Kultur- och fritidsresa till Malmö /9 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsresa till Malmö 31-8 3/9 2010"

Transkript

1 Kultur- och fritidsresa till Malmö / Turning Torso och Västra Hamnen Turning Torso är Sveriges högsta hus och ligger i stadsdelen Västra hamnen i Malmö. Utbyggnadsområdet har utsetts som nationellt exempel på hållbar stadsbyggnad. Syftet var att skapa en blandad stad som är ekologisk, ekonomisk samt socialt och urbant hållbar. Kockums har under 1900-talet haft sin verksamhet i hamnområdet och var världens 9:e största varv. Ett landmärke och kännetecken var den 135 meter höga varvskranen. År 2002 såldes kranen till Hyundai Heavy i Korea där man kallade kranen för Tears of Malmoe eftersom malmöborna sörjde att en epok gick i graven. Tre år senare hade de fått ett nytt landmärke i hamnområdet när det 190 meter höga Turning Torso stod klart. Startskottet för den nya stadsdelen Västra hamnen var Bomässan BO01. Många olika arkitekter var med och skapade en mångfald av arkitektur i området. Det finns en välbesökt strandpromenad och en hamn för fritidsbåtar. Den 14 februari 2001 togs det första spadtaget för bygget av Turning Torso som var klart för inflyttning i november arbetade personer på Kockums. Idag arbetar inom området och personer bor där. När stadsdelen är helt utbyggd räknar man med att det ska finnas boende, som har sin arbetsplats där och att Malmö Högskola ska ta emot studenter och anställda. Turning Torso ägs av HSB och vi fick lyssna på ett föredrag av förvaltaren Jan Andersson som har arbetat fem år i byggnaden. Visionen att låta skapa huset kom från skulpturen Twisting Torso av den spanska arkitekten Santiago Calatrava. 1

2 Skulpturen består av sju marmorkuber staplade på varandra och föreställer en människa som vrider sig. Calatrava kontaktades och han fick uppdraget att rita ett bostadshus utifrån idén med en vridande huskropp av kuber. Santiago Calatravas arkitekturarbeten inspireras av djurs och människors former. Hela byggprojektet kostade 1,6 miljarder att genomföra. Huset innehåller 54 våningar varav de två översta är konferensytor och de två nedersta våningarna rymmer kontor. Varje våningsplan består i princip av en kvadratisk del kring kärnan, samt en triangulär del som delvis bärs upp av ett utvändigt stålbärverk. Hela konstruktionen vrider sig 90 grader på sin väg upp. Lägenheterna var ursprungligen planerade att bli bostadsrätter med insatser mellan två och nio miljoner kronor beroende på lägenhetsstorlek. En trea skulle kosta cirka fyra till fem miljoner kronor med en månadsavgift på ungefär kronor. I juni 2004 beslöt HSB dock att låta lägenheterna bli hyresrätter istället, eftersom intresset för bostadsrätterna visat sig vara svalt. I byggnaden finns 147 hyreslägenheter av olika karaktär. Den billigaste är en 1:a med en hyra på ca kr/mån och största lägenheten om 200 m kostar kr/mån. Fönsterputsning ingår i hyran och fönsterputsarna är specialutbildade. Av säkerhetsskäl får de inte arbeta när det blåser för mycket. Huset har fönster och det tar 5 månader att putsa alla våningar. Fönstren är försedda med extra tjockt glas och kan endast öppnas 10 cm. Brand- och säkerhetsåtgärder som vidtagits i huset är omfattande. Turning Torso har en reception i entréplanet och ett eget intranät. Lokalt förankrade konstnärer har utsmyckat gemensamma utrymmen. För hyresgästerna finns det t ex gym, jaccuzzi, bastu, övernattningsrum, utsiktsrum och vinkällare. Jan Andersson och hans tolv medarbetare på HSB tillhandahåller service som de boende kan betala för. Alltifrån frimärken till arrangemang av hela fester finns att beställa. Turning Torso har belönats med ett flertal utmärkelser och arkitekturpriser, bl a "Världens vackraste skyskrapa". Malmö stadsbibliotek Bibliotekarien Eva Olson guidade oss genom bibliotekets lokaler. Den äldre delen från 1901 benämns Slottet och restaurerades Den nya delen Ljusets kalender byggdes Arkitekt vid om- och nybyggnationen var Henning Larsen. Malmö stadsbibliotek utgör en av de sju institutioner som Kulturförvaltningen består av. De övriga institutionerna är Malmö konsthall, Malmö konstmuseum, Malmö kulturskola och pröva på, Malmö kulturstöd, Malmö museer och Stadsarkivet. 2

3 Förvaltningen arbetar med strategisk utveckling inom kulturområdet, ärendeberedning till kulturnämnden och övergripande frågor vad gäller ekonomi, personal och information. I förvaltningens ledningsgrupp medverkar de två kulturbolag som ägs av Malmö stad: Malmö Stadsteater och Malmö SymfoniOrkester (MSO). Kulturen i Malmö ska: väcka nyfikenhet, glädje och engagemang utmana till nya upplevelser och oväntade möten stimulera till bildning och ge lust till eget skapande inspirera till samverkan och utbyten skapa förståelse och sammanhang genom ett kvalitativt, brett och rikt kulturutbud tillgängligt för alla människor. Stadsbiblioteket - Aktuellt För närvarande har stadsbiblioteket drygt besökare/år. Ambitionen är att öka antalet besökande och användare av digitala tjänster till per år. Genom strategiska insatser och med hjälp av nya fokusområden vill man skapa The Darling Library ditt liv, dina drömmar, ditt bibliotek. Biblioteket ska vara en mötesplats för alla the Great and Good Place. Strategin för Stadsbibliotekets verksamhet bygger på kulturnämndens centrala måldokument. Stadsbibliotekets nya strategi fokuserar särskilt på satsningar på följande av kulturförvaltningens strategiska insatsområden: Barn och unga Vidgat deltagande Nya mötesplatser Internationalisering Stadsbibliotekets uppgifter ska bl.a. vara att stärka läsning, lyssnande och deltagande, interagera med besökare med full respekt för deras drömmar och liv samt sätta aktuella dagordningar och väcka debatt. Tillgängligheten är viktig och de ska expandera både fysiskt och virtuellt genom att öppna dörrarna och skapa fler ingångar till byggnaderna. De ska också införliva platsen utanför biblioteket och försöka binda ihop de inre och yttre rummen. 3

4 De vill expandera mötesplatsen i tid (ökade öppettider), rum (ut i park, simhall, Sagolekparken) och i Malmöbornas hjärtan (delaktighet, mat, värme, engagemang). Besökarna ska uppleva något nytt varje gång de kommer till biblioteket. Biblioteksbesöket ska ge en fördjupad och förlängd helhetsupplevelse. För att uppnå detta försöker de ansvariga på biblioteket att tänka nytt i fråga om sammanhang av rum, material, workshops, möten, användare, personal och andra parter. Det kan ge alla nya upplevelser och leda biblioteket in på en annan väg i besökarnas och stadens medvetande, såväl som i sitt eget. Aktuella och planerade aktiviteter är att ordna bokfika för tweens, dvs gruppen som består av barn mellan år. Arrangera en Nordisk Speldag i Sverige med tv- och datorspel, inom ramen för höstens Tema Spel. Andra punkter på programmet är: New public service Marknadsplatser Bevara tyst läsrum Internationell författarscen Barnverkstäder Bistro Godnattsagor inifrån Karin Johansson, bibliotekarie och projektledare informerade om projektet Godnattsagor inifrån som är ett samarbete mellan Malmö stadsbibliotek, Kriminalvården och frivilligorganisationen Bryggan Malmö. Bryggan Malmö arbetar för och med barn som har föräldrar i någon form av kriminalitet. I Sverige har barn en eller båda sina föräldrar i fängelse. Det är första gången ett bibliotek får pengar för brottsförebyggande verksamhet. Finansiärer är Kulturrådet, Allmänna arvsfonden och Brottsförebyggande rådet. Projektet startade för tre år sedan och är influerat av en engelsk modell. Fängslade föräldrar läser in sagor för sina barn. Syftet med projektet är att stärka relationen mellan fängslade föräldrar och deras barn. Det är också ett sätt att stimulera barnets lust att lyssna på och läsa böcker. I Sverige har man hittills involverat papporna i projektet. De intagna papporna kan utveckla sin läsförmåga och få ett ökat intresse för litteratur. Samarbetet mellan bibliotek och kriminalvård utvecklas. Våren 2008 samlade man den första gruppen fängslade pappor till en studiecirkel där personal från biblioteket och kriminalvården medverkade. I studiecirklarna går man tillsammans igenom hur man kan läsa in en saga för att göra den mer intressant. En del av de intagna är ovana att läsa över huvud taget. Bibliotekarien förklarar hur viktigt läsandet är för ett barns utveckling och ger tips om barnlitteratur. Biblioteken kan göra reklam för sitt arbete. 4

5 Utvärderingen av projektet visar att Godnattsagor inifrån har varit mycket värdefullt för barnen som på ett nytt sätt får komma i fokus. Både barnen och deras mammor var mycket positiva till Godnattsagor inifrån. Man tycker att varje barn borde få en saga från sin pappa, det skulle vara bra både för barnet och för pappan. Papporna har till övervägande del varit mycket positiva till projektet. De tycker att kontakten med barnen har blivit bättre och att de känner sig mer delaktiga i barnens vardag. De upplevde också att de fått bra stöd i sin behandling. Kriminalvården vill permanenta verksamheten men de har inte avsatt särskilda medel till det. Flera anstalter har hört av sig och är intresserade av att ingå i projektet. Kostnaden för anstalterna skulle bli :-/termin. Karin Johansson har med hjälp av kollegan Maria Andersson tagit fram den svenska modellen och skrivit en metodbok som kan användas i studiecirklarna, liksom ett informationsmaterial för spridning till bibliotek, politiker och anställda. Levande böcker I samband med ett mångfaldsprojekt började Stadsbiblioteket 2005 låna ut levande böcker. Arrangemanget kallades Låna en levande bok bli av med en fördom. Besökare på biblioteket kan få möta och tala med en person med erfarenheter från andra områden. Syftet med mötet är att skapa förståelse för andra och minska fördomsfulla inställningar. Den levande boken är en person med något att berätta som man är nyfiken på. Det kan vara en f.d. missbrukare, en spelberoende, en adopterad, en hemlös, en imam, en transvestit eller t.ex. ett regnbågsbarn. I mötet med en annan människa på nära håll är det lättare att vara öppen och få förståelse för den andras livssituation. Arrangemangen har blivit uppmärksammade och väckt stort intresse både i Sverige och utomlands, vilket i sin tur har skapat nya kontakter och möjligheter för biblioteket. Garaget Garaget är en gammal industrilokal som ligger centralt i Malmö och hör till stadsdelarna Fosie och Södra innerstaden. Företrädare för verksamheten som vi träffade var processamordnare Gunilla Lewerentz och bibliotekarie Sara Ejnarsson. För tre år sedan ställdes en tom fabrikslokal till deras förfogande och innan verksamheten startade vände man sig till alla omkringboende med frågan vad de ville att lokalen skulle användas till. De hade workshops med de närboende och fick in över 100 förslag från medborgarna om vad som skulle rymmas inom Garagets väggar. 5

6 Med utgångspunkt från de önskemål som kom fram i dialogprocessen startades arbetet att genomföra de populäraste förslagen som var: Kreativ verkstad Bibliotek Kafé med hembakat och ekologiskt bröd Dialoglabbet utbildningar i medborgardialog, där kan man söka kunskap om eller processtöd kring dialogmetoder m.m. Det kan gälla såväl statsvetenskapliga teorier som samtalsdemokrati. Scen för olika arrangemang, där också besökarna själva kan framträda Offentligt vardagsrum en mötesplats för alla Garaget ska vara en plats för mångfald, möten och möjligheter där det går att läsa och låna böcker, ta en fika, laga jeans, pyssla, möta andra, låna en dator, läsa tidningar på olika språk, göra arrangemang, eller bara ta en paus. Garaget är det senast startade biblioteket i Malmö - en experimentsatellit där traditionell biblioteksservice utmanas och utvecklas i en dynamisk miljö. Uppdraget är att testa nya idéer på alla områden inom biblioteket, alltifrån hur böckerna sorteras och skyltas till hur de kan använda ny teknik. Vad är ett bibliotek, hur ska det fungera? Vad innebär det att vara bibliotekarie och hur ska denne arbeta? Utvecklingen sker i enlighet med de önskemål som kom fram i dialogprocessen innan Garaget öppnade och i kontinuerlig dialog med Garagets användare. På helgerna kan allmänheten förfoga över lokalen. Det kostar inget, man bokar i en pärm och skriver på ett kontrakt. Villkoren för att få använda lokalen är att det inte serveras alkohol, de som är där ska komma för just det arrangemanget och det ska vara kostnadsfritt för alla som deltar. Det har fungerat bra och de som använt Garaget har sett till att allt har varit städat och lokalen återlämnas i gott skick. 6

7 Drömmarnas Hus, Rosengård Vi besökte Drömmarnas Hus vilket är namnet på den ekonomiska föreningen som bedriver sin verksamhet i Rosengård, liksom på själva herrgården där verksamheten är inrymd. En av delägarna, Christina Larsen visade oss runt och berättade om Drömmarnas Hus. I den gamla herrgårdsbyggnaden från 1820-talet bodde systrarna Ida och Hulda Kockum och drev ett stort jordbruk fram till 50-talet. I det rum i Drömmarnas Hus där vi satt samlade för att lyssna på informationen fanns de gamla deviserna kvar från systrarnas tid med uppmaningar till tjänstefolket: Sköt ditt kall med trohet all, Af godt utsäde ädel skörd vi få, Gifve fliten bröd och skygd - Åt redligt folk i Skånebygd. Malmö kommun tog över husen och marken, lokalerna fick stå tomma och oanvända under många år. Fram till 1990 då en grupp kulturarbetare, Teater X, hyrde in sig i ett av rummen och startade en uppsökande teaterspel. Deras drivkraft var idén: Att världen går att förändra genom kultur. Det var startskottet för en dynamisk och omfattande kulturverksamhet för de boende i stadsdelen Rosengård. Kulturen användes som medel i ett socialt förändringsarbete och 1993 satte Teater X upp pjäsen Benny Boxaren där 120 rosengårdsbor deltog. Rosengårds socialförvaltning startade ett samarbete med gruppen i ett motivationsoch utbildningsprojekt för ungdomar i utanförskap. 7

8 Herrgårdens byggnader restaurerades och 1996 byggdes ett restaurang- och utbildningskök. År 2000 Bytte Teater X namn till Drömmarnas Hus och Västra flygeln återuppbyggdes. Det är ett miljöbygge som idag inrymmer kulturverksamhet för barn- och unga. Barn- och ungdomskultur har alltid varit en viktig hörnsten i Drömmarnas Hus arbete. Ett gränsöverskridande arbete mellan olika konstformer som berikar och inspirerar startade Barnkulturverkstan som kunde erbjuda gratis kultur till Rosengårds barn. Sex år senare blev medel beviljade från Malmö stad för att utöka det pågående arbetet till att inkludera barn och unga, upp till sexton år, i hela Malmö. Verksamheten kallades då för Barn och ungdomskulturverkstan (BoU), men kallas idag för Malmöuppdraget. Hösten 2004 startades det treåriga multiprojektet Malmö Brinner, som inkluderade både föreställningen och ett löpande förändringsarbete, de så kallade eldsjälsmanifestationerna. I föreställningen deltog ett hundratal ungdomar i åldrarna år från hela Malmö med professionella skådespelare, musiker och dansare. Våren 2006, i slutet av projektet utvecklades diskussionerna om hur man hittar vägar mellan kulturen och skolans pedagogik. Resultatet blev samtidskonstprojektet Hittad (Lämnad) där 470 ungdomar deltog tillsammans med skådespelare och kulturpedagoger. Sommaren 2006 startade projektet FRAMÅT, som blev både slutet på något stort och början på något ännu större. Det blev början på en regional satsning där Drömmarnas Hus tog ett första steg, ut i hela Skåne. Genom föreställningen Någon har bestämt att du skall vara människa samarbetade Drömmarnas Hus med fem skånska städer Landskrona, Helsingborg, Kristianstad, Trelleborg och Malmö. Resultatet blev en föreställning som hade har premiär hösten 2007, och involverade över tusen ungdomar i produktionsprocessen. Den ekonomiska föreningen består av fem medlemmar som är delägare och egna företagare. En av eldsjälarna i Drömmarnas Hus är verksamhetsledaren Lotta Lundgren. De ansöker hela tiden om medel från olika håll för att finansiera Drömmarnas Hus verksamheter som alltid utförs i projektform. I de olika projekten finns ca 25 personer med tidsbegränsade projektanställningar. All verksamhet är gratis för barnen. Projektmedel har de fått från Malmö stad, Allmänna arvsfonden, Region Skåne, Ungdomsstyrelsen och Europeiska socialfonden bl.a. 8

9 Jakriborg Mellan Malmö och Lund, i tätorten Hjärup ligger det uppmärksammade bostadsområdet Jakriborg. Tåget stannar i Hjärup och det är några kilometers cykelavstånd till Malmö. Bostadsområdet som ser ut som en liten medeltida stad är ett resultat av de två bröderna Jan och Krister Berggrens lust att få forma en egen bebyggelse. Fastighetsbolaget Jakri AB som uppfört området, ägs av bröderna. Arkitekterna Robin Manger och Marcus Axelsson har ritat området. Husen i Jakriborg har spetsiga brant sluttande tak, smala stenbelagda gator och flera små torg bland husen. Sammantaget ger det intrycket att man befinner sig i en gammal stad i Danmark eller Tyskland. Mycket är influerat av hansatiden och påminner även om Visbys stadsbebyggelse. Bostadsområdet omgärdas av en stadsmur och gatunätet påminner om dem som finns kvar i skånska stadskärnor från medeltiden. 9

10 Jakriborg anses vara ett svenskt exempel på så kallad New Urbanism. En rörelse som kommer från USA men på senare år även har spridit sig till Australien och Europa. Ett tecken på dess styrka är att den lyckas förena aktörer med mycket skilda värderingar och intressen: byggföretag, stads- och trafikplanerare, miljöaktivister och viktiga finansiärer som prins Charles. I korthet handlar det om att återskapa traditionella europeiska städer - städer med torg, smågator, trottoarer med gott om plats för uteserveringar och lokala småhandlare. Bostäderrna i Jakriborg är hyresrätter. Första inflyttning skedde 1999 och år 2007 var 400 lägenheter färdiga och uthyrda. Medelåldern på hyresgästerna är runt 35 år, det finns små studentlägenheter i området. Tidigare var kötiden 1-2 år men 2008 avskaffades bostadskön. Lediga lägenheter läggs ut direkt på Jakri AB:s webbplats. Bröderna Berggren har köpt in mark som räcker till ungefär lägenheter för att utöka Jakriborg. Stapelbäddsparken I Västra Hamnen Visionen om en skateboardanläggning i världsklass kommer ursprungligen från Malmös skateboardåkare. Att bygga ett betonglandskap är varje skateboardåkares dröm och ger möjlighet att skapa helt unika former för åkning. 10

11 Anläggningen i Västra Hamnen är ca 2000 kvadratmeter stor och designen har tagits fram av Stefan Hauser, skateboardåkare från Oregon, USA, som designat, konstruerat och byggt en rad skateparker i USA och Europa. Stapelbäddsparken är en helt unik och drivs av skateboardföreningen Bryggeriet. Flera stora tävlingar har arrangerats av föreningen. Stapelbäddsparken lockar till sig skateboardsåkare från hela världen. När vi besökte parken var det en grupp barn från en av Malmös skolor som hade aktiviteter i parken. En del barn åkte rullskridskor, en del hade skatebräda och en del åkte runt på sparkcyklar. Alla hade hjälm! Puckelbollplan i Kroksbäckparken Världens första puckelbollplan ligger i Krokbäckparken I Malmö. Konstnären Johan Ferner Ström ville kombinera lek och allvar, idrott och konst och fick uppdraget att rita och planera puckelbollsplanen av Malmö stad. Byggkostnad för projektet var 5, 5 miljoner kr. 11

12 Krokbäckparken är en av Malmös största parker. De höga kullarna anlades på 70- talet och är ett spännande landskap med en fantastisk utsikt från 19 meters höjd. Gatukontoret har påbörjat ett stort förnyelsearbete som kommer att pågå i flera år. Vi träffade konstnären Johan Ferner Ström och landskaparkitekten Emma Jonasson som visade oss runt i området och talade om filosofin bakom den nya planeringen av grönområdet. Program Tisdag 30/8 Tågresa till Malmö på eftermiddagen Onsdag 1/9 Turning torso och hamnen Huvudbiblioteket, Slottsparken Garaget, Sofielund Moderna museet Restaurang Möllan, Möllevångstorget Torsdag 2/9 Drömmarnas hus, Rosengård Jakriborg Designcenter möte om dokumenthanteringsplan Fredag 3/9 Stapelbäddsparken, skate-park, Västra hamnen Krokebäcksparken, puckelbollsplan Hemresa vid lunchtid Deltagare Kerstin Ekenberg, förvaltningschef, Ulla Eriksson, nämndsekreterare, Margaretha Hedengrahn, chef Järfälla fritidsgårdar, Eva Jönsson Järnstad, fritidschef, Bo Majling, programchef, AnnKatrin Westerlund, chef Järfälla kultur och Birgitta Vinnå, bibliotekschef Text: Ulla Eriksson Bilder: AnnKatrin Westerlund och Birgitta Vinnå 12

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center FORM/DESIGN C red. niels righolt en rapport om En rapport om form/design center en rapport om FORM/DESIGN CENTER red. Niels Righolt Kapitelrubrik Innehållsförteckning Förord Förord.........................................................

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Malmö - hållbarhet blir verklighet

Malmö - hållbarhet blir verklighet Malmö - hållbarhet blir verklighet Malmö - hållbarhet blir verklighet Malmö - hållbarhet blir verklighet är en bok om Malmös arbete med hållbar utveckling. Framtagen av Malmö stad i samarbete med ISU -

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP

ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP 1 ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP Marie Bergdahl, MB Kulturpartner AB på uppdrag av Tjörns kommun Andra upplagan

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Vilken roll kan byggemenskaper ha?

Vilken roll kan byggemenskaper ha? HÅLLBAR STADSUTVECKLING Vilken roll kan byggemenskaper ha? Dokumentation från Ersta Konferens i Stockholm den 28 januari 2015 RAPPORT 2015:1 FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper INNEHÅLL 1. OM RAPPORTEN 3 2.

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer

Friskt & fräscht på Berga Backe

Friskt & fräscht på Berga Backe informations Tidningen Strömmen till alla anställda inom Kalmar kommun Nr 2 * april 2014 Youth Empowerment Friskt & fräscht på Berga Backe Barnahus i södra Kalmar län 1 strömmen Ordet Hur långt sträcker

Läs mer

Hur skapas attraktiva destinationer? Koldings nya vision: Vi designar för livet. Vi vill få fram förslag som är nytänkande och radikala.

Hur skapas attraktiva destinationer? Koldings nya vision: Vi designar för livet. Vi vill få fram förslag som är nytänkande och radikala. Koldings nya vision: Vi designar för livet. ulrik jurgensen / designchef Kolding Kommun Vi vill få fram förslag som är nytänkande och radikala. ivar björkman / & openlab Design Affärer Ett magasin om design

Läs mer

Ständigt denna Bubbla

Ständigt denna Bubbla Bubblan berättelser på väg Ständigt denna Bubbla mobil lässtimulans i tre län Rapport med utvärdering Redaktör: Ann Catrine Eriksson Författare: Ann Catrine Eriksson, Sylvia Blomberg, Christina Stenberg

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

nyistan2012 Staden mellan broarna En tidning för alla nya umebor Aktuellt Gränsöverskridande kulturhus tar plats vid älven

nyistan2012 Staden mellan broarna En tidning för alla nya umebor Aktuellt Gränsöverskridande kulturhus tar plats vid älven nyistan0 En tidning för alla nya umebor Staden mellan broarna Ny park för unga och aktiva Aktuellt Gränsöverskridande kulturhus tar plats vid älven Framtid Umeå Europas kulturhuvudstad år 0 Upptäck Umeå

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

Festival ringar in viktiga frågor. Lena öppnar egen firma på halvtid. Ny rosenträdgård. Så klarar Malmö baby-boomen

Festival ringar in viktiga frågor. Lena öppnar egen firma på halvtid. Ny rosenträdgård. Så klarar Malmö baby-boomen Så klarar Malmö baby-boomen BILD: ewa levau Lena öppnar egen firma på halvtid Teatr Weimar i samarbete med Dramaten BILD: ewa levau Ny rosenträdgård vid slottet SIDORNA 16 18 SIDORNA 6 7 SIDAN 29 SIDAN

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Mobilisering - prosesser og verktøy

Mobilisering - prosesser og verktøy Metodenotat Mobilisering - prosesser og verktøy med utgangspunkt i strategisk arbeid med fornyelse i bydelen Gårdsten, Gøteborg "det måste vara viktig det måste vara på riktig det måste vara för alla"

Läs mer

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1 Rum för idealism Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006 Åsa Bringlöv, etnolog November 2008 Rum för idealism 1 INNEHÅLL Inledning... 3 1. Utvärderingens upplägg och genomförande.. 4 Syfte

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer