Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns lokala IM-kontor (Stockholm, Göteborg, Malmö och Vrigstad) med anställd personal. På 38 orter finns grupper av medlemmar/volontärer som främst arbetar med insamling, försäljning och information. IM Fair Trade har butiker på nio orter de är helt bemannade av volontärer. I Stockholm, Göteborg, och Malmö (samt på ytterligare några orter) finns lokalföreningar med ansvar för volontärverksamhet. Förutom försäljning, information och insamling är volontärarbetet i de tre storstäderna inriktat på sociala aktiviteter framför allt för asylsökande och nyanlända barn och ungdomar. För ytterligare information se Den mest publika delen av IMs verksamhet i Göteborg är butiken vid Linnegatan 24 som säljer textilier, hantverk och en del kolonialvaror. Till en bred allmänhet vänder vi oss också i våra egna arrangemang som utställningar och föredrag om IMs arbete och när vi medverkar i exempelvis Bokmässan, Kulturnatta och julmarknaden i Kronhuset. Nätverket mot trafficking har under 2011 anordnat ett stort antal föreläsningar och utställningar samt medverkat i arrangemang på Världskulturmuseet. Lokalkontoret finns vid Mellangatan 1, strax intill Järntorget. Här hyr IM kontors- och sammanträdesrum tillsammans med andra mindre frivilligorganisationer som är medlemmar i Göteborgs FöreningsCenter. Alla medlemsföreningarna har inriktning på socialt arbete. En stor del av IM-volontärernas arbete riktar sig till nyanlända flyktingbarn och -ungdomar. Några av dessa sker i samarbete med andra frivilligorganisationer i Göteborg. 1. Move It Under 2011 har Move It haft i snitt en aktivitet i veckan, med undantag för några veckor under sommaren. Aktiviteterna har varierat, vi har bland annat åkt skridskor, gjort studiebesök på SVT, dansat breakdance och besökt Hammarbadet i Hammarkullen med en grupp tjejer. Move It har också varit och tittat på Allsvenskan vid två tillfällen efter att ha fått biljetter genom en kontakt. Antalet ungdomar som kommer varierar precis som föregående år, som mest har det kommit 35 ungdomar på en aktivitet. Under hela året har cirka 344 ungdomar deltagit i aktiviteterna. Vad gäller könsfördelning så har vi haft cirka 31 % tjejer och 69 % killar på aktiviteterna. Volontärgruppen har under 2011 bestått av cirka tio aktiva volontärer. Move It Göteborg anordnade tillsammans med Move It Stockholm ett sommarläger i Vrigstad. Den helgen var mycket uppskattad. Gruppen från Göteborg bestod av fyra volontärer och sex ungdomar, lika många var de från Stockholm så tilldelades Move It kr från Helge Ax:son Johnssons stiftelse, dessa pengar användes till att finansiera sommarlägret. Move It fick också kr under 2010 från Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse, dessa pengar har använts för aktiviteter under 2010 och De kr som Move It samma år tilldelades av Prins Gustav Adolf och prinsessan Sibyllas minnesfond kan användas även under Under året så har Move It vid två tillfällen samarbetat med KFUM. Fotboll och ridning under påsklovet har planerats och genomförts tillsammans med KFUM:s verksamhet Aktivitet för alla.

2 2. Bring Volontärerna i Bring besöker ungdomar vid IVIK-gymnasiet i Lindholmen. (IVIK = Introduktionsutbildning för nyanlända elever inom ramen för gymnasieskolans individuella program.) Namnet syftar på tanken att personer som är etablerade (svenskar eller andra nationaliteter) tar med sig något av det svenska till de nyanlända. Bring startades för tre år sedan och drivs i samarbete mellan IM, Rädda Barnen, Röda Korsets ungdomsförbund och KFUM. En dag i veckan kommer volontärerna till skolans foajé, bjuder på fika, samtalar och har trevligt. Vi kan spela schack och andra spel, men eleverna på skolan är nyfikna på Sverige och ofta mycket ambitiösa. Därför är läxhjälp den mest efterfrågade aktiviteten. Ofta gäller det läsning på svenska språket, som blir upprinnelse till samtal om ords betydelse och om olika företeelser i Sverige. Skratt bryts med allvar. För många, både killar och tjejer, är Bring ett avbrott mellan skolan och kvällens plikter i hemmet med hushållsarbete och passning av yngre syskon. Bring bygger på samarbete med skolledningen och ibland deltar skolans fritidsledare och annan personal i träffarna. Efter den första trevande tiden känner sig många elever mer hemmastadda och går då över till Move It-aktiviteterna. Andra föredrar att stanna kvar i Bring medan åter väljer att hitta fritidsaktiviteter och kamratumgänge helt på egen hand. Bringträffarna börjar direkt efter skoltid, kl 14, och detta är ett problem när det gäller att få nya volontärer. Många studerar eller jobbar och har inte möjlighet att ställa upp vid den tiden. Eftersom terminerna bryts av lov och praktikperioder är det ibland svårt att få kontinuitet i verksamheten. Detta gäller särskilt under vårterminen. Under året har vi totalt ordnat ett femtontal träffar. Under våren var IM ansvariga för verksamheten, under hösten delades arbetet upp, så att KFUM nu ansvarar för befintliga volontärer och IM ansvarar för kontakten med skolan. Alla fyra organisationer ansvarar för att rekrytera nya volontärer. Ansvarig volontär var under våren Lise Blomqvist, från hösten Isabelle Parlenvi. 3. Läxhjälpsgruppen Under 2011 har IM Göteborgs läxhjälp haft verksamhet på tre bibliotek i Göteborg; Hisingens resursbibliotek, Gamlestadens bibliotek och Kortedala bibliotek. Läxhjälpen har varit en kväll i veckan, på olika veckodagar på respektive bibliotek. Läxhjälpen drivs med volontära krafter och är öppen för alla som vill ha hjälp med sina läxor eller tala svenska. Aktiviteten har varierat under de båda terminerna, både vad det gäller aktiva läxhjälpare, besökare samt mellan de olika biblioteken. Den generella tendensen har varit att det varit ett relativt stort intresse av nya volontärer vid terminsstarterna som trappats av något mot slutet, medan intresset ifrån besökare varit snarast tvärtom. Ett skäl till detta kan vara att det tar ett tag innan informationen om läxhjälpen når ut med tanke på att det generellt sett kommer fler besökare i mitten och slutet av terminen än i början. Antalet besökare har varit högt på både Kortedala och Hisingens bibliotek (i stadsdelshuset på Wieselgrensgatan), medan siffrorna har legat något lägre på Gamlestadens bibliotek. Antalet besökare har under året ökat på samtliga bibliotek, speciellt under höstterminen. Under året har vi haft 91 läxhjälpstillfällen med sammanlagt 711 besök. Under vårterminen hade Hisingens bibliotek i snitt 6 besökare varje vecka samt 5 läxhjälpare. Motsvarande siffra för höstterminen är 7 besökare och 5 läxhjälpare. På Kortedala bibliotek har vi sett betydligt fler besökare (i snitt 10 besökare under våren och 13 under hösten) trots att antalet läxhjälpare har legat på ungefär 4 per vecka under våren och 5 under hösten. Även på Gamlestadens bibliotek har antalet besökare ökat sedan förra året (i snitt 5 under våren och 6 under hösten), medan antalet läxhjälpare legat på i snitt 3 stycken under

3 hela året. Det stora besökarantalet visar att läxhjälpen behövs och är uppskattad och vi har även fått beröm från samtliga bibliotek. Under året har nästan 50 personer visat intresse för att vara med som läxhjälpare. Flera av dem har integrerats i arbetet och verkar vara fortsatt aktiva som läxhjälpare, men att döma av statistiken är det också många som fallit bort efter första läxhjälpstillfället. Åsa Almberg, vid IMs kontor, har gjort ett fantastiskt arbete vad det gäller att få ut information för att locka nya besökare såväl som nya läxhjälpare. Åsas utskick till grundskolor som gjorts för att locka yngre besökare till läxhjälpen verkar också ha gett goda resultat. Under våren fick vi en förfrågan om att starta upp läxhjälp på Backa bibliotek, men vi bedömde att det skulle bli svårt att få igång en sådan verksamhet med vår redan ansträngda volontärbas. Det finns alltså inga planer på att utöka antalet bibliotek, men om det skulle finnas behov och goda utsikter till kontinuitet så kan det bli aktuellt i framtiden. Under vårterminen genomfördes ett studiebesök på en SFI-skola, vilket var uppskattat av de läxhjälpare som deltog. Ett studiebesök på Emigranternas hus planerades under hösten, men fick ställas in på grund av det låga intresset bland volontärerna. Under årets gång har vi haft sammanlagt tre volontärträffar, där vi har diskuterat frågor som har rört läxhjälpen. En Facebook-sida har skapats för läxhjälpen, men har hittills inte används särskilt mycket. Tanken är att den i framtiden ska sprida information om läxhjälpen och nå ut till både potentiella besökare och volontärer. Cecilia Ward slutade som ansvarig volontär för läxhjälpsgruppen i mitten av höstterminen. Nina Sannefält och Linnéa Bokesten har tagit över arbetet, med stöd från kontoret. 4. Flyktingbesöksgruppen Under 2011 har gruppen besökt Sagåsen 20 gånger. I regel har det varit tre-fyra volontärer som åkt, men ibland fler. Ca sju gånger har man behövt ställa in på grund av att för få kunnat åka. Gruppen åkte även i år ut till Sagåsen ett antal gånger under sommaren vilket var väldigt uppskattat av de boende då IM var en av få organisationer som inte tog sommaruppehåll. IM-gruppen består vid slutet av året av 27 medlemmar. Ungefär 9 av dessa har tillkommit under Tillströmningen av nya volontärer till flyktingbesöksgruppen är god och gruppen har vuxit sedan Volontärgruppen har under 2011 inte haft några möten vid sidan av besöken. IM har sedan flera år enligt schema även haft onsdagsbesök, men dessa har aldrig kommit igång beroende på att volontärerna är för få för att klara av att göra besök två dagar i veckan. Under våren lämnade IM därför tillbaka onsdagarna till samordningsgruppen, i hopp om att någon ny organisation ska komma in och ta dess besök. Vid halvårsskiftet lämnade IM-volontären Agneta Persson över volontäransvaret för gruppen till Stina Ogbonnaya och Laila Värnestig, den senare lämnade vid årsslutet över till Catrin Andreasson. Anna Ljunggren, vid IMs kontor, lämnade vid årsskiftet 2011/2012 över samordnaransvaret för gruppen till Inger Unenge, för att göra arbetsbelastningen mer jämn. De kr som gruppen sökte och erhöll från Oas fond under 2010 började användas under I slutet av året har inte mycket använts, då utgifter främst uppkommer vad gäller fika under söndagsbesöken. IM har därför bekostat inneskor som köpts in för alla organisationerna. I början av året fick IM motta stora mängder begagnade barnkläder och en hel del nyinköpta spel, pussel och leksaker från Ladies Circle 138. Dessa saker har volontärerna i omgångar tagit med ut till Sagåsen från IMs kontor.

4 Vi är också mycket glada över att vårt samarbete med folkbiblioteken har fortsatt under De böcker och tidningar som kommer de boende till del genom detta är en mycket uppskattad del av vårt arbete på Sagåsen. Saronkyrkan (som är en av de nio ideella organisationer och kyrkor som besöker Sagåsen) arrangerade under året tre föreläsningar med teman som är aktuella för arbetet på Sagåsen. Dessa föreläsningskvällar har varit öppna för alla de nio organisationer som är aktiva på Sagåsen med flyktingbesök. I början av hösten deltog en handfull av IMs volontärer i det studiebesök vid Förvaret som arrangerats av Saronkyrkan. Det var mycket uppskattat. Den samordningsgrupp som IM ingår i tillsammans med övriga organisationer har haft ett par möten, enskilt eller tillsammans med vår kontakt på Migrationsverket. Under året beslutade samordningsgruppen att sluta använda egen personal och volontärer för att städa i samlingslokalen på Sagåsen, utan att istället två gånger om året hyra in en städfirma för att göra det. Det erfarenhetsutbyte med motsvarande IM-grupp i Malmö som planerades för våren 2011 blev inte av p.g.a. av volontärförändringar inom de båda grupperna. Volontärer inom flyktingbesöksgruppen deltog under 2011 i en rad arrangemang som ordnats av kontoret eller andra IM-grupper i Göteborg, bland annat Bokmässan, Musikhjälpen och Kronhusets julmarknad. 5. Informations- och aktivitetsgruppen Under våren hölls en studiecirkel med åtta deltagare där vi pratade om IM och organisationens historia, Göteborgsgruppernas arbete, hur det är att åka iväg som utlandsvolontär med föredrag av en tidigare utlandsvolontär som varit i Nepal. Därtill hölls ett pass om IMs arbete i Jordanien och ett om Guatemala. Under studiecirkelstillfällena hade vi även bildvisning, värderingsövningar och diskussionspass. På alla hjärtans dag gjorde vi chokladpaket som vi sedan sålde på stan och i butiken, till förmån för IMs arbete i Zimbabwe och El Salvador, med fokus på preventiv och primär hälsovård samt information för att förebygga spridningen av hiv. Insamlingen gav ca kr (exklusive inkomsterna för själva chokladen). Under våren sprang sex av gruppens volontärer Vårruset i Göteborg, iklädda IM-tröjor! Hösten var i vanlig ordning fylld av aktiviteter för gruppen. Den september var det Bokmässa i Göteborg och informationsgruppen planerade för och höll i IMs monter. Den bemannades av ca 30 volontärer. Temat i montern var IMs arbete i Indien och den årliga insamlingen var i år fokuserad på toaletter. Insamlingen stannade på rekordsumman kr, drygt 15 toaletter! Vi sålde varor för sammanlagt kr. Den 1 oktober var det Kulturnatta med tema Tibet. Vi höll extra öppet i butiken mellan kl 18 och 22. Där bjöd vi på te och snacks och hade en tipspromenad om IM och vår verksamhet samt visade ett bildspel från Tibet. Ca 150 personer besökte butiken under kvällen och försäljningen uppgick till ca kr. Även under hösten hölls en studiecirkel med 9 deltagare där vi pratade om IM och organisationens historia, Göteborgsgruppernas arbete, hur det är att åka iväg som utlandsvolontär med föredrag av tidigare utlandsvolontärer från Rumänien. Därtill hölls ett pass om IMs arbete i El Salvador och ett om Zimbabwe. Under studiecirkelstillfällena hade vi även bildvisning, värderingsövningar och diskussionspass.

5 Infogruppens volontärer har under 2011 även varit med och bemannat vid följande infotillfällen/försäljningar: Solidariska varumässan i Haga under andra adventshelgen, diplomeringen av Göteborg som fair Trade City 14 maj i Domkyrkoparken. 6. Nätverket mot Trafficking (NmT) Nätverket mot Trafficking (NmT) har under 2011 fortsatt arbetet i kampen mot prostitution och människohandel. Utgångspunkten för NmT:s arbete har varit att dessa fenomen till stor del drivs av människors efterfrågan på allt från billiga handelsvaror till köp av sex och att det är svårt att dra en klar skiljelinje mellan prostitution, koppleri och människohandel. Genom olika metoder har NmT under året arbetat främst opinionsbildande med att sprida kunskaper och påverka attityder och värderingar. Nätverket mot Trafficking och Individuell Människohjälps informations- och påverkansprojektet Destination Såld avslutades den 1 februari Under januari ägnades merparten av de anställdas arbete åt att sammanställa och rapportera projektets resultat till finansiären Länsstyrelsen i Stockholms län. Emilia Rózsa Fredriksson och Stefan Molnár som var anställda inom projektet har under 2011 fortsatt NmT:s arbete ideellt tillsammans med övriga volontärer. Efter att Destination: Såld avslutades meddelade IMs ledning att man ville avsluta samarbetet med NmT, då man menade att NmTs arbete inte stämde överens med IMs nya strategiska plattform. Många blev upprörda av beskedet, så även IM Göteborgs lokala styrelse, som beslutade sig för att skriva en motion till IMs nationella årsmöte, där man visade på hur NmTs arbete visst kan tolkas in i den nya strategiska plattformen. På IMs årsmöte i Växjö den 7-8 maj beslutade medlemmarna med stor majoritet att IM fortsatt ska bedriva ett nära samarbeta med NmT. Därefter har NmT under 2011 fortsatt samarbetet med såväl IM, Män för Jämställdhet (MfJ), Världskulturmuseet, Sensus och solidaritetsnätverket Att Nå Ut (ANU). I samarbete med MfJ och Sensus arrangerade NmT en föreläsningsserie där följande föreläsningar genomfördes: 1) Jörgen Larsson, forskare inom familjesociologi, föreläste på Kulturhuset Kåken på den Internationella Kvinnodagen den 8 mars; 2) Emilia Rózsa Fredriksson och Stefan Molnár, informatörer inom NmT, föreläste den 7 april på Sensus; 3) Andreas Kotsadam, doktorand i feministisk Nationalekonomi vid Göteborgs Universitet och verksam vid Norwegian Social Research i Oslo, föreläste den 26 april på Göteborgs stadsbibliotek. Dessutom arrangerade NmT en föreläsning på Göteborgs FöreningsCenter där journalisten Johanna Bäckström Lerneby, som har skrivit mycket om människohandel, var inbjuden den 17:e mars. Utöver dessa genomförde informatörer i NmT följande föreläsningar och workshops under 2011: 1) 14 januari en föreläsning och två workshops på Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan; 2) 18 januari föreläsning och workshop på Bräckegymnasiet i Göteborg; 3) 29 januari föreläsning och workshop för ungdomsverksamheten inom BLLF; 4) 7 februari föreläsning på IM Göteborgs årsmöte; 5) 10 februari föreläsning för Karlskrona kommuns samverkansgrupp bestående av polis, skola, socialtjänst etc.; 6) 23 mars föreläsning med fokus på sexturism på Världskulturmuseet i samband med TUR-mässan; 7) 15 september föreläsning på Utrikespolitiska föreningen vid Göteborgs universitet; 8) 24 september föreläsning på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg; 9) 11 oktober föreläsning på Victoriaordern i Göteborg; 10) 20 oktober föreläsning och workshop på Brinellgymnasiet i Nässjö; 11) 17 nov föreläsning på Kulturhuset Kåken, i samarbete med Sensus. Utställningen Destination: Såld som producerades inom NmT:s och IMs projekt med samma namn har under året funnits på Linnéuniversitetet i Växjö den 18 april under en temadag om människohandel, då även representanter från NmT fanns på plats för att svara på frågor. Utställningen fanns även monterad på Tuves Bibliotek i Göteborg under ett par månader i början av Dessutom var Emilia Rózsa Fredriksson och Stefan Molnár i NmT en del av projektgruppen som

6 arbetade med utställningen Dom andra på Världskulturmuseet, som handlar om fördomar och synen på dom andra. Emilia och Stefan arbetade med utställningen från idéstadiet till färdig produktion med fokus på teman kring frivillighet och tvång kopplat till prostitution. Utställningen invigdes den 12 februari och pågår till och med april I samarbete med nätverket ANU genomförde NmT två filmkavalkader, en på Blå Stället den 17 september och en på Göteborgs Stadsbibliotek den 20 november. En representant från NmT fanns på plats och visade kortfilmerna Machofabriken som är producerade av MfJ. För att marknadsföra NmT och för att värva fler volontärer presenterade vi NmT:s ämnesområde och arbetsmetoder den 6 april och den 2 november under IMs studiecirklar som handlar om IMs verksamhet. Dessutom deltog NmT i ytterligare ett antal arrangemang under 2011 för att uppmärksamma prostitutions- och människohandelsfrågan och för att marknadsföra NmT. Några i NmT fanns representerade på plats för att dela ut informationsmaterial, tipsa om böcker och filmer, samt prata med människor. På den Internationella Kvinnodagen den 8 mars var NmT på Världskulturmuseet och delade bokbord med MfJ. Den 21 maj fanns NmT representerade på Viktoriahuset i Göteborg i samband med ett ANU-arrangemang. På Göteborgs Kulturnatta den 14 oktober deltog NmT med ett bokbord, även detta i samarbete med ANU på Viktoriahuset. Under Göteborgs Bok- och biblioteksmässa den september fick NmT möjlighet att dela monter med Emmaus Björkå. NmT hade en hylla i montern med boktips och informationsmaterial om prostitution och människohandel, samt en roll-up vid sidan av montern. Fyra personer i NmT bevakade montern under bokmässan och delade ut flyers och pratade med människor. Utöver ovan beskrivna opinionsbildande arbete har NmT också arbetat med att på olika sätt stötta personer som kommit i kontakt med någon som de misstänker är utsatt för människohandel. Vi har tillsammans försökt bilda oss en rimlig bild av den utsattas situation och utifrån detta försökt hitta lösningar på hur man ska agera fortsättningsvis. Till stor det har detta arbete handlat om att förmedla kontakter, svara på frågor och bidra med annan relevant kunskap. Under året har det tillkommit några nya volontärer i NmT:s verksamhet. Vi har under 2011 haft så kallade ordinarie möten en gång i månaden, samt utöver dessa, så kallade arbetsmöten vid planering inför en specifik aktivitet eller liknande. NmT har också varit aktiva inom nätverket ANU där vi haft fem möten under året. Som en internutbildning deltog fyra av NmT:s medlemmar på en halvdagskonferens om prostitution och människohandel den 28 oktober arrangerad av Brottsförebyggande rådet, Tryggare, Mänskligare Göteborg med flera. NmT har även deltagit löpande i intervjuer och svarat på frågor till studenter, journalister och andra som skriver texter om prostitution och människohandel. Vi har även påbörjat arbetet med en ny flyer, som förväntas tryckas någon gång under Butiksgruppen Butiken på Linnégatan 24 drivs av IM Fair Trade-avdelningen vid IMs huvudkontor i Lund och all budget runt butiken ligger inom ramen för den avdelningen, butiken belastar alltså inte budgetmässigt IMs lokalförening i Göteborg. IMs butiksgrupp har haft fullt upp att göra även 2011, fjärde året på Linnégatan. Särskilt den sista månaden före jul var hektisk. Total försäljning för 2011 blev kr (ex moms), att jämföra med 2010 års försäljning, som uppgick till kr (ex moms) båda summorna exklusive de intäkter vi får in via Glädjeshoppen och minneskorten. Inte minst under december såldes ett stort antal symboliska gåvor till IM. IM Fair Trade, som butiken numera heter, har liksom tidigare hållit öppet måndag t.o.m. fredag kl och lördag kl samt även några söndagar före jul kl Sju veckor under sommaren hade

7 vi, liksom året innan, öppet med hjälp av sommaranställda. Öppettiderna var då måndag t.o.m. fredag kl (lunchstängt ) och lördag kl Butiksvolontärer (och andra GBG-volontärer) deltog traditionsenligt under Julmarknaden i Kronhuset under två veckor i december. Försäljningen av IM-varor uppgick i år till drygt kr, medan insamlingen via tombola stannade vid närmare kr. Butiksvolontärer har under året även deltagit i arrangemang som ordnats av IMs kontor eller informations- och aktivitetsgruppen, t.ex. Bokmässan och Solidarisk varumässa. Enskilda butiksvolontärer har också deltagit i försäljningar på annan ort med varor från vår butik. Även ett par kyrkor i Göteborg säljer en del varor från IM Fair Trade-butiken i Göteborg. Under året har 20 nya volontärer engagerat sig i butiken, en del för en kortare tid, men ca 15 finns vid årsslutet kvar på volontärlistan för butiksgruppen. Vid slutet av året fanns ett femtiotal volontärer, varav ca hälften med en schemalagd tid en gång i veckan eller i ett par fall varannan vecka. Övriga hjälper till vid behov. Att vi har en så pass stor grupp innebär att vi har kunnat lägga ett schema med två volontärer på de flesta passen. Gruppen har hållit månatliga möten på IMs kontor. 8. Seniorgruppen Seniorgruppen består av cirka fem personer. I april 2011 hade gruppen en träff med fika på IMs kontor, där IM-kontorets ansvariga samordnare Inger Unenge berättade om BIV/BIS-verksamheten i Göteborg. Under början av hösten bokades för en träff med föredrag av en kvinna som varit följeslagare i Palestina, men eftersom för få kunde komma så ställdes träffen in. Gruppen har inte vuxit under året. 9. Barn i Väntan (BIS) och Barn i Start (BIS) + bidrag från Göteborgs kommun IM Göteborgs lokalförening har under 2011 haft stöd från Social resursnämnd, med kr för volontärsamordning av IMs integrationsarbete (Move It, läxhjälpen och Bring) respektive kr för att driva Barn i Väntan (BIV) och Barn i Start (BIS) under andra halvåret 2011 samt kr under våren 2011, som medfinansiering i det treåriga projekt som finansierades av Europeiska flyktingfonden. De kommunala bidragen ovan har till största del täckt löner för tre anställda (en under helåret, två under hösten), men även gått till bl.a. hyreskostnader och kostnader för tolkar. Barn i väntan, BIV, vänder sig till asylsökande barn och ungdomar, både de som kommer ensamma och de som anlänt tillsammans med en eller flera familjemedlemmar. Barn i start, BIS, vänder sig till dem som nyss fått uppehållstillstånd och börjat sin väg in i det nya landet. Utgångspunkten är således något olika i de båda grupperna, men syftet är liknande. Det handlar om att stödja barnen och ungdomarna i bearbetningen av svåra upplevelser och funderingar om var de nu befinner sig, att ordna möten mellan jämnåriga i liknande situation där de får möjlighet att spegla sig i varandra och upptäcka att de inte är ensamma. Arbetet sker genom pedagogiska lekar, rollspel, musik och konstnärligt skapande. Man träffas vid fjorton tillfällen i grupper om sex, sju barn. Arbetet leds av anställda medarbetare med kunskaper i adekvat socialt arbete. Vi strävar efter att ha medarbetare med språk- och kulturkompetens och anlitar tolkar vid behov. Ett tiotal volontärer var under 2011 knutna till BIV/BIS-verksamheten. De hade grupper med föräldrar och syskon, samt deltog under läger.

8 Under 2011 (verksamheten finansierad både av Europeiska flyktingfonden och Göteborgs stad) hölls sju BIV/BIS-grupper och tre läger arrangerades. Sammanlagt nåddes cirka 45 barn/ungdomar av verksamheten (exklusive deras föräldrar och syskon) BIV/BIS har utvecklats i ett samarbete i Malmö mellan IM och Svenska kyrkan och därifrån har andra orter låtit sig inspireras. Genom projektet bryter vi ny mark och fördjupar det traditionella IMarbetet. I Göteborg inleddes arbetet med BIV/BIS 2006 och det är nu en tung del av verksamheten här. Under 2011 var 40 procent av IMs årsanställda finansierade av Göteborgs stad. 10. Lokalföreningens styrelse Lokalföreningens styrelse ska tillvarata medlemmarnas intressen, stödja volontärerna i de olika grupperna samt informera om IMs verksamheter. IM har inlett ett större arbete för att stärka medlemsdemokratin och engagemanget i lokalföreningar och grupper. En ambition är att lokalföreningarna inom IM ska få en tydligare roll där fler medlemmar har möjlighet att engagera sig på olika sätt. För närvarande pågår en utredning på riksnivå om medlemsdemokratin och bland de förtroendevalda i Göteborg arbetar vi för att i styrelsen öka våra kunskaper kring ledning och inspiration i föreningsarbetet, att utveckla idéer och ta ansvar i genomförandet. Göteborgsstyrelsen har under året haft två interna utbildningsdagar benämnda Framtidsverkstäder där vi under handledning brutit idéer och arbetat fram gemensamma ställningstaganden och planer. De två viktigaste slutsatserna var att vi måste arbeta vidare med styrelsens arbetsformer och att bli bättre på att stimulera och uttrycka uppskattning för våra volontärer. Vi började så smått med att sända ut en julhälsning till volontärerna. Nästa steg blir en tvådagars utbildning om föreningsarbete för styrelsen. Styrelsen har också diskuterat möjligheten att ha öppna styrelsemöten. Vid det medlemsmöte styrelsen arrangerade under hösten föreläste Erik Törner, vik chef för Insamlings- och kommunikationsavdelningen vid IMs huvudkontor, om den aktuella situationen i Tibet. Föredraget hölls på stadsbiblioteket och besöktes av mer än 80 personer. Vid lokalföreningens årsmöte 7 februari höll Emilia Rozsa från NmT en uppskattad föreläsning om trafficking. IM Göteborg har varit en del av Nätverket mot Trafficking, sedan start Under 2010 drev IM/NmT det externfinansierade informationsprojektet Destination: Såld med två deltidsanställda informatörer. När projektet avslutades i början av 2011, menade riksstyrelsen att IM Göteborg inte längre skulle få söka externa medel för att arbeta med traffickingfrågan. De hänvisade till att arbetet inte stämde med IMs nya strategiska plattform. Göteborgsstyrelsen höll inte med utan skrev en motion till IMs nationella årsmöte i Växjö. Denna fick stort gehör bland medlemmarna och godkändes av årsmötet. Detta innebär att IM Göteborg även fortsatt kan söka externa medel för NmTs arbete. Under året har lokalföreningens styrelse arbetat med att ta fram ett nytt stadgeförslag för lokalföreningen, enligt det stadgearbete som pågått under ett antal år inom IM nationellt. Förutom de medel IM Göteborgs lokalförening under 2011 fått från Social resursnämnd så har lokalföreningen en budget på kr från IMs huvudorganisation. Ungefär hälften används för IMs deltagande på Bokmässan, resten används bl.a. till medlemsmöten, träffar med volontärerna samt inom de olika volontärverksamheterna. Lokalföreningen har även erhållit en rad stipendie- /fondmedel för verksamheten (se Move It och Flyktingbesöksgruppen ovan).

9 Göteborgsföreningens styrelse har under året haft sju sammanträden förutom de ovan nämnda utbildningsdagarna. Kaste Gustafsson och Tina Kelly deltog i Riksorganisationens årsmöte i Växjö under våren. Vid detta årsmöte valdes Kaste Gustavsson in som en av ledamöterna i den nationella valberedningen. Styrelsens medlemmar under verksamhetsåret 2011 var: Agneta Persson, ordförande januari-juni 2011; Kaste Gustafsson, vice ordförande, tillförordnad ordförande från juli 2011/styrelsemöte ; Tina Kelly, kassör; Lise Blomqvist; Maria Fridén; Karin Ingemansson; Björn Jansson; Cecilia Ward samt Petra Strååt, suppleant Undertecknas Agneta Persson Kaste Gustafsson Tina Kelly ordförande jan-juni 2011 t f Ordförande kassör Lise Blomqvist Maria Fridén Karin Ingemansson Björn Jansson Cecilia Ward Petra Strååt suppleant

Verksamhetsberättelse 2012 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2012 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2012 för IM Göteborgs lokalförening Move It Under 2012 har, med några få undantag, Move It haft i snitt en aktivitet i veckan. Sammanlagt har 47 aktiviteter arrangerats under 2012

Läs mer

Praktikrapport ht 2011

Praktikrapport ht 2011 Praktikrapport ht 2011 Praktikant: Sanna Friberg Utbildning: Utvecklingsstudier E-mail: sannafriberg@hotmail.com Praktikplats: Individuell Människohjälp, lokalkontoret i Stockholm Adress: Västgötagränd

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nätverket mot Trafficking i Göteborg 2009

Verksamhetsberättelse för Nätverket mot Trafficking i Göteborg 2009 Verksamhetsberättelse för i Göteborg 2009 Det har tyvärr inte funnits någon som samordnat nätverket under året, men Nina har skött nätverkets e-postadress och kontakter med nya medlemmar och Ulla har ansvarat

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Föreningen Maskroskraft År 2014 1. Fakta om året som gått Medlemmar: Antalet betalande medlemmar 52 Antalet ej betalande (sponsrade) medlemmar, 50 Medlemsavgifter Vuxna: 150 kr

Läs mer

NYHETSBREV LUND JANUARI 2016

NYHETSBREV LUND JANUARI 2016 I detta nyhetsbrev: Ny termin, nya verksamheter! Julmys med ungdomar på ett boende för ensamkommande Välkommen till terminens praktikant Årsmöte Adress Rädda Barnens lokalförening i Lund Magle Lilla Kyrkogata

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Norrköpings Balettförening Org.nr. 802469-5671 Verksamhetsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen har bestått av Ordförande BAIBA PUMPURE STYRELSEN Kassör SOLVITA ISAHANOVA Sekreterare

Läs mer

Ny termin med ny energi!

Ny termin med ny energi! Ny termin med ny energi! I DETTA NYHETSBREV: Månadens Barnrättskämpe Anna Sandkull s. 2 Hänt i januari s. 3 - SVT sydnytt, kommunbidrag, intervju i city, praktikantpresentation Händer i februari s. 6 -

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Verksamhetsberättelse IM Stockholms lokalförening 2014

Verksamhetsberättelse IM Stockholms lokalförening 2014 Verksamhetsberättelse IM Stockholms lokalförening 2014 1 Inledning IM Stockholms lokalförening utgör den ena halvan av IM Stockholm. Nära tillsammans med den andra enheten, lokalkontoret, arbetar man för

Läs mer

Avtal med föreningen Unga KRIS Linköping

Avtal med föreningen Unga KRIS Linköping 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-11-20 Dnr Ks 2014-1063 Anders Netin Omsorgskontoret Tina Andersson Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Avtal med föreningen Unga KRIS Linköping FÖRSLAG TILL OMSORGSNÄMNDENS

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

METODMATERIAL. språkfika

METODMATERIAL. språkfika METODMATERIAL språkfika Detta material är framtaget för att hjälpa dig som volontär att starta språkfika på din ort. VAD ÄR EN SPRÅKFIKA? En språkfika är en mötesplats för att träffa människor, både nya

Läs mer

Program Helsingborgs Mångfaldsvecka september - 1 oktober

Program Helsingborgs Mångfaldsvecka september - 1 oktober Program Helsingborgs Mångfaldsvecka 2107 25 september - 1 oktober Måndagen den 25 september den 1 oktober. Datum: Varje dag under Mångfaldsveckan Tid: 11:00-17:00. Tisdagen den 26 september 09:00 11:30

Läs mer

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Org. nummer: 802446-9499 Närvarande: Markus Artman Tobias Eriksson Erik Hellsten Viktor Hessle Lukas Lindroos Robin Nilsson Magnus Sandén Micael Svensson Eskil Varenius

Läs mer

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 För perioden 1 Januari 2011 31 December 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Föreningen NÝSIR redovisar här med sin verksamhetsberättelse för

Läs mer

Mette Agborg & Lisa Berger

Mette Agborg & Lisa Berger IDA från projekt till levande verksamhet Mette Agborg & Lisa Berger Paper presenterat vid konferensen 14-15 oktober 2009 i Borås IDA från projekt till levande verksamhet Vuxenstuderande är en viktig målgrupp

Läs mer

Styrelsemöte 2008-01-31 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-01-31 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 8 år 10 Styrelsemöte 2008-01-31 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Gunilla Wulkan Hughes (vice ordförande) Stefan Sjöström (kassör) Sofia Thente (sekreterare)

Läs mer

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang Årsmöte 2012-02-22 1 Mötet öppnades. 2 Mötets behörighet: Årsmötet har utannonserats i tid (två veckor innan) via e-post. Mötet fanns behörigt. 3 Val av mötets ordförande: Robin valdes. 4 Val av mötets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I TRELLEBORG 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I TRELLEBORG 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I TRELLEBORG 2015 Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg har Trelleborgs kommun som sitt verksamhetsområde. Styrelsen under verksamhetsåret 2015

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg har Trelleborgs kommun som sitt verksamhetsområde. Styrelsen under verksamhetsåret 2014

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 för Föreningen Världsbutiken Örebro

Verksamhetsberättelse 2014 för Föreningen Världsbutiken Örebro Verksamhetsberättelse 2014 för Föreningen Världsbutiken Örebro Föreningen Världsbutiken i Örebro är en ideell förening med uppgift att sälja varor, som tillverkats i utvecklingsländer under värdiga och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2015 VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2015 INLEDNING Neutral ungdom är en idrotts- och kulturförening i norra Biskopsgården. Verksamheten omfattar allt från läxhjälp till filmvisningar, samhällsinformation och olika

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE för Norrtäljekretsen av Svenska Röda Korset Verksamhetsåret 2012

ÅRSBERÄTTELSE för Norrtäljekretsen av Svenska Röda Korset Verksamhetsåret 2012 ÅRSBERÄTTELSE för Norrtäljekretsen av Svenska Röda Korset Verksamhetsåret 2012 Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Marit Lidfeldt Vice ordförande Eva Skarin Sekreterare Agneta

Läs mer

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011 BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2010 30/6 2011 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, kassör Per

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Kallelse till årsmöte för 2011-09-01 2011-12-31

Kallelse till årsmöte för 2011-09-01 2011-12-31 Kallelse till årsmöte för 2011-09-01 2011-12-31 Datum: Söndagen 25/3-2012 kl. 13.00 Plats: Föreningslokalen Pärlgatan 7a Kulturskolan, Källarplan 691 41 Karlskoga Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2017

Verksamhetsplan med budget 2017 Verksamhetsplan med budget 2017 Röda Korsets Ungdomsförbund Linköping ställer upp Vår vision ett humant samhälle s vision är ett samhälle som tar tillvara på barn och unga som en resurs och där människovärdet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Passalen Ideell förening Org. nr: 802431-5312 Registrerad 2006 04 03 c/o Passal AB Vestagatan 2 416 64 Göteborg Tel: 0730-987076 @: ia@passal.se PASSALEN

Läs mer

Svenska Afghanistankommittén Göteborg

Svenska Afghanistankommittén Göteborg Svenska Afghanistankommittén Göteborg Verksamhetsberättelse- verksamhetsåret 2012 Styrelsens ordinarie ledamöter: Linnéa Larsson (ordförande), Harald Holst (vice ordförande), Thomas Jansson (Kassör), Ramia

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Linköping

Verksamhetsberättelse år 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Linköping Verksamhetsberättelse år 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Linköping Sammanfattning Föreningen har under det gångna året genomfört en omstrukturering av verksamheterna samt förändrat hur verksamheterna

Läs mer

Uppsala Rödakorsblad

Uppsala Rödakorsblad Några ord från styrelsen I detta nummer: * Några ord från styrelsen * Kretsens verksamheter under året som gått * Julfirande i kretsen * Kommande utbildningar och möten Många människor väntade på oss då

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016

NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016 NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016 I detta nyhetsbrev: v Hälsningsgille på AF-Borgen v Många kom för att lära sig om Rädda Barnen på Intro v Infoträffen drog fullt hus v Bli fadder och var med i SMILE v Familj

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 3 2014-11-13 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 13:e november 2014, klockan 12.00. Styrelserummet, Department of Peace

Läs mer

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Här följer en förklarande text kring budgetförslaget inför UF Linköpings verksamhetsår 12/13. Intäkter Föregående års resultat: Är en preliminär beräkning av detta

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Värmdö får härmed avge följande rapport för verksamheten 2014. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Vice

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse , SPF Verksamhetsberättelse 2012-2013 startades 2012-10-01 med målsiktet på en aktiv och öppen förening för fågelintresserade, nybörjare och veteraner. Tonvikten ligger kring just aktiviteter av och för

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jas Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping (2) Norrköping den 18 januari 2015 Inledning 2014 har varit ett år med både med och motgångar. I början av året kunde vi med hjälp av

Läs mer

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 ställer upp Vår vision ett humant samhälle s vision är ett samhälle som tar tillvara på barn och unga som en resurs och där människovärdet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Feministiskt initiativ Linköping Verksamhetsåret 2015-02-18 2016-02-17 Styrelsen Styrelsen har under året bestått av följande personer: o Ordförande: Madelene Ahlquist o Vice

Läs mer

Protokoll 151117: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 151117: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 151117: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Louise Lundmark, Frida Torstensson, Rosanna Norman, Fredrica Werner, Sara Stuguland, Johanna Mäkinen, Kornelia Johansson Närvarande: Louise

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 MSVR Sida: 1 ( 7) Region Gotland 2016-02-07 Mellersta samverkansrådet Fastställd: 2016-02-10 vid samverkansråd. Verksamhetsberättelse 2015 Förslag till verksamhetsberättelse att antas vid granskande möte

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2016

Verksamhetsplan IM Malmö 2016 Verksamhetsplan IM Malmö 2016 Namn på verksamheten: PUT1/transit-Rosengård Antal volontärer: 10-tal Antal deltagare: 60-tal Volontärsamordning: Deltagande vid volontärmötena som omfattas inom PUT/transit-Rosengård

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Dagordningen för mötet 1. Mötets öppnande 2. Protokolljusterare 3. Beslutsförhet 4. Föregående protokoll 5. Dagordning 6. Sverok Nedre Norrland

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande.

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande. Protokoll Årsmöte Distriktssköterskeföreningen i Stockholm 2016-04-07 Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm Närvarande: 54 medlemmar 1 Mötets öppnande Ordförande Ina El-Sherif förklarade

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Linköping Judo 2014 Januari 2015 Linköping Judo en klubb för alla! Linköping Judo har under året haft 311 unika medlemmar som tränat under drygt 20 pass per vecka under terminstiderna

Läs mer

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 1 av 7 Slutrapport ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk Uppsala den 4 december 2012 Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 2 av 7 Inledning Det här är fjärde året i rad som vi får ekonomisk hjälp

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Medlemsmöte 28 november 2007

Medlemsmöte 28 november 2007 RSMH 1 (4) Medlemsmöte 28 november 2007 1. Mötet öppnas / / förklarade mötet öppnat. 2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes. 3. Val av mötesordförande Till mötesordförande valdes / / 4.

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Hösten 2010 Våren 2011 Tryggvekonceptet i Lidköping Tryggve handlar om att stödja barn och unga till föräldrar med alkoholdrogberoende, ibland benämnda som de glömda barnen. Detta

Läs mer

Under rubriken Kommentarer har vi lagt in viktiga påpekanden från volontärerna.

Under rubriken Kommentarer har vi lagt in viktiga påpekanden från volontärerna. 1 Enkätstudie 214 Riktat till volontärer inom IM Vid 214 års enkätstudie har ca 7 personer haft möjlighet att besvara ett stort antal frågor som rör dem som personer, deras syn på stödet från IM samt hur

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhetsberättelse för 2016 Verksamhetsberättelse för 2016 Mål för Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Vi vill finnas till som en träffpunkt för enskilda som diskrimineras i samhället. Vi vill se en attitydförändring avseende

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

Kommunbladet november 2015

Kommunbladet november 2015 Kommunbladet november 2015 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 8 2015. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under november månad? Ring växeln, telefon 0918-140

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 SÖDERMALMS FRIVILLIGCENTRAL VILJAN Verksamhetsidé Viljan, Södermalms frivilligcentral, är en ideell förening bildad 1993. Föreningen är demokratiskt uppbyggd och politiskt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Verksamhetsberättelse Röda Korsets Ungdomsförbund Göteborg

Verksamhetsberättelse Röda Korsets Ungdomsförbund Göteborg Verksamhetsberättelse 2016 Röda Korsets Ungdomsförbund Göteborg 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SAMMANFATTNING... 3 2. MEDLEMMAR... 4 3. STYRELSEN... 4 3.1 FÖRTROENDEVALDA... 4 3.2

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2015

Verksamhetsberättelse för 2015 Verksamhetsberättelse för 2015 Mål för Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Vi vill finnas till som en träffpunkt för enskilda som diskrimineras i samhället. Vi vill se en attitydförändring avseende

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Joakim Öfverholm, Martin Brosser, Max Svensson (via telefon), Emma Carlström (revisor). 1. Mötet öppnas Mötet öppnades klockan 18:41. 2. Val av mötesordförande Cecilia Hällstrand

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2011 30/6 2012 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, kassör Per

Läs mer

Verksamhetsberättelse TidsNätverket i Bergsjön 2009

Verksamhetsberättelse TidsNätverket i Bergsjön 2009 Verksamhetsberättelse TidsNätverket i Bergsjön 2009 Under 2009 har TidsNätverket i Bergsjön haft verksamhet i 70 olika aktiviteter eller projekt. Dessa har genomförts antingen av enskilda deltagare i TidsNätverket

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs Förkortad översättning av IKFC () i Göteborgs stadgar sep. 1989/feb. 94/feb. 2001/31 maj 2002/ 5 feb 2011/ 26 jan 2013 9 sidor Sidan 2 av 9 Förkortad översättning av IKFC:s stadgar 1 Benämning: Föreningens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014

VERKSAMHETSPLAN 2014 VERKSAMHETSPLAN 2014 IM STOCKHOLM Budget: 55 500 kronor (se bifogat dokument för detaljerad budget) Antal volontärer: SYFTE IM Stockholm syftar till att skapa mötesplatser för ömsesidig integration mellan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016 Rädda Barnen i Helsingborg

Verksamhetsberättelse 2016 Rädda Barnen i Helsingborg Verksamhetsberättelse 2016 Rädda Barnen i Helsingborg Styrelsesammansättning 2015: Ordförande Cornelia Olsson Vice ordförande Charlotte Ågren Kassör Therese Ludvigsson Övriga ledamöter Anders Ekdahl-Ohlsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK

Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK 2015-2016 Styrelse Ordförande: Evert Andersson Ledamöter: Marcus Trabold Vice ordförande: Stefan Johansson Hans Sundberg Kassör: Linnea Persson Leif Daggert Sekreterare:

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 MSVR Sida: 1 ( 7) Region Gotland 2015-02-10 Mellersta samverkansrådet Verksamhetsberättelse 2014 Förslag till verksamhetsberättelse att antas vid granskande möte 2015-02-11 1. Arbetsutskottets (AU) sammansättning

Läs mer