Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 med årsredovisning

2 Verksamhetsberättelse 2012 Barbro Engman har ordet 3 Året som gått 4 Hyrskattskampanjen 6 Medlemsutveckling 7 Berättelser 8 Måluppfyllelse 10 Hyresförhandlingar 11 Redovisning hyror 12 Årsredovisning 2012 Vår årsredovisning 16 Ekonomi i sammanfattning 17 Uppföljning ekonomiska mål Förvaltningsberättelse 19 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 26 Noter 27 Styrelsen 38 Revisionsberättelse 39 Kort om Hyresgästföreningen Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vår vision är ett tryggt boende där både människor och samhälle utvecklas. Vi är partipolitiskt obundna och styrs av våra medlemmar Vi förhandlar med hyresvärden om hyran och villkoren för boendet Vi ger medlemmarna information, rådgivning och stöd i kontakten med hyresvärden Vi arbetar med opinionsbildning och påverkar beslutsfattare för att förbättra villkoren för hyresgäster Vi hjälper våra medlemmar att påverka sitt boende på egen hand Över en halv miljon hushåll är med i Hyresgästföreningen. Ring eller besök om du också vill bli medlem. Hyresgästföreningen 2012 Projektgrupp: Stina Touma, Peter Forsman, Kristina Holmgren och Stig Josefsson Grafisk produktion: Anna Gunneström/Bild & Bokstav Fotografer: Peter Forsman, Janne Danielsson, Lasse Hejdenberg och Johan Öhman Illustrationer: Dan Berglund

3 Bra att allt inte får plats Ett år går ju så svindlande fort, men när man ska fundera över vad som egentligen hände så tar det stopp. Var det förra året, året innan dess eller för ännu längre sedan vi hade striden om hyrorna och allmännyttan? Var det 2012 eller 2011 som hyresförhandlingarna var så besvärliga? Kanske det alltid pågår samma strider om byggandet, förhandlingssystemet, allmännyttan och kampen för rimliga hyror. Så är det givetvis. Det tar sig bara lite olika uttryck. Det är därför det är så svårt att reflektera över det gångna året. I verkliga livet jobbar vi på som om inga nya år inträffar. Man kan inte lägga något till handlingarna och ta sig an nya frågor bara för att nyårsklockorna klämtar. Men med förbundsstämman är det annorlunda. Mitt i juni 2012 så slog vi oss ner i Annexet vid Globen i Stockholm för att fundera över vad som krävs av oss framöver för att vi ska bli en riktigt bra folkrörelse där hyresgästerna känner sig hemma och vill vara med och förändra. Det är alltid en energikick att ha stämma. Efteråt är det bara att kasta sig över alla uppdrag och beslut som stämman fattat och se till att de blir verklighet. Medlemmar måste man också ha. Helst i stora mängder, och det har vi. I en del regioner slog man till och med rekord i medlemsökning och i medlemsantal Medlemmarna stannar också kvar längre av våra medlemmar är dessutom under 35 år. För är man inte många så blir det svårare. Opinionsbildningen går helt enkelt lättare om man är över en halv miljon medlemmar och dessutom ökar sitt medlemsantal. Och opinionsbildning blir allt viktigare. Hyresgästerna är väldigt politikberoende och vi måste därför ligga på för att få behålla rätten att förhandla, ett starkt besittningsskydd, rimliga hyror och vettiga villkor för byggandet. Detsamma gäller alla de kommunala beslut om taxehöjningar och avkastningskrav som så småningom hamnar på hyresavin. Vår kampanj Tack på förhand bidrog till att Anders Borg tillsatte en utredning om skatten på hyresrätter. Det byggs för lite, nyproduktionshyrorna är för höga, det är höga krav för att få ett förstahandskontrakt. Höjda hyror efter renovering och stambyte tvingar hyresgästerna att flytta. Många sådana strider har pågått runt om i landet. Hyresgästföreningen jobbar på alla fronter för att ändra på detta. Vi uppvaktar och driver på regeringen, vi fajtas i hyresnämnden och vi protesterar och bildar opinion tillsammans med de hyresgäster som berörs. Vi fotar och dokumenterar mycket av det vi gör ute i bostadsområdena och använder oss av alla de berättelser som strömmar in till vår berättarsajt. Och sedan gör vi en himla massa annat som inte får plats just här och nu. Men det känns väldigt bra att vara ordförande i en förening där inte allt får plats i inledningen till verksamhetsberättelsen. Barbro Engman, förbundsordförande 3

4 Året som gått Norra Skåne fångar engagemang Region norra Skåne har under året satsat särskilt på att få i första hand nya medlemmar att bli aktiva. I norra Skåne ställer man frågorna: Vill du bli aktiv? Vad vill du? Vad brinner du för?. Det handlar inte första hand om styrelseuppdrag utan snarare frågor som engagerar. Även om det krävs engagemang och aktivitet så ger det också mycket tillbaka: möjlighet att hjälpa andra, göra en insats, en rolig och intressant erfarenhet, utbildning och en bra merit. Gensvaret har varit stort med cirka 200 intresseanmälningar och cirka 75 nya aktiva i norra Skåne. Ekerö röstade mot försäljning Ekeröborna fick i en folkomröstning svara på frågan om kommunen skulle sälja kommunala Ekerö Bostäder. 66 procent var emot försäljning och 33 procent för. Valdeltagandet var 45 procent. Resultatet av folkomröstningen var tydligt och den borgerliga Alliansen som styr valde att följa Ekeröbornas vilja. Bakgrunden var att Alliansen 2011 tog upp frågan om försäljning. Pengarna skulle bland annat användas till att betala av på kommunens lån och bygga en simhall. Genom ett intensivt arbete lyckades Hyresgästföreningen få ihop tillräckligt många namnunderskrifter för att få till stånd en folkomröstning Ekeröbor skrev på. Ingen vinstöverföring i Kristianstad Protesterna från Hyresgästföreningen mot att ta tio miljoner från Kristianstads kommunala bostadsbolag ABK:s vinst för att täcka kommunens underskott har gett resultat. Kommunstyrelsen drog tillbaka förslaget. Ett glädjande besked. Då har ABK möjlighet att fortsätta hålla en hög underhållstakt och bidra med nyproduktion. Beslutet visar också att våra ansträngningar att bli hörda har gett resultat, säger Lotta Jidewå, ordförande för hyresgästföreningen i Kristianstad. Medlemsförmånerna nås via app Under året lanserades en app med Hyresgästföreningens medlemsförmåner. Genom att ladda ned appen kommer medlemmarna åt medlemsförmånerna via mobiltelefonen. Appen fungerar så att medlemmen skriver in sitt namn och medlemsnummer. Sedan är det bara att ta del av förmånerna som är indelade i aktuella erbjudanden, mest populära samt lokala erbjudanden. Fortsatta utförsäljningar i Stockholm Utförsäljningarna av allmännyttan fortsatte i Stockholm. Kommunfullmäktige beslutade om försäljning av ytterligare lägenheter i Stockholms förorter under De senaste tio åren har drygt lägenheter i Stockholms allmännyttiga bostadsbolag (Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem) sålts ut. De allmännyttiga lägenheterna i Stockholms stad har under tiden minskat från drygt lägenheter till Bosse vårt nya intranät Under hösten 2012 lanserades det nya intranätet Bosse för dem som är aktiva eller arbetar inom Hyresgästföreningen. Intranätet är både en kommunikationskanal och en gemensam plats för Hyresgästföreningens dokumenthantering. Förtroendevalda och anställda kan enkelt och effektivt samverka och arbeta med stöd av Bosse. Det är lätt att hitta information och dokument, och att komma i kontakt med rätt personer inom Hyresgästföreningen. Att hålla sig uppdaterad om verksamheten och att få senaste nytt från områden som var och en är berörd av är annat som Bosse hjälper till med. Förbundsstämma i Globen Den juni hölls Hyresgästföreningens förbundsstämma i Globen Annexet i Stockholm. På stämman diskuterade de 150 ombuden Hyresgästföreningens framtidsfrågor. Dessutom valdes en ny förbundsstyrelse. Bland annat beslutades om särskilda satsningar som kommer att göras inom IT-verksamheten och opinionsbildningen. Nya kvalitetskriterier för att säkerställa samma service till medlemmarna antogs för juridisk rådgivning, förhandlingar, lokalt utvecklingsarbete och medlemskommunikation. Av det 70-tal motioner som lämnats in gick stämman i flertalet fall på förbundsstyrelsens linje. I några fall blev det dock vissa ändringar. En motion antogs om att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att uppvakta reger- Inför kommunfullmäktiges beslut om försäljning av lägenheter hölls en demonstration utanför Stockholm stadshus, arrangerad av Hyresgästföreningen. 4

5 ingen om att det behövs ett bostadsdepartement med en bostadsminister. Stadgefrågorna engagerade många. Det blev livlig debatt kring hur många som ska få rösta i ett hushåll. Det slutade med en tillbakagång till ett medlemskap en röst. Rösträtten gäller antingen medlemmen eller den som är minst 15 år och varaktigt sammanbor med medlemmen. Bostadspolitisk turbulens i Norrköping I Norrköping pågick en bostadspolitisk kamp under 2012 mellan Hyresgästföreningen och kommunalrådet Lars Stjernkvist (S). Den började redan hösten 2011, när Hyresgästföreningens förtroendevalda träffade Lars Stjernkvist för att kritisera att kommunen plockar ut mångmiljonbelopp från allmännyttiga Hyresbostäder. Pengarna behövs till det eftersatta underhållet, menar Hyresgästföreningens regionordförande Björn Johansson, men får inget gehör från Stjernkvist. Björn uppmanar då hyresgästerna att fotografera bristerna. Gensvaret är enormt hundratals bilder väller in. De skickas till Stjernkvist men utan resultat. Då spelar Hyresgästföreningen in en reklamfilm med Björn Johansson i huvudrollen. På bred dialekt frågar han i en lokal TV4-sändning: Ska det få se ut så här i Norrköping? Reaktionen blir ännu större än tidigare, barnen i Norrköping börjar härma Björn på kalas och dagisgårdar. Lars Stjernkvist vill fortfarande inte diskutera underhållet utan försöker i stället få Hyresgästföreningen att sluta driva frågan. Men det gör vi aldrig! Kampen är nämligen inget självändamål utan vi ser att människor far illa av att bo i dåligt underhållna lägenheter och hus. Där är kärnfrågan, säger Björn Johansson. Hyresgästföreningen i Almedalen Under Almedalsveckan i Visby i början av juli arrangerade Hyresgästföreningen tre välbesökta seminarier kring hyresrätten och dess villkor. Förbundsordförande Barbro Engman fanns på plats och deltog i debatterna. Hon deltog också i partigrillen som sändes direkt från Almedalen i SVT Play, se bild nedan. Här är det moderaternas Gunilla Carlsson som grillas när Barbro Engman vill ha besked kring Moderaternas syn på hyresrätterna och hur de ska rustas upp. Ny utredning föreslår marknadshyror Före jul presenterade hyresbostadsutredningen sitt förslag. Där föreslås bland annat att marknadshyror på sikt ska ersätta dagens förhandlade bruksvärdeshyror. Utredningen har En fasad i Norrköping som lagats med en plastpåse. haft i uppdrag att peka på förändringar som kan främja långsiktigt goda och förutsägbara villkor. Detta så att fler vill bo i hyresrätt och fler vill investera i, äga och förvalta hyresbostäder. Trots att regeringens direktiv för utredningen har varit att gällande regler för hyressättning ska ligga fast så föreslår utredaren Per-Anders Bergendahl på sikt genomgripande förändringar av bruksvärdessystemet till en helt fri hyressättning. På kort sikt föreslår utredaren att marknadshyror införs vid nyproduktion. Bostadsminister Stefan Attefall klargjorde att regeringen inte tänker riva upp den lagstiftning om nytt förhandlingssystem som antogs av riksdagen för två år sedan. Från Hyresgästföreningens sida konstaterade förhandlingschef Pär Svanberg att det i stället för marknadshyror behövs en skattereform för att få igång bostadsbyggandet. Om det införs stöd som motsvarar de subventioner som det ägda boendet får kommer det att leda till att fler hyresrätter, som människor har råd att efterfråga, byggs. Förbundsordförande Barbro Engman, t. v., medverkade i partigrillen i Almedalen. Avtal om renoveringar Efter en lång och besvärlig förhandling blev Hyresgästföreningen och fastighetsägaren Rikshem överens i slutet av 2012 om ett ombyggnadsprojektet i Gränby i Uppsala. Överenskommelsen innebär att lägenheterna renoveras i två nivåer. En fjärdedel av lägenheterna renoveras med 18 procents höjd hyra och resten med 34 procents höjd hyra. I båda fallen ingår stambyte och nya badrum. De hyresgäster med längst boendetid får välja först. Ursprungsbudet från Rikshem var 43 procents höjning för alla. Det blev en kompromiss, konstaterar Åse Rickhard, aktiv i den lokala hyresgästföreningen. Hon är mest kritisk till att den som hyr får betala renoveringarna fullt ut, till skillnad från den som äger sin bostad som får rotavdrag. 5

6 underskrifter mot hyrskatten I oktober startade den digitala kampanjen tackpaforhand.nu för att visa på att hyresrätten är skattemässigt missgynnad och för att få finansminister Anders Borg att avskaffa den orättvisa hyrskatten. I slutet av december hade cirka skrivit på för att avskaffa hyrskatten. De som äger sina bostäder får skattelättnader till ett värde av cirka 40 miljarder kronor varje år i form av ränteavdrag och rotavdrag. Hyresgästerna får inte en Jens Nilsson från föreningsstyrelsen i Uppsala-Knivsta utanför Finansdepartementet där han överlämnade en t-shirt till Anders Borg med budskapet Tack på förhand. AVSKAFFA HYRSKATTEN! krona i skattelättnader. Det måste bli en ändring på hur beskattningen görs så att det blir likartade ekonomiska villkor oavsett om du äger eller hyr din bostad, menar Hyresgästföreningen. I takt med att allt fler skrivit på mot hyrskatten så tackades Anders Borg på förhand på olika sätt. De första 2000 namnunderskrifterna rymdes på 25 schampoflaskor som överlämnades till Anders Borg med budskapet: Tack på förhand för att du avskaffar hyrskatten så att miljonprogrammet kan rustas upp. Fler hyresrätter kan byggas. Och så att det blir lika villkor oavsett var man bor. Nästa steg blev en svart t-shirt med Anders Borgs profil på som överlämnades i början av november av Jens Nilsson från föreningsstyrelsen i Uppsala-Knivsta. Då hade fler än personer skrivit under kronor är snitthyran för en nybyggd trea unga saknar fast bostad i Malmö och Lund. När så många hade skrivit under för att avskaffa hyrskatten var det dags att förhandstacka Anders Borg med en Tack på förhand-väggbonad, broderad av Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman. När personer hade förhandstackat Anders Borg var det dags för en uppsättning fröpåsar. Genom att ägna sig åt odling kan Anders Borg koppla av vid sidan av politiken. Och lagom till oktober 2013, när Anders Borgs bostadsbeskattningsutredning läggs fram, har förhoppningsvis flera frön såtts för lika villkor oavsett hur man bor. När hade passerats var det dags för en bygghjälm. Siffran motsvarar antalet unga vuxna som saknar och vill ha ett eget boende i Göteborgsregionen. Det behövs åtgärder som kan ge byggandet av hyresrätter en rejäl skjuts. Det kan därför vara smidigt för Anders Borg att ha en egen hjälm när han ska besöka byggarbetsplatser i framtiden. 6

7 Medlemsrekryterarna i region västra Sverige. Under 2012 rekryterades det in över nya medlemmar i hela Sverige. Av dessa stod medlemsrekryterarna för nya medlemmar. Vi blir fler Antalet medlemmar fortsatte att öka under året. Den sista december 2012 hade Hyresgästföreningen medlemmar, vilket är en ökning med medlemmar jämfört med året innan. Vi lyckas även behålla allt fler medlemmar längre. Detta mäts genom behållargraden som under 2012 låg på 87,3 procent, jämfört med 86,4 procent året innan. Vi värvar fler De flesta av Hyresgästföreningens nya medlemmar värvas av anställda medlemsrekryterare som värvar medlemmar genom dörrknackning i bostadsområden. Men många väljer också att bli medlemmar via vår hemsida. Vi behåller fler Hyresgästföreningen jobbar på olika sätt för att stärka relationen med medlemmarna. Ett sätt är att få nya medlemmar att känna sig välkomna genom exempelvis välkomstsamtal och e-postutskick. Några som jobbar mycket med att stärka relationen med medlemmarna är medlemsregistrets personal i Örebro. Där får personalen gå utbildningar i argumentation och bemötande med syftet att få medlemmarna att stanna längre i organisationen. Medlemsregistret tar emot cirka inkommande kontakter via telefon, e-post och webbplatsen varje år. Under 2012 påbörjades arbetet med att ta fram ett nytt lojalitetsprogram som fokuserar på att stärka relationen till medlemmarna och därmed öka behållargraden. 7

8 Om det inte vore för Hyresgästföreningen vill visa att det lönar sig att engagera sig för sitt eget och andras boende, och att vi till sammans kan göra skillnad. Därför lyfte vi under 2012 fram allt bra som gjorts runt om i landet genom att berätta om det på temat Om det inte vore för. Vi filmade och skrev 135 berättelser där medlemmar, förtroendevalda och anställda över hela landet medverkade. Arbetet med att ta fram och använda berättelserna gjordes i samarbete med regionerna. Här kan du ta del av några av våra berättelser. Fler finns på inte stolar och bord till alla. Ungdomarna improviserade, satte sig tillsammans på marken eller där det fanns någonstans att sitta. Föräldrarna gjorde så småningom samma sak. När bussen körde i väg igen var stämningen betydligt mer positiv än innan. Det var i det ögonblicket det vände för Gruvlyckan, säger Linda. Efter utflykten har mammagruppen satt igång en rad aktiviteter för såväl barn som unga och vuxna. I dag pratar folk med varandra, det är lugnare och man löser konflikter betydligt bättre än tidigare. I dag gör vi skäl för ordet lyckan i Gruvlyckan. Mammor lycka för området Frågorna i bostadsområdet Gruvlyckan i den natursköna utkanten av Karlstad handlade mycket om barn och ungdomar. Det blev ibland dålig stämning i bostadsområdet. Men en dag fick några mammor nog. Någonstans måste man börja, tyckte Linda Chebbi, en av mammorna, och startade en mammagrupp. Den satsade på barn och unga. Mammagruppen blev ett utskott till den lokala hyresgästföreningen. En busstur till Liseberg blev gruppens första initiativ. Bussen som tog 80 personer blev snabbt fullbokad. Vid första stoppet för frukost i det fria fanns det Ungas jobb gav bättre boende Bostadsområdet Markbacken i Örebro är i grunden välskött och de flesta trivs. Det ligger centralt, är grönt och har inte en enda ledig lägenhet. Trots detta upplevde en del för några år sedan området som lite otryggt. Det måste vi göra något åt, tänkte Hyresgästföreningens områdesutvecklare Zeljko Ilic när han började arbeta i området. Han inledde ett samarbete med Brukets skola. Ett 20-tal ungdomar i sjätte klass som själva bor i området fick i uppgift att dokumentera sådant som var förstört eller dåligt. Men också sådant som var bra. Arbetet har fortsatt sedan dess. Ungdomarna går ut med sina digitalkameror minst en gång i veckan. De kallas för Markbackens ungdomsambassadörer och bär stolt sina snygga t-tröjor där detta framgår. Resultatet av rapporterna slussar Zeljko vidare till rätt instans, bostadsföretaget eller kommunen. Men inte nog med detta. Entusiastiske Zeljko lyckades också intressera lite äldre ungdomar i boxningsklubben i 8

9 Markbacken att genomföra trygghetsvandringar på kvällarna. Genom ungdomarnas bevakning av området upplever hyresgästerna i dag området som tryggare. De boende har dessutom själva i hög grad bidragit till ett bättre område genom att engagera sig på många olika sätt. Men det började med ungdomarna, deras engagemang gav sedan ringar på vattnet, säger Zeljko. Träning för alla När Birgitta Ohlsson påtade i trädgården en sommardag hemma i Kristianstad lyfte hon blicken och fick en idé. Hon hade fått syn på den tomma lokalen på nedre botten i hyresfastigheten. Ett gym, tänkte hon. Ett gratis gym, det skulle vara perfekt för våra hyresgäster. Sagt och gjort, Birgitta presenterade idén för den lokala hyresgästföreningens styrelse som var helt med på noterna. Hyresgästerna fick vara med och bestämma vilka träningsredskap som skulle köpas in och i dag är gymmet en välbesökt och omtyckt mötesplats, öppen för alla som vill träna. Mellan 15 och 20 personer använder gymmet kontinuerligt varje månad. Birgitta är jätteglad över gymmet. Hon tycker det är roligt att hyresgästerna kommer dit. Under våren och hösten 2012 hyllades Birgittas initiativ i Hyresgästföreningens nationella reklamfilm Astronauterna på TV och på bio. Birgitta blev överväldigad av responsen från boende i området, folk på stan och media som hörde av sig och ville göra intervjuer. Men det handlar inte om att jag ska synas utan att folk ska se vad Hyresgästföreningen gör, säger Birgitta. Grannarna hjälps åt De flesta av hyresgästerna i radhusområdet i Gävle kände varandra, trivdes och bodde kvar. Men trots det kunde det förekomma en del busliv. En av hyresgästerna vände sig till den lokala hyresgästföreningen och undrade om föreningen kunde starta grannsamverkan. Birgitta Nygren blev den drivande kraften. Styrelsen utbildade sig i ämnet grannsamverkan. Sedan var det dags att engagera de 134 hushållen. Kommunikation blev en viktig pusselbit. Birgitta, styrelsekamraten Elisabeth Björklund och övriga i styrelsen rörde sig mycket i området och lärde känna de boende. En egen hemsida och en Facebook-grupp kompletterar nu mötena mellan husen. Att stärka gemenskapen har varit avgörande. Det har skett genom en rad aktiviteter som bussutflykter, Halloweenfirande och tipspromenader. Och allt arbete har gett resultat. Merparten av hyresgästerna säger i dag att de känner sig ännu tryggare än tidigare. De tvekar inte att hjälpa en granne som ska resa bort med post och blommor. I dag är vi som bor här mer måna om varandra än tidigare, säger Birgitta Nygren. 9

10 Hur gick det 2012? Hyresgästföreningens långsiktiga mål för verksamheten finns samlade i Agenda 2016, där vi har ett sexårsperspektiv. Här presenteras en sammanfattning av arbetet med Agendamålen under Måluppfyllelse: Likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan olika boendeformer Hyresgästföreningen har arbetat med olika slags påverkans- och opinionsinsatser för att påverka regeringen för likvärdiga förutsättningar mellan olika boendeformer, bland annat genom hyrskattkampanjen och påverkan av regeringens översyn av beskattning av hyresrätter. En utredning som delvis är ett resultat av Hyresgästföreningens påverkansarbete. Hyrorna ska uppgå till max 25 procent av disponibel inkomst och öka med max KPI Målet att hyran ska uppgå till max 25 procent av den disponibla inkomsten uppfylldes 2012 då genomsnittshyran uppgick till 24 procent av disponibel inkomst. Med hyra menas den genomsnittliga hyran för en genomsnittlig tvårumslägenhet, med inkomst menas medianlönen för en heltidsarbetande. Däremot lyckades vi inte uppfylla målet att hyrorna ska öka med max KPI. Under 2012 ökade hyrorna med 2,45 procent, vilket var mer än KPI som låg på 0,9 procent. Ökat inflytande över den egna bostaden och den gemensamma boendemiljön För att öka hyresgästernas inflytande förhandlade Hyresgästföreningen fram fler boinflytandeavtal. För att få reda på hur hyresgästerna upplever sitt inflytande så genom förde TNS Sifo en undersökning, som visar att hyresgästernas förväntan på inflytande (58 procent) över den egna bostaden är högre än den upplevda möjligheten (33 procent) till inflytande. När det gäller förväntan på inflytande över den gemensamma boendemiljön är förväntningarna något högre (63 procent) men de upplevda möjligheterna lägre (26 procent) nya hyresrätter Byggandet av nya hyresrätter går trögt. Det är osäkert hur många hyresrätter som byggdes under 2012, men enligt prognosen från SCB påbörjades byggandet av hyresrätter. Det är därför osannolikt att vårt mål att nya hyresrätter ska vara byggda fram till år 2016 kommer att uppfyllas. Nyttan motsvarar medlemmarnas förväntningar Det finns många delar av nyttan med medlemskapet, en är medlemstidningen Hem & Hyra. En läsarundersökning som TNS Sifo genomförde visar att Hem & Hyra är uppskattad. Mest positiva var läsarna till tidningens trovärdighet och bilden som ges av Hyresgästföreningen. Medlemmarna i allmänhet är också nöjda med nyttan i medlemskapet enligt TNS Sifo. Vår service uppfyller medlemmarnas förväntningar Under 2012 arbetade Hyresgästföreningen med att ta fram ny teknik för att kunna mäta medlemmarnas upplevelse av kontakten med Hyresgästföreningen via telefon, e-post och webb. 10

11 Hyresförhandlingarna 2012 Hyreshöjning på 2,45 procent Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och fastighetsägarna är en lång process med många parter inblandade. Förhandlingarna för 2012, som startade hösten 2011, blev klara först våren I mitten av maj hade överenskommelser för närmare en miljon bostäder rapporterats in. Hyresgästföreningens mål vid hyresförhandlingarna är att hyrorna inte ska höjas mer än den allmänna kostnadsutvecklingen. Konsumentprisindex (KPI) låg under 2012 på 0,9 procent medan hyreshöjningen hamnade på 2,45 procent. Därmed uppfyllde vi inte vårt mål att hyrorna ska öka med max KPI. Hyresgästföreningen har också som mål att hyran ska utgöra max 25 procent av den disponibla inkomsten. Det målet nådde vi eftersom hyrans andel av den disponibla inkomsten låg på 24 procent under Jämförelse av hyran och KPI över tid Jämförelser mellan hyresutvecklingen och KPI behöver göras över flera år för att vara meningsfull. I diagrammet på den här sidan redovisas hyresutvecklingen från de årliga förhandlingarna med medelvärdet för KPI för respektive år från år 2000 till Sedan 2000 har KPI stigit med 19,9 procent medan hyrorna i de årliga hyresförhandlingarna under samma period stigit med 26,06 procent. Hyrorna har alltså ökat mer än övriga priser. En förklaring till det är kostnadsförändringar i bostadsföretagen såsom underhåll och taxeberoende kostnader. Under perioden ökade underhållskostnaderna från 151 kr/kvm till 244 kr/kvm, vilket är mer än den allmänna prisutvecklingen. De taxeberoende kostnaderna, som el och avfall, ökade dubbelt så mycket som KPI under samma period. Samtidigt har vissa kostnadsposter ökat mindre än inflationen under perioden. Det gäller exempelvis räntekostnaderna som sjunkit ganska rejält och kostnader för fastighetsskatt och outhyrda lägenheter som legat stilla. Fortsatt tolkning av nya lagen Förhandlingarna om 2012 års hyror har skett i skenet av den nya lagen om allmännyttan, men den har inte inneburit några dramatiska förändringar av hyresnivåerna. Fortfarande pågår däremot en diskussion om olika tolkningar och innebörden av ett antal nyckelbegrepp i den nya lagstiftningen. Som exempelvis betydelsen av affärsmässiga principer, storleken på borgensavgifter och avkastningskrav. Den nya lagstiftningen har inneburit att den tidigare logiken med att först förhandla med allmännyttan och därefter utifrån dessa överenskommelser förhandla om hängavtal med de privata fastighetsägarna inte längre är lika självklar. Snarare har det varit så att man på många orter förhandlat parallellt med både allmännyttan och privata fastighetsägare vilket ställt stora krav på samordning inom regionerna och nationellt. Hyresförändringar i de årliga hyresförhandlingarna och KPI 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1, Hyra; 1,9 Kpi; 0 11

12 Hyror i allmännyttiga och större privatägda bostadsföretag 2012 Med större privatägda bostadsföretag menas de bostadsföretag med fler än bostäder eller ett antal mindre bostadsföretag som tillsammans äger fler än bostäder och representeras av Fastighetsägarföreningen vid förhandlingar. Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % Region Norrland ÖK i % Hyra i kr/ kvm efter ändring AB Bostaden Umeå 3,80 3, Akelius Östersund 7,9 2,70 Arjeplogshus Arjeplog 5,00 Arvidsjaurhem AB Arvidsjaur 3,97 3, Bergbostäder AB Berg 3,39 1, Bodenbo Boden 4,20 2, Bräcke Hus Bräcke 1,20 1, Doroteahus Dorotae 5,20 1, Fastighets AB RAWI Piteå 5,60 2,33 Haparandabostäder Haparanda 4,00 2, Härjegårdarna AB Härjedalen 4,03 1,99 0 Härnösandshus AB Härnösand 2,98 1,99 Jokkmokkshus Jokkmokk 6,38 2, Kalixbo Kalix 3,97 1, Kirunabostäder Kiruna 5,30 2, Krambo Bostads AB Kramfors 3,00 2, Krokombostäder Krokom 5,86 2, Landstingsbostäder Östersund 6,00 3, LKAB Fasigheter AB Kiruna 3,5 2,60 Lulebo Luleå 3,80 2, Lyckselebostäder AB Lycksele 4,90 1, Malåbostaden AB Malå 4,30 2, Matarengihem Övertorneå 3,00 1, Mitthem AB Sundsvall 3,97 2, Norsjölägenheter Norsjö 6,40 2, Pajalabostäder AB Pajala 5,90 2, Pitebo AB Piteå 3,50 2, Robersfors bost. Stift. Robertsfors 3,50 2, SKEBO Skellefteå 3,89 2,42 Sollatum Hus&Hem Sollefteå 2,98 1, SorseleBo Sorsele 2,97 1, Strömsunds Hyresb AB Strösmund 4,33 2, Timråbo AB Timrå 3,67 1, Topbostäder AB Gällivare 9,14 3, Vännäs Bostäder Vännäs 4,16 1, Vilhelminabostäder Vilhelmina 5,90 2, Vindelbostäder Vindeln 3,00 1, ÅFA Ånge 3,58 2, Årehus AB Åre 3,70 2, Åselehus Åsele 5,26 1, Östersundsbostads AB Östersund 4,53 2, Överkalixbostäder Överkalix 2,90 2, Övikshem AB Örnsköldsvik 3,60 2, Region Aros-Gävle AB Enköpings Hyresbostäder Enköping 4,17 2, AB Hallstahem Hallstahammar 3,10 2, ABO/Arboga kommun Arboga 4,40 2, Alfta-Edsbyns Fastighets AB Ovanåker 4,50 2, Bollnäs Bostäder Bollnäs 2,30 2, Bostads AB Mimer Västerås 3,50 2, FÄF Västerås 3,0-5,8 2,2-3,5 FÄF Köping 3,5-4,9 2,5-3,0 FÄF Uppsala 5-6,25 2,30 FÄF Sandviken 2,8-3,3 Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyra i kr/ kvm efter ändring FÄF Gävle 2,99 Faxeholmen AB Söderhamn 2, Gavlegårdarna AB Gävle 3,80 2, Håbohus AB Håbo 3,90 2, Hebygårdar AB Heby 1,70 0 Hoforshus AB Hofors 4,25 2, Hudiksvallsbostäder, AB Hudiksvall 3,65 2, Hyresbostäder, Stf Tillberga Västerås 3,80 2, Knivstabostäder AB Knivsta 6,90 2, Knivstabostäder AB Knivsta 6,90 2, Köpings Bost. AB Köping 2,98 2, Kungsörs Fastighets AB Kungsör 3,70 2, Ljusdalshem, AB Ljusdal 0, Lund Arboga N Västmanlands kommunförbund Fagersta 3,40 3, N Västmanlands kommunförbund Norberg 3,88 3, Nordanstigs Bostäder AB Nordanstig 2,79 2, Ockelbogårdar AB Ockelbo 3, Roslagsbostäder AB Norrtälje 3,00 2, Salabostäder AB Sala 4,79 2, Sandvikshus AB Sandviken 3,50 2, Skinnskattebersgs kommun Skinnskatteberg 3,70 2, Stiftelsen Östhammarshem Östhammar 2,28 1, Tierpsbyggen AB Tierp 3,30 2, Uppsalahem AB Uppsala 3,08 2, Region Stockholm AB Botkyrkabyggen Botkyrka 3,79 2, AB Väsbyhem Upplands-Väsby 3,00 2,43 Akelius Täby åkersberga 4,6-21,9 Armada Österåker 3,75 2, Ekerö bostäder Ekerö 3,25 2,30 Fäf Stockholm Stockholm 5,00 Familjebostäder Stockholm 4,59 2, Fastghets AB Förvaltaren Sundbyberg 3,72 2, Haningebostäder AB Haninge 2,81 2, HUGE Huddinge 4,50 2, Järfällahus Järfälla 2,70 2, John Mattson Lidingö 5,90 Lidingöhem Lidingö 6,50 3, Micasa Stockholm 4,20 2,96 Nykvarnsbostäder Nykvarn 5,30 2, Nynäshamnsbostäder Nynäshamn 4,00 2, Signalisten Solna 3,40 0 Sigtunahem Sigtuna/Märsta 3,50 2, Sollentunahem Sollentuna 3,90 2,30 Stadsholmen Stockholm 6,50 2, Stockholmshem Stockholm 4,14 2, Svenska Bostäder Stockholm 4,06 2, Telge Bostäder Södertälje 4,10 2, Telge Hovsjö Södertälje 4, 0 3 Tyresöbostäder Tyresö 2,30 1, UpplandsBroHus Upplands Bro 2,20 2, Värmdö Bostäder Värmdö 3,90 3, Össebyhus Vallentuna 4,00 2,

13 Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % Region Mitt ÖK i % Hyra i kr/ kvm efter ändring AB Hammaröbostäder Hammarö 3,50 3, AB Laxåhem Laxå 3,00 2, Årjängs Bostads AB Årjäng 5,00 3, Arvika Bostads AB Arvika 7,76 3, Askersundsbostäder AB Askersund 3,46 2, Bärkehus AB Smedjebacken 3,70 1, Björkåsen, Stf Storfors 3,40 3, Degerforsbyggen AB Degerfors 4,00 2, Eda Bostads AB Eda 4,50 2, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Eskilstuna 4,40 2, FÄF Eskilstuna 3,55-5,05 2,50 FÄF Strängnäs 4,55-5,55 2,90 FÄF Katrineholm 3,3-4,83 3,20 FÄF Nyköping 6,00 4,20 FÄF Örebro 5,75 1,95-3,95 FÄF Borlänge 3,5 1,95 FÄF Karlstad 3,8-5,4 2,95-3,2 Filipstadsbostäder, Stf Filipstad 3, Flens Bostads AB Flen 2, Flens Bostads AB Flen 4,97 2, Forshagabostäder AB Forshaga 3,00 2, Gagnefbostäder AB Gagnef 5,90 2, Gamla Byn AB Avesta 3,30 2, Gnestahem AB Gnesta 4,20 2, Graflunds Eskilstuna 3,55-5,05 2,55 Grums Hyresbostäder AB Grums 5,26 2, Hagforshem AB Hagfors 5,50 2, Hällefors Bostads AB Hällefors 5,00 2, Hallsbergs Bostadsstiftelse Hallsberg 3,50 2, Hedemorabostäder AB Hedemora 3,30 2, Heimstaden Katrineholm 3,20 Hyresbostäder i Karlskoga AB Karlskoga 3,50 2, Karlstads Bostads AB Karlstad 3,30 2, Karlstadshus, Stf Karlstad 3,50 2, Katrineholms Fastighets AB Katrineholm 3, Kilsbostäder AB Kil 3,15 2, Kopparstaden AB Falun 2,54 2, Kristinehamns Bostads AB Kristinehamn 3,50 3, Kumla Bostäder AB Kumla 4,20 2, Kustbostäder i Oxelösund AB Oxelösund 6,50 3, LekebergsBostäder AB Lekeberg 3,00 2, Leksandsbostäder AB Leksand 3,30 2, Lindesbergsbostäder AB Lindesberg 2, Ljusnarsbergs Fastighets AB Ljusnarsberg 3,50 2, Ludvikahem AB Ludvika 3,08 2, Lundbergs Eskilstuna 2,55 Malungshem AB Malung 3,90 2, Morastrand AB Mora 4,90 3, Munkforsbostäder AB Munkfors 8,00 4, Norabostäder AB Nora 7,50 2,98 Norra Dalarnas Fastigheter Älvdalen,Särna 5,50 3, Nyköpingshem AB Nyköping 6,61 3, Orsabostäder AB Orsa 4,96 2, Rättviksbostäder AB Rättvik 8,50 2, Säfflebostäder AB Säffle 3,50 2, Säterbostäder AB Säter 3, Stiftelsen Vansbrohem Vansbro 4,65 2, Strängnäs Bostads AB Strängnäs 4,41 2, Sunne Bostads AB Sunne 3,50 3, Torsby Bostäder AB Torsby 1,72 1, Torshälla Fastighets AB Eskilstuna 4,65 3, Trosabygdens Bostäder AB Trosa 4,70 2, Tunabyggen AB Borlänge 3,70 2, Vingåkershem, AB Vingåker 3,75 2, Willhem Karlstad 3,8-5,42,95-3,2 Örebrobostäder AB Örebro 5,06 2, Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % Region västra Sverige ÖK i % Hyra i kr/ kvm efter ändring Alebyggen AB Ale 5,00 3, Bostadsbolaget Göteborg 3,50 2, Eksta Bostads AB Kungsbacka 3,79 2, FÄF GFR Göteborg 5, Familjebostäder i Göteborg AB Göteborg 2,80 2, Förbo AB Härryda. 3,40 2, Mölndal, Kungälv, Lerum Gårdstensbostäder Göteborg 3,80 2, GFR Mölndal Mölndal upp till 5 2,00 Hjällbobostaden Göteborg 3,67 2, Kungälvsbostäder Kungälv 4,90 2, Mölndalsbostäder Mölndal 3,95 2, Orustbostäder Orust 4,90 3, Partillebostäder Partille 2,50 2, Poseidon Göteborg 3,60 2, Stenungsund Stenungsund 4,80 2, Tjörns Bosads AB Tjörn 4,40 2, Varbergs bostäder AB Varberg 4,20 2, Öckerö Öckerö 5,65 2, Region Bohus-Älvsborg Skaraborg AB Sandhultsbostäder Borås 3,70 2, Allingsås Allingsås 3,46 2, Bengtsforshus AB Bengtsfors 4,60 2, Bollebygds hyresbostäder Bollebygd 3,20 1, Bostäder i Borås, AB Borås 4,75 2, Bostäder i Lidköping, AB Lidköping 4,50 2, Centrumbostäder i Skara Skara 4,89 2, Dals Ed Dals Ed 5,00 2, Eidar Bostads AB Trollhättan 3,50 1, Essungabostäder AB Essunga 4,53 1, Falköpings Hyresbostäder AB Falköping 3,60 1, Fristadsbostäder Borås 3,00 2, Götene Bostäder AB Götene 4,50 2, Gullspångsbostäder Gullspång 1, Herrljunga Herrljunga 4,24 2, Jakobsbergstiftelsen Uddevalla 3,54 2, Karlsborgs Bostäder AB Karlsborg 3,27 2, Leifab Lilla Edet 4,25 2, Ljungskilehem Ljungskile 4,50 2, Lysekils Bostäder AB Lysekil 3,99 2, Mariehus AB Mariestad 3,80 2, Mariehus AB Mariestad 3,80 2, Marks Bostads AB Mark 3,86 2, Melleruds Bostäder AB Mellerud 6,00 2, Mullsjö Mullsjö 3,20 2, Munkbo AB Munkedal 5,50 2, Skövdebostäder AB Skövde 2,50 1, Sotenäs Sotenäs 3,90 2, Strömstadsbyggen Strömstad 4,20 2, STUBO AB Ulricehamn 8,50 2,5 853 Svenljunga Bostäder AB Svenljunga 4,70 2, Tanums Bostäder AB Tanum 5,30 2, Tibrobyggen Tibro 3,80 2, Tidaholms Bostads AB Tidaholm 4,00 2, Toarpshus AB Borås 3,90 2, Törebodabostäder Töreboda 3,50 2, Tranemobostäder AB Tranemo 3,48 2, Uddevallahem Uddevalla 4,50 2, Valbohem AB Färgelanda 3,80 2, Vänersborgsbostäder Vänersborg 3,90 2, Vara Bostäder Vara 4,70 2, Vårgårda Bostäder AB Vårgårda 4,25 1, Viskaforshem AB Borås 3,95 2, Åmåls Kommunfastigheter AB Åmål 4,60 HMK 13

14 Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyra i kr/ kvm efter ändring Region Sydost AB Stångåstaden Linköping 2,90 2, Allbohus Alvesta 3, Bankerydshem Jönköping 5,50 3,34 0 Bostads AB Vätternhem Jönköping 4,11 3, Bostadsbolaget i Västervik Västervik 2,90 2, Bostadsbolaget Mjölby Mjölby 3,80 2, Bostadsstiftelsen Platen Motala 2,00 1, Bottnaryds Bostads AB Jönköping 4,25 3, Boxholmshus Boxholm 4,00 2, Byggebo Oskarshamn 2,49 1, Eksjöbostäder Eksjö 4,50 2, Emmaboda Bostads Emmaboda 3,69 2, Finnvedsbostäder Värnamo 4,02 2,00 0 Gislavedshus Gislaved 2, Gotlandshem Gotland 3,91 2, Grännahus Jönköping Gränna 4,80 2, Habobostäder Habo 4,47 2, Heimstaden Ronneby 3,44 2, Högsby Bostad AB Högsby 3,00 1, Hultsfreds Bostäder Hultsfred 4,50 2, Hyresbostäder i Norrköping Norrköping 3,89 2, Hyresbostäder i Växjö Växjö l 1, Kalmarhem Kalmar 3,63 2, Karlshamnsbostäder Karlshamn 3,20 2, Karlskronahem Karlskrona 3,23 1, Kindahus Kinda 5,70 3, Kommunshus Tingsryd 2, L-E Lundbergs Norrköping 3,70 2, Lesebohus Lessebo 3,90 1, Linden Nässjö 5,50 3, Ljungbybostäder Ljungby 2, Mönsterås Bostäder AB Mönsterås 3,50 2,0 881 Mörbylånga Bostads AB Mörbylånga 4,30 1, NKBo Norrahammar 4,51 2, Nybro bostads AB Nybro 4,14 2, Olofströmshus Olofström 1, Ramunderstaden AB Söderköping 3,60 1, Ronnebyhus Ronneby 3,90 2, Sävebo Sävsjö 3,20 2, Sölvesbgorgshem Sölvesborg 3,10 2, Stiftelsen Annebergshus Nässjö 4,60 3, Stubor Växjö 0, Torsås Bostads AB Torsås 4,18 2, Tranåsbostäder Tranås 3,41 1, Vadstena Fastighets AB Vadstena 3,83 2, Vallonbygden Finspång 3,90 2, Växjöhem Växjö 2, Vidingehem Växjö 2,25 0 Vimarhem Vimmerby 4,71 2, VSBO Vaggeryd 5,51 2, Witalabostäder Vetlanda 4,42 2, Ydrebostäder Ydre 6,26 4, Älmhultsbostäder Älmhult Ödeshögsbostäder Ödeshög 4,80 3, Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyra i kr/ kvm efter ändring Region norra Skåne AB Ängelholmshem Ängelholm 3,30 2, AB Munkaljungbybyggen Ängelholm 5,20 2, Båstadhem AB Båstad 4,25 2, Bjuvsbostäder Bjuv 3,00 2, Bostads AB Klockaren Östra göinge 5,20 3, Bromöllahem Bromölla 3,90 2, Eslövs Bostads AB Eslöv 3,40 2, FÄF Eslöv 2,5-3,5 2,20 FÄF Halmstad 2,32 FÄF Helsingborg 3,4-4 2,30 FÄF Hässleholm 2,5-3,5 2, FÄF Kristianstad 2,40 FÄF Ängelholm 3,3-4 ca 2,3 962 Falkenbergs Bostads AB Falkenberg 3,75 2, Halmstads Fastighets AB Halmstad 1, Hässleholmsbyggen Hässleholm 4,00 2, Helsingborgshem Helsingborg 5,20 2, Höganäshem Höganäs 3,10 2, Höörs Byggnads AB Höör 2, Hörbybostäder AB Hörby 4,00 3, Hyltebostäder Hylte 1,75 0 Kävlinge Kommunala Bostads AB Kävlinge 3,87 2, Kristianstadsbyggen Kristianstad 3,45 2, Kvidingebyggen Åstorp 2, Laholmshem AB Laholm 2,97 1, Landskronahem AB Landskrona 2,90 2, Osbybostäder AB Osby 3,76 2, PerstorpsBostäder Klippan 2, Stf Bjärnumhus Hässleholm 3,00 2, Svalövsbostäder Svalöv 2,50 2, Treklövern Bostads AB Klippan 2, Örkelljungabostäder Örkelljunga 2, Region södra Skåne AB Sjöbohem Sjöbo 3,50 2, AB Ystadbostäder Ystad 3,90 2, AF Bostäder Lund 2,00 1, AF Bostäder Lund 2,0 1, Burlövs Bostäder AB Burlöv 3,60 2, FÄF Malmö 4,40 2, FÄF Lund 3,2-5,4 2, FÄF Trelleborg 3,20 2,95 FÄF Ystad 3,20 2, Heimstaden Malmö 2, Kanslihuset Malmö 3,60 2,78 Kanslihuset Lund 4,80 2,60 LKF Lund 4,00 2, MKB Malmö 4,50 2, Simrishamnsbostäder Simrishamn 3,10 2, Skurupshem Skurup 4,50 3, Staffanstorpshus Staffanstorp 5,20 2, Svedalahem Svedala 3,20 2, Trelleborgshem Trelleborg 3,83 2, Vellingebostäder Vellinge 3,95 2, Österlenhem Tomelilla 4,68 3,

15 Årsredovisning 2012 Vår årsredovisning 16 Ekonomi i sammanfattning 17 Uppföljning ekonomiska mål Förvaltningsberättelse 19 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 26 Noter 27 Styrelsen 38 Revisionsberättelse 39 15

16 Vår Vår årsredovisning årsredovisning När en medlem betalar sin medlemsavgift blir hon eller han inte bara medlem i Hyresgästföreningen utan också en av de drygt ägarna av Hyresgästföreningen. Som ägare har medlemmen rätt att varje år få en ekonomisk rapport över hur medlemsavgiften hanteras och till vad den används en årsredovisning. Årsredovisningen sammanfattar alla ekonomiska händelser som bokförts under året, det vill säga alla utbetalningar, inbetalningar, löner, fakturor, inköp, kvitton med mera. Följande ingår: - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Kassaflödesanalys - Noter - Revisionsberättelse I förvaltningsberättelsen går det att läsa om väsentliga händelser under året. Resultaträkningen och kassaflödesanalysen berättar hur Hyresgästföreningen använt de pengar som tagits emot under året. Balansräkningen visar om Hyresgästföreningens ekonomi är bra eller dålig. För att resultaträkningen och balansräkningen skall bli överskådlig samlas förklaringarna till beloppen i noterna. I revisionsberättelsen skriver revisorerna om de godkänner årsredovisningen eller inte. För att lättare kunna se Hyresgästföreningens ekonomiska utveckling under året finns jämförelsesiffror för året innan. 16

17 Ekonomi i i sammanfattning Hyresgästföreningens verksamhetsresultat 2012 visar ett underskott på 30 miljoner kronor (mkr) jämfört med ett överskott på 22 mkr Resultatminskningen beror dels på ökade personalkostnader, dels på satsningar inom opinionsbildning. Avkastningen på de finansiella placeringarna i Hyresgästföreningen blev +47 mkr 2012, jämfört med +20 mkr Ökningen beror på realisationsvinster från försäljning av aktier och värdepapper Årets resultat 2012 är +10 mkr vilket är -21 mkr lägre än 2011 då årets resultat blev +36 mkr. Koncernens (Hyresgästföreningen och dotterbolagen) årsresultat 2012 slutade med ett överskott på +17 mkr jämfört med ett överskott på +43 mkr Dotterbolagen bidrar 2012 till koncernens årsresultat med 7 mkr (7 mkr 2011). Hyresgästföreningens intäkter 2012 Hyresgästföreningens kostnader 2012 Medlemsavgifter 61% Hyressättningsavgifter 26% Boinflytande- och fritidsmedel 12% Övriga intäkter 1% Lokaler: hyror m.m 8% Förbrukning: kontorsmaterial, trycksaker m.m. 5% Resor: biljetter, kost och logi m.m. 4% Information: medlemsinformation, kampanjer, annonser m.m. 11% Verksamhetens intäkter och kostnader, Hyresgästföreningen Telefoni och porto 3% Konsulttjänster och andra externa tjänster 5% Verksamhetskostnader lokala hyresgästföreningar 4% Löner och ersättningar 38% Arbetsgivaravgifter 12% Pensionskostnader inkl. löneskatt 7% Övriga personalkostnader: utbildning, hälsovård, milersättning, m.m. 4% Avskrivningar 2% Intäkter Kostnader 17

18 Uppföljning av av ekonomiska mål mål Inom ramen för Hyresgästföreningens strategi, Agenda 2016, antog förbundsstyrelsen 2012 en ny ekonomisk strategi mot Strategin tar fasta på Hyresgästföreningens goda ekonomi och möjligheter att genom ytterligare samordning minska kostnaderna och använda medlemmarnas pengar bättre. I samband med strategin beslutades även att behålla de tre ekonomiska mål som funnits sedan Nedan beskrivs målen och måluppfyllelsen: 1. Eget kapital skall uppgå till minst en årsavgift per medlem med ett intervall uppåt (+15 procent). Inom detta intervall har Hyresgästföreningen tillräcklig ekonomisk styrka. Måluppfyllelse : Eget kapital uppgår per till 728 mkr och överskrider därmed målet för sparat eget kapital (500 mkr) med 228 mkr och intervallet + 15 procent (575 mkr) med 153 mkr. 2. Verksamhetsresultatet ska över en löpande treårsperiod vara noll. De verksamhetsintäkter som genereras under ett år, i huvudsak av medlemmarna, ska gå tillbaka till medlemmarna i form av verksamhet samma år. För att ge visst handlingsutrymme införs ett nollresultatmål över en löpande treårsperiod. Måluppfyllelse : Verksamhetsresultatet totalt för de tre åren uppgår till +24 mkr. procent per år. Bästa bankräntan har för de sju åren i snitt varit 2,8 procent per år. Mål 1 Sparat eget kapital, en årsavgift per medlem Mål 2 Nollresultat över en treårsperiod Mål Mål +15% Utfall Mål 3 - Avkastning på kapitalplaceringar, bästa bankränta + 3% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Utfall 3. Kapitalförvaltningen ska långsiktigt avkasta tre procentenheter mer än bästa bankränta. Detta för att skydda mot inflation och ge tillskott av kapital vid kommande önskade medlemsökningar. Måluppfyllelse : Avkastningen på kapitalförvaltningen har, för de sju åren , i snitt per år varit 2,2 procent bättre än bästa bankränta. Totalavkastningen uppgår för de sju åren i snitt till 5,0 0,0% -5,0% -10,0% Bästa bankränta Bästa bankränta + 3% Utfall 18

19 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hyresgästföreningen ( ) avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Hyresgästföreningens vision är ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Vår verksamhetsidé är att Hyresgästföreningen arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Vi skapar ett bättre boende för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi gör nytta för medlemmen. Vi fångar och driver engagemang. Hyresgästföreningen ska vara den folkrörelse som garanterar alla bostadshyresgäster inflytande, gemenskap och trygghet i boendet. Hyresgästföreningen underlättar för medlemmarna att arbeta för ett bra boende i de former de själva vill. Hyresgästföreningen ska vara demokratisk uppbyggd och partipolitiskt obunden. Hyresgästföreningen (moderförening) Väsentliga händelser under året Från och med den 1 januari 2011 har Sverige en ny lag för de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen. Dessutom infördes den 1 januari en förändring i Hyreslagen om hur hyressättningen ska gå till i Sverige. I och med detta slogs det fast att förhandlade hyror enligt bruksvärdessystemet gäller även i fortsättningen. Dessa förutsättningar för långsiktiga, stabila och trygga villkor för Sveriges hyresgäster har en bred förankring hos samtliga riksdagspartier. Hyresförhandlingarna under 2012 avseende hyran 2013 var andra året där den nya lagen sattes på prov. Hyrorna ökade med i snitt med 2,5 procent (2011 2,2 procent). Det genomsnittliga hyreskravet från de allmännyttiga fastighetsägarna var 3,9 procent 2012 (2011 3,7 procent). Den allmänna kostnadsutvecklingen eller inflationen (KPI) var under ,9 procent (2011 2,6 procent). Hyresförhandlingarna 2012 har kantats av flera medlingar i Hyresmarknadskommittén och ett ökat antal rättsprocesser, främst om hyresnivåer och värdeöverföringar från de allmännyttiga bostadsaktiebolagen till kommunerna. Även 2012 blev ett år med extremt höga hyreshöjningar efter renovering av miljonprogramsområden, i vissa fall nästan en dubblering av hyran (89 procent). Medlemsantalet har ökat med hushåll Antalet medlemmar var vid årsskiftet 2012/2011 (2011/ ). Förbundsstämman 2010 beslutade om nya övergripande mål och strategier för Hyresgästföreningen Agenda I Agenda 2016 framgår Hyresgästföreningens mål och på vilket sätt vi ska nå dem. De två övergripande målen är bättre boende för hyresgästerna och utökad medlemsnytta för medlemmarna. Dessa övergripande mål är i Agenda 2016 nedbrutna i sju verksamhetsmål som Hyresgästföreningen ska uppnå till Nedan följer en redovisning av hur långt vi närmat oss dessa sju verksamhetsmål under Mål 1, Likvärdiga ekonomiska villkor: Pågår. Hyresgästföreningen har arbetat med olika slags påverkans- och opinionsinsatser i syfte att påverka regeringen för likvärdiga förutsättningar mellan de olika boendeformerna, bland annat genom Hyrskattskampanjen som samlat över namnunderskrifter. Regeringen gör nu en översyn av beskattningen av hyresrätter, där en representant för Hyresgästföreningen ingår. Utredningen startade i oktober 2012 och beräknas vara färdig i oktober Mål 2, Hyrorna ska uppgå till maximalt 25 procent av disponibel inkomst och öka maximalt med inflationen (konsumentprisindex, KPI): Delvis uppnått. Hyran uppgår 2012 till 24 procent av disponibel inkomst och har ökat 2,5 procent vilket är över inflationen på 0,9 procent. Utmaningen för Hyresgästföreningen är att lyckas åstadkomma goda förhandlingsresultat varje år. 19

20 Mål 3, Ökat inflytande över den egna bostaden: Pågår. Mål 4, Ökat inflytande över den gemensamma boendemiljön: Pågår. Ingen mätning har skett under 2012 när det gäller andelen lägenheter med förhandlingsordning som har boinflytandeavtal. En mätning kommer att vara genomförd under våren Däremot finns det resultat från den Sifo-undersökning som gjordes om hyresgästernas upplevelse av inflytande under Deltagarna i undersökningen är boende i hyresrätter, med förstahandskontrakt och med en jämn fördelning mellan boende med privat hyresvärd och allmännyttan. Sammanfattningsvis är hyresgästernas förväntan på inflytande (58 %) över den egna bostaden högre än den upplevda möjligheten (33 %) till inflytande. När det gäller förväntan på inflytande över den gemensamma boendemiljön är förväntningarna något högre (63 %) men de upplevda möjligheterna (26 %) lägre. Mål 5, nya hyresrätter ( per år ): Inte uppnått. Under 2012 byggdes det knappt (6 000) nya hyresrätter. Det går redan i dag att konstatera att detta mål inte kommer att uppfyllas till Mål 6, Nyttan motsvarar medlemmarnas förväntningar: Pågår. Hyresgästföreningen genomför anseendemätningar bland sina intressentgrupper vartannat år. Den senaste genomfördes 2011 och nästa kommer att genomföras under Några resultat för 2012 går därför inte att redovisa. Hyresgästföreningen har under 2012 identifierat flera åtgärder för att uppfylla medlemmarnas förväntningar på nyttan utifrån mätningen Bland annat visade 2011 års mätning att organisationen behöver arbeta mer med opinionsbildning och att kommunicera resultat. Båda dessa områden är prioriterade fokusområden under 2013 för Hyresgästföreningen. Sifo genomförde under 2012 en undersökning om hur läsarna uppfattar medlemstidningen Hem & Hyra. Undersökningen visar att tidningen är mycket uppskattad av de allra flesta läsarna. Även Hyresgästföreningens kampanjfilmer Skogen och Astronauterna är uppskattade av sin målgrupp som genom filmerna uppfattar organisationen som modern och mänsklig. Mål 7, Vår service uppfyller medlemmarnas förväntningar: Pågår. Hyresgästföreningen har idag inget verktyg för att mäta medlemmarnas upplevelse av kontakten via telefon, e-post och webb. I avvaktan på en servicebarometer som ska mäta den upplevda medlemsservicen fortlöper arbetet med att införa fler serviceförbättringar. Bland annat har svarstiderna kortats och medlemmen kan nu själv välja att bli uppringd om han eller hon inte vill eller kan vänta. Medlemsregistret har 2012 fått pris i SM i telefoni. Förtroendevalda och aktiva medlemmar Antalet förtroendevalda i Hyresgästföreningen var 2012 cirka (12 000) personer och antalet lokala hyresgästföreningar cirka st. Utöver de förtroendevalda har Hyresgästföreningen även många medlemmar som arbetar i arbetsgrupper. Bland annat arbetar de förtroendevalda och andra medlemmar med Hyresgästföreningens påverkansarbete, förhandlingsarbete och lokalt arbete i bostadsområden runt om i Sverige. De förtroendevaldas och andra medlemmars arbete motsvarar över 400 heltidstjänster. Personal Under 2012 hade Hyresgästföreningen i medeltal 762 anställda, varav 402 kvinnor och 360 män. Sjukfrånvaron var under ,38 %. Målinriktat arbete med förebyggande hälsoinsatser och rehabilitering fortsätter för att sänka sjukfrånvaron. Personalarbetet bedrivs efter en personalstrategi som antogs av förbundsstyrelsen under Medarbetarnas trivsel och medarbetarskapets kvalitet mäts regelbundet genom medarbetarundersökningar. Den senaste genomfördes under september 2012 och visar på goda värden i de flesta av Hyresgästföreningens regioner. Väsentliga händelser efter årets utgång Både allmännyttans fastighetsägare och de privata fastighetsägarna har på olika sätt försökt använda den nya lagen för att höja hyrorna och ifrågasätta hur hyrorna ska fastställas. Hyresförhandlingarna 2013 som nu snart är avslutade har inneburit fortsatta försök till att påverka hyrorna utanför förhandlingsbordet med flera juridiska processer och krav på höga hyreshöjningar. Den förväntade hyreshöjningen 20

Hyra i kr/kvm vid yrkandet Inklusive värme kr per kvm

Hyra i kr/kvm vid yrkandet Inklusive värme kr per kvm Hyresförhandlingarna 2012 Bostadsföretag/motpart AN/ Privat Region Kommun/er Antal bostäder Totalt Hyra i kr/kvm vid yrkandet Inklusive värme kr per kvm Yrkande för bostäder Yrkandet i % Datum som yrkandet

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

2014 års förhandlingar Bostadsföretag/motpart Privat

2014 års förhandlingar Bostadsföretag/motpart Privat 2014 års förhandlingar Bostadsföretag/motpart AN/ Privat Region Kommun/er Antal Hyra i kr/kvm bostäder vid yrkandet. Inkl värme Yrkande för bostäder i % Datum som yrkandet Överenskom avser melse i % Datum

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18 Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Kommun SEK Kommun Antal/ invånare 1 Lysekil 2 647 405 1 Åre 7,78 2 Strömstad 1 800 898 2 Strömstad 6,97 3 Olofström 1 737 392 3 Sigtuna

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Ranking avgift Medelavgift Ranking

Ranking avgift Medelavgift Ranking Placering Kommun Poäng Ranking avgift Medelavgift Ranking resurser Resurser Kronor per inv. 7-15 år 1 Hällefors 12 10 240 kr 2 6 070 kr 2 Pajala 26 5 175 kr 21 3 711 kr 3 Mora 30 27 340 kr 3 4 928 kr 4

Läs mer

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4 Stockholms län Botkyrka 4 926 7 800 2 703 3 630 4 520 0 747 0 44 577 0 0 0 176 0 0 25 123 525 Danderyd 5 836 6 784 2 139 7 226 1 261 0 0 0 44 577 0 0 0 176 0 0 24 043-555 Ekerö 6 353 9 198 2 577 3 857

Läs mer

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område Ale Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD INGET ANBUD Alingsås Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Tabell F.12. Besök på bibliotek samt antal aktiva låntagare efter kommun. Antal 2

Tabell F.12. Besök på bibliotek samt antal aktiva låntagare efter kommun. Antal 2 Stockholms län 14 127 535 5 416 782 8 710 753-3% Botkyrka 450 543 Inget huvudbibliote 450 543-9% Danderyd 245 903 107 907 137 996-2% Ekerö 134 134 109 684 24 450 16% Haninge 448 714 263 374 185 340 3%

Läs mer

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra.

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. 2008 05 29 Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. I spalt nr 2 redovisas hur stor del av kommunerna

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Prestationsmål 2 Utredning /behandling Nej. Prestationsmål 3 SIP SoL

Prestationsmål 2 Utredning /behandling Nej. Prestationsmål 3 SIP SoL Kommuner Stockholms läns Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands

Läs mer

Rapportrubriker. Svaren per kommun. Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen

Rapportrubriker. Svaren per kommun. Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen Bilaga 2 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Svaren per kommun Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen Rapportrubriker 0 Hur tycker att läget

Läs mer

Lärarförbundets Bästa musik- och kulturskolekommun uppdelat per län

Lärarförbundets Bästa musik- och kulturskolekommun uppdelat per län Lärarförbundets Bästa musik- och kulturskolekommun 2016 - uppdelat per län AB Stockholm Sundbyberg 79 303 173 75 55 108 Solna 81 305 46 233 26 80 Vaxholm 103 345 76 254 15 107 Nacka 107 353 113 239 1 116

Läs mer

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Svaren per kommun Fråga: Hur viktigt tycker du det är att sälja kommunala bolag för att skapa goda förutsättningar för företagande

Läs mer

Einwohnerzahlen im Land, Kommunen und Gemeinden per 31. Dezember 2015 Riket 9'851'017 22'362 26'589 22'525 4'064 31'971.. 31'971 14'303.. 14'303 17'668.. 17'668 630 01 Stockholm 2'231'439 7'283 6'825 4'003

Läs mer

ÅRSPLANERING FÖR MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA INOM RAMEN FÖR BOSÄTTNINGSLAGEN (2016:38) UNDER (13)

ÅRSPLANERING FÖR MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA INOM RAMEN FÖR BOSÄTTNINGSLAGEN (2016:38) UNDER (13) ÅRSPLANERING FÖR MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA INOM RAMEN FÖR BOSÄTTNINGSLAGEN (2016:38) UNDER 2016 2016-02-25 1(13) BLEKINGE LÄN Karlshamn 23 16 7 5 2 Karlskrona 78 3 75 8 1 8 8 8 8 9 8 9 2 6 Olofström 0 0

Läs mer

Andel företag som har en kvinna som operativ företagsledare 2008 2006 0186 Lidingö Storstadsområden 38% 37% 0162 Danderyd Storstadsområden 38% 37%

Andel företag som har en kvinna som operativ företagsledare 2008 2006 0186 Lidingö Storstadsområden 38% 37% 0162 Danderyd Storstadsområden 38% 37% Kommunkod Kommun Klassning Andel företag som har en kvinna som operativ företagsledare 2008 2006 0186 Lidingö Storstadsområden 38% 37% 0162 Danderyd Storstadsområden 38% 37% 0187 Vaxholm Storstadsområden

Läs mer

Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2015 och befolkningsförändringar Totalt Riket

Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2015 och befolkningsförändringar Totalt Riket Riket 9 851 017 103 662 114 870 90 907 23 963 134 240.. 134 240 55 830.. 55 830 78 410.. 78 410 1 289 01 Stockholm 2 231 439 33 395 29 381 15 830 13 551 76 678. 41 480 35 198 57 063. 38 783 18 280 19 615.

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

, Dnr 2016:1373 Beslutsbilaga 1 sid. 1 (6)

, Dnr 2016:1373 Beslutsbilaga 1 sid. 1 (6) 2016-12-22, Dnr 2016:1373 Beslutsbilaga 1 sid. 1 (6) Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa Skolverket

Läs mer

Ranking vindligan 2012

Ranking vindligan 2012 Ranking vindligan 2012 Rankingen baseras på en detaljerad kartläggning av hur mycket det blåser i olika delar i Sverige som genomförts av forskare vid Uppsala universitet på uppdrag av Energimyndigheten.

Läs mer

Bästa musikskolekommun Uppdelat per län

Bästa musikskolekommun Uppdelat per län Bästa musikskolekommun 2013 - Uppdelat per län AB Stockholm Solna 66 278 20 229 29 55 Nacka 82 306 46 247 13 99 Salem 110 362 85 257 20 87 Norrtälje 120 378 109 129 140 162 Vaxholm 131 390 118 263 9 114

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Folkmängd i riket, län och kommuner 30 september 2016 och befolkningsförändringar 1 juli - 30 september Totalt

Folkmängd i riket, län och kommuner 30 september 2016 och befolkningsförändringar 1 juli - 30 september Totalt Riket 9 954 420 48 089 30 580 21 204 9 376 50 401.. 50 401 13 011.. 13 011 37 390.. 37 390 1 323 01 Stockholm 2 260 795 12 317 7 624 3 629 3 995 25 620. 12 985 12 635 17 596. 13 050 4 546 8 024. -65 8

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn.

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Medel Fjärrvärme 2013 kr/mwh Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Ranking för län Billigaste Kommun med Län (1 Billigast) kommun Dyraste kommun

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014-05-27 Dnr 27996/2013 1(7) Avdelningen för regler och behörighet Statsbidrag Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården Beslutat

Läs mer

Kommun Biogasproduktion Blekinge Karlshamn Deponi

Kommun Biogasproduktion Blekinge Karlshamn Deponi Län Kommun Biogasproduktion Blekinge Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Dalarna Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Industri Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken

Läs mer