Språket. Att skriva för webb. Oskarshamn 26 nov Jonas Söderström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Språket. Att skriva för webb. Oskarshamn 26 nov Jonas Söderström"

Transkript

1 Språket Att skriva för webb Oskarshamn 26 nov Jonas Söderström

2 Skriv klart Skriv enkelt Skriv kort Skriv svenska

3 Kommunikation är huvudsaken Alice kände sig förfärligt snurrig. Det hattmakaren sa tyckte hon inte betydde någonting och ändå var det alldeles säkert rätt efter språkläran. Jag förstår inte riktigt vad du menar, sa hon, så hövligt hon kunde. ur Lewis Caroll: Alice i Underlandet, översättning Åke Runnquist 31

4 Skriv klart

5 Skriv klart Tonfall och betydelse Se upp med bildspråket Plus och minus, upp och ner 37

6 Skriv klart: tonfall och betydelse Jag stötte på chefens dotter Bostadsrätt blir många gånger billigare än hyresrätt X fick i uppdrag att skriva om utredningen Flyktingarna är säkert gömda hos vänner Sverige går mot en ökning av koloxidutsläppen 34

7 Skriv klart: se upp med bildspråket SAS har tappat var femte passagerare Dessa siffror ska vi nu klä på med innehåll Avtalskarusellen har gått in på slutrakan 36

8 Skriv klart: Plus eller minus? Upp eller ner? Sepofan kan öka din viktminskning med upp till 50 %! Om du går ner två kilo på egen hand, hjälper Sepofan dig att gå ner ett till. Vi måste höja ribban när det gäller kravet på sänkta utsläpp i mark och luft. 36

9 Tydlighet: Pitt för eller mot? Homoäktenskap! Hollywoodstjärnan Brad Pitt donerar i kampen mot ett lagförslag som ska hindra homoäktenskap. Homoäktenskap ja! Homosexuella ska ha rätt att gifta sig. Det anser Brad Pitt och donerar kr.

10 Dubbla negationer Ingen ung kvinna kan föreställasig att det inte för henne ska bli fråga om annat än tillfällig arbetslöshet. Till mig har NN sagt, att haninte tror att det inte kommer att finnas knark i Globen, och jag har ingen anledning att tro något annat, säger PP. Jag är inte längre säker på att det inte finns något som modersinstinkt hos människor

11 Dubbla negationer (2) Webbplatsen har inte ett språk som är svårt att förstå för personer som inte är så insatta i ämnet Webbplatsen har ett språk som är lätt att förstå för personer som inte är så insatta i ämnet

12 Syftningsfel Djurägare uppmanas vara vaksamma, särskilt om de betar vid sankmarker eller vatten. Då ilsknade chauffören till, smällde upp lastbilsdörren mot den hotfulle som föll livlös till marken och ringde polisen. Kraftigt berusad grep Falköpingspolisen honom i en taxi på väg till Göteborg. Den sorg som ska komma att prägla tre generationer uppkommer när farmodern, spelad av Lena Endre, trampas ihjäl av en skock panikslagna kor på väg till en repetition av Bachs körverk Juloratoriet.

13 Skriv enkelt

14 Skriv enkelt Onödig abstraktion Substantivsjuka Opersonligt språk När det gäller när det gäller 37

15 Skriv enkelt: Onödig abstraktion Vidare har vi lagt ner stor omsorg kring datorbaserad resultatåterkoppling. Det innebär i korthet att vi på ett pedagogiskt rätt sätt presenterar data i avancerade former, ex som tidsserieanalyser och korrelationer. Vidare har vi lagt ner stor omsorg på att presentera avancerade data, som tidsserieanalyser och korrelationer, på ett pedagogiskt sätt. 38

16 Onödig abstraktion: Modell, process, arbete Hur ska vi lösa våldsproblemen? Att ifrågasätta attityder men också försöka minska alkoholdrickandet har visat sig vara en framgångsrik modell. Den kan tillämpas även i Halmstad. Att ifrågasätta attityder men också försöka minska alkoholdrickandet har visat sig vara framgångsrikt. Det kan vi göra även i Halmstad. 38

17 Onödig abstraktion: Process, skede Tillverkningsprocessen av Sailfish-båtarna är flexibel och det är möjligt för köparen att själv vara med och utforma på båtens design och utförande i byggnadsskedet. Köparen kan påverka Sailfish-båtens design och utförande under tillverkningen. Köparen kan själv välja [motorstyrka och inredning] innan båten byggs. 38

18 Onödig abstraktion: Material En halv miljon har sett Millenium-trilogin på bio. Nu kommer tv-versionen, som innehåller mycket mer material än långfilmerna. En halv miljon har sett Millenium-trilogin på bio. Nu kommer tv-versionen, som innehåller mycket mer än långfilmerna. 38

19 Onödig abstraktion: Trend + ökning/minskning Trenden med en accelererande befolkningsminskning kommer att fortsätta. Befolkningen kommer att minska ännu snabbare. Att antalet anmälningar om X ökar är en trend sedan länge. Anmälningar om X har ökat sedan länge. 38

20 Onödig abstraktion: Trend, utveckling Volvo konstaterar att den svaga trenden när det gäller efterfrågan på lastbilar består från tredje kvartalet. Volvo konstaterar att försäljningen av lastbilar fortsätter att sjunka. Volvo konstaterar att försäljningen av lastbilar ligger kvar på samma låga nivå. 38

21 Försäkringskassan: Kort om tandvårdsförsäkringen Du omfattas från och med det år du fyller 20 år av en tandvårdsförsäkring. Tandvårdsförsäkringen innebär att du inte själv behöver betala hela kostnaden för din tandvård. ( ) Tandvårdsförsäkringen delas upp i två delar, bastandvård respektive protetik och tandreglering. Med bastandvård menas undersökning, förebyggande tandvård, de vanligaste behandlingarna som lagning av hål, tanduttagning och rotbehandlingar samt akuttandvård. I den del som kallas protetik och tandreglering ingår bland annat behandlingar med bryggor och kronor, avtagbara proteser, implantat och olika typer av tandställningar. Hur stor ersättning du får genom tandvårdsförsäkringen beror bland annat på din ålder och vilken behandling som ska utföras.

22 Ny variant Du har gratis tandvård till och med det år du fyller 19 år. Därefter betalar du en patientavgift till tandläkaren. Resten av kostnaden betalar Försäkringskassan till din tandläkare. Bastandvård I bastandvården ingår undersökning, förebyggande tandvård, lagning av hål och andra vanliga behandlingar. Protetik och tandreglering Protetik och tandreglering innebär behandling med bryggor och kronor, avtagbara proteser, implantat och olika typer av tandställningar. Hur mycket du själv får betala beror bland annat på din ålder och vilken behandling som ska utföras.

23 Ny variant (2) Protetik och tandreglering Protetik och tandreglering innebär behandling med bryggor och kronor, avtagbara proteser, implantat och olika typer av tandställningar. Hur mycket du själv får betala beror bland annat på din ålder och vilken behandling som ska utföras. Bryggor, proteser, tandställningar Behöver du bryggor, kronor, avtagbara proteser, implantat eller vissa tandställningar får du betala en större del själv. Hur mycket beror bland annat på din ålder och vilken behandling som ska utföras. I försäkringslagen kallas sådana behandlingar protetik och tandreglering.

24 Skriv enkelt: Substantivsjukan I stället för uttrycksfulla verb använder man tomt verb + substantiv installera» utföra installation vårda» bedriva vård förändrats» genomgått en förändring Sök efter ord på -ing, "-tion" eller -ande 39

25 Typiska exempel på substantivsjuka Användningen av nya IT-verktyg har möjliggjort en effektivisering av hela transportstrukturen Att etablera sig på arbetsmarknaden är t ex som regel en förutsättning för att kunna etablera en självständig försörjning Ekologiska odlingsprinciper har utövat en stark påverkan på den konventionella produktionen 40

26 I denna senaste har några justeringar gjorts i avsnittet om miljökonsekvenser. De ändrade rekommendationerna har utarbetats efter samråd med bland andra miljödepartementet och Naturskyddsföreningen.

27 I denna senaste har några justeringar gjorts i avsnittet om miljökonsekvenser. De ändrade rekommendationerna har utarbetats efter samråd med bland andra miljödepartementet och Naturskyddsföreningen. Rekommendationerna har ändrats efter samråd med bland andra miljödepartementet och Naturskyddsföreningen.

28 Hur långt kan det bli? X installerar datorer. Datorinstallationen implementeras av X. Implementeringen av datorinstallationen utförs av X. Arbetet med implementeringen av datorinstallationen utförs av X. Arbetet med implementeringen av datorinstallationens utförande drivs av X. Arbetet med implementeringen av datorinstallationens utförande drivs i X regi....och så vidare... 41

29 Det tillkrånglade språket Tillverkning och distribution sker på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden främjas. Det innebär bl.a. hänsynstagande till ekosystem i produktionen och bevarande av ekosystemens funktion. Tillverkningen tar hänsyn till ekosystemen...

30 Det tillkrånglade språket Tillverkning och distribution sker på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden främjas. Det innebär bl.a. hänsynstagande till ekosystem i produktionen och bevarande av ekosystemens funktion. Tillverkning och distribution tar hänsyn till ekosystemen, så att deras funktion bevaras och den biologiska mångfalden främjas.

31 Det tillkrånglade språket (1) I kontakter mellan företag, s.k. Business to Business (B2B), utgör IT ett verktyg som underlättar och rationaliserar hanteringen på många sätt. I kontakter mellan företag, s.k. Business to Business (B2B), underlättar och rationaliserar IT hanteringen på många sätt. 47

32 Det tillkrånglade språket (2) I kontakter mellan företag, s.k. Business to Business (B2B), underlättar och rationaliserar IT hanteringen på många sätt. Kontakter mellan företag, s.k. Business to Business (B2B), underlättas och rationaliseras på många sätt av IT. 47

33 Det tillkrånglade språket (3) Kontakter mellan företag, s.k. Business to Business (B2B), underlättas och rationaliseras på många sätt av IT. IT underlättar kontakter mellan företag, s.k. Business to Business (B2B). Originalet i repris: I kontakter mellan företag, s.k. Business to Business (B2B), utgör IT ett verktyg som underlättar och rationaliserar hanteringen på många sätt. 48

34 Regeringen genomför en satsning på skolan med fokus på årskurs 1 3. Under tre år ska 900 miljoner kronor användas för att förbättra elevernas baskunskaper. Nedbrutet på individnivå innebär detta en satsning på kronor per elev och läsår. Alla barn skall kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar årskurs tre. Alla barn skall kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar årskurs tre. Därför satsar regeringen 900 miljoner för att förbättra baskunskaperna hos elever i årskurs 1, 2 och 3. Det är kronor per elev och läsår.

35 Det opersonliga språket Parallellt med denna utveckling har en ökad internationalisering skett. Den ökade internationaliseringen innebär ett ökat handelsutbyte, ett ökat privat resande och ett närmande till andra länder när det gäller attityder och värderingar. Samtidigt handlar vi mer med andra länder. Vi reser också mer utomlands, och har tagit till oss andra länders attityder och värderingar. 46

36 Det opersonliga språket (2) Politikens roll ska syfta till att stimulera entreprenörskap men samtidigt minimera risktagandet med att starta ett företag. Vi vill göra det enklare och mindre riskfyllt att starta ett företag.

37 När det gäller när det gäller Praxis när det gäller omhändertaganden... (skriv för eller vid) En analys när det gäller bakomliggande orsaker... (skriv av). Favorit när det gäller förstaplatsen är... (skriv till) Det han kan berätta när det gäller branden... (skriv om) 51

38 Undersökningen visar att vår tilltro till politiker och näringliv när det gäller miljöfrågor är låg. (skriv i)

39 Ännu mer när det gäller Ska länderna hjälpa varandra när det gäller att hejda den ekonomiska krisen? Ska länderna hjälpa varandra att hejda den ekonomiska krisen? Länsrätten har fastställt Skatteverkets beslut när det gäller att påföra extra inkomster för en familjeägd restaurang i södra Halland. Länsrätten har fastställt Skatteverkets beslut att påföra extra inkomster för en familjeägd restaurang i södra Halland. 51

40 Bristen på effektivitet när det gäller användningen av energi och råvaror är kännetecknande för Kina och andra utvecklingsländer. Ineffektiv användning av energi och råvaror är kännetecknande för Kina och andra utvecklingsländer. Slöseri med energi och råvaror är kännetecknande för Kina och andra utvecklingsländer. Att slösa med energi och råvaror är typiskt för Kina och andra utvecklingsländer.

41 Göran Andersson menar att trenden mot större och tyngre bilar förtar en del av miljöarbetets positiva effekter. Det går åt fel håll. Vi är nästan det sämsta landet i Europa när det gäller val av bilar ur miljösynpunkt. Särskilt när det gäller de nya dieslarna med partikelfilter, inte minst ur koldioxidsynpunkt. Det går åt fel håll. I de flesta europeiska länder väljer köparna mycket miljövänligare bilar, än vi gör. Särskilt dåligt säljs de nya dieslelbilarna med partikelfilter, som dessutom minskar koldioxidutsläppen.

42 X-partiet vill Att det införs en lagreglerad rätt att överklaga betyg och ökade möjligheter för elever att få sina kunskaper prövade av en annan lärare. Att det införs en 10-årig grundskola som börjar vid sex års ålder Att det införs en flexibel skolstart.

43 Här är våra förslag: Elever ska ha rätt att överklaga betyg. De ska kunna få sina kunskaper prövade av en annan lärare. Eleverna ska gå tio år i grundskolan. De ska som regel börja vid sex år. Men det ska också vara möjligt att börja lite tidigare eller senare.

44 Kan det bli för enkelt?

45 Annika Norlin Säkert! Bild: andreasnilsson1976 / Flickr under Creative Commons

46 I februari kom skivan Säkert! Sedan dess har Musiksverige förändrats en aning... Skivan som skulle passera obemärkt förbi blev istället tokhyllad på varenda musiksida i Sverige. Det är talspråk och väldigt rakt. Inga omskrivningar. Och ju enklare språket är desto mer avancerade tankegångar och identifikation verkar de framkalla hos de flesta. Från intervju i Situation Stockholm, dec 2007

47 Grammis för Årets textförfattare 2007 Bild: andreasnilsson1976 / Flickr under Creative Commons

48 Skriv kort

49 Skriv kort... det vill säga kortfattat! Undvik onödiga förstärkningar Undvik onödig precision Montera bort skrytfenor Sudda bort utslitna bilder 37

50 Skriv kort: det vill säga kortfattat Du kan kosta på dig att skriva långt, om ämnet kräver det din rubrik är klar och tydlig det viktigaste kommer först texten är överblickbar 52

51 George Orwell, 1946 Never use a long word where a short one will do. If it is possible to cut a word out, always cut it out. 53

52 Alla skriver långt vana som ovana Av förtjusning i ämnet börjar vi idissla Det skrivna språkets högtidlighet Många modeord ger långa texter eller för att dölja att man inte har så mycket att säga. 54

53 Skriv kort: Ta bort onödiga förstärkningar (adverb) Vi har arbetat påtagligt med att förbättra kvalitén... Företaget har medvetet tagit ställning mot barnarbete i sitt regelverk De praktiska möjligheterna till ökat aktivt deltagande måste utvecklas Tips: testa om en förstärkning verkligen är meningsfull genom att byta adverbet till sin motsats! 57

54 Skriv kort: Undvik onödig precision Utförliga hänvisningar till det man just har sagt: Skuldkrisen debatteras för närvarande intensivt världen runt. Vad utvecklingen i denna fråga kommer att leda till är ännu oklart... E-handel är ett nytt sätt att handla med och distribuera dagligvaror. I dag är omfattningen av denna verksamhet ytterst blygsam... Dokumentet har tagits fram i en dialog med Miljövårdsberedningen. Syftet vid framtagandet har varit att fokusera miljöaspekter... 58

55 Skriv kort: skrytfenor samtalstillfället nuläget Informationsåtgärder I sådana fall kan man använda det kortare uttrycket stryk det som är fetstilat. Frågeställningar försäljningssituationen spänningsförhållandet distributionsarbetet 59

56 Skriv kort: tårta på tårta Blixtsnabba bankrusningar har kännetecknat den oreglerade globala finansmarknad som succesivt vuxit fram sedan början av 70-talet. Blixtsnabba bankrusningar har kännetecknat den oreglerade globala finansmarknad som vuxit fram sedan början av 70-talet. 59

57 Fler tårtor! utvecklingstendenser orsaksfaktorer bakgrundsförklaring förslagsskisser borteliminera framprovocera

58 en utredning pågår för närvarande på förhand uppgjord flera olika skäl en pågående process Eleverna tränas att ge varandra kritik under textens framväxtprocess (en framväxt är rimligen en process i sig eller skriv medan texten växer fram ) Det finns existerande ord för det mesta vi skulle vilja säga (välj finns eller existerar)

59 Skriv kort: Dubbelt upp Vid kommunövergripande projekt träder X in som samordnare och koordinator... Hon har dolda resurser och kraftkällor... De upplevelser och erfarenheter som klienten haft... Hjälp att acceptera och försona sig med vad de gjort. 60

60 Skriv kort: Utslitna bilder Debattens vågor gick höga när han tog bladet från munnen och slängde in en brandfackla tåget har gått i runda slängar Nu ska vi sätta oss ner och diskutera saken glida på en räkmacka höja ribban tillbaka på ruta ett under resans gång 60

61 Skriv kort: Undvik utslitna bilder Med sina erfarenheter från Krimkriget i bagaget kom Florence Nightingale att bli en stark förespråkare för social välfärdspolitik... En fjärdedel av gymnasisterna går ut i livet med otillräckliga kunskaper. Klienternas önskemål om att få raka besked om socialbidrag hänger ihop med den ekonomiska sits som de sitter i. 61

62 Skriv kort: Upprepningar tråkar ut läsaren Som seniorkonsult på X ska han rådge i samband med företagens interna förändringsprocesser i samband med till exempel fusioner. CPI visar hur medarbetarna upplever sin situation avseende upplevd prestation. De nyanlända som saknar utbildning och yrkeserfarenhet när de anländer till Sverige... (Boven kan vara alltför snabbt skrivande) 62

63 Långa meningar och många modeord riskabel blandning Jag vill betona att arbetsmiljöproblemens utseende och omfattning ser väldigt olika ut. Nu ligger tydliga fakta på bordet som visar att ökningen av den arbetsrelaterade ohälsan och stressen i arbetslivet är ett växande problem. Snabbare förändringar, teknikutveckling, ökad konkurrens, ökad kundfokusering och högre krav på kvalitet har förändrat de grundläggande villkoren för såväl industriell som annan verksamhet. (Boven kan vara alltför snabbt skrivande) 63

64 Skriv svenska

65 Skriv svenska implementera: införa, genomföra används också ofta helt enkelt i betydelsen skapa, bygga involverad: delaktig teamwork: arbete i grupp committad: motiverad, hängiven, entusiastisk uppsida: möjlighet, chans, potential, fördel 64

66 Skriv svenska: utan låneord Omständigheterna blir oerhört komplicerade, måste kommittén konstatera: accelererande statsfinansiella besvär, olyckliga politiska manövrer samt naiva ekonomiska kompromisser riskerar nationens välstånd. 65

67 Utan låneord: vikingasvenska Läget varder mycket svårt, tvingas nämnden slå fast: stigande trångmål för landets rikedomar, illa valda drag i styresmål och godtrogna uppgörelser i spörsmål om penningskötsel hotar rikets blomstring. Henrik Williams. Vikingasvenska Ur Svenskan i tusen år. Glimtar ur svenska språkets utveckling (red. Lena Moberg och Margareta Westman)

68 Skriv svenska acceptera: godta, ta för gott, nöja sig med konsekvenser: följder kalkylera: räkna irrelevant: oviktig, bisak generell: allmän, vanlig 64

69 Twitter: Jonas_Blind_Hen Blogg: javlaskitsystem.se Slideshare: Jonas_inUse Mobil: Mejl:

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR?

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? PROJEKT WITHIN 2014 1 ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? Vad beror det på att så många ungdomar mår psykiskt dåligt? Att de självmedicinerar genom att använda droger? Vad beror det på att

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - Hur Du tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och får ett roligare liv! Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, 611 30 Nyköping. Telefon 0155 210 210. Mobil

Läs mer

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan Skolinspektion för kunskap och kvalitet 1 InnehåLLsFÖrteckning Förord 4 Bilden av sexårsuppdraget 7 Skolinspektionen har

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 Varför föds det inte fler barn i Sverige? I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings-

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer