Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 med årsredovisning

2 Verksamhetsberättelse 2012 Barbro Engman har ordet 3 Året som gått 4 Hyrskattskampanjen 6 Medlemsutveckling 7 Berättelser 8 Måluppfyllelse 10 Hyresförhandlingar 11 Redovisning hyror 12 Årsredovisning 2012 Vår årsredovisning 16 Ekonomi i sammanfattning 17 Uppföljning ekonomiska mål Förvaltningsberättelse 19 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 26 Noter 27 Styrelsen 38 Revisionsberättelse 39 Kort om Hyresgästföreningen Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vår vision är ett tryggt boende där både människor och samhälle utvecklas. Vi är partipolitiskt obundna och styrs av våra medlemmar Vi förhandlar med hyresvärden om hyran och villkoren för boendet Vi ger medlemmarna information, rådgivning och stöd i kontakten med hyresvärden Vi arbetar med opinionsbildning och påverkar beslutsfattare för att förbättra villkoren för hyresgäster Vi hjälper våra medlemmar att påverka sitt boende på egen hand Över en halv miljon hushåll är med i Hyresgästföreningen. Ring eller besök om du också vill bli medlem. Hyresgästföreningen 2012 Projektgrupp: Stina Touma, Peter Forsman, Kristina Holmgren och Stig Josefsson Grafisk produktion: Anna Gunneström/Bild & Bokstav Fotografer: Peter Forsman, Janne Danielsson, Lasse Hejdenberg och Johan Öhman Illustrationer: Dan Berglund

3 Bra att allt inte får plats Ett år går ju så svindlande fort, men när man ska fundera över vad som egentligen hände så tar det stopp. Var det förra året, året innan dess eller för ännu längre sedan vi hade striden om hyrorna och allmännyttan? Var det 2012 eller 2011 som hyresförhandlingarna var så besvärliga? Kanske det alltid pågår samma strider om byggandet, förhandlingssystemet, allmännyttan och kampen för rimliga hyror. Så är det givetvis. Det tar sig bara lite olika uttryck. Det är därför det är så svårt att reflektera över det gångna året. I verkliga livet jobbar vi på som om inga nya år inträffar. Man kan inte lägga något till handlingarna och ta sig an nya frågor bara för att nyårsklockorna klämtar. Men med förbundsstämman är det annorlunda. Mitt i juni 2012 så slog vi oss ner i Annexet vid Globen i Stockholm för att fundera över vad som krävs av oss framöver för att vi ska bli en riktigt bra folkrörelse där hyresgästerna känner sig hemma och vill vara med och förändra. Det är alltid en energikick att ha stämma. Efteråt är det bara att kasta sig över alla uppdrag och beslut som stämman fattat och se till att de blir verklighet. Medlemmar måste man också ha. Helst i stora mängder, och det har vi. I en del regioner slog man till och med rekord i medlemsökning och i medlemsantal Medlemmarna stannar också kvar längre av våra medlemmar är dessutom under 35 år. För är man inte många så blir det svårare. Opinionsbildningen går helt enkelt lättare om man är över en halv miljon medlemmar och dessutom ökar sitt medlemsantal. Och opinionsbildning blir allt viktigare. Hyresgästerna är väldigt politikberoende och vi måste därför ligga på för att få behålla rätten att förhandla, ett starkt besittningsskydd, rimliga hyror och vettiga villkor för byggandet. Detsamma gäller alla de kommunala beslut om taxehöjningar och avkastningskrav som så småningom hamnar på hyresavin. Vår kampanj Tack på förhand bidrog till att Anders Borg tillsatte en utredning om skatten på hyresrätter. Det byggs för lite, nyproduktionshyrorna är för höga, det är höga krav för att få ett förstahandskontrakt. Höjda hyror efter renovering och stambyte tvingar hyresgästerna att flytta. Många sådana strider har pågått runt om i landet. Hyresgästföreningen jobbar på alla fronter för att ändra på detta. Vi uppvaktar och driver på regeringen, vi fajtas i hyresnämnden och vi protesterar och bildar opinion tillsammans med de hyresgäster som berörs. Vi fotar och dokumenterar mycket av det vi gör ute i bostadsområdena och använder oss av alla de berättelser som strömmar in till vår berättarsajt. Och sedan gör vi en himla massa annat som inte får plats just här och nu. Men det känns väldigt bra att vara ordförande i en förening där inte allt får plats i inledningen till verksamhetsberättelsen. Barbro Engman, förbundsordförande 3

4 Året som gått Norra Skåne fångar engagemang Region norra Skåne har under året satsat särskilt på att få i första hand nya medlemmar att bli aktiva. I norra Skåne ställer man frågorna: Vill du bli aktiv? Vad vill du? Vad brinner du för?. Det handlar inte första hand om styrelseuppdrag utan snarare frågor som engagerar. Även om det krävs engagemang och aktivitet så ger det också mycket tillbaka: möjlighet att hjälpa andra, göra en insats, en rolig och intressant erfarenhet, utbildning och en bra merit. Gensvaret har varit stort med cirka 200 intresseanmälningar och cirka 75 nya aktiva i norra Skåne. Ekerö röstade mot försäljning Ekeröborna fick i en folkomröstning svara på frågan om kommunen skulle sälja kommunala Ekerö Bostäder. 66 procent var emot försäljning och 33 procent för. Valdeltagandet var 45 procent. Resultatet av folkomröstningen var tydligt och den borgerliga Alliansen som styr valde att följa Ekeröbornas vilja. Bakgrunden var att Alliansen 2011 tog upp frågan om försäljning. Pengarna skulle bland annat användas till att betala av på kommunens lån och bygga en simhall. Genom ett intensivt arbete lyckades Hyresgästföreningen få ihop tillräckligt många namnunderskrifter för att få till stånd en folkomröstning Ekeröbor skrev på. Ingen vinstöverföring i Kristianstad Protesterna från Hyresgästföreningen mot att ta tio miljoner från Kristianstads kommunala bostadsbolag ABK:s vinst för att täcka kommunens underskott har gett resultat. Kommunstyrelsen drog tillbaka förslaget. Ett glädjande besked. Då har ABK möjlighet att fortsätta hålla en hög underhållstakt och bidra med nyproduktion. Beslutet visar också att våra ansträngningar att bli hörda har gett resultat, säger Lotta Jidewå, ordförande för hyresgästföreningen i Kristianstad. Medlemsförmånerna nås via app Under året lanserades en app med Hyresgästföreningens medlemsförmåner. Genom att ladda ned appen kommer medlemmarna åt medlemsförmånerna via mobiltelefonen. Appen fungerar så att medlemmen skriver in sitt namn och medlemsnummer. Sedan är det bara att ta del av förmånerna som är indelade i aktuella erbjudanden, mest populära samt lokala erbjudanden. Fortsatta utförsäljningar i Stockholm Utförsäljningarna av allmännyttan fortsatte i Stockholm. Kommunfullmäktige beslutade om försäljning av ytterligare lägenheter i Stockholms förorter under De senaste tio åren har drygt lägenheter i Stockholms allmännyttiga bostadsbolag (Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem) sålts ut. De allmännyttiga lägenheterna i Stockholms stad har under tiden minskat från drygt lägenheter till Bosse vårt nya intranät Under hösten 2012 lanserades det nya intranätet Bosse för dem som är aktiva eller arbetar inom Hyresgästföreningen. Intranätet är både en kommunikationskanal och en gemensam plats för Hyresgästföreningens dokumenthantering. Förtroendevalda och anställda kan enkelt och effektivt samverka och arbeta med stöd av Bosse. Det är lätt att hitta information och dokument, och att komma i kontakt med rätt personer inom Hyresgästföreningen. Att hålla sig uppdaterad om verksamheten och att få senaste nytt från områden som var och en är berörd av är annat som Bosse hjälper till med. Förbundsstämma i Globen Den juni hölls Hyresgästföreningens förbundsstämma i Globen Annexet i Stockholm. På stämman diskuterade de 150 ombuden Hyresgästföreningens framtidsfrågor. Dessutom valdes en ny förbundsstyrelse. Bland annat beslutades om särskilda satsningar som kommer att göras inom IT-verksamheten och opinionsbildningen. Nya kvalitetskriterier för att säkerställa samma service till medlemmarna antogs för juridisk rådgivning, förhandlingar, lokalt utvecklingsarbete och medlemskommunikation. Av det 70-tal motioner som lämnats in gick stämman i flertalet fall på förbundsstyrelsens linje. I några fall blev det dock vissa ändringar. En motion antogs om att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att uppvakta reger- Inför kommunfullmäktiges beslut om försäljning av lägenheter hölls en demonstration utanför Stockholm stadshus, arrangerad av Hyresgästföreningen. 4

5 ingen om att det behövs ett bostadsdepartement med en bostadsminister. Stadgefrågorna engagerade många. Det blev livlig debatt kring hur många som ska få rösta i ett hushåll. Det slutade med en tillbakagång till ett medlemskap en röst. Rösträtten gäller antingen medlemmen eller den som är minst 15 år och varaktigt sammanbor med medlemmen. Bostadspolitisk turbulens i Norrköping I Norrköping pågick en bostadspolitisk kamp under 2012 mellan Hyresgästföreningen och kommunalrådet Lars Stjernkvist (S). Den började redan hösten 2011, när Hyresgästföreningens förtroendevalda träffade Lars Stjernkvist för att kritisera att kommunen plockar ut mångmiljonbelopp från allmännyttiga Hyresbostäder. Pengarna behövs till det eftersatta underhållet, menar Hyresgästföreningens regionordförande Björn Johansson, men får inget gehör från Stjernkvist. Björn uppmanar då hyresgästerna att fotografera bristerna. Gensvaret är enormt hundratals bilder väller in. De skickas till Stjernkvist men utan resultat. Då spelar Hyresgästföreningen in en reklamfilm med Björn Johansson i huvudrollen. På bred dialekt frågar han i en lokal TV4-sändning: Ska det få se ut så här i Norrköping? Reaktionen blir ännu större än tidigare, barnen i Norrköping börjar härma Björn på kalas och dagisgårdar. Lars Stjernkvist vill fortfarande inte diskutera underhållet utan försöker i stället få Hyresgästföreningen att sluta driva frågan. Men det gör vi aldrig! Kampen är nämligen inget självändamål utan vi ser att människor far illa av att bo i dåligt underhållna lägenheter och hus. Där är kärnfrågan, säger Björn Johansson. Hyresgästföreningen i Almedalen Under Almedalsveckan i Visby i början av juli arrangerade Hyresgästföreningen tre välbesökta seminarier kring hyresrätten och dess villkor. Förbundsordförande Barbro Engman fanns på plats och deltog i debatterna. Hon deltog också i partigrillen som sändes direkt från Almedalen i SVT Play, se bild nedan. Här är det moderaternas Gunilla Carlsson som grillas när Barbro Engman vill ha besked kring Moderaternas syn på hyresrätterna och hur de ska rustas upp. Ny utredning föreslår marknadshyror Före jul presenterade hyresbostadsutredningen sitt förslag. Där föreslås bland annat att marknadshyror på sikt ska ersätta dagens förhandlade bruksvärdeshyror. Utredningen har En fasad i Norrköping som lagats med en plastpåse. haft i uppdrag att peka på förändringar som kan främja långsiktigt goda och förutsägbara villkor. Detta så att fler vill bo i hyresrätt och fler vill investera i, äga och förvalta hyresbostäder. Trots att regeringens direktiv för utredningen har varit att gällande regler för hyressättning ska ligga fast så föreslår utredaren Per-Anders Bergendahl på sikt genomgripande förändringar av bruksvärdessystemet till en helt fri hyressättning. På kort sikt föreslår utredaren att marknadshyror införs vid nyproduktion. Bostadsminister Stefan Attefall klargjorde att regeringen inte tänker riva upp den lagstiftning om nytt förhandlingssystem som antogs av riksdagen för två år sedan. Från Hyresgästföreningens sida konstaterade förhandlingschef Pär Svanberg att det i stället för marknadshyror behövs en skattereform för att få igång bostadsbyggandet. Om det införs stöd som motsvarar de subventioner som det ägda boendet får kommer det att leda till att fler hyresrätter, som människor har råd att efterfråga, byggs. Förbundsordförande Barbro Engman, t. v., medverkade i partigrillen i Almedalen. Avtal om renoveringar Efter en lång och besvärlig förhandling blev Hyresgästföreningen och fastighetsägaren Rikshem överens i slutet av 2012 om ett ombyggnadsprojektet i Gränby i Uppsala. Överenskommelsen innebär att lägenheterna renoveras i två nivåer. En fjärdedel av lägenheterna renoveras med 18 procents höjd hyra och resten med 34 procents höjd hyra. I båda fallen ingår stambyte och nya badrum. De hyresgäster med längst boendetid får välja först. Ursprungsbudet från Rikshem var 43 procents höjning för alla. Det blev en kompromiss, konstaterar Åse Rickhard, aktiv i den lokala hyresgästföreningen. Hon är mest kritisk till att den som hyr får betala renoveringarna fullt ut, till skillnad från den som äger sin bostad som får rotavdrag. 5

6 underskrifter mot hyrskatten I oktober startade den digitala kampanjen tackpaforhand.nu för att visa på att hyresrätten är skattemässigt missgynnad och för att få finansminister Anders Borg att avskaffa den orättvisa hyrskatten. I slutet av december hade cirka skrivit på för att avskaffa hyrskatten. De som äger sina bostäder får skattelättnader till ett värde av cirka 40 miljarder kronor varje år i form av ränteavdrag och rotavdrag. Hyresgästerna får inte en Jens Nilsson från föreningsstyrelsen i Uppsala-Knivsta utanför Finansdepartementet där han överlämnade en t-shirt till Anders Borg med budskapet Tack på förhand. AVSKAFFA HYRSKATTEN! krona i skattelättnader. Det måste bli en ändring på hur beskattningen görs så att det blir likartade ekonomiska villkor oavsett om du äger eller hyr din bostad, menar Hyresgästföreningen. I takt med att allt fler skrivit på mot hyrskatten så tackades Anders Borg på förhand på olika sätt. De första 2000 namnunderskrifterna rymdes på 25 schampoflaskor som överlämnades till Anders Borg med budskapet: Tack på förhand för att du avskaffar hyrskatten så att miljonprogrammet kan rustas upp. Fler hyresrätter kan byggas. Och så att det blir lika villkor oavsett var man bor. Nästa steg blev en svart t-shirt med Anders Borgs profil på som överlämnades i början av november av Jens Nilsson från föreningsstyrelsen i Uppsala-Knivsta. Då hade fler än personer skrivit under kronor är snitthyran för en nybyggd trea unga saknar fast bostad i Malmö och Lund. När så många hade skrivit under för att avskaffa hyrskatten var det dags att förhandstacka Anders Borg med en Tack på förhand-väggbonad, broderad av Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman. När personer hade förhandstackat Anders Borg var det dags för en uppsättning fröpåsar. Genom att ägna sig åt odling kan Anders Borg koppla av vid sidan av politiken. Och lagom till oktober 2013, när Anders Borgs bostadsbeskattningsutredning läggs fram, har förhoppningsvis flera frön såtts för lika villkor oavsett hur man bor. När hade passerats var det dags för en bygghjälm. Siffran motsvarar antalet unga vuxna som saknar och vill ha ett eget boende i Göteborgsregionen. Det behövs åtgärder som kan ge byggandet av hyresrätter en rejäl skjuts. Det kan därför vara smidigt för Anders Borg att ha en egen hjälm när han ska besöka byggarbetsplatser i framtiden. 6

7 Medlemsrekryterarna i region västra Sverige. Under 2012 rekryterades det in över nya medlemmar i hela Sverige. Av dessa stod medlemsrekryterarna för nya medlemmar. Vi blir fler Antalet medlemmar fortsatte att öka under året. Den sista december 2012 hade Hyresgästföreningen medlemmar, vilket är en ökning med medlemmar jämfört med året innan. Vi lyckas även behålla allt fler medlemmar längre. Detta mäts genom behållargraden som under 2012 låg på 87,3 procent, jämfört med 86,4 procent året innan. Vi värvar fler De flesta av Hyresgästföreningens nya medlemmar värvas av anställda medlemsrekryterare som värvar medlemmar genom dörrknackning i bostadsområden. Men många väljer också att bli medlemmar via vår hemsida. Vi behåller fler Hyresgästföreningen jobbar på olika sätt för att stärka relationen med medlemmarna. Ett sätt är att få nya medlemmar att känna sig välkomna genom exempelvis välkomstsamtal och e-postutskick. Några som jobbar mycket med att stärka relationen med medlemmarna är medlemsregistrets personal i Örebro. Där får personalen gå utbildningar i argumentation och bemötande med syftet att få medlemmarna att stanna längre i organisationen. Medlemsregistret tar emot cirka inkommande kontakter via telefon, e-post och webbplatsen varje år. Under 2012 påbörjades arbetet med att ta fram ett nytt lojalitetsprogram som fokuserar på att stärka relationen till medlemmarna och därmed öka behållargraden. 7

8 Om det inte vore för Hyresgästföreningen vill visa att det lönar sig att engagera sig för sitt eget och andras boende, och att vi till sammans kan göra skillnad. Därför lyfte vi under 2012 fram allt bra som gjorts runt om i landet genom att berätta om det på temat Om det inte vore för. Vi filmade och skrev 135 berättelser där medlemmar, förtroendevalda och anställda över hela landet medverkade. Arbetet med att ta fram och använda berättelserna gjordes i samarbete med regionerna. Här kan du ta del av några av våra berättelser. Fler finns på inte stolar och bord till alla. Ungdomarna improviserade, satte sig tillsammans på marken eller där det fanns någonstans att sitta. Föräldrarna gjorde så småningom samma sak. När bussen körde i väg igen var stämningen betydligt mer positiv än innan. Det var i det ögonblicket det vände för Gruvlyckan, säger Linda. Efter utflykten har mammagruppen satt igång en rad aktiviteter för såväl barn som unga och vuxna. I dag pratar folk med varandra, det är lugnare och man löser konflikter betydligt bättre än tidigare. I dag gör vi skäl för ordet lyckan i Gruvlyckan. Mammor lycka för området Frågorna i bostadsområdet Gruvlyckan i den natursköna utkanten av Karlstad handlade mycket om barn och ungdomar. Det blev ibland dålig stämning i bostadsområdet. Men en dag fick några mammor nog. Någonstans måste man börja, tyckte Linda Chebbi, en av mammorna, och startade en mammagrupp. Den satsade på barn och unga. Mammagruppen blev ett utskott till den lokala hyresgästföreningen. En busstur till Liseberg blev gruppens första initiativ. Bussen som tog 80 personer blev snabbt fullbokad. Vid första stoppet för frukost i det fria fanns det Ungas jobb gav bättre boende Bostadsområdet Markbacken i Örebro är i grunden välskött och de flesta trivs. Det ligger centralt, är grönt och har inte en enda ledig lägenhet. Trots detta upplevde en del för några år sedan området som lite otryggt. Det måste vi göra något åt, tänkte Hyresgästföreningens områdesutvecklare Zeljko Ilic när han började arbeta i området. Han inledde ett samarbete med Brukets skola. Ett 20-tal ungdomar i sjätte klass som själva bor i området fick i uppgift att dokumentera sådant som var förstört eller dåligt. Men också sådant som var bra. Arbetet har fortsatt sedan dess. Ungdomarna går ut med sina digitalkameror minst en gång i veckan. De kallas för Markbackens ungdomsambassadörer och bär stolt sina snygga t-tröjor där detta framgår. Resultatet av rapporterna slussar Zeljko vidare till rätt instans, bostadsföretaget eller kommunen. Men inte nog med detta. Entusiastiske Zeljko lyckades också intressera lite äldre ungdomar i boxningsklubben i 8

9 Markbacken att genomföra trygghetsvandringar på kvällarna. Genom ungdomarnas bevakning av området upplever hyresgästerna i dag området som tryggare. De boende har dessutom själva i hög grad bidragit till ett bättre område genom att engagera sig på många olika sätt. Men det började med ungdomarna, deras engagemang gav sedan ringar på vattnet, säger Zeljko. Träning för alla När Birgitta Ohlsson påtade i trädgården en sommardag hemma i Kristianstad lyfte hon blicken och fick en idé. Hon hade fått syn på den tomma lokalen på nedre botten i hyresfastigheten. Ett gym, tänkte hon. Ett gratis gym, det skulle vara perfekt för våra hyresgäster. Sagt och gjort, Birgitta presenterade idén för den lokala hyresgästföreningens styrelse som var helt med på noterna. Hyresgästerna fick vara med och bestämma vilka träningsredskap som skulle köpas in och i dag är gymmet en välbesökt och omtyckt mötesplats, öppen för alla som vill träna. Mellan 15 och 20 personer använder gymmet kontinuerligt varje månad. Birgitta är jätteglad över gymmet. Hon tycker det är roligt att hyresgästerna kommer dit. Under våren och hösten 2012 hyllades Birgittas initiativ i Hyresgästföreningens nationella reklamfilm Astronauterna på TV och på bio. Birgitta blev överväldigad av responsen från boende i området, folk på stan och media som hörde av sig och ville göra intervjuer. Men det handlar inte om att jag ska synas utan att folk ska se vad Hyresgästföreningen gör, säger Birgitta. Grannarna hjälps åt De flesta av hyresgästerna i radhusområdet i Gävle kände varandra, trivdes och bodde kvar. Men trots det kunde det förekomma en del busliv. En av hyresgästerna vände sig till den lokala hyresgästföreningen och undrade om föreningen kunde starta grannsamverkan. Birgitta Nygren blev den drivande kraften. Styrelsen utbildade sig i ämnet grannsamverkan. Sedan var det dags att engagera de 134 hushållen. Kommunikation blev en viktig pusselbit. Birgitta, styrelsekamraten Elisabeth Björklund och övriga i styrelsen rörde sig mycket i området och lärde känna de boende. En egen hemsida och en Facebook-grupp kompletterar nu mötena mellan husen. Att stärka gemenskapen har varit avgörande. Det har skett genom en rad aktiviteter som bussutflykter, Halloweenfirande och tipspromenader. Och allt arbete har gett resultat. Merparten av hyresgästerna säger i dag att de känner sig ännu tryggare än tidigare. De tvekar inte att hjälpa en granne som ska resa bort med post och blommor. I dag är vi som bor här mer måna om varandra än tidigare, säger Birgitta Nygren. 9

10 Hur gick det 2012? Hyresgästföreningens långsiktiga mål för verksamheten finns samlade i Agenda 2016, där vi har ett sexårsperspektiv. Här presenteras en sammanfattning av arbetet med Agendamålen under Måluppfyllelse: Likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan olika boendeformer Hyresgästföreningen har arbetat med olika slags påverkans- och opinionsinsatser för att påverka regeringen för likvärdiga förutsättningar mellan olika boendeformer, bland annat genom hyrskattkampanjen och påverkan av regeringens översyn av beskattning av hyresrätter. En utredning som delvis är ett resultat av Hyresgästföreningens påverkansarbete. Hyrorna ska uppgå till max 25 procent av disponibel inkomst och öka med max KPI Målet att hyran ska uppgå till max 25 procent av den disponibla inkomsten uppfylldes 2012 då genomsnittshyran uppgick till 24 procent av disponibel inkomst. Med hyra menas den genomsnittliga hyran för en genomsnittlig tvårumslägenhet, med inkomst menas medianlönen för en heltidsarbetande. Däremot lyckades vi inte uppfylla målet att hyrorna ska öka med max KPI. Under 2012 ökade hyrorna med 2,45 procent, vilket var mer än KPI som låg på 0,9 procent. Ökat inflytande över den egna bostaden och den gemensamma boendemiljön För att öka hyresgästernas inflytande förhandlade Hyresgästföreningen fram fler boinflytandeavtal. För att få reda på hur hyresgästerna upplever sitt inflytande så genom förde TNS Sifo en undersökning, som visar att hyresgästernas förväntan på inflytande (58 procent) över den egna bostaden är högre än den upplevda möjligheten (33 procent) till inflytande. När det gäller förväntan på inflytande över den gemensamma boendemiljön är förväntningarna något högre (63 procent) men de upplevda möjligheterna lägre (26 procent) nya hyresrätter Byggandet av nya hyresrätter går trögt. Det är osäkert hur många hyresrätter som byggdes under 2012, men enligt prognosen från SCB påbörjades byggandet av hyresrätter. Det är därför osannolikt att vårt mål att nya hyresrätter ska vara byggda fram till år 2016 kommer att uppfyllas. Nyttan motsvarar medlemmarnas förväntningar Det finns många delar av nyttan med medlemskapet, en är medlemstidningen Hem & Hyra. En läsarundersökning som TNS Sifo genomförde visar att Hem & Hyra är uppskattad. Mest positiva var läsarna till tidningens trovärdighet och bilden som ges av Hyresgästföreningen. Medlemmarna i allmänhet är också nöjda med nyttan i medlemskapet enligt TNS Sifo. Vår service uppfyller medlemmarnas förväntningar Under 2012 arbetade Hyresgästföreningen med att ta fram ny teknik för att kunna mäta medlemmarnas upplevelse av kontakten med Hyresgästföreningen via telefon, e-post och webb. 10

11 Hyresförhandlingarna 2012 Hyreshöjning på 2,45 procent Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och fastighetsägarna är en lång process med många parter inblandade. Förhandlingarna för 2012, som startade hösten 2011, blev klara först våren I mitten av maj hade överenskommelser för närmare en miljon bostäder rapporterats in. Hyresgästföreningens mål vid hyresförhandlingarna är att hyrorna inte ska höjas mer än den allmänna kostnadsutvecklingen. Konsumentprisindex (KPI) låg under 2012 på 0,9 procent medan hyreshöjningen hamnade på 2,45 procent. Därmed uppfyllde vi inte vårt mål att hyrorna ska öka med max KPI. Hyresgästföreningen har också som mål att hyran ska utgöra max 25 procent av den disponibla inkomsten. Det målet nådde vi eftersom hyrans andel av den disponibla inkomsten låg på 24 procent under Jämförelse av hyran och KPI över tid Jämförelser mellan hyresutvecklingen och KPI behöver göras över flera år för att vara meningsfull. I diagrammet på den här sidan redovisas hyresutvecklingen från de årliga förhandlingarna med medelvärdet för KPI för respektive år från år 2000 till Sedan 2000 har KPI stigit med 19,9 procent medan hyrorna i de årliga hyresförhandlingarna under samma period stigit med 26,06 procent. Hyrorna har alltså ökat mer än övriga priser. En förklaring till det är kostnadsförändringar i bostadsföretagen såsom underhåll och taxeberoende kostnader. Under perioden ökade underhållskostnaderna från 151 kr/kvm till 244 kr/kvm, vilket är mer än den allmänna prisutvecklingen. De taxeberoende kostnaderna, som el och avfall, ökade dubbelt så mycket som KPI under samma period. Samtidigt har vissa kostnadsposter ökat mindre än inflationen under perioden. Det gäller exempelvis räntekostnaderna som sjunkit ganska rejält och kostnader för fastighetsskatt och outhyrda lägenheter som legat stilla. Fortsatt tolkning av nya lagen Förhandlingarna om 2012 års hyror har skett i skenet av den nya lagen om allmännyttan, men den har inte inneburit några dramatiska förändringar av hyresnivåerna. Fortfarande pågår däremot en diskussion om olika tolkningar och innebörden av ett antal nyckelbegrepp i den nya lagstiftningen. Som exempelvis betydelsen av affärsmässiga principer, storleken på borgensavgifter och avkastningskrav. Den nya lagstiftningen har inneburit att den tidigare logiken med att först förhandla med allmännyttan och därefter utifrån dessa överenskommelser förhandla om hängavtal med de privata fastighetsägarna inte längre är lika självklar. Snarare har det varit så att man på många orter förhandlat parallellt med både allmännyttan och privata fastighetsägare vilket ställt stora krav på samordning inom regionerna och nationellt. Hyresförändringar i de årliga hyresförhandlingarna och KPI 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1, Hyra; 1,9 Kpi; 0 11

12 Hyror i allmännyttiga och större privatägda bostadsföretag 2012 Med större privatägda bostadsföretag menas de bostadsföretag med fler än bostäder eller ett antal mindre bostadsföretag som tillsammans äger fler än bostäder och representeras av Fastighetsägarföreningen vid förhandlingar. Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % Region Norrland ÖK i % Hyra i kr/ kvm efter ändring AB Bostaden Umeå 3,80 3, Akelius Östersund 7,9 2,70 Arjeplogshus Arjeplog 5,00 Arvidsjaurhem AB Arvidsjaur 3,97 3, Bergbostäder AB Berg 3,39 1, Bodenbo Boden 4,20 2, Bräcke Hus Bräcke 1,20 1, Doroteahus Dorotae 5,20 1, Fastighets AB RAWI Piteå 5,60 2,33 Haparandabostäder Haparanda 4,00 2, Härjegårdarna AB Härjedalen 4,03 1,99 0 Härnösandshus AB Härnösand 2,98 1,99 Jokkmokkshus Jokkmokk 6,38 2, Kalixbo Kalix 3,97 1, Kirunabostäder Kiruna 5,30 2, Krambo Bostads AB Kramfors 3,00 2, Krokombostäder Krokom 5,86 2, Landstingsbostäder Östersund 6,00 3, LKAB Fasigheter AB Kiruna 3,5 2,60 Lulebo Luleå 3,80 2, Lyckselebostäder AB Lycksele 4,90 1, Malåbostaden AB Malå 4,30 2, Matarengihem Övertorneå 3,00 1, Mitthem AB Sundsvall 3,97 2, Norsjölägenheter Norsjö 6,40 2, Pajalabostäder AB Pajala 5,90 2, Pitebo AB Piteå 3,50 2, Robersfors bost. Stift. Robertsfors 3,50 2, SKEBO Skellefteå 3,89 2,42 Sollatum Hus&Hem Sollefteå 2,98 1, SorseleBo Sorsele 2,97 1, Strömsunds Hyresb AB Strösmund 4,33 2, Timråbo AB Timrå 3,67 1, Topbostäder AB Gällivare 9,14 3, Vännäs Bostäder Vännäs 4,16 1, Vilhelminabostäder Vilhelmina 5,90 2, Vindelbostäder Vindeln 3,00 1, ÅFA Ånge 3,58 2, Årehus AB Åre 3,70 2, Åselehus Åsele 5,26 1, Östersundsbostads AB Östersund 4,53 2, Överkalixbostäder Överkalix 2,90 2, Övikshem AB Örnsköldsvik 3,60 2, Region Aros-Gävle AB Enköpings Hyresbostäder Enköping 4,17 2, AB Hallstahem Hallstahammar 3,10 2, ABO/Arboga kommun Arboga 4,40 2, Alfta-Edsbyns Fastighets AB Ovanåker 4,50 2, Bollnäs Bostäder Bollnäs 2,30 2, Bostads AB Mimer Västerås 3,50 2, FÄF Västerås 3,0-5,8 2,2-3,5 FÄF Köping 3,5-4,9 2,5-3,0 FÄF Uppsala 5-6,25 2,30 FÄF Sandviken 2,8-3,3 Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyra i kr/ kvm efter ändring FÄF Gävle 2,99 Faxeholmen AB Söderhamn 2, Gavlegårdarna AB Gävle 3,80 2, Håbohus AB Håbo 3,90 2, Hebygårdar AB Heby 1,70 0 Hoforshus AB Hofors 4,25 2, Hudiksvallsbostäder, AB Hudiksvall 3,65 2, Hyresbostäder, Stf Tillberga Västerås 3,80 2, Knivstabostäder AB Knivsta 6,90 2, Knivstabostäder AB Knivsta 6,90 2, Köpings Bost. AB Köping 2,98 2, Kungsörs Fastighets AB Kungsör 3,70 2, Ljusdalshem, AB Ljusdal 0, Lund Arboga N Västmanlands kommunförbund Fagersta 3,40 3, N Västmanlands kommunförbund Norberg 3,88 3, Nordanstigs Bostäder AB Nordanstig 2,79 2, Ockelbogårdar AB Ockelbo 3, Roslagsbostäder AB Norrtälje 3,00 2, Salabostäder AB Sala 4,79 2, Sandvikshus AB Sandviken 3,50 2, Skinnskattebersgs kommun Skinnskatteberg 3,70 2, Stiftelsen Östhammarshem Östhammar 2,28 1, Tierpsbyggen AB Tierp 3,30 2, Uppsalahem AB Uppsala 3,08 2, Region Stockholm AB Botkyrkabyggen Botkyrka 3,79 2, AB Väsbyhem Upplands-Väsby 3,00 2,43 Akelius Täby åkersberga 4,6-21,9 Armada Österåker 3,75 2, Ekerö bostäder Ekerö 3,25 2,30 Fäf Stockholm Stockholm 5,00 Familjebostäder Stockholm 4,59 2, Fastghets AB Förvaltaren Sundbyberg 3,72 2, Haningebostäder AB Haninge 2,81 2, HUGE Huddinge 4,50 2, Järfällahus Järfälla 2,70 2, John Mattson Lidingö 5,90 Lidingöhem Lidingö 6,50 3, Micasa Stockholm 4,20 2,96 Nykvarnsbostäder Nykvarn 5,30 2, Nynäshamnsbostäder Nynäshamn 4,00 2, Signalisten Solna 3,40 0 Sigtunahem Sigtuna/Märsta 3,50 2, Sollentunahem Sollentuna 3,90 2,30 Stadsholmen Stockholm 6,50 2, Stockholmshem Stockholm 4,14 2, Svenska Bostäder Stockholm 4,06 2, Telge Bostäder Södertälje 4,10 2, Telge Hovsjö Södertälje 4, 0 3 Tyresöbostäder Tyresö 2,30 1, UpplandsBroHus Upplands Bro 2,20 2, Värmdö Bostäder Värmdö 3,90 3, Össebyhus Vallentuna 4,00 2,

13 Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % Region Mitt ÖK i % Hyra i kr/ kvm efter ändring AB Hammaröbostäder Hammarö 3,50 3, AB Laxåhem Laxå 3,00 2, Årjängs Bostads AB Årjäng 5,00 3, Arvika Bostads AB Arvika 7,76 3, Askersundsbostäder AB Askersund 3,46 2, Bärkehus AB Smedjebacken 3,70 1, Björkåsen, Stf Storfors 3,40 3, Degerforsbyggen AB Degerfors 4,00 2, Eda Bostads AB Eda 4,50 2, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Eskilstuna 4,40 2, FÄF Eskilstuna 3,55-5,05 2,50 FÄF Strängnäs 4,55-5,55 2,90 FÄF Katrineholm 3,3-4,83 3,20 FÄF Nyköping 6,00 4,20 FÄF Örebro 5,75 1,95-3,95 FÄF Borlänge 3,5 1,95 FÄF Karlstad 3,8-5,4 2,95-3,2 Filipstadsbostäder, Stf Filipstad 3, Flens Bostads AB Flen 2, Flens Bostads AB Flen 4,97 2, Forshagabostäder AB Forshaga 3,00 2, Gagnefbostäder AB Gagnef 5,90 2, Gamla Byn AB Avesta 3,30 2, Gnestahem AB Gnesta 4,20 2, Graflunds Eskilstuna 3,55-5,05 2,55 Grums Hyresbostäder AB Grums 5,26 2, Hagforshem AB Hagfors 5,50 2, Hällefors Bostads AB Hällefors 5,00 2, Hallsbergs Bostadsstiftelse Hallsberg 3,50 2, Hedemorabostäder AB Hedemora 3,30 2, Heimstaden Katrineholm 3,20 Hyresbostäder i Karlskoga AB Karlskoga 3,50 2, Karlstads Bostads AB Karlstad 3,30 2, Karlstadshus, Stf Karlstad 3,50 2, Katrineholms Fastighets AB Katrineholm 3, Kilsbostäder AB Kil 3,15 2, Kopparstaden AB Falun 2,54 2, Kristinehamns Bostads AB Kristinehamn 3,50 3, Kumla Bostäder AB Kumla 4,20 2, Kustbostäder i Oxelösund AB Oxelösund 6,50 3, LekebergsBostäder AB Lekeberg 3,00 2, Leksandsbostäder AB Leksand 3,30 2, Lindesbergsbostäder AB Lindesberg 2, Ljusnarsbergs Fastighets AB Ljusnarsberg 3,50 2, Ludvikahem AB Ludvika 3,08 2, Lundbergs Eskilstuna 2,55 Malungshem AB Malung 3,90 2, Morastrand AB Mora 4,90 3, Munkforsbostäder AB Munkfors 8,00 4, Norabostäder AB Nora 7,50 2,98 Norra Dalarnas Fastigheter Älvdalen,Särna 5,50 3, Nyköpingshem AB Nyköping 6,61 3, Orsabostäder AB Orsa 4,96 2, Rättviksbostäder AB Rättvik 8,50 2, Säfflebostäder AB Säffle 3,50 2, Säterbostäder AB Säter 3, Stiftelsen Vansbrohem Vansbro 4,65 2, Strängnäs Bostads AB Strängnäs 4,41 2, Sunne Bostads AB Sunne 3,50 3, Torsby Bostäder AB Torsby 1,72 1, Torshälla Fastighets AB Eskilstuna 4,65 3, Trosabygdens Bostäder AB Trosa 4,70 2, Tunabyggen AB Borlänge 3,70 2, Vingåkershem, AB Vingåker 3,75 2, Willhem Karlstad 3,8-5,42,95-3,2 Örebrobostäder AB Örebro 5,06 2, Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % Region västra Sverige ÖK i % Hyra i kr/ kvm efter ändring Alebyggen AB Ale 5,00 3, Bostadsbolaget Göteborg 3,50 2, Eksta Bostads AB Kungsbacka 3,79 2, FÄF GFR Göteborg 5, Familjebostäder i Göteborg AB Göteborg 2,80 2, Förbo AB Härryda. 3,40 2, Mölndal, Kungälv, Lerum Gårdstensbostäder Göteborg 3,80 2, GFR Mölndal Mölndal upp till 5 2,00 Hjällbobostaden Göteborg 3,67 2, Kungälvsbostäder Kungälv 4,90 2, Mölndalsbostäder Mölndal 3,95 2, Orustbostäder Orust 4,90 3, Partillebostäder Partille 2,50 2, Poseidon Göteborg 3,60 2, Stenungsund Stenungsund 4,80 2, Tjörns Bosads AB Tjörn 4,40 2, Varbergs bostäder AB Varberg 4,20 2, Öckerö Öckerö 5,65 2, Region Bohus-Älvsborg Skaraborg AB Sandhultsbostäder Borås 3,70 2, Allingsås Allingsås 3,46 2, Bengtsforshus AB Bengtsfors 4,60 2, Bollebygds hyresbostäder Bollebygd 3,20 1, Bostäder i Borås, AB Borås 4,75 2, Bostäder i Lidköping, AB Lidköping 4,50 2, Centrumbostäder i Skara Skara 4,89 2, Dals Ed Dals Ed 5,00 2, Eidar Bostads AB Trollhättan 3,50 1, Essungabostäder AB Essunga 4,53 1, Falköpings Hyresbostäder AB Falköping 3,60 1, Fristadsbostäder Borås 3,00 2, Götene Bostäder AB Götene 4,50 2, Gullspångsbostäder Gullspång 1, Herrljunga Herrljunga 4,24 2, Jakobsbergstiftelsen Uddevalla 3,54 2, Karlsborgs Bostäder AB Karlsborg 3,27 2, Leifab Lilla Edet 4,25 2, Ljungskilehem Ljungskile 4,50 2, Lysekils Bostäder AB Lysekil 3,99 2, Mariehus AB Mariestad 3,80 2, Mariehus AB Mariestad 3,80 2, Marks Bostads AB Mark 3,86 2, Melleruds Bostäder AB Mellerud 6,00 2, Mullsjö Mullsjö 3,20 2, Munkbo AB Munkedal 5,50 2, Skövdebostäder AB Skövde 2,50 1, Sotenäs Sotenäs 3,90 2, Strömstadsbyggen Strömstad 4,20 2, STUBO AB Ulricehamn 8,50 2,5 853 Svenljunga Bostäder AB Svenljunga 4,70 2, Tanums Bostäder AB Tanum 5,30 2, Tibrobyggen Tibro 3,80 2, Tidaholms Bostads AB Tidaholm 4,00 2, Toarpshus AB Borås 3,90 2, Törebodabostäder Töreboda 3,50 2, Tranemobostäder AB Tranemo 3,48 2, Uddevallahem Uddevalla 4,50 2, Valbohem AB Färgelanda 3,80 2, Vänersborgsbostäder Vänersborg 3,90 2, Vara Bostäder Vara 4,70 2, Vårgårda Bostäder AB Vårgårda 4,25 1, Viskaforshem AB Borås 3,95 2, Åmåls Kommunfastigheter AB Åmål 4,60 HMK 13

14 Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyra i kr/ kvm efter ändring Region Sydost AB Stångåstaden Linköping 2,90 2, Allbohus Alvesta 3, Bankerydshem Jönköping 5,50 3,34 0 Bostads AB Vätternhem Jönköping 4,11 3, Bostadsbolaget i Västervik Västervik 2,90 2, Bostadsbolaget Mjölby Mjölby 3,80 2, Bostadsstiftelsen Platen Motala 2,00 1, Bottnaryds Bostads AB Jönköping 4,25 3, Boxholmshus Boxholm 4,00 2, Byggebo Oskarshamn 2,49 1, Eksjöbostäder Eksjö 4,50 2, Emmaboda Bostads Emmaboda 3,69 2, Finnvedsbostäder Värnamo 4,02 2,00 0 Gislavedshus Gislaved 2, Gotlandshem Gotland 3,91 2, Grännahus Jönköping Gränna 4,80 2, Habobostäder Habo 4,47 2, Heimstaden Ronneby 3,44 2, Högsby Bostad AB Högsby 3,00 1, Hultsfreds Bostäder Hultsfred 4,50 2, Hyresbostäder i Norrköping Norrköping 3,89 2, Hyresbostäder i Växjö Växjö l 1, Kalmarhem Kalmar 3,63 2, Karlshamnsbostäder Karlshamn 3,20 2, Karlskronahem Karlskrona 3,23 1, Kindahus Kinda 5,70 3, Kommunshus Tingsryd 2, L-E Lundbergs Norrköping 3,70 2, Lesebohus Lessebo 3,90 1, Linden Nässjö 5,50 3, Ljungbybostäder Ljungby 2, Mönsterås Bostäder AB Mönsterås 3,50 2,0 881 Mörbylånga Bostads AB Mörbylånga 4,30 1, NKBo Norrahammar 4,51 2, Nybro bostads AB Nybro 4,14 2, Olofströmshus Olofström 1, Ramunderstaden AB Söderköping 3,60 1, Ronnebyhus Ronneby 3,90 2, Sävebo Sävsjö 3,20 2, Sölvesbgorgshem Sölvesborg 3,10 2, Stiftelsen Annebergshus Nässjö 4,60 3, Stubor Växjö 0, Torsås Bostads AB Torsås 4,18 2, Tranåsbostäder Tranås 3,41 1, Vadstena Fastighets AB Vadstena 3,83 2, Vallonbygden Finspång 3,90 2, Växjöhem Växjö 2, Vidingehem Växjö 2,25 0 Vimarhem Vimmerby 4,71 2, VSBO Vaggeryd 5,51 2, Witalabostäder Vetlanda 4,42 2, Ydrebostäder Ydre 6,26 4, Älmhultsbostäder Älmhult Ödeshögsbostäder Ödeshög 4,80 3, Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyra i kr/ kvm efter ändring Region norra Skåne AB Ängelholmshem Ängelholm 3,30 2, AB Munkaljungbybyggen Ängelholm 5,20 2, Båstadhem AB Båstad 4,25 2, Bjuvsbostäder Bjuv 3,00 2, Bostads AB Klockaren Östra göinge 5,20 3, Bromöllahem Bromölla 3,90 2, Eslövs Bostads AB Eslöv 3,40 2, FÄF Eslöv 2,5-3,5 2,20 FÄF Halmstad 2,32 FÄF Helsingborg 3,4-4 2,30 FÄF Hässleholm 2,5-3,5 2, FÄF Kristianstad 2,40 FÄF Ängelholm 3,3-4 ca 2,3 962 Falkenbergs Bostads AB Falkenberg 3,75 2, Halmstads Fastighets AB Halmstad 1, Hässleholmsbyggen Hässleholm 4,00 2, Helsingborgshem Helsingborg 5,20 2, Höganäshem Höganäs 3,10 2, Höörs Byggnads AB Höör 2, Hörbybostäder AB Hörby 4,00 3, Hyltebostäder Hylte 1,75 0 Kävlinge Kommunala Bostads AB Kävlinge 3,87 2, Kristianstadsbyggen Kristianstad 3,45 2, Kvidingebyggen Åstorp 2, Laholmshem AB Laholm 2,97 1, Landskronahem AB Landskrona 2,90 2, Osbybostäder AB Osby 3,76 2, PerstorpsBostäder Klippan 2, Stf Bjärnumhus Hässleholm 3,00 2, Svalövsbostäder Svalöv 2,50 2, Treklövern Bostads AB Klippan 2, Örkelljungabostäder Örkelljunga 2, Region södra Skåne AB Sjöbohem Sjöbo 3,50 2, AB Ystadbostäder Ystad 3,90 2, AF Bostäder Lund 2,00 1, AF Bostäder Lund 2,0 1, Burlövs Bostäder AB Burlöv 3,60 2, FÄF Malmö 4,40 2, FÄF Lund 3,2-5,4 2, FÄF Trelleborg 3,20 2,95 FÄF Ystad 3,20 2, Heimstaden Malmö 2, Kanslihuset Malmö 3,60 2,78 Kanslihuset Lund 4,80 2,60 LKF Lund 4,00 2, MKB Malmö 4,50 2, Simrishamnsbostäder Simrishamn 3,10 2, Skurupshem Skurup 4,50 3, Staffanstorpshus Staffanstorp 5,20 2, Svedalahem Svedala 3,20 2, Trelleborgshem Trelleborg 3,83 2, Vellingebostäder Vellinge 3,95 2, Österlenhem Tomelilla 4,68 3,

15 Årsredovisning 2012 Vår årsredovisning 16 Ekonomi i sammanfattning 17 Uppföljning ekonomiska mål Förvaltningsberättelse 19 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 26 Noter 27 Styrelsen 38 Revisionsberättelse 39 15

16 Vår Vår årsredovisning årsredovisning När en medlem betalar sin medlemsavgift blir hon eller han inte bara medlem i Hyresgästföreningen utan också en av de drygt ägarna av Hyresgästföreningen. Som ägare har medlemmen rätt att varje år få en ekonomisk rapport över hur medlemsavgiften hanteras och till vad den används en årsredovisning. Årsredovisningen sammanfattar alla ekonomiska händelser som bokförts under året, det vill säga alla utbetalningar, inbetalningar, löner, fakturor, inköp, kvitton med mera. Följande ingår: - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Kassaflödesanalys - Noter - Revisionsberättelse I förvaltningsberättelsen går det att läsa om väsentliga händelser under året. Resultaträkningen och kassaflödesanalysen berättar hur Hyresgästföreningen använt de pengar som tagits emot under året. Balansräkningen visar om Hyresgästföreningens ekonomi är bra eller dålig. För att resultaträkningen och balansräkningen skall bli överskådlig samlas förklaringarna till beloppen i noterna. I revisionsberättelsen skriver revisorerna om de godkänner årsredovisningen eller inte. För att lättare kunna se Hyresgästföreningens ekonomiska utveckling under året finns jämförelsesiffror för året innan. 16

17 Ekonomi i i sammanfattning Hyresgästföreningens verksamhetsresultat 2012 visar ett underskott på 30 miljoner kronor (mkr) jämfört med ett överskott på 22 mkr Resultatminskningen beror dels på ökade personalkostnader, dels på satsningar inom opinionsbildning. Avkastningen på de finansiella placeringarna i Hyresgästföreningen blev +47 mkr 2012, jämfört med +20 mkr Ökningen beror på realisationsvinster från försäljning av aktier och värdepapper Årets resultat 2012 är +10 mkr vilket är -21 mkr lägre än 2011 då årets resultat blev +36 mkr. Koncernens (Hyresgästföreningen och dotterbolagen) årsresultat 2012 slutade med ett överskott på +17 mkr jämfört med ett överskott på +43 mkr Dotterbolagen bidrar 2012 till koncernens årsresultat med 7 mkr (7 mkr 2011). Hyresgästföreningens intäkter 2012 Hyresgästföreningens kostnader 2012 Medlemsavgifter 61% Hyressättningsavgifter 26% Boinflytande- och fritidsmedel 12% Övriga intäkter 1% Lokaler: hyror m.m 8% Förbrukning: kontorsmaterial, trycksaker m.m. 5% Resor: biljetter, kost och logi m.m. 4% Information: medlemsinformation, kampanjer, annonser m.m. 11% Verksamhetens intäkter och kostnader, Hyresgästföreningen Telefoni och porto 3% Konsulttjänster och andra externa tjänster 5% Verksamhetskostnader lokala hyresgästföreningar 4% Löner och ersättningar 38% Arbetsgivaravgifter 12% Pensionskostnader inkl. löneskatt 7% Övriga personalkostnader: utbildning, hälsovård, milersättning, m.m. 4% Avskrivningar 2% Intäkter Kostnader 17

18 Uppföljning av av ekonomiska mål mål Inom ramen för Hyresgästföreningens strategi, Agenda 2016, antog förbundsstyrelsen 2012 en ny ekonomisk strategi mot Strategin tar fasta på Hyresgästföreningens goda ekonomi och möjligheter att genom ytterligare samordning minska kostnaderna och använda medlemmarnas pengar bättre. I samband med strategin beslutades även att behålla de tre ekonomiska mål som funnits sedan Nedan beskrivs målen och måluppfyllelsen: 1. Eget kapital skall uppgå till minst en årsavgift per medlem med ett intervall uppåt (+15 procent). Inom detta intervall har Hyresgästföreningen tillräcklig ekonomisk styrka. Måluppfyllelse : Eget kapital uppgår per till 728 mkr och överskrider därmed målet för sparat eget kapital (500 mkr) med 228 mkr och intervallet + 15 procent (575 mkr) med 153 mkr. 2. Verksamhetsresultatet ska över en löpande treårsperiod vara noll. De verksamhetsintäkter som genereras under ett år, i huvudsak av medlemmarna, ska gå tillbaka till medlemmarna i form av verksamhet samma år. För att ge visst handlingsutrymme införs ett nollresultatmål över en löpande treårsperiod. Måluppfyllelse : Verksamhetsresultatet totalt för de tre åren uppgår till +24 mkr. procent per år. Bästa bankräntan har för de sju åren i snitt varit 2,8 procent per år. Mål 1 Sparat eget kapital, en årsavgift per medlem Mål 2 Nollresultat över en treårsperiod Mål Mål +15% Utfall Mål 3 - Avkastning på kapitalplaceringar, bästa bankränta + 3% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Utfall 3. Kapitalförvaltningen ska långsiktigt avkasta tre procentenheter mer än bästa bankränta. Detta för att skydda mot inflation och ge tillskott av kapital vid kommande önskade medlemsökningar. Måluppfyllelse : Avkastningen på kapitalförvaltningen har, för de sju åren , i snitt per år varit 2,2 procent bättre än bästa bankränta. Totalavkastningen uppgår för de sju åren i snitt till 5,0 0,0% -5,0% -10,0% Bästa bankränta Bästa bankränta + 3% Utfall 18

19 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hyresgästföreningen ( ) avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Hyresgästföreningens vision är ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Vår verksamhetsidé är att Hyresgästföreningen arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Vi skapar ett bättre boende för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi gör nytta för medlemmen. Vi fångar och driver engagemang. Hyresgästföreningen ska vara den folkrörelse som garanterar alla bostadshyresgäster inflytande, gemenskap och trygghet i boendet. Hyresgästföreningen underlättar för medlemmarna att arbeta för ett bra boende i de former de själva vill. Hyresgästföreningen ska vara demokratisk uppbyggd och partipolitiskt obunden. Hyresgästföreningen (moderförening) Väsentliga händelser under året Från och med den 1 januari 2011 har Sverige en ny lag för de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen. Dessutom infördes den 1 januari en förändring i Hyreslagen om hur hyressättningen ska gå till i Sverige. I och med detta slogs det fast att förhandlade hyror enligt bruksvärdessystemet gäller även i fortsättningen. Dessa förutsättningar för långsiktiga, stabila och trygga villkor för Sveriges hyresgäster har en bred förankring hos samtliga riksdagspartier. Hyresförhandlingarna under 2012 avseende hyran 2013 var andra året där den nya lagen sattes på prov. Hyrorna ökade med i snitt med 2,5 procent (2011 2,2 procent). Det genomsnittliga hyreskravet från de allmännyttiga fastighetsägarna var 3,9 procent 2012 (2011 3,7 procent). Den allmänna kostnadsutvecklingen eller inflationen (KPI) var under ,9 procent (2011 2,6 procent). Hyresförhandlingarna 2012 har kantats av flera medlingar i Hyresmarknadskommittén och ett ökat antal rättsprocesser, främst om hyresnivåer och värdeöverföringar från de allmännyttiga bostadsaktiebolagen till kommunerna. Även 2012 blev ett år med extremt höga hyreshöjningar efter renovering av miljonprogramsområden, i vissa fall nästan en dubblering av hyran (89 procent). Medlemsantalet har ökat med hushåll Antalet medlemmar var vid årsskiftet 2012/2011 (2011/ ). Förbundsstämman 2010 beslutade om nya övergripande mål och strategier för Hyresgästföreningen Agenda I Agenda 2016 framgår Hyresgästföreningens mål och på vilket sätt vi ska nå dem. De två övergripande målen är bättre boende för hyresgästerna och utökad medlemsnytta för medlemmarna. Dessa övergripande mål är i Agenda 2016 nedbrutna i sju verksamhetsmål som Hyresgästföreningen ska uppnå till Nedan följer en redovisning av hur långt vi närmat oss dessa sju verksamhetsmål under Mål 1, Likvärdiga ekonomiska villkor: Pågår. Hyresgästföreningen har arbetat med olika slags påverkans- och opinionsinsatser i syfte att påverka regeringen för likvärdiga förutsättningar mellan de olika boendeformerna, bland annat genom Hyrskattskampanjen som samlat över namnunderskrifter. Regeringen gör nu en översyn av beskattningen av hyresrätter, där en representant för Hyresgästföreningen ingår. Utredningen startade i oktober 2012 och beräknas vara färdig i oktober Mål 2, Hyrorna ska uppgå till maximalt 25 procent av disponibel inkomst och öka maximalt med inflationen (konsumentprisindex, KPI): Delvis uppnått. Hyran uppgår 2012 till 24 procent av disponibel inkomst och har ökat 2,5 procent vilket är över inflationen på 0,9 procent. Utmaningen för Hyresgästföreningen är att lyckas åstadkomma goda förhandlingsresultat varje år. 19

20 Mål 3, Ökat inflytande över den egna bostaden: Pågår. Mål 4, Ökat inflytande över den gemensamma boendemiljön: Pågår. Ingen mätning har skett under 2012 när det gäller andelen lägenheter med förhandlingsordning som har boinflytandeavtal. En mätning kommer att vara genomförd under våren Däremot finns det resultat från den Sifo-undersökning som gjordes om hyresgästernas upplevelse av inflytande under Deltagarna i undersökningen är boende i hyresrätter, med förstahandskontrakt och med en jämn fördelning mellan boende med privat hyresvärd och allmännyttan. Sammanfattningsvis är hyresgästernas förväntan på inflytande (58 %) över den egna bostaden högre än den upplevda möjligheten (33 %) till inflytande. När det gäller förväntan på inflytande över den gemensamma boendemiljön är förväntningarna något högre (63 %) men de upplevda möjligheterna (26 %) lägre. Mål 5, nya hyresrätter ( per år ): Inte uppnått. Under 2012 byggdes det knappt (6 000) nya hyresrätter. Det går redan i dag att konstatera att detta mål inte kommer att uppfyllas till Mål 6, Nyttan motsvarar medlemmarnas förväntningar: Pågår. Hyresgästföreningen genomför anseendemätningar bland sina intressentgrupper vartannat år. Den senaste genomfördes 2011 och nästa kommer att genomföras under Några resultat för 2012 går därför inte att redovisa. Hyresgästföreningen har under 2012 identifierat flera åtgärder för att uppfylla medlemmarnas förväntningar på nyttan utifrån mätningen Bland annat visade 2011 års mätning att organisationen behöver arbeta mer med opinionsbildning och att kommunicera resultat. Båda dessa områden är prioriterade fokusområden under 2013 för Hyresgästföreningen. Sifo genomförde under 2012 en undersökning om hur läsarna uppfattar medlemstidningen Hem & Hyra. Undersökningen visar att tidningen är mycket uppskattad av de allra flesta läsarna. Även Hyresgästföreningens kampanjfilmer Skogen och Astronauterna är uppskattade av sin målgrupp som genom filmerna uppfattar organisationen som modern och mänsklig. Mål 7, Vår service uppfyller medlemmarnas förväntningar: Pågår. Hyresgästföreningen har idag inget verktyg för att mäta medlemmarnas upplevelse av kontakten via telefon, e-post och webb. I avvaktan på en servicebarometer som ska mäta den upplevda medlemsservicen fortlöper arbetet med att införa fler serviceförbättringar. Bland annat har svarstiderna kortats och medlemmen kan nu själv välja att bli uppringd om han eller hon inte vill eller kan vänta. Medlemsregistret har 2012 fått pris i SM i telefoni. Förtroendevalda och aktiva medlemmar Antalet förtroendevalda i Hyresgästföreningen var 2012 cirka (12 000) personer och antalet lokala hyresgästföreningar cirka st. Utöver de förtroendevalda har Hyresgästföreningen även många medlemmar som arbetar i arbetsgrupper. Bland annat arbetar de förtroendevalda och andra medlemmar med Hyresgästföreningens påverkansarbete, förhandlingsarbete och lokalt arbete i bostadsområden runt om i Sverige. De förtroendevaldas och andra medlemmars arbete motsvarar över 400 heltidstjänster. Personal Under 2012 hade Hyresgästföreningen i medeltal 762 anställda, varav 402 kvinnor och 360 män. Sjukfrånvaron var under ,38 %. Målinriktat arbete med förebyggande hälsoinsatser och rehabilitering fortsätter för att sänka sjukfrånvaron. Personalarbetet bedrivs efter en personalstrategi som antogs av förbundsstyrelsen under Medarbetarnas trivsel och medarbetarskapets kvalitet mäts regelbundet genom medarbetarundersökningar. Den senaste genomfördes under september 2012 och visar på goda värden i de flesta av Hyresgästföreningens regioner. Väsentliga händelser efter årets utgång Både allmännyttans fastighetsägare och de privata fastighetsägarna har på olika sätt försökt använda den nya lagen för att höja hyrorna och ifrågasätta hur hyrorna ska fastställas. Hyresförhandlingarna 2013 som nu snart är avslutade har inneburit fortsatta försök till att påverka hyrorna utanför förhandlingsbordet med flera juridiska processer och krav på höga hyreshöjningar. Den förväntade hyreshöjningen 20

SABO Årsredovisning 2012

SABO Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 SABO Årsredovisning 2012 organisationsnummer 802000-1189 Styrelsen och verkställande direktören för SABO avger härmed följande årsredovisning. VD har ordet 3 Vad är SABO? 4 Femårsöversikt

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret Experten tipsar om hästföretagande Guide Starta e-handel Affärsplanen Gör den på nätet Tema Papperslösa kontoret NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande Johanna Elgholm gör livsstilen till yrke

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Anne. Abraham Marbrandt. Rekordår för. Satsar i Malmö. Iskall Irakier. Tema: nyföretagandet. Marknadsföring. Bästa starthjälpen

Anne. Abraham Marbrandt. Rekordår för. Satsar i Malmö. Iskall Irakier. Tema: nyföretagandet. Marknadsföring. Bästa starthjälpen Tema: Marknadsföring Bästa starthjälpen Iskall Irakier Satsar i Malmö Nyföretagarbarometern: Rekordår för nyföretagandet Anne Abraham Marbrandt Entreprenör och verksamhetschef NR 2 2012 Pris 49 kr Eget

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

Hur väl lyckas integration i din kommun?

Hur väl lyckas integration i din kommun? Hur väl lyckas integration i din kommun? - En rating efter hänsyn till kommuners olika förutsättningar Kontakt: Stefan Fölster Chef för Reforminstitutet stefan.folster@reforminstitutet.se www.reforminstitutet.se

Läs mer

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 Sprid & dela gärna! Det här är en sammanfattning av rapporten Kommunen på Facebook. Fullständig version finns på www.kreafonbutiken.se KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 FLER SIDOR, MER ENGAGEMANG OCH FLER GILLARE

Läs mer

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 POPULARITET, MEDBORGARKONTAKT & ENGAGEMANG

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 POPULARITET, MEDBORGARKONTAKT & ENGAGEMANG KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 POPULARITET, MEDBORGARKONTAKT & ENGAGEMANG 67% KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 Vilka kommuner gillasfler mest, FFler sidor, gillare och på Facebook? av Sveriges kommuner haroch vilka

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Utan invandring avfolkas Sverige

Utan invandring avfolkas Sverige Utan invandring avfolkas Sverige En studie om kommunernas demografiska utmaning Stina Wassén och Andreas Bergström! Fores Policy Paper 2014 : 3 Förord Enligt SCB:s befolkningsstatistik hade 84 av Sveriges

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Katja Bergendal och kompisarna Gusten och Ludvig Wilén bor i landets bästa kommun. Här de härli lagrarna gr 22

Katja Bergendal och kompisarna Gusten och Ludvig Wilén bor i landets bästa kommun. Här de härli lagrarna gr 22 Katja Bergendal och kompisarna Gusten och Ludvig Wilén bor i landets bästa kommun. Här de härli lagrarna gr 22 fokus 15 21 juni 2007 tio-i-topp 1 Lund 2 Lomma 3 Vellinge 4 Lidingö 5 Danderyd 6 Kungsbacka

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer