Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 med årsredovisning

2 Verksamhetsberättelse 2012 Barbro Engman har ordet 3 Året som gått 4 Hyrskattskampanjen 6 Medlemsutveckling 7 Berättelser 8 Måluppfyllelse 10 Hyresförhandlingar 11 Redovisning hyror 12 Årsredovisning 2012 Vår årsredovisning 16 Ekonomi i sammanfattning 17 Uppföljning ekonomiska mål Förvaltningsberättelse 19 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 26 Noter 27 Styrelsen 38 Revisionsberättelse 39 Kort om Hyresgästföreningen Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vår vision är ett tryggt boende där både människor och samhälle utvecklas. Vi är partipolitiskt obundna och styrs av våra medlemmar Vi förhandlar med hyresvärden om hyran och villkoren för boendet Vi ger medlemmarna information, rådgivning och stöd i kontakten med hyresvärden Vi arbetar med opinionsbildning och påverkar beslutsfattare för att förbättra villkoren för hyresgäster Vi hjälper våra medlemmar att påverka sitt boende på egen hand Över en halv miljon hushåll är med i Hyresgästföreningen. Ring eller besök om du också vill bli medlem. Hyresgästföreningen 2012 Projektgrupp: Stina Touma, Peter Forsman, Kristina Holmgren och Stig Josefsson Grafisk produktion: Anna Gunneström/Bild & Bokstav Fotografer: Peter Forsman, Janne Danielsson, Lasse Hejdenberg och Johan Öhman Illustrationer: Dan Berglund

3 Bra att allt inte får plats Ett år går ju så svindlande fort, men när man ska fundera över vad som egentligen hände så tar det stopp. Var det förra året, året innan dess eller för ännu längre sedan vi hade striden om hyrorna och allmännyttan? Var det 2012 eller 2011 som hyresförhandlingarna var så besvärliga? Kanske det alltid pågår samma strider om byggandet, förhandlingssystemet, allmännyttan och kampen för rimliga hyror. Så är det givetvis. Det tar sig bara lite olika uttryck. Det är därför det är så svårt att reflektera över det gångna året. I verkliga livet jobbar vi på som om inga nya år inträffar. Man kan inte lägga något till handlingarna och ta sig an nya frågor bara för att nyårsklockorna klämtar. Men med förbundsstämman är det annorlunda. Mitt i juni 2012 så slog vi oss ner i Annexet vid Globen i Stockholm för att fundera över vad som krävs av oss framöver för att vi ska bli en riktigt bra folkrörelse där hyresgästerna känner sig hemma och vill vara med och förändra. Det är alltid en energikick att ha stämma. Efteråt är det bara att kasta sig över alla uppdrag och beslut som stämman fattat och se till att de blir verklighet. Medlemmar måste man också ha. Helst i stora mängder, och det har vi. I en del regioner slog man till och med rekord i medlemsökning och i medlemsantal Medlemmarna stannar också kvar längre av våra medlemmar är dessutom under 35 år. För är man inte många så blir det svårare. Opinionsbildningen går helt enkelt lättare om man är över en halv miljon medlemmar och dessutom ökar sitt medlemsantal. Och opinionsbildning blir allt viktigare. Hyresgästerna är väldigt politikberoende och vi måste därför ligga på för att få behålla rätten att förhandla, ett starkt besittningsskydd, rimliga hyror och vettiga villkor för byggandet. Detsamma gäller alla de kommunala beslut om taxehöjningar och avkastningskrav som så småningom hamnar på hyresavin. Vår kampanj Tack på förhand bidrog till att Anders Borg tillsatte en utredning om skatten på hyresrätter. Det byggs för lite, nyproduktionshyrorna är för höga, det är höga krav för att få ett förstahandskontrakt. Höjda hyror efter renovering och stambyte tvingar hyresgästerna att flytta. Många sådana strider har pågått runt om i landet. Hyresgästföreningen jobbar på alla fronter för att ändra på detta. Vi uppvaktar och driver på regeringen, vi fajtas i hyresnämnden och vi protesterar och bildar opinion tillsammans med de hyresgäster som berörs. Vi fotar och dokumenterar mycket av det vi gör ute i bostadsområdena och använder oss av alla de berättelser som strömmar in till vår berättarsajt. Och sedan gör vi en himla massa annat som inte får plats just här och nu. Men det känns väldigt bra att vara ordförande i en förening där inte allt får plats i inledningen till verksamhetsberättelsen. Barbro Engman, förbundsordförande 3

4 Året som gått Norra Skåne fångar engagemang Region norra Skåne har under året satsat särskilt på att få i första hand nya medlemmar att bli aktiva. I norra Skåne ställer man frågorna: Vill du bli aktiv? Vad vill du? Vad brinner du för?. Det handlar inte första hand om styrelseuppdrag utan snarare frågor som engagerar. Även om det krävs engagemang och aktivitet så ger det också mycket tillbaka: möjlighet att hjälpa andra, göra en insats, en rolig och intressant erfarenhet, utbildning och en bra merit. Gensvaret har varit stort med cirka 200 intresseanmälningar och cirka 75 nya aktiva i norra Skåne. Ekerö röstade mot försäljning Ekeröborna fick i en folkomröstning svara på frågan om kommunen skulle sälja kommunala Ekerö Bostäder. 66 procent var emot försäljning och 33 procent för. Valdeltagandet var 45 procent. Resultatet av folkomröstningen var tydligt och den borgerliga Alliansen som styr valde att följa Ekeröbornas vilja. Bakgrunden var att Alliansen 2011 tog upp frågan om försäljning. Pengarna skulle bland annat användas till att betala av på kommunens lån och bygga en simhall. Genom ett intensivt arbete lyckades Hyresgästföreningen få ihop tillräckligt många namnunderskrifter för att få till stånd en folkomröstning Ekeröbor skrev på. Ingen vinstöverföring i Kristianstad Protesterna från Hyresgästföreningen mot att ta tio miljoner från Kristianstads kommunala bostadsbolag ABK:s vinst för att täcka kommunens underskott har gett resultat. Kommunstyrelsen drog tillbaka förslaget. Ett glädjande besked. Då har ABK möjlighet att fortsätta hålla en hög underhållstakt och bidra med nyproduktion. Beslutet visar också att våra ansträngningar att bli hörda har gett resultat, säger Lotta Jidewå, ordförande för hyresgästföreningen i Kristianstad. Medlemsförmånerna nås via app Under året lanserades en app med Hyresgästföreningens medlemsförmåner. Genom att ladda ned appen kommer medlemmarna åt medlemsförmånerna via mobiltelefonen. Appen fungerar så att medlemmen skriver in sitt namn och medlemsnummer. Sedan är det bara att ta del av förmånerna som är indelade i aktuella erbjudanden, mest populära samt lokala erbjudanden. Fortsatta utförsäljningar i Stockholm Utförsäljningarna av allmännyttan fortsatte i Stockholm. Kommunfullmäktige beslutade om försäljning av ytterligare lägenheter i Stockholms förorter under De senaste tio åren har drygt lägenheter i Stockholms allmännyttiga bostadsbolag (Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem) sålts ut. De allmännyttiga lägenheterna i Stockholms stad har under tiden minskat från drygt lägenheter till Bosse vårt nya intranät Under hösten 2012 lanserades det nya intranätet Bosse för dem som är aktiva eller arbetar inom Hyresgästföreningen. Intranätet är både en kommunikationskanal och en gemensam plats för Hyresgästföreningens dokumenthantering. Förtroendevalda och anställda kan enkelt och effektivt samverka och arbeta med stöd av Bosse. Det är lätt att hitta information och dokument, och att komma i kontakt med rätt personer inom Hyresgästföreningen. Att hålla sig uppdaterad om verksamheten och att få senaste nytt från områden som var och en är berörd av är annat som Bosse hjälper till med. Förbundsstämma i Globen Den juni hölls Hyresgästföreningens förbundsstämma i Globen Annexet i Stockholm. På stämman diskuterade de 150 ombuden Hyresgästföreningens framtidsfrågor. Dessutom valdes en ny förbundsstyrelse. Bland annat beslutades om särskilda satsningar som kommer att göras inom IT-verksamheten och opinionsbildningen. Nya kvalitetskriterier för att säkerställa samma service till medlemmarna antogs för juridisk rådgivning, förhandlingar, lokalt utvecklingsarbete och medlemskommunikation. Av det 70-tal motioner som lämnats in gick stämman i flertalet fall på förbundsstyrelsens linje. I några fall blev det dock vissa ändringar. En motion antogs om att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att uppvakta reger- Inför kommunfullmäktiges beslut om försäljning av lägenheter hölls en demonstration utanför Stockholm stadshus, arrangerad av Hyresgästföreningen. 4

5 ingen om att det behövs ett bostadsdepartement med en bostadsminister. Stadgefrågorna engagerade många. Det blev livlig debatt kring hur många som ska få rösta i ett hushåll. Det slutade med en tillbakagång till ett medlemskap en röst. Rösträtten gäller antingen medlemmen eller den som är minst 15 år och varaktigt sammanbor med medlemmen. Bostadspolitisk turbulens i Norrköping I Norrköping pågick en bostadspolitisk kamp under 2012 mellan Hyresgästföreningen och kommunalrådet Lars Stjernkvist (S). Den började redan hösten 2011, när Hyresgästföreningens förtroendevalda träffade Lars Stjernkvist för att kritisera att kommunen plockar ut mångmiljonbelopp från allmännyttiga Hyresbostäder. Pengarna behövs till det eftersatta underhållet, menar Hyresgästföreningens regionordförande Björn Johansson, men får inget gehör från Stjernkvist. Björn uppmanar då hyresgästerna att fotografera bristerna. Gensvaret är enormt hundratals bilder väller in. De skickas till Stjernkvist men utan resultat. Då spelar Hyresgästföreningen in en reklamfilm med Björn Johansson i huvudrollen. På bred dialekt frågar han i en lokal TV4-sändning: Ska det få se ut så här i Norrköping? Reaktionen blir ännu större än tidigare, barnen i Norrköping börjar härma Björn på kalas och dagisgårdar. Lars Stjernkvist vill fortfarande inte diskutera underhållet utan försöker i stället få Hyresgästföreningen att sluta driva frågan. Men det gör vi aldrig! Kampen är nämligen inget självändamål utan vi ser att människor far illa av att bo i dåligt underhållna lägenheter och hus. Där är kärnfrågan, säger Björn Johansson. Hyresgästföreningen i Almedalen Under Almedalsveckan i Visby i början av juli arrangerade Hyresgästföreningen tre välbesökta seminarier kring hyresrätten och dess villkor. Förbundsordförande Barbro Engman fanns på plats och deltog i debatterna. Hon deltog också i partigrillen som sändes direkt från Almedalen i SVT Play, se bild nedan. Här är det moderaternas Gunilla Carlsson som grillas när Barbro Engman vill ha besked kring Moderaternas syn på hyresrätterna och hur de ska rustas upp. Ny utredning föreslår marknadshyror Före jul presenterade hyresbostadsutredningen sitt förslag. Där föreslås bland annat att marknadshyror på sikt ska ersätta dagens förhandlade bruksvärdeshyror. Utredningen har En fasad i Norrköping som lagats med en plastpåse. haft i uppdrag att peka på förändringar som kan främja långsiktigt goda och förutsägbara villkor. Detta så att fler vill bo i hyresrätt och fler vill investera i, äga och förvalta hyresbostäder. Trots att regeringens direktiv för utredningen har varit att gällande regler för hyressättning ska ligga fast så föreslår utredaren Per-Anders Bergendahl på sikt genomgripande förändringar av bruksvärdessystemet till en helt fri hyressättning. På kort sikt föreslår utredaren att marknadshyror införs vid nyproduktion. Bostadsminister Stefan Attefall klargjorde att regeringen inte tänker riva upp den lagstiftning om nytt förhandlingssystem som antogs av riksdagen för två år sedan. Från Hyresgästföreningens sida konstaterade förhandlingschef Pär Svanberg att det i stället för marknadshyror behövs en skattereform för att få igång bostadsbyggandet. Om det införs stöd som motsvarar de subventioner som det ägda boendet får kommer det att leda till att fler hyresrätter, som människor har råd att efterfråga, byggs. Förbundsordförande Barbro Engman, t. v., medverkade i partigrillen i Almedalen. Avtal om renoveringar Efter en lång och besvärlig förhandling blev Hyresgästföreningen och fastighetsägaren Rikshem överens i slutet av 2012 om ett ombyggnadsprojektet i Gränby i Uppsala. Överenskommelsen innebär att lägenheterna renoveras i två nivåer. En fjärdedel av lägenheterna renoveras med 18 procents höjd hyra och resten med 34 procents höjd hyra. I båda fallen ingår stambyte och nya badrum. De hyresgäster med längst boendetid får välja först. Ursprungsbudet från Rikshem var 43 procents höjning för alla. Det blev en kompromiss, konstaterar Åse Rickhard, aktiv i den lokala hyresgästföreningen. Hon är mest kritisk till att den som hyr får betala renoveringarna fullt ut, till skillnad från den som äger sin bostad som får rotavdrag. 5

6 underskrifter mot hyrskatten I oktober startade den digitala kampanjen tackpaforhand.nu för att visa på att hyresrätten är skattemässigt missgynnad och för att få finansminister Anders Borg att avskaffa den orättvisa hyrskatten. I slutet av december hade cirka skrivit på för att avskaffa hyrskatten. De som äger sina bostäder får skattelättnader till ett värde av cirka 40 miljarder kronor varje år i form av ränteavdrag och rotavdrag. Hyresgästerna får inte en Jens Nilsson från föreningsstyrelsen i Uppsala-Knivsta utanför Finansdepartementet där han överlämnade en t-shirt till Anders Borg med budskapet Tack på förhand. AVSKAFFA HYRSKATTEN! krona i skattelättnader. Det måste bli en ändring på hur beskattningen görs så att det blir likartade ekonomiska villkor oavsett om du äger eller hyr din bostad, menar Hyresgästföreningen. I takt med att allt fler skrivit på mot hyrskatten så tackades Anders Borg på förhand på olika sätt. De första 2000 namnunderskrifterna rymdes på 25 schampoflaskor som överlämnades till Anders Borg med budskapet: Tack på förhand för att du avskaffar hyrskatten så att miljonprogrammet kan rustas upp. Fler hyresrätter kan byggas. Och så att det blir lika villkor oavsett var man bor. Nästa steg blev en svart t-shirt med Anders Borgs profil på som överlämnades i början av november av Jens Nilsson från föreningsstyrelsen i Uppsala-Knivsta. Då hade fler än personer skrivit under kronor är snitthyran för en nybyggd trea unga saknar fast bostad i Malmö och Lund. När så många hade skrivit under för att avskaffa hyrskatten var det dags att förhandstacka Anders Borg med en Tack på förhand-väggbonad, broderad av Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman. När personer hade förhandstackat Anders Borg var det dags för en uppsättning fröpåsar. Genom att ägna sig åt odling kan Anders Borg koppla av vid sidan av politiken. Och lagom till oktober 2013, när Anders Borgs bostadsbeskattningsutredning läggs fram, har förhoppningsvis flera frön såtts för lika villkor oavsett hur man bor. När hade passerats var det dags för en bygghjälm. Siffran motsvarar antalet unga vuxna som saknar och vill ha ett eget boende i Göteborgsregionen. Det behövs åtgärder som kan ge byggandet av hyresrätter en rejäl skjuts. Det kan därför vara smidigt för Anders Borg att ha en egen hjälm när han ska besöka byggarbetsplatser i framtiden. 6

7 Medlemsrekryterarna i region västra Sverige. Under 2012 rekryterades det in över nya medlemmar i hela Sverige. Av dessa stod medlemsrekryterarna för nya medlemmar. Vi blir fler Antalet medlemmar fortsatte att öka under året. Den sista december 2012 hade Hyresgästföreningen medlemmar, vilket är en ökning med medlemmar jämfört med året innan. Vi lyckas även behålla allt fler medlemmar längre. Detta mäts genom behållargraden som under 2012 låg på 87,3 procent, jämfört med 86,4 procent året innan. Vi värvar fler De flesta av Hyresgästföreningens nya medlemmar värvas av anställda medlemsrekryterare som värvar medlemmar genom dörrknackning i bostadsområden. Men många väljer också att bli medlemmar via vår hemsida. Vi behåller fler Hyresgästföreningen jobbar på olika sätt för att stärka relationen med medlemmarna. Ett sätt är att få nya medlemmar att känna sig välkomna genom exempelvis välkomstsamtal och e-postutskick. Några som jobbar mycket med att stärka relationen med medlemmarna är medlemsregistrets personal i Örebro. Där får personalen gå utbildningar i argumentation och bemötande med syftet att få medlemmarna att stanna längre i organisationen. Medlemsregistret tar emot cirka inkommande kontakter via telefon, e-post och webbplatsen varje år. Under 2012 påbörjades arbetet med att ta fram ett nytt lojalitetsprogram som fokuserar på att stärka relationen till medlemmarna och därmed öka behållargraden. 7

8 Om det inte vore för Hyresgästföreningen vill visa att det lönar sig att engagera sig för sitt eget och andras boende, och att vi till sammans kan göra skillnad. Därför lyfte vi under 2012 fram allt bra som gjorts runt om i landet genom att berätta om det på temat Om det inte vore för. Vi filmade och skrev 135 berättelser där medlemmar, förtroendevalda och anställda över hela landet medverkade. Arbetet med att ta fram och använda berättelserna gjordes i samarbete med regionerna. Här kan du ta del av några av våra berättelser. Fler finns på inte stolar och bord till alla. Ungdomarna improviserade, satte sig tillsammans på marken eller där det fanns någonstans att sitta. Föräldrarna gjorde så småningom samma sak. När bussen körde i väg igen var stämningen betydligt mer positiv än innan. Det var i det ögonblicket det vände för Gruvlyckan, säger Linda. Efter utflykten har mammagruppen satt igång en rad aktiviteter för såväl barn som unga och vuxna. I dag pratar folk med varandra, det är lugnare och man löser konflikter betydligt bättre än tidigare. I dag gör vi skäl för ordet lyckan i Gruvlyckan. Mammor lycka för området Frågorna i bostadsområdet Gruvlyckan i den natursköna utkanten av Karlstad handlade mycket om barn och ungdomar. Det blev ibland dålig stämning i bostadsområdet. Men en dag fick några mammor nog. Någonstans måste man börja, tyckte Linda Chebbi, en av mammorna, och startade en mammagrupp. Den satsade på barn och unga. Mammagruppen blev ett utskott till den lokala hyresgästföreningen. En busstur till Liseberg blev gruppens första initiativ. Bussen som tog 80 personer blev snabbt fullbokad. Vid första stoppet för frukost i det fria fanns det Ungas jobb gav bättre boende Bostadsområdet Markbacken i Örebro är i grunden välskött och de flesta trivs. Det ligger centralt, är grönt och har inte en enda ledig lägenhet. Trots detta upplevde en del för några år sedan området som lite otryggt. Det måste vi göra något åt, tänkte Hyresgästföreningens områdesutvecklare Zeljko Ilic när han började arbeta i området. Han inledde ett samarbete med Brukets skola. Ett 20-tal ungdomar i sjätte klass som själva bor i området fick i uppgift att dokumentera sådant som var förstört eller dåligt. Men också sådant som var bra. Arbetet har fortsatt sedan dess. Ungdomarna går ut med sina digitalkameror minst en gång i veckan. De kallas för Markbackens ungdomsambassadörer och bär stolt sina snygga t-tröjor där detta framgår. Resultatet av rapporterna slussar Zeljko vidare till rätt instans, bostadsföretaget eller kommunen. Men inte nog med detta. Entusiastiske Zeljko lyckades också intressera lite äldre ungdomar i boxningsklubben i 8

9 Markbacken att genomföra trygghetsvandringar på kvällarna. Genom ungdomarnas bevakning av området upplever hyresgästerna i dag området som tryggare. De boende har dessutom själva i hög grad bidragit till ett bättre område genom att engagera sig på många olika sätt. Men det började med ungdomarna, deras engagemang gav sedan ringar på vattnet, säger Zeljko. Träning för alla När Birgitta Ohlsson påtade i trädgården en sommardag hemma i Kristianstad lyfte hon blicken och fick en idé. Hon hade fått syn på den tomma lokalen på nedre botten i hyresfastigheten. Ett gym, tänkte hon. Ett gratis gym, det skulle vara perfekt för våra hyresgäster. Sagt och gjort, Birgitta presenterade idén för den lokala hyresgästföreningens styrelse som var helt med på noterna. Hyresgästerna fick vara med och bestämma vilka träningsredskap som skulle köpas in och i dag är gymmet en välbesökt och omtyckt mötesplats, öppen för alla som vill träna. Mellan 15 och 20 personer använder gymmet kontinuerligt varje månad. Birgitta är jätteglad över gymmet. Hon tycker det är roligt att hyresgästerna kommer dit. Under våren och hösten 2012 hyllades Birgittas initiativ i Hyresgästföreningens nationella reklamfilm Astronauterna på TV och på bio. Birgitta blev överväldigad av responsen från boende i området, folk på stan och media som hörde av sig och ville göra intervjuer. Men det handlar inte om att jag ska synas utan att folk ska se vad Hyresgästföreningen gör, säger Birgitta. Grannarna hjälps åt De flesta av hyresgästerna i radhusområdet i Gävle kände varandra, trivdes och bodde kvar. Men trots det kunde det förekomma en del busliv. En av hyresgästerna vände sig till den lokala hyresgästföreningen och undrade om föreningen kunde starta grannsamverkan. Birgitta Nygren blev den drivande kraften. Styrelsen utbildade sig i ämnet grannsamverkan. Sedan var det dags att engagera de 134 hushållen. Kommunikation blev en viktig pusselbit. Birgitta, styrelsekamraten Elisabeth Björklund och övriga i styrelsen rörde sig mycket i området och lärde känna de boende. En egen hemsida och en Facebook-grupp kompletterar nu mötena mellan husen. Att stärka gemenskapen har varit avgörande. Det har skett genom en rad aktiviteter som bussutflykter, Halloweenfirande och tipspromenader. Och allt arbete har gett resultat. Merparten av hyresgästerna säger i dag att de känner sig ännu tryggare än tidigare. De tvekar inte att hjälpa en granne som ska resa bort med post och blommor. I dag är vi som bor här mer måna om varandra än tidigare, säger Birgitta Nygren. 9

10 Hur gick det 2012? Hyresgästföreningens långsiktiga mål för verksamheten finns samlade i Agenda 2016, där vi har ett sexårsperspektiv. Här presenteras en sammanfattning av arbetet med Agendamålen under Måluppfyllelse: Likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan olika boendeformer Hyresgästföreningen har arbetat med olika slags påverkans- och opinionsinsatser för att påverka regeringen för likvärdiga förutsättningar mellan olika boendeformer, bland annat genom hyrskattkampanjen och påverkan av regeringens översyn av beskattning av hyresrätter. En utredning som delvis är ett resultat av Hyresgästföreningens påverkansarbete. Hyrorna ska uppgå till max 25 procent av disponibel inkomst och öka med max KPI Målet att hyran ska uppgå till max 25 procent av den disponibla inkomsten uppfylldes 2012 då genomsnittshyran uppgick till 24 procent av disponibel inkomst. Med hyra menas den genomsnittliga hyran för en genomsnittlig tvårumslägenhet, med inkomst menas medianlönen för en heltidsarbetande. Däremot lyckades vi inte uppfylla målet att hyrorna ska öka med max KPI. Under 2012 ökade hyrorna med 2,45 procent, vilket var mer än KPI som låg på 0,9 procent. Ökat inflytande över den egna bostaden och den gemensamma boendemiljön För att öka hyresgästernas inflytande förhandlade Hyresgästföreningen fram fler boinflytandeavtal. För att få reda på hur hyresgästerna upplever sitt inflytande så genom förde TNS Sifo en undersökning, som visar att hyresgästernas förväntan på inflytande (58 procent) över den egna bostaden är högre än den upplevda möjligheten (33 procent) till inflytande. När det gäller förväntan på inflytande över den gemensamma boendemiljön är förväntningarna något högre (63 procent) men de upplevda möjligheterna lägre (26 procent) nya hyresrätter Byggandet av nya hyresrätter går trögt. Det är osäkert hur många hyresrätter som byggdes under 2012, men enligt prognosen från SCB påbörjades byggandet av hyresrätter. Det är därför osannolikt att vårt mål att nya hyresrätter ska vara byggda fram till år 2016 kommer att uppfyllas. Nyttan motsvarar medlemmarnas förväntningar Det finns många delar av nyttan med medlemskapet, en är medlemstidningen Hem & Hyra. En läsarundersökning som TNS Sifo genomförde visar att Hem & Hyra är uppskattad. Mest positiva var läsarna till tidningens trovärdighet och bilden som ges av Hyresgästföreningen. Medlemmarna i allmänhet är också nöjda med nyttan i medlemskapet enligt TNS Sifo. Vår service uppfyller medlemmarnas förväntningar Under 2012 arbetade Hyresgästföreningen med att ta fram ny teknik för att kunna mäta medlemmarnas upplevelse av kontakten med Hyresgästföreningen via telefon, e-post och webb. 10

11 Hyresförhandlingarna 2012 Hyreshöjning på 2,45 procent Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och fastighetsägarna är en lång process med många parter inblandade. Förhandlingarna för 2012, som startade hösten 2011, blev klara först våren I mitten av maj hade överenskommelser för närmare en miljon bostäder rapporterats in. Hyresgästföreningens mål vid hyresförhandlingarna är att hyrorna inte ska höjas mer än den allmänna kostnadsutvecklingen. Konsumentprisindex (KPI) låg under 2012 på 0,9 procent medan hyreshöjningen hamnade på 2,45 procent. Därmed uppfyllde vi inte vårt mål att hyrorna ska öka med max KPI. Hyresgästföreningen har också som mål att hyran ska utgöra max 25 procent av den disponibla inkomsten. Det målet nådde vi eftersom hyrans andel av den disponibla inkomsten låg på 24 procent under Jämförelse av hyran och KPI över tid Jämförelser mellan hyresutvecklingen och KPI behöver göras över flera år för att vara meningsfull. I diagrammet på den här sidan redovisas hyresutvecklingen från de årliga förhandlingarna med medelvärdet för KPI för respektive år från år 2000 till Sedan 2000 har KPI stigit med 19,9 procent medan hyrorna i de årliga hyresförhandlingarna under samma period stigit med 26,06 procent. Hyrorna har alltså ökat mer än övriga priser. En förklaring till det är kostnadsförändringar i bostadsföretagen såsom underhåll och taxeberoende kostnader. Under perioden ökade underhållskostnaderna från 151 kr/kvm till 244 kr/kvm, vilket är mer än den allmänna prisutvecklingen. De taxeberoende kostnaderna, som el och avfall, ökade dubbelt så mycket som KPI under samma period. Samtidigt har vissa kostnadsposter ökat mindre än inflationen under perioden. Det gäller exempelvis räntekostnaderna som sjunkit ganska rejält och kostnader för fastighetsskatt och outhyrda lägenheter som legat stilla. Fortsatt tolkning av nya lagen Förhandlingarna om 2012 års hyror har skett i skenet av den nya lagen om allmännyttan, men den har inte inneburit några dramatiska förändringar av hyresnivåerna. Fortfarande pågår däremot en diskussion om olika tolkningar och innebörden av ett antal nyckelbegrepp i den nya lagstiftningen. Som exempelvis betydelsen av affärsmässiga principer, storleken på borgensavgifter och avkastningskrav. Den nya lagstiftningen har inneburit att den tidigare logiken med att först förhandla med allmännyttan och därefter utifrån dessa överenskommelser förhandla om hängavtal med de privata fastighetsägarna inte längre är lika självklar. Snarare har det varit så att man på många orter förhandlat parallellt med både allmännyttan och privata fastighetsägare vilket ställt stora krav på samordning inom regionerna och nationellt. Hyresförändringar i de årliga hyresförhandlingarna och KPI 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1, Hyra; 1,9 Kpi; 0 11

12 Hyror i allmännyttiga och större privatägda bostadsföretag 2012 Med större privatägda bostadsföretag menas de bostadsföretag med fler än bostäder eller ett antal mindre bostadsföretag som tillsammans äger fler än bostäder och representeras av Fastighetsägarföreningen vid förhandlingar. Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % Region Norrland ÖK i % Hyra i kr/ kvm efter ändring AB Bostaden Umeå 3,80 3, Akelius Östersund 7,9 2,70 Arjeplogshus Arjeplog 5,00 Arvidsjaurhem AB Arvidsjaur 3,97 3, Bergbostäder AB Berg 3,39 1, Bodenbo Boden 4,20 2, Bräcke Hus Bräcke 1,20 1, Doroteahus Dorotae 5,20 1, Fastighets AB RAWI Piteå 5,60 2,33 Haparandabostäder Haparanda 4,00 2, Härjegårdarna AB Härjedalen 4,03 1,99 0 Härnösandshus AB Härnösand 2,98 1,99 Jokkmokkshus Jokkmokk 6,38 2, Kalixbo Kalix 3,97 1, Kirunabostäder Kiruna 5,30 2, Krambo Bostads AB Kramfors 3,00 2, Krokombostäder Krokom 5,86 2, Landstingsbostäder Östersund 6,00 3, LKAB Fasigheter AB Kiruna 3,5 2,60 Lulebo Luleå 3,80 2, Lyckselebostäder AB Lycksele 4,90 1, Malåbostaden AB Malå 4,30 2, Matarengihem Övertorneå 3,00 1, Mitthem AB Sundsvall 3,97 2, Norsjölägenheter Norsjö 6,40 2, Pajalabostäder AB Pajala 5,90 2, Pitebo AB Piteå 3,50 2, Robersfors bost. Stift. Robertsfors 3,50 2, SKEBO Skellefteå 3,89 2,42 Sollatum Hus&Hem Sollefteå 2,98 1, SorseleBo Sorsele 2,97 1, Strömsunds Hyresb AB Strösmund 4,33 2, Timråbo AB Timrå 3,67 1, Topbostäder AB Gällivare 9,14 3, Vännäs Bostäder Vännäs 4,16 1, Vilhelminabostäder Vilhelmina 5,90 2, Vindelbostäder Vindeln 3,00 1, ÅFA Ånge 3,58 2, Årehus AB Åre 3,70 2, Åselehus Åsele 5,26 1, Östersundsbostads AB Östersund 4,53 2, Överkalixbostäder Överkalix 2,90 2, Övikshem AB Örnsköldsvik 3,60 2, Region Aros-Gävle AB Enköpings Hyresbostäder Enköping 4,17 2, AB Hallstahem Hallstahammar 3,10 2, ABO/Arboga kommun Arboga 4,40 2, Alfta-Edsbyns Fastighets AB Ovanåker 4,50 2, Bollnäs Bostäder Bollnäs 2,30 2, Bostads AB Mimer Västerås 3,50 2, FÄF Västerås 3,0-5,8 2,2-3,5 FÄF Köping 3,5-4,9 2,5-3,0 FÄF Uppsala 5-6,25 2,30 FÄF Sandviken 2,8-3,3 Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyra i kr/ kvm efter ändring FÄF Gävle 2,99 Faxeholmen AB Söderhamn 2, Gavlegårdarna AB Gävle 3,80 2, Håbohus AB Håbo 3,90 2, Hebygårdar AB Heby 1,70 0 Hoforshus AB Hofors 4,25 2, Hudiksvallsbostäder, AB Hudiksvall 3,65 2, Hyresbostäder, Stf Tillberga Västerås 3,80 2, Knivstabostäder AB Knivsta 6,90 2, Knivstabostäder AB Knivsta 6,90 2, Köpings Bost. AB Köping 2,98 2, Kungsörs Fastighets AB Kungsör 3,70 2, Ljusdalshem, AB Ljusdal 0, Lund Arboga N Västmanlands kommunförbund Fagersta 3,40 3, N Västmanlands kommunförbund Norberg 3,88 3, Nordanstigs Bostäder AB Nordanstig 2,79 2, Ockelbogårdar AB Ockelbo 3, Roslagsbostäder AB Norrtälje 3,00 2, Salabostäder AB Sala 4,79 2, Sandvikshus AB Sandviken 3,50 2, Skinnskattebersgs kommun Skinnskatteberg 3,70 2, Stiftelsen Östhammarshem Östhammar 2,28 1, Tierpsbyggen AB Tierp 3,30 2, Uppsalahem AB Uppsala 3,08 2, Region Stockholm AB Botkyrkabyggen Botkyrka 3,79 2, AB Väsbyhem Upplands-Väsby 3,00 2,43 Akelius Täby åkersberga 4,6-21,9 Armada Österåker 3,75 2, Ekerö bostäder Ekerö 3,25 2,30 Fäf Stockholm Stockholm 5,00 Familjebostäder Stockholm 4,59 2, Fastghets AB Förvaltaren Sundbyberg 3,72 2, Haningebostäder AB Haninge 2,81 2, HUGE Huddinge 4,50 2, Järfällahus Järfälla 2,70 2, John Mattson Lidingö 5,90 Lidingöhem Lidingö 6,50 3, Micasa Stockholm 4,20 2,96 Nykvarnsbostäder Nykvarn 5,30 2, Nynäshamnsbostäder Nynäshamn 4,00 2, Signalisten Solna 3,40 0 Sigtunahem Sigtuna/Märsta 3,50 2, Sollentunahem Sollentuna 3,90 2,30 Stadsholmen Stockholm 6,50 2, Stockholmshem Stockholm 4,14 2, Svenska Bostäder Stockholm 4,06 2, Telge Bostäder Södertälje 4,10 2, Telge Hovsjö Södertälje 4, 0 3 Tyresöbostäder Tyresö 2,30 1, UpplandsBroHus Upplands Bro 2,20 2, Värmdö Bostäder Värmdö 3,90 3, Össebyhus Vallentuna 4,00 2,

13 Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % Region Mitt ÖK i % Hyra i kr/ kvm efter ändring AB Hammaröbostäder Hammarö 3,50 3, AB Laxåhem Laxå 3,00 2, Årjängs Bostads AB Årjäng 5,00 3, Arvika Bostads AB Arvika 7,76 3, Askersundsbostäder AB Askersund 3,46 2, Bärkehus AB Smedjebacken 3,70 1, Björkåsen, Stf Storfors 3,40 3, Degerforsbyggen AB Degerfors 4,00 2, Eda Bostads AB Eda 4,50 2, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Eskilstuna 4,40 2, FÄF Eskilstuna 3,55-5,05 2,50 FÄF Strängnäs 4,55-5,55 2,90 FÄF Katrineholm 3,3-4,83 3,20 FÄF Nyköping 6,00 4,20 FÄF Örebro 5,75 1,95-3,95 FÄF Borlänge 3,5 1,95 FÄF Karlstad 3,8-5,4 2,95-3,2 Filipstadsbostäder, Stf Filipstad 3, Flens Bostads AB Flen 2, Flens Bostads AB Flen 4,97 2, Forshagabostäder AB Forshaga 3,00 2, Gagnefbostäder AB Gagnef 5,90 2, Gamla Byn AB Avesta 3,30 2, Gnestahem AB Gnesta 4,20 2, Graflunds Eskilstuna 3,55-5,05 2,55 Grums Hyresbostäder AB Grums 5,26 2, Hagforshem AB Hagfors 5,50 2, Hällefors Bostads AB Hällefors 5,00 2, Hallsbergs Bostadsstiftelse Hallsberg 3,50 2, Hedemorabostäder AB Hedemora 3,30 2, Heimstaden Katrineholm 3,20 Hyresbostäder i Karlskoga AB Karlskoga 3,50 2, Karlstads Bostads AB Karlstad 3,30 2, Karlstadshus, Stf Karlstad 3,50 2, Katrineholms Fastighets AB Katrineholm 3, Kilsbostäder AB Kil 3,15 2, Kopparstaden AB Falun 2,54 2, Kristinehamns Bostads AB Kristinehamn 3,50 3, Kumla Bostäder AB Kumla 4,20 2, Kustbostäder i Oxelösund AB Oxelösund 6,50 3, LekebergsBostäder AB Lekeberg 3,00 2, Leksandsbostäder AB Leksand 3,30 2, Lindesbergsbostäder AB Lindesberg 2, Ljusnarsbergs Fastighets AB Ljusnarsberg 3,50 2, Ludvikahem AB Ludvika 3,08 2, Lundbergs Eskilstuna 2,55 Malungshem AB Malung 3,90 2, Morastrand AB Mora 4,90 3, Munkforsbostäder AB Munkfors 8,00 4, Norabostäder AB Nora 7,50 2,98 Norra Dalarnas Fastigheter Älvdalen,Särna 5,50 3, Nyköpingshem AB Nyköping 6,61 3, Orsabostäder AB Orsa 4,96 2, Rättviksbostäder AB Rättvik 8,50 2, Säfflebostäder AB Säffle 3,50 2, Säterbostäder AB Säter 3, Stiftelsen Vansbrohem Vansbro 4,65 2, Strängnäs Bostads AB Strängnäs 4,41 2, Sunne Bostads AB Sunne 3,50 3, Torsby Bostäder AB Torsby 1,72 1, Torshälla Fastighets AB Eskilstuna 4,65 3, Trosabygdens Bostäder AB Trosa 4,70 2, Tunabyggen AB Borlänge 3,70 2, Vingåkershem, AB Vingåker 3,75 2, Willhem Karlstad 3,8-5,42,95-3,2 Örebrobostäder AB Örebro 5,06 2, Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % Region västra Sverige ÖK i % Hyra i kr/ kvm efter ändring Alebyggen AB Ale 5,00 3, Bostadsbolaget Göteborg 3,50 2, Eksta Bostads AB Kungsbacka 3,79 2, FÄF GFR Göteborg 5, Familjebostäder i Göteborg AB Göteborg 2,80 2, Förbo AB Härryda. 3,40 2, Mölndal, Kungälv, Lerum Gårdstensbostäder Göteborg 3,80 2, GFR Mölndal Mölndal upp till 5 2,00 Hjällbobostaden Göteborg 3,67 2, Kungälvsbostäder Kungälv 4,90 2, Mölndalsbostäder Mölndal 3,95 2, Orustbostäder Orust 4,90 3, Partillebostäder Partille 2,50 2, Poseidon Göteborg 3,60 2, Stenungsund Stenungsund 4,80 2, Tjörns Bosads AB Tjörn 4,40 2, Varbergs bostäder AB Varberg 4,20 2, Öckerö Öckerö 5,65 2, Region Bohus-Älvsborg Skaraborg AB Sandhultsbostäder Borås 3,70 2, Allingsås Allingsås 3,46 2, Bengtsforshus AB Bengtsfors 4,60 2, Bollebygds hyresbostäder Bollebygd 3,20 1, Bostäder i Borås, AB Borås 4,75 2, Bostäder i Lidköping, AB Lidköping 4,50 2, Centrumbostäder i Skara Skara 4,89 2, Dals Ed Dals Ed 5,00 2, Eidar Bostads AB Trollhättan 3,50 1, Essungabostäder AB Essunga 4,53 1, Falköpings Hyresbostäder AB Falköping 3,60 1, Fristadsbostäder Borås 3,00 2, Götene Bostäder AB Götene 4,50 2, Gullspångsbostäder Gullspång 1, Herrljunga Herrljunga 4,24 2, Jakobsbergstiftelsen Uddevalla 3,54 2, Karlsborgs Bostäder AB Karlsborg 3,27 2, Leifab Lilla Edet 4,25 2, Ljungskilehem Ljungskile 4,50 2, Lysekils Bostäder AB Lysekil 3,99 2, Mariehus AB Mariestad 3,80 2, Mariehus AB Mariestad 3,80 2, Marks Bostads AB Mark 3,86 2, Melleruds Bostäder AB Mellerud 6,00 2, Mullsjö Mullsjö 3,20 2, Munkbo AB Munkedal 5,50 2, Skövdebostäder AB Skövde 2,50 1, Sotenäs Sotenäs 3,90 2, Strömstadsbyggen Strömstad 4,20 2, STUBO AB Ulricehamn 8,50 2,5 853 Svenljunga Bostäder AB Svenljunga 4,70 2, Tanums Bostäder AB Tanum 5,30 2, Tibrobyggen Tibro 3,80 2, Tidaholms Bostads AB Tidaholm 4,00 2, Toarpshus AB Borås 3,90 2, Törebodabostäder Töreboda 3,50 2, Tranemobostäder AB Tranemo 3,48 2, Uddevallahem Uddevalla 4,50 2, Valbohem AB Färgelanda 3,80 2, Vänersborgsbostäder Vänersborg 3,90 2, Vara Bostäder Vara 4,70 2, Vårgårda Bostäder AB Vårgårda 4,25 1, Viskaforshem AB Borås 3,95 2, Åmåls Kommunfastigheter AB Åmål 4,60 HMK 13

14 Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyra i kr/ kvm efter ändring Region Sydost AB Stångåstaden Linköping 2,90 2, Allbohus Alvesta 3, Bankerydshem Jönköping 5,50 3,34 0 Bostads AB Vätternhem Jönköping 4,11 3, Bostadsbolaget i Västervik Västervik 2,90 2, Bostadsbolaget Mjölby Mjölby 3,80 2, Bostadsstiftelsen Platen Motala 2,00 1, Bottnaryds Bostads AB Jönköping 4,25 3, Boxholmshus Boxholm 4,00 2, Byggebo Oskarshamn 2,49 1, Eksjöbostäder Eksjö 4,50 2, Emmaboda Bostads Emmaboda 3,69 2, Finnvedsbostäder Värnamo 4,02 2,00 0 Gislavedshus Gislaved 2, Gotlandshem Gotland 3,91 2, Grännahus Jönköping Gränna 4,80 2, Habobostäder Habo 4,47 2, Heimstaden Ronneby 3,44 2, Högsby Bostad AB Högsby 3,00 1, Hultsfreds Bostäder Hultsfred 4,50 2, Hyresbostäder i Norrköping Norrköping 3,89 2, Hyresbostäder i Växjö Växjö l 1, Kalmarhem Kalmar 3,63 2, Karlshamnsbostäder Karlshamn 3,20 2, Karlskronahem Karlskrona 3,23 1, Kindahus Kinda 5,70 3, Kommunshus Tingsryd 2, L-E Lundbergs Norrköping 3,70 2, Lesebohus Lessebo 3,90 1, Linden Nässjö 5,50 3, Ljungbybostäder Ljungby 2, Mönsterås Bostäder AB Mönsterås 3,50 2,0 881 Mörbylånga Bostads AB Mörbylånga 4,30 1, NKBo Norrahammar 4,51 2, Nybro bostads AB Nybro 4,14 2, Olofströmshus Olofström 1, Ramunderstaden AB Söderköping 3,60 1, Ronnebyhus Ronneby 3,90 2, Sävebo Sävsjö 3,20 2, Sölvesbgorgshem Sölvesborg 3,10 2, Stiftelsen Annebergshus Nässjö 4,60 3, Stubor Växjö 0, Torsås Bostads AB Torsås 4,18 2, Tranåsbostäder Tranås 3,41 1, Vadstena Fastighets AB Vadstena 3,83 2, Vallonbygden Finspång 3,90 2, Växjöhem Växjö 2, Vidingehem Växjö 2,25 0 Vimarhem Vimmerby 4,71 2, VSBO Vaggeryd 5,51 2, Witalabostäder Vetlanda 4,42 2, Ydrebostäder Ydre 6,26 4, Älmhultsbostäder Älmhult Ödeshögsbostäder Ödeshög 4,80 3, Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyra i kr/ kvm efter ändring Region norra Skåne AB Ängelholmshem Ängelholm 3,30 2, AB Munkaljungbybyggen Ängelholm 5,20 2, Båstadhem AB Båstad 4,25 2, Bjuvsbostäder Bjuv 3,00 2, Bostads AB Klockaren Östra göinge 5,20 3, Bromöllahem Bromölla 3,90 2, Eslövs Bostads AB Eslöv 3,40 2, FÄF Eslöv 2,5-3,5 2,20 FÄF Halmstad 2,32 FÄF Helsingborg 3,4-4 2,30 FÄF Hässleholm 2,5-3,5 2, FÄF Kristianstad 2,40 FÄF Ängelholm 3,3-4 ca 2,3 962 Falkenbergs Bostads AB Falkenberg 3,75 2, Halmstads Fastighets AB Halmstad 1, Hässleholmsbyggen Hässleholm 4,00 2, Helsingborgshem Helsingborg 5,20 2, Höganäshem Höganäs 3,10 2, Höörs Byggnads AB Höör 2, Hörbybostäder AB Hörby 4,00 3, Hyltebostäder Hylte 1,75 0 Kävlinge Kommunala Bostads AB Kävlinge 3,87 2, Kristianstadsbyggen Kristianstad 3,45 2, Kvidingebyggen Åstorp 2, Laholmshem AB Laholm 2,97 1, Landskronahem AB Landskrona 2,90 2, Osbybostäder AB Osby 3,76 2, PerstorpsBostäder Klippan 2, Stf Bjärnumhus Hässleholm 3,00 2, Svalövsbostäder Svalöv 2,50 2, Treklövern Bostads AB Klippan 2, Örkelljungabostäder Örkelljunga 2, Region södra Skåne AB Sjöbohem Sjöbo 3,50 2, AB Ystadbostäder Ystad 3,90 2, AF Bostäder Lund 2,00 1, AF Bostäder Lund 2,0 1, Burlövs Bostäder AB Burlöv 3,60 2, FÄF Malmö 4,40 2, FÄF Lund 3,2-5,4 2, FÄF Trelleborg 3,20 2,95 FÄF Ystad 3,20 2, Heimstaden Malmö 2, Kanslihuset Malmö 3,60 2,78 Kanslihuset Lund 4,80 2,60 LKF Lund 4,00 2, MKB Malmö 4,50 2, Simrishamnsbostäder Simrishamn 3,10 2, Skurupshem Skurup 4,50 3, Staffanstorpshus Staffanstorp 5,20 2, Svedalahem Svedala 3,20 2, Trelleborgshem Trelleborg 3,83 2, Vellingebostäder Vellinge 3,95 2, Österlenhem Tomelilla 4,68 3,

15 Årsredovisning 2012 Vår årsredovisning 16 Ekonomi i sammanfattning 17 Uppföljning ekonomiska mål Förvaltningsberättelse 19 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 26 Noter 27 Styrelsen 38 Revisionsberättelse 39 15

16 Vår Vår årsredovisning årsredovisning När en medlem betalar sin medlemsavgift blir hon eller han inte bara medlem i Hyresgästföreningen utan också en av de drygt ägarna av Hyresgästföreningen. Som ägare har medlemmen rätt att varje år få en ekonomisk rapport över hur medlemsavgiften hanteras och till vad den används en årsredovisning. Årsredovisningen sammanfattar alla ekonomiska händelser som bokförts under året, det vill säga alla utbetalningar, inbetalningar, löner, fakturor, inköp, kvitton med mera. Följande ingår: - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Kassaflödesanalys - Noter - Revisionsberättelse I förvaltningsberättelsen går det att läsa om väsentliga händelser under året. Resultaträkningen och kassaflödesanalysen berättar hur Hyresgästföreningen använt de pengar som tagits emot under året. Balansräkningen visar om Hyresgästföreningens ekonomi är bra eller dålig. För att resultaträkningen och balansräkningen skall bli överskådlig samlas förklaringarna till beloppen i noterna. I revisionsberättelsen skriver revisorerna om de godkänner årsredovisningen eller inte. För att lättare kunna se Hyresgästföreningens ekonomiska utveckling under året finns jämförelsesiffror för året innan. 16

17 Ekonomi i i sammanfattning Hyresgästföreningens verksamhetsresultat 2012 visar ett underskott på 30 miljoner kronor (mkr) jämfört med ett överskott på 22 mkr Resultatminskningen beror dels på ökade personalkostnader, dels på satsningar inom opinionsbildning. Avkastningen på de finansiella placeringarna i Hyresgästföreningen blev +47 mkr 2012, jämfört med +20 mkr Ökningen beror på realisationsvinster från försäljning av aktier och värdepapper Årets resultat 2012 är +10 mkr vilket är -21 mkr lägre än 2011 då årets resultat blev +36 mkr. Koncernens (Hyresgästföreningen och dotterbolagen) årsresultat 2012 slutade med ett överskott på +17 mkr jämfört med ett överskott på +43 mkr Dotterbolagen bidrar 2012 till koncernens årsresultat med 7 mkr (7 mkr 2011). Hyresgästföreningens intäkter 2012 Hyresgästföreningens kostnader 2012 Medlemsavgifter 61% Hyressättningsavgifter 26% Boinflytande- och fritidsmedel 12% Övriga intäkter 1% Lokaler: hyror m.m 8% Förbrukning: kontorsmaterial, trycksaker m.m. 5% Resor: biljetter, kost och logi m.m. 4% Information: medlemsinformation, kampanjer, annonser m.m. 11% Verksamhetens intäkter och kostnader, Hyresgästföreningen Telefoni och porto 3% Konsulttjänster och andra externa tjänster 5% Verksamhetskostnader lokala hyresgästföreningar 4% Löner och ersättningar 38% Arbetsgivaravgifter 12% Pensionskostnader inkl. löneskatt 7% Övriga personalkostnader: utbildning, hälsovård, milersättning, m.m. 4% Avskrivningar 2% Intäkter Kostnader 17

18 Uppföljning av av ekonomiska mål mål Inom ramen för Hyresgästföreningens strategi, Agenda 2016, antog förbundsstyrelsen 2012 en ny ekonomisk strategi mot Strategin tar fasta på Hyresgästföreningens goda ekonomi och möjligheter att genom ytterligare samordning minska kostnaderna och använda medlemmarnas pengar bättre. I samband med strategin beslutades även att behålla de tre ekonomiska mål som funnits sedan Nedan beskrivs målen och måluppfyllelsen: 1. Eget kapital skall uppgå till minst en årsavgift per medlem med ett intervall uppåt (+15 procent). Inom detta intervall har Hyresgästföreningen tillräcklig ekonomisk styrka. Måluppfyllelse : Eget kapital uppgår per till 728 mkr och överskrider därmed målet för sparat eget kapital (500 mkr) med 228 mkr och intervallet + 15 procent (575 mkr) med 153 mkr. 2. Verksamhetsresultatet ska över en löpande treårsperiod vara noll. De verksamhetsintäkter som genereras under ett år, i huvudsak av medlemmarna, ska gå tillbaka till medlemmarna i form av verksamhet samma år. För att ge visst handlingsutrymme införs ett nollresultatmål över en löpande treårsperiod. Måluppfyllelse : Verksamhetsresultatet totalt för de tre åren uppgår till +24 mkr. procent per år. Bästa bankräntan har för de sju åren i snitt varit 2,8 procent per år. Mål 1 Sparat eget kapital, en årsavgift per medlem Mål 2 Nollresultat över en treårsperiod Mål Mål +15% Utfall Mål 3 - Avkastning på kapitalplaceringar, bästa bankränta + 3% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Utfall 3. Kapitalförvaltningen ska långsiktigt avkasta tre procentenheter mer än bästa bankränta. Detta för att skydda mot inflation och ge tillskott av kapital vid kommande önskade medlemsökningar. Måluppfyllelse : Avkastningen på kapitalförvaltningen har, för de sju åren , i snitt per år varit 2,2 procent bättre än bästa bankränta. Totalavkastningen uppgår för de sju åren i snitt till 5,0 0,0% -5,0% -10,0% Bästa bankränta Bästa bankränta + 3% Utfall 18

19 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hyresgästföreningen ( ) avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Hyresgästföreningens vision är ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Vår verksamhetsidé är att Hyresgästföreningen arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Vi skapar ett bättre boende för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi gör nytta för medlemmen. Vi fångar och driver engagemang. Hyresgästföreningen ska vara den folkrörelse som garanterar alla bostadshyresgäster inflytande, gemenskap och trygghet i boendet. Hyresgästföreningen underlättar för medlemmarna att arbeta för ett bra boende i de former de själva vill. Hyresgästföreningen ska vara demokratisk uppbyggd och partipolitiskt obunden. Hyresgästföreningen (moderförening) Väsentliga händelser under året Från och med den 1 januari 2011 har Sverige en ny lag för de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen. Dessutom infördes den 1 januari en förändring i Hyreslagen om hur hyressättningen ska gå till i Sverige. I och med detta slogs det fast att förhandlade hyror enligt bruksvärdessystemet gäller även i fortsättningen. Dessa förutsättningar för långsiktiga, stabila och trygga villkor för Sveriges hyresgäster har en bred förankring hos samtliga riksdagspartier. Hyresförhandlingarna under 2012 avseende hyran 2013 var andra året där den nya lagen sattes på prov. Hyrorna ökade med i snitt med 2,5 procent (2011 2,2 procent). Det genomsnittliga hyreskravet från de allmännyttiga fastighetsägarna var 3,9 procent 2012 (2011 3,7 procent). Den allmänna kostnadsutvecklingen eller inflationen (KPI) var under ,9 procent (2011 2,6 procent). Hyresförhandlingarna 2012 har kantats av flera medlingar i Hyresmarknadskommittén och ett ökat antal rättsprocesser, främst om hyresnivåer och värdeöverföringar från de allmännyttiga bostadsaktiebolagen till kommunerna. Även 2012 blev ett år med extremt höga hyreshöjningar efter renovering av miljonprogramsområden, i vissa fall nästan en dubblering av hyran (89 procent). Medlemsantalet har ökat med hushåll Antalet medlemmar var vid årsskiftet 2012/2011 (2011/ ). Förbundsstämman 2010 beslutade om nya övergripande mål och strategier för Hyresgästföreningen Agenda I Agenda 2016 framgår Hyresgästföreningens mål och på vilket sätt vi ska nå dem. De två övergripande målen är bättre boende för hyresgästerna och utökad medlemsnytta för medlemmarna. Dessa övergripande mål är i Agenda 2016 nedbrutna i sju verksamhetsmål som Hyresgästföreningen ska uppnå till Nedan följer en redovisning av hur långt vi närmat oss dessa sju verksamhetsmål under Mål 1, Likvärdiga ekonomiska villkor: Pågår. Hyresgästföreningen har arbetat med olika slags påverkans- och opinionsinsatser i syfte att påverka regeringen för likvärdiga förutsättningar mellan de olika boendeformerna, bland annat genom Hyrskattskampanjen som samlat över namnunderskrifter. Regeringen gör nu en översyn av beskattningen av hyresrätter, där en representant för Hyresgästföreningen ingår. Utredningen startade i oktober 2012 och beräknas vara färdig i oktober Mål 2, Hyrorna ska uppgå till maximalt 25 procent av disponibel inkomst och öka maximalt med inflationen (konsumentprisindex, KPI): Delvis uppnått. Hyran uppgår 2012 till 24 procent av disponibel inkomst och har ökat 2,5 procent vilket är över inflationen på 0,9 procent. Utmaningen för Hyresgästföreningen är att lyckas åstadkomma goda förhandlingsresultat varje år. 19

20 Mål 3, Ökat inflytande över den egna bostaden: Pågår. Mål 4, Ökat inflytande över den gemensamma boendemiljön: Pågår. Ingen mätning har skett under 2012 när det gäller andelen lägenheter med förhandlingsordning som har boinflytandeavtal. En mätning kommer att vara genomförd under våren Däremot finns det resultat från den Sifo-undersökning som gjordes om hyresgästernas upplevelse av inflytande under Deltagarna i undersökningen är boende i hyresrätter, med förstahandskontrakt och med en jämn fördelning mellan boende med privat hyresvärd och allmännyttan. Sammanfattningsvis är hyresgästernas förväntan på inflytande (58 %) över den egna bostaden högre än den upplevda möjligheten (33 %) till inflytande. När det gäller förväntan på inflytande över den gemensamma boendemiljön är förväntningarna något högre (63 %) men de upplevda möjligheterna (26 %) lägre. Mål 5, nya hyresrätter ( per år ): Inte uppnått. Under 2012 byggdes det knappt (6 000) nya hyresrätter. Det går redan i dag att konstatera att detta mål inte kommer att uppfyllas till Mål 6, Nyttan motsvarar medlemmarnas förväntningar: Pågår. Hyresgästföreningen genomför anseendemätningar bland sina intressentgrupper vartannat år. Den senaste genomfördes 2011 och nästa kommer att genomföras under Några resultat för 2012 går därför inte att redovisa. Hyresgästföreningen har under 2012 identifierat flera åtgärder för att uppfylla medlemmarnas förväntningar på nyttan utifrån mätningen Bland annat visade 2011 års mätning att organisationen behöver arbeta mer med opinionsbildning och att kommunicera resultat. Båda dessa områden är prioriterade fokusområden under 2013 för Hyresgästföreningen. Sifo genomförde under 2012 en undersökning om hur läsarna uppfattar medlemstidningen Hem & Hyra. Undersökningen visar att tidningen är mycket uppskattad av de allra flesta läsarna. Även Hyresgästföreningens kampanjfilmer Skogen och Astronauterna är uppskattade av sin målgrupp som genom filmerna uppfattar organisationen som modern och mänsklig. Mål 7, Vår service uppfyller medlemmarnas förväntningar: Pågår. Hyresgästföreningen har idag inget verktyg för att mäta medlemmarnas upplevelse av kontakten via telefon, e-post och webb. I avvaktan på en servicebarometer som ska mäta den upplevda medlemsservicen fortlöper arbetet med att införa fler serviceförbättringar. Bland annat har svarstiderna kortats och medlemmen kan nu själv välja att bli uppringd om han eller hon inte vill eller kan vänta. Medlemsregistret har 2012 fått pris i SM i telefoni. Förtroendevalda och aktiva medlemmar Antalet förtroendevalda i Hyresgästföreningen var 2012 cirka (12 000) personer och antalet lokala hyresgästföreningar cirka st. Utöver de förtroendevalda har Hyresgästföreningen även många medlemmar som arbetar i arbetsgrupper. Bland annat arbetar de förtroendevalda och andra medlemmar med Hyresgästföreningens påverkansarbete, förhandlingsarbete och lokalt arbete i bostadsområden runt om i Sverige. De förtroendevaldas och andra medlemmars arbete motsvarar över 400 heltidstjänster. Personal Under 2012 hade Hyresgästföreningen i medeltal 762 anställda, varav 402 kvinnor och 360 män. Sjukfrånvaron var under ,38 %. Målinriktat arbete med förebyggande hälsoinsatser och rehabilitering fortsätter för att sänka sjukfrånvaron. Personalarbetet bedrivs efter en personalstrategi som antogs av förbundsstyrelsen under Medarbetarnas trivsel och medarbetarskapets kvalitet mäts regelbundet genom medarbetarundersökningar. Den senaste genomfördes under september 2012 och visar på goda värden i de flesta av Hyresgästföreningens regioner. Väsentliga händelser efter årets utgång Både allmännyttans fastighetsägare och de privata fastighetsägarna har på olika sätt försökt använda den nya lagen för att höja hyrorna och ifrågasätta hur hyrorna ska fastställas. Hyresförhandlingarna 2013 som nu snart är avslutade har inneburit fortsatta försök till att påverka hyrorna utanför förhandlingsbordet med flera juridiska processer och krav på höga hyreshöjningar. Den förväntade hyreshöjningen 20

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Antal bostäder. Hyra i kr/kvm vid yrkandet. Inkl värme

Antal bostäder. Hyra i kr/kvm vid yrkandet. Inkl värme Bostadsföretag / Motpart AN/Pri vat Region Kommun(e r) Antal bostäder Hyra i kr/kvm vid yrkandet. Inkl värme Yrkande för bostäder i % Datum som yrkandet avser Överenskommels e i % Bollnäsbostäder AB AN

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?"

Appendix till rapporten Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses? Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?" Kommunernas svar på Planerad Stockholms län Upplands Väsby 55 15 6 5 Vallentuna 82 31 Österåker 80 22 2 8 7 Värmdö

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Faktabladet listar alla riktnummerområden i Sverige i bokstavsordning. Riktnumren finns för geografiska telefonnummer i den svenska nummerplanen för telefoni.

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

3, KF 2014-02-05 00:00. Rapporter - jämförelser andra kommuner

3, KF 2014-02-05 00:00. Rapporter - jämförelser andra kommuner 3, KF 2014-02-05 00:00 Rapporter - jämförelser andra kommuner 3, KF 2014-02-05 00:00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ÖSTERSUND Januari 2014 BOX 55650

Läs mer

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil 2012-07-16 Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juni visar att mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil. Gotlands

Läs mer

Bilaga 1 Förteckning avropsberättigade

Bilaga 1 Förteckning avropsberättigade Bilaga 1 Förteckning avropsberättigade Rev.datum 2013-10-23 1 (6) Nedan anges de upphandlande myndigheter (UM) som har anmält sitt intresse i aktuell upphandling och därmed ges rätt att avropa från ramavtal

Läs mer