Kultur- och fritidsresa till Malmö /9 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsresa till Malmö 31-8 3/9 2010"

Transkript

1 Kultur- och fritidsresa till Malmö / Turning Torso och Västra Hamnen Turning Torso är Sveriges högsta hus och ligger i stadsdelen Västra hamnen i Malmö. Utbyggnadsområdet har utsetts som nationellt exempel på hållbar stadsbyggnad. Syftet var att skapa en blandad stad som är ekologisk, ekonomisk samt socialt och urbant hållbar. Kockums har under 1900-talet haft sin verksamhet i hamnområdet och var världens 9:e största varv. Ett landmärke och kännetecken var den 135 meter höga varvskranen. År 2002 såldes kranen till Hyundai Heavy i Korea där man kallade kranen för Tears of Malmoe eftersom malmöborna sörjde att en epok gick i graven. Tre år senare hade de fått ett nytt landmärke i hamnområdet när det 190 meter höga Turning Torso stod klart. Startskottet för den nya stadsdelen Västra hamnen var Bomässan BO01. Många olika arkitekter var med och skapade en mångfald av arkitektur i området. Det finns en välbesökt strandpromenad och en hamn för fritidsbåtar. Den 14 februari 2001 togs det första spadtaget för bygget av Turning Torso som var klart för inflyttning i november arbetade personer på Kockums. Idag arbetar inom området och personer bor där. När stadsdelen är helt utbyggd räknar man med att det ska finnas boende, som har sin arbetsplats där och att Malmö Högskola ska ta emot studenter och anställda. Turning Torso ägs av HSB och vi fick lyssna på ett föredrag av förvaltaren Jan Andersson som har arbetat fem år i byggnaden. Visionen att låta skapa huset kom från skulpturen Twisting Torso av den spanska arkitekten Santiago Calatrava. 1

2 Skulpturen består av sju marmorkuber staplade på varandra och föreställer en människa som vrider sig. Calatrava kontaktades och han fick uppdraget att rita ett bostadshus utifrån idén med en vridande huskropp av kuber. Santiago Calatravas arkitekturarbeten inspireras av djurs och människors former. Hela byggprojektet kostade 1,6 miljarder att genomföra. Huset innehåller 54 våningar varav de två översta är konferensytor och de två nedersta våningarna rymmer kontor. Varje våningsplan består i princip av en kvadratisk del kring kärnan, samt en triangulär del som delvis bärs upp av ett utvändigt stålbärverk. Hela konstruktionen vrider sig 90 grader på sin väg upp. Lägenheterna var ursprungligen planerade att bli bostadsrätter med insatser mellan två och nio miljoner kronor beroende på lägenhetsstorlek. En trea skulle kosta cirka fyra till fem miljoner kronor med en månadsavgift på ungefär kronor. I juni 2004 beslöt HSB dock att låta lägenheterna bli hyresrätter istället, eftersom intresset för bostadsrätterna visat sig vara svalt. I byggnaden finns 147 hyreslägenheter av olika karaktär. Den billigaste är en 1:a med en hyra på ca kr/mån och största lägenheten om 200 m kostar kr/mån. Fönsterputsning ingår i hyran och fönsterputsarna är specialutbildade. Av säkerhetsskäl får de inte arbeta när det blåser för mycket. Huset har fönster och det tar 5 månader att putsa alla våningar. Fönstren är försedda med extra tjockt glas och kan endast öppnas 10 cm. Brand- och säkerhetsåtgärder som vidtagits i huset är omfattande. Turning Torso har en reception i entréplanet och ett eget intranät. Lokalt förankrade konstnärer har utsmyckat gemensamma utrymmen. För hyresgästerna finns det t ex gym, jaccuzzi, bastu, övernattningsrum, utsiktsrum och vinkällare. Jan Andersson och hans tolv medarbetare på HSB tillhandahåller service som de boende kan betala för. Alltifrån frimärken till arrangemang av hela fester finns att beställa. Turning Torso har belönats med ett flertal utmärkelser och arkitekturpriser, bl a "Världens vackraste skyskrapa". Malmö stadsbibliotek Bibliotekarien Eva Olson guidade oss genom bibliotekets lokaler. Den äldre delen från 1901 benämns Slottet och restaurerades Den nya delen Ljusets kalender byggdes Arkitekt vid om- och nybyggnationen var Henning Larsen. Malmö stadsbibliotek utgör en av de sju institutioner som Kulturförvaltningen består av. De övriga institutionerna är Malmö konsthall, Malmö konstmuseum, Malmö kulturskola och pröva på, Malmö kulturstöd, Malmö museer och Stadsarkivet. 2

3 Förvaltningen arbetar med strategisk utveckling inom kulturområdet, ärendeberedning till kulturnämnden och övergripande frågor vad gäller ekonomi, personal och information. I förvaltningens ledningsgrupp medverkar de två kulturbolag som ägs av Malmö stad: Malmö Stadsteater och Malmö SymfoniOrkester (MSO). Kulturen i Malmö ska: väcka nyfikenhet, glädje och engagemang utmana till nya upplevelser och oväntade möten stimulera till bildning och ge lust till eget skapande inspirera till samverkan och utbyten skapa förståelse och sammanhang genom ett kvalitativt, brett och rikt kulturutbud tillgängligt för alla människor. Stadsbiblioteket - Aktuellt För närvarande har stadsbiblioteket drygt besökare/år. Ambitionen är att öka antalet besökande och användare av digitala tjänster till per år. Genom strategiska insatser och med hjälp av nya fokusområden vill man skapa The Darling Library ditt liv, dina drömmar, ditt bibliotek. Biblioteket ska vara en mötesplats för alla the Great and Good Place. Strategin för Stadsbibliotekets verksamhet bygger på kulturnämndens centrala måldokument. Stadsbibliotekets nya strategi fokuserar särskilt på satsningar på följande av kulturförvaltningens strategiska insatsområden: Barn och unga Vidgat deltagande Nya mötesplatser Internationalisering Stadsbibliotekets uppgifter ska bl.a. vara att stärka läsning, lyssnande och deltagande, interagera med besökare med full respekt för deras drömmar och liv samt sätta aktuella dagordningar och väcka debatt. Tillgängligheten är viktig och de ska expandera både fysiskt och virtuellt genom att öppna dörrarna och skapa fler ingångar till byggnaderna. De ska också införliva platsen utanför biblioteket och försöka binda ihop de inre och yttre rummen. 3

4 De vill expandera mötesplatsen i tid (ökade öppettider), rum (ut i park, simhall, Sagolekparken) och i Malmöbornas hjärtan (delaktighet, mat, värme, engagemang). Besökarna ska uppleva något nytt varje gång de kommer till biblioteket. Biblioteksbesöket ska ge en fördjupad och förlängd helhetsupplevelse. För att uppnå detta försöker de ansvariga på biblioteket att tänka nytt i fråga om sammanhang av rum, material, workshops, möten, användare, personal och andra parter. Det kan ge alla nya upplevelser och leda biblioteket in på en annan väg i besökarnas och stadens medvetande, såväl som i sitt eget. Aktuella och planerade aktiviteter är att ordna bokfika för tweens, dvs gruppen som består av barn mellan år. Arrangera en Nordisk Speldag i Sverige med tv- och datorspel, inom ramen för höstens Tema Spel. Andra punkter på programmet är: New public service Marknadsplatser Bevara tyst läsrum Internationell författarscen Barnverkstäder Bistro Godnattsagor inifrån Karin Johansson, bibliotekarie och projektledare informerade om projektet Godnattsagor inifrån som är ett samarbete mellan Malmö stadsbibliotek, Kriminalvården och frivilligorganisationen Bryggan Malmö. Bryggan Malmö arbetar för och med barn som har föräldrar i någon form av kriminalitet. I Sverige har barn en eller båda sina föräldrar i fängelse. Det är första gången ett bibliotek får pengar för brottsförebyggande verksamhet. Finansiärer är Kulturrådet, Allmänna arvsfonden och Brottsförebyggande rådet. Projektet startade för tre år sedan och är influerat av en engelsk modell. Fängslade föräldrar läser in sagor för sina barn. Syftet med projektet är att stärka relationen mellan fängslade föräldrar och deras barn. Det är också ett sätt att stimulera barnets lust att lyssna på och läsa böcker. I Sverige har man hittills involverat papporna i projektet. De intagna papporna kan utveckla sin läsförmåga och få ett ökat intresse för litteratur. Samarbetet mellan bibliotek och kriminalvård utvecklas. Våren 2008 samlade man den första gruppen fängslade pappor till en studiecirkel där personal från biblioteket och kriminalvården medverkade. I studiecirklarna går man tillsammans igenom hur man kan läsa in en saga för att göra den mer intressant. En del av de intagna är ovana att läsa över huvud taget. Bibliotekarien förklarar hur viktigt läsandet är för ett barns utveckling och ger tips om barnlitteratur. Biblioteken kan göra reklam för sitt arbete. 4

5 Utvärderingen av projektet visar att Godnattsagor inifrån har varit mycket värdefullt för barnen som på ett nytt sätt får komma i fokus. Både barnen och deras mammor var mycket positiva till Godnattsagor inifrån. Man tycker att varje barn borde få en saga från sin pappa, det skulle vara bra både för barnet och för pappan. Papporna har till övervägande del varit mycket positiva till projektet. De tycker att kontakten med barnen har blivit bättre och att de känner sig mer delaktiga i barnens vardag. De upplevde också att de fått bra stöd i sin behandling. Kriminalvården vill permanenta verksamheten men de har inte avsatt särskilda medel till det. Flera anstalter har hört av sig och är intresserade av att ingå i projektet. Kostnaden för anstalterna skulle bli :-/termin. Karin Johansson har med hjälp av kollegan Maria Andersson tagit fram den svenska modellen och skrivit en metodbok som kan användas i studiecirklarna, liksom ett informationsmaterial för spridning till bibliotek, politiker och anställda. Levande böcker I samband med ett mångfaldsprojekt började Stadsbiblioteket 2005 låna ut levande böcker. Arrangemanget kallades Låna en levande bok bli av med en fördom. Besökare på biblioteket kan få möta och tala med en person med erfarenheter från andra områden. Syftet med mötet är att skapa förståelse för andra och minska fördomsfulla inställningar. Den levande boken är en person med något att berätta som man är nyfiken på. Det kan vara en f.d. missbrukare, en spelberoende, en adopterad, en hemlös, en imam, en transvestit eller t.ex. ett regnbågsbarn. I mötet med en annan människa på nära håll är det lättare att vara öppen och få förståelse för den andras livssituation. Arrangemangen har blivit uppmärksammade och väckt stort intresse både i Sverige och utomlands, vilket i sin tur har skapat nya kontakter och möjligheter för biblioteket. Garaget Garaget är en gammal industrilokal som ligger centralt i Malmö och hör till stadsdelarna Fosie och Södra innerstaden. Företrädare för verksamheten som vi träffade var processamordnare Gunilla Lewerentz och bibliotekarie Sara Ejnarsson. För tre år sedan ställdes en tom fabrikslokal till deras förfogande och innan verksamheten startade vände man sig till alla omkringboende med frågan vad de ville att lokalen skulle användas till. De hade workshops med de närboende och fick in över 100 förslag från medborgarna om vad som skulle rymmas inom Garagets väggar. 5

6 Med utgångspunkt från de önskemål som kom fram i dialogprocessen startades arbetet att genomföra de populäraste förslagen som var: Kreativ verkstad Bibliotek Kafé med hembakat och ekologiskt bröd Dialoglabbet utbildningar i medborgardialog, där kan man söka kunskap om eller processtöd kring dialogmetoder m.m. Det kan gälla såväl statsvetenskapliga teorier som samtalsdemokrati. Scen för olika arrangemang, där också besökarna själva kan framträda Offentligt vardagsrum en mötesplats för alla Garaget ska vara en plats för mångfald, möten och möjligheter där det går att läsa och låna böcker, ta en fika, laga jeans, pyssla, möta andra, låna en dator, läsa tidningar på olika språk, göra arrangemang, eller bara ta en paus. Garaget är det senast startade biblioteket i Malmö - en experimentsatellit där traditionell biblioteksservice utmanas och utvecklas i en dynamisk miljö. Uppdraget är att testa nya idéer på alla områden inom biblioteket, alltifrån hur böckerna sorteras och skyltas till hur de kan använda ny teknik. Vad är ett bibliotek, hur ska det fungera? Vad innebär det att vara bibliotekarie och hur ska denne arbeta? Utvecklingen sker i enlighet med de önskemål som kom fram i dialogprocessen innan Garaget öppnade och i kontinuerlig dialog med Garagets användare. På helgerna kan allmänheten förfoga över lokalen. Det kostar inget, man bokar i en pärm och skriver på ett kontrakt. Villkoren för att få använda lokalen är att det inte serveras alkohol, de som är där ska komma för just det arrangemanget och det ska vara kostnadsfritt för alla som deltar. Det har fungerat bra och de som använt Garaget har sett till att allt har varit städat och lokalen återlämnas i gott skick. 6

7 Drömmarnas Hus, Rosengård Vi besökte Drömmarnas Hus vilket är namnet på den ekonomiska föreningen som bedriver sin verksamhet i Rosengård, liksom på själva herrgården där verksamheten är inrymd. En av delägarna, Christina Larsen visade oss runt och berättade om Drömmarnas Hus. I den gamla herrgårdsbyggnaden från 1820-talet bodde systrarna Ida och Hulda Kockum och drev ett stort jordbruk fram till 50-talet. I det rum i Drömmarnas Hus där vi satt samlade för att lyssna på informationen fanns de gamla deviserna kvar från systrarnas tid med uppmaningar till tjänstefolket: Sköt ditt kall med trohet all, Af godt utsäde ädel skörd vi få, Gifve fliten bröd och skygd - Åt redligt folk i Skånebygd. Malmö kommun tog över husen och marken, lokalerna fick stå tomma och oanvända under många år. Fram till 1990 då en grupp kulturarbetare, Teater X, hyrde in sig i ett av rummen och startade en uppsökande teaterspel. Deras drivkraft var idén: Att världen går att förändra genom kultur. Det var startskottet för en dynamisk och omfattande kulturverksamhet för de boende i stadsdelen Rosengård. Kulturen användes som medel i ett socialt förändringsarbete och 1993 satte Teater X upp pjäsen Benny Boxaren där 120 rosengårdsbor deltog. Rosengårds socialförvaltning startade ett samarbete med gruppen i ett motivationsoch utbildningsprojekt för ungdomar i utanförskap. 7

8 Herrgårdens byggnader restaurerades och 1996 byggdes ett restaurang- och utbildningskök. År 2000 Bytte Teater X namn till Drömmarnas Hus och Västra flygeln återuppbyggdes. Det är ett miljöbygge som idag inrymmer kulturverksamhet för barn- och unga. Barn- och ungdomskultur har alltid varit en viktig hörnsten i Drömmarnas Hus arbete. Ett gränsöverskridande arbete mellan olika konstformer som berikar och inspirerar startade Barnkulturverkstan som kunde erbjuda gratis kultur till Rosengårds barn. Sex år senare blev medel beviljade från Malmö stad för att utöka det pågående arbetet till att inkludera barn och unga, upp till sexton år, i hela Malmö. Verksamheten kallades då för Barn och ungdomskulturverkstan (BoU), men kallas idag för Malmöuppdraget. Hösten 2004 startades det treåriga multiprojektet Malmö Brinner, som inkluderade både föreställningen och ett löpande förändringsarbete, de så kallade eldsjälsmanifestationerna. I föreställningen deltog ett hundratal ungdomar i åldrarna år från hela Malmö med professionella skådespelare, musiker och dansare. Våren 2006, i slutet av projektet utvecklades diskussionerna om hur man hittar vägar mellan kulturen och skolans pedagogik. Resultatet blev samtidskonstprojektet Hittad (Lämnad) där 470 ungdomar deltog tillsammans med skådespelare och kulturpedagoger. Sommaren 2006 startade projektet FRAMÅT, som blev både slutet på något stort och början på något ännu större. Det blev början på en regional satsning där Drömmarnas Hus tog ett första steg, ut i hela Skåne. Genom föreställningen Någon har bestämt att du skall vara människa samarbetade Drömmarnas Hus med fem skånska städer Landskrona, Helsingborg, Kristianstad, Trelleborg och Malmö. Resultatet blev en föreställning som hade har premiär hösten 2007, och involverade över tusen ungdomar i produktionsprocessen. Den ekonomiska föreningen består av fem medlemmar som är delägare och egna företagare. En av eldsjälarna i Drömmarnas Hus är verksamhetsledaren Lotta Lundgren. De ansöker hela tiden om medel från olika håll för att finansiera Drömmarnas Hus verksamheter som alltid utförs i projektform. I de olika projekten finns ca 25 personer med tidsbegränsade projektanställningar. All verksamhet är gratis för barnen. Projektmedel har de fått från Malmö stad, Allmänna arvsfonden, Region Skåne, Ungdomsstyrelsen och Europeiska socialfonden bl.a. 8

9 Jakriborg Mellan Malmö och Lund, i tätorten Hjärup ligger det uppmärksammade bostadsområdet Jakriborg. Tåget stannar i Hjärup och det är några kilometers cykelavstånd till Malmö. Bostadsområdet som ser ut som en liten medeltida stad är ett resultat av de två bröderna Jan och Krister Berggrens lust att få forma en egen bebyggelse. Fastighetsbolaget Jakri AB som uppfört området, ägs av bröderna. Arkitekterna Robin Manger och Marcus Axelsson har ritat området. Husen i Jakriborg har spetsiga brant sluttande tak, smala stenbelagda gator och flera små torg bland husen. Sammantaget ger det intrycket att man befinner sig i en gammal stad i Danmark eller Tyskland. Mycket är influerat av hansatiden och påminner även om Visbys stadsbebyggelse. Bostadsområdet omgärdas av en stadsmur och gatunätet påminner om dem som finns kvar i skånska stadskärnor från medeltiden. 9

10 Jakriborg anses vara ett svenskt exempel på så kallad New Urbanism. En rörelse som kommer från USA men på senare år även har spridit sig till Australien och Europa. Ett tecken på dess styrka är att den lyckas förena aktörer med mycket skilda värderingar och intressen: byggföretag, stads- och trafikplanerare, miljöaktivister och viktiga finansiärer som prins Charles. I korthet handlar det om att återskapa traditionella europeiska städer - städer med torg, smågator, trottoarer med gott om plats för uteserveringar och lokala småhandlare. Bostäderrna i Jakriborg är hyresrätter. Första inflyttning skedde 1999 och år 2007 var 400 lägenheter färdiga och uthyrda. Medelåldern på hyresgästerna är runt 35 år, det finns små studentlägenheter i området. Tidigare var kötiden 1-2 år men 2008 avskaffades bostadskön. Lediga lägenheter läggs ut direkt på Jakri AB:s webbplats. Bröderna Berggren har köpt in mark som räcker till ungefär lägenheter för att utöka Jakriborg. Stapelbäddsparken I Västra Hamnen Visionen om en skateboardanläggning i världsklass kommer ursprungligen från Malmös skateboardåkare. Att bygga ett betonglandskap är varje skateboardåkares dröm och ger möjlighet att skapa helt unika former för åkning. 10

11 Anläggningen i Västra Hamnen är ca 2000 kvadratmeter stor och designen har tagits fram av Stefan Hauser, skateboardåkare från Oregon, USA, som designat, konstruerat och byggt en rad skateparker i USA och Europa. Stapelbäddsparken är en helt unik och drivs av skateboardföreningen Bryggeriet. Flera stora tävlingar har arrangerats av föreningen. Stapelbäddsparken lockar till sig skateboardsåkare från hela världen. När vi besökte parken var det en grupp barn från en av Malmös skolor som hade aktiviteter i parken. En del barn åkte rullskridskor, en del hade skatebräda och en del åkte runt på sparkcyklar. Alla hade hjälm! Puckelbollplan i Kroksbäckparken Världens första puckelbollplan ligger i Krokbäckparken I Malmö. Konstnären Johan Ferner Ström ville kombinera lek och allvar, idrott och konst och fick uppdraget att rita och planera puckelbollsplanen av Malmö stad. Byggkostnad för projektet var 5, 5 miljoner kr. 11

12 Krokbäckparken är en av Malmös största parker. De höga kullarna anlades på 70- talet och är ett spännande landskap med en fantastisk utsikt från 19 meters höjd. Gatukontoret har påbörjat ett stort förnyelsearbete som kommer att pågå i flera år. Vi träffade konstnären Johan Ferner Ström och landskaparkitekten Emma Jonasson som visade oss runt i området och talade om filosofin bakom den nya planeringen av grönområdet. Program Tisdag 30/8 Tågresa till Malmö på eftermiddagen Onsdag 1/9 Turning torso och hamnen Huvudbiblioteket, Slottsparken Garaget, Sofielund Moderna museet Restaurang Möllan, Möllevångstorget Torsdag 2/9 Drömmarnas hus, Rosengård Jakriborg Designcenter möte om dokumenthanteringsplan Fredag 3/9 Stapelbäddsparken, skate-park, Västra hamnen Krokebäcksparken, puckelbollsplan Hemresa vid lunchtid Deltagare Kerstin Ekenberg, förvaltningschef, Ulla Eriksson, nämndsekreterare, Margaretha Hedengrahn, chef Järfälla fritidsgårdar, Eva Jönsson Järnstad, fritidschef, Bo Majling, programchef, AnnKatrin Westerlund, chef Järfälla kultur och Birgitta Vinnå, bibliotekschef Text: Ulla Eriksson Bilder: AnnKatrin Westerlund och Birgitta Vinnå 12

VISION, HUVUDMÅL, LEDSTJÄRNOR OCH VERKSAMHETSIDÉ för Kulturen i Malmö

VISION, HUVUDMÅL, LEDSTJÄRNOR OCH VERKSAMHETSIDÉ för Kulturen i Malmö VISION, HUVUDMÅL, LEDSTJÄRNOR OCH VERKSAMHETSIDÉ för Kulturen i Malmö Malmö kulturnämnds uppdrag är att företräda och ha det samlade ansvaret för kommunens kulturverksamhet, främja samordning och utveckling

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturell Allemansrä Kultur är, och ska vara, en allmän rättighet, en naturlig del i vardagen för alla. Kultur skapas där människor möts kultur skapar möten mellan

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Stadsbiblioteket. En ny tid, nya möjligheter och ett nytt bibliotek

Stadsbiblioteket. En ny tid, nya möjligheter och ett nytt bibliotek Stadsbiblioteket En ny tid, nya möjligheter och ett nytt bibliotek Tiden förändras och vi med den Vi lever i en värld av förändringar. Det kan tyckas självklart, men aldrig har det varit så påtagligt som

Läs mer

FÖRSKOLAN SPILTANS PEDAGOGISKA VISION

FÖRSKOLAN SPILTANS PEDAGOGISKA VISION Varje individ är huvudpersonen i konstruktionen av sin kunskap, en dialog mellan individen och omvärlden. Varje individ blir därför unik i historien Paula Cagliari 2002 Innehållsförteckning 1. Reggio Emilia

Läs mer

Stadsbibliotek, Kulturförvaltningen

Stadsbibliotek, Kulturförvaltningen Stadsbibliotek, Kulturförvaltningen Verksamhet 2010: Uppdrag, mål och aktiviteter Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2009-11-18 Elsebeth Tank Kulturförvaltningen Stadsbiblioteket Innehållsförteckning

Läs mer

Garaget Verksamhetsplan 2010

Garaget Verksamhetsplan 2010 Garaget Verksamhetsplan 2010 INNEHÅLL INLEDNING... 2 BAKGRUND... 2 PARTNERSKAPET 2 MÖTESPLATS 2 DIALOGMÖTEN 3 HÅLLBAR UTVECKLING 3 SAMVERKAN 3 VERKSAMHETSIDÉ... 3 SYFTE 4 VISION 4 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Kulturprojekt i Utsikter

Kulturprojekt i Utsikter Kulturprojekt i Utsikter Inledning Sedan 2009 har Utsikter bedrivit kulturprojekt på sju skolor i Helsingborg och Landskrona. Genom ett nära samarbete med städernas kulturinstitutioner har skolorna implementerat

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Kulturen i Örnsköldsvik

Kulturen i Örnsköldsvik Kulturen i Örnsköldsvik -barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation - rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet - uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Dokumentnamn : Biblioteksplan Dokumenttyp : Plan (Benämning efter bibliotekslagen) Beslutad av: Kommunfullmäktige 2013-02-11, 3 Diarienummer: KS2012/438 Giltighetstid:

Läs mer

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför.

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför. 1 Inledning 1.1 VISION, VÄRDEGRUND OCH VERKSAMHETSIDÉ Lindängenbiblioteket ska vara en attraktiv mötesplats som tidigt bygger relationer med närområdets medborgare och stödjer dessa till lärande, utveckling

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby. Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef

På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby. Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Mjölby kommun Drygt 26000 invånare Bibliotek och medborgarservice inrymt under samma tak Tre filialbibliotek i Skänninge,

Läs mer

Vad ska det nya kulturhuset innehålla?

Vad ska det nya kulturhuset innehålla? Vad ska det nya kulturhuset innehålla? Intresserade samlades under två dialogtillfällen för att diskutera vad det nya kulturhuset skall fyllas med Dialog kring det nya Kulturhuset Vid två tillfällen bjöd

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Metodöversikt och utvärdering

Metodöversikt och utvärdering Metodöversikt och utvärdering Workshop under ledning av kulturpedagoger med socionom och barnbibliotekarier som observatörer Ålder: år 3-6 Produkter: barnteckningar, film, sammanfattande bilder på grundval

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Boplats Syd Juni 2011 FÖR DIG SOM SÖKER STUDENTBOENDE

Boplats Syd Juni 2011 FÖR DIG SOM SÖKER STUDENTBOENDE Juni 2011 FÖR DIG SOM SÖKER STUDENTBOENDE VÄLKOMMEN TILL MALMÖ Sveriges tredje största stad med 300 000 invånare. 48% av Malmös befolkning är under 35 år. Här möts människor från 174 länder. Öresundsregionen

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 545 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Uppföljning Inspirationsträff den 24 september 14, kl 9. 15. Medborgarhuset, Lycksele Målgrupp: civila samhället med representanter för pensionärsföreningar,

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Hur kan biblioteken bidra? Presentation av mig Bibliotekschef i Mjölby kommun sedan mars 2011 Bakgrund som journalist och bibliotekskonsulent Har jobbat

Läs mer

Våra idéer till ett nytt. Stadsbibliotek. av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby

Våra idéer till ett nytt. Stadsbibliotek. av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby Våra idéer till ett nytt Stadsbibliotek av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby Stockholms Stadsbibliotek är för litet. Det världsberömda biblioteket vid Odenplan i Stockholm ritades av Gunnar Asplund för 80 år sedan.

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Klipporna nya utsikter i Hyllie

Klipporna nya utsikter i Hyllie Klipporna nya utsikter i Hyllie Hyllie där Malmö möter kontinenten Klipporna i Hyllie Se film om Hyllie Hyllie i händelsernas centrum Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel Ekologiskt, socialt och

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Klimatdialog 2010 LYSEKIL

Klimatdialog 2010 LYSEKIL Klimatdialog 2010 LYSEKIL klimatdialog 2010 LYSEKIL! På initiativ av Lysekil kommun kommer unga, lokala politiker och engagerade tjänstemän under hösten 2010 tillsammans skapa förslag och projekt kring

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Tid: Torsdagen den 4 september kl Plats: Kajutan och Saras Hus, Henån

Tid: Torsdagen den 4 september kl Plats: Kajutan och Saras Hus, Henån 1 (5) 2008-09-04 Beredningsgruppen Kultur MINNESANTECKNINGAR Tid: Torsdagen den 4 september kl 13.30 16.45 Plats: Kajutan och Saras Hus, Henån Närvarande Beredning kultur Lars G Blomgren, ordförande Gerd

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget.

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Reggio Emilia Reggio Emilia, en stad med ca 150 000 invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Kärnan i verksamheten är ca 35 förskolor

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby. Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26

Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby. Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26 Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26 Kulturpolitiska mål för Ronneby kommun Övergripande mål * att verka för att Ronnebys invånare har goda möjligheter till

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015.

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015. Idéer och värden Dokumentation från visionsworkshopar om Älvsjö Örby februari/ mars 2015. Bakgrund Stockholm växer. Ett politiskt löfte finns om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Älvsjö är

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sidan 1 (5) REMISSVAR 2016-03-07 D nr Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sammanfattning

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-10-26 1 (5) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-11-04 kl. 10.00 Plats: Helsingborgs stadsbibliotek, Bollbrogatan

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum Skellefteås kulturplan Kultur i centrum Dialog Nu är vi alltså i fasen där vi talar med medborgare, föreningar och förbund om vad de tror om kulturen i Skellefteå och om vad de vill se hända! Därför vill

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Sjöbo bibliotek Blentarps bibliotek Vollsjö bibliotek Lövestad bibliotek

Sjöbo bibliotek Blentarps bibliotek Vollsjö bibliotek Lövestad bibliotek Sjöbo bibliotek Vårprogram 2015 Sjöbo bibliotek måndag 10-19 tisdag 10-18 onsdag 12-18 torsdag 10-19 fredag 10-18 lördag 10-14 Gamla Torg 10, 275 80 Sjöbo Tel: 0416-271 60 E-post: biblioteket@sjobo.se

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö Malmö stad Kulturförvaltning 1 (7) Datum 2014-10-21 Vår referens Genti Cifliku Projektledare genti.cifliku@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av jag bor i Malmö KN-2014-2396 Sammanfattning Kulturförvaltningens

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN STUDIERESA 20 SEPTEMBER Politisk styrgrupp fastighetsfrågor

ÄNGELHOLMS KOMMUN STUDIERESA 20 SEPTEMBER Politisk styrgrupp fastighetsfrågor ÄNGELHOLMS KOMMUN STUDIERESA 20 SEPTEMBER 2017 Politisk styrgrupp fastighetsfrågor INNEHÅLL BAKGRUND 4 ÄNGELHOLMS STADSBIBLIOTEK 5 VARBERGS STADSBIBLIOTEK/KULTURHUS KOMEDIANTEN 7 HALMSTADS STADSBIBLIOTEK/KONSTHALL

Läs mer

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg 2 1 3 4 Härligt Att platser upplevs fantastiska och härliga är viktigt rent mänskligt men även för att kunna konkurrera i vårt mobila samhälle där folk är villiga att pendla för att bosätta sig där det

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Animation med äldre Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Stanislaw Przybylski, projektledare Projektägare: Folkhälsosektionen, Landstinget i Jönköpings län Paula Bergman, Eva Timén Innehållsförteckning

Läs mer

HÄLSOVECKAN HÄLSOVECKAN

HÄLSOVECKAN HÄLSOVECKAN HÄLSOVECKAN HÄLSOVECKAN VECKA 42: 14 19 OKTOBER 2012 STADSDEL ÖSTER, BORÅS STAD Vecka 42, 14-20 2013 Stadsdel Väster, Borås Stad program Välkommen att delta i Hälsoveckan. Alla aktiviteter är gratis om

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun 1 (8) Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Program Beslutad av: Kultur och fritidsnämnden (2013 09 24 66 ) och barn och utbildningsnämnden (2013 12 11 108) Gäller för: Alla

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Kulturväven. Informationskväll. Kulturväven. 7 juni

Kulturväven. Informationskväll. Kulturväven. 7 juni Informationskväll Kulturväven 7 juni Kulturväven Agenda Kulturväven Tomas Wennström (S) Kulturnämndens ordförande Bakgrund till beslut, politisk vision Fredrik Lindegren Kulturchef Visionen för Kulturväv

Läs mer

Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm. Malmö

Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm. Malmö Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm Malmö Diligentia: fastigheter som gör skillnad Vi är fastighetsbolaget som tillåter oss själva att ha en samhällsförbättrande strävan. En strävan att få bidra till mer inspirerande

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2014-2015 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation 40 år den 16 oktober 2014 MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap

Läs mer

Verksamhetsberättelse TidsNätverket i Bergsjön 2009

Verksamhetsberättelse TidsNätverket i Bergsjön 2009 Verksamhetsberättelse TidsNätverket i Bergsjön 2009 Under 2009 har TidsNätverket i Bergsjön haft verksamhet i 70 olika aktiviteter eller projekt. Dessa har genomförts antingen av enskilda deltagare i TidsNätverket

Läs mer

Odenplans förskolor. Förskolebarns framtidstro vår utmaning

Odenplans förskolor. Förskolebarns framtidstro vår utmaning K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Odenplans förskolor Förskolebarns framtidstro vår utmaning Vi ser det som vår utmaning att vara med och forma barnens framtidstro, där den moderna barndomen i

Läs mer

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG BOSTAD HELSINGBORG Jurymotivering: Mariastaden i Helsingborg fortsätter att växa. Under året har NCC färdigställt ett 100-tal bostäder i en attraktiv mix av villor, radhus och kedjehus. Allt med den engelska

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer