A - Bok- och biblioteksväsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A - Bok- och biblioteksväsen"

Transkript

1 A - Bok- och biblioteksväsen A - Bokväsen och biblioteksväsen Niklasson, Mats Biblioteks- och informationsvetenskap som kunskapsområde: en bibliotmetrisk studie = [The cognitive structure of library and information science : a bibliotmetric study] / Mats Niklasson. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:97) Aa - Bibliografi Fortsättningsarbeten aktuella 2005 Fortsättningsarbeten aktuella 2005 : ett urval svenska och översatta romanserier omarb. uppl. - Lund : Bibliotekstjänst, s. ; 21 cm. (Btj-serien, ; 281) ISBN Hallin, Stina Länkanalys : en undersökning av ett biblioteks- och informationsvetenskapligt delfält = [Link analysis : a study of a field of library and information] / Stina Hallin. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:75) Klingborg, Anya Dokumenthantering i företag och organisationer : en fallstudie på Volvo Car Corporation i Uddevalla = [Managing documents in corporations and organizations : a case study at Volvo Cars in Uddevalla] / Anya Klingborg, David Lidström. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:106) Niklasson, Mats Biblioteks- och informationsvetenskap som kunskapsområde: en bibliotmetrisk studie = [The cognitive structure of library and information science : a bibliotmetric study] / Mats Niklasson. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:97) Nilsson, Marie Patient centeredness : annotated bibliography / Marie Nilsson. - Kristianstad : Forskningsplattformen för utveckling av närsjukvård, s. (Collaborative and integrated approaches to health, ; 2005:5) Sundström, Erik, Skaftö i pressens spegel. Bohus läns tidning : med personregister / [text och redigering: Erik Sundström. - Gunnesbo : Vaskehôrns bokmaskin, s. (Skaftöhäftet, ; 61) Sundström, Erik, Skaftö i pressens spegel. Bohusläningen / [text och redigering: Erik Sundström. - Fiskebäckskil : Vaskehôrns bokmaskin, s. + 1 bilaga (4 s. (Skaftöhäftet, ; 67) Sundström, Erik, Skaftö i pressens spegel. Uddewalla weckoblad : med personregister / [text och redigering: Erik Sundström. - Gunnesbo : Vaskehôrns bokmaskin, s. (Skaftöhäftet, ; 66) 1

2 Ab - Bibliotek Ahlm, Agneta Gränssnittet "BarnOPAC" - barnens stig in i bokskogen : en användarstudie av hur barn uppfattar och hanterar ett svenskt gränssnitt = [The interface "BarnOPAC"- childrens path into the bookjungle : a user study of how children experience and handle a Swedish interface] / Agneta Ahlm, Elisabeth Engerdahl. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:116) Axelsson, Karin Identitet : sökes : ungdomsbiblioteket PUNKTmedis sett som en väg ur folkbibliotekens identitetskris = [Identity : wanted : the youth library PUNKTmedis seen as a way out of the public librarys identity crisis] / Karin Axelsson, Tina Hallendal. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:141) Bergman, Linda Bibliotek i Värnamo : grundande och utveckling = [Libraries in Värnamo : origin and development ] / Linda Bergman. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ii, 78 s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:123) Bolmskog, Henrik Pedagogiskt arbete på folkbibliotek : en hermeneutisk studie av Biblioteksbladet under trettiotalet, sextiotalet och nittiotalet = [The educational work of of the public library : a hermeneutical study of Biblioteksbladet during the thirties, the sixties and the nineties] / Henrik Bolmskog. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:132) Carlsson, Anna Referensintervjuer på folkbibliotek : en litteratur- och intervjustudie = [Reference interviews in public libraries / Anna Carlsson. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:101) Ekman, Lisa Ungdomar om bibliotek = [Youth about Library] / Lisa Ekman, Birgitta Ekstrand. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:108) Eriksson, Elcita Vem styr biblioteket? : en undersökning av en kommuns folkbibliotek under en tioårsperiod = [Who is managing the Library : a study of a public library in a municipality over a ten-year period] / Elcita Eriksson. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:118) 2

3 Gnospelius, Matilda I förändringens spår : en undersökning av referensbibliotekariers accepterande av tillgängliggörandet och användadet av databaser på och via folkbibliotek = [At the pathway of change : a study of how reference librarians have adopted access and use of databases on and by public libraries] / Matilda Gnospelius. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:120) Gustafsson, Susanne Framväxten av biblioteket i Vaggeryd : en studie över de faktorer som kom att påverka biblioteksutvecklingen i Vaggeryd under åren = [The growth of the library in Vaggeryd : a study of factors influence on the library development in Vaggeryd ] / Susanne Gustafsson, Charlotte Hallberg. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:95) Kullman, Isak Systematisering av information på företag : en fallstudie = [Organizing information in corporate environment : a case study] / Isak Kullman, Ingela Wahlgren. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:102) Landmér, Rebecca Bildregistrering i teorin och praktiken : Mid-Manhattan picture collection och Kungliga biblioteket = [Image registration in theory and practice: The New York public library/mid-manhattan picture collection and the royal library/national Library of Sweden] / Rebecca Landmér. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:96) Lindgren, Carina Sjukhusbibliotekarier i fokus: en fenomenografisk undersökning av sjukhusbibliotekariers uppfattningar av yrkesrollen i arbetet med barn och ungdomar = [Hospital librarians in focus : a phenomenographic study of hospital librarians experiences of the professional role in working with children and young people] / Carina Lindgren, Anna Remin. - Borås : Högsk. i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:130) Malmström, Jessica Livslångt lärande och folkbibliotek = [Lifelong learning and public libraries] / Jessica Malmström. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:140) 3

4 Nilsson, Hanna Jämlika förutsättningar för kvinnor och män : en enkätstudie av jämställdhetsarbetet i den regionala biblioteksverksamheten = [Equal conditions for women and men : a questionnaire study of the equality work in the regional library sector] / Hanna Nilsson. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:115) Svensson, Margareta Sagostunder på folkbiblioteket: ur sagostundsledarens perspektiv = [Story times at the Public Library : from the perspective of the story time provider] / Margareta Svensson. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:111) Olofsson, Jennie Utveckling eller avveckling? : en intervjustudie av hur folkbibliotek hanterar besparingskrav = [Development or winding up? : an interview study on how public libraries manage financial cuts] / Jennie Olofsson, Marie-Louise Bjänndal. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:137) Rosell, Mikael En studie av högskolebibliotekariers uppfattningar om distansstudenter som användargrupp = [A study of how academic librarians perceive distance learners as a user group] / Mikael Rosell, Malin Skog. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:110) Sager, Charlotte Into an electronic era: a case study of the automation at Makerere university library, Kampala, Uganda / Charlotte Sager, Karin Walterson. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:113) Abaa - Biblioteksautomatisering Sager, Charlotte Into an electronic era: a case study of the automation at Makerere university library, Kampala, Uganda / Charlotte Sager, Karin Walterson. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:113) Abcc - Bibliotekspersonal Arvidsson, Annica Bibliotekariebilder i dagens platsannonser : en diskursanalys = [Todays images of the librarian in job advertisements : a discourse analysis] / Annica Arvidsson, Åsa Ehn. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:139) 4

5 Bergström, Linda Manliga bibliotekariers upplevelser av att jobba inom ett kvinnodominerat yrke = [Male public librarians experiences of working within a female-dominated profession] / Linda Bergström, Marie Böngren. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:129) Lindgren, Carina Sjukhusbibliotekarier i fokus: en fenomenografisk undersökning av sjukhusbibliotekariers uppfattningar av yrkesrollen i arbetet med barn och ungdomar = [Hospital librarians in focus : a phenomenographic study of hospital librarians experiences of the professional role in working with children and young people] / Carina Lindgren, Anna Remin. - Borås : Högsk. i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:130) Lodin, Barbro "Är du kvar på ditt gamla dammiga bibliotek?" : bilden av bibliotekarien i svensk skönlitteratur = [The image of the librarian in Swedish fiction ] / Barbro Lodin. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:124) Abcd - Biblioteksekonomi Olofsson, Jennie Utveckling eller avveckling? : en intervjustudie av hur folkbibliotek hanterar besparingskrav = [Development or winding up? : an interview study on how public libraries manage financial cuts] / Jennie Olofsson, Marie-Louise Bjänndal. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:137) Abd - Bibliotek: bokbestånd Broman, Carina Kungliga bibliotekets klassifikationssystem över den svenska samlingen år 1887 = [The classification system of the Swedish collection at the Royal Library 1887] / Carina Broman, Anna Hultén. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:112) Abdc - Bibliotek: klassifikation Andersson, Elisabeth Hur tre epistemologiska diskurser och hur synen på kunskapsorganisation inom dem manifesteras i text = [How three epistemological discourses and how the view of knowledge organisation within them is manifested in text] / Elisabeth Andersson, Isabelle Andersson. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:99) 5

6 Johansson, Johanna Homosexualitet i tre klassifikationssystem under tre decennier: ett queerteoretiskt perspektiv på SAB, UDK och DDC = [Homosexuality in three classificationsystems during three decades : a queertheoretical perspective on SAB, UDC and DDC] / Johanna Johansson, Maria Johansson. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:114) Lundsten, Liselott Kontextbaserad utveckling av klassifikationssystem : värdet av ett användarperspektiv i en beståndsorganiserande process på specialbibliotek = [The context-based development of a classification system : the value of a user perspective in the process of organizing a collection in a special library] / Liselott Lundsten. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:138) Abdci - Tesaurer och indexering Gustafsson, Susanne Framväxten av biblioteket i Vaggeryd : en studie över de faktorer som kom att påverka biblioteksutvecklingen i Vaggeryd under åren = [The growth of the library in Vaggeryd : a study of factors influence on the library development in Vaggeryd ] / Susanne Gustafsson, Charlotte Hallberg. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:95) Hallin, Stina Länkanalys : en undersökning av ett biblioteks- och informationsvetenskapligt delfält = [Link analysis : a study of a field of library and information] / Stina Hallin. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:75) Landmér, Rebecca Bildregistrering i teorin och praktiken : Mid-Manhattan picture collection och Kungliga biblioteket = [Image registration in theory and practice: The New York public library/mid-manhattan picture collection and the royal library/national Library of Sweden] / Rebecca Landmér. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:96) Abe - Bibliotek: specialsamlingar Broman, Carina Kungliga bibliotekets klassifikationssystem över den svenska samlingen år 1887 = [The classification system of the Swedish collection at the Royal Library 1887] / Carina Broman, Anna Hultén. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:112) 6

7 Abea - Bibliotek: specialsamlingar: tidningar och tidskrifter Andersson, Gunilla Bibliotekets tidskrifter och tidskriftsavdelning: en undersökning av högstadieelevers läsning i relation till utbudet = [The librarys periodicals and department of periodicals : a survey of year old childrens reading in relation to the selection] / Gunilla Andersson, Ulrika Sedigh. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:94) Abefb - Bibliotek: specialsamlingar: bildmaterial Gustafsson, Susanne Framväxten av biblioteket i Vaggeryd : en studie över de faktorer som kom att påverka biblioteksutvecklingen i Vaggeryd under åren = [The growth of the library in Vaggeryd : a study of factors influence on the library development in Vaggeryd ] / Susanne Gustafsson, Charlotte Hallberg. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:95) Landmér, Rebecca Bildregistrering i teorin och praktiken : Mid-Manhattan picture collection och Kungliga biblioteket = [Image registration in theory and practice: The New York public library/mid- Manhattan picture collection and the royal library/national Library of Sweden] / Rebecca Landmér. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:96) Abf - Biblioteksservice Ekman, Lisa Ungdomar om bibliotek = [Youth about Library] / Lisa Ekman, Birgitta Ekstrand. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:108) Hansemark, Jenny Studentsupport : en studie om dyslexi, hjälp till dyslektiska studenter och deras upplevelse av hjälpen = [Student support : a study about dyslexia, help to students with dyslexia and their experience of the help] / Jenny Hansemark. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:107) Karlsson, Magnus Vuxenutbildning på entreprenad : en studie av vad olika aktörer i en kommun har för åsikter kring informationsoch biblioteksresurser för genomförandet av vuxenutbildning = [Municipal adult education on contract : a study of different actors opinions concerning information- and library resources in the realization of adult education] / Magnus Karlsson, Jan-Ola Pettersson. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:117) 7

