Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns lokala IM-kontor (Stockholm, Göteborg, Malmö och Vrigstad) med anställd personal. På 38 orter finns grupper av medlemmar/volontärer som främst arbetar med insamling, försäljning och information. IM Fair Trade har butiker på nio orter de är helt bemannade av volontärer. I Stockholm, Göteborg, och Malmö (samt på ytterligare några orter) finns lokalföreningar med ansvar för volontärverksamhet. Förutom försäljning, information och insamling är volontärarbetet i de tre storstäderna inriktat på sociala aktiviteter framför allt för asylsökande och nyanlända barn och ungdomar. För ytterligare information se Den mest publika delen av IMs verksamhet i Göteborg är butiken vid Linnegatan 24 som säljer textilier, hantverk och en del kolonialvaror. Till en bred allmänhet vänder vi oss också i våra egna arrangemang som utställningar och föredrag om IMs arbete och när vi medverkar i exempelvis Bokmässan, Kulturnatta och julmarknaden i Kronhuset. Nätverket mot trafficking har under 2011 anordnat ett stort antal föreläsningar och utställningar samt medverkat i arrangemang på Världskulturmuseet. Lokalkontoret finns vid Mellangatan 1, strax intill Järntorget. Här hyr IM kontors- och sammanträdesrum tillsammans med andra mindre frivilligorganisationer som är medlemmar i Göteborgs FöreningsCenter. Alla medlemsföreningarna har inriktning på socialt arbete. En stor del av IM-volontärernas arbete riktar sig till nyanlända flyktingbarn och -ungdomar. Några av dessa sker i samarbete med andra frivilligorganisationer i Göteborg. 1. Move It Under 2011 har Move It haft i snitt en aktivitet i veckan, med undantag för några veckor under sommaren. Aktiviteterna har varierat, vi har bland annat åkt skridskor, gjort studiebesök på SVT, dansat breakdance och besökt Hammarbadet i Hammarkullen med en grupp tjejer. Move It har också varit och tittat på Allsvenskan vid två tillfällen efter att ha fått biljetter genom en kontakt. Antalet ungdomar som kommer varierar precis som föregående år, som mest har det kommit 35 ungdomar på en aktivitet. Under hela året har cirka 344 ungdomar deltagit i aktiviteterna. Vad gäller könsfördelning så har vi haft cirka 31 % tjejer och 69 % killar på aktiviteterna. Volontärgruppen har under 2011 bestått av cirka tio aktiva volontärer. Move It Göteborg anordnade tillsammans med Move It Stockholm ett sommarläger i Vrigstad. Den helgen var mycket uppskattad. Gruppen från Göteborg bestod av fyra volontärer och sex ungdomar, lika många var de från Stockholm så tilldelades Move It kr från Helge Ax:son Johnssons stiftelse, dessa pengar användes till att finansiera sommarlägret. Move It fick också kr under 2010 från Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse, dessa pengar har använts för aktiviteter under 2010 och De kr som Move It samma år tilldelades av Prins Gustav Adolf och prinsessan Sibyllas minnesfond kan användas även under Under året så har Move It vid två tillfällen samarbetat med KFUM. Fotboll och ridning under påsklovet har planerats och genomförts tillsammans med KFUM:s verksamhet Aktivitet för alla.

2 2. Bring Volontärerna i Bring besöker ungdomar vid IVIK-gymnasiet i Lindholmen. (IVIK = Introduktionsutbildning för nyanlända elever inom ramen för gymnasieskolans individuella program.) Namnet syftar på tanken att personer som är etablerade (svenskar eller andra nationaliteter) tar med sig något av det svenska till de nyanlända. Bring startades för tre år sedan och drivs i samarbete mellan IM, Rädda Barnen, Röda Korsets ungdomsförbund och KFUM. En dag i veckan kommer volontärerna till skolans foajé, bjuder på fika, samtalar och har trevligt. Vi kan spela schack och andra spel, men eleverna på skolan är nyfikna på Sverige och ofta mycket ambitiösa. Därför är läxhjälp den mest efterfrågade aktiviteten. Ofta gäller det läsning på svenska språket, som blir upprinnelse till samtal om ords betydelse och om olika företeelser i Sverige. Skratt bryts med allvar. För många, både killar och tjejer, är Bring ett avbrott mellan skolan och kvällens plikter i hemmet med hushållsarbete och passning av yngre syskon. Bring bygger på samarbete med skolledningen och ibland deltar skolans fritidsledare och annan personal i träffarna. Efter den första trevande tiden känner sig många elever mer hemmastadda och går då över till Move It-aktiviteterna. Andra föredrar att stanna kvar i Bring medan åter väljer att hitta fritidsaktiviteter och kamratumgänge helt på egen hand. Bringträffarna börjar direkt efter skoltid, kl 14, och detta är ett problem när det gäller att få nya volontärer. Många studerar eller jobbar och har inte möjlighet att ställa upp vid den tiden. Eftersom terminerna bryts av lov och praktikperioder är det ibland svårt att få kontinuitet i verksamheten. Detta gäller särskilt under vårterminen. Under året har vi totalt ordnat ett femtontal träffar. Under våren var IM ansvariga för verksamheten, under hösten delades arbetet upp, så att KFUM nu ansvarar för befintliga volontärer och IM ansvarar för kontakten med skolan. Alla fyra organisationer ansvarar för att rekrytera nya volontärer. Ansvarig volontär var under våren Lise Blomqvist, från hösten Isabelle Parlenvi. 3. Läxhjälpsgruppen Under 2011 har IM Göteborgs läxhjälp haft verksamhet på tre bibliotek i Göteborg; Hisingens resursbibliotek, Gamlestadens bibliotek och Kortedala bibliotek. Läxhjälpen har varit en kväll i veckan, på olika veckodagar på respektive bibliotek. Läxhjälpen drivs med volontära krafter och är öppen för alla som vill ha hjälp med sina läxor eller tala svenska. Aktiviteten har varierat under de båda terminerna, både vad det gäller aktiva läxhjälpare, besökare samt mellan de olika biblioteken. Den generella tendensen har varit att det varit ett relativt stort intresse av nya volontärer vid terminsstarterna som trappats av något mot slutet, medan intresset ifrån besökare varit snarast tvärtom. Ett skäl till detta kan vara att det tar ett tag innan informationen om läxhjälpen når ut med tanke på att det generellt sett kommer fler besökare i mitten och slutet av terminen än i början. Antalet besökare har varit högt på både Kortedala och Hisingens bibliotek (i stadsdelshuset på Wieselgrensgatan), medan siffrorna har legat något lägre på Gamlestadens bibliotek. Antalet besökare har under året ökat på samtliga bibliotek, speciellt under höstterminen. Under året har vi haft 91 läxhjälpstillfällen med sammanlagt 711 besök. Under vårterminen hade Hisingens bibliotek i snitt 6 besökare varje vecka samt 5 läxhjälpare. Motsvarande siffra för höstterminen är 7 besökare och 5 läxhjälpare. På Kortedala bibliotek har vi sett betydligt fler besökare (i snitt 10 besökare under våren och 13 under hösten) trots att antalet läxhjälpare har legat på ungefär 4 per vecka under våren och 5 under hösten. Även på Gamlestadens bibliotek har antalet besökare ökat sedan förra året (i snitt 5 under våren och 6 under hösten), medan antalet läxhjälpare legat på i snitt 3 stycken under

3 hela året. Det stora besökarantalet visar att läxhjälpen behövs och är uppskattad och vi har även fått beröm från samtliga bibliotek. Under året har nästan 50 personer visat intresse för att vara med som läxhjälpare. Flera av dem har integrerats i arbetet och verkar vara fortsatt aktiva som läxhjälpare, men att döma av statistiken är det också många som fallit bort efter första läxhjälpstillfället. Åsa Almberg, vid IMs kontor, har gjort ett fantastiskt arbete vad det gäller att få ut information för att locka nya besökare såväl som nya läxhjälpare. Åsas utskick till grundskolor som gjorts för att locka yngre besökare till läxhjälpen verkar också ha gett goda resultat. Under våren fick vi en förfrågan om att starta upp läxhjälp på Backa bibliotek, men vi bedömde att det skulle bli svårt att få igång en sådan verksamhet med vår redan ansträngda volontärbas. Det finns alltså inga planer på att utöka antalet bibliotek, men om det skulle finnas behov och goda utsikter till kontinuitet så kan det bli aktuellt i framtiden. Under vårterminen genomfördes ett studiebesök på en SFI-skola, vilket var uppskattat av de läxhjälpare som deltog. Ett studiebesök på Emigranternas hus planerades under hösten, men fick ställas in på grund av det låga intresset bland volontärerna. Under årets gång har vi haft sammanlagt tre volontärträffar, där vi har diskuterat frågor som har rört läxhjälpen. En Facebook-sida har skapats för läxhjälpen, men har hittills inte används särskilt mycket. Tanken är att den i framtiden ska sprida information om läxhjälpen och nå ut till både potentiella besökare och volontärer. Cecilia Ward slutade som ansvarig volontär för läxhjälpsgruppen i mitten av höstterminen. Nina Sannefält och Linnéa Bokesten har tagit över arbetet, med stöd från kontoret. 4. Flyktingbesöksgruppen Under 2011 har gruppen besökt Sagåsen 20 gånger. I regel har det varit tre-fyra volontärer som åkt, men ibland fler. Ca sju gånger har man behövt ställa in på grund av att för få kunnat åka. Gruppen åkte även i år ut till Sagåsen ett antal gånger under sommaren vilket var väldigt uppskattat av de boende då IM var en av få organisationer som inte tog sommaruppehåll. IM-gruppen består vid slutet av året av 27 medlemmar. Ungefär 9 av dessa har tillkommit under Tillströmningen av nya volontärer till flyktingbesöksgruppen är god och gruppen har vuxit sedan Volontärgruppen har under 2011 inte haft några möten vid sidan av besöken. IM har sedan flera år enligt schema även haft onsdagsbesök, men dessa har aldrig kommit igång beroende på att volontärerna är för få för att klara av att göra besök två dagar i veckan. Under våren lämnade IM därför tillbaka onsdagarna till samordningsgruppen, i hopp om att någon ny organisation ska komma in och ta dess besök. Vid halvårsskiftet lämnade IM-volontären Agneta Persson över volontäransvaret för gruppen till Stina Ogbonnaya och Laila Värnestig, den senare lämnade vid årsslutet över till Catrin Andreasson. Anna Ljunggren, vid IMs kontor, lämnade vid årsskiftet 2011/2012 över samordnaransvaret för gruppen till Inger Unenge, för att göra arbetsbelastningen mer jämn. De kr som gruppen sökte och erhöll från Oas fond under 2010 började användas under I slutet av året har inte mycket använts, då utgifter främst uppkommer vad gäller fika under söndagsbesöken. IM har därför bekostat inneskor som köpts in för alla organisationerna. I början av året fick IM motta stora mängder begagnade barnkläder och en hel del nyinköpta spel, pussel och leksaker från Ladies Circle 138. Dessa saker har volontärerna i omgångar tagit med ut till Sagåsen från IMs kontor.

4 Vi är också mycket glada över att vårt samarbete med folkbiblioteken har fortsatt under De böcker och tidningar som kommer de boende till del genom detta är en mycket uppskattad del av vårt arbete på Sagåsen. Saronkyrkan (som är en av de nio ideella organisationer och kyrkor som besöker Sagåsen) arrangerade under året tre föreläsningar med teman som är aktuella för arbetet på Sagåsen. Dessa föreläsningskvällar har varit öppna för alla de nio organisationer som är aktiva på Sagåsen med flyktingbesök. I början av hösten deltog en handfull av IMs volontärer i det studiebesök vid Förvaret som arrangerats av Saronkyrkan. Det var mycket uppskattat. Den samordningsgrupp som IM ingår i tillsammans med övriga organisationer har haft ett par möten, enskilt eller tillsammans med vår kontakt på Migrationsverket. Under året beslutade samordningsgruppen att sluta använda egen personal och volontärer för att städa i samlingslokalen på Sagåsen, utan att istället två gånger om året hyra in en städfirma för att göra det. Det erfarenhetsutbyte med motsvarande IM-grupp i Malmö som planerades för våren 2011 blev inte av p.g.a. av volontärförändringar inom de båda grupperna. Volontärer inom flyktingbesöksgruppen deltog under 2011 i en rad arrangemang som ordnats av kontoret eller andra IM-grupper i Göteborg, bland annat Bokmässan, Musikhjälpen och Kronhusets julmarknad. 5. Informations- och aktivitetsgruppen Under våren hölls en studiecirkel med åtta deltagare där vi pratade om IM och organisationens historia, Göteborgsgruppernas arbete, hur det är att åka iväg som utlandsvolontär med föredrag av en tidigare utlandsvolontär som varit i Nepal. Därtill hölls ett pass om IMs arbete i Jordanien och ett om Guatemala. Under studiecirkelstillfällena hade vi även bildvisning, värderingsövningar och diskussionspass. På alla hjärtans dag gjorde vi chokladpaket som vi sedan sålde på stan och i butiken, till förmån för IMs arbete i Zimbabwe och El Salvador, med fokus på preventiv och primär hälsovård samt information för att förebygga spridningen av hiv. Insamlingen gav ca kr (exklusive inkomsterna för själva chokladen). Under våren sprang sex av gruppens volontärer Vårruset i Göteborg, iklädda IM-tröjor! Hösten var i vanlig ordning fylld av aktiviteter för gruppen. Den september var det Bokmässa i Göteborg och informationsgruppen planerade för och höll i IMs monter. Den bemannades av ca 30 volontärer. Temat i montern var IMs arbete i Indien och den årliga insamlingen var i år fokuserad på toaletter. Insamlingen stannade på rekordsumman kr, drygt 15 toaletter! Vi sålde varor för sammanlagt kr. Den 1 oktober var det Kulturnatta med tema Tibet. Vi höll extra öppet i butiken mellan kl 18 och 22. Där bjöd vi på te och snacks och hade en tipspromenad om IM och vår verksamhet samt visade ett bildspel från Tibet. Ca 150 personer besökte butiken under kvällen och försäljningen uppgick till ca kr. Även under hösten hölls en studiecirkel med 9 deltagare där vi pratade om IM och organisationens historia, Göteborgsgruppernas arbete, hur det är att åka iväg som utlandsvolontär med föredrag av tidigare utlandsvolontärer från Rumänien. Därtill hölls ett pass om IMs arbete i El Salvador och ett om Zimbabwe. Under studiecirkelstillfällena hade vi även bildvisning, värderingsövningar och diskussionspass.

5 Infogruppens volontärer har under 2011 även varit med och bemannat vid följande infotillfällen/försäljningar: Solidariska varumässan i Haga under andra adventshelgen, diplomeringen av Göteborg som fair Trade City 14 maj i Domkyrkoparken. 6. Nätverket mot Trafficking (NmT) Nätverket mot Trafficking (NmT) har under 2011 fortsatt arbetet i kampen mot prostitution och människohandel. Utgångspunkten för NmT:s arbete har varit att dessa fenomen till stor del drivs av människors efterfrågan på allt från billiga handelsvaror till köp av sex och att det är svårt att dra en klar skiljelinje mellan prostitution, koppleri och människohandel. Genom olika metoder har NmT under året arbetat främst opinionsbildande med att sprida kunskaper och påverka attityder och värderingar. Nätverket mot Trafficking och Individuell Människohjälps informations- och påverkansprojektet Destination Såld avslutades den 1 februari Under januari ägnades merparten av de anställdas arbete åt att sammanställa och rapportera projektets resultat till finansiären Länsstyrelsen i Stockholms län. Emilia Rózsa Fredriksson och Stefan Molnár som var anställda inom projektet har under 2011 fortsatt NmT:s arbete ideellt tillsammans med övriga volontärer. Efter att Destination: Såld avslutades meddelade IMs ledning att man ville avsluta samarbetet med NmT, då man menade att NmTs arbete inte stämde överens med IMs nya strategiska plattform. Många blev upprörda av beskedet, så även IM Göteborgs lokala styrelse, som beslutade sig för att skriva en motion till IMs nationella årsmöte, där man visade på hur NmTs arbete visst kan tolkas in i den nya strategiska plattformen. På IMs årsmöte i Växjö den 7-8 maj beslutade medlemmarna med stor majoritet att IM fortsatt ska bedriva ett nära samarbeta med NmT. Därefter har NmT under 2011 fortsatt samarbetet med såväl IM, Män för Jämställdhet (MfJ), Världskulturmuseet, Sensus och solidaritetsnätverket Att Nå Ut (ANU). I samarbete med MfJ och Sensus arrangerade NmT en föreläsningsserie där följande föreläsningar genomfördes: 1) Jörgen Larsson, forskare inom familjesociologi, föreläste på Kulturhuset Kåken på den Internationella Kvinnodagen den 8 mars; 2) Emilia Rózsa Fredriksson och Stefan Molnár, informatörer inom NmT, föreläste den 7 april på Sensus; 3) Andreas Kotsadam, doktorand i feministisk Nationalekonomi vid Göteborgs Universitet och verksam vid Norwegian Social Research i Oslo, föreläste den 26 april på Göteborgs stadsbibliotek. Dessutom arrangerade NmT en föreläsning på Göteborgs FöreningsCenter där journalisten Johanna Bäckström Lerneby, som har skrivit mycket om människohandel, var inbjuden den 17:e mars. Utöver dessa genomförde informatörer i NmT följande föreläsningar och workshops under 2011: 1) 14 januari en föreläsning och två workshops på Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan; 2) 18 januari föreläsning och workshop på Bräckegymnasiet i Göteborg; 3) 29 januari föreläsning och workshop för ungdomsverksamheten inom BLLF; 4) 7 februari föreläsning på IM Göteborgs årsmöte; 5) 10 februari föreläsning för Karlskrona kommuns samverkansgrupp bestående av polis, skola, socialtjänst etc.; 6) 23 mars föreläsning med fokus på sexturism på Världskulturmuseet i samband med TUR-mässan; 7) 15 september föreläsning på Utrikespolitiska föreningen vid Göteborgs universitet; 8) 24 september föreläsning på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg; 9) 11 oktober föreläsning på Victoriaordern i Göteborg; 10) 20 oktober föreläsning och workshop på Brinellgymnasiet i Nässjö; 11) 17 nov föreläsning på Kulturhuset Kåken, i samarbete med Sensus. Utställningen Destination: Såld som producerades inom NmT:s och IMs projekt med samma namn har under året funnits på Linnéuniversitetet i Växjö den 18 april under en temadag om människohandel, då även representanter från NmT fanns på plats för att svara på frågor. Utställningen fanns även monterad på Tuves Bibliotek i Göteborg under ett par månader i början av Dessutom var Emilia Rózsa Fredriksson och Stefan Molnár i NmT en del av projektgruppen som

6 arbetade med utställningen Dom andra på Världskulturmuseet, som handlar om fördomar och synen på dom andra. Emilia och Stefan arbetade med utställningen från idéstadiet till färdig produktion med fokus på teman kring frivillighet och tvång kopplat till prostitution. Utställningen invigdes den 12 februari och pågår till och med april I samarbete med nätverket ANU genomförde NmT två filmkavalkader, en på Blå Stället den 17 september och en på Göteborgs Stadsbibliotek den 20 november. En representant från NmT fanns på plats och visade kortfilmerna Machofabriken som är producerade av MfJ. För att marknadsföra NmT och för att värva fler volontärer presenterade vi NmT:s ämnesområde och arbetsmetoder den 6 april och den 2 november under IMs studiecirklar som handlar om IMs verksamhet. Dessutom deltog NmT i ytterligare ett antal arrangemang under 2011 för att uppmärksamma prostitutions- och människohandelsfrågan och för att marknadsföra NmT. Några i NmT fanns representerade på plats för att dela ut informationsmaterial, tipsa om böcker och filmer, samt prata med människor. På den Internationella Kvinnodagen den 8 mars var NmT på Världskulturmuseet och delade bokbord med MfJ. Den 21 maj fanns NmT representerade på Viktoriahuset i Göteborg i samband med ett ANU-arrangemang. På Göteborgs Kulturnatta den 14 oktober deltog NmT med ett bokbord, även detta i samarbete med ANU på Viktoriahuset. Under Göteborgs Bok- och biblioteksmässa den september fick NmT möjlighet att dela monter med Emmaus Björkå. NmT hade en hylla i montern med boktips och informationsmaterial om prostitution och människohandel, samt en roll-up vid sidan av montern. Fyra personer i NmT bevakade montern under bokmässan och delade ut flyers och pratade med människor. Utöver ovan beskrivna opinionsbildande arbete har NmT också arbetat med att på olika sätt stötta personer som kommit i kontakt med någon som de misstänker är utsatt för människohandel. Vi har tillsammans försökt bilda oss en rimlig bild av den utsattas situation och utifrån detta försökt hitta lösningar på hur man ska agera fortsättningsvis. Till stor det har detta arbete handlat om att förmedla kontakter, svara på frågor och bidra med annan relevant kunskap. Under året har det tillkommit några nya volontärer i NmT:s verksamhet. Vi har under 2011 haft så kallade ordinarie möten en gång i månaden, samt utöver dessa, så kallade arbetsmöten vid planering inför en specifik aktivitet eller liknande. NmT har också varit aktiva inom nätverket ANU där vi haft fem möten under året. Som en internutbildning deltog fyra av NmT:s medlemmar på en halvdagskonferens om prostitution och människohandel den 28 oktober arrangerad av Brottsförebyggande rådet, Tryggare, Mänskligare Göteborg med flera. NmT har även deltagit löpande i intervjuer och svarat på frågor till studenter, journalister och andra som skriver texter om prostitution och människohandel. Vi har även påbörjat arbetet med en ny flyer, som förväntas tryckas någon gång under Butiksgruppen Butiken på Linnégatan 24 drivs av IM Fair Trade-avdelningen vid IMs huvudkontor i Lund och all budget runt butiken ligger inom ramen för den avdelningen, butiken belastar alltså inte budgetmässigt IMs lokalförening i Göteborg. IMs butiksgrupp har haft fullt upp att göra även 2011, fjärde året på Linnégatan. Särskilt den sista månaden före jul var hektisk. Total försäljning för 2011 blev kr (ex moms), att jämföra med 2010 års försäljning, som uppgick till kr (ex moms) båda summorna exklusive de intäkter vi får in via Glädjeshoppen och minneskorten. Inte minst under december såldes ett stort antal symboliska gåvor till IM. IM Fair Trade, som butiken numera heter, har liksom tidigare hållit öppet måndag t.o.m. fredag kl och lördag kl samt även några söndagar före jul kl Sju veckor under sommaren hade

7 vi, liksom året innan, öppet med hjälp av sommaranställda. Öppettiderna var då måndag t.o.m. fredag kl (lunchstängt ) och lördag kl Butiksvolontärer (och andra GBG-volontärer) deltog traditionsenligt under Julmarknaden i Kronhuset under två veckor i december. Försäljningen av IM-varor uppgick i år till drygt kr, medan insamlingen via tombola stannade vid närmare kr. Butiksvolontärer har under året även deltagit i arrangemang som ordnats av IMs kontor eller informations- och aktivitetsgruppen, t.ex. Bokmässan och Solidarisk varumässa. Enskilda butiksvolontärer har också deltagit i försäljningar på annan ort med varor från vår butik. Även ett par kyrkor i Göteborg säljer en del varor från IM Fair Trade-butiken i Göteborg. Under året har 20 nya volontärer engagerat sig i butiken, en del för en kortare tid, men ca 15 finns vid årsslutet kvar på volontärlistan för butiksgruppen. Vid slutet av året fanns ett femtiotal volontärer, varav ca hälften med en schemalagd tid en gång i veckan eller i ett par fall varannan vecka. Övriga hjälper till vid behov. Att vi har en så pass stor grupp innebär att vi har kunnat lägga ett schema med två volontärer på de flesta passen. Gruppen har hållit månatliga möten på IMs kontor. 8. Seniorgruppen Seniorgruppen består av cirka fem personer. I april 2011 hade gruppen en träff med fika på IMs kontor, där IM-kontorets ansvariga samordnare Inger Unenge berättade om BIV/BIS-verksamheten i Göteborg. Under början av hösten bokades för en träff med föredrag av en kvinna som varit följeslagare i Palestina, men eftersom för få kunde komma så ställdes träffen in. Gruppen har inte vuxit under året. 9. Barn i Väntan (BIS) och Barn i Start (BIS) + bidrag från Göteborgs kommun IM Göteborgs lokalförening har under 2011 haft stöd från Social resursnämnd, med kr för volontärsamordning av IMs integrationsarbete (Move It, läxhjälpen och Bring) respektive kr för att driva Barn i Väntan (BIV) och Barn i Start (BIS) under andra halvåret 2011 samt kr under våren 2011, som medfinansiering i det treåriga projekt som finansierades av Europeiska flyktingfonden. De kommunala bidragen ovan har till största del täckt löner för tre anställda (en under helåret, två under hösten), men även gått till bl.a. hyreskostnader och kostnader för tolkar. Barn i väntan, BIV, vänder sig till asylsökande barn och ungdomar, både de som kommer ensamma och de som anlänt tillsammans med en eller flera familjemedlemmar. Barn i start, BIS, vänder sig till dem som nyss fått uppehållstillstånd och börjat sin väg in i det nya landet. Utgångspunkten är således något olika i de båda grupperna, men syftet är liknande. Det handlar om att stödja barnen och ungdomarna i bearbetningen av svåra upplevelser och funderingar om var de nu befinner sig, att ordna möten mellan jämnåriga i liknande situation där de får möjlighet att spegla sig i varandra och upptäcka att de inte är ensamma. Arbetet sker genom pedagogiska lekar, rollspel, musik och konstnärligt skapande. Man träffas vid fjorton tillfällen i grupper om sex, sju barn. Arbetet leds av anställda medarbetare med kunskaper i adekvat socialt arbete. Vi strävar efter att ha medarbetare med språk- och kulturkompetens och anlitar tolkar vid behov. Ett tiotal volontärer var under 2011 knutna till BIV/BIS-verksamheten. De hade grupper med föräldrar och syskon, samt deltog under läger.

8 Under 2011 (verksamheten finansierad både av Europeiska flyktingfonden och Göteborgs stad) hölls sju BIV/BIS-grupper och tre läger arrangerades. Sammanlagt nåddes cirka 45 barn/ungdomar av verksamheten (exklusive deras föräldrar och syskon) BIV/BIS har utvecklats i ett samarbete i Malmö mellan IM och Svenska kyrkan och därifrån har andra orter låtit sig inspireras. Genom projektet bryter vi ny mark och fördjupar det traditionella IMarbetet. I Göteborg inleddes arbetet med BIV/BIS 2006 och det är nu en tung del av verksamheten här. Under 2011 var 40 procent av IMs årsanställda finansierade av Göteborgs stad. 10. Lokalföreningens styrelse Lokalföreningens styrelse ska tillvarata medlemmarnas intressen, stödja volontärerna i de olika grupperna samt informera om IMs verksamheter. IM har inlett ett större arbete för att stärka medlemsdemokratin och engagemanget i lokalföreningar och grupper. En ambition är att lokalföreningarna inom IM ska få en tydligare roll där fler medlemmar har möjlighet att engagera sig på olika sätt. För närvarande pågår en utredning på riksnivå om medlemsdemokratin och bland de förtroendevalda i Göteborg arbetar vi för att i styrelsen öka våra kunskaper kring ledning och inspiration i föreningsarbetet, att utveckla idéer och ta ansvar i genomförandet. Göteborgsstyrelsen har under året haft två interna utbildningsdagar benämnda Framtidsverkstäder där vi under handledning brutit idéer och arbetat fram gemensamma ställningstaganden och planer. De två viktigaste slutsatserna var att vi måste arbeta vidare med styrelsens arbetsformer och att bli bättre på att stimulera och uttrycka uppskattning för våra volontärer. Vi började så smått med att sända ut en julhälsning till volontärerna. Nästa steg blir en tvådagars utbildning om föreningsarbete för styrelsen. Styrelsen har också diskuterat möjligheten att ha öppna styrelsemöten. Vid det medlemsmöte styrelsen arrangerade under hösten föreläste Erik Törner, vik chef för Insamlings- och kommunikationsavdelningen vid IMs huvudkontor, om den aktuella situationen i Tibet. Föredraget hölls på stadsbiblioteket och besöktes av mer än 80 personer. Vid lokalföreningens årsmöte 7 februari höll Emilia Rozsa från NmT en uppskattad föreläsning om trafficking. IM Göteborg har varit en del av Nätverket mot Trafficking, sedan start Under 2010 drev IM/NmT det externfinansierade informationsprojektet Destination: Såld med två deltidsanställda informatörer. När projektet avslutades i början av 2011, menade riksstyrelsen att IM Göteborg inte längre skulle få söka externa medel för att arbeta med traffickingfrågan. De hänvisade till att arbetet inte stämde med IMs nya strategiska plattform. Göteborgsstyrelsen höll inte med utan skrev en motion till IMs nationella årsmöte i Växjö. Denna fick stort gehör bland medlemmarna och godkändes av årsmötet. Detta innebär att IM Göteborg även fortsatt kan söka externa medel för NmTs arbete. Under året har lokalföreningens styrelse arbetat med att ta fram ett nytt stadgeförslag för lokalföreningen, enligt det stadgearbete som pågått under ett antal år inom IM nationellt. Förutom de medel IM Göteborgs lokalförening under 2011 fått från Social resursnämnd så har lokalföreningen en budget på kr från IMs huvudorganisation. Ungefär hälften används för IMs deltagande på Bokmässan, resten används bl.a. till medlemsmöten, träffar med volontärerna samt inom de olika volontärverksamheterna. Lokalföreningen har även erhållit en rad stipendie- /fondmedel för verksamheten (se Move It och Flyktingbesöksgruppen ovan).

9 Göteborgsföreningens styrelse har under året haft sju sammanträden förutom de ovan nämnda utbildningsdagarna. Kaste Gustafsson och Tina Kelly deltog i Riksorganisationens årsmöte i Växjö under våren. Vid detta årsmöte valdes Kaste Gustavsson in som en av ledamöterna i den nationella valberedningen. Styrelsens medlemmar under verksamhetsåret 2011 var: Agneta Persson, ordförande januari-juni 2011; Kaste Gustafsson, vice ordförande, tillförordnad ordförande från juli 2011/styrelsemöte ; Tina Kelly, kassör; Lise Blomqvist; Maria Fridén; Karin Ingemansson; Björn Jansson; Cecilia Ward samt Petra Strååt, suppleant Undertecknas Agneta Persson Kaste Gustafsson Tina Kelly ordförande jan-juni 2011 t f Ordförande kassör Lise Blomqvist Maria Fridén Karin Ingemansson Björn Jansson Cecilia Ward Petra Strååt suppleant

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2 STINA BERÄTTAR 3 VI PÅ GÖTGATAN 38 4 DEN ARBETSINRIKTADE

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Ge inte upp - Du måste kämpa!

Ge inte upp - Du måste kämpa! Ge inte upp - Du måste kämpa! Kartläggning av vidarebosatta barn och ungdomars upplevelser och behov av information om sitt nya liv i Sverige Rapport 2012:10 Ge inte upp Du måste kämpa! Kartläggning av

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 Unga föräldrar studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 2 Förord För att öka kunskaperna om den särskilda situation som unga föräldrar som varken arbetar eller studerar befinner sig i, har

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Kunskap och praktik i utveckling

Kunskap och praktik i utveckling Kunskap och praktik i utveckling Utvärdering av Allmänna Arvsfondens stöd till projekt om mäns våld mot kvinnor och barn Maria Eriksson och Lena Berg Uppsala Universitet, december 2010 Kunskap och praktik

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

För första gången förstod någon

För första gången förstod någon 1973 2013 För första gången förstod någon från föreningen för psykotiska barn till autism- och aspergerförbundet Inför Autism- och Aspergerförbundets 40-jubileum beslutades att ta fram en historik som

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer