ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem"

Transkript

1 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill byta och vilken förändring du är ute efter. En lyckad satsning kräver en mycket noggrann upphandling. Vi hjälper dig att hitta rätt. Sid 4. OUTSOURCING GÖR MINDRE OCH FÅ MER GJORT På AB Svensk Adressändring har man valt att outsourca sin ekonomihantering och kundtjänst. Det har lett till större fokus på kärnverksamheten och ökad effektivitet. Ett vattentätt avtal är, enligt Göran Crona, vd på Svensk Adressändring, avgörande för att samarbetet ska fungera på sikt och vara lönsamt för bägge parter. Sid 8. FÖRENKLA AFFÄRS- PROCESSERNA MED SOA SOA gör det möjligt för företag att snabbt utveckla sina affärsprocesser och bli mer redo att möta de förändringar som kommer på marknaden. Den tjänsteorienterade arkitekturen behövs för att klara kraven i dagens snabbföränderliga affärsklimat. Sid 10. INTRESSET FÖR E-HANDEL ÖKAR Nu ökar intresset i hela näringslivet för e- handel mellan företag. Genom internet och standarden xml kan affärssystem tala direkt med varandra och meddelanden flödar snabbt genom hela logistikkedjor från order till slutleverans. Sid 14. Systembolaget har full koll SID 7 ann_ncg-group_252x40_se :51 Side 1 Medföljer som bilaga i DI september 2007 Behärskar du Excel kan du redan använda Navigator CPM Suite en komplett lösning för rapportering, beslutsstöd, budget, prognos och konsolidering. Ständigt fler upptäcker fördelarna med att få full översikt över verksamheten från en källa, från ett system. Jag hör bara om verksamheter som ändrar till Navigator CPM Suite, inte en endaste gång någon som ändrar från! OSKAR KRISTIANSEN, VD, NCG GROUP AB Kontaktinformation: Mail: Webb:

2 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS För många företag är det dags att skaffa ett nytt ERP-system. De gamla modellerna har sju år eller mer på nacken och underhållet av dem blir allt dyrare. Idag finns en mogen flora av affärssystem som kan ersätta de gamla. Denna tematidning har producerats av Strandvägen 19, Stockholm Tel Marknaden glöder Projektledare: Michael Jensen Red. projektledare: Anna Flemmert Säljare: Åsa Wanberg Layout: Malin Borelius Traffic: Mei-Hsia Wang Omslagsfoto: Magnus Eriksson Repro: Provisa Information AB Tryck: BOLD/DNEX, Akalla, V-TAB Aröd, Gbg, MMP, Övik För information om framtida bilagor, kontakta: Anna Flemmert tel Har du tips eller synpunkter? Mejla till Drygt två miljarder kronor. Så mycket kommer vi svenskar att handla ny ERP-mjukvara för bara i år. Efterfrågan är stor i samtliga branscher, men speciellt inom telekom och tillverkningsindustrin. Text: Hans Hjelmstad Marknaden för affärssystem eller ERP som det också kallas är glödhet. Alla olika branscher och företagsstorlekar efterfrågar nya moderna affärssystem. Införandet av ERP-system är ett förändringsprojekt som speglar dagens snabba förändringar och krav på ökad flexibilitet och produktivitet. Djupintervjuer pekar på att det kommer att anslås ytterligare pengar till ERP-projekt under andra halvåret, säger Hans Werner, vd på RadarGroup. Fler än 80 leverantörer av affärssystem tävlar om kundernas gunst. Jämfört med förra boomen som höll i sig fram till millennieskiftet finns det nu en rörelse där små system blir allt kompetentare och vänder sig till företag med upp till 500 anställda istället för 50 som tidigare. Från andra hållet kommer leverantörer med versioner om stora system anpassade för små och medelstora företag. Idag är det därför många leverantörer som slåss om varje kund. Den största felkällan när det är dags för införandet av ett nytt affärssystem, vid sidan av att inte se det som ett förändringsprojekt, är att man internt inte lyckas ställa tydliga krav på standardisering i hela organisationen. Ett viktigt effektmål är att kunna maximera standardiseringen och minimera det som behöver specialanpassas inom stora organisationer, råder Hans Werner alla som just nu utvärderar system för upphandling. Ökad effektivitet För många företag är det dags att skaffa ett nytt ERP-system. De gamla modellerna har sju år eller mer på nacken och underhållet av dem blir allt dyrare. Vidare ställs idag helt andra krav på ökad effektivitet där investeringar i it och ERP måste främja verksamhetens flexibilitet och öka produktiviteten. Idag finns även en relativt mogen flora av affärssystem som kan ersätta de gamla. Nya ERP-system uppfyller tre kriterier: förmågan att öka verksamhetens effektivitet, främja flexibiliteten och stötta krav på affärslogik. Ta bara betydelsen av ökad effektivitet. I Sverige jobbar vi i snitt timmar, i USA och Japan timmar och i många låglöneländer över timmar. Det innebär att vi måste vara minst 13 procent effektivare än omvärlden. Trender Vidare krävs nya affärssystem som ger stöd för ökad flexibilitet. Alla företag som deltar i RadarGroups undersökningar har genomfört förvärv och försäljningar, rört sig uppåt i värdekedjan, flyttat produktion och skaffat sig nya samarbetspartners. Affärslogiken har också blivit vanligare. Samtliga har börjat bearbeta nya marknader och förändrat sina affärsmodeller, sitt sätt att ta betalt och hur de organiserar sig mot kund. Trenden är lite olika beroende på hur stort ett företag är. För små verksamheter handlar det främst om funktionsstödjande affärssystem där mycket är standard. Det är framför allt funktioner för ekonomi, fakturering och säljstöd. För medelstora företag är trenden snarare att affärssystemet ska stödja processerna i verksamheten. I stora företag handlar det om påtagliga Enterprisesystem som både är funktions- och processtödjande och dessutom har ett rollbaserat stöd. Få uppgraderar systemen regelbundet Många svenska företag är missnöjda med sina affärssystem eftersom lösningarna är föråldrade och inte klarar kundernas krav på ständiga förbättringar. De företag som uppgraderar sina system kan göra stora vinster i produktivitet men få uppgraderar systemen regelbundet. Den överlag låga frekvensen av uppgraderingar gör att många svenska företag går miste om betydande möjligheter till förbättrad produktivitet, säger Hans Werner, vd Radar Group. ERP Inom it står ERP för Enterprise Resource Planning och omfattar hanteringen av det mesta som händer i ett företag. I stället för ERP-system talar man numera på svenska om affärssystem. Snabba fakta verksamheter med fler än 50 anställda kommer under de kommande tolv månaderna investera i ett nytt affärssystem. Den största felkällan vid införandet är att man internt inte lyckas ställa tydliga krav på standardisering i hela organisationen. Ett viktigt effektmål är att kunna maximera standardiseringen och minimera det som behöver specialanpassas inom stora organisationer. Höga kostnader på upp till kronor per arbetsplats är den huvudsakliga anledningen till att företag inte uppgraderar sitt affärssystem. Affärssystemet är själva hjärtat i kundernas verksamhet. För att nå ständiga förbättringar krävs ett affärssystem som är kostnadseffektivt, flexibelt och lätt att uppgradera, säger Bengt- Åke Älgevik, vd på it-företaget Jeeves. Känner Du till något bra lönesystem som går ihop med vårt affärssystem? Ja, självklart! Kolla på LS-Personalsystem! LS-Gruppen startade 1986 och är en av Sveriges ledande systemleverantörer inom lönehantering och effektiv personalhantering. Vi erbjuder moderna och flexibla program som förenklar företagens personaladministration. Det sker genom våra produkter LS-Tid, Flex Res, LS-Lön och LS-HR som idag finns hos både stora och små företag och kan kopplas till valfritt affärssystem. Tel

3 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Stort behov av smart stöd Konkurrensen på marknaden är knivskarp. Företag måste ständigt anpassa sig till nya krav. Utan effektivt stöd för att förstå, styra och utveckla affärerna är det svårt att hänga med i svängarna. Gunnebo och Egmont valde WM-data som partner när de ville modernisera sina affärsstöd. Text: Susanne Glennegård Gunnebo har anställda över hela världen och den årliga omsättningen är 6,7 miljarder kronor. Sedan något år tillbaka är Gunnebos strategi One Company, dvs att skapa en integrerad säkerhetskoncern. I januari 2006 skedde en omorganisation och ett antal kundcentra inrättades, i Sverige och globalt. Mellancheferna fick ett större finansiellt ansvar för sina respektive områden. Det medförde att fler behövde få tillgång till finansiell information. I början tillhandahölls den via våra controllers, men vi insåg snart att det var ohållbart, säger Hans af Sillén, it-chef och ekonomichef. Lösningen blev att utveckla ett it-baserat verktyg för affärsstöd. Det här insåg vi i mitten av juni. Vårt krav var att ett nytt system skulle vara klart i september. Av de leverantörer vi tillfrågade var det bara WM-data som svarade att det var fullt möjligt. Lättåtkomlig information Ett annat krav var att WM-data skulle bygga vidare på den struktur som redan fanns med befintliga plattformar och system från Microsoft. Vi ville inte ha en komplicerad lösning som krävde utbildning av användarna. De skulle lätt komma åt informationen via vårt intranät, Microsoft SharePoint. I dag använder 300 chefer det nya verktyget. De kan på ett enkelt och smart sätt ta ut rapporter och göra analyser. Det finns också en funktion för grafisk framställning. Det är oerhört viktigt att göra finansiell information tydlig. Folk är trötta på siffror som presenteras i tabeller på längden och tvären. Kvalificerade analyser Arbetet med att integrera verksamheten och skapa ett Gunnebo fortsätter. Det innebär även att affärsstödet måste slipas ytterligare. Det vi och WM-data jobbar med nu är att ersätta alla våra it-system för ERP, Enterprise Resource Planning, till ett enda. I dag har vi 40 till 50 olika system. Vi beräknar att projektet tar tre till fyra år, säger Hans af Sillén. För Egmont Kärnan AB, som producerar barn- och ungdomsmedier, skapar hård konkurrens på en rörlig marknad behov av effektivt affärsstöd. Målet är att snabbt kunna styra om verksamheten och anpassa den till nya förutsättningar. Vi vill vara proaktiva och inte bara se att något hänt, utan också ta reda på varför. Då kan vi inte nöja oss med att ta ut rapporter, utan måste också göra kvalificerade analyser, säger Jonas Persson, it-chef. Bättre kontroll Tillsammans med WM-data har man tagit fram ett verktyg som ger bättre koll på försäljningssiffror och statistik. Data lagras i Ett effektivt affärsstöd är en förutsättning för vårt arbete med att skapa en integrerad säkerhetskoncern, säger Hans af Sillén, it-chef och ekonomichef för Gunnebo. Koncernen erbjuder säkerhetslösningar över hela världen, bland annat inom banksektorn och detaljhandeln. Mer om WM-data WM-data ingår i LogicaCMG-koncernen, en ledande internationell leverantör av it- och affärslösningar. Koncernen har, inklusive WM-data, medarbetare i 41 länder. Vi stödjer våra kunder i att bygga och behålla en ledande position med hjälp av vår djupa branschkunskap ett DataWarehouse, här kan man sedan snabbt och enkelt hämta den önskade informationen. Vi har tillgång till informationen via ett webbgränssnitt och har möjlighet att kombinera olika typer av data. Vi kan vända och vrida på kuben och hitta nya dimensioner, säger Jonas Persson och tar ett exempel: Om försäljningen av ett nummer av Kalle Anka gått särskilt bra vill vi veta varför. Vi kanske samkör med information från SMHI. Var vädret särskilt vackert? Och hur såg glassförsäljningen ut? Var den hög kanske man kan dra slutsatsen att många köpte sin Kalle samtidigt som en glass i kiosken. Egmont är inne i slutfasen av arbetet med att införa det nya affärsstödet. Om en dryg månad ska allt vara klart. Men det här är bara första steget. Vi vill komplettera med fler verktyg för att fånga andra dimensioner av mer kvalitativ karaktär. Exempelvis hur nöjda våra kunder och medarbetare är, säger Jonas Persson. och dokumenterade leveransförmåga. I Norden är vi cirka medarbetare och är verksamma under varumärket WM-data a LogicaCMG company. För mer information, besök vår hemsida på Andreas Schüldt, WM-data: Tänk inte system, tänk strategi Ett smart system för affärsstöd hjälper företag att bli mer effektiva genom att ta kloka beslut baserade på fakta. Corporate Performance Management, CPM, handlar till stor del om att dra nytta av redan gjorda investeringar för att på bästa sätt utveckla verksamheten. Text: Susanne Glennegård WM-data erbjuder marknadsledande affärsstödslösningar från exempelvis SAP, Oracle och Microsoft. Vi har också egna system som Raindance, säger Andreas Schüldt, ansvarig för Corporate Performance Management, CPM, på WM-data. Men att välja rätt it-system räcker inte. Ett smart system för affärsstöd handlar om betydligt mer än programvaror och plattformar. I ett första skede ska man inte tänka system utan strategi. Vad ska de olika systemen stödja och varför? I Norden är WM-data ett av de företag som har längst erfarenhet av system för affärsstöd. Man jobbar med utgångspunkt från begreppet Corporate Performance Management, CPM. Syftet är att hjälpa företag att förstå var verksamheten befinner sig i dag, var den är på väg, hur resurser ska fördelas och vad som krävs för att uppnå de strategiska målen. CPM är en kombination av metoder, processer, mätinstrument och teknologi. Vi kan hjälpa till med hela kedjan. Det vill säga se över strategier och mål, ta fram de IT-system som krävs, mäta, utvärdera samt sköta support och service. Kontinuerliga förbättringar CPM innebär att strategier och mål bryts ned till relevanta nyckeltal. Vad som är relevant skiljer sig självklart Affärsstöd har hittills handlat om att göra saker rätt. WM-data vill med CPM hjälpa företag att också göra rätt saker, säger Andreas Schüldt, på WM-data. mellan olika delar av verksamheten. Det är också klokt att inte stirra sig alltför blind på finansiella nyckeltal eftersom de blickar bakåt och förklarar saker som redan hänt. Ett problem som många företag tampas med är att affärskritisk information är spridd i en mängd olika system med olika användargrupper och definitioner. Det skapar flera sanningar i en organisation. Om alla tar sina affärsbeslut och agerar efter sin egen sanning finns stora risker att man springer i olika riktningar. Utmaningen är att få hela organisationen att dra åt samma håll och säkerställa att strategin verkligen realiseras. Det vill säga att varje enskild medarbetare alltid fokuserar Corporate Performance Management, CPM Skapar en tydlig koppling mellan företagets strategi och den dagliga verksamheten. Bidrar till att alla drar åt samma håll genom att mer effektivt kommunicera vision, strategi och mål. Ger en enhetlig beskrivning av verksamheten en sanning. Säkerställer att man mäter det som verkligen har betydelse för att strategi och mål uppnås. Skapar verkliga förutsättningar för ständiga förbättringar genom att integrera det kontinuerliga arbetet med styrning, mätning och utveckling av verksamheten. på rätt saker. Att börja arbetet med CPM är att starta en lång resa av kontinuerliga förbättringar. Fokus är att vid varje tidpunkt hitta den viktigaste framgångsfaktorn. Ett första steg kan vara att bryta ner strategin till de specifika processerna i ett företag. På så sätt får man klarhet i hur dessa ska styras för att leda företaget till framgång, säger Andreas Schüldt. Detta är en annons från:

4 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Så hittar du rätt system För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig själv varför du vill byta och vilken förändring du är ute efter. En lyckad satsning kräver en noggrann upphandling. Det finns mycket att tänka på när det är dags att införskaffa ett nytt affärssystem. Vi hjälper dig att hitta rätt. Text: Hans Hjelmstad Under upphandlingen genomgår företaget en mognadsprocess och kraven på affärssystemet utvecklas och förändras radikalt. När man slutligen skriver avtal sker det oftast baserat på en förändrad och kompletterad kravspecifikation. Upphandlingen får därför inte stressas fram på kort tid, säger Jonas Andersson, som har 20 år i branschen och står bakom det populära evenemanget Forum Affärssystem. Hans checklista inför upphandlingen innehåller punkter som: konkreta mål, nyttovärdering, intern förankring, rimlig tidsplan, kartläggning av processer och genomarbetad kravspecifikation, gärna med stöd av en oberoende upphandlingsexpert. Många tror att om de bara köper ett nytt affärssystem så löser sig alla problem i företaget men ett system är bara ett verktyg. Istället för att först titta på funktioner i affärssystem måste man börja med att fråga sig varför man vill byta och vilken förändring man är ute efter. Svaren på dessa frågor måste därefter formuleras som konkreta mål. En inledande nyttovärdering ska beskriva önskad utveckling och jämföra nyttan med kostnaden för investering och införande. Ibland kan det visa sig vara bättre att endast byta somliga delar eller till och med att inte byta alls. Många tror att ett nytt affärssystem kan lösa alla problem i företaget, men ett system är bara ett verktyg. Involvera hela företaget ERP-projekt är förändringsprojekt som berör hela företaget både ledning och personal måste vara involverade. Ett vanligt misstag är att bara någon enstaka person från ledningen finns med i projektgruppen medan resten ansvarar för system och installation. Det är viktigt att bredda gruppen med processägare och verksamhetsansvariga som kan se potential till förbättringar inom sina egna områden. Man bör också fastställa en rimlig tidsåtgång för projektet och kartlägga nuvarande processer i företaget istället för att ta genvägen och bara redovisa hur man vill arbeta i framtiden, säger Jonas Andersson. Leverantören behöver förstå såväl nuläget som det önskade framtida läget för att kunna ta hänsyn till den förändring som företaget måste genomföra. Det är kritiskt för projektets framgång att förändringsprocessen är medtagen och inbyggd i installationsprojektet. Liten checklista vid köp av ERP-system 1. Värdera nyttan mot kostnaden 2. Förankra internt i hela företaget 3. Fastställ rimlig tidsplan 4. Kartlägg processer i företaget 5. Gör noggrann heltäckande kravspecifikation 6. Använd oberoende proffs som bollplank 7. Se till att ERP-system stöder det som gör ditt företag unikt Anlita en oberoende expert Kravspecifikationen har ett flertal viktiga syften. Den ska vara ett internt förankrat underlag om önskat framtida arbetssätt men också ett underlag för utvärdering, ett avtalsunderlag som specificerar vad man köper och en plattform för testerna av affärssystem. Anlita gärna en utomstående och oberoende upphandlingsexpert som bollplank. Även om det finns viss erfarenhet internt har upphandlingskonsulter varit med om många projekt och har aktuell kunskap. Många företag lider dessutom av interna politiska ställningstaganden och då är det bra att ha stöd av en utomstående expert som kan peka på alternativa vägar, säger Jonas Andersson. Ge ditt affärsystem en bränsleinjektion jobba smartare! Kinnarps använder icores integrationsplattform till alla typer av elektroniska meddelanden som skickas mellan företagets olika system och för EDI med kunder och leverantörer. Lösningen används även till löneutskrifter och bank- och plusgiro. Gör som Kinnarps, Dustin, Cardo, Färdig Betong, ATEA och hundratals andra företag redan har gjort. Jobba smartare! Användarvänliga och driftsäkra butiksdatasystem Ledande leverantör av systemstöd för detaljhandeln

5 There are too many alternatives out there that gives you a nasty chill! När förutsättningarna hela tiden förändras är det viktigt att fokusera på långsiktiga investeringar. Är affärssystemet framtidssäkrat? Klarar det långsiktig tillväxt? Har vi råd att anpassa systemet när vår verksamhet förändras? Jeeves har förenat det bästa av två världar. Ett flexibelt affärssystem med en unik uppgraderbarhet och marknadens lägsta TCO kombinerat med ett internationellt nätverk av noga utvalda partners som jobbar nära dig. En framgångsrik formel designad för att optimera dina affärsmöjligheter. Idag har vi levererat affärssystem till fler än nöjda användare i ett 40-tal länder. Det gör Jeeves till det hetaste affärssystemet i Sverige! Och ett av de mest snabbväxande och innovativa affärssystemen i Europa. Vill du veta mer om Jeeves besök oss eller någon av våra partners på Forum Affärssystem! Välkommen! - Make your business smarter TOGETHER: NUMBER HARMONY ONE YOU: TALENTED YOU: AMBITION Vi söker fler ambitiösa SAP-konsulter Vi är ett kunskapsföretag och våra medarbetare är vår styrka. Med ett sammansvetsat lag skapar vi tillsammans framgångar både för dig och våra kunder. Om du har takt- och lagkänsla, balans och uthållighet, utmanar vi dig och din tävlingsinstinkt. Uttagningen till regattan har börjat. Den här gången söker vi ambitiösa och tävlingsinriktade SAP-konsulter till vårt vinnarlag inom affärssystem. Vi har idag levererat över framgångsrika affärssystemprojekt för många av världens mest framstående företag och är en global SAP-allianspartner. Med vår livscykelbaserade tjänsteportfölj hjälper vi våra kunder att uppnå snabbare, bättre och mer långsiktiga resultat. Från strategifrågor till outsourcingtjänster, med specifikt industrikunnande. Nu söker vi SAP-konsulter med stark erfarenhet och expertkompetens inom Finance Transformation, Supply Chain, CRM och SD, HR, Utilities och NetWeaver. Läs mer på vår webbplats där du även gör din ansökan. Välkommen! Together. When a single word makes all the difference in your career.

6 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Konsten att växa kontrollerat Vi har verktygen för att hjälpa kunderna genom hela kedjan, från prospekt till debitering säger Bo Johansson, vd på Maconomy. För att behålla kontrollen när företaget växer och kostnaderna ökar krävs korrekta underlag. Det är något som Maconomy är experter på eftersom de har levererat affärssystemlösningar åt tillväxtföretag i snart 20 år. Nu står de själva inför en expansion. Text: Daniel Retz Foto: Alexander Farnsworth Maconomy är ingen typisk systemförsäljare, en sådan som skapar lösningar för alla. Sedan starten 1989 har företaget istället ett starkt fokus på kunskapsföretag inom bland annat juridik, revision, reklam/pr, it, teknikutveckling samt forskning. Deras system bygger på en helintegrerad lösning med verktyg för att hantera kundernas projekt genom hela kedjan av åtgärder: från att hitta prospekt till att debitera och följa upp. Våra uppdragsgivare är ofta tillväxtföretag och för att kunna matcha deras behov jobbar vi nära och utvecklar löpande systemlösningar tillsammans med dem, berättar Bo Johansson, vd för Maconomy. Hjälp att blicka framåt Bland Maconomys kunder kan nämnas WM-data, Deloitte, LRF Konsult och Prime PR. Det är projekt- och kunskapsintensiva företag under stundtals stark tillväxt. När man växer är det svårt att planera och styra sina projekt så att man får beläggning för sina resurser och det kan medföra att kostnaderna skenar i höjden. Vi hjälper våra kunder att blicka framåt och slippa växtvärken genom att leverera korrekta underlag. Vi ser t ex över hur beläggningen ser ut, vilka kunder som är lönsamma på kort respektive lång sikt och via vårt beslutstödsystem kan kunderna dessutom löpande se sin resultatutveckling istället för att vänta på månadsrapporten, säger Bo Johansson. Standardiserade system Maconomys implementeringsmetod bygger på den omfattande branschkunskap som företagets konsulter samlat på sig under många år. Den gör det möjligt att komma igång med sin lösning snabbt och kostnadseffektivt. Det mesta finns uppsatt i systemet redan från start, därför behöver man som användare inte lägga en massa timmar på implementeringen. Tack vare att vi inte utför kundunika anpassningar är lösningen uppgraderingsbar; ny funktionalitet är baserad på det system som användaren jobbar inom, säger Bo Johansson. Sikte på norra Europa Maconomy är inne i en stor expansionsfas, mycket tack vare partners som bolaget Business Object. Våra strategiska partnerskap är oerhört viktiga för vår expansion. Vi växer starkt just nu och släpper kontinuerligt nya produkter. Målet är att bli ledande inom Professional Services Optimization i norra Europa, säger Bo Johansson. Detta är en annons från: Liten applikation stor effekt PengVin Affärssystem är en av de marknadsledande leverantörerna inom färg-, järn-, trä-, maskinverktygs- och bygghandelsbranschen Systemet gör det möjligt för personalen att fokusera på det som är viktigt istället för att skriva leveransorder och fakturor. Rätt affärssystem gör dig till spindeln i nätet med mer tid åt kundrelaterade lösningar. Nu ökar intresset för automatiserade applikationer i affärssystemen. Text: Jonas da Silva Larsson PengVin Affärssystem är en av de marknadsledande leverantörerna inom färg-, järn-, trä-, maskinverktygs- och bygghandelsbranschen. Med stor kunskap har möjligheterna att utveckla kundspecifika lösningar vuxit fram, något som Göteborgs ledande leverantör till verkstadsindustri och sjöfart, Bendéns Verktyg & Maskiner, har tagit fasta på. Genom en applikation i sitt affärssystem från PengVin blir bolaget alltmer som spindeln i nätet och Allan Svendsen mer kvalificerad tid kan läggas på kundernas behov. Vi blir spindeln i nätet utan att röra produkterna i fråga. Det gör att vi kan frigöra tid för våra tekniska säljare att göra det de är duktiga på, dvs att hjälpa kunderna med lösningar, säger Allan Svendsen, vd på Bendéns Verktyg & Maskiner AB. Lösningen är riktad för produkter levererade av Sandvik Coromant. Vi har gjort en koppling i systemet där våra kunders direkta order via webshopen eller våra mottagna order hanteras genom affärssystemet. Därmed automatgenereras en order till Sandvik Coromant, säger Allan Svendsen. Fokus på det viktiga Lösningen blir enkel och effektiv. En beställning till Sandvik Coromant i realtid bekräftas inom tio minuter med uppdatering av bland annat leveransdatum. När sedan leveransen sker skickas också en signal som styr fakturering av kund. Systemet gör det möjligt för vår personal att fokusera på det som är viktigt istället för att sitta och skriva leveransorder, fakturor etc. Det är alldeles för kvalificerad arbetskraft för det. Vi spar både resurser och kredittid samtidigt som vi får högre kvalitet på leveranstiden, säger Allan Svendsen. Intresset växer Systemet baseras på Microsofts senaste teknologi. Från grundversionen med stöd för order, lager, försäljning, inköp och ekonomi kan sedan lösningen växa kundspecifikt. Man kan säga att vårt system är en konsekvens av affärssystemet eftersom det finns möjlighet till kundunik utveckling som både är billig och snabb. Nu växer intresset bland såväl leverantörer som användare att utveckla automatiserade lösningar. Vi kommer att använda den här applikationen för fler framöver. Många av våra leverantörer ligger i stordatamiljö och då kan det i många fall behövas en eldsjäl som kan ro detta i land. PengVin Affärssystem AB utvecklar, säljer och implementerar affärssystem för i huvudsak järn-, färgträ- och byggbranschen. erbjuder ett totalkoncept för e-handel, ekonomi, logistik, programvara, nätverk, kommunikation, service, utbildning samt integration med andra system. vänder sig främst till företag med artikelintensiv verksamhet. Detta är en annons från:

7 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Systembolaget har full koll Det vill till att ha ett bra affärssystem när ett företag omsätter 20 miljarder kronor, har 409 butiker, 560 ombud och hanterar tusentals fakturor från leverantörer. Tack vare ett standardiserat affärssystem utbyggt med egna funktioner kan Systembolaget hantera hela inköpsprocessen och varuförsörjningen till alla butiker. Text: Hans Hjelmstad Foto: Magnus Eriksson Systembolaget har historiskt sett utvecklat sina egna systemlösningar. It-miljön var tidigare splittrad och det var svårt att få en överblick på företagsnivå. Butikerna kunde också inom vissa ramar själva bestämma sortiment och planera logistik och lagerhållning. Inom företaget insåg man för sju år sedan att det inte längre var en framkomlig väg och valde att istället skaffa ett standardiserat affärssystem från IFS. Den första implementationen gjordes 2002 och gällde alla ekonomiprocesser inklusive redovisning. Unik inköpsprocess Standardsystemet hade bättre funktioner för detta men för inköpsprocessen, som är unik för Systembolaget, behövde vi bygga på med egenutvecklade funktioner, säger Johan Tömmervik, som är it-chef och kom till Systembolaget för fyra år sedan. Nog är inköpsprocessen unik alltid. Den består av 17 steg, t ex är behovs-/trendanalys, lanseringsplan, offertförfrågan, granskning av offerter, provning av produkter, order, orderbekräftelse från leverantörer, lansering, försäljning i butik och utvärdering av försäljning. Affärssystemet tar in data från alla moment förutom den första behovsanalysen och vinskribenters provningar. Vår inköpsprocess är unik och vi har byggt på med egenutvecklade funktioner. I vissa stycken har vi drivit på utvecklingen av IFS hela affärssystem. Tillsammans har vi utvecklat våra egna funktioner inom affärssystemets ram, vilket IFS även allmänt har haft glädje av, säger Johan Tömmervik. Affärssystemet täcker hela inköpsprocessen. Vi kan följa förlopp från offertförfrågan till order och slutlig leverans till butik. systemet får säljstatistik nästan i realtid från varje butik. Det ger säljorganisationen ett bra stöd i form av nyckeltal, till exempel försäljning, antal kunder eller nedlagd tid per såld produkt. I affärssystemet finns uppföljning och rapportering i alla led av säljorganisationen. Nästa år rapporteras försäljningen i butikerna i realtid enligt våra planer. För säljorganisationen har vi också tillsammans med IFS utvecklat ett styrkortssystem med styrkort för varje butikschef, säger Johan Tömmervik. Prognoser för påfyllning Systembolaget har inga varulager. Butikerna fylls på varje dag. Framgångsnyckeln till att få det att fungera är funktionen Replenishment, ett program i affärssystemet för avancerade prognoser om kommande behov. Programmet utnyttjar historiska säljdata för beräkningar av behovet av påfyllning i varje butik. Systembolaget sover aldrig. Verksamheten är igång 24 timmar om dygnet. På nätterna gör vi behovsberäkningarna. Ordrar skickas till och bekräftas av leverantörer. Leveranser förbereds. Vi vet vad vi säljer varje dag och vad vi har sålt bakåt i tiden, t ex vet vi exakt hur mycket öl som går åt vid jul, midsommar eller fotbolls-vm, avslutar Johan Tömmervik. I affärssystemet finns uppföljning och rapportering i alla led av säljorganisationen. Prenumerera och effektivisera Webbportal mot leverantörer Affärssystemet täcker hela inköpsprocessen. Vi kan följa förlopp från offertförfrågan till order och slutlig leverans till butik. All kontakt med leverantörer sker via en webbportal. Där gör vi våra offertförfrågningar och avrop på beställningar. De kan lägga sina offerter samt ta emot och skicka orderoch leveransbekräftelser. Allt utbyte med leverantörerna sker elektroniskt. Även all fakturering sker elektroniskt, vilket vi alla vinner på, då det rör sig om tusentals fakturor per år, berättar Johan Tömmervik. Snart försäljningssiffror i realtid Systembolaget har 409 butikschefer som rapporterar till områdeschefer som i sin tur rapporterar till två säljchefer, en för norra och en för södra Sverige. Dessa rapporterar i sin tur till försäljningsdirektören. Affärs- Johan Tömmervik tipsar: 1. Analysera noga inom vilka områden ditt företag behöver vara unikt 2. Anamma standardsystem och best practices där du ej är unik 3. Egenutveckla för det unika, inom affärssystemet eller separat 4. Var uppmärksam på att det för ditt affärssystem finns flera oberoende källor för hjälp och systemutveckling Du har mycket att vinna på att digitalisera dina affärsprocesser. Nu kan du även prenumerera på ditt affärssystem via nätet och slippa slösa tid på saker som installation och uppdateringar. Text: Daniel Retz I traditionella affärssystem ansvarar användaren själv för installation, drift och uppgraderingar. Vid en prenumeration lagras dock inga program på kundernas egna datorer, vilket innebär att de slipper ta hand om t ex underhåll och kan lägga den tiden på företaget kärnverksamhet. Det krävs heller ingen installation. Kunden får ett personligt lösenord via mejl och ett par minuter senare är man igång. Prenumerationslösningen är digital, vilket innebär att flera användare kan arbeta i samma program även om de befinner sig på skilda platser. En medarbetare kan t ex sköta faktureringen ute på ett lokalkontor, medan någon tar hand om bokföringen på huvudkontoret. Informationen finns tillgänglig för alla med behörighet. Som användare kan man sätta sig vid vilken dator som helst i hela världen och nå sina program. Man riskerar inte att förlora viktig affärsinformation vid en hårddiskkrasch eller om datorn skulle försvinna eftersom all information säkerhetskopieras dagligen, det borde alla göra, säger Jan Älmeby, vd på Fort Nox, ett av de företag som erbjuder prenumeration på affärssystem.

8 Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB Outsourcing Gör mindre och få mer gjort På Svensk Adressändring har man outsourcat sin kundtjänst och ekonomihantering. Det gör att medarbetarna kan fokusera på kärnverksamheten. internetbaserade program för ditt företag! Priser från Per månad exkl. moms Bokföring 69:-/månad Fakturering 69:-/månad Order 39:-/månad CRM Säljstöd 69:-/månad Arkivplats 39:-/månad Alla priser är exkl moms. >> Läs mer, prova demo eller beställ direkt på Outsourcing är konsten att göra lite mindre men få mer gjort. På Svensk Adressändring lever man enligt den devisen sedan flera år tillbaka och deras fokus på kärnverksamheten har gett resultat. Text: Daniel Retz Göran Crona, vd, Svensk Adressändring Att själv se till att ens adressuppgifter uppdateras korrekt hos myndigheter, banker, försäkringsbolag och olika företag är något man gärna låter någon annan ta hand om; någon som är expert på just detta. Svensk Adressändring hanterar årligen över en miljon kunders uppgifter och levererar adressändringarna till bl a Posten, Skatteverket och Statistiska Centralbyrån. För att klara det så smidigt och kostnadseffektivt som möjligt har Svensk Adressändring valt att flytta u t d e l a r s o m l i g g e r u t a n f ö r kärnverksamheten. Idag består kärnan av endast åtta medarbetare. Redan från starten för 13 år sedan bestämde vi oss för att ha en liten organisation och för att samarbeta med partners som är duktiga på sitt. Vi har outsourcat i princip hela vår kundtjänst och ekonomihantering, och för oss har det fungerat mycket bra att lägga ut våra processer; vi har kunnat öka effektiviteten betydligt utan att det har blivit dyrare. Jag ser det som att vi får de bästa lösningarna på marknaden, till ett fördelaktigt pris, berättar Göran Crona som är vd på företaget. En vinnande formel Respektive parts åtaganden regleras i ett grundavtal som löper under en period av tre till fem år och fungerar som ett slags skelett för samarbetet. Utöver det finns bilagor i avtalet som kan omförhandlas för att passa företagets skiftande behov; det ger en flexibel och kostnadseffektiv lösning som följer med i konjunktursvängningar och möjliggör relevant uppdatering med den senaste tekniken. Ett vattentätt avtal är, enligt Göran Crona, avgörande för att samarbetet ska fungera på sikt och vara lönsamt för bägge parter. Tänk efter före vem som är ansvarig för vad, lägg ner tid på att fundera ut vilka situationer som kan uppstå och reglera det i avtalet. Var noga med att dokumentera alla era möten och följ upp dem. Kom ihåg att lösningen ska ha två vinnare, säger han. Svensk Adressändring har under åren testat olika typer av lösningar, där de lagt ut mer eller mindre av företagets processer på en extern partner. Och outsourcing är en vinnande formel. Vår kostnadsutveckling har varit väldigt positiv under de här 13 åren. Vi skaffar oss hela tiden nya erfarenheter, får nya idéer om hur vi kan effektivisera verksamheten....för oss har det fungerat mycket bra att lägga ut våra processer; vi har kunnat öka effektiviteten betydligt utan att det har blivit dyrare.

9 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Enklare att vara proffs CDC Software, tidigare Industri- Matematik, är med sina 40 år ett av de äldsta mjukvaruföretagen i världen. CDC står för The Customer Driven Company och det stämmer bra in på deras långvariga samarbete med det tekniska handelsföretaget Ahlsell. Text: Daniel Retz Foto: Magnus Eriksson Vår vision är att vara marknadsledande i Norden inom våra produktområden. Affärsstrukturen och kundrelationerna blir allt mer komplexa, vilket gör det nödvändigt att automatisera informationshanteringen, säger Jonny Eriksson från Ahlsell. der direkt i Ahlsells ordersystem. Mindre bolag har inte tid och kraft att bygga upp ett eget offertsystem, därför har vi utvecklat den klassiska e-handeln. Våra kunder kan enkelt skapa offertmallar direkt i vårt system, lägga på sin timdebitering och sedan skapa en riktig offert, säger Jonny Eriksson. Självklart presenterar vi lagersaldo, kundens avtalspris och tidigare fakturor etc. på sidan allt för att göra det enklare att vara proffs. Vi har ett strategiskt produktsamarbete med Ahlsell där vi nu utvecklar och driftsätter en ny webbaserad kundtjänst samt ett nytt CRM-system, bägge är starkt integrerade med deras affärssystem, säger Rune Hodell, marknadschef på CDC Software. Både CDC Software och Ahlsell är av samma åsikt när det gäller uppgradering av system: det ska vara enkelt. De specialsystem vi utvecklar blir för det allra mesta en standardlösning och det innebär att nya funktioner på ett smidigt sätt följer med vid uppdateringar. Det är ett fruktsamt samarbete som alla våra kunder drar nytta av eftersom nya avacerade funktioner förs in i våra standardsystem och kommer alla till godo, säger Rune Hodell. Ahlsell expanderar Att ha ett affärssystem man kan växa i är viktigt för Ahlsell, grossisten som under de senaste tio åren drivit en offensiv förvärvsstrategi med köp av mer än 40 företag omsättningen har mer än fyrdubblats. Vår vision är att vara marknadsledande i Norden inom våra produktområden: VVS, El, Verktyg/Maskiner, Bygg samt Kyl, berättar Jonny Eriksson projektledare på Ahlsell för det nya CRM-system som ska implementeras under våren Vår affärsstruktur och våra kundrelationer blir allt mer komplexa, vilket gör det nödvändigt att automatisera informationshanteringen; att samla den på ett ställe och hitta gemensamma metoder för att bedöma lönsamheten i våra affärsrelationer. En av de största crm-satsningarna i norden Med Pivotal CRM, eller ahead, som vi ahlsellfierat det till, får vi ett verktyg som hjälper oss att analysera och ta svåra diskussioner ur ett faktaperspektiv. I systemet samlar vi alla kunduppgifter och kan sedan analysera kundernas köpbeteende och vägleda dem till effektivare och lönsammare inköp för bägge parter. Det här är en av de största CRM-installationerna i Norden; vi räknar med minst 3000 aktiva användare. För att ytterligare knyta sina kunder närmare och kunna erbjuda en förbättrad service lanserar Ahlsell just nu en ny Internetbutik med fokus på e-kundtjänst. Den nya e-kundtjänsten gör det möjligt för Ahlsells kunder att via Internetbutiken skapa sina offerter och sedan lägga sina or- CDC Software Hette tidigare Industri-Matematik Specialiserade inom SCM och CRM Antal medarbetare: (varav 150 i Norden) Antal kunder: ca i 56 länder Ahlsell Tekniskt handelsföretag inom: VVS, El, Verktyg/Maskin, Kyl samt Gör det själv Antal medarbetare: Omsättning: 23 miljarder Kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland och Ryssland Detta är en annons från: Skapa konkurrensfördelar med integrerat beslutsstöd Få personer ifrågasätter idag behovet av beslutsstödssystem. Den som har bäst information är också den som har störst chans att bli ledande inom sin bransch. I grunden handlar det om att föra ut rätt information till rätt plats i processen, så att beslutsstödslösningar blir ett naturligt hjälpmedel för beslutsfattare på olika nivåer. Text: Martin Söderlund Kommer du ihåg EIS-systemen de snygga men inte särskilt dynamiska it-lösningarna för beslutsfattare i slutet av 80-talet? Visionen var då att företag skulle kunna styras via dessa system, men framgången kom aldrig. Problemet var för låg it-mognad och dåliga underliggande strukturer. Utvecklingen gick istället mot mer manuella lösningar, där Excel blev räddaren i nöden och controllers fick sitta dagar och nätter med sammanställningar till sina beslutsfattare. Till sin hjälp hade de beslutsstödslösningar med en stor mängd tillgänglig data, men dessa är ineffektiva och svåra att använda, säger Martin Söderlund, it-arkitekt på Stretch AB. Rätt beslutsstöd på rätt ställe Infrastrukturen och it-mognaden har sedan EIS-systemens dagar successivt förbättrats och tillgången av data har exploderat. Frågan är om detta har underlättat beslutsfattandet. Många skulle nog svara nja på den frågan, vilket pekar på ett behov av integrerade beslutsstödslösningar. Det handlar i grunden om att föra ut rätt information till rätt plats i processen, så att det blir ett naturligt stöd för beslutsfattare på olika nivåer. Genom att integrera beslutsstöd i den applikation där processen utförs, kan det utnyttjas mål och visioner. för väl underbyggda operativa beslut. Kundanalyser kan t ex göras tillgängliga i sälj- och kundservicesystem. Med rätt beslutsstöd på rätt ställe finns det stora möjligheter att närma sig företagets strategiska mål och visioner med många små steg istället för med några få klumpiga steg. Skaffa konkurrensfördelar Sedan beslutsstödssystem hette EIS har mycket hänt. Förändringar som internet, allmän datorisering och ökad processorientering har möjliggjort en utveckling av integrerade beslutsstödssystem. För att lyckas med införandet idag bör mer tid läggas på Med rätt beslutsstöd på rätt ställe finns det stora möjlilgheter att närma sig företagets strategiska verksamhets- och processanalys snarare än på teknik. Detta gäller under förutsättning att en grundläggande it-plattform redan finns. I ett första steg kan målet vara att effektivisera företagets processer, men på sikt bör det också vara att utveckla och förändra processerna och på så sätt skaffa sig betydande konkurrensfördelar eller nya marknadspositioner. Med rätt information på rätt plats ökar möjligheterna till korrekta beslut. Detta är en annons från: Din resa mot integrerat beslutsstöd 1) Process- och verksamhetsanalys- Gör en analys av de processer som bedöms ha störst potential och de processer där det är enkelt att förstå nyttan av integrerat beslutsstöd 2) Undersök övriga förutsättningar Finns stöd för processtyrning, t ex gemensam masterdata och dokumenterade processer? Finns bearbetningskapacitet i de it-system som är tänkta att användas? Finns utvecklingsverktyg och kompetens för utveckling av integrerat beslutsstöd? 3) Planera för ett pilotprojekt Anpassa pilotprojektet efter förutsättningarna enligt punkterna ovan. Tänk stort men starta smått. Många gånger går det att identifiera hanterbara små pilotprojekt som ändå ger tydlig effekt. Tänk användbarhet och tillgänglighet för att skapa en lösning som ska vara både enkel att använda och nå. Då ökar effekten dramatiskt.

10 Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB Med SOA kan företag anpassa sig till ett föränderligt affärsklimat genom att snabbt utveckla tjänster och affärsprocesser utan att hamna i dyra och utdragna systemutvecklingsprojekt. Nordens största konferens och mässa inom affärssystem Systempresentationer Föreläsningar nov 2007 Stockholm Paneldebatter Rådgivning Arrangör: För fjärde året i rad arrangeras Forum Affärssystem. Alla ledande leverantörer av verksamhetssystem är samlade och presenterar sina lösningar och nyheter inför Mässmingel Leverantörsmöten Erfarenhetsutbyte Marknadsöversikt Mediapartner: Anmäl dig idag på: Upphandlingsguiden 2007 En unik guide för dig som avser att upphandla ett nytt system eller vill få en marknadsöversikt. Guiden delas ut kostnadsfritt till samtliga besökare. SOA förenklar affärsprocesserna Monitor - effektivt affärssystem för tillverkande företag Framtidens vinnare POSTADRESS: Box 264 BESÖKSADRESS: Jakobsbergsv 4, Hudiksvall TFN: FAX: WEBBPLATS: SOA gör det möjligt för företag att snabbt utveckla sina affärsprocesser. Den tjänsteorienterade arkitekturen behövs för att klara kraven i dagens snabbföränderliga affärsklimat. SOA är grunden till att tjänster och funktioner kan prata med varandra, säger Per-Arne Sande- Fler och fler verksamheter inser att deras kunder vill agera direkt och på tidpunkter som passar dem. Kunderna väljer företag med system som bl a tillåter direktaccess via nätet, inte minst för köp, orders och låneansökningar. SOA, Service Oriented Architecture, är lösningen som klarar hela affärsprocessen, både i de egna och i underleverantörernas system. Den stora frågan för många företag är hur de kan bli mer flexibla. SOA ger affärsnytta på så sätt att företagen blir mer gren, IDC. redo att möta de förändringar som finns och som kommer på marknaden, säger Hans Torin, CTO Cap Gemini. SOA kan onekligen leverera Nu är det möjligt att skapa en SOAmiljö där lager av tjänster formas ovanpå en it-miljös befintliga infrastruktur och applikationer. På så sätt kan affärsprocesser skapa och svara på tjänsteanrop till och från olika system och applikationer som berörs. Systemvärldar som tidigare varit slutna öppnas därmed upp mot varandra för meddelanden och utbyten av tjänster. Nu är det mycket lättare och går snabbare att förändra eller ta fram nya affärsprocesser. SOA är grunden till att tjänster och funktioner kan prata med varandra vilket förenklar för många företag, säger Per-Arne Sandegren, IDC. Spelplanen ändrad Hans Torin jobbar med stora företag som vet att de måste nå Generation Y, dvs datoroch telefonivana konsumenter som är otrogna när det gäller märken på produkter och tjänster. Världen förändras, vilket framförallt märks när det dyker upp nya aktörer som ändrar spelplanen totalt för de gamla traditionella företagen. Ryan Air är ett exempel som rörde om i grytan ordentligt när de etablerade sig. Då blir de traditionella företagen som dinosaurier som sitter fast i gamla strukturer, säger han. Toyota Scion är ett annat spännande projekt där man har hittat ett nytt marknadssegment med en otrolig flexibilitet och säljer flera hundra tusen bilar via en enda webbplats. För att få ut det mesta möjliga gäller det att göra rätt från början. Utnyttja infrastrukturen Tillsammans med modulärisering gör SOA det möjligt att utnyttja infrastrukturen effektivare och göra den mer utvecklingsvänlig. Företag kan anpassa sig till ett föränderligt affärsklimat genom att snabbt utveckla tjänster och affärsprocesser utan att hamna i dyra systemutvecklingsprojekt som tar för lång tid. SOA är något som verkligen uppskattas, bl a av företag som har centrala system med mycket information och som kan mycket tack vare all inneboende kodad affärslogik. De är däremot inte öppna för snabb förändring och utveckling för affärsprocesser men med SOA blir det möjligt, säger Per- Arne Sandegren. Kort om SOA SOA är ett koncept som gör det möjligt för tjänster och funktioner att kommunicera utan att systemen är beroende av varandra. Det handlar om ett utbyte av tjänster. Istället för att flera system eller applikationer gör samma sak kan de anropa varandra, t ex för att utföra en viss process eller hämta specifik data. Detta kan göras externt, för att utbyta information, och internt för att integrera befintliga system. Fördelen är detsamma som vid ett traditionellt tjänsteutbyte mellan företag: varför göra något själv när man kan vända sig till experterna? Det är bättre att låta system och applikationer dela på arbetsuppgifterna på så sätt kan infrastrukturen utnyttjas mer effektivt.

11 Pagero is a leading provider of electronic payment and invoice solutions based in Scandinavia. We offer a fullrange of scalable e-invoice solutions for small, mid and large companies with local or global operations. Hur reagerar du när frågan om byte av affärssytem kommer upp? Att upphandla och installera ett nytt affärssystem tillhör inte det vardagliga arbetet för de flesta. Det vet vi och att varje lyckad installation måsta ta sin avstamp i er verklighet och genomföras utifrån era förutsättningar. Vi är Svergies ledande Visma Businesspartner. Vi har erfarenheten och resurserna för att säkerställa en effektiv installation av ett system anpassat efter era behov och er verklighet. Men vi erbjuder också en säker drift, kompetent support och flexibel utveckling av ert nya affärssystem. Välkommen till oss och en mer produktiv vardag! Tel , Epost Kista-Akalla (HK) Göteborg Västra Frölunda Malmö Örebro Västerås Växjö Söderhamn STIGFINNARE FÖR DIN VERKSAMHET

12 12 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS All kundinformation bara ett klick bort AB Svensk Byggtjänst hade en utmaning. De skulle presentera en samlad bild av varje kunds totala engagemang. Lösningen blev att integrera ett nytt crm-system med ekonomisystemet Agresso och efter noggrann upphandling föll valet på SuperOffice. Resultatet har blivit bättre kundservice och ett effektivare säljarbete. Text: Hans Hjelmstad Foto: Magnus Eriksson Jag har under 20 år varit med om många crm-implementeringar och kan säga att denna var mycket lyckad, säger Tina Karlsson, projektledare vid upphandlingen och nu systemförvaltare och utbildare på AB Svensk Byggtjänst. Genom integrationen mellan SuperOffice och Agresso kan över 90 personer dagligen jobba med crm och alla med kundkontakt få en samlad bild av varje kunds totala engagemang. All information finns direkt tillgänglig. Vi slipper leta efter information i olika system eller hos kollegor och kan istället överraska kunder med att ge dem svar och råd direkt. Vi har också en bättre träffbild i alla våra utskick. Förr fick vi t ex tillbaka lådor med returer, men nu senast var det 14 stycken på utskick, säger en mycket nöjd Anne- Lotte Kudurzis, marknadschef på AB Svensk Byggtjänst. CRM affärskritiskt AB Svensk Byggtjänst är välkänt i byggbranschen. Företaget erbjuder litteratur, webbtjänster, tidskrifter, nyhetsbrev och informationstjänster om teknik och regelverk. Vid millennieskiftet bytte AB Svensk Byggtjänst till ekonomisystemet Agresso. Företaget använde också crm-systemet Medea, men det visade sig att Medea inte kunde integrera med Agresso. Allt finns tillgängligt direkt. Vi ville fortsätta med Medea, men behövde ett nytt crm-system som gick att integrera helt med Agresso. Ett huvudkrav var att alla med kundkontakt skulle kunna se varje kunds totala engagemang hos oss, berättar Anne- Lotte Kudurzis. Nu slipper AB Svensk Byggtjänst leta efter information i olika system eller hos kollegor. Kartlade alla flöden AB Svensk Byggtjänst började med att kartlägga alla arbetsflöden. I hela processen fram till färdig upphandling deltog styrgrupper med chefer, referensgrupper för personalkategorier och företrädare för användargrupperna IT, Sälj, Marknad, Redaktion, ByggInfo och Ekonomi. För att kartlägga alla flöden intervjuade vi anställda och samarbetspartners. Vi såg också till att alla var delaktiga och informerade genom hela processen, vilket sedan säkerställde en hög användning av SuperOffice, berättar Tina Karlsson. Kravspecifikationen skickades till tio leverantörer varav tre valdes ut i en slutomgång. Efter många referensbesök och utvärderingar föll valet på SuperOffice vars support och system ansågs klara alla krav bäst. Effektivare säljarbete, bättre service Förutom integrationen med Agresso har SuperOffice många andra fördelar. Här finns moduler för att automatiskt få uppdaterade adresser från adressregistret PAR, vilket garanterar ett kundregister av högsta kvalitet. Systemet är fullständigt integrerat med Microsofts plattform och den täta integrationen med Outlook är särskilt viktig. Våra samarbetspartners kan använda en bra webbklient mot vårt system. Inte minst är SuperOffice väldigt användarvänligt, avslutar Anne-Lotte Kudurzis. Detta är en annons från: Squirrels don t remember where they hide their nuts. They re not looking in the right places for what they need. But you can. With proven Business Intelligence software from SAS. SAS Institute AB är ett dotterbolag till SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.

13 Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB Klara, färdiga, gå! IFS förändrar i rekordfart hos Stadium Stadium möter framtidens kundkrav med hjälp av IFS Applications Den 23 juni 2005 fattade sportbutikskoncernen Stadium beslutet att bygga ett nytt centrallager på kvm i Norrköping. Därifrån skulle kedjans drygt 100 butiker förses med varor och målet var att dra igång så fort det bara gick. Med uthållighet, kämparglöd och pålitliga partner lyckades Stadium på mindre än två år förändra hela sin varuförsörjningsprocess. Och nu vittnar facit om att satsningen var mitt i prick: kvalitetsförbättring på varuflödet och ökade produktmarginaler. Standardiserade BI-lösningar ökar effektiviteten Behovet av smarta Business Intelligence-lösningar växer i takt med att informationsflödet ökar i näringslivet. Antalet leverantörer av BI-lösningar har ökat drastiskt, vilket innebär att de flesta företag har många olika leverantörer. För att få optimal affärsnytta av programmen krävs en standard. Många som har BIlösningar från flera olika företag använder bara en liten del av programmens kapacitet och det gör att man inte får den valuta för pengarna som man hoppades på när man gjorde investeringen, säger Johan Salenstedt, nordenchef på it-företaget Hyperion. Han menar att det ofta saknas en samordning mellan olika enheter på företagen, vilket leder till att exempelvis ekonomienheten, personalenheten och informationsenheten ofta arbetar med system från olika leveran-törer. En investering uppkommer ofta efter att en avdelning eller individ identifierat ett behov, t ex att en säljchef vill ha tillgång till detaljerad försäljningsstatistik eller att ekonomiavdelningen vill ha total överblick över alla kostnader. Det är inte ovanligt att det förekommer intressekonflikter mellan den affärsdrivande delen av företaget och it-avdelningen, säger Johan Salenstedt. Utse en ansvarig Med hjälp av en standardisering kan man nå snabbare resultat med olika BI-lösningar samtidigt som tidigare inhämtad kunskap och befintlig kompetens på företaget tas till vara. Johan Salenstedts råd till företag som vill standardisera sina BI-lösningar är att börja med att identifiera vilka system som kan tas bort, slås ihop eller förenklas. Nästa steg är att utforma någon form av samordningsavdelning eller att utse en ansvarig som arbetar med standardiseringen på heltid. Idealet är att man som försäljnings- eller HR-chef kan gå till den samordningsansvarige och presentera det problem man vill ha hjälp med eller den arbetsuppgift man vill förenkla. Den Steg ett är att identifiera vilka system som kan tas bort, slås ihop eller förenklas. Steg två är att utforma någon typ av samordningsavdelning eller att utse en ansvarig som arbetar med standardiseringen på heltid. samordningsansvarige kontrollerar då om någon annan individ eller division på företaget har genomfört något liknande projekt. Det gör att man verkligen tar vara på tidigare erfarenheter och medarbetarna inser fördelarna med standardisering, säger Johan Salenstedt. Behovet ökar Samtidigt som allt fler företag strävar efter standardisering så har rapporter visat att antalet BI-produkter på marknaden kommer att fördubblas till Johan Salenstedt tror att det är en sannolik prognos. BI-marknaden är het och behovet av smarta lösningar kommer att fortsätta öka. Jag tror att vi kommer att få se en konsolidering av marknaden där flera små aktörer går ihop och bildar större bolag. Somliga leverantörer kommer att rikta in sig mot en bred målgrupp som vill ta ett helhetsgrepp om sina BI-lösningar, medan andra kommer att vara mer nischade, säger han. Vi har genomfört något som få andra aktörer skulle klara av och har därmed skaffat oss en rejäl konkurrensfördel, säger Pär Sandström, chef för IT och logistik på Stadium. Den övergripande målsättningen med den nya lagerlösningen har främst varit att höja servicenivån gentemot slutkund och att i slutänden påverka nedersta raden i vårt resultat. IFS Applications utgör själva ryggraden i varuflödet Stadium har kontinuerligt arbetat med att automatisera sin varuförsörjning. Redan år 2000 införde de IFS Applications för att i största möjliga mån automatisera processerna kring ekonomi, logistik och varupåfyllnad. Bland annat handlar det om stöd för hantering av sortiment och processer kring säljorder, stöd för inköp och distribution, samt att matcha tillgång med efterfrågan. Affärssystemet från IFS kan sägas utgöra själva ryggraden i varuflödet, då det innehåller all grunddata kring de artiklarna och fakta kring vad och hur mycket som sålts. En satsning som lönat sig Resan, från beslutet om ett nytt lager, tills dess att Pär Sandström fått skarpa siffror på att satsningen verkligen lönat sig, har varit lång. Inte många företag hade orkat med förändringstakten. Tack vare bland annat IFS pålitlighet och flexibilitet tillsammans med en stor uthållighet i företaget och det faktum att Stadiums ägare sitter nära verksamheten, har det varit möjligt. Affärssystemet från IFS kan sägas utgöra själva ryggraden i varuflödet. Ett förändringsprojekt av den här kalibern tar minst tre år att slutföra och just nu är vi mitt inne i andra året, säger Pär Sandström. När vi drog igång, trodde vi att vi skulle lyfta en 100-kilosvikt, men det visade sig vara 200 kg. Först nådde vi inte den kapaciteten vi önskade, men nu har vi faktiskt överträffat den med råge. Pär Sandström Chef för IT & Logistik Stadium

14 14 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Företags intresse för e-handel ökar Nu ökar intresset i hela näringslivet för e-handel mellan företag. Genom att använda internet och standarden xml kan företags affärssystem tala direkt med varandra och meddelanden flöda snabbt genom hela logistikkedjor från order till slutleverans. Handeln och delar av industrin har länge använt elektroniska meddelanden genom standarder som Edifact, men vi kan nu se ett allmänt ökande intresse för e-handel i hela näringslivet. Det menar Bo Raattamaa, vd på GS1 och expert på e-handel samt teknik för märkning och identifiering av gods. Vi tog en pratstund med honom för att diskutera trender och framtiden. Vad beror det ökande intresset på? Trenden är stark för e-handel och att låta dokument och meddelanden flöda över nätet. Företagen ser helt enkelt en stor potential för att bli effektivare genom att spara tid och pengar samt minska antalet fel. Ju mer automatiserat hela flödet mellan parter i kedjan kan vara, ju färre fel blir det och ju snabbare kommer informationen fram. Kraven ökar hela tiden i näringslivet på kortare ledtider vilket också driver på den här utvecklingen. Vad är affärsnyttan med e-handel? De riktigt stora effekterna av e-handel får man om hela informationsflödet är digitalt och automatiserat, från affärssystem till affärssystem hos alla parter i logistikkedjan. En order genererar då direkt en orderbekräftelse, leveransavisering och faktura om alla uppgifter om artiklar, leverantörer och kunder redan finns i affärssystemen. Exempel på data är information om artiklar och priser samt adress-, bank- och fakturauppgifter såväl som historik om alla leverantörer och kunder. Med ett automatiserat elektroniskt flöde, artikelinformation, order leveransavisering fakturering, tar man bort all manuell inblandning som kan leda till fel. Dokument och meddelanden kommer in på rätt ställen i affärssystemen. All information kommer snabbt fram istället för att bli liggande i pappershögar på skrivbordet. Ansvariga kan snabbt få nyckeltal och data för att styra produktionen, fintrimma processer och öka kundservicen. Vilket är nästa steg? Nästa steg blir e-handel över nationsgränserna inom EU. Här finns behov av ett elektroniskt utbyte där det går att hantera order- och säljinformation från olika länder och på olika språk. Vi ska dock inte glömma att ytterst få företag i Sverige ännu har gjort hela sin process digital. Orsakerna är flera. En del företag sitter med äldre affärssystem och många små företag har en psykologisk spärr mot att gå hela vägen. Det är däremot inget tekniskt problem, då det idag finns många it-konsulter som kan hjälpa småföretagare. Tips för företag som vill starta e-handel - Inventera din marknad och dina kunders behov - Se till att ha eller skaffa ett bra affärssystem - Låt inte affärssystemet vara för snävt branschanpassat (branscher förändras) - Ha en lösning som enkelt överför information mellan företaget och dess kunder, leverantörer och samarbetspartners E-faktura sparar stora pengar I Sverige och Europa är pappersfakturor fortfarande det överlägset vanligaste sättet att fakturera. Det kan dock kosta upp till 300 kronor att hantera en enda pappersfaktura. Ett alternativ som blir allt populärare är e-fakturan. Text: Hans Hjelmstad Företag med stor fakturahantering och många som är kundorienterade har börjat använda elektroniska ordrar och fakturor. Även småföretagare har upptäckt fördelarna. Ta bara exemplet med bonden som själv jobbar på fältet med sin potatisodling men hanterar order och faktura helt elektroniskt. För bästa effekt bör hela flödet innan fakturering också vara elektroniskt. Besparingarna kan bli stora. Själv känner jag företag som kunnat minska hanteringstiden för fakturor från 26 minuter till två minuter. Har man fakturor om året blir det mycket pengar, säger Bo Raattamaa, vd på GS1. Ett exempel är Rikspolisstyrelsen (RPS) som hoppas spara 130 miljoner kronor om året genom elektronisk hantering av inköp och fakturor. RPS tänker samordna alla inköp, begränsa antalet leverantörer och genomföra inköpen elektroniskt via en extern e-handelsplats. Vi har räknat på att det kostar oss 300 kronor att hantera en pappersfaktura, så vi vinner mycket på att minska antalet samt göra dem elektroniska, säger Karl-Göran Svensson, upphandlingschef på RPS, i en intervju med Computer Sweden.

15 IBS-Affärssystem.indd Ostriches have brains smaller than their eyes. They can t always understand what they are seeing. But you can. With proven Business Intelligence software from SAS. SAS Institute AB är ett dotterbolag till SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.

16 AD: N ALVESKOG, COPY: M LUTHELIUS, PL: M BENGTSSON Ingen vet hur morgondagen ser ut. God morgon! I dag kan allt hända, men med Agresso affärssystem är du alltid förberedd. Agresso är ett förändringsvänligt system som smidigt kan anpassas till nya behov. Oavsett om ditt företag växer snabbt eller har ett högt förändringstempo. En investering i Agresso är en investering i framtiden. Vill du veta mer: Affärssystem utan bäst före-datum

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration FOKUSERA PÅ LÖNSAMMA PROJEKT OCH FÅ KONTROLL PÅ DIN EKONOMI! Visma Projekt & Ekonomi en helhetslösning med allt du behöver

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir?

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Make your business smar ter Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Jeevesselected_2x2_vPRINT.indd 1 30//0 1:01:00 Chained to your old ERP system, Sir? You have been Selected to unlock your

Läs mer

Bli framgångsrik med CRM. Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people

Bli framgångsrik med CRM. Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people Bli framgångsrik med CRM Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people CRM handlar i grund och botten om att komma ihåg att ringa dina kunder! Du kan använda ett CRM-system oavsett om du

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Exklusiv chokladleverantör. full koll i molnet

Exklusiv chokladleverantör. full koll i molnet Exklusiv chokladleverantör får full koll i molnet 1 Introduktion Åsö i Åtvidaberg AB är en chokladgrossist som säljer och lagerför exklusiva produkter för tillverkning av bakverk, praliner, desserter,

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Boka kostnadsfri workshop!

Boka kostnadsfri workshop! Branschlösning för dig som verkar i sektorerna för Bygg, Service & Underhåll och Entreprenad Vi har verktygen du behöver för full styrning över dina projekt, från anbud till genomförande och avslut shaping

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET

FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET White paper Hösten 2014 Relex Författare Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.)

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Hela gänget på vårt senaste IM-projekt!

Hela gänget på vårt senaste IM-projekt! Hela gänget på vårt senaste IM-projekt! En trött ekonomichef som har alldeles för mycket att göra. Känner du igen dig? Fortsätt bläddra för att se hur vi hjälpt andra i samma situation. OBS! Det här är

Läs mer

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD EG i Sverige, nu och i framtiden Stefan Fleron, VD Förut: Mätningar i fokus Nu: Människan i fokus Skifte från mätningar till människor Fakturera Beräkna förbrukning Leverera Avveckla Utveckla Attrahera

Läs mer

Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig och ditt företag till föreningens vårmöte den i Nyköping

Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig och ditt företag till föreningens vårmöte den i Nyköping Inbjudan Huvudartiklar: Höstmötet. en succe. Varför mötas? Fler krafter gör jobbet enklare. Dags att anmäla sig till vårmötet! Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt)

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt) Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Wahlquist Verkstäder grundades 1945 och har idag växt till en storlek av 150 anställda på tre platser: Linköping, Ödeshög och Tallinn. De har en hög teknisk

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

DataDIA ERP-marknaden 2013

DataDIA ERP-marknaden 2013 Marknadsundersökning DataDIA ERP-marknaden 2013 Marknadsandelar och andel av nyförsäljning 2012 jämfört med 2008 (Förkortad version) Niklas Linder VD, DataDIA AB Peter Edling Analytiker, Agile Sales AB

Läs mer

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor 1 Kort om Addtech Ett teknikhandelsföretag Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

19 januari 2011. Aktieträff. Aktiespararna Sundsvall. Tomas Nilsson. Fortnox AB

19 januari 2011. Aktieträff. Aktiespararna Sundsvall. Tomas Nilsson. Fortnox AB 19 januari 2011 Aktieträff Aktiespararna Sundsvall Tomas Nilsson Fortnox AB Kort om Fortnox AB Sveriges ledande leverantör av internetbaserade ekonomiprogram Grundades år 2001 av Jan Älmeby, tidigare grundare

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

Komplett HR med extra allt.

Komplett HR med extra allt. Komplett HR med extra allt. När det kommer till HR handlar det inte längre om vad man ska göra utan hur. Och frågar du oss så tycker vi bara det finns ett sätt: det enklast möjliga. Med Aditro Helhetslösning

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård.

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite erbjuder långsiktiga

Läs mer

Bättre kontroll över varuflödet genom noggrannare prognoser, bättre beställningsförslag och en högre automationsgrad

Bättre kontroll över varuflödet genom noggrannare prognoser, bättre beställningsförslag och en högre automationsgrad Bättre kontroll över varuflödet genom noggrannare prognoser, bättre beställningsförslag och en högre automationsgrad Jimmy Olsen Logistics Manager Granngården Innehåll 1) Introduktion av Granngården 2)

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt. EFG KUNDSERVICE Together we make it matter EFG Kundservice - gör det enklare att vara kund. EFG lanserar en helt ny kundservice och logistikmodell för snabbare, tydligare och bättre kommunikation. Det

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION

FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION Framtidens ekonomifunktion Som ekonomichef har du en viktig roll och ett stort ansvar. Ekonomifunktionen är central i varje företag och fungerar inte den får bolaget

Läs mer

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro Newsletter Pro Lättanvänt Kraftfullt Sökes: E-postmarknadsförare som vill spara tid, kvalitetssäkra sina utskick och arbeta med mottagaranpassad, relevant e-postmarknadsföring. Finnes: Så hjälper Newsletter

Läs mer

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord.

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord. - Ger dig nya kunder Därför är EpostService så effektiv! EpostService gör dina kunder lönsammare genom att du håller dem informerad om vad ditt företag erbjuder. Detta gör du via nyhetsbrev och enkäter

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Marknad för affärssystem

Marknad för affärssystem Marknad för affärssystem Vi samarbetar med SoftOne som är en av tre ledande leverantörer av moduluppbyggda standardprogram och tjänster på en svenska marknaden. Vad kännetecknar detta marknadsegment? Moduluppbyggd

Läs mer

TRADITIONELLA FÖRETAG DIGITAL ORO

TRADITIONELLA FÖRETAG DIGITAL ORO 1 TRADITIONELLA FÖRETAG DIGITAL ORO 2 DEN DIGITALA REVOLUTIONEN ÄR STARKT PÅDRIVEN AV ETT ANTAL TEKNOLOGIER SOM KOMMER HA EN STOR PÅVERKAN PÅ FÖRETAG OCH SAMHÄLLET I STORT DIGITALA INTÄKTER MOBILITET Idag

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners!

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Dagens globala affärslandskap översvämmas av interaktionspunkter mellan partners. Verksamheter av olika storlekar försöker kontinuerligt optimera

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost säkerställer stabil och trygg integration mellan ProMark och bakomliggande system som ERP och lön. är en konfigurerbar standardlösning som innehåller en lång rad förkonfigurerade filuppsättningar. PROMARK

Läs mer

E N P R E S E N T A T I O N

E N P R E S E N T A T I O N Visma Sverige Visma Sverige E N P R E S E N T A T I O N Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration, verksamhetsstyrning

Läs mer

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av:

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av: Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke En guide till rätt märkning framtagen av: Inledning Rätt märkning är en förutsättning för att effektivt kunna köpa, lagra, sälja, administrera och

Läs mer

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015.

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Microsoft Dynamics CRM is one of the most flexible CRM system that allows everything from a simple and basic setup to a highly tailored and complex CRM solution,

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda - Sveriges största bokningssystem Du blir lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och möjlighet till fakturering?

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun

BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun PROCESSER SOM FINNS I BESLUTSSTÖDET STRATEGISK PLANERING I beslutsstödet kan kommunens styrmodell med vision och långsiktiga mål formuleras och kommuniceras. Detta ger

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 3 1 NEWS VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. Det har varit en mycket händelserik höst, både för oss på Proclient och för omvärlden i stort. Flera bedömare anser nu

Läs mer

Försäljning & Eftermarknad

Försäljning & Eftermarknad Försäljning & Eftermarknad CLM eller Inforce vad ska vi välja? Helena Bjurhult och Emma Karlsson Infor Solution Consulting 1 Försäljning & Eftermarknad CLM eller Inforce - vad skall vi välja? 11.30-12.15

Läs mer

Presentasjon om hvordan Pagero øker den elektroniske faktureringen mellom bedrifter. e2b Forum 26 feb 2009 Joakim Hahne Pagero Norway

Presentasjon om hvordan Pagero øker den elektroniske faktureringen mellom bedrifter. e2b Forum 26 feb 2009 Joakim Hahne Pagero Norway Presentasjon om hvordan Pagero øker den elektroniske faktureringen mellom bedrifter e2b Forum 26 feb 2009 Joakim Hahne Pagero Norway Pageros bakgrund Bolaget startas Marknadsledande inom ebetalningar i

Läs mer

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08 Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen Sara Lindberg, 2014-05-08 Vi är Skandia kortsiktighetens fiende Ledande, oberoende och kundstyrd bank- och försäkringskoncern Erbjuder

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och

Läs mer

Kundcase. Alquity. har numera en samlad processöverblick, strukturerade uppföljnings aktiviteter och riktad e-postmarknadsföring

Kundcase. Alquity. har numera en samlad processöverblick, strukturerade uppföljnings aktiviteter och riktad e-postmarknadsföring Kundcase Alquity har numera en samlad processöverblick, strukturerade uppföljnings aktiviteter och riktad e-postmarknadsföring FRÅN FRAGMENTERADE DATA TILL ETT STEG FÖRE Säljaktiviteter och affärsmöjligheter

Läs mer

Affärssystem, strategi och styrning

Affärssystem, strategi och styrning Affärssystem, strategi och styrning 723g25 2013-12-10 Agenda Allmän kursinfo och lite om projektet i synnerhet Strategi, styrning och affärssystem, enligt Nilsson och Lindvall Controllern och affärssystemet,

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

En Rapport om ERP från DataDIA AB Våren 2011

En Rapport om ERP från DataDIA AB Våren 2011 En Rapport om ERP från DataDIA AB Våren 2011 ERP/Affärssystem. Marknadsandelar, nöjdhet och nyförsäljningstakt Undersökningen bygger på svar från 3773 IT och Ekonomiansvariga bland företag och organisationer

Läs mer

Se upp med Oracle och SAP

Se upp med Oracle och SAP Överlever dagens affärssystem en tjänsteorientering i moln? Eskil Swende, seniorkonsult och partner, IRM Se upp med Oracle och SAP Det är inte så lätt att baxa in kolossalprodukter som Oracle databas och

Läs mer