8 Abfb - Bibliotek: informationsservice, referensarbete Carlsson, Anna Referensintervjuer på folkbibliotek : en litteratur- och intervjustudie = [Reference interviews in public libraries / Anna Carlsson. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:101) Gnospelius, Matilda I förändringens spår : en undersökning av referensbibliotekariers accepterande av tillgängliggörandet och användadet av databaser på och via folkbibliotek = [At the pathway of change : a study of how reference librarians have adopted access and use of databases on and by public libraries] / Matilda Gnospelius. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:120) Abfba - Bibliotek: informationssökning och återvinning Ahlm, Agneta Gränssnittet "BarnOPAC" - barnens stig in i bokskogen : en användarstudie av hur barn uppfattar och hanterar ett svenskt gränssnitt = [The interface "BarnOPAC"- childrens path into the bookjungle : a user study of how children experience and handle a Swedish interface] / Agneta Ahlm, Elisabeth Engerdahl. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:116) Alfredsson, Cecilia Referenser i informationsåtervinning : utvärdering av en sökstrategi för citationsindex = [References in information retrieval : evaluation of a search strategy for citation index] / Cecilia Alfredsson. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:135) Bonde, Joel Evaluering av webbaserade söktjänster : Google, MSN Search & Yahoo! = [Evaluation of Web-based search engines: Google, MSN Search & Yahoo!] / Joel Bonde, Ola Brännström. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:109) Boström, Erik Källkritik, kognitiv auktoritet och domänanalys: värdering av trovärdighet vid informationssökning = [Source-criticism, cognitive authority and domain analysis : evaluation of credibility] / Erik Boström. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:104) 8

9 Chen, Fanglan Lexikonbaserad cross-language information retrival : utvärdering av queryeffektivitet = [The dictionary-based cross-language information retrieval: evaluation of query effectiveness] / Fanglan Chen, Taissia Goriounova. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, iv, 51 s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:121) Karlsson, Nina Informationsbeteende i komplexa beslutsprocesser : nyttjande av informationskällor vid informationssökning om automatiserade bibliotekssystem = [Information behaviour in complex decisionmaking : use of information sources in information seeking about automated library systems] / Nina Karlsson. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:131) Malmström, Jonna Information som lindring eller hot : informationssituationen för föräldrar med funktionshindrade barn = [Information as relief or threat : the information situation for parents of children with disabilities] / Jonna Malmström, Annika Rehn. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:105) Abfe - Bibliotek: användarutbildning Bolmskog, Henrik Pedagogiskt arbete på folkbibliotek : en hermeneutisk studie av Biblioteksbladet under trettiotalet, sextiotalet och nittiotalet = [The educational work of of the public library : a hermeneutical study of Biblioteksbladet during the thirties, the sixties and the nineties] / Henrik Bolmskog. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:132) Abfg - Social biblioteksverksamhet Axelsson, Karin Identitet : sökes : ungdomsbiblioteket PUNKTmedis sett som en väg ur folkbibliotekens identitetskris = [Identity : wanted : the youth library PUNKTmedis seen as a way out of the public librarys identity crisis] / Karin Axelsson, Tina Hallendal. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:141) Svensson, Margareta Sagostunder på folkbiblioteket: ur sagostundsledarens perspektiv = [Story times at the Public Library : from the perspective of the story time provider] / Margareta Svensson. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:111) 9

10 Ac - Arkiv Ae - Bokväsen Arkivet som källa och resurs Arkivet som källa och resurs : slutrapport från Motorfabriken Pythagoras. - Stockholm : Länsstyrelsen i Stockholms län, s. (Rapport / Länsstyrelsen i Stockholms län, ; 2005:26) ISBN Aca - Arkivteknik och arkivorganisation Papperet som informationsbärare Papperet som informationsbärare. - Härnösand : Institutionen för kultur och humaniora, Mitthögskolan, cop s. : ill. (Rapport / Arkiv- och informationsvetenskap vid Mitthögskolan, ; 6) ISBN Acdag - Arkiv: gallring Om gallring Om gallring : från utredning till beslut uppl. - Stockholm : Riksarkivet : Fritze [distributör], s. ; 30 cm. (Rapport / Riksarkivet, ; 1999:1) ISBN Ad - Bokförlag och bokhandel Ahlmark, Dan, Att sänka bokmomsen : en analys / Dan Ahlmark, Bengt Brodin. - Stockholm : Svenska förläggareföreningen : Föreningen Svenska läromedelsproducenter, [ s. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual. - Eskilstuna : Energimyndigheten, s. (ET, ; 2005:29) Rydefalk, Ingrid, "Skräpet" i skrubben och litet till : funnet vid inventering i Gryts kyrka / av Ingrid Rydefalk. - Stjärnhov : Grytum, s. ISBN Aeb - Skrivredskap och skrivmaterial Papperet som informationsbärare Papperet som informationsbärare. - Härnösand : Institutionen för kultur och humaniora, Mitthögskolan, cop s. : ill. (Rapport / Arkiv- och informationsvetenskap vid Mitthögskolan, ; 6) ISBN Aed - Bokbandshistoria Papperet som informationsbärare Papperet som informationsbärare. - Härnösand : Institutionen för kultur och humaniora, Mitthögskolan, cop s. : ill. (Rapport / Arkiv- och informationsvetenskap vid Mitthögskolan, ; 6) ISBN Frisk, Emma Ordfront : ett förlags utveckling = [Ordfront : the development of a publishing house] / Emma Frisk, Maria Glans. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:136) Aef - Redigeringsteknik Eriksson, LarsTorsten, Att utreda, forska och rapportera / Lars Torsten Eriksson, Finn Wiedersheim-Paul. - 8., förnyade uppl. - Malmö : Liber, s. ; 24 cm. ISBN X ISBN

11 Kläppe, Björn, Adobe InDesign CS2 : fortsättningskurs / [Björn Kläppe, Pernilla Attnäs. - Göteborg : Skandinaviska databöcker, cop [2], ii, 196 s. : färgill. ; 25 cm + 1 CD-ROM. (På rätt kurs, ) ISBN X (spiralh.) Aefe - Redigeringsteknik: uppsatser och rapporter Hagström, Eva, Meningar om uppsatsskrivande i högskolan / Eva Hagström. - Örebro : Örebro universitetsbibliotek, s. ; 24 cm. (Örebro studies in education, ; 12) Diss. Örebro : Örebro universitet, 2005 ISBN Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation / Claes Sandgren. - Stockholm : Norstedts juridik, s. ; 21 cm. ISBN

12 B - Allmänt och blandat Ba - Allmänna encyklopedier Aha Aha : modern kunskap för alla. 9, Sj-th. - Malmö : Bertmark ; Helsingfors : WSOY, s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 31 cm. ISBN (inb.) (Bertmark) ISBN (hela verket) (inb.) (Bertmark) ISBN (inb.) (WSOY) ISBN (hela verket) (inb.) (WSOY) Bb - Allmänna samlingsverk Entre dos lugares del fin del mundo Entre dos lugares del fin del mundo : estudios comparativos / Inger Enkvist ed. - Lund : Heterogénesis, cop s. (Serie Encuentros) ISBN Det eviga som traditionsbrott Det eviga som traditionsbrott / [Kulturforum vid Lunds universitet: Bengt Olle Bengtsson... ; red: Johan Stenström. - Lund : Lunds universitet, s. ISBN Bd - Allmänna tidskrifter och allmänna serier Passion (Stockholm Passion. - Stockholm : Talentum Sweden, cm :1. ISSN Bdb - Tidskrifter och serier: reportage och underhållning A-one entertainment A-one entertainment : Sveriges första asiatiska magazine. - Norsborg : Asia center one, cm : nr 1. ISSN Champagne Champagne : Flyme s magazine. - Göteborg : Media house Europe, cm :1. ISSN Elvis (Stockholm Elvis. - Stockholm : Egmont Kärnan, cm : nr 1. ISSN Perul, Peter, Moskoviten : om kakelugnar i Östersjöns farvatten / Peter Perul. - Ronneby : Perulen, xii, 40 s. : ill. ISBN Passion (Stockholm Passion. - Stockholm : Talentum Sweden, cm :1. ISSN Przekraczanie granic Przekraczanie granic : Ewie Teodorowicz-Hellman z okazji 60. rocznicy urodzin = Gränsöverskridanden : till Ewa Teodorowicz- Hellman på hennes 60-årsdag / Dorota Tubielewicz Mattsson & Janina Gesche (red. - [Stockholm : Institutionen för slaviska och baltiska språk, Stockholms universitet], s. ; 24 cm. ISBN South of Sweden South of Sweden : business & life magazine. - Malmö : La Publication, cm : no. 1. ISSN Spider-man kidz Spider-man kidz. - Stockholm : Egmont kärnan, cm : nr 1. ISSN

13 Bdc - Invandrartidskrifter A-one entertainment A-one entertainment : Sveriges första asiatiska magazine. - Norsborg : Asia center one, cm : nr 1. ISSN Be - Allmän idé- och lärdomshistoria Axplock ur idéhistorien Axplock ur idéhistorien. 1, Från försokratikerna till Wollstonecraft. - Stockholm : Caudex/Vertigo, , [2] s. ; 19 cm. ISBN Hädelse Hädelse : fem unga forskares reflexioner / Martin Bergström. - Stockholm : Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), s. (Brytpunkt, ) ISBN Parsa, Bahman Vapas'mandigi'ha-yi Iran, sabab'ha va charih'ha / Bahman Parsa chap. - Kista : Kitab-i arzan, s. ; 21 cm. ISBN (omsl.) Topos Topos : essäer om tänkvärda platser och platsbundna tankar / Erland Mårald & Christer Nordlund (red. - Stockholm : Carlsson, , [1] s. : ill. ; 23 cm. ISBN (inb.) Bf - Allmän vetenskaplig och kulturell verksamhet Norrby, Erling, Att vara ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien / [text: Erling Norrby ; redaktion: Informationsenheten. - Stockholm : Kungl. Vetenskapsakademien, cop s. ; 21 cm. (Documenta, ; 67 [dvs 68) "Vi formas till människor" "Vi formas till människor" : tal och orationer vid högtidssammankomsten den 13 november 1999, Växjö domkyrka : pristagare, förteckning över ledamöter / [redaktion: Ulf Beijbom och Stig Tornehed. - Växjö : Smålands akademi, [ s. : ill. (Smålands akademis skriftserie, ; 8) ISBN Bfa - Allmän vetenskaplig verksamhet SSKKII publications SSKKII publications [Elektronisk resurs] / SSKKII - Kollegium för tvärvetenskaplig forskning, Göteborgs universitet. - Göteborg : Kollegium för tvärvetenskaplig forskning, Göteborgs universitet, ISSN Bfaj - Allmänna stiftelser och fonder Wallander, Jan, Oktogonen : / Jan Wallander. - [Sverige] : Stiftelsen Oktogonen, cop s. Bfk - Allmän kulturell verksamhet Doracic, Alen Armlängdsprincipen och Statens kulturråd : en fallstudie om maktfördelning i svensk kulturpolitik = [The Arms length principle and the Swedish National Council for Cultural Affairs : a case study of the distribution of power in the cultural policy in Sweden] / Alen Doracic, Petter Edlund. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:103) 13

14 Kultur för hälsa Kultur för hälsa : en exempelsamling från forskning och praktik / [redaktör: Regina Winzer. - Stockholm : Statens folkhälsoinstitut, s. ; 25 cm. (Statens folkhälsoinstitut, ; 2005:23) ISBN Sjödell, Johan Den sovjetiska kulturkampen sedd genom Bresjnevadministrationens lins : en historiografisk studie = [The Soviet culture struggle through the lens of the Breshnev Administration : a historiographic study] / Johan Sjödell. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:93) Statliga kulturinsatser 2004 i regionalt perspektiv Statliga kulturinsatser 2004 i regionalt perspektiv. - Stockholm : Statens kulturråd, cop s. : tab. (Kulturen i siffror, ; 2005:1) ISBN Bg - Allmänna museer Framtidsbilder Framtidsbilder : en utställnings- och programstafett i elva kommuner i Stockholm län 19/ / / [katalogredigering: Lena Eriksson. - Stockholm : Stockholms läns museum, , [3] s. : ill. (huvudsakligen i färg. (Katalog / Stiftelsen Stockholms läns museum, ; 31) Hembygdsgården och det gröna kulturarvet Hembygdsgården och det gröna kulturarvet / [redaktör: Gunilla Lindberg. - Stockholm : Sveriges hembygdsförbund, s. : ill. (huvudsakligen i färg. (Bygd och natur (Skriftserie), ; 12) Rittfeldt, Sofie, Allas våra museisamlingar : IT som länk mellan konstmuseers samlingar och allmänheten / Sofie Rittfeldt. - Stockholm : Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) : Teldok : Fritze [distributör], s. ; 25 cm. (KFB-rapport, ; 1999:37) (Via Teldok, ; 38) ISBN Cultural heritage crime - the Nordic dimension Cultural heritage crime - the Nordic dimension / [authors: Lars Korsell... ; translation: Interverbum. - Stockholm : Swedish National Council for Crime Prevention, Information and Publication : Fritze [distributör], s. ; 25 cm. (Report / BRÅ, ; 2006:2) ISBN Utsikt mot världen Utsikt mot världen : utomeuropa på Skoklosters slott = A glimpse of the world : non-european in Skokloster castle / [redaktör: Elisabeth Westin Berg, foto: Samuel Uhrdin, översättning: Roger Tanner. - Bålsta : Skoklosters slott, s. : färgill. ; 21 cm. (Skoklosterstudier, ; 37) ISBN (inb.) Elfström, Gunnar, Gamla Linköping / [text: Gunnar Elfström ; teckningar: Lars Guth, Erik Kvist. - Linköping : Föreningen Gamla Linköping, [ s. : ill. 14

15 Bga - Museiteknik Rittfeldt, Sofie, Allas våra museisamlingar : IT som länk mellan konstmuseers samlingar och allmänheten / Sofie Rittfeldt. - Stockholm : Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) : Teldok : Fritze [distributör], s. ; 25 cm. (KFB-rapport, ; 1999:37) (Via Teldok, ; 38) ISBN Bgk - Kulturminnesvård Sverige - Polen Sverige - Polen : Östersjögrannar i det nya Europa = Szwecja i Polska : sasiedzi znad Morza Baltyckiego w nowej Europie. - Örebro : UV Bergslagen, Riksantikvarieämbetet, s. : färgill. ISBN X Åkerberg, Helena, Dokumentation av flerfamiljsbostadshuset Wikingsborg : kvarteret Svea 13 : Växjö stad och kommun / Helena Åkerberg. - Växjö : Smålands museum, s. (Rapport / Smålands museum, ; 2000:21) Boox, Lena, Alderholmen och Amicitia : hur kan de kulturhistoriska värdena berika ett område som står inför förändrad användning? : Etapp 2, Kvarteret Amicitia : förutsättningar för varsam ombyggnad till nya verksamheter : Alderholmen 22:3, 22:4 och 22:5, Gävle stad, Gävle kommun, Gästrikland 2005 / Lena Boox, Johannes Kruusi. - Gävle : Länsmuseet, , [13], 11 s. : ill. (Rapport / Länsmuseet Gävleborg, ; 2006:03) Kruusi, Johannes Fem sågverk i Sandarne : en förstudie kring kulturmiljön i Källskär, Sandvik, Lervik, Långrör och Åsbacka : Sandarne, Söderhamns stad, Söderhamns kommun, Hälsingland 2006 / Johannes Kruusi, Bo Ulfhielm. - Gävle : Länsmuseet, s. : ill. (Rapport / Länsmuseet Gävleborg, ; 2006:05) Kulturarv. Svenska Cultural heritage : reconciliation, reconstruction, hopes for the future / [text and pictures: Cultural Heritage without Borders ; translation: Nigel Moore. - Stockholm : Cultural Heritage without Borders, s. : färgill. Åkerberg, Helena, Kulturmiljöutredning i samband med ombyggnaden av riksväg 25 genom Lessebo tätort / Helena Åkerberg. - Växjö : Smålands museum, s. (Rapport / Smålands museum, ; 1999:9) Bi - Föreningsteknik och mötesteknik Börjeson, Lena, verktyg för bättre möten : Metoda röd / Lena Börjeson. - Enskede : Metoda, [ Lösa bl. i mapp (21 s. : ill.) ; 32 cm + 1 CD-ROM. ISBN ISBN Nilsson Molnár, Margreth, Internationella affärsförhandlingar : en affärsprocessansats : jämförande kulturanalyser av franska, japanska och utlandskinesiska förhandlare / Margreth Nilsson Molnár, Josef Molnár. - Göteborg : IBIM Research, cop s. : ill. ISBN X Naturgas Mellansverige Avesta/ Säter till Gävle Naturgas Mellansverige Avesta/ Säter till Gävle : kulturgeografisk förstudie : Gävle, Sandviken, Hofors, Avesta, Hedemora och Säters kommun, Gävleborgs och Dalarnas län 2006 / Maria Björck. - Gävle : Länsmuseet Gävleborg, s. : ill. + CD. (Rapport / Länsmuseet Gävleborg, ; 2006:04) Bk - Allmänna sällskap och föreningar Broar Broar : rumänska bladet. - Stockholm : Rumänsk Svenska kulturföreningen Fratia, cm. - Årg. 9(2006):nr 1/2. ISSN

16 Re:search Re:search : om engagemang för världen / [redaktör: Josefin Lindberg ; illustrationer: Rickard Grönkvist. - Stockholm : Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisation, s. : färgill. ; 15 x 24 cm. ISBN X Bkz - Särskilda allmänna sällskap och föreningar Carl Michael Carl Michael : 150 år : / [redaktion: Ell i Håg. - Stockholm : SHT:s filialloge Carl Michael, , [1] s. Dalslands gille i Stockholm 90 år Dalslands gille i Stockholm 90 år : Stockholm : Dalslands gille, s. : ill. ISBN Knorring, Lars von Den mellersta pelaren 200 år / Lars von Knorring, Gustaf Ruuth. - Jönköping : S:t Johannes logen Den mellersta pelaren, s. : ill. (vissa i färg. ISBN Logen no 136 Winga fyr Logen no 136 Winga fyr : IOOF Göteborg 40 år 27 februari Göteborg : Logen no 136 Winga fyr, s. : ill. ISBN Bl - Omstridda fenomen och företeelser Olofsson, Anette, Att arbeta med pekare och pendel : samt om andlighet, färger, att känna auran, mat och hälsa, traditionella linjer och magnetstråk, samt hur vi påverkas av elektricitet, och mycket mycket mer- / Anette Olofsson. - Viskafors : Smultrongården, [ s. : ill. ; 30 cm. ISBN (spiralh.) ISBN (spiralh.) Blb - Ockultism Steer, Dugald Magikologi : Merlins hemliga bok om trollkarlar : en sanningsenlig utsaga om trollkarlar, deras skick och många fantastiska krafter, allt enligt mäster Merlin egna noter / till svenska av Leif Jacobsen ; [Dugald A. Steer, författare ; Anne Yvonne Gilbert..., konstnär. - Malmö : Damm, [32] s. (vissa vikta) : ill. (vissa i färg) ; 31 cm. ISBN (inb.) Weirauch, Wolfgang Naturandar och vad de säger : intervjuer med 17 naturväsen förmedlade genom Verena Stael von Holstein / Wolfgang Weirauch ; [översättning: Therése Lindberg. - Lund : Nova, s. : ill. ; 21 cm. ISBN (inb.) Bra - Kommunikation Karlsohn, Thomas, Passage mellan medier : Vilém Flusser, datorn och skriften / Thomas Karlsohn. - Göteborg : Folkuniversitetets akademiska press, s. ; 22 cm. ISBN (korr.) Brb - Cybernetik och informationsteori Holl, Alfred, Spiel mit Zahlen - Kampf mit Zahlen? : das mittelalterliche Zahlenkampfspiel Rithmomachie in seiner Regensburger Fassung um 1090 / Alfred Holl. - Växjö : Växjö universitet, s. : ill. (Rapporter från Växjö universitet. Matematik, naturvetenskap och teknik, X ; 2005:3) ISBN (korr.) 16

17 Törnqvist, David, Statistical fault detection with applications to IMU disturbances / David Törnqvist. - Linköping : Division of Automatic Control, Department of Electrical engineering, Linköpings universitet, s. : diagr., ill. (Linköping studies in science and technology. Thesis, ; 1258) Licentiatavhandling Linköping : Linköpings universitet, 2006 ISBN Bs - Masskommunikation: allmänt Andersson Odén, Tomas, Tsunamins genomslag : en studie av svenska mediers bevakning / Tomas Andersson Odén, Marina Ghersetti, Ulf Wallin. - Stockholm : Krisberedskapsmyndigheten, s. (KBM:s temaserie, ; 2005:13) ISBN Cepaite, Asta, Medieproducenter och mediekonsumenter i otakt? / Asta Cepaite. - Stockholm, [2], ix, 165 s. (Trita-NA, ; 0555) Diss. Stockholm : Tekniska högskolan, 2006 ISBN Höijer, Birgitta, Medborgare om våldsdåd : reaktioner efter mordet på Anna Lindh och andra dåd / Birgitta Höijer, Joel Rasmussen. - Stockholm : Krisberedskapsmyndigheten, s. (KBM:s temaserie, ; 2005:10) ISBN Jarlbro, Gunilla, Medier, genus och makt / Gunilla Jarlbro. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Olsson, Anders R., Yttrandefrihet & tryckfrihet : handbok för journalister / Anders R Olsson. - 5., omarb. uppl. - Stockholm : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Palm, Lars, Kommunikationsplanering : en handbok på vetenskaplig grund / Lars Palm. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Regulation, awareness, empowerment Regulation, awareness, empowerment : young people and harmful media content in the digital age / Ulla Carlsson (ed. - Göteborg : International Clearinghouse on Children, Youth and Media, Nordicom, Göteborg University, s. ISBN Religion och medier Religion och medier : några perspektiv / Göran Larsson, Mia Lövheim & Alf Linderman (red. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Bt - Publicistik Dagbladet Nya samhället 100 år Dagbladet Nya samhället 100 år : en jubileumsbok / [redigering: Svante Säwén. - Sundsvall : Dagbladet i Sundsvall AB, s. : ill. ISBN Dahlström, Emma Det är ju fest : ungdomstidningars skildring av droger / Emma Dahlström. - Stockholm : Sober : Ungdomens nykterhetsförbund (UNF), cop s. ; 25 cm. (UNF:s rapportserie, ; 7) ISBN Lidén, Erik, Essays on information and conflicts of interest in stock recommendations / Erik Lidén. - Göteborg : Department of Economics, School of Economics and commercial law, Göteborg University, , [8] s. ; 25 cm. (Economic studies (Göteborg. Print), ; 142) Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2005 ISBN

18 Olsson, Anders R., Lögn, förbannad lögn och journalistik : varför journalistik på kommersiella villkor är demokratiskt otjänlig / Anders R Olsson. - Stockholm : Natur och kultur, , [1] s. ; 21 cm. ISBN ISBN Petersson, Birgit, Från journalist till murvel : journalistyrkets professionalisering från 1900 till 1960-talet / Birgit Petersson. - Göteborg : Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (NORDICOM-Sverige), , [1] s. : ill. ; 25 cm. (Sylwan (Göteborg), ; 16) Bub - Television och video Rydell, Ann-Margret, Television consumption and children's health and adjustment : a systematic review / Ann-Margret Rydell and Sven Bremberg. - Stockholm : Swedish National Institute of Public Health, [ s. (Swedish National Institute of Public Health, ; 2006:02) ISBN Weibull, Lennart, Allmänhetens bedömning av aktualitetsjournalistik i svensk TV 2004 / Lennart Weibull. - Haninge : Granskningsnämnden för radio och TV s. : diagr. (Granskningsnämndens rapportserie, ; 18) Bv - Informationsteknik (IT) Eriksson, Mats Kriskommunikation via webben : studier av dubbelmordet i Linköping, Kemiraolyckan och stormen Gudrun / Mats Eriksson. - Stockholm : Krisberedskapsmyndigheten, s. : färgill. (KBM:s temaserie, ; 2006:1) ISBN IT i Sverige 2006 IT i Sverige 2006 : en bok trender och utveckling inom IT i Sverige / Johan Landeström. - Stockholm : Dataföreningen : Exido, s. ; 22 cm. ISBN Johannesson, Christina Den digitala fabriken : verkstadsföretaget som IT-företag / Christina Johannesson, Peter Kempinsky. - Stockholm : Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) : Teldok : Fritze [distributör], s. (KFB-rapport, ; 2000:7) (Teldok rapport, ; 132) ISBN Karlsohn, Thomas, Passage mellan medier : Vilém Flusser, datorn och skriften / Thomas Karlsohn. - Göteborg : Folkuniversitetets akademiska press, s. ; 22 cm. ISBN (korr.) Nationell IT-strategi för vård och omsorg Nationell IT-strategi för vård och omsorg. - Stockholm : Socialdepartementet, Regeringskansliet, [ s. : ill. ISBN Rittfeldt, Sofie, Allas våra museisamlingar : IT som länk mellan konstmuseers samlingar och allmänheten / Sofie Rittfeldt. - Stockholm : Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) : Teldok : Fritze [distributör], s. ; 25 cm. (KFB-rapport, ; 1999:37) (Via Teldok, ; 38) ISBN

19 C - Religion C - Religion Arlebrand, Håkan, Religion. D. 3, Grundbok / Håkan Arlebrand, Hans Olofsson, Rolf Uppström uppl. - Malmö : Gleerup, s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 24 cm. (Punkt SO) ISBN Bibeln. Svenska. Urval 1991 Bibel-bästisar / [urval av bibeltexter, textbearbetning och kringtexter: Stanley Almqvist ; illustration: Cathrin Hesselstrand. - Vällingby : Bibeln till alla, s. : färgill. ISBN C:d - Religionsfilosofi C:oa - Religionssociologi Religion och medier Religion och medier : några perspektiv / Göran Larsson, Mia Lövheim & Alf Linderman (red. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Ca - Kristendomen: allmänt Die Ambivalenz der Moderne Die Ambivalenz der Moderne : The ambivalence of modernity = Modernitetens ambivalens / eds.: Johannes Brosseder and Evah Ignestam ; Hans-Martin Barth. - Uppsala : Svenska kyrkans forskningsråd ; Frankfurt am Main : Lembeck, s. (Tro & tanke, ; 1999:7/8) ISBN X (Lembeck) Johannes Paulus II, påve, Tro och förnuft : påven Johannes Paulus II:s rundskrivelse till biskoparna i den katolska kyrkan om förhållandet mellan tro och förnuft / [översättning: Anders Piltz. - Uppsala : Katolska bokförlaget ; Stockholm : Katolsk bokhandel [distributör], s. ; 21 cm. (Katolsk dokumentation, ; 27) ISBN På spaning På spaning- : från Svenska kyrkans forskardagar 2005 / red.: Göran Gunner. - Stockholm : Verbum : Svenska kyrkan, , [2] s. : ill. ; 21 cm. (Forskning för kyrkan, ; 3) ISBN Cb - Bibelutgåvor Tiden Tiden : föredrag / av Kajsa Ahlstrand, Göran Gunner, Antje Jackelén. - Linköping : Akademi för kyrka och kultur i Linköings stift, s. ISBN C:do - Religionspsykologi Geels, Antoon, Den religiösa människan : en introduktion till religionspsykologin / Antoon Geels och Owe Wikström. - 5., kraftigt omarb. utg. / med bidrag av Jan Hermanson och Petra Junus. - Stockholm : Natur och kultur, , [1] s. ; 24 cm. ISBN (inb.) ISBN (inb.) Bibeln. Svenska. Urval 1991 Bibel-bästisar / [urval av bibeltexter, textbearbetning och kringtexter: Stanley Almqvist ; illustration: Cathrin Hesselstrand. - Vällingby : Bibeln till alla, s. : färgill. ISBN Cc - Exegetik och litteratur om Bibeln Boken om boken Boken om boken. - Kalmar : Kalmar stifts bibelsällskap, [ , [1] s. : ill. (huvudsakligen i färg. ISBN

20 Böckernas bok Böckernas bok : en antologi / redigerad av Nilla Bolding och Andrea Kollmann. - Lund : Folkuniversitetet, s. : ill. ; 24 cm. ISBN Ccb - Exegetik: Nya testamentet Carlstedt, Bo, Bibelns symbolik : tolkning av 20. århundradets världsåterlösare / [av Bo Carlstedt. - Mölnbo : Gröna lyckan, s. ; 21 cm. ISBN X (spiralh.) Cayce, Edgar, Julberättelsen i Edgar Cayces Readingar / översättning: Maria Larsson. - Fagersta : Larssons Andra sidan, s. ISBN Einhorn, Lena, Vad hände på vägen till Damaskus? : på spaning efter den verklige Jesus från Nasaret / Lena Einhorn. - Stockholm : Prisma, , [1] s. ; 24 cm. ISBN (inb.) ISBN (inb.) Cceb - Biblisk arkeologi Baigent, Michael Dödahavsrullarnas hemlighet / Michael Baigent, Richard Leigh ; översättning: Ingemar Karlsson ; [faktagranskare: Alvar Ellegård. - [Ny utg. - Stockholm : Bazar, , [2] s., [24] pl.-s. ; 18 cm. ISBN Cdd - Skrifter av motreformationens teologer Ccd - Bibliska personer David, Juliet Följ med Mose / [text: Juliet David ; ill.: Helen Prole ; svensk text: Annica Hällzon. - Örebro : Marcus, cop s., [2] bl. med klistermärken i färg : färgill. ; 30 cm + 1 vikt karta. ISBN Ccda - Jesu liv David, Juliet Följ med Jesus / [text: Juliet David ; ill.: Helen Prole ; svensk text: Annica Hällzon. - Örebro : Marcus, cop s., [2] bl. med klistermärken i färg : färgill. ; 30 cm + 1 vikt karta. ISBN De weg van Jesus med zijn kruis. Svenska Vi går korsvägen tillsammans med Jesus : en korsväg för barn / [översättning efter norsk förlaga: Elisabeth Sjögren. - Stockholm : Katolska pedagogiska nämnden (KPN), [ s. Stinissen, Wilfrid, Låt oss ses i din skönhet : kommentar till Johannes av Korsets dikt "Andlig sång" / Wilfrid Stinissen. - Skellefteå : Artos & Norma, s. ; 23 cm. ISBN (inb.) Cea - Dogmatik Radler, Aleksander, Kristen dogmatik / Aleksander Radler uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 25 cm. ISBN Ceab - Kristus, frälsningen och tron Spetz, Bror, Född till en segrare / [Bror Spetz. - Stockholm : Södermalmmedia, s. ISBN

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

RAPPORT FRÅN SAMTIDEN

RAPPORT FRÅN SAMTIDEN RAPPORT FRÅN SAMTIDEN 23 september Islamska staten (IS) hot mot världsfreden? Per Jönsson, Mellanösternanakytiker, redaktör på Utrikespolitiska institutet (UI). Yasri Khan, generalsekreterare, Svenska

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10 Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som byggarbetsmiljösamordnare enligt "Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare". Förteckningen är sorterad efter

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

KURSLITTERATUR KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA

KURSLITTERATUR KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA Datorkunskap Fönster mot Datavärlden Lärararna informerar vid kursstart vilken bok som ska användas. Information- och Layout A Läraren delar ut det material som

Läs mer

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Årsrapport 2014 Robin Hofmann VO Kardiologi, Södersjukhuset OXYGEN in suspected acute myocardial infarction Friend? Foe X? O₂ vs air DETermination of the role of

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson DELTAGARE Namn E-mail Adress Päivikki Aarne paivikki.aarne@klinvet.ki.se Talkliniken Kent Adelmann Kent.Adelmann@lut.mah.se Malmö högskola Lärarutbildningen 205 06 Malmö Elisabeth Ahlsén eliza@ling.gu.se

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)....................................................................................... Kursledare och handledare

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 LG Lundberg. Född 1938. Bor och verkar i Stockholm. Separatutställningar i urval 2011

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG.

RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG. RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN BADMINTON 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG. Singel 1. Fredrik Ingemnsson RMK, Jönköping 2. Jusman Komaleri OUS Oslo 3. Espen Ditmansen Drammen 4. Nils-Gunnar Juel OUS

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

Arbetar du för kommunen?

Arbetar du för kommunen? Datum/Date Dnr/Ref.no. 2014-12-1 161-KB 979-2014 Minnesanteckningar Kvalitetsdialog 21 november 2014 1. Dagen inleddes av Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, som hälsade välkommen och uttryckte sin glädje

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

BOKAFTON. Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan 19.00-20.30. Inträde: 100 kr

BOKAFTON. Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan 19.00-20.30. Inträde: 100 kr BOKAFTON Inträde: 100 kr 19 februari H Åsa Nilsonne, professor i medicinsk psykologi, Karolinska Institutet, psykiater, författare. Samtalsledare: Hanna Stenström 19 mars I skuggan av Nathan Omi Söderblom

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare Logen Idris Druidordens Riksmästerskap Golf 0 Riksmästare (Endast deltagare med bruttoslag

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Deltagarförteckning SIS/TK 412 Fasta bränslen

Deltagarförteckning SIS/TK 412 Fasta bränslen 1 av 5 Ordförande Lennart Jansson Firefly AB Textilgatan 31 120 30 Stockholm 08-449 25 10 08-449 25 01 lennart.jansson@firefly.se 070-5919676 08-4492500 08-4492501 Kenneth Abrahamsson Bränsle & Energilaboratoriet

Läs mer

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 Placering S.nr F.kl T.kl Förare / kartläsare Klubb Bil Anmälare Övrigt Totaltid 1 29 A 4 Mikael Lundberg / Anders Lundberg SMK Gävle / SMK Gävle VW Golf 03:40,60 2

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se NORRBOTTEN LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt therese.sehlstedt@boden.se introduktion till HAP, VÄSTERBOTTEN Olov Stenlund olov.stenlund@skelleftea.se HAP-utbildningar HAP. LOKALT Boden

Läs mer

Malin Berglund student Stockholms universitet: Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier

Malin Berglund student Stockholms universitet: Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier ICOM STYRELSEMÖTE TELEFONMÖTE 20121016 Närvarande: Stefan Bohman Louise Andersson Lotta Jönsson Elina Nygård Hansson Christian Richette Magnus Olofsson Monica Gustafsson Medlemsansökningar Antagna 2012-10-16:

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde VT 14

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde VT 14 LÄROMEDELS- FÖRTECKNING Vuxenutbildning Skövde VT 14 2014-01-03 Innehållsförteckning Ämne Språk sid 3 Matematik...sid 5 Naturvetenskap... sid 6 Samhälls- och beteendevetenskap. sid 7 Ekonomi och administration.

Läs mer

Helena Francke Högskolan i Borås helena.francke@hb.se Framtidens bibliotek Säffle, 17 februari 2009

Helena Francke Högskolan i Borås helena.francke@hb.se Framtidens bibliotek Säffle, 17 februari 2009 Forskning i Biblioteks- och informationsvetenskap - ett nationellt perspektiv Helena Francke Högskolan i Borås Framtidens bibliotek Säffle, 17 februari 2009 Upplägg Forskningsmiljöerna i Sverige Forskningsområden

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

Bemötandets etik och helhetsvård

Bemötandets etik och helhetsvård Bemötandets etik och helhetsvård Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland Sjukhusbiblioteket Västerås FACKLITTERATUR Arlebrink, Jan Grundläggande vårdetik : teori och praktik / Jan Arlebrink.

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Citroën AX Sport Antal startande: 2 1.12,47 1.12,54 1.12,47 1.13,48 1.12,91

Läs mer

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013 Workshop 1A: Från idé till färdig kurs-/utbildningsplan 8.30-10.00 i Konferensrum Studentstöd E2 Handläggning av kurs- och utbildningsplaner. Hur är arbetsgången? Vem initierar en ny kurs-/utbildningsplan?

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

LRF Konsult Juridiska byrån Norra Sverige

LRF Konsult Juridiska byrån Norra Sverige LRF Konsult Norra Sverige Johan A Söderbom, Östersund chef MO Norra skadeståndsrätt Tfn: 063-15 71 09, 070-395 39 05 Karl-Erik Möller, Östersund Intrångs- och arrendefrågor samt Tfn: 063-15 71 08, 070-626

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer

Lärarutbildningskonventet. Protokoll

Lärarutbildningskonventet. Protokoll Lärarutbildningskonventet Protokoll Protokoll för: Plats: Lärarutbildningskonventet Hotell Arlandia, Cassiopeja Datum: 2006-09-27 Närvarande: Karlstads universitet: Anders Arnqvist. ordförande, Mariana

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2012

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2012 Protokoll nr 2/2012 1 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2012 Sammanträdesdatum: 2012-02-23 Tid: 10.00 16.30 Plats: TLV, Fleminggatan 7, Stockholm Ordförande:

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Antal startande: 2 Citroën AX Sport 1.07,79 1.10,05 1.07,79 1.10,48 1.10,60

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer