VISION HUDIKSVALLS BAPTISTFÖRSAMLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VISION HUDIKSVALLS BAPTISTFÖRSAMLING"

Transkript

1 aktuellt Nr VISION HUDIKSVALLS BAPTISTFÖRSAMLING Vi vill vara en kristen församling med en enad och kärleksfull gemenskap förankrad i Guds ord med en öppenhet för Den Helige Ande som leder människor till gemenskap med Jesus Kristus och till en vilja att följa Honom. Ledaren: Att gå ut och bära frukt sid 2-3 Seba mötte sina bröder efter 16 år sid 13 Doldisar som samlar in per år! sid 11 Vad tänker styrelsen arbeta med under året? sid 6-7 Foto: Seth Nilsson

2 Ledaren Att gå ut och bära frukt Jag har i någon tidigare inledning av vårt programblad använt bibelns bilder av kroppen, där alla delar är värdefulla och Jesus själv kroppens huvud. Jag har också använt bilden av trädet där vi alla är grenarna. När jag har använt de här bilderna har det handlat om försök att beskriva församlingens gemenskap och hur vi ska ge varandra kraft, utvecklas tillsammans och vara en gemenskap som står fast i Gudsgemenskapen. D en här gången har samma bibliska bilder gett mig en ny tanke. Församlingens uppgift är att vara en kärleksfull gemenskap och växtplats för lärjungar och där vi varandra till tjänst ska kunna utvecklas i tron. Men, församlingen har också fått uppdraget att nå ut utanför kyrkans väggar med budskapet om vad Gud har gjort genom Jesus för alla människor. "Gå för den skull ut i hela världen " Nu lever vi och verkar i Hudiksvall i en kyrka som finns mitt i staden. Utifrån det tror jag att Guds tanke är att vi först och främst ska vara missionärer här på hemmaplan. Men naturligtvis att våra hjärtan ska välsigna allt gott Guds verk. Å ter till bilderna av församlingen, men nu med tanken att vi ska nå ut. Kroppen är en bra bild på hur vi tillsammans ska kunna arbeta tillsammans. Ska vi nå ut så behövs det villiga fötter som vill gå. Det behövs armar som vill hugga i och arbeta. Det behövs lyhörda öron. Det behövs munnar som är villiga att tala och vittna. Ja, listan kan göras lång. Det jag är helt säker på är att vi skulle kunna nå ut bättre om vi tillsammans som Kristi kropp utvecklas tillsammans och bejakar de gåvor vi fått. Vill du fundera lite mer om hur en levande kropp i Guds perspektiv kan fungera kan du börja i första korinterbrevet kapitel 12, från vers fyra och framåt (1 Kor 12:4 ff). 2

3 M en hur är det nu med bilden av trädet (vinstocken). Den kan väl inte användas för att inspirera någon att gå ut? Ett träd står ju där det står. Det kan ju inte gå ut eller flytta på sig i egen kraft. Men även här har jag fått en stark bild av hur liknelsen om trädet kan användas för mer än bara undervisning om församlingens inre utveckling. Några perspektiv har landat i mina tankar. Det är trädet som ger frukt. Vad är en frukt egentligen. Ja det är något som vi kan äta och själva få näring av, om det nu är en god frukt. Men tänk på att alla frukter är ett frö, ett utsäde för att skapa mer och nytt liv. Till och med en hård kotte måste öppna sig och släppa ut sina fröer Ur församlingsboken... Nya medlemmar Praparat Tiamon Anita Andersson för att det ska bli nya träd. Fundera lite på den bilden. D en andra tanken jag fått är att träden och all växtlighet har en osynlig, men livsviktig funktion. Det är våra träd och grönska som syresätter hela vår värld. Även om varje träd står fast förankrade på den plats där de har sina rötter, bidrar dom med vindens hjälp till att syresätta hela vår värld. Om vi som församling låter bibelns bilder av Guds Andes vind dra än mer in i våra sammanhang så kan det hjälpa till att ge en ökad livskraft för vår församling och vår omvärld. (Joh 15:5). Staffan Lindvall Församlingsföreståndare Medlemsmatrikel 132 medlemmar Vigda Kah Baw Doh & Matilda Htoo i Thailand 22 / Seba Rigobert & Denyse Murorunkwere i Kampala Uganda 28/ Kah Baw Doh & Matiilda Doh Htoo Vill du bidra med artikeluppslag eller tipsa om talare? Kontakta Staffan Lindvall senast 29 maj! 3

4 Utanför kyrkans väggar Vägar till den behövande Det händer mycket i vår egen kyrka. Vi har gudstjänster, ungdomsverksamhet, söndagsskola, dagledigträffar och mycket annat. Men som församling har vi också sagt ja till att stödja olika verksamheter utanför vår kyrka. I det här numret vill vi särskilt lyfta S jukhuskyrkans fram två områden som vi stöder och också engagerar oss i, RIA-gården och Sjukhuskyrkan. Genom att skicka pengar och aktivt delta i verksamheten driver vi, vi tillsammans med de andra kyrkorna i Hudiksvall och Nordanstig, en dagverksamhet under namnet RIA- Hela människan, som håller till på RIA-gården i centrala Hudiksvall. Hela människan/ria andaktsrum är öppet dygnet runt för egna tankar, bön, stillhet, tystnad och vila. Hela Människans öppna verksamhet vänder sig till människor som på grund av missbruk, hemlöshet, kriminalitet eller brist på fungerande nätverk befinner sig i en socialt utsatt livssituation. Verksamheten är församlingarnas gemensamt utsträckta hand till människor som av olika skäl befinner sig i dessa socialt utsatta livssituationer. Rias lokala enhet arbetar på uppdrag av de lokala församlingarna och i anslutning till Hela människans riksenhet. Målsättningen är att utifrån en människosyn med Jesus som förebild och källa till kraft och inspiration skapa intresse och förutsättningar för ett socialt och diakonalt arbete med syfte att minska den sociala utsattheten och höja livskvalitén bland våra besökare. Vi söker ge stöd och motivation på kristen allmän- 4

5 mänsklig grund, för att stärka möjligheten till att bryta destruktiva mönster och skapa nya positiva gemenskaper. Viktiga delar är den öppna verksamheten med vardagsgemenskapen kring köksbordet, enskilda samtal och i grupp, stöd i myndighetskontakt men också att bara vara med tidningsläsning, biljardspel, datoranvändning eller möjlighet att sköta den personliga hygienen. Känner du att du som frivillig volontär kan ge en viss regelbunden tid och engagemang till denna verksamhet får du gärna prata med Staffan Lindvall, som är aktiv från vår församling i RIA:s styrelse. Sjukhuskyrkan Det andra området där vi också har representanter i styrelsen och beslutat om ett bidrag från församlingen är Sjukhuskyrkan här i Hudiksvall. Sjukhuskyrkans arbete handlar framförallt om samtal och möten med människor. Sjukhuskyrkan finns för att stödja människor i en del av livets utmanande stunder. Det handlar om att finnas till och vara vid någons sida i livets avgörande ögonblick. Sjukhuskyrkan besöker gärna den som vill dela sina frågor, sin oro eller den som behöver någon som lyssnar. I arbetslaget finns två sjukhuspräster och en sjukhuspastor på deltidstjänster. Om du önskar förmedlar vi kontakt med din egen församling eller med företrädare för den religion du tillhör. Sjukhuskyrkans andaktsrum är öppet dygnet runt för egna tankar, bön, stillhet, tystnad och vila. Båda dessa verksamheter är på nåt sätt delar av vår församlings utsträckta händer för att på Jesu uppdrag betjäna vår stad. Bed för verksamheterna och håll dig informerad om vad som händer. Staffan Lindvall Församlingsföreståndare 5

6 Styrelsen har ordet Vad tänker styrelsen arbeta med under året? Vid det första styrelsemötet, några veckor efter att vi haft årsmöte, diskuterades vilka frågor som vi redan nu såg att vi behöver samtala kring under året som ligger framför oss. Flera av de stora frågorna var naturligtvis de som beslutades om på årsmötet. Inflytande & demokrati Kan vi hitta former och sätt så att fler skall känna att de kan vara med och påverka hur vi formar vår verksamhet och vår gemenskap i församlingen? Som det ser ut nu så kommer nedan beskrivna områden att vara aktuella att prata kring på styrelsemötena fram till sommaren. För några av frågorna kommer säkert samtalen att fortsätta under hösten. Vi räknar också med att under våren i någon form ha en eller två samlingar där vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och samtala kring några av dessa områden. Pastorsfrågan Det kommer att vara en punkt på varje styrelsemöte. Vad bör vi göra för att få en pastor till vår församling. Vilka kontakter kan vi ta. Kanske också fundera igen kring vad vi vill att en pastor hos oss ska ha för inriktning och intresse. Visionen På vilket sätt skall arbetet med inflytande och demokrati spegla hur vi också vill utveckla den Vision vi beslutade om på årsmötet (se framsida). Församlingsordning Vill vi ha någonting som i skrift beskriver viktiga saker för oss som församling, hur vi ser på olika saker? Ex vad är vår syn på dopet, på medlemskap i församlingen eller vad som är församlingens uppgift. Den typen av ställningstaganden kan man skriva ner i en församlingsordning så det skall vara tydligt för alla att så här ser vi på dessa frågor i vår församling. Församlingens namn Hudiksvalls Baptistförsamling. - Vad vill vi 6

7 att namnet på vår församling skall vara? Baptistförsamlingen, Equmeniaförsamlingen eller något annat? Översättning av skriftligt material Viktigt material som vi tar fram i de olika ämnen som diskuteras under året, behöver vi översätta det till fler språk så alla kan vara med fullt ut i de viktiga beslut vi ska ta. Om vi behöver det, vem kan översätta i så fall? Under hösten kommer vi säkert behöva fortsätta ett samtal kring en del av det vi pratade om före sommaren. Dessutom ska vi ta några ytterligare ämnen. Stadgar Om vi har kommit en bit kring tankar om demokrati och inflytande och kring ev. församlingsordning, då är det dags att fundera på om församlingens stadgar behöver förändras och anpassas. Hur vi kan utveckla använda årsmötet, och något eller några möten före årsmötet till att samtala kring vad vi vill med det år som ligger framför oss. Hur ser vi på de förslag som styrelse, äldste och diakoner har för året som kommer. Budget och Ekonomi Vilka inkomster tror vi att vi kommer att få nästa år och vad har vi då råd att göra? Vad behöver vi tänka på för att ha råd att betala en pastor? Ja, ungefär så här ser styrelsens planering ut för Den kan komma att ändras eller justeras för att det kanske händer saker under året som i räknar också med att under våren i någon form ha en eller två samlingar där vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och samtala kring några av dessa områden. gör att vi måste tänka annorlunda eller skjuta på vissa frågor till en senare tidpunkt. Avslutningsvis vill jag uppmana alla som har eller får tankar kring de områden som styrelsen tänker prata om att gärna kontakta mig eller någon annan i styrelsen och berätta hur ni tänker och vad ni vill att vi ska fundera på i våra samtala i styrelsen. årsmötet Det var ett uppdrag som vi fick redan på årsmötet Hur kan vi Mats Collin Församlingsordförande 7

8 Program Hudiksvalls Baptistförsamling Mars Fre 4 kl 12 Internationella Världsböndagen. Lör 5 kl 10 Bön för Hudiksvall på Högliden Sön 6 kl 11 Gudstjänst. Bengt Albertsson. Sång. Söndagsskola. Servering. (Gr 1) On 9 kl 13 Onsdagsträffen Fre 11 kl 12 Bön för Hudiksvall Sö 13 kl 11 Gudstjänst. Seth Nilsson. Sång. Söndagsskola. Servering. (Gr 2) Sö 13 kl 18 Lovsång och bön. On 16 kl 13 Dagledigträff. Besök av Margareta Sidenvall, som talar om Sjukvård och utveckling i Etiopien. SPF-kören med Börje Olsson. Servering. Lotteri. Lö 19 kl 10 Bön för Hudiksvall på Högliden Sö 20 kl 11 Palmsöndagsgudstjänst. Lennart Renöfält. Barnen sjunger (övning kl 10.15). Söndagsskola. Fika (gr 2) On 23 kl 13 Onsdagsträffen To 24 kl 18 Getsemanestund. Staffan Lindvall. Sång (gr 3) Fr 25 kl 11 Långfredagsgudstjänst., med Rogsta Baptistförsamling, i Ingsta kapell. Lennart Bengter predikar. Lö 26 kl 16 Påskfest! Gemenskap för hela församlingen! Sound of Joy medverkar. Sö 27 kl 11 Påskdagsgudstjänst. Stefan Gustafsson. Sång. Söndagsskola. Servering (gr 3) On 30 kl 13 Onsdagsträffen April Lö 2 kl 10 Bön för Hudiksvall på Högliden Sö 3 kl 11 Gudstjänst i Missionskyrkan. Anna-Karin Holmberg mfl. (gr 3) Sö 3 kl 18 Sinnesrogudstjänst i BK. On 6 kl 13 Onsdagsträffen Fr 8 kl 12 Bön för Hudiksvall Sö 10 kl 11 Gudstjänst. Samuel Wennstig. Barnen sjunger. Söndagsskola. Servering (gr 1). On 13 kl 13 Onsdagsträffen Lö 16 kl 10 Bön för Hudiksvall på Högliden Sö 17 kl 11 Gudstjänst. Asmeron Mulebrhan. Eritreansk kör. Söndagsskola. Servering (gr 1). On 20 kl 13 Onsdagsträffen Fr 22 kl 12 Bön för Hudiksvall Sö 24 kl 11 Gudstjänst. Anders Jansson. Sång. Söndagsskola. Servering (gr 2). On 27 kl 13 Onsdagsträffen Lö 30 kl 10 Bön för Hudiksvall på Högliden Lö 30 kväll Valborgsfirande på Högliden Maj Sö 1 kl 11 Gudstjänst. Chan Peng. Sångare från Ljusdal. Söndagsskola. Servering (gr 2) On 4 kl 13 Onsdagsträffen To 5 kl 08 Ekumenisk Gökotta på Köpmanberget. Höglidenkyrkan ansvarar. Medtag fikakorg! To 5- Lö 7 Equmeniakyrkans konferens i Stockholm Fr 6 kl 12 Bön för Hudiksvall Sö 8 kl 11 Gudstjänst med missionsoffer. Ulla Strindberg. Söndagsskola. Servering (gr 3). Sö 8 kl 18 Lovsång och bön 8

9 On 11 kl 13 Onsdagsträffens våravslutning Lö 14 kl 10 Bön för Hudiksvall på Högliden Sö 15 kl 11 Pingstdagsgudstjänst tillsammans med Rogsta Baptistförsamling i Ingsta kapell. Martin Bergeståhl predikar. Sång. Söndagskola. Servering (gr 3). Fr 20 kl 12 Bön för Hudiksvall Sö 22 kl 11 Gudsjänst. Karengruppen ansvarar. Söndagskola. Servering (Karengrupp) Lö 28 kl 10 Bön för Hudiksvall på Högliden Sö 29 kl 11 Gudstjänst. Kjell och Birgitta Bonerfält. Barnen sjunger. Sön.sk. Fika (gr 1) Juni Fr 3 kl 12 Bön för Hudiksvall Sö 5 kl 11 Församlingsutflykt! Mer info kommer. (gr 2). Barnen sjunger. Den 8 maj får vi besök av missionär Ulla Strindberg Ulla har varit missionär i Kongo/Zaïre och pastor i Jättendal. Ifjol var hon tolk i en svensk/ kongolesisk bibelskola i Semendua. Ulla predikar hos oss i en missionsgudstjänst med offerinsamling. Vill du vara med i en hemgrupp? Kontakta Seth Nilsson Lö 11 kl 10 Bön för Hudiksvall på Högliden Sö 12 kl 11 Gudstjänst. Samuel Wennstig sjunger & pred. Söndagsskola. Fika (gr 2) Fr 17 kl 12 Bön för Hudiksvall Sö 19 kl 11 Gudstjänst. Bengt Albertsson sjunger & pred. Söndagsskola. Fika (gr 1) Söndagsskola! Under söndagsgudstjänsterna har vi söndagsskola för alla barn mellan 3-12 år. Yngre barn får komma i vuxens sällskap. Barn & ungdom Torsdagkul varannan torsdag Ungdomssamlingar, se BAPP på FB Mer info: Seth K yrkkaffe serveras efter varje söndags - förmiddagsgudstjänst i Baptistkyrkan! 25 kr/vuxen, barn gratis. Swisha gärna. Vi bjuder på Sacheus Faitrade kaffe.

10 Rogsta Baptistförsamling Populär scoutkår i Rogsta! eller runt Ingsta kapell för scoutaktiviteter. Det är ett livaktigt gäng där de yngre scouterna träffas på tisdagskvällarna och de lite äldre på torsdagarna. Här är en del av de 30 scouter som helgen februari hade en vinterhajk tillsammans med scouter från Lönnbergskyrkan, Bergsjö. Flera scouter övernattade i den snöbivack som gänget byggde. Varje vecka träffas upp mot 30 scouter i Gänget satsar mycket på friluftsliv och scouting på riktigt. Men ett naturligt innehåll i vår verksamhet är också på att ge scouterna ett innehåll som utgår från vad kyrka och tro kan betyda genom hela livet. Sammantaget är vi ett ledargäng på 6 ledare som håller igång arbetet. Vill du få lite mer inblick i vad vi gör kan du gå in på websidan PROGRAM Ingsta kapell Mars (gr 1) 6 sön kl 18 Kvällsandakt 20 sön kl 12 Gemensam Palmsöndagsgudstjänst i Rogsta kyrka 24 to kl 18 Getsemanestund i Baptistkyrkan 25 fre kl 11 Långfredagsgudstjänst med Hudiksvalls Baptistförsamling, i Ingsta kapell. Lennart Bengter predikar. 26 lö kl 16 Påskfest i Baptistkyrkan, Sound of Joy medverkar 27 sön kl 11 Påskdagsgudstjänst i Hudiksvalls Baptistkyrka. Stefan Gustafsson. April (gr 2) 17 sön kl 11 Gudstjänst. Samuel Wennstig. 19 ti kl 12 Dagledigträff med Rogsta kyrkliga syförening Maj (gr 1) 5 tor kl 11 Kristi himmelsfärdsdagsgudstjänst i Rogsta hembygdsgård 15 sön kl 11 Gudstjänst. Besök av Martin Bergerstålh, Bjuråker. Juni (gr 2) 6 mån kl 08 Gökotta på Isberg 12 sön kl 11 Ekumenisk gudstjänst med Missionskyrkan och Rogsta församling på hembygdsgården Scouterna i Ingsta kapell Spårarna (7-9 år) Tisdagar kl Upptäckare (10-12 år) Torsdagar kl Äventyrare (12-15) Torsdagar kl Bönegruppernas kontaktpersoner Allan Widarsson , Svante Skarin Jenny Norell

11 Givande Doldisar som skramlar ihop över kr till behövande - per år! Han är en välkänd men ändå en diskret profil i staden. Mannen med insamlingsbössan. Tillsammans med sin fru Astrid samlar han ihop över kr på ett år. Astrid och Wohn Lindahl är eldsjälar, eldsjälar för att hjälpa människor i nöd. Astrid har lotterier och insamlingar i kyrkan, medan Wohn sitter med tiggarbössan till den vanliga Hudiksvallsbon som handlar på Coop, Hemköp och Hälsinge Marknad. Insamlingarna kan gälla Equmenias hjälp till Burma (som han i år samlade kr till), Läkarmissionens hjälp till jordbävningsdrabbade i Nepal (6315 kr), Syriens flyktingar ( kr) eller till Hoppets Stjärna i Filipinerna (5000 kr). Men det är uthållighet och inget kortvarigt fyrverkeri som gäller; de räknar decennier med bössa och insamlingar. - Hudiksvallsborna är oerhört generösa och det är roligt att få vara med, säger paret ödmjukt och vill inte ens vara med på bild. Wohn som genom sitt tidigare arbete för RIA (se mer om Ria på sid 4-5), blev välkänd på stadens gator har genom detta också vunnit mångas förtroende och det är många som vill vara med och ge både större och mindre summor. - Många bäckar små, ger resultat, konstaterar paret Lindahl. Ge en minnesgåva NU KAN DU SWISHA IN DIN GÅVA TILL HUDIKSVALLS BAPTISTFÖRSAMLING! Konto När någon du älskat lämnat oss, vid högtider och minnesdagar: Ge en gåva för Livet! Kontakta Astrid Lindahl för mer info , Bankkonto , Swish

12 Barn- & ungdom Söndagskolan skickar kollekt till barn i Tanzania Bilder från förskolan i Kontoto För några år sedan beslutade söndagsskolsledarna att på söndagsskolan samla in pengar till barn som får hjälp i Sameregionen i Tanzania. Nu är det dags att skicka iväg en rejäl summa till de barn som annars inte fått de möjligheter vi är vana vid! Bakgrunden till att vi skickar pengar just till Samemissionen är att jag och min fru Berith har många kontakter där efter att själva varit ned och sett arbetet under några månader tillsammans med missionären Bengt Gustavsson, som arbetat i Same i 25 år och grundat flera skolor och församlingar i området. Samemissionen är en mindre mission och de pengar vi skickar är välbehövliga, hälsar Lasse Gustavsson, som nu har en viktig del i missionen och som besöker Tanzania flera månader per år. Våra söndagsskolebarns insamling kommer att gå till en förskola som ligger i Kontoto. Det är en skola som funnits i tre år och som har 25 barn i 4-6 årsåldern. Här får barn - som annars bara talar ett av landets 150 lokala stamspråk - lära sig swahili och engelska, vilket gör att de lättare kan läsa vidare. Karlskrona pingst stöder skolan regelbundet och våra pengar kommer att gå specifikt till böcker och mat, nog så viktigt för att en skola ska kunna fungera. Vår gåva går direkt till skolan efter att skolan regelbundet rapporterar om elevantal och elevnärvaro. Då jag själv har besökt en rad av liknande skolor, som stöds av olika församlingar i Sverige, kan jag intyga att pengarna gör väldigt stor nytta! Det bidrag vi ger från Baptistkyrkans söndagsskolkollekter är en engångssumma på 4000 kr och framtiden får utvisa om vi fortsättningsvis kommer stödja dem, eller vad nästa insamlingsprojekt blir. Bra insamlat, alla barn! Seth Nilsson Barn och ungdomsledare HÄNG MED PÅ TORSDAGSKUL DU OCKSÅ! :) Varannan torsdag kl Läger mars Mer info på Barn i BK på FB Ungdomssamlingar! Gå med i BAPP-gruppen på Facebook för att veta vad som är på gång. Du kan också ringa Seth på

13 Personligt Seba fick träffa sina bröder efter 16 år! Seba visste inte om bröderna levde fram tills förra året. Det blev ett glatt återseende, men samtidigt är det många utmaningar som ligger framför. Det är drygt två år sen Seba Rigobert kom till Sverige från Kongo tillsammans med några av sina släktingar. Sina syskon visste han dock inte om de levde. Tills för ett år sedan. Då fick han kontakt med sina två yngre bröder, Ruremesha Kavin Frank, 20 år, och Maniha Fabrice, 17 år. Nu i februari blev det första gången på 16 år som de fick träffas igen. Det var glädjefulla återseenden, då han fick möta sina bröder som flytt från Kongo och på egen hand försöker klara sig i Uganda, nu med ekonomisk stöd av Seba och medlemmar i vår församling. På sin resa till Uganda fick Seba ytterligare ett kärt återseende då han fick träffa sin fästmö, Denyse Murorunkwere, som han Nere i Uganda gifte sig Seba borgerligt med Denyse, som varit hans fästmö i många år. Nu hoppas de på att inom kort kunna gifta sig kyrkligt i Baptistkyrkan i Hudiksvall. inte sett på länge. Under besöket gifte paret sig borgerligt och nu söker Seba med ljus och lykta efter en gemensam lägenhet, så att Denyse ska kunna flytta till Sverige, där de också vill vigas i vår kyrka. Red. Hjälp Till Liv International Biståndscenter & Secondhandbutik Håstaholmen Hudiksvall Öppettider månd-ons 11:30-18 torsd-fred stängt lördag 10:30-15 Röda dagar Stängt Tele Inlämningstider mån-fred Hämtning gratis inom kommunen Leverans och hämtning efter överenskommelse. Leverans mot en mindre avgift, varierar beroende på avstånd. 13

14 Årsmöte Året som gått och visione D en 7 februari 2016 höll Hudiksvalls Baptistförsamling sitt 158:e årsmöte. I församlingen finns idag 132 medlemmar varav en stor del med utländsk bakgrund. Under mötet presenterades 2015 års verksamhetsberättelse, med en redovisning av gudstjänster och samlingar och andra verksamheter. Utöver söndagsgudstjänster har församlingen tillsammans under året gjort två utflykter; en regiondag i Bollnäs på våren och en uppstart inför höstterminen till Sörfjärdens kapell, där man bland annat började formulera församlingens vision. Även om församlingen idag inte har någon fast kör eller lovsångsteam, så har många olika formeringar av sånggrupper och solister har deltagit under året. Det finns några bönegrupper/hemgrupper, något vi vill utveckla framöver, som en grund för gemenskap. Söndagsskola har bedrivits regelbundet under året, ofta med mellan barn. Under hösten har även Torsdagskul startat, med inriktning på åldrarna år och har redan nu ett tjugotal deltagare. Församlingen har även ungdomssamlingar med varierande aktiviteter, där man bland annat haft ett äger vid Sonfjället i Härjedalen. Vi har även haft en cykelbytardag till förmån för ungdomsarbetet. Församlingen har även en aktiv kvinnoförening och månatliga dagledigträffar som sträcker sig till en större publik. Flera medlemmar har deltagit i den kvällsbibelskola som varit under höstterminen i samarbete med Höglidenkyrkan. Tillsammans med församlingar i staden samlas vi till bön för Hudiksvall, varannan vecka i Baptistkyrkan och varannan i Höglidenkyrkan. Under marknadshelgen har vi samarbetat med Stillhetens tält, samt haft vår årliga Marknadskonsert. Utifrån församlingen bedrivs det Läxhjälp på Håsta varje vecka, främst med elever med utländsk bakgrund som målgrupp. Mellan deltagare kommer varje gång, och totalt har ett 60-tal deltagare besökt oss. Övrig verksamhet är de insamlingar som gjorts till Ge för Livet, där Wohn och Astrid Lindahl tar det huvudsakliga ansvaret, med insamlingsbössan. En insamling gjordes även under Marknadskonserten under hösten. Församlingen är delaktig och stöder Sjukhuskyrkan, Ria-gemenskapen/Hela Människan, samt ansvarar ibland för Sinnesrogudstjänster för bland andra AA, som även hyr in sig i kyrkans lokaler. Under året har kyrkan även öppnats för boende åt nio EU-migranter, vilka kommer att få stöd på hemmaplan, i den mån givare hittas, i samarbete med Hjälp till Livet. 14

15 VAL UNDER ÅRSMÖTET 2016 Medarebetare under året har varit Berith Nilsson och Seth Nilsson som arbetat på deltid som församlingsassistenter med inriktning mot barn och ungdomsarbetet, i växlande perioder. Under året har även Per Olov Svedberg arbetat i församlingen på halvtid som diakon. Församlingen har även haft en mängd besökande predikanter, som utöver församlingens medlemmar medverkat under årets gudstjänster. För Equmenia har det bildats en regional organisation, där församlingsmedlemmen Nanok Stagnell finns med som regions-ordförande. Kassör Nils Göran Strömberg redovisade under årsmötet den ekonomiska årsberättelsen, vilken godkändes av årsmötet. En ny styrelse, ny äldstekår och ny diakonkår valdes för verksamhetsåret Till ordförande i styrelsen omvaldes Mats Collin och Staffan Lindvall fortsätter som församlingsföreståndare. Under årsmötet beslutades även om församlingsvision som beskriver vår önskan om hur vi vill vara som församling (se bild tv). Församling håller på att utveckla ansvarsgrupperna, så att fler av församlingens medlemmar blir aktiva där de har sina gåvor och vilja att tjäna. Styrelsen gavs ett antal uppdrag, se sid 6-7. Efter församlingens årsmöte hölls även ett årsmöte för Baptistkyrkans fastighetsförening där Ove Nygren, gjort en stark insats som ordförande och vice -värd. Kortfattat kan konstateras att kyrkans fastigheter har fått nya hyresgäster i tre av lägenheter. Fuktproblemen i kyrkans scoutlokal är åtgärdade med nytt ventilerat golv och nu väntar fortsatt ytrenovering. Äldste Staffan Lindvall (föreståndare), Gerd Strömberg, Seth Nilsson och Lennart Bengter. Diakoner Seth Nilsson, Lennart Bengter, Phe Bot, Dah Dah, Wah Gay Htoo, Eva Lindvall, Staffan Lindvall, Pahkadee Danulf, Gerd Strömberg och Nils-Göran Strömberg. Styrelse Mats Collin (ordförande), Anders Borgström, Staffan Lindvall, Theresa Marehlind, Kenneth Sandberg, Hans-Erik Sjölander, Nanok Stagnell och Nils-Göran Strömberg Revisorer Lennart Bengter och Ove Nygren Revisorssuppleant Karin Wallner Valberedning Maritta Collin, Saymeh Lawrehcoth och Karin Wallner... MEDLEMSSTATISTIK & EKONOMI Medlemsstatistik Medlemmar Intagna genom dop 1 Avlidna 3 Medlemmar Resultaträkning 2015 Intäkter Kostnader Årets vinst Budget 2016 Intäkter Kostnader Budgeterat underskott i Hudiksvalls föreningsliv, och bidrar till stadsmiljön med sin vackra kyrkobyggnad från

16 Returadress: Baptistkyrkan, Käppuddsg Hudiksvall Kontaktpersoner Hudiksvalls Baptistförsamling Föreståndare Staffan Lindvall Mobil Hem , Jesus Kristus är E-post densamme igår Ordförande Mats Collin och idag och i Mobil Hem evighet E-post Församlingsassistent, med ansvar för barn och ungdom mm Seth Nilsson Mobil Hem E-post Fastighetsvärd/Uthyrning Nils-Göran Strömberg Mobil Hem E-post Församlingsäldste Staffan Lindvall mobil Lennart Bengter mobil Seth Nilsson mobil Gerd Strömberg mobil Ge för Livet & Onsdagsträff Astrid Lindahl mobil Hem E-post: Rogsta Baptistförsamling Föreståndare & ordf. Stefan Gustafsson Mobil Hem E-post: Kassör Svante Skarin Mobil: Hem: E-post: Postansvarig Jenny Norell Mogarna Hudiksvall Här hittar du oss! Hudiksvalls Baptistförsamling: Baptistkyrkan Käppuddsg. 10, Hudiksvall Tele E-post och FB-sida Hudiksvalls Baptistförsamling Ungdomarna på FB BAPP Barnen på FB Barn i BK Hemsida Rogsta Baptisförsamling Ingsta kapell, Rogsta, Hudiksvall Scounterna Skicka din gåva till Hudiksvalls Baptistförsamling Swish Pg Bankgiro Bankkonto , Rogsta Baptistförsamling Bankgiro Baptistkyrkan Ungdom Bankgiro Equmeniakyrkan Plusgiro Vi samarbetar med Bilda, Hälsingland Hudiksvalls Baptistförsamling :29

Nr Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. 1 Kor 3:11

Nr Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. 1 Kor 3:11 ktuellt Nr 4 2016 Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. 1 Kor 3:11 Ledaren: Ansats på stabil grund s. 2-3 Vinterns program s. 4-5 Välbesökta aktiviteter och nyrenoverad

Läs mer

Nr Jesus är uppstånden! Ja, Han är sannerligen uppstånden!

Nr Jesus är uppstånden! Ja, Han är sannerligen uppstånden! Nr 1 2017 Jesus är uppstånden! Ja, Han är sannerligen uppstånden! Första kristna trosbekännelsen Ledaren: Församlingens uppdrag och liv s. 2-3,8 Vårens program s. 5-7 Porträttet: Erik - aktiv in i det

Läs mer

- Har du hittat din plats i livet? - Hur mycket förnyelse klarar vi av?

- Har du hittat din plats i livet? - Hur mycket förnyelse klarar vi av? Nr 2 2017 Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av Anden." (1Joh 3:8) Ledaren: Förnyelse och

Läs mer

Du är en pärla i livets pussel!

Du är en pärla i livets pussel! A K T U E L L T Du är en pärla i livets pussel! Ledaren En kyrka som möter människorna Många gånger går mina tankar till församlingen och vår gemenskap i den. Bilderna av hur vi är sammanfogade och ska

Läs mer

aktuellt Nr Ledaren: Odla sommargemenskap Åk på konferens i sommar! Anders Wiberg 200 årsminne Tre nyexaminerade bibelskolelever

aktuellt Nr Ledaren: Odla sommargemenskap Åk på konferens i sommar! Anders Wiberg 200 årsminne Tre nyexaminerade bibelskolelever aktuellt Allt kött är som gräs, och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar och blomman faller av, men Herrens ord består för evigt. 1 Petr 1:24-25 Nr 2 2016 Ledaren: Odla sommargemenskap

Läs mer

-En ros från 14 november! Kan jag uppvakta Jesusbarnet med den?- En undran vid läsning av sid 11

-En ros från 14 november! Kan jag uppvakta Jesusbarnet med den?- En undran vid läsning av sid 11 A K T U E L L T -En ros från 14 november! Kan jag uppvakta Jesusbarnet med den?- En undran vid läsning av sid 11 Ledaren Vill vara vadå? Önskan att vara det man är, men samtidigt drivas av en längtan att

Läs mer

Flera dophögtider under våren!

Flera dophögtider under våren! A K T U E L L T N Flera dophögtider under våren! är de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: Omvänd er

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Valdshult och Öreryds Missionsförsamlingar

Valdshult och Öreryds Missionsförsamlingar och s Missionsförsamlingar Nov 2014 Feb 2015 Pastorn har ordet Jesus sa, jag är världens ljus! Ljuset behövs allra mest och fungerar bäst i mörkret, därmed kan man tycka att Jesus passar utmärkt i vår

Läs mer

Gläd er alltid i Herren

Gläd er alltid i Herren Gläd er alltid i Herren Gläd er alltid i Herren Fil. 4:4 Paulus sitter i fängelse och uppmanar ändå till glädje. Han är verkligen ett föredöme och bevis på att vår sinnesstämning inte måste spegla de yttre

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE December 2014 - Februari 2015 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välkommen in i värmen i Immanuelskyrkan! Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541

Läs mer

Detta Aktuellt gick i tryck på prinsparet Carl Philip & Sofias bröllopsdag!

Detta Aktuellt gick i tryck på prinsparet Carl Philip & Sofias bröllopsdag! A K T U E L L T Detta Aktuellt gick i tryck på prinsparet Carl Philip & Sofias bröllopsdag! Ledaren Sommar! Det programblad du nu har i din hand sträcker sig över våra sommarmånader. Det är en fantastisk

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Vi ber under fastan Bibelläsning och Bön under 8 veckor 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bibelläsning och bön under fastan 2015 2 Fastan en tid för omvändelse bön och eftertanke. Sedan 300-talet

Läs mer

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR F Ö R SA M L I N G S B L A D E T D E CE M B E R - FE B R UA R I 2014 2 F Ö R S A M L I N G S B L A D E T D E C- F E B 2014 REDAKTION / FÖRSAMLINGSKONTAKT Samuel Rönnbrink -

Läs mer

Programblad April - Juni 2016. Kom helige Ande! Uppväck oss! Utmana oss! Gör oss brinnande av kärlek! I EN VÄXANDE VARDAGSGEMENSKAP

Programblad April - Juni 2016. Kom helige Ande! Uppväck oss! Utmana oss! Gör oss brinnande av kärlek! I EN VÄXANDE VARDAGSGEMENSKAP I EN VÄXANDE VARDAGSGEMENSKAP Programblad April - Juni 2016 Kom helige Ande! Uppväck oss! Utmana oss! Gör oss brinnande av kärlek! Vi rör oss i påsktid på väg mot pingsten. En tid av omvälvningar - för

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. april - maj. februari T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. april - maj. februari T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D FÖRSAMLINGSBLAD april - maj februari 2015 P I N G S T K Y R K A N T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D Det är femtio dagar mellan Påsk och Pingst, två av våra största kristna högtider. Tiden mellan

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Kontakt. Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig. Jeremia 31:3. December 2015 Februari 2016

Kontakt. Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig. Jeremia 31:3. December 2015 Februari 2016 Kontakt December 2015 Februari 2016 Ett programblad från Löfstad kyrkan i Tranås samt Gripenbergs & Åsens missionsförsamlingar Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig.

Läs mer

Missionskyrkan Gråbo

Missionskyrkan Gråbo Missionskyrkan Gråbo PROGRAMBLAD 161201-170131 Ny medarbetare Carina Hult börjar som ny pastor i vår församling den 1 december. Carina kommer närmast från Tabernaklet i Göteborg, där hon arbetat som deltidspastor.

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Söndagen den 20 september kommer Kvillsfors Missionsförsamling att byta namn till Equmeniakyrkan Kvillsfors. Bakgrunden är att Svenska Missionskyrkan

Söndagen den 20 september kommer Kvillsfors Missionsförsamling att byta namn till Equmeniakyrkan Kvillsfors. Bakgrunden är att Svenska Missionskyrkan Söndagen den 20 september kommer Kvillsfors Missionsförsamling att byta namn till Equmeniakyrkan Kvillsfors. Bakgrunden är att Svenska Missionskyrkan 2011 gick samman med Metodistkyrkan i Sverige och Svenska

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

/ Johanna & Alexander Leimola

/ Johanna & Alexander Leimola Alexander och Johanna presenterar här lite vad de jobbar med i kyrkans ungdomsverksamhet. I höstas drog vi igång: Tonår, Lördax och Unga Vuxna. Vilket har funkat bra och varit en positiv upplevelse både

Läs mer

rogramblad SMU Församlingen 25 januari kl i Sörbrokyrkan. 1 februari kl i Millesviks Missionshus. NR JANUARI MARS

rogramblad SMU Församlingen 25 januari kl i Sörbrokyrkan. 1 februari kl i Millesviks Missionshus. NR JANUARI MARS P Värmlandsnäs rogramblad Missionsförsamling NR 1 2014 JANUARI MARS SMU 25 januari kl. 19.00 i kyrkan. Församlingen 1 februari kl. 19.00 i s Missionshus. 1 VÄRMLANDSNÄS MISSIONSFÖRSAMLING kyrkan Allévägen

Läs mer

Programblad April - Juni 2015

Programblad April - Juni 2015 Programblad April - Juni 2015 Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Vägen framåt? Vår församling står vid ett vägskäl. På många sätt har detta gjorts tydligt i händelser, förkunnelse och profetiska budskap.

Läs mer

Maj-juni Jesus svarade: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Joh 14:6

Maj-juni Jesus svarade: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Joh 14:6 Maj-juni 2016 Jesus svarade: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Joh 14:6 Maj 2016 V Dat Dag Tid Samling 17 1 Sön 11:00 Kortare Gudstjänst. Fika. Församlingsmöte.

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

PROGRAMBLAD Februari - Maj Skänninge Missionskyrka.

PROGRAMBLAD Februari - Maj Skänninge Missionskyrka. PROGRAMBLAD Februari - Maj 2017 Skänninge Missionskyrka http://equmeniakyrkan.se/skanninge/ Vecka 5 To 2/2 Fr 3/2 Sö 5/2 Vecka 6 Må 6/2 To 9/2 Sö 12/2 Vecka 7 To 16/2 Lö 18/2 Sö 19/2 Vecka 8 Må 20/2 To

Läs mer

December - Februari Immanuelskyrkan Skövde

December - Februari Immanuelskyrkan Skövde December - Februari 2017-18 Immanuelskyrkan Skövde Immanuelskyrkan Skövde & Equmenia Skövde Pastor & Församlingsföreståndare Anton Omnell 070-321 45 90 anton@imkskovde.se Kungsgatan 17, 541 31 Skövde tel.

Läs mer

Dop och glädje under ungdomarnas fjälläger

Dop och glädje under ungdomarnas fjälläger A K T U E L L T Dop och glädje under ungdomarnas fjälläger Ledaren.att nå den andra stranden Jag brukar ha uppdraget att förmedla några tankar här i vår församlingstidning. Den här gången blev det lite

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Vintern 2017

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Vintern 2017 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Vintern 2017 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-10466 E-mail: info@hastenskyrkan.se Hemsida:

Läs mer

Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna

Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Gud vill leda Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder

Läs mer

OKTOBER 2016 Gudstjänst - Änglar mitt ibland oss Församlingsmöte Öppen kyrka kl Arbete ute Symöte Öppen kyrka kl.

OKTOBER 2016 Gudstjänst - Änglar mitt ibland oss Församlingsmöte Öppen kyrka kl Arbete ute Symöte Öppen kyrka kl. Församlingsblad för VISBY MISSIONSFÖRSAMLING Oktober - November 2016 Guds gästvänlighet Vi är mitt i hösten. En årstid då naturen inbjuder oss att upptäcka en gudagiven färgrikedom. Hösten är också naturens

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

rogramblad Värmlandsnäs Missionsförsamling # $ % & & '( # & ' ) & * # & & +, # ' NR OKTOBER-DECEMBER Forts. sid 7.

rogramblad Värmlandsnäs Missionsförsamling # $ % & & '( # & ' ) & * # & & +, # ' NR OKTOBER-DECEMBER Forts. sid 7. P rogramblad Värmlandsnäs Missionsförsamling NR 4 2013 OKTOBER-DECEMBER!" # $ $ % & & '( # & ' ) & * # & & +, # ' Forts. sid 7. 1 VÄRMLANDSNÄS MISSIONSFÖRSAMLING kyrkan Allévägen 5 661 93 Säffle Ansluten

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

oktober november december Församlings bladet nassjoalliansbaptist NÄSSJÖ Allians & Baptist FÖRSAMLING

oktober november december Församlings bladet   nassjoalliansbaptist NÄSSJÖ Allians & Baptist FÖRSAMLING Församlings bladet oktober november december 2015 NÄSSJÖ Allians & Baptist FÖRSAMLING www.nabf.se www.facebook.se/ nassjoalliansbaptist Nässjö Allians- och Baptistförsamling Pastor Anders Meyer tel: 076-942

Läs mer

MARS - JUNI 2015 Foto: Stefan

MARS - JUNI 2015 Foto: Stefan MARS - JUNI 2015 Fo St Kroppen En kropp fungerar för att cellerna har olika uppgifter och för att de troget gör sitt jobb. Hjärtat pumpar blod, lungorna syresätter blodet och levern renar blodet från slaggprodukter

Läs mer

Inte helt 100! Jonsereds Missionskyrka

Inte helt 100! Jonsereds Missionskyrka Inte helt 100! Jonsereds Missionskyrka Jonsereds Missionskyrka 1912-2012 Jonsereds missionsförsamling är en kristen kyrka med närmare 90 medlemmar, alltså ännu inte helt 100, men på god väg och vi vill

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Anneberg, Solberga & Flisby Missionsförsamlingar

Anneberg, Solberga & Flisby Missionsförsamlingar december 2015-mars 2016 Anneberg, Solberga & Flisby Missionsförsamlingar Välkommen till en stämningsfull och berikande avslutning på julaftonens firande. På midnattsgudstjänsten sjunger vi många av de

Läs mer

En Fridfull Julhelg & Ett Välsignat Nytt År önskar Equmeniakyrkan Örbyhus

En Fridfull Julhelg & Ett Välsignat Nytt År önskar Equmeniakyrkan Örbyhus En Fridfull Julhelg & Ett Välsignat Nytt År önskar Equmeniakyrkan Örbyhus Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Johannes 1:5 Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

September / Oktober 2014

September / Oktober 2014 September / Oktober 2014 Foto: John Redstig Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem. September 2014 V Dat Dag Tid Samling 36 2 tisd 19:00 Omsorgsgruppen 3 onsd

Läs mer

april maj juni FÖRSAMLINGS BLADET nassjoalliansbaptist NÄSSJÖ Allians & Baptist FÖRSAMLING

april maj juni FÖRSAMLINGS BLADET   nassjoalliansbaptist NÄSSJÖ Allians & Baptist FÖRSAMLING FÖRSAMLINGS BLADET april maj juni 2015 NÄSSJÖ Allians & Baptist FÖRSAMLING www.nabf.se www.facebook.se/ nassjoalliansbaptist Nässjö Allians- och Baptistförsamling PASTOR Anders Meyer tel: 076-942 22 70

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

för barn och unga - Kyrksalen Tobo Barn- och föräldragrupp måndagar 9.30-12.00

för barn och unga - Kyrksalen Tobo Barn- och föräldragrupp måndagar 9.30-12.00 TRO & LIV Utifrån en inledning, som bygger på boken Tro & Liv, samtalar vi om några centrala teman i kristen tro och vad de betyder i våra liv. Vi träffas tisdagar jämn vecka kl 19-21. Ingen föranmälan

Läs mer

Maj 2015 V Dat Dag Tid Samling 3 sönd 11:00 Gudstjänst Blod & Eld lörd Klädinsamling till Ukraina 10 sönd 17:00 Församlingskväll med middag

Maj 2015 V Dat Dag Tid Samling 3 sönd 11:00 Gudstjänst Blod & Eld lörd Klädinsamling till Ukraina 10 sönd 17:00 Församlingskväll med middag Maj - Juni 2015 En gång i fjärran väst, vid Stilla havets kust jag fann mig själv en sommardag, mitt hjärta slog med lust och snart med mod på land jag stod. Jag tänkte gräva guld, bli rik och få betjänt,

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

PINGSTKYRKAN I SANDVIKEN PROGRAMBLAD

PINGSTKYRKAN I SANDVIKEN PROGRAMBLAD PINGSTKYRKAN I SANDVIKEN PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2016 VÅR VISION: Vi vill vara en Jesuscentrerad församling som skapar en gemenskap mellan Gud och människor, där alla blir sedda och bekräftade,

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. Mars Maj 2014. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. Mars Maj 2014. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2014 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se Pastor & Församlingsföreståndare

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

Välkommen till Missionskyrkorna i Lekeryd och Svarttorp

Välkommen till Missionskyrkorna i Lekeryd och Svarttorp Välkommen till Missionskyrkorna i Lekeryd och Svarttorp Syrénhortensian i full blom Foto: J-E Alzén Aktuellt från missionsförsamlingarna i Lekeryd och Svarttorp SEPTEMBER - NOVEMBER 2011 Församlingsinformation

Läs mer

Tillsammans i TROSALUNDSKYRKAN

Tillsammans i TROSALUNDSKYRKAN Tillsammans i TROSALUNDSKYRKAN Församlingsblad nr 4 - december 2016 -februari 2017 Månadens böneämne december: Vi ber för alla barnen i hela världen, som lider nöd och har det svårt. Månadens böneämne

Läs mer

Programblad. Värmlandsnäs Missionsförsamling. ...göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd på Värmlandsnäs!

Programblad. Värmlandsnäs Missionsförsamling. ...göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd på Värmlandsnäs! Programblad Värmlandsnäs Missionsförsamling NR 1 2016 FEBRUARI - APRIL Värmlandsnäs Missionsförsamling vill...göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd på Värmlandsnäs! 1 VÄRMLANDSNÄS MISSIONSFÖRSAMLING

Läs mer

Församlings. juni juli augusti september. bladet. Nässjö Allians- och Baptistförsamling.

Församlings. juni juli augusti september. bladet. Nässjö Allians- och Baptistförsamling. Församlings bladet juni juli augusti september Nässjö Allians- och Baptistförsamling www.tabbe.org www.nassjoallians.nu 2012 Nässjö Allians- och Baptistförsamling Pastor Anders Meyer tel: 076-94 222 70

Läs mer

PINGSTKYRKAN I SANDVIKEN PROGRAMBLAD DECEMBER - FEBRUARI 2014-2015

PINGSTKYRKAN I SANDVIKEN PROGRAMBLAD DECEMBER - FEBRUARI 2014-2015 PINGSTKYRKAN I SANDVIKEN PROGRAMBLAD DECEMBER - FEBRUARI 2014-2015 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn är Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig fader,

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September - November Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September - November Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE September - November 2014 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Programblad SMU. Församlingen. Värmlandsnäs Missionsförsamling. 9 januari kl i Sörbrokyrkan. 23 januari kl i Millesviks Missionshus

Programblad SMU. Församlingen. Värmlandsnäs Missionsförsamling. 9 januari kl i Sörbrokyrkan. 23 januari kl i Millesviks Missionshus Programblad Värmlandsnäs Missionsförsamling NR 4 2015 NOVEMBER JANUARI SMU 9 januari kl. 19.00 i kyrkan Församlingen 23 januari kl. 19.00 i s Missionshus 1 VÄRMLANDSNÄS MISSIONSFÖRSAMLING kyrkan Allévägen

Läs mer

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 1 Tunadalskyrkan 160918 TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 Mobiltelefoner är en bra uppfinning. Man har den alltid med sig, har man en nyare telefon kan man också ansluta till internet och hitta

Läs mer

På Gång i Skälvums missionshus

På Gång i Skälvums missionshus På Gång i Skälvums missionshus Nr 4. dec 2014 - feb 2015 I detta nummer kan du läsa om... Pastorns sida... 2 Ordförarens sida... 3 Vinterns samlingar... 4 Källan... 6 Ekumenisk bönevecka... 7 equmenia/sku...

Läs mer

Skriv upp i kalendern...

Skriv upp i kalendern... En INBJUDAN till Missionskyrkorna i Vesene, Ljung & Jällby Programblad 23 juni 14 september 2014 Skriv upp i kalendern... Möteshelger i Ljungs missionskyrka 7-9 november talare oscar marklund 14-16 november

Läs mer

FÖRSAMLINGS. bladet. september oktober. NÄSSJÖ. Allians & Baptist FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGS. bladet. september oktober.  NÄSSJÖ. Allians & Baptist FÖRSAMLING FÖRSAMLINGS bladet www.nabf.se NÄSSJÖ Allians & Baptist FÖRSAMLING september oktober 2013 Nässjö Allians- och Baptistförsamling Pastor Anders Meyer tel: 076-94 222 70 e-post: anders.meyer@spray.se SJUKSKRIVEN

Läs mer

Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. 1 Joh 4:16

Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. 1 Joh 4:16 Mars - April 2016 Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. 1 Joh 4:16 Mars 2016 V Dat Dag Tid Samling 9 1 tisd 10:00 Dagledigträff 2 onsd 07:00 Morgonbön -9:00 (kaffepaus

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September - November Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September - November Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE September - November 2016 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välsignelsen foto: Daniel Demming Immanuelskyrkan Skövde & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon:

Läs mer

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 - Vi vill hjälpa människor hitta fram - På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig,

Läs mer

Aktuellt från Equmenia Region Mitt

Aktuellt från Equmenia Region Mitt Aktuellt från Equmenia Region Mitt Våga Välja Väg 7-9 mars UNGDOMSHELG I TIERP Temat för helgen är livsresor. Vi kommer att få höra om olika människors livsresor med Gud. Kanske att också din resa är intressant...

Läs mer

A K T U E L L T Gud signe dit hem!

A K T U E L L T Gud signe dit hem! A K T U E L L T Gud signe ditt hem! Ledaren Jesus känd, trodd och efterföljd Det är nog ganska naturligt att det i ett församlingsblad blir ett fokus på församlingens liv och innehåll. När jag tittar igenom

Läs mer

Programblad September - November 2015

Programblad September - November 2015 Programblad September - November 2015 Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Ge tillbaka! Gud vill att Hans mänsklighet skall lita på Honom, lägga all sin förtröstan och trygghet hos Honom. Det är bara då

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN PÅ SÖDRA DAL Juni - September 2017

FÖRSAMLINGSBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN PÅ SÖDRA DAL Juni - September 2017 FÖRSAMLINGSBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN PÅ SÖDRA DAL Juni - September 2017 Jag tycker nog att jag har skapligt bra lokalsinne, jag brukar inte gå vilse. Men visst händer det ändå ibland att jag tappar riktningen,

Läs mer

SALEMKYRKAN BORENSBERG

SALEMKYRKAN BORENSBERG SALEMKYRKAN BORENSBERG PROGRAM FEBRUARI-MARS 2017 Kom till mig, så ska ni finna vila för er själ När vi går in i februari brukar det kännas att året har börjat på riktigt. Förhoppningsvis infinner sig

Läs mer

Equmeniakyrkan ÅRJÄNG

Equmeniakyrkan ÅRJÄNG Equmeniakyrkan ÅRJÄNG dec 2015 - feb 2016 En av våra församlingsmedlemmar Amelie Länsberg Rylander, skriver många dikter som handlar om tro och livet. De handlar om tacksamhet, om att bli sårad, trygghet,

Läs mer

Du är alltid välkommen till Centrumkyrkan i Mora!

Du är alltid välkommen till Centrumkyrkan i Mora! Du är alltid välkommen till Centrumkyrkan i Mora! Några ord från Pastorn Where there is no vision, the people perish Orden är från King James översättning av Ords 29:18, Utan profeter förvildas folket

Läs mer

Programblad för Falköpings Missionsförsamling & SMU 1 december 2013 27 februari 2014

Programblad för Falköpings Missionsförsamling & SMU 1 december 2013 27 februari 2014 Hemvist för Falköpings Missionsförsamling Programblad för Falköpings Missionsförsamling & SMU 1 december 2013 27 februari 2014 Stina Lönnmyr, Nora Rydberg, Ellen Ahlrik, Karl Borgenhard och Joakim Svantesson.

Läs mer

Programblad Nov - Dec Frälsningsarmén Gävle

Programblad Nov - Dec Frälsningsarmén Gävle Programblad Nov - Dec 2017 Frälsningsarmén Gävle 2 November - December 2017 Halleluja! Vi har nu varit här några månader och trivs mycket bra i Gävle. Det har varit mycket nytt och en intensiv period med

Läs mer

September / oktober 2012

September / oktober 2012 September / oktober 2012 Gud, du vill använda oss var och en. Hjälp mig att se var och hur du vill använda mig i din kyrka. Foto Gabriella Redstig September 2012 35 1 lörd 10.00 Inspirationsdag för barn-ungdoms-verksamheten

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Equmeniakyrkan Eggvena, Rensvist och Tåstorp. Tänd ett hoppets Ljus

VÄLKOMMEN. till Equmeniakyrkan Eggvena, Rensvist och Tåstorp. Tänd ett hoppets Ljus VÄLKOMMEN till Equmeniakyrkan Eggvena, Rensvist och Tåstorp Tänd ett hoppets Ljus PROGRAMBLAD December 2015 - februari 2016 Equmeniakyrkan Pastor Brita Blomdahl 0513-10154, mobil 0738-168461 brita@remmene-rensvist.se

Läs mer

Hejsan Kom med och sjung!

Hejsan Kom med och sjung! Hejsan! Vi heter Alexander och Johanna och har precis påbörjat tjänsten som ungdomsledare i församlingen. Båda kommer vi från olika håll i Småland (Alexander från Jönköping och Johanna från Sjunnen). Vi

Läs mer

HUDIKSVALLS MISSIONSFÖRSAMLING OCH HEM.

HUDIKSVALLS MISSIONSFÖRSAMLING OCH HEM. KONTAKT o Kurt Ohlsson HUDIKSVALLS MISSIONSFÖRSAMLING OCH HEM. Foto Kurt Ohlsson I detta nr... Insidan: Gudstjänst varje söndag Sid 5: Samtalsdag om församlingen Mitten: Gudstjänster och samlingar Sid

Läs mer

Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON

Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON Marta, du är anställd på Equmeniakyrkans Region Nord. När började du där och vad har du för arbetsuppgifter? - Jag började jobba i september, men tjuvstartade

Läs mer

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se Försam lings nytt Nr: 34 program mars april 2014 I detta nummer, bl a: Från pastorns penna Barn o Ungdomsverksamheten Program för mars, april 2014 Ekonomi Vision och mål (måldokument) Annonser mm. mm.

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK

Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Guds mission NT Gud sände sin son till världen, 12e juni 16, BK Gay killens berättelse - Jag har inte läst idag om Richards liv för att provocera. - Vi som kristna behöver vishet i dessa frågor idag, då

Läs mer

SKÅREKYRKAN Dagordning årsmöte 2015-10-25

SKÅREKYRKAN Dagordning årsmöte 2015-10-25 SKÅREKYRKAN Dagordning årsmöte 2015-10-25 1. Årsmötets öppnande 2. Föredragningslistan gås igenom och godkännes 3. Val av funktionärer för årsmötet - ordförande - vice ordförande - sekreterare - protokollsjusterare

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

KONFIRMATION TILLSAMMANSLÄGER. En INBJUDAN till Equmeniakyrkorna i Vesene, Ljung & Jällby. Programblad 20 juni 20 september 2016

KONFIRMATION TILLSAMMANSLÄGER. En INBJUDAN till Equmeniakyrkorna i Vesene, Ljung & Jällby. Programblad 20 juni 20 september 2016 KONFIRMATION 2016-17 En INBJUDAN till Equmeniakyrkorna i Vesene, Ljung & Jällby Programblad 20 juni 20 september 2016 Årets konfirmander Från vänster: Karin Gunnarsson, Sara Holmen, Agnes Rydsmo, Hanna

Läs mer

Foto: John Redstig. September - oktober 2015

Foto: John Redstig. September - oktober 2015 Foto: John Redstig September - oktober 2015 September 2015 V Dat Dag Tid Samling 36 1 tisd 18:30 Omsorgsgrupp 2 onsd 18:00 Scout - start 3 torsd 4 fred 19:00 TONÅR: Skattjakt 5 lörd 19:00 Lägereko i Granö

Läs mer

Remiss svar: Ny gemensam kyrka.

Remiss svar: Ny gemensam kyrka. 20101014 Remiss svar: Ny gemensam kyrka. Från Gamla Uppsala Missionsförsamling. Beslut vid församlingsmöte. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Några

Läs mer

Du är alltid välkommen till Centrumkyrkan i Mora!

Du är alltid välkommen till Centrumkyrkan i Mora! Du är alltid välkommen till Centrumkyrkan i Mora! Några ord från Pastorn Berätta inte för Gud vad Han inte kan göra! Det går aldrig! Jag arbetade ett tag tillsammans med en man som nästan varje dag la

Läs mer

Bibelordet. Känn dig alltid välkommen på våra samlingar!

Bibelordet. Känn dig alltid välkommen på våra samlingar! P r o g r a m juni juli augusti 2016 Bibelordet 1Joh. 3: 23-24 Och detta är hans bud: att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Den som håller Guds bud

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLADET. juli augusti september Allians & Baptist FÖRSAMLING. nassjoalliansbaptist NÄSSJÖ

FÖRSAMLINGSBLADET. juli augusti september Allians & Baptist FÖRSAMLING.   nassjoalliansbaptist NÄSSJÖ FÖRSAMLINGSBLADET juli augusti september 2016 NÄSSJÖ Allians & Baptist FÖRSAMLING www.nabf.se www.facebook.se/ nassjoalliansbaptist Nässjö Allians- och Baptistförsamling Pastor Martin Olofsgård tel: 070-689

Läs mer

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Mötesplats juni-november 2015 Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Gärdsgatan 16 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR församlingsbl ade t juni -augusti 2012 2 REDAKTION / FÖRSAMLINGSKONTAKT David Ehrlin - Ansvarig utgivare... 016-42 43 11 Therese Ehrlin - Redaktör...016-42 43 11 Caroline &

Läs mer

PINGSTKYRKAN I SANDVIKEN PROGRAMBLAD MARS - MAJ 2015

PINGSTKYRKAN I SANDVIKEN PROGRAMBLAD MARS - MAJ 2015 PINGSTKYRKAN I SANDVIKEN PROGRAMBLAD MARS - MAJ 2015 VÅR VISION: Vi vill vara en Jesuscentrerad församling som skapar en gemenskap mellan Gud och människor, där alla blir sedda och bekräftade, och som

Läs mer