOLM Tel 08-54 55 12 70

Brand-/Brandgasspjäll BSK60. Monteringsanvisning M BSK60. Monteringsanvisning. www.sp.se. BORÅS Tel 033-23 67 80 STOCKHOLM Tel 08-54 55 12 70 BSK60 www.sp.se BORÅS Tel 033-23 67 80 STOCKHOL Tel 08-54 55 12 70 1 Brand-/Brandgasspjäll BSK60 Byggnadsdel (vägg eller bjälklag) i brandteknisk klass EI 30 - EI 60 P-godkännande nr. 0178/05 - Ritningsnr.

Läs mer

RABR / RABRR. Monteringsanvisning Drift & Underhåll. Monteringsanvisning M. Brandgasspjäll RABR 2015-01-21

RABR / RABRR. Monteringsanvisning Drift & Underhåll. Monteringsanvisning M. Brandgasspjäll RABR 2015-01-21 Brandgasspjäll RABR 0-0- RABR / RABRR Drift & Underhåll BORÅS Tel 0-67 80 STOCKHOL Tel 08-4 70 Brandgasspjäll RABR ontageanvisning av RABR tillsammans med väggenomföring RBVG Byggnadsdel (vägg eller bjälklag)

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBG

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBG Brand-/brandgasspjäll - Beskrivning Brand-/brandgasspjäll - är ett typgodkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället

Läs mer

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Snabbfakta är ett brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via ventilationssystemet.

Läs mer

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning ABC-Protect 60 Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02 Monteringsanvisning Användning/Utförande... sid 1 Innan montering... sid 2 Funktionskontroll... sid 3 Kanalmontage (ABC-Protect

Läs mer

Brand/brandgasspjäll EKO-SRB1

Brand/brandgasspjäll EKO-SRB1 Brand/brandgasspjäll EKO-SRB1 Monterings-, drift- och underhållsanvisning 2016-07 Monterings-, drift och underhållsanvisning EKO-SRB1 Innehåll Produkthantering...3 Allmänt montering...4 Monteringstillbehör...5

Läs mer

Brand/brandgasspjäll EKO-SRBG1

Brand/brandgasspjäll EKO-SRBG1 Brand/brandgasspjäll EKO-SRBG1 Monterings-, drift- och underhållsanvisning 2016-11 Monterings-, drift och underhållsanvisning EKO-SRBG1 Innehåll Produkthantering...3 Allmänt montering...4 Monteringstillbehör...5

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-SRB1

Brandgasspjäll EKO-SRB1 Brandgasspjäll EKO-SRB1 Beskrivning Brandgasspjäll EKO-SRB1 är ett P- och CE godkänt spjäll i klass E60 avsett att förhindra brandgasspridning i vetilationskanalens genombrott av brandklassad vägg/bjälklag.

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBG2

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBG2 Brand-/brandgasspjäll EKO-JBG2 Beskrivning Brand-/brandgasspjäll EKO-JBG2 är ett P- och CE godkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar.

Läs mer

Brand-/Brandgasspjäll BSK 4

Brand-/Brandgasspjäll BSK 4 Användning Typgodkänt brand- och brandgasspjäll för sektionering i ventilationsanläggningar eller som skydd mot spridning av brand och brandgas via överluft. BSK 4 motsvarar den genombrutna brandcellsavskiljande

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD

Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD EKO-SRB EKO-SRBD Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD Beskrivning Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD är ett typgodkänt spjäll i klass E 60 avsett att förhindra brandgasspridning i ventilationskanalens genombrott av brandklassad

Läs mer

Monteringsanvisning Drift & Underhåll

Monteringsanvisning Drift & Underhåll Brandgasspjäll M Drift & Underhåll RABC/RABCR/RABC-VAV RABR/RABRR RABD Allmänt Brand gassp jäl let an sluts till Över vak ningssys tem MRB. Upphängningsanordningar för spjäll och kanaler skall motsvara

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBL

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBL Brand-/brandgasspjäll - Beskrivning Brand-/brandgasspjäll - är ett typgodkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället

Läs mer

EDS - Rökevakueringsspjäll av jalusityp för rektangulära och cirkulära kanaler EDS

EDS - Rökevakueringsspjäll av jalusityp för rektangulära och cirkulära kanaler EDS EDS Rökevakueringsspjäll av jalusityp för rektangulära och cirkulära kanaler Konstruktion enligt EN 1366-2 certifierat FDSbrandspjäll (ES 60, E90w). Installation i brandcellsavskiljande betongväggar, murade

Läs mer

Bevent Rasch BSK6. - Brand - www.bevent-rasch.se 2015-10-27

Bevent Rasch BSK6. - Brand - www.bevent-rasch.se 2015-10-27 Bevent Rasch - Brand - BSK6 2015-10-27 www.sp.se Rektangulärt Brandklass EI60 / EI60S Storlekar från 200 x 200 mm till 800 x 800 mm Påmonterat säkerhetsställdon 24V eller 230V Låg vikt Enkelt montage CE-märkt

Läs mer

CU-LT-1S Brandspjäll. Storlek 200 x 100 till 800 x 600 Enkelt montage Kräver ingen efterlagning STÄLLDON PRODUKTEN MATERIAL HAGAB DATABLAD

CU-LT-1S Brandspjäll. Storlek 200 x 100 till 800 x 600 Enkelt montage Kräver ingen efterlagning STÄLLDON PRODUKTEN MATERIAL HAGAB DATABLAD är ett enbladigt isolerat rektangulärt kanalanslutet brandspjäll. Spjällhus i förzinkad stålplåt och spjällblad i eldfast material samt elektroniskt ställdon med fjäderåtgång, ändlägeskontakter och termisk

Läs mer

Brand/brandgasspjäll EKO-SRB1

Brand/brandgasspjäll EKO-SRB1 Brand/brandgasspjäll EKO-SRB1 Monterings-, drift- och underhållsanvisning 2014-04 Monterings-, drift och underhållsanvisning EKO-SRB1 Innehåll Produkthantering...3 Allmänt montering...4 Monteringstillbehör...5

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG Brand-/brandgasspjäll - Beskrivning Brand-/brandgasspjäll - är ett typgodkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället

Läs mer

BRANDSPJÄLL UTFÖRANDE. www.abcvent.se PRODUKTER BRAND

BRANDSPJÄLL UTFÖRANDE. www.abcvent.se PRODUKTER BRAND För att förhindra att brand och rök sprids i ventilationssystemet i en byggnad används brand/brandgasspjäll för att spärra av individuella brandceller om brand skulle bryta ut. Brandspjällets blad är öppna

Läs mer

FDS - Brandspjäll av jalusityp för rektangulära och cirkulära kanaler. Halton FDS. Brandspjäll av jalusityp för rektangulära och cirkulära kanaler

FDS - Brandspjäll av jalusityp för rektangulära och cirkulära kanaler. Halton FDS. Brandspjäll av jalusityp för rektangulära och cirkulära kanaler Halton FDS Brandspjäll av jalusityp för rektangulära och cirkulära kanaler Konstruktion enligt EN -2 och EN 50-. Brandklass ES 0 och E 90. Kan användas som ES 0-spjäll med extra kanalisolering (enligt

Läs mer

Installationspaket B-box Bruksanvisning för installation, drift och skötsel

Installationspaket B-box Bruksanvisning för installation, drift och skötsel Installationspaket B-box Bruksanvisning för installation, drift och skötsel Installationspaket B-box Generell beskrivning Den automatiska fläktregleringen, FHC-1, reglerar varvtalet på en enfasfläkt i

Läs mer

FDC - Brand / Brandgasspjäll för cirkulära kanaler. Halton FDC. Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler

FDC - Brand / Brandgasspjäll för cirkulära kanaler. Halton FDC. Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler Halton FDC Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler Typgodkänt av SITAC och uppfyller kraven i normerna EN 1366-2 och EN 13501-3. Konstruerad för installation i brandcellsavskiljande betongväggar och

Läs mer

Brand-/Brandgasspjäll BSKC 1

Brand-/Brandgasspjäll BSKC 1 Användning Typgodkänt brand- och brandgasspjäll för sektionering i ventilationsanläggningar eller som skydd mot spridning av brand och brandgas via överluft. Spjället med tillhörande integrerade montagedetaljer

Läs mer

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll SE Anvisningar för installation samt drift och skötsel 1 Introduktion Anvisningarna

Läs mer

SC+ Brandbackspjäll PATENT PENDING

SC+ Brandbackspjäll PATENT PENDING PATENT PENDING SC+ Rf-Technologies nv - Lange Ambachtstraat - 9860 Oosterzele - Belgium - Tel +32 9 362 31 71 - Fax +32 9 362 33 07 - www.rft.be - info@rft.be Innehåll Produktbeskrivning... 2 Brandklasser

Läs mer

Ytterväggsgaller RIS. Ytterväggsgaller med robust design för intag och avluft RIS RISJ RISD

Ytterväggsgaller RIS. Ytterväggsgaller med robust design för intag och avluft RIS RISJ RISD Ytterväggsgaller RIS Ytterväggsgaller med robust design för intag och avluft RIS RISJ RISD 29.01.2013 Konstruktion, mått, material och ytbehandling Konstruktion RIS ytterväggsgaller består av galler, monteringsram

Läs mer

FDR - Brand/brandgasspjäll för rektangulära och cirkulära kanaler. Halton FDR. Brand/brandgasspjäll för rektangulära och cirkulära kanaler

FDR - Brand/brandgasspjäll för rektangulära och cirkulära kanaler. Halton FDR. Brand/brandgasspjäll för rektangulära och cirkulära kanaler Halton FDR Brand/brandgasspjäll för rektangulära och cirkulära kanaler Typgodkänt av SITAC och uppfyller kraven i normerna EN 1366-2 och EN 13501-3. Konstruerad för installation i brandcellsavskiljande

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG2

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG2 Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG2 Beskrivning Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG2 är ett P- och CE godkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar.

Läs mer

IGNIS E60. Cirkulära brandgasspjäll, brandklass E60. Snabbfakta IGNIS E60

IGNIS E60. Cirkulära brandgasspjäll, brandklass E60. Snabbfakta IGNIS E60 Cirkulära brandgasspjäll, brandklass E60 Allmänt IGNIS-C-E60 är ett typgodkänt brandgasspjäll, brandklass E60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brandgas via ventilationssystemet.

Läs mer

Brand-/Brandgasspjäll BSKC60K

Brand-/Brandgasspjäll BSKC60K 12-0273 / Sept. 2012 www.sp.se BSKC60K BSKC60K har samma unika konstruktion och prestanda som BSKC60 men med kort stos på båda sidor vilket underlättar installationen vid trånga utrymmen t.ex. schakt m.m.

Läs mer

Brand-/Brandgasspjäll BSKC1

Brand-/Brandgasspjäll BSKC1 Användning Typgodkänt brand- och brandgasspjäll för sektionering i ventilationsanläggningar eller som skydd mot spridning av brand och brandgas via överluft. Spjället med tillhörande integrerade montagedetaljer

Läs mer

FDI - Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler. Halton FDI. Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler

FDI - Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler. Halton FDI. Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler Halton FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler Typgodkänd och uppfyller kraven i normerna EN 1366-2 och EN 13501-3. Brandklass EI 60 (ve,ho,io) S, och i betongbjälklag även E 90 (ho,io) S

Läs mer

IGNIS CR2 & CU2. Rektangulära och cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI120/EI60

IGNIS CR2 & CU2. Rektangulära och cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI120/EI60 Rektangulära och cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI120/EI60 IGNIS CR2 & CU2 Snabbfakta IGNIS är ett brand-/brandgasspjäll, brandklass EI120, med rektangulär eller cirkulär anslutning. Används

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-JB

Brandgasspjäll EKO-JB Brandgasspjäll EKO-JB Beskrivning Brandgasspjäll EKO-JB är ett typgodkänt spjäll i klass E 60 avsett att förhindra brandgasspridning i ventilationskanalens genombrott av brandklassad vägg/bjälklag. Spjället

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-SRB1

Brandgasspjäll EKO-SRB1 Brandgasspjäll EKO-SRB1 Beskrivning Brandgasspjäll EKO-SRB1 är ett P- och CE godkänt spjäll i klass E60 avsett att förhindra brandgasspridning i vetilationskanalens genombrott av brandklassad vägg/bjälklag.

Läs mer

FDE - Brandgasspjäll för cirkulära kanaler. Halton FDE. Brandgasspjäll för cirkulära kanaler

FDE - Brandgasspjäll för cirkulära kanaler. Halton FDE. Brandgasspjäll för cirkulära kanaler Halton FDE Brandgasspjäll för cirkulära kanaler 20/FDE/1500/00/SWE Typgodkänd och uppfyller kraven i normerna EN 1-2 och EN 1501- Installation i brandavskiljande betongväggar eller murade väggar och tak

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll

Brand-/brandgasspjäll 4/.4/SE/1 Brnd-/brndgsspjäll TNR-SE Typgodkänt v SITAC, typgodkännnde nr 002/07 TROX Sverige AB Telefon: +4 (0) 594 114 70 Fx: +4 (0) 594 114 71 Johnneslundsvägen 3 e-mil info@trox.se SE-194 1 Upplnds

Läs mer

IGNIS EI60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60. Snabbfakta IGNIS EI60

IGNIS EI60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60. Snabbfakta IGNIS EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Allmänt är ett typgodkänt brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via

Läs mer

Rökkontrollspjäll ESAS

Rökkontrollspjäll ESAS Rökkontrollspjäll ESAS Det rektangulära rökkontrollspjället ESAS är speciellt konstruerat för att användas i enskilda brandceller som ett avstängningsspjäll eller som ett öppningsbart spjäll för rökgasevakuering.

Läs mer

FIRE Block TM. Självverkande brandskydd som förhindrar brand- och brandgasspridning. Swegon Home Solutions. www.swegon.

FIRE Block TM. Självverkande brandskydd som förhindrar brand- och brandgasspridning. Swegon Home Solutions. www.swegon. Swegon Home Solutions FIRE lock TM SNFKT E-märkning enligt SS EN 15650 randteknisk klass minst EI 60 (ho i o) S Självverkande mekanisk lösning Innehåller brandspjäll, backströmningsskydd och isolerkassett

Läs mer

IRBB Inertgasspjäll. Typgodkänd PRODUKTEN MATERIAL YTBEHANDLING HAGAB DATABLAD

IRBB Inertgasspjäll. Typgodkänd PRODUKTEN MATERIAL YTBEHANDLING HAGAB DATABLAD GB DTBLD Rektangulärt spjäll för skydd mot spridning av brand- och brandgas för placering i byggnadsdel brandteknisk klass EI 120 eller EI 60. Kompletterande brandisolering fordras enbart om spjället monteras

Läs mer

Brand-/Brandgasspjäll BSK60

Brand-/Brandgasspjäll BSK60 Användning Typgodkänt brand- och brandgasspjäll för sektionering i ventilationsanläggningar eller som skydd mot spridning av brand och brandgas via överluft. BSK60 motsvarar den genombrutna brandcellsavskiljande

Läs mer

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler Version: 31.01.2012 Typgodkänd och uppfyller kraven i normerna EN 1366-2 och EN 13501-3. Brandklass EI 60 (ve,ho,io) S, och i betongbjälklag även E 90

Läs mer

Backströmningsskydd EKO-BSV

Backströmningsskydd EKO-BSV Backströmningsskydd EKO-BSV Monterings-, drift- och underhållsanvisning 2014-10 Monterings-, drift och underhållsanvisning EKO-BSV Innehåll Produkthantering...3 Allmänt montering...4 Monteringsanvisning...5

Läs mer

Brandgasspjäll - reglerande

Brandgasspjäll - reglerande E -077 / Sept. 0 RABCR RABRR www.sp.se Två spjäll och ställdon i ett! Bevent Rasch har utvecklat ett brandgasspjäll P-märkt E med reglerande ställdon. Det innebär att man kan reglera luftflödet 0-00% med

Läs mer

Smoke Master JMHT HATCH Montering, drift och skötsel. November 2011

Smoke Master JMHT HATCH Montering, drift och skötsel. November 2011 Montering, drift och skötsel November 2011 Innehåll Innehållsförteckning...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Systemöversikt...3 Montering...4 Elanskutningar...5 Skötsel och underhåll...6 Skötsel av fläkt - lagerunderhåll...7

Läs mer

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21.

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21. Carl Johan Herbst Brandingenjör LTH/Civilingenjör riskhantering ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Tel: 010-505 38 89 carljohan.herbst@afconsult.com Internkontroll: Tobias Karlsson Brandingenjör LTU Brandskyddsbeskrivning

Läs mer

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar 1. 1A. 2A. 3. 3A. BRANDTEKNISK KLASS EI30 - EI90 1. Genomföring i gipsvägg med genomgående isolering., tjocklek 2x30 mm 1A. Genomföring i gipsvägg med bruten

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL Styr- och övervakningsenhet INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL 2011-05-25 info@hagabindustri.se Install 130626 Styr- och övervakningsenhet INKOPPLING AV SPJÄLL ellan spjäll och används 4-ledare

Läs mer

Värme-,kyl- och återvinningsbatteri QLC(G,F,B,H) Bruksanvisning för installation, drift och skötsel av luftvärmare

Värme-,kyl- och återvinningsbatteri QLC(G,F,B,H) Bruksanvisning för installation, drift och skötsel av luftvärmare Bruksanvisning för installation, drift och skötsel av luftvärmare Beskrivning Säkerhetsföreskrifter och varningar Allmänt Batteriet är uppbyggt av kopparrör och aluminiumlameller. Den profilerade lamellen

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL 021/12 GILTIG FRÅN: BRANDSPÄLL FDMB

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL 021/12 GILTIG FRÅN: BRANDSPÄLL FDMB INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL 0/ GILTIG FRÅN: --0 BRANDSPÄLL FDMB Innehåll Allmän information... Monteringsanvisning... Installationsöppningar... Flänsar... 5 Spjällbladets överlappning... 5 Installationsöversikt...

Läs mer

Kylenhet Cooler. We Bring Air to Life

Kylenhet Cooler. We Bring Air to Life We Bring Air to Life Fläkt Woods Group kan erbjuda ett komplett sortiment av produkter och lösningar för ventilation, luftbehandling och industriell luftteknik Kylenhet Cooler Försäljningskontor Luleå

Läs mer

Bevent Rasch RABC. - Brand -

Bevent Rasch RABC. - Brand - Bevent Rasch - Brand - RABC www.sp.se Cirkulärt brandgasspjäll RABC Brandklass E Storlekar från 00 mm till mm Påmonterat säkerhetsställdon 4V eller 0V Strömlöst stängt Varmförzinkat alt. rostfritt utförande.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta FR Akryl

MONTERINGSANVISNING Protecta FR Akryl MONTERINGSANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Allmän produktbeskrivning Typisk detaljritning Protecta FR Akryl är framtagen för att förhindra spridning av brand, gas och rök genom öppningar och

Läs mer

CU2/B. CU2 Batteri rektangulärt brandspjäll C31-B 09/2011

CU2/B. CU2 Batteri rektangulärt brandspjäll C31-B 09/2011 NF-Clapets coupe-feu et Volets de désenfumage D.A.. NF 64 www.marque-nf.com CU/B rektangulärt brandspjäll Rf-Technologies nv - Lange Ambachtstraat 40-9860 Oosterzele - België - Tel +3 9 36 31 71 - Fax

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

FS-Universal. Brandtätningssystem. Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 7214/85

FS-Universal. Brandtätningssystem. Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 7214/85 Brandtätningssystem 7214/85 Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 71 Ser du skillnaden? Våra brandtätningar har vi konstruerat och testat fram för att erbjuda dig det enklaste och mest effektiva

Läs mer

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2 1 2 4 4 (med Irisspjäll) Plan förhindrar brandgasspridning via tilluftssystemet i FT(X)-system med fläktar i drift. Lämplig för bostäder, hotell och äldreboende. Typgodkänd, P-märkt. BACKSTRÖMNINGSSKYDD

Läs mer

Detaljritning. Allmän produktbeskrivning. Brandklassning - Tabell

Detaljritning. Allmän produktbeskrivning. Brandklassning - Tabell Allmän produktbeskrivning Detaljritning Casco FireBoard är utformad för att behålla brandmotstånden i brandklassade väggar och plan när dessa bryts av en eller flera tekniska genomföringar. Brandskivans

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense Rada duschhuvud Rada Sense Dusch sensor Rada Sense Dusch-dusch sensor INNEHÅLL Monteringsanvisning... 2 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Transformator... 4 5.

Läs mer

Bevent Rasch RABR. - Brand

Bevent Rasch RABR. - Brand Bevent Rasch - Brand - RABR 2015-11-25 www.sp.se Rektangulärt brandgasspjäll RABR Brandklass E60S / E90S / E120S Storlekar från 200 x 200 mm till 1500 x 1500 mm Påmonterat säkerhetsställdon 24V eller 230V

Läs mer

FireVent. System för avskiljning av brand och brandgas Individuell indikering av spjäll och detektorer Fläkt Woods

FireVent. System för avskiljning av brand och brandgas Individuell indikering av spjäll och detektorer Fläkt Woods FireVent System för avskiljning av brand och brandgas Individuell indikering av spjäll och detektorer Fläkt Woods FireVent Brand/Brandgasspjäll och Brandgasspjäll med övervakningssystem FICO. Typgodkända

Läs mer

Bruksanvisning. EX-klassade jalusi- och vridspjäll. Bruksanvisning. EX-klassade jalusi- och vridspjäll

Bruksanvisning. EX-klassade jalusi- och vridspjäll. Bruksanvisning. EX-klassade jalusi- och vridspjäll 1 en avser följande spjäll: EXJB EXJC EXTB EXTC EXTD 1. Allmänt & Märkning Spjällen används till reglering, injustering eller avstängning av luft- eller gasflöde i ventilationskanal primärt i industriella

Läs mer

SEHA Styr- och övervakningsenhet

SEHA Styr- och övervakningsenhet 1. INKOPLLIN AV TÄLLDON (BRANDPJÄLL PJ1 PJ8, TRYCKAVLATNINPJÄLL PJ9) BYLAR FR VALBARA INTÄLLNINAR KABELTYP en kan anslutas med t.ex. EKKX 1x4x0.5 om avståndet mellan ställdon och övervakningsenhet understiger

Läs mer

TBT FIRESTOP 50 MONTERINGSANVISNING

TBT FIRESTOP 50 MONTERINGSANVISNING INSTALLATION 1. Vid brandtätning av håldäckselement utförs brandtätningen i underkant av planet om det är risk för brandspridning via kanalerna. Då stoppas först stenull in i kanalerna med djup lika stort

Läs mer

FR PIPE WRAP MONTAGEANVISNING ALLMÄN PRODUKTBESKRIVNING BRANDKLASSIFICERING - TABELL INSTALLATION TESTSTANDARDER. Version: 1.

FR PIPE WRAP MONTAGEANVISNING ALLMÄN PRODUKTBESKRIVNING BRANDKLASSIFICERING - TABELL INSTALLATION TESTSTANDARDER.  Version: 1. PIPE WRAP ALLMÄN PRODUKTBESKRIVNING GRAFT Rörstrypare är konstruerad för att upprätthålla brandmotståndet i brandskiljande väggar och bjälklag när dessa bryts av plast- eller metallrör med brännbar isolering.

Läs mer

FDV -Fire Valve. Halton FDV. Brandventil

FDV -Fire Valve. Halton FDV. Brandventil Halton FDV Brandventil Kombinerad frånluftsventil och brandspjäll för cirkulära kanaler Typgodkänd och uppfyller kraven i normerna EN 1366-2 och EN 13501-3 Brandklass ES120/EIS15 vid installation på lättbetongsväggar/murade

Läs mer

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage Tekniskt datablad Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Hilti Brandskyddsbandage CFS-B European Technical Approval ETA N o 10 / 0212 Utgåva 09 / 2010 Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Utgåva 09/2010 sida 1 Brandskyddsbandage

Läs mer

KONSTRUKTIONER BRANDTÄTNINGAR. FIRE-BOND 2K Sealing Foam GENOMFÖRINGAR

KONSTRUKTIONER BRANDTÄTNINGAR. FIRE-BOND 2K Sealing Foam GENOMFÖRINGAR GENOMFÖRINGAR Ventilationsgenomföringar Håltagningen i den solida byggnadsdelen ska vara ventilationskanalens diameter +max 50 mm. Applicera brandfogskummet i utrymmet mellan kanalen och byggnadsdelen.

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För Nullifire FS701 Akryl. 1. Allmänt. 2. Stål- och kopparrör oisolerade. 3. Stål- och kopparrör isolerade. 4. Kablar- kabelstegar och kabelrännor. 5. Fogning i väggar 120. 6. Fogning

Läs mer

Skyddsföreskrifter( Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Skyddsföreskrifter( Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas. 3 november 2009 Boverket!"##$%&'()*+,+ Brandskyddsmålade stenullsskivor -./0123!45(565!723851!" Brandklassade brandskyddsskivor!" Lätta att skära till!" Swedcert typgodkännande 0625!" Testad enligt EN

Läs mer

Installation rökdetektor ELQZ

Installation rökdetektor ELQZ Installation rökdetektor ELQZ-2-428-2 Allmänt Rökdetektor ELQZ-2-428-2 används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler. Den består av en joniserande detektor monterad i ett adaptersystem där både rör

Läs mer

SDS - Brandgasspjäll av jalusityp för rektangulära och cirkulära kanaler SDS. Brandgasspjäll av jalusityp för rektangulära och cirkulära kanaler

SDS - Brandgasspjäll av jalusityp för rektangulära och cirkulära kanaler SDS. Brandgasspjäll av jalusityp för rektangulära och cirkulära kanaler SDS Brandgasspjäll av jalusityp för rektangulära och cirkulära kanaler Konstruktion enligt EN 1366-2 certifierat FDSbrandspjäll (ES 60, E90w). Installation i brandcellsavskiljande betongväggar, murade

Läs mer

ACJB Luftvärmeaggregat» Tekniska Data

ACJB Luftvärmeaggregat» Tekniska Data Air Comfort Air Treatment Housing ventilation ACJB Luftvärmeaggregat» Tekniska Data 2 Luftvärmeaggregat ACJB Tekniska data Luftvärmeaggregat ACJB Luftvärmeaggregat ACJB är ett ersättningsaggregat till

Läs mer

Halton FDT Brand/brandgasspjäll för rektangulära och cirkulära kanaler

Halton FDT Brand/brandgasspjäll för rektangulära och cirkulära kanaler Halton FDT Brand/brandgasspjäll för rektangulära och cirkulära kanaler CE klassade enligt standard EN15650:2010 Brandmotståndsklass EI 60 (ve,ho,io) S Godkänd för installation i rumsavskiljande väggar

Läs mer

Luftvärmare ATD Luleå Skellefteå Umeå Uppsala Västerås Sollentuna Karlstad Örebro Norrköping Jönköping Växjö Kalmar Göteborg Halmstad

Luftvärmare ATD Luleå Skellefteå Umeå Uppsala Västerås Sollentuna Karlstad Örebro Norrköping Jönköping Växjö Kalmar Göteborg Halmstad ATD Effekttabell, vattenvärmare Översiktsdiagram för snabbval Effekt 1,59 m3/s Ljudnivå db(a) Varvtal rpm Storlek-66-1 65 kw 51 kw 1,11m 3 /s 60 52 908 630 44 kw 0,9 m 3 /s 45 515 1,3 m 3 /s Storlek-55-1

Läs mer

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren VÄLKOMNA! Tomas Fagergren 1 Historik 2 Installationsbrandskydd - 2008 3 Ventilation och brandgaskontroll - 2012 4 Temadag - ventilationsbrandskydd 5 5 BBR 19 5:5332 Imkanaler Imkanaler med tillhörande

Läs mer

Alla enheter är utrustade med G2 filter och filterbytesindikator.

Alla enheter är utrustade med G2 filter och filterbytesindikator. Teknisk beskrivning ELEKTRISKA KOPPLINGAR: Spänning: Spänning på styrning (fläkt typ FK) Skyddsklass: Typ av skydd: För användning i våtutrymmen 230 V AC 50 Hz 12 V DC II IP X5 Fotnot: 1) Silvento typ

Läs mer

Säkerhetsmotor - reglerande

Säkerhetsmotor - reglerande Säkerhets - reglerande BLF24-SR Kontinuerlig säkerhets för reglerande brand/brandgasspjäll i ventilationsinstallationer Vridmoment 4 Nm Matningsspänning AC/DC 24 V Styrsignal DC 0...10 V Mätspänning DC

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BEVEGOLINE BRANDFOG AKRYL

MONTERINGSANVISNING BEVEGOLINE BRANDFOG AKRYL B A N D S Ä K E T B A N D S Ä K E T B A N D S Ä K E T B A N D S Ä K E T MONTEINGSANVISNING BEVEGOLINE BANDFOG AKYL Allmän produktbeskrivning Brandfog Akryl är framtagen för att förhindra spridning av brand,

Läs mer

Bevent Rasch Snabbvalskatalog & Prislista

Bevent Rasch Snabbvalskatalog & Prislista Bevent Rasch Snabbvalskatalog & Prislista 2015-01-01 www.bevent-rasch.se Brandprodukter Brand-/Brandgasspjäll BSKC6 (EI60) www.sp.se Cirkulärt Brand-/Brandgasspjäll. Brandklass EI60 / EI60S. Utrustat med

Läs mer

Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120.

Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120. 2004-03 Sid 1 (6) Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120. För att kunna montera genomföringar krävs det ett

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Brandhämmande Akryl

MONTERINGSANVISNING Brandhämmande Akryl MONTERINGSANVISNING Brandhäande Akryl 1 (6) 2012 09 20 Generell produktbeskrivning Brandhäande Akryl är konstruerad för att förhindra spridning av brand, gas och rök genom öppningar och tekniska genomförningar

Läs mer

Regler- och avstängningsspjäll SPBJ och SPCJ

Regler- och avstängningsspjäll SPBJ och SPCJ Regler- och avstängningsspjäll SPBJ och SPCJ Jalusispjället används i luftbehandlingssystem som regler- och avstängningsspjäll. Jalusispjällen ansluts till rektangulära kanaler med gejd- eller flänsanslutning

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Pocketguide för S-ning

lindab vi förenklar byggandet Pocketguide för S-ning lindab vi förenklar byggandet Pocketguide för S-ning Produkter Ventilation Produktområdet ventilation består av ett komplett sortiment av till-, och frånluftsprodukter från aggregatet och ut till rummet.

Läs mer

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A)

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A) INFÄSTNINGSGUIDE INFÄSTNINGSGUIDE Infästningsguiden är framtagen för att vara en enkel vägledning och ett stöd vid val av infästningar till olika typer av byggnadsmaterial. Tänkvärt är dock att vissa material

Läs mer