Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014

2 Innehåll 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget 7 Vårsången en annorlunda utveckling av ett bostadsområde i Malmö 8 Nya biblioteket på Limhamn 9 5 frågor till Olof 10 Fastighetsförteckning 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultat- och balansräkning Koncern 16 Eget kapital Koncern 17 Kassaflödesanalys Koncern 18 Resultat- och balansräkning Moderbolag 20 Eget kapital Moderbolag 21 Kassaflödesanalys Moderbolag 22 Tilläggsupplysningar 37 Revisionsberättelse 38 Styrelse 39 Personal

3 VD har ordet 2014 var ett dynamiskt år som bland annat bestod av omfattande renoveringar i miljonprogramsområde, investeringar i nybyggnation, samt förvärv av ett flertal fastigheter i Malmö. Miljonprogramsområdet Vårsången på Lindängen genomgick, och genomgår fortfarande, en mycket omfattande renovering för att förbättra husen utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Denna beräknas vara färdig under sommaren 2015, och vi kan redan idag notera fördelar som ligger utöver de planerade ekonomiska och miljömässiga vinsterna. Vår satsning på att fysiskt förbättra fastigheterna har, tillsammans med vår satsning på de boende i området, resulterat i en positiv förändring och en ökad stolthet bland de boende. Vi tar med oss erfarenheterna av detta arbete när vi nu satsar på nästa stora investering i ett annat miljonprogramsområde i Malmö, Hermodsdal, där vi förvärvat 230 lägenheter. Liksom Vårsången är detta ett område med problem som hög arbetslöshet, utanförskap och segregation. Vi tror det finns stora möjligheter att lyfta även detta område och på sikt öka fastigheternas värde samtidigt som vi får en ökad integration och sysselsättning bland de boende. Året har även bjudit på projektstart inom nybyggnadssektorn. Vi kommer under 2015 att påbörja nybyggnation av 140 hyres- och bostadsrätter på Vårsången samt byggnation av ett nytt bibliotek på Limhamn. Utöver vår satsning på nybyggnation och renoveringar, är det dagliga förvaltningsarbetet av våra bostäder och kommersiella lokaler något vi prioriterar. Vi är måna om våra fastigheter och vill ha dessa i bra skick. Lika viktigt är detta naturligtvis för våra hyresgäster, och vår låga vakansgrad på 1-1,5 % inom kommersiella lokaler signalerar att de är nöjda. Hyresgästerna av kommersiella lokaler finns spridda runt om i Malmö, vi har t ex Willys, Espresso House och Lindex på Limhamn, vi har Bastard, Hiab, Fastighetsägarna Syd och Blomsterpigan i City. Oavsett var våra hyresgäster bedriver sin verksamhet, vill vi vara tillgängliga för dem. På så vis kan vi fånga upp de förslag och önskemål som dyker upp, och därmed utveckla fastigheterna i takt med dessa. Det är alltså i högsta grad ett aktivt beslut från vår sida att driva all förvaltning i egen regi har på det stora hela varit ett expansivt och innehållsrikt år för oss på Trianon. Som lokalt fastighetsbolag har vi ytterligare skärpt vår satsning i Malmö, och vi innehar idag fastigheter till ett värde av 1,6 miljarder kronor. Detta är naturligtvis något vi är stolta över, speciellt när man ser till det faktum att vårt fastighetsvärde låg på 600 miljoner kronor för fem år sedan. Vi slår oss inte till ro med detta. Vi fortsätter nu denna satsning inom bostäder och kommersiella fastigheter för att uppnå nästa mål: ett fastighetsvärde på 2,5 miljarder kronor år Med Vårsången, Biblioteket på Limhamn och de nyligen inköpta fastigheterna på Hermodsdal, har vi kommit en bra bit på vägen. Vi lägger ett mycket bra år till handlingarna, det bästa hittills och vill tacka våra hyresgäster, vår styrelse och vår personal samt samarbetspartners. Tack för ett fantastiskt gott samarbete, nu blickar vi framåt och fortsätter på den inslagna vägen. Olof Andersson VD Trianon 3

4 TRIANON det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget Trianon är ett lokalt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar kontor, butiker samt bostäder i centrala Malmö, på Limhamn, på Lindängen och på Hermodsdal. Vi har fastigheter runt om i staden och hyresgäster ur alla samhällsgrupper. Vårt fokus ligger i Malmö, här har vi vårt hjärta och här lägger vi hela vårt engagemang. Företaget har tre delägare; Jan Barchan, Olof Andersson och Mats Cederholm, och är ett av de största onoterade privatägda fastighetsbolagen i Malmö. Vi driver företaget utifrån ett entreprenöriellt affärsmannaskap, och vår organisation och vårt arbetssätt präglas av flexibilitet och snabbhet. Fastighetsbeståndet består av ungefär lika delar bostäder och kontor/butiker, och återfinns i både miljonprogramsområden och i anrika sekelskiftesbyggnader på attraktiva lägen i innerstan. Företaget äger och förvaltar för närvarande 950 bostäder och har en total uthyrningsyta på kvadratmeter. ANRIKA FASTIGHETER I CENTRUM Trianon har en stor del av sina fastigheter inne i Malmö centrum fastigheter som är anrika sekelskiftesbyggnader på attraktiva adresser. Många av dessa hus har fantastiska historier, och att som fastighetsägare få vara en länk i denna kedja är naturligtvis något vi tar på stort allvar. Vi är stolta över våra fastigheter, och vi bedriver all förvaltning i egen regi. Fastigheterna underhålls och renoveras löpande, allt för att med varsamhet säkerställa och behålla fastighetens själ och särprägel samtidigt som krav på hög standard tillgodoses. HÅLLBART BOENDE PÅ VÅRSÅNGEN Vårsången är ett miljonprogramsområde från mitten av 1970-talet ett område där vi gjort, och fortfarande gör, stora satsningar utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv. Vi genomför renoveringar för att minska energiförbrukningen, vi gör sociala insatser för att minska utanförskapet och segregationen bland de boende och vi samarbetar med våra entreprenörer och hyresgäster för att bidra till en ökad sysselsättning. NYBYGGNATION AV HYRES- OCH BOSTADSRÄTTER Vi gör en ännu större satsning på Vårsången när vi nu även påbörjar nybyggnation av 140 hyres- och bostadsrätter inte långt från våra befintliga fastigheter. Detta tror vi kommer bli ytterligare ett lyft för området och skapa en positiv energi redan från byggstart. Det finns redan idag stora förväntningar hos våra nuvarande hyresgäster på Vårsången inför detta nytillskott. NYFÖRVÄRVADE LÄGENHETER PÅ HERMODSDAL Företagets senaste förvärv består av 230 lägenheter i miljonprogramsområdet Hermodsdal i Malmö. Detta område har en karaktär och demografi som påminner om Vårsångens, och även liknande problemställningar. Vi lyckades lyfta Vårsången ekonomiskt, socialt och miljömässigt, och vi tror att här finns goda möjligheter att genomföra liknande förändringar. NYTT BIBLIOTEK PÅ EXPANSIVA LIMHAMN Malmö är en expansiv stad, och Limhamn är den stadsdel som expanderar mest genom byggnation av bostäder. Stadsdelen är eftertraktad och många privatpersoner och företag söker sig dit. Trianon har såväl bostäder som butiker där, och nu kommer vi även att bygga Limhamns nya bibliotek. Utöver den kommersiella biten av Limhamn, så frodas nämligen även kulturen, och den ökade inflyttningen ställer nya krav på stadsdelens bibliotek. När det nya biblioteket står klart 2016, kommer deras yta att uppgå till 618 kvm, vilket är 200 kvm mer än tidigare, och ett antal lägenheter samt ett café har tillkommit. 4

5

6

7 Vårsången en annorlunda utveckling av ett bostadsområde i Malmö Om man kommer som besökare till Vårsången på Lindängen i Malmö möts man av nyrenoverade fasader som försetts med nya balkongfronter, stora grönytor och japanska körsbärsträd. Smala gångvägar slingrar sig fram mellan huskroppar och gräsmattor, och grupper med människor sitter vid de utplacerade trädgårdsbänkarna och fikar medan barnen leker på lekplatserna. Det kan låta som en idyll, men det är bara en liten del av den sanna bilden. Vårsången är ett miljonprogramsområde med problem som hög arbetslöshet, utanförskap, segregation problem som ofta förknippas med denna sorts bostadsområden. Här bor människor från många olika kulturer, och knappt 30 % av invånarna är under 20 år. TRYGGARE OMRÅDE HÖGRE FASTIGHETSVÄRDE Vi på Trianon vill göra det mer attraktivt att bo på Vårsången. Dessutom vill vi bidra till en ökad trygghet, fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning bland de boende, vilket i sin tur kommer att öka värdet på fastigheterna. Området har ett bra läge med frekvent kollektivtrafik till Malmö centrum åt ena hållet, och expansiva Hyllie med tågstation, arena och köpcenter inte så långt åt det andra. Vi tror att det finns mycket kraft hos människorna som bor här, och vill gärna ta tillvara på denna. Sedan några år tillbaka medverkar vi därför i Malmö stads satsning Bygga Om-Dialogen, vilket bl. a innebär att vi bidrar till att arbetslösa i området anställs för att städa, renovera och underhålla området de bor i. Utöver detta samarbetar vi med våra entreprenörer och hyresgäster för att få dem att anställa arbetslösa från Vårsången. Vi kräver t ex i våra upphandlingar att våra leverantörer anställer boende från området. Vi vill på detta sätt ge dessa människor en fot in på arbetsmarknaden och därmed chansen att förändra sina liv och få en meningsfull sysselsättning. RENOVERING FÖR ETT HÅLLBART BOENDE Våra fastigheter på Vårsången är från och har de senaste åren genomgått omfattande renoveringsåtgärder för 50 miljoner kronor. Vi har renoverat tvättstugorna och byggt om hissarna. Vi har bytt fönster och tak, och vi har infört lågenergibelysning. Utöver detta har vi sett över fjärrvärmen och ventilationen. Genom dessa åtgärder lyfter vi hela området samtidigt som vi får en kraftigt minskad energiförbrukning. Vårt mål är en halvering av denna, och vi är på god väg. 140 NYA LÄGENHETER Det är som bekant stor efterfrågan på bostäder i Malmö. Vi fortsätter vår satsning på Vårsången och investerar 300 miljoner kronor i nybyggnation av 140 nya lägenheter. Vi bygger punkthus på 9 våningar samt lamellhus på 6 våningar och kommer kunna erbjuda såväl 3-, 4- som 5-rumslägenheter. Vi har valt att lägga standarden på en nivå som kan attrahera människor från hela Malmö, och även om majoriteten av lägenheterna är hyreslägenheter, kommer här även finnas ett par hus med bostadsrätter. Lägenheterna beräknas vara klara för inflyttning 2017/2018 och vi ser redan nu ett stort intresse för dem. Vi ser med tillförsikt fram emot ett fortsatt uppsving för Vårsången, och räknar med att våra investeringar kommer att resultera i ett ökat fastighetsvärde, samtidigt som området blir tryggare, graden av sysselsättning ökar och segregationen minskar. 7

8 Nya biblioteket på Limhamn Limhamn är en mycket expansiv del av Malmö med hög inflyttning från både boende och företag. Stadsdelen är välmående och här blandas barnfamiljer med äldre personer. Som ett led i denna expansiva utveckling, investerar vi nu i nybyggnation av en fastighet som ska rymma Limhamns bibliotek samt ett antal lägenheter. Fastigheten, som kommer att ligga på Odengatan, är ritad av OpenStudio arkitekter. Huset ska bestå av tre våningar, varav biblioteket får 618 kvadratmeter på bottenplan. Detta ska jämföras med de 420 kvm man har idag, och Carin Norén, enhetschef för Kultur och Medborgarmöten, Stadsområde Väster, som är en av de som varit med och planerat det nya biblioteket, säger: Det är väldigt roligt att vi får ett helt nytt bibliotek på Limhamn. Vad som gör det här projektet lite unikt, är att vi är med från början och kan påverka utformning och planlösning av lokalerna. Huset byggs ju faktiskt för att vara just ett bibliotek, och genom vårt samarbete med Trianon och OpenStudio arkitekter ökar naturligtvis möjligheten till ett bibliotek som uppfyller våra medborgares önskemål så långt det är möjligt. TAKE AWAY CAFÉ Bredvid biblioteket finns en mindre lokal som kommer hyras av ett företag som driver ett Take Away Café. Som namnet antyder blir detta ett ställe där man snabbt kan slinka in och köpa sig en kopp kaffe att ta med på bussen eller i bilen. HYRESLÄGENHETER På våningarna ovanför biblioteket och Take Away Caféet, byggs ett antal hyreslägenheter med kakel och klinker i badrum med egen tvättmaskin och parkett i övriga rum. Lägenheterna är från 37 till 89 kvm och fördelas på 3 st 1-rumslägenheter, 7 st 2-rumslägenheter samt 1 st 3-rumslägenhet. BOKHUSET = BOSTÄDER & BIBLIOTEK OpenStudio arkitekter AB har ritat denna fastighet som de har valt att kalla Bokhuset. Pontus Åqvist, en av arkitekterna bakom fastigheten, förklarar tankarna bakom arkitekturen: Fastigheten Bokhuset kombinerar småskaliga byggnadsvolymer med storskaliga fasadmotiv. Småskaligheten anknyter till Limhamn och storskaligheten framhäver betydelsen av biblioteket. Fastigheten beräknas stå klar efter sommaren Vi på Trianon ser fram emot att se besökarna strömma till detta nya bibliotek. 8

9 5 FRÅGOR TILL OLOF Ni har fastigheter i områden med olika möjligheter och utmaningar. Är detta ett medvetet strategiskt drag? Nej, jag vet att det kan uppfattas så, men så är det faktiskt inte. Trianon är ett entreprenörsdrivet och innovativt fastighetsbolag, och det präglar naturligtvis både de beslut som tas och den verksamhet som bedrivs. Vi är öppna för de möjligheter och tillfällen som dyker upp, och diskvalificerar inte affärsmöjligheter vi tror på, även om de ligger lite utanför de planerade ramarna. Vad är det som driver dig i arbetet med Vårsången på Lindängen här i Malmö? Eftersom vi bedriver fastighetsaffärer, är vår drivkraft naturligtvis vår tilltro till att det är kloka investeringar som på sikt kommer resultera i höjda fastighetsvärden. Samtidigt kommer man inte ifrån det faktum att det är fantastiskt att vi har kunnat bidra till ett tryggare, mer integrerat område där sysselsättningsgraden hos de boende har ökat. Vi tror på ett mer hållbart och integrerat Malmö, och vill gärna bidra på vårt sätt. Varför har ni valt att bedriva förvaltning av era fastigheter i egen regi? För oss är det en självklarhet att försöka lära känna våra kunder och deras behov, och detta gör vi bäst i de möten som uppstår i vardagen. Om vi låter någon annan sköta det dagliga, missar vi denna möjlighet, och det vill vi inte. Det är först när vi har denna kunskap som vi kan bedriva en utveckling som är gynnsam för både oss och våra kunder. Hur ser du på Boverkets nya skärpta energikrav för flerbostadshus? Eftersom vi hela tiden arbetar med att reducera energiförbrukningen, och i områden som Vårsången till och med halvera den, så påverkar dessa nya krav oss inte särskilt mycket. Vi ligger under dessa gränsvärden, och för oss är det alltid en självklarhet att arbeta för en reduktion av energiförbrukningen både ur ett ekonomiskt och ur ett miljömässigt hållbart perspektiv. Hur säkrar ni upp för framtiden om räntorna går upp? Med tanke på storleken på vårt fastighetsbestånd, är detta naturligtvis en viktig fråga för företaget. Vi har därför tagit en policy, som innebär att vi köper 10-åriga ränteswappar och på så vis säkrar 70 % av vår belåning. Vi arbetar för en stark balansräkning, starka kassaflöden och en årlig utdelning som återinvesteras i takt med att vi växer. 9

10 DJUPADAL Förteckning över våra fastigheter i Malmö Fastighetsbeteckning Adress Postadress a Drömmen 12 Trelleborgsgatan 21, 23 Malmö b Concordia 35 St Nyg 17 A-C, 19; Fabriksg 2A-B Malmö c Liljan 12 Mäster Johansgatan 11 Malmö d Brockfågeln 11 Järnvägsgatan 23 A-C, 25 A-F Limhamn e Druvan 1 Engelbrektsg 7; Jöns Filsg 2; Tegelgårdgs 1 Malmö f Basen 58 Nobelvägen 41 Malmö g Fjällrutan 1 Kastanjegatan 1 Malmö h Residenset 4 Hamngatan 4; Adelgatan 10; Stortorget 5 Malmö i Mercurius 5 Norra Vallgatan 64: Frans Suellsgatan. 2; Malmö j Onsjö 7 Herrestadsg. 9 A, B, C Malmö k Delfinen 14 Västra Kanalgatan 5, Stenhuggaregatan 2-4; Storgatan Malmö l Torshammaren 9 Amilonsväg 2 Malmö m Vipan 9 Linnégatan 42, Odengatan 44 A-B Limhamn n Storken 32 Stora Nygatan 1 Malmö o Vårsången 6 Gånglåtsvägen/Spelmansgatan Malmö p Vakteln 3 Järnvägsgatan 40,42,44, Linnégatan 34, Tegnérgatan 37-39, Odengatan Limhamn q Antilopen 1 Linnégatan 47 Limhamn r Slussen 2 Slussplan 3C Malmö s Paulina 47 Geijersgatan 12A-C Limhamn t Hermodsdal 4 Professorsgatan 4 A, B Malmö u Hermodsdal 5 Professorsgatan 2 A, B Malmö v Stacken 1 Almtorget 2 A, B Malmö LIMHAMN d pm q VÄS BELLEVUE s NY GAMLA LIMHAMN ANNETORP ROSENVÅ KALKBROTTET BUNKEFLO 10

11 SEGEVÅNG VÄSTRA HAMNEN r cih e KIRSEBERG bn BULLTOFTA RÖRSJÖSTADEN KUNGSPARKEN RIBERSBORG LUGNET FRIDHEM STERVÅNG JOHANNESLUST k HÄSTHAGEN RÖNNEHOLM HÅKANSTORP SORGENFRI j FÅGELBACKEN VIDEDAL MÖLLEVÅNGEN MELLANHEDEN PILDAMMSPARKEN a SÖDERVÄRN SOLBACKEN f YA BELLEVUE ANNELUND SOFIELUND ÅNG ROSENGÅRD AUGUSTENBORG HELENEHOLM ÄRTHOLMEN KROKSBÄCK v GRÖNDAL ALMHÖG ERIKSFÄLT L g HINDBY HOLMA KULLADAL SÖDERKULLA u t HERMODSDAL GULLVIK GULLVIKSBORG l HYLLIE LINDÄNGEN LINDEBORG FOSIE ALMVIK o VÅRSÅNGEN VINTRIE SVÅGERTORP Copyright Malmö stad 11

12 Förvaltningsberättelse Styrelsen och Verkställande direktören för Fastighets AB Trianon får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december VERKSAMHETEN Trianon koncernen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Malmö. Fastighetsbeståndet är beläget i centrala Malmö, Limhamn, Lindängen samt Hermodsdal. Ytorna fördelas på ca 60% bostäder (för närvarande 950 lägenheter) samt 40% kommersiella lokaler. Hyresintäkterna ökade till 114 mkr (104) varav 2 mkr är hänförliga till nyförvärvade och försålda fastigheter. Fastighetskostnaderna uppgick till 43 mkr (39) varav ca 15 mkr (11) kostnadsförts i form av reparationer och underhåll. Driftnettot ökade med 6% till 71 mkr (67) trots att omfattande underhåll genomförts av befintliga fastigheter under året. Det förbättrade driftnettot beror på förbättrad uthyrningsgrad, nyförvärvade fastigheter samt energibesparingar i befintliga fastigheter. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET Trianon har gått över till redovisning enligt IFRS under verksamhetsåret. Under året förvärvades tre nya bostadsfastigheter samt avyttrades tre stycken fastigheter. Se vidare information under avsnittet investeringar och försäljningar. ÄGARFÖRHÅLLANDEN Bolaget är privatägt via bolag och ägs av Olof Andersson Förvaltnings AB, (47%), Briban Invest AB, (47%) samt Cedelma AB, (6%). INVESTERINGAR OCH FÖRSÄLJNINGAR Årets förvärv: - Fastigheterna Malmö Hermodsdal 4, Hermodsdal 5 samt Stacken 1 i Malmö har förvärvats i november 2014 via bolag. Fastigheterna omfattar 230 lägenheter på Hermodsdal och har förvärvats för 178 mkr. - Fastigheten Torshammaren 9 i Malmö har under 2014 tagits in i balansräkningen till ett fastighetsvärde av 5 mkr. Årets försäljningar: - Fastigheterna Brågarp 6:727 och Brågarp 6:764 i Staffanstorp har under året avyttrats via bolag. - Fastigheten Generalens Hage 48 har i september 2014 avyttrats via bolag. - Fastigheten Luggude 7 har i november 2014 avyttrats via bolag. Försäljningarna har sammantaget gett en vinst utöver senaste värdering med 10 mkr. Årets investeringar i befintliga fastigheter: - Fastigheten Vårsången 6 i Malmö, belägen på Lindängen, har under året renoverats och investeringar har gjorts av fönster, balkongfronter, hissar, tvättstugor samt energibesparande åtgärder. Detta arbete kommer att fortsätta under Fastigheten Paulina 7 i Limhamn har under året renoverats och är sedan april 2014 uthyrd till bl.a. Malmö stad. FASTIGHETSVÄRDERING Samtliga fastigheter i Trianons bestånd värderas årligen till verkligt värde. Värdering sker av externt oberoende värderingsinstitut, Forum Fastighetsekonomi AB med erkända kvalifikationer, vartannat år senast i januari Vid årsskiftet 2014 har samtliga fastigheter internvärderats enligt en intern värderingsmodell som kvalitetssäkrats av Forum Fastighetsekonomi AB. Fastigheterna värderas till verkligt värde, dvs ett bedömt marknadsvärde som uppgår till mkr. Detta beskrivs närmare under not 15. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPS- ÅRETS UTGÅNG Trianon har i mars 2015 förvärvat ett större bestånd om 13 stycken fastigheter belägna i Limhamn, Slottsstaden samt vid Dalaplan. Beståndet omfattar ca kvm med ca 150 lägenheter, 10 butiker samt tre stycken omsorgsfastigheter. De förvärvade fastigheterna passar väl in i Trianons bestånd och stärker bolagets position på Limhamn. Förvärven kommer att redovisas som tillgångsförvärv under Den delägda fastigheten Altona 1 har i mars 2015 avyttrats efter en ombyggnad till en bostadsrättsförening. BOLAGETS FÖVÄNTADE FRAMTIDA UTVECKLING Arbetet med att kostnadseffektivisera administrationen och förvaltningen fortsätter liksom arbetet med att koncentrera fastighetsbeståndet till Malmö. Det omfattande renoveringsarbetet på fastigheten Vårsången 6 på Lindängen i Malmö kommer att fortgå under 2015 och kommer att omfatta bland annat fortsatta fönsterbyten. Sammantaget kommer energiinvesteringarna att reducera energikostnaderna upp mot 50%. Nyproduktion av 140 lägenheter på fastigheten Vårsången 8 kommer att påbörjas under våren 2015 samt att slutföras under Fastigheten kommer även att bestå av butikslokaler i bottenplan med gym, tvättotek samt förskoleverksamhet för 100 barn, vilket förväntas att ytterligare utveckla området på Lindängen. Planerna på nybyggnation av 11 stycken lägenheter och bibliotek på fastigheten Vakteln 3 i Limhamn fortskrider och väntas stå färdigt efter sommaren

13 RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Av koncernens hyresintäkter kommer ca 60% från bostäder. Vakansgraden för bostäder i Malmöområdet är mycket låg och efterfrågan på bostäder är fortsatt hög. Ungefär 36% av intäkterna kommer från kommersiella lokaler och eftersom fastigheterna befinner sig i attraktiva områden såsom centrala Malmö och Limhamn finns här också en stabil efterfrågan på lokaler. Av driftskostnaderna står värme och elkostnaden för den största delen. Nedlagda investeringar under året kommer att innebära halvering av energikostnaden för den enskilt största fastigheten och koncernen arbetar för att minska energikostnaderna även för andra fastigheter. Koncernens finansiella risker avser i huvudsak finansieringssamt ränterisk. Denna beskrivs närmare i not 3. Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen Den föreslagna utdelningen reducerar inte bolagets soliditet nämnvärt. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln). Koncernens finansiella utveckling TKR Hyresintäkter Driftnetto Resultat före skatt Balansomslutning Soliditet 35% 38% 35% Fastigheternas marknadsvärde Fastigheternas yta (kvm) Jämförelseår 2012 har inte omräknats enligt IFRS, varför det föreligger bristande jämförbarhet. Moderbolagets finansiella utveckling TKR Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 55% 57% 55% Resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: (SEK) Balanserat resultat Årets resultat kr kr kr Styrelsen föreslår att balanserat resultat disponeras enligt följande: Utdelning ( aktier á 2,50 kr) att i ny räkning balanseras kr kr kr 13

14 Koncernens resultaträkning TSEK Not , Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Fastighetskostnader Driftsnetto Central administration 6, Resultat från andelar i intresseföretag Övriga rörelsekostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Förvaltningsresultat Saneringskostnad Värdeförändring förvaltningsfastigheter Värdeförändring derivat Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Övrigt totalresultat 0 0 Summa totalresultat för året Årets resultat hänförbart till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 Årets totalresultat hänförbart till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande

15 Koncernens balansräkning TSEK Not TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar 1-3, Förvaltningsfastigheter Materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa omsättningstillgångar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 22 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Långfristiga skulder Skuld till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Derivatinstrument Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skuld till kreditinstitut Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skulder till intresseföretag Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Eventualförpliktelser

16 Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen TSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Ingående eget kapital Årets resultat Övrigt totalresultat 0 0 Summa totalresultat för året Ovillkorat aktieägartillskott Utdelning Summa transaktioner med ägare redovisade direkt mot eget kapital Utgående eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Övrigt totalresultat 0 0 Summa totalresultat för året Utdelning Summa transaktioner med ägare redovisade direkt mot eget kapital Utgående eget kapital

17 Rapport över kassaflöden för koncernen TSEK Not Kassaflöde från den löpande verksamheten 28 Förvaltningsresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Förändringar i rörelsekapital Förändringar av rörelsefordringar Förändringar av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i förvaltningsfastigheter Förvärv av förvaltningsfastigheter via dotterföretag Övriga investeringar materiella anläggningstillgångar Försäljning av förvaltningsfastighet Försäljning av förvaltningsfastighet via dotterföretag Förvärv av andelar i intresseföretag Uttag från andelar i intresseföretag Avyttring av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Återbetalning av övriga lån och depositioner Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets ingång Likvida medel vid årets utgång

18 Moderbolagets resultaträkning TSEK Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Resultat från andel i intresseföretag Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Fastighetskostnader 5, Övriga externa kostnader 5, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Saneringskostnad Bokslutsdispostioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Rapport över totalresultat för moderbolaget TSEK Årets resultat Övrigt totalresultat 0 0 Summa övrigt totalresultat 0 0 Totalresultat för året

19 Moderbolagets balansräkning TSEK Not TILLGÅNGAR 29 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnad och mark Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa omsättningstillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 Eget kapital 22 Bundet eget kapital Aktiekapital Uppskrivningsfond Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för skatter Långfristiga skulder Skuld till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skuld till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarförbindelser

20 Förändringar i moderbolagets egna kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital TSEK Aktiekapital Uppskrivningsfond Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa Ingående eget kapital Disposition av föregående års resultat Utdelning Aktieägartillskott Förskjutning mellan fritt och bundet Årets resultat Belopp vid årets utgång Disposition av föregående års resultat Utdelning Förskjutning mellan fritt och bundet Årets resultat Belopp vid årets utgång

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 ICT Norden Fastigheter AB (publ) Org.nr: 556711-9069 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed delårsrapport för perioden

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

KVALITENA AB (PUBL) Årsredovisning och Koncernredovisning 2013

KVALITENA AB (PUBL) Årsredovisning och Koncernredovisning 2013 KVALITENA AB (PUBL) Årsredovisning och Koncernredovisning 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kvalitena AB (publ) Org nr 556527-3314 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 1(17) WYA Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) 556867-7008 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning tkr Jan mar Jan mar Jan dec Rörelsens intäkter Nettoomsättning 19 363 3 459 140 541 Omvärdering vid övergång från intresseföretag till dotterföretag 152 592 Summa intäkter 171

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...... 3 Flerårsjämförelse. 4 Förslag till vinstdisposition 4 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen...

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer