Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006

2

3 Innehåll År 2006 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12 Marknadskommunikation...14 Micros aktie...16 Starka varumärken gynnar Micro...18 Bolagsstyrning...20 Förvaltningsberättelse...22 Resultaträkning - koncernen...24 Balansräkning - koncernen...25 Förändring i eget kapital - koncernen...26 Kassaflödesanalys - koncernen...27 Resultaträkning - moderföretag Balansräkning - moderföretag Förändring i eget kapital - moderföretag...30 Kassaflödesanalys - moderföretag Redovisningsprinciper Noter...34 Revisionsberättelse...37 Styrelse...38 Adresser...39 Aktieägarinformation Ansvarig för aktieägarkontakt är Kristina Jarring, VD. Löpande information publiceras på samt tillhandahålls via Waymaker. Årsstämma Ordinarie årsstämma (bolagsstämma) hålls torsdagen den 10 maj klockan på Scandic Hotel, Florettgatan 41 i Helsingborg. Kallelse publiceras enligt bolagsordningen i dagspress och på hemsidan. Rätt att deltaga i stämman har aktieägare som finns med i den av VPC förda aktieboken fredagen den 4 maj 2007 och som har anmält sig enligt nedan. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste således i god tid före den 3 maj genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn. Anmälan Anmälan om deltagande skall ha kommit bolaget tillhanda senast fredagen den 4 maj klockan och skickas endera per brev till Micro Holding AB, Investor Relations, Regementsvägen 1, Helsingborg, per fax: eller per I anmälan anges: aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefon, samt i förekommande fall uppgift om företrädare. Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret Rapporttillfällen 2007 Delårsrapport januari-mars 2007 kommer att avges den 10 maj Delårsrapport april-juni 2007 kommer att avges den 24 augusti Delårsrapport juli-september 2007 kommer att avges den 16 november Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2007 kommer att avges i februari 2008

4 År 2006 i korthet ANTALET BESÖK I MICROBUTIKERNA Aktiv utveckling av verksamheten under första året som detaljhandelskedja Micro Holding tillämpar från och med den 1 januari 2006 International Financial Reporting Standards (IFRS), vilket innebär att denna årsredovisning är den första årsredovisningen i enlighet med IFRS. Jämförelsetalen för 2005 har räknats om. * ÅR 2004 ÅR 2005 ÅR 2006 GENOMSNITTLIGT INKÖP I MICROBUTIKEN (SEK) ÅR 2004 ÅR 2005 ÅR 2006 SERVICEGRADEN MÄTS I MICROSHOPPER (MAX 23) Micro Holding ABs nettoomsättning ökade under året till 146,2 Mkr (99,9) med ett resultat efter skatt på -6,7 Mkr (0,5) efter upplösning av reserver. Resultatet per aktie i Micro Holding AB uppgick till -0,07 kr (+0,02). Nyemissioner tillför bolaget totalt cirka 34,5 Mkr efter emissionskostnader för marknadsföring, uppbyggnad av e-handel och etablering av nya butiker. Styrelsen har antagit en plan för etablering av upp till 11 nya butiker under de närmaste fyra åren. Styrelsen föreslår ingen utdelning till aktieägarna. Samarbetsavtal med Vianor efter verksamhetsårets slut ökar tillgängligheten för Micros produkter. *) I enlighet med IFRS skall i koncernredovisningen för Powerit-koncernens förvärv av Micro redovisas som ett omvänt förvärv i enlighet med IFRS 3 Bilaga B. För bolag som för första gången tillämpar redovisning i enlighet med IFRS skall även jämförelseåret redovisas i enlighet med IFRS. I Micros fall utgör 2005 jämförelseåret och i enlighet med reglerna i IFRS 3 avseende omvänt förvärv skall jämförelsetalen avse Micro AB. Micro AB förvärvade i sin tur rörelsen genom ett inkråmsförvärv den 1 maj Av denna anledning avspeglar jämförelseåret 2005 i denna årsredovisning verksamheten i Micro AB under perioden maj till och med december Nyckeltal Micro Holding AB Micro Holding AB Soliditet, % 47,2 26,8 Rörelsemarginal, % -4,2 1,0 Resultat per aktie, kr -0,07 +0, ÅR 2004 ÅR 2005 ÅR 2006 ANTALET NYUTFÄRDADE MICROKORT ÅR 2004 ÅR 2005 ÅR

5 Fakta om Micro Micro Holding AB äger och driver Micro, den enda renodlade detaljhandelskedjan i Sverige inom bilreservdelar och biltillbehör för motorintresserade konsumenter. I fokus står produkter för lättservice, bilvård, styling och reservdelar. Företagets sortiment omfattar även ett brett urval av biltillbehör och verktyg. Micro har drygt 150 medarbetare fördelat på 14 butiker från Gävle i norr till Malmö i söder, centrallager i Anderstorp och servicekontor i Helsingborg. Micro är ett av Sveriges äldsta företag inom försäljning av reservdelar och tillbehör för bilar. Verksamheten startades 1958 i Anderstorp i Småland av familjen Kroon. De två största aktieägarna är Mats Nilstoft med familj genom bolag och Mohammed Al Amoudi med 23,1 respektive 11,7 procent av röster och kapital. Uddevalla Göteborg Borås Halmstad Löddeköpinge Malmö FÖRDELNING AV KUNDER PER KATEGORI (%) VÅRA BUTIKER Örebro Gävle Uppsala Barkaby Kungens Kurva Eskilstuna Anderstorp samt centrallager Helsingborg samt servicekontor FÖRDELNING AV KUNDER PER ÅLDERSGRUPP (%) Supermekare 47% Gör-det-självare 31% 100% 80% 51 år och äldre 60% Andra kunder 22% 40% år Micros kunder kan delas in i tre grupper; den största är supermekare som klarar avancerade reparationer på egen hand. 20% 0% ÅR 2004 ÅR 2005 ÅR år Micro har många unga bilintresserade kunder. FÖRDELNING AV KUNDER EFTER BILENS ÅLDER (%) FÖRDELNING AV KUNDER PER KÖN (%) Äldre än % 100% 80% % 2000 och nyare 39% 60% 40% 20% Män 0% ÅR 2004 ÅR 2005 ÅR 2006 Kvinnor Andelen kvinnor i kundkretsen ökar stadigt. 5

6 Micros väg är utstakad - nu gäller det att uthålligt genomföra strategin Under 2006 tog Micro Holding AB ett antal steg i den nya färdriktningen. Omsättningen i detaljhandelsrörelsen ökade med 8 procent i jämförbara butiker, viktiga nyckeltal som till exempel servicegraden förbättrades och näthandel etablerades för att öka tillgängligheten. Trots dessa och andra positiva förändringar så återstår mycket arbete för att nå de mål som företagets styrelse och ledning har satt upp. Micro har gått med förlust sedan grundarfamiljen sålde företaget De främsta orsakerna till detta är brister i logistiken, samt beslut om förändringar av sortiment, men även pris- och marknadsföringsstrategier. Förändringsarbetet handlar om att hitta tillbaka till Micros själ; att renodla och förstärka kärnan i verksamheten med fokus på att sälja bilreservdelar och biltillbehör till konsumenter. De två nyemissioner som genomfördes under 2006 tillförde bolaget 34,5 miljoner kro- offensiv i förändringsarbetet. Vår högsta prioritet är att uppnå stabil och uthållig vinst, vilket nås kunder och ökar omsättningen. Målet liga butiker, inklusive webbutiken. Antalet besökare i butikerna minskade 2006, vilket emellertid kompenserades av det faktum att snittköpet ökade. Butikernas försäljning ökade därför med 1,7 procent till 146,2 mkr (143,7 för 2005 pro forma). Omsättningen påverkades emellertid negativt av det faktum året, så för jämförbara butiker var ökningen 8,2 procent. Minskade kostnader och effektivare logistik Under året har ett besparings- och effektiviseringsprogram genomförts med en positiv effekt om drygt 4 mkr Trots de kostnader som det medför att vara ett publikt bolag så har overheadkostnaderna minskat med 1,7 mkr. Omfattande åtgärder har inletts för att förbättra logistiken, till exempel har beställningarna centraliserats till vårt lager i Anderstorp för att frigöra tid för butikspersonalen till försäljningen. Effektiviseringsarbetet fortsätter under Även om kostnadsmedvetenhet och effektivitet har stor betydelse, så ligger nyckeln till att vända verksamheten till lönsamhet i offensiva åtgärder. Micros strategi bygger därför på ambitionen att ge bästa tänkbara personliga service, att bygga lojala kundrelationer med hjälp av bland annat Microkortet, samt på investeringar i marknadskommunikation med fokus på bilintresserade konsumenter som uppskattar service, mervärden i form av bonus som Microkortskund, starka varumärken och tillgänglighet. Aktivt bilintresse driver efterfrågan på Micros produkter Efterfrågan på Micros produkter styrs dels av bilparkens sammansättning och ålder, dels av rådande trender på marknaden. Den svenska bilparken är trots stark nybilsförsäljning en av Europas äldsta. Många ägare till äldre fordon utför enklare reparationer på egen hand. Totalt beräknas gör-det-själv-segmentet omsätta drygt 6 miljarder kronor i konsumentledet. Motorintresset är stort i Sverige och aster som en viktig kategori. Det är en grupp som spenderar mer pengar på bilar, oftare väljer kvalitetsprodukter och fungerar som ambassadörer mot vanliga konsumenter. En viktig trend är det växande intresset för tillbehör som gör bilen mer personlig. Efterfrågan på till exempel styling- och tuningprodukter är inte beroende av bilens ålder. En annan målgrupp där Micro har potential är kvinnor. Här har servicekonceptet visat sin styrka under året, eftersom försäljningsökningen för produkter där butikspersonalen i mån av tid erbjuder hjälp med montering ökar mer än andra delar av sortimentet. Det handlar till exempel om takboxar, torkarblad och bilbarnstolar där vi skapar mervärden för kunderna. Vårt sortiment speglar målgruppernas efterfrågan och har förstärkts genom en satsning på reservdelar. Under året har ett arbete inletts för att komplettera sortimentet med produkter för husvagn och mc. Marknadsföringen har till kortkunder. Vår hemsida stöder marknadskommunikationen genom att 6

7 fungera som en digital katalog där reservdelar kan sökas och beställas med hjälp av registreringsnumret. Nya butiker i attraktiva lägen Micro är till skillnad från våra främsta konkurrenter en renodlad detaljhandelskedja för konsumenter, med 14 butiker som är öppna sju dagar i veckan. Under året har en plan för nyetableringar tagits fram, med sikte på att upp till 11 nya butiker ska etableras under den rätt läge vid attraktiva handelscentra är dock avgörande för att en etablering ska komma till stånd och Micro utvärderar för närvarande möjliga lägen för framtida etableringar. Den processen re lägen, trots att det kan medföra tillfälliga avbräck i försäljningen. Näthandeln som inleddes i juni har under året Antalet Microkortkunder tredubblades Microkortet spelar en viktig roll för att 2006 till bästa bonuskort av tidningen Privata Affärer. Vid utgången av 2006 hade Micro kortkunder, nästan en tredubbling under året. Kortkunderna stod för 12,8 procent av omsättningen. Målet för 2007 är att öka antalet kortkunder till som står för 20 procent av omsättningen. Kortet är en bra affär för Micro, eftersom kortkunderna handlar för i genomsnitt betydligt större summor än övriga kunder och marknadsföringskostnaden är lägre. KUNDERNAS BILD AV MICRO PÅVERKAS AV HUR DE BLIR BEMÖTTA I BUTIKEN. bidragit marginellt till omsättning och resultat, men väntas få större effekt Ett annat initiativ för att komplet- betsavtal som Micro och däckserviceföretaget Vianor ingick i februari 2007 om exponering och försäljning av respektive parts produkter i butiker och serviceverkstäder med shop-in-shop-lösningar. Kundernas bild av Micro påverkas av hur de blir bemötta i butiken. Medarbetarnas attityder och engagemang är därför mycket viktigt. Micro har målmedvetet skapat en organisation som sätter servicen i fokus. Konceptet mäts månatligen i samtliga butiker med hjälp av en egen undersökning Micro shopper som bygger på ett index där betyget 23 representerar ett perfekt bemötande. Under 2006 ökade betyget till i genomsnitt 19. Målet för 2007 är 20. Bonussystemet premierar försäljningsinsatser, service och förmågan att bygga kundrelationer. Utsikter för 2007 Under 2007 förväntar vi oss ett ökat intresse för Micro som varumärke. Genom att hålla en fortsatt hög servicenivå och attrahera nya Microkortskunder, utveckla näthandeln och utöka samarbetet med partners som Vianor förväntar vi oss ökad omsättning. Effektiv logistik är avgörande för framgång i detaljhandeln. Arbetet med att säkerställa att vi kan tillgodose kundernas önskemål i rätt tid med kvalitet och service är ytterligare ett steg mot lönsamhet. Bolaget utvecklas i rätt riktning, men ännu återstår en hel del arbete för att vi ska nå våra mål. Vi lämnar dock ingen prognos för Jag vill till sist tacka alla våra kunder och medarbetare för deras stora engagemang för Micro. Kristina Jarring, VD 7

8 Affärsidé, mål och strategi Affärsidé Micro ska vara det självklara valet för den motorintresserade konsument som värderar: Personlig service. Hög produktkvalité i ett brett sortiment. Mervärde i form av bonus. Tillgänglighet generösa öppettider. Långsiktiga mål Att uppnå stabil lönsamhet, såväl för enskilda butiker som för hela rörelsen senast hjälp av e-handel fördubbla omsättningen till Att på sikt etablera nya butiker i attraktiva handelslägen och växa såväl organiskt som genom förvärv till 25 butiker. Att utveckla Microkortet så att det står för hälften av den totala omsättningen, samt att cirka konsumenter har kortet och använder det aktivt. Mål under 2007 Att öka snittinköpet till 212 kronor. Att Micros butiker i genomsnitt under 2007 ska uppnå 20 poäng av 23 i Micros mätning av servicegraden och bemötandet. Att antalet Microkortkunder fördubblas till som står för 20 procent av omsättningen. Att fortsätta att reducera kostnaderna och utveckla logistiken. Strategier Fokus på bilintresserade konsumenter Micro är den enda renodlade detaljhandelskedjan för bildelar och tillbehör med fokus på konsumenternas behov. Micro vill bli ett etablerat varumärke bland bilintresserade, vilket ska upp- nadskommunikation. En viktig och växande målgrupp är kvinnor, som efterfrågar mer rådgivning och service. Personlig service Personlig service är ett viktigt konkurrensmedel som banar väg för ökad försäljning. Micros väg är ett egenutvecklat koncept för att mäta servicegraden och bemötandet i butikerna. Hög tillgänglighet Micro satsar på butiker i attraktiva lägen med öppettider sju dagar i veckan och på e-handel. Starka varumärken med kvalitet Micros sortiment förädlas från egna lågprisprodukter till att i ökad omfattning bestå av starka varumärken. Micro strävar efter en ökad andel varumärken med ensamrätt. Microkortet Trogna kunder belönas med bonus från första kronan och månatlig bonuscheck. Microkortet utsågs till bästa bonuskort i detaljhandeln av tidningen Privata Affärer. 8

9 Organisation och ledning Anders Lenander, logistikchef Första bil: Saab V4, 1967 Drömbil: Ford Mustang, 1965 Antal aktier: Kristina Jarring, VD Första bil: Honda Civic Drömbil: Porsche Boxster Antal aktier: Johan Forslund, försäljningschef Första bil: Plymouth Valiant Drömbil: Corvette Stingray Antal aktier: Margareta Freij, administrativ chef Första bil: Renault 5 Drömbil: Saab Aero X Antal aktier: Ola Fridenborg, inköpschef Första bil: Röd VW-bubbla, 1965 Drömbil: Lexus 450 Antal aktier: Butikscheferna har nyckelroll Micro har 14 butiker, centrallager i Anderstorp och servicekontor i Helsingborg. Butikscheferna har stor frihet att ta initiativ när det gäller lokala aktiviteter och strukturen på butiken inom de ramar som det övergripande butikskonceptet och pågående kampanjer medger. Micro har bonussystem för butikscheferna som dels bygger på resultat i Micros servicemätningar, dels på antalet nya Micro-kortkunder respektive butik värvar. VD Marknadsavdelning Produkt/Inköpsavdelning Försäljningschef Administrativ chef Logistikchef BC Malmö BC Barkaby BC Eskilstuna BC Halmstad BC Kungens kurva BC Helsingborg Legal struktur Micro Holding AB, med säte i Helsingborg, består av moderbolaget Micro Holding AB med helägda dotterbolagen Micro Generation AB, Micro Delar AB och Gri-Gri AB. Micro AB är ett helägt dotterbolag till Gri-Gri AB och det enda rörelsedrivande bolaget i koncernen. Övriga dotterbolag är vilande. BC Örebro BC Uddevalla BC Anderstorp BC Uppsala BC Löddeköpinge BC Borås BC Sisjön BC Gävle 9

10 Marknaden Den svenska fordonsparken växer stadigt Grunden för efterfrågan på Micros produkter är antalet bilar ökade nybilsförsäljningen i Sverige till bilar, varav drygt hälften såldes till juridiska personer. Till det kommer direktimport av cirka bilar, färre än Vid årets slut fanns 4,2 miljoner privatpersoner. Därutöver var fordon avställda. Det är framförallt ägarna till fordon som är äldre än tre år som svarar för efterfrågan på produkter för lättservice och bilvård. Vid utgången av 2006 fanns 1,3 miljoner fordon i ålderskategorin 3 8 år. Reservdelar efterfrågas även till äldre bilar. Ett mått på omfattningen av reparationsbehovet är att av de 3,2 miljoner personbilar som besiktigades 2006 så hade en tredjedel cirka 1 miljon fel som krävde ombesiktning efter reparation. Produkter som gör bilen personlig och biltillbehör säljs till alla fordon oavsett ålder. Intresset för husvagnar har ökat kraftigt de senaste åren. Vid utgången av 2006 fanns drygt husvagnar husvagnar avställda i registret. Motorcyklar har en trogen krets förare, som ofta ser mc-intresset som en livs- lar registrerade i Sverige. Entusiaster viktig målgrupp i Sverige. En halv miljon svenskar är medlemmar i någon motororganisation. Entusiasterna är en viktig målgrupp för Micro och en betydande del av de avställda fordonen ägs av denna kategori bilägare. Uppgifter från motororganisationer tyder på att drygt bilar i Sverige är entusiastförsäkrade och att bilar är skattebefriade på grund av att de är 30 år eller äldre. Konsumentmarknaden värd 6 miljarder kronor I genomsnitt lägger hushållen drygt kronor per bil på drift av densamma exklusive kostnader för drivmedel och skatt. Det ger ett totalt marknadsvärde i konsumentled på 25 miljarder kronor. Uppskattningsvis avser drygt 6 10

11 miljarder kronor kategorierna reservdelar och tillbehör. Konkurrenterna åter- detaljhandel, bygg & stormarknad, radiohandel, bensinstationer och märkesåterförsäljare. De viktigaste är Mekonomen, som har fokus på verkstäder och starka varumärken, samt Biltema som är en diversehandel med fokus på försäljning av egna lågprisvarumärken till konsumenter. Micro är den enda renodlade detaljhandelskedjan inom reservdelar och biltillbehör för konsumenter. Micros marknadsandel uppgår i dag till drygt 2 procent. Marknadstrender Försäljningen av reservdelar respektive tillbehör är båda konjunkturberoende, men på olika sätt, vilket gör den sammantagna marknaden relativt stabil. Efterfrågan på reservdelar styrs av reparationsbehovet, som i sin tur styrs av antal körda mil, bilarnas ålder och underhåll samt bilparkens storlek. Under en lågkonjunktur minskar nybilsförsäljningen och bilparken åldras, bilägarna behåller bilen längre och låter reparera den istället för att köpa en ny. Efterfrågan på tillbehör styrs främst av den allmänna konsumtionsnivån. Efterfrågan på reservdelar är därför störst i en lågkonjunktur, medan efterfrågan på tillbehör gynnas av en högkonjunktur. taljhandeln i Sverige har genomgått strukturomvandlingar och konsolidering, men för bildelsbranschen har processen bara påbörjats. Branschen utvecklas mot att bestå av färre aktörer som tar en allt större marknadsandel. Bildelar utgör ett omfattande sortiment med en stor mängd artiklar med höga krav på utförlig och exakt dokumentation. En bra reservdelskatalog innebär en konkurrensfördel. Därför ger Internet stora möjligheter för aktörer som över nätet utvecklar kataloger och kommunicerar med kunder. Som marknadsföringskanal står hemsidan möjligheter att nå en större målgrupp. 50% 40% 30% 20% 10% 0% ANDEL PERSONBILAR ÄLDRE ÄN 10 ÅR Källa: BilSweden, siffrorna avser Den svenska bilparken är en av de äldsta i EU. FORDON I TRAFIK EFTER ÄGARE Källa: SIKA, siffrorna avser 2005 Män Kvinnor Juridiska personer Kvinnor äger i dag knappt 30 procent av personbilarna. FACKHANDEL DIVERSEHANDEL Mekonomen Autoexperten Meca AD Center Bildelsspecialisten PROFFS Finland Grekland Sverige Danmark Portugal Italien Spanien Österrike Frankrike Tyskland Holland Belgien UK Irland FORDON I TRAFIK EFTER ÅLDER Källa: BilSweden, årsbok 2006 Cirka fyra av tio bilar i trafik hör till ålderskategorin 3-8 år. Biltema Clas Ohlsson Jula Bensinstationer KONSUMENT 0-2 år 3-8 år 9-13 år år >20 år Micro är den enda renodlade detaljhandelskedjan inom bildelar och biltillbehör som vänder sig till konsumenter. 11

12 Verksamheten Mötet med kunden avgörande för framgång För Micro är mötet med kunderna avgörande för framgången. Det är i butiken som affärsidéns bärkraft prövas: Micro ska vara det självklara valet för den motorintresserade konsument som värderar personlig service, hög produktkvalité i ett brett sortiment, mervärde i form av bonus och tillgänglighet i form av generösa öppettider. Som komple- Micros 14 butiker ligger i anslutning till handelsplatser där konsumenter rör sig. Butikerna har öppet sju dagar i veckan, vilket ger god tillgänglighet för gör-det-självare som reparerar bilen på sin fritid. Under 2006 minskade antalet besökare med 8 procent till 1,9 miljoner, vilket delvis berodde på att verksamheten i Göteborg under året bedrivits i en tillfällig butik i väntan på nya lokaler i Sisjön. Snittinköpet ökade med 10 procent till 197 kronor. Ungefär fyra av tio besökare handlade. Målet för 2007 är att öka snittköpet till 212 kro- Etablering av 11 nya butiker Som ett led i arbetet med att väsentligt öka bolagets försäljning antog styrelsen i november 2006 en etableringsplan. Förutsatt att attraktiva lägen kan säkras, kommer upp till 11 nya butiker att etableras under perioden 2007 till och med Nya orter planeras bli Borlänge, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Norrköping och Växjö samtidigt som ytterligare en ny butik planeras i vardera Stockholm, Göteborg och Malmö. Under 2006 togs även beslut om start av en butik i Halmstad, som öppnade i mars 2007, samt om nedläggning av butiken i Trollhättan i februari Det nya butikskonceptet med tyd- ker; Borås, Eskilstuna, Göteborg, Halmstad, Helsingborg och Uppsala. Ombyggnad av butiken i Kungens Kurva i enlighet med det nya butikskonceptet sker hösten Internetbutik etablerad Micros hemsida hade cirka unika besökare under I september 2006 var Micros e-handelslösning klar för bruk och webbsortimentet utvidgas successivt med målsättning att omfatta i butikerna. Kunderna söker bland annat reservdelar med hjälp av bilens registreringsnummer med ett sortiment för över bilmodeller. Under 2006 stod webbutiken för en halv procent av omsättningen, en andel som väntas öka under Samarbete med Vianor ökar Micros synlighet Micro och Vianor, nordens största däckservicekedja, har i februari 2007 ingått avtal om samarbete. Samarbetet avser exponering och försäljning av respektive samarbetspartners produkter i butiker och serviceverkstäder med shop-inshop-lösningar. Under våren 2007 inleds ett pilotförsök i Malmöregionen som omfattar totalt tre verkstäder. Om det faller väl ut kommer samarbetet stegvis att utökas till 20 Vianor-verkstäder och på sikt samtliga enheter. Samtliga Micro-butiker kommer att erbjuda ett urval av Vianors sortiment från april Effektivare logistik Micro har centrallager i Anderstorp som förser butikerna med produkter, men vissa leveranser sker direkt från leverantörerna. Det handlar inte minst om beställningssortimentet på drygt artiklar. Under 2006 har omfattande åtgärder genomförts för att förbättra logistiken, till exempel har beställningarna centraliserats till Anderstorp för att frigöra tid för butikspersonalen att ägna sig åt försäljningen. Effektiviseringsarbetet fortsätter under Micros väg ledstjärna för medarbetarna Erfarenheten och marknadsundersökningar tyder på att servicegraden har stor betydelse för köpupplevelsen. Micro arbetar med ett eget koncept som bygger på att all personal i butik ska prioritera att ge bästa tänkbara service för att överträffa kundens förväntningar. Konceptet följs upp varje månad. Ett helt perfekt bemötande enligt Micros väg ger butiken 23 poäng. Under 2006 överträffade butikerna målet 18 och nådde betyget 19 poäng i genomsnitt. Målet för 2007 är att nå 20 poäng. 12

13 Starka varumärken och brett sortiment Micro arbetar i dag främst med kända varumärken inom respektive produktgrupp. Ambitionen är att kunna erbjuda ett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Micro har även ett mindre sortiment av egna varumär produkter i lager och sortimentet uppgår till artiklar. Beställningsvaror levereras normalt dagen efter beställningen. Micros sortiment kan delas in i sex områden: Lättservice: Produkter som konsumenten själv kan byta utan specialkunskap. Bilvård: Produkter för städning, ren- göring och vård av bilen. Styling: Produkter som ger kundens bil unikt utseende. Reservdelar: Till exempel slit- och utbytesdelar för reparation av bilen. Tillbehör: Produkter som ljud och bild, barnsäkerhet och förvaring. Verktyg: Bilrelaterade verktyg som behövs för reparationer. MICROS VÄG INNEBÄR ATT MEDARBETARNA SKA: Hälsa på kunden inom 30 sekunder Tilltala kunden inom 1 minut Ställa frågor till kunder för kompletta lösningar Avsluta på ett sätt så att kunden är nöjd Överträffa kundens förväntningar Tacka och hälsa välkommen åter! Tillbehör: 57% Reservdelar: 40% Verktyg: 3% 13

14 Marknadskommunikation 1. Marknadskommunikation, t ex säsongsrelaterade kampanjer 4. Bonuscheck och erbjudande till kortkunder MICROS VÄG 2. Sambandsexponering i butik, köpråd samt tips 3. Microkortet belönar trogna kunder En av Micros viktigaste tillgångar är ett starkt varumärke. Under 2006 har kare till butikerna, bland annat med hjälp av annonsering riktad mot entusiaster. En viktig ingrediens i denna var att visa att Micro står för service, starka varumärken och kvalitet istället för lågprisprodukter. Micro är huvudsponsor för Bilsport Event som inkluderar Vallåkraträffen och Custom Motor Show och syns även i andra bilsport- till exempel den egna Micro-bilen som är specialbyggd för Micro och används vid arrangemang. Ett annat exempel på tresset är att Micro sponsrar rallyföraren Ramona Karlsson. Sambandsexponering i butik Butikernas utseende och hur säsongsrelaterade produkter och erbjudanden lyfts fram har stor betydelse för försäljningen. Micro arbetar därför aktivt med kampanjer; annonser och foldrar som lockar till köp. Genom sambandsexpone- dukter till hands, till exempel spolarvätska för den konsument som letar efter torkarblad. Webbutiken är ett viktigt komplement och fungerar som elektronisk katalog, samtidigt som den är en kanal till bilintresserade konsumenter i 14

15 Privata Affärer utsåg Microkortet till bästa kundkort delar av landet där Micro ännu inte etablerat sig. Utöver entusiaster är kvinnor en viktig målgrupp för Micro. Kvinnors bilägande och intresse för bilar och motorsport har ökat kraftigt. Det handlar om tillbehör som gör bilen personlig, men även om produkter där Micros servicekoncept visar sin styrka. Micro erbjuder sakkunnig och kostnadsfri hjälp med montering av till exempel bilbarnstolar, takboxar och torkarblad. Effekterna av det erbjudandet märks redan på försäljningssiffrorna. För att öka kunskapen om Micro bland kvinnor och barnfamiljer arbetar Micro aktivt med PR. Microkortet premierar trogna kunder Microkortet är ett verktyg för att stärka relationen till kunderna och öka lojaliteten. Kunder med Microkort handlar för drygt tre gånger så mycket som genomsnittskunden. Under 2006 tredubblades antalet Microkort-kunder till drygt och målet för 2007 är Eftersom kortkunder får bonus från första kronan med månatligt utskick av bonuscheck tillsammans med aktuella erbjudande så besöker de butikerna oftare än andra kunder. Sponsringen av rallyföraren Ramona Karlsson är ett led i motorintresset. 15

16 Aktiekapitalets utveckling Micros aktie Ändring av Totalt Totalt År Händelse aktiekapital, aktiekapital, antal aktier SEK SEK 2000 Fondemission, Split , , Nyemission , , Nyemission 3: , , Apportemission , , Kvittningsemission , , Apportemission , , Nyemission , , Nyemission , , Varje aktie har ett kvotvärde om 0,10 SEK Aktieägarstatistik Antal aktier Antal % av antalet % av röster aktieägare aktieägare och kapital ,1 0, ,3 0, ,4 0, ,7 0, ,0 0, ,4 1, ,4 1, ,6 1, ,7 6, ,5 6, ,5 16, ,3 26, ,1 38,1 Summa ,0 100,0 Källa: Aktiebok och offentlig förvaltarförteckning enligt VPC per 29 december 2006, plus aktier via nyemission registrerade hos VPC efter Micro Holdings aktie och ägarstruktur Per den 31 december 2006 uppgick antalet aktier till med ett kvotvärde på 0,10 kronor, varav aktier registrerades Bolaget har endast ett aktieslag och varje aktie berättigar till en röst. Slutkursen för Micros aktie var vid årets sista handelsdag 29 december 0,49 kronor (0,84) per aktie. Bolagets marknadsvärde har dock ökat från 68,7 miljoner kronor till 81,2 miljoner kronor under året. Nyemissioner under året Micro Holding har under året genomfört två nyemissioner och ökat aktiekapitalet i enlighet med beslut tagna vid extra bolagsstämmor den 10 mars och 16 november Motiven var att få ytterligare medel för att förstärka marknadsföringen, fortsätta uppbyggnaden av e-handel för att öka tillgängligheten samt att komplettera butiksnätet. Genom en riktad nyemission under maj månad har bolaget tillförts 9,2 miljoner kronor efter emissionskostnader. Nyemissionen, som skedde till 0,88 kronor per aktie, ökade antalet utestående aktier i Micro Holding med aktier och aktiekapitalet med :20 kronor. I slutet av 2006 genomfördes en nyemission med företräde för bolagets aktieägare till kurs 0,40 kronor per aktie, varigenom bolaget under december 2006 tillfördes 25,3 miljoner kronor efter emissionskostnader. Genom nyemissionen ökade antalet aktier i Micro Holding med aktier, aktier som dock registrerades efter verksamhetsårets slut, samtidigt som aktiekapitalet ökade med :20 kronor. Efter de båda nyemissionerna, uppgår aktiekapitalet till :20 kronor fördelat på aktier. Ägarförhållanden Antalet aktieägare uppgick vid årets utgång till (2 648) stycken. Största ägare är Mats Nilstoft med familj genom bolag med 23,1 procent av kapital och röster, Mohammed Al Amoudi med 11,7 procent, Stellar International Holdings Inc. med 6,4 procent och Banque Invik med 5,2 procent. Utdelningspolicy Micro Holding är inne i en expansionsfas som väntas fortgå under de närmaste åren. Det är styrelsens uppfattning att storleken på framtida utdelningar bör fastställas utifrån bolagets långsiktiga tillväxt och resultatutveckling Ägarförhållanden Per hade Micro Holding AB (publ) aktieägare. Aktieägare Röster Andel av röster och kapital i % Mats Nilstoft med familj genom bolag ,1 Mohammed Al Amoudi ,7 Stellar International Holdings Inc ,4 Banque Invik ,2 Sven A. Olsson ,7 Carnegie Trading ,7 Måns Hultman ,7 Muirfield Invest AB ,5 Skandia Leben AG ,2 Göran Källebo ,1 Övriga ,6 Summa ,0 Källa: Aktiebok och offentlig förvaltarförteckning enligt VPC per 29 december 2006, plus aktier via nyemission registrerade hos VPC efter

Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter

Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter Micro Holding AB (publ) Org. nr 55622-666 Delårsrapport 1 januari 3 juni 27 Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter Micro Holding ABs nettoomsättning ökade under första halvåret till 74,7

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2006

Bokslutskommuniké Januari december 2006 Sammanfattning Bokslutskommuniké Januari december 2006 Mobwatcher AB: s tillväxt fortsätter och under 2006 uppgick nettoomsättningen till 1 148 KSEK. Det var en ökning med 160 % jämfört med föregående

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2005-01-01 2005-03-31 Periodens omsättning uppgick till 7,4 Mkr Periodens resultat uppgick till 2,5 Mkr Förändrad affärsmodell implementerad i ny butik Förhandlingar pågår rörande

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2007-09-01 2008-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för det förlängda verksamhetsåret

Läs mer