handelskammartidningen EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN stockholm-uppsala efter maktskiftet så påverkas huvudstaden av valresultatet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "handelskammartidningen EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN stockholm-uppsala efter maktskiftet så påverkas huvudstaden av valresultatet"

Transkript

1 vinnare av guldbladet 2013 och 2014 handelskammartidningen EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN stockholm-uppsala stockholm efter maktskiftet så påverkas huvudstaden av valresultatet operans vd tar ton vill komma närmare näringslivet dataslöjd i skolan king och spotify säkrar framtiden SENASTE NYTT PÅ CHAMBER.SE

2 HANDELSKAMMARTIDNINGEN STHLM # Dags att vakna, politiker! Tokyos ekonomi är större än hela Turkiets, Spaniens eller Kanadas. Enligt Mc Kinsey utgör 600 städer ryggraden i världsekonomin. Urbaniseringen är den starkaste förändringskraften globalt. Med rätt förutsättningar innebär den en jätte möjlighet för världen att utvecklas i positiv riktning. Välplanerade städer är energieffek tiva. Täta städer med en hög andel högutbil dade skapar jobb i en sällan skådad takt och bidrar till att lyfta män niskor ur fattigdom. I kombination med digitaliseringen och globaliseringen är det en ekonomisk revolution som pågår. Den får konsekven ser för hur vi lever och arbetar, men även för värderingar och politik. På grund av städernas frammarsch och betydelse som tillväxtmotorer för hela länder sker det en maktförskjutning från det nationella till det regionala. Borgmästarna är på väg att bli de nya premiär ministrarna. Men det finns ingen naturlag som säger att alla städer blir vinnare. Överreg lerade bostadsmark nader som driver upp priserna hindrar många män niskor att ta sig till städerna och de utestängs därmed från arbetsmöjligheter och i förlängningen ett bättre liv. Bristfällig infrastruktur ska par trafikinfarkter och lägre tillgänglighet som minskar attraktiviteten. Brister i vård och utbildning likaså. Hur lätt det är att få visum påverkar också. Öppenhet är viktigt för städers konkurrenskraft. I dag bor drygt hälften av jordens befolkning i urbana regioner. År 2050 kommer siffran ha stigit till 80 procent. Bara Kina har 170 städer med fler än en miljon invånare, totalt finns det fler än 400 sådana städer i världen. Det finns ett tydligt samband mellan urbani sering och välstånd. De minst urbanisera de länderna i världen är också de fattig as te. Sverige är det land i EU som just nu upplever den snabbas te urbaniseringen. Mest växer Stockholm. Vi utgör nästan en tredjedel av den svenska ekonomin. Inför denna utveckling verkar nationel la politiker ganska ny vakna, för att inte säga oförstående. Vi noterade att storstädernas förutsättningar inte med ett ord nämndes i regeringsförklaringen tidigare i höst. Sverige har förvisso fått en stadsutvecklingsminister, men någon hållbar tillväxt strategi har ännu inte pre senterats. Ur ett svenskt perspektiv är det ett problem att Stockholm är så starkt. Missförstå oss rätt, vi vill inte krympa Stockholm, men vi tycker att det är riskfyllt att vi inte har fler stora städer som på allvar bär upp ekonomin, skapar jobb och inno vation och därmed bidrar till integrationen av nya invånare. Vi kommer att göra vad vi kan för att inspirera och komma med idéer kring hur Sverige bör agera för att våra städer ska bli vin nare i den globala konkur rensen. Tids nog kanske politikerna vaknar. Maria Rankka Michael Wolf Vd, Stockholms Handelskammare Handelskammartidningen distribueras till Stockholms Handelskammares medlemsföretag, prenumeranter och ledande personer inom politik, förvaltning, organisationer, massmedier och opinionsbildare. handelskammartidningen Besöksadress: Brunnsgatan 2. Postadress: Box , Stockholm. Telefon: (växel) Hemsida: chamber.se Ansvarig utgivare: Maria Rankka Kontakt: Andreas Åström Innehåll Ordförande, Stockholms Handelskammare Prenumerationsärenden: Katarina Lorenz Produktion: OTW Communication otw.se Redaktör: Jonas Fond Art director: Kristian Strand Layout: Kajsen Burell Omslag: Mats Jerndahl Annonser: Adviser, Åsgatan 2, Järna , adviser.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri Repro: Done 10 livet efter maktskiftet I specialnumret inför valet lyfte Handelskammartidningen sju viktiga frågor för Stockholmsregionen. Så här ser det ut nu efter maktskiftet. 16 mötet på operan maria rankka samtalar med Birgitta Svendén 23 kronprinsessan victoria glänste ikapp med pristagarna 5 Politisk debatt om investeringstvister 6 Michael Wolf om sitt nya uppdrag 7 Nya Nobel Center ska dra turister 9 It-jätten: "Inför dataslöjd i grundskolan" 22 Tulldagen lockade hundratals besökare 25 Experterna svarar på dina frågor 26 Vinster i välfärden för eller emot? Handelskammartidningen får citeras om källan anges. För att återge artiklar, foto och illustrationer krävs redaktionens medgivande. Redaktionen ansvarar inte för insänt material som ej är beställt. Trycks på miljövänligt papper

3 > NYHETER kraftig jobbtillväxt i stockholm Stockholms näringsliv fortsätter att växa och tredje kvartalet uppvisar den kraftigaste sysselsättningsökningen på tre år. Konjunkturindikatorn ökar från 19 till 23. Det är väldigt positivt att den sysselsättningsintensiva byggsektorn också visar gryende form, säger Alen Musaefendic, ekonomisk analytiker på Handelskammaren. Tunnelbanorna är allra viktigast Nya trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) förklarar för Dagens Nyheter att han inte har något emot att kallas tunnelbanebyggarlandstingsråd. Kristoffer Tamsons Gör ditt företag affärer inom EU? Då kan vi på Kommerskollegium kostnadsfritt hjälpa dig! Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel och EU:s inre marknad. Vi ger dig råd om hur du kan ta reda på vilka krav som ställs på dina varor och tjänster. Vårt Solvit-center ger dig ytterligare hjälp om du stöter på hinder hos andra myndigheter. För mer information, kontakta oss på telefon eller läs mer på TVIST OM TVISTLÖSNING foto: Anna Bergkvist En internationell tullhandling som gäller för att tillfälligt föra in och ut varor i länder utanför EU. Vinn tid och pengar passet för dina varor Snabbt och enkelt när du ska på mässa, transportera varuprover eller yrkesutrustning Läs mer om ATA-carnet på Carl Schlyter, Anne Ramberg och Christofer Fjellner debatterade internationella investeringstvister hos Stockholms Handelskammare. Ett hot mot demokratin eller en effektiv tvistlösningsform? Systemet för att lösa internationella investeringstvister skapar politisk debatt. The International Law Association Swedish Branch anordnade i september en paneldebatt om tvistlösningsverktyget Investor State Dispute Settlement (ISDS) hos Stockholms Handelskammare. Bakgrunden är att rättssys temet för att lösa tvisterna har kritiserats för att inte vara transparent, och för att ge företagens förhandlings Annette Magnusson positioner företräde och att det hotar demokratin, folkhälsan och miljön. Anne Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet, försvarade systemet. Det är effektivt, ändamålsenligt och rättssäkert, särskilt när det gäller komplicerade tvister. Modellen är inte perfekt, men alternativen är sämre, sade hon. Före detta EU-parlamentarikern Carl Schlyter (MP) menade att systemet främst gynnar före tag med skickliga jurister och ville hellre stärka det nationella domstolssystemet än ett högre internationellt system. Christofer Fjellner, moderat EU-parlamentariker, betonade i sin tur vikten av tvistlösning på neutral mark. Det finns sammanhang där man inte kan sätta stor tilltro till nationella domstolar, sade han. Annette Magnusson, generalsekreterare vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, pekade på att ISDS ger en unik möjlighet att effektivt främja en global hållbar utveckling. Privata investerare har en enorm betydelse för övergången till en grön ekonomi, sade Läs mer om internationellt skiljeförfarande och ISDS sccinstitute.se RÄTTSSYSTEMET skapade debatt EFFEKTIVT ELLER HOT MOT DEMOKRATIN hon och framhöll att stater måste kunna hållas ansvariga även inom miljöområdet. NILS SUNDSTRÖM Så fungerar investeringsskydd Avtal om investeringsskydd an vänds bland annat när stater och regeringar vill locka till sig investerare, samtidigt som investerare vill ha garantier för att behandlas på ett rättvist sätt. Avtalen har funnits i modern form sedan 1950-talet och rymmer klausuler som hän visar tvister till skilje förfarande på neutral mark. Följ bloggen:

4 > NYHETER > NYHETER 7% har antalet hotellövernattningar ökat med i Sverige jämfört med i fjol, enligt Visit Sweden. Sanera mera då kan det byggas bostäder Nästan områden i Stock holms län är konstaterat eller miss tänkt förorenade, skriver Dagens Nyheter. Men bara ett fåtal är åtgärdade. En sanering skulle frigöra mark för bland annat byggande av nya bostäder. I Stockholms län finns ett mycket stort antal förorenade områden. Samtidigt har vi ett växande behov av att exploatera och bebygga mark, inte minst för bostäder, där det tidigare legat industriella verksamheter, säger Birgitta Swahn, miljöutredare vid Länsstyrelsen, till DN. foto: fredrik hjerling Jag har svårt att förstå hur någon kan vilja bevara detta hemska ställe Maria Wetterstrand, Miljöpartiets före detta språkrör, ger sig in i debatten om Slussens vara eller icke vara. Maria Wetterstrand Bostadsbristen oroar unga skolelever I Forum för levande historias senaste undersökning om svenska skolelevers attityder svarar 24 procent att de är mycket oroliga för att det ska bli svårare för unga att få bostad inom de närmaste fem åren. Därefter kommer försämrad miljö (23 %) och oro för att det ska bli svårare att få arbete (20 %). Det är ett viktigt uppdrag Han har blivit utsedd till en av världens främsta företagsledare. Sedan i somras är Michael Wolf även ordförande för Stockholms Handelskammare. Att ytter- och innerstaden kommer närmare varandra är otroligt viktigt för att Stockholm ska fortsätta att vara konkurrenskraftigt över tid, säger han. Michael Wolf är vd och koncernchef för Swedbank och rankades i egenskap av det nyligen som världens 13:e bästa vd i Harvard Business Reviews årliga sammanställning.wolf har suttit i styrelsen för Stockholms Handelskammare sedan 2011 och tog i somras över som ordförande efter Peje Emilsson. Hur ser du på ditt uppdrag som ordförande? Det är ett väldigt spännande och viktigt uppdrag. Framför allt handlar det om att stötta Maria Rankka och hennes team i det fantastiska arbete de gör för att driva tillväxtfrågor och nå ut till näringsliv, politik och opinionsbildare. Min roll är att bidra till det och att hjälpa till med att hitta nästa generations företagsledare och entreprenörer och få dem att engagera sig i frågor som rör Stockholm, säger Michael Wolf. Är det tillväxtfrågorna som är viktigast att driva, tycker du? Ja, och inom ramen för dem ryms bostäder, infrastruktur och att locka och utveckla talanger. Jag tycker också att integrationsfrågan är mycket viktig. För tio år sedan hände allt i innerstaden nu finns ett antal städer i staden och det tror jag gör Stockholm ännu mer attraktivt. Kan vi bli ännu mer förankrade i det nya, unga närings livet och lyckas knyta samman innerstaden med ytter stadsområdena vore det enormt bra för hela Stockholms attraktivitet. Vilka är de största utmaningarna för Stockholmsområdet? Att kunna växa i den takt som det finns potential för. Det sker en enorm inflyttning till Stockholm, men vi saknar bostäder och därmed infrastruktur för att ta emot alla. Vår chefekonom har räknat ut att bristen på bostäder kostar Stockholm 20 miljarder varje år i utebliven BNP. Sofia Stridsman Michael Wolf Gör: Vd och koncernchef för Swedbank, ordförande för Stock holms Handelskammare. Ålder: 51 år. Bor: Nacka. Det bästa med Stockholmsområdet: Mångfalden av möjligheter. foto: Anna Bergkvist foto: David Chipperfield Architects Nobel Center skapar en bred publik verksamhet och en ny detaljplan görs nu för att uppföra centret på Blasieholmen. Så ska Nobel Center bli ny turistmagnet Om några år kan Stockholm få en ny toppattraktion med världsunika utställningar. Nobel Center har också som mål att bli norra Europas ledande center för vetenskap. Den publika verksamheten kring Nobelpriset utökas rejält med planerna på Nobel Center på Blasieholmen. Vi vill skapa världsunika utställningar som handlar om tidens stora frågor. Det finns all anledning att räkna med att det här blir det viktigaste turistmålet i Stockholm näst efter Vasamuseet om det sköts väl, säger Lars Heikensten, vd för Nobelstiftelsen. Ett annat viktigt om råde Lars Heikensten för Nobel Center blir att skapa vetenskap liga möten allt från öppna föreläsningar för allmänheten till vetenskapliga spetsseminarier och sym posier. Det här har alla förutsättningar för att bli norra Europas ledande mötesplats för vetenskap och vetenskapligt tänkande, säger Lars Heiken sten och tilllägger att Nobel Center också ska vara ett öppet kulturhus och ha en bred skolverksamhet. Budgeten för att förverkliga planerna är 1,2 miljarder kronor. 900 miljoner kronor är säkrade genom donationer. Om allt går enligt planerna kan byggnaden stå klar i december Men placeringen på Blasieholmen har också väckt kritik. Frågan har utretts i decennier. Tillsammans med Stockholms stad gick vi igenom materialet och för tre år sedan enades vi om den här fina platsen. Hela idén med mötesplatsen är att den ska ligga centralt och bra ur kommunikationssynpunkt, säger Lars Heikensten. NILS SUNDSTRÖM Elegant byggnad med öppenhet Nobel Center blir en tidlös, elegant byggnad ritad av David Chipperfield Architects Berlin, som vann arkitekttävlingen. Mässingsbyggnaden har sex våningar ovan jord och har även en stor sal som i framtiden kan rymma Nobelprisceremonin. IT-kollen Tycker du att det är svårt att hänga med i den interaktiva världen? Handelskammarens IT-politiska expert Fredrik Sand hjälper dig att hålla koll på det nyttigaste. appar att hålla koll på Fredrik Sand Universitetsvärlden går igenom snabba förändringar med föreläsningar på nätet. Prova själv med itunes U (ios). I skrivande stund är Geometri, åk 8 och ipad and iphone Application Development populärast. TED är känd för sina korta presentationer och spännande ämnen. Deras app innehåller den spännande knappen Surprise me! Shazam (ios, Android och Windows) är en app som känner igen musik. Ljudet fångas med mikrofonen och jämförs med en databas med ett slags musikens fingeravtryck. Blir det träff blir du erbjuden att spela låten i Spotify. SoundHound är en liknande tjänst (samma OS) som uppmanar dig att nynna fram låtar. i twitterflödet Det är oroliga tider i världen. Det kan vara svårt att navigera i flödet av information. Tidskriften Foreign Policy har en lista med utrikespolitiska twittrare: Twitterati 100. Här hemma finns Utrikesdepartementet och Utrikespolitiska institutet Brittiska Chatham House, Europas mest inflytelserika tankesmedja, återfinns ChathamHouse. Amerikanska CIA:s första tweet tidigare i år löd: We can neither confirm nor deny that this is our first tweet

5 > NYHETER > NYHETER Gul blir färgen på den nya tunnelbanelinjen som går till Arenastaden. Det är bestämt efter en omröstning där stockholmarna själva fick föreslå färg. Linjen ska vara klar Bostadsbristen stoppar Spotify från att anställa talangerna Musikjätten Spotify växer så det knakar och behöver nyanställa 250 personer men bostadsbristen i Stockholm ställer till problem. Världens bästa programmerare, som Spotify tänker locka till huvudstaden, hittar ingenstans att bo. Jag plockar de bästa programmerarna i världen, men det finns ingenstans att bo. Bostadssituationen Martin Lorentzon är farsartad. Att forcera amorteringskrav på grund av att det finns för få lägen heter är krystat, säger Spotifygrundaren Martin Lorentzon till Dagens Industri. 19 Stockholm kommer på plats 19 i världen när OECD mäter välmående på regionnivå med kriterier som inkomst, sysselsättning, utbildning, tillgång till bredband och boende. Etta är Canberra. Hoppsan nu ska Danderyd bygga bostäder Danderyd ligger sist bland länets kommuner när det gäller bostadsbyggande per tusen invånare. Men nu ska kommunen börja bygga bostä der igen. Anledningen: Folkpartiet ersätter Centerpartiet i den styrande koalitionen. Vi räknar med att kunna bygga bostäder på fyra år. Jämfört med stora kommuner låter det inte så mycket, men för Danderyd är det mycket och det känns skönt att vi i den nya majoriteten har en positiv syn på nya bostäder, säger kommunalrådet Olle Reichenberg (M), till Dagens Nyheter. HOT MOT IT-SEKTORN Regelverken hänger inte med i ekonomins utveckling... OCH SÅ VILL IT-JÄTTARNA LÖSA PROBLEMET: Dataslöjd på schemat Det ökande behovet av programmerare ställer höga krav på utbildningssystemet. Teknikutbildningen är det stora glappet i dag för att ITsektorn i Stockholm ska växa, säger Sebastian Knutsson, kreativ chef och en av grundarna till spelutvecklaren King. En ökad konkurrens om talanger och kompetens kan hota Stockholms starka IT-sektor. Arbetskraftsinvandring är en viktig del av lösningen, enligt en ny analys från Stockholms Handelskammare. It-sektorn växer tillsammans med andra kunskapsintensiva tjänstebranscher dubbelt så snabbt i Stockholm som i övriga riket. En ny analys visar att programmerare är det vanligaste yrket i Stockholms län med närmare personer. Det förvånar många. Det är viktigt att man har klart för sig hur arbetsmarknaden ser ut och vilka behov som företagen i vår region har för att skapa fortsatt välstånd, säger Fredrik Sand, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare och ansvarig för analysen. Han ser kompetensförsörjning som en av de stora utmaningarna för företagen i huvudstadsregionen. Samtidigt påpekar Fredrik Sand att det är förhållandevis dyrt att anställa, medan det går att göra avdrag för dato svenska barn ska få gratis utbildning i programmering till år Det är målet för den nybildade föreningen Kodcentrum som Spotify är huvudsponsor för. Föreningen ska bygga upp ett nätverk av volontärer och arran gera så kallade kodstugor i 30 svensrer, maskiner och markanläggningar. Regelverken hänger inte med i ekonomins utveckling. Kompetensbehovet inom de kunskapsintensiva tjänstebranscherna ställer krav på hela utbildningssystemet, men pekar också på vikten av arbetskraftsinvandring, anser Fredrik Sand. Under perioden gällde vart femte arbetstillstånd i landet en indisk IT-specialist till Stockholms län. NILS SUNDSTRÖM Läs mer chamber.se/ rapporter-press PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET KONKURRENSEN ÖKAR OM TALANGER Här är de fem vanligaste yrkena i Stockholms län Andel av anställda i Stockholms län 2012 Systemerare, programmerare...3,5 % Företagssäljare...3,3 % Vårdbiträden, personliga assistenter med flera...3,3 % Försäljare, fackhandel...2,8 % Barnskötare med flera...2,7 % Fotnot: Sett till hela riket är programmerare det åttonde vanligaste yrket. Källa: SCB (bearbetad) Bristen på kodare är ett växande problem i Europa. För att ta tillvara digitala affärsmöjligheter vill Sebastian Knutsson se ett starkare ekosystem av IT-kompetens i Sverige och Stockholm. Satsningen borde börja redan i grundskolan. Det finns sy- och träslöjd men varför inte dataslöjd? undrar Sebastian Knutsson. Den kommunala musikskolan hyllas ofta för att ha lagt grunden för det svenska musikundret. På samma sätt skulle mer datakunskap i grundskolan kunna ge en ny stark IT-generation, anser han. Sverige fick en stark ITposition med hem-pc-revolutionen, mobilbranschen och tidig bredbandsutbyggnad. Det här försprånget måste vi ta till vara bättre. Enligt Sebastian Knutsson finns det tillräckligt med utbildningsplatser på spelutbildningar och grafiska utbildningar i Sverige. Men rena IT-specialister råder det brist på som programmerare, data analytiker och IT-ingenjörer som kan driva och optimera servar. Den kompetensen råder det Sebastian Knutsson Framtidens programmerare får en introduktion i datakunskap på Spotify. huggsexa om bland spelföretag och andra IT-företag som Spotify och betaltjänstföretaget Klarna. Spotify har tidigare öppnat sitt kontor i Stockholm på helgerna för att unga ska få träffa kodare och prova på att programmera. Sedan juni är Spotify huvudsponsor för den nybildade föreningen Kodcentrum som har som mål att utbilda svenska barn i programmering till år King är sin tur engagerat i Framtidens språk, ett initiativ framtaget av IT-gymnasiet för att få Sveriges besluts fattare att Spotify sponsrar kodstugor inse vikten av att lära sig att programmera tidigt i skolan. NILS SUNDSTRÖM ka städer för barn i åldrarna 9 13 år. Det är dags att utbilda barn i de ämnen som de faktiskt ska arbeta med i framtiden, förklarade Martin Lorentzon, Spotifys grundare och styrelseordförande, i en debattartikel i Svenska Dagbladet i juni. foto: björn leijon, spotify/coderdojo

6 Dokument handelskammartidningen VINNARE AV GULDBLADET ₂₀₁₃ OCH ₂₀₁₄ EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN STOCKHOLM-UPPSALA SLAGET OM STOCKHOLM ₁₄ SEPTEMBER ÄR VALET DITT DET ÄR DU SOM AVGÖR STOCKHOLMS FRAMTID HKS_1403.indd 24 SJU VALFRÅGOR SOM AVGÖR FRAMTIDEN :26 HKS_1403.indd 1 Handelskammartidningens specialnummer inför valet fokuserade på de sju viktigaste frågorna för Stockholmsregionen :20 Valet slutade med maktskifte på riksplanet och i många av Stockholmsregionens kommuner. Under de kommande månaderna avgörs det vilken politik som de nya kommun ledningarna tänker föra om jobben och tillväxten ska vara i fokus eller inte. På den akuta dagordningen står framtiden för Förbifarten och Bromma flygplats. Handels kammartidningen tar pulsen på frågorna som avgör framtiden för Stockholm. FOKUS PÅ TILLVÄXT Reportage: MIKAEL BERGLING FRÅGORNA SOM ÄR VIKTIGAST FÖR POLITIKERNA EFTER Politikerna måste ha fortsatt fokus på tillväxtfrågorna. Annars kommer Stockholms regionen snabbt att tappa i attrak tivitet. I många sakfrågor ligger moderaterna och socialdemo kraterna i den här regionen nära varandra. Det borde egentligen finnas goda möjligheter för dem att göra upp, säger Maria Rankka, vd i Stockholms Handelskammare. Valet i september slutade med regeringsskifte på riksplanet, men också i många kommuner. I huvudstaden byttes den bor gerliga fyrklövern ut mot en rödgrön-rosa dito och i Uppsala mot en röd-grön treklöver. I Stock holms läns landsting sitter Alli ansen kvar, men med delvis nya personer i ledningen och med Sverige demokraterna som vågmäs tare. Det viktigaste för oss är att till växtfrågorna även fortsättningsvis kommer att vara på agendan. Re gionen står inför jättestora utma ningar, inte minst när det gäller infrastruktur, kollektivtrafik och bostäder. Vi är en av Västeuropas snabbast växande städer. Det gör att vi i princip behöver mer av allt, sä ger Maria Rankka. Att man nu försenar, och kan ske till och med river upp, besluta de projekt som Förbifarten gör oss mycket oroade. Samma sak gäller Brommafrågan. Jag tycker dessutom att det är helt orimligt att Brommas öde blir en bricka i ett lokalpoli tiskt förhandlingsspel i Stockholms kommun. Brommas framtid berör hela Sverige. Maria Rankka säger att det är många städer som arbetar hårt med att förbättra sin konkurrenskraft och sin ställning i världen. Jag hoppas att det i vår region finns ett ledarskap som förstår att vi inte kan vila på gamla lagrar. Om vi ingenting gör, kommer vi att tappa vår position. I många sakfrågor ligger mo derater och socialdemokrater i re gionen nära varandra. Det bör alltså finnas förutsättningar för dem att göra upp i ett antal viktiga frågor, bara viljan finns. Vilken betydelse har det att huvud stadsregionen består av 34 kommuner och två landsting? I dag svarar kommunerna för bostadsförsörjningen, landstinget för kollektivtrafiken och staten för vissa infrastruktursatsningar. Att vi 303 av riksdagens 349 ledamöter vill att Förbifarten ska byggas. *Ledamöter från S, M, SD, FP, C och KD. MAKTSKIFTET: M OCH S BORDE KUNNA GÖRA UPP 80 % har så många administrativa gränser och nivåer är inte opti malt ur näringslivets perspektiv och något som vi bör göra något åt. Tyvärr tror jag inte att det kommer att ske, åtminstone inte inom rim lig tid. Varför inte? Det är för många som har för mycket att förlora på en sådan för ändring i form av makt och posi tion. Men det innebär inte att det är förbjudet för kommunerna att sam arbeta med varandra. Det är bara att sätta igång. Dagens system ställer stora krav på ledarskapet, att det inte ägnar sig åt suboptimering och en inom regional konkurrens vilket tyvärr ibland sker. Jag har till exempel svårt att se att man skulle ha byggt två arenor samtidigt om Stockholm och Solna var samma kommun. Det är en typisk suboptimering som jag blir oerhört trött av. Vilken är den viktigaste frågan i regionen? Situationen på bostadsmark naden. Det var vår första prioritet innan valet och det är givetvis vår första prioritet nu. Vad behöver göras? Mycket. Bland annat krävs det en genomgripande reformering av hyresmarknaden, kraftigt förändrad byggreglering och sänkta reavinst skatter vid flytt. Det sista är viktigt för att få igång flyttkedjorna. För några veckor sedan kom re geringen överens med Vänsterpar tiet om att vinstjakten som incita ment ska bort från välfärdssektorn. Hur det ska gå till ska utredas under av Sveriges snabbast växande kommuner ligger i Stockholms regionen. nästa år. Tidigast 2016 sannolikt senare kan ny lagstiftning vara på plats. Vi har i Stockholmsregionen väldigt många privata alterna tiv, både inom vård- och om sorgssektorn och inom utbild ning. Jag har oerhört svårt att se att det kommer att bli några nya investeringar i de här sektorerna nu. Regeringens besked, och sät tet man har kommunicerat dem på, har skapat mycket stor osä kerhet. Förutsättningarna att bedri va verksamhet i de här sektorer na har försämrats avsevärt, vilket drabbat oss i Stockholmsregio nen extra hårt. Det är ju frågan om jättestora sektorer i vårt om råde

7 Dokument 7 heta frågor om Stockholms framtid Sju frågor avgör framtiden för Stockholms- och Uppsalaregionen, bland annat Bromma flygplats och bostadsbristen. Utan kraftigt ökat bostadsbyggande och utbyggd infrastruktur kommer Sveriges tillväxtmotor att hacka väsentligt. I Handelskammartidningens specialnummer inför valet ställdes riksdagspartierna mot väggen i sju frågor: Bromma flygplats. Spårtrafiken. Trafikaoset. Bostadsbristen. Företagens utveckling. Markbristen Uppsalapendlingen. I det här numret tar vi reda på vad som har hänt med frågorna efter det att vallokalerna stängde. Om det har hänt något. Det väsentliga är inte vilket eller vilka partier som sitter vid makten, utan vilken politik som förs, att den är inriktad på att stimulera jobb, företagande och tillväxt. Det är det som Sveriges välstånd bygger på. Det svenska samhället urbaniseras rekordsnabbt. Mer och mer ekonomisk aktivitet koncentreras till de stora städerna. Hur de utvecklas är i dag helt avgörande för jobben, tillväxten och välfärden i hela landet. I Stockholms och Uppsala län bor ungefär en fjärdedel av Sveriges befolkning. Här skapas en tredjedel av Sveriges BNP. Området väntas under de kommande 30 åren att stå för drygt hälften av landets befolkningsökning. Den snabba tillväxten innebär utmaningar. Bostäder behöver byggas, kapaciteten i infrastrukturen förstärkas. De första veckorna efter valet har dessvärre innehållit ett par beslut som motverkar en dynamisk utveckling av huvudstadsregionen och Sverige i övrigt besluten att stänga Bromma flygplats och att stoppa/försena bygget av Förbifarten. Bromma flygplats det som pågår just nu är djupt oroande 1Den rödgröna majoriteten i Stockholm stadshus vill lägga ner Bromma flygplats och börja bygga bostäder på området senast Regeringens förhandlare har i uppdrag att försöka lösa staten från det avtal som finns med flygplatsen om att den ska få vara kvar fram till Det är dock inte detsamma som att det verkligen blir en nedläggning. Socialdemokraterna har villkorat uppgörelsen; om jobb och tillväxt hotas blir det ingen nedläggning. Enligt beräkningar av Stockholms Handelskammare är det precis som vad som kommer att ske jobb runt om i Sverige, varav merparten utanför Stockholmsregionen, hotas vid en nedläggning. Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert vid Stockholms Handelskammare: Det som pågår just nu är djupt oroande. Bromma har stora investeringsbehov och måste bygga en ny terminal, nya uppställningsplatser och en delvis ombyggd landningsbana. Swedavia, som äger Rami Yones, Trafikverket Rami Yones, sak kunnig i flygfrågor på Trafikverket säger att bankapaciteten på Bromma flygplats behövs i Stockholmsregionen och för Sverige. Skulle Brommas trafik hanteras på Arlanda ges mind re utrymme för nya avgångar till utrikesdestinationer. Om inrikes utbudet begränsas så begränsas också övriga delar av landets tillgänglighet. Vad får en eventuell nedläggning för konsekvenser? På lång sikt begränsar det Stockholms och Sveriges möjlighet till en fortsatt tillväxt av av gångar och flygstolar. Det är vår uppfattning att Brommas kapacitet verkligen behövs. flygplatsen, har därmed svårt att räkna hem investeringen till Att kunna göra det till 2022 är självfallet omöjligt med resultatet att det inte blir några investeringar. De som vill bevara Bromma bör ta ett utskottsinitiativ i riskdagen. Det finns ju en riksdagsmajoritet för att flygplatsen ska vara kvar. Använd den. Foto: peter phillips Spårtrafiken Förläng den röda linjen till täby 2Sedan 1985 har befolkningen i Stockholmsregionen ökat med nästan människor. Dessvärre har inte satsningarna på infrastrukturen utvecklats i samma takt vilket är orsaken till dagens trängsel och stora framkomlighetsproblem. Utbyggd kollektivtrafik är avgörande för att lindra trängseln i trafiksystemet och det måste förenas med kraftigt ökat bostadsbyggande. Anna Wersäll, näringspolitisk expert vid Stockholms Handelskammare: Maria Börjesson, KTH Maria Börjesson, trafikforskare och docent på KTH, säger att en av de viktigaste åtgärderna under de kommande åren vid sidan av t-baneutbyggnaden är att prioritera innerstadsbussarna. Det borde byggas speciella bussfiler/gator vilket ger möjlighet till ökad frekvens och högre hastighet i busstrafiken. Fördelen med att satsa på bussar jämfört med exempelvis en utbyggnad av spårvagnsnätet är att det både är billigare och går snabbare. Dessutom behöver man inte gräva så mycket i gatorna under byggnationen. I rusningstrafik är det i dag trångt i t-banan och på pendeltågen, medan det är gott om plats på andra tider på dygnet. Jag tycker att man borde testa att med hjälp av priset försöka styra över en del passagerare till tider på dygnet när det inte är så många som åker. Vad skulle till exempel hända om det var gratis att åka tunnelbana mitt på dagen? Den kommande t-baneutbyggnaden är efterlängtad och något som Handelskammaren har arbetat för länge. Men det kan bli ett stort misstag om de ansvariga väljer en teknisk lösning för den nya t-banelinjen mellan Arena staden i Solna och Odenplan som gör att det att i framtiden inte går att bygga ut linjen söderut. Vi vill förlänga röda linjen till Täby. Om man kopplar ihop Täbylinjen med Arena staden når man de stora arbetsplatserna i Solna och Sundbyberg. Om man därefter kan fortsätta söder ut från Odenplan blir det riktigt samhällsekonomiskt vettigt att bygga ut tunnelbanan till Täby. Allt hänger ihop. Trafikkaoset miljardkostnad för att frysa förbifarten 3En vanlig bilpendlare i Stockholm sitter i bilköer under flera månader av sitt yrkesliv. Det gör Stockholm till en av de värsta köstäderna i Europa. Vägnätet mellan norra och södra regionhalvan har inte byggts ut på ett halvt sekel samtidigt som regionens befolkning har ökat med ett helt Oslo. Förbifart Stockholm är tänkt att lösa en del av problemen. Men som ett led i regeringsförhandlingarna mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet beslutade regeringen i september att frysa det nystartade bygget fram till den 1 maj Under den tiden ska Stockholms stad och landsting förhandla om finansieringen av projektet. Om parterna inte hittar någon ny uppgörelse ska projektet dock fortsätta som planerat. Lotta Andersson, näringspolitisk expert vid Stockholms Handelskammare: Om inte Förbifarten byggs kommer Stockholms trafik infarkt att förvärras ytterligare. En frysning Jonas Eliasson, KTH Jonas Eliasson, professor i transportsystem vid KTH, säger att köer i en storstad är ett tecken på att den är attraktiv och växande. Där många vill vara blir det köer. Frågan är hur mycket kö som är lagom. Exempel på effektiva och relativt billiga sätt att minska köerna i trafiken är att trimma trafiksignaler och förbättra ramper och rondeller. Man bör även förbättra kollektivtrafiken och göra något åt avgifterna för att köra och parkera i innerstaden. Framför allt parkeringsavgifterna är i dag alldeles för lågt satta. Vad betyder byggprojekt som Förbifarten? Det kommer att hjälpa till en del och ökar framför allt tillgängligheten mellan norra och södra länshalvan. Genom att göra fler platser tillgängliga minskar vi dessutom överhettningen. av Förbifarten kostar skattebetalarna miljardbelopp i utebliven samhällsnytta och projekteringspengar. Det är helt orimligt. Riksdagen borde fatta beslut om att bygget ska komma igång. Det finns ju dessutom en klar majoritet för det

8 Dokument Bostadsbristen Lösningen: en politik över blockgränserna Företagens utveckling Gör ett universitet av de tre största Markbristen politikerna inser inte omfattningen Uppsalapendlingen fyra spår kan ge nya bostäder 4år 2030 väntas Stockholmsregionen ha vuxit med en halv miljon invånare. Det är ungefär lika många männi skor som det i dag bor i Göteborg. För att klara befolkningstillväxten behöver det under de kommande 16 åren byggas cirka nya bostäder i regionen, det vill säga bostäder per år. Henrik Tufvesson, chef för analys och opinion på Fastighetsägarna Stockholm, säger att bostadsbyggandet kommer att öka under de kommande åren. Men tyvärr inte tillräckligt för att kompensera för flera år av svagt byggande och för att svara upp mot befolkningsökningen. Orsaken till att bostadsbyggandet inte tar riktig fart är att efterfrågan på det som byggs nytt hålls tillbaka av Anna Wersäll, näringspolitisk expert vid Stockholms Handelskammare: En blocköverskridande uppgörelse om bostadspolitiken vore mycket bra. I den ska det ligga Henrik Tufvesson, Fastighetsägarna att det är relativt billigt att bo och dyrt att flytta. Hur får man verklig fart på bostadsbyggandet? Det finns ingen quickfix. På riksnivå krävs en helhetssyn på bygg- och bostadsmarknaden med reformer som både ökar rörligheten i bostadsbeståndet och stimulerar byggandet. Bland annat krävs en översyn av bruksvärdessystemet, reavinstbeskattningen och planförfarandet. På lokal nivå krävs det politisk vilja och politiskt mod för att kraftigt öka bostadsbyggandet, kommunerna behöver bland annat ta fram mer byggbar mark i attraktiva lägen men också skapa fler attraktiva lägen genom att bygga mer infrastruktur. Det behövs också en bättre samsyn över kommungränserna när det gäller planerandet och byggandet av infrastruktur och bostäder. en rad åtgärder som man lovar att genomföra, till exempel förändrad hyresreglering, planprocess, reavinstbeskattning, möjligheter till överklaganden och markrestriktioner. Det är avgörande för att få igång byggandet. Foto: Orlando G Boström 5Ska Stockholmsregionen hänga med i den internationella konkurrensen måste den av talangfulla människor uppfattas som än mer attraktiv än i dag och ha ett näringslivsklimat som gynnar innovation. Görs inget väntas det 2030 saknas fler än högutbildade personer i regionen. Hans Lööf, innovationsprofessor vid KTH, säger att det inte räcker med att att bara satsa på ett bra innovationsklimat. Bostadsbristen och den eftersatta infrastrukturen gör det allt svårare för företagen och andra i Stockholmsregionen att rekrytera kvalificerad personal. Fredrik Sand, näringspolitisk expert vid Stockholms Handelskammare: Hans Lööf Det måste bland annat byggas fler hyresrätter så att det går att flytta hit utan att man behöver betala ett antal miljoner för en lägenhet. Vi behöver fler spårbundna trafiklösningar, inte minst på tvären. Vi tvingas i dag lägga alldeles för mycket tid på att förflytta oss. Det krävs också att vi har tillräckligt med välutbildad och attraktiv arbetskraft och att det är högsta internationell klass på högskolor som Handels, KTH och Karolinska institutet. Vi behöver förbättra vårt samarbete och utbyte av personal, kurser och studenter med ledande universitet i världen som till exempel MIT och Berkeley. Den nya regeringen tycks vara mer intresserad av bredd i stället för excellens när det gäller forskning och högre utbildning. Det finns behov av förändringar inom det svenska högskoleväsendet som inte bara handlar om att bygga ut fler platser. Det måste bli bättre och effektivare undervisning. Internationaliseringen behöver öka. Vi vill till exempel att ett utländskt filialuniversitet ska etablera sig här. En annan idé är att föra ihop KTH, Stockholms universitet och Karolinska Institutet till ett universitet. Konkurrenterna har dessa områden i samma organisation. Det skulle bland annat innebära att det nya universitetet rankas högre i internationella mätningar, vilket är betydelsefullt när högre utbildning globaliseras i allt högre grad. 6Bostadsbristen till trots är det bara en mycket liten del av Stockholmsregionen som är bebyggd - 14 procent. Tolv procent används till vägar och liknande och 18 procent består av vatten. Resten, 56 procent, är obebyggd. Trots det finns det nästan ingen mark kvar att bygga nya bostäder på, förutom mark som redan används för andra ändamål. En viktig orsak till att så lite är bebyggt är alla de restriktioner mot byggandet som införts under de senaste decennierna och som bland annat gjort det möjligt för kommuner att inrätta naturreservat och därmed förhindra bostadsbyggande. Anna Wersäll, näringspolitisk expert vid Stockholms Handelskammare: Jag befarar att den nuvarande regeringen inte kommer att göra något åt bygghämmande restriktioner. Dessvärre gjorde inte heller den förra speciellt mycket. Varför inte? Jag tror inte att politikerna har insett hur omfattande Elisabeth Martin, Stockholms Byggmästareförening Elisabeth Martin, vd i Stockholms Byggmästareförening, säger att det självklart finns restriktioner som är viktiga och som bör vara kvar. Det gäller till exempel restriktioner som har med högspänningsledningar och vattenskyddsområden att göra. Samtidigt finns det en hel del regler som bör ses över, till exempel strandskyddet och kommunernas möjligheter att instifta naturskyddsområden. För att få igång bostadsbyggandet i områden där det i dag inte finns så mycket byggt, måste det investeras ordentligt för att få till en fungerande transportinfrastruktur, inte minst en bra kollektivtrafik. markrestriktioner vi har, vilken skada de gör och vilka konsekvenser de har fått. Jag tycker att man borde ta bort kommunernas rätt att instifta naturreservat för att stoppa bostadsbebyggelse, vilket bland annat skett i Danderyd. Det är hög tid att flytta bostads- och infrastrukturplaneringen från kommunerna till en högre regional nivå, framför allt i storstadsområdena. 7Varje dag pendlar personer med tåg mellan Stockholm och Uppsala. Järnvägssträckan är Sveriges mest belastade över en länsgräns. Det är pendlare som är vana vid stora för seningar. Enligt beräkningar som Trafikverket för ett par år sedan gjorde för Handelskammartidningen var 15 procent av alla tåg mellan Uppsala och Stockholm försenade med minst en kvart Den sammanlaga förseningen under året var 121 dygn. Sedan dess har vissa förbättringar skett, men situationen är långt ifrån bra. Magnus Åkerman, biträdande chef för Handelskammarens regionkontor i Uppsala: Det är hög tid att börja arbetet med att bygga ut till fyra spår mellan Uppsala och Stockholm. Nya spår förbättrar också den katastrofala bostadssituationen i Stockholm och Uppsala. På sikt går det att bygga upp mot Carl Silfverhielm Carl Silfverhielm, spårtrafikstrateg på Stockholms läns landsting, säger att det för sträckan Stockholm Uppsala gäller att hitta en bra mix av olika tågsystem för att kunna möta behoven av kollektivtrafik. Troligen kan vi genom en smart trafikplanering och vissa trimningsåtgärder i järnvägssystemet komma ganska långt. Men det kan kräva vissa investeringar i järnvägsnätet, och då även utanför delsträckan Stockholm-Uppsala. Bland de mest effektiva sätten att öka kapaciteten och minska störningarna på järnvägen är att se till att utrustningen håller vad den lovar. Genom att rensa bort tillfälliga hastighetsnedsättningar finns det mycket att vinna. nya bostäder ut med spåren. Dessutom ges möjligheter till nya arbetstillfällen på Arlanda och Arlanda stad. Socialdemokraterna lovade i valrörelsen att bygga fyrspår mellan Skavstaby söder om Arlanda och Uppsala. Regeringen bör så fort som möjligt ge Trafikverket ett skarpt uppdrag att sätta igång med planeringsarbetet som ju kan ta några år

9 > M aria rankka möter Birgitta Svendén Visionären på Operan Alla har haft en Carmen bredvid sig och alla behöver känna igen en Don Juan. Birgitta Svendén skapar ett tydligt samtida tilltal i Kungliga Operans klassiska produktioner. I ett möte med Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare, berättar hon om vikten av ett närmare samarbete med näringslivet. Ett starkt kulturliv är viktigt för Stockholms attraktivitet. En klassisk institution som lyckats locka både den trogna publiken och nya besökare är Kungliga Operan. Birgitta Svendén har som vd och operachef under snart text: nils sundström foto: magnus fond fem år utökat antalet premiärer och skapat en bredd i repertoaren med hög konstnärlig kvalitet. Maria Rankka: Du har själv haft en internationell sångkarriär. Det måste vara en av de ultimata ledarutmaningarna att nu bokstavligt talat leda ett gäng primadonnor? Birgitta Svendén: (Skratt) Jag vill inte säga att det är primadonnor här. De är väldigt dedikerade människor som valt ett konstnärligt yrke i olika former. Förutom att vi har dansare, sångare och musiker så har vi kreatörer på kostymavdelningen och i våra verkstäder som bygger alla produktioner. Alla har valt att komma hit och arbeta för att man i grunden brinner för musik, opera och dans. Jag tänker att många som jobbar här är starka personligheter och att en del av dem har ett behov av att synas. I näringslivet möter många företagsledare en yngre generation som också har sådana drag alldeles oavsett vad de jobbar med. Vad kräver det av ledarskapet? Starka viljor bottnar i ett oerhört starkt engagemang. Då gäller det att samordna de här fantastiskt starka, kreativa människorna. Jag har en Maria Rankka i samtal med Birgitta Svendén. styrka i min bakgrund som ger trovärdighet. Jag kan den här verksamheten väldigt väl, vilket gör att jag tror att jag har lättare att bygga förtroende inåt i organisationen. Även i arbetet utanför teatern, gentemot ett departement, har det varit en klar fördel för mig. Jag kan motivera varför vi behöver vissa saker. Det påstås ofta att det inte finns något kulturintresse inom näringslivet. Hur ser du på näringslivets engagemang? Jag skulle önska att näringslivet var mycket mer engagerat. Men jag kan också förstå varför det inte riktigt blivit så. För det första är Kungliga Operan ett helstatligt aktiebolag. Som näringsidkare kan man undra varför man ska stödja något som staten har full kontroll och ansvar för. Sedan har kulturbranschen varit ganska försiktig med att närma sig näringslivet. Det har funnits en rädsla för vad som händer med anslagen om man ser att det finns andra finansieringar. Jag skulle säga tvärtom vi måste se vad vi kan ge varandra. Vad kan operan ge näringslivet? Vi pratar mycket om upplevelseindustri i dag operan har en självklar roll när det gäller att ge upplevelser. Jag tror att operans sätt att se på integrationsfrågorna kan närma sig näringslivet. Jag tror att när vi pratar om starka varumärken så kan vi verkligen närma oss och ha synergieffekter av varandra. Samma sak inom ledarskap. Vad kan operan lära sig av näringslivet? Att det finns olika sätt att bygga finansieringar på. Vi behöver komma ifrån det här att tro att det bara är att gå till pappa staten och säga att nu behöver vi mer pengar. Näringslivet och operan behöver varandra, anser Birgitta Svendén: Rent politiskt måste vi erkänna värdet av en nationalscen och knyta det till lockelsen för ett stort företag i Stockholmsregionen. FOTO: Markus Gårder, Jeppe Wikström Birgitta Svendén Gör: Vd och konstnärlig operachef vid Kungliga Operan sedan 1 februari 2010, en verksamhet som också inkluderar Kungliga Baletten. Bor: Lägenhet på Östermalm. Ålder: 62. Familj: Man och hund, en golden retriever. Född och uppväxt: I ett arbetarhem i Harsprånget och sedan Vuollerim, Norrbotten. Utbildning och tidigare uppdrag: Sång- och pianopedagogutbildning från Kungliga Musikhögskolan och en utbildning till operasångare från Operahögskolan i Stockholm på masternivå arbete som utövande konstnär nationellt och internationellt. Mellan 2005 och 2009 rektor för Operahögskolan i Stockholm. Favoritplats i Stockholm: Jag älskar Djurgården och tillbringar väldigt mycket tid där. Djurgården uppfyller alla mina önskningar om vad man kan göra med att leva med naturen in på knuten. Favoritmusik utanför opera: All typ av musik, utom värsta hårdrocken. Jag är en smörgåsbordsmänniska. Kammarmusik har jag på senaste tiden upplevt som väldigt befriande att lyssna på. Tips att se just nu: Gå och se Madama Butter fly Puccinis kanske absolut bästa opera och inte ett dugg komplicerad historia. Missa inte heller Raymonda, Kungliga Baletten gör en ny klassisk balettproduktion. Ett bra ingångsverk till operans värld: Carmen. Varje person har från det att vi gick i småskolan haft en Carmen bredvid sig, det kan vara en hen, men en person som attraherat alla människor

10 > M aria rankka möter Birgitta Svendén Jag kan inte föreställa mig en huvudstad som inte har en nationalscen. Birgitta Svendén om vikten av ett operahus i Stockholm. Maria Rankkas möten Publikmässigt är medelåldern ganska hög här, precis som på Dramaten och andra institutioner. Hur tänker ni för att nå helt nya målgrupper och introducera dem till opera? Till att börja med har vi en väldigt bra barn- och ungdomsavdelning. Jag vill påstå att ett barn som besökt oss alltid kommer att komma ihåg den upplevelsen och vad operan står för. Sedan händer det något under tonårsperioden, då har man för mycket att göra och sedan kommer nästa period när man blir småbarnsförälder. Men väldigt många kommer tillbaka senare. Ser vi till mångfalden behöver vi göra mycket mer för att nå de nya svenskarna. Där har ni en konkurrensfördel tycker jag, eftersom opera är relativt oberoende av språk. Ja, vi försöker säga att det inte finns några opera historier som är obegripliga, och framför allt inga operahistorier som inte handlar om ditt och mitt liv, det är grundstommen i all dramatik. När det gäller dans är det ännu mer lättillgängligt eftersom där har du inte ens ordet som en barriär. Vad vill du att man ska tänka på när man säger Stockholmsoperan? Man ska tänka att vi både är nyskapande och traditionsbärare. Vi har ett nationellt uppdrag och det innefattar att vi ska bära kulturhistorien vidare, vi ska spela de gamla traditionella verken, vi ska beställa nya verk, vi ska vara innovativa och nyskapande i processen och, i förlängningen, de som för operakonsten och balettkonsten in i framtiden. Det tycker jag är ett rättmätigt krav. Det är också viktigt att få förståelse för att det här inte bara är en nationell angelägenhet. Vi ska vara omtalade internationellt, vilket i sin tur ska locka de bästa krafterna att komma hit och arbeta. Det är viktigt eftersom vi geografiskt ligger avlägset jämfört med Sydeuropa. Vad avgör om ni kan locka stjärnor till Stockholm? Först, vad är det för verk vi ska sätta upp? Vad är det för team vi har engagerat? Har vi regissörer, koreografer, dirigenter som är så attraktiva att man kan locka sångare och dansare att vilja vara med? Så fungerar det över hela världen. När teater och musik gifter sig uppstår något speciellt. Birgitta Svendéns signum som ledare för Kungliga Operan är ett tydligare samtida t illtal i klassiska produktioner. Spelar platsen runt omkring någon roll alls? Det är den konstnärliga verksamheten som är drivkraften. Sedan är det jätteroligt med alla utländ ska gäster som kommer och som är otroligt lyckliga över att få lära känna Stockholm som stad. De tycker det är fantastiskt med museer, med all kulturell verksamhet som försiggår här, för de flesta har ingen aning om att det är så i Stockholm. Det spiller över om vi pratar om turismen också. Det ska vara en självklarhet att turisten ska passera operan och säga här vill jag gå in. Men den tid på året då Stockholm har som mest turister är det ganska stängt i det här huset. Kommer ni att ha sommarföreställningar? Vi stänger för föreställningar mellan midsommar och mitten av augusti. Det är ett dilemma. I sommar hade vi möjlighet att ha 29 sommarkonserter. Kungliga Operan Kungliga Operan hade under förra året besökare, vilket var nästan 13 procent fler än under år Operan sätter upp ett 20-tal produktioner per år på stora scenen. Operan har cirka 550 fast anställda medarbetare och ytterligare några hundra visstidsanställda medverkande på scen, konstnärliga team, guider, påklädare, publik värdar med flera. Då kunde vi dessutom, tack vare Kungen, ha dessa konserter i kungliga foajén, som ju inte är öppen för allmänheten annars. Ska vi spela föreställningar på sommaren kommer vi att ha störningar under resten av säsongen och det har med arbetslagstiftning att göra. Men vi jobbar för att se om vi kan hitta lösningar. En fråga som diskuterats mycket under de senaste åren är det här med att bygga ett nytt operahus eller ett förnyat operahus. Den politiska processen under förra mandatperioden landade i ett förnyat hus för cirka två miljarder kronor. Vad händer nu? Vi måste analysera alla möjligheter för att utveckla det här huset. Vi är mitt uppe i en för studie som ska lämnas till regeringen 15 maj. Vårt syfte är att bygga en ny mindre scen, en opera i operan. Tanken är att den skulle kunna vara sammanlänkad med det här huset, till exempel genom en byggnad i Kungsträdgården. Jag tycker det är oerhört viktigt att vi också får med oss näringslivet på det här. Ett nytt operahus, och även utbyggnad och förändring av det här operahuset, skulle kunna öppna möjligheter för näringslivet att också bruka operahuset på ett bra sätt. Hur ser du på operans roll ur ett bredare Stockholmsperspektiv. Vilken roll tror du ni spelar för Stockholms tillväxt och attraktivitet? Umeå, Luleå och Uppsala alla tre universitetsstäder har sagt att den lockelse kulturen innebär för deras del att locka bra krafter till universiteten är undervärderad. Jag menar att operans kamp fungerar på precis samma sätt. Jag kan inte föreställa mig en huvudstad som inte har en nationalscen. Maj 2012 Stefan Löfven Dåvarande partiledare i opposition Oktober 2012 Harriet Wallberg Henriksson Rektor vid Karolinska Institutet December 2012 Fredrik Reinfeldt Dåvarande statsminister Februari 2013 Eva Åkesson Rektor vid Uppsala universitet Maj 2013 Anders Borg Dåvarande finansminister Oktober 2013 Keith McLoughlin Vd Electrolux December 2013 ENRICO MORETTI Professor i nationalekonomi, Berkeleyuniversitetet i Kalifornien Februari 2014 magdalena andersson Dåvarande ekonomiskpolitisk talesperson Maj 2014 Sten nordin Dåvarande finansborgarråd i Stockholm Läs intervjuerna på

11 > MEDLEMMAR / VIMMEL Peje Emilsson, Kreab, Michael Wolf, ordförande Stockholms Handelskammare, och Helena Segnestam Rosengren, kulturentreprenör, med tavlan föreställande Peje Emilsson. Lunch i Berns stora salong. Detta är vi Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen, som omfattar Stockholms och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor, från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra drygt medlems företag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Martin Dworén, Fryshuset och Patric Sjöberg, Stockholmsmässan. Peter Egardt med stipendiat Santa Zeidaka, Svenska handelskammaren i Lettland. Maria Rankka och Michael Wolf. här är våra nya medlemmar MSInterim Management Consulting msinterim.se Management by magic managementbymagic.se Eiserman Design AB eisermandesign.se Teknikkontoret Stockholm AB teknikkontoret.se AAAStjärna AB Blueaccess AB blueaccess.se EnHunt AB enhunt.se Enact Sustainable Strategies AB enact.se HSBC Global Asset Management France (S.A.) Stockholm Branch assetmanagement.hsbc.com/se Ullman PR AB ullmanpr.se Ny ordförande och styrelse på årsmötet Politiker och medlemmar i Stockholms Handelskammare samlades för årsmöte på Chinateatern där Michael Wolf valdes till ny ordförande i styrelsen. Senare kunde gästerna njuta av en god lunch i Berns stora salong samtidigt som de fick lyssna på förre finansborgarrådet Sten Nordins tal. I samband med lunchen delades även årets Peter Egardts-stipendium ut till Santa Zeidaka, Svenska handelskammaren i Lettland. Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) och Ann-Christin Norrström, Länsförsäkringar. Orphei Drängar. JRA Sweden AB jra.se S.D.G International AB AMA LASER AB amalaser.com H.Sundberg Ekonomiutveckling AB hsekonomi.se Stelena stelena.se Elisabeth Fagerstedt AB Ekerlids Förlag AB ekerlids.com Nya Ledarskapet Norden AB nyaledarskapet.se Inre:Sonance AB Blomqvist & Tham AB blomqvist-tham.se CDW Konsult AB Folkhem Produktion AB folkhem.se Electroengine R&D electroengine.com Runholm Spara Bränsle AB Rezidor SkyCity Hotel AB radissonblu.com/ NIOBE Fastighetsutveckling niobe.se Top Floor Inredningsarkitekter top-floordesign.se Elfströms Postorder AB LPJ Advice AB lpjadvice.se Kaiser Bil Aktiebolag kaiserbil.se Swedish for Professionals swedishforprofessionals.com Pontus Catering AB pontusfrithiof.com Ants AB ants.se Fabians IT1 Capital Helicopter Sweden AB Tengbomgruppen AB tengbom.se Ansgar Toscha Good Governance AB goodgovernance.se Solforsen Inredningar AB Imran Ahmad, Fihem, Birgitta Stymne Göransson, styrelseproffs och Jerker Söderlind, Stadsliv. Gaming Corps AB gamingcorps.com Bengtwicksén AB Resia AB resia.se Cohn & Wolfe Stockholm AB cohnwolfe.com Sherpa Kommunikation sherpakommunikation.se L & B Medical AB lbmedical.se Wingårdh Arkitektkontor wingardhs.se Radix Kompetens AB radixkompetens.se McKinsey & Company KB mckinsey.se Digital Visual Solutions Sweden AB Sweden Hu AB S.P i Uppsala AB Ebab AB ebab.se Spira Management, Ulrika Schelwander Konsult AB spiramanagement.se CoinFunded AB coinfunded.com Filippa Reinfeldt och Henry Sténson, Brunswick Group. Käpp Tindra AB Key To Steel Santa Maria santamariaworld.com Coeli AB coeli.se Kontigo i Uppsala AB kontigo.se Brunswick Group (BRNSWK Nordic AB) brunswickgroup.com Green Stapler AB Global Expat Partners AB globalexpatpartners.com White Light Air AB Rockplan Sweden AB Euler Hermes eulerhermes.se Tacton Systems AB tacton.com Kreakalma kreakalma.se Shevchy Marketing EK Pedersen & Partners AB pedersenandpartners.com Helena Segnestam Rosengren, kulturentreprenör och Björn Rosengren, Kinnevik Styrelsen i Stockholms Handelskammare samlad efter årsmötet. Catharina Roos, Co-drivers. InCach AB SkanPers Kommunikation AB skanperskommunikation.se True Software Scandinavia AB Skandinaviska aktiebolaget ab Sweco Systems AB sweco.se Karera karera.se SweKaz Consulting, Sanna Tachmetova TeleComputing Sweden AB telecomputing.se Ebony afro cosmetics och salong HB FTING Capital AB Make Great Stuff AB makegreatstuff.com Maskeradaffären Leo Berglund AB IDL Biotech AB idl.se Deroy Toprange of Design AB TreKaf Consulting AB foto: Anna Bergkvist Adress: Box , Stockholm Besöksadress: Brunnsgatan 2 Telefon: E-post: Postgiro: Bankgiro: Kontorstid: Hemsida: chamber.se Handelsintyg: Brunnsgatan 2 Box Stockholm Telefon: E-post: Skiljedomsinstitutet: Brunnsgatan 2 Handelskammarens Uppsalakontor: Klostergatan Uppsala Tel: Fax: Verkställande direktör: Maria Rankka Vice verkställande direktör: Johanna Unghanse Styrelse: Michael Wolf, styrelseordförande, Swedbank Yvonne Berglund, vice ordförande och kassaförvaltare Yvonne Berglund Konsult Per-Olof Söderberg, vice ordförande Söderberg & Partners Erica Wiking-Häger, vice ordförande Mannheimer Swartling Advokatbyrå Imran Ahmad, Fihem bygg- och fastighetsservice Urban Edenström Stronghold Invest Eva Gidlöf Mondrago Consulting Eva Swartz Grimaldi Bianchi Café & Cycles Johan Karlström, Skanska Jonas Persson Microsoft Birgitta Stymne Göransson, Cyngor Lars Svensson SH Bygg, sten och anläggning När du behöver hjälp: Medlemsinformation: Anna Malmgren Press: Andreas Åström Internationell handel: Marianne Dott Tull, handelsintyg och carneter: Expeditionen Källkodsdeponering: Evelina Wahlström Affärsnätverk: Ellinor Edenvik Analys och policy: Anna Wersäll Skiljedomsinstitutet: Adress: Box , Stockholm Annette Magnusson E-post till Stockholms Handelskammarens personal: Mer kontaktinformation finns på chamber.se Användbara hemsidor: chamber.se Stockholms Handelskammare sccinstitute.se Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut institutetmotmutor.se Institutet mot mutor

12 VINNARE AV GULD- BLADET ₂₀₁₃ OCH ₂₀₁₄ EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN STOCKHOLM-UPPSALA HKS_1403.indd : > VIMMEL > VIMMEL Fullt hus i Folkets hus under Tulldagen. Kenneth Persson, sakkunnig, Tullverket Erik Budell, CargoIT och Kerstin Pelaez, Dahl Sverige AB. Kronprinsessan i samspråk med pristagarna från Tacton och Bona. Joakim Reiter, Utrikesdepartementet. David Mothander, Google. Magnus Månsson, Nelly.com. kronprinsessan victoria delade ut exportpriset Ulf Pehrsson, Ericsson. Tell Hermanson, moderator Therese Mattsson, generaltulldirektör Rekha Charmat och Anna Malmgren, Stockholms Handelskammare. Thomas Forssten, Eva Kaiser Sjöberg, och Magnus Jernberg, Tullverket med Zoran Dimoski, Ernst & Young AB Joakim Reiter, chef internationell handel, UD många ville ta del av tulldagen Nyckelpersonerna inom svensk handel samlades i Folkets Hus i Stockholm för att ta del av de senaste nyheterna inom tullområdet. Generaltulldirektören Therese Mattsson poängterade vikten av samarbete mellan Tullverket och näringslivet och nämnde då särskilt nyttan av Tulldagen som ett dialogforum med stockholmsföretagen. Bo Kragh från Handelsbanken, Heidi Lund och Annika Widell från Kommerskollegium, Joakim Reiter, Sveriges WTO-ambassadör och USA:s ambassadör Mark Brzezinski bjöd på inspirerande anföranden. Hanni Leppänen, Svensk Handel Malin Söderbom, HMS Industial Networks AB, Bo Erik Steen Svensk Handel. Lena Berntson och Madelaine Sandqvist, Tullverket med Bo Nilsson Ertego, Rubbet & Plastiks AB. Veronica Haglund och Tomas Isacson, PostNord Logistics AB med Göran Lundgren, Clas Ohlson AB. Dagens prisutdelare, kronprinsessan Victoria, flankeras av från vänster Magnus Walldén, Tacton, Christer Wallberg, Tacton, Kerstin Lindell, Bona, Bertil Edner Bona. Annika Henningsson och Mike Layne, USA:s ambassad. Jane Jeppsson och Claudia de Leeuw van Wijk, Global Expat Partners. Världshandelsdagen handlade om hur den internationella handeln förändrats genom digitaliseringen och vilken roll de växande storstäderna spelar. Ewa Björling, dåvanrande handelsminister, Ulf Pehrsson, vice vd för Ericsson, Lena Johansson, generalsekreteraren för ICC och Magnus Månsson, vd för Nelly.com, medverkade. Kronprinsessan Victoria delade ut årets Export Hermes-pris till Bona AB, som erbjuder miljöanpassade produkter för att underhålla trägolv, och Tacton systems, som levererar mjukvarulösningar för effektivisering av komplex försäljning. Bona och Tacton är två företag som genom exceptionella produkter och en tydlig exportstrategi nått framgångar på den internationella marknaden. Dessa två företag är värdiga vinnare av Export Hermes, sade Anders Lundwall, ordförande för Fonden för exportutveckling som delar ut priset. Magnus Schöldtz, Foundation Administration Management och Ylva Berg Business Sweden. Paul Johnston, British Embassy, Anders Lundwall, Fonden för Exportutveckling. Catharina Kronström, USA:s ambassad, Mattias Anjou, Hammarskiöld & Co. foto: björn leijon Sara Johnsson, Bayer och Linnea Jacobsen, Deloitte AB. Jimmi Berglund, Descartes. Tet Roth, AEB sweden och Annica Lübcke. Kerstin Wagermann får hjälp av Anneli Robbring, Tullverket. Foto: Anna Bergkvist Helena Waker, Agenturföretagen, Madeleine Limé, EkoLeko, Glenn Svarts, Advokatfirman Fylgia. Jonas Lindström, Svenska Handelskammaren i Brasilien,Pierre Schoeffler, Svenska Handelskammaren i Frankrike, Marcus Wenestam, SBC Dubai. Renée Lundholm, Svensk-amerikanska Handelskammaren i New York,och Johan Mannerberg, Svenska Handelskammaren i Schweiz. Gita Paterson, Svenska Handelskammaren i Frankrike. Smygläsning av STHLM:s valspecial handelskammartidningen 03 Foto: Anna Bergkvist Författarparet Johan Hakelius och Susanna Popova och Tommy Möller, Stockholms universitet. Inför valet i september satsade Handelskammartidningen på ett specialnummer med fokus på de viktigaste frågorna för Stockholmsregionen. Förutom att tidningen delades ut till Stockholms Handelskammares medlemmar, gick den som bilaga med Dagens Industri lördagen en vecka före valet. I samband med utgivningen hölls en smygläsning i Handelskammarens lokaler. Där minglade gästerna till tonerna av kammarmusik framförd av en stråkkvartett från Kungliga operan. SLAGET OM STOCKHOLM SJU VALFRÅGOR SOM AVGÖR FRAMTIDEN Per-Arne Rudbert, Humlegården och Mikael Söderlund, Kreab. Anders Rask, OTW Communication. Kristina Alvendal, Airport city, Eva Livijn, Galleri Futura, Catharina Kronström, USA:s ambassad. Eva Gidlöf, styrelseproffs och Christine Rydberg, Stockholms Handelskammare. Jerker Söderlind, Stadsliv och Anders Wahlgren, dokumentärfilmare. Bo Ringdahl, Tengboms, Lena Johansson, ICC, Agneta Dreber och Jan Björnum, Agenturföretagen

13 > VIMMEL OCH KOMMANDE EVENT > EXPERTpanelen foto: Anna Bergkvist Nätverkande i Handelskammarens lokaler på Brunnsgatan. Paula Braun (från sidan) Lean Concepts, Robert Kessiakoff, Lean Concepts och Charlotta Lundin, Addexite. Mirjana Naumoska, Embassy of the Republic of Macedonia och Kristin Burrescia, Entreprenörskapsforum. Rätt plats för att bredda ditt nätverk 130 personer deltog i Han delskammarens Open Chamber Network, som arrangeras för att samla Handelskammarens affärsnätverk och ge medlemmar möjlighet att hitta och skapa sitt eget nätverk. Det var en mycket blandad grupp med deltagare från ambassader och stora advo katbyråer till små egenföre tagare som minglade och passade på att utbyta erfa renheter och bredda sina kontaktnät. Nedan fr v: Sara Lööf och Jonatan Seeskari, advokatfirman Lindahl AB, nätverk Yngre rådgivare Uppsala. Catharina Roos, Welcome Hotel Barkarby, nätverk Styrelsearbete. Cecilia Dellham, Exakt Stockholm AB, nätverk Marknadsföring och försäljning och Anna Dyhre. Moa Sundström, Moa Sundström AB och Andris Zvejnieks, Communicate 4 result AB. Sofia Ljungblad och Charlotte Wagner, Akka Hemservice AB. Torbjörn Hanström, Tresurs Personmekano AB. David Nori, Online postbox. Missa inte Skriv upp de här dagarna i kalendern! 8 december Bokriskommittén bjuder in till hearing En öppen hearing där Bokriskommittén presenterar det mest intressanta som framkommit i remissrundan och går igenom debatten efter valet. Klockan , Brunnsgatan 2. 9 december Vågar man göra affärer med Ryssland? Sveriges tidigare ambassadör i Moskva, Örjan Berner, och chefekonom på East Capital, Marcus Svedberg, berättar om det aktuella politiska och ekonomiska läget i Ryssland. Klockan , Brunnsgatan januari medlarutbildning i affärsjuridiska tvister I exklusivt samarbete med Västsvenska Handelskammaren erbjuder Skiljedomsinstitutet SCC en bred och internationellt erkänd utbildning i medling av det välrenommerade medlingsinstitutet CEDR. För mer information se chamber.se vill du veta mer om nätverken? Vill du veta mer om nätverken? Kom in Kom på in Brunnsgatan på Brunnsgatan och och hämta hämta en en folder eller eller se se affarsnatverk farsnatverk. Du frågar vi svarar Behöver du hjälp med ett knivigt problem eller undrar över något som rör Handelskammarens arbete? Stockholms Handelskammare sitter på en enorm kunskapsbank. Mejla dina frågor till VAD KRÄVER SCC FÖR ATT LÖSA TVISTER? Vad avgör om Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska hantera tvister? Svar: Det grundläggande kravet för att SCC ska kunna handlägga en tvist är att faktiskt ha jurisdiktion över tvisten. I grund och botten har SCC jurisdiktion över en tvist när skiljeklausulen i det omtvistade avtalet hänvisar till SCC eller till SCC-regler. Men ibland skriver parterna skiljeklausuler som hänvisar till obefintliga institutioner, felciterar namnet på SCC eller på de gällande reglerna. När detta händer gör SCC en preliminär bedömning av jurisdiktionen. SCC prövar bara huruvida SCC är behörig att handlägga tvisten, dock prövar vi inte om en skiljnämnd är behörig att fatta ett slutligt beslut i tvistens sakfråga. Tröskeln för att SCC ska anse sig behörig är låg, bara om det är uppenbart att SCC saknar jurisdiktion ska målet avvisas. Ett typiskt exempel på självklar bristande jurisdiktion är en så kallad ad-hocskiljeklausul. En ad-hoc skiljeklausul hänvisar inte till något institutionellt regelverk och det är bara lagen om skiljeförfarandet och parternas eventuella överenskommelse som skapar ramarna för skiljeprocessen. VAD INNEBÄR BREV OM TULLREVISION? Vi är ett medelstort företag som importerar varor från Kina som vi dels säljer på den svenska marknaden men vi har också viss export i Norden. Nu har Tullverket kontaktat oss för besök och kontroll av importen från Kina. Vad innebär det? Vad gör vi nu? Svar: En tullrevision innebär en kontroll av att deklarations- eller uppgiftsskyldigheten har fullgjorts. Alla de uppgifter som lämnats i tulldeklarationer ska kunna styrkas på begäran av Tullverket och det är just detta som kommer ske hos er. Vilka uppgifter Tullverket vill ha in beror på revisionens inriktning. När revisionen har inletts har tullen rätt att kontrollera handlingarna till alla de importer och exporter som skett de senaste tre åren. Om fel upptäcks och tilläggsdebiteras så kommer ett tulltillägg om 20 procent av undandragen tull och 10 procent av momsen eventuellt att tas ut. Kanske har tullhanteringen löpt på tills dess att ni nu råkar ut för en efterkontroll. Då kan det alltså vara för sent för att undkomma tull tilläggen eller att eventuella tillstånd blir ifrågasatta. Det är därför viktigt att göra regelbundna stickprovskontroller av de tulldeklarationer som görs i ert namn oavsett om ni själva gör dem eller om ni låter tullombud sköta detta. BYGGET SKJUTS UPP VAD BETYDER DET? Den nya regeringen har beslutat att skjuta upp bygget av Förbifarten till 1 maj Vad betyder det egentligen? Svar: I budgetpropositionen står att: Om Stockholms läns landsting och Stockholms stad önskar förhandla om användningen av trängselskatter eller finansieringen av Förbifart Stockholm kommer regeringen att möta det önskemålet. Projektet fryses i väntan på besked huruvida det finns önskemål om en sådan förhandling. Problemet är att bygget redan har startat och i dagsläget kostar projektet fyra miljoner kronor per dag, vilket motsvarar minst 700 miljoner kronor fram till 1 maj Sammanlagt arbetar drygt 700 personer med Förbifarten. Om arbetet ska frysas finns det risk att företag och entreprenörer riktar skadeståndsanspråk mot Trafikverket och förseningsprocessen blir därför kostsam. Handelskammaren har visat att ett års försening av Förbifarten kostar två miljarder i utebliven samhällsnytta. Den styrande Alliansen i landstinget kommer knappast att vilja omförhandla finansieringen av projektet och detta borgar för att bygget av Förbifarten fortsätter i maj nästa år. TA TILLBAKA DITT DOMÄNNAMN! Vad behöver man tänka på när det gäller domännamn? Svar: Vissa saker gör ett domännamn, som chamber.se eller svd.se, värdefullt. Korta domännamn tycks vara mer värdefulla än långa. Vidare kan immateriella rättigheter också göra ett domännamn värdefullt. Även om det finns en andrahandsmarknad för domännamn är det naturligtvis bäst att tänka efter och registrera de domännamn företaget kan behöva i framtiden. Under vissa omständigheter går det också att få kontroll över ett domännamn som någon annan redan har registrerat: 1. Du måste ha en rättighet (till exempel släktnamn, varumärke eller firma) med giltighet i Sverige som är identisk med eller liknar domännamnet. 2. Den som nu innehar domännamnet ska ha handlat i ond tro när han eller hon registrerade eller använde domännamnet. 3. Den som nu innehar domännamnet ska inte heller ha en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet. Genom.SE som administrerar svenska domänen kan man då gå in i ett tvistlösningsförfarande. Avgiften beror på hur stort företaget är och hur många tvistlösare man vill anlita och är mellan kr och kr. välkommen som medlem Vi gör skillnad Stockholms Handelskammare driver frågor som är avgörande för att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och konkurrenskraft i huvudstadsregionen. Som medlem bidrar du till att skapa opinion och påverka beslutsfattare så att regionen kan utvecklas som en attraktiv plats för både företag och människor. Ett nätverk för näringslivet Stockholms Handelskammare är en affärs mässig mötesplats med fokus på kontakter, affärsnytta och internationell handel. Genom relevanta arrangemang och ett tjugotal olika affärsnätverk skapar vi ständigt möjligheter för nya kontakter som utvecklar affärerna. Och......som medlem får du ett vip-kort med fritt inträde till Stockholmsmässan, rabatter på viktiga handelsdokument och Handelskammartidningen STHLM. Ansök här chamber.se/ blimedlem FOTO: STOCKHOLMSMÄSSAN NAtALIA PETRIK Jurist vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut fredrik edholm tullspecialist anna wersäll expert på infrastrukturfrågor Fredrik Sand Expert på IT-politiska frågor

14 > DEBATT Bör vinster i välfärden förbjudas? Vinstförbud i välfärden är ett förslag som Vänsterpartiet fick igenom i regeringens budgetproposition. Samhället ska inte värna ägares rätt att tjäna pengar på offentliga medel, skriver Rossana Dinamarca (V). Företagsfientligt, menar Maria Ekeberg på hälsoförskolan Friskus. JA 2006 började jag driva frågan om vinster i skolan. Då upptäckte vi att alltfler aktiebolag etablerade sig inom utbildningsväsendet. Eftersom aktiebolag handlar om att maximera vinst började vi undersöka om hur det såg ut med den saken. Mycket riktigt såg vi att det tjänades pengar på skattemedel avsedda för eleverna och skolan. Inte alls i den omfattaning som nu, men ändå. År 2010 lyfte vänsterpartiet in frågan i valrörelsen och den kom upp på den politiska dagordningen och har hållit sig kvar där och var i årets valrörelse en av de hetaste frågorna i debatterna. Åtta år efter det att vi först lyfte frågan har vi nu nått framgång. Trots att vi inte sitter i regering har vi sett till att blåsa av vinstjakten i välfärden. Vänsterpartiet har som enda parti drivit frågan och förslag om förändringar som på riktigt stoppar vinstintresset. Att vi varit lyckosamma är för att det utanför riksdagshuset har funnit starkt tryck, oavsett politisk tillhörighet, att stoppa vinstintresset. Detta tillsammans med de skandaler vi sett inom privatdrivna skolor, äldrevård och sjukvård, ja också inom offentligt driven, har rest kraven på en välfärd att lita. Vi ska kunna lita Samhället ska inte värna ägares rätt att tjäna pengar på offentliga medel på att våra barn får fullfölja den utbildning de påbörjat utan att oroa sig för att ägarna klappar ihop för att man inte tjänar tillräckligt med pengar. Vi vill undvika att de som arbetar får springa benen av sig för att man är för få personal så att ägarna ska kunna få ut lite mer i vinst. Övertygelsen om att skattemedel ska användas till det de är avsedda för har vunnit. Samhället ska inte värna ägares rätt att tjäna pengar på offentliga medel. Samhället ska värna elevernas rätt till bra utbildning, de gamla och sjukas rätt till bra omsorg och vård oavsett vilken plånbok de har. Jag tror att vi bara inom några år kommer titta tillbaka på den här tiden och tänka vilket vansinne det var att detta var tillåtet. För vi ska komma ihåg att vi har varit extrema. Inget annat land i världen har ett liknande system. Jo, Chile. Där infördes det av diktatorn Augusto Pinochet, men där har också den nya regeringen nu sagt att det ska bli stopp. Rossana Dinamarca Riksdagsledamot, (v) NEJ Förbud mot vinster i välfärden ser ut att rycka allt närmare. Vänsterpartiet är ensamt om att helt vilja förbjuda vinstuttag i välfärden. Trots att Vänsterparitet endast har stöd av mindre än 6 procent av väljarna står vi nu inför hotet om en ny lagstiftning mot vinstuttag. Vem som är beredd att satsa och ta risker i ett privat välfärdsföretag om vinster inte tillåts har Vänsterpartiet inget svar på. Svaret är ingen, vilket därmed i praktiken innebär att valfriheten försvinner. Utan vinster blir det inga investeringar och utan investeringar utvecklas inga företag. Oavsett utgången är dock skadan redan skedd. Hotet om vinstbegränsningar har redan skapat en stor osäkerhet i branschen. Fastighetsägare har börjat kräva förskottshyror, banker stoppar utlåning till investeringar och nya omsorgsprojekt läggs därför på is. Förslaget om vinstförbud är företagsfientligt och högst olyckligt då det bygger på myter och ideologiska låsningar. Det finns nämligen inte en enda större och bredare undersökning som visar att privata välfärdsföretag i snitt levererar en sämre kvalitet än offentliga enheter. Borde inte Förslaget om vinstförbud bygger på myter och ideologiska låsningar frågeställningen istället handla om varför en privat utförare kan leverera samma kvalitet till en lägre kostnad, givet att den privata utföraren utöver att återinvestera delar av överskottet även lämnar avkastning till de investerare som har tagit risk? Det inkonsekventa i förslaget är dessutom att privattandläkarna, med kring 80 procent av marknaden i Sverige, undantas från vinstbegränsningen. Varför är det mer ok med vinster hos privata tandläkare men inte inom barnomsorgen? Vinstförbudet är dessutom ett effektivt sätt att stoppa kvinnliga småföretagare som till exempel mig och min förskola. Över 60 procent av alla företagare inom vård och omsorg är nämligen kvinnor, vilket är mer än dubbelt så hög andel som genomsnittet för samtliga företag. Är inte Vänsterpartiet ett feministiskt parti med större jämställdhetsambitioner? En överväldigande majoritet av det svenska folket stöder en gemen samt finansierad välfärd och en valfrihet att välja mellan olika välfärdsutövare. Den senare kommer att försvinna om vinster förbjuds i välfärden. Håller du med? Tycker du att Maria Ekeberg eller Rossana Dinamarca har fel? Diskutera på facebook.com/stockholmshandelskammare Maria Ekeberg Hälsoförskolan Friskus FOTO: BENGT NILSSON / TT Mijn Stockholm mitt stockholm ni kan hitta mig på en ö i skärgården Namn: Claudia de Leeuw-van Wijk. Ålder: 48. Kommer från: Valkenswaard, Nederländerna. Yrke: Grundare och vd för Global Expat Partners. Tid i Sverige: Sex år, kom i april Vad är bäst med Stockholm? Stockholm är en underbar stad med värdefulla, vackra och historiska byggnader. Staden är trygg och har ett utmärkt allmänt transportsystem. Att bo i Stockholm med tre tonårsbarn har gett oss en frihetskänsla. Att de själva kan ta sig till skolan är också en fördel. Vad är mindre bra med Stockholm? Den långa och mörka vintern som ibland sträcker sig från oktober till april. Under den här tiden upplever jag svenskarna som mer tillbakadragna än under sommarmånaderna. För internationella medarbetare kan det vara en utmaning att få kontakt med lokalbefolkningen under den här delen av året. Vad har överraskat dig under din tid här? Min erfarenhet av svenskar utomlands är att de är extremt utåtriktade och sociala. Väl här upplever jag svenskar som mycket tysta och disciplinerade. Du kan sitta i timmar på t-banan, tåget eller bussen utan att höra ett ljud. Vad har fått dig att skratta i Stockholm? En gång var jag vittne till en hemsk incident, vilket bara resulterade i ett oj då. För mig är det här mycket roligt eftersom det i många andra kulturer och på många andra språk skulle resultera i ett smärre känsloutbrott och människor skulle använda ett språk som inte behöver förtydligas ytterligare här. Vilken är din favoritplats i Stockholm? Det är svårt att välja en. Jag älskar atmosfären runt Stortorget i Gamla Stan. Den får mig att förflyttas bakåt i tiden. Jag älskar också att promenera längs Strandvägen ut mot Djurgården. Om jag inte befinner mig i stan kan ni också hitta mig på en ö i skärgården. FOTO: magnus fond

15 POSTTIDNING B AVSÄNDARE Handelskammartidningen STHLM Box Stockholm BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med den nya adressen på baksidan (ej adressidan) Maximerar Din Relation Park1 är ett bolag som erbjuder sina kunder en attraktiv plattform för att vårda viktiga relationer genom evenemang runt de största sport- och nöjeshändelserna. Våra officiella samarbetsavtal innebär en säkerställd trygghet för våra kunder och garanterar ett kvalitetssäkrat forum då det är dags att representera. Norrtullsgatan STOCKHOLM, Sweden +46 (8)

handelskammartidningen

handelskammartidningen vinnare av guldbladet 2013 handelskammartidningen 01 2014 EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN stockholm-uppsala bygg ett till stockholm lösningen på bostadskrisen: lätta på restriktionerna så ska arlanda

Läs mer

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert.

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert. Nummer 3 September 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Ta emot en praktikant i höst. Valspecial Valets viktigaste företagarfrågor

Läs mer

HA KUL OCH LEVA LIVET

HA KUL OCH LEVA LIVET RAPPORT 2013:5 HA KUL OCH LEVA LIVET EN RAPPORT OM HUVUDSTADSREGIONENS UNGA UNGDOMSRAPPORT 2013:5 1 DEN UNGA STADEN DEN ATTRAKTIVA PLATSEN ETT ATTRAKTIVT STOCKHOLM MÅSTE VARA ATTRAKTIVT FÖR UNGA MÄNNISKOR.

Läs mer

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

Utan Förbifarten stannar Stockholm

Utan Förbifarten stannar Stockholm 2010 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Utan Förbifarten stannar Stockholm Förbifart Stockholm behövs för en växande trafik eftersom Stockholm de sista 20 åren ökat med nära 390 000 invånare

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Amortera mer. Men sen då?

Amortera mer. Men sen då? MARS 2014 1 Amortera mer. Men sen då? Strukturella problem löser vi inte på egen hand. Swedbanks vd Michael Wolf vill se en bred uppslutning kring bostadsmarknadens fortsatta utveckling och finansiering.

Läs mer

Bli en bättre säljare

Bli en bättre säljare Nummer 3 December 2013 Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Bli en bättre säljare Skydda ditt firmanamn och varumärke K-regler var taktisk

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat Nr 1 2013 Tidningen för oss i HuddinGE Förskola 25 barn fick inte plats earth hour Dags att släcka lamporna MOE ger 110 procent kultur Från fredagsmys till läsgodis POLITIK Ny fart ökar tryggheten Lex

Läs mer

RikSDAgens årsbok 2012/13

RikSDAgens årsbok 2012/13 RikSDAgens årsbok 2012/13 RikSDAgens Årsbok 2012/13 Årsboken kan beställas kostnadsfritt via riksdagens webbplats www.riksdagen.se eller från Riksdagens tryckeriexpedition 100 12 Stockholm E-post: ordermottagningen@riksdagen.se

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Det nya företagandet Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Why join the navy if you can be a pirate? Steve Jobs, entreprenör och grundare av Apple och Pixar Sverige är ett

Läs mer

PÅ RESAN TILL MÅLET ATT KOMMA FRAM ÄR BARA BÖRJAN

PÅ RESAN TILL MÅLET ATT KOMMA FRAM ÄR BARA BÖRJAN ATT KOMMA FRAM TILL MÅLET ÄR BARA BÖRJAN PÅ RESAN EN ANTOLOGI OM HUR FLYGET TOG SVERIGE UT I VÄRLDEN OCH HUR RESANDET HÄNGER IHOP MED FRAMTIDENS JOBB, VÄLSTÅND OCH VÄLFÄRD VARFÖR DENNA ANTOLOGI? Snabba,

Läs mer

En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE

En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE 1 En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE 20 februari 2014 2 NYBYGGARKOMMISIONEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...3 1. SAMMANFATTNING...5 2. SVERIGE HAR EN

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6

Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6 Gästkrönikör Anna-Lena Bohm, ordförande för SME inom Svenskt Näringsliv Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6 Företagsakuten kan vara räddningen när förändring krävs. Sidan 8 TILL FÖRETAGARE

Läs mer

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER för ökat BOSTADSBYGGANDE och bättre INFRASTRUKTUR drat 16 x 16 mm, samt röda. tgår texten Förlag Logotyp C C SNS Förlag NYA REGLER FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

EN FRAMTIDSBRANSCH. Peter Majanen, Lotta Mellberg & Dag Norén. i samarbete med Carin Daal & Håkan Erikssson

EN FRAMTIDSBRANSCH. Peter Majanen, Lotta Mellberg & Dag Norén. i samarbete med Carin Daal & Håkan Erikssson EN FRAMTIDSBRANSCH Peter Majanen, Lotta Mellberg & Dag Norén i samarbete med Carin Daal & Håkan Erikssson FÖRORD sverige står inför en dramatisk demografisk utveckling som innebär att gruppen äldre inom

Läs mer

UNIVERSITET I FÖRÄNDRING Pam Fredman är en del av ett nytt ledarskap

UNIVERSITET I FÖRÄNDRING Pam Fredman är en del av ett nytt ledarskap IVA för AKTUELLT NUMMER 2 2014 Patrik Fältström Situationen internet mycket ansträngd 28 Carl Bennet Inga innovationer utan entreprenörer 22 Praktik smakstart på ingenjörsutbildning Många minus när skiffer

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

ABC I KOLLABORATIV EKONOMI

ABC I KOLLABORATIV EKONOMI ABC I KOLLABORATIV EKONOMI En publikation från Mötesplats Social Innovation ABC i kollaborativ ekonomi 1 Utgivare Mötesplats Social Innovation (MSI) Redaktör Erika Augustinsson Redaktion och texter Erika

Läs mer

MUSIKVERKET ETT NYTT KONSTVERK TAR PLATS PÅ SCEN

MUSIKVERKET ETT NYTT KONSTVERK TAR PLATS PÅ SCEN MUSIKVERKET ETT NYTT KONSTVERK TAR PLATS PÅ SCEN 3 FOTO: IAN SERIYKOTIK (CC) D E N L I L L A, LILLA GUMMAN På mitt skrivbord står en liten rysk docka. En sådan där som rymmer flera dockor i olika storlekar.

Läs mer

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1 »«Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! SKANDAL! Marita Ulvskog, efter ett år i EU:» «MORGONBRIS 1 Endast för Morgonbris läsare! BILDA FÖRLAG 199:Tomas Ekman NY BOK UNG PÅ 70-TALET Decenniet

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

TILLBAKA PÅ HEMMAPLAN. Årets. SLUTSTRANDAT Nytt initiativ för bättre hyresförhandlingar

TILLBAKA PÅ HEMMAPLAN. Årets. SLUTSTRANDAT Nytt initiativ för bättre hyresförhandlingar Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 8 november 2014 Pris: 60 kronor HÄR LANDAR DEN NYA STADEN Flygplatsstäder har blivit Europas nya tillväxtområden SLUTSTRANDAT Nytt initiativ för bättre

Läs mer