A - Bok- och biblioteksväsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A - Bok- och biblioteksväsen"

Transkript

1 A - Bok- och biblioteksväsen A - Bokväsen och biblioteksväsen Niklasson, Mats Biblioteks- och informationsvetenskap som kunskapsområde: en bibliotmetrisk studie = [The cognitive structure of library and information science : a bibliotmetric study] / Mats Niklasson. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:97) Aa - Bibliografi Fortsättningsarbeten aktuella 2005 Fortsättningsarbeten aktuella 2005 : ett urval svenska och översatta romanserier omarb. uppl. - Lund : Bibliotekstjänst, s. ; 21 cm. (Btj-serien, ; 281) ISBN Hallin, Stina Länkanalys : en undersökning av ett biblioteks- och informationsvetenskapligt delfält = [Link analysis : a study of a field of library and information] / Stina Hallin. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:75) Klingborg, Anya Dokumenthantering i företag och organisationer : en fallstudie på Volvo Car Corporation i Uddevalla = [Managing documents in corporations and organizations : a case study at Volvo Cars in Uddevalla] / Anya Klingborg, David Lidström. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:106) Niklasson, Mats Biblioteks- och informationsvetenskap som kunskapsområde: en bibliotmetrisk studie = [The cognitive structure of library and information science : a bibliotmetric study] / Mats Niklasson. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:97) Nilsson, Marie Patient centeredness : annotated bibliography / Marie Nilsson. - Kristianstad : Forskningsplattformen för utveckling av närsjukvård, s. (Collaborative and integrated approaches to health, ; 2005:5) Sundström, Erik, Skaftö i pressens spegel. Bohus läns tidning : med personregister / [text och redigering: Erik Sundström. - Gunnesbo : Vaskehôrns bokmaskin, s. (Skaftöhäftet, ; 61) Sundström, Erik, Skaftö i pressens spegel. Bohusläningen / [text och redigering: Erik Sundström. - Fiskebäckskil : Vaskehôrns bokmaskin, s. + 1 bilaga (4 s. (Skaftöhäftet, ; 67) Sundström, Erik, Skaftö i pressens spegel. Uddewalla weckoblad : med personregister / [text och redigering: Erik Sundström. - Gunnesbo : Vaskehôrns bokmaskin, s. (Skaftöhäftet, ; 66) 1

2 Ab - Bibliotek Ahlm, Agneta Gränssnittet "BarnOPAC" - barnens stig in i bokskogen : en användarstudie av hur barn uppfattar och hanterar ett svenskt gränssnitt = [The interface "BarnOPAC"- childrens path into the bookjungle : a user study of how children experience and handle a Swedish interface] / Agneta Ahlm, Elisabeth Engerdahl. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:116) Axelsson, Karin Identitet : sökes : ungdomsbiblioteket PUNKTmedis sett som en väg ur folkbibliotekens identitetskris = [Identity : wanted : the youth library PUNKTmedis seen as a way out of the public librarys identity crisis] / Karin Axelsson, Tina Hallendal. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:141) Bergman, Linda Bibliotek i Värnamo : grundande och utveckling = [Libraries in Värnamo : origin and development ] / Linda Bergman. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ii, 78 s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:123) Bolmskog, Henrik Pedagogiskt arbete på folkbibliotek : en hermeneutisk studie av Biblioteksbladet under trettiotalet, sextiotalet och nittiotalet = [The educational work of of the public library : a hermeneutical study of Biblioteksbladet during the thirties, the sixties and the nineties] / Henrik Bolmskog. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:132) Carlsson, Anna Referensintervjuer på folkbibliotek : en litteratur- och intervjustudie = [Reference interviews in public libraries / Anna Carlsson. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:101) Ekman, Lisa Ungdomar om bibliotek = [Youth about Library] / Lisa Ekman, Birgitta Ekstrand. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:108) Eriksson, Elcita Vem styr biblioteket? : en undersökning av en kommuns folkbibliotek under en tioårsperiod = [Who is managing the Library : a study of a public library in a municipality over a ten-year period] / Elcita Eriksson. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:118) 2

3 Gnospelius, Matilda I förändringens spår : en undersökning av referensbibliotekariers accepterande av tillgängliggörandet och användadet av databaser på och via folkbibliotek = [At the pathway of change : a study of how reference librarians have adopted access and use of databases on and by public libraries] / Matilda Gnospelius. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:120) Gustafsson, Susanne Framväxten av biblioteket i Vaggeryd : en studie över de faktorer som kom att påverka biblioteksutvecklingen i Vaggeryd under åren = [The growth of the library in Vaggeryd : a study of factors influence on the library development in Vaggeryd ] / Susanne Gustafsson, Charlotte Hallberg. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:95) Kullman, Isak Systematisering av information på företag : en fallstudie = [Organizing information in corporate environment : a case study] / Isak Kullman, Ingela Wahlgren. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:102) Landmér, Rebecca Bildregistrering i teorin och praktiken : Mid-Manhattan picture collection och Kungliga biblioteket = [Image registration in theory and practice: The New York public library/mid-manhattan picture collection and the royal library/national Library of Sweden] / Rebecca Landmér. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:96) Lindgren, Carina Sjukhusbibliotekarier i fokus: en fenomenografisk undersökning av sjukhusbibliotekariers uppfattningar av yrkesrollen i arbetet med barn och ungdomar = [Hospital librarians in focus : a phenomenographic study of hospital librarians experiences of the professional role in working with children and young people] / Carina Lindgren, Anna Remin. - Borås : Högsk. i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:130) Malmström, Jessica Livslångt lärande och folkbibliotek = [Lifelong learning and public libraries] / Jessica Malmström. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:140) 3

4 Nilsson, Hanna Jämlika förutsättningar för kvinnor och män : en enkätstudie av jämställdhetsarbetet i den regionala biblioteksverksamheten = [Equal conditions for women and men : a questionnaire study of the equality work in the regional library sector] / Hanna Nilsson. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:115) Svensson, Margareta Sagostunder på folkbiblioteket: ur sagostundsledarens perspektiv = [Story times at the Public Library : from the perspective of the story time provider] / Margareta Svensson. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:111) Olofsson, Jennie Utveckling eller avveckling? : en intervjustudie av hur folkbibliotek hanterar besparingskrav = [Development or winding up? : an interview study on how public libraries manage financial cuts] / Jennie Olofsson, Marie-Louise Bjänndal. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:137) Rosell, Mikael En studie av högskolebibliotekariers uppfattningar om distansstudenter som användargrupp = [A study of how academic librarians perceive distance learners as a user group] / Mikael Rosell, Malin Skog. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:110) Sager, Charlotte Into an electronic era: a case study of the automation at Makerere university library, Kampala, Uganda / Charlotte Sager, Karin Walterson. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:113) Abaa - Biblioteksautomatisering Sager, Charlotte Into an electronic era: a case study of the automation at Makerere university library, Kampala, Uganda / Charlotte Sager, Karin Walterson. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:113) Abcc - Bibliotekspersonal Arvidsson, Annica Bibliotekariebilder i dagens platsannonser : en diskursanalys = [Todays images of the librarian in job advertisements : a discourse analysis] / Annica Arvidsson, Åsa Ehn. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:139) 4

5 Bergström, Linda Manliga bibliotekariers upplevelser av att jobba inom ett kvinnodominerat yrke = [Male public librarians experiences of working within a female-dominated profession] / Linda Bergström, Marie Böngren. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:129) Lindgren, Carina Sjukhusbibliotekarier i fokus: en fenomenografisk undersökning av sjukhusbibliotekariers uppfattningar av yrkesrollen i arbetet med barn och ungdomar = [Hospital librarians in focus : a phenomenographic study of hospital librarians experiences of the professional role in working with children and young people] / Carina Lindgren, Anna Remin. - Borås : Högsk. i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:130) Lodin, Barbro "Är du kvar på ditt gamla dammiga bibliotek?" : bilden av bibliotekarien i svensk skönlitteratur = [The image of the librarian in Swedish fiction ] / Barbro Lodin. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:124) Abcd - Biblioteksekonomi Olofsson, Jennie Utveckling eller avveckling? : en intervjustudie av hur folkbibliotek hanterar besparingskrav = [Development or winding up? : an interview study on how public libraries manage financial cuts] / Jennie Olofsson, Marie-Louise Bjänndal. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:137) Abd - Bibliotek: bokbestånd Broman, Carina Kungliga bibliotekets klassifikationssystem över den svenska samlingen år 1887 = [The classification system of the Swedish collection at the Royal Library 1887] / Carina Broman, Anna Hultén. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:112) Abdc - Bibliotek: klassifikation Andersson, Elisabeth Hur tre epistemologiska diskurser och hur synen på kunskapsorganisation inom dem manifesteras i text = [How three epistemological discourses and how the view of knowledge organisation within them is manifested in text] / Elisabeth Andersson, Isabelle Andersson. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:99) 5

6 Johansson, Johanna Homosexualitet i tre klassifikationssystem under tre decennier: ett queerteoretiskt perspektiv på SAB, UDK och DDC = [Homosexuality in three classificationsystems during three decades : a queertheoretical perspective on SAB, UDC and DDC] / Johanna Johansson, Maria Johansson. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:114) Lundsten, Liselott Kontextbaserad utveckling av klassifikationssystem : värdet av ett användarperspektiv i en beståndsorganiserande process på specialbibliotek = [The context-based development of a classification system : the value of a user perspective in the process of organizing a collection in a special library] / Liselott Lundsten. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:138) Abdci - Tesaurer och indexering Gustafsson, Susanne Framväxten av biblioteket i Vaggeryd : en studie över de faktorer som kom att påverka biblioteksutvecklingen i Vaggeryd under åren = [The growth of the library in Vaggeryd : a study of factors influence on the library development in Vaggeryd ] / Susanne Gustafsson, Charlotte Hallberg. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:95) Hallin, Stina Länkanalys : en undersökning av ett biblioteks- och informationsvetenskapligt delfält = [Link analysis : a study of a field of library and information] / Stina Hallin. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:75) Landmér, Rebecca Bildregistrering i teorin och praktiken : Mid-Manhattan picture collection och Kungliga biblioteket = [Image registration in theory and practice: The New York public library/mid-manhattan picture collection and the royal library/national Library of Sweden] / Rebecca Landmér. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:96) Abe - Bibliotek: specialsamlingar Broman, Carina Kungliga bibliotekets klassifikationssystem över den svenska samlingen år 1887 = [The classification system of the Swedish collection at the Royal Library 1887] / Carina Broman, Anna Hultén. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:112) 6

7 Abea - Bibliotek: specialsamlingar: tidningar och tidskrifter Andersson, Gunilla Bibliotekets tidskrifter och tidskriftsavdelning: en undersökning av högstadieelevers läsning i relation till utbudet = [The librarys periodicals and department of periodicals : a survey of year old childrens reading in relation to the selection] / Gunilla Andersson, Ulrika Sedigh. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:94) Abefb - Bibliotek: specialsamlingar: bildmaterial Gustafsson, Susanne Framväxten av biblioteket i Vaggeryd : en studie över de faktorer som kom att påverka biblioteksutvecklingen i Vaggeryd under åren = [The growth of the library in Vaggeryd : a study of factors influence on the library development in Vaggeryd ] / Susanne Gustafsson, Charlotte Hallberg. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:95) Landmér, Rebecca Bildregistrering i teorin och praktiken : Mid-Manhattan picture collection och Kungliga biblioteket = [Image registration in theory and practice: The New York public library/mid- Manhattan picture collection and the royal library/national Library of Sweden] / Rebecca Landmér. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:96) Abf - Biblioteksservice Ekman, Lisa Ungdomar om bibliotek = [Youth about Library] / Lisa Ekman, Birgitta Ekstrand. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:108) Hansemark, Jenny Studentsupport : en studie om dyslexi, hjälp till dyslektiska studenter och deras upplevelse av hjälpen = [Student support : a study about dyslexia, help to students with dyslexia and their experience of the help] / Jenny Hansemark. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:107) Karlsson, Magnus Vuxenutbildning på entreprenad : en studie av vad olika aktörer i en kommun har för åsikter kring informationsoch biblioteksresurser för genomförandet av vuxenutbildning = [Municipal adult education on contract : a study of different actors opinions concerning information- and library resources in the realization of adult education] / Magnus Karlsson, Jan-Ola Pettersson. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:117) 7

8 Abfb - Bibliotek: informationsservice, referensarbete Carlsson, Anna Referensintervjuer på folkbibliotek : en litteratur- och intervjustudie = [Reference interviews in public libraries / Anna Carlsson. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:101) Gnospelius, Matilda I förändringens spår : en undersökning av referensbibliotekariers accepterande av tillgängliggörandet och användadet av databaser på och via folkbibliotek = [At the pathway of change : a study of how reference librarians have adopted access and use of databases on and by public libraries] / Matilda Gnospelius. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:120) Abfba - Bibliotek: informationssökning och återvinning Ahlm, Agneta Gränssnittet "BarnOPAC" - barnens stig in i bokskogen : en användarstudie av hur barn uppfattar och hanterar ett svenskt gränssnitt = [The interface "BarnOPAC"- childrens path into the bookjungle : a user study of how children experience and handle a Swedish interface] / Agneta Ahlm, Elisabeth Engerdahl. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:116) Alfredsson, Cecilia Referenser i informationsåtervinning : utvärdering av en sökstrategi för citationsindex = [References in information retrieval : evaluation of a search strategy for citation index] / Cecilia Alfredsson. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:135) Bonde, Joel Evaluering av webbaserade söktjänster : Google, MSN Search & Yahoo! = [Evaluation of Web-based search engines: Google, MSN Search & Yahoo!] / Joel Bonde, Ola Brännström. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:109) Boström, Erik Källkritik, kognitiv auktoritet och domänanalys: värdering av trovärdighet vid informationssökning = [Source-criticism, cognitive authority and domain analysis : evaluation of credibility] / Erik Boström. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:104) 8

9 Chen, Fanglan Lexikonbaserad cross-language information retrival : utvärdering av queryeffektivitet = [The dictionary-based cross-language information retrieval: evaluation of query effectiveness] / Fanglan Chen, Taissia Goriounova. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, iv, 51 s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:121) Karlsson, Nina Informationsbeteende i komplexa beslutsprocesser : nyttjande av informationskällor vid informationssökning om automatiserade bibliotekssystem = [Information behaviour in complex decisionmaking : use of information sources in information seeking about automated library systems] / Nina Karlsson. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:131) Malmström, Jonna Information som lindring eller hot : informationssituationen för föräldrar med funktionshindrade barn = [Information as relief or threat : the information situation for parents of children with disabilities] / Jonna Malmström, Annika Rehn. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:105) Abfe - Bibliotek: användarutbildning Bolmskog, Henrik Pedagogiskt arbete på folkbibliotek : en hermeneutisk studie av Biblioteksbladet under trettiotalet, sextiotalet och nittiotalet = [The educational work of of the public library : a hermeneutical study of Biblioteksbladet during the thirties, the sixties and the nineties] / Henrik Bolmskog. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:132) Abfg - Social biblioteksverksamhet Axelsson, Karin Identitet : sökes : ungdomsbiblioteket PUNKTmedis sett som en väg ur folkbibliotekens identitetskris = [Identity : wanted : the youth library PUNKTmedis seen as a way out of the public librarys identity crisis] / Karin Axelsson, Tina Hallendal. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:141) Svensson, Margareta Sagostunder på folkbiblioteket: ur sagostundsledarens perspektiv = [Story times at the Public Library : from the perspective of the story time provider] / Margareta Svensson. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:111) 9

10 Ac - Arkiv Ae - Bokväsen Arkivet som källa och resurs Arkivet som källa och resurs : slutrapport från Motorfabriken Pythagoras. - Stockholm : Länsstyrelsen i Stockholms län, s. (Rapport / Länsstyrelsen i Stockholms län, ; 2005:26) ISBN Aca - Arkivteknik och arkivorganisation Papperet som informationsbärare Papperet som informationsbärare. - Härnösand : Institutionen för kultur och humaniora, Mitthögskolan, cop s. : ill. (Rapport / Arkiv- och informationsvetenskap vid Mitthögskolan, ; 6) ISBN Acdag - Arkiv: gallring Om gallring Om gallring : från utredning till beslut uppl. - Stockholm : Riksarkivet : Fritze [distributör], s. ; 30 cm. (Rapport / Riksarkivet, ; 1999:1) ISBN Ad - Bokförlag och bokhandel Ahlmark, Dan, Att sänka bokmomsen : en analys / Dan Ahlmark, Bengt Brodin. - Stockholm : Svenska förläggareföreningen : Föreningen Svenska läromedelsproducenter, [ s. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual. - Eskilstuna : Energimyndigheten, s. (ET, ; 2005:29) Rydefalk, Ingrid, "Skräpet" i skrubben och litet till : funnet vid inventering i Gryts kyrka / av Ingrid Rydefalk. - Stjärnhov : Grytum, s. ISBN Aeb - Skrivredskap och skrivmaterial Papperet som informationsbärare Papperet som informationsbärare. - Härnösand : Institutionen för kultur och humaniora, Mitthögskolan, cop s. : ill. (Rapport / Arkiv- och informationsvetenskap vid Mitthögskolan, ; 6) ISBN Aed - Bokbandshistoria Papperet som informationsbärare Papperet som informationsbärare. - Härnösand : Institutionen för kultur och humaniora, Mitthögskolan, cop s. : ill. (Rapport / Arkiv- och informationsvetenskap vid Mitthögskolan, ; 6) ISBN Frisk, Emma Ordfront : ett förlags utveckling = [Ordfront : the development of a publishing house] / Emma Frisk, Maria Glans. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:136) Aef - Redigeringsteknik Eriksson, LarsTorsten, Att utreda, forska och rapportera / Lars Torsten Eriksson, Finn Wiedersheim-Paul. - 8., förnyade uppl. - Malmö : Liber, s. ; 24 cm. ISBN X ISBN

11 Kläppe, Björn, Adobe InDesign CS2 : fortsättningskurs / [Björn Kläppe, Pernilla Attnäs. - Göteborg : Skandinaviska databöcker, cop [2], ii, 196 s. : färgill. ; 25 cm + 1 CD-ROM. (På rätt kurs, ) ISBN X (spiralh.) Aefe - Redigeringsteknik: uppsatser och rapporter Hagström, Eva, Meningar om uppsatsskrivande i högskolan / Eva Hagström. - Örebro : Örebro universitetsbibliotek, s. ; 24 cm. (Örebro studies in education, ; 12) Diss. Örebro : Örebro universitet, 2005 ISBN Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation / Claes Sandgren. - Stockholm : Norstedts juridik, s. ; 21 cm. ISBN

12 B - Allmänt och blandat Ba - Allmänna encyklopedier Aha Aha : modern kunskap för alla. 9, Sj-th. - Malmö : Bertmark ; Helsingfors : WSOY, s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 31 cm. ISBN (inb.) (Bertmark) ISBN (hela verket) (inb.) (Bertmark) ISBN (inb.) (WSOY) ISBN (hela verket) (inb.) (WSOY) Bb - Allmänna samlingsverk Entre dos lugares del fin del mundo Entre dos lugares del fin del mundo : estudios comparativos / Inger Enkvist ed. - Lund : Heterogénesis, cop s. (Serie Encuentros) ISBN Det eviga som traditionsbrott Det eviga som traditionsbrott / [Kulturforum vid Lunds universitet: Bengt Olle Bengtsson... ; red: Johan Stenström. - Lund : Lunds universitet, s. ISBN Bd - Allmänna tidskrifter och allmänna serier Passion (Stockholm Passion. - Stockholm : Talentum Sweden, cm :1. ISSN Bdb - Tidskrifter och serier: reportage och underhållning A-one entertainment A-one entertainment : Sveriges första asiatiska magazine. - Norsborg : Asia center one, cm : nr 1. ISSN Champagne Champagne : Flyme s magazine. - Göteborg : Media house Europe, cm :1. ISSN Elvis (Stockholm Elvis. - Stockholm : Egmont Kärnan, cm : nr 1. ISSN Perul, Peter, Moskoviten : om kakelugnar i Östersjöns farvatten / Peter Perul. - Ronneby : Perulen, xii, 40 s. : ill. ISBN Passion (Stockholm Passion. - Stockholm : Talentum Sweden, cm :1. ISSN Przekraczanie granic Przekraczanie granic : Ewie Teodorowicz-Hellman z okazji 60. rocznicy urodzin = Gränsöverskridanden : till Ewa Teodorowicz- Hellman på hennes 60-årsdag / Dorota Tubielewicz Mattsson & Janina Gesche (red. - [Stockholm : Institutionen för slaviska och baltiska språk, Stockholms universitet], s. ; 24 cm. ISBN South of Sweden South of Sweden : business & life magazine. - Malmö : La Publication, cm : no. 1. ISSN Spider-man kidz Spider-man kidz. - Stockholm : Egmont kärnan, cm : nr 1. ISSN

13 Bdc - Invandrartidskrifter A-one entertainment A-one entertainment : Sveriges första asiatiska magazine. - Norsborg : Asia center one, cm : nr 1. ISSN Be - Allmän idé- och lärdomshistoria Axplock ur idéhistorien Axplock ur idéhistorien. 1, Från försokratikerna till Wollstonecraft. - Stockholm : Caudex/Vertigo, , [2] s. ; 19 cm. ISBN Hädelse Hädelse : fem unga forskares reflexioner / Martin Bergström. - Stockholm : Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), s. (Brytpunkt, ) ISBN Parsa, Bahman Vapas'mandigi'ha-yi Iran, sabab'ha va charih'ha / Bahman Parsa chap. - Kista : Kitab-i arzan, s. ; 21 cm. ISBN (omsl.) Topos Topos : essäer om tänkvärda platser och platsbundna tankar / Erland Mårald & Christer Nordlund (red. - Stockholm : Carlsson, , [1] s. : ill. ; 23 cm. ISBN (inb.) Bf - Allmän vetenskaplig och kulturell verksamhet Norrby, Erling, Att vara ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien / [text: Erling Norrby ; redaktion: Informationsenheten. - Stockholm : Kungl. Vetenskapsakademien, cop s. ; 21 cm. (Documenta, ; 67 [dvs 68) "Vi formas till människor" "Vi formas till människor" : tal och orationer vid högtidssammankomsten den 13 november 1999, Växjö domkyrka : pristagare, förteckning över ledamöter / [redaktion: Ulf Beijbom och Stig Tornehed. - Växjö : Smålands akademi, [ s. : ill. (Smålands akademis skriftserie, ; 8) ISBN Bfa - Allmän vetenskaplig verksamhet SSKKII publications SSKKII publications [Elektronisk resurs] / SSKKII - Kollegium för tvärvetenskaplig forskning, Göteborgs universitet. - Göteborg : Kollegium för tvärvetenskaplig forskning, Göteborgs universitet, ISSN Bfaj - Allmänna stiftelser och fonder Wallander, Jan, Oktogonen : / Jan Wallander. - [Sverige] : Stiftelsen Oktogonen, cop s. Bfk - Allmän kulturell verksamhet Doracic, Alen Armlängdsprincipen och Statens kulturråd : en fallstudie om maktfördelning i svensk kulturpolitik = [The Arms length principle and the Swedish National Council for Cultural Affairs : a case study of the distribution of power in the cultural policy in Sweden] / Alen Doracic, Petter Edlund. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. : ill. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:103) 13

14 Kultur för hälsa Kultur för hälsa : en exempelsamling från forskning och praktik / [redaktör: Regina Winzer. - Stockholm : Statens folkhälsoinstitut, s. ; 25 cm. (Statens folkhälsoinstitut, ; 2005:23) ISBN Sjödell, Johan Den sovjetiska kulturkampen sedd genom Bresjnevadministrationens lins : en historiografisk studie = [The Soviet culture struggle through the lens of the Breshnev Administration : a historiographic study] / Johan Sjödell. - Borås : Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, ; 2005:93) Statliga kulturinsatser 2004 i regionalt perspektiv Statliga kulturinsatser 2004 i regionalt perspektiv. - Stockholm : Statens kulturråd, cop s. : tab. (Kulturen i siffror, ; 2005:1) ISBN Bg - Allmänna museer Framtidsbilder Framtidsbilder : en utställnings- och programstafett i elva kommuner i Stockholm län 19/ / / [katalogredigering: Lena Eriksson. - Stockholm : Stockholms läns museum, , [3] s. : ill. (huvudsakligen i färg. (Katalog / Stiftelsen Stockholms läns museum, ; 31) Hembygdsgården och det gröna kulturarvet Hembygdsgården och det gröna kulturarvet / [redaktör: Gunilla Lindberg. - Stockholm : Sveriges hembygdsförbund, s. : ill. (huvudsakligen i färg. (Bygd och natur (Skriftserie), ; 12) Rittfeldt, Sofie, Allas våra museisamlingar : IT som länk mellan konstmuseers samlingar och allmänheten / Sofie Rittfeldt. - Stockholm : Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) : Teldok : Fritze [distributör], s. ; 25 cm. (KFB-rapport, ; 1999:37) (Via Teldok, ; 38) ISBN Cultural heritage crime - the Nordic dimension Cultural heritage crime - the Nordic dimension / [authors: Lars Korsell... ; translation: Interverbum. - Stockholm : Swedish National Council for Crime Prevention, Information and Publication : Fritze [distributör], s. ; 25 cm. (Report / BRÅ, ; 2006:2) ISBN Utsikt mot världen Utsikt mot världen : utomeuropa på Skoklosters slott = A glimpse of the world : non-european in Skokloster castle / [redaktör: Elisabeth Westin Berg, foto: Samuel Uhrdin, översättning: Roger Tanner. - Bålsta : Skoklosters slott, s. : färgill. ; 21 cm. (Skoklosterstudier, ; 37) ISBN (inb.) Elfström, Gunnar, Gamla Linköping / [text: Gunnar Elfström ; teckningar: Lars Guth, Erik Kvist. - Linköping : Föreningen Gamla Linköping, [ s. : ill. 14

15 Bga - Museiteknik Rittfeldt, Sofie, Allas våra museisamlingar : IT som länk mellan konstmuseers samlingar och allmänheten / Sofie Rittfeldt. - Stockholm : Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) : Teldok : Fritze [distributör], s. ; 25 cm. (KFB-rapport, ; 1999:37) (Via Teldok, ; 38) ISBN Bgk - Kulturminnesvård Sverige - Polen Sverige - Polen : Östersjögrannar i det nya Europa = Szwecja i Polska : sasiedzi znad Morza Baltyckiego w nowej Europie. - Örebro : UV Bergslagen, Riksantikvarieämbetet, s. : färgill. ISBN X Åkerberg, Helena, Dokumentation av flerfamiljsbostadshuset Wikingsborg : kvarteret Svea 13 : Växjö stad och kommun / Helena Åkerberg. - Växjö : Smålands museum, s. (Rapport / Smålands museum, ; 2000:21) Boox, Lena, Alderholmen och Amicitia : hur kan de kulturhistoriska värdena berika ett område som står inför förändrad användning? : Etapp 2, Kvarteret Amicitia : förutsättningar för varsam ombyggnad till nya verksamheter : Alderholmen 22:3, 22:4 och 22:5, Gävle stad, Gävle kommun, Gästrikland 2005 / Lena Boox, Johannes Kruusi. - Gävle : Länsmuseet, , [13], 11 s. : ill. (Rapport / Länsmuseet Gävleborg, ; 2006:03) Kruusi, Johannes Fem sågverk i Sandarne : en förstudie kring kulturmiljön i Källskär, Sandvik, Lervik, Långrör och Åsbacka : Sandarne, Söderhamns stad, Söderhamns kommun, Hälsingland 2006 / Johannes Kruusi, Bo Ulfhielm. - Gävle : Länsmuseet, s. : ill. (Rapport / Länsmuseet Gävleborg, ; 2006:05) Kulturarv. Svenska Cultural heritage : reconciliation, reconstruction, hopes for the future / [text and pictures: Cultural Heritage without Borders ; translation: Nigel Moore. - Stockholm : Cultural Heritage without Borders, s. : färgill. Åkerberg, Helena, Kulturmiljöutredning i samband med ombyggnaden av riksväg 25 genom Lessebo tätort / Helena Åkerberg. - Växjö : Smålands museum, s. (Rapport / Smålands museum, ; 1999:9) Bi - Föreningsteknik och mötesteknik Börjeson, Lena, verktyg för bättre möten : Metoda röd / Lena Börjeson. - Enskede : Metoda, [ Lösa bl. i mapp (21 s. : ill.) ; 32 cm + 1 CD-ROM. ISBN ISBN Nilsson Molnár, Margreth, Internationella affärsförhandlingar : en affärsprocessansats : jämförande kulturanalyser av franska, japanska och utlandskinesiska förhandlare / Margreth Nilsson Molnár, Josef Molnár. - Göteborg : IBIM Research, cop s. : ill. ISBN X Naturgas Mellansverige Avesta/ Säter till Gävle Naturgas Mellansverige Avesta/ Säter till Gävle : kulturgeografisk förstudie : Gävle, Sandviken, Hofors, Avesta, Hedemora och Säters kommun, Gävleborgs och Dalarnas län 2006 / Maria Björck. - Gävle : Länsmuseet Gävleborg, s. : ill. + CD. (Rapport / Länsmuseet Gävleborg, ; 2006:04) Bk - Allmänna sällskap och föreningar Broar Broar : rumänska bladet. - Stockholm : Rumänsk Svenska kulturföreningen Fratia, cm. - Årg. 9(2006):nr 1/2. ISSN

16 Re:search Re:search : om engagemang för världen / [redaktör: Josefin Lindberg ; illustrationer: Rickard Grönkvist. - Stockholm : Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisation, s. : färgill. ; 15 x 24 cm. ISBN X Bkz - Särskilda allmänna sällskap och föreningar Carl Michael Carl Michael : 150 år : / [redaktion: Ell i Håg. - Stockholm : SHT:s filialloge Carl Michael, , [1] s. Dalslands gille i Stockholm 90 år Dalslands gille i Stockholm 90 år : Stockholm : Dalslands gille, s. : ill. ISBN Knorring, Lars von Den mellersta pelaren 200 år / Lars von Knorring, Gustaf Ruuth. - Jönköping : S:t Johannes logen Den mellersta pelaren, s. : ill. (vissa i färg. ISBN Logen no 136 Winga fyr Logen no 136 Winga fyr : IOOF Göteborg 40 år 27 februari Göteborg : Logen no 136 Winga fyr, s. : ill. ISBN Bl - Omstridda fenomen och företeelser Olofsson, Anette, Att arbeta med pekare och pendel : samt om andlighet, färger, att känna auran, mat och hälsa, traditionella linjer och magnetstråk, samt hur vi påverkas av elektricitet, och mycket mycket mer- / Anette Olofsson. - Viskafors : Smultrongården, [ s. : ill. ; 30 cm. ISBN (spiralh.) ISBN (spiralh.) Blb - Ockultism Steer, Dugald Magikologi : Merlins hemliga bok om trollkarlar : en sanningsenlig utsaga om trollkarlar, deras skick och många fantastiska krafter, allt enligt mäster Merlin egna noter / till svenska av Leif Jacobsen ; [Dugald A. Steer, författare ; Anne Yvonne Gilbert..., konstnär. - Malmö : Damm, [32] s. (vissa vikta) : ill. (vissa i färg) ; 31 cm. ISBN (inb.) Weirauch, Wolfgang Naturandar och vad de säger : intervjuer med 17 naturväsen förmedlade genom Verena Stael von Holstein / Wolfgang Weirauch ; [översättning: Therése Lindberg. - Lund : Nova, s. : ill. ; 21 cm. ISBN (inb.) Bra - Kommunikation Karlsohn, Thomas, Passage mellan medier : Vilém Flusser, datorn och skriften / Thomas Karlsohn. - Göteborg : Folkuniversitetets akademiska press, s. ; 22 cm. ISBN (korr.) Brb - Cybernetik och informationsteori Holl, Alfred, Spiel mit Zahlen - Kampf mit Zahlen? : das mittelalterliche Zahlenkampfspiel Rithmomachie in seiner Regensburger Fassung um 1090 / Alfred Holl. - Växjö : Växjö universitet, s. : ill. (Rapporter från Växjö universitet. Matematik, naturvetenskap och teknik, X ; 2005:3) ISBN (korr.) 16

17 Törnqvist, David, Statistical fault detection with applications to IMU disturbances / David Törnqvist. - Linköping : Division of Automatic Control, Department of Electrical engineering, Linköpings universitet, s. : diagr., ill. (Linköping studies in science and technology. Thesis, ; 1258) Licentiatavhandling Linköping : Linköpings universitet, 2006 ISBN Bs - Masskommunikation: allmänt Andersson Odén, Tomas, Tsunamins genomslag : en studie av svenska mediers bevakning / Tomas Andersson Odén, Marina Ghersetti, Ulf Wallin. - Stockholm : Krisberedskapsmyndigheten, s. (KBM:s temaserie, ; 2005:13) ISBN Cepaite, Asta, Medieproducenter och mediekonsumenter i otakt? / Asta Cepaite. - Stockholm, [2], ix, 165 s. (Trita-NA, ; 0555) Diss. Stockholm : Tekniska högskolan, 2006 ISBN Höijer, Birgitta, Medborgare om våldsdåd : reaktioner efter mordet på Anna Lindh och andra dåd / Birgitta Höijer, Joel Rasmussen. - Stockholm : Krisberedskapsmyndigheten, s. (KBM:s temaserie, ; 2005:10) ISBN Jarlbro, Gunilla, Medier, genus och makt / Gunilla Jarlbro. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Olsson, Anders R., Yttrandefrihet & tryckfrihet : handbok för journalister / Anders R Olsson. - 5., omarb. uppl. - Stockholm : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Palm, Lars, Kommunikationsplanering : en handbok på vetenskaplig grund / Lars Palm. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Regulation, awareness, empowerment Regulation, awareness, empowerment : young people and harmful media content in the digital age / Ulla Carlsson (ed. - Göteborg : International Clearinghouse on Children, Youth and Media, Nordicom, Göteborg University, s. ISBN Religion och medier Religion och medier : några perspektiv / Göran Larsson, Mia Lövheim & Alf Linderman (red. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Bt - Publicistik Dagbladet Nya samhället 100 år Dagbladet Nya samhället 100 år : en jubileumsbok / [redigering: Svante Säwén. - Sundsvall : Dagbladet i Sundsvall AB, s. : ill. ISBN Dahlström, Emma Det är ju fest : ungdomstidningars skildring av droger / Emma Dahlström. - Stockholm : Sober : Ungdomens nykterhetsförbund (UNF), cop s. ; 25 cm. (UNF:s rapportserie, ; 7) ISBN Lidén, Erik, Essays on information and conflicts of interest in stock recommendations / Erik Lidén. - Göteborg : Department of Economics, School of Economics and commercial law, Göteborg University, , [8] s. ; 25 cm. (Economic studies (Göteborg. Print), ; 142) Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2005 ISBN

18 Olsson, Anders R., Lögn, förbannad lögn och journalistik : varför journalistik på kommersiella villkor är demokratiskt otjänlig / Anders R Olsson. - Stockholm : Natur och kultur, , [1] s. ; 21 cm. ISBN ISBN Petersson, Birgit, Från journalist till murvel : journalistyrkets professionalisering från 1900 till 1960-talet / Birgit Petersson. - Göteborg : Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (NORDICOM-Sverige), , [1] s. : ill. ; 25 cm. (Sylwan (Göteborg), ; 16) Bub - Television och video Rydell, Ann-Margret, Television consumption and children's health and adjustment : a systematic review / Ann-Margret Rydell and Sven Bremberg. - Stockholm : Swedish National Institute of Public Health, [ s. (Swedish National Institute of Public Health, ; 2006:02) ISBN Weibull, Lennart, Allmänhetens bedömning av aktualitetsjournalistik i svensk TV 2004 / Lennart Weibull. - Haninge : Granskningsnämnden för radio och TV s. : diagr. (Granskningsnämndens rapportserie, ; 18) Bv - Informationsteknik (IT) Eriksson, Mats Kriskommunikation via webben : studier av dubbelmordet i Linköping, Kemiraolyckan och stormen Gudrun / Mats Eriksson. - Stockholm : Krisberedskapsmyndigheten, s. : färgill. (KBM:s temaserie, ; 2006:1) ISBN IT i Sverige 2006 IT i Sverige 2006 : en bok trender och utveckling inom IT i Sverige / Johan Landeström. - Stockholm : Dataföreningen : Exido, s. ; 22 cm. ISBN Johannesson, Christina Den digitala fabriken : verkstadsföretaget som IT-företag / Christina Johannesson, Peter Kempinsky. - Stockholm : Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) : Teldok : Fritze [distributör], s. (KFB-rapport, ; 2000:7) (Teldok rapport, ; 132) ISBN Karlsohn, Thomas, Passage mellan medier : Vilém Flusser, datorn och skriften / Thomas Karlsohn. - Göteborg : Folkuniversitetets akademiska press, s. ; 22 cm. ISBN (korr.) Nationell IT-strategi för vård och omsorg Nationell IT-strategi för vård och omsorg. - Stockholm : Socialdepartementet, Regeringskansliet, [ s. : ill. ISBN Rittfeldt, Sofie, Allas våra museisamlingar : IT som länk mellan konstmuseers samlingar och allmänheten / Sofie Rittfeldt. - Stockholm : Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) : Teldok : Fritze [distributör], s. ; 25 cm. (KFB-rapport, ; 1999:37) (Via Teldok, ; 38) ISBN

19 C - Religion C - Religion Arlebrand, Håkan, Religion. D. 3, Grundbok / Håkan Arlebrand, Hans Olofsson, Rolf Uppström uppl. - Malmö : Gleerup, s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 24 cm. (Punkt SO) ISBN Bibeln. Svenska. Urval 1991 Bibel-bästisar / [urval av bibeltexter, textbearbetning och kringtexter: Stanley Almqvist ; illustration: Cathrin Hesselstrand. - Vällingby : Bibeln till alla, s. : färgill. ISBN C:d - Religionsfilosofi C:oa - Religionssociologi Religion och medier Religion och medier : några perspektiv / Göran Larsson, Mia Lövheim & Alf Linderman (red. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Ca - Kristendomen: allmänt Die Ambivalenz der Moderne Die Ambivalenz der Moderne : The ambivalence of modernity = Modernitetens ambivalens / eds.: Johannes Brosseder and Evah Ignestam ; Hans-Martin Barth. - Uppsala : Svenska kyrkans forskningsråd ; Frankfurt am Main : Lembeck, s. (Tro & tanke, ; 1999:7/8) ISBN X (Lembeck) Johannes Paulus II, påve, Tro och förnuft : påven Johannes Paulus II:s rundskrivelse till biskoparna i den katolska kyrkan om förhållandet mellan tro och förnuft / [översättning: Anders Piltz. - Uppsala : Katolska bokförlaget ; Stockholm : Katolsk bokhandel [distributör], s. ; 21 cm. (Katolsk dokumentation, ; 27) ISBN På spaning På spaning- : från Svenska kyrkans forskardagar 2005 / red.: Göran Gunner. - Stockholm : Verbum : Svenska kyrkan, , [2] s. : ill. ; 21 cm. (Forskning för kyrkan, ; 3) ISBN Cb - Bibelutgåvor Tiden Tiden : föredrag / av Kajsa Ahlstrand, Göran Gunner, Antje Jackelén. - Linköping : Akademi för kyrka och kultur i Linköings stift, s. ISBN C:do - Religionspsykologi Geels, Antoon, Den religiösa människan : en introduktion till religionspsykologin / Antoon Geels och Owe Wikström. - 5., kraftigt omarb. utg. / med bidrag av Jan Hermanson och Petra Junus. - Stockholm : Natur och kultur, , [1] s. ; 24 cm. ISBN (inb.) ISBN (inb.) Bibeln. Svenska. Urval 1991 Bibel-bästisar / [urval av bibeltexter, textbearbetning och kringtexter: Stanley Almqvist ; illustration: Cathrin Hesselstrand. - Vällingby : Bibeln till alla, s. : färgill. ISBN Cc - Exegetik och litteratur om Bibeln Boken om boken Boken om boken. - Kalmar : Kalmar stifts bibelsällskap, [ , [1] s. : ill. (huvudsakligen i färg. ISBN

20 Böckernas bok Böckernas bok : en antologi / redigerad av Nilla Bolding och Andrea Kollmann. - Lund : Folkuniversitetet, s. : ill. ; 24 cm. ISBN Ccb - Exegetik: Nya testamentet Carlstedt, Bo, Bibelns symbolik : tolkning av 20. århundradets världsåterlösare / [av Bo Carlstedt. - Mölnbo : Gröna lyckan, s. ; 21 cm. ISBN X (spiralh.) Cayce, Edgar, Julberättelsen i Edgar Cayces Readingar / översättning: Maria Larsson. - Fagersta : Larssons Andra sidan, s. ISBN Einhorn, Lena, Vad hände på vägen till Damaskus? : på spaning efter den verklige Jesus från Nasaret / Lena Einhorn. - Stockholm : Prisma, , [1] s. ; 24 cm. ISBN (inb.) ISBN (inb.) Cceb - Biblisk arkeologi Baigent, Michael Dödahavsrullarnas hemlighet / Michael Baigent, Richard Leigh ; översättning: Ingemar Karlsson ; [faktagranskare: Alvar Ellegård. - [Ny utg. - Stockholm : Bazar, , [2] s., [24] pl.-s. ; 18 cm. ISBN Cdd - Skrifter av motreformationens teologer Ccd - Bibliska personer David, Juliet Följ med Mose / [text: Juliet David ; ill.: Helen Prole ; svensk text: Annica Hällzon. - Örebro : Marcus, cop s., [2] bl. med klistermärken i färg : färgill. ; 30 cm + 1 vikt karta. ISBN Ccda - Jesu liv David, Juliet Följ med Jesus / [text: Juliet David ; ill.: Helen Prole ; svensk text: Annica Hällzon. - Örebro : Marcus, cop s., [2] bl. med klistermärken i färg : färgill. ; 30 cm + 1 vikt karta. ISBN De weg van Jesus med zijn kruis. Svenska Vi går korsvägen tillsammans med Jesus : en korsväg för barn / [översättning efter norsk förlaga: Elisabeth Sjögren. - Stockholm : Katolska pedagogiska nämnden (KPN), [ s. Stinissen, Wilfrid, Låt oss ses i din skönhet : kommentar till Johannes av Korsets dikt "Andlig sång" / Wilfrid Stinissen. - Skellefteå : Artos & Norma, s. ; 23 cm. ISBN (inb.) Cea - Dogmatik Radler, Aleksander, Kristen dogmatik / Aleksander Radler uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 25 cm. ISBN Ceab - Kristus, frälsningen och tron Spetz, Bror, Född till en segrare / [Bror Spetz. - Stockholm : Södermalmmedia, s. ISBN

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Eklöf Amirell, Stefan, 1968- Svenska doktorsavhandlingar i historia 1976-2005 : en bibliografi / sammanställd och kommenterad av Stefan Eklöf Amirell. - Stockholm

Läs mer

Register till Samtid & museer 2007-2009

Register till Samtid & museer 2007-2009 Register till Samtid & museer 2007-2009 Utarbetat av Johan Eivergård 2010 Temanummer Ung idag 1/07, Connecting collecting 2/07, Virtuella mötesplatser 1/08, Projekt i tiden 2/08, Lokalt, regionalt, globalt

Läs mer

I skilda idrottsvärldar

I skilda idrottsvärldar I skilda idrottsvärldar Barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll. Inger Eliasson Avhandling, 2009 Pedagogiska institutionen Umeå universitet I SKILDA IDROTTSVÄRLDAR Barn, ledare och föräldrar

Läs mer

Mellan Dante och Big Brother

Mellan Dante och Big Brother Estetisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskap Christina Olin-Scheller Mellan Dante och Big Brother En studie om gymnasieelevers textvärldar DOKTORSAVHANDLING Karlstad University Studies 2006:67 Christina

Läs mer

FÖRETAGSAMMA ELEVER. Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Eva Leffler. Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete Nr 8, 2006.

FÖRETAGSAMMA ELEVER. Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Eva Leffler. Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete Nr 8, 2006. FÖRETAGSAMMA ELEVER Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan Eva Leffler Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete Nr 8, 2006. Eva Leffler 2006 ISSN 1650-8858 ISBN 91-7264-041-3 Tryck: Tryckt

Läs mer

Det finns någon slags Open Access där ute En idé- och ideologianalys av bibliotekariers förhållningssätt till Open Access vid sex forskningsinstitut

Det finns någon slags Open Access där ute En idé- och ideologianalys av bibliotekariers förhållningssätt till Open Access vid sex forskningsinstitut MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2009:24 ISSN 1654-0247 Det finns någon slags Open Access där ute En idé-

Läs mer

Hur ser min bok ut? En kvalitativ studie om sex läsares upplevelser av skönlitteratur i olika medieformer

Hur ser min bok ut? En kvalitativ studie om sex läsares upplevelser av skönlitteratur i olika medieformer KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:47 Hur ser min bok ut? En kvalitativ studie om sex läsares upplevelser

Läs mer

Seminarieprogrammet. 23 26 september Svenska Mässan Göteborg www.bokmassan.se

Seminarieprogrammet. 23 26 september Svenska Mässan Göteborg www.bokmassan.se Seminarieprogrammet 23 26 september Svenska Mässan Göteborg www.bokmassan.se Besök vårt skolbibliotek i E01:27 Varje elev skall ha tillgång till ett modernt skolbibliotek, det främjar skolutvecklingen.

Läs mer

Årsberättelse 2011. Om föreningen och syftet med verksamheten

Årsberättelse 2011. Om föreningen och syftet med verksamheten Årsberättelse 2011 Årsberättelse 2011 Om föreningen och syftet med verksamheten Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en förening för dem som arbetar professionellt med informationshantering

Läs mer

Guide till Harvardsystemet

Guide till Harvardsystemet HÖGSKOLAN I BORÅS Guide till Harvardsystemet Bibliotek & Läranderesurser Högskolan i Borås 4/24/2013 Version 8 Innehåll Inledning och källor... 4 Harvardguiden en kort historik... 5 Generellt om att referera...

Läs mer

En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion

En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion Anders Jidesjö Studies in Science and Technology Education (FontD)

Läs mer

VÅREN KULTUR SEMINARIER & KURSER RETREAT & SAMTAL BIBLIOTEK & ARKIV FORSKNING & UTVECKLING HOTELL & KONFERENS

VÅREN KULTUR SEMINARIER & KURSER RETREAT & SAMTAL BIBLIOTEK & ARKIV FORSKNING & UTVECKLING HOTELL & KONFERENS VÅREN 2015 KULTUR SEMINARIER & KURSER RETREAT & SAMTAL BIBLIOTEK & ARKIV FORSKNING & UTVECKLING HOTELL & KONFERENS KALENDARIUM Januari 7 Frälsarkransens mystik, Martin Lönnebo 20 8 Högmässa som motkultur

Läs mer

Om framtiden vet vi intet En undersökning av hur Bibliotek 2.0 påverkar folkbibliotek och bibliotekarier

Om framtiden vet vi intet En undersökning av hur Bibliotek 2.0 påverkar folkbibliotek och bibliotekarier MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2010:19 ISSN 1654-0247 Om framtiden vet vi intet En undersökning av hur

Läs mer

Vuxna dyslektikers informationsbeteende - En undersökning av hur sex personer med dyslexi hanterar informationsproblem

Vuxna dyslektikers informationsbeteende - En undersökning av hur sex personer med dyslexi hanterar informationsproblem MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2004:92 Vuxna dyslektikers informationsbeteende - En undersökning av hur sex personer

Läs mer

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande.

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande. Förord Styrelsearbetet präglades fram till årsmötet 2003 i hög grad av förberedelser för att sälja en större aktiepost och därmed lämna aktiemajoriteten i BTJ. Under arbetets gång var styrelsen helt enig.

Läs mer

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 2010-10-21 09.10 Svenska Kommunalarbetareförbundets 27e ordinarie kongress den 7 11 juni 2010 Produktion:

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer

Mer än bara fjärrlån?

Mer än bara fjärrlån? Mer än bara fjärrlån? en kvalitativ studie om hur bibliotekarier vid Lunds universitets bibliotek ser på sitt arbete med forskarstöd Malene Jensen Examensarbete (30 högskolepoäng) i biblioteks- och informationsvetenskap

Läs mer

Nr 4 /2011, årgång 70

Nr 4 /2011, årgång 70 God be in my head and in my understanding God be in mine eyes and in my looking God be in my mouth and my speaking God be in my heart and in my thinking God be at mine end and at my departing Nr 4 /2011,

Läs mer

Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. bernt gustavsson. skolverket

Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. bernt gustavsson. skolverket Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap bernt gustavsson skolverket M beställningsadress: fritzes kundservice 106 47 stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-postadress:

Läs mer

Strategi, styrning och konkurrenskraft

Strategi, styrning och konkurrenskraft Linköping Studies in Science and Technology Dissertation No. 1318 Strategi, styrning och konkurrenskraft En longitudinell studie av Saab AB Erik B Nilsson Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Register till Samtid & museer 2004-2006

Register till Samtid & museer 2004-2006 Register till Samtid & museer 2004-2006 Utarbetat av Lotta Andersson, Linda Wångdahl 2006 och Elin von Unge 2007 Temanummer Hälsa 1-2/04, Framtid för samtid 3-4/04, På gång i museerna 1/05, Internationella

Läs mer

Den nya nätgenerationen En studie om gymnasieungdomars kommunikation via den digitala tekniken

Den nya nätgenerationen En studie om gymnasieungdomars kommunikation via den digitala tekniken Den nya nätgenerationen En studie om gymnasieungdomars kommunikation via den digitala tekniken Författare: Pia Lindh och Anna Nyqvist Andersson Handledare: Jens Cavallin Examinator: Helena Meldré C-uppsats

Läs mer

Minnen från vår samtid!

Minnen från vår samtid! Minnen från vår samtid! !!!!!!!! - 2 - Gotarc Serie B. Gothenburg Archaeological Theses 62 Minnen från vår samtid Arkeologi, materialitet och samtidshistoria Maria Persson With an English summary!!!! -

Läs mer

Biblioteksbladet 08:2012. Jubilar: BHS 40 år e-boken: Förlagen ger sitt perspektiv litteraturutredningen: Biblioteken i fokus trend: Litteraturhus

Biblioteksbladet 08:2012. Jubilar: BHS 40 år e-boken: Förlagen ger sitt perspektiv litteraturutredningen: Biblioteken i fokus trend: Litteraturhus Biblioteksbladet 08:2012 Jubilar: BHS 40 år e-boken: Förlagen ger sitt perspektiv litteraturutredningen: Biblioteken i fokus trend: Litteraturhus Förord Kulturbudgeten, Litteraturutredningen, ny bibliotekslag

Läs mer

BOKMÄSSAN. Tema: brasiliansk. Liv humor på blodigt allvar. Kejsaren av den historiska romanen. Förlåtelse vägen till helande

BOKMÄSSAN. Tema: brasiliansk. Liv humor på blodigt allvar. Kejsaren av den historiska romanen. Förlåtelse vägen till helande Förlåtelse vägen till helande Kejsaren av den historiska romanen Barbro Lindgren årets Almapristagare BOKMÄSSAN mässtidning 25 28 september 2014 svenska mässan göteborg 1985 2014 Liv humor på blodigt allvar

Läs mer

Medie- & informationskunnighet

Medie- & informationskunnighet Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi Johanna Rivano Eckerdal & Olof Sundin (red.) Medie- och informationskunnighet i en biblioteks- och informationsvetenskaplig belysning Johanna Rivano

Läs mer

Nya talböcker mars 2015

Nya talböcker mars 2015 Nya talböcker mars 2015 Litteratur för vuxna... 1 Skönlitteratur... 1 Om du vågar... 1 Sirener... 1 Nattens dagg... 1 Dagar i Alchan-Jurt... 1 Stum rädsla... 1 Akutbjällran... 1 Himlakroppar... 2 Aldrig

Läs mer