Kultur- och fritidsresa till Malmö /9 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsresa till Malmö 31-8 3/9 2010"

Transkript

1 Kultur- och fritidsresa till Malmö / Turning Torso och Västra Hamnen Turning Torso är Sveriges högsta hus och ligger i stadsdelen Västra hamnen i Malmö. Utbyggnadsområdet har utsetts som nationellt exempel på hållbar stadsbyggnad. Syftet var att skapa en blandad stad som är ekologisk, ekonomisk samt socialt och urbant hållbar. Kockums har under 1900-talet haft sin verksamhet i hamnområdet och var världens 9:e största varv. Ett landmärke och kännetecken var den 135 meter höga varvskranen. År 2002 såldes kranen till Hyundai Heavy i Korea där man kallade kranen för Tears of Malmoe eftersom malmöborna sörjde att en epok gick i graven. Tre år senare hade de fått ett nytt landmärke i hamnområdet när det 190 meter höga Turning Torso stod klart. Startskottet för den nya stadsdelen Västra hamnen var Bomässan BO01. Många olika arkitekter var med och skapade en mångfald av arkitektur i området. Det finns en välbesökt strandpromenad och en hamn för fritidsbåtar. Den 14 februari 2001 togs det första spadtaget för bygget av Turning Torso som var klart för inflyttning i november arbetade personer på Kockums. Idag arbetar inom området och personer bor där. När stadsdelen är helt utbyggd räknar man med att det ska finnas boende, som har sin arbetsplats där och att Malmö Högskola ska ta emot studenter och anställda. Turning Torso ägs av HSB och vi fick lyssna på ett föredrag av förvaltaren Jan Andersson som har arbetat fem år i byggnaden. Visionen att låta skapa huset kom från skulpturen Twisting Torso av den spanska arkitekten Santiago Calatrava. 1

2 Skulpturen består av sju marmorkuber staplade på varandra och föreställer en människa som vrider sig. Calatrava kontaktades och han fick uppdraget att rita ett bostadshus utifrån idén med en vridande huskropp av kuber. Santiago Calatravas arkitekturarbeten inspireras av djurs och människors former. Hela byggprojektet kostade 1,6 miljarder att genomföra. Huset innehåller 54 våningar varav de två översta är konferensytor och de två nedersta våningarna rymmer kontor. Varje våningsplan består i princip av en kvadratisk del kring kärnan, samt en triangulär del som delvis bärs upp av ett utvändigt stålbärverk. Hela konstruktionen vrider sig 90 grader på sin väg upp. Lägenheterna var ursprungligen planerade att bli bostadsrätter med insatser mellan två och nio miljoner kronor beroende på lägenhetsstorlek. En trea skulle kosta cirka fyra till fem miljoner kronor med en månadsavgift på ungefär kronor. I juni 2004 beslöt HSB dock att låta lägenheterna bli hyresrätter istället, eftersom intresset för bostadsrätterna visat sig vara svalt. I byggnaden finns 147 hyreslägenheter av olika karaktär. Den billigaste är en 1:a med en hyra på ca kr/mån och största lägenheten om 200 m kostar kr/mån. Fönsterputsning ingår i hyran och fönsterputsarna är specialutbildade. Av säkerhetsskäl får de inte arbeta när det blåser för mycket. Huset har fönster och det tar 5 månader att putsa alla våningar. Fönstren är försedda med extra tjockt glas och kan endast öppnas 10 cm. Brand- och säkerhetsåtgärder som vidtagits i huset är omfattande. Turning Torso har en reception i entréplanet och ett eget intranät. Lokalt förankrade konstnärer har utsmyckat gemensamma utrymmen. För hyresgästerna finns det t ex gym, jaccuzzi, bastu, övernattningsrum, utsiktsrum och vinkällare. Jan Andersson och hans tolv medarbetare på HSB tillhandahåller service som de boende kan betala för. Alltifrån frimärken till arrangemang av hela fester finns att beställa. Turning Torso har belönats med ett flertal utmärkelser och arkitekturpriser, bl a "Världens vackraste skyskrapa". Malmö stadsbibliotek Bibliotekarien Eva Olson guidade oss genom bibliotekets lokaler. Den äldre delen från 1901 benämns Slottet och restaurerades Den nya delen Ljusets kalender byggdes Arkitekt vid om- och nybyggnationen var Henning Larsen. Malmö stadsbibliotek utgör en av de sju institutioner som Kulturförvaltningen består av. De övriga institutionerna är Malmö konsthall, Malmö konstmuseum, Malmö kulturskola och pröva på, Malmö kulturstöd, Malmö museer och Stadsarkivet. 2

3 Förvaltningen arbetar med strategisk utveckling inom kulturområdet, ärendeberedning till kulturnämnden och övergripande frågor vad gäller ekonomi, personal och information. I förvaltningens ledningsgrupp medverkar de två kulturbolag som ägs av Malmö stad: Malmö Stadsteater och Malmö SymfoniOrkester (MSO). Kulturen i Malmö ska: väcka nyfikenhet, glädje och engagemang utmana till nya upplevelser och oväntade möten stimulera till bildning och ge lust till eget skapande inspirera till samverkan och utbyten skapa förståelse och sammanhang genom ett kvalitativt, brett och rikt kulturutbud tillgängligt för alla människor. Stadsbiblioteket - Aktuellt För närvarande har stadsbiblioteket drygt besökare/år. Ambitionen är att öka antalet besökande och användare av digitala tjänster till per år. Genom strategiska insatser och med hjälp av nya fokusområden vill man skapa The Darling Library ditt liv, dina drömmar, ditt bibliotek. Biblioteket ska vara en mötesplats för alla the Great and Good Place. Strategin för Stadsbibliotekets verksamhet bygger på kulturnämndens centrala måldokument. Stadsbibliotekets nya strategi fokuserar särskilt på satsningar på följande av kulturförvaltningens strategiska insatsområden: Barn och unga Vidgat deltagande Nya mötesplatser Internationalisering Stadsbibliotekets uppgifter ska bl.a. vara att stärka läsning, lyssnande och deltagande, interagera med besökare med full respekt för deras drömmar och liv samt sätta aktuella dagordningar och väcka debatt. Tillgängligheten är viktig och de ska expandera både fysiskt och virtuellt genom att öppna dörrarna och skapa fler ingångar till byggnaderna. De ska också införliva platsen utanför biblioteket och försöka binda ihop de inre och yttre rummen. 3

4 De vill expandera mötesplatsen i tid (ökade öppettider), rum (ut i park, simhall, Sagolekparken) och i Malmöbornas hjärtan (delaktighet, mat, värme, engagemang). Besökarna ska uppleva något nytt varje gång de kommer till biblioteket. Biblioteksbesöket ska ge en fördjupad och förlängd helhetsupplevelse. För att uppnå detta försöker de ansvariga på biblioteket att tänka nytt i fråga om sammanhang av rum, material, workshops, möten, användare, personal och andra parter. Det kan ge alla nya upplevelser och leda biblioteket in på en annan väg i besökarnas och stadens medvetande, såväl som i sitt eget. Aktuella och planerade aktiviteter är att ordna bokfika för tweens, dvs gruppen som består av barn mellan år. Arrangera en Nordisk Speldag i Sverige med tv- och datorspel, inom ramen för höstens Tema Spel. Andra punkter på programmet är: New public service Marknadsplatser Bevara tyst läsrum Internationell författarscen Barnverkstäder Bistro Godnattsagor inifrån Karin Johansson, bibliotekarie och projektledare informerade om projektet Godnattsagor inifrån som är ett samarbete mellan Malmö stadsbibliotek, Kriminalvården och frivilligorganisationen Bryggan Malmö. Bryggan Malmö arbetar för och med barn som har föräldrar i någon form av kriminalitet. I Sverige har barn en eller båda sina föräldrar i fängelse. Det är första gången ett bibliotek får pengar för brottsförebyggande verksamhet. Finansiärer är Kulturrådet, Allmänna arvsfonden och Brottsförebyggande rådet. Projektet startade för tre år sedan och är influerat av en engelsk modell. Fängslade föräldrar läser in sagor för sina barn. Syftet med projektet är att stärka relationen mellan fängslade föräldrar och deras barn. Det är också ett sätt att stimulera barnets lust att lyssna på och läsa böcker. I Sverige har man hittills involverat papporna i projektet. De intagna papporna kan utveckla sin läsförmåga och få ett ökat intresse för litteratur. Samarbetet mellan bibliotek och kriminalvård utvecklas. Våren 2008 samlade man den första gruppen fängslade pappor till en studiecirkel där personal från biblioteket och kriminalvården medverkade. I studiecirklarna går man tillsammans igenom hur man kan läsa in en saga för att göra den mer intressant. En del av de intagna är ovana att läsa över huvud taget. Bibliotekarien förklarar hur viktigt läsandet är för ett barns utveckling och ger tips om barnlitteratur. Biblioteken kan göra reklam för sitt arbete. 4

5 Utvärderingen av projektet visar att Godnattsagor inifrån har varit mycket värdefullt för barnen som på ett nytt sätt får komma i fokus. Både barnen och deras mammor var mycket positiva till Godnattsagor inifrån. Man tycker att varje barn borde få en saga från sin pappa, det skulle vara bra både för barnet och för pappan. Papporna har till övervägande del varit mycket positiva till projektet. De tycker att kontakten med barnen har blivit bättre och att de känner sig mer delaktiga i barnens vardag. De upplevde också att de fått bra stöd i sin behandling. Kriminalvården vill permanenta verksamheten men de har inte avsatt särskilda medel till det. Flera anstalter har hört av sig och är intresserade av att ingå i projektet. Kostnaden för anstalterna skulle bli :-/termin. Karin Johansson har med hjälp av kollegan Maria Andersson tagit fram den svenska modellen och skrivit en metodbok som kan användas i studiecirklarna, liksom ett informationsmaterial för spridning till bibliotek, politiker och anställda. Levande böcker I samband med ett mångfaldsprojekt började Stadsbiblioteket 2005 låna ut levande böcker. Arrangemanget kallades Låna en levande bok bli av med en fördom. Besökare på biblioteket kan få möta och tala med en person med erfarenheter från andra områden. Syftet med mötet är att skapa förståelse för andra och minska fördomsfulla inställningar. Den levande boken är en person med något att berätta som man är nyfiken på. Det kan vara en f.d. missbrukare, en spelberoende, en adopterad, en hemlös, en imam, en transvestit eller t.ex. ett regnbågsbarn. I mötet med en annan människa på nära håll är det lättare att vara öppen och få förståelse för den andras livssituation. Arrangemangen har blivit uppmärksammade och väckt stort intresse både i Sverige och utomlands, vilket i sin tur har skapat nya kontakter och möjligheter för biblioteket. Garaget Garaget är en gammal industrilokal som ligger centralt i Malmö och hör till stadsdelarna Fosie och Södra innerstaden. Företrädare för verksamheten som vi träffade var processamordnare Gunilla Lewerentz och bibliotekarie Sara Ejnarsson. För tre år sedan ställdes en tom fabrikslokal till deras förfogande och innan verksamheten startade vände man sig till alla omkringboende med frågan vad de ville att lokalen skulle användas till. De hade workshops med de närboende och fick in över 100 förslag från medborgarna om vad som skulle rymmas inom Garagets väggar. 5

6 Med utgångspunkt från de önskemål som kom fram i dialogprocessen startades arbetet att genomföra de populäraste förslagen som var: Kreativ verkstad Bibliotek Kafé med hembakat och ekologiskt bröd Dialoglabbet utbildningar i medborgardialog, där kan man söka kunskap om eller processtöd kring dialogmetoder m.m. Det kan gälla såväl statsvetenskapliga teorier som samtalsdemokrati. Scen för olika arrangemang, där också besökarna själva kan framträda Offentligt vardagsrum en mötesplats för alla Garaget ska vara en plats för mångfald, möten och möjligheter där det går att läsa och låna böcker, ta en fika, laga jeans, pyssla, möta andra, låna en dator, läsa tidningar på olika språk, göra arrangemang, eller bara ta en paus. Garaget är det senast startade biblioteket i Malmö - en experimentsatellit där traditionell biblioteksservice utmanas och utvecklas i en dynamisk miljö. Uppdraget är att testa nya idéer på alla områden inom biblioteket, alltifrån hur böckerna sorteras och skyltas till hur de kan använda ny teknik. Vad är ett bibliotek, hur ska det fungera? Vad innebär det att vara bibliotekarie och hur ska denne arbeta? Utvecklingen sker i enlighet med de önskemål som kom fram i dialogprocessen innan Garaget öppnade och i kontinuerlig dialog med Garagets användare. På helgerna kan allmänheten förfoga över lokalen. Det kostar inget, man bokar i en pärm och skriver på ett kontrakt. Villkoren för att få använda lokalen är att det inte serveras alkohol, de som är där ska komma för just det arrangemanget och det ska vara kostnadsfritt för alla som deltar. Det har fungerat bra och de som använt Garaget har sett till att allt har varit städat och lokalen återlämnas i gott skick. 6

7 Drömmarnas Hus, Rosengård Vi besökte Drömmarnas Hus vilket är namnet på den ekonomiska föreningen som bedriver sin verksamhet i Rosengård, liksom på själva herrgården där verksamheten är inrymd. En av delägarna, Christina Larsen visade oss runt och berättade om Drömmarnas Hus. I den gamla herrgårdsbyggnaden från 1820-talet bodde systrarna Ida och Hulda Kockum och drev ett stort jordbruk fram till 50-talet. I det rum i Drömmarnas Hus där vi satt samlade för att lyssna på informationen fanns de gamla deviserna kvar från systrarnas tid med uppmaningar till tjänstefolket: Sköt ditt kall med trohet all, Af godt utsäde ädel skörd vi få, Gifve fliten bröd och skygd - Åt redligt folk i Skånebygd. Malmö kommun tog över husen och marken, lokalerna fick stå tomma och oanvända under många år. Fram till 1990 då en grupp kulturarbetare, Teater X, hyrde in sig i ett av rummen och startade en uppsökande teaterspel. Deras drivkraft var idén: Att världen går att förändra genom kultur. Det var startskottet för en dynamisk och omfattande kulturverksamhet för de boende i stadsdelen Rosengård. Kulturen användes som medel i ett socialt förändringsarbete och 1993 satte Teater X upp pjäsen Benny Boxaren där 120 rosengårdsbor deltog. Rosengårds socialförvaltning startade ett samarbete med gruppen i ett motivationsoch utbildningsprojekt för ungdomar i utanförskap. 7

8 Herrgårdens byggnader restaurerades och 1996 byggdes ett restaurang- och utbildningskök. År 2000 Bytte Teater X namn till Drömmarnas Hus och Västra flygeln återuppbyggdes. Det är ett miljöbygge som idag inrymmer kulturverksamhet för barn- och unga. Barn- och ungdomskultur har alltid varit en viktig hörnsten i Drömmarnas Hus arbete. Ett gränsöverskridande arbete mellan olika konstformer som berikar och inspirerar startade Barnkulturverkstan som kunde erbjuda gratis kultur till Rosengårds barn. Sex år senare blev medel beviljade från Malmö stad för att utöka det pågående arbetet till att inkludera barn och unga, upp till sexton år, i hela Malmö. Verksamheten kallades då för Barn och ungdomskulturverkstan (BoU), men kallas idag för Malmöuppdraget. Hösten 2004 startades det treåriga multiprojektet Malmö Brinner, som inkluderade både föreställningen och ett löpande förändringsarbete, de så kallade eldsjälsmanifestationerna. I föreställningen deltog ett hundratal ungdomar i åldrarna år från hela Malmö med professionella skådespelare, musiker och dansare. Våren 2006, i slutet av projektet utvecklades diskussionerna om hur man hittar vägar mellan kulturen och skolans pedagogik. Resultatet blev samtidskonstprojektet Hittad (Lämnad) där 470 ungdomar deltog tillsammans med skådespelare och kulturpedagoger. Sommaren 2006 startade projektet FRAMÅT, som blev både slutet på något stort och början på något ännu större. Det blev början på en regional satsning där Drömmarnas Hus tog ett första steg, ut i hela Skåne. Genom föreställningen Någon har bestämt att du skall vara människa samarbetade Drömmarnas Hus med fem skånska städer Landskrona, Helsingborg, Kristianstad, Trelleborg och Malmö. Resultatet blev en föreställning som hade har premiär hösten 2007, och involverade över tusen ungdomar i produktionsprocessen. Den ekonomiska föreningen består av fem medlemmar som är delägare och egna företagare. En av eldsjälarna i Drömmarnas Hus är verksamhetsledaren Lotta Lundgren. De ansöker hela tiden om medel från olika håll för att finansiera Drömmarnas Hus verksamheter som alltid utförs i projektform. I de olika projekten finns ca 25 personer med tidsbegränsade projektanställningar. All verksamhet är gratis för barnen. Projektmedel har de fått från Malmö stad, Allmänna arvsfonden, Region Skåne, Ungdomsstyrelsen och Europeiska socialfonden bl.a. 8

9 Jakriborg Mellan Malmö och Lund, i tätorten Hjärup ligger det uppmärksammade bostadsområdet Jakriborg. Tåget stannar i Hjärup och det är några kilometers cykelavstånd till Malmö. Bostadsområdet som ser ut som en liten medeltida stad är ett resultat av de två bröderna Jan och Krister Berggrens lust att få forma en egen bebyggelse. Fastighetsbolaget Jakri AB som uppfört området, ägs av bröderna. Arkitekterna Robin Manger och Marcus Axelsson har ritat området. Husen i Jakriborg har spetsiga brant sluttande tak, smala stenbelagda gator och flera små torg bland husen. Sammantaget ger det intrycket att man befinner sig i en gammal stad i Danmark eller Tyskland. Mycket är influerat av hansatiden och påminner även om Visbys stadsbebyggelse. Bostadsområdet omgärdas av en stadsmur och gatunätet påminner om dem som finns kvar i skånska stadskärnor från medeltiden. 9

10 Jakriborg anses vara ett svenskt exempel på så kallad New Urbanism. En rörelse som kommer från USA men på senare år även har spridit sig till Australien och Europa. Ett tecken på dess styrka är att den lyckas förena aktörer med mycket skilda värderingar och intressen: byggföretag, stads- och trafikplanerare, miljöaktivister och viktiga finansiärer som prins Charles. I korthet handlar det om att återskapa traditionella europeiska städer - städer med torg, smågator, trottoarer med gott om plats för uteserveringar och lokala småhandlare. Bostäderrna i Jakriborg är hyresrätter. Första inflyttning skedde 1999 och år 2007 var 400 lägenheter färdiga och uthyrda. Medelåldern på hyresgästerna är runt 35 år, det finns små studentlägenheter i området. Tidigare var kötiden 1-2 år men 2008 avskaffades bostadskön. Lediga lägenheter läggs ut direkt på Jakri AB:s webbplats. Bröderna Berggren har köpt in mark som räcker till ungefär lägenheter för att utöka Jakriborg. Stapelbäddsparken I Västra Hamnen Visionen om en skateboardanläggning i världsklass kommer ursprungligen från Malmös skateboardåkare. Att bygga ett betonglandskap är varje skateboardåkares dröm och ger möjlighet att skapa helt unika former för åkning. 10

11 Anläggningen i Västra Hamnen är ca 2000 kvadratmeter stor och designen har tagits fram av Stefan Hauser, skateboardåkare från Oregon, USA, som designat, konstruerat och byggt en rad skateparker i USA och Europa. Stapelbäddsparken är en helt unik och drivs av skateboardföreningen Bryggeriet. Flera stora tävlingar har arrangerats av föreningen. Stapelbäddsparken lockar till sig skateboardsåkare från hela världen. När vi besökte parken var det en grupp barn från en av Malmös skolor som hade aktiviteter i parken. En del barn åkte rullskridskor, en del hade skatebräda och en del åkte runt på sparkcyklar. Alla hade hjälm! Puckelbollplan i Kroksbäckparken Världens första puckelbollplan ligger i Krokbäckparken I Malmö. Konstnären Johan Ferner Ström ville kombinera lek och allvar, idrott och konst och fick uppdraget att rita och planera puckelbollsplanen av Malmö stad. Byggkostnad för projektet var 5, 5 miljoner kr. 11

12 Krokbäckparken är en av Malmös största parker. De höga kullarna anlades på 70- talet och är ett spännande landskap med en fantastisk utsikt från 19 meters höjd. Gatukontoret har påbörjat ett stort förnyelsearbete som kommer att pågå i flera år. Vi träffade konstnären Johan Ferner Ström och landskaparkitekten Emma Jonasson som visade oss runt i området och talade om filosofin bakom den nya planeringen av grönområdet. Program Tisdag 30/8 Tågresa till Malmö på eftermiddagen Onsdag 1/9 Turning torso och hamnen Huvudbiblioteket, Slottsparken Garaget, Sofielund Moderna museet Restaurang Möllan, Möllevångstorget Torsdag 2/9 Drömmarnas hus, Rosengård Jakriborg Designcenter möte om dokumenthanteringsplan Fredag 3/9 Stapelbäddsparken, skate-park, Västra hamnen Krokebäcksparken, puckelbollsplan Hemresa vid lunchtid Deltagare Kerstin Ekenberg, förvaltningschef, Ulla Eriksson, nämndsekreterare, Margaretha Hedengrahn, chef Järfälla fritidsgårdar, Eva Jönsson Järnstad, fritidschef, Bo Majling, programchef, AnnKatrin Westerlund, chef Järfälla kultur och Birgitta Vinnå, bibliotekschef Text: Ulla Eriksson Bilder: AnnKatrin Westerlund och Birgitta Vinnå 12

Stadsbiblioteket. En ny tid, nya möjligheter och ett nytt bibliotek

Stadsbiblioteket. En ny tid, nya möjligheter och ett nytt bibliotek Stadsbiblioteket En ny tid, nya möjligheter och ett nytt bibliotek Tiden förändras och vi med den Vi lever i en värld av förändringar. Det kan tyckas självklart, men aldrig har det varit så påtagligt som

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Boplats Syd Juni 2011 FÖR DIG SOM SÖKER STUDENTBOENDE

Boplats Syd Juni 2011 FÖR DIG SOM SÖKER STUDENTBOENDE Juni 2011 FÖR DIG SOM SÖKER STUDENTBOENDE VÄLKOMMEN TILL MALMÖ Sveriges tredje största stad med 300 000 invånare. 48% av Malmös befolkning är under 35 år. Här möts människor från 174 länder. Öresundsregionen

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Våra idéer till ett nytt. Stadsbibliotek. av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby

Våra idéer till ett nytt. Stadsbibliotek. av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby Våra idéer till ett nytt Stadsbibliotek av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby Stockholms Stadsbibliotek är för litet. Det världsberömda biblioteket vid Odenplan i Stockholm ritades av Gunnar Asplund för 80 år sedan.

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

PotatoPotato Angående verksamhetsstödsansökan Moderna Museet Uppsägning av avtal gällande drift av museiverksamhet Kulturmiljösektionen Malmö Museer

PotatoPotato Angående verksamhetsstödsansökan Moderna Museet Uppsägning av avtal gällande drift av museiverksamhet Kulturmiljösektionen Malmö Museer PotatoPotato Angående verksamhetsstödsansökan Moderna Museet Uppsägning av avtal gällande drift av museiverksamhet Kulturmiljösektionen Malmö Museer remisser december Kulturmiljösektionen Malmö Museer

Läs mer

På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby. Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef

På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby. Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Mjölby kommun Drygt 26000 invånare Bibliotek och medborgarservice inrymt under samma tak Tre filialbibliotek i Skänninge,

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG BOSTAD HELSINGBORG Jurymotivering: Mariastaden i Helsingborg fortsätter att växa. Under året har NCC färdigställt ett 100-tal bostäder i en attraktiv mix av villor, radhus och kedjehus. Allt med den engelska

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella emporia miljön i fokus det här kommer att bli en takpark i världsklass. louise lundberg, byggledare för emporias taklandskap Emporia gör plats för internationella butiker Vad händer just nu på Emporia?

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Kulturväven. Informationskväll. Kulturväven. 7 juni

Kulturväven. Informationskväll. Kulturväven. 7 juni Informationskväll Kulturväven 7 juni Kulturväven Agenda Kulturväven Tomas Wennström (S) Kulturnämndens ordförande Bakgrund till beslut, politisk vision Fredrik Lindegren Kulturchef Visionen för Kulturväv

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Allt detta, och böcker. Andreas Ingefjord. Paper presenterat vid konferensen. 14-15 oktober 2009 i Borås

Allt detta, och böcker. Andreas Ingefjord. Paper presenterat vid konferensen. 14-15 oktober 2009 i Borås Allt detta, och böcker Andreas Ingefjord Paper presenterat vid konferensen 14-15 oktober 2009 i Borås Inledning Garaget, en plats i skärningspunkten mellan tre stadsdelar i en drygt 100 år gammal industrihall.

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm. Malmö

Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm. Malmö Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm Malmö Diligentia: fastigheter som gör skillnad Vi är fastighetsbolaget som tillåter oss själva att ha en samhällsförbättrande strävan. En strävan att få bidra till mer inspirerande

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

Projektledare: Karin Johansson, Malmö Stadsbibliotek

Projektledare: Karin Johansson, Malmö Stadsbibliotek Projektledare: Karin Johansson, Malmö Stadsbibliotek Projekt Godnattsagor inifrån - föräldrar i fängelse läser in sagor till sina barn Paper presenterat vid konferensen 15-16 oktober 2008 i Borås Innehållsförteckning

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING MUSIK LIVE & ONLINE ON/OFF I LJUSDAL BRÄDSPEL & KINECT LÄSA PÅ OLIKA SÄTT TISDAG 12 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING För alla som vill prova på handarbete. Du som redan kan, kom

Läs mer

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 AV HÖG STANDARD MED MAGNIFIK UTSIKT I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN HK 60 i Sickla Affärskvarter är ett premiumkontorshus i bästa läge. Här har ett spännande möte

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

KAN BARN VISIONERA? 26 Tema: Barn & Unga

KAN BARN VISIONERA? 26 Tema: Barn & Unga KAN BARN VISIONERA? Barnperspektivet har fått särskild tyngd i Göteborgs stads budget de senaste åren. Där framgår att barnperspektivet ska tillgodoses och tidigt arbetas in i planprocessen. Otraditionella

Läs mer

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Det här är en sammanfattning av åtta dialogmöten under

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad Februari - mars 2015 Skarpnäcks Kulturhus Programblad Sportlov vecka 9 21 februari Konsert - Trumma kl. 13.00 (c:a 30 min) Mikael och Niclas förvandlar vattenkannor, krukor och rör till ett trumset och

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

samhällsinformation öppnar hösten 20

samhällsinformation öppnar hösten 20 samhällsinformation öppnar hösten 20 Kulturen ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen och samverkan med lokala kulturföreningar, bildningsförbund, kulturella nätverk och övriga fria utövare ska utvecklas.

Läs mer

Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa

Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2013-07-05 Vår referens Sara Mellander Nämndsekreterare Sara.mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset På Skeppsbron i Malmö ligger Kolgahuset, stadens mest kända funkishus. Namnet Kolga kommer från den

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Att genom dialog få en fördjupad kunskap och ett socialt perspektiv av graffitifrågan. Att kartlägga området kring Röda sten. Att utreda om det finns behov av sociala

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

SOV KÖK/VARDAGSRUM (DM) BADRUM/TVÄTT (TAK LUCKA) klassiska kringbyggda skånegården. På Cymbalallén på Skanörs Vångar bor du bekvämt i ljusa

SOV KÖK/VARDAGSRUM (DM) BADRUM/TVÄTT (TAK LUCKA) klassiska kringbyggda skånegården. På Cymbalallén på Skanörs Vångar bor du bekvämt i ljusa Skorstenar: Svart aluminiumplåt typ innspong P Hängrännor: Ofärgad aluminium innspong P Stuprör: Ofärgad aluminium (lika fasad) innspong P ASAD Träpanel grågrön NCS S0 B0 Sockel Betong --- önster mörkgrå

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m BRIGGEN 4 hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD Västra Kanalgatan 1 211 41 Malmö telefon: 040-12 64 00 BESKRIVNING Fastighets AB Riggenhus bygger 37 lägenheter i det nya bostadsområdet Fullriggaren i Västra

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Förskola, arbetsliv & framtidstro

Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Foto: Med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Publiceras med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping

Läs mer

Talboksklubben Vi träffas och berättar om nya DAISY-böcker. Fika. Onsdagen den 19 september kl 14.00-15.00

Talboksklubben Vi träffas och berättar om nya DAISY-böcker. Fika. Onsdagen den 19 september kl 14.00-15.00 Bibliotekets höstprogram 2012 Cecilia Gyllenhammar Vad säger Maja Ekelöfs blick? Rapporter från en skurhink 2012. Karlskoga kommunarkiv bjuder in till föreläsning med Cecilia Persson. Onsdagen den 12 september

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset är bra placerat

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Kulturnämnden Västra Götalandsregionen Box 764 451 26 UDDEVALLA Projektansökan Sista ansökningsdag 15 september (beslut november) 15 mars (beslut april/maj) Ansökan om projektstöd Sökande (organisation

Läs mer

Gå med + www.plushuset.com

Gå med + www.plushuset.com Gå med + Tanken med Plushuset är ganska enkel. Du som hyr kontor här ska alltid få lite extra i form av service, valmöjligheter och lägre hyra. Första inflyttning är planerad att ske vid årsskiftet 2015/16.

Läs mer

Program för psykiatriska veckan 15-19 november 2010 En vecka om psykisk hälsa Fri entré till alla arrangemang

Program för psykiatriska veckan 15-19 november 2010 En vecka om psykisk hälsa Fri entré till alla arrangemang Program för psykiatriska veckan 15-19 november 2010 En vecka om psykisk hälsa Fri entré till alla arrangemang Måndag 15 november Biblioteket Stinsen, Margaretagatan 19, Söderköping Öppet måndag-torsdag

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro InTibro Mottagande av besökare Yta för försäljning Receptionsdisk, öppen miljö, ergonomiskt utformad arbetsplats. Konstnärlig utsmyckning och växter som stämmer överens med övrig inredning. Besöksstolar,

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22. Att lyckas iväst För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.57 Välkommen till Hässelby-Vällingby! Hässelby-Vällingby ligger i den västra

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Område Nobel Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Spännande arkitektur i dramatisk skogsmiljö. Halssmycket 25 hyresrätter i Norra Hallsås

Spännande arkitektur i dramatisk skogsmiljö. Halssmycket 25 hyresrätter i Norra Hallsås N O R R A H A L L S Å S L E R U M Spännande arkitektur i dramatisk skogsmiljö Halssmycket 25 hyresrätter i Norra Hallsås Svävande hus på naturens villkor Norra Hallsås, kanske det mest spännande och spektakulära

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Arkivcentrum, KB Campus 4

Arkivcentrum, KB Campus 4 Arkivcentrum, KB Campus 4 Ett nytt arkivcentrum för Halmstads kommun. I byggnaden kommer flera av regionens myndigheter samt Högskolan att vara aktiva. På fjärde våning, c:a 900 kvm, verksamhets ytor för

Läs mer

Lean kommunikation på Universitetssjukhuset i Lund

Lean kommunikation på Universitetssjukhuset i Lund Lean kommunikation på Universitetssjukhuset i Lund Eva Johannesson, kommunikationschef Johanna Davander, kommunikatör Kommunikationsdagarna i Båstad 2009 Fakta om oss 6 700 medarbetare 5,9 miljarder i

Läs mer

Äppellunden Brantevik

Äppellunden Brantevik Äppellunden Brantevik Nära havet. I ett fiskeläge strax söder om Simrishamn. Mitt i en äppelodling. Där har arkitekten Lillemor Husberg ritat och byggt ett hus. Ett ovanligt hus. Stramt och resligt. Ett

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM

FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM Den unika människan Konferensen hålls på VISION, Kungsgatan 28 i Stockholm. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Med kvadraten på rätt ställe

Med kvadraten på rätt ställe Högst upp i en ljus, modern tvårummare med balkong och utsikt mot Bällstaån i Sundbybergs Strand bor paret Ida Högberg och Michael Strix. Med kvadraten på rätt ställe 4 BOK_ModernaHem_2_2012-1.indb 4 vå

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA Stiftelsen Villa Ensi erbjuder en trygg boendeform i en av de vackraste delarna av Helsingfors. Villa Ensi vid Havsgatan i Eira är ett trivsamt och mångsidigt servicehus, med

Läs mer